ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

DECIZIA Nr. ______________ din ____________ 2011 privind modalităţile de acordare a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, În vederea prevenirii producerii de evenimente cu consecinţe grave privind integritatea corporală, demnitatea sau avutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta

DECIZIE ART. 1 (1) La solicitarea funcţionarilor publici cu statut special de penitenciare, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia, asigură personalului propriu şi membrilor de familie ai acestora protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. (2) Personalul Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului desfăşoară activităţi specifice în vederea obţinerii, verificării şi documentării datelor operative privind intenţii sau preocupări de exercitare de agresiuni de orice tip asupra angajaţilor sistemului penitenciar sau membrilor de familie ai acestora. (3) În situaţia obţinerii unor date preliminare de către personalul din sectorul prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, cu privire la ameninţări referitoare la punerea în pericol a vieţii, integrităţii corporale sau a bunurilor proprietate personală ale angajaţilor din sistemul penitenciar sau membrilor de familie, lucrătorii din cadrul Direcţiei
ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Telefon: 021/242.05.93, 242.33.14/ Fax: 021/242.60.78 / E-mail: office@anp-just.ro / Pagina web: www.anp-just.ro

Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului desfăşoară activităţi specifice în vederea completării datelor respective, verificării şi documentării suplimentare. (4) În urma activităţilor desfăşurate conform alin. (3), personalul din sectorul prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar informează cu maximă operativitate conducerea penitenciarului în care îşi desfăşoară activitatea profesională persoanele vizate, conducerea Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului şi factorii de decizie din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. ART. 2 (1) În vederea realizării activităţilor specifice prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională a Penitenciarelor cooperează cu reprezentanţi ai altor structuri cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii. (2) În cadrul colaborării, datele de interes obţinute din mediul penitenciar vor fi conexate cu cele deţinute de instituţii din cadrul structurilor menţionate astfel încât, conform competenţelor, să se dispună şi să se aplice măsurile necesare pentru prevenirea producerii de evenimente cu consecinţe grave pentru integritatea corporală, demnitatea sau avutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. ART. 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLA Director general Administraţia Naţională a Penitenciarelor

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Telefon: 021/242.05.93, 242.33.14/ Fax: 021/242.60.78 / E-mail: office@anp-just.ro / Pagina web: www.anp-just.ro

Comisar şef de penitenciare dr. Ioan ILEA Director General Adjunct Administraţia Naţională a Penitenciarelor Comisar de penitenciare Marius ŞTEF Director Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului Comisar şef de penitenciare Manuela PIELEANU Director Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative Comisar de penitenciare Marius CORĂŢU Şef Serviciu Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Telefon: 021/242.05.93, 242.33.14/ Fax: 021/242.60.78 / E-mail: office@anp-just.ro / Pagina web: www.anp-just.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful