P. 1
Poslovno pravo- ugovori...

Poslovno pravo- ugovori...

|Views: 14,220|Likes:
Published by Vitez Templar

More info:

Published by: Vitez Templar on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

Sections

 • DIO PRVI
 • UGOVOR O PRODAJI
 • POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • I - POJAM UGOVORA O PRODAJI
 • II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • OBAVEZE PRODAVCA
 • I - UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA
 • 1. Vrste obaveza
 • 2. Karakter obaveza prodavca
 • 1. Pojam isporuke
 • 3. Mjesto isporuke
 • 3.1. Pojam mjesta isporuke
 • 3.2. Mjesto isporuke u širem smislu
 • 3.3. Mjesto isporuke u užem smislu
 • 4. Način isporuke
 • 4.1. Pojam i vrste
 • 4.2. Realna jednokratna isporuka
 • 5. Vrijeme isporuke
 • 5.1. Pojam
 • 5.2. Vrijeme jednokratne isporuke
 • 5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke
 • 5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja
 • 6. Dejstvo isporuke: prelaz rizika
 • 6.1. Pojmovna određenja
 • 6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji
 • 6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji
 • III - GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka
 • 1.1. Pojam materijalnih nedostataka
 • 1.2. Vrste materijalnih nedostataka
 • 2. Garancija za materijalne nedostatke
 • 2.1. Pojam garancije
 • 2.2. Uslovi za postojanje garancije
 • 1. Pojam i vrste pravnih nedostataka
 • V - ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
 • 1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja
 • 2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula
 • OBAVEZE KUPCA
 • I - UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA
 • 2. Karakter obaveza kupca
 • II - PREGLED ROBE
 • 1. Pojam pregleda
 • 1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka
 • 1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka
 • 2. Subjekti pregleda robe
 • 3. Mjesto pregleda robe
 • 4. Vrijeme pregleda robe
 • 5. Način pregleda robe
 • III - PRIJEM ISPORUKE
 • 2. Sadržaj obaveze prijema isporuke
 • IV - PLAĆANJE CIJENE
 • 1. Pojam obaveze plaćanja
 • 1.1. Definicija i kvalifikacija obaveze
 • 1.2. Sadržaj obaveze plaćanja
 • 1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama
 • 2. Način plaćanja
 • 2.1. Uopšte o načinu plaćanja
 • 2.2. Instrumenti plaćanja
 • 2.3. Tipovi načina plaćanja
 • 3. Vrijeme izvršenja isplate
 • 3.1. Vrijeme plaćanja
 • 3.2. Vrijeme isplate
 • 4. Mjesto plaćanja
 • 4.1. Određivanje mjesta plaćanja
 • 4.2. Promjena mjesta plaćanja
 • PRIGOVORI
 • I - UOPŠTE O PRIGOVORIMA
 • 1. Pojam prigovora
 • 2. Vrste prigovora
 • II - REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam reklamacije
 • 2. Način reklamiranja
 • 3. Mjesto reklamiranja
 • 4. Vrijeme reklamiranja
 • III - REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE
 • 2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke
 • ODGOVORNOST PRODAVCA
 • I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM
 • 1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom
 • 1.1. Pojam docnje sa isporukom
 • 1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom
 • 2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom
 • 2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova
 • 2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova
 • 3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka
 • 3.1. Količina nije bitan element ugovora
 • 3.2. Količina je bitan element ugovora
 • 4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata
 • II - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke
 • 2. Prava kupca
 • 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora
 • 2.2. Zahtjev za sniženjem cijene
 • 2.3. Zahtjev za raskid ugovora
 • 2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete
 • 3. Obaveze kupca
 • III - ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke
 • 2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene
 • 2.3. Raskid ugovora
 • 2.4. Pomoć u parnici
 • 2.5. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica
 • GLAVA ŠESTA
 • ODGOVORNOST KUPCA
 • I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE
 • 2. Prava prodavca
 • II - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE
 • 1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju
 • 2. Predaja robe na čuvanje
 • 3. Prodaja robe
 • 4. Raskid ugovora
 • III - DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE
 • 1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju
 • 2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke
 • 3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke
 • DIO DRUGI
 • UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE
 • TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE)
 • I - POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • II - BITNI ELEMENTI
 • IV - ODGOVORNOST STRANAKA
 • TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO
 • III - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
 • 2.1. Predaja materijala potrebnih agentu
 • 2.2. Obavještavanje o relevantnim momentima
 • 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika
 • V - POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA
 • 2. Neisključiva i isključiva agencija
 • VI - PRESTANAK UGOVORA
 • 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme
 • 2. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme
 • GLAVA TREĆA
 • I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA
 • III - OBAVEZE STRANAKA
 • 1.3. Zaštita komitentovih interesa
 • 2.1. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa
 • 2.2. Plaćanje naknade (provizije)
 • 2.5. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji
 • V - POSEBNE VRSTE KOMISIONA
 • 1. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere)
 • GLAVA ČETVRTA
 • USKLADIŠTENJE
 • I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU
 • II - BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU
 • V - SKLADIŠNICA
 • DIO TREĆI
 • UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU)
 • I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
 • 1. Pojam ugovora
 • 2. Značaj špedicije
 • 3. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Zaključivanje ugovora
 • 2. Špediterske isprave
 • 3. Bitni elementi ugovora
 • 1. Obaveze špeditera
 • 1.1. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika
 • 1.2. Rad po uputstvima
 • 1.3. Zaključivanje ugovora za komitenta
 • 1.4. Izbor prevoznog puta (instradacija)
 • 1.5. Čuvanje stvari i zaštita prava
 • 1.6. Osiguranje stvari
 • 1.7. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine
 • 1.8. Polaganje računa
 • 2. Obaveze komitenta
 • 2.1. Plaćanje naknade (provizije)
 • 2.2. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa)
 • 2.3. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima
 • IV - ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA
 • 1. Odgovornost špeditera
 • 2. Obezbjeđenje potraživanja špeditera
 • V - POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE
 • 1. Fiksna (forfetna) špedicija
 • 2. Zbirna (skupna) špedicija
 • UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM
 • I - POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI
 • 2. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 1. Ugovor je neformalan i realan
 • 2. Tovarni list i prenosivi tovarni list
 • 3. Ograničenja slobode ugovaranja
 • III - ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Bitni elementi ugovora
 • 1.1. Ugovorne strane
 • 1.2. Primalac
 • 1.3. Uputna stanica
 • 1.4. Predmet prevoza (stvari)
 • 1.5. Mjesto i datum
 • 1.6. Prevozni i drugi troškovi
 • 1.7. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava
 • 2. Nebitni elementi ugovora
 • 2.1. Prevozni put
 • 2.2. Franko carina
 • 2.4. Mješoviti (kombinovani) prevoz
 • 2.5. Provjera pošiljke
 • 2.6. Vrijeme isporuke
 • 2.7. Klauzula “ostaje na stanici”
 • 2.9. Obezbjeđenje uredne isporuke
 • 2.10. Rok utovara
 • 2.11. Obavještavanje o prispijeću pošiljke
 • IV - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
 • 1. Obaveze željeznice
 • 1.1. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke)
 • 1.2. Utovar stvari
 • 1.3. Uredan prevoz stvari
 • 1.4. Rok isporuke
 • 1.5. Postupanje po nalozima
 • 1.6. Obavještavanje korisnika prevoza
 • 1.7. Izvještavanje o prispijeću stvari
 • 1.8. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari)
 • 1.9. Čuvanje stvari
 • 1.10. Objavljivanje tarifa
 • 2. Obaveze pošiljaoca
 • 2.1. Obavještavanje o namjeravanom prevozu
 • 2.2. Predaja stvari i tovarnog lista
 • 2.3. Plaćanje prevoznih troškova
 • 3. Obaveze primaoca
 • 3.1. Plaćanje prevoznih troškova
 • 3.2. Odnošenje stvari
 • V - ODGOVORNOST STRANAKA
 • 1. Odgovornost željeznice
 • 2. Odgovornost pošiljaoca
 • VI - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
 • 1. Prestanak ugovora
 • 2. Zastara potraživanja
 • UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM)
 • I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
 • 2. Značaj drumskog prevoza
 • 3. Vrste prevoza i ugovora
 • 4. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE, TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA
 • 1.1. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu
 • 1.2. Preuzimanje stvari na prevoz
 • 1.3. Čuvanje stvari primljenih na prevoz
 • 1.5. Postupanje po uputstvima imaoca prava
 • 1.6. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari)
 • 2.2. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke)
 • 1. Odgovornost drumskog prevoznika
 • V - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
 • II - ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu
 • III - OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA
 • DIO ČETVRTI
 • GLAVA PRVA
 • UGOVOR O LICENCI
 • I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 3. Zaključivanje ugovora
 • II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 2. Bitni elementi ugovora
 • 2.1. Subjekti ugovora
 • 2.2. Predmet ugovora
 • 2.4. Forma ugovora
 • 1. Obaveze davaoca licence
 • 1.1. Predaja predmeta licence
 • 1.2. Davanje uputstva i objašnjenja
 • 1.3. Garancije za tehničke osobine predmeta licence
 • 1.4. Garancija za pravne osobine prenesenog prava
 • 2. Obaveze primaoca licence
 • 2.1. Iskorištavanje predmeta licence
 • 2.2. Plaćanje naknade
 • 2.3. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci
 • IV ODGOVORNOST STRANAKA
 • 1. Odgovornost davaoca licence
 • 2. Odgovornost primaoca licence
 • V VRSTE LICENCI I PODLICENCA
 • 1. Podjela licenci
 • VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI
 • 1. Prestanak protekom vremena
 • 3. Prestanak subjektiviteta
 • UGOVOR O GRAĐENJU
 • I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA
 • II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 2. Prethodne radnje
 • 2.1. Investicioni program i tehnička dokumentacija
 • 2.2. Odobrenje za građenje
 • 2.3. Sredstva za izgradnju
 • 3. Izbor saugovarača
 • 3.1. Pravni režim za izbor saugovarača
 • 3.2. Javno nadmetanje
 • 3.3. Prikupljanje ponuda
 • 3.4. Neposredna pogodba
 • 4. Zaključenje ugovora
 • III BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Predmet
 • 2. Cijena
 • 2.1. Određivanje cijene
 • 2.2. Promjena cijene
 • 3. Rok
 • 4. Ugovorna kazna
 • 5. Premija izvođaču
 • 6. Garantni rok za kvalitet radova
 • 7. Pisana forma ugovora
 • IV OBAVEZE INVESTITORA
 • 1. Prethodne obaveze
 • 2. Uvođenje izvođača u posao
 • 3. Građevinski nadzor
 • 4. Plaćanje cijene
 • 4.1. Plaćanje prije početka radova
 • 4.2. Plaćanje u toku izvođenja radova
 • 4.3. Plaćanje nakon završetka radova
 • V OBAVEZE IZVOĐAČA
 • 2. Vođenje knjiga o građenju
 • 3. Solidno izvođenje radova
 • 3.1. Pravni karakter obaveze
 • 3.2. Pridržavanje projektne dokumentacije
 • 3.3. Upotreba odgovarajućeg materijala
 • 3.4. Rokovi izgradnje
 • 4. Obavještavanje o višku radova
 • 5. Omogućavanje nadzora
 • 6. Čuvanje gradilišta
 • 7. Uređenje gradilišta
 • VI PREDAJA OBJEKTA
 • 1. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu
 • 2. Primopredaja objekta, odnosno radova
 • 3. Superkolaudacija
 • VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU
 • 1. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu
 • 3. Odgovornost građevinara
 • VIII POSEBNE VRSTE POSLA
 • 1. “Ključ u ruke”
 • 2. Ostale posebne vrste ugovora o građenju
 • IX PRESTANAK UGOVORA
 • 1. Primjena opštih pravila
 • 2. Jednostrani raskid ugovora
 • UGOVOR O OSIGURANJU
 • I POJAM I ZNAČAJ
 • 1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj
 • 2. Ugovor o osiguranju
 • 2.1. Izvori prava, posao i ugovor o osiguranju
 • 2.2. Pravna priroda posla osiguranja
 • 2.3. Zaključivanje i oblik ugovora
 • 2.4. Polisa osiguranja
 • II ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Stranke
 • 1.1. Lica u ugovoru o osiguranju
 • 1.2. Osiguravač
 • 1.3. Ugovarač osiguranja
 • 2. Predmet osiguranja
 • 3. Rizik
 • 4. Premija
 • 5. Osigurana suma
 • 6. Trajanje osiguranja
 • III OBAVEZE STRANAKA
 • 1. Obaveze osiguranika
 • 1.1 Davanje podataka o riziku
 • 1.2. Plaćanje premije
 • 1.3. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika
 • 1.4. Staranje o osiguranom predmetu
 • 2. Obaveze osiguravača
 • 2.1. Plaćanje naknade
 • 2.2. Ostale obaveze osiguravača
 • 1. Kumuliranje zahtjeva za naknadu
 • 2. Višestruko i dvostruko osiguranje
 • V PODJELA OSIGURANJA
 • 1. Kriteriji podjele
 • 2. Osiguranje imovine
 • 3. Osiguranje lica
 • 4. Plovidbeno osiguranje
 • 5. Obavezno osiguranje
 • VI REOSIGURANJE
 • 1. Pojam reosiguranja
 • 2. Vrste reosiguranja
 • VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU
 • 1. Prestanak ugovora po sili zakona
 • 2. Prestanak ugovora jednostranim raskidom
 • DIO PETI
 • HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
 • ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Pravni izvori (vrela)
 • 2. Pojam i osobine
 • 3. Značaj hartija od vrijednosti
 • 4. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti
 • II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Postavljanje problema
 • 2. Teorija kreacije
 • 3. Teorija emisije
 • 4. Teorija ugovora
 • III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 2. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava
 • 2.1. Korporacione hartije
 • 2.2. Stvarnopravne hartije
 • 2.3. Obligacionopravne hartije
 • 3. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije
 • 3.1. Hartije od vrijednosti na donosioca
 • 3.2. Hartije od vrijednosti na ime
 • 3.3. Hartije od vrijednosti po naredbi
 • 4. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti
 • 5. Ostale vrste hartija od vrijednosti
 • IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti
 • 2. Cesija
 • 3. Prenos indosamentom (indosmanom)
 • 4. Prenos predajom (tradicijom)
 • V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Prestanak prema opštim pravilima
 • 2. Specijalni načini prestanka prava
 • I POJAM I FUNKCIJE MJENICE
 • 1. Pojam mjenice
 • 2. Ekonomske funkcije mjenice
 • II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE
 • 1. Teorija omisije
 • 2. Bitni sastojci (elementi)
 • 2.1. Uopšte o bitnim elementima mjenice
 • 2.2. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica
 • 2.3. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca
 • 2.4. Ime trasata
 • 2.5. Ime remitenta
 • 2.6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta)
 • 2.7. Označenje dospjelosti
 • 2.8. Mjesto plaćanja
 • 2.9. Dan i mjesto izdavanja
 • 3. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice
 • 4. Domicilirana mjenica
 • 5. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule)
 • 5.2. Oznaka “po naredbi”
 • 5.3. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti)
 • 5.4. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula)
 • 5.6. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju)
 • 5.7. Kasatorna klauzula
 • 5.8. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi)
 • 5.9. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta”
 • 5.10. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa”
 • 5.11. Klauzula o kamati
 • 5.12. Oznaka adrese
 • III MJENIČNE RADNJE
 • 1. Uopšte o mjeničnim radnjama
 • 2. Izdavanje mjenice
 • 3. Prenos mjenice
 • 3.1. Cesija i indosament
 • 3.2. Puni indosament
 • 3.3. Bjanko indosament
 • 3.4. Prokura indosament
 • 3.5. Založni indosament
 • 3.6. Rekta indosament
 • 3.7. Povratni indosament
 • 3.8. Indosament sa klauzulom straha
 • 4. Prijem mjenice (prihvat, akcept)
 • 5. Mjenično jemstvo (aval)
 • 6. Isplata (plaćanje) mjenice
 • 7. Regres
 • 8. Protest
 • 9. Intervencija
 • 9.1. Pozivna i spontana intervencija
 • 9.2. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate
 • 10. Umnožavanje i prepisi mjenice
 • IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI)
 • 1. Amortizacija mjenice
 • 2. Mjenične tužbe i prigovori
 • V VRSTE MJENICA
 • 2. Vlastita (sopstvena, solo) mjenica
 • 3. Bjanko (blanko) mjenica
 • 4. Poslovna (trgovačka, robna) mjenica
 • 5. Finansijska mjenica
 • 6. Cirkulaciona mjenica
 • 7. Komisiona mjenica
 • 8. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga
 • 1. Zastarjelost
 • 2. Prestanak mjeničnih prava i obaveza
 • ČEK
 • 1. Pojam čeka
 • 2. Ekonomska uloga čeka
 • 3. Sličnosti i razlike sa mjenicom
 • Sličnosti sa mjenicom Razlike sa mjenicom
 • II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA
 • 1. Bitni sastojci
 • 1.1. Uopšte o bitnim elementima
 • 1.2. Pojedini bitni elementi
 • 2. Nebitni sastojci
 • III ČEKOVNE RADNJE
 • 1. Uopšte o čekovnim radnjama
 • 2. Izdavanje čeka
 • 3. Prenos čeka
 • 3.1. Uopšte o prenosu čeka
 • 3.2. Prenos indosamentom
 • 3.3. Prenos čeka cesijom
 • 3.4. Prenos čeka predajom
 • 4. Aval (jemstvo)
 • 5. Isplata čeka
 • 6. Opozivanje čeka
 • 7. Protest
 • 8. Regres
 • 9. Umnožavanje čeka
 • IV OSTALE ČEKOVNE RADNJE
 • 1. Amortizacija čeka
 • 2. Obezbjeđenje potraživanja
 • 3. Tužbe kod čeka
 • 4. Delikti u čekovnom pravu
 • V VRSTE ČEKOVA
 • 2. Osnovne vrste čekova prema namjeni
 • 2.1. Isplatni (gotovinski, blagajnički) ček
 • 2.2. Obračunski (virmanski) ček
 • 2.3. Precrtani (barirani) ček
 • 2.4. Cirkulacioni (cirkularni) ček
 • 2.5. Putnički ček
 • 2.6. Ček za potrošački kredit
 • 2.7. Dokumentovani (dokumentarni) ček
 • 2. Prestanak čekovnopravnog odnosa
 • OBVEZNICA
 • I POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE
 • 1. Pojam obveznice
 • II DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE
 • 2. Bitni sastojci
 • 3. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice
 • III RADNJE SA OBVEZNICAMA
 • 1. Izdavanje i emisija
 • 2. Prenos
 • 3. Amortizacija i promjene
 • IV VRSTE OBVEZNICA
 • 2. Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava
 • 3. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta)
 • 4. Obveznice prema roku dospijevanja
 • 5. Obveznice prema načinu amortizacije
 • 6. Obveznice prema stepenu garancije
 • 7. Obveznice prema prihodu koji nose
 • 8. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate
 • 9. Obveznice prema mogućnostima zamjene
 • 10. Obveznice prema valuti na koju glase
 • 11. Obveznice prema teritoriju
 • OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
 • I BLAGAJNIČKI ZAPIS
 • 1. Pojam i karakteristike
 • 3. Radnje sa blagajničkim zapisom
 • II KOMERCIJALNI ZAPIS
 • 3. Radnje sa komercijalnim zapisom
 • III CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA
 • 3. Radnje sa certifikatom
 • IV ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Pojam robnih hartija
 • 2. Vrste robnih hartija
 • PRAVO KONKURENCIJE
 • POJAM PRAVA KONKURENCIJE
 • I POJAM KONKURENCIJE
 • 1. Ekonomski pojam konkurencije
 • 2. Pravni pojam konkurencije
 • 1. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije
 • 2. Izvori prava konkurencije
 • III PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE
 • 1. Predmet prava konkurencije
 • 2. Metod prava konkurencije
 • GLAVA DRUGA
 • INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE
 • I INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE
 • 1. Monopolističko djelovanje
 • 1.1. Pojam monopolističkog djelovanja
 • 1.2. Monopolistički sporazum
 • 1.3. Monopolističko ponašanje
 • 2. Špekulacija
 • 2.1. Pojam špekulacije i metode njenog suzbijanja
 • II ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE

Prof. dr. Miloš Trifković Prof. dr. Milić Simić Doc. dr. Veljko Trivun

POSLOVNO PRAVO UGOVORI, VRIJEDNOSNI PAPIRI I PRAVO KONKURENCIJE

Ekonomski fakultet u Sarajevu Izdavačka djelatnost Fakulteta

Naziv djela: ”POSLOVNO PRAVO-UGOVORI, VRIJEDONOSNI PAPIRI I PRAVO KONKURENCIJE” Autori: Prof. dr. Miloš Trifković Prof. dr. Milić Simić Doc. dr. Veljko Trivun Redaktor: Doc. dr. Veljko Trivun Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu Izdavačka djelatnost Fakulteta Glavni urednik: Dekan: Prof. dr. Muris Čičić Urednik: Prof. dr. Hasan Muratović Recenzenti: Akademik, Krneta dr. Slavica, redovni profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Mirko dr. Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Lektor: Amra Trivun Obrada teksta: Mia Mrgud Godina izdavanja i štampanja: 2004. Tiraž: 600 primjeraka Štampa: VMG Grafika, d.o.o. Mostar Odgovorno lice štamparije: Vencel Pralas

Napomene autora Već duže vremena se osjeća potreba za novim izdanjem udžbenika "Poslovno pravo " koji reguliše materiju ugovornog prava, hartija od vrijednosti i prava konkurencije. Posljednje izdanje, iz 1997.g. pretrpjelo je značajne izmjene. Osnovni su razlozi izmjene pozitivnih propisa kao i donošenje niza novih. Ugovori koji se odnose na materiju prevoza robe zračnim putem i prevoza morem više se ne nalaze u ovom udžbeniku. S obzirom na to da nisu ni bili dio ispitne materije svoje će mjesto naći u udžbeniku Međunarodnog poslovnog prava. U ovom izdanju kao autor se po prvi put pojavljuje docent dr. Veljko Trivun koji je izvršio redakciju cjelokupnog teksta i usklađivanja vezana za izmjenu i donošenje novih zakonskih propisa. Izmjene su posebno izvršene kod slijedećih pravnih instituta: ugovor o građenju, ugovor o licenci, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije. Ostala materija ovog udžbenika je pretrpjela izmjene u manjoj mjeri. Obrađen je i izmijenjen je i dio koji se odnosi na ugovor o osiguranju. Tvorac ovog dijela udžbenika je bio prof. Aziz Sultanović koji se, od ovog izdanja, više ne pojavljuje kao autor. Na žalost, profesor Aziz Sultanović, kao utemeljitelj discipline privrednog, odnosno poslovnog prava na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, od prošle godine, nije više među živima. Brojnim generacijama studenata, ekonomista, pravnika, kao i kolega po profesiji i struci ostaće u pamćenju kao vrstan znalac materije koja se nalazi pred Vama. Kao i ranije izdanje ovaj udžbenik je, prije svega, namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nadamo se da će se ovaj udžbenik koristiti i na drugim fakultetima kao obavezna literatura, što je bio slučaj i do sada. Nezaobilazna veza akademske sfere sa privrednim tokovima i pravnom praksom i ovaj put je uvažavana. Autori su mišljenja da će i stručnjaci iz privrede dijeliti isti stav. Zahvalnost dugujemo svima koji su pomogli u izdavanju ovog udžbenika. Autori Sarajevo, oktobra 2004.g.

SADRŽAJ

strana DIO PRVI UGOVOR O PRODAJI GLAVA PRVA POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam prodaje 1.1. Posao prodaje i ugovor o prodaji 1.2. Definicija ugovora i njegove vrste 2. Osobina i djejstvo ugovora o prodaji 2.1. Osobine ugovora 2.2. Dejstvo ugovora ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Primjena opštih pravila 2. Postupak zaključivanja ugovora 3. Posebne tehnike zaključivanja ugovora 3.1. Standardni ugovori 3.2. Zaključnica 3.3. Porudžbina BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste 2. Predmet 2.1. Stvar kao predmet prodaje 2.2. Količina 3. Cijena 3.1. Pojam, struktura i način određivanja cijene 3.2. Određivanje cijena prinudnim aktom 3.3. Određivanje cijene ugovorom 3.4. Određivanje cijene dispozitivnim propisom 3.5. Promjena cijene NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste 2. Kvalitet 2.1. Pojam kvaliteta 2.2. Određivanje kvaliteta prinudnim propisom 2.3. Određivanje kvaliteta ugovorom 2.4. Određivanje kvaliteta dispozitivnim propisom 3. Ambalaža 4. Transportne klauzule 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24 26 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 34 34 35 35 35 36 38 38 39

I

II

III

IV

1

I II

III

IV

V

GLAVA DRUGA OBAVEZE PRODAVCA UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA 1. Vrste obaveza 2. Karakter obaveza prodavca ISPORUKA 1. Pojam isporuke 2. Predmet isporuke 3. Mjesto isporuke 3.1. Pojam mjesta isporuke 3.2. Mjesto isporuke i u širem smislu 3.3. Mjesto isporuke u užem smislu 4. Način isporuke 4.1. Pojam i vrste 4.2. Realna jednokratna isporuka 5. Vrijeme isporuke 5.1. Pojam 5.2. Vrijeme jednokratne isporuke 5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke 5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja 6. Dejstva isporuke - prelaz rizika 6.1. Pojmovna određenja 6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji 6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka 1.1. Pojam materijalnih nedostataka 1.2. Vrste materijalnih nedostataka 2. Garancija za materijalne nedostatke 2.1. Pojam garancije 2.2. Uslovi za postojanje garancije GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE) 1. Pojam i vrste pravnih nedostataka 2. Pojam garancije za pravne nedostatke i uslovi za njeno postojanje ISPOSTAVLJANJE FAKTURE 1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja 2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula GLAVA TREĆA OBAVEZE KUPCA UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA 1. Vrste obaveza 2. Karakter obaveza kupca PREGLED ROBE

41 41 41 41 41 42 42 42 44 44 44 45 45 45 46 47 47 47 49 50 51 51 52 52 53 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 63 63 63 63 63 64

I II

2

III IV

1. Pojam pregleda 1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka 1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka 2. Subjekti pregleda robe 3. Mjesto pregleda robe 4. Vrijeme pregleda robe 5. Način pregleda robe PRIJEM ISPORUKE 1. Pojam prijema isporuke 2. Sadržaj obaveze prijema isporuke PLAĆANJE CIJENE 1. Pojam obaveze plaćanja 1.1. Deficinija i kvalifikacija obaveze 1.2. Sadržaj obaveze plaćanja 1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama 2. Način plaćanja 2.1. Uopšte o načinu plaćanja 2.2. Instrumenti plaćanja 2.3. Tipovi načina plaćanja 3. Vrijeme izvršenja isplate 3.1. Vrijeme plaćanja 3.2. Vrijeme isplate 4. Mjesto plaćanja 4.1. Određivanje mjesta plaćanja 4.2. Promjena mjesta plaćanja GLAVA ČETVRTA PRIGOVORI UOPŠTE O PRIGOVORIMA 1. Pojam prigovora 2. Vrste prigovora REKLAMACIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam reklamacije 2. Način reklamiranja 3. Mjesto reklamiranja 4. Vrijeme reklamiranja REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pojam reklamacije 2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke GLAVA PETA ODGOVORNOST PRODAVCA ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM 1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom 1.1. Pojam docnje sa isporukom 1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom

64 64 65 65 67 68 70 72 72 72 73 73 73 73 74 76 76 76 78 79 79 80 81 81 82 83 83 83 83 83 84 84 84 86 86 88 88 88 91 91 91 91 91 92

I II

III

I

3

II

III

2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom 2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova 2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova 3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka 3.1. Količina nije bitan elemenat ugovora 3.2. Količina je bitan elemenat ugovora 4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke 2. Prava kupca 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora 2.2. Zahtjev za sniženjem cijene 2.3. Zahtjev za raskid ugovora 2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete 3. Obaveze kupca ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke 2. Prava kupca 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora 2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene 2.3. Raskid ugovora 2.4. Pomoć u parnici 2.5. Priznavanje očito osnovnog prava trećeg lica GLAVA ŠESTA ODGOVORNOST KUPCA ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE 1. Pojam docnje kupca sa slanjem ambalaže i odgovornost kupca za nju 2. Prava prodavca ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE 1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornosti za nju 2. Predaja robe na čuvanje 3. Prodaja robe 4. Raskid ugovora DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE 1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju 2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke 3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke DIO DRUGI UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE GLAVA PRVA TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE) POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

93 93 95 96 96 97 98 98 98 99 99 100 101 102 103 105 105 105 105 106 106 106 107 109 109 109 109 109 110 110 111 111 113 113 113 114 115 117 117 117 117 117

I

II

III

I

4

II

III

IV

1. Pojam posla 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Ličnost posrednika 2. Predmet ugovora 3. Cijena OBAVEZE STRANAKA 1. Obaveze posrednika 1.1. Dovođenje u vezu zainteresovanih stranaka 1.2. Postupanje po nalogu 1.3. Postupanje pažnjom dobrog privrednika - stručnjaka 1.4. Posrednički dnevnik 1.5. Posrednički list 1.6. Čuvanje poslovne tajne 1.7. Obavještavanje o stanju na tržištu 2. Obaveze nalogodavca 2.1. Plaćanje provizije 2.2. Naknada troškova 2.3. Trpljenje posrednikovih prava zaloge, pridržaja i prvenstva naplate ODGOVORNOST STRANAKA 1. Odgovornost posrednika 2. Odgovornost komitenta GLAVA DRUGA TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 1. Pojam ugovora 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Ličnost trgovinskog zastupnika 2. Predmet ugovora 3. Cijena OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obaveze agencije 1.1. Iznalaženje saugovarača 1.2. Učestvovanje u sklapanju poslova 1.3. Davanje obavještenja 1.4. Vođenje knjige ugovora 1.5. Staranje o interesima nalogodavca 1.6. Primanje izjava od saugovarača 1.7. Poslovna tajna 1.8. Vraćanje stvari primljenih od komitenta 1.9. Polaganje računa 1.10. Trpljenje odbijanja posla

117 118 118 118 118 119 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 124 124 124 125 125 125 125 126 127 127 127 128 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 131 131

I

II

III

5

Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Obaveze komisionara 1.3. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme GLAVA TREĆA KOMISION POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA 1.2.4. pridržaja i prvenstvene naplate 2.1. Obaveze komitenta 2. Trpljenje komisionarevih prava zaloge.3.2. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme 2. Neisključiva i isključiva agencija 3. Trpljenje agentovih prava zaloge.3. Del credere zastupstvo PRESTANAK UGOVORA 1. Obavještavanje o relevantnim momentima 2.5. Plaćanje cijene 2. Troškovi 2. Odgovornost komisionara 2. pridržaja i prvenstva naplate ODGOVORNOST STRANAKA 1. Predaja materijala potrebnih agentu 2.2. Postupanje po nalogu 1. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa 2. Obavještavanje o poslu 1. Predaja rezultata posla 1.4. Podjela poslova 2.4. Odgovornost nalogodavca POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA 1. Plaćanje naknade (provizije) 2. Odgovornost komitenta POSEBNE VRSTE KOMISIONA 1. Čuvanje poslovne tajne 2. Pojam posla 2.1. Obaveze komitenta 2. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del 131 131 131 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 135 137 137 137 137 139 140 140 141 141 142 142 142 143 144 144 145 145 146 146 146 147 147 147 148 148 149 149 149 I II III IV V 6 . Cijena OBAVEZE STRANAKA 1. Predmet 3. Ličnost komisionara 2. Odgovornost trgovinskog zastupnika 2.5.IV V VI 2.6.1. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji ODGOVORNOST STRANAKA 1. Zaštita komitentovih interesa 1. Čuvanje stvari 1.

2. Obaveze skladištara 1. Odgovornost ostavioca SKLADIŠNICA 1.11. Plaćanje usluge ODGOVORNOST STRANAKA 1. Očuvanje prava ostavioca 1.10. Stranke 2.9. Odgovornost skladištara 2. Opšta pravila 2.1.5. Izdavanje i prenos skladišnice 3. Prodaja robe u kvaru 1. Osiguranje robe 1.2. Prijem robe 1. Vođenje skladišne knjige 1. Čuvanje robe 1.8.3. Pregled robe pri prijemu i reklamacija 2. Predmet posla 3. Izdavanje robe 1. Izdavanje potvrde 1. značaj i pravna priroda ugovora 2. Cijena usluga OBAVEZE STRANAKA 1. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1.6. Protest i amortizacija skladišnice DIO TREĆI UGOVORI O ORGANIZOVANJU PREVOZA STVARI GLAVA PRVA UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU) 150 150 150 151 153 153 153 153 154 155 155 156 156 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 163 163 163 164 165 167 167 167 167 I II III IV V I PREVOZU 7 . Konsignacija PRESTANAK UGOVORA 1.7. Opoziv i otkaz naloga GLAVA ČETVRTA USKLADIŠTENJE POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1.1. Predaja robe i dokumenata 2.3.VI credere) 2. Upozorenje na mane 2. Postupanje po nalogu 1.4. Pojam i značaj skladišnice 2. Obaveze ostavioca 2. Pregled robe 1. Pojam.

Pojam ugovora 2.4.3. Značaj špedicije 3. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Uputna stanica 1.7. Ugovor je neformalan i realan 2. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA 1. Obaveze komitenta 2. Zbirna (skupna) špedicija GLAVA DRUGA UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI 1. Obaveze špeditera 1. Bitni elementi ugovora OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Špediterske isprave 3. Zaključivanje ugovora za komitenta 1. Zaključivanje ugovora 2. Odgovornost špeditera 2. Tovarni list i prenosivi tovarni list 3. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carina 1.5.3. Polaganje računa 2.6. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1.6. Plaćanje naknade (provizije) 2. Mjesto i datum 1. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika 1.2. Bitni elementi ugovora 1. Obezbjeđenje potraživanja špeditera POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE 1.1. Izbor prevoznog puta (instradacija) 1.1. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa) 2.5. Rad po uputstvima 1.3. Osiguranje stvari 1.2. Prevozni i drugi troškovi 167 167 168 168 169 169 170 171 172 172 172 172 173 174 174 175 175 176 177 177 177 178 178 178 180 181 181 182 183 183 183 183 183 184 184 185 186 187 187 187 188 188 188 189 189 I II III 8 .2.8.4.1. Ugovorne strane 1. Čuvanje stvari i zaštita prava 1. Fiksna (forfetna) špedicija 2. Pojam ugovora 2. Predmet prevoza (stvari) 1. Ograničenje slobode ugovaranja ELEMENTI UGOVORA 1. Primalac 1.I II III IV V POJAM.

Obavještavanje korisnika prevoza 1. Klauzula “ostaje na stanici” 2. Rok isporuke 1. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava 2. Objavljivanje tarifa 2. Pouzeće 2. Nebitni elementi ugovora 2.7. Obaveze primaoca 3. Izvještavanje o prispijeću stvari 1. Uredan prevoz stvari 1.11.2.10. Vrijeme isporuke 2. Rok utovara 2. Obaveze pošiljaoca 2.10. Mješoviti (kombinovani) prevoz 2. Utovar stvari 1. Predaja stvari i tovarnog lica 2.5. Odnošenje stvari ODGOVORNOST STRANAKA 1. Plaćanje prevoznih troškova 3.1.7.1. Postupanje po nalozima 1. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke) 1.1.8. Vrste prevoza i ugovora 4. Smetnje 2.6.3. Obezbjeđenje uredne isporuke 2.4.1. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1.9. Obaveze željeznice 1.7.5. Obavještavanje o prispijeću pošiljke OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Pravni izvori 189 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 192 192 192 193 194 194 195 196 197 197 199 199 199 199 200 200 201 201 202 202 202 206 206 206 207 209 209 209 209 209 210 211 I 9 . Odgovornost željeznice 2. Prestanak ugovora 2. Čuvanje stvari 1.2.IV V VI 1.8. Odgovornost pošiljaoca PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1.2.9. Pojam ugovora 2.4. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari) 1.2.3. Zastara potraživanja GLAVA TREĆA UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM) POJAM. Provjera pošiljke 2. Franko carina 2.6.3. Plaćanje prevoznih troškova 3. Obavještavanje o namjeravanom prevozu 2. Prevozni put 2. Značaj drumskog prevoza 3.

3.3. Čuvanje stvari primljenih na prevoz 1. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu 1. Odgovornost stranaka DIO ČETVRTI LICENCA. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA 1. Obaveze stranaka 2. Obaveze pošiljaoca 2. Utovar stvari 2.1. TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA 1.1. Istovar stvari ODGOVORNOST STRANAKA 1.5.II III IV V ZAKLJUČIVANJE. Obaveze drumskog prevoznika 1. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke) 2. Odgovornost pošiljaoca PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. Prevoz stvari 1. Obavještavanje o prevozu i predaja potrebnih dokumenata 2.6. Zaključivanje 2.2. Zastara potraživanja GLAVA ČETVRTA UGOVOR O PREVOZU STVARI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (UNUTRAŠNJIM VODAMA) POJAM.2. Postupanje po uputstvima imaoca prava 1. Plaćanje naknade za prevoz 3. Odgovornost drumskog prevoznika 2.1. Plaćanje naknade za prevoz 3.4.4. GRAĐENJE I OSIGURANJE GLAVA PRVA UGOVOR O LICENCI 212 212 212 213 214 214 214 215 215 215 216 217 218 218 218 219 219 220 220 220 221 221 223 223 223 224 225 225 225 225 225 226 226 226 227 228 228 228 231 231 231 231 I II III 10 . Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari) 2. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu 2. Bitni elementi ugovora OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA 1. Obaveze primaoca 3. Preuzimanje stvari na prevoz 1. Bitni elemetni ugovora OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Prestanak ugovora 2. Tovarni list 3. Značaj unutrašnje plovidbe 3. Pojam ugovora 2.2.

Prethodne radnje 2. Davanje uputstava i objašnjenja 1. Stranke 2.2. Prestanak protekom vremena 2. Zaključivanje ugovora POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1.2.1. Garancija za pravne osobine prenesenog prava 2. Pojam ugovora 2.3. Obaveze primaoca licence 2. Garancije za tehničke osobine predmeta licence 1.I II III IV V VI POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Pravni režim za izbor saugovarača 3. Investicioni program i tehnička dokumentacija 2. Izbor saugovarača 3.3. Javno nadmetanje 231 231 232 233 233 233 234 234 234 235 236 236 236 236 237 237 238 238 238 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 242 243 245 245 245 245 245 246 246 247 247 249 250 250 250 250 I II 11 . Subjekti ugovora 2.2. Pojam posla 2.3. Odgovornost primaoca licence VRSTE LICENCI I PODLICENCA 1. Podjela licenci 2. Obaveze davaoca licence 1. Pojam ugovora 2. Prestanak subjektiviteta GLAVA DRUGA UGOVOR O GRAĐENJU POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA 1.2.1.4.1.1. Forma ugovora OBAVEZE STRANAKA 1. Sredstva za izgradnju 3. Predaja predmeta licence 1. Odobrenje za građenje 2. Predmet ugovora 2.3.1. Odgovornost davaoca licence 2. Bitni elementi ugovora 2. Iskorištavanje predmeta licence 2. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci ODGOVORNOST STRANAKA 1. Cijena 2. Izvori prava 3.2. Izvori prava STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Plaćanje naknade 2.4. Podlicenca PRESTANAK UGOVORA O LICENCI 1. Otkaz 3.

odnosno radova 3.III IV V VI VII VIII IX 3. Ostale posebne vrste ugovora o građenju PRESTANAK UGOVORA 251 252 252 253 253 254 254 255 256 256 257 257 258 258 258 258 259 260 260 260 261 261 261 262 263 263 263 263 264 264 265 265 265 266 266 267 268 268 268 269 269 270 270 271 272 12 . Neposredna pogodba 4. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu 2. Odgovornost građevinara POSEBNE VRSTE POSLA 1. Plaćanje prije početka radova 4. Čuvanje gradilišta 7. Primopredaja objekta. Uvođenje izvođača u posao 3. Građevinski nadzor 4. Rokovi izgradnje 4. “Ključ u ruke” 2. Obavještavanje o višku radova 5. Pridržavanje projektne dokumentacije 3.2.2. Ugovorna kazna 5. Plaćanje nakon završetka radova OBAVEZE IZVOĐAČA 1. Plaćanje u toku izvođenja radova 4. Određivanje cijene 2.2. Upotreba odgovarajućeg materijala 3. Cijena 2. Uređenje gradilišta PREDAJA OBJEKTA 1.1. Omogućavanje nadzora 6.3.3. Garantni rok za kvalitet radova 7. Odgovornost projektanta.4. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu 2. Pravni karakter obaveze 3.1.4.1. Premija izvođača 6. Prethodne obaveze 2. davaoca mišljenja o zemljištu i investitora 3. Rok 4.3. Vođenje knjiga o građenju 3. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Prikupljanje ponuda 3. Prethodne obaveze 2. Pisana forma ugovora OBAVEZE INVESTITORA 1. Superkolaudacija ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU 1. Predmet 2. Promjena cijene 3. Plaćanje cijene 4. Solidno izvođenje radova 3.

Kriteriji podjele 2. Stranke 1.1. Obaveze osiguravača 2. Ugovarač osiguranja 2.3.4. Obaveze osiguranika 1. Primjena opštih pravila 2. Polisa osiguranja ELEMENTI UGOVORA 1. Osiguravač 1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj 2.1. Kumuliranje zahtijeva za naknadu 2. Prestanak ugovora po sili zakona 272 272 273 273 273 273 276 276 278 279 280 281 281 281 283 283 284 285 286 288 289 290 290 290 292 293 294 294 294 299 300 300 301 301 301 302 303 303 304 306 306 307 308 308 I II III IV V VI VII 13 . Jednostrani raskid ugovora GLAVA TREĆA UGOVOR O OSIGURANJU POJAM I ZNAČAJ 1. Zaključivanje i oblik ugovora 2. Lica u ugovoru o osiguranju 1. Trajanje osiguranja OBAVEZE STRANAKA 1. Predmet osiguranja 3. Obavezno osiguranje REOSIGURANJE 1. Plaćanje naknade 2. posao i ugovor o osiguranju 2. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika 1. Davanje podataka o riziku 1.1.2.2.1. Staranje o osiguranom predmetu 2. Osiguranje imovine 3. Rizik 4. Plaćanje premije 1.2.2. Višestruko i dvostruko osiguranje PODJELA OSIGURANJA 1. Premija 5. Ugovor o osiguranju 2. Osigurana suma 6. Plovidbeno osiguranje 5.4. Izvori prava. Vrste reosiguranja PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU 1. Ostale obaveze osiguravača KUMULIRANJE ZAHTIJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE 1. Pravna priroda posla osiguranja 2.3. Pojam reosiguranja 2.1. Osiguranje lica 4.3.

Obligacionopravne hartije 3. Bitni sastojci (elementi) 309 311 311 311 311 311 311 312 314 316 316 316 317 317 318 320 320 320 320 320 321 321 321 322 322 323 323 325 325 325 326 328 328 329 329 331 331 331 331 332 333 333 334 I II III IV V I II 14 . Stvarnopravne hartije 2. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti 5. Postavljanje problema 2. Cesija 3. Pravni izvori (vrela) 2. Pojam i osobine 3. Specijalni načini prestanka prava GLAVA DRUGA MJENICA POJAM I FUNKCIJE MJENICE 1. Prenos indosamentom (indosmanom) 4. Prestanak ugovora jednostranim raskidom DIO PETI HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) GLAVA PRVA ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. Hartije od vrijednosti na donosioca 3. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava 2. Teorija kreacije 3. Ekonomske funkcije mjenice SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE 1. Prestanak prema opštim pravilima 2.3.2. Značaj hartija od vrijednosti 4. Korporacione hartije 2. Prenos predajom (tradicijom) PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. Hartije od vrijednosti na ime 3. Ostale vrste hartija od vrijednosti PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1.1. Teorija ugovora VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. Hartije od vrijednosti po naredbi 4. Teorija emisije 4. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1.2. Pojam mjenice 2.1. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti 2. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartija 3.3. Teorija omisije 2. Kriteriji podjele 2.2.

8. Oznaka adrese MJENIČNE RADNJE 1. Klauzula valute (valutna klauzula ili klauzula o o primljenoj vrijednosti) 5. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi) 5. Ime remitenta 2. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa” 5. Dan i mjesto izdavanja 3.1.7. Cesija i indosament 3. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula) 5.4. Pozivna i spontana intervencija 9. Kasatorna klauzula 5. Uopšte o bitnim elementima mjenice 2. akcept) 5.2.9. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog 334 334 335 335 336 336 337 338 339 339 340 341 341 341 341 342 342 342 343 343 343 343 343 343 344 344 345 346 346 346 346 347 347 348 348 348 348 351 352 354 356 357 358 358 15 .4. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti) 5. Puni indosament 3. Bjanko indosament 3. Prokura indosament 3. Protest 9. Povratni indosament 3. Indosament sa klauzulom straha 4. Založni indosament 3. Prijem mjenice (prihvat. Uopšte o mjeničnim radnjama 2.11.8.2. Označenje dospjelosti 2.III 2.8.5. Intervencija 9.5. Mjenično jemstvo (aval) 6.7. Podatak o broju mjeničnog primjerka (duplikatna klauzula) 5. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule) 5.9.5.10.1. Prenos mjenice 3. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica 2. Regres 8.6. Domicilirana mjenica 5.3.6.2. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca 2.3. Rekta indosament 3.4. Izdavanje mjenice 3.7. Isplata (plaćanje) mjenice 7.6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta) 2.3. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju) 5.2. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta” 5. Mjesto plaćanja 2. Ime trasata 2.12. Oznaka “po naredbi” 5. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice 4. Klauzula o kamati 5.1.1.

Izdavanje čeka 3. Neosnovano obogaćenje i drugi zahtjevi (zahtjevi građanskopravne prirode) VRSTE MJENICE 1. Bjanko (blanko) mjenica 4. Obezbjeđenje mjeničnog potraživanja (pravo zaloga i pridržaja) OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI) 1. Prenos indosamentom 3. solo) mjenica 3. Cirkulaciona mjenica 7.3. Prestanak mjeničnih prava i obaveza GLAVA TREĆA ČEK POJAM.2. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga ZASTARJELOST I PRESTANAK MJENIČNIH PRAVA I OBAVEZA 1. Komisiona mjenica 8. Prenos čeka 3. EKONOMSKA ULOGA I SLIČNOSTI I RAZLIKE SA MJENICOM 1. Uopšte o čekovnim radnjama 2. Opozivanje čeka 360 361 362 362 363 364 365 365 365 366 367 367 368 368 369 370 370 370 373 373 373 373 374 375 376 376 376 376 377 378 378 379 380 380 381 382 382 382 382 384 I II III 16 . Isplata čeka 6. Prenos čeka cesijom 3.1. Nebitni sastojci ČEKOVNE RADNJE 1. Uopšte o bitnim elementima 1.2. Vlastita (sopstvena. Poslovna (trgovačka.4. Pojedini bitni elementi 2. Bitni sastojci 1. Pojam čeka 2.IV V VI neisplate 10. Mjenične tužbe i prigovori 3. Ekonomska uloga čeka 3. Amortizacija mjenice 2. Sličnosti i razlike sa mjenicom BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA 1. Uopšte o prenosu čeka 3. Finansijska mjenica 6. Prenos čeka predajom 4. Zastarjelost 2. robna) mjenica 5.1. Aval (jemstvo) 5. Umnožavanje i prepisi mjenice 11. Kriteriji podjele 2.

Umnožavanje čeka OSTALE ČEKOVNE RADNJE 1. Bitni sastojci 3. Prestanak čekovnopravnog odnosa GLAVA ČETVRTA OBVEZNICA POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE 1.IV V VI 7. Zastarjelost 2. Dokumentovani (dokumentarni) ček ZASTARJELOST I PRESTANAK ČEKOVNOPRAVNOG ODNOSA 1. Obveznice prema mogućnostima zamjene 385 386 386 387 387 387 387 389 389 389 390 390 390 391 392 392 393 393 393 393 394 395 395 395 395 394 398 398 399 399 400 400 401 402 403 403 403 404 404 405 405 406 406 407 I II III IV 17 . Osnovne vrste čekova prema namjeni 2. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta) 4. Kriteriji podjele 2. Putnički ček 2. Protest 8. Pojam obveznice 2. Obezbjeđenje potraživanja 3. Obveznice prema načinu amortizacije 6.2. Isplatni (gotovinski. Obračunski (virmanski) ček 2. Precrtani (barirani) ček 2.4. Amortiazcija čeka 2.7. Delikti u čekovnom pravu VRSTE ČEKOVA 1. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice RADNJE SA OBVEZNICAMA 1. Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava 3. Pravne karakteristike DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE 1.5. Cirkulacioni (cirkularni) ček 2. Tužbe kod čeka 4. Prenos 3. blagajnički) ček 2. Obveznice prema prihodu koji nose 8.3. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate 9. Regres 9.6. Dijelovi 2. Ček za potrošački kredit 2. Kriteriji podjele 2.1. Obveznice prema roku dospjevanja 5. Amortizacija i promjene VRSTE OBVEZNICA 1. Obveznice prema stepenu garancije 7. Izdavanje i emisija 2.

Monopolističko djelovanje 1. Monopolističko ponašanje 2. Radnje sa komercijalnim zapisom CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA 1. Predmet prava konkurencije 2. Pojam i karakteristike 2. Monopolistički sporazum 1. Obveznice prema valuti na koju glase 11. Radnje sa certifikatom ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 1. Pojam i karakteristike 2.1. Izvori prava konkurencije PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE 1.10. Ekonomski pojam konkurencije 2. Pravni pojam konkurencije PRETPOSTAVKE I IZVORI PRAVNOG KONKURENCIJE 1.1. Radnje sa blagajničkim zapisom KOMERCIJALNI ZAPIS 1.2. Pojam špekulacije i metodi njenog suzbijanja 18 . Bitni sastojci 3.3. Pojam monopolističkog djelovanja 1. Bitni sastojci 3. Pojam robnih hartija 2. Obveznice prema teritoriju GLAVA PETA OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) BLAGAJNIČKI ZAPIS 1. Bitni sastojci 3. Metod prava konkurencije 407 408 409 409 409 409 410 410 411 411 412 412 413 413 414 414 415 415 415 417 417 417 417 417 417 418 419 419 420 422 422 423 427 427 427 427 427 429 431 433 433 I II III IV I II UREĐIVANJA III I GLAVA DRUGA INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE 1. Špekulacije 2. Pojam i karakteristike 2. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije 2. Vrste robnih hartija DIO ŠESTI PRAVO KONKURENCIJE GLAVA PRVA POJAM PRAVA KONKURENCIJE POJAM KONKURENCIJE 1.

Imenovani slučajevi 4.3.2. Imenovani slučajevi ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE 1.II 2.3. Generalna klauzula 4.1. Pojam ograničavanja tržišta i metodi njegovog suzbijanja 3.2.2. Organi za nadzor LITERATURA SKRAĆENICE I KORIŠTENI PROPISI 435 436 437 437 438 439 440 440 441 443 444 444 445 446 446 448 449 451 456 19 . Sankcije prema aktima 3. Krivičnopravne sankcije 4. Pojam nelojalne konkurencije 4. Imovinskopravne sanckije 3. Generalna klauzula 2.3. Ograničavanje tržišta 3. Generalna klauzula 3. Imenovani slučajevi 3. Sankcije prema licima 3. Nelojalna konkurencija 4.1.2.1. Sistem odgovornosti 2.

20 .

21 . Definicija ugovora i njegove vrste Legislativna definicija sadržana je u Zakonu o obligacionim odnosima (ZOO čl. svako od njih se u toku prenosa transformiše u onaj svojinski oblik koji odgovara sticaocu.prodavalac . Oni su i ekonomski i pravno povezani. on je ipak uži pravni institut. a kupac se obavezuje da prodavaocu plati cijenu”. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka o razmjeni robe za novac. na ugovor o prodaji se nadovezuju brojni drugi poslovi i ugovori.kupcu . prodaja predstavlja posao kojim se normativno uređuje i pod zaštitu države stavlja razmjena robe za novac. Ona je osnovni posao prometa robe i sastoji se u razmjeni robe za novac.i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj.obavezuje da određenu stvar povodom koje posao nastaje preda. ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI I . Iako ugovor predstavlja kičmu posla prodaje. a kupac se obavezuje da prodavcu preda određenu sumu novca i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj. koji se najčešće tiču transporta i plaćanja.POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. Pravno. Posao prodaje i ugovor o prodaji Ekonomski posmatrano. Zbog toga predstavljaju jedinstvenu poslovnu operaciju. Ako su stranke u ugovoru nosioci različitih vrsta svojine (državna. Beograd 1987. Exportpress i Institut društvenih nauka.).1.DIO PRVI UGOVOR O PRODAJI GLAVA PRVA POJAM. Prema njemu “ugovorom o prodaji obavezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo 1 vlasništva. ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka kojim se jedna od njih . 454).R1. privatna itd. Pojam prodaje 1. isporuči drugoj strani . U privrednom životu.N N1 .2. str. 1 Uporedno pravni pregled vidjeti kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu”. prodaja je neposredni izraz procesa razmjene R . 5. Teoretski posmatrano. Posao prodaje obuhvata ukupnu pravnu regulativu ekonomskog odnosa stranaka. 1.

Različitost svojinskih prava koja se pojavljuju u prometu, veliki broj vrsta subjekata, te nejednakost objekata, ciljeva i obilježja razmjene doveli su do pojave tri osnovna tipa ugovora o prodaji. To su prodaja građanskog, poslovnog i međunarodnog poslovnog prava. Subjekti građanske prodaje su domaća i strana fizička i pravna lica građanskog prava, te subjekti poslovnog ili trgovinskog prava i to kada oba djeluju izvan registrovanog predmeta svoga poslovanja. Građanska prodaja se stoga zaključuje sporadično i neprofesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje upotrebnih vrijednosti objekta. Predmet ove prodaje mogu biti i nepokretne stvari. Savremeni načini poslovanja doveli su kod prodaje građanskog karaktera do toga da se sve više razvijaju i neki novi načini poslovanja. Radi se, prije svega, o prodaji na daljinu, upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, i to korištenjem interneta, web oglašavanja i slično. Uporedo s tim razvijaju se i novi oblici plaćanja, i to putem elektronskog novca a uz korištenje elektronskog 2 potpisa. Neovisno od ove pravne discipline, u međunarodnom pravnom i ekonomskom saobraćaju, već su u primjeni u svom elektronskom obliku i pojedini robni i transportni dokumenti, bankarske garancije i akreditivi. Težište regulative postavljeno je na prelaz svojine. Zakon o obligacionim odnosima u osnovu svoga regulisanja postavlja građansku prodaju. No, ograničenja monističke koncepcije, koja predstavlja temelj Zakona, zahtijevala su da se za privrednu prodaju uspostavi čitav sistem izuzetaka od opštih rješenja. Time se ovaj akt približava drugim velikim kodifikacijama koje su izgrađene na istim principima (švajcarskom i talijanskom, naročito.) 3 Subjekti privredne prodaje su subjekti poslovnog, odnosno trgovinskog prava. Da bi ugovor o prodaji zaključen između navedenih subjekata bio posao domaćeg poslovnog prava, on mora da ispuni dva uslova: prvi, da je zaključen u okviru registrovane djelatnosti bar jednog od njih i drugi, da je do sklapanja ugovora došlo na području BiH. Poslovnopravna prodaja se zaključuje masovno, trajno i profesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje prometnih vrijednosti stvari i dobiti. Zbog toga je u njoj podjednaka pažnja posvećena i prelasku svojinskih prava i prelasku rizika. Predmet prodaje poslovnog prava može biti samo pokretna stvar. Treba istaći da se ova vrsta ugovora zaključuje bilo zato da bi se prodala roba sopstvene proizvodnje, bilo zato da bi se izvršila dalja prodaja kupljenih stvari u prerađenom ili neprerađenom stanju. Razmatrano obilježje značajno utiče na pojedina pravnotehnička rješenja, naročito u oblasti popravljanja šteta izazvanih neizvršenjem ili neurednim izvršenjem ugovora.

2 Pobliže vidjeti: Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br.17/02); Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu Republike Slovenije (Sl. List R Slovenije br. 20/03); Zakon o elektronskom potpisu Republike Hrvatske ( Nar. Nov. R Hrvatske br. 10/02) i Zakon o elektorničkoj trgovini Republike Hrvatske (Nar. Nov. R Hrvatske br. 173/03); Model Zakona o elektronskom poslovanju UNICITRAL-a. 3 Vidjeti čl. 212 (važenje trgovačkih običaja u pogledu cijene) i čl. 215 (posljedice docnje sa plaćanjem cijene) švajcarskog Zakonika o obligacijama (SZO). Vidjeti čl. 1536. italijanskog Građanskog zakonika. U drugim velikim kontinentalnim sistemima, izuzeci kod trgovačke prodaje regulišu se u trgovačkim zakonicima. To je slučaj u francuskom i njemačkom pravu.

22

Prema pravnotehničkim osobinama i osobenostima koje pokazuju u odnosu na opšta pravila, ugovori o prodaji se mogu svrstati u više posebnih poslova. Najčešći i najvažniji su: fiksna prodaja, specifikaciona prodaja, prodaja po uzorku ili modelu, ugovor o isporuci, ugovor o isporuci investicione opreme, prodaja s obročnim otplatama cijene i berzanski poslovi. U novije vrijeme ugovori o prodaji poslovnog prava se klasifikuju i prema uticaju koji na sadržaj posla i odnose stranaka vrše upotrijebljene transportne klauzule. 4 2. Osobine i dejstvo ugovora o prodaji 2.1. Osobine ugovora Ugovor o prodaji je teretan, dvostrano obavezan i komutativan. Teretnost se kod privredne prodaje pretpostavlja, tako da ugovor postoji i kad cijena nije određena sporazumom stranaka (čl. 462, stav 2 ZOO). Komutativnost označava uzajamnu podudarnost obaveza i prava stranaka: ono što je obaveza jedne, pravo je druge stranke. No, treba imati u vidu da se ova osobina jače ispoljava kod osnovnih, nego kod prava i obaveza koja ih prate. Ugovor se zaključuje sporazumom stranaka i konsenzualan je. Za njegov nastanak ili dejstvo nije potrebna predaja stvari koja je predmet ugovora. Sporazum stranaka se, u načelu, postiže u bilo kojoj formi. Izuzetno, zakon za pojedine vrste prodaje propisuje pisanu formu ugovora. Forma tada dobija svojstvo bitnog elementa. Naše pravo ne poznaje dokaznu formu (ad solemnitatem). 2.2. Dejstvo ugovora Dejstvom ugovora nazivamo pravne posljedice koje on proizvodi. Te posljedice mogu biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak obaveze na isporuku stvari. Ugovor o prodaji može, dakle, imati stvarnopravna i obligacionopravna dejstva. U istom pravnom sistemu efekti ugovora mogu biti različiti za generičke i individualizirane stvari. Prema dejstvu ugovora sve pravne sisteme dijelimo na: tradicione, translativne i mješovite. Ova podjela je uslovna, obzirom na činjenicu da u translativnim sistemima postoje brojna specifična rješenja koja ih približavaju pravima tradicione grupe.

4

Vidjeti Starović dr Borivoje: “Međunarodna CIF i FOB kupoprodaja”, Institut za uporedno pravo, Beograd 1977.

23

II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Primjena opštih pravila Istorijski posmatrano, većina opštih pravila ugovornog obligacionog prava nastala je generalizacijom rješenja koja su se formirala u oblasti ugovora o prodaji. To važi i za pravila o zaključivanju ugovora. 5 Zbog toga se generalne odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje važe za ovu materiju, 6 primjenjuju i na sklapanje ugovora o prodaji. Principi kojih se stranke moraju pridržavati pri zaključenju ugovora o prodaji sadržani su u Osnovnim načelima Zakona o obligacionim odnosima. To su naročito: autonomija volje stranaka (čl. 10), savjesno i pošteno postupanje (čl. 12) i zabrana stvaranja i iskorištavanja monopolskog položaja (čl. 14). 2. Postupak zaključivanja ugovora Savremeno pravo pod pritiskom potreba prakse i pod uticajem teorije prevazilazi koncept zaključivanja ugovora o prodaji i drugih ugovora koji ovaj proces ograničava samo na radnje ponude i prihvata. Pravno zaštićeni pregovori predstavljaju posljednji legislativni izraz proširivanja postupka zaključivanja posla (čl. 30 ZOO). Danas ono obuhvata sljedeće etape: eventualne faze, nužne faze, 7 8 perfekciju ugovora i intervenciju države u domenu nastanka pojedinih ugovora. U eventualne faze zaključivanja ugovora ubrajamo najprije, preliminarne kontakte. To su jednostrane faktičke, komercijalne radnje kojima jedno lice poziva drugo na pregovaranje ili traži informacije radi donošenja odluke o otpočinjanju pregovora. Drugu etapu predstavljaju pregovori kao dvostrani kontakti stranaka sa jasno izraženim ciljem da se otpočne proces utvrđivanja namjere učesnika u pogledu budućeg ugovora. Pismeno fiksirana saglasnost strana do koje se dođe u toku pregovora, a koja se tiče pojedinih dijelova ugovora, naziva se punktacija (punktacije). Završnu, treću etapu, čini tzv. pripremni ugovor. On predstavlja projekat ugovora do koga se došlo pregovorima. Pripremni ugovor daje osnovu za upućivanje “čvrste ponude”. Nužne faze zaključivanja ugovora su davanje ponude i prihvata. Obje etape su složene i međusobno povezane. Njihovu uslovljenost najbolje ilustruje institut kontraponude (čl. 41. ZOO). Po svojoj pravnoj prirodi ponuda je jednostrani građansko pravni posao; nastaje izjavom samo jednog subjekta i stvara obavezu samo za njega. Obaveza
5 Vidjeti haške Jednoobrazne zakone, dio II Bečke konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe (BK), Opšte uzanse za promet robom. 6 To su čl. 26 - 73 ZOO. 7 Do ove faze se radi o sistematici preuzetoj iz monografije Draškić dr Mladena: “Zaključivanje ugovora o prodaji”, CRS, II izdanje, Beograd 1986, str. 16 - 21. 8 Ova faza predstavlja pravilo kod međunarodnih prodaja.

24

ponudioca se sastoji u tome da se unutar perioda označenog u ponudi ili, ako toga nema, u dispozitivnom propisu ostane pri ponudi. Ta obaveza u izjavi o ponudi može biti izričito isključena. Isključenje je moguće i na osnovu okolnosti posla (čl. 36. ZOO). Pošto ponuda u načelu stvara strogu obavezu za ponudioca, razvili su se posebni postupci kojima se lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu stavlja u pravnu poziciju ponuđenog. Ti posebni postupci su: ofertalne licitacije, licitacije o podobnosti i prikupljanje ponuda. Sva tri postupka se kod složenijih ugovora i kod ugovora veće vrijednosti obavljaju na osnovu prethodno izrađenog tendera. Tender izrađuje ili pribavlja lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu, a ponuđeni u pravnom značenju riječi. Tender predstavlja veoma detaljno sačinjen i obavezan obrazac ponude u kome su sadržani svi elementi koje ona mora da ima, osim cijene. Prihvat je izjava ili ponašanje ponuđenog koje nesumnjivo ukazuje na saglasnost ponuđenog sa ponudom. Uzansa 34 navodi neke primjere zaključivanja ugovora o prodaji konkludentnim radnjama: raspolaganje primaoca robom u svoje ime i za svoj račun, ukoliko on ne zna da je roba poslana u druge svrhe; prijem dokumenata na osnovu kojih se može raspolagati robom, ako primalac ne zna da su mu dokumenta predata u drugu svrhu; propuštanje kupca da robu predatu “na ogled”, “na probu”, vrati po isteku roka u kome je trebalo da da izjavu o tome da li želi ili ne želi zaključenje ugovora. Pod uslovima predviđenim u Zakonu o obligacionim odnosima (čl. 42) ugovor o prodaji može biti zaključen i šutnjom. Pošto šutnja predstavlja potpuno pasivno držanje ponuđenog, ona se može smatrati prihvatom samo ako postoje sljedeće pretpostavke: stalna poslovna veza ponudioca i ponuđenog i to u pogledu određene, a ne bilo koje robe, i propuštanje ponuđenog da se u ostavljenom roku ili odmah izjavi da ponudu odbija. Pod perfekcijom ugovora o prodaji podrazumijevaju se pravila koja određuju mjesto i vrijeme njegovog nastanka. Ona se razlikuju prema tome da li su stranke bile prisutne, ili su pak, bile odsutne kada je saglasnost postignuta. Tehnike komuniciranja kod kojih su stranke u neposrednoj vezi, iako su prostorno udaljene (telefon, teleprinter, televizuelne veze) kombinuju primjenu normi koje važe među odsutnim (za mjesto zaključenja) i među prisutnim (za vrijeme nastanka ugovora). Potpisivanje ugovora može predstavljati etapu njegovog zaključenja u tri slučaja. Prva dva obuhvataju situacije u kojima je prodaja po zakonu ili po sporazumu stranaka formalan pravni posao. Treći slučaj regulisan je čl. 69, st. 3 ZOO koji kaže: “Ako su ugovorne strane predvidjele posebnu formu samo da osiguraju dokaz svoga ugovora, ili da postignu što drugo, ugovor je zaključen kad je postignuta saglasnost o njegovoj sadržini, a za ugovarače je u isto vrijeme nastala obaveza da ugovoru dadnu predviđenu formu”. Forma može biti zadovoljena zajedničkim potpisom jednog ili odvojenim potpisima dva dokumenta 9 identičnog sadržaja. Pravnu kvalifikaciju pisane forme ugovora o prodaji važno je uvijek izvršiti zato što se za nju vežu značajne pravne posljedice u pogledu
9

Vidjeti Perović dr Slobodan: “Formalni ugovori građanskog prava”, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd 1964, str. 62 - 63 i Draškić dr Mladen: “Zaključivanje ugovora o prodaji”, str. 295 - 296.

25

posebno usmeno dogovorenih nebitnih elemenata i načina kasnijih izmjena i dopuna ugovora. 10 3. Posebne tehnike zaključivanja ugovora 3.1. Standardni ugovori Poslovnopravna prodaja se uvijek obavlja profesionalno, a njen najčešći predmet su pokretne stvari određene po rodu. Ove osobine, u uslovima masovnog prometa, po pravilu, dovode do tipizacije pojedinih elemenata i rješenja u ugovorima iste vrste. Na toj osnovi nastaje veliki broj tipskih i formularnih obrazaca i opštih uslova poslovanja, koji se po tendenciji primjenjuju jednako na sve učesnike u poslu. Zato se nazivaju standardnim ugovorima. U njima su unaprijed dati tipizirani nebitni elementi ugovora. Bitni elementi se određuju u mjeri u kojoj je to moguće. Najčešće se posebno sporazumijeva o količini kao odrednici predmeta i o iznosu cijene. Primjena standardnih kupoprodajnih ugovora uvodi u ovu oblast cjelokupnu 11 problematiku formularnog prava. Ovdje je potrebno posebnu pažnju skrenuti na režim opštih uslova poslovanja (članovi 142 - 144 ZOO) i na zabranu stvaranja i iskorištavanja monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu. 12 3.2. Zaključnica Zaključnica je pismena potvrda o usmeno zaključenom ugovoru. Daje se na unaprijed utvrđenom i odštampanom formularu ili na ad hoc sastavljenom obrascu. Pošto zaključnica ne predstavlja pismenu formu ugovora, on je punovažan i kada zaključnica nije izdata, odnosno potpisana. Zaključnici može biti pridodato svojstvo obavezne ugovorne forme pravnog posla prodaje, samo nesumnjivim sporazumom stranaka. U sadržaj zaključnice uvijek ulaze bitni elementi ugovora bez obzira na to da li su oni određeni zakonom, sporazumom stranaka ili prirodom posla. Pitanje je konkretnih okolnosti i stepena standardizacije posla u kojoj mjeri će nebitni sastojci ugovora biti navedeni u zaključnici. Zaključnice veoma često sadrže izvode iz opštih uslova poslovanja ili klauzulu kojom ih stranke uključuju u svoj ugovor. Sve što se nalazi iznad potpisa stranaka, bilo u tekstu, bilo na margini, obavezuje stranke. Sadržaj zaključnice u svemu mora “odgovarati usmeno zaključenom ugovoru” (uz. 16). Svaka stranka može od druge zahtijevati ispostavljanje ili potpisivanje zaključnice, sve dok druga strana nije ispunila svoje ugovorne obaveze (uz. 15). Zaključnica se sastavlja najmanje u dva ravnoglasna primjerka. Stranka koja ju je
10 11 12

Čl. 67 i 71 ZOO naročito. Vilus dr Jelena: “Opšti uslovi formularnih ugovora”, Institut za uporedno pravo, Beograd 1976. Član 38 - 42 Zakona o trgovini (Sl. n. FBiH, 2/95).

26

sačinila i potpisala, dostavlja drugom, partneru oba primjera zaključnice potpis sa zahtjevom da “joj vrati jedan primjerak pošto ga potpiše”. Opšte uzanse su za vraćanje potpisane zaključnice predvidjele rok od tri dana (uz. 17). Ako druga strana neće da potpiše ili vrati zaključnicu, spor će se najprije rješavati “mirnim putem”, razgovorom stranaka. Ukoliko on ne da rezultate, strana koja je sastavila i potpisala zaključnicu može tužbom tražiti od suda da utvrdi postojanje ugovora i njegov sadržaj. Sud u parničnom postupku, dakle uz izjašnjavanje druge strane, rješava spor. Ako usvoji tužbene zahtjeve donijeće deklaratornu presudu kojom konstatuje da je ugovor zaključen i šta je njegov sadržaj. Ovakva presuda, u svim slučajevima, predstavlja izuzetno jako dokazno sredstvo. Paralelno sa zahtjevom za utvrđivanje ili nakon dobijanja povoljne presude, strana koja je potpisala zaključnicu može od druge strane tražiti naknadu štete koju je pretrpjela zato što nije imala zaključnicu. 3.3. Porudžbina “Porudžbina” je poslovni naziv za komercijalni dokument sa različitim položajem i funkcijama u postupku zaključivanja i dokazivanja ugovora. Te činjenice opredjeljuju njegovu pravnu kvalifikaciju. Porudžbina predstavlja ponudu kada kupac na osnovu prethodno pribavljenih informacija njome izražava ozbiljnu namjeru da zaključi određeni, u dokumentu definisani ugovor. Ako kupac šalje porudžbinu na osnovu već primljene ponude prodavca, tada ona ima pravni karakter prihvata. Takva porudžbina mora u svemu biti saglasna sa ponudom. Postoje li u porudžbini razlike u odnosu na ponudu, ona ima pravna svojstva kontraponude. Napokon, kada je ugovor već sklopljen, porudžbina ima svojstvo dokaznog sredstva i knjigovodstvenog dokumenta. III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste bitnih elemenata Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definisanog tipa pravnog posla, bilo specifičan sadržaj i karakteristike koji odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane, utanačene sporazumom stranaka i one koji u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine - po prirodi posla. Mi ćemo se zadržati samo na posljednjoj vrsti elemenata i to u našem pravu. Kod prodaje poslovnog prava to je uvijek predmet, stvar. Količina i cijena imaju ovo svojstvo pod određenim uslovima.

27

2. Predmet Karakterističan predmet trgovačke prodaje su pokretne stvari. To mogu biti: roba, energije i hartije od vrijednosti. Posebni pravni režimi predviđeni su za prodaju energija. Prodaja hartija od vrijednosti vrši se prema pravilima predviđenim za pojedine vrste. Njihovu osnovu predstavljaju režimi mjeničnog i akcijskog (dioničarskog) prava. Zbog toga ćemo se u daljim izlaganjima zadržati samo na stvari kao predmetu prodaje. 2.1. Stvar kao predmet prodaje Ograničeni dio prirode koji se može staviti pod ljudsku kontrolu i vlast predstavljaće i predmet poslovnopravne prodaje ukoliko je faktički i pravno pokretan. Ostale osobine stvari kao objekta imovinskog prava nisu relevantne za kvalifikaciju stvari kao predmeta prodaje, ali mogu značajno da utiču na pojedina pravna rješenja u ugovoru. Da bi stvar bila predmet prodaje mora se nalaziti u pravnom prometu (in commercio). Promet može biti neograničen ili ograničen. Ograničenja prometa mogu biti trajna ili privremena. Privremena ograničenja mogu se uspostaviti posebnim zakonima ili odlukama nadležnih organa zasnovanim na zakonu. Isti pravni režim važi i za zabranu prometa. Ograničenja i zabrane prometa predstavljaju za stranke u ugovoru višu silu ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za takvo dejstvo ovih činjenica (čl. 177 ZOO). Prema kriteriju egzistencije, predmet prodaje može biti propala, postojeća i buduća stvar. Shodno članu 459 ZOO “Ugovor o prodaji nema pravno dejstvo, ako je u času njegovog zaključenja stvar o kojoj je ugovor bila propala”. Dejstvo djelimične propasti zavisi od poslovnih običaja i od toga da li je svrha ugovora ugrožena ili nije. U principu, kupac može da bira da li će ugovor raskinuti ili će ostati pri njemu uz srazmjerno sniženje cijene. No, ugovor po sili zakona ostaje na snazi, ako djelimična propast ne smeta postizanju svrhe ugovora ili ako za određenu stvar postoji poslovni običaj koji zahtijeva očuvanje ugovora (in favorem contractus). Kupac tada ima pravo samo na sniženje cijene. Mjera sniženja određuje se prema okolnostima slučaja. Zakonodavac ne insistira na tome da ono bude srazmjerno djelimičnoj propasti. Naše pravo neposredno (član 458. stav 3. 13 ZOO) i posredno priznaje prodaju budućih stvari. Njenim zaključenjem prodavac na sebe preuzima rizik zakašnjenja ili nenastanka stvari u roku koji je predviđen za isporuku. Ako stvar ne nastane na vrijeme ili ne nastane uopšte, kupac ima prava predviđena za slučaj odgovornosti prodavca za docnju. Ugovor o prodaji budućih stvari ne treba izjednačavati sa dobavnim poslom. Stvar može biti određena po rodu (generičke stvari) ili po svojim sopstvenim jedinstvenim osobinama (individualizirane stvari). Generičko
13 Vidjeti član 471. ZOO koji reguliše mjesto isporuke. U engleskom pravu postoji sporazum o budućoj prodaji, a ne ugovor o prodaji.

28

definisanje predstavlja ujedno i minimalno kvalitativno određivanje stvari. U količinskom smislu, stvar može biti precizno određena ili odrediva. U ugovoru stvar koja je predmet prodaje mora biti opisana barem do mjere koja je čini odredivom. Predmetom prodaje može biti vlastita ili tuđa stvar. Situacija koja nastaje prodajom tuđe stvari slična je onoj kod ugovora čiji je predmet buduća stvar. Prodavac preuzima na sebe obavezu da, do vremena isporuke, pribavi svojinsko pravo i da ga prenese na kupca. Ne uspije li u tome, odgovara za docnju, odnosno raskid ugovora. No, savjestan kupac, onaj koji nije, niti je morao znati da kupuje stvar od nevlasnika, može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete ako zbog pravnog nedostatka nije u stanju da ostvari svrhu ugovora. Treba istaći da način privrednog poslovanja olakšava kupcu dokazivanje savjesnosti. Time se pojačava zaštita od pravnih nedostataka, zaštita od evikcije. 2.2. Količina Količina predstavlja fizičko, prostorno i kvantitativno određivanje stvari koja je predmet prodaje. Količina je uvijek sastavni dio predmeta prodaje. Njena pravna kvalifikacija zavisi od značaja količine za ostvarivanje svrhe posla i od posljedica koje proizvodi neuredno ispunjenje ugovora u pogledu količine. Količina je bitan element ugovora ako je tako izričito ugovoreno, ako na to upućuje priroda stvari i kada to zahtijevaju specifične okolnosti konkretnog posla. U svim ostalim slučajevima, količina je nebitan element ugovora. Bez obzira na pravnu kvalifikaciju, količina se uvijek određuje ugovorom. Prinudnih ili dispozitivnih propisa koji bi mogli da zamijene sporazum stranaka nema. Količina najprije može biti određena ugovorom. Određivanje se vrši nesumnjivim definisanjem u okviru usvojenog sistema mjera. To može, ali i ne mora da bude metarsko-decimalni sistem. Na osnovu uzanse 117 i zakonodavstva kojim se uređuje sistem mjera, metarsko-decimalni sistem se pretpostavlja, ukoliko stranke nisu izričito navele neki drugi sistem. Prvi način određivanja količine jeste njeno numeričko preciziranje. Ako količina nije bitan element posla ili ako se ne utvrđuje prema broju komada, odstupanje isporučene od ugovorene količine za ± 2% smatra se urednom isporukom (uz. 121). Precizno određivanje količine može se postići i upotrebom tehničkih termina. Prema uzansi 118, izraz “vagon”, bez bližeg označenja, znači deset hiljada kilograma bruto, a “cisterna” deset hiljada kilograma neto težine. Drugi način svodi se na približno određivanje količine. Ako je uz naznaku količine naveden izraz “circa” ili sličan, tolerancija u količini iznosi ± 5%. Navođenje količine u rasponu, upotrebom izraza “od ... do” ili “najmanje ... najviše”, znači da je predmet ugovora bilo koja količina unutar datih granica (uz. 119). Treći metod sastoji se u upotrebi izraza “đuture”, “kako padne”, “viđeno odobreno” ili njima sličnih. Njima se kao ugovorna količina određuje ona koja se dobija uvidom u robu na određenom lokalitetu.

29

Da bi ugovor o prodaji postojao, količina mora biti barem odrediva. A to znači da u sporazumu stranaka moraju biti navedeni elementi koji omogućavaju da se utvrdi šta one tačno žele u pogledu količine. Konkretizacija ovih elemenata je i pravno i faktičko pitanje. 3. Cijena 3.1. Pojam, struktura i način određivanja cijene Ekonomski posmatrano, cijena je vrijednosna naknada za ustupljenu stvar i preneseno svojinsko pravo na njoj. U pravnom smislu, cijena je bitan element ugovora koji predstavlja pretežno novčanu protuvrijednost predmeta prodaje i svojinskog prava na njemu. U građanskoj prodaji cijena može biti izražena većim dijelom u novcu, a manjim u stvarima. Ako se cijena iskazuje isključivo u stvarima, 14 Za prodaju poslovnog prava postoji poseban ugovor o razmjeni, trampi. karakteristično je iskazivanje cijene isključivo u novcu. Struktura cijene veoma je složena. O toj činjenici treba voditi računa i prilikom kalkulacije i kod ugovornog određivanja cijene. U cijenu, najprije, ulazi novčana protuvrijednost neto težine robe, ukoliko ugovorom nije izričito predviđeno da ona obuhvata i težinu ambalaže (“bruto za neto”) 15 Pošto je prema dispozitivnim pravilima pribavljanje ambalaže obaveza prodavca, to troškovi koje ona izaziva, također, moraju biti uključeni u cijenu. Ovo pravilo se neće primijeniti, ako postoji izričit suprotan sporazum stranaka ili kada to zahtijevaju osobine ambalaže. Troškovi robnog prometa u užem smislu: porezi, takse, vozarine, izdaci povodom pripreme za isporuku ili uskladištenje itd., po pravilu, ulaze u cijenu u iznosima koje prodavac mora da snosi do mjesta i vremena isporuke. 16 Ostali “zavisni troškovi” uključuju se u cijenu prema istom kriteriju. No, postoje i pravila za pojedine među njima, koja odvajaju obavezu izvršavanja određenih radnji od snošenja troškova koje te radnje izazivaju. Prema uzansi 160. to je slučaj sa pribavljanjem uvjerenja o porijeklu robe i sa njegovim legalizovanjem. Ako se prodavac pojavljuje kao izvoznik, on u cijenu mora da uključi izvozne carine zajedno sa troškovima izvoznog carinjenja (uz. 165). Prodavac koji je ujedno i uvoznik robe u cijenu mora da ukalkuliše uvozne carine i troškove uvoznog carinjenja (uz. 164). Pored toga, na njega padaju i druge uvozne dažbine, što mora imati odraza u cijeni. Treba napomenuti da posebni propisi o porezima, carinama, te drugim procedurama vezanim za promet robom, mogu sadržavati rješenja drukčija od do sada izloženih. U napomenama o bitnim elementima prodaje rečeno je da ovaj ugovor poslovnog prava postoji i onda kada u njemu nije određena cijena. Ona se tada u krajnjoj liniji konstatuje na osnovu pravila dispozitivnog karaktera. Stoga smatramo opravdanim stav da cijena u ugovoru mora biti određena ili bar odrediva. Načini na koje se cijena određuje su prinudni propis, ugovor i dispozitivni propis.
14 15 16

Vidjeti Zakon o obligacionim odnosima, čl. 552. i 553. Uzansa 161. Uzansa 168.

30

2 Zakona o kontroli cijena (Sl. Ona može odrediti: fiksne cijene. 3. Tada će se smatrati da su stranke htjele najvišu cijenu. takođe.3. kupac duguje “samo iznos propisane cijene” (član 463. na primjer kupovanjem robe po izloženoj cijeni. zadržavanje cijena na zatečenom odnosno određenom nivou. određenim iznosom. odgovor na njega 17 Čl. 1. Kada su ispunjeni zakonski uslovi. 6). do).. “formiraju cijene slobodno prema uvjetima tržišta”. i 2. odnosno entiteti Bosne i Hercegovine. Za kontrolu cijena je nadležna Federacija Bosne i Hercegovine. Ugovaranje niže cijene je. mjere neposredne kontrole cijena propisuje entitetska Vlada. U tom slučaju važiće ona fiksna cijena koja je predviđena aktom nadležnog organa. Odredivost cijene je.3. No. smatraće se da su željele maksimalnu. te marže u trgovini. Bude li ugovorena veća ili manja cijena. odnosno cijenu koja se nalazi na najvišem utvrđenom nivou. 17 Pri tome postoji obaveza da se utvrde pravila o načinu formiranja cijena i da se ta pravila poštuju.2. pretpostaviće se da je ugovorena minimalna cijena. U ove mjere spada i mogućnost Vlade da propiše davanje svoje saglasnosti na cijene ili da promjenu cijena uslovi prethodnim obavještavanjem Vlade. Predvide li ugovorom nižu od minimalne. sprečavanje monopolističkog sporazumijevanja ili ponašanja. ugovor će važiti i bez sporazuma o cijeni. ZOO). To može biti učinjeno izričito ili prećutno. Sporazum o cijeni višoj od maksimalne propisane ima isti efekat. i plasiranje proizvoda iz robnih rezervi mogu dovesti do veće ili manje intervencije državnih (administrativnih) organa u oblasti cijena. bilo kao garantovane. pravovaljano i kupac duguje samo ono na šta upućuje ugovor. najviše cijene. FBiH 2/95). Za pojedine poljoprivredne proizvode Vlada može propisati i zaštitne cijene. dakle. Ista logika primijeniće se i u situaciji u kojoj je propisana minimalna cijena. Određivanje cijene ugovorom Određivanje cijene u ugovoru je najčešći slučaj u praksi. Smatra se da je cijena odrediva kada ugovor sadrži “dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti” (član 462. potrebe vođenja ekonomske politike. Bude li cijena prinudnim propisom određena u rasponu (od .otkupne”. Dalje će se citirati i kao ZKC. ZOO). Kada je odlukom Vlade utvrđena najviša cijena. bilo kao “minimalno . Razumije se da bi rješenja tada imala suprotan predznak od izloženih. tada će biti valjana svaka cijena koja se nalazi unutar predviđenih veličina. strukturu najviših cijena. Određivanje cijena prinudnim aktom Privredna društva. Ako stranke ugovore veću cijenu. u principu. ne mora u ugovoru biti ni spomenuta. st. Ako je cijena propisana konkretno i precizno. n. 31 .. Cijena se u ugovor unosi kao određena ili kao odrediva. faktičko pitanje. Cijena je odrediva i onda kada ju je moguće utvrditi “prema okolnostima” (uz.

35.zavisi od uslova svakog konkretnog ugovora. Krulj dr Vrleta. str. “tekuća cijena” se utvrđuje “na osnovu elemenata pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena” (član 464.”. Drugi način se sastoji u upotrebi trgovačkih termina. Razlike nastaju onda kada treće lice neće ili ne može da odredi cijenu.. Zakon o obligacionim odnosima to čini samo za “tekuću cijenu”. Krulj dr Vrleta. Ako je ona ugovorena bez ikakvih preciziranja. ZOO). Vadi li se više uzoraka. isto djelo. Ne postoji li zvanična evidencija. fusnota 46. kada ne predstavlja ekvivalent za isporučenu robu i preneseno pravo. Strankama se. Prva se sastoji u njenom individualnom ugovaranju. Nesporno je da cijenu mogu da odrede prodavac i kupac zajedno. predviđa da je za cijenu svake partije robe mjerodavan 18 19 20 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. a ne raskinu ugovor. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 169. 35. str. 466. U tom svjetlu treba procjenjivati i ugovaranje “približne” i orjentacione cijene. ZOO). Krulj dr Vrleta. 19 a “fabrička cijena” onu “po kojoj fabrika prodaje robu u prodaji na veliko”. Postoje u osnovi tri tehnike kojima se određuje ugovorna cijena. Za ovu situaciju Zakon predviđa niz pravila koja se primjenjuju sukcesivno (čl. 20 Poslovni običaj u pogledu pojedinih izraza za određivanje cijene treba svaki put pažljivo provjeriti vodeći računa o tome da oni sa užeg područja imaju prednost nad poslovnim običajima koji važe na širem tržištu. Rezultati dobijeni njihovom primjenom vrijede i onda kada je utvrđena cijena “rđava”. 465 ZOO).. str. Ako to ne učine.. str. fusnota 47. isto djelo.. Izraz “cijena koštanja” znači cijenu “koja obuhvata ukupne troškove prodajnog mjesta za pripremanje robe bez uračunavanja dobiti”. isporuka robe. fusnota 45. Tako “berzanska cijena” označava kotiranu berzansku cijenu jedine ili najbliže berze. str. “Cijena 18 konkurencije” podrazumijeva cijenu “po kojoj istu robu prodaje lojalni konkurent”. Draškić dr Mladen: isto djelo. najprije. 35. 169. Ako značenje tehničkih termina o cijeni nije precizirano u propisima. Problem lica koja mogu da odrede ugovornu cijenu veoma je složen. Treći metod jeste obračunavanje cijene prema izvađenom uzorku. 32 .”. “smatraće se da je ugovorena razumna cijena”. uzansa 163. Njihovo značenje može biti određeno u dispozitivnim propisima. primjeniće se ono na koje upućuje poslovni običaj. U našem pravu se smatra da cijena nije “ni ugovorena” i da tada kupac duguje onu koju bi platio “u slučaju kad cijena nije određena” (čl. I u našem i u uporednom pravu postoje različite solucije. isto djelo. bilo na osnovu procjene stranaka. bilo na bazi metodologija koje su po zakonu obavezne. Nacionalna prava su saglasna i u tome da stranke mogu imenovati treće lice koje će odrediti cijenu. str. Elementi cijene se u posljednjem slučaju utvrđuju na tržištu sjedišta prodavca i u vrijeme u koje je trebalo izvršiti isporuku. 169. “kupac duguje cijenu utvrđenu službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavca u vrijeme kada je trebalo da uslijedi ispunjenje”. Sporno je i pitanje da li određivanje cijene može biti prepušteno samo jednoj od stranaka. ostavlja mogućnost da naknadno odrede cijenu.

kupac je dužan platiti cijenu koju “je prodavac redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora” (član 462. Opšta pravila o prekomjernom oštećenju će se međutim. Mogu se podijeliti na one koji se zasnivaju na dispozitivnim propisima i one čiji je temelj sam ugovor. različito određivanje u odnosu na cijenu iz ugovora.4. st. Prva je vezana za vrijeme isporuke. st. ukoliko nije izričito ugovoreno da se kao mjerodavan uzima prosječan kvalitet svih uzoraka za cijelu količinu robe. Prvi je raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti (član 133. ZOO). Utvrđuje se za približno istu količinu. prodavac i kupac su u zakonskim granicama uvijek ovlašteni da svojim naknadnim sporazumom promijene cijenu. 2. Ona. . teško primijeniti na poslovnopravne prodaje budući da je neznanje. ZOO). Zakon o obligacionim odnosima sadrži dva instituta koji mogu na osnovu zahtjeva samo jedne strane da dovedu do promjene cijene. nego njegovom poslovnom funkcionisanju. isti ili sličan kvalitet i jednake. ZOO). jasno je da se razmatrani način određivanja cijene može primijeniti samo onda kada jedna strana. dakle. Ako redovna prodavčeva cijena ne postoji. niti je odrediva. Određivanje cijene dispozitivnim propisom Ako cijena u ugovoru nije određena. Prema načelu autonomije volje (član 10 ZOO). Stranke mogu u ugovoru unaprijed predviđati uslove pod kojim će se kao i način na koji će se mijenjati utvrđena cijena. a druga za vrijeme zaključenja ugovora.140. . 3. odnosno slične uslove ugovora. Od “tekuće cijene” se “razumna cijena” razlikuje prema vremenu utvrđivanja. Prema zakonskoj definiciji “pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme zaključenja ugovora” (član 462. Napokon. predstavlja i faktičko pitanje. Prvi i najčešći način jeste ugovaranje 33 . smatra se da je ugovorena “razumna cijena”. 3.136. 3. ako se ni razumna cijena ne može utvrditi. Načini na koje se to postiže mogu biti različiti. treba smatrati da ugovor o prodaji ne postoji. ZOO). Ako ni jedna stranka unutar rokova zastare prava ne pokrene postupak za određivanje cijene putem suda. st. ili obje podnesu sudu zahtjev da to bude učinjeno. 3. ZOO).5. Promjena cijene Pod promjenom cijene podrazumijevamo njeno naknadno. odnosno nemogućnost znanja za pravu vrijednost stvari uslov za podnošenje zahtjeva po ovom osnovu. Pošto sud ne može djelovati po sopstvenoj inicijativi. Drugi je prekomjerno oštećenje (član 139. onda se smatra da je ugovorna cijena ona “koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja” (član 462. Redovna prodavčeva cijena pretpostavlja da se radi o trgovcu.uzorak koji je iz nje izvađen. Karakter i trajanje sudskog postupka pokazuju da ovo rješenje više služi logičkom zatvaranju sistema određivanja cijene.

odredba o indeksnoj klauzuli je ništava. uvod i redakcija Aleksandar Goldštajn. Kao valorimetar mogu biti uzeti i troškovi radne snage ili života. u vidu matematičke formule. svi ostali sastojci posla pravno imaju karakter nebitnih elemenata već po pretpostavci. 188. U ugovorima u kojima se jedna strana obavezuje “izraditi i isporučiti određene predmete” može se unijeti klauzula kojom se. Ipak. niti radi sačinjavanja ugovora shodno ključnim ciljevima stranaka. Upravo zbog toga nebitni elementi su čest uzrok sporova. Na osnovu izloženog je jasno da je broj nebitnih elemenata izuzetno veliki. U njima se promjena cijene veže za “promjene cijene dobara. transportne klauzule i ambalaža. ZOO). Zakon ih smatra dozvoljenim “ako je izabrani indeks u neposrednoj ekonomskoj vezi sa predmetom posla” ili kada je ova odredba unesena u ugovor “radi osiguranja životnog standarda ugovorne strane” (član 396. 22 Da bi se izbjegao špekulativni karakter ovih klauzula. detaljnije izlaže pojedine valorimetre i tipove klauzula. 21 Prilikom njihove primjene moraju se imati u vidu i uzeti u obzir okolnosti konkretnog posla. str. Za pojedine vrste poslova. 188 A. to je nastupanje i kvantifikacija promjena predviđenih elemenata. Zagreb. 22 Krulj dr Vrleta. ili o kojima neće ni kasnije biti posebno riječi. robe i usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene organizacije”. postoje tipske ugovorne klauzule. 223 i druge). Druga vrsta klauzula kojima se revidira cijena su indeksne klauzule (član 396. U suprotnom. 21 U međunarodnom poslovanju poznate su klauzule revizije cijene koje sadrže opšti uslovi poslovanja Evropske ekonomske komisije za dobavu postrojenja i opreme u izvozu (br. Ono što u ovom slučaju može biti sporno. 171. Pojam i vrste Nebitni elementi posla prodaje su oni sastojci ugovora koji se u njemu ne moraju nalaziti niti po prirodi posla. str. Njima stranke postižu potpunu prilagođenost ugovora svojim konkretnim potrebama. Ti elementi su: kvalitet. Osim bitnih elemenata prodaje. precizira uticaj izmjene pojedinih kalkulativnih elemenata cijene u određeno vrijeme i na određenom tržištu na samu cijenu. IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Suprotno može biti propisano ili ugovoreno. a ne sam iznos promjenjene cijene.klizne skale (član 397 ZOO). ZOO). 574 i 574 A) Vidjeti “Međunarodno trgovačko pravo”. isto djelo. 1970. 34 . određivanje nebitnih elemenata izuzetno je značajno i u ekonomskom i u pravnom smislu. naročito za isporuku investicionih dobara. 187. Informator. Ovdje ćemo se zadržati na onima koji još nisu izloženi.

Kvalitet 2. U svim ostalim slučajevima kvalitet ima svojstva nebitnog elementa. ispitivanja i kontrole kvaliteta. odnosno državnom Institutu za standarde. Zakon je kao Uredba sa zakonskom snagom donesen 1993. Neposredno prinudno određivanje kvaliteta vrši se propisima o kvalitetu proizvoda i robe. moguća je njegova različita pravna kvalifikacija.2. ZS). Posebno ćemo ispitati svaki od ovih načina određivanja kvaliteta u ugovoru. i objavljen u Sl. Njima se određuju “norme kvaliteta. listu RBiH 13/1993. fizičkih. 23 Sistemski okvir za to sadržan je u Zakonu o standardizaciji. postupci i metode obezbjeđenja. industriju i rudarstvo. glasnik BiH br. Za razliku od količine. razvio se ili kako se to u pravnoj terminologiji kaže tipizirao se i niz ugovornih metoda njegovog određivanja.2. ZS) i o obaveznim proizvođačkim specifikacijama (član 35. kao i količina.” (član 34. mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Pojam kvaliteta Kvalitet je skup hemijskih. estetskih. kvalitet može biti određen prinudnim ili dispozitivnim propisima.. funkcionalnih i drugih svojstava stvari koje je čine upotrebljivom bilo za svrhe za koje se uobičajeno koristi. skup svojstava robe uslijed kojih se ona može korisno upotrijebiti. Citiraće se kao: ZS Vidjeti: Odluka o Zakonu o osnivanju Instituta za standarde. Pored toga. 24 23 35 . odrednica predmeta ugovora. To je. U metode posrednog propisivanja kvaliteta ulaze propisi o tehničkim normativima (član 23. ZS). itd). Ovakve definicije jasno ukazuju na ekonomski značaj i na pravnu složenost kvaliteta kao elementa ugovora. mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Sl. izvoz. Pošto je kvalitet. sigurnost. kao i uslovi i zahtjevi za postizanje i očuvanje propisanog nivoa kvaliteta pojedinih proizvoda. Neposredno obligatorno propisivanje kvaliteta može se izvršiti i bosanskohercegovačkim standardima u kojima je predviđeno da je njihova primjena obavezna u cjelini ili djelimično (član 23. dakle. 29/00). oružane snage. Kvalitet će predstavljati bitan element posla ako je tako propisano ili ugovoreno. Određivanje kvaliteta prinudnim propisom Kvalitet se određuje prinudnim propisom onda kada je od posebnog interesa za širu društvenu zajednicu (zdravlje.1. 2. ako na to ukazuje priroda stvari ili okolnosti posla. Zbog njih je kvalitet jedan od najčešćih razloga za sporove među strankama. Od pravne kvalifikacije kvaliteta zavise i posljedice neurednog ispunjavanja ugovora u pogledu ovoga elementa. bilo za posebne namjene koje proističu iz ugovora ili okolnosti posla.. 24 Kvalitet može biti propisan zakonom ili podzakonskim aktom. Centar regulative ove vrste nalazi se ministarstvu nadležnom za energetiku.

st. treba uzeti da ono postoji u korist prodavca kao dužnika (član 403. ili uzorak koji je posrednik izdvojio i zapečatio svojim pečatom”. ili uzorak koji je jedna stranka pod svojim pečatom predala drugoj. izrade. Model je tijelo koje predstavlja osobine i dimenzije industrijskog ili zanatskog proizvoda. to je onaj “koji je zapečaćen i na kome je etiketa potpisana od stranaka. Kod određivanja kvaliteta opisom u ugovoru se riječima i/ili crtežima označavaju sve ili samo pojedine osobine stvari. Ukoliko su se stranke sporazumjele o kvalitetu nižem od fiksiranog. Ako ima više uzoraka. Uzorak i model ne moraju biti novi i po tome se razlikuju od istih pojmova iz Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. puštanja u rad pogona i rukovanja. Zakon dalje dozvoljava “nedostatak jednakosti” (saobraznosti) onda kada je uzorak. pa se ne mora ni ugovarati. U posljednjem slučaju treba paziti da ne dođe do protivrječnih ili nejasnih rješenja. bez obećanja saobraznosti”. propisani kvalitet je obavezan.408. Ukoliko su specifikacijom određena samo neka svojstva robe. odnosno minimalni predviđeni kvalitet. Za neke artikle postoje i tipske mustre. 1) ne daje osnova za široku mogućnost odstupanja od uzorka ili modela. Na bazi opštih pravila može se smatrati da je odstupanje dopušteno jedino ako je to na neki način ugovoreno. često pod posebnim komercijalnim nazivima. Prema uzansi 141. Bez obzira kako je određen. smatraće se da su htjele propisani. koji je 26 predmet prodaje. odnosno njihovog dijela. 141). Oni se mogu primijeniti samostalno ili kombinovano.3. mjerodavan je za određivanje kvaliteta onaj “koji su stranke kao takav odredile” (uz. Ugovorom se kvalitet može odrediti i alternativno. Ako nije riješeno kojoj strani pripada pravo izbora. Za mnoge artikle je u trgovini već uobičajen način na koji se opisuje kvalitet i zna se na koje osobine treba obratiti pažnju. Mustra ili uzorak je manja količina stvari čijim osobinama mora da odgovara ukupno ugovorena količina. Posebnu sigurnost strankama pruža “autentičan uzorak”. 26 25 36 . Njima se kvalitet robe determiniše kroz nametanje postupaka projektovanja. kontrole. Određivanje kvaliteta ugovorom Kvalitet se određuje sporazumom stranaka i to na više načina. ZOO). 2. 538. ZOO. odnosno model podnesen kupcu “samo radi obavijesti i približnog određivanja osobine stvari. Vidjeti član 403.ZS). Zakon o obligacionim odnosima (čl. Utvrđuju ih privredne asocijacije i ustanove. podrazumijeva “svaka odredba ugovora kojom se bliže određuju svojstva i asortiman robe”. Kvalitet se može odrediti i specifikacijom. Drugi i u praksi veoma čest način je određivanje kvaliteta po mustri (uzorku) ili modelu. glasnik BiH br. Pod njom se. prema uzansi 140. 3/02). . Pri ovakvom načinu ugovaranja kvaliteta posebnu pažnju treba posvetiti određivanju i očuvanju identiteta mustre (uzorka). I ostali problemi vezani za 25 ovu situaciju rješavaju se prema pravilima koja važe za alternativne obaveze.

) znači da se roba sa određenog mjesta ili iz određene proizvodnje uzima bez prebiranja i izdvajanja dijelova boljeg. odnosno lošijeg kvaliteta. Njihovo značenje je određeno bilo u dispozitivnim propisima. tehničkih termina. 27 28 Zakon o standardizaciji (Sl. Isto dejstvo ima i sintagma “viđenoodobreno” (uz.drugačiju specifikaciju. prodavac može da bira da li će raskinuti ugovor ili će sam sačiniti specifikaciju. Termin “kakva . ne odgovara za materijalne nedostatke koji bi se u ovom slučaju pojavili. te predstavlja i uzorak te robe. list RBiH. mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. 37 . napokon. Razlika između tipa i tehničke oznake je faktičko pitanje. 30 i 31. Manja količina robe koja predstavlja tip često se čuva kod nadležnih tržišnih ustanova. Ona je regulisana i u Zakonu o obligacionim odnosima (član 539). istog akta.). Politika standardizacije se sprovodi u državnom Institutu za standarde. Kvalitet se. koja je poznata samo užem krugu stručnjaka. 145. pri definisanju svojstava stvari mora se voditi računa i o količini. a stranke nisu istakle koji žele. granski i proizvođački ili interni.). Ovom treba dodati još dva značajna momenta. Bude li sporazumom stranaka utanačeno da je kupac dužan da nakon zaključenja ugovora ispostavi specifikaciju. I drugo. odnosno poslovnim običajima. Stranke mogu ugovarati kvalitet pozivom na standarde. 144. Tip se označava posebnim nazivom (vlašićki sir. Tip je onaj skup svojstava pod kojim se jedna roba pojavljuje u prometu tako da je ona više ili manje poznata širokom krugu potrošača.takva” (uz.specifikaciona prodaja. Mogu biti 28 međunarodni. Suština zakonskih rješenja je u tome da nakon bezuspješnog proteka roka za davanje specifikacije od strane kupca.osobine koje nisu predviđene moraju da zadovolje dva kriterija: da budu u skladu sa specificiranim svojstvima i da odgovaraju onome što je u prometu uobičajeno. Trenutak zaključenja ugovora je mjerodavno vrijeme za određivanje “uobičajenog kvaliteta”. postoji posebna vrsta ugovora . može ugovoriti i primjenom posebnih. Kvalitet se može odrediti i tipom. Razrađeni su u čl. Zakona o standardizaciji. 143. Standardi su pravila o 27 organizaciji i načinu proizvodnje. Upravo zbog toga se smatra da prodavac. “podrazumijeva se standard koji važi u mjestu prodavca” (uz. na primjer). 13/93) u članu 1. Od tipa treba razlikovati tehničku oznaku pojedine robe. bilo u uzansama. Kod nas su najvažniji termini ove vrste definisani u Opštim uzansama. nacionalni. te proizvodu kao njihovom rezultatu. i 24. daje izuzetno široku definiciju standarda Član 12. 142. osim u slučaju obmane. Postoji li više standarda za istu robu.) Razlog za usvojeno rješenje je u tome što se ovdje smatra da je kupac prije zaključenja ugovora pregledao robu i pristao na njen kvalitet. tržnica na veliko i berzi. Izraz “uobičajeni kvalitet” označava ona svojstva stvari koja se “u mjestu prodavca redovno traže u prometu takvom robom” (uz. Prodavčeva specifikacija važi ukoliko kupac u razumnom roku po prijemu obavještenja o specifikaciji prodavca ne da svoju .

146. Prodavac može svoju obavezu uredno ispuniti i predajom robe boljeg kvaliteta. isto djelo. Isti pravni tretman ima i obaveza Prema Kapor dr Vladimir . 30 31 29 38 . 1). Bukljaš dr Ivo. a u cilju da se tako upakovan proizvod ponudi neposrednom potrošaču. isto djelo. I drugo. Ambalaža 30 “Ambalaža je stvar. U svim ostalim slučajevima ona je nebitan sastojak. 146. dužan je dati stvari “srednje kakvoće” (član 311. ni ugovoren. te običnu i originalnu (“originalno pakovanje”). st. Progres. suštinskih razlika između posmatranih izvora nema. st. a time i imovinska vrijednost”. odnosno korisniku”. 2. doći do rješenja koja smo već imali u našem pravu. Zakon o obligacionim odnosima. Kada se zna da je “srednji kvalitet” aritmetička sredina svih poznatih kvaliteta jedne vrste robe na bosanskohercegovačkom tržištu. 129. za razliku od Opštih uzansi (uz. Ako prodavac ne zna namjenu generičkih stvari. str.). Zakona o standardizaciji. Bukljaš dr Ivo: “Pravne norme i trgovački običaji za ambalažu”. te sitna i krupna.). Zbog toga se za rješavanje ovog pitanja koriste opšte norme o ispunjenju obaveza. 3. Stoga je neophodno tumačenjem čl. Određivanje kvaliteta dispozitivnim propisom Ako kvalitet nije ni propisan. 311 ZOO). potrošna i nepotrošna. Ambalažu je moguće podijeliti na različite načine. Ovakvo rješenje pojačava poslovni položaj kupca. je bila opširnija i bolja. Od ambalaže treba razlikovati zaštitu robe koja se ne pakuje. jer olakšava dokazivanje nepažnje ili nesavjesnosti prodavca. “proizvodi u originalnom pakovanju”. Obezbjeđenje ambalaže i pakovanje robe je po dispozitivnim propisima obaveza prodavca. ne treba smatrati da je prodavac obavezan 29 na isporuku upravo srednjeg kvaliteta. Može se definisati i kao zaštitni omot robe. su oni “koji su prije stavljanja u promet na tržištu upakovani na način koji osigurava da se sadržaj pakovanja ne može izmijeniti. Prema članu 75. 311. 5. 6-8 navodi sljedeće vrste ambalaže: neodvojiva i odvojiva. Ambalaža je bitan element ugovora. No. utrošiti. (čl. str. A to znači da se sa neznanjem prodavca izjednačava i situacija u kojoj mu namjena nije ni “morala biti poznata”. jasno je da je i poslovna pozicija prodavca ovim poboljšana. sredstvo pakovanja. zamjenljiva i nezamjenljiva. nema posebnih pravila koja bi važila samo za prodaju. Zagreb 1962. str.2. on će se utvrditi na osnovu dispozitivnih propisa. No. Sa poznavanjem namjene valja izjednačiti i situaciju u kojoj je prodavac morao da zna za šta će se stvar upotrebljavati. st. 31 Juridički su najvažnije podjele na potrošnu i nepotrošnu ambalažu. 2. investiciona i neinvesticiona. Stilizacija uzanse 146. ako je to propisano ili izričito ugovoreno.4. Time je položaj prodavca u procesu dokazivanja znatno olakšan. uprkos tome potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju. odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili oštećivanja pakovanja. stav 2. Prodavac koji zna namjenu za koju će kupac koristiti stvar “dužan je dati stvari odgovarajuće kakvoće” (član 311. ZOO).Carić dr Slavko. onoga koji “ne može biti ispod srednjeg kvaliteta” (uz.

Osnovu i elemente za to daje Zakon o standardizaciji (čl. važiće dispozitivna norma Opštih uzansi. organizacija transporta. trajnu ambalažu veće vrijednosti kupac je dužan vratiti i kad ništa posebno nije između stranaka utanačeno. str. 32 33 Vidjeti rješenja pojedinih posebnih uzansi kod Bukljaš dr Ivo. X 1964. transportne klauzule nikada neposredno ne uređuju odnose između prodavca ili kupca sa vršiocima usluga. Tek ako ova nije predviđena. “ambalaža izgubljena”. osiguravačem i drugim vršiocima usluga u prometu robe. Drugi izvor pravila o ambalaži je konkretan ugovor. zavisno od vrste klauzule i izvora za određivanje njenog sadržaja. Suprotna rješenja moraju biti nesumnjivo utanačena. poslovnih i pravnih normi o pakovanju pojedinih vrsta robe. Transportne klauzule Transportne klauzule su tehnički trgovački termini kojima se prodavac i kupac na skraćen način dogovaraju o nizu pitanja od značaja za izvršavanje ugovora o prodaji. snošenje troškova isporuke i transporta. postavlja u pogledu ambalaže. tada Opšte uzanse zahtijevaju da prodavac obezbijedi uobičajenu ambalažu. 74). U njima postoji razrađen sistem tehničkih. 39 . Preciziranje se vrši podzakonskim aktima. 4. Bude li u ugovor unesena neka od sljedećih klauzula: “franco ambalaža”. Napokon. ambalaža se ne mora ni 33 platiti ni vratiti (uz. ambalaža mora biti takva da obezbjeđuje primjenu najnižeg podvoznog stava na izabranim načinima transporta. Kogentan režim karakterističan je za ambalažu koja ima sanitarni značaj u najširem smislu riječi: od pakovanja hrane do radioaktivnih supstanci. onda onaj kojim se roba po prirodi posla redovno transportuje između mjesta otpreme i opredjeljenja u konkretnom slučaju. Ali. Stranke se o ambalaži sporazumijevaju opisujući je. sklapanje ugovora o transportnom osiguranju i snošenje troškova tog osiguranja. Dva su osnovna zahtjeva koje uzansa 79.zaštite robe koja se posebno ne pakuje. Ambalaža može biti određena prinudnim propisima. Ona. isto djelo. Vrednija ambalaža i namijenjena za višekratnu upotrebu mora se vratiti ako na to ukazuju okolnosti posla. prevoznikom. I drugo. te prelaz rizika sa prodavca na kupca. Vidjeti odluku Vrhovnog privrednog suda ex-SFRJ P 408/64 od 1. pribavljanje dozvola i slično. Sudska praksa je razvila još neke kriterije u pogledu obaveze vraćanja ambalaže. transportnim klauzulama mogu se urediti i druga kao što su: plaćanje carina. Ambalažu manje vrijednosti i onu koja je namijenjena za jednokratnu upotrebu kupac ne mora vratiti i kad ništa nije u ugovoru predviđeno. 73 . Pored ovih. Kao mjerodavan se uzima ugovoreni način prevoza.97. 162). a ako on nije predviđen. 32 Ukoliko ugovor šuti o pitanju ambalaže. “ambalaža gratis” ili njima slična. Rješenja transportne klauzule unesene u ugovor o prodaji bitno utiču na sadržaje ugovora koje prodavac ili kupac zaključuju sa špediterom. mora da robu učini sposobnom za prevoz bez oštećenja. U ta pitanja spadaju: organizacija isporuke. najprije. upotrebom tehničkih termina ili pozivom na posebne uzanse.

38 Tačka 7. Bude li to slučaj. III Aufl. 38 I najmanja izmjena u skraćenici koja označava pojedinu klauzulu može značajno da promijeni smisao. sugeriše isto rješenje. Beograd 1987. 36 Ovo pravilo važi za međunarodnu prodaju. Prva.publik. klauzule INCOTERMS-a sadrže po deset obaveza svake stranke. pojedine klauzule imaju različita značenja u ova dva akta. str. 1976. 1 ZOO) i na činjenicu da su INCOTERMS značenja u veoma širokoj upotrebi. ukoliko se transportne klauzule mijenjaju ili dopunjavaju. Zbog toga se smatra da je primjena INCOTERMS značenja pojedinih klauzula uobičajena. Na kraju dvije napomene. str.Međunarodna privredna komora u Parizu (1936. INCOTERMS i Opšte uzanse. revizija iz 1980. Otto Schmidt. 1107.) kodifikovala je najvažnije transportne klauzule. ali je njihov sadržaj određen daleko šire. transportne klauzule se ne smiju upotrebljavati rutinski. godine je prilagodila značenje klauzula potrebama multimodalnog i kontejnerskog transporta. Razlog za to leži u činjenici što su opšte uzanse (uz. Njihov sadržaj može ugovorom biti proširen ili sužen. 37 Tačka 6. najprije. Posljednja revizija je u sebe uključila zahtjeve novih transportnih tehnologija (multimodalni i rollov/rollott prevozi) te sve češće elektronske obrade podataka. treba biti posebno oprezan. skloni smo shvatanju da će se i u domaćem prometu davati 37 značenja transportnim klauzulama koja one imaju u INCOTERMS-u. str. I treće. I drugo. Uvoda u INCOTERMS prema publikaciji INCOTERMS”. Svezak II. godine. 36 Vidjeti Reithmann dr Christoph: “Internationales Vertragsrecht”. godine su značajne dvije stvari. Na osnovu toga se postavljaju dva važna pitanja: kakav je odnos u pogledu sadržaja. izjednačen sa Revidiranim spoljnotrgovinskim definicijama SAD (1941) koje regulišu ista pitanja. S obzirom da pretpostavka o pristanku stranaka na pravila Opštih uzansi više ne postoji (čl. Revizije INCOTERMS-a izvršene su 1953. sadržaj odnosa koji je inače tipičan za dati slučaj. “Uvoda” u INCOTERMS 1980. Time je INCOTERMS praktično postao dokument sa univerzalnom primjenom. one iz 2000. 273. Za reviziju iz 1980. 1980. Složenost poslova i veliki broj obaveza stranaka uvijek mogu da rezultiraju rješenjima koje stranka ili stranke nisu željele. 35 Tačka 6. 2 naročito. 1967. Nacionalni odbor SFRJ u MTK u Parizu Jugoslavija . pretpostavlja se važenje posljednje revizije. Beograd 1985. 1990 i 2000 g. I drugo. Akt kojim je to učinjeno nosi naziv INCOTERMS (International Commercial Terms). dok to sa uzansama nije slučaj. Koln 1980. Zahvaljujući izuzetno obimnom sadržaju pojedinih klauzula to se u praksi relativno rijetko čini. U domaćem pravu ono može biti sporno. ne sadrže potpuno iste klauzule. “Uvoda” u INCOTERMS 1980. 40 . 34 Draškić dr Mladen: “Transportne klauzule” u “Ugovori u međunarodnoj trgovini” Pravni fakultet. st. INCOTERMS sadrži samo pravila o tumačenju pojedinih transportnih 34 35 klauzula. a kakav u pogledu osnova primjene INCOTERMS-a i Opštih uzansi. Drugo. najprije. Njome je ovaj reglman. 7. broj klauzula je u INCOTERMS-u manji. 100 do 114) regulisale istu materiju.

iako je relevantne zakonske odredbe o prodaji regulišu samo sporadično. Obaveza čuvanja stvari je zajednička dužnost saugovaratelja (član 520 . njihova zastupljenost u dispozitivnom zakonodavstvu i značaj u praksi su mjerila prema kojima se dužnosti prodavca mogu podijeliti na osnovne i sporedne. ZOO: Organizovanje prijevoza. 41 . 39 Ostale sporedne obaveze mogu biti fundirane u dispozitivnim propisima ili na ugovoru. Svaka od njih se sastoji od većeg broja relativno samostalnih radnji za koje važe posebna pravila i za čije izvršenje 39 Član 473. Vrste obaveza Obaveze prodavca su dužnosti izvršavanja određenih radnji koje za njega proističu iz ugovora o prodaji. st. 2.522 ZOO). čine od obaveza prodavca izuzetno složene pojave. garancija za pravne nedostatke i ispostavljanje fakture. Ove obaveze biće predmet posebnog izlaganja. Ispitaćemo ih na mjestima na kojima se to može učiniti povezano sa drugim srodnim predmetima izlaganja. Ona leži na prodavcu onda kada je zbog kupčeve docnje sa prijemom isporuke rizik prešao na kupca. Sporedne obaveze su vezane za izvršavanje glavnih obaveza i za režim odgovornosti prodavca. Postoje različite klasifikacije ove grupe obaveza. Karakter obaveza prodavca Ugovor o prodaji je sinalagmatičan. Zbog toga su obaveze prodavca istovremeno i prava kupca.UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA 1. Pravni režim ove dvije vrste obaveza biće izložen u sklopu razmatranja odgovornosti stranaka za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora. Zbog toga se može smatrati da ona ima karakter opšte obaveze prodavca. Dužnost obavještavanja kupca o svim momentima relevantnim za zaključenje i izvršavanje ugovora kod nas predstavlja konkretizaciju načela poštenja i savjesnosti. Ukorijenjenost prodaje u osnovni prometni odnos i bogatstvo veza kroz koje se zadovoljavaju različite potrebe stranaka. a državina (posjed) stvari ostala kod prodavca (član 520. U osnovne dužnosti ubrajaju se isporuka. 1 ZOO). Vezanost pojedinih obaveza za ekonomsku suštinu posla prodaje. garancija za materijalne nedostatke.GLAVA DRUGA OBAVEZE PRODAVCA I . a potrebno je posebno istaći dvije: čuvanje stvari i obavještavanje.

i mogu se učiniti izričito ili prećutno. str. dužnosti su povezane i sa odgovornošću prodavca za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. Faktičkim radnjama smatramo fizička i materijalna činjenja ili nečinjenja čiji je cilj omogućavanje kupcu da stekne posjed na stvari koja je predmet prodaje.. str.. da je isporuka postala “centralna os cijelog sistema prava prodaje”. To posebno nije moguće kod trgovačkih 42 prodaja sa otpremom stvari ili sa prodajom u mjestu opredjeljenja. obaveza i odgovornosti postoje bitne pojmovne i funkcionalne razlike. Radnja uručenja stvari je najčešća i najtipičnija među njima.79. isto djelo. Zbog toga njihovo pravno regulisanje treba uvijek precizno razgraničiti. isto djelo. 42 . Vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.moraju biti ispunjene predviđene pretpostavke. 44 Pravne radnje su izjave volje. isto djelo. te zato predstavlja karakterističnu dužnost u ugovoru o prodaji. Oni označavaju vrste radnji koje treba preduzeti i način na koji to valja učiniti da bi se konkretna dužnost smatrala uredno ispunjenom. Pored toga. str.”. ZOO) ili njeno uručenje kupcu odnosno kupčevom zastupniku. Osnovne dužnosti neposredno proističu iz bitnih sastojaka prodaje. stoga. 43 Mitrović dr Dobrosav. Ona je neraskidivo vezana sa prenosom rizika i prelaskom svojine. Isporuka se mora sastojati barem iz jedne faktičke i jedne pravne radnje. 78 . Uprkos ovome. II – ISPORUKA 1.”. ali samo izuzetno da predstavlja radnju isporuke. str. 43 Ovakva predaja naziva se i fiktivnom. Nečinjenje ili propuštanje može. Razumljivo je. To će biti slučaj kada se stvar. 127. ali se cijela obaveza ne može na nju reducirati. po nekom osnovu. između elemenata. osnovna je 40 obaveza prodavca. “predaja stvari” (čl. 41 Pod “isporukom” podrazumijevamo sistem faktičkih i pravnih radnji koje prodavac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi kupac mogao steći posjed stvari i svojine na njoj. 44 Opširno o ovome vidjeti kod Krulj dr Vrleta. već nalazi kod kupca (na primjer po osnovu posla lizinga).74. kada na prodavca pada i obaveza organizovanja ili omogućavanja prevoza. Složenost ove kategorije zahtijeva posebnu razradu njenih elemenata. stavljanje robe na raspolaganje kupcu. Načini izvršavanja obaveza tipizirani su kroz njihove modalitete. Draškić dr Mladen “Međunarodna prodaja prema. Član 473 ZOO. One prate faktičke radnje. 125. Ona čini kičmu isporuke.. Pojam isporuke “Isporuka” robe. 467. str. Njihov značaj je u tome što jednu materijalnu radnju koja može imati različita pravna 40 41 42 O različitim pojmovima i konceptima “predaje” ili isporuke vidjeti Krulj dr Vrleta.. 73 . Obaveze prodavca tijesno su povezane sa elementima ugovora. 49 smatra da ovo rješenje treba prihvatiti iako nije sadržano u ZOO.

mjesto. Zahvaljujući tome što isporuka uvijek predstavlja i akt volje. 132. isto djelo. Uzansa 70 je o ovom pitanju sadržavala rješenje koje je više odgovaralo poslovnoj prodaji.svojinskog prava. Manifestacija volje ovdje se odnosi samo na obligacionu radnju. 2. st. prodavac je morao da uradi ono što je potrebno “da bi kupac mogao primiti isporuku”. To od isporuke čini i faktičko pitanje. Vrste modaliteta o kojima govorimo su: predmet. Pošto ono ne isključuje i mogućnost sticanja najjačeg stvarnog . Isporuka je složena obaveza. a to znači prenos posjeda stvari na njega. Prema članu 467. vrijeme i dejstva isporuke. Za njih postoje rješenja u dispozitivnim propisima. Modaliteti su pojam koji u sebe uključuje: vrste radnji koje ulaze u sistem isporuke. Zadovoljavanje normi kako o pojedinim modalitetima tako i o svima modalitetima zajedno znači i uredno izvršenje isporuke. 45 Ovakva pravna kvalifikacija isporuke ne znači usvajanje njemačke koncepcije apstraktnog stvarnopravnog posla kao trećeg sastavnog dijela isporuke. cilj isporuke nije bio aktualni prenos posjeda. Predmet isporuke obuhvata predmet prodaje. razmatrano rješenje smo uvrstili u definiciju isporuke. ona može biti određena i kao pomoćni pravni posao. Upravo “takav pojam isporuke dopušta da se pitanje prelaska rizika 46 za robu reguliše nezavisno od pitanja prelaska svojine sa prodavca na kupca”. način. st. 2. Zbog toga ona ima više modaliteta. Prema njoj.značenja kvalifikuju upravo kao radnju isporuke. 45 Koje će materijalne i pravne radnje ulaziti u sistem isporuke zavisi od istih faktora od kojih zavisi i cijeli sistem obaveza prodavca. To su. te način na koji one moraju biti ispunjene. Bitno je zapaziti da se pored izvora prava ovdje uključuju običaji i okolnosti konkretnog posla. a ne na svojinsko pravo. Ova formulacija podrazumijeva isporuku stvari koja je ugovorena. Predmet isporuke “Predmet isporuke” je širi pojam od “predmeta ugovora”. Dakle. 2 ZOO primarni je cilj isporuke uručenje stvari kupcu. a ne neke druge stvari (aliud) (član 307. Član 468. nego stvaranje mogućnosti kupcu da posjed stekne. ZOO). ZOO zahtijeva da stvar bude bez materijalnih nedostataka. str. od kojih su najvažniji tipizirani.Carić dr Slavko. ZOO pripaci i koristi od stvari (plodovi i zakupnina npr. 46 Kapor dr Vladimir .). ali i druge stvari koje određuju isporuku i na kojima se vrše radnje isporuke. prema članu 468. I drugo. ZOO zahtijeva da stvar bude predana u “ispravnom stanju”. obilježja tih radnji. 43 .

Ako u ugovoru nije ništa rečeno.3. 72. “Ako je prodavac zaključio ugovor u vršenju svoje redovne privredne 47 djelatnosti”. Smatramo da kod nas princip pravne sigurnosti zahtijeva da se mjesto isporuke određuje prema sjedištu prodavca u vrijeme zaključenja ugovora. 3. prelazak troškova. Pojam mjesta isporuke Mjesto isporuke je geografska lokacija ili lokalitet u kome sve. ili barem najvažnije. Mjesto isporuke u širem smislu Određivanje mjesta isporuke u širem smislu. mjesto isporuke biće ono u kome se u trenutku zaključenja ugovora nalazilo stovarište.nije precizirano. mjesto isporuke je sjedište prodavca. 44 .najčešće onda kada su sjedišta stranaka u raznim mjestima i 3 . Za mjesto isporuke se vezuju: razgraničenja dužnosti stranaka. 55. isto djelo. str. Određivanje lokacije jeste utvrđivanje mjesta isporuke u širem. radnje isporuke moraju da budu završene. Mjesto isporuke može da posluži i kao kriterij za određivanje tipa ugovora o prodaji. st.prodaje sa otpremom (distancione) . prelazak rizika.2. po pravilu. kod kojih se mjesto isporuke nalazi u mjestu opredjeljenja i koje takođe pretpostavljaju postojanje različitih sjedišta stranaka. prema dispozitivnim normama. Pored toga. Pošto između člana 471. Mjesto isporuke 3. zavisno od okolnosti konkretnog ugovora (uz. 47 Kritiku ove formulacije vidjeti kod Mitrović dr Dobrosav. st. primijeniće se dispozitivna pravila. 2). st. prelazak svojinskih prava i neka dispozitivna pravila o načinu izvršenja ugovora.1.prodaje u mjestu opredjeljenja (distancione). Otuda je njegov značaj veliki. odnosno roba (član 471. Prema njemu prodaje mogu biti: 1 .74 ne postoji protivrječnost. Bude li utanačeno da će se generičke stvari uzeti sa određenog stovarišta ili količine. U slučaju da prodavac u trenutku zaključenja ugovora ima više poslovnih jedinica.prodaje u mjestu (nedistancione) . Očito je da se citirano rješenje odnosi na prodaju poslovnog prava. ZOO. 2). mjestom isporuke smatraće se ono iz koga je poslana ponuda ili u kome je prodavac dao prihvat. 2 . izložićemo ih kao jedinstven sistem pravila. 2 ZOO. imaju sjedišta u istom mjestu. a radi se o robi određenoj po rodu. ZOO i uzansi 71 . a lokaliteta u užem smislu. 71. zavisi od vrste stvari koja je predmet ugovora. U kojem trenutku . Mjesto isporuke i u širem i u užem smislu se određuje prvenstveno ugovorom. Izričito određivanje se u privrednoj prodaji najčešće vrši transportnim klauzulama. ono može zavisiti i od posebnih okolnosti konkretnog posla. Sporazum stranaka o tome može biti izričit ili prećutan. uz. Uporedno pravo poznaje različita rješenja.kod njih prodavac i kupac. Taj sistem nije suprotan opštim rješenjima o mjestu ispunjenja nenovčanih obaveza iz člana 319.

prirodom robe i okolnostima posla. Način isporuke 4. Opštim uzansama. 2 ZOO. Ako je transportni terminal (željeznička stanica. kao supsidijarna pravila primjenjuju se i norme 45 . on može zahtijevati da to bude mjesto u kome se roba nalazi u trenutku nastupanja prekida prevoza. Način isporuke je izuzetno složena kategorija. 1). Pošto su troškovi prevoza do ugovorenog mjesta isporuke uračunati u cijenu. Rješenja su složenija kod distancione prodaje. odnosno gdje će biti proizvedena. uzanse se izjašnjavaju za mjesto otpreme (uz. Pored toga. st. kupac može da ih odbije od onoga što plaća prodavcu po osnovu prodaje (uzansa 73). Kupac je tada ovlašten da jednostranom izjavom promijeni mjesto isporuke.3. mjesto isporuke je skladište prodavca (uz. utovar i slično) i modalitete obavljanja tih radnji (izdvajanje u skladištu uz odabir loših komada npr. pakovanje. luka itd. veoma ograničeno dispozitivnim propisima. on određuje sa kojega od njih će isporuka biti izvršena (uz. mora o tome da obavijesti kupca.1. 71. ukoliko nešto drugo iz ugovora izričito ne proizlazi (uz. 1). odnosno gdje će se proizvesti. Pojam i vrste “Način isporuke” je pojam koji obuhvata sve vrste radnji (izdvajanje. 4).) udaljen od skladišta prodavca manje od deset kilometara. ta lokacija je i mjesto isporuke (član 472. Ne znaju li stranke gdje se stvar nalazi. Ako u vrijeme zaključenja ugovora stranke znaju gdje se stvar nalazi. 4. 74. st. st. Mjesto opredjeljenja se određuje po podacima ugovora o prevozu. Mjesto isporuke u užem smislu Kod nedistancione prodaje. Ako prodavac ima više skladišta u istom mjestu. pregled. sam određuje sa koga će se izvršiti isporuka. On je uređen ugovorom. 74. uzansa 72. 5). 3).) koje prodavac treba da izvrši da bi predmet isporuke stavio na raspolaganje kupcu i tako izvršio svoju osnovnu obavezu. važe opšta pravila. zato što su nastupile transportne smetnje. st. st. Prodavac koji ne može da izvrši isporuku u ugovorenom mjestu. mjesto isporuke u užem smislu je transportni terminal. 3. Prodavac koji ima više skladišta u mjestu isporuke u širem smislu. Kada na osnovu teksta ugovora postoji sumnja o tome da li su stranke željele da mjesto isporuke bude mjesto otpreme ili opredjeljenja. mjesto isporuke u užem smislu je skladište prodavca. Mjesto isporuke u užem smislu značajno utiče i na pravila o načinu isporuke. st. U suprotnom. 71. poslovnim običajima.Za individualizirane i buduće stvari postoji alternativno rješenje.

Po vremenu predaje cijele ugovorene količine način isporuke može biti kontinuelan i sukcesivan. Napokon. može biti: simboličan. koja daje pravo svojine na robi. Dokumentarna isporuka vrši se uručenjem robnih hartija ili prevoznih papira na način koji je za svaki od njih posebno predviđen. 4. posebno. dokumentaran i realan (stvaran). st. 1. Dokumentarna isporuka se može izvršiti prodajom bilo kojih robnih hartija. naročito). 76. relativno samostalnim dijelovima između čijeg uručenja postoji vremenski diskontinuitet. i 298. a prodavac ne može bez njega da odabere i izdvoji robu. I transportni dokumenti mogu biti iskorišteni za dokumentarnu isporuku. Ona se sastoji u stavljanju kupcu na raspolaganje cijele ugovorene količine odjednom ili unutar izvjesnog perioda. Drugi način se realizuje ako uredno pozvani kupac ne dođe radi odabira i izdvajanja robe. Ovo rješenje uzanse 72. i uz. koji je legitimacioni papir i skladišnice. Realna jednokratna isporuka Način stavljanja kupcu na raspolaganje stvari koja reprezentuje cijelu količinu zavisi od okolnosti konkretnog slučaja i od prirode robe. U prvom slučaju postoji jednokratna isporuka. bez većih prekida. Tako će se isporukom smatrati i prenos skladišnog lista. U takvim uslovima poseban supsidijarni pravni režim razvio se samo za realnu isporuku. Sa uručenjem se izjednačava stavljanje stvari na raspolaganje kupcu. a time i sama isporuka. Prema načinu na koji se predmet stavlja kupcu na raspolaganje. Kao primjeri mogu da posluže predaja ključeva automobila ili ključeva skladišta u kome se nalazi predmet ugovora. 77). Zato za simboličku isporuku ne postoje posebna dispozitivna pravila. One ne moraju da imaju svojstvo papira od vrijednosti. tj. Dokumentarna isporuka je ona koja se vrši predajom papira koji kupcu omogućavaju efektivno raspolaganje prodanim stvarima. je značajno zbog toga što u trenutku izvršenja posljednje radnje 46 . Pod simboličnom isporukom podrazumijeva se predaja manjeg dijela predmeta isporuke ili neke druge stvari koja predstavlja ukupno ugovorenu cjelinu i koja je podobna da manifestuje stavljanje posjeda na raspolaganje kupcu. Tada prodavac ove radnje može učiniti sam. Pravila se razlikuju za nedistancionu i za distancionu prodaju. način isporuke. Kod nedistancione prodaje postoje tri načina isporuke na skladištu prodavca. st. Prvi se sastoji u zajedničkom izboru i izdvajanju generičke robe radi njene otpreme.2. Takvu isporuku nazivamo realnom. isporuka se može izvršiti i uručenjem samih stvari koje su predmet ugovora. I treće. Akteri odbira robe su prodavac i kupac (uz. isporuka se sastoji u izvršavanju onih radnji koje prodavac može da obavi sam. ali kontinuelno. Sukcesivnom ili obročnom isporukom nazivamo onu isporuku kod koje se ugovorena količina stavlja na raspolaganje kupcu u manjim. ne stvarnopravnih. 2.Zakona o obligacionim odnosima o ispunjenju nenovčanih obaveza (član 296. ako uredno pozvani kupac nije došao. On važi i za cijelu količinu i za obrok. odnosno prenos posjeda sa prodavca na kupca.

2. 76. način isporuke biće identičan načinu uručenja robe primaocu. isporuka će biti izvršena traženim radnjama (uz. Bude li ugovorom o distancionoj prodaji predviđena isporuka u mjestu opredjeljenja. .) i posebna rješenja. definiše drukčije rok isporuke. naročito) i Opšte uzanse. 82. rizik prelazi na kupca i onda kada stvar nije izdvojena iz mase. Vrijeme isporuke određuje se ugovorom i/ili dispozitivnim propisima. kod komadnih pošiljki koje se prevoze željeznicom način isporuke će se sastojati u predaji pošiljke sa popunjenim tovarnim listom u željezničkom magazinu. Ako vozar ili špediter zahtijevaju nešto drugo. 47 .317. određivanjem perioda i upotrebom tehničkih termina. uz. Kod distancione prodaje način isporuke zavisi od toga da li je mjesto isporuke transportni terminal ili skladište prodavca. Kod nas dolaze u obzir Zakon o obligacionim odnosima (član 315. To je “trenutak vremena počevši od koga kupac može zahtevati izvršenje isporuke”. na primjer slaganje robe na utovarnoj rampi skladišta. st. i 469. Tehnički termini se odnose na utvrđivanje perioda isporuke. No. Interesantno je da posljednji akt ima dvostruku funkciju. onih o odgovornosti posebno. a tačno utvrđivanje značenja njihovog sporazuma vrši se prema dispozitivnim propisima. 48 Draškić dr Mladen “Međunarodna prodaja prema. 86. Vrijeme isporuke 5. Tada se isporuka sastoji u utovaru robe na vozilo. On postavlja i opšta pravila o civilnom računanju rokova (uz. Rok isporuke je u načelu nebitan element ugovora.. koja predstavljaju komercijalnu interpretaciju pojedinih izraza (uz. str.”. na primjer). 3). ZOO. U njemu je to moguće učiniti na tri načina: označavanjem datuma. st. U prvom slučaju. Da bi roba došla do mjesta opredjeljenja prodavac mora “na uobičajeni način i pod uobičajenim uslovima” sklopiti sve ugovore potrebne za izvršavanje prevoza “do određenog mjesta” (član 473. U praksi preovlađuju situacije u kojima se stranke sporazumijevaju o vremenu isporuke. pravila koja važe za predaju robe na prevoz ujedno su i pravila o načinu isporuke. iz sporazuma stranaka ili iz okolnosti posla može proizaći kvalifikacija roka kao bitnog elementa posla. 1). Pojam Vrijeme isporuke je trenutak ili period u kome sve radnje koje predstavljaju 48 isporuku treba da budu završene. ZOO).fiksnom prodajom. odnosno ako nije individualizirana. Situacija je složenija kada se isporuka vrši na skladištu prodavca. pa se ugovori sa rokom isporuke kao bitnim elementom smatraju posebnom vrstom posla .prodavca. 76. Ova činjenica značajno utiče na niz drugih rješenja. Vrijeme jednokratne isporuke Prvi izvor prava za određivanje vremena jednokratne isporuke je ugovor.1. Tek od tog trenutka rizik i troškovi prelaze na kupca (član 474.. Na primjer. 131. 5. 5.

Kada je vrijeme isporuke utvrđeno u rasponu. Tri se pravna pitanja postavljaju pri ovakvom načinu određivanja vremena isporuke: od kada teče rok. 1. ako je izvršenje isporuke vezano za neku radnju prodavca: prethodnu isplatu cijene. te godinama. Interesantno je da se ovo 48 . Kraj roka treba shvatiti onako kako je to utvrđeno pri izlaganju rokova isporuke određenih periodom. No. st. bez obzira na to da li je objava tačna ili ne (uz. Stranka koja ima pravo da odredi vrijeme isporuke. tada rok isporuke počinje teći prvog radnog dana po izvršenju radnje kupca (uzanse 92. kada se rok završava i ko ima pravo da odredi stvarno vrijeme isporuke kada je ono utvrđeno periodom? Osnovno je pravilo da rok počinje teći od dana zaključenja ugovora.). Na određeni datum prodavac je dužan da izvrši isporuku do kraja radnog vremena. Bude li u ugovor unesena klauzula “po otvaranju plovidbe”. koji u mjestu isporuke pada u nedjelju ili državni praznik. Određuje se: danima. 90. Prodavac mora sve radnje isporuke da završi “najdalje na dan koji neposredno prethodi nedjelji ili prazniku” (uz. U slučaju ugovaranja nemogućeg datuma. a nije ugovorom određeno ko ima pravo da ga konkretizuje. vrijeme isporuke može biti produženo za vrijeme u kome traju saobraćajne smetnje koje prodavac nije sam prouzrokovao. i 94. sedmicama. ZOO).). Drukčije može biti izričito ugovoreno ili određeno na osnovu mjesnih običaja. 85. Zbog ovog rješenja smo i samo vrijeme isporuke definisali kao period do koga sve radnje isporuke moraju da budu završene. mora da izabere radni dan (uz. st. ono se skraćuje. O nastupanju i prestanku zapreka prevoza prodavac mora bez odlaganja obavijestiti kupca (uz. rok isporuke počinje da teče od dana službenog obavještenja da je plovni put otvoren. Obavještenje mora da sadrži označenje posla i preciziranje vremena isporuke.) i da o tome obavijesti drugu stranu. osim kad iz okolnosti slučaja proizlazi da je određivanje datuma predaje ostavljeno kupcu” (član 469. 88. pravilo je da “to pravo pripada prodavcu.). 91. i 3.). 93. računanje počinje od veće vremenske kategorije. 87. 90. dijelovima godine. Ako je rok isporuke određen datumom. tumačenjem će se utvrditi prava volja stranaka. Period je protek vremena u kome sve radnje isporuke moraju biti završene. smatraće se da je to posljednji dan roka.). koje ne mogu biti isporučene u jednom danu. Umjesto produženja vremena isporuke za jedan dan. isporuka se ima izvršiti prvi naredni radni dan (uz. 2. Kod distancione prodaje sa isporukom u mjestu opredjeljenja. Za svaki od njih postoji poseban način računanja (član 77. Kod većih količina robe.Pod datumom se podrazumijeva bilo koji mogući kalendarski datum. Ovo pravilo ne vrijedi za rok određen periodom. Ako su oznake vremena upotrijebljene kombinovano. otvaranje akreditiva ili slanje ambalaže. “po prestanku leta” ili slična. Ne odredi li ovlaštena strana datum isporuke. mjesecima. ZOO). ovlaštena strana mora datum da odredi tako da se isporuka u cjelini može izvršiti do kraja predviđenih rokova (uz.).

“u vožnji”. isporuka će se izvršiti u približno jednakim obrocima svakoga mjeseca. Zbog toga je ovdje potrebno utvrditi samo pravila o tome kada pojedini obroci dospijevaju za isporuku. Ako ugovor o tome ništa ne govori.). prodavac je dužan da je izvrši “u razumnom roku”. 49 Druga grupa tehničkih termina odnosi se na izvršenje isporuke u toku kalendarskog mjeseca: početkom. Značenje svakog od ovih izraza je precizirano članom 77. 4. isto djelo. 82. BGB i član 75. On označava isporuku u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (uz. Dakle. str. Bude li rok isporuke kraći od dva mjeseca. isporuka će se izvršiti u dva približno jednaka obroka sredinom i krajem ugovornog perioda.). 81. Vidjeti p. rok isporuke je. Drugi izvor za određivanje vremena isporuke je dispozitivni propis. Vidjeti član 77. U oba slučaja rokovi za isporuku posljednjeg obroka moraju da budu postavljeni tako da se očuva i ukupno ugovoreni rok isporuke cijele količine. ZOO. krajem i u drugoj polovini mjeseca. sredinom. u prvoj polovini. 83. ali to prodavac ne mora učiniti prije isteka roka koji se smatra 50 “razumnim”. treću grupu čine izrazi koji pokazuju da je u trenutku zaključenja ugovora roba već utovarena. budući da je rješenje uzanse 80. 904. pravni standard čiju sadržinu treba svaki put posebno utvrđivati. Prvi tehnički termin koji uzanse preciziraju je “odmah” ili “prompt”. Napokon. Ovoj grupi termina pripadali bi izrazi kao što su: “plivajuća”. 5. 80. ZOO. Izloženim rješenjima smo kod prodaje odstupili od stava kruga evropskih prava kojima pripadamo. 54. dakle. a ne u trenutku otposlanja. 89. 271. st. primjeniće se uzansa 95. Ona sadrži norme za dvije situacije. Mitrović dr Dobrosav. Zakon o obligacionim odnosima u opštem dijelu sadrži isto rješenje. može zahtijevati ispunjenje obaveze odmah. ŠZO. ZOO (uz. 4. Razuman rok se određuje s obzirom na prirodu stvari i ostale okolnosti posla. Pri tome i razmak između pojedinih obroka treba da bude približno jednak. Kupac. Vrijeme sukcesivne isporuke Vrijeme isporuke pojedinog obroka unutar cijele ugovorene količine određuje se prema pravilima koja važe za jednokratnu isporuku. Danas se kod nas primjenjuje isključivo član 470.). st. Ovo rješenje je bilo predviđeno i kao osnovno dispozitivno pravilo uzansi: “ako rok isporuke nije određen ugovorom. Time su uzanse prihvatile za ovaj slučaj teoriju prijema (uz. Kada je rok isporuke cijele količine dva mjeseca ili više od toga. I razuman rok počinje teći od dana zaključenja ugovora. smatra se da je ugovorena promptna isporuka” (uz. AGZ.obavještenje smatra izvršenim kada bude primljeno.). “utovarena” i slični. ako vrijeme isporuke nije ugovoreno. o promptnoj isporuci stavljeno van snage. samoodrediv (uz. Tada se isporuka smatra izvršenom onoga časa kada roba stigne u mjesto opredjeljenja. 50 49 49 .). dakle. On je. p.3. dakle.

prenumeracione (pretplatne) prodaje i klirinške prodaje nisu pogodne za primjenu 51 ovog instituta. 61. Ovo načelo djeluje i u korist kupca. st. ZOO). pojam “istovremeno” kod privrednih prodaja mora biti shvaćen komercijalno. 1. ZOO u članu 477. Dispozitivno je pravilo. 2. Druga pretpostavka odnosi se na vrstu i modalitete prodaje. i 123. Prodavac se pozivom na ovaj princip ovlašćuje da u slučaju osnovane sumnje u kupčevu sposobnost plaćanja zatraži od vozara da pošiljku ne isporuči i onda kada je kupcu već uručena isprava “koja ga ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari”. ide i korak dalje. Ovo pravo prodavac nema prema trećem savjesnom licu koje je od kupca steklo prevozni dokument prije postavljanja zahtjeva od strane prodavca. st. Istovremenost isporuke i plaćanja Sva dosadašnja rješenja o vremenu isporuke su uslovna. Član 12.). isto djelo. novine FBiH 2/95). prodavac “može odložiti odašiljanje stvari do isplate cijene” ili poslati stvar uz zadržavanje prava raspolaganja njome u toku prevoza (član 476. 1. Ona važe ako je ugovoreno ili uobičajeno da prodavac mora izvršiti isporuku i onda kada kupac ne plati cijenu istovremeno sa isporukom. st. Da bi se ono moglo primijeniti mora da bude ispunjeno nekoliko pretpostavki. odnosno kada ne pokaže svoju spremnost da plaćanje izvrši simultano sa isporukom. Razumije se da korištenje ovim ovlaštenjima pretpostavlja odgovarajući način zaključivanja ugovora o prevozu. prodaje na kredit. str. te da li faktura odgovara isporučenoj robi. Zakona o finansijskom poslovanju (Sl.4. ZOO). Pravni instrument za to je unošenje klauzule o pouzeću u tovarni list onih vrsta prevoza koje ovaj institut poznaju. Napokon. ZOO). On ne mora platiti cijenu “prije nego što je imao mogućnost da pregleda stvar” (član 475. 53 Ovaj rok je neophodno ostaviti kupcu kako bi on mogao da provjeri da li mu je isporučeno ono što je ugovoreno. Uzansa 177. Da zaključimo: u privrednom prometu praktični značaj pravila o istovremenosti isporuke i plaćanja postoji u onim situacijama u kojima prodavac prije izvršenja isporuke opravdano posumnja u kupčevu sposobnost da izmiri svoje novčane obaveze što pokazuju i rješenja ZOO vezana za distancionu prodaju. U suprotnom važi princip istovremenosti isporuke i plaćanja kao izraz manifestacije šireg principa o istovremenom ispunjavanju obaveza kod sinalgamatičkih ugovora (član 122. Istovremenim plaćanjem smatra se ono koje je izvršeno u ugovorenom ili zakonskom roku 52 po prijemu robe i fakture. 51 52 53 Prema Mitrović dr Dobrosav. Prodavac može usloviti predaju stvari u mjestu opredjeljenja isplatom cijene (član 476.5. a ne doslovno. Prvu smo već spomenuli: nepostojanje suprotnog ugovora ili običaja. 50 . dakle. Kada se kod distancione prodaje isporuka vrši uručenjem stvari prevozniku. da prodavac ne mora izvršiti isporuku u određenom roku ako kupac istovremeno ne plati. ili nije spreman da plati ugovorenu cijenu.

počinioca štetne radnje ili od osiguravača nije mogla dobiti puna 55 naknada. No. Zbog toga je moguće dejstva isporuke razmotriti kroz ispitivanje prelaska rizika.”. te druge štete koje su sa njima neposredno povezane. 323 . da djeluje samo između stranaka (inter partes) i da se po tim osobinama bitno razlikuje od svojine.324 i tamo citirane autore. Premija osiguranja u suštini. odnosno od toga kako su određena dejstva samog ugovora. 324. predstavlja odsustvo krivice. Upravo zbog toga Zakon o obligacionim odnosima i reguliše samo rizik (član 456 . skrivljene štetne radnje bilo kojega lica. odnosno privrednopravnoj prodaji akcent je sa prenosa svojine stavljen na prelazak rizika. moraju se desiti “u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja”. propašću ili oštećenjem stvari. Mi smatramo da “slučaj” i u pravu prodaje mora biti vezan za opšti teorijski pojam ovoga instituta i da. Institut za uporedno pravo. Rizik se može definisati i kao mogućnost nastupanja štete na predmetu prodaje za koju niko ne odgovara. Upravo zbog toga štetne posljedice mora da snosi ona ugovorna strana na kojoj rizik počiva. predaja. cena. ne upuštajući se u pitanja prenosa svojine na prodatim stvarima.. 121-122. 56 Jasno je. Budući da štetni događaj. ili štetnim događajem za koji niko ne odgovara. pa i transportnih.. pokriva “rizik” iz ugovora o prodaji onako kako smo ga mi definisali. pa time i rizik.”. Teoretičari koji se bave pravom prodaje vezuju slučaj. str. Dejstvo isporuke: prelaz rizika 6. str. 55 O uticaju osiguranja na rizik vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. koji predstavljaju rizik.457). dakle. premija pokriva upravo onaj dio naknade štete koji se ne može ni od koga regresirati ili koji osiguranje ne može da naplati od odgovornog lica. odnosno kako shvatiti pravni pojam slučaja. Centralni problem koji ovdje postoji jeste: šta je “slučajno”. rizik. štete koja bi bila izazvana neskrivljenom štetnom radnjom bilo koga lica. “rizik” djeluje na stvar. Naš ZOO u podnaslovu “Rizik” predviđa da do predaje stvari kupcu “rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari” snosi prodavac.. U te štete ulaze i one koje su nastale zato što se od odgovornog lica . a ne samo ugovornog partnera. za 54 neskrivljenu radnju jedne ugovorne strane. Pojmovna određenja Dejstva isporuke su njene pravne posljedice. 51 .”.6. Kada su u pitanju 54 Vidjeti Krulj dr Vrleta: “Dejstva ugovora o kupoprodaji”. 56 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Svojina. Beograd 1972. stoga. Dejstva isporuke zavise od koncepta ugovora o prodaji u svakom pravnom sistemu.1. a ne samo ugovornog partnera. str. tj.. str. Rizik je mogućnost nastupanja štete na predmetu prodaje. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Ona ulaze u modalitete isporuke zato što je bitno obilježavaju u pravnom smislu. da on “pripada potpuno obligacionom pravu”. prelaz rizika mora biti povezan i sa pravom svojine na predmetu prodaje. 323. Štetna radnja ili događaj. Rizik obuhvata štete izazvane gubitkom... najkraće rečeno. U trgovačkoj. treba podvući da kod osiguranja uopšte. koja su za distancionu prodaju najvažnija.

”. može biti sporno i kakav je karakter kupčeve 57 58 59 P.3. stoje na raspolaganju dvije tehnike: prva jeste mogućnost da se stranke sporazumiju izričito. Od opšteg dispozitivnog pravila postoje dva izuzetka. ne prelazi na kupca isporukom kada je on “zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari”. ZOO: “do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavalac. koja predstavlja češće rješenje. najprije. a ne samo njenu osnovnu radnju “uručenje”.. uređuje se prvenstveno ugovorom. Rizik tada ostaje na prodavcu. To mora biti učinjeno pažnjom dobrog privrednika.. “rizik se vraća prodavcu 59 i to retroaktivno”. treba podrazumijevati isporuku koja odgovara uslovima konkretnog ugovora. a predajom stvari rizik prelazi na kupca”. jeste da stranke upotrijebe transportne klauzule. 326. koristeći se svojim ovlaštenjima u slučaju sumnje u ostvarivanje naplate istovremeno sa isporukom. Prvo je šta je predaja? Smatramo da pod tim treba podrazumijevati “isporuku”. 6. Ova zakonska formulacija otvara nekoliko značajnih pitanja. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. ZOO). ZOO) veže prelaz rizika za isporuku. opisujući rješenje koje žele. Ukoliko ugovor ne reguliše ovo pitanje. obavezu da stvar čuva (član 520.2.. Pošto isporuka nije izvršena. 6. u tom slučaju. Drugo pitanje jeste sa kojim radnjama kupac može biti u docnji? To su očigledno činidbe koje su potrebne da bi prodavac mogao da izvrši svoju obavezu isporuke.individualizirane stvari. eventualno. Napokon. Modalitet koji bitno utiče na prelaz rizika je način isporuke. a kupac ima. st. ZOO) koje se nadovezuju na materijalne akte isporuke. Strankama. 1. druga. Prelaz rizika kada je kupac u docnji “Ako predaja stvari nije izvršena zbog kupčeve docnje.. Drugi izuzetak postoji onda kada prodavac. 52 . Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. st. 2. str. kao i radnje “preuzimanja stvari” (član 519. našeg ZOO. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji Prelaz rizika sa prodavca na kupca koji nije u docnji sa prijemom isporuke ili izvršavanjem radnji koje isporuku uslovljavaju. naše pravo (član 465. 128. a kupac ima pravo na naknadu troškova izazvanih čuvanjem stvari. zadrži slanje robe ili njenu isporuku kupcu. shodno terminologiji ZOO. 58 U tom smislu može se tumačiti i član 457. Pod “predajom” stvari. 2-509 UCC. rizik prelazi na kupca u času kada je došao u docnju” (član 457. str. Rizik. primjeniće se dispozitivna pravila član 465. ZOO).”. 57 U pogledu generičkih stvari uporedno pravna rješenja su u velikoj mjeri izjednačena: rizik prelazi sa prodavca na kupca njihovom individualizacijom.

Pojam i vrste materijalnih nedostataka 1.1. rizik ne prelazi u tom trenutku na kupca. Kvalitativni i količinski 60 61 Suprotno Mitrović dr Dobrosav. 60 Razmotreno pravilo ima opšti karakter. str. smatramo da se radi o dužničkoj docnji. tim trenutkom rizik još uvijek ne prelazi na kupca. str. Mitrović dr Dobrosav.prema terminologiji našeg Zakona o obligacionim odnosima . st. treba shvatiti kao proširenje generalne norme. Međutim. struktura obaveza prodavca i izgled odnosa odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. Ono odgovara pojmu i načinu isporuke koje smo izložili. a uredno pozvani kupac nije došao da učestvuje u tom poslu. 31. IV 1941. Koja su to rješenja? Najprije. smatraće se da je prodavac izvršio isporuku kada je ugovorenu količinu izdvojio iz mase. Ovo obavještenje ne treba miješati sa obavještenjem o pozivu da pristupi radnjama isporuke. Ranije jugoslovensko pravo je u Opštim uzansama usvojilo austrijski sistem.jedno je od ključnih pitanja u oblasti prava prodaje. 30. III . a ne kao izuzetke od nje. ZOO). koji je do 6. No.GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. 2). “tako da je ono od značaja samo za prelaz rizika”. Pojam materijalnih nedostataka Određivanje koncepta i vrsta “fizičkih” mana.docnje. isto djelo. kada su predmet ugovora stvari određene po rodu. za prelaz rizika je potrebno da je prodavac “odaslao obavijest kupcu” (član 457. isto djelo. Od načina njegovog rješavanja zavise: mjera ekvivalentnosti razmjene robe za novac. 3. Drugi slučaj odnosi se na onaj način isporuke u kome prodavac sam ne može da izvrši izdvajanje. pod uslovom da uredno pozvani kupac nije na vrijeme došao da prisustvuje tome činu. Zato dva posebna rješenja koja sadrži član 457. a ne kada je primljeno. Nužno je da su “stvari očito namijenjene za izvršenje predaje” i da je prodavac “o tome odaslao obavještenje kupcu” (član 457. da li je u pitanju dužničko ili povjerilačko zakašnjenje? Pošto je “preuzimanje stvari” obaveza kupca. obavještenje o izdvajanju se daje kada je 61 radnja izdvajanja već izvršena. Pravni režim ovoga obavještenja isti je kao i u prethodnom slučaju. Zbog toga prodavac treba da ga učini na siguran način. Obavještenje se smatra izvršenim kada je poslano (teorija odašiljanja). U ovom slučaju isporuka će se smatrati izvršenom kada je prodavac završio one radnje koje kupcu omogućavaju preuzimanje stvari. 53 . “nedostataka” ili “materijalnih nedostataka” . st. Potrebna su dva dodatna uslova koja štite njegove opravdane interese. godine važio i na području naše zemlje.

a sa druge neće biti protivrječna regulativi međunarodnog karaktera sadržanoj u haškom Zakonu o prodaji. ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja. Rezultat ovog. za pojam nedostatka. ako stvar nema potrebna svojstva za njezinu redovnu upotrebu ili za promet. te odstupanja nabolje ako su svojstva stvari ugovorom predviđena kao njegovi bitni elementi. nedostaci se dijele na kvalitativne (“mane” u užem smislu riječi) i količinske ili kvantitativne. Prema vrsti osobine koja ne odgovara ugovoru. 2. 1. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene odnosno propisane. Prema mjerilu vidljivosti.134 za količinu i uzanse 135 . Oni koji postoje suprotno izričito ili prećutno ugovorenim svojstvima predmeta prodaje. U ovom članu je samo konstatovana odgovornost svakog ugovaratelja “za materijalne nedostatke svog ispunjenja” i predviđeno da režim materijalnih nedostataka kod ugovora o prodaji važi kao supsidijaran. 3.159 (“Odgovornost za mane”) za kvalitet. je novi institut “materijalnih nedostataka” u sinalagmatičnim ugovorima uopšte 63 i u prodaji posebno. nedostaci se dijele na vidljive i skrivene. ZOO. redovnom praksom u prometu i/ili običajima nazivaju se objektivnim. Član 121. Između ove dvije vrste mana nije uvijek lako povući jasnu granicu. 62 Zakon o obligacionim odnosima morao je naći rješenja koja će se sa jedne strane naslanjati na jugoslovensku pravnu tradiciju. Moguće su različite teorijske definicije materijalnih nedostataka.“na očigled”. Prema ovom zakonu: “Nedostatak postoji: 1. 64 Član 478.nedostaci se posebno regulišu i pravno tretiraju na različite načine. na prvi pogled protivrječnog zadatka. Mi pod njima podrazumijevamo svako odstupanje na lošije od propisanih. 4. Vrste materijalnih nedostataka Nedostaci koji se određuju prinudnim propisima. tj. onda nedostatak u količini uvijek predstavlja i kvalitativnu manu. osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obavijesti”. kada je prodavalac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu.2. koji vrijeđaju interese i ciljeve konkretnog kupca su subjektivni nedostaci. Ukoliko je količina bitan element posla. 63 62 54 . 64 Pozitivno pravno određenje materijalnih nedostataka sadržano je u članu 479. ZOO. a koja je bila poznata prodavaocu ili mu je morala biti poznata. Skriveni nedostaci su oni za čije je utvrđivanje potreban Uzanse 115 . Iako je pravni režim posljedica ovih nedostataka isti. onda kada “za određeni slučaj nije što drugo propisano”. njihove faktičke razlike i osobine ponekad tumačenjem dovode do različitih rješenja za pojedina pitanja. i 479. U prvu skupinu spadaju oni koji se mogu primijetiti već pri uobičajenom spoljnjem pregledu stvari . redovnih odnosno uobičajenih ili ugovorenih svojstava stvari.

Garancija za ispravno funkcionisanje stvari. Otklonjivi nedostaci su oni čije je popravljanje moguće bez bitnog umanjenja upotrebne ili prometne vrijednosti stvari. i rješenja o uslovima potrebnim za postojanje ove obaveze. nedostaci mogu s obzirom na njihov uticaj na ugovor biti bitni ili nebitni. Pravna kvalifikacija ove garancije nije sporna. Neznatni ne umanjuju vrijednost stvari ni u kom pogledu. ima prvenstveno ulogu zaštite krajnjih potrošača (član 501 . Pojam garancije Garancija za materijalne nedostatke je jamčenje prodavca kupcu da prodata roba nema nikakvih fizičkih svojstava koja bi ometala urednu i nesmetanu. funkcionalna koncepcija nedostataka (član 478. Prema obimu. 55 . ZOO). Postoji u ugovoru o prodaji uvijek kada nije izričito isključena i u mjeri 65 u kojoj nije samim ugovorom ograničena. st. st. 2. Ona je sastavni dio ugovora po prirodi posla. uobičajenu ili ugovorenu upotrebu stvari. Razlikovanje je izuzetno važno kod rokova za reklamaciju nedostataka. Nebitni nedostaci mogu da prouzrokuju naknadu štete. O tome svjedoče. Ona se može definisati i kao jamčenje prodavca kupcu da će isporučena roba biti saobrazna onome što je predviđeno ugovorom.1.507 ZOO). dakle. Napokon. kao posebno jamčenje proizvođača i/ili prodavca pojedinih vrsta tehničke robe. Zakon o obligacionim odnosima stoji na pozicijama ugovornog osnova garancije. ZOO. pored već navedenog rješenja o mogućnosti ugovornog isključivanja ili ograničavanja garancije. ZOO). 1. propisanu. Garancija za materijalne nedostatke 2. Znatni su oni koji dovode do poništavanja ili umanjenja prometnih ili upotrebnih vrijednosti stvari. Ovi nedostaci svojom faktičkom snagom djeluju na prava koja kupac može koristiti u datom slučaju. Neotklonjivi su oni kod kojih popravak ili nije moguć ili nema ekonomskog smisla. kako bi se izbjeglo šikaniranje prodavca.poseban postupak provjere osobina stvari ili njihova upotreba (član 482. Prvi onemogućavaju ostvarivanje svrhe ugovora. U daljem tekstu ćemo samo razmatrati opšti tip garancije za materijalne nedostatke. 65 Član 486. nedostaci mogu biti znatni i neznatni. Njihovo postojanje ne povlači za sobom nikakve pravne posljedice. onaj koji se uvijek sreće u ugovorima o prodaji poslovnog prava. Pravni osnov garancije je bio sporan. ali ne utiču na samo postojanje ugovora. Usvojena je. 3.

ugovornih klauzula. mora postojati u času prelaska rizika. st. st. st. i 481. Ipak. st. st. ako je on posljedica uzroka koji je postojao prije toga momenta. jednostranih pravnih poslova i pravnih stanja. Clan 480. st. prodavac će odgovarati i za ove nedostatke ako je u pogledu osobina stvari ili postojanja nedostataka obmanuo kupca svojom izjavom da tražene odlike postoje. 1. odnosno propisane”. ZOO). zakonodavac pojačava kriterije pažljivosti i poštenja kod obje stranke. Ovaj uslov savjesnosti kupca odnosi se samo na svojstva potrebna za redovnu upotrebu ili za promet robe. 144. odnosno da uočenih ili indiciranih nedostataka nema (član 480. ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili ako ju je nametnuo koristeći svoj “poseban monopolski položaj” (član 486. obaveza garancije. 67 U slučajevima za koje uslov savjesnosti kupca važi. ZOO). Član 480. obaveza garancije za materijalne nedostatke postoji i kad je prodavac bio savjestan (član 478. Bude li ugovor zaključen sa klauzulom “viđeno-odobreno”. 66 67 68 Član 480. Drugi uslov za postojanje obaveze garancije jeste da u času zaključenja ugovora nedostaci nisu “bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati” (član 480. Svi uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. ZOO). st. Nedostatak. 56 . Na primjer. ali se bolest zbog perioda inkubacije pojavila nakon isporuke. najprije. 1. Znanje ili neznanje prodavca za postojanje nedostataka su pravno irelevantni. 1. stoka je u momentu prelaska rizika već bila zaražena. da je svoju dužnost provjere obavio kako treba.takva” ili nekom sličnom. 1. i 145. osim u slučaju obmane od strane prodavca (uz.2. st.). Razlog za to leži u ništavosti navedenih uglavaka. ZOO. 1. Obaveza garancije će postojati uprkos ovakvoj klauzuli. 68 No. “kakva . i odgovornost. shodno tome.2. st. u vezi sa članom 479. st. ZOO. “Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari”. st. Oni imaju karakter: zakonskih odredbi prinudnog karaktera. 1. postoji i onda kada se nedostatak pojavio nakon prelaska rizika. budući da se smatra da je kupac morao da ih uoči. Uslovi za postojanje garancije Da bi garancija za materijalne nedostatke postojala. Obaveza garancije se može ugovorom sasvim isključiti ili samo ograničiti (član 486. Stoga je nepostojanje ovakve klauzule treći uslov za egzistenciju obaveze garancije. u vezi sa članom 479. te na svojstva i odlike “koje su izričito ili 66 prećutno ugovorene. ZOO).). 2. kupac se ne može pozivati na nedostatke stvari. Izuzetno. moraju biti ispunjeni pravom predviđeni uslovi. 3. 1. 2. pa. Postojanje nedostatka ili uzroka nedostatka dokazuje kupac. nesavjesnost prodavca djeluje u sferi odgovornosti za materijalne nedostatke. On ne postoji kod subjektivnih mana i kod prodaja po uzorku ili modelu. 1. ZOO.

str. 377. Zakon o obligacionim odnosima insistira na pravu “trećeg” i time samo drugu varijantu uključuje u krug pravnih mana (član 508). oni se mogu svrstati u 69 nedostatke čiji je subjekat prodavac i one kod kojih je nosilac prava treće lice. IV . imovinskih prava najčešće se sreću stvarna prava (svojina. koje pod određenim uslovima isključuje ili ograničava bilo miran posjed. Njegovi ciljevi su složeniji. tj. pa shodno tome i odgovornost prodavca po tom osnovu. Prema obimu uticaja na stvar i pravo svojine na njoj teorija dijeli pravne nedostatke na potpune i djelimične. 1980. predstavlja pravni nedostatak ili pravnu manu. Od privatnih. Razlozi za ovakvo rješenje leže u mehanizmu prinudne javne prodaje koji isključuje pristanak i učešće prodavca u zaključivanju ugovora. ZOO). službenost). 487 ZOO). Beograd. Naime. umanjuju ili ograničavaju kupčevo pravo (član 508. protekom prekluzivnih rokova za reklamiranje gasi se i sama obaveza garancije. Pojam i vrste pravnih nedostataka Zaključenjem ugovora o prodaji kupac ne želi samo to da mu stvari budu stavljene na raspolaganje. reklamacija nije uslov za nastanak obaveze garancije.GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE) 1. I dejstvo nedostatka može biti mjerilo za njihovu sistematizaciju. kao i materijalni. nedostaci se dijele na one koji: isključuju. 378. bilo nastanak. osoba van ugovornog odnosa. hipoteka. U privrednim prodajama su izuzetno značajna ona koja imaju Perović dr Slobodan: “Obligaciono pravo”. ili vršenje najjačeg svojinskog prava na predmetu prodaje. peti uslov čini uredna reklamacija na materijalne nedostatke. isto djelo. Upravo zbog ovoga pravo nekog lica. Striktno posmatrano. 70 Pravo koje sa stanovišta kupca predstavlja manu može biti javnopravne i privatnopravne prirode (član 514. Pravni nedostaci se. ZOO). ali jeste neophodna pretpostavka za održavanje ove dužnosti prodavca na snazi. Polazeći od titulara prava koje predstavlja nedostatak. ZOO). Jedino na taj način on može u punom obimu da iskoristi upotrebne i prometnu vrijednost stvari i postigne jednakost davanja kao princip obligacionog prava (član 15. Shodno tome. Kupac teži da stekne mirnu i nesmetanu državinu i svojinu kao najjače stvarno pravo na predmetu prodaje. mogu podijeliti prema više kriterija. Napokon. str. 70 69 57 . Privredna štampa. Detaljno razmatranje pravnih problema vezano za ovu vrstu nedostataka nalazi se kod Perović dr Slobodan.Četvrti uslov jeste da stvar nije prodata “na prinudnoj prodaji” (čl.

str. isto djelo. No. 71 Zaloga može biti konstituisana ugovorom o zalogu (član 966 . Nedostatak mora postojati u času prelaska svojinskog prava sa prodavca na kupca. 2. Po svojoj pravnoj prirodi. 382. 76 Ovo je prvi uslov. 4. 76 Perović dr Slobodan. pojedini nedostaci se mogu pojaviti samo kod nepokretnih stvari. odnosno koji bi umanjivali ili ograničavali upotrebu toga prava. Mi ćemo se zbog pojma trgovačke prodaje baviti samo pravnim manama koje se mogu vezati za pokretne stvari. služnosti na primjer. 73 Ono može biti izvršeno “putem tužbe i u vidu prigovora”. trgovinskog zastupanja (član 809).obligaciono porijeklo (zaloga) 71 ili potiču iz prava intelektualne svojine (pravo na patent. Pojam garancije za pravne nedostake i uslovi za njeno postojanje Garancija za pravne nedostatke je jemčenje prodavca kupcu da preneseno pravo nema nikakvih nedostataka koji bi onemogućavali nastanak ili trajanje kupčevog svojinskog prava. “To znači. Oni imaju različit juridički karakter. Zato ćemo se zadržati samo na rješenjima Zakona o obligacionim odnosima. glasnik BiH br. str. garancija za pravne nedostatke je prirodan sastojak ugovora. član 1628. nužno je da je stvarno pravo trećeg nastalo još dok je stvar bila u državini prenosioca”. Smatramo da je taj trenutak relevantan samo za određivanje savjesnosti kupca. izdavanja skladišnice (član 740. ZOO u članu 510. ZOO izričito ne uređuje ovo pitanje pa se rješenje mora naći vezivanjem garancije za momenat nastanka prava. 72 Vidjeti: Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. 2. 74 Perović dr Slobodan. No.996). model i uzorak. Code civil isto. žig). postoji uvijek kada sporazumom stranaka nije izričito ili prećutno isključena. Za postojanje garancije za pravne nedostatke moraju biti kumulativno ispunjeni zakonski uslovi. To je kod nas izvršenje isporuke. str. a ne i za postojanje prava trećeg. odnosno prodavca. Generalno se može reći da određivanje vremena postojanja nedostatka u prenesenom pravu nije jednostavno. st. 73 Perović dr Slobodan. a time i miran posjed prodane stvari. i 513. 72 Za postojanje mane je bitno da “je uznemiravanje pravno”. 3/02). 58 . 1. Napokon. “odgovornost prodavca za pravne nedostatke može se ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti” (član 513. odnosno industrijski dizajn. 381. U uporednom pravu su postavljeni na sličan način. Pravila Zakona o obligacionim odnosima su i u pogledu ovoga instituta dispozitivne prirode. Analogno garanciji za materijalne nedostatke. Codice civile samo garanciji za sopstveno uznemiravanje daje zakonski osnov. ZOO). garancija za pravne nedostatke (zaštita od evikcije) se može definisati i kao jamčenje prodavca kupcu da je preneseno svojinsko pravo saglasno onome što je predviđeno ugovorom. st. 377. govori i o momentu zaključenja ugovora. 74 ali i isticanjem nekih prava trećeg lica neposredno. isto djelo. Zbog toga zaštita od 75 evikcije u našem sistemu ima ugovorni osnov. 75 Član 1487. i dalje) i slično. st. isto djelo. Ona se ugovorom ne može isključiti ili ograničiti. ona češće proističe iz nekog drugog privredno-pravnog posla: komisiona (član 786).

ISPOSTAVLJANJE FAKTURE 1. pored zahtjeva za plaćanjem. Četvrti uslov je obavještavanje prodavca o nedostatku. ZOO). U posljednjem slučaju radi se o situaciji u kojoj je prodavac obmanuo kupca u pogledu karaktera prava trećeg ili u kojoj je kupcu obećao da će do preuzimanja stvari i prenosa svojine otkloniti nedostatak. reklamiranje pravnih mana nije uvijek uslov za održavanje prodavčeve obaveze garancije na snazi. Napokon. Da bi ovaj uslov postojao. Smatraće se da on nije savjestan ako mu je nedostatak u vrijeme sklapanja ugovora “bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 513. Treći uslov jeste da garancija nije ugovorom isključena ili ograničena. nije uslov za postojanje obaveze garancije ni onda kada se kupac upustio u sudski spor sa trećim licem i izgubio ga. ZOO). njegovo reklamiranje (član 509. Faktura. najprije. 59 . dalje. I na kraju. 2. Određivanje savjesnosti je složeno. 1. Dalje. st. uvijek sadrži i neke elemente ugovora: predmet. smatraće se da je kupac savjestan ako u času sklapanja ugovora nije “znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta. 4. klauzula o isključenju ili ograničenju odgovornosti za pravne nedostatke je ništava. st. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja Pravno posmatrano. tj. ne mora reklamirati pravne nedostatke koji su prodavcu već poznati (član 509. faktura se može definisati kao izjava volje prodavca data u formi pisanog dokumenta kojim on zahtijeva od kupca da mu isplati cijenu iz ugovora i eventualno ostale izdatke koje je učinio u vezi sa ugovorom. nego dokazom da je “raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe” (član 511. V . Ona najprije postoji ako kupac nije bio obaviješten o postojanju pravnog nedostatka (član 508. 1. jer nije izvršeno obavještavanje. Prodavac se tada može osloboditi odgovornosti ne dokazom da njegova obaveza garancije ne postoji. Reklamacija.). st. U slučaju nesavjesnosti prodavca. Zbog toga se ona pravno kvalifikuje kao pomoćni pravni posao. U praksi se sreću i obrasci faktura čiji ih sadržaj približava zaključnici. Obaveza postoji i kad reklamacija nije izvršena i to u tri slučaja. st. ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno” (član 510. ali nije “pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom” (član 508. transportnu klauzulu i ukupan iznos cijene. potrebno je da prodavalac bude savjestan. ZOO). ZOO). jediničnu cijenu.Drugi uslov jeste da je kupac savjestan. Za razliku od materijalnih nedostataka. Kupac. reklamacija nije uslov ni za slučaj u kome je pravo trećeg “očito osnovano” (član 512). Faktura je materijalizacija pravno relevantne izjave volje usmjerene na plaćanje cijene. ZOO). ZOO). kupac se smatra savjesnim i onda kada je znao za nedostatak. količinu.

n. FBiH. Beograd 1957. Ovu ulogu imaće u slučaju u kome ugovor ne važi bez određivanja cijene. FBiH. ne obavezuju kupca. 2/95. U tom svojstvu ona pokriva oblast od dokumentarnog akreditiva do sprečavanja zastarjelosti zahtjeva za plaćanjem ugovorne cijene. isto djelo. naročito). faktura može imati još dvije fukncije. Ona ima preliminarnu finansijsku. Takav zaključak se može izvući iz Opštih uzansi. Ovo je razumljivo. Član 10. n. Polazi se od pretpostavke “da se ne može jednostrano menjati ono što su stranke ugovorile. Zavisno od faze pregovora ili ugovaranja. 2/95). budući da je 78 faktura “obično prvi pismeni akt o ugovoru”. Kada konačan obračun bude sačinjen. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula Faktura se izdaje na osnovu ugovora. Profaktura je pisani dokument – po sadržaju i obliku sličan fakturi . str. odnosno ukoliko 82 su u pitanju nove klauzule da ne postoji obaveza da se na njih odgovori”. No. 81 Od fakture treba razlikovati profakturu. 2. u principu. Zakona o računovodstvu (Sl. Odredbe fakture koje se ne nalaze u ugovoru. Sistemsko tumačenje izvora pokazuje da je i danas izdavanje fakture obaveza prodavca. faktura je izuzetno važno dokazno sredstvo.kojim prodavac zahtijeva od kupca plaćanje prema prethodnom obračunu cijene. Ona. FBiH 2/95. iznosi plaćeni po profakturi se odbijaju od iznosa fakture. Ovo pravilo važi i onda kada je kupac fakturu primio bez prigovora. Kod nas je ono riješeno Opštim uzansama. knjigovodstvenu i dokaznu funkciju. Savremena administracija. jeste izuzetno važan knjigovodstveni dokument. koji predstavlja rezultat sporazuma stranaka. 79 Vidjeti uzanse 177. vjerodostojna i dovoljna za knjiženje poslovne promjene koju izaziva isplata ugovorne cijene. n. i 10) 80 i Zakon o finansijskom poslovanju (član 3. 82 Kapor dr Vladimir. Ona predstavlja značajno dokazno sredstvo o sadržaju toga sporazuma. 180. napokon. potpuno izmirenje obaveze ili pojava potraživanja kupca za vraćanje više plaćenog iznosa po profakturi. Pravni režim cijene omogućava još jedan način upotrebe fakture. Kapor dr Vladimir: “Ugovor o kupovini i prodaji robe prema Opštim uzansama za promet robom”. Ona može predstavljati ponudu za zaključenje ugovora ili prihvat ponude. a stranke se o cijeni nisu sporazumjele. Ona može biti sredstvo za oživljavanje ugovora preciziranjem cijene od strane prodavca. najprije. Nadalje. 77 Ona zbog toga mora biti uredna.Funkcije fakture su brojne. i 217. 87. Faktura. niti se iz njega mogu tumačenjem nesumnjivo konstruisati. 81 Sl. Zbog toga je pitanje klauzula koje prodavac jednostrano unese u fakturu veoma složeno. 80 Sl. 79 Na isti stav upućuju Zakon o računovodstvu (član 3. 87. naročito iz onih koje govore o kupčevoj obavezi plaćanja. 78 77 60 . dalje. To je njen osnovni zadatak. Faktura je. predstavlja zahtjev za isplatu cijene. Rezultat može da bude: ostatak duga kod kupca. str. podoban instrument za dopunu i preciziranje ugovora.

kupac ne mora prihvatiti korišćenje ponuđenim pogodnostima. odnosno kada nisu neophodne za njegovo izvršavanje. isto djelo. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje prodavac jednostrano unese u fakturu obavezuju kupca ako su kumulativno ispunjene tri pretpostavke. 2). Kada kupac prigovori samo nekim stavkama fakture. Smatra se da je tada prodavac želio da pruži pogodnosti kupcu. razmatrane klauzule moraju biti u skladu sa ostalim odredbama ugovora. 83 Kapor dr Vladimir. faktičko je pitanje (uz. str. Jednostrano unesene klauzule moraju biti neophodne za izvršenje ugovora. Napokon. Pošto je u pitanju ponuda za naknadnu izmjenu ili dopunu posla. 88. 103. 61 . Koji je rok “kratak”. Ovo pravilo važi i onda kada ove odredbe prevazilaze okvire ugovora. st. U praksi se formiralo stanovište da jednostrano unesene klauzule obavezuju prodavca ukoliko otežavaju njegov položaj. 204). nužno je da kupac nije u kratkom roku po prijemu fakture prigovorio jednostranim klauzulama.sadržaj ugovora i princip pacta sunt servanda stvaraju izuzetke od izložene norme uzanse 203. Ta činjenica će se utvrđivati primjenom pravila o interpretaciji. “Šta je neophodno zavisi od konkretnih okolnosti svakog pojedinog slučaja”. ne može odbiti isplatu iznosa na koje nije uložio prigovor (uz. 83 Drugo.

62 .

ako on postoji. Osnov obaveza kupca i faktori koji uslovljavaju njihov pojedinačni izgled. tj. Od dužnosti zasnovanih na ugovoru ističu se: slanje ambalaže i dostavljanje specifikacije. 2. st. O režimu ovih radnji govorićemo prilikom raspravljanja o odgovornosti za docnju sa izvršenjem posmatranih obaveza. Ali. Izložićemo ga u sklopu odgovornosti prodavca. Uporedno posmatrano.UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA 1. predstavljaju komplementarne pojmove povezane i sadržinski (isporuka . plaćanje cijene i obavještavanje o materijalnom nedostatku (reklamacija).GLAVA TREĆA OBAVEZE KUPCA I . sankcije za neizvršenje osnovnih obaveza nisu uvijek precizirane. One. Posljednja obaveza je uslovljena. Zato ćemo je izložiti tek u narednom poglavlju. su isti kao i kod obaveza prodavca. 2. Od onih koje su zasnovane na dispozitivnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima treba istaći obavezu čuvanja stvari. Vrste obaveza Obaveze kupca su njegove dužnosti izvršavanja radnji koje proističu iz ugovora o prodaji. Karakter obaveza kupca Opšte karakteristike obaveza kupca iste su kao i osobine dužnosti prodavca. prijem isporuke. Često se 63 . u načelu.plaćanje uz poštovanje načela istovremenosti). postoje i obilježja koja su donekle specifična. obaveza reklamiranja ulazi u vanredan tok posla. Najkarakterističniji primjeri su pregled robe i obavještavanje o nedostacima. Pošto se reklamacijom materijalnih nedostataka obezbjeđuje realizacija obaveza prodavca po osnovu garancije. njegova odgovornost. Drugo. a on želi da je vrati prodavcu bilo zbog nedostataka. Sadržaj obaveze je isti kao i kod prodavčeve istovrsne dužnosti. postoji i jedan dodatni element. Sporednih obaveza kupca takođe ima više. Ona leži na kupcu kada mu je stvar uručena. ova varijabla dovodi do različite kvalifikacije pojedinih radnji koje kupac kao poslovni subjekt preduzima. oni se u zakonodavstvu određuju ili kao obaveza ili kao pravo kupca. prvo. Osnovne obaveze kupca u našem pravu su: pregled robe (provjera da li roba ima materijalnih nedostataka).prijem isporuke) i funkcionalno (isporuka . ZOO). Pored toga. a to je činjenica da je kupac povjerilac za karakterističnu obavezu isporuke i ujedno aktualni ili potencijalni vlasnik stvari koja je predmet ugovora. bilo zbog raskida ugovora (član 520. Obaveze kupca su tijesno vezane za obaveze prodavca.

koje treba preduzeti da bi se došlo do relativno sigurnog i pravno relevantnog stava o tome da li isporučena roba po svojim osobinama odgovara onome što je predviđeno ugovorom. U našem je pravu. II . 86 Član 481. st.. Pravno gledano. Isto čini i naš ZOO u članu 481.sastoje u gubitku nekih kupčevih prava. Stranke mogu odmah da riješe sporove o činjenicama. budnosti kupca. 181.. naime ne znači prijem (vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola kvaliteta robe kod ugovora o prodaji”.”. Pregled robe još uvijek. da utvrde svoje ekonomske i pravne pozicije i izaberu dalji način djelovanja. p. HGB. Ne treba je koristiti jer sadrži prevaziđeni koncept “mana”.kroz opis načina na koji on treba da bude izvršen. U ekonomskom smislu njime kupac provjerava da li dobija ono što prema ugovoru treba da plati. ali i zato što je suštinski netačna. zajedno sa reklamacijom. ZOO “kupac je dužan primljenu stvar na uobičajen način pregledati ili je dati na pregled”. Prema članu 481. 377. Napokon. odnosno “kvantitativni prijem”. Ova terminologija zasnovana je na rješenjima Opštih uzansi. 121 (dalje ćemo ovaj rad citirati kao Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. dakle. 87 Vilus dr Jelena : “Određivanje i kontrola. 85 84 64 . npr. Beograd 1970. odgovornost za neizvršenje sporednih obaveza je u velikoj mjeri izjednačena sa opštim režimom odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. U praksi se koriste i izrazi: provjera. Pregled robe sastoji se iz niza povezanih faktičkih radnji.606 UCC. 88 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Stoga on. nego posredno . 85 Pravni pojam pregleda se u propisima ne određuje izričito. str.PREGLED ROBE 1. provjera materijalnih nedostataka obaveza kupca. SGA. kontrola i “kvalitativni”.. str. Član 2 . Pojam provjere materijalnih nedostataka Postupak provjere materijalnih nedostataka u zakonodavstvu se najčešće 84 naziva “pregled”.1. 118... predstavlja “akte vigilancije”. Zbog toga se pregled robe može kvalifikovati i kao pomoćni pravni posao.. te za obezbjeđenje dokaza o tim faktima . 86 Zbog toga definicija pregleda mora da ima teorijski karakter. član 201. str. Značaj pregleda robe radi utvrđivanja (ne)postojanja materijalnih nedostataka je ogroman. st. ZOO.”). Pojam pregleda 1. koje prate izričite ili prećutne izjave volje vezane za izvršavanje pojedinih postupaka i ocjenu njihovih rezultata. zajedno sa njihovim modalitetima. Institut za uporedno pravo. Za ovakvu pravnu kvalifikaciju pored uporedno-pravnih razloga govore i argumenti komercijalne i juridičke prirode. 1. ŠZO. 1. govori o uobičajenom pregledu stvari. pregled robe je nezamjenjivo sredstvo vjerodostojnog konstatovanja činjenica vezanih za saobraznost isporuke 87 robe preme uslovima iz ugovora. 88 Član 34. Pregled robe radi provjere postojanja ili nepostojanja materijalnih nedostataka predstavlja sistem faktičkih i pravnih radnji.”.

Subjekti pregleda robe Subjekti pregleda su lica koja imaju obavezu i pravo da izvrše uvid u stanje robe radi konstatovanja nepostojanja ili postojanja materijalnih nedostataka. mjestu. Pojam provjere pravnih nedostataka Provjera pravnih nedostataka se može definisati analogno provjeri materijalnih nedostataka kao sistem faktičkih i pravnih radnji. onda je to treće lice dužno da dokaže postojanje svojih ovlaštenja. ali ne moraju prihvatiti rezultate ove kontrole kao jedino mjerodavne za njihove međusobne odnose. To mogu biti subjekti javne vlasti ili lica poslovnog prava. 65 . bilo u pregledu gotovog proizvoda. Sastoji se bilo u kontroli sirovina. Da bismo ih izložili logičnim redoslijedom i u cilju izbjegavanja ponavljanja. kupac je po pretpostavci savjestan.2. Priroda pravnih nedostataka dozvoljava da se oni valjano reklamiraju i kad nisu posebno provjeravane osobine prenesenog prava. Određivanje subjekata pregleda u konkretnom ugovoru zavisi prvenstveno od sporazuma stranaka. Zbog toga se na ovome pitanju više nećemo zadržavati. 2. koje se preduzimaju radi toga da bi se došlo do relativno sigurnog stava o tome da li pravo koje se prenosi postoji i da li se može upotrebljavati na način predviđen ugovorom. 1.Postoje četiri osnovna modaliteta pregleda. govorićemo o subjektima. vremenu i načinu pregleda. Postoji više razloga zbog kojih se provjeri pravnih nedostataka ne posvećuje pažnja koja bi odgovarala kontroli robe. Pored toga. Drugo. Stranke u ugovoru o prodaji mogu. pošto se privredna prodaja obavlja na mjestima i između lica za koje je to uobičajeno. javnopravna kontrola je naročito česta u spoljnotrgovinskom poslovanju. Najprije. A to znači da može i od nevlasnika steći svojinu. ukoliko se pravni nedostatak sastoji u pravu trećeg lica. Tek ukoliko one ništa ne utanače. Kontrola koju oni vrše zasnovana je na imperativnim normama i ima obavezan karakter. primijeniće se rješenja dispozitivnog zakonodavstva. zajedno sa njihovim modalitetima. No. u uporednom zakonodavstvu ova teorijska mogućnost nije posebno regulisana. Ova vrsta pregleda robe najčešće se sreće kod onih proizvoda kod kojih je propisan minimalni kvalitet. Subjekti javne vlasti su nadležni inspekcijski organi. Napokon. Lica koja mogu izvršiti kontrolu ima više. u uporednom pravu je opšte prihvaćeno da prodavac mora obavijestiti kupca ukoliko zna za nedostatak.

učestvovati u utvrđivanju količine robe koja je mjerodavna za ocjenu pravilnosti ispunjenja ugovora o prodaji ako je u ugovoru unesena neka od sljedećih klauzula: “merenje na utovarnoj stanici”. str. “mana”. 90 Pregledu koji izvrši sam prodavac pridaje se značaj jedino onda kada se druge kontrole ne vrše... Tada su moguće dvije situacije.. Potreba da rezultat pregleda bude tačan i upotrebljiv kako prema drugoj strani. 119. po pravilu. 134 . 91 Jedan ovakav slučaj moguć je i na osnovu uzanse 127.. Drugi subjekat je kupac. U interesu prometa ovo je najbolje rješenje. 122. pod uslovom da uredno pozvani kupac nije došao da uzme učešće u pregledu.”. ili sa komisijom. st. s tim da on ne sprečava dalje dokazivanje materijalnih nedostataka. Pregled najčešće zajednički vrše prodavac i kupac.515 (1) UCC.Pregled robe najprije može da izvrši sam prodavac. str. Oni to čine ili zajedno sa nekim trećim licem .prevoznikom (vozarom) i špediterom najčešće. 93 Smatramo da u slučaju nejasnog regulisanja položaja trećeg lica treba usvojiti drugo rješenje. 2 .”. tada je mjerodavna količina koju na svome skladištu utvrdi sam prodavac. 1. Ovo rješenje karakteristično je za pravo SAD. Upravo zbog toga se naziva i 92 “kontradiktorni način”. dovela je do toga da prodavac ili kupac rijetko potpuno sami vrše pregled robe. st.135.4).”. 92 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Tada njegovi nalazi mogu imati samo dokazno dejstvo. Ako je ugovorena “otprema željeznicom bez merenja”. odnosno kontradiktorni pregled.. Stranke se mogu sporazumjeti i tako da pregled koji vrši treći služi dobijanju robnog dokumenta pogodnog za dalju upotrebu. jer je strankama omogućeno da odmah riješe sva eventualna sporna pitanja vezana za svojstva i stanje robe. 94 Ovakvo rješenje predviđa i član 2-515 UCC: stranke “se mogu dogovoriti da će nalaz trećeg lica biti obavezan za njih u svakom kasnijem parničenju. 94 Treće lice može biti subjekt pregleda i na osnovu odluke jedne ugovorne stranke. 133. Vozar će. Ugovorom može biti predviđeno da je nalaz trećeg isključivi i obavezan dokaz o stanju robe.. str.. Subjekat pregleda može biti i treće lice. 93 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Ovaj zahtjev i pojava novog imenovanog ugovora o kontroli Član 2 . Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. 127. Upravo zbog toga valja odabrati ono treće lice čija su stručnost i savjesnost neosporni. Ono to svojstvo stiče najprije na osnovu sporazuma stranaka. str. Prema kontinentalnim i našem pravu pregled je njegova dužnost.”. 90 91 89 66 . Od uslova ugovora i okolnosti slučaja zavisi vjerodostojnost rezultata do kojih je on došao. “merenje na istovarnoj stanici” i “srednja mera utovara i istovara” (uz. tako i pred sudom. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. odnosno vođenju spora”. 89 U teoriji je ono sporno. budući da se prodavac već vezao ugovornom garancijom da roba nema materijalnih nedostataka. i 123.

Određivanje mjesta provjere materijalnih nedostataka vrši se. Određivanje mjesta provjere materijalnih nedostataka vrši se u ugovoru izričito ili transportnim klauzulama. Kod distancionih prodaja generičkih stvari mjesto provjere će biti identično mjestu isporuke. mjesto pregleda vežu za mjesto izvršenja isporuke kao primaran i vrijeme pregleda kao sekundaran faktor. ono mora biti poštovano. 168.. po pravilu. str. a potom dispozitivnim propisima. posmatrati u širem i u užem smislu. usvajajući široko prihvaćena 97 rješenja uporednog prava. kao i mjesto isporuke. st. a druga strana (naručilac kontrole) naknadu”.. Ovi činioci dovode do različitog tumačenja osnovne norme člana 481. Količina će se najčešće provjeravati u prvom usputnom mjestu koje raspolaže odgovarajućim mjernim instrumentima.. Bez obzira kako mjesto provjere bilo ugovoreno.robe i usluga 95 uslovili su u poslu prodaje još jedan novum . Različiti faktički uslovi provjere količine i kvaliteta. a njihova primjena zavisi od faktičkih okolnosti svakog konkretnog posla.”. ZOO po kojoj je kupac “dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled čim je to prema redovnom toku stvari moguće”.”. 96 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 1. će dovoditi do različitog određivanja mjesta provjere količine i kvaliteta pozivom na redovan tok stvari. str. tj. 97 Vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola.. Mjesto pregleda robe Mjesto pregleda je geografska lokacija ili lokalitet na kome sve radnje pregleda moraju biti završene.858 ZOO. str. Ako su obje stranke prisutne isporuci i ako je prilikom isporuke moguće izvršiti i pregled. ZOO: “Ugovorom o kontroli robe jedna ugovorna strana (vršilac kontrole) obavezuje se da izda certifikat o tome. najprije. 67 . Može se. Zakonodavna rješenja zavise dijelom od vrste robe (individualizirana ili generička). 183. a kvalitet u skladištu kupca. kao i onda kada prisutne stranke ne mogu da izvrše pregled prilikom isporuke bez svoje krivice. Mjerodavan je samo onaj nalaz o stanju robe koji je dobijen na ugovorenom mjestu pregleda.“pregled od strane trećeg”. Vidjeti i član 848 . 127 i Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. ugovorom. mjesto isporuke u širem i užem smislu je ujedno i mjesto pregleda. mjesto provjere je prvo mjesto u kome je to prema redovnom toku stvari moguće učiniti. postoji li dilema oko toga da li je kao mjesto isporuke i 95 Član 847. nezavisno od individualnih osobina konkretnog kupca. Ne pozove li prodavac kupca da prisustvuje isporuci.”. Upravo zbog toga postoji veliki broj solucija. 1. a dijelom od tipa prodaje (nedistanciona ili distanciona). “Redovan tok stvari” je pravni standard koji se shvata objektivno. st. Ovo pravilo važi samo za vidljive nedostake.. No. Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse.. 96 3.

ZOO) potrebno je da bude ispunjeno nekoliko uslova. Ako je “nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 485. 3. Sva do sada iznesena pravila o određivanju mjesta pregleda važila su za uobičajeni pregled kojim se mogu konstatovati vidljivi nedostaci. Mjesto utvrđivanja skrivenih nedostataka nije ničim određeno. zahtijeva se da je prodavcu “pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve dalje otpreme” (član 481. Kao mjesto pregleda u užem smislu valja uzeti transportni terminal (uzansa 74). Budu li ispunjeni ovi uslovi. Određuje se ugovorom na isti način kao i mjesto. 68 . Ovakvo rješenje odgovara ne samo izvorima prava nego i potrebama poslovne prakse. 4. Ovo rješenje 98 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Stoga ćemo ih ispitati posebno. Pravno. pa prema tome i vrijeme utvrđivanja nedostataka nije ničim ograničeno. str.”. Budu li obje stranke prisutne isporuci i pregled se može izvršiti prilikom isporuke. Pravno-tehnička rješenja su naročito u prvom slučaju veoma složena. mjesto provjere može biti i mjesto novog opredjeljenja. ovo je najsloženiji modalitet postupka provjere (ne)postojanja materijalnih nedostataka.. uzeće se da je mjesto pregleda jednako mjestu otpreme. Rješenja dispozitivnih propisa uopšte. mora postojati ugovor između kupca i njegovog kupca o prodaji iste robe. Određivanje mjesta provjere kod reekspedicije predstavlja poseban problem. ZOO). vrijeme reklamacije. potrebno je da kupac robu šalje u novo mjesto opredjeljenja bez pretovara. 127-130. vrijeme pregleda zavisi od toga da li je nedostatak vidljiv ili skriven. tipa prodaje i od usvojenih pravila o vremenu reklamacije. Vrijeme pregleda robe Vrijeme pregleda je trenutak ili vremenski period u kojemu sve radnje koje sačinjavaju pregled robe moraju biti izvršene. Ono zavisi ili od volje kupca ili od okolnosti slučaja. ga moraju obaviti odmah. ZOO). I treće. prema uporednom 98 i našem pravu (član 481. te dispozitivnim propisima. Razumije se da kupac ili kupčev kupac mogu kao mjesto provjere u širem smislu odrediti i neko drugo usputno mjesto koje se nalazi između dva mjesta opredjeljenja. Ona se mogu posmatrati prema tome da li je prodavac bio nesavjestan ili savjestan. Da bi “reekspedicija” kao poseban institut postojala. Ovo rješenje potiče iz principa da se niko ne može pozivati na sopstvene nedopuštene radnje (nemo turpitudi nemo suam allegans).pregleda određeno mjesto otpreme ili mjesto opredjeljenja. 3. Drugo. st.. Kada je prodavac bio savjestan. st. stranke ili drugi subjekti pregleda. pa i našeg Zakona o obligacionim odnosima zavise od vrste robe. Najprije.

Kupac ili kupčev kupac imaju pravo da pregled izvrše i ranije. str. 126 i 138. u kojoj treba konstatovati vidljive nedostatke. ZOO). Jasno je da se vrijeme isporuke i vrijeme pregleda ne moraju potpuno podudariti. sadržaj navedenih pravnih standarda zavisi naročito od vrste robe. 3. U slučaju reekspedicije. ako se pregled ne može izvršiti. Prema uzansi 138. st. I drugo. Ono je potvrđeno i pravilima uzanse 74. da se u ovakvim slučajevima kontrola robe vrši pre predaje 99 robe vozaru”. Izvršenje pregleda “odmah” je. 124 . Pored poslovnih običaja i uslova posla. No. Kod distancione prodaje generičkih stvari princip je da se vrijeme pregleda veže za vrijeme isporuke.zasniva se na pravilima o reklamaciji iz člana 481. “pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto” (član 481. Zbog toga je u uporednom pravu “gotovo opšte prihvaćeno pravilo . Sva izložena rješenja vrijede za situaciju u kojoj se vrši “uobičajeni pregled”. krajnji rok za izvršenje pregleda je prekluzivni rok za ostvarivanje kupčevih prava 99 100 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. početak toka roka se odlaže do prijema dokumenata. 2. Ako prodavac ne ispuni svoju obavezu pozivanja kupca da prisustvuje isporuci i pregledu. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola... Ovo znači da mora bez nepotrebnih odlaganja pristupiti pregledu i sam pregled završiti u roku u kome bi to učinilo i drugo lice njegovog položaja djelujući pažnjom dobrog privrednika. jer prodavac nije predao potrebna dokumenta... 1. str. zapravo. o mjestu isporuke u situaciji kada postoji dilema između mjesta otpreme i opredjeljenja. kupac tada treba da “opomene prodavca da mu te isprave bez odlaganja dostavi”. dužni su da pregledu pristupe “čim” je roba prispjela u konačnu destinaciju. tj. Isto rješenje postoji i u našem sistemu. pravni standard. Njegov sadržaj zavisi od poslovnih običaja i od konkretnih uslova isporuke u datom slučaju. ZOO).”. budući da se zadnja tranša robe mora ispitati po završetku isporuke. “Redovan tok stvari” i ovdje se shvata objektivno. Konačni izgled relevantnog rješenja u pogledu vremena provjere zavisiće i od toga da li je u pitanju provjera količine ili kvaliteta. rokovi počinju teći “od predaje popravljene stvari. Navedeni rokovi za pregled mogu biti produženi u dva slučaja. ako je zbog popravke ili isporuke druge stvari kupac bio prinuđen da ne koristi predmet prodaje. predaje druge stvari. ukoliko to ne učine. st. ili ako pregled ne bude moguće izvršiti prilikom isporuke bez krivice stranaka. st. ZOO). ZOO. Prvo.. Ovo pravilo ne važi samo onda 100 kada je u pitanju lakopokvarljiva roba.. izvršene zamjene dijelova i slično” (član 483.125. 69 . kupac ga mora obaviti “čim je to prema redovnom toku stvari moguće” (član 481.”. Ako su u pitanju skriveni nedostaci. Specifični zahtjevi provjere kvaliteta mogu da dovedu do toga da se izraz “čim” interpretira tako da važi od momenta prispijeća robe u skladište kupca.

merenjem ili prebrojavanjem”. način kontrole može biti potpun ili djelimičan. Institut za uporedno pravo .82. Opšte uzanse.”. str. 131 . 75. isto djelo. Njihovo regulisanje vrši se najprije sporazumom Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. No. Zakon o obligacionim odnosima. 148). Kapor dr Vladimir . upoređivanje sa uzorkom. vađenje uzorka.”.Savremena administracija. fizičko mjerenje.Carić dr Slavko. On iznosi šest mjeseci od predaje stvari. način pregleda se dijeli na: način pregleda koji teži utvrđivanju količine i način pregleda koji je usmjeren na konstatovanje kvaliteta. isporuke. ništa ne govore o ovom aspektu provjere. 104 Društvene procedure kroz koje se vrši provjera postojanja materijalnih nedostataka veoma su složene. hemijska analiza. zato mu Opšte uzanse posvećuju značajnu pažnju. kao na primjer za žitarice. Izvori prava za način provjere veoma su brojni. ZOO). 155. str. a analiza specifičnosti na str. posebno.. Tehnološki postupci koji ispunjavaju ovaj uslov su navedeni primjera radi: stručni pregled. 76 . Na prvom mjestu se i ovdje pojavljuje ugovor. 104 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola.. “izuzev kada je ugovorom određen dulji rok” (član 482. Ako se roba isporučuje u originalnom pakovanju. st. 147). 102 Način provjere je složena pojava. tehnološki postupci se primjenjuju samo na konstatovanje stanja ambalaže (uz. posebne uzanse i poslovni običaji. Definicija se daje na str. str. Rezultati dobijeni na drugi način ne bi bili pravno relevantni. str. “utvrđivanje količine robe vrši se vaganjem. sadrže i pravila o tehnološkim postupcima provjere koji moraju biti primijenjeni. Način pregleda robe Način pregleda obuhvata sve vrste radnji i njihove modalitete koje subjekt pregleda treba da obavi da bi se došlo do relativno sigurnog i pravno relevantnog stava o tome da li materijalni nedostaci postoje ili ne. Posebne uzanse za promet pojedinim vrstama robe. Razumije se da je za primjenu svakog od navedenih postupaka 103 Suštinski potrebno da količina u ugovoru bude utvrđena na odgovarajući način. Zadnja dva vida nazvaćemo društvenom procedurom i obraditi zajedno. 102 103 101 70 . ističe da je učestalost primjene ovakvog načina ugovaranja i kontrole količine “učinila da ovaj postupak danas preraste u poseban modalitet ugovora o kupovini i prodaji pokretnih stvari”. 2. 75.132. “što često ne zavisi od volje ugovornih strana. zahtjev uzansi u pogledu utvrđivanja kvaliteta jeste da primijenjeni način bude “vjerodostojan” (uz. bez obzira na svoju uvjerljivost i vjerodostojnost. On se može posmatrati kao tehnološki proces. Prema uzansi 115. budući da odvajanje ekonomskih i pravnih aspekata pri vršenju kontrole nije moguće.. kao i drugi zakonici i izvori uporednog prava.po tom osnovu.. Prema cilju. 130. 5. Potom dolaze dispozitivni propisi. komercijalna procedura ili pravni postupak. već od prirode robe u 101 Kod sukcesivnih isporuka provjeru treba vršiti za svaki obrok pitanju”. Toroman dr Marija: “Vrste i modaliteti ugovora o kupovini i prodaji”. Prema obimu. Beograd 1975. Tehnološki postupci provjere treba da budu provedeni najprije onako kako je izričito ugovoreno.

komisijski postupak se a priori smatra vjerodostojnim (uz. Komisiju formira strana koja je subjekt pregleda. 128). pa ćemo ih izložiti zajedno. Ako su pregledom konstatovane mane za koje prodavac odgovara. str. ipak. dolazi u obzir i kao način provjere materijalnih nedostataka prema Zakonu o obligacionim odnosima. str. ZOO.. ali se njihova svojstva i odnosi sa ugovornim partnerima moraju naznačiti u zapisniku. Na kraju se sastavlja komisijski zapisnik koji treba da potpišu obje strane. 105 Ne postoje li ni ovi izvori. pregled se mora izvršiti na “uobičajeni način”. odnosno njihovi predstavnici. Prema članu 481. prirodi robe i okolnostima provjere.”. postoji. primijeniće se pravila Opštih uzansi predviđena za troškove utvrđivanja kvaliteta (uz.stranaka.. Dokazna snaga ovakvog zapisnika je oslabljena. Kod provjere kvaliteta. on je dužan da kupcu bez naknade. Ne bude li to učinjeno. manjina može izdvojiti svoje mišljenje ili odbiti da potpiše zapisnik. 133. kao i onda kada količinu provjerava jedna strana na svome skladištu bez prisustva drugog partnera (uz. troškove njihovog utvrđivanja kupac može da regresira od prodavca. Uzanse 129. biće obavezna procedura koju oni predviđaju. O svim radnjama vodi se zabilješka. Jedan izuzetak. Opšte uzanse za promet robom kao vjerodostojan način pregleda predviđaju komisijski pregled. i Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. 131. Uobičajeni način se određuje prema običajima u mjestu pregleda. Snošenje troškova provjere stranke mogu urediti ugovorom. Ako posebne uzanse ili standardi dolaze do primjene. usvojenih rješenja nema. stavi na raspolaganje potrebnu radnu snagu i sredstva kojima raspolaže. Zatim se utvrđuju rezultati pregleda. najčešće onoga koji se naziva kontradiktornim. Korisno je da to učini svojim rješenjem. U pogledu članova komisije nema ograničenja. provjera se vrši prema dispozitivnim propisima. st. 71 . članovi komisije i eventualni svjedoci. Uzansa 129. Sva ostala pitanja se u oba 106 Suštinskih razlika između slučaja uređuju kroz sadržinu komisijskog zapisnika. Ako se provjera vrši na skladištu prodavca. 107 Potom se pristupa identifikaciji robe..”. Način provjere količine komisijskom procedurom Opšte uzanse predviđaju za situacije u kojima između jedne ugovorne strane i vozara ili špeditera postoji spor u pogledu količine. i 149. Poželjno je da komisiju sačinjavaju nepristrasna lica i da u nju po mogućnosti uđu sudski vještaci. određivanju tehnoloških postupaka i njihovom provođenju. 147). Ovo rješenje ima i uporedno-pravnu vrijednost. ovaj pravni standard uvijek treba veoma pažljivo popunjavati elementima sadržaja koji imaju faktičku prirodu. Dakle. 105 106 107 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. U svim drugim slučajevima troškove pregleda snosi kupac kao lice na kome leži obaveza da ga izvrši. To može biti učinjeno u ugovoru ili prilikom samog pregleda. dakle o svom trošku. Ukoliko je on uobičajen. 139).. poslovnim običajima date trgovačke branše. Ukoliko članovi komisije nisu jednodušni o nekom pitanju. 1.

2. poslovnih običaja. čl. Kupčeva obaveza prijema je djelimična onda kada se vrši sukcesivna predaja pojedinih obroka i onda kada samo dio robe ima materijalnih nedostataka. Kao i isporuka i prijem se sastoji najmanje iz jedne faktičke i jedne pravne radnje. biće ih više kod distancione nego kod prodaje u mjestu. Opšte uzanse i Zakon o obligacionim odnosima su ovu dilemu riješili u korist stava da se radi o obavezi kupca (uz. Ovakvom stilizacijom zakonodavac je želio ne samo da rastereti prodavca brige oko stvari nego i da jasno odredi momenat prijema. 109 ali u praksi oni ne moraju biti uključeni u jedinstven proces primopredaje robe.”. Pojam Prijem isporuke ili “preuzimanje stvari” 108 je sistem faktičkih i pravnih radnji koje kupac. više kod sukcesivne nego jednokratne isporuke. čl. st. str. ZOO. “komplementarni pojmovi”. Izvršenje 108 109 110 Uzansa 70.PRIJEM ISPORUKE 1. 519. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema . ugovora. “Preuzimanje stvari se sastoji u poduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila moguća.III . Obaveza prijema isporuke postoji samo ako je roba isporučena saglasno ugovoru. mora da izvrši da bi prodavac mogao isporučiti robu i prenijeti svojinsko pravo na njoj.. 2. Drugu vrstu radnje kojom se izvršava obaveza prijema predstavlja “odnošenje stvari”.. Pri tome treba imati u vidu da šutnja kupca ne znači fiktivni prijem. a količina ne predstavlja bitan element ugovora. 72 . Zbog toga može biti određen i kao pomoćni pravni posao.. Potrebno je da on izričito izjavi da prima robu koja je kod njega ili da preuzme radnje iz kojih se može “na siguran način utvrditi da je on 110 robu hteo da zadrži”. str. Isporuka i prijem isporuke su. 155. 519. Sličnu definiciju sadrži i uzansa 70. Analogno fiktivnoj isporuci ovdje ćemo imati fiktivni prijem isporuke. 70. Odnošenje stvari neće značiti radnju prijema ako se stvar već nalazi kod kupca. Sadržaj obaveze prijema isporuke Obaveza prijema isporuke je složena.. Zbog toga je broj činidbi kupca veći što je posao prodaje komplikovaniji. ZOO). Koje su radnje kupca potrebne da bi prodavac mogao da izvrši isporuku zavisi od prinudnih propisa. Da li izvršenje radnji prijema predstavlja obavezu ili pravo sporno je i u zakonodavstvu i u teoriji. Tada će prijem biti potpun. ZOO). te u odnošenju stvari” (član 519. dakle. prema ugovoru.”. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. prirode stvari i okolnosti konkretnog posla. 254.

str. Izvori prava kojima se uređuje obaveza plaćanja su brojni.1. Njeno Plaćanje ili isplata je osnovna izvršenje predstavlja glavni razlog. svojinsko pravo na njoj. Na drugom mjestu se nalazi ugovor o prodaji. ukoliko nisu stavljene van snage kasnijom regulativom. 144. str. Napokon. Sadržaj obaveze plaćanja Sadržaj. Ako on ne reguliše ovu dužnost. je veća od same cijene budući da u nju ulaze i drugi izdaci. Pored toga ona se s obzirom na pravni režim cijene u prodaji poslovnog prava može odrediti i kao prirodan sastojak ugovora. 230. Imperativne norme ovih akata imaju za osnov svoje primjene ono što je ugovorom predviđeno izričito ili upućivanjem na važenje dispozitivnih normi.. dužnost plaćanja je složena. U našoj zemlji to su: Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse. 1. ugovorna obaveza kupca. prvenstveno različiti troškovi robnog prometa. primijeniće se dispozitivni propisi. nesumnjivo. Pojam obaveze plaćanja 1.Carić dr Slavko. 73 . kauzu zbog koje prodavac zaključuje ugovor.2.”.. Broj radnji i pravnih izvora raste kada se sa građanske pređe na poslovnu prodaju. značaj manifestacija volje kupca prilikom preduzimanja pojedinih akata isplate je toliki da se plaćanje dâ kvalifikovati i kao pomoćni pravni posao. Iako se sastoji u predaji novca. kreditni i devizni sistem. 111 112 Kapor dr Vladimir . Obaveza plaćanja. po pravilu. predmet obaveze plaćanja nije identičan sa cijenom. isto djelo. Analogno isporuci može se definisati kao sistem faktičkih i pravnih radnji koje kupac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi prodavcu predao ugovorom određenu količinu novca i prenio mu najjače. Plaćanje cijene je. Definicija i kvalifikacija obaveze 111 i najvažnija 112 obaveza kupca. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Na prvom mjestu se nalaze prinudni propisi čiji su predmet regulisanja novčani. IV .obaveze prijema ne znači gubitak prava na popravljanje štete izazvane postojanjem skrivenih nedostataka na robi. Rješenja ugovora i dispozitivnih propisa dopunjavaju se prinudnim normama pojedinih specijalnih zakona.PLAĆANJE CIJENE 1.

ZOO). p. Ovo utoliko prije što je ista tehnika primjenjena i u drugim nacionalnim zakonodavstvima. 380 HGB. a ne 116 samo na sigurnost novca. čiji predmet se ispoljava u aktu predaje sume novca”. 161). 94: “Novčanim obligacijama nazivaju se samo one koje se neposredno odnose na sumu novca. Ako je. Izuzeci od ovog pravila posebno su utvrđeni i odnose se na one troškove koji nastanu uslijed promjene mjesta plaćanja izazvane postupcima prodavca (čl. Uz trošak.kupac mora to da ugovori ili da se osloni na poslovne običaje. 171). na njegov zahtjev.. 117 Perović dr Slobodan. 117 Zbog toga je ona u Zakonu o obligacionim odnosima regulisana najprije opštim pravilima o ovoj vrsti ugovornih dužnosti. 94-105. st. kupac plaća i ambalažu po cijeni robe (uz. 160. 115 Uslovi pod kojim se ambalaža ne plaća već su izloženi. Uzansa 160.”. Ovakva dužnost mora biti ugovorena ili predviđena u uzansama. snosi troškove pribavljanja i legalizovanja uvjerenja o porijeklu robe i onda kada je dužan da ih pribavi prodavac (uz. str. član 212. 114 Dakle. ali ne i jedini element kalkulacije.Cijena je osnovni. bez obzira na to da li je obaveza na plaćanje dospjela ili nije (čl. Samo se po sebi razumije da kupac plaća prodavcu i kamate kod ugovora o prodaji na kredit. 3. Sve ostale troškove prometa (“zavisne troškove”) kupac snosi od mjesta i vremena isporuke. Ako efektivno plaćanje tih izdataka vrši prodavac. ukoliko želi da se koristi skontom . kupac snosi i rizik plaćanja. kupac plaća i kamatu na dugovanu cijenu od dana prijema stvari. Pošto je posebnih rješenja veoma malo. ukoliko se prodavac pojavljuje i kao kreditor. Kupac. uz. dalje. ŠZO. 116 U njemačkom pravu kupac ne odgovara za docnju sa prenosom pošiljke. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Član 28. 517 ZOO). 240. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama Plaćanje cijene je. Vidjeti uporedni pregled kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 169). str. 235. nužno je osvrnuti se i na opšta pravila koja ovdje važe neposredno. 2. str. Tako kupac snosi uvozne carine. Ako ništa nije ugovoreno i u uporednom pravu 113 i kod nas se plaća za neto težinu robe bez skonta.”. a ne na samoj granici (uz. Smatramo da se taj rizik odnosi na sve slučajeve koji ometaju urednu isplatu. SGA.3. Troškove robnog prometa nastale prije mjesta i vremena isporuke kupac plaća samo izuzetno.. 114 115 113 74 . st. a potom i specifičnim normama koje vrijede samo za ugovor o prodaji. biti predujmljeni (uz. 164). međutim u ugovor unesena klauzula “bruto za neto”. isto djelo. bez obzira na to što je mjesto isporuke eventualno u zemlji. potrebni iznosi moraju mu. ostale uvozne dažbine i troškove carinjenja. Detaljnu analizu režima ovih obaveza vidjeti na str.odbitkom od cijene zbog njene isplate odmah i gotovinski . “Skonto se najčešće ugovara kod prodaje sa kratkoročnim kreditom”.. 1. novčana obaveza. 320. po svoj prirodi. Kupac snosi i troškove plaćanja.. Kod prodaje na kredit stvari koje daju plodove ili druge koristi.

Obavezu izvršava kupac lično ili preko svoga zastupnika. 238. Od opštih instituta tu ulazi klauzula o promjenjenim okolnostima (čl. No. isto djelo. Sl. 15 Zakona o finansijskom poslovanju). Sljedeća grupa opštih pravila tiče se načina ispunjenja obaveza. Pri tome treba voditi 119 veoma strog prema nelikvidnom računa da je Zakon o finansijskom poslovanju dužniku. najprije. Pored njih postoje i drugi instrumenti kojima se cijena može prilagoditi realnoj vrijednosti. Odredba kojom bi se unaprijed odrekao svoga prava na plaćanje prije dospjelosti je ništava (čl. 320 i 318 ZOO). dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koje obaveza glasi. FBiH 2/95. ako prodavac to izričito ili prećutno odobri (čl. Kupac svoje obaveze uvijek može izmiriti prije dospjelosti. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Zato ćemo ih i izložiti u sklopu odgovarajućih kupoprodajnih podinstituta. 312 ZOO). 305 ZOO). 516-518). Valjano je ispunjenje trećem licu koje nije prethodno određeno. Napokon. govori o “načelu uzajamnosti” između mjesta plaćanja i mjesta isporuke. te prekomjerno oštećenje (čl.Plaćanje cijene kod ugovora o prodaji je podvrgnuto principu monetarnog nominalizma: “kada obaveza ima za predmet svotu novca. Ona se primjenjuje neposredno na plaćanje kupovne cijene (čl. a kupac ne može sve da ih izmiri. 18 ZOO) i u cjelini (čl.”. Obaveza plaćanja izvršava se pažnjom dobrog privrednika (čl. ali i prema njegovim povjeriocima. str. kao izraz principa valorizma nisu dopuštene. n. Ovdje je potrebno istaći još jedno pravilo. Specifičnim rješenjima o plaćanju cijene posvećena su svega tri člana dijela Zakona o obligacionim odnosima koji govori o prodaji (čl. od sporazuma dužnika i povjerioca. 398 ZOO). str. redoslijed namirenja zavisi. namiruju se tek u četvrtom redu (čl. 133-136). 394). A zakon to čini! Klauzule o promjeni cijene već su izložene (klizna skala. prodavac je dužan da primi i djelimičnu isplatu (čl. izuzev ako zakon naređuje što drugo” (čl. pošto su novčane obaveze djeljive. ako to proizilazi iz ugovora ili običaja. kada između istog podavca i kupca postoji više ugovora i više obaveza koje su dospjele. indeksna skala). Pošto potraživanja i dugovanja po osnovu ugovora o prodaji spadaju u “ostale obaveze”. 310 ZOO). licu koje on odredi ili subjektu kojega odredi sud. Naredna grupa pravila tiče se mjesta i vremena isplate. 139-140 ZOO).. može se tvrditi da je kupac uvijek ovlašten na eskont. zlatne i valutne klauzule. Tada je ovlašten da od svoga duga odbije eskontni iznos.. 310). mjestu i vremenu plaćanja za isporuku 120 i obilje faktičkih stiuacija koje zahtijevaju posebno tumačenje. vezanost normi o načinu. primijeniće se zakonski red uračunavanja (čl. 103-105. Ukoliko on ne bude postignut. 118 Princip monetarnog nominalizma može normalno funkcionisati samo u uslovima relativno niske inflacije. 119 120 118 75 . Pošto posmatramo prodaju poslovnog prava. Plaćanje se vrši prodavcu. No. One su ništave smatra se da u ugovor nisu ni unesene. No. dovode do veoma složenog pravnog Vidjeti Perović dr Slobodan.

Instrumenti plaćanja Instrumenti plaćanja su sredstva kojima se. Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse za promet robom. Način plaćanja i način obezbjeđenja plaćanja su. vrši izmirenje novčanih obaveza. u skladu sa propisima o plaćanju i poslovanju hartijama od vrijednosti. Od načina plaćanja treba razlikovati obezbjeđenje plaćanja. Obezbjeđenje plaćanja može se izvršiti i zalaganjem vrijednosnih papira (član 17. Zadržaćemo se na pojedinim instrumentima plaćanja u mjeri u kojoj je to potrebno radi osvjetljavanja obaveze plaćanja kupovne cijene. budući da su privredni subjekti dužni da obavljaju “novčani promet preko 121 Sl. Osim instrumentima plaćanja. privredni subjekt može plaćati međusobne obaveze prebijanjem. Zakon o finansijskom poslovanju ugovaranje obezbjeđenja plaćanja 121 prepušta sporazumu stranaka i time vrši radikalnu promjenu ranijeg stanja. Sistem postupaka može se nazvati i modalitetima načina plaćanja. n. vremena i mjesta plaćanja. Ono se sastoji u davanju prodavcu finansijskih instrumenata podobnih za brzu i sigurnu naplatu ili u pružanju stvarnih (realnih) obezbjeđenja sa istim svojstvima. No. 2. Citiraćemo ga dalje kao ZFP. dakle. Uzansa 188. FBiH 10/95. ako obaveza plaćanja ne bude izvršena u skladu sa ugovorom. Način plaćanja 2. te ukupan sistem postupaka koje kupac mora da učini da bi svoju dužnost isplate izvršio u skladu sa ugovorom i prinudnim finansijskim propisima. kao prvi način plaćanja predviđa polaganje “novčanog iznosa na tekući račun povjerioca kod banke koja je u zemlji”.1. ZFP). prepušteni ugovoru. čeka. 2. U Zakonu o finansijskom poslovanju. prodavac i kupac postaju vezani složenim sistemom prinudnih i dispozitivnih propisa.2. kada se jednom stranke sporazumiju o njima. Mjesto. bankarske garancije (član 17 ZFP). vrijeme i način predaje instrumenata plaćanja takođe se određuju ugovorom. Zakon o mjenici. Uopšte o načinu plaćanja Pod načinom plaćanja podrazumijevamo instrumente plaćanja i radnje koje se u vezi sa njima preduzimaju. uručenjem akceptnog naloga sa upisanim datumom dospijeća (član 18 ZFP) ili na drugi način u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.regulisanja ove dužnosti kupca. cesijom i asignacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovi odnosi. Zakon o hatrijama od vrijednosti. gotov novac nema položaj prvenstvenog instrumenta plaćanja. Zakon o čeku. međutim. Obezbjeđenje plaćanja može se izvršiti predajom mjenice. 76 . iz kojih je prodavac ovlašten da se namiri. Najvažniji među njima su: Zakon o finansijskom poslovanju. Izložićemo je zato kroz modalitete načina.

prodavcu “isplatiti određenu novčanu svotu ako do određenog vremena bude udovoljeno uvjetima navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva” (član 1072 ZOO). isto djelo. Petrović dr Milan. odredbe o blagajničkom maksimumu čine od gotovog novca veoma nepodesan instrument plaćanja (član 11. pravni posao kojim se akreditivna banka na osnovu ugovora sa kupcem obavezuje da će korisniku. ne nužno i u ugovoru o prodaji. koje nalažu prodavcu da gotovinu primljenu “po bilo kom osnovu uplati istog dana na svoj račun. ZFP).445 ZOO) i asignacioni (član 1020 124 1034 ZOO). 189 i 196). 128. 123 Akreditiv je apstraktan Četvrto. Zakon o finansijskom poslovanju spominje samo prebijanje ili kompenzaciju (član 12. Treba dodati da se u ovu grupu instrumenata može svrstati i poštanska uplatnica. Od ostalih. godine. 191). Drugu veliku grupu instrumenata plaćanja čine tzv. Pavićević dr Božidar: “Bankarsko pravo”.1082 ZOO. Savremena administracija.129. prodavčevo pravo je uslovljeno ispunjavanjem uslova koji su navedeni u akreditivu. 77 . U vezi sa ovim instrumentom plaćanja treba zapaziti tri stvari: kupac je dužan da sa bankom sklopi ugovor o otvaranju akreditiva prema uslovima iz ugovora o prodaji. Predmet uređivanja je prvenstveno vrijeme kada se smatra da je isplata izvršena. Pored toga. zadnja revizija 1993. ZFP). 124 Antonijević dr Zoran i drugi. 190) i bjanko mjenicom (uz. Ova pravila Međunarodne trgovačke komore u Parizu imaju univerzalnu primjenu. 2). str. Takse i troškove vezane za izdavanje hartija od vrijednosti kao instrumenata plaćanja ili obezbjeđenja plaćanja snosi kupac (uz. pa ćemo se na datim rješenjima zadržati prilikom izlaganja odgovarajućih dijelova ove materije. kojim se banci nalaže da izvrši doznaku računu prodavca (član 12. banka preuzima jednostranim apstraktnim pravnim poslom obavezu prema prodavcu.računa” (član 9. 122 Antonijević dr Zoran. U prilog plaćanju gotovim novcem ne idu ni odredbe člana 10 ZFP. ali nisu isključeni ni ostali: cesioni (član 436 . a banke ih se pridržavaju kao obaveznog propisa. 122 Zakon o finansijskom poslovanju na prvo mjesto stavlja nalog za prenos. st. 128 . instrumenti doznake. Napokon. Treću značajnu skupinu instrumenata plaćanja čine hartije od vrijednosti. 123 Član 1072 . plaćanje se može izvršiti i akreditivom. a najkasnije narednog dana”. str. Beograd 1982. tj. ZFP). Odnosi banke i drugih lica u poslu akreditiva su uređeni Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive iz 1933. Uređeni su rokovi za plaćanje bilo kojom vrstom trgovačkog efekta (uz. uzanse regulišu plaćanje obračunskim ili virmanskim čekom (“virmanski nalog”) i čekovnu uplatnicu (uz. 192). plaćanje se može izvršiti i instrumentima obračuna.

Tipovi načina plaćanja Prema različitim osobinama ugovora o prodaji i specifičnim obilježjima same obaveze plaćanja mogu se utvrditi četiri karakteristična tipa ili modaliteta načina plaćanja.”. “prodavac mora prezentirati ona dokumenta koja su prema prirodi ugovora uobičajena u takvom slučaju” (uz.. str. ako ništa nije ugovoreno” (član 518. biti “čista” i izdata po naredbi (uz. Ako dokumenti nisu u ugovoru naznačeni. te potrebi isplate u cjelini i odjednom. 179 detaljno izlaže razliku između prodaje uz avans i prenumeracione prodaje. Ona mora glasiti na “ukrcano”. Kada je dokument uz koji se vrši plaćanje vozarska isprava. Izloženo pravilo o predujmu kod sukcesivne isporuke jasno razlikuje ovaj 125 modalitet plaćanja i od plaćanja rata kod ugovora o prodaji uz pretplatu. “u slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja”. dokumenti moraju biti takvi da dokazuju izvršenje obaveze isporuke i ujedno omogućavaju kupcu da odredi vrstu i količinu robe. 186). Ne postoji li odgovarajući običaj. 127 Česti su naročito u međunarodnom prometu. Na ovaj način su interesi kupca obezbjeđeni i u onim elementima ugovora koji nisu vidljivi iz prevoznih dokumenata. Dvije su podvrste ovoga tipa plaćanja: plaćanja uz dokumenta i dokumentarni akreditiv. 185).. najprije.. ali im i Opšte uzanse posvećuju znatnu pažnju. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Pod uticajem načela jednovremenog izvršavanja obaveza ovo pravilo se modifikuje kod predaje predmeta ugovora u obrocima.3. “prve isporuke naplaćuju se iz predujma. od opštih dispozitivnih principa o avansu. meru i dimenziju robe koji su označeni u fakturi” (uz.”. 241. 184). (član 518 ZOO).2. 78 . str. 126 dakle i prije nego što je imao mogućnost da isporučenu stvar pregleda. Ovo rješenje odstupa. str. koji zahtijevaju da se iznos cijene dat kao predujam ravnomjerno rasporedi na sve dijelove dužnikove obaveze. pravila o plaćanju i instrumenti kojima se ono vrši prilagođeni su jednokratnoj isporuci. te da njome raspolaže (uz. “Pri ovakvom plaćanju kupac je dužan da izvrši svoju obavezu plaćanja cene čim su mu stavljena na raspolaganje dokumenta koja predstavljaju robu”. težinu. uz. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. isto djelo. Zadržaćemo se samo na prvom slučaju. “prodavac u tom slučaju jamči za kvalitet. Razmotrićemo ih odvojeno. Najprije. iz pravila o jednovremenosti isporuke i plaćanja vidljivo je da je kupac dužan platiti cijenu tek pošto je imao mogućnost da pregleda stvar (član 475). 184). st. 2. Interesi kupca zaštićeni su i posebnim zahtjevima u pogledu teretnice (konosmana). ZOO). Ako je u ovakvim ugovorima kupac dao prodavcu predujam. Izuzetak od ovog tipa plaćanja postoji ako je ugovoreno plaćanje uz predaju dokumenata (D/P).. Ako ništa nije posebno ugovoreno ili ne proizlazi iz okolnosti posla. Drugo. 241. 183. 125 126 127 Toroman dr Marija.

određeno datumom. 79 . 129 Član 516. Zbog toga kupac za njega ne duguje kamatu ni u slučaju da spor izgubi. Ako rok isplate prije isporuke nije utanačen. 1 ZOO. istovremeno sa njom i nakon preuzimanja stvari. odnosno dan u kome plaćanje mora biti izvršeno. Prodavac ne može odbiti prijem tih iznosa (uz. po pravilu se ugovara izričito i precizno. plaćanje mora biti izvršeno do kraja radnog dana institucije kod koje se vrši plaćanje. 178: prodaja uz pretplatu je takav ugovor “kojim se kupac obavezuje da isplati prodavcu . ZOO). Kod sukcesivnih isporuka. Kupac koji ima prigovore samo na neke stavke iz fakture.. isto djelo. 204).1. Ako je prodavac odbio prigovore na pojedine stavke ili cijeli iznos fakture. 182). st. U privredi dominira pouzeće koje je vezano za plaćanje prevozniku. nego kod građanske prodaje putem pouzeća preko pošte. Vrijeme izvršenja isplate 3. najprije. plaćanje se ima izvršiti najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (uz.Carić dr Slavko. pa su zloupotrebe ovoga modaliteta manje. Ukoliko je određeno rokom. budući da predstavlja odstupanje od načela istovremenosti izvršenja ugovornih obaveza. 128 Kupac u svome sjedištu ili u mjestu isporuke stiče mogućnost da primi robu tek kada je pošti ili prevozniku platio cijenu i troškove robnog prometa koje on sam snosi. S obzirom na specifičnost novčanih obaveza. kupac je ovlašten da odmah po prijemu takvog obavještenja sporni iznos deponuje kod nadležnog suda (sudski depozit). mora platiti nesporne iznose. 129 Ako je U našem pravu vrijeme plaćanja se određuje.”. Ukoliko se radi o “periodu” u pitanju je protek vremena od nastanka do dospjelosti obaveze plaćanja. 130 Toroman dr Marija. str.Treći tip načina plaćanja jeste ono koje se vrši pouzećem. 146 svrstavaju ovu prodaju u prodaje sa plaćanjem cijene unaprijed. Deponovanjem novca plaćanje se smatra izvršenim do visine položenog iznosa (uz. O izvršenom deponovanju kupac mora obavijestiti prodavca. Plaćanje prije isporuke. Razlikuju se situacije u kojim je plaćanje ugovoreno prije isporuke. str. preovladava “trenutak”. 3. Četvrti tip načina plaćanja postoji u slučaju spora o cijeni. Vrijeme plaćanja Vrijeme plaćanja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje koje sačinjavaju obavezu plaćanja moraju biti završene. unaprijed. ugovor o prodaji može.. ugovorom. Specifična pravila pojavljuju se onda kada se vrijeme plaćanja stavi u odnos sa vremenom isporuke. 128 Kapor dr Vladimir . bez obzira na način na koji će to biti učinjeno. Kada je ugovoreno plaćanje prije isporuke.. ova dospjelost se utvrđuje za svaki obrok posebno. Depozit traje do rješavanja spora. isto djelo. cenu pre nego što primi stvar. ali ne mora da ima 130 obilježja prenumeracionog ili pretplatnog posla.. njegove granice utvrđuju se opštim pravilima (član 77. 205).

ZOO). odnosno od prijema fakture. Vrijeme isplate Vrijeme isplate je trenutak u kome se smatra da je plaćanje izvršeno. dug je namiren kada banci ili drugom subjektu kod koga se vodi račun prodavca “stigne novčana doznaka u korist vjerovnika ili nalog (virman) dužnikove banke. na osnovu izričitog ili prećutnog sporazuma stranaka. 236 . Ukoliko se ne prihvati gledište da je rješenje Opštih uzansi postalo poslovni običaj. Plaćanje gotovim novcem smatra se izvršenim kada kupac dugovanu sumu uruči prodavcu ili je položi na njegov tekući račun.”.. kupac može odbiti ili odložiti isplatu (član 475.. vrši pošto je proteklo vrijeme koje kupcu stoji na raspolaganju za pregled robe. Kada se plaćanje vrši instrumentima doznake preko banke (nalog za prenos i obračunski ček ili virman) plaćanje se smatra izvršenim onda kada su to stranke dogovorile.. Izuzetno. lišava prodavca prava da raspolaže robom (uz. 177. Polaganje se vrši virmanom (uz. o plaćanju polaganjem 131 132 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. st. st. st.. ZOO).238. pri tome.Pošto je istovremenost isporuke i plaćanja osnovno dispozitivno pravilo u ovoj oblasti. 80 . kupac nije ovlašten da odloži plaćanje ni pozivom na dužnost i/ili pravo pregleda robe. odnosno organizacije da odobri računu vjerovnika iznos naznačen u nalogu” (član 318. Ona će se primijeniti ukoliko nije ugrožen princip jednovremenosti isporuke i plaćanja. u kome se obavlja predaja stvari” (član 516. odnosno obezbjeđenje plaćanja. str.2. Poslovni običaji često vežu ova dva momenta onda kada je ugovoreno “plaćanje uz fakturu”. Bude li to slučaj. 2). prodavac traži obezbjeđenje ovakvih kredita. ono se rijetko izričito ugovara. U slučaju da sporazuma stranaka nema. u praksi se sreće posredno ugovaranje istovremenosti isporuke i plaćanja stipulisanjem dokumentarne isporuke. Oba dispozitivna pravila su uslovna. ono se ravna prema dispozitivnim 132 propisima. 3. st. 188).. Ono zavisi od načina plaćanja uopšte. 131 Pored toga. naš Zakon o obligacionim odnosima predviđa da se plaćanje ima izvršiti u roku koji je predviđen poslovnim običajima (član 516. onda važi dispozitivna norma po kojoj se cijena plaća “u času . Za razliku od rješenja u uporednom pravu.”. Ukorijenjenost Opštih uzansi u našoj poslovnoj praksi i racionalnost uzanse 177. 3). a od instrumenata plaćanja posebno. U ovom slučaju prodavac kreditira kupca. ako je isporuka izvršena uz predaju dokumenata koja. ZOO. Vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Kreditiranje se vrši za ukupan iznos potraživanja. Po pravilu. 177. str. ako je kupac robu dobio prije fakture. Ovim rješenjem je u stvari sažeta stilizacija uzanse 189. Plaćanje unazad je ono koje se.. Ako vrijeme plaćanja nije ugovoreno. daju osnova za stav da u ovom slučaju plaćanje treba izvršiti u roku od osam dana od dana prijema robe. 1. 3). uz. st. 2. 238.

cesijom i asignacijom utvrđuje se prema pravilima obligacionog prava. s tim što se kao prenosilac novca ne mora pojaviti pošta (član 318. obaveza je isplaćena onda “kad vjerovnik primi novčanu doznaku” (član 318. 1. Stoga se i dalje razlikuju dvije osnovne situacije. Plaćanje hartijama od vrijednosti smatra se uslovno izvršenim onda kada one budu prenesene prodavcu na način koji je dogovoren i koji mora biti u skladu sa pravilima prenosa odgovarajućeg trgovačkog efekta. kupac. 2. Trenutak u kome je isplata izvršena je onaj u kome je prodavac postao povjerilac po tražbini. Mjesto plaćanja 4. tj. odnosno onaj u kome je njegova obaveza prema kupcu prestala da postoji ili se smanjila. U drugoj nije dovoljno da kupac da nalog svojoj banci. Posljedice eventualne docnje svoje banke snosi.sredstava na tekući račun putem virmana. obaveza se smatra izmirenom kada dužnik uplati iznos svoje obaveze pošti. st. ZOO u članu 318. Prvi je da su novčane obaveze donosive. Ako je plaćanje preko pošte ugovoreno. dakle. preuzima pravila uzanse 181. da se ispunjavaju u sjedištu povjerioca (član 320. ZOO). st. neophodno je da kupčeva banka dostavi nalog za prenos prodavčevoj banci. U prvoj. Ista rješenja važe i za plaćanje čekovnom uplatnicom. ali kod ove obaveze ta podjela nema poseban pravni značaj. Obaveza se konačno gasi kada prenesene hartije budu honorisane. 4. st. a ni dva dana po prijemu prodavčeve opomene. prodavac i kupac imaju istu banku. Analogno mjestu isporuke ono se može posmatrati u užem i u širem smislu. Ne bude li dug predajom hartija izmiren u roku. st. ZOO). Iz ovoga rješenja je vidljivo i drugo načelo: mjesto isplate nalazi se pod snažnim 81 . koja važe za pomenute instrumente. smatramo da ovo pravilo treba tumačiti tako da je vrijeme isplate ono u kome pošta prema redovnom toku stvari ponudi prodavcu isplatu novca. Tri principa vladaju pravilima o određivanju mjesta plaćanja. kada je u pitanju plaćanje preko pošte.).1. Da bi se plaćanje smatralo izvršenim. onda se ovaj princip konkretizuje tako što se kao mjesto plaćanja određuje “sjedište organizacije kod koje se vode vjerovnikova novčana sredstva” (član 320. Određivanje mjesta plaćanja Mjesto plaćanja je lokalitet na kome sve radnje koje ulaze u obavezu plaćanja moraju biti završene. Vrijeme isplate kod izmirenja obaveza kompenzacijom. Da kupac ne bi pao u docnju bez svoje krivice. Kad ovakav način plaćanja nije ugovoren. Ako se plaćanje vrši virmanom ili drugim obračunskim sredstvom. 3. razumije se pod uslovom da na kupčevom računu ima sredstava. 2). pa je plaćanje izvršeno onda kada kupac da nalog banci. st. Plaćanje akreditivom se smatra izvršenim kada je banka otvorila akreditiv u skladu sa uslovima iz ugovora. 2). prodavac može zahtijevati isplatu u gotovom uz priznavanje eskonta (uzansa 190.

Ako povjerilac ima više sjedišta. tj. st. ZOO). plaćanje se vrši u mestu tog sedišta” (uz. 1 ZOO). Promjena mjesta plaćanja Stranke mogu uvijek sporazumno promijeniti mjesto plaćanja.”. 3. ZOO). 174). str. dakle prodavca. Cilj usvojenih rješenja jeste zaštita opravdanih interesa kupca.. plaćanje se obavlja u prebivalištu. Smatramo da ova rješenja analogno vrijede i u situacijama u kojima je promijenjena institucija preko koje se vrši plaćanje. 2. st. odnosno u onima u kojima je prodavčeva banka promijenila svoje sjedište. 2. Napokon. st. st. Napokon.. Cijena se najprije mora platiti u mjestu koje je određeno ugovorom (član 516. mjesto plaćanja se određuje prema poslovnim običajima (član 516. 3. 175. Povjerilac može promijeniti svoje sjedište u periodu između zaključenja ugovora o prodaji i dospjelosti obaveze plaćanja. No.. Napokon. po kojoj ovi principi vrijede i kad povjerilac naloži plaćanje na račun nekog trećeg lica. Član 320. “ako se cijena ne mora platiti u času predaje. ZOO je jasan. I napokon. On je dalje ovlašten da traži plaćanje u novom sjedištu. više poslovnih jedinica. 82 . st. No. 2 ZOO). princip uzajamnosti ukazuje na to da “je i mjesto plaćanja određeno mjestom isporuke.”. način plaćanja dozvoljava da se povjeriocu pruži ovlaštenje na jednostranu promjenu mjesta plaćanja. ako se iz ugovora ili okolnosti posla vidi “iz kojeg će se poveriočevog sedišta izvršiti isporuka. Odnosi koji tim povodom nastaju predmet su posebne pažnje zakonodavca. Uštede u troškovima idu u korist prodavca. 4. plaćanje se vrši “u mjestu u kome se obavlja predaja stvari” (član 516. Time se specijalna pravila o plaćanju kupovne cijene vraćaju na opšti pravni režim izmirenja novčanih obaveza. povećanje troškova ispunjenja “pada na teret vjerovnika”.uticajem rješenja o načinu i vremenu isplate. plaćanje se vrši u sjedištu one koja je poslala ponudu. Opšte uzanse dalje razrađuju ovo rješenje. ZOO ne isključuje ni primjenu uz. odnosno izvršila prihvat.. 238. st. odnosno sjedištu prodavca” (član 516. Ukoliko ugovor ništa ne govori o ovom pitanju. 133 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.2. U nedostatku pravila običajnog porijekla. 133 Naše pravo slijedi kontinentalne sisteme.

Pojam prigovora Prigovorima se. odnosno obavještenjima o nedostacima.GLAVA ČETVRTA PRIGOVORI I . svaki prigovor se može odrediti i kao pomoćni pravni posao. poticanje dužnika da sam izvrši obavezu ili da je izvrši uredno. No. dok će ostali biti izloženi uz odgovarajuće obaveze ili odgovornost za njihovo neizvršenje. posebno baviti samo najvažnijim. očuvanje prava na popravljanje štete i na vansudsko rješavanje sporova. posljedice prigovora na oba učesnika u poslu i pogoršanje pravnog položaja povjerioca u slučaju propuštanja ili docnje sa prigovorom dopuštaju da se on kvalifikuje i kao obaveza. prigovori se ponekad kvalifikuju kao pravo. značaj i kvalifikacija prigovora su različiti. Drugo. Zbog toga se može smatrati da oni predstavljaju samostalan. Vrste prigovora Prigovor neispunjenja ili neurednog ispunjenja se može staviti povodom povrede svake obaveze. Prvo. a ponekad kao obaveza. Pravna kvalifikacija prigovora je veoma složena i ne može se dati za sve vrste na isti način. funkcije i pravni režim doveli su do posebnih sankcija. Treće. No specifičan sadržaj. S obzirom na ekonomsku poziciju povjerioca. ZOO). Mi ćemo se. Prigovori se i u našem i u uporednom pravu nazivaju i reklamacijama. ZOO). tako i posljedice. mogu smatrati izjave ugovornog povjerioca. No. Od svih navedenih funkcija. Stoga se razlikuju kako iscrpnost pravnog režima. kojima on ukazuje dužniku na činjenicu da ugovor ne smatra izvršenim. Radi rješavanja ove dileme naš Zakon o obligacionim odnosima za najvažniji i najsloženiji prigovor . kupca ili prodavca.reklamaciju na materijalne nedostatke izričito kaže da predstavlja dužnost kupca (član 481). različitih od opšte sankcije naknade štete izazvane propuštanjem generalne dužnosti obavještavanja (član 268. viši institut prava prodaje. s obzirom da predstavlja izjavu volje sa značajnim juridičkim konsekvencama. Najznačajniji prigovori koje stavlja kupac su oni koji se daju zbog: docnje sa isporukom. Prigovori su usmjereni na: vjerodostojno konstatovanje činjenica. Tretman prigovora iste vrste je u uporednom pravu različit.UOPŠTE O PRIGOVORIMA 1. Zbog toga se ovdje moramo zadovoljiti sa tri osnovne pravne kvalifikacije. Prigovarati mogu i kupac i prodavac. 2. prigovori spadaju u opštu obavezu obavještavanja o relevantnim činjenicama i stoga su zasnovani na načelu poštenja i savjesnosti (član 12. logičnije je prvo rješenje. odnosno da ga ne smatra uredno izvršenim. u najširem smislu. stoga. očuvanje prava na naknadu je najvažnija. nepoštivanja garancije da stvar nema materijalnih nedostataka i 83 .

Drugim riječima. odnosno odrediti njene modalitete. Napokon. ona predstavlja uslov za očuvanje prava na naknadu štete. i bez intervencije trećih lica. Ne učine li tako. Komercijalni značaj reklamacije ogleda se prije svega u održavanju dobrih poslovnih odnosa između partnera. javljaju subjekti koji sa kupcem imaju ugovor o obavljanju nekih poslova iz oblasti usluga u prometu robe (špediter. ZOO dilema da li je reklamacija mana robe obaveza ili pravo je prevaziđena. izjava kojom kupac obavještava prodavca da isporučena roba ima. Uvođenjem koncepta materijalnih nedostataka kao višeg instituta. Zato je logično da se davanje ovoga obavještenja kvalifikuje i kao prirodan sastojak ugovora. konkretan materijalni nedostatak i kojom mu stavlja do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. 165. 134 Opširnije vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola kvaliteta. po pravilu. 84 . str. 2. Ukoliko žele. te u mogućnosti rješavanja sporova vansudskim putem. Kao punomoćnici u privredi se.. Pojam reklamacije Reklamacija na materijalne nedostatke je pravna radnja. Reklamacija je tijesno vezana sa obavezom garancije da roba nema materijalnih nedostataka. Pored toga. te izričitim redigovanjem člana 481. po njegovim nalazima i mišljenju. II .”. davanje reklamacije postoji u ugovoru kao dužnost kupca i to u izgledu koji predviđa Zakon o obligacionim odnosima. reklamacija je obavještenje prodavcu o neizvršenoj obavezi garancije da stvar nema materijalnih nedostataka. Na strani prodavca je najvažniji prigovor zbog docnje kupca sa plaćanjem cijene. 134 Reklamacija se upućuje prodavcu ili njegovom vozar. Modaliteti reklamacije i njenog davanja su brojni.REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Način reklamiranja Reklamaciju daje kupac neposredno ili preko svoga ovlaštenog punomoćnika. Ispitaćemo ih kroz tri osnovna: način. Reklamacija na materijalne nedostatke predstavlja obavezu kupca. ali nesumnjivo. trgovački zastupnik). Pravni značaj uredne reklamacije je u tome što ona služi održavanju kupčevog prava na popravljanje štete na snazi. isključiti iz ugovora. reklamacija predstavlja pomoćni pravni posao. mjesto i vrijeme. stranke mogu dužnost reklamiranja izričito ili prećutno.prekršaja garancije da preneseno pravo nema pravnih nedostataka.. Ona je akcesorna pravu kupca da zahtijeva obeštećenje u slučaju postojanja materijalnih nedostataka.

Prodavac može na pregled uputiti i svoga punomoćnika. Ukoliko je on korišten “smatra se da je kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti prodavca” i kada on uopšte ne primi reklamaciju ili je dobije sa zakašnjenjem (član 484. 166. Svi ostali elementi su nebitni. 132. neki su. Drugi element sadržaja bez koga reklamacija ne može da postoji je poziv prodavcu da pregleda stvar kako bi se uvjerio da je reklamacija zaista opravdana. preko prirode robe i nedostatka. Zakon o obligacionim odnosima primjera radi kao “pouzdan način” slanja reklamacija navodi preporučeno pismo i telegram. vodila bi stavljanju prodavca u neravnopravan ekonomski i pravni položaj. stvar je konkretnih okolnosti: od stručnosti kupca. navode dokumenti i dokazi kojima kupac raspolaže. ZOO se poveo za poslovnom praksom i međunarodnom regulativom prije nego za uporednim zakonodavstvom. To znači da opis nedostatka mora biti konkretan i jasan. Vilus dr Jelena: “Utvrđivanje i kontrola. tipizirani. Lica koja će biti ovlaštena da upute ili prime reklamaciju mogu se i posebno odrediti ugovorom o prodaji. Stoga. vrijediće samo onaj prigovor koji je otpremljen u skladu sa ugovorom. kod reklamacija važi teorija prijema. str. 85 . st. Iako oni zavise od prirode i okolnosti posla. ako to kupac učini... No. Generalna izjava da roba ima materijalnih nedostataka kojoj bi se priznavala svojstva reklamacije. Prvo. 2 ZOO). Funkcije reklamacije zahtijevaju da se u nju uvijek unese i ugovor povodom koga je sporna roba isporučena. Uz. Sadržaj reklamacije veoma je složen. Najprije. Reklamaciji nikada ne treba prilagati originale dokumenata. da budu precizirana. zahtijevaju da kupac dostavi prodavcu relevantne dokumente. “sudovi stoje na stanovištu da se iz reklamacije mora da vidi da je kupac podnosi s namerom da se koristi jednim od prava koja mu se 136 Ta prava u našem sistemu ne moraju priznaju u vezi sa nesaobraznom robom”.”. Ovaj sastojak diktiran je funkcijama prigovora. ipak. U reklamaciji “kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavca da pregleda stvar” (član 484 ZOO). 166. Član 484. onda je iskoristio opciju i ne može kasnije jednostrano da mijenja svoj odštetni zahtjev. u reklamaciji se. po pravilu. i 152. do brzine kojom cijeli postupak mora biti obavljen..”. Da bi se one mogle ostvariti neophodno je da poziv bude konkretan i učinjen u skladu sa poslovnim običajima. 137 Ako je način slanja reklamacije određen ugovorom. pošto njime ni jedan od ciljeva radi kojih je reklamacija uvedena ne bi mogao da bude ostvaren. Uz ovo rješenje treba primijetiti dvije stvari. on daje osnova da se svi elementi sadržaja reklamacije podijele na: bitne i nebitne. 135 dovoljno precizan da omogući prodavcu da formira stav o vjerovatnoj osnovanosti i ozbiljnosti reklamacije. osim u slučaju slanja prigovora na 135 136 137 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Do koje mjere će se ići u detaljno navođenje nedostatka.punomoćniku. Uopšten prigovor ne proizvodi pravne posljedice. Prvi bitan element sadržaja jeste potanji opis nedostatka. str. Napokon..

vrste materijalnog nedostatka i vremena kontrole urednosti ispunjenja isporuke. Kada je prodavac savjestan. Ako je mjesto u koje treba poslati reklamaciju posebno ugovoreno. biće pravovaljan samo onaj prigovor koji je u to mjesto i upućen. I drugo. Mjesto reklamiranja Mjesto u kome treba izvršiti reklamaciju nije posebno regulisano u izvorima prava. No. 86 . vrijeme reklamiranja zavisi od toga da li je nedostatak vidljiv ili skriven. ako je nedostatak “bio poznat prodavaocu ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 485 ZOO). Ne bude li to učinjeno. Predstavlja veoma složen modalitet. jasno je da je sjedište prodavca ujedno i mjesto u koje treba uputiti reklamaciju. ako su stranke učestvovale u pregledu i konstatovale vidljivi nedostatak.siguran način. bilo prihvat. Ni protek objektivnog roka od 6 mjeseci nakon isporuke na gasi kupčevo pravo u ovom slučaju. Ako je prodavac bio nesavjestan. stoga. Njegovo određivanje zavisi od: savjesnosti prodavca. tj. uspostavljeni izuzetak je jedan od rijetkih primjera pozitivnih sankcija u našem zakonodavstvu. Ono je. reklamacija kao neformalan pravni posao treba da se obavi u mjestu pregleda. Unutar svakog od ta dva slučaja postoje specifična rješenja.u mjesto iz koga je učinjena bilo ponuda. 4. Blagovremenost reklamacije je izuzetno važna. kupcu stoji na raspolaganju neograničeno vrijeme da izvrši reklamaciju. važiće rješenja Zakona o obligacionim odnosima. Vrijeme reklamiranja Vrijeme reklamiranja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje koje su vezane za obavještavanja prodavca o materijalnom nedostatku moraju biti završene. U našem pravu stranke su slobodne da vrijeme prigovora utvrde sporazumno. a ako se to ne zna . 3. Pošto je usvojena teorija prijema. Očuvanju kupčevih prava po osnovu postojanja materijalnih nedostataka vodi samo onaj prigovor koji je blagovremen. Ako on ima više poslovnih jedinica. Na tu situaciju je primijenjena teorija otposlanja. Dispozitivno rješenje mora se izvući iz opštih pravila i iz regulative načina slanja reklamacije. reklamacija se šalje u mjesto iz koga se ugovor izvršava. Izložena pravila o mjestu reklamiranja vrijede za slučaj da obje stranke nisu prisustvovale pregledu i za slanje reklamacije “na siguran način”. prepušteno opštim pravilima. On to pravo ne gubi čak ni onda kada je sam propustio da izvrši radnju pregleda bez odlaganja ili da reklamira na vrijeme.

rokovi za reklamiranje počinju da teku od prijema nove stvari. 3. st. koji upućuje na povećan stepen hitnosti. 1 ZOO). ZOO “kupac je dužan prodavaoca obavijestiti o nedostacima čim je po redovnom toku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata”. 2 ZOO). dakle. Rješenje je logično. Početak toka roka za reklamiranje veže se. kupac je dužan da u privrednoj prodaji reklamaciju izvrši “bez odlaganja”. on ne bira konačnog kupca. počevši od trenutka kada je prema redovnom toku stvari utvrdio ili mogao da utvrdi postojanje materijalnih nedostataka. Ipak. Objektivni rok je prekluzivan. a često i ne zna ko se javlja u toj ulozi. a ne na prodavca. Oni moraju biti održani kumulativno. Izraz “odmah” je pravni standard. Na ovaj način je odgovornost za otezanje sa slanjem obavještenja od krajnjeg prebačena na prvobitnog kupca. Razumno vrijeme je ono koje je urednom kupcu potrebno i dovoljno da sačini reklamaciju (član 481. Početak toka roka za reklamiranje je u ovom slučaju objektiviziran. a njegov kraj za period koji je normalno potreban za sastavljanje uredne reklamacije (član 481. No. Prodavac mora znati da se radi o reekspediciji. njegovim istekom gasi se i pravo kupca na popravljanje štete. 87 . st. Dobije li kupac stvari po osnovu odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke. Dan isporuke je ujedno i dan početka toka objektivnog roka od 6 mjeseci unutar koga se reklamacija prema savjesnom prodavcu uopšte može izvršiti.Ako su obje stranke prisustvovale isporuci i ako je pregled tada izvršen “kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopćiti prodavaocu odmah. Poseban slučaj i ovdje predstavlja reekspedicija. za vrijeme provjere. Upravo zbog toga se šestomjesečni period ne može produžiti subjektivnim rokom ili njegovim dijelom u slučaju kad je nedostatak otkriven u periodu prije isteka objektivnog roka koji odgovara pravnom standardu “bez odgađanja”. Subjektivni rok počinje teći od dana otkrivanja nedostatka. Samo se na taj način može očuvati jednakost davanja stranaka i u ovome poslu. inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada”. Prema članu 481. odnosno od izvršene zamjene ili popravke (član 483). On praktično znači da kupac mora prigovoriti čim opazi nedostatak. a ne samo procesna mogućnost ulaganja prigovora. Uzima se u obzir objektivno mogući tok odnosa između klijenta (kupčevog kupca) i kupca. zakonodavac dopušta strankama da ugovaranjem dužeg objektivnog roka ugovor potpuno prilagode svojim specifičnim potrebama i uslovima (član 482 ZOO). Vrijeme reklamiranja skrivenih nedostataka određeno je subjektivnim i objektivnim rokom. a ne stvarno vrijeme u kome je kupac obaviješten o nedostatku. a najkasnije razumno vrijeme po isteku vremena isporuke. Njegova dužina je u ugovorima o prodaji poslovnog prava određena standardom “bez odgađanja”. Ne bude li pregled moguć pri isporuci ili kada prodavac ne pozove kupca da prisustvuje isporuci i pregledu. st.

Stilizacija člana 509. ovaj prigovor predstavlja obavezu kupca (član 510 i 509 ZOO). isporuka nove stvari bez nedostatka). rokovi se moraju utvrditi tumačenjem pravila o prekluziji prava na naknadu štete. Pojam reklamacije Reklamacija na pravne nedostatke je izjava kojom kupac obavještava prodavca da preneseno pravo nije uopšte konstituisano ili nije konstituisano u obimu i na način predviđen ugovorom i kojom mu daje do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. Ako to nije učinjeno. Kupac mora da obavijesti prodavca barem o zahtjevu trećeg i to u cjelini. Reklamacijom na pravne nedostatke kupac opominje prodavca na neizvršavanje obaveze garancije za osobine prenesenog svojinskog prava. nego povećava potrebu da kupac svoju izjavu uputi “na siguran način”. 2. Priroda pravnih nedostataka je takva da njihovo dokazivanje redovno vrši treći. reklamacija predstavlja i prirodan sastojak ugovora. a ne kada ju je prodavac primio. ona ima i svojstva pomoćnog pravnog posla. To je treća 88 . budući da Zakon o obligacionim odnosima nema posebnih pravila o ovom pitanju.REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE 1. treba uzeti da je reklamacija na pravne nedostatke uvijek učinjena kada je poslata. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke Prvo odstupanje režima reklamacije na pravne od pravila o prigovoru na materijalne nedostatke leži u sadržaju reklamacije. Vrijeme reklamacije može se odrediti ugovorom. ZOO je takva da dopušta još jednu osobenost: kupac se mora već u prigovoru opredijeliti za vid zaštite koji želi (oslobađanje stvari od pretenzije trećeg. Specifičnosti pravnih nedostataka i osobiti vidovi popravljanja štete kada oni postoje.III . onaj ko tvrdi da ima jače pravo na prodanoj stvari nego kupac. U principu. Slučajevi u kojima kupac nije dužan da reklamira posebno su uređeni Zakonom o obligacionim odnosima. doveli su i do nekih posebnih rješenja. Druga karakteristika tiče se načina davanja reklamacije. Pored toga. Pošto u ovom slučaju nema posebnih pravila o načinu obavještavanja. Ako se prigovor mora dati da bi kupac sačuvao svoja prava. U daljim izlaganjima zadržaćemo se samo na njima. Modaliteti reklamacije na pravne nedostatke su isti kao i kod prigovora na materijalne nedostatke. Ovakva solucija ne isključuje. Zbog toga je dužnost kupca u pogledu preciziranja pravnih nedostatka strožija. Pravni značaj reklamacije oličen je u činjenici da se određeni vidovi šteta izazvanih postojanjem pravnih nedostataka mogu reparirati samo ako je kupac uredno obavijestio prodavca o postojanju pravnih mana.

Ako je u pitanju vansudska evikcija. krajnji rokovi za reklamaciju su izjednačeni sa rokovima za ostvarivanje prava na popravljanje štete. 89 . st. Momenat saznanja je faktičko pitanje i sud ga cijeni od slučaja do slučaja. U suštini. 1 ZOO). 2 ZOO). krajnji rok za reklamaciju i za ostvarivanje prava prema prodavcu je šest mjeseci od “pravomoćno okončanog spora” (član 515. kupac je pozvao prodavca da mu pomogne u parnici. Ako se ometanje prava manifestuje u pokretanju spora (sudska evikcija).osobenost ove reklamacije. krajnji rok za reklamaciju je godina dana od dana saznanja za pravo trećeg (član 515. st.

90 .

ZOO.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM 1. ili samo onda ako je pao u zadocnjenje svojom krivicom (subjektivna docnja). O različitim vidovima djelimične docnje i o njihovim posljedicama vidjeti Perović dr Slobodan. Nesumnjivo je da docnja sa isporukom spada u dužničku docnju i to sa neispunjenjem nenovčanih obaveza. Shodno tome. ZOO. požar. Upravo zbog toga docnju sa isporukom ne treba miješati sa odgovornošću za docnju sa isporukom.”. Član 131. 140 Pored toga. objektivni čin docnje sa isporukom može kod fiksnih poslova imati još jednu pravnu posljedicu . 142 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. st. 141 Najveći i za docnju sa isporukom najvažniji problem predstavlja kvalifikacija docnje po njenom osnovu. Pored odgovornosti. str. 141 Opširnije vidjeti Perović dr Slobodan. str. samim tim što je do zakašnjenja sa isporukom došlo. Neke od ovih kvalifikacija su jednostavne i nesporne. 91 . važe opšta pravila obligacionog prava. 1 ZOO). Pitanje je. naime. “Praktičan značaj razlike između objektivnog i subjektivnog shvatanja docnje naročito dolazi do izražaja pri prolaznoj nemogućnosti izvršenja za koju prodavac nije kriv (npr. Docnja sa isporukom može se svrstati u različite podvrste opšteg pojma docnje. isto djelo. štrajk. “Dužnik dolazi u zakašnjenje kad ne ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje” (član 324. rat. uzročna veza i krivica). da li je prodavac kao dužnik u docnji. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom 1.1. u principu. (objektivna docnja).” 142 138 139 140 Član 125. isto djelo. 139 Djelimična docnja je pravno relevantna ako se odnosi na znatniji dio obaveze.GLAVA PETA ODGOVORNOST PRODAVCA I . str. moraju biti primijenjeni i vrijednosni kriteriji. za njeno određenje. 144. Ona dovodi do ugovorne odgovornosti prodavca samo ako su ispunjene i druge pretpostavke (šteta. Zbog toga. 1. činjenica da su se te norme formirale pretežno na terenu ugovora o prodaji dozvoljava njihovo zajedničko izlaganje. docnja prodavca sa isporukom je činjenica neizvršavanja obaveze stavljanja stvari na raspolaganje kupcu u vrijeme koje je utvrđeno ugovorom ili na osnovu ugovora. 504. Prema njima se procjena posljedica djelimičnog ispunjenja vrši shodno cilju radi kojeg je druga strana zaključila ugovor (subjektivni kriterij). Dilema nije samo akademska. docnja prodavca u ovom slučaju može biti potpuna ili djelimična. Zavisno od mjere neispunjenja isporuke.. zabrana izvoza i slično).raskid 138 ugovora po samom zakonu. Pojam docnje sa isporukom Docnja prodavca sa isporukom je pojavni oblik docnje ugovornog dužnika. Docnja sa isporukom se može pravno kvalifikovati kao štetna radnja povrede ugovora.. st. 503. No.

Zajednička karakteristika izloženih izvora jeste u tome da se. osim kod fiksnih ugovora. 144 1. Zbog toga je neophodno pravne posljedice zakašnjenja sa isporukom posmatrati odvojeno za fiksne i nefiksne poslove prodaje. Odgovornost prodavca za docnju sa isporukom uređena je prvenstveno Zakonom o obligacionim odnosima. do toga da u praksi odgovornost kao jednostrano obavezni obligacioni odnos postoji samo kao temelj složenog sistema obaveza i prava u koje prodavac i kupac stupaju povodom popravljanja štete izazvane docnjom. dalje. Pored toga. Mogućnost ugovornog uticaja na dispozitivne norme postoji. str. 504.2. Napokon. On je različit kod dokumentarnih i kod realnih isporuka. tj. 505. stranke svojim sporazumom često utiču na dužinu primjerenog. ZOO i na osnovu pravila o raskidu ugovora zbog docnje (član 124 . S obzirom da se krivica prodavca za docnju pretpostavlja (član 263 ZOO). isto djelo. odnos odgovornosti za docnju dalje se razlikuje prema tome da li je u pitanju jednokratna ili sukcesivna isporuka. Četiri su grupe pravila koje su pri tome najvažnije. Drugu čine opšta pravila o posljedicama neispunjenja ugovora (član 262 269 ZOO). Treća se odnosi na raskid ugovora zbog neispunjenja (član 124 .526 ZOO). a četvrta na posebna pravila o naknadi štete u slučaju raskida prodaje (član 523 . Pored toga.Iz definicije dužnikove docnje u članu 324. razumnog roka za naknadno uredno ispunjenje isporuke. insistira na održavanju ugovora na snazi i na njegovom realnom ispunjenju. Značaj naturalne restitucije u popravljanju štete dovodi.126 ZOO) osnovano se može zaključiti da domaće pravo prihvata objektivni koncept docnje “koji je karakterističan za ugovore u privredi”. 143 Budući da je odgovornost za docnju subjektivna i da se krivica dužnika pretpostavlja (član 263 ZOO) “praktično se pitanje svodi na teret dokazivanja”. ova vrsta odgovornosti se može kvalifikovati kao subjektivna. na pravila o odgovornosti djeluje i karakter roka. 143 144 Perović dr Slobodan. Perović dr Slobodan. ali se mora kretati u granicama Zakona (član 264 i 265 ZOO). 92 . Prva se tiče opštih rješenja o odgovornosti ugovornog dužnika (član 324). Unutar realnih isporuka. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom Odgovornost za docnju sa isporukom je jednostrano obavezni obligacioni odnos čiji je predmet radnja popravljanja štete u naturi ili novcu. isto djelo. str. u onoj mjeri u kojoj je šteta posljedica docnje. Konkretan izgled toga sistema zavisi od vrste isporuke. Različite faktičke i pravne osobine jednokratne i sukcesivne isporuke utiču na režim odgovornosti za zadocnjenje. i zadocnjenje sa dokumentarnom isporukom ima neke specifičnosti zbog kojih mora biti posebno ispitano.132 ZOO).

Tek po njegovom bezuspješnom proteku. Zato ćemo se posebno zadržati na rješenjima vezanim za pojedine elemente. st.192 ZOO. a na strani kupca nastaje pravo na popravljanje štete. Ono ne oslobađa prodavca obaveze da naknadi štete izazvane zadocnjenjem (član 262. dalje. 3 ZOO). ZOO. str. da potpuno 145 Kupac je.1. No. 185 . najprije može da šuti. Prodavac koji je u docnji može izvršiti isporuku sve dok ne primi obavještenje kupca o tome da se ugovor raskida (član 130). Odgovornost kod nefiksnih poslova Pravo BiH predviđa dvije osnovne posljedice zadocnjenja prodavca sa izvršenjem realne jednokratne isporuke kod nefiksnih poslova.2. isto djelo. On. 3 ZOO). st. ovlašten da zahtijeva uredno ispunjenje bez davanja primjerenog roka u kome to treba učiniti. Kupac ne može u njemu jednostrano mijenjati modalitete isporuke zasnovane na sporazumu stranaka. Druga moguća posljedica jeste raskid ugovora uz postojanje obaveze prodavca da nadoknadi štetu izazvanu raskidom (član 124 ZOO). Član 155. kupac ima pravo da zahtijeva ispunjenje u skladu sa ugovorom uz davanje naknadnog primjerenog roka za ispunjenje (član 262. 164: “pravo na ispunjenje ugovora pripada mu i bez toga”. pasivno čeka da se prodavac samoinicijativno očisti od docnje. U sva tri slučaja ima mogućnost da traži naknadu štete prema opštim pravilima. Dužina naknadnog primjerenog roka može biti određena u izjavi kupca. Naknadni primjereni rok se daje samo za ispunjenje u skladu sa ugovorom. Kupac koji želi da uprkos docnji prodavca sa isporukom održi ugovor na snazi ima tri mogućnosti na raspolaganju.Carić dr Slavko. st. isto djelo. str. 147 Pošto kupac mora dokazati i umanjenje svoje postojeće imovine i sprečavanje njenog opravdano očekivanog povećanja. Pravo na raskid ugovora zbog zadocnjenja prodavca sa isporukom pripada samo kupcu. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom 2. 2 ZOO). 93 . No. 1 ZOO). dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obavezu. Ovakvo čišćenje od zadocnjenja (purgatio morae) djeluje samo na pravo kupca da ugovor raskine. tj. ugovor prestaje da postoji. A to znači da kupac može zahtijevati naknadu proste štete i izgubljene dobiti koji su prouzrokovani docnjom. kupac nije pri tome potpuno slobodan. st. a vjerovnik da zahtijeva njezino ispunjenje “ (član 126. to je njegovo pravo na naknadu ograničeno na konkretnu štetu. Prva je održavanje ugovora na snazi uz prodavčevu obavezu da naknadi štetu izazvanu docnjom Načelo realnog ispunjenja ugovora i potrebe prometa navele su zakonodavca da ovu mogućnost pruži objema strankama: “kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora. 146 Napokon. 511. Ova osnovna šema je u pravno-tehničkom smislu veoma složena. Kapor dr Vladimir . dužnik to može učiniti do isteka roka zastarelosti. u ovom slučaju on kao povjerilac “mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje “ (član 126. On mora da vodi računa o 145 146 147 Perović dr Slobodan.

st. 3 ZOO). 2 ZOO). ne smije da predstavlja potpuno novi rok za isporuku. U prva dva slučaja je kupac ovlašten “raskinuti ugovor prostom izjavom” (član 124). Prodavčevo ponašanje se može manifestovati kao izjava volje ili kao činidbe iz kojih je stanje njegove svijesti vidljivo na nesumnjiv način (konkludentne radnje). primjereni rok nije potreban ni kod fiksne prodaje (član 125 ZOO). pošto je kupac u ovom slučaju gospodar posla (dominus negotii). Ona su zajednička za sve slučajeve raskida ugovora krivicom dužnika. No. Specifične norme o kojima je riječ. Pravo na davanje novih primjerenih rokova nije ničim ograničeno. Zbog toga. Ako naknadni primjereni rok nije određen ni ugovorom. Davanje naknadnog primjerenog roka ne utiče na kupčevo pravo na popravljanje štete (član 262. dakle. Njegovim bezuspješnim istekom ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu (član 126. Kupac može raskinuti ugovor i bez davanja naknadnog primjerenog roka u tri zakonom predviđena slučaja. Oni su mu dati alternativno. Pošto je svaki od pravaca djelovanja kupca složen i po broju zahtjeva i prema njihovoj pravnoj prirodi. vrijeme isporuke se od nebitnog pretvara u bitan element posla. st. on može “održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka. To mu pravo pripada najprije onda kada “iz dužnikova držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku” (član 127 ZOO). Posljedice raskida u promatranoj vrsti prodaje se ne ravnaju prema opštim pravilima o učincima raskida (član 132 ZOO). Davanjem primjerenog roka. važe bez obzira na vrstu obaveze zbog čije se povrede ugovor jednostrano raskida i bez obzira na to da li je povredu ugovora izvršio prodavac ili kupac. te o načelima obligacionog prava. iako nije zahtijevao naknadno ispunjenje. posebna izjava kupca o raskidu ugovora nije potrebna. Kupac koji je zbog docnje prodavca raskinuo ugovor ima na raspolaganju tri načina za svoje obeštećenje. Napokon. bez odgađanja obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora” (član 125. Jednom izvršen izbor obavezuje kupca. Prvo pravo koje ima kupac jeste naknada štete prema opštim pravilima obligacionog prava (član 523 ZOO). U načelu. ni izjavom kupca. Zbog toga ćemo se ovdje detaljnije zadržati na zakonskim rješenjima. osim izjavom prodavca da isporuku neće izvršiti. njegova dužina će se utvrđivati prema faktičkim okolnostima. Na njih se primjenjuju posebna rješenja o raskidu prodaje (član 523 . naknadni rok treba da omogući prodavcu koji već ima pripremljenu robu da izvrši njenu isporuku shodno ugovoru. 3 upućivanjem na član 125 ZOO).prirodi stvari i okolnostima posla.526 ZOO). a to znači da može zahtijevati popravljanje 94 . Kupac zadržava pravo na naknadu štete. prvenstveno o onim koja su sadržana u samom Zakonu. razmotrićemo ih posebno. prema našem pravu. dok u trećem takva posljedica nastupa po samome zakonu (član 125). st. Drugi slučaj postoji ako je iz okolnosti posla vidljivo da dužnik ne može izvršiti isporuku ni u naknadnom primjerenom roku (član 128 ZOO). Pošto on ima karakter dopunskog roka. kao i kod drugih pravnih standarda.

a ne konkretnim dokazivanjem. te da zahtijeva razliku između ugovorne cijene i cijene po kojoj je robu stvarno kupio. ZOO. u ovoj dominira naturalna. predstavlja relativno samostalnu obavezu. Naknadu eventualnih dodatnih troškova i druge konkretne štete može zahtijevati prema opštim pravilima (član 526 ZOO). 166. 2. Zbog toga se ovaj način obeštećenja može primijeniti samo onda kada su predmet prodaje stvari određene po rodu. o namjeravanoj kupovini radi pokrića kupac mora savjesnosti. razmatrani vid obeštećenja se naziva i naknadom apstraktne štete. st. Razliku između nje i apstraktne štete kupac može zahtijevati prema opštim pravilima obligacionog prava (član 526 ZOO). obavijestiti svoga prvobitnog prodavca (član 525. str. Treće pravo oličeno je u institutu kupovine radi pokrića (član 525. Dokazivanje štete može biti veoma mukotrpno za kupca.Carić dr Slavko. Zajednička im je karakteristika to da je 148 149 Kapor dr Vladimir . st. Jasno je da će se kupac ovim načinom obeštećenja koristiti samo ako je tekuća cijena bila ili je postala višom od ugovorne cijene. Za razliku od prethodne dvije mogućnosti. Zbog toga je. 3). isto djelo. Ako u mjestu isporuke nema tekuće cijene. Pored toga. isto djelo. Obavještavanje.proste štete i izgubljene dobiti. kupac ovlašten “zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kome je posao obavljen” (član 524. To mjesto teorija određuje kao mjesto isporuke 148 i time usklađuje ovo rješenje sa zakonskom definicijom “tekuće cijene” iz člana 464. ZOO). 165. a ne novčana restitucija. Kupac je dužan da kupovinu radi pokrića izvrši “u razumnom roku i na razuman način” (član 525. u slučaju da “stvar ima tekuću cijenu”. predstavljaju drugo pravo kupca u slučaju raskida ugovora zbog docnje prodavca sa isporukom. str. uzeta zajedno. On je ovlašten da robu koja je bila predmet ugovora kupi od trećeg lica. 2 ZOO). međutim da bude veća. Položaj kupca ovdje karakteriše postojanje ne samo prava nego i obaveza. Izložena rješenja. st. Ta činjenica i u uporednom i u našem pravu opredjeljuje sva specifična rješenja o odgovornosti prodavca u ovom slučaju. 1 ZOO). Pošto se u ovom slučaju veličina štete koju je kupac pretrpio utvrđuje obračunskim putem. Prodavac može odbiti da prizna onaj dio razlike u cijeni i one troškove za koje dokaže da ne bi nastali da je on na vrijeme bio obaviješten o namjeravanoj kupovini. Odgovornost kod fiksnih poslova Ugovor o prodaji je fiksan onda kada je rok isporuke bitan element posla. st. Kapor dr Vladimir . prodaja u privredi se prema definiciji zaključuje radi dalje prodaje stvari u prerađenom ili neprerađenom stanju. 95 . Pošto ih kupac mora dokazati u pitanju je naknada konkretne štete. u ovom slučaju.2. Zato su posljedice propuštanja obavještenja ograničene. mjerodavna je tekuća cijena na supstituirajućem tržištu “kojoj treba dodati razliku u troškovima prevoza” (član 524. Konkretna šteta može. 2 ZOO).Carić dr Slavko. Sadržina ovih pravnih standarda određuje se prema okolnostima konkretnog slučaja i uz poštovanje načela poštenja i 149 Pored toga.

Zbog toga.”.526). U tom slučaju duguje prodavcu i odgovarajući dio cijene. to bi bilo priznanje da rok isporuke za stranke i nije bio bitan element ugovora. u slučaju docnje sa jednim obrokom. U suprotnom. Kada je količina nebitan element. str. Tim postupkom se dobijaju različita rješenja za uredno isporučene obroke. Pravni sistem BiH traži da se kombinuju generalne norme o raskidu ugovora s uzastopnim obavezama (član 129. Ista pravila važe i onda kada su stranke predvidjele da će se ugovor smatrati raskinutim.132 ZOO) sa posebnim rješenjima o raskidu prodaje (član 523 . No. Sistem prava kupca. 150 Pravno-tehnička rješenja se. za obrok sa kojim je prodavac u docnji i za buduće obroke. “ugovor se raskida po samom zakonu” (član 125. 4 ZOO). postoji. Jedan izuzetak u domenu pravno-tehničkih rješenja. 150. Razmotrićemo ih odvojeno. kupčeva prava su ograničena na taj 150 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. međutim. U uporednom pravu posljedice docnje. 96 . Količina nije bitan element ugovora Ako količina nije bitan element ugovora.. 3. kupac ima interesa i za djelimičnim urednim ispunjenjem. razlikuju. budući da su problemi nastali samo u vezi sa jednim relativno samostalnim dijelom ukupne količine. 1 ZOO). zakašnjenje sa isporukom jednog obroka predstavlja djelimičnu docnju. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka 3. Njihova konkretizacija zavisi od toga da li je rok isporuke za dati obrok bitan element ugovora ili nije. a ne i za ugovor u cjelini. kupac ima ista prava koja mu stoje na raspolaganju u slučaju zakašnjenja sa jednokratnom realnom isporukom. U pogledu obroka sa kojim je prodavac u docnji.1. obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora” (član 125.. kupac može održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka “bez odgađanja. st. Dužina roka za obavještavanje je faktičko pitanje. kada je ugovor raskinut. ako isporuka ne bude izvršena u određenom roku (član 125. isti je kao i kod nefiksnih poslova. “Razuman rok” za obavljanje kupovine radi pokrića će se zbog samih okolnosti fiksne prodaje morati odrediti kao kraći vremenski period nego kod nefiksnih poslova. 2 ZOO). Odgovornost prodavca veže se samo za neizvršeni ili neuredno izvršeni dio. Ako prodavac kod fiksnih poslova ne izvrši isporuku na vrijeme. No. u ovom slučaju. ipak. ni kupac kao povjerilac ne može više da utiče na sudbinu pravnog posla. st.“dalja sudbina ugovora neposredno poslije proteka roka prešla potpuno u ruke kupca”. st. Stilizacija zakonskog teksta upućuje na to da izjavu o ostanku pri ugovoru treba dati veoma brzo. 131 . regulisane su opštim pravilima. U suprotnom. kupac nema pravo da raskine ugovor i zahtijeva naknadu štete za obroke koje je već primio bez prigovora.

Očito je. 151 Kapor dr Vladimir . st. Za razliku od situacije u kojoj količina nije bitan element. zakon postavlja jedan izuzetak. Kupac ima opciju: ostati pri ugovoru u cjelini uz primjenu već izloženih rješenja o popravljanju štete i pribavljanju obezbjeđenja ili odustati od ugovora i zahtijevati naknadu prouzrokovanu raskidom. vodeći računa o interesima prodavca. Iako ovakvo rješenje nije izričito sadržano u članu 129. radi zaštite kupca.2. 3. Po isteku “razumnog roka” ugovor se ne raskida automatski. On ne može naknadu štete zbog zadocnjenja obračunati za cijeli ugovor. st. niti može ugovor raskinuti u cjelini. 3 ZOO). st. Ovim pravom kupac se mora koristiti u “razumnom roku”. No. Zbog toga se i odgovornost za docnju odnosi na cijeli ugovor. ako je iz danih okolnosti očito da ni one neće biti ispunjene” (član 129. Primljene obroke kupac može vratiti uz istovremeni zahtjev za vraćanjem plaćenih iznosa uvećanih za zateznu kamatu (član 132. 1 ZOO). ipak. 2 ZOO). zasnovano na hartijama od vrijednosti (predaja bjanko mjenice) ili na ugovornim instrumentima obezbjeđenja (jemstvo). str. 166. 4 ZOO). st. a jedan obrok već nije isporučen. Stoga kupac u principu nema nikakvih prava prema prodavcu. dužnik se ne nalazi u docnji. 3) “Osiguranje” može biti realno (davanje stvari). Kupac može “raskinuti ugovor u pogledu budućih obaveza. naime. Shodno članu 130. Saopštenje se smatra izvršenim i proizvodi pravne posljedice danom prijema od strane prodavca (član 130). ZOO izjava o raskidu mora se saopštiti prodavcu bez odgađanja. Prodavac može biti u docnji sa isporukom nekoliko obroka po osnovu istog 151 ugovora o prodaji. obrok. 97 . Razuman rok se određuje prema okolnostima slučaja. da ispunjenje budućih obroka nije od interesa za kupca onda kada je količina bitan element ugovora. isto djelo.Carić dr Slavko. docnja sa isporukom obroka ima značenje potpunog zakašnjenja. st. 2 ZOO. st. ono.dio ugovora. Od budućih obroka kupac može odustati i bez davanja razumnog roka u kome bi prodavac eventualno ponudio “osiguranje”. Za obroke koji još nisu dospjeli. a ne samo na obrok koji nije na vrijeme isporučen. Za svaki od njih kupac može koristiti različita prava. Postupak raskida zavisi od toga da li je rok isporuke obroka i cijele količine nefiksan ili fiksan. ugovor u kome je količina bitan sastojak se raskida u cjelini (član 129. U ovoj situaciji “svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koju je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti odnosno nadoknaditi” (član 132. proizlazi iz njegove stilistike. On mora biti toliki da prodavac koji želi da ugovor održi na snazi ima mogućnost da “dade odgovarajuće osiguranje” (član 129. Količina je bitan element ugovora Kada je količina bitan element ugovora. tj.

153 No. Pošto je garancija za materijalne nedostatke prirodan sastojak ugovora. šteta se mora manifestovati kao skriveni nedostatak. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke je posljedica neizvršenja ili neurednog izvršenja prodavčeve obaveze garancije da stvar nema materijalnih nedostataka. 391 . 228. II . pa se ona kvalifikuje kao objektivna. očito je da štetnu radnju predstavlja samo neuručenje potrebnih papira. “Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavčevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari” (član 486. Pravni režim kojim je to učinjeno je jedinstven. Ako je prodavac znao za nedostatak ili mu on nije mogao ostati nepoznat.ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pošto je prodavac obavezu isporuke izvršio uredno. a ne neizvršenjem ugovora bilo u cjelini. isto djelo. st. st. ona kod koje se prodavac predajom robnih dokumenata lišava prava raspolaganja robom. str. kupčeva prava nastaju bez obzira na njegove eventualne propuste u vezi sa pregledom robe i reklamiranjem. 392. i 485. ako je prodavac prećutao nedostatke koji su mu bili poznati ili ako je takvu klauzulu nametnuo “koristeći se svojim posebnim monopolskim položajem” (član 486. ograničava na štete izazvane ovim propustom. odgovornost za nepoštovanje ove obaveze. Perović dr Slobodan. bilo djelimično. Perović dr Slobodan. Ovo pravilo važi i za jednokratno i za sukcesivno ispunjenje. st. 2). Da bi ova 152 odgovornost postojala. “kupac može u slučaju docnje prodavca u pogledu predaje dokumenata zahtevati samo naknadu štete” (uz. Odgovornost za materijalne nedostatke pokriva obavezu popravljanja šteta nastalih bilo kvalitativnim. No.393. 2). Ovakav uglavak je ništav. 98 . Član 478. faktičke razlike između dvije posmatrane vrste nedostataka mogu i ovdje da dovedu do specifičnih rješenja za pojedine slučajeve. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata zavisi od kvalifikacije isporuke. stoga. Kada predaja dokumenata predstavlja sporednu obavezu prodavca. stanje svijesti prodavca nije potpuno pravno irelevantno. isto djelo. Ova odgovornost se može definisati kao jednostranoobavezni obligacioni odnos u kome kupac ima pravo da od prodavca zahtijeva neku od zakonom predviđenih radnji popravljanja štete izazvane postojanjem materijalnih nedostataka. Krivica prodavca nije uslov za nastanak odgovornosti. str. bilo količinskim nedostacima. 1). 152 153 Član 480. Odgovornost se. a traju i nakon isteka prekluzivnih rokova garancije (član 485 ZOO). ZOO. ipak. Ako je u pitanju dokumentarna isporuka. posljedice docnje iste su kao i kod realne isporuke (uz. ima dispozitivan karakter. st. 228.4. 1).

smatramo da pravo izbora pripada kupcu kao nevinoj strani.Na izgled odgovornosti utiče i pravna kvalifikacija količine. ako bez odgađanja izjavi prodavaocu da ugovor održava na snazi” (član 491 ZOO). U pogledu položaja kupca u odnosima odgovornosti Zakon o obligacionim odnosima ima. u principu ne može odmah optirati za raskid ugovora”. onda pod zakonskim uslovima ima pravo na raskid. dakle. str. nekoliko specifičnih rješenja. 2. st. Bezuspješan protek primjerenog roka i ovdje dovodi do raskida ugovora po sili zakona. preferiranje principa realnog ispunjenja ugovora i uvažavanje potrebe za unifikacijom domaćeg i međunarodnog prava. Pojam i dejstva primjerenog roka isti su. ako ništa nije posebno ugovoreno. položaj kupca je isti kao i u svim drugim slučajevima prestanka posla jednostranom izjavom volje povjerioca. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora Prvo pravo koje kupac ima u slučaju isporuke robe sa materijalnim nedostacima jeste “zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora)” (član 488. dakle. Ovakva ovlaštenja nisu uobičajena. 1. Prava kupca 2. Najprije. a ne samo kao pravni odnos sačinjen od jednog ovlaštenja i jedne obaveze. 154 Dalje. st. “ali ga kupac može održati. Uz zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora kupac mora prodavcu dati i naknadni primjereni rok u kome to mora biti učinjeno (član 490 ZOO). “Pribavilac. Sve ovo pokazuje da je i odgovornost za materijalne nedostatke potrebno posmatrati kao složen sistem prava i obaveza stranaka. u sistemu naknade dominiraju ovlaštenja koja znače naturalnu restituciju. Detaljna rješenja već su iznesena kod izlaganja o odgovornosti za docnju. U teoriji postoji i stav da bi prodavcu trebalo “ostaviti mogućnost da prigovori i dokaže da izbor kupca u pogledu jednog oblika ispunjenja nije u skladu sa dobrim poslovnim 154 Perović dr Slobodan. prilikom raskida. 397. 1. kupac mora da zahtijeva uredno ispunjenje ugovora. uporedno posmatrano. Stilizacija člana 488. kao i kod docnje. Napokon. Ono što je specifičnost Zakona o obligacionim odnosima jeste konstituisanje ove mogućnosti kupca i kao prava i kao uslova za raskid ugovora.1. tačka 1). Potrebno vrijeme određuje sam kupac ili se ono utvrđuje prema okolnostima slučaja. Ako su prema konkretnim faktičkim okolnostima slučaja moguća oba zahtjeva. tačka 3 je takva da su moguća različita tumačenja u pogledu subjekta kome pripada pravo izbora između otklanjanja nedostataka i zamjene stvari. Tri su osnova za ovakvo rješenje: insistiranje na načelu pacta sunt servanda. pa ako ga ne dobije. odnosno kvaliteta kao bitnog ili nebitnog elementa konkretnog posla. 99 . isto djelo. ali nisu ni nepoznata u uporednom pravu.

Ukoliko je predmet prodaje individualiziran. Prvi je da se radi o generičkoj stvari. Ovaj zahtjev ima dvostruku pravnu prirodu. Stoga. Tri su najvažnija faktička momenta koji uslovljavaju kupčevo pravo izbora između popravljanja nedostatka i isporuke nove stvari. Ono je opšte poznato u kontinentalnim sistemima rimske tradicije (actio quanti minoris) i u međunarodnim reglemanima. Iznos za koji se zbog postojanja materijalnog nedostatka cijena snižava izaziva u praksi najviše sporova između kupca i prodavca. isto djelo. Da bi se kriteriji za rješavanje ovog sukoba interesa objektivizirali. Prema prvome se plaća razlika između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom. 100 . u principu. st. nego procentualnim računom. 99. “cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom. kupac zahtjev za sniženjem može istaći bilo odmah po neurednom ispunjenju. Zahtjev za sniženjem cijene Zahtjev za sniženjem cijene je samostalno pravo kupca. Po drugome se iznos 156 Naš sniženja ne dobija operacijom oduzimanja. Bez obzira ko vrši obračun.2. str. ZOO. Kada se koristi u ovom svojstvu. 1 ZOO). bilo onda kada “ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku” (član 489 ZOO). On je. 155 Bez obzira za koje se pravo opredijelio. 220 -227. kupac je ovlašten i na naknadu one štete koja nije pokrivena izabranim vidom naturalne restitucije. to će učiniti sud. isto djelo. zakonodavac usvaja ovaj prvi način. najprije. u vrijeme sklapanja ugovora”. Odluku o sniženju. razmatranim ovlaštenjem mogu da se ostvare i reparatorni efekti. u praksi su razvijena dva osnovna metoda: apsolutni i relativni. potrebno je da nije istekao jednogodišnji prekluzivni rok “računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavaocu”. kupac se mora odlučiti za neku od drugih mogućnosti otklanjanja štete. I treće. sniženje cijene može biti praćeno i naknadom ostale štete. u slučaju spora. str. sredstvo za obezbjeđenje jednakosti davanja kupca i prodavca.običajima ili da mu prouzrokuje veću štetu ili troškove nego da je izabrao drugi oblik ispunjenja (umesto opravke predaja nove stvari i obrnuto)”. Naknadu ostale štete može kupac zahtijevati u skladu sa opštim pravilima obligacionog prava. Pored postizanja ekvivalencije prestacija. Prema članu 498. u kome se pravo na uredno ispunjenje ugovora može zahtijevati (član 500. Zbog toga ga kupac može koristiti i kad nisu ispunjeni uslovi za odgovornost prodavca za materijalne nedostatke. 155 156 Mitrović dr Dobrosav. Ako su oni neotklonjivi. Vidjeti Čović dr Šefik. Drugi se tiče prirode nedostataka. izuzev u slučaju njegove prevare. Kod individualnih predmeta prodaje dolazi u obzir samo otklanjanje nedostataka. Ona se sastoji u uvažavanju ne samo tržišne nego i cijene po kojoj je konkretni posao zaključen. 2. njegova suština se ne mijenja. No. donose stranke. shodno opštim pravilima obligacionog prava. i faktički i pravno je moguće tražiti samo zamjenu generičkih stvari.

koji predstavlja konkretizaciju opšteg pravila o restituciji kod raskida sinalagmatičnih ugovora. st. Prema članu 495. Faktička razlika potiče iz karaktera povrede ugovora. Ako je kupac blagovremeno reklamirao nedostatak. Drugi uslov je specifičan za materijalne nedostatke. Ako se naknadno otkrije drugi nedostatak. Samo u vezi sa njima pravo na raskid ima ekonomskog smisla. Originalnost Zakona o obligacionim odnosima sastoji se u tome što je ovo pravo kupca uslovljeno. održavanja ugovora na snazi i raskida ugovora bez davanja primjerenog roka identična su (član 489 . On se sastoji u zahtjevu da je kupac sposoban da vrati stvari u načelno nepromijenjenom stanju (član 495 ZOO). Naime. Kada se ugovor o prodaji raskine zbog materijalnih nedostataka. ali nije isporučena. Metod obračuna ostaje isti. određivanja. Davanje naknadnog primjerenog roka i njegov bezuspješan protek predstavljaju prvi uslov za raskid ugovora. ZOO. 2. Pravno-tehnička rješenja u pogledu svrhe roka. na opštim pravilima obligacionog prava. zahtjev za sniženjem može istaći prilikom plaćanja ili kao prigovor bez ikakvih vremenskih ograničenja (član 500. Uslovi se tiču bezuspješnog proteka primjerenog roka za uredno. kupac može i tada “raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene” (član 499 ZOO). definisan je uz ograde. kao kod odgovornosti za docnju. U kontinentalnim sistemima se pojavljuje kao direktni nasljednik rimske actio redhibitoria. dejstva.491 ZOO). U anglosaksonskim pravima je vezano za kvalifikaciju nedostatka kao bitne povrede ugovora. realno ispunjenje ugovora i mogućnosti vraćanja stvari u načelno nepromijenjenom stanju. Zahtjev za raskid ugovora Zahtjev za raskid ugovora je treće samostalno pravo kupca u slučaju isporuke robe sa materijalnim nedostacima. Sva tri podinstituta vezana za raskid ugovora veoma su složena.Jednom utvrđeno sniženje ne mora biti definitivno. a ne. kupac može 101 . 2 ZOO). a cijenu nije platio. Razlog za to leži u postojanju brojnih izuzetaka zakonskog karaktera. I to je jedina razlika pravne prirode između primjerenog roka za uredno ispunjenje ugovora u slučaju kada se povreda sastoji u zadocnjenju i onda kada se ona manifestuje kao nesaobrazna isporuka. kupac stiče pravo na popravljanje štete prema pravilima koja su specifična za ugovor o prodaji. Koncipiranje sniženja cijene kao instrumenta za ostvarivanje jednakosti davanja stranaka uticalo je i na rokove za ostvarivanje prava. Naknadni primjereni rok za uredno izvršenje ugovora otklanjanjem materijalnih nedostataka zasnovan je na pravilima koja važe za ugovor o prodaji.3. trajanja. Uslov. dužina primjerenog roka određivaće se prema mogućnosti prodavca da robu pripremljenu za isporuku dovede u stanje saobrazno ugovoru. Pri tome će se voditi računa o činjenici da su neki od njih već izloženi prilikom razmatranja odgovornosti prodavca za docnju sa isporukom. Zato ćemo ih ispitati posebno. Dobijeni rezultat ne mora biti identičan onome koji postoji kada je roba bez nedostataka već pripremljena za isporuku.

zbog redovne upotrebe stvari prije otkrivanja nedostatka i zbog toga što su “oštećenja ili izmjena bez značaja”. položaj kupca zavisi od toga da li su količine i/ili kvalitet nebitni ili bitni elementi ugovora. 210 . do sada. ili naknadu apstraktne štete i ostale konkretne štete ili kupovinu radi pokrića i naknadu ostale štete. budući da je on nevina strana. pregleda stvari. kupac ima pravo na naknadu štete zbog raskida. posebno reguliše slučaj predaje veće količine od ugovorene. Izložićemo najvažnije slučajeve. zahtijevao je proširenje i dopunu osnovne šeme. 102 . niti da se pozove na neki od navedenih izuzetaka.211. str. prirodu predmeta ugovora i pogođene interese kupca. kupac može zahtijevati: naknadu proste štete i izgubljene dobiti. U prvom slučaju. 205 . kupac mora da u razumnom roku izjavi da višak 157 Vidjeti uporedni pregled kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Obim vršenja prava na popravljanje štete Tri. Ako ne želi da primi veću količinu.4. izložena prava kupca predstavljaju osnovu sistema odgovornosti prodavca za isporuku robe sa materijalnim nedostacima.206. Pravila o restituciji i popravljanju štete tada se primjenjuju na cijeli predmet posla. I naknada štete zbog raskida se ograničava jedino na dio ugovora koji je prestao da postoji. Niz okolnosti vezanih za osobine nedostataka. kupac je ovlašten da ugovor raskine u cjelini.. ograničiti samo na dio koji ima nedostatke. U drugom slučaju. ukoliko je do toga došlo zbog: “nedostatka koji opravdava raskid ugovora”. Režim ovih reparatornih zahtjeva izložen je kod odgovornosti prodavca za raskid ugovora zbog docnje sa isporukom Zato se na njemu nećemo više zadržavati. 2. pravo ga ne ostavlja bez zaštite. tj. već po načinu svoje primjene. za neisporučenu količinu ili za dio robe koji ima kvalitativnih mana (član 492 ZOO). Kupac koji ne može ni da vrati stvar u načelno nepromijenjenom stanju. kupac može raskinuti ugovor samo djelimično. Zakon o obligacionim odnosima u članu 493. štetnog događaja za koji ne odgovaraju ni kupac ni njegovi radnici. Shodno članovima 523 . budući da će se ona. 157 uz napomenu da oni imaju svoje pandane i u uporednom pravu. No. ili ako samo dio robe ima materijalne nedostatke.raskinuti ugovor i kad je stvar djelimično ili potpuno propala. odnosno ako je oštećena.:”. nije ovlašten da raskine ugovor. Bude li ugovor o prodaji raskinut. Interesantna su zbog toga što pokazuju uticaj faktičkih razlika između količine i kvaliteta na jedinstvenu pravnu kategoriju materijalnih nedostataka i što predstavljaju izvjesno odstupanje od rješenja opšte uzanse 133.526 ZOO. Rješenja se odnose samo na ugovore o prodaji poslovnog prava. Ostala ovlaštenja kupca nisu izričito spomenuta u Zakonu o obligacionim odnosima. Ako je predana manja količina od ugovorene. kupac “zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka” (član 496 ZOO). prema specifičnim pravilima koja važe za sve slučajeve odgovornosti dužnika čijom je krivicom ugovor prestao da postoji.

isto djelo. po onoj koja je sporazumom izričito ili prećutno predviđena za cijelu ugovorenu količinu. ukoliko su to stranke izričito ugovorile ili ako se na mjerodavnom tržištu formirao poslovni običaj o primjeni neukinutih pravila Opštih uzansi. Zbog toga će se na ovu situaciju primjeniti pravila uzanse 157. U ovoj situaciji kupac ima i dvije vrste prava.. st. Koje radnje i na koji način kupac mora da obavi. ali ne i kao specijalista za čuvanje robe. 3).. U suprotnom. i u tu svrhu poduzeti potrebne mjere” (član 520. Ako razdvajanje stvari nije štetno. Činjenica da je prodavac djelimično raskinuo ugovor. Ako kupac ne primi višak. ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima. smatraće se da je primio cijelu isporučenu količinu i da to što je primio mora da plati. Pošto je u pitanju štetna radnja prodavca. Plaćanje se vrši “po istoj cijeni”. Kupac najprije mora da čuva primljene stvari (član 520. Drugo pravo se tiče mogućnosti 158 Mitrović dr Dobrosav. Ako stvari čine cjelinu. Dužnosti kupca su najsloženije kada zahtijeva uredno ispunjenje ugovora. 3. One zavise od toga za koje se od tri zakonske mogućnosti popravljanja štete kupac opredijelio. “prodavac sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari” (član 494). zakonodavac kupcu daje pravo i na naknadu ovako prouzrokovanih šteta prema opštim pravilima obligacionog prava (član 488 ZOO). tj. Obaveze kupca Izbor i vršenje pojedinih prava kupca značajno utiču ne samo na položaj prodavca nego i na stanje robnog prometa. kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu oštećenih stvari. faktičko je pitanje. Stvar sa nedostatkom može prouzrokovati štetu i drugim dobrima kupca. Interesantno je da zakon ne predviđa rješenje za slučaj isporuke boljeg kvaliteta. Pri tome on mora postupati kao prosječan privrednik. One se kreću u dva pravca. ne utiče na obim kupčevih prava na popravljanje štete. Prvo se odnosi na “naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari” (član 520. zbog izbora koji je napravio kupac. 158 Ako je jedinim ugovorom za jednu cijenu prodano više stvari. 108. str.odbija. Pošto se u slučaju izdvajanja nekih stvari iz cjeline može umanjiti vrijednost ostalih. Zbog toga su za kupčeva ovlaštenja vezane i neke obaveze. bilo samo djelimični raskid. st. 103 . ako one ne čine cjelinu. a samo neke od njih imaju nedostatke. On to mora učiniti “s pažnjom dobrog privrednika . položaj stranaka zavisi od toga da li te stvari čine ili ne čine jednu cjelinu. st. tj. kupac je ovlašten da traži: bilo raskid čitavog ugovora i naknadu štete u istom obimu. 1). Iz zakonske stilizacije je očito da su u ovu obavezu uključene i pasivne i aktivne radnje staranja o primljenoj stvari koja ostaje u vlasništvu prodavca. 2 ZOO). odnosno stvari sa materijalnim nedostacima.

335) takva da razlike sa ranijim sistemom stvarno ne postoje. Polaganje se vrši “kod stvarno nadležnog suda u mjestu ispunjenja”.oslobađanja obaveze čuvanja stvari. dugovanu stvar položiti kod suda.522) i polaganju i prodaji dugovane stvari (član 327 . On. te “bez odgađanja i na najpogodniji način”. dužan je odmah platiti ono što on smatra da je cijena stvari sa nedostatkom. član 329 ZOO). kupac može zahtijevati od suda da odredi lice koje će čuvati prodavčeve stvari (sekvestar). Za poslovnopravne prodaje je značajno da se predaja stvari javnom skladištu izjednačuje sa sudskim depozitom (član 329. kupac će određeni iznos deponovati kod suda. kupac može. tj. U prvom slučaju će se primijeniti opšta pravila obligacionog prava. umjesto polaganja. One su uređene posebnim odjeljkom ugovora o prodaji. Kada kupac izabere srazmjerno sniženje cijene. njegove obaveze. 158. će zavisiti od izabranog prava. ali su rješenja u pogledu čuvanja stvari za račun saugovarača (član 520 . ako razlozi ekonomičnosti ili priroda stvari ne zahtijevaju da se ono izvrši u mjestu u kome se stvar nalazi (član 328). Pored toga. Zakon o obligacionim odnosima ga ne koristi. Ako prodavac to odbija da primi. st. Alternativno određeni sud ne smije odbiti prijem stvari u sudski depozit. ako su ispunjeni uslovi iz člana 333. Napokon. ZOO. 2 ZOO). ZOO. Prodaju može izvršiti putem suda (javna prodaja). Druga obaveza kupca jeste stavljanje stvari na raspolaganje prodavcu. 104 . “iz slobodne ruke”. Ako se stvar ne može čuvati kod suda i kad nema javnog skladišta u mjestu čuvanja. Prema članu 522. stavljanje na raspolaganje podrazumijeva još neke radnje kupca. a to znači da mu mora predati bilo sudske. Ono je složeno. takođe. U tom kontekstu već su izložene. najprije. shodno opštim pravilima. pa ćemo ga posebno razmotriti. Zato se na njima nećemo ovdje zadržavati. Pored obaveze čuvanja ili davanja robe na čuvanje. neposredno i na uobičajen trgovački način. U procesu popravljanja štete. Ovaj termin je ustanovljen i razrađen opštom uzansom 158. stvar prodati na teret i rizik prodavca. A to znači da će restitucija primljenih stvari u naturi ili u novcu biti osnovna obaveza kupca. a odvojeno za odnose koji nastaju u fazi popravljanja šteta izazvanih raskidom. bilo komercijalne dokumente koji ga ovlašćuju na sticanje posjeda na stvarima koje su predmet prodaje. Od tog trenutka kupac se oslobađa posljedica dužničke docnje sa plaćanjem za deponovani iznos cijene. Obaveze kupca koji se opredijelio za raskid ugovora moraju se posmatrati odvojeno za sam raskid. kupac mora staviti prodavca u situaciju da faktički raspolaže robom. dati na čuvanje nekom trećem ili prodati za račun druge strane. mora obavijestiti prodavca da je robu stavio na raspolaganje (uz. ako je roba pokvarljiva ili u kvaru (član 333 ZOO). kupac može.

ZOO ne spominje pravo kupca na naknadu ostalih šteta. Ova činjenica i priroda pravnih mana dozvoljavaju da se zadržimo samo na sistemu prava kupca u ovom slučaju. No. osim u onom u kome je kupac tražio pomoć u parnici (član 515 ZOO). ono mu pripada na osnovu opštih pravila. priroda svojstva za koje se garantuje i specifičnost povreda. No. o “razumnom roku”.ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Mogućnost da se putem suda zahtijeva uredno ispunjenje sa povezanim pravima zastarijeva za “godinu dana od saznanja za postojanje prava trećeg”. Ova rješenja važe i u ostalim slučajevima. Njegova dužina zavisi prvenstveno od suštine zahtjeva. 2. S obzirom na stilizaciju člana 509. dovele su kod odgovornosti za pravne nedostatke do nekih rješenja koja se ne sreću u slučaju popravljanja šteta izazvanih materijalnim nedostacima. Ovih faktičkih mjerila mora se pridržavati i kupac kada u svom zahtjevu precizira trajanje primjerenog roka. Uredno ispunjenje se može zahtijevati na dva načina: oslobađanjem stvari “od prava ili pretenzije trećeg” ili isporukom druge stvari određene po rodu “bez pravnog nedostatka” (član 509 ZOO). koje je pretrpio zbog pojave nedostatka. Član 509. kupcu. 105 . jasno je da je vršenje ovog prava istovremeno i uslov za korišćenje drugih mogućnosti koje je zakonodavac predvidio za ovaj slučaj. najprije. Rok je subjektivan i prekluzivan. način oslobađanja stvari “od prava ili pretenzije trećeg” određuje prodavac. ZOO i na rješenja člana 510. stoji na raspolaganju zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora. pripada kupcu. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke Odgovornost za pravne nedostatke rezultat je neizvršenja prodavčeve obaveze garancije da preneseno pravo nema nedostataka. a potom i od okolnosti posla.III . Za izvršenje izabrane opcije kupac mora prodavcu ostaviti “razuman rok”. najčešće se može utvrditi tek po isteku naknadnog razumnog roka za otklanjanje mane. U našem pravu je odgovornost prodavca za pravne nedostatke postavljena analogno njegovoj odgovornosti za materijalne nedostatke. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora Kada se pravni nedostatak pojavi. Pravo izbora. Koliki će biti zahtjev po ovom osnovu.1. Po svojim obilježjima ona je identična odgovornosti za materijalne nedostatke: objektivna je i dispozitivna. smatramo. No. Prava kupca 2. ako se opredijelio za prvu varijantu.

U ovom slučaju. Iz stilizacije člana 511. st. Najprije. 106 . zahtjev 159 Perović dr Slobodan. Ono se može zahtijevati tek ako prodavac u razumnom roku ne otkloni nedostatak na traženi način. ovo pravo nije samostalno. tada kupac nema pravo na naknadu štete budući da je ona nastala uz njegov pristanak. prema izričitoj odredbi zakona. Kupac je dužan da. No.4. 1 ZOO). 2. Pored toga. st. potrebno je da uznemiravanje ima karakter tužbe (sudska evikcija). po tom osnovu. 386. kupac ima pravo i na naknadu ostale pretrpljene štete (član 510. pa usljed toga kupčevo pravo bude umanjeno ili ograničeno (član 510. preko prihvatanja svojstva umješača do potpunog preuzimanja spora. Izjavom kupca ugovor se raskida onda kada se “njegova svrha ne može ostvariti” zbog toga što prodavac u naknadnom razumnom roku nije udovoljio zahtjevu za urednim ispunjenjem (član 510. isto djelo. 3 ZOO). Pomoć u parnici Zahtjev za pomoć u parnici je pravo kupca koje postoji jedino kod odgovornosti za pravne nedostatke. Ugovor o prodaji prestaje da postoji “po samom zakonu” onda kada. On treba da upotrijebi sva sredstva kojima raspolaže da bi tuženi zahtjev bio odbijen. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene Pravo kupca da zahtijeva srazmjerno sniženje cijene je. st. Raskid ugovora Raskid ugovora zbog pravnih nedostataka može da se desi po naređenju. primila. 2 ZOO). djelimične evikcije.2. cijenu koju je primio “bez obzira 159 U slučaju na visinu vrednosti predate stvari koju ona ima u momentu evikcije”. kupac mora vratiti onaj dio stvari koji je ostao u njegovom posjedu. kupac ima pravo na naknadu štete prema posebnim pravilima koja važe za ugovor o prodaji (član 523 . podvrgnuto nekim specifičnim rješenjima.2. odnosno ograničeno uslijed nedostataka.526 ZOO). zbog propusta kupca da otkloni pravne nedostatke u ostavljenom razumnom roku. 1). zakonu i po volji kupca. st. ZOO proizlazi da je kupac ovlašten da zatraži bilo koju vrstu pomoći u sporu sa trećim licem: od obezbjeđivanja dokaza. u odnosu na isto ovlaštenje kod materijalnih nedostataka. 2. Da bi se on mogao postaviti. Prodavac je dužan da vrati vrijednost.3. Preciziranje zahtjeva kupca ne znači da je prodavac stavljen u pasivnu poziciju. Oduzimanje stvari nije uslov za vršenje ovoga prava. sa stanovišta uspjeha u sporu. str. Kada ugovor bude raskinut svaka strana vraća ono što je. stvar bude kupcu oduzeta (član 510. Pravo na srazmjerno sniženje cijene pripada kupcu i onda kada je u času sklapanja ugovora znao da stvar može biti oduzeta ili pravo smanjeno. tj.

Korištenje ovog prava kupca utiče i na dužinu prekluzivnog roka u kome se pravo na naknadu može ostvariti. ni drugi dokazi nisu isključeni. član 512. Kupac koji je izgubio parnicu može se prodavcu i bez obavještavanja obratiti sa zahtjevom za popravljanje štete. vođenje sudskog spora je besmisleno i štetno. varant. kako za kupca. 2. ZOO dozvoljava kupcu da i bez obavještavanja prodavca prizna ovakvo pravo. No. No. 107 .postavi blagovremeno. Ukoliko se to priznanje manifestuje kao plaćanje određene svote novca “prodavac se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćenu svotu i pretrpljenu štetu” (član 512. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica Kada je pravo trećeg lica očito osnovano. Pravo kupca se u ovom slučaju gasi “tek istekom šest mjeseci nakon pravomoćno okončanog spora” (član 515. st. Da bi se u izloženim uslovima na najekonomičniji način spriječila vansudska evikcija. prodavac koji tada dokaže da je “raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe” ima pravo da odbije i zahtjev za popravljanjem štete. 2). Mehanizam ostvarivanja ovog prava je specifičan.5. Neblagovremeno postavljeni zahtjevi imaju isto dejstvo kao da nisu ni postavljeni. U poslovnom pravu će se smatrati da je pravo nesumnjivo onda kada je potkrijepljeno urednim robnim dokumentima (skladišni list. Ovaj rok je objektivan. 2). st. tako i za prodavca. prenosivi tovarni list i slično).

108 .

st. 2. Njen pravni režim utvrđen je opštom uzansom 229. bilo prećutno nesumnjivo ugovoreno. Način održavanja ugovora na snazi i vid popravljanja štete zavise od izbora prodavca.GLAVA ŠESTA ODGOVORNOST KUPCA I . Nepoštivanje ovih odredbi predstavlja docnju sa dostavom ambalaže. kao i u situacijama u kojima na to upućuje poslovni običaj. Sadržaj odnosa odgovornosti određen je dijelom Opštim uzansama. dostavljanje odgovarajuće ambalaže prodavcu je. koliko je prema okolnostima potrebno da bi prodavac mogao izvršiti na vreme pakovanje i isporuku robe” (uz. O tome kupac mora biti obaviješten (član 329.zbog raskida ugovora o prodaji.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE 1. hronološki posmatrano. a dijelom opštim i posebnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima o popravljanju štete. U prvom slučaju ima i pravo na naknadu štete za neuredno izvršenje ugovora. Ako rok za ovu radnju nije predviđen sporazumom stranaka. Prestanak ugovora voljom jedne stranke . 229. Odgovornost kupca za docnju sa slanjem ambalaže postoji ako su pored neblagovremenog slanja ispunjene i druge pretpostavke za nastanak odgovornosti. Bude li to slučaj. Pojam docnje kupca sa slanjem ambalaže i odgovornost kupca za nju Slanje ambalaže je kupčeva obaveza samo ako je to bilo izričito. a u drugom . uključujući tu i krivicu. a ne Zakonom o obligacionim odnosima. Opšte uzanse će se primijeniti onda kada su to stranke izričito ili prećutno ugovorile. smatra se da je ambalaža blagovremeno dostavljena “ako je stigla prodavcu toliko vremena pre isteka roka za isporuku. Pošto je u pitanju ugovor u privredi. Održavanje ugovora na snazi prodavac može ostvariti na nekoliko načina. ovaj čin ima svojstvo polaganja kod suda. prodavac može o trošku kupca dati svoju 109 .prodavca moguć je tek po bezuspješnom proteku naknadnog roka za uredno ispunjenje. 2 ZOO). st. 4). On se manifestuje kao sistem prava prodavca u ovom slučaju. Prava prodavca Prodavcu stoje na raspolaganju dvije osnovne mogućnosti: održavanje ugovora na snazi ili njegov raskid. Ukoliko konkretne okolnosti dozvoljavaju. prva obaveza kupca. Kupac pada u docnju kada ambalažu ne dostavi u ugovoreno vrijeme. Odnos između realnog izvršenja ugovora i njegovog raskida isti je kao i u ostalim slučajevima odgovornosti dužnika iz ugovora o prodaji. Drugo. prodavac najprije može izvršiti isporuku predajom robe na teret i rizik kupca u javno skladište.

Pojam i pretpostavke odgovornosti za docnju sa prijemom isporuke su isti kao i kod drugih slučajeva neurednog ispunjenja nenovčanih obaveza.ambalažu ili zakupiti ambalažu i izvršiti ugovor onako kako je predviđeno. 110 . Ovo se ogleda naročito kod načina vršenja pojedinih ovlaštenja prodavca. Posljednjim instrumentom će se koristiti samo ako cijena robe pada. Njegova dužina je faktičko pitanje. A to znači da prodavac može zahtijevati naknadu konkretne štete. pa i odgovornosti za docnju sa njom nije do kraja jasna. a ne o dužničkoj docnji. šuti. prodavac može kupcu dati i naknadan primjeren rok za dostavu ambalaže. I drugo. U tom slučaju pripada mu i pravo na produženje roka isporuke “koliko je prema okolnostima potrebno za pribavljanje ambalaže” (uz. vršenje pojedinih prava prodavca vezano je za komplikovane komercijalne ili sudske procedure. Napokon. ZOO. st. U svim ovim situacijama prodavcu pripada i naknada proste štete i izgubljenog dobitka. 2). poslovni karakter ove obaveze i pravna tradicija dovode do rješenja koja su bliska srednjoevropskim pravima. Prvo. u ovom slučaju. Prodavac može raskinuti ugovor ako mu kupac ni u naknadnom primjerenom roku ne dostavi dugovanu ambalažu. mora definisati kao neizvršenje svih ili pojedinih radnji preuzimanja uredno ponuđene isporuke u vrijeme određeno ugovorom. No. pojedinih prava prodavca. poslovnim običajima ili redovnim tokom stvari. Taj tok utvrđuje se prvenstveno ugovornim režimom i faktičkim okolnostima izvršenja konkretne isporuke. germanskim posebno. dva momenta komplikuju ovo jednostavno rješenje. 160 Vidjeti član 327. popravljanje apstraktne štete i naknadu ostale štete. No. Bosanskohercegovačko pravo prijem isporuke izričito određuje kao obavezu kupca. Tada ima pravo na popravljanje štete shodno posebnim pravilima o posljedicama raskida prodaje. 1. Zato je moguće odgovornost i u ovom slučaju izložiti kao sistem prava prodavca. st. II . One svakom od učesnika nameću složen sistem obaveza. pravna priroda obaveze prijema. te izvršenje prodaje radi pokrića. po isteku dodatnog perioda. Zbog toga se i docnja. Otuda su posljedice docnje u principu iste kao i u drugim slučajevima dužničke odgovornosti po ovom osnovu. Da bi do raskida došlo. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju Prijem isporuke je veoma složena obaveza kupca.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE 1. 229. dovoljno je da prodavac. U tom domenu pravila o prodaji upućuju na rješenja o 160 Razmotrićemo naš sistem polazeći od povjerilačkoj.

prodavac može tražiti da sud odredi lice koje će o trošku i za račun kupca primiti stvar na čuvanje (član 329. st. Iako nije u zakonu izričito rečeno. prodavac mora obavijestiti kupca (član 329.2. bilo po ocjeni suda. U prvoj varijanti. Razumije se da je sud dužan prihvatiti depozit. 150 . Napokon. O prispjelom depozitu sud obavještava kupca. isto djelo. stoji na raspolaganju. Analogna primjena člana 328. 111 . Prodavac može izabrati i neki drugi stvarno nadležni sud. Za obje situacije su predviđeni posebni zakonski uslovi i postupci (član 522). prodavac je ovlašten da izabere skladište u drugom mjestu. Prodavac se najprije oslobađa svoje obaveze isporuke. u drugoj . O izvršenom polaganju prodavac mora obavijestiti kupca. Ovakav postupak “ima učinak polaganja kod suda” (član 329. O izvršenom polaganju. nije u zakonu izričito rečeno. ali tada kupcu duguje naknadu štete izazvane promjenom suda (član 328). predaja se vrši javnom skladištu u mjestu isporuke. bilo po ocjeni prodavca. 1 ZOO). ili po svojoj sopstvenoj odluci.152. 3. Ukoliko odgovarajuće javno skladište ne postoji.ne. Troškovi polaganja prelaze na kupca u onoj mjeri u kojoj su viši od troškova isporuke koje je trebalo da snosi prodavac (član 332 ZOO). na osnovu člana 522. 3). 161 Te svoje obaveze prodavac ima pravo da se oslobodi predajom robe na čuvanje ili prodajom. 2. Za predaju na čuvanje važe pravila o polaganju stvari kod suda (član 327 . ZOO). st. prodavac može izvršiti deponovanje stvari kod suda. Polaganje se vrši kod stvarno nadležnog suda u mjestu ispunjenja. ZOO. 162 Dejstvo polaganja identično je posljedicama uredne isporuke. Ako predmet isporuke nije podoban za sudski depozit. 1. 2 ZOO). Predaja na čuvanje u privrednim prodajama vrši se najprije i najčešće uskladištenjem robe u javnom skladištu. ako je stvar podobna da bude čuvana kod suda. dužnost stavljanja dokumenata u posjed kupca postoji. rizik i svojina prelaze na kupca.332 ZOO). ono prestaje (purgatio morae). st. Ne bude li to moguće. Mislimo da odgovor zavisi prvenstveno od toga da li je kupac platio ili nije platio cijenu. Posljedice polaganja u sva tri slučaja su identične. Predaja robe na čuvanje Padom kupca u docnju sa prijemom isporuke prodavac postaje obavezan da robu čuva pažnjom dobrog privrednika na rizik i trošak kupca (član 520. st. ZOO. rizik i svojina prelaze na kupca (član 331 ZOO). ali tada duguje kupcu štetu koju je on pretrpio zbog promjene mjesta uskladištenja. Pod nazivom “prodaja umjesto 161 162 Vidjeti Mitrović dr Dobrosav. st. Prodaja robe Prodaja robe umjesto predaje na čuvanje je druga mogućnost koja prodavcu. Ako je bio u zakašnjenju. Da li mu mora prenijeti dokumente koji omogućavaju podizanje robe ili raspolaganje njome.

ako ne vodi ugrožavanju predmeta prodaje. st. prodavac može zahtijevati od suda da se organizuje javna prodaja. Napokon. Može se. Razlog za ovu prodaju jeste neplaćanje troškova čuvanja u razumnom roku (član 335). O namjeravanoj prodaji i o njenim rezultatima prodavac mora obavijestiti kupca. Bez ikakvih uslova prodavac mora obavijestiti kupca o postignutoj cijeni i mjestu deponovanja eventualnog ostatka potraživanja. izvršiti na nekoliko načina. Potrebno je da sud i odobri prodaju i odredi način na koji će ona biti obavljena. Ona se može vršiti: ako stvar ima tekuću cijenu. Prvi način je javna prodaja (član 333. Od dobijenog iznosa odbijaju se troškovi prodaje i troškovi čuvanja. Od dobijenog iznosa se najprije odbijaju troškovi prodaje. mjestu i vremenu održavanja javne prodaje. ZOO. No. ZOO. st. tako “da može brzo propasti ili se pokvariti” (član 333. 3 ZOO). sud prodaju vrši javnim nadmetanjem. Sud je i subjekt koji vrši javnu prodaju. st. Eventualni ostatak se deponuje kod suda u korist prvobitnog kupca. Način prodaje zavisi prvenstveno od poslovnih običaja. zavisno od uslova. Nakon javnog obavještenja o predmetu. Odluku o javnoj prodaji donosi sud. 112 . zatim prioritetna založna prava. Na ovaj način se štite opravdani interesi kupca u docnji. prodavac mora da vodi računa o interesima kupca u docnji čiju robu prodaje. a zatim prodavčeva potraživanja. 4 ZOO). Pošto sud odobrava prodaju. 1 ZOO). o rezultatima i deponovanju ostatka iznosa prodavac mora obavijestiti prvobitnog kupca u docnji. O namjeravanoj prodaji iz slobodne ruke kupac u docnji mora biti obaviješten “kad god je to moguće” (član 333. potom cijena koju je sa prvobitnim kupcem ugovorio prodavac. ali u interesu kupca prodavac može zahtijevati da to bude učinjeno u nekom drugom mjestu. Ako je stvar nepodesna za čuvanje ili ako je njena vrijednost nesrazmjerno mala u odnosu na troškove čuvanja. a dopunjena pravilima o “prodaji radi pokrića troškova čuvanja” iz člana 335.polaganja stvari” uređena je članom 333. te o mjestu i vremenu u kojima se stvar može pregledati. Ona se može primijeniti kad je stvar pokvarljiva ili se nalazi u kvaru. Ona treba da bude upriličena u mjestu određenom za isporuku. ili ako je njena vrijednost nesrazmjerno mala u odnosu na troškove javne prodaje. Kupac je onaj ko je ponudio najviši iznos. on i obavještava kupca o njoj. Treći modalitet “prodaje umjesto polaganja stvari” je prodaja “na najpogodniji način”. U svakom slučaju. Način prodaje određuje sam prodavac rukovodeći se isključivo potrebom predupređivanja ili smanjivanja štete. Obavještavanje kupca o namjeravanoj prodaji je potrebno. početnoj cijeni. prodaji može pristupiti i lice koje čuva stvar za kupca u docnji. Ostatak se deponuje kod suda u korist kupca čija je roba izložena javnoj prodaji. Ovaj postupak prodavac ne može provesti sam. a ostatak se deponuje kod suda na ime kupca. Drugi način jeste prodaja “iz slobodne ruke”. Od dobijenog iznosa se najprije odbijaju troškovi javne prodaje. Subjekat ove prodaje je sam prodavac.

A to znači da će prodavac moći da bira između: popravljanja konkretne štete. Zbog toga se prava prodavca u ovom slučaju ravnaju prema opštim pravilima član 124-132 ZOO o ovom pitanju. imale posebno rješenje za slučaj docnje sa plaćanjem. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju Docnja sa plaćanjem cijene postoji onda kada kupac svoju obavezu isplate ne izvrši na vrijeme. st.526 ZOO). Mitrović dr Dobrosav. Ona se tiču prvenstveno zatezne kamate i prava prodavca na raskid ugovora zbog docnje kupca sa plaćanjem cijene. Posljedice raskida zbog “osnovane sumnje” u kupčevu sposobnost plaćanja nisu posebno regulisane. Prodavac tada nije mogao raskinuti ugovor. Neblagovremenost isplate cijeni se prema uslovima konkretnog ugovora i odredbama dispozitivnih izvora koje stranke svojim sporazumom nisu stavile van snage. naknade apstraktne štete i drugih šteta i prodaje radi pokrića. Treba prihvatiti tumačenje teorije 164 po kome: odbijanje prijema uredno ponuđene isporuke konstituiše osnovanu sumnju u sposobnost kupca da plati cijenu. prodavčevo pravo na raskid ugovora. Raskid ugovora Iako je prijem isporuke obaveza kupca. isto djelo. III .4. i 324. Odgovornost za docnju sa plaćanjem je objektivna. Zato će se primijeniti pravila koja i inače važe za naknadu štete u slučaju raskida prodaje (član 523 . obaveza popravljanja štete podvrgnuta je i nekim specifičnim pravilima. ni u posebnom dijelu nema posebnih pravila o raskidu ugovora zbog dužničke docnje (kupca) sa plaćanjem cijene. Posljednje dvije varijante mu mogu koristiti samo ako je cijena robe pala u periodu između zaključenja ugovora i izvršavanja prava po osnovu raskida. ZOO prodavac može odustati od ugovora “ako ima osnovanog razloga da posumnja da kupac neće isplatiti cijenu”. 2. Pored toga. Razlozi vezani za važenje Opštih uzansi. Upravo zbog toga smo skloni ovu mogućnost raskida ugovora tumačiti kao proširenje opštih pravila o raskidu ugovora u slučaju docnje dužnika. str. ako se roba već nalazila u posjedu kupca. 149. Opšte uzanse su u uzansi 213. 113 . ZOO. Ugovor se raskida izjavom prodavca. a ne kao njihovu derogaciju. istovremeno ili naknadno. u slučaju docnje kupca sa prijemom nije riješeno u skladu sa opštim pravilima o dužničkoj docnji. Docnja može postojati bez obzira na to da li je u odnosu na isporuku plaćanje predviđeno kao prethodno.DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE 1. Zakon o obligacionim odnosima ni u opštem. Zakon ne zahtjeva da joj prethodi davanje naknadnog primjerenog roka razumne dužine. 163 Prema članu 519. dejstva ugovora i njegovog raskida i specifičnosti prodaje 163 164 Vidjeti član 125.

na vrijeme. Ako njegova dužina nije određena u izjavi prodavca. list SFRJ 57/89) je novelirao član 277. Odgovornost kupca za neizvršenje novčanih obaveza je do iznosa zatezne kamate objektivna. n. ZZK. Plaća se prema stopi koju utvrđuje Vlada 167 Do godine dana zadocnjenja sa plaćanjem.132). odgovornost kupca je subjektivna. Zato ćemo njihovu sistematiku uzeti za osnov ispitivanja posljedica docnje dužnika sa plaćanjem kupovne cijene. ona spada u konkretne štete. st. ZZK. 165 166 167 Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. 168 Član 2. FBiH 18/96 (dalje ZKK) Član 1. Za plaćanje cijene prodavac kupcu najprije mora dati naknadan. njen obračun se vrši FBiH. On je složen. U ovom dijelu. Uz isplatu cijene. pa ćemo ga ispitati prema pojedinim elementima. onda kada iz kupčevog ponašanja proizlazi da neće izvršiti svoju obavezu (član 127) i kada je “očito” da on to ne može izvršiti (član 128). Stoga odgovornost kupca za njihovo naknađivanje ravna se po opštim pravilima. Iz ovoga se može izvući zaključak o njenoj pravnoj prirodi. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke Položaj prodavca koji kupcu u docnji sa plaćanjem nije isporučio stvar isti je kao položaj bilo kog povjerioca u slučaju dužničke docnje sa izvršenjem novčanih obaveza. Budući da se ta šteta dokazuje. zatezna kamata ima i osobinu naknade apstraktne štete. 168 Ako je ovako utvrđena stopa zatezne kamate niža od stope ugovorne kamate. zahtijevaju da se o stavu Opštih uzansi i dalje vodi računa. Primjeren rok se ne mora dati kod fiksnih poslova (član 125 ZOO). On može zahtijevati i naknadu one štete koja prevazilazi iznos zateznih kamata. 2. utvrđivaće se prema okolnostima slučaja. Na izloženoj pravnoj prirodi zatezne kamate počiva još jedno pravo prodavca. Budući da se šteta ne dokazuje. 2 ZOO). Zatezna kamata je naknada štete za koju se pretpostavlja da ju je prodavac pretrpio zato što dugovanu svotu nije. Zasniva se na krivici. ovdje se primjenjuju i odredbe o zateznoj kamati (član 277 279) 165 i naknadi štete zbog raskida prodaje (član 523 . primijeniće se ugovorna kamata (član 277. 166 Prvi zahtjev koji prodavcu stoji na raspolaganju jeste izvršenje ugovora. Stopa zatezne kamate je određena zakonom. st.526). Krivica kupca za docnju nije uslov za nastanak prodavčevog prava na iznos zatezne kamate. ZOO. Sl. imao na raspolaganju. Zatezna kamata se plaća bez obzira na to da li je prodavac štetu pretrpio (član 278. Kao izvor prava služi i Zakon o visini stope zatezne kamate. Pored opštih pravila Zakona o obligacionim odnosima o raskidu ugovora (član 124 . primjeren rok. mjesečno primjenom konformne metode.privrednog prava. prodavcu pripada i zatezna kamata (član 277 ZOO). 114 . dakle. Pri tome treba imati u vidu relativnu jednostavnost izvršavanja novčanih obaveza. 1 ZOO).

526 ZOO). 213. Ako je kupac bio “odgovoran” (uz. 1. ZOO je restitucija primljenog. A to znači da prodavac ima pravo na naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti. ili pravo na prodaju radi pokrića. tj. U ove dvije situacije. i ovdje je bezuspješan protek naknadnog primjerenog roka za plaćanje cijene (član 126. Njome je u ovoj situaciji prodavcu uskraćena mogućnost da ugovor raskine. može važiti na osnovu pravnog principa da se obligacija može zasnovati samo povodom moguće radnje. 3. kriv. prodavac nema pravne mogućnosti da raskine ugovor. Prvi je nastanak svojine kod savjesnog lica kome je kupac dalje prodao stvar. 3 ZOO). 213. Ni pozivanje na novčanu restituciju ovdje ne daje nikakav efekat. On može tražiti “isplatu kupovne cene i kamatu zbog zadocnjenja”. U kom smislu? Posljedica raskida ugovora shodno članu 132. Raskid ugovora za prodavca ima smisla samo ako može isporučenu stvar dobiti natrag. Drugi je prerada stvari od strane samog kupca. Važe li ova pravila i danas? Odgovor zavisi od mogućnosti primjene Opštih uzansi i od faktičkog stanja predmeta prodaje i vlasništva u konkretnom slučaju. dugovao je i naknadu ostale štete. st.Drugi generalni zahtjev koji prodavac ima jeste raskid ugovora. Rezultati koji bi se njome postigli mogu se jednostavnije ostvariti tužbom za isplatu cijene. Odricanje prava prodavcu da raskine ugovor zbog docnje kupca sa plaćanjem suprotno je već razmotrenim dispozitivnim normama Zakona o obligacionim odnosima. Stoga smatramo da je pravilo iz uz. st. dakle. Ako primjena Opštih uzansi nije izričito ugovorena. budući da takav postupak nameće nemoguće obaveze kupcu. Uslov za sticanje prava na raskid. 1. moguće primijeniti samo “ako su stranke izričito ugovorile primjenu uzanse” (član 1107. I on je složen. 2). Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke Zakon o obligacionim odnosima nema posebnih pravila o odgovornosti kupca za docnju sa plaćanjem pošto je primio isporuku. Upravo to nije uvijek moguće. 213. Prava koja prodavac tada stiče uređena su posebnim pravilima o naknadi štete zbog raskida prodaje (član 523 . rješenje uz. I ovdje će se posljednja dva ovlaštenja koristiti ako cijena robe pada. st. st. I to po dva osnova. 115 . osim u tri navedena slučaja. Rješenje postoji u uzansi 213. 1. st. 3 ZOO). ili pravo na naknadu apstraktne štete i ostale štete. st.

116 .

Bude li ugovoreno da posrednik ima pravo na izvjesnu naknadu i kada njegovo nastojanje ostane bez rezultata. koje se naziva posrednikom (mešetarem. upućujući jednog na drugog i obavještavajući ih o potrebama jednog i eventualnoj mogućnosti drugog.posrednička preduzeća i posrednički biroi . ali on ne zaključuje ugovor o tom poslu. ako odredbama o posredovanju ili samim ugovorom nije drukčije određeno. kao i o stanju na tržištu. kao supsidijaran izvor. Posredovanje je po svojoj pravnoj prirodi. kao dodatnom djelatnošću. U času kad joj se obrati neki komitent. Pojam posla Posrednički posao sastoji se u tome što neko lice. “ugovor o nalogu”. za čije sklapanje posreduje posrednik. Tada se na njega. ali se najčešće posreduje pri sklapanju ugovora o kupovini i prodaji robe i pri prevozu. Pored toga. može biti svaki posao iz oblasti prometa robe i usluga. a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu.DIO DRUGI UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE GLAVA PRVA TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE) I . pa se na njega primjenjuju pravila ZOO koja govore o ovome ugovoru (član 749 . senzalom). Taj posao. dovede u vezu dvije poslovne organizacije da bi one sklopile neki pravni posao. Posrednička organizacija prikuplja obavještenja o organizacijama koje obavljaju pojedine privredne djelatnosti. ovaj posao poprima obilježja ugovora o djelu. Posrednik stvara samo komercijalnu vezu. ako taj ugovor bude sklopljen” (član 813). o njihovim mogućnostima i kapacitetima.kao i trgovinske agencije kojima je posredovanje sporedna privredna djelatnost. Poslovne organizacije kojima je posredništvo glavna privredna djelatnost obično se još bave.POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. posrednička organizacija pronalazi odgovarajućeg poslovnog partnera i dovodi ih u vezu. 117 . i trgovinskim zastupanjem i pružanjem drugih trgovinskih usluga.770). posrednik može i da učestvuje u pregovorima. primjenjuju pravila člana 600 . Posredničkim poslovima se bave posebni subjekti kojima je to osnovna privredna djelatnost . Prema Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju određenog ugovora. a ne i pravnu.629 ZOO. maklerom.

To znači da je ličnost posrednika. Kada posredovanje ima karakter ugovora o djelu. Ličnost posrednika Pošto je posredovanje. Nalogodavac čak nije ni dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje ugovora sa preduzećem koje mu je našao posrednik. II . st. bitan elemenat posla. samo u transportu. kod posredovanja takođe važi pravilo o zaključivanju ugovora o uslugama robnog prometa šutnjom. ali pri tom ne smije postupiti nesavjesno. u principu. trgovini ili u osiguranju. 4). Nalogodavac može opozvati nalog kad god hoće.BITNI ELEMENTI 1. Pravila o odgovornosti nalogoprimca u slučaju davanja naloga na izvršenje trećem licu znatno ublažavaju strogost odredbi po kojima je ličnost posrednika bitan elemenat posla (član 753. dok specijalizovana posrednička djelatnost obuhvata samo određene poslove robnog prometa ili posredovanje samo u jednoj ili u nekim određenim oblastima robnog prometa. 2. Stoga. Obično se zaključuje na taj način što neka poslovna organizacija izdaje nalog posredničkom birou da joj nađe saugovarača za neki privredni posao. Posrednik može povjeriti izvršenje naloga drugome samo ako mu je to odobreno ili kada ga okolnosti tjeraju da tako postupi. po svojoj pravnoj prirodi ugovor o nalogu. ako posrednik odmah ne odbije nalog. Zaključivanje ugovora Ugovor je neformalan i konsenzualan. tada posrednik ne mora nalog izvršiti lično (član 610 ZOO).Posredničke privredne organizacije mogu se baviti posredničkom djelatnošću koja može biti: opšta i posebna (specijalizovana). 2. Predmet ugovora Karakteristična radnja i bitan elemenat ugovora je činidba nastojanja posrednika da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem osobu “koja bi sa njima 118 . ugovor je zaključen. jer bi odgovarao za štetu koja bi uslijed toga nastala posredniku. nalogodavac nije dužan zaključiti ugovor. Ali ako je u tom slučaju postupao nesavjesno. odgovaraće za štetu.. Opšta posrednička djelatnost obuhvata pružanje svih usluga i to u svim oblastima robnog prometa. No. I kad je posredniku dao uslove pod kojima bi zaključio ugovor i posrednik našao saugovarača koji će zaključiti ugovor pod tim uslovima. smatra se da je prihvatio i da je ugovor o posredovanju zaključen na dan prijema naloga. npr. Kad posrednik prihvati nalog. posrednik “je dužan izvršiti nalog osobno” (član 752 ZOO). U tom slučaju ličnost posrednika ima obilježja nebitnog elementa posla.

On će važiti kada opšti uslovi. posrednik najčešće radi na bazi opštih uslova poslovanja. dakle. tarife ne postoje. nego o trgovačkom zastupanju (agenciji). Kada cijena nije ni u jednoj varijanti određena ugovorom primjenjuje se običajna cijena . posrednik mora imati posebnu pismenu punomoć. Cijena se odnosi jedino na usluge koje ulaze u predmet ugovora. tj. u kojima je izričito dozvoljeno sudu da jednostrano interveniše u ugovor nastao sporazumom stranaka. a ne na rezultat. posebno se naknađuju. Tu činidbu posrednik vrši u svoje ime i za svoj račun. jasno je da ugovorna obligacija glasi na rad. To ovlaštenje nema ni u primanju ispunjenja ugovora koji je sklopljen njegovim djelovanjem (član 815 ZOO). kao profesionalni vršilac usluga. kao i onda kada se posebnim sporazumom oni mijenjaju. pojedinačna faktička radnja dovođenja potencijalnih partnera u vezu radi zaključivanja određenog ili određenih ugovora. Cijena se određuje najprije tarifom ili drugim opštim aktom posrednika. Pošto posrednikovo djelovanje ne mora da dovede do rezultata. istraživanje tržišta itd. tada on izlazi iz okvira ovog posla i djeluje prema pravilima o punomoćstvu.pregovarala o sklapanju određenog ugovora” (član 813 ZOO). Cijena Cijena je naknada posrednika za izvršeni rad i za postignuti rezultat. do pregovora ili čak ugovora. Za djelovanje u svojstvu zastupnika. st. Predmet ugovora o posredovanju je. a ne pravne radnje. Predmet ugovora je. Posrednik vrši faktičke. ali ne daje izjave volje u ime i za račun svoga nalogodavca. Trajno nastojanje da treća lica sa konkretnim nalogodavcem sklapaju ugovore nije predmet ugovora o posredovanju. 3. Ne bude li cijena isplaćena nakon sklapanja ugovora. 3 ZOO). dakle. Rješenje utoliko više začuđuje. tako da ih može posebno zaračunati samo kada je to izričito ugovoreno (član 824 ZOO). Sporedne usluge. što nije predviđeno i kao mogućnost posrednika u slučajevima u kojima se može smatrati da je provizija preniska u odnosu na zalaganje i rezultat posrednika. jednokratna činidba. “ako nađe da je pretjerano visoka s obzirom na posrednikov trud i učinjenu uslugu” (član 822. cijenu na zahtjev jedne od stranaka određuje sud “prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi” (član 822 ZOO). U cijenu su uračunati redovni troškovi posrednika. kao što su davanje obavještenja o tržištu. No. tj.ona koja se redovno naplaćuje u sjedištu posrednika u vrijeme zaključenja posla za ugovore sličnih osobina. Izostane li i običaj. 119 . Drugi izvor prava za određivanje naknade je sam ugovor o posredovanju. Pravo na naknadu ima posrednik i kad to nije posebno ugovoreno. Ni ovlaštenje na zastupanje ne ulazi u sadržaj ovoga posla. Ovo je jedan od slučajeva u Zakonu o obligacionim odnosima. Ovo rješenje je posljedica činjenice da. nalogodavac može tražiti od suda da je snizi. on nastoji da stranke ostvare kontakt radi zaključenja ugovora.

ako se ove mogućnosti odrekao u ugovoru. Posrednik je obavezan da nastoji da nađe organizaciju koja će s njegovim komitentom sklopiti ugovor. Postupanje pažnjom dobrog privrednika . U tom cilju posrednik prikuplja podatke. komitent u nalogu može davati posredniku uputstva o tome kakav ugovor želi da sklopi. kao i kakvi bi trebalo da budu neki sastojci ugovora. Opozivom naloga prestaje i obaveza posrednika da dalje djeluje za komitenta. kao ni onda kada bi opoziv bio protivan savjesnosti.2. ili bi se teško izvršavao.3. Tražeći uslugu posrednika. pod kojim uslovima.1. Komitent može davati uputstva i naknadno.OBAVEZE STRANAKA 1.stručnjaka Posrednik je dužan da postupa u poslu kao dobar stručnjak (član 818). Iz te obaveze proizlazi njegova dužnost da traži i da nađe najpovoljnijeg saugovarača. On to ne može učiniti. 1. Tada djeluje kao punomoćnik (član 815). naknadnim uputstvom će otkloniti te nejasnoće.III . Desi li se nešto novo uslijed čega se nalog ne bi mogao izvršiti. mora biti posebno ovlašten. ne odgovara za to. Nije posrednikova redovna obaveza da primi ispunjenje ugovora koji je sklopio za svoga nalogodavca. Dovođenje u vezu zainteresovanih strana Osnovna obaveza posrednika je da nastoji da nađe i da dovede u vezu s nalogodavcem privrednu organizaciju koja bi s njegovim nalogodavcem stupila u pregovore radi sklapanja određenog ugovora. ako i pored sveg nastojanja i potrebne brižljivosti ne uspije. Posrednik obično i učestvuje u pregovorima. Da bi mogao i to uraditi za nalogodavca. Nalozi mogu biti više ili manje čvrsti. uputiće je na svoga nalogodavca radi zaključivanja ugovora. Komitent u nalogu obično daje posredniku podatke o glavnim sastojcima ugovora kakav bi želio sklopiti. 1. Obaveze posrednika 1. Može se posebno obavezati da učestvuje u pregovorima i da nastoji da dođe do ugovora (član 818). Kad je nađe. Pošto je posredovanje njegova privredna djelatnost. No. Nalogodavac može opozvati nalog kad god želi. ili mogu biti samo instruktivni. Ako je prvobitni nalog nejasan. Izuzeci od ovog principa sadržani su u članu 816. ZOO. Postupanje po nalogu Posrednik je dužan pridržavati se komitentovog naloga. a nalogodavca će o tome obavezno obavijestiti (član 818). posrednik treba da raspolaže 120 . nalogodavac daje naknadna uputstva. korespondira i vrši različite poslove koji prethode sklapanju ugovora.

Posrednički list Posrednik je dužan da izda strankama zaključnicu o poslu koji su ugovorili (posrednički list. U taj dnevnik upisuje hronološkim redom stranke i poslove u kojima je posredovao. 1. Nije njegov zadatak da dovede u vezu komitenta s prvim subjektom kojim bi mogao sklopiti posao. Zakon određuje da se u dnevnik upisuju bitni sastojci i podaci o ugovoru koji je zaključen njegovim posredovanjem.mnoštvom podataka o mogućim partnerima i o uslovima na tržištu. Izuzetno. odnosno posrednički list nije zaključnica stranaka o poslu. mešetarski list). Tada posrednik djeluje u interesu oba subjekta. ali se odbijanje potpisivanja uzima kao neuredno poslovanje. Identično rješenje vrijedi i onda kada je posrednik od dva lica dobio nalog za posredovanje u istom poslu.4. Stranke nisu pravno obavezne da ga potpišu. odnosno o onome što je upisano u njima. O samom poslu za koji posreduje može davati obavještenja poslovnim partnerima onoliko koliko je u tom slučaju ovlašten. U praksi je usvojeno da se u mešetarskom dnevniku vode nazivi organizacija koje su zaključile ugovor. datum upisa u dnevnik i potpis radnika koji je to upisivao. izuzev ako su mu stranke to dozvolile. On ne smije davati drugima obavještenja o poslovima za čije je sklapanje pregovarao. Posrednički list potpisuje posrednik i podnosi ga na potpis strankama koje su zaključile posao njegovim posredovanjem. u stvari. 1. Ako posrednik radi protivno interesima svoga komitenta. obavještenje o izvršenom posredovanju. bitni sastojci ugovora i neki drugi njegovi važniji sastojci. gubi pravo i na naknadu i na troškove (član 826 ZOO). te datum zaključenja ugovora. 1. Ta posrednička zaključnica. I u pregovorima je dužan savjesno postupiti po uputstvima svog nalogodavca. Ova zaključnica.6. za drugu stranku. jer je ne potpisuju stranke. Ona je. ako je predviđeno ugovorom. nije ni potvrda o zaključenom ugovoru. a i posrednički dnevnik mogu poslužiti pred sudom kao dokaz o sklopljenom poslu. Čuvanje poslovne tajne Posrednik je dužan da čuva poslovnu tajnu. Čuvanje poslovne tajne je trajna obaveza. Posrednički dnevnik Posrednik je dužan da vodi knjigu o privrednim poslovima za koje je posredovao i o kojima je sklopljen ugovor njegovim posredovanjem (član 821 ZOO). Ono se ne gasi ispunjenjem posrednikovih obaveza ili raskidom ugovora. 121 . Postupanje posrednika uvećanom pažnjom dobrog stručnjaka vrši se u interesu nalogodavca.5. nego s onim koji će najbolje moći zadovoljiti uslove naloga i ispuniti uputstva koja je dao komitent. ili izvod iz posredničkog dnevnika sa podacima koji su uvedeni u dnevnik (član 821 ZOO). To je posrednički ili mešetarski dnevnik. lica dovedena u vezu plaćaju proviziju po pola.

i njegova stvar. Ovdje se smatra da je posrednik dužan da dovede do ekonomskog efekta. posrednik ima pravo i na sukcesivnu naplatu svojih potraživanja (član 623 ZOO).1. kod raskidnog uslova sadržanog u ugovoru između komitenta i trećeg lica. jer posrednik posreduje. kao i o poslovnim partnerima. izvrši svoje obaveze iz ugovora. i 825. o cijenama i tarifama. koje je prihvaćeno u nekim stranim zemljama. Obaveza nalogodavca 2. vrijede dispozitivna pravila. Obaveza davanja obavještenja o okolnostima koje imaju značaja za posao za koji posreduje. 1 ZOO). sadrži dva rješenja. provizija. o cijenama itd. a to je učinio kad stvori mogućnost za postizanje toga efekta sklapanjem ugovora između njegovog komitenta i trećeg lica koje je našao. on zadržava pravo na proviziju. posrednik je dužan davati obavještenja o stanju na tržištu. u privrednu djelatnost posredovanja i posrednici ih daju uz posebnu naknadu. Vrijeme u kome obaveza plaćanja dospijeva posebno je složeno. obavještavanje je nužan sastavni dio njegovog rada na posredovanju. o tržištu uopšte. dakle. kada stranke sklope ugovor radi kojega je posredovano pod odložnim uslovom. Po trećem mišljenju. takođe. te o svim okolnostima koje su od značaja za namjeravani posao. čim je našao drugu stranu s kojom bi njegov komitent mogao pregovarati i zaključiti posao. Obavještavanje o stanju na tržištu Ako stranke zahtijevaju. ukoliko se radnje posredovanja vrše sukcesivno. Treće. ne kao sastavni dio ugovora o posredovanju. Zato što u posrednikovu privrednu djelatnost spada i prikupljanje raznih obavještenja i podataka. Postoje tri različita mišljenja o tome kada posrednik stiče pravo na proviziju. jer je to domen ugovornih strana. Ukoliko je obaveza plaćanja uslovljena. st. proizlazi iz naloga koji je dobio. posredniku pripada provizija čim je komitenta doveo u vezu s poslovnim partnerom. Realizacija ugovora se njega ne tiče. o stanju ponude i potražnje nekih roba i usluga. ZOO u članu 823. Prvo. Drugo. ispostavi li se da je ugovor između stranaka nevažeći iz razloga za koje posrednik nije znao niti je mogao znati. posrednik stiče pravo na proviziju tek kada druga strana iz ugovora. za čije je zaključivanje posredovao. nego kao osnovni i samostalni zahtjev. međutim.7. pomaže da se 122 .1. Plaćanje provizije Cijena. o potražnji ili ponudi robe i usluga.. međutim. 2. on treba da poznaje prilike na tržištu bolje od drugih privrednika. Napokon. Po jednom mišljenju. Sklapanje ugovora je. Prvo među njima glasi da ova obaveza postoji i kada nije izričito ugovorena (član 822. Po drugom shvatanju. mogu tražiti obavještenja o konjunkturama. obaveza plaćanja postoji tek kada se uslov ispuni. posredniku pripada provizija tek kada komitent sklopi ugovor s trećim licem. Davanje tih obavještenja spada. tj. posrednik ima odmah pravo na isplatu cijene svojih usluga. Ako oni ne postoje. Privredna društva. se plaća prema uslovima ugovora.

Naknada troškova Komitent je dužan naknaditi posredniku izuzetne troškove. Komitent tada jemči posredniku da će mu cijela provizija biti plaćena. provizija za posebne usluge posebno se i plaća. Ona pravno nije vezana za naknadu za izvršeno posredovanje. pridržaja i prvenstvene naplate. oni mu pripadaju i kad. i stručnim poznavanjem stanja na tržištu utiče na pregovarače da sklope ugovor. Posrednik nema pravo. da isplati posredniku određenu naknadu. obje stranke su dužne da plate proviziju. nije došlo do zaključenja ugovora između partnera koje je doveo u vezu. Naš Zakon takođe. Na naknadu redovnih troškova učinjenih u izvršenju naloga posrednik ima pravo samo ako je tako ugovorio. Tako se može posebno ugovoriti da posredniku pripada naknada i onda kada njegovo djelovanje ne dovede do rezultata. pa ih ovdje nećemo posebno ponavljati. posrednik je na štetu komitenta radio za drugu stranu. Napokon.ugovor sklopi. Normalni. ali ne u cjelini. nego se posreduje. po Zakonu. 2. a nalogodavac obavezu. pa ćemo ih ovdje samo navesti: ugovor radi koga je posredovano nije zaključen. bez njegove krivice. Posredovanje se tada ravna prema pravilima o ugovoru o djelu. Posredništvo se ne završava samim dovođenjem u vezu pregovarača. nego po pola. Dva su već obrađena. Iako bi bilo logično pretpostaviti da posredniku i za to pripada dio naknade. tj. do zaključivanja ugovora između komitenta i trećeg lica (član 623 ZOO). Ona služe ne samo naplati komitentovih obaveza nego i vršenju zakonitog pritiska na komitenta da udovolji svojim obavezama plaćanja. Posrednik stiče pravo na naknadu u času zaključenja ugovora za koji je posredovao. Većina pozitivnih prava stoje na ovom stanovištu. objašnjava. U ovoj situaciji naknadu plaća onaj ko je sa posrednikom sklopio ugovor. Pravni režim ovih obaveza komitenta podvrgnut je opštim pravilima obligacionog prava. Naknadni sporazum između posrednika i komitenta da će pola provizije platiti treći nema ovo dejstvo. Nalogodavac se obavezuje. ako drugačije nije ugovoreno (član 823 ZOO). nego i druge poslove. postoje i neki posebno uređeni slučajevi. 2. pridržaja i prvenstva naplate Obezbjeđenju posrednikovih potraživanja prema komitentu služe njegova prava zaloge. komitent ipak nema obavezu da je isplati. uobičajeni troškovi pokriveni su provizijom. U odnosu na opšta pravila o obavezi plaćanja cijene. na plaćanje provizije u tri slučaja. prenose obavještenja. Trpljenje posrednikovih prava zaloge. Bude li ugovorom priznato posredniku pravo na naknadu troškova. Ukoliko posrednik dobije nalog od dva lica za zaključenje istog konkretnog posla. ako taj ugovor bude zaključen. 123 .2. Njihova rješenja ista su kao i u ugovoru o komisionu. Posebna situacija postoji onda kada komitent sa partnerom koga je posrednik našao sklopi ne samo ugovor za koji je posredovano.3. ako ih je morao učiniti radi uspješnog okončanja posredničke uloge.

u principu. u principu. Odgovornost komitenta je subjektivna. Supsidijarno važe i pravila o odgovornosti nalogoprimca (član 756 i 757 ZOO). 2. odgovornost je. ukoliko je za to posrednik znao ili morao znati. dok se pravila o popravljanju štete ravnaju prema rješenjima iz oblasti ugovorne odgovornosti. Posrednik. posrednik odgovara i za nepoštovanje obaveze čuvanja poslovne tajne. I napokon. Odgovornost posrednika Administrativna i kazneno-pravna odgovornost posrednika određene su opštim propisima. No. odnosno o ugovoru o djelu. Neki posebni slučajevi imovinske odgovornosti. Odgovornost komitenta Komitent odgovara za svoje obaveze prema opštim pravilima o ugovornoj odgovornosti i popravljanju šteta izazvanih neizvršenjem. najprije odgovara za štete koje je komitent pretrpio zato što je doveden u vezu sa poslovno-nesposobnim licem. odgovornost postoji kada posrednik poveže komitenta sa osobom “za koju je znao ili morao znati da neće moći izvršiti obavezu iz ugovora”. A to znači da je odgovornost zasnovana na propuštanju dužne pažnje posrednika (subjektivna odgovornost). Nadalje. postoje. shodno opštim pravilima. Oni su regulisani u članu 820.IV . ukoliko se radi o neizvršenju obaveze plaćanja provizije i troškova. Imovinsko-pravna odgovornost se. objektivna. One se posebno konkretizuju za propuste u vođenju posredničke knjige. odnosno neurednim izvršenjem ugovornih obaveza. ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. ipak. 124 .ODGOVORNOST STRANAKA 1. Supsidijarno se primjenjuju i pravila o nalogu. Isključivanje ultra vires teorije iz našeg prava znatno ublažava strogost ove odredbe. ZOO.

GLAVA DRUGA TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO
I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 1. Pojam ugovora U ekonomskom smislu posao trgovinskog zastupanja sastoji se u tome što specijalizovani subjekt, trgovinski zastupnik, trajno djelujući u interesu svoga nalogodavca, komitenta, istražuje tržište i nastoji obezbijediti poslovne partnere koji će sa komitentom zaključivati ugovore. Ukoliko ima ovlaštenje komitenta, trgovinski zastupnik može i sam zaključivati ugovore u ime i za račun komitenta. Suštinu trgovinskog zastupstva, dakle, predstavlja trajno posredovanje za jednog nalogodavca. Radnje zastupnika određuju se: ugovorom, dispozitivnim propisima, opštim uslovima poslovanja koje donose sami zastupnici ili njihove asocijacije, te uzansama i poslovnim običajima. Postoji veliki broj razlika između trgovinskog zastupanja i srodnih poslova pružanja usluga u prometu robe. Trgovinsko zastupstvo se od posredništva razlikuje u dva bitna momenta: trajnosti djelovanja i mogućnosti da se punomoćstvo uključi u poslovni odnos kao njegov integralni dio. Za razliku od komisiona, trgovinsko zastupstvo može postojati i bez davanja izjava volje za komitenta. No, ukoliko su i one uključene u nalog zastupnika, onda ih zastupnik daje u ime i za račun komitenta. Komisionar izjave volje, međutim, uvijek čini u svoje ime, a za račun komitenta. Iste razlike postoje i u odnosu na špediciju. Trgovinsko zastupništvo kao samostalan posao ima svoje korijene u anglosaksonskom institutu “agency”. Otuda se ovaj posao često naziva i “agencijom” ili “agenturom”. U kontinentalnim sistemima se dugo vremena ovaj posao obavljao u pravnom režimu naloga i punomoćstva. Sredinom pedesetih godina ovog vijeka ulazi i u zakonodavstva velikih kontinentalnih sistema (Njemačka 1953, Francuska 1958). U bivšoj SFRJ trgovinsko zastupstvo je najprije bilo uređivano u propisima o domaćoj i vanjskoj trgovini. Materijalnopravnu regulativu ugovora o trgovinskom zastupanju donosi Zakon o obligacionim odnosima 1978. godine. Istorijsko nasljeđe određuje stanje izvora prava u Bosni i Hercegovini. Vanjskotrgovinski režim trgovinskog zastupstva sadržan je u Zakonu o 169 i Uredbi o zastupanju stranih lica u Republici vanjskotrgovinskom poslovanju 170 Zakon o trgovini 171 svrstava trgovinsko zastupanje u Bosni i Hercegovini. poslove trgovinskih usluga. Definicija u članu 14 ima komercijalni, a ne pravni
169 170 171

Sl. n. FBiH, 2/95. Vidjeti Član 35. i 36., Sl. l. RBiH 20/95. Vidjeti čl. 35. i 36. Sl. l. RBiH 4/96. Sl. n. FBiH 2/95.

125

karakter: “Uslugama zastupanja smatra se naročito obavljanje trgovinskih usluga u ime i za račun trgovca, kao i obavljanje servisne službe i drugih tehničkih usluga u vezi s održavanjem i opravkom proizvoda”. Ovakvo rješenje dozvoljava da se u daljim izlaganjima zadržimo samo na Zakonu o obligacionim odnosima. Ugovor o trgovinskom zastupanju definisan je u članu 790. Zakona o obligacionim odnosima. Prema njemu, “ugovorom o trgovinskom zastupanju obavezuje se zastupnik da se stalno stara da treća lica zaključuju ugovore sa njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca, a ovaj se obavezuje da mu za svaki zaključeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju)”. Na ovaj ugovor se primjenjuju najprije odredbe članova 790 - 812 ZOO. Pošto trgovinsko zastupanje spada u ugovore o nalogu i sadrži elemente punomoćstva, kao supsidijarni izvori mogu se primijeniti i članovi 749 - 770, odnosno 84 - 98. Karakteristike ovog ugovora su: a) trajno djelovanje za komitenta, b) preduzimanje pravnih i faktičkih radnji, c) djelovanje u tuđe ime i za tuđi račun, tj. u interesu komitenta, d) formalnost, e) komutativnost, f) u principu se preuzima samo obaveza rada, ne i rezultata, g) relativna samostalnost agenta u djelovanju; on nije službenik nalogodavca, h) postojanje posebnog odnosa povjerenja - fiduciae, što od ugovora čini posao intuitu personae. 2. Zaključivanje ugovora Za razliku od ugovora o komisionu i posredovanju, ugovor o trgovinskom zastupanju je, po samome zakonu, formalan. On važi samo onda kada je “sklopljen u pismenoj formi” (član 791 ZOO). Za način na koji će ova forma biti ostvarena, važe opšta pravila obligacionog prava. Razlog za ovakvo rješenje leži u činjenici da se ugovorom o trgovinskom zastupanju stvara trajan poslovni i obligacioni odnos čije je najvažnije elemente potrebno unaprijed i na siguran način utvrditi. Okvirni karakter ugovora o trgovinskom zastupanju ne važi i za pojedinačne poslove koji se na osnovu njega i u granicama, koje su unaprijed određene, zasnivaju. Zbog toga se pojedinačni poslovi između agenta i njegovog komitenta mogu sklapati bilo putem naloga, bilo konkludentnim radnjama. Ako je pojedinačni nalog u skladu sa ugovorom o trgovinskom zastupanju, i šutnja agenta može se smatrati prihvatom.

126

II - BITNI ELEMENTI 1. Ličnost trgovinskog zastupnika Ličnost trgovinskog zastupnika, kao nalogoprimca je bitan elemenat ugovora. Pored člana 753. ZOO, na ovakav stav upućuje karakter odnosa u koje stranke stupaju. Poslovima trgovinskog zastupnika bave se, uglavnom, trgovinska zastupništva (trgovinske agencije, agenture), dok se tim poslovima kao sporednom privrednom djelatnošću mogu baviti, kako posrednički biroi, tako i druge privredne organizacije. Trgovinska zastupništva se mogu baviti kao sporednom privrednom djelatnošću trgovinskim posredovanjem i davanjem obavještenja o stanju na tržištu. Prema tome, po kriteriju djelatnosti ne postoji bitna razlika između posredničkih preduzeća i posredničkih biroa i trgovinskih agencija. I jedni i drugi mogu se baviti istim poslovima. Zastupništvo treba razlikovati od trgovinskog predstavništva, mada je sadržina poslovanja gotovo ista. Trgovinsko predstavništvo je organizaciona poslovna jedinica preduzeća, dok se zastupničkim poslovima bave samostalne privredne organizacije, najčešće agencije. Razlika je i u tome što zastupnik, ako drži robu zastupanog, čini to u režimu konsignacije, dok je roba koja se nalazi u predstavništvu roba preduzeća o čijoj se organizacionoj jedinici radi. 2. Predmet ugovora Karakteristična činidba kao bitan elemenat ugovora, je složena. Predmet ugovora se sastoji iz dvije osnovne komponente; iz trajnog nastojanja trgovinskog zastupnika da promoviše interese svoga nalogodavca sa ciljem učestalog sklapanja ugovora, i iz njegovog stalnog posredovanja za komitenta. Predmet ugovora su dakle, faktičke, a ne pravne radnje. To znači da ugovor o trgovinskom zastupanju može postojati i bez davanja izjava volje u ime i za račun nalogodavca. Neke faktičke radnje trgovinski zastupnik vrši u svoje ime i za svoj račun. One ne moraju da dovedu do zaključivanja ugovora, niti do njegovog izvršavanja. Stoga, trgovinski zastupnik preuzima obavezu rada, a ne rezultata. Pravni režim obaveze na isplatu provizije, sadržan u Zakonu o obligacionim odnosima, ne utiče na izloženo rješenje. Ovlaštenje na zastupanje komitenta može, ali ne mora, biti predmet ugovora. Iako je punomoćstvo u poslovnoj praksi uobičajeno, ono ulazi u predmet posla samo na osnovu posebnog i izričitog sporazuma stranaka. Ono može biti dato kao posebno ili kao generalno ovlaštenje (član 792). Generalna punomoć se, najčešće, uključuje u sam ugovor o trgovinskom zastupanju, dok se specijalna daje odvojeno. Do sada izložena rješenja odnose se na dvije situacije: zaključivanja ugovora i primanja ispunjenja ugovora (član 793 ZOO).

127

Tehnologija poslovanja zahtijevala je, međutim, da se i u samom Zakonu predvide neke situacije u kojima je agent ovlašten na vršenje pravnih radnji, davanje izjava volje koje obavezuju nalogodavca. I bez posebnog davanja ovlaštenja, trgovinski zastupnik mora prihvatiti izjave trećih lica sa kojima je komitent sklopio ugovor djelovanjem zastupnika, ukoliko se one tiču nedostataka predmeta ugovora ili drugih momenata koji su relevantni za ostvarivanje ili očuvanje prava trećih lica prema komitentu (član 794 ZOO). I obrnuto, kada to zahtijevaju interesi nalogodavca, zastupnik je ovlašten da i bez posebne punomoći daje izjave potrebne za očuvanje ili osiguranje nalogodavčevih prava (član 795 i 796 ZOO). 3. Cijena Cijena poslova iz ugovora o trgovinskom zastupanju se sastoji iz naknade (provizije) i troškova. Pri tome je pravni režim troškova dvostruk. Cijena se, najprije, određuje ugovorom. U okvirnom i formalnom ugovoru o trgovinskom zastupanju mogu biti date pojedinačne cijene ili elementi za njihovo utvrđivanje. Najčešće, to je određeni procenat od vrijednosti posla. Ovi kriteriji se definišu bilo kao nepromjenjivi, bilo kao osnova koja se može korigovati shodno uslovima konkretnog naloga. Ugovorom može i tarifa agenta biti prihvaćena kao mjerodavan izvor za visinu cijene, proviziju. Ako se provizija ne može utvrditi na osnovu ugovora ili tarifa, “zastupnik ima pravo na uobičajenu naknadu” (član 806 ZOO). Poslovni običaj se određuje u sjedištu zastupnika, u vrijeme davanja konkretnog naloga za izvršenje posla. Posebna naknada pripada zastupniku za naplatu komitentovih potraživanja (član 807 ZOO). Kao u ugovoru o komisionu i ovdje je moguća sudska intervencija u pogledu visine provizije. Sud će, na zahtjev nalogodavca, sniziti proviziju na pravičan iznos kada utvrdi da je ona “nerazmjerno velika prema učinjenoj usluzi” (član 806 ZOO). Agent nema pravo na istu vrstu zahtjeva kada je provizija nesrazmjerno malena u odnosu na učinjenu uslugu. Redovni, fiksni troškovi zastupnika uračunati su u proviziju. Njihovu posebnu naknadu može zastupnik zahtijevati samo kada je to izričito ugovorio. Posebni troškovi učinjeni na nalog ili u interesu nalogodavca odvojeno se namiruju u stvarnim iznosima (član 808 ZOO).

128

III - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obaveze agencije 1.1. Iznalaženje saugovarača Glavna je obaveza agencije da se stara da se poslovanje njenog nalogodavca proširi, da istražuje i obrađuje tržište i da što više zainteresuje potencijalne poslovne partnere za djelatnost svoga nalogodavca, kako bi s njim stupili u ugovorne odnose. U tom cilju agencija stalno posreduje između organizacija i svoga nalogodavca da dođe do zaključenja ugovora među njima. Ovlašćenje, ni generalno ni posebno, za zaključenje ugovora u ime i za račun nalogodavca ne uključuje ni pravo, ni obavezu zastupnika da zahtijeva od druge strane ispunjenje ugovora, kao ni primanje ispunjenja. Ali ga nalogodavac može ovlastiti i na ove radnje (član 793 ZOO). 1.2. Učestvovanje u sklapanju poslova Funkcija agencije se ne završava iznalaženjem eventualnog saugovarača nalogodavca. Agent je dužan da po uputstvima nalogodavca učestvuje pri zaključenju posla zastupajući interese nalogodavca i da nastoji da se sklopi povoljan ugovor. Kad je ugovoreno i da sklapa ugovore, odnosno, kad ima generalno ovlašćenje, onda je zastupnikova obaveza da ugovor sklopi za nalogodavca kao dobar stručnjak (član 798 ZOO). 1.3. Davanje obavještenja Agent je dužan davati nalogodavcu obavještenja o stanju na tržištu, naročito o situaciji na tržištu robe i usluga za čiji se plasman stara. Posebno je dužan obavještavati o prilikama i stanju koji su od značaja za konkretni posao, koji mu je povjeren (član 797 ZOO). 1.4. Vođenje knjige ugovora I zastupnik je, kao i posrednik, dužan da vodi knjigu u koju, po redu sklapanja poslova, upisuje ugovore koje je zaključio u ime nalogodavca sa podacima o njihovoj sadržini. Kad ugovor zaključi, sastavlja o tome zaključnicu, koju potpisuje i podnosi na potpis drugoj ugovornoj strani. Po jedan primjerak dobijaju nalogodavac i druga strana, a jedan ostaje agenciji. Pravni značaj i knjige ugovora i zaključnice je u tome što mogu poslužiti kao dokaz o sklopljenim ugovorima. Zaključnica nije ni ugovor ni potvrda o zaključenom ugovoru. Stoga, na punovažnost ugovora nema uticaja njeno potpisivanje. I ako bi saugovarač odbio da potpiše zaključnicu, ugovor važi.

129

Zastupnik takođe vodi i posrednički dnevnik za poslove u kojima samo posreduje. Tada izdaje i izvode iz dnevnika (posrednički list). 1.5. Staranje o interesima nalogodavca U svim poslovima koje preduzima za nalogodavca dužan je da nastoji da se ostvari rezultat što je moguće povoljniji za nalogodavca, da posao obavlja brižljivo, sa pažnjom dobrog stručnjaka. Kada mu je nalogodavac naredio kako će postupati, zastupnik je obavezan da se drži naloga i uputstava, ali uvijek vodeći računa o interesima nalogodavca. Ako smatra da su prilike na tržištu takve da bi postupanje po uputstvima išlo protiv nalogodavčevih interesa, dužan je da na to skrene pažnju nalogodavcu. U cilju zaštite interesa nalogodavca, agencija može zahtijevati preduzimanje potrebnih mjera obezbjeđenja. Ovo ovlaštenje je zasnovano na Zakonu, pa se ne mora posebno ugovarati (član 796 ZOO). 1.6. Primanje izjava od saugovarača Druga strana može izjave koje se tiču nedostataka predmeta ugovora, kao i druge izjave u vezi s tim ugovorom, umjesto saugovaraču, činiti agenciji. Takve izjave, koje se tiču ugovora zaključenog posredstvom agencije ili ugovora koji je zaključila agencija za nalogodavca, punovažne su. Njima je saugovarač sačuvao prava iz ugovora koja bi bila vezana za te izjave. Agencija je obavezna da primi te izjave i da postupi kako je propisano ili ugovorom predviđeno. 1.7. Poslovna tajna Sve što bude saznao u vezi s poslom koji mu je povjerio nalogodavac agent mora čuvati kao poslovnu tajnu. Agencija naročito odgovara ako ma kakve podatke do kojih je došla radeći na povjerenom joj poslu otkrije trećem licu. Trgovinski zastupnik ne smije podatke koje je saznao u toku ugovora ni sam koristiti. Ova zabrana važi i poslije prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju. Ona ima trajan karakter (član 799 ZOO). 1.8. Vraćanje stvari primljenih od komitenta Ugovorom o trgovinskom zastupanju nastaje trajan i složen odnos između agenta i nalogodavca. Da bi trgovinski zastupnik mogao uspješno da promoviše interese svog partnera, neophodno je da mu ovaj dostavi niz stvari potrebnih za navedenu svrhu. To mogu biti uzorci, alati za servisiranje, tehnička uputstva, reklamni materijal, kancelarijska oprema i slično. Po prestanku ugovora, agent mora sve primljene stvari vratiti u stanju u kome se one nalaze (član 800 ZOO). Rok u kome to valja učiniti nije preciziran, pa ga treba utvrđivati prema prirodi stvari i okolnostima posla.

130

1.9. Polaganje računa Obaveza polaganja računa zasnovana je na opštim pravilima ugovora o nalogu (član 754 ZOO) i na prirodi posla. Ona postoji kako za konkretan nalog, tako i za ugovor u cjelini. Razlikuje se samo vrijeme u kome se dužnost polaganja računa mora izvršiti: po završetku konkretnog posla, periodično ili nakon prestanka ugovora u cjelini. U svakom slučaju, račun se mora položiti bez odugovlačenja. Nalogodavac je gospodar posla. Zbog toga on može zahtijevati da mu trgovinski zastupnik podnese izvještaj i položi račun i prije završetka poslova po konkretnom nalogu, odnosno uvijek u toku trajanja ugovora (član 755). 1.10. Trpljenje odbijanja posla Pošto agencija radi za račun nalogodavca, jasno je da nalogodavac može pripremljeni posao sa trećim licem prihvatiti ili odbiti. Nalogodavac je, međutim, dužan da o svojoj odluci bez odlaganja obavijesti trgovinskog zastupnika. Odbijanjem prihvatanja pripremljenog posla od strane nalogodavca može trećim licima biti prouzrokovana šteta. Obaveza njene naknade pada na nalogodavca. Pretpostavka za to je da je agent djelovao dužnom pažnjom i da je treće lice bilo savjesno. 2. Obaveze komitenta 2.1. Predaja materijala potrebnih agentu Ekonomska suština zastupničkog posla, vidjeli smo, ponekad zahtijeva da nalogodavac stavi agentu na raspolaganje određene stvari. Ako je to slučaj, komitent, već po zakonu, ima obavezu da zastupniku prenese posjed određenih predmeta (član 802). Vrsta stvari, vrijeme i način predaje, te drugi modaliteti određuju se ili samim ugovorom ili po prirodi stvari, odnosno prema logici poslovnog odnosa u koji stranke stupaju. 2.2. Obavještavanje o relevantnim momentima Dužnost komitenta da o relevantnim momentima obavještava svoga agenta takođe proističe iz prirode njihovog odnosa i iz načela poštenja i savjesnosti. Zakon o obligacionim odnosima je u članu 803. posebno apostrofirao dva slučaja: odbijanje prihvatanja pripremljenog posla i smanjenje obima poslovanja. Dešava se da nalogodavac, iz raznih razloga, smanji proizvodnju robe za čiju se prodaju stara agencija, ili da se proizvedena roba mnogo traži pa je nema dovoljno za prodaju, ili da su kapaciteti za pružanje usluga prenapregnuto iskorišteni i da je, stoga, smanjena potreba za prodajom usluga i sl. Trebalo bi, stoga, da i agencija smanji svoju preduzimljivost, jer nalogodavac neće moći da prihvati sve ponude za sklapanje ugovora, niti da ispuni ugovore koje agencija bude sklopila. Nalogodavac je, u tom slučaju, dužan da blagovremeno obavijesti

131

agenciju o potrebi da svede na manju mjeru svoje aktivnosti, da djeluje ispod nivoa koji je ona mogla osnovano očekivati kad je sklapala ugovor o agenturi. Ako to nalogodavac ne učini, odgovara agenciji za pretrpljenu štetu. 2.3. Plaćanje cijene Plaćanje cijene je osnovna obaveza nalogodavca. Ukoliko nije ugovorom regulisano, primijeniće se dispozitivne odredbe člana 805 - 808 ZOO. Razmotrićemo najvažnija od tih pravila. Obaveza plaćanja postoji i onda kada nije izričito ugovorena. Provizija, kao elemenat ukupne cijene usluge, se plaća za: ugovore sklopljene posredovanjem agenta, ugovore koje je agent sklopio sa trećim licima (ukoliko je za to bio ovlašten), ugovore koje sa trećim licem nađenim od agenta sklopi sam nalogodavac i ugovore koje bilo ko sklopi sa bilo kojim trećim licem, ukoliko se radi o isključivoj agenciji. Pravo na posebnu naknadu od naplaćene svote ima agent koji ju je naplatio po ovlaštenju komitenta. Vrijeme plaćanja posebno je regulisano. Obaveza nalogodavca dospijeva “kad ugovor bude izvršen” (član 805). Dakle, kao i kod posredovanja i ovdje je momenat sticanja prava nalogoprimca na naknadu pomjeren za jedan dalji korak u odnosu na izvršenje njegove osnovne obaveze: dovođenje stranaka u vezu, odnosno zaključivanje ugovora. Izloženo pojačavanje pozicije nalogodavca, ipak, trpi i neka zakonska ograničenja. Najprije, agent ima pravo na proviziju iako ugovor nije izvršen, “ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca” (član 805 ZOO). I drugo, u slučaju neizvršenja ugovora koji je sklopljen sa trećim licem, agent odgovara samo ako je za to posebno jamčio (del credere zastupništvo) (član 801). Dakle, neizvršenje ugovora od strane trećeg lica ne predstavlja ujedno i neizvršenje ugovora o trgovinskom zastupanju od strane zastupnika. Troškovi koji nisu uračunati u proviziju posebno se plaćaju. Ova obaveza izvršava se shodno ugovoru ili prema opštim pravilima o izmirenju novčanih dugova. 2.4. Trpljenje agentovih prava zaloge, pridržaja i prvenstva naplate Radi obezbjeđenja naplate svojih potraživanja koja su nastala u vezi s ugovorom o zastupanju, agencija ima pravo zaloge i pridržaja na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi s ugovorom primila od nalogodavca, kao i na onim stvarima koje je u vezi s tim ugovorom primila od nekog drugog. Ono što vrijedi za zalogu uopšte, vrijedi i za zalogu kod agencije. Ona ima založno pravo na stvarima dok se nalaze kod nje, ili kod nekog drugog ko ih drži za agenciju. Ima založno pravo takođe i na stvarima za koje ima u rukama dokument pomoću koga može raspolagati tim stvarima (član 809 ZOO). Za svoja dospjela potraživanja, koja su nastala u vezi s ugovorom, agencija ima pravo zaloge i na novcu koji je naplatila za nalogodavca po njegovom

132

ovlaštenju. Kao i uvijek, pravo se može konstituisati na stvarima i na novcu samo ako se do njih dođe legalnim putem. IV - ODGOVORNOST STRANAKA 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika Odgovornost trgovinskog zastupnika može, kao i kod ostalih vršilaca usluga na osnovu naloga, biti administrativna i kaznenopravna. Imovinska odgovornost se ravna prema opštim pravilima. Imovinska odgovornost ugovornog je karaktera, subjektivna i podložena opštim pravilima o popravljanju štete za neizvršenje nenovčanih obaveza. U ZOO postoje i dva posebno uređena slučaja. Prvi se tiče otkrivanja poslovne tajne. Specifičnost postoji u pogledu trajanja obaveze, a ne s obzirom na pravila o odgovornosti i naknadi (član 799 ZOO). Drugi je “poseban slučaj odgovornosti”, tj. davanje posebnog pismenog jemstva komitentu da će treće lice ispuniti obaveze na osnovu ugovora koji bude sklopljen djelovanjem agenta (del credere trgovinsko zastupstvo). Tada zastupnik odgovara solidarno sa trećim licem. To znači da u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovora od strane trećeg, nalogodavac može da se obrati agentu odmah i da traži ispunjenje i naknadu štete ili, pod zakonskim uslovima, raskid ugovora. Samo se po sebi razumije da agent tada nema pravo ni na proviziju. 2. Odgovornost nalogodavca Odgovornost nalogodavca se ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. Pri tome treba razlikovati slučajeve neizvršenja novčanih od nenovčanih obaveza. V - POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA 1. Podjela poslova Trgovinsko zastupanje je pravna forma kroz koju se mogu zadovoljavati različite vrste poslovnih potreba. Ta činjenica dovodi do niza podjela od kojih nisu sve podjednako pravno interesantne. Obim ovlaštenja je jedno od pravnih mjerila za podjelu ovih poslova. Ako svoga komitenta mogu zastupati u svim njegovim aktivnostima, agenti se smatraju generalnim. Ukoliko je aktivnost ograničena na jednu ili više određenih struka ili vrsta poslova, trgovinsko zastupstvo je specijalno. Istovrsna podjela je moguća i prema obimu ovlaštenja na zastupanje.

133

Pravno su najinteresantnije podjele trgovinskog zastupstva po vezanosti i odgovornosti. Razmotrićemo ih posebno, bez obzira na to što su neka rješenja u vezi sa njima već izložena. 2. Neisključiva i isključiva agencija Neisključiva agencija postoji onda kada bilo nalogodavac, bilo agent mogu na istom području za istu vrstu poslova imati više poslovnih partnera. Isključiva agencija postoji onda kada su oba ili jedan partner vezani samo za jednu osobu. Preduzeću komitentu je stalo da ima što veći promet robe i usluga. Upravo zbog toga Zakon polazi od neisključive agencije kada je u pitanju nalogodavac. On “može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika” (član 790. st. 2 ZOO). Suprotno se može ugovoriti. Kada je u pitanju agent, važi zakonska pretpostavka isključive agencije. “Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obavezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca” (član 790. st. 3 ZOO). 3. Del credere zastupstvo Zastupstvo sa jamstvom za ispunjenje obaveza trećeg lica ili del credere agencija postoji onda kada agent posebnim pismenim sporazumom preuzme obavezu jemčenja. U ovom slučaju, agent ima pravo i na veću proviziju (del credere provizija). Posebna naknada, koja se dodaje na redovni iznos provizije, služi, u stvari, kao premija za preuzeti rizik (ne)ispunjenja ugovora od strane trećeg lica. Prije donošenja Zakona o obligacionim odnosima važio je i kod nas trgovački običaj da se ugovaranje provizije dvostruko veće od uobičajene smatra ugovaranjem del credere zastupstva. Izričita odredba člana 801. st. 1 ZOO ukida ovo običajno pravilo. Kod nas se, dakle, del credere zastupstvo mora posebno pismeno ugovoriti. VI - PRESTANAK UGOVORA 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme Vrijeme trajanja ugovora može biti određeno izričito ili prećutno, po prirodi samog posla. U prvom slučaju ugovor prestaje kada istekne rok na koji je zaključen. U drugom je potrebno analizom sadržaja posla utvrditi da li je ugovor prestao ili nije.

134

a ne kada to pojedina stranka želi. on može prestati sporazumom stranaka ili jednostranom izjavom. 2. Ova rješenja stranke mogu i izmijeniti svojim sporazumom. otkaz se mora dati najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesečja. U njima su predviđene dvije osnovne situacije: raskid ugovora sa otkaznim rokom i bez njega. ali je potrebno drugu stranu obavijestiti o razlozima raskida. otkazni rok iznosi dva mjeseca. strana koja je primila neosnovani otkaz može. Za prestanak ovako produženog ugovora potreban je otkaz. pa je potrebno da protekne redovni otkazni rok da bi ugovor prestao. U ovom slučaju se smatra da je novi ugovor sklopljen pod istim uslovima. Ukoliko to nije slučaj. obavezna je da naknadi štetu drugoj strani. Svaka strana može raskinuti ugovor i onda kada za to ima ozbiljne razloge. Ukoliko su stranke bile povezane ugovorom o trgovinskom zastupanju manje od tri godine. ukoliko želi. 135 . i sama raskinuti ugovor bez davanja otkaznog roka (član 811 ZOO). I ovdje se vrijeme računa unazad . Ugovor se. tj. neće se uzeti da je to izjava o raskidu ugovora. nego će se smatrati izjavom o otkazivanju ugovora. ali na neodređeno vrijeme. Uslovi pod kojima se otkaz može dati i način na koji to može biti učinjeno mogu se posebno urediti ugovorom. u tom slučaju.od nastupanja tromjesečja sa čijim početkom ugovor prestaje da postoji. ali otkazni rok ne smije ni u kom slučaju biti kraći od mjesec dana (član 810 ZOO). važiće dispozitivne odredbe ZOO. To se čini nastavljanjem ugovorenih radnji i nakon isteka roka njegovog važenja. Pored toga. otkazom bilo koje strane. Ugovor se može raskinuti krajem svakog kalendarskog tromjesečja. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme Kada je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. Dužina otkaznog roka zavisi od vremena trajanja ugovornog odnosa.Ugovori sklopljeni na određeno vrijeme mogu se prećutno produžiti. Ukoliko je odnos trajao više od 3 godine. usljed koga je uslijedio raskid ugovora. Strana koja je neosnovano dala otkaz. raskida bez otkaznog roka. Ako razlog raskida nije dovoljno ozbiljan.

136 .

naziva se u poslovnom svijetu komisijom. a druga će joj strana za to platiti. što rezultati komisije pripadaju komitentu. Komision su usvojila sva moderna prava. Tako. kod komisione prodaje komisionar prodaje stvar kao svoju. FBiH. U anglosaksonskim porecima ovaj posao se pojavljuje u pravnom obliku prikrivene agencije (undisclosed agency). ugovor o komisionu je ugovor o nalogu (član 772 ZOO). komision pripada trgovinskim uslugama (član 11). pored privrednih subjekata kojima je to osnovna djelatnost. Stoga se na njega primjenjuju odredbe ZOO naloga (član 749 . kao da je sebi kupuje. mada užu. iz tog posla.GLAVA TREĆA KOMISION I .770). Zakona o trgovini (Sl.n. “ako pravilima o komisionu nije drugačije određeno” (član 772 ZOO).POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA 1. stiče prava i obaveze. Za komisione poslove karakteristično je što ih komisionar obavlja u svoje ime. definiciju sadrži i član 15. U inkaso komisiji se njemu vrše uplate. komisionar. privredni posao koji zaključuje komisionar s trećim licem. a za račun komitenta”. Po svojoj pravnoj prirodi. Komitent je lice koje ovlašćuje drugu stranu da za njegov račun izvrši povjereni posao. dakle. Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. kupuje je u vlastito ime. kad kupuje robu. njemu se izvršava obaveza i on odgovara za izvršenje posla. Prema sistematizaciji Zakona o trgovini. redovno se bave trgovinske organizacije. a za račun komitenta. on plaća u svoje ime. Za komisione poslove je karakteristično i to što ih komisionar obavlja za račun komitentov. Prava i dužnosti stranaka povodom ovoga posla su u kontinentalnim sistemima više ili manje jednako regulisana. Pojam komisionog posla Komision je takav privredni posao u kome se jedna strana obavezuje da će izvršiti neki privredni pravni posao u svoje ima a za račun druge strane. Komisionar je lice koje prima i izvršava komitentov nalog i s trećim licem zaključuje naređeni mu privredni posao u svoje ime. Za to treće lice odnos između komisionara i komitenta je u principu irelevantan. Prema trećim licima s kojima sklapa povjereni mu posao. Komisionim poslovima. 137 . Komisionar obavlja povjereni mu posao kao svoj i radi u vlastito ime. “Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent” (član 771 ZOO). u stvari. Treće lice kao stranka u komisiji zna samo za njega. on je ugovorna strana. 2/95): “Ugovorom o komisionu smatra se naročito prodaja ili kupovina robe u svoje ime. Sam posao koji komitent naređuje da bude obavljen. U savremenim sistemima ovaj posao ima sličnu pravnu i ekonomsku fizionomiju. Sličnu .

Postojanje tri subjekta znači mogućnost uspostavljanja tri grupe odnosa. onda je interesantno i od praktičnog značaja i pitanje svojine nad stvari koja je predmet komisione prodaje ili kupovine. povjerava komisionaru da za njega obavi neki privredni posao. Stoga. u kome je komisionar dužan da prenese svojinu na komitenta i da mu preda stvar. Po drugima. U slučaju stečaja komisionara. svojinu na kupljenoj stvari stiče komisionar. komisioni posao se sastoji u ovome: komitent zaključuje ugovor sa komisionarom.obavlja povjereni mu posao i polaže o tome račun komitentu kao svome nalogodavcu. po prvom shvatanju. sa poslovnog stanovišta to je posao komitenta. npr. povjerioci komisionara ne mogu. stvar ulazi u stečajnu masu. kao što komitent i stiče to pravo čim komisionar nabavi stvar za njega. Po drugom gledištu komitent polaže izlučno pravo na stvar. svojina odmah po prijemu isporuke prelazi na komitenta. treće lice. a ne u stečajnu masu (član 789 ZOO). u slučaju stečaja komisionara. jer on u poslu s trećim licem nastupa u svoje ime. preduzimati mjere izvršenja na pravima i stvarima koje je komisionar stekao izvršavajući nalog komitenta. Komitent bi ulazio u konkurenciju s ostalim povjeriocima. komitent ima izlučno pravo iz stečajne mase stvari. Između komitenta i komisionara postoji u pogledu te stvari samo obligacioni odnos. Dakle. Kad se radi o međusobnim odnosima stranaka koje učestvuju u jednom komisionom poslu .komitent. a to znači da su te stvari i prava komitentova. Naime. radi naplate svojih potraživanja. Iz istih razloga komitent može zahtijevati od trećeg lica. Zakon o obligacionim odnosima je prihvatio drugo gledište. ali nije radio za svoj račun. kome je komisionar predao stvar. jer on sklapa posao sa trećim licem u svoje ime. a komitent mu za tu uslugu isplaćuje proviziju. i drugi je ugovor između komisionara i trećeg lica. pošto je u svojini komisionarevoj. odnosno neki drugi posao u zemljama gdje je to pravno moguće. Jedan je ugovor između komitenta i komisionara. jer komisionar sklapa posao za njegov račun. Neposredan odnos između komitenta i trećeg lica nastaće onda kada komisionar na zahtjev komitenta (član 779) ili samostalno otkrije komitentu ličnost trećeg i prenesena prava koja prema trećem ima (član 787). Prema dosad izloženome. jeste komisionar radio u svoje ime. povjerioci komisionarevi ne mogu radi naplate svojih potraživanja preduzimati mjere izvršenja na pravima i stvarima njegovih 138 . u ovom privrednom poslu postoje tri subjekta i dva ugovora. Takve mjere ne mogu preduzimati uopšte. Komisionar izvršava taj nalog . pa ni u slučaju komisionarevog stečaja. Kod komisione prodaje komitent ostaje vlasnik stvari sve do njene isporuke trećem licu. Rezultati drugog ugovora pripadaju komitentu. da cijenu plati njemu. komisionar. koji se sklapa u cilju izvršenja prvog ugovora (naloga komitentovog). Pravo svojine na stvari koja je data u komision ostaje komitentovo. nego za račun komitenta. kako onih koje je predao komisionaru radi prodaje za njegov račun tako i onih koje je komisionar nabavio za njega. prodaju ili kupovinu. Tim ugovorom mu daje nalog.Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem. privredni rezultati posla su komitentovi. Stoga. Kod komisione kupovine pitanje je sporno: po jednima. Nadalje.

Jasno je da odgovornost za pravne nedostatke treba da leži na komitentu. odgovarao bi komitent. ne može jednostrano raskinuti ugovor do određenog roka. Posao se zasniva na povjerenju poslovnih partnera. Stoji njegova obaveza da u tom slučaju komisionaru naknadi troškove. kada mu se kupac obrati tražeći njegovu zaštitu protiv zahtjeva trećeg lica koje polaže pravo na stvar. samo ako su potraživanja nastala u vezi sa sticanjem tih prava i stvari (čl.”. ili ne može povući nalog za kupovinu. po pravilu. Ugovorni odnos može se zasnovati ponudom i prihvatom. jer se komisionar ne upušta u ispitivanje svojine stvari koja mu se predaje na prodaju. Komisionar.g. Zaključivanje ugovora Ugovor o komisionu je. Nasuprot takvom shvatanju stoji činjenica da se odnos komitenta i komisionara ne tiče trećeg lica koje kupuje stvar od komisionara i s njim stupa u pravni odnos. Posao se tada. ili ograničava ili umanjuje kupčevo pravo (pravni nedostatak).komitenata. odnosno naknadi štetu. iako je prodaje u svoje ime. decembra t. Kad se pojavi sopstvenik stvari i po svom pravu svojine zahtijeva od kupca da mu stvar preda. pozvati komitenta da odnos raščisti i stvar oslobodi od prava ili ma kakvog zahtjeva trećeg lica. Ono odražava faktičko stanje. pošto je. uslijed koga se isključuje. Prema tome trećem licu bi za pravne mane odgovarao komisionar. Komitent ima uvijek pravo da traži povraćaj stvari datih u komisionu prodaju . Stoga će komisionar. konsenzualan i neformalan.dok stvar nije kupljena. ako je komisionar primio na prodaju stvar od nekoga ko nije njen sopstvenik i prodao je. odnosno nalog komitentov može glasiti na određeni rok (“prodajte ili kupite robu do 1. pa za njegovo zaključivanje važe sve opšte norme o ovakvim ugovorima. odnosno može tražiti povraćaj iznosa koji je dao za kupovinu . 788 ZOO). “u roku od tri mjeseca od danas” i sl. Među privrednim organizacijama kojima komisioni posao ne spada u privrednu djelatnost nalog za komisiju se rjeđe upotrebljava. ili komitent koji se pred komisionarom pojavio kao njen sopstvenik? Za pravne mane.). Za praksu je značajno i pitanje ko je prodavac? Jer.dok još nisu prodate. hoće li tom kupcu odgovarati komisionar od koga je stvar kupljena. Dakle. Nalogom se posao zaključuje sa 139 . više odgovara zahtjevu pravičnosti i bolje je uklopljeno u rješenje ZOO o odnosima povodom stečaja komisionara. Smatramo da treba usvojiti prvo shvatanje. takođe. Naše pravo nema direktne odredbe koja bi ovaj slučaj rješavala. tj. 2. znači za svojinu stvari. nalogom i konkludentnim radnjama. oni to mogu činiti ako se potraživanje odnosi na posao sklopljen povodom tih stvari i prava. obično sklapa individualnom ponudom i njenim prihvatom. Izuzetno. po svojoj prirodi. Kod komisione prodaje sporno je pitanje odgovornosti za evikciju. prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg lica. Komisionar prodaje njegovu stvar. Ugovor o komisionu može se sklopiti i na određeno vrijeme. može ugovoriti rok u svoju korist tako da komitent ne može povući stvar. ovaj ugovor fiducijaran.

odlučuje da li će se baviti vršenjem jedne ili više usluga. na sve načine na koje se može sklapati neformalan ugovor. U teoriji ne postoji jedinstveno shvatanje o tome da li je za zaključenje ugovora o komisionoj prodaji potrebno da se preda stvar koju treba da proda komisionar.u svoje ime. a za tuđi račun. nego on sam zaključuje ugovor sa komitentom i 140 . nego obaveza iz ugovora. dakle. odnosno da tuđim novcem nabavi robu kao kupac. posao intuitu personae. Ako izričita ponuda i prihvat nisu dati. Ličnost komisionara Iz načela samostalnosti proizlazi da poslovni subjekt. Predaja stvari koju treba prodati nije uslov za ugovor. ili ako im nalog ne prethodi. Drugo je mišljenje da je ugovor o komisionu uopšte. Ovo je načelno stanovište i Zakona o obligacionim odnosima. mora biti uneseno u sudski registar. No. 3 ZOO). telefonom. Davanje komisionaru i ovlaštenja da robu proda kao svoju . Komisionar igra ulogu ekonomskog posrednika u prometu robe. u našem pravu. on nije posrednik u pravno-tehničkom smislu. To ugovorom o komisionu daje osobine fiducijarnog pravnog posla.BITNI ELEMENTI 1. Navedeni izrazi predstavljaju pravne standarde. sam i slobodno. pokazuje da komitent ima posebno povjerenje u komisionara. Zato komisionar mora nalog izvršiti lično (član 753 ZOO). Obavljanje privrednih poslova u svoje ime. pod kojim će uslovima pružati svoje usluge i u kom će organizacijskom obliku poslovati. Za nalog se. pravnu prirodu radnji predaje i prijema treba cijeniti prema uslovima u kojima se vrši.komisionarom kome je taj posao profesija. onda predaja i prijem stvari. II . Ne posreduje između stranaka da bi ih doveo u vezu da sklope posao. odnosno kupovnom komisionu. pa bi ovo bio realan ugovor. telegramom. ne traži određena forma. pa se njihovo značenje utvrđuje prema okolnostima konkretnog slučaja. Ako komisionar nalog ne odbije bez odlaganja. a ličnosti komisionara svojstvo bitnog elementa ugovora. Iz izlaganja o pojmu posla vidljivo je da komitent prenosi na komisionara više pravnih nego ekonomskih ovlaštenja. Nalog se smatra prihvaćenim ako ga komisionar ne odbije “odmah” (član 32. Nalog se može dati: pismeno. u kom obimu. pa i ugovor o komisionoj prodaji konsenzualan. odgovara za štetu koju potencijalni komitent trpi zbog ovog zadocnjenja (član 750 ZOO). Međutim. Po jednima je potrebna predaja stvari komisionaru. Izloženo opšte rješenje važi i za komisionu djelatnost. Ugovor o komisionu je. usmeno. st. odnosno “bez odgađanja” (član 750 ZOO). odnosno novca dobijaju svojstva konkludentnih činidbi kojima se sklapa ugovor o prodajnom. a ne i sa onim pravnim subjektom koji se komisionim poslom bavi kao sporednom djelatnošću.

komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i poslovnom rezultatu (član 783). kako je već rečeno. Predmet Predmet ugovora je pravni posao koji jedna stranka (komitent) povjerava drugoj (komisionaru) da ga obavi za njen račun. to je prodaja neke komitentove stvari. Pravna veza po tom poslu postoji samo između komisionara i trećeg lica i stoga se obaveze i prava zasnivaju samo između komisionara i trećih lica. komisionaru pripada provizija i kad je posebno ne ugovori (član 771 ZOO). Po Zakonu. Cijena Treći bitni element ovoga ugovora je cijena. bilo procentualno prema vrijednosti posla. u većini zemalja. ugovorom preuzima na sebe obavezu rezultata. ili paušalno. Sa trećim licem se pravno angažuje. Pošto je ovo privredni posao. On. da bi izvršio prvi ugovor sklopljen sa komitentom. Poslovi mogu biti ograničeni rokom ili. pak. Komisionar obavlja povjereni mu posao uz naknadu koja se kod ovog posla naziva provizijom.drugi ugovor sa trećim licem. bilo raznorodnih poslova. Kada je naknada komisionara pretjerano velika. plaća se prema običaju koji važi za tu granu u mjestu u kome je komisionarevo sjedište. kada nije srazmjerna obavljenom poslu i rezultatu. samo komisionar. 3. To je i inače karakteristično za ugovore poslovnog prava. Ako iznos provizije nije ugovoren. Privredni posao koji komisionar preuzima da završi za račun komitenta može biti različit: najčešće. bilo istorodnih. Kod zastupstva je obratno: sva prava i obaveze iz posla koji zaključi zastupnik za zastupanog tiču se zastupanog nalogodavca i trećeg lica. 141 . Predmet komisiona može biti i izdavanje mjenice. 2. ZOO je prihvatio drugačije rješenje za ovaj slučaj. mogu biti trajni. špedicija. Pošto on posao obavlja za račun komitenta. pa kupovina za račun komitenta. dakle. Bez obzira na obilježja predmeta. u jednom iznosu. komisionar mora naložene poslove da “obavi” (član 771). Komisionar ne igra ulogu zastupnika. sav efekat koji se u ekonomskom pogledu postigne tim poslom pripada komitentu. transport itd. komitent može zahtijevati da sud snizi naknadu na pravičan iznos. Predmet ugovora može se sastojati od jednog ili više. Komisionar nema ovo pravo ako je ugovorena naknada nesrazmjerno niska u odnosu na trud koji on mora da uloži pri izvršavanju ugovora. a može biti i plaćanje za račun komitenta. ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom. Iznos provizije se obično ugovara. a ne između komitenta i tih trećih lica.

prihvat i dokument koji se tiče komisionog posla. komitent je ovlašten na naknadu štete. on predstavlja srednje rješenje. To su: ponuda.1. Pored toga. limitiranim. svoga nalogodavca. Komitent može narediti da se stvar. Takvi nalozi nazivaju se limitnim. “nalog” označava i način na koji komisionar treba da u svoje ime. ili samo najnižu ili samo najvišu cijenu. Pravilo je da se u slučaju sumnje uzima da se radi o demonstrativnom nalogu. Uslov za vršenje ovih prava jeste obavještavanje o odbijanju prihvatanja sklopljenog posla. nije mu dao slobodu ne samo u pogledu cijene nego i u pogledu ostalih uslova. kod limitativnih naloga komisionar može ponuditi da naknadi razliku između limitirane i postignute cijene. kao i kod limitativnih naloga. ako smatra da je to u interesu komitenta (demonstrativni ili indikativni nalog). a za račun komitenta. jer komitent je ograničio komisionara. a za račun komitenta dâ pravno relevantnu izjavu volje. dalje. kada komitent ostavlja komisionaru veću slobodu izbora i kretanja u pogledu ostvarivanja povjerenog mu posla (fakultativni nalog). proda ili kupi po tačno određenoj cijeni. Kod komisiona sa imperativnim nalogom. odnosno usluga. odbiti posao. da postupi po nalogu. Ako komitent nije odredio nikakvu cijenu. termin “nalog” može imati i druga značenja. Pošto je ovaj odnos bitno određen karakterističnom obavezom komisionara. Zavisno od okolnosti u kojima se pojavljuje. jer komitent nije precizan u izražavanju. komitent može ne priznati. Ipak. Razlikovanje u pogledu širine ovlašćenja koje komitent daje nalogom komisionaru ima značaj za odgovornost komisionara. On. odnosno kupi robu po cijeni koju on nađe za shodno. Tada se mora pridržavati komitentovih uputstava i naređenja i nema elastičnosti u ostvarenju povjerenog mu posla (imperativni. smatra se da je prepustio komisionaru da proda.OBAVEZE STRANAKA 1.III . kad komisionar valja da postupa onako kako glasi nalog. ili može dati gornju i donju granicu cijene. limitativnim. ako se komisionar nije držao naloga. Napokon. Ponekad se iz sadržine naloga ne može sigurno i tačno zaključiti o kakvoj se vrsti naloga radi. može biti i potpuno određen. Nalog može biti opštiji: širi. najnižu i najvišu. koje komitent mora dati “odmah” (član 773). može komitent dati uputstva kako će komisionar postupati. ali data uputstva nisu čvrsta i dozvoljavaju komisionaru da od njih unekoliko odstupi. a komitent je tada dužan 142 . Obaveze komisionara 1. Neki nazivaju i imperativni nalog limitiranim. Pod “nalogom” u ovom kontekstu podrazumijevamo sadržaj odnosa u koji stranke stupaju ugovorom. naređujući nalog). kada komitent ne dozvoljava mogućnost slobodnog izbora i djelovanja komisionaru. kako se vidi. nalog može biti nešto uopšteniji. Postupanje po nalogu Osnovna komisionareva obaveza je da zaključi posao s trećim licem u svoje ime. jer.

Takav stav je prihvaćen ne iz pravnih. Neka prava dozvoljavaju komisionaru da dokazuje. Neka prava ne zauzimaju navedeno stanovište i ne smatraju obavezom komisionara da saopštava komitentu s kim je sklopio posao. Obavještavanje o poslu Komisionar je obavezan da u toku posla obavještava komitenta na njegov zahtjev. da robu nije mogao prodati po određenoj cijeni i da je cijena kakvu je postigao. a upravo mu širina i rasprostranjenost tih veza omogućuju da zaključuje veći broj poslova. Kod demonstrativnog naloga. bez obzira na vrstu. Komisionar. Po našem pravu. pažnjom dobrog privrednika i uz stalno uvažavanje interesa svoga komitenta. a s kim će stupiti u poslovnu vezu ne tiče se komitenta. Ako bi bio 143 . On stvara svoje poslovne veze. Praktično posmatrano. Bez obzira na okolnosti. Povjeriti ispunjenje naloga drugome. najprije. tu stvarno i nema uputstava i komisionar se nema čega pridržavati. Komisionar mora nalog. Teorijsko opravdanje našlo se u činjenici da komisionar kao nalogoprimac radi za račun komitenta. sam. “te ako je na to primoran okolnostima” (član 753). onda kada ne može na drugi način da sačuva interese svoga nalogodavca. ipak. komisionar je dužan da daje podatke o tome s kim je zaključio posao za račun komitenta (član 779). i kod limitiranog i kod demonstrativnog naloga. komisionar treba. Razlog je u tome što je komisionarova odgovornost vezana za izvršenje posla povjerenog u nalogu (obaveza rezultata). Ovo je posebno važno kod trajnijeg poslovnog odnosa s obzirom da se cijene i drugi uslovi mijenjaju.prihvatiti rezultat posla (član 773). da obavijesti komitenta o namjeri i potrebi da odstupi od primljenih uputstava. komitent je dužan prihvatiti rezultat posla. u interesu komitenta. Za rad potkomisionara ne odgovara. Ako je potrebno. odgovara za izbor zamjenika i uputstva koja mu je dao. komisionar mora djelovati pošteno i savjesno. Smatraće se da je komisionar prisiljen da uzme potkomisionara bez odobrenja komitenta. može ukoliko je to ugovoreno. izvršiti lično. jer mora štititi interese komitenta. Prilikom izvršavanja naloga. Ako za to ima vremena. komisionar može odstupati od datog mu naloga kada smatra da je to u interesu komitenta. naime. Ako to dokaže. Smisao fakultativnog naloga je upravo u tome da komisionar uradi kako smatra da je najbolje u interesu komitenta.2. kada komitent naknadno da dozvolu. razlozi za ovakav stav leže u poslovanju dokumentima iz kojih komitent prije ili kasnije može utvrditi ličnost trećeg. Naročito kad se situacija na tržištu mijenja i kad je vjerovatno da bi uslijed drukčijih okolnosti i uslova komitent mogao izmijeniti nalog. osim onoga što je kao najvažnije sadržano u nalogu. Čak se smatra da je to njegova dužnost. komisionar je dužan da obavještava komitenta o relevantnim momentima posla i kad to komitent ne traži. Komisionar je dužan da ga obavijesti o takvoj situaciji. potkomisionaru. što znači i veću proviziju i veći dobitak. 1. djeluje profesionalno. nego iz poslovnih razloga. u slučaju kad proda robu po nižoj cijeni od limitirane.

bilo zbog svojih svojstava. komisionar je dužan obavijestiti komitenta o tim promjenama na stvari i tražiti uputstva. Tako je komisionar dužan preduzimati sve mjere radi očuvanja komitentovih prava prema špediteru. podaci o trećem licu u ovom konceptu imaju karakter poslovne tajne komisionara. količinu i stanje pakovanja. Zaštita komitentovih interesa Pored dužnosti obavještavanja o nedostacima. ili ma iz kojih drugih uzroka. Međutim. bilo što je tu stvar kupio za komitenta. uloži prigovore i slično. ako je takav običaj za tu vrstu stvari. čiji je odnos prema komitentu zasnovan na povjerenju. 144 . Komisionar odgovara za štetu koja nastane neizvršenjem ili neurednim izvršenjem ove dužnosti (član 777). Znači. osigura dokaze o stanju stvari. komisionar je obavezan na drugi način štititi interese komitenta. Stoga. pažnjom dobrog privrednika čuva stvar (član 776). ova obaveza ima višestruke pravne oblike. Tu se podrazumijeva i obaveza da stvar osigura. bilo što mu je povjerena na prodaju. bilo zbog uticaja spoljnih činilaca. a bio je na to obavezan nalogom ili zakonom. ili ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima komisionara sa komitentima. za ocjenu komisionareve odgovornosti uzima se u obzir posebna pažnja. 1. Ne dobije li na vrijeme uputstva šta će činiti sa stvari. Obaveza obavještavanja postoji i onda kada komisionar prilikom preuzimanja robe koju mu je uputio komitent. U praksi. komisionar je dužan čuvati i preduzimati sve mjere radi njene zaštite. mogao bi biti komisionarov interes okrnjen. a postoji opasnost da ona bude znatnije oštećena. ako je tako naredio komitent. 1. odgovara i za slučajnu propast i slučajno oštećenje stvari (član 776). i uopšte prema odgovornom licu. ako je osiguravanje obavezno. Sadržaj ove dužnosti su dva podatka: datum prispijeća i opis vidljivog nedostatka ili manjka. komisionar je dužan u svakom pogledu i u svakoj prilici čuvati interese svoga nalogodavca.4. utvrdi da je ona oštećena. njegov dotadašnji komitent bi mogao sam stupiti u poslovni odnos sa poznatim trećim licem. Dužan je da utvrđuje kvalitet. povodom novih poslova. ako stvar nije osigurao.3. Ako bi stvar koja mu je povjerena na prodaju mogla izgubiti od svoje vrijednosti. Čuvanje stvari Komisionar je obavezan da brižljivo. vozaru i skladištaru. Odgovornosti se oslobađa samo ako dokaže da se ta šteta nije mogla otkloniti i pored njegove naročite pažnje. Mora da preduzima mjere ako se pokažu mane na stvari. Ubuduće.dužan da komitentu daje obavještenja o trećem licu s kojim je zaključio posao. Kao privrednik. dužan je stvar prodati kao dobar privrednik na najpogodniji način (član 778). a kome je zanimanje sklapanje poslova za račun svojih komitenata. Stvar koja se nalazi kod njega. Iz obaveze čuvanja povjerene stvari proističu odgovornosti komisionara za štetu koja bi nastala na toj stvari.

pa mu je to komisionar dužan predati. Pravilo je da ne može i da te radnje. Sve to treba uzeti kao poslovnu tajnu. proda je uz neke druge povoljnije uslove i sl. ako je. Predaja rezultata posla Komisionar je obavezan da “bez nepotrebnog odgađanja” preda rezultat posla i položi račun o svome djelovanju (član 780). sve koristi iz posla pripadaju komitentu.. ekonomski rezultat posla. položi račun komitentu. ili bolju stvar. Posao je sklopljen za račun komitenta i ono što je postignuto. itd. prenijeti na njega potraživanja prema trećem licu. ako nema naloga da tako ne uradi. komisionar je dužan da. završen onako kako glasi nalog. 1.1.zavisi od prirode posla i ugovora. bez obzira što je on dao stvar na kredit ili na otplatu u ratama. Nikakve neposredne koristi iz posla ne može imati komisionar. kao ni o činjenicama. kupi je jeftinije. Njegova je korist u proviziji (član 773). pošto završi posao. Kako se posao izvršava za račun komitenta. Ispunjenjem ove obaveze upravo se postiže cilj posla. preduzima na svoj rizik. itd. odnosno za prodaju i kupovinu onih stvari za koje je takav način rada uobičajen. okolnostima. za one vrste poslova. Tako će komisionar predati komitentu iznos koji je primio na ime cijene za prodatu stvar. npr. stvar prodata na kredit. predati mu stvar koju je nabavio zajedno sa dokumentima uz stvar. a neutrošeni novac kod komisione kupovine.6. Šta će to biti . uslovima i odnosima koje je saznao u izvršenju tih poslova. 145 . Pored predaje rezultata posla. Komisionar je dužan da isplati komitentu cio iznos prodajne cijene. da mu obezbijedi podatke potrebne za ocjenu rezultata posla i da preda dokumenta. Isto je tako interesantno i pitanje da li komisionar može prodati povjerenu mu robu na kredit. ako se radilo o komisionoj prodaji. Obaveza čuvanja poslovne tajne je trajna. vrati ostatak neprodatih stvari kod komisione prodaje. Međutim. sa povoljnijim rezultatom nego što je glasila dispozicija (npr.).5. Stoga je komisionar dužan predati i višak iznad cijene ili stvari. Komitentu mora predati čist posao. smatra se da komisionar može davati avans i prodati ih na kredit. pripada komitentu. Ona postoji ne samo za vrijeme izvršenja ugovora nego i po njegovom ispunjenju. odnosno da li može davati avans trećem licu za stvar koju kupuje za račun komitenta.: proda stvar skuplje. ako o tome nema dispozicije u nalogu. Čuvanje poslovne tajne Komisionar nije ovlašten da trećim licima daje obavještenja i podatke o poslovima koje je zaključio sa svojim komitentima. Interesantno je pitanje kome pripada višak rezultata posla ako komisionar u izvršenju naloga uspije da završi posao uz povoljnije uslove. Jasno je da komitent može naknadno odobriti postupak komisionaru.

a drugi mu daje nalog za kupovinu baš te robe . npr. nego naknada za trud.komisionar ima pravo da traži srazmjeran dio naknade poslije svakog djelimičnog izvršenja posla (član 782). Kad se radi o davanju novca za obavljanje posla. komisionar u ovom slučaju nema pravo na naknadu za uloženi trud. jer ovdje se rad nagrađuje tek kada je doveo do uspjeha. komisionar. Njena visina se određuje prema okolnostima konkretnog slučaja. odnosno proviziju prema ugovoru ili odluci suda.pa jednim poslom udovolji nalozima obojice komitenata. Zakon ne predviđa da je komitent dužan predujmiti komisionaru potrebna sredstva za obavljanje povjerenog mu posla. veća količina robe u komisiju da se prodaje prema potrebama potrošača. Izuzetno.2.1. 146 .. ili će mu dati novac radi neke isplate. Kad se posao ne izvrši zbog uzroka za koje ne odgovaraju ni komisionar ni komitent. koji je od njega komitent tražio ugovorom. komisionar ima pravo da zahtijeva punu proviziju i onda kada je u izvršenju posla bio “spriječen nekim uzrokom za koji odgovara komitent” (član 782).2.jedan mu. Davanje avansa komisionaru mora se izričito ugovoriti (član 785). npr. ipak. Provizija pripada komisionaru tek kad obavi posao. Obaveze komitenta 2. Prema prirodi posla. “Komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu” (član 782). Pošto se niko ne može pozivati na svoju nesavjesnost. ima pravo na odgovarajuću naknadu. “Odgovarajuća naknada” ne predstavlja proviziju od posla.. Plaćanje naknade (provizije) Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu. ako se radi o komisionoj prodaji ili transportu. Može se desiti da komisionar primi nalog od dvojice svojih komitenata za isti posao . Bitno je da je došlo do ugovorenog rezultata. Obaveza plaćanja postoji i kada nije izričito ugovorena. daje robu i nalog za prodaju. Ako je ugovoreno da komisionar postupno izvršava posao . komitent će biti dužan da komisionaru da robu ili stvari. Nevjernim postupanjem smatra se djelovanje na štetu komitenta koje je istovremeno u suprotnosti sa principom poštenja i savjesnosti. ili je ugovoreno da komisionar otkupljuje u vrijeme sezone poljoprivredne proizvode za račun komitenta . kad izvrši komitentov nalog i postigne rezultat. Nasuprot ovoj dužnosti komitenta stoji nasuprot obaveza komisionara da primljena sredstva upotrijebi samo u svrhu za koju su mu data. 2.data je. Tada mu pripada provizija od obojice komitenata. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa Komitent je dužan da komisionaru da sredstva za izvršenje naloga. Kada će se posao smatrati završenim zavisi od toga kako glasi konkretan komitentov nalog.

Jasno je da mu to pravo pripada i za potraživanja iz zajmova i predujmova koje je dao komitentu. takođe. odnosno poslovnom pravu. bilo da se radi o cijeni koju je primio za prodatu stvar. odnosno stvari ili novac. pakovanje. Kada bez svoje krivice ne uspije da izvrši nalog komisionara. I onda kada komisionar vrši neke usluge svojim sredstvima (npr. potraživanja po tekućem računu (komercijalni koneksitet). Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji Postavlja se pitanje da li komisionar može stupiti u odnos kao saugovarač u povjerenoj mu komisiji.5. odnosno stvarima koje se nalaze u njegovom posjedu komisionar ima pravo zaloge i pridržaja za sva potraživanja koja proističu iz komisionih poslova (član 786). Dakle.). dok mu komitent ne isplati proviziju i naknadi ostale troškove. dakle. a ne samo iz posljednjeg posla na osnovu koga se u njegovim rukama nalazi roba. kao i na onima za koje ima ispravu na osnovu koje može raspolagati tim stvarima. Za ocjenu da li je trebalo učiniti izdatke nije važno je li svaki konkretni izdatak i trošak komisionara. Obezbjeđuju se. i to založni povjerilac po trgovinskom. koji prelaze obim normalnih troškova poslovanja komitent je dužan da mu naknadi. to se ne bi moglo dozvoliti. Sve troškove i izdatke komisionara u vezi sa povjerenim poslom. koje daje šira ovlaštenja i uprošćava proceduru za prodaju založene stvari. s tim stvarima i s robom postupati kao založni povjerilac.3. ne sve troškove. odnosno jesu li otklonili štetu od povjerene mu stvari. jer je jedan dio troškova poslovanja sadržan u proviziji. ležarina. ima pravo na naknadu troškova. utovar. može li prodati komitentu svoju stvar. Pravo zaloge ima i na stvarima koje se nalaze kod njega i na stvarima koje drži neko drugi za njega.4. 2. Može. komisionar prvenstveno podmiruje svoja potraživanja prije ostalih komitentovih povjerilaca. nego je odlučno da je taj izdatak bilo potrebno ili korisno učiniti za taj posao. jer bi tada komisionar mogao oštetiti komitenta dajući prvenstvo svojim interesima. 2. Komisionar ima pravo i na kamatu na troškove od dana kada su oni učinjeni (član 748). itd. Troškovi Komitent je dužan da komisionaru naknadi troškove koji prelaze okvir njegove režije. premije za osiguranje. otklanjanje mana. prevoz. Pravo pridržaja i zaloge pripada komisionaru za obezbjeđenje potraživanja iz svih komisionih poslova koje je obavljao za komitenta. vještačenje. uskladištenje i sl. Iz dobivene cijene. tj. sortiranje. pridržaja i prvenstvene naplate Na robi. a ostatak predaje komitentu. ili sam kupiti stvar koja mu je data u komisionu prodaju. donio korist komitentu. takođe ima pravo na naknadu troškova. Trpljenje komisionarevih prava zaloge. Komisionar može zadržati robu ili stvari komitentove.2. Takvi su troškovi i izdaci naročito: vozarina. 147 . Načelno. ili za prodatu zalogu.

IV . 148 . Iako ova obaveza komitenta ima isključivo ugovorni karakter.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Zatim slijede: prodaja robe osobi za čiju je prezaduženost komisionar znao ili morao znati (član 774). propuštanje pregleda i obavještavanja o utvrđenim nedostacima poslane robe (član 777). odnosno prodata. Ako se te cijene ne bi slagale sa cijenama iz naloga. Zbog toga ćemo se zadržati samo na imovinskim sankcijama za povredu ugovornih obaveza. Režim troškova. Cijena po kojoj komisionar kupuje ili prodaje robu je tržišna ili berzanska cijena u vrijeme izvršenja posla. Tu je na prvom mjestu sklapanje posla pod uslovima koji su nepovoljniji od naloženih (član 773). Odgovornost komisionara Administrativno-pravna i kaznena odgovornost komisionara određena je različitim vrstama propisa za pojedine propuste za koje odgovaraju i drugi poslovni subjekti. Imovinska odgovornost komisionara je podvrgnuta opštim pravilima obligacionog prava za slučajeve neispunjenja. Da bi zaštitio interese komitenta. te izostanak ispunjenja ugovora od strane trećeg lica kod komisiona star del credere (član 781). tj. naš Zakon o obligacionim odnosima dopušta komisionaru da bude saugovarač u komisiji samo na osnovu sporazuma sa komitentom (član 775). I kad je saugovarač u komisiji. i obratno. komisionar plaća cijenu koja je manja onda kada prodaje robu. takođe. Konkretizacija ovih pravila je posebno istaknuta za pojedine situacije koje se tiču isključivo komisiona. ili za one u kojima se primjenjuju pravila o ugovoru o nalogu kao supsidijaran izvor. što povlači obavezu plaćanja razlike i naknade ostale štete. Može se očekivati da će komisionar dati prevagu svojim interesima. U prvu grupu spadaju sljedeći slučajevi neispunjenja ugovora. a plaća cijenu koja je veća onda kada kupuje robu. pa ih komitent duguje u mjeri na koju ukazuju okolnosti konkretnog posla. komisionar ima pravo na proviziju za obavljeni posao.Naime. odnosno neurednog ispunjenja ugovornih obaveza. u sukobu su očigledno interesi komisionara i komitenta. ipak su neki njeni modaliteti uređeni zakonom. Odgovornost je subjektivna. jer se odnosi na nenovčane obaveze. onoga dana u kome je roba kupljena. propust pažnje dobrog privrednika pri čuvanju robe komitenta (član 776). nije promijenjen. kupovina komitentove stvari po nižoj cijeni) nije povoljno za komitenta. ono što je povoljno za komisionara (prodaja svoje stvari po višoj cijeni.

posebno 149 . Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere) Komisionar ne odgovara ako ne zaključi ugovor ili ne obavi drugi pravni posao koji mu je naložen. odnosno kome se stvar prodaje. ovi komisionari odgovaraju solidarno za ispunjenje naloga (član 757). Bilo da se radi o upotrebi novca dobijenog za plaćanje. A to znači da će odgovornost komitenta ovdje biti objektivna. Prvi je upotreba komitentovog novca za sopstvene svrhe (član 756). komisionar ne odgovara za treće lice.POSEBNE VRSTE KOMISIONA 1. njegov saugovarač. komision uz jemstvo za obavezu trećeg lica. od koga se stvar kupuje. Posebnim sporazumom može se navedeni režim odgovornosti komisionara pojačati. I drugo. Jedina posljedica ovog propusta jeste nemogućnost ostvarivanja prava na naknadu (proviziju). po dispozitivnim pravilima. komisionar je dužan platiti “kamatu po najvišoj dopuštenoj ugovorenoj stopi” računajući od dana prijema. Odgovornost komitenta Slučajevi imovinske odgovornosti komitenta nisu posebno istaknuti u Zakonu o obligacionim odnosima. 2. komisionar ne odgovara ako je stvar kupio. Za jemstvo. Stoga se njegova odgovornost ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. i da će treće lice. on ne odgovara za urednost ispunjenja obaveze trećeg lica. Isto tako. posebno utvrditi da će komisionar jamčiti za saugovarača koga izabere.U drugu skupinu spadaju dva slučaja odgovornosti nalogoprimca. dakle. ili zaključio distancioni. komisionaru pripada posebna nagrada (del credere provizija). Druga situacija postoji onda kada je izvršenje posla povjereno nekolicini komisionara istim nalogom. primjenjivaće se poglavito pravila o odgovornosti za neispunjenje novčanih obaveza. odnosno od dana kada je komitentu trebalo novac predati. ne garantuje da će treće lice. Ako je brižljivo postupao pri poslu. Može on preuzeti i takvu obavezu da garantuje komitentu da će izvršiti nalog. Supsidijarna pravila o nalogu donekle modifikuju ova rješenja. Klauzula “star del credere”. preuzimanje jemstva za obaveze trećeg saugovarača. odnosno prodao uz neke uslove na koje je komitent pristao. Takođe. bilo novca dobijenog po osnovu prodate robe ili usluge. Može se. i sklopiti ugovor. izvršiti svoje obaveze. uredno ispuniti ugovor. V . komitent je dužan komisionaru naknaditi one štete koje je ovaj pretrpio u izvršenju naloga bez svoje krivice (član 760). Ako ništa suprotno nije izričito dogovoreno. da će treće lice ispuniti obavezu. ili terminski posao. Kad je komisionar sa znanjem komitenta prodao stvar na poček ili kupio stvar pod nekim pravnim teretom. Takav komisioni posao naziva se “del credere”. Najprije.

koji reflektiraju na naplatu iz postignute cijene.PRESTANAK UGOVORA 1. posebnim sporazumom. da jemči za trećeg saugovarača. a može i odvojeno. Jasno je da kod ove vrste ugovora komitent ima prema komisionaru prava koja ima povjerilac prema jemcu. Opšta pravila Ugovor o komisionu može prestati na načine koji su poznati i kod drugih pravnih poslova. iako je dao dio cijene u kreditu ili. mašine) i kod robe iz uvoza. Isto važi i za posljedice prestanka ugovora u pojedinim slučajevima. budući da se radi o ugovoru intuitu personae. a komisionar mu otvara kredit na podlozi primljene robe. komisionar ima pravo prvenstvene naplate svih svojih potraživanja. Ako je bilo više povjerilaca. kad se nalazi u carinskom ili u nekom drugom skladištu. 2. objektivna nemogućnost ispunjenja obaveza . ili mu isplaćuje unaprijed dio cijene. a ne samo za glavnicu. Ovo rješenje ne postoji u Zakonu o obveznim odnosima. po pravilu. u gotovu. Komisionar prima u prodaju robu koja ostaje u komitentovoj svojini. VI . da bi se komisionar kao konsignator obezbijedio u slučaju pada cijene. na putu. Komisionar odgovara solidarno sa svojim saugovaračem.naročito na strani komisionara. Ima izvjesnih poslova za koje se pretpostavlja da za njih komisionar preuzima del credere. kao i kamatu i ostale troškove. Kad komisionar proda robu koja mu je data u konsignaciju. ili je kod vozara. Komisionaru pripada veća provizija. Izloženi načini prestanka podvrgnuti su opštim pravilima obligacionog prava. 150 . komisionaru pripada pravo zaloge čak i kad roba nije u njegovim rukama. automobili. Kredit se daje. iako to nije izričito ugovoreno. To su: sporazuman raskid. Pravo zaloge ima za iznos svih potraživanja. ili utvrđena propisom ili običajima. iz postignute cijene naplaćuje prvenstveno iznos kojim je kreditirao komitenta. Konsignacija Konsignacija je takav komisioni posao u kome se ugovara da komitent šalje komisionaru robu na stovarište. kao avans. Može to biti u ugovoru o samom komisionom poslu. rjeđe. prestanak subjektiviteta komisionara. te uredno ispunjenje posla.se ugovara. Dok robu ne preda. u iznosu nižem od vrijednosti robe u konsignaciji (obično 60-90%). odnosno uobičajene. protek vremena na koje je ugovor zaključen. Konsignacioni posao je čest kod robe koja ima veliku vrijednost po jedinici (npr. Već je opšteprihvaćeno da postoji komision del credere ako se za posao ugovori provizija dva puta veća od propisane. koja može biti ugovorena.

I nalogoprimac (komisionar) može uvijek odustati od ugovora. Ona stoga važe i kod drugih ugovora o uslugama u prometu robe i usluga. Odredbe ugovora o nalogu ovdje se neposredno primjenjuju kao supsidijaran izvor. No. za razliku od njih. Nalogodavac (komitent) u principu uvijek ima pravo da odustane od ugovora. Treba uzeti da je otkaz dat “u nevrijeme” ako onemogućava. Opoziv i otkaz naloga Opoziv naloga vrši komitent. Bez obzira na to kako se može kvalifikovati otkaz. komisionar je dužan i nakon otkaza obavljati one poslove iz ugovora koji ne trpe odgađanja. Komitent to najčešće čini angažovanjem drugog komisionara.2. ili bitno otežava komitentu da postigne one ekonomske ciljeve radi kojih je angažovao komisionara. Šta se smatra otkazom “u nevrijeme” i koji razlozi nisu “osnovani”. komision nema posebnih pravila za ove situacije. 151 . faktičko je pitanje. duguje komitentu naknadu štete koju ovakav otkaz prouzrokuje. iako stilizacija člana 766. To mora činiti sve dok nalogodavac ne bude mogao po redovnom toku stvari preuzeti brigu o njima. Ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga. Ukoliko otkaže nalog u nevrijeme i to učini bez osnovanog razloga. Uslovi pod kojima se to može učiniti i posljedice raskida jednostranom izjavom volje su uređene pravilima koja važe za ugovor o nalogu. a otkaz komisionar. komitent duguje komisionaru odgovarajući dio naknade za učinjeni trud i naknadu štete (član 765). ZOO u tom pogledu nije potpuno jasna.

152 .

pa ostavioci ne moraju čak ni tražiti kreditora. Pored ove osnovne djelatnosti smještaja i čuvanja robe. Po Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o uskladištenju obavezuje se skladištar da primi i čuva određenu robu i da poduzima potrebne ili ugovorene mjere radi njezina očuvanja u određenom stanju. i na otklanjanje posljedica transportnih smetnji. mogućnost prenosa skladišnice olakšava prođu uskladištene robe i onim kupcima koji nemaju svog prostora da je smjeste. Prema članu 16. Zakona o trgovini (Sl. kao i 172 drugi poslovi i radnje koji se uobičajeno obavljaju uz smještaj i čuvanje robe”. 173 Skladišni posao ubraja se u trgovinske usluge. skladišna preduzeća obavljaju i druge radnje koje su u neposrednoj ili u posrednoj vezi s uskladištenjem. Kod nas se takav karakter ovoga privrednog posla danas uveliko izgubio. n.ZOT). ne moraju tražiti posrednike ni špeditere koji će za njih završavati poslove u vezi sa prijemom ili ekspedovanjem robe i njenim čuvanjem. Zakona o trgovini “uslugama uskladištenja robe smatraju se naročito smještaj i čuvanje robe. ostavljanje robe u javno skladište olakšava kupovinu i prodaju robe. te da je preda na zahtjev ostavodavca ili druge ovlaštene osobe. posao uskladištenja sadrži elemente javne službe. a ostavodavac se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu” (član 730). Na kraju. ZOT. FBiH. Trgovcima i proizvođačima je olakšano time što u nekim mjestima. 172 173 Član 16.GLAVA ČETVRTA USKLADIŠTENJE I . na ravnomjerno snabdijevanje velikih i malih potrošača. a interesentima se pruža mogućnost da vide robu i ispitaju njene osobine. a taj kredit daju i neka skladišta. Pravni režim za skladišna preduzeća isti je kao i za druga preduzeća. Nadalje. te utiče na stabilizaciju cijena. Ova konstatacija se odnosi na režim opštih uslova poslovanja koje skladištari redovno donose i objavljuju. ne moraju podizati svoja skladišta ni zapošljavati osoblje za čuvanje i manipulaciju robe. Čl. značaj i pravna priroda ugovora Uskladištenje je privredni posao koji se sastoji u smještaju i čuvanju tuđe robe uz naknadu.POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. Pojam. 11. jer roba u skladištu može da čeka povoljnije uslove. S obzirom na značaj ovoga posla u cirkulaciji dobara. Uskladištena roba se smatra veoma dobrom podlogom za dobijanje realnog kredita. Ekonomski značaj javnih skladišta naročito je porastao s međunarodnim razvojem trgovine i s uvećanim prometom robe uopšte. 153 . gdje postoje javna skladišta. Uskladištenje velikih stokova robe omogućuje korisne intervencije na tržištu. 2/95 . ili koji je dalje preprodaju.

Preovladava shvatanje da može biti i konsensualan i realan. i kao dokaz o pravu da raspolaže uskladištenom robom. ostaviocem se smatra 154 . zaključivanja ugovora o uslugama u prometu robom: uskladištenje se vrši isključivo na osnovu dispozicije. Primjena je “odgovarajuća”. Skladišna preduzeća su prihvatila u poslovnom svijetu uobičajenu praksu razvijenu u. Odgovor zavisi od toga da li je posao sa naknadom ili ne. Ako se stvar čuva uz naknadu. konsensualan i neformalan. Tada se radi samo o zaključivanju ugovora konkludentnim radnjama. On mu služi kao dokaz o zaključenju ugovora o uskladištenju. takvu pošiljku prihvata skladišno preduzeće. uskladištenju odgovara ostava (depozit). ugovor je konsensualan. Razumije se da ostavilac mora biti upoznat s tim uslovima. kad se korisnik ne javi blagovremeno da primi pošiljku. U pogledu forme ugovora i tehnike zaključivanja važi i kod ovog posla ono što je rečeno za špediterski posao i što je propisano i uobičajeno uopšte za zaključivanje ugovora o trgovinskim uslugama. Odnos se može zasnovati sporazumom sklopljenim na bilo koji način na koji se zaključuju konsensualni ugovori. Pored toga. Zaključivanje ugovora U građanskom pravu. kad se u prekomorskom saobraćaju roba pretovaruje u brod ili iz broda. 2. Dispozicija se posebnom odredbom poziva na uslove poslovanja kao na sastavni dio ugovora. Iz tih slučajeva ne bi trebalo izvoditi zaključak da je riječ o realnom ugovoru. a posao ne vodi špediter. uključujući i nalog. vrši utovar ili istovar i čuva je potrebno vrijeme. Za sadržinu ugovora važi opšte pravilo da skladištar može imati svoje uslove poslovanja i da nalog sadrži samo njihove najnužnije elemente. U svim navedenim slučajevima prećutnog zaključivanja ugovora. konkludentnim radnjama se zasniva ugovorni odnos kada se roba upućuje u skladište preko vozara. Po lučkim uzansama i po trgovinskim običajima. znači shodna (član 739 ZOO). ugovor je realan. Kada skladištar po posebnom sporazumu vrši neke dodatne radnje u vezi sa robom. Druga je stvar što se u nekim slučajevima smatra da je ugovor zaključen činom predaje robe u skladište. vozar predaje pošiljku na čuvanje skladišnom preduzeću.729 ZOO). Posao je sklopljen kada skladišno preduzeće primi i potpiše dispoziciju i stavi na nju pečat preduzeća sa datumom. U suprotnom. komutativan. Jedan primjerak ovako potpisanog naloga za uskladištenje dobija ostavilac. Pošto je za privredne poslove karakteristično da se obavljaju uz naknadu. dvostrano obavezan. Ugovor o uskladištenju je teretan. onda u ugovoru o uskladištenju ima i elemenata ugovora o djelu. Nadalje.Po svojoj pravnoj prirodi uskladištenje se svrstava u ugovore o ostavi (član 712 . Zbog toga će se odredbe o ugovoru o ostavi primjenjivati kao supsidijarna pravila na pitanja koja nisu za uskladištenje posebno uređena. postoje i neka obilježja ugovora intuitu persone. Prećutno. na primjer. U teoriji je sporno da li je ugovor o ostavi konsensualan ili realan. ugovor o uskladištenju se mora smatrati konsensualnim. Ovakvo rješenje dozvoljava znatnu slobodu u prilagođavanju pravila o ostavi na ugovor o uskladištenju.

: rude. u principu. Specijalna skladišta primaju na čuvanje samo neke vrste robe. preko špeditera ili preko vozara. Ostavilac. Tip A je javno skladište za koje je odgovoran skladištar. Često se ugovor o skladišnom poslu sklapa posredno. ne mora biti vlasnik stvari koju povjerava na čuvanje skladištaru. Dok je u takvom skladištu. 59/01 Čl. Pružanjem usluga uskladištenja stvari mogu se privredni subjekti baviti kao osnovnom djelatnošću (skladišna preduzeća) ili kao sporednom (prevozničke i špediterske organizacije). Zakonom o carinskoj 174 politici u Bosni i Hercegovini carinska skladišta su podijeljena na tri tipa. 130 155 . Specijalna skladišta mogu miješati robu iste vrste. Pravilo je. Javna skladišta mogu biti opšta i specijalna.BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. npr.sopstvenik robe. uvezena roba i roba namijenjena izvozu. ne smiju miješati stvari raznih ostavilaca. Podaci iz transportnih dokumenata uzimaju se kao elementi dispozicije. Pošto je skladištar. U većim lukama postoje posebna preduzeća luka i skladišta koja se pored smještaja i čuvanja robe bave i utovarom. Tip C je vlastito skladište gdje je skladištar ista osoba kao i korisnik skladišta ali ne i neophodno vlasnik robe. Roba se čuva za račun i na rizik vlasnika. na robu se ne plaća carina. istovarom i pretovarom na brod i na 174 Sl. dužan da stvari sam čuva (član 715 ZOO). Odobrenje izdaje Uprava carina. Skladišno preduzeće se ne upušta u ispitivanje da li je on ujedno i sopstvenik robe. dakle. žitarice i sl. I tip F je javno skladište kojim upravljaju carinski organi. Opšta primaju robu bez obzira na vrstu i pakovanje i čuvaju je odvojeno od druge. II . da skladištar ne smije miješati ni zamjenljive stvari sa stvarima iste vrste i istog kvaliteta. a ne onaj ko je predao robu. koji pohranjuju robu svoga komitenta u javna skladišta. Javna skladišta obično se osnivaju u lukama. Novine FBiH br. Stranke Kao ostavilac (ostavodavac) može se pojaviti svaki subjekt prava. riječnim pristaništima i većim saobraćajnim čvorištima gdje postoje carinarnice. njegova ličnost ima neka svojstva bitnog elementa ugovora. Za njihovo osnivanje potrebno je odobrenje. ali je stalno pod nadzorom carinskih organa. ili ako je očigledno da se radi o stvarima koje se mogu miješati bez opasnosti da će se time nanijeti šteta ostaviocu (član 734 ZOO). To smije činiti sa pristankom ostavioca. U njih se smješta tranzitna roba. Javna skladišta mogu poslovati i kao carinska skladišta. Robom se može manipulisati. Carinske dažbine se plaćaju prilikom iznošenja robe radi njenog stavljanja u promet. inače.

od naknade za posebne usluge koje su izričito ugovorene i od troškova isplaćenih u interesu ostavioca. i tada ne preuzima odgovornost ni za smještaj. carine. raznih pristojbi i drugih troškova. Skladišno preduzeće se ne može baviti kupovinom i prodajom robe ni za sopstveni. pakovanje. te se ne bave smještajem i čuvanjem tuđe robe. manipulisanje (čišćenje. otpremanje robe i sl. Izuzetno može i to učiniti posebnim ugovorom. popravka ambalaže. prema sporazumu sa ostaviocem. privatna skladišta koja. pošto nejasnosti i nepotpunosti idu na rizik nalogodavca. nego građanskog. nego sam smješta robu. kad se iznosi iz skladišta. Konsignaciona skladišta nisu javna skladišta. carinjenje. kao 156 . Cijena usluge Cijena usluge je složena. Povjerenu robu skladištar smješta u odgovarajuće magacinske prostorije ili na otvoreni skladišni prostor. Ovo stanovište zauzimaju i mnoga strana prava. i čuva je. ni za čuvanje robe. ni zatvorena skladišta. ni za tuđi račun. Pored toga.kopnena vozila. Po pravilu. Sastoji se iz naknade za osnovnu i sa njome povezane sporedne usluge skladištara. osiguranje. a carini se poslije prodaje. 2. Da bi ulazili u cijenu. provjetravanje i sl. vađenje uzoraka.zavisi od dispozicije. Roba je pod carinskim nadzorom. Cijena usluga je uvijek sastavni element ugovora o uskladištenju. Koje će od tih radnji skladištar vršiti u konkretnom poslu . U dispoziciji treba tačno naznačiti svaku radnju koja se nalaže preduzeću. Na ovaj ugovor se odnose pravila o ostavi. 3. To su skladišta privrednih društava u kojima je smještena uvozna roba kojom trguju te organizacije kao zastupnici. Skladišna preduzeća mogu i izdavati skladišnice. Predmet posla Predmet posla je smještaj i čuvanje robe. Odnosi sopstvenika tih skladišta sa ostaviocem većinom nisu regulisana propisima trgovinskog prava. Uporedno pravo poznaje još i tzv.). premije osiguranja. Sporedne djelatnosti skladištara mogu biti različite: primanje robe od prevoznika. te vršenje radnji koje se uobičajeno obavljaju uz smještanje i čuvanje robe. za razliku od ostave. odnosno koje se predviđaju ugovorom. Neka zakonodavstva dopuštaju da skladištar prodaje povjerenu mu robu kao komisionar. plaćanje vozarine. Mogu ih otvarati privredne organizacije registrovane kao zastupnici inostranih firmi na osnovu ugovora o konsignaciji. sortiranje. predmet poslovanja skladišnih preduzeća mogu biti i sporedne djelatnosti u vezi s uskladištenjem robe. Dakle. Uobičajene radnje bile bi: vaganje. nisu mogla izdavati skladišnice. O ovoj zabrani postojala je ranije izričita odredba. za razliku od javnih. troškovi moraju biti “opravdano” učinjeni (član 719 ZOO). ni otvoreni prostor skladištar ne izdaje u zakup.

ruda itd. Da bi tarifa obavezivala. kojom se konstatuje takvo stanje robe. propisane tarifom. odvojeno od uslova poslovanja. Tarifa može biti sastavni dio opštih uslova poslovanja. prljava. Tada odgovara i za težinu. cijena se u privrednom poslu uskladištenja ne mora posebno ugovarati. su.OBAVEZE STRANAKA 1. ako može. jaja. da se reklamacije mogu činiti u roku od 30 dana po prijemu fakture. prima javno skladište uz posebnu izjavu ostavioca. kao i robu sa manama. Za reklamaciju važi opšti rok iz ZOO. bez odlaganja. Samo ako ostavilac naročito traži. ako tarifa nije pravilno primijenjena. U slučaju manjka. cement. iznos naknade može ispravljati. mašine. voće.1. Cijene pojedinih usluga. alkohol. Naknada je izdiferencirana ne samo prema toj klasifikaciji.posla građanskog prava. osnovne kao i sporednih. staklo. Obaveze skladištara 1. voluminozna. nego i prema tome čuva li se roba u zatvorenom ili u otvorenom skladištu. u svojim opštim uslovima poslovanja. odnosno. kvara ili ma kakvih mana na robi ili u pakovanju. mora biti objavljena. ukoliko skladište posumnja u deklarisanu težinu. pa se. tj. kao i prema vremenu čuvanja. Ovim aktom ostavilac prima svu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati uslijed toga. prema tome.). pogotovo kad prima robu od vozara. skladištar je dužan da to pismeno konstatuje. drvo. kolonijal. što znači da je donosi samo preduzeće i da važi ono što je već rečeno za obaveznost tih uslova. Preduzeće može donijeti tarifu i kao poseban opšti akt. ima pravo robu vagati. Roba u zatvorenim koletima smatra se da je ona i onakva kako je deklarisana i skladištar je ne mora provjeravati. Prijem robe Javno skladište je dužno primiti na smještaj i čuvanje robu prema prihvaćenom nalogu. Prilikom prijema skladištar treba da provjeri podatke o identitetu robe i da utvrdi njeno stanje “na oko”. lako zapaljiva. ako nije propisano uslovima poslovanja. Javno skladište prima robu prema težini deklarisanoj u dispoziciji i ne odgovara za tu težinu. Tarifom je roba koja se uskladištava klasirana (skupocjena. Loše ili nedovoljno upakovanu robu. i ako ustanovi razliku ovlašteno je na 157 . ugalj. po pravilu. III . ako drukčije nije ugovoreno. No. Naša skladišna preduzeća obično predviđaju. On odgovara samo u slučaju da ambalaža bude oštećena za vrijeme dok se roba nalazila kod njega na čuvanju. Tarifa obavezuje obje strane. skladište je dužno vagati robu. U suprotnom smatra se da je robu primio onako kako glasi dispozicija. špeditera ili ma od koga posrednika.

U tu se knjigu unosi ime i adresa ostavioca. Izdavanje potvrde Javno skladište je dužno izdati ostaviocu potvrdu.3. povjerenu mu robu drugome na čuvanje. Ako je skladišno preduzeće uvelo nalog kao formular ugovora. skladišno preduzeće. propadne ili ošteti. 1. 1. U tom slučaju je potvrđeni nalog istovremeno i dokaz o zaključenju ugovora i potvrda o prijemu robe na uskladištenje.4. U hitnim slučajevima. Skladište nema pravo zahtijevati od ostavioca da preuzme 158 . Skladištar ne može predati. kao i na naplatu troškova vaganja. skladištar može preduzimati mjere ne čekajući dispoziciju ostavioca. S obzirom na prirodu posla. Čuvanje robe Javno skladište je dužno da čuva povjerenu mu robu pažnjom dobrog privrednika i u stanju u kakvom je primljena. obaveze u pogledu sporednih radnji. podaci o robi koja se prima na uskladištenje. i kad ostavilac ne odgovori odmah. O svim preduzetim mjerama skladištar je dužan izvijestiti ostavioca. Potvrda. Vođenje skladišne knjige Javno skladište je dužno da vodi skladišnu knjigu sa podacima o ostaviocu i o robi. Stoga je skladištar dužan voditi nadzor nad robom.naplatu naknade za usluge po tarifi prema nađenoj težini. kao i o drugim činjenicama iz sadržaja potvrde. Ako javno skladište izda skladišnicu. 1. treba da preduzme odgovarajuće mjere radi očuvanja robe i ne čekajući to uputstvo. Podaci se u skladišnu knjigu unose prema dispoziciji i drugim informacijama dobijenim u toku prijema robe. Takođe može samoinicijativno popraviti ambalažu. Ako to interesi ostavioca zahtijevaju. odgovarao bi i za slučajnu propast i oštećenje robe (član 715 ZOO). onda ono potvrđuje jedan primjerak naloga i daje ga ostaviocu. bez pristanka ostavioca. odmah tražiti uputstvo ostavioca. potvrda se tom prilikom vraća. ako smatra da je to potrebno činiti u korist očuvanja robe. odnosno vlasnik ima pravo podići robu i prije isteka roka uz obavezu da naknadi štetu skladištu. te mjera i nalozi ostavioca. Nadalje. odnosno u stanju koje je utvrđeno ugovorom. ili tražiti novu dispoziciju. Od skladišne knjige treba razlikovati knjigu skladišnice. ako postoji opasnost da se roba pokvari. odnosno obavijest služi kao dokaz o prijemu na smještaj i čuvanje u njoj navedene robe. Roba se čuva do isteka ugovorenog roka.2. koju kod naših skladišta često zamjenjuje obavijest o uskladištenju tereta. uslovi smještaja. a u nekim slučajevima predlagati ostaviocu potrebne mjere. sa podacima iz skladišne knjige. Tako će skladište. Ako bi to učinio. ostavilac. kao dobar privrednik. pa čak može robu i prodati na najpogodniji način. ona služi kao isprava za podizanje uskladištene robe. dan prijema robe.

1. 1. skladištar je dužan da izvrši osiguranje od uobičajenih rizika (član 732 ZOO). Prethodno je dužan da o tome obavijesti ostavioca. Stvari primljene na čuvanje skladištar treba da vrati ostaviocu.5. skladištar je dužan da robu proda sam. I bez posebnog naloga. Osiguranje robe Javno skladište je dužno da osigura robu od rizika za koji postoji obavezno osiguranje. Očuvanje prava ostavioca Javno skladište mora da preduzme radnje za očuvanje prava ostavioca. Prodaju mora izvršiti “na najpogodniji način”. 1. ako rok čuvanja nije ugovoren. Prodaja robe u kvaru Ako se na uskladištenoj robi dešavaju neotklonjive promjene usljed kojih postoji opasnost da će se ona pokvariti. skladištar mora preduzeti uobičajene radnje u vezi sa robom.robu prije ugovorenog.10. odnosno ovlašćenom licu u onakvom stanju u kakvom ih je primio. Zakon predviđa da je skladištar dužan čuvati povjerenu mu robu godinu dana. Bude li ugovorom samo utvrđena obaveza skladištara da stvari osigura. Postupanje po nalogu Skladištar je obavezan da postupa po nalogu ostavioca i preduzima radnje koje su naređene nalogom. st. No. odnosno. tj. dužno je da osigura robu i za slučaj oštećenja ili propasti stvari. a rizici ne budu precizirani. Pregled robe Javno skladište je dužno da dopusti ostaviocu i drugim licima koja on ovlasti da pregleda uskladištenu robu. skladištar je dužan da traži uputstvo ostavioca.9. od rizika koje stranke utvrde ugovorom. Ovo se naročito odnosi na slučaj kad robu prima od vozara ili od špeditera. uslovima poslovanja predviđenog roka. Izdavanje robe Postoji dužnost skladištara da izda robu ostaviocu po isteku roka. zakonskog ili ugovorenog. na trošak i rizik ostavioca. Po isteku roka čuvanja. uključujući i one koje su predviđene uslovima poslovanja. 159 . 1.6. vodeći računa o interesima ostavioca (član 731. ili ako to ostavilac po njegovu pozivu ne bi mogao na vrijeme učiniti. 1. 3 ZOO). 1.8. Ne dobije li uputstvo blagovremeno. Ako to traži ostavilac. odnosno na zahtjev ostavioca i prije toga. skladištar je ovlašten da robu proda na javnoj prodaji.7. Istim osobama mora dozvoliti i uzimanje uzoraka.

Prilikom predaje robe na uskladištenje.2. a ako je na robu izdata skladišnica . nego robu iste vrste i kvaliteta. Izdaje se ista roba koja je predata na uskladištenje. Ako su zamjenljive stvari pomiješane. Obaveze ostavioca 2. Ne mora za to tražiti pristanak ostalih ostavilaca čije su stvari smiješane (član 734 ZOO). odnosno donosiocu potvrde. Skladištaru se moraju uručiti i propisani administrativni dokumenti. 2.skladištar može primiti obavezu i da poboljša stanje tih stvari. pregled se vrši na uobičajeni način. Uz robu ostavilac je dužan da preda skladištu potrebne dokumente. ako bi usljed toga moglo doći do štete na robi. Pregled robe pri prijemu i reklamacija Prema izričitoj zakonskoj formulaciji “primalac robe dužan je robu pregledati u trenutku njezina preuzimanja” (član 738 ZOO). smatra se da odustaje od ugovora i snosi za to odgovornost.donosiocu skladišnice. Na te nedostatke skladište je dužno upozoriti ostavioca čim ih je opazilo ili ih je kao dobar stručnjak moralo opaziti (član 731 ZOO). Specijalna skladišta. Uskladištena roba se izdaje ostaviocu. ukoliko on to traži. da izjavi kolika je vrijednost robe (član 730 ZOO). takođe. ne moraju izdavati istu robu. Kada je nedostatak vidljiv. primalac mora “odmah” da sačini reklamaciju i da o nedostatku obavijesti skladištara.1. Ako ništa posebno nije ugovoreno. ostavilac je obavezan da pruži sva potrebna obavještenja o robi. Dužan je. kao i na neispravnu ambalažu. skladištar opšteg tipa može iz tih smiješanih stvari izdvojiti i predati ostaviocu njegov dio. Ne učini li tako. 1. U slučaju da s razlogom posumnja u osobine stvari. “smatra se da je roba uredno 160 . Troškove uobičajenog pregleda snosi primalac robe. troškove postupka snosi skladištar. Ako to ne učini. 2. silosi i elevatori. Tada mora da izda robu u stanju u kojem roba treba da bude prema ugovoru. naročito kad je dao nalog za otpremu ili prijem robe od vozara. Predaja robe i dokumenata Ostavilac je dužan da preda robu za koju je sklopio ugovor (dao dispoziciju) na smještaj i čuvanje. primalac može zahtijevati i provođenje svih drugih potrebnih postupaka kontrole robe. Upozorenje na mane Skladište je dužno da upozori ostavioca na mane ili na prirodna svojstva stvari.11. uvidom u spoljnje stanje robe i pakovanja. Ovo je posljedica njihovog prava da miješaju primljenu robu. Ukoliko se provjerom utvrde nedostaci.

ili oštećenja. uništena ili pokvarena. izgubljena. 2. Po jednom.. U pogledu određivanja odgovornosti skladišta za smještenu robu postoje dva sistema. ili uslijed propusta ostavioca i rđavog pakovanja koje se nije moglo primijetiti. Skladište treba da dokazuje te okolnosti. Reklamacija na skrivene nedostatke mora se dati “na pouzdan način”. plaća se prilikom izdavanja robe ostaviocu. Takva odredba važi samo ako na nju pristane treće lice. kao što su izdaci za utovar i pretovar. st. Eventualni ostatak stavlja se na raspolaganje korisniku. Značenje ovog termina isto je kao i kod prodaje. odgovornost se ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. U suprotnom. Naknada se plaća za izvršene radove i usluge. subjektivna je. IV . Ostavilac može u dispoziciji označiti da naknadu plati i neko treće lice. Neke troškove. ako dođe do: gubitka. Odgovornost skladištara Odgovornost skladištara je zasnovana na njegovoj krivici.3. obaveza ostaje na ostaviocu. odnosno primaocu. Ako korisnik ne plati naknadu za usluge i ne podmiri ostale troškove o roku. za osiguranje. 3 ZOO). Da zaključimo. Pokvarljiva roba može biti i neposredno prodata. Pitanje eventualne naknade štete ostaviocu rješava se odvojeno. Plaćanje usluge Naknadu plaća stranka koja je izdala dispoziciju. iz dobivene cijene naplatiti svoja potraživanja. st. a može biti i drukčije ugovoreno. Po pravilu. ili uslijed prirodnih svojstava robe. Po drugom sistemu skladište je dužno da obavlja svoje poslove s pažnjom dobrog privrednika (član 714 ZOO) i odgovara ako nije tako 161 . 2 ZOO). carinu i sl. pa i za onu robu koja je za vrijeme uskladištenja oštećena. Sankcionisanje propusta vezanih za dužnost i čuvanje robe podvrgnuto je nekim specifičnim rješenjima. skladište odgovara za robu uvijek. Usluge se plaćaju na osnovu fakture skladišta. i u tom pogledu važe opšti propisi. manjka.primljena” (član 738. Rok za reklamiranje skrivenih nedostataka je sedam dana od momenta preuzimanja. skladištar može na osnovu zakonskog prava zaloge i pridržaja robu prodati na javnoj prodaji i. dužan je da plati korisnik i prije preuzimanja robe (član 736 ZOO). Kad se radi o neizvršenju radnji koje nemaju karakter čuvanja robe.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Oslobađa se odgovornosti samo ako je do štete došlo uslijed neotklonjive sile. I posljedice propuštanja blagovremene i sigurno date reklamacije su izjednačene sa onima koje možemo naći kod ugovora o prodaji: “smatra se da je roba uredno primljena” (član 738. prema ovom shvatanju odgovornost skladištara je objektivna. kvara.

on mora da dokaže i postojanje nekog od konkretnih uzroka štete navedenih u zakonu. ako dokaže da bi do propasti ili oštećenja stvari došlo i da je on postupao u skladu sa ugovorom (član 717 ZOO). kao i za štete koje nastanu uslijed rđavog funkcionisanja tehničkih sredstava. osobina robe ili radnja imaoca prava. umanjenja ili oštećenja robe za vrijeme njenog čuvanja. a skladištar je za to odgovoran. Drugo.uradilo. dakle. Pored odsustva svoje krivice. skladištar odgovara za slučajnu propast i oštećenje stvari i onda kada ju je upotrebljavao bez dozvole (član 716 ZOO). uslijed unutrašnjih mana koje se na robi nisu mogle uočiti. Tada se odgovornosti može osloboditi. manama ili prirodnim svojstvima robe. onda kada skladištar bez pristanka ostavodavca ili bez nužde povjeri drugom čuvanje robe (član 715 ZOO). Ona postoji. načelo odgovornosti za krivicu. pa i izgubljeni dobitak ostavioca (član 733 ZOO). Prihvaćeno je. prirodnih pojava. kao i kad je robu vagao prilikom prijema. da skladište ne odgovara ni za druge štete koje bi nastale uslijed krivice ili nemarnosti ostavioca. skladište ne odgovara ni za štetu nastalu: uslijed prirodnih svojstava robe. ni otkloniti ni pored redovne pažnje. da postoji slučaj. ili je uzrokovana krivicom ostavodavca. skladištar se ne može osloboditi odgovornosti dokazujući da se ponašao pažnjom dobrog privrednika. mjera i naredaba vlasti. Prema članu 731. ako dokaže da je uzrok štete bila neka okolnost koja se da kvalifikovati kao: viša sila. a to značajno otežava njegov položaj. Za težinu robe skladištar odgovara izuzetno. Primjenom pravila o ostavi mogu se utvrditi i dva slučaja objektivne odgovornosti skladištara za štete na robi. 1 ZOO “skladištar odgovara za štetu na robi osim ako dokaže da je šteta uzrokovana uslijed okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Ako je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom skladištar naknađuje svu štetu. Teret dokazivanja je na skladištaru. Ova blaža odgovornost prihvaćena je i u našem pravu. ili do umanjenja štete. tj. 162 . skladištar neće ni u ovakvoj situaciji odgovarati za slučajne štete. ili otkloniti. uslijed nepotpunih ili nejasnih oznaka na robi ili u dispoziciji. zbog čega je propušteno da se preduzmu odgovarajuće mjere i uobičajena manipulacija. te neispravnom ambalažom”. U pogledu količine skladište odgovara samo za broj komada. kao i uslijed svih pojava i događaja na koje skladište nije moglo imati uticaja pod normalnim okolnostima ili po njihovoj prirodi. ali samo kao osnovni model. najprije. Ako bi došlo do propasti. nesretnih slučajeva. Dakle. skladištar naknađuje štetu do stvarne vrijednosti robe. st. Osim što ne odgovara za štetu do koje je došlo uslijed više sile. ako se na to posebno obavezao. Skladište snosi odgovornost i za rad ljudi koji za njega obavljaju posao. Jasno je. Ipak. a smatra se da je skladište krivo što kao dobar privrednik nije preduzelo potrebne mjere koje bi dovele do otklanjanja. uslijed normalnog i manipulativnog kala.

Tada ostavilac.skladišni list. Kao hartija od vrijednosti. zatim naziv skladišta i datum upisa (član 741 ZOO). o vremenu skladištenja.SKLADIŠNICA 1. količina. Stoga. Za tačnost podataka jamči javno skladište. pored primanja robe na smještaj i čuvanje. vode matičnu knjigu skladišnica (registar). To je isprava kojom skladišno preduzeće potvrđuje da je robu navedenu u toj skladišnici primilo na uskladištenje. obilježja.2. Skladišnica je perforirana. Pojam i značaj skladišnice U osnovnu djelatnost javnog skladišta. Odgovornost ostavioca Za neizvršenje ili neuredno izvršavanje svojih obaveza ostavilac odgovara prema opštim pravilima obligacionog prava. Javna skladišta. o carini. Ko ima skladišnicu ima pravo zahtijevati da mu se preda roba navedena u njoj. iz koje se mogu iskinuti pojedine skladišnice. o osiguranju robe. o troškovima i taksama koje terete robu. U prvoj grupi slučajeva posebno treba istaći posljedice propusta obaveze obavještavanja skladištara o svojstvima i vrijednosti pošiljke. oznaka. suština hartija od vrijednosti. o magacinu gdje je roba smještena. vrsta. a prenosom njenih pojedinih dijelova prenose se i prava sadržana u tim hartijama: pravo svojine ili pravo zaloga na robi. skladišnica nije prosta isprava o uskladištenju robe . a skladište koje je ovlašćeno da izdaje skladišnice dužno je da je izda na zahtjev ostavioca. upravo. ne samo da gubi pravo na naknadu štete koju je sam pretrpio nego i duguje naknadu za sve štete koje skladištaru budu prouzrokovane uslijed toga što nije znao osobine i vrijednost stvari. onda je pravo raspolaganja robom inkorporirano u skladišnicu i bez nje se to pravo ne može ostvarivati ni prenositi. Za zakašnjenje u plaćanju ostavilac duguje zateznu kamatu. U oba dijela upisuje se broj skladišnice i podaci iz matične knjige koje potpisuje skladištar. količinu i kvalitet robe. Bitno je da garancija važi i za vrstu. Skladišnica je hartija od vrijednosti. To znači da skladište odgovara za štetu koja bi proizašla za nekoga ko bi preuzeo ma kakve radnje oslanjajući se 163 . A to znači da se njegov položaj razlikuje zavisno od toga da li je u pitanju nenovčana ili novčana obaveza. možemo ubrajati i izdavanje skladišnice (skladišnog lista). ona cirkuliše u prometu dobara i njena prodaja znači i prodaju robe. Skladišnica se izdaje samo onom ostaviocu koji je zatraži. Kad je izdata skladišnica. kvalitetu. Sastoji se iz dva dijela: iz priznanice i založnice ili varanta (Warrant). koja se bave izdavanjem skladišnica. o robi (naziv. U matičnu knjigu unose se podaci o ostaviocu. V . U tome je. podaci za određivanje njene vrijednosti).

ne mora se prenos upisavati na oba dijela. Ako je već dobio skladišnicu za svu robu. ako se varant nalazi u trećim rukama. Roba se može prodavati prodajom skladišnice. Priznanica ide sa robom. Indosiranje se vrši na taj način što imalac skladišnice “po naredbi” na poleđini ispisuje ime onoga na koga prenosi skladišnicu. a skladišnica “po naredbi” prenosi se indosmanom. Onome ko daje kredit na podlozi robe za koju je izdata skladišnica indosira se varant na iznos kredita. Ako je na ime. Kad se prenosi cijela skladišnica. Pri tom valja imati na umu kod indosiranja same priznanice da je pravo raspolaganja robom ograničeno pravom zaloge 164 . S obzirom na njihove različite funkcije u robnom prometu. Stoga skladištar može. pravo raspolaganja robom može biti ograničeno založnim pravom utvrđenim varantom. držalac priznanice pravo na robu. koje time stiče pravo na robi onako kako ih je imao i ostavilac. davanje zajma na podlozi robe). po pravilu. a vratiti cijelu skladišnicu. Izdavanje i prenos skladišnice Skladišnica i svaki njen dio ponaosob su robne hartije od vrijednosti i mogu se prenositi zajedno ili odvojeno. sa eventualnim ograničenjem za iznos za koji je roba založena. i prema tome je prenos drukčiji. značaj je i u mogućnosti dobijanja realnog kredita prenosom varanta. Ekonomski značaj skladišnice je u mogućnosti trgovanja. kada izdaje skladišnicu. pa se prodaja robe obavlja stvarno indosiranjem skladišnice ili i same priznanice. 2. može zahtijevati od skladišta to isto. Kad su predate na uskladištenje zamjenjive stvari. To znači da potpuno pravo raspolaganja robom ima onaj koji drži u rukama oba dijela skladišnice. i to kako cijela tako i njeni odvojeni dijelovi. pa da mu izda za svaki taj dio zasebnu skladišnicu. Prema tome. Indosiranje skladišnice znači prenos prava raspolaganja robom koja je u njoj upisana. a ne jedan njen dio. Nadalje.priznanicu i založnicu. i svaki dio skladišnice može se prenositi odvojeno. ostavilac može tražiti da mu se i bez podjele robe izda skladišnica samo za neki dio tih stvari. Dalje. te se na osnovu nje stiče pravo raspolaganja uskladištenom robom.na te podatke (na primjer: kupovanje robe. Skladište. dovoljno je i ako se prenos upiše samo u priznanicu. Skladišnica može glasiti na ime ili “po naredbi”. ostavilac može tražiti da skladištar podijeli robu na određene dijelove. Svaki držalac pojedinog dijela skladišnice ima samo ona prava koja proizlaze iz toga dijela: držalac varanta ima pravo zaloga za upisani iznos. prenosi se cesijom. Svaki dio skladišnice ima svoju posebnu funkciju i pravnu važnost. provjeravati tačnost podataka o robi iz dispozicije. Založnica utvrđuje pravo zaloge na uskladištenoj robi za iznos koji je na njoj označen. Indosiranjem se prenose sva prava iz priznanice i iz varanta na treće lice (na indosatara). izdaje cijelu skladišnicu . potpisuje izjavu o prenosu i navodi datum prenosa.

ili onaj kome je založnica predata. upis prvog samostalnog prenosa varanta u priznanicu omogućava imaocu priznanice da se sa vlasnikom varanta sporazumije o eventualnoj isplati duga. a zatim se isplaćuje dug imaocu varanta. Ona se isplaćuje imaocu založnice i time se založnica otkupljuje. Upis tih podataka je odlučujući za pravnu važnost prenosa. Protest i pravo regresa ostvaruju se po postupku predviđenom za mjenicu. ipak. kome je založena. Kad toga ne bi bilo. imalac varanta je dužan to utvrditi protestom kod suda. Pored navedenog. kad je varant prenesen na koga drugog. 165 . od onih na koje je varant bio prenošen prije nego na njega. a na varantu još i potpis indosanta. prodaje i uskladištenja. ima pravo potraživanja od prenosilaca (regresnih dužnika). kad se varant prvi put sam prenosi. priznanicu ili založnicu. može tražiti da se prenos na njega upiše u registar skladišta i skladište je dužno da to učini. i za koji je iznos založena. pošto javno skladište ima prvenstveno pravo zaloga. U tom slučaju. Upisivanje u skladišnu knjigu (registar) potrebno je da bi skladištar znao za zalogu i da bi prilikom izdavanja robe mogao pravilno postupiti. uz koju kamatu. dan dospjelosti duga i datum izdavanja. na založnici i u registar. a da povjerilac. kao i priznanice. a da na založnici konstatuje da je taj upis izvršen. Ako varant nije bio prenošen. Ova operacija ponovo ukazuje na opravdanost formalnosti za upis prvog zalaganja robe u priznanicu i u skladišnu knjigu. može zahtijevati da mu se izda roba. za razliku odgovara ostavilac.prenos ne vrijedi. moglo bi doći do zloupotreba. svaki onaj ko primi ma koji ovaj dio.imaoca varanta. Iz tih razloga. Dalji prenos varanta. Javno skladište može robu izdati samo onom ko podnese oba dijela skladišnice.imaoca varanta. ali po pravilima građanskog prava. Protest i amortizacija skladišnice Ako varant nije na vrijeme isplaćen. Iz prodajne cijene podmiruju se najprije troškovi protesta. ima pravo zahtijevati prodaju založene robe po proteku osam dana od dospjelosti potraživanja (član 747 ZOO). Ako se imalac varanta ne bi mogao podmiriti. 3. te nije u rukama imaoca priznanice. pošto je u toku regresnog postupka isplatio potraživanje upisano u založnici. Ispusti li se ma šta . onaj koji je podigao protest. Na varantu i u skladišnu knjigu ubilježava se: za koju je sumu roba založena. Stoga je potrebno. Bez ubilježavanja na priznanici. No. Imalac založnice. To je mjera za zaštitu založnog povjerioca. roba bi se mogla izuzeti sa skladišta na osnovu priznanice. izgubi to pravo prema novom sopstveniku koji je robu kupio bez ikakvih tereta. Skladištar je dužan da to upiše u skladišni registar. založnica se ne može prenositi indosamentom. mora isplatiti sumu za koju je roba založena i kamatu do dospjelosti varanta. Međutim. koji ima založno pravo po varantu. vrši se jednostavno indosamentom i nije vezan za ove formalnosti. Novac se može položiti i javnom skladištu za račun založnog povjerioca . upisati taj prenos i u priznanicu da se zna da je roba založena. imalac priznanice. Tek poslije toga može zahtijevati isplatu od prenosilaca kao regresnih dužnika. onaj na koga je prenesena založnica mora odmah obavijestiti skladište o prvom prenosu založnice.

ili njen dio. Takav se imalac upućuje sudu da raspravi zakonitost svoga prava na skladišnicu. I prije donošenja odluke. Sud objavljuje pokretanje postupka za amortizaciju i poziva svakog ko eventualno drži u rukama takvu skladišnicu. Postupak vodi sud. Ukoliko se niko ne javi. O pokretanju postupka sud obavještava javno skladište. na molbu lica koje traži amortizaciju. ako takav tražilac da potpuno obezbjeđenje za eventualno potraživanje založnog povjerioca kao i sopstvenika robe. Na taj se način sprečava skladište da izda robu onome ko bi se javio sa priznanicom. upućuje se na spor o pravu vlasništva. sud može dozvoliti da se roba preuzme iz skladišta. koje je dužno da o tome stavi zabilješku u skladišnu knjigu pored upisa robe na koju glasi skladišnica. Ako se neko pojavi. pa čak ni sa cijelom skladišnicom. sud donosi odluku o amortizaciji.Izgubljena skladišnica ili njen dio amortizuju se po posebnom postupku. 166 . da se javi sudu u roku od 60 dana.

Razlika između špeditera i komisionara jeste u samoj prirodi poslova i radnji koje oni obavljaju u pravnom prometu.DIO TREĆI UGOVORI O ORGANIZOVANJU PREVOZA I PREVOZU STVARI GLAVA PRVA UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU) I . kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje”. otpremništvu. svoga nalogodavca. član 827). kao zastupnik s tim što se to mora izričito ugovoriti. tj. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. “radi prevoza stvari zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza. organizacija prevoza obuhvata otpremu odnosno dopremu stvari po principu “od vrata do vrata” ili “od skladišta do skladišta”.POJAM. Isti je pravni položaj špeditera i komisionara. a komitent se obavezuje isplatiti naknadu (ZOO. član 827). Prema našem zakonu. Zato se u nekim pravima špediterski ugovor podvodi pod ugovor o komisionu. dakle. Špediter je “arhitekta” prevoza stvari. Najčešće. definiše kao ugovor kojim se špediter (otpremnik) obavezuje da. 167 . oba djeluju u svoje ime a za račun drugoga. odnosno podvrstu komisiona (francusko. Iz teorijskog i legislativnog poimanja ugovora o špediciji jasno slijedi da je osnovni sadržaj posla špedicije i poslovne djelatnosti špeditera u organizaciji prevoza stvari. nego u ime i za račun svoga nalogodavca (ZOO. u svoje ime a za račun komitenta (nalogodavca). Nekada će biti potrebno da špediter samo neke pravne radnje (npr. Pojam ugovora o špediciji određuje pravni položaj špeditera. izvrši organizovanje otpreme ili dopreme stvari te obavi druge uobičajene poslove i radnje uz naknadu. obično. ugovorom o špediciji obavezuje se špediter da. Prema tekstu Zakona o obligacionim odnosima. što se može vidjeti kod izlaganja o bitnim elementima tih ugovora. On djeluje u svoje ime a za račun komitenta. Pojam ugovora Ugovor o špediciji (otpremanju. carinjenje) obavi kao zastupnik (agenturna klauzula). rusko i donekle švajcarsko). otpremi odnosno dopremi stvari. ne u svoje ime. ugovorom se može predvidjeti da špediter djeluje. Radi. otpravljanju) u teoriji se.

špediter organizuje zbirni prevoz stvari (zbirna špedicija). rusko) i po trećem sistemu. po drugom sistemu. postigao istovremeno njihovu zaštitu i sniženje troškova transporta. kako u jednoj zemlji tako i između raznih zemalja. a uslovi prevoza . tražila da se pojavi subjekt u prometu robe. Značaj špedicije Špedicija je uslužna djelatnost i sastoji se u stručnoj organizaciji prevoza stvari. U posljednje vrijeme se naglo razvila jer je sve veća cirkulacija dobara. zadržavanje robe ili čak zapljenu robe u slučaju da se ne udovolji nekom propisu.željezničkih. Sve to treba da zna onaj koji otprema stvari. nije regulisana niti unificirana međunarodnim konvencijama. Poznato je da na transport djeluju dvojaki faktori: stimulativni i restriktivni. U vezi s tim je i primjena raznih tarifa i beneficija. Prilikom transporta stvari. suvozemnih i drugih. Veliki značaj imaju unificirana pravila i sadržaji koji se nalaze u špediterskim ispravama. plaćanje kazni i penala. Zakonom o obligacionim odnosima regulisan je ovaj ugovor u cjelini (član 827846). ali njena pravila imaju snažan uticaj na poslovnu praksu. na ovaj ugovor 168 . posljednja 1968. da bi iskoristio razne olakšice (povlastice) i organizovao prevoz stvari što sigurnije. Da bi ostvario svoj osnovni cilj . Svjetska organizacija špeditera (FIATA) usvojila je autentične tekstove ovih isprava. špediterska transportna potvrda (FCT). predaje na prevoz i carinjenja do preduzimanja sanitarnih mjera i izbora puteva prevoza . za razliku od transporta. Pojavila se kao nužan rezultat podjele rada u prometu roba. špediterski konosman (FBL) i špediterska skladišna potvrda. U slučaju pravne praznine. godine koja nije usvojena. mađarsko. Pravni izvori Špedicija. koji obezbjeđuje organizaciju prevoza robe. ekonomski i tehnički . prekomorski prevoz se obavlja na osnovu grupne teretnice. ugovor o špediciji je posebna vrsta ugovora o komisionu (francusko. 2. Izbjegao. organizuju se maršrutni vozovi. ugovor o špediciji je vrsta agencije (agency). Dokumenta koja se naročito koriste u međunarodnoj špediciji su ova: špediterska potvrda (FCR). ugovor o špediciji je poseban i samostalan nominatni ugovor (njemačko. preferencijala i refakcija. u koji spada i naše pravo. pomorskih. koji je karakterističan za anglosaksonsko pravo. na prvom mjestu između trgovine i saobraćaja. Stvari se prevoze: vagonskim pošiljkama. kamionski karavani. Bilo je izrađeno nekoliko konvencija. Putevi prevoza postaju sve mnogobrojniji. poljsko). kao poseban i samostalan ugovor. eventualno.iznalaženje najpovoljnijih uslova za povjerenu mu organizaciju prevoza stvari. naročito u međunarodnoj razmjeni. potrebno je poznavanje mnogobrojnih propisa i poslovnih običaja koji se tiču niza radnji počev od pakovanja. jeftinije i brže. 3.U uporednom pravu postoje tri sistema regulisanja špedicije: po prvom.postaju sve komplikovaniji.pravni.

Dispozicija je u obliku standardizovanog obrasca (formulara) koji štampa špediter i sadrži potrebne rubrike vezane za stvari koje se otpremaju. II . 169 . Tehnika zaključivanja ovoga ugovora je ista kao i kod ostalih. mada ima mišljenja da oni spadaju u domen objektivnog prava. Može se zaključiti na bilo koji način. tada ima karakter ponude. može imati značaj ponude 176 ili prihvata ponude.str. pa čak i uputstva ako je data nakon zaključenja ugovora. I u oblasti špedicije postoje odnosi konkurencije u kom smislu špediterska društva. U poslovnoj praksi je uobičajeno. potrebno da su opšti uslovi poslovanja bili poznati komitentu u vrijeme zaključenja ugovora. 772). član 829. Ukoliko je šalje komitent.cit.str. Draškić dr Mladen. na čemu insistiraju i opšti uslovi poslovanja.ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. a pretpostavlja se da su mu bili poznati ako su objavljeni na uobičajen ili propisan način. odnosno trgovinskom zastupanju. Ako je dispozicija data na osnovu ponude špeditera. vrijeme i drugo. ipak. 330. a između stranaka već postoji 175 176 O različitim shvatanjima vidjeti: Đurović dr Radomir. naročito jača. op. U našem pravu. u slučaju da špediter primljenu dispoziciju (ponudu) odmah ne odbije. promocijom i propagandom. preduzimaju poslovne aktivnosti na pojačavanju akvizicije komitenata. Ako se ne daju u pisanom obliku onda za zaključenje ugovora važe opšta pravila obligacionog prava. Oni to čine poslovnim komunikacijama. op. Većina autora smatra da je. ugovor o špediciji se može zaključiti i prećutno. da se ponuda i prihvat kod ugovora o špediciji daju u pisanoj formi.se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na ugovor o komisionu. Dakle. 387. te davanjem savjeta zainteresovanim subjektima. mjesto. takođe.cit. smatra zaključenim kad špediter primi dispoziciju. Opšti uslovi su autonomni izvor prava i primjenjuju se po volji ugovornih stranaka. 175 Njihova primjena može se izričito ili prećutno ugovoriti zašto je dovoljno da je komitent znao ili morao znati da špediter djeluje isključivo na osnovu opštih uslova poslovanja. ugovor o špediciji je neformalne prirode jer zakon ne traži obaveznu pismenu formu ugovora. putem ponude i prihvata. bez prethodne ponude špeditera. Radi lakšeg i bržeg zaključivanja ugovora špediter svojim poslovnim partnerima unaprijed šalje kompletne setove tih obrazaca. dispozicija. ona se pravno ima smatrati prihvatom ponude. a shodno i pravila o nalogu (ZOO. način otpreme. Značajan izvor prava su i opšti uslovi poslovanja špeditera koje donose grupacije špediterskih organizacija ili trgovinske komore. Ugovor se. Ugovor se najčešće zaključuje tako što komitent dostavlja špediteru dispoziciju. Zaključivanje ugovora U našem pravu.

Ukoliko komitent mijenja svoj nalog on mora vratiti špediteru original potvrde. Zato ova potvrda. I na ovoj potvrdi špediter može upisati svoje primjedbe koje se odnose na “spoljnje stanje” stvari i ambalažu.Šogorov dr Stevan.). uz prezentaciju mišljenja. prevoznom putu i načinu prevoza. Špediterski konosman pojačava odgovornost samog špeditera jer on preuzima odgovornost za rad transportera što je veoma značajno kod kombinovanog prevoza. Te isprave predstavljaju pravne instrumente za regulisanje odnosa između komitenta i njegovih poslovnih partnera. tako da se ujedno rješava i pitanje primjene opštih uslova na konkretni ugovor o špediciji. što se redovno čini. U praksi se najčešće koriste špediterska potvrda i špediterska transportna potvrda. str. a poslije zaključenja ugovora o špediciji. predstavljaju vjerodostojne isprave za sva plaćanja putem dokumentarnog robnog akreditiva. Ona predstavlja dokazno sredstvo da je roba primljena na otpremu u “naizgled dobrom stanju”. špediter može izdati određene isprave. pored podataka koje sadrži prethodna potvrda (FCR). a neke predstavljaju i hartije od vrijednosti. kao i na obavljanje svih usluga špedicije za jednog komitenta i važi do opoziva odnosno otkaza (generalni nalog). a ne predstavljaju hartije od vrijednosti. Obje potvrde su autorizovane od strane FIATA. op. 510. mjesto prijema. Dispozicija se može odnositi na vršenje jedne ili više tačno određenih špediterskih usluga (specijalni nalog). s tim što špediter može staviti primjedbe na robu i ambalažu. ne samo da je roba primljena na otpremu nego i da je špediter zaključio ugovor o prevozu te da je robu predao na prevoz. pošto učestvuje 177 Vilus dr Jelena – Carić dr Slavko . Špediterska transportna potvrda (FCT) ima veći značaj jer predstavlja dokazno sredstvo. sadrži informacije o prevoziocu.generalni ili okvirni ugovor o pružanju špediterskih usluga. Ovaj špediterski dokument ima osobine hartije od vrijednosti i daje mogućnost trgovine stvarima datim na otpremu (prenos prava na njima) te predstavlja vjerodostojnu ispravu kod plaćanja dokumentarnim robnim akreditivom. Na tim potvrdama mogu se štampati opšti uslovi poslovanja špeditera.cit. član 42). ali još uvijek nedovoljno. Špediterska potvrda (FCR) se izdaje nakon što je špediter primio stvari od komitenta. mjesto opredjeljenja i ime adresata te oznaku vrste i količine robe. pa komitent shodno tom ugovoru izda dispoziciju (ZOO. 170 . mada u pogledu špediterske transportne potvrde postoje i drugačija 177 U poslovnoj praksi značajno je to: obje potvrde. U međunarodnoj špediciji prilikom kombinovanog prevoza stvari koristi se. Potvrda sadrži: ime komitenta. ugovora o špediciji. januara 1988. špediterski konosman za kombinovani transport (FBL) koji je takođe sastavila FIATA (novi tekst se primjenjuje od 01. 2. Špediterske isprave Na zahtjev komitenta.

Tu spadaju ove radnje: zaključivanje ugovora o prevozu sa prevoziocem ili prevoz robe od špeditera. Prema glavnoj špediterskoj djelatnosti dijele se na pomorska ili lučka i kontinentalna. Podjela špediterskih društava može se izvršiti po raznim kriterijima. član 839). Špediter obavlja i transportne usluge (potpuna špedicija). prepakiranje. Ona može biti određena ugovorom. su stranke. Stranke kod ugovora o špediciji su komitent i špediterska organizacija (špediter). zaključivanje ugovora o uskladištenju ili samo skladištenje stvari ako špediter ima vlastita skladišta. Voljom stranaka mogu se odrediti i drugi sastojci ugovora kao bitni. pribavljanje odgovarajućih dokumenata i isprava. i drugo. Koje će pravne i fizičke radnje špediter obaviti zavisi od: ugovora sa komitentom. Poslovima špedicije bave se trgovačka društva koja su registrovana za tu djelatnost. a prema teritoriji djelovanja na društva za domaću i za međunarodnu špediciju. Predmet ugovora o špediciji su pravne i fizičke radnje koje špediter preduzima u cilju prijema. odnosno dopremu određenih stvari. utovar. tarifom ili drugim aktom špeditera. Pitanje subjekta odgovornosti se znatno pravno pojednostavljuje time što se sva odgovornost zasniva na jednom dokumentu. U ekonomskom smislu. na lokalna i centralna. Ugovorom se može predvidjeti jedinstven iznos koji 171 . Bitni elementi ugovora Bitni elementi ovoga ugovora.više prevozilaca. špediterskom konosmanu. sirovine. Najčešće su to proizvođači koji su svoje proizvode (gotove proizvode. prirode špediterskog posla (domaća ili međunarodna špedicija) te poslovnih običaja koji određuju “ostale uobičajene poslove i radnje”. pretovar ili istovar stvari. Naknada (provizija) predstavlja cijenu špediterovih usluga. obavljanje carinskih i drugih radnji (formalnosti). 3. repromaterijal) već prodali određenom kupcu ili kupcima. Komitent ili nalogodavac je lice koje angažuje špeditera da za njegov račun izvrši otpremu. presortiranje. bez obzira na državne granice i transportna sredstva. sortiranje. To se postiže i aranžmanima sa špediterima iz raznih zemalja (korespondentima) ili otvaranjem filijala. odnosno komitentovog naloga (generalni ili specijalni nalog). po prirodi posla. pakovanje. kvantiteta i drugih svojstava robe. zatim. špedicija spada u uslužnu djelatnost. prevoza i predaje stvari. a ako nema ni toga cijenu određuje sud (ZOO. zastupstava. zaključivanje ugovora o kontroli kvaliteta. predmet špediterske usluge i cijena usluge. zaključivanje ugovora o osiguranju. Savremena organizacija rada špediterskih društava je takva da se špediterska djelatnost kombinuje sa prevozom. jer savremeni proces rada špeditera zahtijeva da se prati roba na cijelom prevoznom putu. Najčešće se registruju istovremeno i za domaću i za međunarodnu špediciju.

Kada su uputstva komitenta nepotpuna. dispozicijom. Ako za nove instrukcije nema vremena ili je to. U svakoj pojedinoj situaciji špediter procjenjuje da li je moguće postupati po uputstvima.obuhvata: naknadu za špediterske usluge uključujući sve troškove učinjene radi izvršenja naloga o otpremanju stvari (forfetni stav). ali može i na drugi način o čemu. Obaveze špeditera 1. nejasna. sredstvima i načinu prevoza “kao i ostalih uputstava dobijenih od nalogodavca” (ZOO. obično. a za njihovo tumačenje. te licima koja angažuje neposredno na izvršavanju određenih radnji. špediter će tražiti nova (dodatna) uputstva.1. postoje odredbe u opštim uslovima poslovanja špeditera. Pažnja urednog privrednika se procjenjuje objektivno: špediter djeluje lege artis u skladu sa pravilima objektivnog prava i poslovnim običajima pri čemu uvijek vodi računa o pravilima struke (branše). protivurječna ili se po njima ne može postupati. prvenstveno. opštih uslova poslovanja. član 832). skladištarom. ugovora i poslovnih običaja. Obaveza je špeditera da upozori nalogodavca na nedostatke u njegovom nalogu. Načelo savjesnosti i poštenja se primjenjuje uvijek kada nisu precizirane određene obaveze špeditera a to se procjenjuje u svakoj pojedinoj situaciji. nemoguće onda će špediter postupati u svemu “kako to zahtijevaju interesi nalogodavca” (ZOO. te da li je moguće dobiti nova (dodatna) 172 . Rad po uputstvima Špediter je dužan izvršiti nalog komitenta i postupati onako kako je njime predviđeno. III . Komitent svoja uputstva daje. Svoje upozorenje je dužan dati bez odlaganja (ZOO. član 751-753). značajne su odredbe koje se odnose na naloge u komisionarskom poslu. osiguravateljem. član 833). Uputstva mogu biti data sa većim ili manjim ograničenjima (imperativni ili indikativni nalozi). a naročito na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti. član 833). u svakom pojedinom slučaju. član 830). Pridržavati se mora uputstava komitenta o putnom pravcu.vozarom. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika Špediter je dužan “u svakoj prilici postupati kako to zahtijevaju interesi nalogodavca i sa pažnjom urednog privrednika” (ZOO. Pošto se na ugovor o komisionu primjenjuju pravila o nalogu treba uzeti u obzir i ta pravila (ZOO.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Ova obaveza je opšte prirode i podrazumijeva da se špediter u izvršavanju svojih obaveza pridržava zakona.2. Pažnju dobrog i urednog privrednika špediter treba da manifestuje u izvršavanju svih pravnih i faktičkih radnji i u odnosima sa svim subjektima sa kojim stupa u pravne odnose . pak. 1.

Zakon u prvi plan ističe njegovu obavezu da zaključi ugovor sa prevoziocem o prevozu stvari. i dužan je da ih podmiri. sastavljanje zapisnika. Ako sve to nije moguće. Stoga. Za slučaj odstupanja od dobijenih uputstava (prvobitnih ili dodatnih) odgovornost špeditera je znatno strožija. Prilikom zaključenja ugovora sa trećim licima špediter mora voditi računa o izboru prevozioca. U izvršenju otpreme odnosno dopreme stvari on koristi usluge drugih subjekata. kao korisnik prevoza. ugovor sa organizacijom za kontrolu kvaliteta i kvantiteta i drugih svojstava stvari. kao krcatelj. osim ako dokaže da bi se šteta dogodila sve i da se pridržavao datih uputstava (ZOO. skladištara i drugih lica koja angažuje. prema opštim uslovima poslovanja. 173 . odnosno čim je moguće po redovnom toku stvari. Zatim da u tim ugovorima i svojim faktičkim radnjama zaštiti i obezbijedi ostvarivanje prava komitenta prema tim subjektima (izvrši pregled robe. špediter zaključuje ugovor sa osiguravateljem o transportnom osiguranju stvari. 1. U slučaju odstupanja od naloga. Klauzule toga ugovora koje se odnose na ograničenje odgovornosti prevozioca istovremeno obavezuju komitenta. Odgovara za štetu nastalu i uslijed više sile. ugovor o skladištenju. član 841). primalac ili uopšte. član 833). Tako se špediter u brodarskom ugovoru može pojaviti: kao pošiljalac.uputstva. radiće bez uputstava uz ograničenje da njegovo postupanje bude u skladu sa interesima komitenta. U tom smislu je konstituisano zakonom njegovo pravo na predujam (avans). najčešće ovlašten da zaključi ugovor sa prevoziocem na uobičajenom tipskom formularu. To se procjenjuje u svakoj konkretnoj situaciji. pakovanju. Kada je špediteru data dispozicija za otpremu ili dopremu stvari. osiguravatelja. Zaključivanje ugovora za komitenta Špediter pravno djeluje u svoje ime a za račun komitenta. Špediter je. ukoliko komitent želi isključenje pravila o ograničenju odgovornosti prevozioca. sortiranju stvari i druge. Sa njima zaključuje ugovore jer je špediter organizator (“arhitekta”) svih tih operacija. ugovore o utovaru ili istovaru. Osim ugovora o prevozu. izvrši kontrolu troškova i drugo). ima se smatrati da mu je dato i ovlaštenje za plaćanje vozarine i drugih troškova koji nastanu. bez odlaganja. osim ako se ne radi o punoj špediciji. na ime troškova za izvršenje naloga o otpremanju stvari (ZOO. mora to blagovremeno saopštiti špediteru kako bi on mogao postupiti po uputstvima. špediter je obavezan o tome obavijestiti komitenta.3.

kao i druga svojstva. sredstva i radnu snagu. ne bi angažovao špeditera. S obzirom na tu obavezu. Ako stvar. U izvršavanju ove obaveze špediter može stvari uskladištiti u svom ili javnom skladištu.cit. Angažovanjem domaćih kapaciteta izbjegavaju se devizna plaćanja. U međunarodnoj špediciji. op. ukoliko bi čekanje da komitent otkloni nedostatke prouzrokovalo za njega štetu.5. Prilikom njihovog određivanja on će voditi računa o sigurnosti puta.1. imaće uticaja na izbor prevoznog puta. Izbor prevoznog puta (instradacija) Instradacija obuhvata određivanje prevoznog puta. način prevoza i prevozni put) kao i kada stvar nije spremljena za prevoz. Izvršavanje ove obaveze podrazumijeva dobro poznavanje prevoznog puta.4. brzini i ekonomičnosti prevoza i prirodi stvari koja se prevozi. dužnost je špeditera da na sve to upozori komitenta. odnosno okolnosti koje se mogu desiti na tom putnom pravcu. zakonska je obaveza špeditera da sam pristupi i otkloni nedostatke (upakuje ili prepakuje robu odnosno pripremi je za transport). 1. Obaveza postoji kada komitent nije odredio elemente za transport stvari koje se otpremaju odnosno dopremaju. On to može učiniti i bez posebnog naloga komitenta. U svakom pojedinom slučaju on će kombinovati te elemente da bi prevoz bio najpovoljniji za komitenta. nije upakovana ili postoje manjkavosti u pakovanju (s obzirom na vrstu stvari. Priroda same robe. član 833). ako je 178 Antonijević dr Zoran. špediter je dužan na osnovu njih odrediti druge potrebne elemente prevoznog puta ili da ih dopuni. prirodi stvari i drugim okolnostima koje mogu nastati u izvršavanju otpreme odnosno dopreme. koja je data na otpremu. naročito. Ako je komitent djelimično odredio elemente prevoza. Prevozni put. inače. 342. instradacija daje mogućnost domaćim špediterima da angažuju domaće prevoznike. 174 . sklonost trulenju ili rđanju. Špediter može koristiti usluge druge specijalizovane organizacije za izvršenje tih radnji.str. transportnog sredstva i načina transporta od strane špeditera. Na strani komitenta je obrnuta pretpostavka. u pravnoj teoriji ima mišljenja da ovaj ugovor 178 sadrži elemente ugovora o ostavi. Špediter će izbjegavati prevozni put koji zahtijeva pretovare i druge manipulacije stvarima. Obaveza špeditera temelji se na pravnoj pretpostavci da je on specijalizovan i stručan privrednik za poslove otpreme i dopreme. Čuvanje stvari i zaštita prava Špediter je obavezan čuvati stvari svoga komitenta saglasno ugovoru. lomljivost. prevozno sredstvo i način prevoza špediter će odrediti onako “kako zahtijevaju interesi nalogodavca u datom slučaju” (ZOO. poznavanje režima saobraćaja i saobraćajnih tarifa. administrativno-pravnog režima kod prelaza državne granice i drugo. No.

Ti poslovi se ne moraju povjeriti špediteru. kažu: o uskladištenju stvari špediter je dužan obavijestiti komitenta. stvari se mogu uskladištiti i na otvorenom prostoru ako je uobičajeno da se tako skladište. prekontrolisati obračun troškova pojedinih usluga). Uobičajeni rizici su. Bez izričitog naloga komitenta špediter ne može podnijeti odštetni zahtjev niti voditi spor. član 835). Osiguranje stvari Ova obaveza dolazi u obzir samo kada je izričito ugovorom predviđena (ZOO. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine Za ovu obavezu špeditera. 1. 1.7. U našem pravu. špediter je dužan izvršiti osiguranje jer se njegova obaveza zasniva na zakonu. putni pravac i prirodu stvari. oni koji imaju karakteristike osnovnih rizika u pravu osiguranja.6. Kada želi osigurati pošiljku. Kada je izdata špediterska transportna potvrda (FCT) u njoj redovno stoji klauzula: da li je ili ne špediter u obavezi osigurati pošiljku. Ako za pojedine pošiljke (robu) postoji obavezno osiguranje. član 837). najčešće. dužan da pošiljku osigura od “uobičajenih rizika” (ZOO. Za te poslove on je stručan jer prati i poznaje carinske propise i tarife i. Obaveza osiguranja od strane špeditera ne obuhvata osiguranje prevoznog sredstva (kasko osiguranje). Ako ugovorom nisu određeni rizici onda je špediter. osim u slučaju kada se stvari skladište u “uobičajeno skladište ili kod uobičajenog preduzeća”. Koji su to uobičajeni rizici cijeni se s obzirom na vrstu prevoza.potrebno pakovanje ili sortiranje stvari te popravak ambalaže. Špediter je dužan preduzeti sve radnje prema trećim licima (prevoziocu. Špediteru se redovno. povjerava carinjenje stvari. ali se to mora izričito ugovoriti. Opšti uslovi poslovanja. za razliku od nekih drugih (njemačko. što se i čini u nekim granama saobraćaja. U tom smislu on će pribaviti odgovarajuća dokumenta i druga dokazna sredstva (sačiniti na vjerodostojan način zapisnik o manjku ili stanju robe. što je veoma važno. prevoznik ili neko drugo lice. Špediterska transportna potvrda traži da se nalog za osiguranje pošiljke daje u pisanoj formi. Moguće je. kombinovati kasko i kargo osiguranje. skladištaru. osim ukoliko nalogom za otpremu stvari preko državne granice nije drugačije određeno (ZOO. po našem pravu. Takvim rezervisanjem prava komitent može lakše i brže ostvariti svoj zahtjev prema trećem licu. postoji pravna pretpostavka. nego ih može obaviti sam komitent. komitent to ugovara sa špediterom i određuje rizike koji se osiguranjem pokrivaju. po našem pravu. austrijsko) ne postoji osiguranje špedicije. u osnovi. član 837). carinske olakšice. 175 . Osiguranje obuhvata samo osiguranje pošiljke (kargo) i u tome smislu zakon je izričit. ostalim angažovanim licima) u cilju zaštite prava komitenta.

špediter ima pravo da traži od komitenta predujam (avans) u valuti kojom se plaćaju carine. Špediter je dužan položiti račun i u toku samog izvršenja naloga. tako da komitent može ostvarivati svoja potraživanja. fitopatološke potvrde. Polaganje računa je posljednja obaveza špeditera. a to znači i refakcije (povlastice prevozioca). potvrde o porijeklu stvari. Pravni značaj ustupanja jeste dovođenje u neposredan pravni odnos komitenta sa trećim licima. kada komitent to zatraži (ZOO. špediter određuje mjesto carinjenja stvari ukoliko komitent u nalogu nije naznačio. ako ih ima. težinske liste i drugo). član 838). U međunarodnoj špediciji praksa je da se refakcije dijele između komitenta i špeditera.8. Nije propisana forma polaganja računa. davati prigovore i ostvarivati zahtjeve. 1. Polaganje računa Iz prirode špediterskog odnosa slijedi da je on dužan nakon obavljenih svih pravnih i fizičkih radnji položiti račun komitentu. Dužan mu je predati i sva dokazna sredstva. Špediter je dužan od komitenta zatražiti potrebna dokumenta za stvari (ateste. Špediter je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovu izvršenog posla. Ako se carinjenje stvari ne može izvesti ili postoje određene smetnje. izvršiti obračun troškova i predati sva dokumenta (ZOO. a ako je potrebno tražiće instrukcije. U poslovnoj praksi. najčešće se čini pismeno u vidu ispunjenja odštampanog obrasca (formulara) sa odgovarajućim klauzulama. na osnovu kojih bi komitent mogao ostvariti svoja prava prema trećim licima (zahtjev iz osnova rezervisanih prava). član 787). a ako je potrebno da uloži prigovor špediteru. Ova obaveza ne dolazi u obzir kada je ugovoren forfetni stav. član 838). Polaganje računa je bitno kako bi komitent mogao izvršiti uvid u troškove te ih provjeriti.Poznaje svu tehniku i postupke carinjenja čime se obezbjeđuje jednostavnije i brže obavljanje tih operacija. Prema opštim uslovima poslovanja špediter ne odgovara za tačnost i vjerodostojnost tih dokumenata. Primjenom pravila ugovora o komisionu (ZOO. Pored obavljanja carinskih radnji špediter je obavezan da plati carinske dažbine jer je on u direktnom pravnom odnosu sa carinskim organima. Kod komisionog istupanja špeditera (u svoje ime a za račun komitenta) postoji određena nesaglasnost pravnih i ekonomskih efekata. Špediter nije dužan kreditirati komitenta u realizaciji njegovog posla. niti u slučaju kolizije između podataka unešenih u dokumenta i stvarnog stanja robe. samim polaganjem računa špediter ustupa (cedira) na komitenta potraživanja i prava koja je on stekao prema trećim licima kada je djelovao u svoje ime a za račun komitenta. 176 . Inače. špediter će o tome odmah obavijestiti komitenta. uvijek. kao što je slučaj i kod ugovora o komisionu. tj. U tom smislu.

komitent će snositi i druge troškove koje je špediter napravio u pripremanju stvari za prevoz (troškovi pakovanja. radnje ili dio radnji (ZOO. kada se izvrši prevoz stvari (francusko pravo). član 828). presortiranja i drugi).2. Kada komitent odustane od ugovora. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa) Pored provizije komitent je u obavezi špediteru da naknadi i sve troškove koje je ovaj imao u izvršenju ugovora. Ne može li se odrediti provizija ni na takav način pravilo je da proviziju određuje sud (ZOO. član 840). odnosno izvršenje naloga. Plaćanje naknade (provizije) Zakonska je obaveza komitenta da. pa ovaj to odbije. Špediteru tada pripada naknada na ime prevoza (prevoznina). član 841). Špediter može zahtijevati naplatu provizije kada stvari preda prevoziocu (njemačko pravo). Sigurno je da ne mora platiti troškove koji nisu bili nužni i korisni ili koji su nastali zbog špediterove nepažnje. U pogledu dospijeća obaveze 177 . koje su izložene. bez kojih se ne bi mogao izvršiti nalog komitenta. što se prosuđuje po opštim pravilima obligacionog prava. prepakivanja. član 839). a što se utvrđuje u svakom pojedinom slučaju. “kada špediter izvrši svoje obaveze iz ugovora o špediciji” (princip posljednje prestacije). I logično je da ih snosi komitent pošto se otprema ili doprema vrši po njegovom nalogu i u njegovu korist.2.1. ako je odustankom od ugovora špediter pretrpio određenu štetu. plati špediteru naknadu za izvršene usluge. Prema zakonu i opštim uslovima poslovanja špeditera. I naknada štete može doći u obzir. Plaćanje troškova dospijeva “odmah”. Provizija obuhvata cijenu špediterovog rada. usluga i sve režijske troškove koje on ima u izvršenju naloga. Obaveze komitenta 2. 2. ukoliko oni postoje. jer u tome dijelu ima status prevozioca i naknada za usluge špedicije (provizija) za radnje u kojima je djelovao kao otpremnik. komitent ostaje u obavezi platiti naknadu i u slučaju da je ugovoreno da će proviziju platiti primalac. U određenim situacijama može doći do kumulacije zahtjeva. Provizija može biti određena u procentu ili u apsolutnom iznosu. prema ugovoru. To je slučaj kada špediter istovremeno vrši i prevoz stvari (potpuna špedicija). U obzir dolaze svi troškovi koji se prema redovnom toku stvari imaju smatrati nužnim i korisnim. a po našem pravu. jer špediter može zahtijevati njihovo plaćanje nakon što ih je učinio (ZOO. Polazeći od obaveza špeditera. špediter ima pravo na sve troškove i srazmjeran dio naknade za do tada izvršen rad. Ako visina provizije nije određena ugovorom onda se ona plaća prema tarifi ili drugom opštem aktu špeditera. što je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju (ZOO.

računa da li je u pitanju podšpediter ili međušpediter i c) odgovornost špeditera kada on ima pravni status prevozioca. a posebno da o tome obavijesti prevozioca. član 843). zbog opasnih osobina tih stvari. Opšti uslovi poslovanja. b) odgovornost špeditera za treća lica. Razumije se. Na osnovu toga špediter je dužan da preduzme dodatne mjere u pogledu čuvanja tih stvari. sve pod uslovom da špediter nije izdao špediterski konosman za kombinovani transport (FBL). ili bi. najčešće. “komitent je obavezan o tome obavijestiti špeditera i saopštiti mu njihovu vrijednost u času predaje” (ZOO. mogla biti nanesena šteta. Ako se u pošiljci nalaze dragocjenosti. transportera ili skladištara. Odgovornost špeditera Prilikom analize odgovornosti špeditera bitno je razlikovati sljedeće: a) odgovornost špeditera za svoje sopstvene radnje. polaze od toga da je aktom davanja dispozicije komitent preuzeo na sebe obavezu: da unaprijed predujmi novčani iznos sredstava koji se odnosi na plaćanje vozarine. član 828). plemeniti metali ili druge skupocjene stvari.plaćanja troškova postoji razlika u odnosu na dospijeće plaćanja provizije pošto ovdje ne važi princip posljednje prestacije. vodeći pri tome. dažbina i drugih troškova koji proizlaze iz date dispozicije. jer tada postoji jedinstvena odgovornost samog špeditera po osnovu te hartije od vrijednosti. Svojstva i vrijednost ovih stvari utiču na visinu špediterove provizije. 178 . visinu osiguranja. posebno. Zakonsko je pravo špeditera da od komitenta zahtijeva unaprijed plaćanje predujma (avansa) za troškove koji su potrebni u izvršavanju otpreme odnosno dopreme stvari. član 843).ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA 1. U nekim vrstama transporta prevozilac ima ovlaštenje da uništi ili istovari opasne stvari. ako mu njihova svojstva nisu blagovremeno saopštena. IV . komitent je obavezan obavijestiti špeditera (ZOO. hartije od vrijednosti. 2. Komitent unaprijed uplaćuje (avansira) novčana sredstva u iznosu očekivanih troškova u valuti u kojoj očekuje troškove. visinu prevoznine. Ako komitent odustane od ugovora dužan je naknaditi špediteru sve troškove koje je ovaj imao u izvršenju naloga do momenta odustanka (ZOO. a ugovori o prevozu često se zaključuju uz posebne kondicije. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima Kada preda na otpremu stvari kojima bi mogla biti ugrožena sigurnost ljudi ili dobara. Isključivo je pravo špeditera hoće li ili ne kreditirati komitenta. ili da nije ugovoren forfetni stav.3.

koga u izvršavanju naloga komitenta angažuje glavni špediter. Odgovornost špeditera može se postaviti zbog neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora o špediciji. Umjesto da sam izvrši nalog. reklamacije) imaju se smatrati kao njegove sopstvene radnje. a za izbor ostalih trećih lica. Glavni špediter. Visinu štete dokazuje komitent na osnovu deklarisane vrijednosti stvari predatih na otpremu odnosno dopremu. koji je zaključio ugovor sa komitentom. špediter odgovara za izbor trećih lica. a time i odgovornost. Špediter neće odgovarati ako dokaže da je šteta nastala uslijed više sile. kao i za izbor drugih lica sa kojima je u izvršavanju naloga zaključio ugovor” (skladištara.Za svoje radnje špediter odgovara po sistemu subjektivne odgovornosti. Između podšpeditera i međušpeditera postoje bitne razlike koje se ogledaju u osnovu angažovanja i odgovornosti prvog. taj rad povjerava nekom drugom špediteru. tj. u ime i za račun komitenta. pa se pravni odnos neposredno zasniva između komitenta i trećih angažovanih lica. prava svoga komitenta (sastavljanje zapisnika o stanju stvari. glavnog špeditera. U našem pravu prihvaćen je njemački sistem. Švajcarsko pravo predviđa odgovornost za rad prevoznika. I ovdje vrijedi opšte pravilo obligacionog prava o dokazivanju suprotnog. Kada se radi o odgovornosti špeditera za treća lica sa kojima je zaključio ugovore. lučkog stivadora i drugih). u granicama regresnog zahtjeva. postoje velike razlike u nacionalnim pravima. s tim što se njegova krivica uvijek pretpostavlja. “Špediter odgovara za izbor prevozioca. ulaganje prigovora. glavni špediter. Pravilo je dispozitivne prirode jer špediter ugovorom sa komitentom može preuzeti odgovornost “i za rad trećih lica” (ZOO. Radnje koje špediter preduzima prema trećim licima u cilju rezervacije. Osnov angažovanja je isključivo volja glavnog špeditera o čemu se komitent obično samo obavještava. špediter odgovara za rad trećih lica. događaja koji se kvalifikuje kao slučaj. profesionalac iste struke kao i glavni špediter. Po njemačkom pravu. špediter djeluje kao jedna vrsta agenta. Ne odgovara za radnje i propuste komitenta i njegovih ugovornih partnera. Sporno je u teoriji da li komitent ili špediter mogu dokazivati suprotno: da deklarisana vrijednost stvari nije realno utvrđena. član 834). Podšpediter je drugi špediter. prirode i svojstava stvari ili radnji lica za koje on ne odgovara. odnosno nesavjesnog postupanja u izvršavanju naloga komitenta. Špediter odgovara i za radnje subjekata i lica koja imaju status njegovih pomoćnika i predstavnika ili radnika jer se njihove radnje pravno imaju smatrati radnjama špeditera. Prema francuskom pravu. Podšpediter je pomoćnik glavnog špeditera. ali se može ugovoriti i odgovornost za njihov rad. ali ne i komitent. može angažovati podšpeditera i međušpeditera. 179 . obezbjeđenja. U anglosaksonskom pravu. pa špediter može upotrijebiti dokazna sredstva da sa sebe skine krivicu. za sve vrijeme od trenutka prijema stvari do njihove predaje primaocu u mjestu opredjeljenja. koje je sa stanovišta odgovornosti špeditera i najstrožije. za njih.

pa se pravno smatra da glavni špediter izvršava nalog komitenta. koga glavni špediter angažuje iz reda svojih “korespondentnih” špeditera u cilju racionalnije i ekonomičnije otpreme odnosno dopreme stvari. U poslovnoj praksi. ne i za rad. Glavni špediter odgovara samo za izbor. Zakon je u tome izričit: “Otpremnik koji izvršenje naloga povjeri drugom otpremniku umjesto da ga sam izvrši. Opšte je pravilo u našem pravu da se zakonska pravila o odgovornosti špeditera za treća lica “ne mogu ugovorom isključiti niti ograničiti” (ZOO. ispod koje se ne može. što se često dešava kod zbirne špedicije. “ako je to očigledno u interesu komitenta” (ZOO. Prava zaloge i retencije se protežu na stvari iz ugovora o špediciji iz kojega potiče samo potraživanje. 2. Stoga je i usvojeno pravilo da za rad svoga pomoćnika. pak. koje proističu iz imperativnih zakonskih pravila. Korištenje ovih prava je ograničeno u pogledu objekta i vremena. Stoga postoji i bitno drugačiji sistem odgovornosti glavnog špeditera za međušpeditera. Između njih treba da postoji pravni koneksitet. da pojača svoju odgovornost. ograničavanje odgovornosti špeditera manifestuje se kroz široko tumačenje instituta više sile. komitentu odgovara glavni špediter. Odgovornost za sopstvene obaveze špeditera. Zakonska odgovornost glavnog špeditera za podšpeditera ne može se ugovorom isključiti niti ograničiti. dakle. takođe. špediter ne može upotrijebiti pravo zaloge i 180 . Kada špediter prevozi ili skladišti stvari. Ta prava se ugovorom ne mogu isključiti. međušpeditera. U nekim slučajevima špediter vrši i prevoz stvari (puna špedicija) ili skladišti stvari u vlastitom skladištu. Obezbjeđenje potraživanja špeditera U cilju obezbjeđivanja potraživanja koja je stekao izvršavanjem ugovora o špediciji (provizija i troškovi) špediter ima pravo koristiti zakonsko založno pravo i pravo retencije (pridržaja). Za ostvarivanje potraživanja iz jednog ugovora. Pravilo je dispozitivne prirode te glavni špediter ugovorom sa komitentom može preuzeti odgovornost i za rad međušpeditera. prebacivanje tereta dokazivanja na komitenta. jeste odgovornost za njihov izbor. a od kojega kao prevozilac ili skladištar. Angažuje se na osnovu izričitog ili prećutnog ovlaštenja komitenta ili. egzoneracionih klauzula je nedopušteno. za slučaj oštećenja ili gubitka stvari odnosno zakašnjenja. Ugovaranje klauzula o neodgovornosti tzv. on u obavljanju tih poslova ima status transportera odnosno skladištara i na njega se primjenjuju pravila koja važe za te subjekte. podšpeditera.koji i dalje ostaje u pravnom odnosu sa komitentom. član 834). ne bi se mogle isključivati ili ograničavati. Minimalna zakonska odgovornost za treća lica. određivanje unaprijed obima špediterove odgovornosti. odgovara za njegov rad” (ZOO. Osnov angažovanja međušpeditera jeste ovlaštenje komitenta ili faktička činjenica (očigledan interes) što nije slučaj kod podšpeditera. drugi špediter i stručnjak iste branše. član 834). a za podšpeditera za rad. Zato je sa stanovišta odgovornosti bitno jasno utvrditi: do kojega momenta je špediter djelovao u funkciji špeditera. član 834). Međušpediter je.

). po zakonu. U slučaju da posljednji špediter isplati prethodnom špediteru i prevozniku njihova potraživanja koja oni imaju prema nalogodavcu (komitentu) tada na njega prelaze.retencije na stvarima do kojih je došao u državinu izvršavajući drugi ugovor o špediciji istog komitenta. Čim je ugovorena fiksna naknada. Fiksna (forfetna) špedicija Kada zahtijevaju interesi komitenta i špeditera. i to je zakonska odgovornost koja se ne može ugovorom isključiti. carina i drugih javnih dažbina i sl. ugovara se naknada u fiksnom iznosu i druga karakteristika. Sadržina prava zaloge i retencije ista je kao i kod ostalih ugovora. član 846). i sva njihova potraživanja (zakonska subrogacija) kao i pravo zaloge (ZOO. Ako je ugovorena fiksna naknada. špediter. član 844). član 846). Prva. ugovora se fiksna ili forfetna špedicija.za rad trećih lica. U pogledu vremena korištenja ovih prava važi pravilo: špediter se njima može služiti sve dok stvari drži u svojoj fizičkoj vlasti (ima državinu) ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može raspolagati stvarima (ZOO. Ugovorom se može predvidjeti da fiksna naknada (forfetni stav) ne obuhata sve naprijed navedene stavke. Inače. kasniji špediter je dužan starati se o ostvarivanju potraživanja prethodnih špeditera. uskladištenja. jer su njena pravna dejstva bitno drugačija i za komitenta i za špeditera. Ako je u izvršavanju jednog ugovora učestvovalo više špeditera. Smisao pojačane odgovornosti špeditera jeste u tome da u ovakvim slučajevima više vodi računa o stručnosti i kvalitetu rada lica koja angažuje. odgovara za rad prevozioca i trećih lica koja je angažovao u izvršenju naloga komitenta. po zakonu. a nije specificirano šta obuhvata. Fiksna špedicija se nikada ne pretpostavlja nego se izričito ugovara. špediter strožije odgovara . 181 .POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE 1. Fiksni iznos sadrži sve izdatke komitenta za konkretni posao špedicije. V . Dvije su osnovne pravne karakteristike fiksne špedicije. Fiksna naknada je ukupna novčana svota koja obuhvata proviziju špeditera. a zapostavi kvalitet. vozarinu prevozioca i sve ostale troškove (osiguranja. pretpostavlja se da obuhvata sve naknade i sve troškove vezane za realizaciju tog ugovora o špediciji (ZOO. Obično se ugovara posebna klauzula koja se u poslovnom svijetu naziva “forfetni stav” ili kraće “forfet”. blaža odgovornost (samo za izbor) mogla bi imati za posljedicu da špediter prilikom angažovanja trećih lica preferira cijenu njihovih usluga.

2. on na jednom mjestu. formira velike pošiljke (zbirni tovari). član 845). Kod zbirne špedicije važi specijalno pravilo o pojačanoj odgovornosti špeditera za rad prevozioca. manipulacije robom se smanjuju. špediter odgovara za gubitak ili oštećenje stvari “nastale za vrijeme prevoza”. Opšte je pravilo u našem pravu. pošiljka jer je njen prevoz jeftiniji od prevoza denčanih pošiljki). Špediter ima pravo na “posebnu dodatnu naknadu” u slučaju da se zbirnom špedicijom postigne pozitivna razlika u vozarini u korist komitenta. koje na osnovu ugovora sa prevoziocem. Umjesto da vrši otpremu svake pošiljke svakog komitenta posebno (odvojeno). transportuje u određene putne pravce odnosno odredišta. Naime. 182 . obično u sabirnom centru. organizuje se prevoz koji obezbjeđuje primjenu nižeg tarifnog stava (kod željeznice zbirni tovar se prevozi kao kolska. Zbirna (skupna) špedicija Zbirna ili skupna špedicija podrazumijeva takvu organizaciju otpreme stvari kada špediter skuplja (sabire) pojedinačne pošiljke od različitih komitenata i formira zbirne tovare (pošiljke). Pri tome se redovno ostvaruje saradnja više špeditera koji zajednički prikupljaju robu u sabirni centar. Sam špediter stiče pravo na posebnu dodatnu naknadu. ne bi došlo da nije organizovana zbirna špedicija (ZOO. ekstra zaradu. vagonska. da špediter ima ovlaštenje za organizovanje zbirne špedicije. član 845). ostvaruje se veća poslovna saradnja špeditera i prevoznika čime se ujednačava praksa i tehnika otpreme uz podizanje kvaliteta. Ekonomski značaj zbirne špedicije jeste u sljedećem: prevoz je jeftiniji jer transporter redovno daje izuzetne povlastice pošto bolje i potpunije iskorištava svoje prevozne kapacitete. a time i troškovi. inače. do čega. Isključenje zbirne špedicije mora biti ugovorom predviđeno (ZOO.

a pošiljalac se obavezuje da željeznici isplati ugovorenu prevozninu (vozarinu). godine donesena je uredba o pristupanju BiH ovoj konvenciji. proizvodnje i tržišta. takođe. Iz konkurentskih razloga redovno se uz prevoz željeznicom koriste i druge vrste prevoza kako bi se transport stvari obavio “od vrata do vrata” odnosno “od skladišta do skladišta”.POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI 1. regulisanje saobraćaja i dr. uključena i sljedeća pravila: pravila o prevozu opasne robe (RID). Željeznica ima veliki značaj za privredni razvoj zemlje kako sa unutrašnjeg tako i sa međunarodnog stanovišta. koja ima nekoliko dodataka. Jedan dodatak se odnosi na prevoz stvari . Na osmoj reviziji 1980. Sa stanovišta imovinskih 183 . posebno željezničkog. Ne ulazeći u razmatranje pitanja ekonomske politike o ogromnoj važnosti saobraćaja uopšte. godine u Bernu donesen je novi tekst Konvencije pod nazivom . saobraćajna sredstva. Već je 1890. Velika zainteresovanost svake države za željeznički saobraćaj.Jadnoobrazna pravila o ugovoru o međunarodnom prevozu robe željeznicama (JP-CIM). Tokom 1994. U svakoj zemlji željeznički saobraćaj je regulisan nizom zakonskih i drugih propisa. o potrebama privrede uopšte. funkcionisanje i pravna pravila da se na prvom mjestu vodi računa o njenoj javnoj funkciji. Pravni izvori Značaj željezničkog saobraćaja uticao je da se u ovoj oblasti unificiraju pravila na međunarodnom planu. kao transporter.GLAVA DRUGA UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM I . obavezuje da stvar preveze do uputne stanice i preda je primaocu. godine donesena Međunarodna konvencija o prevozu robe na željeznicama (CIM ili Bernska konvencija) koja je imala osam revizija. Uvijek se polazi od mogućnosti željeznice i njenoj tehničkoj organizaciji i opremljenosti. prevozu kontejnera (RICo) te prevozu ekspresnih pošiljki (RIEx). uslovljava takvu organizaciju. pomenućemo samo činjenicu da željeznica obavlja saobraćaj javnog karaktera.Konvencija o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF). Stvar ili stvari se prevoze od otpravne do uputne stanice koje se nalaze u jednoj zemlji (unutrašnji željeznički saobraćaj) ili u različitim zemljama (međunarodni željeznički saobraćaj). Tu su. Dobar dio materije je administrativne prirode (bezbjednosti na putevima. U Ženevi je usvojena Konvencija UN o međunarodnom multimodalnom (kombinovanom) prevozu robe (1980). Pojam ugovora Ovaj ugovor uobičajeno se naziva ugovorom o prevozu stvari (robe). kao jedan od osnovnih oblika prevoza stvari. prevozu kola korisnika prevoza (RIP). To je takav ugovor kojim se željeznica. 2.).

37. NIO Univerzitetska riječ. vrste tovarnih listova. a po međunarodnim pravilima i o “sadržaju ugovora” te se izdaje u momentu predaje stvari na prevoz. prema zakonu. Ovjereni tovarni list je. Prema tome. saglasnost volja. II . jer je za njegov nastanak potrebna predaja stvari na prevoz. tj. za nastanak ovog ugovora (zaključenje). član 29. (ZUPŽS. Sam sporazum.odnosa u ovoj materiji primarni izvori su Zakon o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju (skraćeno ZUPŽS) 179 i Zakon o obligacionim odnosima (skraćeno ZOO). određuje se: broj tovarnih listova koji se izdaju. te kada se ima smatrati da je ugovor zaključen? Inače. kao pismena isprava. Prijem se potvrđuje stavljanjem datuma i žiga otpravne stanice (može i otisak računara) na tovarni list. Ivošević dr Borislav. 56. dakle. 179 180 Tekst Zakona (Sl. list SFRJ broj 2/73. 184 . ZOO sadrži opšta i jedinstvena pravila za sve vrste prevoza (ZOO. list RBiH. nije samo po sebi dovoljno. postojanje ugovora upravo zato što je ugovor neformalan. 1983. JP-CIM. član 35. ne predstavlja pisanu formu ugovora i on 180 Izdavanje tovarnog lista zamagljuje može biti zaključen u bilo kojoj formi. Ugovor o prevozu stvari željeznicom je realan. 63). član 11).680) i ima značaj supsidijarnog izvora.preuzet Uredbom Sl. ugovor o prevozu stvari željeznicom je zaključen kada željeznica primi stvari na prevoz sa tovarnim listom. 112. rok utovara. član 648 . Suprotno.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Prema zakonskim rješenjima. Spor se sastoji u tome: da li je ugovor formalan ili je neformalan. jedinstven je stav teorije da je ugovor realan. Osnovi Saobraćajnog prava. 17/90 . 55. kakav je pravni značaj tovarnog lista kod zaključivanja ugovora. Nedostatak ili neispravnost tovarnog lista (nije stavljen žig) ne znači da ugovor nije zaključen. način slanja izvještaja o prispijeću pošiljke i dr. rok odnošenja stvari. dokazno sredstvo o zaključenom ugovoru. str. U autonomne izvore spadaju tarife koje imaju karakter opštih uslova poslovanja (prevoza) i zato moraju biti javno objavljene na propisan ili uobičajen način. tovarni list. Žigosani tovarni list vrijedi kao “dokaz o zaključenju i sadržini ugovora o prevozu” (ZUPŽS. Ugovor je neformalan i realan U pravnoj teoriji ne postoji jedinstven stav o prirodi ovog ugovora sa stanovišta forme. Za razliku od opšteg tipa realnih ugovora. pored predaje stvari potrebna je još jedna činjenica izdavanje ovjerenog tovarnog lista. broj 2/92). Titograd. rok isporuke. Ugovorom o prevozu.

tako da se u svakom pojedinačnom slučaju predaje robe na prevoz upisuju u odgovarajuće rubrike (stavke) referentni podaci. dok tovarni list prati pošiljku. izuzev za predmete za čije je prevoženje zbog dimenzija potrebno više kola. Pravilo je da se za svaku pošiljku. broj kola. prtljažnicom). Željeznica stavlja žig i na duplikat predajući ga pošiljaocu. u transportu je izraz “pošiljka” stručni termin i označava jednu ili više stvari koje se predaju na prevoz jednom prevoznom ispravom (tovarnim listom. standardizovan. mora ispuniti i predati poseban tovarni list. Ova činjenica ukazuje na specifičnost ugovora kao i na to da tovarni list nije ugovor. ime i prezime primaoca ili naziv primaoca i njegova adresa. naziv uputne stanice (prema imeniku željezničkih stanica). Duplikat može poslužiti kao legitimacioni papir za postavljanje zahtjeva za izmjene ugovora ili dokaz da su plaćeni prevozni troškovi (vozarina) ili kod izvoznih poslova kao dokument za plaćanja preko banke (dokument uz akreditiv). Tovarni list može sadržavati i ostale. ime i prezime ili naziv pošiljaoca. Inače. član 34. Prema domaćim i međunarodnim pravilima duplikat nema važnost tovarnog lista pa se na osnovu njega ne bi mogao vršiti prijem stvari. a koje željeznica. U poslovnom prometu njegov je formular (obrazac) tipiziran. elemente kao što su rok isporuke i drugo (ZUPŽS. a koji se izdaje prilikom prijema stvari na prevoz. Tovarni list se ne može zamijeniti (supstituirati) drugim ispravama niti se druge isprave mogu saobraziti tovarnom listu. prevozni i drugi troškovi kao i spisak isprava koje se prilažu uz tovarni list. te da dopunjuje i mijenja izjave upisane u tovarnom listu. Obligatorni sastojci tovarnog lista su: mjesto i datum sastavljanja. Tovarni list i prenosivi tovarni list Tovarni list je javna isprava čiji je minimalni sadržaj određen zakonom. odgovara sam pošiljalac i snosi pravne posljedice u slučaju neispravnosti. Donosilac tovarnog lista smatra se punomoćnikom pošiljaoca i ovlašten je da u njegovo ime preduzima potrebne radnje. U tome slučaju radnje preuzima u svoje ime. Ako je donosilac tovarnog lista adresat (primalac prevezene stvari) onda prijemom tovarnog lista on ulazi u ugovorni odnos i postaje stranka u ugovoru. fakultativne. Čak i kada te podatke. Određeno je koje podatke unosi (popunjava) pošiljalac. odnosno međunarodnim pravilima.). upiše lice zaposleno na željeznici (službenik željeznice) odgovornost snosi pošiljalac. a ne kao punomoćnik pošiljaoca. Tovarni list se uvijek popunjava u više primjeraka. Za tačnost podataka koje unosi pošiljalac ili od njega ovlašteno lice. vrsta i masa (težina) stvari. po zahtjevu stranke.2. 185 . žig otpravne stanice. a kada se radi o vagonskoj pošiljci (robi) za svaki kolski tovar. netačnosti ili nepotpunosti tih podataka i izjava.

on ima i posebna pravna dejstva (načelo inkorporacije). ako su sačinjeni. Ograničenja slobode ugovaranja Kod prevoza stvari željeznicom postoje izvjesna ograničenja slobode ugovaranja koja proizlaze iz propisa ili same tehnike zaključivanja ugovora. Najprije. Ograničenje slobode ugovaranja za pošiljaoca ogleda se u tome što je dužan za svaku pošiljku. jedinstven je stav teorije. ako su ispunjeni propisani uslovi. 3. otkloniti ili izbjeći. c) stvari su podesne za prevoz. po svemu. Pošto je prenosivi tovarni list vrijednosni papir. Za pravna dejstva indosamenta i njegov oblik važe propisi mjeničnog prava (Zakon o mjenici). a isto vrijedi i za prepise. što bi značilo da se njime može trgovati za vrijeme dok je roba na putu. po obliku. po pravilu. masi. funkcioniše kao organizacija koja treba da sprovodi kogentne odredbe zakona i tarife.Tovarni list i njegov duplikat nisu hartije od vrijednosti. i ne mogu se prenositi na treća lica. Može se prenositi (transferisati) indosamentom ako glasi “po naredbi”. Ovakva tehnika zaključivanja ugovora ograničava pošiljaoca u konstituisanju prava i obaveza. izuzev odredaba koje se odnose na regres (ZUPŽS. 186 . Željeznica ne može odbiti nikoga ko želi sklopiti sa njom ugovor o prevozu. Uslovi ugovora o prevozu i tarife obavezuju imaoca prenosivog tovarnog lista. Željeznica i pošiljalac se mogu sporazumjeti da prevozilac izda prenosivi tovarni list koji može glasiti “po naredbi” ili “na donosioca”. jer je u dobrom dijelu sve unaprijed određeno. b) prevoz tih stvari nije zabranjen. Pošiljalac popunjava određene podatke unoseći ih u tovarni list vodeći pri tome računa o uslovima iz željezničke tarife. d) prevoz je moguć redovnim prevoznim sredstvima željeznice i e) prevoz nije onemogućen okolnostima koje željeznica ne bi mogla spriječiti. U mnogim zemljama javljaju se zahtjevi poslovnog svijeta da duplikat dobije svojstvo hartije od vrijednosti. da se može prenositi (negocijabilnost). koji nije pošiljalac samo ako su ti uslovi sadržani u tovarnom listu ili se prenosivi tovarni list na njih izričito poziva. a manje kao stranka iz ugovora kojoj je ostavljeno da prilikom ugovaranja iznalazi najpovoljnija rješenja za ostvarivanje svojih poslovnih interesa. koji obavezno sastavlja željeznica saglasno opštim uslovima poslovanja i tarifi. član 38). Za željeznicu je ta sloboda ugovaranja još ograničenija zbog javnopravnog karaktera njene djelatnosti. ako glasi “na donosioca”. odnosno predajom iz ruke u ruku. Na duplikatu se označava da je izdat prenosivi tovarni list. po redovnom toku stvari. obimu. Željeznica je dužna primiti stvari na prevoz. U tom slučaju mora izričito biti navedeno da se radi o prenosivom tovarnom listu kojega potpisuju obje strane. u slobodi njihovog određivanja. Pri vršenju svojih usluga željeznica. ona se ogleda u obaveznom ugovaranju i ograničenjima u izboru saugovarača. da preda posebno ispunjen tovarni list i to na obrascu (formularu). ako su ispunjeni ovi uslovi: a) prevoz se može izvršiti bez odlaganja.

Bitni elementi ugovora Uobičajeno je da se u bitne elemente ovog ugovora ubraja veći broj sastojaka.Željeznica je dužna obavljati prevoz stvari po redu vožnje (voznom redu) kao i kod svakog linijskog saobraćaja. opšti pojam “stanica” označava: željezničke stanice. a koje ne mora biti i sopstvenik robe. nego što je to tipično kod ugovora poslovnog prava. istovremeno i njihov vlasnik.1. zapravo. Za prevoz nekih stvari mogu biti propisani posebni uslovi (opasne stvari) i njih će željeznica primiti na prevoz samo ako su ispunjeni i ti posebni uslovi. Na osnovu svega toga mogu se odrediti tipični bitni elementi ovog ugovora. Druga ugovorna strana je pošiljalac. Od svakog ko preda stvari i podnese uredno ispunjen tovarni list otpravna stanica 187 . sam ugovor može izmijeniti ili raskinuti. Ako se uz tovarni list šalju određeni dokumenti onda se mora priložiti i spisak tih dokumenata (isprava). a prevoz može obustaviti samo pod uslovima koji su određeni zakonom. Inače. koje predaje stvari na prevoz. Ugovor se može jednostrano izmijeniti nalozima koje daje pošiljalac ili imalac prava iz prenosivog tovarnog lista. 1. mada se obično one nazivaju “željeznica” i “stranka”. lice koje predaje stvar na prevoz. o posebnim slučajevima kada se na osnovu jednostrane izjave volje. U ime željeznice pojavljuje se željeznička transportna organizacija koja redovno ima status javnog preduzeća (javne korporacije). Željeznica se ne upušta u ispitivanje sa kime zaključuje ugovor. špediteru) što se obično vrši u međunarodnom prevozu. Stvari se predaju na prevoz u otpravnoj ili otpremnoj stanici željeznice. luke plovidbenih linija i sve ostale poslovnice transportnih organizacija otvorene radi izvršenja nekog od ugovora o prevozu. Ugovorne strane Ugovorne strane su prevozilac (željeznica) i pošiljalac. Kako se ugovor zaključuje predajom stvari na prevoz i predajom popunjenog tovarnog lista u koji se unose određeni podaci. uz ispunjenje odgovarajućih uslova. Taj posao i zaključenje ugovora o prevozu može se povjeriti različitim subjektima (zastupniku.ELEMENTI UGOVORA 1. specifičnosti koje se manifestuju u ograničavanju slobode ugovaranja proizlaze iz samog karaktera djelatnosti koju obavlja željeznica i statusa željezničkih organizacija. najčešće se sastojci samog tovarnog lista uzimaju kao bitni elementi ugovora o prevozu stvari željeznicom. te da li je to lice (pravno ili fizičko). III . Specifičnost ovog ugovora ogleda se i u slobodi raspolaganja ugovorom. U suštini. Radi se.

ukoliko bi se desilo da željeznica primi tovarni list sa tako naznačenom uputnom stanicom. Tovarne listove sa neodređenim adresiranjem primaoca željeznica neće primiti. ako se sastoje od više komada navodi se broj komada. Posljedice pogađaju pošiljaoca (docnja sa isporukom prema saugovaraču. Ali. primalac je posljednje lice na koje je indosamentom prenesen tovarni list (indosatar).željeznice primiće stvari i ovjeriti žigom tovarni list. svojstvo primaoca ima svako lice koje prezentira željeznici takav tovarni list. plaćanje dangubnine željeznici).2. odnosno staviti faksimil potpisa ovlaštenog lica.3. Neke željeznice dozvoljavaju da se kao primalac naznači uputna stanica ili službenik te stanice. 1. Željeznica može provjeravati podatke o sadržini. kao i kod kolskih. Stanica mora biti navedena prema službenom imeniku željezničkih stanica. Neke stvari se mogu primiti na prevoz uslovno (IP-CIM. Vrsta. u koju se roba upućuje. a ako se to desi tražiće od pošiljaoca odgovarajuće upute. nejasno ili neprecizno upisivanje uputne stanice odgovara pošiljalac. Za netačno. kvar ili oštećenje stvari. Faktički je to lice na koje je pošiljka adresirana. kako bi se sačuvale 188 . članovi 4 i 5). Za primaoca se može označiti samo jedno fizičko lice ili jedan pravni subjekt.4. ne može ih biti više. Označavaju se komercijalnim nazivima ili nazivom koji je upotrijebljen u tarifi. istovarna stanica) je ona željeznička stanica do koje stvar treba da se preveze. broju i masi pošiljke. Kod denčanih (komadnih) pošiljki. kod prenosivog tovarnog lista na donosioca. Kao mjesto istovara može biti označen i industrijski kolosijek u nekom mjestu ili poslovnoj organizaciji. Primalac Primalac je lice ovlašteno da u uputnoj (istovarnoj) stanici iskupi tovarni list i preuzme stvar ili stvari. ambalaža i masa (težina). Predmet prevoza (stvari) U saobraćajnom pravu svaka stvar koja se prima na prevoz ima karakter “robe”. Pošiljalac stvari može uputiti na svoje ime što znači da isto lice može biti i pošiljalac i primalac. takve stvari se mogu predati na prevoz željeznici samo ako su upakovane na odgovarajući način i mogu izdržati prevoz. Uputna stanica Uputna stanica (mjesto opredjeljenja. 1. Ako je izdat prenosivi tovarni list po naredbi. 1. Pri tome pošiljalac mora u tovarni list upisati svoj tačan naziv ili ime i prezime sa adresom i potpisati tovarni list. količina i masa (težina) stvari upisuju se u tovarni list. Kad se radi o stvarima koje trebaju biti upakovane. Neke stvari su isključene iz prevoza željeznicom dok je za druge prevoz ograničen. Od prevoza željeznicom takođe su isključene stvari (predmeti) koje ima pravo da prevozi samo pošta.

Prevozni i drugi troškovi Cijena usluga željeznice određena je tarifom. Inače. naknade za sporedne usluge i dr.5. kao i drugi elementi za izračunavanje troškova. ako o tome nema posebne međunarodne tarife (JPCIM. pa je ta obaveza povjerena željeznici. 1. Ako se oni unesu pogrešno ili se uopšte ne unesu. željeznica naplaćuje vozarinu za sve stvari date na prevoz po najvišem tarifnom stavu koji vrijedi za jednu vrstu stvari iz pošiljke. tarifa obavezuje obje ugovorne strane. Prevoznina (vozarina) i troškovi prevoza unose se u tovarni list. 189 .6. Mjesto i datum Kao mjesto i datum zaključenja ugovora. član 47). ugovor važi i to sa cijenom koju predviđa tarifa. Obavljanje ovih radnji željeznica može povjeriti stručnim organizacijama i licima. U tom slučaju pošiljalac preuzima na sebe odgovornost za štetu. kao i svaka mogućnost oštećenja stvari. 1. način prevoza. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava Ako je predviđeno da prilikom prevoza stvari treba obaviti neke radnje (carinjenje. Za lako kvarljive stvari i žive životinje navodi se i čas prijema u duplikatu tovarnog lista.7. Tarifom je određena vozarina za pojedine vrste stvari. važe mjesto i datum navedeni na žigu otpravne stanice koji ona stavlja na tovarni list pošto primi stvari na prevoz. Prevozni troškovi u međunarodnom saobraćaju određeni su domaćom tarifom. Ne učini li tako pošiljalac. Uslijed nedostatka ili manjkavosti u pakovanju željeznica može odbiti prijem stvari na prevoz ili iste primiti uz zahtjev da pošiljalac u tovarnom listu potvrdi nedostatke u pakovanju.).od propasti ili oštećenja. vrsta vozova na pojedinim relacijama. Obezbjeđuju se i naročiti uslovi prevoza (hranjenje i pojenje). Žive životinje se mogu prevoziti željeznicom ukoliko se to ne protivi veterinarsko-sanitarnim propisima i ako je po ocjeni otpravne stanice isključena svaka opasnost po ljude i životinje.) mogu utvrditi i naknadno. 1. veterinarski ili fitopatološki pregled i dr. Prevozilac nije dužan ispitivati da li su priložene isprave dovoljne ili tačne (ZUPŽS. Zato se cijena i svi prevozni troškovi (dodatak na vozarinu. a obje strane imaju pravo na njihovu ispravku prema tarifi. Zato se u tovarni list moraju unijeti sve vrste stvari koje se šalju tim jednim dokumentom. po pravilu. član 6). pošiljalac je obavezan priložiti odgovarajuće isprave. Naplata cijene po tarifi nije samo pravo željeznice nego i njena obaveza. sporednih naknada i taksa. Ukoliko postoje izuzeci oni su izričito navedeni propisima.

2. Provjera pošiljke Pošiljalac može zahtijevati od željeznice da utvrdi masu i broj komada stvari koje su predate na prevoz. 2. 2. Željeznica je obavezna po tome postupiti. ako su potrebne prilikom prevoza. Po pravilu. za slučajeve koji su tarifom predviđeni. Prema okolnostima slučaja u tovarni list se mogu unositi sljedeće notifikacije i izjave. željeznica je slobodna u izboru puta kojim će stvari prevesti. Prevozni put Pošiljalac može odrediti pravac prevoza (prevozni put) samo za brzovoz. Mješoviti (kombinovani) prevoz Izjavom u tovarnom listu pošiljalac može zahtijevati da željeznica stvari preda drugom prevozniku na dalji prevoz do mjesta u koje se one upućuju (drugoj željeznici. količinu i broj komada željeznica je 190 .2. Pouzeće U tovarnom listu pošiljalac može označiti da stvar šalje pouzećem i naznačiti iznos pouzeća (iznos kojim se stvari opterećuju). Za klauzule koje se unesu u tovarni list plaća se posebna naknada utvrđena tarifom. Ako nije određeno prevozno sredstvo željeznica će ga sama izabrati u kome slučaju odgovara za izbor prevozioca. Željeznica može i sama izvršiti nalog o daljem prevozu vlastitim prevoznim sredstvima.3.2. Nebitni elementi ugovora Kod ovog ugovora postoje i nebitni elementi koji se mogu ugovarati.1. ali vozarinu može zaračunati samo za put koji je najpovoljniji za korisnika prevoza. kao i za prevoz stoke. Može zahtijevati da ga željeznica o tome obavijesti kako bi on ili njegov zastupnik prisustvovao carinjenju. Franko carina Upisivanjem klauzule “franko carina” pošiljalac obavezuje željeznicu da obavi carinske i druge formalnosti. Sve ostale izjave nisu dopuštene i ne obavezuju željeznicu. Utvrđenu masu. Tarifom se može odrediti najniža granica pouzeća. brodaru). Pošiljka se može opteretiti pouzećem najviše do vrijednosti stvari koje se prevoze. drumskom prevozniku. Pošiljalac može odrediti stanicu na kojoj će željeznica obaviti te radnje.5. U tovarni list se mogu unositi samo one klauzule koje su predviđene zakonom ili tarifom ili su uobičajene u međunarodnom saobraćaju. 2. Pouzeće je nalog željeznici da stvari izda primaocu samo pod uslovom da primalac plati naznačeni iznos na ime pouzeća.4. 2.

član 57).7. član 16). Naknada za obezbjeđenje uredne isporuke računa se za cijeli prevozni put (ZUPŽS. vremenu u kome je pošiljalac dužan utovariti stvari u vagon. 2. 2. Klauzula “ostaje na stanici” U tovarni list se može unijeti. ako bi pri prevozu ili izdavanju stvari došlo do određenih smetnji.11. Ako nije određeno primjenjuju se dispozitivna pravila zakona (ZUPŽS. čl. dužna je to učiniti na usputnoj stanici gdje je moguće. Pretpostavka je da će pošiljalac ili primalac doći po pošiljku. 5 (Sl.).6.9. 2. klauzula “ostaje na stanici”. nalet ili iskliznuće voza). i drugu dokazanu štetu do visine naznačenog obezbjeđenja.8. list RBiH. Vrijeme isporuke U tovarni list se može unijeti odredba o vremenu za koje je prevozilac dužan prevesti stvari (rok isporuke). Čak ako masu ne bi mogla utvrditi na otpravnoj stanici. manjeg prekida ili ugrožavanja prometa. Obezbjeđenje uredne isporuke U posebnu rubriku u tovarnom listu “obezbjeđenje uredne isporuke” pošiljalac može upisati određeni novčani iznos. U tom slučaju željeznica namiruje pošiljaocu. član 75. Udes je vanredni događaj koji je prouzrokovao znatnu materijalnu štetu ili veći prekid (sudar. Obavještavanje o prispijeću pošiljke To je element kojim se utvrđuje kada i na koji način će željeznica obavijestiti primaoca o prispijeću pošiljke na uputnoj stanici. br.dužna upisati u tovarni list i ovjeriti.10. Tako može odrediti da se u slučaju smetnji pošiljka vrati u otpravnu stanicu. pored štete za gubitak. 181 dovodi do manje materijalne štete. Nezgoda. 2. Rok utovara Stranke se mogu posebno sporazumjeti o roku utovara. član 56). To znači da željeznica nije dužna nikoga izvještavati o prispijeću pošiljke na uputnu stanicu. Ako rok isporuke nije utvrđen. 2. 181 Zakon o sigurnosti željezničkog prometa. Smetnje nastaju uslijed udesa ili nezgode. tj. Smetnje Pošiljalac može posebno upisati instrukcije šta treba željeznica da radi. 2. kao vanredan događaj. Protekom toga roka nastaju nepovoljne pravne posljedice za pošiljaoca (plaćanje posebne naknade i dr. oštećenje ili zadocnjenje. JP-CIM. između stranaka važe dispozitivna pravila zakona (ZUPŽS. kao posebna. 33/95) 191 .

Za neke stvari može se ugovorom ili tarifom predvidjeti prezentacija i drugih dokumenata (isprava) od strane pošiljaoca. navodi u tovarnom listu o masi i broju komada ne mogu da služe kao dokaz protiv prevozioca. U tom slučaju željeznica nije dužna primiti stvari na prevoz bez tih dokumenata. Na zahtjev pošiljaoca. a u ugovornom pravu kroz detaljnije regulisanje prava i obaveza strana zakonom i drugim propisima. Učešće države ogleda se u određivanju statusa željezničkih organizacija kao javnih preduzeća. 1. željeznica je dužna pozvati pošiljaoca ili primaoca da prisustvuje provjeravanju. Ako se ustanovi razlika u 192 . ako se utvrdi netačnost navoda u tovarnom listu (ZUPŽS. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke) Već je istaknuto da je željeznica dužna primiti na prevoz teret pod ugovorenim uslovima.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Zakon obavezuje prevozioca koji obavlja linijski prevoz. ako nisu odmah plaćeni. na osnovu uredno ispunjenog tovarnog lista prima stvari na prevoz. 31). Kada se vrši provjeravanje pošiljke. kao što je već rečeno. Željeznica. osim stvari koje se ne mogu primiti na prevoz ili se mogu primiti samo ako su ispunjeni posebni uslovi (ZUPŽS. tada troškovi provjeravanja terete robu datu na prevoz. član 30. Ako zainteresovani ne dođe ili kada se provjeravanje vrši u toku prevoza toj radnji treba da prisustvuju dva svjedoka koji nisu službena lica željeznice ili kako je predviđeno propisima određene države (JP-CIM. Inače. Kada željeznica provjerava pošiljku. Rezultat provjeravanja upisuje se u tovarni list i u duplikat tovarnog lista. Kada pošiljka ne odgovara navodima u tovarnom listu ili nisu ispunjeni uslovi za prevoz stvari. provjeravanje podataka u tovarnom listu i pošiljke utvrđeno je i kao pravo željeznice. ima elemenata javnog karaktera u čijoj regulaciji znatno participira država. željeznica je dužna utvrditi masu i broj komada stvari na otpravnoj stanici ukoliko postoje odgovarajući uslovi (mjerne sprave ili ne remeti redovan tok saobraćaja). da primi svaku stvar kada su ispunjeni uslovi utvrđeni u objavljenim opštim uslovima poslovanja. Rok isporuke ne teče za vrijeme provjeravanja pošiljke. član 21). Zainteresovanost država u ovoj materiji ispoljena je i kroz unifikaciju pravila željezničkog prevoza na međunarodnom planu (COTIF). odnosno tarifama.IV . Prema domaćem pravu postoje ove obaveze željeznice koje su skoro iste i po međunarodnim pravilima. ako se provjera vrši u otpravnoj stanici. Obaveze željeznice Djelatnost željeznice. jer joj je to važno “polje korisne intervencije”. prema međunarodnim pravilima. član 56).1. Ukoliko provjeru nije moguće izvršiti u otpravnoj stanici to se čini u prvoj podesnoj usputnoj stanici. a takav je i željeznički.

list RBiH. Željeznica je dužna izvršiti utovar stvari u roku koji je određen ugovorom (rok utovara).ekspresni. ako pošiljalac nije naveo podatke o masi i broju komada u tovarni list. Pošiljalac određuje način prevoza . željeznica ima pravo da pored prevoznine naplati još i dvostruki iznos razlike u vozarini (ZUPŽS. Korisnika prevoza se ne tiču njihovi međusobni odnosi. Masu i broj komada željeznica treba uvijek da utvrđuje. Utovar stvari Željeznica je obavezna izvršiti utovar stvari. čl. osim kada je tarifom određeno plaćanje vozarine po drugoj jediničnoj mjeri (ne po masi). obimu i masi. 182 Zakon o sigurnosti željezničkog prometa. Od poslovnih subjekata koji šalju velike količine stvari željeznica može zahtijevati da prethodno prijave svoje pošiljke (količinu. Ugovorom se može predvidjeti da utovar stvari obavlja pošiljalac. organizacija prevoza. što se praktikuje iz konkurentskih razloga. br. Željeznica ne mora primiti stvari na prevoz. član 44). bez obzira koliko prevozilaca učestvovalo. ako je on upisan u tovarni list. Tako prema međunarodnim pravilima (RIEx) kao ekspresna pošiljka mogu se slati stvari koje se mogu utovariti u prtljažna kola putničkih vozova. 20 (Sl. mora se voditi računa o osovinskom opterećenju pruga (magistralnih 22. Ako korisnici prevoza ne izvrše prijave.2. 1. iako je upis izvršio pošiljalac. te ostalim osobinama podesne za takav prevoz. U slučaju da željeznica ne vrši provjeravanja mase i broja komada. ali u svakom slučaju u roku kako bi se izvršio uredan prevoz. Svaka željeznička transportna organizacija dužna je primiti na direktan prevoz stvari od otpravne do uputne stanice. Isto vrijedi kada je potrebno u određenom roku transportovati izuzetno velike količine stvari. brzovozni ili sporovozni. Na ekspresni i brzovozni prevoz željeznica je obavezna primiti stvari samo ako su one po svome obliku. smjer. mjerodavno je ono što je upisano u tovarni list. manipulacije stvarima i drugo. odnosno stvari utvrđene tarifom.5 t po osovini i 8 t po dužnom metru) kao i osovinskom opterećenju vozila 182 (vagona). željeznica nije dužna primiti stvari na prevoz u slučaju da nema kola na raspolaganju. ako je tako predviđeno ugovorom odnosno uslovima poslovanja. pošiljalac stvari predaje željeznici u skladište. vrijeme namjeravanog prevoza) kako bi ona izradila plan prevoza. Kada utovar vrši željeznica. 33/95) 193 . Radi sigurnosti prevoza.masi preko 2% ili netačno imenovanje stvari koje utiče na visinu prevoznine. podjela prevoznih troškova.

194 . rijetko ugovaraju. pismenim putem. priroda same stvari . U tome poslu ona nastupa kao komisionar i ima pravo na naplatu stvarnih troškova i naknada po tarifi. član 64). bez oštećenja i gubitka. Željeznica će obaviti carinske i druge radnje određene propisima zemlje. Inače. Vrijeme trajanja prevoza stranke. član 46. ipak. Ukoliko pošiljalac nije već dao u tovarnom listu instrukcije šta će željeznica raditi u slučaju smetnji onda će ona stvari uputiti pomoćnim (drugim) putem. nije zainteresovan kojim će se putem stvari prevesti. izvršenje ovih radnji može se povjeriti i drugom licu.željeznica je dužna preduzeti odgovarajuće mjere da bi se izbjegle rđave posljedice po korisnika prevoza.3. član 58). željeznica ima pravo: da na trošak i rizik pošiljaoca stvari stavi na privremeni smještaj ili da ih preda špediteru ili u javno skladište. 48). Ne dobije li uputstvo u razumnom roku. osim u slučaju privremenih smetnji. Željeznica ne ispituje tačnost priloženih isprava. te organizovala iskorištavanje pruga i transportnih sredstava. produženje prevoza nije moguće tražiće dispoziciju od pošiljaoca i po njoj postupiti. ako se smetnja može prevladati na taj način (ZUPŽS. sigurnim putem i u što kraćem vremenu. Ako. Pošiljalac.dejstvo više sile. Uredan prevoz stvari Cilj ugovora jeste da se stvari prevezu uredno u čemu i jeste privredna funkcija željeznice. ali odgovara ako ih izgubi ili upotrijebi nepravilno (ZUPŽS. jer se primjenjuju tarife u kojima je određeno vrijeme prevoza. Ako nema njene krivice ona ima pravo i naplatiti kolsku dangubninu. 1. Željeznica nema pravo na naplatu veće vozarine. Ako bi pri prevozu nastala ma kakva smetnja. ako je stvari uputila pomoćnim putem da bi izbjegla smetnje. Sloboda u izboru pravca potrebna je željeznici kako bi radila što ekonomičnije i racionalnije. do mjesta naznačenog u tovarnom listu (uputne stanice). odnosno prelaznu stanicu između željeznica dviju zemalja koje su otvorene za saobraćaj na određenoj relaciji (JPCIM. Rok isporuke Željeznica je dužna stvari prevesti u ugovorenom roku (rok isporuke). Ako vrijeme isporuke nije određeno ugovorom. član 14). O svim preduzetim radnjama željeznica će izvijestiti pošiljaoca (ZUPŽS. osim ako je do smetnji došlo krivicom željeznice. bez obzira iz kojih je razloga nastala . jer su stvari podložne brzom kvaru ili su u pitanju žive životinje tada će željeznica izvršiti njihovu prodaju. mjere vlasti. Rok isporuke računa se prema stvarno upotrijebljenom putu (ZUPŽS.4. pak. krivica željeznice ili pošiljaoca. niti se pošiljalac koristi pravom raskida ugovora.1. Uputstva pošiljalac daje otpravnoj stanici ili stanici u kojoj se nalaze stvari. Vozarinu za izvršeni prevoz i ostale troškove po tarifi dužan je snositi pošiljalac. U međunarodnom saobraćaju pošiljalac može označiti prevozni put određujući graničnu ili pograničnu tačku. Kada se to ne može učiniti. član 58). Ona je dužna stvari prevesti u stanju u kojem ih je i primila. Stalo mu je da se prevezu po najnižoj tarifi. po pravilu.

dodavanje leda i drugo. član 56). Ukoliko ugovorom nije drugačije predviđeno. član 27). Posebni rokovi važe za denčane pošiljke . bez obzira koliko je prevozilaca učestvovalo u prevozu. a prevozni za cijelo odstojanje od otpravne do uputne stanice. zavisno od toga da li su stvari predate prije podne ili poslije podne (ZUPŽS.brzovozne i sporovozne (JP-CIM. ako su uzrok i trajanje zadržavanja upisani u tovarni list.otpravni rok je 24 časa. Željeznica se može uspješno pozivati na produženje roka isporuke. Postupanje po nalozima Specifičnost ugovora o prevozu stvari željeznicom jeste u tome što se on može jednostrano izmijeniti davanjem naloga (uputstava) od strane pošiljaoca ili primaoca ili ovlaštenog imaoca prenosivog tovarnog lista. 1. a prevozni za svakih otpočetih 300 km 24 časa. Otpravni rok se računa samo jedanput. sporednim prugama. Rok isporuke sastoji se iz otpravnog i prevoznog roka. a prevozni za svakih otpočetih 400 km 24 časa. Rok isporuke je održan od strane željeznice ako je prije isteka roka obavijestila primaoca o prispijeću stvari i iste pripremila za odnošenje. član 56). Ova pravila posebno važe u međunarodnom prevozu. Zadržavanje pošiljke postoji onda kada je neophodno da se obave određene radnje kao što su: carinjenje. prugama koje nisu osposobljene za brzovozni prevoz. hranjenje i pojenje živih životinja. član 27). za kolsku sporovoznu pošiljku . odnosno za stvari o čijem se prispijeću ne izvještava primalac do časa kada je pošiljka pripremljena za izdavanje (predaju). Prema međunarodnim pravilima rokovi su ovi: za kolsku brzovoznu pošiljku otpravni rok je 12 časova. odnosno ako je stvar pripremljena za odnošenje kada se primalac ne obavještava (ZUPŽS. provjeravanje sadržine i težine (mase) pošiljke. ako posebnim propisima ili ugovorima nije što drugo predviđeno (JP-CIM. veterinarski pregledi. Sva rastojanja računaju se prema tarifnim kilometrima. U slučajevima koji su određeni propisom ili tarifom rokovi ne teku i za to vrijeme rok isporuke se produžava (zadržavanje pošiljke). Otpravni i prevozni rok su određeni zavisno od vrste prevoza i razdaljine između otpravne i uputne stanice. Dopunski rokovi važe za slučaj: prevoza stvari prugama različitih širina kolosijeka. rok isporuke se računa od ponoći poslije prijema stvari pa do predaje izvještaja o prispijeću stvari adresatu.5. kod kombinovanog prevoza i u vanrednim prilikama.željeznica je dužna stvari prevesti za vrijeme koje je uobičajeno za prevoz takvih stvari s obzirom na dužinu puta i vrstu prevoza (prema tarifi). ali samo pod uslovima i 195 . Za brzo pokvarljive stvari i žive životinje rok se računa od podne i od ponoći. Postoje i dopunski rokovi za isporuku stvari koji su takođe određeni propisom i tarifom. ali je dopušteno dokazivanje i na drugi način (drugim sredstvima dokazivanja).

ako se carinjenje ili druge radnje iz tovarnog lista ne mogu obaviti u mjestu (stanici). dakle. to se pravo ponovo vraća pošiljaocu. U protivnom. Davalac naloga snosi troškove koje je željeznica imala izvršenjem tih naloga s tim što se naplata može osigurati jemstvom. kada je nalog protivan carinskim i drugim imperativnim propisima. a nije dato jemstvo (nemogućnost ekonomske realizacije zakonskog prava zaloge na stvarima). stvari izdaju u nekoj drugoj stanici. Njegovi nalozi mogu biti sljedeći: da se prevoz stvari obustavi. ako bi izvršenje naloga prouzrokovalo poremećaje u saobraćaju. jednostranu izmjenu ugovora. stvari izdaju drugom primaocu. odgovara za štetu koja nastane neizvršenjem naloga. imalac prenosivog tovarnog lista). smanji.53). stvar izda u nekoj drugoj uputnoj stanici ili stvar vrati u otpravnu stanicu. u protivnom. Željeznica može odbiti izvršenje naloga u sljedećim slučajevima: ako nalog nije moguće izvršiti. član 49 . odnosno izmijeniti ugovor. odnosno zahtjev za izmjenu ugovora podnosi se u pisanoj formi preko otpravne stanice ili stanice u kojoj se stvari nalaze. kao hartije od vrijednosti. nema pravo davati naloge. stvari ne izdaju odnosno da se izdavanje odloži. U tom smislu idu i međunarodna pravila (JP-CIM. Pošiljalac ima pravo tražiti izmjenu ugovora do momenta predaje tovarnog lista primaocu. kada su troškovi veći od vrijednosti stvari. Tako je željeznica dužna obavijestiti: pošiljaoca kada je u tovarnom listu upisano da pošiljalac ili njegov punomoćnik prisustvuje carinjenju ili obavljanju drugih radnji. ona je dužna obavijestiti ta lica u svakom slučaju kada prevoz odstupa od redovnog toka stvari. 196 . 1. Generalno. ima takođe pravo davati određene naloge željeznici. zaustavi pošiljka u nekoj usputnoj stanici. Može se promijeniti nalog o pouzeću (povisi. Nalozi. Pošiljalac može tražiti da se: stvar vrati i njemu preda u otpravnoj stanici.na način kako je utvrđeno zakonom (ZUPŽS. Šteta se tada obračunava po pravilima koja vrijede za gubitak (propast) stvari. pošiljaoca ili imaoca prenosivog tovarnog lista kada nastupe određene smetnje u prevozu (udes. Imalac prenosivog tovarnog lista.32). član 30 . I primalac ima pravo davati iste naloge željeznici pod uslovom da je ovlašten na to u tovarnom listu ili da mu pošiljalac preda duplikat tovarnog lista.6. nezgoda). da je željeznica dužna u određenim situacijama da obavijesti pošiljaoca ili primaoca ili imaoca prenosivog tovarnog lista kada je na njih prešlo pravo raspolaganja pošiljkom. a stvar je prispjela na to mjesto. Obavještavanje korisnika prevoza Korisnik prevoza je svako lice koje na osnovu ugovora o prevozu stiče određena prava i preuzima određene obaveze (pošiljalac. briše ili pošiljka optereti pouzećem) odnosno o isplati nekog novčanog iznosa (dio vozarine ili drugi troškovi). primalac. Već je rečeno. a ako primalac odbije prijem stvari. samo iz razloga određenih zakonom. Željeznica može odbiti izvršenje naloga. pošiljaoca. promijeni uputna stanica (reekspedicija).

Od tada. može primati naloge od primaoca. telefaksom. Obavještavanje se vrši na različite načine: preporučenim pismom. 1. Pravno dejstvo predaje tovarnog lista primaocu ogleda se u tome što od toga časa primalac stupa u pravni odnos sa željeznicom. telefonom ili neposredno preko kurira. bez odlaganja.pošiljaoca kada stvari prispiju na uputnu stanicu. željeznica je dužna u uputnoj stanici izdati tovarni list i predati stvari. željeznica to lice obavještava o prispijeću pošiljke. Željeznica ima pravo na troškove za obavještavanje. Zakonska je pretpostavka da je obavještavanje izvršeno nakon proteka određenog vremena (24 odnosno 12 časova po predaji preporuke. odnosno kada se zagubljena pošiljka kasnije pronađe. obavezao 197 . telegrama. U izvještaju se daje rok za otkup tovarnog lista i preuzimanje stvari sa naznakom gdje se one nalaze (kolosijek. a to je pravo upisano u tovarni list. član 12). Izvještavanje o prispijeću stvari Kada pošiljka prispije na uputnu stanicu željeznica je dužna. telegramom. 1. a nikako od pošiljaoca. Primalac se ne obavještava ako je ugovoreno da nema obavještavanja ili je primalac ovlastio vozara. odnosno u čijim se rukama nalazi tovarni list. Ukoliko željeznica ne izvrši obavještavanje povrijedila je ugovor i ima se smatrati da se nije pridržavala principa savjesnosti i poštenja i zaštite interesa korisnika prevoza (ZOO. Kada je izdat prenosivi tovarni list na donosioca. Samo primanje tovarnog lista znači da je primalac pristao. kada ga je primalac kao adresat potvrdio. pa je imalac takvog tovarnog lista izvijestio željeznicu da je on prenesen na njega (indosamentom) odnosno da glasi na njega. da je pripremi za izdavanje (odnošenje) i obavijesti adresata da istu preuzme i iskupi tovarni list. iskupa tovarnog lista. broj kola. pošiljaoca kada je stvari potrebno staviti u javno skladište (na ležanje) ili predati špediteru ili ih prodati. željeznica nikoga ne obavještava o prispijeću stvari na uputnu stanicu jer ne zna ko je stvarno primalac. skladište). kao što je rečeno. a telefonom kada je razgovor završen). pošiljaoca.8. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari) Donosiocu izvještaja o prispijeću stvari. U slučaju da primalac odbije prijem stvari tada oživljavaju prava pošiljaoca iz ugovora. Ukoliko po tovarnom listu primalac ima nešto da plati (pouzeće ili dio troškova što je naznačeno u tovarnom listu) stvari će se predati nakon uplate tog iznosa.7. pošiljaoca ili imaoca prava iz prenosivog tovarnog lista kada se posumnja da je nastupilo oštećenje ili djelimičan gubitak stvari kako bi oni mogli prisustvovati pregledu stvari na uputnoj stanici. primaoca ili imaoca prava iz prenosivog tovarnog lista u slučaju kada dođe do oštećenja ili gubitka pošiljke. špeditera da u njegovo ime prima izvještaj o prispijeću pošiljke. Ako prenosivi tovarni list glasi po naredbi.

Predaja denčane pošiljke vrši se faktičkom predajom.se na isplatu iznosa iz tovarnog lista. Ne vrši se. Za to vrijeme stvari leže na rizik i trošak željeznice. faktička predaja stvari nego simbolična tradicija (u prisustvu primaoca vrši se skidanje plombi sa vagona). primalac. na rizik i trošak pošiljaoca. Kada se radi o kolskim (vagonskim) pošiljkama predaja stvari vrši se primopredajom kola što se konstatuje pismeno. Takođe. ostale stvari koje je držala (čuvala) 30 dana po isteku roka za njihovo odnošenje 198 . oštećenja ili gubitka) prestaju sva potraživanja imaoca prava prema željeznici. Pregled će se izvršiti i bez prisustva imaoca prava kada se ne odazove ili je stanje pošiljke takvo da je potrebno odmah pristupiti njenom utvrđivanju. Stvari koje nisu odnesene željeznica može prodati odmah. ona može stvari predati špediteru ili u javno skladište na trošak pošiljaoca i njegov rizik. imalac prenosivog tovarnog lista) snositi troškove pregleda. uzroku nastanka štete. I sama željeznica kada posumnja u oštećenje ili djelimični gubitak stvari ili kada oni stvarno postoje obavezna je pristupiti utvrđivanju stanja pošiljke. I prilikom izdavanja stvari mogu nastupiti smetnje: primalac se ne može pronaći. a svjedoka i vještaka kada je potrebno. O svim tim radnjama obavijestiće pošiljaoca blagovremeno. U zapisniku se utvrđuje: stanje stvari. Željeznica može odbiti predaju stvari ako joj se ne preda duplikat tovarnog lista. dakle. podaci o masi ili broju komada. Ako se prilikom pregleda ne utvrdi nikakva šteta (oštećenje ili gubitak stvari) ili se utvrdi šteta koju je željeznica prije pregleda priznala. Ukoliko je uredan prevoz (bez zadocnjenja. a sama odgovara za izbor (culpa in eligendo). primalac je odbio prijem stvari. ako su podložne brzom kvaru ili su nepodesne za držanje. bez obzira da li ga je uputna stanica obavijestila o prispijeću stvari ili to nije učinila. ima pravo nakon prispijeća stvari zahtijevati da mu se preda tovarni list i izdaju stvari. ako je to moguće. Isto pravo ima pošiljalac upisom odgovarajuće klauzule u tovarni list. te visini štete. Osim toga. Prilikom pregleda stvari sastavlja se zapisnik koji se predaje imaocu prava na stvarima. Primalac i sam. Utvrđivanje stanja pošiljke vrši se na objektivan način u prisustvu korisnika prevoza. Dok se ne izvrši pregled stvari primalac ne mora primiti stvari. Pri tome se konstatuje stanje plombi i drugih zatvarača na vagonu kao i spoljni izgled. Ukoliko korisnik prevoza posumnja da je stvar oštećena ili da postoji djelimičan gubitak stvari (nema plombe ili je ista oštećena) može zahtijevati utvrđivanje stanja pošiljke i željeznica je dužna to izvršiti. kada je moguće. tovarni list nije iskupljen u roku ili je izdavanje (predaja) stvari zabranjena odlukom nadležnog organa. tada će lice koje je zahtijevalo pregled (pošiljalac. a ona odgovara kao čuvar. Željeznica će u razumnom roku o tome obavijestiti pošiljaoca i tražiti uputstva. Činjenica predaje stvari primaocu je od pravnog značaja za željeznicu jer se toga časa smatra da je ona izvršila obavezu iz ugovora. Ne dobije li uputstva ili se dobijena uputstva ne mogu provesti tada će željeznica stvari staviti na privremeni smještaj.

zapravo. kao i drugim relevantnim elementima (ZOO. Objavljuju se na način da tarife budu pristupačne i saznatljive za korisnike prevoza. a u međunarodnom prevozu i uslove za preračunavanje valuta. Objavljivanje tarifa Željeznica je obavezna objaviti tarife na propisan ili uobičajen način. 1. Tarife moraju sadržavati sve posebne uslove prevoza. obavezna je da je tokom prevoza i po prispijeću u uputnu stanicu poji i hrani. željeznica istu može predati u javno skladište ili prodati. sadržini.ona može prodati. Usto. a naročito elemente za izračunavanje visine prevoznine. Pošiljalac odgovara za štetu koja bi nastala zbog nedavanja podataka ili davanja pogrešnih podataka. a ostatak stavlja na raspolaganje pošiljaocu (ZUPŽS.64). 199 . opasne stvari ili one koje zahtijevaju posebne uslove prevoza.9. o vrsti. a pošiljalac nije odredio pratioca. 1. Kod prevoza određenih stvari koje imaju naročite osobine i svojstva. obavezna je postupati po naročitim pravilima o prevozu i čuvanju stvari (kod prevoza opasnih materija vrijede posebna pravila RID). Ta obaveza postoji za vrijeme cijelog roka isporuke (otpravnog i prevoznog roka) kao i za vrijeme dok se stvar ne odnese. uputnoj stanici i primaocu. Ako i nakon poziva stvar ne bude odnesena. ali nije odnio stvar. za sve vrijeme dok je ne preda primaocu. količini i masi pošiljke. Zapisnik o prodaji dostavlja pošiljaocu. Suština obaveze pošiljaoca jeste u tome da željeznica na vrijeme pripremi kola. Čuvanje stvari Pošto ovaj ugovor ima elemenata ugovora o ostavi. član 654). 2. dužna je da postupa sa istom kao čuvar. ako nisu plaćeni. dužna je da na zahtjev korisnika prevoza stavi na uvid tarife u otpravnoj ili uputnoj stanici. sporednih usluga. Kada se prevozi živa stoka. Može se desiti da je primalac iskupio tovarni list. naročito. Obavještavanje o namjeravanom prevozu Opšta je obaveza pošiljaoca da obavijesti željeznicu o namjeravanom prevozu u kome smislu daje podatke. Ako stvar ostavlja na privremeni smještaj. Tarife se primjenjuju prema svim korisnicima pod istim uslovima koji su važili na dan zaključivanja ugovora. Obaveze pošiljaoca 2. Uobičajeno je da se tarife ili izvodi iz tarifa oglašavaju na vidnim mjestima u stanicama. Iz postignute cijene naplatiće svoje troškove. odnosno ne postupi sa njom prema ovlaštenjima iz zakona i ugovora. željeznica je dužna stvar čuvati i sa njom postupati kao savjestan i uredan privrednik za sve vrijeme dok se ona nalazi u njenim rukama (državini).10. član 59 . To posebno važi kada se transportuju masovni tereti. uz notifikacije u tovarnom listu. Primaoca željeznica obavještava i poziva da odnese stvari koje leže na njegov rizik i trošak. preduzme sve nužne radnje i mjere za nesmetan i bezbijedan prevoz.1.

Ti prevozni troškovi sastoje se od: vozarine (prevoznine). kola i dobara. željeznica može tražiti posebnu naknadu (kolsku dangubninu). Kada je rok utovara prekoračen za više od 24 časa. bez obzira na stvarni put prevoza. U slučaju preopterećenja kola (preteg) ili neispravno. ako vrši utovar. član 45). Stvari se predaju blagovremeno.2. Kada se radi o lako kvarljivim stvarima ili stvarima male vrijednosti (vrijednost stvari ne može pokriti troškove prevoza) otpravna stanica uvijek može 200 . netačno ili nepotpuno upisanih podataka u tovarni list o stvarima koje su isključene iz transporta i stvarima koje se prevoze pod posebnim uslovima. Ako pošiljalac ne održi rok utovara. Predaja stvari i tovarnog lista Iz prirode nastanka ovog ugovora proizlazi da je pošiljalac obavezan predati stvari na prevoz i predati uredno popunjen tovarni list. Obaveza utovara je dispozitivne prirode jer se ugovorom može predvidjeti da tu radnju obavi željeznica. prekorači ugovoreno vrijeme. dodataka na vozarinu. Opšte je pravilo da željeznica ima pravo na vozarinu za najkraći prevozni put kojim bi se stvari mogle prevesti. zakonska je obaveza željeznice da na prvoj stanici gdje je to moguće istovari cijelu pošiljku ili preteg. Odstupanja mogu biti u slučaju da pošiljalac odredi prevozni put. član 39). željeznica je ovlaštena da. s obzirom na njihovu vrstu. način prevoza i prevozni put. Stvari stavlja na raspolaganje pošiljaocu na njegov trošak i rizik. Ona može odbiti prijem pošiljke kada su nedostaci pakovanja takve prirode da se može ugroziti sigurnost lica. Tarifa može odrediti da neke troškove prevoza obavezno plaća pošiljalac. upakovane na propisan ili uobičajen način kako bi. dužan je pridržavati se ugovorenog roka utovara i uputstava željeznice u pogledu smještaja stvari na kola. te količine i mase koju kola mogu da prime (osovinsko opterećenje). ta obaveza je na primaocu ako iskupi tovarni list u kome nije naznačeno da pošiljalac plaća prevozne troškove (ZUPŽS. član 55).3. Pošiljalac plaća prevozne troškove po tarifi koja se primjenjuje na dan zaključenja ugovora kada je tako ugovoreno i upisano u tovarni list. Željeznica će upozoriti pošiljaoca na nedostatke pakovanja. Inače. Kada se završi utovar na vagon se stavlja plomba i drugi zatvarači. a u tovarni list pošiljalac unosi broj i oznaku plombe. Obaveza plaćanja prevoznih troškova može biti različito određena. naknada za sporedne usluge te drugih naknada saglasno ugovoru i tarifi.2. Plaćanje prevoznih troškova Ekonomski interes željeznice jeste da naplati prevozne troškove za svoju uslugu. na trošak i rizik pošiljaoca istovari stvari (oslobodi kola) i iste preda na privremeni smještaj ili špediteru ili u javno skladište (ZUPŽS. Pri tome željeznica može tražiti trostruki iznos prevoznine za izvršeni prevoz kao i naknadu štete ako je nastala (ZUPŽS. Pošiljalac. bile prevezene bez oštećenja ili ugrožavanja lica i dobara. 2.

pošiljalac preuzima na sebe vozarinu i plaćanje svih troškova. “franko vozarina uključivo . Željeznica i pošiljalac imaju pravo odnosno obavezu na ispravak naplaćenih iznosa u slučaju nepravilne primjene tarifa ili greške prilikom izračunavanja ili naplate troškova. da pošiljalac ne plaća prevozne troškove ili dio troškova. preuzimanje tovarnog lista je pravo primaoca i na to ga ne može niko natjerati.1. Ako pošiljalac u roku od 30 dana ne izvrši plaćanje. Primalac je u obavezi da plati i sve troškove nastale po njegovim nalozima jer i on može davati uputstva željeznici kada na njega prijeđu ovlaštenja iz ugovora. “franko svi troškovi” ... željeznica može pokrenuti spor. Pošiljalac je dužan platiti kamatu od dana prijema reklamacije. dakle. Međutim. Smatra se da je htio te troškove da snosi primalac. protekom 30 dana. Inače. Obaveze primaoca 3.. član 29).” . ono može pokrenuti spor podizanjem tužbe. kako je navedeno u tovarnom listu i ako on taj dokument preuzme. pošiljalac preuzima pojedinačno naznačene troškove.. Izjavu o vozarini i drugim troškovima pošiljalac upisuje u tovarni list standardnim izrazima (klauzule) koje se primjenjuju i u međunarodnom transportu. Pravna je pretpostavka.pošiljalac plaća naznačeni iznos. Samo preuzimanje tovarnog lista obavezuje primaoca na plaćanje troškova. svih ili djelimično.” . U međunarodnom saobraćaju pošiljalac nije dužan platiti manje uplaćeni iznos ako je razlika manja od 4 obračunske jedinice po tovarnom listu (JP-DIM. Pošiljalac. ako o tome nema njegove izjave u tovarnom listu. 3. “franko iznos. primalac i svako lice na koje je prešlo potraživanje iz ugovora ima pravo reklamacije željeznici u slučaju više plaćenog iznosa troškova prevoza (preplaćen iznos). Ako reklamacija ostane bezuspješna.pošiljalac preuzima na sebe samo plaćanje vozarine. Evo nekih: “franko vozarina” . 201 . Isto vrijedi i za ekspresne pošiljke. primalac preuzme tovarni list zasniva se obaveza primaoca na plaćanje troškova prevoza u obimu kako je određeno tovarnim listom. Tada se u tovarni list i njegov duplikat unosi iznos unaprijed plaćenih troškova od strane pošiljaoca. on će platiti prevozne troškove ukoliko primalac ne iskupi tovarni list ili ne bude davao naloge za izmjene ugovora tokom prevoza stvari. Osim toga. oborive prirode. Plaćanje prevoznih troškova Primalac ima obavezu plaćanja prevoznih troškova.pored vozarine. Kada. Reklamacija se podnosi u pisanoj formi uz obrazloženje i prezentaciju odgovarajućih dokumenata.zahtijevati da pošiljalac unaprijed plati troškove prevoza. Manje plaćene iznose treba da plati pošiljalac ako tovarni list nije iskupljen ili se potraživanje željeznice odnosi na troškove koje je u tovarnom listu preuzeo pošiljalac.

odnosno koja su radila po njenim nalozima. za sve vrijeme do predaje stvari primaocu (JP-CIM. Gubitak postoji onda kada željeznica nije u mogućnosti da u odredišnom mjestu izda stvar primaocu (izgubljena. Ukoliko se taj rok prekorači za više od 14 časova željeznica ima pravo staviti stvari na privremeni smještaj. ili ih predati špediteru ili u javno skladište. Odgovornost željeznice Prema međunarodnim pravilima i domaćem pravu željeznica odgovara za štetu nastalu u toku prevoza zbog djelimičnog ili potpunog oštećenja ili gubitka stvari. žive životinje. okolnosti pod kojim je šteta nastala). uzroci štete. troškove utvrđivanja snosi primalac (ZOO. 1987. kao i drugom prevozniku radi predaje primaocu. ako iskupi tovarni list. 3. U svim slučajevima prekoračenja roka za odnošenje stvari primalac je obavezan platiti posebnu naknadu određenu tarifom. Dakle. stvar se ne može predati špediteru ili u skladište prema mjesnim običajima). Odgovornost železničkog prevozioca. visina. ležarina i dr. Odnošenje stvari Primalac. član 689). odgovara za lica koja je angažovala. Pretpostavka je da postoji gubitak ukoliko željeznica ne izda stvari primaocu u roku od 30 dana po isteku vremena za isporuku. izgorjela. član 36. Djelimični 183 Đurdev dr Dušanka. Ako stvari na vrijeme ne odnese. ona odgovara za slučaj oštećenja. prodata i dr. 202 . Dovoljno je da postoji sumnja u oštećenje ili gubitak pa da se priđe provjeri. Željeznica odgovara za povredu integriteta pošiljke.2. 35. V . kao i za štetu nastalu zbog prekoračenja roka isporuke (zadocnjenja). nakon prihvatanja tovarnog lista (dangubnina. gubitak ili oštećenje. Prilikom provjere sastavlja se zapisnik o izviđaju čiji se prepis predaje primaocu. str. ZUPŽS. Ustanovi li se istovjetnost pošiljke. Ako primalac ne prizna činjenice utvrđene zapisnikom. Primalac može zahtijevati da se provjeri stanje pošiljke i utvrdi oštećenje i može odbiti prijem sve dok se to ne učini. nepreduzimanjem radnji. za slučaj gubitka i za slučaj zadocnjenja i to od časa 183 Željeznica kada je primila stvar na prevoz pa dok je ne preda primaocu. Stvari može odmah i prodati ako su ispunjeni određeni uslovi (lako kvarljive stvari.primalac je u obavezi da plati i one troškove koji su nastali njegovim radnjama za željeznicu ili nečinjenjem. željeznica naplaćuje dangubninu (ležarinu) prema tarifi. na trošak i rizik primaoca. u toku redovnog radnog vremena koje važi u uputnoj stanici. izdata trećem neovlaštenom licu.).ODGOVORNOST STRANAKA 1. može zahtijevati sudskim putem utvrđivanje stanja pošiljke (količina.). član 65). Beograd. dužan je stvar odnijeti u ugovorenom roku (rok odnošenja). ukradena. Naučna knjiga. i dalje.

krivicu je teško dokazati jer pošiljalac nema uvid u kontrolu nad radom željeznice. ali ne i za slučaj zadocnjenja. 61. postoji količinsko umanjenje pošiljke. Saobraćajno pravo. Željeznica neće odgovarati ako je šteta nastala: krivicom korisnika prevoza. truljenju i sl. Postoji izuzetak. Sinteza. član 66). Transportno pravo. op. vlažnost i dr. ali se. Da bi se oslobodila odgovornosti. štete se dešavaju usljed dejstava nepoznatih uzroka. Beograd. a to su: a) Prevoz je izvršen otvorenim kolima po važećim propisima ili ugovoru stranaka što je upisano u tovarni list. ako se utvrdi da je do te štete došlo zbog jednog ili više “privilegovanih” osnova. s obzirom na prirodu stvari. djelimično ili potpuno. željeznica odgovara kada je došlo do očiglednog manjka ili gubitka cijelih komada stvari.). Željeznica je prekoračila rok isporuke (zadocnila. 358. U cilju daljeg ublažavanja odgovornosti željeznice uvedeni su i posebni (“privilegovani”) osnovi ekskulpacije koje međunarodna i domaća pravila izričito navode. str. str. 185 Prevladava drugo stanovište. 334. c) Kada je šteta nastala utovarom ili istovarom koji vrši pošiljalac ili primalac na osnovu propisa ili ugovora. rđanju. cijepanje. Oštećenje.gubitak postoji kada željeznica ne može da izda primaocu dio pošiljke. Oni važe samo za slučaj povrede integriteta pošiljke (gubitka ili oštećenja). samom faktu prouzrokovanja štete. 1985. 462. b) Stvar nije upakovana ili je nedovoljno upakovana (prevoz bez odgovarajuće ambalaže) zbog čega je. ukratko. 184 185 Antonijević dr Zoran. d) Ako se prevozi stvar koja je po svojoj prirodi (svojstvima) naročito izložena potpunom ili djelimičnom gubitku ili oštećenju (lomljenju. Cigoj dr Stojan. mogu svesti na sljedeće: djelatnost željeznice povezana je sa pojačanim rizikom.cit. Stoga se njena objektivna odgovornost bazira na teoriji interesa (čija korist onoga i rizik) jer iz vršenja svoje djelatnosti željeznica ostvaruje korist pa treba i da snosi nastale štetne posljedice. uslijed mana na samoj stvari (svojstava stvari) i dejstava više sile .cit.spoljnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti. 1978. zakasnila) kada nije na vrijeme preuzela pošiljku ili je nije na vrijeme predala primaocu. došlo do gubitka ili oštećenja. truljenje. ZUPŽS. Došlo je do umanjenja vrijednosti stvari jer je pogoršano njeno stanje (lom. Prema tim pravilima. jeste kvalitativno umanjenje pošiljke. oštećenja ili zadocnjenja. op. Ljubljana. Spor se sastoji u tome: da li se radi o njenoj ugovornoj odgovornosti zasnovanoj na sistemu subjektivne odgovornosti (princip kulpe) sa pretpostavljenom krivicom željeznice 184 ili o sistemu objektivne odgovornosti.). željeznica mora dokazati uzročnu vezu između nekog od naprijed navedenih uzroka i same štete. str. Trajković dr Miodrag. deformisanje. izbjeći niti otkloniti (JP-CIM. Kapor dr Vladimir -Carić dr Slavko. 203 . Opšti (“neprivilegovani”) razlozi oslobađaju željeznicu od naknade štete za slučaj gubitka. Pravni osnovi (razlozi) koji ublažavaju (“omekšavaju”) dejstva stroge objektivne odgovornosti željeznice dijele se u teoriji na opšte i posebne. Razlozi su mnogobrojni. Ne postoji jedinstveno stanovište o pravnoj prirodi odgovornosti željeznice. član 36. ne pretpostavlja se odgovornost željeznice za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pošiljke. nalogom pošiljaoca. str.

po mišljenju teorije. ugalj. iznos carina i drugih troškova jer se smatra da nije izvršila prevoz. tj. korist (lucrum cessans). Određen je procenat dozvoljenog kala za pojedine vrste stvari . Ako stvar nema berzansku ili tržišnu cijenu visina štete se obračunava po uobičajenoj cijeni kao za stvari iste vrste i kvaliteta. kompenzacija za strogi sistem objektivne odgovornosti. Pored opštih i posebnih. kod djelimičnog gubitka željeznica naknađuje štetu u visini vrijednosti samo tog izgubljenog dijela stvari (tereta) i vraća srazmjeran dio vozarine i drugih troškova. Kad je unaprijed određena cijena stvari koje se prevoze. željeznica naknađuje štetu u visini vrijednosti izgubljene stvari obračunate po berzanskoj cijeni. a tiču se normalnog kala. član 36. U poslovnom/trgovačkom pravu opšte je pravilo da se kod prouzrokovanja štete naknađuje stvarna.dva posto (na tečnost. a u nedostatku nje po tržišnoj cijeni. f) Ako je došlo do štete u prevozu živih životinja dejstvom posebnih okolnosti kojima su izložene životinje ili kada je na osnovu tarife. Odgovaraće za dio gubitka u masi koji prelazi propisane (standardne) norme kala. svježe voće i povrće. visina štete se odmjerava prema toj unaprijed utvrđenoj cijeni.e) Stvar je predata na prevoz pod neispravnom. postoje i specijalni razlozi za oslobađanje željeznice od odgovornosti. Specijalni osnov za oslobađanje željeznice od odgovornosti jesu nuklearni udesi. a sve ostalo (pozitivni dokazi) su na imaocu prava. Željeznica naknađuje samo prostu štetu. da šteta nije nastala ili nije isključivo nastala uslijed tih posebnih okolnosti (razloga). ako za prouzrokovanu štetu odgovara korisnik nuklearnog uređaja ili drugo odgovorno lice. Željeznica vraća naplaćenu vozarinu. Za željeznicu je dovoljno da učini vjerovatnim postojanje neke od posebnih okolnosti (oslobađajućih razloga). prosta šteta (damnum emergens) i izgubljena dobit. Za slučaj djelimičnog ili potpunog gubitka (propasti) stvari. sapun. Sudska praksa je kolebljiva u tome da li je fakturna cijena stvari i njena tržišna cijena. so. U slučaju oštećenja (djelimičnog ili potpunog) stvari željeznica vrši naknadu štete u visini vrijednosti stvarnog oštećenja. ZUPŽS. što se utvrđuje pregledom ili stručnim 204 . stvari predate u vlažnom stanju i dr. To je. U svim navedenim slučajevima pretpostavka o neodgovornosti željeznice nije apsolutne prirode jer imalac prava može dokazivati suprotno. Razumije se. Ona ne odgovara za normalni kalo. a jedan posto za ostale stvari (ZUPŽS član 70. masti. član 68). U svim slučajevima važi cijena koja je postojala u vrijeme i u mjestu predaje stvari na prevoz.). osim u slučajevima kvalifikovane krivnje (zle namjere ili krajnje nepažnje). JPCIM član 41). ugovora i uz naznaku u tovarnom listu trebao biti pratilac pa je to izostalo (JP-CIM. gubitak u masi (težini) koji zbog prirodnih svojstava stvari redovno nastaje u prevozu. krzno. netačnom ili nepotpunom deklaracijom ili se radi o stvari koja se prima na prevoz pod posebnim predostrožnostima i uslovima.

oštećenja ili zadocnjenja (JP-CIM. Kumulacija zahtjeva prema željeznici postoji kod djelimičnog gubitka ili oštećenja. Kvalifikovana krivnja željeznice (zla namjera.vještačenjem. visina štete ne može prijeći iznos koji bi željeznica platila na ime izgubljene pošiljke. Beograd. Odgovornost železnice u domaćem i međunarodnom prevozu robe. Za slučaj oštećenja ili gubitka stvari odgovornost željeznice se ograničava na određeni iznos koji ona plaća po kilogramu bruto mase (težine) te izgubljene ili oštećene stvari ili njenog dijela. Visina štete koja se plaća za gubitak uvijek je gornja granica i za njen obračun u slučaju oštećenja stvari. Ukupna šteta. kod potpunog gubitka samo štetu po tome osnovu bez obzira na zadocnjenje. Istovremeno. Željeznica tada plaća štetu saglasno opštim pravilima za gubitak. potpuno ili djelimično. oštećenje ili zadocnjenje plus iznos dokazane štete. ali samo do visine ukupnog obezbjeđenja. Ako je cijela ili dio pošiljke. inače. Željeznica tada plaća štetu na ime izgubljenog ili oštećenog dijela pošiljke. po svim osnovima. 205 . Neki smatraju da ova situacija ima sličnosti sa transportnim osiguranjem. Transportno pravo poznaje princip ograničenja (limitiranja) odgovornosti prevoznika što je slučaj i kod željeznice. član 44). oštećenje ili zadocnjenje prouzrokovano zlonamjerno ili iz krajnje nepažnje. ne može prijeći iznos koji bi željeznica. str. Radi li se o krajnjoj nepažnji iznos dokazane štete ne može prijeći dvostruku vrijednost koju. Ugovorom o prevozu ili tarifom ne može se isključiti niti ograničiti. željeznica mora imaocu prava naknaditi cjelokupni (puni) iznos dokazane štete koja obuhvata prostu štetu i izgubljenu dobit. 186 Vasiljević dr Mirko. član 75). Odgovornost željeznice regulisana je imperativnim normama pa ugovor ne može zamijeniti ili isključiti zakon. respektabilno. Kada je gubitak. inače. 1987. izgubio vrijednost. član 3). krajnja nepažnja) utiču na visinu štete. dakle. Plaća se. Za slučaj zadocnjenja (prekoračenja roka isporuke) željeznica naknađuje samo štetu koja je uslijed toga prouzrokovana vezujući istu za visinu vozarine 186 : kod gubitka ili oštećenja stvari plaća iznos dokazane štete koja ne može biti veća od trostrukog iznosa vozarine. a za neizgubljeni ili neoštećeni dio plaća štetu po osnovu zadocnjenja. platila za slučaj potpunog gubitka stvari. U tom slučaju može biti obuhvaćena i stvarna šteta i izgubljeni dobitak. tržišna ili uobičajena cijena minus postotak oštećenja stvari). 42. šteta koja odgovara procentu umanjenja vrijednosti stvari (berzanska. uslijed oštećenja. odgovornost željeznice. željeznica plaća za slučaj gubitka. ne može se stipulisati prebacivanje tereta dokazivanja sa željeznice na imaoca prava u slučajevima kada je predviđeno da ona vrši dokazivanje (ZUPŽS. Visina naknade štete koju željeznica plaća može se povećati kada je u tovarnom listu predviđen institut plaćanja štete u svrhu obezbjeđenja uredne isporuke (ZUPŽS.

Podaci koji se odnose na masu i broj komada mogu se upotrijebiti protiv željeznice samo ako je ona te podatke provjerila (vagala. Imalac prava svoj odštetni zahtjev može postaviti prema onome za koga se odluči. 2. Nije bitno da li obaveze proističu iz propisa. u slučaju djelimičnog gubitka ili oštećenja što je utvrđeno prije prijema pošiljke ili nije uopšte utvrđeno 206 . ona solidarno odgovaraju. član 678). posebno. VI . brojala) i potvrdila u tovarnom listu. ležarine ili troškova uskladištenja. odnosno prema opštim pravilima o prestanku obligacija. istovarom. Ako je u prevozu učestvovalo više željezničkih preduzeća koja je odredio pošiljalac tada nema solidarne odgovornosti.Ako u prevozu učestvuje više željezničkih preduzeća. član 43). nedeklarisanja ili netačnog deklarisanja stvari. ugovora ili pravila autonomnog poslovnog prava. Kada su propisani određeni rokovi. koga izabere. Odgovornost pošiljaoca Već je rečeno da pošiljalac odgovara za tačnost unesenih podataka i izjava u tovarni list pa i kada ih na njegov zahtjev unosi željeznica. Kada je očigledno da nikakav stvarni manjak ne odgovara razlici u masi ili broju komada u odnosu na podatke iz tovarnog lista ti dokazi ne mogu služiti protiv željeznice.PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. Pravo zahtijevanja prema željeznici prestaje kada imalac prava iz ugovora primi pošiljku. ako su primaocu predata kola (vagon) sa ispravnim plombama (ZUPŽS. zbog rđavog pakovanja. Imalac prava može biti pošiljalac. Najčešće se to odnosi na plaćanje dangubnine. pa ih primalac ne održi. Odgovornost postoji i po osnovu štete nanesene utovarom. Pošiljalac odgovara za štetu prouzrokovanu drugim licima ili stvarima uslijed naročitih svojstava (opasne) stvari koja nisu bila poznata željeznici. korisnik prevoza. Izuzetno. Međutim i tada ima odstupanja. Svako preduzeće odgovara samo za svoj dio prevoza (ZOO. u sljedećim slučajevima: ako imalac prava dokaže da je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom željeznice. odnosno imalac prenosivog tovarnog lista. a kada postoji osiguranje i osiguravajućem društvu. Primalac stvari može se obratiti sa zahtjevom uputnoj stanici. iako je ona predala pošiljku. primalac. Prestanak ugovora Ugovor o prevozu stvari željeznicom prestaje na isti način kao i drugi ugovori. Pošiljalac odgovara željeznici i dužan je naknaditi štetu koja nastane uslijed toga što nije priložio potrebne isprave uz tovarni list ili nije priložio sve ili su one neispravne. pravo potraživanja prema željeznici ne prestaje. on odgovara željeznici.

Obustava zastare nastaje dostavljanjem pismene reklamacije. član 79). Zastara potraživanja Za potraživanja iz ugovora o prevozu stvari željeznicom određeni su specijalni rokovi kao i rokovi za početak toka zastarjelosti (ZUPŽS. Pošiljalac može koristiti pravo na reklamaciju sve dok ima pravo da raspolaže pošiljkom. dodatka na vozarinu. kada se potraživanje odnosi na vraćanje plaćenih iznosa ili pouzeća (ZUPŽS. Ostala potraživanja iz ovog ugovora zastarijevaju za jednu godinu dana. Zahtjev za naknadu štete iz osnova zadocnjenja mora staviti u roku od 15 dana od dana izdavanja stvari. a primalac od trenutka prijema tovarnog lista. 81). pada u prekluziju. a nastavlja dalje uručenjem pismenog odgovora od strane željeznice. 2. ako oštećenje ili djelimični gubitak stvari imalac prava nije mogao opaziti prilikom prijema pošiljke. Naknadne reklamacije o istoj stvari ne obustavljaju zastarijevanje. ali je zahtjev za utvrđivanje oštećenja stavio čim je otkrio štetu (najkasnije sedam dana od prijema pošiljke) uz obavezu dokazivanja da je do štete došlo u periodu od prijema do izdavanja (odnošenja) pošiljke.prilikom prijema uslijed propusta željeznice. član 80. naknada za sporedne usluge ili drugih troškova zastarijevaju za šest mjeseci. Protekom roka od 30 dana po dostavi reklamacije imalac prava može svoj zahtjev ostvariti podizanjem tužbe (glavni zahtjev plus kamata). inače. Svoja potraživanja iz ugovora imalac prava može ostvariti prema željeznici ako stavi reklamaciju u pismenoj formi i na način određen tarifom. Potraživanja zbog više ili manje naplaćene vozarine. 207 .

208 .

prikolice i poluprikolice (CMR. a pod motornim vozilom se podrazumijeva vozilo koje se pokreće mehaničkom snagom sopstvenog motora neovisno od postojanja šina ili električnih vodova. 2.POJAM. On se razlikuje po konkretizaciji ličnosti prevoznika. Tehnološka otkrića vezana za parnu mašinu išla su u korist željezničkog transporta. član 1). korištenjem zaobilaznih ili sporednih puteva lakše se savladavaju saobraćajne smetnje na pojedinim relacijama. u ovome: moguće je obaviti direktan prevoz stvari po principu “od vrata do vrata” odnosno “od skladišta do skladišta”. a do industrijske revolucije i najveći značaj.GLAVA TREĆA UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM) I . Beograd. Sredstvo prevoza je ta činjenica koja daje karakteristike ostalim. Pojam ugovora Ugovor o prevozu stvari drumom (cestom) je takav ugovor kojim se drumski transporter. 209 . osobito za pojedine vrste prevoza stvari (kamioni 187 Opširnije: Trifković mr Miloš. str. nalaze u dvjema različitim državama” (CMR. pogodniji je za prevoz manjih količina stvari ili stvari specifičnih osobina. ukratko. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Značaj drumskog prevoza Drumski prevoz ima najdužu tradiciju. prema ugovoru. 1970. Prednosti drumskog transporta ogledaju se. paleta). u neoštećenom stanju prevesti (premjestiti) iz mjesta otpreme u mjesto opredjeljenja i tamo ih staviti na 187 Pojam ovog ugovora ne odstupa raspolaganje pošiljaocu ili licu koje on odredi. bitno od opšteg pojma ugovora o prevozu. uz naknadu obavezuje pošiljaocu. S obzirom na ekonomske i druge karakteristike drumski prevoz ima značajnu ulogu u privrednom životu svake zemlje i predstavlja konkurenciju drugim granama saobraćaja. jeftinija je izgradnja prevoznih sredstava. 12. Prava i obaveze stranaka iz ugovora o prevozu robe drumom. Institut za uporedno pravo. Ovaj ugovor sve više dobija međunarodni značaj. Pod pravila drumskog prevoza potpadaju i kombinovana vozila. unutar određenog ili odredivog roka. lakše se koriste prednosti integralnog prevoza primjenom modernih transportnih sudova (kontejnera. Sredstvo prevoza jeste “motorno vozilo”. da će stvari čiji je transport dozvoljen. Ugovor ima međunarodni karakter kada se “mjesto preuzimanja i mjesto opredjeljenja. prevoznom putu i sredstvima prevoza. tako da drumski prevoz tek početkom ovoga vijeka ponovno oživljava da bi puni značaj doživio poslije pedesetih godina. član 1).

drumski transport je pogodan za prevoz za vlastite potrebe poslovnih subjekata. Javni drumski prevoz se obavlja kao prevoz u linijskom i slobodnom drumskom saobraćaju. Uobičajeno je da se prema predmetu prevoza drumski transport dijeli na prevoz putnika. a time i ugovori u vezi sa njim. koji se dosta koristi. sigurnosnim propisima. posebno u sferi autonomnog prava. kao organizatora 210 . transport stvari vrši angažovanjem prevoznih sredstava iz različitih grana saobraćaja (kamion. prevoz stvari (robe) i prevoz prtljaga pa u tom pravcu postoje različita pravila u zakonu. mogu se podijeliti po različitim kriterijima. lakše se kombinuje sa prevozom iz ostalih grana saobraćaja. postoji onda kada se. na osnovu ugovora o prevozu. Javni prevoz obavljaju poslovni subjekti (transportne organizacije) kao svoju registrovanu djelatnost na bazi ugovora sa poslovnim partnerima. ugovorom se određuje prevozni put. Prevoz za vlastite potrebe podrazumijeva prevoz putnika i stvari radi zadovoljavanja sopstvenih potreba i ne obuhvata vršenje prevozničkih usluga trećim licima. mada se formiraju zbirni transporti (konvoji). cijena i uslovi prevoza. 3. posadi. nego što je slučaj u pomorskom ili željezničkom prevozu. Mješoviti (kombinovani) prevoz. Linijski (redovni) prevoz se odvija po unaprijed utvrđenom redu vožnje. U slobodnom drumskom prevozu. U literaturi je uobičajeno da se drumski transport razvrstava i prema vrsti pošiljki na prevoz denčanih pošiljki i prevoz kamionskih pošiljki (tereta).hladnjače. mada i za ovaj vid transporta prevoznici mogu unaprijed donijeti uslove poslovanja i tarife. teže se prevozi naročito kabasta roba. cisterne). prelasku državne granice i dr. Vrste prevoza i ugovora Od vrste drumskog prevoza ovisi njegov pravni režim. Nedostaci ovog vida prevoza su. Cijena i ostali uslovi prevoza su unaprijed utvrđeni tarifom. brod). Ona su skoro unificirana kada se radi o karakteristikama vozila. prevozna sredstva su podložnija kvarovima. Postoji jedinstvena odgovornost prvog transportera. u sljedećem: nije pogodan za istovremeni prevoz velikih količina stvari. Postoji niz specijalnih pravila kojima se regulišu pitanja značajna za određenu vrstu drumskog prevoza. U tom slučaju. vezan je za vremenske prilike i najzad. i na kraju. Drumski prevoz. sa unaprijed određenom polaznom i krajnjom stanicom i međustanicama. a prevoznik je obavezan donijeti tarife i objaviti ih na uobičajen ili propisan način. željezničkim i pomorskim naročito. željeznica. prije svega. osiguranju. Po načinu organizovanja prevoza putnika i stvari postoji javni drumski prevoz i prevoz za vlastite potrebe. kod međunarodnog prevoza transport se odvija na osnovu jedinstvene isprave o kombinovanom (multimodalnom) prevozu i jedinstvene naknade za prevoz. Isprava može glasiti “po naredbi” ili “na donosioca” i može biti prenosiva ili neprenosiva.

1959). list RBiH. unutrašnjim vodama ili vazdušnim putem”. S obzirom na dominantan međunarodni karakter ovog ugovora daljnje izlaganje će biti. stajališta i teretne autostanice i inspekcijski nadzor. Sl. Osnovni pravni izvori za ugovorno pravo su Zakon o obligacionim odnosima i specijalni 189 Zakon o unutrašnjem cestovnom prometu reguliše materiju: javnog zakoni. nadzor i kontrolu te druga pitanja relevantna za odvijanje drumskog prevoza. članom 73 je predviđeno da prestaje primjena zakona koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije BiH do dana stupanja na snagu ovog zakona. Vilus-Carić-Šogorov. Formirano je nekoliko međunarodnih asocijacija u ovoj oblasti: Međunarodna unija za drumski transport (IRU). 39/95). ali bez istovara. 189 188 211 . list SR BiH. koja se odnosi na carine i fiskalna davanja. 33/95. prevoz opasnih stvari. Evropska organizacija za drumski prevoz rashladne robe i dr. 188 Ako se motorno vozilo “prenosi jednim dijelom puta morem. 33/95). Pravni izvori Razvojem drumskog saobraćaja ustanovljena su posebna pravila koja se zasnivaju na posebnostima drumskih prevoznih sredstava. 4. fiskalni režim drumskih vozila u međunarodnom prevozu. za cijeli mješoviti prevoz. Radi se o slijedećim zakonima: Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Sl. Međunarodna unija za javni saobraćaj (UITU). 503. tada se primjenjuju pravila CMR na cio prevozni put. poznatija pod skraćenim imenom CMR konvencija i Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR (Ženeva. broj 24/92. pošto i u ovoj oblasti postoji unifikacija prava na međunarodnom planu. broj 22/90. Međunarodna drumska federacija (IRF). Zakon o međunarodnom drumskom transportu (Sl . željeznicom. prevoza za lične potrebe. prevoza. str. putevima prevoza i zahtjevima sigurnosti transporta. 23/98). 13/94. novine FBiH br. uglavnom. ograničeno na njegove međunarodne aspekte kao i rješenja sadržana u ZOO. Na međunarodnom nivou značajno je pomenuti dvije konvencije: jedna. te ekonomskim ciljevima korisnika prevoza. br.list RBiH. 27/91. U domaćem pravu drumski saobraćaj regulisan je nizom zakonskih akata koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje saobraćaja. To su: Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (Ženeva. kraće TIR konvencija. prevoza za posebne namjene. autobusne stanice. Donošenjem Zakona o unutrašnjem cestovnom prevozu (Sl. putne oznake. Postoji i niz drugih međunarodnih akata koji se odnose na posadu vozila.međunarodnog kombinovanog prevoza. bezbjednost. Pravila su predmet regulisanja nacionalnih i međunarodnih izvora (konvencija). S obzirom na različitost materije koju uređuju ovi zakoni njihova primjena je u praksi kao takva zadržana. cit. koja se odnosi na oblast međunarodnog prevoza stvari i druga. 1956). op. signalizaciju.

190 Kod prevoza stvari u drumskom saobraćaju postoji. vozač je punomoćnik po zaposlenju (ZOO. Nepostojanje. Obavezni sastojci tovarnog lista su: datum i mjesto izdavanja tovarnog lista. član 656. U odnosu na druge grane saobraćaja u drumskom prevozu veći značaj imaju poslovni običaji. Tovarni list se izdaje u tri originalna primjerka: prvi ide pošiljaocu.). a što je našlo mjesto i u našoj sudskoj praksi. Opšte je usvojen stav u međunarodnoj praksi. član 4). Zaključivanje Ugovor o prevozu stvari u drumskom saobraćaju je neformalan i može se zaključiti na bilo koji način. ime i adresa prevoznika. Ima shvatanja da je ovaj ugovor formalan.str. i opšti uslovi poslovanja. Za neke vrste ugovora zakon može odrediti način zaključivanja. Prevoznik prima stvari na prevoz kada se postigne saglasnost sa pošiljaocem. uslovima ugovora i prijemu stvari od strane prevozioca. Ako stvari koje se prevoze moraju biti utovarene u različita vozila ili se prevoze različite vrste stvari ili su stvari podijeljene u grupe. ali se ona odnose na izvršenje ugovora.ZAKLJUČIVANJE. da je vozač prevoznika (šofer) ovlašten na zaključenje ugovora. mjesto i datum preuzimanja stvari kao i mjesto 190 Opširnije: Ivošević dr Borislav. neispravnost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na postojanje i valjanost ugovora o prevozu stvari (ZOO. sloboda ugovaranja. On je ovlašten za zaključenje ugovora o prevozu ukoliko je to u okviru redovnog poslovanja prevoznika i ugovor zaključuje pod uobičajenim uslovima. posebno u međunarodnom transportu. 140. Tovarni list I u drumskom prevozu stvari postoji prevoznička isprava u vidu tovarnog lista. čl. načelno. op. Te činjenice mogu se dokazivati i drugim pravnim sredstvima. član 98. a treći ostaje prevozniku. svaka strana (pošiljalac i prevoznik) može zahtijevati izdavanje posebne isprave za svako vozilo ili svaku vrstu stvari ili svaku grupu stvari. identifikacija prevoznog sredstva. pa i realan. ime i adresa pošiljaoca kao i ime i adresa primaoca. Ovaj ugovor spada u kategoriju adhezionih ugovora što je odlika ugovora i u drugim oblastima transporta. 212 . Za pojedine vrste stvari vrijede posebna pravila. U linijskom prevozu sloboda ugovaranja je donekle ograničena. Izdavanje tovarnog lista vrši se na zahtjev pošiljaoca ili prevoznika. drugi prati pošiljku. Tovarni list predstavlja dokaz o zaključenom ugovoru.II .cit. Ovlaštenja i pravnu valjanost izjava vozača treba procjenjivati po pravilima obligacionog prava koja se odnose na punomoćstvo. 5). TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA 1. 2. a takođe. odnosno količinu robe (CMR. CMR.

Bitni elementi ugovora Po prirodi posla. primalac. Na svakom prepisu mora biti vidno označeno da se radi o prepisu kao i upozorenje da se na osnovu prepisa ne može raspolagati sa stvarima (pošiljkom). instrukcije vezane za carine i druge formalnosti te spisak isprava priloženih uz tovarni list.isporuke (mjesto utovara i istovara). koje troškove pošiljalac preuzima na sebe. rok prevoza i drugo. ali je teret dokaza na prevozniku. carine i drugi izdaci). uobičajeni opis stvari koje se prevoze i način pakovanja. U tom slučaju. koji se predaje pošiljaocu. 3. Pošiljalac i prevozilac se mogu sporazumjeti da se izda prenosivi tovarni list koji glasi “po naredbi” ili “na donosioca”. 9). stvari koje se prevoze i naknada za prevoz. Dozvoljeno je suprotno dokazivati. troškovi u vezi sa prevozom (troškovi prevoza. Kada je prevoznik vršio provjeru podataka unesenih u tovarni list (broj koleta. Stoga je pošiljalac odgovoran za svaku štetu prouzrokovanu nedostatkom. a naročito: oznaku o pretovaru. nedovoljnošću ili neispravnošću tih dokumenata i podataka u njima. Na oblik i pravna dejstva indosamenta shodno se primjenjuju pravila mjeničnog prava. mjesto otpreme i mjesto opredjeljenja. kao hartija od vrijednosti. Za potrebe pošiljaoca i prevoznika može se izdati prepis tovarnog lista odnosno prenosivog tovarnog lista. Pošiljalac odgovara za sve troškove i štetu koja nastane unošenjem netačnih ili nepotpunih podataka u tovarni list ili to učini prevozilac na zahtjev pošiljaoca. dodatni troškovi. 213 . oznaku. mora sadržavati potpise pošiljaoca i prevoznika odnosno njihovih punomoćnika. bitni sastojci ugovora o prevozu stvari drumom su: ugovorne strane. osim pravila o regresu. broj paketa. član 657). Prevoznik nije obavezan da ispituje ispravnost dokumenata koji se prilažu. Tovarni list se prenosi indosamentom ako glasi po naredbi odnosno prostom predajom kada glasi na donosioca. čl. Umjesto tovarnog lista prevoznik može izdati potvrdu o prijemu stvari na prevoz (ZOO. Na ostala dva originalna primjerka samo se upisuje notifikacija da je izdat prenosivi tovarni list. mora biti naznačeno da se radi o prenosivom tovarnom listu jer samo taj primjerak ima značaj hartije od vrijednosti. Uobičajeno je da se prilikom prijema stvari na prevoz izdaju tovarni list ili potvrda o prijemu stvari na prevoz u koje se unose određeni podaci. na primjerku originala. spoljnje stanje stvari i ambalaže) svoje primjedbe unosi u tovarni list. zakonska je pretpostavka da su stvari i ambalaža primljeni na prevoz “u dobrom spoljnjem stanju” kao i da broj i oznaka koleta odgovara podacima iz tovarnog lista (CMR. Stranke mogu navesti u tovarnom listu i druge podatke koje smatraju korisnim. plaćanja izvršena u trenutku isporuke. deklaraciju o vrijednosti stvari. Prenosivi tovarni list. bruto masa (težina) pošiljke ili količina izražena na drugi način. instrukcije o osiguranju tereta. Pošto se radi o individualnoj hartiji od vrijednosti potpisi ne mogu biti u vidu faksimila. Ako prevoznik ne upiše nikakve primjedbe u tovarni list. i njihove oznake.

Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu Motorno vozilo koje prevoznik stavlja na raspolaganje pošiljaocu treba da omogući bezbijedno i pravilno izvršenje prevoza. Vozilo se postavlja na mjesto određeno ugovorom. ali ako ne koristi blagovremeno dostavljeno vozilo snosi posebnu naknadu . ako to može učiniti bez opasnosti za vozilo. Kada vozilo ranije stigne. po pravilu. Ako mjesto utovara nije određeno prevoznik je dužan postaviti vozilo na najbliže mjesto koje ispunjava uslove za utovar. na osnovu ugovora o prevozu zaključenog između pošiljaoca i prevoznika i jedne prevozne isprave. Uzastopni prevoznik je lice koje. najčešće.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. 191 Trifković mr Miloš. Podprevoznik je lice kome ugovorni prevoznik (vozar) povjeri izvršenje cijelog ili dijela ugovora o prevozu stvari drumom. tip vozila koje vrši prevoz. U slučaju da sat nije određen.1.Otuda se sastojci tovarnog lista uzimaju najčešće kao bitni elementi ugovora o prevozu stvari drumom. Kada okolnosti posla ne zna. prevoznik je dužan vozilo postaviti ugovorenog dana. Za neblagovremeno dostavljanje vozila prevoznik odgovara kao za docnju u izvršenju ugovora. učestvuje kao jedan od vozara u prevozu stvari (izvršenju ugovora). Pored ugovornog prevoznika (vozara) može se pojaviti podprevoznik (podvozar) i uzastopni prevoznik. ali najkasnije u vrijeme koje omogućava utovar stvari prije isteka radnog vremena pošiljaoca. Kada ugovorom nije određen tip vozila smatra se da je izbor prepušten prevozniku i on je dužan obezbijediti vozilo koje je pogodno za namjeravani prevoz. a ako toga nema onda ono koje odgovara najmasovnijim vrstama 191 Prevoznik angažuje iskusno i obučeno osoblje koje može izvršiti prevoza. op. Vozilo se postavlja na mjesto utovara ugovorenog dana i sata. str. O postavljanju vozila prevoznik obavještava pošiljaoca ili lice koje on odredi.dangubninu.cit. Ugovorom se određuje. ugovoreni prevoz. odnosno na mjesto utovara. III . on ne potpisuje tovarni list. Obaveze drumskog prevoznika 1. 17. Postoje bitne razlike u odgovornosti podprevoznika i uzastopnog prevoznika. pošiljalac može preduzeti radnje utovara. prevoznik je obavezan dostaviti vozilo koje uobičajeno koristi u poslovima sa pošiljaocem. 214 . ako uslove prevoza poznaje.

Tu spada provjera stanja i mase (težine) pošiljke. prijem stvari i dokumenata. U slobodnom prevozu drumom ova obaveza se reguliše ugovorom. na teret i rizik imaoca prava na stvari. a u slobodnom određuje se ugovorom i prevoznik je dužan izvršiti prevoz ugovorenim putem (ZOO. ekonomičnosti i sigurnosti. obavezan je čuvati stvar da bi je zaštitio od trećih lica i transportnih rizika i. Dužinu prevoznog puta predstavlja onaj put koji je vozilo stvarno prešlo uključujući potrebna (nužna) odstupanja. Svoje rezerve upisuje u tovarni list i one obavezuju pošiljaoca. član 8). ali pošiljalac može zahtijevati provjeru. prevoznik odgovara za izbor toga lica. kao i spoljnje stanje pošiljke i njenog pakovanja (CMR. Dužina prevoznog puta. Prevoznik je dužan da izvrši prevoz u ugovorenom roku. prevoz od mjesta otpreme u mjesto opredjeljenja. pregled oznaka. željeznički daljinar. Čuvanje stvari primljenih na prevoz Prevoznik. a ako rok prevoza nije ugovoren prevoz treba izvršiti za vrijeme koje je uobičajeno za prevoz takve 215 . skretanja. Ako angažuje treće lice. koja utiče na cijenu prevoza.). primaocu. Prevoznik nije obavezan da kontroliše bruto masu stvari ili njihovu količinu izraženu na drugi način. tada je prevoznik dužan stvari prevesti “onim putem koji najviše odgovara interesima pošiljaoca”. Prilikom preuzimanja stvari prevoznik je dužan da kontroliše tačnost navoda u tovarnom listu u pogledu broja koleta i njihovih oznaka i brojki. 1. načelno. ako se “on sa tim izričito saglasio u tovarnom listu”. dok su kod linijskog prevoza mnogi elementi ove obaveze unaprijed određeni. Troškovi čuvanja koji nastanu uslijed neopravdanog odugovlačenja izvršenja prevoza padaju na teret samog prevoznika.2.4. Ako prevozni put nije ugovoren. a prema okolnostima slučaja i utovar stvari. Prevoz stvari Obaveza prevoza stvari je osnovna.3. niti sadržinu paketa. može se odrediti na različite načine (autokarta. putem brojila vozila i dr. Preuzimanje stvari na prevoz Preuzimanje stvari je zbirni pojam za niz radnji koje prevoznik pojedinačno ili u vezi sa drugim radnjama mora preduzeti da bi stekao detenciju stvari. Obaveza vremenski traje od momenta prijema do predaje stvari. Prevoznik ima pravo na naknadu troškova provjere i rezultati se unose u tovarni list (CMR. 1. jer pošiljalac zaključenjem i izvršenjem ugovora očekuje premještanje stvari.1. a troškovi se određuju ugovorom ili običajem. zavisno od prirode radnje i okolnosti slučaja. u nepromijenjenom stanju predao prevezenu stvar. U linijskom prevozu on je utvrđen redom vožnje. član 8). Prevozni put je linija kretanja koju vozilo treba da pređe iz mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja. Ovu obavezu prevoznik može izvršiti bilo u svojstvu prevoznika ili skladištara. To se postiže kombinacijom zahtjeva brzine. kao detentor. član 661).

u protivnom. Iste naloge može izdavati i primalac pod uslovom da je pošiljalac u tovarni list upisao takva ovlaštenja primaoca ili mu je predao svoj primjerak tovarnog lista ili ako je stvar stigla u mjesto opredjeljenja. ako u razumnom roku ne dobije potrebne instrukcije za postupanje. Ona u suštini znači izmjenu ugovora jednostranom izjavom volje. postoji kod svih ugovora o prevozu stvari. imalac prenosivog tovarnog lista) naredi predaju stvari drugom licu to drugo lice nema pravo da imenuje drugog adresata (CMR. da je preda na čuvanje ili da je sam čuva na teret i rizik imaoca prava. primalac i imalac prenosivog tovarnog lista. Instrukcija se unosi u prenosivi tovarni list i potvrđuje potpisom imaoca tog papira.5. Ta uputstva može davati pošiljalac. odnosno isteka dodatnog vremena za utovar tereta i obuhvata rok otpreme i rok prevoženja. ako imalac prava (pošiljalac. uzimajući u obzir karakter smetnji i okolnosti slučaja. On se određuje ugovorom. To podrazumijeva ovlaštenje prevoznika da stvar istovari. Postupanje po uputstvima imaoca prava Mogućnost davanja uputstava. da se stvar uputi u drugo mjesto opredjeljenja. i izjavom volje lica koje nije učestvovalo u zaključivanju ugovora (imaoca prenosivog tovarnog lista). Ako nije izdat prenosivi tovarni list. Nije dopušteno višestruko davanje uputstava. a često je određen opštim uslovima poslovanja prevoznika. pošiljalac može u toku prevoza pa sve do predaje tovarnog lista drugom licu. pod uslovom da su ispunjene sve obaveze koje proizlaze iz tog papira. primalac. Prevoznik će preduzeti mjere radi zaštite interesa imaoca prava. s obzirom na vrstu i dužinu puta kao i vrstu vozila. Nalozi moraju biti izdati u pisanoj formi uz potvrdu o njihovom prijemu od strane prevoznika. 1.stvari. Rok prevoza kao i rok otpreme ne teče za vrijeme smetnji koje nastanu bez krivice prevoznika. da se predaja stvari odloži. da se stvar vrati u mjesto otpreme. 216 . Rok otpreme je vrijeme nakon utovara stvari do momenta kada prevoženje treba da počne. ne proizvodi pravna dejstva. Ovlašteni imalac prenosivog tovarnog lista ima isključivo pravo i on može raspolagati pošiljkom. član 12). Kada imalac prenosivog tovarnog lista nije poznat instrukcije će tražiti od pošiljaoca. Prevoznik ima pravo na naknadu troškova koje je imao uslijed smetnji nastalih bez njegove krivice. Ako prevoz stvari nije moguće izvršiti u ugovorenom roku i pod ugovorenim uslovima prevoznik je obavezan tražiti uputstva od lica ovlaštenog za raspolaganje teretom. Rok prevoza je vrijeme od isteka roka otpreme do predaje tovarnog lista primaocu. Vrijeme prevoza počinje teći od isteka vremena za utovar. kojima se mijenjaju nalozi sadržani u ugovoru. Naknadna uputstva predstavljaju manifestaciju raspolaganja pošiljkom. Naime. Opštim uslovima određuje se vrijeme prevoza koje ugovorom može biti produženo ili skraćeno. da se stvar preda drugom primaocu. pa čak. davati naloge prevozniku u smislu: da se obustavi prevoz stvari.

Prevoznik ne može odbiti primljena uputstva ako je izvršenje naloga moguće. op. da bi mogao vršiti prava iz ugovora. bez odlaganja. Ako primalac pošiljku preuzme bez prigovora. tada i sam primalac ima pravo zahtijevati predaju tovarnog lista i stvari. Obavezno je pružiti jemstvo za troškove i štetu. cit. Isporuka stvari se vrši u mjestu opredjeljenja koje je određeno ugovorom odnosno prevoznim dokumentom ili naknadnim uputstvima. Za nedostatke koje odmah uoči prilikom prijema. Kada stvari prispiju u mjesto opredjeljenja. str. op. stvari i motornog vozila. da se ne vrši razdvajanje pošiljke. Lica koja su ovlaštena da prime uredno prispjelu pošiljku su primalac (lice označeno u ugovoru ili tovarnom listu). 42. Prevoznik daje uputstva pri istovaru koja se odnose na bezbjednost lica. Draškić dr Mladen. pretpostavlja se da je to mjesto adresa primaoca. Troškove utvrđivanja istovjetnosti pošiljke snosi prevoznik ako ne postoji istovjetnost ili ako je oštećenje veće od onog koje je tvrdio prevoznik. Kada primalac smatra da nije dužan isplatiti prevozniku onoliko koliko se od njega zahtijeva. u suštini. a nekada i treće lice bez posebnog ovlaštenja. primalac stavlja prigovor na licu mjesta. ako što drugo nije određeno ugovorom ili u tovarnom listu. primalac je dužan da u 192 193 Trifković mr Miloš.6. Kada su nedostaci na pošiljci takvi da se nisu mogli opaziti u času predaje. ili se ne nanosi šteta drugom korisniku prevoza. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari) Isporuka pošiljke. 217 . da se naknade troškovi. Pošto je prenosivi tovarni list hartija od vrijednosti. Ukoliko nije posebno utvrđeno. njegov punomoćnik. Primalac ima pravo da zahtijeva utvrđivanje istovjetnosti pošiljke. smatra se da mu je stvar uredno predata u stanju kako je određeno u tovarnom listu.Ovlašteno lice koje se posluži svojim pravom na davanje instrukcija dužno je prevozniku naknaditi odgovarajuće troškove i štetu koja nastane za prevoznika. obavijestiti primaoca i staviti mu stvari na raspolaganje. Istovar stvari vrši primalac. predaju dokumenata kao i 192 radnje primaoca vezane za njihovo prihvatanje. on treba sporni iznos da položi kod suda (ZOO. Preuzimanjem stvari i tovarnog lista. ako ispuni uslove predviđene ugovorom. primalac se obavezuje da isplati naknadu za prevoz. Neopravdano odbijanje uputstava povlači odgovornost prevoznika. str. odnosno. Prevoznik ne snosi odgovornost za razliku u količini nastalu kao posljedica 193 transportnog kala i uobičajenih tolerancija u vagama. cit. ako prevoznik to zahtijeva. ako je pošiljka oštećena u čemu se sastoji to oštećenje. Provjeravanje pošiljke vrši se zapisnički. kao i predati duplikat tovarnog lista. njegov imalac je dužan predati papir prevozniku prilikom preuzimanja pošiljke. ako ugovorom nije drugačije određeno. 1. odnosno pruži valjana garancija za troškove i štetu te ako izvršenje naloga nije protivno carinskim i drugim imperativnim propisima. član 670). Po prispijeću pošiljke u mjesto opredjeljenja prevoznik je dužan. 441. obuhvata predaju stvari.

Od protuvrijednosti prodate stvari prevoznik odbija troškove koji terete pošiljku. tada je drumski prevoznik dužan. ova obaveza podrazumijeva davanje obavještenja kako bi se izvršio uredan prijem i prevoz stvari. zavisno od zakona i ugovora. koji se unose u tovarni list kao i predaju isprava koje se prilažu uz tovarni list. Davanje pogrešnih obavještenja i podataka odnosno njihovo ne davanje povlači odgovornost pošiljaoca. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke) Pošiljalac priprema stvari za prevoz što. tražiti popravljanje pakovanja. Kada se radi o opasnim stvarima ili onim za koje treba obezbijediti posebne uslove prevoza. član 8 i 218 . Obavještavanje o prevozu i predaja potrebnih dokumenata Pošiljalac ima opštu obavezu da obavijesti drumskog prevoznika o namjeravanom prevozu dajući mu o tome sve relevantne podatke (sadržaj i količinu pošiljke. član 16). 2. U slučaju da prevoznik ne dobije tražena uputstva on može. Ako troškovi prelaze vrijednost stvari prevoznik ima pravo na razliku. odnosno prijeti opasnost od kvara ili su troškovi čuvanja u nesrazmjeri sa vrijednosti stvari. prvenstveno.1. Za stvari naročite vrijednosti (dragocjenosti. administrativnim) ili ugovorom. da stvari: istovari i preda na čuvanje u javno skladište ili drugom licu ili stvar odmah izloži prodaji ako je u kvaru. podrazumijeva pakovanje i označavanje. bez odlaganja. obavještenje je pošiljalac dužan dati na vrijeme. 2. a to zavisi od vrste stvari koje se prevoze. Smatra se da je pakovanje izvršeno na odgovarajući način ako može pod redovnim uslovima prevoza i pri uobičajenim postupcima prevoznika zaštititi stvari od gubitka i oštećenja te obezbijediti sigurnost lica i nenanošenje štete tuđoj imovini.pismenoj formi i bez odlaganja po otkrivanju oštećenja. Generalno. Kada utvrdi nedostatke pakovanja. Kad primalac odbije prijem stvari ili se jednostavno ne može naći. Prodaji stvari može pristupiti i u svakom drugom slučaju. drumski prevoznik može: odbiti prevoz i odustati od ugovora. tražiti uputstva od pošiljaoca. sanitarnim. Obavještavanje obuhvata obavezu pošiljaoca na davanje svih podataka. Reklamacija se može staviti najkasnije u prekluzivnom roku od sedam dana računajući od dana predaje stvari. hartije od vrijednosti.2.). a ostatak stavlja na raspolaganje imaocu prava na pošiljci. ime primaoca itd. da sam izvrši popravljanje na trošak pošiljaoca ili da stavi prigovor upisom u tovarni list i izvrši prevoz (CMR. na trošak i rizik imaoca prava na pošiljci. ako istekom razumnog roka ne dobije potrebno uputstvo od lica ovlaštenog na raspolaganje pošiljkom (CMR. U svim slučajevima smatra se da je prevoz završen. stavi reklamaciju. Obaveze pošiljaoca 2. skupocjene stvari) obavezu davanja obavještenja treba ispuniti u času predaje stvari uz saopštenje njihove vrijednosti. mjesto opredjeljenja. Način pakovanja i označavanja mogu biti određeni prinudnim propisima (carinskim.

Plaća se samo na stvari koje su u mjestu opredjeljenja stavljene na raspolaganje primaocu odnosno imaocu prava. dangubninu i troškove. pokrivanje. Vrijeme utovara. Kada stvar nije utovarena u ugovorenom roku. obično je to mjesto skladište pošiljaoca. Vozarina (prevoznina) je najvažniji dio naknade i obuhvata: troškove koji se odnose na primjenu i korištenje vozila i rad osoblja. No. Već je rečeno. i tada se plaća vozarina u punom iznosu. predaju isprava. djelimično izvršenje prevoza. a u nedostatku toga određuje se prema poslovnom običaju. U izvršavanju ove obaveze pošiljalac se mora pridržavati instrukcija transportera jer utovar obuhvata unošenje stvari u vozilo. 2. da se provjera vrši prilikom preuzimanja stvari. Na visinu obračunate vozarine utiče. koje se plaćaju po propisima zemlje u kojoj se prevoz obavlja. Inače. pošiljalac ima pravo na dodatno vrijeme utovara koje iznosi najviše polovinu ugovorenog vremena predviđenog za utovar. ako je do djelimičnog prevoza došlo krivnjom korisnika prevoza. Deklarisanje stvari vrši se na uobičajen način. slaganje i dr. tarifom ili na drugi uobičajen način. zbog razloga za koje je odgovoran pošiljalac. izvršenje prevoza drugim putem. Ako je stvar prevezena samo jednim dijelom puta. Vozarina se određuje ugovorom. Ne ispuni li svoju obavezu utovara pošiljalac i nakon proteka dodatnog vremena za utovar prevoznik može odustati od ugovora i zahtijevati naknadu štete. od čega zavisi sigurnost lica. prekid prevoza koji je nastao uslijed odgovornosti transportera. dovoljno. vozila i pošiljke. okolnostima posla ili poslovnoj praksi stranaka. Posebni slučajevi obračuna vozarine i ostalih naknada u vezi sa prevozom postoje u onim situacijama kada dolazi do odstupanja od uobičajenog načina izvršenja ugovora ili plaćanja. Plaćanje naknade za prevoz Naknada za prevoz obuhvata vozarinu. Mjesto utovara stipuliše se ugovorom. Za dodatno vrijeme utovara prevoznik ima pravo na posebnu naknadu saglasno ugovoru ili tarifi. plaća se vozarina srazmjerno pređenom putu. inače. inače. Ti slučajevi su: paušalni obračun.. Označavanje. osim u slučajevima prevoza opasnih stvari. 2. treba da bude istinito. u vrijeme utovara uračunava se i vrijeme potrebno za popunjavanje tovarnog lista.3. Može se ugovoriti da utovar vrši prevoznik ili prevoznik i pošiljalac. dužina prevoznog puta. ako nije utvrđeno ugovorom. prekid prevoza nastao uslijed više sile ili razloga 219 .10).4. U slobodnom transportu. masa i oblik stvari. Utovar stvari Obaveza pošiljaoca da vrši utovar stvari je dispozitivnog karaktera jer ugovorom može biti određeno i drugačije. Rok utovara se produžava ako nastupe razlozi koji se ne mogu upisati u krivicu ni jednoj strani. ako ih je prema ugovoru dužan obaviti pošiljalac. njihov smještaj. mora početi i završiti se u primjerenom roku. ugovaranje forfetnog stava. vezivanje i drugo obezbjeđenje vozila. način prevoza itd. uočljivo i trajno. uključujući zaradu prevoznika te dažbine i takse na vozilo. vrijednost i sadržaj pošiljke. dodatke na vozarinu. koji se obavlja “od vrata do vrata”. jasno.

kao i kada su troškovi smještaja i čuvanja stvari u nesrazmjeri sa njenom vrijednošću.1. naknada štete koju je prevoznik pretrpio uslijed zadržavanja vozila izazvanih postupcima imaoca prava. Opšte je prihvaćen stav. Primalac je obavezan na plaćanje naknade za prevoz i kada preuzme pošiljku i tovarni list. elemente naknade. a na njemu je obaveza istovara. Ukoliko primalac ne istovari stvari. ne bi ostvarila ekvivalentnost prestacija iz ugovora o prevozu. Dodaci na vozarinu predstavljaju iznose koji se dodaju na vozarinu kada ona. U određenim slučajevima.pošiljalac. Smatra se da je tada on uputio prevoznika da naknadu naplati od primaoca (ZOO. primalac može promijeniti mjesto istovara. obračunata po standardnim elementima. Zakonska je pretpostavka da plaćanje naknade pada na teret primaoca i u slučaju da pošiljalac u tovarnom listu nije preuzeo obavezu plaćanja naknade. Dispozitivno zakonsko pravilo jeste da naknadu plaća pošiljalac. ukoliko je primalac iskupio tovarni list i time preuzeo pošiljku. dangubnina i troškovi prevoza čine. stvari i vozila. tada prevoznik može sam da istovari stvari na teret i rizik primaoca. Dangubnina je. Kao i kod ostalih ugovora o transportu i ovdje se postavlja pitanje: ko plaća naknadu za prevoz . Istovar se vrši u mjestu opredjeljenja kako je to predviđeno ugovorom ili poslovnim običajem. ima obavezu plaćanja naknade za prevoz ako je to pošiljalac naveo u tovarnom listu.koji se ne mogu upisati u krivicu stranaka. Prilikom istovara dužan je postupati po instrukcijama transportera. On je ovlašten da u tovarni list upiše troškove koje preuzima na sebe. a u ugovoru i tovarnom listu nije određeno drugo lice koje će izvršiti plaćanje. za druge tarifa ili poslovni običaj. Plaćanje naknade za prevoz Primalac. Plaćaju se i troškovi koji treba da su nužni i korisno učinjeni. Za neke od ovih situacija zakon je odredio pravila. a koje se odnose na bezbjednost lica. primalac odnosno lice ovlašteno za raspolaganje pošiljkom? Na kome stoji ta obaveza određuje se ugovorom i odgovarajućom notifikacijom u tovarnom listu. u suštini. ako ugovorom nije drugačije utanačeno. Obaveza primaoca 3.2. 3. član 659). 3. iako nije ugovorna strana (po engleskom pravu jeste). Dodaci na vozarinu. Razumije se. takođe. prevoz stvari čiji je sadržaj drugačiji od deklarisanog i dr. da navodi pošiljaoca u tovarnom listu o plaćanju naknade predstavljaju obavezu za primaoca. naprijed navedenim. Isto tako. Istovar stvari Obaveza je primaoca da stvari istovari. on može stvar izložiti prodaji ako je u kvaru ili prijeti neposredna opasnost od kvara. 220 .

IV . 194 s tim da se navode slučajevi kada neće odgovarati. Za gubitak i oštećenje (povredu integriteta pošiljke) drumski transporter odgovara od momenta preuzimanja stvari do trenutka predaje (isporuke) primaocu. 51-67.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Kao i kod željeznice i u drumskom prevozu postoje specijalni osnovi isključenja odgovornosti prevoznika. član 17 i 18). kao što je slučaj i sa željeznicom. 442. 478. Najčešći osnov isključenja odgovornosti prevoznika 196 Drumski jeste viša sila za koju se prihvata subjektivno-objektivna koncepcija. kako bi se umanjile pravne posljedice isključivom primjenom stroge objektivne odgovornosti. Beograd. 196 Opširnije o višoj sili: Trifković dr Miloš. str. ako je do toga došlo uslijed: radnji ili propusta korisnika prevoza. respektabilno. 195 Međunarodna i domaća pravila o drumskom prevozu.cit.str.cit. kao i za slučaj zakašnjenja. Institut za uporedno pravo. izbjeći ili otkloniti. takođe. str. Odgovornost prevoznika za neizvršenje obaveza iz opšteg tipa ugovora o prevozu stvari drumom u domaćem transportu. a za povrede ostalih dužnosti odgovara po sistemu pretpostavljene subjektivne odgovornosti (otežana pretpostavka krivice). Drumski prevoznik može odgovarati: za slučaj gubitka stvari (potpunog ili djelimičnog). pokazuju da se radi o kombinovanju objektivnog i subjektivnog sistema na bazi pretpostavljene krivice. transporter se ne oslobađa odgovornosti uslijed defektnog stanja vozila ili zbog pogrešne radnje ili nehata lica od koga je eventualno iznajmio vozilo odnosno njegovog zastupnika ili službenika. Odgovornost drumskog prevoznika U pogledu načina odgovornosti drumskog prevoznika ne postoji jedinstveno stanovište u teoriji. 15-50. oštećenje ili zakašnjenje. cit. Drugi smatraju da drumski transporter odgovara dvojako: po sistemu objektivne odgovornosti kada se radi o povredi obaveze očuvanja stvari date na prevoz. Prema prvom shvatanju. potpunog ili djelimičnog. Prevoznik se oslobađa od odgovornosti ako gubitak ili oštećenje nastupe uslijed “specijalnog rizika” na koji su uticale jedna ili više niže navedenih okolnosti: 194 195 Draškić dr Mladen. op. op. Oni se primjenjuju samo za slučaj gubitka ili oštećenja stvari. oštećenja ili zakašnjenja važi ono što je rečeno kod ugovora o prevozu željeznicom. Vilus-Carić-Šogorov. član 17). 221 . str. op. Trifković dr Miloš. 1972. a kod zakašnjenja “za ma kakvo zadocnjenje u isporuci” (CMR. prirodnih svojstava stvari ili okolnosti koje prevoznik nije mogao predvidjeti. drumski prevoznik odgovara po sistemu objektivne odgovornosti odnosno na osnovu fakta prouzrokovanja štete. što prevoznik treba da dokaže. za slučaj oštećenja. Prema pravilima međunarodnog i domaćeg prava. Kada se ima smatrati da je došlo do gubitka. drumski prevoznik se oslobađa od odgovornosti za gubitak. zaista. što prevoznik dokazuje (CMR.

jednog ili više. Kada prevoznik ustanovi. To se proširuje i na lica koja su po nalogu prevoznika radila na izvršenju prevoza (službenike. curenja. c) manipulacije. U slučaju zakašnjenja. ako je upotreba takvih vozila izričito ugovorena i upisana u tovarni list. a u nedostatku nje. prevoz živih životinja. pretpostavlja se da je to uzrok. član 23. da je gubitak ili oštećenje moglo nastati iz nekog od navedenih razloga. d) priroda stvari koja je po svojim svojstvima izložena gubitku ili oštećenju (potpunom ili djelimičnom) naročito zbog loma. Međutim. 25). Solidarna odgovornost podvozara 222 . obračun se vrši na osnovu “normalne vrijednosti stvari iste vrste i kvaliteta”. ako nije upakovana ili nije uredno upakovana. naknađuje samo stvarnu štetu. uz mogućnost regresa od podvozara. u načelu. Drumski prevoznik. rđe. što je čest slučaj u drumskom transportu. prevoz obavljen vozilom specijalno opremljenim. Isto tako. Za štetu koja je prouzrokovana radnjama podvozara odgovara ugovorni prevoznik. po tekućim cijenama. drumski prevoznik se ne može pozivati na pravila koja isključuju ili ograničavaju njegovu odgovornost ili prebacuju teret dokazivanja na suprotnu stranu. U tim slučajevima. utovar. f) prevoz živih životinja. b) nedostatak ili rđavo stanje ambalaže za stvar koja je po svojoj prirodi podložna rasturu ili oštećenju. zastupnike ili bilo koje drugo lice čijim se uslugama prevoznik koristio).a) upotreba otvorenih i nepokrivenih vozila. u slučaju oštećenja iznos naknade štete ne može prijeći iznos koji bi prevoznik morao da plati za gubitak pošiljke odnosno dijela pošiljke (CMR. “uz plaćanje posebnog dodatka deklarisati u tovarnom listu vrijednost pošiljke ili specijalnog interesa i tada ograničenja odgovornosti prevoznika ne važe. ako stvari nemaju berzansku ni tekuću cijenu. U tom smislu važe sljedeća pravila: za slučaj gubitka ili oštećenja (potpunog ili djelimičnog) naknada se određuje po vrijednosti stvari u vrijeme i u mjestu otpreme. ako postoji njegova kvalifikovana krivnja (zla namjera ili krajnja nepažnja). Imalac prava može dokazivati suprotno. drumski prevoznik naknađuje dokazanu štetu koja ne može biti veća od iznosa naknade za prevoz. slaganje i istovar stvari od strane pošiljaoca ili primaoca (adresata) ili lica koja su radila po njihovim nalozima. normalnog rastura ili dejstva insekata. obarati pretpostavku. e) nedovoljna ili nepotpuna oznaka ili brojke na paketima. pošiljalac može. sušenja. Već je rečeno da pored ugovornog prevoznika može biti angažovan podprevoznik (podvozar) i uzastopni prevoznik. postoje slučajevi kada zakonska pretpostavka u korist prevoznika ne važi: neuobičajeni manjak ili gubitak koleta. I u drumskom prevozu postoji princip ograničenja odgovornosti prevoznika. s obzirom na okolnosti slučaja. sam prevoznik mora dokazivati da je preduzeo neophodne radnje i djelovao prema svim specijalnim instrukcijama. visina se obračunava prema berzanskoj cijeni stvari. truljenja. Ipak.

Normalan način gašenja obaveza jeste ispunjenje ugovora. uvijek postoji solidarna odgovornost prvog i zadnjeg vozara. Utvrđeni su rokovi za reklamaciju koji su različiti i zavise od okolnosti slučaja. neispravnog prenosa negocijabilnog tovarnog lista u skladu sa pravilima mjeničnog prava.PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. U transportnom pravu postoje slučajevi kada jedna od ugovornih strana može odustati od ugovora. Potraživanja iz ugovora imalac prava ostvaruje podnošenjem reklamacije u pismenoj formi ili tužbe. tada solidarno odgovaraju svi prevoznici. Prestanak ugovora Ugovor o drumskom prevozu prestaje na jedan od načina o prestanku obligacija iz ugovora. V . Dakle. član 40). Pošiljalac odgovara za štetu nastalu zbog: netačnih i nepotpunih podataka unesenih u tovarni list. posljednji prevoznik i prevoznik na čijem dijelu puta je prouzrokovana šteta. uopšte. zakon je konstituisao u korist drumskog prevoznika pravo zaloge i pravo pridržaja. ne utovari pošiljku na vozilo.postoji u slučaju kada on od ugovornog prevoznika sa pošiljkom preuzme i tovarni list jer se tada. za cijeli prevozni put (CMR. pošiljalac može odustati od ugovora kada prevoznik kasni sa započinjanjem prevoza toliko dugo da on nema interesa za ugovoreni prevoz. za svoje radnje ili propuste. nepridržavanja uputstava prevoznika prilikom utovara. U cilju obezbjeđenja potraživanja. oštećenje i zakašnjenje solidarno odgovaraju ugovorni prevoznik. po zakonu. kao i u drugim granama transporta. 223 . Odgovornost pošiljaoca Pošiljalac odgovara. prevoza opasnih stvari bez upozorenja prevoznika. slaganja i istovara stvari. Prema principu koneksiteta to pravo se odnosi samo na stvari preuzete na prevoz. nedostatka. član 677). Kod uzastopnih prevoza za gubitak. netačnosti ili neispravnosti podataka i isprava koje se prilažu uz tovarni list. I prevoznik može odustati od ugovora ako pošiljalac. Ako se ne može utvrditi na čijem dijelu puta je šteta prouzrokovana. Tako. 2. smatra da je ugovorna strana u ugovoru o prevozu (ZOO. i nakon isteka dodatnog roka za utovar.

224 . Kada se radi o potraživanju zbog oštećenja ili zakašnjenja rok počinje teći od dana kada je prevoznik predao stvar. bilo da se radi o gubitku ili oštećenju stvari ili zakašnjenju. smatra da je stvar izgubljena. Zastara potraživanja Potraživanja iz ugovora o prevozu stvari drumom zastarijevaju za jednu godinu dana. prema okolnostima slučaja.2. Za potraživanja nastala zbog gubitka stvari rok teče od dana kada se.

Zato u ugovor nije potrebno navoditi niz uslova. ugalj) mada se prevoze i druge stvari (nafta. 197 Detaljnije o pravnim problemima kontejnera: Arsić dr Zoran. Pogonska snaga (brod) najčešće je odvojen od nosioca tereta (šlepova). posebno rijekama.POJAM. jezerima i kanalima. kojih može biti više. posebno kada se koriste savremene transportne posude (kontejneri. 1985. vrši se šiftovanje (šifter . odnosno unutrašnjim plovnim putevima. tako da manji brodovi sa manjim troškovima mogu prevoziti velike terete.).slobodna plovidba. palete) ili crpni sistemi za tečne terete. opadanje vode) na drugi. Kombinovani prevoz robe. Beograd. (“lutaju”) vodenim putevima kao što je slučaj u pomorskom saobraćaju . iskrcaj) je svedena na minimum 197 kao i troškovi. Manipulacija teretom (ukrcaj. str.GLAVA ČETVRTA UGOVOR O PREVOZU STVARI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (UNUTRAŠNJIM VODAMA) I . Pojam ugovora Unutrašnja plovidba obuhvata prevoz rijekama. građevinski materijal. Njegov značaj usko je povezan sa privrednim. Upravo radi toga rijekama se prevoze masovni. ovim putevima prevoze se lica i stvari (tereti) što je predmet obrade. U slučaju da treba prekrcati teret sa jednog šlepa (nasukivanje. uz naknadu (naplatu prevoznine). naročito industrijskim. klauzula. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. instrukcija koje se primjenjuju za različite slučajeve i okolnosti u pomorskom prevozu. specijalno slobodnoj plovidbi. U unutrašnjoj plovidbi nema plovnih objekata (brodova) koji krstare. 36-59. ima veliki privredni značaj za saobraćajni sistem jedne zemlje. 225 . pijesak. razvojem područja kroz koja vodeni put protiče. Značaj unutrašnje plovidbe Prevoz unutrašnjim vodama. komadna roba i dr. rasuti i jeftini tereti odnosno stvari čija je cijena na tržištu relativno niska (kamen. kabasti. Obično se naziva i “riječnom plovidbom” zbog najvećeg značaja riječnog prevoza. Naučna knjiga. Ugovorom o prevozu stvari u unutrašnjoj plovidbi brodar se obavezuje da preveze stvari od pristaništa (luke) ukrcaja do pristaništa odredišta (luke iskrcaja). Inače. Ovaj ugovor je znatno jednostavniji od ugovora pomorskog prevoza zbog karaktera plovidbe i prirode prevoznog puta. po pravilu u nepromijenjenom stanju. Opšti je stav da je prevoz unutrašnjim vodama jedan od najjeftinijih oblika transporta (10-15% jeftiniji od željezničkog). Rizik koji postoji ne izražava se u takom vidu kao što to može biti “rizik mora” (perils of the seas). kvar tereta.pomoćni šlep). 2.

473.Prevoz unutrašnjim vodama ima i svoje nepovoljnosti usljed prirodnih i vještačkih zapreka. 506. ovisi od padavina. Obje strane potpisuju tovarni list. posebno kada se radi o pravilima koja se odnose na ukrcaj tereta (ZPUP. zakonskog založnog prava na brodu i drugih prava. Za ostale ugovore može se predvidjeti ugovorena forma. Prevoz je vezan za vodostaj koji oscilira. op. ograničenja odgovornosti . Što se tiče prevoznih dokumenata. II . 511. Brodarski ugovor za više putovanja ili na vrijeme za cio brod zaključuju se u pismenoj formi.član 448. kao i u pomorskom prevozu.Šogorov dr Stevan.ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA 1. s tim što zakonodavac izričito navodi kada postoje specifičnosti za unutrašnju plovidbu (subcharter. brodskih isprava i knjiga. član 496). Teretnica se izdaje u jednom primjerku. I tovarni list se izdaje u jednom primjerku i prati stvari (ZPUP. 551. 454. U toj materiji ona imaju značaj primarnog izvora. 3. Radi toga kao i činjenice da se plovidba odvija uvijek u istim pravcima ovaj vid transporta redovno je povezan sa željezničkim i drumskim prevozom (kombinovani prevoz). odgovornost. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu Na zaključivanje ugovora u unutrašnjoj plovidbi primjenjuju se ista pravila kao i kod pomorske plovidbe. Kao i u pomorskom prevozu i ovdje veliki značaj imaju običaji i opšti uslovi poslovanja luke ukrcaja i iskrcaja odnosno pristaništa. član 483). brodar je dužan. 496. a ne kao kod pomorskog prevoza. ukrcaj. 570). U pravnoj teoriji je sporan pojam riječnog 198 pristaništa i operativne obale. a 198 Vilus dr Jelena . Izdavanje tovarnog lista može zahtijevati i brodar (ZPUP.str. brane i sl. havarije. da izda teretnicu ili tovarni list. odnosno riječni brodari donose svoje tarife isto kao i željezničke organizacije.cit. Pošto se prevoz unutrašnjim vodama odvija u istom pravcu riječna pristaništa. 515). pojava plićaka. ako krcatelj zahtijeva. 504. 226 . pismena zakonska forma (forma ad solemnitatem).Carić dr Slavko . Specifična rješenja za unutrašnju plovidbu postoje i u pogledu upisa brodova u registar. isprave. krivina) ili postoje umjetne zapreke kao što su mostovi. Uveden je princip jedinstvenih pravila za pomorsku i unutrašnju plovidbu. ovisi o različitoj dubini vode (plitak gaz. 500. Pravni izvori Ugovor o prevozu stvari u unutrašnjoj plovidbi regulisan je istim pravnim izvorima kao i pomorski: Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (ZPUP) te Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO). ovisi o mogućnosti zamrzavanja. odustanak od ugovora. član 504.

član 448). Ako brodar nije unio primjedbe. krcatelj. oznake za identifikaciju. Bitni elementi ugovora Lica koja se pojavljuju u pomorskoj mogu se pojaviti i u unutrašnjoj plovidbi (brodar. Nepostojanje. član 517). a brodar može kao i kod teretnice da unese primjedbe (marginalije). Popis isprava unosi se u tovarni list. kojih je znatno manje nego kod teretnice (ZPUP. podčarterski ugovor se može zaključiti pod uslovom da brodarski ugovor ne isključuje zaključenje podčartera sa trećim licem. član 518). Kod brodarskog ugovora na vrijeme za cio brod (čartera). korisnik prevoza). 227 . Troškove naknadnih dispozicija snosi nalogodavac. primalac. obim ili količina. ako se prevozi opasan teret). Može se izdati i jedan prepis tovarnog lista s potpisom brodara. zakonska je pretpostavka da je teret primio onako (količina i stanje) kako je upisano u tovarnom listu. U protivnom on se ne može zaključiti.potpisi se mogu zamijeniti pečatom ili faksimilom. naručilac. odnosno iskrcaja. Ugovor može sadržavati odredbe o naknadnim dispozicijama. Inače. I ovdje se određuju stojnice i prekostojnice. Podatke u tovarni list i njegove prepise unosi krcatelj. valjanost ili sadržaj ugovora o prevozu (ZPUP. 2. te opis tereta (broj komada ili koleta. neispravnost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na postojanje. Stvari prate i druga dokumenta kao što su carinske. težina. Zakon je odredio obavezne elemente tovarnog lista. Naime. član 520). naznačenje opasnosti. tovarni list je dokaz da je zaključen ugovor o prevozu i da je u njemu navedeni teret primljen u stanju i pod uslovima kako su upisani u tovarni list. sanitarne. veterinarske i druge isprave. Upiše li brodar primjedbe u tovarni list zakonska je pretpostavka da je teret preuzeo onako kako je predao primaocu. ugovor o podčarteru u unutrašnjoj plovidbi može se zaključiti samo ako je brodarskim (principalnim) ugovorom to dozvoljeno. U međunarodnom transportu sastavlja se i brodski manifest koji sadrži podatke i popis tereta (stvari) i predaje se carinskim vlastima. pristanište ukrcaja. Specifičnost ovog ugovora ogleda se kod podčartera. što je bitno drugačije nego kod brodarskog ugovora o prevozu stvari morem (ZPUP. U oba slučaja postoji mogućnost suprotnog dokazivanja (ZPUP.

mogu nastati okolnosti koje zahtijevaju olakšanje šlepa i prekrcaj stvari na drugi šlep (šiftovanje). za vrijeme unutrašnje ili pomorske plovidbe (plovidba na graničnim vodenim putevima). Ako vrijeme i put nisu predviđeni ugovorom dužan je to izvršiti uobičajenim putem i u primjerenom roku. Prilikom prevoza tereta. Obaveze stranaka U unutrašnjoj plovidbi ukrcavanje tereta na brod vrši krcatelj. U pogledu postupanja brodara sa teretom za vrijeme prevoza. manjak ili gubitak tereta. tada se primjenjuju propisi koji su nepovoljniji za brodara. od preuzimanja do predaje. jer se smatra da su matični šlep i šifter ista cjelina. Pravila zakona o zajedničkoj havariji primjenjuju se pod uslovom da je njihova primjena ugovorom izričito predviđena (ZPUP.III . manjka ili gubitka došlo. Nema oslobađanja od odgovornosti ako korisnik prevoza dokaže suprotno (ZPUP. a s obzirom na prirodu vodenog puta. dok se vozarina ne mijenja. osim kod brodova linijske plovidbe gdje brodar preuzima stvari ispod čekrka (ZPUP. član 473). prirode stvari i prevoza živih životinja. pomanjkanja ili slabog stanja ambalaže. a dijelom u unutrašnjoj plovidbi (kombinacija tih plovidbi). pa dođe do zakašnjenja. predaje tereta i plaćanja vozarine važe pravila kao i kod pomorskog prevoza. provjera stanja tereta vrši se prilikom predaje. U pogledu vozarine. Kao i u pomorskoj plovidbi. ako postoje. brodar odgovara prema 228 . krcatelj je dužan pridržavati se uputstava brodara (zapovjednika broda). prava zaloge i zastare potraživanja važe pravila koja se odnose na ugovore u pomorskoj plovidbi. Brodar može suprotno dokazivati. Troškovi šiftovanja padaju na teret stvari koje se prevoze. kao i za zakašnjenje. Prilikom ukrcavanja. a kod ostalih masovnih pošiljki na osnovu srednjeg gaza primjenom tabele gaženja. član 796). Za štetu odgovara po sistemu pretpostavljene subjektivne odgovornosti. odnosno pravila opštih uslova poslovanja brodara. brodar je dužan izvršiti prevoz ugovorenim brodom. član 557). Oslobađa se od odgovornosti ako “učini vjerovatnim” da je šteta mogla nastati usljed: smještaja tereta na palubu. 2. Uobičajeno je da se težina denčanih pošiljki vrši po gazu šlepa. koja je sastavni dio tarife. Ako se prevoz vrši dijelom u pomorskoj. ugovorenim putem i u ugovoreno vrijeme.OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA 1. brojanje i uopšte. U slučaju sumnje kada je do oštećenja. Odgovornost stranaka Brodar odgovara za svako oštećenje. Obično je tarifom ili ugovorom predviđeno da se šiftovanje vrši po odluci brodara uz obavijest stranci. Vaganje. ukrcavanja ili iskrcavanja od strane krcatelja ili primaoca.

Mjerodavan je zakon luke iskrcaja (ZPUP. 229 . član 551). mora izvršiti predaja tereta. prema ugovoru.propisima koji važe za pristanište (luku) gdje se.

230 .

robni i uslužni žigoviindustrijski dizajn i geografske oznake) spadaju u pravo industrijske svojine. 51 (Sl. Vezanost navedenih objekata sa jedne strane za ličnost stvaraoca. Zbog toga duhovne tvorevine kroz koje se ona izražava imaju posebnu ekonomsku vrijednost. U prvom slučaju se i u zakonodavstvu i u teoriji govori o prenosu prava. Najvažnije među njima su stekle status objekta prava. ali i kompjuterski programi. čl. 201 Oba imaju apsolutni karakter. Ugovor 199 Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. Odnosi povodom tih objekata uređeni su posebnim granama prava. mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (dalje: Institut). Prenosiva su samo ona prava industrijske svojine koja imaju imovinski karakter. RBiH 20/95) (dalje ZVTP). Izumi. 3. 200 Osnovni izvor prava u ovoj oblasti Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. 201 ZIS. specifična i tajna kombinacija poznatih savremenih tehničkih i tehnoloških znanja.l.glasnik BiH 22/02) (dalje ZIS). Ona su istovremeno i lična (moralna) i imovinska prava. pod zakonskim uslovima svome titularu daju monopolska ovlaštenja i djeluju prema svim drugim licima (erga omnes). GRAĐENJU I OSIGURANJU GLAVA PRVA UGOVOR O LICENCI I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. ime i oznaka uređeni su poslovnim pravom tehnička unapređenja i znakovi razlikovanja (modeli. iskustava i vještina koja se može primijeniti u industrijskoj i drugoj proizvodnji (know-how) koje kao posebnu kategoriju uvodi i ZOO (član 686). trgovačko 199 i pravom industrijske svojine. Prava industrijske svojine mogu se prenositi na druga lica u cjelini i djelimično. predmet su autorskog prava. 200 U istu granu je uključena i nova. Pojam posla Kreativnost je izuzetno značajan faktor uspješnog privređivanja. Upravo zbog toga se većina prava industrijske svojine upisuje u posebne registre kod Instituta za standarde. naučna i umjetnička djela. Književna.DIO ČETVRTI UGOVORI O LICENCI. a sa druge podložnost objektiviziranom tržišnom vrednovanju dovodi do dvostruke prirode prava koja povodom njih nastaju. 231 . pravo na trgovačko ime i oznaku izričito svrstava u pravo industrijske svojine. Firma. čl.

205 ZIS. čl. a potom iz zakonske regulative unutar koje se autonomija volje stranaka mora da kreće. Informator. dopuštanje ili slobodu za korišćenje tuđeg isključivog prava industrijskog vlasništva. Značaj ugovora o licenci je ogroman. O ovome ugovoru vidjeti Besarović dr Vesna: “Pravo industrijske svojine i autorsko pravo”.i označava dozvolu. 106-107. str. Bez obzira na predmet. 116 i čl. 1. Zbog toga je ugovor o licenci kao samostalan pravni posao ili kao dio šireg ugovornog akta prisutan u većini poslova transfera tehnologije i direktnih stranih investicija. 686 . ustupaju se isključivo ugovorom. Tu mogućnost ima podnosilac prijave patenta. uzorka i žiga. 204 Verona dr Albert: “Licencni ugovor u jugoslovenskom.kojim se to čini je po svojoj pravnoj prirodi ugovor o cesiji. On je instrument koji omogućava prenosiocu valorizaciju resursa uloženih u naučnoistraživački i organizacioni rad. 133. između njih postoji značajan stepen ujednačenosti. tačka 4. 205 Ostali prenosivi objekti prava industrijske svojine: tehničko znanje i iskustvo (know-how). U principu se i patent prenosi na isti način. Ta činjenica je uticala i na izgled izvora prava za ovaj ugovor. Poslovna politika. 1981. 204 Dopuštenje za korištenje tuđeg patenta može biti zasnovano na administrativnom aktu nadležnog upravnog organa. str. Zahvaljujući snažnim tendencijama ka unifikaciji rješenja ove dvije grupe pravnih vrela. koji se sada definišu kao industrijski dizajn. Riječ je latinskog porijekla . Takva licenca se naziva ugovornom. 1984. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1981) i Lokarnski sporazum za međunarodnu klasifikaciju modela i uzoraka (1968). osim kolektivnog žiga i geografske oznake . Tako je postupio i Zakon o obligacionim odnosima (čl. 202 203 232 . 2. 202 Prenos samo prava na upotrebu ili korišćenje objekata industrijske svojine.“licentia” . ZIS. modela. ugovorom o licenci se mogu ustupati i prava koja još nisu definitivno zaštićena. Us prkos tome moguće je konstruisati i opšti tip ugovora o licenci. Za nas su najznačajnije sljedeće međunarodne konvencije: Konvencija o osnivanju svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Izvori prava Izvori prava za ugovor o licenci se mogu podijeliti na međunarodne i domaće. Pored prenosivih objekata industrijskog vlasništva. uzorak i modeli. inozemnom i međunarodnom pravu”. One potiču najprije iz osobenosti objekata i prava industrijske svojine. a primaocu sticanje potrebnih znanja brzo i uz minimalizaciju rizika. odnosno Sud Bosne i Hercegovine za davanje prinudne licence. žig. Beograd. svaki ugovor o licenci ima izvjesne specifičnosti.711). Zagreb. član 50 koji reguliše pravo na korištenje patenta za povjerljivi pronalazak od strane nadležnog ministarstva odbrane. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883). 203 naziva se licencom ili licencijom.

55) odnose se na ugovore o licenci patenta i znanja (know-how). a stjecalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu” (čl. isto djelo. intelektualnog vlasništva (ugovor o cesiji) formalan (čl. 686 ZOO). ugovor se upisuje u odgovarajući registar koji vodi Institut. komutativan. tehničkog znanja i iskustva. Zakon o obligacionim odnosima sadrži detaljnu regulativu opšteg tipa ugovora o licenci (čl. da postoje 206 Verona dr Albert. Registrovani ugovor djeluje i prema trećim licima . Uz uvažavanje specifičnosti pojedinih predmeta industrijske svojine. str. 687 ZOO. Pošto se ugovorom o licenci prenosi pravo korištenja apsolutnim pravom. Pravna priroda razmatranja ugovora je sporna u teoriji. Zaključivanje ugovora Složenost. Uporedni pregled pokazuje da se ugovor o licenci zaključuje u pisanom obliku i onda kada po nacionalnim 206 Pored toga. Obavezne (čl. 3. posvećen utvrđivanju materijalno-pravnog režima objekata industrijske svojine koji se. uzorka ili modela. koji vodi i registar tih ugovora (čl. čl. Ugovor koji nije upisan proizvodi pravne posljedice samo prema strankama (inter partes). Pojam ugovora “Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da stjecaocu licence ustupi u cjelini ili djelimično pravo iskorištavanja izuma. 63 ZVTP). Drugo mjesto zauzima Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. on se može upisati u registar. pravilo je da je ugovor o prenosu prava pravima nije formalan. Donošenjem ZIS-a ova materija se nalazi skoro isključivo u oblasti obligacionih odnosa.Od domaćih izvora na prvom mjestu se nalazi ZIS. 233 . ugovor o licenci je ovim dobio svojstvo imenovanog pravnog posla. žiga. Upis može tražiti svaka od stranaka (čl. II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Ugovori o licenci prava industrijske svojine i know-how sa stranim licem obavezno se prijavljuju organu nadležnom za ekonomske odnose sa inostranstvom. odnosno primjene ZOO. On uređuje ona pitanja sadržaja ugovora o licenci koja su značajna za zaštitu interesa domaćih subjekata i cijele zemlje u ovim poslovima sa elementom inostranosti. prenose ugovorom o licenci. 132 ZIS). pa predstavlja i bitan elemenat ugovora. 64. Smatra se da je on podvrsta ugovora o prodaji. dugotrajnost i važnost ugovora o licenci naveli su zakonodavca da zaključivanje ugovora o licenci uslovi postizanjem sporazuma stranaka u pismenom obliku (čl. zajedno sa pravima nad njima. 686-711). U domaćem prometu. Napokon. da su najjače izraženi elementi zakupa.prema svima (erga omnes). teretan i formalan. Ova forma ima svojstva ad solemnitatem. 130 ZIS). 54) i zabranjene klauzule (čl. 56 ZVTP). Ovaj obligacioni pravni posao ima sljedeće karakteristike: dvostrano je obavezan.

u literaturi dominira izričito ili prećutno izražen stav da je u pitanju samosvojna vrsta ugovora (sui generis ugovor). čl. koji je 209 Robni. kao jedna strana u prvom ugovoru o isključivoj licenci. odnosno uslužni žig. Ipak. Bitni elementi ugovora 2. Verona dr Albert. 132 ZIS). oblika. 110. kontura. Predmet ugovora Predmet ugovora o licenci je složena pojava.2. isto djelo.” 211 Raniji zakon je industrijski dizajn definisao kao modele. 2. svi moraju dati saglasnost za zaključenje ugovora ili se zajednički moraju pojaviti kao davaoci prava korištenja. 110 ZIS. str. Vrsta prava utiče i na rješenje u ugovoru o licenci. odnosno žiga (čl. narocito. Ako prijavu podnosi više lica zajedno i ako im je pravo priznato kao suvlasnicima. koji se sada definiše samo kao žig je znak koji se može grafički prikazati i koji je podoban za razlikovanje roba. 36 i Besarović dr Vesna. davalac licence može biti: vlasnik apsolutnog prava industrijske svojine na predmetu licence. 29-36. Navedenim 207 208 209 Vidjeti Verona dr Albert. mogu se podijeliti po različitim osnovama. Određivanje davaoca licence daleko je složenije. odnosno uzorke. str. nosilac prava iskorištavanja objekta industrijske svojine i podnosilac prijave patenta. 69 211 ZIS. čl. isto djelo. isto djelo. 210 “Industrijskim dizajnom štiti se izgled cijelog ili dijela proizvoda koji je nov i čiji je individualni karakter rezultat posebnih obilježja linija. Besarović dr Vesna. čl. str. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kog područja tehnike. dakle. Svi ovi objekti. str. koji ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primjeniti. On se može posmatrati kao objekat industrijske svojine radi koga se ugovor zaključuje i kao karakteristična radnja koju povodom određenog objekta treba da izvrši prenosilac. odnosno materijala proizvoda samog po sebi ili njegovih ornamenata. odnosno usluga jednog učesnika u privrednom prometu od istih ili sličnih roba. odnosno usluga drugog učesnika u privrednom prometu”. fizičko ili pravno lice. 207 Sve ovo ukazuje i na mješovitu pravnu prirodu posla.osnove da se svrsta u grupu ugovora čije je obilježje propuštanje ili trpljenje upotrebe sopstvenog prava itd. odnosno prava industrijske svojine. boja. modela ili uzorka-industrijskog dizajna. Najuopštenije govoreći. 208 2. nov. Subjekti ugovora Subjekti ugovora su davalac i primalac licence. Kao primalac licence se u zakonskim okvirima može pojaviti bilo koje domaće ili strano.1. 97 234 . Određivanje davaoca opredjeljuje ugovor o licenci kao pravni posao intuitu personae. 19 210 ZIS. davalac licence. isto djelo.

Računajući od dana podnošenja prijave. Ugovor o licenci nikada ne može trajati duže od perioda zakonske zaštite prava koje se prenosi (čl. redaktori prof. Cijena Naknada je protuvrijednost koju primalac stavlja na raspolaganje davaocu licence za ustupljeno pravo iskorištavanja objekta intelektualne svojine koji je predmet ugovora. patent traje 20 godina. Kvalifikacija licence prema ovome mjerilu zavisi od sadržaja konkretnog ugovora. str. 695 ZOO) ne može koristiti ni sam. dr Slobodan Perović i prof. Zabrana se odnosi kako na cijelo pravo. budući da se u ovom slučaju ne traži izričito ugovaranje ograničenja (čl.3. 690 ZOO). Oni služe i kao mjerilo za osnovnu podjelu licenci. a trajanje patenta po proteku 20 godina može se. 2 ZOO dozvoljava i tumačenje po kome postoji mogućnost davanja njenog predmeta. 686 ZOO). Isključiva licenca je ona kod koje primalac stiče pravo isključivog iskorištavanja predmeta licence. 212 Čl. 235 . 690 ZOO). produžiti za još najviše 5 godina (čl. 688 ZOO). dr Dragoljub Stojanović. 689. Naknada mora biti određena ili odrediva. naprijed citirano djelo. A to znači da je on u “granicama prostornog važenja licence” (čl. prema obimu i mjeri prenosa ovlaštenja na primaoca licence. Mislimo da član 695 ne daje dovoljno osnova za ovakvo tumačenje. izuzetno. tako i na sve varijante korištenja predmeta 212 logično je da se isključivost licence licence. 2 i 3 ZIS). licenca je neisključiva. Suprotno Carić dr Slavko u “Komentaru Zakona o obligacionim odnosima”. Utvrđuje se ugovorom i predstavlja njegov bitan elemenat (čl. Postoje i izuzeci. niti je može prenijeti nekom trećem licu. S obzirom na strogost ograničenja. Licenca može biti prostorno neograničena i ograničena. 60. a industrijski dizajn 10 godina (čl. Napokon. tako patent sa skraćenim trajanjem traje 10 godina. 689 ZOO). Radnja koja je predmet ugovora o licenci je ustupanje ovlaštenja na iskorištavanje nekog od objekata prava industrijske svojine. 473-474. čim suprotno nije izričito predviđeno u ugovoru. 2. mora izričito ugovoriti (čl. ona može biti potpuna i djelimična. Garancije koje padaju na davaoca licence pokazuju da je u pitanju obaveza rezultata. 60 i 113 ZIS). st. čija je definicija već data. Zakon o obligacionim odnosima pretpostavlja postojanje neisključive licence.predmetima ugovora o licenci treba dodati i “znanje i iskustvo”. Ukoliko je davalac licence zadržao za sebe bilo kakvo pravo iskorištavanja licence ili neku mogućnost da prenos izvrši i trećim licima. Prostorna ograničenja na području Bosne i Hercegovine ne smiju biti suprotna propisima o jedinstvenom tržištu (čl. st. Zakonska pretpostavka da je licenca prostorno neograničena mora biti opravdana tumačenjem cijelog ugovora. Sam prenos se može izvršiti u različitim modalitetima.

kombinovani način odredivanja cijene. Ona se može ugovoriti u paušalnom iznosu. 29. isto djelo. dozvole za korištenje i predaje tehničke dokumentacije potrebne za praktičnu primjenu predmeta licence. citiranog djela. isto djelo. 122. 67 i 68 ZOO). 122 i Verona dr Albert. Forma ugovora Pošto se ugovor o licenci mora zaključiti u pismenom obliku. Sarajevo. 133 ZOO). str. srazmjerno materijalnim troškovima proizvodnje. Faktori koji opredjeljuju vrijednost licence determinišu i (ne)izvjesnost njenog ostvarivanja. ipak. Zbog toga se omogućava svakoj zainteresovanoj strani da zahtijeva izmjenu ugovorene naknade. Besarović dr Vesna. 703 ZOO se uzdržava od ovakve kvalifikacije prirode odredaba koje su u njemu sadržane.Na vrijednost licence utiču faktori proizvodnje. Predaja predmeta licence Predaja predmeta licence je karakteristična obaveza davaoca. Prema Begtić dr Rešad. Carić dr Slavko u komentaru čl. 89. Obaveze davaoca licence 1. Ona značajno utiče na način kasnijih izmjena i dopuna ugovora i raskid samoga posla (čl. str. Ona se sastoji od tri radnje: uručenja patenta ili drugog spisa. 89. str. 703 ZOO). str. Vidjeti Besarović dr Vesna. a ne i zbog naknadnih “okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane” (čl. 215 Ovo je tzv. 123. 485-486. 1982. u teoriji prava intelektualne svojine se. Vidjeti str. prema prometu i po veličini dobiti. 214 Svi navedeni metodi mogu biti primijenjeni i u nekoj kombinaciji o kojoj se stranke dogovore. Čović dr Šefik i Trifković dr Miloš: “Modeli ugovora o poslovnoj saradnji sa inostranstvom (sa komentarima)”. jasno je da i forma ugovora ima svojstvo bitnog elementa. 2. ako je ona “postala očito nesrazmjerna u odnosu prema prihodu koji sticalac licence ima od iskorištavanja predmeta licence” (čl. Ova forma ima zakonski karakter. Ekonomski institut. smatra da je u ugovor o licenci uvedena klauzula o 216 promijenjenim okolnostima. III OBAVEZE STRANAKA 1. 215 Način određivanja cijene utiče na modalitete plaćanja i na obaveze primaoca licence koje su povezane sa plaćanjem cijene. tržišta i monopola. isto djelo. po komadu. 213 Složenost ovih činilaca i nužnost njihove ne samo objektivne nego i subjektivne procjene dovela je do više načina određivanja visine naknade. Burnazović dr Tufik . 216 Verona dr Albert. str.4. str. isto djelo.1. isto djelo. 214 213 236 . Besarović dr Vesna. Iako do nesrazmjerne naknade i koristi može doći i isključivo usljed krive procjene jedne od ugovornih strana.

isto djelo. 54 ZVTP. te znanja i iskustva (know-how) sa stranim partnerima. Predaja tehničke dokumentacije potrebna za eksploataciju objekta je obaveza koja se najčešće javlja u ugovorima o licenci know-how. 218 217 237 . isto djelo. zahtjevima tržišta i eventualno posebnim uslovima ugovora. A to znači da se davalac licence mora ponašati pošteno i savjesno. U mjeri u kojoj počiva na propisu. Davanje uputstva i objašnjenja Dužnost davanja uputstva i objašnjenja koja su potrebna za uspješno iskorištavanje licence zasniva se na iskustvu po kome patentna prijava i dokumentacija nisu uvijek dovoljne za ostvarivanje svrhe ugovora na strani 217 primaoca licence. 1. industrijskog dizajna ili ugovorno ustupanje upotrebe žiga zaključuje ugovor o licenci u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. Kriteriji za njihovo ocjenjivanje zavise od vrste objekta i od toga da li je on već primjenjivan u praksi. treba smatrati da ona ima trajan karakter. Članom 133 ZIS samo utvrđuje da se za ugovorno ustupanje iskorištavanja patenta. 114. obaveza garancije ima svojstvo prirodnog sastojka ugovora. Garancije za tehničke osobine predmeta licence Prenosilac prava na određenom objektu industrijske svojine jemči primaocu da predmet ugovora i njegova upotreba ispunjavaju tehno-ekonomske uslove predviđene propisima i/ili ugovorom. 693 ZOO). klauzula sa ovakvom garancijom se mora nalaziti u ugovoru o licenci sa stranim elementima. 114. Pošto vremenskih određenja ove obaveze nema. Zakon izričito zahtijeva da se daju “sve upute” (čl. Besarović dr Vesna. Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju su taksativno određene četiri restriktivne klauzule u ugovorima o licenci patenta. Tehnička izvodljivost je “mogućnost da se tehničkim putem proizvede određeni proizvod ili 218 Ako u ugovoru nisu bliže određeni primijeni određeni postupak u proizvodnji”. zahtjevi u pogledu tehničke izvodljivost. Tehnička upotrebljivost je mogućnost da se primjenom licenciranog objekta obavi zahtijevani proces i/ili dobije proizvod koji će odgovarati stanju tehnike. ako jesu posebnom.3.2. koje se u njima ne smiju nalaziti (čl.Uručenje potrebnih spisa i dokumentacije zavisi od vrste objekta koji se licencira. ona se naziva opštom. Prema Čl. str. Besarović dr Vesna. ZIS ovu materiju ne reguliše više u onom obimu kako je to bilo u ranijem zakonodavstvu. Kod licence know-how ova obaveza je veoma značajna. ali može biti sporazumom stranaka precizirana ili čak proširena. budući da se tu radi o nepatentiranim izumima ili tajnim vještinama. 1. Dozvola za korištenje daje se u okviru ugovora i zakona. 603 ZOO). 55 ZVTP). Ova obaveza postoji na osnovu Zakona (čl. 692 ZOO). Prema Zakonu “Davalac licence garantuje sticaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost predmeta licence” (čl. str.

str. 694 ZOO) jemči primaocu za svojstva prava koje mu prenosi. Iskorištavanje predmeta licence “Sticalac licence dužan je iskorištavati predmet licence na ugovoreni način. Primalac najprije. 115-119. 54 ZVTP). ne stiče samo pravo. Sadržaj ove obaveze sastoji se u održavanju onoga stanja prenesenog prava koje je postojalo u času zaključenja ugovora. u ugovorenom obimu i u ugovorenim granicama” (čl. te jemstvo da su znanja i iskustva prenesena ugovorom o licenci know219 how zaista tajna. te da ne postoji ograničenje prava u korist lica koja nisu stranke ugovora. sljedeće garancije: a) Da li će se primjenom predmeta licence dobiti proizvod ugovorenog kvaliteta i b) Neškodljivost dobijenih proizvoda po život i zdravlje ljudi. Tu na prvom mjestu spada garancija za tajnost know-how. 238 . isto djelo. isto djelo. 84-86 i Besarović dr Vesna. 81. U vanjskotrgovinskom prometu ova je garancija izričito utvrđena (čl. 2. Ograničavanje toga monopola u korist primaoca je osnovni razlog zbog koga ta strana zaključuje ugovor. Obaveze primaoca licence 2.1. isto djelo. Prema specijalnom zakonu (čl.Garancije iz Zakona o obligacionim odnosima razvijene su i proširene u spoljnotrgovinskom prometu. svoju obavezu i 219 O ovim vrstama garancija vidjeti šire kod Verona dr Albert. garancija za rezultat. 1. poslovna praksa je razvila još neke (pod)tipove garancija.4. Ukoliko je predmet posla isključiva licenca. 54 ZVTP). Citirana formulacija dozvoljava da se ova dužnost dvostruko shvati. nego i dužnost iskorištavanja predmeta licence. da na pravu nisu konstituisana ovlaštenja trećih lica. 694 ZOO). između ostalog. I ta je garancija zasnovana na zakonu te ima svojstva prirodnog elementa ugovora. te po prirodnu okolinu. str. Ova obaveza postoji tokom cijelog 220 trajanja ugovora. Zbog toga je logično da davalac već po samom zakonu (čl. I drugo. garancija za rentabilnost i konkurentnost proizvoda dobijenih primjenom predmeta licence. Davalac “jemči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelimično” (čl. 220 Verona dr Albert. 696 ZOO). garancija se proširuje. str. te u zaštiti primaoca od svih pravnih zahtjeva trećih lica. Garancija za pravne osobine prenesenog prava Davalac licence prenosi na primaoca pravo iskorištavanja objekta na kome ima apsolutno pravo. Suština i ove garancije sastoji se u eventualnoj obavezi davaoca licence da nadoknadi štetu prouzrokovanu nedostacima prenesenog prava. Pored zakonskih. ugovori o licenci patenta i znanja i iskustva moraju sadržavati. Davalac licence jemči primaocu da pravo pripada njemu.

221 Način iskorištavanja predmeta licence zavisi od ugovora. 121.3. Ova obaveza postoji po samom zakonu (čl. Verona dr Albert. str. Najvažnije među njima su uređene u Zakonu o obligacionim odnosima. odnosno trenutak padanja u docnju sa izvršenjem obaveze. pa se njeno poštovanje štiti i po tom osnovu. uključujući i nepatentirani izum. primalac licence odgovara kao i svako treće lice koje se neovlašteno služi tuđim pravom industrijske svojine. Trajnog je karaktera. Plaćanje naknade Primalac je obavezan da plati ugovorenu naknadu. Suprotno može biti predviđeno prinudnim propisom 222 ili izričito ugovoreno. isto djelo. Dozvoljeno korišćenje kasnijim usavršavanjima predmeta licence mora se takođe odvijati u granicama zakona ili sporazuma stranaka. dakle i onda kada nije izričito ugovorena. 88. Način plaćanja zavisi od modaliteta po kojem je cijena licence utvrđena i od posebnih odredbi ugovora o ovom pitanju. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci Različitost objekata industrijske svojine i njihovog iskorištavanja dovela je do pojave obaveza karakterističnih samo za neke tipove ugovora o licenci. 702 ZOO). Tako je postupio i čl. Od rješenja ovih procedura zavisi i početak rokova za plaćanje. 698 ZOO).pravo iskorištavanja licenciranog objekta mora vršiti u skladu sa ugovorom. Kod ugovora o licenci know-how. str. 1. primijeniće se opšta pravila obligacionog prava o ispunjenju novčanih obligacija. Zbog toga se primalac licence mora suzdržavati od korišćenja naknadnim usavršavanjima objekta industrijske svojine. st. Pravo i obaveza iskorištavanja postoje u pogledu predmeta ugovora o licenci. Teorija je zauzela stanovište da je primalac dužan i iskorištavati licencu i to činiti na ugovoreni način. Besarović dr Vesna. 222 221 239 . Povreda ove dužnosti predstavlja i povredu poslovne tajne davaoca licence. tačka 1) ZVTP. 54. Složenost ovog metoda utvrđivanja i plaćanja cijene zahtijeva da se ugovorom detaljno urede postupci utvrđivanja rezultata poslovanja i rokovi obavještavanja o njima. Ukoliko one ne postoje. 2. Ako se naknada utvrđuje prema obimu iskorištavanja predmeta licence. Ukoliko prekorači utvrđena ograničenja.2. isto djelo. 2. Ugovor o licenci patenta i know-how sa elementom inostranosti mora sadržavati obavezu davaoca da za vrijeme važenja ugovora “primaocu stavlja na raspolaganje poboljšanje na patentu i znanju i iskustvu”. “sticalac licence dužan je podnijeti davaocu licence izvještaj o obimu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine. čak i onda kada je data neisključiva licenca. ako ugovorom nije za to određen kraći rok” (čl. Suprotno rješenje mora nesumnjivo proizlaziti iz ugovora. primalac licence ima obavezu čuvanja u tajnosti dobijenih znanja.

da je teret dokazivanja njenog odsustva na primaocu licence. isto djelo. Besarović dr Vesna. ukoliko je nedostatak bio skriven. Prava davaoca licence prema primaocu koji kasni sa plaćanjem naknade analogna su pravima prodavca u slučaju docnje kupca sa plaćanjem cijene. 700 ZOO). 2. roba proizvedena po licenci mora biti obilježena oznakom o proizvodnji po licenci i kada se ne prodaje pod određenim robnim žigom (čl. 121 ZOO). objektivna. 699 ZOO). Pored toga. Za neizvršavanje ostalih obaveza iz ugovora o licenci. Odgovornost primaoca licence Primalac licence odgovara objektivno za neizvršavanje svojih novčanih obaveza. Ta činjenica i karakter obaveza znatno otežavaju položaj primaoca u postupku dokazivanja. dakle. Za neizvršavanje ostalih obaveza primalac licence odgovara subjektivno. Odgovornost davaoca licence Davalac licence odgovara bez obzira na odsustvo svoje krivice za prekršaj obaveza garancije za tehničku izvodljivost i upotrebljivost predmeta licence. Prava primaoca licence analogna su onima koja ima kupac u slučaju 223 skrivenih materijalnih nedostataka kod ugovora o prodaji (čl. Drugi slučaj objektivne odgovornosti davaoca licence postoji onda kada se pojave pravni nedostaci (čl. isto djelo. 84-86. str. On može tako dobijene proizvode pustiti u promet sa tim žigom “samo ako je njezin kvalitet isti kao što je kvalitet robe koju proizvodi davalac licence” (čl. Njegova odgovornost u ovom slučaju je. Njegova odgovornost je tada subjektivna. a naknada štete se ravna po opštim pravilima. No. primalac licence stiče i posebne zakonske obaveze. str. pri tome treba voditi računa da se krivica pretpostavlja. 240 . davalac odgovara samo onda kada je za to kriv. 115. Prava primaoca licence u ovom slučaju ista su kao i prava kupca kada roba ima pravne nedostatke. 223 Vidjeti Verona dr Albert.Bude li zajedno sa licencom za određenu proizvodnju ustupljena i licenca žiga kojim se proizvodi obilježavaju. 121 ZOO). IV ODGOVORNOST STRANAKA 1.

2. Relativno ograničavanje slobode podlicenciranja postoji onda kada zaključivanje novog ugovora nije moguće bez dopuštenja davaoca licence. str. 241 . Treba istaći da u pogledu zabranjenih i obaveznih klauzula Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ne pravi razliku između ugovora u kojima je BiH partner davalac i onih u kojima je on primalac licence. U spoljnotrgovinskoj razmjeni licence se mogu podijeliti na uvozne i izvozne. I ličnost primaoca može biti osnov za klasifikaciju. O vrstama licenci vidjeti Verona dr Albert. Napokon. Tada ima karakter dozvole prema Zakonu (čl. Ono što predstavlja specifičnost ovoga posla jesu posebni odnosi između prvobitnog davaoca isključive licence. 224 225 226 Verona dr Albert. Pogonske licence su one koje su ustupljene određenom preduzeću (društvu). Ovdje ćemo se zadržati samo na onim vrstama licenci koje već nisu obrađene kroz razmatranje predmeta ugovora. primaoca isključive licence i trećeg lica. 72. 112 i 113. str. Radi se. kao “odobrenje”. Verona dr Albert. isto djelo. Prema namjeni za koju se preneseno pravo može koristiti. Ono je pravovaljano i kada se pribavi 226 Dopuštenje može biti uskraćeno “samo iz ozbiljnih naknadno. o novom ugovoru o licenci čiji predmet ne može da bude širi od predmeta prvobitnog ugovora o licenci istog objekta (predmeta). 225 Nelične isključive licence mogu se prenositi na treća lica ugovorom o podlicenci. 71-72 i Besarović dr Vesna. ova “licenca nije prenosiva bez 224 Pogonska licenca istodobnog prijenosa samog pogona u kojem se ona koristi. 704 ZOO). Dopuštanje se može dati unaprijed. Ugovorom o licenci mora biti izričito isključena ova mogućnost. dakle. Podlicenca Podlicenca ili ugovor o podlicenci je rezultat sporazuma primaoca isključive licence i trećeg lica o prenosu prava iskorištavanja predmeta ugovora o licenci. licence se dijele na one za proizvodnju.” može biti posebno značajna pri prodaji trgovačkog društva ili njegovog dijela. zavisno od ovlaštenja koje primalac dobija ugovorom. ali je namijenjena preduzećima u njegovom sastavu. upotrebu i prodaju proizvoda dobijenih licenciranim postupkom ili obilježenih ustupljenim žigom. Ako drukčije nije ugovoreno. Koncernskom se naziva licenca čiji je nosilac koncern. Pošto vrsta objekta i karakteristike prava koje se prenosi bitno utiču i na izgled ugovora.V VRSTE LICENCI I PODLICENCA 1. isto djelo. 29 ZOO). bilo relativno. str. str. primalac isključive licence je ovlašten da je ekonomski iskorištava i na taj način što će na treće lice prenijeti pravo njenog korištenja (čl. isto djelo. ista mjerila su relevantna i za klasifikaciju ugovora o licenci. isto djelo. Podjela licenci Podjela licenci može se vršiti prema različitim mjerilima. 95. najčešće u samom ugovoru o licenci. U principu. lična licenca je ona koja se ne može prenositi na drugoga ukoliko ta mogućnost nije izričito ugovorena. bilo apsolutno.

obezbjeđenja koja su dala treća lica prestaju da važe (čl. Pored toga. 2. isto djelo. Prestanak protekom vremena Ukoliko je ugovor o licenci sklopljen na određeno vrijeme. pa mora prestati otkazom. 707). osim toka trajanja. a davalac se tome ne protivi. otkazni zakonski rok iznosi šest mjeseci (čl. produžavanje ovakvih ugovora konkludentnim radnjama je moguće. 227 Verona dr Albert. 242 . Treće lice kao primalac podlicence načelno ne stoji sa prvobitnim davaocem licence ni u kakvom pravnom odnosu. a to znači odmah (čl. 708 ZOO). Shodno opštim pravilima obligacionog prava. Davalac licence je ovlašten da od primaoca podlicence zahtijeva “isplatu iznosa koje ovaj duguje davaocu podlicence po osnovi podlicence” ukoliko primalac licence ne izmiruje svoja potraživanja prema njenom davaocu (čl. VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI 1. 707 ZOO). 95. Ovaj pravni standard tumači se prema okolnostima konkretnog ugovora o licenci. str. 705 ZOO). Načelo autonomije volje važi i u ovome domenu. koje je prema zakonu ili ugovoru neophodno. Prema njima. njegovim istekom se gasi i ugovor (čl. Ukoliko stranke ugovor raskidaju sporazumno. Produžni ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme. Ako primalac licence nastavi da iskorištava predmet ugovora i nakon proteka roka. davalac može otkazati ugovor o licenci i bez otkaznog roka. vrijediće dispozitivna rješenja Zakona o obligacionim odnosima. Otkaz Ugovori o licenci sklopljeni na neodređeno vrijeme prestaju otkazom bilo koje stranke. smatra se da je ugovor prećutno produžen sa istim elementima. Ukoliko on ne bude utvrđen u ugovoru. 710 ZOO). dakle prinudni karakter. Ukoliko primalac licence zaključi ugovor o podlicenci bez dopuštanja davaoca. Jedan izuzetak ipak postoji i on ima zakonski. Poseban otkaz nije tada potreban. U ovom rješenju dolazi do izražaja shvatanje po 227 kome je licencni ugovor po svojoj pravnoj prirodi zakup. ugovor se ne može otkazati u prvoj godini svog trajanja. Otkazni rok se ugovara. 709 ZOO). “čak ni kad je davalac licence dao potrebno dopuštenje za zaključivanje podlicence” (čl. Izložena rješenja ne utiču na pravo stranaka da ugovor raskinu sporazumno. zavisno od predmeta licence i ciljeva stranaka. Po njenom isteku. 706 ZOO).razloga” (čl. same mogu da urede sve modalitete raskida.

Ovaj opšti stav ipak trpi dva ograničenja. pa analogno pravo nije priznato primaocu licence. odnosno raskine. Za sticaoce licenci situacija je nešto drukčija. Stečaj ili redovna likvidacija primaoca licence daju pravo njenom prenosiocu da ugovor o licenci otkaže. Prestanak subjektiviteta Smrt fizičkog lica kao davaoca ili primaoca licence ne utiče na ugovor o licenci. 711 ZOO). Nasljednici stupaju u ugovor samo pod zakonskim uslovom da produžavaju djelatnost primaoca licence (čl. Ovo pravilo motivisano je nemogućnošću davaoca licence da je dalje ekonomski koristi. 243 .3. Nasljednici davaoca licence stupaju u ugovor o licenci samo ako ta mogućnost nije ugovorom isključena. Ugovor o licenci može odrediti i uslove pod kojima nasljednici postaju stranka u ugovoru o licenci. Rješenja za pravna lica su drukčija. Obrnuto nije slučaj.

244 .

Mogu se podijeliti u dvije grupe. Od dispozitivnih propisa na prvom mjestu se nalazi Zakon o obligacionim odnosima. kao karakteristični dužnik. str. sinalagmatičan i formalan pravni posao. Prva uređuje urbanističko-komunalne uslove za zaključivanje i izvršavanje ugovora o 228 Vidjeti Kapor dr Vladimir . Pojam ugovora Građevinarstvo predstavlja jednu od najsloženijih i najznačajnijih privrednih djelatnosti. Naučna knjiga. a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cijenu”. Oni se mogu podijeliti na imovinske i administrativne. Već po zakonskoj definiciji ugovor o građenju spada u ugovore o djelu. 1987. str.GLAVA DRUGA UGOVOR O GRAĐENJU I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA 1. Ukoliko pojedina pitanja nisu u njima regulisana. 228 Po članu 630 ZOO. Shodno tome. članove 29-34 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju u kojima su uređena pojedina pitanja kada se u ovom ugovoru pojavljuje element inostranosti. Institut za uporedno pravo. koji nastavlja tendenciju uporednog prava da se dio ovoga posla zasnovan na autonomiji volje stranaka uredi i ključnim izvorom privrednog prava. Njega karakteriše i velika isprepletenost prinudnopravnih .1968. ne preuzima obavezu rada. “ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obavezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu. VI izdanje. Ugovoru o građenju su posvećeni članovi 630-647. ili na takvom zemljištu. Beograd.administrativnih i dispozitivnih imovinskih elemenata.Carić dr Slavko: “Ugovori robnog prometa“. Beograd. Vilus dr Jelena: “Ugovor o građenju”. odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove. Federalni propisi su veoma opširni. shodno će se primijeniti članovi 600-629 koji sadrže norme o ugovoru o djelu. nego obavezu postizanja ugovorenog rezultata. 549-550. Po svojim osobinama ugovor o građenju je teretan. 2. Izvori prava Najvažniji izvor prava za ugovor o građenju su zakoni. Od prinudnih propisa treba spomenuti one koji se odnose na pojedina pitanja finansiranja izgradnje. 7-8. Upravo zbog toga je veoma teško razlučiti posao građenja od samog ugovora kojim se uređuje onaj dio poduhvata koji je zasnovan na autonomiji volje stranaka. dvostrano obavezan. Njena važnost je došla do izražaja i u Zakonu o obligacionim odnosima. 245 . izvođač.

Proceduralna pitanja predstavljaju najveći dio sadržaja ovih akata. Stranke Lica za koja nastaju obaveze i prava na osnovu ugovora su. Sarajevo. Pored posebnih uzansi. str. Savez finansijskih i računovodstvenih radnika BiH. te upravni organi. list SRBiH 33/77. 234 Na primjer: Opšti uslovi INGRE iz Zagreba. Izmjene i dopune su urađene na osnovu Dogovora SR i SAP o ustupanju izgradnje investicionih objekata u društvenom vlasništvu (Sl. inženjering organizacije. 233 One predstavljaju kodifikaciju poslovnih običaja u ovoj oblasti. naručilac i izvođač. 1987.g. te inspekcijski nadzor. 1980. uključiti Zakon o prostornom uređenju (Sl. 234 Oni se najčešće rade oslonom na neke od opštih uslova međunarodnog karaktera.05. korisnika. novine FBiH br. prema terminologiji ZOO. projektantske organizacije. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i ORGALIME naročito. novine FBiH br. do sada. Ovo se posebno odnosi na materiju ustupanja izgradnje investicionih objekata od strane tzv. 232 Od izvora privrednog prava koji su autonomnog karaktera treba istaći Posebne uzanse u građevinarstvu. l. 235 Tri su najvažnije grupe ovih pravila: opšti uslovi Evropske ekonomske komisije UN. značajno vrelo iz ove grupe predstavljaju i opšti uslovi poslovanja koje usvajaju pojedini investitori ili izvođači. 235 Njihovo važenje je uslovljeno uključivanjem u ugovor. novine FBiH br. Najvažniji su: Zakon o prostornom uređenju 229 i Zakon o ustupanju izgradnje investicionih objekata. Vidjeti kod Trifković dr Miloš: “Sadržaj ugovora o investicionoj izgradnji u svjetlu izvora prava” u “Ekonomika investicija kao faktor stabilizacije privrede”. ustupanju radova i usluga. 231 Kao posebni izvori prava mogu se spomenuti i Zakon o građenju i Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH. subjekti specijalizovani za vršenje nadzora. 233 Sl. Sl. SFRJ 18/77. Ona imaju svojstvo stranke. Tekst kod Vukmir dr Branko “Ugovori o izvođenju investicijskih radova međunarodni”. Dalje ćemo ih citirati kao: UG. 56/02. Radi se o posebnom režimu prava javnih nabavki. CIP. 141-157.građenju. U propisima i u praksi za njih se koriste i nazivi: investitor i građevinar. U ovoj oblasti sada postoji određena pravna praznina koja je nadomještena postojanjem posebnih propisa koji se odnose na ustupanje građevinskih radova od strane tzv. 231 Ova materija je regulisana Uredbom o postupku nabavke roba.2003. dalje će se citirati kao ZG i Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH od 15. te akti ostalih međunarodnih organizacija. l. Pored njih se u poslu građenja sreću i drugi subjekti: arhitekti. zatim opšti uslovi Međunarodne federacije savjetodavnih inženjera (FIDIC). kao i budžetskih korisnika. II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. 34/04) 232 Sl. 52/02. Danas je njihova primjena uslovljena sporazumom stranaka u svim slučajevima u kojima one sadrže rješenja suprotna dispozitivnim odredbama ZOO. ustupanju radova i usluga (Sl. izmjene i dopune u broju 26/82. Dalje: ZPU). 230 229 246 . 230 Ono što je karakteristično za ovaj pravni propis je to što. javnog sektora ili pravnih lica u većinskom vlasništvu države. odnosno nosilaca raspolaganja društvenom svojinom. SFRJ 69/80). Zagreb. nije stavljena van snage njegova važnost iako je njegova materija postala neaktuelna. Druga se tiče načina zaključivanja ugovora o građenju.

kao jedan subjekt. gdje se daje analiza uslova za njegovu izgradnju i dokazuje da je izgradnja toga objekta. gas i sl. Izvođač može zaključiti posebne ugovore sa drugim subjektima za izvođenje pojedinih dijelova objekata ili pojedinih radova. vodovod i kanalizacija. 2. Konzorcij se pojavljuje kod velikih investicionih objekata.treba i komunalne organizacije koje daju saglasnosti na projekat (elektroprivreda. On se tada pojavljuje u ulozi komisionara. Kao izvođač može se pojaviti pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti. kontrola projekta. 18 ZG). građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti (čl. Tako se i poslovi projektovanja. pošta. funkcionalnost objekta cjelishodna. nadzora nad građenjem i revidiranja projekta povjeravaju samo pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti. potrebno je da i investitor bude privredni subjekat. osim investitora. Građenjem građevina u prostoru se mogu baviti samo pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti ako pored opštih uslova ispunjavaju i uslov da u radnom odnosu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom (čl. zemljišno-knjižni ured. 20 ZG). U tom slučaju se radi o konzorcijalnom nastupu koji se zasniva na posebnom ugovoru. Njihovo pribavljanje predstavlja prvu grupu prethodnih radnji koje investitor mora da obavi da bi mogao pristupiti zaključenju ugovora. Investicioni program i tehnička dokumentacija Izgradnji objekata i uopšte izvođenju građevinskih. po svojoj pravnoj prirodi predstavlja opasnu djelatnost. odnosno lice sa statusom koji dozvoljava sklapanje trgovačkih poslova. Za sva navedena lica. katastar). Investicioni program treba da sadrži sljedeće podatke: opis 247 . Projektovanje. ili jedinstveno. Investitor ima pravo da u pozivu za javno nadmetanje . Prethodne radnje 2.1. Da bi ugovor o građenju bio posao poslovnog prava. odnosno eksploatacija.ograniči broj članova konzorcija (konzorata). tj. Ovakvo rješenje je opravdano s obzirom da je posao građenja. montažnih i ostalih radova može se pristupiti na osnovu investicionog programa i investicione tehničke dokumentacije. rentabilno i društveno opravdano i da je tehnološki proces. Investitor može biti fizičko ili pravno lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru. Investicioni program je elaborat iz koga se vidi o kakvom se objektu radi.svaki na osnovu posebnog ugovora o građenju.za ponudbenu licitaciju . odnosno izvođenje predviđenih radova ekonomično. propisani su uslovi koje moraju ispuniti prije registracije za obavljanje djelatnosti kojom se bave. Tendencija zakonodavca je da sve značajnije faze posla građenja mogu da obavljaju samo specijalizovane organizacije i lica. Kao izvođač se može pojaviti i više registrovanih subjekata istovremeno. Oni mogu djelovati samostalno . U praksi se drugi učesnici u poslu nazivaju kooperanti..

tj. program proizvodnje. U praksi se idejni projekat redovno radi. crteže. a naročito rentabilnosti. izvore finansiranja. kao što će se vidjeti. eksploatacionom i ekonomskom koncepcijom objekta (čl. posebne uslove za građenje toga objekta itd. opreme. bez koje se ne može graditi niti sklapati ugovor o izgradnji objekta. a može ugovoriti njegovu izradu sa nekim preduzećem koje je registrovano za tu djelatnost. zgrade za zdravstvene. potrebna obrtna sredstva. odnosno saglasnosti. Investiciona tehnička dokumentacija je elaborat u kome se tehnički razrađuje tehnološko-proizvodna. ona obuhvata različite projekte. Investicioni program može izraditi sam investitor. Obaveza je da se ugovor sačini u pismenoj formi. karakteristike objekta. nego samo neke od njih i druge specifične. Tehnička dokumentacija se radi na osnovu uslova utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti.kao što su škole. predmjer. kapacitet. upravne zgrade. jer se na osnovu njega izdaje urbanistička saglasnost. odnosno eksploatacionu koncepciju. Zakon zahtijeva da postoji projekat “za izvođenje”. odnosno eksploatacije. da prethodi “idejni projekat”. ali se može izrađivati i za dijelove objekta koji predstavljaju ekonomsko-tehničku cjelinu. po sporazumu stranaka. Prema prirodi posla. te sa tehnološkom. analizu osnovnih ekonomskih pokazatelja. i sa dobijenim saglasnostima komunalnih organizacija. projekat instalacija i drugi. tehnološko-proizvodnu. sportske terene itd. tehničko obrazloženje. analizu tržišta i mogućnost plasmana robe. Pored toga. često se sreće i “glavni projekat”. postrojenja i montaže i razlog za njihov izbor. Investicioni program se izrađuje za cio objekat. vrijednost prethodnih ulaganja. Tehnička rješenja u projektima moraju biti u skladu sa tehničkim propisima i standardima. a odobrenje se ne može dobiti bez investicione tehničke dokumentacije. ako je investitor odlučio da gradi objekat po dijelovima. Program rade stručna lica i donosi ga investitor bez ičijeg odobravanja. odnosno o izvođenju radova. tehničke opise. socijalne i kulturne ustanove. izvedbenog projekta. kao što su građevinski. predračun sa opisom radova. – jasno je da investicioni program neće sadržavati sve navedene podatke. tehnološki.objekta. Ali ako se objekat gradi iz kredita. parkove. Njegovoj izradi može. Za objekte neprivrednog karaktera . ekonomičnost i funkcionalno povoljno rješenje. Investicioni program je preduslov za izradu investicione tehničke dokumentacije. analizu uslova za izgradnju i eksploataciju objekta. početak eksploatacije itd. njegovu namjenu. trajanje izgradnje. građenju se ne može pristupiti bez odobrenja koje izdaje državni organ. Projekti sadrže. onda kreditor prilikom odobravanja kredita vrlo pažljivo razmatra program i uvjerava se o tačnosti podataka i opravdanosti i rentabilnosti izgradnje toga objekta. Između njega i projekta “za izvođenje”. društvena opravdanost. pored ostalog. ali se iz njega mora vidjeti njihova namjena. Naime. ona 248 . rezultatima prethodnih ispitivanja i istraživanja. specifikaciju. 25 ZG). ili usluga. odnosno eksploataciona koncepcija objekta i radova i daju tehnička rješenja za njegovu izgradnju. onaj u kome su cjelovito i detaljno data sva rješenja vezana za planirani objekat i/ili radove.

Odobrenje za građenje važi 2 godine od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje i može se na zahtjev investitora produžiti za još jednu godinu ako se nisu izmijenili uslovi za građenje. odnosno izvođenju konkretnih radova. ZG). Odobrenje za građenje nije potrebno za manje složene objekte i infrastrukturne priključke kao ni za radove redovnog održavanja oštećenih građevina koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja (čl. Istim ugovorom može biti predviđena i izrada investicionog programa i investicione tehničke dokumentacije. Najprije. 74 ZG). i platio troškove vezane za objekat. Treće. Za neke objekte se predviđa da je izdavanje odobrenja za objekte posebno utvrđene u zakonu nadležan kantonalni organ uprave. uslovi vezani za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu. Postupak podnošenja zahtjeva i procedura izdavanja odobrenja za građenje uređeni su u ZG veoma detaljno. u postupku izdavanja odobrenja organ uprave provjerava da li je tehnička dokumentacija urađena prema urbanističkoj saglasnosti. Poštovanje ovih zahtjeva je i administrativna obaveza organizacija koje rade tehničku dokumentaciju. Za objekte određenih vrsta može biti propisana i posebna tehnička kontrola od strane državnih organa ili ovlaštenih organizacija. 32 ZG). Posebno egzistiraju i novčane kao prekršajne sankcije. 22 ZG). Ono se u praksi naziva i građevinska dozvola. 2.moraju biti i racionalna. Rješenja su osavremenjena na taj način da se sve više uvažavaju ekološki zahtjevi kao i zahtjevi lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Odobrenje za građenje Kada je pribavio investicioni elaborat i revidiranu tehničku dokumentaciju.2. 30 ZG). Odobrenjem za građenje nadležni organ uprave potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni u ZG i ZPU i da stoga investitor može da pristupi izgradnji projektovanog objekta. investitor mora da obezbijedi odobrenje za građenje. Investitor sklapa pismeni ugovor sa projektantom koji mu izrađuje investicionu tehničku dokumentaciju. Drugo. zakonu i propisima za odgovarajuću izgradnju. Projekti koji ulaze u tehničku dokumentaciju moraju biti revidirani. 27 koje se odnose na kontrolu projekta. odnosno njenog dijela (čl. Ovo pitanje je danas upotpunjeno odredbama ZG čl. Ovdje je dovoljno istaći nekoliko momenata. odobrenje izdaje opštinska služba uprave nadležna za poslove građenja na čijem teritoriju se izvode radovi (čl. 249 . Reviziju vrše organizacije koje su registrovane za izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije. Samo započinjanje izgradnje bez odobrenja je krivično djelo zapriječeno kaznom zatvora od 1 do 3 godine (čl. odobrenje se mora izdati ili odbiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ono prestaje da važi ako radovi ne budu započeti u roku koji je u odobrenju naveden. Izradom investicione tehničke dokumentacije bave se fizička i pravna lica koja su za takav rad registrovana (čl.

Pravni režim za izbor saugovarača Pravni režim izbora saugovarača obuhvata pravila o načinu određivanja građevinara sa kojim će se sklopiti ugovor i proceduru koja se provodi u primjeni izabranog načina. odnosno ofertalnom licitacijom. Jedan izuzetak ipak postoji. Investitor samostalno odlučuje o tome da li će izabrati saugovarača javnim nadmetanjem (ponudbenom licitacijom). bilo prikupljanjem ponuda (čl. on se mora izabrati bilo na osnovu javnog nadmetanja. Ona imaju privredno-pravnu prirodu i 250 . on samostalno odlučuje o načinu odabira građevinara. Javno nadmetanje Javno nadmetanje se naziva i ponudbenom. Kada se izvođenje investicionih radova u BiH povjerava stranom izvođaču. izuzev ako je tu obavezu isključio u pozivu na nadmetanje”. Radi se o već spomenutom režimu javnih nabavki. tehnički karakter i ona zavisi od prihvaćenog načina izbora građevinara. 604 ZOO. prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. investitor mora prethodno obezbijediti finansijska sredstva. npr. investitor mora imati obezbijeđena sredstva za finansiranje investicionog objekta. Značajna razlika postoji samo kod javnog nadmetanja.2.1. Prva grupa rješenja zavisi od toga da li se kao investitor pojavljuje subjekat zasnovan na državnoj ili privatnoj svojini. Ta sredstva investitor može obezbijediti iz sopstvenih ili drugih izvora. Druga skupina ima procesni. Kada je investitor lice koje djeluje na bazi privatne svojine. Procesna pravila o načinu izbora saugovarača u principu su ista.2.3. bez obzira na svojinska obilježja investitora. poziv na nadmetanje radi izvršenja određenih radova obavezuje privatnog investitora da sklopi ugovor sa onim “koji ponudi najnižu cijenu. U posebnom pravnom režimu se nalaze pravna lica u vlasništvu države i korisnici budžetskih sredstava. Izbor saugovarača 3. Da bi donio odluku o izgradnji. Investitor objekta koji se gradi državnim sredstvima ne mora da isključi svoju obavezu da zaključi ugovor sa najjeftinijim ponuđačem ali je dužan da ugovor zaključi sa najpovoljnijim ponuđačem koji ispuni uslove utvrđene kriterijima u javnom pozivu za nadmetanje. putem kredita. Pravila koja ga uređuju izložićemo polazeći od rješenja koja važe za investitore zasnovane na državnom kapitalu. 3. Sredstva za izgradnju Pored programa i tehničke dokumentacije. O obezbjeđenju sredstava za građenje kao i o obezbjeđenju plaćanja po ugovorima o izgradnji investicionih objekata investitor ne mora podnijeti posebne dokaze pošto se najčešće praktikuje uzimanje odgovarajućih sredstava obezbjeđenja plaćanja. 3. 32 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju). bez obzira na to o kakvom se predmetu ugovora radi. Prema čl.

Napokon. odluka organa upravljanja o neuspjelom nadmetanju ili o izboru jednog ili više najpovoljnijih izvođača (Letter of Intend). Ovi opšti i posebni uslovi su po pravilu veoma opširni i imaju karakteristike samoregulirajućih ugovora. ugovora o prodaji naročito. pregovori sa izabranim i zaključenje ugovora (Letter of Acceptance). Prikupljanje ponuda Prikupljanje ponuda se sastoji u pozivanju određenog kruga izvođača neposredno. Oglas sadrži kratak opis objekata i radova i bliže uslove za ustupanje izgradnje. odabira i dodjeljivanja ponuda veoma je složena. ona se mogu primijeniti i za zaključivanje drugih vrsta ugovora. javno otvaranje ponuda. 3.3. a ne putem javnog oglasa. predstavljaju poseban dio tendera. Ukoliko su ovi elementi brojni i složeni. dalje. po pravilu se uobličavaju u tenderu. Time je njegova i poslovna i pravna pozicija znatno poboljšana. Ovom tehnikom odabira izvođača investitor koji je u ekonomskom smislu ponudilac pravno dobija položaj ponuđenog. Procedura ispitivanja. Odluka se objavljuje u službenom glasilu i/ili sredstvima javnog informisanja. Ako su ovi elementi zadati. Pri tome. osim cijene. Tender. procjena ponuda. koje investitor želi da dobije i postupak investitora sa tako dobijenim ponudama.rasprostranjena su i u međunarodnim poslovima investicione izgradnje. preko tipske ponude i formulara ugovora do garancije koji se moraju dostaviti uz ponudu. U ovaj dio tendera mogu biti uvršteni obrasci za (tehničke) specifikacije kao što su liste opreme. tender sadrži opšte. Odluku o raspisivanju javnog nadmetanja donosi organ upravljanja investitora. U njemu investitor obavještava potencijalne ponuđače o svim relevantnim radnjama i momentima popunjavanja ponude. Tender je skup dokumenata u kojima su precizno i detaljno određeni: jednoobrazan sadržaj ponuda. tako i samih izvođača između sebe. Prvi je uputstvo ponuđačima. 251 . a po potrebi i posebne uslove za izgradnju konkretnog objekta ili izvođenje radova. Pored toga. sadrži zbirku obrazaca: od formulara za dobijanje informacija. eventualnim izmjenama ponude i o postupku koji će se provesti sa ponudama. Tender po pravilu sadrži više elemenata. predaje ponuda. Javno nadmetanje ili ofertalna licitacija je jednostrani građansko pravni posao kojim se investitor javno obavezuje da će primiti i razmotriti sve ponude za zaključenje ugovora o građenju koje odgovaraju uslovima javnog poziva ili da će preduzeti i druge radnje vezane za eventualno zaključivanje određenog ugovora. Drugo. Sama procedura predstavlja kompromis između zahtjeva za što kraće i ekonomičnije zaključenje ugovora i težnje za što većom ekonomskom i pravnom sigurnošću kako tražioca usluge u odnosu sa ponuđačima. Njene faze su: prijem ponuda. tender sadrži sve potrebne planove i projekte. da dostave svoje ponude za izgradnju. ravnopravnost svih potencijalnih učesnika u nadmetanju i svih ponuđača mora biti obezbijeđena. referens-lista i lista osoblja.

oglas mora sadržavati i zahtjev za podatke o ličnosti izvođača (oprema. Postupak konkursa za utvrđivanje podobnosti sličan je postupku ofertalne licitacije. 630. te da će onima koji se kvalifikuju uputiti poziv da pošalju svoje ponude. Tu spadaju slučajevi u kojima se izgradnja ustupa: nakon nepogoda i drugih nepredviđenih događaja s ciljem otklanjanja njihovih štetnih posljedica. Neposredna pogodba Bez provođenja postupka ofertalne ili licitacije o podobnosti investitora može se zaključiti ugovor samo u slučajevima koji su određeni zakonom. odnosno kontakata sa pojedinim izvođačima investitor još nije konačno izabrao partnere. Ugovor o građenju je formalan pravni posao po sili zakona (čl. Po svojoj pravnoj prirodi ono predstavlja prihvat. poziv na dalje pregovore i zaključenje ugovora može se uputiti samo jednom ili nekim već kvalifikovanim izvođačima. Ako ne uspije ni ponovljena. 3. U našem pravu se krug lica kojima će biti poslan poziv obavezno određuje licitacijom o podobnosti ako se radi o režimu javnih nabavki. bilo licitacija o podobnosti. U prva dva slučaja on ima pravo da traži nastavak pregovora sa onima koje je odredio kao najpovoljnije.4. prikupljanja ponuda. Izabrani izvođač se obavještava o tome pismom o prihvatanju (Letter of Acceptance). Licitacija (konkurs) o podobnosti je jednostrani građanskopravni posao kojim se investitor javno obavezuje da će prema jedinstvenim mjerilima utvrditi podobnost svakog prijavljenog subjekta za izvođenje određenog objekta ili radova. Ona može biti 252 . O tome ih obavještava pismom o namjerama (Letter of Intend). Razlike su sljedeće: prvo. investitor ima pravo da ugovor zaključi neposrednom pogodbom. U prvu ulaze one situacije u kojima licitacija nije ni potrebna. na objektima koji su od posebnog značaja za narodnu odbranu i na bazi sporazuma investitora i izvođača o zajedničkom finansiranju izgradnje. I treće.odnosno radove. st. Zaključenje ugovora Završetkom postupka ponudbene licitacije. 4. kadrovi. odluka se odnosi ne na najpovoljnijeg. Druga grupa slučajeva u kojima je moguće zaključenje ugovora neposrednom pogodbom odnosi se na situacije u kojima je neka vrsta licitacije potrebna. Ovo pravilo postoji samo u režimu javnih nabavki ali je i u ovom slučaju potrebno odobrenje Ministarstva finansija Federacije BiH. nego na sve izvođače koji su se kvalifikovali. 2 ZOO). On je zaključen kada je sporazum postignut u pisanoj formi. Drugo. referens-lista i slično). Oni se mogu podijeliti u dvije grupe. Rezultati tih pregovora su odlučujući za izbor saugovarača. bilo ponudbena. radi ostvarivanja određenih programa stambene izgradnje i objekata infrastrukture.

A to znači da i oni treba da budu veći i složeniji. osim onih koji su sporazumom stranaka izričito isključeni. “Građevinski radovi” nisu precizirani u zakonu. Materijal za savjetovanje. Predmet Predmet ugovora o građenju određen je u čl. koji može imati isti predmet. Građevinom se smatra građevinski objekat koji je trajno povezan sa tlom i koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme koji u okviru tehnološkog procesa čine tehnološku cjelinu. 238 Predmet posla se određuje ili u ugovoru neposredno ili. Predmet ugovora o građenju može biti uključen i u predmet ugovora o investicionoj izgradnji. 561. kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom. a može i razmjenom pisama identičnog sadržaja. da moraju ulaziti u okvire ove djelatnosti. mostovi itd. građevinskih radova. 631 ZOO). Da bi neki poslovi bili građevinski. On se tada određuje u sklopu pripremnih. najprije. 61-63. 237 Kako bi se ugovor o građenju razlikovao od ugovora o djelu. ugradnja i montaža opreme. češće. Te karakteristike su veličina i složenost (čl. 253 . Vidjeti: Kapor dr Vladimir . Može biti povezan i sa isporukom investicione opreme. upućivanjem na tehničku dokumentaciju. tehnička dokumentacija je uvijek sastavni dio ugovora. Prema UG 11. brane. Mogu se podijeliti na građevinske radove u užem smislu (“čisti”) i na zanatske radove. III BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. isto djelo. Stručna knjiga. Beograd.) i navođenjem bitnih osobina građevinskih objekata. 236 U teoriji je kritikovana neodređenost u definisanju predmeta ovog posla.Carić dr Slavko. 630 ZOO dvostruko: kao “građevina” i kao “građevinski radovi”.ostvarena potpisivanjem jedinstvenog dokumenta. Upravo zbog toga se u drugom slučaju ugovor o građenju smatra sklopljenim danom prijema pisma o prihvatanju. 238 Vidjeti Trifković dr Miloš: “Građevinski nadzor”. 237 Vidjeti Đuretić dr Slobodan: “Ugovor o izgradnji investicionih objekata”. istražnih. gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija kao i drugi zahvati u prostoru. str. nesumnjivo je. Ugovor se može zaključiti i tako da se izvođač obavezuje da izvrši sve radove prema tehničkoj dokumentaciji. 1983. str. potrebno je i na građevinske radove primijeniti ista mjerila kao i na pojam “građevine”. Pojam “građevina” određen je nabrajanjem objekata primjera radi (zgrade. 236 Građenje je članom 2 ZG definisano kao izvođenje pripremnih radova. montažnih i drugih radova.

Određivanje cijene Cijena je naknada koju investitor duguje izvođaču za postignuti rezultat: građevinu ili obavljene građevinske radove. tako da se 239 Danas se. 239 Biro Zoltan: “Ugovor o građenju s posebnim osvrtom na reviziju cene i klauzula “ključ u ruke”. davanje ukupne cijene za cijeli objekat (čl. 240 UG 9 definiše nepredviđene radove kao one “koji ugovorom nisu obuhvaćeni. već se daje jedinstvena cijena ugrađeno. Ako njihov uticaj na cijenu nije ugovoren posebne uzanse o građenju smatraju da se jedinične cijene primjenjuju i za viškove. 634 ZOO). materijala. najprije. Složenost posla u punoj mjeri se odrazila i na pravni režim cijene.1. od “viškova” i od “manjkova” radova (UG 9). odnosno manjkove radova. Ovaj metod može se primijeniti i za dio objekta. Drugu relevantnu vrstu radova čine “nepredviđeni radovi”. investitor može i raskinuti ugovor. To su oni “čije je poduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete. u nju su već uključeni fiksni troškovi građevinara. tj. 635 ZOO). odnosno radova (UG 22). Osnov za ugovaranje cijene je predmjer radova. ne razdvaja cijena rada i oni posebno ne iskazuju. ukoliko oni ne prelaze 10% ugovorenih količina (uzansa br. 1978. Određivanje cijene se uvijek vrši sporazumom stranaka. No. Svi oni nemaju jednak tretman. Cijena 2. 634 ZOO govori o “hitnim nepredviđenim radovima”. str. ali cijena ne mora odgovarati onome iznosu koji je investitor utvrdio predračunom. ona dovela do znatnog povećanja cijene. neočekivanom pojavom vode ili drugim izvanrednim i neočekivanim događajima” 240 Za ove radove izvođač ima pravo na pravičnu naknadu. Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima. uvijek ulazi vrijednost radova navedenih u tehničkoj dokumentaciji u predmjeru prvenstveno. U cijenu. I treće. a izazvani su neočekivano težom prirodom zemljišta. a koji se moraju izvesti”. Napokon. O njihovoj vrijednosti stranke se moraju posebno sporazumjeti (UG 35). Postoje tri osnovna načina na koja se određuje cijena. cijena može biti određena uz navođenje izraza “ključ u ruke” ili neke druge sintagme sličnog značenja. Drugi i u praksi najčešći metod jeste određivanje cijene kao zbira jediničnih cijena za pojedine radove. Ako bi (čl. Prvi je paušalno utvrđivanje. višak ili manjak radova ne utiče na cijenu. ali da tekst nigdje izričito ne spominje hitnost.IPU. u pravilu. Prema UG 32 “cijena određena u ukupnom iznosu ne mijenja se zbog nastalih viškova i manjkova radova”. tj. Treba istaći da naslov čl. Kod ugovora “ključ u ruke”. Postoji više vrsta radova čiji troškovi čine cijenu. Jedinične cijene se iskazuju prema predmjeru radova. SUPJ . Cijena radova ne uključuje i cijenu materijala. 22). Cijena dalje zavisi od odnosa količina radova koje su predviđene ugovorom i onih koje stvarno treba izvesti. 254 . Beograd. pa ćemo se na ovom modalitetu zadržati kasnije. Ona znači pretvaranje opšteg tipa ugovora o građenju u poseban posao. naknadni radovi .oni koji nisu ni ugovoreni ni nužni ne utiču na cijenu.2. 121.

Beograd. Već pri zaključenju ugovora u njega mogu biti unesene klizna skala i indeksna klauzula. Jasno je da u sva tri slučaja investitor može biti doveden u situaciju da ne može da nastavi izgradnju. 636 ZOO). nego onaj njen dio sa kojim je izvođač u docnji. kod ugovora o građenju je razvijeniji nego kod drugih poslova. mogla se primijeniti kada se troškovi života promijene za 5%. Ovaj načelni stav. koji odgovara principima našeg obligacionog prava. Ukoliko je avans predviđen i dat izvođaču radi nabavke materijala. Ono jednako djeluje i prema investitoru i prema izvođaču. Nastavljajući koncept usvojen u sudskoj praksi 241 i u Posebnim uzansama. Prema njoj. Promjena cijene Ugovorena cijena se može mijenjati. Prvi instrument se gotovo redovno sreće u praksi. naručilac ima pravo na sniženja koja prevazilaze 2%. 639 ZOO). Zbog toga mu zakonodavac daje pravo da u uslovima znatnog povećanja raskine ugovor. 27-28. 25. 638 ZOO). Povećanje cijena elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova nastalo nakon pada građevinara u docnju u cjelini snosi sam izvođač (čl. Njegov pravni režim je u principu isti kao i kod ugovora o prodaji. 255 . kada se promjene pojave i unaprijed. U slučaju da izvođač nije u docnji. kako zakonska. 637 ZOO). Ukoliko je izvođač u docnji. na njega pada teret povećanja cijena do 5%. odnosno radova. sva sniženja cijena idu u korist investitora (čl. izmjena cijena se ne može zahtijevati radi promjene cijena materijala u onoj mjeri u kojoj je izvođač avansom mogao “isključiti uticaj izmena cena materijala na ugovorenu cenu” (UG 29). Pošto ovo rješenje odgovara i opštim pravilima 241 242 Vidjeti Šurlan Petar: “Posebne uzanse o građenju”.2. Indeksna klauzula je uređena u posebnoj uzansi o građenju br. 1977. Ravnopravan tretman stranaka naveo je zakonodavca da naručiocu obezbijedi pravo na sniženje cijene onda kada padaju cijene elemenata na osnovu kojih je utvrđena vrijednost objekta. Izvođač tada snosi povećanja do 10%.2. cijena je ipak promjenjiva. 242 ZOO je usvojio načelo promjenjivosti cijene. Osnovicu za utvrđivanje procenata u ovom slučaju ne predstavlja ukupna vrijednost radova. tako i ugovorna. Sporazumna promjena cijena može se izvršiti naknadno. str. odnosno kod fiksnih cijena 10%. Privredna štampa. Čak i onda kada je predviđeno da se cijena neće mijenjati ako se nakon zaključenja ugovora povećaju cijene elemenata na osnovu kojih je ona utvrđena. Na pravila o promjeni cijene. Tada duguje izvođaču dio cijene za već završene radove i “pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove” (čl. a preko toga investitor (čl. cijena može biti modifikovana i u skladu sa sporazumom stranaka. uticaj može imati i avans. izvođač koji nije u docnji snosi povećanja cijene do 2%. Vidjeti UG 22-33. Ako ugovor ne sadrži posebna rješenja o modifikaciji cijene. Pored toga. Ukoliko je izvođač u docnji svojom krivicom.

bilo naknadno. 4. Tada. Stoga će se i na ovaj posao primjenjivati opšta pravila. odnosno za eventualno pomjeranje radova zbog nepovoljnijeg godišnjeg doba (UG 42). ni kod ugovora o građenju ne sadrži posebna rješenja o vremenu u kome izvršilac treba da ispuni svoju osnovnu obavezu. Produžavanje roka je moguće na osnovu ugovora i to bilo unaprijed. a neizvršenih radova za svaki dan zakašnjenja). Ugovorom se predviđa plaćanje ugovorne kazne u slučaju izvođačeve docnje. Razumije se da stranke svojim sporazumom mogu i samo pojedinim faznim rokovima dati ovo svojstvo. Ugovorna kazna Pravni režim ugovorne kazne zavisi od sporazuma stranaka. Ako to nije slučaj. Prema posebnoj uzansi 42. investitor mu može dati primjeren rok. uključivanja posebnih uzansi u izvore prava i od dispozitivnih rješenja Zakona o obligacionim odnosima. vrijeme za izvođenje svake faze ima pravno dejstvo posebnog roka (UG 36). Kao i obično kod ugovorne kazne. Ukoliko izvođač bez opravdanog razloga odlaže početak korištenja roka za građenje. 5. Pod tim se podrazumijeva završavanje svih “onih obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno” (UG 45). Zakon o obligacionim odnosima ni kod ugovora o djelu. ako ugovarači posebno odrede. To se najčešće čini utvrđivanjem dinamičkog vremenskog plana radova. on teče od dana uvođenja građevinara u posao. primijeniće se i onda kada važenje Posebnih uzansi nije izričito ugovoreno. privremenim situacijama. ili na isti ovaj način. Rok se u ovom slučaju produžava za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova. On se kroz izvođenje konstatuje tzv. 256 . Njegovo nepoštovanje daje investitoru pravo na raskid ugovora (UG 39). plaćanje se može predvidjeti u utvrđenom iznosu po ugovorenim periodima (npr. U praksi dominira određivanje roka periodom. Zahtjev za produženje mora se podnijeti čim izvođač sazna za razlog produženja. 3. 2% od ugovorenih.000 KM za svaki dan zakašnjenja) ili u procentima od vrijednosti neizvršenih radova za utvrđeno vrijeme (npr. Početak toka roka utvrđenog periodom može biti izričito ugovoren. prolongiranje rokova se može tražiti u slučajevima u kojima zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza naručioca izvođač ne može izvoditi radove. Rok Rok je trenutak do koga ili period unutar koga objekat.obligacionog prava. Njihovoj interpretaciji i dopuni u svojstvu običajnih normi služe posebne uzanse 36-44. odnosno građevinski radovi moraju biti završeni.

Iznos premije se može utvrditi i paušalno. 4% za drugih 10 dana docnje itd. U ukupnu cijenu ne ulazi vrijednost već predatog dijela objekta (UG 53). Shodno tome. ali ne mora. UG 104 određuje poseban rok za stabilnost i sigurnost objekta koji iznosi 10 godina od dana primopredaje objekta. Ostali garantni rokovi su uređeni prinudnim propisima u Zakonu o obligacionim odnosima. 42-45.g. Veljko Trivun «Uticaj principa pacta sunt servanda na izvršavanje obaveza kod ugovora o građenju». Garantni rok za kvalitet radova I garantni rokovi za kvalitet izvedenih radova su bitan elemenat ugovora u onoj mjeri u kojoj postoji režim primjene posebnih uzansi. primijeniti analogija sa metodom utvrđivanja ugovorne 244 kazne. iznos ne može preći 5% od ukupne cijene radova. Premija egistira da bi se stimulisao izvođač na ispunjenje obaveza prije roka i da bi izjednačio njegovu pravnu poziciju sa investitorom. 5. prenesena garancija izvođača radova (UG 87). sarajevo. i ugovorna kazna iznosi jedan promil od ukupno ugovorene cijene radova za svaki dan zakašnjenja.g. 243 257 . Ipak. U pogledu ugrađene opreme važi tzv. 2% za svaki dan za prvih 10 dana docnje. po Posebnim uzansama o građenju (uzansa br. 244 O pojedinim aspektima ugovorne kazne i premije pobliže: Docent dr. 2002. I kod ovog posla važi pravilo da dužnik ne plaća ugovornu kaznu ako ugovor nije ispunio zbog uzroka za koje nije 243 odgovoran. Njihovo trajanje iznosi dvije godine za kvalitet radova ako ugovorom ili propisima nije drugačije određeno (UG 85). 52). str. str. odnosno njegovog dijela koji je dovršen i može se upotrijebiti i samostalno koristiti.ali po progresivnoj stopi (npr. 42-46. Premija se nalazi u istom pravnom režimu kao i ugovorna kazna. Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdavačka djelatnost.). O njima će biti riječi pri izlaganju odgovornosti projektanta i izvođača. 6. O modalitetima ugovaranja ugovorne kazne pobliže vidjeti: Doc. ni Posebne uzanse o građenju ne sadrže dispozitivna pravila o premiji. dr. Sarajevo 2002. Ugovorna kazna se plaća od primopredaje objekta. Ni Zakon o obligacionim odnosima. Premija izvođaču Izvođač koji je u docnji sa ispunjenjem svojih obaveza duguje investitoru isplatu ugovorene kazne shodno njihovom sporazumu. Veljko Trivun: “Uticaj principa pacta sunt servanda na izvršavanje obaveza kod ugovora o građenju”. Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdavačka djelatnost Fakulteta. U tom slučaju. stranke se u svakom konkretnom poslu moraju sporazumjeti o uslovima za primjenu ovog instituta i o iznosima koje investitor duguje izvođaču za prijevremeno završavanje njegovih obaveza. Smatra se da je kazna ugovorena za neuredno ispunjenje ugovornih obaveza ako nije drukčije ugovoreno. Pri tome se može.

Vidjeti Šurlan Petar. Ako se kao mjerilo uzme vrijeme nastanka. Uvođenje izvođača u posao Uvođenje izvođača u posao je ugovorna obaveza. Ove obaveze već su razmatrane. U prethodne obaveze spadaju: izrada elaborata. Prethodne obaveze Obaveze investitora se po osnovu nastanka. Pismena forma se nameće kao uslov ad solemnitatem i ad probationem. iznijećemo ih logičkim redoslijedom. 245 Ovo je slučaj naročito kod ugovora zaključenih po sistemu inženjeringa. 2. pribavljanje sredstava. O izvršenju ove obaveze se vodi poseban zapisnik i to se konstatuje u građevinskom dnevniku. obezbjeđuje faktičku i pravnu mogućnost pristupa parceli na kojoj se izvode radovi. isto djelo.7. odnosno prema pravnoj prirodi mogu podijeliti na administrativne i ugovorne. investitor mora da uruči izvođaču: tehničku dokumentaciju u potrebnom broju primjeraka. 258 . Dužnosti investitora u toku gradnje nećemo izlagati prema njihovoj pravnoj prirodi. provođenje izabranog načina odabira saugovarača u skladu sa zakonom. Investitor mora najprije da preda samo gradilište. dobijanje odobrenja za građenje i poštovanje pismene forme ugovora. prateći redovan tok posla građenja. gradilišta. Uređenje gradilišta može biti predmet posebnog ugovora o prethodnim radovima 245 Pored predaje koje investitor zaključuje bilo sa trećim licem. Pisana forma ugovora Ugovor o građenju je prema ZOO bitan element posla. odobrenje za izgradnju i potvrdu da su sredstva obezbijeđena. Obaveza je složena. Uređenim se smatra samo ono gradilište koje izvođaču. Njen dispozitivni režim dat je u Posebnim uzansama o građenju broj 45-47. obaveze se svrstavaju u: prethodne. one u toku građenja i po završetku izgradnje. Pod njim se podrazumijeva uređena obezbijeđena i iskolčena parcela sa obilježenim osnovnim kotama i osovinama. između ostalog. IV OBAVEZE INVESTITORA 1. bilo sa izvođačem. 42. obezbjeđenje tehničke dokumentacije sa revidiranim projektima. Pošto se obaveze administrativne i imovinsko-pravne prirode prepliću. “Pod uvođenjem izvođača u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno” (UG 45). On može biti modifikovan sporazumom stranaka i onda kada su UG izričito prihvaćene. str.

odnosno izvođenje radova. kvaliteta i zakonitosti dokumentacije. kao i samog objekta. materijala i opreme (UG 99). samo pravnom licu registrovanom za poslove građenja koje ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa 5 godina radnog staža i položenim stručnim ispitom za svaku vrstu radova za koju se obavlja nadzor. Uređuje se prinudnim propisima. U užem smislu. 246 Šurlan Petar. niti da interveniše 246 Način nadzora u imovinsko-pravne odnose vezane za ispunjenje ugovora. kada su uključene u izvore prava. postupaka.Formalnosti vezane za ispunjenje obaveze uvođenja izvođača u posao uslovljene su njenim značajem. isto djelo. 21 ZG. bilo preko posebno angažovanog lica. u ime investitora. Zakon o obligacionim odnosima ne predviđa građevinski nadzor kao obavezu investitora. str. U njega ulaze naročito: vrste. pridržavanje tehničke dokumentacije i rješenja značajnih za stabilnost i sigurnost objekta. Stav prinudnih propisa nešto je drukčiji. Građevinski nadzor U najširem smislu. Ukoliko razlozi koji spadaju pod “višu silu” ne postoje. 81. 259 . Posebnim uzansama o građenju. bilo sam. Zato se vrijeme uvođenja u posao utvrđuje ugovorom. Svoje primjedbe nadzorni organ je dužan da bez odlaganja saopšti izvođaču posebnim pisanim aktom (“notom”) i upisom u građevinski dnevnik (UG 101). količina i kvalitet radova. savremenosti. teče rok za izgradnju objekta. U najužem smislu. Iz člana 632 može se zaključiti da ove radnje imaju karakter njegovog prava. Podaci o nadzornom organu se moraju dostaviti nadležnoj inspekciji. ovaj nadzor obuhvata samo stručnu kontrolu koja se nad svim elementima i momentima posla obavlja u toku građenja. 3. građevinski nadzor je sistem materijalnih i pravnih radnji stručne provjere racionalnosti. Od trenutka uvođenja u posao. Predmet investitorovog nadzora izuzetno je kompleksan. izvođač ima pravo da investitoru da naknadan primjeren rok za ispunjenje ove obaveze. materijala i radova potrebnih za izgradnju objekta. ugovorom i. Bez posebnog ovlaštenja nadzorni organ nema pravo da mijenja tehničku dokumentaciju i projekte. nadzor se može povjeriti. Investitor ima pravo na produženje roka za ispunjenje ove obaveze za ono vrijeme za koje traje viša sila koja ga u tome sprečava (UG 47). određuje se ugovorom i Posebnim uzansama. odnosno posjed. Prema čl. pod građevinskim nadzorom podrazumijevamo samo kontrolu nad izvođenjem radova koju obavlja investitor. Njegovim bezuspješnim protekom izvođač stiče pravo na raskid ugovora i naknadu štete po tom osnovu (UG 46).

To je faktura koja se ispostavlja za radove izvedene u proteklom periodu od mjesec dana.4. Plaćanje prije početka izvođenja objekta/radova vrši se davanjem avansa. pa se ono mora unaprijed ugovoriti. ugovor. Izvori prava su: prinudni propisi. ali se na njih može shodno primijeniti režim predviđen za “okončanu situaciju”. Zbog složenosti posla građenja ona je komplikovanija kod ovoga. nego kod većine drugih ugovora u privredi. Investitor može osporavati pojedine stavke fakture.2. u toku i po završetku izgradnje objekta. obaveza vraćanja počinje teći “kad novčani iznos ispostavljenih privremenih situacija dostigne visinu 50% ugovorene cene”. Privremena situacija se ispostavlja u primjerenom roku po isteku perioda na koji se odnosi. koja u tom svojstvu važe i kad nisu izričito uključena u ugovor. “avans se plaća prije početka izvođenja ugovorenih radova” (UG 59). Vraćanje se vrši sukcesivno i u srazmjeri primljenog avansa i vrijednosti ugovorenih.1. Posebne uzanse o građenju ih ne regulišu. Ona je pravovaljana i kada je investitor. Za iznose koje će uručiti investitor po pravilu traži garanciju banke da će izvođač ili izvršiti ugovorene radove ili vratiti avans (“avansna garancija”). Karakteristika plaćanja u poslu građenja jeste da je to trajna obaveza koja se izvršava prije. Tehnika povrata avansa se sastoji u odbijanju odgovarajuće rate od cijene koju treba platiti po dospjeloj privremenoj situaciji. Izvođač nema zakonsko pravo na avans. O tome mora odmah obavijestiti izvođača. Iskazuju se stvarno izvedene količine prema specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji. Posebne uzanse o građenju detaljno regulišu “privremenu situaciju” (UG 5865). Radovi se utvrđuju na osnovu građevinskog dnevnika i građevinske knjige u koju se dnevno bilježi situacija na gradilištu. prema UG 60. ili iznosa koji nije osporen. odnosno obavljanja radova. Ukoliko je izvođač primio avans koji se počeo vraćati. 260 . Ukoliko izričit sporazum ne postoji. Plaćanje prije početka radova Plaćanje cijene je osnovna obaveza investitora. U praksi postoje i tzv. obračunske situacije. Njihova vrijednost se utvrđuje prema ugovorenim cijenama. privremena situacija treba da sadrži i iznos koji investitor odbija od uplate. odnosno njegov nadzorni organ ne ovjeri. U poslu građenja one se nazivaju “situacijama”. Obračunska situacija se ispostavlja za radove obavljene u jednoj fazi. 4. a neizvršenih radova (UG 60). Plaćanje fakturisanog iznosa. Plaćanje u toku izvođenja radova U toku izvođenja radova plaćanje se vrši na osnovu faktura. Avans se obračunava i vraća shodno ugovoru. Plaćanje cijene 4. te opšte odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ispunjenju novčanih obaveza. Posebne uzanse o građenju kao običajna pravila. vrši se u roku od 8 dana od prijema privremene situacije. Ako vrijeme uručenja avansa nije utanačeno.

odnosno da je platio više nego što je utvrđena vrijednost dijela objekta. U prvu grupu spada poštovanje pismene forme ugovora.stranački pregled objekta po isteku garantnog roka. 4. Po svome osnovu su imovinsko-pravne i administrativne. Imaju prinudni karakter. najprije. Investitor po pravilu ne plaća cijeli iznos okončane situacije. Tek nakon toga se vrše i krajnji obračun i završno plaćanje po ugovoru o građenju. Sadržaj ove situacije isti je kao i privremene. zajedničko tijelo investitora i izvođača koje provjerava saglasnost i kvalitet izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom.dijelu objekta. Pregled tehničke dokumentacije prije početka radova je administrativna obaveza izvođača (čl. Suma za plaćanje se utvrđuje konstatovanjem vrijednosti nespornih izvedenih radova i njenim umanjenjem za iznose plaćanja po osnovu privremenih. investitor po ugovoru ima pravo da zadrži dio cijene do isteka garantnog roka za kvalitet radova. Prethodne obaveze Obaveze izvođača mogu se podijeliti po istim mjerilima kao i one koje padaju na investitora.3. Razumije se da ovakav obračun može da pokaže da investitor ne duguje ništa. Napokon. iznos se utvrđuje na drugi način: od ukupne vrijednosti dijela objekta se odbija ono što je već plaćeno po osnovu privremenih situacija. Sadrži podatke do kojih je došla kolaudaciona komisija. On obično iznosi 2% i služi za otklanjanje nedostataka na koje ukaže superkolaudacija . On. Rok za plaćanje ove situacije je 15 dana od prijema. prijava početka radova i preduzimanje mjera obezbjeđenja. odnosno radova. V OBAVEZE IZVOĐAČA 1. No. Plaćanje nakon završetka radova Nakon završetka objekta. a eventualno i obračunskih situacija. Zadržani iznos ili njegov ostatak se moraju platiti u roku od 8 dana po otklanjanju utvrđenih nedostataka (UG 69). ima pravo da zadrži “srazmjerni dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova” (UG 66). 176 UG). I njih ćemo izložiti logičkim redoslijedom. Osnov za plaćanje predstavlja “okončana situacija”. obavlja se konačan obračun (UG 116-121) i plaćanje između stranaka. Ona se sastavlja i podnosi investitoru po “izvršenoj primopredaji izvedenih radova” (UG 62). Prethodne obaveze su malobrojne. a u drugu: pregled tehničke dokumentacije. Posebna uzansa 13 predviđa da je izvođač “dužan da blagovremeno i detaljno prouči tehničku dokumentaciju na osnovu koje se 261 . Osnov je građevinska knjiga.

Preduzimanje mjera sigurnosti je takođe javno-pravna obaveza. daju se putem dnevnika. dnevnik mora da sadrži sve važnije momente koji se tiču izvođenja radova ili koji mogu da utiču na njihov kvalitet (temperatura. ako je dakle. odnosno dati samo na posebnom dokumentu . koje okolnosti slučaja zahtijevaju.V 1972. 247 Ovo je stav sudske prakse. 47 ZG). 247 Prijava početka radova je druga administrativna obaveza izvođača. 262 . 1112/72 od 9.izvode ugovoreni radovi i da od naručioca blagovremeno zatraži objašnjenje o nedovoljno jasnim detaljima”. Njihov broj i sadržaj nisu uređeni identično. inspekcijski pregledi itd. Isto vrijedi i za navode koje nadzorni organ nije potvrdio svojim potpisom. I nju potpisuju obje stranke. Zato je logično da ga obje strane potpisuju. Sl. odnosno njegovog nadzornog organa. Nepotpisani zapisi se ne mogu upotrijebiti kao dokaz. opremu i materijal. Ova obaveza se mora izvršiti prije početka građenja. testiranje materijala. 129/2 od 16. posljedice propusta su iste. Prijava se podnosi nadležnom inspekcijskom organu uprave nadležnom za poslove građenja. Izvođač mora blagovremeno poduzeti sve potrebne mjere da bi u skladu sa važećim propisima i okolnostima posla zaštitio: građevinu i radove. ali nema jednokratan karakter. Praktično. Izvođač odgovara za štete nastale usljed nedostataka u projektu ako je za njih kao stručnjak znao ili morao znati. Po pravilu se predviđaju građevinski dnevnik i građevinska knjiga. 1503 od 25. Pored toga. Nalozi i primjedbe investitora. ali pokrivaju približno iste sadržaje. radnike. Građevinska knjiga je jedan od izvora podataka za obračunske situacije. Vidjeti presude Vrhovnog privrednog suda Sl. Građevinska knjiga sadrži navode o završetku pojedinih faza radova i za uređivanje odnosa između stranaka povodom te faze. U građevinski dnevnik se unose dnevni podaci o otpočinjanju i završetku pojedinih radova i o njihovim količinama. sva relevantna komunikacija stranaka u pogledu izvođenja radova se vrši preko dnevnika. Vođenje knjiga o građenju Značaj i složenost posla građenja zahtijevaju preciznu dokumentaciju o svim relevantnim momentima koji se tiču njegovog izvršavanja. Bez obzira na pravnu prirodu pregleda. te susjedne objekte. Ugovorom može biti predviđeno da se pojedini momenti i izjave mogu pravovaljano konstatovati.VII 1972 i Sl. Podaci iz dnevnika su osnov za izdavanje privremenih situacija. kiša.noti.). Potpisivanje se vrši svakodnevno. On to mora učiniti najmanje osam dana prije početka izvođenja radova. bio nesavjestan. Izvođač je dužan i u toku gradnje da ažurira mjere koje je preduzeo i da uvodi nove. prolaznike i saobraćaj. Zbog toga je prinudnim propisima građevinaru nametnuta dužnost da vodi odgovarajuće knjige (čl.V 1973. 2.

Ova dužnost je složena. 3. Pridržavanje projektne dokumentacije S obzirom na to da je ugovor o građenju po svojoj pravnoj prirodi ugovor o djelu. mora o tome da bez odlaganja obavijesti nadzorni organ. Bude li potrebno. Ukoliko u toku izvođenja zapazi nedostatke ili nejasnoće u projektu. Postojanje revidiranog glavnog projekta i stručnog nadzora od strane investitora ne oslobađa izvođača obaveze da se savjesno i pažljivo odnosi prema projektu. “izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima posla” (čl. tipično za ugovor o građenju uopšte. Solidno izvođenje radova 3. dispozitivnih (čl. 632-634 ZOO). Za pravilnost njenog ispunjenja mjerodavan je niz administrativnih.2. Pored pridržavanja ugovornih elemenata. Bez odobrenja investitora. u načelu. Pravni karakter obaveze Solidno izvođenje radova je karakteristična obaveza cijelog ugovora i osnovna činidba izvođača. Tek po dobijanju pismene saglasnosti. mora upozoriti na nedostatke koje zapazi poslujući pažnjom dobrog stručnjaka. Izuzetak su jedino “hitni nepredviđeni radovi” iz člana 633 ZOO. Upotreba odgovarajućeg materijala Izvođač mora upotrijebiti materijal koji je dobio od investitora. može nastaviti izmijenjene radove. Ako ovlašteno lice ne reaguje na opomenu. Ako nije. investiciono-tehničke dokumentacije i drugih planova te dokumenata koji su sastavni dio ugovora. Stoga ćemo je izložiti po pojedinim elementima. dužan je da ugradi onaj koji je predviđen tehničkom dokumentacijom i snabdjeven atestom. Jedinstvo javno-pravnih i obligacionih elemenata. nema pravo na naknadu za učinjene radove. Obaveza i troškovi čuvanja padaju na izvođača.3. izvođač ne smije odstupiti od projekta. a radi se o nedostacima koji predstavljaju javnu opasnost. valja da preduzme i mjere za otklanjanje takvih nedostataka. Inače. 607 ZOO). Uoči li nepodudarnost rješenja tehničke dokumentacije sa propisima ili svrhom 263 . posebno se jasno manifestuje u režimu ove obaveze. U slučaju akutne opasnosti. odnosno investitora. izvođač mora da poštuje i javno-pravne propise koji se na njih odnose: tehničke norme. On je tada dužan da provjeri kvalitet samo ako je to ugovoreno. obavezne standarde.1. Materijal se predaje na gradilištu u skladu sa ugovorenom dinamikom radova (UG 93). Sve to mora izvođač da učini pošteno i savjesno. izvođač mora samoinicijativno privremeno obustaviti radove. ugovornih i odredbi Posebnih uzansi o građenju (UG 75-82). Kada sam nabavlja materijal. O njima će naknadno biti riječi. izvođač je dužan da o tome obavijesti nadležni inspekcijski organ. 3. djelujući pažnjom stručnjaka. A to najprije znači da se u svemu mora pridržavati glavnog i izvedbenih projekata.3. propise o bezbjednosti i slično. Investitor je dužan da u primjerenom roku i u pismenoj formi pruži tražena objašnjenja tehničke dokumentacije (UG 13) i svoj stav o nedostacima na koje je ukazano.

634 smislu ove odredbe smatraju se oni koji više sile i mogućnost nanošenja štete 264 . Razumije se da i tada ima pravo na naknadu štete. Materijal na koji ima primjedbe izvođač može da ugradi samo onda kada je to zahtijevao investitor. Član 633 ZOO predviđa da “za svako odstupanje od projekta građenja. 4. Ono predstavlja uslov za naknadu viška radova. po pravilu kroz građevinski dnevnik. rušenje dijela koji je napravljen od takvog materijala. Ako metod provjere nije ugovoren. primjenu adekvatnog materijala. kada je to potrebno. Primijeti li investitor da izvođač koristi nepodoban materijal. druge objekte i okolinu (UG 76-78). izvođač mora. Jedan značajan izuzetak ipak postoji. To je tzv. ova obaveza ne postoji onda kada bi primjena neadekvatnog materijala ugrozila stabilnost objekta ili kada bi predstavljala opasnost po ljude. Ukoliko izvođač neće da postupi po nalogu. 3. Bez obzira na to da li je kvalitet materijala propisan ili ugovoren. No. Ovdje stoga istaknuti samo to da vremenski plan radova koji je sastavni dio investiciono-tehničke dokumentacije može i od parcijalnih rokova da učini samostalne cjeline čijim nepoštivanjem izvođač pada u docnju. Rokovi izgradnje Izvođač mora da na vrijeme izvrši radove. Ove odredbe važe i za radove koji nisu predviđeni u projektu i u ugovorenoj dokumentaciji. Obavještavanje o njemu treba izvršiti bez odlaganja kroz građevinski dnevnik i na druge ugovorene načine. angažovanje drugog izvođača za izradu porušenog dijela i naknadu eventualne štete koju je pretrpio. iz posebnih razloga to ne činimo. Ne učini li tako “ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izvršio bez takve saglasnosti”. analogno obavještavanju o nedostacima projekta. On snosi i troškove provjere (UG 76).4. O vremenu je već govoreno prilikom izlaganja bitnih elemenata posla. No. višak radova. odnosno ugovorenih radova. ima neko od sljedećih prava: zahtijevati obustavu radova. a pojavljuju se kao nužni ili korisni s obzirom na uslove izgradnje konkretnog objekta. uvrstiti i u obavezu urednog i savjesnog izvođenja radova.objekta. određuje ga sam izvođač. Zahtjev treba dati pismeno. mora o tome obavijestiti investitora i tražiti otklanjanje nedostataka. Obavještavanje o višku radova Obavještavanje o višku radova može se. “Nepredviđene radove izvođač naručioca ako zbog njihove hitnosti ZOO). Nepredviđenim radovima u ispunjavaju dva uslova: karakter može izvesti i bez prethodne saglasnosti nije mogao pribaviti tu saglasnost” (čl. da provjeri kvalitet materijala koji ugrađuje. izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca i projektanta vezano za njegovo autorstvo”. investitor može i odustati od ugovora.

Čuvanje gradilišta Čuvanje gradilišta “od početka izvođenja do predaje radova naručiocu” (UG 109) ugovorna je obaveza koju ne treba miješati sa administrativnim dužnostima preduzimanja mjera sigurnosti javnog karaktera. svaki od njih preuzima samostalnu obavezu čuvanja. ili tu obavezu preuzima jedan za sve. odnosno radova. Tu prvenstveno spada: omogućavanje pristupa na gradilište i u skladišta. Ova obaveza ne postoji onda kada nadzorni organ prekoračuje svoja ovlaštenja (UG 103). Izvođač mora učiniti sve da bi naručilac mogao realizovati svoja nadzorna ovlaštenja. 265 . Omogućavanje nadzora Omogućavanje nadzora na koji investitor ima pravo je prinudna i dispozitivna i običajna dužnost izvođača (ZG. U nju ulaze sve one radnje koje su potrebne da se radovi. Ona postoji i pri raskidu ugovora. Na njega pada i rizik šteta izazvanih neuspjehom u izvršavanju ove dužnosti. Ukoliko su ti radovi prouzrokovani onemogućavanjem naručioca da na vrijeme izvrši kontrolu. 603 ZOO. 5. UG 100). materijal i oprema sačuvaju od uništenja. Troškove nadzora i vraćanje objekta u stanje u kome je bio prije kontrole. reguliše je UG 126. omogućavanje izvođenja proba na licu mjesta. izvođenje pojedinih radova u prisustvu nadzornog organa. uzimanje uzoraka i slično. naročito kod otkrivanja radova. uz nadoknadu. izdaci za njih padaju na izvođača (UG 80). Sadržaj ove obaveze je određen pravom naručioca da vrši nadzor i Posebnim uzansama o građenju (UG 99-102). pružanje dokaza o kvalitetu upotrijebljene opreme i radova (UG 80). ali uvijek u pisanoj formi. Izvođač je dužan da postupi “po svim osnovnim zahtjevima naručioca podnesenim u vezi s vršenjem stručnog nadzora” (UG 102). 6. sadržaj ove obaveze se uređuje shodno uzansi 109 i okolnostima posla. Ako na istom gradilištu ima više izvođača. Ako ništa nije posebno ugovoreno. Ako ništa nije posebno ugovoreno. snosi naručilac. On to mora učiniti na propisan i ugovoren način. prisustvovanje testovima. Saopštavaju se izvođaču bez odlaganja (UG 101). 7. otkrivanje pojedinih radova. Uređenje gradilišta Uređenje gradilišta je posljednja obaveza izvođača prije onih koje spadaju u fazu predaje objekta. pozivanje na testiranje.ugrožavanjem stabilnosti objekta ili na drugi način. Primjedbe koje su rezultat nadzora se upisuju u građevinski dnevnik ili daju na drugi način. Troškove čuvanja snosi izvođač. Mogućnost njihovog izvođenja bez saglasnosti investitora ne znači i prestanak obaveze obavještavanja koja leži na izvođaču. odnošenja ili propadanja. čl.

50-60) na način koji isključuje autonomiju volje bilo kog učesnika u toj proceduri. Takođe mora ukloniti privremene objekte i raščistiti teren. Tehnički pregled obavlja komisija za tehnički pregled. izvođač je dužan da o svom trošku povuče radnike i opremu. nadležni organ je dužan da odbije zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu. U zahtjevu se moraju navesti podaci o tome ko je i kada izdao odobrenje za građenje. Njihova je dužnost da komisiji pruže sve tražene podatke i informacije. Uređena je ZG (čl. izvođač ili oba subjekta zajedno. Kada prihvati zahtjev. Ukoliko odobrenje nije uopšte izdato. instalacija. Podnosi se organu koji je izdao odobrenje za građenje. diplomirani inženjeri sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. VI PREDAJA OBJEKTA 1. tehnički pregled obuhvata kontrolu građevinskih radova. Troškove ovih radova u principu snosi izvođač. Pored njih pregledu obavezno prisustvuju predstavnici investitora i izvođača. odnosno nakon raskida ugovora. podobnu za odvojeno korištenje. Komisija radi na bazi dokumentacije koju investitor i izvođač obavezno dostavljaju na osnovu rješenja o vršenju tehničkog pregleda. Program sastavlja 266 . Zahtjev za tehnički pregled daju investitor. te njegov broj i datum izdavanja. 50 ZG). Prema prirodi građevine. opreme i postrojenja. Tehnički pregled je sistem upravnih i stručnih postupaka kojim posebno imenovana komisija “utvrđuje da li je objekat izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je dato odobrenje za građenje. Vrši se za cijeli objekat ili njegov dio koji čini samostalnu ekonomsko-tehničku cjelinu. standardima i normativima” čija je primjena obavezna ili potrebna da bi se spriječilo štetno dejstvo objekta na okolinu. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu Zainteresovanost društva za rezultat ugovora o građenju i prinudni karakter velikog dijela regulative cjelokupne djelatnosti uticali su i na fazu predaje objekta. organ uprave je dužan da u roku od 30 dana obavi tehnički pregled (čl. kao i da li je objekat izgrađen u skladu sa tehničkim propisima. U slučaju raskida ugovora. preostali materijal i otpad. Troškovi okolnog uređenja se posebno ugovaraju. Ovo uređenje se vrši i u skladu sa regulacionim planom. Prva etapa u predaji gotovog objekta sastoji se u njegovoj javno-pravnoj kontroli i prihvatanju koje vrši organ koji je izdao odobrenje za građenje. U komisiji se moraju nalaziti stručna lica. Jedan izuzetak ipak postoji. troškove ove obaveze snosi ona strana koja je odgovorna za raskid ugovora. ili u sklopu cjelokupnog posla. U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja odobrenja za građenje.Po završenim radovima.

predaju garantnih listova i atesta i datum završetka pregleda te primopredaje radova. Zakon o obligacionim odnosima. Napokon. Ne provjeravaju se oni elementi koji su već bili predmet tehničkog pregleda. Predviđene su i posljedice neizvršenja ove dužnosti. Drugi izvor je ugovor. Komisija može naložiti i posebne stručne preglede koje smatra potrebnim. Primopredaja objekta. odnosno radova Primopredaja objekta ili radova je sistem stručnih postupaka koje provode same stranke. 2. Osnov kolaudacije je autonomija volje stranaka. Njegov sadržaj je određen u UG 113. komisija je dužna da organu koji ju je imenovao podnese izvještaj najkasnije u roku od 10 dana (čl. ako se u roku 90 dana ne otklone nedostaci. Sam pregled se sastoji od uvida u dokumentaciju i obilaska građevine. Ako jedna strana neopravdano neće da pristupi pregledu ili odbije da potpiše zapisnik. ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka za izdavanje odobrenja za građenje ili ako je u toku postupak građevinske inspekcije. uspostavlja obavezu naručioca da pregleda “izvršeno djelo čim je to po redovnom toku stvari moguće i o nađenim nedostacima bez odgađanja obavijesti izvođača” (čl. obim radova. Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole će se odbiti: ako je građevina izgrađena bez odobrenja za građenje. odnosno njihovi predstavnici sa ciljem da se utvrdi saobraznost objekta/radova sa ugovorom. O pregledu se vodi zapisnik. odnosno dobijanja odobrenja za upotrebu. Zapisnik potpisuju obje strane. kvalitet radova. ovaj postupak se da izvesti prije tehničkog pregleda. Ako zakonodavstvo ništa ne propisuje. ako su u toku gradnje izvršene izmjene na građevini za koje nije izdato odobrenje za građenje. Osnov je uvijek ugovorna dokumentacija. Postupak pregleda se određuje sporazumom i po prirodi stvari. bilo na osnovu sporazuma stranaka. U zahtjevu se imenuju i članovi komisije podnosioca zahtjeva. paralelno sa njim i nakon tehničkog pregleda. Njih ćemo uzeti kao osnov za dalja izlaganja. drugi partner 267 . On će biti značajan naročito kod većih i složenijih objekata. pitanja o kojima nije postignuta saglasnost. Pravna priroda kolaudacije odredila je i njene izvore. Naziva se i kolaudacijom. uključujući i one koji se mogu podvesti pod investicione. radove koje treba popraviti ili ponovo izvesti i o rokovima u kojima to valja učiniti. Stranke su dužne “da bez odlaganja pristupe primopredaji i konačnom obračunu” (UG 111).predsjednik komisije. Vrijeme kolaudacije može se odrediti različito. pa dominira u praksi. Zahtjev može podnijeti svaka strana nakon što je izvođač obavijestio investitora da su radovi završeni (UG 110). U njemu svaki od ugovarača može izdvojiti svoje mišljenje o pojedinom pitanju. Podaci se odnose na: poštovanje pravila struke u izvođenju radova. Po završenom pregledu. 614). Posljednje rješenje je i poslovno i pravno najlogičnije. na ovu proceduru će se primijeniti i Posebne uzanse o građenju. 55 ZG). O radu komisije se vodi zapisnik. bilo kao običaj (UG 110-115). govoreći o ugovoru o djelu.

drugi put se odgovornost manifestuje u dužini prekluzivnih rokova. Ukoliko je primopredajom obostrano konstatovano postojanje nedostataka sa stanovišta ugovora koje izvođač mora o svom trošku da otkloni. Obavlja ga komisija koju imenuju investitor i izvođač. 74-92. Ta lica su: projektant. Čim je konstatovano da nedostaci ne postoje. I superkolaudacija se vrši na osnovu dokumentacije i uvida u stanje građevine. Predmet kontrole jeste pojava eventualnih skrivenih nedostataka objekta ili radova. Utvrđeni nedostaci se konstatuju u zapisniku i određuje rok za njihovo otklanjanje. treći put u režimu regresnih zahtjeva. Danom dostavljanja takvog zapisnika drugom ugovaraču “nastaju posljedice u vezi sa primopredajom”. Opšta karakteristika režima odgovornosti u ugovoru o građenju jeste njegova strogost. 3. investitor to može učiniti sam ili preko trećih lica. cit. 268 . odnosi između stranaka po redovnom toku posla su definitivno prestali. Ona se na različite načine manifestuje kod svakog učesnika u poslu. organizacija koja ispituje teren i daje mišljenje o podobnosti zemljišta. Kada zapisnik o primopredaji bude potpisan i eventualni nedostaci otklonjeni. investitor. ali na trošak izvođača. To se po pravilu čini iz pridržanih iznosa u veličini do 2% cijene.to može učiniti sam. Superkolaudacija Superkolaudacija je pregled koji stranke vrše po isteku garantnih rokova. a četvrti u uređenju aktivne legitimacije. Poslije toga se objekat zapisnički preuzima od izvođača. Kada se iznosi po ovoj fakturi plate. Kada se radi o 248 Pobliže o oblicima odogovrnosti kod posla građenje: Docent dr. pristupa se konačnom svođenju računa između stranaka. Veljko Trivun. on je dužan da odmah pristupi izvođenju tih radova. odnosno da su otklonjeni. Bez ovoga nije moguće ni izvršiti konačan obračun. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu Složenost posla građenja dovodi do pojave više učesnika čiji postupci samostalno ili u vezi sa radnjama drugih lica utiču na ishod ugovora. Ukoliko ih izvođač ne otkloni. investitor donosi odluku o prijemu objekta. Zbog toga svako od njih može da odgovara samostalno ili povezano sa drugim učesnicima za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora o građenju. 248 izvođač i podizvođač. Jednom je to nemogućnost da se odgovornost ugovorom isključi ili ograniči. str. VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU 1. onih koji se nisu mogli utvrditi prilikom kolaudacije. op.

ni ograničiti. 614621 ZOO). kao opšti režim primjenjuje se onaj koji sadrži odredbe o ugovoru o djelu (čl. U jednom slučaju njegova odgovornost je otežana.prof. Najprije. 249 Nedostaci mogu biti rezultat grešaka u projektovanju ili zbog osobina zemljišta. KCGM Pravni fakultet Kragujevac. Prva i specifična tiče se solidnosti građevine. 360. 74-81 ZG). 644 ZOO). Imovinsko-pravna odgovornost se može svrstati u tri osnovne grupe slučajeva. Nedostaci moraju biti takvi da ugrožavaju stabilnost i sigurnost objekta. davaoca mišljenja o zemljištu i investitora Projektant. odgovara za štete koje nastanu njegovim propustima u projektovanju. Odgovornost građevinara Odgovornost građevinara je najprije kaznene prirode. Izvođač u tom pogledu za svoje radnje odgovara na isti način kao i projektant (čl. on odgovara za nedostatke građevine koji se tiču njene solidnosti. U drugu grupu spada odgovornost za nedostatke građevine i radova koji ne utiču na njenu stabilnost. ukoliko se pojave unutar perioda od 10 godina od primopredaje radova. autor Jankovec dr Ivica. 3. 2. Odgovornost projektanta. Osnovni izvor prava ovdje su norme koje važe za ugovor o djelu uopšte (čl. Projektant se može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da nestabilnost objekta nije posljedica njegovog propusta. odnosno prekršaje. Prestup postoji kada se radovi izvode na zaštitnom infrastrukturnom pojasu suprotno svrsi radi koje je on uspostavljen. Zapriječena su krivična djela i prekršaji (čl. redaktori prof. Pravo na tužbu ima ne samo naručilac nego i svaki sticalac građevine unutar desetogodišnjeg perioda garancije (čl. Gornji Milanovac 1980. Ovu svoju odgovornost projektant ne može ugovorom ni isključiti. Štete na objektima snosi onda kada su one rezultat njegovih naloga. za povrede ugovora koje nisu predviđene kod ugovora o djelu primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti za neispunjenje nenovčanih obaveza. Stručna geofizička organizacija koja je dala mišljenje o podobnosti zemljišta za gradnju odgovara za stabilnost građevine u periodu od 10 godina isto kao i projektant. 641 ZOO). 249 “Komentar Zakona o obligacionim odnosima”. Svoje odgovornosti izvođač se ne može unaprijed ugovorom osloboditi.odgovornosti za nedostatke građevine. str. ako ih je utvrđivao sam projektant. 644 ZOO). Napokon. Investitor za svoje novčane obaveze odgovara po opštim pravilima o ovom tipu obligacija.dr Slobodan Perović . kao i u slučaju izvođenja radova bez odobrenja za građenje. Osloboditi se ove odgovornosti može samo dokazom da se u toku građenja nisu pojavile okolnosti koje bi dovele u sumnju osnovanost stručnog mišljenja o svojstvima građevinskog zemljišta (čl. 269 . Uslov za to je da je bio upozoren od strane izvođača o mogućnostima nastanka štetnih posljedica. prema opštim pravilima. Nepoštovanje najvažnijih administrativnih obaveza predstavlja privredne prestupe.dr Dragoljub Stojanović. 644 ZOO).

640 ZOO: “Ugovor o građenju sa posebnom odredbom”. ili na neki drugi nesumnjiv način.Isključenje ili umanjenje je moguće samo onda kada izvođač dokaže da je upozorio investitora na opasnost od šteta koje mogu nastati ako se radovi nastave prema tehničkoj dokumentaciji. 640 ZOO: kada na strani izvođača 250 Vukmir dr Branko: “Ugovori o izvođenju investicijskih radova . Izvođač. Ugovor “ključ u ruke” pokazuje neke osobine koje se ne javljaju kod opšteg tipa ugovora o građenju. Ovo ovlaštenje može ostvariti ako podizvođača obavijesti o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana u kome ga je investitor informisao o svojim primjedbama i zahtjevima (čl. CIP. Ovo rješenje je kritikovano u teoriji. kao ugovorna strana. naročito onim iz čl. Zagreb. naročito sa pozicija ugovora o investicionoj 250 Zbog toga se smatra da do promjene cijene može doći ukoliko je ona izgradnji. Ako su za štetu krivi i izvođač i projektant. 636 i 637 ZOO. 126-127. a ne na obimu radova. 251 Biro Zoltan: “Ugovor o građenju s posebnim osvrtom na reviziju cijena i klauzulu “ključ u ruke”. 251 Ova rješenja su opravdana već i zbog toga što je UG 34 u stavu 2 dozvoljavala promjenu cijena na osnovu promijenjenih okolnosti i plaćanja naknadnih radova. 274. a ne treba ih izvršiti (manjak radova) nemaju uticaja na cijenu. naročito smatra da nepredviđeni radovi i manjak radova moraju uticati na cijenu i kod ovog posla. ima pravo regresa prema projektantu i to u onoj mjeri u kojoj je ona prouzrokovana nedostacima u projektu. hitni nepredviđeni radovi ili radovi koji su predviđeni. str. Ugovor “ključ u ruke” može se sklopiti primjenom ove klauzule. Ukoliko je izvođač naknadio štetu sam. U tom slučaju on ima pravo na regres. a za razliku od ugovora kod kojih se cijena određuje paušalno. 1980. Beograd 1978. Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima. 640 ZOO). 647 ZOO). “Ključ u ruke” Ugovor o građenju sa klauzulom “ključ u ruke” bio je u našem pravu najprije predviđen u Posebnim uzansama o građenju (UG 34).međunarodni”. Institut za uporedno pravo. odgovara investitoru i za štete koje je skrivio podizvođač. Prva je sadržana u čl. a potom je u nešto izmijenjenom obliku preuzet u čl. svako od njih snosi dio naknade koji je srazmjeran krivici. VIII POSEBNE VRSTE POSLA 1. Višak radova. odnosno po uputstvima investitora (čl. Pod nesumnjivim načinom se podrazumijeva upotreba izraza koji pokazuju da se “izvođač samostalno obavezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog cjelovitog objekta” (čl. 270 . zasnovana na drugim pravom predviđenim elementima. str. 646). Pod ugovorom o građenju “ključ u ruke” podrazumijeva se takav građevinski posao kod koga se cijeli objekat i svi radovi koji su potrebni za njegovo izvršenje obuhvataju jednom i jedinstvenom cijenom.

252 Đuretić dr Slobodan. Drugo. montaža. oni prema naručiocu odgovaraju solidarno. Savremena administracija. isto djelo. ZG. također. 2. Radi se o slijedećim slučajevima: građenje u slučaju neposredne opasnosti. odnosno isključenju odgovornosti. 1987. građenje složene građevine.sudjeluje više subjekata sa tim svojstvom. I peto. Na nivou pozitivnog prava enumeracija je data u čl. Beograd. Uz njega postoje “izvođački i savjetodavni inženjering (konsalting)”. 254 Od ugovora o građenju se razlikuje po tome što izgradnja objekata ili izvođenje građevinskih radova ne mogu biti jedina obaveza izvođača. 207. Sarajevo. 252 Četvrto. vršenja nadzora i sl. izvođač se gotovo redovno pojavljuje kao komisionar. kao poseban posao prodaje. 33 Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. predviđa postojanje posebnih slučajeva građenja ( glava VII. poslovno je pravilo da ovdje izvođač obezbjeđuje i nadzor.od davanja ideja. može biti uključena u ugovor o investicionoj izgradnji. Sadržaj ugovora je određen najprije prema vrsti posla koji samostalno ili u kombinaciji sa drugim može biti predmet sporazuma stranaka. izrade studija pa do različitih savjeta u toku realizovanja projekta. Može se definisati kao sporazum kojim se izvođač za naknadu obavezuje investitoru da će mu izvršiti jednu ili više povezanih radnji potrebnih da se određeni investicioni objekat. 1978. 40-44). 275. U ovim slučajevima radi se više o propisivanju tehničkih i administrativnih uslova vezano za postojanje specifičnih situacija prilikom izvođenja posla građenja. Savez finansijskih i računovodstvenih radnika BiH. odnosno njegov dio. izvođenje pripremnih radova. 254 Vidjeti Trifković dr Miloš: “Sadržaj ugovora o investicionoj izgradnji u svjetlu izvora prava” u “Ekonomika investicija kao faktor stabilizacije privrede”. 434. puštanje u pogon itd). Vidjeti i raspravu u Svjetskoj banci kod Vukmir dr Branko. Treće. Ta se pojava ogleda u prebacivanju tereta dokaza na izvođača. režim njegove odgovornosti je stroži. ali ne kao jedini predmet ugovora. str. str.” 253 Ova definicija danas najviše odgovara opštem pojmu inženjeringa. 271 . 141. čl. Ugovor o investicionoj izgradnji također je nastao u poslovnoj praksi. str. str. građenje privremenih objekata i bespravno građenje. 253 “Pravni leksikon”. Ostale posebne vrste ugovora o građenju Građevinski inženjering je konstrukcija poslovne prakse. Ona mora biti povezana sa nekom radnjom potrebnom za završetak poduhvata (građenje. preda u određenom roku sposoban za iskorištavanje u skladu sa ugovorom i pravilima struke. te u smanjenju broja i dejstava klauzula o ograničenju. Pod njim se podrazumijeva “stvaralačka primjena naučnih principa i iskustava u svim fazama jednog poduhvata . isto djelo. izvođač veoma često nabavlja materijal. Isporuka investicione opreme.

Pored značaja ugovora. Ona se tiču situacija u kojima se ugovor može raskinuti jednostranom izjavom volje i posljedica raskida. Specifičnost ugovora o građenju zahtijevala je da se neka pitanja jednostranog raskida posebno urede. 133-136 ZOO). važiće i pojedine odredbe o ugovoru o djelu (čl. Napokon. To su: promijenjene okolnosti (čl. 619 ZOO). Dakle. Ovo pravo mu pripada zbog znatnog povećanja cijene izazvanog nepredviđenim radovima (čl. 139 ZOO) ako su za njega ispunjeni potrebni zakonski i faktički uslovi. nemogućnost ispunjenja (čl. kada se ispita cilj forme koju je zakonodavac odredio kod ovog posla. argument za ovu tvrdnju je i veliki broj administrativnih obaveza stranaka. Jednostrani raskid ugovora Pored sporazumnog. dolazi se do nesumnjivog zaključka da je ona predviđena i radi zaštite opštih interesa. Međutim. 272 . Zato ćemo ih ovdje samo ponoviti. Iz tih razloga smatramo da za ovaj posao važi izuzetak od opšteg pravila predviđen u članu 68 ZOO. te zato što je izvođač u docnji sa izvođenjem pojedinih radova prema vremenskom planu. Opšta rješenja Zakona o obligacionim odnosima. moguć je i raskid ugovora voljom samo jedne stranke. te naknade izvođaču za ono što je već učinio. 2. 137-138 ZOO) i prekomjerno oštećenje (čl. Ovim sporazumom stranke uređuju i posljedice raskida.IX PRESTANAK UGOVORA 1. zbog upotrebe neadekvatnog materijala od strane izvođača. 634 ZOO) ili višim cijenama materijala i radova (čl. Broj slučajeva u kojima je investitor ovlašten da sam raskine ugovor je veći. 68 ZOO). Za sporazuman raskid ugovora koji je po zakonu formalan u principu nije potrebna posebna forma (čl. Drugo značajno pitanje jeste i naknada eventualnih šteta. U posljednja dva slučaja ugovor se može raskinuti i samo u jednom dijelu. Ova rješenja su već razmotrena. To ne traže ni izvori prava za ugovor o građenju. sadržana u članovima 124-132. One se tiču prije svega završavanja i zašite pojedinih radova. 10 ZOO). Pored njih. Primjena opštih pravila Ugovor o građenju prestaje iz razloga koji imaju opšti karakter. Izvođač ima pravo na jednostrani raskid onda kada investitor kasni sa uvođenjem građevinara u posao. ugovor o građenju može prestati i na osnovu sporazuma izvođača i investitora (čl. 637 ZOO). sporazum stranaka o raskidu ugovora o građenju mora imati pisanu formu da bi bio pravno valjan. primjenjuju se i na posao građenja.

Djelatnost osiguranja se dijeli na tri grupe: životno. Danas. Lombardijii također je vezana za pomorsko osiguranje.g. Ovaj proces je zaokružen sa tzv. 273 . Na našim prostorima pojedini oblici osiguranja se sureću u statutima gradova: Vinodolski iz 1288.g. Šteta koja bi nastala na dijelu prevožene robe snosila se solidarno. a što je uslovilo i unifikaciju prava osiguranja. U pogledu organizacije posla osiguranja osiguravajuće kompanije se. Ono što u ekonomskom pogledu karakteriše posao osiguranja je: koncentracija kapitala. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj Posao osiguranja predstavlja jednu od najznačajnijih ne samo ekonomskih već i pravnih kategorija. osiguranje je jedna od rijetkih djelatnosti koja je u mnogim aspektima slična.g. okrupnjivanje osiguravajućih kompanija i izmjena strukture usluga na račun povećavanja udjela životnog i drugih vidova ličnog osiguranja.g. Zakonik cara Stefana Dušana 1349. zdravstveno i osiguranje imovine i od odgovornosti. CID Ekonomski Fakultet u Beogradu.g. Kao svojevrsna simbioza pravnih i ekonomskih kategorija ovaj posao se svrstava među najstarije. Tako je na nivou Evropske Unije harmonizacija prava osiguranja izvršena putem Direktiva Savjeta Zajednice. dr. dok su prvi elementi cehovskog osiguranja sadržani u Statutu Ljubljanskog krojačkog ceha iz 1579. u modernom svijetu. Savremeni oblici osiguranja javljaju se sa nastankom i razvojem kapitalizma. sa kojima je omogućeno slobodno obavljanje usluga osiguranja. Danas osiguranje predstavlja jednu kompleksnu pojavu koja zahtijeva multi disciplinaran pristup. Još u XVII vijeku holandski matematičar Jan de Vit postavlja matematičke osnove određivanja životne rente. trećom generacijom direktiva iz 1992. Tako su prve vrste pomorskog osiguranja spominju i u Hamurabijevom zakonu.g.g. Beograd 2002. i Poljički Statut 1440.g. a na osnovu jedinstvene dozvole (single licence). savremenim riječnikom rečeno. Predrag Šulejić: Osiguranje. nastala u na uzajamnu pomoć. Ovo posebno sa nastankom i razvojem različitih matematsko-statističkih metoda i načina izračunavanja rizika. danas. vršili disperziju rizika. Kineski trgovci su prilikom riječnog transporta robe dijelili robu na više brodica kako bi. razlikuju prema vrsti i obimu pokrivenih rizika.GLAVA TREĆA UGOVOR O OSIGURANJU I POJAM I ZNAČAJ 1. Elemente osiguranja poznaje i rimsko pravo kroz instituciju religioznih udruženja (kolegija) koji su pored religioznih ciljeva imali i ciljeve koji su se odnosili 255 Prava polisa osiguranja datira iz 1182. Prvi zakon koji je regulisao pravo osiguranja je Zakon o pomorskom osiguranju u Dubrovačkoj republici iz 1562. Jelena Kočović. 255 Pobliže o istorijskim aspektima pravnog posla osiguranja: Dr..

odnosno isplatom ugovorenih iznosa u osiguranju lica. Ekonomska funkcija osiguranja sastoji se prvenstveno u represivnim mjerama. kad nastane osigurani slučaj. zdravlja i životnog standarda ljudi. o razvijanju odbrambenog mehanizma kako bi se svi zainteresovani zaštitili od posljedica nastupanja štetnih događaja. a kad se radi o osiguranju lica. Zadatak je osiguravača da organizuje takvu zajednicu. Nije svejedno hoće li se ono obnoviti i hoće li se i kada će se na njegovo mjesto uspostaviti novo. 1992. 14-16 i 18-21. Prof. 2001. Aktivnosti i mjere osiguranja imaju veoma složenu prirodu. uvjerenje ljudi da ih štetni događaji neće oštetiti. U slučaju da dođe do predviđenih šteta. ali i da preduzima mjere preventive i represije i da štetu koja nastane od slučaja raspodijeli na tu čitavu zajednicu. repariranju nastalih štetnih posljedica. ili da ih neće suviše oštetiti. 274 . Ti se ciljevi ostvaruju isplatom naknade štete za oštećene ili propale stvari. te otklanjanje ili smanjenje nepovoljnog dejstva uzroka koji mogu izazvati štetu.g. ako se udruže svi oni koji su izloženi mogućnosti štete od takvog slučaja. Obnova uništenih dobara putem osiguranja ostvaruje se na taj način što se organizovano prikupljaju sredstva od onih koji hoće da se međusobno pomažu i solidarno snose određene štete. izgubljeno. Novi Sad. Misao. najizrazitija osobina osiguranja jeste da se ekonomskim sredstvima postigne garancija i/ili ostvari obeštećenje od štetnih događaja. dok je Nipon Life zapošljavao 714. Stvara se posebna organizacija (osiguravač) 256 Vidjeti: Šulejić dr Predrag: “Pravo osiguranja”. i da sa stanovišta zajednice osiguranja taj događaj ne predstavlja slučajnost. Radi se o udruživanju svih kategorija subjekata prava koji su izloženi istim opasnostima kako bi zajednički podnijeli štetu koja će pogoditi 257 samo neke od njih. str. onda je to sistem mjera za očuvanje života.g. Značaj imovinskog osiguranja postaje tim veći što je ono uspjelo da stvori organizaciju koja sve efikasnije djeluje u pravcu zaštite imovine i sprečavanja štetnog dejstva i prirodnih sila i ljudskih radnji koje nanose te štete. one se nadoknađuju iz takvih sredstava. Rizik tada prelazi na tu zajednicu. On će se dogoditi i dočekujemo ga spremno. Boris Marović: “ Osiguranje i špedicija”. u psihološkom pogledu. berzanska vrijednost Alianz Holdinga je iznosila 95 milijardi Eura. U ostvarenje toga cilja spada i finansiranje mjera za otklanjanje ili smanjenje nepovoljnog dejstva uzroka koji mogu da izazovu štetu a na bazi principa uzajamnosti i solidarnosti. Osiguranje ima i svoj psihološki efekat . Ciljevi osiguranja su ekonomska zaštita imovine i lica od rizika.000 radnika. dr. Sad. N. odnosno štete. Štetan događaj neće djelovati kao potpuno neočekivan slučaj ako se stvori zajednica rizika.stvara osjećanje sigurnosti. 257 Tako je prema podacima iz 1999. i za pojedinca čije je i za društvo. Stylos.Osiguranje je kompleksna aktivnost usmjerena na čuvanje dobara i obnovu oštećene imovine. Po svojim karakteristikama ulaze u veoma širok krug disciplina .od tehničkih i tehnoloških do psiholoških. kad se radi o osiguranju imovine. Radi se. Uništeno dobro je. 256 No.

U mjere prevencije spadali bi: zaštita od požara upotrebom naročitog materijala za gradnju. Mnoge stvari i dobra koja imaju imovinsku vrijednost izloženi su raznim opasnostima. Na taj se način krupne štete raspodjeljuju na manje. o organizovanju uzajamne raspodjele rizika i eventualne štete između onih koji su izloženi istoj opasnosti. u stvari. kao što je poznato. a još manji broj ih biva uništen. Zato je zakonska obaveza osiguravajućih organizacija da imovinu i lica osiguravaju po jedinstvenim uslovima i tarifama za pojedine vrste osiguranja. Osiguranjem se iz uloga osiguranika obrazuju sredstva i rezerve radi naknađivanja nastalih šteta i isplaćivanja ugovorenih iznosa po osnovu osiguranja. proizvodnja aparata za gašenje požara. Radi se. Fond osiguranja. obuhvata i preduzimanje nekih mjera kojima je cilj predupređenje i otklanjanje štetnih događaja (čl. Uzajamnost i solidarnost zahtijevaju i ravnopravan tretman svih osiguranika. Ukoliko jedan osiguravač uspije da organizuje i poveže što više ljudi i organizacija koji raspolažu imovinom. dešavaju normalno kao i one redovne.koja. 897 ZOO). prema tome. Osiguranje može izvršiti svoju ekonomsku funkciju samo ako postoji masa osiguranika kod istog osiguravača. Osiguravač unaprijed prikuplja i namjenjuje sredstva za obnovu onog što bude uništeno. ali se. Moderno osiguranje. stanje je povoljnije što je više ugroženih organizovano u zajednicu rizika. 275 . samo neke od njih bivaju oštećene ili uništene. organizuje udruživanje onih koji su izloženi istoj opasnosti i prikuplja od njih sredstva u posebni fond . Stoga je uzajamnost jedan od osnova osiguranja. fond osiguranja. utoliko će biti manji broj onih koji pretrpe štetu u odnosu prema svima koji čine organizaciju osiguravača. podnošljive za svakoga člana zajedničkog fonda osiguranja. ipak. U tom odnosu ugroženi prema oštećenim. 2 ZOIO). postavljanje gromobrana. To se čini u skladu sa ekonomskim interesima osiguranika i osiguravajućih organizacija. dakle. Ako se udruže svi oni koji su izloženi takvim izuzetnim pojavama. Osiguranje se zasniva na iskustvu da se neke pojave u prirodi i društvu dešavaju izuzetno. organizuje one koji su ugroženi eventualnim nastajanjem nekih štetnih događaja.osiguravajući fond. predstavlja udruživanje sredstava subjekata koji su izloženi istoj opasnosti. štetne posljedice mogu se ekonomski ublažiti ili otkloniti ili čak preduprijediti. Međutim. osiguranje je zajednica jednako ili slično ugroženih. Fond osiguranja se stvara od jednog dijela viška vrijednosti. U poslu osiguranja se to naziva atomiziranje rizika ili nivelisanje rizika. organizovanje protivpožarne službe. Zaključak je jasan: samo neke stvari od mnogobrojnih koje sačinjavaju imovinu raznih lica bivaju pogođene opasnostima i oštećene. Osnovna načela na kojima zainteresovani udružuju sredstva u zajednicu i fond osiguranja su uzajamnost i solidarnost (čl. građenje sefova. postavljanje nekih instalacija. u što je moguće širem obimu. Ovo je drugi izraz za solidarnost ugroženih. U tom smislu. Osiguravač.

7/95.vakcinisanje stoke i podučavanje osiguranika. Uz to. stavljaju na raspolaganje poslovnom svijetu. U te mjere. određivanje nižih pažljivijim i viših premija manje pažljivim osiguranicima. ZOIO detaljno uređuje četiri vrste obaveznih osiguranja. Osiguranjem se prikupljaju ogromna novčana sredstva. način poslovanja i pravni tretman sredstava. pored ostalog. osiguranje bi se moglo definisati kao poslovna djelatnost kojom se. spadaju: davanje beneficija u premijama brižljivim osiguranicima. gašenja požara i sl. gubitak prava na naknadu i sl. Ugovor o osiguranju 2. U ove mjere spada i primjena sankcija protiv nebrižljivih osiguranika. Autori se većinom slažu da su funkcije osiguranja trojake: čuvanje imovine. vrši štednja i podiže životni standard ljudi. Osiguravač takođe organizuje i represivne mjere kojima se ide na ublažavanje štetnih posljedica kad je događaj već nastao (razne medicinske i veterinarske mjere i akcije liječenja. Pravna vrela se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: zakone i autonomne izvore . u preventivnim mjerama učestvuju ne samo osiguravači nego i osiguranici koji su zainteresovani za to. jedan dio naplaćenih premija od osiguranika ide neposredno u fond akumulacije. posao i ugovor o osiguranju Složenost osiguranja i važnost posla ne samo za stranke nego i za društvo opredjeljuju izvore prava i njihove osobine. 2. akumulacija novčanih sredstava i socijalna sigurnost. Čuvanje imovine sastoji se u preduzimanju preventivnih i represivnih mjera. u stvari. regulisani uslovi za njihovo osnivanje i prestanak. Prvi od dva najvažnija legislativna akta je Zakon o osiguranju imovine i osoba (Sl. odnosno prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju sa osiguranicima.1. koja se putem banaka. 6/98. te u naknadi štete. taksativno određene organizacije za osiguranje. I u našem pravnom sistemu stoji se na stanovištu da osiguranje uključuje i preventivne mjere. U njemu su navedeni poslovi osiguranja. Izvori prava. Socijalna funkcija osiguranja ogleda se u tome što se osiguranjem lica ublažavaju materijalne nezgode izazvane nesretnim slučajevima i što se nekim vrstama ličnog osiguranja (za slučaj doživljenja). učešće osiguranika u dijelu štete. po načelu uzajamnosti i solidarnosti. 41/98 . a i neposredno.list FBiH 2/95.pravila osiguranja.). te uređena pitanja nadzora nad radom ove vrste subjekata. Radi toga su osiguravači dužni pri utvrđivanju uslova osiguranja. Dakle. unutrašnja organizacija i upravljanje. Ekonomski posmatrano pospješuje se trgovina.dalje ZOIO). Karakteristike ovoga akta su: imperativan karakter. obezbjeđuje ekonomska zaštita imovine i lica od rizika koji ih ugrožavaju. predvidjeti i mjere kojima je svrha otklanjanje uzroka i smanjenje šteta. Prema svemu. odstupanje od sistema statusnog prava u pogledu položaja osiguravajućih organizacija i 276 . finansijska stabilnost i alokacija kapitala. Pored toga.

zaključivanje i izvršavanje ugovora o saosiguranju i reosiguranju. 45-49.kao zastupnik. Treći značajan akt u ovoj oblasti je Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Sl. Donose ih osiguravajuće organizacije samostalno. “Druge poslove osiguranja” mogu vršiti “pravne i fizičke osobe za društvo za osiguranje ili za osiguranika na temelju ugovora” (čl. a za tuđi račun . U vazdušnom saobraćaju pitanja osiguranja su uređena Zakonom o obligacionim i osnovnim materijalno-pravnim odnosima u vazdušnoj plovidbi (Sl. 3. str. u smislu djelatnosti postoji značajna razlika između posla i ugovora. 258 O ograničenjima važenja ZOO vidjeti Šulejić dr Predrag. Obje grupe poslova organizacija za osiguranje može obavljati u svoje ime i za svoj račun. kao komisionar.prilagođavanje pravnog tretmana imovine kriterijima koji su uporedno pravno već poznati. Prema članu 2 ZOIO. te u svoje ime. ZOIO). Pravila osiguranja mogu biti opšta . normiranje osiguranja ima pretežno imperativan karakter. Iako se radi o propisu koji je u načelu dispozitivne prirode. 142-144 ZOO.l. pružanja pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u osiguranju”. Autonomne izvore predstavljaju pravila osiguranja. U članu 3 određeni su “drugi poslovi osiguranja”. snimanja i procjene šteta. 258 U članovima 897-923 uređuju se najprije zajednička pitanja osiguranja imovine i lica. prodaje ostataka osiguranih uništenih stvari.l. u tuđe ime i za tuđi račun . pa se na njih u prometu primjenjuju rješenja čl.l. RBiH 2/92). mjere za sprečavanje i smanjenje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe i mjere na sprečavanju i smanjenju šteta i drugi poslovi osiguranja”. Polise osiguranja zapravo predstavljaju posebne uslove osiguranja o kojima ugovorne strane pregovaraju prilikom zaključenja ugovora. RBiH 2/92). Po svome pravnom karakteru pravila osiguranja su opšti uslovi poslovanja. isto djelo. preuzet Sl. On. označava ukupnu pravnu regulativu pojedinog osiguranja. I drugo. zastupanja u osiguranju. usvojen u pravni sistem BiH u Sl. Odstupanje je moguće samo ako to Zakon o obligacionim odnosima izričito dopušta (čl. a ne samo onaj dio koji se zasniva na sporazumu stranaka. najprije. Posao osiguranja je širi pojam od ugovora o osiguranju. ZOIO sve aktivnosti osiguravača dijeli u dvije osnovne grupe.dakle. U njemu su uređena plovidbena osiguranja u pomorskom. SFRJ 22/77. 2.za pojedinu vrstu osiguranja. tu spadaju: “zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju imovine i osoba. U njih spadaju “poslovi posredovanja u ugovaranju osiguranja.za pojedine tipove i grupe osiguranja i posebna . Prvu čine “poslovi osiguranja”. potom specifičnost ugovora o osiguranju imovine i na kraju ugovor o osiguranju lica. riječnom i kanalskom saobraćaju. st. 277 . Prometnu. SFRJ 33/77. ugovornu stranu osiguranja reguliše Zakon o obligacionim odnosima.l. Polica osiguranja se poziva na uslove osiguranja i oni moraju biti uručeni ugovaratelju zajedno sa policom. snimanja rizika. 900 ZOO).

Obaveza osiguranika u biti se svodi na popravljanje štete koju je osiguranik pretrpio usljed osiguranog slučaja. na načelima uzajamnosti i solidarnosti. odnosno zajednici rizika (osiguravatelj). mogu 260 se podijeliti u pet teorija. o pravnoj prirodi ugovora o osiguranju formiralo se više teorija. d) Po teoriji prestacije. smatra da posao osiguranja nastaje sporazumom stranaka. Pravna priroda posla osiguranja 259 i promjene koje su nastale u S obzirom na istorijski razvoj osiguranja funkcijama i značaju ovog posla. isto djelo. udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja. samo potvrđuje ovakav stav. a ugovor o ličnom osiguranju predstavlja aleatoran pravni posao.Legislativna definicija ugovora o osiguranju data je u čl.2.osiguravača. Shvatanja po kojima je osiguranje ugovor daleko su brojnija. odnosno isplata osigurane sume. te u pojedinim slučajevima i svojstva ugovora u korist trećih lica. To su sljedeće: a) Teorija naknade štete . formalnost. Dakle.po njoj je ugovor o imovinskom osiguranju ugovor o naknadi štete koja može da se dogodi. ukidaju ekvivalentnost odnosa između osiguravača i osiguranika. Pošto nema ravnopravne saglasnosti volja. ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj. da predstavlja objektivnim pravom priznato dejstvo saglasnosti partnera o potrebi zaštite putem osiguranja. Prema njemu. a zajednica se obavezuje da. odnosno sumom osiguranja. Protivugovorne teorije polaze od gledišta da je posao osiguranja uvijek rezultat djelovanja ekonomski jače strane . Kao argument u prilog tome navode se i osiguranja obavezna po samom zakonu. ZOO. b) Mješovita teorija . Izjavom volje osiguranika samo počinje dejstvo takvog jednostranog pravnog akta. 2. poput zakonodavca. isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu. 139-148. unaprijed propisuje pravila za sve buduće slučajeve osiguranja. “ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovaratelj osiguranja da. isto djelo. 897 ZOO. str. teretnost. U suštini. Vidjeti Šulejić dr Predrag. 31 i dalje. usmjerena prema obje strane u poslu podjednako. zaključenjem ugovora o osiguranju za svaku stranu nastaju obaveze na izvršenje tačno određenih činidbi: plaćanje premije i otklanjanje eventualnih šteta. U osnovi. nema ni ugovora. ugovor je samim nastankom sinalagmatičan i ekvivalentan. one se mogu podijeliti na protivugovorna i ugovorna shvatanja. 278 .po kojoj se osiguranik ovim ugovorom obezbjeđuje od eventualnih štetnih posljedica osiguranog slučaja. str. uz posebno uvažavanje načela uzajamnosti i solidarnosti. odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo”. Zbog toga se ovaj posao mora procjenjivati prema pravilima za aleatorne ugovore. On. c) Aleatorna teorija smatra da neizvjesnost u nastanku rizika i moguća nepodudarnost uplaćenih premija sa naknadom štete. Snažna državna intervencija u oblasti osiguranja. kao i dosadašnji propisi. Obilježja ugovora o osiguranju su: sinalagmatičnost. 259 260 Vidjeti Šulejić dr Predrag.

za druge . ako ponudilac nije odredio kraći rok (čl. Ponudilac može odrediti i kraći rok. 901 ZOO). 906 ZOO).posrednika. 2. odnosno sume osiguranja. Ako je predstavnik (akviziter) ovlašćen za zaključivanje ugovora. U pravu BiH ako osiguravač nije zastupniku odredio obim ovlaštenja. naplaćuje premije. te isplatom naknade.3. a u trećima. tehničkim i pravnim karakteristikama osiguranja. ugovarač osiguranja. kao i da prima razne izjave od ugovarača za osiguravača u vezi sa osiguranjem. nego podrazumijeva sinalagmatičnost i ekvivalentnost ugovora o osiguranju. obezbijediti osiguranika od nastupanja štetnog događaja ili njegovih štetnih posljedica. 279 . Postoje formulari upitnika koje popunjava lice koje želi sklopiti ugovor o osiguranju i koji ima funkciju ponude. obavezuje ponuđača za određeno vrijeme. U našoj praksi se osiguranje zasniva ugovorom. Može. Ako nije ovlašten za sklapanje ugovora. za neke vrste osiguranja imati ovlaštenja zastupnika. pismena ponuda veže ponudioca za vrijeme od osam dana od prispijeća osiguravaču. Pretpostavlja se da akviziter nema ovlaštenja na zastupanje. obavezuje samo za neke grane osiguranja. Po njoj se osiguravač za premiju obavezuje da će preduzimanjem preventivnih i represivnih mjera. Po Zakonu. smatra se da nema ograničenja (čl. U drugim. da izdaje polise osiguranja. Prema tome. U nekim pravnim sistemima ponuda uopšte ne obavezuje. dolazi budućem osiguraniku i upoznaje ga sa uslovima osiguranja. a za to druga strana. a ugovor o osiguranju se zaključuje na osnovu pismene ponude. Predstavnik osiguravača. vrijeme za koje je ponudilac vezan svojom ponudom za zaključenje ugovora o osiguranju određeno je zakonom. takođe. ako je za osiguranje potreban i ljekarski pregled. Ipak. akiviziter osiguranja. smatramo da teorija organizovanja zaštite od rizika. Akviziter može nastupati kao zastupnik ili kao posrednik. u najvećoj mjeri odgovara na brojne probleme u ovoj oblasti. Razuđenost posla osiguranja dozvoljava da se svakom od pomenutih shvatanja stave ozbiljni prigovori. zastupnik je po samom zakonu ovlašćen da u ime i za račun osiguravača zaključuje ugovore o osiguranju. ne zna. Kod životnog osiguranja. Zaključivanje i oblik ugovora U najvećem broju slučajeva osiguravač traži posao. Ova teorija ne isključuje. traži saugovarača.e) Teorija organizovanja zaštite od rizika motivisana je ekonomskim. akviziter priprema ponudu sa budućim osiguranikom i podnosi tu ponudu osiguravaču. ponuda veže ponudioca za vrijeme od 30 dana. Inicijativa je pretežno na strani osiguravača. čak uzeta i sama za sebe. koji je prihvata ili ne prihvata. Ako je ovlašćenje zastupnika ograničeno. da ih mijenja i produžuje njihovo važenje. Pravno dejstvo ponude je različito. sastavlja polisu koju potpisuju oba saugovarača.

odnosno osigurano lice. Kao pravilo uzima da je ugovor o osiguranju zaključen kad ugovarači potpišu policu osiguranja ili listu pokrića. 902. Ugovor je. 280 . Kod ličnog osiguranja. smatra se da je osiguravač prihvatio ponudu i da je ugovor zaključen kad je osiguravač primio ponudu. Naročito kad je hitno potrebno osigurati neku imovinu (u transportu). smatra se da je ugovor zaključen. rizik obuhvaćen osiguranjem.osigurani slučaj (čl. Ona može biti data i na polici. “primijenit će se ova posljednja” (čl. Ako neće da zaključi ugovor. dužan je da u roku važenja ponude obavijesti ponuđača o odbijanju ponude. Ono što je upisano u polisi ima prednost nad opštim i posebnim uslovima osiguranja. Drugi način je kad neko podnese pismenu ponudu za zaključenje ugovora o osiguranju osiguravaču i osiguravač je prihvati ili ne odgovori da odbija ponudu. Ako ponuda ne odstupa od uslova pod kojima osiguravač vrši predloženo osiguranje. obaveze i prava stranaka utvrđeni su zakonom i pravilima osiguranja pa nastaju i bez zaključenja ugovora čim osiguranik podnese prijavu. 902 ZOO). Najposlije. Ako nije tako urađeno. svota osiguranja ili podatak o tome ako je osiguranje neograničeno. osigurana stvar. datum njegovog rođenja i događaj ili rok od koga zavisi nastanak prava na isplatu osigurane svote . 943 ZOO). Polisa osiguranja O zaključenom ugovoru o osiguranju osiguravač izdaje policu osiguranja (od latinskog policere . Po zakonu. dakle. Kod obaveznog osiguranja. premija.4. u polisu moraju biti uneseni sljedeći podaci: ugovorne strane. upravo čim uplati premiju. Na polisi moraju biti odštampani i uslovi osiguranja. a u roku od osam dana (odnosno 30 dana ako treba ljekarski pregled) osiguravač ne odbije ponudu. datum izdanja polise i potpis ugovornih strana. 2. Ako postoji suprotnost između štampane i “rukopisne odredbe” polise. 901 i 03). pa u slučaju neslaganja važi tekst police. uzima se da je ugovor zaključen kad osiguravač telefonom potvrdi da prihvata ponudu. uslovima osiguranja može biti predviđeno da za neke slučajeve ugovorni odnos iz osiguranja može nastati samim plaćanjem premije (čl. bez obzira na to da li je prevoznik zaključio ugovor sa osiguravačem. Za zaključivanje ugovora za slučaj smrti nekog trećeg lica potrebna je njegova pismena saglasnost.Ako ponuda odgovara uslovima pod kojima osiguravač vrši tu vrstu osiguranja. smatra se da je ugovor zaključen trideset i prvog dana od primitka ponude. trajanje osiguranja i period pokrića. Kod obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju.obećati). onda u polisu mora biti unesena klauzula da su opšti i posebni uslovi osiguranja sastavni dio ugovora i da su ti uslovi predati ugovaraču osiguranja (čl. zaključen konkludentnom radnjom. Zakon o obligacionim odnosima predviđa tri načina zaključivanja ugovora. U polisi osiguranja života mora biti još navedeno ime i prezime lica na čiji se život odnosi osiguranje. putnik se smatra osiguranim ako su ispunjeni propisani uslovi (ako je bio u blizini mjesta polaska ili dolaska prevoznog sredstva i dokaže da je namjeravao da putuje).

individualne i kolektivne. Prema sporazumu ugovarača. Stranke 1. (čl. Ko se bavi poslom osiguranja kao djelatnošću. Polise se najčešće dijele na: pomorske i kopnene. potpisivanjem. 902. pojedinačne i generalne. 897). pa i njihov pravni tretman mora biti isti. isto djelo. II ELEMENTI UGOVORA 1. naziva se osiguravačem. naziva se ugovaračem osiguranja. a stvar je izložena riziku. ali je privremena: traje dok se ne izda polisa. znači. A to se postiže tipiziranim ugovorima. U tom periodu osiguravač nije u obavezi. osiguravateljem. koji se ugovorom obezbjeđuje za slučaj nastupanja štetnog događaja.od podnošenja prijave za osiguranje do sklapanja ugovora i plaćanja premije može proći i duže vremena. polise su tipizirane za pojedine grane ili vrste osiguranja. Način dodavanja je pravno irelevantan. po naredbi i na donosioca.stav 5 ZOO) jer se smatra da ona izražava pravu volju stranaka. Polisa se izdaje kad se prikupe potrebni podaci. str. Ne može glasiti na donosioca. osiguravaocem. Lica u ugovoru o osiguranju U poslu osiguranja susrećemo više lica. Lista pokrića sadrži sastojke koje ima i polisa. Isto je tako kod ličnog osiguranja . ili osiguranikom.a za njihovo osiguranje treba da ih pregleda stručnjak osiguravača . osigurateljem. To je pismeno kojim osiguravač izvještava osiguranika da prihvata njegovu ponudu i preuzima osiguranje odmah. S obzirom na masovnost 261 To je poslova. Kod imovinskog osiguranja. a ne ugovaraču osiguranja. Kad glasi po naredbi. Polisa je šablon i ugovor se po pravilu zaključuje jednostavnim pristupanjem. može se ugovarati da naknada štete bude isplaćena i nekom trećem licu. stav 6. Polisa može privremeno biti zamijenjena listom pokrića. razumljivo kad se ima u vidu da osiguranje predstavlja brojnu zajednicu interesa osiguranika koji se nalaze u istoj ili u vrlo sličnoj situaciji. ZOO).1. Polisa osiguranja života može glasiti na određeno lice ili po naredbi. Lista pokrića ima. valutirane i nevalutirane i kargo i kasko polise. 281 . a terminologija o njima nije ujednačena. zalaže se indosamentom. izdaje se u takvim slučajevima lista pokrića. Zakon o obligacionim odnosima naziva stranke osiguravačem (osiguravateljem) i ugovaračem osiguranja (čl. Pod “rukopisnom odredbom” treba podrazumijevati i one kasnije dodane. karakter isprave o osiguranju. onaj koji se osigurava. Može se i zalagati. 164-165. može glasiti na određeno lice. ugovoriocem osiguranja. Da bi se izbjegle štetne posljedice po osiguranika. Druga ugovorna strana. Kod većih objekata i kod stvari koje su posebno izložene riziku . Polisa osiguranja lica je hartija od vrijednosti.da se osigurana suma 261 Vidjeti opširnije kod Šulejić dr Predrag.

Nije potrebna nikakva izjava korisnika niti saglasnost izjava volje osiguravača i korisnika osiguranja. Kod ličnog osiguranja može se ugovor sklopiti tako da se osigurava život ili zdravlje nekog trećeg lica.licu koje stvar drži ili ju je držalo. Ali ima ugovora u kojima su osiguranik i korisnik osiguranja. druga lica. svako ko ima interesa da se ne dogodi određeni slučaj. bilo na posebnom dokumentu. iako stvarno uvijek ne mora biti tako. za valjanost ugovora je neophodna pismena saglasnost bilo na polici. odnosno osigurano lice. međutim. prava iz osiguranja po ovakvom ugovoru ima samo onaj ko u času nastanka štete ima materijalni interes da se osigurani slučaj ne dogodi. Za osiguranje života nekog drugog lica. gostioničara i hotelijera za stvari koje su im predate. Ugovarač osiguranja treba da je pozitivno zainteresovan za život i zdravlje osiguranog lica. Redovno se dešava da se u ugovoru o osiguranju pojavljuju samo osiguravač i osiguranik. znači.zakupac. Uzima se da su srodnici određenog stepena pozitivno zainteresovani za život i zdravlje jednih za druge. a ne onoga koje sklapa ugovor. osigurati i tuđa stvar za čije je očuvanje ugovarač osiguranja pozitivno zainteresovan. u teoriji postoji razmimoilaženje o tome ko stiče neposredna prava iz takvog ugovora: ugovarač ili korisnik osiguranja. Može se. potrebna je njegova pismena saglasnost. Ako se osiguranje vrši za slučaj smrti trećeg.(suma osiguranja). ugovor može zaključiti ne samo sopstvenik stvari koja se osigurava nego i svako ko ima imovinskog interesa da se ta stvar očuva neoštećena. kad je sopstveniku vraćena stvar. Danas i u zakonodavstvu i u praksi prevladava shvatanje da se takvim ugovorom stvara neposredno pravo za korisnika. pošto bi. komisionara. To se lice naziva osiguranim licem. Pravni odnos između ugovarača osiguranja i sopstvenika stvari je. To treće lice naziva se korisnikom osiguranja (beneficijarem). takođe. ili. Ugovaraču ostaje pravo da opozove korisnika ili da ga zamijeni drugim sve do nastupanja osiguranog slučaja. Taj dokumenat mora sadržavati naznaku osigurane svote (čl. međutim. može isplatiti trećem licu. Kod osiguranja imovine. Takvo osiguranje za tuđi račun postoji u poslovanju špeditera. Korisnik stiče neposredno pravo i zahtjev na naplatu osigurane svote kad nastupi osigurani slučaj. koji je i korisnik osiguranja. odnosno kod ličnog osiguranja još i osigurano lice. pretrpio neki materijalni gubitak . založni povjerilac. Ova pozitivna zainteresovanost određuje se po objektivnim mjerilima. odnosno osigurana svota isplaćuje korisniku osiguranja kao trećem licu koje nije učestvovalo u sklapanju ugovora. u suprotnom. onakav kakav proizlazi iz njihovog osnovnog ugovornog odnosa. različiti. osiguranikom. On je stranka u ugovoru i raspolaže svim pravima iz ugovora. zanatlija. 282 . ali ono nije ugovorna strana. a može i docnije. čuvar (čl. Razlog da se osigura tuđa stvar je najčešće u tome što vlasnik ne može voditi brigu o toj stvari. 924 ZOO). skladištara. No. Kod osiguranja kod koga se naknada štete. ako nije vraćena . naknada se isplaćuje njemu. tj. 946 ZOO). Korisnik može biti određen odmah prilikom zaključivanja ugovora. Znači.

924 ZOO).00 KM za društva koja se osnivaju za vršenje više vrsta osiguranja i za reosiguranje (čl. 13 ZOIO) ti iznosi su: 1. ali može biti označeno i neodređeno. zaključiti i sa više osiguravača koji su se prethodno sporazumjeli u zajedničkom snošenju rizika i njegovoj raspodjeli. 12 ZOIO). pošto bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak” (čl. Ukoliko je ulog stranih osnivača veći od 50% temeljnog kapitala. Ugovarač osiguranja Ugovor o osiguranju se najčešće zaključuje u svoje ime i za svoj račun. Ugovarač osigurava svoju stvar. Mogu ga osnovati domaća fizička i pravna lica zaključivanjem ugovora o osnivanju. odnosno ugovora o osnivanju i kada se registruje za obavljanje ovih poslova (čl. te ulaganjem sredstava u temeljni (osnovni) kapital društva barem u minimalnom iznosu koji zakon predviđa. odnosno tjelesni integritet nekog trećeg lica.00 KM za poslove osiguranja života. Stranka u ugovoru o osiguranju imovine može biti “svaka osoba koja ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj. Svaki osiguravač koji je naveden u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Osnivači. ali odredivo (djeca. Odobrenje daje Ured za nadzor (čl. rezerve sigurnosti. sredstva kojim društvo posluje formiraju se iz premija. dakle. Najrasprostranjenija statusna forma osiguravača je dioničko društvo za osiguranje. suprug i sl. može se navesti poimenično. Na strani osiguravača može biti i više subjekata. Pored toga.2. kod ličnog osiguranja. Kod osiguranja lica može ugovarač osigurati život. sredstava preventive. uslove iz odluke. Zbog opšteg interesa koncentrisanog u osiguranju. 14 ZOIO). Pored temeljnog kapitala. Osiguravač može zaključivati ugovore o osiguranju kada ispuni zakonske uslove. nasljednici. Za osnivanje je predviđen koncesioni sistem. Zato su ugovarač osiguranja i osiguranik po pravilu isto lice. Za pojedine vrste osiguranja (čl. povezivati (čl.000. 5 ZOIO). organizacija u čiju djelatnost spada obavljanje poslova osiguranja. Kao osiguravač može se pojaviti i društvo za uzajamno osiguranje. dvije ili više organizacija za osiguranje mogu se poslovno i profesionalno udruživati.Kao korisnik može biti određeno neko lice. 29 ZOIO). 1.3.000. odnosno svoj imovinski interes kod imovinskog osiguranja. Osiguravač Osiguravač je pravno lice.000. 1. i naš zakon i to treće lice naziva osiguranikom. 12-26 ZOIO). a svoj život. i po 2. 13 ZOIO). vrste subjekata koje se mogu baviti poslovima osiguranja određene su taksativno (numerus clausus). sredstava tehničke rezerve. odnosno svoj tjelesni integritet. djelatnost i statusna rješenja posebno su određeni u članovima 17-26 ZOIO. 283 . sredstva poslovnog fonda i drugih sredstava (čl. Ugovor se može.).000. za osnivanje je potrebna i saglasnost Ministarstva finansija (čl.

Ako je u polici određeno drugo lice. Prava i obaveze prelaze na zainteresovano lice pošto odobri ugovor. Odbije li zainteresovano lice. odnosno kojoj pripadaju prava iz ugovora (čl. osim ako je obavijestio osiguravača da djeluje kao poslovođa bez naloga. 905 ZOO). a kao što je rečeno. osiguranje od odgovornosti). 902). U tom smislu ćemo dalje upotrebljavati izraz “predmet osiguranja”. a neki da su to obaveze i prava stranaka. odnosno o osiguranom licu (čl. No. 284 . ugovor prestaje da postoji (čl. To pravo može vršiti i neposredno prema osiguravaču (čl. treći . ističe da polisa treba naročito da sadrži i podatak o stvari. dužno je da obavijesti osiguravača o dobijanju prihvatanja osiguranja. I u uporednom zakonodavstvu preovlađuje terminologija po kojoj su stvari i lica predmet osiguranja. predmet u osiguranju imovine mogu biti stvari. dužan je ispuniti sve obaveze prema osiguravaču. Pristupanje ugovoru može se izvršiti i poslije nastupanja osiguranog slučaja. drugi . Govori se o osiguranju imovine. 2. Kad govori o sadržini polise.Ugovarač uvijek sklapa ugovor u svoje ime. Valja imati na umu da je terminologija zakonodavca. 904 ZOO).da je to interes. Predmet osiguranja Određivanje predmeta osiguranja zavisi od shvatanja njegove prirode. o čemu je sklopljen ugovor. Zato se predmetom osiguranja naziva ono što se osigurava. Ugovarač osiguranja u ovom slučaju duguje i premiju osiguravaču. 905 ZOO). Premiju plaća i ostale obaveze izvršava ugovarač osiguranja. Tako posmatrano. Jedni smatraju da je to stvar ili lice koje se osigurava. može ga sklopiti za svoj ili za tuđi račun. odnosno označeni korisnik pristupanje ugovoru.rizik. koju smatra ispravom o osiguranju. on ne može vršiti prava iz osiguranja i naplatiti naknadu osim sa pristankom osobe čiji je interes osiguran. ili preciznije. Predmet osiguranja treba posmatrati kao dobro za čije su normalno postojanje stranke zainteresovane. osiguranje za račun određenog lica. Poslije toga. Naknada se isplaćuje njemu ili nekome drugom. pa i sastavljača uslova osiguranja. stvari. podešena tako da bude dostupna osiguranicima. Ako ugovarač osiguranja djeluje bez ovlaštenja zainteresovanog lica ili korisnika. zatim prestacija. Pojedini autori su mišljenja da je to osigurana svota. ali ovlaštenoj osobi ne mora predati policu dok mu ne bude naknađeno plaćanje premije i troškovi ugovora. bestjelesne stvari (osiguranje kredita. lica. pa i lica su predmet u osiguranju života i od nesretnog slučaja. Radi naplate ovih potraživanja ugovarač osiguranja ima pravo prvenstvene naplate iz naknade koja se plaća po osnovu osiguranja. lica izloženih opasnosti i sl. životinje. Zakon o obligacionim odnosima stoji na istom stanovištu. ono čemu se pruža zaštita od rizika. to je osiguranje za tuđi račun.

dakle. mislim). ugovor je ništav. Stoga se umjesto riječi rizik upotrebljava i izraz “osigurani slučaj” (čl. uzrok štete. rizik je budući neizvjestan događaj koji u konkretnom slučaju može prouzrokovati štetnu posljedicu. događaja uslijed koga može nastati šteta na predmetu osiguranja. ili je bio u nastajanju. Uslovi osiguranja takođe upotrebljavaju riječ rizik za opasnost nastupanja osiguranog slučaja.to je osnovno pravilo kako u osiguranju imovine. Najposlije. ne zna se kada će nastupiti. ako je izvjesno da će događaj nastupiti u odnosu na osigurani predmet. Pored toga. Naime. kod krađe . Pod rizikom se u poslu osiguranja podrazumijeva nekoliko stvari. tj. da stvar može gorjeti. događaj uslijed čijeg nastupanja nastaje obaveza osiguravača na naknadu. Izuzetak je tzv. ako se osigurava od požara. 898 ZOO). nema ni osiguranja . ili relativna. 898. Rizikom se smatra i sama opasnost. Svaki će osiguranik umrijeti. Uvijek se rizikom smatra mogućnost nastupanja ekonomski štetnog događaja. ali se ne zna kada.smatram. pa nema ni ugovora o osiguranju. Ili. događaj protiv koga se osigurava. Mogućnost nastupanja štetnog događaja procjenjuje se objektivno. Upravo zbog toga događaj treba da bude budući. odnosno da bi predstavljao rizik. Generalno posmatrano se to dešava. To je jasno naročito kod osiguranja lica (života). o tome da se rizik desio i sl. to je izvjesno. Da bi se neki događaj mogao smatrati rizikom u osiguranju. tako i u osiguranju lica. Rizik Da bi neki predmet mogao biti osiguran. stav 2 ZOO). putativni rizik (od latinskog “puta” . rizikom neki nazivaju i sam štetni događaj. to je neizvjesno. Da bi bio “osigurani slučaj”. Prema tome. tj. rizikom se naziva i sama šteta. Ako se osigurava od poplave. dakle. Ugovor je ništav i onda ako je u času njegovog zaključenja već prestala mogućnost da se događaj desi ili je bilo izvjesno da će događaj nastupiti (čl. neizvjestan i “nezavisan od isključive volje ugovarača” (čl. 897 i 898 ZOO). Rizik nosi u sebi. dakle. u pogledu nastupanja događaja može biti apsolutna. na prvom mjestu.3. ne zna se da li će nastupiti s obzirom na taj predmet osiguranja. potrebna su dva osnovna uslova: mogućnost njegovog nastupanja i da je podoban da prouzrokuje posljedicu protiv koje se osigurava. Neizvjesnost. potrebno je da bude izložen riziku. ali se ne zna hoće li taj događaj štetno pogoditi osigurani predmet. Gdje nema rizika. slučaj protiv koga se osigurava. Neizvjesnost je bitan. ne zna se. Ako se u času zaključenja ugovora osigurani slučaj već desio. može se osigurati od rizika koji je već nastupio u 285 . odlučujući elemenat rizika. U tom se smislu govori o ostvarenom riziku.da je stvar pokretna itd. treba da se predmet osiguranja nalazi u predjelu koji može biti poplavljen. objektivno mogući događaj mora ispunjavati još neke zakonske uslove. On mora biti budući. Nije izvjesno da li će događaj protiv kog se osigurava nastati u odnosu na osigurani predmet. To je osnovni uslov posla i bitan elemenat ugovora o osiguranju. elemenat neizvjesnosti. nastupiće. Ali kada će. nema ni rizika. Nema li je.

naročito pomorskom. visina premije. treba da se štetni događaj . Pravo postavlja još dva uslova da bi rizik mogao biti pokriven osiguranjem. treba da se ponavlja. Premija Premija je iznos koji ugovarač osiguranja uplaćuje u fond osiguranja kao cijenu za rizik koji preuzima osiguravač. uslovljava i treću karakteristiku rizika: barem djelimičnu nezavisnost od volje ugovarača. Lična svojstva ugovarača osiguranja nisu u ovom slučaju pravno relevantna. odnosno koji predstavlja opasnost. odnosno za ostvarenje rizika. Intenzitet toga osjećanja je direktno zavisan od učestalosti štetnog događaja: što se češće ponavlja taj događaj. s tim u vezi. u zavisnosti od rizika od kojih se imovina i lica osiguravaju. kao bitan faktor. u ovisnosti od njegovih osobina dijeli na: objektivni i subjektivni. Neizvjesnost. a u času kad se osigurava. Premije se izračunavaju računom 286 . za osiguranjem. Rizik se. To je potrebno iz sljedećih razloga. a ne subjektivno. Osiguranje od putativnog rizika praktikuje se u transportnom osiguranju.času sklapanja ugovora. Osigurati se može protiv jednog i protiv više rizika. ako stranke za to nisu znale. da je veza osiguranika i imovine koju osigurava zakonom zaštićena. 4. I drugo. osnovni i dopunski i ratni i politički rizik. Osigurava se brod koji je već otplovio. Pod ugovaračem treba podrazumijevati prvenstveno ugovarača osiguranja. Mogućnost ugovarača da utiče na ostvarenje rizika procjenjuje se objektivno. Podloga za to je dugotrajnije statističko posmatranje. da bi se događaj mogao uzeti kao rizik protiv koga se osigurava. opšti i pojedinačni. Drugi razlog zahtjeva za ponavljanje događaja protiv koga se osigurava je tehničke prirode: vjerovatnoća nastupanja ekonomski i štetnog događaja. Prvo. stvara kod ljudi osjećanje potrebe za zaštitom. Ponavljanje događaja koji prouzrokuje štetu. Premije se utvrđuju tarifom. 898. Visina premije se izračunava za pojedine grane i vrste osiguranja. stepen njegove jačine i. odnosno. legalna (da nisu kradene stvari). Opšti uslovi osiguranja imovine imaju odredbu da se ugovor o osiguranju imovine ne može zaključiti prije nego što se utvrde okolnosti od značaja za veličinu rizika (opasnosti). ako drže da se događaj još nije desio. A od toga će zavisiti ulog osiguranika u osiguravajući fond.rizik . već je moguće da je potonuo na pučini (čl. konstantni i varijabilni. stav 3 ZOO). čisti i špekulativni. tj. da radnje pri kojima je čovjek izložen riziku nisu protivpravne (povreda prilikom provalne krađe). Svi elementi rizika utvrđuju se prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju. tj. visina štete izračunavaju se posebnim matematičkim metodama. Znači. kod osiguranja lica. Ima nekih vrsta osiguranja za koje postoji samo osiguranje od više rizika (pomorsko osiguranje). Na njenu visinu utiče stepen vjerovatnoće za nastupanje štetnog događaja.ponavlja da bi se utvrdile neke zakonitosti. osjeća se veća potreba za zaštitom od njega.

30. 2 ZOIO). koju se osiguravač obavezuje da isplati u slučaju ostvarenog rizika.vjerovatnoće. Sam događaj nije uvijek jednakog intenziteta. Iznos premije u konkretnom ugovoru rezultat je primjene tarifskih stavova na date elemente pojedinačnog posla. čak i kad su oni istog intenziteta. najodlučnije. vjerovatnim stepenom jačine štete. Njena veličina zavisi i od trajanja osiguranja. U tarifama i u polici se iskazuje jedinstvenim iznosima premda je premija složena kategorija. Tako se za svaki konkretan slučaj premija ne izračunava nego se primjenjuju te tablice. upravni troškovi osiguravača. Na osnovu statističkog posmatranja. U njima je data vjerovatnoća smrtnosti ili nezgoda kod pojedinih rizika kojima su ljudi izloženi. U ta dodatna sredstva ulaze akvizicioni troškovi . ZOIO za nju koristi izraz “tehnička premija”. Intenzitet nastupanja štetnog događaja je vrlo različit: premija će biti veća što se događaj češće dešava. odnosno od naknade. tj. treća za desetinu itd. pa i premija treba da bude veća. svakako. Premija je ne samo funkcija rizika nego i funkcija vremena. dakle. takse i druga davanja državi. Istoj svrsi služe tablice kod osiguranja lica. Ako je period za koji se osigurava duži. Ona je “dio premije namijenjen ispunjavanju obaveza iz osiguranja” (čl.oni koji se odnose na zaključivanje ugovora. Kada se na tehničku premiju dodaju naknade za organizovanje preventive. Jedna zgrada izgori potpuno. dobija se “funkcionalna premija”. a i osigurani predmeti različito odolijevaju istoj vrsti događaja. Iz nje se pokrivaju i premije reosiguranja. Konačni iznos premije ili “bruto-premija” utvrđuje se tako da se na funkcionalnu premiju doda alikvotni dio sredstava potrebnih za pokrivanje ukupnih troškova osiguranja. druga za trećinu svoje vrijednosti. Na toj osnovi dobijena premijska stopa koriguje se prosječnim intenzitetom štete. 287 . U njima su poredani i klasirani rizici kojima je ugrožena imovina (kakva je vjerovatnoća da će nastupiti požar kod zidanih ili drvenih zgrada). jer je vjerovatnije da će osiguravač isplatiti naknadu. izračunati su podaci potrebni za izradu tabela. Poznato je više tablica smrtnosti koje daju pregled vjerovatnoće nastupanja smrti za pojedino doba ljudske starosti. Najposlije. statističkom ili neto-premijom. vjerovatnoća nastupanja štetnog događaja je veća. Premija izračunata na prethodni način naziva se u literaturi teorijskom. Na sve ovo osiguravač dodaje i srazmjeran dio svoje dobiti. visina premije zavisi od vrijednosti stvari. Premija kao izvor prihoda osiguravača određuje se tarifom koju donosi svaki osiguravač. Statistički je utvrđeno da je veoma rijetko šteta potpuna i da je nivo djelimičnog oštećenja nejednak. od sume na koju se osigurava. I to je. Elementi za to izračunavanje dobivaju se statističkim posmatranjem štetnih događaja. porezi. troškovi naplate premija. st.

Po načelima tehnike osiguranja. Može se sporazumjeti i da suma osiguranja bude iznad stvarne vrijednosti stvari. ako je izričito ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i sume osiguranja ne utiče na visinu naknade (čl. Tu spadaju osiguranje upotrebljavane stvari na vrijednost nove (“staro za novo”) i osiguranje 288 . i tada rizik za tu razliku snosi sam osiguranik. Može se ići ispod te vrijednosti. Pod naknadom podrazumijevamo iznos koji iz osiguravajućeg fonda isplaćuje osiguravač korisniku osiguranja kad nastupi ugovorom predviđeni događaj. Razlog usvajanja načela nedjeljivosti premije je u tome što se rizici (štetni događaji) ne ostvaruju ravnomjerno u cijelom periodu trajanja osiguranja. druga strana može tražiti poništenje ugovora. trebalo bi da premija bude nedjeljiva. Zakon o obligacionim odnosima u načelu ne prihvata nadosiguranje. naknada zavisi i od osigurane svote. odnosno premije i to od dana saopštavanja zahtjeva drugoj strani (čl. a isto tako i premija. Kada stranke vrijednost osigurane svote utvrđuju sporazumno. I premija i naknada se smanjuju proporcionalno osiguranoj vrijednosti stvari. st.više i češće zimi). Zakon o obligacionim odnosima toleriše slučajeve u kojima je nadosiguranje izvršeno u manjoj mjeri ili iz opravdanih razloga. 934. nego u jednom razdoblju učešća ili više. Zbog toga bi osiguranici zaključivali osiguranje samo za periode kad su izloženi većem riziku i plaćali bi ukupno manju premiju. jer osiguravač preuzima rizik i za razliku vrijednosti. a u drugom rjeđe ili manje (požari u šumama i na poljima su veći i dešavaju se češće ljeti. sniziće se do stvarne vrijednosti stvari. Različita je od naknade po osnovu osiguranja. Izuzetno. Naknada se u imovinskom osiguranju ne ugovara. U tom slučaju se plaća veća premija. Nasuprot tome. Faktičko je pitanje kada se nadosiguranje može tolerisati zbog nesrazmjere između osigurane sume i procijenjene vrijednosti stvari. Ono je sadržano u aktima osiguravača. koja je uvijek predmet ugovaranja. 936 ZOO). “opravdani razlozi” za nadosiguranje se navode primjera radi. Ona zavisi od štete koju pretrpi osiguranik na osiguranom dobru kad se ostvari predviđeni rizik. Osigurati se ne mora na stvarnu vrijednost stvari. a osiguranik plaća manju premiju. Smanjenje vrijednosti stvari u toku ugovora o osiguranju daje pravo svakoj strani da zahtijeva srazmjerno sniženje osigurane sume. To je slučaj podosiguranja. kad se. tada važi dispozitivno pravilo po kome je ugovor sklopljen uz najvišu svotu osiguranja (čl. desi predviđeni događaj koji prouzrokuje štetu. Osigurana suma Osigurana vrijednost (svota osiguranja) je u ugovoru utvrđena vrijednost imovinskog interesa koja je za ugovarača osiguranja koncentrisana u predmetu ugovora. To je nadosiguranje. No. 933 ZOO). U njemu će i iznos naknade biti manji od štete. dakle. Ukoliko je u ugovoru pokriće. To znači da se plaća za cio period osiguranja. kad se ostvari rizik koji je pokriven osiguranjem. na zgradama . Ako se pri zaključenju ugovora jedna strana poslužila prevarom i ugovorila je veću svotu osiguranja od stvarne vrijednosti. 5). 5. osiguravač duguje naknadu do iznosa sume osiguranja. Kad je ugovorena svota veća od vrijednosti stvari.

To se može učiniti izričitim određivanjem početka i kraja vremena u kome postoji osiguravaočeva obaveza. Stranke mogu predvidjeti da je osiguranjem pokriven i period koji prethodi zaključivanju ugovora. dalje. Pravila za osiguranje životinja predviđaju svotu osiguranja životinja u visini njihove tržišne vrijednosti. ili pozivom na opšte uslove poslovanja. uređaji i instalacije na nabavnu cijenu umanjenu za iznos tehničkog i ekonomskog rabaćenja. građevinski objekti se osiguravaju na cijenu izgradnje umanjenu za iznos rabaćenja. prema tome koja je niža. odnosno da je mogućnost da se događaj desi već prestala da postoji (čl. Kod nekih vrsta osiguranje nije ograničen maksimum osiguranja. 289 . stav 7). 898 ZOO). planovi. stoga. Pravila. mašine. naknada je cilj ugovora naročito kod imovinskih osiguranja i zavisi od osigurane svote. Tako.po sporazumu itd. predviđaju na koju se vrijednost osiguravaju pojedine vrste stvari. 6. zaliha robe i materijala na nabavnu. transportna sredstva. No. U ostalim slučajevima osiguravač može tražiti smanjenje osigurane sume proporcionalno stvarnoj vrijednosti predmeta. Kod ličnih osiguranja tu ulogu ima suma osiguranja. ili izbjegao preduzimanje mjera za njegovo otklanjanje. Njegova dužina bitno utiče na veličinu rizika i iznos premije. U našem sistemu osiguranja takav je slučaj predviđen kod osiguranja stoke. Ugovor je važeći ukoliko zainteresovana strana nije znala da se događaj već desio. može biti predviđeno da kod pojedinih vrsta obaveza osiguravača traje i izvjesno vrijeme nakon isteka vremena trajanja osiguranja. a elementi za njeno određivanje su osigurana svota i vrijednost stvari kod imovinskog osiguranja. Trajanje osiguranja Trajanje osiguranja je period u kome je osiguranik pokriven osiguranjem. izuzeci postoje. nego je određen dio vrijednosti do koga se stvar može osigurati. ali osiguravač može za pojedine vrste životinja predvidjeti najviši iznos do koga se može zaključiti osiguranje. Trajanje osiguranja se najprije određuje ugovorom. U nekim slučajevima uslovi osiguranja ili ugovor predviđaju da se naknada ograničava određivanjem najveće sume osiguranja . Trajanje osiguranja po pravilu se podudara sa trajanjem ugovora. Time se želi i spriječiti špekulacija .) od pričinjene štete.da osiguranik ne bi izazvao nastanak osiguranog slučaja. dokumenti . dragocjenosti. modeli. No. Stranke su slobodne da ugovor sklope i na neodređeno vrijeme.maksimuma. a ne naknada. 925. Naknada je. Kod osiguranja lica ugovara se osigurana suma koja predstavlja iznos naknade.subjektivne vrijednosti (čl. Takvo ograničenje postoji u transportnom osiguranju. kao elemenat ugovora odrediva. U polisu se unosi osigurana svota. Uslovima osiguranja. kad osiguravač preuzima rizik do nekog dijela (90% npr. odnosno na tržnu cijenu. Jedan dio vrijednosti osigurane imovine u tom slučaju ostaje nepokriven osiguranjem. odnosno uslovi osiguranja imovine.

Ugovarač je dužan da prilikom zaključenja ugovora prijavi osiguravaču sve okolnosti koje su od značaja za ocjenu rizika. osiguranje djeluje od dana izdavanja police. odnosno potpune podatke bez svoje krivice. III OBAVEZE STRANAKA 1. Ugovarač osiguranja može dati obavještenja o onome što je poznato. Pošto osiguranik ne zna uvijek koje su okolnosti od značaja za ocjenu rizika. Isti problem postoji i kada osiguranik ne da tačne. Obaveze osiguranika 1. Ako je trajanje osiguranja ugovoreno. Najprije. pitanja o tome treba da mu postavlja osiguravač.1 Davanje podataka o riziku Podatke o stvari. kada se ispostavlja lista pokrića. bilo otkazom neke od ugovornih stranaka. kao kod svake kocke. Oni koji ovaj ugovor smatraju aleatornim sasvim dosljedno insistiraju da. Drugi smatraju da se davanje netačnih podataka kao i prećutkivanje ravnaju sa zabludom i prevarom.Osnovno dispozitivno pravilo člana 922 ZOO razlikuje trenutak zaključenja ugovora od trenutka u kome počinje njegovo dejstvo. koje popunjavaju budući ugovarači i koji važe kao ponuda za osiguranje. 290 . Pored toga. Za neke posebne slučajeve su predviđeni izuzeci. Osiguravači sastavljaju upitnike. 922 ZOO). 907 ZOO). Ugovor o osiguranju “proizvodi svoj učinak počev od dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka trajanja osiguranja”. osiguranje prestaje i prestankom ugovora. dok osiguravač kao profesionalac treba bolje da zna šta mu treba. ono prestaje svršetkom posljednjeg dana roka (čl. a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate (čl. Ovi podaci služe osiguravaču ne samo za klasifikaciju rizika i za određivanje premijske stope nego i radi organizovanja zaštite od rizika i preduzimanja eventualnih preventivnih mjera. Treći pri ocjeni uzimaju u obzir savjesnost i vele da savjestan saugovarač ne smije ništa sakriti od druge strane. odnosno o licu koje se osigurava. nego od idućeg dana po uplati premije (čl. bilo iz zakonskih razloga. ako je ugovoreno da se premija plaća odjednom i prilikom zaključenja ugovora. Tako se i radi. koji mogu biti od značaja za ocjenu rizika. Obaveza osiguranika na davanje obavještenja pravno se pravdala na nekoliko načina. osiguranje da traje ne od dana naznačenog u polici. neizvjesnost i nada treba da budu jednaki za sve strane i da stoga osiguranik treba da saopšti osiguravaču sve okolnosti koje su od važnosti za rizik. osiguravač može i pregledati i stvar i lica i utvrditi okolnosti koje su mu potrebne. Pored toga. daje ugovarač osiguranja. Postavilo se pitanje kakve su posljedice ako osiguranik svjesno ne da tačne i potpune podatke. tj. I drugo. 913). bez namjere da dovede u zabludu osiguravača ili da ga prevari.

914. ili čak u zabludi.Propisi nekih država i teorije o ovom pitanju ne vode računa o savjesnosti. 914. 1 ZOO). odnosno uslovi osiguranja sadrže odredbu da je osiguranik pri zaključenju ugovora dužan da da tačne podatke o okolnostima koje mogu biti od značaja za ocjenu opasnosti. Takođe se rijetko obraća pažnja na savjesnost i svijest osiguravača. O svakoj drugoj promjeni okolnosti koje mogu biti od značaja za ocjenu rizika dužan je obavijestiti osiguravača. mjesta rada i sve druge okolnosti koje nastanu poslije zaključenja ugovora o osiguranju. Rok nije utvrđen zakonom (čl. Ako ima namjeru da preduzme neku radnju koja bi povećala opasnost. kod osiguranja lica ugovarač osiguranja mora obavijestiti osiguravača samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurano lice promijenilo zanimanje. Osigurano lice je takođe dužno da prijavi svaku promjenu zanimanja. shvatanje da bi trebalo uopšte ukinuti obavezu. naročito kad se radi o nepotpunim podacima. 914. Međutim. Stoga bi on morao da postavlja adekvatna pitanja. a na medicinskom pregledu stanje utvrđuje i ljekar. I kod osiguranja života bez ljekarskog pregleda. smatramo. Po Zakonu o obligacionim odnosima. Posljedice su uvijek iste. 2). Istu obavezu ima osiguranik i u toku trajanja ugovora. Čine ga odgovornim ne uzimajući u obzir jesu li mu neke okolnosti bile poznate i koliko su mu bile poznate. koliko treba da budu precizni i jasni. međutim. odnosno o nesavjesnosti osiguranika. 2 ZOO). a zatim da primljene odgovore provjerava prilikom zaključivanja ugovora. Ako je ugovarač osiguranja dao namjerno netačne podatke ili prećutao neku okolnost koja može biti od značaja za ocjenu rizika. dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti osiguravača (čl. Slično je i kod osiguranja lica. odnosno prava raspolaganja. jer je u tom slučaju rizik. tako da osiguravač ne bi ni zaključio takav ugovor da je znao pravo stanje stvari. Naše pravo uzima u obzir savjesnost i ugovarača osiguranja i osiguravača. osiguravač može ili ići na raskid 291 . trebalo bi nametnuti osiguravaču obavezu da njegovi stručnjaci pregledaju predmet koji se osigurava i da zajedno s osiguranikom utvrđuje činjenice koje su im potrebne. Gotovo sva pravila. a koje mogu uticati na povećanje opasnosti. drukčiji (čl. a naročito odgovornost osiguranika u davanju obavještenja o riziku. ili je bio samo nemaran. Obavještenja koja bi tražili ti stručnjaci morao bi ugovarač osiguranja savjesno davati. st. Kad ugovarač osiguranja nije to učinio namjerno. po pravilu. Uslovi osiguranja traže da osiguranik obavezno odgovori istinito i potpuno na sva pitanja u ponudi. Kod osiguranja imovine on mora obavijestiti osiguravača o svakoj promjeni okolnosti značajnoj za ocjenu rizika. izuzev ako je išao na prevaru. Opravdano je. dužan je osiguraniku prijaviti promjenu stana. st. ili mu nisu mogle biti nepoznate. st. Takođe je dužan izvijestiti o premještanju osiguranih stvari i o promjeni vlasništva. osiguravač kao profesionalac mora bolje znati kakvi su mu podaci potrebni. te da li je odgovor dao u namjeri da poboljša svoj položaj u ugovorenom odnosu. osiguravač može u zakonom određenom roku od tri mjeseca tražiti poništavanje konkretnog ugovora. S obzirom na ulogu organizatora. a koje su mu poznate.

Može se koristiti svojim pravom za raskid ili za povećanje premije u zakonom utvrđenom roku. Danas je kod svih osiguranja usvojeno da se plaća fiksna premija koju izračunava osiguravač. Plaćanje premije Premiju je dužan da plaća ugovaratelj osiguranja. osiguravač je dužan primiti premiju od svakog ko ima pravni interes da ona bude plaćena. a stvarne godine života prelaze granicu od koje osiguravač osigurava život. 1. 944 ZOO). On se više ne može pozivati na netačnost prijave ili na prećutkivanje radi raskidanja ugovora. ugovor prestaje po samom zakonu. 913 ZOO). gubi to pravo. Ako su prilikom sklapanja ugovora o osiguranju godine života osiguranika prijavljene netačno. Treba obratiti pažnju na okolnost da obaveza osiguravača na naknadu štete. ugovor je ništav. Promjenljive premije se rijetko upotrebljavaju. 912 ZOO. osim ako nije drukčije ugovoreno. a može se ugovoriti da se plaća polugodišnje. Plaća se. Ukoliko treba da se isplati odjednom. Za uplatu prve premije je vezan početak dejstva ugovora. ne može ostvarivati zbog toga svoje pravo. Ukoliko ugovarač osiguranja ne prihvati prijedlog za povećanje premije. Moguće je i naknadno plaćanje premije. obaveze osiguravača počinju od dana koji je ugovorom predviđen kao dan početka osiguranja (čl. premija se plaća u mjestu u kome ugovarač osiguranja ima sjedište. ili nekako drukčije. ugovoreno da se premija plaća poslije zaključenja ugovora. ugovor ostaje na snazi. odnosno na isplatu osigurane sume nastaje te pošto osiguranik uplati premiju. Ako je netačno prijavljeno da je osiguranik mlađi. odnosno traženja povećanja premije. kvartalno.ugovora. međutim. ili predložiti povećanje premije. Isto je rješenje i kad je osiguravač saznao za takve okolnosti za vrijeme trajanja osiguranja. obaveza plaćanja nije u ovom slučaju donosiva. Ako ništa nije posebno ugovoreno. kod osiguranja u poljoprivredi. odnosno pri uručenju police (čl. plaća se prilikom zaključenja ugovora. Razliku između primljenih premija i premija na koje ima pravo osiguravač je dužan vratiti (čl. svakako srazmjerno uvećanom riziku. na primjer. No. U suprotnom. po pravilu. To sasvim odgovara prirodi osiguranja kao organizovanog prikupljanja sredstava putem premije radi obezbjeđenja od rizika. Osiguravač je dužan da vrati sve primljene premije. Osigurana svota se smanjuje u srazmjeri ugovorene premije i premije koja je predviđena za osiguranje života za njegove stvarne godine.2. a smanjuje se premija na iznos predviđen za osiguranikove stvarne godine života. 912 ZOO). odnosno prebivalište. Premija se plaća u ugovorenim rokovima. unaprijed. a njegove godine života ne prelaze gornju granicu do koje osiguravač osigurava život. izuzev kod 292 . ugovor je punovažan. Ako je. Osiguravač koji je u času zaključenja ugovora znao ili je mogao znati da su dobijeni podaci netačni ili da je ugovarač neke informacije prećutao. Prema izričitoj odredbi čl. Kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno.

ne utiče na fiksni karakter premije. ako premija ne bude plaćena o dospjelosti. a premije su date u tabelama za pojedine rizike i godine života. Davanje bonifikacija onim osiguranicima koji u proteklom periodu nisu pretrpjeli štetu. Ako osiguranik ni tada ne plati. ugovarač osiguranja ima pravo na odgovarajuće smanjenje premije. U njima su klasificirane pojedine stvari prema rizicima i mjestima i date stope premija.3. odnosno štetne posljedice toga slučaja (čl. To produžuje vrijeme plaćanja još za mjesec dana od opomene. ugovor prestaje po samom zakonu. osiguravač je dužan preporučenim pismom opomenuti osiguranika. 917 ZOO). Uslovi osiguranja sadrže detaljnije odredbe o tome što treba da radi i o čemu i kada osiguranik treba da obavijesti zajednicu osiguranja. jer najčešće suma prikupljenih premija visoko prevazilazi iznos isplaćenih šteta u jednoj godini čak i kad se uzme u obzir potreba za prenosom slobodnih rezervi za fond rizika u idućim godinama. osiguravač opominje ugovarača i daje mu rok za uplatu dospjele premije. Uzajamno osiguranje postoji onda kada se zainteresovani udruže radi provođenja međusobnog osiguranja i sami određuju svoja prava i obaveze. O tome ima odredaba i u zakonu. nego neka druga osobina (za motorna vozila snaga motora). Ovdje se za određivanje premije uzima u obzir i visina svote osiguranja. Ne bude li premija plaćena. Osiguravač izrađuje cjenike premija imovinskih osiguranja koji sadrže tabele za sva imovinska osiguranja. odnosno rizika. Samo kod osiguranja na neodređeno vrijeme. Ako nastupe događaji usljed kojih se smanjuje rizik. i bez opomene. ako premija ne bude uredno uplaćena. Kod osiguranja života. Sankcije za neplaćanje premije kod osiguranja života se razlikuju od sankcija u osiguranju imovine. ili paušalno prema nekom drugom kriteriju.uzajamnog osiguranja. a najdalje u roku od tri dana. 1. Pravilo je da osiguravač nije dužan da opominje na plaćanje premije. Fiksnoj se premiji prigovara da nije pravična i da ne odgovara cijeni rizika. Pravila i uslovi za osiguranje od pojedinih rizika sadrže i odredbe o sankcijama. Osiguravač ne može raskinuti ugovor ako su dotle uplaćene premije bar za tri godine. osiguravač može raskinuti ugovor. ako se ne uplati premija za idući period u predviđenom roku. a povećanje premija onima koji su pod određenim uslovima imali štetu. Rok ne može biti kraći od 30 dana. Fiksna premija je nepravična naročito kad se kao kriterij u osiguranju dobara ne uzima vrijednost stvari. To se čini ili u promilima osigurane sume. osiguranik je dužan da o tome obavijesti osiguravača kako bi osiguravač mogao provjeriti stanje i utvrditi nastalu štetu. dakle. Kod osiguranja lica strane se sporazumijevaju o visini svote osiguranja. Ako to ne učini. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika Čim se desi osigurani slučaj. U tom slučaju će smanjiti osiguranu svotu na iznos otkupne vrijednosti osiguranja. osiguravač mu nije dužan naknaditi onaj dio štete koji je uslijed toga propusta 293 .

2. odnosno smanjenje rizika kod imovinskih osiguranja daju pravo na zahtjev za promjenu premije. 294 . Plaćanje naknade Pored obaveze da sa ugovaračem osiguranja utvrdi okolnosti od značaja za ocjenu rizika. kod požara).4. Čak i kada bi bilo ugovoreno drukčije. Ugovarač osiguranja je dužan obavještavati osiguravača o svakoj okolnosti koja može biti od značaja za ocjenu rizika kod osiguranja imovine. 1. Tako određuje i Zakon (čl. Ne učini li to. dužan je da se pridržava tih uputstava. izuzev ako je preduzimanje tih mjera bilo od uticaja za nastajanje štete. Obaveze osiguravača 2. Ako o tome postoje uputstva (kao npr.1. On to mora učiniti bez odgađanja. Povećanje. No. bez obzira na to kako se shvata pravni karakter ugovora o osiguranju. On mora da preduzima sve potrebne mjere i ugovorene radnje radi otklanjanja opasnosti koju izaziva nastupanje osiguranog slučaja. Osiguravač ima pravo da vrši kontrolu nad izvršavanjem preventivnih i represivnih mjera koje preduzima osiguranik. Rok za obavještavanje o smanjenju rizika nije postavljen jer ugovarač ima interesa da o tome što prije obavijesti osiguravača. zainteresovani partner može raskinuti ugovor (čl. Staranje o osiguranom predmetu Osiguranik je dužan da vodi brigu o osiguranoj imovini i održava je u redu. 914 ZOO). Osiguranik je dužan da preduzme sve mjere spasavanja ugrožene imovine i za sprečavanje povećanja štete. Obaveza staranja se produžuje i kad nastane osigurani slučaj. Ukoliko ugovarač osiguranja nije sudjelovao u povećanju rizika. odnosno štetnog događaja. ostaje kao osiguravaočeva osnovna obaveza prema osiguraniku da mu naknadi štetu u osiguranju imovine. osiguravač ima pravo da mu ne naknadi onaj dio štete koji je nastao zbog konkretnog propusta. a da plati osiguranu sumu u osiguranju lica. Pojedinim opštim uslovima osiguranja su te radnje i zaštitne mjere detaljno razrađene (čl. rok za obavještavanje iznosi 14 dana (čl.nastao. 918 ZOO). Opšta pravila o osiguranju imovine predviđaju da osiguravač ima pravo da prema ocjeni okolnosti smanji odštetu u mjeri u kojoj je šteta prouzrokovana time što se osiguranik nije pridržavao propisanih mjera i što nije preduzimao određene radnje. ta odredba ugovora bila bi nevažeća. 926 ZOO). Takva bi odredba bila ništava (čl. ako je rizik povećan njegovim postupkom. 926 ZOO). Kod osiguranja lica obaveza je osiguranika da obavijesti osiguravača u slučaju da je rizik povećan promjenom zanimanja. Ako druga strana odbije zahtjev. osiguranik ne može uslijed toga izgubiti prava iz osiguranja. Ali se ni ugovorom ne može predvidjeti da osiguranik gubi prava iz osiguranja zbog toga što je propustio rok za prijavu štete. 914 i 916 ZOO).

može pokrenuti spor kod suda. ako to traži ovlašteno lice (čl. pristupa se procjeni štete. dakle. Teret dokazivanja leži na osiguravaču (čl. kako za utvrđivanje samog rizika. Rok za isplatu naknade iznosi najviše 14 dana od dana dobijanja obavještenja da se osigurani slučaj desio. Bude li sporno postojanje ili visina obaveze osiguravača. Takođe ni štete prouzrokovane ratnim operacijama ili pobunama osiguravač nije dužan naknaditi. Strana koja nije zadovoljna nalazom. Kod naknade štete u imovinskom osiguranju važi kao osnovno načelo da iznos naknade ne može preći vrijednost štete. a koji su potrebni za utvrđivanje uzroka i obima štete. Treću fazu čini utvrđivanje veličine naknade. Osiguravač ima za te poslove svoje stručnjake. Ne bude li iznos obaveze utvrđen u navedenom roku. Izgubljeni dobitak se naknađuje samo ako je to izričito ugovoreno (čl. odnosno ugovorenu svotu osiguranja osiguraniku. Pri obeštećenju se kombinuju ova dva načela. 919 ZOO). Nadalje. odnosno procjenom vještaka. kad je ta stvar propala ili oštećena. Ako je šteta na stvari nastala uslijed nekog njenog nedostatka. Ako se osiguravač i osiguranik ne slože o visini nastale štete. čim primi prijavu da se desio osigurani slučaj. Osiguranik je dužan davati obavještenja i podatke kojima raspolaže. osim ako se to posebno ugovori. Pretpostavlja se. Osiguravač je dužan. 925 ZOO). odnosno korisnik osiguranja. ne može biti veća od pretrpljene štete ni 295 . Osiguranje ne može nikome poslužiti kao izvor obogaćenja. Kad se utvrdi da je nastao osigurani slučaj i šteta. odnosno imaocu polise ako je izdata polisa na donosioca. Prva je utvrđivanje osiguranog slučaja. odnosno dio naknade koji nije sporan. Razumije se da će osiguravač najprije utvrditi postoji li ugovor o osiguranju i je li se desio slučaj predviđen ugovorom. odnosno uslovi osiguranja. Ali se i takva obaveza osiguravača može posebno ugovoriti. pristupiti utvrđivanju da li se desio ugovorom predviđeni događaj i je li pogodio osiguranika. Drugu fazu predstavlja procjena štete. To znači da u imovinskom osiguranju naknada štete koju osiguravač isplaćuje za osiguranu stvar. predviđaju kod svih osiguranja imovine da je osiguravač dužan. tako u pogledu nastale štete i njene visine. visina naknade je ograničena visinom osigurane svote. isplatiti naknadu. osiguravač je dužan isplatiti predujam. rok od 14 dana za isplatu teče od dana kada su oni konačno utvrđeni. Kod osiguranja lica i kod manjih šteta na imovini. Izložićemo njegove osnovne faze. nastanak događaja i naknada utvrđuje se na osnovu propisanih dokumenata. Opšta pravila. osiguravač ne odgovara za takvu štetu. Postupak kojim se utvrđuje postojanje obaveze za naknadu i njen iznos je veoma složen. neće je naknaditi. samo naknada stvarne štete. koje podnosi osiguranik. procjena se povjerava vještacima. pa zatim ima li osiguranik pravo na naknadu i kolika je naknada. 930 i 931 ZOO). kad utvrdi da se desio osigurani slučaj.kad se desi događaj protiv koga se osiguralo.

Druga se formula. opet. primjenjuje se pravilo proporcije.x stvarna šteta iznos premije koju bi trebalo plaćati Kod nas se primjenjuje prva formula. zasnovana na srazmjeri između premija. Naknada štete zavisi od srazmjere između osigurane svote i stvarne vrijednosti osigurane stvari. No.x stvarna šteta stvarna vrijednost ili iznos plaćene premije Naknada štete = ----------------------------------------------. Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost stvari utvrđena sporazumno. Primjena pravila proporcije nalazi svoje opravdanje u načelu i da premija treba da odgovara težini rizika. nego je ugovorio nižu svotu osiguranja da bi plaćao manju premiju. Ugovorom se može ograničiti iznos naknade na manju svotu od stvarne štete. tj. Osiguranik je u tom slučaju preuzeo na sebe dio rizika. onda je opravdano da mu se u toj srazmjeri i šteta naknadi. primjenjuje u Francuskoj. naknada se određuje prema toj vrijednosti. Kad su stvari bile osigurane na stvarnu vrijednosti. popravkom stvari. osiguravač je ovlašten da naknadu izvrši i u naturi. Ako se utvrdi da za tu povećanu vrijednost stvari nema opravdanog razloga. koji je srazmjeran razlici između stvarne vrijednosti stvari i ugovorene svote osiguranja. Stoga će za taj dio sam i štetu snositi. Kod podosiguranja naknada ne može preći osiguranu sumu. Ako je osigurana stvar djelimično oštećena. Pravilo proporcije primjenjuje se dvojako: ili se uzimaju kao njegovi elementi osigurana svota i stvarna vrijednost osigurane stvari. Formule glase: osigurana svota Naknada štete = -----------------------------------. I ovo je još jedan dokaz da je naš sistem osiguranja imovine koncipiran da se izbjegne špekulacija. ili se uzimaju ugovorena. ugovorom predviđeni iznos. biće veća i naknada štete ako se desi osigurani slučaj. ako bi šteta bila veća od osigurane svote. To. 925 ZOO). a da se težina rizika ogleda i u vrijednosti stvari. Nadosiguranje u principu nije dozvoljeno (čl. Ako osiguranik nije htio da plaća premiju koja odgovara stvarnoj vrijednosti stvari. ukoliko je stvar vrednija. naknada će se isplatiti prema stvarnoj vrijednosti (npr.od osigurane svote. Naknada se isplaćuje u novcu. znači da je i rizik veći. To znači: ako je stvar potpuno propala. osiguranje subjektivne vrijednosti. neće se naknaditi stvarna šteta. onda će naknada štete biti ravna stvarno pretrpljenoj šteti. bez obzira na stvarnu vrijednost stvari. osiguranje staro za novo i dr). Ugovorom se može predvidjeti da odnos između vrijednosti stvari i svote 296 . tj. To je slučaj podosiguranja. odnosno plaćena premija. i premija koju bi trebalo plaćati prema stvarnoj vrijednosti osigurane imovine. Pa i u ovom slučaju osiguravač može dokazivati da je ugovorom predviđena vrijednost stvari znatno veća od stvarne vrijednosti. nego će osiguravač isplatiti samo svotu osiguranja.

Drukčije se može ugovoriti (čl. ako je stvar oštećena. Naravno da je tada i premija veća od premije koja odgovara sumi osiguranja. odšteta se smanjuje za vrijednost ostatka. šteta se naknađuje u visini troškova opravke umanjeno za iznos vrijednosti rabaćenja ostatka stvari. Pored toga. U tim tablicama navedene su pojave i oštećenja pojedinih grupa i njima odgovarajući procenti gubitka opšte radne sposobnosti. instalacija. Ali se i takvo osiguranje može posebno ugovarati. Pravilo je da osiguravač nije dužan naknaditi štete prouzrokovane ratnim operacijama. osiguranikov je interes da šteta bude veća. a ne stvarna vrijednost.000 KM znači da štetu ispod 10. Osiguravači izrađuju tablice za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti uslijed nesrećnog slučaja. kod osiguranja protiv krađe itd. U nekim slučajevima može se ugovarati da osiguravač naknađuje štetu samo ako šteta pređe određenu granicu. 927 ZOO). U nekim vrstama osiguranja. Ugovorom se. U ovoj situaciji osiguravač duguje naknadu troškova i onda kada oni zajedno sa naknadom prevazilaze osiguranu sumu (čl. dakle. kad se stvar osigurava ispod vrijednosti.osiguranja nema značaja za određivanje iznosa naknade. Ima ga kod požarnog osiguranja. isplaćuje se suma osiguranja. u zamjenu za isplatu pune sume osiguranja. Franšize su predviđene u osiguranju vozila.000 KM ne naknađuje osiguravač. 926 ZOO). usjeva itd. Kod osiguranja života isplaćuje se osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurana suma kad nastupi ugovoreni slučaj. mašina. nego da se isplaćuje potpuna naknada štete do visine ugovorene svote. aparata. kad osiguranik umre ili doživi određeno doba života. Takvo osiguranje naziva se osiguranjem na prvi rizik. Sitne štete koje su ispod određenog minimuma snosi sam osiguranik. Ako stvar nije potpuno propala. isplaćuje se samo dio osigurane sume. Taj dio štete koji ne isplaćuje osiguravač naziva se franšiza. osiguravač naknađuje i troškove koje je osiguranik morao nužno učiniti radi otklanjanja i smanjenja štete i posljedica osiguranog slučaja. Franšiza 10. Tada je osiguravač dužan isplatiti potpunu naknadu sve do iznosa svote osiguranja. Slaba strana franšiza je što osiguranik nije stimulisan na radnje i mjere uslijed kojih bi šteta mogla biti manja. da je abandonira. Ako je smrt prouzrokovana ratnim 297 . Ako stvar potpuno propadne. ali i manja od premije na stvarnu vrijednost osigurane stvari. pobunama i nemirima. Prema tome. garantuje puno obeštećenje uvijek kad djelimična šteta nije veća od svote osiguranja. prema stepenu nesposobnosti za rad prouzrokovane nesretnim slučajem. može se ugovarati da se u slučaju djelimične štete ne primjenjuje pravilo proporcije. Kod osiguranja lica od nesretnog slučaja uslijed koga ne nastupa smrt. Naprotiv. Naknada se isplaćuje u istom procentu od osigurane sume u kome je u tablici ocijenjen gubitak opšte radne sposobnosti. jer će mu se naknaditi samo ako pređe franšizu. tj. Dispozitivno je pravilo da osiguranik nema pravo da oštećenu stvar prepusti u vlasništvo osiguravača. Isto je kod osiguranja lica.

Kad je osiguranje zaključeno za cio život osiguranika. Zato je u zakonu odgovornost za njeno ispunjenje posebno uređena. Ugovorom se može predvidjeti obaveza osiguravača da isplati svotu osiguranja i za slučaj kad nastupe smrt ili ozljede uslijed ratnih operacija. Osiguravač ne naknađuje ni štete koje je osiguranik prouzrokovao namjerno. pa i uslijed Kad je ugovarač osiguranja života odredio korisnika osiguranja.operacijama. bez obzira na to kojim je aktom određen za korisnika: ugovorom. Isto tako. Kad su za korisnike određeni nasljednici. Plaćanje naknade je osnovna obaveza osiguravača. svakom nasljedniku pripada dio osigurane svote srazmjeran dijelu nasljedstva koji mu pripada. zaključen ugovor o osiguranju života u korist trećega. a ugovarač nije odredio njihov dio. a ugovarač umre. a društva za uzajamno osiguranje i sredstvima osiguranika. Izuzetak od pravila da osiguravač ne naknađuje osiguranja namjerno prouzrokovao osigurani slučaj. ako je ugovarač postoji kod obaveznog U ovoj vrsti osiguranja do njih došlo. U polisi osiguranja života moraju biti navedeni uslovi pod kojima ugovarač osiguranja može zahtijevati isplatu njene otkupne vrijednosti. može tražiti da mu osiguravač isplati unaprijed dio osigurane svote do visine otkupne vrijednosti polise. nekim docnijim pravnim aktom. štetu. Štete koje osiguranik prouzrokuje nepažnjom su pokrivene osiguranjem. 50 ZOIO). kad je. 28 ZOIO). u skladu sa ugovorom o osnivanju društva (čl. zakonom je posebno predviđena mogućnost njihovog plasmana. Osiguravač dokazuje da je šteta prouzrokovana nekim od navedenih oslobađajućih uzroka (čl. 931 ZOO). osiguravač se oslobađa obaveze iz ugovora o osiguranju i nije dužan korisniku isplatiti ugovorenu svotu. Ako korisnik nije određen. Suprotna ugovorna odredba je ništava (čl. Izričito se zahtijeva da plasmani budu sigurni (čl. Sredstva kojima se osigurava isplata osiguranih suma i naknada po ugovorima o osiguranju lica su posebno pravno tretirana. osiguravač naknađuje sve štete bez obzira na to kako je krivice korisnika vozila. 19 i čl. ako drukčije nije izričito utanačeno između stranaka. Osiguravač (dioničko društvo) za obaveze iz ugovora o osiguranju odgovara svim svojim sredstvima (čl. ako je uplaćena premija bar za tri godine. 929 ZOO). a tu mu sumu ugovarač osiguranja može vratiti docnije (predujam). osiguravač je dužan da mu isplati otkupnu vrijednost polise. svota osiguranja se isplaćuje tome korisniku. kao i da može zahtijevati i predujam. osigurana svota ulazi u imovinu za raspodjelu nasljednicima. namjernim ubistvom ili samoubistvom. poseban slučaj predstavljaju otkup polise i predujam. testamentom i sl. 298 . Da bi se vrijednost sredstava kojima osiguravač odgovara obezbijedila od deprecijacije. Način kako se ta otkupna vrijednost izračunava mora takođe biti naznačen na polisi i u uslovima osiguranja. Napokon. dakle. pod predviđenim uslovima. 28 ZOIO). Korisnik stiče pravo na osiguranu svotu od časa zaključenja ugovora. osiguranja korisnika motornih vozila od odgovornosti.

kao što su pravila osiguranja. 7 ZOIO). nego iz karaktera i iz tehnike poslovanja osiguravača. načela lojalne utakmice i dobrih poslovnih običaja (čl. prati i analizira uzroke šteta i da preduzima mjere za to. (čl. pošto zaključi ugovor o osiguranju. Ostale obaveze osiguravača Osiguravač je najprije obavezan da putem reosiguranja ili saosiguranja obezbijedi pokriće obaveza iz osiguranja. osiguravač mora da se pridržava pravila struke. I peto. Treća obaveza osiguravača jeste da svoje opšte akte kojima se utvrđuju ekonomski osnovi poslovanja. prinudan karakter. osiguravač je dužan da organizuje zaštitu od rizika i da s tim ciljem organizuje i preduzima mjere prevencije i represije. Pored toga. To je slučaj u našem pravu. radi otklanjanja uzroka šteta kao i radi smanjenja šteta. Zakonska je dužnost osiguravača da prilikom zaključenja ugovora o osiguranju preda osiguraniku pravila ili uslove osiguranja i da ga upozori da su oni sastavni dijelovi ugovora o osiguranju. Zato ima. To podrazumijeva mogućnost trajnog obezbjeđenja izvršenja svojih obaveza po osnovu osiguranja. Ona je i javnog karaktera.2. Već je bilo riječi o ovoj obavezi prilikom objašnjavanja pojma osiguranja. 299 . Osiguravači su zato dužni i da materijalno zainteresiraju osiguranike za preduzimanje mjera za otklanjanje i smanjenje šteta. on mora da. Pored toga. izda osiguraniku polisu ili drugu ispravu o osiguranju. 6 ZOIO). učini dostupnim javnosti. da stvara razne fondove i da te fondove jača. osiguravač mora da svoju ekonomsku djelatnost organizuje saglasno ekonomskim načelima osiguranja. po prirodi posla i tehnici organizacije osiguranja.2. shodno čl. tarife. Jačanju fondova naročito služi proširenje osiguranja na što veći broj lica i na što šire područje radi stvaranja neophodne uzajamnosti rizika. uslovi osiguranja i sl. osiguravač je dužan da obavijesti i osiguranike o uslovima osiguranja. Zbog toga njegovi akviziteri upoznaju buduće osiguranike sa pravilima i sa uslovima pod kojima se provodi osiguranje. Zbog toga je osiguravač dužan da. Četvrto. kada je propisana. ako ih ne bi mogao pokriti premijama i rezervama. Smatramo da ova obaveza ne potiče iz ugovora o osiguranju. i ova obaveza je motivisana potrebom zaštite osiguranika. Kao i prethodna. 6 ZOIO. Na nekim polisama osiguranja odštampan je izvod iz pravila. odnosno uslova. Drugo.

te značajne razlike između imovinskih i ličnih osiguranja. na naknadu i po osnovu građanskog delikta i po osnovu osiguranja? Odgovor zavisi od teorijskog shvatanja o pravnoj prirodi ugovora o osiguranju koje je usvojeno u konkretnom pravnom sistemu. Kod osiguranja života osiguranik ili korisnik osiguranja može u cjelini ostvariti pravo na naknadu od odgovornog lica i naplatiti sumu osiguranja iz ugovora o osiguranju. Zbog toga je neophodno potražiti eklektično i praktično rješenje. osiguravač ima regresno pravo prema trećem odgovornom licu do iznosa isplaćene naknade. U pojedinim vrstama osiguranja osiguravači pokrivaju štetu ne ispitujući da li za nju postoji odgovornost trećeg lica. Mi u principu usvajamo teoriju zaštite od rizika kao dominantnu. Ukoliko osiguranik naplati naknadu štete od osiguravača. Naše pravo spada u grupu prava koja u razmatranom domenu razlikuju imovinsko od ličnog osiguranja. Postojanje elemenata drugih shvatanja u legislativi i praksi osiguranja. tj. Kumuliranje zahtjeva za naknadu Osiguranje ne pokriva samo rizike od dejstva više sile i slučaja nego i od štetnih ljudskih radnji. U izloženoj situaciji nastaju složeni pravni odnosi. Ono se svodi na mogućnost kumuliranja zahtjeva u onim vrstama osiguranja u kojima se štite opravdani interesi osiguranika uz istovremenu nemogućnost zloupotrebe ovog ovlaštenja. razliku može tražiti od drugog. dakle.IV KUMULIRANJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE 1. Pravno pitanje koje se ovdje postavlja glasi: imali oštećeno lice koje je ujedno i osiguranik pravo na dvostruku naknadu štete. Oni se konstituišu između više lica: a) oštećenog i odgovornog po osnovu građanskog delikta. Osiguravač je dužan da isplati osiguranu svotu po ugovoru o osiguranju lica i kad je neko treće lice odgovorno za nastupanje osiguranog slučaja. Kod imovinskog osiguranja nema kumuliranja zahtjeva naknade. Ovo je naročito slučaj kod obaveznih osiguranja. ovdje postoji kumulacija zahtjeva. Na naknadu ima pravo ugovarač osiguranja. pokrivaju i štete prouzrokovane građanskim deliktom za koje postoji odgovorno lice i koje se mogu nadoknaditi i po pravilima građanskog prava. ipak ne dozvoljavaju jednoznačan odgovor. Osiguravač nema pravo na regresnu naknadu isplaćene svote od odgovornog lica. Osiguranik se može obeštetiti samo po jednom osnovu. b) oštećenog osiguranika i osiguravača i c) osiguravača i štetnika koji je odgovoran za građanski delikt. odnosno korisnik osiguranja. a bez obzira 300 . ali po kome hoće: po osnovu osiguranja ili po osnovu delikta trećeg lica. Dakle. Osiguranjem se. Ako naplaćenom naknadom nije šteta potpuno izmirena.

vrstu opasnosti od koje se osigurava s obzirom na osobine. odnosno do smrti ili povrede osiguranog lica. osiguranje lica i pomorsko osiguranje. Kod dvostrukog osiguranja vodi se računa o savjesnosti ugovarača osiguranja. za njega odgovaraju ostali osiguravači srazmjerno svojim dijelovima. 948 ZOO). svaki osiguravač može tražiti poništenje ugovora i zadržati premije. Svaka od glavnih grupa osiguranja dijeli se na vrste. jer zbir svih naknada ne prelazi vrijednost osiguranog predmeta. 934 ZOO). s naknadom u slučaju dvostrukog i višestrukog osiguranja? Trebalo bi da odgovor bude isti kao kod kumuliranja zahtjeva za naknadu od osiguravača i od odgovornog lica uslijed čije je radnje došlo do štete. Obje naknade zajedno ne mogu preći iznos štete. Šta je. 2. umanjena mu radna sposobnost i sl. dakle. oštećen mu dio tijela. svaki osiguravač ima pravo na svoju premiju. V PODJELA OSIGURANJA 1. jeste osiguranje imovine. Ako nije postupio nesavjesno. To je razumljivo. Tek kad se dogodi osigurani slučaj. Prema načinu na koji nastaje. Nečijom skrivljenom radnjom nanesen je bol osiguraniku ili korisniku osiguranja. Pri tome treba imati u vidu da zakon pravi razliku između višestrukog osiguranja kad zbir svota osiguranja ne prelazi vrijednost osiguranog predmeta i dvostrukog osiguranja kad tu vrijednost prelazi. Ukoliko jedan osiguravač ne može da plati svoj dio dugovne naknade. Kriteriji podjele Podjele osiguranja na različite grupe zavise od kriterija na osnovu kojih se klasifikacija vrši. na osnovu ugovora.na to što je naplatio osiguranu svotu. osiguranje se dijeli na dobrovoljno i obavezno. Višestruko i dvostruko osiguranje Postavlja se pitanje da li osiguranik može naplatiti naknadu od dva ili više osiguravača ako je ista imovina ili isto lice bilo osigurano kod njih za isto vrijeme od istih rizika. Najčešće usvojena podjela osiguranja. Dobrovoljno osiguranje nastaje voljom stranaka. i prouzrokovač treba da odgovara za to (čl. nastaju obaveze osiguranika da izvijesti svakog saosiguravača i saopšti mu naziv i adresu ostalih osiguravača (čl. Vrsta osiguranja označava vrstu rizika. Svaki osiguravač snosi iznos naknade srazmjeran svoti osiguranja po njegovom ugovoru. Osigurana svota mu pripada po ugovoru o osiguranju. koju prihvata i naš zakon. za to je uplaćivao premije u fond osiguranja. mora zaključiti. a ugovaraču pripada naknada od svakog osiguravača po ugovoru. Naknada mu pripada po drugom pravnom osnovu. dok se obavezno osiguranje. U višestrukom osiguranju svaki osiguravač odgovara za izvršenje svojih obaveza u potpunosti. Ako je ugovarač postupio nesavjesno. 301 . prema zakonskim odredbama.

osiguranje troškova i liječenja. Osiguravač sa statusom dioničkog društva može se uz ostale poslove osiguranja baviti i reosiguranjem. Kod osiguranja od imovinskih šteta obaveza osiguravača se sastoji u naknadu imovinske štete koja nastaje kad se desi osigurani slučaj. . eksplozija. Osiguravač može provoditi sve vrste osiguranja imovine i lica za koje je registrovan. klizanje tla).osiguranje dobitka. .transportno osiguranje. 302 . bez obzira na to ima li oštećenja stvari. . .šomažno osiguranje.od požara i nekih drugih opasnosti (grom. . .stakla od loma. Poznato je više vrsta osiguranja imovine. jednostavno. je li šteta nastala kao neposredna ili posredna posljedica oštećenja ili uništenja stvari. zatim kad nije ostvaren mogući dobitak ili kad su prouzrokovani neki troškovi. po tom ugovoru se ugovarač osiguranja obezbjeđuje od šteta. . osiguranje privrednih organizacija od opasnosti prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti. koje su prouzrokovane njegovom upotrebom opasne stvari.osiguranje životinja. . koje obuhvata osiguranje prevoznih sredstava (kasko) i osiguranje tereta u prevozu (kargo).osiguranje od zakonske odgovornosti ili.osiguranje od odgovornosti za nedostatke isporučenih proizvoda (garancijsko osiguranje). .mašina od loma i nekih drugih opasnosti. Član 9. tj. poplava. odronjavanje. odnosno istim uslovima osiguranja.montažno osiguranje. 2. osiguranje od odgovornosti. . 9 ZOIO). . osiguranje dobara) dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje od imovinskih šteta. jer ih naknađuje osiguravač. . Kod osiguranja stvari predmet je stvar imovinske vrijednosti i naknađuje se šteta u slučaju propasti ili oštećenja stvari. snježna lavina.kombinovano osiguranje namještaja.osiguranje predmeta za naknadu ako radnik strada ili se povrijedi na poslu. ZOIO netaksativno nabraja neka od njih: . transportno osiguranje obuhvata i osiguranje lica u prevozu.na upotrebljivost stvari ili lica obuhvaćenih jednim pravilima osiguranja. Osiguranje imovine Osiguranje imovine (imovinsko osiguranje. . oluja.od provalne krađe. Društvo za uzajamno osiguranje nema ovu mogućnost (čl.

kopneni i drugi rizici. očekivani dobitak. nezgode i nesposobnosti za rad (osiguranje od nesrećnog slučaja). Plovidbeno osiguranje Plovidbenim osiguranjem se pokrivaju rizici kojima su za vrijeme plovidbe izloženi brod. Pristanak trećeg na zaključeni ugovor je neophodan.3. Kod osiguranja od nezgode osigurava se od nesretnog slučaja koji može imati za posljedicu smrt. Ovim osiguranjem nije obuhvaćeno i osiguranje od odgovornosti za štete koje se nanesu trećim licima u vezi s pravom raspolaganja ili sa iskorištavanjem broda. neisporuka. ili da mu se isplaćuje periodično (rentno osiguranje). od zajedničke havarije. Osiguranje se vrši od plovidbenih nezgoda. ili da se isplaćuje porodici u vidu penzije. požara. U ovoj grupi su osiguranje na nedoživljenje (osiguranje života) i osiguranje na slučaj bolesti. Ako nije drukčije ugovoreno. osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu uslijed potpunog ili djelimičnog gubitka i oštećenja stvari. Ugovarati se može osiguranje i od drugih rizika kojima su stvari izložene za vrijeme trajanja osiguranja. osim obične bolesti. Bude li posljedica nezgode prolazna neposobnost za rad. Kod osiguranja na doživljenje određene starosti može se obezbijediti da se osiguraniku isplati ugovorena suma odjednom kad doživi ugovorenu starost. elementarnih nepogoda. troškovi utvrđivanja i likvidiranja štete. Kod osiguranja na slučaj smrti može se ugovoriti da se osigurana suma isplati nekom korisniku. Treće lice se pojavljuje kao osiguranik onda kada ugovarač djeluje u svojstvu komisionara i onda kada je izričito označeno kao korisnik. vozarina. ili beneficiraju se daje dio osigurane sume koji odgovara dijelu trajnog smanjenja opšte radne sposobnosti. ili da pripadne nasljednicima. Osiguranja lica su u teoriji i praksi postavljena šire. provizija i dr. te roba i druge stvari koje se prevoze brodom (kargo-osiguranje). Ugovarač osiguranja je po pravilu i osiguranik. od razbojništva na moru i unutrašnjim vodama. U svakom slučaju. kao što su krađa. Osiguranik može biti samo lice koje ima ili koje može da očekuje da će imati opravdani materijalni interes da ne nastupi osigurani slučaj. troškovi opremanja broda. zatim troškovi spasavanja. politički rizici. Osiguraniku. infektivne i profesionalne bolesti. eksplozija. manipulativni. Ovo se osiguranje može posebno ugovarati. isplaćuje se naknada. isplaćuje se i naknada troškova liječenja. ratni rizici. 4. Osiguranje lica ZOIO u članu 9 razvrstava poslove životnih osiguranja na osiguranje života i rentno osiguranje. gubitak radne sposobnosti i narušenje zdravlja. miraz itd). 303 . Beneficijaru (korisniku) isplaćuje se osigurana suma kad je nastupila smrt osiguranog lica. nagrade za spasavanje i štete. Može se obezbijediti renta i u neke druge svrhe (školovanje djece. uređaji i oprema broda (kasko-osiguranje). njegovih uređaja i opreme i tereta na brodu. a može se dati na različite načine.

oštećenju ili konfiskaciji. To bi bilo. c) vlasnika. Može se. a nema pravo da ne izvršava svoje obaveze iz ugovora o osiguranju. pristajanje u nepredviđenim lukama radi nekog nedozvoljenog posla. po pravu nekih zemalja (Engleska i Njemačka). krijumčarenje. To je slučaj kod ugovora po tzv. obavezna su sljedeća osiguranja: a) putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesretnog slučaja. Zakonom se može uvesti obavezno osiguranje i u drugim slučajevima. pod baraterijom se podrazumijevaju. troškovi u vezi s osiguranjem. od odgovornosti za štete počinjene trećim licima i d) vlasnika. odnosno korisnika vazduhoplova. Prema članu 66 ZOIO. na primjer. Može biti propisano osiguranje od rizika koji ugrožavaju treća lica i od rizika koji predstavljaju opštu opasnost. tako i sve štete koje su posljedica ne samo krivice nego i njihove obične neopreznosti. osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu zbog namjernog postupka ili krajnje nepažnje posade broda. plovidba bez dozvole brodara. Osiguravač nije dužan da ugovaraču osiguranja preda polisu prije nego što naplati premiju. Po Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. 304 . b) vlasnika. učinjen bez saglasnosti brodara. odnosno korisnika brodica na motorni pogon. kojim se brod i stvar izlažu uništenju. Baraterija je. prelazi na njega pravo osiguranika na naplate iz zajedničke havarije do iznosa koji je platio.Osigurane stvari se moraju prevoziti ugovorenim brodom. doprinosi u zajedničku havariju koji se plaćaju za osigurani predmet. od odgovornosti za štete počinjene trećim licima. Osiguravač preuzima i rizik baraterije. kako namjerne štete koje pričine zapovjednik i članovi posade. Ako nisu plaćene premije. Ima pravo još i na kamatu i proviziju koje su priznate u diobenoj osnovi. nedozvoljena trgovina. Osiguravač naknađuje štete samo do iznosa sume osiguranja. odnosno i jednom i drugom. drugog člana posade broda ili pilota u plovidbi i rukovanju brodom. međutim. ugovor se raskida. odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim licima. U slučaju zajedničke havarije koja je nastala u vezi s osiguranim rizicima. bez obzira na koji je brod ukrcan. To je pravilo. osim pretovara u slučaju nevolje. namjeran i nedozvoljen akt zapovjednika broda i članova posade. Po pravima drugih zemalja. osiguravač ih može odbiti od naknade prilikom likvidacije štete. iz osiguranja se naknađuju gubici i oštećenja osiguranog predmeta. dakle. Obavezno osiguranje Obavezno osiguranje se može uvoditi samo zakonom. Ako bi se promijenio brod bez saglasnosti osiguravača. generalnoj polisi. skretanje s utvrđenog puta itd. 5. kao i štete nastale uslijed radnji i propuštenja zapovjednika. ako to nije posebno ugovoreno. a čime se nanosi šteta brodu ili teretu. osigurati i teret “na ma kome brodu”. Kad osiguravač isplati te naknade.

Za svako vozilo koje se obavezno registruje mora se zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti i bez dokaza o tome ne može biti registrovano. tj. b) ako je došlo samo do djelimičnog gubitka opšte radne sposobnosti. nego u krugu (stanica. Oštećeni ima pravo na razliku od lica odgovornog za štetu ako je šteta bila veća od iznosa koji isplati osiguravač po osnovu obaveznog osiguranja (čl. 82 ZOIO). odnosno korisnika vozila. Svi putnici ili njihovi nasljednici imaju pravo na isplatu osigurane sume i naknadu troškova. pristanište. ako su prouzrokovane upotrebom motornog vozila. Od iznosa naknade štete koju po osnovu sudske odluke prevoznik duguje putniku. nego organizacija koja obavlja saobraćaj i osiguravač. 67). ako se desi da šteta bude nanesena motornim vozilom za koje nije zaključen ovaj ugovor. 74 ZOIO). trajnog gubitka opšte radne sposobnosti i za slučaj prolazne nesposobnosti putnika za rad (čl. 69 ZOIO). Osiguranim se smatraju sva lica koja su namjeravala da putuju. To isto su dužne učiniti i druge organizacije kad prevoze lica (ne svoje radnike) u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti . odgovornost. odbija se iznos koji je putnik već naplatio od osiguravača (čl. obavezu naknadu štete na zahtjev osiguranika preuzima osiguravač koji obavlja obavezno osiguranje autoodgovornosti sa sjedištem na teritoriji Federacije (čl. (čl. Ako putnika zadesi nesrećan slučaj. Sve štete nastale uslijed smrti. Osiguravač ima pravo na regres od prevozioca koji je propustio da zaključi ugovor o osiguranju. 69 ZOIO). onda onoliki procenat od osigurane sume koliki je procenat djelimičnog gubitka opšte radne sposobnosti. osiguravač je dužan isplatiti: a) ugovorenu osiguranu sumu ako je nastupila smrt ili ako je došlo do trajnog gubitka opšte radne sposobnosti.članice ureda (čl. U prethodnom slučaju osiguravač ima pravo regresa od vlasnika.turističke. ugostiteljske (čl. ostala pravna lica su državni organi dužni da osiguraju svoje radnike kad ih prevoze na rad ili ih prevoze u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti. Ured za osiguranje objavljuje zajedničke uslove i tarifu premija osiguranja koje zajednički utvrde društva za osiguranje . c) naknadu izgubljene zarade i nužnih stvarnih troškova liječenja. 72 ZOIO). pa i kad se ne nalaze u prevoznom sredstvu. ili nanesene nečijoj imovini (uništenje ili oštećenje). Putnik je treće lice koje se koristi osiguranjem. povreda ili oboljenja. Isto tako drugi poslovni subjekti. 72 ZOIO) po osnovu obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju.Svi koji obavljaju javni prevoz putnika dužni su da sa osiguravačem sklope ugovor o osiguranju putnika koje prevoze od posljedica nesrećnog slučaja za slučaj smrti. Prema trećim licima koja su ma po kom osnovu odgovorna za štetu prouzrokovanu nesrećnim slučajem pravo na naknadu do iznosa isplaćene svote prelazi na osiguravača. naknađuje osiguravač (čl. bez obzira na to imaju li kartu za to putovanje ili je nemaju (čl. Kod obaveznog osiguranja u saobraćaju nema kumuliranja zahtjeva za naknadu. Ipak. 70 ZOIO). jer ugovor ne zaključuje pojedinac putnik. Osiguravač preuzima odogovornost i kad je vozilom upravljalo 305 . 73 ZOIO). aerodrom).

Pri tom valja voditi računa da osiguranje ima svoje funkcije i da su za njihovo obavljanje potrebna sredstva koja bi trebalo da budu što veća. Sličan sistem odgovornosti postoji i kod šteta koje prouzrokuje nepoznato vozilo (čl. Zajednica rizika koju je organizovao osiguravač s ciljem kompenzacije i nivelisanja redovno očekivanih šteta nije u stanju da obezbijedi kompenzaciju. 1992. Postoji i obavezno osiguranje korisnika. Reosiguravač u tom slučaju daje osiguravaču sredstva za naknadu šteta i za isplate suma osiguranja. Osiguranje se stoga i služi statistikom radi iznalaženja broja mogućih štetnih događaja za razne rizike koje pokriva. 95 ZOIO). odnosno vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene licima i imovini na zemlji (čl. premija za njih mora biti stimulativna i koliko je moguće niža. Tada pomaže reosiguranje. Najniže iznose osiguranja određuje Vlada Federacije na prijedlog ureda za nadzor (čl. Reosiguranje je. VI REOSIGURANJE 1..neovlašćeno lice. Reosiguranjem ne nastaju direktni odnosi između reosiguravača i osiguranika. No. 84 ZOIO). odnosno vlasnika brodica na motorni pogon (čl. Ta se odstupanja nastoje neutralisati stvaranjem rezervi iz kojih se isplaćuju štete koje. 76 ZOIO). osiguranje osiguravača i zato se naziva “izravnanjem rizika”. 262 Šulejić dr Predrag: “Pravo osiguranja”. Premiju izračunava na osnovu zakona velikih brojeva i pomoću računa vjerovatnoće. Premije se ne mogu određivati proizvoljno sa ciljem da se visokim premijama obezbijedi osiguravač. 93-94 ZOIO) i korisnika. uvijek su moguća odstupanja. a ima pravo na regres od toga lica. Novi Sad. Služi da se obezbijede sredstva za isplatu naknade šteta i suma osiguranja kad sredstva osiguravača nisu dovoljna za to. putem svoje organizacije. u nekim periodima. Misao. Pošto se statističkim putem iznalazi prosjek. u stvari. Neophodno je postići ravnotežu u osiguravajućem fondu. nastoji da stvori što širu zajednicu osiguranika kako bi od prikupljenih premija obrazovao toliki osiguravajući fond da može podmiriti sve štete koje nastanu na imovini osiguranika i isplatiti sve osigurane sume kod osiguranja lica. str. 84 ZOIO). Pojam reosiguranja Osiguravač. prelaze iznos sume naplaćenih premija. Ako se regres ne može ostvariti od odgovornog lica ni sudskim putem. iako 262 reosiguravač u principu dijeli položaj osiguravača prema osiguraniku. ravnoteža je poremećena jer osiguravajući fond ne može da pokrije sve rizike. da bi se obrazovala što šira zajednica osiguranika. osiguravač ima. pravo na regres prema ostalim osiguravačima koji se bave ovom vrstom osiguranja (čl. 440 306 . teža je situacija za osiguravača kad dođe do izuzetno velikih šteta. shodno zakonskim kriterijima. S druge strane.

Reosiguranje predstavlja posebnu vrstu poslova osiguranja koje obavljaju subjekti registrovani za tu djelatnost (čl. za svaki ugovor o osiguranju. reosiguranje se može ugovarati na nekoliko načina. u svakoj naknadi štete. a višak prenosi na reosiguravača. Osiguravač može stipulisati da snosi sve štete do ugovorenog iznosa. odnosno višak. Drugi i osnovni način reosiguranja je ekscedentno reosiguranje. u naknadi štete. Reosiguranje stoga i jeste sredstvo za podjelu rizika. za koju osiguravač tako odredi. da svojim opštim aktom predvidi iznose koje pokriva sopstvenim sredstvima. do 50. 7 ZOIO). 2. osiguravač ima u fondu milijardu dinara za pokriće šteta po osnovu imovinskog osiguranja od požara. odnosno sume osiguranja. a koji će prenijeti na reosiguravača. Osiguravač. Može biti uspostavljeno na osnovu osigurane sume ili na osnovu štete. Osiguravač zadržava osiguranje jednog dijela rizika za se. Za dio obaveza koje se ne mogu pokriti na ovaj način osiguravač mora zaključiti ugovor o reosiguranju u inostranstvu (čl. a ima još obaveza na naknadu štete. Kad po ugovorima o osiguranju imovine od požara isplati na ime naknade tu milijardu dinara. Danas se rjeđe koristi. U svakom poslu koji zaključi osiguravač. posebno za svaki slučaj. Kod osiguranja drugog rizika. Kad se desi osigurani slučaj. a reosiguravač se obavezuje da će učestvovati u isplati naknade štete. Kod osiguranja štete. čisto reosiguranje viška štete. U istoj mjeri učestvuje i u premiji.00 KM). To je osiguranje drugog rizika. 7 ZOIO). učestvuje i 307 . U jednoj kvoti za sva svoja osiguranja rasterećuje se osiguravač. Vrste reosiguranja Reosiguranje se provodi na osnovu ugovora. Zato se takvo reosiguranje zove kvotnim.000. Ali u svakom poslu osiguranja učestvuje u snošenju rizika i reosiguravač. To je tzv. kvoti (npr. Organizacija za osiguranje dužna je. Na primjer. prenosi na reosiguravača. osiguravač određuje.Reosiguranjem osiguravač prenosi na drugog osiguravača dio rizika plaćajući mu za to dio premije. a ostatak. 2 ZOIO). 10%). ocjenjuje koji će dio rizika zadržati (samopridržaj). Obaveze po zaključenim ugovorima koji prevazilaze ovako utvrđen limit osiguravač je dužan da reosigura (čl. Značaj reosiguranja za ostvarivanje funkcija osiguranja je doveo do njegovog uređivanja prinudnim propisima. a drugi dio ustupa reosiguravaču. te naknade isplatiće reosiguravač. Sve štete naknađuje osiguravač dok te isplate ne dosegnu ugovorenu svotu. U drugom slučaju može se organizovati kao reosiguranje viška štete i reosiguranje viška (godišnjeg) gubitka. najprije. da do izvjesne visine snosi sam štetu (npr. Reosiguravač za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima. odnosno u isplati sume osiguranja učestvuju oba srazmjerno dijelovima u kojima su preuzeli rizik. a javlja se u nekoliko oblika. učestvuje u riziku i reosiguravač u ugovorenom dijelu. Osiguravač može da ustupi na reosiguranje jedan dio svih rizika. Ponuda za zaključivanje ugovora o reosiguranju mora se dati najprije reosiguravačima u zemlji.

ovdje će akcenat biti stavljen na njihov sistemski prikaz. 2 ZOO). U ovakvim situacijama stranke su dužne jedna drugoj vratiti ono što su primile po osnovu ugovora. Smatra se da ugovor o osiguranju nije ni zaključen. ugovor prestaje da postoji posljednjeg dana roka (čl. st. No. Ista rješenja važe i za propast jedne ili nekoliko stvari onda kada ugovor obuhvata više stvari (čl. određuje svaki reosiguravač samostalno. ili je postalo sigurno da će se desiti. 922). Sredstva reosiguranja obezbjeđuju se iz premija osiguranja i drugih prihoda po istom režimu koji važi i za ostale organizacije osiguranja. Pošto su ove situacije već djelimično razmotrene. I stečaj nad osiguravačem dovodi do prestanka ugovora po sili zakona. Prestanak ugovora po sili zakona Zainteresovanost društva za poslove osiguranja i njihov prinudno pravni režim stvorili su veći broj slučajeva u kojima se već po osnovu izričite zakonske odredbe smatra da je ugovor bilo ništav. Ako ništa posebno nije rečeno. st. da je ništav. 2). dakle. Kod reosiguranja viška (godišnjeg) gubitka. st. 308 . Kod oba načina. Bude li trajanje osiguranja ugovoreno. Ugovor prestaje nakon isteka trideset dana od dana otvaranja stečajnog postupka (čl. jedan dio rizika uvijek zadržava osiguravač. 1. Kod reosiguranja viška štete. ugovor prestaje da postoji ubuduće (pro futuro). Istu posljedicu ima i činjenica da je bilo izvjesno da se osigurani slučaj ne može desiti (čl. najčešće u toku jedne finansijske godine. 944. reosiguravač preuzima obavezu da osiguravaču naknadi gubitak nastao u ugovornoj vrsti osiguranja u određenom periodu.reosiguravač. Osiguravač je tada dužan vratiti osiguraniku srazmjeran dio premije. Ako za vrijeme trajanja osiguranja predmet osiguranja propadne uslijed nekog događaja koji nije predviđen u polici. 923. dejstvo stečaja nije trenutno. reosiguravač isplaćuje naknade koje nastanu pošto je osiguravač iscrpio svoj fond za te naknade. tačka 1). ako je u času njegovog sklapanja osigurani slučaj već nastao. Kod osiguranja lica važi pravilo da je ugovor o osiguranju života ništav ako je osiguranik prešao starosnu granicu do koje osiguravač vrši ova osiguranja. Kojom će se vrstom reosiguranja baviti. 898. 928 ZOO). Otvaranje stečaja nad ličnošću ugovarača osiguranja nema ovakvo dejstvo. Osiguravač je tada dužan vratiti licu koje je željelo da sklopi ugovor sve uplaćene premije (čl. ili je bio u nastupanju. posljedice poništenja i raskida ravnaju se prema opštim pravilima obligacionog prava. VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU 1. bilo raskinut.

Prvi slučaj u kome osiguravač ima pravo na jednostrani raskid je onaj u kome mu osiguranik namjerno da netačnu prijavu ili prešuti relevantne podatke. Otkazni rok iznosi tri mjeseca. Kada osiguranik nenamjerno da pogrešne podatke ili propusti da pruži potrebna obavještenja. raskinuti ugovor ako se u periodu nakon njegovog sklapanja rizik toliko poveća da on ne bi u takvim uslovima ugovor uopšte zaključio. osiguravač ima pravo zadržati primljene premije i zahtijevati naplatu onih premija koje pokrivaju razdoblje osiguranja u kome je zatražio poništenje ugovora (čl. 909 i 914 ZOO).Ugovor o imovinskom osiguranju prestaje i zbog neplaćanja premija koje dospijevaju nakon zaključenja posla. nego samo na mogućnostima jednostranog raskida koje Zakon o obligacionim odnosima predviđa za svaku od stranaka. Kod ugovora sa neodređenim rokom trajanja osiguravač može raskinuiti ugovor sa danom dospjelosti premije. 2. 914 ZOO). Iznosi šest mjeseci od dana pismeno date izjave o raskidu. otkazni rok je duži nego u prethodnom slučaju. Ako to nije učinjeno odmah. pod uslovom da je osiguravač odmah i preporučenim pismom obavijestio osiguranika o dospjelosti premije. Osiguravač može. Ovdje se nećemo zadržavati na opštim pravilima. ugovor prestaje istekom roka od trideset dana od uručenja osiguranika preporučenog pisma kojim ga osiguravač obavještava o isteku roka za uplatu dospjelih premija (čl. ugovor se raskida po samom zakonu (čl. No. osiguravač može da se opredijeli za raskid ugovora ili za povećanje premije srazmjerno novoutvrđenoj veličini rizika. dati najmanje tri mjeseca prije dospjelosti premije. osiguravač po proteku ugovorenog roka uvijek može izjaviti da raskida ugovor. Ako osiguranik u drugom slučaju ni u roku od četrnaest dana ne prihvati prijedlog o povećanju premija. Istim činjenicama je motivisano i rješenje prema kome ugovor u svakom slučaju prestaje ako premija ne bude plaćena ni u roku od godine dana od dana dospjelosti. Procjena uticaja povećanja rizika pripada osiguravaču. dalje. 309 . Prestanak po samom zakonu nastupa kada protekne trideset dana od dospjelosti premije. 908 ZOO). U ovakvim situacijama i osiguranik ima potpuno ista prava (čl. 922 ZOO). Prestanak ugovora jednostranim raskidom Ugovor može biti raskinut izjavom volje jedne strane onda kada postoje uslovi koje zakon za to predviđa. Razlozi za ovakvo rješenje leže u principima uzajamnosti i solidarnosti na kojima se osiguranje zasniva. 913). Izjavu o raskidu osiguravač je dužan dati u subjektivnom roku od mjesec dana po saznanju za istinite podatke ili po sticanju uvida u sve relevantne činjenice. dakle. Kada ugovor raskine. Izjava o raskidu mora se. Značaj pogrešnog informisanja mora biti takav da osiguravač ne bi zaključio ugovor da je znao pravo stanje stvari. budući da on može da se opredijeli i za održavanje ugovora na snazi uz povećanu premiju (čl. Kod osiguranja dužih od pet godina.

Napokon.Carić dr Slavko. osiguranik ima pravo na raskid ugovora kada osiguravač odbije smanjenje premije zato što se od zaključenja ugovora rizik smanjio.Stečaj osiguranika može biti razlog zbog koga osiguravač ima pravo na jednostrani raskid ugovora. osiguravač može raskinuti ugovor i onda kada je izvršeno nadosiguranje uslijed prevare osiguranika. u teoriji se smatra da osiguranik ima opšte ovlaštenje da u svako doba otkaže ugovor. 923 ZOO). 932 ZOO). Izjavu o raskidu mora dati u roku od tri mjeseca od dana otvaranja stečaja. Dio premije koja je plaćena za preostalo vrijeme osiguranja ulazi u stečajnu masu. Razumije se da tada treba da duguje naknadu štete koju je 263 takvim aktom prouzrokovao. isto djelo. Pored tri posljednje obrađene situacije. 358. Isto pravo pripada i osiguraniku (čl. Napokon. I osiguranik koji je pao pod stečaj ima pravo na raskid ugovora pod istim uslovima (čl. str. 263 Kapor dr Vladimir . 916 ZOO). 310 . Posebni rokovi za zahtjev i forma u kojoj se mora obratiti osiguravaču nisu predviđeni (čl.

nastanak obaveze. 234-256 i 259-261 o vrijednosnim papirima i čl. konosman (teretnica). detaljno je regulisana Zakonom o mjenici. skraćeno: ZM. prevozu) utvrđena su pravila koja se odnose na instrumente robnog prometa (robne hartije od vrijednosti). a kod nekih (dugoročnih) i obavezno učešće određenog državnog organa. 257-258 o legitimacionim papirima i legitimacionim znacima. 266 Zakon o mjenici (Sl. oni su doneseni na bazi unificiranih pravila sadržanih u međunarodnim konvencijama (tri konvencije iz oblasti mjeničnog prava 264 Vidjeti: ZOO. a to su skladišnica. promjene kod papira koje vrši izdavalac (emitent) ili imalac papira. Zato je materija regulisana. 311 .DIO PETI HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) GLAVA PRVA ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. osim odredaba o regresu). novine Federacije BiH br. Mnogobrojni su pravni izvori koji uobličavaju ovu značajnu materiju. po pravilu. 265 Vidjeti izlaganja kod ugovora o prevozu (željeznicom. hitnosti postupka. drumom. preduzimanju radnji (notifikacije na hartiji ili drugi upisi). 265 Mjenica. skraćeno: ZČ. Specifičnost toga režima ogleda se u strogoj formi izdavanja (pismena isprava). kratkim rokovima za preduzimanje radnji. 267 Zakon o čeku (Sl. oni papiri i znaci koji nemaju obilježja hartija od vrijednosti. U okviru pojedinih ugovora (o uskladištenju. Pravni izvori (vrela) Vrijednosni papiri (hartije od vrijednosti) predstavljaju jedan od izvora nastanka obaveza na bazi jednostrane izjave volje. prenos papira. Priroda nastanka obaveze kao i ekonomski i pravni značaj u prometu uticali su na određivanje njihovog pravnog režima koji je znatno strožiji u odnosu na ugovorno pravo. 266 koji je postao i zakon model za ostale hartije od vrijednosti (pravila o mjenici primjenjuju se na teretnicu i prenosivi tovarni list. ostvarivanje i dejstva prava. čl. Istim zakonom regulisani su legitimacioni papiri i 264 legitimacioni znaci. Ček je uređen Zakonom o čeku.32/00). prestanak prava i drugo. Opšta (zajednička) pravila o hartijama od vrijednosti sadržana su u Zakonu o obligacionim odnosima i bitni sastojci. kao vrijednosni papir. 267 Inače. Detaljnije regulisanje tih papira nalazi se u specijalnim zakonima koji se odnose na pojedine ugovore. suženom krugu prigovora.32/00). prenosivi tovarni list. novine Federacije BiH br. imperativnim zakonskim normama. i unutrašnjim vodama).

268 Za pojedine vrijednosne papire postoje posebna zakonska pravila. osiguravajućih i investicionih društava). Opšta pravila o posredovanju sa papirima na tržištu kapitala sadrži Zakon o tržištu novca i tržištu 270 Danas. Pravni akti specijalizovanih institucija kao što su berze (statut. to pravo o kome je sačinjena isprava. 39/98 i 36/99). bankarskim poslovima. dakle. list FNRJ broj 8/47) . 2. 271 u kome su sadržana pravila o amortizaciji isprava. Pravo se zasniva izdavanjem isprave. niti prenositi na drugog. ali se u praksi i dalje koristi pošto pobliže definiše pojedine hartije od vrijednosti. Sl. ostvaruje se raspolaganjem tom ispravom i prenosi se 268 Uredba o praznicima u smislu Zakona o mjenici i čeku (Sl.Simić dr Milić. Ovaj propis pobliže uređuje materiju: emisije i prometa vrijednosnih papira. banaka. list FNRJ broj 8/47). najuže je vezano za nju. str. list RBiH broj 10/94. koncerna. rad brokera. To je. veliki značaj imaju zakoni i drugi propisi vezani za osnivanje i kapitala. koje je konstatovano na toj hartiji. 13/94). funkcionisanje berzi (berzi efekata). Kod izdavanja (emisije) i korištenja hartija od vrijednosti značajan izvor predstavljaju zakoni kojima se regulišu statusna pitanja određenih institucija (dioničkih društava.su donesene 1930. 312 . investicione papire) te blagajnički zapis. Tako je prestala i primjena Zakona o vrijednosnim papirima (Sl. isprava o imovinskom pravu koje je sadržano u toj hartiji. zatim propisi o deviznom i bankarskom poslovanju. 13/94) 271 Zakon o vanparničnom postupku (Sl. finansijskih organizacija i institucionalizovanih oblika kapitala (holdinga. pa se kaže da pravo iz hartije proizlazi iz prava na hartiju. list FBiH broj 2/98). 272 Sultanović dr Aziz . 272 Smatra se da je hartija od vrijednosti takva isprava bez koje se pravo ne može zasnovati. investirajućih društava. ostvarivati. Pravo se ne može ostvariti bez isprave. 2. U procesno pravnom smislu zakoni su jedini izvori prava. Neka pitanja mjeničnog i čekovnog prava regulisana su i podzakonskim aktima. komercijalni zapis i certifikat (kratkoročne papire). organizovanje profesionalnih posrednika kao i pitanja zaštite investitora. Pojam i osobine Hartija od vrijednosti je isprava o nekom građanskom (imovinskom) pravu koje je usko vezano za tu hartiju i čije je iskorišćavanje uslovljeno držanjem isprave. Tako je Zakonom o vrijednosnim papirima 269 regulisana materija koja se odnosi na dionicu i obveznicu (dugoročne. 474. Uredba o zamjeni protesta dostavljanjem prepisa mjenice i čeka (Sl. a tri iz oblasti čekovnog prava 1931). posredovanje u prometu vrijednosnih papira. transfer agenata i dr. list RBiH broj 2/92. fondova i dr.preuzeti aktom.Trifković dr Miloš . Naziv zakona nije odgovarajući jer se isključivo odnosi na pet vrsta hartija od vrijednosti. 269 Zakon o vrijednosnim papirima (Sl. pravilnici.). novine Federacije BiH br. Članom 35 ovog Zakona prestala je primjena zakona i drugih propisa koji su regulisali ovu materiju na teritoriji Federacije BiH. list RBiH broj 10/94. državnih i drugih tržišnih institucija (komisije za vrijednosne papire. odluke organa berze). pa i vrijednosnih papira.cit. Zakon koji se odnosi na postupak rješavanja nestalih ili izgubljenih papira je Zakon o vanparničnom postupku. 270 Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala (Sl. op.) zauzimaju ključno polje regulacije u oblasti hartija od vrijednosti. shodno čl.

reprezentant prava. koja ne mora biti uvijek gotov novac. No isto tako. Navedene karakteristike ne nalaze se kod svih hartija od vrijednosti. sadrže ovlašćenje korisniku da može tražiti izvršenje činidbe zapisane u hartiji i obavezu izdavaoca koji je dužan. Sopstvenik hartije ovlašćen je da od dužnika zahtijeva da ispuni ono na što je obavezan tom hartijom. čl. prvo. uz njeno podnošenje. potrebno je. pitanje hoće li i koja će od ovih obilježja sadržavati pojedina hartija zavisi od njene funkcije i od pozitivnih propisa. Naše pravo usvaja definiciju da je hartija od vrijednosti pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu (ZOO. Sadrže. Stvaranje (izdavanje) hartije od vrijednosti je jednostrani obligacioni posao. Pošto se hartijama od vrijednosti ostvaruje ogroman privredni promet i pošto one služe mnogobrojnim finansijskim. ili da izda određene stvari. ali se ipak hartijom od vrijednosti smatra i isprava bez koje se samo ne može ostvariti neko pravo (ono koje je u njoj zapisano). “Ispunjenje potraživanja iz hartija od vrijednosti može zahtijevati. Moguće su različite kombinacije i sjedinjavanja uloga tih lica. Manifestacije toga prava vezane su za odgovarajuće radnje sa hartijom. Hartije od vrijednosti imaju sljedeće osobine: prenosive su. da se ne može prenositi bez prenosa hartije. zatim korisnika (povjerioca) koji ima ovlašćenje da se koristi pravom iz hartije. čl. kreditnim i trgovačkim transakcijama. ustupanjem te isprave. sama hartija i ono imovinsko pravo koje je u njoj označeno čine cjelinu. i najposlije. Najsavršenije i najpotpunije su one koje imaju sva tri obilježja: pravo nastaje. pravo da traži 313 . imovinskopravno potraživanje neke imovinske vrijednosti. kako se vidi. Neki autori kažu da je kod hartije pravo inkorporirano. utjelovljeno u toj ispravi. tj. a mogu nastati i javnim obećanjem nagrade i ponudom. Drugi smatraju da je kod hartije od vrijednosti papir nosilac. Jednostrani obligacioni poslovi nastaju uglavnom izdavanjem hartija od vrijednosti. Potraživanje iz hartije od vrijednosti vezano je za samu hartiju i pripada njenom zakonitom imaocu. ostvaruje se i prenosi ispravom. da isplati određenu svotu novca. Hartijama od vrijednosti zasnivaju se obligacioni odnosi. dužnika koji je obavezan na činidbu koja proizlazi iz hartije. Najčešće je izdavalac hartije u isto vrijeme i dužnik po hartiji. Iz prednjeg izlaganja izlazi: da bi se jedna isprava smatrala za hartiju od vrijednosti.prenošenjem. Kod hartija od vrijednosti razlikujemo tri lica: izdavaoca. i to lako prenosive. da se pravo iz nje ne može zasnovati drukčije nego uvijek izdavanjem hartije. najčešće. 234). 240). i treće. odnosno lice koje on ovlasti” (ZOO. da se pravo ne može ostvarivati bez raspolaganja hartijom. ili određenu količinu zamjenljivih stvari. Za pojedine hartije od vrijednosti važe razne kombinacije bar dvaju od ova tri elementa. drugo. samo njen zakoniti imalac. Pravo na hartiju daje i pravo iz hartije.

Pravo na hartiju je kao i svako drugo stvarno pravo koje pravni subjekt može imati na nekoj stvari. osiguravajućih i investicionih društava) ostvaruje se investicijama preko dionica. iako je prenošenje tih prava zajedničko svim hartijama od vrijednosti. Kod jednih se mogu prenositi prava iz hartije pojedinim pravnim poslovima odvojenim od prenosa hartije (prodajom). pripadaju povjeriocu (imaocu hartije). da se može kupovati i prodavati. pa se ona ne bi mogla ni prenositi. nema nikakvog prenosa prava iz hartije odvojenog od prenosa hartije. a naročito da je pusti u promet. Izvjesno je da se unutrašnji i međunarodni platni i robni promet. dakle. No. Prava iz hartije su prava koja. a utvrđena su i precizirana propisima za svaku vrstu hartije od vrijednosti. Kod drugih je obratno. nego onome ko posjeduje hartiju. niti se može tražiti ostvarenje prava bez hartije. zalagati i poklanjati itd. Na prvom mjestu. prema načelima i propisima. upravo njen zakonski imalac. Hartije od vrijednosti predstavljaju pouzdana sredstva (instrumente) obezbjeđenja. pa se tek na osnovu toga prenosa može tražiti ustupanje hartije. Osnivanje i funkcionisanje dioničkih društava (banaka. 3. prenos i uopšte raspolaganje pravom mogući su samo putem hartije. Pravo na hartiju omogućuje imaocu da ostvaruje prava koja su sadržana u toj hartiji. Time što ima pravo na hartiju. 314 . Ta prava mogu biti djelimično naznačena na hartiji. ne bi mogle obavljati. Kaže se da pravo iz hartije ide za pravom na hartiju i da pravo na hartiju proizlazi iz prava iz hartije. prenošenjem hartije prenose se i jedna i druga prava: onaj na koga su prenesena ima pravo da zahtijeva da mu se uruči hartija i da mu dužnik izvrši obavezu na koju glasi hartija. Pravo da traži izvršenje obaveze navedene u hartiji ima samo onaj ko posjeduje hartiju. Pravo je. kao i razne novčane i kreditne transakcije. Ali prenosom hartije prenose se i prava vezana za nju. Nosilac toga prava (sopstvenik) ima pravo da hartiju drži i da s njom raspolaže. Prema tome. niti se može izvršiti obaveza drugome. njen imalac može ostvarivati potraživanje koje je naznačeno na hartiji. Prenošenje hartije na drugo lice znači prenošenje prava sadržanih u hartiji. red toga prenošenja nije isti kod svih vrsta hartija od vrijednosti. kao investicionih papira. Bez hartije ne bi se mogla zahtijevati od dužnika isplata svote upisane na hartiji (izvršenje činidbe iz hartije) niti bi se mogla ostvarivati druga prava.ispunjenje obaveze sadržane u hartiji ima samo onaj ko posjeduje tu hartiju. Pravo na hartiju i prava iz hartije su tijesno vezani. radi kojih je ona izdata. u ovoj mjeri. Značaj hartija od vrijednosti Ekonomska i pravna važnost vrijednosnih papira je izuzetna. povezano s hartijom dvojako: za ostvarenje prava upisanog u hartiju potrebna je hartija. bez njihovog korištenja. Kod hartija od vrijednosti postoje dvije vrste prava: pravo na hartiju i pravo iz hartije. To je i svrha postojanja hartije od vrijednosti.

dionica. investicioni i korporativni pristup značenju hartija od vrijednosti. Posebna je napredak ostvaren u oblasti komunikacija elektronskim putem uz upotrebu modernih informaciono-komunikacionih Pobliže kod: Silvije Orsag. oblik (forma).: “Tržišta kapitala”. kod nekih uz prethodno odobrenje državnog tijela za hartije od vrijednosti (dionica. certifikat. koji. nego što je slučaj kod ostalih pravnih poslova.teretnica. hipotekarno pismo. Mate. 300307. 273 Svi ovi pristupi zajedno čine jedno jedinstvo u okviru materije prava hartija od vrijednosti. 2003. Te funkcije se ogledaju u: efikasnom korištenju hartija od vrijednosti i ostvarivanju njihove efikasne zaštite. prima ispravu u dobroj vjeri stice nad njom vlasništvo jer se “consideration” pretpostavlja (prethodi mu “good consideration”). imaju obilježja hartije od vrijednosti. dionice vezane za indeks i drugo. kao instrumenti akumulacije kapitala . 86-91. str. prevozna isprava kod multimodalnog prevoza. takođe. postupak amortizacije u slučaju nestanka ili nesposobnosti za cirkulaciju. “consideration” je neki razuman razlog. polica o osiguranju. te stroge sankcije (imovinske i krivične) protiv zloupotrebe i falsifikata. kreditno pismo. obveznica). U sudskom postupku povjerilac mnogo lakše i jednostavnije ostvaruje svoje potraživanje jer ne mora dokazivati pravni osnov nastanka potraživanja. u određenim pravnim sistemima. većinom određena protučinidba. 273 274 315 . ček. 275 Vajner dr Zdenko: “Vrijednosni i drugi papiri robno-novčanog prometa”. 276 Zbog njihove naročite važnosti nacionalna prava im pružaju posebnu zaštitu: propisan je način izdavanja. kao instrumenti dugoročnog kreditiranja obveznica ili kratkoročnog kreditiranja .g. špediterski tovarni list. obveznica te kao instrumenti robnog prometa . Držanje hartije je dovoljan dokaz.mjenica. Sarajevo. 275 U novije vrijeme tradicionalni vrijednosni papiri javljaju se u različitim varijantama kao što su: obveznice bez kupona. Zagreb. str. uz naknadu. 276 Foley Bernard J. U okviru ekonomskog značaja hartija od vrijednosti potrebno je spomenuti da savremena kretanja karakteriše proces donošenja jedinstvenih standarda. javni ili društveni. način korištenja. Narodne novine. Svi oni su u tijesnoj vezi sa pravnim pristupom koji je upravljen na bitne elemente hartija od vrijednosti i legalne radnje sa istim. Revicon. 4. prenosivi tovarni list. prenos (transfer). robna uputnica. uputstava. blagajnički i komercijalni zapis. obveznice sa varijabilnom stopom. Jedan od razloga za čestu upotrebu vrijednosnih papira jeste sigurniji položaj povjerioca.Danas se posebno raščlanjuje tzv. 1993. skladišnica. postoje i drugi papiri kao što su trgovačka uputnica.mjenica. Vrijedonosni papiri. direktiva i pravnih akata koji terba da ostvare dvostruku funkciju. Javni pristup poklanja pažnju oblicima društvene kontrole nad emisijom i prometom hartija od vrijednosti dok ostala dva pristupa tretiraju njihov značaj sa različitih ekonomskih aspekata. U literaturi se navode osnovne funkcije hartija od vrijednosti koje služe kao instrumenti plaćanja . Prema anglosaksonskom pravu: svako ko. obveznice vezane za indeks. pravni ili juridički. Inače. hipotekarne obveznice. str. Pored ovih. 1963. 274 Prednost za dužnika je u tome što mu povjerilac vraća hartiju od vrijednosti kada izvrši činidbu i tako ima vjerodostojan dokaz da je obavezu izvršio. Zagreb.

235): 1) Oznaku vrste vrijednosnog papira. Beograd. Ako isprava ne bi sadržavala ma koji od njenih bitnih elemenata. Kada se hartija od vrijednosti sastoji iz više dijelova (složeni papiri). 316 . Kada se hartija izdaje u seriji i serijski broj te hartije (dionice. akciji). Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti Da bi se jedna pisana isprava smatrala hartijom od vrijednosti. Zavisno od 277 O ovim aspektima pobliže: Mr. određeni su i drugi sastojci kao bitni (npr. za dionicu. da li je sastavljanje pisane isprave dovoljno za postojanje konačne volje izdavaoca. Čl. 4) Tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizlazi iz hartije od vrijednosti (čekovnu ili mjeničnu sumu). komercijalni zapis). 277 4. obveznice). Savremene hartije od vrednosti. Vrijednosni papiri mogu imati i nebitne elemente. 1999. 965. niti se ostvariti i prenositi. zakon predviđa sljedeće obavezne sastojke (ZOO. Svetislav Milovanović. odnosno naziv i sjedište ili ime i prebivalište izdavaoca hartije (emitenta). 2) Firmu. Posebnim zakonom. čl. odnosno naziv ili ime lica na koje hartija glasi. 278 Osnovno pitanje koje se u teoriji postavilo jeste kada nastaje obligacioni odnos izdavanjem hartije od vrijednosti. Zapravo. odnosno faksimil potpisa izdavaoca za hartije koje se emituju u seriji. Zahvaljujući tehničkom napretku i u ovoj oblasti se sve više razvija poslovanje bez papira. II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. obveznicu. zakonom je određeno koje bitne elemente sadrži svaki od tih dijelova. odnosno po čijoj naredbi glasi ili oznaku da je papir na donosioca. čeku. 5) Mjesto i datum izdavanja hartije. koji je momenat njegovog nastanka. kako bi se znalo o kojem se papiru radi (mjenici.tehnologija. a šta kupon. Službeni glasnik. 278 ŠZO. odnosno talon. Tako je za dionicu određeno šta sadrži plašt (isprava o dionici). koji su zakonom određeni. Postavljanje problema Pravo iz hartije od vrijednosti je tako povezano sa hartijom da ono ne može nastati bez pisane isprave.g. svaki komad hartije od vrijednosti mora da sadrži. 3) Firmu. 6) Potpis izdavaoca hartije. ona tada ne važi kao hartija od vrijednosti. Bitne elemente. kao što je slučaj u našem pravu gotovo sa svim hartijama od vrijednosti.

Teorijski posmatrano. dakle. Razlog za takvo shvatanje leži u činjenici što se izdavanje hartije od vrijednosti ne završava činom njegovog sastavljanja i potpisivanja (kreacije). voljom i radnjama izdavaoca. pa nije potrebno postojanje drugog pravnog osnova ili akta povjerioca. odlaganje pravnih dejstava obligacionog odnosa do momenta predaje hartije od vrijednosti. Ova teorija uslovljava sticanje papira savjesnošću povjerioca. Međutim. Za razliku od teorije kreacije. Jednostrana izjava volje izdavaoca očituje se u činu izdavanja papira. obligacioni odnos nastaje jednostranim pravnim poslom izdavanjem hartije od vrijednosti. Za dejstvo obligacionog odnosa neophodno je sticanje hartije. kao pisane isprave.kao jedinstva nastanka prava i obaveza. Za nastanak obaveze izdavaoca nije. Za jednostrano obavezivanje izdavaoca samo je to dovoljno. ona smatra da obligacioni odnos nastaje u momentu stavljanja papira u promet. pravna dejstva tako stvorenog obligacionog odnosa odgađaju se do momenta predaje hartije njenom sticaocu. U zakonodavstvima postoje različita rješenja. Dobra strana teorije kreacije. Jednostrana volja izdavaoca 317 . po mišljenju ove teorije. koja je bila dugo primjenjivana. Po shvatanju ove teorije. opticaj. Izložićemo stavove osnovnih teorija. Potpisivanje je završni čin davanja jednostrane izjave volje. korisnika papira. teorija stipulacije. Teorija emisije I teorija emisije vidi u izdavanju hartije od vrijednosti jednostrani pravni posao i osnov obvezivanja. 2. Samo izdavanje obuhvata sastavljanje (pisanje) i stavljanje potpisa na hartiju. kao korisniku prava. jeste u tome što štiti imaoca prava iz hartije od prigovora izdavaoca isprave da je hartija mogla biti protivpravno puštena u promet.trenutka nastanka teku pravna dejstva obligacionog odnosa i utvrđuju se potrebni uslovi za sticanje vlasništva na hartiji. teorija emisije i teorija ugovora. Nesavjestan sticalac papira ne bi mogao postati vlasnikom isprave niti bi mogao steći valjano pravo povjerioca (papir ukraden). potreban i prijem hartije. Obavezu treba ispuniti povjeriocu koji je u trenutku izdavanja hartije samo određen (glasi na ime) ili nije određen (glasi na donosioca). kao što su teorija poštenja. U vezi sa momentom nastanka obligacionog odnosa razvilo se više teorija. pojava povjerioca. koriguje monističku teoriju o pravnoj prirodi obligacija uopšte . odnosno povjeriocu iz te hartije. Druga shvatanja. isprava je kod izdavaoca i nije uručena povjeriocu. nego puštanjem u promet (emitovanjem). prvenstveno objašnjavaju prirodu mjeničnog odnosa. u trenutku izdavanja hartije i nastanka obaveze. mada su se prenosila i na ostale hartije od vrijednosti. donekle. teorija delegacije. Teorija kreacije Prema shvatanju ove teorije. Stoga je neki autori smatraju varijantom teorije kreacije jer samo pomjera momenat nastanka obligacionog odnosa. Zato je u trenutku kreacije papira i obaveze nužno da izdavalac ima sposobnost za obavezivanje. ali su osnovne tri: teorija kreacije. 3. Obaveza izdavaoca je nastala samostalno i nezavisno. teorija pravnog privida.

kao povjerilac po hartiji. postoji i prisustvo povjerioca pa se prava i obaveze iz hartije mogu ostvarivati. da bi izdavalac i tada bio obavezan. nije zaključen ugovor. ako bi neko lice došlo u posjed hartije bez predaje od strane izdavaoca (ukradena. Dosljedno ugovornoj teoriji. kao dvostranim pravnim aktom. Prigovara se teoriji emisije da nije riješila neke ključne probleme. drugo potpisuje kao izdavalac. a treće vrši distribuciju. Prema ovoj teoriji. a ne kada je papir potpisao. Dok teorija kreacije i teorija emisije smatraju da obaveza iz hartije od vrijednosti nastaje jednostranom izjavom volje izdavaoca. 4. Otuda i naziv ove teorije. odnosno voljnim radnjama izdavaoca i primaoca hartije od vrijednosti. posebne institucije). sa razlikama u momentu nastanka. nema obaveze izdavaoca ili ranijeg imaoca pošto u ovom slučaju nema njegove volje. kao što uči teorija kreacije.ugovor. ova polazi od toga da obligacioni odnos nastaje ugovorom. kao dužnik i ovlašteni primalac. Sve do tog trenutka (stavljanja u promet) izdavalac je mogao povući ili izmijeniti sadržaj hartije. stavlja u promet (banke. S druge strane. nađena). Ne pruža se pravna zaštita savjesnom sticaocu hartije od vrijednosti koji je istu stekao dobronamjerno kada je hartija stavljena u promet bez volje izdavaoca ili ranijeg imaoca papira (indosatara). Jedno lice štampa. ovdje to nije slučaj. obveznica). Izdavalac može staviti prigovore da je hartija puštena u promet bez njegove volje i da njegova obaveza nije pravno valjana. ta voljna predaja i voljni prijem (sporazum) stvaraju dvostrani pravni akt . izdavalac je učinio sve što je u njegovoj moći i što se traži od njega za nastanak obligacionog odnosa. razvila se teorija pravnog privida. Osnov nastanka obligacije jeste ugovor koji je zaključen onda kada je između izdavaoca i primaoca izvršena predaja i prijem hartije. kada se pojavio i povjerilac bez koga se ne može ostvariti pravo iz hartije. Obaveza iz hartije nije uopšte nastala jer nije bilo voljne predaje hartije. Sama teorija emisije pojavila se kasnije pod uticajem prakse gdje su uloge kod izdavanja hartija podijeljene. Makar bilo savjesno. Naročito u slučaju masovnih trgovačkih efekata (akcija. Obaveza izdavaoca prema savjesnom sticatelju hartije od vrijednosti koju je stekao kada je ona izašla 318 . Dok teorija emisije u faktu predaje vidi izjavu volje izdavaoca. Pošto postoji izdavalac. Odluka je pravno tek tada donesena. Po teoriji ugovora.na obvezivanje završava se činjenicom stavljanja hartije u opticaj jer je tada njegova volja konačna. odnosno svoje obaveze. ne predstavlja gotovu (konačnu) jednostranu izjavu volje izdavaoca. Ona dopunjuje nedostatke prethodnih teorija. obligacioni odnos nastaje u momentu kada izdavalac preda hartiju njenom korisniku. Samo sastavljanje hartije. Tada obligacioni odnos može proizvoditi pravna dejstva jer su ispunjeni svi potrebni uslovi. Kada je pustio hartiju u promet. Teorija ugovora Teorija ugovora ili ugovorna teorija bitno se razlikuje od prve dvije. ne bi se smatralo nosiocem prava iz takve hartije. Da bi se zaštitio savjesni pribavilac hartije od vrijednosti kada papir dospije u promet bez volje izdavaoca.

266). str.Luger-Katušić dr Jadranka: “Vrijednosni papiri . svakom savjesnom pribaviocu hartije od vrijednosti. 1977.mjenica i ček”.iz ruke izdavaoca ili ranijeg imaoca. str. čl. izdavalac mora računati na sopstveni rizik da hartija može doći u promet i mimo njegove volje. 280 a prihvaćena je i u anglosaksonskom pravu. Isto rješenje prihvata i Zakon o vrijednosnim papirima . Sistemsko tumačenje zakona navodi na zaključak da su hartije od vrijednosti jednostrane izjave volje jer su obrađene pod tim naslovom (Odjeljak 5 ZOO). Beograd. odnosno raniji imalac (indosatar). 237). Dosljedno iznesenim shvatanjima (teorijama) i gramatičkom tumačenju zakonske odredbe (ZOO. a to znači prihvatanje teorije emisije. 267. 283 zavisno od toga koji se pravni značaj pridaje faktu predaje hartije od vrijednosti. odnosno njenog ranijeg imaoca. jemči savjesnom pribaviocu hartije od vrijednosti na donosioca da će izvršiti obavezu u njoj upisanu. Sarajevo. II Band. stvaranjem hartije od vrijednosti izdavalac je stvorio vanjski pravni privid o valjanom puštanju hartije u promet. čl. Onaj ko je stvorio takav privid dužan je. 443 (prema Radišić. zakon predviđa zaštitu savjesnog pribavioca (sticatelja) hartije na donosioca. po zakonu. 280 281 279 319 . iako starija. U tome vidimo da se teoriji emisije pridodaje teorija pravnog privida jer izdavalac. op. 12. Utvrđujući princip da je pravo (potraživanje) iz hartije od vrijednosti vezano za samu ispravu i da pripada njenom zakonitom imaocu. Usvojena je teorija ugovora 281 ili teorija emisije. čl. slijedilo bi da je zakon prihvatio teoriju ugovora.cit. 266. str. 283 Radišić dr Jakov. str. jamčiti bez obzira na njegovu volju. Radišić dr Jakov: “Obligaciono pravo”. 1985. Naime. 282 Rastovčan dr Pavao . bez njegove volje.kada izdavalac preda papir kupcu ili njegovom ovlaštenom zastupniku (ZOVP. Prema izričitoj odredbi Zakona o obligacionim odnosima. München. Nolit. 282 odnosno teorija kreacije. po zakonu. 10). Pri izdavanju hartije. op. Otuda smatramo da zakonski pojam “predaja” hartije od vrijednosti može samo značiti završni (krajnji) akt jednostrane izjave volje izdavaoca kada i nastaje obligacioni odnos. 1979. 239). Larenz Karl: “Lehrbuch des Schuldrechts”. 1981. obaveza iz hartije od vrijednosti “nastaje u trenutku kada izdavalac hartiju od vrijednosti preda njenom korisniku” (ZOO. i bez njegove volje” postaje zakoniti imalac te hartije i stiče pravo na potraživanje upisano u ispravi (ZOO. koja je “izašla iz ruke njenog izdavaoca. str. 279 Shvatanje teorije pravnog privida je u interesu pravne sigurnosti. str. nije u izjavi volje (nema ugovora niti jednostrane pravno valjane volje) nego u pravnom prividu. što je opravdano kritikovano. čl. Loza dr Bogdan: “Obligaciono pravo”. 244. Savjesni pribavilac hartije od vrijednosti na donosioca. Informator. Teorija ugovora. 237). Teorijske razlike nemaju i svoje praktično značenje. Zagreb. danas je pretežno zastupljena u njemačkoj pravnoj literaturi.cit.

a nekada i ličnopravnim papirima. načinu određivanja imaoca prava iz hartije (korisnika). načinu i obimu izdavanja (emisije).g. str. 45 i dalje.2. Poslovno pravo. Vasiljević Mirko. stvarnopravne i obligacionopravne. Korporacione hartije Korporacione hartije sadrže (daju) pravo članstva u nekoj korporaciji. kompaniji tipa dioničarskog društva. To znači da prenos hartije vrijedi i kao prenos svojine i ostalih stvarnih prava na predmetima naznačenim u toj hartiji. može imati i druga prava (pravo prioriteta. Predaja takvih hartija uključuje i predaju predmeta navedenih u toj hartiji. pravo opcije i dr. načinu kako je označeno lice (korisnik) ovlašteno iz papira i prema dospjelosti. 2.1. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava Prema sadržini inkorporisanog prava koje je utjelovljeno u hartiju. papiri nose (daju) različit kvalitet prava. 830-837. 2.III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. 2001. O klasifikaciji hartija od vrijednosti pobliže: Dr. vremenu dospjelosti. načinu određivanja valute. vremenu kada treba ispuniti obavezu iz hartije. Zato se i nazivaju papiri sa učešćem. a taj ulog čini dio osnovne glavnice (osnovnog kapitala) dioničkog društva. Beograd. tradicione hartije. str. Daju pravo učešća (participacije) u imovinskim interesima društva (pravo na dividendu) i. Ti papiri reprezentuju ulog (kontribuciju) onoga ko ih je kupio (investitora. Ostale podjele daće se u pregledu. Kriteriji podjele Hartije od vrijednosti se mogu klasificirati po različitim kriterijima uzimajući u obzir sve njihove karakteristike i specifičnosti. Svaka od hartija se.cit. na učešće u upravljanju (pravo glasa). Pored prava na dividendu i prava glasa imalac papira. Dionica je tipičan primjer ovih hartija. osobinama izdavaoca hartije (emitenta). vrsti inkorporisanog prava. op. kao da je izvršena i Vajner dr Zdenko. Zavisno gdje spadaju. 2. Izložićemo njihovu podjelu prema: sadržini prava koje je vezano za papir. Udruženje pravnika u privredi. dalje. kao član društva. vrsti prihoda koje ona nosi (daje). Među ovim hartijama su od naročite važnosti tzv. proizvodi iste pravne posljedice. Uobičajeno je da se sistematizacija vrši prema: ekonomskim funkcijama.). po pravilu. skladišnica). Stvarnopravne hartije Stvarnopravne hartije od vrijednosti sadrže neko stvarno pravo koje se može koristiti samo na osnovu te hartije (založnica. imaoca papira). 285 284 320 . mjestu 284 285 plaćanja. odnosu hartije sa osnovnim poslom. Predaja hartije ima isto značenje. one se dijele na: korporacione ili papire sa učešćem. može razvrstavati.

321 . obveznice. te se hartije nazivaju i robnim.3. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije Po načinu kako je na hartiji naznačen ovlašćenik. hartija može glasiti. Tražbina može biti upravljena i na neku drugu činidbu. 2. Stoga ih u poslovnom svijetu često nazivaju cirkulacionim papirima. 236). lice koje može tražiti izvršenje obaveze upisane u ispravi. I za obligacione hartije je karakteristično da se izvršenje tražbine označeno u takvoj hartiji može tražiti samo na osnovu hartije. jer se njenom prostom predajom (bez ikakvih drugih radnji) prenose i prava iz nje. Najčešće je tražbina upravljena na novac. svaki njen savjestan držalac (posjednik). ali se za svakog držaoca pretpostavlja da je savjestan. Na ovim hartijama upisana je klauzula “na donosioca”. zapravo. Samo savjestan držalac može tražiti ostvarenje prava iz hartije. kao što je slučaj kod mjenice. Sadržaj ovih hartija nisu samo tražbine (obligaciona prava) mada su najvažnije i najčešće. 3. Hartije od vrijednosti na donosioca Hartije od vrijednosti na donosioca su takvi papiri kod kojih je povjerilac. Hartije na donosioca predstavljaju najvažnije obligacionopravne papire i one su za promet (transfer) najpodesnije jer njihov prenos nije povezan sa bilo kakvim formalnostima. dispozicionim hartijama. naročito. 3. čeka. Za zahtjev da se ispuni obaveza dovoljno je imati u rukama hartiju. što imamo slučaj kod korporacionih hartija (akcije na donosioca).fizička predaja tih stvari. Za neke hartije sam zakon određuje da su to hartije na donosioca pa klauzula i ne mora biti upisana na hartiji. i po pravilu. čl. Kod njih je spojen stvarnopravni element (pravo svojine na hartiju) sa obligacionopravnim (tražbina označena na hartiji). Za onoga ko drži u rukama hartiju na donosioca pretpostavlja se da je njen vlasnik. Obligacionopravne hartije Treća vrsta hartija od vrijednosti su obligacione hartije čiji je sadržaj neka tražbina.1. Za hartije na donosioca je karakteristično što je u njima naročito naglašen stvarnopravni momenat jer se korisnik ne vidi iz hartije. na ime i po naredbi (ZOO. Predajom hartije prenosi se i pravo iz hartije. Na koga. Zbog toga i jeste ova hartija najpodesnija za promet. na predaju stvari. Pošto imalac takve hartije ima pravo da raspolaže robom navedenom u njoj. razlikuju se hartije od vrijednosti na donosioca. Nekada i trgovački običaj određuje da određena hartija glasi na donosioca. Sadržaj mogu biti i članska prava. nosilac (titular) prava iz hartije.

čl. I za ovu vrstu hartija od vrijednosti važi pravilo da je za ostvarenje prava iz hartije potrebno posjedovati hartiju. Ostvarenje prava iz hartije pripada licu koje je poimenično navedeno u hartiji. a ima i širu mogućnost upotrebe prigovora. Rđava strana ovih hartija je što su u prometu nesigurne. može se ova hartija pretvoriti u hartiju na ime. Hartije od vrijednosti na ime Hartije od vrijednosti na ime najčešće nazivaju rekta hartijama. bude ukradena). Takvo preinačenje hartije na donosioca u hartiju na ime naziva se vinkulacijom. Hartije od vrijednosti po naredbi Ovlašteno lice (povjerilac) po ovoj hartiji je lice koje je imenovano u hartiji. Kod dionica postoji i opasnost “preuzimanja” (take over) kompanije jer uprava nema uvida u imaoce dionica. uništi se. Zakonitom imaocu gotovo je nemoguće da ostvari pravo iz hartije na donosioca ako hartija nestane (izgubi se. 239). ali i svako drugo lice za koje naredi u hartiji imenovano lice. To je neophodno. Pravo se prenosi indosiranjem (žirom).2. 3. 246). iako nije dovoljno potrebno je izvršiti upis na samoj hartiji. Za neke hartije od vrijednosti zakon određuje da su po naredbi. ovlašćen iz ove hartije svaki njen imalac ili donosilac. pismeno obavijestiti izdavaoca te da se prenos upiše u registar izdavaoca. može narediti da se činidba izvrši tome drugom. pa za njih nije važno da li je na samoj hartiji napisana klauzula po naredbi. Mogu se sopstvenik ove hartije i njen izdavalac sporazumjeti da se ova bilješka (vinkulacija) briše i tako opet hartija postane hartijom na donosioca. Pravo iz hartije na ime. nego samo onaj ko je upisan na hartiji (ZOO.3. jer su ostala lica koja su učestvovala u prometu nepoznata i ne odgovaraju za obavezu iz hartije. dakle. 3. pošto mu je poznat. jer je pravni odnos među njima neposredan. U pogledu sposobnosti da služi prometu.Po sporazumu izdavaoca i imaoca hartije od vrijednosti na donosioca. To se dešava kad imalac hoće da osigura svoje potraživanje bojeći se da hartija ne dođe u ruke neovlašćenom licu i da je ono ne zloupotrijebi. Omogućuje neke posebne transakcije sa povjeriocem. Nije. hartija na ime je manje savršena i od hartije na donosioca i od hartije po naredbi. To brisanje naziva se devinkulacijom. kao što je već rečeno. čl. Imenovano lice može prenijeti svoje pravo iz hartije na nekog drugog. Kod hartija od 322 . o čemu je već bilo riječi. Ova ograničena mogućnost cirkulacije hartije na ime može biti i dobra strana za njenog izdavaoca. ako se on vodi (ZOO. One sadrže pored imena povjerioca (remitenta) klauzulu “po naredbi”. Izvršenje obaveze se može tražiti samo od izdavaoca te hartije. može se prenositi ustupanjem (cesijom). Može je izdavalac vezati za samo nekog (određenog imaoca) i zabilježiti na takvoj hartiji da će radnju navedenu na hartiji izvršiti samo tome licu.

Ostvarivanje prava može biti djelimično u određenim rokovima (godišnja isplata dividende. kao što je slučaj sa konosmanom. Ostale vrste hartija od vrijednosti Pored navedenih podjela. str. godine”). vremenu kada treba izvršiti činidbu iz hartije.cit. Na papiru stoji klauzula o tome (“platite po viđenju”) ili (“platite na prvi zahtjev”). godišnja isplata kamata kod obveznica). dionica. skladišnicom. jula 1998. pa se takve hartije nazivaju realnim (stvarnim. prenosivim tovarnim listom. grad. predoči). Rok dospjelosti može biti određen na jedan od sljedećih načina: Tačno određenog dana (datuma) (“platite 30. može biti novac i tada se govori o novčanim hartijama (mjenica. javnim povjerenjem (obveznica). po viđenju i sa neodređenim rokom. c) Hartije bez utvrđenog roka su one u kojima nije upisan rok dospjelosti. upotrijebiti rekta klauzula i time zabraniti njihov prenos. 323 . ovdje će se istaći još neke kako bi se stekla slika o složenosti materije vezane za hartije od vrijednosti. 5. Razlikuju se javnopravne 286 Javnopravne izdaje država i za njih se kaže da su papiri sa i privatnopravne. papire bezgotovinskog platnog prometa. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti Prema roku dospjelosti. op. a) Razlikovanje hartija od vrijednosti prema predmetu obaveze sadržane u papiru. odnosno ništa ne stoji u papiru. takođe. b) Hartije od vrijednosti po viđenju (a vista) takve su kod kojih je dužnik obavezan na izvršenje činidbe iz hartije čim mu je povjerilac prezentira (podnese. Svaka hartija ima svoj rok dospjelosti. ček). robnim). hartije kreditnog prometa i dr. kada se mora izvršiti činidba. Protekom određenog vremena od nekog događaja (radnje) utvrđene u hartiji (“platite za tri mjeseca od podnošenja ove isprave na uvid” ili “platite za tri mjeseca od podnošenja ove isprave na akcept”). one se dijele na oročene. Imalac ostvaruje svoje pravo o roku koji se ugovara (skladišnica) ili se posebno utvrđuje nekim aktom (obveznica. a) Oročene hartije od vrijednosti su takvi papiri kod kojih je rok dospjelosti tačno određen i upisan na hartiji. banke i druge finansijske 286 Foley Bernard J. Privatnopravne hartije izdaju poslovni subjekti. 220. država. Predmet obaveze može biti: neka stvar. okrug-kanton. komercijalni zapis). U tom roku imalac hartije ovlašten je da traži izvršenje činidbe. založnicom. jer se po zakonu smatra da je izvršenje obaveze po viđenju. mada se one dalje mogu dijeliti na papire za finansiranje nekretnina.vrijednosti po naredbi može se. 4. b) Hartije od vrijednosti prema izdavaocu (emitentu). a može ih izdavati opština. Protekom određenog vremena od dana izdanja hartije (“platite šest mjeseci od dana izdanja ove hartije”). a dužnik je obavezan izvršiti. samo je pitanje kako je on određen.

viša ili niža od nominalne vrijednosti. Zavod za računovodstvo i reviziju. Dionica i obveznica predstavljaju “osnovni materijal” tržišta kapitala. Masovne hartije od vrijednosti koje imaju tržišnu ili berzansku cijenu nazivaju se trgovačkim efektima. hartije od vrijednosti dijele se na apstraktne i kauzalne. povodom koga su izdate. Ako zakon nalaže. a treće ne donose nikakav prihod 287 (ček. c) Hartije od vrijednosti se razlikuju i prema prihodu (prinosu) koji donose imaocu papira. mjenica). čl. po pravilu. niti se upuštati. komercijalni zapis). teretnica). Izdaju se u seriji. d) Prema odnosu sa osnovnim poslom. kontrolni broj 00004”). komercijalni zapis. Zahtjev za izvršenje činidbe iz hartije je osnovan samo ako je pravno valjan osnovni posao. Zbornik radova. Ti manji iznosi hartija ne mogu biti niži od najnižeg apoena hartije iz neke serije (ZOO. ček. hartija će imati pravna dejstva. 256). osnovni posao se ne vidi i on je odvojen od hartija. Odlikuju se najvećim stepenom zamjenljivosti (fungibilnosti). na osnovu kojih se može tražiti predaja stvari. na osnovu kojih se može raspolagati stvarima navedenim u hartiji. Imalac papira poziva se u sporu samo na formalno ispravnu (urednu) ispravu. Hartija je mogla biti izdata radi isplate duga. skladišnica. Na zahtjev i o trošku imaoca te hartije se mogu sjediniti u jednu ili više. Iako osnovni posao ima nedostatke. za sticanje svojine na stvari dovoljna je predaja hartije (teretnica). Svaki komad nosi određen serijski broj (“Serija A. 180. i dispozicione. odnosno podijeliti na više hartija koje glase na manje iznose. 1996. 287 Simić dr Milić: “Vrijednosni papiri/hartije od vrijednosti”. Ne mora dokazivati. trgovačke efekte. nominala 20 KM. niti da li je ona pravno valjana (ZOO. ne dokazuje se valjanost osnovnog posla (skladišnica po naredbi). Za svaki posao izdaje se posebna hartija (mjenica). Masovne hartije se izdaju u velikom broju primjeraka (komada) u istom obliku. Hartije koje se izdaju u seriji mogu glasiti na različite nominalne vrijednosti (Serija A. druge daju promjenljiv prihod (akcija. Sarajevo. odnosno važiće. i kod kauzalnih hartija mjerodavno je ono što je upisano na njih. nominala 50 KM. predaje prodate robe. Serija B. Pojedinačne ili individualne hartije izdaju se za svaki slučaj pojedinačno. Ta cijena je. kako je nastala osnovna tražbina. Serija C. Ekonomska i pravna svrha izdavanja hartije se vidi kod kauzalnih papira. čl. nominala 80 KM). Prve su nezavisne od osnovnog posla. a kod drugih se vidi ta veza iz same hartije. papiri se dijele na masovne i pojedinačne. što omogućuje lakšu cirkulaciju i trgovanje. 252). one koja je upisana na hartiji. e) Postoje tradicione hartije.institucije (dionica. U tom smislu postoje hartije koje: nose (daju) stalan prihod i nazivaju se investicionim hartijama (obveznica). f) Prema načinu i obimu izdavanja. 324 . izdavanja stvari predatih na čuvanje i dr. Pošto hartija reprezentuje stvari. str. Kod apstraktnih osnova obaveze. Imalac hartije u sporu mora dokazati postojanje i valjanost osnovnog posla.

). Prilikom prenosa hartije od vrijednosti na ime cesijom vrše se sljedeće radnje: na samoj hartiji upisuje se naziv. Za dužnika je važno što se kod prenosa cesijom primjenjuje načelo da se njegov položaj ne može pogoršati. a to je indosiranjem (indosmanom) i najzad. vrijednosni papiri se mogu prenositi na više načina i to: ustupanjem (cesijom) kako se. i predaja hartije. o ispunjenju neke obaveze i sl. negocijabilnost (negotiable instruments). 242. ZOVP. takođe. Cesiji. obavještava izdavalac i vrši upis prenosa u registar te hartije od vrijednosti. pod određenim uslovima. cedirati. ako se on vodi. 2. prenose potraživanja u obligacionom pravu. prethodi neki drugi. čl. no takav način prenosa je za te druge hartije od vrijednosti izuzetan i rjeđi. One se mogu među poslovnim ljudima davati i uzimati umjesto novca ili. njihova bitna karakteristika jeste prenosivost. brže. Cesijom se prenose hartije na ime (ZOO. Cesijom se. Kako ove tražbine ne mogu biti ostvarene bez hartije i cesija je nepotpuna dok se cesionaru ne preda hartija. Da bi se ta osobina što lakše. Za punovažnost cesije hartije od vrijednosti potrebna je. o poklonu te tražbine. umjesto robe. Cesija Cesija je ustupanje tražbine ugovorom između dotadašnjeg povjerioca (cedenta) i trećeg lica (cesionara) koje tom cesijom postaje novi povjerilac. dužnik je mora prihvatiti. Važno je da za ovakav prenos ne treba nikakav pristanak dužnika. čl. čl. prostom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). a ne samo one koje glase na ime. Posebnim propisom može se odrediti da se hartije od vrijednosti na ime prenose i indosamentom (ZOO. odnosno ime novog imaoca (stjecatelja). Njega se ne tiče. One se stoga i nazivaju rekta hartijama (neprenosivim) jer se ne prenose na način karakterističan i uobičajen za hartije od vrijednosti. 242). pravo iz hartije slijedi iz prava na hartiju.IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. odnosno za njega je svejedno ko mu se javlja kao povjerilac. inače. razumije se. mijenja povjerilac u tom pravnom odnosu. osnovni pravni posao (ugovor o prodaji te tražbine. Tražbina iz hartije od vrijednosti može se. Ako je cesija punovažna. znači. Bez pismenog obavještavanja i upisa u registar (ako se vodi) prenos hartije od vrijednosti na ime ne može proizvoditi 325 . Cesijom se mogu prenositi i druge hartije od vrijednosti. Na ovom se slučaju dobro vidi kako dolazi do izražaja značaj načela inkorporacije. dakle. stavlja potpis prenosioca hartije. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti Pošto su hartije od vrijednosti namijenjene cirkulaciji u prometu. 10). prenose se i na poseban način karakterističan za ove instrumente. jednostavnije i sigurnije izrazila.

po naredbi svakog imaoca. Izjava o zabrani mora se upisati na samoj hartiji. Indosamentom se prenosi pravo onako kako je zapisano u hartiji. bez obzira na to prenosi li se hartija cesijom ili indosamentom. ako je indosantu mogao isticati neke prigovore njegov dužnik iz hartije. a i najčešći način prenošenja. u posebnom jemstvu: indosant preuzima 326 . Dužnik pri ispunjenju činidbe iz hartije po naredbi nije dužan. Lica koja učestvuju u ovom poslu nazivaju se indosant i indosatar. kad hartiju ne prenosi sam izdavalac. onom koje je tom bilješkom na hartiji označeno. Ovaj postupak pri prenosu prava iz hartije od vrijednosti na ime traži se uvijek. Prenošenje ovih hartija može biti zabranjeno i propisom (ZOO. Prenos indosamentom (indosmanom) Indosiranje je za hartije od vrijednosti specifičan. Naime. One glase na neko lice (fizičko ili pravno) uz dodatak po naredbi (“platiti po naredbi N.N. Indosatar je novi imalac.” ili “predati po naredbi N. ne može ih isticati indosataru. Kod nekih hartija od vrijednosti pravno dejstvo indosamenta može se sastojati. onaj na koga se prenosi hartija.N. on je dužan da izvrši činidbu označenu u hartiji svakom licu koje takvim nizom indosamenata dokaže da je steklo pravo iz hartije (ZOO. Ako je neprekidnost indosamenata formalno uredna. neovisno od svoga prethodnika (indosanta). čl. Svaki prenosi pravo iz hartije na svoga slijednika. To pravo može biti jače od prava koje je imao indosant. po njegovoj naredbi. a ni ovlašćen da ispituje osnov i valjanost prenosa. Drugi mu dokaz ne treba. nekom drugom licu. ili po njegovoj naredbi nekome drugom. 3. Indosament se bilježi na samoj hartiji tako da svako ko je dobije u ruke odmah vidi ko je povjerilac iz te hartije. prenositi dalje i na taj način se stvara čitav niz indosamenata. kad je tako određeno propisom. Indosant je dotadašnji imalac hartije.N. Izdavalac hartije od vrijednosti na ime može zabraniti njen prenos. Stoga dužnik ne može imaocu hartije stavljati druge prigovore osim onih koji proističu iz same hartije i iz neposrednog odnosa sa sadašnjim imaocem. 249). 248). 246). po naredbi. Prvobitni ovlašćenik prenosi svoje pravo na drugo lice. To je takav način prenošenja kada se na poleđini hartije zabilježi da ostvarenje prava koje je pripadalo licu označenom na hartiji pripada. To znači da se činidba ima izvršiti na zahtjev. onaj koji prenosi hartiju. onoga ko je upisan na hartiji kao nosilac prava.-u ili po njegovoj naredbi”). Za njega je dovoljna formalna urednost prenosa. stvara se lanac povjerilaca. čl.pravna dejstva prema izdavaocu hartije (ZOO. Tako se pravo iz ove hartije može. Svaki povjerilac (indosatar) stiče prava iz hartije samostalno.” ili “platiti N. Indosamentom se prenose hartije po naredbi (order papiri). Izjavom o prenosu indosant prenosi na indosatara pravo na hartiju sa svim pravima iz hartije. čl. Naznačene radnje traže se i kod daljeg prenosa.

Dovoljan je i sam potpis indosantov na poleđini hartije od vrijednosti. 244). Hartije po naredbi mogu se pretvoriti u hartije na ime. Odgovara. 249). Takva hartija prenosi se isključivo cesijom (ZOO. čl. Postoje takođe i druge vrste hartija koje su po zakonu rekta hartije. dakle. Njegova obaveza ostaje bez obzira na to što se hartija prenosila i koliko se puta prenosila. Puni indosament je kad se na hartiji napiše odredba o prenošenju i firma. ali je zabranu potrebno upisati na samoj hartiji (“ne po naredbi”) ili stavljanjem slične klauzule koja ima isto značenje. bjanko i na donosioca (ZOO. Ako se. da postanu hartije po naredbi. dolazi do niza indosamenata (lanca potpisnika). odnosno naziv ili ime lica na koje se hartija prenosi (indosatar). napisala se ta klauzula ili ne napisala (mjenica. a svaki je takođe i povjerilac svih prethodnih potpisnika. Ako se želi da se takve hartije učine lako prenosivim. Izdavalac odgovara samostalno za obavezu povodom koje je izdao hartiju od vrijednosti. To se čini unošenjem na hartiju odredbe “ne po naredbi”. a to znači i prenošenju. a dotadašnji povjerilac postaje novi dužnik i tako ide dalje. u nizu indosamenata svaki potpisnik jemči svim docnijim potpisnicima. Sve dok izdavalac hartije od vrijednosti ne izvrši obavezu iz hartije. Zabranu može staviti sam izdavalac ili indosant. želi da postanu rekta hartije. obaveza ne prestaje. kako je rečeno. Indosament može biti puni. Postoji posebna vrsta solidarne odgovornosti dužnika: dužnik koji izvrši činidbu iz takve hartije od vrijednosti stiče pravo da traži izvršenje te činidbe od svojih prethodnika. 327 . mjesto i datum prenosa. Vrlo često dodaje se i odredba “po naredbi”. čl. Odgovornost za obavezu leži na izdavaocu. ako se hoće da otkloni njihova osobina prenosivosti. hartije na ime (skladišnica i konosman). naime. Kod nekih hartija. Svakim indosamentom stvara se novi povjerilac. Ima.jemstvo prema indosataru i prema svim docnijim sljednicima (licima na koja hartija bude indosirana) da će činidba biti ispunjena. hartija koje su po zakonu hartije po naredbi. po nekim hartijama ne samo svom indosataru nego i docnijim indosatarima u nizu indosamenata. Blanko indosament je takav prenos kada se na hartiji ne upisuje ime indosatara. Prenos hartije od vrijednosti po naredbi može se zabraniti. potpis dotadašnjeg imaoca hartije (indosanta). Svaki će indosant ispuniti obavezu iz hartije onom zakonitom imaocu hartije na koga je prenio hartiju i tako će ići redom do njenog izdavaoca. od onih koji su indosirali hartiju prije njega. Za hartije koje su po zakonu namijenjene prometu. Svaki indosant odgovara svome indosataru i preuzima jemstvo da će u slučaju daljeg prenosa hartije svaki docniji indosant ispuniti obavezu iz te hartije. Osnovna obaveza je na njemu. potrebno je izričito staviti odredbu “ne po naredbi”. ček). mora se to izričito upisati u tu hartiju.

Dužnik je dužan izvršiti obavezu svakom ko mu pokaže hartiju i zatraži izvršenje činidbe iz hartije. Prenos predajom (tradicijom) Predajom hartije. Povjerilac iz hartije na donosioca je svaki onaj ko drži tu hartiju. nema imena korisnika.Upisuje se još mjesto i datum prenosa. prenose se prava iz hartije na donosioca (ZOO. umjesto imena indosatara. Zato takva hartija i jeste hartija na donosioca. smatra se kao da uslova i nema. ali je u tom slučaju napisana i klauzula “ili donosiocu” (“platiti po naredbi N. čl. čl. 4. Propisom može biti određeno za neke hartije od vrijednosti da se ne mogu prenositi indosamentom na donosioca. kao i svaki drugi imalac hartije od vrijednosti. Izuzetno. Pošto se ne zna korisnik. pa sve što je rečeno o blanko indosamentu odnosi se i na indosament na donosioca. povjerilac (imalac hartije na donosioca) mora ići izdavaocu jer je on poznat. U slučaju prenosa na donosioca. Nije potrebno nikakvo upisivanje na hartiji ni obavještavanje dužnika o prenosu. stavlja se riječ “donosiocu”. Indosament na donosioca važi kao blanko indosament. 241). i tražiti ispunjenje. Razumije se da može. Blanko indosament naziva se u poslovnom svijetu još i otvorenim žirom. na prazno (blanko) mjesto. čl. Obaveza iz hartije od vrijednosti ostaje uvijek onakva kako je upisana u hartiju prilikom njenog izdavanja. tražiti ispunjenje činidbe iz hartije. 328 . predajom hartije drugome. Indosirati se mogu sva prava iz hartije od vrijednosti. Dalji prenos može se vršiti prostim ustupanjem. kao da to nije napisano. a ne samo neka. 5). 244). a može i punim indosamentom. ima njegov potpis na hartiji. Djelimični indosament je ništav (ZOO. ova hartija može da sadrži i ime korisnika. Tipična hartija na donosioca je ček (ZČ. V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Prava i obaveze iz hartije od vrijednosti prestaju prema opštim pravilima o prestanku obligacija i specijalnim pravilima vezanim za hartije.N-a ili donosiocu”). Izvršava se onom ko je donese. prostom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). Ako bi indosant ili ma ko drugi stavio neki uslov u indosament. Pri indosiranju hartija od vrijednosti ne može se postavljati nikakav uslov. potrebno je samo da upiše naziv. Lice koje je steklo hartiju blanko indosamentom može je dalje prenositi blanko ili punim indosamentom. U tom slučaju. odnosno svoje ime iznad potpisa indosanta.

230). Sudska amortizacija hartije od vrijednosti dolazi u obzir kad je hartija 288 Amortizacija se izgubljena. vrijedi za lutrijske hartije i one koje glase na donosioca a plative po viđenju. Izdavalac hartije će izdati novu ispravu na trošak imaoca hartije. zamjenjuje poništenu ispravu (ZOVP. a njena istinitost i sadržina se mogu tačno utvrditi. Prestanak prema opštim pravilima Prava iz hartije od vrijednosti prestaju. Najčešće se koriste ovi načini otkupa: vrši se izvlačenje (žrijebanje) brojeva i vlasnicima onih hartija čiji brojevi budu izvučeni isplaćuje se vrijednost hartije. imalac te hartije može tražiti izdavanje nove isprave. Prava prestaju otkupljivanjem hartije od vrijednosti što se često čini kod korporacionih hartija (dionica). ukradena. a zasniva se na sporazumu dužnika i povjerioca iz hartije. 1970. Na osnovu amortizovane hartije (mjenice. Na osnovu sudskog rješenja imalac poništene hartije može tražiti: ispunjenje obaveze koja je proizlazila iz poništene isprave ili zahtijevati od izdavaoca da se. 329 . West Publishing Co. čeka) ne mogu se ostvarivati nikakva prava. jer je odnos povodom hartije od vrijednosti po svojoj prirodi obligacioni. na trošak imaoca. Specijalni načini prestanka prava Prava iz hartije od vrijednosti prestaju poništenjem papira s obzirom na načelo inkorporacije. oštećena ili na bilo koji način nestala. može tražiti za hartije koje glase na ime ili po naredbi. po pravilu. izvlačenje se vrši po lutrijskom sistemu i sopstvenicima se isplaćuje pored vrijednosti hartije i određen iznos (premija). St. str. čl. Sud će u vanparničnom postupku donijeti rješenje koje. izda nova isprava. 288 Henn Harry G: “Law of corporations and other business enterprises”. novacija. što.1. na jedan od načina na koji prestaju (gase se) obligacije uopšte. po pravilu. Privatnopravni postupak mortifikacije mora biti zakonom dozvoljen za određenu hartiju. Za pojedine papire zakon može odrediti da se na osnovu sporazuma stranaka izvrši proglašenje hartije za nevažeću (mortifikacija). oproštaj duga. konfuzija (sjedinjenje). a time i prava iz hartije. nastupom određenog roka vlasnicima hartija se jednostavno isplaćuje vrijednost hartija. Ako je određena hartija (isprava) oštećena u toj mjeri da je nepodobna za promet (cirkulaciju). Tu dolazi u obzir: izvršenje činidbe na koju glasi hartija (isplata mjenice. kompenzacija. Za neke hartije od vrijednosti nije uopšte dozvoljeno vođenje amortizacionog postupka. kada postane pravosnažno. 2. 335. Paul. zastarjelost prava. izdavanje stvari kod konosmana i skladišnice). Otkupom prestaje da važi hartija. a oštećena isprava se vraća izdavaocu.

330 .

solo) mjenici. Iz navedene sintetičke definicije mjenice proizlazi sljedeće. radi objašnjenja momenta nastanka mjenično-pravne obaveze. U nacionalnim pravima najznačajniji izvor jeste zakon. Pravne teorije koje su izložene ranije vrijede i za mjenicu. nego umjesto toga. i mjenica je pisana isprava izdata u zakonom propisanoj formi. posebno obligacione. U našem pravu osnovni izvori su Zakon o mjenici (ZM) i Zakon o obligacionim odnosima (ZOO). Postoje i druge o kojima će biti riječi kasnije (bjanko. Mora biti pismeno sačinjena jer je strogo formalna isprava čiju sadržinu određuje zakon. Izdavalac može uzeti na sebe obavezu da sam isplati mjeničnu svotu u kom slučaju daje bezuslovno obećanje i tada se radi o sopstvenoj (vlastitoj. Mjenica je. sadrže odredbe o tome koje sastojke mora imati isprava da bi se smatrala mjenicom. To pravo se odnosi na isplatu mjenične svote koja je naznačena (upisana) na samoj mjenici. u određeno vrijeme i na određenom mjestu. Isto tako. prema tome ko plaća mjeničnu svotu sam izdavalac ili drugo lice.model za druge vrijednosne papire. izdavalac mjenice može dati bezuslovan nalog drugom licu da ono isplati mjeničnu svotu kada se govori o trasiranoj (vučenoj. utisnuto) određeno obligaciono pravo (potraživanje). nasuprot prava stoji obaveza (izdavaoca ili drugog lica) na isplatu mjenične sume. prvenstveno. Kako se radi o obligacionom odnosu (jednostranom pravnom poslu). komisiona.GLAVA DRUGA MJENICA I POJAM I FUNKCIJE MJENICE 1. Pojmovno određenje mjenice jasno pokazuje da se radi o jednostranoj izjavi volje izdavaoca i pisanoj ispravi u koju je inkorporirano (utjelovljeno. kao što se vidi. kreditna. hartija od vrijednosti kojom jedno lice daje bezuslovno obećanje da će isplatiti određenu svotu novca samo ili kojom izdaje bezuslovan nalog drugom licu da ono. trata) mjenici. I to su osnovne vrste mjenice. Na osnovu zakonskih rješenja može se konstruisati i odrediti pojam mjenice. Kao i svaka hartija od vrijednosti. u modernom pravu. Ovakvo određenje mjenice odgovara kontinentalnim pravnim sistemima. Pojam mjenice Savremeni zakoni o hartijama od vrijednosti ili mjenici obično ne daju definiciju mjenice. kada se mjenica i 331 . Može se reći da su one nastale. Mjenično pravo je skup pravnih pravila kojima se regulišu mjenični poslovi i odnosi lica koja te poslove obavljaju. cirkulaciona. U ranom srednjem vijeku. rekta i dr. kao i druge uslove koje isprava mora da ispunjava. isplati određenu (upisanu) svotu novca licu naznačenom na toj hartiji ili isplati trećem licu za koje ono to naredi. Razlog leži u činjenici što je mjenica već odavno postala hartija .). Osnovno razlikovanje mjenica je. po naređenju izdavaoca.

Kao što je već rečeno. u međunarodnom prometu inostrana mjenica predstavlja oblik deviznog plaćanja. a izdaje se kao bjanko. a posebno prenosivosti (negocijabilnosti). 332 . a i obračunava se za kraći period). Banka tako vrši kratkoročna ulaganja kapitala koja su obezbijeđena mjenicom. nego zahvaljujući svojoj negocijabilnosti putem indosamenta. Inače. koju je na njega prodavac (davalac kredita) vukao i tako davalac kredita stiče mogućnost vođenja mjeničnog spora (ograničenost prigovora. Kao što se vidi.pojavila. Zahvaljujući njenim osobinama. mjenica služi kao sredstvo plaćanja na području platnog prometa jer se pomoću nje vrši doznaka novca. isključivi pravni izvor bili su trgovački običaji. bezgotovinsko plaćanje. Sigurnost je još veća ako je mjenica snabdjevena potpisima i drugih lica. bankarski akcept se koristi i kod plaćanja izvoznouvoznih poslova po osnovu neopozivog dokumentarnog akreditiva. u dobroj mjeri. mjenica je mogla da se upotrijebi kao zaloga (mjenični lombard). kratki rokovi). mjenični povjerilac može eskontovati svoje nedospjelo mjenično potraživanje kod banke i tako dobiti prije gotov novac (umanjen za iznos kamate od dana eskontovanja do dospjelosti mjenice). U modernom prometu mjenica se rjeđe pojavljuje kao sredstvo jednog plaćanja (gašenja jedne obaveze). Već je rečeno da mjenica služi i kao sredstvo obezbjeđenja tražbine. Zadržaćemo se ukratko na njenim ekonomskim funkcijama jer se opširnije uči u ekonomskim disciplinama koje se bave finansijskim tržištima. U unutrašnjem prometu danas ju je. Banka kasnije može reeskontovati mjenicu i time zaraditi (razlika između eskontne i reeskontne kamatne stope . s tim što akceptira tako izdatu mjenicu (akceptni kredit). ona to obezbjeđuje kod drugih poslovnih subjekata. Pored toga. Mjenica se može koristiti i kod čistih finansijskih transakcija kreditnog karaktera (finansijska ili kreditna mjenica). Kod robnih kredita. kao bjanko akceptirana mjenica. akceptirana i rekta mjenica. u materiji mjeničnog prava izvršena je unifikacija pravila na međunarodnom planu. Isključivo kao sredstvo obezbjeđenja služi kod kreditnih potraživanja (osiguranje kredita). Osim ovoga. Može služiti i u svrhu polaganja kaucije (kauciona mjenica). Danas je prisutnija uloga mjenice kao kreditnog sredstva kod osiguranja potraživanja ili odobravanja kratkoročnog kredita. Tradicionalno. Ekonomske funkcije mjenice Mjenica spada među najinteresantnije hartije od vrijednosti. kupac akceptira mjenicu do visine kredita. zamijenio ček.reeskontna redovno niža. 2. Umjesto da banka svome klijentu dadne kredit. putem svoje bankovne veze. Međutim. pa je njen značaj u unutrašnjem i međunarodnom prometu izuzetan. ona omogućava gašenje niza obaveza. Najčešće se radi o akceptnom kreditu. bilo kao mjenični lombard ili jemstvo. mjenica može zadovoljiti mnoge ekonomske ciljeve. mjenicom je vršeno mobilizovanje kapitala (kredita) kroz eskontni kredit.

bjelice) mjenice koja se dosta koristi u trgovačkim i finansijskim transakcijama. Zakon o mjenici prihvata teoriju omisije.7% . 333 . postoje različite teorije. Teorija omisije Mjenica je pismena isprava koja ima određen sadržaj kao i svaka hartija od vrijednosti. sukcesivno dopunjavanje (upisivanje) mjenice onim elementima koje je njen izdavalac propustio unijeti prilikom izdavanja. rok dospjelosti i dr.6%.cit. 9. god. a po zakonu mora postojati. Foley. isprava nema obilježja mjenice. u protivnom. ona spada u grupu berzanskih hartija i zajedno sa obveznicom predstavlja značajan izvor finansiranja poslovnih subjekata. Cilj teorije omisije jeste da se omogući potrebni elasticitet u mjeničnom saobraćaju uz očuvanje pravne sigurnosti. dakle. U momentu predaje mjenice. do 1988. Kupovina nedospjelih mjeničnih potraživanja je česta pojava u tržišnim ekonomijama gdje se zarada ogleda u eskontu. teoriji jedinstvene radnje (unitu actu). Stoga ona dopušta da se svi mjenični elementi ne moraju unijeti u pismenu ispravu u času sastavljanja mjenice. da bi ona imala karakter mjenice. U pogledu vremena kad pojedini elementi treba da budu uneseni u ispravu. op. Prema starijoj teoriji. Radi očuvanja pravne sigurnosti teorija omisije ističe dva momenta: prvi. ima veliki uticaj na način vršenja “tradicionalnih finansijskih usluga” u koje spadaju i poslovi vezani za mjenicu. svi sastojci mjenice koje zakon zahtijeva moraju biti uneseni u ispravu u momentu podnošenja mjenice na isplatu.). Inače. svi elementi moraju postojati. saglasno ugovoru sa izdavaocem.prema Bernard J. i drugi. Obaveza je imaoca mjenice da ispuni potrebne sastojke najkasnije u momentu podnošenja isprave na plaćanje. jednim rukopisom i mastilom. Iako je mjenica individualni (pojedinačni) papir od vrijednosti. a krediti sa 13. str. Teorija omisije dala je mogućnost postojanja bjanko (blanko. II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE 1. 289 Kod nefinansijskih korporacija u SAD od 1982. obveznice i mjenice ucestvuju sa 19. trata) mjenica je u daleko većoj upotrebi pa će biti i detaljnije obrađena u narednim izlaganjima koja se odnose na sastojke (bitne i nebitne) te mjeničnopravne radnje. neće biti savjestan. Ovakvo shvatanje ne odgovara potrebama savremenog prometa. bankarska tehnika. u kategoriji eksternih izvora kapitala. koja se daje kao sredstvo obezbjeđenja za buduća potraživanja. biti uneseni.I na kraju. u času stvaranja mjenice. Moderna teorija o mjenici (teorija omisije. nije uvijek moguće precizno odrediti sve elemente (mjeničnu svotu. U protivnom. 289 Trasirana (vučena. postoji pravna pretpostavka da je izdavalac ovlastio svakog savjesnog imaoca mjenice da upiše u ispravu neki od elemenata koji nedostaje. mjenica predstavlja sredstvo kratkoročnog ulaganja novčanog kapitala. propuštanja) stvorena je prema potrebama trgovačkog prometa i bankarske tehnike. Dopušteno je. Svi podaci (elementi) unose se istovremeno. pored zakonskih i drugih pravila.

Vedad Silajdžić. personalne. koji izdaje država ili neka ovlaštena organizacija. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. tekstu. Veljko Trivun. Naziv mora biti upisan u samom slogu. čl. a lakše u naslov. U pravnoj teoriji.g.1. 3): a) označenje u slogu isprave da je to mjenica. Sarajevo 2003. U stalne elemente koji su odštampani na mjeničnom blanketu spada i naziv “mjenica”. O pojedinim elementima mjenice kao i o načinu popunjavanja pojedinih vrsta mjenice pobliže: Doc. geografske i kalendarske. f) ime. Po anglosaksonskom pravu. str. mjenica je hartija po naredbi (bill on order) i nije nužno da u ispravi bude sadržan i naziv “mjenica”.2. Mogla bi to biti obična građanskopravna obligacija. ili po čijoj naredbi treba platiti (remitent).2. Razlog tome bi bio da se izbjegne falsifikovanje. Fatima Mahmutćehajić i mr. 2. a u kalendarske elemente mjenice 290 ubraja se datum izdavanja i rok dospjelosti mjenice. odnosno naziv. i to na jeziku na kojem je isprava izdata. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica Naziv “mjenica” mora biti napisan u tekstu same isprave još u času kad se ta isprava izdaje. e) mjesto gdje treba platiti. U praksi se. odnosno o kakvoj se ispravi radi. gotovo isključivo. personalni su ime trasata. upotrebljava mjenični blanket. Ovaj elemenat neophodan je u kontinentalnim pravima. ne može biti upisan kao naslov. Bitni sastojci (elementi) 2. takva isprava ne bi se smatrala mjenicom. Po našem zakonu. dr. odnosno naziv. trata) mjenica sadrži sljedeće bitne elemente (ZM. firma onoga koji treba da plati (trasat). Opšti su naziv da je to mjenica i nalog za isplatu. firma onoga kome treba platiti. d) označenje kad treba da plati (dospjelost). ime remitenta i potpis trasata. i taj je blanket cio štampan na zvaničnom jeziku sa stalnim elementima. b) bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca. Zinka Grbo Praktikum poslovnog prava. 290 334 . Naziv “mjenica” potrebno je upisati da bi potpisnik i svaki onaj ko dobije ispravu u ruke znao šta potpisuje. Uopšte o bitnim elementima mjenice Trasirana (vučena. c) ime. pošto se nove riječi teže mogu unositi u tekst. neki autori dijele bitne elemente mjenice na opšte. Ako taj naziv ne bi bio upisan u ispravu. g) dan i mjesto izdavanja mjenice i h) potpis onoga ko je izdao mjenicu (trasant). a za ono što je promjenljivo ostavljeno je prazno da se popuni. 588-628. geografski su mjesto izdavanja i mjesto plaćanja mjenice.

vrijedi svota napisana slovima. 2. ili kad kod jedne banke nema 335 . pretpostavlja se da isplatu treba izvršiti u onoj vrsti novca koji ima zakonski tečaj u mjestu plaćanja. Kod nas se iznos brojem piše desno gore izvan teksta. Zakon ne određuje to mjesto i o tome važi običaj.3. Zatim može biti neslaganja između svote napisane cifrom i slovima. Mjenica je hartija od vrijednosti koja u sebi utjelovljuje tražbinu na određeni iznos novca i.600. U slučaju ovog nepodudaranja. bezuslovnosti toga naloga i oznake svote novca.2. Kod neslaganja svote napisane slovima i brojem . Nije svuda tako. iznos brojevima piše se u gornjem lijevom uglu. bilo brojevima . ako to i nije učinjeno.zakon izričito ne govori.tada važi ona najmanja svota koja je napisana slovima. Ako je u mjenici ispisano više različitih svota i slovima i brojevima . Iznos može biti napisan i slovima i brojem više od jedanput.važi najmanja svota. a slovima u tekstu mjenice. Ime trasata Navođenje u mjenici imena onoga ko treba da plati (trasata) bitan je elemenat. Ona se zove neoperativnom mjenicom. Neke zemlje dozvoljavaju u mjenici i alternativno naznačenje valute (“platite 100 USD ili 1. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca Ovaj elemenat sastoji se iz tri dijela: naloga za isplatu. Vrsta novca treba da bude naznačena. ili ne zna kod koje mu je banke veće pokriće. Kad takvo lice kao izdavalac mjenice ne zna sigurno ima li pokrića kod neke banke.4. naredba mora da glasi na sumu novca. Isplata mjenične svote ne može se ničim uslovljavati. zakon je dao pravila kako se sukob rješava (ZM čl. jer imalac mjenice valja da zna ko treba da mu isplati mjeničnu svotu. U Engleskoj i u SAD. obično se navodi svota i brojem i slovima. mogli bi se činiti prigovori o neispunjavanju uslova i time bi tražbina iz mjenice bila neizvjesna. može biti vezana za ispunjenje nekog uslova (“platite uz podnošenje tovarnog lista”). Da li ovu ulogu mogu imati kumulativno ili alternativno .00 KM”). Pitanje je kako mora biti naznačena mjenična svota i mora li biti naznačena po vrsti i količini novca. Na mjenici može biti navedeno više trasata. Ne može biti potraživanja stvari. Kod vučene mjenice ime trasata mora biti navedeno u mjenici i obično stoji u donjem lijevom uglu. Što se tiče naznačenja količine novca. Dešava se da neko ima u inostranstvu dvije ili više banaka koje plaćaju za njega. Pri upisivanju iznosa novca brojem i slovima može doći do neslaganja. naredba za isplatu. Mjenica sa više trasata nije rijetka pojava u međunarodnom mjeničnom saobraćaju. Ako je u mjenici naznačeno više različitih svota. Po anglosaksonskom pravu. bilo slovima. Na prvom mjestu. Teorija prihvata oba rješenja. da zna ko mu je dužnik. 8). ako bi se za isplatu postavljao neki uslov. u Francuskoj uz potpis trasanta. a samim tim i mjenična obaveza.

a za ostatak će se imalac mjenice obratiti drugoj banci. Svi su zajednički dužnici. svako poslovno sposobno lice. a može i od svih kao zajedničkih 336 . odnosno naziv povjerioca. dakle. mora biti navedeno u mjenici. Po prirodi položaja trasantovog u mjenici. vući će mjenicu na obje banke kao trasate. U kontinentalnom zakonodavstvu. pa i u našem. ili ima li kod banke dovoljno sredstava koja mu služe kao pokriće. valjaće se obraćati i remitentu. Na istoj mjenici može biti označeno i više lica za trasante (satrasanti). samo zajednički. može primati obaveze. pošto je i on regresni dužnik. a može i kumulativno. adresa je ipak potrebna. smatramo. u momentu kad je potpisuje.6. vrstu poslovanja i sl. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta) Kako je mjenica obligacija. 2. Pošto se trasant potpisom obavezuje. U času izdavanja mjenice. zanimanje. Takvo označavanje ne unosi u mjenični odnos nikakvu neizvjesnost. razumljivo je da satrasanti mogu biti samo zajednički (kumulativni) dužnici i da nema smisla da budu označeni alternativno. Iako to zakon ne traži.dovoljno pokrića. Inače. vući će mjenicu alternativno na obje banke. za razliku od anglosaksonskog. odnosno uz naziv pravnog lica. ali bi trebalo to učiniti. Mjenica mora biti potpisana onako kako je registrovano da se to pravno lice potpisuje. Remitent može biti fizičko i pravno lice. Dužnik mora potpisati obavezu kada je već propisana pismena forma. Kad takva firma ne zna sigurno ima li uopšte. Imalac mjenice može (u regresnom postupku) tražiti od svakog od njih isplatu cijelog mjeničnog iznosa. Ime remitenta Ime. jer ako je mjenica prenošena. To može biti alternativno. odnosno naziv pravnog lica. mora imati poslovnu sposobnost u času izdavanja mjenice. isplatiće je dužnik onome ko mu mjenicu podnese na isplatu. nije neophodno stavljati bližu adresu. mjenica nije hartija na donosioca i zato remitent mora biti naveden u mjeničnom pismenu. 2. trasant je jedini dužnik po toj mjenici i razumljivo je da je on mora i potpisati i time dati izjavu da preuzima mjeničnu obavezu. uz ime. Međusobni odnos takvih remitenata je građanskopravne prirode i. pored potpisa ovlašćenih lica na mjenici mora biti ispisana i firma. sasvim je prirodno da na njoj mora biti potpis onoga ko je izdaje. Ako su remitenti navedeni alternativno. pa bi i isplatu mogli tražiti svi zajedno. Ako su remitenti označeni kumulativno. Ako se mjenica vuče kumulativno. Po pravilu se stavlja štambilj. trasat može biti svako lice koje po propisima građanskog prava. Kad je trasant pravno lice. banka kojoj se imalac mjenice obrati prihvatiće mjenicu do iznosa pokrića. bio bi određen njihovim međusobnim sporazumom. lica kome treba isplatiti mjeničnu svotu.5. Na istoj mjenici može biti navedeno više remitenata i to kumulativno ili alternativno. onda bi svoja mjenična prava mogli ostvarivati. Prilikom upisivanja imena remitenta. a dođe do protesta ili tužbe. po pravilu.

b) Mjenica na određeno vrijeme od izdanja (Dato wechsel. 34): a) Mjenica sa dospjelošću na određeni dan.” ili “platite čim se ova mjenica podnese na isplatu” ili “pri podnošenju na isplatu platite. onda se smatra da je dan dospjelosti po kalendaru koji vrijedi u mjestu plaćanja (ZM.. Dospjelost ovakve mjenice je određena protekom na mjenici naznačenog vremena od njenog izdanja. st. Trasant je dužan isplatiti kad god mu je imalac podnese u okviru zakonom predviđenog roka. čl. Mjenica po viđenju obično glasi: “po viđenju platite za ovu mjenicu.. kalendarska mjenica (Tagwechsel. To znači prvi dan u mjesecu.. čl.. Kada je mjenica plativa na određeni dan u mjestu u kome ne vrijede isti kalendar koji vrijedi u mjestu izdavanja. ali samo na kraće vrijeme od godine dana (ZM.. Kada se mjenica plativa na određeno vrijeme od dana izdavanja trasira iz jednog mjesta na neko drugo mjesto i kad u tim mjestima ne vrijede isti kalendari. Označenje dospjelosti Dospjelost je vrijeme kad se mjenica ima isplatiti. Moglo bi se. Ovaj rok podnošenja na isplatu može trasant skratiti ili produžiti da traje duže od godinu dana.7. nego građanskopravne. st. a zakonska je pretpostavka da je to mjenica po viđenju (ZM. da se plaća od dana izdanja mjenice. fiksan je..” i sl.. lettre de change a jour five). petnaesti dan u mjesecu i posljednji dan u mjesecu (ZM. 77). st.. da ne bi došlo do zabune od kada treba računati protek roka.” Važno je naznačiti.1). dnevna mjenica. Dopušteno je. Zakon ipak određuje krajnji rok u kome se mjenica po viđenju mora podnijeti na isplatu. Rok dospjelosti kod mjenice može biti određen na jedan od ova četiri načina (ZM. 2. jer je to njen bitni sastojak. No ako se ne naznači. inače. Mjenica po viđenju dospijeva kad god se podnese na isplatu. čl.” ili “kad imalac ove mjenice zahtijeva platite. umjesto fiksno određenog dana. 35). Ta mjenica glasi: “platite šest mjeseci od danas” ili “tri mjeseca a dato platite za ovu mjenicu. mjenica ipak važi. kad to ne bi bilo naglašeno..38. ma kojim izrazom. Može ga odrediti i svaki indosant. Takva mjenica po viđenju kod koje je određen krajnji 337 .. c) Mjenica po viđenju (Sichtwechsel. god. To su: “početkom mjeseca” ili “primo”. “krajem mjeseca” ili “ultimo”. To je godina dana od izdanja. odnosno na viđenje.” ili “pola godine od izdanja ove mjenice platite. “polovinom mjeseca” ili “medio”. lettre de change a date). juna 2002. vrijeme kad mjenična svota dospijeva za isplatu.38.. čl. Rok dospjelosti se mora naznačiti na mjenici. lettre de change a vue). 38). Ova mjenica glasi: “1.dužnika.2).” Rok dospjelosti je određen tačno datumom. onda se dan izdavanja dovodi na dan koji mu odgovara u kalendaru koji vrijedi u mjestu plaćanja. 4. dospjelost označiti i uobičajenim izrazima koji pokazuju tačno o kom se danu radi. platite.. čl.2). pa se prema tome određuje dospjelost (ZM. čl. Međusobni odnos satrasanata nije mjeničnopravne prirode. Rok dospjelosti ne može se odrediti van mjenice. uzeti da se vrijeme računa od dana podnošenja na akcept. čl. Vrijeme se računa onako kako određuje građansko pravo (ZOO.

Mjesto plaćanja U mjenici mora biti navedeno mjesto u kome treba mjenicu platiti. Nije dopušteno navesti na mjenici dvije ili više dospjelosti. Trasant može odrediti da mjenica plativa po viđenju ne smije biti podnesena na isplatu prije naznačenog vremena. Zakoni nekih zemalja sadrže odredbu da je ništava mjenica u kojoj mjesto plaćanja nije označeno zvaničnim nazivom. čl.. st. ne bi postojao razlog za ništavost mjenice.rok podnošenja na isplatu glasila bi: “platite po viđenju. Takva mjenica glasi: “tri mjeseca po viđenju platite. 338 . ako se jasno i nesumnjivo zna na koje se mjesto misli. a nije stavljena i bliža oznaka iz koje bi se vidjelo na koje od tih mjesta izdavalac mjenice misli. i rok se računa od dana podizanja protesta. No i kad ne bi bilo tako navedeno. U ovim slučajevima se ne može primijeniti pravilo da se dospjelost izvršenja obaveze pomiče na najbliži mogući datum.” Mjenice po viđenju ne moraju se podnositi na akcept. Podnošenje na viđenje u stvari je podnošenje na akcept. a najdalje 20. ne važi. godine” ili “platite po viđenju.. svakog od tih dana plaća se jedan dio mjenične svote (1. čl. 35. a po pravilu se i ne podnose. a 5. onaj naziv koji se za to mjesto upotrebljava u toj zemlji. rok se računa bilo prema danu akcepta bilo prema danu protesta (ZM. februara 2000. 2). 34).g. Ako prilikom podnošenja trasat nije stavio datum.” i sl.8. U zemljama u kojima zakon ne traži upotrebu zvaničnog naziva mjesta pod sankcijom ništavosti mjenice. Mjenica sa dospjelošću ranijom od dana izdanja. stavlja se toponomastički naziv mjesta. Ako više mjesta nosi isti naziv. 2. d) Mjenica na određeno vrijeme po viđenju (Nachsichwechsel. 36. kao i kad je odbio da akceptira takvu mjenicu. U takvom slučaju rok za podnošenje na naplatu počinje teći od tog vremena (ZM. jula t. onda se u pogledu akceptiranja smatra da je nedatirani akcept stavljen posljednjeg dana roka predviđenog za podnošenje na akceptiranje (ZM. po svome izboru. čl. Prema međunarodnoj praksi. sudska praksa toleriše i uobičajeni naziv mjesta. 36).”). Ne važe ni sa nemogućim datumom (“platite 31.. pošto bi to stvaralo zabunu. st. Ne važi ni mjenica sa naznačenjem isplate na rate (obročne mjenice) kod koje je dospjelost naznačena sa više dana. aprila”).000 KM”). godine platite 10. čl. takođe. aprila iste godine platite 20. lettre de change de vue). tako da se vrijeme koje treba da protekne do dospjelosti računa od dana kad trasat akceptira mjenicu i stavi datum akcepta. podnosi se na isplatu. i kada protekne na mjenici označeni rok.000 KM. Ova mjenica mora se najprije podnijeti trasatu na viđenje.. Takve bi mjenice bile ništave (ZM. Mjenice sa naznačenjem krajnjeg roka plaćanja ne važe (“platite do 1. pa pošto je on vidi i upiše na mjenici datum kad mu je podnesena na viđenje. 2). ali ne prije deset mjeseci od danas. kosilo bi se s načelom određenosti mjenice. Kada protest nije podignut. Dakle. juna 2002. savjesni imalac mjenice je ovlašćen da je podnese na isplatu u ma kome od tih mjesta. Ne važe ni mjenice sa kumulativnim ili alternativnim naznačenjem dospjelosti. valja je podnijeti na protest.

d. 339 . takva bi mjenica bila ništava jer joj nedostaje jedan bitan elemenat. Može taj podatak biti izostavljen. savjesni imalac mjenice može sam popuniti mjeničnu ispravu i upisati mjesto plaćanja ili pored imena trasatovog dodati mjesto njegovog prebivališta. 2. Među bitnim sastojcima mjenice učinjeno je podvajanje na one koji se moraju izričito navesti i moraju postojati u času kad se mjenica podnosi na isplatu i one koji se mogu pretpostaviti iako nisu izričito navedeni u mjeničnom tekstu. Plaćanje kod HBB banke d.9. Znači da označenje dospjelosti na mjenici može biti ispušteno. U pogledu naziva mjesta važi ono što je rečeno za mjesto plaćanja.Mjesto plaćanja je bitan elemenat mjenice. jer se time omogućuju ili olakšavaju mnoge radnje koje je potrebno preduzimati radi ostvarivanja prava iz mjenice. dozvoljeno je odstupanje od ovog pravila u tom smislu što se za neke od sastojaka uzima kao da postoje u mjenici. ni to mjesto ne bi bilo navedeno. ali ne mora biti tako. i antidatirana kao i postdatirana. c) Ako u trasiranoj mjenici nije naznačeno mjesto izdanja. 3). Da bi se ipak omogućila što lakša upotreba mjenice. u gornjem lijevom uglu. pretpostavlja se da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je označeno pored trasatovog imena. Naznačenje datuma izdanja ne mora odgovarati istini. Može biti. U mjeničnom blanketu su ovi podaci navedeni na početku mjeničnog teksta. a ne onaj kad je mjenica stvarno izdata. Mjenično pravo dozvoljava da ovaj zahtjev bude formalno zadovoljen. Plaćanje u Sarajevu” ili “Vispak d. Sarajevo. 4): a) Trasirana mjenica u kojoj nije naznačena dospjelost pretpostavlja se da je to mjenica po viđenju. čl. Naziv mjesta plaćanja upisuje se u mjenicu obično u donjem lijevom uglu ispod trasatovog imena (“Dijamant d. st. i tada postoji zakonska pretpostavka da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je na mjenici označeno pored imena trasata (ZM. u lijevom gornjem uglu. pa ma gdje na mjenici. b) Ako u mjenici nije označeno mjesto plaćanja. Sarajevo). kako se vidi. Važi i mjenica na kojoj je kao datum izdavanja stavljen neki drugi dan. ali nije neophodan.d.d. Po teoriji omisije. ali je razumljivo da to treba učiniti. čl. znači. 4. 3. Ako. pretpostavlja se da je mjenica izdana u mjestu koje je navedeno pored trasantovog potpisa. logički se nameću iz same prirode mjenice i zato jesu bitni. Dan i mjesto izdavanja Datum i mjesto izdavanja mjenice obično se stavlja na početku. Visoko. Zakon o mjenici navodi tri pretpostavke bitnih sastojaka (ZM. pak. Važno je da se stave. Zakon ne traži da se mora pored geografskog naziva plaćanja staviti i bliža adresa (ulica i broj). Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice Svi nabrojani elementi mjenice.

nego se samo daje adresa gdje će se. a ne u Sarajevu. Time se ne mijenja mjesto plaćanja. Plaćanje u Sarajevu”). 28) dozvoljava kod mjenica plativih u mjestu trasatovog sjedišta. a ne trasat (“Merkur d. mogao bi mjenicu domicilirati svaki njen savjesni imalac. Sarajevo”). lice koje će za njega platiti mjenicu u mjestu plaćanja koje je već odredio trasant.o. iako nije tačna adresa trasata. onda se tako mora odrediti (upisati) u mjenici. jer se smatra da je trasant. U slučaju kada se sjedište ili prebivalište trasata podudara sa mjestom plaćanja. ili kod koga treba da se plati. 340 . Tako je upisano u mjenicu i nema uticaja činjenica što je stvarno sjedište “Soko” d. Sarajevo. Mjenica na kojoj je označeno drugo mjesto kao mjesto plaćanja.o. a da platac.d. Mjenicu može domicilirati samo trasant. bude neko drugi. Ako na mjenici piše: “Soko d.d. Plaćanje u Tuzli”). Kod ocjene da li je mjenica domicilirana mjerodavno je samo ono što je upisano na mjenici. Trasat može na domiciliranoj mjenici odrediti samo domicilijata. Ako je to cilj. Platac ne ulazi uopšte u mjeničnopravni odnos. radilo bi se o domiciliranoj mjenici. ne može se govoriti o domiciliranoj mjenici (“Soko d.d. Nema njegovog potpisa na mjenici. a ne stvarno stanje. Sjedište društva “Soko” nije u Sarajevu. a ne u mjestu sjedišta ili prebivališta. koje nisu domicilirane. Plaćanje kod HBB banke d. Zakon o mjenici (čl. Razlozi trgovačkog saobraćaja nekada zahtijevaju da se mjenica plati u drugom mjestu.4. nego u Mostaru. odnosno mjesto (platište). a ne sjedišta ili prebivališta trasata i upisano na mjenici pored njegovog imena naziva se domiciliranom mjenicom (“Soko d. Moguća je i takva kombinacija da i mjesto plaćanja bude različito od sjedišta trasatovog.d. Domiciliranom mjenicom se naziva i mjenica u kojoj je trasant naznačio da će istu platiti neko drugi. pa ipak se radi o domiciliranoj mjenici. Po teoriji omisije. Navođenjem nekog drugog lica koje treba da plati mjenicu (platac) ne mijenja se trasat. Mišljenje da mjenicu može domicilirati samo trasant nije opšteprihvaćeno. lice koje treba da plati. odnosno prebivališta i da mu se tu podnosi. odnosno nepravom domiciliranom mjenicom. Plaćanje u Mostaru”.d. odnosno kod koga će se mjenica platiti. u Mostaru. a ne trasat. Neki i tu mjenicu nazivaju domiciliranom. kad je izostavio tu oznaku. da trasat može prilikom akcepta označiti adresu u tom mjestu gdje će se mjenica platiti. Domicilirana mjenica Najčešći slučaj jeste da mjenicu plaća akceptant u mjestu svoga sjedišta. određuje trasat. Mostar. Sarajevo. To lice (platac). Ovdje se čak radi i o tome da se stvarno sjedište trasata podudara sa mjestom plaćanja. Sarajevo. ovlastio svakog imaoca da to po potrebi učini.

Oznaka “po naredbi” Mjenica je hartija od vrijednosti koja je po sili zakona prenosiva (negocijabilna) po naredbi... “po viđenju platite za ovu drugu mjenicu..” 5. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule) Pored bitnih sastojaka koje hartija od vrijednosti mora sadržavati da bi bila mjenica. nego o većem broju primjeraka jedne iste mjenice. Trasant njome određuje da se mjenica ima isplatiti u naznačenoj vrsti novca...N..N.. stavlja se solo klauzula (“1. Mjenica bi glasila: “12. Ako bi naredba glasila samo na isplatu nekog stranog novca (“Platite.. a ne akceptant ili u kojoj je naznačeno da će se isplatiti u nekom drugom mjestu.” ili “u švicarskim francima”. godine platite za ovu prvu mjenicu. (“1. septembra 2003... ali se iz teksta ne vidi u kojoj efektivnoj valuti (moneti). u stranoj valuti. mjenični dužnik je ovlašten da mjenicu isplati u domaćem 341 .g.2. jula t. Navođenjem broja primjeraka mjenice treba da se ukaže da se ne radi o izdavanju novih mjenica. 10. Njihovo unošenje nije nužno pa se stoga i nazivaju nebitnim sastojcima (fakultativnim elementima). bilo to u njoj označeno ili ne. Ako se mjenica izdaje u više primjeraka. jula t...”..”. nego može i ovako: “Platite za ovu mjenicu N.. Podatak o broju mjeničnog primjerka (duplikatna klauzula) Nekad je potrebno da se mjenica izda u dva ili više primjeraka..3. pa izostavljanje tog naređenja ne ometa njen lak i nesmetan prenos.g.”). a ne u mjestu koje je navedeno u mjenici kao sjedište trasatovo. drugi (sekunda)..1. Navešćemo najčešće mjenične klauzule: 5. Svaka je mjenica prenosiva indosamentom. Unose se ako mjenici treba dati još neko pravno dejstvo ili da se jasnije označe neki pravni odnosi između lica koja učestvuju u mjeničnom poslu. treći (tertia). 5. potrebno je navesti u tekstu i naznačiti koji je po redu primjerak: prvi (prima).N..” ili “. Svi primjerci predstavljaju jednu mjenicu i isplatom jednog primjerka svi ostali gube važnost.. za ovu jedinu mjenicu. 5.Postoji i shvatanje da je domicilirana mjenica svaka u kojoj je označeno da će je isplatiti neko treće lice.”). platite za ovu jedinu mjenicu po naredbi N.. u mjenični tekst se mogu unositi i neki drugi sastojci (mjenične klauzule).. Za punovažnost isprave kao mjenice nema uticaja da li su ti elementi uneseni u ispravu ili nisu. To bi bilo za slučaj gubitka mjenice. a interesantna je u međunarodnom mjeničnom saobraćaju. U mjenici ne mora biti upisano: “Platite za ovu mjenicu po naredbi N. njenog podnošenja na akcept. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti) Naziva se još i klauzulom o efektivnom plaćanju u stranoj valuti. Ako se ne želi izdavanje više primjeraka jedne mjenice.”). platite za ovu solo mjenicu.000 švicarskih franaka efektivno.

ugrožava svoj zahtjev na pokriće. i na osnovu čega trasat pristaje da se mjenica vuče na njega. Klauzula valute (valutna klauzula ili klauzula o primljenoj vrijednosti) Pokazuje odnos između trasanta i remitenta. Klauzula ima građanskopravna dejstva i pozivanje na pokriće i njegovo osiguranje (obezbjeđenje) nema mjeničnopravnu vrijednost jer stavljanjem potpisa na mjenicu od strane trasata smatra se da je zasnovana njegova mjenična obaveza. vuče mjenicu na trasata. U suštini. Klauzula “bez izvještaja” znači da trasant neće slati trasatu nikakav 342 .. i stavite istu na moj račun sa izvještajem” ili “Platite. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula) Označava oblik vrijednosti koju je trasat primio od trasanta.. ulazi u mjeničnu obavezu kao dužnik. klauzula o pokriću pokazuje trasatu koga on treba da zaduži u računu ili kome računu će odobriti mjeničnu svotu. odnosno u čemu je bila ili se očekuje protučinidba remitenta.N.4. Može da glasi: “Platite . Inače. a ne mjenična dejstva.. 5. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju) Klauzula govori o tome da li trasat. i stavite na račun N. i stavite istu u račun N. bez izvještaja”.. radi toga što je primio pokriće od trasanta u novcu. Trasat prihvata mjenicu.N.N. čime ga je pokrio. 5. Tiče se osnovnog odnosa između njih jer govori o tome u čemu se sastoji naknada (protučinidba) koju trasat prima.” radi se o komisionoj mjenici (komisiona trata). Prema načelu strogosti. Ako klauzula glasi: “Platite. Bezuslovnost mjeničnog naloga može se ublažiti unošenjem ove klauzule ako se akceptiranje i plaćanje mjenice veže za izvještaj koji trasant treba da pošalje trasatu (upisano “sa izvještajem”). treba da sačeka izvještaj od trasanta ili ne treba..6. 5.. a može biti i dug. prije nego što prihvati nalog iz mjenice. Njegova činidba je u isplati mjenične svote. i stavite na moj račun” znači da trasat ima poslovni odnos sa trasantom iz koga nešto duguje pa će mjenicu isplatiti sa tog trasantovog računa.N. kao komisionar N.N. na osnovu čega trasant. ali i između trasanta i N. Ta klauzula obično glasi: “Valuta primljena u robi” ako je trasant primio robu i plaća mjenicu ili “Valuta primljena u gotovu” jer je od njega primio novac ili “Valuta za eskont“ ako remitent kao banka trasanta eskontira mjenicu.5. ova klauzula se primjenjuje ukoliko nije u suprotnosti sa devizno-valutnim propisima zemlje. robi. Kada postoji ovakva klauzula: “Platite. pa se ne vidi kauza (razlog) obavezivanja.. O komisionoj mjenici biće riječi kasnije. on time. Postoje pravni odnosi između trasata i N. mjenični posao je samostalan i apstraktan. Ova klauzula ima građanskopravna. kreditu. zatim “Vrijednost u meni (nama) samom” kada je trasant označio sebe kao remitenta. protivno izvještaju.. Ukoliko trasat akceptira i/ili isplati mjenicu prije dobijanja izvještaja. trgovačkim efektima.novcu prema dnevnom ili određenom službenom kursu.

. a ne indosiranjem. i pored postojanja ove klauzule. Klauzula važi samo prema indosantu koji je istu upisao.” Rekta klauzula slabi opticajnu sposobnost mjenice. a ako je stavi indosant ili avalist..9. Klauzulu može unijeti trasant. Ako se lice ne može pronaći ili se iz mjenice ne vidi adresa lokala.. to trebalo da učini. Takva bi mjenica glasila: “Platite za ovu mjenicu N. 5.” ili “Platite samo po ovom primjerku. Ne može se unositi kod mjenica čija je dospjelost određena na drugi način. Oznaka adrese Sve radnje koje treba preduzeti radi ostvarivanja mjeničnih prava obavljaju se u poslovnom lokalu lica koga se one tiču. imalac mjenice zadržava sva mjenična prava...izvještaj niti objašnjenje u pogledu mjenice. indosant ili avalist. koja nije indosabilna. ali ne i po njegovoj naredbi.” ili “Platite za ovu mjenicu N.N. 5.” 5. radi izbjegavanja suvišnih troškova..12. tada djeluje isključivo prema njima..7. a ne i za ostale mjenice. prema daljnim imaocima mjenice. a ne mjenična dejstva. niti od njegovih sljednika.N. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa” Njome indosant isključuje svoju mjeničnopravnu odgovornost. nema pravo na protestne troškove od lica koje je stavilo klauzulu. Međutim. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta” Unošenjem ove klauzule imalac mjenice se oslobađa obaveze na podizanje protesta. kao regresnog dužnika. tada se radnje mogu preduzeti u stanu ili na drugom 343 . 5.8. a cilj je da se mjenična svota isplati samo imaocu jednog (određenog) primjerka mjenice. iako nije podigao protest u slučajevima u kojima bi. ona djeluje prema svim potpisnicima. inače. Obično glasi: “Platite za ovu prvu. Ako je upiše trasant. Isplatom toga primjerka ostali gube pravnu vrijednost. 5. 5. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi) Ovom klauzulom mjenica se pretvara u hartiju od vrijednosti na ime i može se prenositi samo cesijom. podnio mjenicu na protest. Akceptant i trasant kod vlastite (solo) mjenice nemaju pravo stavljati ovu klauzulu. I ova klauzula ima građanskopravna.. Kasatorna klauzula Upisuje se u slučaju izdavanja mjenice u više primjeraka.10.11. Ukoliko bi imalac mjenice. Klauzula o kamati Unosi je trasant kod mjenice plative po viđenju (a vista) ili na određeno vrijeme po viđenju uz upis visine kamatne stope.

čl. 291 Suprotno: Antonijević dr Zoran. obavijestiti je da nastupa kao punomoćnik.cit. punomoćnik kad stupa u neki pravni odnos za svoga nalogodavca. U građanskom pravu. Ako ne stave svoj potpis na mjenicu. prenose se. op.A. mijenjaju ili prestaju preduzimanjem određenih radnji. Vajner dr Zdenko.”). čl. punomoćnik kad potpisuje mjenicu kao trasant. Neke mjenične radnje su obavezne.cit. ili u ime kojih je ona potpisana.str. maja 2004. mora na to upozoriti drugu stranu.N. po punomoći od 10. dok su druge fakultativne. op. 491.. Uopšte o mjeničnim radnjama Mjenica je tipična hartija od vrijednosti po naredbi kod koje prava nastaju. Odnos vlastodavca i punomoćnika rješava se prema pravilima obligacionog prava. on postaje solidarni mjenični dužnik. Pošto je mjenica strogo pismena isprava. tada ne nastupa njihova obaveza. samo dok se punomoćnik kreće u granicama ovlaštenja. Lažni zastupnik (falsus procurator) dužan je ispuniti obavezu u svoje ime pod uslovom da je sam potpisao mjenicu. ipak su obaveze ostalih potpisnika pravovaljane (ZM. Radnje se preduzimaju u zakonom propisanom obliku i na zakonom predviđen način jer važi princip mjenične formalnosti.mjestu. trasata kao i uz mjesto plaćanja kod domicilirane mjenice. a trebalo bi da doda i po kome ovlašćenju (“za N. bilo povjerioca. a da za to nije bio ovlašćen. Svako lice iz mjenice može ovlastiti drugo da kao njegov punomoćnik izvrši neku mjeničnu radnju. Kada punomoćnik kod mjenice prekorači svoja ovlaštenja. 9). Svakom radnjom (izjavom na mjenici) stvaraju se novi pravni odnosi i svaka ima svoje pravno dejstvo. str. odnosno krivičnog prava. 141. treba da napiše u ime koga je potpisuje. lično je obavezan po toj mjenici. Za preuzimanje mjeničnih obaveza punomoćnik mora imati posebno (specijalno) punomoćje (ZOO. Stoga se smatra da je mjenica skupni pojam za koji je vezan niz radnji i pravnih 291 poslova (mjeničnopravne radnje). 91). III MJENIČNE RADNJE 1. uz pristanak tog lica. godine ovlašten A. Ako se na mjenici nalaze potpisi lica koja su nesposobna da se mjenično obavežu ili lažni potpisi ili potpisi izmišljenih lica ili potpisi koji iz bilo kojeg drugog razloga ne obavezuju lica koja su potpisala mjenicu. Po mjeničnom pravu. To je onda falsifikat i slučaj se rješava po propisima građanskog. ko se na mjenici potpiše kao zastupnik drugoga. Stoga je potrebno unijeti u mjenicu bližu adresu trasanta. dužnika ili trećeg lica. Isto važi i za zastupnika koji je prekoračio ovlaštenje. 344 . već potpišu zastupanoga.

Radnje kojima je cilj očuvanje mjeničnih prava su: regres. Aktivna mjenična sposobnost jeste sposobnost lica da bude povjerilac po mjenici. Nepismeni i oni koji ne mogu pisati obavezuju se stavljanjem na mjenicu otiska prsta pred sudom i taj znak ovjerava sud. organizacija kojoj se pružaju usluge) predaje svome povjeriocu bjanko akceptiranu mjenicu. a za preduzimanje pravnih radnji potrebno je da subjekt ima poslovnu sposobnost. 99). U privrednom životu mjenicu izdaje poslovna organizacija (privredno društvo) kao dužnik. intervencija te umnožavanje i prepis mjenice. mjenično jemstvo (aval). Zakonska pravila koja se odnose na pojedine radnje jasno pokazuju zašto je mjenica omiljen instrument u trgovačkom prometu. 2. odnosno organizacija koja pruža usluge. jer je to pravna radnja.Već je rečeno da kod mjenice postoji niz pravnih radnji koje se dijele na osnovne mjenične radnje i radnje koje se preduzimaju radi očuvanja i ostvarenja mjeničnih prava. nije rijedak slučaj da dužnik iz nekog ugovora (kupac. pošto po teoriji omisije izostavljene mjenične elemente može upisati u mjenicu svaki njen imalac do podnošenja na isplatu. a stvarno je ona garant (žirant). U tom slučaju. akceptiranje. ako postoji takav ugovor. Izdavanje mjenice Mjenicu izdaje trasant i to je prva radnja koja se preduzima. Potpis slijepih na mjenici važi samo ako ga ovjeri sud. Obično povjerilac i dužnik ugovaraju da za vrijednost prodate robe (stvari) ili za izvršene usluge prodavac. isplata (plaćanje). sposobnost za izdavanje mjenice naziva se pasivnom mjeničnom sposobnošću. ali je izdavanje mjenice i vršenje ostalih pravnih radnji za njih uslovljeno. protest. odnosno primaoca usluga. iako u nekim zemljama ima u tom pogledu odstupanja. trasant mora imati poslovnu sposobnost. Kao remitenta može označiti i nekog svoga povjerioca (drugo lice) sa kojim je ugovoreno plaćanje na ovaj način. Štambilj. Nepismeni i slijepi imaju pasivnu mjeničnu sposobnost. radi ispunjenja neke obaveze prema povjeriocu. čl. Pravno lice potpisuje mjenicu tako što se uz potpis ovlašćenih lica stavlja i pečat. Nadalje. Da bi izdavanje mjenice bilo punovažno. prenos. 345 . Popunjavanje mjeničnog blanketa nije neophodno. označavajući sebe kao remitenta. žig i pečat imaju istu pravnu i dokaznu snagu kao i rukoznak (ZM. U mjeničnom pravu. Izdavanje se sastoji u popunjavanju isprave i stavljanju potpisa trasanta na mjenično pismeno. vuče (trasira) mjenicu na kupca. Potpis izdavaoca mora biti u momentu izdavanja. U osnovne mjenične radnje spadaju: izdavanje. ta se organizacija formalno pojavljuje kao trasant (izdavalac mjenice). amortizacija mjenice i podizanje mjenične tužbe. Mjenicu može da vuče i neka treća organizacija na kupca u korist prodavca. Pasivna mjenična sposobnost uglavnom je izjednačena u modernom pravu sa opštom poslovnom sposobnošću. što znači sposobnost za preuzimanje mjeničnih obaveza.

st. Žirant je indosant.2. dosadašnji povjerilac koji indosamentom postaje dužnik. Pored naziva indosant i indosatar. kao indosatara.1. a žiratar je indosatar. dozvoljeno je unošenje uslova u indosament pošto je dozvoljen i mjenični nalog sa uslovom (neoperativna mjenica). Cesija i indosament Jedna od osnovnih karakteristika hartija od vrijednosti jeste njihova negocijabilnost (prenosivost). 436-445) i pravila o cesiji hartija od vrijednosti (ZOO. Za prenošenje mjeničnih prava cesijom važe pravila obligacionog prava o ustupanju potraživanja (ZOO. Izjava se. Puni indosament Indosament je izjava na mjenici ili na njenom produžetku (alonžu) kojom imalac mjenice prenosi svoja prava iz mjenice na neko drugo lice. koriste se i termini žirant i žiratar. 3. On je nezavisan od odnosa prema starom povjeriocu jer je odlučan samo sadržaj mjenice i međusobni lični odnos tog novog povjerioca i dužnika. U izuzetnim slučajevima indosament može biti napisan i na licu mjenice.-u”.N. Mora se potpisati jer dosadašnji indosatar postaje dužnik.N. 246). smatra se kao da nije napisan. o čemu je bilo riječi u dijelu o hartijama od vrijednosti uopšte. 2).N. jer je on prvi povjerilac po mjenici. 3. čl. prenosi prava iz mjenice na novog imaoca. Obično se još stavlja datum i mjesto. Indosament mora biti bezuslovan.puni indosament (indosman). ali tada mora biti cio ispisan . kakva je mjenica. čl.3. daje na poleđini mjenice pa odatle i naziv indosament (in dosso . Specifičan način prenosa hartija od vrijednosti po naredbi. 13. Bjanko indosament Indosatar sa bjanko indosiranom mjenicom može da preduzme slijedeće radnje: 346 . Treba upotrijebiti riječi da bude jasno da se radi o indosamentu. a dužnik po hartiji od vrijednosti se postaje samo potpisom. Prenosom mjenice indosamentom nastaje između dužnika i svakog novog povjerioca (lica na koje je mjenica indosirana) samostalan pravni odnos.-a” ili “Platite N. Djelomičan indosament je ništavan (ZM.3.N.na leđima). jeste indosament (indosman). novi povjerilac. kao indosant. Mjenica se može prenositi cesijom (ustupanjem) i indosamentom. po pravilu. Obično se piše: “Platite po naredbi N. Prvi indosant je uvijek remitent. Prenos mjenice 3.-u” ili “Za me N. a ako je stavljen uslov. Dosadašnji imalac mjenice.-u” ili “Mjesto mene platite N. Forma indosamenta nije zakonom propisana. Po anglosaksonskom pravu. čl.

N-u. nema ni njegove obaveze. 3. jer to je sadržaj njegovih ovlaštenja. niti je potpisujući. Pošto na takvoj mjenici nema njegovog potpisa. indosatar kod blanko indosamenta je onaj koji ima mjenicu u rukama. vrijednost za zalogu”. O dospjelosti mjenice založni indosatar ima pravo tražiti isplatu 347 .N-u. d) Ispuniti blanko indosament imenom nekog trećeg lica i predati mu mjenicu. da obavi i neke radnje. u svojoj državini. Odnos naredbodavca i punomoćnika se mora jasno vidjeti iz mjenice i stoga se upisuje klauzula koja to označava: “Platite N. za naplatu) indosament se preduzima radi opunomoćenja. On po zakonu ima prava koja proističu iz mjenice. e) Mjenicu predati nekom trećem licu ništa ne upisujući. Novi imalac ovakve mjenice postupa s njom kao s blanko mjenicom (ZM. c) Prazno mjesto ispuniti svojim imenom i mjenicu dalje prenijeti ili podnijeti na naplatu.N-u kao punomoćniku” ili “N. U pogledu prava založnog povjerioca (indosatara) situacija je slična prokura indosamentu sa specifičnostima koje ima svaka zaloga. b) Indosirati svojim blanko indosamentom stavljajući samo svoj potpis (ispod potpisa svog indosanta). ali ako bi mjenicu htio indosirati. Založni indosament Mjenica se može i založiti za neko pravo povjerioca koje ima osnov u pravnom poslu van mjenice.N-u. 15.a) Prenijeti dalje na drugo lice punim indosamentom. vrijednost za naplatu”. može to učiniti samo kao prenos punomoćja. upisati svoj indosament i potpisati. I založni indosament može biti puni i bjanko. Indosant samo ovlašćuje indosatara da u njegovo ime i za njegov račun vrši neka prava iz mjenice.5. 2. On nije stekao svojinsko pravo na mjenicu i ne može je prenositi ni na kakav način osim kao punomoćje. Punomoćničkim indosamentom se ne prenosi pravo svojine na mjenicu.N-u kao punomoć” ili “Mjesto mene N. Prema tome. za inkaso. koji mu je prenio mjenicu blanko indosamentom. st. ono ostaje kod indosanta. čl. Prokura indosament Prokura (punomoćnički. tačka 3). Punomoćnik (indosatar) ne stiče samostalno pravo iz mjenice.4. On ima sva prava koja proističu iz mjenice. nije dužnik po toj mjenici. Mjenica se zalaže indosamentom koji sadrži odredbu iz koje se može vidjeti da se radi o zalogu: “Platite N. i u tom će slučaju ispod potpisa ranijeg indosanta. vrijednost za osiguranje” ili “Platite za mene N. s tim što mjenicu može dalje prenositi samo punomoćničkim indosamentom. opunomoćujući. 3.

a eventualni višak dužan je predati indosantu. indosant koji je zabranio indosiranje rekta indosamentom umanjuje svoju odgovornost. Rekta indosament Svojstvo prenosivosti mjenice po naredbi može se oduzeti rekta indosamentom tako što se izjavi o prenosu dodaju odgovarajuće riječi kao “ne po naredbi” ili “ne po njegovoj naredbi”. prema tome. ali ne tako široko kao indosant. smatra se da nije napisana i ne bi proizvodila pravna dejstva. Povratni indosament Povratni indosament postoji onda kada se mjenica indosira na trasata. Na to je jedino ovlašten trasant. Prijem mjenice (prihvat. On tada ne odgovara licima na koja bude mjenica kasnije indosirana (ZM. Međutim. mjeničnopravna radnja 348 . Međutim. Treba istaći da klauzulu straha. čl. bilo da ju je on akceptirao ili ne. klauzulu straha. 3.8. Obaveza se vraća opet na lice na kome je jednom već bila (ZM. on isključuje indosiranje. Indosant koji je upisao rekta indosament ne može mjenicu pretvoriti trajno u rekta mjenicu. Time trasat postaje samo pretpostavljeni dužnik po mjenici. Čini to tako što izjavi o prenosu (indosamentu) dodaje odgovarajuću klauzulu kao “bez obaveze” ili “bez garancije” ili “bez moje dalje obaveze” ili “ne odgovaram za isplatu”. da se kasnije ne može uopšte prenositi indosamentom. ali ne i po njegovoj naredbi” ili neki drugi izraz koji to isto označava. Naravno da ovakva klauzula slabi snagu mjenice jer isključuje iz obaveze tog dužnika.6. akcept) Mjenicom trasant upućuje bezuslovan nalog trasatu da isplati određenu svotu novca. Time se umanjuje cirkulaciona moć mjenice jer se tada ona može prenositi isključivo cesijom kao i druge građanskopravne tražbine.N. Izjava bi glasila: “Umjesto meni platite N. 16). 12). Akcept je. odnosno dodaje tzv. 3.mjenične svote i iz dobijenog iznosa namiriti svoje potraživanje. on je ovlašten da isključi svoju odgovornost. 3.7. 4. Indosament sa klauzulom straha Opšte je pravilo da indosant odgovara da će mjenica biti akceptirana i isplaćena (ZM. Da bi trasat postao dužnik i da bi bio obavezan da postupi po naredbi trasanta i o dospjelosti isplati mjenicu. U mjeničnu obavezu se ulazi samo potpisom na mjenici. može unijeti i trasant. kao nebitni elemenat mjenice. potrebno je da obavezu prihvati (akceptira). zatim na trasanta kao i na lice koje je već bilo indosant na toj mjenici. Sva ova lica mogu mjenicu dalje indosirati. Ako bi se klauzula odnosila na isključenje trasantove odgovornosti za neisplatu mjenice. čl. 16). čl.

Akceptant ne preuzima obavezu prema onome ko mjenicu predoči (podnese) na akceptiranje. Akceptom trasat postaje glavni dužnik. stavljanjem odgovarajuće klauzule i svojim potpisom na mjenici. a ostali potpisnici na mjenici postaju drugostepeni (regresni) obveznici. mora dati na mjenici i to licu mjenice. Postoji i blanko akcept. Kada mjenicu nije podnio na akceptiranje. Obično se daje riječima: “priznajem”. čl. U tome je osobina mjenice i u tome je značaj akcepta. Mjenica se podnosi na akcept “do dospjelosti”. u donjem lijevom uglu ispod naznačenja trasatove adrese ili poprijeko preko mjeničnog sloga na lijevoj strani. Obaveza je i samostalna. To je njegovo pravo jer zakon kaže “može” podnijeti na akcept (ZM. ona se ne gasi. pravo da se naplati od njih. uz mjenično obezbjeđenje. čl. Do tada je dužnik bio njen izdavalac. pa je ovaj odbije. nego prema licu koje je ili koje će biti pravovaljano legitimisano kao povjerilac. Akceptom se mijenja glavni dužnik u mjenici. Dalji je značaj akcepta u tome što mjenica i mjenične obaveze prestaju jedino ako mjenicu isplati akceptant. Izjava o akceptu se. Na dan dospjelosti ili kasnije ne može se prezentirati na akcept. Akcept nije bitan sastojak mjenice. vjerovatno iz praktičnih razloga. a o dospjelosti od trasata traži isplatu. imalac mjenice mora imati dovoljno garancija od ostalih potpisnika u tom mjeničnom poslu (indosanta i trasanta) da naplati mjeničnu tražbinu. po našem pravu. jer odgovara svakom imaocu mjenice neposredno. potvrđuje da prihvata mjeničnu obavezu. Imalac mjenice stiče prema njima regresno pravo. Od volje imaoca mjenice zavisi da li će je podnijeti na akcept trasatu. Označavanje imena trasata jest njen bitan sastojak i bez toga nema mjenice. U tom slučaju. Kod dodjeljivanja kredita. To je sam potpis trasatov na mjenici.(izjava) kojom trasat. “akceptiram” i stavlja se potpis. 349 . “primljeno”. Akceptantova obaveza je neposredna. st. pa čak i trasantu. ako ne plati glavni dužnik. jer ako bi mjenica s obzirom na potpise ostalih potpisnika bila nevažeća. Neka prava dopuštaju da se akcept može dati i posebnim pismom (pismenom izjavom). Stoga za akcept nije ni propisana forma. jer je zakonska pretpostavka da kao akcept važi i sam trasatov potpis stavljen na licu mjenice (ZM. “prihvatam”. akceptant ipak odgovara za mjenicu. 1). Akcept i potpis stavljaju se obično na licu mjenice. imalac mjenice neće moći ostvariti zahtjev protiv trasata jer nema njegovog potpisa na mjenici. banke traže da se potpis akceptanta stavi u donjem desnom uglu mjenice. Ali i bez trasatovog potpisa mjenica je pravovaljana. 22). Mjenicu na akcept podnosi imalac mjenice ili svaki njen držalac. 26. Ako mjenicu isplati ma koji drugi mjenični obveznik. ako je mjenica došla u njegove ruke.

pa mu se pruža prilika da se za to pripremi. pa imalac ne treba da je protestuje. U tom slučaju. Kada se mjenica podnese na akcept. Pošto je mjenični nalog bezuslovan. 25. kao da nije ni dat. septembra 2004. čl.Od pravila da se trasirana mjenica može. mjenica ipak zadržava sve svoje osobine. st. mjenica trasirana na određeno vrijeme po viđenju “mora se podnijeti na akceptiranje u roku od jedne godine od dana izdanja”. Može odrediti i rok u kome se to mora učiniti. Ako se mjenica i pored zabrane podnese na akcept. trasat ima alternativno jedno od sljedećih prava: a) Mjenicu može akceptirati i time preuzeti mjeničnu obavezu i postati glavni dužnik po toj mjenici. Ako naredbu o obaveznom akceptu ne izvrši. a indosanti mogu samo skratiti (ZM. Tako. septembra 2004. b) Akcept može odbiti i tako ne ući uopšte u mjeničnu obavezu. Ako odbije akcept. kod suda. odnosno “da mu se mjenica podnese još jedanput sutradan nakon prvog podnošenja na akceptiranje” (ZM. čl.00 KM). mjenica važi. Akcept se ne mora datirati (stavljen samo potpis trasata na lice mjenice). imalac mjenice gubi pravo na regres i zbog neakceptiranja i zbog neisplate. god. 2). ali ga trasat može ograničiti na jedan dio mjenične svote. st. čl. Ako je akcept uslovljen. Postoje slučajevi kada trasant ne može zabraniti podnošenje mjenice na akcept. c) Može tražiti jedan dan vremena da se odluči (deliberacioni rok. tempus deliberationis). datiranje se mora izvršiti: kada je trasirana mjenica plativa na određeno vrijeme po viđenju i kad je 350 .” ili “Ne smije se podnijeti na akcept prije tri mjeseca od danas”. d) Može akcept ograničiti na jedan dio mjenične svote. ali ne može doći u sukob sa trasantom. može napisati: “Ne smije se podnijeti na akcept” ili “Bez prezentiranja na akcept” ili “Ne podnositi na akcept do 20. Međutim. povjerilac ima pravo da preduzme postupak. b) Trasant može zabraniti da se mjenica podnosi na akcept uopšte ili da se podnosi prije određenog vremena.000. a za neakceptirani dio povjerilac preduzima radnje protiv regresnih dužnika (“Akceptiram 50. smatra se da je izvršeno odbijanje akcepta. 1).000. Prvi slučaj. 27). i akcept mora biti bezuslovan. a akceptant je obavezan prema sadržini svog akcepta (ZM. prema regresnim dužnicima. (“Mora se podnijeti na akcept” ili “Akcept obavezan do 20. a ne mora podnositi na akcept. akcept će biti pravovaljan ako trasat mjenicu akceptira. Taj rok trasant može skratiti ili produžiti. postoje izuzeci: a) Trasant može u mjenici odrediti da se ona obavezno podnese na akcept. Drugi slučaj je kada se radi o domiciliranoj mjenici. god”). 24. Podnošenjem na akcept domicilirane mjenice trasat se stvarno obavještava o tome da mjenicu treba platiti u nekom drugom mjestu ili kod nekog trećeg lica. Naredbu o obaveznom podnošenju na akcept može dati i indosant.” a mjenična svota glasi 90.00 KM. odnosno dok ne protekne određeno vrijeme.

Prije davanja avala (upisa na mjenici). 30). isplatiti mjenicu. Svako lice koje ima pasivnu mjeničnu sposobnost može dati aval. st. ako to nisu potpisi trasanta ili trasata. Naprotiv. “kao garant”. Avalista. To je slučaj kada je dozvoljeno koristiti dokaze van mjenice da bi se potvrdila činjenica upisa na mjenici. trasant do akceptiranja. Mjeničnopravno jemstvo razlikuje se od jemstva u obligacionom pravu u sljedećem: avalom se zasniva samostalan. Ako se mjenica ne datira. a ne akcesoran pravni odnos. ko je njegov honorat (“kao jemac N. imalac mjenice mora podignuti protest da bi održao regresna prava protiv indosanata i trasanta. izdavalac solo mjenice). trasat može pismeno izvijestiti imaoca mjenice ili drugog potpisnika da je mjenicu akceptirao i tada je obavezan prema sadržaju danog akcepta (ZM. posebnom izjavom. 32. Radnja akceptiranja je konačna. obično se između budućeg avaliste i njegovog honorata zaključuje poseban ugovor koji je izvan mjeničnog posla (neki 351 . nego kao bjanko indosament. 33). No. Prava nekih zemalja dopuštaju davanje avala odvojeno od mjenice.posebnom odredbom (naredbom) utvrđeno da se mjenica mora podnijeti na akcept po proteku određenog vremena. 5. avalista odgovara povjeriocu neposredno. Mjenično jemstvo se može preuzeti (dati) za bilo kog dužnika iz mjenice (honorata). samo da ta izjava znači jemstvo. Zakonska je pretpostavka da se svaki potpis na licu mjenice ili alonžu smatra avalom. a ne i za druge mjenične radnje i obaveze. Može se dati za cijelu mjeničnu svotu ili za jedan njen dio (ZM. pa i neki već postojeći obveznik na mjenici. čl. Dovoljan je i sam potpis na licu mjenice ili alonžu. Napisani akcept trasat može precrtati prije nego što vrati mjenicu i smatra se da je odbio akcept. Ako se to ne vidi (stavljen samo potpis na licu mjenice ili alonžu). “kao poruk”. čl. “jemčim za isplatu” ili drugačije. Ipak. samostalno i solidarno jer važi princip da “avalista odgovara onako kako odgovara onaj za koga jamči” (ZM. sam potpis na poleđini mjenice ne vrijedi kao aval. 31). Aval se može izraziti riječima “kao jemac”. Dakle. treba da odredi za koga garantuje. 4). “per aval”. čl. u principu. a akcept neopoziv kada trasant preda akceptiranu mjenicu povjeriocu. glavni mjenični dužnik ne može se pojaviti kao avalist (akceptant. u tim slučajevima. To je pismena izjava sa potpisom ili samo potpis na mjenici kojim neko lice (avalist) garantuje (jemči) da će mjenični dužnik za koga on daje aval (honorat) ispuniti svoju mjeničnu obavezu. Aval se daje samo za isplatu. Izjava o avalu mora biti upisana i potpisana na mjenici (licu ili poleđini) ili na alonžu. važi zakonska pretpostavka da se radi o avalu za trasanta (ZM.N”). Mjenično jemstvo (aval) Aval je mjenično jemstvo. čl. zatim avalista može biti pozvan da plati mjenicu prije nego što je pokušana naplata od glavnog dužnika.

potpisuje mjenicu (žirira) kao indosant. 33. tako i odgovara. Razlog je u činjenici što dužnik ne mora znati. Aval se daje u slučajevima kada remitent. avalista postaje vlasnik mjenice i stiče status regresnog povjerioca (ZM. pa i trasata. pa otuda za indosante naziv žiranti. bankarski posao). pa su je dalje indosirala blanko indosamentom i tako postali dužnici. Njegova dejstva su obligacionopravnog karaktera. iz ma kog razloga (dao aval za obveznika koji je mjeničnopravno nesposoban). garanti. po zakonu. Mjenični dug je “potražljiv” (Holschuld) pa povjerilac mora ići dužniku da bi se izvršilo plaćanje. postizanje sigurnosti za naplatu mjeničnog potraživanja. pravo regresa prema svome honoratu kao i prema licima koja su odgovorna honoratu (trasantu. potpisuje na poleđini mjenice. akceptant. Smisao avala jeste sticanje većeg povjerenja u mjenicu. obaveza avaliste neće vrijediti ako je obaveza za koju je jemčio ništavna zbog formalnih mjeničnopravnih nedostataka (preuzeo aval za lice čiji je potpis na mjenici precrtan. dao aval za nepismeno ili slijepo lice čiji potpisi nisu dati u skladu sa zakonom). Umjesto avala često se koristi prikriveno jemstvo (žiro). Već je rečeno kakav je pravni položaj avaliste . obaveza avaliste je pravno valjana iako je obaveza lica za koje avalira ništavna. čiju funkciju preuzima. nego da su žiranti indosanti. nema dovoljno povjerenja ili ne poznaje dobro trasata. Onaj koji hoće da garantuje za isplatu mjenice. ko je povjerilac uslijed prenosa i cirkulacije mjenice u prometu. Oni koji potpišu mjenicu na poleđini odgovaraju solidarno. odnosno indosatar (povjerilac). Neki misle da potpis žiranta ne predstavlja izjavu o avalu. akceptantu. Podnošenje (prezentacija) mjenice na isplatu uvijek je obavezno za razliku od prezentacije na akcept. pa su stoga takvi potpisnici (indosanti) stvarno žiranti. 352 . radi ojačavanja obaveze. Zapravo. indosantovim prethodnicima). Prema tome u kakvoj je ulozi stavio svoj potpis. Skriveni aval može se dati preuzimajući ulogu trasanta. Isplata (plaćanje) mjenice Cilj izdavanja mjenice jeste isplata mjenične svote. u vrijeme dospjelosti. indosant). st. Međutim.obligacioni ugovor. Poleđinu mjenice nazivaju i žirom. U teoriji nije prihvaćeno jedinstveno mišljenje da je žiriranje skriveni aval. Ako avalista isplati mjeničnu sumu stiče. ili kao trasant. Formalno izgleda da su ta lica imala mjenicu u rukama. čl.odgovara isto kao lice (honorat) za koje je dao mjenično jemstvo (kao trasant. Slijedeći princip samostalnosti u mjeničnom pravu. akceptanta kao i ostale mjenične obveznike (potpisnike). a želi to da prikrije. ili kao trasat. Odgovornost je uvijek onakva kakva je odgovornost lica koje pokriva. Žiro se ostvaruje na taj način što se svako ko se želi uvući u mjeničnu obavezu. 3). 6.

Mjenični zakon zahtijeva od onoga ko vrši plaćanje da “ispita pravilnost niza indosamenata. st. 2). st. izdavaocu solo mjenice.Pravilo je da se mjenica prezentira na isplatu i plaća na dan dospjelosti. st. trasantu ako nije akceptirana). a ne obaveza. čl. Mjenica se podnosi u poslovnom lokalu dužnika. Ovo je njihovo pravo. Kada se mjenica podnese nekoj organizaciji ovlaštenoj za obavljanje platnog prometa. što utiče na položaj regresnih dužnika. 40. on ima pravo da traži naplatu onoga što je platio. po zakonu. 43). Dužnik može isplatiti dio mjenične svote (djelimična isplata). ukoliko trasant rok nije skratio ili produžio. njena isplata se može tražiti bilo kada u roku od jedne godine dana računajući od dana izdanja. a povjerilac ne može odbiti djelimičnu isplatu (ZM. Dužnik koji isplati dio mjenične svote može zahtijevati da se to upiše u mjeničnu ispravu i da se izda pismena priznanica. onda u njegovom stanu. tada je svaki mjenični dužnik ovlašten da mjeničnu svotu položi (deponuje) kod redovnog suda prvog stepena u mjestu plaćanja i to na trošak. ali ne i istinitost potpisa indosanata” (ZM. pa ni jedan ne mora pristati na raniju isplatu. čl. opasnost i štetu povjerioca (ZM. 1). čl. 310). što je različito od opštih pravila obligacionog prava o djelimičnom ispunjenju novčanih obaveza (ZOO. On je. 3). a ako se to ne vidi iz mjenice. čl. Kada povjerilac ne prezentira mjenicu na isplatu na vrijeme. Za razliku od prezentacije na akcept. u cijelom iznosu (iskup mjenice). 39. Ima mišljenja da mjenicu treba podnijeti trasatu iako nije akceptirao mjenicu jer može prihvatiti isplatu. Inače. Ako je mjenicu isplatio neki drugi dužnik.39. 2). od glavnog mjeničnog 353 . ovlašteno lice za podnošenje mjenice na isplatu je isključivo ono koje je formalno legitimisano pa se njemu ili punomoćniku vrši isplata mjenice. Ostatak neisplaćenog iznosa povjerilac će tražiti od regresnih dužnika pošto se prethodno kod suda utvrdi djelimična isplata glavnog dužnika. U tim slučajevima. vjerske) jer plaćanje treba tražiti sljedećeg radnog dana. st. po pravilu. Neće se podudariti i kada rok dospjelosti pada u zakonom priznate praznike (državne. Mjenica se isplaćuje. rok dospjelosti i dan plaćanja se ne podudaraju. ovlašten da to učini i dva radna dana po dospjelosti ako se radi o mjenici plativoj na određeni dan ili na određeno vrijeme od dana izdanja ili viđenja (ZM. 41. dužnik koji isplati mjenicu ima pravo zahtijevati predaju primjerka na kome je upisana klauzula o akceptu. dužnik može zahtijevati predaju (izručenje) mjenične isprave i da se na njoj konstatuje isplata. Mjenična obaveza prestaje potpuno i mjenica se gasi samo ako je isplati glavni mjenični dužnik. U slučaju da je mjenična isprava izdata u više primjeraka. smatra se da je podnesena na isplatu (ZM. mjenica se podnosi na isplatu glavnom dužniku (akceptantu. čl. Kada je u cijelosti isplatio mjeničnu svotu. zatezne kamate i troškove. Povjerilac i dužnik se mogu sporazumjeti da se mjenica isplati i prije dospjelosti. Domicilirana mjenica se podnosi na isplatu domicilijatu. odnosno indosanti skratili. Dužan je odbiti isplatu ako zna ili bi morao znati da podnosilac mjenice nije njen zakoniti imalac. Što se tiče mjenice po viđenju (a vista). čl.

Zakon polazi od toga jer odredba o kamatama unesena u mjenicu smatra se da nije napisana. kao mjenični potpisnici. odnosno akceptant. Pod regresnim pravom podrazumijeva se. a mjenica važi (ZM. Takođe i u slučaju kad je izvršenje nad imovinom tih lica ostalo bezuspješno. a to su trasant. Regres Normalan tok mjeničnih radnji je takav da se najprije mjenica podnese na akcept trasatu. 2. bilo potpuno bilo djelimično.dužnika. uključena je kamata. Regres o dospjelosti ili regres zbog neisplate je češći i njega imalac mjenice vrši ako glavni dužnik ne plati mjenicu u cijelosti ili djelimično. U mjeničnu svotu. ili ako je trasat. Ipak. kod mjenice plative po viđenju ili na određeno vrijeme po viđenju dozvoljava se odredba o kamati uz naznačenje kamatne stope. regresno pravo obuhvata i pravo mjeničnog dužnika (regresnog) da traži naplatu isplaćenog od svojih prednika ako je iskupio mjenicu (iskupljujući regres). indosanti i njihovi avalisti. Postoje dvije vrste regresa i to: 1. a postupak koji se pri tome provodi jeste regresni postupak. 354 . a trasanta u jednom slučaju. odnosno akceptanta. uz ispunjenje zakonskih uslova. Ako nije određeno. kamata se računa od izdanja mjenice. pa makar obustava i ne bila sudski utvrđena. Imalac mjenice stiče pravo da se obrati ostalim dužnicima . c) Ako je otvoren stečaj odnosno likvidacija nad imovinom trasanta. koju plaća dužnik. kao i od ostalih mjeničnih dužnika koji su po mjeničnom pravu njemu odgovorni. b) Ako je prije ili poslije akceptiranja mjenice otvoren stečaj ili prinudna likvidacija nad imovinom trasata. Pravo se ostvaruje u regresnom postupku. Kod ovih mjenica kamata se ne može unaprijed izračunati i pripisati glavnici. na dan plaćanja ili za dva radna dana po dospjelosti. i da je trasat prihvati i potpiše čime postaje akceptant (glavni mjenični dužnik). Ona se priračunava glavnici već prilikom izdavanja mjenice. a radi se o mjenici koja se ne smije podnijeti na akceptiranje (ZM. osim ako postoji klauzula o zabrani podnošenja na akcept. 7). obustavio plaćanje. Regresni dužnici su sva lica koja.regresnim dužnicima. pravo na osnovu koga imalac mjenice može tražiti. 44). u prvom redu. Regres prije dospjelosti koji se podnosi zbog neakceptiranja ili nesposobnosti za plaćanje trasata i akceptanta. isplatu mjenice od regresnih dužnika. Međutim. O dospjelosti se mjenica podnosi akceptantu na isplatu. čl. 7. jemče povjeriocu da će mjenica biti isplaćena. Regresni zahtjev prije dospjelosti može se postaviti u slučajevima određenim zakonom: a) Ako je akceptiranje odbijeno. Taj normalan tok mjeničnih radnji se prekida i kada trasat odbije akcept ili odbije isplatu. čl.

Već je rečeno da regres u mjeničnom pravu nije ustanovljen samo u korist mjeničnog povjerioca. Za ostvarivanje regresnih prava potrebno je ispuniti i određene formalne uslove u vidu dokaza. Ako je mjenica akceptirana. Ovo stoga što isplatom mjenične svote od strane nekog regresnog dužnika ne prestaje mjenična obaveza. zatim trasant i eventualni intervenijent. odnosno svotu koja nije isplaćena ili akceptirana. 48). postoji nečije pravo regresa u obliku iskupljujućeg regresa. Obuhvata svotu utvrđenu članom 49 i 50 ZM. zateznu kamatu od dospjelosti mjenice. Dok glavni mjenični dužnik (akceptant. ostali troškovi) i najposlije. prije svega. I ovdje dolazi u obzir eskont ako se regres vrši prije roka dospjelosti (ZM. on može tražiti cjelokupni iznos koji je već platio (regresni iznos). trasant kod neakceptirane mjenice. Otuda je teži položaj regresnih dužnika čiji su potpisi na mjenici bliže potpisu glavnog dužnika (ZM. neposredno i samostalno. kamate na taj iznos od dana iskupljenja u visini eskontne stope koju utvrđuje Evropska centralna banka iz Frankfurta. Povjerilac se može obratiti ma kome od njih. tada su prema njemu regresni dužnici: svi prethodni indosanti i avalisti. rješenje o otvaranju stečaja ili prinudne likvidacije. svi prethodnici koji su prije njega potpisali mjenicu. odgovaraju povjeriocu solidarno. troškove koje je imao u vezi sa regresom (troškovi protesta. ali ne i na ona koja su poslije njega potpisala mjenicu. kao i troškove. kamatu ako je bila upisana na mjenici. Od regresnih dužnika povjerilac (remitent. naknadu za 355 . U regresnom postupku plaćanje se može izvršiti povratnom mjenicom. izdavalac solo mjenice) ne isplati mjenicu. onda se od mjenične svote odbija eskont određen po stopi službenog eskonta. Zahtjev može postaviti prema svakom pojedinačno ili istovremeno prema više njih po izboru (opciji) ili protiv svih zajedno. slanja izvještaja. indosatar) u regresnom postupku može tražiti: mjeničnu svotu. ako nije protivno ugovoreno. čl.Kad nastane neki od iznesenih materijalnopravnih razloga za regres. Kada neki od regresnih dužnika isplati (iskupi) mjenicu. nego pravo regresa postoji i u međusobnim odnosima regresnih dužnika (iskupni regres). na posjedovanje uredne isprave o podizanju protesta. Ako regresni zahtjev (iskupni) postavlja neki od mjeničnih dužnika koji je već iskupio mjenicu u prethodnom regresnom postupku. čl. To je nova mjenica trasirana po viđenju koju vuče povjerilac (vršilac regresa) na nekog od svojih prethodnika (regresnih dužnika) njemu odgovornih. 50). ne poštujući red kojim su potpisivali mjenicu. posljednji regresni dužnik jeste trasant pošto je prvi potpisao mjenicu. nego se vrši prevaljivanje (prebacivanje) mjenične obaveze na ona lica koja su mjenicu potpisala prije njega. odnosno regresni dužnici. indosantima i njihovim avalistima). Ako se regres vrši prije roka dospjelosti. Svi mjenični potpisnici. po svome izboru. dokaze o nemogućnosti izvršenja. Zapravo. To se odnosi. imalac mjenice svoj regresni zahtjev može postaviti prema svakom od regresnih dužnika i tražiti isplatu mjenice (trasatu.

a plativa je u mjestu prebivanja tog dužnika (ZM. imalac akceptiranog primjerka mjenice i drugi. Zavisno od razloga zbog koga se vrši protest. korištenje regresnih prava. ali se mora izvršiti notifikacija. 356 . ostaje samo odgovornost glavnog dužnika. Protest je istovremeno i javna isprava kojom se na vjerodostojan način utvrđuje da dužnik nije izvršio određenu radnju iz mjenice (nije akceptirao ili datirao akcept. Zakonski rokovi se mogu prolongirati u slučaju više sile ili zakonskih razloga. Kod protesta zbog neakceptiranja protestat je uvijek trasat. Stoga se on prvo mora obratiti glavnom dužniku i tražiti izvršenje odgovarajuće radnje. odnosno imalac duplikata ili kopije mjenice i to lice naziva se protestant. ali da su one ostale bez uspjeha. Bez protesta ne može se aktivirati mjenična odgovornost regresnih dužnika. Lice protiv koga je podignut protest naziva se protestat. a u toj ulozi mogu biti trasat. Time se može bitno umanjiti pravna sigurnost povjerioca. Najprije. Razlozi zbog kojih se podiže protest su zakonom utvrđeni. Zavisno od razloga postoje i različite vrste protesta: a) Protest zbog neakceptiranja ili djelimičnog akceptiranja se podiže kada je trasat odbio potpuno ili djelimično da akceptira mjenicu. nema ni mjenične tužbe prema njima. Ispravom se dokazuje da je imalac mjenice ili njegov punomoćnik preduzeo na vrijeme potrebne radnje prema glavnom dužniku. a protest se podiže odmah po odbijanju izvršenja mjenične radnje. Podizanje protesta nije samo pravo imaoca mjenice nego i njegova obaveza. Rokovi su kratki. st. Protest podiže imalac mjenice ili njegov punomoćnik. Protest Protest ima dvojako značenje.posredovanje kao i pristojbu za povratnu mjenicu. čl. 45). Protest se mora podići u zakonom predviđenim rokovima (protestni rokovi). nije isplatio mjenicu i dr). akceptant. 1). d) Perkvizicioni protest podiže imalac duplikata ili kopije mjenice kojim traži predaju akceptiranog primjerka mjenice od držaoca toga primjerka kako bi tražio isplatu mjenice od akceptanta. kao i načina određivanja dospjelosti mjenice. b) Protest zbog neisplate ili djelimične isplate preduzima se kada je akceptant odbio potpuno ili je djelimično isplatio mjeničnu svotu. mjenica postaje “prejudicirana” i povodom takve mjenice ne mogu se vršiti regresna prava. ako hoće da očuva svoja prava prema regresnim dužnicima. Ako protest nije podnesen u roku. čl. Protest je uslov za regres. rokovi su različiti (ZM. 53. 8. on predstavlja mjeničnopravnu radnju koja se preduzima radi očuvanja prava iz mjenice prema regresnim dužnicima. c) Protest zbog nedatiranja akcepta jer akceptant nije stavio datum akcepta kod mjenice plative na određeno vrijeme po viđenju.

mjesto. 79). broj iz registra protesta uz potpis ovlaštenog lica i pečat suda. O tome se na zahtjev izdaje potvrda koja se. odnosno djelimična isplata konstatuje na mjenici. Ovo obavještavanje se naziva notifikacija. imalac mjenice podigne protest. Za sastavljanje ove izjave potrebno je da se ispune određeni uslovi. 357 . a može se izvršiti i putem pošte. Ako udovolji zahtjevu (akceptira ili datira akcept. Uvijek se preduzima u korist određenog regresnog dužnika (“u njegovu čast”) radi zaštite od regresa. Protestni organ (može biti službenik suda) poziva protestata da izvrši mjeničnu radnju radi koje je podignut protest. Intervencija Intervencija je takva mjeničnopravna radnja kojom neko lice (intervenijent) vrši akceptiranje ili isplatu mjenice umjesto nekog mjeničnog dužnika (honorata) u slučajevima kada je imalac mjenice stekao regresno pravo po toj mjenici. godina i sat kada je pokušano izvršenje mjenične radnje prema protestatu te broj isprave i datum. sljedeći: prepis protestovane mjenice. imalac mjenice nije dužan podizati protest radi očuvanja regresnih prava. Već je rečeno da trasant. Do intervencije dolazi onda kada imalac mjenice može zahtijevati regres uslijed neakceptiranja ili neisplate mjenice. upisuje u registar protesta. jedina posljedica jeste što sam snosi protestne troškove.). Protestna isprava dostavlja se. isplati mjenicu). U tim slučajevima. potpisuje i unosi u registar protesta (ZM. Isplaćena mjenica se predaje isplatiocu. Ako protestat ne izvrši mjeničnu radnju ili se ne može naći. 9. imena protestanta i protestata. Elementi protestne isprave su. izjava da je protest ostao bez uspjeha. čl. Notifikacija nije uslov za održanje regresnih prava. Ako. u protestnom roku. “bez protesta”. odnosno ako je pozivanje ostalo bez uspjeha. intervenijenta i dr. Protestna isprava može biti zamijenjena pismenom izjavom na mjenici lica od koga se traži izvršenje određene radnje (trasata. postupak se obustavlja. protestni organ sastavlja protestnu ispravu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje do koje mjenične svote protestno tijelo može umjesto protesta preporučenim pismom dostaviti prepis mjenice svim mjeničnim dužnicima sa napomenom da je mjenica protestirana. ipak. ali se i ona datira. U tim slučajevima. ukratko. imalac mjenice dužan je obavijestiti svoga indosanta i trasanta (četiri dana nakon dana protesta). Protest se podiže kod suda mjesno nadležnog za protestata. akceptanta. Svaki indosant mora dalje obavijestiti svog prethodnog indosanta i njegovog avalistu (dva dana nakon dobijene obavijesti). imaocu mjenice ili licu koje je u njegovo ime podnijelo mjenicu na protest. Svaka protestna isprava zavodi se u poseban registar (registar protesta) koji ima karakter javne knjige. dan. imalac mjenice ima još jednu obavezu ako se radi o odbijanju akcepta ili isplate. ali je obavezan na notifikaciju. bez odlaganja. indosant ili avalista može na mjenici upisati klauzulu “bez troškova”.Pored podizanja protesta.

Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate Do intervencije zbog neakceptiranja može doći na osnovu pozivne ili spontane intervencije (po pozivu ili spontano). Za razliku od pozivne intervencije. 9. 9. kako zakon kaže. U ulozi intervenijenta može biti svako lice koje ima pasivnu mjeničnopravnu sposobnost. Međutim. po svojoj volji (sua sponte). “kad god je prije dospjelosti mjenice njen imalac ovlašten na regres po mjenici koja se može 358 . Pravna dejstva intervencije su relativnog karaktera jer se njome ne otklanja regres prema svim dužnicima. imalac mjenice dužan je da se obrati licu naznačenom za intervenciju (adresatu) koje postaje intervenijent kada prihvati poziv. Pozivna i spontana intervencija Pozivna intervencija ili adresa po potrebi. ne otklanja prema honoratovim prethodnicima. Do spontane intervencije dolazi kada treće lice (van lica u mjenici) ili ma koji potpisnik na mjenici (osim akceptanta) bez poziva (naredbe). on ne može odbiti isplatu potpunu ili djelimičnu putem spontane intervencije. U ulozi intervenijenta ne može se pojaviti akceptant. Poziv (naredba) upisana je u mjeničnu ispravu. čl.1. 56. po svojoj volji. Dva su osnovna kriterija za razlikovanje intervencije: prvi. imalac mjenice može odbiti akcept kod spontane intervencije jer ne želi spontanog intervenijenta kao dužnika.2. Primjenjuje se samo u slučajevima ako bi došlo do vršenja regresa prije dospjelosti. obustave plaćanja i dr. prihvati intervenciju. odnosno adresa u nuždi. indosant ili avalist odredi lice koje će intervenisati za slučaj neakceptiranja ili neisplate mjenice ili za oba slučaja. 2). Obično se određuje upisom izjave: “U slučaju potrebe obratiti se N. I spontana intervencija može biti za neakceptiranje ili za neisplatu. To može biti treće lice (izvan kruga lica na mjenici) ili lice koje je već dužnik po toj mjenici. postoji onda kada trasant. indosant ili avalist upisom na mjenici ili da određeno lice. razlog intervencije. Može biti čak i trasat koji je odbio redovan akcept. Dakle. Već je rečeno da do regresa prije dospjelosti može doći ako je trasat odbio akcept (potpuno ili djelimično) ili usljed otvaranja stečaja.N”. u njegovu čast. a u drugom intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate. Mogućnost regresa se. spontano interveniše (ZM. Intervenisati se može za svakog regresnog dužnika.N” ili “Obratiti se N. Otklanja se samo prema honoratu i njegovim povjeriocima. st. U prvom slučaju razlikuje se pozivna i spontana intervencija. Ako se ispune uslovi za regres. licima čiji se potpisi na mjenici nalaze poslije potpisa honorata. način na koji dolazi do intervencije i drugi. dakle.Intervenijenta može odrediti trasant.

imalac mjenice mora se obratiti pozivnom intervenijentu (adresatu u nuždi) prije regresnih dužnika. iako to možda ne želi. ima značenje bjanko indosamenta. Ako propusti da podnese mjenicu na isplatu pozivnom intervenijentu. Odgovara prema imaocu mjenice i prema indosantima čiji potpisi na mjenici dolaze iza potpista honorata. a to može biti potpuni ili djelimični iznos mjenice. imalac mjenice obraća se pozivnom intervenijentu radi akceptiranja (potpunog iznosa mjenice ili neakceptiranog dijela od trasata). odgovara onako i onoliko kako i koliko odgovara njegov honorat. Dakle. Ako nije označen honorat. bilo o dospjelosti (glavni dužnik odbio isplatu) ili prije dospjelosti (materijalnopravni razlozi za regres prije dospjelosti). Akceptiranje intervencijom ne dolazi u obzir kada je trasant svojom naredbom zabranio podnošenje mjenice na akcept. 58). Akceptiranje spontanom intervencijom povjerilac može odbiti. pozvan ili spontano. onda takvim potpisom on postaje akceptant.N. Kada glavni mjenični dužnik odbije isplatu. ako se potpis nalazi na poleđini mjenice. ma gdje bio stavljen. ima svrhu da otkloni regres. 57). imao platiti honorat. Kada bi odbio isplatu intervencijom. takođe. za koga akceptira (ko je honorat) i potpisuje mjenicu (“Akceptiram u korist N. može se obratiti regresnim dužnicima. Intervencija zbog neisplate. Vrijedi istaći neke napomene: sam potpis intervenijenta na licu mjenice. Isplata intervencijom obuhvata cjelokupan iznos koji bi. čl. Pravne posljedice propuštanja jesu: imalac mjenice neće moći ostvariti regres prema licu označenom za intervenciju. pošto podigne protest. Intervenijent koji akceptira mjenicu (intervenijent-akceptant) odgovara isto kao i njegov honorat. Njegov pravni položaj se razlikuje bitno od položaja akceptanta kod redovnog akcepta. važi zakonska pretpostavka da je to trasant (ZM. isplaćuje mjenicu za čast (u korist) određenog regresnog dužnika (honorata) u slučaju kad imalac mjenice stekne pravo da zahtijeva isplatu mjenične svote od regresnih dužnika. izgubio bi pravo regresa prema svim 359 . inače.podnijeti na akceptiranje” (ZM. čl. To je pravna radnja kojom neko. Imalac mjenice je dužan primiti taj iznos jer se time smanjuje obaveza honorata i ostalih dužnika kao i troškovi. kao i prema dužnicima čiji potpisi slijede iza potpisa honorata. ako intervenijent nije trasat ili trasant. a ako prihvati. niti prema njegovim sljednicima. Isplata intervencijom može se vršiti u svim slučajevima kada je moguć regres. imalac mjenice gubi pravo naplate od dužnika koji je naznačio intervenijenta ili za koga je mjenica akceptirana intervencijom (honorata). Intervenijent na mjenici upisuje izjavu o akceptu. Akceptiranjem mjenice intervenijent ne postaje glavni mjenični dužnik. spontani intervenijent odgovara kao i njegov honorat. ima pravno značenje avala. ako trasat interveniše pa stavi svoj potpis na lice mjenice bez odgovarajuće izjave o intervenciji. Tek kada ga i adresat u nuždi odbije.” i potpis). Ako nastanu okolnosti za regres prije dospjelosti mjenice.

. Imalac mjenice nije dužan davati objašnjenje zašto zahtijeva nove primjerke mjenice. (“Po viđenju platite za ovu prvu mjenicu.platite za ovu jedinu mjenicu... Izdavanje novih primjeraka može zahtijevati svaki njen imalac. Kad traži novi primjerak mjenice.. a može i za to da posluže kao prepis u druge svrhe kao i svaki drugi prepis. Ako se ne naznači honorat. čl. i tako redom po nizu indosamenata. Nove primjerke trasirane mjenice može izdati samo trasant. 10.. Ako se oznaka ne bi stavila. 360 . 65). U slučaju da isplatu ponudi više intervenijenata.. Imalac mjenice je dužan potvrditi na mjenici isplatu intervencijom.. Tada se mjenica izdaje u više primjeraka i jedan se šalje na akcept. da budu hartije od vrijednosti. 62). čl.”).. Više primjeraka jedne mjenice izdaje se da bi se povjerilac osigurao za slučaj gubitka mjenice. ovaj svome. dok zahtjev ne stigne do trasanta. triplikat). “. a ostali se indosiranjem prenose i tako imalac može brže doći do potrebnog novca. Intervenijent svoja prava ostvaruje samostalno i neposredno. Mjenica može biti izdata u više primjeraka od kojih je svaki jednak sa prvim primjerkom. Umnožavanje i prepisi mjenice Mjenica se može umnožavati s namjerom da novi primjerci imaju osobine trgovačkih efekata. naznačiti honorata i mjenicu predati intervenijentu-placu.. platite za ovu solo mjenicu. Izdavanje više primjeraka može se spriječiti unošenjem solo klauzule (“. On ne stupa na mjesto honorata pa se prema njemu ne mogu isticati prigovori koji bi se mogli stavljati njegovom honoratu. čl. imalac mjenice je dužan prihvatiti isplatu onoga intervenijenta koja oslobađa najviše dužnika. “. ako nije naznačeno da je ta mjenica trasirana samo u jednom primjerku. Intervenijent koji postupi drugačije. gubi pravo regresa od onih koji bi bili oslobođeni da je prihvaćena najpovoljnija intervencija. šalje mjenicu na akcept poštom. a znao je za to. Oznaku tekućeg broja svakog takvog primjerka može staviti samo trasant. Svaki od njih je izvornik (original) i nosi svoj tekući broj... Ti se ostali primjerci nazivaju drugim. zakonska je pretpostavka da je to izvršeno za čast trasanta (ZM.”. Duplikat odnosno drugi primjerak vraća se istim putem natrag od jednog indosanta do drugog i svaki od njih stavlja svoj potpis na taj primjerak. imalac treba da se obrati svom neposrednom prethodniku..za ovu drugu mjenicu. trećim (duplikat. dok mjenica ne stigne do onoga ko je tražio novi primjerak.mjeničnim dužnicima koje bi isplata intervencijom oslobodila obaveze (ZM. Intervenijent ne može mjenicu dalje indosirati.. Intervenijent-platac stiče prava koja ima njegov honorat i prema honoratovim prethodnicima.”).”. Nerijetko se dešava da remitent ili koji drugi imalac mjenice. svaki bi se primjerak smatrao posebnom mjenicom (ZM. kad ne živi u istom mjestu u kome i trasat. 63)..

Depozitar je dužan čuvati akceptirani primjerak i predati ga ovlaštenom licu. niti ga može indosirati (ZM. Ako bi predaju odbio. čl. te imalac nema pravo regresa na osnovu njega. Ako je trasat akceptirao više primjeraka. pored ličnih mjeničnih garancija (aval.. međutim. kopiju (ZM. Ako nema naznake kod koga je original. Obezbjeđenje mjeničnog potraživanja (pravo zaloga i pridržaja) Kao sredstva za obezbjeđenje mjeničnog potraživanja. 361 . koji se sačinjava kao za svaku drugu ispravu i kojim se samo utvrđuje da postoji takva mjenica.Pošto izdavanjem novih primjeraka nije izdata nova mjenica. 68).. Svaki imalac mjenice ima pravo sačiniti prepis mjenice. Mjenični povjerilac koji ima založno pravo na osnovu mjenice kao i korisnik prava pridržaja imaju određene privilegije u poređenju s istim nosiocima tih prava po građanskom pravu. mora se to naznačiti na svim ostalim primjercima i upisati ime onoga kod koga se nalazi taj primjerak (depozitara). 11. prepis gubi snagu mjeničnopravne isprave. kad ga zatraži (ZM. U prepisu se mora naznačiti da je to prepis i kod koga se nalazi original mjenice. onda se može isplatiti samo po tom primjerku (“. Tada se isplatom jednog primjerka ne gase ostali primjerci koje je akceptirao. st. Svaki indosant može svoj primjerak prenositi na razna lica i odgovoran je. Kad jedan primjerak bude poslat na akceptiranje. to se isplatom jednog primjerka gasi obaveza i potpisnici se oslobađaju obaveze po svim ostalim primjercima. Obično se napiše: “dovde prepis” ili “odavde original”. Prepis se može indosirati i avalirati na isti način i sa istim pravnim dejstvom kao da se to čini sa originalom. Zato prilikom regresne naplate treba da traži da mu se ti primjerci vrate.platite za ovu prvu mjenicu. Mora biti vjeran originalu sa svim indosamentima. Prepis se. Prepisivanje je pravo svakog imaoca i zato ne mora tražiti da to učini trasant. ako je na mjenici napisana kasatorna klauzula. odakle počinje originalni tekst na prepisu. Od ovoga mjeničnog prepisa koji služi kao trgovački efekat treba razlikovati obični prepis mjenice. a ne za ostale. Izuzetno. po svim primjercima koje je potpisao. imalac duplikata podiže protest (perkvizicioni protest). čl. Prepis mora sadržavati sve što sadrži original mjenice. intervencija i žiro). sa svojim daljim indosantima solidarno. 69. ne može podnositi na akcept. čl.”). služe zaloga i pridržaj. da bi se znalo. klauzulama i naznačenjem potpisa. Mora se naznačiti gdje se prepis završava. imaocu duplikata.. 3). pa ma i ne bilo navedeno da se isplatom jednog primjerka gase i ostali. 67).. ako bi se prepis indosirao ili avalirao. nego svi ti primjerci sačinjavaju jednu obavezu. obavezan je po svakom primjerku na kome ima njegov potpis.

i prije dospjelosti mjenice . izgorjela ili na ma koji način nestala) oglašava nevažećom (amortizovanom). Razlikuju se dvije vrste pridržaja: o dospjelosti mjenice. čl. dokaze o tražbinama i pokretne stvari. Imalac mjenice može se poslužiti pravom pridržaja i prije nego što mu je tražbina dospjela. Ukoliko se niko ne pojavi i ne predoči mjenicu u određenom roku. putem oglasa u Službenom listu BiH poziva lice koje drži mjenicu u rukama da je podnese sudu. Specijalna procesna pravila o amortizaciji mjenice sadržana su u Zakonu o mjenici. 94). koji su zakonitim putem došli u njegove ruke. Povjerilac može svoje potraživanje ostvariti po osnovu sudske odluke o amortizaciji mjenice (ZM. mora zabilježiti na mjenici. mjenični povjerilac može. Ne traži se. 88-91). Sudska odluka zamjenjuje mjeničnu ispravu. O tome se obavještavaju svi zainteresovani. Ako dužnik na vrijeme ne isplati mjenicu. 88). odnosno o zasnivanju založnog prava na datoj stvari. Tražbinu ili mjenicu može sam naplatiti i bez posredovanja suda. onda je u privilegovanom položaju. povjerilac može od suda tražiti javnu prodaju zaloge bez tužbe i bez saslušanja zalogodavca. Imalac nestale mjenice podnosi prijedlog sudu uz prezentiranje odgovarajućih dokaza. tražbini ili mjenici. sud oglašava mjenicu nevažećom. bez svoje krivice. ako je dužnik pao pod stečaj. IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI) 1. 362 .kvalifikovani pridržaj. pravo pridržaja nad dužnikovim novcem. Štiti se povjerilac koji bi zato što ne posjeduje mjeničnu ispravu. Amortizacija mjenice Amortizacija je vanparnični sudski postupak u kome se nestala mjenica (ukradena. bez pismene isprave ne mogu se ostvarivati i prenositi prava. Kad dobije takvu izjavu. čl. kao u građanskom pravu. hartije od vrijednosti. iako nema založnog prava. ili ako je izvršenje novčanog duga iz njegove imovine ostalo bezuspješno ili je kao trgovac obustavio plaćanje kvalifikovana retencija (ZM. Ako se zalogoprimac samo djelimično namirio. Da bi osigurao svoje potraživanje. čl. pokretnostima i hartijama od vrijednosti stiče se kad imalac mjenice stekne pravo na tužbu protiv mjeničnog dužnika redovni pridržaj. bio lišen ostvarivanja prava iz mjenice. zato što nema mjenicu u svojim rukama. Naprosto. Postupak je kao i kod ostalih hartija od vrijednosti. koji neki nazivaju redovnim pridržajem. a opšta u Zakonu o vanparničnom postupku. da su ti predmeti došli u ruke povjeriocu povodom nekog posla koji ima veze s njegovim potraživanjem (koneksitet). Svrha amortizacije mjenice jeste ublažavanje strogog načela inkorporacije. zadržati dužnikov novac. Po pravilu.Mjenični založni povjerilac može tražiti od zalogodavca još i pismenu izjavu o zalaganju. a založne tražbine može zadržati (ZM. Ako sud nađe da su podneseni podaci dovoljni.

Može ih isticati svaki mjenični dužnik svakom mjeničnom povjeriocu.Ako se u roku. postane instrumenat kredita i finansijskih operacija pomoću kojih se nabavlja ili prodaje roba. ne daje nesavjesnom imaocu mjenice. objektivni prigovori. Postoje dvije vrste mjeničnih tužbi: redovna i regresna. pojavi neko lice. o nesavjesnosti imaoca mjenice. Mjenični promet zahtijeva što bržu i lakšu cirkulaciju mjenice. ako je sadašnji imalac znao ili je morao znati da postoji neka nedopuštena radnja povodom koje dužnik može staviti prigovor. mogu nastati. trasantu. koje može postavljati samo određeni dužnik. Usvajanjem ovih načela o pravnoj zaštiti imaoca mjenice omogućeno je da mjenica. znači. da se imaocu mjenice ne mogu isticati prigovori koji bi se zasnivali na odnosima mjeničnog dužnika i nekog ranijeg imaoca mjenice. a da se izbjegnu sve smetnje pa i neizvjesnosti. U mjeničnom pravu mogu se isticati prigovori: a) Koji se zasnivaju na ličnom odnosu dužnika sa povjeriocem koji postavlja mjenični zahtjev. dakle. a koji se ne vide iz mjenične isprave. u osnovi. Redovna mjenična tužba podnosi se protiv glavnog mjeničnog dužnika. dvije situacije: prva. Mjenični zahtjevi su svi oni koji neposredno proizlaze iz same mjenice. b) Koji se ne zasnivaju na ličnom odnosu dužnika i povjerioca. Radi se. trasantu kod solo mjenice. c) Koji proističu iz ličnog odnosa dužnika prema nekom ranijem imaocu mjenice. što uslovljava prekid amortizacionog postupka. Pravilo je. a mogu biti upravljeni prema akceptantu. intervenijentu. kao i uopšte trgovački efekti. a regresna protiv regresnih dužnika po mjenici. Radi toga je data naročita pravna zaštita imaocu mjenice jer su ograničeni prigovori koji se mogu isticati. kada lice odbije da preda mjenicu. Povjerilac se upućuje na parnični postupak da u tom postupku dokaže vlasništvo mjenice (vlasnička. Mjenične tužbe i prigovori Svoje zahtjeve iz mjenice (mjeničnopravne zahtjeve) imalac mjenice može ostvariti putem tužbe (mjenične tužbe) u parničnom postupku (mjenična parnica). za razliku od prvih. indosantima. nego na mjeničnoj ispravi. 2. koji je odredio sud. Zaštita se daje isključivo savjesnom imaocu mjenice. ipak. avalistima. Prije podizanja mjenične tužbe potrebno je blagovremeno podizanje protesta. da to lice preda sudu mjenicu i tada se postupak amortizacije obustavlja i druga. revindikaciona tužba). 363 . Zaštita se.

odgovaraju imaocu mjenice. jer su dobili neku imovinsku korist. gubi pravo da traži da mu se obaveza iz mjenice izvrši po postupku za ostvarenje mjeničnog potraživanja. ako su iz tog odnosa stekla neosnovano neku imovinsku korist. Zadržaćemo se na neosnovanom obogaćenju koje obrađuje Zakon o mjenici (čl. Neosnovano obogaćenje i drugi zahtjevi (zahtjevi građanskopravne prirode) U vezi sa mjeničnim poslom mogu proisteći određeni zahtjevi koji nemaju isključivo osnova u mjenici. a u svemu ostalom primjenjuju se pravila Zakona o obligacionim odnosima. Mjenično pravo zasnovano je na načelima strogosti i formalizma. U slučaju propuštanja preduzimanja zakonom propisanih radnji i u slučaju proteka roka zastarjelosti. akceptant i indosant čije su se mjenične obaveze ugasile uslijed zastarjelosti ili uslijed toga što su propuštene radnje propisane radi održavanja mjeničnih prava. Načelo strogosti. da na vrijeme podigne kod suda protest. nego se zasnivaju i na nekim drugim činjenicama. zbog čega se mjenična tražbina gasi. ublaženo je usvajanjem instituta neosnovanog obogaćenja. potrebno je da je njen imalac na vrijeme podnese trasatu na akcept i akceptantu na isplatu. Ako imalac mjenice ne izvrši potrebne radnje na vrijeme.3. Ostali mjenični obveznici oslobađaju se ove mjenične odgovornosti” (ZM. U Zakonu o mjenici stoji: “Trasant. 87). zahtjev akceptanta radi pokrića protiv trasanta kada je isplatio mjenicu. jer su građanskopravne prirode. zahtjev iz osnova prouzrokovanja šteta uslijed propuštene notifikacije. 87). ako su se na njegovu štetu neopravdano obogatili. Isto je pravno dejstvo i u slučaju zastarjelosti: gase se mjeničnopravni zahtjevi. Potraživanje kod neosnovanog obogaćenja zastarijeva za tri godine. zahtjev vlasnika mjenice protiv posjednika mjenice (revindikacioni zahtjev). može se podići tužba za naplatu protiv nekih lica koja su bila u mjeničnom odnosu. čl. pa se podiže neka od tužbi poznatih u građanskom pravu. Slučajevi kada se može podići građanskopravna tužba radi ostvarivanja zahtjeva nastalog u vezi sa mjeničnom poslom su ovi: ostvarivanje zahtjeva iz osnova neopravdanog obogaćenja. ipak. primili vrijednost bez davanja protuvrijednosti. pa ako bude odbijen. Za njihovo ostvarivanje ne važe pravila mjeničnog prava. Da bi mjenicu mogao naplatiti. 364 . Smatra se da su se neosnovano obogatili.

odnosno da li je mjenica bezuslovno obećanje ili bezuslovan nalog. za razliku od trasirane. čl.V VRSTE MJENICA 1. U tom smislu. Što se tiče mjesta plaćanja koje je izostavljeno. odnosno sjedište izdavaoca. mjenica može biti: poslovna (robna ili trgovačka) i finansijska mjenica sa različitim podvrstama. Kod ove mjenice. pretpostavlja se da je to mjesto koje je označeno kao mjesto izdanja. Kod sopstvene mjenice. jer po prirodi vlastite mjenice ne može ga ni biti. Prema formi i sadržini. Prema trgovačkom poslu kod koga se primjenjuje i funkciji koju zadovoljava. solo) mjenica. 3). Vlastita (sopstvena. trasirana mjenica po sopstvenoj naredbi i trasirana vlastita mjenica. Pitanje dospjelosti i mjesta izdanja rješava se po istim pravilima kao i kod trasirane mjenice. solo) mjenica Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i bezuslovno obećava da će o dospjelosti isplatiti mjeničnu svotu licu naznačenom u mjenici (remitentu). Trasirana mjenica može imati nekoliko podvrsta: redovna trasirana mjenica. Kriteriji podjele Postoji više vrsta mjenica zavisno od toga šta se uzima kao kriterij podjele. 4. Izdavanje mjenica u različitim varijantama jasno pokazuje njenu poslovnu (trgovačku) moć jer može da zadovolji širok krug poslovnih zahtjeva. takođe. postoje bitni pretpostavljeni sastojci. nego postoji obećanje samog izdavaoca da će on izvršiti mjeničnu obavezu. 2. 365 . mjenične isprave u momentu izdavanja razlikuju se: potpuna mjenica. st. Bitni sastojci sopstvene mjenice su isti kao i kod trasirane. koja u momentu izdavanja sadrži sve bitne sastojke. mjesta izdanja i mjesta plaćanja. U toj ulozi može se pojaviti trasirana i vlastita mjenica. Osnovna ili tradicionalna podjela mjenice jeste prema tome ko plaća mjeničnu svotu (obavezu). i bjanko (blanko) mjenica. nema naredbe trećem licu (trasatu). Poslovna praksa poznaje i druge vrste mjenica koje su moguće zahvaljujući elastičnosti i pravnom karakteru mjenice te pravilima mjeničnog prava uopšte. To je jednostrana izjava volje koja se sastoji u bezuslovnom obećanju izvršenja obaveze od strane izdavaoca mjenične isprave. postoji trasirana (vučena) mjenica o kojoj je do sada govoreno i vlastita (sopstvena. pošto nema trasata (ZM. osim što nema trasata. a tiču se dospjelosti.

nego potpis akceptanta (bjanko akcept). ugovoru o potrošačkom kreditu). Akceptant samo potpisuje mjenicu i na taj način se obavezuje da će isplatiti mjeničnu svotu svakome u čijim se rukama nađe mjenica. ne protivi prirodi vlastite mjenice.str. postoji ugovor koji je van mjeničnog posla. razumljivo. Bjanko (blanko) mjenica Izdavanje bjanko mjenice je u skladu sa teorijom omisije (propuštanja). u suštini. pa i funkciju sopstvene mjenice. Trasirana mjenica se može svesti na sopstvenu i da tako posluži istoj svrsi kojoj služi sopstvena. a najdocnije kad se prezentira na isplatu. u vlastitoj mjenici se to odnosi na njenog izdavaoca. važi sve što je rečeno o tome za trasiranu mjenicu. op. daje samo njene bitne i pretpostavljene sastojke. Po pravilu. 292 Vidi: Vajner dr Zdenko. nije punovažna mjenica jer se ne može nepopunjena naplatiti. 3. elementi trasirane mjenice se mogu tako kombinovati da ona prima razne funkcije. Stariji teoretičari je nazivaju bjelicom. Prema teoriji omisije.U pogledu značaja. To je slučaj kad trasant označi samog sebe za trasata (trasirana mjenica vučena na sebe). ukoliko se. Prazna mjesta popuniće se kasnije. Na mjeničnoj ispravi (blanketu) neka su mjesta nepopunjena. i naređuje da se imaju primjenjivati na sopstvenu mjenicu. pa će on ili savjesno treće lice u čijim se rukama kasnije nađe mjenica ispuniti (upisati) potrebne elemente saglasno tom ugovoru (saglasno npr. onda je primjena odgovarajućih odredaba o trasiranoj mjenici na sopstvenu mjenicu laka. Kad se zna da u vlastitoj mjenici nema trasata ni akceptanta i da je odgovornost izdavaoca ista kao i odgovornost akceptanta trasirane mjenice. iako je po formi trasirana. izdavalac bjanko mjenice i primalac te nepopunjene isprave već su nešto ugovorili. blanko).cit. Naime. pa gdje se govori o akceptantu kao glavnom dužniku trasirane mjenice. a da nema sve bitne sastojke. a jasno je da je prihvata čim je mjenicu izdao. Ona predstavlja buduću mjenicu koja će 292 postati punovažna kada se popuni zakonom predviđenim sastojcima. Slijedeći načelo mjenične strogosti i formalizma. bjanko mjenica. U savremenom kreditnom i uopšte mjeničnom prometu prevladava tip blanko mjenice. 120 366 . svako savjesno treće lice. Izdavalac izdaje naredbu samom sebi da isplati mjeničnu svotu i kad tu naredbu prihvati (akceptom). ta mjenica praktično postaje vlastita mjenica. značenja i dejstva pojedinih mjeničnih sastojaka kod sopstvene mjenice. Glavni dužnik je njen izdavalac. ovlašteno je da popuni (upiše) odgovarajuće elemente. a zatim nabraja članove zakona koji se odnose na trasiranu mjenicu. U momentu izdavanja bjanko mjenica može da sadrži samo potpis trasanta ili ne mora ni njegov. Zakon o mjenici. kao imalac mjenice. ali privremeno nepotpuna. prazna (bijela. Bjanko mjenica je nepotpuna mjenica. To je mjenica koja se izdaje i pušta u promet. u odredbama o sopstvenoj mjenici.

Jedna ugovorna strana je izvršila svoju obavezu (isporučila robu. 5. protučinidba iz jednog građanskopravnog (ugovornog) odnosa izvršava se po pravilima strogog i formalnog mjeničnog prava. popuniće i te elemente. Mjenični iznos. Ekonomski cilj poslovne (robne) mjenice jeste izvršenje protučinidbe druge ugovorne strane (plaćanje kupoprodajne cijene. ali radi obezbjeđenja svoga potraživanja prima robnu mjenicu. Preostalog ili preostale označi za trasante ili jednog za trasanta. kreditnim odnosima. robna) mjenica Koristi se kod jednokratnih kratkoročnih poslovnih odnosa (dugovanja i potraživanja) iz ugovora robnog prometa. Finansijska mjenica Ovo je generički pojam za sve mjenice koje se izdaju u vezi sa poslovima finansijske prirode. Zbog svojih prednosti i ciljeva koji se postižu poslovna mjenica je podesna kod poslova liferacije. Za razliku od poslovnih mjenica koje se 367 . I napokon. Izdavanjem poslovne mjenice postiže se više stvari. kod poslovnih transakcija kada se ne želi “otvoreno” dati kredit. Najprije. Trasant (prodavac) vuče mjenicu “plativu dva mjeseca uz akcept” na trasata (kupca) koja se prilikom izdavanja akceptira od strane kupca. Izostavljanje ova dva elementa razlog je u preduzetom poslu u kome se mjenica daje kao osiguranje za neko buduće potraživanje(npr. u suštini. plaćanje izvršenih usluga). a drugog za avalistu. postignuto je obezbjeđenje potraživanja. Zatim. Poslovna (trgovačka. prodaje na poček. kad stranke još ne znaju koliko će biti potraživanje. imalac mjenice (povjerilac) može izvršiti eskont mjenice i tako prije doći do potrebnog gotovog kapitala (novca). 4. poslova “sa odgođenim plaćanjem” i. Stoga im najbolje odgovara da ta dva elementa mjenice izostave. Blanko mjenica se izdaje i tako što se na mjenični blanket stave dva ili tri potpisa. unijeće iznos ostatka obaveza sa dospjelošću na dan kad treba dug likvidirati. “isplaćuje sama sebe”. obuhvata cijenu koju kupac iz ugovora o prodaji treba da plati ili korisnik usluga za izvršene usluge iz nekog ugovora. jer je kupac mogao prodati kupljenu robu unutar roka dospjelosti mjenice i prikupiti sredstva za plaćanje. odnosno za akceptante. kod potraživanja iz konto korenta. Ti se potpisi raspoređuju tako da im se odrede uloge neophodne za punovažnost mjenice. Određenim ugovorom (o prodaji. uopšte. Kad dođe do obračuna. finansijskim dugovanjima te obezbjeđivanju novčanih potraživanja. a ne znaju ni kad će tražbina biti aktuelna. Imalac mjenice iza riječi “po naredbi” ispisuje svoje ime i postaje remitent.Najčešće se u blanko mjenici ispušta svota i dospjelost. odmah akceptiranu. odnosno kada će vršiti međusobni obračun). Jednog ili dvojicu potpisnika odredi za trasate. Obično se kaže da robna mjenica “likvidira”. uslugama) zasnovan je građanskopravni odnos te je nastalo potraživanje i obaveza. izvršila uslugu) ili će to učiniti.

treći) imaju mogućnost regresnih prava prema prvom žirantu. banka će popuniti mjenicu na iznos preostalog duga i preduzeti odgovarajuće mjeničnopravne radnje za realizaciju svoga zahtjeva. Iznos može. Cirkulaciona mjenica Cirkulaciona mjenica se koristi kao instrument plaćanja. odmah akceptiranu. čl. 6. uz to i akceptiranu. Prema svojim potrebama. zahtijeva od svog dužnika (vlasnika tekućeg računa) da joj položi bjanko mjenicu. trasant (komisionar) naglašava trasatu klauzulom o pokriću da se trasat za pokriće ne obraća njemu nego licu za čiji račun je mjenicu izdao. Razlog leži u činjenici što je obaveza žiranata samostalna. svaka tri mjeseca) vrši prolongacija mjeničnih obaveza. Ukoliko račun ne likvidira. U komisionoj mjenici. njemu odgovara samo akceptant. Žiro se svjesno koristi umjesto avala (banka-kreditor zahtijeva takvo potpisivanje). imalac mjenice ili mjenica iste podnosi na isplatu ili na eskont. Ostali žiranti potpisuju se na poleđini. radi u svoje ime. ove mjenice se koriste kod dugoročnijih kreditnih i drugih finansijskih odnosa. najčešće. ako isplati mjenicu. Ako vlasnik tekućeg računa likvidira dug na vrijeme. st. na licu mjenice kao trasant. Licu koje položi određenu svotu novca kod banke izdaje banka akceptiranu mjenicu na taj iznos ili više mjenica do tog iznosa. Kod komisione mjenice trasant je komisionar koji vuče mjenicu za račun svoga poslovnog partnera (komitenta).koriste za jednokratne kratkoročne poslove. Kod kreditne mjenice često se koristi jemstvo (žiro) umjesto avala. 7. Davalac kredita zahtijeva da prvi žirant mjenicu potpiše dva puta. 3). Pojavljuje se. Ostali žiranti (drugi. na iznos do visine odobrenog kredita. 5. kao trasirana mjenica na samog sebe (trasant i trasat su isto lice . Prvo. a on banci revers.zajmoprimac). Kad banka otvori nekome kredit u vidu tekućeg računa. a potom i na poleđini kao bjanko indosant. kao i prema akceptantu. Položaj žiranata nije jednak. Banka redovno daje revers na primljenu mjenicu. U mjenici se taj odnos može 368 . Komisiona mjenica Komisiona mjenica postoji onda kada se izdaje (trasira) za račun trećeg lica (ZM. Kreditna mjenica može se izdati i u bjanko formi (bjanko mjenica). ali i ne mora biti naznačen. dok kod avala njegova obaveza može biti ništavna ako je iz formalnih razloga (na mjenici) ništavna obaveza njegovog honorata. Prikazuju se i “drže” kao kratkoročna potraživanja tako što se u određenim vremenskim razmacima (npr. kao komisionar. banka vraća bjanko mjenicu. a za račun komitenta koji ostaje izvan mjeničnog odnosa pošto njegovog potpisa nema u lancu mjeničnih potpisnika. Najčešća varijanta finansijske mjenice jeste kreditna mjenica. Lice koje traži kredit predaje kreditoru mjenicu vučenu na sebe. U najlošijoj poziciji je prvi žirant. Ona služi kao pokriće za kredit. Ova vrsta mjenice više se koristi u međunarodnim plaćanjima. odnosno svojim prethodnicima. Trasant. Trasant se može pojaviti kao žirant.

Trasant (prodavac) vuče mjenicu u iznosu kupoprodajne cijene na trasata (kupčevu banku). čl.”. Na odgovarajućim mjestima bilo je govora o domiciliranoj mjenici.. Tu je suština izjave “stavite na račun” (zadužite). dužnika) označavajući sebe za remitenta (banka kreditor). Postoje i druge vrste mjenica.njen komitent (kupac).vidjeti iz klauzule o pokriću: “. Uz prethodni dogovor: trasant (podavac) vuče mjenicu na trasata (kupca) u korist remitenta (prodavca). čl. na iznos fakturne cijene iz ugovora. Ovdje je povezano nekoliko pravnih odnosa. Isto lice se pojavljuje u ulozi trasanta i trasata jer mjenicu vuče na samog sebe (ZM. 5). Mada su moguće. U suštini. Banka odobrava kredit određenom licu koje će iz toga kredita platiti kupoprodajnu cijenu iz ugovora o prodaji.). Banka će mjenicu akceptirati ako trasant (prodavac) preda njoj određena dokumenta iz ugovora o prodaji (konosman. Upotrebljava se i u kreditnim odnosima: trasant (banka kreditor) vuče mjenicu na trasata (zajmoprimca. Koristi se kod izvršenja obaveza iz ugovora. Banka je osigurana za iznos kredita pošto posjeduje konosman (hartiju od vrijednosti koja daje pravo raspolaganja robom).. trasant će biti odgovoran trasatu (akceptantu). 5). 8. 369 . Kod ove mjenice jedno (isto) lice je trasant i remitent (ZM. uvjerenje o porijeklu robe. Kod ovih mjenica isto lice je trasant. račun. I druga dokumenta mogu poslužiti kao obezbjeđenje (negocijabilni tovarni list u željezničkom ili drumskom transportu). tereti račun kupca. Mjenica je snabdjevena odgovarajućom klauzulom (“platite na mene” ili “platite po mojoj vlastitoj naredbi”). Banka treba da tereti (zaduži) račun svog komitenta. ali putem mjenice uz prezentaciju odgovarajućih dokumenata. b) Trasirana vlastita (sopstvena) mjenica. veoma rijetko se pojavljuje u praksi. Komisiona mjenica se često pojavljuje u formi dokumentarne trate mjenice koja se koristi u domaćem i međunarodnom prometu. rekta mjenici. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga a) Trasirana mjenica po vlastitoj (sopstvenoj) naredbi.kupac. Koristi se često kod isplate kupoprodajne cijene iz ugovora o prodaji: trasant (prodavac) vuče mjenicu na trasata (kupčevu banku) stavljajući na mjeničnoj ispravi klauzulu da za isplaćenu mjeničnu svotu trasat.i stavite na račun N. trasat i remitent. odnosno akceptant (kupčeva banka). c) Trasirana vlastita (sopstvena) mjenica po vlastitoj (sopstvenoj) naredbi. ovdje dužnik vuče mjenicu na samog sebe u korist povjerioca (banke). kao i ugovor banka .N. povratnoj mjenici i prejudiciranoj mjenici. Da bi se izvršio akcept mjenici treba priložiti dokumenta. carinsku deklaraciju i dr. a ne trasanta (prodavca). Za izdavanje komisone mjenice potrebno je prethodno da postoje ugovori o tome: prodavac . Ako komitent ne položi pokriće.

a) Isplata mjenice. Može zastarjeti i pravo na potraživanje isplate. trasant neakceptirane mjenice ili izdavalac solo mjenice) isplati mjeničnu svotu ili mu na drugi način dođe poslije dospjelosti. odnosno obaveze iz hartija od vrijednosti što je ranije izloženo. d) Za avalistu važi pravilo da je njegova odgovornost jednaka odgovornosti onoga za koga je avalirao. Ako je unesena klauzula “bez troškova” zastarjelost se računa po dospjelosti. ako na vrijeme ne preduzme potrebne radnje: ne podnese na vrijeme mjenicu na akcept ili na viđenje ili na isplatu ili ne podigne protest u slučajevima zakonom predviđenim. čl. Sud nije dužan da vodi računa o zastarjelosti po službenoj dužnosti. obaveza se ne gasi. Rok zastarjelosti je. na naknadu štete još kroz tri godine. b) Gubitak prava prema određenim dužnicima. izuzev akceptanta. znači. onoliki koliki je i za lice za koje je avalirao. čl. Poslije tog roka ostaje akceptant obavezan. ako je bila podignuta za naplatu mjenice (ZM. iako su preduzete potrebne radnje (protest).VI ZASTARJELOST I PRESTANAK MJENIČNIH PRAVA I OBAVEZA 1. Zastarjelost Zakon je odredio koje se radnje i u kojim rokovima moraju preduzeti da bi se sačuvala mjenična prava. mjenična prava i obaveze prestaju kad je mjenična isprava nestala (ukradena. gase obligacije. čl. Zastarjelost se može prekinuti i obustaviti (zastoj) slično kao i kod građanskopravnog potraživanja (ZM. Rok zastare određen je prema tome ko je dužnik. Prestanak mjeničnih prava i obaveza Mjenična prava i obaveze mogu prestati na jedan od načina na koji se. Sva prava i obaveze iz mjenice se gase kad glavni dužnik (akceptant. Obradićemo načine prestanka prava i obaveza zadržavajući se na specifičnostima. 3). izgubljena. trasantu i ostalim obveznicima. S obzirom na načelo inkorporacije. 80-86). 80). a) Zahtjevi protiv akceptanta zastarijevaju za tri godine računajući od dana dospjelosti mjenice (ZM. 80. odnosno od tužbe. 2. b) Mjeničnopravni zahtjevi imaoca mjenice prema trasantu i indosantima zastarijevaju za godinu dana od podignutog protesta. izgorjela i dr) ili je 370 . Ako se to desi prije dospjelosti. inače. ako se iz tog posla neopravdano obogatio. U mjeničnoj obavezi ostaje tada samo glavni mjenični dužnik i mjenica se od njega može naplatiti mjeničnopravnim putem. dok ne nastupi zastarjelost. Imalac mjenice gubi svoja prava prema indosantima. po građanskom pravu. Propuštanjem se gube regresna prava. c) Mjeničnopravni zahtjevi indosanata jednih prema drugima. st. c) Amortizacija. ali se nije dalje išlo pa nije tražena naplata. kao i indosanata prema trasantu zastarjevaju za šest mjeseci od dana kad je indosant mjenicu iskupio. pa on mjenicu može indosirati.

a djelimično. Savremena administracija. a prava i obaveze se zasnivaju po novoj. To je slučaj kada se umjesto dotadašnje izdaje nova mjenica sa novim rokom dospjelosti. Oproštajem duga gasi se mjenica pod uslovom da je dug oprošten glavnom dužniku. po pravilu. povjerilac vraća mjenicu i sklapa poseban ugovor o prenovljenoj obligaciji. 505. 394. što je slučaj kod povratnog indosamenta. za razliku se može izdati nova mjenica ili otvoriti regresni postupak. i po njoj postati opet dužnik. Antonijević dr Zoran. indosirati na trasata. kako bi proizveo puno pravno dejstvo prema imaocu i savjesnom sticatelju mjenice. str. f) Kompenzacija. trasanta. pa je ovi mogu dalje indosirati. U slučaju konfuzije kod regresnog dužnika.cit. g) Novacija. umjesto isplate mjenične svote. To je slučaj kada imalac mjenice svjesno poništi mjenicu ili kada svjesno propusti da preduzme zakonom predviđene radnje kako bi sačuvao prava iz mjenice (“prejudicirana” mjenica). ne gasi jer povjerilac tu istu mjenicu 293 Mjenica se može može dalje pustiti u cirkulaciju. Đurović dr Radomir: “Međunarodno privredno pravo”. nije kao u građanskom pravu. kao i obaveza indosanata koji dolaze na mjenici iza regresnog dužnika kome je dug oprošten. indosanta. može se vršiti kompenzacija. Dužnici čiji su potpisi ispred njegovog ostaju u mjeničnoj obavezi. Samo se gase obaveze dužnika čiji su potpisi na mjenici poslije njegovog potpisa. d) Poništenje mjenice. kao i mjeničnopravna za građanskopravna potraživanja. 293 Suprotno. izvrši drugu činidbu (nešto da ili učini) u vrijednosti mjenične svote. h) Konfuzija. str. Kada se desi da na isti dan dospijevaju dvije mjenice. Tipičan način novacije u mjeničnom pravu jeste prolongacija mjenice. Pravno dejstvo konfuzije. takav imalac mjenice može tražiti isplatu mjenice od glavnog dužnika i od svojih prethodnika. Konfuzijom obaveza prestaje samo privremeno i to dok konfuzija traje pri jednom licu. Kada se novacija vrši sa glavnim dužnikom. a nije zatražena i donesena odluka o amortizaciji (rješenje suda). Kompenzacijom se mogu gasiti mjeničnopravna potraživanja za mjeničnopravna. Dužnik može ugovoriti sa povjeriocem da. a mjenične svote glase na istu valutu. sa istim licima u različitim ulogama. Stara mjenica se gasi. op. Oproštajem duga nekom regresnom dužniku prestaje njegova obaveza. Takav prenov bi se morao upisati na mjeničnu ispravu (“umjesto mjenične svote primio robu”). Ako nisu istog iznosa. e) Oproštaj duga. Mjenično pravo poznaje generalni oproštaj duga. što je slučaj i kod ostalih trgovačkih efekata. Beograd 1986. mjenična obaveza se. U slučaju sjedinjenja svojstva povjerioca i dužnika po istoj mjenici. Prava i obaveze iz mjenice prestaju kada imalac mjenice namjerno poništi mjenicu upisujući odgovarajuću izjavu na mjeničnoj ispravi (“ne važi” ili “poništava se”). čime se vrši prenov obaveze. 371 . dakle.tako uništena da nije sposobna za promet.

372 .

Beograd. Ček je nalog (uput) za isplatu na ime neke već postojeće tražbine. 1975. . Pojmovno određenje čeka zavisi od toga da li je on plativ u zemlji ili inostranstvu. izvršilac bezuslovnog naloga (naredbe). pošto je za ocjenu čekovne sposobnosti trasata mjerodavno nacionalno pravo mjesta plaćanja (ZČ. ugovornog ili vanugovornog karaktera. str. u principu. U savremenom svijetu. u malom obimu. Pojam čeka Svaki obligacioni odnos predstavlja određen imovinskopravni odnos koji se može. 373 . naročito između poslovnih subjekata. Ženevska konvencija. redovno nastaju i obaveze koje se ispunjavaju predajom određene svote novca-novčane obaveze. 3). Radi se o formalnoj (pisanoj) ispravi sa rokom dospjelosti isključivo po viđenju (a vista). Kada je pušten u promet. novčanu svotu upisanu na čeku iz pokrića koje trasant ima kod trasata (banke). kompenzacija)”. EKONOMSKA ULOGA I SLIČNOSTI I RAZLIKE SA MJENICOM 1. ček samostalno cirkuliše bez ikakve veze sa poslom povodom koga je izdat. Ta veza ima samo uticaja u neposrednom odnosu 294 Ček se može izdati na drugu finansijsku instituciju i neka trgovačka društva u Francuskoj i Njemačkoj. a u nekim i na 294 netrgovce. Trasat. izraziti u novcu. 4. Kod ovih čekova trasat može biti. a plativ u inostranstvu (nostro ček). izjednačene sa bankom. Iranu. a plativ je u BiH (loro ček). Savremena administracija. predajom gotovog novca. Samim izdavanjem i predajom čeka ta se obaveza ne gasi. 2. novčane obaveze se redovno izmiruju putem različitih instrumenata plaćanja. Izvršavanje novčanih obaveza (plaćanje) vrši se. Jedan od najznačajnijih instrumenata jeste ček koji ujedno ima obilježje hartije od vrijednosti. čl. može biti jedino banka koja vrši plaćanje iz trasantovog pokrića. Dug ostaje sve dok se ček ne isplati. i drugi poslovni subjekt ili drugo lice (netrgovac) kada je to određeno zakonom zemlje u kojoj se vrši plaćanje čeka (ZČ. instrumenata platnog prometa. po viđenju. Ček koji je plativ u zemlji predstavlja hartiju od vrijednosti kojom izdavalac (trasant) daje bezuslovan nalog banci (trasatu) da korisniku čeka (remitentu) isplati. Vatikanu i dr. Ako je u pitanju ček koji je izdat u BiH. Gvatemali. ček. čl. pored banke.prema Krulj dr Vrleta: “Instrumenti plaćanja u savremenom prometu (virman. 2).GLAVA TREĆA ČEK I POJAM. Iz tih odnosa. novčanica (fiducijarnog novca). Lihtenštajnu. a i na druga lica netrgovce u Španiji. Polazeći od pravila međunarodne konvencije. Egiptu. izložena definicija se mijenja u pogledu ličnosti trasata. Ova definicija odnosi se i na ček izdat u inostranstvu. Luksemburgu. u toj materiji. st. 60. čl. u nekim zemljama ček se može vući i na druge finansijske institucije.

inače. povjerioca. Vrši se internacionalizacija platnog prometa jer jedna banka isplaćuje ček za račun druge neovisno od zemlje izdanja čeka. sredstvo plaćanja i obračuna. Isplatama putem čekova vrši se održavanje finansijske discipline. umnožavanju. i nakon realizacije naplaćeni iznos se stavlja na račun klijenta. U našem pravu usvojena je teorija kreacije uz korekciju primjenom teorije pravnog privida kada se radi o čeku na donosioca (ZOO. I ček je jednostrana izjava volje pa se i na njega primjenjuju teorije koje su izložene kod hartija od vrijednosti. 2. regresnoj svoti. 25). Konvencija o regulisanju izvjesnih sukoba zakona u materiji čeka i Konvencija o čekovnim taksama). solidarnoj odgovornosti. Danas je u poslovnom svijetu ček postao redovno. plaćanju. materija o čeku regulisana je posebnim zakonom (Zakon o čeku). Ekonomska uloga čeka Ček predstavlja sredstvo bezgotovinskog plaćanja. Pored Zakona o obligacionim odnosima kao opšteg izvora. višoj sili. obavještavanju. 237 i 239). potraživanja. dok prema trećem savjesnom licu ček dejstvuje onako kako je i sačinjen dajući prava koja predviđa zakon i tekst čekovne isprave. Upotreba čeka regulisana je nizom propisa iz oblasti platnog prometa. Ček omogućava distanciona plaćanja prostim slanjem isprava. Njegovom upotrebom umanjuje se obim novca u opticaju pa se sa relativno manjom emisijom novčanica mogu realizovati poslovne transakcije. Sama banka može vršiti naplate čekova tako što povjerilac. otvoreni kredit i dr. protestu. Sredstva.između izdavaoca čeka i njegovog pribavioca. Čekovni obračun danas je postao glavna tehnika podmirivanja računa između dužnika i povjerilaca. normalno. Pošto ček spada u istu grupu hartija od vrijednosti gdje i mjenica na mnoga pitanja čekovnog prava analogno se primjenjuju pravila Zakona o mjenici kao što su pravila o: pravovaljanosti potpisa. veoma raširen i koji se sve više favorizuje. indosamentu (osim o akceptu). U ovoj materiji izvršena je unifikacija pravila kroz tri konvencije koje su donesene 1931. po pravilu. pa i angažovanjem svojih sredstava. čl. godine u Ženevi (Konvencija o Jednoobrazovnom zakonu o čeku. Različite transakcije u unutrašnjem i međunarodnom prometu obavljaju se brzo i lako bez obzira na razlike između novčanih sistema. bez korištenja gotovog novca. ali i povećavanje finansijskog potencijala poslovnih subjekata raznim transakcijama koje banke preduzimaju za svoje klijente. pravu zaloge i pridržaja. Ček se isplaćuje iz trasantovog pokrića koje ima kod banke trasata.). Samo vršenje usluga banaka po čekovima predstavlja jednu od 374 . avalu. odnosno iz sredstava sa kojim trasant može slobodno raspolagati. na principu kompenzacije. neosnovanom obogaćenju. čl. zastari. predaje ček. amortizaciji i drugo (ZČ. mogu poticati iz različitih izvora (gotovina. instrument platnog prometa. To jasno pokazuju primjeri zemalja gdje je ček u velikoj upotrebi. Klirinški i drugi obračuni vrše se. njen klijent.

isključen akcept i sve što je vezano za akcept .nije bezuslovno potreban protest za regres . ukratko. osim avala trasata . u načelu. Način i tehnika obračuna redovno se obavlja i putem određenih institucija platnog prometa čiji su položaj. Osim što se obračun vrši između banaka.indosiranje .pravo zaloge i pridržaja .aval. kao i sam rad sa čekovima.zastara . prava i obaveze.izdavanje bjanko isprave . osim zbog neakceptiranja i na osnovu prepisa . regulisani imperativnim propisima svake zemlje. Izložićemo. 3.regres zbog neisplate. pored ostalih.amortizacija isprave .nije dopušteno korištenje određenih klauzula .ličnost trasata (banka) . sadržinu i funkciju. on se vrši i u okviru jedne banke između korisnika računa te banke i to prostim virmanskim obračunom (nalogom za prenos).protest.pokriće kod trasata (banke) . regresna svota i notifikacija .djelimične isplate.ček može glasiti i na donosioca .nema kamate .ček se može opozvati .“tradicionalnih finansijskih usluga”. 375 .ček dospijeva po viđenju .solidarna odgovornost . sličnosti i razlike između mjenice i čeka. svaka hartija od vrijednosti ima i svoje specifičnosti s obzirom na formu.u načelu.viša sila .prezentacija na isplatu .neosnovano obogaćenje Razlike sa mjenicom . Sličnosti sa mjenicom . Sličnosti i razlike sa mjenicom Sama činjenica da se na ček analogno primjenjuju određena pravila o mjenici pokazuje da između tih hartija od vrijednosti postoje određene sličnosti. rad lica bez ovlaštenja i prekoračenje ovlaštenja .pravila o razlici u novčanoj svoti na ispravi . Ček i mjenica spadaju u istu grupu hartija od vrijednosti za koje se u poslovnom svijetu.postoji tužba iz osnovnog posla U kasnijim izlaganjima detaljnije će se ukazati na pojedine sličnosti i razlike mjenice i čeka. ne može se umnožavati i nema prepisa .ekonomska funkcija .isključena intervencija . koristi generički pojam finansijske ili novčane hartije od vrijednosti. No. nema .punovažnost potpisa.nema domiciliranja .

U trenutku izdavanja čeka (ne stvaranja) trasant mora imati ovlaštenje za raspolaganje na sredstvima.II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA 1. Ako bi se unijela drugačija klauzula u pogledu dospjelosti. takva isprava ne vrijedi kao ček. Već je rečeno da se u nekim zemljama dozvoljava izdavanje čeka na trgovce ili na netrgovce. U momentu predaje trasatu (banci) ček mora biti popunjen sa svim elementima. hartija od vrijednosti po viđenju. Dospjelost se u čeku ne određuje jer se radi o tipičnoj hartiji po viđenju. Ime remitenta je pretpostavljeni element jer ček bez oznake remitenta važi kao ček na donosioca.1. c) Ime lica koje treba da plati (trasat). c) Trasat mora biti imenovan. ali povlači trasantovu odgovornost zbog izdavanja neistinitog čeka. Može se sastojati u novčanom potraživanju trasanta od trasata ili kreditu trasata datog trasantu. Okolnost da nema pokrića ili nema dovoljno ne povlači ništavost čeka. Bitni sastojci čeka koji se moraju upisati u ispravu prilikom izdavanja su ovi: a) Oznaka u samom tekstu (slogu) isprave da je ček. b) Bezuslovan uput (nalog) da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića. e) Mjesto i datum izdanja. jer tako može ispuniti svoju funkciju instrumenta plaćanja. po zakonu. po zakonu. a) Naziv “ček” mora biti u tekstu (slogu) isprave i na jeziku na kome je izdata isprava. Pojedini bitni elementi Što se tiče značenja pojedinih sastojaka. zato što bi promijenila njegovu funkciju. 376 . Bitni pretpostavljeni elementi. Čekovno pokriće mora biti u novcu. 1. Bitni sastojci 1. d) Mjesto gdje treba platiti. Uopšte o bitnim elementima Ček je strogo formalna isprava koja sadrži određene sastojke bilo da se oni unose (upisuju) u ispravu ili se. jesu mjesto izdanja i mjesto plaćanja čeka. ali ne mora biti u gotovini.2. f) Potpis izdavaoca (trasant). čije se postojanje po zakonu pretpostavlja. pretpostavlja njihovo postojanje (bitni pretpostavljeni elementi). b) Nalog (uput) za isplatu mora biti bezuslovan i glasiti na određenu svotu novca iz trasantovog pokrića koje on ima kod trasata (banke). kao i kod mjenice. Za razliku od mjenice kod čeka nije prihvaćena teorija omisije. Razlog leži u činjenici što je ček. a u unutrašnjem prometu i kod loro čekova to je neka banka. uglavnom je isto kao kod mjenice.

U pojedinim zemljama dozvoljeno je unošenje. Ako nije navedeno ni pored imena trasata. 2.klauzula “ne po naredbi” (rekta) .klauzula o neodgovornosti trasanta .klauzula “po naredbi” . takođe. bezuslovna naredba za isplatu čekovne svote. tada se smatra da ona nije napisana. jednako vrijedi i za potpis izdavaoca (trasanta). Naravno. o domiciliranju i dr. Ako nije navedeno mjesto izdanja. a nekada i ime trasata i mjesto plaćanja). nekih od tih klauzula (o akceptu u vidu certificiranja ili viziranja čeka. pod određenim uslovima. bitan pretpostavljeni element. kod međunarodnih plaćanja. 377 . Na blanketu su već odštampani neki bitni elementi (naziv čeka. Za razliku od mjenice.klauzula o akceptu . kao i kod mjenice.). po zakonu.klauzula o broju čekovnih primjeraka osim kod nostro čekova Najčešće klauzule kod čeka su “po naredbi”.d) Mjesto plaćanja je bitan pretpostavljeni sastojak.klauzula “bez obaveze” . Ako se u čekovnu ispravu unese (upiše) neka od nedopuštenih klauzula. a takav ček je punovažan.klauzula o kamatama . Nebitni sastojci Nebitni (fakultativni) sastojci čeka su određene klauzule (odredbe) koje se upisuju od strane nekog lica u čekovnopravnom poslu. pa ako nije navedeno smatra se da je to mjesto koje je označeno pored trasatovog imena.klauzula “bez protesta” . neke od tih klauzula mogu se upisivati u čekovnu ispravu. dok su za druge elemente ostavljene prazne rubrike u koje trasant unosi odgovarajući sadržaj. U poslovnoj praksi štampaju se čekovni blanketi (formulari) i u vidu knjižica predaju poslovnim subjektima. što znatno olakšava korištenje čeka. Dopuštene klauzule sa značenjem kao kod mjenice .klauzula o moneti (efektivnosti) .klauzula “sa izvještajem” ili “bez izvještaja” . dok je upisivanje drugih nedopušteno. Navešćemo uporedo dozvoljene i nedozvoljene klauzule kod čeka. odnosno ne može se pretpostaviti koje je mjesto izdanja čeka.klauzula o deviznom kursu .klauzula o platištu . takva isprava ne vrijedi kao ček. pretpostavlja se da je to mjesto koje je navedeno pored potpisa trasanta. “za obračun” te klauzula o moneti i deviznom kursu. Kod čeka nije dozvoljeno domiciliranje niti određivanje platišta pa unesene klauzule o tome neće važiti. takva isprava neće važiti kao ček.klauzula “za obračun” Nedopuštene klauzule kod čeka .klauzula o domiciliranju . e) Mjesto izdanja čeka je. Za datum izdanja čeka važi sve što je rečeno za ovaj sastojak kod mjenice. a ček je pravovaljan. Kada i tu nije navedeno mjesto.

ne poznaje intervenciju kao čekovnopravnu radnju.000. op. isplata. a u slučaju da pribavljena imovinska korist prelazi 50. Iz ovih. smatra se. kao i u mjeničnom. regres.cit. d) Izdavanje čeka. Novine FBiH br. a ne akcept.str. 298 295 Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.III ČEKOVNE RADNJE 1. obezbjeđenje čekovnog potraživanja. povlači imovinskopravnu. isplati ček vučen na nju. c) Ostale čekovne radnje (aval. prvenstveno zbog nepostojanja akcepta. te predočavanje čeka na isplatu ima za cilj plaćanje. amortizacija i čekovne tužbe. 378 . opoziv i u