SOCIALINĖ
PSICHOLOGIJA

SOCIALINĖ

PSICHOLOGIJA
David G.Myers

POLIGRAFIJA IR INFORMATIKA

FP

UDK 316.6 Mi-92

Versta iš: David G. Myers, Social Psychology, 9th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc, 2007, ISBN 978-0-07-353189-2

Iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis Mokslinė redaktorė dr. Dalia Bagdžiūnienė Redaktorė Laima Arnatkevičiūtė

Original edition copyright O 2008 by The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written consent of The McGrawHill Companies, Inc., including, but not limited to, in any network or other electronic storage or transmission, or broadcast for distance learning. Lithuanian edition copyright © 2008 by Poligrafija ir informatika. All rights reserved. © Vertimas į lietuvių kalbą, Donatas Masilionis, 2007 ISBN 978-9986-850-60-1 © UAB „Poligrafija ir informatika", 2008

Turinys I
Apie autorių Pratarmė 14 15

1 skyrius. Įvadas į socialinę psichologiją Kas yra socialinė psichologija? Svarbiausios socialinės psichologijos tezės Mes kuriame savo socialinę tikrovę Mūsų socialinė intuicija dažnai būna stipri, tačiau kartais pavojinga Socialinė aplinka formuoja mūsų elgseną Asmeninės nuostatos ir polinkiai (dispozicijos) taip pat formuoja elgseną Socialinė elgsena - tai ir biologinė elgsena Socialinės psichologijos principus galima taikyti kasdieniame gyvenime Apibendrinimas Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės Akivaizdūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai Subtilūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai Subjektyvūs mokslo aspektai Psichologinėse sąvokose slypi vertybės Apibendrinimas Aš jau seniai tai žinojau: ar socialinė psichologija nėra paprasčiausias sveikas protas? Atkreipkime dėmesį. Ašjau seniai tai žinojau Apibendrinimas Tyrimo metodai: kaip tiria socialinė psichologija Hipotezių formulavimas ir tikrinimas Koreliaciniai tyrimai: natūralių ryšių atradimas Koreliacija ir priežastingumas Apklausos Eksperimentiniai tyrimai: priežasties ir pasekmės paieška Kontrolė: manipuliavimas kintamaisiais Atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas: didysis korektorius Eksperimento etika Laboratorinių tyrimų apibendrinimas ir pritaikymas gyvenime Apibendrinimas :

19 20 22 22 23 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 32

32 35 37 37 37 39 40 42 44 44 46 47 49 50 51

Post scriptum: kodėl aš parašiau šią knygą

6

TURINYS

I dalis. SOCIALINIS MĄSTYMAS 2 skyrius. Aš socialiniame pasaulyje Dėmesio centras ir iliuzijos Mokslinių tyrimų išvada.Kaijaudinamės dėl to, kad atrodome susijaudinę Apibendrinimas Savojo Aš samprata: kas aš esu? Mūsų pasaulio centras: kaip mes suvokiame save Nuoroda į save Galimi Aš Socialinio Aš raida Mūsų atliekami vaidmenys Socialinis tapatumas Socialiniai palyginimai Sėkmė ir nesėkmė Aplinkinių nuomonė „Aš" ir kultūra Ką slepia moksliniai tyrimai. Hazel Markus apie kultūrinę psichologiją Savęs pažinimas Elgesio paaiškinimas Elgesio prognozavimas Mokslinių tyrimų išvada. Sąmoningos valios iliuzija Jausmų prognozavimas Savianalizės išmintis ir iliuzijos Apibendrinimas Savęs vertinimas Savęs vertinimo motyvacija Tamsioji savęs vertinimo pusė Apibendrinimas Suvokiama savikontrolė Saviveiksmingumas Kontrolės pobūdis Išmoktas bejėgiškumas versus apsisprendimas Per plataus pasirinkimo kaštai Apibendrinimas Šališkas palankumas sau Teigiamų ir neigiamų įvykių aiškinimas Ar mes visi galime būti geresni už vidutiniokus? Atkreipkime dėmesį Šališkas palankumas sau - kaip aš myliu save? Leiskite suskaičiuoti būdus Nepagrįstas optimizmas

52 53 54

Tariamas vienodumas ir išskirtinumas Kas yra šališkas palankumas sau Mintys apie savęs vertinimą ir šališką palankumą sau Padedantis prisitaikyti šališkas palankumas sau Trukdantis prisitaikyti šališkas palankumas sau

92 93 94 94 95 96 97 97 98 99 101

56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 61 61 62

Apibendrinimas Prisistatymas Tariamas kuklumas Savęs menkinimas Įspūdžio valdymas Apibendrinimas Post scriptum: dvejopa tiesa išdidumo pavojai, teigiamo mąstymo galia 3 skyrius. Socialiniai įsitikinimai ir vertinimai Kaip suvokiame savo socialinę aplinką? Sužadinimas Įvykių suvokimas ir interpretavimas Įsitikinimų tvarumas

101 102 103 104 105 107 109 110 111 112 113 113 114 115 116 119 119 120 120 121 123 124 125 125 127

66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 76 79 79 80 80 82 84 86 86 87 88

Prisiminimų apie save ir savo pasaulį konstravimas Savo nuostatų praeityj e atkūrimas Ankstesnio elgesio atkūrimas Apibendrinimas Kaip sprendžiame apie socialinę aplinką? Intuityvūs vertinimai Intuicijos galia Intuicijos apribojimai Perdėta savikliova Patvirtinimo šališkumas Kaip išvengti perdėtos savikliovos Euristika: trumpiausias protavimo kelias Tipiškumo euristika Pasiekiamumo euristika Faktams prieštaraujantis mąstymas Iliuzinis mąstymas Iliuzinė koreliacija Kontrolės iliuzija Nuotaika ir vertinimai Mokslinių tyrimų išvada. Neigiamos emocijos lemia investuotojųpesimizmą Apibendrinimas

128 129 130 130

89 90

Kaip traktuojame socialinę aplinką? Priežastingumo priskyrimas: žmogui ar situacijai

TURINYS

7

Numanomos savybės Racionalios atribucijos Pagrindinė atribucijos klaida Kodėl mes darome atribucijos klaidą? Perspektyvinis ir situacinis supratimas Kodėl tyrinėjame atribucijos klaidas Apibendrinimas Socialinės aplinkos lūkesčiai Atkreipkime dėmesį. Išsipildymo psichologija vertybinių popierių biržoje Mokytojų lūkesčiai ir moksleivių mokymosi rezultatai Kaip iš kitų sulaukti to, ko tikimės Apibendrinimas Išvados Atkreipkime dėmesį. Kaip mąsto žurnalistai: pažintinis šališkumas žiniasklaidoje Apibendrinimas Post scriptum: mintys apie intuicijos galimybes ir jos 4 skyrius. Elgesys ir nuostatos Kaip nuostatos lemia elgesį? Kada nuostatos prognozuoja elgesį Kada socialinė įtaka tam, ką sakome, yra mažiausia ribas

132 132 133 136 136 140 141 141

Nepakankamas pateisinimas Ką slepia teorija. Leonas Festingeris apie disonanso sušvelninimą Disonansas priėmus sprendimus Savęs suvokimas Raiškos būdai ir nuostatos Per didelis pateisinimas ir vidinė motyvacija Teorijų palyginimas Disonansas kaip sužadinimas

172

174 175 176 177 179 181 182 183 183 184

142 142 144 146 147

Savęs suvokimas, kai sau neprieštaraujama Apibendrinimas Post scriptum : kaip elgesiu pakeisti save

II dalis. SOCIALINĖ ĮTAKA

186

149 150 150 152 153 155 155

5 skyrius. Genai, kultūra ir lytis Kokią įtaką mums daro žmogiškoji prigimtis ir kultūrinė įvairovė? Genai, evoliucija ir elgsena Kultūra ir elgsena Atkreipkime dėmesį. Kultūrinis gyvūnas Kultūrinė įvairovė Normos: laukiamas elgesys Kultūriniai panašumai Mokslinių tyrimų išvada. Praeiviųprasilenkimas Rytuose ir Vakaruose Apibendrinimas Kaip paaiškinti lyčių panašumus ir skirtumus? Savarankiškumas versus poreikis būti susijusiam

187

188 189 191 192 193 194 195

Ką slepia moksliniai tyrimai. Mahzarin R. Banaji apie eksperimentinės socialinės psichologijos atradimą Kada kiti veiksniai mažiausiai veikia elgseną 156 156

196 199 199 201 203 204 205 207 207 208 210 211 213 214 214 215 216 216

Kada nagrinėjamos konkrečiam elgesiui būdingos nuostatos .. 157 Kada nuostatos būna tvirtos Mokslinių tyrimų išvada. Jūs negavote laiško: prietarai pranašauja diskriminuojantį elgesį Apibendrinimas Kada elgesys lemia nuostatas? Vaidmenys Kada žodis tampa įsitikinimu Atkreipkime dėmesį. Žodis virsta įsitikinimu „Kojos tarpduryje" reiškinys Piktybiški ir moralūs veiksmai Tarprasinis bendravimas ir rasinės nuostatos Socialiniai judėjimai Apibendrinimas Kodėl elgesys veikia nuostatas? Prisistatymas: įspūdžio valdymas Savęs pateisinimas: pažintinis disonansas 159 161 161 162 163 164 164 166 168 168 170 170 170 171 158

Socialinis dominavimas Agresija Seksualumas Apibendrinimas Evoliucija ir lytis: koks elgesys yra natūralus? Lytis ir poros pasirinkimo prioritetai Mintys apie evoliucinę psichologiją Atkreipkime dėmesį. Evoliucijos mokslas ir religija Lytis ir hormonai Apibendrinimas Kultūra ir lytis: kultūros diktatas? Skirtingi lyčių vaidmenys skirtingose kultūrose Lyčių vaidmenų pokyčiai bėgant laikui Bendraamžių perduodama kultūra

8

TURINYS

Apibendrinimas Kokią išvadą galime padaryti apie genus, kultūrą ir lytį? Biologija ir kultūra Ką slepia moksliniai tyrimai. Alice Eagly apie lyčių panašumus ir skirtumus Situacijos galia ir žmogus Apibendrinimas Post scriptum: ar turėtume laikyti save socialinio pasaulio produktais, ar architektais? 6 skyrius. Konformizmas Kas yra konformizmas? Apibendrinimas Klasikiniai konformizmo tyrimai Sherifo normų kūrimo tyrimai Mokslinių tyrimų išvada. Užkrečiamas žiovulys Atkreipkime dėmesį. Masinė apgaulė Ascho studija apie grupės daromą spaudimą Milgramo paklusnumo eksperimentai Milgramo eksperimentų etika Kokios paklusnumo priežastys? Atstumas iki aukos Atkreipkime dėmesį. Aukų suasmeninimas Valdžios artumas ir teisėtumas Institucinė valdžia Išlaisvinantis grupės poveikis Mintys apie klasikinius tyrimus Elgsena ir nuostatos Ką slepia moksliniai tyrimai. Stanley Milgramas apie paklusimą Situacijos galia Pagrindinė atribucijos klaida Apibendrinimas Kaip nuspėti galimą konformistiškumą? Grupės dydis Vieningumas Sutelktumas Padėtis Viešoji reakcija Ankstesnių įsipareigojimų nebuvimas Apibendrinimas Kodėl elgiamasi konformistiškai? Apibendrinimas

218 218 218

Kas elgiasi konformistiškai? Asmuo Kultūra Socialiniai vaidmenys

252 253 254 254 256 257 257 257 258 259 260 261 264 265 265 265 266 267 267 268 270

220 220 221

Vaidmenų sukeitimas Apibendrinimas Ar norime būti kitokie? Reaktyvusis pasipriešinimas

222 223 224 225 225 226 228 230 230 232 234 235 235 236 237 238 238 239 239

Unikalumo įrodymas Apibendrinimas Post scriptum: kaip būti individualybe bendruomenėje 7 skyrius. Įtikinėjimas Kokie yra įtikinėjimo būdai? Pagrindinis būdas Šalutinis būdas Skirtingi būdai skirtingiems tikslams pasiekti Apibendrinimas Kokie yra įtikinėjimo elementai? Kas sako? Pranešėjas Patikimumas Patrauklumas ir simpatijos Mokslinių tyrimų išvada. Eksperimentai su virtualia socialine tikrove Ką sako? Pranešimo turinys Logika versus emocijos Prieštaringumas Vienpusiai versus dvipusiai argumentai Pirmumas versus naujumas

272 273 273 276 277 279 280 280 282 285 285 287 289 289 291 291 291 292 292 293

240 241 243 245 245 246 247 248 248 249 249 250 250 252

Kaip sakoma? Komunikavimo kanalas Aktyvi patirtis ar pasyvus priėmimas? Asmeninė versus žiniasklaidos įtaka Kam sakoma? Auditorija Kokio jie amžiaus? Apie ką jie mąsto? Apibendrinimas Ekstremalus įtikinėjimas: kaip įdiegiami kultai? Nuostatas kuria elgsena Klusnumas gimdo pritarimą „Kojos tarpduryje" reiškinys Įtikinimo elementai Pranešėjas Pranešimas

TURINYS

9

Auditorija Grupės poveikis Apibendrinimas Kaip galima atsispirti įtikinėjimui? Asmeninio įsipareigojimo sustiprinimas Ką slepia moksliniai tyrimai. IVilliamas McGuire apie nuostatos stiprinimą Įsitikinimų išbandymas Kontrargumentai Pritaikomumas: inokuliacijos (nuostatų stiprinimo) programos Vaikų apsauga nuo bendraamžių spaudimorūkyti Vaikų apsauga nuo reklamos įtakos Išvados apie nuostatų stiprinimą Apibendrinimas Post scriptum: kaip būti atviram, tačiau ne naiviam

293 294 295 296 296

„Polinkio į riziką" atvejis Ar grupės sustiprina nuomones? Grupės poliarizacijos eksperimentai Grupės poliarizacija kasdieniame gyvenime Atkreipkime dėmesį. Grupės poliarizacija Poliarizacijos aiškinimas

322 324 324 325 327 328 328 329 331

296 297 297 298 298 299 300 301

Informacinė įtaka Normatyvinė įtaka Apibendrinimas Grupinis mąstymas: ar grupės trukdo, ar padeda priimti gerus sprendimus? Grupinio mąstymo požymiai Ką slepia moksliniai tyrimai. Irvingas Janisas apie grupinį mąstymą Grupinio mąstymo teorijos kritika

331 333

333 335 336 337 339 340 340 341 342 342 343

301

Kaip išvengti grupinio mąstymo Grupinis problemų sprendimas

8 skyrius. Grupės įtaka Kas yra grupė? Apibendrinimas Socialinis palengvinimas: kaip mus veikia kiti žmonės? Kitų žmonių buvimas Minia: didelė kitų žmonių sankaupa Kodėl mus sužadina kitų žmonių buvimas? Nuogąstavimas dėl įvertinimo Dėmesio išblaškymas Kitų žmonių buvimas Apibendrinimas Socialinis dykinėjimas: ar būdami grupėje žmonės stengiasi mažiau? Daug rankų mažai dirba Socialinis dykinėjimas kasdieniame gyvenime Apibendrinimas Nuasmeninimas: kada būdami grupėje žmonės netenka savojo Aš? Kai kartu darome tai, ko nedarytume vieni Grupės dydis Fizinis anonimiškumas Sužadinanti ir dėmesį blaškanti veikla Savimonės susilpnėjimas Apibendrinimas Grupės poliarizacija: ar grupės sustiprina mūsų nuomonę?

303 304 305 305 305 308 309 309 310 310 310

Ką slepia Nobelio premija. Dvi galvos geriau nei viena Apibendrinimas Mažumos įtaka: kaip paskiri žmonės veikia grupę? Nuoseklumas Pasitikėjimas savimi Pasitraukimas iš daugumos Ar lyderystė yra mažumos įtaka?

Atkreipkime dėmesį. Transformacinė bendruomenės lyderystė 345 Apibendrinimas Post scriptum: ar grupės mums kenkia? III dalis. SOCIALINIAI SANTYKIAI 346 346 348

311 312 314 316 9 skyrius. Prietarai: antipatija kitokiam Kokia prietarų prigimtis ir kaip jie mus veikia? Prietarai: subtilūs ir atviri Rasiniai prietarai 317 317 318 318 320 321 322 Ar rasiniai prietarai nyksta? Prietarų subtilybės Nesąmoningi prietarai Prietarai lyčių atžvilgiu Lyčių stereotipai Seksizmas: palankus ir priešiškas Diskriminacija pagal lytį Apibendrinimas 322 Kokie yra socialiniai prietarų šaltiniai? 349 351 353 353 354 355 357 358 358 359 360 361 361

10

TURINYS

Socialinė nelygybė: nevienoda socialinė padėtis ir prietarai Socializacija Autoritarinė asmenybė Religija ir prietarai Konformizmas Institucinė parama Apibendrinimas Kokie yra motyvaciniai prietarų šaltiniai? Frustracija ir agresija: atpirkimo ožio teorija Socialinio tapatumo teorija: kai jaučiamės pranašesni už kitus Šališkumas vidinei grupei Socialinės padėties, savigarbos ir priklausymo poreikis Suinteresuotumas vengti prietarų Apibendrinimas Kokie yra pažintiniai prietarų šaltiniai? Kategorizavimas: žmonių skirstymas į grupes Spontaniškas kategorizavimas Suvokti panašumai ir skirtumai Skirtingumas: išsiskiriančių žmonių suvokimas Skirtingi žmonės Gyvi pavyzdžiai Ypatingi įvykiai Atribucija: ar pasaulis teisingas? Šališkas palankumas grupei Teisingo pasaulio reiškinys Apibendrinimas Kokios yra prietarų pasekmės? Amžini stereotipai Diskriminacijos poveikis: išsipildanti pranašystė Stereotipo grėsmė Ar stereotipai paverčia žmonių sprendimus tendencingais? Ką slepia moksliniai tyrimai. Claude Steele apie stereotipų grėsmę Stiprūs stereotipai yra svarbūs Stereotipai aiškinimą ir prisiminimus paverčia šališkais Apibendrinimas Post scriptum: ar galime sušvelninti prietarus? 10 skyrius. Agresija: kai žeidžiame kitus Kas yra agresija? Kokios yra agresijos teorijos? Agresija kaip biologinis reiškinys Instinktų teorija ir evoliucinė psichologija Nervinių procesų įtaka

362 363 363 364 365 366 368 368 368 369 370 372 374 375 375 375 376 377 379 379 381 382 383 384 385 387 387 387 389 390 392

Genų įtaka Biocheminė įtaka Agresija kaip atsakas į frustraciją Patikslinta frustracijos-agresijos teorija Santykinė deprivacija Agresija kaip išmokta socialinė elgsena Agresijos nauda Išmokimas stebint Apibendrinimas Kas lemia agresyvumą? Nemalonūs įvykiai Skausmas Karštis Išpuoliai Sužadinimas Agresijos užuominos Žiniasklaidos įtaka: pornografija ir seksualinis smurtas Iškreiptas seksualinės tikrovės suvokimas Agresija prieš moteris Mokymas kritiškai vertinti žiniasklaidą Žiniasklaidos įtaka: televizija Televizijos poveikis elgsenai Televizijos poveikis mąstymui Žiniasklaidos įtaka: kompiuteriniai žaidimai Kokius žaidimus žaidžia vaikai Kompiuterinių žaidimų poveikis vaikams Ką slepia moksliniai tyrimai. Craigas Andersonas apie smurtinius kompiuterinius žaidimus Grupės įtaka Mokslinių tyrimų išvada. Ar provokuojamos grupės agresyvesnės už pavienius asmenis? Apibendrinimas

403 404 405 407 408 409 409 410 412 412 412 412 413 415 415 416 418 419 419 421 422 424 427 429 429 430

432 433

435 436 436 436

393 394 394 396 396 398 400 401 401 402 402

Kaip mažinti agresiją? Katarsis? Atkreipkime dėmesį. Klinikinio tyrėjo Martino Seligmano katarsio analizė Socialinio išmokimo požiūris Apibendrinimas Post scriptum : kaip keisti smurtą palaikančią kultūrą 11 skyrius. Patrauklumas ir intymumas: simpatijos ir meilės jausmas Kas lemia draugystę ir patrauklumą? Art(im)umas

438 439 441 441

443 446 447

TURINYS

11

Tarpusavio sąveika Tarpusavio sąveikos laukimas Paprasčiausia ekspozicija

447 448 449

Post scriptum : kaip mylėti 12 skyrius. Pagalba Kodėl padedame? Socialiniai mainai ir socialinės normos Atpildas

490 492 494 494 495

Atkreipkime dėmesį. Mums patinka tai, kas susiję su mumis.... 450 Fizinis patrauklumas Patrauklumas ir pasimatymai Suderinamumas Fizinio patrauklumo stereotipas Ką slepia moksliniai tyrimai. Ellen Berscheid apie patrauklumą Ką reiškia - patrauklus? Panašumas versus kito papildymas Ar panašūs žmonės buriasi draugėn? Ar priešybės traukia? Ką slepia moksliniai tyrimai. Jamesas Jonesas apie kultūriną įvairovę Mums patinka tie, kuriems patinkame mes Atkreipkime dėmesį. Blogis stipresnis už gėrį Atribucija (priskyrimas) Savivertė ir patrauklumas Kaip pasiekti, kad kiti jus vertintų Tarpasmeninių santykių nauda Apibendrinimas Kas yra meilė? Aistringoji meilė Aistringosios meilės teorija Meilės variacijos: kultūra ir lytis Draugiškoji meilė Apibendrinimas Kas sudaro sąlygas artimiems santykiams? Prieraišumas Prieraišumo stiliai Teisingumas Ilgalaikis teisingumas Suvoktas teisingumas ir pasitenkinimas Atsiskleidimas Atkreipkime dėmesį. Ar internetas sukuria intymumą, ar izoliaciją? Apibendrinimas Kaip nutraukiami santykiai? Skyrybos Išsiskyrimo procesas Apibendrinimas 484 486 486 487 488 490 .• 465 466 467 468 468 468 470 472 472 473 474 475 476 Ali 478 478 479 480 480 481 482 458 458 462 462 465 453 453 455 456

Ką slepia moksliniai tyrimai. Dennisas Krebsas apie gyvenimo patirtį ir profesinius interesus Vidinis atpildas Socialinės normos Evoliucinė psichologija Giminaičių globa Abipusiškumas Pagalbos teorijų palyginimas ir įvertinimas Tikrasis altruizmas Atkreipkime dėmesį. Empatinio altruizmo nauda ir kaina Apibendrinimas Kada padedame? Liudininkų skaičius Pastebėjimas 496 497 500 503 504 505 506 507 510 5ll 5ll 512 513

Ką slepia moksliniai tyrimai. Johnas M. Darley apie liudininkų reakciją Interpretavimas Atsakomybės prisiėmimas Dar kartą apie tyrimų etiką Pagalba, kai kas nors jau padeda Laiko trūkumas Panašumas Mokslinių tyrimų išvada. Vidinės grupės nariųpanašumas ir pagalba Apibendrinimas Kas skatina padėti? Asmenybės bruožai Religiniai įsitikinimai Apibendrinimas Kaip sustiprinti paslaugumą? Mažiau neapibrėžtumo, daugiau atsakomybės Kaltės jausmas ir rūpinimasis savo įvaizdžiu Altruizmo socializavimas Moralinio įsitraukimo ugdymas Altruizmo modeliavimas Praktinis mokymasis Atkreipkime dėmesį. Žydųgelbėtojųpoelgiai ir nuostatos 521 523 524 524 525 527 527 527 529 530 530 531 533 533 513 514 516 517 519 519 520

12

TURINYS

Paslaugumo priskyrimas altruistiniams motyvams Žinių apie altruizmą įgijimas Apibendrinimas

534 535 535

IV dalis. SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS TAIKYMAS 14 skyrius. Socialinė psichologija klinikoje Kas iškreipia klinikinių sprendimų tikslumą? 582 583 584 585 586 587 589 590 591 591 592 592 592

Post scriptum: socialinės psichologijos žinių taikymas gyvenime .. 536

13 skyrius. Konfliktai ir jų sprendimas Kas sukelia konfliktą? Socialinės dilemos Kalinio dilema Bendrų išteklių tragedija Socialinių dilemų sprendimas Konkurencija Suvoktas neteisingumas Klaidingas suvokimas Veidrodinis įvaizdžio suvokimas Pernelyg supaprastintas mąstymas Suvokimo poslinkis Mokslinių tyrimų išvada. Klaidingas suvokimas ir karas Apibendrinimas Kaip pasiekti taiką? Kontaktas Ar desegregacija gerina požiūrį į kitą rasę? Kada desegregacija pagerina požiūrį į kitą rasę? Mokslinių tyrimų išvada. Santykiai, kurie galėjo būti Bendradarbiavimas Bendra išorinė grėsmė sutelkia Atkreipkime dėmesį. Kodėl svarbu, kas nugalės? Aukštesni tikslai skatina bendradarbiauti

537 539 539 539 541 543 546 548 549 550 552 553 554 554 555 555 556 557 559 560 561 563 564

Iliuzinė koreliacija Pavėluota nuomonė ir perdėta savikliova Pasitvirtinančios diagnozės Klinikinių ir statistinių prognozių palyginimas Išvados geresniam gydymui Apibendrinimas Atkreipkime dėmesį. Gydytojo požiūris Kokie pažintiniai procesai lydi elgsenos problemas? Depresija Iškraipymas ar realizmas? Ar negatyvus mąstymas yra depresijos priežastis, ar pasekmė? Ką slepia moksliniai tyrimai. Shelley Taylor apie teigiamas iliuzijas Vienišumas Kai jaučiamės vieniši ir atstumti Kai neigiamai galvojame apie kitus Nerimas ir drovumas Kai abejojame savo gebėjimais socialinėse situacijose Perdėtas situacijos suasmeninimas Sveikata, liga ir mirtis Reakcija į ligą Emocijos ir sveikata Optimizmas ir sveikata Apibendrinimas

593

594 597 597 597 598 599 599 600 600 603 604 606 607 607 608 608 609 610 611 612 612 613 614

Kolektyvinis mokymasis pagerina nuostatas rasių atžvilgiu .... 565 Atkreipkime dėmesį. Branchas Rickey, Jackie Robinsonas ir beisbolo atsinaujinimas Grupė ir aukštesnio lygmens tapatumai Bendravimas Derybos Tarpininkavimas Arbitražas Sutaikinimas Laipsniškas ir abipusis įtampos mažinimas (LAĮM) Taikymai realiose situacijose Apibendrinimas Post scriptum: asmens ir bendruomenės teisių konfliktas 567 568 570 570 571 575 576 576 577 578 579

Kokie yra socialiniai psichologiniai požiūriai į gydymą? Vidinių pokyčių sužadinimas išorine elgsena Išėjimas iš uždaro rato Socialinių įgūdžių mokymas Aiškinimo stiliaus terapija Pokyčių išsaugojimas pasitelkus vidines sėkmės atribucijas Psichoterapijos kaip socialinio poveikio priemonės taikymas Apibendrinimas Kaip socialiniai santykiai stiprina sveikatą ir gerovę? Artimi santykiai ir sveikata Pasitikėjimas ir sveikata

TURINYS

13

Skurdas, nelygybė ir sveikata Artimi santykiai ir laimė Draugystė ir laimė Santuoka ir laimė Apibendrinimas Post scriptum : kaip jaustis laimingesniam

615 616 616 617 619 619

Mokslinių tyrimų išvada. Grupės poliarizacija natūralioje teismo aplinkoje Ar dvylika galvų geriau nei viena? Ar šešios galvos taip pat gerai kaip dvylika? Iš laboratorijos į gyvenimą: imituojamos ir realios prisiekusiųjų žiuri Apibendrinimas 653 654 651 652 652

15 skyrius. Socialinė psichologija teisme Ar liudytojų parodymai patikimi? Įtikinamų liudytojų įtaka Kai akys apgauna Klaidingos informacijos efektas Atkreipkime dėmesį. Liudytojo parodymai Perpasakojimas Kaip sumažinti klaidų kiekį Mokslinių tyrimų išvada. Atsakomosios reakcijos poveikis liudytojams Mokyti policijos tardytojus Kaip sumažinti klaidų skaičių per akistatą Mokyti prisiekusiuosius Apibendrinimas Kokie kiti veiksniai daro įtaką prisiekusiųjų sprendimams? Teisiamojo savybės Fizinis patrauklumas Panašumas į prisiekusiuosius Teisėjo nurodymai Papildomi veiksniai Apibendrinimas Kas daro įtaką prisiekusiajam? Prisiekusiųjų supratingumas Nurodymų supratimas Statistinės informacijos supratimas Kaip pasiekti didesnio prisiekusiųjų supratingumo Prisiekusiųjų atranka „Mirties bausmės" prisiekusieji Apibendrinimas Kokią įtaką prisiekusiesiems daro grupė? Mažumos įtaka Grupės poliarizacija Atlaidumas

621 623 623 624 627 628 630 630

Post scriptum : kaip išmintingai vadovautis psichologijos mokslu 655

16 skyrius. Socialinė psichologija ir aprūpinta ateitis Aplinkos kvietimas imtis veiksmų Apibendrinimas Kaip užtikrinti aprūpintą gyvenimą Naujosios technologijos 657 658 661 661 661 662 664 664 665 665 668 669 670

631 632 633 634 636

Vartojimo mažinimas Apibendrinimas Socialinė psichologija apie materializmą ir turtus Stiprėjantis materializmas Turtai ir gerovė Materializmas nuvilia

636 636 637 638 640 642 642 643 643 643 644 645 645 647 648 649 649 650 650

Žmogaus gebėjimas prisitaikyti Polinkis lyginti save su kitais Atkreipkime dėmesį. Socialinis palyginimas, priklausymas ir laimė Aprūpintos ateities ir išlikimo link Moksliniųtyrimųišvada. Nacionalinės gerovės matavimai Apibendrinimas Post scriptum : kaip šiuolaikiniame pasaulyje gyventi atsakingai? Epilogas Sąvokų žodynėlis Bibliografija Rodyklės

671 672 674 674

675 676 678 687 776

Apie autorių I
Ajovos universitete įgijęsfilosofijosdaktaro laipsnį, Davidas Myersas (David Myers) savo profesinę veiklą plėtoja Mičigano Hope koledže, kuriame skaito daugybę psichologijos kursų ir kur jam suteiktas profesoriaus vardas. Hope koledžo studentai buvo jį pakvietę pasakyti kalbą per iškilmingą aukštosios mokyklos baigimo diplomų teikimo ceremoniją ir išrinkę „įžymiu profesoriumi". Myerso moksliniai straipsniai paskelbti beveik keturiasdešimtyje studijų bei periodinių leidinių, tarp jų Science, American Scientist, Psychological Science ir American Psychologist. Myersas rašo ne tik mokslinius straipsnius bei vadovėlius. Jo šviečiamojo pobūdžio tekstų psichologijos klausimais yra paskelbta beveik keturiasdešimtyje žurnalų, pradedant Today s Education ir baigiant Scientific American. Jis taip pat yra išleidęs plačiam skaitytojų ratui skirtų knygų, pavyzdžiui, The Pursuit of Happiness („Laimės siekimas") ir Intuition: Its Powers and Perils („Intuicija: jos galia ir pavojai"). Davidas Myersas buvo Žmonių santykių komisijos pirmininkas, padėjo įkurti materialinės paramos skurstančioms šeimoms centrą, yra pasakęs šimtus kalbų koledže ir įvairiose bendruomenėse. Remdamasis savo patirtimi, jis taip pat yra parašęs straipsnių bei studiją^ Quiet World („Tylos pasaulis") apie kurtumą. Psichologas aktyviai dalyvauja kuriant technologijas žmonėms su sutrikusia klausa (interneto tinklapis hearingloop.org). Davidas Myersas ištisus metus į darbą važinėja dviračiu ir žaidžia krepšinį. Davidas ir Carol Myersai turi du sūnus ir dukterį.

tačiau socialiniai psichologai jau gali atsakyti į daugelį intriguojančių klausimų: • • • Kaip mūsų sąmoningas ir nesąmoningas mąstymas valdo poelgius? Kodėl kartais žeidžiame kitus. kad mano knyga padės skaitytojui tapti įžvalgesniu. kad jos stilius turėtų būti ir solidžiai mokslinis. konformizmą ir savarankiškumą. moksliniai žmogaus socialinės elgsenos tyrimai prasidėjo vos prieš šimtmetį. Daugelio žmogaus elgesio priežasčių dar nepavyko atskleisti. . išlaisvinti jį nuo dabarties apribojimų. ir šiltai žmogiškas. praplėsti mūsų mąstymo ribas. užuot sugniaužę kumštį. gamtos mokslų. kaip juos supranta ir aiškina mokslas. galime draugiškai ištiesti ranką? Atsakymai į šiuos ir daugelį kitų klausimų (tai šios mano knygos misija) praplečia savęs suvokimo ribas ir leidžia pajusti mus veikiančias socialines jėgas. Kai man buvo pasiūlyta parašyti šią knygą. sukaupėme reikšmingų įžvalgų apie įsitikinimus ir iliuzijas. analizuoti. Kokią idėjų puotą siūlo socialinė psichologija! Taikydami gausybę įvairių tyrimo metodų.tyrinėti. laisvųjų menų lavinimo sistema siekia suteikti žinių. ieškoti principinių sąsajų su kasdieniais įvykiais. meilę ir neapykantą. įsivaizdavau. Jis turėtų atskleisti svarbius socialinius reiškinius taip. Jis turėtų skatinti skaitytoją mąstyti . Mokant klasikinės literatūros. Nutariau perteikti socialinės psichologijos pagrindus kaip to reikalauja intelektualioji laisvųjų menų tradicija. Tikiuosi. Socialinė psichologija irgi siekia šių tikslų.Pratarmė I Nors žmonijos istorija tęsiasi daugybę šimtmečių. pagrįstas griežtais faktais ir intelektualiai provokuojantis. o kartais vienas kitam padedame? Kas sukelia socialinius konfliktus ir kaip. filosofijos.

siekdamas paskatinti skaitytoją mąstyti.subtilios mus veikiančios socialinės jėgos: kultūrinė nuostatų prigimtis. Martinui Boltui (Kalvino koledžas). ką parašiau aš (ir turbūt nė vienas nesutiktų su viskuo. Kiekvienas skyrius pradedamas trumpu turiniu. Nors apie tai užsimenama kiekviename skyriuje. Robertui Arkinui (Ohajo universitetas). socialinė intuicija. Steve Baumgardneriui (Viskonsino Eau Claire universitetas). Timothy C. Be to. pateikiant apibrėžimą. Apibrėžimus rasite ir knygos pabaigoje esančiame sąvokų žodynėlyje. paraštėje. mokslą bei populiariąją kultūrą. siekiama išsiaiškinti. apie kuriuos bus kalbama toliau. kaip klaidingas suvokimas gali kliudyti tarprasiniams santykiams. Russellui Clarkui (Šiaurės Teksaso universitetas). skaitytojai perspėjami. Knygos tekstas paįvairinamas intarpais. Ketvirtojoje dalyje apžvelgiama. nuo simpatijos iki pagalbos. Brownui (Vašingtono universitetas). kad nauji atradimai gali pasirodyti akivaizdūs ir žinomi. jų pasiūlymai padėjo tobulinti šią knygą. sportą. kiekvieną skyrių dalijau į tris-keturis poskyrius. kaip elgiasi praeiviai gatvėje. Jie gali svyruoti nuo prietarų iki agresijos. įdomesni eksperimentai. įtikinėjimas. kuriame pakartojamos esminės sąvokos ir tezės. kuriais. ekologijos srityse ir teismuose. Poskyryje „Svarbiausios socialinės psichologijos tezės" apžvelgiamos svarbiausios knygos temos: socialinės tikrovės kūrimas. Shawn Meghan Burn (Kalifornijos politechnikos universitetas). Trečiojoje dalyje aptariami socialiniai santykiai. biologinė elgsena ir socialinės psichologijos principų taikymas kasdieniame gyvenime. Cordovai (Jeilio universitetas). Nors nė vienas iš šių žmonių neatsako už tai. Svarbiausios sąvokos tekste paryškintos. Bryantui (Lojolos universitetas Čikagoje). Kiekvieną skyrių baigiu rubrika „Post scriptum". šioje dalyje išsamiau apžvelgiamas socialinės psichologijos principų taikymas sveikatos priežiūros.teigiami. religiją. Brockui (Ohajo universitetas). kad skaitytojui būtų lengviau suvokti jo struktūrą. kuriuose aprašomi įvairūs mokslinių tyrimų aspektai. Cynthiai Crown . bet ir citatų iš įvairių senųjų bei šiuolaikinių šaltinių. Dianai T. Thomasui Cafferty (Pietų Karolinos universitetas). jungiantis socialinę psichologiją ir literatūrą. Intarpuose „Mokslinių tyrimų išvada" įdėmiau apžvelgiama mokslinio tyrimo eiga. Intarpuose „Ką slepia moksliniai tyrimai" rasite mokslininkų pasakojimus apie tai. Kiekviena knygos dalis prasideda trumpa įžanga. pateikiu keletą provokacinių klausimų. prie jos rengimo prisidėjo visas mokslininkų būrys. kurie yra tarsi tiltas. kodėl žiovaujame. konformizmas. Dorothea Braginsky (Fairfieldo universitetas). Šios dalies pabaigoje analizuojami konfliktai ir jų sprendimo būdai. asmeninės nuostatos ir polinkiai (dispozicijos).tik viena pavardė. o kartais . Padėkos Nors ant šios knygos viršelio . Pirmojoje dalyje nagrinėjamas socialinis mąstymas: kaip suprantame save ir vieni kitus. Charlesui Danieliui Batsonui (Kanzaso universitetas). kurioje. kas parašyta). Kiekvienas poskyris pradedamas trumpa apžvalga. grupių įtaka. apžvelgiančia svarbiausius klausimus. pavyzdžiui. Susanai Beers (Sweet Briaro koledžas). intuicijoje ir aiškinimuose. Antrojoje dalyje aptariama socialinė įtaka . Amy Bradfield (Ajovos universitetas). kas paskatino juos susidomėti vienu ar kitu klausimu ar socialiniu reiškiniu. kurie kartais būna neigiami. George Bishopui (Singapūro nacionalinis universitetas). Knygos struktūra pagrįsta socialinės psichologijos apibrėžimu. Intarpuose „Atkreipkime dėmesį" labiau įsigilinama į skyriuje aptartą temą. Davidui Bussui (Teksaso universitetas). Fredui B. Taip skaitytojas supažindinamas su tais dalykais. kiek tiesos yra mūsų įspūdžiuose. kaip ankstesniuose skyriuose aptartos sąvokos taikomos realiame gyvenime. Karen A. kad ši struktūra būtų kuo aiškesnė. Norėdamas. Galenui V. o baigiamas apibendrinimu. Bodenhausenui (Šiaurės Vakarų universitetas). Chertkoffui (Indianos universitetas). šalia. Noriu nuoširdžiai padėkoti už pagalbą Mike Aamodtui (Radfordo universitetas). Jerome M. socialinės aplinkos įtaka.16 PRATARMĖ Struktūra Knygos įžanginiame skyriuje apžvelgiami socialinėje psichologijoje taikomi tyrimo metodai. Couture (Niu Hempšyro koledžas). Paraštėse rasite ne tik apibrėžimus. Jonathonui D. Ypač dėkoju Stevenui Spenceriui (Vaterlo universitetas) už jo įnašą į 9 skyrių („Prietarai").

Robertui D.PRATARMĖ 17 (Ksaviero universitetas). Matthew Spackmanui (Brighamo Youngo universitetas). Johnui W. Markui Snyderiui (Minesotos universitetas). Rhodai Unger (Montklero universitetas). Kasseriui (Nokso koledžas). Darrenui Newtsonui (Virdžinijos universitetas). Alice H. Stuartui Oskampui (Klaremonto universitetas). Annie McManus (Parklendo koledžas). Danieliui N. R. Midge Wilson (DePaulo universitetas). Arthurui Milleriui (Majamio universitetas). Toddui D. Levesque (Elono universitetas). Hiltonui (Mičigano universitetas). Carolynai Whitney (Šv. Allenui Hartui (Amhersto koledžas). Tomui Tyleriui (Niujorko universitetas). Pettijohn (Mersihursto koledžas). Teru Morton (Vanderbilto universitetas). Dianei Martichuski (Kolorado universitetas). Wegneriui (Harvardo universitetas). Martinui Kaplanui (Šiaurės Ilinojaus universitetas). McHoskey (Rytų Mičigano universitetas). Carie Forden (Klariono universitetas). Mary Stewart Van Leeuwen (Rytų koledžas). Maijorie Krebs (Ganono universitetas). Weber (Šiaurės Karolinos universitetas Aševilyje). Chesteriui Insko (Šiaurės Karolinos universitetas). Norbertui Kerrui (Mičigano Universitetas). Baronui (Montgomerio bendruomenės koledžas). Danieliui M. Jamesui L. Judi Jones (Pietų Džordžijos koledžas). Nelsonui (Kalifornijos universitetas). Ericui Sykesui (Indianos universitetas Kokomo). Traci Craig (Aidaho universitetas). Mclntoshui (Denverio universitetas). JoNell Strough (Vakarų Virdžinijos universitetas). Deanai Julkai (Portlendo universitetas). Snyderiui (Kanzaso universitetas). Stevenui H. Linkey (Maršalo universitetas). Richardui A. Billy Van Jonesui (Abilene krikščioniškasis koledžas). Dennisui Foxui (Ilinojaus universitetas Springfilde). Charlesui Stangorui (Marylendo universitetas Koledž Parke).Lovelio universitetas). Williamui Ickesui (Teksaso universitetas Arlingtone). Travisui Langley (Hendersono universitetas). Meighan Johnson Dorterio koledžas). Ashton (Richardo Stoktono koledžas Niu Džersyje). Eagly (Šiaurės Vakarų universitetas). Douglasui Kenrickui (Arizonos universitetas). Jonathanui Iuzzini (Teksaso A&M universitetas). Ridge (Brighamo Youngo universitetas). Ranaldui Hansenui (Oklendo universitetas). Charlesui Kiesleriui (Misūrio universitetas). Davidui McMillenui (Misisipės universitetas). Maritai Inglehart (Mičigano universitetas). Stephenui Fugitai (Santa Klara universitetas). Ann L. Williamui Titusui (Arkanzaso technikos universitetas). Ellenai E. K. Milesui Jacksonui (Portlendo universitetas). Timothy J. Garoldui Stasseriui (Majamio universitetas). Davidui Dunningui (Kornelio universitetas). pateikusiems savo komentarus apie rengiamą knygą: Nancy L. Paului Paulusui (Teksaso universitetas Arlingtone). Jackui Croxtonui (Niujorko universitetas Fredonijoje). Gershaw (Vakarų Arizonos koledžas). Scottui Piousui (Veslio universitetas). Janicei Kelly (Perdju universitetas). Sandrai Sims Patterson (Spelmano koledžas). Paului Nesselroadei Jr. Williamui Fromingui (Pasiflk psichologijos mokykla). Davidui A. Chrisui O'Sullivanui (Buknelio universitetas). Labai dėkoju visiems. (Simpsono koledžas). Joachimui Kru- . Christinei M. Lindai Šilkai (Masačiusetso. Gary Welse (Ajovos universitetas). Royce Singletonui Jr. Elaine Hatfield (Havajų universitetas). Bertui Hodgesui (Gordono koledžas). Joachimui Kruegeriui (Brauno universitetas). C. Vannui Scottui (Armstrongo Atlanto universitetas). Madeleinei Fugere (Rytų Konektikuto universitetas). Michaelio universitetas). (Holy Kroso koledžas). Kiplingui Williamsui (Perdju universitetas). Edwardui Jonesui (Prinstono universitetas). Philipui Finney (Pietryčių Misūrio universitetas). Stephenui Slane (Klyvlendo universitetas). Nicholasui Reutermanui (Pietų ilinojaus universitetas Edvardsvilyje). Smith (Grand Valey universitetas). Nicolei Schnopp-Wyatt (Pikevilio koledžas). Leandre Fabrigariui (Queen's universitetas). Fried (Vinonos universitetas). Tresmainei Grimes (Ajonos koledžas). Helenai E. Mike Wessellsui (Randolfo-Makono koledžas). Pastorino (Valencijos bendruomenės koledžas). Elizabethai Tanke (Santa Klaros universitetas). Terry E. Suzannei Kieffer (Hjustono universitetas). Bernardui Whitley (Balio universitetas). Homerui Stavely (Kyno koledžas). Mary Alice Gordon (Pietų metodistų universitetas). Carrie B. Kennethui Fosteriui (Niujorko universitetas). Anthony Doobui (Toronto universitetas). Maurice J. Smithui (Kentukio universitetas). Sheldonui Solomonui (Skidmoro koledžas). Wesley Schultzui (Kalifornijos universitetas San Markose). Robertui Millardui (Vasaro koledžas). Tomui Gilovichui (Kornelio universitetas). Kurtui Bonieckiui (Centrinio Arkanzaso universitetas).

org .18 TURINYS egeriui (Brauno universitetas). Myers davidmyers. Rainey (Indianos universitetas-Perdju universitetas Indianapolyje). Rusty Mclntyre (Amhersto koledžas). Kim MacLin (Šiaurės Ajovos universitetas). David G. Diannei Leader (Džordžijos technologijos institutas). Michellei R. Christopheriui Trego (Floridos bendruomenės koledžas Džeksonvilyje). Mary universitetas). Gregui Poolui (St. Amy Lyndon (Rytų Karolinos universitetas). Niujorko universitetas). Dėkoju visai knygos leidimą organizavusiai komandai. Cheryl Terrance (Šiaurės Dakotos universitetas). Bendradarbiavimas su šiais žmonėmis pavertė knygos kūrimą džiugia ir skatinančia patirtimi. Cynthiai Reed (Taranto apygardos koledžas). Deborah Long (Rytų Karolinos universitetas). Dougui Woody (Šiaurės Kolorado universitetas). Elissai Wurf (Mulenbergo koledžas). Gretchen Sechrist (Bufalo universitetas. Michaeliui Olsonui (Tenesio universitetas Noksvilyje).

Įvadas į socialinę psichologiją Kas yra socialinė psichologija? Svarbiausios socialinės psichologijos tezės Mes kuriame savo socialinę tikrovę Mūsų socialinė intuicija dažnai būna stipri. tačiau kartais pavojinga Socialinė aplinka formuoja mūsų elgseną Asmeninės nuostatos ir polinkiai (dispozicijos) taip pat formuoja elgseną Socialinė elgsena .tai ir biologinė elgsena Socialinės psichologijos principus galima taikyti kasdieniame gyvenime Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės Akivaizdūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai Subtilūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai Aš jau seniai tai žinojau: ar socialinė psichologija nėra paprasčiausias sveikas protas? Atkreipkime dėmesį. Aš jau seniai tai žinojau Tyrimo metodai: kaip tiria socialinė psichologija Hipotezių formulavimas ir tikrinimas Koreliaciniai tyrimai: natūralių ryšių atradimas Eksperimentiniai tyrimai: priežasties ir pasekmės paieška Laboratorinių tyrimų apibendrinimas ir pritaikymas gyvenime Post scriptum: kodėl aš parašiau šią knygą .

kaip individai apskritai vienas kitą suvokia ir veikia. Ši moteris augino dvi dukras. kalbėjo ir šypsojosi tarsi tokia ir būtų. daugiau dėmesio kreipia į individus. kurioje atkreipė gražaus princo dėmesį. Despotiškos pamotės akivaizdoje Pelenei teko vaidinti vienokį vaidmenį. perfrazuota). anksti suprato. Socialinė psichologija yra mokslas. kurios taip pat buvo pasipūtusios ir savanaudės. krikštamotės fėjos padedama. o pirmosios socialinės psichologijos publikacijos pasirodė apie 1900 metus Prancūzijoje. Palyginti su asmenybės psichologija. tai mokslinis žmonių nuomonių apie kitus. jei lyginsime ją su sociologija (mokslu apie santykius tarp žmonių ir žmonių grupių). Socialinė psichologija įsiterpusi tarp psichologijos ir sociologijos." Herman Melville V ienas vyras turėjo pasipūtusią ir savanaudę žmoną. Namuose Pelenė buvo sulindusi į savo kiautą. ne iš karto ją atpažino. 59-60. Ši miela ir maloni dukra. Tiksliau pasakius. kas čia papasakota apie Pelenę. Prancūzų filosofas ir rašytojas Jeanas Paulis Sartre (1946) tikrai sutiktų su tuo. kas liepta. žmonės. Neįtikėtina? Klausydamiesi šios pasakos privalome skaitytis su situacijos galia. tad. O vyro duktė buvo miela ir maloni. nuolanki ir nepatraukli. todėl vaikščiojo. kad jai dera dirbti. ji labai skyrėsi nuo tos žavios ir gražios būtybės. Visas šaltinio aprašas pateikiamas knygos gale esančiame literatūros sąraše. įtaką kitiems ir tarpusavio santykius. tiriantis mus supančių aplinkybių įtaką. Pelenė sugebėjo patekti į didelę puotą. Tačiau. Italijoje ir Vokietijoje (Smith. 2005). nes jos mus formuoja ir lemia mūsų galimybes" (p. kuriuose dažniausiai naudojami eksperimentai. Jis buvo įsitikinęs. tirdama juos tokiais metodais. kurią matė princas. įtakos jiems ir santykių tyrinėjimas (žr. Socialinė psichologija. ypatingą dėmesį skiriantis mūsų požiūriui į vienas kitą ir abipusiam poveikiui. kurią mes žinome kaip Pelenę. 1. .1 paveikslą). Per puotą ji jautėsi gražesnė. socialinė psichologija mažiau dėmesio kreipia į individų skirtumus ir daugiau į tai. Šioje knygoje šaltiniai nurodomi skliausteliuose. Tik XX a. „Mes negalime būti atskirti nuo situacijų.„Mūsų gyvenimus sieja tūkstančiai nematomų gijų. Socialinė psichologija vis dar tebėra jauna mokslo šaka. Kas yra socialinė psichologija? socialinė psichologija (sočiai psychology) Mokslas apie žmonių mąstymą. Kai vėliau įsimylėjęs princas pamatė skurdžiai atrodančią Pelenę ją žeminusiuose namuose. Apie pirmuosius socialinės psichologijos eksperimentus buvo rašyta vos daugiau nei prieš šimtmetį (1898). kad mes. kęsti užgauliojimus ir nesistengti pranokti savo seserų. „visų pirma esame tam tikrų aplinkybių veikiamos būtybės".

keldama kiekvienam iš mūsų aktualius klausimus. kuriems privalome paklusti • Įtikinėjimas • Žmonių grupės Socialinius santykius • Išankstinės nuostatos • Agresija • Patrauklumas ir intymumas • Pagalba ketvirtajame dešimtmetyje socialinė psichologija įgavo dabartinį pavidalą. Socialinė psichologija tiria mąstymą. Be to. Štai keletas pavyzdžių: Kokią socialinio pasaulio dalį mes paprasčiausiai įsivaizduojame? Kaip paaiškės vėlesniuose skyriuose.1 PAVEIKSLAS Socialinė psichologija yra. sunkiai gebančiam išmokti reikiamą kiekį žodžių.1 s k y r i u s . santykius.. Kaip pamatysime 6 skyriuje.. Kaip žmonės galėjo taip siaubingai elgtis? Ar jie buvo normalūs? Tuo susidomėjo Stanley Milgramas (1974). Jis atliko eksperimentą. eksperimento rezultatai buvo gąsdinantys: beveik du trečdaliai eksperimento dalyvių visiškai pakluso įsakymui. jie gali įžeidžiančiai elgtis ir šitaip skatinti laukiamą priešiškumą. šis mokslas tapo toks aktualus. kad žmonės vykdė įsakymus. mūsų socialinis elgesys keičiasi ne tik keičiantis aplinkybėms. Jie varė kalinius į traukinius. grūdo j u o s į dušus ir nuodijo dujomis. kokį jį matome šiandien. Ar galėtumėte paklusti žiauriam įsakymui? Kaip nacistinė Vokietija galėjo sugalvoti sunaikinti šešis milijonus žydų ir įgyvendinti šį s u m a n y m ą ? Šie žiaurumai vyko iš dalies dėl to. Laimingai vedę žmonės kandžią savo sutuoktinio pastabą („Kodėl tu niekada nepadedi daiktų į savo vietą?") susies su išorinėmis priežastimis („Jam tikriausiai šiandien buvo sunki diena"). ĮVADAS Į S O C I A L I N Ę P S I C H O L O G I J Ą 21 Socialinė psichologija yra mokslas apie 1. kurio metu buvo liepiama sukelti vis stipresnį elektros šoką eksperimento dalyviui. bet ir priklausomai nuo to. . laukdami iš savo sutuoktinio priešiškumo. kaip mes j a s interpretuojame. Ir tik po Antrojo pasaulinio karo. tarpusavio įtaką. kai psichologai ėmė kūrybingai tyrinėti įtikinėjimą ir kareivių moralę. Socialinį mąstymą • Kaip mes suvokiame save ir kitus • Kuo mes tikime • Mūsų sprendimai • Mūsų nuostatos Socialinę įtaką • Kultūra ir biologinė prigimtis • Reikalavimai. Nelaimingai vedę žmonės tą pačią pastabą aiškins bjauriu charakteriu („Jis visada priešiškai nusiteikęs!") ir todėl gali į ją atitinkamai reaguoti.

1. Sociologija remiasi socialinės struktūros ir organizacijos koncepcijomis. kaip žmonės vieni kitus vertina ir kaip bendrauja tarpusavyje. Muzika priklauso nuo mūsų supratimo apie ritmą. priklausys nuo to. Loy ir Andrews. melodiją ir harmoniją. Būtent tai ir tiria socialinė psichologija. nuspėjamą ir kontroliuojamą. 1951 metais vykusios amerikietiškojo futbolo rungtynės tarp Prinstono ir Dartmuto universitetų komandų yra klasikinis pavyzdys. kaimo arba mažo miestelio. skatina paslaugumą? Šiuos klausimus jungia viena bendra gija: mintis apie tai. Šios varžybos išgarsėjo kaip pagiežos rungtynės . kai pamiršite daugumą detalių? Toliau pateiktas mano sudarytas „didžiųjų idėjų. žaidėjai sugrūsti į krūvą ir galiau- . kuris išsamiau pristatomas tolesniuose skyriuose (žr. ar tiesiog kaip nesėkmingą dieną. Kaip mes reaguosime į draugo įžeidimą. taip pat žr. 1988). Svarbiausios socialinės psichologijos tezės Kokios yra svarbiausios socialinės psichologijos išvados . kad dingo 1 900 000 dolerių.2 paveikslą). kaip nors ją pagrįsti ir šitaip padaryti ją tvarkingą. ir du milijonai dolerių išsibarstė gatvėje. Prinstono „AllAmerican" komanda buvo užpulta būriu. Kokios situacijos skatina žmones būti paslaugius arba godžius? Ar tam tikra kultūrinė aplinka. Biologija mums siūlo tokius principus. žmonės.tai buvo šiurkščiausios ir bjauriausios varžybos abiejų universitetų istorijoje. 1954. Mes kuriame savo socialinę tikrovę Mes. prisitaikymą ir nepriklausomumą. ar tai vertinsime kaip priešiškumą. Jūs ir aš galime skirtingai reaguoti į panašias situacijas. Keleto sustojusių automobilių vairuotojai padėjo surinkti 100 000 dolerių. jaučiame nepaliaujamą poreikį aiškinti savo elgseną. rezultatai buvo tokie patys: praeiviai nugvelbė didžiąją pinigų dalį (Bowen. kurių niekada nereikėtų pamiršti" sąrašas. Kokios koncepcijos yra socialinės psichologijos svarbiausių idėjų pagrindiniame sąraše? Kokias temas ar pamatinius principus dar ilgai reikėtų prisiminti po to. kad pasipinigautų. nes mes skirtingai mąstome.22 ĮŽANGA Padėti? Ar pasipelnyti? Vieną rudens dieną O h a j o valstijos Kolumbo mieste iš šarvuoto automobilio iškrito maišai su pinigais. tūkstančių tyrėjų išvadas ir šimtų teoretikų įžvalgas galima sujungti į kelias pagrindines idėjas.ją aprėpiančios temos? Daugelyje akademinių sričių dešimčių tūkstančių tyrimų rezultatus. kaip nuomonės veikia interpretacijas (Hastorf ir Cantril. tarkime. kur kas daugiau vairuotojų sustojo. kaip natūralioji atranka ir prisitaikymas. meilę ir neapykantą. 1981). Sprendžiant iš to. Socialiniai psichologai tiria nuostatas ir įsitikinimus. Kai po kelių mėnesių panašūs incidentai pasikartojo San Franciske ir Toronte.

Nuostatos formuoja elgseną SOCIALINIS M Ą S T Y M A S S O C I A L I N Ė ĮTAKA 4. o kartais pozityvūs SOCIALINIAI SANTYKIAI Socialinės psichologijos principus galima taikyti kasdieniame gyvenime SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS TAIKYMAS 1. Socialinė elgsena tai ir biologinė elgsena 7. Išvada: objektyvi realybė egzistuoja. Mūsų socialinė intuicija dažnai būna stipri. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 23 SVARBIAUSIOS SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS TEZĖS 1. Įvyko muštynės. Mūsų įsitikinimai apie save taip pat svarbūs. Intuityviai mes visi esame mokslininkai. tačiau kartais pavojinga Mes intuityviai jaučiame baimę (ar skristi pavojinga?). Jausmai ir veiksmai kitų žmonių atžvilgiu kartais būna negatyvūs. Svarbu. Mes konstruojame savo socialinę realybę 2. perprantame žmonių elgseną. kaip mes suvokiame pasaulį ir save. ir pradėti jo vengti.2 PAVEIKSLAS Svarbiausios socialinės psichologijos tezės siai sulaužytomis nosimis jėga išvaryti iš žaidimo. Pavyzdžiui. mes tai priskirame prie charakterio savybių. Socialinė įtaka formuoja elgseną 5. Dažniausiai gana greitai ir tiksliai. kad kontroliuojame padėtį? Ar save laikome pranašesniais. ar menkesniais? Atsakymai į šiuos klausimus lems mūsų emocijas ir veiksmus. kiek to reikia kasdienybėje. Jei elgesys yra nuoseklus ir išskirtinis. jei kas nors dažnai laido kandžias pastabas. Mūsų socialinė intuicija yra stipri. galima nuspręsti. Intuicija da- . o kartais ir pavojinga 3. pasinaudojame įspūdžiais (ar galiu juo pasitikėti?) ir santykiais (ar aš jai patinku?). Prinstono universiteto studentai pastebėjo dvigubai daugiau savo varžovų taisyklių pažeidimų nei pamatė jų kolegos iš Dartmuto. Ar šie „stebėtojai" galėjo būti nešališki? Pavyzdžiui. kad šis žmogus yra bjauraus būdo. Netrukus po varžybų abiejų universitetų psichologai parodė studentams filmą apie rungtynes. Polinkiai formuoja elgseną 6. Studentai atliko mokslininkų stebėtojų vaidmenis ir sekė kiekvieną taisyklių pažeidimą bei pažeidėjus. Ar esame optimistai? Ar manome. Šios varžybos niekaip nederėjo su tarpuniversitetinės sporto lygos aukštesniosios klasės aristokratiškumu. tačiau mes į ją dažnai žvelgiame pro savo įsitikinimų bei vertybių akinius. abiejose komandose buvo sužeistų.1 skyrius.

Mąstymas.kaip blogai jausimės po metų. Mes žinome daugiau. Mes netiksliai skaitome savo mintis. jei laimėsime loterijoje. „automatiško informacijos apdorojimo". Ir mąstymas. Mes klaidingai prognozuojame savo jausmus . kad žinome. savo gebėjimus reikia naudoti atsižvelgiant į tai. Šiandienos mokslininkai tai vadina „dvigubu informacijos apdorojimu". Tokia intuicija yra įprasta. . Tačiau kai svarbus tikslumas . ir daugelis linkę važiuoti tolimus atstumus. O iš tiesų beveik trisdešimt šešis kartus saugiau skristi lėktuvu nei važiuoti automobiliu. ir kaip gerai po metų jausimės. Ypač po 2001 m. retai kas sau pasako kur kas realistiškiau („verčiau nusipirksiu laisvoką rūbą. kai jie susitinka su kandidatais į darbą. Iš tiesų psichologijos mokslas atskleidžia mūsų pasąmonės žavesį . Todėl dauguma žmonių labiau bijo skristi nei važiuoti automobiliu. t. azartinių žaidimų lošėjams prie lošimo stalo. „euristikos". Kaip vėliau pamatysime. nei manome. Tačiau intuicija būna ir pavojinga. Daugelyje situacijų mums pakankamai gerai pasitarnauja „greiti ir tikslingi" sprendimai.sąmoningai ir apgalvotai bei nesąmoningai ir automatiškai. Tad mūsų intuicija verta dėmesio ir dėl savo neapsakomos galios. Dažniau nei mes numanome. Primindami intuicijos naudą ir perspėdami apie jos spendžiamus spąstus. momentinių emocijų ir nežodinio komunikavimo tyrimai atskleidžia mūsų intuicijos galimybes. Štai pavyzdys: gyvenime mes dažniausiai automatiškai. ir dėl nerimą keliančio pavojaus. socialiniai psichologai siekia sutvirtinti mūsų mąstymą. y. jei dabar neteksime darbo arba nutrūks meilės ryšys. o „užkulisiuose". kaip greitai į galvą ateina pavyzdžiai. tai yra intuityviai sprendžiame apie įvairių dalykų tikimybę pagal tai.pavyzdžiui. mano amžiaus žmonės linkę priaugti svorio"). kai baimė yra pagrįsta.artėjantys prie amžiaus vidurio žmonės vis dar tebeperka ankštokus drabužius („tikiuosi numesti keletą svarų"). kad tik išvengtų galimo pavojaus skrendant lėktuvu. Mes taip pat dažnai klaidingai numatome savo ateitį .intuityvaus proto užkulisius. mąstymas vyksta „už ekrano". o kartais -pavojingi reiškiniai.24 ĮŽANGA ro įtaką prezidentams krizių metu. o rezultatai retkarčiais „parodomi ekrane". Mūsų intuicija ir nesąmoningas informacijos apdorojimas dažnai būna galingi. ir nuostatos veikia dviem lygmenimis . prisiekusiesiems įvertinant nusikaltimą ir personalo direktoriams. ir atmintis. „spontaniško bruožų priskyrimo". rugsėjo 11-osios nešiojamės atmintyje įsirėžusius lėktuvų katastrofos vaizdinius. Savo prisiminimais mes nesąmoningai pasitikime labiau nei derėtų. kad mums daro įtaką kokie nors dalykai. priešingai nei mes galvojome maždaug prieš dešimtmetį ar dar anksčiau. dažniau vyksta ne „scenoje". Intuicija yra milžiniška. Net mūsų nuojauta apie save dažnai būna klaidinga. neigiame. apie kuriuos Freudas niekada nėra kalbėjęs. impulsyvią intuiciją patartina tramdyti kritiniu mąstymu. „implicitinės (neišreikštosios) atminties".

Po rugsėjo 11-osios katastrofos Niujorkas buvo užverstas labdaringomis maisto bei drabužių siuntomis. o savanoriai siūlė savo pagalbą.ar į savo šeimą. • Ar moters grožį siesite su kilnumu bei dailiai sudėtu kūnu. ar kaip teisingumą (tas. Tuo metu. socialiniai gyvūnai. Kadangi esame socialiniai sutvėrimai. priklauso nuo to. Kartais socialinės aplinkybės verčia mus elgtis visiškai kitaip. kad apie mus gerai galvotų. Kitos situacijos gali skatinti didelį dosnumą ar užuojautą. • Ar socialinį teisingumą apibrėžiate kaip lygybę (visi gauna vienodai). kur gyvenate.1 skyrius. . Naciai daugelį iš pažiūros padorių žmonių pavertė holokausto įrankiais. pasiūlę jiems nuolatos nešioti mikrojuostinius magnetofonus ir mikrofonus. ir aš dar tiksliau atspėsiu jūsų požiūrį į karą. kaip jau seniai pastebėjo Aristotelis. kada ir kuriame pasaulio krašte gyvenate. ar socializmo. • Ar visą dėmesį sutelkiate į save . priklauso nuo to. studentai beveik 30 procentų laiko praleisdavo kalbėdami. Nors tyrimas vyko tik darbo dienomis (įskaitant ir paskaitų laiką).savo asmeninius poreikius. . mes reaguojame į mus supančią aplinką. ar uždaras.) Nesvarbu. ir mums tenka sutikti su melu ar taikstytis su žiaurumu. kad amerikiečiai ir Izraelio gyventojai entuziastingai pritarė karui. (Pasakykite. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 25 Socialinė aplinka formuoja mūsų elgseną Mes esame. giminę ir visuomenės grupes. Pasakykite man. • Ar esate ekspresyvus. nerūpestingas ar oficialus. viena yra aišku: mus supanti aplinka turi įtakos šiam vertinimui. atvirumą ir rengimosi stilių keičiasi kartu su kultūrine situacija. nusipelno daugiau). Kultūra padeda apibrėžti situaciją. koks jūsų išsilavinimas ir kokiomis žiniasklaidos priemonėmis naudojatės. kas 12 minučių 30-čiai sekundžių nepastebimai įsijungdavo kompiuterizuotas magnetofonas. kaip istorija įvertins šį karą. Mes kalbame ir mąstome žodžiais. ir aš gana tiksliai atspėsiu jūsų nuostatas prasidėjus karui. iš dalies priklauso nuo jūsų kultūrinių bei etninių šaknų. Mes trokštame bendrauti. priklauso nuo to. Mūsų požiūris į punktualumą. kai studentai nemiegodavo. Matthiasas Mehlas ir Jamesas Pennebakeris (2003) kiekybiškai įvertino Teksaso universiteto studentų socialinę elgseną. nei elgtumės tradiciškai. priklausyti ir norime. Ryšių palaikymas žmogui labai svarbus. kas daugiau dirba. kuriuos išmokome iš kitų. ar jūsų ideologija formavosi veikiama kapitalizmo. Situacijos galią akivaizdžiai parodo požiūrio į 2003 metų karą Irake kaita. Iš tiesų ypač nemalonios situacijos kartais nuslopina gerus ketinimus. troškimus bei moralę. kaip esate paveiktas šiuolaikinio vakarietiško individualizmo. Visuomenės nuomonės tyrimai parodė. Kitose šalyse gyvenantys žmonės tam ryžtingai priešinosi.

biologija ir potyriai. nuostatos priklauso ir nuo elgsenos. žaidžiame. Asmeniniai polinkiai (dispozicijos) taip pat daro poveikį elgsenai. rūpinamės ir dalijamės savo vargais bei džiaugsmais. kam buvome įsipareigoję arba dėl ko esame kentėję). kurie išgyveno ir turėjo palikuonių (o jų vaikai . Nuo mūsų požiūrio į rūkymą priklausys. Mūsų nuostatas ir elgseną formuoja išorinės socialinės sąlygos.tai ir biologinė elgsena XXI amžiaus pradžioje socialinė psichologija atkreipia mūsų dėmesį į tai. 2001). Vienas žmogus. Kurios smegenų sritys leidžia mums patirti meilę ir panieką. Mūsų politinės nuostatos lemia pasirinkimą balsuojant. socialinė neurologija (sočiai neuroscience) Biologinio ir socialinio požiūrių į socialinių ir emocinių savybių neurologines bei psichologines priežastis visuma. daugelį metų praleidęs kalėjime už savo politines pažiūras. (Kaip vėliau pamatysime. gali siekti santarvės ir vienybės su savo buvusiais priešais. būti paslaugiems ir agresyviems. ar leisimės bendraamžių įkalbami rūkyti. Mūsų elgseną veikia vidinės nuostatos. kiekviena emocija) tuo pat metu yra ir biologinis. paklūstantys socialiniams vėjams. . Mūsų požiūris į neturtinguosius turi įtakos mūsų pasiryžimui juos paremti. Kitas. Asmeninės nuostatos ir polinkiai (dispozicijos) taip pat formuoja elgseną Vidinės jėgos taip pat svarbios. Gamta mums suteikė milžiniškas galimybes išmokti ir prisitaikyti. Evoliuciniai psichologai (žr. Jei kiekvienas psichologinis reiškinys (kiekviena mintis. formuoja mūsų suvokimą ir įsitikinimus? Kaip smegenys. tuokiamės. Socialinė elgsena . kaip natūralioji atranka sąlygoja mūsų veiksmus ir elgseną. galime nagrinėti ir neurobiologiją. Tad evoliuciniai psichologai tiria. dėl to mes tvirtai tikime tuo. kai mes susirandame partnerį. kad socialinė elgsena turi biologinį pagrindą. mes prisitaikome prie socialinės aplinkos. kad mus formuoja prigimtis ir patirtis. Svarbu. Kas studijavo psichologijos pradmenis. Kitaip tariant. Mes nesame pasyvūs it vėjaričiai augalai. tačiau mūsų mąstymas slepia biologinę išmintį. protas ir elgsena sudaro vieną darnią sistemą? Šiuos klausimus kelia socialinė neurologija (Heatherton ir kiti. kaip Pietų Afrikos Respublikos lyderis Nelsonas Mandela. nuo kurios priklauso socialinė elgsena. neapkenčiame. ką mes galvojame apie įvairias situacijas. Mumyse slypi genai tų protėvių. o mus . Atsidūrę toje pačioje situacijoje. 2004. gali būti kupinas kartėlio ir stengtis keršyti. Plotą apibrėžia jo ilgis ir plotis.taip pat). Ochsner ir Lieberman. skirtingi žmonės gali elgtis skirtingai. vadinasi.26 ĮŽANGA Socialinė psichologė Hazel Markus (2005) apibendrina: „Žmonės yra lankstūs". kurios mūsų pirmtakams padėjo išlikti ir reprodukuotis. Mes jautriai reaguojame į savo socialinę aplinką. 5 skyrių) primena. žino. kad paveldėta žmogiškoji prigimtis iš anksto nuteikia mus elgtis vadovaujantis taisyklėmis.

nors ir subtiliai.mūsų gyvenimu: mūsų įsitikinimais. socialinės įtakos. nuostatomis. kaip pačių socialinių psichologų vertybės akivaizdžiai. Dėl socialinio atstūmimo padidėja kraujospūdis. socialinė psichologija pateikia daug idėjų. Streso hormonai daro įtaką mūsų jausmams bei veiksmams. Kaip vėliau pamatysime. . kaip atgniaužti kumščius ir draugiškai ištiesti ranką. Tačiau norėdami suprasti meilę ar neapykantą. kaip noras padėti ar įžeisti. kaip vienas iš požiūrių į žmogų. Protas ir kūnas yra vieninga sistema. Psichologijos mokslas. Kaip atsiranda socialinė psichologija? Kaip ji ieško socialinio mąstymo. susirasti draugų ir daryti įtaką žmonėms. ir į išorinį (socialinį) poveikį. Mes esame biologiniai-psichiniai-socialiniai organizmai. psichologinės. Toliau šiame skyriuje išsamiau aptarsime socialinę psichologiją. nuo kurio priklauso žmonių išlikimui palanki aplinka. Kaip mus veikia socialinė intuicija ir kaip ji kartais apgauna. Tikiuosi. apie juridines procedūras bei prisiekusiųjų sprendimus teismuose ir skatinti tokį elgesį. Socialinė parama stiprina imuninę sistemą. išryškinti subtilias jėgas. socialinės įtakų sąveiką. Iš pradžių pasižiūrėsime. Vėliau susitelksime prie svarbiausio šio skyriaus tikslo: socialinės psichologijos mechanizmo supratimo. Socialinė psichologija susijusi su gyvenimu . Todėl šiuolaikiniai psichologai tiria elgesį šiais skirtingais analizės lygmenimis. santykiais. kaip geriau suvokti save. Remdamiesi socialinio mąstymo. vien tik paprastais neuronų ar molekulių mechanizmais. socialinės įtakos ir socialinių santykių principais galime spręsti apie žmonių sveikatą bei gerovę. ar gerai suvokėte poskyrio medžiagą. Kiekvieno poskyrio pabaigoje rasite trumpas santraukas.1 skyrius. norėdami tapti gudresni? APIBENDRINIMAS Svarbiausios socialinės psichologijos tezės Socialinė psichologija yra mokslas apie žmonių mąstymą. sąlygojančias jūsų mąstymą bei veiksmus. Socialinės psichologijos principus galima taikyti kasdieniame gyvenime Todėl socialinė psichologija gali nušviesti jūsų gyvenimą. veikia jų darbą. socialinių santykių paaiškinimų? Kaip galėtume pasinaudoti šiomis analizės priemonėmis. Atspindime biologinės. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 27 Socialiniai neurologai nesistengia aiškinti tokios sudėtingos socialinės elgsenos. Socialinės psichologijos įžvalgos taikomos kitose mokslo šakose.paaiškinti: • • Kaip mes suvokiame savo socialinę aplinką. įtaką kitiems ir tarpusavio santykius. kad jos padės įvertinti. nesiekia atsakyti į esminius būties klausimus: kokia gyvenimo prasmė? Koks turėtų būti gyvenimo tikslas? Kokia mūsų paskirtis? Socialinė psichologija pateikia metodą. Jos pagrindiniai tikslai . kaip suformuluoti ir rasti atsakymus į keletą nepaprastai įdomių ir svarbių klausimų. privalome atsižvelgti ir į vidinį (biologinį).

Vertybių įtaką taip pat iliustruoja žmonės. devintajame dešimtmetyje atgijo dėmesys ginklavimosi varžybų psichologiniams aspektams. kuriuos traukia įvairūs mokslai (Campbell. kai Europoje siautėjo fašizmas. ir ne iš karto pastebimais būdais. • Kaip socialinės psichologijos principai taikomi kasdieniame gyvenime ir kitose mokslo šakose. penktajame dešimtmetyje. feministinis judėjimas aštuntajame dešimtmetyje sužadino naują lyčių ir moterų diskriminacijos tyrimų bangą. Neatsitiktinai XX a. Tajfel. Australijos socialiniai psichologai savo teorijose rėmėsi ir Europos. mūsų nuostatos. asmeninė nuomonė neleistina. asmeninės savybės ir prigimtis. vyravo išankstinių nuostatų tyrimai. Moynihan. Taigi socialinė psichologija atspindi socialinę istoriją. Skiriasi ne tik atskirų laikotarpių. Todėl Europoje susiformavo stipri „socialinio tapatumo" teorija. Kai yra teisiamos idėjos.netoleruojami.nuo vokiečių nei Mičigano ir Ohajo valstijų gyventojai. kas pageidautina ir kaip žmonės turėtų elgtis . septintajame dešimtmetyje atkreiptas didesnis dėmesys į agresiją. 2004. 1984).asmeniniai įsitikinimai apie tai.28 ĮŽANGA • Kaip mūsų socialinę elgseną formuoja kiti žmonės. tad ar jų vertybės . Turner. Škotai labiau skiriasi nuo anglų. 2005). o dešimtajame dešimtmetyje labiau susidomėta kultūrine. gamtos ir socialinių mokslų studentai? Ar socialinė psicho- . kaip šie jį veikia. ir Šiaurės Amerikos mokslininkų patirtimi (Feather. ar socialinė psichologija gali būti pagrįsta moksliškai? Akivaizdūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai Vertybės ima veikti socialiniams psichologams renkantis mokslinių tyrimų temas. 1981. Moksle. o Amerikos socialiniai psichologai daugiau dėmesio skyrė asmeniui . imtas tirti konformizmas.neatsispindi jų darbe? Jei taip. o austrai . nuosprendis priklauso nuo įrodymų.kaip jis mąsto apie kitus asmenis. Europoje žmonės didžiuojasi tautiškumu.labiau atsakymo į klausimus strategija nei duomenų rinkinys. kaip ir teismuose. kai buvo madinga visiems atrodyti panašiai. šeštajame dešimtmetyje. bet ir skirtingų kultūrų vertybės. O jūsų universitete ar ryškiai skiriasi humanitarinių. Kokie jie? Socialinė psichologija . rasine ir seksualinės orientacijos įvairove. o skirtingi požiūriai . Tačiau ar iš tiesų socialiniai psichologai tokie objektyvūs? Juk jie irgi žmonės. 1979). kaip jie susiję tarpusavyje (Fiske. Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės Socialinių psichologų vertybės įsiskverbia į jų darbus ir akivaizdžiais. nes pagausėjo riaušių ir išaugo nusikalstamumas. 1975.

ji pradeda kontroliuoti paveikslo interpretavimą. Physics and Philosophy. palyginti ryžtingai nusiteikusius mesti iššūkį tradicijoms. Tačiau šie tyrimai neatsako į klausimą. Tačiau kai ši koncepcija gimsta jūsų galvoje. kuriais vertybės skverbiasi į psichologiją." Werner Heisenberg. kurti ateitį. Mes taip pat savo kasdieniame gyvenime į pasaulį žvelgiame per išankstinės nuomonės akinius. kodėl jos keičiasi ir kaip jos daro įtaką nuostatoms bei veiksmams. Minutėlei stabtelėkite: ką jūs matote 1. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 29 logija ir sociologija vilioja žmones. Jie gamtą interpretuoja. 1958 („Fizika ir filosofija") . „Mokslas ne šiaip aprašo ir aiškina gamtą. jis yra mūsų santykio su gamta dalis.3 paveiksle? Ar matote paveikslo centre dalmatiną. Subjektyvūs mokslo aspektai Dabar mokslininkai ir filosofai sutaria: mokslas nėra absoliučiai objektyvus. Socialiniai psichologai tiria. kaip vertybės formuojasi. vartodami savo pačių išmąstytas kategorijas. Subtilūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai Mes retai atpažįstame subtilius vertybinių įsipareigojimų virsmo objektyvia tiesa būdus. jis apibūdina gamtą pagal mūsų tyrimo metodą. uostinėjantį žemę? Neturėdami šios išankstinės informacijos. kurios vertybės „teisingos". dauguma žmonių jo nepastebės. Panagrinėkime tris mažiau akivaizdžius būdus.1 skyrius. todėl sunku nepastebėti šuns. o ne saugoti praeitį? Ir galiausiai vertybės yra socialinės psichologinės analizės objektas. Mokslininkai ne tik skaito gamtos knygą.

Asmenybės psichologas Abrahamas Maslowas garsėjo sensityviais „save realizavusių" žmonių.bendri įsitikinimai. paslaptingi ir taip toliau . Šitaip veikia mūsų protas. Kritikai marksistai atkreipė dėmesį į konkurencinius. Feministinė kritika atkreipė dėmesį į subtilius šališkumus . Jūsų protas blokuoja ko nors suvokimą. 1988) . kad psichologija nėra objektyvi. o individualus atlygis . Psichologinėse sąvokose slypi vertybės Mūsų įsitikinimui. XX a. apibrėžimais. kaip išankstinės nuostatos veikia mūsų interpretacijas. į prielaidą. ką reiškia gyventi gerai. idėjos. Vertybės taip pat daro įtaką sąvokų apibrėžimui.pavyzdžiui. Dėl to save realizavusių žmonių apibūdinimas . Skaitydami šiuos žodžius nesuvokiate. realizuoja savo žmogiškąjį potencialą. Tai ypač mėgsta pastebėti akademinio „politinio tikslumo" kritikai. 1985). Socialinė pateiktis padeda suprasti pasaulį. 1990.teigiamas. Tačiau kartais kas nors iš šalies atkreipia dėmesį į šias prielaidas. savarankiški. individualistinius šališkumus . Trečiame skyriuje rasime ir daugiau pavyzdžių. Žinoma. Kadangi bet kurios srities mokslininkai laikosi to paties požiūrio arba kilę iš tos pačios kultūrinės aplinkos. Tai. Moscovici. tačiau mažiausiai išnagrinėti. labiau linkusių socialinės lyčių elgsenos skirtumus interpretuoti biologiškai (Unger. ir feministės. nuostatos ir tradicijos. „priklausymo" bei savivertės poreikius. Socialinis psichologas Lee Jussimas (2005) įrodinėja. Tik nedaugelis skaitytojų pastebėjo. prisitaikančius arba sunkiai prisitaikančius. devintajame dešimtmetyje feministės ir marksistai atskleidė kai kurias galutinai neištirtas socialinės psichologijos prielaidas. jei esate iš anksto tam nusiteikę. bandymus apibrėžti. tarp jų mūsų prielaidos ir kultūros ideologija.atspindėjo Maslowo asmenines vertybes. o iš rasizmo. . Jie kalba. kurie patenkinę išlikimo. kad taip pat reaguojate ir į savo nosį.plačiai paplitusios idėjos bei vertybės. turi įtakos supratimas. Kaip primena Prinstono ir Dartmuto futbolo aistruoliai. politinį konservatizmą.30 ĮŽANGA kultūra (culture) Didelės žmonių grupės puoselėjami ir naujoms kartoms perduodami ilgalaikiai elgesio modeliai. mūsų elgseną labiau veikia subjektyvi nei objektyvi realybė. jų prielaidų gali niekas ir neužginčyti. psichiškai sveikus arba nesveikus. kad pačių psichologų vertybės gali stipriai veikti jų teorijas ir nuomones. ir marksistai taip pat darė savo prielaidas. Ši tendencija iš anksto įvertinti tikrovę vadovaujantis lūkesčiais . o iš tiesų jie daro vertybėmis grindžiamus vertinimus.viena svarbiausių žmogaus proto savybių. Psichologai gali vertinti žmones kaip brandžius arba nebrandžius. tarsi skelbtų faktus. kad žmonių saviraiškos pavyzdžius Maslowas pasirinko veikiamas asmeninių vertybių. kad grupių skirtumų stereotipai kyla ne iš realaus gyvenimo. socialinė pateiktis (sočiai representation) Socialiai kartu išgyvenami įsitikinimai . kad konformizmas yra neigiamas. kuriuos Europos socialiniai psichologai vadina socialine pateiktimi (Augoustinos ir Innes. Imkime. į kai kurių mokslininkų. saugumo. pavyzdžiui.dažnai yra svarbiausi. kad pažangūs socialiniai psichologai kartais jaučiasi priversti neigti grupių skirtumus ir daryti prielaidą.kad jie yra spontaniški. Štai keletas pavyzdžių: Gero gyvenimo apibrėžimas.pavyzdžiui. ką mes laikome savaime suprantamu dalyku .

sutinka su „specialisto" nuomone. pavadinsime „teroristu". Nėra pagrindo kaltinti socialinę psichologiją dėl to.) Daugelis žmonių. jie išreiškia savo asmenines vertybes. nes jūsų savęs slopinimo rodiklis aukštas. . Psichologų patarimai taip pat atspindi patariančiųjų asmenines vertybes.tai toks socialinis poveikis. ar „papildomais nuostoliais". praneša: „Jūsų savivertės rodikliai aukšti. nes visos šios klišės apibūdina tą patį atsakymų rinkinį (tendenciją kalbėti gražiai apie save ir nepripažinti problemų). kaip reikia elgtis su vaikais arba kai pataria gyventi nesirūpinant kitų žmonių lūkesčiais.tai patriotizmas. Nerimo rodikliai .tarkim. Mūsų politinės pažiūros lemia. dalyvaujantį partizaniniame kare. nuo kurių priklauso įvairūs sprendimai. atspindės mūsų požiūrį į šiuos žuvusiuosius. suskaičiavęs jūsų atsakymų taškus. Ar mes žmogų.lytiniai santykiai. kuriam mes nepritariame. j i e " išaukština savo šalį ir jos žmones. Asmeninės vertybės lemia. . Sąvokų kūrimas.1 skyrius.pagalvojate jūs. „Smegenų plovimas" . Rockefelleriu . kad atlikote asmenybės testą ir psichologas. Tai galioja ir kasdienei kalbai. Kai . ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 31 Jei jis būtų rėmęsis kitais herojais . tai yra nacionalizmas. O jūsų ego . Napoleonu. „Kaip čia gali būti? . nesuvokdami. kaip žmogus pavadins ne vedybinius santykius: „atvira santuoka" ar „neištikimybe". . Tačiau profesionalūs psichologai negali atsakyti į klausimus. Pastabose apie „ambicingus" vyrus ir „agresyvias" moteris yra paslėptas požiūris. 1978). Kaip tai reikėtų pavadinti: aukšta saviverte ar gynybiškumu? Abu apibūdinimai atspindi tam tikra vertybe grindžiamą sprendimą. Etikečių klijavimas. Įsivaizduokite. Kai psichiatrai pataria mums. Profesionalūs patarimai.saviraiškos aprašymas būtų kitoks (Smith. kai taip elgiamės „mes" . Dėl kažkokio keisto sutapimo šis testas sudarytas iš tų pačių klausimų. kad jos žodynas remiasi vertybėmis. kurių mes nepraktikuojame." Po to kitas psichologas pateikia jums panašų testą. kad tikriausiai esate perdėtai gynybiškas.Anas psichologas apie mane taip gražiai kalbėjo. koks turėtų būti aukščiausias moralinis įsipareigojimas. „Iškrypimai" . ar „kovotoju už laisvę". Kitose kultūrose labiau įprasta atsižvelgti į tai.stebitės. ar „pagalba skurstantiems". kad egzistuoja paslėptos vertybės.žemi. kaip gyventi. tikslas ir gyvenimo prasmė.nepaprastai stiprus". (Vakaruose dažniausiai orientuojamasi į individualistines vertybes. Paslėptos vertybės įsismelkia netgi į moksliniais tyrimais grindžiamus psichologijos sąvokų apibrėžimus. Ar per karą žuvusius civilius gyventojus laikysime „nekaltų gyvybių praradimu". .Aš irgi taip maniau. kas geriausia „man". kai vaikų ugdymo specialistai moko. tačiau gera tai išgirsti. „Štai kaip. Vėliau psichologas jums sako. Aleksandru Makedoniečiu ar Johnu D." Taip galėjo atsitikti. ar visuomenės pagalbą pavadinsime „socialine rūpyba". priklausys nuo mūsų požiūrio į šios kovos tikslą. skatinančias daryti tai. kas geriausia „mums".

galime kontroliuoti ir apriboti savo tendencingumą. kitais žodžiais tariant. darančius jiems įtaką ir bendraujančius tarpusavyje. jei taip manyčiau. pro kuriuos stebime tikrovę. • Vertybės pasireiškia ir subtiliau . kaip kitą žmogų priversti ką nors atlikti. Ar turėtume atmesti mokslą dėl to. socialinė psichologija yra sveikas protas? Nebūčiau rašęs šios knygos.32 ĮŽANGA Kaip rodo šie pavyzdžiai. kad mąstymas visada susijęs su interpretavimu. kad. atliekant mokslinę analizę reikalingi tyrėjai. nuteikti draugiškai ar priešiškai. nes socialinė psichologija galioja visur. Tiesiog norime pastebėti. todėl natūralu ir neišvengiama. Nuolatos gretindami įsitikinimus su kiek įmanoma geriau parinktais faktais. Būtent dėl to. kaip gyventi. Ar tai reiškia. Šioje knygoje aš atkreipsiu dėmesį į kitus neišreikštųjų vertybių pavyzdžius. Sistemingas stebėjimas ir eksperimentavimas padeda išsivalyti akinius. psichologinių apibendrinimų ir duodamų patarimų prielaidos.kaip paslėptos sąvokų formulavimo. Mes neteigiame. yra žmogaus veikla. kokį poveikį daro veido išraiška. Mes nuolatos stebime žmones. rašytojai ir poetai stebėjo socialinę elgseną ir ją komentavo. • Šis vertybių skverbimasis į mokslą nėra išskirtinai būdingas tik socialinei psichologijai. APIBENDRINIMAS Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės • Socialinių psichologų išpažįstamos vertybės akivaizdžiai veikia jų mokslinių tyrimų temų ir studijų krypčių pasirinkimą. kad implicitinės. turintys įvairių šališkumų. ir mūsų psichologiniuose apibendrinimuose. reikia pri- . galvojančius apie kitus. kad išankstiniai įsitikinimai bei vertybės daro įtaką socialinių psichologų mintims ir atsispindi jų darbuose. norėdami patikrinti savo puoselėjamų idėjų tikroviškumą turime sistemingai stebėti bei eksperimentuoti. Šimtmečius filosofai. Verta žinoti. mūsų psichologiniuose patarimuose. Mes kiekvienas esame susiję su socialine psichologija. kad žmogus retai būna nešališkas. net reiškinių įvardijimo lygyje. arba neišreikštosios. Tiesa. vertybės yra blogai. kad jame yra ir subjektyvioji pusė? Priešingai: kaip tik todėl. Aš jau seniai tai žinojau: ar socialinė psichologija nėra paprasčiausias sveikas protas? Ar socialinės psichologijos teorijos pateikia naujas žmogaus būsenos įžvalgas? O gal jos tik aprašo akivaizdžius dalykus? Daugelis šioje knygoje pateiktų išvadų gali jums būti žinomos. kad mokslinis interpretavimas. vertybės glūdi mūsų psichikos sveikatos ir savivertės apibrėžimuose.

koks turi būti eksperimento rezultatas. kad žmonių elgesys dažniausiai yra toks. Įvykiai būna kur kas „akivaizdesni" ir labiau nuspėjami po to. kurie vadovaujasi gatvės išmintimi. Maždaug prieš pusę šimtmečio istorikas Arthuras Schlesingeris jaunesnysis (1949) su panašia panieka reagavo į socialinių mokslininkų atliekamus Antrajame pasauliniame kare dalyvavusių amerikiečių karių tyrimus. sakoma. Kai ką aš čia atpasakosiu: 1. Ir kasdien jie atranda. Juodaodžiai iš pietinių valstijų noriau bendraudavo su baltaisiais karininkais iš Pietų nei iš Šiaurės. kas išprovokavo . Panašiai ir kasdieniame gyvenime mes nesitikime. kad sveiką protą mes pasitelkiame post factum. kai supažindinami tik su eksperimento procedūra ir galimais rezultatais (Slovic ir Fischhoff. kad socialinė psichologija susiduria su dvejopa kritika: teigiama. turbūt nustebsite sužinoję.) Skaitydami šiuos apibendrinimus tikriausiai sutiksite. (Karininkai iš Pietų buvo labiau įpratę ir geriau mokėjo bendrauti su juodaodžiais. pateikė pavyzdžius ir juos paaiškino. „Jei iš karto būtume paskelbę tikruosius tyrimo rezultatus [su kuriais susipažino Schlesingeris]. Tik tada mes staiga aiškiai pamatome.1 skyrius. Antrąjį priekaištą socialinei psichologijai nagrinėsime 7 skyriuje. kokio buvo galima tikėtis". o kita vertus. Juodaodžiai labiau negu baltieji troško būti paaukštinti. Eksperimentai parodė. ką bet kuris mėgėjas žino intuityviai? Rašytojas Cullenas Murphy (1990) būtent taip ir manė: „Kasdien socialinių mokslų atstovai stebi pasaulį. kad sužinoję. (Priespaudos metai atsiliepia pasiekimų motyvacijai). kas buvo iš tiesų pastebėta Nes iš tiesų tyrimais nustatyta. Aukštesnį išsilavinimą turintys kariai prisitaikydavo sunkiau nei menkiau išsilavinę. o dabar paanalizuokime pirmąjį. Pietiečiai nė kiek ne geriau prisitaikydavo prie tropinio klimato nei šiauriečiai. nes kalba apie akivaizdžius dalykus. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 33 pažinti. ką Lazarsfeldas nuolatos kartojo: „ Kiekvienas šių teiginių yra visiška priešingybė tam. nes šiuo mokslu galima naudotis manipuliuojant žmonėmis.) 3. kad mažesnį išsilavinimą turintys kariai prisitaikydavo blogiau.bent jau mažiau stebisi nei tada. Ar socialinė psichologija ir kiti socialiniai mokslai paprasčiausiai grindžia tai. negu prieš įvykį. 1977). kai įvyksta. Baltieji eiliniai labiau nei juodaodžiai siekdavo paaukštinimo. ir taip toliau. Jei taip. kol tai neatsitinka. Sociologas Paulas Lazarsfeldas (1949) apžvelgė šiuos tyrimus." Problema ta. (Intelektualai mažiau pasirengę karo sukeliamam stresui nei tie. kad ji triviali. kad ji pavojinga. kad kas nors atsitiks. kad jie paremti sveiku protu. (Pietiečiai labiau pripratę prie aukštos temperatūros. skaitytojas juos taip pat būtų pavadinęs akivaizdžiais. Iš pietinių valstijų kilę kariai geriau nei šiauriečiai pakeldavo tropinį klimatą.) 2. žmonės nustoja juo stebėtis . 4.

kad daug gyventojų neturėjo automobilių ir gyveno taip skurdžiai. kai paprašė Leicesterio (Anglija) universiteto studentus įvertinti skirtingas patarles. ar ne. Jei socialinis psichologas teigia. vienai grupės daliai pateikite vienokius psichologinius duomenis. Iš tiesų. Jei paaiškėtų. Iš tiesų galime pasitelkti visas savo žinomas patarles ir beveik bet kurį rezultatą paversti logišku. kad rinkdamiesi draugus ar įsimylėdami mes dažniausiai žavimės žmonėmis. Tikriausiai senoje patarlėje „toks tokį pažino ir alaus pavadino" yra išminties. Surinkite grupę žmonių. dabar galite pajusti. Paprašykite. dažnas atsako: „Ir už tai jums moku pinigus? Visi žino. demografinės apklausos parodė. Jei šis pavėluotos nuomonės šališkumas (arba „aš jau seniai tai žinojau" reiškinys) yra skvarbus. tas pats pilietis pasakytų: „Tą jau kartodavo mano senelė: kas iš akių . Po 2005 metais uragano „Katrina" sukelto potvynio Naujajame Orleane atrodė savaime suprantama. kad išsiskyrimas susilpnina trauką. Tačiau lygiai tą patį pasakė ir studentai. jog apie tai jau irgi žinojote. kad išsiskyrimas švelnina širdį". kuriems buvo pateiktas priešingas patarlės variantas: „Meilė stipresnė už baimę". kai jį sužinote.priešingus. yra išminties. dauguma studentų sutiko. tą įvykį ir nesistebime. Po rinkimų ar pasikeitus situacijai vertybinių popierių biržoje daugumos komentatorių tokia įvykių raida nestebina: „Situaciją rinkoje jau seniai reikėjo taisyti". Kaip yra pasakęs danų filosofas ir teologas Sorenas Kierkegaardas. kad rinkdamiesi draugus ar įsimylėdami mes dažniausiai žavimės žmonėmis. Dar žinomas kaip „aš jau seniai tai žinojau" reiškinys.po to. kurių savybės panašios į mūsų. kad jis teisingas. o kitai . kad oficialioji valdžia turėjo numatyti šią situaciją: buvo atlikti krantinių pylimų pažeidžiamumo tyrimai. kad pateiktas rezultatas jų nenustebino. kad „priešybės traukia viena kitą". beveik bet kuris įmanomas psichologinio eksperimento rezultatas gali atrodyti kaip sveiko proto rezultatas . tačiau jis suprantamas žvelgiant atgal". vienai grupei pasakykite: Socialiniai psichologai pastebėjo. Visi eksperimento dalyviai turėtų atsakyti. Galite pademonstruoti šį reiškinį. Kitai grupei pasakykite: Socialiniai psichologai pastebėjo.tas ir iš širdies. Panašiai teigiamai buvo vertinamos patarlės „Nukritęs negali padėti krintančią)am". kad išsiskyrimas sustiprina meilės ryšį. kurių savybės skiriasi nuo mūsiškių. Tikriausiai senoje patarlėje. Po to paklauskite. jog negalėtų sau leisti persikelti ir apsigyventi kitoje vietoje. . kad žmonės iš pradžių paaiškintų rezultatą. o meteorologų prognozės aiškiai rodė saugos priemonių ir atsargų kaupimo būtinybę." Karlas Teigenas (1986) tikriausiai turėjo progos smagiai pakikenti. ar jis juos nustebino.34 ĮŽANGA pavėluotos nuomonės šališkumas (hindsight bias) Perdėtas gebėjimo numatyti įvykių eigą jiems jau įvykus vertinimas. „gyvenimas yra gyvenamas į priekį. Išgirdę posakį: „Baimė stipresnė už meilę". Pavyzdžiui.

jog rezultatus galima nuspėti.intelektinių galių pervertinimą. Vėliau. o ne pagirti už gerus sprendimus. Po rugsėjo 11-osios artėjančios nelaimės ženklai atrodo buvę akivaizdūs. tas klysta. netgi akivaizdi.vėliau aimanuoja sutrikęs studentas.. „Nežinau. o kvailiai jas kartoja" (autentiška patarlė) ir jos perdirbinys: „Kvailiai kuria patarles. ar kad. olimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojai džiūgauja labiau už iškovojusius sidabro medalius). o protingi jas kartoja". Pats išanalizavęs socialinių mokslų duomenis. reikalingas mokslinis tyrimas. kad jie dažniausiai tesugeba įžvelgti tik akivaizdžius dalykus arba patvirtina banalybes". Tačiau kad galėtume atsijoti vienas kitam prieštaraujančius posakius. jog viską moku.. Perspėtas yra iš anksto apsiginklavęs.. Mokytis niekada nevėlu. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 35 atkreipkime dėmesį Aš jau seniai tai žinojau Žurnalo Atlantic vyriausiasis redaktorius Cullenas Murphy (1990) apkaltino „sociologiją. Darbai kalba garsiau nei žodžiai. psichologiją ir kitus socialinius mokslus tuo. Kartais rezultatai iš tiesų stebina (pavyzdžiui. užduotis gali tapti stebėtinai sudėtinga. Seno šuns neįmanoma išmokyti naujų triukų. medžiaga dažnai atrodo lengva.Maniau. . Dvi galvos geriau nei viena. . 2003).. Prieš šokdamas apsidairyk. Kraujas tirštesnis už vandenį. FTB agentas nusiuntė į pagrindinę būstinę pranešimą." Pozicijos „aš jau seniai tai žinojau" pasekmės gali būti pražūtingos. kurie retrospektyvoje atrodo „akivaizdūs". kurių nebūtų galima surasti Bartletto ar kuriame nors kitame enciklopediniame citatų žodyne". kas nutiko. Neperšokęs griovio. kurie taip pat atrodo „akivaizdūs". Per daug virėjų sugadina sultinį. Vadovėliuose skaitant apie eksperimentų rezultatus.." Tačiau aš labiausiai mėgstu dvi labai vertinamas patarles: „Protingi kuria patarles. Be to. nesakyk „op!" „Nukritęs gali padėti krintančiajam. Kas dvejoja. Kai daug giminių. manant. jis „neaptiko idėjų ar išvadų.) Pavėluotos nuomonės šališkumas kelia problemų daugeliui psichologijos studentų. perspėdamas „Biurą ir Niujorką apie Osamos bin Ladeno galimus koordinuotus veiksmus siunčiant studentus mokytis Jungtinių Valstijų civilinės aviacijos uni- . atliekant testą. CŽV žinojo. Aš jau seniai tai žinojau". Štai kelios viena kitai prieštaraujančios patarlės: Kas teisingiau: kad. JAV Senato pateiktoje tyrimo ataskaitoje esama praleistų arba klaidingai interpretuotų įkalčių (Gladwell. mažai draugų. labiau linkstama kaltinti sprendimus priimančius asmenis už blogus pasirinkimus. Ji gali sukelti aroganciją . Plunksna galingesnė už kardą.1 skyrius. kad Al Qaedos agentai atvyko į šalį. kai reikia pasirinkti vieną iš kelių galimų išvadų. (Daugiau viena kitai prieštaraujančių patarlių rasite skyrelyje „Atkreipkite dėmesį.

kuriems ši procedūra nebuvo atlikta. kuris tai buvo numatęs. kad ir ką atrastume. The Problem of Thor Bridge „Toro tilto problema"). kada nuvalkiota tiesa apie sveiką protą pasitvirtina. Tad analitikai privalo rinktis. Įvykus nelaimei. „Privalėjau žinoti." Filosofas Alfred North VVhitehead (1861-1947) versitetuose bei koledžuose". Pavėluotos nuomonės nenaudingumas yra akivaizdus. visada atsiras žmogus. .kad padėtų atskirti realybę nuo iliuzijų ir tikras pranašystes nuo paprasčiausio gudrumo po laiko. specialiųjų tarnybų veiksmų kritikai šaukė: „Bukagalviai! Kodėl jie nesugebėjo sujungti taškų?" Tačiau tai. kaip galėjome elgtis. Mes taip pat kartais kaltiname save už „kvailas klaidas" . jog niekas kitas šito dar nėra pasakęs. kurių vienai nuleidžiamas kraujas.kad galbūt galėjome geriau pasielgti su kokiu nors žmogumi ar teisingiau įvertinti tam tikrą situaciją. kad sveikas protas dažniausiai būna teisus po to.suskirstyti pacientus į dvi grupes. kuriems buvo nuleista kraujo. Esmė yra ne tai. kad Adomas buvo vienintelis žmogus. ir turėjau anksčiau pradėti rašyti tą straipsnį. Per šešerius metus iki rugsėjo 11-sios FTB kovos su terorizmu padalinys turėjo 68 000 neištirtų pranešimų. Žvalgybos darbuotojai verste užversti krūvomis bevertės informacijos. Pasirodė. ir mirties priežastis (nustatyta per skrodimą). kad sveikas protas dažniausiai klaidina? Kartais taip atsitinka. kai kažkas jau įvyko. 1988). ar puoselėti iliuzijas? Ar būti su kitais. (Markas Twainas juokavo. ir tik XIX a. ar gyventi ramioje vienatvėje? Nuomonės nieko nevertos. galvodami. kodėl buvo nustatyta klaidinga diagnozė. kad žinome ir žinojome daugiau nei iš tiesų. kartais stebisi. viduryje kažkas nepatingėjo atlikti eksperimentą . kuriems buvo pasakyti tik simptomai. kad semestro pabaigoje būsiu labai užimtas." Tačiau kartais būname per griežti sau. Ar prisiekusieji sunkiau apsispręstų dėl gydytojų nekompetentingumo. jau pasakyta. Veikiau tai. kas akivaizdu po laiko. Gydytojai. FTB neatkreipė dėmesio į šį perspėjimą ir nesugebėjo jo susieti su pranešimais. o kartais būna diskutuotina: ar laimė yra žinoti tiesą. kurią informaciją tikrinti. „Viskas. o kitai tiesiog leidžiama ilsėtis lovoje. Žvelgdami atgal matome. jei jie būtų priversti numatyti. Dėl to mes lengvai apgaudinėjame save. Tačiau kartais tradicinė išmintis neklysta. kad anksčiau visiškai nebuvo aišku. kad teroristai planuoja panaudoti lėktuvus kaip ginklą. kad sveikas protas klysta. kad tiems pacientams. kas dabar jau yra akivaizdu. Mes pamirštame. Tuo tarpu kitiems gydytojams. sekėsi nė kiek ne geriau negu tiems." Šerlokas Holmsas (Arthur Conan Doyle. kuriems pasakomi ir ligos simptomai.36 ĮŽANGA „Lengva būti išmintingam po laiko. o ne žvelgti atgal? Tad ar turėtume daryti išvadą. kurioje skęsta trupinėliai vertingos. liga neatrodo taip lengvai diagnozuojama (Dawson ir kiti. Ištisus šimtmečius sveikas protas ir medicininė praktika teigė. kuris sakydamas ką nors reikšminga žinojo. kas svarbu. retai būna aišku prieš įvykius.) Tačiau kuri iš daugybės konkuruojančių idėjų geriausiai atitinka tikrovę? Tyrimais galima tiksliai nustatyti aplinkybes. Būtent dėl to mums reikalingas mokslas . kad vidurių šiltinės sukeltą karščiavimą galima veiksmingai gydyti nuleidžiant kraują.

būtų galima padėti žmonėms kasdieniame gyvenime. kurių metu ištirti 8 milijonai žmonių. kaip. Meditacijos Hipotezių formulavimas ir tikrinimas Mums. ką žmonės vieni apie kitus galvoja. kai sužinomi faktai. Tačiau eksperimentai rodo. Socialiniai psichologai profesionalai daro tą patį. susiejančios priežastį ir pasekmę).tai mokslinės stenogramos. . kad rezultatai atrodo „akivaizdesni" po to. kurie dažnai atliekami natūralioje aplinkoje. Atlikę mokslinius tyrimus. Jie taip pat siekia paaiškinti elgseną. 2003). kad mes visi esame savamoksliai socialinai psichologai. socialinės psichologijos duomenys kartais atrodo akivaizdūs. jie ieško būdų. Ir tai jie daro dažnai. kaip vienas kitą veikia ir kaip bendrauja. remiantis tyrimų rezultatais.universalus hobis. socialiniai psichologai kuria teorijas. socialiniams psichologams. rinkinys. Prieš darydami apibendrinimus." Markas Aurelijus. rinkinys. „Niekas taip galingai nepraplečia proto. Jau rašėme. Stebėdami susikuriame nuomones apie tai.1 skyrius. Teorijos . Teorija yra kompleksinis principų. Stebėti žmones parkuose. mokyklose ar universitete . teorija (theory) Kompleksinis principų. surikiuojančias jų stebėjimų rezultatus ir leidžiančias formuluoti patikrinamas hipotezes bei praktines prognozes. atlikta 25 000 tyrimų. į kuriuos socialinė psichologija ieško atsakymų. kurių metu kontroliuojamomis sąlygomis manipuliuojama vienu ar daugiau veiksnių. kurių metu sukuriamos miniatiūrinės socialinės dramos. paaiškinančių ir nuspėjančių stebimus įvykius. Socialiniai psichologai taip pat atlieka mokslinius tiriamuosius darbus. sunku sugalvoti ką nors patrauklesnio nei pats žmogaus buvimas. paaiškinančių ir nuspėjančių stebimus įvykius. Taip pat pamatėme. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 37 APIBENDRINIMAS Aš jau seniai tai žinojau: ar socialinė psichologija nėra paprasčiausias sveikas protas? • • • Kaip ir daugelis įvykių. Tyrimo metodai: kaip tiria socialinė psichologija Aptarėme keletą intriguojančių klausimų. kaip subjektyvūs. dažnai nesąmoningi procesai veikia socialinių psichologų darbus. tik sistemingiau (formuluodami teorijas) ir kruopščiau (dažnai atlikdami eksperimentus. Kaip neseniai buvo paskelbta vienoje ataskaitoje (Richard ir kiti. atlikdami eksperimentus. leidžiančius prognozuoti elgseną taikant koreliacinius tyrimus. kaip gebėjimas sistemingai ir teisingai tyrinėti visa. gatvėje. kurie socialinę psichologiją paverčia mokslu. Šis pavėluotos nuomonės šališkumas dažnai skatina žmones per daug pasikliauti savo sprendimų bei pranašysčių pagrįstumu. Grumtynėse su prigimtimi mes išsiaiškiname jos paslaptis ir susisteminame savo spėjimus bei išvadas. ką galime gyvenime stebėti. Dabar panagrinėkime mokslinius metodus.

Mokslininkui faktai ir teorijos yra skirtingi dalykai. važinėti automobiliais su dideliais atpažinimo numeriais ar filmuojant jų vykdomus areštus . . kaip tai veikia.sakė Julesas Henris Poincarė. Kuriant prognozes. Pavyzdžiui. prognozės nustato mokslinių tyrimų kryptį.beje. parodydamos. kad sunkio jėga . pastebi. kaip teorija gali būti iškreipta. kaip leidžia spėti mūsų teorija.38 ĮŽANGA hipotezė (hypothesis) Patikrinamas teiginys. Žmonės dažnai tvirtina. Galbūt galėtume šią idėją patikrinti sukurdami laboratorinį eksperimentą. kad „evoliucija tikrai yra tik teorija. . jos pataria tyrėjams ieškoti dalykų. pagrindžiantis tokius faktus. Bet iš ties\\ faktas yra tai. Pavyzdžiui. Truputėlį paimprovizuokime. Kasdienėje kalboje „teorija" dažnai reiškia „mažiau negu faktą" . išbaigta agresijos teorija leistų prognozuoti. imituojantį mirties bausmės vykdymą elektros kėdėje. pastaruoju metu visa tai daugelyje miestų tapo įprasta. apie kuriuos jie galbūt niekada nebūtų pagalvoję. jog tarp paskirų įvykių gali egzistuoti ryšys. Tačiau kaip nuspręsti. Antra. 2) pateikia aiškias prognozes.namas. apibendrinančios ir paaiškinančios faktus. Visų pirma jos leidžia patikrinti teoriją. Hipotezės tarnauja keliems tikslams. Amerikos mokslo pažangos asociacijos vadovas. kad kitų žmonių buvimas atskiriems individams padeda jaustis anonimiškiems ir mažina jų varžymąsi. lygiai kaip namas suręstas iš akmenų. Trečia. žmonės gali atmesti Charleso Darwino evoliucijos teoriją kaip „tiesiog teoriją". sukeltų stipresnį šoką nei veikdami pavieniui? Taip pat galime manipuliuoti ir anonimiškumu: ar žmonės sukeltų stipresnį šoką. kuria kryptimi reikia eiti. Bet kuri mokslinė sritis sparčiau subręs. Todėl pagrįstai galime teigti. Sunkio jėga teorinis paaiškinimas. .taip pat tik teorija" (2005). gerų teorijų savybė prognozuoti gali paversti jas praktinėmis. Teorijos yra idėjos. besityčiojantys ar užpuldinėjantys žmonės dažnai veikia grupėmis arba minioje.tai pripažinti teiginiai apie tai. „nieko nėra praktiškesnio už gerą teoriją". jei grupės žmonių paprašytume sukelti elektros šoką nelaimingai aukai. ką stebime. Panagrinėkime. Kas būtų.tai faktas. jei mokslininkai jaus.pasikliovimo kopėčių vidurinį skersinį tarp teorinio spėjimo ir fakto. kada agresijos tikėtis ir kaip ją kontroliuoti. kad viena teorija geresnė už kitą? Gera teorija: 1) veiksmingai apibendrina gausybę stebėjimų. Tarkim. ja būtų galima remtis praktikoje. jos leidžia kurti patikrinamas prognozes. mes pastebime. „Mokslas suręstas iš faktų.tačiau faktų rinkinys yra toks pat mokslas. kuris grupės narys sukelia šį šoką? Ar šie žmonės. Teorinės prognozės siūlo naujas mokslinių tyrimų sritis. kad plėšikaujantys." Teorijos ne tik apibendrina. liepiant jiems segėti didelius ženklus su pavardėmis. kad išmesti raktai nukrenta ant žemės. Kaip pareiškė vienas šiuolaikinės socialinės psichologijos pradininkų Kurtas Lewinas. Gal būtų galima sumažinti policininkų brutalumą. vadinamas hipotezėmis. tačiau sunkio jėga . kaip akmenų krūva . tačiau niekas iš jų nežinotų. Alanas Leshneris. teorija padeda teisingai pasirinkti. jei galėtų slėpti savo veidus? Jei rezultatai hipotezę patvirtintų. Faktai .

Veikiau jos. Carrollas ir jo kolegos aiškina. kad tai atspindi jo kainą. Tačiau jau dabar užsukime į užkulisius ir trumpai pažvelkime. Pirmiausia panagrinėkime koreliacinių tyrimų pranašumus (dažnai natūralioje aplinkoje analizuojami svarbūs kintamieji) ir trūkumus (neapibrėžtas priežasties ir pasekmės interpretavimas). kurių metu siekiama išsiaiškinti priežastiespasekmės ryšius. ar du ir daugiau veiksnių yra natūraliai susiję) arba eksperimentiniai (manipuliuojant kokiu nors veiksniu. Rečiausiai apgyvendintuose Škotijos regionuose.tyrimai gali būti koreliaciniai (keliant klausimą. Dažniausiai teorijas atmetame ne todėl. Koreliaciniai tyrimai: natūralių ryšių atradimas Apie socialinių psichologinių tyrimų metodus sužinosite tolesniuose skyriuose. mokslininkai nuvyko į senąsias Glasgovo kapines.6 karto didesnė nei aukščiausiojo rango administratorių. Kaip parodyta 1. Ieškodami galimo ryšio tarp socialinės ekonominės padėties ir sveikatos. o darbininkų . Kaip pirminę informaciją apie sveikatą jie nuo paminklų lentelių nusirašė 843 žmonių gyvenimo trukmę. eksperimentiniai tyrimai (experimental research) Tyrimai. Jie gali būti atliekami laboratorijoje arba natūroje (kasdienėje aplinkoje). Šiuolaikinėje Britanijoje užimama padėtis koreliuoja su ilgaamžiškumu. kad jos klaidingos. realioje aplinkoje. šiandieniniai psichologai asmeninius ir socialinius veiksnius sieja su žmogaus sveikata. Taip pat skiriasi ir metodai . Socialiniai psichologiniai tyrimai gali būti vykdomi skirtingose vietose.2 karto. kaip šie tyrimai atliekami. kaip ir seni automobiliai. Dešimt metų buvo stebima 17 350 valstybės tarnautojų. To pakaks. kaip naudodamiesi naujausiais duomenimis kiti tyrinėtojai patvirtino ryšį tarp socialinės padėties ir ilgaamžiškumo. už laboratorijos ribų atliekami tyrimai.1 s k y r i u s . Jungtinėse Valstijose pajamos koreliuoja su ilgaamžiškumu (vargšams ir žemesnės socialinės padėties žmonėms gresia didesnis ankstyvos mirties pavojus). buvo daugiausia ilgaamžių. taigi ir buvusią prabangą. b) sukurdami naują tyrimų sritį ir c) siūlydami praktinius jos panaudojimo būdus.4 paveiksle. Kanceliarijos darbuotojų mirtingumo tikimybė buvo 2. koreliaciniai tyrimai (correlational research) Natūraliai vykstančių ryšių tarp kintamųjų tyrimas. Socialinė padėtis ir sveikata patikimai koreliuoja nepriklausomai nuo laikmečio ir gyvenamosios vietos. kuo koreliaciniai tyrimai skiriasi nuo eksperimentų. . Žemesnio rango vadovų mirtingumo tikimybė buvo 1. ĮVADAS Į S O C I A L I N Ę P S I C H O L O G I J Ą 39 kuriomis galime remtis a) patvirtindami arba keisdami teoriją. pakeičiamos naujesnėmis bei geresnėmis. Kaip pamatysime 14 skyriuje. aukštesni paminklai buvo susiję su ilgesniu ir vyrų.7 karto didesnė (Adler ir kiti. 1993. manipuliuojant vienu ar daugiau veiksnių (nepriklausomų kintamųjų) ir tuo pat metu kontroliuojant kitus (išlaikant juos pastovius). Socialinės padėties rodikliu mokslininkai pasirinko paminklų aukštį. Buvo atliktas toks tyrimas.2. 1994). kad būtų galima nustatyti jo poveikį kitam). kuriuose nedarbo lygis žemiausias. Jei norite būti kritiškas laikraščiuose ir žurnaluose skelbiamų psichologinių tyrimų skaitytojas. teigdami. pravartu suprasti. natūriniai (lauko) tyrimai (field research) Natūralioje. ir moterų gyvenimu. kad galėtumėte įvertinti duomenis ir kritiškai vertinti kasdienius socialinius įvykius. Iš tokių mokslininkų galime paminėti Douglasą Carrollą iš Glasgovo Kaledonijos universiteto ir jo kolegas George Davey Smithąbei Paulą Bennettą (1994).

kurie gyveno ilgiau. Galime manyti. Koreliacijos ir priežastingumo maišatis populiariojoje psichologijoje sukelia daug painiavos. abejoja. (Kaip ir bet kurios koreliacijos atveju. kodėl egzistuoja šis ryšys (žr. kad socialinė padėtis veikia sveikatą.) Kaip manote. Tačiau kiti. Stipriai išreikštą savivertę turinčių vaikų mokymosi rezultatai taip pat yra aukšti. Tuo tikėdamos 30 JAV valstijų įdiegė daugiau nei 170 savivertę skatinančių taisyklių. narkotikus bei alkoholį (Landers. tarp jų ir psichologai Williamas Damonas (1995). Gal atvirkščiai: problemos ir nesėkmės ją menkina.5 paveikslą)? Kai kurie žmonės tiki. socialinė padėtis ir sveikata). pornografiją. mityba (ar turtuoliai linkę maitintis kitaip nei varguomenė)? Koreliacija parodo esant ryšį. kad „sveikas požiūris į save" padeda daugiau pasiekti. 1. galima pagerinti ir jo mokymosi rezultatus. Bet gal yra atvirkščiai? Gal sveikata lemia energingumą bei sėkmę? Gal ilgiau gyvenantys žmonės sukaupia didesnius turtus (ir dėl to pasistato brangesnius paminklus kapinėse)? O gal viską lemia koks nors trečias kintamasis. kyla pašėlusi pagunda daryti išvadą. Robynas Dawesas (1994). kad vienas sąlygoja kitą. Gal ją suformuoja sunkiai iškovoti laimėjimai. tačiau negali pasakyti. ar. tačiau nebūtinai priežastį ar pasekmę. Gal savivertė dažniau atspindi tai. Martinas Seligmanas (1994) ir Roy Baumeisteris su kolegomis (2003).40 ĮŽANGA 1.4 PAVEIKSLAS Socialinės padėties ir ilgaamžiškumo ryšys Aukšti paminklai įamžino žmones. Kaip būtų galima paaiškinti šį ryšį? . pavyzdžiui. kuriai sunkiai atsispiria ir mėgėjai. Koreliaciniai tyrimai leidžia prognozuoti. Markas Leary (1998). Tad mokant vaiką sukurti geresnį savo įvaizdį. socialinę padėtį). kurie apsaugo vaikus" nuo nepažangumo (narkotikų ar nusikalstamumo). ir profesionalūs socialiniai psichologai: kai sugretinami du veiksniai (pavyzdžiui. Kol jums Mokslininkai pastebėjo nežymią. satanizmą. tačiau teigiamą koreliaciją tarp paauglių pomėgio klausytis sunkiojo metalo muzikos ir polinkio į ikivedybinius lytinius santykius. ar savivertė iš tiesų yra „šarvai. kas mus supa. 66 65 | H Vyrai Moterys (0 oj ( O iŠ c d > > O ) Z E 64 63 62 61 60 59 58 Žemi Vidutinio aukščio Aukšti Paminklų aukštis Koreliacija ir priežastingumas Socialinės padėties ir ilgaamžiškumo santykis iliustruoja mąstymo klaidą. sveikata). 1988). galime teigti ir priešingai: gerai besimokančių vaikų savi vertė dažniausiai būna aukšta. Štai kitas realiai egzistuojantis ryšys tarp savivertės ir mokymosi rezultatų. pasikeis ir kitas (pavyzdžiui. pakeitus vieną kintamąjį (pavyzdžiui.

kad ji būdinga realioms situacijoms. parodo. žinodami vieną. Savi vertė bei mokymosi rezultatai gali koreliuoti ir todėl. ištyrę 635 moksleivius. kaip parodė beveik 6000 vokiečių septintokų tyrimas (Trautwein ir kiti. todėl galima tyrinėti veiksnius. Koreliacijos tyrimų stiprioji pusė yra ta. ar pakitę mokymosi rezultatai dažniau stebimi prieš. 2006). Y GALIMI AIŠKINIMAI X seksis. tačiau koreliacija neatskleidžia priežasties ir rezultato. Tai labai svarbu. Koreliacija nurodo ryšį tarp dviejų kintamųjų ir išreiškia jį koeficientu. Arba vienas gali būti kito priežastimi. Maruyama ir kiti. lytis.1 skyrius. Savivertė ir depresija koreliuoja neigiamai (apie -0. o kito . kad auksinių žvaigždžių grandinėlė už teisingą rašybą ir sužavėtos mokytojos pagyrimas gali sustiprinti vaiko savivertę (Skaalvik ir Hagtvet. 1977. kurių negalima sukurti laboratorijoje (tokius kaip rasė.1600 visos Amerikos jaunuolių. ir pasijusite kvailai. patirkite nesėkmę. Norvegijos mokslininkai. teigia. jei 25 kartus pakartojus žmonėms tai nepadarė įspūdžio: jei du kintamieji kinta kartu (koreliuoja). Laiko intervalų koreliacija atskleidžia įvykių seką (pavyzdžiui. galime numatyti kitą. padarykite kvailą klaidą.5 PAVEIKSLAS Koreliacija ir priežastingumas Dviejų kintamųjų koreliaciją gali paaiškinti bet kuri iš trijų kombinacijų. 1981).6). 1990). Kad tokia galimybės egzistuoja.jų nevienareikšmiškumas. socialinė padėtis). koreliacija tarp savivertės ir mokymosi rezultatų išnyko.0 (abiejų kintamųjų reikšmės didėja ir mažėja kartu). Galbūt savivertės ir pasiekimų moksle sąveika yra abipusė. ar po saviver- .0 (vieno kintamojo reikšmė mažėja proporcingai kito kintamojo didėjimui) iki +1.715 Minesotos valstijos jaunuolių (Bachman ir O'Malley. Tačiau progresyvūs koreliaciniai metodai gali parodyti ir priežasties-pasekmės ryšius. todėl verta pakartoti dvidešimt šeštąjį kartą. kad tai susiję su intelektu ir šeimos socialine padėtimi. Kai tyrėjai statistiškai pašalino intelekto ir šeimos socialinės padėties poveikį. žymimu raide r: nuo -1. arba abu yra veikiami „trečio kintamojo". Didžiausias tokių tyrimų trūkumas . Vieno iš jų imtis . minima dviejuose tyrimuose. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 41 KORELIACIJA X Socialinė padėtis Savivertė 1 B B | Y Sveikata Mokymosi rezultatai 1. Tapačių dvynių intelektas koreliuoja teigiamai (daugiau kaip +0.8). apie save galvosite gerai.

Įsivaizduokite didžiulį ąsotį. kad skirtumas tarp abiejų rūšių svyruos nuo 47 iki 53 procentų. . į kurią patekti vienodas galimybes turi kiekvienas tiriamos populiacijos atstovas. Taip ir atsitiko. padidėjęs stresas ir sumažėjęs kontrolės pojūtis. jei jūsų draugas jus apkabintų ir švelniai elgtųsi?" Iš daugiau nei 100 000 moterų 72 procentai atsakė „taip". Apklausos atsitiktinė imtis (random sample) Apklausos procedūra. pavyzdžiui. pavyzdžiui. kad apklausę atsitiktinai parinktų 1200 žmonių tiek miestuose. Kaip mes apskaičiuojame tokius kintamuosius. Tačiau apklausa pateikė nuoširdų ir vertingą tam tikro visuomenės sluoksnio požiūrį. išnyko koreliacija tarp mokymosi rezultatų ir savivertės. pavyzdžiui. Imties dydis apklausoje nėra viskas. skaito mano skiltį". taip atsitiktinė imtis atspindi visą populiaciją. kuriame yra 50 procentų baltųjų ir 50 procentų raudonųjų pupelių. Atsižvelgdami į tai. Apklausas atliekantys mokslininkai formuoja reprezentatyvias grupes.kito. ar ąsotyje yra 10 000. kad beveik 70 milijonų žmonių. sudarydami atsitiktinę imtį . nesvarbu. Jei raudonąsias pupeles laikytume vieno kandidato į prezidentus rėmėjais. grupė škotų mokslininkų domėjosi. p. ar 100 milijonų pupelių. Mokslininkai taip pat taiko statistinius metodus. mitybą. Kaip keli kraujo lašai byloja apie visą kūną. Šitaip. Stebina tai. kai buvo atmesti intelekto ir šeimos socialinės padėties veiksniai. nes dabar aukštesnę padėtį užimantys žmonės rūko mažiau. mes 95 procentų tikslumu (su trijų ir mažiau procentų paklaida) galime apibūdinti visą populiaciją. kodėl nuo 1950 metų Gallupo instituto atliekamų priešrinkiminių apklausų rezultatai vidutiniškai dviem ar mažiau procentų nesutampa su rinkimų rezultatais. ar 70 milijonų skaitytojų atspindi visą populiaciją? Ar viena iš 700 apklausoje dalyvavusių skaitytojų išreiškia likusių 699 nuomones? . ar pašalinus rūkymo poveikį išliks ryšys tarp socialinės padėties ir ilgaamžiškumo. kaip socialinė padėtis ir sveikata? Vienas būdas yra apklausti reprezentatyvų žmonių skaičių. kad kai kurie kiti veiksniai. taip pat gali turėti įtakos vargingai gyvenančiųjų mirtingumui. Taip yra todėl. Skaitytojos klausimas buvo toks: „Ar būtumėte patenkinta ir pamirštumėte seksą. suprastume. 1984 metais vieno laikraščio apžvalgininkė Anna Landers priėmė vienos laiško autorės pasiūlymą apklausti skaitytojas. Atsitiktinai paimkite 1200 pupelių ir galite būti tikri 95 proc.tokią.42 ĮŽANGA tės pokyčių). Todėl buvo spėjama. kai kiekvienas tiriamos populiacijos atstovas turi vienodas galimybes būti įtrauktas į tyrimą.svarbu ir kaip tiksliai ji atspindi tiriamą populiaciją. Bet kyla klausimas. jog „imtis galbūt ir neatspindi visų Amerikos moterų. o baltąsias . Nereprezentatyvios imtys. Apklausa susidomėjo visas pasaulis.. Prisiminkime ir anksčiau minėtą trečiąjį kintamąjį. ar meilės jausmai moterims yra svarbesni nei seksas. tiek visoje šalyje. atstovaujančių visoms gyvenimo sritims. leidžiančius atmesti „trikdančius" kintamuosius. Atsakydama kritikams Landers (1985. 45) tikino.

„leidžiančią tik vyro ir moters santuoką". Atlikus nacionalinę apklausą 2003 metų pabaigoje paaiškėjo. į užduodamų klausimų tvarką. kai savaitraštis Literary Digest 10-čiai milijonų amerikiečių išsiuntinėjo atvirlaiškius su klausimu apie prezidento rinkimus. nors tuo pat metu atliktos kitos apklausos duomenimis tik 40 procentų palaikė pataisą. Rooseveltą bus triuškinama. Partnerystė atrodo nuosaikesnė alternatyva (Moore. Kitiems dalyviams klausimas buvo suformuluotas kitaip: kiek procentų elektros energijos. 1994). Amerikiečių pritarimas gėjų ir lesbiečių partnerystei padidėja. jų manymu. jog jų vyriausybė per daug išleidžia remdama varginguosius. 1988. kad Jungtinės Valstijos „uždraustų" pasisakymus prieš demokratiją. 1980). kad tik 23 procentai amerikiečių mano. vidutiniškai buvo nurodyta 41 proc. kad Alfo Landono persvara prieš Frankliną D. jų manymu. klausimo pateikimas ir jo formulavimas gali turėti įtakos atsakymui. Klausimo formulavimas. procentų turėtų sudaryti atominėse elektrinėse gaminama elektros energija. Klausimų pateikimas . jei iš pradžių pasiteiraujama jų nuomonės apie gėjų santuokas. Iš daugiau kaip 2 milijonų grąžintų atvirlaiškių atrodė. . 2004). Schuman ir Kalton. Kai Joopas van der Plightas su savo bendradarbiais (1987) klausė Anglijos rinkėjų. Kai po kelių dienų buvo suskaičiuoti tikrieji rinkimų rezultatai. Panašiai kitos apklausos metu dauguma pasisakė už pagalbos užsienio šalims mažinimą ir už didesnes dotacijas badą patinantiems kraštams (Simon. Tačiau 53 procentai galvojo.kad Jungtinėse Valstijose tokios kalbos „nebūtų leidžiamos". Tačiau 1940 metais 54 procentai amerikiečių pasisakė už tai. Vienos apklausos metu buvo nustatyta.1 skyrius. šitaip praleidęs tuos. 2) šiluminėse elektrinėse ir 3) kitais būdais. Net jei žmonės dėl kurio nors dalyko turi tvirtą nuomonę. kad vyriausybė per daug išleidžia socialinei rūpybai {Time. Klausinių tvarka. pavyzdžiui. Panagrinėkime. kad Landonas nugalėjo tik dviejose valstijose. nei automobilio (Cleghorn. draudžiančią tuoktis gėjams (Moore. Atsakymų variantai. kad atominėse elektrinėse reikėtų gaminti 21 procentą visos elektros energijos. Jei imtis reprezentatyvi. paaiškėjo. Buvo atsakyta.labai delikatus dalykas. Klausimo formulavimas taip pat gali turėti įtakos atsakymams. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 43 Reprezentatyvumo svarba buvo efektingai pademonstruota 1936 metais. Net subtilūs intonaciniai klausimo niuansai gali veikti labai stipriai (Krosnick ir Schuman. o 75 procentai . 1985). privalome atsižvelgti ir į kitus paklaidos šaltinius. kurių pavardes surado telefonų knygose ir automobilių registracijos įrašuose. kurie neįstengė turėti nei telefono. turėtų būti pagaminta 1) atominėse. 2004). kad 55 procentai amerikiečių palaiko Konstitucijos pataisą. 1996). kiek. „Ką nors drausti" reiškia „neleisti". kokį didžiulį poveikį turi atsakymų variantai. Žurnalas išsiuntinėjo atvirlaiškius su klausimu tik tiems žmonėms.

kad tiriant natūraliai susijusius įvykius beveik neįmanoma atskirti priežastį nuo pasekmės. tyrėjas išsiaiškina. pavyzdžiui. reklamos agentai bei gydytojai taip pat gali paveikti mūsų sprendimus. .atsakė išmintingasis sapnų aiškintojas. Pirmasis pasakė: „Deja! Prarasti dantys reiškia. Devyni iš dešimties koledžo studentų mano. siūlomi atsakymų variantai sudaro sąlygas nesąžiningiems politikams manipuliuoti apklausomis. patarė draugas: paklausk. ar gali rūkydamas melstis (Crossen. paklausęs. jei tik įmanoma ir etiška. kasdienius procesus imituoti laboratorijose. formuluotė gali labai paveikti žmonių sprendimus ir nuomones. Eksperimentiniai tyrimai: priežasties ir pasekmės paieška Tai. Tačiau išgirdę. 1992). Yra toks pasakojimas apie sultoną. kad prezervatyvas veiksmingai apsaugo nuo AIDS. vadinamus nepriklausomais kintamaisiais. Įpykęs sultonas įsakė nubausti blogąjį pranašą penkiasdešimčia rykščių kirčių. Konsultantai. sulaukė griežto draudimo. ką sakai. formulavimas. kad. Todėl nenuostabu. Vienu metu keisdamas vieną ar du veiksnius. Kaip ir aeronautikos inžinieriai. jautienoje yra „30 procentų riebalų". socialinės įtakos ir socialinių santykių principus. kad matysite. kad sukurtų svarbių mūsų kasdienio gyvenimo socialinių situacijų imitacijas. Buvo sukviesti žiniuoniai išaiškinti šį sapną. ar melsdamasis gali rūkyti. Tada galima manipuliuoti vėjo sąlygomis ir tiksliai stebėti jų poveikį konkrečiai sparno struktūrai. kad neteko visų savo dantų. socialiniai psichologai eksperimentuoja. Vietoje to inžinieriai imituoja tikrovę. Aeronautikos inžinieriai nepradeda darbo nuo skraidymo aparatų parametrų stebėjimų įvairiausiomis natūraliomis sąlygomis. bet ir kaip sakai". Paklausk kitaip. jei jo „veiksmingumas siekia 95 proc. skirtingomis formuluotėmis apribodami pasirinkimo galimybes.". daugelį socialinių psichologų skatina. kokią įtaką jie mums daro. kaip mirs jūsų giminaičiai". . kurią gali kontroliuoti. Klausimų pateikimo tvarka. tik 4 iš 10 studentų teigia. kad prezervatyvas apsaugo veiksmingai (Linville ir kiti. o ne „70 procentų liesos mėsos ir 30 procentų riebalų". Kaip aerodinaminis tunelis padeda aeronautikos inžinieriui atrasti aerodinamikos principus. Šios imitacijos kažkiek primena aerodinaminius tunelius. taip ir eksperimentas padeda socialiniam psichologui atskleisti socialinio mąstymo. 1993). Pakeliui į iždą apstulbęs iždininkas tarė jam: „Jūsų sapno aiškinimas nė kiek nesiskiria nuo pirmojo". ir skraidymo aparatų įvairovė pernelyg sudėtinga. kuriuo buvo reikalaujama nurodyti. kad sultono laukia puikus likimas: „Jūs gyvensite ilgiau už visus savo giminaičius!" Patenkintas sultonas įsakė iždininkui atnešti gerajam žiniuoniui penkiasdešimt aukso monetų. Kartą jaunas vienuolis. kad „galimybė užsikrėsti siekia 5 proc. Ir atmosferinių sąlygų. Kontrolė: manipuliavimas kintamaisiais nepriklausomas kintamasis (independent variable) Eksperimentinis veiksnys. kad 1994 metais mėsos perdirbėjai lobistai pasipriešino naujam JAV įstatymui dėl maisto prekių etikečių.".44 ĮŽANGA formuluotė (framing) Klausimo ar problemos pateikimo būdas. „Taip.Tačiau atminkite vieną dalyką: svarbu ne tik tai. kuriuo manipuliuoja tyrėjas. demonstruojant visuomenės pritarimą savo pažiūroms. kuris susapnavo. Antrasis žiniuonis paaiškino.

atsižvelgus į skirtumus pagal gebėjimų testo duomenis. Todėl peršasi išvada. jos pačios kalbėjo ne taip šiltai ir nuotaikingai. buvo nepriklausomas kintamasis. Kiekvienam vaikinui buvo parodyta tariamos pokalbio partnerės nuotrauka. jog yra dar dvi kitos priežasties-pasekmės inter- Kituose skyriuose rasite daug tyrimais paremtų įžvalgų. paaiškėjo. tingūs ir nevalyvi (Ryckman ir kiti. kad pasitvirtintų teiginys. Vyrauja nuomonė. Pusei jų buvo parodytos apkūnios (ne tikrosios pokalbio partnerės). Tai. kad vaikai mokosi iš to. Vaikai. Kai po septynerių metų tyrimą pakartojo. kokį įspūdį paliko tos merginos. Kiekvienas iš šių eksperimentų gali padėti paaiškinti koreliacinius ryšius tarp priežasties ir pasekmės. simbolizuojančius mokslinius išankstinio nusistatymo bei agresijos tyrimus. Kai kurios iš jų nagrinėjamos skyreliuose „Ką slepia moksliniai tyrimai". Vėliau. Čia pasireiškė išankstinis nusistatymas ir diskriminavimas. Ar šitokios nuostatos gimdo diskriminavimą? Norėdamas tai išsiaiškinti. (Ar galite nurodyti kokias nors kitas priežastis?) Į šį tyrimą įsijungė socialiniai psichologai Markas Snyderis ir Julie Haugen (1994. Atsižvelgus į kitus veiksnius ir padarius atitinkamas korekcijas. . vis dar tebebuvo nutukusios. Pastaba: nutukimas koreliavo su šeimynine padėtimi ir pajamomis. palyginti su kontroline maždaug 5000 normalaus svorio moterų grupe. Per televiziją rodomo smurto koreliaciniai ir eksperimentiniai tyrimai. Tikiuosi. kad diskriminavimą būtų galima paaiškinti tuo. du trečdaliai moterų. kad jei buvo manoma jas esant apkūnias. 1. kad kažkokios vaikinų balso intonacijos ir pokalbio turinys skatino tariamai nutukusias pokalbių partneres elgtis taip. Kad suvoktume. Tačiau negalime būti tuo tikri.1 skyrius. Pirmasis eksperimentas susijęs su išankstiniu nusistatymu prieš nutukusius žmones. kad nutukėliai yra lėti.5 paveikslas mums primena. jog čia yra koreliacinis ryšys. 1989). kuriuose plačiau aptariami tyrimų pavyzdžiai. jog tokios moterys nėra geidžiamos. apie kuriuos bus rašoma tolesniuose skyriuose. gali pasirodyti. kaip eksperimentai paaiškina priežastingumą. tarp jų mažiau buvo ištekėjusių bei gaunančių dideles algas. Akivaizdu. ką mato ekrane. šį reiškinį galėtume pavadinti „Pelenės efektu". 1995). šių nutukusių moterų metinės pajamos buvo 7000 dolerių mažesnės už vidurkį. Išankstinio nusistatymo prieš nutukusius žmones koreliaciniai ir eksperimentiniai tyrimai. kuriame dalyvavo 370 apkūnių moterų nuo 16 iki 24 metų amžiaus. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 45 Iš viso trys ketvirtadaliai socialinės psichologijos mokslinių tyrimų pagrįsti eksperimentais (Higbee ir kiti. būna agresyvesni už žiūrinčius mažiau tokių laidų. ką bendra turi televizijos laidų žiūrėjimas ir vaikų elgesys.normalaus svorio merginos.nuotrauka jiems parodyta. Stevenas Gortmakeris su kolegomis (1993) atliko tyrimą. Netgi pakoregavus rezultatus. rasę ir tėvų pajamas. analizuojant pokalbius su merginomis. 1982). kurie žiūri daug smurtinių televizijos laidų. kad jau atpažįstate. 1985). 76-ių Minesotos universiteto studentų (vaikinų) jie paprašė telefonu susipažinti su 76 studentėmis. kas yra laboratorinis eksperimentas. panagrinėkime du eksperimentus. Pasitelkdami antrąjį pavyzdį. Pirmiausia vaikinų buvo paprašyta papasakoti. kokios moters normalaus svorio ar apkūnios . o kas trečias tyrimas buvo atliekamas mokslinėse laboratorijose (Adair ir kiti. kitai daliai . jog nutukimas susijęs su žemesne socialine padėtimi. panagrinėkime. Prisiminę pamotės elgesio poveikį.

išsilavinimas. kad abiejose grupėse bus aukšto intelekto žmonių. Vieną iš jų . kur galėjo kontroliuoti vaikams rodomo smurto kiekį. kad nutukimas lėmė žemesnę socialinę padėtį (dėl diskriminavimo) arba kad smurto stebėjimas yra agresyvumo priežastis (1. Atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas: didysis korektorius Prisiminkite. intelektas. Tokie eksperimentai rodo. Antroji sudedamoji dalis yra atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas.1 lentelėje pateikta daugiau pavyzdžių). Atliekantis apklausą tyrėjas gali išmatuoti bei statistiškai įvertinti galimus aktualius veiksnius ir patikrinti. kaip matomo smurto kiekis koreliuoja su elgsena. Kai tiriamieji paskirstomi atsitiktinai. kuris šitaip vadinamas dėl to.vidutiniškai turėtų būti maždaug tokie patys. mokslininkai gali stebėti. Galbūt skiriasi žiūrinčiųjų smurtines laidas išsilavinimas. Atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas vienu kirčiu panaikina visus šiuos pašalinius veiksnius. Kadangi atsitiktinai paskirstant tiriamuosius sukuriamos ekvivalentiškos grupės. Iki šiol matėme. kultūra. 1. galinčių išskirti nutukusius ir nenutukusius žmones. kad kiekvienas žmogus turėtų vienodą tikimybę atsidurti tam tikrose sąlygose. žiūrinčius smurtines laidas ir nežiūrinčius.ar jų nariai žiūrėjo smurto vaizdus. kaip nenoriai.) . ar sąsajos išliks. Pavyzdžiui. mes galime keisti vieną veiksnį. (Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp atsitiktinio tiriamųjų paskirstymo eksperimentuose ir atsitiktinės atrankos apklausose. Chrisas Boyatzisas ir jo kolegos (1995) vieniems pradinės mokyklos moksleiviams parodė XX a. Kiekvienas socialinis psichologinis eksperimentas turi dvi pagrindines sudedamąsias dalis. intelektas . taikant išvadas visai populiacijai. kurio nerodė kitiems. bet koks agresyvumo skirtumas tarp šių dviejų grupių narių privalo būti kažkaip susijęs su vieninteliu šių grupių skirtumu . kad televizija gali būti viena iš agresyvaus vaikų elgesio priežasčių. Atsitiktinė atranka leidžia apibendrinti. kaip jie pavieniui arba kartu veikia žmones.arba jie skiriasi dar daugybe kitų požymių.ir smurtinio . Tačiau neįmanoma kontroliuoti visų veiksnių. atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas (random assignment) Toks dalyvių paskirstymas eksperimente. jog televizija yra vaikų agresyvumo priežastis. vienoda tikimybė. Jį mačiusieji per dvi minutes atliko septynis kartus daugiau agresyvių veiksmų nei nemačiusieji. darėme prielaidą. (Kokios jos?) Todėl socialiniai psichologai perkėlė televizijos žiūrėjimą į laboratoriją. Stebėti agresyvūs veiksmai vadinami priklausomu kintamuoju. remdamiesi koreliaciniu ryšiu. Demostruodami vaikams smurtines ar nesmurtines laidas. pretacijos. visa kita stengdamiesi išlaikyti be pakitimų.šeimyninė padėtis. kad gali priklausyti nuo manipuliacijų nepriklausomu kintamuoju. pradinis agresyvumas .ką tik aptarėme.46 ĮŽANGA priklausomas kintamasis (dependent variable) Matuojamas kintamasis.6 paveikslą).televizijos serialo „Galingieji reindžeriai" (Power Rangers) epizodą. į kuriuos tyrėjas neatsižvelgė. O dabar labiau pasigilinkime. kiekvienas žmogus turi vienodą galimybę žiūrėti smurtines laidas arba jų nežiūrėti. neteigiančios.kontrolę . dešimtajame dešimtmetyje populiariausio . ar jų nežiūrėjo (žr. Mes manipuliuojame vienu arba dviem nepriklausomais kintamaisiais. kaip vykdomas eksperimentas. Atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas leidžia daryti išvadą apie priežastį ir pasekmę. kad eksperimento logika yra paprasta: sukurdami ir kontroliuodami miniatiūrinę realybę. Tad visi įmanomi abiejų grupių dalyvių požymiai . po to kitą ir nustatyti.

kas vyksta laboratorijoje (pavyzdžiui. Nes Agresyvumas . socialiniai psichologai dažnai rizikuoja šią ribą peržengti. Daugeliui mokslininkų ši realizmo rūšis yra kasdienis realizmas (mundane realism) Eksperimento paviršinis panašumas į kasdienes situacijas. netgi malonus patyrimas.1 LENTELĖ. Tai. kad bet kuriuos vėlesnius skirtumus kažkaip sukėlė eksperimentinis poveikis. arba į kontrolinę (kurioje neeksperimentuojama) grupę.1 skyrius. Tačiau kartais mokslininkai atsiduria prie ribos. Tai suteikia tyrėjui pasitikėjimo. Kartais eksperimentas būna nežalingas. Kurdami intensyvaus mąstymo bei emocijų reikalaujančius eksperimentus. elektros šoko panaudojimas tiriant agresyvumą). neprivalo turėti atitikmens kasdienybėje.6 PAVEIKSLAS KAS MATUOJAMA Agresyvumas Atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas Eksperimentai. kuriam dalyviai sąmoningai pritaria. 1. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 47 1. kad atliekant kai kuriuos eksperimentus būtina laikytis etikos. Eksperimentuose neprivalo būti to. kai skirtumas tarp nežalingo ir rizikingo yra neaiškus. kai žmonės atsitiktinai paskiriami arba į eksperimentinę. Reikėtų tik trumpam pakeisti socialinę patirtį ir užfiksuoti pokyčius. Marilynn Brevver ir Merrillas Carlsmithas (1985) vadina kasdieniu realizmu. ką Eiliotas Aronsonas. Socialiniai psichologai neturėtų tai pačiai vaikų grupei ilgai rodyti brutalaus smurto. Koreliacinių ir eksperimentinių tyrimų požymiai Ar galima dalyvius paskirstyti atsitiktinai? Ar anksti subręstantys vaikai labiau pasitiki savimi? Kada studentai išmoksta daugiau: naudodamiesi internetu ar mokydamiesi auditorijoje Ar pagal mokyklos pažymius galima prognozuoti profesinę sėkmę? Ar žaidžiant smurtinius žaidimus padidėja agresyvumas? Ar žiūrėti komediją vieniems linksmiau nei žiūrėti kartu su kitais? Ar didesnes pajamas gaunančių žmonių savivertė yra stipresnė? Ne -> koreliacinis Taip -> eksperimentinis Užsirašyti į kursą per intemetą ar auditorijoje Išmokimas Nepriklausomas kintamasis Priklausomas kintamasis Ne -> koreliacinis Taip -> eksperimentinis (Jūs atsakykite) (Jūs atsakykite) Žaisti smurtinius ar nesmurtinius žaidimus Agresyvumas Eksperimento etika Mūsų pavyzdys apie TV laidų poveikį parodo.

eksperimentuotojai paprastai standartizuoja savo nurodymus arba pateikia juos kompiuteriu. Norint iki minimumo sumažinti šias reikiamas savybes .. kai dalyviai neteisingai informuojami apie tyrimo metodus ir tikslus arba yra apgaudinėjami.48 ĮŽANGA eksperimento realizmas {experimental realism) Dalyvių [sitraukimas į eksperimentą. kad būtų sukurti „aspektai. Amerikos psichologų asociacijos (2002). kurio tikslas . ar dalyvauti eksperimente. reikalaujantis pasakyti tyrimo dalyviams tiek.kad buvo tikintys pokomunistiniais 1997 metais (Nielsen. Kad pavyktų sukurti eksperimento realizmą. 1993. ar tikslas pateisina priemones. Vitelli.ženklus. siekdami užtikrinti. Socialinių psichologų apgaulės. kad atlikus apklausą apie religingumą. skatinančiu eksperimento dalyvius įsitraukti į veiksmą. jie nori išprovokuoti realius psichologinius procesus. reikiamos savybės (demand characteristics) Ženklai. Eksperimentuotojai taip pat stengiasi neatskleisti savo prognozių. Praktiškai jis imituoja realų agresyvumą. kad jie galėtų spręsti. Ir vis dėlto: ar gautos žinios pateisina žmonių apgaudinėjimą bei sukeltą graužatį? Universitetų etikos komitetai dabar peržiūri socialinius psichologinius tyrimus. apgaulė (deception) Tyrimo situacija. arba iš užsispyrimo nesielgtų priešingai. kad eksperimento dalyviai tai žinotų (išnyktų eksperimento realizmas). Apgaulę naudoti tik tada. ar pakeisite savo nuomonę arba elgseną. tačiau tuo pat metu etiškus eksperimentus. o ne dėl to. Tačiau eksperimentuotojas turėtų remtis eksperimento realizmu. gali būti realistinis agresyvumo matas. 1990 m. Žinodami. ar sukelti kam nors intensyvų. bet 70 procentų respondentų . uoliai stengdamiesi būti „gerais subjektais". kad sukurtų patraukiančius. Tad siekiant tiesos efekto maždaug trečdalyje socialinių psichologinių tyrimų (nors šis skaičius mažėja) naudota apgaulė (Korn ir Nieks. kasdieniška ir nesvarbi. Pavyzdžiui. Jei gretimame kambaryje esančiam žmogui iš tiesų nėra sukeliamas elektros šokas. nedarytų vien tik to. 1988). tik 15 procentų Ukrainos respondentų pareiškė buvę tikintys. teigia ukrainietis profesorius Anatoly Koladny. kai religija buvo valstybės persekiojama. kad eksperimento dalyviai. Tyrėjams dažnai tenka savotiškai balansuoti. kokio elgesio iš jo tikimasi. prievarta pasirinkti. palyginti su daugeliu realiame gyvenime patiriamų klaidinimų ar netgi su televizijos laidų „slapta kamera" arba „realybės šou" pokštais. Pageidaujamus atsakymus gali išprovokuoti ir tyrėjo žodžiai. ar švelnų elektros šoką. skatinantys tiriamųjų norą dalyvauti". kad jų metu su žmonėmis būtų elgiamasi humaniškai. Tokie eksperimentai kelia seną kaip pasaulis klausimą. signalizuojantys eksperimento dalyviui. jei ji būtina ir pateisinama reikšmingu tikslu. ko iš jų tikimasi. paprastai būna trumpalaikės ir švelnios. 1998). kad žmonės sąmoningai apsimetinėtų arba nuobodžiautų. Sakyti tiesą. kad kažkam sukeliate skausmą arba jausdami stiprų socialinį spaudimą. Kanados psichologų asociacijos (2000) ir Britų psichologų asociacijos (2000) sukurti etikos principai verčia tyrėjus: • • Pakankamai informuoti potencialius dalyvius apie eksperimentą. kad gautų informuotą sutikimą. Eksperimentuotojai nenori.pamatyti. informuotas sutikimas (informed consent) Etinis principas. kartais tenka apgauti žmones. eksperimentuotojas nenori. galite pajusti diskomfortą. pateikiant jiems įtikinamą legendą. Todėl nenuostabu. kurie tarsi „reikalauja" tam tikro elgesio . ir subtilūs balso niuansai. .

Tai. Paprastai pasakoma apie apgaulę. Laboratorijoje atrandami efektai yra tarsi veidrodinis realybės atspindys. dau- . tarkime. jei dalyviai pasijustų atlyginti. kontroliuojama realybė. „Laboratorinė psichologija apskritai yra pateikusi psichologines tiesas. televizijos ir smurto tyrimai. socialinė psichologija kasdienę patirtį supina su laboratorine analize.jei grįžtamasis ryšys verstų dalyvius krimstis. paskatino eksperimentinius tyrimus. jei ji buvo. depresijos ir saviveiksmingumo. Kai elgiamasi pagarbiai. išeidami iš laboratorijos. vadovavimo stiliaus. Eksperimentą baigus. jaustųsi bent jau ne blogiau nei prieš ateidami į ją. Laboratorinių tyrimų apibendrinimas ir pritaikymas gyvenime Kaip rodo vaikų. tarp jų pagalbos. Šioje knygoje mes darysime tą patį daugiausia naudosimės laboratorinių tyrimų išvadomis ir kasdienio gyvenimo pavyzdžiais. Iš tiesų. tuo tarpu realiame gyvenime šitaip niekada nebūna. išsamiai viską paaiškinti. supratus. egzaminuodami ir grąžindami ištaisytus darbus. Nors laboratorijoje atsiskleidžia svarbiausia žmogaus gyvenimo dinamika. . O dar geriau. • Ataskaita dalyviams. 1998). jei ji buvo. Kasdienės patirties padiktuotos nuojautos dažnai paskatina atlikti laboratorinius tyrimus. Televizijos poveikio duomenys . ką stebime kasdien. Vienintelis atvejis. sako socialinės psichologijos gynėjai. nei eksperimentus atliekantys mokslininkai. Be to. kaip vėliau pamatysite. kurie padeda mums giliau suvokti savo potyrius. pasibaigus eksperimentui. kai taikytina šios taisyklės išimtis. Laboratorinis eksperimentas mums pasako. ĮVADAS Į S O C I A L I N Ę P S I C H O L O G I J Ą 49 • Nekenkti žmonėms ir nesukelti jiems diskomforto. kad žmonės. Kimmel. Su gautais rezultatais buvo supažindinti atsakingi televizijos programų ir valstybinės politikos formuotojai. Socialinė psichologija demonstruoja normalią laboratorinių tyrimų ir kasdienio gyvenimo sąveiką. jei visi kiti aspektai nekinta. ji vis dėlto yra supaprastinta. kaip jaučiasi. • Konfidencialiai elgtis su informacija apie eksperimento dalyvius.juose apibendrintos ir natūroje.tvirtina Craigas Andersonas ir jo kolegos (1999).1 s k y r i u s . ir laboratorijoje gautos išvados . taip pat ir apgaulę. Eksperimentuotojas turėtų pasakyti pakankamai ir būti dėmesingas. ataskaita (debriefing) Tyrimo paaiškinimas jo dalyviams. ir klausiama dalyvių. . tyrimams. kur kas didesnį nerimą bei įtampą kelia profesoriai. 1998. ką jie suprato. Šią sąveiką atskleidė televizijos žiūrėjimo eksperimentas su vaikais. tik nedaugelis dalyvių būna nepatenkinti dėl patirtos apgaulės (Epley ir Huff. Tačiau apibendrindami laboratorinių tyrimų duomenis ir taikydami juos realiame gyvenime privalome būti atsargūs.tinka ir daugelio kitų sričių. kažką nauja sužinoję apie psichologinių tyrimų pobūdį. o ne banalybes". kokio efekto galime tikėtis iš kintamojo X. kad jie buvo kvaili arba žiaurūs.

nuostatų poveikis elgesiui ir atvirkščiai) yra skirtingi. Kultūrinius skirtumus labiau išreiškia turinys nei procesas. pavyzdžiui. taip bus ir kitose grupėse. • Tirdami priežastį ir pasekmę. 1.7 paveikslą). žema savivertė (Jonės ir kiti. antroji . pavyzdžiui. kurios išprovokuoja dalyvių emocijas. Nors dėl to galbūt lengviau tapatintis su jais. paversdama juos trumpu pagrįstų pagrindinių teiginių sąrašu. • Kartais eksperimentuodami socialiniai psichologai surežisuoja situacijas. veikia elgseną. atlieka eksperimentus. Šiais teiginiais galime vadovautis. Įvairių kultūrų žmonės gali būti skirtingos nuomonės. išsilavinimo ir kultūrų žmonėmis . kurie kartais atliekami taikant sistemingas apklausas. Panagrinėkime štai tokius pavyzdžius: • Remiantis apklausomis. . gyvenimo tikslo neapibrėžtumas. APIBENDRINIMAS Tyrimo metodai: kaip tiria socialinė psichologija • Remiantis spėjimais bei išvadomis. vargu ar studentai yra atsitiktinė imtis visos žmonijos požiūriu. teigia Davidas Rowe su kolegomis (1994). Koreliaciniai tyrimai. Tada bet kokį eksperimento metu atsiradusį skirtumą tarp šių dviejų grupių galime priskirti nepriklausomam kintamajam (žr. Etninės grupės skiriasi pagal pažangumą ir nusikalstamumą. tačiau šie skirtumai tėra „paviršiniai". Kad ir kaip būtų. Laboratoriniai eksperimentai socialiniams psichologams leidžia patikrinti įvairias idėjas ir vėliau taikyti jas kaip pradinius teiginius bei išvadas. eksperimentuotojai gali keisti situacijas ir išsiaiškinti. kuris jų yra kito priežastis. bendraamžių įtaka ir tėvų išsilavinimas leidžia prognozuoti pažangumą ar nusikalstamumą vienos etninės grupės mastu.į šį klausimą neatsakyta.ne. Puerto Riko aukštųjų mokyklų studentai jaučiasi vienišesni nei jų kolegos JAV. Sukurdami miniatiūrinę kontroliuojamą realybę.gelyje eksperimentų dalyvauja universitetų studentai. • Didžioji dalis socialinių psichologinių tyrimų yra arba koreliaciniai. socialiniai psichologai. Naudinga žinoti. kad du dalykai susiję tarpusavyje. kaip jos. 1985). o eksperimentą baigus atskleisti apgaulę. atskleidžia ryšį tarp kintamųjų. tačiau ją veikia tos pačios socialinės aplinkybės. tarp išsilavinimo ir pajamų dydžio. Suformuojamos dvi atsitiktinai atrinktų asmenų grupės . Kaip šeimos struktūra. gauti informuotą tiriamųjų sutikimą jiems nepakenkti. tačiau retai kada aišku. nuostatų) turinys ir jų mąstymo bei veiksmų procesas (pavyzdžiui. jei ji laikinai buvo naudojama.eksperimentinė ir kontrolinė. tačiau ją susikuria panašiais būdais. žmonių mąstymo bei kitų savybių (pavyzdžiui. Ar gautume panašius rezultatus eksperimentuodami su skirtingo amžiaus. Tą darydami jie privalo vadovautis profesine etika. Pirmoji patiria eksperimentinį poveikį. kai reikia patvirtinti ar modifikuoti teoriją suformuluoti naują mokslinio tyrimo temą ar pasiūlyti praktinį teorijos taikymo aspektą. arba eksperimentiniai. pavieniui ar kartu. Gera teorija išgrynina faktus. Tačiau abiejose kultūrose vienišumo dėmenys yra beveik tie patys: drovumas. • Mūsų elgsena gali skirtis. kuriamos socialinės psichologijos teorijos. kiek leidžia galimybės.

47). nauja įžvalga apie save. Daugelį mūsų. prasmingiau. .klausia teologas Robertas McAfee Brownas. o jūs. Potokas atsakė: „Mama. „Kodėl mes rašome? . o kitų neapkenčiame ir jiems kenkiame . Kviečiu ir jus pamąstyti. kaip mama jį ragino atsisakyti rašymo: „Tapk neurochirurgu. vertybes bei nuostatas. tikėdamasis. tikiuosi. kad daugelis skaitytojų šiuo metu bando apibrėžti savo gyvenimo tikslą. padedame jiems. Mes rašome. rašyti skatina ne tik noras „dalinti už dyką" psichologijos žinias. kad rašau sutramdęs aistrą. nes esame [įsitikinę]. bet ir padėti žmonėms gyventi geriau . 1992. Jei perskaičius šią knygą jūsų kritinis mąstymas taps aštresnis ir jūs geriau suprasite. rašyti mus skatina noras kažką pakeisti. užuojauta sutaurins kritiškumą ir iliuziją pakeis supratimas. 1988).išmintingiau. Tada tu daugeliui žmonių išgelbėsi gyvybę ir uždirbsi kur kas daugiau pinigų". tapatumą. ĮVADAS Į SOCIALINĘ PSICHOLOGIJĄ 51 1. kad šie principai praplės jūsų protą ir praturtins gyvenimą. Šioje knygoje su džiaugsmu pateikiu jums efektyvius.Aš tvirtinu. galima tirti priežastis ir pasekmes Trūkumai Dažnai naudojama dirbtinė laboratorijos aplinka % Post scriptum: kodėl aš parašiau šią knygą Kiekvieną skyrių baigiu trumpais asmeniniais apmąstymais apie socialinės psichologijos humaniškumą. Iš tiesų aš rašau. kad labiau nei bet koks atlyginimas. kad kritinis mąstymas padės sudrausminti intuiciją.7 PAVEIKSLAS Du tyrimo metodai: koreliacinis ir eksperimentinis Privalumai Dažnai atliekamas natūralioje aplinkoje Trūkumai Ne visada aiškus priežastingumas Privalumai Kontroliuojant kintamuosius ir atsitiktinai paskirstant tiriamuosius. žinodamas. kaip reikia gyventi šiandien" (cituojama iš Peterson.aš kaip autorius būsiu patenkintas.. jausmingiau. aš nenoriu gelbėti žmonių gyvybių. kad juos taip pat su džiaugsmu priimsite. ir viliuosi. . Šis „skirtumas" gali būti naujas grožio suvokimas. Rašytojas Chaimas Potokas prisimena. patirtas džiaugsmas ar sprendimas dalyvauti revoliucijoje" (cituojama iš Marty. kodėl mes vienus mylime. psichologijos dėstytojų. Turiu vilties.. Esu įsitikinęs. p. Šiuo požiūriu mes esame panašūs į kitų sričių dėstytojus bei kitų knygų autorius. jog galime kažką pakeisti. kaip ir kodėl vieni kitus veikiame.1 skyrius. būsite patenkinti kaip skaitytojai. aš noriu jiems parodyti. aiškiai suformuluotus socialinės psichologijos principus.

kaip mes vieni kitus suprantame (dar tai vadinama socialiniu pažinimu). kad tai yra mokslinis žmonių nuomonių apie kitus (pirmoji dalis). Ketvirtojoje dalyje kalbama apie tai. įtakos jiems (antroji dalis) ir tarpusavio santykių (trečioji dalis) tyrimas. Taip pat perspėjama apie socialinio mąstymo spąstus ir patariama. kaip jų išvengti bei išmintingiau mąstyti. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjami ryšiai tarp mūsų mąstymo ir veiksmų. o kartais gana juokingi mūsų nuomonių apie socialinę aplinką formavimosi būdai. kaip priartinti jį prie realybės? Antrajame skyriuje kalbama apie savivokos ir socialinės aplinkos sąveiką. Pirmojoje dalyje aptariamos mokslinės studijos apie tai.Socialinis mąstymas Šios knygos struktūra atitinka socialinės psichologijos apibrėžimą. aiškinimai ir įsitikinimai? Ar mūsų įspūdis apie pačius save ir kitus apskritai yra tikslus? Kaip formuojasi mūsų socialinis mąstymas? Ar jis atsparus tendencingumui bei klaidoms. tarp nuostatų ir elgsenos: ar mūsų nuostatos lemia elgseną? Ar elgsena lemia nuostatas? O gal ši sąveika yra abipusė? . Kaip socialinė aplinka formuoja mūsų tapatumą? Kaip asmeniniai interesai paveikia mūsų socialinį vertinimą ir motyvuoja socialinę elgseną? Trečiajame skyriuje analizuojami stebinantys. kaip moksliniai socialinės psichologijos tyrimai ir teorijos taikomos realiame gyvenime. Kiekvienas skyrius pradedamas keliais svarbiausiais klausimais: ar logiškos yra mūsų socialinės nuostatos.

teigiamo ąstymo galia . Kai jaudinamės dėl to.išdidumo pavojai.kaip aš myliu save? Leiskite suskaičiuoti būdus Nepagrįstas optimizmas Tariamas vienodumas ir išskirtinumas Kas yra šališkas palankumas sau Mintys apie savęs vertinimą ir šališką palankumą sau risistatymas Tariamas kuklumas Savęs menkinimas Įspūdžio valdymas ost scriptum: dvejopa tiesa . Šališkas palankumas sau .Sąmoningos valios iliuzija avęs vertinimas Savęs vertinimo motyvacija Tamsioji savęs vertinimo pusė uvokiama savikontrolė Saviveiksmingumas Kontrolės pobūdis Išmoktas bejėgiškumas versus apsisprendimas Šališkas palankumas sau Teigiamų ir neigiamų įvykių aiškinimas Ar mes visi galime būti geresni už vidutiniokus? Atkreipkime dėmesį. kad atrodome susijaudinę avojo Aš samprata: kas aš esu? Mūsų pasaulio centras: kaip mes suvokiame save Socialinio Aš raida „Aš" ir kultūra Ką slepia moksliniai tyrimai. Hazel Markus apie kultūrinę psichologiją Savęs pažinimas Mokslinių tyrimų išvada .š socialiniame pasaulyje ėmesio centras ir iliuzijos Mokslinių tyrimų išvada.

kad man iš ausies kyšo mažytis daikčiukas? Gal jie taip susidomėję savimi. kuriems sutrikusi klausa. . negražius plaukus. Thomas Gilovichas.„Yra trys ypatingi dalykai: plienas. Dėl savo įvaizdžio . kad šios problemos jūs neišsprendėte . kad beveik pusė bendraamžių juos pastebės. Asmeninis pavyzdys: jei pablogėjo jūsų rega. ir mes manome. O iš tiesų pastebėjo tik 23 procentai studentų. kurioje buvo kiti studentai.mes esame rūšis. arba kontaktinius lęšius. mes dažnai susikuriame permatomumo iliuziją. galioja ir mūsų emocijoms: nerimui. Tačiau ar iš tiesų kam nors rūpi. O iš tiesų esame kur kas labiau „nepermatomi" nei įsivaizduojame. dirglumui. būsiu teisus trim atvejais iš keturių.nesinaudojate klausos aparatu. Susitelkę į save. kad kiti yra itin dėmesingi mūsų išvaizdai bei elgsenai. mes pervertiname kitų dėmesį mums. kas tinka pasakyti apie mūsų keistokus rūbus. kad esame linkę matyti save scenos centre. išskyrus labai silpnai girdinčius. Victoria Medvec ir Kennethas Savitsky (2000) atliko dėmesio centro efekto tyrimą. kad manęs net nepastebi? Ar šnekučiuojantis mano pablogėjusi klausa (be klausos aparato) nebūtų labiau pastebima nei klausos aparatas? K Dėmesio centras ir iliuzijos dėmesio centro efektas (spotlight effect) Klaidingas [sitikinimas. kad kiti gali lengvai pastebėti mūsų slepiamas emocijas. Dėmesio centro efektas reiškia. Kodėl tie. Tačiau netgi Didžiojoje Britanijoje ir Australijoje. 1998). daugelis neprigirdinčių jais nesinaudoja. apsivilkti marškinėlius su pribloškiančiu atvaizdu. kad kiti pastebės. Jie paprašė Kornelio universiteto studentų prieš įeinant į patalpą. todėl intuityviai pervertiname. klausos aparatus. Kadangi mano paties klausa nusilpusi. permatomumo iliuzija (illusion of transparency) Iliuzija. kiek kitų žmonių dėmesio tenka mums." Benjamin Franklin iekvienas esame savo pasaulio centras. apgavystėms ar žavėjimuisi (Gilovich ir kiti. Aiškiai suvokdami savo emocijas. su šia problema kovojate nešiodami arba akinius. kad kas nors pagalvotų (o siaube!). . Tai. deimantas ir savęs pažinimas. Šiuos marškinėlius apsivilkę drovūs studentai spėjo. Jei pablogėjo klausa. kad klausos aparatai yra brangesni. Jei jaučiamės laimingi. pasibjaurėjimui. išleidžianti milijardus plaukų dažams. jog mūsų klausa nėra tobula arba kad mes senstame. Kasdien mūsų savasis Aš susiduria su iššūkiais.nenorime. tą būtinai išduoda mūsų veidas. kur jais aprūpina nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos. klausos aparato nelaiko „akiniais ausims"? Amerikiečiai iš dalies gali pasiteisinti sakydami. dantų balikliams ir plastinėms operacijoms. visada stebėjausi šiuo prieštaringumu.

nešališki įvykių vertintojai. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 55 Mes taip pat pervertiname savo socialinių nesėkmių bei apsirikimų akivaizdumą. kalbėdamas apie šį atradimą. Kai namuose. žmonės kankinasi dėl savo išvaizdos (net jei rūbai ir menki netobulumai pastebimi mažiau nei manome. • Egoizmas veikia mūsų nuomones. su kuo mes tuo metu bendraujame. kad skirtingi santykiai lemia skirtingą saviraišką. kad aš esu bukagalvis"). darbe ar žaisdami patiriame sėkmę. Kaip ir įžvalgūs politikai. MacLeodas. 2001). Norėdami sudaryti teigiamą įspūdį. kad kiti mūsų nerimo priežasties dažniausiai nepastebi ar greitai pamiršta (Savitsky ir kiti. atsakomybę už jas dažniau primetame savo partneriui. į vakarienę atėjęs be dovanos šeimininkui. Kai 1923 metais Frederickas Bantingas ir Johnas MacLeodas gavo Nobelio premiją už insulino atradimą. ką mes apie save galvojame ir ką sau jaučiame. papasakojo. jog esame to verti. Rūpinimasis savo įvaizdžiu turi didelės įtakos mūsų elgsenai. jog yra baltasis. pastebime savo skirtumus ir aplinkinių reakcijas į šiuos skirtumus. Tą dieną. Bantingas pareiškė.su dėstytojais. tarp mūsų ir kitų žmonių vyksta abipusiai mainai. Nuo to. kai rašiau šiuos žodžius. išorinis patrauklumas apskritai. Tik nedaugelis išsiskyrusių kaltina save. Tačiau tyrimai rodo. Štai daugiau jų: • Socialinė aplinka daro įtaką mūsų savimonei. jog yra amerikietė. mes stebime kitų žmonių lūkesčius bei elgseną ir atitinkamai modeliuojame savąją. baltaodis amerikietis.vedybiniuose . turi reikšmės). bendraudami su mama.su draugais ir dar kitokie . kad esame vienintelis svečias. Kai netyčia įjungiame bibliotekos apsaugos sistemą ar susivokiame. po valandos mano draugė juodaodė amerikietė papasakojo. • Rūpestis dėl savęs motyvuoja mūsų socialinę elgseną. Lygindami save su kitomis kultūromis. jog laboratorijos vadovas MacLeodas daugiau trukdė nei prisidėjo.ryšiuose kyla problemos. Varžydamiesi dėl premijų mokslininkai retai kada per mažai vertina savo indėlį. rasėmis ar kita lytimi. nepaminėdavo Bantingo (Ross. manome. Mūsų veiksmai dažnai būna strateginiai. kad gyvendamas kaimelyje jis drovėjosi. kaip vyksta savasties ir mus supančio socialinio pasaulio sąveikos. Susan Andersen ir Serena Chen (2002) atkreipia dėmesį į tai. Kaip matome iš šių pavyzdžių. Dėmesio centro efektas ir su juo susijusi permatomumo iliuzija tėra tik du iš daugelio pavyzdžių. mano tik ką iš Nepalo sugrįžęs draugas. Nuomonė apie save priklauso nuo to. kad būdama Afrikoje drovėjosi. • Socialiniai santykiai padeda apibrėžti savąjį Aš. Mes nesame objektyvūs. priklau- .2 s k y r i u s . kaip vėliau pamatysime. Mes galime būti vienokie. Kai artimuose . kitokie . galime sutrikti („visi galvoja. 1981).

todėl žinau. kad visi mato jų susijaudinimą bet iš tikrųjų taip nėra. ką kiti pagalvos. gal tai padėtų jiems Vertinimo tipas Kalbėtojo savęs Kontrolinės Nuraminimo Žinojimo sąlygos sąlygos sąlygos vertinimas 3.. prisiminkite šių eksperimentų išvadą: kiti žmonės pastebi mažiau negu jums atrodo. ir manėte. SOCIALINIS MĄSTYMAS mokslinių tyrimų išvada Kai jaudlnamės dėl to. Kalba buvo įrašinėjama į vaizdo juostą. kad atrodė labiau susijaudinę (vidutiniškai 6. Savitsky ir Gilovichas pakartojo savo eksperimentus. ir kad visi matys. Norėdami tai sužinoti. jie į savo laboratoriją poromis pakvietė 40 Kornelio universiteto studentų. Savitsky pasiūlydavo temą pavyzdžiui. kuri neleidžia užmigti. Vienas iš jų stovėdavo ant pakylos. stebėtojų vertinimai sutapo su kalbėjusiojo savęs vertinimu." Jiems buvo paaiškinta... bet ir dėl to. Tai visiškai natūralu. paprašyti meluoti. kad žmonės pervertina savo vidinių būsenų „akivaizdumą". Tada dalyviai apsikeisdavo vietomis ir kitas asmuo 3 minutes ekspromtu kalbėdavo kita tema. o kitas sėdėdavo. kuriems reikia perskaityti pranešimą klasėje ar prieš auditoriją teigia nerimaujantys ne tik dėl pranešimo. kad būtų statistiškai reikšmingas (nepanašu. ar „permatomumo iliuzija" būdinga nepatyrusiems oratoriams ir ar tai gali sugadinti jų pasirodymus. Kitai pusei grupės (žinojimo sąlygos) buvo paaiškinta permatomumo iliuzija: „Tyrimais įrodyta.labai susijaudinęs). kad jų susijaudinimas nepastebimas.65* 2. „Geriausi ir blogiausi dalykai mūsų gyvenime". žinokite.. Paprašyti paragauti bjauraus skonio gėrimo mano..23* 4. įsitikinimas. Jie paprašė eksperimento dalyvių kalbėti prieš pasyvią auditoriją kuri nesijaudino.62 3..juk tai taip akivaizdu.. Po pasisakymo dalyviai vertino savo kalbos kokybę ir susijaudinimo lygį (šį kartą 7 balų skalėje). Jei susijaudinsite. Tai panašu į nemigos baimę. Pusei jų (nuraminimo sąlygos) dar buvo pasakyta: „Nereikia jaudintis dėl to.. Visiems šios grupės nariams buvo pasakyta: „Tikriausiai nerimaujate. kad kiti pastebės jų apgavystę . kad visi matys jų nerimą.) manė. Į laboratoriją jie pasikvietė dar 77 Karnegio universiteto studentus ir po 5 minučių pasirengimo paprašė jų tris minutes kalbėti apie tarprasinius santykius universitete. kad jūsų drovumas labai pastebimas? O gal kada drebėjote. nepradėkite dėl to nerimauti". kuris sustiprina mikčiojimą. Kalbos kokybė Atsipalaidavimas Stebėtojo vertinimas Kalbos kokybė Santūrumas * Kiekvienas iš šių rezultatų statistiškai smarkiai skiriasi nuo rezultatų kontrolinėmis ir nuraminimo sąlygomis. Jei susijaudinsite.visiškai ramus iki 10 . Taigi kitą kartą kai jaudinsitės dėl to. Jei skaitant pranešimą virpa keliai ir dreba rankos. Žmonės. kad visi tai pastebi. bendraudami su jums patinkančiu asmeniu.20* 4. 2. Juos vertino ir stebėjusieji pasisakymą.90 2.) Savitsky ir Gilovichas domėjosi. kaip seksis kalbėti. Bet ir vėl kalbėjusieji pervertino savo susijaudinimo matomumą. Vidutiniai pasisakymo vertinimo balai (kalbėtojų ir stebėtojų akimis) nuo 1 iki 7 atsipalaiduoti ir geriau pasirodyti.25). Dar daugiau. Turėdami tai galvoje.94 3. Vienos grupės nariams (kontrolinės sąlygos) nebuvo duota daugiau jokių nurodymų. kad žmonės jaudinasi. mano. kokie jie susijaudinę. kurie kalbėjo kontrolinėmis sąlygomis ar buvo nuraminti. (Aš pats mikčiojau ir lankiau kalbos terapijos užsiėmimus.50* 4. ir nerimavote. nes jiems nereikėjo kalbėti. Vėliau Savitsky ir Gilovichas svarstė: jei oratoriams būtų pasakyta. kad jie atrodė labiau susijaudinę negu partneriai. 27 iš 40 tyrimo dalyvių (68 proc. kad kitiems atrodote susijaudinę.1 LENTELĖ. kad auditorija nepastebi jūsų susijaudinimo taip labai. kad visi tai mato? Kennethas Savitsky ir Thomas Gilovichas (2003) iš savo ir kitų mokslininkų tyrimų žinojo.35 3. negu vertino jų partneriai (5. kad supažindintieji su permatomumo iliuzija geriau vertino savo kalbą ir pasirodymą negu tie.1 lentelėje matome.56 I dalis. kad toks skirtumas šioje tiriamųjų imtyje būtų atsiradęs dėl atsitiktinės variacijos). Norėdami įsitikinti duomenų patikimumu. Kita . . Daugelis žmonių.eksperimentinė .50 3. Skirtumas pakankamas. kalbėdami prieš auditoriją. gali peraugti į ilgalaikį nerimą.grupė buvo padalyta pusiau.83 2.65). ir paprašydavo stovinčio dalyvio kalbėti šia tema 3 minutes. atsipalaiduokite ir pasistenkite gerai pasirodyti. Kalbantieji mano. Kokie buvo rezultatai? Apie save žmonės manė. kad atrodome susijaudinę Ar kada nors drovėjotės.69 3. ar labai susijaudinę jie patys atrodė kalbėdami (nuo 0 . kad tik jūs tai pastebite". Vėliau jie vertindavo. kad visi pastebi jų pasibjaurėjimą kurį jie vos gali nuslėpti. kaip jums atrodo.04 3. ir ar kitas asmuo atrodė susijaudinęs. ar į nerimą dėl mikčiojimo. Verčiau atsipalaiduokite ir pasistenkite gerai pasirodyti.

kaip mes interpretuojame įvykius. Savęs supratimas rikiuoja mūsų mintis. kam priklauso šita ranka. Kaip ir ar tiksliai mes save pažįstame? Kas nulemia savojo Aš sampratą? Kadangi esate unikali ir sudėtinga būtybė. kiek daug mūsų poelgių (daugiau negu man atrodė) kontroliuojami ne sąmoningai. Be to. Toliau šiame skyriuje apžvelgsime savojo Aš sampratą (kaip mes suprantame save) ir savojo Aš išraišką (kokiu būdu savęs supratimas veikia mūsų nuostatas bei veiksmus). lygina save su kitais. kaip juos prisimename ir kaip reaguojame į aplinkinius. valdo reputaciją ir santykius. sakinį „Aš esu " galite užbaigti labai įvairiai. Baumeister. kad kiti kreipia į mus daugiau dėmesio negu iš tikrųjų yra (dėmesio centro efektas). kokį įspūdį darome kitiems. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 57 so. o automatiškai. (Kokius penkis atsakymų variantus galėtumėte pateikti?) Šių atsakymų visuma apibrėžia jūsų savojo Aš sampratą. kaip pastebėjo Markas Leary (2004). Religinė meditacija praktikuojama norint atsikratyti nuolatinio egocentrinio susirūpinimo. The Selfin Sočiai Psychology. kas jūs esate. susiliejimą su kažkuo didesniu". Tolimesniuose skyriuose pamatysime. . jausmus ir veiksmus. kieno prisiminimus ir patirtį išgyvenate. tikslų iškėlimą ir susivaldymą.devynis kartus daugiau nei 1970 metais." Roy F. Žinote. nuraminant savąjį Aš. Be to. Savo ruožtu kiti žmonės padeda mums geriau suvokti save. 1999 („Savasis Aš socialinėje psichologijoje") APIBENDRINIMAS Dėmesio centras ir iliuzijos • Susirūpinę tuo.2 s k y r i u s . siekiant gyvenimo pilnatvės. Savojo Aš samprata: kas aš esu? Kad ir ką mes darytume artimiausius aštuoniasdešimt metų šiame pasauliniame erdvėlaivyje. ką sumanytume ir sukurtume. Tačiau savasis Aš lemia ilgalaikį planavimą. mažinant potraukį materialiems malonumams. esame linkę tikėti. Jis įsivaizduoja alternatyvas. nukreipiant jį kita kryptimi. savojo Aš samprata (self-concept) Žmogaus atsakymai į klausimą „Kas aš esu?" Mūsų pasaulio centras: kaip mes suvokiame save Svarbiausia jūsų dalis yra savasis Aš. Psichologas Jonathanas Haidtas (2006) priduria: „Visur ir visada mistika skatina savojo Aš praradimą. • Taip pat esame linkę tikėti. Jis padeda prisiminti praeitį. Dėl šių priežasčių nė viena psichologijos tema šiandien nėra labiau tyrinėjama nei savasis Aš.ir taip prisitaikyti. su kuo susipažintume ir sveikintumės. „Niekas taip nedomina žmonių kaip žmonės. viską perfiltruosime per save. daugumai žmonių pats įdomiausias asmuo yra jis pats. 2005 metais internetinio psichologijos tyrimų archyvo „PsycINFO" knygų bei straipsnių santraukose sąvoka savasis Aš buvo paminėta 13 580 kartų . kad mūsų emocijos yra akivaizdesnės negu iš tikrųjų (permatomumo iliuzija). savasis Aš kartais gali būti kliūtis. įvertinti dabartį ir prognozuoti ateitį .

ir save. Vidurinė priekakčio žievė . 1984). Savojo Aš sampratą sudarančios Aš schemos padeda sisteminti ir atkurti įvairius patyrimus.58 I dalis.tai mintinės struktūros. 1987). 1992). konkretūs įsitikinimai. Symons ir Johnson. atsimename geriausiai. Jei mūsų paklausia. ir dešinysis pusrutulis „užmigs". kai mąstote apie save (Zimmer.suvokimas. kokią įtaką atminčiai daro mūsų Aš. kuri tvarko ir nukreipia su mumis susijusios informacijos apdorojimą. neurologai tiria smegenų veiklą. Paprastai manome. Nuorodos į save efektas patvirtina pamatinę tiesą: save suvokiame kaip pasaulio centrą.daro didelę įtaką mūsų socialinės informacijos apdorojimui. kad esame atletiški. Suleiskite anestetikų į kairiąją miego arteriją. palaiko savojo Aš pojūtį. jei klausiama. Nuo šių schemų priklauso. kuriuose atlikome tik nežymų vaidmenį (Fenigstein. Norėdami suprasti. įsimename bei vertiname ir kitus žmones. mūsų klausos radaras tą pačią akimirką perkelia dėmesį į šį objektą. 2005). Jis būna aktyvesnis. 1996).mus pačius. nutukę. kuriam buvo sužalotas dešinysis pusrutulis. išmintingi ar dar kokie nors . Jei svarbiausią vietą jūsų savojo Aš sampratoje užima sportas (jei viena iš jūsų Aš schemų . Kai kurie tyrimai rodo. Ir jei kalbėdami su kitu žmogumi išgirstame. esantis tuoj pat už akių . jog esame atsakingi net už tuos įvykius. iš kur kyla savojo Aš pojūtis. kuriais vadovaudamiesi apibrėžiate save. . kaip suvokiame. Nuoroda į save Panagrinėkime. 1984). ar konkretus pasakymas. 1997). mes ją greitai apdorojame ir gerai įsimename (Higgins ir Bargh. Aš schemos . 1979. nuo kurios priklauso savivoka. Tai. Vienas pacientas. Spręsdami apie kito žmogaus veiklą ar elgesį dažnai spontaniškai lyginame jį su savimi (Dunning ir Hayes. „mėgstantis bendrauti". Šis reiškinys žinomas kaip nuorodos į save efektas: kai informacija yra aktuali savojo Aš sampratai. pavyzdžiui. Kadangi esame linkę save matyti scenos centre. ką jis sakė apie mus (Kahan ir Johnson. 2003). Po dviejų dienų iš pokalbio su kuriuo nors žmogumi mes geriausiai prisimename tai. Kuiper ir Rogers.atrodo. yra Aš schemos (Markus ir Wurf. ar jis tinka apibūdinti kuriam nors kitam žmogui. vėliau šį posakį prisimename geriau nei tuomet. Taigi prisiminimų sankaupa apima mus labiausiai dominantį objektą . sutampančią su jūsų Aš schema (Kihlstrom ir Cantor. Jei mūsų paprašo palyginti save su apsakymo herojumi. kuriomis vadovaudamiesi mes tvarkome savo pasaulį. kad kažkas paminėjo mūsų vardą. nuorodos į save efektas (self-reference effect) Tendencija veiksmingai apdoroti ir lengvai prisiminti informaciją susijusią su pačiu savimi.būti sportininku). dažnai pervertiname kitų žmonių dėmesį mums. tada jūs pastebite kitų žmonių išvaizdą ir jų fizinius gebėjimus. nesuprato. 1987. S O C I A L I N I S M Ą S T Y M A S Aš schema (self-schema) Nuomonė apie save. Jūs greitai prisimenate su sportu susijusius potyrius ir palankiai sutinkate informaciją. kad kairioji ranka yra jo ir jis gali ją valdyti (Decety ir Sommerville. apie ką galvojame susiedami informaciją su savimi. Schemos .neuronų takelis tarp smegenų pusrutulių. o jūs tikriausiai sunkiai atpažinsite savo veidą. kad svarbų vaidmenį čia atlieka dešinysis smegenų pusrutulis. Savojo Aš sampratos elementai. šį herojų mes atsimename geriau. tinka mums apibūdinti.

Šie galimi Aš motyvuoja mūsų elgesį. kad asmenybė ir savojo Aš samprata priklauso nuo genetinių veiksnių. Tačiau kas apibrėžia savojo Aš sampratas? Dvynukų tyrimai rodo. kad galimi Aš yra vaizdiniai to. patyrusiais nesėkmę moksle. kas mes esame dabar. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 59 Galimi Aš Savojo Aš sampratą sudaro asmeninės schemos. grupės tapatumas . šeimos nario ir draugo.2 s k y r i u s . mūsų sėkmės ir nesėkmės. kokie mes svajojame būti . priklausomai nuo atliekamo vaidmens galime pritarti tam. nes ji suteikia kryptį mūsų mąstymui ir elgesiui (žr. Savojo Aš sampratai daro įtaką: • • • • • mūsų atliekami vaidmenys. kurio ilgimės. ne tik apibūdinančios. Socialinio Aš raida Savojo Aš samprata tapo viena svarbiausių socialinės psichologijos temų. tačiau tam tikras vaidmuo tenka ir socialiniam patyrimui.abai bijome tapti ateityje. galimi Aš (possible selves) Vaizdiniai to. tikslus. iškeldami konkrečius gyvenimo. tėvo. Hazel Markus ir jos kolegos (Inglehart ir kiti. aistringai mylimi ir mylintys. bet ir kuo galime tapti . 1989. kaip studento. 1986) pastebi. kokiais mes galime tapti .turtingi. savęs lyginimas su kitais. vaidmenys. socialiniai tapatumai. prekybos atstovo .1 PAVEIKSLAS Savojo Aš samprata Kas aš esu? Savęs vertinimas Savosios vertės pajautimas Savasis Aš Savęs pažinimas Kaip aš galiu save paaiškinti ir prognozuoti? Socialinis Aš Mano.universiteto studento. Tačiau tai.1 paveikslą). apie ką iš tiesų nelabai tegal2. nemylimais. kuo mes svajojame a r b a . kultūrinė aplinka. 2. Galimą Aš kartais lemia ir baimė. kuriuos susiformuojame. Mūsų atliekami vaidmenys Įgydami naują vaidmenį .neturinčiais darbo.galimi Aš. Markus ir Nurius. Pavyzdžiui. palaipsniui absorbuojasi į savęs supratimą. liekni. kas prasidėjo kaip vaidyba gyvenimo teatre.iš pradžių jaučiame drovumą.

O Anglijoje tik 31 proc. 1992). bet ir socialinis tapatumas. škotai savo tapatumą iš dalies supranta kaip skirtingumą nuo anglų. Vaidmuo tampa tikrove (žr. labiau jais įtikėdami. kai kiti atrodo buki. lyginant save su kitais. Etninis tapatumas išsamiau aprašytas 9 ir 13 skyriuose. „Stambi žuvis" patenka į didesnį tvenkinį. kai kiti atrodo beširdžiai. kas jūs nesate. Pašmaikštavę apie savo organizaciją.jūsų rasė. kurie savo mokykloje buvo pirmūnai. Pastebėjau šį mažumos tapatumo reiškinį viename Škotijos viešbutyje. SOCIALINIS MĄSTYMAS vojame. Socialinis palyginimas padeda suprasti. Tai padeda nustatyti standartą. Baigę vidurinę mokyklą labai gerais pažymiais. įstoję į didelius universitetus. daugelis savo gebėjimais pasitikinčių mokinių pasijunta nesaugiai. Svečių knygoje visi anglai savo tautybę nurodė „britai". save pirmiausiai laikė anglais (Scottish Life. Socialinis palyginimas turi didelę reikšmę. Socialiniai palyginimai socialinis palyginimas (sočiai comparison) Savo gebėjimų ir nuomonių vertinimas. kurias išsakėme. kad esame turtingi. rūpestingi. aukšti ar žemo ūgio: lyginame save su kitais ir vertiname skirtumus. . savo socialinį tapatumą dažniausiai suvokiame. Kaip mes nusprendžiame. stebėdami save galime ir atsiskleisti.60 I dalis. Jaučiamės gražūs. t. 2000). kas esate . labiau jaučiate savo etninį tapatumą ir atitinkamai reaguojate. 4 skyrių). 1954). išmintingi ar žemo ūgio? Vienas būdų yra pasitelkti socialinius palyginimus (Festinger. Britanijoje. kai priklausome daugumai.suvokimą. apie socialinį tapatumą galvojame mažiau. profesija ir t. kai kiti atrodo nepatrauklūs. Stapel ir Suls. Viename neseniai atliktame tyrime daugiau kaip du trečdaliai škotų teigė. turtingi esame ar vargšai. išmintingi. Socialinis tapatumas Savojo Aš sampratą . tuo tarpu visi škotai (kurie yra tokie patys britai) nurodė „škotai". galime pradėti manyti.taip pat parodo. nes čia įstoja daug studentų. jei lanko mokyklą. kas jūs esate .sudaro ne tik asmeninio tapatumo (asmeninių savybių) suvokimas. kur anglai škotų atžvilgiu vyrauja santykiu 10:1. 1995. pagal kurį sprendžiame. kad save laiko pirmiausia škotais. Kai priklausome mažai didesnės grupės daliai. „Būti škotu tam tikra prasme reiškia nemėgti anglų arba niekinti juos" (Meech ir Kilborn. mes stengiamės pateisinti savo žodžius. savo išskirtinumą suvokiate labiau. lytis. 2004). Jei esate vienintelė moteris vyrų grupėje arba vienintelis kanadietis tarp europiečių. 2004). Socialinis apibrėžimas. . Be to. negalime atsispirti pagundai palyginti save su jais (Gilbert ir kiti. Matydami savo kolegų veiklos rezultatus. jog laikomės pažiūrų. išmintingi ar bukapročiai. kodėl mokiniai yra geresnės nuomonės apie savo gebėjimus moksle. religija. kuriame neseniai buvau apsistojęs. kuriuose būna dideli konkursai. Jei esate juodaodis studentas tarp daugumos baltaodžių arba baltaodis tarp daugumos juodaodžių. kurioje mokosi vos keli labai gabūs mokiniai (Marsh ir kiti. mažiau kaip vienas iš šešių save laikė britu.

1999] paaiškėjo. jog. yra laimingesni. Aplinkinių nuomonė Kai kiti apie mus galvoja gerai. socialinė padėtis ar sėkmė. studentai ima aukščiau vertinti savo mokymosi gebėjimus. Nugalint sunkumus ir įgyjant naujų įgūdžių. Tafarodi ir Vu. mažiau baiminasi ir nerimauja (Ozer ir Bandūra. 1978. ar galima padidinti pasiekimus. Ištobulinusios savigynos įgūdžius. kurie menkai save vertina. tiriant universiteto plaukikus [Shepperd ir Taylor. 3 skyrių). Kai žmonės gerai jaučiasi ir kopia aukštyn sėkmės laiptais. kokie jie nuostabūs. Savo vertės pajautimą stiprina ne tik tai. Patyrę sėkmę moksle. Susidūrę su konkurentais. tačiau realių užduočių ir jas sėkmingai įvykdome. 1990). Kai pagerėja žmonių pajamos. jaučiamės kompetentingesni. ir mes patys apie save imame geriau galvoti. 1982). jie sugriežtina standartus. Marsh ir Young. atsiranda didesnio pasitikėjimo savimi ir galios jausmas. jog konkurentas yra privilegijuotoje padėtyje (pavyzdžiui. kuriuos kiti pavadina talentingais. Vaikai. o ne žemyn (Gruder. juos rečiau kamuoja skrandžio opos bei nemiga. 1991. 1978. stiprinant savivertę teigiamomis frazėmis („Tu esi nuostabus! Tu ypatingas!"). bet ir sunkiai iškovoti laimėjimai. mažiau jautrūs nesėkmėms. Jausmai yra atsakas į tikrovę. įdiegia šias idėjas į savojo Aš sampratą ir elgseną (žr. Jei stengiantis iš visų jėgų pavyksta ką nors pasiekti. reikalingus apsiginti nuo seksualinių užpuolikų. Jei etninių mažumų studentai jaučia stereotipų apie jų akademinius gebėjimus grėsmę ar- . socialinio tapatumo bei palyginimo.2 s k y r i u s . giname savo susvyravusį pasitikėjimą savimi. Brown. manydami. jų manymu. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 61 Todėl slapčia galime džiaugtis kolegos nesėkme. moterys jaučiasi mažiau pažeidžiamos. Prastas savęs vertinimas kartais iš tiesų kelia problemų. o patyrę nesėkmę būna atkaklesni (Brockner ir Hulton. 1997). ir jei tokia nesėkmė mums negresia (Lockwood. kuriam mes pavydime. Smith ir kiti. Jei imamės sudėtingų. kad beveik tą patį galima teigti ir atvirkštine prasme: problemos bei nesėkmės menkina savivertę. „Niekada nelyginkite!" Karalius Charlesas I (1600-1649) Sėkmė ir nesėkmė Savojo Aš samprata priklauso ne tik nuo mūsų vaidmenų. Tačiau kritikai įrodinėja. bet ir kasdienės patirties. o tai dažnai juos skatina dar daugiau dirbti ir daugiau pasiekti (Felson. pagal kuriuos vertina savo pasiekimus. mūsų sėkmė augina viltį ir didesnį pasitikėjimą savimi. 1997). ypač jei šią nesėkmę ar nelaimę patyrė žmogus. Savo vertę jaučiantys žmonės. varžovai turi geresnį trenerį ir daugiau laiko treniruotėms). palyginti su tais. jie žiūri į viršų. Socialinis palyginimas taip pat gali sukelti ir kančią. kad vaikams sakoma. 1977. 2002. Suls ir Tesch. 1996). Kaip buvo pastebėta 1 skyriuje. jie rečiau tampa priklausomi nuo narkotikų bei alkoholio. principas „sėkmė stiprina savosios vertės pojūtį" paskatino kelis psichologus tyrinėtojus išnagrinėti klausimą. darbščiais ar paslaugiais. 1984. Wheeler ir kiti.

„aš esu aukštas" arba „aš esu lengvai bendraujantis"? O gal nurodėte ir savo socialinę tapatybę. Jei žmogų išrautų su šaknimis ir perkeltų į kitą šalį. kai nutolstama nuo tėvų. žr.vakar. dominuoja individualistinės nuostatos. SOCIALINIS MĄSTYMAS ba jei moterys jaučia stereotipų apie jų menką matematikos bei tiksliųjų mokslų išmanymą grėsmę.62 I dalis. pavyzdžiui. standartinis atsakymas buvo . kuriuos amerikiečiai draugai sako vienas kitam. „aš esu MacDonaldas" arba „aš esu musulmonas"? Kai kuriose kultūrose. o tai. Cooley (1902) mūsų įprotį. bet asmeniniams interesams ir kad asmens tapatumas apibūdinamas kaip asmeninių savybių visuma.kaip unikalaus asmens su konkrečiais gebėjimais. (Sakome komplimentus. pavyzdžiui. Mes. ką kiti apie mus galvoja. kur žmonės labiau linkę gėdytis. Tikimybę išlikti jiems garantuodavo bendruomenės apsauga. pastebi Markas Leary (1998). o ne tapatinimasis su grupe. Kaip pamatysime. spėdami. Kai Kitayama ir jo kolegos paklausė žmonių. Japonijoje. jų palikuonys. Shinobu Kitayama (1996) praneša. nepriklausomas Aš. todėl kankinamės ir imame mažiau save vertinti. „aš esu Žuvis". tarsi veidrodžiu naudotis įsivaizduojama kitų žmonių nuomone apie mus. o ne didžiuotis savo laimėjimais. standartinis amerikiečių atsakymas buvo . pavadino veidrodiniu savuoju Aš. Užuot kovoję su tokiu išankstiniu vertinimu. kad mes suvokiame savo atspindžius. įvaizdžio sureikšminimas ryškiausiai pastebimas Vakarų šalyse. . „aš esu sąžiningas". ką mes įsivaizduojame juos galvojant. kaip atrodome kitiems. 9 skyrių). Sociologas George Herbertas Meadas (1934) patobulino šią koncepciją. 1997. 1979). „Aš" ir kultūra Kaip jūs užbaigėte anksčiau pateiktą teiginį „Aš esu "? Gal paminėjote savo asmenines savybes. Cooley teigė. Mūsų protėvių likimas priklausė nuo kitų žmonių nuomonės apie juos. prieš kiek dienų jie paskutinį kartą ką nors pagyrė. turime panašų giliai įsišaknijusį poreikį priklausyti. tačiau susilaikome nuo pašaipų. Jis teigia.) Todėl kiti gali pervertinti mūsų pagyrimus ir savo įvaizdį susikurti kiek pagražintą (Shrauger ir Schoeneman. teigianti. Paauglystė yra laikas. jie savo interesus gali sieti su kitomis sritimis (Steele. jei ką nors nuvylė. įgyjamas pasitikėjimas savo jėgomis ir apibrėžiamas asmeninis.išmintimi. Paprastai lengviau kitus girti nei kritikuoti. ypač industriniuose Vakaruose. individualizmas (individualism) Koncepcija. ir kiti gali nesitapatinti su šiomis sritimis. vertybėmis ir svajonėmis . Tapatumas yra labai uždaras. kai susiduriame su socialine atskirtimi.prieš keturias dienas. jog mūsų savojo Aš sampratai svarbu ne tai. pastebėdamas.išliktų nepaliestas. ir vieni. savybėmis. kad apsilankiusius Šiaurės Amerikoje japonus paprastai apstulbina gausybė komplimentų.bendruomenės . jo tapatumas . kad pirmenybė yra teikiama ne grupės. Jų gėdos ir menkos savi vertės jausmas buvo grindžiamas biologine . kuriuo remdamiesi vertiname kitų žmonių požiūrį į mus ir atitinkamai reaguojame. suvokiant pačius save. kad savivertė yra psichologinis matas. Sociologas Charlesas H.

meilę sau (Schoeneman. Čia sakoma „nuėjau į kiną". Pavyzdžiui. 2003). Vakarų literatūra. indai. Šalyse. 1997). 1997. pateisinantį kitų lūkesčius. Kai buvo parodytas gyvas povandeninio pasaulio vaizdas (žr. ką Shinobu Kitayama ir Hazel Markus (1995) vadina abipusiai priklausomu savuoju Aš. 2. Skirstyti kultūras į individualistines ar kolektyvistines per daug primityvu. nes jos priklauso gyvūnų kategorijai? Azijiečiai dažniau nei amerikiečiai įžvelgia santykius: beždžionė ėda bananą. Liberalūs žmonės dažniau būna ekonominiai kolektyvistai ir moraliniai individualistai. 2002a. beždžionė. besipriešinantys valstybės aparatui. jei apibrėšite galimus savuosius Aš ir tikėsite savo asmeninės kontrolės galia. nes veiksnys yra aiškus gramatiškai arba iš konteksto. su kuria jie tapatinasi (Kanagawa ir kiti. Nepaisant individualių ir tarpkultūrinių skirtumų. 1999). 2001. Oregone ir Montanoje (Vandello ir Cohen. Daugumoje Azijos. Dainos skelbia: „Privalau būti savimi" ir garbina „didžiausią iš visų meilių" . Štai trys objektai: panda. japonai ir Kenijos gyventojai. b). 2005). Konservatyvių pažiūrų asmenys dažniausiai būna ekonominiai individualistai („neapdėkite manęs mokesčiais ir nenurodinėkite man") bei moraliniai kolektyvistai („uždrauskite amoralumą"). 1999). teigia socialinės psichologijos ekspertas Richardas Nisbettas knygoje Geography of Thought („Minties geografija"). AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 63 Vakarietiška psichologija teigia. 1994). mobilumas. kuriuos iš jų galima susieti? Gal pandą ir beždžionę. masajų genties atstovai. kolektyvizmas (collectivism) Pirmenybės teikimas savosios grupės (dažnai savo giminės ar darbo kolektyvo) tikslams.2 paveikslą). Ma ir Schoeneman. Jungtinių Valstijų havajiečiams ir Pietuose esančių valstijų gyventojams kolektyvizmo jausmas būdingesnis nei kalnuotose Vakarų valstijose. pradedant „Iliada" ir baigiant „Heklberio Fino nuotykiais". bet ir kitoks mąstymo būdas. Šios kultūros puoselėja tai. miestietiškas gyvenimo būdas ir žiniasklaida (Freeman. 1994). Triandis. Marshall. . japonai išsyk prisiminė 60 kartų daugiau fono detalių nei amerikiečiai ir pastebėjo daugiau sąsajų (varlę šalia jūros augalo). amerikiečiai ir britai teiginį „Aš esu " užbaigtų nuoroda į grupę. 1998. Sakykite. pavyzdžiui. tarkime. atitinkamai apibrėžiamas ir asmens tapatumas. malajiečiai. kalbant rečiau sakoma „aš" (Kashima ir Kashima. 1997. Žmonės yra savikritiškesni ir ne tokie savimylos (Heine ir kiti. kur prieinama prabanga. tyrinėtojai ir toliau laiko individualizmą ir kolektyvizmą svarbiais kultūriniais kintamaisiais (Schimmack ir kiti. nes individualizmo atžvilgiu visose kultūrose esama įvairių žmonių (Oyserman ir kiti. abipusiai priklausomas savasis Aš (interdependent self) Asmeninio tapatumo grindimas ryšiais su kitais žmonėmis. bananas. Kolektyvizmo pasekmė yra ne tik kitokie nei individualistiniuose Vakaruose socialiniai santykiai. Individualizmas klesti ten. Kino filmuose vaizduojami šiurkštūs herojai. Skirtinguose tos pačios šalies geografiniuose regionuose ir skirtingų politinių pažiūrų žmonių grupėse taip pat esama ir skirtingų individualizmo apraiškų. kur kas dažniau nei australai.2 s k y r i u s . Afrikos ir Centrinės bei Pietų Amerikos kultūrų labiau vertinamas kolektyvizmas. kad jūsų gyvenimas taps turtingesnis. kuri puoselėjamas kolektyvizmas. labiau liaupsina savo jėgomis pasikliaujantį herojų nei žmogų. o ne „aš nuėjau į kiną".

jie praranda socialinius ryšius. Tačiau abipusiai priklausomas savasis Aš yra labiau integruotas į kitus (Markus ir Kitayama. labai karšta" . Amerikiečiai daugiau dėmesio skiria pagrindiniam objektui. 1992). kiek sukurti harmoningą santykį su bendruomene ir ją remti. Žmogaus. 1991).64 I dalis.3 PAVEIKSLAS Savęs. didelei žuviai. abipusiai priklausomas nuo kitų Aš yra susitapatinęs su socialine grupe. ir mažiau . kolegų.3 paveiksle ir 2. bet keistokai atrodytų Seule. gerų draugų. Iš šių tyrimų Nisbettas ir Takahido Masuda (2003) daro išvadą. Kava individualiam skoniui . kurio savasis Aš abipusiai labiau priklausomas nuo kitų.2 PAVEIKSLAS Azijietiškasis ir vakarietiškasis mąstymas Kai azijiečiams buvo parodyta povandeninio gyvenimo scena. bet keletą „aš": „aš" su tėvais. su liesu pienu. 2003). Amerikiečiai daugiau dėmesio skirdavo vienai didelei žuviai (Nisbett. Nepriklausomas požiūris į save Abipusiai priklausomas požiūris į save . Jie turi ne vieną. Kaip matome 2. 2003).aplinkai (Nisbett. pavyzdžiui. pastebi Heejung Kim ir Hazel Markus (1999). kad Rytų Azijos atstovamas būdingesnis holistinis mąstymas .nieko nestebina Šiaurės Amerikos espresso kavinukėse. kaip nepriklausomo ar abipusiai priklausomo. „aš" darbe. Korėjiečiai labiau vertina ne savo unikalumą. bendrumo su kitais pojūtis stipresnis. Gyvenimo visuomenėje tikslas . 1997).ne tiek sustiprinti savąjį Aš. „aš" su draugais (Cross ir kiti. SOCIALINIS MĄSTYMAS 2. apibrėžiančius jų tapatumą.2 lentelėje. bet mandagiai (Holtgraves. supratimo formavimas Nepriklausomas Aš pripažįsta santykius su kitais.jie objektus ir žmones suvokia atsižvelgdami į jų tarpusavio ryšius ir sąsajas su aplinka. Kalbamasi ne tiesmukai.latte „be kofeino. jie dažniau atsimindavo aplinką ir santykius tarp žuvų. o tradici- 2. Jei tokie žmonės atskiriami nuo šeimos.

Japonai atkakliai siekia tikslo. . Kolektyvistinėse kultūrose savęs vertinimas glaudžiai susijęs su tuo. net kai nesiseka (nenorėdami nuvilti kitų žmonių lūkesčių).grupiniai tikslai ir solidarumas. nes sėkmė didina savivertę (Heine ir kiti. apibrėžiamas asmeninėmis savybėmis ir tikslais Aš . Azijos šalių kolektyvistai daž- „Reikia ugdyti savyje ryžtą aukoti mažąjį Aš Aš interesų. Individualistinių šalių gyventojai labiau stengiasi. Pasiūlius tą pačią užduotį azijiečiams. kokie įvairūs yra kultūriniai išskirtinumo ir konformistiškumo prioritetai. Kilusiems iš individualistinių kultūrų savivertė yra labiau asmeninė ir mažiau priklausoma nuo santykių su kitais. tik 31 procentas dalyvių išsirinko kitos spalvos pieštuką. 1999). Tai taip pat didina jų savivertę. „ką kiti galvoja apie mane ir mano grupę".4 PAVEIKSLAS. Šis rezultatas patvirtina. Kurį pieštuką pasirinktumėte? Kai Heejung Kim ir Hazel Markus (1999) pasiūlė amerikiečiams išsirinkti vieną iš šių pieštukų. pažymi Kim ir Markus. apibrėžiamas ryšiais su kitais Mes . 2002 ir 2. Reklamose čia rečiau akcentuojama laisvė rinktis pačiam ir dažniau vaizduojamos žmonių grupės (Markus. kuris buvo kitos spalvos. jog „nuomonė apie save (savo vidinį Aš) išlieka nepakitusi.asmeniniai laimėjimai ir pasitenkinimas. mano teisės ir laisvės Panašumui „Būk teisus pačiam sau" Individualistinės Vakarų Abipusiai priklausomas Socialinis. Savojo Aš samprata yra veikiau lanksti (priklausanti nuo konteksto) nei stabili (nekintanti visose situacijose).2 s k y r i u s . 2001). 2004). mūsų socialinė atsakomybė bei santykiai Egoizmui „Žmogus ne sala" Kolektyvistinės Azijos ir trečiojo pasaulio Kas svarbu Nepritariu Sampratą apibūdinantis motto Pamatinės kultūros jas ir bendruomenės įpročius (Choi ir Choi. kai jiems sekasi. 2001). Savojo Aš samprata: nepriklausomas ar abipusiai priklausomas Nepriklausomas Tapatumas yra Asmeninis." Kinų posakis dėl didžiojo 2. Vakarų šalių individualistai mėgsta lyginti save su kitais. kai grėsmė iškyla kolektyviniam tapatumui (Gaertner ir kiti. tampame piktesni ir niūresni nei tada. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 65 2. 77 procentai tiriamųjų išsirinko tą.4 paveikslas). Vieno tyrimo metu keturi iš penkių Kanados studentų ir tik vienas iš trijų Kinijos ir Japonijos studentų pritarė teiginiui. kad ir kokios įvairios būtų veiklos sritys" (Tafarodi ir kiti. Jei mūsų asmeniniam tapatumui iškyla grėsmė.2 LENTELĖ.

kokį išsirinko užkandį ir pagrindinį patiekalą. kad ją domina kitokia nei jos pačios nuomonė. po kurių sekė: „Kaip čia pasakius". Norite vyno ar alaus. kavos ar arbatos? Kam apsunkinti svečią nereikšmingais sprendimais? Juk šeimininkė puikiai žino. šnekėti visi kartu. Priėjo padavėjas ir atsistojo Hazel Rose Markus. Hazel jam atsikirsdavo anekdotais apie japonų keistenybes. Tačiau šis atvedė į už šventyklos teritorijos esantį sąvartyną. Jei pats negali pasirinkti patiekalų.nepažįstamais. kodėl studentai negali tiesiog klausytis paskaitos ir kodėl amerikiečiai jaučia poreikį nuolatos vienas kitą pertraukinėti. Kituose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose žmogus bei gyvenimo prasmė gali būti suprantami kitaip. gerai mokantiems anglų kalbą Hazel stebėjosi. jokių komentarų. netgi tarpusavyje. kodėl taip konkuruoja? Kodėl atrodo. kad galima gyventi ir kitaip nei esame įpratę. Po to sekė įtemptas pokalbis tarp pakvietusio į restoraną japono ir jo japonų svečių.jokių klausimų. kaip gali mėgautis vakariene? Kokia prasmė duoti valgiaraštį. kilę iš vidurinės europiečių ir amerikiečių klasės. jei jis nesako. Kultūrinės psichologijos tikslas yra nepažįstamus dalykus paversti pažįstamais. jei visiems patiekiami tie patys valgiai? Ar vienodumo jausmas yra geras arba pageidautinas Japonijoje? Vaikštinėdama šalia Kyoto šventyklos Hazel priėjo kryžkelę ir prie vienos atšakos pamatė lentelę su užrašu „paprastas takas". Stenfordo universitetas Shinobu Kitayama. Kelias savaites Japonijoje skaičiusi paskaitas studentams. tad gali paprasčiausiai tai ir patiekti. Susidūrimai kultūros plotmėje mus įtikina. kaip tikra amerikietė Hazel pasirinko nepaprastą. Tai labai sutrikdė Hazel. kurie savo svečius verste užverčia gausybe įvairiausių pasirinkti verčiančių klausimų. Visiems buvo atnešti tie patys patiekalai. Hazel pasakė. Pasirinkimas yra apsunkinimas? Hazel ėmė svarstyti. Negi japonų studentai niekam neteikia pirmenybės. Kas gi norės pasirinkti paprastą taką? Suprantama. Ji patikino studentus. kai visi vienas kitą gerai pažįsta? Shinobu šį savo nusistebėjimą išsakė amerikiečiams šeimininkams. Jie aštuoniese nuvyko į prancūzišką restoraną ir. kas kada geriausiai tinka atsigaivinti. o pažįstamus . tad kodėl niekas į tai nereaguoja? Kur ginčai. kaip tokiose vietose priimta. Paprastas takas reiškė. Mičigano universitetas šalia. kodėl amerikiečių gyvenimas yra toks keistas. gaivinamųjų gėrimų ar sulčių. ką galvoja? Shinobu stebėjosi. Jie tyrinėja Europos ir Amerikos vidurinės klasės atstovus. Būtent šis supratimas skatina mus ir toliau bendradarbiauti kultūrinės psichologijos srityje. jog intelektą jie tapatina su gebėjimu iš kito žmogaus „išspausti" viską ką gali. SOCIALINIS MĄSTYMAS ką slepia moksliniai tyrimai Hazel Markus apie kultūrinę psichologiją Mes pradėjome bendradarbiauti garsiai stebėdamiesi. kad kelias yra tinkamas ir geras. debatai ir kritiško mąstymo požymiai? Net kai ji pateikė paprastą klausimą: „Kur yra geriausia makaronų parduotuvė?". kodėl jie tokie tylūs . neturi savo minčių.66 I dalis. arčia tik nebus raktas įjos patirtą pažeminimą Japonijoje. Šie mainai paskatino imtis eksperimentinių tyrimų ir priminė. kad psichologiniam funkcionavimui vieta yra svarbus aspektas. P ~ . visi ėmė studijuoti meniu. net kai kalba profesorius. o ne nuobodus ir neįdomus. Iki šiol daugiausia psichologijos darbų parašė mokslininkai. Shinobu stebėjosi. . ir šie skirtumai darys įtaką psichologinei savijautai. nuomonių bei nuostatų? Kas dedasi jų galvose? Kaip pažinti žmogų. Kodėl jie taip emocionaliai komentuoja ir klausinėja.pasigirdo gilūs atodūsiai.

S. Tad kada. kad pasikeičia. . Amerikiečių studentai laimę dažnai sieja su neutraliomis emocijomis . Vakarams veikiant urbanistinę Japoniją ar Japonijos studentams atvykus mokytis į Vakarų šalis. 2005). išgirdę apie vakarietiškąją nepriklausomo savojo Aš sampratą.artimumo. p. dešimt metų dėstęs ir dirbęs mokslinį darbą Amerikoje. teigia Kitayama ir Markus (2000). kodėl būtent šitaip jaučiamės ir elgiamės.kai jaučiasi naudingi. magistrantai bei doktorantai „apstulbo". . Tačiau kartais mes manome. draugiškumo ir pagarbos jausmui. įtikinėjami „pasikliauti savo galimybėmis" bei maitinami kino filmais.pavyzdžiui. mes stengiamės tai daryti. kad iš tiesų dauguma amerikiečių savojo Aš su niekuo nesieja. Kai Kitayama (1999). kad kiti jam trukdo? Stevenas Heine ir jo kolegos (1999) teigia. 2000). Mes noriai formuojame nuomonę apie save ir nedvejodami aiškiname. kuriems geriau sekasi. individualistinėse kultūrose subrandinama daugiau pavienių nusikaltėlių. bus didžiausia tikimybė. Tačiau vienas klausytojas.ir galiausiai jie pradėjo tikėti. čia dažniau skiriasi šeimos (Triandis. . Tačiau ar iš tiesų mes gerai save pažįstame? „Yra vienas dalykas. aplankė savo japoniškąją alma mater . Lewisas (1952. o individualiais pasiekimais. vienintelis visoje Visatoje. galiausiai ištarė: „Negi tikrai taip yra?" Kai Rytai susiduria su Vakarais . grindžiamos ne darbo stažu. Tai skatina savęs tobulinimą (White ir Lehman. Mes nešiojamės vidinę informaciją esame supažindinti.teigė C. kad žinome. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 67 niausiai save lygina su tais. giliai atsidusęs. Be abejo. .Ir tas dalykas esame [mes patys]. 18-19). Kolektyvistinėse kultūrose konfliktai dažnai kyla tarp grupių. kurie gyvena Azijoje). nepaisant to. Tai neišvengiama kai kurių įdomių mokslinių tyrinėjimų išvada. Ilgalaikių Kanados imigrantų savivertė taip pat yra stipresnė nei neseniai atvykusiųjų (ir tų. išskirtiniai ir keliantys pasigėrėjimą." Iš tiesų. kuriuose policininkas herojiškai sučiumpa nusikaltėlį.Kioto universitetą. bet vidinė informacija būna klaidinga. jog kolektyvistinės Japonijos ir individualistinių Jungtinių Valstijų studentai teigs patiriantys tokias teigiamas emocijas kaip laimė ir pakili nuotaika? Japonų studentams. laimė tolygi teigiamiems socialiniams potyriams . „Aš atkakliai jiems aiškinau šią vakarietiškąją savojo Aš sampratą . jūsų nuomone.ragino vienas senovės graikų išminčius. ar savojo Aš samprata tampa labiau individualizuota? Ar japonai pasikeičia veikiami vakarietiškos paaukštinimo pareigose specifikos. Savęs pažinimas „Pažink save". Japonijos studentai ėmė labiau vertinti save.2 s k y r i u s . apie kurį mes žinome daugiau nei galėtume sužinoti stebėdami iš šalies. Išbuvę Britų Kolumbijos universitete septynis mėnesius.

galinčius turėti įtakos jų nuotaikoms: savaitės dieną. kuri. jog niūrią nuotaiką jiems sukelia nesėkmės. jas aiškindami dažnai klystame. VVilliam Shakespeare. Paklausti. Būdingas atsakymas buvo: „Aš net nepagalvojau apie tabletę". kad žmonės šoko simptomus priims kaip tabletės poveikį ir todėl pakęs stipresnį šoką nei negavusieji placebo. kad Kolumbijos universiteto studentai leistų su jais išbandyti seriją vis stipresnių elektros smūgių.ne. Tačiau kai priežastys yra subtilios. Jie pademonstravo. pateikiame įtikinamus atsakymus. jų nuomone. Pelei klaidžiojant lentele. kad ši galėjo turėti tokį poveikį kitiems. jie veikė savo valia. Šie duomenys atskleidžia aštrią problemą: kaip iš tiesų mes suvokiame savo džiaugsmo ar liūdesio priežastis? O kaip mes suprantame savo valios laisvę? Kaip teigia Danielis Wegneris knygoje The Illusion of Conscious Will. kurių metu žmonės aprašinėjo savo nuotaikas . pakėlė keturis kartus stipresnį elektros šoką.žavi praeivė (Schwarz ir Clore. 1974). Mes galime atmesti reikšmingus veiksnius ir išpūsti nereikšmingus. Net tada. Wegneris atliko eksperimentą. 2002 („Sąmoningos valios iliuzija"). Taip pat žmonės įpratę neigti. 1982). kaip kiekvienas veiksnys paveikė jų nuotaikas. skrandžio spazmus . gyvenimo beprasmybės jausmas. kad tiriamųjų nuomonė apie kurio nors veiksnio įtaką jų nuotaikoms mažai tesutapo su realiu poveikiu. Wilson ir kiti. kad tiriamųjų dėmesys buvo nukreiptas į jų kasdienes nuotaikas). Tyrimų metu žmonės aiškino. sukels širdies ritmo bei kvėpavimo sutrikimus. kaip žmonės klysta skaitydami savo mintis. tačiau sutinka. slystančią specialia lentele su mažais paveikslėliais. 1983.68 I dalis. Paklausti. Richardas Nisbettas ir Stanley Schachteris (1966) paprašė. Taip pat daug klausimų kelia tyrimai. kurie vartojo placebo. kad ji veikia kitus. kaip buvo pasakyta. kad juos veikia žiniasklaida. žmonės mano. kai vienas asmuo . Nisbettas ir Schachteris tikėjosi. Kiekvieno tyrimo pabaigoje žmonės įvertindavo. Tie dalyviai. kodėl mes vienaip ar kitaip pasielgėme arba vienaip ar kitaip jautėmės. SOCIALINIS MĄSTYMAS Elgesio paaiškinimas „Iš tiesų nežinau. jie sutiko. taip atsitiko. miego trukmę ir taip toliau. vadinasi.panašiai kaip elektros šokas.fiktyvus tiriamasis . Kai tiriamiesiems buvo paaiškintas tabletės poveikis. kurio metu du žmonės turėjo valdyti kompiuterio pelę.kiekvieną dieną ištisus du ar tris mėnesius (Stone ir kiti. Tiriamieji fiksavo ir veiksnius. 1985. tabletės jie neminėdavo. 1976. orus. eksperimento dalyviai per ausines išgirsdavo nupieštų objektų pavadinimus ir galėdavo sustoti ties bet kuriuo iš jų. Weiss ir Brown.tyčia sustabdydavo pelę . tačiau ne jiems. 1596 fiktyvus tiriamasis (confederate) Eksperimentuotojo padėjėjas. Stebėtina tai (turint galvoje. kuriame studijuojate? Kodėl smogėte savo kambario draugui? Kodėl nepamilote to ypatingo žmogaus? Kartais mes žinome kodėl. o jaudulį einant kabančiu tiltu . Venecijos pirklys. kodėl. kodėl esu toks liūdnas". Kartais . Dutton ir Aron. Kodėl pasirinkote tą universitetą. Iš tiesų poveikis buvo milžiniškas. kad jei mintis kilo anksčiau už veiksmą. Prieš šį eksperimentą kai kurie studentai išgėrė placebo tabletę.

kad taip pasielgs 56 procentai kitų studentų. ieškodami vandens su virgulėmis arba pakeldami rankas hipnozės seanso metu. kad narcizą nupirks. eksperimentai rodo. 1990). žiūrėdamos pro rožinius akinius. atsižvelkite į praeitį. kad jų santykiai tęsis ilgai. 1994]). Daugiau nei keturi iš penkių teigė. Tačiau iš tiesų nupirko tik 43 procentai studentų. yra mokytas. Kaip išmokti tiksliau nuspėti savo poelgius? Prognozuojant elgseną. žmonės kartais klysta. Šioje ir kitose situacijose smegenys sukuria intuityvų asmeninio veiksmingumo pojūtį. teigia Tara MacDonald ir Michaelas Rossas (1997). Likus penkioms savaitėms iki „Gelsvųjų narcizų dienos" . o kitų žmonių veiksmus. įsimylėjėliai gali būti įsitikinę. Atrodo. kuris pažįsta kitus. kad juos veikia kažkokia išorinė valia. Sutelkdami dėmesį vien tik į teigiamus dalykus. Dažnai jų draugai ir šeimos nariai būna įžvalgesni. Jei paklaustume. Kitais atvejais. prognozuoja. Žmonės taip pat dažnai klysta prognozuodami. ar jie vykdytų įsakymą sukelti kam nors stiprų elektros šoką.ties tam tikru paveikslėliu. ir spėti. kad jie per artimiausius du mėnesius patirs keletą įvykių (įsimylės. dauguma neigtų. kokia tikimybė. kad bendradarbiaus 64 procentai kitų eksperimento dalyvių). Tačiau. patariama prisiminti ankstesnį elgesį panašiose situacijose (Osberg ir Shrauger. sakydamas: „Tas. kuris pažįsta save. kaip klostysis jų santykiai. Tas. Sąmoningos valios iliuzija") Elgesio prognozavimas Prognozuodami savo elgesį žmonės taip pat klysta. pavyzdžiui. Draugaujančios poros. Tad tikėdami. kad mums kartais geriau sekasi nuspėti ne savo. ko gero. dauguma žmonių yra labiau mokyti nei išmintingi. ar jie nusipirks bent po vieną narcizą. ar dvejotų padėti aukai. kad gali pasiduoti tokiai įtakai. Epley ir Dunningas paprašė studentų pasakyti. Laboratoriniame žaidime už pinigus 84 procentai tiriamųjų prognozavo. . Nicholas Epley ir Davidas Dunningas (2000) pastebėjo. kad pelė sustodavo būtent jų valia. Stebėdami jūsų elgesį. kad jie visada mylės vienas kitą.kasmetinio Kornelio universiteto labdaros renginio. 1986. žmonės klaidingai mano. ar šnekus [Kenny. kiek jų draugų pasielgs taip pat. jog daugelis iš mūsų pasiduodame įtakai. Lao Dzė buvo teisus. „Mokslinių tyrimų išvada. ar susitikę naują žmogų jūs būsite nervingas. (Žr. tikrieji eksperimento dalyviai manydavo. Tad norėdami nuspėti ateitį. kaip pamatysime. jei šalia būtų dar keletas žmonių. atlikę tyrimus su Vaterlo universiteto studentais. ir tai buvo arčiau jų prognozės. nors iš tiesų tai padarė tik 61 procentas (šis skaičius labiau sutapo su jų prognozėmis. kad bendrame lošime sieks abipusės naudos. yra išminčius". Štai ką pastebėjo Sidney Shraugeris (1983). susirgs ir taip toliau): jų prognozės nė kiek nebuvo tikslesnės nei vidutinė žmogaus patirtis. paprašęs universiteto studentų nuspėti. jūsų pažįstami. kad jie valingai kažką padarė (arba nepadarė). gali geriau prognozuoti nei jūs pats (pavyzdžiui.

nors iš tikrųjų tai padarė jo partneris. kai iš tikrųjų pakeliama kito žmogaus ranka? Jų pasirinktas tyrimo metodas iliustruoja. arba į stebimą panašų kito individo judesį (Rizzolatti ir kiti. galbūt šis vikarinio veikimo („veikimo už kitą") reiškinys yra žmogiškosios empatijos. Nuotrauka dešinėje: tiriamoji ir asistentė. „parodyti OK gestą". stovinti už šios. Galbūt ir aprašyto eksperimento tiriamieji susiejo veiksmo numatymą su veidrodine (atspindėta) savo smegenų veikla? Taigi jei kasdieniame gyvenime numatome kitų žmonių poelgius. Neurologai surado beždžionių „veidrodinio atspindžio neuronus" . savo rankas įkiša į rankoves. Betsy Sparrovv ir Lea VVinerman (2004) svarstė: ar galima priversti žmogų pasijusti taip. 2. didesnę kontrolę jautė tie tiriamieji. pavyzdžiui. jį ir atliekame.). Tiriamoji žino. kurį psichologas Danielis Wegneris (2002) pavadino „sąmoningos valios iliuzija". lyg jis keltų savo ranką.05 Kontrolinės sąlygos Gudesio negalima numatyti) Eksperimentinės sąlygos (numatomas judesys) n I 2. ar jaučiamės lyg iš dalies būtume juos sukėlę? Jei taip. Kartais patiriame reiškinį. Pradinėmis (kontrolinėmis) sąlygomis.5 pav. kąjaučia kiti. šaltinis? Šį reiškinį gerai žino sporto aistruoliai. kurie galėjo judesius numatyti. kurio ranka sujungta su partnerio (eksperimentuotojo padėjėjo) ranka.6 PAVEIKSLAS Sąmoningos valios iliuzija Žiūrėdami į save veidrodyje ir stebėdami svetimų rankų judesius. reaguojančias arba į paties individo.5 PAVEIKSLAS Netiesioginis veiksnys Nuotrauka kairėje: tiriamoji taip save mato veidrodyje. mokslininkai paprašė asistentės atlikti rankomis keletą judesių. kūno kalba subtiliai mėgdžiojantys žaidėjo veiksmus aikštėje. Išgirdusi prašymą tiriamoji galėjo numatyti stebimų rankų judesius. kad ten ne jos rankos. Suvokta stebimų rankų kontrolė (nuo 1 = nekontroliuojama. Kai tiriamoji įsivaizduodavo veiksmą ir jis būdavo atliekamas tuojau pat. pakelti ranką. kai jaučiame. matome prieš veidrodį stovinčią tiriamąją. lyg pati būtų privertusi jas judėti (2. Žmogui. kuriose iš tikrųjų turėtų būti tiriamosios merginos rankos. ji jausdavo tam tikrą atsakomybę.70 I dalis. Kita mergina (asistentė). SOCIALINIS MĄSTYMAS mokslinių tyrimų išvada Sąmoningos valios iliuzija Paprastai kasdieniame gyvenime panorėję atlikti kokį nors veiksmą. iki 7 = didelė kontrolė) 2. ji nesuvokia ir nejaučia jų kaip savo. kontrolės jausmas buvo silpnas. Danielio Wegnerio nuotr. 2. pavyzdžiui. kad tuo momentu pasijuto šiek tiek kontroliuojanti svetimas rankas.smegenų ląsteles. kad veiksmo priežastis buvo mūsų valia. pamatę rezultatą darome išvadą. . Wegneris. 1996). Ji teigė. kaip socialinės psichologijos tyrimuose kartais susilieja eksperimentinis tikslumas ir kūrybiška režisūra. kai judesiai buvo atliekami garsiai nepaprašius (todėl nebuvo galimybės jų numatyti). kad būtent jis sustabdė „pelę" langelyje. Bet ar ji pajus kokią nors netiesioginę šių rankų kontrolę? Norėdami tai sužinoti.6 pav. valdant kompiuterio „pelę" atrodys. Žinoma.

kaip laimėjimas loterijoje ar paralyžius po autoavarijos. 1994). „Emocijų prognozių" tyrimai rodo. kas mus pradžiugina ir kas sukelia susirūpinimą ar nuobodulį. nuoširdžiai pažadėję „niekada daugiau". • Žmonės pervertina šiltesnės žiemos. sumažėjusio svorio. kurio metu mergina prašo „liautis". kokia skani gali būti ši spurga vakare su stikline pieno. Žmonės klaidingai numatė. didesnio televizijos kanalų skaičiaus ir pailgėjusio laisvalaikio įtaką jų savijautai. 2003). Štai keli pavyzdžiai: • Kai jaunuoliams parodomos erotiškos nuotraukos ir po to pateikiamas aistringo pasimatymo. vėl prievartauja. kaip jausis. Dėl šios priežasties pasiduodama aistrai. kaip jie jausis praėjus kuriam laikui po nutrūkusios meilės. Žinome. laimėję svarbias rungtynes ar pusvalandžio krosu sumažinę įtampą. jei per pokalbį dėl darbo išgirs seksualinių užuominų. 1999). • Tik vienas iš septynių atsitiktinių rūkalių (surūkančių mažiau nei vieną cigaretę per dieną) spėja. o seksualiniai prievartautojai. „perdegsiu" darbe ir nusivilsiu atostogomis? Kartais mes žinome. Ar susituokęs su šia moterimi aš įsipareigosiu visam gyvenimui? Ar pasirinkęs šią profesiją būsiu patenkintas savo darbu? Ar vykdamas atostogauti būtent ten patirsiu malonumą? O gal didesnė tikimybė. Tačiau kai iš tiesų buvo pateikti tokie klausimai. Loewenstein ir Schkade. kad sunkiausia nuspėti būsimų savo emocijų intensyvumą ir trukmę (Wilson ir Gilbert. kad gali ir nesusilaikyti. jaunuoliai prisipažįsta. sulaukiama nepageidaujamų nėštumų. atsakė. Kartais galime klaidingai nuspėti savo reakciją. ilgalaikei laimei turi mažesnį poveikį nei daugelis mano. gavę dovaną.2 s k y r i u s . kaip jausis ir elgsis susijaudinęs. dauguma moterų išsigando. dauguma moterų. 2000). Persivalgęs jis nebepajėgia įsivaizduoti. Alkanas žmogus negalvoja apie riebaluose virtų spurgų kaloringumą. Net tokie ekstremalūs įvykiai. kad pasipiktins. kad rūkys ir po penkerių metų. pralaimėję rinkimus. Ramios būsenos žmogus lengviau klysta spėdamas. kurie buvo pavaišinti gabalėliu mėlynių kekso (Gilbert ir Wilson. kad išsiskirsiu. nes po penkerių metų teberūko maždaug pusė (Lynch ir Bonnie. kaip jausimės neišlaikę egzamino. jie dažniau neigia galį būti seksualiai agresyvūs. • Alkani pirkėjai impulsyviai perka daugiau („Šios spurgos tokios puikios!") negu tie. Paklaustos. scenarijus. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 71 Jausmų prognozavimas Daugelis svarbių sprendimų gyvenime susiję su mūsų jausmų prognozėmis. Jei erotinės nuotraukos nerodomos. laimėję varžybas ar įžeisti (Gilbert ir Ebert. Tačiau jie nepakankamai įvertina narkotikų poreikio galią. kurias apklausė Julie Woodzicka ir Marianne LaFrance (2001). . 2002.

2000). kaip jausis po penkių savaičių sužinoję rezultatus.veikia jų sprendimus. kaip jaustumės po metų. SOCIALINIS MĄSTYMAS poveikio įvertinimo paklaida (impact bias) Emocijas sukėlusių įvykių poveikio ilgalaikiškumo pervertinimas. Katalikų pasaulis. šis skyrius būtų trumpesnis. Gilbertas ir Wilsonas siūlo įsivaizduoti. o išgirdę gerą. teigia Wilsonas ir Gilbertas (2003). jog mūsų kančia tęsis amžinai. ar nelaimingesni. krepšinio varžybų. Mes manome. ilgai būsime patenkinti.. Nors jūs tikriausiai visuomet viso šito pasigesite. kad jiems „labai trūksta griežtai surikiuotos dienos. atmetame kitų dalykų. kurį pajus įsigijęs naują automobilį ar pasidaręs plastinę operaciją. nes žmonių „emocinės prognozės" .pervertiname emocijas sukėlusių įvykių poveikio ilgalaikiškumą. pastebėję. po kiek laiko jūsų laimės jausmui apskritai įtakos turės „du dalykai: a) įvykis ir b) visa kita" (Gilbert ir Wilson. nepakeis padėties taip stipriai. kad jei nugalės mūsų kandidatas ar komanda. Pabandykime tai suasmeninti. Šią sistemą sudaro emocinių traumų racionalus aiškinimas. svarbą ir todėl klystame manydami. saulę. pastebi Danielis Gilbertas ir Timothy Wilsonas (2000). dauguma manė. jog susirūpins išgirdę blogą naujieną. „Ašaros gali lūkuriuoti per naktį. Kai žmonės. kuriems atliekamas ŽIV tyrimas. ką ši katastrofa galėtų reikšti: nebeliks draugiškų pasisveikinimų ir juokelių. Jei tai būtų tiesa. nuvertinimas. kad teigiamu atveju jie būsią laimingesni. jis gali neapgalvotai investuoti į naują „Mercedes" ar radikalų išvaizdos pagražinimą. kad poveikio šališkumas svarbus. skubaus klaviatūros tarškėjimo. Tai būtų siaubinga. 1999). žlugtų mano gyvenimo tikslai.teigia mokslininkai Davidas Schkade ir Danielis Kahnemanas (1998). Kadangi apie savo „psichologinio imuniteto sistemą" beveik nieko nežinome . žmonės neįvertina savo psichologinio imuniteto sistemos galios ir intensyvumo. prognozuoja. Ar būtume laimingesni. Sutelkę dėmesį į neigiamą įvykį. „Niekas. pajus džiaugsmą. kaip manote". 2-as papildytas leid. prisidedančių prie mūsų laimės. Atrodo. atlaidumas. Tokio emocinio pakilimo pėdsakai išnyksta greičiau nei tikimės.ne taip smarkiai džiaugiasi (Sieff ir kiti. kad nesame atsparūs poveikio įvertinimo paklaidai .72 I dalis. . „Jei negaučiau darbo." Ps 30." Tačiau apklausti po kelerių metų negavusieji dėstytojo darbo jautėsi beveik tokie pat laimingi kaip ir jį gavusieji. į ką esate sutelkę savo dėmesį. palyginti su šiandiena? Galvodami apie tai turbūt susimąstėte. bangų mūšą ir smėlį gali nusivilti. Tačiau daugelis tyrimų patvirtina. Wilsonas ir Gilbertas (2005) teigia. o išgirdę gerą . vertė Antanas Rubšys (ST) ir Vaclovas Aliulis (NT). Kai Gilbertas su kolegomis (1998) paprašė profesorių-asistentų spėti. jei iškristume iš universiteto.būsimų emocijų numatymas . kaip jie jausis po kelerių metų gavę arba negavę dėstytojo darbą. Dar labiau „poveikio įvertinimo paklaidai" pasiduodame po negatyvių įvykių. Vilnius. 1999. ribojimas. jog mūsų intuityvi teorija yra tokia: mes norime. mes dažnai „neteisingai norime". Tačiau po penkių savaičių išgirdę blogą naujieną jie būna prislėgti mažiau negu tikėjosi. Įsivaizduojantys savo idiliškas atostogas saloje. Be to. Pasiekiame. Jei žmogus pervertina stiprumą ir trukmę to malonumo. jie spėja. bet džiaugsmas ateina su aušra. Esame laimingi. Tačiau tikrovėje.6* * Čia ir toliau Šventojo Rašto ištraukos cituojamos iš: Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas. intelektualaus stimuliavimo ar reguliaraus užkandžiavimo pyragėliais".

kurios ir nulemia mūsų elgseną. Devyniais eksperimentais Wilsonas su kolegomis (1989) patvirtino. išsirinko humoristinį plakatą (jo teigiamas savybes buvo lengviau nusakyti žodžiais). Pavyzdžiui. arba kai tam tikrą laiką pasąmonėje glūdėjusią problemą išsprendžia vienas spontaniškas nušvitimas. Tačiau po kelių savaičių jų pasitenkinimas pasirinkimu. Kai elgesio priežastys aiškios ir sutampa su mūsų intuicija. Theodore Roethke. sumažėjo. nutrūkusiais meilės ryšiais. Kitame tyrime Wilsonas kartu su kolegomis (1993) davė žmonėms parsinešti į namus vieną iš dviejų plakatų. santykiai buvo geri arba blogi. Timothy Wilsonas (1985. teigia Gilbertas su kolegomis (2004). Taigi nesutirštinkime spalvų. 2002) pateikia drąsią idėją: mūsų socialinę elgseną kontroliuojantys mąstymo procesai skiriasi nuo elgseną paaiškinančių mąstymo procesų. neišlaikytais egzaminais. kuriuos sunkiau išreikšti žodžiais. . Suvokimo ir atminties tyrimai rodo. kad jis mus pažadintų reikiamu laiku. Kitaip tariant. Kūrybingi mokslininkai ir menininkai dažnai negali nupasakoti įžvalgą paskatinusio proceso.2 s k y r i u s . kas mus paveikė. The Collected Poems of Theodore Roethke. kad mes geriau suprantame savo mąstymo rezultatus nei procesus. imuninis atmetimas (immune neglect) Tendencija neįvertinti savo galimybių atgauti dvasines ir fizines jėgas po stresinių įvykių. jų nuomone. negautu dėstytojo darbu ir asmeniniais bei grupiniais pralaimėjimais mes susitaikome greičiau nei manytume. 1987). iš tiesų su neįgalumu. kurie iš tiesų buvo mažiau svarbūs nei tie santykių aspektai. įsimylėjėlių porų pasitenkinimo savo santykiais lygis leido prognozuoti. ir tik po to vertinti savo laimę. Kai elgsenos priežastys nebūna tokios akivaizdžios. mes nesuvokiame daug ko. kurie rinkosi intuityviai ir todėl parsinešė kitokius plakatus. ir ką mes jausime bei darysime. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 73 (Gilbertas ir Wilsonas šį reiškinį vadina imuniniu atmetimu). Tačiau kai nusistatome vidinį laikrodį. kas vyksta mūsų galvoje. mes esame atsparūs. kad sąmoningai išreikštos nuostatos daiktų ir žmonių atžvilgiu paprastai gana gerai leidžia prognozuoti elgseną. Tie. Kaip bus paaiškinta 3 skyriuje. ar po kelių mėnesių jie dar bus kartu. Tačiau jei eksperimento dalyviai iš anksto paprašomi išanalizuoti savo jausmus. Tad aiškindami racionaliai galime praleisti tas instinktyviai gimstančias nuostatas. Mes dažnai esame „svetimi patys sau". jų ataskaitos apie nuostatas tampa bevertės. Intuityvūs žmonių veido bruo- „Galvojimas apie save yra prakeiksmas. Tačiau kiti eksperimento dalyviai pirmiau turėjo išvardyti visas priežastis. Savianalizės išmintis ir iliuzijos Tad mūsų intuicija gali stulbinamai klysti dėl to. mes tiksliai save suvokiame (Gavanski irHoffman. kurių iš anksto buvo paprašyta nurodyti savo pasirinkimo priežastis.daro išvadą Wilsonas (2002). palyginti su tais. bet svarbiausi neigiami įvykiai (kurie sužadina mūsų psichologinę gynybą) mus slegia trumpiau nei nereikšmingi suerzinimai (nesužadinantys gynybos mechanizmo). dėl kurių. Ironiška. Šių porų nuostatos nebeturėjo reikšmės prognozuojant santykius! Tikriausiai dėl smulkios santykių analizės dėmesys nukrypdavo į lengvai žodžiais apibūdinamus veiksnius. 1975 („Rinktiniai eilėraščiai") . sukeliantis visišką painiavą". jos nebūna aiškios ir pačiam žmogui. mes skiname pasąmoningos proto veiklos vaisius.

tarkime. Jų tyrimų rezultatai rodo.yra labiau apgalvotos. Nors išreikštas nuostatas galima gana lengvai keisti. užuot nurodęs analizuoti savo meilės santykius. nuo kurios priklauso. formuojančia naujus įpročius. kaip ir seni įpročiai. kurioje aukštojoje mokykloje mokytis. arba implicitinės. ir išreikštos (sąmoningai kontroliuojamos) nuostatos to paties objekto atžvilgiu. Wilsonas būtų paprašęs labiau įsigilinti į savo jausmus („kaip jaučiatės. kad Wilsonas perdeda teigdamas. pažymi Wilsonas. Pirmasis įspūdis dažniausiai nemeluoja. arba eksplicitinių. Tačiau šie liudijimai gali būti ir klaidingi. taip pat ir mūsų vaidmenys. „neišreikštos. Žodžiais išreikštos atviros nuostatos gali keistis kartu su išsilavinimu arba dėl įtikinėjimo. kad mes vadovaujamės dvigubomis nuostatomis. kai esate kartu su savo partneriu ir be jo?"). APIBENDRINIMAS Savojo Aš samprata: kas aš esu? • Savęs supratimas padeda surikiuoti mintis ir veiksmus. ir galimų savųjų Aš. . arba implicitinės (automatinės). neišreikštos. Klaidingas savęs supratimas riboja mokslinę subjektyvios asmeninės informacijos naudą. . Pirmoji išvada taikytina psichologinėms apklausoms. arba implicitinės. jog kitos elgsenos sritys . Apdoroję informaciją apie save. Asmeniniai liudijimai būna labai įtikinantys (tuo mes įsitikinsime 15 skyriuje „Socialinė psichologija teisme"). arba implicitinės. ji gali pakeisti senąją. • Savęs vertinimas atspindi. akcentuojant priežastis. lyginant su logiškai pagrįstais vertinimais. nuostatų apibūdinimas būtų galėjęs suteikti daugiau informacijos. geriau ją įsimename (šis reiškinys vadinamas nuorodos į save efektu). nuostatos. Tačiau jei nauja nuostata tenka dažnai vadovautis. apie kuriuos svajojame arba kurių baiminamės. įvertinant kainą. Atrodo. nuostatos keičiasi lėtai kartu su patirtimi. Pavyzdžiui. nuostatos kurio nors žmogaus ar dalyko atžvilgiu dažnai skiriasi nuo sąmoningai kontroliuojamų išreikštų.1. rašo Gary Levine ir jo kolegos (1996). teigia Wilsonas su kolegomis (2000).. Savojo Aš samprata susideda iš dviejų elementų: Aš schemos. kuriems dabar žodžiais reiškiame pagarbą ir pripažinimą. kaip mes apdorojame sau aktualią informaciją. karjeros galimybes ir 1. žų vertinimai taip pat būna nuoseklesni. Savojo Aš sampratą veikia daug kas. nuomonė apie tai. kartais nulemia protas. S O C I A L I N I S M Ą S T Y M A S dvigubos nuostatos (dual attitudes) Skirtingos paslėptos. sprendimas. mūsų sėkmės ir nesėkmės. Iš šių savęs pažinimo ribotumų tyrimo galima padaryti dvi praktines išvadas. galime būti iš vaikystės išsaugoję instinktyvią baimę ar antipatiją žmonėms. kinta lėčiau".74 I dalis. Nuoširdumas apibūdinant ir interpretuojant potyrius negarantuoja šių apibūdinimų validumo. Turėdami galvoje šią potencialią klaidą mažiau bijosime kitų. kaip suvokiame įvairius savo asmenybės aspektus bei gebėjimus. Tiriamojo pateikta informacija apie save dažnai negalima pasitikėti. nuostatų. Antroji išvada taikytina mūsų kasdieniam gyvenimui. Jei. Murray Millaras ir Abrahamas Tesseris (1992) mano. nebūsime tokie patiklūs. Šioms sritims naudingiausia ne jausmų. Šie faktai rodo. savęs palyginimai su kitais. kad. Mūsų automatinės neišreikštos. kaip mus vertina kiti. nuostatos tampa ne tokios reikšmingos jausmų skatinamos elgsenos prognozei. socialinis tapatumas. jog sau mes esame nepažinūs. Nors širdis turi savų argumentų. o priežasčių analizė.

teigia Jennifer Crocker ir Connie Wolfe (2001).t. kurie iš esmės save vertina gerai . užtikrintumas tam tikrose srityse (tai gali būti išvaizda. „automobilis". savivertė (self-esteem) Visapusis žmogaus savęs įvertinimas arba savosios vertės pojūtis. Jie panašūs į kūdikio sulaukusius tėvus. Jie mano. kurių savivertė aukšta teigiamai vertins ir savo išvaizdą. Kaip bus išsamiau paaiškinta 5 skyriuje. Kai veiksniai. arba implicitiniai. darantys įtaką mūsų elgsenai. o tik po to spręstų. Labiau tikėtina. (Užuomina: šis žodis prasideda raide p.vertu turto ir meilės.. „plaukimas" ir „atrakcionas" ir paprašė sugalvoti vieną visas šias tris reikšmes apimantį žodį.). iš meilės besižavinčius jo rankų ir kojų pirščiukais bei plaukais: nebūna taip. ir kitas savybes. Matyt. Savęs pažinimas yra keistai klaidingas. Dažnai negalime paaiškinti savo elgesio. Taip pat esame linkę klaidingai prognozuoti savo emocijas. kurį jie motyvuojami stiprinti. procesai. Savęs vertinimas Žmonėms reikalingas savosios vertės pojūtis. Azijos ir trečiojo pasaulio šalių atstovai jaučiasi labiau priklausomi nuo kitų (abipusiai priklausomas savasis Aš). nepakankamai įvertiname savo psichologinio imuniteto sistemos atsparumą ir todėl pervertiname emocinių reakcijų į reikšmingus įvykius trukmę. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 75 Kultūra taip pat formuoja savąjį Aš. ar „visas" kūdikis yra žavus. kad bet kas juos pamatytų. būdami apie save iš esmės geros nuomonės. išmintis ar dar kas nors) yra svarbus savęs vertinimui. jei jis manys esąs protingas ir gražus." Pirmuoju atveju žmogaus savivertė bus aukšta. Kai kurie žmonės. kad priežastiniai ryšiai veikia ir priešinga kryptimi. šie kontrastai prisideda prie kultūrinių socialinės elgsenos skirtumų. išmintingu .yra visų Aš schemų ir galimų savųjų Aš suma? Jei save laikote patraukliu. išreikšti jos aiškinimai. kad šis gebėjimas labai svarbus. Tačiau Jonathonas Brownas ir Keithas Duttonas (1994) įrodinėja. kontroliuojantys mūsų elgseną gali atrodyti kitokie nei sąmoningi. mano esą nepriklausomi (nepriklausomas savasis Aš). atletišku. y. Tačiau „išpūstas" savęs vertinimas turi ir tamsiąją savo pusę. neišreikšti. Kad patikrintų savo spėjimą. mes pagražiname konkrečias Aš schemas („aš sugebu integruotis") ir savo galimus Aš. „Vieni gali save vertinti už puikius mokymosi rezultatus ir fizinį patrauklumą. ypač individualistinėse Vakarų kultūrose. Aukštai save vertinantys žmonės dažniau teigdavo turį šį gebėjimą. kai buvo sakoma.2 s k y r i u s . Ar savivertė . ar jūsų savivertė būna aukšta? Taip.visapusis savęs įvertinimas .jei moralus. mes patys jų taip pat nepastebime. kad šis gebėjimas nenaudingas. kad žmonės. tuo tarpu kiti už meilę Dievui ir moralinių nuostatų laikymąsi. . Subtilūs. nėra tokie akivaizdūs. Brownas ir Duttonas Vašingtono universiteto studentams papasakojo apie galimą savybę. Jie iliustravo sąvokos prasmę studentams trimis žodžiais. o ne tada. ar nuo bendrojo savęs vertinimo priklauso savęs suvokimas („iš viršaus žemyn"). ir gebėjimus. pavyzdžiui. kad tėvai pirmiausia įvertintų savo kūdikio rankų ir kojų pirštus. kurią jie pavadino „integruotu gebėjimu". o antruoju . jei jiems buvo pasakyta. kad žvilgsnis į savęs vertinimą „iš apačios aukštyn" nėra visaapimantis.

) Turintys brolį.76 I dalis. narkotikų vartojimo ir kai kurių rūšių nusikaltimų pavojų. Nors turėti bendrų interesų yra sveika. kad išsaugotų savivertę. 1999. žmonės jus tikriausiai lygindavo. 2003) tiki. identiški karjeros tikslai gali kelti įtampą ir pavydą (Clark ir Bennett. „per anksti" pradėju- . arba pernelyg iškeldami save kitų atžvilgiu (Agostinelli ir kiti. nes jų sėkmė pavojingesnė nei svetimų žmonių (Zuckerman ir Jost. dažniausiai prisimena. 1992. kad didžiausia grėsmė kyla vyresniam vaikui. 2005). Ryšiai padeda išlikti ir gerai jaustis. Suaugę panašių gabumų broliai dažniau prisimena. kad vaikystėje nesutardavo. grėsmę tapatumui galima sumažinti teigiant: „Mano gabusis partneris. 1991). 1992). Ją taip pat gali kelti ir sutuoktinis (-ė). kurio gabumai labai skiriasi. kad jis niekada nepasieks tokių aukštumų. Jei esate vyras. šis jausmas gali skatinti veikti . yra tarsi kuro matuoklis. kokių iš jo tikimasi (Wood ir kiti. mes jaučiamės nepatrauklūs arba nevisaverčiai. (Tesseris mano. kad jei aplinkiniai vieną iš jūsų laiko gabesniu. netgi nesutarimus tarp brolių ir seserų. (Jei jums labai gerai pasisekė žaidimas. jog kitiems žmonėms taip pat nesiseka. su kuriuo esame labai artimi. kad vaikystėje tarp jų nebuvo trinties. Tačiau paauglių berniukų. kai augote. 2004). 1992). yra dalis manęs" (Lockwood ir kiti. kad kitą kartą visus nuvilsite?) Stipri savivertė skatina iniciatyvumą. turinčiam labai gabų jaunesnį brolį ar sesę. aukštai save vertinantys žmonės išsaugo savąją vertę manydami. kad jausmas. Brown ir Gallagher. kad poreikis „išsaugoti savivertę" leidžia prognozuoti daugybę įdomių faktų. Tyrimai patvirtina. Kunda. Paniekinti ar apgauti. 2003). paveikti nesėkmės. Juo labiau žmonės bus susijaudinę.seserį? Jei taip. nerimą. gal turite panašaus amžiaus brolį. o jei moteris . Tad savivertės matuoklis perspėja mus apie socialinio atstūmimo pavojų. 1990). Tamsioji savęs vertinimo pusė Menkas savęs vertinimas kelia depresijos. gal dabar nerimaujate. Kai vienam partneriui geriau sekasi abiems svarbioje srityje. SOCIALINIS MĄSTYMAS Savęs vertinimo motyvacija Motyvacija yra mūsų pažinimo sistemos variklis (Dunning. 2001). viešas pasirodymas ar egzaminas mokykloje. gebėjimą atkurti fizines bei dvasines jėgas ir malonius jausmus (Baumeister ir kiti. Kokios priežastys skatina išsaugoti arba stiprinti savivertę? Markas Leary (1998. Tesseris daro prielaidą. Abrahamas Tesseris (1988) teigia. Menkos savivertės žmogui netgi pasisekimas visuomenėje gali sukelti pasibjaurėjimą. kitas stengsis elgtis taip. jog esi vertingas.tobulėti ir ieškoti pritarimo bei pripažinimo kitur. Grėsmę savivertei kelia ir draugai. Kaip ir akinanti žibintų šviesa. juo labiau saugos save komentuodami šią nesėkmę (Brown ir Rogers. Patyrę nesėkmę. kad socialinis atstūmimas mažina mūsų savivertę ir stiprina pritarimo poreikį. skatindamas jautriau reaguoti į kitų žmonių lūkesčius.

" Labai save vertinantys vyrukai. kad ir kaip būtų gaila. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 77 sių lytinį gyvenimą. kad jis „tikriausiai paskelbęs daugiausia darbų apie savivertę".tie. grubūs ir nedraugiški (iš Heatherton ir Vohs. „Savivertės poveikis ." Ar žmonės.teigia Baumeisteris (1996). savivertė dažniau būna stipresnė nei vidutinė. kurių ego stipriai išreikštas ir kurie retsykiais blogai pasielgia.7 PAVEIKSLAS Kai stipriam ego metamas iššūkis Pajutę grėsmę. Vieno eksperimento metu Toddas Heathertonas ir Kathleen Vohs (2000) grupę studentų vaikinų gąsdino. kad gali būti išmestas iš savo socialinės aplinkos. . rašinio autorius galėjo jį atakuoti bet kokio intensyvumo ir bet kokios trukmės triukšmu. o kitoje. Įžeista savigarba skatina duoti atkirtį. „Entuziastingi savivertės šalininkų pareiškimai svyruoja nuo fantazijos iki tauškalų". o kalba (priešingai nei drovesni.nedidelis. 2. Stiprų ego susiformavęs jaunuolis.7 paveikslą). kad tai naudinga ir individui. manantis. kontrolinėje. Reaguodami į galimą nesėkmę tik sripria saviverte pasižymintys vaikinai tapo pastebimai priešiškesni (žr. Naujausiuose darbuose pripažįstama. slepia vidinio saugumo ir savivertės stoką? Ar kategoriški. pastebi Robynas Davvesas (1994. narciziški as- „Po šitiek metų. žmonės į tai reaguoja žemindami kitus. kurių savivertė buvo normali. patyrusi grėsmę 2. Gaujų lyderių. gali pasidaryti pavojingas. 2000). Turintieji stipriausią ego . kaip „aš esu gabesnis už kitus" buvo „ypač agresyvūs". Po to kiekvienas rašinio autorius su kitu studentu žaidė reakcijos greičio išbandymo žaidimą. sako Baumeisteris. ribotas ir ne visada teigiamas. tik itin gerai save vertinantys žmonės tapdavo priešiškesni arogantiški. pajutęs. kurių savivertė menka). Pajutę. kurį kitas tariamas studentas arba labai išgyrė („puikus rašinys!") arba kandžiai sukritikavo („blogiausias mano kada nors skaitytas rašinys!")." Roy Baumeister. Jei oponentas pralaimėdavo. patariu jums: užmirškite savivertę ir stiprinkite savikontrolę bei savidrausmę. „Darau išvadą. kurie pritarė tokiems savimeilę glostantiems teiginiams.2 s k y r i u s . o kartais ir smurtaudami. ir visuomenei. Jų triukšmo atakos buvo tris kartus didesnės nei tų. 2005 Kontrolinė grupė Grupė. ekstremalių etnocentrikų ir teroristų savivertė taip pat būna aukštesnė. Menkas savęs vertinimas Būsena Stiprus savęs vertinimas . 1998). kad savikontrolė dešimt kartų vertingesnė už savivertę. Kito eksperimento metu Bradas Bushmanas ir Roy Baumeisteris (1998) paprašė 540 savanorių studentų parašyti straipsnelį. dažniau įžeidinėja. kad jie neišlaikys testo. nuošaliau besilaikantys žmonės. grupėje to nedarė. pertraukia kitus ir ne kalbasi. kad jų savivertei gresia pavojus. kuklesni.

„Tikrai save gerbiantys" . prieštarauja faktui. mažiau paklūsta prietarams (Jordan ir kiti. Jennifer Crocker ir jos kolegos (2002. kad savivertė. genocidą vykdančių diktatorių ir įžūlių savimylų tyrimai neatskleidė jokių silpnos savivertės pėdsakų. mano. Būdami blogos nuotaikos ar pajutę grėsmę jie greičiau į viską pradeda žiūrėti pro tamsius akinius: pastebi ir prisimena blogiausius kitų žmonių poelgius. pyktį. save stiprinančią savivertės formą. 2002. 2001). Ybarra. stipri savivertė labiau reiškiama ne pažymiais. jog menkai save vertinantys žmonės kiek dažniau susiduria su įvairiomis klinikinėmis problemomis: nerimu. kurie jautėsi itin priklausomi nuo išorinių jėgų . kuriems patinkame. Priešingai nei menka. ką Baumeisteris ir jo kolegos (1996) pavadino „tamsiąja stiprios savivertės puse". kai žmonės teigiamai save vertina ir sąmoningai. bendravimo problemas. 1998. teigia Christina Salmivalli ir jos kolegos iš Turku (Suomija) universiteto (1999). Kai jaučiamės užtikrintai. Tačiau chuliganų. vartojo narkotikus. Schimel ir kiti. 1988.jaučiantys savąją vertę ir nesistengiantys būti dėmesio centre bei nepykstantys už kritiką .pastebi Baumeisteris ir jo kolegos (2003). o paslėptoji savivertė matuojama keletu subtilesnių būdų . gaujų narių. 2004.mažiau klausomės tų. su asmeniniais bruožais susijusiais aspektais. . kaip ir nuostatos. kurių savivertė buvo menkiausia. 2003).nuo individui patinkančių savo vardo raidžių pasirinkimo iki kompiuteriu skaičiuojamo reakcijos laiko. 2005). 2003. ir nepuolame plūsti tų. 1989). per kurį individas suklasifikuoja su savo asmenybe susijusius teigiamus ir neigiamus žodžius. piktnaudžiavo alkoholiu ir dažniau skųsdavosi mitybos sutrikimais nei tie. SOCIALINIS MĄSTYMAS menys iš tiesų turi silpną ego ir tai slepia po pompastišku išoriniu blizgesiu? Daugelis tyrinėtojų bandė įrodyti. kad artimieji jų nemyli (Murray ir kiti. Žmogus. 2005) tai patvirtino tyrimais. Kai nuoseklumą galima pastebėti. y. Naujausi tyrimai rodo. kad moterų abiejų savivertės formų įverčiai nuoseklesni negu vyrų). . Išreikštąją savivertę psichologai matuoja naudodami apklausas („Jaučiu. 2003. surinkęs didelius įverčius išreikštosios savivertės tyrimuose.dažniau gina chuliganų aukas. esame mažiau gynybiški (Epštein ir Feist.78 I dalis. Ji sklinda iš vidaus ir palaiko gerą nuotaiką (Kernis. pinigais ar kitų žmonių pritarimo paieškomis. išvaizda. Studentai. 1999). vienišumo jausmu ir mitybos sutrikimais. 2003. jie saugiau jaučiasi. elgiasi ne taip gynybiškai. kad esu vertinga asmenybė"). kad šitokia išorė slepia menką savivertę. pasireiškia dviem formomis . ir nesąmoningai.dažniau patyrė stresą. kurių savivertė rėmėsi gilesniais. Chuliganai demonstruoja gynybinę. Tai. kuriems nepatinkame (Baumgardner ir kiti. Jordan ir kiti. kuriuos atliko su Mičigano universiteto studentais.išreikštąja (sąmoninga) ir paslėptąja (neįsisąmoninta). Taip pat nebūname „plonaodžiai" ir greiti kritikuoti . gali prastai pasirodyti paslėptosios savivertės tyrimuose (Brettas Pelhamas su kolegomis (2005) pastebi. t. „Hitlerio savivertė buvo labai aukšta".

o ne suprasti kitus. nei bendravimo. juo geresnės nuotaikos būname. stengdamiesi visada gerai galvoti apie save. pasižiūrėkime. analizuodami savo veiksmus. bei perdėdami savo pranašumą. Savojo Aš veikimas yra ribotas. Save kontroliuojantys žmonės . pastebi Crocker ir Park. . labiau kritikuoti. daro išvadą Baumeisteris ir Julia Exline (2000): ir savikontrolė. 1997). atsistato pailsėjus ir stiprėja treniruojantis. Suvokiama savikontrolė yra svarbi. pavyzdžiui. Ji veikia panašiai kaip raumenys. laikantys save darbščiais ir manantys. Susidūrę su nesėkme. APIBENDRINIMAS Savęs vertinimas • Savivertės motyvacija veikia pažintinius procesus. 2000. Savikontrolė reikalauja pastangų.prisiveliantys valgyti ridikėlius. kurie mano esą nevykėliai (Ruvolo ir Markus. Muraven ir kiti. Dabar. gavę sudėtingas užduotis pasiekia geresnių rezultatų už tuos. Suvokiama savikontrolė Keletas mokslinių tyrimų krypčių kalba apie suvokiamos savikontrolės svarbą. pastebi Roy Baumeisteris su kolegomis (1998. išaugs. Ilgainiui rūpestis savo verte gali baigtis jausmu. Juo mažiau rūpinamės savo įvaizdžiu ir juo labiau savo talentais ir santykiais. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 79 Ironiška. t Nors aukštą savivertę turėti naudingiau negu žemą tyrinėtojai nustatė. susidūrę su neišsprendžiamomis problemomis. nuo ko iš tiesų priklauso gyvenimo kokybė. Be to. jausti didesnį poreikį ne paprasčiausiai mėgautis veikla. Žmonės. aukštai save vertinantys žmonės palaiko savo vertės jausmą manydami. raidą ir savęs pažinimą. Galvokite apie savo teigiamas savybes ir tikimybė. galime pradėti ignoruoti kritiką. Kokios koncepcijos kyla iš šių tyrimų? Iki šiol aiškinomės savojo Aš sampratą. Tačiau savojo Aš samprata daro įtaką mūsų elgsenai (Graziano ir kiti. kad jų gyvenimas klostosi sėkmingai. Jei žmonės siekia kontroliuoti kino filmo sukeltą liūdesį. kad nei kompetencijos. 1992). toks žmogus gali tapti agresyvus. mėginantys tapti gražūs. turtingi ar populiarūs. kad besirūpinantys saviverte. todėl sekina ribotus valios išteklius. kad daugelio nusikaltėlių savivertė yra aukštesnė negu vidutinė. o siekti pergalių. kad nesiseka ir kitiems. pastebi Crocker ir Lora Park (2004). ir raumenys nusilpsta po didelės įtampos. kuo svarbi savojo Aš samprata. 1998). gali nepastebėti. nei autonomiškumo poreikiai nebuvo realizuoti. Jei stipriai išreikštam žmogaus ego kyla pažeminimo grėsmė dėl socialinio atstūmimo. kad sugebėsite suplanuoti ir sėkmingai įgyvendinti savo planus. sumažėja jų fizinė ištvermė. o ne šokoladą arba slopinantys blogas mintis greičiau nuleidžia rankas.2 s k y r i u s .

Panašų reiškinį galime aptikti ir už laboratorijos sienų: Kinijoje dominuoja teigiami senėjimo įvaizdžiai. 2000). Bombonešio piloto saviveiksmingumas gali būti stiprai išreikštas. Stebėjusieji neigiamos reikšmės žodžius patyrė priešingą efektą. kad galite kažką padaryti. . pastebėjo teigiamo mąstymo galią. nei Vakarų šalyse (Schacter ir kiti. o ne mąstyti apie savo silpnybes. 1998). ar šis įsitikinimas būtinai kažką pakeis? Tai priklausys nuo antro veiksnio: jūsų galimybės kontroliuoti rezultatus. Kasdieniame gyvenime saviveiksmingumas padeda iškelti sudėtingus tikslus ir ištverti sunkumus. žadinančiais arba teigiamus. stiprus saviveiksmingumo pojūtis leidžia darbuotojams išlikti ramiems ir ieškoti sprendimų. todėl atminties saviveiksmingumas gali būti didesnis. galite manyti esąs geras vairuotojas (stipriai išreikštas saviveiksmingumas). Iškilus problemoms. vyriškis nuėjo į šokius. o savivertė menka. Be to. tirdamas saviveiksmingumą ir darydamas teorinius apibendrinimus. kaip ir savivertę. tačiau jausti girtų vairuotojų keliamą pavojų (žema kontrolė)." Kai Pharesas apie tai papasakojo savo vadovui Julianui Rotteriui. Saviveiksmingumą. Stenfordo universiteto psichologas Albertas Bandūra (1997. kur su juo pašoko kelios moterys. .066 sekundės buvo rodomi arba neigiami žodžiai („blogėja". turintys stiprų savi veiksmingumo pojūtį.skundėsi vienišas keturiasdešimt kelerių metų vyriškis psichoterapijos studentui Jerry Pharesui. O kartu su pergalėmis auga pasitikėjimas savimi. arba teigiami („gudrus". Eksperimento dalyviai sąmoningai galėjo suvokti tik šviesos blykstelėjimą. „pamiršta". Tai pastebėjo Becca Levy (1996) 90-ies suaugusiųjų pasąmonę veikdama žodžiais. lyties ar išvaizdos galite manyti. „nusenęs"). Jei tikite. Jis skiriasi nuo savosios vertės pojūčio. „patyręs").80 I dalis. ramesni ir mažiau depresyvūs. arba neigiamus senėjimo stereotipus. Pavyzdžiui. Kontrolės pobūdis „Aš visiškai nedalyvauju visuomenės gyvenime". jie gyvena sveikiau bei geriau mokosi.kelias į pergalę.Tai daugiau niekada nepasikartos. Kompetencija ir atkaklumas . Tiriamiesiems 0. kad pagal saviveiksmingumą galima prognozuoti darbuotojo produktyvumą (Stajkovic ir Luthans. senyvo amžiaus žmonės mažiau skundžiasi atminties silpnėjimu. Optimistinis požiūris į savo kompetenciją bei galią duoda dividendus (Bandūra ir kiti. kad esame kompetentingi ir veiksmingi.tvirtino vyriškis. Galite jaustis kompetentingas studentas ar darbuotojas. maitina sunkiai iškovoti laimėjimai. Šio paragintas. 1999. . „išmintingas". Tačiau tų. pastarajam tai . Net subtilios saviveiksmingumo manipuliacijos gali paveikti elgseną. Vaikai ir suaugusieji. Daugiau nei šimtu tyrimų patvirtinta. tačiau bijodami diskriminavimo dėl amžiaus. „Man tiesiog pasisekė. SOCIALINIS MĄSTYMAS Saviveiksmingumas saviveiksmingumas (self-efficacy) Pojūtis. kad jūsų perspektyvos abejotinos. „atminties saviveiksmingumas" (pasitikėjimas savo atmintimi) buvo didesnis. būna ištvermingesni. 1991). 2003). Maddux ir Gosselin. kuriems buvo pateikti teigiamos reikšmės žodžiai.

gauna geresnius pažymius. vadovėlius ar testus. kurią jis jau kuris laikas bandė suformuluoti. 1983 („Pirmyn į Vašingtoną"). kad atliekate šį testą. Miller ir kiti. Gyvybės draudimo agentai. kad jį valdo atsitiktinumas arba išorinės jėgos (išorinis kontrolės pobūdis). b. režisieriai ir aktoriai. kas jiems nutinka. kvailumą ar „blogus" dėstytojus. b. Roterio eksperimentų metu ir jo klinikinėje praktikoje vieni žmonės teigdavo nuolatos . manantys. kad jie kontroliuoja padėtį . jūs tikite. laikančių save aukomis . valdo vienokios ar kitokios išorinės jėgos. Aš pats atsakingas už viską. Lefcourt. kad galiu tai pasiekti. kad save kontroliuoja. kad viską. Apskritai studentai. sutinkantys su teiginiu „Aš galiu sėkmingai atsispirti pagundai". kurios nusipelnė. kas jiems nutinka. ko jie nepajėgūs kontroliuoti. lemia jų pačių pastangos bei įgūdžiai" (cituojama iš Hunt. 1993.8 paveiksle. The March on Washington. reiškia. manantys.pavyzdžiui. mesti rūkyti. kaip suvokiame kontrolę.savo gyvenimo dramaturgai. p. Kuo labiau tikite? a. žinau. pavyzdžiui. įsivaizduokite. ar b. įprotis mokytis ir savidrausmė gali pakeisti padėtį . Ką jūs manote? Ar žmonės dažniau būna savo likimo kalviai. Klestintys žmonės labiau linkę nesėkmes laikyti atsitiktinumu arba nuspręsti: „man reikia keisti požiūrį". priklauso ir nesėkmės priežasčių supratimas. Jei daugiau „b" . kurie mano. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 81 padėjo iškristalizuoti idėją. jog kontroliuojate savo likimą (vidinis kontrolės pobūdis).patikėti. Tiems. ar aplinkybių aukos? Ar jie . Deja. naudotis saugos diržu. kad ir kaip jis stengtųsi. ar Jei atsakydami į šiuos Rotterio (1973) klausimus pasirinkote daugiau atsakymų „a". jų pačių pastangomis bei veiksmais. Kiekvienas žmogus gali turėti įtakos valdžios sprendimams. tuo tarpu kiti manydavo. turėtų geriau sektis mokytis. ar situacijų belaisviai? Šią dimensiją Rotteris pavadino kontrolės pobūdžiu. džiaugiasi geresniais santykiais ir būna geresnės psichikos sveikatos (Tangney ir kiti. 1986). arba prieštaraujantys teiginiui „Aš išleidžiu per daug pinigų" . Kartais jaučiu. Nuo to. „Jei mano protas suvokia. 334). ar a. 1987). žmogaus vertės niekas nepripažįsta. 1987. skirtų žmogaus kontrolės pobūdžiui įvertinti.2 s k y r i u s . Peterson ir Barrett. jaučią". kontrolės pobūdis (locus of control) Žmonių elgesio ir pasekmių kontrolės suvokimas: ar jos kontroliuojamos iš vidaus.jų pažymiai paprastai pagerėja (Noel ir kiti. Tokiems studentams patarus laikytis optimistiškesnės nuostatos . kad negaliu pakankamai kontroliuoti savo gyvenimo. Šalin narkotikus! Tegyvuoja viltis! Aš esu šis tas!" Jesse Jackson. uždirbti daugiau pinigų ir atsisakyti greito malonumo ilgalaikių tikslų labui (Findley ir Cooper. jog viską. . Pasaulį valdo keli galią turintys žmonės. ar iš išorės atsitiktinumo arba išorinių jėgų. Ilgainiui šiame pasaulyje žmogus sulaukia pagarbos. Tai parodyta 2.dėl blogų pažymių kaltinančius tai. spręsti problemas šeimoje. Galbūt pažįstate studentų. 2004). a. kas su manimi vyksta. Kartu su Pharesu jis sukūrė 29 poras teiginių. ir mažas žmogelis nedaug ką čia bepakeis. kad pastangos. 1983. o širdis gali patikėti.tikite. 1982.

Kita vertus.8 PAVEIKSLAS Kontrolės pobūdis STA O nuo manęs. 1986). Tikimybė. yra dvigubai mažesnė nei jų pesimistiškesnių kolegų (Seligman ir Schulman." „Įtikinėkite save. kad nuo jų pastangų niekas nepriklauso. kuriems įdiegta. Išmokę asmeninės kontrolės (sėkmingai išvengę pirmųjų smūgių) šunys lengvai prisitaiko prie naujos situacijos. kad gali". nelinkusio juo būti. pasyvus nuolankumas ir netgi apatija. nes tiki. pasireiškianti nejudrumu (žr. kad jau pirmaisiais metais jie mes šį darbą. studentai. kurie kasdien stiprino savikontrolę atlikdami pratimus. nugalėsiu šiosey lenktynėse. Vėliau tokie šunys baugiai susigūžia net ir tada.9 paveikslą). lllusions: Adventures of Reluctant Messiah. „Jie gali. Tyrinėtojas Martinas Seligmanas (1975. 1991) pastebėjo panašias išmokto bejėgiškumo apraiškas ir tarp žmonių. išmoktas bejėgiškumas (learned helplessness) Išmoktas bejėgiškumas ir nuolankumas. Išmoktas bejėgiškumas versus apsisprendimas Kontrolės pojūčio nauda pastebima ir tiriant gyvūnus. kai gali išvengti bausmės. tampa bejėgiški. ro Pavyzdžiui. kad nepavyks išvengti smūgių. 1977 („Iliuzijos: Mesijo. 1990). kurie pripažįsta optimistinį „aiškinamąjį stilių". kad turite trūkumų. klajonės") kad nesėkmes galima kontroliuoti („Tai sunku. Pavyzdžiui. Narve uždaryti šunys. ir tikrai jų įgysite. tačiau jei užsispirsite. nes manė.82 I dalis. Tokią išvadą padarė Makvaiuniversiteto Sidnėjuje mokslininkai Megan Oaten ir Kenas Chengas (2006). kad negali kontroliuoti pasikartojančių nemalonių įvykių. kamuojami depresijos arba engiami žmonės tapdavo pasyvūs. ." Richard Bach. savikontrolę treniruoti naudinga. dažniau nei pesimistai pasiekia aukštesnių rezultatų nei iš jų tikimasi (Seligman ir kiti. Jei pasistengsiu. SOCIALINIS MĄSTYMAS 2. kai žmogus ar gyvūnas suvokia. sudaro daugiau draudimo sutarčių. Tie universiteto plaukimo komandos nariai. reikalai pagerės"). Ir bejėgius šunis. 2. ir depresijos apimtus žmones kamuoja valios paralyžius. Kaip poemoje „Eneida" sako romėnų poetas Vergilijus.

buvo labiau patenkinti gyvenimu (2. kada žiūrėti kino filmą ar kada keltis. 1987). taikydamos dvejopą elgesio modelį prestižiniuose Konektikuto valstijos senelių globos namuose. • Ligoninių pacientai. kurie manė. j o gyvenimas taptų toks. kokio pats nori". kurios skatina asmeninę kontrolę. Ellen Langer ir Judith Rodin (1976) ištyrė asmeninės kontrolės svarbą. • Visose tirtose šalyse žmonės. kad . 2005). Šalyse. perjungti televizoriaus kanalus. ilgiau gyvena ir tikrai jaučiasi laimingesni (Timko ir Moos. jog gali rinktis patys. kuriems suteikta teisė rinktis.). Kitoje grupėje buvo skatinama asmeninė kontrolė. 1989). aktyvesni bei laimingesni. Po trijų savaičių 93 procentai šios grupės pacientų pasijuto esą žvalesni. Pacientai buvo rūpestingai ir nuoširdžiai globojami. duodami smulkūs įpareigojimai.patiria mažesnį stresą. kad tos sistemos. ką valgyti pusryčiams. 1987). rečiau serga ir įvykdo mažiau vandalizmo aktų (Ruback ir kiti. 1986). kuriems leidžiama bent kiek kontroliuoti savo aplinką . jie išmoksta jaustis bejėgiai ir nuolankūs.laboratorijoje ar laikydami egzaminus. kuriose žmonės jautė turį daugiau laisvės. tokia pati buvo tyrėjų bei slaugių nuomonė. Po trijų savaičių dauguma pacientų savo būklę įvertino kaip dar labiau pablogėjusią. manantys. įjungti ir išjungti šviesą . Vienai pacientų grupei buvo akcentuojama „mūsų pareiga paversti šią įstaigą namais. • Nakvynės namų gyventojai. reguliariai mokydamiesi. kad būtų galima ja didžiuotis ir jaustis laimingiems". Štai keletas pavyzdžių: • Kaliniai.2 s k y r i u s . . kada valgyti ir kiek miegoti. Wener ir kiti. geriau save kontroliavo kitose situacijose . • Veikimo laisvę atliekant užduotis ir priimant sprendimus turintys darbininkai būna sąžiningesni (Miller ir Monge. Šiems pacientams buvo leidžiama priimti nedidelius sprendimus.perstatyti kėdes. 1992).10 pav. 1986. Tyrimai patvirtina. dažniau pesimistiškai vertina ir galimybes susirasti gyvenamąjį būstą bei darbą (Burn. Buvo akcentuojamos galimybės rinktis bei daryti įtaką slaugos namų politikai ir kiekvieno atsakomybė už tai. buvo ir daugiau patenkintų gyvenimu (Inglehart ir Welzel. iš tiesų gerina sveikatą ir didina laimės pojūtį (Deci ir Ryan.9 PAVEIKSLAS Nekontroliuojami nemalonūs įvykiai Suvokiamas kontrolės stygius Išmoktas bejėgiškumas Išmoktas bejėgiškumas Kai gyvūnai ir žmonės patiria nekontroliuojamus nemalonius įvykius. planuodami savo laiką. kad jie negali kontroliuoti savo privatumo. vaikų darželių auklėtiniai ir senelių globos namų gyventojai. kad turi mažai galimybių rinktis. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 83 2.

Nors laisvė gali įgauti kraštutines formas. kodėl neseniai atliktame tyrime 11 koledžų absolventai. kad žmonės buvo labiau patenkinti savo vedybiniu gyvenimu tais laikais. Bet jei suteiksite jiems galimybę pasirinkti vieną iš dviejų. kaip būtinybė rinktis gali baigtis apgailestavimu. Taigi galima paaiškinti. Šiandien. ilgai ieškoję darbo ir vertinę įvairius pasiūlymus.84 I dalis. 2004) tvirtina. nuo kurių priklauso pasitenkinimo jausmas" (Gilbert ir Ebert. tačiau atsakomybės už savo gyvenimą ir savo galimybių realizavimo akcentavimas nėra naujas. negu tikėjosi. apgailestaus. Kitų eksperimentų metu žmonės jautė didesnį pasitenkinimą dėl būtinybės apsispręsti (pavyzdžiui. Knygose apie greitą praturtėjimą nuolat kartojamas motyvas „tu viską gali". kad šiuolaikinėse individualistinėse kultūrose esama „laisvės pertekliaus". 2000). Christopheris Hsee ir Reidas Hastie (2006) parodo. o pasirinkę Havajus pasiges garsių muziejų. SOCIALINIS MĄSTYMAS Per plataus pasirinkimo kaštai Ar gali būti per daug laisvės ir apsisprendimo teisių? Svartmoro koledžo psichologas Barry Schvvartzas (2000. Psichologiniai suvokiamos savikontrolės tyrimai yra palyginti nauji. pasirinkę Paryžių. Tai . ką Schwartzas vadina „laisvės tironija". asmeninė kontrolė dažniausiai padeda žmogui geriau jaustis. žmonės mažiau patenkinti savo vedybiniu gyvenimu. Jį randame ir XX a. nėra vandenyno. žmonės būna mažiau patenkinti savo pasirinkimu nei tada. kai leidžiama grąžinti prekę ir susigrąžinti visus pinigus arba ją pakeisti). 2000a): nacionalinės apklausos rodo. 2002). tačiau jautė mažesnį pasitenkinimą (Iyengar ir kiti. pasieksite teigiamų rezultatų. Žmonės.akivaizdi tiesa". kai galėdavo keisti savo sprendimą (pavyzdžiui. kai išsiskirti buvo sunkiau („prekės grąžinti ir apkeisti negalima"). kai renkasi iš šešių variantų (Iyengar ir Lepper. todėl mažėja pasitenkinimas gyvenimu ir didėja klinikinės depresijos kamuojamų žmonių skaičius. nei tada. ir jie bus labai patenkinti. patariančių. kad nelabai šilta. Šią mintį taip pat rasime daugybėje knygų bei vaizdajuosčių. kad žmonėms patinka ir jie pasiryžę mokėti už galimybę keisti savo pasirinkimą. . Tačiau laisvė gali „trukdyti psichologiniams procesams. rado geriau apmokamą darbą.Vincento Peale knygoje The Power of Positive Thinking („Teigiamo mąstymo galia"): „Jei teigiamai mąstysite. nepaisant didesnės laisvės išvengti nesėkmingų vedybų ir mėginti iš naujo. Kartu su didesnėmis pasirinkimo galimybėmis atsiranda informacijos perteklius ir daugiau priežasčių gailėtis. šeštojo dešimtmečio bestseleryje . Galimybių rinktis gausa gali sukelti paralyžių arba tai. jų laimės jausmas gali sumažėti. Ši taisyklė gali padėti paaiškinti įdomų socialinį fenomeną (Myers. kai išpardavimo sąlygos neleidžia grąžinti ar apkeisti pirkinio). 2006). Turėdami galimybę rinktis iš 30 skirtingų rūšių džemo ir šokolado. kaip padėti sau ir raginančių siekti sėkmės pasitelkus teigiamas nuostatas. Juokinga. Pasiūlykite darbuotojams nemokamą kelionę į Paryžių ar į Havajus.

2 s k y r i u s . -r 0.0 . j visuorpenes Pokomunistinės Vakarų į Europos visuomenės j Venesuela Filipinai Peru Dominikos Respublika Kolumbija Brazilija Salvadoras Čilė Argentina Meksika Urugvajus Italija Portugalija Šveicarija Belgija Austrija Liuksemburgas Airija Ispanija Prancūzija š i a u r ė s Airija Graikija Olandija Danija Norvegija Islandija Suomija Švedija Didžioji Britanija Australija JAV Kanada Vokietija Naujoji Zelandija Lotynu Ame ika Katalikiškos Vakarį ! Europios visu Protestantiškos I visuomenės | 2.8 -h 0. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 85 Pietų Afrikos Nigerija Uganda Zimbabvė Respublika Afrikos visuomenės į pietas nuo> Sacharos Pietų Azijos visuomenės Konfucianistjnės visuomenės Pokomunistinės Rytų Europos visuomenės Marokas Jordanija Azerbaidžanas Iranas Alžyras Albanija Bosnija Islamiskos i i . 2005).7 0.9 1.10 PAVEIKSLAS Koreliacija tarp individų suvoktos galimybės laisvai rinktis ir pasitenkinimo gyvenimu 73 šalyse (Inglehart ir VVelzel.

palaiko sėkmingos veiklos ir gebėjimo pataisyti situaciją patirtis. kurie tiki savo kompetencija bei veiksmingumu ir pasižymi vidine kontrole.. Bandūra (2004b) pabrėžia. kad socialinis įtikinėjimas („tu turi viską. negu gavę mažesnę pasirinkimo laisvę. geriau susidoroja su sunkumais ir daugiau pasiekia. laiko save beverčiais ir nevertais meilės". Humanistinės krypties psichologas Carlas Rogersas (1958) padarė išvadą. Daugelis humanistinės psichologijos populiarintojų vieningai teigė: „Mes visi turime nevisavertiškumo kompleksą. Gebėjimąapsispręsti. (Silpnos savivertės žmogus į tokius teiginius kaip „Aš turiu gerų idėjų" atsako: ." O iš tiesų daugelis mūsų yra geros nuomonės apie save. Plačiai manoma. kurie stengėsi ir jiems pavyko. • Kai žmonėms pateikiama daug pasirinkimo galimybių. Geriau girti ir skatinti savivertę. jo nuomone. kad jie yra savimi." Jei pradinės pastangos sumažinti svorį. „Sėkmė sukuria tvirtą tikėjimą savo veiksmingumu. kad daugelis iš mūsų kenčia dėl silpnos savivertės. manau. šie rezultatai prisideda ne tik prie atskiro žmogaus laimės. jie gali būti mažiau patenkinti rezultatu. tai skatina geriau elgtis. Roy Baumeisterio (2003) vadovaujama mokslininkų grupė vieningai teigia: „Jei visus vaikus girsite vien už tai. kai pastangos pataisyti situaciją pasirodo bevaisės. Toks savivertės kėlimas padeda mėgautis šviesiąja stipraus savęs vertinimo puse ir tik kartais patirti tamsiąją. prisiimame nuopelnus už sėkmę ir manome daugeliu požiūrių esą geresni. • Išmoktas bejėgiškumas dažnai išryškėja. Mes lengvai atleidžiame nesėkmes sau." Groucho Marxas (1960) ironizuoja: „Nenoriu priklausyti nė vienam klubui. priešingai. kad šio komplekso neturime . padeda tobulėti.86 I dalis. Padeda ir modeliavimas. SOCIALINIS MĄSTYMAS Savikontrolės tyrinėjimai teikia didesnį pasitikėjimą tokiomis tradicinėmis dorybėmis kaip atkaklumas ir viltis.tik vaidyba. Tiriant savivertę. . kuris priimtų mane į savo gretas. Šališkas palankumas sau Mums aktualios informacijos apdorojimą stipriai veikia šališkumas.. mesti rūkyti ar pagerinti mokymosi rezultatus buvo sėkmingos. ko reikia sėkmei pasiekti") bei savęs įtikinėjimas („Aš manau. pripažįstant gerus darbus.pastebi Johnas Powellas (1989). Demostravimas. jog galiu") didina saviveiksmingumą. bet ir prie visuomenės tobulėjimo". Bet. sumažės pagyrimo vertė. kai matome kitus. net mažai balų surinkę žmonės renkasi vidutinius tarp galimų vertinimų. svarbiausias saviveiksmingumo šaltinis yra sėkminga patirtis. Tie žmonės. jūsų saviveiksmingumas auga. APIBENDRINIMAS Suvokiama savikontrolė • Kelios tyrimų kryptys byloja apie saviveiksmingumo ir kontrolės jausmo naudą. kad dauguma jo pažįstamų „neapkenčia savęs. jog galiu.

kad sėkmę pelnė dėl savo sugebėjimų. darbuotojų nepasitenkinimą ir veda į aklavietę derybų metu (Kruger ir Gilovich. 1999). 1985). AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 87 „šiek tiek" arba „kartais". tačiau dėl nesėkmės kaltina įvairius išorinius veiksnius. o pralaimėjus kaltę versti aplinkybėms. 1988).išorės veiksniams) . Sportininkai. algos padidinimą. žmonės priskiria nuopelnus sau. Mullen ir Riordan. pavyzdžiui." „Pėstysis atsitrenkė į mano automobilį ir parkrito po juo. o neigiamus išorės veiksniams. darbo paieškos): nugalėtojai aiškina. Išsaugoti teigiamą savo įvaizdį mums padeda atsiribojimas nuo nesėkmės. Tad nenuostabu. Rice. kurių jie negali kontroliuoti (rinkiminės apylinkės partine sudėtimi.. Polinkis priskirti teigiamus rezultatus sau. kad esame jos nusipelnę. sunkaus būdo bendradarbiams. o pralaimėjusieji kaltina atsitiktinumą.. 1991. 1997). 1999). tačiau tvirtai nusistovėjusių socialinės psichologijos išvadų yra susijusi su šališko palankumo sau galia. kad žinau daug žodžių ir gerai išmanau jų rašybą. dažniausiai nuopelnus priskiria sau. trenkėsi į mano automobilį ir dingo. Kai patiria nuostolius . kurio nebuvo įmanoma pastebėti.netinkamam tiekimui. tokius kaip laimės stoka arba problemos „neišsprendžiamumas" (Campbell ir Sedikides.) Nenuostabu.. reputacija ir strategija). neaiškioms užduotims. kad išgirdę. kokią atsakomybę prisiima vairuotojai įvykus avarijai? Draudimo bendrovių bylose avarijas jie komentuoja maždaug taip: „Staiga nežinia iš kur iššoko automobilis. 1992. oponento populiarumu. jog jiems kažkas pavyko. ir sėkmės (žaidimai. Sėkmę jie apibūdina kaip savo gebėjimų bei pastangų rezultatą. 1977) Šis reiškinys ypač pastebimas situacijose. egzaminai.2 s k y r i u s . Jei aš laimiu žodžių loto. ypatingoms kitos komandos pastangoms ar grubiam žaidimui (Grove ir kiti. . 1990). reiškia.tai todėl.viena iš stipriausiai veikiančių šališkumo formų. kai reikia ir gabumų. kad „kas gi po raidės q pasirinktų ne w?" Politikai. o sėkmės atveju . 1994. Sau palanki atribucija skatina šeimyninę nesantaiką. tačiau jei pralaimiu . viena iš labiausiai provokuojančių. Pavyzdžiui. Lalonde. tarnavimu rinkėjams. mano regėjimo lauką užstojo tvora. 0 kaip manote. jei gauna daugiau nei kiti (Diekmann ir kiti. 1967). taip pat stengiasi girtis asmeniniais privalumais (darbštumu. šališkas palankumas sau (self-serving bias) Polinkis palankiai save vertinti. jų vadovai mielai ima didžiules premijas už puikų vadovavimą. „aš bu- sau palanki atribucija (self-serving attributions) Šališko palankumo sau forma. o neigiamų .o ko gi dar galima tikėtis smunkant ekonomikai? Sau palankios atribucijos reiškinys (teigiamų rezultatų priskyrimas sau. ir aš nepastebėjau kito automobilio..įsitikinimas. o vadovai kaltę dėl blogų rezultatų suverčia tariamai negabiems ir neuoliems darbuotojams (Imai. per dideliam darbo krūviui. žmonės laiko teisingesniu. tačiau dėl pralaimėjimų bėdą suverčia blogiems stabdžiams." (Toronto News. (Darbuotojai labiau linkę suversti kaltę kokioms nors išorinėms priežastims . politikos tendencijomis) (Kingdon." „Kai privažiavau sankryžą. kalbėdami apie savo pergales. patyrę pergalę.. Kai korporacijų pelnas auga. kad išsiskyrusieji dėl to kaltina partnerį (Gray ir Silver. Teigiamų ir neigiamų įvykių aiškinimas Daugybė eksperimentų parodė.) Be to. kad atlygio paskirstymą.. nevykusiam teisėjui.

Apibūdindami dabartinius save jie nurodė tris kartus daugiau teigiamybių. 2003). daugelis mūsų esame truputį bepročiai. kur „visos moterys stiprios. Vėlesniame 265 vedusių amerikiečių porų. SOCIALINIS MĄSTYMAS vau labai gerai įvertintas per ekonomikos egzaminą". Vaterlo universiteto studentai pateikė beveik vienodai teigiamų ir neigiamų teiginių. aš persikelsiu gyventi į Paryžių". .: „Atkreipkime dėmesį. turinčių vaikų. darbų namuose. „Aš įgijau žinių ir suaugau. Nes daugeliu subjektyvių ir socialiai pageidautinų aspektų žmonės laiko save geresniais už vidutiniokus. Pagrindinė taisyklė tokia: kai grupės nariai vertina. kokie buvo iki studijų. draugiškesniais. sveikesniais ir netgi įžvalgesniais bei objektyvesniais (žr. Ar mes visi galime būti geresni už vidutiniokus? Šališkas palankumas sau taip pat pasireiškia tuo. 2005). kad atlieka 42 proc. (Savitsky ir kiti. kuris norėtų save pergudrauti. jog „niekada pasaulyje neatsiras sveiko proto žmogus.laiko save jaunesniais nei iš tiesų {Public Opinion. kad kiekviena bendruomenė panaši į Garrisono Keilloro pramanytą Vobegono ežero kaimą. Jie pastebėjo. Mulkiai vakar. Šališkas palankumas sau kaip aš myliu save? Leiskite suskaičiuoti būdus"). čempionai šiandien. patirtą tolimoje praeityje. Galbūt viena iš tokio optimizmo priežasčių yra ta. Lygindami save su kitais. jog jie daugiau laiko skiria namų tvarkymui ar vaikų priežiūrai nei mano jų partneriai. išeikvoti ar pervertinti".mano dauguma žmonių. Visa tai primena Freudo anekdotą apie vyrą. kuris pasakė savo žmonai: „Jei kuris nors iš mūsų mirs. 1984). gauta suma paprastai viršija 100 proc. kiek jie prisidėjo prie bendro tikslo. o vaikai pranoksta vidutinybes". vadinasi. ne tokiais prietaringais. 2005). Kai . paaiškėjo. visi vyrai gražūs. tačiau „per istorijos egzaminą profesorius man parašė patenkinamą pažymį". darbų. kad jauni vedę kanadiečiai dažniausiai būdavo įsitikinę. darbų (Lee ir Waite. intelektualesniais. Kai tyrinėtojai stebėjo tikrąją padėtį (atsitiktinai pasirinktais laiko tarpais matavo tiriamųjų veiklą). Atrodo. kad nors 12 procentų žmonių jaučiasi esą vyresni nei iš tiesų. kad iš tikrųjų vyrai namuose atliko 39 proc. tyrime vyrai pareiškė. net 66 procentai mano atvirkščiai . Apibūdindami save. Kiekvieną vakarą aš ir mano žmona sumesdavome drabužius prie skalbinių pintinės miegamajame. kad vyrai namuose atlieka tik 33 proc. kad žmonės lygina save su kitais. O jų žmonos tvirtino. gražesniais. dauguma žmonių laiko save etiškesniais. „ankstesnieji Aš". pastebi Anne Wilson ir Michaelas Rossas (2001). kai buvome kitokie. Noriau pripažįstame savo nesėkmę. Jei VI amžiaus kinų filosofas Lao Dzė buvo teisus. Rytą kuris nors sudėdavome juos į pintinę. kompetentingesniais. teigdamas. Dėl nesėkmės ar nepripažinimo apkaltinę kokius nors išorinius veiksnius jaučiamės geriau nei laikydami nevertais save (Major ir kiti. esu geresnis". Michaelas Rossas ir Fiore Sicoly (1979) atliko šališko palankumo sau šeimoje tyrimą.88 I dalis.

• Profesinė kompetencija. 2001). žmonės paprastai vadina genijumi (Lassiter ir Munhall. religijos. 1979). žmona pasiūlė. 1997). Vienos nacionalinės apklausos metu buvo pateiktas klausimas: „Kaip vertinate savo moralę ir vertybes skalėje nuo 1 iki 100 (100 . Tą. t Intelektas. Studentai dažnai laiko save geresniais ir intelektualesniais už kitus (Allison ir kiti. 1978). 1997. Tolerancija." Subjektyvūs elgsenos aspektai (pavyzdžiui. Parama tėvams. gražesniais ir kur kas mažiau prietaringais nei vidutinis tos pačios amžiaus grupės ar socialinės padėties atstovas (Public Opinion. kad jų pacientų mirštamumas yra mažesnis nei vidutinis (Gawande. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 89 atkreipkime dėmesį Šališkas palankumas sau . Taip pat manome. Dauguma žmonių laiko save aukštesnio intelekto. . „punktualus"). ji surenkanti skalbinius. kurie po autoavarijų buvo atsidūrę ligoninėje . Vairavimas. kad gyvens maždaug 10 metų ilgiau nei prognozuojama statistiškai (Larwood. Mūsų asmeninės mintys . . Mes manome. 1987).teigia Dave Barry (1998). C. kad save pažįstame geriau nei kiti pažįsta save (Pronin ir kiti. pagalvojau: „Hm? Aš ir taip tai darau 75 kartus iš 100". lyties. draugiškesniais ir patikimesniais nei vidutinis moksleivis (Hoorens. . „drausmingas") sužadina didesnį palankumą sau nei objektyvūs (pavyzdžiui.atsakė ji. jos manymu.tobula)?" Penkiasdešimt procentų apklausos dalyvių įvertino save 90 arba didesniu balu. 1968). kad jų išankstinis nusistatymas prieš juodaodžius skalėje nuo 0 iki 10 vertintinas 5 ar daugiau balų. kad vairuoja saugiau ir yra labiau įgudę nei vidutinis vairuotojas (Guerin. „O. Dauguma vairuotojų . Olandijoje dauguma bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių laiko save sąžiningesniais. Dave Barry buvo teisus. 1991). kad jie padeda savo seniems tėvams daugiau nei jų broliai ar seserys (Lerner ir kiti. ekonominės padėties ar etniškumo. t Dorybės. 1978. kad 44-ies procentų kitų baltųjų išankstinio nusistatymo prieš juodaodžius rodiklis yra aukštas (5 arba daugiau). kas sieja visus žmones. Dauguma suaugusiųjų mano. Mes taip pat manome esą geresni nei vidutiniai daugeliu kitų subjektyvių ir pageidautinų aspektų. nepaisant amžiaus. kad kitus perprantame geriau nei jie mus. 2001).yra giliai viduje glūdinti nuomonė. 1968.kaip aš myliu save? Leiskite suskaičiuoti būdus „Viena. 1993. 1997 metais Gallupo instituto atliktoje apklausoje tik 14 procentų baltųjų amerikiečių teigė. o daugelis mano. . o universiteto studentai paprastai yra įsitikinę. Įžvalgumas. McKenna ir Myers. Australijoje 86 procentai žmonių savo darbo rezultatus vertina geriau nei vidutiniškai ir tik vienas procentas . tik vienuolika procentų įvertino save 74 arba mažiau balų(Lovett. 1981). originalesniais. Tad dauguma mūsų esame įsitikinę. kuris kuo nors pra• • • • • noksta kitus. Dauguma verslininkų laiko save moralesniais už vidutinį verslininką (Baumhart. Tačiau apskritai baltaodžiai manė. kad mes esame geresni vairuotojai nei vidutiniai". . 2002). 90 procentų verslininkų laiko savo veiklą svarbesne už kolegų (French. kad kitų žmonių žodžiai bei darbai atskleidžia jų prigimtį. Daugelis chirurgų yra įsitikinę. R. 1977). Tad paklausiau žmonos. Los Andželo gyventojai laiko save sveikesniais nei dauguma jų kaimynų.prasčiau nei vidutiniškai (Headey ir VVearing. kad jie yra mažiau naivūs ir patiklūs (Levine. 1994. Štai kaip reiškiasi šališkas palankumas sau: • Etika. Brenner ir Molander.netgi tie. VVylie.yra įsitikinę.taip pat. Sveikata.2 s k y r i u s . 1984.1995). 1989. atkaklesniais. Tik mažuma aukštųjų mokyklų studentų laiko save naivesniais ar patiklesniais už kitus. Svenson. kaip dažnai. kad tuo rūpinčiausi aš. Snyder. 2003).maždaug 75 kartus iš 100.

Vertindamas savo sportinius gebėjimus aš mąstau apie tai. studentai mano. kad nuo jų galėtų parausti net Pollyanna". kurio stilius panašus į mano. visą semestrą labiau vertina raštingumą šioje srityje. 1991). 1982). infarktas nesulaukus 40 metų ar atleidimas iš darbo. kad jie labiau nei kiti rūpinasi aplinka. Pesimistas prieina prie lango ir sako: O Viešpatie. 1995). kaip alkoholizmas. 1989). save vertiname kaip objektyvų. manantiems.tai teigiamas požiūris į gyvenimą. kad kiti yra šališki. Bet paklausti apie tam tikrus bruožus ar elgesį (pavyzdžiui.pastebi H.tarp vieno procento geriausiųjų! Savo įvaizdį stipriname ir sureikšmindami dalykus. jog jiems lengviau nei bendrakursiams pavyks gauti gerą darbą. Jacksonas Brownas (1990. jog pesimistiškai vertina kitų žmonių likimus (Shepperd. Linda Perloff (1987) pastebi. 2005. Subjektyvios savybės padeda laisvai konstruoti savus sėkmės apibrėžimus (Dunning ir kiti. kuriems nesiseka. Vertindamas savo „vadovavimo gebėjimus" aš įsivaizduoju garsų lyderį. Positive lllusions. 60 procentų apklaustųjų sakė esą tarp 10 procentų geriausiųjų. slapstydamasis aikštės dešinėje. Išsilavinimas nepanaikina šališko palankumo sau. didelę algą. Apibrėždami neaiškius kriterijus savais terminais. bus labiau linkę niekinti kompiuterių fanatikus ir teigti. 79). įsigyti namą ir išvengti tokių bėdų. . „Optimistas. 1991). Žmonės žvelgia vienas į kitą su tam tikru ironišku šališkumu: paprastai save laikome mažiau šališku negu kitus (Ehrlinger ir kiti. 1989 („Teigiamos iliuzijos") . pageidautina savybė) neįvertino kaip žemesnio už vidutinį. Nepagrįstas optimizmas Optimizmas . Tačiau daugeliui mūsų. SOCIALINIS MĄSTYMAS Van Lange. Pronin ir kiti. Tie. O dauguma žmonių mano. jau rytas!". Vienos stojamųjų į aukštąsias mokyklas egzaminų tarybos apklausos metu iš 829 000 abiturientų nė vienas savo gebėjimo sutarti su kitais (subjektyvi. Shelley E. tačiau nemano. o ne apie tas skausmingas savaites. kurias praleidau kaip Mažosios lygos beisbolo žaidėjas. 2002). 2003). o 25 procentai . kurie jaučiasi esą „asai" studijuodami įvadinį informatikos kursą. Tie. kad jų įvaizdžiui darbo su kompiuteriu įgūdžiai nebūtini (Hill ir kiti. Manydami. jis būdingas net socialiniams psichologams. 1989.kiekvieną rytą prieina prie lango ir sako: Labas rytas. Iš dalies todėl. kaip žaidžiu krepšinį. kad iliuzinis optimizmas padidina mūsų pažeidžiamumą. kad esame atsparūs nelaimėms. būdingas „nepagrįstas optimizmas būsimų gyvenimo įvykių atžvilgiu".90 I dalis. Iš tikrųjų netgi manome esą mažiau pažeidžiami šališko palankumo sau! Pripažįstame kažkokį abstraktų šališkumą ir matome. p. pasak Neilo Weinsteino (1980. . kad jie yra labiau etiški nei kolegos (Van Lange ir kiti. kad sprendžiant šias problemas daugiau aukoja laiko ir pinigų (White ir Plous. kurie mums gerai sekasi. kiekvienas iš mūsų manome veikią palyginti sėkmingai. 1997). Viešpatie. badaujančiais bei domisi socialinėmis problemomis. Taylor. vertindami savo pačių etiką ar patrauklumą). nesiimame atsar- „Ateities vaizdai yra tokie rožiniai.

2006). kurių negalima pakeisti. 1993). dirbantys vertybinių popierių biržoje ar nekilnojamojo turto versle. suteik drąsos pakeisti tai. gresia kur kas mažesnis nepageidaujamo nėštumo pavojus (Burger ir Burns. Škotijoje ir Jungtinėse Valstijose dauguma vyresnių paauglių mano.arba apsauginio pesimizmo. Kinų patarlė sako: „Būk pasiruošęs pavojui. neigiantys rūkymo žalą ir užmezgantys nesėkmingus santykius primena mums. ir šis įsitikinimas tikrai padeda jaustis laimingiems dabar (Robinson ir Ryff. Norem ir Cantor. Įstojusieji į universitetą ir pervertinantys savo akademinius gabumus dažnai kenčia dėl savivertės sumažėjimo (Robins ir Beer. o ne jų kaimynai pesimistai. 1994. 1988). Segerstrom. kad jų intuicija pranašesnė už konkurentų. Sparrell ir Shrauger. tiksliai įvertino. būk mums maloningas ir išmokyk ramiai susitaikyti su dalykais. Taigi naudingas ir pozityvus. kad esame linkę būti optimistais (Haselton ir Nettle.kyla iš išdidaus pasipūtimo. kad joms. jiems gali tekti skaudžiai nusivilti. tačiau tikimybę. mano. Šis „absurdiškas tikėjimas savo sėkme. 1943 („Ramybės malda") . priešingai nei kitoms bendramokslėms. Vienos apklausos metu 137 asmenys. kad žmonės pervertins savo galimybes pasipelnyti. ką reikėtų keisti. skatindamas saviveiksmingumą bei teigiamai veikdamas sveikatą ir bendrąją savijautą (Armor ir Taylor. manė. Optimistai paprastai tiki. kad visus iššūkius nugalės ir išgyvens optimistiškai nusiteikę mūsų protėviai. p. nereikia stebėtis. kaip tai vadina Julie Norem (2000). Azartinių žaidimų mėgėjai optimistai būna atkaklesni už pesimistus net ir tada. Jei žmonės. . kad ateityje jie bus laimingesni. apsauginis pesimizmas (defensive pessimism) Problemų numatymo svarba prisitaikant ir nerimo nukreipimas veiksmingam elgesiui motyvuoti. Jei buvo didesnė tikimybė. „O Dieve. Lengvabūdiškai nesinaudojantys saugos diržais. kuris būdingas daugumai žmonių. sakė jis. 1996. ir išminties atskirti vieną nuo kito. Optimizmas akivaizdžiai nugali pesimizmą. Per daug savimi pasitikintys studentai nepakankamai pasirengia egzaminui. kad pusė santuokų baigiasi skyrybomis. Perdėtu optimizmu trykštantiems studentams (kuriems dažniausiai lemta gauti blogesnius pažymius) praverstų truputis nepasitikėjimo savimi. Net XVII amžiaus ekonominio racionalumo propaguotojas Adamas Smithas numatė. 1993). baimindamiesi susikirsti per egzaminą. kad išsiskirs patys. kai kalbama apie jų gebėjimus" (Spiegei. įnirtingai mokosi ir gauna geresnius pažymius (Goodhart. nes tai paskatintų daugiau mokytis (Prohaska. kai vis dažniau pralaimi (Gibson ir Sanbonmatsu. Showers ir Ruben. gali apsaugoti nuo nemotyvuoto optimizmo pavojų. 1986. kaip ir išdidumas. 1984). AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 91 gumo priemonių. reguliariai nevartojančios kontraceptinių priemonių. reikia viltį išsaugančio optimizmo ir poreikį stengtis palaikančio pesimizmo. 2004). 2001). Išvada: kad sektųsi universitete ir už jo ribų. 1999). gali baigtis nelaime. Tuo tarpu truputis realizmo . The Serenity Prayer. padavę prašymus tuoktis. 243). ir negatyvus mąstymas. bet rūpestingesni jų kolegos. 1986. Seksualiai aktyvios studentės. 2001). kol yra taika". kad aklas optimizmas. Apsauginis pesimizmas skatina būti pasirengusius sutikti problemas ir jas spręsti. kad jie mažiau nei bendraamžiai rizikuoja užsikrėsti ŽIV (Abrams. 1971. 1991. 1987). Pryor ir Reeder.2 s k y r i u s . Tokių pat gabumų." Reinhold Niebuhr. vertino 0 procentų (Baker ir Emery.

kad ir kiti norės gerti. Melagis spėja. kad nerūkome. Negaliu stovėti šalia radiatoriaus. guodžiamės galvodami. kad ir kiti mąsto bei elgiasi taip kaip jis: „Aš meluoju. vogčiomis įslenkantys į dušą tuo metu. spėjant galimą kitų žmonių reakciją? Be to. . Jei pritariame Kanados referendumui ar remiame Naujosios Zelandijos nacionalinę partiją. mes pervertiname kitų žmonių bendramintiškumą. kurių gyvenimas keičiasi. Slepiantys neigiamą požiūrį į kitą rasę mano. norėdami mokėti mažesnius mokesčius. 2003). . kad keičiasi pasaulis. kad aš nuo galvos iki kojų esu iš plastiko. kai turime nepakankamai informacijos. kodėl kitiems nepriskirti savo žinių ir savo reakcijos nepanaudoti kaip rakto. o prieš treniruotę taip manė tik 57 procentai. 1997) „Mes matome daiktus ne tokius. kad tokios klaidos būdingos visiems. 1987. Žmonės.rašoma Talmude. kokie jie yra. prie kurių priskiriame ir save (Dawes. tačiau Los Andžele taip daro absoliučiai visos" Aktorė Pamela Anderson-Lee (cituota Tai bert. kad maistas per daug reklamuojamas (Eibach ir kiti. 1990)." Tariamo vienodumo efektas gali pasireikšti todėl. kad ir daugelis kitų yra susiformavę neigiamus stereotipus (Krueger. 1994. Kam nors pamelavęs. Besilaikantys dietos tiki. 1993). Po sunkaus fizinio krūvio ištroškę žmonės įsivaizduoja.Mes matome daiktus tokius. jog visi viską supranta kaip ir mes. Sulaukusiems kūdikio tėvams pasaulis atrodo pavojingesnis. Keturi neseniai atlikti tyrimai rodo. 2003). Marks ir Miller. mano (dažniau nei nesimaudantieji). jog ir šis panašiai reaguos. Įsidėjau (krūtų) implantus. . nes mums šito norisi (Babad ir kiti. melagis tą kitą žmogų pradeda laikyti nesąžiningu (Sagarin ir kiti. arba meluojame. kad išvados daromos remiantis ribotu skaičiumi žmonių. Mes stipriname savo poziciją pervertindami teigiamą kitų nuomonę apie mus. galime klaidingai tikėtis. kai juo draudžiama naudotis. kad: • Žmonės. Šis reiškinys vadinamas tariamo vienodumo efektu (Krueger ir Clement. kokie esame patys. Tad mūsų įsitikinimai apie kitų žmonių stereotipus gali šį tą pasakyti ir apie mūsų pačių stereotipus. Štai kodėl Leafo Van Boveno ir George Lowensteino (2003) atlikto tyrimo metu po treniruotės 88 procentai ištroškusių tiriamųjų spėjo. Kodėl „neperkelti savęs į kitus". mano. Pradedame manyti. • • • „Visi sako. ir tuo remdamiesi vertiname aplinką. Koestner. 1996). kad pasiklydusius labiau kamuoja troškulys nei alkis. Mullen ir Goethals. kad kiti mąsto bei veikia kaip ir mes.92 I dalis. 1992. SOCIALINIS MĄSTYMAS Tariamas vienodumas ir išskirtinumas tariamo vienodumo efektas (falše consensus effect) Tendencija savo nuomones ir nepageidaujamus ar klaidingus poelgius pervertinti kaip visiems įprastus. kurie mąsto ir elgiasi panašiai kaip mes. tačiau ar kiti nesielgia taip pat?" Jei nuslepiame pajamas. 1998). 1990). tikriausiai perdėtai išpučiame panašiai besielgiančių žmonių skaičių. mes esame labiau linkę tapatintis su tais. Blogai pasielgę ar neatlikę užduoties. nes išsilydysiu. Jei pajuntame geismą kitam asmeniui. kad daug kas šitaip elgiasi (Monin ir Norton. Mes turime keistą polinkį stiprinti savo įvaizdį pervertindami arba neįvertindami to.

nei tai. kad daug mokiausi. Mes pataikaujame savo įvaizdžiui. Tad savo nesėkmes galime laikyti palyginti normaliu dalyku. 1988). AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 93 Kai kalbame apie gebėjimus arba kai mums sekasi. kaip daro kiti? Aš lengvai įsivaizduoju. žinau. Ar taip nėra todėl. tačiau blogiau prisimenu. Kadangi dėstytojas buvo neobjektyvus. ką darėme. įvertinti bei prisiminti kitų ir savo poelgius. kaip surenku skalbinius. Šališkas palankumas sau Nuomonė. o nesisekė. kai galvojame esą išskirtinai talentingi ir moralūs. jog abu sutuoktiniai mano atlieką didesnę namų ruošos darbų dalį. Prisiminkime tyrimus. jog manoji ilgai bus laiminga. sociologijos egzaminą išlaikiau patenkinamai.11 PAVEIKSLAS Šališko palankumo sau poveikis Palankesnis savęs vertinimas Savo tėvams aš esu geresnis negu sesuo. jog klimato atšilimas kelia grėsmę. Lyginant save su kitais reikia pastebėti. santuokų išyra. kad.labiau išskirtinėmis nei iš tiesų. tariamo išskirtinumo efektas (falše uniqueness effect) Tendencija nepakankamai vertinti savo gebėjimų. kurių metu buvo pastebėta. mes geriau prisimename tai. yra daugybė galimybių suklysti apdorojant informaciją (Chambers ir Windschitl. 2. 1991). Nepagrįstas optimizmas Nors 50 proc. tačiau saugos diržus prisisegantys asmenys pervertina (tariamas vienodumas) mėgėjų išgerti skaičių ir nepakankamai įvertina (tariamas išskirtinumas) prisisegančių saugos diržus skaičių (Suls ir kiti. iliuzinis optimizmas ir tariamas vienodumas yra pagrindinis šališko palankumo sau šaltinis (žr. kaip teigia Michaelas Rossas ir Fiore Sicoly (1979).11 paveikslą). nes stigo laimės ir pakenkė išorinės aplinkybės Pavyzdys Labai gerai išlaikiau istorijos egzaminą todėl. . Tad dažnai išgeriantys. o dorybes . ko nedarėme arba tik stebėjome. Tariamas vienodumas ir išskirtinumas Žinau. Apibendrindami pasakysime. kad pamiršdavau tai padaryti. Be to. dažniau pasireiškia tariamo išskirtinumo efektas (Goethals ir kiti. 2004). kad sėkmės sulaukėme dėl savo gabumų bei įdėtų pastangų. pageidautino arba sėkmingo elgesio panašumą [ kitus žmones.2 s k y r i u s . kad dauguma žmonių pritars man. 2. Kas yra šališkas palankumas sau Kodėl žmonės pervertina savo privalumus? Vienas iš galimų paaiškinimų kad šališkas palankumas sau yra šalutinis informacijos apie save patį apdorojimo ir įsiminimo proceso produktas. kad savigyra.

1988. SOCIALINIS MĄSTYMAS Tad ar šališkas suvokimas yra paprasčiausia suvokimo klaida. arba prieštarauja jam. 1990. kodėl teigiama savivertė susijusi su prisitaikymu . 1997). Padedantis prisitaikyti šališkas palankumas sau Savęs vertinimas turi ne tik tamsiąją pusę. Kaip mano psichologas Danielis Batsonas (2006). Teigiama savivertė duoda tam tikros naudos. kad jis yra talentingesnis ir turi daugiau teigiamų savybių nei kolegos. kad jūs. Norėdami save pažinti. Kai atsitinka malonūs dalykai. stengiamės patikrinti savojo Aš sampratą (Sanitioso ir kiti. arba suvokia save kaip labiau valdančius situaciją negu yra iš tikrųjų. 1996. „galva yra širdies tęsinys". jei nesiseka eksperimento metu. Šališkas palankumas sau padeda sušvelninti neigiamus streso padarinius. Mintys apie savęs vertinimą ir šališką palankumą sau Esu tikras. Bonanno ir jo kolegos (2005) vertino darbuotojų. Mokslininkai nustatė. . stengiamės įvertinti savo kompetenciją (Dunning. kurie yra patrauklesni ar profesionalesni. Savęs vertinimo motyvacija stiprina šališką palankumą sau. pastebėsite. Ir ne kiekvienas veikia vadovaudamasis šališku palankumu sau. būsime mylimi ir . Kai žmonės vertina save ir kitų požiūrį į save būdami prislėgti. Šališkas palankumas sau ir su juo susiję pasiteisinimai taip pat saugo nuo depresijos ir biologinių streso pasekmių (Snyder ir Higgins. 1995). jie neskuba girtis (daugiau apie tai . atsirandantis apdorojant informaciją? O gal taip pasireiškia mūsų egoistiniai motyvai? Moksliniai tyrimai atskleidė. kaip ir kiti skaitytojai. kad jei laikysimės tėvų nustatytų taisyklių. Nėra abejonių. kurie mokėjo pabrėžti savo vertę. Sheldonas Solomonas ir Tomas Pyszczynskis (1997) savo „baimės valdymo teorijoje" nurodo kitą priežastį. Gerai nusiteikę žmonės būna palankūs ir sau. Siekdami save sutvirtinti.94 I dalis. Jie pateisina save. Vaikystėje išmokstame.teigia Shelley Taylor ir jos bendradarbiai (2003). bet ir šviesiąją. žmogus gali būti geros nuomonės apie save ir teigiamas požiūris jam padės grumtis su kasdiene įtampa". jog šališkas palankumas sau arba mažina jūsų pačių atsitiktinį neadekvatumo pojūtį. kurie išsigelbėjo iš Pasaulio prekybos centro po rugsėjo 11-osios teroro išpuolio. ypač tuos. 2003). emocinį atsparumą.ji slopina nerimą bei mirties baimę. Taylor ir kiti.14 skyriuje). „Tikėdamas. Teisindamiesi būname ypač suinteresuoti sustiprinti savo įvaizdį (Sedikides. kad atspariausi buvo tie. kuriems geriau sekasi. kad šališko palankumo sau veikiami žmonės gali jaustis menkesni už kitus. gerai save vertinantys žmonės labiau nei neįvertinantys stengiasi būti malonūs ir palaikyti teigiamas emocijas (Wood ir kiti. 1993). kad mes turime daugybę motyvų. Jeffas Greenbergas. 2003). emocinis nukrypimas. Swann. Kai kuriuos žmones iš tiesų kamuoja menka savivertė.

kad esame išmintingesni. Taylor ir Doria. jei nesilaikysime. kurias sukelia panašaus pobūdžio puikybė". „Pergalė suranda šimtą tėvų. dirbdamas Floridos universiteto socialinės psichologijos dėstytoju. savivertė slopina nerimą. Cross. 1980. parašant trumpą rašinį apie mirtį). dažnai jaučiasi nelaimingesni už tuos. kad „roko grupių nariai dažniausiai pervertina savo indėlį į kolektyvo sėkmę ir nepakankamai į nesėkmę. Anderson ir kiti. gali kilti nesutarimai ir pavydas. savąją kiekvienas laiko pranašesne (Codol. 1938 („Ciano dienoraščiai") šališkas palankumas grupei (group-sen/ing bias) Grupei nepriklausančių narių teigiamų poelgių aiškinimas išorinėmis priežastimis. A. neigiamų poelgių priskyrimas jų charakteriui (pateisinant tokius pat savo grupės narių poelgius). kaip kitų klubų narės (Biernat ir kiti. susidūrus su grėsme. .netgi padeda išvengti mirties baimės. 1981).2 s k y r i u s . Galbūt teisinga tikėti. jog esame mirtingi (tarkime. Tie. • Dauguma universiteto studenčių klubo narių mano. Apgavikai gali sėkmingiau vaidinti sąžiningus. mūsų gali nemylėti ir negloboti. Be to. Sėkmingai užduotį įveikusių grupių nariai dažniau tvirtindavo. Mačiau. Greenbergas ir jo kolegos teigia. Kaip rodo nauji depresijos ir nerimo tyrimai. kaip daug gerų grupių išyra dėl problemų. Tikėjimas savo pranašumu taip pat gali skatinti siekti daugiau . 1996).kuriant išsipildančias pranašystes . Peterson ir kiti. 1976. kurie dėl savo socialinių problemų kaltina kitus. kad jų kolegės yra ne tokios pasipūtėlės ir snobės. kad esame vertingi. Trukdantis prisitaikyti šališkas palankumas sau Nors sau padedantis išdidumas gali apsaugoti nuo depresijos. Jei dauguma grupės narių mano. kaip savanaudiškumas gali apnuodyti kolektyvą. Schlenkeris tyrė savanaudiškumo apraiškas. Schlenker ir Miller. Po to melagingai informuodavo. 1981. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 95 globojami. daugelis pajunta neteisybę. stiprina pojūtį. Newman ir Langer. 1977b) atlikti tyrimai parodė. Universitetų vadovai ir dekanai pripažįsta šį reiškinį. kad jie jaučiasi atsakingi už grupės rezultatus nei tariamai užduoties neįvykdžiusių grupių nariai. tačiau pralaimėjimas yra našlaitis". 1983. kurie pripažįsta savo klaidas (C. kad jiems per mažai mokama.kai manome esą geri ir saugūs . Devynių eksperimentų metu grupei žmonių jis pateikdavo tą pačią užduotį. Kai grupės panašios. Devyniasdešimt ar daugiau procentų aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko save pranašesniais už kolegas (Blackburn ir kiti.ir sunkiu metu išsaugoti viltį. kad priminimas. Vėliau. 1977a. kad teigiama savivertė . Jų tyrimai rodo. Todėl kai paskelbiama. jei jie tiki esą garbingi. Jourden ir Heath. Studijų laikais Schlenkeris buvo roko grupės gitaristas ir pastebėjo. Todėl gerą elgesį siejame su saugumo pojūčiu. 1977). kad jų grupei pavyko arba ne. Grafas Galeazzo Ciano. 1981). kad jie nepakankamai vertinami. kad bus didinami atlyginimai ir jie padidėja pusei arba dar mažesnei daliai kolektyvo. kartais jis gali trukdyti prisitaikyti. The Ciano Diaries. Šališkas palankumas sau taip pat lemia nepagrįstai gerą nuomonę apie savo grupę. stipresni ir socialiniu požiūru labiau klestintys nei yra iš tiesų. Bany Schlenkerio (1976. sau padedančios įžvalgos gali teikti praktinę išmintį. Šis reiškinys vadinamas šališku palankumu grupei. 1996.

APIBENDRINIMAS Šališkas palankumas sau • Nors manoma. • Iš dalies toks supratimas kyla iš noro stiprinti savivertę. mes nepagrįstai optimistiškai žiūrime į savo ateitį. kad jie lėtapėdžiai. tiesiog jie buvo per daug geros nuomonės apie save. kuri saugo nuo depresijos. o sėkmę vertiname kaip savo nuopelną. • Šališkas palankumas sau gali padėti prisitaikyti. Antikinėse graikų dramose tragizmo šaltinis buvo hubris . Tikrasis nuolankumas yra sąmoningas kitų didingumo pripažinimas. pasimėgauti maloniais gyvenimo įvykiais. tik vienas procentas mano. tačiau skatina klaidingus vertinimus ir kursto grupių konfliktus. De /ra. Jei puikybė gimininga šališkam palankumui sau. . kad dauguma žmonių per mažai save vertina. Pasitikėdami savimi. tai kas tada yra nuolankumas? Ar tai savęs niekinimas? Nuolankumas nereiškia. Apsimestinis kuklumas iš tiesų gali būti puikybės priedanga. Jis leidžia žmogui laisvai džiaugtis savo gabumais ir taip pat nuoširdžiai pripažinti kitų žmonių talentus. kad esame apgauti negavę to. • • „Apsimestinis nuolankumas yra savęs menkinimas.įtikinti save. kad žmonės save ir savo grupę vertina palankiai. 1996). kad jie gyvena blogiau (Buunk ir van der Eijnden. Teologai puikybę nuo seno laiko pirmąja iš septynių didžiųjų nuodėmių. 1977). o protingi .už nugaros". Seneka. Dauguma korporacijų prezidentų ir gamybos vadovų pernelyg optimistiškai prognozuoja savo įmonės gamybos apimtis bei plėtrą (Kidd ir Morgan. Mes pervertiname savo nuomonių ir keistumų panašumą į kitų (tariamas vienodumas) ir tuo pat metu nepakankamai vertiname savo gebėjimų bei dorybių panašumą į kitų žmonių (tariamas išskirtinumas). jog gražūs žmonės stengiasi įtikėti esą bjaurūs. • 53 procentai suaugusių olandų savo santuoką ar gyvenimą nesusituokus laiko labiau pavykusiu nei daugumos kitų. • • • Dauguma žmonių save laiko geresniais už kitus įvairių pageidautinų savybių bei gebėjimų prasme. 1969. taip ir graikų tragedijų herojai nebuvo sąmoningai blogi. 1997).šalies mokyklas apskritai vertina patenkinamai (Whitman. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Svetimas ydas turime prieš akis. kad dėl nesėkmią dažnai kaltiname aplinkybes. kad iš tiesą būdingesnis yra šališkas palankumas sau. kad yra geresni!) Tikras nuolankumas labiau panašus į negalvojimą apie save nei į apsimestinį kuklumą. Kai nutinka kas nors bloga. po Kr. o savas . 2000 Nieko nauja. Literatūroje nuolatos vaizduojami puikybės spąstai. (Jamesas Friedrichas [1996] teigia. pasireiškia trukdantis prisitaikyti šališko palankumo sau aspektas ." Jonathan Sacks. kad dauguma studentų puikuojasi esą geresni. ko „nusipelnėme".puikybė. Didžiosios Britanijos vyriausiasis rabinas.šešiasdešimt keturi procentai . Eksperimentai ir praktika rodo. Lanvood ir Whittaker.kių t kaltinimas ar jausmas. Tačiau beveik tiek pat . Kaip mūsų eksperimentų. 43 m. Šešiasdešimt šeši procentai amerikiečių savo vyriausio vaiko lankomą mokyklą vertina labai gerai arba gerai. mokslininkai pastebi. nes nepasirodo.96 I dalis.

2000). kad savasis Aš yra mūsų pasaulio centras. dažnai paminėdavo. Ar žmonės ir jaučia tai. tačiau puikybė skatina pervertinti save. Sumenkinus savo gebėjimus. Pažįstu dar negražesnių". Įsivaizduokime trenerį. kuris prieš svarbias varžybas giria varžovą. kurių buvo paprašyta nurodyti pavardes ir kurie tikėjosi. kuriuo išdidumas žemina save. jog sėkmę žmonės mielai priskiria savo pastangoms ir kompetencijai? Norėdami atsakyti į šį klausimą. jog sulaukė pagalbos ar emocinio palaiky- „Nuolankumas dažnai būna tik triukas. yra tik viena iš „puikavimosi meno" rūšių. gali išprovokuoti bent jau tokią reakciją: „Nusiramink. kad aš nebūčiau toks bjaurus". kad žmonės kartais pristato save kitaip. ar gyrimasis visada būna nuoširdus." La Rochefoucauld. 1665 („Maksimos") . vaikams. Ar toks dosnus dalijimasis nuopelnais neprieštarauja gerai žinomam faktui. galite paskatinti draugą jus užtikrinti: „Tu viską padarei teisingai!" Netgi tokia pastaba kaip „o. Kuklumas. bet ir kitiems save šitaip pateikti. Robertas Gouldas. o tariamas kuklumas. kai nepasitiki savimi? Tariamas kuklumas Iš tiesų yra duomenų. filosofas Francis Baconas. Tie. nei jaučiasi esą. draugams ir visiems. Galbūt jums kilo klausimas. Ar jis nuoširdus? Kai treneris viešai liaupsina savo priešininkus. dėl kurios žmonės menkina save ir giria kitus. sakė XVII a. o menkino save. Paulas Brounsteinas ir Haroldas Sigallas (1977) pastebėjo. Maureen Stapleton pareiškė dėkojanti „savo šeimai. AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 97 Prisistatymas Atrodo. Su tariamu kuklumu žmonės pasakoja ir apie savo laimėjimus. o pralaimėjimą galima pateisinti „puikia varžovų gynyba". kuriuos kada nors buvau sutikusi savo gyvenime". Galbūt prisimenate. Anonimiškai savo būsimo oponento gabumus jie vertino kur kas nuosaikiau. Toks susimenkinimas gali reikšti subtiliai slepiamą egoizmą. Per apdovanojimų ceremoniją pagerbtieji kilniai dėkoja kitiems už paramą. kad laboratorinėje diskusijoje Merilendo universiteto studentai liaupsino savo galimą oponentą. kad vėliau išaukštintų. Kaip „įspūdžio valdymo" taktika gali sąlygoti apsimestinį kuklumą ir neperspektyvią elgseną? Jau matėme. ką sako? O gal jie užsideda gražią kaukę.2 s k y r i u s . Pasakę Jaučiausi it kvailys". Maxims. jog žmonės linkę ne tik pernelyg gerai galvoti apie save. Yra dar viena priežastis. nes būtent taip išprovokuojamos paguodžiančios „tiesos". Roy Baumeisteris ir Stacey liko (1995) pasiūlė studentams aprašyti jiems svarbią sėkmingą patirtį. kad savęs vertinimas ir saviveiksmingumas duoda naudos. galima sumažinti darbdavių keliamus reikalavimus ir darbo apimtį (Gibson ir Sachau. Gavusi Akademijos prizą. jis demonstruoja kuklumą bei gerą sportinę dvasią ir siekia palankaus vertinimo nepriklausomai nuo būsimo rezultato. Tačiau akivaizdžiausias pavyzdys yra ne apgaulingas išdidumas. tačiau tik viešai. kad jų pasakojimas bus viešai perskaitytas. kaip kas nors ne gyrėsi. Tokiu būdu pergalė tampa pagyrimo vertu pasiekimu.

1984) „Be bandymų nebūna nesėkmių. Ar suprantate. Baumeister ir Scher.galime sumenkinti savo laimėjimus ir pademonstruoti dėkingumą. Kodėl žmonės turėtų kenkti sau neperspektyviu elgesiu? Prisiminkite.nenuoširdžiai reiškiamą dėkingumą siekiant sudaryti nuolankumo įspūdį." VVilliam James. „Praėjusią naktį vėlai grįžau"). Prieš atsakant į kitus klausimus jums siūloma pasirinkti vieną iš dviejų preparatų skatinantį intelektinę veiklą arba slopinantį. jog bus stebimas ryšys tarp vaistų poveikio ir intelektinės veiklos. nei atvirkščiai . kurie rašė anonimiškai. Kurį pasirinksite? Dauguma studentų pasirinko preparatą. 1988. Buvo atliktas toks eksperimentas: tiriamiesiems pasakyta. 1986. Mokslininkai užfiksavo ir kitų savęs menkinimo būdų. . Baumeisteriui ir liko šie rezultatai pasufleravo idėją apie „paviršutinišką dėkingumą" . o apsisaugoti (Arkin ir kiti. kodėl bijodami nesėkmės per pokalbį dėl darbo žmonės gali iki išnaktų lėbauti. nors širdies gilumoje studentai nuopelnus skyrė sau. leisdamas mums dėl nesėkmės kaltinti laikinas ar mums nepavaldžias aplinkybes („Blogai jaučiausi". panašiai kaip Maureen Stapleton. Principles of Psychology. jei buvo stengtasi. Jūs atsakote į sunkius gebėjimų testo klausimus ir jums pasakoma: „Jūsų rezultatai . Savęs menkinimas Kartais žmonės mažina sėkmės galimybes susikurdami įvairias kliūtis sėkmei ir daro tai toli gražu ne norėdami sau pakenkti. žaisti kompiuterinius žaidimus? Kai savo paties įvaizdis priklauso nuo veiklos rezultatų. Ši Steveno Berglaso ir Edwardo Joneso (1978) pasiūlyta savęs menkinimo teorija pasitvirtino. kad kiti žmonės dėl mūsų sėkmės pradės mums pavydėti arba niekinti . jog esate vienas iš eksperimente dalyvaujančių Diuko universiteto studentų.reiškinys.viskas būtų buvę gerai. retai apie tai užsimindavo.nieko nedarius. o ne talento ar gebėjimų stoką. pranokstame aplinkinius ir nesmagiai jaučiamės dėl kitų žmonių mums reiškiamų jausmų. Jei patiriame nesėkmę save kokiu nors būdu menkindami. Tie. kurį Julia Exline ir Marei Lobel (1999) vadina „pranašumo pavojumi" . jei ne ši problema ". mūsų savivaizdis gali sustiprėti. Labai daug pasiekę natūraliai tampa kuklūs. kad esame kompetentingi. be nesėkmių nebūna pažeminimo. 1987): „Iš tiesų aš nesu nevykėlis . kuris turėtų trikdyti jų mąstymą. Rhodewalt. žmonės yra linkę: • Nepakankamai rengtis svarbioms individualioms sportinėms varžyboms (Rhodewalt ir kiti. galime guostis. o užuot ruošęsi sunkiam egzaminui. bet iš anksto parengus pasiaiškinimą. jie mieliau šiuos pasiekimus priskirdavo sau. kai mes. nesėkmė sunkiau išgyvenama. Menkinimas apsaugo ir savivertę. Įsivaizduokite.98 I dalis. ir įvaizdį. o jei tokiomis aplinkybėmis pasiseka. ir šitaip susikūrė palankias aplinkybes galimai nesėkmei pateisinti. dėl nesėkmių kaltindami aplinkybes. Baimindamiesi nesėkmės. kad patyrus nesėkmę būtų lengviau pasiaiškinti. Jei manome. Paviršutiniškas dėkingumas gali pasireikšti tada. kad uoliai saugome savo įvaizdį. 1890 („Psichologijos principai") savęs menkinimas (self-handicapping) Savo įvaizdžio saugojimas elgiantis taip. SOCIALINIS MĄSTYMAS mo.vieni geriausių!" Jaučiatės neįtikėtinai.

1995). kuriems norime patikti. Gavę aukštą prisistatymas (self-presentation) Saviraiškos aktas ir elgsena. Tice ir kiti. 1981.. „Jei stengeisi suklysti ir tau pavyko. kad žmonės kenkia savo sveikatai . nes jei jos tai gali. . ką gi tu patyrei?" Nežinomas autorius Įspūdžio valdymas Pralaimėjusi jaunesnėms varžovėms. 1986. 1980. Kiti netgi ruošdamiesi fotografuotis išmėgina prieš veidrodį įvairias minas. kai šį darbą pateikia studentams. 1987) Nedėti visų pastangų vykdant sunkią. Kai kuriems žmonėms sąmoningas prisistatymas yra gyvenimo būdas. Nepažįstamose . Prisistatymas . Mes įvairiai manipuliuojame savo kuriamu įspūdžiu ir nepriklausomai nuo to. kad jos gali nugalėti mane tada. kurie mus gerai pažįsta (Leary ir kiti. kad sutvirtintume savo savivertę ir patikrintume savo įvaizdį (Schlenker ir Weigold. 1992). tariamas kuklumas ir savęs menkinimas atspindi rūpinimąsi savo įvaizdžiu. 1993). kad nesėkmė nesumenkintų įvaizdžio. su manimi viskas baigta" (Frankel ir Snyder. 2005).deginasi.tai mūsų pageidaujamo įvaizdžio pateikimas kitiems ir patiems sau. pasiduoda kolegų spaudimui rūkyti. Jei žmonės taip rūpinasi savo įvaizdžiu. jog žmonės būna kuklesni kilus pavojui. Labai bijojau sužinoti. sumažėja atkaklumas dalyvaujant varginančiame eksperimente arba pasidaro sunkiau valdyti emocijas (Vohs ir kiti. vaidinantys publikai. kurių gali nepateisinti (Baumgardner ir Brownlee.pavyzdžiui. kad juos. Taip pat nenuostabu. ar pasirodyti bejėgiai. vartoti narkotikus (Leary ir kiti. Šališkas palankumas sau. Profesorė Smith sako mažiau pabrėžianti savo darbo reikšmingumą. Jie nuolatos stebi savo elgseną. rūpestis dėl keliamo įspūdžio labai sustiprėja. Pyszczynski ir Greenberg. esame socialiniai gyvūnai. kad gautų pageidaujamą efektą.2 s k y r i u s . Mes valdome savo kuriamus įspūdžius. Riggs. teniso žvaigždė Martina Navratilova prisipažino: „Bijojau žaisti iš visų jėgų. Mes atleidžiame. nenuostabu. Riess ir kiti. pobūvyje su žmonėmis. pavydžiui. Pavyzdžiui. 1987. ar norime įbauginti. gali demaskuoti savivertę tiriantys ekspertai (Arkin ir kiti.. gerti. arba kai kalbamės su žmogumi. Nenuostabu. AŠ S O C I A L I N I A M E P A S A U L Y J E 99 Suteikti savo oponentui palankesnę padėtį (Shepperd ir Arkin. 1991) Nerodyti pastangų pradžioje. nors nuo to oda greičiau sensta ir padidėja pavojus susirgti odos vėžiu. kad nesužadintų lūkesčių. pateisiname arba atsiprašome. todėl nebūname tokie kuklūs. kuria siekiama sudaryti palankų arba savo idealus atitinkantį įspūdį. kai jį pristato profesionaliems kolegoms. 1994. kaip su draugais. tampa anoreksikais. 1987). kurį įsimylėjome. 1992. nei tada. 1994). kai žaidžiu iš visų jėgų. Weary ir kiti. įsitraukimo reikalaujančią užduotį (Hormuth. kad jie gali menkinti save. 1982). fiksuoja aplinkinių reakcijas ir atitinkamai modeliuoja savo socialinę raišką. Turner ir Pratkanis. Taip elgiamės net jei aktyvus savęs pristatymas eikvoja energiją ir tai gali būti sumažėjusio veiksmingumo priežastis. Pažįstamose situacijose tai vyksta nesąmoningai.

Dauguma mūsų esame tarp šių kraštutinumų. o įkyrus gyrimasis . . tai yra mano. 2005). Menkiau save tikrinantys mažiau rūpinasi tuo. „Jei man nepavyko. Liebrand ir kiti. Prisitaikydami prie aplinkybių jie paprastai išreiškia nuostatas. pavyzdžiui. Jie labiau stebi savo vidines reakcijas. Sedikides ir kiti.100 I dalis. 2000. Hagiwara. Murphy-Berman ir Sharma. ką apie juos mano kiti. Jain. 1990. 1996. Žmonės nori. jis kelia bylą. 1987). Honkongo studentams ir sporto žurnalistams bei visų amžiaus grupių prancūzams (Brown ir Kobayashi. ką iš tiesų mano. Tačiau kai mums kas nors ypač gerai pavyksta. 1986. kad mažai savo elgesį tikrinantis žmogus atrodo kaip bejausmis stuobrys. Kinijos studentams. kurį demonstruojame kitiems. 1982). Kuklumas daro gerą įspūdį. 2005. japonų studentams ir vairuotojams. o labai tikrinantis savo elgesį gali elgtis nesąžiningai. Sedikides ir kiti. yra subtilus menas.reikia įgūdžių. bet kas čia tokio") gali būti suprastas kaip vaidyba. The Conquest of Happiness. Australijos studentams ir darbininkams. 1987. Snyder. kaip apgavikas. ką jie galvoja apie gėjų šeimas. 1930 („Laimės užkariavimas") „Jei beisbolo aikštėje kamuoliukas į galvą pataiko amerikiečiui. 1983. Buvo pastebėta. 1986. tačiau tuo pat metu ir kukliais bei sąžiningais (Carlston ir Shovar. kad esame kuklūs. Nepaisant noro tinkamai prisistatyti. Vaikai čia išmoksta dalytis sėkme ir prisiimti atsakomybę už nesėkmę. Indijos induistams. 1997. Būdami tarp žmonių jie nesistengia vadovautis savo nuostatomis. nekreipdami dėmesio į kitų įsitikinimus (Klein ir kiti. Mezulis ir kiti. Pateikti save taip. Izraelio ir Singapūro moksleiviams. Man ten nereikėjo stovėti. 1999). kaip jaučia ir mano esą reikalinga (McCann ir Hancock.parodyti. belgų krepšininkams. Yik ir kiti. Feather." Bertrand Russell. nei tų. 1983. Newsweek. kuriomis iš tiesų nesivadovauja (Zanna ir Olson. o ne grupės kaltė" (Anderson." Oficialusis Japonijos teisininkų asociacijos atstovas Koji Ynase apie tai. 2003. kad sukurtume pageidaujamą įspūdį. 2004). Labiausiai save kukliais vaizduoja tų kultūrų atstovai. kurie sutinka su teiginiu: „Esu linkęs būti toks.blogą. kodėl jo šalyje teisininkų yra perpus mažiau negu Vašingtone ir jo priemiesčiuose. 1979. Aš pats kaltas. tačiau kompetentingi . Galite įsivaizduoti. Tai gimdo apsimestinio kuklumo fenomeną: mes dažnai demonstruojame mažesnę savivertę nei patys iš tiesų jaučiame (Miller ir Schlenker. de Vries ir van Knippenberg. 1983). vasario 26 įvertį pagal savo elgesio tikrinimo skalę (pavyzdžiui. Falbo ir kiti. kurie akivaizdžiai jos bijo. Paklausti. tokie žmonės pasako.jie keičia savo elgseną priklausomai nuo aplinkybių (Gangestad ir Snyder. Kaip pastebėjo Markas Leary (2004). kad juos laikytų gabiais. kad šališkas palankumas sau būdingas olandų moksleiviams ir studentams. Codol. SOCIALINIS MĄSTYMAS savo elgesio tikrinimas (self-monitoring) Savikontrolė siekiant sukurti norimą [spūdį. kuriose vertinamas santūrumas. 1997. dažnai tikrasis Aš skiriasi nuo to. Norint padaryti gerą įspūdį . viso pasaulio žmonės rūpinasi savo prestižu (Brown. 1983). Jei kamuoliukas į galvą trenkia japonui. 2002. šis sako: „Man tai teikia garbę. 2003. Kinijoje ir Japonijoje (Heine. Kinijoje ir Japonijoje būdingas mažesnis šališkas palankumas sau. 2004). Hallahan ir kiti. „Viešoji nuomonė visada yra tironiškesnė atžvilgiu tų. 2003. 1976. Lefebvre. 1985). kokį žmonės nori mane matyti") elgiasi tarsi socialiniai chameleonai . kurie yra jai abejingi. apsimestinis kuklumas („pavyko. todėl dažniau kalba ir veikia taip. 1998. abėcėlės tvarka).

Bet kuri tiesa.. Teorija apie saviveiksmingumą skatina neprarasti vilties nepalankiose situacijose. Stipri savivertė taip pat padeda prisitaikyti. neturto ar depresijos atsakomybę prisiimame sau. jog žmonės patys kalti dėl savo problemų ir nesėkmių arba netgi per aštriai kaltinti save už nesėkmes. bet ir didžiausius nusivylimus. gali kilti pagunda teigti. Net jei iš karto nepasisekė. Teorija apie iliuzinį optimizmą ir kitas šališko palankumo sau formas primena. Teigiamas mąstymas gali būti rezultatyvus tik tada. • Tokia įspūdžio valdymo taktika paaiškina tariamą kuklumą kai žmonės menkina save. kad apsaugotų savivertę ir galėtų pasiteisinti ištikus nesėkmei.apie saviveiksmingumą ir šališką palankumą sau. Kokia gėda! Jei tik būtume labiau pasistengę. nes pasaulis sudėtingas. Kai tikime savimi. buvę drausmingesni. Post scriptum: ^ dvejopa tiesa . Mes stebime save. atskirta nuo ją papildančios.saviveiksmingumo ir šališko palankumo sau .išdidumo pavojai. savo žodžius ir veiksmus deriname prie auditorijos. liaupsina būsimus konkurentus arba viešai priskiria nuopelnus kitiems.sulaukti sėkmės. savo veiklą ir kreipiame ją pageidaujamam [spūdžiui sukurti. mažesnė tikimybė susirgti depresija ir didesnė . yra tik pusė tiesos. • t Kartais žmonės menkina save. apie ką Pascalis mąstė prieš 300 metų: nė viena tiesa nėra savaime pakankama. o nepasižymintys savistaba nesistengia to daryti ir todėl gali pasirodyti netaktiški. Jei neprisipažįstame. kad nepasitikėjimas savimi pakenktų. kad norint suprasti savąjį Aš socialiniame pasaulyje saviveiksmingumo neužtenka. . kai dėl nesėkmingos santuokos. privalome atkakliai siekti savo tikslo ir neleisti. teigiamo mąstymo galia Šiame skyriuje buvo pateiktos dvi įsimintinos teorijos . AŠ S O C I A L I N I A M E PASAULYJE 101 APIBENDRINIMAS Prisistatymas t Būdami socialiniai gyvūnai. Didžiausi lūkesčiai gimdo ne tik didžiausius pasiekimus.. ir vidinei (sau patiems) auditorijai. nors patys mano kitaip.tiesa primena tai. Ši dvejopa .2 s k y r i u s . Prisistatymas rodo norą sukurti gerą savo įvaizdį ir išorinei (aplinkai). Nuolat save stebintys asmenys savo elgesį pritaiko konkrečiai išorinei auditorijai. ne tokie kvaili. kad kartais sunkumai atspindi socialinės aplinkos despotizmą.

Išsipildymo psichologija vertybinių popierių biržoje Mokytojų lūkesčiai ir moksleivių mokymosi rezultatai Kaip iš kitų sulaukti to. Neigiamos emocijos lemia investuotojų pesimizmą Kaip traktuojame socialinę aplinką? Priežastingumo priskyrimas: žmogui ar situacijai Pagrindinė atribucijos klaida Kodėl mes darome atribucijos klaidą? Socialinės aplinkos lūkesčiai Atkreipkime dėmesį. Kaip mąsto žurnalistai: pažintinis šališkumas žiniasklaidoje Post scriptum: mintys apie intuicijos galimybes ir jos ribas .Socialiniai įsitikinimai ir vertinimai Kaip suvokiame savo socialinę aplinką? Sužadinimas Įvykių suvokimas ir interpretavimas Įsitikinimų tvarumas Prisiminimų apie save ir savo pasaulį konstravimas Kaip sprendžiame apie socialinę aplinką? Intuityvūs vertinimai Perdėta savikliova Euristika: trumpiausias protavimo kelias Iliuzinis mąstymas Nuotaika ir vertinimai Mokslinių tyrimų išvada. ko tikimės Išvados Atkreipkime dėmesį.

„ A u d ra nieko nediskriminuoja. laikydamiesi savo prielaidų. Ar vyriausybė būtų greičiau suteikusi pagalbą. atostogavo. Šiame skyriuje nagrinėsime.metais praūžus uraganui „Katrina" televizija rodė vaizdus. beširdiškumu? „George Bushas nesirūpina juodaodžiais". aiškiname savo gyvenimą visuomenėje ir kaip mūsų lūkesčiai veikia kitus žmones. o klaidinga informacija gali būti tendencingų prisiminimų priežastimi.užtikrino prezidentas Bushas. Trys iš keturių baltųjų amerikiečių nesutiko. Televizijos žurnalistai be problemų patekdavo į Naująjį Orleaną. 2005). o tai kartais juos prišaukia. išanks- . kartais priskirdami juos situacijos. o jų kūnai buvo palikti gatvėse. per televizijos labdaros koncertą uragano aukoms paremti teigė repo žvaigždė Kanye Westas. pasikliaudami savo intuicija. Pirmame skyriuje atkreipėme dėmesį į reikšmingą faktą apie žmogaus prot ą . „Žinoma. savo nuotaikomis. Po daugelio dienų. filmuodavo pagalbos maldaujančius žmones. kai užgriuvo uraganas. numanomomis taisyklėmis. kaip suvokiame. kuris tuo metu. kad dėl išankstinio vertinimo mūsų suvokimas ir interpretacija gali būti tendencinga. Kaip suvokiame savo socialinę aplinką? Neįtikėtini mokslinių tyrimų rezultatai atskleidžia. kai mirė dešimtys žmonių. o visuomenė ėmė kaltinti valdžią. kurios nukreipia nuomonę. jei dauguma aukų būtų baltaodžiai? Tokiai nuomonei pritarė du trečdaliai nacionalinėje apklausoje dalyvavusių afrikiečių kilmės amerikiečių (Bumiller.asmenybės įtakai. kaip neturtingi juodaodžiai gyventojai be maisto ir vandens įstrigę Naujojo Orleano sporto rūmuose ir Susirinkimų namuose siautėjant visuotinei suirutei. o kartais . kad lėtą vyriausybės reakciją galima sieti su nukentėjusiųjų rase. • vertiname įvykius. • aiškiname įvykius. Savo pasaulį kuriame žiūrėdami pro teorijos akinius. Kuo galima paaiškinti vėlavimą padėti? Vietos valdžios neveiksnumu? Prezidento. to nedarysime ir teikdami pagalbą". pagalbos pagaliau buvo sulaukta. kai • suvokiame ir prisimename įvykius. • tikimės įvykių. . o valdžios institucijoms paslaptingai nesisekė suteikti pagalbą ir parūpinti autobusus evakuacijai.mūsų išankstinė nuomonė sąlygoja informacijos suvokimą bei interpretaciją. Tokie įsitikinimai visuomenėje natūraliai susiformuoja. vertiname.

kad prislėgta nuotaika sužadina neigiamas asociacijas. „išmintingas" ir „pensininkas". „Mes stovėjome ant kranto". pavyzdžiui. kad dalyvaujate eksperimente. Dažnai mąstymą ir elgesį sužadina įvykiai. sužadinimas (priming) Konkrečių asociacijų aktyvinimas atmintyje. bet jūs sąmoningai jo neišgirstate.sutinka žmonės. kaip išankstinis vertinimas veikia informacijos suvokimą ir interpretaciją. Vėlesniuose eksperimentuose kiti studentai.104 I dalis. kurių net nesuvokiame. kaip šie žmonės lėčiau eidavo lifto link negu tie. Sužadinimas Dar prieš mums pradedant suvokti aplinkinį pasaulį dirgikliai. kaip aiškinsime ir prisiminsime įvykius. Robas Hollandas su bendradarbiais (2005) pastebėjo. Tuo metu į kitą ausį lygiagrečiai sakomas kitas žodis (upė arba pinigai).tai asociacijų voratinklis. gali subtiliai paveikti tai. Tačiau šitas žodis „sužadina" sakinio aiškinimą (Baars ir McGovern. Sužadinimas pabudina ir aktyvuoja tam tikras asociacijas. netgi nesąmoninga. užuodę valiklio kvapą. Vėliau jie stebėdavo. kaip įpirštos idėjos provokuoja tendencingus prisiminimus. siekiant patikrinti. Smurto stebėjimas skatina dviprasmiškus veiksmus (praeivio stumtelėjimą) ir žodžius („niuksas") suprasti kaip agresyvius. Žvilgtelėkime į vieną kitą provokacinį eksperimentą. į kuriuos nekreipiame dėmesio. Visi šie poveikiai kildavo tiriamiesiems sąmoningai nesuvokiant kvapo ir jo įtakos. • . patiems to nesuvokiant. kaip viena mintis. Toliau šiame skyriuje sužinosime. SOCIALINIS MĄSTYMAS tinė nuomonė svarbi". 1994). Lėčiau ėjusieji net nesuvokė. Johnas Barghas ir jo bendradarbiai (1996) atliko aksperimentą. per dieną prisimindavo daugiau su valymu susijusių darbų ir netgi valgydami trupantį pyragaitį stengdavosi nepritrupinti ant stalo. jei prieš tai buvo užuodę valiklio kvapą. kurie sužadino mintis apie senėjimą. Sužadinimo eksperimentai atskleidžia. sužadinamas mąstymas. kuris verčia triukšmus namuose priskirti galimam įsilaužėliui. Pagrindinė išvada tokia: mes reaguojame ne į objektyviai egzistuojančią. Sužadinimo eksperimentai turi analogų ir kasdieniame gyvenime: • Jei vieni namuose žiūrime baisų filmą. kad olandai studentai greičiau atpažindavo su valymu susijusius žodžius. tačiau jie nepajėgia suvokti jos poveikio masto. gali paveikti kitą mintį ar veiksmą. Vienoje grupėje buvo tiriama. o ateitis . Įsivaizduokite. Mūsų atminties sistema . . Tačiau dėl geros nuotaikos praeitis staiga atrodo nuostabesnė.šviesesnė. bet į mūsų susikonstruotą realybę. suaktyvinamos emocijos ir. kad jie eina lėtai ar kad jie tik ką stebėjo žodžius. Jie paprašė tiriamųjų sudaryti sakinius su žodžiais „senas". kurio metu užsidėjęs ausines atidžiai klausotės neaiškiai tariamų sakinių. kurie nebuvo paveikti su amžiumi susijusių žodžių. Kitoje grupėje žmonių nuomonės buvo paveikiamos po jų supažindinimo su nauja informacija.

Ikislenkstinis dirgiklis . protas gali šį tą užfiksuoti. nematydami. Roberto Vallone. kaip įskiepyta mintis ar vaizdas gali sužadinti interpretacijas ir prisiminimus. nepaisant keleto stulbinamų ir įsigalėjusių šališkumų bei loginių klaidų (Jussim. Jei žmogui prieš akis akimirksnį šmėsteli žodis „duona". S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 105 • Daugelis psichologijos studentų. Iš pirmo žvilgsnio žmogų dažniau įvertiname teisingai negu neteisingai. „sviestas". bet šmėstelėjęs neteisingas spalvos pavadinimas šį procesą sulėtina (Epley ir kiti. 1999. 1990). Įvadiniame psichologijos kurse visada aptariamas išankstinio vertinimo ir lūkesčių poveikis. net paprastas dirgiklis gali skirtingai veikti du žmones. Nors nespėjame pamatyti. skaitydami apie ligų simptomus. Teiginys.per trumpas. Kuo geriau pažįstame žmones. skaitydami apie psichologinius sutrikimus. Merikle ir kiti. Bet kartais išankstinis vertinimas būna klaidingas. Įvykių suvokimas ir interpretavimas Suvokdami ir suprasdami kitus žmones dažniausiai esame tikslūs. kad Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas Tony Blairas yra „neblogas". Kai socialinę informaciją galima interpretuoti įvairiai. Prisiminkime 1 skyriuje pateiktą dalmatino nuotrauką. Panašiai būsimieji medikai. Daugelyje tyrimų sužadinimo poveikis pastebimas net jeigu pateikiamas ikislenkstinis dirgiklis .spalvos pavadinimas . Tas pat pasakytina ir apie socialinį suvokimą.3 s k y r i u s . pradėdavo aiškintis savo pačių nerimo ir prastos nuotaikos priežastis. jo garbintojams gali skambėti menkinančiai. Kiekvienu atveju nematomas vaizdas ar žodis sužadina atsaką į vėlesnę užduotį. 2005). 2001). Tyrimai apie tai. o nepamatytas. pradeda jaudintis dėl savo galvos skausmų ar karščiavimo. Tai yra netyčia. pavyzdžiui.leidžia greičiau atpažinti tą spalvą kompiuterio ekrane. Arba panagrinėkime šią frazę: GERIAU ŽVIRBLIS SAUJOJE NEI NEI BRIEDIS GIRIOJE Ar pastebėjote čia kokią nors klaidą? Suvokiame daugiau nei pastebi akis. koks stiprus gali būti išankstinės nuomonės poveikis. Lee Rosso ir Marko Lepperio (1985) atliktas eksperimentas parodė. Labai trumpas ir todėl nespėtas pajusti elektros smūgis padidina vėliau patirto smūgio suvoktą stiprumą. vėliau jis greičiau randa susijusius žodžius. Jie pro- . iliustruoja vieną iš XXI amžiaus socialinės psichologijos pamokymų: daug socialinės informacijos apdorojame automatiškai. tampa svarbi išankstinė nuomonė (Hilton ir von Hippel. o ne „svoris" ar „sniegas". tačiau kaip pagyrimas atrodyti tam. kas jį niekina. kad būtų sąmoningai suvoktas. Kadangi socialinis suvokimas labiausiai priklauso nuo žmogaus. tuo tiksliau galime skaityti jų mintis ir jausmus. nesąmoningai.

Rezultatai: ir mirties bausmės šalininkai. Jei šalį laikote priešiška. talkininkaudami Charlesui Lordui (1979). kiekviena grupė televiziją laikė priešiška jų atžvilgiu. Pasakykite man. buvo įsitikinusios. Proizraelietiška C) / C . kad žiniasklaida jiems nepalanki. manydavo. Dar 3. tačiau griežtai kritikavo jiems prieštaraujančius. Pavyzdžiui. Taigi. religijoje ir moksle dviprasmiška informacija dažnai tampa konfliktų priežastimi? JAV kandidatų į prezidentus debatai dažniausiai tik sustiprina ankstesnius įsitikinimus. Rossas ir Lepperis. Vieno vertinimo rezultatai patvirtino studentų nuomones apie mirties bausmę. kandidatai į prezidentus ir jų rėmėjai beveik visada mano. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Jei esate kuo nors įsitikinę.106 I dalis. o pusė jai nepritarė. 2003). tai veikia su įsitikinimu susijusios informacijos suvokimą. jos neaiškius veiksmus būsite linkę interpretuoti kaip šio priešiškumo požymį. žmonių požiūriu į tendencingumą galima pasinaudoti tiriant jų nuostatas (Saucier ir Miller. kur jūs įžvelgiate tendencingumą. Iš tiesų. Tačiau tai būdinga ne tik sporto mėgėjams ir politikams.iO 8 C r 2 7 o Į« O) Neutrali o S -O C 5 c S 4 < / > O 2 3 JS « o •N Antiizraelietiška Proizraelietiškai nusiteikę studentai Proarabiškai nusiteikę studentai ." Politologas Robert Jervis (1985) izraelietiškai ir proarabiškai nusiteikusiems studentams pademonstravo šešias televizijos naujienų ištraukas apie 1982 metais įvykdytas civilių žmonių žudynes dviejose Libano stovyklose. 1985). 1985. Abi grupes supažindinus su įvairiais identiškais įrodymais.pastebėjo vienas žinių komentatorius (Ponievvozik. po debatų abiejų kandidatų rėmėjai tik sustiprino savo paramą. o padaugėjo. Ross ir Lepper. pamačiusios televizijos naujienų reportažus apie skerdynes Beirute. paprašė studentų įvertinti dviejų tariamai naujų mokslinių tyrimų rezultatus. Kaip parodyta 3. ir aš turėsiu raktą į jūsų nuostatas. Ar būtent todėl politikoje. prieš debatus rėmusių kurį nors kandidatą.1 PAVEIKSLAS Proizraelietiškai ir proarabiškai nusiteikusios studentų grupės. „Neobjektyviausiai žmonės vertina objektyvumą". kad jo favoritas pralaimėjo (Kinder ir Sears. Žiniasklaida ir tarpininkai visur laikomi tendencingais. sako Geoffrey Munro ir jo kolegos (1997).1 paveiksle. Tai paplitęs reiškinys: sporto aistruoliai mano. Šaltinis: Duomenys paimti iš Vallone. kad žiniasklaida šiuo klausimu yra tendencinga.joms prieštaravo. kad teisėjai palaiko varžovus. prieštaravimų ne sumažėjo. Mūsų nuomonė apie pasaulį netgi prieštaraujančius įrodymus gali paversti palaikančiais. ir priešininkai buvo palankūs jų įsitikinimus atitinkantiems įrodymams. . o kito . Pusė tiriamųjų pasisakė už mirties bausmę. Tik vienas iš dešimties žmonių. 2003).

mylintį bei gailiaširdį. jo veido išraišką palaikė šilta ir malonia. žmonės nesąmoningai gali tokiais palaikyti mus pačius.) Filmų kūrėjai. intuityviai nusprendė. Donalas Čarlstonas ir Johnas Skowronskis (1999. kuriems buvo pasakyta. kuriame matomas veidas. atsakingas už Antrajame pasauliniame kare įvykdytus barbariškus medicininius eksperimentus su koncentracijos stovyklų kaliniais. Kai apie kitą žmogų kalbame gerai arba blogai. Partiškumas formuoja išankstinę nuomonę. lėkštė sriubos. dėl kurios mūsų įsitikinimai yra tokie svarbūs. 2005). 2004).laimingas. 3. kokios rūpestingos jo akys. o lūpos beveik šypsosi. pašnekovai šias savybes linkę sieti su mumis pačiais. kai respublikono prezidento Ronaldo Reagano valdymo pabaigoje sumažėjo infliacija. kuriuose buvo rodomas neutralios išraiškos aktoriaus veidas. kad aplink vien liežuvautojai. 3. Šis reiškinys vadinamas spontanišku bruožų priskyrimu. Myronas Rothbartas ir Pamela Birrell (1977) paprašė Oregono universiteto studentų apibūdinti vyro veido išraišką (žr. Esmė štai kokia: objektyvi realybė egzistuoja. Tai . kad jūs toks esate. tačiau mes į ją žiūrime pro savo įsitikinimų. gali kontroliuoti žiūrovų reakcijas į veikėjų emocijas. demokratų. Interpretavimo procesas taip pat veikia kitų žmonių nuomonę apie mus. kad šis žmogus buvo nacis. nuostatų ir vertybių akinius. jie veikia visas mūsų interpretacijas. tą pastebėjo tik 8 proc. ar jo veido išraišką apibūdintumėte kitaip? Įsitikinimų tvarumas Įsivaizduokite močiutę. Tai vadinama „Kulešovo efektu". kuriems buvo pasakyta. Pavadinkite ką nors bukagalviu. kar- . Kulešovas pademonstravo šį reiškinį trimis trumpais filmukais. Tie. kad maitinimas iš buteliuko sukėlė vaikui pilvo skausmus. kuri vakare pravirkus kūdikiui nusprendžia. o trečiame . pastebėjo infliacijos mažėjimą) buvo panašiai nepastabūs ir neigiamai nusiteikę demokrato prezidento Clintono valdymo pabaigoje (Brooks. jog vaikiškame kalambūre . Dėl to pirmame filme aktorius atrodydavo liūdnas. išgelbėjęs tūkstančių žydų gyvybes. manipuliuojant tuo. manipuliuodami fonu.susimąstęs. teigia Lynda Mae. tačiau prieš tai buvo parodyta viena iš trijų skirtingų scenų: mirusi moteris. ką jie žino. kad tai buvęs gestapo vadovas. (Ar galite įžiūrėti tą vos tramdomą pašaipą?) Tie. apie save pasisako" slypi išmintis. Apibūdinkite ką nors kaip jautrų. buvo manipuliuojama išankstine nuomone ir pastebėtas stulbinamas jos poveikis įvairioms stebimos informacijos interpretacijoms ir prisiminimui.„kas apie kitą sako.viena iš priežasčių. Jei nuolat kalbame. Atrodo. Carlston ir Skowronski. tiriant žmonių išankstines socialines ir politines nuostatas. (Tik pažvelkite. ir jūs atrodysite panašus į tokį. žaidžianti mergaitė.2 paveikslą). „Gerai pagalvojus. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 107 daugiau.2 PAVEIKSLAS Nuspręskite patys: ar šio žmogaus veido išraiška yra žiauri. Respublikonai (iš jų 47proc. pagerbiant rusų režisierių. antrame . ar maloni? Jei jums pasakytų.3 s k y r i u s . kad šis vyras yra pogrindinio antinacistinio judėjimo lyderis. kad jo veidas atrodo žiaurus. Be to. ir kiti manys. sumaniai valdžiusį žmonių daromas išvadas.

eksperimento dalyviai vis tiek laikėsi savo ir atitinkamai manė. Lee Rossas.blogas gaisrininkas. kad vis dar tebetikėjo tuo. Kita grupė nagrinėjo praktinius atvejus. kodėl įtariamasis gali būti kaltas.ankstesniąsias kainas markėmis ir naująsias eurais (Traut-Mattausch ir kiti. tvirtinant. Jie paprašė tiriamųjų išnagrinėti vieną arba du praktinius atvejus ir nuspręsti. Jie pervertino kainų augimą. 1984). pasakydami tiesą: ši informacija buvo specialiai sufalsifikuota eksperimentui." Henry David Thoreau.108 I dalis. kaip interpretuosime įvykius. Kitą įsitikinimų tvarumo pavyzdį pateikė Andersonas. o atsargusis . pusei eksperimento dalyvių buvo teigta priešingai. Jų tyrimas atskleidė. jį paneigti be galo sunku. o vėliau pabandė jį sukompromituoti. Šis eksperimentas taip pat rodo. Paprastai išankstinė nuomonė būna naudinga. kaip paaiškėjo. kad įsitikinimai gali suvešėti ir išlikti. kodėl užgauliojantis nepažįstamasis šitaip elgiasi arba kodėl gali pakilti mums patrauklių akcijų vertė. Ir galiausiai mokslininkai visiškai diskredituodavo pradinį teiginį. kad rizikuoti linkę žmonės būna arba geresni. ar močiutė vis tiek atkakliai tvirtins. kad juo daugiau mes analizuojame savo teorijas ir jų tariamą teisingumą. juo atsargiau vertiname prieštaraujančią informaciją. Marso „kanalai". atvirkščiai. Jelalian ir Miller. Informaciją paneigus. Jei paaiškės. ką matome. kas buvo sakoma. yra už mūsų regėjimo lauko". 2004). ar rizikuoti linkę žmonės bus geri. lygindami kainas restorano valgiaraščiuose . 1817-1862 įsitikinimų tvarumas (belief perseverance) Atkaklus savo pradinių koncepcijų laikymasis ir tikėjimas jų teisingumu net tada. ar rizikuoti linkę asmenys yra drąsūs. kad maitinimas iš buteliuko sukelia pilvo skausmus (Ross ir Anderson. kaip kad mokslininkams naudingos teorijos. Tačiau maždaug 75 proc. ar blogi gaisrininkai. Lepperis ir Rossas (1980). Tačiau tai naudinga ne visada: kartais tampame savo pačių nuomonių įkaitais. kai tokio tipo asmuo buvo geras. 1997. o atsargieji bailūs. Kaip tik todėl. rodo. kodėl tai yra tiesa. „du trečdaliai to. Išsiaiškinę. Kitas pavyzdys: vokiečiai buvo įsitikinę. astronomai. eksperimento dalyvių savo įsitikinimą išsaugojo tikriausiai todėl. vės pienas labiau tinka veršiukui nei kūdikiui". Kiekvieno eksperimento metu pirmiausia buvo įperšamas teiginys. kad dėl euro įvedimo pakilo kainos. kad jei žmonės klaidingame teiginyje įžvelgia logiką. kad kūdikis smarkiai karščiuoja. Craigas Andersonas ir jų kolegos pateikė tiriamiesiems klaidingą teiginį. galime taip ir nepakeisti savo nuomonės (Davies. Po to būdavo prašoma paaiškinti. ką jau daugmaž žinome. Faktas akivaizdus: nuo įsitikinimų ir lūkesčių priklauso. Suformuluotas aiškinimas galėjo egzistuoti nepriklausomai nuo jį lėmusių aplinkybių. kad jis teisingas arba pateikiant pramanytus įrodymus. Vėliau eksperimento dalyviai turėjo raštu pagrįsti savo išvadas. peršančius priešingą išvadą. arba. 1982)? Kad tai išsiaiškintų. nepaisant juos pagimdžiusių įrodymų diskreditavimo. Šis reiškinys. pavyzdžiui. . be to. Kaip sako kinų patarlė. kuriais taip žavėjosi XX a. kai pagrindiniai teiginiai yra diskredituoti. tėra žemiško intelekto produktas. blogesni gaisrininkai. Vienai grupei buvo pateiktas pavyzdys. duodančios idėjų naujoms prielaidoms ir įvykių interpretacijoms. dar vadinamas įsitikinimų tvarumu. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Mes girdime ir suvokiame tik tai.

paklausti savęs. Eksperimentų metu Craigas Andersonas (1982. Kaip paleontologas. o jie buvo linkę jas išlaikyti (vokiečiai ir australai buvo linkę abejoti karo priežasčių motyvais).3 s k y r i u s . Markas Lepperis ir Elizabeth Preston (1984) pakartojo anksčiau aprašytą požiūrio į mirties bausmę tyrimą. Daugelis prisiminimų nėra potyrių kopijos. Mes tik teigiame. kuriems apie objektyvumą ir nešališkumą nebuvo užsiminta. kai juos ištraukiame. kodėl priešinga teorija gali būti teisinga . Ross ir Buehler. kad nauji faktai gali pakeisti žmonių įsitikinimus. Mes iš tiesų konstruojame prisiminimus tuo metu. kad per gyvenimą sukaupti patyrimai puikiausiai išsaugomi atmintyje". kad Irako pajėgos žudo karo belaisvius). „ar vertintumėte taip pat teigiamai arba neigiamai. 1990. Karui plėtojantis Vakarų žiniasklaida pranešė ir vis kartojo keletą teiginių (pavyzdžiui. 1980 Prisiminimų apie save ir savo pasaulį konstravimas Ar sutinkate su šiuo teiginiu: Prisiminimus galima lyginti su skrynia smegenyse. kuriems buvo pateiktas šis prašymas. Bet amerikiečiai priėmė tokią informaciją. kad paaiškinus. 1979). kai kurių eksperimento dalyvių jie paprašė vertinant faktus būti „kiek įmanoma objektyvesniais ir nešališkesniais". jei lygiai toks pats tyrimas duotų priešingus rezultatus". Štai kaip tai apibūdino vienas žurnalas: „Mokslas įrodė. šie žmonės ne taip tendencingai vertino įrodymus. Visų pirma. Vaikai galiausiai juk nustoja tikėti Kalėdų Seneliu. Ir mirties bausmės šalininkai. papildydami jį dviem variantais. Ar galima įveikti įsitikinimus? Štai: paaiškinkite priešingai. Todėl galime lengvai (tačiau nesąmoningai) pakeisti savo prisiminimus. buvo tokie pat tendencingi kaip ir tie. į kurią krauname informaciją ir iš kurios prireikus šią informaciją galėsime išimti. Iš tiesų psichologiniai moksliniai tyrimai įrodė priešingai. kad jie tenkintų mūsų dabartines ži- „Prisiminimai nepanašūs į knygos skaitymą. atitinkančius jų požiūrį arba prieštaraujančius jam. Šis prašymas buvo bevertis. jie veikiau primena knygos rašymą iš fragmentinių pastabų. o ne tik priešingus rezultatus." John F. mes rekonstruojame savo tolimą praeitį remdamiesi dabartiniais jausmais ir lūkesčiais (Hirt. 1995). Įsivaizduodami priešingus duomenis. ir priešininkai. 1994). Kihlstrom. patikrinę įskiepytą ir kompromituojančią informaciją apie 2003 metais prasidėjusį karą Irake. nes ji atitiko jų išankstines nuostatas. kurie vėliau pasirodė klaidingi ir buvo atšaukti.įsitikinimas susilpnėja arba jo būdavo atsisakoma. darantis išvadą apie dinozauro išvaizdą pagal kaulų fragmentus.kodėl atsargus. saugomos prisiminimų banke. Iš tiesų. žmonės priversti apsvarstyti įvairias galimybes (Hirt ir Markman. Tai patvirtino Stephanas Lewandowsky ir jo bendradarbiai (2005). Trečiosios eksperimento dalyvių grupės mokslininkai paprašė priešingo dalyko . kad tokie pokyčiai vyksta lėtai ir kad įsitikinimams pakeisti dažnai reikia svaresnių įrodymų nei jiems sukurti. 1986) pastebėdavo. Anderson ir Sechler. o ne linkęs rizikuoti žmogus gali būti geresnis gaisrininkas. „Niekas neneigia. 1994 . . aiškindami bet kuriuos alternatyvius." Lee Ross ir Mark Lepper. Retkarčiais ką nors šioje „skrynioje" pametame ir tada sakome. Su šiuo teiginiu sutiko maždaug 85 procentai universiteto studentų (Lamai. j o g pamiršome. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 109 {sitikinimų tvarumas gali turėti svarbių padarinių. Charlesas Lordas.

kaip daktarą Davidsoną. kaip jie atsakė į klausimą prieš rašinį.kaip atsuktuvą. kur yra žurnalas. metu Elizabeth Loftus (2003) atskleidė tendenciją interpretuoti mums patinkančius. suklupo. Žmonės klaidingą informaciją įtraukdavo į savo prisiminimus. kad buvo tokios pat nuomonės ir neigė. Buvo klausiama. ar studentai gali reguliuoti studijų programą. Kai eksperimentuotojas ar psichoterapeutas manipuliuoja žmonių prielaidomis apie jų praeitį. bet sunkiai atkuriamus prisiminimus. Šių eksperimentų metu buvo dažnai pastebimas klaidingos informacijos efektas. maždaug ketvirtadalis žmonių šį išgalvotą įvykį prisimena kaip iš tiesų įvykusį (Loftus ir Bernstein. žurnalą Vogue . teigia Loftus. kad jį gavau". Bushą arba ministrus pirmininkus Paulą Martiną ir Tony Blairą? Apie savo tėvus? Jei jūsų nuostatos pasikeitė. Paprašyti prisiminti. plaktuką . daktarą Hendersoną . Eksperimentų. gaudavo (arba ne) apie jį klaidingą informaciją ir po to atlikdavo prisiminimų atkūrimo testą. gana didelė dalis žmonių susikuria klaidingus prisiminimus." Jonathan Swift. iškišo ranką pro langą ar kaip per vestuves apvertė punšo taurę. kaip ir dabar. švariai nusiskutusį vyrą . Vienas mano sūnų pasiskundė: „Negavome Criket žurnalo birželio numerio". Po savaitės jie sutiko parašyti kritišką rašinį apie studentų įtaką studijų programai. 1711 („Mintys apie įvairius dalykus") . pusryčių j avainius . Eksperimento dalyviai būdavo įvykio liudininkai. nemalonų ir nelabai laimingą.kaip Mademoiselle. nias. kad jie visada laikėsi daugmaž tos pačios nuomonės. Tie. kuriems vėliau buvo pasakyta. Kai jam parodėme. SOCIALINIS MĄSTYMAS klaidingos informacijos efektas (misinformation effect) Klaidingos informacijos įtraukimas [ prisiminimą apie įvykį. Po šio rašinio jų nuostatos pasikeitė . kuriems buvo pasakyta. aš žinojau. jog eksperimentas juos paveikė. sūnus su pasitenkinimu atsakė: „Puiku. „Žmogus niekada neturėtų gėdytis prisipažinti klydęs. Tie. 2005). malonų ir laimingą. Savo nuostatų praeityje atkūrimas Ką jūs galvojote apie branduolinę energiją prieš penkerius metus? Apie prezidentą George W. Thoughts on Various Subjects. Įteigta klaidinga informacija gali netgi išprovokuoti klaidingus prisiminimus apie vaikystėje tariamai patirtą seksualinį smurtą. Paprašyti įsivaizduoti vaikystės laikus. Jackas Croxtonas ir jo kolegos (1984) leido studentams 15 minučių pakalbėti su žmogumi. jį prisiminė kaip atsipalaidavusį. pargriuvo.padidėjo kritiškas tokios įtakos vertinimas. kad šiandien yra protingesnis nei vakar. Ieškodamas tiesos protas kartais kuria netiesą. Šis procesas veikia mūsų socialinio ir fizinio pasaulio sužadintus prisiminimus. nes prisipažindamas jis parodo. dažnai atkakliai tvirtina. Darylas Bernas ir Keithas McConnellis (1970) apklausė Karnegi Melono universiteto studentus. Žmonės. kad jie šiam žmogui patiko. ar suvokiate šių pokyčių mastą? Mokslininkai šiuos klausimus tyrinėjo atlikdami eksperimentus.110 I dalis. Jie ženklą „duokite kelią" prisimindavo kaip „stop" ženklą. kaip bėgo. kurių nuostatos pasikeičia. Jie gaudavo bauginančius atsakymus.kaip vyruką su ūsais. kuriuose dalyvavo daugiau nei 20 000 žmonių. studentai „prisiminė".kaip kiaušinius. kad jie šiam žmogui nepatiko. prisiminė jį kaip nervingą.

1991). Terence Mitchell. su kuriuo studentai peržiūrėjo savo istorijas. kurie nutraukė santykius.malonūs įvykiai prisimenami kaip dar malonesni. o neigiami prisiminimai tik sustiprina dabartines neigiamas nuostatas". su gidu nukeliavę į Austriją. mastas ir užtikrintumas". kur spaudžia terminai ir visi man trukdo) aš romantizuoju kaip tikrą palaimą. Universiteto studentai. juos ima valdyti nauji jausmai. kad klaidingai prisimena savo jaunystės vertybes. Cathy McFarland ir Michaelas Rossas (1985) pastebėjo. kurie buvo labai įsimylėję.rožinei retrospektyvai. kad universiteto studentai įvertintų savo nuolatinius partnerius. 1997) teigia. kiek įmanoma sumažindami nemalonius ar nuobodžius dalykus ir prisimindami tik gerus. tyręs suaugusius žmones per visą jų gyvenimą. „vikšrai virsta peteliškėmis ir vėliau dažnai būna įsitikinę. Gamtos grožis ir gaivus jūros oras tebėra su manimi. po netikėtai pasibaigusių rin- . dalis malonumo tenka lūkesčiams." Paul Theroux. sako Holmberg ir Holmesas: „Tokios tendencijos gali pavojinga spirale leistis žemyn. kad jaunystėje jie buvo mažos peteliškės. kad joms viskas ir visada sekėsi blogai. Branda mus visus paverčia melagiais". kad prisiminimuose dominuoja rožinė retrospektyva . dažniau teigė savo partnerį pažinę kaip irzlų savanaudį. tvirtino. dalis .juo blogiau jis prisimenamas. tarsi būtų mąstę panašiai kaip dabar. „Kelionės būna žavios tik prisiminimuose. kad visiškai neprisimintume. Visais laikais paaugliai savo tėvus laikydavo ir laiko arba nuostabiais. Kai patiriame ką nors teigiama. Wixonas ir Jamesas Lairdas (1976) priėjo išvadą. kaip jautėmės. Po dviejų mėnesių studentai tai pakartojo. Teigiama prisiminimų interpretacija praskaidrina mūsų prisiminimus. atostogavę absolventai teigė patyrę malonių įspūdžių. Juo blogesnis jūsų dabartinis požiūris į savo partnerį . R. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 111 Stebėdami panašiai savo ankstesnes nuostatas neigiančius Klarko universiteto studentus. kalbėjo apie meilę iš pirmo žvilgsnio. Tai pademonstravo Hartmutas Blankas su bendradarbiais (2003). išvykę į trijų savaičių kelionę motociklais. Jie paprašė. Tad gerai praleistą laiką keliaujant po Škotiją dabar (sugrįžęs į darbą. Rūkas ir mašalai virto miglotais prisiminimais.tikram patyrimui ir dalis . Rezultatai baugina. arba apgailėtinais (Bornstein ir kiti. kad pasikeitus santykiams mes peržiūrime ir savo prisiminimus. Po dvejų metų poros. vyresnio amžiaus žmonės. tiesiog kai prisiminimai tampa migloti. Tie. Diane Holmberg ir Johnas Holmesas (1994) tą patį reiškinį pastebėjo tarp 373 neseniai susituokusių porų. mokslininkai D. Nebūna taip. kurių reikalai pakrypo į blogąją pusę. „buvo neįtikėtini". kad „greitis. Tie. nei buvo iš tikrųjų. The Observer Ankstesnio elgesio atkūrimas Atkurdami prisiminimus. Vėliau šiuos potyrius jie prisiminė kaip dar malonesnius. kurių dauguma teigė esančios labai laimingos.3 s k y r i u s . galime peržiūrėti savo istoriją. Leigh Thompson ir jų kolegos (1994. Kaip pastebėjo George Vaillantas (1977). Karta iš kartos vyresnieji kritikuoja jaunimo vertybes iš dalies dėl to.

žmonės galvoja: „Gal dar ne viskas tobula. įdėję tiek pastangų ir išleidę tiek pinigų savo būklei pagerinti. Tyrimų metu buvo pastebėtas atminties sužadinimo reiškinys: išankstinė nuomonė stipriai veikia informacijos suvokimą bei interpretacijas. kad tas dvi savaites jie valė dantis dažniau. Cathy McFarland ir Garthas Fletcheris (1981) parodė skelbimą. 1985). mumyse visuose glūdi „totalitarinis ego". tačiau anksčiau buvo dar blogiau. kodėl taip yra: normalu. Mūsų atmintis netiksliai atkuria ir elgseną. 14 skyriuje pamatysime. tie patys studentai prisiminė. 1993). 1857-1924 kimų Vokietijoje Leipcigo universiteto studentams pasiūlę prisiminti. kad įvykiai vyko pageidaujamu būdu". Mes atsirenkame. sampratas. Vėliau. metimo rūkyti) programose. interpretuojame ir prisimename įvykius.apie gerą. aprašytais George Onvello romane „1984-ieji". o po įvykio gauta informacija veikia tai. Michaelas Conway ir Michaelas Rossas paaiškina. kad ji atitiktų mūsų šiandieninį požiūrį. sprendžiant iš apklausų. Studentai pademonstravo klaidingai prisiminė savo prognozes priartidami jas prie tikrųjų rinkimų rezultatų.112 I dalis. kad psichiatrai ir klinikiniai psichologai taip pat nėra atsparūs šioms tendencijoms. žmonės mano. nei šio raginimo negirdėję studentai. kuris peržiūri praeitį. . net jei jo pagrindas ir sugriaunamas. • Įsitikinimų tvarumas .tai reiškinys. kai tiriamieji susipažino su informacija. Socialinės psichologijos ekspertas Anthony Greenwaldas (1980) pastebėjo. raginantį valyti dantis. kad taip patvirtintume savo mintis. teigia Greenwaldas. todėl galime klaidingai prisiminti praeitį. 2004). kuriame „buvo būtina prisiminti. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Savimeilė su mūsų atmintimi krečia šiurpius triukus. esą patyrė didelę naudą (Myers. APIBENDRINIMAS Kaip suvokiame savo socialinę aplinką? • Išankstinė nuomonė stipriai veikia mūsų interpretacijas ir prisiminimus. kad šie faktai turi ryšį su įvykiais. Iš tiesų. Tačiau jie patys dažnai tvirtina." Rašytojas Joseph Conrad. logikos ir aistrų mišinys. Mūsų socialiniai vertinimai yra stebėjimų ir lūkesčių. kai žmonės „įsikimba" savo pradinių nuomonių ir priežasčių. kad surūkoma kur kas mažiau cigarečių nei jų parduodama (Hali. Todėl mažai kalbame apie blogą elgesį ir daug . kad sugaišę tiek daug laiko. kokius rezultatus jie prognozavo iki rinkimų likus dviems mėnesiams. Kartais įsivaizduojame. kodėl jų įsitikinimas gali būti teisingas. tad ši programa man labai padėjo". Ši tendencija patvirtina mįslingą nuoseklių duomenų porą: sportuojantys. Jie taip pat prisimena balsavę aktyviau nei būna iš tiesų užfiksuota (Census Bureau. Šie eksperimentai atskleidė. ką žmogus prisimena. kad prieš Įvykį susiformavusi nuomonė lemia tendencingą suvokimą bei interpretacijas. Panašiai. paprastai pasiekia tik nežymiaus pagerėjimo. • Kitų eksperimentų metu klaidingos nuomonės buvo pateiktos po to. tarsi ji nuo dabarties skirtųsi labiau nei iš tikrųjų. tariamai kito eksperimento metu. kad patobulėjome. Keliems Vaterlo universiteto studentams Michaelas Rossas. dalyvaujantys psichoterapijos ir savęs tobulinimo (svorio reguliavimo.

kuriuos sužadina aplinka ir kurie veikia nepriklausomai nuo mūsų sąmoningo suvokimo bei kontrolės". šokti). nuoseklios. pastebi Neilas Macrae ir Lucy Johnston (1998). kai atkuriame prisiminimus Ją stipriai veikia nuostatos ir jausmai. pasireiškę atkūrimo metu. Atsižvelgdami į suvokimo. kad pasąmonė iš tiesų kontroliuoja elgseną. Tad kaip . Priimdami ar atleisdami iš darbo bei investuodami turėtume įsiklausyti į savo nuojautą. mūsų pažintiniai mechanizmai yra veiksmingi bei prisitaikantys.ir ar teisingai . lėtos. kad turėtume įsiklausyti į savo vidinį balsą.3 s k y r i u s . kyla streikai. be abejonės. Kai užsidega raudonas šviesoforo signalas. Ar intuityvių sprendimų šalininkai teisūs teigdami. Susidarydami nuomonę. sakantys. neargumentuojant ir neanalizuojant? „Intuityvaus valdymo" propaguotojai įsitikinę. y. Dėl to nustatomos klaidingos diagnozės. pastaruosius 30 metų jie. Iš tikrųjų ji formuojama tada. pavadins socialinio pažinimo era. Kaip sprendžiame apie socialinę aplinką? Kaip jau esame pastebėję. „kad apskritai galėtume ką nors daryti (pavyzdžiui. veiksmo sužadinimas turi būti atskirtas nuo neefektyvios (t. Paprastai šie mechanizmai tarnauja gerai. darbdaviai klaidingai vertina savo darbuotojus. Intuityvūs vertinimai Ką gali mūsų intuicija . išjungti savo kompiuterizuotas navigacijos sistemas ir pasikliauti vidinėmis galiomis. draugauti. o sutuoktiniai klaidingai vertina savo partnerius. skiriasi šeimos. socialiniai psichologai atskleidė socialinių vertinimų formavimosi ypatumus. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 113 • Mūsų atmintis toli gražu nėra praeities faktų saugykla. Iš tiesų. kokius mūsų socialinės intuicijos stebuklus bei klaidas atskleidė moksliniai tyrimai.gebėjimas ką nors suprasti iš karto.tai „įsitikinimas savo teisumu ignoruojant realybę"? Preliminarūs moksliniai tyrimai byloja. Tačiau kartais gydytojai susidaro klaidingą nuomonę apie pacientus. Kaip aiškina Johnas Barghas ir Tanya Chartrand (1999). „didžiąją žmogaus kasdienio gyvenimo dalį nulemia ne jo sąmoningi ketinimai bei pasirinkimai. kad vertindami kitus turėtume pasikliauti intuiciją valdančiu dešiniuoju smegenų pusrutuliu. tačiau retkarčiais klaidina. sąmoningai neanalizuojant? O gal teisūs skeptikai. o mąstymo procesai. randasi prietarai. Pasižiūrėkime. . turėtume sekti filmo „Žvaigždžių karai" herojaus Luko Skaivolkerio pavyzdžiu. vienos rasės žmonės susidaro klaidingą nuomonę apie kitą rasę. pateikimo ir prisiminimo mechanizmą tiriančios kognityvinės psichologijos pažangą. Jie teigia. vairuoti. kad intuicija . kad svarbią informaciją galima gauti nedelsiant.žmonės daro intuityvius socialinius sprendimus? Kai istorikai pradės rašyti apie pirmąjį socialinės psichologijos mokslo šimtmetį. mes į jį reaguojame nesąmoningai paspausdami stabdį.

114

I dalis. SOCIALINIS MĄSTYMAS

naudojančios išteklius) sąmoningos protinės veiklos, kitaip neišvengiamai dominuos neveiklumas".

Intuicijos galia
kontroliuojamas informacijos apdorojimas (controlled processing) Aiškus mąstymas, kuris yra kryptingas, reflektyvus ir sąmoningas. autimatiškas informacijos apdorojimas (automatic processing) Numanomas, arba intuityvus, mąstymas, vykstantis be pastangų, įprastas ir nepavaldus protui.

„Širdis turi savus argumentus, kurių nežino protas", - pastebėjo XVII a. filosofas ir matematikas Blaise Pascalis. Praėjus trims šimtmečiams mokslininkai patvirtino, kad Pascalis buvo teisus. Mes žinome daugiau nei galvojame, kad žinome. Informacijos apdorojimo pasąmonėje tyrimai patvirtina, kad galimybės sužinoti, kas vyksta mūsų prote, yra ribotos (Bargh ir Ferguson, 2000; Greenwald ir Banaji, 1995; Strack ir Deutsch, 2004). Mūsų mąstymas iš dalies yra kontroliuojamas (reflektyvus, sąmoningas ir kryptingas) ir - kitaip nei dauguma mano - iš dalies - automatiškas (impulsyvus, nereikalaujantis pastangų ir nesąmoningas). Automatiško mąstymo procesas vyksta ne „ekrane", o ten, kur nepasiekia žvilgsnis - už supratimo ribų. Panagrinėkime šiuos automatiško mąstymo, kurį mes dažnai vadiname intuicija, pavyzdžius: • Schemos - mąstymo struktūros - nesąmoningai, intuityviai valdo mūsų patyrimų suvokimą bei interpretavimą. Kai girdime kalbant apie sektas ar apie seksą, mūsų reakcija priklauso ne tik nuo išgirsto žodžio, bet ir nuo intuityvios turinio interpretacijos. Emocinės reakcijos dažnai vyksta beveik spontaniškai, nespėjus sąmoningai pagalvoti. Regimą ar girdimą informaciją neuronai perkelia į smegenų sensorinį komutatorių - gumburą (lot. thalamus), o iš jo - į emocijų valdymo centrą migdolą (lot. amygdala), smegenų žievei net nespėjus įsikišti (LeDoux, 2002). Mūsų protėviai, kurie intuityviai bijojo iš krūmų sklindančio garso, iš tiesų patys nežinojo, ko bijo, tačiau jų išlikimo ir genų tęstinumo tikimybė buvo didesnė nei jų sąmoningesnių pusbrolių. Pakankamai patyrę žmonės gali intuityviai rasti uždavinio sprendimą. Situacija sužadina jų atmintyje saugomą informaciją. Tiksliai nežinodami, kaip tai vyksta, atpažįstame draugo balsą ištarus jam telefonu vos vieną žodį. Šachmatų meistrai intuityviai randa prasmingas kombinacijas, kurių nepastebi naujokai, ir dažnai kitą ėjimą pasirenka vos žvilgtelėję į lentą.

Vienus dalykus - faktus, vardus, ankstesnę patirtį - mes prisimename aiškiai (sąmoningai), o kitus - įgūdžius ir atitinkamas nuotaikas - nesąlygiškai, sąmoningai nežinodami ir neteigdami, kad žinome. Tai galioja mums visiems, tačiau stulbinamai akivaizdžiai pasireiškia po smegenų traumų, kai žmogus negali aiškiai atkurti prisiminimų. Viena tokią traumą patyrusi moteris niekaip neatpažindavo savo gydytojo, kuris kasdien paspausdamas jai ranką turėdavo iš naujo prisistatyti. Kartą gydytojas prie rankos prisitvirtino smeigtuką, ir moteris iš skausmo pašoko. Kai kitą dieną gydytojas vėl pasirodė, moteris jo vis tiek nepažino (sąmoninga atmintis). Tačiau ji išsaugojo nesąlyginę atmintį, todėl rankos paspausti nenorėjo.

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

115

Tokie pat ryškūs yra regėjimo lauko susiaurėjimo atvejai. Po chirurginės operacijos ar insulto praradusių už regėjimą atsakingos smegenų žievės dalį žmonių regėjimo laukas gali susiaurėti. Kai nematomoje zonoje jiems rodomos lazdelės, tokie žmonės teigia nieko nematą. Atspėję, ar lazdelės yra laikomos vertikaliai, ar horizontaliai, tokie pacientai apstulbsta, kai jiems pasakoma: „Teisingai atspėjote". Taigi šie žmonės žino daugiau nei mano žiną. Atrodo, jog egzistuoja maži slapta veikiantys protai - lygiagretaus informacijos apdorojimo dariniai. Panagrinėkime visiems savaime suprantamu atrodantį gebėjimą intuityviai atpažinti veidą. Kai į ką nors žiūrite, jūsų smegenys suskaido regimąją informaciją į tokius segmentus kaip spalva, gylis, judėjimas bei forma ir kiekvieną jų apdoroja, prieš vėl surinkdamos į visumą. Galiausiai kažkokiu būdu jūsų smegenys palygina suvoktą vaizdą su jau atmintyje saugomais vaizdais. Ir štai! Akimirksniu ir be jokių pastangų jūs atpažįstate savo senelę. Jei intuicija yra kažko žinojimas be logiškos analizės, tai suvokimas yra intuicijos tobulybė. Ikislenkstiniai dirgikliai gali daryti įdomų poveikį. Jei geometrinė figūra rodoma trumpiau nei 0,01 sekundės, žmonės tvirtina nematę nieko, išskyrus šviesos blyksnį. Tačiau vėliau jie pirmiausia reaguoja į matytas figūras. Tad daugelis rutiniškų pažinimo funkcijų vyksta automatiškai, nesąmoningai, mums jų nesuvokiant. Protas veikia kaip didelė korporacija. Kontroliuojama sąmonė dalyvauja sprendžiant svarbius, sudėtingus ar naujus klausimus, o įprastas užduotis ir tokias, kurias atliekant reikia veikti greitai, paveda pavaldiniams. Šis išteklių delegavimas leidžia į daugelį situacijų reaguoti greitai, efektyviai, intuityviai. Pastaba: smegenys žino daug daugiau negu mums pasako.

Intuicijos apribojimai
Aptarėme, kaip automatinis mąstymas gali mus „paversti išmintingais" (Gigerenzer ir Todd, 1999). Vis dėlto, pasak Elizabeth Loftus ir Marko Klingerio (1992), kai kurie pažinimą tiriantys mokslininkai abejoja intuicijos tobulumu. Jie teigia, kad „esama vieningos nuomonės, jog pasąmonė nėra tokia išmintinga, kaip buvo manoma anksčiau". Pavyzdžiui, nors nesuvoktas (ikislenkstinis) dirgiklis gali sužadinti silpną trumpalaikę reakciją - kurios pakanka jei ne sąmoningam suvokimui, tai bent jau pojūčiui sukelti - nėra įrodymų, kad pasąmonei siunčiamos nuorodos galėtų „perprogramuoti" ją sėkmei. Iš tiesų yra gana daug įrodymų, kad tokios nuorodos šito padaryti negali (Greenwald, 1992). Socialiniai psichologai ištyrė ne tik klaidingus pavėluotus sprendimus, bet ir mūsų gebėjimą kurti iliuzijas - klaidingus suvokimus, fantazijas ir sukonstruotus įsitikinimus. Michaelas Gazzaniga (1992, 1998) teigia, kad jo pacientai, kuriems chirurgiškai buvo atskirti smegenų pusrutuliai, akimirksniu sukuria gluminančių savo poelgių aiškinimus ir jais patiki. Jei pacientas atsistoja

116

I dalis. SOCIALINIS

MĄSTYMAS

ir žengia kelis žingsnius po to, kai eksperimentatorius į dešinįjį - neverbalinį - smegenų pusrutulį nusiunčia trumpą signalą „eik", kairysis - verbalinis pusrutulis akimirksniu sukuria tikėtiną paaiškinimą („Aš užsinorėjau gerti"). Iliuzinis mąstymas taip pat aptariamas daugybėje naujausių studijų apie socialinės informacijos priėmimą, saugojimą ir atkūrimą. Suvokimo tyrėjai analizuoja, ką iliuzinis, apgaulingas mąstymas gali pasakyti apie mūsų normalaus suvokimo mechanizmus, o socialiniai psichologai domisi iliuzinio mąstymo galimybėmis atskleisti normalų informacijos apdorojimą. Šie mokslininkai nori pateikti mums kasdienio socialinio mąstymo žemėlapį, kuriame būtų aiškiai pažymėti pavojai. Kai kalbėsime apie šias veiksmingo mąstymo formas, prisiminkite, kad aiškinimas, kaip žmonės susikuria klaidingus įsitikinimus, neįrodo, kad visi įsitikinimai yra klaidingi. Tačiau norint atpažinti apgaulę, pravartu žinoti, kaip ji sukuriama.

Perdėta savikliova
Iki šiol matėme, kad mūsų pažinimo sistema veiksmingai ir automatiškai apdoroja milžinišką kiekį informacijos. Tačiau šis veiksmingumas susijęs su kompromisu; interpretuojant potyrius ir atgaminant prisiminimus, intuicija dažnai klysta. Paprastai šių klaidų nesuvokiame. „Intelektinis pasipūtimas", pasireiškiantis vertinant ankstesnes savo žinias („aš jau seniai tai žinojau"), daro įtaką ir vertinant esamas žinias bei prognozuojant elgseną. Nors žinome ne kartą suklydę, planuodami ateitį būname optimistiškesni - tikimės viską atlikti laiku, išsaugoti ryšius ir laikytis įprastos tvarkos (Ross ir Newby-Clark, 1998). Tirdami šį perdėtos savikliovos reiškinį, Danielis Kahnemanas ir Amosas Tversky (1979) pateikė tiriamiesiems klausimus, prašydami įrašyti trūkstamą informaciją, pavyzdžiui, „Esu tikras 98 proc., kad atstumas oro keliu tarp Niu Delio ir Pekino yra didesnis nei mylių ir mažesnis nei mylių". Dauguma žmonių per daug pasitikėjo savimi: beveik 30 proc. atvejų teisingi atsakymai toli gražu neatitiko to, kuo eksperimento dalyviai buvo 98 proc. įsitikinę. Siekdami išsiaiškinti, ar darant sprendimus socialinėje srityje taip pat pernelyg pasitikima savimi, Davidas Dunningas su bendradarbiais (1990) sukūrė nedidelį žaidimą. Jie paprašė Stenfordo universiteto studentų atspėti, kaip nepažįstamas žmogus atsakytų į tokius klausimus: „Ar sudėtingam egzaminui ruošiatės vienas, ar su draugais?" „Savo konspektus vertintumėte kaip tvarkingus ar kaip padrikus?" Žinodami klausimų pobūdį, bet ne pačius klausimus, eksperimento dalyviai pasikalbėjo su tiriamu asmeniu, kurio atsakymus jie turėjo atspėti, apie jo išsilavinimą, pomėgius, mokslinius interesus, siekius, zodiako ženklą - apie viską, kas, jų nuomone, galėtų praversti. Po to, kol tiriamieji individualiai atsakinėjo į 20 klausimų, kurių kiekvienas turėjo po du galimus atsakymus, pokalbio vedėjai bandė atspėti savo tiriamųjų atsakymus ir įvertinti savo pasitikėjimą prognozės tikslumu.

perdėtos savikliovos reiškinys (overconfidence phenomenon) Polinkis būti labiau [sitikinusiam negu teisingam: pervertinti savo įsitikinimų ir vertinimų tikslumą.

Atstumas oro keliu tarp Niu Delio ir Pekino yra 2500 mylių.

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

117

Pokalbio vedėjų spėjimai pasitvirtino 63 proc. - rezultatas 13 proc. aukštesnis nei spėliojant aklai. Tačiau vidutiniškai 75 proc. pasitikėjo savo spėjimų teisingumu. Spėjant savo kambario draugų atsakymus, 68 proc. prognozių buvo teisingos, o 78 proc. eksperimento dalyvių buvo įsitikinę, kad atspės teisingai. Labiausiai pasitikėjusieji savimi dažniausiai pervertindavo savo galimybes. Žmonės taip pat pernelyg pasitiki savimi spręsdami, ar jiems sakoma tiesa, ir vertindami tokius dalykus, kaip partnerio ankstesnė seksualinė patirtis arba kam pirmenybę teikia kambario draugai (DePaulo ir kiti, 1997; Swan ir Gili, 1997). Ironiška tai, kad kuo didesnis neišmanymas, tuo didesnis pasitikėjimas savimi. Reikia būti kompetentingam, kad suprastum, kas yra kompetencija, pastebi Justinas Krugeris ir Davidas Dunningas (1999). Blogiausiai išlaikę gramatikos, humoro ir logikos testus studentai labiausiai pervertina savo gebėjimus šiose srityse. Nesuprantantys, kas yra gera logika ir gramatikos žinios, dažnai nesuvokia, kad jiems jų ir trūksta. Iš raidžių, sudarančių žodį „psichologija", sudėlioję ilgą kitų žodžių sąrašą, pasijuntate labai talentingas, bet vos draugas ima vardyti žodžius, kuriuos praleidote, pradedate jaustis kvailai. Deanna Caputo ir Dunningas (2005) atkūrė šį reiškinį eksperimentais, patvirtindami, kad žinių stoka palaiko pasitikėjimą savimi. Tolesni tyrimai parodė, kad šis „nekompetentingumo nežinojimas" dažniausiai pasireiškia sprendžiant iš pažiūros nesudėtingas užduotis, tokias kaip žodžių dėliojimas iš raidžių, sudarančių žodį „psichologija". Spręsdamas sudėtingas, sunkiai įveikiamas užduotis žmogus dažniau suvokia, kad ne viską sugeba (Burson ir kiti, 2006). Šis nekompetentingumo nežinojimas padeda paaiškinti stulbinamą Davido Dunningo (2005) darbuotojų įvertinimo tyrimų išvadą: „tai, ką kiti pastebi mumyse, labiau koreliuoja su objektyvia tiesa negu tai, ką pastebime savyje patys". Vieno tyrimo dalyviai stebėjo, kaip žmogus įeina į kambarį, atsisėda, perskaito orų prognozę ir išeina (Borkenau ir Liebler, 1993). Vien tik iš šio stebėjimo, neturėdami daugiau jokių duomenų, jie turėjo įvertinti žmogaus intelektą. Jų įverčių koreliacija su šio žmogaus intelekto įverčiais buvo lygi 0,30, t. y. buvo beveik tokia pat, kaip ir žmogaus intelekto koreliacija su jo paties įverčiu - 0,32! Jei nežinojimas gali suteikti pasitikėjimo savimi, tai galime savęs paklausti, kur gi esame netobuli? 2 skyriuje kalbėjome apie tai, kaip žmonės klysta pervertindami savo emocinių reakcijų į gerus ar blogus įvykius ilgalaikiškumą. Ar prognozuoti savo elgesį sekasi geriau? Kad tai išsiaiškintų, Robertas Valone ir jo bendradarbiai (1990) rugsėjo mėnesį paprašė koledžo studentų atsakyti į klausimus, ar jie mes mokyklą, pasirinks pagrindinę discipliną, kitais metais nuspręs gyventi ne studentų miestelyje ir t. t. Nors vidutiniškai 84 proc. studentų tikėjo savo prognozių teisingumu, iš tiesų klydo beveik dvigubai dažniau. Net kai jautėsi visiškai tikri dėl savo prognozių, jie klydo 15 proc. Kai vertinamos sėkmės galimybės, pavyzdžiui, laikant svarbų egzaminą, pasitikėjimas būna didžiausias, kol yra daug laiko iki rezultatų paskelbimo.

118

I dalis. SOCIALINIS

MĄSTYMAS

„Išmintingas žmogus per daug gerai žino savo silpnybes, kad laikytų save neklystančiu; o tas, kuris žino daugiausia, geriausiai supranta, kiek mažai jis žino." Thom Jefferson, Writings („Raštai")

Egzamino dieną nesėkmės galimybė atrodo didesnė, ir pasitikėjimas paprastai sumažėja (Gilovich ir kiti, 1993; Shepperd ir kiti, 2005). Rogeris Buehleris ir jo bendradarbiai (1994, 2002, 2003) daro išvadą, kad dauguma studentų taip pat pervertina save numatydami, kiek užtruks rengdami kursinius darbus bei kitas svarbias užduotis. Tai būdinga ne tik studentams: • „ Planavimo klaida Kiek šiandien turite laisvo laiko? Kiek planuojate turėti laisvo laiko po mėnesio? Dauguma iš mūsų pervertiname tai, kiek daug galime nuveikti ir kiek laisvo laiko turėsime (Zauberman ir Lynch, 2005). Profesionalūs planuotojai taip pat dažniausiai klysta numatydami projektų vykdymo laiką ir kainą. 1969 m. Monrealio meras Jeanas Drapeau išdidžiai pareiškė, kad 120 milijonų dolerių vertės stadionas su nuleidžiamu stogu bus pastatytas 1976 metų olimpinėms žaidynėms. Stogas buvo užbaigtas 1989 m. ir vien jis kainavo 120 milijonų dolerių. 1985 metais oficialiai apskaičiuota, kad Bostono „Didžiosios sankasos" greitkelio projektas kainuos 2,6 milijardo dolerių ir bus užbaigtas iki 1998 metų. 2005 metais kaina buvo išaugusi iki 14,6 milijardo, o projektas vis dar nebuvo baigtas. Perdėta biržos maklerio savikliova. Investicijų ekspertai, reklamuojantys savo paslaugas ir manantys, kad gali pranokti vertybinių popierių biržą, pamiršta, jog kai vienas biržos makleris, išgirdęs akcijų kainą, ištaria: „Parduodu!", kitas sako: „Perku!" Akcijos kaina yra šių dviejų su pasitikėjimu priimtų sprendimų vidurkis. Tad nors tai atrodo neįtikėtina, ekonomistas Burtonas Malkielas (2004) teigia, kad investicinių fondų, kuriuos sudarė investicijų analitikai, pelno rodikliai nė kiek nebuvo geresni už atsitiktinai pasirinktų vertybinių popierių pelną. Perdėta politinė savikliova. Pernelyg savimi pasitikinčiųjų idėjos gali sukelti sumaištį. Pasitikintis savimi Adolfas Hitleris nuo 1939 iki 1945 metų kariavo prieš visą Europą. Pasitikintis savimi Lyndonas Johnsonas XX a. septintajame dešimtmetyje siuntė JAV ginklus ir karius, siekdamas išgelbėti demokratiją Pietų Vietname. Saddamas Husseinas 1990 metais nusiuntė savo armiją į Kuveitą, o 2003 metais pažadėjo sutriuškinti armijas, kurios puls Iraką. Pasitikintis savimi G. W. Bushas paskelbė, kad išlaisvintame Irake netrukus įsivyraus taiki demokratija, o tariamai ten esantys masinio naikinimo ginklai bus sunaikinti.

Apie atominę bombą: „Tai yra kvailiausias dalykas, kurį kada nors esame padarę. Bomba niekada nesprogs, ir aš tai tvirtinu kaip sprogmenų ekspertas." Admirolas VVilliam Leahy prezidentui Trumanui, 1945

Kas lemia perdėtą savikliovą? Kodėl, nepaisant patirties, nemokame vertinti savęs realistiškiau? Yra kelios priežastys. Visų pirma, savo klaidingus sprendimus žmonės linkę prisiminti kaip nedideles paklaidas. Tai pastebėjo Phillipas Tetlockas (1998, 1999), XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje įvairiems mokslo ir vyriausybės ekspertams pasiūlęs, remiantis savo požiūriu, parengti prognozes apie valdžios perspektyvas Sovietų sąjungoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir Kanadoje. Po penkerių metų komunizmas žlugo, Pietų Afrikos Respublika tapo daugiarase demokratine valstybe, o Kanada išliko vieninga. Ekspertai, kurių pasitikėjimas savo prognozėmis siekė 80 proc., tei-

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

119

sūs buvo tik 40 proc.. Tačiau prisiminę savo sprendimus, suklydusieji vis tiek laikėsi nuomonės, kad iš esmės jie buvo teisūs. Daugelis sakė: „aš buvau beveik teisus"; „griežto kurso šalininkams beveik pavyko įvykdyti perversmą prieš Gorbačiovą"; „Kvebeko separatistai beveik nugalėjo per referendumą dėl atsiskyrimo";, jei ne atsitiktinumas, suvedęs de Klerką ir Mandelą pereinant prie juodaodžių daugumos valdymo Pietų Afrikos Respublikoje, būtų buvę pralieta kur kas daugiau kraujo." Labai sunku išmušti politikos ekspertų, vertybinių popierių rinkos analitikų, psichiatrų ir sporto prognozuotojų nepamatuotą pasitikėjimą savimi.

„Jei ką nors žinodami manote, jog tai žinote, o nežinodami prisipažįstate, kad nežinote, esate išmintingi." Konfucijus, The Analects („Anaiektai")

Patvirtinimo šališkumas
Žmonės nesistengia ieškoti informacijos, kuri paneigtųjų įsitikinimus. Tai įrodė P. C. Wasonas (1960) - beje, jūs taip pat galite pamėginti, - pateikdamas žmonėms trijų skaičių - 2, 4, 6 - seką, atitinkančią jo sugalvotą taisyklę (taisyklė buvo paprasta: bet kurių trijų didėjančių skaičių seka). Kad žmonės atspėtų šią taisyklę, Wasonas siūlydavo jiems sugalvoti trijų skaičių seką. Kiekvieną kartą Wasonas pasakydavo, ar seka atitinka jo taisyklę. Kai žmonės būdavo tikri atspėję taisyklę, jie turėdavo liautis kūrę sekas ir ją pasakyti. Ir koks gi buvo rezultatas? Retai kada teisūs, tačiau niekada neabejojantys buvo 23 iš 29 žmonių. Jie dažniausiai susikurdavo kokią nors klaidingą taisyklę (pavyzdžiui, kad skaičiai turi skirtis dvejetu) ir po to ieškodavo šį įsitikinimą patvirtinančių įrodymų (pavyzdžiui, pateikdami skaičius 8, 10, 12), o ne bandydami paneigti savo spėjimą. Uoliai bandome patvirtinti savo įsitikinimus, tačiau nesistengiame ieškoti juos paneigiančių įrodymų. Šis reiškinys vadinamas patvirtinimo šališkumu. Patvirtinimo šališkumas padeda paaiškinti, kodėl mūsų savivaizdis išlieka taip stulbinančiai nekintamas. Williamas Svvannas ir Stephenas Readas (1981; Swann ir kiti, 1992a,b, 1994) savo eksperimentų, atliktų Teksaso universiteto Ostino filiale, metu pastebėjo, kad studentai ieško, sukelia ir prisimena grįžtamąjį ryšį, patvirtinantį jų įsitikinimus apie save. Žmonės ieško tokių draugų ir sutuoktinių, kurie juos vertintų visada taip pat, net ir neigiamos nuomonės atveju (Swann ir kiti, 1991, 2003). Svvannas ir Readas tai tapatina su savęs patikrinimu, kurį galime stebėti, pavyzdžiui, pobūvyje, jei ten yra žmogus, laikantis save valdingu. Tik atvykęs toks žmogus pirmiausia ieškos pašnekovų, kurie, jo nuomone, leis jam dominuoti. Pokalbio metu savo požiūrį jis reikš taip, kad užsitarnautų norimą pagarbą. Pasibaigus pobūviui sunkiai prisimins pokalbius, kuriuose reiškėsi minimaliai, bet lengvai prisimins, kaip įtikinamai reiškėsi pokalbiuose, kuriuose dominavo. Tad šio pobūvio patirtis patvirtins jo savivaizdį.

patvirtinimo šališkumas (confirmation bias) Polinkis ieškoti informacijos, patvirtinančios išankstinę nuomonę.

Kaip išvengti perdėtos savikliovos
Kokias išvadas leidžia daryti perdėtos savikliovos tyrimai? Pirmoji išvada reikia atsargiai vertinti kategoriškus pareiškimus. Net ir įsitikinę savo teisumu žmonės gali klysti. Pasitikėjimas ir kompetencija nebūtinai turi sutapti.

120

I dalis. SOCIALINIS MĄSTYMAS

Trys dalykai padeda sėkmingai sumažinti perdėtą savikliovą. Vienas iš jų - greitas grįžtamasis ryšys (Lichtenstein ir Fischhoff, 1980). Kasdieniame gyvenime sinoptikai ir lošėjai, spėjantys, kokie žirgų šansai laimėti lenktynes, gauna kasdienį grįžtamąjį ryšį. Todėl abiejų grupių ekspertai gana gerai įvertina savo prognozių tikslumą (Fischhoff, 1982). Siekiant sumažinti „planavimo klaidos" padarinius, galima suskaidyti tikslą į smulkesnes dalis ir įvertinti, kiek laiko prireiks kiekvienai iš jų. Justinas Krugeris ir Mattas Evansas (2004) teigia, kad šitaip elgiantis galima realiau įvertinti darbo baigimo laiką. Kai imama svarstyti, kodėl idėja galėtų būti teisinga, pradeda atrodyti, kad ji iš tiesų teisinga (Koehler, 1991). Tad trečias būdas sumažinti perdėtą savikliovą - priversti žmogų pagalvoti, dėl kokios priežasties sprendimas gali būti klaidingas; tai yra, priversti gilintis į kontrargumentus (Koriat ir kiti, 1980). Vadovai gali priimti realesnes visų siūlymų bei rekomendacijų nutartis ir nurodyti priežastis, kodėl šių siūlymų ar rekomendacijų gali nepavykti įgyvendinti. Tačiau turėtumėte būti atidūs, kad nesumenkintume žmonių pasitikėjimo savimi taip, jog jie ištisai užsiiminėtų savianalize, nuolat abejotų savimi ir galiausiai netektų ryžto. Kai pasitikėjimo savimi stokojantiems asmenims teks pasikliauti savo išmintimi, jie gali išsigąsti, nedalyvauti išreiškiant nuomones ar priimant svarbius sprendimus. Perdėta savikliova gali brangiai kainuoti, o pagrįstas pasitikėjimas savimi padeda prisitaikyti.

Euristika: trumpiausias protavimo kelias
Turėdama labai mažai laiko apdoroti gausybę informacijos, mūsų pažinimo sistema veikia greitai ir taupiai. Ji prisitaiko kurdama trumpindama protavimo kelius. Mes neįtikėtinai lengvai susidarome įspūdį, nuomonę ir kuriame paaiškinimus. Tai atlikti padeda euristikos - paprastos ir veiksmingos mąstymo strategijos. Daugelyje situacijų mūsų staigūs apibendrinimai - „Tai pavojinga!" - yra adaptyvūs. Šių intuityvių patarėjų sparta padeda mums išlikti. Biologinis mąstymo tikslas - veikiau užtikrinti, kad išliktume gyvi, o ne rūpintis teisumu. Tačiau kai kuriose situacijose skubėdami klystame.

euristika (heuristic) Mąstymo strategija, leidžianti greitai ir veiksmingai nuspręsti

Tipiškumo euristika
Oregono universiteto studentams buvo papasakota, kad grupė psichologų bendravo su 30-ies inžinierių bei 70-ies teisininkų grupe ir glaustai apibendrino savo įspūdžius. Atsitiktiniu būdu iš tirtos imties buvo pasirinktas šis aprašymas:
Frenkas yra du kartus išsiskyręs ir didžiąją laisvalaikio dalį praleidžia golfo klube. Kalbėdamasis klubo bare jis dažniausiai gailisi, kad bandė sekti savo tėvo, kurį gerbė, pėdomis. Užuot ilgas valandas kankinęsis prie knygų, verčiau jis būtų išmokęs mažiau ginčytis su žmonėmis. Klausimas: Kokia tikimybė, kad Frenkas yra teisininkas, o ne inžinierius?

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

121

Paprašyti atspėti Frenko profesiją, daugiau nei 80 proc. studentų manė, kad jis yra teisininkas (Fischhoff ir Bar-Hillel, 1984). Gana neblogai. Tačiau kaip, jūsų manymu, pasikeitė studentų vertinimai, kai jiems buvo pasakyta, kad grupėje, iš kurios buvo atrinktas aprašymas, yra 70 proc. inžinierių? Niekaip. Studentai visiškai neatsižvelgė į inžinierių ir teisininkų santykį grupėje; jų manymu, Frenkas labiau atstovavo teisininkams, ir atrodo, jog tai buvo svarbiausia. Kai apie ką nors spręsdami intuityviai lyginame su mūsų protuose esančiais atitinkamais vaizdiniais, reiškia, vadovaujamės tipiškumo euristika. Kaip ir dauguma euristikos rūšių, tipiškumas paprastai yra neblogas kelias į tiesą. Tačiau ne visada. Panagrinėkime pavyzdį. Linda yra 31 metų amžiaus, netekėjusi, stačiokiška ir labai išsilavinusi. Universitete ji studijavo filosofiją. Kai Linda buvo studentė, jai labai rūpėjo diskriminacija ir kiti socialiniai klausimai, tad ji dalyvavo protesto prieš branduolinę energetiką demonstracijose. Kas, jūsų nuomone, turint galvoje šį apibūdinimą, labiau tikėtina: a. Linda yra banko kasininkė. b. Linda yra banko kasininkė ir aktyvi feministė. Didesnė dalis mano, kad labiau tikėtinas variantas b, nes Linda geriau atitinka tipišką feministės įvaizdį (Mellers ir kiti, 2001). Pagalvokime, kuri tikimybė didesnė: kad Linda yra ir banko kasininkė, ir feministė ar kad tik banko kasininkė (nepaisant to, ar ji yra feministė, ar ne)? Kaip primena Amosas Tversky ir Danielis Kahnemanas (1983), ryšio tarp dviejų įvykių tikimybė negali būti didesnė už bet kurio iš šių įvykių tikimybę.

tipiškumo euristika (representativeness heuristic) Tendencija manyti, kartais nepaisant priešingos galimybės, kad koks nors žmogus ar dalykas priklauso konkrečiai grupei, jei jis panašus į tipišką šios grupės narį.

Pasiekiamumo euristika
Panagrinėkime klausimą: kur esama daugiau gyventojų - Irake ar Tanzanijoje? (Atsakymas kitame puslapyje.) Tikriausiai atsakėte į šiuos klausimus, vadovaudamiesi pirma į galvą atėjusia mintimi. Jei pavyzdžiai yra mūsų atmintyje - sakykime, kiek gyventojų yra Irake, - mums atrodo, kad tai labai paprasta. Dažniausiai taip ir būna, tad mums ši pažinimo taisyklė, vadinamoji pasiekiamumo euristika (žr. 3.1 lentelę), labai padeda. Tačiau kartais ši taisyklė apgauna. Kai išgirstame žinomų vienos lyties žmonių sąrašą (Jennifer Lopez, Venus Williams, Hillary Clinton) kartu su tokios pat apimties kitos lyties nežinomų žmonių sąrašu (Donaldas Scarras, Williamas Woodas, Melas Jasperis), vėliau populiarių asmenų vardus prisimename lengviau. Šiuo atveju dauguma žmonių labiau prisimins moteriškus vardus (McKelvie, 1995, 1997; Tversky ir Kahneman, 1973). Ryškių, lengvai įsivaizduojamų įvykių, pavyzdžiui, gerai žinomų ligų, tikimybė taip pat gali atrodyti didesnė nei įvykių, kuriuos sunku įsivaizduoti (MacLeod ir Campbell, 1992; Sherman ir kiti, 1985). Net pramanyti įvykiai romanuose, televizijoje, kino filmuose palieka vaizdinius, kurie vėliau susipina su mūsų

pasiekiamumo euristika (availability heuristic) Pažintinė taisyklė, reiškianti, kad dalykų tikimybė yra vertinama remiantis atmintimi. Jei su kuriuo nors dalyku susiję pavyzdžiai iš karto ateina į galvą mes tą dalyką laikome įprastu.

122

I

dalis.

SOCIALINIS

MĄSTYMAS

3.1 LENTELĖ. Greitoji ir taupioji euristika Euristika Tipiškumo Apibrėžimas Greiti sprendimai, ar kuris nors žmogus arba dalykas tinka kuriai nors kategorijai. Pavyzdys Sprendimas, kad Carlosas yra bibliotekininkas, o ne sunkvežimio vairuotojas, nes jis geriau atitinka bibliotekininko įvaizdį. Paauglių smurto vertinimas po susišaudymo mokykloje. Gali sukelti Kitos svarbios informacijos atmetimą.

Pasiekiamumo

Greitai susidaroma nuomonė apie galimus [vykius.

Naujų įspūdžių sureikšminimą, dėl kurio, pavyzdžiui, galima pradėti bijoti suklysti.

„Dauguma žmonių įrodinėja dramatiškai, o ne kiekybiškai." Teisininkas Oliver VVendell Holmes jaunesnysis, 1809-1894

pažiūromis (Gerrig ir Prentice, 1991; Green ir kiti, 2002). Juo labiau skaitytojas įsigilinęs ir įsijautęs („Aš galiu lengvai įsivaizduoti įvykius"), juo labiau pasakojimas veiks skaitytojo įsitikinimus ateityje (Diekman ir kiti, 2000). Pavyzdžiui, meilės romanų mėgėjai gali susikurti išbaigtus erotikos scenarijus, kurie darys įtaką jų pačių seksualinėms nuostatoms bei elgesiui. Pasiekiamumo euristika išryškina pagrindinį socialinio mąstymo principą: žmonės sunkiai parenka konkrečius pavyzdžius bendrybėms patvirtinti, tačiau nuostabiai greitai daro apibendrinimus, remdamiesi vienu pavyzdžiu. Todėl nenuostabu, kad 9 iš 10 kanadiečių, išgirdę ar perskaitę apie išprievartavimus, apiplėšimus ir sumušimus, pervertina - dažniausiai su didele paklaida - smurtinių nusikaltimų kiekį (Doob ir Roberts, 1988). Nereikia stebėtis, kad po keleto plataus žiniasklaidos dėmesio nusipelniusių apiplėšimų ir nužudymų Pietų Afrikos Respublikos gyventojai teigė, esą 1998-2004 metais nusikalstatumas šalyje padvigubėjo, nors iš tikrųjų jis buvo gerokai sumažėjęs (Wines, 2005). Pasiekiamumo euristika paaiškina, kodėl ryškūs pasakojimai gali daryti didesnį poveikį nei statistika ir kodėl numanomas pavojus nesutampa su realiuoju (Allison ir kiti, 1992). Kadangi reportažai apie lėktuvų katastrofas yra išlikę daugumos mūsų atmintyje, ypač po 2001 rugsėjo 11-osios, dažnai manome, kad skristi lėktuvu pavojingiau nei važiuoti automobiliu. O iš tiesų nuo 2000 iki 2002 metų JAV keliautojų tikimybė žūti autoavarijoje buvo 39,5 kartus didesnė nei lėktuvo katastrofoje (National Safety Council, 2005). Daugumai lėktuvų keleivių pavojingiausia kelionės atkarpa yra važiavimas į oro uostą. Netrukus po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių, daugeliui žmonių atsisakius kelionių lėktuvais ir pasirinkus keliones automobiliais, apskaičiavau: jei skraidys 20 proc. mažiau amerikiečių, o tas nenuskristas mylias jie nuvažiuos automobiliais, per metus galime tikėtis 800 papildomų mirčių keliuose (Myers, 2001). Tai paskatino smalsų vokiečių tyrinėtoją (ir kodėl gi aš to nesugalvojau?) palyginti šią prognozę su avarijų keliuose statistika. Paaiškėjo, kad per paskutinius tris 2001 metų mėnesius, palyginti su prieš tai buvusių

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

123

penkerių metų tokio pat laikotarpio vidurkiu, keliuose žuvo maždaug 350 žmonėmis daugiau (Gigerenzer, 2004). Atrodo, teroristai, patys žuvę per išpuolį, nužudė ne tik 266 žmones keturiuose lėktuvuose, bet, patys to nežinodami, ir daug daugiau žmonių Amerikos keliuose. Dabar žinoma, kad naivios statistinės intuicijos ir iš to kylančios baimės grindžiamos ne apskaičiavimais ar mąstymu, o emocijomis, derančiomis su pasiekiamumo euristika. Išleidus šią knygą tikriausiai vėl bus ir gamtos katastrofų, ir teroro išpuolių, ir vėl bus skatinamos mūsų baimės, budrumas, vėl naujiems dalykams bus sutelkiami visi ištekliai. Teroristai, padedami žiniasklaidos, vėl gali pasiekti savo tikslų, sekindami mūsų išteklius, atitraukdami dėmesį nuo paprastų, nedramatiškų, klastingų rizikos formų, kurios vis glemžiasi gyvybes. Pavyzdžiui, kasdien dėl rotaviruso miršta tiek vaikų, kiek tilptų į keturis lėktuvus (Glass, 2004). Bet vis dėlto dramatiški įvykiai gali priversti susirūpinti realiomis grėsmėmis. Kai kurie mokslininkai teigia, kad 2005 metais tai padarė uraganai „Katrina" ir „Rita". Jie privertė visuomenę atkreipti dėmesį į prognozes, kad pasaulinis klimato atšilimas, dėl kurio kyla jūros lygis ir dažnėja stichinių nelaimių, taps gamtos sukurtu masinio naikinimo ginklu.

Atsakymas į ankstesniame puslapyje pateiktą klausimą: 37 milijonai Tanzanijos gyventojų - žymiai daugiau negu 26 milijonai Irako gyventojų. Dauguma žmonių, kurių atmintyje gyvi Irako įvykiai, spėja klaidingai.

Faktams prieštaraujantis mąstymas
Lengvai įsivaizduojami (prieinami pažinimui) įvykiai stipriai veikia mūsų kaltės, gailesčio, nusivylimo ar palengvėjimo jausmus. Jei mūsų palaikoma komanda svarbias rungtynes pralaimi (arba laimi) vienu tašku, lengvai įsivaizduojame, kaip žaidimas galėjo pasisukti kita linkme ir todėl jaučiame dar didesnį apmaudą (arba palengvėjimą). Įsivaizduodami blogesnes alternatyvas, galime pasijusti geriau. Įsivaizduodami geresnes alternatyvas ir svarstydami, ką kitą kartą galėtume padaryti kitaip, geriau pasiruoštame ateičiai (Boninger ir kiti, 1994; Roese, 1994, 1997). Po pasirodymo olimpinėse žaidynėse atletų emocijos labiausiai atspindi tai, kaip jiems pavyko įgyvendinti savo viltis. Tačiau, pasak vieno tyrimo, emocijos atspindi ir faktams prieštaraujantį mąstymą - modeliavimą mintyse to, kas galėjo būti (McGraw ir kiti, 2004; Medvec ir kiti, 1995). Bronzos medalių laimėtojai (kuriems nesunku įsivaizduoti, kad galėjo nelaimėti jokio medalio) džiaugiasi labiau nei laimėjusieji sidabro medalius (kuriems lengviau įsivaizduoti, kad galėjo laimėti auksą). Panašiai juo didesnį tos pačios kategorijos (pavyzdžiui B+) taškų skaičių studentai surenka, juo blogiau jie jaučiasi (Medvec ir Savitsky, 1997). Gavęs B+ kategorijos įvertinimą, studentas, kuriam iki A - pritrūko tik vieno taško, jaučiasi blogiau nei tas, kuris vos vienu tašku peržengė B+ ribą. Toks faktams prieštaraujantis mąstymas būdingas tada, kai galime lengvai įsivaizduoti alternatyvų rezultatą (Kahneman ir Miller, 1986; Markman ir McMullen, 2003).

faktams prieštaraujantis mąstymas (counterfactual thinking) Alternatyvių scenarijų ir rezultatų, kurie galėjo būti, tačiau neįvyko, įsivaizdavimas.

124

I

dalis.

SOCIALINIS

MĄSTYMAS

Jei nedaug pavėluojame į lėktuvą ar autobusą, įsivaizduojame, kad būtume suspėję, jei tik būtume išvykę įprastu laiku, pasirinkę įprastą maršrutą, nesustoję pasikalbėti. Jei pavėluojame pusvalandį arba vykstame įprastu maršrutu, kitokią galimybę modeliuoti būna sunkiau, todėl taip nenusimename. Jei pakeitę egzamino atsakymą sužinosime, kad jis neteisingas, tikriausiai pamanysime , j e i tik..." ir pasižadėsime kitą kartą pasikliauti intuicija. Tačiau priešingai studentų nuomonei, dažniau atsakymą keičiame iš neteisingo į teisingą (Kruger ir kiti, 2005). Komanda ar politikas, pralaimėjęs nedideliu skirtumu, be paliovos modeliuos situacijas, kaip jis galėjo laimėti (Sanna ir kiti, 2003).

• •

Mūsų sėkmės pojūtis grindžiamas faktams prieštaraujančiu mąstymu. Kai šiaip taip pavyksta išvengti ko nors nemalonaus - kai paskutinę minutę įmušę įvartį išvengiame pralaimėjimo arba kai stovime visai šalia tos vietos, kur nukrito ledo varveklis - nesunkiai galime įsivaizduoti neigiamą, prieštaringą situaciją (kad pralaimėjome rungtynes arba kad ant mūsų užkrito varveklis), todėl manome, kad „mums pasisekė" (Teigen ir kiti, 1999). Antra vertus, „nesėkmė" reiškia įvykį, kurio vis dėlto buvo galima lengvai išvengti. Juo įvykis reikšmingesnis, juo intensyvesnis faktams prieštaraujantis mąstymas (Roese ir Hur, 1997). Gedintys žmonės, netekę sutuoktinio ar vaiko automobilio avarijoje arba palaidoję staigia mirtimi mirusį vaiką, dažniausiai prisipažįsta, kad prisimena bei analizuoja šį įvykį (Davis ir kiti, 1995, 1996). Vienas mano draugas išliko gyvas jo mašinai kaktomuša susidūrus su girto vairuotojo vairuojamu automobiliu. Avarijos metu žuvo jo žmona, duktė ir motina. Jis pasakojo: „Ištisus mėnesius aš mintyse perkratinėjau tos dienos įvykius. Aš nuolatos iš naujo išgyvendavau tą dieną, keisdamas įvykių seką taip, kad būtų išvengta nelaimės" (Sittser, 1994). Tačiau dauguma Azijos ir Vakarų kultūrų žmonių to, ką padarė, gailisi mažiau nei to, ko nesugebėjo padaryti. Pavyzdžiui: „O, kad aš būčiau rimčiau žiūrėjęs į mokslus aukštojoje mokykloje!" Arba: „Reikėjo pasakyti tėvui, kad jį myliu, kol jis dar buvo gyvas" (Gilovich ir Medvec, 1994; Gilovich ir kiti, 2003; Savitsky ir kiti, 1997). Vienos suaugusiųjų apklausos duomenys atskleidė, kad dažnai gailimasi dėl nepakankamai rimto požiūrio į mokslus (Kinnier ir Metha, 1989). Ar mažiau gailėtumės, jei dažniau išdrįstume išeiti už savo patogaus būvio ribų - rizikuoti, nebijoti nesėkmės ir bent jau pamėginti?

Žmonės... dažniau tenka teisintis dėl veiklumo nei dėl neveiklumo (Zeelenberg ir kiti, 1988).

Iliuzinis mąstymas
Dar vienas veiksnys, darantis įtaką mūsų kasdieniam mąstymui, yra dėsningumų ieškojimas atsitiktiniuose įvykiuose. Ši tendencija gali nuvesti įvairiausiais klystkeliais.

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

125

Iliuzinė koreliacija
Lengva įžvelgti ryšį ten, kur jo nėra. Tikėdamiesi pastebėti reikšmingus ryšius, lengvai susiejame atsitiktinius įvykius, pasitelkdami iliuzinę koreliaciją. Williamas Wardas ir Herbertas Jenkinsas (1965) parodė žmonėms tariamo 50 dienų trukusio debesų sklaidymo eksperimento rezultatus. Savo tiriamiesiems jie pasakė, kuriomis dienomis debesys buvo išsklaidyti ir kuriomis dienomis lijo. Ši informacija tebuvo atsitiktinis rezultatų mišinys: kartais, išsklaidžius debesis, lydavo, kartais ne. Tačiau žmonės buvo įsitikinę remdamiesi savo nuomone apie debesų išsklaidymo poveikį - kad jie iš tiesų pastebėjo ryšį tarp debesų sklaidymo ir lietaus. Kiti eksperimentai patvirtino, kad dažnai atsitiktinius įvykius žmonės laiko jų įsitikinimų patvirtinimu (Crocker, 1981; Jennings ir kiti, 1982; Trolier ir Hamilton, 1986). Jei tikime egzistuojant tam tikrą ryšį, tikėtina, jog pastebėsime ir prisiminsime šį ryšį patvirtinančius faktus. Jei tikime, kad nuojauta koreliuoja su įvykiais, pastebėsime ir prisiminsime koreliaciją tarp nuojautos ir vėlesnio įvykio. Mes retai pastebime ar prisimename visus tuos atvejus, kai neįprastų įvykių nepasitaikė. Jei pagalvojus apie draugą jis paskambina, pastebime ir prisimename šį sutapimą. Tačiau nepastebime visų tų kartų, kai apie draugą galvojame, bet jis nepaskambino, arba negalvojome, bet jis paskambino.
iliuzinė koreliacija (illusory correlation) Nesamo ryšio Įsivaizdavimas arba įsivaizdavimas, kad egzistuoja stipresnis ryšys nei iš tiesų yra.

Kontrolės iliuzija
Tendencija atsitiktinius įvykius suvokti kaip susijusius palaiko kontrolės iliuziją - idėją, kad mes darome įtaką atsitiktiniams įvykiams. Dėl to lošėjai nesiliauja lošę, o visi kiti daro įvairiausius neįtikėtinus dalykus. Azartiniai žaidimai. Ellen Langer (1977) pademonstravo kontrolės iliuziją, eksperimentuodama su azartiniais žaidimais. Žmonės, kurie patys pasirinko, kokius skaičius žymėti loterijos bilietuose, paprašyti parduoti bilietą norėjo keturis kartus didesnės kainos negu tie, kurie turėjo bilietą su atsitiktiniais skaičiais. Žaisdami su nerangiu ir nervingu žmogumi jie statydavo kur kas didesnes sumas nei žaisdami su žvitriu, pasitikinčiu oponentu. Metant kauliukus ar sukant ratą, žmonių savikliova išauga (Wohl ir Enzle, 2002). Daugiau nei penkiasdešimt eksperimentų parodė, kad žmonės elgiasi taip, tarsi jie galėtų prognozuoti arba kontroliuoti atsitiktinius įvykius (Presson ir Benassi, 1996; Thompson ir kiti, 1998). Azartinių žaidimų dalyvių stebėjimai patvirtina šiuos eksperimentinius duomenis. Žaidžiantys kauliukais meta švelniai, norėdami išmesti mažus skaičius, ir staigiai, kai nori, kad iškristų dideli (Henslin, 1967). Azartinių žaidimų verslą maitina lošėjų iliuzijos. Lošėjai laimėjimus tapatina su savo gebėjimais bei įžvalgumu. Pralaimėjimai virsta „beveik pataikymais" ar „atsitiktinumais", o dalyvaujantiems sporto varžybų totalizatoriuje - blogais teisėjų sprendimais arba netikėtai atšokusiu kamuoliu (Gilovich ir Douglas, 1986).
kontrolės iliuzija (illusion ofcontrol) Nekontroliuojamų įvykių suvokimas kaip kontroliuojamų arba kaip labiau kontroliuojamų nei iš tiesų.

126

I

dalis. S O C I A L I N I S M Ą S T Y M A S

Vertybinių popierių biržos makleriams taip pat patinka „galios jausmas", kurį jiems sukelia galimybė rinktis ir prekiauti vertybiniais popieriais, tarsi ši kontrolė reikštų, kad jie gali pranokti rinkos vidurkį. Vienoje reklamoje buvo teigiama, kad investavimas internetu - tai galimybė „kontroliuoti". Deja, kontrolės iliuzija lemia perdėtą savikliovą, dažnai pasibaigiančią nuostoliais (Barber ir Odean, 2001).
regresija vidurkio link (regression toward the average)

Statistinė ypač aukštų rodiklių ar ekstremalaus elgesio tendencija grįžti atgal į vidurkį.

Regresija vidurkio link. Tversky ir Kahnemanas (1974) pastebėjo dar vieną galimybę kontrolės iliuzijai atsirasti: mes nepajėgūs atpažinti regresijos vidurkio link. Kadangi egzaminų rezultatus iš dalies lemia atsitiktinumas, dauguma studentų, vieną sykį gavę ypač aukštą egzamino įvertinimą, kitą sykį gauna žemesnį. Kadangi pirmasis jų įvertis yra aukštai „palubėse", antrasis greičiausiai smuktelės („regresuos") iki bendro studentų vidurkio, o ne dar aukščiau „pakels lubas". Būtent dėl šios priežasties nuosekliai dirbantis, tačiau niekada aukščiausio įvertinimo negaunantis studentas kartais kursą baigia turėdamas geriausią vidurkį. Ir priešingai, tikėtina, kad per pirmąjį egzaminą blogesnius pažymius gavę studentai pasitaisys. Jei gavę prastus įvertinimus studentai po pirmojo egzamino kreipiasi į konsultantą, šis jausis padėjęs, jei vėliau studentai gaus geresnius pažymius, net jei jo konsultacijos neturės jokio poveikio. Iš tiesų, kai viskas nusirita iki žemiausio taško, griebiamės bet ko, ir tikėtina, kad visuomet - ar kreiptumės į psichiatrą, ar pradėtume laikytis dietos, ar mankštintis, ar skaitytume knygą „kaip padėti sau" - sulauksime pagerėjimo, o ne tolesnio blogėjimo. Kartais suprantame, kad įvykiai nesiklostys nei labai gerai, nei labai blogai. Patirtis rodo, kad kai viskas sekasi puikiai, kažkas turi nepasisekti, o kai gyvenimas atneša siaubingų smūgių, paprastai galima tikėtis, kad reikalai pagerės. Tačiau dažnai nesugebame įžvelgti šios regresijos ir nustembame, kodėl pirmaisiais metais „sublizgėjęs" beisbolo naujokas antraisiais žaidžia vidutiniškai. Gal jis ėmė per daug pasitikėti savimi? Tapo drovesnis? Pamirštame, kad išskirtinis žaidimas turi tendenciją regresuoti iki normalaus. Imituodamas pagyrimo ir bausmės pasekmes, Paulas Schaffneris (1985) parodė, kaip kontrolės iliuzija gali persismelkti į žmonių santykius. Jis pasiūlė Boudoino koledžo studentams pripratinti menamą ketvirtos klasės berniuką Haroldą kiekvieną rytą ateiti į mokyklą 8:30 vai. Tris savaites kompiuteris kasdien fiksuodavo Haroldo atvykimo į mokyklą laiką, svyravusį tarp 8:20 ir 8:40 vai. Studentai turėdavo spręsti, kaip į tai reaguoti - pagirti Haroldą ar išbarti. Kaip ir reikėjo tikėtis, studentai paprastai pagirdavo jį, kai šis atvykdavo iki pusės devynių, ir pabardavo, kai pavėluodavo. Kadangi Schaffneris buvo užprogramavęs kompiuterį taip, kad jis rodytų atsitiktinį atvykimo laiką, po barimo rezultatai pagerėdavo (artėdavo prie 8:30). Pavyzdžiui, kai Haroldas atvykdavo 8:39 vai., galėjai būti tikras, kad jis gaus pastabą, o kitą dieną atsitiktinai parinktas jo atvykimo į mokyklą laikas greičiausiai ne-

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

128

sieks 8:39. Tad nors barimas neturėjo jokio poveikio, eksperimentui baigiantis dauguma studentų buvo įsitikinę pastabų veiksmingumu. Šis eksperimentas iliustruoja provokuojančią Tversky ir Kahnemano išvadą: mūsų prigimtyje glūdi tai, kad dažnai jaučiamės nubausti, kai turime ką nors pradžiuginti, ir džiaugiamės, galėdami nubausti. Nors iš tiesų, ir tai žino kiekvienas psichologijos studentas, paskatinimas už teisingą poelgį paprastai būna veiksmingesnis ir sukelia mažiau neigiamų pasekmių.

Nuotaika ir vertinimai
Socialiniai vertinimai susiję su veiksmingu, tačiau netiksliu informacijos apdorojimu. Juos veikia ir mūsų emocijos. Mes esame ne bejausmės skaičiavimo mašinos, o emocionalios būtybės. Naujausi lyginamieji laimingų ir liūdinčių žmonių tyrimai atskleidžia, kaip glaudžiai emocijos susipynusios su pažinimu (Myers, 1993, 2000). Nelaimingi žmonės - ypač gedintys ar prislėgti - būna labiau susitelkę į save ir linkę į apmąstymus. Prislėgta nuotaika skatina intensyvų mąstymą, paieškas informacijos, kuri savo aplinką paverstų labiau suprantama ir kontroliuojama (Weary ir Edwards, 1994). Ir priešingai, laimingi žmonės yra patiklesni, šiltesni, jautresni. Netikėtai pradžiuginti, pavyzdžiui, prekybos centre gavę mažą dovanėlę, vėliau per apklausą, nesusijusią su apsipirkimu, jie teigs, kad jų automobiliai ir televizoriai veikia puikiai, taip sakant, geriau nei tų, kurie dovanėlių negavo. Nuotaikos veikia mintis. Vakarų vokiečiams, džiūgaujantiems dėl nacionalinės rinktinės pergalės pasaulio čempionate (Schwarz ir kiti, 1987), ir australams, išėjusiems iš širdžiai malonaus kino filmo (Forgas ir Moylan, 1987), visi aplinkui atrodo nuoširdūs, o gyvenimas - nuostabus. Po (bet ne prieš) 1990 metų amerikietiškojo futbolo rungtynių tarp Alabamos ir Auburno komandų laimėjusios Alabamos komandos aistruoliams karo tikimybė bei jo padariniai atrodė mažesni nei nusiminusiems Auburno komandos sirgaliams (Schweitzer ir kiti, 1992). Kai esame laimingi, pasaulis atrodo draugiškesnis, sprendimai lengvesni, gera naujiena suvokiama greičiau (Johnson ir Tversky, 1983; Isen ir Means, 1983; Stone ir Glass, 1986). Tačiau jei tik leisime nuotaikai sugesti, mintys iš karto peršoks į kitas vėžes. Rožinius akinius pakeis juodi. Bloga nuotaika sužadina neigiamų įvykių prisiminimus (Bower, 1987; Johnson ir Magaro, 1987). Blogesni atrodo santykiai su žmonėmis, suprastėja savivaizdis. Viltys dėl ateities tampa miglotesnės. Kitų žmonių elgesys atrodo grėsmingesnis (Brown ir Taylor, 1986; Mayer ir Salovey, 1987). Staiga prastėja mūsų investavimo prognozės. (Žr. skyrelį „Mokslinių tyrimų išvada. Neigiamos emocijos lemia investuotojų pesimizmą".) Naujojo Pietų Velso universiteto socialinį psichologą Josephą Forgasą (1999) dažnai stulbindavo, kad blogai nusiteikusių žmonių „prisiminimai ir sprendimai keisdavosi kartu su jų nuotaika". Kad perprastų šį „nuotaikos įsi-

128

I

dalis.

SOCIALINIS

MĄSTYMAS

mokslinių tyrimų išvada

Neigiamos emocijos lemia investuotojų pesimizmą
Emocijos yra svarbios socialiniam intelektui. Neurologas Antonio Damasio (1994, p. 45) pasakoja apie Eiliotą, normalaus intelekto pacientą, kuris po smegenų traumos prarado galimybę justi emocijas. „Mes kalbėjomės daugelį valandų, bet jo veide nė karto nepastebėjau jokios emocijos šešėlio - nei liūdesio, nei nekantrumo, nei frustracijos." Eiliotas viską supranta, tačiau negali jausti. Nieko nejausdamas jis netinkamai reaguodavo ir [ kitų žmoniųjausmus, todėl prarado darbą šeimą vėliau bankrutavo. Damasio su kolegomis [ Eiliotą panašiems pacientams lošiant iškeldavo tokią užduotį, kurios neįvykdžius grėsdavo didelės baudos. Paaiškėjo, kad šie žaidėjai, palyginti su žmonėmis, turinčiais normalias emocijas, lėčiau susiprasdavo vengti pralaimėjimą lemiančios kortos (Bechara ir kiti, 1997). Kartais emocijos gali trukdyti protingai mąstyti ir veikti. Ar trikdančiu emocijų poveikiu galėtume paaiškinti „trumparegiško nuostolių vengimo" reiškinį, kai žmonės, siekdami sumažinti riziką sutinka gauti mažesnį pelną? Vertybiniai popieriai duoda didesnį pelną negu obligacijos. Dar daugiau, įsigydami daugelio įmonių vertybinių popierių, kaip elgiasi bendrieji fondai arba su akcijų indeksais susieti fondai, investuotojai labai sumažina vienos investicijos riziką. Tačiau žmonės mieliau investuoja į saugias obligacijas. Norėdami panagrinėti trumparegišką nuostolių vengimą Baba Shivas ir Damasio su bendradarbiais (2005) sukūrė sprendimo priėmimo užduotį, kuri buvo panaši į sprendimus investuoti realiame gyvenime. Jie davė dalyviams po 20 dolerių ir paprašė elgtis su jais atsargiai, nes eksperimento pabaigoje bus 100 B
o o

skiriami dovanų čekiai likusiai pinigų sumai. Dviejų turų metu dalyviai turėjo nuspręsti, ar investuos, ar pasitaupys vieną dolerį. Jei dalyvis nuspręsdavo investuoti, eksperimentuotojas mesdavo monetą. Jei ji iškrisdavo aversu, dalyvis dolerį prarasdavo, o jei reversu - gaudavo dar 2,5 dolerio. Kaip, turėdami tokį pasirinkimą elgtumėtės per pirmąjį turą? Dauguma eksperimento dalyvių pirmojo turo metu ryžosi investuoti. Kodėl gi ne, jei investavimas numatomus nuostolius turėjo atpirkti daugiau negu pakankamai? (Juk per 20 turų būtų tik 13% tikimybė baigti žaidimą su mažiau negu 20 dolerių.) Taigi 4 iš 5 dalyvių pirmojo turo metu pasirinko investavimą. 3.3 pav. matome, kad vėliau jie investavo atsargiau, jei ankstesnio turo metu būdavo praradę dolerį. Ši taisyklė galiojo „normaliems" dalyviams, taip pat tiems, kurių smegenys buvo sužalotos, tačiau emocijos ir intelektas liko nepažeisti. Trečioji grupė - normalias emocijas praradę žmonės, tokie kaip Eiliotas - investuodavo toliau, nors ir būdavo prieš tai praradę dolerį. Jie elgdavosi racionaliai, ir 85 proc. kartų toliau investuodavo. Taigi eksperimento pabaigoje pacientai be emocijų turėdavo daugiau pinigų (vidutiniškai 25,70 dolerių), negu normalūs dalyviai (22,80 dolerių) ir emocijų nepraradę pacientai (20,07 dolerių). Tyrinėtojai pažymi, kad realiame gyvenime emocijos paprastai prisitaiko ir pagreitina sprendimo priėmimą. Tačiau kartais išmintingiau nekreipti į jas dėmesio ir pasidomėti statistine tikrove. Kartais gramas racionalumo vertingesnis už kilogramą intuicijos.
Į Į Dalyviai nepažeistomis smegenimis Emocijų nepraradę pacientai I Pacientai be emocijų

c o
o.

84% 80
62%

85%

75%

3.3 PAVEIKSLAS Sutrikusios emocijos Pacientai, kuriems smegenų traumos metu buvo pažeistas gebėjimas jausti emocijas, rizikingame pelną žadančiame žaidime investuodavo dažniau (ir protingiau), net jei prieš tai buvo pralošę. Šaltinis: Shiv ir kiti, 2005. Laimėjus Pralaimėjus

*

60

40

< D
O. C/D

20

3 s k y r i u s . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I

129

3.4 PAVEIKSLAS Kaip žmogus vertina vaizdajuostėje užfiksuotą savo paties elgesį, stipriai priklauso nuo dabartinės jo nuotaikos. Tie, kurie buvo blogos nuotaikos, pastebėjo mažiau teigiamų poelgių. Šaltinis: Forgas ir kiti, 1984.

Pastebėti neigiami poelgiai

Pastebėti teigiami poelgiai

skverbimą", Forgasas pradėjo eksperimentuoti. Įsivaizduokite, kad dalyvaujate jo tyrime. Pasinaudodami hipnoze, Forgasas ir jo kolegos (1984) įteigia gerą arba blogą nuotaiką ir po to duoda žiūrėti vaizdajuostę (nufilmuotą išvakarėse), kur su kažkuo kalbatės. Jei jums sukelta gera nuotaika, esate patenkinti tuo, ką matote, ir jaučiatės galį tvardytis, būti dėmesingi ir bendraujantys. Jei buvo sukelta bloga nuotaika, žiūrėdami tą pačią vaizdajuostę matote save visiškai kitokį - įsitempusį, nervingą ir nerišliai kalbantį (žr. 3.4 paveikslą). Kadangi nuotaika veikia sprendimus, jaučiate palengvėjimą, kai eksperimento pabaigoje eksperimentuotojas jums pakelia nuotaiką, ir visi reikalai ima atrodyti šviesiau. Įdomu, pastebi Michaelas Rossas ir Garthas Fletcheris (1985), kad pasikeitusio suvokimo nesiejame su nuotaikų kaita. Tiesiog pasaulis atrodo kitoks. Nuotaikos veikia požiūrį į pasaulį, iš dalies paskatindamos ankstesnės patirties ir atitinkamų nuotaikų prisiminimus. Kai esame blogai nusiteikę, mintys būna slogesnės. Nuotaikos valdomos mintys gali kliudyti galvoti apie kitką. Tad kai emocijos sužadintos - kai esame pikti ar itin pakilios nuotaikos lengviau, pasikliaudami stereotipais, darome skubotus sprendimus ir vertinimus (Bodenhausen ir kiti, 1994; Paulhus ir Lim, 1994). Paprastą, „savaiminį" mąstymą nuotaikos veikia mažiau nei sudėtingą, „reikalaujantį pastangų" (Hartlage ir kiti, 1993). Tad, pastebi Forgasas (1994, 1995), nuotaikos dažniau veikia, kai vertiname išsiskiriančius, o ne tipiškus žmones ir sudėtingus, o ne paprastus tarpusavio konfliktus. Juo daugiau mąstome, juo labiau mintys susipina su nuotaikomis.

APIBENDRINIMAS Kaip sprendžiame apie socialinę aplinką?
• Esame apdovanoti nepaprasta galia - automatišku, efektyviu ir intuityviu mąstymu. Mūsų pažinimo, nors apskritai ir prisitaikančio, kaina yra atsitiktinės klaidos. Kadangi dažniausiai nesuvokiame, kaip mąstymo klaidos randasi, pravartu išsiaiškinti, kaip mes susikuriame ir išsaugome klaidingus [sitikinimus.

mušantis savo bendraklasius. Jei sumažėja darbuotojų produktyvumas. Be to. o socialiniams psichologams rūpi paaiškinti šias įžvalgas. kodėl esame teisūs nei kodėl klystame. • Ir galiausiai nuotaikos įsiskverbia į mūsų sprendimus. Gera arba bloga nuotaika sužadina su ja susijusių patyrimų prisiminimus. • Trečia.ji pavėlavo. nes nori sekso"). nuotaikos gali lemti mąstymo paviršutiniškumą. mus dažnai blaško asmeninės kontrolės ir koreliacijos iliuzijos. kad galime prognozuoti arba kontroliuoti atsitiktinius įvykius (kontrolės iliuzija). ypač neigiamą. • Antra. mes dažnai nekreipiame dėmesio į vertingą pagrindinę informaciją. Taip yra iš dalies todėl.Jis man atnešė gėlių. o ne paneigiančios jų įsitikinimus. Šis perdėtos savikliovos reiškinys iš dalies kyla dėl to. neigiami poelgiai paprastai skatina daryti pesimistines išvadas (. 1988. ar benamį laikysime žmogumi. kad jie aptingo? O gal sumažėjo įrenginių efektyvumas? Ar berniukas. Teigiamas partnerio poelgis taip pat gali arba versti krimstis (. kaip mes aiškiname jų elgesį. Priežastingumo priskyrimas: žmogui ar situacijai Mes be paliovos analizuojame ir aptarinėjame įvykius.130 I dalis. ar nedarbo ir socialinės rūpybos netobulumo auka. ypač kai patiriame ką nors nemalonaus ar netikėta (Bohner ir kiti. kad vėliau lengviau prisimenama (pasiekiamumas) ryški informacija. ar darome prielaidą. Nuo mūsų aiškinimo priklausys. išgirdę pramanytas. arba praturtinti santykius . kad sutuoktiniai dažnai analizuoja savo partnerio elgesį. nes aš jai nerūpiu"). Kai santuoka nesėkminga. Kyla pagunda įsivaizduoti ryšį ten. ar nužudymą vertinsime kaip žmogžudystę. Tad kaip . žmonės turi didesnį polinkį ieškoti informacijos. 1985). bet įtikinamas istorijas ar netgi bevertę informaciją. Weiner.žmonės interpretuoja kitų poelgius? Atribucijos teorija siūlo keletą atsakymų. mes dažnai pervertiname savo sprendimus. kur jo nėra (iliuzinė koreliacija). 1988) teigia. kaip būtinąją gintį ar kaip žygdarbį. Mūsų sprendimai apie kitus žmones priklauso nuo to. Priešiškumas dažniau nei šiltas apsikabinimas skatina partnerį pasidomėti: kodėl? Sutuoktinių pasirinkti atsakymai koreliuoja su jų pasitenkinimu santuoka. ir manyti. Nuo mūsų aiškinimo priklausys. kai apie ką nors turime susidaryti nuomonę. SOCIALINIS MĄSTYMAS • Visų pirma. kad mes kur kas lengviau [sivaizduojame. Laimingos poros nemalonius poelgius dažniau sieja su išorinėmis aplinkybėmis (.ir kaip tiksliai . Blaškydamos mus. Kaip traktuojame socialinę aplinką? Žmonėms rūpi perprasti kitus. suteikia koloritą vėlesnėms tų potyrių interpretacijoms.ji pavėlavo dėl intensyvaus eismo"). neturinčiu iniciatyvos. yra agresyvus? Gal tai tik reakcija į nesiliaujančias patyčias? Amy Holtzworth-Munroe ir Neilas Jacobsonas (1985. patvirtinančios.

1991. Weiner. Mokytojas gali spėlioti. siedami jį arba su vidiniais bruožais (ilgalaikėmis savybėmis. kiekviena iš šių teorijų „žmogaus odą apibrėžia kaip ribą. Daugelis vyrų mano. ir jų dinaminė sąveika pasireiškia kaip stebimas veiksmas. vyrų polinkį pateisinti prievartavimus kaltinant auką dėl jos elgesio (Kanekar ir Nazareth. taip pat ir moterys. 1995). 1997. kaip mane myli") (Hevvstone ir Fincham. galvodamas tik apie save. 1991. 2001). irgi panašiai elgiasi (prisiminkime 2 skyriuje aprašytą tariamo vienodumo efektą). 1989). 5 skyrių)." Atribucijos teorijos pradininkas Fritzas Heideris tyrė „sveiko proto psichologiją". Muehlenhard. ar blogus mokinio mokymosi rezultatus lemia motyvacijos ir gabumų stoka (dispozicinė atribucija). Be to. o kartais priešingomis kryptimis. Amerikos vyrų prisipažįsta kada nors privertę moterį tai daryti (Laumann ir kiti. o iš tikrųjų jos į tai dažniausiai reaguoja kaip į priekabiavimą (Rotundo ir kiti. situacija) priežastys. . Vieni žmonės labiau linkę manyti. 2002). Vyrai apie seksą galvoja dažniau nei moterys (žr. 1998) ir jos kolegos ne kartą pastebėjo. dispozicinė atribucija (dispositional attribution) Poelgio siejimas su žmogaus charakteriu bei kitomis savybėmis. 1995). ar įgimtos savybės ir socialinės aplinkybės (situacinė atribucija). pradedant Bostonu ir baigiant Bombėjumi. 1989). ir tik 3 proc. Atribucijos teorija analizuoja. pavyzdžiui. kad elgesį lemia klaidingas priskyrimas (misattribution) Klaidingas elgesio aiškinimas ne ta priežastimi. kad elgseną lemia aplinka. kuriuos moterys (ypač amerikietės) palaikys seksualiniu priekabiavimu arba prievarta (Johnson ir kiti. charakteris) arba išorinės (pavyzdžiui. Įvairūs atribucijos teorijos variantai remiasi tomis pačiomis bendromis prielaidomis. kiti žmonės. nukreiptos į išorę. Klaidingas priskyrimas ypač būdingas vadovaujančią padėtį užimantiems vyrams. 1996. nukreiptos į kūno vidų.gali išprovokuoti veiksmus. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 131 (Jis atnešė gėlių. jų nuomone. daugumos nuomone. Tad vyrai pervertina mandagią moters šypseną suprasdami ją kaip seksualiai reikšmingą (Nelson ir LeBoeuf. \ saulę atsuktoje epidermio pusėje yra išorinės. Saal ir kiti. situacinė atribucija (situational attribution) Aiškinimas. Kaip teigia Danielis Gilbertas ir Patrickas Malone (1995). Antonia Abbey (1987. skiriančią vieną 'priežasčių rinkinį' nuo kito. jėgos. 1988. lemia vidinės (pavyzdžiui. Pryor ir kiti. Viršininkas gali klaidingai interpretuoti nuolankų ar draugišką pavaldinės elgesį ir. Moterys dažniau tą patį elgesį vertina kaip perdėtą savikliovą ir grubumą (Schutte ir Hosch. motyvais ir nuostatomis). atribucijos teorija (atribution theory) Teorija apie tai. arba aplinkos sąlygojamos. Šis klaidingas švelnumo kaip kvietimo seksui supratimas klaidingas priskyrimas . 1988. arba su išorinėmis aplinkybėmis. kad jos buvo verčiamos santykiauti. Heideris priėjo išvadą. žūrėti į moterį kaip į seko objektą (Bargh ir Raymond. 1997). kad elgseną. Klaidingas priskyrimas taip pat paaiškina. kad atkaklus kvietimas pasimatymui glosto moterų širdį. kad vyrai dažniau nei moterys partnerės draugiškumą supranta kaip subtilią seksualinę užuominą. o vidinėje pusėje yra vidinės. Kartais šios jėgos veikia kartu. kuria remdamiesi žmonės analizuoja kasdienius įvykius. Amerikos moterų tvirtina. kodėl 23 proc. arba asmeninės jėgos. kaip mes suvokiame žmonių elgesį. kaip mes interpretuojame kitų žmonių elges[. Shotland. Klaidingo priskyrimo reiškinys gali padėti paaiškinti viso pasaulio vyrų demonstruojamą kategoriškumą sekso klausimais bei didesnį įvairių kultūrų.3 s k y r i u s . 1994). kad parodytų.

kiti . 2004). atribucijos (priskyrimai) dažnai būna racionalios.132 I dalis. Nuoseklumas: Išskirtinumas: Bendrumas: Ar šioje situacijoje žmogus elgiasi nuosekliai? Ar šioje situacijoje žmogus elgiasi specifiškai? Ar panašiai šioje situacijoje elgiasi kiti žmonės? Tad mūsų racionalus protas poelgius dažnai vertina logiškai. 2006. Racionalios atribucijos Kaip teigia atitinkamų išvadų teorija. normalus ar tikėtinas poelgis mums pasako apie žmogų mažiau nei neįprastas. kaip: „Kitoje gatvės pusėje bibliotekininkė neša senutės pirkinius". kad Rikas yra nedraugiškas. nei jos sarkazmas draugų rate. išskirtinumą (ar Edgarui kyla sunkumų dirbant ir su kitais kompiuteriais. atribucijos teorijos kūrėjas Haroldas Kelley (1973) aprašė. Pavyzdžiui. Jei paaiškės.kad aplinkybės (Bastian ir Haslam. kad esama polinkio kitų žmonių ketinimus ir nusiteikimus sieti su jų veiksmais. nepagalvoję ir nesąmoningai. kad poelgius aiškiname racionaliai. ar tik su šiuo?) ir bendrumą (ar kitiems žmonėms kyla panašių sunkumų su šiuo kompiuteriu?). 3. spontaniškai priskyrėte bibliotekininkei. Kai vėliau jiems buvo padedama prisiminti sakinį. Tačiau Kelley taip pat pastebėjo. Kaip patvirtinimą. išskirtinumą ir bendrumą (žr. Jei galime nurodyti vieną ar dvi priežastis. kad problemos susijusios su pačiu Edgaru. kodėl Edgaras turi problemų su savo kompiuteriu. Numanomos savybės Edwardas Jonesas ir Keithas Davisas (1965) pastebėjo. mums apie ją pasako daugiau.apibūdinantis spėjamą savybę. Tai. nors iš tiesų turėtų būti maloni. kurią ir jūs. Studentai tuojau pat. o ne su jo kompiuteriu. Atlikdamas eksperimentus Niujorko universitete. nujaučiu. dauguma žmonių teisingai rėmėsi žiniomis apie nuoseklumą (ar Edgarui nuolat nesiseka dirbti su šiuo kompiuteriu?). kitos galimos priežastys paprastai atmetamos. vertingiausia užuomina buvo ne žodis „knygos" (turėjęs priminti bibliotekininkę) ar „krepšiai" (primintų pirkinius). kuriomis tokie aiškinimai labiausiai tikėtini. aš darau išvadą. mes tikriausiai nuspręsime. Robins ir kiti. kad Samanta pokalbio dėl darbo metu nusiteikusi sarkastiškai. Joneso ir Daviso „atitinkamų išvadų teorija" apibrėžė sąlygas. Matydamas. kaip Rikas sarkastiškai replikuoja Lindai. Stebėtina. kaip lengvai mes sprendžiame apie savybes.5 paveikslą). kad tik vienam Edgarui nuolat kyla sunkumų su šiuo ir su kitais kompiuteriais. įvardijo savybę. Jamesas Ulemanas (1989) paprašė studentų įsiminti tokius teiginius. bet „paslaugi" . ko- . kad pripažinus tikėtinas priežastis. kaip mes pasinaudojame žiniomis apie nuoseklumą. Komentuodami. SOCIALINIS MĄSTYMAS nekintančios asmeninės savybės.

kurį Lee Rossas (1977) pavadino pagrindine atribucijos klaida. ką sakome bei darome. Pagrindinė atribucijos klaida Svarbiausia socialinės psichologijos išvada atkreipia dėmesį į socialinės aplinkos poveikį. 1998). priklausys nuo trijų veiksnių: nuoseklumo. Atribuciją tiriantys mokslininkai pastebėjo vieną bendrą problemą. Tai pastebėjau skaitydamas paskaitas 8:30 vai. Tylūs žvilgsniai pasitikdavo mane 8:30. Stevensono. Šis situacijos įtakos nepaisymas.) .) 3. Tad netgi žinodamas apie paros laiko poveikį.paplitimą. ar pervertinti labai garsios pavardės. (Dar vadinama atitikimo tendencingumu. tačiau situaciniai skirtumai buvo ryškesni nei individualūs. Pabandykite patys sukurti pavyzdžius: jei Meri ir kiti kritikuoja Styvą (didelis bendrumas) ir jei Meri nekritikuoja kitų (didelis išskirtinumas). ieškome paaiškinimo. kad pažįstamą pavardę jie sieja su prezidentu Bushu. kad 19 valandą auditorija labiau linkusi bendrauti nei 8:30 rytą sėdintys „tyleniai". Kai buvo pasakyta. ir tai. ir 19:00 vai. išskirtinumo ir bendrumo.tokios kaip Busho . o 19:00 turėdavau nutraukti linksmybes. paplitimą Amerikoje? Danielio Oppenheimerio (2004) atradimas mane nustebino. kad pats debatų dalyvis pasirinko vieną ar kitą poziciją. kad elgsena atitinka nusiteikimą. aiškindamiesi kieno nors elgesį. priklauso nuo aplinkybių (taip pat ir nuo mūsų pačių). ir mažiau šnekių studentų. mes tai priskirsime išorinėms priežastims (čia kažkuo dėtas Styvas). Abiem atvejais buvo ir labiau. Jei Meri viena (nedidelis bendrumas) kritikuoja Styvą ir jei ji taip pat kritikuoja daugybę kitų žmonių (mažas išskirtinumas). pavyzdžiui. ieškosime vidinių. Busho. studentai gana pagrindinė atribucijos klaida (fundamentai attribution error) Tendencija nepakankamai vertinti situacijos ir pervertinti dispozicijos (nusiteikimo) įtaką kitų žmonių elgsenai. Išorinė atribucija (situacijai.5 PAVEIKSLAS Haroldo Kelley atribucijos teorija Ar. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 133 Nuoseklumas: Ar šioje situacijoje žmogus dažniausiai elgiasi taip? (Jei taip. Pirmame tokio pobūdžio tyrime Edwardas Jonesas ir Victoras Harrisas (1967) pateikė Diuko universiteto studentams perskaityti diskusijos dalyvių kalbas. Pasirodo. Bet kuriuo metu mūsų vidinė būsena.3 s k y r i u s . palaikančias arba puolančias Kubos lyderį Fidelį Castro. Aiškindami kurio nors žmogaus elgseną dažnai nepakankamai įvertiname situacijos poveikį ir pervertiname paties asmens savybes bei nuostatas. Pasvarstykime tokį klausimą: ar žmonės labiau linkę nepakankamai įvertinti. Eksperimentų metu užfiksuota. palyginti su kita paprasta pavarde .pavyzdžiui. nes mes dažnai manome. kad žmonių reakcijas kartais stipriai veikia ir nežymus dviejų situacijų skirtumas. aš jaučiau milžinišką pagundą galvoti. Taip elgiamasi todėl. žmonės nepakankamai įvertina žinomos pavardės . pastebimas daugelio eksperimentų metu. vadinasi. kurioje žmogus atsidūrė) didelis išskirtinumas) : TAIP Išskirtinumas: Ar šioje situacijoje žmogus elgiasi kitaip negu kiti? V NE (mažas išskirtinumas) • Vidinė atribucija (žmogaus vidiniams bruožams) Bendrumas: Ar kiti šioje situacijoje elgiasi panašiai? dėl studentas blogai išlaikė egzaminą. taigi nekreipia dėmesio į kitas pavardės žinomumo priežastis. mes tai siesime su vidinėmis priežastimis (čia kažkuo dėta Meri). ar išorinių priežasčių. į kitas tikėtinas priežastis dažnai nekreipiame dėmesio arba jas atmetame (McClure.

Susimąstyti verčia eksperimentas. nei būtų galima tikėtis (Allison ir kiti. Miller ir kiti. šokdamas su ja per pokylį. kuriuose patys specializavosi. kad mergina drovi. SOCIALINIS MĄSTYMAS 3. mes manome. Trumpai tariant. žmonės atitinkamas nuostatas priskyrė kalbų autoriams net ir tada. Jei Chuanas elgiasi kukliai. žmonės vis tiek linkę manyti. Tačiau nesuvokia. jog diskusijos dalyvis iš tiesų pats buvo nusiteikęs paremti Castro (žr. Šaltinis: Jonės ir Harris. paaiškėja. jog patys paskatinome kito žmogaus poelgį. Primetę savo nuomonę kitam. jog vargšo Bobo savivertė yra maža (Baumeister ir kiti. jog jis iš tiesų ja tiki". 1990). jog vieną ar kitą poziciją nustatė diskusijos vedėjas? Tie. tačiau manau. Per doktorantūros egzaminą žodžiu Rossas jautėsi nusižeminęs. argumentuoja stipriau. 1986). kokį poveikį patys daro kitiems. 1988).6 paveikslą). kokią kalbą (remiančią ar puolančią) reikia parengti. kai studentams buvo pasakyta. Šio eksperimento metu buvo atkurta tai. kai iš doktoranto tapo profesoriumi. kad kiti yra tokie. Atrodo. kad net žinodami. 1977). Už Castro 80 Castro palaikančios kalbos kalbos 70 Prieš Castro nukreiptos 3 60 0 3 00 § 50 c (D Priešiškos Castro nuostatos priskirtos pasisakiusiems prieš Castro. jog studentai galvojo: „Taip. kad laikosi kurios nors pozicijos. nes talentingi profesoriai jo klausinėjo dalykų. jog pastarasis iš tiesų taip galvoja (Gilbert ir Jonės. 1993. tačiau pamanys. kad jam buvo paskirta tokia pozicija. 1967. princas Pelenę mato kaip labai mandagią ir žavią asmenybę. tai nesutrukdė jiems teigti. 3.134 I dalis. Chuanas puikiai supras savo elgesį. remiančias ar puolančias Fidelį Castro. Kai per interviu žmonių paprašoma save pagirti arba sukritikuoti. kai diskusijų vadovas pasakydavo. Po šešių mėnesių Rossas jau egzaminavo kitus ir turėjo galimybę užduoti sudėtingus klausimus iš savo mėgstamų temų. kaip nuvertinamos socialinės sąlygos. kad jie labai gerai suvokia. Tad nors studentai ir žinojo.6 PAVEIKSLAS Pagrindinė atribucijos klaida Skaitydami diskusijai parengtas kalbas. jo naivus partneris Bobas taip pat gali demonstruoti kuklumą. Vėliau nusiminęs . ką patyrė Rossas. kurį atliko Lee Rossas ir jo bendradarbiai (Ross ir kiti. Atsispirti šiai klaidai taip sunku. kad ši pozicija atspindi to žmogaus asmenines nuostatas. Stebėdami susigūžusią Pelenę despotiškuose namuose. kad diskusijos dalyviui buvo prisakyta paremti Castro. Jis atskleidė. žmonės (nekreipdami dėmesio į situaciją) daro išvadą. aš žinau. £ 40 ( O £ 30 20 Prieš Castro 10 Nusprendė kalbėti apie Castro Buvo įpareigoti kalbėti apie Castro logiškai darė išvadą. vis tiek išorinę įtaką vertiname nepakankamai. Bet kas gi nutiko. kodėl būtent šitaip elgiasi. koks yra jų elgesys. kurie tik apsimeta.

kai dėstytojai pateikia klausimus iš * Beinbridžo sala yra priešais Pugeto sąsiaurį prie Sietlo.* Visi privalėjo žinoti. iš tiesų žino daugiau už kitus tyrimo dalyvius (žr. Tačiau ir viktorinos dalyviai.3 s k y r i u s . Vadinamiesiems egzaminatoriams mokslininkai pasiūlė sugalvoti sudėtingus klausimus. „Kurio žemyno pakrantė ilgesnė: Europos ar Afrikos?" Jei vos keli klausimai sukėlė jums pojūtį. kad jis jautėsi lygiai taip pat . Karalienė Elžbieta I įsakė nukirsdinti galvą savo pusseserei Marijai Stiuart. suprasite eksperimento rezultatus. dėl to žmonės dažnai būna linkę pervertinti jų žinias bei intelektą. ir stebėtojai manė.nepatenkintas dėl savo neišmanymo ir sužavėtas akivaizdžiu egzaminuotojų talentu. „Kaip mirė Škotijos karalienė Marija Stiuart?". ši geografinė ypatybė turėjo įtakos Europos vaidmeniui jūrų prekybos istorijoje. Europos pakrantė yra ilgesnė. Nesugebėjimas to įvertinti ir yra atribucijos klaida. kad gydytojai puikiai išmano ir su medicina nesusijusius klausimus. Amabile ir Steinmetz. Eksperimentas. Keliems atsitiktinai atrinktiems Stenfordo universiteto studentams Rossas paskyrė egzaminatorių. kad tie. O iš tiesų paskirti vaidmenys tik sukėlė tokį įspūdį. su daugybe įlankų. Panašiai studentai dažnai pervertina savo dėstytojų talentą. Bet kuris iš mūsų galime sugalvoti tokių klausimų iš srities. o likusiems . (Ji labiau vingiuota.7 paveikslą). Nors Afrikos žemyno plotas daugiau nei dvigubai didesnis už Europos. 1986). 3. Intelektualūs ir sumanūs žmonės linkę dažniau daryti atribucijos klaidą (Block ir Funder. dar keliems . kad šis klaidingas įspūdis nėra žemo intelekto atspindys.7 PAVEIKSLAS Ir imituotos viktorinos dalyviai. Socialinę įtaką turintys asmenys paprastai skatina ir kontroliuoja pokalbius. kad nesate pakankamai apsišvietę. kurie pateikia klausimus. (Kaip ir minėtame eksperimente. kurį Rossas atliko kartu su Teresa Amabile ir Julia Steinmetz. Vėlesnis tyrimas parodė.stebėtojų vaidmenis.viktorinos dalyvių. kurie rodytųjų gilų išprusimą. imitavo viktoriną. Pavyzdžiui. Šaltinis: duomenys iš Ross. ir stebėtojai (bet ne klausiantieji) padarė klaidingą išvadą. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 135 3. Dalyvių vertinimai Stebėtojų vertinimai Rosso studentas prisipažino.) . kad atsitiktinai klausinėti paskirtas asmuo žinojo kur kas daugiau. 1977. dažnai manoma. kurią gerai išmanome: „Kur yra Beinbridžo sala?". kad klausiantysis bus pranašesnis.

todėl ir mano.manė jis. kokie dedasi esą . Kai veikiame mes.. Bev plačiai nusišypso ir nekantraudama pasineria į pobūvio linksmybes. kas nutinka. Šalia jūsų stovi televizijos kamera. kurioje esame. „Rasės bruožas". SOCIALINIS MĄSTYMAS srities.Aušvico koncentracijos stovyklos komendantas Rudolphas Hossas (1959) vis tiek buvo „pareigingas SS karininkas".) Kai kas nors iš šių studentų patys tampa dėstytojais. Bev klausia savęs: „Kodėl tokiais atvejais visi būna atsipalaidavę. jei pakeistume situaciją. 1971.įsitempusi ir drovi?" Nors iš tiesų visi kiti taip pat nervinasi ir daro tą pačią atribucijos klaidą: jie mano. kaip mus ir pasaulį mato kiti. Po to jūs kartu su stebėtoju svarstote. juokauja ir šnekučiuojasi.dalyvis ar stebėtojas . Visą dėmesį stebėtojas sutelkia į kitą asmenį. kad tokie pat stoiški stovyklos kaliniai žydai tiesiog neužjautė vieni kitų. Klausimas: Kuris iš jūsų . Kad pailiustruotume pagrindinę atribucijos klaidą. ar nuo situacijos.pasitikintys ir linksmi. Jei ši mintis teisinga. Kas atsitiktų. kaip stipriai mus veikia aplinkybės. jei mes matytume save ir pasaulį taip. jų akimis? Ar tai nepanaikintų atribucijos klaidos? O gal ją apverstų? Pasižiūrėkime. Kodėl mes darome atribucijos klaidą? Iki šiol nagrinėjome tendencingą kitų žmonių elgesio aiškinimą: dažnai nekreipiame dėmesio. Tarsi aktoriai esame linkę priskirti savo elgesį tai situacijai. filmuojanti jūsų matomą vaizdą. be to. stebėtojas (dar vienas pagrindinės atribucijos klaidos tendencijos pavyzdys). Pasiryžusi įgyti naujų draugų. koks buvo Michaelo Stormso (1973) eksperimento rezultatas. priežastis. žydams vedant tautiečius į dujų kameras. o aš . 1976). priešingai nei komentuodami savąjį? Perspektyvinis ir situacinis supratimas Skirtumas tarp veikėjo ir stebėtojo. paprastai nustemba. kad esate Stormso eksperimento dalyvis. kad šis yra visko. ar jums pavyks atspėti. kad troškau iš ten išnykti" .„mano graužatis buvo tokia didelė. su kuriuo privalote keletą minučių pasikalbėti. Atribucijos teorijos kūrėjai nurodo. mūsų dėmesį valdo aplinka.136 I dalis. pakanka prisiminti savo patirtį. ar jūsų elgesys labiau priklausė nuo jūsų asmeninių savybių. kurią jie išmano. Priešais jus šalia studento įsitaisęs stebėtojas ir stovi dar viena televizijos kamera.mažesnę reikšmę skirs situacijai? Pasak Stormso. kad Bev bei kiti yra tokie. mūsų dėmesio centre atsiduria šis asmuo. Kai stebime kito žmogaus veiksmus. o aplinka tarsi nutolsta. Nors ir išgyvendamas dėl savo veiksmų . Jūs sėdite priešais kitą studentą. Visi atrodo atsipalaidavę ir laimingi. Tačiau Hossas buvo įsitikinęs. Jonės. Įsivaizduokite. Kodėl neįvertiname jų poveikio kitų žmonių elgesiui. ko galime tikėtis situacijas sukeitus vietomis? Kas būtų. jums ir ste- . kad dėstytojai ne tiek jau daug išmano. kad į aplinkinius žvelgiame iš kitos perspektyvos nei į save (Jonės ir Nisbett. negalėjęs „parodyti net menkiausių emocijų".

Kai kažkada matytas žmogus pamažu užsimiršta. Jerry Burgeris (1997) įrodė.3 s k y r i u s . kai prieš tai patys būna patyrę analogišką situaciją ir aiškinę savo elgesį joje. Išanalizavęs 173 tyrimus Bertramas Malle (2007) daro išvadą.. Dabar daugiau buvo rezultatus siejančių su tokiomis aplinkybėmis. Kitą dieną po JAV prezidento rinkimų Jerry Burgeris ir Julie Pavelich (1994) atliko rinkėjų apklausą apie rinkimų rezultatų priežastis. Kai jie stebėdavo prisipažinimą. kad įvykio dalyvio-stebėtojo skirtumas dažnai būna minimalus. ką matėte jūs). Naujojoje Zelandijoje reikalaujama policijos apklausas filmuoti vienodai paskirstant dėmesį ir pareigūnui. Kai po metų mokslininkai to paties paklausė kitų rinkėjų. kai teisėjas juos perspėjo šito vengti (Lassiter ir kiti. kurių metu žmonės vaizdajuostėje stebėjo įtariamąjį. Kai vienas žmogus elgiasi blogai stebint kitam. Lassiteris pastebi. manydavo. pastebėjo Danielis Lassiteris ir Kimberly Dudley (1991). S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 137 bėtojui duodami pažiūrėti vaizdajuostę. nufilmuotą į įtariamąjį nukreipta kamera. pavyzdžiui. nufilmuotą į detektyvą nukreipta kamera. tik trečdalis teigė. jog po savaitės šią poziciją jie jau aiškins atsižvelgdami į situaciją. vos tik išgirdę ginant poziciją. kad. 2005). žmonės manydavo. kad prisipažinimas yra nuoširdus. kad žmogus iš tiesų taip galvoja. abu juos filmuojant iš profilio.pasiekiamas toks pat efektas (Frank ir Gilovich. o jūs savo elgesį aiškintumėte atsižvelgdami į savo asmenines savybes. abu pateikia be galo skirtingus situacijos aiškinimus. 1886 . žmonės mano. Dauguma teigė.tai. Kaip ir galima tikėtis. Kaip matėme Edwardo Joneso ir Victoro Harriso (1967) atliktame novatoriškame atribucijos klaidos eksperimente. išgyvenusio tą laimę." Levas Tolstojus. Teismuose dauguma prisipažinimų įrašoma kamerą nukreipus į prisipažįstantįjį. žmonės būna empatiški. „Vaizduotėje jis ėmė atkurti geriausius savo malonaus gyvenimo momentus. Paprastai. „Ivano lljičiaus mirtis". kad prisipažinimas išgautas prievarta (Lassiter ir kiti.iš jūsų matymo taško? (Tokiu atveju jūs matytumėte save. Prisimenant patyrimą iš stebėtojo perspektyvos . su kuria jūs susidūrėte. per policijos apklausą prisipažįstantį įvykdžius nusikaltimą. 2002). beveik visuomet įtariamieji būdavo apkaltinami. kurioje jums eksperimentas būtų parodytas iš stebėtojo. Kameros perspektyva darė įtaką žmonių nuomonei apie kaltumą netgi tada. o stebėtojas . Ilgainiui perspektyvos keičiasi.„matant" save iš šalies . vis labiau išryškėja pažinties aplinkybės. atsižvelgiant į šiuos tyrimų rezultatus. Tendencingumas dėl vaizdo kameros perspektyvos. ir įtariamajam. stebėdami kitą. o jam . 1986.. kuri ją ginančiajam buvo primesta. Buvo atlikta keletas eksperimentų. 1989). Tokia manipuliacija sukeistų atribucijas: stebėtojas jūsų elgesį daugiausia aiškintų atsižvelgdamas į situaciją. kaip gyventojų optimizmas ir tvirta ekonomika. kai prokurorai parodydavo tokias vaizdajuostes. nebebuvo. Bet vaiko. kad rezultatus nulėmė asmeninės kandidatų savybės ir pozicijos (nugalėjęs valdančiosios partijos atstovas buvo populiaresnis). Žiūrėdami prisipažinimo įrašą. Tai buvo lyg kažkieno kito atsiminimai. kad sprendimą lėmė kandidatų savybės.

eksperimento metu arba todėl. Tad žmonės. kai dėmesys sutelkiamas į save. Tačiau pasigilinkime: jūsų dėmesys būna sutelktas į dėstytoją. 1972. kad jūs manote. kai jis yra viešumoje." Kadangi gerai žinome.ar paprastai esate tylus. Kai kurių žmonių savimonė yra pakankamai išreikšta. Eksperimentų metu žmonės. kurie manė paprasčiausiai girdį kažkokius pašalinius garsus. jog jis mėgsta bendrauti. kuriems buvo sužadinta savimonė. gana daug bendrauju. 1978). koks jis buvo prieš penkerius metus. SOCIALINIS MĄSTYMAS O jūs . elgėsi panašiai kaip ir tie.auditorijoje. 1987. Palyginti su tais. susikoncentravę į save . žmonės paprastai pasakoja apie jo asmenines savybes. „Naidželas yra irzlus. Shelley Duval ir jų bendradarbiai ištyrė savimonės poveikį (Duval ir Wicklund. Kad tai patvirtintumėte savo patirtimi. save matome įvairesnį nei kitus (Baxter ir Goldberg. žiūrėdami į veidrodį. dažnai sau priskiriame didesnę atsakomybę. žiūrėdami į savo nuotraukas ar pildydami biografinį klausimyną.su situacijomis. žmonės lengviau gali pamatyti ledkalnius (Berscheid. o savo elgseną dažniau sieja su vidiniais veiksniais ir mažiau . namuose. Kai esu auditorijoje arba su gerais draugais. kaip situacija keičia elgesį. Tyrinėtojai Emily Pronin ir Lee Rossas (2006) pastebi. Kai mūsų dėmesys nukreiptas į save. Kammer.trumpai.stebi save atidžiau nei kiti. Fiona atsipalaidavusi. Dėstytojas taip pat stebi savo elgesį .gali paklausti jūsų dėstytojas. 1999). Aš . Allanas Fenigsteinas ir Charlesas Carveris (1978) pademonstravo tai paprašę studentų įsivaizduoti save menamose situacijose. klausydamiesi į magnetofono juostelę įrašyto savo balso. kad prisimindami praeitį tarsi stebime kitą žmogų.kaip kada.Ką gi. Prisimindami nenusisekusius santykius.138 I dalis. 2001). jog galvodami apie tą situaciją jie girdi savo širdies tvinksnius. kad jų savimonė stipri . kurie. atsakykite į štai tokį klausimą: ar jūsų socialinės psichologijos dėstytojas yra tylenis. „Aš šnekus? . Daugumai iš mūsų „senasis Aš" yra lyg kitas asmuo. Silvia ir Duval. 1988). mes taip pat susikaupiame. Žiūrėdami į veidrodį. kurie demonstravo stiprią savimonę (kurie sutiko su tokiais teiginiais kaip: „Paprastai aš būnu dėmesingas savo vidiniams pojūčiams"). dėmesį sutelkdavo į save (Carver ir Scheier. kur jų ieškome. Savimonė. . Pamatę save per televiziją. ar tai priklauso nuo situacijos? Dažniausiai atsakoma: „priklauso nuo situacijos". ar kalbus žmogus? Spėju. . viskas priklauso nuo situacijos. palyginti su šiandieniniu „tikruoju Aš". Kai kurių studentų savimonė buvo sužadinta privertus įsivaizduoti. dėmesį sutelkiame į save." savimone (self-awareness) Sąmoninga būsena. o ne situaciją. Aplinkybės taip pat gali keisti mūsų požiūrį į save. kurie pradžioje atrodė kaip neskęstantis „Titanikas". Sande ir kiti. Robertas Wicklundas. posėdžiuose. tiriamieji. sąmoningai suvokdami save. prisiėmė sau didesnę atsakomybę už vaizdinį. Tačiau susirinkimuose ir nepažįstamoje aplinkoje būnu gana drovus. ar šnekus. Visi šie eksperimentai atskleidžia atribucijos klaidos ištakas: priežastis randame ten. 1982. Ji padeda žmonėms būti atidiems savo nuostatoms bei charakterio savybėms. Tačiau paprašyti apibūdinti draugą.

S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 139 Kultūriniai skirtumai. Elgsenos siejimas su aplinka vadinamas situacine atribucija („Ar mes būtume nors kiek turtingesni. Ross.. Iš žodžių: Tomas. Watson. užkliūti. Zucker ir Weiner. „Jūs tai galite!". „Dauguma neturtingų žmonių nėra tinginiai. Skitka. 1984). jie ne tinginiai.įtikinėja populiarioji vakarietiška pozityvaus mąstymo psichologija. .. Australijos ir Jungtinių Valstijų mokslininkai pastebėjo. 1983. 1980. 1982.3 s k y r i u s . gerdamas kavą. 1988). sakinį ištaisė šitaip: „Tomas užkliuvo rankove už vartų". Indijos. kad ji labai stipriai veikia mūsų interpretacijas. Su vienu kandidatu iš karto kalbėjomės net šešiese. tokių žmonių atžvilgiu paprastai būna nusiteikę nedraugiškai (žr. jis rečiau nei amerikietis priežasčių ieškos žmogaus charakteryje („Ji yra maloni") ir dažniau aplinkybėse („Jos draugės buvo su ja") (Miller. o ne situacijos lemia įvykius. 1990. Pandey ir kiti. Kolektyvistinėse kultūrose galvojant apie kitus žmones asmeniniai jų motyvai prisimenami rečiau (Lee ir kiti. liepa. kiekvienas turėjome galimybę pateikti du tris klausimus. Kai kuriose kalbose akcentuojama išorinė atribucija." Iš pastoriaus Jesse Jacksono kalbos.. laikydamasi vakarietiškų principų. Vidurinės klasės atstovai labiau nei mažiau pasiturintieji linkę manyti. 1993). kad žmonių elgseną galima išsiaiškinti išanalizavus vidines priežastis. 1999. 1982). įprasta labiau pritarti vidinei motyvacijai (Jellison ir Green. 1999. Kai indui papasakojama apie kieno nors veiksmus. jis sudėliojo sakinį „Tomo rankovė užkliuvo už vartų". Kultūrinė patirtis taip pat lemia atribucijos klaidas (Ickes. Britanijos. Mokytoja. 2000. Su antrąja kandidate susipažinau asmeniškai. 1982. Po pokalbio išėjau mąstydamas: „Koks sunkus šio žmogaus būdas". pasakytos Nacionaliniame demokratų partijos suvažiavime. „Teisingas" sakinys turėjo parodyti. 1981). Vakarietiška patirtis nuteikia galvoti. kad nuo atribucijos priklauso žmonių požiūris į neturtinguosius ir bedarbius (Furnham. Kai buvo pirmokas. 3. augdami vakarietiškoje kultūroje. Pagrindinė atribucijos klaida būdinga visoms kultūroms (Krull ir kiti.. Ne ne. Todėl įvertindami socialinį kontekstą jie rečiau daro prielaidą. 2004). Tačiau atribucijos klaidos fundamentalumas reiškiasi tuo. išmoksta elgesį tapatinti su asmeninėmis savybėmis (Rholes ir kiti. Dėl dispozicinės atribucijos elgsena paprastai siejama su charakterio savybėmis. vartai.. Tie. kad žmonės. Ispaniškoje idiomoje sakoma ne „aš pavėlavau". Čia neskubama interpretuoti elgseną kaip vidinių asmens savybių atspindį (Newman. kad kitų žmonių elgsena atspindi jų savybes (Choi ir kiti. Tačiau Rytų Azijos kraštų žmonės kiek didesnę reikšmę teikia situacijai. Zebrowitz-McArthur. Jie rūpinasi kitų žmonių vaikais. 1993). Anksti rytą jie keliauja autobusais. priimant į darbą dėstytoją. Vaikai. Fanvell ir Weiner. Masuda ir Kitayama. nepakankamo lavinimo ir diskriminacijos sąlygomis?"). kad įvykio priežastis yra Tomas. Ar suvokdami atribucijos klaidą galime turėti naudos? Kartą. Jie valo gatves. 1996.. jei gyventume tokiomis pat žmonių pertekliaus. mano sūnus pateikė gerą pavyzdį. 1981). Wagstaff. o „pavėluoti mane privertė laikrodis". kurie skurdą ir nedarbą sieja su asmeninėmis savybėmis („Jie paprasčiausiai yra tinginiai ir neverti pagarbos")..8 paveikslą). padėjau pravesti pokalbį su pretendentais. rankovė. už. 1988 m. 1999).

aiškinami kai kurie mūsų socialinio mąstymo ribotumai ir klaidos.) ir iš karto paaiškėjo. nereikėtų dėl to kaltinti vien tik jo paties. kad mus sieja bendras artimas draugas.) Užjaučianti reakcija (Aš jį suprantu. ištinka dėl išorinių aplinkybių. Iliuzinis mąstymas dažnai tėra šalutinis mūsų proto strategijos supaprastinti sudėtingą informaciją produktas. „Nesėkmė. tačiau kartais klaidina. yra humanistinė. kad. atminkite. kaip pasakė vienas mano studentas. Kodėl tyrinėjame atribucijos klaidas Šiame skyriuje. Dispozicinė atribucija (Šis vyras yra nedraugiškas. SOCIALINIS MĄSTYMAS 3.) Nepalanki reakcija (Man šis vyras nepatinka. „socialiniai psichologai jaučia malonumą mulkindami žmones". kad kai žmogus turi problemų. Jis dubliuoja mūsų suvokimo mechanizmus.8 PAVEIKSLAS Atribucijos ir reakcijos Mūsų emocijos priklauso nuo požiūrio į kieno nors netinkamą elgesį.) Neigiamas elgesys (Vyras grubus su savo kolege. kaip supratau vėliau. neįgalumas ar nelaimė kur kas dažniau. kaip ir ankstesniame. kurie apskritai pateikia naudingus pasaulio vaizdinius. jų tikslas atskleisti. dėl kurios reikia sutelkti dėmesį į atribucijos klaidą. Jei jus šokiruoja žmogaus gebėjimas pasiduoti iliuzijoms ir savęs apgaudinėjimui. nei norima pripažinti. tai iš dalies sąlygojo skirtingos pokalbio su jais situacijos. pastebi Thomas Gilovichas ir Richardas Eibachas (2001). Skaitant apie jas gali susidaryti įspūdis. ką mes galvojame apie save ir apie kitus. Iš tiesų eksperimentai nėra skirti „mirtingųjų kvailumui" pademonstruoti (nors kai kurie eksperimentai prajuokina).140 I dalis. Antroji priežastis. Tik vėliau prisiminiau pagrindinę atribucijos klaidą ir iš naujo įvertinau savo išvadas. Besikalbant vis stiprėjo įspūdis. kad mūsų mąstymui apskritai būdingas lankstumas. Vyro nelankstumą ir moters nuoširdumą palaikiau jų charakterio savybėmis. kad „ši moteris . o iš tiesų." . Vienas iš socialinės psichologijos „didžiųjų humanizuojančių teiginių".) Situacinė atribucija (Šį vyrą neteisingai įvertino.nuoširdi. skelbia. patraukli ir jaudinanti".

inicijuojančiais išsipildymą. kad mes dažniausiai nekreipiame į j u o s dėmesio. Kai idėjas patvirtiname [savo elgesiu].veiksmingai. taip ir atsitinka (žr. 2004). Mano nuojauta sako. iššūkių bei naudos. Kitų žmonių elgesį mes taip primygtinai vertiname atsižvelgdami į jų būdo savybes bei nuostatas. Socialinė psichologija padeda pažinti savo mąstymo klaidas.elgesio aiškinimas remiantis ne ta priežastimi . Visiems dalyviams buvo perskaityti tie patys aprašymai ir pateiktos tos pačios nuotraukos. Jie daro įtaką mūsų jausmams bei veiksmams ir sukuria savąją realybę. kaip suvokiame ir vertiname kitus . pavyzdžiui. Būtent todėl pasaulinėje literatūroje taip dažnai vaizduojama puikybė bei kitos ydos. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 141 Trečioji dėmesio sutelkimo į tendencingumus priežastis ta. kad tyrimo dalyviai kartais stengiasi elgtis taip. Aukštesnę padėtį užimantis asmuo (dažniausiai vyras) draugiškumą supranta kaip seksualinį kvietimą. lanksčiai. šališko palankumo sau (2 skyrius). o jo veikimo aplinkybės tarsi nukeliamos į antrą planą. kad akcijų kaina nepaprastai išaugs. kaip tokie pat išsilavinę gamtos mokslų studentai (Fletcher ir kiti. Ar jie ką nors reiškia? Ar keičia tikrovę? Socialiniai įsitikinimai ir vertinimai yra svarbūs. Kai veikiame mes. Socialinės aplinkos lūkesčiai Išanalizavę. Klaidinga atribucija . kad tapsime racionalesni ir realistiškesni. kad analizuodami klaidas bei tendencingumus jūs pastebėsite daugiau netikėtumų. pastebi Mertonas. Kai žmonės įtikinami. Tirdamas eksperimentuotojo tendencingumą Robertas Rosenthalis (1985) pastebėjo. Vieno tyrimo metu dalyviams buvo parodytos įvairių žmonių nuotraukos ir paprašyta įvertinti jų sėkmę gyvenime.pagrindinė seksualinio priekabiavimo priežastis. tačiau mėgindami suprasti kitų žmonių elgesį dažnai darome pagrindinę atribucijos klaidą (ji dar vadinama atitikimo tendencingumu). 1986). jos tampa. Ši atribucijos klaida atsiranda iš dalies todėl.klaidingais įsitikinimais. toks klaidingas įsitikinimas gali sukurti savąją realybę. kad mūsų dėmesio centre būna asmuo. Geresnių įverčių tikėjęsi eksperi- išsipildančioji pranašystė (self-fulfilling prophecy) Įsitikinimas.3 s k y r i u s . kaip mes suvokiame kitų žmonių elgesį. bet kartais klaidingai skyrių baigsime mintimis apie socialinius įsitikinimus. APIBENDRINIMAS Kaip traktuojame socialinę aplinką? t Atribucijos teorija aiškina. kad mažiau negu kiti pasiduoda atribucijos klaidoms (Pronin ir kiti. Ši viltis nėra bergždžia: psichologijos studentai elgseną suvokia ne taip supaprastintai. atvejais žmonės mano. . išsipildančiomis pranašystėmis . „Atkreipkime dėmesį. Kaip ir kitų šališkumų. nes turi poveikio galią. kuris pavirsta realybe. • Nors paprastai mes mąstome logiškai. dėmesį paprastai sukoncentruojame į savo reakcijas. kaip iš jų tikimasi. ir situacija tampa suprantamesnė. nei nagrinėdami virtines loginių ir intelektinių įrodymų. pasak sociologo Roberto Mertono (1948). Jei įtikinti greitu banko žlugimu klientai skuba atsiimti pinigus. Išsipildymo psichologija vertybinių popierių biržoje"). kad nepastebime net akivaizdžių situacijos reikalavimų. vildamasi.

Paskelbtos naujos žinios dar labiau sumažina žmonių lūkesčius. arba jei susidūrėte su vadinamaisiais labai bei vidutiniškai gabiais moksleiviais. jei jūsų brolis ar sesuo anksčiau už jus baigė mokyklą arba jei jums buvo klijuojama „gabaus" ar „negabaus" moksleivio etiketė. jog kiti pirks. iš kitų . Jei dėstytojas įsitikinęs. Kaip paaiškino vienas Volstryto fondų valdytojas. kaip rašo Keynesas. Tokių krizių metu žiniasklaidos gandų malūnas iš paskutiniųjų ieško pačių blogiausių naujienų. paskubėkite jas parduoti. SOCIALINIS MĄSTYMAS atkreipkime dėmesį Išsipildymo psichologija vertybinių popierių biržoje 1981 metų sausio 6-sios vakarą populiarus Floridos patarėjas investicijų klausimais Josephas Granville savo klientams išsiuntė tokio turinio telegramas: „Akcijų kainos staigiai kris. žmonės pradėjo karštligiškai jas pardavinėti (nes kainos ėmė kristi). Tad. kurie. Čia svarbiausia . lydimas kracho . Dvejus metus energingai supirkinėję akcijas (nes jų kainos kilo). kad jų eksperimento dalyviai nuotraukose pavaizduotus žmones palaikys nevykėliais. kurias palankiai vertins kiti investuotojai. o tuos. Žinia apie Granville patarimą pasklido greitai.dažniausiai būna sukurti. Maždaug prieš 50 metų Johnas Maynardas Keynesas tokią vertybinių popierių biržos psichologiją palygino su populiariais grožio konkursais. o rinkdavo dažniausiai laikraščių konsultantai. ir sausio 7oji tapo intensyviausia prekybos diena Niujorko vertybinių popierių biržos istorijoje. mentuotojai gavo geresnius rezultatus nei tie. Dar labiau savo prieštaringumu stulbina pastebėjimas. kad mokytojo požiūris į mokinį koreliuoja . parduokite rytoj". Jei manote. jo nuomone. kuriuos tuo metu rengdavo Londono laikraščiai.„nelogiškas aktyvumas". kurie jam atrodo gražiausi. aplenkite juos. ar šis pasieks gerų rezultatų? Panagrinėkime. Jei manote. Ar mokytojo lūkesčiai daro įtaką moksleivio mokymosi rezultatams? Akivaizdu. Akcijų kaina krito beveik 40 milijardų dolerių. 2000 metų balandį įnoringa technologijų rinka vėl pademonstravo išsipildymo psichologiją kuri dabar buvo pavadinta „impulsyviuoju investavimu". kad Granville patarimas privers kitus investuotojus parduoti akcijas. Tokie smarkūsrinkossvyravimai . Investuotojai taip pat renkasi ne tas akcijas. Arba gal naujas mokytojas kruopščiai išstudijavo jūsų mokymosi rezultatus. Išsipildymo psichologijos poveikio pavyzdys buvo ekstremalus 1987 m. „galite sutikti arba nesutikti su Granville požiūriu. kad galėtų pakomentuoti esamą krizės situaciją. kurie manė. kol akcijų kaina nenukrito dar labiau. spalio 19-osios pirmadienis. pastebėjo ekonomistas Robertas Shilleris (2000). o akcijų kainos kyla. Galbūt pokalbiai mokytojų kambaryje jau nulėmė jūsų reputaciją. Šis procesas veikia ir atvirkščiai. išsiaiškino jūsų šeimos socialinę padėtį. kad jo studentas gabus matematikai. kad dėstytojų nuomonė apie savo studentus pasitvirtina.atspėti kito investuotojo veiksmus. „kiekvienas konkurentas privalėjo išrinkti ne tuos veidus.142 I dalis. kurios jiems patinka. kai skelbiamos geros naujienos.mažiau. o tokias. Reikėdavo išrinkti šešis veidus iš šimto. Mokytojų lūkesčiai ir moksleivių mokymosi rezultatai Mokytojai iš vienų mokinių tikisi daugiau. kai Dovv Jonės Industrial indekso vidurkis nusmuko 20 proc. tačiau tai dažniausiai nieko nereiškia". o akcijų kainos krinta dar labiau. sužavės konkurentus". Galbūt tai pastebėjote.

S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 143 su jo mokymosi rezultatais: mokytojai yra geros nuomonės apie tuos mokinius. kuriose buvo matomas mokytojo veidas arba girdimas jo balsas. Ar galime šį „mokytojų lūkesčių efektą" patikrinti eksperimentais? Tarkime.pakako atsitiktinių 10 sekundžių trukmės ištraukų.ir vaikams. Frankas Bernieris ir Rosenthalis (1991) nufilmavo mokytojus arba besikalbančius su už kadro paliktais moksleiviais. bet pasitvirtino ir priešingas teiginys. Atrodytų. kad tokie ryškūs rezultatai reiškia. jog „nuskriaustųjų" vaikų problemos mokykloje kyla iš to. kad mokytojai daug iš jų ir nesitiki. moksleiviai jautriai reaguoja į jų veido išraišką ir kūno kalbą (žr. įteigiame mokytojui. Jussim. arba kalbančius apie juos. 1986). ir ar mokytojui šis mokinys patinka (perskaitėte teisingai: 10 sekundžių. lygiai kaip ir dideli lūkesčiai nepadaro stebuklo . Ar mokytojas su jais elgsis išskirtinai ir stengsis. pritariamai linkčioja ir dažniau į juos pažvelgia. Duomenys netrukus buvo paskelbti žiniasklaidoje bei daugelyje psichologijos ir pedagogikos vadovėlių studentams. kad mokytojų lūkesčiai turėjo reikšmingą įtaką mokymosi rezultatams (Rosenthal. kad jų intelektas stulbina.yra nepaprastai gabūs. kad jų rezultatai būtų labai geri? Būtent tai pastebėjo Rosenthalis ir Lenore Jacobson. jog dideli lūkesčiai skatina atsiliekančiuosius. Harris ir Rosenthal. jog Dana. Taip yra daugiausia todėl. ką sugeba jų mokiniai ir kaip jie mokosi (Jussim. 1986. 2002).3 s k y r i u s . kuriems teigiamas mokytojo požiūris yra tarsi gaivaus oro gurkšnis (Madon ir kiti. Kaip tokie lūkesčiai perduodami? Rosenthalis ir kiti tyrėjai priėjo išvadą. Žiūrovams . . intelekto koeficiento (IQ) testo rezultatais iš tiesų pralenkė visus.) Nors mokytojai gali manyti. 1985. su kuriais jie siejo dideles arba menkas viltis. kelti jiems didesnius reikalavimus. 1999). ar apie blogą mokinį. Sali. kurio metu apklausė 4300 britų moksleivių ir gauti rezultatai sako: taip. 1983.9 paveikslą). Tačiau ar mokytojo nuomonė yra mokinio mokymosi rezultatų priežastis. kad mokytojai žino. Pagerėjus mokytojų požiūriui į mokinį ne tik pagerėjo pažangumas. kaip daugumai pasirodė po šio tyrimo (Spitz. Vieno tyrimo metu Elisha Babadas. ar pasekmė? Williamas Crano ir Phyllisas Melonas atliko koreliacinį tyrimą (1978). Atrodo. Atsitiktinai parinkti San Francisko pradinės mokyklos moksleiviai. Žmogiškoji prigimtis nėra tokia lanksti. dažniau į j u o s kreiptis ir leisti jiems ilgiau atsakinėti (Cooper. kad moka slėpti savo jausmus. ar mokytojas kalba apie gerą. 3.nenuovokus moksluose netampa labai gabiu. 1991. Paties Rosenthalio teigimu tik keturi iš dešimties (iš beveik 500 aprašytų) eksperimentų patvirtindavo. kad mokytojų lūkesčiai nėra tokie reikšmingi. apie kuriuos buvo pasakyta (remiantis fiktyviu testu). atlikę plačiai žinomą eksperimentą. kuriems gerai sekasi. Todas ir Manuelis . ir suaugusiems . Vėlesnė analizė parodė.keturi atsitiktinai pasirinkti mokiniai . kad mokytojai „gabiems moksleiviams" dažniau šypsosi. suprasti. Kuklūs lūkesčiai nesužlugdo gabaus vaiko. Mokytojai taip pat gali skirti daugiau dėmesio „gabiems" mokiniams. 2005). 1997).

teismuose (kai teisėjai instruktuoja prisiekusiuosius) . kartais tampa išsipildančiosiomis pranašystėmis. kad mokytoja dėsto daug aiškiau. Kaip gabesni buvo įvertinti tie mokytojai. kad juos mokys puikus mokytojas.nuobodybė". Mokytojo lūkesčiai „Vyresnysis Renos brolis buvo labai gabus. Manau. kad ji taip pat yra labai gabi. Be abejonės. Palyginti su dviem kontrolinėmis klasėmis. Atrodo. SOCIALINIS MĄSTYMAS 3. kad tokie lūkesčiai gali veikti ir besimokantįjį. ar tai būdinga tikrovėje. ir pedagogą. pamokose buvo dėmesingesni. kurie tikėjosi. Trimestro pabaigoje jie buvo geriau įvertinti ir teigė. Bet dažniausiai mokytojų lūkesčiai tiksliai atitinka tikrovę (Jussim ir Harber. Per pakartotinį eksperimentą Feldmanas ir Prohaska nufilmavo mokytojus ir paprašė ekspertų įvertinti jų darbą. kad moksleivių požiūris į mokytoją toks pat svarbus. ir tyrėjai yra labai geros nuomonės apie naują mokytoją. Mokinio reakcija Rena reaguoja entuziastingai. girdėjote komentarus: „profesorius Smitas . kaip ir mokytojo požiūris į juos.įdomus" arba „profesorius Džonsas . 1982) pastebėjo. kurie dažniausiai būna pagrįsti ir tiksliai įvertinantys. Davido Jamiesono (1987) vadovaujama tyrėjų grupė atliko eksperimentus keturiose Ontarijo provincijos vidurinės mokyklos klasėse.144 I dalis. 2005). laikė jį (nieko nežinantį apie mokinių lūkesčius) kompetentingesnių ir įdomesniu nei moksleiviai. Ar tai vyksta dažnai? Ar iš kitų sulaukiame to.9 PAVEIKSLAS Išsipildančios pranašystės Mokytojų lūkesčiai gali tapti išsipildančiomis pranašystėmis. kad išsipildančių pranašysčių pasitaiko darbe (kai vadovai puoselėja didesnes ar mažesnes viltis). leidžia jai ilgiau atsakinėti. tie mokiniai. Kad patikrintų. savo lūkesčius reiškiantis neverbaliniu būdu. kuriems buvo įteigti teigiami lūkesčiai. Robertas Feldmanas ir Thomas Prohaska (1979. kuriuose buvo tiriamas mokytojų lūkesčių poveikis. Kaip iš kitų sulaukti to. Vieno mokymosi eksperimento metu moksleiviai. kurių lūkesčiai buvo mažesni. Feldman ir Theiss. ko tikimės? Tyrimai rodo. Individualių pokalbių metu dviejų klasių mokiniams buvo pasakyta. ••••••••••••i ••••M msmm Skaitydamas apie eksperimentus. susidomėjau moksleivių lūkesčių įtaka mokytojams. daugelį kartų prieš pradėdami lankyti kursą. kad ir kitų dviejų klasių moksleiviai. dažniau [ ją kreipiasi. Teigiamai mokytojo atžvilgiu nusiteikę moksleiviai daugiau ir išmoko. ko tikimės Taigi eksperimentuotojų ir mokytojų lūkesčiai. kuriose dėstė tik ką atvykusi mokytoja." Mokytojo elgesys Dažniau šypsosi Renai daugiau jai aiškina. kuriems buvo paskirtas moksleivis.

kad jis yra vieni- Norint įvertinti mokytojo ar dėstytojo nuoširdumą bei susidomėjimą. kai neigiami lūkesčiai kurio nors žmogaus atžvilgiu verčia mus būti perdėtai malonius jam. elgsenos patvirtinimas (behavioral confirmation) Išsipildančiosios pranašystės rūšis. sukeldamos nepamatuotus lūkesčius. 1992. Tai vadinama elgsenos patvirtinimu. tardo įtariamuosius ir daro jiems spaudimą) (Kassin ir kiti. Klaidingi vaikinų įsitikinimai virto išsipildančiomis pranašystėmis. kurie save laikė varlėmis. kelias sekundes trunkančio veiksmo (Ambady ir Rosenthal. kai bendraujama su partneriais. kai partneriai idealizuoja vienas kitą? Ar teigiamos iliuzijos apie kito žmogaus dorybes pildosi? O gal jos apgauna. Rosenthal. Tikėjimasis. Taip pat ir sutuoktiniai. analizė parodė. net menkus įžeidimus priima kaip nuvertinimą. 1996). ko tikimės (Olson ir kiti. Snyderis.ir šitaip paneigti mūsų lūkesčius. 2003. Ar išsipildančiosios pranašystės veikia santykius? Būna atvejų. Elizabeth Tanke ir Ellen Berscheid (1977) atliko tyrimą. kurie kremtasi. kuriuos Minesotos universitete atliko Markas Snyderis (1984). turintys nuomonę apie įtariamojo kaltumą ar nekaltumą. Tad ar intymūs santykiai būna sklandus. lengvai paskatina juos būti tokius (Kelly ir Stahelski. o tai savo ruožtu paskatina šį žmogų būti malonų su mumis .3 s k y r i u s . 1970). Meilė padeda kurti savąją realybę. parodė. Elgsena pasitvirtina ir tada. 2000) stebėjo įsimylėjusias Vaterlo universiteto studentų poras. kad partneris jų nemyli ir nesižavi. Tikintys partnerio meile ir palankumu ne taip jautriai reaguoja ir gali tapti dar artimesni (Murray ir kiti. kad tam tikru mastu mes gauname tai. Jie paprašė studentų vaikinų pasikalbėti telefonu su mergina (jiems buvo parodyta jos nuotrauka). 2003). kad tariamai patrauklios kalbėjo šilčiau nei tariamai nepatrauklios. Jei viena šalis kitą laiko agresyvia. Jei apie žmogų manoma. kurie savo oponentus laiko nelinkusiais bendradarbiauti. kad žmona bus blogos nuotaikos arba sutiks mane draugiškai ir meiliai. kuris laikomas klasikiniu. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 145 ir policijoje (kai tardytojai. kad klaidingas požiūris į pasaulį kitiems gali tapti paskata patvirtinti šiuos įsitikinimus. Keletas eksperimentų. kad merginos patvirtintų vyrų susikurtą stereotipą: geidžiami žmonės yra gražūs. ką telefoninio pokalbio metu sakė merginos. pakanka nedidelio. ir tas žmogus galiausiai netenka žavesio? Sandra Murray ir jos kolegos (1996. tai paskatina kitą šalį demonstruoti tokį elgesį savigynos tikslais. kad kiti žmonės atsakydami savo elgesiu patvirtintųjų lūkesčius. Tai padėjo slopinti konfliktus. kai žmonių socialiniai lūkesčiai paskatina juos elgtis taip. 2003). Lengviau tapti panašesniam į tokį žmogų. besivadovaujančiais klaidingais įsitikinimais. didino pasitenkinimą ir skatino pasijusti princesėmis arba princais tas ir tuos. kurią jie laikė patrauklia arba nepatrauklia. atitinkamai nustoja vertinti partnerį ir nuo jo nutolsta.1993). pasireiškianti tuomet. Vien tik to. gali paveikti mano bendravimą su ja ir šitaip paskatinti ją patvirtinti mano įsitikinimą. . Šioje situacijoje partnerio idealizavimas buvo geras ženklas. Laboratorinių žaidimų metu priešiškumas beveik visada susilaukia priešiškumo: žmonės. Tačiau tiriant socialinę sąveiką dažniau pastebima. kokį mus mylintis įsivaizduoja. nes skatino juos kalbėti taip. lengvai įsižeidžiančia ir kerštinga. šitaip sukuriamas pragaištingas užburtas ratas.

daugiau flirtavo (to net nesuvokdamos).kad visiškai nesidomi. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Juo labiau savo elgesiu jis stengėsi parodyti. kad jie pasistengs pateisinti jūsų nuomonę. Šiaip jau mūsų nuomonės apie žmones turi realų pagrindą. Maloniai sutikti kandidatai į darbą pokalbio metu taip pat elgiasi maloniau.. jog žmogus. Ridge ir Reberas mano. Kiekvienas vaikinas turėjo pasikalbėti su viena iš merginų ir įvertinti. 2002). ir galite tikėtis. jog tai gali būti viena iš seksualinio priekabiavimo priežasčių. kad būna tikslūs (Jussim. Tačiau eksperimentuotojų tendencingumo ir mokytojų lūkesčių tyrimai rodo. kad klaidingi įsitikinimai apie gabius ir negabius žmones gali paskatinti atitinkamą mokytojų ir tyrėjų santykį su jais.jis mažiau bendrauja (Rotenberg ir kiti. kad jums pasako. 2005). dalyvavusių Roberto Ridge ir Jeffrey Rebero (2002) atliktame eksperimente. arba . kad šis meilinimasis taps atviras ir sudarys moteriai prielaidas tokį elgesį vertinti bei interpretuoti kaip nepriimtiną arba kaip priekabiavimą.146 I dalis. kuri iš tiesų yra klaidinga. Įsivaizduokite. prasitarė. kad mergina (remdamasi anketoje nurodytais jo biografijos faktais) arba juo žavisi. juo labiau Lotty skleidėsi ir gražėjo. kad jie darbštūs ir mandagūs (o ne tingūs ir grubūs). kaip ir kiekvienas socialinis reiškinys. Tai gali lemti geresnį (arba blogesnį) mokymąsi ir todėl sukelti įspūdį. gali savaime pasitvirtinti. Kitų žmonių elgesys su mumis atspindi tai. jog jie privalo laikytis tvarkos ir švaros. turi ribas. šiukšlių. kad eksperimentas pasiteisino: į šiukšlių dėžę buvo metama 80 proc. Lūkesčiai dažnai leidžia prognozuoti elgesį paprasčiausiai todėl. apie kuriuos manoma. Tai truko aštuonias dienas. arba nesižavi. tačiau tik kurį laiką. kur irgi tik 15 proc. kad jie niekina moteris. tariamai besižavinčios pokalbio partneriu. įsigalėję stereotipai apie neįgaliuosius arba tam tikros rasės ar lyties asmenis. o didžios dorybės ratu". APIBENDRINIMAS Socialinės aplinkos lūkesčiai • Įsitikinimai kartais nepriklauso nuo mūsų. kad ji jam labai miela. 2002). Šie eksperimentai padeda suprasti. (Įsivaizduokite. su kuriuo netrukus susipažinsite. kad jie laikosi švaros bei tvarkos. jog esate vienas iš 60 jaunuolių. kad rimtai jumis domisi ir norėtų susidraugauti. ar ji gali dirbti dėstytojos asistente. . Jei vyrui atrodo. kad pasitvirtina prielaida. Sakykite vaikams. Elizabeth von Arnim. Prieš pokalbį vaikinui buvo pasakoma. Lūkesčiai daro įtaką ir vaikų elgesiui. šiukšlių buvo metama į šiukšlių dėžę. mokiniai buvo nuolatos giriami už tai. Tendencija pateisinti kitų lūkesčius. kaip mes ir kiti juos vertiname. elgiasi su jomis nepalankiai (Pinel. Kitoje klasėje. The Enchanted April. 1922 („Kerintis balandis") šas . juo labiau jis žavėjosi ir darėsi malonesnis. kaip socialiniai įsitikinimai. ir taip jie keliavo ne pagiežos. kad vienos klasės mokiniams jie keletą kartų primintų.elgsenos patvirtinimas: kandidatės. pavyzdžiui. kad moters elgesys patvirtina jo įsitikinimus. Po šių priminimų šiukšlių kiekis šiukšlių dėžėje padidėjo nuo 15 iki 45 proc. Richardas Milleris ir jo bendradarbiai (1975) paprašė mokytojų.) Rezultatas . Pamatę šiukšles trijose klasėse. Po dviejų savaičių paaiškėjo. jis gali taip jai meilintis. Vyrai.

O dabar įtempkite visas savo intelektines galias ir atsakykite į šiuos klausimus". kuo reikėtų abejoti. kad laboratorijose mūsų intuicija pervertinama. kad sutiksime protingą ir patrauklų žmogų. kad jie šiuos įsitikinimus patvirtintų. randamą grožinėje literatūroje." Tačiau ar šie eksperimentai tebuvo tik intelektualūs triukai. Kokias praktines išvadas ir įžvalgas apie žmogiškąją prigimtį leidžia padaryti šie tyrimai? Apžvelgėme keletą priežasčių. .nes proto paskirtis spręsti efektyviai mūsų intuiciją pakerta labiau. šie nuspėjami iškraipymai bei tendencijos atsirasdavo netgi tada. interpretacijos ir įsitikinimai gali sukelti rimtas pasekmes. filosofijoje ir religijoje. šitaip priverčiant juos atrodyti blogesniais? Richardas Nisbettas ir Lee Rossas (1980) teigia. Eliotas). Be to. „Grynasis intelektas. kad pajėgtume perprasti savo genetinį kodą. Pernelyg lengvai susidarome ir puoselėjame klaidingus įsitikinimus. Visos mūsų problemos mus pačius apmulkino. Esame pakankamai išmintingi.kaip panašus į dievą!". Net nežymus tendencingumas gali turėti didelį socialinį poveikį. Klaidingi įspūdžiai. Žmogaus protui triskart valio.sušunka Shakespeare Hamletas).yra pasakęs T.3 s k y r i u s . kad tikrinamas jų gebėjimas argumentuoti. . Na. Jei prieš susitikimą sužinome. mes nesiekėme apmulkinti žmonių.yra ypač netikslus instrumentas. iškrėsti nelaimingiems dalyviams. įtikinti ryškių išgalvotų istorijų. įsivaizduodami ryšį ir kontrolę ten. kad iš tiesų tas žmogus labai protingas ir patrauklus. S. kad mūsų informacijos apdorojimo galimybės įspūdingai efektyvios ir prisitaikančios („savo išmone . Kasdienės nesėkmės dažnai būna ne pačios svarbiausios. tačiau neapsaugotos nuo klaidų ir neteisingų nuomonių („šiaudinė galva". Tad kognityvinės socialinės psichologijos tyrimai atspindi plačią panoramą.pastebėjo rašytoja Madeleine L'Engle. Eksperimentų metu žmonėms paprastai būna pateikiami abejonių nekeliantys faktai ir perspėjama. iliuzijoms „būdingas ilgalaikiškumas. kur jų gal apskritai nėra. kuriame savo socialinius įsitikinimus ir po to darome įtaką kitiems. kai svarstome svarbius socialinius klausimus: kodėl tiek daug benamių? Nelaimingų? Turinčių polinkį žudyti? Ar mano draugė myli mane. tačiau ne visada. Negalime lengvai numoti ranka į šiuos eksperimentus: daugumoje jų dalyvavo išsilavinę žmonės. dažnai universitetų studentai. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 147 • Panašiai kasdieniame gyvenime dažnai sulaukiame to. po susitikimo gali išlikti įspūdis. Daugelis psichologų pašventė savo gyvenimą stulbinančių žmogaus proto galių tyrimams. Išvados Socialinio pažinimo tyrimai rodo. priešingai nei suvokimo iliuzijoms" (Slovic. nei manome. Gyvenime retai kada esame perspėjami: „Štai faktai. . gal dukart valio . kodėl žmonės kartais patiki tuo. Kaip pastebėjo vienas tyrėjas. ar trokšta mano pinigų? „Sukurdami šias problemas. . išrastume kalbančius kompiuterius ir nusiųstume žmones į Mėnulį. ko tikimės (elgsenos patvirtinimo)." Amos Tversky (1985) . Vedami išankstinių įsitikinimų ir perdėtos savikliovos. kai atlygis už teisingus atsakymus skatino žmones mąstyti optimaliai. 1972).

". Dažnai klaidos yra šalutinis mąstymo produktas. Simonas tvirtina.taisykles. per didelis pasikliovimas netobula euristika. Kruglanski ir Ajzen. kad „žmonės vienas kitą suvokia stebėtinai tiksliai (nors retai tobulai). Ar aplinkybes galime kontroliuoti. ir stulbinanti intuicijos klaidų statistika paprastai gerai tarnauja. kad norėdami susidoroti su realybe. padeda išsaugoti viltį ir skatina stengtis. neigtų pats save. atsirandantis mėginant supaprastinti gautą sudėtingą informaciją. įskaitant ir šį". tačiau dažnai vertinimuose ir socialiniame suvokime pasireiškia loginės klaidos ir šališkumai. Mąstymo įpročiai. Euristika kartais prisideda prie mūsų pralaimėjimo. Iliuzijomis taip gali baigtis su išlikimu susijęs euristinis mąstymas. šališkas palankumas sau ir kt. 1999). 1987. kaip pasijusite pasiūlę socialinės psichologijos analizę? Socialinė psichologijos nuolatinį rūpinimąsi žmonių silpnybėmis turėtų atsverti „pozityvesnis požiūris į žmogiškąją prigimtį". SOCIALINIS MĄSTYMAS „Žmogaus proto užmojai yra gilūs kaip vandenys. . Jūs atiduodate jam šį socialinės psichologijos vadovėlį. tokie kaip pagrindinė atribucijos klaida. mes ją supaprastiname. kad kažkoks ateivis pagrobia jus ir maldauja informacijos. (Įrodinėjimas. nes tai taip pat būtų tik iliuzija. kad kiekvienas organas atlieka tam tikrą funkciją. Nobelio premijos laureatas psichologas Herbertas Simonas (1957) buvo vienas iš tų moderniųjų mokslininkų. 1983. 1984).148 I dalis. Daugeliu būdų euristika „daro mus nuovokesniais" (Gigerenzer ir Todd. Swann. „Mąstymas skirtas veiklai".jie gali būti klaidingi. kad žmogaus mąstymas yra iliuzinis. tačiau naudingi kaip apibendrinimai.5. Pasigailėję. Netgi galime teigti.euristines . b).) Kaip medicinos mokslas daro prielaidą. kurie pirmieji aprašė žmogiškojo supratimo ribas. Tačiau ji padeda daryti greitus veiksmingus sprendimus. Elegantiška mūsų mąstymo netobulumų analizė jau pati savaime yra duoklė žmogiškajai išminčiai. Kaip mes susidorojame? Taikome tam tikras supaprastinančias ." Pat 20. kad atidavėte knygą (šito labai tikiuosi). lemiantys klaidingus įsitikinimus. Pažintinis šališkumas įsiskverbia net į rafinuotą mokslinį mąstymą. Kaip sako socialinės psichologijos specialistė Susan Fiske (1992). kad galima kontroliuoti įvykius. ar ne. Taip pat logiška būtų tokia išvada: „Visi apibendrinimai klaidingi. kad „niekas negali pamatyti savo klaidų". Žmogiškoji prigimtis nedaug tepasikeitė per 3000 metų nuo to laiko. ir padėkojęs ateivis išnyksta erdvėje. kai Senojo Testamento psalmininkas pastebėjo. kad geriau pažintų žmonių giminę. Tikėjimas. teigia Joachimas Kruegeris ir Davidas Funderis (2003a. Optimizmas atsiperka. o protingas žmogus gali jų semtis. taip ir elgsenos tyrėjai mano. Ar tai per daug ciniška? Leonardas Martinas ir Ralphas Erberis (2005) kviečia įsivaizduoti. kad įsitikinimai panašūs į mokslines teorijas . kad mūsų mąstymas ir elgsena geba prisitaikyti (Funder. Panagrinėkime sudėtingos šachmatų partijos pavyzdį: galimų pozicijų ir rezultatų kiekis yra didesnis nei dalelių skaičius visatoje. tariamas vienodumas. Socialinis psichologas Lee Jussimas (2005) sutinka ir priduria. aukščiausių rezultatų galime pasiekti pasitelkę pozityvų mąstymą.

kad gera linkintys žmonės sprendžia. „Godusis" Ivanas Boesky.gali paskatinti reporterius įžvelgti ryšį tarp rasės ir šios problemos. nesant patvirtinančių įrodymų. Todėl šiame skyriuje aptartos pažintinės paklaidos pasireiškia žiniasklaidoje bent jau šešiais būdais. siekdami padaryti įspūdį teisėjams". Sudužus lėktuvui. p. teigia Indianos universiteto žurnalistikos profesorė Holly Stocking ir niujorkietis psichologas bei teisininkas Pagetas Grossas savo knygoje Hovv Do Journalists Think? („Kaip mąsto žurnalistai?") Žurnalistai. . susijusios su narkotikų vartojimu . Supažindinti su šiomis tendencijomis žurnalistai. Pradėdamas nuo minties. 25). nepaisant jai prieštaraujančių faktų.. 5. o ne išankstinė nuomonė turėtų būti visų reportažų pagrindas" (Blundell. nei šio gydymo būdo sėkmingumo statistika. Išankstinė nuomonė gali paveikti interpretaciją. kaip. kurį rekomendavo pirmasis pašnekovas. kad benamiai yra nevykusių psichikos sveikatos programų produktas. kurie patvirtins jų išankstinę nuomonę. Tačiau žurnalistai yra žmonės. . kai jų nėra. kad įkaitų nepavyko išlaisvinti. kurį reporteriai ir redaktoriai privalo greitai apdoroti. ko „ieško dauguma sukčių. nekreipdami dėmesio į tikrąją skrydžių saugumo statistiką.su panieka pastebėjo reporteris. Antra vertus. Tai žurnalistikos idealas: pateikti tikrovę tokią kokia ji yra. 1987 m. Pavėluotas nuomonės šališkumas sudaro palankias sąlygas analizei „po fakto". Juos gali labiau sužavėti žinia. nuo kurios gali priklausyti. Norėtume. kad taip būtų. gali būti rašoma: „supainiojo" arba „pamiršo". apie meluojant sugautą politiką jei jis yra gerbiamas. tokio. taip tvirtino žurnalistai po to. Nesėkmingas prezidento Carterio mėginimas išlaisvinti amerikiečius įkaitus Irane „buvo pasmerktas iš pat pradžių".kiekvieną CBS žinių laidą užbaigdavo VValteris Cronkite.3 s k y r i u s . žurnalistai gali aprašyti „bauginančius kelionių lėktuvu pavojus šiais laikais". 2 Patvirtinimo šališkumas gali nukreipti žurnalistus prie šaltinių ir klausimų. laukdamas teismo nuosprendžio už skandalingą prekybą vertybiniais popieriais Volstryte pasinaudojant vidine informacija. klausia Stocking ir Grossas. 6. kažko Iš tiesų. žurnalistus gali labiau įtikinti vaizdingi pasakojimai apie nejutiminius suvokimus ir aiškiaregystes nei objektyvūs moksliniai tyrimai. ieškojo savanorio darbo.. kai sužinojo. nagrinėdami skirtingas išvadas. nors iš tiesų taip nėra. gali jas atpažinti ir pasistengti išvengti. „kuria tikrovę". korespondentas gali atitinkamai interpretuoti nevienareikšmę informaciją nekreipdamas dėmesio į kitus sudėtingus veiksnius. S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 149 atkreipkime dėmesį Kaip mąsto žurnalistai: pažintinis šališkumas žiniasklaidoje „Štai kaip yra". 1986. kad naujas gydymo būdas kažką tariamai „išgydė". Kaip ir skaitytojus. kaip informacija bus pateikta. kaip ir eiliniai žmonės bei mokslininkai. turint galvoje tą informacijos kiekį.tarkime. palaikančio šią idėją ir iš kito žmogaus. be paliovos įtemptai stengdamasis surasti patvirtinančių įrodymų. 3. Tikėdamasis pateikti sensacingą pasakojimą apie tai. . 4. 1. įvykiai gali atrodyti tarpusavyje susiję. ieškodami šaltinių ir pateikdami klausimus. Įtikinamai pramanyti pasakojimai gali atrodyti informatyvesni nei faktais pagrįsta informacija. Paprastai reporteriai „seka paskui idėją". ir nekreipdamas dėmesio į šioms nuomonėms prieštaraujančius faktus. įmanoma išvengti į mūsų protus įskverbusio iliuzinio mąstymo? Tačiau yra ir teigiamas aspektas. Stulbinantis sutapimas . trijų mažumoms atstovaujančių sportininkų problemos. ieškodami statistinių duomenų ir tik po to parinkdami jiems būdingus epizodus bei atmindami. Laikraščio The Wall Street Journal reporterių nurodymuose korespondentui šis idealas suformuluotas paprastai: „Korespondentas privalo nesivadovauti sustabarėjusiomis išankstinėmis nuomonėmis. galinčius paneigti jų mintis. Nesėkmingi sprendimai akivaizdžiai kvaili atrodo po laiko. korespondentas gali paimti interviu iš asmens. kad nutekėjusios radioaktyviosios dalelės sukelia nėštumo komplikacijas. Įvykiai. įsitikinimų tvarumas gali padėti išsaugoti išankstinę nuomonę. iš anksto nežinodami šių sprendimų pasekmių.

Kelti šių kursų efektyvumą.tai meno ir muzikos. palygindamas su savaisiais. nesirengia iš mūsų padaryti bejausmių robotų. 1988. Išklausę tokį kursą žmonės iš tiesų įveikia kasdienes problemas (Lehman ir kiti. kaip suformuojami bei išsaugomi padedantys arba klystkeliais nuvedantys įsitikinimai. kad ugdymas iš tiesų gali padėti išvengti tam tikrų rūšių klaidų. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Pažinimo klaidos . Štai ką jie siūlo: • • Mokyti žmones matyti socialinės intuicijos klaidų priežastis. kad emocijos praturtina žmogaus patirtį ir kad intuicija yra svarbus kūrybinio įkvėpimo šaltinis. „Iš kur jūs ištraukėte šį pavyzdį?" arba „Galite pateikti melagingą statistiką. kad polinkis klysti labai aiškiai parodo. kad toks gebėjimas neatsiranda savaime. kaip svarbu lavinti protą. Normanas Cousinsas (1978) tai pa- . nes argi reikėtų metų metais vargti lavinantis? Psichologė Robyn Dawes (1980). • • APIBENDRINIMAS Išvados Socialinių įsitikinimų ir vertinimų tyrimai parodo.150 I dalis. ir jo keliami pavojai. yra labai ribotos". kad žmonės yra daugiau nei mašinos. galime priimti karčią tiesą apie mūsų ribotumus. tiriantys iliuzinį mąstymą. Rengti kursus. [jog] žmonių galimybės sąmoningai apdoroti informaciją. tačiau čia labiau tiktų gerai parinktas pavyzdys". The Spirit of Liberty. Post scriptum: mintys apie intuicijos galimybes ir jos ribas Ar puikybės ir klaidų tyrimų rezultatai per daug žemina? Žinoma. 1987). pateikiant kuo daugiau konkrečių. draugystės ir meilės.." Learned Hand. egzistuoja dabartyje. siekdami tobulinti savo teorijas. Tačiau šie mokslininkai primena. neturėtume taip pat stengtis mažiau daryti socialinio mąstymo klaidų? Mokykloje matematikos mokytojai moko tol. Nisbett ir kiti. vaizdingų epizodų ir kasdienio gyvenimo pavyzdžių. 1952 („Laisvės dvasia") Ar. nusivylusi. Kognityvinės ir socialinės psichologijos mokslininkai. Mūsų subjektyvios. Mokytis tokių įsimintinų ir naudingų posakių kaip: „Tai patirties dalykas". mistiniai ir religiniai išgyvenimai. pasiūlė taip pat be paliovos mokyti apdoroti socialinę informaciją. nesuvaržytas protas nešališkai pasveria jų interesus. skirtus kasdienėms logikos ir socialinių sprendimų problemoms analizuoti. kol vaiko protas galiausiai išmoksta tiksliai ir automatiškai apdoroti skaitmeninę informaciją. Mes manome. bendražmogiškos patirtys . Jie žino. ypač socialinę. nes praeityje jos leido žmonėms išgyventi ir reprodukuotis. Todėl subalansuotoje socialinėje psichologijoje vertinama ir socialinio mąstymo galia. Richardas Nisbettas ir Lee Rossas (1980) tiki. tačiau džiaugtis gilesnę reikšmę turinčia tiesa.. jis siekia suprasti kitų vyrų ir moterų protus." Evoliuciniai psichologai Martie Haseltonas ir Davidas Bussas (2000) „Nesuvaržytas protas nėra per daug įsitikinęs savo teisumu. kad „daugybė tyrimų parodė.

atvirumas. Šis nuolankumas ir nepasitikėjimas žmogumi yra ir religijos.į žmogų (Hooykaas. o tai skatino jų nuolankų požiūrį į gamtą ir skeptišką . 1972. kurie nesugeba pamatyti. Štai kokia nuostata gali būti naudinga visais atvejais: kritiškumas.3 s k y r i u s . kukliai prisimenant. tačiau ne nuolankumas. „Atimkite iš paprasto žmogaus gyvenimo viltį. esame be galo išmintingos. ir būsite atėmę jo laimę". ir praktinio tikslumo. žmonės. 1884 . S O C I A L I N I A I Į S I T I K I N I M A I IR V E R T I N I M A I 151 vadino „didžiausia tiesa apie mokymąsi: jo tikslas . tačiau ne cinizmas. kūrybinė nuojauta ir skepticizmas. Merton.atrakinti žmogaus protą ir lavinti jį kaip gebantį konceptualiai. Socialinių vertinimų klaidų bei iliuzijų tyrimų rezultatai pataria mums būti atlaidesniems kitiems. nuosekliai mąstyti organą". analitiškai. smalsumas. Mes. kad daugelis šiuolaikinio mokslo pradininkų buvo religingi. Todėl nenuostabu. Kad atskirtume tikrovę nuo iliuzijos. Henrik Ibsen. kad ir patys galime klysti. 1938). Moksle visada susipina intuicija ir negailestingi tyrimai. bet ne dievai. Esame orūs. Jie taip pat skatina nesileisti įbauginamiems arogantiškumo tų. „Laukinė antis". kokie jų pačių polinkiai ir klaidos. ir mokslo pagrindas. bet klystančios būtybės. tačiau ne patiklumas. reikia ir nešališko smalsumo.

Elgesys ir nuostatos Kaip nuostatos lemia elgesį? Kada nuostatos prognozuoja elgesį Ką slepia moksliniai tyrimai. Žodis virsta įsitikinimu „Kojos tarpduryje" reiškinys Piktybiški ir moralūs veiksmai Tarprasinis bendravimas ir rasinės nuostatos Socialiniai judėjimai Kodėl elgesys veikia nuostatas? Prisistatymas: įspūdžio valdymas Savęs pateisinimas: pažintinis disonansas Ką slepia teorija. Mahzarin R. Banaji apie eksperimentinės socialinės psichologijos atradimą Mokslinių tyrimų išvada. Leonas Festingeris apie disonanso sušvelninimą Savęs suvokimas Teorijų palyginimas Post scriptum: kaip elgesiu pakeisti save . Jūs negavote laiško: prietarai pranašauja diskriminuojantį elgesį Kada elgesys lemia nuostatas? Vaidmenys Kada žodis tampa įsitikinimu Atkreipkime dėmesį.

4. Socialiniai psichologai sutaria: žinoti žmonių nuostatas .apibrėžia žmogaus nuostatą (Eagly ir Chaiken. o kaimynų. Šiuos tris aspektus galima įsidėmėti kaip EEP: emocijos (jausmai). apžvelgęs daugelį mokslo darbų apie įvairias žmonių Elgesys . su tuo.neutrali. Devyniolika lėktuvų pagrobėjų.teigiama. koks ryšys sieja mintį ir veiksmą. ar elgesiu . jie turi omenyje įsitikinimus bei jausmus.1 paveikslą). charakterį ir elgseną. kokią įtaką nuostatos turi veiksmams. o išreiškiama jausmais ir elgesio ketinimais. Nuostatų tyrimai . vaikų ugdymas yra grindžiami prielaida. gali jausti antipatiją ir juos diskriminuoti. kuris tiki. Beveik visą praeitą šimtmetį mokslininkus domino. o nuostatos . kuriuos antiamerikietiškos nuostatos paskatino savižudiškam terorizmui rugsėjo 11-ąją. Kai socialiniai psichologai kalba apie kieno nors nuostatas. Festingeris manė. susijusius su asmeniu arba įvykiu. Tačiau 1964 metais Leonas Festingeris padarė išvadą.vieni svarbiausių socialinėje psichologijoje ir tai buvo viena pirmųjų šio mokslo tyrinėjimo sričių. 2005). Palanki arba nepalanki vertinimo reakcija į kokį nors dalyką . kad ryšys tarp nuostatų ir elgsenos yra priešingas. mūsų reakciją gali nukreipti nuojautos.vežimas. prancūzų atžvilgiu . byloja. Pirmoji serija) nuostata (attitude) Palanki arba nepalanki kokio nors dalyko ar asmens vertinimo reakcija.K as sieja tai. kad tam tikros etninės grupės atstovams būdingas tingumas ir agresyvumas. dažnai grindžiama įsitikinimais. kad pasikeitus nuostatoms pasikeičia ir elgsena. kądaromel Filosofai." Ralph VValdo Emerson. Taigi žmogaus nuostata kavos atžvilgiu gali būti neigiama. jog nėra įrodymų. Kaip pasakė Robertas Abelsonas (1972). teologai ir pedagogai jau seniai svarsto. tačiau nelabai gebame elgtis taip. mūsų elgesys yra tarsi arklys. elgesio tendencija ir pažinimas (mąstymas) (žr. kaip turėtume dėl žinomų priežasčių". žmogus. Kai mes privalome greitai į ką nors reaguoti. „Kiekvieno veiksmo protėvis yra mintis.tai nuspėti jų poelgius. Pavyzdžiui. kad radikalūs įsitikinimai gali baigtis radikaliais poelgiais. 4.1 PAVEIKSLAS Nuostatų aspektai Pažinimas (mąstymas) Kaip nuostatos lemia elgesį? Kaip ir kokiomis sąlygomis nuostatos nulemia mūsų poelgius? Kodėl socialiniai psichologai pradžioje buvo nustebę dėl tariamai menko ryšio tarp nuostatų ir elgsenos? Emocijos Tariamai nuostatų galiai stprų smūgį sudavė socialinės psichologijos ekspertas Allanas Wickeris (1969).ar ji reiškiama įsitikinimais. asmeninį gyvenimą ir jo išraišką visuomenėje.tai efektyvus pasaulio vertinimo būdas. psichologų konsultacijos. kurie išprovokuoja vienokį ar kitokį poelgį. patvirtinančių. jausmais. Šiame skyriuje nagrinėsime nuostatų ir elgesio sąveiką. kas mes esame. Mokymas. kad asmeniniai įsitikinimai ir jausmai nulemia mūsų elgseną. mes esame „labai gerai ištreniruoti ir puikiai mokame rasti savo poelgių priežastis. 1841 („Esė". Nuostatos . ir kad ją pakeisti galime tik pakeitę savo širdis bei protus. Essays.

buvo paprieštarauta XX a. Danielio Batsono ir jo bendradarbių (1997. Wickeris pasiūlė šokiruojančią tezę: vargiai galima prognozuoti žmonių elgseną remiantis jų nuostatomis. kad jie patys galėjo nutarti. Vėlesnių moralinės veidmainystės tyrimų dalyviams buvo išdalytos monetos. Allan VVicker. kad mėginimai pakeisti elgseną keičiant nuostatas dažnai žlunga. atrodo taip akivaizdu. Pradinei tezei. 1971 Nuostatas ir veiksmus skiriantis pavyzdys. Tezė. Tiriant šias sąsajas žmonėms buvo pateikta patraukli užduotis (bei galimybė laimėti 30 dolerių vertės loterijos bilietus) ir nuobodi užduotis. Perspėjimai apie rūkymo žalą rūkalius veikia tik iš dalies. kodėl. kad žmonės dažnai saviena. tačiau taip pasielgė 80 proc.154 I dalis. tačiau šis poveikis nėra ilgalaikis. Antitezė. „Gali būti pageidautina pamiršti nuostatos sąvoką". Nuostatos bažnyčios atžvilgiu tik sąlyginai susijusios su dalyvavimu mišiose kiekvieną sekmadienį. Tyrimo dalyviai vieną užduotį turėjo parinkti sau. kad sau skirti patrauklesnę užduotį yra moralu. Žinoma. kaip nuostatos bei asmenybė. kad stebiuosi. nugali godumas. Kalbant apie tai. suformulavus antitezę. Tačiau nusprendę mesti monetą net 90 procentų eksperimento dalyvių pasirinko patrauklią užduotį! (Ar taip atsitiko todėl. SOCIALINIS MĄSTYMAS nuostatas ir poelgius. Kai moralumas susiduria su godumu. vis dažniau pabrėžiama išorinė socialinė įtaka ir menkinami tokie vidiniai veiksniai. Jei žmonės sako viena. Iš tieTai. septintajame dešimtmetyje. esame veidmainių populiacija. o kitą . o daro kita. gali būti „morali veidmainystė" (kai sudaromas moralumo įspūdis. • • • Studentų požiūris į apgavystes nedaug teturi bendra su pačiu apgaudinėjimu. 2001. Tik vienas iš dvidešimties teigė. tačiau kaip ir anksčiau žiūri reportažus apie žmogžudystes. Ir vis tiek 24 iš 28 metusių monetą sau pasirinko patrauklią užduotį. dalyvių.tariamam antrajam eksperimento dalyviui. mes įrodinėjome. kad nuostatos lemia veiksmus. kurią atlikus prizai nebuvo skiriami. kas kontroliuoja elgseną. 2002) žodžiais tariant. tačiau vengiama su moraliu elgesiu susijusių nuostolių). nėra ko stebėtis. Atrodo. kad įsitikinimai bei jausmai kartais privalo turėti įtakos. kad smurtinės televizijos laidos slopina jautrumą ir skatina brutalumą. paskatino psichologus išsiaiškinti. Sų . todėl jie vis aktyviau reikalauja mažiau rodyti smurto. Žmonės pagaliau pradeda suvokti. kurias jie (jeigu norėjo) galėjo mesti niekam nematant ir šitaip pasirinkti užduotį. Pasisakymai apie rases ne ką tepasako apie galimą elgesį konkrečiose situacijose. kad nuostatos iš esmės nieko nelemia. Lytinio švietimo programos dažnai veikia požiūrį į lytinį susilaikymą ir prezervatyvų naudojimą. o daro kita. O kur sintezė? Stebinantis faktas. ką dabar ruošiuosi paaiškinti. ką lemia viršuje atsidūrusi monetos pusė?) Kito eksperimento metu Batsonas ant abiejų monetos pusių priklijavo lipdukus su užduotimi.

Kraus. 1982. implicit association test. prijungti prie tokio detektoriaus. iš pradžių įtikinti. kol jos nesužinome. ką sakome. Bush . kad pasakytų teisybę. IAT). Vieno tyrimo metu studentai. Mokslininkai tikisi. Kaip ir kitus poelgius. kad taip galima pakankamai tiksliai užfiksuoti vos pastebimą šypsnį ar mikroskopinę raumenų reakciją ir įvertinti asmens nuostatas pateikto teiginio atžvilgiu. Jo metu matuojant reakcijos laiką įvertinama.4 s k y r i u s . 126 tyrimuose IAT testu matuotų neišreikštųjų nuostatų „Aš turiu susidaręs nuomonę. jog melo detektorius iš tiesų veikia. Vienas iš jų . viešai balsavo už prezidento Busho planuojamą karą su Iraku.kritikos baimė . Kada nuostatos prognozuoja elgesį Mūsų elgesys ir išreikštos nuostatos skiriasi. Po to tiriamiesiems pateikiami nauji klausimai. Mes matuojame išreiškiamas nuostatas. Tačiau jei mums pavyktų neutralizuoti kitų veiksnių įtaką elgsenai .) Kitas subtilus nuostatų matavimas . Eksperimento metu dalyviams prijungiamas netikras melo detektorius ir paaiškinama. aštuntojo dešimtmečio. nors patys abejojo (Nagourney.ar pagal nuostatas būtų galima tiksliai prognozuoti poelgius? Kada socialinė įtaka tam.visas kitas sąlygas išlaikyti vienodas. 2002 metų pabaigoje daugelis JAV įstatymų leidėjų. kad jis tikras. bet ne visada su ja sutinku. apsunkinančių elgesio ir nuostatų ryšį (Triandis. ką. kaip puikiai šis tariamas detektorius parodo tiriamųjų nuostatas (kurios buvo išsiaiškintos dar iki eksperimento).veido raumenų reakcijos į teiginius fiksavimas (Cacioppo ir Petty. . sako tiesą . 1995). Vienas socialinės psichologijos ekspertas suskaičiavo 40 skirtingų veiksnių. ar su baltaodžių veidais. stebima. niekada negauna tiesioginių duomenų apie nuostatas. kiti norėtų išgirsti. Privalau pats sau priminti. kurie gali pamatuoti pulsą. kad žmonės. ar žmonės ilgiau užtrunka teigiamos reikšmės žodžius siedami su juodaodžių. melo detektorius suveikė! (Kaip ironiška: žmonės apgaunami. 1981). mūsų nuomone. Daugybė skirtingų veiksnių. taip pat žr. gana tvirtą nuomonę. kaip greitai žmonės susieja sąvokas (Greenwald ir kiti. 2002). Kartais sakome tai. W." Prezidentas George H. 2002. stipriau laikėsi išankstinių nusistatymų (Sigall ir Page. Nenuostabu.vadinasi. kad tiesa niekada neatrodo akivaizdi tol. Tyrėjai pademonstruoja. Stipri socialinė įtaka . nes jas veikia skirtingi veiksniai. yra mažiausia Socialiniai psichologai. jausdami po rugsėjo 11-osios šalį apėmusius baimę. Šių dienų socialiniai psichologai turi puikių būdų subtiliai įvertinti nuostatas. žodinę išraišką veikia išorinės aplinkybės.neišreikštųjų asociacijų testas (angl. 1971). pyktį ir patriotinį įkarštį. norint įvertinti neišreikštąsias nuostatas rasių atžvilgiu. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 155 kodėl dauguma psichologų (taip pat ir aš) apie tai nepagalvojo iki XX a. 2003). kitaip nei gydytojai.viešo vardinio balsavimo metu iškreipė tikruosius interesus. Kitas metodas siūlo „fiktyvųjį kelią" į širdį. Pavyzdžiui.

bet jų poveikį. Pagalvojau. vertybėms? Abejodama užrašiau žodžius „Neišreikštosios nuostatos" kaip svarbų pasiūlymą. Tai jis atvedė mane į psichologiją ir į Ameriką. Pastarosios galią pirmą kartą pajutau Indijoje skaitydama „Socialinės psichologijos vadovą". sekta. Banaji apie eksperimentinės socialinės psichologijos atradimą". . parodantis neišreikštąsias nuostatas. Kasdien galėdavau išgirsti tokį pasakymą: „Ko tikėtis iš šykštaus marvadžio?" Mano antrojoje tėvynėje .įsitikinimai apie socialines grupes atrodė ne tokie svarbūs. Mano mama. todėl tikėjausi susikurti nepriklausomybę. kurie laikosi savo įsitikinimų.Amerikoje . „Ką slepia moksliniai tyrimai: Mahzarin R. taikant neišreikštųjų asociacijų testą. apsigyvendama už kvartalo nuo savo tėvų. bus mano ateities kelias. . Mes tyrinėjome nesąmoningą socialinį pažinimą. kurioje gimiau ir užaugau.) Kada kiti veiksniai mažiausiai veikia elgseną Bet kuriuo atveju mus veikia ne tik nuostatos. eksperimentais tyrinėjęs socialinius procesus. galbūt tai galiotų ir nuostatoms. SOCIALINIS MĄSTYMAS koreliacija su paties deklaruotomis išreikštosiomis nuostatomis vidutiniškai buvo lygi 0. kad šis mokslas. taigi nereikėjo aiškintis. vis dar domėdamasi atminties tyrimais. Gerai mokėjau spausdinti. bet ir konkreti situacija. kuriomis domėjausi iki tol.Indijoje . kad šie žodžiai užims pagrindinę vietą kitų dviejų dešimtmečių mūsų su studentais tyrinėjimuose. buvo iš karto užmirštos. Mėgavausi bendradarbiavimu su Tony Greenvvaldu ir Brianu Noseku. socialinė įtaka gali būti milžiniška tokia didelė. kad pasimokysiu semestrą o tada būsiu laisva rinktis savo kelią. įkalbėjo mane stoti į koledžą. kad paskatina žmones atsisakyti pačių giliausių savo įsitikinimų. kad atmintis pasireiškia išreikštąja (sąmoninga) ir neišreikštąja (nesąmoninga) formomis. ką s l e p i a m o k s l i n i a i t y r i m a i Mahzarin R. kad už tiek mažai pinigų įsigijau tiek daug knygų!). nors pati koledže nesimokė. 2005). kad žmonės turi žinių (stereotipų) ir jausmų (nuostatų). Pirmojo semestro Nizamo koledže pabaiga atėjo ir praėjo. žmogaus gyvenimo raida ir konkrečia situacija. Žmonių neišreikštosios nuostatos skiriasi.palikti saugų šeimos prieglobstį ir pradėti įdomesnį bei labiau jaudinantį gyvenimą kaip sekretorės padėjėja. kasta. Tokios nuostatos ir stereotipai numato elgesį realiame gyvenime. Psichofizika ir marksistinė sociologija. kad neišreikštąsias nuostatas. religija. Vieną kartą prieš vykdama namo atostogauti už penkis dolerius nusipirkau penkių tomų 1968 metais išleistą „Socialinės psichologijos vadovą" (atrodė. lemiančiomis socialinį elgesį: žmogaus evoliucine istorija. (Žr. Šalyje. Banaji apie eksperimentinės socialinės psichologijos atradimą Būdama penkiolikos metų Indijoje baigiau vidurinę mokyklą ir turėjau tik vieną tikslą . Optimistiškai teigiame. sužinojau.156 I dalis. Nežinojau. Dviejų kultūrų stebėjimas sužadino mano domėjimąsi sąmone ir trimis jėgomis. apie kuriuos net nenutuokia ir kurie dažnai neatitinka sąmoningos išraiškos. Iš šimtų tyrinėjimų. kad smegenų požievio Mahzarin R. Darbas prie daktaro disertacijos ir ankstyvasis karjeros laikotarpis suvedė mane su trimis nuostabiais žmonėmis: Tony Greenvvaldu Ohajo universitete ir Claude Steele bei Elizabeth Loftus Vašingtono universitete. Jeilio universitete.24 (Hofmann ir kiti. mama apie mano planus neklausinėjo. Kelionė namo traukiniu truko 24 valandas. netgi gana senas. Jau žinome.buvau pripratusi prie žmonių. Sutikau. Kaip bus ne kartą rašoma 5 ir 8 skyriuose. gali pakeisti patirtis. pasiėmusi didinamąjį stiklą galėjau pastebėti. ir iš milijonų testų rezultatų sužinojome. o jai baigiantis aš jau buvau „prarijusi" vieną tomą ir aiškiai žinojau. kalba. įsitikinimams. Banaji Harvardo universitetas (subcortical brain) aktyvumas gali būti tas nepriklausomas rodmuo. pagrįstų socialine klase.

ar jis jais naudosis (Albarracin ir kiti. kaip „sveikatingumas ir žvalumas". pavyzdžiui. daugiau priklauso nuo jo nuomonės apie bėgiojimo naudą ir kaštus. O pasak Ajzeno ir Fishbeino „elgesio planavimo teorijos". (Esu didelis.2 paveikslą). 2006). Norėdami įtikinti žmones pakeisti sveikatą lemiančius įpročius. Tad požiūris į tokias sąvokas. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 157 Tad ar galime išvedę vidurkį aiškiau pamatyti savo nuostatų pasekmes? Prognozuoti žmonių elgseną . kad nauji ketinimai išprovokuoja ir naują elgesį (Webb ir Sheeran. ir 2) kai nuostata būdinga stebimai elgse- . prieštarauju. kad nuostatos neprognozuoja elgesio. Tačiau visi 26 tyrimai patvirtino.patvirtino. Kai apibendriname daugelio smūgių rezultatus. kai tiriama apibendrinta nuostata . . galime gana patikimai prognozuoti. ir kitų atsitiktinių veiksnių. savijautos ir t. 1979). Šie duomenys apibūdina kaupimo principą: nuostatos poveikis akivaizdesnis tada. Wallace ir kiti. sprendimas padėti ar nepadėti konkrečiam azijiečiui). apibrėžtos nuostatos iš tiesų leidžia prognozuoti poelgius (Armitage ir Conner. 1991). 2001. Kaip teigia Icekas Ajzenas ir Martinas Fishbeinas (1977. dar efektyviau prognozuoti leidžia žinios apie ketinimus. menkai leidžia prognozuoti galimą dietos laikymąsi ir mankštinimąsi.tarkime. Tačiau religiniai įsitikinimai leidžia gana gerai prognozuoti tikinčiųjų elgseną tam tikru laikotarpiu (Fishbein ir Ajzen. 26 iš 27-ių tyrimų parodė. Song ofMyself. suvokiamą saviveiksmingumą ir kontrolę (žr. 1855 („Daina apie save") Kada nagrinėjamos konkrečiam elgesiui būdingos nuostatos Kitos (papildomos) sąlygos gali pagerinti nuostatų prognostinį tikslumą. Vėlesni tyrimai . kad konkrečios. 2005).4 s k y r i u s . „Aš prieštarauju pats sau? Na. t. nes jis priklausys ne tik nuo smūgiuotojo. geriausių rezultatų pasieksime keisdami požiūrį į konkrečią praktiką. kaip smūgiuos beisbolo ar kriketo žaidėjas. 0 remdamiesi požiūriu į atliekų perdirbimą (tačiau ne bendra nuostata į aplinkos apsaugą). Pažindami žaidėjus. ar žmogus rūšiuos atliekas (Oskamp. koks bus smūgis. žinodami. 1974. Iki šiol kalbėjome apie dvi sąlygas. 2004). Beveik neįmanoma numatyti. Ar žmogus bėgioja.tai spėlioti. 1996. požiūris į azijiečius (o elgesys būna konkretus. Pavyzdžiui. kunigo. daugybė eksperimentinių tyrimų įrodo. ir manyje daug telpa. kurioms esant nuostatų žinojimas padeda prognozuoti poelgius: 1) kai kiek įmanoma sumažiname kitų veiksnių įtaką nuostatoms bei poelgiams. 4. ar ateinantį savaitgalį jie ateis į pamaldas (nes tai dar priklausys nuo orų. gerai. rašo Fishbeinas ir Ajzenas. ir juose dalyvavo per 276 000 asmenų .)" Walt VVhitman. kai nagrinėjame žmogaus elgseną apskritai. neutralizuojame šiuos prognozes apsunkinančius veiksnius. galime prognozuoti jų apytikrį rezultatą. 2001).jų buvo atlikta per 700. Dar daugiau. Iš tiesų. o ne pavienius poelgius. koks asmens požiūris į prezervatyvus.neturėtume tikėtis tikslaus atitikmens tarp žodžių ir veiksmų. kad kai tiriamoji nuostata tiesiogiai susijusi su situacija.). bet ir nuo metiko. galime prognozuoti. ji padeda prognozuoti poelgius. Galime pateikti tokį mokslinio tyrimo pavyzdį: žmonių požiūris į religiją menkai teleidžia prognozuoti. Six ir Eckes. Kahle ir Berman.

Icekas Ajzenas ir Martinas Fishbeinas atskleidė. kaip įėję į kambarį su dideliu veidrodžiu staiga naujai pamatėte save. Mes veikiame pagal žinomą scenarijų.elgesį. padedantį žmonėms susitelkti: paskatinti jų savimonę. nesusimąstydami. Sąmoningi žmonės paprastai suvokia savo pažiūras (Miller ir Grush. Kiti mokslininkai taip pat gavo pa- „Galvoti lengva. net jei jis mums pasirodė prastas. pasiūlant ką nors atlikti priešais veidrodį (Carver ir Scheier." Ketinimas elgtis „Pradėsiu kitą savaitę". nuostatos pasireiškia stipriau. kai prieš teismą jie buvo paskatinti prisiminti savo nuostatas. didindama operacijų. prieš ką nors darydami pagalvojame. ar jie bus teisingesni sau? Tai norėjo išsiaiškinti Markas Snyderis ir Williamas Swannas (1976). mano kaimynai bėgioja ir sportuoja. kuriose mūsų elgesys būna mažiau automatiškas. Vienaip ar kitaip elgtis nuostatos skatina tik tada. Tai prisitaikymo reakcija. Galbūt ir jūs prisimenate. Suvokta kontrolė „Aš lengvai galiu tai padaryti. ar žmogus ryšis bėgioti. Naujose situacijose. kad studentų nuostatos leido prognozuoti jų nuosprendį tik tuo atveju. o šie . išgerti kavos. Praėjus dviem savaitėm po 120-ies Minesotos universiteto studentų nuostatų apie lygių įdarbinimo galimybių politiką tyrimo Snyderis ir Swannas pakvietė juos pabūti prisiekusiaisiais diskriminavimo dėl lyties byloje. 1986). Taigi jei žmones paskatinsime prisiminti savo nuostatas prieš ką nors darant. Subjektyvios normos | „Atrodo.158 I dalis. skirtos „kelios minutės surikiuoti savo mintis ir požiūrius" apie lygias įdarbinimo galimybes. pavyzdžiui.nebūtina sąmoningai nusiteikti (Ouellette ir Wood. Todėl galime pasiūlyti dar vieną būdą. Nuostata elgesio atžvilgiu „Esu pasiruošęs sportuoti". Palyginti su bendromis nuostatomis sveikos gyvensenos atžvilgiu. požiūris į bėgiojimą daug geriau leidžia numatyti. Kaip teigė filosofas Alfredas Northas Whiteheadas. veikti sunku. jei mes apie jas galvojame. Įprastiems veiksmams ." nai. ateiti į paskaitą .2 PAVEIKSLAS Elgesio planavimo teorija Dirbdami kartu. Susitikę žmogų koridoriuje automatiškai jam ištariame: „Labas". „civilizacija tobulėja. Ji palieka erdvės mūsų protui rūpintis kitais dalykais. b) suvoktos socialinės normos ir c) kontrolės pojūtis nulemia ketinimus. kai jos būna tvirtos. Mokslininkai nustatė. kad a) nuostatos. o mintis paversti veiksmais yra sunkiausias dalykas pasaulyje.prisisegti saugos diržą. 1998). kurias galima atlikti negalvojant. Apmokėdami sąskaitą restorane į klausimą„Kaip patiko maistas?" atsakome „Buvo puikus". Yra ir trečia sąlyga: nuostatos padeda prognozuoti poelgius dar tiksliau. 1981). 1749-1832 . SOCIALINIS MĄSTYMAS 4. Kada nuostatos būna tvirtos Dauguma mūsų poelgių būna automatiški. Neturėdami scenarijaus. skaičių"." Vokiečių poetas Goethe.

1978). Prašome per 48 valandas jtfsakyti į šį laišką ir formaliai sutikti priimti stipendiją." Montaigne. Dėl to Mičigano universiteto socialiniai psichologai Bradas Bushmanas ir Angelica Bonacci (2004) susidomėjo.. Jie gavo „pasiklydusį" elektroninį laišką adresuotą žmogui arba arabiška pavarde (dalyviai vaikinai gavo laišką.. Gibbons. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 159 našius rezultatus: paragindami žmones susivokti savyje.. kad pertu?" Ištyrus jų nuostatas ir gavus sutikimą. sukčiavo 71 proc. nes konkurso dalyvių buvo labai daug .j i e dirbo ir po skambučio. kad jie yra išrinktoji etninė grupė". • „jei sužinočiau. Pusė studentų gavo laišką kad adresatas laimėjo prestižinę stipendiją. jog pagal tai bus nustatomas intelekto koeficientas [IQ]) ir nurodė. o merginos ... Iš tų studentų. Stipendija padengia 4 metų mokymosi išlaidas . adresuotą Mohammedui Hameedui. Ar „Neabejotinai žavi harmonija. Konkursas šiai stipendijai gauti būna labai didelis.. skatiname juos elgtis taip. ir ji skiriama tik keliems išrinktiesiems.pasipūtimas. o vėliau paieškoti koreliacijos tarp jų išreiškiamų nuostatų ir natūralaus elgesio situacijoje. buvo ir toks: „ar norėtumėte vėliau dalyvauti tyrime elektroniniu pašDėkojame.Hassanai Hameed). mūsų šalis bus ne tokia saugi". Jei to nepadarysite. kad žodžiai nesiskirtų nuo darbų (Froming ir kiti. Šiais metais pavėlavome išsiųsti šiuos laiškus. kad nuskambėjus skambučiui darbas turi būti nutrauktas.4 s k y r i u s . stipendija bus paskirta kitam studentui. 500 šių studentų (visi Amerikos europiečiai) po dviejų savaičių patys to nežinodami turėjo dalyvauti gudriame eksperimente. kad dalyvavote konkurse Glassnerio fondo stipendijai gauti. Mes džiaugiamės. Šio laiško gavimą reikėjo patvirtinti per 48 valandas: . jog dalyvaujate eksperimente.nemoralu. ypač jei nejaučiame socialinio spaudimo. kad stiprios nuostatos nulemia tam tikrus veiksmus. prašyčiau kito kambario". kad turėsiu gyventi viename bendrabučio kambaryje su arabu. jog apgaudinėti . Kitai pusei buvo pranešama bloga naujiena: jie stipendijos negavo (bet galėjo atsakyti į laišką jei norėjo likti stipendijos laukiančiųjų sąraše). 2002 metų pavasario semestro pradžioje pateikti 1000-čiui psichologijos pirmakursių klausimynus ir įtvirtinti vienuolika teiginių apie arabus amerikiečius. arba europietiška (Peteriui Brice arba Julliannai Brice). ar grąžintumėte jį siuntėjui. • „jei Amerikoje bus labai daug arabų. kad jums buvo paskirta Glassnerio fondo stipendija. Tačiau ar jie klausytų Shakespeare Polonijaus patarimo: „Būk teisingas pačiam sau"? Dieneris ir Wallbomas davė Vašingtono universiteto studentams anagramų sprendimo užduotį (paaiškinę. kaip šis požiūris į Amerikos arabus galėtų paveikti elgesį su jais. kaip: • „svarbiausia Amerikos arabų yda . Likę vieni. kad beveik visi aukštųjų mokyklų studentai tvirtina. (Gal žinote.. kurių savimonė buvo sužadinta (jie dirbo priešais veidrodį ir klausėsi į magnetofono juostelę įrašyto savo balso) sukčiavo tik 7 procentai. s t u d e n t ų . kai žodžiai ir darbai eina koja kojon. 1982. kaip tai padaryti?) Mokslininkai norėjo: pirma. Po rugsėjo 11osios teroro išpuolių kai kurie žmonės susidarė labai aiškų požiūr[[arabus. Sveikiname!. Tarp kitų klausimų. 1588 („Esė") mokslinių tyrimų išvada Jūs negavote laiško: prietarai pranašauja diskriminuojantį elgesį Jau žinome. Jei gautumėte tokį „pasiklydusį" laišką ir nežinotumėte. Essays. Edwardas Dieneris ir Markas Wallbomas (1976) pastebėjo. arogancija ir įsitikinimas. garantuojančiojeanonimiškumą. Studentai turėjo galimybę rinktis atsakymą skalėje nuo 1 („labai nepritariu") iki 10 („labai pritariu") vertindami tokius teiginius. Jie suplanavo įvertinti universiteto studentų rasines nuostatas. į kuriuos turėjo atsakyti studentai.

). Lygiai pusė eksperimento dalyvių. kurių savimonė buvo sužadinta. Dar daugiau. lengvesnę užduotį perleido kitam asmeniui. nuostatos yra būdingos konkrečiam elgesiui. nuostatos yra tvirtos. Eksperimento dalyviai (prieš Amerikos arabus nusistatę labiau negu prieš Afrikos. priklausomai nuo aplinkybių. jei adresato pavardė buvo arabiška. Kai žmonės mesdavo monetą žiūrėdami į veidrodį.160 I dalis. 1995). kuria puse moneta nukrito. vaikinų. Apibendrindami pasakysime.3 PAVEIKSLAS Prietarais grįstų nuostatų poveikis persiunčiant geras naujienas žmonėms europietiška ar arabiška pavarde 4. jei jame pranešama naujiena būdavo bloga (4. kurie atsakinėdami [ anksčiau pateikto klausimyno klausimus išreiškė didesnį nei vidutinis nusistatymą prieš Amerikos arabus. jeigu • • • kitų veiksnių įtaka yra minimali. Veiksmus galime prognozuoti. siųstų j[ tikrajam adresatui? Laišką siuntėjui grąžino 26 proc. Taigi po rugsėjo 11-osios įvykių prietarais grįstos nuostatos tikrai lėmė subtilų. 1665 („Maksimos") parduotuvėse akių lygyje įtaisyti veidrodžiai padėtų žmonėms prisiminti savo požiūrį į vagiliavimą? Ar prisimenate anksčiau aprašytus Batsono moralinio veidmainiavimo tyrimus? Paskutiniame jų Batsonas ir jo bendradarbiai pastebėjo. adresuotą žmogui arabiška pavarde. Ar tikrojo adresato pavardė turėjo reikšmės? 4. merginų ir tik 16 proc. jie sąžinigai pasakydavo. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Apie dorybes lengviau pamokslauti. Maxims. Diskriminuojantis elgesys buvo labiau- siai pastebimas tarp tų studentų. nuostatos ir poelgiai gali būti labai glaudžiai susiję tarpusavyje arba visiškai nesusiję (Kraus. kad.4 pav.4 PAVEIKSLAS Silpnos Stiprios Prietarais grįstos nuostatos P Prietarais grįstų nuostatų poveikis persiunčiant blogas naujienas žmonėms europietiška ar arabiška pavarde . nei būti doram. taip pat kai mums jos primenamos arba sužadinama savimonė." La Rochefoucauld. Gerų naujienų persiuntimas 50 | Adresatas europietiška pavarde Blogų naujienų persiuntimas 50 Į Į Adresatas europietiška pavarde Adresatas arabiška pavarde 40 2 30 S 20 10 Adresatas arabiška pavarde 40 2 30 c © O 10 JUL Silpnos Stiprios Prietarais grįstos nuostatos 4. kad pastačius veidrodžius elgesys iš tiesų ima atitikti moralines nuostatas. Azijos kilmės bei ispanakalbius amerikiečius) buvo mažiau linkę persiųsti gerą žinią apie laimėtą stipendiją. tokie studentai mieliau persiųsdavo laišką. bet tiesiogiai susijusį diskriminuojantį elgesį. kad tikrai turėjo.3 paveiksle matome.

Džordžas gana logiškai paaiškina.4 s k y r i u s .kodėl nusiavėte batelius?" „Na. Panagrinėkime šiuos atvejus: t Sarai hipnozės būsenoje liepta nusiauti batelius.. ką giname. Kada elgesys lemia nuostatas? Jei per pastaruosius 25 metus socialinė psichologija mus ko nors ir išmokė. . Džordžas~pasuka galvą. dažnai grindžiamas įsitikinimais) ir poelgius? Liaudies išmintis teigia. pasižiūrėkime. „Išgirdau triukšmą". Tačiau. ir Sara tyliai nusiauna batelius. kad mes ne tik mintimis galime paskatinti save veikti. kurie patvirtino šį teiginį. • Atsakymas: ir mūsų nuostatų išraiškas. Eksperimento metu psichologas Michaelas Gazzaniga (1985) kairiojoje Kerolės regėjimo lauko pusėje trumpai parodydavo nuo- „Mintis yra veiksmo vaikas. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 161 APIBENDRINIMAS Kaip nuostatos lemia elgesį? • Kas sieja mūsų vidines nuostatas (kokio nors dalyko ar asmens vertinimo reakcijas. tai tikrai išmokė. • Aštrius Kerolės priepuolius pavyko sušvelninti chirurgiškai atskyrus smegenų pusrutulius. kad pamažu ir patikime tuo. kodėl jis pasuko galvą: „Ieškojau šlepetės".atsako Sara. prieš kalbėdami apie šias teorijas. „Norėjau žvilgtelėti po lova". kad elektrodai valdomi per atstumą. . mano kojos sukaito ir pavargo. kokia šio reiškinio priežastis. Be to. kad elgesys priklauso nuo požiūrio. „Sara. Kas patvirtina šį teiginį? O dabar panagrinėkime labiau pritrenkiančią idėją. ką dar reikia išsiaiškinti. Socialinės psichologijos teorijos įkvėpė daugelį tyrimų. 1826 . 2) nuostatos labai glaudžiai siejasi su prognozuojamu poelgiu (pavyzdžiui. Po penkiolikos minučių knyga nukrenta.klausia hipnotizuotojas. tačiau remiantis nuostatomis retai galima nuspėti veiksmus. tiriant balsavimo prognozes) ir 3) jos yra tvirtos (nes kažkas mums jas nuolat primena arba mes jas susiformavome remdamiesi asmenine patirtimi). Kai neurochirurgas Jose Delgado (1973) nuotolinio valdymo prietaisu sužadina elektrodus. kodėl taip yra ir palyginkite kilusias mintis su socialinių psichologų aiškinimais. Tai paskatino socialinius psichologus išsiaiškinti. Vivian Grey. kad elgsena veikia nuostatas.. kad elgesys formuoja nuostatas. Domėdamiesi įrodymais. Nuostatos leis prognozuoti elgseną jei 1) kitų veiksnių įtaka kiek įmanoma sumažinama." Benjamin Disraeli. . • Džordžui laikinai implantuoti elektrodai į tą smegenų sritį. kuri kontroliuoja galvos judesius. bet ir veiksmais priversti save mąstyti. „Buvau sunerimęs". ir elgseną lemia įvairūs veiksniai.Šiandien buvo ilga diena". Iš tiesų kartais giname savo įsitikinimus. kai ant grindų nukris knyga. . paspėliokite. Nežinodamas. Esant šioms sąlygoms. Tačiau taip pat tiesa. Veiksmas kuria paaiškinimą. mūsų nuostatos ir veiksmai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. pakeitus žmonių nuostatas ne visada pavyksta labai pakeisti elgseną.

kuriam buvo atlikta panaši operacija. kuris šių veidų yra tikrasis. 1998).162 I dalis. Įgydami naują socialinį vaidmenį. kai prižiūrėtojai ir kaliniai tik gavo savo vaidmenis. Daugelyje socialinių psichologinių situacijų taip pat galima pastebėti. Jūs stebėjote savo kalbą ir veiksmus. ji sukurdavo ." Nathaniel Havvthorne. pirmąją savaitę studentų miestelyje jūs per daug jautriai reagavote į savo naująjį statusą ir karžygiškai stengėtės su šaknimis išrauti mokyklinius įpročius. neverbalinis smegenų pusrutulis. kad jie privalo priversti „kalinius" laikytis kalėjimo taisyklių.buvo užrakinti kamerose ir aprengti juos žeminančiais drabužiais. Tuomet tikriausiai labai save kontroliavote. Jis sureaguodavo ir prisiversdavo nusišypsoti. kaip žmonės.ir tikriausiai pati patikėdavo . vadovaujant Philipui Zimbardo (1971. dešinysis smegenų pusrutulis buvo dirginamas trumpai sušmėžuojančiu žodžiu „šypsena". Haney ir Zimbardo. Prižiūrėtojai ėmė nepagarbiai elgtis su kalinius. nesijautėte savimi. 1850 Žodis vaidmuo pasiskolintas iš teatro meno srties ir reiškia veiksmus tų žmonių.būdamas tarp žmonių.blogi kaliniai. Kerolės veide pasirodydavo nedrąsi šypsena ir ji sukikendavo. Tačiau ši įtampa retai kada trunka ilgai. Paklaustas kodėl. Prisiminkite save naujame vaidmenyje . Vaidmenys vaidmuo (role) Taisyklių rinkinys. nes galiausiai susipainiotų. o kai kurie netgi sugalvojo itin žiaurių ir žeminančių taisyklių. kurį. užimantys atitinkamą socialinę padėtį. Toliau pateikiami savęs įtikinimo . Vieni kaliniai palūžo. ar brutalumo kalėjime priežastis . Bet vieną dieną patyrėte kažką nauja: jūsų entuziazmas studentų draugijoje ar dirbtinai intelektualios kalbos įgijo natūralumo. SOCIALINIS MĄSTYMAS gos moters atvaizdą. kaip panešioti džinsai ar marškinėliai.pavyzdžiai. kurie turėtų juos atlikti užimdami tam tikrą socialinę padėtį. ta mašina juokinga".įtikinamą paaiškinimą: „Ak. Antroji grupė studentų . Frenko. Zimbardo norėjo išsiaiškinti. ar piktavaliai prižiūrėtojai? O gal institucinis prižiūrėtojo ir kalinio vaidmuo gali paversti piktais ir šiurkščiais net ir gailiaširdžius žmones? Ar žmonės kuria smurto erdves? O gal vieta augina smurtą žmoguje? Zimbardo atsitiktinės atrankos principu vienus studentus paskyrė prižiūrėtojais. Kito paciento. apibrėžiantis. Frenkas paaiškindavo: „Labai juokingas eksperimentas". sukūrė Stenfordo universiteto Psichologijos katedros mokslininkai. .„kaliniai" . o trečius apėmė apatija. įteikė jiems uniformas. policininiko lazdas bei švilpukus ir paaiškino. kad elgsena veikia psichinius procesus. Vaidmuo jums ėmė tikti taip. Paklausta kodėl. Vieno tyrimo metu universiteto studentai sutiko tam tikrą laiko tarpą praleisti dirbtiniame kalėjime. taigi reaguodavo dešinysis. Gal. mes iš pradžių jaučiamės nenuoširdūs. kiti maištavo. „Nė vienas žmogus ilgesnį laiko tarpą negalėtų „rodyti" vienokio veido būdamas vienas.elgesio suformuotų nuostatų . Po pirmosios linksmos dienos. turėtų elgtis konkrečioje situacijoje. o kitokio .gal pirmosiomis darbo dienomis. eksperimento dalyviai ir netgi eksperimentuotojai pastebėjo. o gal universitete ar studentų draugijoje. pavyzdžiui. kad jie pakliuvo į situacijos spąstus.

. pajusdavo palengvėjimą. Linksmos vergvaldės akys netrukus paraudo iš pykčio. kurį mes sukūrėme. (Douglass. ) Kada žodis tampa įsitikinimu Žmonės dažnai pataikauja vieni kitiems. Buvęs vergas Frederickas Douglassas prisimena. dėl ko abejoja. kurias aš buvau matęs . Jie paprašė universiteto studentų perskaityti vieno žmogaus asmenybės aprašymą ir trumpai apibūdinti jį kitam žmogui. kas j ą pamatydavo. nes jis pats renkasi šį vaidmenį. kai susimąstė apie savo vaidmenį: Mano naujoji šeimininkė iš tiesų buvo tokia. Tetlock. kokius pėdsakus paliktų dešimtmečius demonstruotas nuolankumas. įsivaizduokite. 5 7 . Ji jau laikė savo rankose lemtingą neribotos valdžios nuodų. Jos gerumas mane apstulbino. Svarbu ne tai. Jie verčiau sakys gerą naujieną nei blogą ir atsižvelgs į tai. 1978. Tesser ir kiti. Deja deja! Ši kilniaširdė moteris neilgai tokia buvo. kaip žodis virsta įsitikinimu. kad „vis labiau buvo painiojama tikrovė ir realybė. žodis virsta įsitikinimu (Klaas. Nesusigaudžiau net. jog mes nepajėgiame atsispirti primestiems vaidmenims. kuriam. Higgins ir McCann.. 1983).maloni ir švelni moteris. jog atliekate vergo vaidmenį ne šešias dienas. kalėjimo.. Jei kelios dienos pakeitė Zimbardo „kalėjimo" studentų elgseną.4 s k y r i u s . o ištisus dešimtmečius. saldus ir melodingas balsas virto aštriais ir siaubingai nedarniais garsais. tikrovę". vaidmuo ir tikrasis Aš. 1845. žmonės dažnai jaučiasi tarsi apgavikai. 2002. Tačiau jie pradeda tikėti tuo. kai aš ją pirmą kartą susitikau prie durų . kokia atrodė. gali subtiliai pavirsti realybe. kaip galvojo studentai. pamažu įsiurbė mus į savo.. Kitą kartą pakartojus imitacinio kalėjimo eksperimentą.raminanti muzika. po šešių dienų Zimbardo buvo priverstas nutraukti eksperimentą. kaip pasikeitė jo šeimininkė. 1972. o angelišką veidą pakeitė demoniška kaukė. kuris kuria mūsų nuostatas. kas yra nerealu (primestas vaidmuo). Jos veidas buvo it dangiška šypsena. kaip turėčiau elgtis. 2006).5 8 . o balsas . kurie netrukus pradėjo veikti. kokią padėtį užima pašnekovas (Manis ir kiti.. Zimbardo. Pradėdami dėstytojo. 1984) pademonstravo. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 163 Zimbardo (1972) rašė. Jos akivaizdoje net nedoriausias vergas jausdavosi laisvai ir visi. Priversti žodžiu ar raštu liudyti tai. Pastebėjęs socialinę patologiją.. Išsamios vaidmenų tyrimų išvados atskleidžia. taurę. Įsivaizduokite. Šeimininką tai gali paveikti dar labiau. Šis kalėjimas. aprašytasis arba pa- . kurį buvo planavęs tęsti dvi savaites. 1974. 2006. prižiūrėtojai nesužiaurėjo (Reicher ir Haslam. . Ji buvo visiškai nepanaši į kitas baltąsias moteris. Tory Higginsas ir jo kolegos (Higgins ir Rholes. 1978). kad tai. ką sako -jei nebuvo papirkti ar priversti šitaip liudyti:"Jei savo žodžiams neturime įtikinamų išorinių paaiškinimų. tačiau dūzgiant BBC televizijos kameroms. kario ar verslininko karjerą mes imamės vaidmens. p.

teigia: norint sulaukti didelės paslaugos reikia pasistengti. bjaurius skydus. būrimas buvo lygiai toks pat sėkmingas. teigiamų savybių studentai prisimindavo daugiau nei iš tiesų buvo skaitę. vėliau sakė „buvęs apstulbintas. kuris buvo profesionalus mentalizmo atstovas ir žmogus. 19^6). ko nėra. Kitų gyventojų iš pradžių buvo paprašyta mažiau: ar jie sutiktų prie savo automobilio lango pritvirtinti maždaug 7 cm dydžio užrašą „Vairuok saugiai"? Beveik visi noriai sutiko. vėliau patenkinti ir didesnį prašymą. Leidimą davė tik 17 procentų. kad šie leistų aikštelėje prie namo pastatyti didžiulius netvarkingai užrašytus skydus „Vairuok atidžiai". ir prisiekėme. iš pradžių patenkinus nedidelį pageidavimą. 1991). o kitų . kad ateityje panašiai prašomas atsisakysime. sutiko 76 procentai (Freedman ir Fraser. arba nepatinka. . ir jo klientą . taktiškai pasiūlė įdomų eksperimentą: kad aš tyčia sakyčiau priešingai. kai sutikę prisidėti prie projekto ar jo organizavimo įsitraukėme kur kas labiau nei ketinome. nei man rodo delno linijos. kurios įtikina mus . SOCIALINIS MĄSTYMAS atkreipkime dėmesj Žodis virsta įsitikinimu Oregono universiteto psichologas Ray Hymanas (1981) aprašė. Kiti tyrėjai „kojos tarpduryje" reiškinį susiejo su altruizmu. • Patricios Pliner ir jos bendradarbių (1974) atlikto tyrimo metu 46 procentai Toronto priemiesčių gyventojų sutiko paaukoti Vėžiu sergančiųjų „kojos tarpduryje" reiškinys (foot-in-the-door phenomenon) Polinkis. o paskui ir patys tuo patikime. paprašė Kalifornijos gyventojų. kad jei noriu tai „parduoti". Populiariausias šio „kojos tarpduryje" reiškinio pavyzdys: tyrėjai. studentai apibūdindavo palankiau.ir būrėją iš delno. privalau elgtis atitinkamai. vaikščiojęs nuo namo prie namo ir nežinojęs. Išvardiję teigiamus bruožus jie taip pat charakterizuojamąjį lygindavo su savimi. kad prisidurčiau prie pajamų. mes linkę pakeisti savo pasakojimus atsižvelgdami į klausytojus. Paprašyti prisiminti.kad yra tai. kuriam tariamai patiko charakterizuojamasis. patvirtinantys teoriją. Tačiau žinojau. Išbandžiau tai su keliais klientais. kad vienus žmones įtikinti lengva. Tą. pas kuriuos savininkus jau buvo apsilankyta. tinka. Šio projekto pagalbininkas. kad pradžioje jums padarytų nedidelę paslaugą. Po kelerių metų jau tvirtai tikėjau būrimu iš delno. Pradėjau burti iš delno dar būdamas paauglys. ką jie perskaitė. „Kojos tarpduryje" reiškinys Daugelis galime prisiminti atvejų. apsimetę savanoriais saugaus vairavimo populiarintojais. Kartą amžiną atilsį Stanley Jahsas. Mano nuostabai ir siaubui. Kai po dviejų savaičių tų pačių žmonių buvo paprašyta leisti jų namo aikštelėje pastatyti didžiulius. jog „elgesys formuoja nuostatas". Nuo to laiko aš domiuosi tomis galiomis. kurį aš gerbiau.164 I dalis.neįmanoma" (Ornstein. Trumpai tariant. gaunamų už triukų rodymą. kaip ir anksčiau. Kaip tai atsitinka? Eksperimentai. Burti iš delno pradėjau pats tokiais būrimais netikėdamas. kaip apsimesdamas chiromantu jis pats patikėjo šiuo būrimu.

Kr. jis trejetą metų stažavosi įvairiose prekybos. Gal jūs galėtumėte atsiųsti man elektroninį laišką?"). nuo buvusių dviejų. aš visada buvau prekybininkų. „Kiek pamenu. šių „kojos tarpduryje" reiškiniui tirti skirtų eksperimentų metu dėl pirmojo veiksmo ženklelio nešiojimo. savo ketinimo atskleidimo. kurie buvo iš vakaro paprašyti (ir sutikę) segėti reklaminį šios akcijos ženklelį. Žmonės. nei būtų sutikę iš karto. tik kelias vietas lėktuve arba keletą kambarių viešbutyje siūlant su didele nuolaida ir šitaip tikintis. aukojančiųjų skaičius buvo beveik dvigubai didesnis.žemai paleisto kamuolio metodą. Socialinės psichologijos ekspertas Robertas Cialdinis save vadina „mulkiu". Oro bendrovėse. kuriems iš karto pateikiamas didesnis pageidavimas. dažnai neprieštarauja. kodėl žmonės vieni kitiems sako „taip". aukų rinkimo ir reklamos struktūrose tirdamas. Sakoma. kad šitaip didesnė dalis klientų sutinka mokėti daugiau. pardavėjas panaikina kainos skirtumą papildomai priskaičiuodamas už priedus. kuris uždraudžia sudaryti sandorį. aukų rinkėjų ir įvairiausių operatorių taikinys.buvo apsispręsta savanoriškai (Burger ir Guadagno. Iš tų. Šį metodą. pirmiausia pakvietę pasirašyti peticiją prieš lauko minas. kuomet buvo prašyta kukliau („Esu naujokas visuose šiuose kompiuterių reikaluose. Viename tokių ekperimentų Cialdinis su bendradarbiais (1978) tyrinėjo „kojos tarpduryje" reiškinio versiją. kaip teigiama. naudojama norint priversti žmones su kuo nors sutikti. pasirašymo po peticija .6 iki 4. nes „patirsime nuostolį". pr. • Nicolas Guėguen ir Celine Jacob (2001) trigubai (nuo 1. Pasisiūliusių padėti skaičius išaugo iki 16 proc. 42 m. jeigu pageidavimas padidėja. yra mažiau linkę su juo sutikti. kuriuos klientas tikėjosi gausiąs veltui. „Lengvai rasite paslaugių žmonių. kurie jau elgėsi paslaugiai. kad daro kažką prasmingo. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 165 draugijai. sutikę su pirmuoju pageidavimu. • Angelą Lipsitz kartu su kitais autoriais (1989) rašo." Publilius Syrus. Ar galite pasakyti. ar taip? [pauzė atsakymui]". 2003). Atkreipkite dėmesį: kaip ir daugiau nei šimto kitų eksperimentų." Kad geriau suprastų. kad jis veiktų. žemai paleisto kamuolio metodas (low-ball technique) Taktika. donorų skaičius išaugo nuo 62 iki 81 procento. Mes ne kartą įsitikinsime. jei ugdysite tuos. jie būna labiau įsitikinę. Kai klientas nusprendžia pirkti naują automobilį dėl patrauklios kainos ir pradeda pildyti pirkimo dokumentus. kaip galėčiau susipažinti su kurio nors asmens duomenimis?").) padidino Prancūzijos interneto vartotojų. taiko kai kurie prekiautojai automobiliais.9 proc. skaičių. arba pasitardamas su savo viršininku. • Interneto pokalbių svetainėse Paulas Markey ir jo bendradarbiai (2002) paprašė pagalbos („Niekaip negaliu sutvarkyti savo elektroninio pašto. kad savanoriškos kraujo donorystės kampanijos metu apsilankus pas žmones ir baigiant pokalbį fraze: „Tad tikimės. Šias priemones jis išbandė atlikdamas paprastus eksperimentus. Žmonės. . viešbučiuose taip pat naudojama panaši taktika. kad sulauksime jūsų. paaukojusių nuo lauko minų nukentėjusių vaikų organizacijai. kai į j u o s buvo kreiptasi tiesiogiai. kad jei žmonės įsipareigoja viešiems poelgiams ir suvokia juos kaip vykdomus savo pačių valia. kaip jos naudoja „poveikio priemones".4 s k y r i u s . kad jų negavęs klientas pasirinks brangesnį variantą.

166 I dalis. kuriuos skaudiname. Glass. vėliau. SOCIALINIS MĄSTYMAS Cialdinis ir jo bendradarbiai pastebėjo. Kai ką nors padaryti sutinkame patys. kas gali įvykti vėliau. Rinkos analitikai ir prekybininkai pastebėjo. nė karto nepasidavusį pagundai. 1988. o ne prekybos atstovui.paprastai mėgina gauti pradinį sutikimą. Apie „kojos tarpduryje" reiškinį pravartu žinoti. Tai būdinga karo metui. Tačiau jeigu studentai jau buvo sutikę dalyvauti eksperimente nežinodami jo vykdymo laiko. Kitas piktybiškų veiksmų poveikio nuostatoms pavyzdys: mes ne tik esame linkę skaudinti tuos. neleidžiančia klientams nutraukti sutarties" (Cialdini. kad pirmosiomis tarnybos dienomis karo belaisvių stovyklų prižiūrėtojai gerai elgdavosi su kaliniais. kad nuostatas formuoja elgesys. daugelis bendrovių naudoja tai. 1988). tačiau tai truk- . atėjo tik 24 proc. Norėdamos išvengti šio įstatymo padarinių. Piktybiški veiksmai pagraužia juos darančiojo moralinį jautrumą.sugrąžinti atvirlaiškį. leidžiantys per keletą dienų įvertinti į namus pristatomas prekes ir.dažnai paskatina didesniam įsipareigojimui. kai žiauriai elgtis jie būdavo prikalbinti. Šios bendrovės užpildyti sutartį patiki klientui. Piktybiški ir moralūs veiksmai Principas. kai žmonės žino. Daugelyje Amerikos valstijų priimti įstatymai. kad įskaudinę nekaltą auką . prisiimame ir didesnę atsakomybę. Keletas tyrimų (Berscheid ir kiti. Nekaltas pradinis įsipareigojimas . kad tai iš tiesų veiksminga. kurių nemėgstame. sutikti išklausyti informaciją apie investavimo galimybes .nesvarbu. ryto. žmonės dažniausiai laikosi savo įsipareigojimų. kad šis principas veikia net tada. Praktinė išvada: prieš sutikdami padaryti mažą paslaugą pagalvokite. 1960. Prekybininkai kartais panaudoja mažų įsipareigojimų galią. ne taip sunku rasti žmogų. 78). ar elektros srove . norint gauti daugiau informacijos ir dovanėlę. ryto. seksualiai . jog taip slepiamas pelno motyvas (Cialdini. Perfrazuojant mintį iš La Rochefoucauld „Maksimų" (1665). politiškai. Užpildę sutartį patys. 1964) patvirtino. kviestųjų. Lengvabūdiškas piktybiškas poelgis gali praskinti kelią dar blogesniam. ar skaudžiais komentarais. Davis ir Jonės. p. kad susaistytų žmones prekybinėmis sutartimis. kas vienos enciklopedijų leidyklos darbuotojų mokymo programoje vadinama „labai svarbia psichologine priemone. asmuo gali pasiryžti ir didesniam melui. šitaip teisindami savo žiaurumą. Kai jie pakvietė įvadinio psichologijos kurso studentus dalyvauti eksperimente 7 vai. Blogis kartais kyla iš palengva didėjančių įsipareigojimų. Jei kas nors bando mus sugundyti . daug sunkiau rasti tokį. pakvietus atvykti 7 vai.finansiškai. kuris jai pasidavė tik vieną kartą. Būdavo. o ne priversti. 1968. nepanorus jų įsigyti. Ištaręs „nekaltą melą" ir pagalvojęs „nebuvo taip jau baisu".agresoriai dažniausiai ima kaltinti savo auką. galioja ir amoraliems veiksmams. Tai ypač akivaizdu tada. iš jų atėjo 53 proc. nutraukti pirkimo sutartį. bet ir nemėgstame tų.

Vieno jaudinančio eksperimento metu Jonathanas Freedmanas (1965) pradinės mokyklos mokiniams parodė viliojantį baterijomis maitinamą ir valdomą robotą." Robert McAfee Brown. kad išliktų galimybės rinktis pojūtis. Ši nauja nuostata kontroliavo vėlesnius jų veiksmus. Piktybiški veiksmai formuoja savąjį Aš. kuri buvo švelniau perspėti nežaisti. Pusei klasės Freedmanas prisakė griežtai. juos nukala mūsų poelgiai. buvo pakankamai griežtas. kas įvyksta vaiko sąmonėje. Verta prisiminti šią išvadą: jei norite ką nors labiau pamilti.. o kitai pusei . kad jų aukos nusipelnė tokio likimo (Osofsky ir kiti. kaip norisi. mokslininkai pateikdavo vaikams įvairių pagundų tokiose situacijose. Sakoma. Atlikdami charakterio tyrimus. kiek už tai. kurie buvo griežtai perspėti. Jei darome paslaugą eksperimentuotojui ar kitam subjektui arba padedame studentui mokytis. tą patį daro ir moralūs veiksmai. ką gera mes padarėme jiems. Kartais veiksmai ir nuostatos maitina vieni kitus iki moralinės nejautros. 2005). pateisinančių šią priespaudą. Abiem atvejais draudimas buvo veiksmingas. paliko vaikus žaisti toje pačioje klasėje su tais pačiais žaislais. Dažnai jie menkina savo priešus žeminančiomis pravardėmis. Pagalvokite. ką gera jie mums padarė. Po kelių savaičių kitas mokslininkas. Vojna i mir. Kalėjimo prižiūrėtojai. elkitės taip. kurie egzekucijose nedalyvavo).4 s k y r i u s . bet uždraudė su juo žaisti. o pasirinktas." Lev Tolstoj. bet po kurio laiko pritaikiau kitą metodą. 1793 metais Benjaminas Franklinas patikrino prielaidą. Elgesys lemia nuostatas ir taikos metu. dalyvavę egzekucijose. kaip mes elgiamės. kad pozityvi nuostata kurio nors žmogaus atžvilgiu skatina jį pamėgti. jog mūsų būdą parodo tai. ugdo ir moralų mąstymą. kuriems įsakoma žudyti. 1980 („Kūrybiškas sutrikdymas: gailestingumo judėjimas") „Mes mylime žmones ne tiek už tai. kad darant kam nors paslaugą gimsta ir simpatija. kai manome. jog niekas nemato. jog niekas nemato. dažniausiai tą asmenį ir pamėgstame (Blanchard ir Cook. Kai Franklinas buvo Pensilvanijos generalinės Asamblėjos tarnautojas. Pavergęs kitą tikriausiai įtikins save. Juo labiau vienas žmogus skaudina kitą ir atitinkamai keičia savo nuostatas. Moralus poelgis. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 167 davo neilgai. patiria „moralinio išsilaisvinimo" jausmą įtikėję (labiau negu tie prižiūrėtojai. juos net gali pykinti. 1976). švelniau įspėti vaikai turbūt įsisąmonino savo sprendimą. tarsi jau būtumėte labiau pamilę. 2002).. tačiau kartu ir pakankamai švelnus. Tad jie šį veiksmą įsisąmonino. Kareiviai. iš pradžių gali į tai reaguoti su pasišlykštėjimu. Sąžinė rūdija. ypač jei jis ne primestas. jį trikdė kito svarbaus įstatymų leidėjo priešiškumas Tad Franklinas nusprendė laimėti jo palankumą: Aš . Išgirdęs. laimei. Anksčiau sąmoningai nusprendę nežaisti su šiuo žaislu. tačiau neilgai (Waller. išreikšdamas savo troškimą atidžiai paskaityti „Savęs pačių apibrėžimai nėra konstruojami galvoje. kai atrodydavo. kad vergai turi savybių. tačiau du trečdaliai tų. kol paties Freedmano nebus klasėje. kai jis atsispiria pagundai. neturėjęs ryšio su ankstesniais įvykiais. Eksperimentai patvirtina. kad savo bibliotekoje jis turi labai retą ir įdomią knygą. juo lengviau sekasi tai daryti.nelabai griežtai. jo nelietė. kai draudimas nesielgti taip. parašiau j a m raštelį. nesistengiau įgyti j o palankumo rodydamas vergišką pagarbą. tačiau. Iš 18 vaikų. 1867-1869 („Karas ir taika") . Creative Dislocation: The Movement of Grace. 14 dabar laisvai žaidė su robotu.

galėsime netiesiogiai paveikti ir vidines nuostatas. jog „negalima teisiškai įtvirtinti moralumo". be to. 1971. 1978). kad visuomenės taisyklės ir elgesys gali stipriai veikti rasines nuostatas. kad yra pasirengęs visada man pasitarnauti. o mūsų dienomis beveik visi baltaodžiai amerikiečiai pasisako už tokias mokyklas. aiškiai parodydamas j a m savo palankumą. jie pradėjo ir atitinkamai mąstyti (Greeley ir Sheatsley. Visuomenės požiūrio į rasines problemas reikšmingumas perša mintį. nuo to laiko jis visada parodydavo. p. Taigi nuostatos taip pat keitėsi.) 1964 m. Tačiau iš tiesų panaikinus rasinę segregaciją pasikeitė ir nuostatos. Jis nedelsdamas man atsiuntė knygą. pasisakančių už leidimą juodaodžiams įsikurti bet kuriame gyvenamajame rajone per tą patį laikotarpį padaugėjo nuo 65 iki 87 proc. kai buvo svarstomas sprendimas panaikinti rasinę segregaciją mokyklose. Panagrinėkime kai kurias šio socialinio eksperimento išvadas: • Po Aukščiausiojo teismo sprendimo dvigubai daugiau baltaodžių amerikiečių pritarė bendrų baltiesiems ir juodiesiems mokyklų steigimui. ar teigiamas tarprasinis bendravimas gali sumažinti rasinius prietarus .168 I dalis.keletui dienų man ją paskolinti. ir mūsų draugystė tęsėsi iki pat j o mirties (cituojama iš: Rosenzweig. draugus." Aristotelis • • Socialiniai judėjimai Jau matėme. Amerikiečių. kai teisingai elgiamės. SOCIALINIS MĄSTYMAS šią knygą ir prašydamas padaryti paslaugą . Tarprasinis bendravimas ir rasinės nuostatos Jei moralūs veiksmai kuria moralias nuostatas. mažiau baltųjų amerikiečių savo gyvenamuosius rajonus.rasinio teisingumo teks ilgai laukti. kol pasikeis moralė pamokslaudami ir mokydami . tad mes tapome puikiais draugais. kai valdomės. o aš grąžinau maždaug po savaitės. kai drąsiai elgiamės. 769). Po to buvo išleista daugiau prieš diskriminaciją nukreiptų aktų. (ISR Newsletter. Kai mes kitą kartą susitikome rūmuose.panašiai kaip reikalavimas prisisegti saugos diržus paskatino palankesnį požiūrį įjuos? Tai buvo vieni iš socialinių mokslų atstovų argumentų JAV Aukščiausiajame teisme 1954 metais. ir drąsūs. klasių bei rasių. Taylor ir kiti. 1975). susivaldantys. per dešimtmetį 20 proc. bendradarbius ar bendramokslius įvardijo tik kaip baltuosius. labai maloniai. Kai amerikiečiai pradėjo atitinkamai elgtis. Ši mintis prieštarauja prielaidai. (Daugiau pavyzdžių apie ankstesnes ir dabartines rasines nuostatas rasite 9 skyriuje. 1972. jis pasikalbėjo su manimi (ko niekada nebuvo daręs anksčiau). kad yra galimybė. paskelbus Piliečių teisių aktą. Tačiau jei teisiškai įtvirtinsime moralius veiksmus. o taip pat ir pavojus tą pačią idėją panaudoti politi- . Kontaktai tarp rasių atstovų plėtėsi. „Mes daromės teisingi. mažinančių skirtumus tarp religijų. Mokslininkai teigė maždaug taip: jei lauksime.

demonstracijos ir ypač vieši pasisveikinimai „Heil Hitler" reiškė absoliutų elgsenos ir įsitikinimų nesutapimą." Be to. Edgaras Scheinas (1956). ar tai būtų ko nors kopijavimas. kai belaisvis „išmokdavo" sakyti ar rašyti nereikšmingus dalykus. šie žmonės stengėsi išlaikyti savo psichinę pusiausvyrą. kad XX a. ketvirtajame dešimtmetyje daugeliui vokiečių dalyvavimas masiniuose nacių mitinguose. „vokiškasis pasisveikinimas veikė ypač stipriai. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 169 niam visuomenės socializavimui. Nusprendę jį laikyti išorinio panašumo su kitais požymiu. Stebėtojai atkreipė dėmesį į tai. uniformų dėvėjimas. kurie piliečius paverčia 'pareigūnais'. ar viešos išpažintys. ar savikritiški rašiniai. Dvidešimt vienas belaisvis nusprendė pasilikti. potencialius pirkėjus 'klientais'. Nors „minčių kontrolės" programa toli gražu nebuvo tokia neįveikiama. kad tuos. kai jiems buvo suteikta teisė sugrįžti į Ameriką. 6 skyrių). kaip būtų galima spręsti pagal šį terminą. diskomfortą dėl prieštaravimo tarp savo žodžių ir jausmų. ar dalyvavimas grupinėse diskusijose. O daugelis sugrįžusiųjų ėmė tikėti. Šią praktiką taiko ne tik totalitariniai režimai.. Po daugybės tokių užsiėmimų. ir moteriškos giminių įvardžius sustiprino šias nuostatas. kad pasielgė teisingai „Pradėk nuo mažų dalykų ir augink juos" buvo efektyvus „kojos tarpduryje" metodo taikymo būdas. kad „nors komunizmas Amerikoje neprigis. Influence. kad karo belaisviai visur aktyviai dalyvautų. kalintojai visada stengdavosi. Jų veiksmai išreiškė pribrendusią idėją ir įdiegė ją į kovotojų už pilietines teises širdis. 1954). sėkmingai praktikuojamas ir šiandien. manau. galite naudoti nedidelius įsipareigojimus. kad jis padarytų pareiškimus svarbesniais klausimais. Politizuotuose ritualuose kai mokiniai kasdien pagerbia vėliavą ar kai gieda nacionalinį himną ." Robert Cialdini. ką galvoja. 1988 („Įtaka") . XX a. sąmoningai prisiversdami tikėti tuo. kad vienas iš prižiūrėtojų metodų buvo nuoseklus reikalavimų didinimas. apklausęs daugelį karo belaisvių jiems grįžtant namo.4 s k y r i u s . Istorikas Richardas Grunbergeris (1971) rašo. kas nutiko Korėjoje karo belaisviams amerikiečiams XX a. jog Azijai jis tinka" (Segal. daugelis mūsų pradėjome bijoti rusų.viešumas yra patriotinių jausmų ugdymo priemonė. kai jausdavomės esą rusų atakos objektai. kad galingiausias socialumo ugdymo būdas yra smegenų plovimas. jos rezultatai vis dėlto verčia susirūpinti. daugelis patirdavo . Negalėdami sakyti to. šeštajame dešimtmetyje. Šimtai karo belaisvių talkino savo kalintojams. buvo reikalaujama. Jie visada pradėdavo nuo nereikšmingų reikalavimų ir palaipsniui pateikdavo vis svarbesnius. „Tad po to. kurie abejojo Hitleriu.. rašė. kai besimokydamas pradinėje mokykloje netoli nuo Boeing bendrovės Sietle dalyvaudavau aviacijos antskrydžių pratybose. Todėl belaisviai dažnai įtikinėdavo save. Žmonės mano. septintajame dešimtmetyje kovotojų už pilietines teises protesto žygiai sustiprino demonstrantų atsidavimą. Padaręs pareiškimą belaisvis pajusdavo vidinį įsitikinimų ir veiksmų atitikimo poreikį. belaisvius 'kolaborantais'. Šis terminas buvo sugalvotas siekiant apibūdinti tai. ką sako" (p. Prisimenu. Panašiai devintojo dešimtmečio pabaigoje kilęs judėjimas anglų kalboje vartoti ir vyriškos. 27). „Norėdami manipuliuoti žmogaus savivaizdžiu. socializuojant teroristus ir budelius (žr.

Pažintinio disonanso teorija teigia. Kuris iš mūsų nekreipia dėmesio į tai. Savęs suvokimo teorija tvirtina. kad nuostatos kyia iš poelgių? Kaip šios konkuruojančios teorijos atspindi mokslinio aiškinimo procesą? Matėme. prasideda paprasta idėja. kad dėl strateginių priežasčių išreiškiame nuostatas. ypač jei už juos jaučiamės atsakingi. kodėl elgsena daro poveikį nuostatoms. kad siekdami sumažinti diskomfortą mes stengiamės pateisinti savo veiksmus. ge- . dietoms. Savo daromą gerą įspūdį dažnai siejame su socialiniu ir materialiniu atpildu. • Taip pat ir su rasinėmis ar politinėmis nuostatomis susijusi elgsena veikia socialinį sąmoningumą: mes ne tik giname tai. Panagrinėkime šias teorijas. • Politiniai ir socialiniai veiksmai gali įteisinti elgesį. bet ir veiksmais sužadinti mintį. Kodėl elgesys veikia nuostatas? Kokios teorijos padeda paaiškinti. taip pat gali inspiruoti būsimas nuostatas. kurią. ką. „Kojos tarpduryje" reiškinio tyrimai rodo. SOCIALINIS MĄSTYMAS O dabar leiskite paprašyti jūsų suvaidinti teoretikus. kad yra trys galimos priežastys. turbūt. ką padarėme. kad veiksmai atskleidžia mūsų esmę (kai esame netikri dėl savo jausmų ar įsitikinimų. Veikdami mes sustipriname idėją kuria grindžiami veiksmai. o dabar dar ir plastinėms operacijoms . Ar šiuose pastebėjimuose yra koks nors raktas mįslei . ką žmonės galvoja? Mes išleidžiame nesuskaičiuojamą daugybę pinigų drabužiams. Paklauskite savęs: kodėl šiuose iš realaus gyvenimo paimtuose pavyzdžiuose nuostatas suformavo poelgiai? Kodėl atliktas vaidmuo ar pasakyta kalba gali paveikti pažiūras? APIBENDRINIMAS Kada elgesys lemia nuostatas? • Ryšys tarp nuostatų ir veiksmų galioja ir atvirkštine kryptimi: mes ne tik galime savo mintimis išprovokuoti veiksmą. analizuojame savo poelgius. darytų ir kiti). kosmetikai. Veiksmai taip pat daro įtaką mūsų moralinėms nuostatoms: mes esame linkę pateisinti tai.įminti? Socialiniai psichologai įtaria. Daugybė faktų patvirtina šį principą. Prisistatymas: įspūdžio valdymas Pirmasis aiškinimas. galbūt. kuris pakeis daugelio žmonių nuostatas. dėl kurių atrodome nuoseklūs. • • Tai. Socialinių vaidmenų sąlygojami poelgiai formuoja nuostatas. prisimenate iš 2 skyriaus. Prisistatymo teorija kelia prielaidą.170 I dalis. kad įvairūs požymiai it upeliai suteka į vieną upę: veiksmų poveikį nuostatoms.kodėl veiksmas keičia nuostatas . kad įsipareigoję atlikti nedidelį veiksmą vėliau žmonės lengviau sutinka ir su didesniu. ką giname.ir visa tai darome iš rūpesčio: o ką kiti apie mus pagalvos. bet ir tikime tuo. ką sakome ar rašome. kuo tikime.

kaip teigiama. jei pažintinis disonansas (cognitive dissonance) [tampa. turėjo masinio naikinimo ginklų ir kėlė grėsmę JAV bei Didžiosios Britanijos saugumui.4 s k y r i u s . Savęs pateisinimas: pažintinis disonansas Viena iš teorijų teigia. disonansas gali atsirasti tada. 1987). buvo ta. Tai paaiškina. 1999). kad kažką reikia keisti. jei fiktyvus melo detektorius kliudo jiems pamėginti sukelti gerą įspūdį (Paulhus. kad mes jaučiame įtampą („disonansą"). Jungtinėse Valstijose 40 procentų rūkalių . Disonanso teorija daugiausia koncentruojasi į elgsenos ir nuostatų nesuderinamumą. Niekas nenori atrodyti kvailai nenuoseklus. beveik išvien tikėjusiems. Pavyzdžiui. Tedeschi ir kiti. kad mūsų nuostatos keičiasi todėl. Tarptautinės politikos nuostatų programos direktorius pastebėjo.žmonės kur kas mažiau keičia nuostatas. kai dvi vienu metu mąstomos mintys arba nuomonės („pažinimas") psichologiškai nesuderinamos. galbūt veidmainiavimą. 1994. Net jei tai reikštų šiokį tokį nenuoširdumą ar veidmainystę. Ar mūsų ryžtas atrodyti nuosekliais paaiškina. kurie nė nenujaučia. amerikiečių manė. kodėl žmonės įsisąmonina prisistatymą kaip nuoširdų nuostatų keitimą. tad nusprendę ką nors pasakyti ar padaryti išgyvename prieštaringus jausmus. galime sufalsifikuoti savo nuostatas.ir tik 13 proc. jog esame suinteresuoti išsaugoti savo patirties nuoseklumą. kylanti tada. kuriuos pasaulis toleravo. jog Saddamas Husseinas. kad rūkymas „iš tiesų kenkia. Ši paprasta idėja ir kai kurios su ja susijusios stulbinančios prielaidos paskatino atlikti per 2000 mokslinių tyrimų (Cooper. priešingai nei dauguma kitų brutalių diktatorių. Bent jau taip teigia prisistatymo teorija. kad stengdamiesi sumažinti šią įtampą mes dažnai pakoreguojame mintis. 1979). nes pakitusias nuostatas žmonės atskleidžia ir tiems.rūkymo nelaiko labai kenksmingu (Saad. Norėdami atrodyti nuoseklūs. kai suvokiame. todėl „pažintinio disonanso" sąvoka tapo šiuolaikinio išsilavinusio žmogaus žodyno dalimi. kodėl vienos apklausos metu pusė rūkalių britų prieštaravo nerūkantiems. 2003). . kodėl nuostatos dažniausiai prisitaiko prie poelgių? Tam tikru mastu. Teorija įrodinėja. Kai karas prasidėjo. pajuntame spaudimą. deriname nuostatas su veiksmais. kad mūsų elgesys beveik nepateisinamai prieštaravo mūsų nuostatoms arba nusprendėme atiduoti pirmenybę vienai alternatyvai. tik 38 proc. taip . kaip jie anksčiau elgėsi. nors būtų buvę logiška pasirinkti kitą. 1982. Svarbiausia karo priežastis. 2004b). kaip sako žmonės" (Eiser ir kiti. Tad. Tokia yra garsiosios Leono Festingerio (1957) pažintinio disonanso teorijos išvada. tačiau jos taikymo galimybės . ir kita. kad po 2003 m. kad karas yra pateisinamas net ir tada. 2001. 2002). kai žmogus vienu metu suvokia dviejų tipų prieštaringą informaciją. karo Irake kai kurie amerikiečiai stengėsi sušvelninti savo „pažintinio disonanso pojūtį" (Kuli. jei pajuntame neatitikimą. Festingeris tvirtina. Ši teorija paprasta. nerūkančiųjų . E L G E S Y S IR NUOSTATOS 171 resne savijauta ir netgi tvirtesniu socialiniu tapatumu (Leary. Tačiau mūsų apžvelgti nuostatų pokyčiai slepia kur kas daugiau nei prisistatymą.labai plačios. Kad šito išvengtume. Mes suvokiame ir viena. Dvi kitos teorijos paaiškina. valdyti savo daromą įspūdį gali būti naudinga.

" „O ne. kol jo vaidyba tapo labai įtikinama). kad jums labai patiks.ištirti. kurie dar paaštrėjo suvokus. jog tik ką patyrėte didelį malonumą. „Nesvarbu. pasikeitė. Esu tikras. be paliovos sukioti medinę durų rankeną.teigė respublikonų partijos viešosios nuomonės tyrėjas Frankas Luntzas (2003). kiek visa tai pareikalavo lėšų ir žmonių aukų. ką žinau šiandien. Newport ir kiti. Jums ištisą valandą reikia atlikinėti nuobodžias užduotis. priimčiau tokį patį sprendimą. Žinodamas tai. ar jūs galėjote jas numatyti. pamačius po karo įsisiautėjusį chaosą Irake. Praėjus mėnesiui po karo buvusi mažumos nuomonė virto daugumos požiūriu: 58 proc.nes priežastis. kaip lūkesčiai veikia darbo procesą. pavyzdžiui.klausia tariamasis eksperimento dalyvis. amerikiečių pasisakė už karą. paaiškina. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Priėmiau sunkų sprendimą. Merrillas Carlsmithas (1959). todėl sutinkate pasakyti kitam eksperimento dalyviui (kuris iš tiesų yra tyrėjo asistentas). kad jis nuobodus. kad tai pakurstė teroristines nuotaikas. gerai pasimankštinsite. . ar ne. 2003). 2003). kai kurie amerikiečiai dar kartą prisiminė svarbiausius vyriausybės argumentus dėl karo. dėl kurios buvo pradėtas karas. spręsdamas pasaulio reikalus" [Pew.172 I dalis. Irakas neturi masinio naikinimo ginklų (Gallupo institutas. net jei Irake ir nebūtų rasta masinio naikinimo ginklų (Gallupo institutas. Nepakankamas pateisinimas Įsivaizduokite.) Kad sušvelnintų šį prieštaravimą. nei rasta jų tiek. 2003). be to. Kai per karą tokie ginklai nebuvo nei panaudoti. kaip žmonės reaguoja į šiuos ekspe- . jums sumokėjo. karą palaikiusieji patyrė prieštaringus jausmus. kad asistentas. „Iš tiesų? . sustiprėjus antiamerikietiškoms nuotaikoms Europoje bei musulmoniškuose kraštuose ir suvokus. Pasižiūrėkime. Grąžydamas rankas tyrėjas maldauja: „Gal jūs galėtumėte jį pavaduoti?". 2003. . . kad Osama bin Ladenas „teisingai elgiasi.jis iš tiesų labai įdomus. tyrėjas (Carlsmithas) paaiškina. . Jordanijoje ir Palestinoje dabar dauguma piliečių tiki. kaip engiamos tautos išvadavimas iš tironiško ir genocidinio režimo bei pagrindų taikingiems ir demokratiškiems Artimiesiems Rytams klojimas. Kai baigiate.atsakote jūs. Dabar buvo iš naujo minimos tokios priežastys. pastebima Tarptautinės politikos nuostatų programoje. tiriantis. Už durų laukiantis kitas dalyvis privaląs tikėti. kad eksperimentas bus įdomus. Beveik keturi iš penkių amerikiečių tikėjo. (Indonezijoje. Tai daroma mokslo labui. kuris paprastai įtikinėja kitus dalyvius. ar masinio naikinimo ginklai bus rasti. kad keltų grėsmę." George W. . kad jų kariniai daliniai šiuos ginklus suras. o maždaug tiek pat pritarė.Prieš savaitę mano draugė dalyvavo šiame eksperimente ir sakė. kurį surengė kūrybingasis Festingeris ir jo studentas J. kad jo tikslas . Iš pažiūros labai susikrimtęs tyrėjas (kurį Festingeris valandų valandas mokė. ." Galiausiai dar kas nors. kad karą reikėjo pradėti (Duffy." Pažintinio disonanso teorija aiškina savęs įtikinimo reiškinį ir pateikia keletą stulbinančių prognozių. negalįs atvykti į šį seansą. 2005 m. jog dalyvaujate eksperimente. 2003]. Bush. gruožio 12 d. Besukinėdamas tas rankenas.

paprašo. mes patiriame disonansą. 0 gal jis buvo savaip įdomus. kad pasielgėme teisingai. Neturėjau pakankamo motyvo šitaip pasielgti. jog jūs galiausiai vėl susitinkate su tyrėju. jei aplinkybės yra aiškios ir apibrėžtos. kai bu- nepakankamo pateisinimo efektas (insufficient justification effect) Disonanso sušvelninimas. kad nuobodus eksperimentas yra įdomus.1 E „Pasakiau.0 Kontrolinė (jokio melo) Jokio disonanso 20 dolerių Neryškus disonansas 1 doleris Ryškus disonansas i i 4. Šaltinis: Duomenys iš: Festinger ir Carlsmith. kad jie turi pasirinkimo laisvę ir gali numatyti savo veiksmų pasekmes.vieną dolerį.4 s k y r i u s . Hm.20 dolerių užmokestį? Priešingai vyraujančiai nuomonei." „Pasakiau. kad rezultatai patvirtino šią intriguojančią prognozę. kad buvote apgautas.5 If -1. kai žmonėms atrodydavo. Kaip vėliau pamatysime. 1959. kad kai savo veiksmų negalime pateisinti išoriniu atpildu ar prievarta. 4. 0 dabar apie prognozę: kuriai sąlygai esant lengviausiai patikėtumėte savo mažu melu ir teigtumėte. šeštajame dešimtmetyje atlikto eksperimento aspektas.! ® i1? £2 a č o Sąlyga: Disonanso -0. Tačiau turėjau pakankamą priežastį 20 dolerių atlygį . ieškant vidinių poelgį pateisinančių priežasčių. Tai yra išankstinis 6 aprašytų skyriuje stulbinančių nuolaidumo ir konformistiškumo tyrimų pavyzdys. Jūs ne tik sužinote. kad visi Stenfordo universiteto studentai neprieštaraudami grąžino pinigus.5 paveiksle matome. ką padarė..5 PAVEIKSLAS Nepakankamas pateisinimas Disonanso teorija teigia.5 © +1." S1+0. kad atsakytumėte į klausimus apie šią savo patirtį sukiojant durų rankeną. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 173 +1. bet iš jūsų dar paprašoma grąžinti 20 dolerių. kiek buvo sumokėta kai kuriems dalyviams . Gavusieji 20 dolerių turės pakankamą savo poelgio pateisinimą ir todėl turėtų patirti mažesnį diskomfortą. Turėdami nepakankamai savo veiksmus pateisinančių aplinkybių. kad veiksmingesnis yra didesnis atlygis. jie patirs didesnį diskomfortą (disonansą) ir todėl bus labiau suinteresuoti patikėti tuo. kad advokatas meluoja? Jo lūpos kruta. žmonės dažniausiai atitinkamai reaguoja į jų keliamus reikalavimus. kurĮ sušvelninti galime įtikėdami. Įsivaizduokite. •Yra dar vienas šio XX a. Festingeris ir Carlsmithas rėmėsi įžeidžiama prielaida: gavusieji vieną dolerį (kuris vargiai bus pakankamas pateisinimas melui) bus labiausiai linkę savo nuostatas derinti su veiksmais. ar dosnesnį.") Šie skaitymai dažniau suformuodavo neigiamą požiūrį į advokatus tada. kad veiksmai labiausiai veikė nuostatas tada. rimentus. kad nuobodus eksperimentas yra įdomus.. kad eksperimentas iš tiesų buvo įdomus? Gavę už tai tiek. apie kurį retai užsimenama. . kuris sąžiningai paaiškina visą šį tyrimą. kai išorinio pateisinimo „nepakanka".šitaip pasielgti.* Daugybė vėliau atliktų eksperimentų patvirtino. Ar sutiktumėte? Festingeris ir Carlsmithas rašo. kuriuose pajuokiami advokatai (pavyzdžiui: „Kaip sužinoti. Vieno eksperimento dalyviams reikėjo į magnetofono juostą įrašyti anekdotus.

Leippe ir Elkin. bet ir į rases. Leonas Festingeris 1920-1989 Pjr J^T^ . 1987). kaip pageidaujama. jog šie gandai gali būti „nerimo pateisinimas" . žmonės patys pradeda labiau jais tikėti. Jausdami atsakomybę už savo žodžius.Džoniui nereikės ieškoti vidinio motyvo tai daryti.5 dolerio turėjo parašyti rašinį.žinojimas. jei šito nepadarysiu". nes kitaip aš tau nusuksiu sprandą". Kai studentai įsitikinę. Apsimetimas tampa įsitikinimu.174 I dalis. kad nepakankamo pateisinimo principas veikia skiriant bausmes. Atkreipkite dėmesį į tai. jei jiems bus tik lengvai pagrasinta ir to nepakaks paklusnumui pateisinti. Anksčiau pastebėjome. nes noriu. 1994). teigiančią. už kuriuos mes jaučiamės bent iš dalies atsakingi. . Taigi galioja principas: nuostatos kyla iš veiksmų. o ne: „Tvarkau savo kambarį todėl.per mažą atlygį gavę autoriai jautė šiek tiek didesnį palankumą tokiai politikai. Rimtas pagrasinimas yra pakankamas pateisinimas. kad jis būtų tvarkingas". kad tėvai man sprandą nusuks. SOCIALINIS MĄSTYMAS vo galima ne priverstinai. kad pažintinio disonanso teorija pabrėžia ne santykinį atlygio ar bausmės už kiekvieną veiksmą efektyvumą. kad savo pasaulėžiūrą žmonės sieja su savo jausmais arba jau atliktais veiksmais. Tai ypač akivaizdžiai pasireiškia tada. kai susiduriama su prieštaravimais arba jei manoma. kad svarbūs žmonės iš tiesų perskaitys parašytą rašinį (Leippe ir Eisenstadt. kad netrukus laukia dar didesnės nelaimės. Remiant kitai rasei palankią politiką. Kai rašinyje reikėjo įrodinėti ką nors tokio. Vaikams bus lengviau reikalavimą nežaisti su viliojančiu žaislu paversti įsitikinimu [kad negalima su juo žaisti]. 1994. Džoni. Pagal šią teoriją Džonis turėtų sakyti: „Tvarkau savo kambarį. Kai tėvas ar motina sako: „Sutvarkyk savo kambarį. Man atrodė. kad patys sutiko atlikti pasiūlytą visuomenei naudingą darbą. kas inspiruoja elgtis taip. Kito eksperimento metu žmonės už niekingus 1. ką slepia teorija Leonas Festingeris apie disonanso sušvelninimą Po 1934 metų žemės drebėjimo Indijoje už nelaimės zonos ribų pasklido gandai. skaityti ar ne (Hobden ir 01son. kuo autoriai netikėjo . pateisinantis užsitęsusią baimę. Ši idėja padėjo man sukurti disonanso sušvelninimo teoriją. o tai.sakykime. 1999). būtinumą padidinti mokestį už mokslą . gali į gerą pusę pasikeisti jūsų požiūris ne tik į politiką. jie lengviau apsisprendžia dalyvauti ir kitose savanoriškose akcijose nei tie. kurie jaučiasi esą priversti tai daryti (Stukas ir kiti. o pačiam pasirinkti.

Galbūt prisimenate atvejį. ko atsisakėte. 1974 („Arklys ir jo berniukas") herojus pavergtas kalbantis arklys pastebi: „Blogiausia. C. Mere Christianity. Priėmę svarbius sprendimus. mokytojai ir tėvai turėtų skatinti tik tiek. kurį dėstytoją priimti į darbą. 2001). kad pasitraukdamas nuo jo žmogus jau būna padaręs ryžtingą veiksmą ir atitinkamai jį išgyvenęs. jog kartais tarp dviejų galimybių būna labai nedidelis skirtumas. paverčiantis ją truputį kitokia nei iki tol. kad skatinti ir padrąsinti reikia taip. tokius kaip kaip skrudintuvas. . išaukštindami pasirinktą alternatyvą ir nuvertindami atmestą. S. Vėliau. vos ne vos gavusio darbą. Lewiso knygos The Horse and His Boy. centre įvyksta nestiprus pokytis. Po to Brehmas parodė moterims du gaminius. autoritarinis valdymas efektyvus būna tik valdžiai kontroliuojant. Susidūrę su svarbiu sprendimu . galbūt suvokėte. privalo būti teisinga. moterys pirmenybę suteikė pasirinktam ir mažiau vertino atmestą daiktą. kurie dar tik ruošėsi dalyvauti. triukšmingo bendrabučio. Lewis. Per tas kelias akimirkas eilėje prie lažybų langelio niekas nepasikeitė. kai jau esam pasirinkę. paprastai sušvelniname disonansą.4 s k y r i u s . Jei nusprendėte gyventi studentų miestelyje. Kompetencija dėstytojo. įgytos patariant." Efektas gali pasireikšti labai greitai. Tačiau ji taip pat atkreipia dėmesį. Robertas Knoxas ir Jamesas Inksteris (1968) pastebėjo. kad šis sprendimas reiškia didesnį atstumą nuo studentų miestelio ir nuo draugų ir kad teks patiems gamintis valgį. iš pažiūros beveik nesiskiria nuo negavusio šio darbo. žolė kitapus tvoros neatrodo žalesnė. iš naujo vertindamos tuos pačius aštuonis gaminius. radijo imtuvas ir plaukų džiovintuvas. „Kiekvieno apsisprendimo metu jūsų esmės. Atrodo. priimančios sprendimus. galbūt suvokėte. jog ir niekieno neverčiamas nebesugebi prisiversti" (p. kad atsisakėte erdvaus buto dėl ankšto. kad sprendimai sukelia disonansą.mes dažnai atsiduriame tarp dviejų vienodai patrauklių alternatyvų. kad vieną iš jų jos gali pasiimti. kiek būtina pageidaujamam poelgiui sužadinti. kai ką nors įsipareigoję skausmingai suvokėte. nes žmonės nėra linkę prievartinio poelgio paversti vidiniu įsitikinimu.į kokią aukštąją mokyklą stoti. su kuo draugauti. kol pranešate savo sprendimą. Jei nusprendėte gyventi ne studentų miestelyje. Atlikdamas pirmą iš paskelbtų disonanso eksperimentų (1956) Jackas Brehmas paprašė Minesotos universiteto moterų įvertinti aštuonis gaminius. nepatogumu. kuriuos jos įvertino labai panašiai. Iš savo patirties. ką pasirinkote. kaip to. 193). ir pasakė. Jei turėsime galvoje paprastus sprendimus. „Tai. S. Disonanso teorija tvirtina. patrauklumas disonuoja su to. kokį darbą pasirinkti. kad dalyvavusieji lažybose per žirgų lenktynes kur kas optimistiškiau žiūrėjo į lažybų rezultatus nei tie. tačiau tik tol. išskyrus tai. kad pabuvęs vergu ir viską daręs per prievartą pastebi. 1942 („Paprasčiausia krikščionybė") . žinau." C. Disonansas priėmus sprendimus Suvokiama pasirinkimo laisvė ir atsakomybė pabrėžiama turint omenyje tai. kad tai sukeltų pageidaujamą elgesį. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 175 Pasak šios teorijos. sprendimo virsmas įsitikinimu gali sukelti perdėtą savikliovą (Blanton ir kiti. kad vadovai. ką nusprendžiau.

1972) daro prielaidą. Kaip ir prekiautojui automobiliais naudojant žemai paleisto kamuolio taktiką. Matydami.6 pav. ir paaiškiname jo elgesį atsižvelgdami arba į to žmogaus savybes bei nuostatas. Kitų asmenų nuo- savęs suvokimo teorija (self-perception theory) Teorija. Atvažiavus į bilietų kasą paaiškėja. Kai mūsų nuostatos silpnos arba neapibrėžtos. pradinis. Mes stebime. 4. mes stebime save lyg iš šalies. jos analizuojamus reiškinius gali paaiškinti ir paprastesnė teorija. jei lėktuvo bilieto kaina neviršys 400 dolerių. jos atsiprašymą mes siejame su situacijos poveikiu. Alison nusprendžia parvykti namo. kad bilietas nėra brangesnis.tarkime. ir kai vienas iš jų pašalinamas . o ne su asmeniniu mergaitės apgailestavimu. „kad šių papildomų priežasčių galėjo apskritai nebūti." Goethe. kad bilietai pabrango iki 475 dolerių. SOCIALINIS MĄSTYMAS „Geriausiai save galime pažinti ne mąstydami. sprendimą atsiprašyti priskiriame pačiai Siuzi (žr. p.176 I dalis. tad Alison jį užsisako ir pradeda galvoti apie kitus kelionės privalumus. Kodėl veiksmai veikia nuostatas? 4. 103). kad nebūdami tikri dėl savo nuostatų mes sprendžiame apie jas taip. Dažnai šie pateisinimai būna pakankamai tvirti. žmonėms. kaip tėvai priverčia mažąją Siuzi pasakyti „atsiprašau". niekada nešauna į galvą. kad mes panašiai vertiname ir savo pačių elgesį. 1749-1832 Sprendimai patys sukuria juos palaikančius pateisinimus. arba į aplinkos poveikį. kaip žmogus elgiasi konkrečioje situacijoje. teigia Robertas Cialdinis (1984. o veikdami. Savęs suvokimas Nors disonanso teorija inspiravo daugelį mokslinių tyrimų. Kai Siuzi atsiprašo niekieno neverčiama. .) Savęs suvokimo teorija (jos autorius Darylas Bernas. teigianti. Paaiškėja. Tačiau Alison jau apsisprendusi. kurie jai kelia džiaugsmą. kuo remdamiesi darome išvadas apie kitų žmonių nuostatas. kurioms esant jis įvyko. jei iš pat pradžių nebūtų priimtas sprendimas".6 PAVEIKSLAS Nuostatos kyla iš poelgio Prisistatymas (įspūdžio valdymas) .sprendimas dėl to nežlunga. kaip galvotų kitas mus stebintis žmogus. analizuodamas mūsų elgesį ir aplinkybes. Pagalvokime.

kai stebiu savo veiksmus.„sutraukite šiuos raumenis". kad suvokti savo emocijas mums padeda savistaba. pavaikščiokite mažais žingsneliais vilkdami kojas ir nudelbę akis. siūlo būdą. liūdnu balsu. prijungęs prie studentų veidų elektrodus . „suraukite antakius" . malonus elgesys gali iš esmės juos pakeisti. 2003). neatsisakančiais pagelbėti? Ar dėl šios priežasties „kojos tarpduryje" reiškinio eksperimentų dalyviai vėliau sutiko patenkinti didesnius prašymus? Iš tiesų taip. tvirtina Jerry Burgeris ir Davidas Caldwellas (2003). kad sutiko atlikti nedidelį pageidavimą. Netrukus jis tai galėjo daryti iš tikrųjų. Būname suirzę. pastebi Williamas Jamesas (1890. atsakinėkite tyliu. pabundu prieš aušrą ir nebegaliu užmigti. ir jūsų melancholija užsitęs". Žiūrėdami į savo veido išraiškas veidrodyje efektyviau suvokiame save (Kleinke ir kiti. Paskatinti nutaisyti laimingą (o ne piktą ar liūdną) veidą žmonės gali prisiminti daugiau džiugių akimirkų arba pastebėti. kai savo elgesio negaliu taip paprastai motyvuoti išoriniais suvaržymais. Jamesas puolė į gilią depresiją. Įdomiau išbandyti kitą Lairdo atradimą: priversti šypsotis žmonės jautėsi esą laimingesni. Žinomi dainų autoriai Rodgersas ir Hammersteinas primena: kai ko nors bijome. Kai girdžiu save kalbantį. kokie mes esame.4 s k y r i u s . Kai universitete turiu skaityti paskaitą. suvokiu savo nuostatas. Visi mes esame tai patyrę. Vadinasi. kaip iš pradžių ir aš. galimas daiktas. kad laimės būsena ilgiau trunka (Schnall ir Laird. kai jų niekas nevaržo. Psichologijos pionierius Williamas Jamesas pasiūlė panašiai aiškinti emocijas. bet įtikino save elgtis taip. kaip jie elgiasi. „Sėdėkite visą dieną apatiška poza. neblogai. ačiū. kad tikriausiai jaudinuosi. 1947 („Dienoraštis") Raiškos būdai ir nuostatos Jūs. The Diary of a Young Giri. Sunku šypsotis ir tuo pat metu būti sudirgusiam. tačiau staiga suskamba telefonas ar kas nors pasibeldžia į duris. O kaip tau?" „Na. ar tvirti mano įsitikinimai. Kai Jamesas Lairdas (1974." Jei mūsų jausmai nėra intensyvūs. suprantu. Panašiai suvokiame ir savo nuostatas. o karikatūros jiems atrodė juokingesnės. gali būti pravartu „švilpauti linksmą melodiją". moteris miške susiduria su riaumojančiu lokiu. ji stengiasi jaustis laiminga.. Tarkime. Laisvai pasirinktas veiksmas parodo. 1984).. ir tai priverčia mus elgtis maloniai ir mandagiai. dūsaukite. kaip šį efektą patirti. Netgi eisena gali turėti įtakos savijautai. Todėl darau išvadą. Tai puikiausias būdas pasijusti prislėgtiems. Tai ypač būdinga tada. Ar žmonės." Anne Frank. išsiskiria adrenalinas ir moteris pabėga. Iš baimės padažnėja jos pulsas. „Kaip sekasi?" „Puikiai. 1998). Veiksmais galime sužadinti jausmus. 463). Kai liovęsi skaityti šį skyrių pakilsite nuo knygos. šie teigė pajutę pyktį. suvokę. kurių metu tiriamas veido išraiškos poveikis. galite skeptiškai vertinti savęs suvokimo reikšmę. baimę moteris patiria matydama. Kai Mis Pasaulis pasirodo šypsodamasi. „Galiu stebėti save bei savo veiksmus lygiai kaip ir pašalinis stebėtojas. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 177 statas atpažįstame atidžiai stebėdami. Jis teigė. Kai mirė brolis Henry. Poelgis gali keisti savojo Aš sampratą. pradeda save laikyti paslaugiais. lyg gyvenimą būtų galima valdyti.privertė juos raukytis. Norite pasijusti ge- . Tačiau eksperimentai.

Kodėl? Wellsas ir Petty spėja. mėgdžiokime jų veido išraiškas. Antra vertus. smarkiau prakaitavo. kūno laikyseną ir balso toną.178 I dalis. The Expression of the Emotions in Man and Animals. kiek įmanoma slopinant visus išorinius ženklus. Išbandykite tai patys ko nors klausydamiesi: ar jaučiatės labiau pritariąs linksėdamas galva. SOCIALINIS MĄSTYMAS Pasak vokiečių psichologo Fritzo Stracko ir jo bendradarbių (1988). ką jie jaučia? Katherinos Burns Vaughan ir Johno Lanzettos (1981) atlikto eksperimento išvados leidžia teigti. „Laisva emocijos raiška išoriniais ženklais ją suintensyvina. ką šie žmonės jaučia. kai jie laiko pieštuką sukandę dantimis (įsijungia šypseną sukeliantys raumenys). Veido išraiška taip pat turi įtakos mūsų nuostatoms. 1992). Vieniems stebėtojams buvo liepta pamačius šoko reakciją nutaisyti skausmingą veido išraišką. skausmingą grimasą nutaisę studentai pamatę. žmonėms karikatūros atrodo juokingesnės. kaip teigia ne tik Freudas. Tiesą pasakius. Jei. o ne tada. 1991). Iš tiesų." Charles Darwin. išreikšdami emociją mes galime jos atsikratyti. stebėtojai labiau į jas įsijausdavo. Be to. klausydamiesi jų balso. mūsų emocijos sušvelnėja. kad suprastume. kurie linkčiojo galva. Išvada: kad pajustume. Mes sinchronizuojame savo judesius. kaip šabloniški veiksmai sukelia šablonišką mąstymą. o jų pulsas padažnėdavo. ar purtydamas? Kolono universitete Thomas Mussweileris (2006) panašiai atrado. natūraliai ir nesąmoningai akimirksniu mėgdžiojame juos (Hatfield ir kiti. mojuodami rankomis ir žiūrėdami į priekį. Jie paprašė Dartmuto koledžo studentų stebėti žmogų. kad pozityvios mintys sutampa su linkčiojimu galva ir nedera su jos purtymu. kurie nesistengė dirbtinai keisti savo veido išraiškos. ką jaučia kiti žmonės. palyginti su tais. Stebėdami kitų žmonių veidus. kai pieštukas yra suspaustas tarp lūpų (dirba su šypsena nesuderinami raumenys). o šis reiškinys padeda suprasti. Kas buvo palankiausi laidos atžvilgiu? Tie. Imituodami kito žmogaus emocijas. Šitaip elgdamiesi geriau suvokiame. 1887 („Žmonių ir gyvūnų emocijų raiška") riau? Minutėlę pavaikščiokite plačiais žingsniais. kaip stebimas žmogus patiria elektros šoką. kūno laikyseną. tai gal imituodami kitų žmonių veido išraišką geriau suprastume. kodėl smagu būti tarp laimingų žmonių ir slogu tarp prislėgtų (14 skyrius). Jei veido išraiška veikia jausmus. patiriantį elektros šoką. Įdomaus eksperimento metu Gary Wellsas ir Richardas Petty paprašė Albertos universiteto studentų „patikrinti ausines" klausantis radijo laidos linksint ar nepritariamai purtant galvą. tai skatina „užsikrėsti emocijomis". tai skausminga veido išraiška turėtų veikti raminamai (Cacioppo ir kiti. Vieno eksperimento metu . nereikia nė stengtis.

kad jie tai daro dėl malonumo. kad nepamatuotas atpildas kartais turi paslėptą kainą. kad jie darytų tai. perskaitę aprašymą apie jį. Veiksmas daro įtaką mąstymui. nufilmuoti Franko Bemieri ir jo bendradarbių (1994) tyrimo metu. Atlyginant žmonėms už tai. Priešingai nuomonei. ką jau ir taip daro. dažniausiai būna paveikiausias siekiant. ši teorija teigia. Kito eksperimento dalyvių buvo paprašyta vaikščioti lėtai. Įsivaizduokite. 1987) Kolorado universitete atlikti eksperimentai įrodė. jog atpildas visada sustiprina motyvaciją. ką jie ir taip mėgsta daryti. Savęs suvokimo teorija interpretuoja kitaip: aiškindami savo poelgį žmonės atkreipia dėmesį į tuometines sąlygas. kad per didelio pateisinimo efektas egzistuoja. Šie dalyviai aprašytą asmenį apibūdino vyresniems žmonėms būdingais stereotipiniais bruožais. kaip vaikšto nutukę žmonės.4 s k y r i u s .mažiausias paskatinimas. tada jie savo veiksmus gali laikyti išoriškai kontroliuojamais. Po to jie turėjo papasakoti įspūdžius apie žmogų. nes už tokį siūlymą gavo 20 dolerių. paperkant žmones. nei tuo atveju. kad girdite. Galbūt panašias išvadas darome ir stebėdami save. 1997) Ročesterio universitete ir Marko Lepperio bei Davido Greene (1979) Stenfordo universitete. liguistą). galima įpratinti juos šį darbą susieti su atlygiu. Sutariantys žmonės. nerangų. šis pareiškimas atrodys ne toks nuoširdus. Pažintinio disonanso teorija siūlo štai tokią šio reiškinio interpretaciją: kai išorinių paskatų nepakanka poelgiui pateisinti. . kaip kažkas „išmintingai" siūlo padidinti mokestį už mokslą. kaip šie du savanoriai. kai manytumėte. taip pat Annos Boggiano ir jos kolegų (1985. o ne savaime patraukliais. kad jiems ši veikla patiktų ir kad jie ją tęstų. Edwardo Deci bei Richardo Ryano (1991. kaip vaikšto pagyvenę žmonės. jis aprengė dalyvius gelbėjimo liemenėmis. kuris paskatina kažką padaryti. Pradėkite mokėti žmonėms per didelio pateisinimo efektas (overjustification effect) Vidinės motyvacijos slopinimas. Savęs suvokimo teorija žengia dar vieną žingsnį. Žinoma. atsiradusį prieštaravimą sušvelniname vidiniu jo pateisinimu. Nutukusius žmones imitavusieji (labiau negu kontrolinės grupės dalyviai) aprašytą žmogų apibūdino kaip turintį nutukusiems žmonėms būdingų bruožų (draugišką. Taip silpninamas jų įsitikinimas. pritvirtino svarmenis prie riešų ir kulkšnių ir paprašė oriai pavaikščioti. Per didelis pateisinimas ir vidinė motyvacija Prisiminkime nepakankamo pateisinimo efektą . jaučia didesnį tarpusavio ryšį. kad šis žmogus pasakė savo nuomonę ne už atlygį. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 179 Natūralus mėgdžiojimas ir emocijų „infekcija".

2003). kad tai princas. Išorinis atpildas sumenkina vidinę motyvaciją. akivaizdžiai siekdamas kontroliuoti elgseną. 2001. Teisingas skatinimas taip pat gali skatinti kūrybingumą (Eisenberger k kiti. „Bet gal galėtumėte rytoj ateiti žaisti už 10 centų?" Nusivylę berniukai pasakė senukui. puikiai atskleidžianti per didelio pateisinimo efekto raidą. nes tas man patinka. ir ilgainiui jie tuo užsiiminės rečiau nei tie. Kitą dieną vaikai sugužėjo prie senio namų ir žaidė aistringiau nei bet kada. įsimylėjusi medkirtį ir vėliau sužinojusi. Pasak savęs suvokimo teorijos. kurioje kiekvieną popietę triukšmingai žaisdavo vaikai. Jis pažadėjo kiekvienam duoti po 50 centų. Per didelio pateisinimo efektas pasireiškia tada. nelaukiamas atpildas nesumenkina vidinio intereso.. 1980. doleriais) Savęs suvokimas: „ D i j ^ K tai. 1986). Atpildas. Triukšmas jį erzino. ir jo žaidimą paversite darbu (žr. kas jiems patinka. Vaikai vėl sugrįžo šūkaudami. nes man moka. Jokio išorinio atpildo Savęs suvokimas: „Darau tai. tačiau šį kartą tik po 25 centus. kad už 10 centų ištisą popietę žaisti prie jo namų neapsimoka. nes žmonės vis tiek savo veiksmus gali motyvuoti asmeniniu suinteresuotumu (Bradley ir Mannell. ir jie pradeda savo veiksmus sieti su šiuo skatinimu. kai kas nors iš anksto pasiūlo nebūtiną atpildą. 1994). Sansone. kurie žaidžia negaudmi užmokesčio. Tang ir Hali. SOCIALINIS MĄSTYMAS 4. ką jis ir taip su džiaugsmu daro (sakykime.) Ir jei pagyrimas už gerą darbą padeda jaustis kompetentingesniais ir sėkmingesniais.).7 PAVEIKSLAS Vidinė ir išorinė motyvacija Kai žmonės be atpildo arba neverčiami daro tai. (Kaip ir pasakos herojė. jei jie sugrįš ir rytoj. kad jo menki ištekliai išseko." Vidinė motyvacija Išorinis atpildas (pvz. kad ta veikla jiems gerai sekasi) ir stiprina vidinę motyvaciją. o senukas vėl jiems sumokėjo. todėl vieną dieną jis pasikvietė berniukus prie savo durų ir pasakė. kad būtent tai yra pastangų priežastis („Dariau dėl pinigų"). jie supranta. Pažadėkite vaikui atlyginti už tai. 4. Svarbu. žaisti su gražiais spalvotais žymekliais). Jie aiškino. .180 I dalis. Kitą dieną vaikai gavo tik po 15 centų. sumažina malonios užduoties patrauklumą (Rosenfeld ir kiti. kad jam labai patinka linksmi vaikų balsai. Yra tokia pasaka. Vyriškis jiems sumokėjo ir pažadėjo atlyginti ir kitą dieną. jis iš tiesų gali sustiprinti mūsų vidinę motyvaciją." Išorinė motyvacija už žaidimą menant mįsles ar sprendžiant kryžiažodžius. kuriuo siekiama kontroliuoti ir įtikinti. Vienoje gatvėje. kad nebesugrįš. gyveno vienišas senas žmogus. 1999.7 pav. 1984. kad taip tenkina savo pomėgį. ir senukas paaiškino. kokia atpildo rekšmė: atpildas ir pagyrimas informuoja žmones apie jų pasiekimus (kai žmonės ima galvoti.

Kai pateisinamų aplinkybių būna per daug taip nutinka. Gamtai negalioja nei disonanso. kad „viena iš nuostabių gamtos savybių" yra „gausybė puikių galimybių" ją apibūdinti: „Nesuprantu. nes tu esi įžvalgi ir puikiai moki bendrauti su žmonėmis". Tai byloja apie žmogiškojo veiksnio įtaką mokslinėms teorijoms (žr. teigia. panašiai kaip stebėdami kitus žmones sprendžiame apie jų nuostatas. žinai. 1 skyrių). 1975). nei savęs suvokimo teorija.4 s k y r i u s . Atrodytų. savęs suvokimo teoretikas. jam reikia pasiūlyti vidinį šio poelgio motyvą: „Manęs nestebina. galima nuspėti vadovaujantis keletu teorijų. Tokiais atvejais tėvai. Kodėl? „Nes. Daugeliu atvejų abu jie leidžia tikėtis tokių pat prognozių. kodėl elgesys natūraliai paveikia nuostatas: 1) disonanso teorijos prielaida. Workman ir Williams. 53-55). ką pastebėjome. kad tau taip sekėsi lankantis pas klientus. Mano jaunesnysis sūnus per savaitę mikliai „prarydavo" 6-8 knygas. Jonas gali pirmą kartą nenorėti eiti pas žmones siūlyti prekių. kaip reikia elgtis.vaikų noras mokytis gali sumažėti (Deci ir Ryan. Po trijų savaičių sūnus per savaitinius vizitus į biblioteką pradėjo imti tik vieną arba dvi knygas. ir skatina. Darylas Bernas (1972). 1991). kad savo poelgį pateisiname siekdami sumažinti vidinį diskomfortą. kodėl tikslius fizikos dėsnius galima išreikšti tokia gausybe būdų" (p. Kaip skirtingi keliai gali atvesti į tą patį tašką. kodėl elgesys turėtų paveikti nuostatas (prisistatymo teorija). Moksle nėra neįprasta. 1985. Susipažinome ir su dviem paaiškinimais. Jei mokiniams suteiksime pakankamą motyvą atlikti užduotį ir girdami padėsime jiems jaustis išmanančiais. kad mes stebime savo elgesį ir darome logiškai pagrįstas išvadas apie savo nuostatas. „nuostatos kyla iš veiksmų". 1985. mokytojai ar vadovai turėtų taikyti atitinkamas priemones. kad jis apimtų daugumą čia aptartų išvadų (Greenwald. Kai žmogus paklūsta.kūrybiški bandymai supaprastinti ir paaiškinti tai." Teorijų palyginimas Susipažinome su vienu paaiškinimu. taip ir skirtingos prielaidos gali atvesti prie . Kuris iš jų teisingas? Neginčijamų argumentų surasti sunku. kurios nėra savaime patrauklios? Marijai pirmosios fortepijono pamokos gali baigtis nusivylimu. Tomas gali nejausti vidinio potraukio tiksliesiems mokslams. skatinančias elgtis taip. kurie per tris mėnesius perskaitys 10 knygų. E L G E S Y S IR N U O S T A T O S 181 Tad kaip galime ugdyti žmonių pasitenkinimą užduotimis. kad galėtų kontroliuoti . ir kiekvieną iš jų mes galime pakoreguoti. galbūt sustiprinsime jų pasitenkinimą bei susidomėjimą konkrečiu dalyku. pavyzdžiui. 1980). kad kurį nors principą. kad pastarieji du paaiškinimai prieštarauja vienas kitam. tereikia perskaityti 10 knygų. kai mokytojai nurodinėja. kol bibliotekoje nepradėjo veikti skaitytojų klubas. kad abi šios teorijos daro užuominą į lojalumo bei estetikos klausimus. Fizikas Richardas Feynmanas (1967) stebėjosi. kaip pageidaujama (Boggiano ir Ruble. pažadėjęs vakarėlį tiems. Abi teorijjos yra žmogaus fantazijos vaisius . ir 2) savęs suvokimo teorijos prielaida.

. Prisiminkime. Tie. SOCIALINIS MĄSTYMAS to paties principo. kai mūsų veiksmai ir nuostatos tarpusavyje nedera. sakantis: „Iš kur man žinoti. jei jūsų žodžius lydės nemalonūs rezultatai . ką pasakiau?" [Forster. Jis virsta įtikinamu ne tik dėl patvirtinančių duomenų. pasiūlome atkurti savivertę. Croyle ir Cooper. jie tai kompensuoja arba iš naujo sutelkdami dėmesį. jei poelgis sukelia nepageidautinas pasekmes. gali išduoti sustiprėjęs prakaitavimas ir padažnėjęs pulsas (Cacioppo ir Petty. kuriame savęs įtvirtinimo teorija (self-affirmation theory) Teorija. Jie kelia grėsmę jausmui. kas nutinka. arba savo poelgiais pagerindami situaciją kurioje nors kitoje srityje. nepageidautinai elgdamiesi. gerais darbais? Kelių eksperimentų metu Steele pastebėjo. kuris jums patinka. mes turėtume keisti savo nuostatas. atlikusiems jų norų neatitinkančius veiksmus. Ši teorija tik daro prielaidą. 1999). Tad disonansas iš tiesų kelia įtampą. žmonės (ypač tie. teigianti. efektas? Steele ir jo kolegos (1981) mano. Viename iš savo eksperimentų Steele ir jo kolegos paprašė Vašingtono universiteto studentų parašyti esė. kad esame patikimi ir geri. tai tik sustiprina mūsų tikėjimą šiuo principu. kurie atėjo į eksperimentus turėdami tvirtą savojo Aš sampratą) jautė kur kas mažesnį poreikį teisintis (Steele ir kiti. Disonansas kaip sužadinimas Ar galime teigti. kad taip.tarkim. Kai alkoholis sumažina disonanso sukeltą nepasitenkinimą. kurių savivertė stipriai išreikšta ir tvirta. kad kuri nors teorija yra geresnė? Vienas svarbus aspektas akivaizdžiai patvirtina disonanso teoriją. jei jausitės atsakingas už šias pasekmes . mes savo elgesį bei aplinkybes laikome nuostatų supratimo raktu (kaip žmogus. Tad pateisindami savo veiksmus ar sprendimus mes save įtvirtiname: apsaugome ir palaikome savo dorumo bei vertės pojūtį. Tačiau ar būtina vidinė įtampa tam. nuostatų. jei neigiamas poveikis bus nepataisomas. kad a) žmonės. efektas išnyksta. kol neišgirdau. Kaip manote. kad kai savasis Aš buvo atkurtas. nes sutikote jį padaryti arba galėjote numatyti jo pasekmes . Kad tai įvyko. 1990). 1976]). 1983. 2002). jei nukentės žmogus. bet ir todėl. kad atsirastų nuostatų. Ar tariamai disonansą išprovokuojančios aplinkybės (pavyzdžiui. Losch ir Cacioppo. Kodėl laisva valia sakant ar darant nepageidautinus dalykus kyla toks susierzinimas? Todėl. kaip poelgio padarinio.182 I dalis. 1993). Kad ir kaip būtų. už kurias žmogus jaučiasi atsakingas (Cooper.kils nemalonus prieštaravimas. pavyzdžiui. Jei niekam negirdint pasakote tai. teigia Claude Steele (1988) savęs įtvirtinimo teorija. kuri atsiranda.jei kas nors jus išgirs ir patikės. Savęs suvokimo teorija nieko nesako apie įtampą. 1986. Be to. Jie verčia mus jaustis kvailai. priimant sprendimus ar atliekant veiksmus. Kad sumažintume šią įtampą. kad kai mūsų nuostatos apskritai yra netvirtos. Jei vienoje srityje iškyla grėsmė žmonių savivaizdžiui. kad paremtas daugiau nei viena teorija. kai žmonėms. ypač jei kyla grėsmė savivertės ir orumo jausmui. ir kad b) jie tai gali kompensuoti sutvirtindami kitą savojo Aš aspektą. kad tokie veiksmai trikdo. kaip poelgio padarinio. dažnai patiria grėsmę savo įvaizdžiui. Jis bus kur kas didesnis. prieštaraujančius mūsų nuostatoms) iš tiesų veikia nemaloniai? Be abejo. kuo netikite. disonansas bus minimalus. taip pat rečiau teisina save (Holland ir kiti. negalite lengvai ignoruoti šio veiksmo. ką galvoju. kad disonansas apibrėžiamas kaip sužadinta nemalonios įtampos būsena.

Kad šią įtampą sumažintume. „Nuostabu.4 s k y r i u s . kuriuos sukelia aiškiai apibrėžtų nuostatų neatitinkantys veiksmai: mes jaučiame įtampą. Yra pakankamai įrodymų. Prisistatymo teorija teigia. o kad ją sumažintume. pavyzdžiui. 1979). Tačiau ši teorija taip pat įrodo. kodėl mūsų veiksmai daro poveik[ nuostatoms. Kai mūsų nuostatos dar nėra apibrėžtos. kad veiksmai atitinkamai keičia nuostatas. Brehm (1999) APIBENDRINIMAS Kodėl elgesys veikia nuostatas? • Trys konkuruojančios teorijos aiškina. viešai reikšdami savo nuostatas. kurios lems vėlesnę mūsų elgseną (Fazio. nes jei sumokama už tai. Roese ir Olson. pradedame atitinkamai koreguoti nuostatas. Studentai sumažino dėl to kilusį disonansą švelnindami savo nusistatymą prieš mokestį už mokslą . ekspertas Jack W. t Dvi teorijos teigia.kai. ypač tikrinantys savo elgesį. ir atitinkamai vertiname nuostatas. Disonanso teorija taip pat negali paaiškinti per didelio pateisinimo efekto. teigia. esant tam tikroms sąlygoms. be to. Visais šiais atvejais savęs suvokimo teorija yra parengusi atsakymus. kad sudarytų gerą įspūdį. žmonės tėra provokuojami šypsotis arba susiraukti. Kai žmonės gina poziciją. Tačiau disonanso teorija negali paaiškinti visų faktų. kai sau neprieštaraujama Disonansas sukelia nepasitenkinimą. juo labiau jaučiamės už juos atsakingi ir juo didesnis disonansas bei nuostatų kaita kyla. ką patinka daryti.kol po nemalonių rašinių jie neišgėrė alkoholio. todėl pasielgus prieš savo nuostatas tenka save įtikinėti. procedūros. Pagal disonanso teoriją nuostatos keičiasi dėl įtampos. kai veiksmas neprieštarauja jokiai nuostatai . kuriomis jie vyksta. 1994). kas vyksta. 1977. • Faktai patvirtina abiejų teorijų teiginius ir perša išvadą kad kiekviena jų apibūdina tai. neturėtų kilti didelė įtampa. ieškome vidinių pateisinančių motyvų. paprasčiausiai stebime savo poelgius bei aplinkybes. Taip disonanso teorija aiškina nuostatų kaitą. kurios paprastai sumažina nepasitenkinimą. Trumpai tariant. sutampančią ar beveik sutampančią su jų nuomone. kuris buvo pateiktas kaip alaus ir degtinės degustavimo eksperimento dalis. kad disonanso teorija sėkmingai paaiškina procesus. t Savęs suvokimo teorija daro prielaidą kai kai nuostatos silpnos. nuostatas pakoreguoja taip. kai mūsų poelgiai arba svarbūs sprendimai prieštarauja nuostatoms. nuostatų pokyčio nepanaikina (Fazio ir kiti. pakoreguoja jas derindamiesi prie klausytojų. kad atrodytų. kad žmonės. kad juo mažiau pateisiname savo nepageidautinus veiksmus išorinėmis aplinkybėmis. formavimosi procesą. kad žmonės. atrodo. E L G E S Y S IR NUOSTATOS 183 būtų palankiai atsiliepiama apie mokesčio už mokslą padidinimą. kad nuostatos iš tiesų keičiasi. Viena iš įdomesnių savęs suvokimo teorijos išvadų yra „per didelio pateisinimo efektas": atlyginant žmonėms už jų mėgstamą veiklą galima paversti malonumą nuobodžiu darbu (jei šis atlyginimas skatina šią veiklą sieti su atlygiu). kurią patiriame. savęs suvokimo teorija atskleidžia jų. Čia taip pat neturėtų būti jokio disonanso. jog jos sutampa su veiksmais. . O kaip tada. Disonanso teorija. Veikdami bei mąstydami mes susikuriame lankstesnes nuostatas." Socialinės psichologijos Savęs suvokimas. kad ir po 40 metų nuo pažintinio disonanso teorijos paskelbimo ji tebėra tokia pat stipri ir įdomi. 1987.

kai sumanymai ir vaizduotė nekelia pasitikėjimo: Jei esate per daug kuklūs vertindami save arba pernelyg abejingi savo skaitytojui. kaip užvaldo visus profesionalius rašytojus (p.. Prisiverskite patikėti. pasirinkite tezę ir pradėkite j ą detaliai aiškinti . graikų filosofas stoikas Šiame skyriuje aprašytas principas. nereikia laukti nei nušvitimo. paskambinti telefonu. Kartais reikia tiesiog veikti . . privalome. Rašydami rašinį ar atlikdami vaidmenis." VVilliam James.tačiau vėliau pastebėsite. pasitelkus teorijos siūlomas prielaidas ir priverčiant juos aktyviai klausyti bei skaityti. pakeiskite jį kita veikla.nors mums ir nesinori to daryti.184 I dalis. be tinkamos išraiškos nebus įspūdžio . iš j ū s ų vis tiek reikalaujama.. Geriau skatinti studentus mąstyti. į kuriuos kitu atveju neatkreiptume dėmesio. What is an Emotion? 1884 („Kas yra emocijos?") Nuostatų. Kad atsikratytumėte įpročio.pradėti rašyti straipsnį. kad rašytumėte. Štai ką man parašė vienas studentas: „Aš iš tiesų nesupratau savo įsitikinimų tol. kad j ū s ų pretenzingumas tirpsta. kad veiksmas teikia energijos ir patarė pradedantiems rašytojams dirbti net ir tada. Todėl būdamas dėstytojas ir autorius turiu sau priminti.tik formulavimo . kas mus skatina veikti. Jei nenorite ko nors paversti įpročiu. Tema j u s užvaldys. kai esame ją išdėstę savo žodžiais.tai didysis principas. Jacąues Barzunas (1975) suvokė. o j o vietą užima susidomėjimas. taip pat gali skatinti ir mąstyti. kitaip tariant. SOCIALINIS MĄSTYMAS Post scriptum: kaip elgesiu pakeisti save Jei norite ką nors paversti įpročiu. 173-174). aplankyti žmogų . Taip pat ir informaciją geriausiai atsimename tada. darykite tai. jog neprivalau visada pateikti galutinę išvadą.. Epiktetas. Tai. šaltakraujiškai išanalizuoti priežastis. kurios skatintų kitokius. kol jų neįvardijau". Rašant šias pastabas toks įspūdis stiprėja. kad nuostatos kyla iš veiksmų.. priešingus polinkius. fenomenas nėra nei nelogiškas. kurio mokytojas privalo niekada nepamiršti". nei stebuklingas. „Jei norime nugalėti nemalonius emocinius išgyvenimus. kad norite priversti ką nors sutikti su j ū s ų nuomone. nei įkvėpimo. leidžia daryti svarbią gyvenimišką išvadą: jei norime reikšmingai save pakeisti. kuriuos norime puoselėti. Prieš šimtą metų tokią pat išvadą padarė filosofas ir psichologas Williamas Jamesas (1899): „Be reakcijos nebus suvokimo. Iš pradžių tai pareikalaus nedidelių pastangų . nedarykite to. kaip veiksmų padarinio. susiduriame su priešingais požiūriais verčiančiais mus išnagrinėti argumentus.

.

kaip mes vienas apie kitą galvojame. įtikinėjimo principus (7 skyrius). būti išmintingesni ir patys „tampyti savo virveles". Šioje dalyje atskleisime tas subtilias jėgas. .socialinės įtakos galią. Atsižvelgdami į šiuos įtakos veiksnius galėsime geriau suprasti žmonių nuotaikas ir elgesį. kurios mus traukia ir stumia? Ar jos galingos? Socialinės įtakos tyrimai apšviečia tas nematomas virveles. ypač kultūros įtaką (5 skyrius). lengviau atsispirti nepageidaujamoms manipuliacijoms. kuriomis socialinis pasaulis mus valdo. Todėl nuo 5 iki 8 skyriaus kalbėsime apie pagrindinę socialinės psichologijos problemą .kaip bendraujame ir veikiame vieni kitus. socialinio konformizmo poveikį (6 skyrius). Dabar paanalizuokime išorinius reiškinius . Kokios yra tos nematomos socialinės jėgos.Socialinė įtaka Iki šiol daugiausia nagrinėjome vidinius reiškinius . dalyvavimo grupės gyvenime pasekmes (8 skyrius) ir bendrą visų šių veiksnių reikšmę kasdienėse situacijose.

kultūrą ir lytį? Biologija ir kultūra Ką slepia moksliniai tyrimai. evoliucija ir elgsena Kultūra ir elgsena Atkreipkime dėmėsi Kultūrinis gyvūnas Mokslinių tyrimų išvada. kultūra ir lytis Kokią įtaką mums daro žmogiškoji prigimtis ir kultūrinė įvairovė? Genai. Alice Eagly apie lyčių panašumus ir skirtumus Situacijos galia ir žmogus Post scriptum: ar turėtume laikyti save socialinio pasaulio produktais.Genai. Evoliucijos mokslas ir religija Lytis ir hormonai Kultūra ir lytis: kultūros diktatas? Skirtingi lyčių vaidmenys skirtingose kultūrose Lyčių vaidmenų pokyčiai bėgant laikui Bendraamžių perduodama kultūra Kokią išvadą galime padaryti apie genus. ar architektais? . Praeivių prasilenkimas Rytuose ir Vakaruose Kaip paaiškinti lyčių panašumus ir skirtumus? Savarankiškumas versus poreikis būti susijusiam Socialinis dominavimas Agresija Seksualumas Evoliucija ir lytis: koks elgesys yra natūralus? Lytis ir poros pasirinkimo prioritetai Mintys apie evoliucinę psichologiją Atkreipkime dėmesį.

priimantis kultūros programinę įrangą. Kokias išvadas apie žmogiškąją prigimtį gali padaryti svetimos civilizacijos mokslininkai. kovingas aštrialiežuvis Los Andželo advokatas. kad yra gera duktė. pagarbią. malonią. tačiau persikėlęs į Amerikos Vakarus. Kad pamatytume.„Gimstame vienodi. panagrinėkime žmonijos evoliucijos ir kultūros ištakas. Antrasis stebėjimo objektas . linkusį konkuruoti ir šiek tiek dominuoti. nes norėjo patirti „Kalifornijos gyvenimo būdą". Tomoko didžiuojasi. kad reikalingi abu: mūsų genai formuoja prisitaikančias smegenis.japonė Tomoko . kaip išsireiškė istorikas Arthuras Schlesingeris (1991). ir kultūrinis. pabrėžiantis žmonių giminystę. kodėl. Ir pasižiūrėkime. Ar esame pajėgūs išmokti priimti kultūrinių skirtumų draskomo pasaulio įvairovę. Beveik visi sutinka. kurios yra tarsi kietasis diskas.Janas. šiandien aktualūs ir jų kolegoms Žemėje: kuo mes. akcentuojantis jų įvairovę. Pirmasis stebėjimo objektas . iškilę mokslininkams iš kitos civilizacijos. kuriems patikėta ištirti homo sapiens." Konfucijus. kad galime. kad šie du žmonės atsovauja skirtingiems porūšiams? O gal juos nustebins po išoriniais skirtumais slypintys panašumai? Klausimai. kaip tai gali padėti suprasti lyčių panašumus bei skirtumus. „pavojinga mūsų laikų problema". vertinti savo kultūrinį tapatumą ir pripažinti žmogiškojo panašumo laipsnį? Esu įsitikinęs. tampame skirtingi. Janas turėjo meilės nuotykį ir išsiskyrė. artėdami prie Žemės pajuto kylant jaudulį. Draugai ją apibūdina kaip mandagią. ištikima žmona ir rūpestinga motina. The Analects („Analektai") itos civilizacijos. Jų tyrimo planas buvo stebėti du atsitiktinai pasirinktus žmones. . mokslininkai. žmonės. esančios už kelių šviesmečių nuo mūsų. užaugęs Nešvilyje. jautrią ir besirūpinančią savo šeima. stebėdami šią mažą dviejų skirtingų lyčių bei kultūrų žmonių imtį? Ar jie nebandys daryti prielaidų. K Kokią įtaką mums daro žmogiškoji prigimtis ir kultūrinė įvairovė? Šiuolaikiniame mąstyme dominuoja du požiūrio į žmogiškuosius panašumus bei skirtumus aspektai: evoliucinis.gyvena kartu su vyru ir dviem vaikais Japonijos kaime visai netoli nuo abiejų sutuoktinių tėvų namų. dabar sėkmingai gyvena su antrąja žmona. skiriamės? Kuo esame panašūs? Šie svarbiausi socialinę įvairovę atspindintys klausimai tapo. Draugai jį apibūdina kaip turintį savo nuomonę. pasitikintį savimi.

Janas ir Tomoko . kinų grožinės literatūros iki meksikiečių muilo operų . Žvelgiant giliau.5 s k y r i u s . kurie. odos pigmentas buvo tamsesnis . bet ir elgsena. pastebi Pinkeris (2002. tų. tyrinėtų mūsų genus.pasižymi panašiu siužetu (Dutton. Jie už gera moka geru. dainuojančius ir besimeldžiančius. 2003). vertinant antropologiškai. jie abu optinį spektrą skaido į panašias spalvas. įgijo šviesesnę odą. mes iš tiesų visi esame giminaičiai. Tad jei mokslininkai. gebančią sintetinti vitaminą D esant mažesniam saulės šviesos kiekiui.netgi . kad „nepakako laiko sukaupti daug naujų genų variantų". kurie nukeliavo toliau į šiaurę nuo ekvatoriaus. 143). atvykę iš kitos civilizacijos. Iš tiesų buvome afrikiečiai taip neseniai. baudžia už įžeidimus ir gedi mirus vaikui. Europą. kad maždaug prieš 100 000 metų visi gyvenome Afrikoje (Shipman. Antropologas Donaldas Brownas (1991. kurie liko Afrikoje. evoliucija ir elgsena Universalūs poelgiai. Genai. Visur ir visada šeimos dramos . kuriose stiprus ir drąsus vyras. 2000) nustatė kelis šimtus tokių universalių elgsenos ir kalbos modelių. Tie.yra socialinės būtybės. Būdami kūdikiai. mes.nuo graikų tragedijų. Ir Janui.ir visi kiti žmonės . jaučia troškulį ir išmoksta gimtąją kalbą. K U L T Ū R A IR LYTIS 189 Daugeliu svarbių aspektų Janas ir Tomoko labiau panašūs nei skirtingi. naudodamasis vienodais įgimtais mechanizmais. prisitaiko ir pripažįsta socialinio statuso skirtumus. besijuokiančius ir verkiančius. Šie panašumai apibrėžia mūsų žmogiškąją prigimtį. kyla iš mūsų biologinio panašumo. o ne pavieniui. kur beužsukę surastų žmones besilinksminančius ir šokančius. Galime sakyti „mano protėviai kilę iš Airijos" ar „mano šaknys . Dėl klimato kaitos ir galimybių apsirūpinti maistu šie ankstyvieji humanoidai per Afriką migravo į Aziją. tai panaši ne tik jų biologija. Pavyzdžiui. ką reiškia suraukti antakiai ar šypsena. 2006). G E N A I . Jie ir jų giminaičiai visame pasaulyje žino. Visur žmonės labiau linkę gyventi draugėje . Kadangi jie yra vienos didelės šeimos su bendrais protėviais nariai. Ateiviai mokslininkai.Kinijoje" ar „esu italas". padedamas išmintingų senolių. bet antropologai teigia. yra palyginti neseni ir paviršutiniški. žmonės . Australiją ir galiausiai į abu Amerikos žemynus. Tas pat būdinga ir nuotykių istorijoms.šeimose ar grupėse. kurių nuostatos arba savybės nėra panašios. o subrendę išmoko palankumo savo grupei. maždaug 8 mėnesių amžiaus jie pradėjo bijoti nepažįstamų žmonių. Tačiau istoriškai visi esame afrikiečiai. Jie jungiasi į grupes. apibrėžiantys žmogiškąją prigimtį.Harvardo psichologas Stevenas Pinkeris vadina tai „apsauga nuo tropikų saulės" (2002). Kiekvienas iš jų suvokia pasaulį. jie reaguoja atsargiai arba neigiamai. ir Tomoko labiau patinka saldus nei rūgštus skonis. Susidūrę su žmonėmis. nugali blogį nuostabios moters ar išgąsdintų vaikų džiaugsmui. Prisitaikydami prie naujos aplinkos šie pirmieji žmonės išsiugdė skirtumus.

valdyti organus ir elgseną „taip. jog iš mūsų protėvių palikuonių gamta atsirinko tuos. svarbiausias gyvenimo tikslas . Mūsų yra daugiau nei šimpanzių. Karštoje dykumų aplinkoje daugelyje rūšių dominuoja genai. žmonės. Jis patarė sekti paskui genus. plisti ir puoselėti savo atžalas. Supaprastinta ši teorija skambėtų taip: • • • • • Individai turi daug skirtingų palikuonių.pavyzdžiui. „Smegenų paskirtis". kurio metu gamta atrenka savybes. „Psichologija stovės ant naujų pamatų. Neturintiems šių pomėgių tikimybė išlikti ir savo genais prisidėti prie palikuonių buvo mažesnė. kad evoliucija vyktų maksimaliai sėkmingai. kaip viengenčiai. Taigi laikui bėgant populiacijos savybės gali kisti. dažnai nuodingo prieskonio. kokie esame. bet ir panašiai atsakome į štai . šikšnosparnių garso lokacijai.natūrai selection) Evoliucijos procesas. filosofas Danielis Dennettas (2005) pasiūlė skirti „aukso medalį kaip už geriausią kada nors iškeltą idėją". tačiau genetiškai jos įvairesnės. Ilgalaikis ir organizuojantis biologijos principus natūraliosios atrankos procesas dabar tapo ir svarbiu psichologijos principu. kad formuojasi daugiau tam tikrų genų . „Širdies paskirtis . Ilgimės visko. S O C I A L I N Ė ĮTAKA natūralioji atranka (. sniegingoje Arkties gamtoje poliarinių lokių genai. kad mes. Būdami judrios genų mašinos. Mes ne tik išsaugome pomėgį tam tikram maistui. kaip natūralioji atranka suteikia pirmenybę ne tik konkrečiam kontekstui tinkančioms fizinėms savybėms .priduria jis. Evoliucinė psichologija tiria. išoriškai skirtingi Janas ir Tomoko . geriausiai padedančias organizmams išgyventi ir daugintis konkrečioje aplinkoje." Charles Darwin. kurių nulemtos savybės padidina galimybę išgyventi taip ilgai.atrodytume stulbinamai panašūs. žmonių gebėjimui skirti spalvas . padedančiai genams išlikti bei plisti (Buss. mes nešiojame savo protėvių palikimąprivilegiją prisitaikyti.bet ir psichologinėms savybėms bei socialinei elgsenai. Tam tikri biologiniai ir elgesio skirtumai padidina jų galimybes daugintis ir išlikti šioje aplinkoje. esame tokie. kad natūralioji atranka skatina evoliuciją. programuojantys vasaros įmigį (žiemos miego atitikmuo vasarą). Kalbant biologiškai. Kad paaiškintų mūsų ir visų kitų rūšių savybes. Tie palikuonys. nulemiantys storą maskuojančios baltos spalvos kailį. kad jos taip pat galėtų išgyventi ir daugintis. dėl to.tų. The Origin of Species. Evoliuciniai psichologai sako. Štai ir viskas. britų gamtininkas Charlesas Danvinas (1859) sukūrė evoliucijos teoriją. evoliucinė psichologija (evolutionary psychology) Elgsenos evoliucijos tyrimas. . kas protėviams padėjo išlikti.pastebi psichologas Davidas Barashas (2003).varinėti kraują". 2005). 1859 („Rūšių kilmė") Natūralioji atranka reiškia. nugalėjo genetinėje konkurencijoje ir dabar dominuoja. . Darvvinui už idėją. kurie labiau vertino švelnų maistingą bei kaloringą maistą ir nemėgo kartaus.190 II d a l i s . . kurie turėjo mūsų savybes .sulaukti vaikaičių. kad spėtum susilaukti palikuonių ir juos išauklėti.poliarinių meškų kailiams. rūgštaus. kurie išgyvena. tuos. Šie palikuonys varžosi dėl išlikimo savo aplinkoje. remiantis natūraliosios atrankos principais." Evoliucinis požiūris išryškina žmogiškosios prigimties universalumą. perduoda genus ateinančioms kartoms. Pavyzdžiui.

Evoliucinės psichologijos specialistai išryškina šias universalias savybes. Kultūrinis gyvūnas") kultūra (culture) Didelės žmonių grupės puoselėjami ir naujoms kartoms perduodami ilgalaikiai elgesio modeliai. gamta mus laiko už ilgesnio genetikos pavadėlio. skiriamasis bruožas gebėjimas išmokti ir prisitaikyti. kad nesusituokusioms poroms turėti vaikų yra blogai? 5. čiurlys greičiau skrenda. 29) pastebi: „evoliucija sutvėrė mus kultūrai". Šaltinis: Gallup ir Lindsey. Todėl ironiška. pradedant ekvatoriaus džiunglėmis ir baigiant Arkties ledynais.). skyrelį „Atkreipkime dėmesį. Pavyzdžiui.5 s k y r i u s . Socialinis psichologas Roy Baumeisteris (2005. Ji leidžia vienos kultūros atstovams vertinti tiesumą. skatinti atvirumą ar palankiai žiūrėti į ikivedybinius lytinius santykius. Tačiau tu esi labiausiai iš visų apdovanotas. Ir visi turi idėjų dėl ekonominio teisingumo (Fiske. idėjos. tuo tarpu kitose kultūrose šie dalykai gali būti nepriimtini (žr. kad emocijomis ir elgsena išreikšti mūsų atsakymai į šiuos klausimus yra tokie patys. kokie buvo ir mūsų protėvių atsakymai. kaip rūšies. paukščiais ir šunimis. „išsitiesk visu ūgiu. (Žr. kapucinas mikliau laipioja. p. The Devil's Chaplain. visi žmonės skirsto kitus pagal jų galią ir socialinę padėtį. visi linkę jas panašiai spręsti. kuriomis vadovaujantis reikia spręsti šiuos socialinius gyvenimo klausimus. raudonmedis ilgiau gyvens. nuostatos ir tradicijos. Evoliucija parengė mus kūrybiškai gyventi kintančiame pasaulyje ir prisitaikyti prie aplinkos. Kadangi šios socialinės užduotys bendros visiems žmonėms. . dvikoje beždžione. Tačiau kultūros nustato konkrečias taisykles. G E N A I . atsiradusias natūraliosios atrankos keliu. kad žmogiškoji biologija sudaro sąlygas kultūrinei įvairovei. gepardas greičiau bėga." Richard Dawkins.1 PAVEIKSLAS Kultūriniai skirtumai Šie atsakymai į 1997 Gallupo instituto visame pasaulyje atliktą apklausą parodo mūsų kultūrinę įvairovę. Palyginti su bitėmis. K U L T Ū R A IR LYTIS 191 90 80 70 60 50 j 40 'ra I 30 < 20 Ar manote. 1992). Ryklys galbūt greičiau plaukia. dramblys stipresnis. 2003 („Velnio kapelionas") Kultūra ir elgsena Galbūt svarbiausias panašumas ir mūsų.1 pav. Indija Singapūras Taivanas Jungtinės Amerikos Valstijos Kanada Didžioji Britanija Vokietija Islandija tokius socialinius klausimus: kuo aš turėčiau pasitikėti ir ko bijoti? Kam turėčiau padėti? Kada ir su kuo turėčiau tuoktis? Kam turėčiau paklusti ir ką galiu valdyti? Evoliucinės psichologijos specialistai tvirtina. 5. 1999.

paskleisti informaciją ir naujoves laike bei erdvėje. globoti jaunus ir saugoti save. pastangų. Tačiau nė viena rūšis nepajėgia iš kartos į kartą kaupti pažangios patirties taip. Intelektas skatina naujovių kūrimą o kultūra leidžia joms plisti . kaip niekas kitas. Iš tikrųjų knygos taip pat yra darbo pasidalijimo kultūros pavyzdys. susisaistyti ryšiais ir kartu su kitais rūpintis maistu. redaktorių komanda. „neiname vientisos globalios kultūros link. Vieni iš mūsų dirba žemės ūkyje.skaitantys šią knygąmėgaujasi jų darbo vaisiais. pavyzdžiui. apžvalgininkų. Nei stresas. Kultūrinis požiūris. Kultūra leidžia išlikti ir daugintis. palaikantys „prigimties" pusę. Konfucijus teigė: „žmonių prigimtis panaši. Roy Baumeisterio nuomone. Žmonės labiau negu kiti gyvūnai geba panaudoti kultūros galias gyvenimui pagerinti. kokią esame gavę . nepastebime kultūrų susiliejimo. kurios. pabrėžia žmogaus gebėjimą prisitaikyti. didinęs riziką susirgti depresija. padėjėjų. Kultūradidžiausia dovana. reikėtų dėkoti kultūrai. stato namus. Tad gamta mus iš anksto parengia mokytis. Baumeisteris pastebi.. atkreipkime dėmesį Kultūrinis gyvūnas Aristotelio teigimu. interneto. Ji kildavo tik jų sąveikoje. žmones. Jų raiška priklauso nuo aplinkos. Ji pripažįsta. bent vienu bruožu esame panašūs [vilkus ir bites: puikiai jaučiamės būdami grupėse ir drauge dirbdami. vandentiekio namuose. kad bendravimui naudojame kalbą važiuojame viena kelio puse. Kultūrai turėtume dėkoti už tai. 2003 („Prigimtis via patirtis") Evoliucinė psichologija atsižvelgia į aplinkos įtaką. kokiai kultūrai priklausytume (Fiske ir kiti. kad šiandien visa tai turime. palikti aplinkybių valiai.192 II d a l i s . Nepaisant švietimo sistemos tobulėjimo.The Cultural Animal. Pavieniui būtume tik neprotingi gyvuliai. Genai nėra stabilus dalykas. žiemą valgome vaisius ir už juos bei automobilius atsiskaitome pinigais." Matt Ridley.„dar vienas didžiulis ir galingas kultūros pranašumas". esame socialiniai gyvūnai. esame kažkas daugiau . Kultūrinis visuomenės paveldas . suteikia galimybę būti kultūringais. atveju (Caspi ir kiti. Baumeisteris rašo: „Kultūra-geriausia socialumo išraiška". kurie ateis po mūsų. Už tai. 46). Nors tik vieno laimingojo pavardė yra ant šios knygos viršelio. bet ir dėl socialinės kompetencijos. savo vaikams ir tiems. lipnių lapelių. pasirinko ne tik dėl didelių smegenų bei bicepsų. kad mus formuoja prigimties ir patirties sąveika. kitų individualių bruožų visuma. Mes. o gamta apdovanojo mus smegenimis. platinimo būdu. Mūsų protėviai XIX a. neturėjo automobilių. Šimpanzės šiek tiek geba kalbėti. juos skiria įpročių skirtumai". Oxford University Press. o kiti . nesvarbu. kaip žmonės. bet tik stipraus streso.nepaprastai tvarus dalykas" (p. iš tikrųjų ją kūrė tyrinėtojų. 2005). Knygos ir kitos naujosios informacijos sklaidos priemonės tampa žinių.kultūriniai gyvūnai (taip jis pavadino savo knygą . nors ir pripažįsta. Kiti gyvūnai taip pat turi kultūros ir kalbos užuomazgų. elektros. nei genas atskirai depresijos nesukeldavo. kad elgsenai svarbūs evoliucionavę genai. Buvo pastebėta. skyrybų. Gamta mus. patys save taip prigąsdino genų galia bei neišvengiamumu. \ šį pasaulį ateiname pasirengę išmokti kalbą. Nature via Nurture. kurios yra galinga pažangos jėga. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Ginčo dalyviai.." . 1998). kad darbo pasidalijimas . Kultūrų tyrinėtojai Ronaldas Inglehartas ir Christianas Welzelis (2005) pastebi. kad nepastebėjo svarbiausio dalyko: juk genai yra jų pusėje. Baumeisteris daro išvadą kad „kultūra yra iškirtinė žmogaus ypatybė. 2003). kad beždžionės išmoksta nusiplauti maistą ir šį gebėjimą perduoda savo palikuonims. oro kondicionierių. žmonės. Kultūra padeda mums tapti kažkuo daugiau negu talentų. multimedijos grotuvų. Vieno Naujosios Zelandijos jaunuolių tyrimo metu išryškėjo geno nukrypimas. Drauge galime išlaikyti sistemą leidžiančią pagerinti gyvenimą sau. kad skirtingi visi ir likome.

kaip princesės Dianos mirtis: „Anglijos princesė su savo egiptiečiu draugu patenka į autoavariją Prancūzijos tunelyje. kad iš esmės elgsena ne nustatyta iš anksto. dėstytojų kabinetų durys visada atviros studentams. nes iš 8 milijonų miesto gyventojų trečdalis gimę užsienyje. bet nevalgo jautienos. (p. bendradarbiavimas ir geras vardas (Plaut ir kiti. Rusai valgo jautieną. tačiau nevalgo kiaulienos. KULTŪRA IR LYTIS 193 Kultūrine įvairovė Kalbų. 2003). kurį vairuoja belgas. Priešingai yra Niujorke.„Gyventi laisvam arba mirti").5 s k y r i u s . bučiuoja jį į skruostą. kol susivo- . kur dauguma gyventojų susiduria su šiais skirtumais keletą kartų per dieną. Sužalotuosius braziliškais vaistais gydo amerikietis gydytojas. 67) Jei visi gyventume homogeniškose etninėse grupėse atskiruose pasaulio regionuose. tačiau nevalgo skėrių. ieškodama valgymo įrankių." Įvairiose tautose egzistuoja kultūrinė įvairovė. Žydai valgo žuvį. sutikdami JAV prezidentą. Kinai valgo gyvates. bet programuojama sociumo. Todėl genetinis pavadėlis gana ilgas. ir nė viena etninė grupė mieste nesudaro daugiau kaip 35 proc. Indusai valgo kiaulieną. kai Artimųjų Rytų valstybių vadovai. tačiau nevalgo sraigių. Zulusai valgo skėrius. tačiau nevalgo žuvies. kaip kai kurios tautos vis dar tebegyvena. Iranietė studentė. Kultūrinė įvairovė mus supa vis glaudžiau. Juos japoniškais motociklais lydi italų paparaciai. 2002). kad tame universitete. kuriame aš dirbu. pirmą kartą Amerikoje apsilankiusi greitojo maisto restorane McDonald's. važiuodami vokišku automobiliu su olandišku varikliu. papročių ir elgsenos ypatumų įvairovė perša mintį. gali atrodyti keista. neįpratusiam dažnai bendrauti su ponu profesoriumi. „Amerikietiškus" džinsus 1872 m. bet nevalgo gyvačių. Verdžio „Aidos" iki Forsterio „Kelionės į Indiją" mene ir literatūroje atsispindi nuostabi kultūrų sąveika. išgėręs per daug škotiško viskio. Vokiečių studentui. Štai ką teigė sociologas Ianas Robertsonas (1987): Amerikiečiai valgo austres. kultūrinė įvairovė būtų mažiau susijusi su mūsų kasdieniu gyvenimu. kurio gyventojai vieni su kitais susisiekia elektroniniu paštu. viename Prancūzijos miestelyje išrastą medvilninį audinį panaudojęs genes stiliaus kelnėms. tuo tarpu pietinėse valstijose labiau vertinami žmogiška šiluma. reaktyviniais lėktuvais ir tarptautine prekyba. G E N A I . JAV Naujosios Anglijos regiono gyventojai vertina liberalumą ir autonomiją (Niu Hempšyro valstijos devizas . išrado emigrantas iš Vokietijos Levi Straussas. kurias dėvėjo Genujos jūreiviai (Legrain. turinčioje 127 milijonus gyventojų. Nuo Shakespeare „Antonijaus ir Kleopatros". Kitokia kultūra kartais gali priblokšti. Prancūzai valgo sraiges. Pavyzdžiui. ilgai rausiasi popieriniame maišelyje. iš kurių 126 milijonai yra japonai. Naujosios Gvinėjos Jalė genčiai žmogiena yra delikatesas. bet nevalgo žmonių. Mūsų dienomis nežinomas „pranašas" pasakė. kultūriniai skirtumai nežymūs. kad niekas taip neapibūdina globalizacijos. Japonijoje. Amerikiečiai vyrai gali nejaukiai pasijusti. Pasaulis darosi panašus į didžiulį kaimą.

Normos iš tiesų varžo ir kontroliuoja . Daugelyje pasaulio vietovių geriausios jūsų ir mano manieros būtų etiketo pažeidimas! Japonijoje besilankantys užsieniečiai sunkiai perpranta socialinio žaidimo taisykles kada nusiauti batus. S O C I A L I N Ė ĮTAKA kia. ką užsieniečiai pavadintų olandišku stiliumi . Kaip žuvis vandenyje.) Sprendžiant iš etiketo taisyklių. Dirbdami. jei aktoriai gerai moka vaidmenis. o Vakarai yra Vakarai. kaip elgtis su aukštesnės ar žemesnės socialinės padėties asmeniu. o po to šakutę perimti į dešinę ranką. Įvairios kultūros skiriasi ekspresyvumo ir asmeninės erdvės normomis. liepos mėnesį). ir niekada jie nesusitiks". kada teikti dovanas ir kada jas išvynioti.tai tarsi socialinių mechanizmų alyva. rašė XIX a. kokią įtaką mums daro mūsų kultūra. kai nežinome. o mes .pakistaniečiams. kaip įsipilti arbatos. visose kultūrose galioja tam tikras deramo elgesio modelis. Sutinku. „Tačiau mes. „Kai matome olandus elgiantis taip. Italija tapo namais daugeliui albanų. kad europiečiai valgo mėsą laikydami šakutę kairėje rankoje. Daugumai vakariečių musulmonių moterų šydo dėvėjimas atrodo nepagrįstas ir varžantis. Gyvendamas Škotijoje savo vaikams turėjau aiškinti. amerikiečiai. britų rašytojas Rudyardas Kiplingas." Nėra geresnio būdo pažinti savos kultūros normas. Vokietija . geriau galime suprasti. Neaiškiose situacijose." Nesutinkantiems su tokiomis normomis jos gali atrodyti nepagrįstos ir varžančios.kitaip. kad kas nors elgiasi vienaip. kokios normos galioja. Normos nurodo. Normos . žaisdami ir gyvendami su skirtingų kultūrų žmonėmis.194 II d a l i s . kad konfliktų padalytame pasaulyje įsivyrautų taika. ir atitinkamai elgiamės patys. „Rytai yra Rytai. leidžiančios pastebėti. kad šitoks elgesys tikrai būdingas olandams. Migrantai ir pabėgėliai dabar labiau nei bet kada sumaišo kultūras. mes stebime. kaip „dera" elgtis. vienas iš dvylikos amerikiečių yra imigrantas.tai. turime gerbti skirtumus ir vertinti panašumus. kaip elgiasi kiti. įkalinančia ir verčiančia aklai tęsti tradicijas jėga.taip sėkmingai ir taip subtiliai. Vienas iš šešių kanadiečių. kas yra normalu. Šiuos socialinius lūkesčius arba normas dažnai laikome neigiama. Pietūs ir Šiaurė susitinka nuolatos. kai žmonės žino. Jei norime. ir gerbti kultūrų skirtumus. Taip ir socialiniai santykiai reiškiasi sklandžiai. manome. Spektaklis sklandžiai vyksta. kad jų beveik nejaučiame. Anglija . Tūlam oficialios elgsenos šiauriečiui ekspresyvios Viduržemio jūros kultū- . (Kitaip sakant.turkams. o iš to kilo ir draugystė. Tačiau mes valgome šitaip. kad kiti lankytojai keptus bulvių šiaudelius ima pirštais. taip kiekvienas iš mūsų esame pasinėrę į savo kultūrą ir. tačiau šitaip nemanoma daugumoje musulmoniškų kultūrų. mes dažnai net nepagalvojame. kad mandagu iš pradžių mėsą susipjaustyti. ir konfliktai (pastaruosius atspindi sprogimai Londono metro 2005 m. . Normos: laukiamas elgesys normos (norms) Priimtino ir laukiamo elgesio taisyklės. normos apibrėžia daugumos elgesį. kad tai nėra efektyvu. norėdami suprasti jos įtaką. Tačiau šiandien Rytai ir Vakarai. ko kada tikėtis.sako olandų psichologai Willemas Koomenas ir Antonas Dijkeras (1997). privalome iš jos ištrūkti. kaip kelionės.

kinta ir burbulo dydis. 2005). Italijoje. žiūri šalin. Sulaukę 4 ar 5 metų vaikai pradeda „protauti". . apibrėžiant draugo vaidmenį. Stebėkite. ar pašnekovas muistosi. kaip iš kito vaiko jam nepastebint paimamas žaislas. Į oficialią vakarienę vėluojančius Lotynų Amerikos verslininkus gali apstulbinti fanatiškas jų partnerių iš Šiaurės Amerikos punktualumas. šaltas ir pernelyg galvojantis apie laiką" (Triandis. 1978). Atsisėskite arba atsistokite maždaug per 30 cm nuo draugo ir pradėkite pokalbį. procesai. Universaliosios draugiškumo normos. Neperpildytuose autobusuose. t. K U L T Ū R A IR LYTIS 195 ros atstovas gali atrodyti „šiltas. (Žr. Viduržemio jūros kraštų atstovui šiaurės europietis gali atrodyti „dalykiškas. kaip veikia įsibrovimas į kito žmogaus asmeninę erdvę. Žmonės skirtingi: vieniems reikia daugiau asmeninės erdvės. Dėl nežinomų priežasčių arčiau ekvatoriaus gyvenančioms tautoms būdinga mažesnė asmeninė erdvė. 1981. visur daugmaž vienodi. Kad pamatytumėte. asmeninė erdvė (personai space) Apsauginė zona . y. Tačiau po plonu kultūrinių skirtumų sluoksniu tarpkultūriniai psichologai įžvelgia „esminį universalumą" (Lonner. tualetuose ar bibliotekose saugome savo erdvę ir gerbiame kitų. Auden. G E N A I . kad jaučia diskomfortą? Tai yra sujaudinimo. dažnai per 60-90 cm.) Asmeninė erdvė . žavus. Sommer. pradeda nutuokti. nedalykiškas ir gaištantis laiką". Michaelas Argyle ir Monika Henderson (1985) išskyrė keletą kultūrinių normų skirtumų. atsitraukia ar kitaip išsiduoda.2 m ar didesnį atstumą. čia mėgstama vienas kitą liesti bei glėbesčiuotis. kaip artimai pažįstame esančius šalia. Šiaurės amerikiečiai Japo. požymiai (Altman ir Vinsel. 1978). Visame pasaulyje žmonės laikosi giminingų draugystės normų. Atlikę tyrimus Didžiojoje Britanijoje. „Mano asmenybė prasideda maždaug 30 colių priešais mano nosį. Stockdale. 1980). 1981). kitiems mažiau (Smith. pažaiskite žaidimą „erdvės pažeidėjas".nijoje gali pasigesti akių kontakto tarp praeivių. Kadangi priklausome tai pačiai rūšiai. kurią susikuriame norėdami išsaugoti distanciją tarp savęs ir kitų. H. Draugams leidžiame prieiti arčiau.1907-1973 Kultūriniai panašumai Kultūrų skirtumus apsprendžia žmogaus gebėjimas prisitaikyti. nepriklausomai nuo kultūros geba numanyti.tai tarsi burbulas arba apsauginė zona. Jei jie mato. Amžiaus grupės taip pat skiriasi: suaugusieji stengiasi išlaikyti didesnį atstumą nei vaikai. Praeivių prasilenkimas Rytuose ir Vakaruose". kurią norime išsaugoti aplink save.5 s k y r i u s . Jos dydis priklauso nuo to. Honkonge ir Japonijoje.tai erdvė. Keičiantis situacijai. jog žaislas vis dar ten pat." W. kuriais grindžiami skirtingi poelgiai. britams ir skandinavams patinka didesnis atstumas nei prancūzams ir arabams. 1969. kad tas vaikas galvos. Šiaurės Amerikos gyventojai siekia išlaikyti didesnę asmeninę erdvę nei Lotynų Amerikos šalių atstovai. ką galvoja kiti (Norenzayan ir Heine. Vyrai vienas nuo kito laikosi atokiau nei moterys. kurį pastebėjo įsibrovimą į asmeninę erdvę tiriantys mokslininkai. Su nepažįstamais žmonėmis stengiamės išlaikyti maždaug 1. Pavyzdžiui. skyrelį „Mokslinių tyrimų išvada.

Norėdama išmatuoti kultūrų skirtumus praeiviams prasilenkiant.2 PAVEIKSLAS Praeivių prasilenkimo iliustracija Šaltinis: Patterson ir kiti.5 m atstumu iki praeivio.2 pav. Iš paskos einantis stebėtojas fiksuoja pėsčiojo reakciją. kurioje praleidau du metus. Britanijoje. 15 Stebėtojas: M a ž d a u g 10 m už konfederato. Stebėtojas nežinojo. Vengimas Žvilgtelėjimas Žvilgsnis ir šypsena Sąlyga 5. kai padėjėjas ranka parodo. Eksperimentuotojo padėjėjas: Parodo iniciatyvą pasisveikinti m a ž d a u g ties 3. 5. gali pasirinkti vieną iš trijų elgesio variantų: 1) vengimą (žiūri tiesiai [priekį). yra norma atsakyti į draugiškumo apraišką.3 PAVEIKSLAS Amerikiečių ir japonų pėsčiųjų reakcija Šaltinis: pagal Patterson ir kiti. Tyrimo grupės hipotezė pasitvirtino: atsižvelgiant į didesnę japonų pagarbą privatumui ir kultūrinį jų santūrumą bendraujant su išorinėmis grupėmis. Europiečiui mūsų pasisveikinimas prasilenkiant gali atrodyti šiek tiek neprotingas ir nepagarbus asmens privatumui. nusišypsoti. S O C I A L I N Ė ĮTAKA mokslinių tyrimų išvada Praeivių prasilenkimas Rytuose ir Vakaruose Mano universitete ir tame mieste. sociologų vadinamas „pilietiniu neatidumu". kuris pirmasis taip pasielgs.196 II d a l i s . kaip socialiniai psichologai kartais atlieka tyrimą natūraliomis sąlygomis. maždaug už 12 pėdų pamatęs ateinantį pėsčiąjį. O Vidurio Vakarų Amerikoje akių kontakto vengimas. 5. kad kultūrų skirtumai buvo pritrenkiantys. 2006. Jame patys to nežinodami dalyvavo 1000 amerikiečių ir japonų pėsčiųjų. 3) žvilgsnį ir šypseną.moteris. priešingai. arti jo nėra kitų žmonių. eksperimentuotojo padėjėjas. 2006. kuriame gyvenu. Šis tyrimas iliustruoja. Amerikoje. kaip jis pasielgs. Ar jis pažvelgs į padėjėją? Ar nusišypsos? Ar linktelės galvą? Ar pasisveikins žodžiu? (Padėjėjas atsitiktinai pasirinkdavo vieną iš trijų elgesio variantų. gali būti palaikytas abejingumo demonstravimu. Kaip matome 5. Mokslininkai daro išvadą kad Japonijoje „nėra spaudimo atsakyti į praeivio šypseną nes su juo nepalaikomi jokie santykiai ir nėra įsipareigojimo atsiliepti į jo pasveikinimą". Stebi dalyvio reakciją.) Galima būtų tikėtis.. ' Dalyvis: Pavienis praeivis.3 pav. . ypač jei tai . kada pradėti stebėjimą. linktelėti galvą ar pasisveikinti su juo. kad nepriklausomai nuo kultūros pėstieji turėtų pažvelgti. Mileso Pattersono ir Yuichi lizuka (2006) vadovaujama tarptautinė mokslininkų grupė atliko paprastą eksperimentą Jungtinėse Valstijose ir Japonijoje. paprastai žmonės prasilenkdami pažvelgia vienas kitam į akis ir nusišypso. 2) žvilgtelėjimą į žmogų mažiau negu sekundę. Taip buvo sukurtos „aklos" eksperimento sąlygos. linktelėti galvą ir pasisveikinti su tuo praeiviu. amerikiečiai buvo daug dažniau linkę nusišypsoti praeiviui. tokie mikrosusidūrimai pasitaiko rečiau. matome.

. kad už stropumą atlyginama. 2005). Universalieji bruožai. kalbantis žiūrėti į akis.).4 pav. kreipiasi įjuos vardu. kaip kalbėdami su nepažįstamais žmonėmis. Neseniai 49 šalyse atliktas tyrimas atskleidė.4 PAVEIKSLAS Leungo ir Bondo universalieji socialiniai [sitikinimai. Kanadiečiai save vadina maloniais. Tačiau taip pat yra ir akivaizdžiai universalių normų: gerbti draugo asmeninį gyvenimą. Jei testas išmatuoja šiuos „penkis svarbiausius" jūsų asmenybės bruožus." 5." „Reikalus reikia spręsti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. 1987. Pacientai į savo gydytoją krei- Penki didieji socialiniai įsitikinimai /v-! Klausimyno teiginio pavyzdys „Stiprios asmenybės linkusios išnaudoti kitus. gebėjimą sutarti ir sąžiningumą (John ir Srivastava. Kur tik žmonės sukuria socialines hierarchijas. Rogeris Brownas (1965. neatskleisti jo paslapčių." . dvasingumą ir likimą (žr. viešai jį kritikuojant. palankiau vertina beatodairišką atkaklumą bei dešiniosios pakraipos politiką. ten jie su aukštesnę padėtį užimančiais žmonėmis kalba taip pat pagarbiai. Dar daugiau. Kroger ir Wood. kaip mano daugelis (Terraccioano ir kiti. 1992) pastebėjo dar vieną universalią normą. Universaliosios socialinės padėties normos. Japonijoje ypač svarbu netrikdyti draugo. O su užimančiais žemesnę socialinę padėtį jie kalba familiariau. linkę pasišvęsti tyrimams. atpildą už stropumą.tikrieji skirtumai visai nedideli. tarsi kalbėtųsi su draugu. Australai save laiko nepaprastai draugiškais.Tikėjimas stiprina psichikos sveikatą. 1999). kad ir kur gyventumėte. „Nuo likimo priklauso žmogaus sėkmės ir nesėkmės. atvirumą. Honkongo socialinės psichologijos ekspertai Kwokas Leungas ir Michaelas Harrisas Bondas (2004) teigia. planavimui ir konkurencijai. jei iš tiesų pasistengsi.5 s k y r i u s .' . K U L T Ū R A IR L Y T I S 197 Pavyzdžiui. Cinizmo šalininkai būna mažiau patenkinti gyvenimu. 1999. sąžiningumą ir ekstraversiją) žmonės vertina ne taip skirtingai. jis pakankamai gerai apibūdina jūsų asmenybę. Manantys. Universalieji socialiniai įsitikinimai. Vokiškai kalbantys šveicarai save laiko labai sąžiningais. 5. socialinį sudėtingumą. G E N A I . Savo gyvenimą žmonės reguliuoja pagal šiuos įsitikinimus. kad yra ir penki universalieji socialiniai įsitikinimai. kad savo kasdieniame gyvenime žmonės taiko šias socialines sampratas: cinizmą. kad įvairiose tautose penkis svarbiausius asmenybės bruožus (pavyzdžiui. draugiškumą. McCrae ir Costa. Iš tikrųjų šie nacionaliniai stereotipai yra perdėti . Visame pasaulyje žmonės linkę apibūdinti kitus pagal šias savybes: emocinį stabilumą.Pavyks. Jie atliko tyrimus 38-iose šalyse ir priėjo išvadą.

kai nepažįstami žmonės į jį kreipiasi ne įvardžiu „du". t. turtingesnis ar žinomesnis iš judviejų gali pasakyti: „Kreipkimės vienas į kitą „tu". kaip meilės kalboje moteris yra sumenkinama iki maisto ir gyvūnėlių lygmens ėriukas. o gydytojai dažnai atsako kreipdamiesi į pacientą vardu. kuriame dirbu.prancūzų. negu taip atsainiai elgtis su nepažįstamais žmonėmis ar viršininkais. kol spėja pasiduoti. Žudant priešus galioja taisyklės. kad „abu šie veiksmai .198 II d a l i s . Tėvai negali turėti lytinių santykių su savo vaikais. pasiduoti pakeliant rankas aukštyn. Daugumoje kalbų galimos dvi antrojo asmens įvardžio formos: pagarbi ir familiari (pavyzdžiui. o tik paskui šie pasikviečia jį.koreliuoja su antruoju aspektu: pereiti prie familiaresnio kreipinio paprastai pasiūlo aukštesnio socialinio statuso asmuo. Taigi artimumą reguliuoja aukštesnę padėtį užimantis asmuo.universalios. kaip kariauti. pavaldinio arba uždėti ranką jam ant peties. Sie ir du vokiečių kalboje. Kaip manote.rimčiausi karo taisyklių nesilaikymo pavyzdžiai" (Clarke. Kultūros galia pasireiškia kintančiomis normomis. Kraujomaišos tabu. cukrelis. Panašiai ir universiteto. vištytė. Nors šios normos tarpkultūrinės. vėliau reikia juos maitinti). kuria galima pa- . prezidentas pirmas pasikviečia dėstytojus į savo namus.kad kreipinio forma atspindi ne tik socialinį atstumą. Nors skirtingose kultūrose normos skiriasi. Ši norma prasiskverbia į visas artimumo raiškos formas. evoliucinės psichologijos specialistai puikiai supranta. oficialiu . vous ir tu .jūs" ir vėliau pereina prie artimesnio „tu". žmogiškoji prigimtis. y. Vokietis vaikas jaučiasi pamalonintas. bet ir kalbėdami su vaikais bei šunimis) ir pavaldiniais. bet ir socialinę padėtį . Šis pirmasis Browno universaliosios normos aspektas . kas tą padaro? Atsiradus palankiam momentui vyresnis. kurių laikomasi šimtmečius. Europoje. nelygiaverčiai. tačiau ši norma vis dar yra visuotinė. pyragiukas. Taigi vienos normos būdingos tik tam tikrai kultūrai. o artimi broliai ir seserys . vėliavas bei surengė pasalas perrengę karius civilių drabužiais. humaniškai elgtis su belaisviais (jei kariai nenužudomi. Familiariąją formą žmonės paprastai vartoja bendraudami su artimaisiais (ne tik su artimais draugais ar šeimos nariais. kitos . Turėdami galvoje biologines kraujomaišos bausmes. kodėl žmonės visame pasaulyje prieš ją nusiteikę. Karo normos. nors daug lemia genetinis polinkis arba. pagal kurias galima atskirti karius. Labiau priimtina skolintis rašiklį iš draugo. katytė. Atrodo. Studentai ir profesoriai paprastai bendrauja irgi panašiai. kažkas privalo parodyti iniciatyvą didesniam artimumui. šis tabu pažeidžiamas dažniau nei kažkada manė psichologai. 2003). kitaip tariant.vieni su kitais. Jungtinių Valstijų karo atstovas pareiškė. Yra netgi tarpkultūrinės normos. S O C I A L I N Ė Į T A K A Knygoje The Female Eunuch („Moteris eunuche") Hermaine Greer atkreipia dėmesį. piasi „daktare". Kai Irako pajėgos jas sulaužė ir puolė iškėlę baltas. ne tik į kalbą. usted ir tu . jos nėra universalios. Priimta dėvėti uniformas. bet „Sie". žmonės turi kai kurių bendrų taisyklių. kur dauguma porų savo bendravimą pradeda mandagiu.ispanų).

esame panašūs? Kiek skiriamės? Ir kodėl? Žmonių įvairovę apibūdina daugybė dimensijų. kuri būtų tokia pat pagrįsta ir prasminga Omahoje ar Osakoje.5 s k y r i u s . Nigerijoje ir Japonijoje paauglių vaidmuo apibrėžiamas kitaip nei Europoje ir Šiaurės Amerikoje. nuo kurių priklauso genų perdavimas. esame panašūs ir kuo skiriamės. G E N A I . tačiau visose kultūrose lūkesčiai vaidmenų atžvilgiu daro įtaką socialiniams santykiams. Prisiminkime. . specialistas E W j||j ams daugumą tų principų. tačiau nuostatų poveikio elgsenai mechanizmai skiriasi kur kas mažiau. ką tarpkultūrinės psichologijos tyrinėtojas Walteris Lonneris (1989) vadina „universaliąja psichologija . o patirtį . Nepaisant skirtumų. Taigi prigimtį galime priimti kaip universalų dalyką. . ^993^ APIBENDRINIMAS Kokią įtaką mums daro žmogiškoji prigimtis ir kultūrinė įvairovė? • Kuo mes. kaip natūralioji atranka skatina elgesio bruožus. kultūros turi tam tikrų bendrų normų. . r Taip pat pastebėjome. kad egzistuoja kultūrų įvairovė. . K U L T Ū R A IR LYTIS 199 aiškinti kai kurių normų universalumą. plaukų spalva -tai tik kelios iš jų.lytis. žvilgtelėkime į esminius klausimus: kiek mes. kokią įtaką mums daro kultūrinės normos bei vaidmenys. • Kultūrinis požiūris išryškina žmonių įvairovę . . pavyzdžiui. o išsiaiškinti universalius elgsenos principus. ir kodėl? Evoliucinės psichologijos mokslininkai tiria. Tarpkultūrinės psichologijos specialistai bando išsiaiškinti žmonių „esminį universalumą". Nors evoliucijos palikimo dalis yra žmogui būdingas gebėjimas išmokti ir prisitaikyti (ir todėl skirtis vienas nuo kito). žmonės. kraujomaišos tabu. kuriuos airaoo vaKarieciai. K. vyrai ir moterys.. kad esame biologiniai giminės. Tarpkulturines psichologijos . evoliucinis požiūris pabrėžia giminingumą kurį sąlygoja mūsų bendra žmogiškoji prigimtis. svoris. kaip skirtingose kultūrose galioja skirtingos normos bei vaidmenys.elgseną idėjas bei tradicijas. Nuostatos ir elgsena skirtingose kultūrose visada skirsis. tad žmonės pir- . kodėl Bondo gatvėje žmonės dėvi juodas skrybėles. pSįChologai būtų atradę . tarkime. Ūgis. . kaip ir Romoje ar Botsvanoje". nes priklausome vienai žmonių šeimai. Pripažinome. ir tarpkultūrinės psichologijos specialistai mėgina paaiškinti lyčių skirtumus. kad [jei] šiuolaikinė psichologija būtų išsivysčiusi. kodėl Timbuktu žmonės puošiasi raudonomis plunksnomis".kaip kultūriškai specifišką. Beveik prieš šimtą metų G. turėjo taip pat suvokti.ne sudaryti skirtumų sąrašą. _ . kad svarbiausias socialinės psichologijos tikslas J roj „Esu tikras. .psichologija. padedančias apibrėžti grupę ir perduodamas iš kartos į kartą Skirtingų kultūrų požiūrių bei elgsenos įvairovė byloja. Indijoje. Mus domina tai. Prieš pradėdami nagrinėti jų požiūrius. . . Chestertonas rašė: jei kas nors „suprato. Kaip paaiškinti lyčių panašumus ir skirtumus? Ir evoliucinės. Tačiau savojo Aš sampratai ir socialiniams santykiams apibrėžti svarbiausios dimensijos yra rasė ir ypač . draugo privatumo gerbimas. . . Iki šiol šiame skyriuje teigėme.

miausia jas ir suvokia (Stangor ir kiti. • dažniau geba krutinti ausis. dvigubai pažeidžiamesnė nerimo bei depresijos. ilgisi. 2000-jų olimpiadoje jam tebūtų leidęs užimti septintą vietą tarp moterų. kūrybingumu.žodynu. statistinis vyras • lėčiau subręsta (dvejais metais). Palyginti su moterimis. O dabar panagrinėkime tik lyčių savybes. išskyrus kai kuriuos anatominius keistumus. 2002. Taigi „priešinga lytis" iš tiesų yra beveik identiška. Bet ar turėtume daryti išvadą. vaikščioti. užvaldo mūsų dėmesį ir atrodo reikšmingi. Tiesa paprasta: kiekvienas privalo turėti lytį. daugiau riebalų ir 40 proc. savivertės ir laimės pojūčiu.penkeriais metais). turintis vyriškų ir moteriškų lytinių organų derinį. panašios ir jų smegenys (nors vyrai turi daugiau neuronų. . ir gydytojai tradiciškai jaučia poreikį nustatyti tikrąją vaiko lytį ir chirurgiškai panaikinti dviprasmiškumą. . pavyzdžiui. Kokie poelgiai universalūs vyrams? O moterims? „Iš 46 žmogaus genomo chromosomų 45 yra belytės". Vyrai ir moterys vienodai jaučia. • jautresnė kvapams bei garsams. Tarp nakties ir dienos yra prieblanda. kad vyrai ir moterys yra iš esmės tokie patys. aštuntajame dešimtmetyje mokslininkai nerimavo. kai per 1964 metų Olimpines žaidynes jis 400 metrų laisvu stiliumi nuplaukė per 4 minutes ir 12 sekundžių.šioms savybėms džiaugsmingai pritaria ne tik daugelis feminisčių.pastebi Judith Rich Harris (1998). beprotiškai myli savo vaikus. Ir moksle. intelektu. S O C I A L I N Ė ĮTAKA lytis (gender) Psichologijoje . • jam tris kartus dažniau diagnozuojamas ADHD (dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimas). statistinė moteris • turi 70 proc. kalbant sociologiškai.biologinės arba socialiai sąlygojamos savybės. ir šeima. Jie panašūs ir daugeliu psichologinių savybių . 9 skyriuje nagrinėsime. Kai gimėte. Palyginti su vyrais. o moterys daugiau neuroninių ryšių). kad jį nutrenks žaibas. dauguma žmonių jas laiko vertingomis (Prentice ir Carranza. XX a. mažiau raumenų. visi pirmiausia norėjo sužinoti. • Net ir pagal fizines savybes individualūs skirtumai tarp vyrų ir individualūs skirtumai tarp moterų gerokai pranoksta lyčių skirtumus. yra apie 12 cm žemesnė ir sveria apie 20 kg mažiau. o ne daugybė panašumų.kad jos mažiau fiziškai agresyvios. Dono Schollanderio pasaulio rekordas. kada pradeda sėdėti. Tad vyrai ir moterys panašūs pagal daugelį fizinių savybių. iš esmės nėra nieko. ir kasdieniame gyvenime skirtumai žadina susidomėjimą.200 II d a l i s . tačiau anksčiau miršta (vidutiniškai pasaulyje . 1992). kaip rasinė ir lytinė priklausomybė veikia kitų žmonių požiūrį į mus bei elgesį su mumis. ir būtent jie. jis keturis kartus labiau linkęs į savižudybę. „berniukas ar mergaitė?" Kai gimsta vaikas hermafroditas. kad šitokie lyčių skirtumų tyrimai gali sustiprinti stereotipus. penkis kartus labiau tikėtina. pagal kurias žmonės apibrėžia vyrą ir moterį. kurie svarbūs tik ypatingais atvejais? Iš tiesų skirtumų yra. . Ar lyčių skirtumai bus laikomi moterų trūkumais? Nors duomenys patvirtina kai kuriuos stereotipus apie moteris . globėjiškesnės ir socialiai jautresnės. kada ima dygti dantys. Tačiau tarp vyro ir moters. pagal amžių. o nuo vyrų nugalėtojo Brooke Bennetto jis būtų atsilikęs 7 sekundėmis.

Negalime kaip stručiai slėpti galvas smėlyje. Grupėse moterys labiau dalijasi savo išgyvenimais ir siūlo didesnę paramą (Dindia ir Allen. iššūkių ir valdžios. Jean Baker Miller (1986) bei Carol Gilligan ir jos bendradarbiai (1982. Felicia Pratto ir jos bendradarbiai rašo.. kurie susidūrė su sunkumais" (Sax ir kiti. ir situacijų.. asmeninius ryšius ir galimybę padėti kitiems (Konrad ir kiti. 1982 („Kitokiu balsu") . kuriuos dažnai vaidina vyrai bei moterys. pastebi Eleanor Maccoby (2002). psichologės Nancy Chodorovv (1978. Palyginti su berniukais. Individualistinėse kultūrose suaugusios moterys labiau linkusios apibūdinti save santykių požiūriu. noriau priima pagalbą. kad vyrai turi didesnį polinkį profesijoms. kuriuose išreiškia daugiau jausmų (Crabtree. Aprašę šiuos skirtumus galėsime gilintis. kad moterys labiau nei vyrai teikia pirmenybę artimiems. moterys . 1994). kad padėtume per mažai atstovaujamiems visuomenės žmonėms pasiekti sėkmę. 2001). bijodami socialiai nepatogių atradimų. dominavimą. Jų reakcija į grėsmę dažniausiai pasireiškia kova. . Tamres ir kiti. Dirbdamos kompiuteriu.apie asmeninius santykius (Tannen. Moterų pokalbiai telefonu su draugėmis trunka ilgiau (Smoreda ir Licoppe. ir kultūra? „Nereikėtų nuogąstauti dėl tiesmukiško rasinių bei iyčių skirtumų tyrimo. pastebi Shelley Taylor (2002). kurie. Palyginkime vyrų ir moterų socialinius ryšius. Beveik visų tyrim metu." Evoliucinės psichologijos specialistė Sandra Scarr (1988) „Moters balso kitokybėje glūdi rūpesčio etika. Thomson ir Murachver. agresyvumą ir seksualumą. kuriose jie veikia. Haddock ir Zanna. In a Different Voice. kaip jie aiškintini evoliuciniu ir kultūriniu požiūriais. 1989).vaidmenų.5 s k y r i u s . kurios stiprina nelygybę (prokuroro. Neneigdamos šito. 1987). K U L T Ū R A IR LYTIS 201 Swim. 1994). remdamasi savo dešimtmečius trukusiais moksliniais lyčių raidos tyrimais. jog labai svarbu „padėti tiems. Taip pat skiriasi ir moterys. kad daugumos žmonių įsitikinimai bei jausmai moterims palankesni nei vyrams (Eagly. 2000). stresą patyrusios moterys vadovaų vosi principu „rūpinkis ir susidraugauk". mokslui nepaprastai reikia gerų darbų. O kai jie bendrauja su savo lyties atstovais. paaukštinim pareigose. moterys linkusios dirbti nelygybę mažinančius darbus (visuomeninio gynėjo. pasakytų mums. 2002). daugiau bendrauja ir yra dėmesingesnės kitų žmonių santykiams (Addis ir Mahalik. šie skirtumai didėja. Ar lyčių skirtumai atspindi natūraliosios atrankos tendencijas? Ar šie skirtumai yra kultūros . korporacijos reklamuotojo). vyrai laikosi principo „kovok arba pabėk". Gabriel ir Gardner. 1994. mergaitės bendrauja draugiškiau ir žaidžia ne taip agresyviai. Todėl nenuostabu. 2002. Vyrai dažniau kalba apie užduotis ir santykius su didesnėmis grupėmis. 1998. draugiškiems santykiams." Carol Gilligan. 1990). moterys daugiau laiko sugaišta siųsdamos elektroninius laiškus.atspindys? O gal lytį formuoja ir genai. Patyrę stresą. labdaros reklamuotojo). 2003. G E N A I . 2000). kad vyrai kiek labiau siekia didesnio uždarbio. Tarp pirmakursių studentų 5 iš 10 vyrų ir 7 iš 10 moterų sako. 1990) priėjo išvadą. Wathins ir kiti. ką privalome padaryti. jos ieško draugų ir šeimos paramos. Atlikus darbo prioritetų tyrimus su 640 000 asmenų paaiškėjo. Savarankiškumas versus poreikis būti susijusiam Pagal laikyseną ir elgseną skirtumas tarp vyrų gali svyruoti nuo nuožmaus konkurencingumo iki švelnaus globėjiškumo. 2002. 1999. 2003). 1992. o moterys labiau vertina darbą pagal daro bo laiką. Eagly.

gebančias pajusti. ir moterys dažniausiai kreipiasi į moterį. malonesnė ir globėjiškesnė nei draugystė su vyrais (Rubin. 1990). Moterys greičiau pravirksta arba prisipažįsta jautriai reaguojančios į kitų sielvartą (Eisenberg ir Lennon.202 II d a l i s . ką išgyvena kitas žmogus. Išanalizavusi 125 vyrų ir moterų jautrumo nežodiniams ženklams tyrimus. . Norėdami bendrauti su empatišku bei supratingu žmogumi. Judith Hali (1984) pastebėjo. Sapadin. ar vakarietės moterys labiau pasikliauja individualistine kultūra ir prisiderina prie jos? O gal moterišku ryšiu grindžiama gyvenimo filosofija galėtų padėti į galią orientuotą Vakarų visuomenę (kuriai būdinga nesirūpinimas vaikais. Paprašytos parodyti jų asmenybę apibūdinančias nuotraukas. ir vyrai. Palyginti su vyrais. ir moterys teigia. vienišumas ir polinkis į depresiją) transformuoti į dėmesingumą vertinančią visuomenę? Iš tiesų daugumoje Šiaurės Amerikos globos sričių (socialinis darbas. Pavyzdžiui. S O C I A L I N Ė Į T A K A „Priešingai. Kaip manote. kad moterys apskritai geriau šifruoja kitų žmonių siunčiamus emocinius signalus. kad verkė dėl karo Irake (Gallupo institutas. moterims ypač svarbus abipusės paramos jausmas (Acitelli ir Antonucci." Dave Barry. parkuose bei gatvėse. 1986). 12 proc. moterys dažniau rodo tėvų nuotraukas bei tas. priėjo išvadą. kurie džiaugiasi. Moterys daugiau laiko praleidžia besirūpindamos ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pagyvenusiais tėvais (Eagly ir Crovvley. džiaugtis su tais. tokiu bičiuliu gali būti tik niūfaundlendas. draugėms bei giminėms (Putnam. 2003). Moterys kur kas dažniau apibūdina save kaip empatiškas . amerikiečių vyrų ir 43 proc. Dave Barry's Complete Guide to Guys. pastovius. kad kontaktų poreikį moterys dažniau reiškia šypsena (LaFrance ir kiti. nei mano daugelis moterų. parašo bemaž keturis kartus daugiau asmeninių laiškų ir 10-20 proc. Pavyzdžiui. ir Amy Halberrstadt bei Martha Saitta (1987). nors šiek tiek mažiau. gana lengva užmegzti ilgalaikius. kurie verkia. išanalizavusi 9000 universiteto baigimo nuotraukų. ar ji kažką kritikuoja. Patyrusios slegiančių įspūdžių laboratorinių tyrimų metu ar realiame gyvenime. ar aptaria savo skyrybas. savęs įsivaizdavimas kito vietoje. 1996). kuriam galėtų atskleisti savo džiaugsmus bei skausmus. 1994). 1988). kad moterys šypsosi dažniau. kad draugystė su moterimis yra artimesnė. kad moterys paprastai geriau nei vyrai įžvelgia kitų žmonių emocijas. Kad būtų patenkintos vedybiniu gyvenimu. Tačiau daugiau nei 400 tyrimų atskleidė. Mergaitės labiau įsijaučia reaguodamos į joms rodomas skaidres ar pasakojamas istorijas (Hunt. jog šypsomasi priklausomai nuo situacijos. 1995 („Deivo Bėrio išsamus vadovas vaikinams") empatija (empathy) Netiesioginis kito žmogaus jausmų išgyvenimas. moterys tiksliau atspėdavo. Visa tai padeda paaiškinti. Moterys kaip motinos. dukterys. moterys labiau nei vyrai reiškia empatiją patinantiems panašius išgyvenimus (Batson ir kiti. 1990). jos perka tris kartus daugiau dovanų ir sveikinimo atvirukų. švietimas. 2000). dažniau skambina į užmiestį draugams. Moterų bei vyrų empatija skiriasi ir tuo. Marianne LaFrance (1985). kuriose jos užfiksuotos su kitais žmonėmis (Clancy ir Dollinger. kodėl ir vyrai. slauga) moterų dirba gerokai daugiau nei vyrų. moterų teigia. Empatijos skirtumas pastebimas ir laboratorinių tyrimų metu. ištyrusios 1100 nuotraukų žurnaluose bei laikraščiuose ir stebėjusios 1300 asmenų prekybos centruose. 2006). 1985. Žinoma. o vyrų smegenys tokių pokyčių nefiksuoja (Singer ir kiti. Žinoma. ir verkti su tais. seserys ir močiutės jungia šeimas (Rossi ir Rossi. 1983). artimus ir abipusį pasitenkinimą teikiančius santykius su bičiuliu. 1993). moterims suaktyvėja su empatija susiję smegenų centrai. parodžius dviejų sekundžių filmo ištrauką su prislėgtos moters veidu. 2003). Stebint kitų patiriamą skausmą.

svajingas. 1989. priklausomas. agresyvesniais ir labiau linkusiais dominuoti. tvirtina Erichas Coatsas ir Robertas Feldmanas (1996). liūdni ir pikti. 2003. Parodžius penkių sekundžių trukmės neįgarsintus filmukus. įvairiose kultūrose lyčių skirtumai yra nevienodi. Iš esmės kiekvienoje visuomenėje vyrai socialiai dominuoja. Socialinis dominavimas Įsivaizduokime du žmones: pirmasis yra „drąsus. dažniau vairuoja automobilį ir apmoka didžiąją dalį sąskaitų (Laner ir Ventrone. sako Johnas Williamsas ir Deborah Best (1990a. tačiau net 90 proc. 15). Ši nuomonė ir lūkesčiai atitinka realybę. nuo Europos iki Australijos žmonės vyrus laiko veržlesniais. K U L T Ū R A IR LYTIS 203 Moterys taip pat geriau geba reikšti emocijas ne žodžiais. 1982). 2000). 1998. Kaip būdinga užimantiems aukštesnę padėtį. 2005). 1999). Jie paprašė. padedančias išsaugoti grupių nelygybę (Eagly ir kiti. valingas. 2005 metais amerikiečiai vyrai labiau rėmė mirties bausmę ir karą Irake (Gallup. 2006). Tačiau atkreipkime dėmesį į šiuos faktus: • 2006 metais tik 16 proc.su moterimi. pasaulio įstatymų leidėjų buvo moterys (IPU. Mergaitės yra empatiškesnės ir geriau moka suprasti kitų emocijas. Davis ir Gilbert. Tačiau vyrai šiek tiek sėkmingiau pastebėdavo pyktį. kai jautėsi laimingi. vyrų atlyginimų. 2005). • Moterų atlyginimai industrinėse šalyse vidutiniškai siekia 77 proc. Kerr ir kiti. Sidanius ir Pratto. autokratiškas. o antrasis . stebėtojai kur kas tiksliau galėjo įspėti moterų nei vyrų emocijas. nesate vieninteliai šitaip galvojantys. • Vyrams labiau nei moterims rūpi socialinis dominavimas ir jie labiau linkę remti konservatyviuosius politinius kandidatus bei programas. 1996). . nuolankus ir silpnas". dominuojantis. šiurkštus. savarankiškas ir stiprus". bet pamažu jie nyksta. teigia Hali. 2006. Beveik 80 000 žmonių tyrimai 70-yje šalių atskleidė. Nė vienoje žinomoje visuomenėje moterys nedominuoja (Pratto. todėi jos rečiau serga autizmu. 2003). • Vyrai sudaro pusę prisiekusiųjų teisme. Jei pirmasis žmogus jums asocijuojasi su vyru. tarp išrinktų prisiekusiųjų pirmininkų ir daugumą lyderių specialiai suburtose laboratorinėse grupėse (Colarelli ir kiti. Kaip pamatysime. 2005) pavadino „kraštutiniu vyriškuoju protu".„mylintis. Ypač teigiamas emocijas. kurį Simonas Baron-Cohenas (2004. Nuo Azijos iki Afrikos. antrasis . G E N A I . vyrai vis dar yra pirmojo pasimatymo iniciatoriai. nes moterys vis dažniau užima vadovaujančius postus. kad vyrai galią ir laimėjimus laiko svarbesniais dalykais negu moterys (Schwartz ir Rubel. kuriuose užfiksuoti pasakojimai apie laimingas akimirkas.5 s k y r i u s . Tik apie penktadalį atlyginimų skirtumo galima paaiškinti lyčių išsilavinimo bei darbo patirties skirtumu ir darbo specifika (World Bank. kad žmonės prisimintų tuos atvejus. emocionalus.

2002). Čarli. daugiau operacijų biržoje (Barber ir Odean. 1991. Didžiąja dalimi stilius. agresija (aggression) Fizinis ar žodinis poelgis. 1999). mandagiau. 1998. vyrai labiau linkę vadovauti direktyviai. kai vaidmenys nėra griežtai apibrėžti. dešimtojo dešimtmečio bestselerio pavadinimą) vyrai kilę iš Marso. moterims geriau sekasi „permainų siekianti" lyderystė. įkyriai pertraukinėja. per daug viską supaprastiname. 1990). kad (prisimenant XX a. o moterys .iš Veneros? Tiesą sakant. pastebi Kay Deaux ir Marianne LaFrance (1998). nes moterys geriau geba suburti komandą ir palaikyti tinkamą klimatą (Eagly ir kiti. o moterys . Mūsų pasaulyje medžioklė. žmonės yra skirtingi.65 proc. moterys stengiasi daryti įtaką ne taip tiesmukai . Vyrai dažniau elgiasi kaip turintys valdžią . 2005). Vyrų bendravimo stilius atspindi jų socialinę valdžią. elgiasi jautriau. o moterys . studentai dažniau linksi galvą kalbėdami su profesoriumi negu su savo bendraamžiais. Vyrai dažniau nei moterys siekia pergalės. Rašydamos moterys dažniau vartoja prielinksnį „su". kurie turėtų užgauti kito žmogaus jausmus. Pavyzdžiui. Vieno tyrimo metu buvo analizuojamos 35 000 biržos maklerių ataskaitos. van Engen ir Willemsen. Vyrai puikiai atlieka direktyvių. Vyrų sandoriai buvo rizikingesni. 2006). Laboratorinių eksperimentų metu tai gali pasireikšti piktybiškai sukeliant elektros šoką ar sakant tokius dalykus. Tad akivaizdu. 1991). moterys nepriklausomai nuo turimos valdžios linkusios daugiau šypsotis (Hali ir kiti.. vyrų ir moterų kalbėjimo stilius keičiasi priklausomai nuo socialinio konteksto. dažniau įdėmiai žiūri. pirmavimo ir dominavimo (Sidanius ir kiti.204 II d a l i s . liečia ranka. 2004). kuriuo siekiama įskaudinti. Pavyzdžiui.kalba kategoriškai. 2005). Vyrai ir aukštą socialinę padėtį užimantys asmenys linkę garsiau kalbėti ir dažniau pertraukinėti (Hali ir kiti. kuriai pirmenybę teikia vis daugiau organizacijų. ir vyrai labiau dėl to nukentėjo.rečiau pertraukinėja. kuriuo siekiama ką nors įskaudinti. kad „vyrai daug labiau pasitiki savimi negu moterys" ir atlieka 45 proc. 2003. Būna dvejojančių ir pagarbiai besielgiančių vyrų ir tiesmukiškų bei kategoriškų moterų. Be to.poreikį būti susijusioms.72 proc. kad teigdami. Situacijose. Agresija Agresija psichologai laiko tokį elgesį. muštynės ir karas yra vyriški užsiėmimai. mažiau kiekybę nusakančių žodžių ir dažniau vartoja esamąjį laiką. Viena kompiuterinė programa. o moterų . Tad ar galima pareikšti. Ellyson ir kiti. o moterys linksi dažniau negu vyrai (Helweg-Larsen ir kiti. esą vyrai ir moterys kilę iš skirtingų planetų. sukurta lyčių skirtumams pagal vartojamus žodžius ir sakinių struktūrą atpažinti. iš tiesų būdingas užimantiems aukštą padėtį ir turintiems valdžią žmonėms (ir vyrams. sėkmingai (80 proc. vyrai dažniau rizikuoja (Byrnes ir kiti. Vyrų bendravimo stilius atspindi savarankiškumo poreikį. ir moterims) (Hali ir kiti. 1994). į užduotis susitelkusių lyderių vaidmenį. kurį mes laikome būdingu vyrams. ne taip įžūliai. Be to. Tyrimas parodė. o vyrams prekiauti sekėsi ne geriau negu moterims. 2004). 2001). tikslumu iš 920 pozicijų) atpažino britų grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių autorių lytį (Koppel ir kiti. mažiau šypsosi (Anderson ir Leaper. todėl jie prarado 2. Konstatuodamos faktus.tik 1. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Kai kurie lyčių skirtumai nekoreiiuoja su padėtimi ir gaiia. Sandoriai kainuoja pinigus. Per apklausas .demokratiškai (Eagly ir Johnson.

pavyzdžiui. Iš tiesų. Jungtinėse Amerikos Valstijose. G E N A I . moterų (Bailey ir kiti.) teigė. Seksualumas Požiūrio į seksą bei atkaklumo atžvilgiais taip pat egzistuoja atotrūkis tarp lyčių. Provokacija atotrūkį tarp lyčių gali sumažinti (Bettencourt ir Kernahan. 2000). .) vyrų nei moterų (48 proc. Pavyzdžiui. vyrų (Laumann ir kiti. White ir Kowalski. Lyčių skirtumai požiūrio į seksą atžvilgiu persikelia ir į elgseną. 1994). kalinių yra vyrai. 1994). 2004). Richardson.jauni vyrai (Kruglanski ir Golec. • Apklausus 3400 atsitiktinai parinktų 18-59 metų amerikiečių. net jei jie vienas kitą pažįsta labai trumpai" pritarė 58 proc. o ne moterys labiau troško nevaržomo sekso. Laboratorinių eksperimentų metu vyrai iš tiesų demonstruoja didesnį agresyvumą. skausmingą elektros šoką (Knight ir kiti. kad pirmojo lytinio akto priežastis buvo meilė partneriui. moterų ir 54 proc. fizinį ar žodinį smurtą . sukeldami. 2001). 2001). šis santykis lygus 10:1 (FBI. Vyrų ir moterų fiziologinės ir žodinės reakcijos į seksualius dirgiklius yra „labiau panašios nei skirtingos" (Griffitt.5 s k y r i u s . Bet visose šalyse vyrai. nieko bloga. kaip skirtingose šalyse skiriasi požiūris į seksualinę laisvę. sako Johnas Archeris (2000. jų manymu.rašo tarpkultūrinės psichologijos spe- . perpus mažiau (25 proc. spaudoje). Beveik visi teroristai savižudžiai . 1997. išanalizavęs daugelio tyrimų rezultatus. moterų (Pryor ir kiti. K U L T Ū R A IR LYTIS 205 vyrai dažniau nei moterys prisipažįsta esą agresyvūs. Tačiau prisiminkime. o Taivano gyventojai labiau palaiko monogaminius santykius (Schmitt. 1987).tarkime. O kalbant apie ne tokias aštrias agresijos formas . Vienas 48 šalyse atliktas tyrimas parodė. Kaip dažnai jie galvoja apie seksą? „Kasdien" arba „kelis kartus per dieną" atsakė 19 proc. Kanadoje areštuotų vyrų ir moterų santykis yra 8:1 (Statistics Canada. kuriose 92 proc. suomiai santykinai pakantūs. 2005). išskyrus keletą išimčių. rankos pakėlimą prieš šeimos narį. 2005). vyrų ir tik 34 proc. vyrų ir 12 proc.paaiškėja. 1994. • Neseniai Amerikos švietimo tarybai atlikus daugiau nei ketvirčio milijono aukštųjų mokyklų pirmo kurso studentų apklausą taip pat gauti panašūs duomenys. „Bet kur pasaulyje. kad tai baigiasi lytiniais santykiais. 2005). kad lyčių skirtumai priklauso ir nuo sąlygų. Tačiau visame pasaulyje visais laikais vyrai labiau linkę žaloti kitus. 1996). 2002. Teiginiui „Jei du žmonės iš tiesų vienas kitam patinka. moterys gali netgi turėti didesnį polinkį agresyviems veiksmams. kad moterys nė kiek ne mažiau agresyvios nei vyrai (Bjorkąvist. Tačiau pasvarstykime: • Australijoje atliktoje apklausoje teiginiui „Galiu save įsivaizduoti besijaučiantį (-čią) patogiai ir besimėgaujantį (-čią) „atsitiktiniais" lytiniais santykiais su įvairiais partneriais" pritarė 48 proc.

atlaidžiau į jį žiūri bei ieško daugiau partnerių.neįpareigojantį . jie sunkiau pakelia viengungystę. bet ir greičiau susijaudina. 2003. rečiau atsisako sekso. lesbiečių norėjo daugiau nei vieno partnerio). dažniau rizikuoja. Statistikos duomenimis.teigia antropologas Donaldas Symonsas (1979. dažniau geidžia sekso. 2005). pastebi Roy Baumeisteris ir Kathleen Vohs (spaudoje. tačiau po to norės. Vyrams skirtuose erotiniuose kūriniuose moterys vaizduojamos nesusaistytos ir valdomos geismo. vienišų vyrų ir 6 proc. . „Moteris gali sužavėti keturių valandų filmas su subtitrais. Kai moterų mažiau. Jie pritars 45 sekundes trunkančiam troškimui. 1994). tiriant.206 II d a l i s . 2001).pastebi Stevenas Pinkeris (1997). moterys retai moka už seksą. . . lesbiečių ir tik 24 proc. Meilės romanuose. tačiau taip jų ir nepasiekia. 253). dauguma moterų nepritaria toms. pastebi autoriai. dažniau sako komplimentus ar įsipareigoja atsilyginti moteriai už suteiktas seksualines paslaugas. kurių pagrindinė rinka yra moterys. yra daugiau nėščių paauglių . Sekso srityje. Baumeister ir Vohs. jie labiau reaguoja į vizualius dirgiklius ir jiems labiau rūpi partnerio patrauklumas (Bailey ir kiti. kuriame vyras ir moteris trokšta santykių. „Seksualumas visur suprantamas kaip kažkas. Todėl nenuostabu. 2004). p. „Gėjams nėra būdingas padidintas seksualumas. ten. „moterys konkuruoja viena su kita. o kiti vyrai. Amerikoje poromis gyvena 47 proc. Vienu metu 52 šalyse buvo apklausti 16 288 žmonės. 1990). ir homoseksualių žmonių apklausų rezultatai buvo beveik identiški (29 proc. kurios siūlo „pigų seksą".Vyrai šito NEGALI PAKĘSTI. kad vyrai dažniausiai siūlo pinigus bei dovanas. Tai atspindi lyčių asimetrija pagal prostituciją ir piršimąsi bei papročiai. kiek sekso partnerių jie geidžia turėti kitą mėnesį. pastebi humoristas Dave Barry (1995)." Iš tiesų. 2005). kad visi nusi- . gėjų ir 6 proc. mažinančius nuolatinių darbuotojų vertę. siūlydamos pigų . . gėjų (Doyle. kurių geismus sužadina ne moterys. vyrai ne tik dažniau svajoja apie seksą. Tą pastebėjo ne tik sociologai. Lyčių skirtumą atskleidžia ir seksualinės fantazijos (Ellis ir Symons. Palyginti su lesbietėmis. Panašiai kaip ir profsąjungos. kur vyrų yra mažiau. ką turi moterys ir ko nori vyrai". gėjai dažniau teigia.Tai tiesiog tokie vyrai. išleidžia daugiau pinigų lytiniams santykiams bei mėgsta didesnę seksualinę įvairovę.vyrai dažniau nei moterys yra seksualinių veiksmų iniciatoriai". S O C I A L I N Ė ĮTAKA cialistas Marshallas Segallas ir jo kolegos (1990. pritariamai sako Baumeisteris ir Vohs. kurios nepalankiai žiūri į streiklaužius. dažniau masturbuojasi.nes kai vyrų trūksta. kad visose kultūrose moterų seksualumas vertinamas labiau nei. ir jos reikalauja didesnio įsipareigojimo. jog juos domina neįpareigojantis seksas. mažindamos jų pačių seksualumo vertę. 185 šalyse.seksą" (Barber. 29 proc. jų seksualumo vertė išauga. moterų norėjo daugiau nei vieno partnerio (Schmitt. švelnų vyrą emociškai sudegina jo ištikima meilė romano herojei. Baumeister ir kiti. 244). . vyrų. 2000. Taigi ir heteroseksualių.

ar dėl biologinių skirtumų?" Tokią nacionalinę apklausą atliko Gallupo institutas (1990).dar viena sritis.jie ryškūs. tikrai būtų populiarus tarp vyrų. „Kaip manote. Moterys paprastai būna rūpestingesnės. K U L T Ū R A IR LYTIS 207 rengtų. Vargu ar galima teigti. kurie reikalingi medžiojant. Ar biologiniai lyčių skirtumai apsiriboja tik tokiomis akivaizdžiomis reprodukcijos ir kūno sandaros ypatybėmis? O gal vyrų ir moterų genai. Evoliucija ir lytis: koks elgesys yra natūralus? Aiškinant lyčių skirtumus. kad vyrai ir moterys (nors jie ir skirtingi) atstovauja priešingoms lytims. Jie greičiau negu moterys griebiasi fizinės agresijos. kodėl vyrai ir moterys skiriasi kaip individualybės. tačiau atrodančios skirtingai. Žinoma. G E N A I . Jie greičiau skiriasi kaip dvi rankos . jie trokšta turėti daugiau partnerių. agresijos ir seksualumo atžvilgiais. • Socialinės psichologijos specialistai lyčių skirtumus tiria lyginamuoju . Tad prisiminkime: individualūs skirtumai yra kur kas didesni nei lyčių skirtumai. pavadintas „Nuogaliai automobilių lenktynėse". kodėl skiriasi jų interesai ir gebėjimai? Ar dėl to. kurie sąlygoja elgsenos skirtumus? .aspektu. taip ir detektyvus psichologus labiau domina skirtumai nei panašumai. Vyrai dažniau inicijuoja seksualinius santykius.panašios. atsakiusiųjų į šį klausimą (tikriausiai neabejojant jo prielaidomis) „auklėjimą" ir „biologinius skirtumus" nurodė beveik vienodas skaičius respondentų.savarankiškumo ir poreikio būti susijusiam . • Be to. Filmas. kurioje pastebimi lyčių skirtumai. o moterų seksualumą labiau įkvepia emocinis potraukis. Tarp 99 proc. biologinių skirtumų nepaneigsi . O paskui turėtų būti automobilių lenktynės.5 s k y r i u s . moterys gali maitinti krūtimi." Kaip detektyvus labiau domina nusikaltimai nei dorybės. APIBENDRINIMAS Kaip paaiškinti lyčių panašumus ir skirtumus? • Berniukai ir mergaitės bei vyrai ir moterys panašūs daugeliu požiūrių. Tačiau jų skirtumams skiriamas didesnis dėmesys. Visose žinomose kultūrose vyrai linkę turėti daugiau socialinės galios. Vyrai turį daugiau raumenų. empatiškesnės ir save dažniau apibūdina santykių prasme. susikibus derančios viena su kita. vyrai ir moterys skiriasi socialinio dominavimo. dėmesys buvo suteiktas į dvi pagrindines priežastis: evoliuciją ir kultūrą. • Seksualumas . tačiau ne tokios pat. kad juos taip auklėja. hormonai ir smegenys skiriasi ir tokiais aspektais.

atlikę skaičiavimus. kad gebėjo suprasti savo vaikų ir garbintojų emocijas. Jei mūsų protėvių motinos turėjo naudos iš to." Samuel Butler. o kai kurie skirtumai tarp mūsų neabejotinai yra šios istorijos funkcija". vyras gali platinti savo genus apvaisindamas daugelį moterų. kurios leidžia perduoti genus ateities kartoms. kuriuos pagimdė 4000 jo moterų (Wright. Tos genetiškai sąlygojamos savybės. apimti aistros. o vyrai kartais . monogamiškų tėčių. 1995b). kaip skiriasi meilinimosi. stabteli pagalvoti: „Noriu savo genus perduoti palikuonims". Nedaugelis žmonių. vaizdingai aprašydamas. Tačiau evoliucinė psichologija. o vyrai . 1835-1901 . 1998). teigia evoliucinė psichologija. kuriose jos abi susidūrė su tais pačiais prisitaikymo sunkumais (Buss. mūsų natūralūs troškimai . Moterys į vaiko gimimą investuoja mažiausiai devynis mėnesius. Medicinos tyrinėtojas Lewisas Thomas (1971) atskleidė giluminius evoliucijos tikslus. Evoliucinė psichologija neprognozuoja jokių lyčių skirtumų tose srityse. o ne klajojančių storžievių. Vyrai konkuruoja su kitais vyrais dėl galimybės laimėti genų totalizatoriuje. Vyrai. poros pasirinkimo ir reprodukcijos atžvilgiu svarbūs elgsenos skirtumai.siekdami gausos. pavyzdžiui.tik devynias sekundes. (Jei esate vyras. tai natūralioji atranka galėjo ugdyti moterų gebėjimą pastebėti emocijas. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Lytis ir poros pasirinkimo prioritetai Atsižvelgdamas į tai. palyginti su kiaušinėliais. yra pigi. kurios padėjo Montesumai II tapti actekų karaliumi. evoliucinės psichologijos specialistas Douglasas Kenrickas (1987) teigė. Moterys ieško vyrų. pagaminsite 1000 spermatozoidų. Pasvarstykime. Šiame procese mažai kas vyksta sąmoningai. nepuola stoti į eilę prie spermos bankų. teigia evoliucinės psichologijos specialistai. Vyrai ieško derlingos dirvos. jiems vienodai iškyla pūslės nutrintose vietose. Moterys į reprodukciją žvelgia išmintingai. mėgsta panašų maistą. Vidutiniškai vyras per savo gyvenimą pagamina daugybę trilijonų spermatozoidų. dėl to sperma. atsižvelgdama į lytį.208 II d a l i s . po to jį maitina. Be to.) Be to. kol perskaitysite šį sakinį. tvirtina evoliucinės psichologijos specialistai. gali prognozuoti. kol moteris išnešioja tik vieną vaisių. Tad. Visos šios prielaidos grindžiamos principu: gamta atrenka tokias savybes.tai genų būdas sukurti daugiau genų. fiziškai dominuojantis vyras galėjo lengviau turėti moterį.finansiškai patikimų. vyrų seksualinį iniciatyvumą. Emocijos tarnauja evoliucijos programai. panašiai kaip alkio jausmas reiškia kūno poreikį maistui. buvo perduotos jo palikuonims. dėl to per daugelį kartų sustiprėjo vyrų agresyvumas bei polinkis dominuoti. moterys savęs pratęsimui atidžiai ieško sveiko ir galėsiančio išlaikyti partnerio. kad „mes negalime pakeisti savo rūšies evoliucijos istorijos. kurie galėtų padėti joms rūpintis atžalomis . kurioje galėtų pasėti savo sėklą. Abiejų lyčių žmonės 4 į karštį reaguoja prakaituodami. Atvirkščiai. kad visame pasaulyje lytys skiriasi pagal agresyvumą. dominavimą ir seksualumą. o vėliau daugelis tai pakartojo. kaip kandies patinėlis reaguoja į pa- „Višta tėra kiaušinio priemonė kitam kiaušiniui sukurti.

sako Davidas Bussas (1995a).). 2003). Be to. patvirtina šiuos teiginius. kad jautėsi šiek tiek nustebęs. kad vyrus traukia jaunatviškos išvaizdos moterys. ir šie. pastebi Bussas (1994a) ir Alanas Feingoldas (1992). Vyras dažniausiai klysta. Atkreipkime dėmesį į šiuos faktus: • Atlikus tyrimus su 37 skirtingų kultūrų atstovais. Tačiau esama ir panašumų: kad ir kur gyventų. meilės ir kad jais žavėtųsi.sako Glennas Wilsonas (1994). Moterys gali pasididinti krūtis. jis gali sulaukti reprodukcinio atpildo. Evoliucinės psichologijos specialistai sako. 1992). kad per mylią nuo jos esančių patinėlių plaukeliai imtų virpėti. lyginti raukšles ar nusiurbti riebalus.5 s k y r i u s . kurių kūno formos signalizuoja apie jų vaisingumą. Didesnis vyrų domėjimasis kūno formomis juos taip pat paverčia pagrindiniais pornografijos vartotojais. . ir moterys trokšta gerumo. kurioms vyrai ir moterys teikia pirmenybę pasirinkdami porą. ar kandis patinas suvokia. o vyrai demonstruoja automobilius ir turtus. G E N A I . jog tai padeda paaiškinti ne tik vyrų agresyvumą. tad apsisuka ir nuskrenda prieš vėją. bet ir skirtingas vyrų bei moterų seksualines nuostatas bei elgseną. K U L T Ū R A IR LYTIS 209 teles skleidžiamą kvapą. skristų prieš vėją. ir vyrai. kurių turtai. bet jei tai pasitvirtina. 5. Priešingai. kad jį traukia cheminis aerozolis. kad paaugliai didesnę svarbą teikia „turėjimui daug pinigų".5 pav. kad diena tapo puiki. pradedant Australija ir baigiant Zambija. kai lieka kambaryje vieni su mergaite (Roney. reikalingų palikuonims auginti (žr. kad atrodytų jaunesnės (ir vaisingesnės). Vieno eksperimento metu paaiškėjo. jis tikriausiai staiga pastebi. „Žmonės yra gyvos iškasenos . Įkopę į septintą dešimtmetį renkasi ir veda vidutiniškai dešimčia metų jaunesnes moteris (Kenrick ir Keefe. juo vyras vyresnis. kad vyrai stengiasi siūlyti tai. Į trečią dešimtmetį įžengę vyrai linkę vesti tik nedaug jaunesnes moteris. kurios siejasi su vaisingumu.materialius išteklius ir gebėjimą apginti. ko trokšta moterys . „jog visame pasaulyje aspektai. Tačiau abejotina. Evoliucinė psichologija taip pat teigia. O moteris traukia vyrai. oras svaigus ir kad pats metas pamankštinti senus sparnelius. • Vyrai linkę vesti jaunesnes moteris. Evoliucinės psichologijos specialistai irgi mano.ankstesnės natūraliosios atrankos sukurtų mechanizmų rinkiniai". kurio vienos molekulės pakanka. kad ir čia susiduriame su natūraliosios atrankos išankstiniu vyrų nusiteikimu žavėtis tomis moterų savybėmis. Povai patinai išskleidžia uodegas. Indonezijos saloje ar San Paule. „Vyrų laimėjimai iš esmės yra meilinimosi demonstravimas". aistros apimti. juo labiau jis vertina didesnį amžiaus skirtumą tarp jo ir išrinktosios. Be abejonės. galia ir ambicijos leidžia tikėtis išteklių. moters šypseną interpretuodamas kaip seksualinį susidomėjimą. Apibendrinęs šiuos duomenis Bussas (1999) rašo. paaiškėjo. Visų amžiaus grupių moterys teikia pirmenybę tik truputį už jas vyresniems vyrams. kuriems rinkdamiesi porą vyrai ir . . aplinkybės.

Lygiai kaip gyvačių. 1994b. kaip numato evoliucinės psichologijos specialistai. kuriems teikiama pirmenybė renkantis porą Davidas Bussas ir 50 jo bendradarbių šešiuose žemynuose ir penkiose salose apklausė daugiau negu 10 000 žmonių. . „Puiku! . vyrų ir moterų seksualinės iniciatyvos skirtumo) ir po to grįžta atgal. Monogamija taip pat padidina vyrų tikrumą dėl tėvystės. S O C I A L I N Ė ĮTAKA 5. Išvengti pavėluotos nuomonės šališkumo galima įsivaizduojant. Pamėginkime tai padaryti. Įsivaizduokite." Douglas Kenrick (1987) . ir moterys laimi kartu investuodami į savo vaikus. yra „Lyčių elgsenos skirtumai galėjo būti aktualūs mūsų protėviams. Šis metodas primena funkcionalizmą . tačiau jų apraiškos šiuolaikinėje visuomenėje yra akivaizdžiai mažiau „pritaikomos". O moterys teikė pirmenybę vyrams." Evoliucijos teoretikas vargiai pralaimės siūlydamas pavėluotą aiškinimą. kuri dominavo XX a. Šiandieninė visuomenė yra orientuota į informaciją .teoriją. Šaltinis: Buss.kritikai mato dvi evoliucinio aiškinimo problemas. atstovaujančių įvairioms rasėms. kad jis tarnauja šiai funkcijai. Tai padės geriau apsaugoti jų vaikus. padedančios genams išlikti. kurių jaunikliams reikalinga ilgalaikė tėvų globa. kokie išlikimo pavojai grėsė mūsų protėviams. kurie turi išteklių ir užima tam tikrą socialinę padėtį.gamtos procesų. kad viskas vyko priešingai. moterys teikia pirmenybę. reikia kur kas daugiau nei atiduoti spermą." Mintys apie evoliucinę psichologiją Neneigdami natūraliosios atrankos . kad jie galėtų reprodukuotis. kokių išteklių reikėjo protėviams. taip ir mūsų su partneryste susiję troškimai parodo. ar ši ištikimybė neliudytų evoliucijos išminties? Norint užauginti palikuonį iki brandos. yra evoliuciniai aiškinimai. stengdamiesi sukonstruoti jo paaiškinimą. jog moterys yra stipresnės ir fiziškai agresyvesnės. religijoms ir politinėms sistemoms. kad vyrai teikia pirmenybę bruožams. tad ir vyrai. trečiajame dešimtmetyje.didžiuliai bicepsai ir trykštantis testosteronas nėra svarbiausias dalykas kompiuterių įmonės prezidentui. renkantiems šakneles ir medžiojantiems voveres Šiaurės Afrikos lygumose. Paaiškėjo. Mumyse glūdi sėkmę patyrusių protėvių troškimai.210 II d a l i s . „Kodėl pasireiškė šis elgesys? Todėl. (Tai. taip pat ir reprodukcinę. kodėl žmonės ir kitos gyvūnų rūšys. aukščio ir vorų baimė atskleidžia.5 PAVEIKSLAS Veiksniai.gali kas nors pasakyti. pastebi biologai Paulas Ehrlichas ir Marcusas Feldmanas (2003). beje. skiriasi būtent taip. Pirmoji: evoliucinės psichologijos specialistai savo teoriją pradeda nuo reiškinio (pavyzdžiui. liudijantiems jaunystę ir sveikatą." O jeigu vyrai niekada neturėtų nevedybinių lytinių santykių. kuriais atrenkamos fizinės bei elgsenos savybės. Ištikimi savo sutuoktinėms ir palikuonims vyrai geba geriau pasirūpinti. kad jų vaikai galėtų išgyventi ir perduoti genus.

Nes kultūra socializuoja jų elgseną! Kai vaidmenų skirtumai pasireiškia skirtingu laiku ir skirtingose vietose. skyrelį „Atkreipkime dėmesį. viltingas buvimas. „turėtume kiekviena proga aiškinti plačiajai visuomenei. Jie gali puikiai kartu egzistuoti ir abu duoti visuomenei svarbios naudos. Kosmologai teigia. kad jų sritis toli gražu nėra spėlionės atgaline data. kad „žmogus išsivystė per milijonus metų" (Gallup. jog mokslas gali atsakyti į klausimus „kada?" ir „kaip?". . gautais stebint gyvūnus. Nors. Pavyzdžiui. Amerikos mokslo pažangos asociacijos vadovas Alanas Leshneris (2005) skundžiasi dėl poliarizacijos. bet jai buvo suteiktas gebėjimas keistis iš beformės materijos į stebuklingą formų ir struktūrų rinkinį" (VVilford. stebėjimai įkvepia teorijas. bet gina valdomos evoliucijos . kad jų teorijų šališkumo kritika yra „absoliučiai klaidinga". bet tęsiasi diskusijos dėl jo didžiosios idėjos. tokie kaip naujausi DNR tyrimų duomenys. prasmingas. Nors yra klausimų. kosmologas Paulas Daviesas (2004) daro išvadą: gamta buvo išradinga ir sumanė sukurti save kopijuojančias. kad žmogaus raidos istorija labai ilga. Daugumai mokslininkų mutacija ir natūralioji atranka paaiškina gyvybės atsiradimą ir išradingus jos kūrinius. 2005). išskyrus evoliucijos šviesą". Šis evoliucinis skepticizmas yra tvarus.5 s k y r i u s . Meilė tarp vyro ir moters yra universali dėl genetinės naudos: ištikimų patinų palikuonys rečiau žūdavo nuo plėšrūnų. jau seniai įtikino 95 proc. Tai leidžia gamtai atsirinkti tas mutacijas. 1999). Šališkumas ne mažiau aktualus ir kultūriniuose aiškinimuose.„protingo kūrimo" .į klausimus „kas?" ir „kodėl?". Jei sunkio jėga būtų nors truputį stipresnė ar silpnesnė. kurią sukėlė antimokslinių ir antireliginių kraštutinumų šalininkai. žmogaus akis . kurios laikui bėgant gali pagerinti detalės struktūrą (Dennett. kad kiekvienas žemės sutvėrimas kilo iš kito sutvėrimo. informaciją apdorojančias sistemas (mus). Kaip ir daugelyje mokslo sričių. suaugusiųjų tiki. kodėl vyrai ir moterys skiriasi. Evoliucinės psichologijos specialistai tvirtina. koduojantis ir perduodantis didžiulį srautą informacijos . mokslininkų. norėdami išsklaidyti įtampą tarp mokslo ir religijos. o empirinis mokslas. nors moksliniai įrodymai.) Evoliucinės psichologijos specialistai sako. išsibarsčiusių „po visą gyvūniją"." Daugelis mokslininkų.inžinerijos stebuklas. kad „žmogus išsivystė iš ankstyvesnių rūšių" (Harris Poli.sudaryta iš detalių.mūsų be galo sudėtingas. kad Visata iš tikrųjų stebuklinga. mano. Visata niekada mūsų nebūtų sukūrusi (bet ji buvo visiškai teisi taip pasielgdama). „kultūrai" geriau pavyksta šiuos vaidmenis apibūdinti nei paaiškinti. Intensyviausiai šios diskusijos plėtojamos Jungtinėse Valstijose. kuriose tik 38 proc. G E N A I . Jo nuomone. buvome kuriami visą amžinybę. Kai kurie vyraujančio mokslo kritikai sutinka.teoriją kurią laiko alternatyva Darvvino teorijos siūlomam „aklų bandymų ir klaidų" keliui (Behe. iškeliančias naujas prognozes. 1998). (Žr. K U L T Ū R A IR LYTIS 211 linkę poruotis ir būti monogamiški. Augustinas V amžiuje numatė šiuolaikinių religingų mokslo žmonių požiūrį: „Visata buvo sukurta ne visiškai tobulos formos. kad mokslas ir religija nėra konkurentai. Iš tikrųjų daugelis mokslininkų mėgsta cituoti garsų genetiko (ir rusų stačiatikių atstovo) Theodosiuso Dobzhansky posakį: „Biologijoje niekas nėra svarbu. šios kūrybos rezultatas . 2005). Šv. evoliucines prognozes lyginantis su duomenimis. į kuriuos mokslas atsakyti nepajėgia. arba jei anglies protonas svertų bent kiek daugiau ar mažiau. o religija . atrodo. vykdant tarpkultūrinius stebėjimus ir atliekant hormonų bei genetikos tyrimus. 1996). sutinkančių su Leshneriu. ku- Kai kurie kritikai bando neigti evoliucinį mokymą. Evoliucijos mokslas ir religija") atkreipkime dėmesį Evoliucijos mokslas ir religija Praėjo pusantro šimtmečio po Charleso Darwino „Rūšių kilmės" (The Origin ofSpecies) pasirodymo.

3 prognozė: Moteris išsiskirs su vyru. \ Vi 3 hipotezė: Lytis. Ar šios tendencijos vis dar gyvybingos . rodantiems ženklus. Konkrečios evoliucinės hipotezės 2 hipotezė: Kai patinai gali paremti ir kartais paremia atžalą savo ištekliais. kad visiems bendras evoliucinis palikimas pats savaime neleidžia prognozuoti santuokos formų įvairovės (vieno sutuoktinio. Tačiau kritikai tvirtina. žudantį pavydą ir prievartavimus galima įtvirtinti ir pateisinti vyrų agresyvumą kaip natūralų dalyką? Ir jei evoliucinės psichologijos specialistai įtikins vis daugiau žmonių. tėviškai mažiau investuojanti į atžalą labiau konkuruos tarpusavyje dėl galimybės poruotis su daugiau investuojančia lytimi. Be to. nepajėgiančiu paremti ištekliais. kelių . daugiau investuojanti lytis bus išrankesnė rinkdamasi partnerį. rias galima patikrinti (žr. kuriose lytys skiriasi pagal tėvų investicijas. 2 prognozė: Moterys išsiugdė palankumą vyrams. ar visi turėtume įsigyti namų apsaugos sistemas? Tačiau atminkite.tai kitas klausimas. 1999). padarytos remiantis hipotezėmis 1 prognozė: Moterys išsiugdė palankumą aukštesnę padėtį užimantiems vyrams. evoliucijos išmintis yra praeities išmintis. kad empiriniai įrodymai menkai tepatvirtina evoliucinės psichologijos prognozes (Buller. LJ Konkrečios prognozės. Evoliucinės psichologijos kritikai pripažįsta. ir skirtumus (tam tikra įvairovė padeda išlikti). kad tai natūralu.6 pav. bylojančius apie pasiryžimą investuoti į jas ir į jų atžalą. 5. Šios prognozės atkreipia dėmesį į nežinomus reiškinius ir leidžia patvirtinti. arba kuris šiuos išteklius skirs kitoms moterims ir jų vaikams. Tačiau jie tvirtina.6 PAVEIKSLAS Prognozės. Ar evoliucijos pasekme aiškinant gaujų smurtą. S O C I A L I N Ė Į T A K A Bendroji evoliucijos teorija Natūraliosios atrankos sąlygojama evoliucija iJ Vidurinės pakopos evoliucinės teorijos Abipusio altruizmo teorija Tėvų investicijų ir lytinės atrankos (selekcijos) teorija X/ Tėvų-vaikų konflikto teorija ^ 1 hipotezė: Rūšyse. kurių buvo tikėtasi. atsako evoliucinės psichologijos specialistai. kad evoliucija padeda paaiškinti ir mūsų bendrumus. kad evoliucija pagrįsti spėliojimai apie lytį „tik įtvirtina vyrų ir moterų stereotipus" (Small.). 5. jie nerimauja. patelės pasirenka patinus iš dalies atsižvelgdamos į jų gebėjimą bei norą paremti ištekliais. paneigti ar peržiūrėti teoriją. daromos remiantis Davido Busso (1995a) evoliucine psichologijos studija.212 II d a l i s . 2005).

sutuoktinių mainų) skirtingose kultūrose. kaip netrukus pamatysime. Lytis ir hormonai Jei genai nulemia lyties savitumus. Tyrimai rodo. kad jie buvo rengiami suknelėmis. ir žmonių. Kai kurie mokslininkai daro prielaidas. baigę šiuos jaunų suaugusių žmonių vaidmenis. Atrodo. 2004).5 s k y r i u s . Stengdamosi patikti ir augindamos mažus vaikus jaunos moterys varžo savo impulsyvų norą elgtis kategoriškai ir nepriklausomai.susikuria vyrišką tapatumą. linkusios berniokiškai elgtis žaisdamos (Hines. Kitų tyrimų metu stebėti be vyriško lyties organo gimę berniukai. o vyrai .empatiškesni ir mažiau linkę dominuoti (Lowenthal ir kiti. kurios atitinka jų vaidmenis. Viena iš galimų mažėjančio lyčių skirtumo priežasčių yra hormonų pokyčiai. Tačiau. ką mums davė gamta. tai gebėjimas prisitaikyti . jie veikia mūsų organizmą. Kalbant apie žmones. Manoma. svarbiausia. kurie buvo auginami kaip mergaitės (Reiner ir Gearhart. Gyvūnams suleidus testosterono. kad lytiniai hormonai yra svarbūs. dažnai leidžia reikštis toms savybėms. 2004). jog čia slypi formuojanti kultūros galia. Evoliucinė teorija taip pat negali paaiškinti vos per keletą dešimtmečių įvykusių elgsenos pokyčių skirtingose kultūrose. Visi sutinka." Raiph VValdo Emerson.gebančiu būti ir kategorišku. 1975. įvyksta įdomus dalykas. dauguma iš jų renkasi tipiškus vyriškus žaidimus ir ilgainiui . Nė vienas iš šių faktų nėra įtikinamas. vadinasi. 2000). su jais elgiamasi kaip su mergaitėmis. nusikaltėlių vyrų testosterono lygis būna aukštesnis nei normalus. daugelio vyrų. kurias anksčiau slopino. ir globojančiu. taip pat ir Nacionalinės futbolo lygos žaidėjų bei padūkusių studentų korporacijų narių (Dabbs. kurios iki gimimo patyrė testosterono perteklių.vaidmens keliami reikalavimai. Kita priežastis . Journals. jog testosteronas susijęs su agresija. 1977). Rodydami dėmesį.dažniausiai patirdami emocinį stresą . kad tiek vyrai. o visi kartu jie įtikina daugelį mokslininkų.išmokti ir keistis. 1990). K U L T Ū R A IR LYTIS 213 sutuoktinių iš eilės. Vyriškos lyties embrionuose genai reguliuoja sėklidžių formavimąsi. G E N A I . Be to. „Puikiausi žmonės savo asmenyje sutuokia abi lytis. padidėja jų agresyvumas. o šios gamina vyrišką išvaizdą lemiantį lytinį hormoną testosteroną. Moterys tampa kategoriškesnės ir labiau pasitikinčios savimi. Atrodo. Kiekvienas jų tampa labiau dvilyčiu . Kai žmonės bręsta ir sulaukia vidutinio bei vyresnio amžiaus. rūpindamiesi ir apsaugodami vyrai paryškina stipraus vyro savybes ir slopina abipusio priklausomumo bei globos poreikį (Gutmann. tiek moterys. Pratt ir kiti. . svarbi ir kultūra. Nepaisant to. kad romantiškų santykių ir ankstyvos tėvystės laikotarpiu socialiniai lūkesčiai abi lytis skatina pabrėžti tas savybes. ir beždžionių agresyvumo skirtumai pasireiškia ankstyvajame gyvenimo etape (kol kultūra dar nebūna padariusi didesnio poveikio) ir mažėja suaugus. kad mergaitės. kai testosterono lygis nukrenta. 1843 dvilytis (androgynous) Vyriškų ir moteriškų savybių mišinys.

Visose šalyse dirbti namų ruošos darbus ir rūpintis vaikais paprastai padeda mergaitės. Net šiuolaikinėse Šiaurės Amerikos šeimose. kaip pastebėjome. o berniukai penkis kartus dažniau nei mergaitės buvo vaizduojami naudojantys gamybos priemones (pavyzdžiui. rungiantis su kitais patinais. moterys atlieka didžiąją dalį namų ruošos darbų. nuostatos. kad šios teorijos sustiprins vyriškus stereotipus. bet socialiniai vaidmenys taip pat stipriai veikia. ir nerimauja. ir abi lytys beveik vienodai užsiima laukininkystės darbais ir karvių melžimu. Jie taip pat diskutuoja. kas kuo užsiima 185 bendruomenėse. kuriose abu sutuoktiniai siekia karjeros. Sakoma. .praneša Jungtinės Tautos (1991). 1991). Kultūra ir lytis: kultūros diktatas? Kultūros įtaką iliustruoja lyčių vaidmenų skirtumai nepriklausomai nuo vietos ir iaiko. apdovanotose Randolpho Caldecotto medaliu. Biernat ir Wortman. Jie teigia. Taigi moterys. rodantiems seksualinę iniciatyvą patelių atžvilgiu . o berniukai daugiau laiko praleidžia žaisdami be priežiūros (Edwards. šakes. elgesio taisyklės bei tradicijos. yra tai. o berniukams „sparnus". pirmenybę teikia tiems vyrams. Suaugus tikrovė skiriasi nedaug: „Visur.idėjos. plūgą ar ginklą). vyrai atlieka didžiąją dalį namų ūkio remonto darbų. šluotą. kaip turėtų elgtis vyrai ir moterys.214 II d a l i s . kurioms daug svarbiau neeikvoti savo mažesnių reprodukavimosi galimybių. Kultūros reikšmę atspindi lūkesčiai. moterų elgesio lūkesčių (normų) rinkinys.ypač tų. • Kritikai sako. . kaip evoliucija galėjo nulemti tokius lyčių elgsenos skirtumus. kuriais dalijamasi mažiausiai". kurią jie patiria nepateisinę šių lūkesčių (Kite. valgaminimo bei skalbimo darbų. kad evoliuciniai aiškinimai kartais tėra pavėluotos spėlionės. • Biologija (pavyzdžiui. 2001). Visi sutinka. 2000. Tokie vyrų ir moterų elgsenos lūkesčiai apibrėžia lyčių vaidmenis. kad vyrai medžioja žvėris ir kerta mišką. S O C I A L I N Ė Į T A K A APIBENDRINIMAS Evoliucija ir lytis: koks elgesys yra natūralus? • Evoliucinės psichologijos specialistai kuria teorijas apie tai." Ir „visur valgio gaminimas bei indų plovimas yra tie namų ruošos darbai. mergaitės keturis kartus dažniau nei berniukai vaizduojamos naudojančios namų apyvokos daiktus (pavyzdžiui. 1991). puodus ir keptuves). knygose vaikams. adatą. ir panieka. lyčių vaidmenys (genderrole) Vyrų ir Kultūra. o moterys rūpinasi vaikų priežiūra (Bianchi ir kiti. kuriųfizinės savybės byloja apie vaisingumą. paaiškėjo. kurie pajėgtų pasirūpinti vaikais. nepajėgiančios įvertinti kultūrinės įvairovės. vyriškieji ir moteriškieji hormonai) svarbi lyčių skirtumams. kuo didelės žmonių grupės dalijasi ir ką perduoda iš kartos į kartą . moterys atlieka maždaug 90 proc.ir besistengiantiems agresyviai dominuoti. kaip agresija ir seksualinis iniciatyvumas. ar pakanka empirinių įrodymų evoliucinės psichologijos teorijoms paremti. kad gamta tuoktuvių žaidime pirmenybę teikia patinams. XX a. kad gamta mus apdovanojo neįtikėtinu pajėgumu prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Išanalizavus. jog lyčių socializacija mergaitėms suteikė „šaknis".

Japonijoje ir Vokietijoje vadovaujančius postus moterys užima santykiu 1:10. o vyras aprūpina šeimą? 41-je šalyje dauguma respondentų pasirinko pirmąjį atsakymo variantą (žr. G E N A I . Net ir industrinėse šalyse vaidmenys nepaprastai skiriasi. jūsų nuomone. priklauso nuo to. kad mūsų veikia. Annanas. kad kultūra iš tiesų konstruoja mūsų. siekiant pažangos. o Viduriniuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje mažiausia (Sočiai Watch. ar sėkmingai susiklostė partnerystė su Afrikos ūkininke bei jos vyru. o Australijoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose .beveik 1:2 (ILO. 5. Wallace. Skirtingi lyčių vaidmenys skirtingose kultūrose Tarptautinis tyrimų centras Pew Global Attitudes 2003 m.7 PAVEIKSLAS > Vaidmenys.5 s k y r i u s . Ar kultūra konstruoja lyčių vaidmenis? O gal lyčių vaidmenys paprasčiausiai atspindi natūraliai vyrams ir moterims būdingą elgseną? Lyčių vaidmenų įvairovė skirtingose kultūrose ir skirtingais laikotarpiais byloja.moterys. o Danijoje dauguma stomatologų yra moterys. teikia didesnį pasitenkinimą?" ] Abu sutuoktiniai dirba ir dalijasi namų ruošos darbus Vyras aprūpina šeimą Argentina [ Meksika Hondūras Brazilija Bolivija [ Venesuela [ Peru * 5. apklausoje 38 000 žmonių pateikė klausimą: ar gyvenimas teikia didesnį pasitenkinimą. 2000). „Jungtinėse Tautose visada žinojome. tuo tarpu vietnamiečiai palaikė daugumos nuomonę santykiu 11:1. 2006). ar kai moterys lieka namuose ir rūpinasi vaikais. Šaltinis: Duomenys iš 2003 metų Pew Global Attitudes apklausos. Egiptiečiai su pasaulio daugumos nuomone nesutiko santykiu 2:1. 1997.7 pav. Tačiau atsakymai skirtingose šalyse ryškiai skiriasi. Šiaurės Amerikoje dauguma gydytojų ir stomatologų yra vyrai. vaidmenis." JTO generalinis sekretorius Kofis A. Australijoje ir Skandinavijos šalyse pastebėta didžiausia lyčių lygybė. kaip lyčių atstovų. skirtingose šalyse skiriasi.). kuriems pritaria abi lytys. kai abu sutuoktiniai dirba ir kartu rūpinasi vaikų auklėjimu. Rusijoje dauguma gydytojų . K U L T Ū R A IR LYTIS 215 „Kokia santuoka. 2002 .

yra tokia: nuo to. Amerikos aukštųjų mokyklų pirmakursių buvo įsitikinę. 2005 metais šiam teiginiui pritarė tik 20 proc. kad tėvų auklėjimas iš tiesų daro poveikį. o teisės . S O C I A L I N Ė ĮTAKA Gallupo apklausos klausimas: ar priimtina. 1938 metais vienas iš penkių amerikiečių pritarė. Dirbančios moterys viena valanda daugiau negu vyrai praleido rūpindamosi namais ir šeimos nariais (Darbo departamentas. 2004). vaikai perima didelę dalį tėvų puoselėjamų vertybių. 2006).sijonus bei sukneles. 2004. kai ištekėjusių moterų veikla apsiriboja namais ir šeima". 2005). 1989. Tokie spartūs pokyčiai skirtingose kultūrose byloja. 2000). Tarptautinė parlamentinė sąjunga. 1987.216 II d a l i s . Per tas 24 valandas 35 proc. Kraštutinės vaikų meilės ir skriaudimo palyginimas atskleidė.lyčių vaidmenys ryškiai pasikeitė. Amerikoje XX a. būna įvairaus skonio. ką jie veikė per praėjusias 24 valandas. priklauso. 2005. tiesa? . Šiuo klausimu sutaria ir Freudo šalininkai. Tai patvirtina didėjantis moterų skaičius šalių parlamentuose nuo Maroko iki Švedijos (Inglehart ir Welzel. vyrų ir 66 proc. o dešimtojo dešimtmečio viduryje . kad mergaitė paskambintų berniukui ir paskirtų pasimatymą? Atsakiusieji „taip" procentais 1950 1999 29% 70% Lyčių vaidmenų pokyčiai bėgant laikui Praėjusio šimtmečio antrojoje pusėje . kai kurių prie ekvatoriaus gyvenančių tautų (ne visų) vyrai ir moterys apskritai nieko nedėvi. Tačiau jei vaikų asmenybes formuoja tėvų pavyzdys bei rūpinimasis. toje pačioje šeimoje augantys vaikai turėtų būti labai panašūs. kaip tėvai auklėja vaikus.nuo 3 iki 50 proc.politines ir religines pažiūras. šio fakulteto absolventų sudarė moterys. kuo šie taps. Volstryte vyrai daugiausia dėvi kostiumus. ir bihevioristai. (Astin ir kiti.per trumpą istorijos atkarpą . (AMA. Nuo 1960 metų iki amžiaus pabaigos moterų dalis tarp absolventų aukštosiose medicinos mokyklose išaugo nuo 6 iki 50 proc. 1965 metais nė viena moteris nebuvo baigusi Harvardo universiteto Verslo fakulteto. 1996). Richardson. kad „ištekėjusi moteris gali dirbti versle ar pramonėje net jei turi gebantį ją išlaikyti vyrą". ir šios knygos autorius. tarp jų .j a u tik dvigubai daugiau (Bianchi ir kiti. Amžiaus pabaigoje 30 proc. 1996 metais tam pritarė keturi iš penkių amerikiečių (Niemi ir kiti. NORC. septintojo dešimtmečio viduryje ištekėjusi moteris namų ruošai skirdavo septynis kartus daugiau laiko negu jos vyras. kaip ir grietininiai ledai. Pryor ir kiti. 2005).laikas taip pat juos keičia. 2000. moterų gamino maistą ar plovė indus. o moterys . kad „geriausia. kad lyčių vaidmenis apibrėžia ne vien evoliucija ir biologija . Hunt. kurią Judith Rich Harris (1998) vadina ugdymo prielaida. Be to. Vyriški ir moteriški vaidmenys kinta daugumoje kultūrų. Bendraamžių perduodama kultūra Kultūros.. 1967 metais 57 proc. Kaip šitokias tradicijas perduoda karta iš kartos? Vyraujanti prielaida. Jungtinių Valstijų statistikos biuras apklausė 21 000 vyrų ir moterų. Škotijoje daugelis vyrų oficialiomis progomis dėvi klostuotus sijonus.

ir siūlo cigarečių. kiek atsitiktinai parinktų vaikų poros". Žvilgtelėjus atgal. teigia Harris (1996). paprastai tai būna jaunos beždžionės arba jauni žmonės. Vaikams ir paaugliams kur kas labiau rūpi. tvirtina Harris. Tad kas lemia likusius 4 0 50 proc. tačiau širdimi ir protu lieka su bendraamžiais. o tai savo ruožtu lemia. dažniausiai atsisako tėvų tradicijų ir perima kurčiųjų tradicijas. ir primatų kultūrose pokyčius inicijuoja jaunimas. K U L T Ū R A IR LYTIS 217 Šią prielaidą paneigia stulbinantys ir įspūdingi pastarųjų metų evoliucinės psichologijos duomenys. lankantys mokyklą kurtiesiems. Taigi jei grupė vaikų lankytų tą pačią mokyklą. ar merginos anksti pastos. kuriems patinka. tie vaikai „suaugę turėtų būti panašūs". ir šias idėjas noriau priima jauni suaugusieji. o ne ką galvoja tėvai. Aplinkos. kurie mėgdžioja dar vyresnius. gyvenamąjį rajoną ir bendraamžius. Vaikai turi rūkančių draugų. Ir žmonių. pati kultūra kinta . o šie mėgdžioja jauniausius suaugusius tėvų kartoje. atrodo. ką mano jų bendraamžiai.bendraamžių įtaka. kol jis nepatiekiamas grupei vaikų. gauti tiriant dvynukus bei biologinius ir įvaikintus brolius bei seseris. taip pat ir namų poveikiu galima paaiškinti tik iki 10 proc. t Imigrantų vaikai paprastai užauga teikdami pirmenybę savo naujų bendraamžių gimtajai kalbai bei normoms. tad tradicijos niekada neperduodamos tobulai. skirtumų? Tai . tačiau sukeistume jų tėvus. muzikinį skonį. rodo.5 s k y r i u s . jų asmenybės bruožų. ar vaikai praleidinės pamokas. Panagrinėkime štai tokius dalykus: • Ikimokyklinukai tėvų raginami dažnai atsisako ragauti kokį nors patiekalą tol. Sąveika tarp tėvų ir vaikų grupių būna gana laisva. Elgsenos genetikos specialistai Robertas Plominas ir Denise Daniels (1987) teigia: „Du vienos šeimos vaikai [vidutiniškai] skiriasi vienas nuo kito tiek pat. Tad nors kultūros tradicijos išlieka. kurie įtikinėja. Be to. individualių asmenybės bruožų. kalbos manieras ir netgi keiksmažodžius daugiausia išmoksta iš bendraamžių. dėl kurių visi sutaria. Duomenys. tai atrodo logiška. jog didesnį poveikį daro bendraamžiai. vartos narkotikus. Vaikai ir paaugliai žaidimus. bet iš esmės ji netiesioginė: tėvai padeda vaikams pasirinkti mokyklą. Tėvų įtaka svarbi. Jie gali „pakeisti kodą" sugrįžę į savo namus. Panašiai kurti girdinčių tėvų vaikai. kad genetiniu poveikiu galima paaiškinti maždaug 50 proc. kad rūkyti malonu. pasiekdama savo argumentų ribas. • Nors rūkančių tėvų vaikai rūko dažniau. vaikai dažnai mėgdžioja truputį vyresnius už save. G E N A I . Kai viena beždžionė atranda geresnį būdą maistui nuplauti arba kai žmonės iškelia naujas mados ar lyčių vaidmenų idėjas. gyventų tame pačiame regione ir tarp tų pačių bendraamžių. Juk būtent su bendraamžiais jie žaidžia ir galiausiai su jais dirbs bei kurs šeimas.

galiausiai yra biologiška. Viskas. S O C I A L I N Ė ĮTAKA APIBENDRINIMAS Kultūra ir lytis: kultūros diktatas? • Labiausiai ištirti vaidmenys . Viename tyrime tik vienas iš 720 susituokusių porų neatitiko šios normos (Gillis ir Avis.švelnesnės ir malonesnės. jiems lemta įgyti kitokią gyvenimo patirtį nei moterims. nes kultūra veikia tai. Tad kaip sąveikauja biologija ir kultūra? Ir kaip asmuo sąveikauja su aplinkybėmis? Biologija ir kultūra Neprivalome evoliucijos ir kultūros laikyti konkurentėmis. biologija ir patirtis veikia viena kitą. o moterys . tačiau jos nėra nepriklausomos nuo biologijos. Visame pasaulyje vyrauja tendencija vyrams. kultūra šiuos skirtumus gali padidinti atitinkamomis normomis. 1980).į Woody Alleną. Kultūrinės normos subtiliai. ką davė biologija. biologinio) poveikis priklauso nuo kito veiksnio (pavyzdžiui. Jei genai ir hormonai lemia. Biologija ir kultūra taip pat gali sąveikauti. Regos dirgikliai priverčia genus tobulinti smegenų sritį. aplinkos). 2002). Be to. o per bendraamžius. Kitų lūkesčiai mus veikia todėl. kaip tai paaiškinti psichologiškai: galbūt būdami pranašesni ūgiu (ir amžiumi) vyrai gali išlaikyti socialinę viršenybę moterų atžvilgiu. kultūrą ir lytį? Biologija ir kultūra neegzistuoja izoliuotai. Kadangi vyrai 8 proc. Žmonės vienaip reaguoja į Davidą Beckhamą ir kitaip . Šiandieninis genetikos mokslas parodo. ką paveldime biologiškai. kad vyrai fiziškai agresyvesni nei moterys. kaip patirtis naudojasi genais. kultūra gali pabrėžti tai. • Skirtingose kultūrose ir skirtingais laikotarpiais lyčių vaidmenys labai skiriasi.atspindi tam tikrą biologinę įtaką tačiau taip pat iliustruoja ir stiprų kultūros poveikį. tačiau stipriai veikia mūsų nuostatas bei elgseną. kad tai mumyse užprogramuota biologiškai. Genai mus ne tik varžo.218 II d a l i s . kad vyras turi būtų aukštesnis už žmoną. Nuo XX a.lyčių vaidmenys . kad pakeistų smegenis (Quartz ir Sejnowski. kad vyrai turi būti tvirtesni. Tačiau taip pat galima ieškoti sąveika (interaction) Vieno veiksnio (pavyzdžiui. Aplinka gali stimuliuoti genus. skatinančiomis tikėtis. Tėvų prisilietimas aktyvina genus. kuriančius naujus išsišakojančius smegenų ląstelių receptorius. kas socialu ir psichologiška. Kokią išvadą galime padaryti apie genus. o ne moterims užimti dominuojančią padėtį visuomenėje. atsakingą už regėjimą. vidurio moterys Jungtinėse Valstijose vis labiau dominuoja ir aktyviau veikia. kurie ateityje padės vaikui įveikti stresines situacijas. jie prisitaiko ir reaguoja į dirgiklius. Galima tik spėlioti. aukštesni ir vidutiniškai turi dvigubai didesnę raumenų masę. Arba panagrinėkime tokį dalyką: vyrauja nuomonė. Kai biologinės savybės veikia reakciją į aplinką. • Didžiausia kultūrinė įtaka gaunama ne tiesiogiai iš tėvų. .

kad vienodėjant vaidmenų užduotims lyčių skirtumai „palaipsniui mažės". K U L T Ū R A IR LYTIS 219 Socializacija Lūkesčiai lyčių X Kiti veiksniai (pvz. Eagly prognozuoja. o moterys rūpintųsi kūdikiais. kuriose lyčių vaidmenys labiau lygiaverčiai. Vyrų ir moterų elgseną veikia su jų skirtingais vaidmenimis susiję lūkesčiai. verčiančios samdyti talentingiausius (neatsižvelgiant į lytį). taip pat vaikystės sąlygos ir įgytos patirtys. įgūdžiai ir įsitikinimai. Daugėjant moterų. kad moteris mažiau varžo nėštumas ir vaikų auginimas. G E N A I . Wood ir Eagly (2002) daro išvadą.8 pav. skjrtumai r vaidmenų 8M9i Darbo iskirsty pasiskirstymas tarp lyčių ^ " n a X 7 Su lytimi susiję^ gebėjimai bei įsitikinimai ir evoliucijos išminties. kultūrose. Kai į tai įsiterpia ir prieš diskriminaciją nukreipti įstatymai bei konkurencinės sąlygos. pasirinkusių formaliai vyriškas profesijas. kad darbo pasidalijimą tarp lyčių lemia įvairūs veiksniai. jų psichologiniai skirtumai mažėja. Tad evoliucija reikalauja. lyčių nelygybė dar labiau mažėja.. Moterų gebėjimas gimdyti ir auginti vaikus sąlygoja tai. kad „moterų ir vyrų elgsena yra gana lengvai formuojama. Būdami stipresni ir greitesni. kaip sąveikauja biologija ir kultūra (žr. ir abiejų lyčių atstovai pajėgūs atlikti visus įmanomus organizacinius vaidmenis". rengia vyrus ir moteris skirtingiems vaidmenims. kad vyrai būtų aukštesni už moteris. Eagly ir Wood. 1997). 1991. 5. moterys ieško socialinės padėties ir gero uždarbio). biologinė įtaka) 5. kad ūgio norma yra biologijos ir kultūros rezultatas. kuria grindžiama ši kultūrinė norma: jei žmonės teiktų pirmenybę to paties ūgio partneriams. 1987. Vyrams ir moterims atliekant vis daugiau panašių vaidmenų. Iš tiesų. lyčių skirtumai pagal prioritetus renkantis porą (vyrai ieško jaunystės ir gebėjimų atlikti namų ūkio darbus. jų pačių vyriškumo ar moteriškumo sampratos skirtumai taip pat sumažėjo (Twenge. pastebi Eagly ir Wendy Wood (1999). Tad kiekviena lytis stengiasi. kuriuos atspindi darbo pasidalijimas tarp lyčių. . Tad tikėtina. Prigimtis ir ugdymas sudaro „pinklų raizginį". vyrai dažniau atlieka fizinės jėgos reikalaujančius vaidmenis. kad jų elgsena atitiktų šiuos vaidmenis ir atitinkamai modeliuoja savo įsitikinimus bei gebėjimus.biologiniai skirtumai ir socializacija vaikystėje. kad jos dažniau atlieka globėjiškų savybių reikalaujančius vaidmenis. Šaltinis: Adaptuota iš: Eagly. Nors prigimtis reikalauja. yra mažesni.5 s k y r i u s . Eagly. aukšti vyrai ir žemo ūgio moterys dažnai liktų be partnerių. Jos įsitikinusios.8 PAVEIKSLAS Lyčių socialinės elgsenos skirtumų socialinio vaidmens Lyčių elgsenos teorija Įvairūs veiksniai. Alice Eagly ir Wendy Wood (1999. Mažėjanti vyrų ūgio bei agresyvumo reikšmė šiandieniams aukštos socialinės padėties vaidmenims ir mažėjantis gimstamumas reiškia. 1987) plėtoja teoriją apie tai.). Suaugusiųjų gyvenime tiesioginė lyčių socialinės elgsenos skirtumų pasekmė yra vaidmenys. kad vyrai atliktų jėgos reikalaujančias užduotis. o kultūra to paties reikalauja iš sutuoktinių. tarp jų .

nesame blaškomi aplinkos į visas puses. ir į teigiamas savybes. Mes galime atsispirti socialinės situacijos spaudimui. Šios didžiosios tiesos apie išorinio poveikio galią pakaktų mūsų elgsenai paaiškinti. Tačiau tiesa ir tai. Didžiosios tiesos priešybė yra kita tiesa. ypač kai prisimenami lyčių vaidmenys. kad šie skirtumai būtinai neigiamai atsiliepia moterims. Pamąstymui: jei Bohro teiginyje slypi didžioji tiesa. kad nepaisant neigiamų kultūrinių stereotipų apie moteris. šiuo metu moters stereotipas yra palankesnis nei vyro." Kiekviename šios dalies apie socialinę įtaką skyriuje skelbiama didžioji tiesa: situacijos galia. Tiesą pasakius.gali sumažinti jų galią bei veiksmingumą situacijose. . ir asmeniniai elgsenos aiškinimai. nes vienu metu esame ir socialinės aplinkos kūriniai. lemia rytdienos situaciją. socialinė kontrolė (situacijos galia) ir asmeninė kontrolė (žmogaus galia) konkuruoja viena su kita nė kiek ne daugiau nei biologiniai ir kultūriniai argumentai. Šiaurės Vakarų universitetas Situacijos galia ir žmogus „Būna trivialios tiesos ir didžiosios tiesos. kokia kryptimi ji pasuks. jei būtume pasyvūs tarsi vėjaričiai augalai. Tačiau mes. kuriose reikalingas kategoriškas ir konkurencingas elgesys. Tai. moterų ir vyrų elgsena iš esmės yra ekvivalentiška. Tačiau meilumas ir rūpestingumas . Pastebėjau. atsakome ir gauname atsakymus. Didesnis moterų polinkis atsižvelgti į kitų žmonių poreikius ir demokratiškiau elgtis yra vertinamas palankiau ir daugelyje situacijų gali būti privalumas. bent jau gerų veiksmų). Žmonės neturėtų manyti. Kaip ir daugelis to meto aktyvių feminisčių maniau. ką renkamės šiandien. priešingai nei vėjaričiai augalai. Daug kam nepatinka mintis.sakė fizikas Nielsas Bohras.savybės. o kartais netgi ją pakeičiame.atsakomybės vengimą ir kaltės už savo likimą suvertimą kitiems žmonėms ar aplinkybėms. ir mūsų reikalas nuspręsti. S O C I A L I N Ė ĮTAKA ką slepia moksliniai tyrimai Alice Eagly apie lyčių panašumus ir skirtumus Savo darbą apie lytis pradėjau nuo projekto apie socialinę įtaką XX a. Jaučiame. Galbūt kultūros galios akcentavimas kelia diskomfortą. kad tikėjimas socialiniu determinizmu gali atvesti į tai.220 II d a l i s . Svarbūs ir socialiniai. aštuntojo dešimtmečio pradžioje. kad ateitis tikrai bus. Alice Eagly. Dėl šios priežasties aš nutariau kiekvieno „socialinės įtakos" skyriaus pabaigoje atkreipti dėmesį į didžiosios tiesos priešybę: asmens galią. . Taip pat galime būti ir genų bei aplinkos sąveikos produktas. kad išorinės jėgos lemia elgseną: save mes laikome laisvomis būtybėmis. savo veiksmų iniciatoriais (na. tai kas yra šio teiginio priešybė? . Iš tiesų. Per daugelį metų mano požiūris reikšmingai pasikeitė. kad jei atsižvelgsime ir į neigiamas. priskiriamos moterims. ką filosofas Jeanas-Paulis Sartre pavadino „blogu tikėjimu" . mano atlikti lyčių stereotipų tyrimai rodo. Mes veikiame ir reaguojame. ir jos kūrėjai. Trivialios tiesos priešybė yra paprasčiausia netiesa. kad kai kurie moterų ir vyrų poelgiai šiek tiek skiriasi.

priešiškas. ar plotis. o jis kuria mus. kad aistringi politiniai liberalai įsikurs Orindžijos apygardoje Kalifornijoje arba taps Prekybos rūmų nariais. Kas sukuria socialinę situaciją. Klausimas. daugelį situacijų kurios daro jiems įtaką pasirenka patys. o ne Times of London) .tai ne oras. Be to. Antra. Tiesą pasakius. Tad galią turi ir žmonės. pasirinks jų polinkius sutvirtinantį socialinį pasaulį. Pavyzdžiui. • Žmonės dažnai susikuria situacijas. Jie greičiau apsigyvens San Franciske ar Toronte ir įsilies į aplinkosaugos organizacijos Greenpeace gretas (arba skaitys Manchester Guardian. kultūrą ir lyt|? • Biologiniai ir kultūriniai aiškinimai neprivalo būti prieštaringi. kad skirtingai interpretuoja situacijas ir į jas reaguoja. 1985): • Bet kuri socialinė situacija skirtingus žmones veikia skirtingai. tolygus klausimui. „Tiesos žodžiai visada būna paradoksalūs. kurią įsivaizdavome. vieni žmonės (grupės ar asmenys) jautriau reaguoja į socialines situacijas nei kiti (Snyder. 1983). ir situacijos. kiekvienas iš mūsų atitinkamai reaguoja į situacijas. kas vyksta studenčių draugijoje. mūsų bendravimas su juo gali paskatinti būtent tokią elgseną. Ši sąveika vyksta bent trimis būdais (Snyder ir Ickes. Žmonės ir situacijos sąveikauja bent trimis būdais. skatinančias socialinę sąveiką. Socialinė aplinka . Trečia. Tačiau žmonės taip pat veikia socialines aplinkybes. 1978). Kadangi mūsų protai realybę suvokia skirtingai. japonai labiau nei britai pasiduoda socialiniams lūkesčiams (Argyle ir kiti. Ir žmonės. • Žmonės dažnai patys renkasi situaciją (Ickes ir kiti. kad kuris nors žmogus turėtų būti ekstravertas.5 s k y r i u s . Prisiminkime. Visų pirma žmonės skiriasi tuo. žmonės prisideda prie socialinių situacijų susidarymo. ir situacijos sąveikauja. moteriškas ar seksualus. ne tai. ar išorinės situacijos. jei atskirsime papildančią tiesą: asmens galią. jie tarpusavyje sąveikauja. 1997). Tai. Turėdami galimybę rinktis. ar vidinis nusiteikimas (arba kultūra ar evoliucija) lemia elgseną. . G E N A I ." Lao-Dzė. Mes kuriame savo socialinį pasaulį. kad mūsų išankstinė nuosmonė gali pasitivirtinti: jei tikimės. aktyvūs žmonės renkasi situacijas. jei ne sociumas? Liberalią aplinką sukuria liberalai. sukuria jos narės. Biologiniai veiksniai veikia kultūrini kontekstą o kultūra remiasi prigimtiniais dalykais. Mažai tikėtina. kas mums nutinka. kuriuos patys susikuriame. • Didžioji tiesa apie socialinės įtakos galią bus tik pusiau tiesa. The Simple Way („Paprastas būdas") APIBENDRINIMAS Kokią išvadą galime padaryti apie genus. Ji labiau panaši į namus. K U L T Ū R A IR LYTIS 221 Socialinės aplinkybės iš tiesų stipriai veikia žmones.kitaip tariant. Rinkdamiesi aukštąją mokyklą jūs pasirinkote būti veikiami tam tikrų socialinių aplinkybių. ar kambario plotą nulemia jo ilgis.

kuriuos laisva valia pasirinko „amoralūs". nes mes esame ir savo socialinio pasaulio produktai. Abu požiūriai teisingi. Tačiau ar vienas požiūris teisingesnis už kitą? Išmintinga laikyti save aplinkos produktais (kitaip imtume pernelyg didžiuotis savo laimėjimais ir pernelyg save kaltinti už esamas problemas). kad esame saviveiksmingi. labiau į j u o s įsijausime.) Dauguma religijų skatina atsakyti už save. „sadistiški" ar „tingūs" žmonės. kad kitus žmones veikia situacijos. o santykiuose su kitais ieškotume supratimo ir socialinių reformų. o ne impozantiškai smerksime nemalonius poelgius. Tačiau turbūt būtų pravartu dažniau daryti ir priešingą prielaidą . tačiau neteisti kitų. o kitus laikyti laisvais aktoriais (kitaip taptume tėviškai globėjiški ir linkę manipuliuoti). Ar taip yra dėl įgimto žmonių polinkio atleisti savo klaidas ir teisti kitus už jų padarytas nuodėmes? . kad žmonės arba reaguoja į aplinką. (Jei manysime. arba ją veikia. ar architektais? Abipusio priežastingumo teorija leidžia teigti. ir architektai. Tada žvelgdami į save manytume. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Post scriptum: ar turėtume laikyti save socialinio pasaulio produktais. kad kiti yra veikiami aplinkos.save laikyti laisvais aktoriais ir manyti.222 II d a l i s .

Užkrečiamas žiovulys Atkreipkime dėmesį.Konformizmas Kas yra konformizmas? Klasikiniai konformizmo tyrimai Sherifo normų kūrimo tyrimai Mokslinių tyrimų išvada. Stanley Milgramas apie paklusimą Kaip nuspėti galimą konformistiškumą? Grupės dydis Vieningumas Sutelktumas Padėtis Viešoji reakcija Ankstesnių įsipareigojimų nebuvimas Kodėl elgiamasi konformistiškai? Kas elgiasi konformistiškai? Asmuo Kultūra Socialiniai vaidmenys Ar norime būti kitokie? Reaktyvusis pasipriešinimas Unikalumo įrodymas Post scriptum: kaip būti individualybe bendruomenėje . Aukų suasmeninimas Mintys apie klasikinius tyrimus Ką slepia moksliniai tyrimai. Masinė apgaulė Ascho studija apie grupės daromą spaudimą Milgramo paklusnumo eksperimentai Kokios paklusnumo priežastys? Atkreipkime dėmesį.

nebent jums labai nepatiko tai. yra despotizmas. kurie. kuriose pasidavimas bendraamžių spaudimui nekelia susižavėjimo. ar bloga savybė? Į šį klausimą nėra mokslu pagrįsto atsakymo. Japonijoje veikti išvien su kitais yra ne silpnumo. Šiaurės Amerikoje ir Europoje socialinės psichologijos specialistai.„Visa. ir dar kitais atvejais tai nereikšminga (kai teniso žaidėjai dėvi baltą aprangą). 1994). paklusnumas). kas žlugdo asmenybę. komandinis žaidimas). priklausydami individualistinėms kultūroms. Individualistinėse Vakarų kultūrose. Jų pavyzdžiu paseka esantieji toliau ir prisijungia prie ovacijų. savitvardos ir brandos požymis (Markus ir Kitayama. esate patyrę tokį reiškinį: pasibaigus polemiškai lektoriaus kalbai ar koncertui. Tikriausiai ir jūs nors trumpam atsistosite su visais.gerai (kai sukliudo brautis į eilę prie teatro). kad ir kokiu vardu jį vadintume. Kaip jaustumėtės išgirdę." Amitai Etzioni." John Stuart Mill. kaip leidžia manyti klusnios „bandos" įvaizdis? O gal reikėtų tai vadinti „grupiniu solidarumu" arba „socialiniu jautrumu"? B „Socialinis spaudimas. tačiau turėdami omenyje bendras vertybes galime teigti. Šitokio konformistiško elgesio situacijos kelia šio skyriaus klausimus: • • • • • Kodėl. kad įsižeistumėte. . kartais . The Spirit of Community. On Liberty. o ne teigiamą (bendruomeninis jautrumas. Paskui jau atsistoja ir tie. žodyje „konformizmas" slypi neigiama prasmė. žmonės. nuolankumas. būtų mandagiai paploję sėdėdami patogiose kėdėse. būdami didelėje grupėje dažniausiai elgiasi vienodai? Kokiomis aplinkybėmis žmonės elgiasi konformistiškai? Ar kai kurie žmonės labiau linkę elgtis konformistiškai? Kas priešinasi spaudimui elgtis konformistiškai? Ar konformistiškumas yra tokia bloga savybė. yra pagrindinis moralinių vertybių ramstis. kai aplink visi stojasi? Būti vieno asmens mažuma nėra lengvas dalykas. jog kartais elgtis konformistiškai yra blogai (kai dėl to vairuojama išgėrus arba pasielgiama rasistiškai). Ar konformizmas yra gera.pa- . netoli scenos esantys aistringi garbintojai atsistoja ir ima ploti. kad kažkas jus pavadino „tikru konformistu" (prisitaikėliu)? Įtariu. kurį mums daro bendruomenė. 1859 („Apie laisvę") e abejonės. viena jūsų dalis nori ir toliau sėdėti („Šis lektorius visai neatspindėjo mano pažiūrų"). Tačiau ar liksite sėdėti. „Japonijoje. reagavimas. Kai sėdite tarp šių žmonių. jei nebūtų buvę paskatinti. konformizmui teikia neigiamą reikšmę (prisitaikymas. ką girdėjote. o tolerancijos. nepaisant jų įvairovės. 1993 („Bendruomenės dvasia") Kas yra konformizmas? Pradėkime nuo paskutinio klausimo.

Be etikečių negalime aptarinėti šio skyriaus temų. Viskas priklauso nuo to. Kartais nuoširdžiai darome tai. nuolaidumas. jei būtume buvę vieni. kam paakino minia. Pritarimas .nusileidimas tiesmukam paliepimui. ką darome. kai žmonės tiksliai žino. kad pieną gerti sveika. Nuolaidumo atmaina yra paklusnumas . KONFORMIZMAS 225 stebi Lance Morrow (1983). kuri supaprastintai atkuria svarbių kasdienių so. o ne trumpi plaukai. kuri atsiranda. Elgtis konformistiškai nereiškia vien tik veikti taip. o gal ir ne.konformizmas? Kai kartu su milijonais kitų žmonių geriate pieną arba kavą. jei būtumėte vienintelis sirgalius tribūnoje? Yra kelios konformizmo rūšys (Nail ir kiti. Šis išorinis prisitaikymas yra nuolaidumas. ar elgiatės konformistiškai? Kai palaikote kitų nuomonę. ar tai konformizmas? Galbūt taip. Ar pašoktumėte iš džiaugsmo dėl įvarčio. Galime kaip ir milijonai kitų gerti pieną.visur jaučiama ramybė. jei prisiimame atsakomybę už jį. jei nebūtumėte grupėje. kai elgsena ir įsitikinamai atitinka socialinį spaudimą APIBENDRINIMAS Kas yra konformizmas? Yra dvi konformizmo elgsenos ar įsitikinimų pakeitimo pasiduodant grupės spaudimui formos. Tad išsiaiškinkime štai šių etikečių prasmę: konformizmas (prisitaikymas). siekiant prisiderinti prie kitų. ir jos neišvengiamos. Šis nuoširdus. nei kad būtume pasielgę. tai reiškia ir jausti kitų žmonių veiksmų įtaką.kai įsitikinimai ir elgsena atitinka socialinį spaudimą.pritarimas grupės nuomonei jaučiant vidinį pasipriešinimą.< . siekiant prisiderinti prie kitų nuolaidumas (compliance) Konformistiškas viešo elgesio modelis. Kaip buvo pabrėžta 4 skyriuje. ar tai . tai vadinama paklusnumu. nors mums nepatinka to daryti. nes esame įtikinti. kai atsižvelgiama į užuominomis ar aiškiai išreikštą pageidavimą bet slopinant vidinį pasipriešinimą. pritarimas (acceptance) Konformizmas. konformizmas (conformity) Elgsenos ar įsitikinimų pakeitimas. Kartais prisitaikome prie lūkesčio ar pageidavimo iš tiesų nepritardami tam." Išvada: mes pasirenkame mūsų vertybes bei požiūrius atitinkančias sampratas. Užsirišame kaklaraištį ar apsivelkame suknelę. Klasikiniai konformizmo tyrimai Kaip socialiniai psichologai tyrė konformizmą laboratorijoje? Ką jų gauti duomenys byloja apie socialinį poveikį ir blogio prigimtį? Mokslininkai. paklusnumas. Nuolaidumas. vidinis konformizmas vadinamas pritarimu. kad moterims labiau tinka ilgi. ir įvertina. Etiketės ir apibūdina. nuostatas lemia elgsena. Pritarimas kartais išplaukia iš nuolaidumo. Tai reiškia veikti kitaip. Kai būdami minioje pakylate ir džiūgaujate dėl pergalingo įvarčio. Paklūstame. paklusnumą ir pritarimą.6 skyrius. . paklusnumas (obedience) Prisitaikymas vykdant tiesmuką paliepimą. ko gali tikėtis vienas iš kito. Panagrinėkime tris: nuolaidumą. Tad konformizmas yra elgsenos arba įsitikinimų pakeitimas. tiriantys konformizmą. kad sulauktume atpildo arba išvengtume bausmės. Paprastai mes pateisiname savo elgesį. ar jūs elgtumėtės ir manytumėte taip pat. kaip kiti žmonės. Jei mūsų nuolaidumą sukelia aiški komanda. pritarimas. 2000). sukuria miniatiūrinį socialinį pasaulį mikrokultūrą laboratorijoje.

jie liepė eksperimentuotojo padėjėjui (fiktyviam tiriamajam) klaidingai atsakyti į klausimą. Ar pasikeistų jūsų atsakymas. vadinama autokinetiniu reiškiniu. iš kurių kiekvienas pateikia savo metodą konformizmui studijuoti ir atskleidžia stulbinamų dalykų. Truputį sutrikę. jei šis grupinis patyrimas būtų pakartotas tą pačią ir dar dvi dienas iš eilės? Kolumbijos universiteto studentai vaikinai. Po to keletą sekundžių šviesos spindulėlis pasiblaškytų ir išnyktų. Klastotė išliko (nors mažėdama) pen- autokinetinis reiškinys (autokinetic phenomenon) Savaiminis (auto) judėjimas (kinetic). kuriuos tyrė Sherifas. kiek pasislinko šviesos taškas. „Vieną colį". . kad ir kiti tyrinėtojai šiuos tyrimus kartojo. Jei būtumėte vieno iš Sherifo eksperimentų dalyvis. 1937) kėlė klausimą. Tamsiame kambaryje neįmanoma nustatyti atstumo. Iš pradžių nieko nevyktų. ar laboratorijoje įmanoma stebėti socialinių normų radimąsi. ir jo vietą užirrtdavo tikrasis dalyvis. Po to šis pasitraukdavo iš eksperimento. Kai po metų eksperimentas buvo pakartotas su kiekvienu žmogumi atskirai. ar pritarimą?) Nustebinti tariamos kultūros galios įtvirtinti klaidingus įsitikinimus. Kitą dieną sugrįžtumėte. plačiai aptarinėjo.) Sherifas ir kiti naudojo šį metodą siekdami atsakyti į klausimus apie žmonių pasidavimą įtaigai. Muzaferas Sherifas (1935.sako kitas. jūs vis tiek sakytumėte: „šešis colius".1 paveiksle. ir prie jūsų prisijungtų kiti du. o per keturis su puse metro nuo jūsų pasirodytų šviesos spindulėlis. Šį kartą pasakytumėte: „dešimt colių". Mes aptarsime tris eksperimentus. (Ši norma buvo klaidinga. šių eksperimentų metu dažniausiai išsikristalizuodavo grupės norma. ar jie vertino savaip. „Du colius". ar tebesilaikė grupės normos? Įdomu. Kai šviesa užgęsta pirmą kartą.226 II d a l i s . kaip perduodami klaidingi įsitikinimai. Eksperimentuotojas pakartotų procedūrą. sėdėtumėte tamsiame kambaryje.sako vienas. kurie vakar patyrė tą patį. Kodėl? Šviesos spindulys niekad nepasislinkdavo! Sherifas pasinaudojo optine apgaule. . tie du pasako savo vakarykštį spėjimą. . kad galėtų su juo eksperimentuoti. savo ruožtu. 1954). jūsų vertinimų vidurkis būtų apie aštuonis colius. Pasinaudodami autokinetiniu reiškiniu. kol jie užsitarnavo „klasikinių" eksperimentų vardą. kad jie tebesilaikė grupės normos (Rohrer ir kiti. Tariamas nekintamo šviesos taško judėjimas tamsoje. savo vertinimus pakeitė pastebimai. Toliau kartojant eksperimentą. Tada turėtumėte atspėti. kiek pasislinko šis spindulys. taip ir Sherifas norėjo išskirti normų kūrimąsi ir po to su juo eksperimentuoti. Robertas Jacobsas ir Donaldas Campbellas (1961) Šiaurės Vakarų universiteto laboratorijoje tyrė. kurį. Kaip parodyta 6. S O C I A L I N Ė Į T A K A dalinių sąveikų ypatybes. (Ar tai reiškia nuolaidumą. Kai kurie iš šių tyrimų atskleidė tokių stulbinamų dalykų. Sherifo normų kūrimo tyrimai Pirmasis iš trijų klasikinių tyrimų 5 skyriuje nagrinėtą kultūros galią sukurti ir pratęsti socialines normas sujungia su šiame skyriuje aptariamu konformizmu. pakeisdavo kitas. tad jūs netvirtai ištartumėte: „šešis colius". Kaip biologai stengiasi atskirti virusą.

pasitrinsite veidą kartu su tuo žmogumi. Šie žmonės tapo „netyčiniais kultūrinės apgaulės perdavimo suokalbininkais".kaip ir kiti eksperimento dalyviai . Šių eksperimentų išvada: mūsų požiūris į realybę iš tiesų nepriklauso tik nuo mūsų. Kartais pasidavimo įtaigai pavyzdžiai gali pralinksminti. 2000).") Foninis juokas. „Mokslinių tyrimų išvada. „Kodėl žiovaujantis žmogus užkrečia žiovuliu kitą?" Robert Burton.1 PAVEIKSLAS Sherifo normų kūrimo eksperimentų grupės pavyzdys 8 8 5 6 ^ ^ ^ žmogus Trijų žmonių vertinimai sutampa. kad juokiasi į mus panašūs žmonės. nusijuokti ar nusižiovauti. atliktas be jokio sąmoningo ketinimo prisitaikyti. kuris jį pasitrynė. p. Tiriant britų medicinos seseris ir buhalterius buvo pastebėta. Foninis juokas būna labai įtaigus. 1954 metų kovo 4 mėnesio pabaigoje Sietlo laikraščiai pranešė apie už 80 mylių į šiaurę esančiame mieste įvykusį atsitikimą . Įsivaizduokite.suskilusius priekinius automobilių stiklus. patys galime pasijusti laimingi. Ricko van Baareno ir jo kolegų (2004) Olandijoje atlikti tyrimai atskleidžia. Anatomy of Melancholy. jei manome. Mes mieliau gelbstime surinkti iškritusius rašiklius tam žmogui. Užtenka vienam žmogui nusikosėti. ir netrukus aplinkiniai pradeda daryti tą patį. (Žr. Kitą socialinės infekcijos formą Tanya Chartrand ir Johnas Barghas (1999) vadina „chameleono efektu". Pasidavimas įtaigai gali būti ir didelio masto reiškinys. kad dalyvaujate viename iš jų eksperimentų ir dirbate kartu su eksperimentuotojo padėjėja. KONFORMIZMAS 227 10 Individualiai Grupėje 6. Atrodo. apeliuoja į mūsų atvirumą įtaigai. Būdami tarp laimingų žmonių. mėgdžiojimas stiprina socialinius saitus ir netgi skatina skirti daugiau pinigų labdarai. ( 0 ( 0 E ( ū '•0 ^ O. ką jaučia kitas žmogus (Neumann ir Strack. c o r\ 2 žmonės __ 6 žmonės Pirmoji diena Antroji diena Trečioji diena Ketvirtoji diena kiose eksperimento dalyvių komandose. tai visai tikėtina. 1621 („Melancholijos anatomija") . Šį reiškinį Peteris Totterdellas ir jo kolegos (1998) pavadino „nuotaikos sąsaja". Užkrečiamas žiovulys. ir kartu pajudinsite pėdą? Jei taip. ir jis paskatins jus jausti tai. transliuojamas per humoro laidas. kai jie pakartotinai vertina tariamą šviesos taško pasislinkimą Šaltinis: Duomenys iš: Sherif ir Sherif. kad tai pačiai darbo grupei priklausančių žmonių nuotaikos kartu kildavo ir krisdavo. kad šis poelgis bus automatiškas. kuri retkarčiais arba pasitrina veidą. kuris elgiasi panašiai kaip mes. 209. Ar jūs .6 skyrius. 1969. kad toks mėgdžiojimas padeda kitam žmogui jus pamėgti ir prireikus pagelbėti. arba pajudina pėdą. o ne į mus nepanašių žmonių grupė.

kad netgi galvojimas apie žiovulį paprastai jį sukelia. kad žiovavimas . dažniau negu kontrolinės grupės tiriamieji. pajėgia žiovauti. pavyzdžiui. kurie Provine prašymu rašė žiovavimo dienoraštį. gali turėti tik chronometrą užrašinę ir rašiklį.„pastovių veiksmų seka". nuolat pasireiškia „žiovulio priepuoliu". bet paveikesnės buvo žiovaujančiojo akys ir mimika. Kai žiovauja kiti žmonės.spontaniškas elgesys. kad kartais moksliniai tyrimai nekreipia dėmesio į kasdienį elgesį. Kada žiovaujame? Kai esame apsnūdę. žiūrėję ne tokius nuobodžius muzikinius vaizdo klipus.prasideda giliu įkvėpimu ir baigiasi trumpesniu kulminaciniu (malonumąsukeliančiu) iškvėpimu. krokodilai. Kurios veido dalys sukelia žiovulį? Robertas Provine (2005) sudarė 4 grupes po 30 žmonių ir kiekvienai parodė skirtingus penkių minučių trukmės vaizdo įrašus: kai vyras šypsosi. kad žmonės.lyg dirgiklis. Suradus smegenų „veidrodinio atspindžio neuronus". suskaičiavo. Provine teigia. Taip elgiasi ir pabudę iš miego šunys bei katės. kurie būna aktyvūs kartojant ar mėgdžiojant matytus veiksmus. kuri žiovaujančiojo veido dalis yra paveikiausia. Žiovulys dažnai kartojasi. O žiūrėdami filmuką kuriame žmonės šypsojosi. Tik įdomu. kai nesimatydavo burnos. 55 proc. galima sukurti biologinį mechanizmą paaiškinantį.kai dalis rodomo veido uždengta. nieko nereiškia. vieną nusižiovavimą nuo kito skiria vos minutė. Mano draugė skundėsi. Provine norėjo išsiaiškinti. gali būti užkrečiamas. Žiovauja primatai. Jo nuomone. jie žiovavo 70 proc. kaip ir juokas. trunkanti apie 6 sekundes. matome. ar žiovulys. Ir vyrams.2 pav. norėdamas tyrinėti žiovavimą natūralioje aplinkoje. todėl rodė tiriamiesiems visą žiovaujančio žmogaus Kai mums nuobodu. Žiovaujančiojo burna paskatino keletą kartų nusižiovauti. O jam patinka tyrinėti. tiriamųjų. Čia nieko stebėtina. 6. atrodo. Kodėl? Kada? Merilendo universiteto Baltimorėje psichologas Robertas Provine (2005) pastebi. sportininkai prieš startą smuikininkai. Dažnai žiovauja desantininkai. Dažnai vos pabudę žiovaudami rąžomės. . kad žiovaujančiojo veidas sukeldavo žiovulį net tuomet. Kai Provine paprašė eksperimento dalyvių 30 minučių per televiziją žiūrėti techninio patikrinimo lentelę. nes mokantis naujų dalykų jos nerimas. ar nufotografuota tik žiovaujančiojo burna.228 II d a l i s .2 PAVEIKSLAS. Taip pat ir katės. kad žiovulys . kai žiovauja. juoką ar žiovavimą. Žiovulį gali sukelti ir įtampa. o ne per valandą iki užmigdami. Net visiškai paralyžiuoti pacientai. Skaitydamas Provine tyrinėjimus apie užkrečiamą žiovulį aš nusižiovavau keturis kartus (ir pasijutau truputį kvailai). Provine parodė tiriamiesiems penkių minučių trukmės filmuką kuriame vyriškis nuolat žiovavo. kodėl mes taip dažnai žiovaujame matydami žiovaujant kitus. Kiek kartų Kiek žmonių Kiek kartų Kiek žmonių Kiek kartų 6. kad jie daugiau žiovauja valandą po nubudimo. netgi žuvys. Norėdamas ištirti. Šį reiškinį tikriausiai pastebėjote skaitydami šį skyrelį. ar aukštyn kojomis. kad darbe dažnai jaučiasi nesmagiai. kurie negali pajudinti kūno. ir moterims vienodai dažnai pasitaiko nusižiovauti. ar viskas pavyks. S O C I A L I N Ė ĮTAKA mokslinių tyrimų išvada Užkrečiamas žiovulys Žiovauti yra būdinga visiems stuburiniams gyvūnams. ar žiovulio veiksmas rodomas nespalvotai. . nusišypsojo tik 21 proc. o dviem grupėms . Provine teigia. vien tik burną ir nežiovaujantį besišypsantį veidą (kontrolinė sąlyga). Tai įrodo. kuris suaktyvina žiovavimo modelį. tiriamųjų nusižiovavo. nesvarbu. vėžliai. Taigi burnos prisidengimas žiovaujant. paukščiai. veidą veidą kuriame nesimatė žiovaujančiojo burnos. besirengiantys pirmajam šuoliui parašiutu. Pastebėjau ir aš. laukiantys savo eilės eiti į sceną. Žiovaujantis veidas .

už 95 mylių esančiame mieste. atidžiai žiūrėjome į priekinius stiklus. ir pavadino jį „Verterio efektu". esančiame už 65 mylių. „Atkreipkime dėmesį. NSO stebėjimai ir netgi savižudybės dažnai kyla bangomis (žr. kurioje per 18 dienų nusižudė du moksleiviai. jis išaiškėjo Vokietijoje ir Londono psichiatrinėje ligoninėje. juo daugiau nelaimingų įvykių. Netrukus po to. Phillipsas ir jo bendradarbiai (1985. nebuvo toks juokingas. Iki vakaro priekinių stiklų skilinėjimo banga pasiekė Sietlą. Nors ne visų tyrimų metu buvo pastebėtas savižudybių mėgdžiojimo reiškinys. Balandžio 15 dieną Sietlo policija gavo per 3000 pranešimų apie suskilusius priekinius stiklus (Medalia ir Larsen. kai 1774 metais buvo išleistas pirmasis Johanno Wolfgango von Goethe romanas „Jaunojo Verterio kančios". kad egzistuoja savižudiško elgesio pamėgdžiojimo reiškinys. Po dviejų šimtų metų sociologas Davidas Phillipsas patvirtino. kad automobilių stiklų skilinėjimo priežastis buvo pati paprasčiausia . KONFORMIZMAS 229 Balandžio 14-osios rytą buvo pranešta apie panašų įvykį mieste. kaip mes apžiūrinėj ome savo automobilio priekinį stiklą. per mėnesį po 1962 rugpjūčio 6 dieną įvykusios Marilyn Monroe savižudybės Jungtinėse Valstijose užregistruota 200 savižudybių daugiau nei įprasta. kad tikrasis kaltininkas gali būti masinis pasidavimas įtaigai. po rimtų dramų. Nuo balandžio 17-osios skundų nebebuvo. Be to.apgadinti keliai. jaunuoliai Europoje ėmė dėvėti geltonas kelnes ir juodus švarkus. ir aš gyvenau Sietle. Ir Vokietijoje. 1958). ir Jungtinėse Valstijose savižudybių skaičius truputį padidėjo po savižudybių muilo operose ir. Pavyzdžiui. Po knygos išleidimo pasipylė pranešimai. Man tuo metu buvo 11 metų. Romane Verteris. 1989) teigia. kad žinomų savižudybių ir mirtimi pasibaigusių autoavarijų bei privačių lėktuvų katastrofų (kurios kartais būna užmaskuotos savižudybės) padaugėja po plačiai žiniasklaidoje aprašytų savižudybių. kad galvojo apie savižudybę (Joiner. 1999. savižudybių padaugėja tik tuose regionuose. kad po vandenilinės bombos bandymų Ramiajame vandenyne ant Sietlo ėmė lyti radioaktyvusis lietus. o dar po kiek laiko . kuriuose žiniasklaida jas aprašo. ku- . Vėliau paaiškėjo. Masinė apgaulė"). kur per vienerius metus nusižudė 14 pacientų. o vienoje mokykloje. Kodėl tai pastebėjome tik po balandžio 14-osios? Pasidavę įtaigai. 1992). baimindamiesi. kad jaunuoliai mėgdžioja desperatišką Verterio veiksmą. atstumtas moters.6 skyrius. 23 moksleiviai prisipažino. tačiau kitas knygos poveikis. Tą vakarą Sietlo meras paskambino prezidentui Eisenhoweriui prašydamas pagalbos. Juo daugiau informacijos apie tokius įvykius. Užgrobimai. ironiška. o ne pro juos. Prisimenu. Pasidavimas įtaigai ne visada taip pralinksmina. kurios širdies jam nepavyko užkariauti. dėl kurio knyga kai kur buvo netgi uždrausta. Knygos sukelta mados epidemija atrodė juokingai. nusišauna pistoletu. be to. buvo dar septyni bandymai nusižudyti. kaip rengėsi Goethe aprašytas jaunuolis vardu Verteris. Jonas. Tačiau balandžio 16-ąją laikraščiai parašė.

. Kadangi FTB biuras buvo uždarytas. rugsėjo 11-osios visose Jungtinėse Valstijose be jokios akivaizdžios priežasties daugelį moksleivių ėmė kamuoti niežintys raudoni bėrimai (Talbot. . buvo uždaryta dviem savaitėms. su kuria susidūrė jaunas berniukas vardu Solomonas Aschas (1907-1996). Sociologai Robertas Bartholomew ir Erichas Goode (2000) aprašo kitus praėjusio tūkstantmečio masinės apgaulės atvejus. Štai ką Aschas prisiminė iš savo lankymosi tradiciniame Sederyje per žydų Velykas: Paklausiau greta manęs sėdinčio dėdės.ko nors.paaštrėjo galbūt dėl nerimo. Jis atsakė: „Pranašas Elijas šį vakarą aplanko kiekvieno žydo namus ir gurkšteli vyno iš j a m paliktos taurės". S O C I A L I N Ė ĮTAKA atkreipkime dėmesį Masinė apgaulė Masinis pasidavimas [taigai yra masinės apgaulės . kad matė užsienio raketas. 2002). kad labiausiai į savižudybę linkę paaugliai. kad Vokietijos vienuolyne viena vienuolė pradėjo kandžioti savo drauges ir netrukus „visos šio vienuolyno vienuolės ėmė kandžioti viena kitą". Žmones išberdavo po to. Hafner ir Schmidtke.egzema. Šis faktas gali paaiškinti atsitiktines pamėgdžiojančias paauglių savižudybes. Tyrėjai kruopščiausiai ieškojo virusų. Pranešama. kad įprastos odos ligos . Phillips. Phillipsas teigia. gandai vertė žmones stebėti įprastus. Taip pat buvo pastebėta. Galiausiai „visos vienuolės tam tikru dienos metu kniaukdavo kartu". priešingai nei virusas. Įsitikinęs. riose analizuojama savižudybės problema (Gould ir Shaffer. plito „regimuoju būdu". jis mėgino apie tai pranešti FTB.pasekmė. kurioje mokėsi 2000 moksleivių. Po 2001 m. nes 170 moksleivių ir darbuotojų kreipėsi į gydytojus dėl skrandžio sutrikimų. Viename dideliame Prancūzijos vienuolyne tuo metu. kodėl atidarytos durys. Panagrinėkime ne tokią painią suvokimo problemą. kad žmonių sielą gali apsėsti žvėrys. kad viduramžiais Europos vienuolynuose pasireikšdavo imituojančios elgsenos protrūkiai. 1986. 1982). 1947 metų birželio 24 Kennethas Arnoldas. mieguistumo. Kartais jis tampa „masine isterija": nusiskundimų kūno negaliomis banga mokykloje ar darbe.230 II d a l i s . jis nuvyko į vietos laikraščio redakciją ir pranešė apie pusmėnulio formos objektus. 1989. pesticidų. Viena vidurinė mokykla.ir. kai jie pamatydavo bėrimus (net jei tarp jų ir išbertųjų nebūdavo kontakto). Laikui bėgant. Ascho studija apie grupės daromą spaudimą Sherifo autokinetinių eksperimentų dalyviai buvo susidūrę su neapibrėžta realybe.. nors jokio organinio pagrindo simptomams nebūna. galvos svaigimo ir skausmo. antraščių kūrėjai sukūrė „skraidančių lėkščių" pavadinimą visame pasaulyje sukeldami didžiulę bangą pranešimų apie 1947 metų vasarą pastebėtus skraidančius objektus. Kai po to naujienų agentūra Associated Press 150yje laikraščių paskelbė apie pastebėtus objektus. danguje pastebėjo devynis švytinčius objektus. kurie judėjo „tarsi virš vandens paleista lėkštė". odos išsausėjimas tvankiose klasėse . spuogai. herbicidų . kai buvo manoma. nieko nerado (Jonės ir kiti. Žinoma. 2000). Kaip ir daugeliu kitų masinės isterijos atvejų. viena vienuolė pradėjo miaukti kaip katė. kas galėjo sukelti negalavimus . Šis bėrimas. mikrobų. pilotuodamas asmeninį lėktuvą netoli Reinjero kalno.spontaniško klaidingų įsitikinimų išplitimo . kandžiojimosi manija išplito ir kituose vienuolynuose. kasdienius simptomus ir vertinti juos kaip būdingus vaikų lankomai mokyklai.

Palyginimo linijos Po daugelio metų psichologas Aschas laboratorijoje atkūrė savo vaikystės patyrimą. tačiau čia pakako „eksperimentinio realizmo".klausiate savęs.6 skyrius. ar aš?" Kiti du eksperimento dalyviai atsakinėja lygiai taip pat. M a n e tai jaudino. Įsivaizduokite. Žmonės emociškai įsitraukė į šį veiksmą. jog 63 proc. Aschas svarstė: jei keletas žmonių (tariamieji eksperimento dalyviai) pateiktų vienodus klaidingus atsakymus. Nesunku pastebėti. kuri iš 6. Kitas palyginimas taip pat lengvas. Trečiasis dalyvis sutinka su dviem pirmaisiais. Jūs esate šeštas tarp septynių žmonių. pradedate prakaituoti. ar kas nors pasikeis. kad tai antroji linija. Tačiau trečiasis bandymas nustebina. kaip ir teisingi atsakymai į jo klausimus: „Tai.3 PAVEIKSLAS Pavyzdžių palyginimas Solomono Ascho konformistiškumo tyrime Eksperimento dalyviai turėjo nuspręsti. ką kitu atveju būtų paneigę? Nors kai kurie dalyviai visada laikėsi savo požiūrio. kad išsilavinę ir geranoriški jaunuoliai baltą noriai pavadina juodu. todėl sunku tvirtinti. žmonių elgėsi nekonformistiškai. „Kas čia vyksta? . kad esate vienas iš savanorių Ascho tyrimo dalyvių. kad vyno truputį sumažės". kontrolinės grupės dalyvių. kokie yra mūsų mokymo metodai ir vertybės. Ascho (1955) nuomonė dėl konformistiškumo buvo tokia pat aiški." Ascho procedūra tapo šimtų vėlesnių eksperimentų standartu. ją paskelbti. Buvau pasiryžęs pamatyti. KONFORMIZMAS 231 Ši naujiena m a n e nustebino. Šiuose eksperimentuose trūko konformizmo „kasdienio realizmo". Teisingai atsakė 99 proc. M a n o žvilgsnis buvo prikaustytas prie vyno taurės. pastebi Bertas Hodgesas ir Anne Geyer (2006). ir jūs nusiteikiate paprastam testui. jūs atsilošiate ir imate spoksoti į korteles. Paaiškinęs. atsakymų buvo nulemti konformistiškumo (o gal turėtume sakyti: „bylojo apie pasitikėjimą kitais?"). Kai antrasis atsako taip pat. Jums kyla klausimai: „Kaip yra iš tiesų? Ar kolegos sako teisingai. Eksperimentų duomenimis. kad penki prieš jus atsakinėję žmonės pasako: „antroji linija". ar palei taurę kažkas vyko ir ar vyno iš tiesų truputį sumažėjo (Aron ir Aron. Taip ir atsitiko.3 paveiksle parodytų linijų atitinka etaloninę. eksperimentuotojas prašo pasakyti. 1881 („Airių krašto klausimas") . kadangi „Leiskime tam. Tad nenuostabu. Po to eksperimentuotojas pažvelgia į jus. ar mano akys?" Daugelis aukštųjų mokyklų studentų Ascho eksperimentų metu patyrė šį konfliktą. trys ketvirtadaliai bent vieną kartą pasekė kitų nuomone. Etaloninė linija 6.Ar jie akli. nes jie nulemia poelgius. Nors teisingas atsakymas atrodo absoliučiai aiškus. kam ji naudinga ar kas jai nepritaria. kuri iš palyginimui pateiktų linijų atitinka etaloninę. todėl pasitikslinau: „Ar jis iš tiesų ateina? Ar jis tikrai gurkšteli v y n o ? " Dėdė atsakė: „Jei labai atidžiai stebėsi taurę kai durys bus atidarytos. p. The Irish Land Question. kaip mes jį pavadinome 1 skyriuje. Nepaisant daugelio eksperimento dalyvių parodytos nepriklausomybės nuo aplinkinių. kad dalyvausite suvokimo vertinimų tyrime. Taigi 37 proc. dauguma žmonių „sako tiesą net tada. Jūsų žandikaulis atvimpa. pamatysi. Tai reiškia. kuris rado tiesą. kai kiti to nedaro". verčia susirūpinti. Tai kelia klausimą. Sherifo ir Ascho rezultatai stulbina. kurie atsakinėjo individualiai. pirmas dalyvis pateikia klaidingą atsakymą." Henry George. . 1989. 27). ar eksperimento dalyviai teigtų tai. neklausdami.

eksperimentuotojo padėjėjas. santūrus 47 metų buhalteris. . 1974) eksperimentais buvo tiriama. mokinys dejuoja. Be to. eksperimento dalyviai iš kepurės traukia popierėlius. eksperimentuotojas mokytojui liepia „padidinti įtampą vienu intervalu". kur mokytojas užima savo vietą priešais „šoko generatorių" su jungikliais nuo 15 iki 450 voltų.4 PAVEIKSLAS Milgramo paklusnumo eksperimentas Šaltinis: Milgram. Kad pasiskirstytų vaidmenimis. nei bausta už individualizmą. Griežtas eksperimentuotojas pilku techniko švarku paaiškina. tai koks bus jų nuolaidumas susidūrus su tiesioginiu spaudimu? Ar kas nors galėtų priversti Amerikos ar Didžiosios Britanijos pilietį įvykdyti žiaurius veiksmus? Spėčiau. Įtampos reikšmės didėja 15V intervalais. kuris tik ką baigė seansą su konformistišku dalyviu. kūrybingo menininko. ir nuvedamas į gretimą kambarį.232 II dalis. Tai labiausiai žinomi ir prieštaringiausi socialinės psichologijos eksperimentai. Jei žmonės šitaip prisitaiko esant tik minimaliai įtakai. kuria nevaržomai remiasi rimti mąstytojai. 6. Esant 120 6.).dalimi. jog esate eksperimentuotojas. „Mokytojas" (atėjęs į eksperimentą pagal skelbimą laikraštyje) gauna nestiprų elektros šoką (kad patirtų. kai mokinys atsako neteisingai. 1 skyrių). demokratinės ir individualistinės vertybės skatintų priešintis tokiam reikalavimui. jis išgirsta.jie tapo mūsų visuomenės bendro intelektinio paveldo . kas nutinka. apsimeta. O gal pasiduotume? Šitokį klausimą kėlė socialinės psichologijos specialistas Stanley Milgramas. . Jungikliai pažymėti etiketėmis: „Lengvas šokas". Ant 435 ir 450 voltų jungiklių etikečių parašyta „XXX". Eksperimento metu vienas iš dalyvių privalo išmokyti kitą dalyvį sąrašą žodžių porų ir bausti už klaidas." Štai Milgramo. kaip. Po to mokytojas ir eksperimentuotojas sugrįžta į pagrindinį kambarį (žr. diskutuodami apie žmogaus prigimtį ir žmonijos istoriją. jūs ir aš niekada nepaklustumėte prievartai sukelti kam nors skausmą. „Galbūt labiau nei bet kuris kitas empirinis indėlis į socialinių mokslų istoriją. kaip eksperimentuotojas pririša mokinį prie kėdės ir prie jo riešo pritvirtina elektrodą. jog ne: jų žmogiškosios. spragteli relė ir suskamba skambutis. surežisuota scena: du vyrai ateina į Jeilio universiteto Psichologijos laboratoriją dalyvauti išmokimo ir įsiminimo tyrime. kai valdžios reikalavimai prieštarauja sąžinei. kad jo lapelyje parašyta „mokinys". 90 ir 105 voltų įtampai. o po to stebi.pastebi Lee Rossas (1988). Vienas dalyvis. sukeldamas vis intensyvesnį elektros šoką. 1974. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Pastaba: profesinė etika reikalauja paaiškinti eksperimentą jam pasibaigus (žr.istorinių įvykių. Kiekvieną kartą perjungiant jungiklį sublyksi šviesos. esant 75. Įsivaizduokite. Jei eksperimento dalyvis paklūsta eksperimentuotojo nurodymams. rašiusio apsakymus ir stačiusio pjeses. Milgramo paklusnumo eksperimentai Milgramo (1965. Kiekvieną kartą. kad žmogus nepasijustų esąs patiklus ir kvailas? nebuvo spaudimo prisitaikyti: nebuvo siūlyta nei atpildo už „komandinį žaidimą". Ar galėtumėte paaiškinti apgaulę taip. kad tai yra bausmės poveikio išmokimui tyrimas. žodiniai tokių eksperimentų dalyvių pareiškimai toli gražu neprilygsta agresyviam veiksmui.4 pav. biblinių parabolių ir klasikinės literatūros . „Pavojinga: nepaprastai stiprus šokas" ir taip toliau. . ką jaus jo „mokinys"). „Labai stiprus šokas".

(Isteriškai) Išleiskite mane iš čia. Išleiskite mane! Išleiskite mane! Išleiskite mane! Išleiskite mane iš čia! Išleiskite mane! Išleiskite mane! to Authority. Išleiskite mane. Išleiskite mane iš čia. (Desperatiškas iš čia. Jūs negalite manęs čia laikyti. 3 raginimas: Tęsti būtina. jog tylėjimą reikia laikyti neteisingu atsakymu. Pakaks. Kad priverstų eksperimento dalyvį tęsti. iš tiesų skauda. išleiskite mane. Išleiskite mane iš čia. aukštųjų mokyklų studentų ir vidurinei klasei atstovaujančių suaugusiųjų. Išleiskite mane iš čia. (Desperatiškas riksmas) riksmas) Išleiskite mane iš čia. Atsakydamas į „mokytojo" klausimus ir maldavimus baigti eksperimentą. jis nutyla (žr.1 LENTELĖ. eksperimentuotojas pareiškia. Atsisakau tęsti. Visi manė. Ak! Ak! Ak! Išleiskite mane iš čia. Obedience . jog daugiau neatsakinėsiu. 1974. Kai įtampa pakyla iki 150 voltų. KONFORMIZMAS 233 voltų. Išleiskite mane. Mano širdžiai negera. kad daugiau neatsakinėsiąs. kad jį tęstumėte. 6.1 lentelę). ir jis atkakliai prašosi išleidžiamas. (Vis stiprėjantis riksmas) Sakiau. jo protestas pasireiškia agonišku riksmu. Kai įtampa pakyla iki 300 ir 315 voltų. Neturite teisės manęs čia laikyti. Prašau. Išleiskite mane iš čia! (Garsiau) Ak! Ei. Išleiskite mane iš čia. 6. mokinys šaukia. p. išleiskite mane iš čia! Aš atsisakau toliau dalyvauti eksperimente! Atsisakau!" Pasiekus 270 voltų. 4 raginimas: Jūs neturite kitos išeities. privalote tęsti. eksperimentuotojas vartoja šias keturias žodinio raginimo formas: 1 raginimas: Prašom tęsti. Mano širdis streikuoja. Išleiskite. Išleiskite mane iš čia! Neturite teisės manęs čia laikyti! Išleiskite mane! Išleiskite mane iš čia! Išleiskite mane iš čia! Mano širdis! Išleiskite! Išleiskite! Ak! Eksperimentuotojau! Išleiskite mane iš čia. Ar girdite? Išleiskite mane 21OV 225V 240V 255V 270V 285V 300V 315V 330V (Desperatiškas riksmas) Kategoriškai atsisakau toliau atsakinėti. kad mano širdis nesveika. Mokinio reakcijos Milgramo „širdies veiklos trikdymo" eksperimentuose 75V 90V 105V 120V 135V 150V 165V 180V 195V Ak! Ak! Ak! Ak!! Ak!!! Eksperimentuotojau! Pakaks. Išleiskite mane! Sakau jums. mokinys šaukia. Kaip ilgai jūs paklustumėte? Milgramas papasakojo apie eksperimentą 110 psichiatrų. kad jie nustotų klausyti esant maždaug 135 voltų įtampai. Man darosi neramu dėl jos. Ak! Išleiskite mane iš čia. Išleiskite mane iš čia.6 skyrius. Sakiau. (Intensyvus ilgas riksmas) Išleiskite mane iš čia. 56-57. Gavęs 330 voltų šoką. Aš toliau nebedalyvausiu eksperimente. New York: Harper & Row. jis šaukia: „Eksperimentuotojau. Išleiskite mane iš čia. Aš nebedalyvauju šiame eksperimente. Išleiskite mane iš čia. Šaltinis: Stanley Milgram. Ak! Išleiskite mane! (Rėkdamas) (Rėkdamas) Ak! Negaliu pakęsti skausmo. 2 raginimas: Eksperimentui reikia. kad šokas sukelia skausmą.

Jie pra100 Mokinys nusiskundžia. Milgram. kaip šie elgėsi su savo aukomis: prieš dalyvių valią sukeldavo jiems stresą. kuriame buvo įrašyti protestai). Milgramas tikėjosi. pakluso įsakymui tęsti procedūrą tol. (Psichiatrai spėjo. ir planavo pakartoti eksperimentą Vokietijoje. jog Milgramas su savo eksperimento dalyviais elgėsi taip. Šiuose eksperimentuose „mokinys" negaudavo jokio elektros šoko (jis išsilaisvindavo iš elektros kėdės ir įjungdavo magnetofoną. Milgramas mokinio protestams suteikė dar daugiau įtaigos.5 pav. S O C I A L I N Ė ĮTAKA nė vienas neketino viršyti 300 voltų. Šaltinis: Milgram. 1986). paklususių eksperimentuotojo reikalavimams. 2000). jų manymu. jis nesuardo audinių". tačiau gauti rezultatai jį sutrikdė (A. Milgramo eksperimentų etika Milgramą sujaudino eksperimento dalyvių paklusnumas. paklustų kiti. Jo taikomos procedūros taip pat privertė susimąstyti daugelį socialinių psichologų (Miller. kad būtų paklūstama iki XXX ribos. Iš tiesų. Tiesą pasakius. Beveik nė vienas nesitikėjo. kad „nors elektros šokas gali sukelti skausmą. tie. kad galėtų įvertinti kultūrinius skirtumus. Kupini kančios mokinio protestai nedavė jokių rezultatų. 1965.) visiškai pakluso eksperimentuotojo reikalavimams (žr. Milgramas paklausė. nepaisant mokinio protestų ir nevykusių atsakymų. iš 40 eksperimento dalyvių 25 (63 proc.) Tačiau kai Milgramas atliko eksperimentą su keturiasdešimčia 20-50 metų amžiaus įvairių profesijų asmenų. jog taip ilgai gali ištverti maždaug vienas iš tūkstančio. išraiška procentais. Suprasdamas. kol po dar dviejų bandymų eksperimentuojąs paliepė baigti. Tad užuot nuvykęs į Vokietiją.). Tačiau kai kurie kritikai teigė.234 II dalis.5 PAVEIKSLAS Milgramo paklusnumo eksperimentas Dalyvių. kaip ilgai. 26 iš jų (65 proc. jS 90 Maldauja išleisti 80 70 -o (D Šaukia ir atsisako l atsakinėti 60 50 40 75 „Vidutinis" 150 „Stiprus" 225 „Labai stiprus" 300 375 „Intensyvus" „Pavojingas gyvybei" 450 „XXX" Šoko intensyvumo augimas .) kėlė įtampą iki 450 voltų. Kai mokinys buvo rišamas prie kėdės. jog savęs vertinimas gali būti tendencingas. kad klusnių eksperimento dalyvių nebus daug. mokytojas girdėdavo jį užsimenant apie „nedidelę širdies ydą" ir eksperimentuotojo patikinimus. daugelis „mokytojų" patirdavo kančią. kurie pasiekė 450 voltų. 6. jog skauda 6.

kad savanoriškai sutiko jame dalyvauti. . 1995). kad. mikčiodavo. Klusnumą lėmė keturi veiksniai: emocinis atstumas iki aukos. kurio tikėjosi . nė vienam jų nebuvo padaryta žala. Kritikų nuomone. kad niekas nedrįso skverbtis į jo paslaptis. kad eksperimentų keliamą žiaurumą „nieko neįtariantiems dalyviams pranoksta tik išprovokuotas jų pačių žiaurumas" (Marcus. KONFORMIZMAS 235 kaituodavo. išvadų svarbą.. Atrodo. kad džiaugiasi jame dalyvavę. Atstumas iki aukos Kai nematydavo „besimokančiųjų" (o šie . j o g mes susitaikome su faktu. Tačiau kas nutiktų. CBS televizijos kanalas šiuos prieštaringus rezultatus pavaizdavo dviejų valandų filme. Kai auka būdavo toli ir „mokytojai" negirdėdavo jų skundų. Laikraščio New York Times apžvalgininkas guodėsi. Kokios paklusnumo priežastys? Milgramas atskleidė ne tik paklusnumo valdžiai faktą. kai apgaulė buvo atskleista ir eksperimentas paaiškintas. psichiatras apklausė 40 labiausiai kentėjusių eksperimento dalyvių ir padarė išvadą. esame labai nepakantūs (Blass. jis taip pat išanalizavo klusnumo priežastis. valdžios artumas ir teisėtumas. įtampą ir atitinkamai veikia savivertę.. kramtydavo lūpas.buvo pareikšta TV Guide paskelbtoje šios programos reklamoje (Elms. kad po to. etinis aspektas buvo „siaubingai išpūstas": Poveikio savivertei požiūriu šio eksperimento pasekmės j o dalyviams yra menkesnės nei universiteto studentams. Tačiau susidūrę su naujus faktus atskleidžiančiais procesais. valdžios institucinis prestižas ir kito . buvo mažesnis. jei . Vieno dalyvio ž m o n a ( t u r ė d a m a o m e n y j e n a c i ų m i r t i e s s t o v y k l o s v i r š i n i n k ą A d o l f ą Eichmanną) jam pasakė: „Gali save vadinti Eichmannu". Tokiomis aplinkybėmis mokinio poveikis.nepaklusnaus eksperimento dalyvio išlaisvinantis elgesys. kad egzaminas sukelia stresą. Gindamasis Milgramas atkreipė dėmesį į daugiau kaip dvidešimties eksperimentų. Milgramo eksperimentų dalyviai nerodydavo jokios užuojautos. dejuodavo. klusnumo. palyginti su eksperimentuotojo poveikiu. 1974). eksperimento dalyviai jį palaikė. dalyvių pasakė. „Blogio pasaulis toks siaubingas. 1996).„mokytojų"). drebėdavo. tik vienas procentas gailėjosi. Iki šio momento!". eksperimente galėjo keistis dalyvių savivoka. beveik visi ramiai vykdydavo nurodymus iki eksperimento pabaigos. Apklausti po eksperimento. Milgramo nuomone. 84 proc. Jis taip pat priminė kritikams. nepaisant laikino streso. o kartais pratrūkdavo desperatiškai juoktis. Praėjus vieneriems metams. kuriuose dalyvavo virš 1000-io įvairiausių žmonių.6 skyrius. Vėlesniuose eksperimentuose jis keitė socialines sąlygas ir gauti rezultatai siekė nuo visiško nepaklusimo iki 93 proc. laikantiems eilinį egzaminą ir negaunantiems pažymio.

Jei prezidentas kada nors nuspręstų paleisti branduolinį ginklą tai padaryti galėtų tik savo rankomis nužudęs žmogų. Būtent todėl raginimai apsaugoti negimusį kūdikį.. kurį mato. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Paklusnus dalyvis Milgramo eksperimente „sąlyčio" sąlygomis laiko aukos ranką prispaudęs prie elektros smūgį sukeliančios plokštės. . p.236 II dalis. Johno Lydono ir Christine Dunkel-Schetter (1994) atlikta nėščiųjų apklausa parodė. kad mokytojas laikytų mokinio ranką prispaudęs prie elektros smūgį sukeliančios plokštelės. 1 1 . 1989). Tad mano siūlymas labai paprastas. ją sunku suvokti. dažniausiai laivyno karininkas. Savanoris. Galbūt dar įtaigesnė yra ultragarsinė vaisiaus nuotrauka. padėti alkanam ar ginti gyvūnus beveik visada turi suasmeninimo aspektą: įtaigią nuotrauką ar aprašymą. gedėjo visas pasaulis.nekalto žmogaus mirtis. . Taigi paprastai labiausiai užjaučiame tuos. Perduokite Alfa linija XYZ". Prognozuojama atominio karo aukų statistika yra beasmenė. tai siaubinga. kas yra mirtis . Kai apie tai pasakiau savo draugams Pentagone. „tik" 40 proc. kad prezidentą visur lydi jaunas vyras. Kraujas ant Baltųjų rūmų kilimo sugrąžintų į realybę. ir mokinio prašymai. iškreiptume jo sprendimą. dalyvių pakluso duoti jam 450 voltų elektros smūgį. įdėkitei minėtą kodą į mažą kapsulę ir implantuokite ją šalia savanorio širdies. of the Atomic Scientists." Tada prezidentas privalėtų pažvelgti į vieną jų ir suprastų. išgirdau: „O Dieve. Tačiau taip retai elgiasi tie. Kasdieniame gyvenime taip pat lengviausia įskaudinti toli esantį arba nuasmenintą žmogų. Toks žargonas nuasmenina informaciją. „Džordžai. Karo etika leidžia bombarduoti bejėgį kaimą iš 12 000 metrų aukščio.pasakytų prezidentas.1 7 . arba šaudo nesitaikydami. „Preventing Nuclear War". kuriuos galime suasmeninti. 1981 kovas. kurie gauna įsakymą žudyti šaudant iš artilerijos pabūklų ar kovinių lėktuvų į toli esantį priešą (Padgett. o kai tą pačią savaitę įstrigęs šulinio šachtoje Italijoje žuvo berniukas. Jis neša lagaminėlį su kodais branduoliniam ginklui paleisti. atkreipkime dėmesį Aukų suasmeninimas Nekaltos aukos sužadina didesnę užuojautą. Klusnumas sumažėjo iki 30 proc. jei jos yra suasmeninamos. tačiau neleidžia šauti į beginklį kaimietį. jiems ant galvų uždėdami gobtuvus. kad pasiryžimas gimdyti sustiprėdavo pamačius kuo detalesnę ultragarsinę vaisiaus nuotrauką. Budeliai nuasmenina aukas." Šaltinis: Bulletin Pritaikyta iš: Roger Fisher. bet dešimtys milijonų žmonių privalo žūti. daugelis kareivių arba nešaudo. Kautynėse su priešu. Tad tarptautinės teisės profesorius Rogeris Fischeris pasiūlė aukų suasmeninimo būdą: Taip jau yra. jei ji būdavo arčiau. lydėdamas prezidentą nešiotųsi su savimi didžiulį mėsininko peilį. Dažniausiai „mokytojas" būdavo gailestingesnis aukai. Jis gali paskelbti štai tokią išvadą: „Sprendimas yra teigiamas. tačiau tai visi greit pamiršo.apgailestauju. Įsivaizduoju prezidentą sėdintį štabo posėdyje ir diskutuojantį apie branduolinį karą kaip apie abstraktų dalyką. kai buvo pareikalauta. ir eksperimentuotojo nurodymai būtų girdimi vienodai? Kai mokinys būdavo tame pačiame kambaryje. . Versdami prezidentą ką nors nužudyti. Jis gali niekada nepasiryžti paspausti mygtuką. Per žemės drebėjimą Irane žuvo 3000 žmonių. Žmonės nereaguoja netgi į dideles tragedijas.

tačiau šis reikalavimas prieštarauja ligoninės pozicijai ir mano etikos supratimui.medicinos sesuo paklūsta. mokytojų atsisakė paklusti. Rank ir Jacobson. kad atsakytų šitaip: „Atleiskite. Dauguma nepaklusnių eksperimento dalyvių dėl to protestuodavo. Tai taip pat kontrastuoja su ligoninės medicinos seserų elgsena. kaip jos reaguotų. past. Šiuo atveju 80 proc. kuriam buvo paskirtas tarnautojo vaidmuo (iš tiesų tai buvo antrasis padėjėjas). visos. Gydytojas paskyrė sulašinti lašus pacientui. „dešinė" . kuris paprastai buvo rodomas eksperimentuotojui. KONFORMIZMAS 237 Valdžios artumas ir teisėtumas Eksperimentuotojo buvimas taip pat skatino paklusti. Tarnautojas „nusprendė". Nuolaidumas teisėtai valdžiai taip pat reiškėsi keistu „rektalinės ausies skausmo" atveju (Cohen ir Davis.* Perskaičiusi * angl. Vienas stiprus vyras pakėlė uolųjį padėjėją ir nusviedė jį per kambarį. kad įrengimai automatiškai registruoja duomenis. pasirašyti peticiją ar paragauti naujos picos (Kleinke. . kad nurodymo nevykdytų. kad jei pageidavimą reiškiantis asmuo yra arti.Red. tačiau R reiškia ir rectum. 1982. Eksperimentuotojui išėjus. Ką pasirinksite? . paklusnumo rodikliai sumažėjo iki 21 proc. ypač taip stipriai viršijančius įprastą dozę. mielai tai padaryčiau. Viena seselė pasakė." Tačiau kai 22-iems medicinos seserims telefonu buvo nurodyta suleisti per didelę vaistų dozę. kad galite arba apsaugoti 25000 žmonių gyvybių nuo potvynio bangos kitoje planetos pusėje.„right". 1995. 1980). Kai kurie bandydavo išjungti generatorių. Kiti tyrimai taip pat patvirtino. jog elektros šoko stiprumą reikia padidinti vienu lygiu po kiekvieno klaidingo atsakymo ir davė atitinkamus nurodymus mokytojui. Žmogus greičiau sutiks paskolinti dešimt centų. Jis pasakė. jog paklūsta). Recepte gydytojas vietoje „sulašinti į dešinę ausį" parašė sutrumpintai „sulašinti į R ausį". 1977). lot. vadovavimą perėmė kitas asmuo. klusnumas padidėja. sirgusiam dešinės ausies uždegimu. pone. ir jis turėjo išeiti iš laboratorijos. 1966). Vieno tyrimo metu paskambino nepažįstamas gydytojas ir paliepė suleisti pacientui aiškiai per didelę vaistų dozę (Hofling ir kiti. Smith ir kiti. Padėjėjas. Beveik visos atsakė. be to. 1977. jei lengvai palytėsime jo ranką. Toks maištas prieš neteisėtą valdžią ryškiai kontrastavo su pagarbumu. tiesioji žarna. 1981). arba 250 žmonių nuo lėktuvo katastrofos jūsų oro uoste. dėdamasis pasipiktinęs tokiu nepaklusnumu. (nors daugelis melavo sakydami. Įsivaizduokite. Mokslininkai vienai medicinos seserų grupei ir medicinos mokyklos studentėms papasakojo apie eksperimentą ir paklausė. Kai Milgramas nurodinėdavo telefonu. arba artimą draugą nuo autoavarijos. Tačiau valdžia turi būti suvokta kaip teisėta. Nors ne visos medicinos seserys tokios klusnios (Krackow ir Blass. pakluso nedvejodamos (kol nebuvo sustabdytos pakeliui pas pacientą). šios vadovavosi žinomu scenarijumi: gydytojas (teisėta valdžia) liepia . aš šitų vaistų nežinau. sėsdavosi prie elektros šoko generatoriaus ir bandydavo perimti mokytojo vaidmenį. Willis ir Hamm. Kitame eksperimento epizode kažkas eksperimentuotojui tariamai paskambino telefonu. tačiau aš nesu įgaliota leisti vaistus be rašytinio nurodymo. todėl „mokytojas" gali vienas tęsti eksperimentą. Jei galėčiau. išskyrus vieną.6 skyrius.

„Jei vyriausiasis kariuomenės vadas lieptų pulkininkui leitenantui eiti į kampą ir atsistoti ant galvos. Kai logiški psichiatro įkalbinėjimai neprivertė Alfredo pasitraukti. ką jam liepė skambinęs žmogus". Kasdieniame gyvenime institucijų remiama valdžia taip pat turi socialinę galią. telefonu klausydamasis nurodymų. jei ne Jeilio universiteto reputacija. klusni medicinos sesuo sulašino lašus į klusnaus paciento tiesiąją žarną. Jis įsikūrė kukliame komerciniame pastate ir pasivadino „Bridžporto moksliniais bendradarbiais". Nors specialistas neatvyko.238 II d a l i s . kad jis „visai nenorėjo taip elgtis. ar tai tiesa. Vadybininkui pritaikius apibūdinimą kuriam nors žmogui." Išgirdęs šiuos žodžius. Alfredas klusniai nulipo. Socialinės psichologės Susan Fiske. nuo kurio grasino nušoksiąs jo pacientas Alfredas. Per pokalbius po eksperimento daugelis jo dalyvių sakė. įvykio vietoje atsitiktinai atsirado kitas policininkas. 1987 Išlaisvinantis grupės poveikis Šie klasikiniai eksperimentai atskleidžia neigiamą konformizmo pusę. taip ir padaryčiau. Apsimetėlis pareigūnas bendrais bruožais apibūdindavo darbuotoją ar klientą. kurie pakluso policijos pareigūnais apsimetusių skambintojų reikalavimams (ABC News." Oliver North. privertęs 19 metų darbuotoją merginą išsirengti nuogai. kuris jį nuvežė į netoliese esančią ligoninę. Ši klusni slaugytoja suprastų keletą Jungtinių Valstijų restoranų vadybininkų. S O C I A L I N Ė ĮTAKA šį nurodymą.). Jis išsitraukė savo megafoną ir riktelėjo stovėjusiems prie skardžio: „Koks asilas paliko furgoną vidury kelio. vis dėlto šis skaičius buvo daug mažesnis negu Jeilyje (65 proc. kad netrukus iš policijos atvyks krizių specialistas. galimas dalykas. Milgramas perkėlė eksperimentą į Bridžporto miestą Konektikuto valstijoje. Kaip manote. skambintojas įsakmiu balsu pareikalaudavo jį išrengti ir patikrinti. kad jie nebūtų paklusę. patraukė automobilį ir.). psichiatrui teliko viltis. 2004). Institucinė valdžia Jei valdžios prestižas yra svarbus. Lasana Harris ir Amy Cuddy (2004) pažymi. kuri atitiko skambintojo apibūdinimą. kad Jeilio universiteto prestižas suteikė Milgramo eksperimentui galios. Vienas Taco Bell restorano Arizonoje vadybininkas pastūmė į šalį septyniolikmetę klientę. Tačiau konformistiškas elgesys gali būti ir konstruktyvus. netgi jos kūno ertmes. jog nepaklusęs gali prarasti darbą arba sėsti į kalėjimą. užblokuodamas kitą automobilį? Aš vos į jį neatsitrenkiau. tiesiog darė tai. klausydamasi telefonu nurodymų iš „policijos". Kitas restorano Pietų Dakotoje vadybininkas. nes darbo vadovė ją apieškojo. aš. būdamas jo vietoje. Po kito incidento darbuotoja padavė skundą dėl seksualinio priekabiavimo. aiškino. Tučtuojau patraukite. ir. kuris buvo pakviestas ant San Mateo skardžio (Kalifornijos valstija). kiek tiriamųjų visiškai pakluso per įprastą „mokinys turi širdies ydą" eksperimentą? Nors klusnių tiriamųjų buvo gana daug (48 proc. ar nieko nepavogė. Jo gynėjas vėliau teigė. Kad įsitikintų. kad vadybininkas bijojęs. kad ugnia- . apieškojo ją. įsėdo į policijos automobilį. netaręs nė žodžio. Robertas Ornsteinas (1991) pasakoja apie draugą psichiatrą.

Kareiviai mokomi paklusti vyresniesiems. Paklusnumo eksperimentai taip pat skiriasi nuo kitų konformizmo eksperimentų savo socialiniu spaudimu: čia iš tiesų reikalaujama paklusti. ar vertajam prieštarauti.pasipriešino.6 skyrius. ne". Vienam kitam studentui prabilus apie neteisingą dėstytojo elgesį. Paleidau į žmones kokias keturias apkabas.. . tačiau dvejojote. O m e s vis šaudėme. aplinkybių ir pagrindinės atribucijos klaidos galią.. Jie grąžė rankas ir maldavo. Vienas žudynių My Lai kaime dalyvis prisimena: [Leitenantas Calley] įsakė man šaudyti. 90 proc. kai išorinės aplinkybės nugali vidinius įsitikinimus. amerikiečio leitenanto Williamo Calley. Čia aptarti eksperimentai . 1969) „Saugus" mokslinis paklusnumo eksperimentų kontekstas skiriasi nuo karo meto konteksto. bet jie „iš dalies pakluso savo viršininkų reikalavimams. Jie maldavo: „Ne. kaip teisėtai piktinotės nesąžiningu dėstytoju. kuris po to tikrajam dalyviui liepė tęsti darbą savarankiškai.. ir ne taip seniai vykusių „etninių valymų" Irake. tyrimas sustiprino jautrumą kasdieniams moraliniams konfliktams. neteisėtiems įsakymams. pasodindamas mokytoją kartu su dviem savo padėjėjais. Tačiau ir Ascho. jūs pasekėte jų pavyzdžiu ir pasijutote laisviau. Kai kurie holokausto vykdytojai buvo „budeliai savanoriai". 1996).į nacistinės Vokietijos budelio Adolfo Eichmanno. „buvo tikrai drąsūs". Jie įrodo. Mintys apie klasikinius tyrimus Kalbant apie Milgramo eksperimentų rezultatus. kurių nereikėjo versti žudyti (Goldhagen. Bosnijoje bei Kosove vykdytojų pasiaiškinimus: „Aš tik vykdžiau įsakymus". Be to. Galbūt prisimenate. Ruandoje. dalyvių pasekė tariamaisiais dalyviais . 1968 m. 2004). KONFORMIZMAS 239 gesiai. Šiuose eksperimentuose pavyko priversti žmones elgtis prieš savo sąžinę. dirbę liepsnojančiame Pasaulio prekybos centre. Be to.grupei". ir Milgramo eksperimentuose yra tam tikrų bendrumų. šie eksperimentai pailiustravo ir patvirtino kai kuriuos žinomus socialinius-psichologinius principus: ryšį tarp elgsenos bei nuostatų. . Elgsena ir nuostatos 4 skyriuje kalbėjome apie tai. (Wallace. Tai daugiau nei akademinė pamoka. Motinos glaudė prie savęs vaikus. Milgramas užfiksavo šį išlaisvinantį konformizmo poveikį. vykdžiusio žudynes My Lai kaime Vietname. Ar jis taip ir padarė? Ne.. Tad aš pradėjau šaudyti. Jungtinių Valstijų kariuomenėje kareiviai mokomi nepaklusti netinkamiems. Kartais konformizmas gali išlaisvinti. dalis tyčiojimosi ir brutalumo kare bei vykdant genocidą peržengia paklusimo ribas (Miller. kad elgesys nebepriklauso nuo nuostatų. Eksperimento metu abu padėjėjai priešinosi eksperimentuotojui. iš dalies . kad nuolaidumas gali užgožti moralės jausmą. dažniausiai atkreipiamas dėmesys į nesenus istorinius įvykius .

Paklusnumo eksperimentuose stiprus socialinis spaudimas (eksperimentuotojo komandos) nugalėjo silpnesnį (toli esančią auką). . ir kad į jį galima tiksliai atsakyti. eksperimentuotojas liepia tiriamajam jjugti 330 voltų elektros srovę. Pradžioje jie buvo įsipareigoję nedaug . beveik visada atsakydavo teisingai. nerimui. Ascho eksperimentų dalyviai. Tarkime. Toks saugumo policijos teroras. veikiausiai eksperimentuotojas. Holokaustas taip paveikė mano psichiką kad aš susidomėjau klusnumu ir sukūriau atitinkamą tyrimo formą „Gal aš buvau per daug patriotiškas". troškimas nesukelti skausmo ir tuo pat metu būti geru eksperimento dalyviu. Mane tai sujaudino. būdami vieni. jo skundimąsi širdies veiklos sutrikimais ir prašymą pasigailėti. Ar tęstumėte eksperimentą? Manau. Alexandrai Milgram leidus. kokio stiprumo šokas būtų sukeliamas nesant grupės spaudimo. Jų psichologinė būsena buvo kitokia nei eksperimento pradžio- . Per kitą eksperimentą jie buvo paprašyti atlikti šiek tiek ekstremalesnį veiksmą. Kodėl eksperimento dalyviai nepajėgė išsivaduoti iš šių gniaužtų? Kaip jie papuolė į šias pinkles? Įsivaizduokite.240 II dalis. jog esate mokytojas tariamame Milgramo eksperimente.sukelti 15 voltų elektros šoką. Prisiminkite. Tačiau viskas pasikeisdavo. kuriuos kėlė aukos prašymai ir eksperimentuotojo nurodymai. Įsivaizdavau panašų eksperimentą tačiau jo metu grupė tiriamųjų turėtų priversti kitą tiriamąjį sukelti elektros šoką protestuojančiai aukai.teigė buvęs kankintojas Jeffrey Benzienas. Aschą klausiau savęs. . ypač žydams dėl Antrojo pasaulinio karo žiaurumų. Supratau. S O C I A L I N Ė ĮTAKA ką slepia moksliniai tyrimai Stanley Milgramas apie paklusimą Dirbdamas pas SolomonąE. 1977. tačiau jis tvirtino tik vykdęs įsakymus. kad ne. Pietų Afrikos teisingumo ir susitaikymo komisijai demonstruodamas „šlapio maišo" metodą. pakluso stulbinamai daug žmonių.prisipažino Benzienas. ar jo konformizmo eksperimentų negalima plačiau panaudoti. jie jau penkis kartus buvo paklusę. Jūs taip pat sutiktumėte tiek padaryti. iliustruoja minėtą taisyklę. Tačiau tada iškilo kitas klausimas: kokio stiprumo šoką tiriamasis sutiks sukelti? Pagalvojau apie žmonių pasiryžimą vykdyti destruktyvius įsakymus. kad šis paprastas klausimas yra svarbus. todėl neprotestavo. beveik uždusindamas žmogų. ir palyginkite šį tariamą eksperimentą su tuo. Kai eksperimento dalyviai pasiekė 75 voltų įtampą ir išgirdo pirmą mokinio dejonę. buvo reikalinga kontrolė. Norint pamatyti. kaip pamažu pakliūnama į žabangas („kojos tarpduryje" reiškinys. Stanley Milgram (1933-1984) Laboratorinė procedūra suteikė mokslinę išraišką nerimui dėl valdžios. kur paslėpti ginklai. Kai 22 kartus paklusę eksperimento dalyviai sukėlė mokiniui 330 voltų elektros šoką. turėtų liepti sukelti elektros šoką. dalyvių patiriamas vidinis konfliktas buvo truputį sumažėjęs. pirmą kartą mokiniui atsakius klaidingai. kai vienas asmuo atsidurdavo prieš grupę. Pasukę jungiklį. „Aš dariau siaubingus dalykus". Nors draskomi prieštaravimų. naudotas siekiant priversti kaltinamąjį išduoti. pavyzdžiui. kuris buvo jėga primestas mano kartos atstovams. Kas nors. atsiprašydamas savo aukų. 4 skyrius). kurį ji paprastai neigdavo vykdžiusi. Šaltinis: Sutrumpinta iš šiai knygai skirto originalo ir iš: Milgram. ką patyrė tikrieji Milgramo eksperimento dalyviai. Daugelį kartų jis užmaudavo šlapią maišą ant aukos galvos. išgirstate mokinio riksmą.

Tačiau vien šių savybių būsimam kankintojui nepakanka. kad nusipelnė elektros šoko". kad bausmė atrodytų pateisinama dėl aukos intelekto bei charakterio ydų. Labai dažnai kritika sukelia panieką. Suteikta pagalba sustiprino įsipareigojimą.verčia sunerimti. 2003). mušdavo kalinius. kuri įteisina žiaurumą. Staubas (2003) parodo. autoritetų ir vienas kito .6 skyrius. kuris dar labiau skatino teikti pagalbą.stiprinami savo įsitikinimų. aštuntojo dešimtmečio pradžioje Graikiją valdžiusi karinė chunta šį „kaltink auką" principą naudojo rengdama kankintojus (Haritos-Fatouros. yra susijusios. Tame kaime daugiausia gyveno protestantai. įsivaiz- . kuriuos jų valdžia bei pastoriai buvo išmokę „priešintis. 1988. tačiau kitais požiūriais padorus žmogus virsdavo žiaurumo įrankiu. 1993. kad kultūra stipriai veikia mūsų gyvenseną.„Žmonės gali įprasti žudyti kitus žmones. prieštaraujančio Evangelijos doktrinai" (Rochat.paeiliui . p. 10) apibendrina: Daugelis nuvertina auką. kokios jėgos gali paversti piliečius mirties įrankiais. Parodykite man vienaip ar kitaip pasielgusį žmogų. Atlikusieji prieš auką nukreiptą veiksmą jautė poreikį j ą nuvertinti. Tačiau žmonės gali elgtis ir didvyriškai. 2002. 1995). Staub. kad tiesioginių aplinkybių galia prilygsta socialinių aplinkybių galiai. tarsi tai nieko nereikštų" (1989. pasipriešinusieji įvykdė pirmąjį įsipareigojimo aktą ir . KONFORMIZMAS 241 je. Kad tuo įsitikintumėte. 1850 („Tipiškas žmogus: Getė") XX a. Masačiusetso universiteto socialiniam psichologui Ervinui Staubui holokausto patirtis atskleidė. Šie veiksmai formuoja nuostatas ir jas pateisina. Ten. netapusį šio poelgio auka bei vergu. Tad pirmiausia kandidatui patikėdavo saugoti kalinius. koks siaubingas bus karas ir kiek jiems teks iškentėti. stebėdavo kankinimus ir tik paskui kankindavo patys. kariškiai pirmiausia atrinkdavo kandidatus. ir svarbiausia šio skyriaus išvada. įvertindami jų pagarbą ir klusnumą valdžiai. Visais atvejais stipriausiai į nacių okupaciją sureaguota pradžioje. kaip ir rengiant karininkus nacistinėje Vokietijoje. Nežinodami. Rochat ir Modigliani. išorinis poelgis ir vidinis nusiteikimas kartais gali stimuliuoti vienas kitą spiralės principu. Atlikęs genocido tyrimus visame pasaulyje. Kaip matėme 4 skyriuje. „Žmonių elgesys stipriai paveikia juos pačius. 1989. Representative Men: Goethe. Per nacių holokaustą Le Chambon kaimo gyventojai Prancūzijoje priglaudė 5000 žydų ir kitų pabėgėlių. kaip: „Jis buvo toks kvailas ir užsispyręs. Todėl Milgramas (1974.jie dalyvaudavo suėmimo būrių veikloje. vyriausiasis pastorius parodė nepaklusnumo pavyzdį: „Nepažįstu žydų-pažįstu tik žmones". Staubo išvada . Kai buvo įsakyta išduoti slepiamus žydus. Nuolaidumą seka pritarimas. 13) . išsilaikė nepaklusę. kur tai gali nuvesti." Ralph Waldo Emerson.iki pat kaimo išvadavimo 1944 m. Dažnai girdėjome tokius komentarus. o įteisintas žiaurumas veda į brutalumą ir galiausiai į sistemingą žudymą. kai reikalaujama paklusnumo. Pamažu klusnus. persekiojimus patyrusios mažumos palikuonys. vėliau . Situacijos galia Pagrindinė 5 skyriaus išvada.

tokį blogio įvaizdį detektyviniuose romanuose ir siaubo filmuose simbolizuoja moraliai puolę žudikai. ką reikėtų pasiimti išgyvenimo eksperimentui negyvenamoje saloje. Tačiau pamažu nukrypimas nuo referato rašymo grafiko didėja. kad po kelių savaičių baigiasi referato parašymo terminas. jie nežudė žydų. įsiutinti draugų mirčių. sudėtingose bendruomenėse. tiriamųjų. Saddamo Husseino kurdų naikinimu. drėgmės ir bakterijų gali supūti visa statinė obuolių. įsivaizavo. Tai dar kartą patvirtina normų spaudimo galią ir tai. vyrukai būtų patenkinti.truputis žaidimų. ėmėte garsiai dainuoti restorane. . Tačiau blogis randasi ir iš socialinių jėgų . Osamos bin Ladeno rezgamais terorizmo aktais.242 II d a l i s . Kiekvienas jo rašymo atitolinimas . Milgramas tyrė šį blogio suskaidymą. Studentų vaikinų buvo paprašyta. sausio 20 d. Realiame gyvenime šį įvaizdį siejame su Hitleriu ir vykdytomis masinėmis žydų žudynėmis. duokite. jie neturėjo griežtos valdžios. kuriose eksperimentuotojų padėjėjas iš tiesų mestelėjo tokias frazes." Maya Angeiou. jei saloje būtų daugiau moterų". Vokietijos valstybės tarnautojai nustebino nacių lyderius savo pasiryžimu tvarkyti holokausto dokumentus. kad niekaip nereaguotų arba lauktų. kad sunku prognozuoti net ir mūsų pačių elgseną. kai didelis blogis kyla iš visos grandinės mažesnių . Eilėraštis. suvokiame stengdamiesi jų atsikratyti. Žinoma. į savo eksperimentus netiesiogiai įtraukdamas dar 40 dalyvių. šie turėdavo toliau tęsti tik išmokimo testą. išerzinti tų. truputis televizijos . atidėliodami (Sabini ir Silver. 2004). žingsnelis po žingsnelio. Aplinkybės gali paskatinti žmones pritarti melui ar žiaurumui. kad pažeidėte kokias nors nereikšmingas normas: atsistojote vidury paskaitos. Kariškiai buvo patyrę stresą. Studentas žino. kad vienas jų įterptų tris moteris niekinančias frazes.taip dažnai nutinka didelėse. Tačiau kai Janet Swim ir Lauri Hyers (1999) kitus studentus įtraukė į diskusijas. skirtas prezidento inauguracijai. nors sąmoningai tai nebuvo planuota. Kai kas nors kitas sukeldavo elektros šoką. o tik dėliojo popierius (Silver ir Geller. 1982). Milgramo eksperimentai taip pat suteikia žinių apie blogį. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Kad ir kaip skaudu. sąmoningai neketinant daryti pikta. Neseniai viename Pensilvanijos valstijos universitete buvo atliktas eksperimentas. 1993 m. ką pasakys kiti. Eksperimento dalyviams reikėjo įsivaizduoti. kuriame dalyvavusiems studentams taip pat buvo sunku kalbėti įžūliai. dar kartą jos išgyventi nereikia. nereagavo net 55 (o ne 5) proc. Bloga situacija tapo blogo elgesio priežastimi (Fiske ir kiti. pasiilgę namų. Kaip stipriai veikia socialiniai varžtai. Kaip jie reaguotų į tokias moteris žeminančias pastabas? Tik 5 proc. Pasauliui šiurpą sukėlė amerikiečių karo policininkų elgesys su irakiečiais belaisviais Abu Graibo kalėjime. istorijos negalima išgyventi iš naujo. pavyzdžiui: „Manau. Dozuotas blogis tampa lengviau pakeliamas. kad jie su kitais trimis tariasi. bet jei ją pasitinkame drąsiai.kaip dėl karščio. Tai ypač akivaizdu tada. 1978). žaidėte golfą vilkėdami kostiumą. Nesąmoningai sau kenkiame ir ką nors vilkindami. kuriuos atėjo išlaisvinti. Blogis kartais kyla iš kelių supuvusių vaisių .atrodo pakankamai nekaltai. Tas pat vyksta ir kasdieniame gyvenime: į blogį linkstama pamažu. Šį kartą pakluso 37 iš 40.

Kaip ir dauguma kitų nacių. įrodančių. labai mandagus" pilotas. kurie dirba savo įprastus darbus ir nejaučia kokio nors ypa- „Eichmannas nejautė neapykantos žydams.net ir tada. kad nors socialinių mokslų specialistai sukaupė duomenų. Zacarias Moussaoui. 1995). Kokį įspūdį susikuriate. manome mes. o kiti . vargiai atitiktų mūsų susikurtą pabaisų įvaizdį. Antrojo į Pasaulio prekybos centrą įsirėžusio lėktuvo pilotas buvo apibūdinamas kaip draugiškas. Zillmer ir kiti. kad pagrindinė atribucijos klaida . jog vidinės žmonių savybės atsiskleidžia savaime: geri žmonės daro gerus darbus. Gūnteris Bierbraueris (1979) pabandė pašalinti šį nepakankamą socialinių jėgų vertinimą (pagrindinę atribucijos klaidą). nes jų nėra tiek daug. 1996). ramus jaunuolis. jis atrodytų mažiau pavojingas negu buvo iš tiesų. geri . sukelia žiauri širdis. jog Mohamedas Atta. Nestebina bjauriai besielgiantis šiurkštus žmogus. nukreipęs lėktuvą į Pentagoną. Jis nurodė universiteto studentams stebėti eksperimento kartojimą arba atlikti klusnaus mokytojo vaidmenį. kodėl toje pačioje bendruomenėje ar mirties stovykloje vieni individai elgiasi žiauriai. jog mūsų elgesys priklauso nuo socialinės istorijos ir gyvenamosios aplinkos. kilęs iš normalios šeimos. Tarp 14-os žmonių.gerus. Vien tik socialinė situacija nepaaiškina. kad „beprasmį" rugsėjo 11-osios teroro aktą įvykdė „bepročiai".tai tendencija aiškinti kitų veiksmus jų vidinėmis nuostatomis. Žiaurumą. „svarbiausia mūsų tyrimo išvada: paprasti žmonės. 6). kad jis neturėjo jokių jausmų. 1963. kuris davė žalią gatvę nacistiniam holokaustui. buvo tik blogiau. bet dėi to. Jei jie gyventų kaimynystėje. šaltus.maloniai ir švelniai. Bierbraueris teigė. situacija tampa kur kas pavojingesnė. p. kai sužino." Hannah Arendt. „demoniški" pabaisos. Jei Eichmanną vaizduotume kaip pabaisą. 1973). Kaip teigė Milgramas (1974. Iš tikrųjų blogį pakurstė piktas antisemitizmas. Nužudę pabaisą galite ramiai miegoti. dauguma tebetiki. išoriškai Eichmannas nesiskyrė nuo paprastų. galėjęs tapti dvidešimtuoju rugsėjo 11-osios teroristu. Po sunkių dienos darbųjie ilsėdavosi klausydamiesi Beethoveno ir Schuberto. Jie buvo „niekuo neišsiskiriantys" žmonės (McDermott. labai mandagiai elgėsi užsirašydamas į skraidymo kursus ir pirkdamas peilius. Daug kartų girdėjome. kad tikimės. mano juos esant agresyvius. kaip ir „protingas. rugsėjo 11-osios išpuolių lyderis. buvo „geras vaikinas" ir puikus studentas.blogus. „pikti bailiai". Studentai spėjo. negailestingus . jog toks elgesys būdingas daugeliui (Miller ir kiti. kad kartojant Milgramo eksperimentą jų draugai tik minimaliai paklus. aštuoni turėjo Europos universitetų mokslo daktaro laipsnį (Patterson. 2005).6 skyrius. draugiškas. jog Eichmannas ir Aušvico mirties stovyklos viršininkai buvo necivilizuotos pabaisos. Tačiau jei Eichmannas buvo normalus. o blogi . KONFORMIZMAS 243 Pagrindinė atribucijos klaida Kodėl šių klasikinių eksperimentų rezultatai taip dažnai pribloškia? Ar dėl to. Blogi žmonės daro blogus darbus. išgirdę apie vieną ar du paklusniuosius. o ne situacija. eilinių piliečių (Arendt. kai skaitote apie paklusnius Milgramo eksperimentų dalyvius? Dauguma žmonių. Į moteris jis kreipdavosi pagarbiai. 1963 („Eichmannas Jeruzalėje") . suformulavusių Galutinį sprendimą. Teigiama. Vadai ne visą laiką elgėsi kaip pabaisos. Kyla pagunda manyti. tačiau iš maloniai atrodančių žmonių tikimės kitko. Eichmann in Jerusalem. jog žmonės veiks pagal savo vidines nuostatas? Prisiminkite.

„kartais geri žmonės daro blogus dalykus". teiginiais Paklusimas įsakymui sukelti kitam žmogui elektros šoką Paklusnumas Milgramas . tačiau panaši yra ir kiekviena socialinė situacija. kaip juos aiškina kiti. kad jie niekada nedarys nieko bloga.nereiškia atleisti. gyvenimiškų situacijų. 2002)." Stanley Milgramas CBS televizijos laidoje „60 minučių". kurie kenkia? Ar tai atleidžia juos nuo atsakomybės? Arthuras Milleris (2006) pastebi. tatuiruočių darymas Kareiviai ir darbuotojai. 6. būtų įkurta Jungtinėse Valstijose. Suprasti . Kaip ponas Rodžersas dažnai primindavo savo laidų žiūrovams ikimokyklinukams.2 lentelėje pateiktą santrauką): konformistiško elgesio aplinkybės laboratorijoje skiriasi nuo realių. Ir galiausiai komentaras apie konformizmo tyrimų eksperimentą (žr. kuris visiems labai patinka. kad jei tokia mirties stovyklų sistema. ko negalime atleisti. tad darome prielaidą. pritarimas. Kaip dažnai mūsų prašo atspėti linijų ilgį ar sukelti elektros šoką? Ir degtukas. pavyzdžiui.2 LENTELĖ. „supratę. ir galima suprasti kažką. paprasti darbuotojai ..unikali situacija. koks kasdieniškas yra blogis. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Remdamasis tūkstančių žmonių stebėjimais galėčiau pasakyti. privalome atsargiai daryti apibendrinimus. turime mažiau galimybių netyčia prisidėti prie blogio ir galbūt geriau mokėsime jam pasipriešinti".. Dar daugiau. kurių negalime gauti stebėdami miškų gaisrus. jog maistas. vykdantys abejotinus įsakymus Konformizmas Aschas Sutikimas su kitų žmonių akivaizdžiai klaidingomis nuomonėmis. Galima atleisti žmogui. Bet psichologai. kad žiūrint nespecialistų akimis.nurodymui gaminti nekokybiškus gaminius. Paaiškinti . 1979 tingo priešiškumo. Eksperimentas .paklusti įsakymui brutaliai tyčiotis iš naujokų. Todėl ir paprasti kareiviai gali paklusti įsakymams šaudyti į beginklius civilius.. Taip ir socialinės psichologijos eksperimentas padeda geriau ištirti elgesį. Todėl turėtume atsargiau vertinti politikos lyderius. atsakymas iki kažkurio lygmens būtų „taip". kurių žavesys užliūliuoja ir imame galvoti. ir miškas dega panašiai. kaip atlieka- 6. Klasikinių paklusnumo tyrimų santrauka Tema Normų kūrimas Tyrėjas Sherifas Metodas Pasidavimo įtaigai. kuris kasdieniame gyvenime taip lengvai neatsiskleidžia. Ar situacijos analizė kenkiant pateisina tuos. o eiliniai grupių nariai . priduria Jamesas Walleris (2002). studijuojantys blogio šaknis. kurio elgesio nesuprantate.nereiškia pateisinti.244 II d a l i s . kad šviesos taškas tariamai pasislenka. mažiau stebimės. yra skanus Aplinkinių elgesio mėgdžiojimas. šioms stovykloms vidutinio dydžio mieste pavyktų surinkti reikiamą personalą. kokia buvo sukurta nacistinėje Vokietijoje. įvertinimas Pavyzdys iš gyvenimo Kitoks įvykių interpretavimas. jog psichologiniai procesai laboratorijoje ir kasdieniame gyvenime taip pat panašiai vyksta (Milgram. gali tapti destruktyvaus proceso įrankiais". teigia kitaip. Kai lyginame degantį degtuką ir degantį mišką. Analizuodami. Veikiant blogio jėgoms net puikūs žmonės kartais pasikeičia ir ima kurti tariamai moralius amoralaus poelgio aiškinimus (Tsang. išgirdus. Tačiau kontroliuojami eksperimentai su degančiais degtukais gali suteikti žinių apie degimą. 1974).

kaip mokslininkai tyrė konformizmą. • Solomonas Aschas naudojo užduotį.mažiau. ar kitomis aplinkybėmis konformizmo lygis nebūtų dar didesnis? Netrukus mokslininkai pastebėjo. kad blogai elgiasi blogi žmonės. kitos . Kokias sąlygas pasirinktumėte. Aschas paliepė eksperimento dalyviams išklausyti. skatinanti žmones prisitaikyti prie neteisybės ar kapituliuoti prieš žiaurumą.teisėtam. Esant optimalioms sąlygoms . kurią iš trijų lyginamųjų linijų etaloninei prilygina kiti. APIBENDRINIMAS Klasikiniai konformizmo tyrimai Trijų tipų klasikiniai eksperimentai iliustruoja. Išgirdę klaidingus atsakymus. kaip Sherifo užduotis neapibrėžta. 37 proc. Pagrindinė atribucijos klaida verčia mus manyti. Situacijos galią matome. čia pat esančiam viršininkui ir atokiau esančiai aukai bei niekam neparodant nepaklusnumo pavyzdžio . Klasikiniai konformizmo eksperimentai atsakė į vienus klausimus. nedviprasmiška situacija galėjo sukurti aplinkybes. elgiasi smerktinai (kai kuriuos žmones tokios aplinkybės gali paskatinti elgtis didvyriškai). Kada jie būna konformistiški? 2) Kodėl žmonės elgiasi konformistiškai? Kodėl jie neignoruoja grupės ir „nesirūpina būti teisūs prieš save"? 3) Ar yra asmenybės tipas. Taip pat nuvertinama situacijos galia. esančiai gretimame kambaryje. • Muzaferas Sherifas pastebėjo. kurių išprovokuotas konformistiškumas siekė 37 proc. slypinčių po išorine įvairove. ir skirtingu laiku bei skirtingose vietose kartodami eksperimentus mokslininkai ieško bendrųjų principų. kad kitų žmonių nuomonė buvo reikšminga vertinant iliuzinį šviesos taško pasislinkimą „Teisingų" atsakymų normos susiformavo ir išsilaikė tyrimų sekoje. • Šie klasikiniai eksperimentai atskleidžia kelių reiškinių galią Elgesys bei nuostatos vieni kitus sustiprina.65 proc. kuri buvo tokia pat aiški. susidūrę su skaudžiomis aplinkybėmis. Kaip nuspėti galimą konformistiškumą? Vienos situacijos labiau skatina elgtis konformistiškai.. o geri žmonės elgiasi gerai. ir po to nuspręsti patiems. kai geri žmonės. eksperimento dalyvių juos pakartojo. tačiau iškėlė kitus: 1) Kartais žmonės elgiasi konformistiškai. kad konformistiškumas didėja sudėtingėjant užduotims arba jei dalyvis jaučiasi ne- . KONFORMIZMAS 245 mos įvairiausios atskiros užduotys. kartais ne. Dėl to nedidelis blogio veiksmas paskatina nuostatą leidžiančią atlikti dar blogesnį veiksmą. norėdami išprovokuoti didžiausią konformizmą? Socialinės psichologijos specialistai kėlė tokį klausimą: jei net Ascho neprievartinė.6 skyrius. suaugusių eksperimento dalyvių pakluso nurodymams sukelti tariamai traumuojantį elektros šoką rėkiančiai nekaltai aukai. turintis polinkį elgtis konformistiškai? Kitame poskyryje panagrinėsime kiekvieną iš šių klausimų atskirai. • Stanley Milgramo paklusnumo tyrimo eksperimentai atskleidė ekstremalų nuolaidumą.

6 PAVEIKSLAS Grupės dydis ir konformistiškumas Praeivių. Taip pat kai reaguoti tenka viešai ir be išankstinio įsipareigojimo. grupė neprivalo būti didelė. kai grupę sudaro trys ar daugiau žmonių. Panagrinėkime kiekvieną aplinkybių atskirai. juo labiau pasiduodame kitų žmonių įtakai. Prieš pareikšdami savo nuomonę. kad 3-5 žmonės gali nulemti kur kas didesnį konformizmą nei vienas ar du. 1968. 1969. kuo didesnė grupė sužiurdavo aukštyn. taip pat pažvelgė į viršų. kai keturi tariami dalyviai savo nuomonę pateikė kaip bendrą vienos grupės. procentas didėjo atitinkamai didėjant minėtai grupei (nuo vieno iki penkių). Grupės savybės taip pat turi reikšmės. 6. Grupės dydis Kad laboratorinių eksperimentų metu gautume didelį efektą. vieninga ir užima svarbią padėtį. ji darni.246 II dalis. 2-jų. Panašiai dvi grupės po tris žmones išprovokavo didesnį konformistiškumą nei viena šešių žmonių grupė. 1961). efektas susilpnėja (Gerard ir kiti. Atlikdami lauko eksperimentą Milgramas ir jo kolegos (1969) 1-o. jų pozicija tampa paveikesnė. Kaip parodyta 6. Aschas bei kiti mokslininkai pastebėjo. kurioje keturi tariami eksperimento dalyviai išsakė savo nuomonę. Didžiausias konformistiškumas būna. 10-ies ir 15-os asmenų grupių paprašė stabtelėti judrios Niujorko gatvės kelkraštyje ir pasižiūrėti aukštyn. kad kelioms mažoms grupėms tarpusavyje sutariant. Rosenberg. kad studentų nuomonė buvo labiau konformistiška tada. 3-jų. Bickman ir Berkowitz.6 paveiksle. 5-ių. kurie. studentai pasižiūrėjo vaizdajuostę. Šaltinis: Milgram. Eksperimentas parodė. ^ 90 80 70 8 60 'į įjj i— ^ 30 20 10 0 1 2 3 5 10 Provokuojančios grupės dydis 15 . Kai grupę sudaro daugiau nei penki žmonės. Akivaizdu. Juo mažiau pasitikime savo sprendimais. Rutgerso universiteto mokslo darbuotojas Davidas Wilderis (1977) pateikė studentams teismo prisiekusiųjų atvejį. tuo daugiau praeivių jais pasekdavo. o ne tuomet. kai tariami dalyviai buvo pristatyti kaip dvi grupės po du žmones. pamėgdžiodarni pulkelį žmonių. S O C I A L I N Ė ĮTAKA kompetentingas. kaip grupė „sukomplektuota". Svarbu ir tai. o trys grupės po du žmones dar didesnį.

sutrikdo grupės vieningumą. taip pat siunčia po du misionierius. Ar šis vieno savarankiško tariamo eksperimento dalyvio pavyzdys darys tokį pat išlaisvinantį poveikį. Stebint besilaikantį savo pozicijos asmenį .6 skyrius. Tą pripažįsta daugelis religinių grupių. pateikdamas teisingus atsakymus. Tokių eksperimentų dalyviai vėliau sakydavo. kuris suklydo mėlynus dirgiklius pavadindamas žaliais. kad šis dalyvis jiems turėjo įtakos: „Jei jo ir nebūtų buvę.gali sustiprėti mūsų pačių savarankiškumas. 1969. pavaizduota. kurie minėto pavyzdžio nestebėjo. jog dalyvaujate konformizmo tyrimo eksperimente. 2005). nesutinkant tik vienam prisiekusiajam. išskyrus vieną. Fragment („Fragmentas") . 5 6 7 8 Kritinis bandymas Vieningumas Įsivaizduokite. Morris ir Miller. jį stebėję eksperimento dalyviai demonstravo didesnį savarankiškumą .net jei jis ir neteisus . kaip ir Milgramo paklusnumo eksperimente? Atlikus keletą eksperimentų buvo pastebėta. Nepaisydami. ji tampa ne tokia įtakinga (Allen ir Levine. jų teisingi atsakymai sudarė 76 proc.7 PAVEIKSLAS Vieningumo poveikis konformistiškumui Kai kas nors. 6. vis tiek būčiau atsakęs taip pat". atsakinėję žmonės pateikia tą patį klaidingą atsakymą. Draugo parama teikia drąsos. jei prieš juos tai būna padaręs bent vienas asmuo. Šaltinis: Asch. mormonai. jei randame bent vieną bendramintį. kai visi kiti raudonas skaidres vadino oranžinėmis.7 pav. kai eksperimento dalyviams liepė stebėti vieną nedidelės keturių žmonių grupelės narį. Tie. 70 proc." Novalis. prielankius jausmus. turėdami tai galvoje. kad jis klydo.net tada. 1975). prisiekusiesiems teisme retai kada nepavyksta priimti sprendimo dėl vieno prieštaraujančio nario. Būti vieno asmens mažuma yra sunku. 1955. Šie eksperimentai perša praktinę išvadą. kad žmonės beveik visada reiškia savo nuomonę. prisitaikoma keturis kartus rečiau. dažniau elgėsi konformistiškai. kad už ką nors kovoti lengviau. pavyzdžiui. Kristus savo apaštalus siuntė poromis. kad nekonformistiškam dalyviui jausdavo šiltus. 1955. kai tik juos pripažįsta dar vienas protas. „Mano nuomonė ir įsitikinimai sustiprėja ir būna sėkmingi. Per pastaruosius 50 metų tik 1 iš 10 Jungtinių Valstijų Aukščiausiojo teismo sprendimų buvo priimti. kad kam nors pažeidus grupės vieningumą. KONFORMIZMAS 247 6. Asch. Charlan Nemeth ir Cynthia Chiles (1988) tai užfiksavo po to. Dažniausiai sprendimas priimamas vienbalsiai arba santykiu 5:4 (Granberg ir Bartels. kuriame visi. Tačiau jie neigdavo.

esame linkę pamėgti tuos. kad galėtų atsispirti klubo narių antipatijai bei pasmerkimui". elgtis ir rengtis taip. Lott ir Lott. kovojantis už gėjų teises. 1988). jei jis gerai apsirengęs. to nežinodami. su kuria tapatinamės .kalbėti. yra bendravardžiai ar kurių panašūs pirštų antspaudai (Burger ir kiti. Pavyzdžiui. jog neatsargių pėsčiųjų sumažėdavo nuo 25 proc. užimantys aukštesnę padėtį dažniausiai turi didesnę įtaką (Driskell ir Mullen. Juo grupė labiau sutelkta. Atrodo. Grupės poveikį patiria ir tie eksperimento dalyviai. kuris būtų toks stiprus ir nejautrus. jei muzika patiko nepanašiems į mus žmonėms. Neatsargaus perėjimo per gatvę tyrime. kurie grupės atžvilgiu nusiteikę palankiai (Berkowitz. kai tarp jų atsirasdavo atsargiai per gatvę einantis tariamas eksperimento dalyvis. jei pastebime. Iš juodaodžių. 1988). 1975). 2006). juo didesnę galią ji turi savo nariams. 2001). . 2004. pavyzdžiui. filosofas Johnas Locke įvertino sutelktumo veiksnį: „Tarp dešimčių tūkstančių neatsiras nė vieno. gali šaipytis jų aplinkoje (Contrada ir kiti. kad jis patiko panašiems į mus žmonėms. sutelktumas (cohesiveness) „Mes" jausmas. kurie panašūs į mus. lengviau paveiks kitus heteroseksualus nei homoseksualas. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Sutelktumas Mažumos. Silvia. 1990). nei kai klausinėdavo prastai apsirengęs. kai atsirasdavo neatsargus (Mullen ir kiti. . Savo veikale Essay Concerning Human Understanding („Apie žmogiškąjį supratimą") XVII a. Heteroseksualas. Žmonės dažniau patenkina pageidavimus netgi tų. Sakurai. 1990). 2005). ir padidėdavo iki 44 proc. buvo pastebėta.. šie žmonės linkę nusileisti. Michaelas Walkeris. pagal simpatijas. ypač tiems. Priklausantys tai pačiai etninei grupei gali jausti panašų „savos grupės spaudimą prisitaikyti" . kad Sidnio pėstieji buvo labiau linkę bendradarbiauti. „vaidinančių juodaodžius". ypač kai labiau suartėja (Crandall. kaip daro „visi".kito universiteto ar kitos religijos atstovų. Susan Harriman ir Stuartas Costello (1980) pastebėjo. aukštųjų mokyklų studentų draugijų nariai linkę kartu linksmintis. kurie gimę tą pačią dieną.. Neigiamą nuomonę išreiškiame. Padėtis Kaip ir buvo galima numanyti. patrauklumą mastas. kuri nepriklauso grupei.nuomonė mus trikdo mažiau nei tokia pati mūsų grupės mažumos nuomonė (Clark ir Maass.248 II d a l i s . grupės narių tarpusavio susisaistymo.pripažįsta labiau pasiduodantys grupės nuomonei negu vyresnieji grupės nariai (Jetten ir kiti. 1961. Bijodami būti atstumti. ar iš baltaodžių.netgi jaunesnieji socialiniai psichologai . kuriame. Jie nenori prieštarauti kitų nuomonei. Jaunesnieji grupės nariai . iki 17 proc. geriau vertiname muzikos kūrinį. Pavyzdžiui. Atsargaus pėsčiojo drausminantis poveikis būna dar didesnis. jog Australijoje „žmogų kuria" ir rūbai. Kaip matysime 11 skyriuje „Patrauklumas". kurie priklauso daugumai (Hogg. kai įjuos kreipdavosi gerai apsirengęs apklausą atliekantis darbuotojas. 1954. dalyvavo 24 000 pėsčiųjų. 2000). Taigi žmonės stengiasi prisiderinti prie į juos panašių žmonių nuomonės. kurie „vaidina baltuosius".

kad jokių pažeidimų nebuvo ir kad nugalėjo Kodeksas. kodėl eksperimentas sumanytas taip. 37 metų suvirintojas atsisuko į eksperimentuotoją ir pagarbiai paklausė: „Kas toliau. Kodeksas šastelėjo link Rizikos. Lenktynių teisėjai pasitarė dar kartą. sukuria nesutinka visi likusieji dalyviai. KONFORMIZMAS 249 Milgramas (1974) rašė. Kai jūs pareiškiate savo nuomonę. jei jie būtų galėję atsakyti raštu žinodami. Ar iškart po lenktynių paskelbta žinia turėjo įtakos teisėjų pasiryžimui nekeisti sprendimo? To niekada nesužinosime. kumelaitė akimirksnį sutriko ir nežymiai pralaimėjo lenktynes. profesoriau?" Kitas dalyvis. Geriausiu atveju sprendimą pakeičiame pasikeitus aplinkybėms (Saltzstein ir Sandberg. Eksperimentuotojas parodo liniją ir prašo. Davęs 450 voltų elektros šoką. Šis sprendimas sukėlė skandalą. kad atsakymus perskaitys tik eksperimentuotojas. Lengviau laikytis savo įsitikinimų. 1955): kartą viešai įsipareigoję laikomės savo žodžio. kad jūs pirmas atsakytumėte. Todėl ga- . Buvo pareikštas protestas. Per kitas lenktynes paskutiniame rate ji pasivijo lyderį žirgą Kodeksą. Ar susidūrę su priešinga grupės nuomone pakeisite savo sprendimą? Realiai beveik niekada šitaip nepasielgiame (Deutsch ir Gerard. kad šio žmogaus gyvybei kyla pavojus". lenktynių favoritės. nugalėjusia Kentukio ristūnų lenktynėse. Viešoji reakcija Vienas pirmųjų klausimų. tačiau sprendimo nepakeitė. Kai po paskutinio posūkio jie išniro greta vienas kito. jog Kodeksas iš tiesų šonu prisilietė Rizikos. bet viešumoje nenori pasirodyti neturį nuomonės? Dabar jau išaiškinta: eksperimentų metu atsakinėjant viešai. ir apibėrė eksperimentuotoją klausimais apie „tokio darbo etiką". Trumpai pasvarstę. pasakė: „Nesuprantu. o ne kai stovime prieš grupę. prisitaikoma labiau nei atsakinėjant raštu.6 skyrius. Ar Kodeksas savo šonu palietė Riziką? O gal Kodekso raitelis netgi sudavė jai rimbu per galvą? Lenktynių teisėjai susirinko pasitarti. buvo toks: ar viešai atsakinėjant prisitaikoma labiau? Gal iš tiesų žmonės daugiau dvejoja. į kurį mokslininkai ieškojo atsakymo. nepaklusęs reikalavimui įjungti 150 voltų elektros srovę. jie nusprendė. kai esame vieni balsavimo kabinoje. Taigi įsivaizduokite.sukuriant sąlygas įsipareigoti nedelsiant arba nesudarant tokių sąlygų . Šį įvykį tegalime tik pakartoti laboratorijoje . Ankstesnių įsipareigojimų nebuvimas 1980 metais grynaveislė kumelaitė Rizika tapo antrąja. Dar kartą peržiūrėjus televizijos įrašus paaiškėjo.ir stebėti. kad jo paklusnumo eksperimentuose menkesnio išsilavinimo žmonės noriau vykdė eksperimentuotojo paliepimus nei labiau išsilavinę. 1979). eksperimentuotojas leidžia jums dar pagalvoti. teologijos fakulteto profesorius. Išgirdus kitų dalyvių atsakymus. ar šis įsipareigojimas kaip nors veikia. Ascho eksperimentų dalyviai būtų patyrę mažesnį grupės poveikį. kad dalyvaujate Ascho eksperimente.

Prekybininkai klausimus formuluoja taip. jisai panašus į žebenkštį". • • • Konformistiškumas sumažėja. „Jo kupra kaip žebenkšties". o ne prieštarautume tam. kai susiduria su vieningais trijų ar daugiau patrauklių ir aukštą padėtį užimančių žmonių teiginiais. 14-17 metų paaugliai. Kodėl elgiamasi konformistiškai? „Ar jūs matote aną debesį.250 II d a l i s . . Kai imitacinės prisiekusiųjų grupės priima sprendimus. Juo aukštesnę padėtį užima elgesį ar įsitikinimą formuojantis asmuo. . eksperimentuotojai atskleidė. o ne balsuojant slaptai (Kerr ir MacCoun. Lektoriui baigus pasiruošiau kartu su visais paploti.atsako Polonijus. o ne prisitaikys. kad žmonės legviau paklūsta.klausia Shakespeare Hamletas Polonijaus. amerikietis. 2001. Aplinkosaugininkai ragina įsipareigoti rinkti antrines žaliavas. kad šuolių į vandenį ar gimnastikos varžybų teisėjai retai kada pakeis savo vertinimus pamatę. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Kas niekada nepakeitė savo nuomonės. Pavyzdžiui. balsai dažniau pasiskirsto po lygiai tada. „O gal kaip banginio?" . Viešai įsipareigoję žmonės nenoriai keičia sprendimus. juo labiau pasireiškia konformistiškumas.* Klausimas: kodėl Polonijus taip lengvai sutinka su Danijos princu? Štai aš. klausausi paskaitos viename Vokietijos universitete.kiek vėliau sako Hamletas. kad pritartume. ką jie reklamuoja. . pakartotinai viešai įsipareigoję saugoti skaistybę iki vedybų. kaip vertina kiti kolegos. „Man regis. 2005). kuris labai panašus į kupranugarį?". kas skatina elgtis konformistiškai. Brūckner ir Bearman. • • Dažnai prisitaikoma. (Jeigu sulaužo įsipareigojimą. kai balsuojama viešai. dažniau susilaiko nuo lytinių santykių ar juos nukelia vėlesniam laikui nei tam neįsipareigoję jaunuoliai (Bearman ir Bruckner.sutinka Polonijus. . Tačiau auditorija ne plojo. Konformistiškumą stiprina grupės susitelkimas." Joubert. Tam tikros aplinkybės ar sąlygos būna ypač veiksmingos. . Churginas. „Kaip kažin ką jis tikrai atrodo lyg kupranugaris". Išmintingi įtikinėtojai tai žino.svarsto Hamletas. pritaria Polonijus. grupės savybės: žmonės labiausiai prisitaiko. Pensėes („Mintys") lime manyti.) APIBENDRINIMAS Kaip nuspėti galimą konformistiškumą? • Atlikdami konformizmo tyrimus. Jei asmuo įsipareigojo kažkaip elgtis ar kažkuo tikėti. jis greičiau laikysis įsipareigojimo. jie rečiau naudoja prezervatyvus. tie save myli labiau nei tiesą. 1985). 1994). jei suformuotas elgesys ar įsitikinimas nėra vieningas. tačiau jie gali derinti savo vėlesnius vertinimus. * Vertė A. „Visai kaip banginio". taupyti energiją ar važinėti autobusais ir pastebi. kai raginimai saugoti aplinką neverčia įsipareigoti asmeniškai (Katzev ir Wang. kai savo nuomonę reikia pareikšti viešai (grupės akivaizdoje). Ankstesni įsipareigojimai taip pat sulaiko nuo pasidavimo įkalbinėjimams.

Galbūt Polonijus norėjo sulaukti Hamleto. arba kurie nori daryti kajerą (Hollander. prisiminkite Titaniką Nežinomas autorius Kartais didelė nukrypimo kaina skatina žmones pritarti tam. Tačiau prasidėjus konfliktui tikimasi. Dirbdamos laboratorijose ir realiame gyvenime grupės dažnai atmeta nuolatos nukrypstančius kolegas (Miller ir Anderson. kad Leideritzas ir kiti palaikys mane bailiu". Jis nenusileido. pritarti skatina informacinė įtaka. ir aš j a m paaiškinau buvusias pinkles. Kennedy (1956). Esant neapibrėžtoms aplinkybėms. Kaip žinome. Mortonas Deutschas ir Haroldas Gerardas (1955) šias dvi galimybes pavadino normatyvine įtaka ir informacine įtaka. Kai kurie kareiviai dalyvavo žudynėse My Lai kaime. nusprendžiau. Schachter. 1958. grindžiamas žmogaus noru patenkinti kitų lūkesčius siekiant išsikovoti pripažinimą. bet ir grupei bendraujant su kita grupe (Matheson ir kiti. grindžiamas faktais. Ypač normatyvinė įtaka skatina nuolaidumą tų žmonių. į kokias buvo patekę autokinetinio eksperimento dalyviai. kai kiti barbeno? Yra dvi galimybės: a) nusileisti grupei. „Bijojau. bijodami karinio tribunolo už nepaklusnumą. kuo jie netiki. nė karto nenusileisdamas kitiems. 4). . kad kiekvienas „parems mūsų karius". vengiant atmetimo ir siekiant palankumo arba pritarimo. tačiau kokia kaina! Jis labai norėjo. palankumo. Be to. Janes ir Olson. Parlamento ar Kongreso nariams leistina prieštarauti planams skelbti karą. 1951). „Jei nuogąstaujate. Gerardas (1999) prisimena. atrodė išbalęs ir sukrėstas. kad norint sutarti reikia pritarti" (p. vokiečių veiduose nepastebėjau nepasitenkinimo.6 skyrius. kad kolektyvas j į priimtų ir pamėgtų. tikriausiai tokios būna vokiškos ovacijos.atsakė vaikinas. kurie buvo šaipymosi iš kitų liudininkais.teigė vienas vokiečių karininkas. 2000). kai nuomonės išsiskiria ne tik „šeimoje". jis atsipalaidavo ir su palengvėjimu atsiduso. 2003). Antra vertus. kad viename iš jo konformizmo eksperimentų draugiškai nusiteikęs eksperimento dalyvis nusiminė. sužinotais iš kitų žmonių. ko jis buvo išėjęs. „Nusi vemti". tačiau bijojo priešingos reakcijos. . Paklausiau. nes laikėsi savo nuomonės ir prieštaravo kitiems grupės nariams. Ne. KONFORMIZMAS 251 o ėmė krumpliais barbenti į stalus. o kai sugrįžo. Jo veidas atgavo buvusią spalvą. 1979. Tada ir aš pradėjau barškinti krumpliais. Ypač tada. informacinė įtaka (informational influence) Konformizmas. kiti žmonės gali tapti svarbiu informacijos šaltiniu. kad pavėluosite į laivą. Jis ryžtingai atsisakė ir tęsė visus kitus 36 bandymus. socialinė atskirtis būna skaudi. Kai eksperimentas pasibaigė. Ką tai reiškė? Gal jie nepritarė? Tikriausiai ne kiekvienas išdrįstų viešai rodyti nepalankumą viešinčiam žymiam asmeniui. pasiprašė leisti išeiti iš patalpos. Aš susirūpinau ir pasiūliau nutraukti seansą. 2002). arba bent jau užgniaužti savo nepritarimą. Paskiras asmuo gali svarsty- . Normatyvinė įtaka yra „prisitaikymas prie minios". Kas paskatino elgtis konformistiškai? Kodėl aš neplojau. normatyvinė įtaka (normative influence) Konformizmas. kol debatai vyksta šalies viduje. „prieš patenkant į Kongresą man buvo priminta. aiškindamas savo nenorą priešintis masinėms egzekucijoms (Waller. Kaip prisimena Johnas F. nukrypus nuo grupės normų dažnai tenka mokėti emocijomis. aukštesnę nei jis padėtį užimančio Danijos princo. kad būtum priimtas ir pripažintas arba b) kad gautum svarbią informaciją. Štai j u m s absoliutaus normatyvinio spaudimo pavyzdys.

kiek pasislinko šviesos taškas. suaktyvėdavo su emocijomis susijusios smegenų sritys. atsakinėjo į suvokimo klausimus (Berns ir kiti. Aš nenorėjau būti vienintelis. Dažniau prisitaikoma esant kitų žmonių akivaizdoje. Tačiau atrodo. patys atsakydavo neteisingai.) Kai dalyviai. APIBENDRINIMAS Kodėl elgiamasi konformistiškai? • Eksperimentai atskleidžia dvi konformistiško elgesio priežastis. Tad rūpindamiesi socialiniu įvaizdžiu patiriame normatyvinę įtaką. Kai dalyviai prieštaraudavo grupės nuomonei. ir individualiai). arba informacinė įtaka. S O C I A L I N Ė ĮTAKA ti: „Nenutuokiu. Eksperimentuose. kada žmonės elgiasi konformistiškai. mokslininkai sutelkė dėmesį į tris prognostines prielaidas: asmenybę. Antra vertus. kad žmonėms prisitaikant veikiamas jų suvokimas. • Informacinę įtaką kuria kitų žmonių pateikti duomenys apie realybę. kaip veikia Ascho tipo eksperimente dalyvaujančių žmonių smegenys. kai pateikiama sudėtinga užduotis ir kai svarbu jaustis teisiems . prisitaikydami prie neteisingo kitų dalyvių atsakymo.252 II d a l i s . Kas elgiasi konformistiškai? Konformizmas kinta ne tik keičiantis aplinkybėms. Trokšdami būti teisingi . 2005). yra atviresni) socialinei įtakai? Ar galite vienus savo draugus pavadinti „konformistais". plojęs minėtoje Vokietijos universiteto salėje (normatyvinė įtaka). Kasdieniame gyvenime normatyvinė ir informacinė įtakos dažnai reiškiasi kartu. kaip išreikšti savo pritarimą (informacinė įtaka). kuriuose tiriama." Emorio universiteto neurologų grupė. o ne sąmoningus sprendimus priimančios smegenų sritys. suaktyvėdavo suvokimą reguliuojančios.informacinę įtaką. Normatyvinei Įtakai pasiduodame iš noro būtų priimti: mes norime būti mėgstami. kai eksperimento dalyviai jaučiasi nekompetentingi. kartais būna apribota arba normatyvinė. jog šis vyrukas žino. Tokie rezultatai perša išvadą. atspindi informacinę įtaką: mes norime būti teisūs. (Pateikta užduotis: reikėjo mintyse pasukti figūrą ir pasirinkti jos atitikmenį iš keleto galimybių. Taip reiškiasi normatyvinė įtaka (nes žmonės gauna tą pačią informaciją ir kai reaguoja viešai. išklausę kitų dalyvių atsakymus. tačiau kitų elgesys parodė man. kad labiau prisitaikoma reaguojant viešai. priimant sudėtingesnius sprendimus. o kitus „nepriklausomais"? Ieškodami prisitaikymą skatinančių veiksnių. Tendencija prisitaikyti. kol jie. atspindi normatyvinę įtaką. pasakyčiau. Kaip jis kinta? ir kokiame socialiniame kontekste ši asmenybės savybė ryškiausia? Ar kai kurie žmonės apskritai labiau pasiduoda (arba. . dažnai elgiamasi konformistiškai. Tai. norėdama ištirti. kultūrą ir socialinius vaidmenis.visa tai yra informacinės įtakos požymiai. funkciniu magnetiniu rezonansu (fMRV) tyrė dalyvių smegenis. bet ir žmonėms.

kai socialinė įtaka yra silpna. Šunų prižiūrėtojas Williamas Kimbro nepasidavė „stipriam spaudimui" dalyvauti „nederamose apklausose". Manyta. devintajame dešimtmetyje paskatino ištirti. su kuriuo susidūrėme 4 skyriuje: nors vidiniai veiksniai (nuostatos. bet iš tikrųjų aš mačiau nederamų dalykų ir apie juos pranešiau". Asmenybės savybės lengviau padeda numatyti elgseną. XX a. neprisidėjo prie savo kolegų (O'Connor. ar konkretus asmuo bus konformistiškas. su asmenybės savybėmis susijusios priežastys. Rushton ir kiti. 2004). 1990. 1968).6 skyrius. yra taip pat sunku kaip ir prognozuoti jūsų atsakymą į vienintelį testo klausimą. kuriuos buvo galima pademonstruoti. aiškūs reikalavimai trukdė reikštis asmenybių skirtumams. kad asmeniniai bruožai turi menką poveikį. septintojo dešimtmečio pabaigoje ir aštuntajame dešimtmetyje. 0 motina džiaugėsi: „Brangusis. Bet net ir sudėtingomis aplinkybėmis individai skiriasi. pagarbos autoritetui ir noro pateisinti lūkesčius (Blass. kaip pasielgtumėte konkrečioje situacijoje. Pranešimuose apie prievartą Abu Graibo kalėjime palankiai atsiliepiama apie tris vyrus. 205). kaip žmogus elgsis įvairiomis aplinkybėmis (Epštein. kad norint sužinoti. Milgramas (1974) padarė štai tokią išvadą: „Esu tikras. Milgramo paklusnumo eksperimentai buvo atliekami „griežtoje" aplinkoje. kad kartais paklusnumas priklauso nuo priešiškumo. savybės) retai tiksliai išpranašauja konkretų poelgį. ir todėl yra rimtas pagrindas įtarti. asmeninės savybes nedaug tegalėjo prognozuoti paskiro žmogaus elgseną. Tyrimai patvirtina principą. Darby kažkas pavadino „žiurke". Monson ir kiti. kaip ir bendrasis testo iš daugelio klausimų rezultatas. 1980. Leitenantas Davidas Suttonas nutraukė vieną incidentą ir įspėjo vadovybę. Tačiau vis tiek Milgramo eksperimentų dalyviai labai skyrėsi savo paklusnumu. Tačiau žinau. Mintis.išlaisvina" (ABC News. kad klusnumą ir neklusnumą lemia sudėtingos. kai du nepažįstami žmonės sėdi laukiamajame. agresyvus ar paslaugus. jie leidžia apibendrintai prognozuoti. O jūsų galimas konformistiškumas (arba draugiškumas ar agresyvumas) įvairiomis aplinkybėmis prognozuojamas lengviau. nes gėris visada nugali blogį. Priešingai nei situaciniai veiksniai. 1991). . kurie. 2004). o tiesa . aš labai didžiuojuosi tavimi ir tavo elgesiu. ir jų elgesys nereguliuojamas jokiais ženklais . buvo grasinama su juo susidoroti už nepritarimą bendrai nuomonei. „Laisvesnėse" situacijose . Jis teigė: „Nenoriu vertinti. kokioms aplinkybėms esant žmogaus elgesį galima sieti su jo asmeninėmis savybėmis.pavyzdžiui. KONFORMIZMAS 253 Asmuo XX a. 1982. kad mes jų dar neišsiaiškinome" (p. Čia gali praversti štai tokia analogija: prognozuoti. Specialistas Josephas Darby sušvilpė švilpuku. pateikdamas karo policijai įrodymų. 1983). todėl jam buvo suteikta apsauga. svarbiau žinoti aplinkybių detales nei to žmogaus psichologinių testų rezultatus. buvo pastebėtos tik jų užuominos (Mischel. 1982). tiriant asmeninių savybių ir konformistiškumo sąsajas.asmenybės turi dar didesnes galimybes suspindėti (Ickes ir kiti. nepaisydami pajuokų ir karo lauko teismo grėsmės.

Larsen. dabar vis labiau pripažįstamos individualios asmens savybės ir įgimti polinkiai. 1985. kas mes esame. 1974. 1981).su visa jos butaforija. Brazilijoje . moterys .31 proc. VVilliam Shakespeare Vaidmenų teorijos šalininkai kaip ir Williamo Shakespeare pjesės „Kaip jums tai patinka" herojus Žakas mano. 12). kokie buvo pakartotinių paklusnumo eksperimentų Australijoje.tik aktoriai: kiekvienam skirta. nors santykinai jų reikšmė skirtingais atvejais skiriasi" (p. kad socialinis gyvenimas panašus į vaidybą teatro scenoje . Perrin ir Spencer. kur už nekonformistišką elgesį buvo taikomos griežčiausios sankcijos. Italijoje. siekdamas palyginti Norvegijos ir Prancūzijos studentus. kuriose tradicija puoselėti darnius santykius padeda apibrėžti savąjį Aš. Nicholson ir kiti. 1990. Kartojant Ascho eksperimentus su Didžiosios Britanijos. Jų pastangomis šiandieniniai socialiniai psichologai sutinka su pirmtako Kurto Lewino (1936) pareiškimu: „Kiekvienas psichologinis įvykis priklauso nuo žmogaus būsenos ir socialinės aplinkos. palyginti su JAV? Paklusnumo santykis buvo panašus arba netgi aukštesnis . Austrijoje. Konfor- . kaukėmis ir scenarijais. jis nuolatos pastebėdavo. nariai labiau pasiduoda kitų žmonių įtakai. Zimbabvės Bantu gentyje.tačiau 51 proc.Miunchene 85 proc. Kai Milgramas (1961) naudojo kitokią konformizmo tyrimo metodiką. ir to. asmenybės tyrinėtojai tikslina ir iš naujo patvirtina ryšį tarp to. Pietų Afrikoje ir Jungtinėse Valstijose rezultatai. S O C I A L I N Ė Į T A K A Įdomu atkreipti dėmesį į profesionalų nuomonių švytuoklę. Libane. (Blass." Woody Guthrie Socialiniai vaidmenys Pasaulis . „Aš nenoriu prisitaikyti prie šio pasaulio. Vokietijoje. Kultūra Ar kultūrinis fonas padeda prognozuoti galimą konformistišką elgesį? Iš tiesų padeda. kolektyvistinių visuomenių. Jamesas Whittakeris ir Robertas Meade (1967) keliose šalyse pakartojo Ascho konformizmo eksperimentą ir daugeliu atvejų nustatė panašų konformistiškumo santykį . kaip kultūrinės vertybės veikia konformistiškumą. o vyrai. Honkonge. 32 proc. Kaip manote. Rodo Bondo ir Peterio Smitho (1996) 17 šalių atlikta 133 tyrimų analizė parodė. Tačiau kultūros kinta.tai scena. Palyginti su individualistinėmis visuomenėmis. Kaip ir anksčiau minėti nuostatų tyrinėtojai. Jordanijoje. 2000). Neatmetant neginčijamos socialinių jėgų galios. Taigi konformistiškumas bei paklusnumas yra universalios savybės. kada išeiti ir įeiti. 34 proc.254 II d a l i s . kad Prancūzijos studentai mažiau linkę elgtis konformistiškai. 1990. Kanados ir Jungtinių Valstijų universitetų studentais kartais sulaukiama mažesnio konformizmo nei prieš du ar tris dešimtmečius (Lalancette ir Standing. tačiau jos priklauso ir nuo kultūros. ką darome. ir nuo laiko. kiekvienas per savo amžių atlieka daug vaidmenų.

reemigrantai privalo iš naujo prisitaikyti prie savosios kultūros.prisitaikyti. turtingų tėvų ir sužadėtinio. nei man. . be abejonės. apibrėžiančių mano kaip profesoriaus ar tėvo elgesį. vertybės ir tapatumas nepastebimai pasikeitė siekiant prisitaikyti prie kitos vietos. Nei jums. vėl patiria įtampą (Sussman. ji buvo pagrobta jaunų revoliucionierių. parengti kursinius darbus ir gauti bent minimalų įvertinimą. arba jei ji tik būtų apsimetinėjusi. tampa nuoširdu. vaidmenį galite atlikti sąmoningai. kokia reikšminga vaidmens galia. retai kada atvykstu per anksti). Po dvejų įkalinimo ir „perprogramavimo" metų ji vėl ėmėsi turtingos paveldėtojos vaidmens. jie niekaip negalėjo suprasti (ir dėl to XX a. paskui tikra revoliucionierė ir po to vėl tikra turtų paveldėtoja". Schiffman. Pavertus šį vaidmenį vidiniu įsitikinimu. apibrėžtam vaidmeniui būtinas atitinkamas normų rinkinys. pasivadinusių Simbiono išsilaisvinimo armija. Jei Patricia Hearst visą tą laiką iš tiesų būtų buvusi pasišventusi revoliucionierė. skriausčiau vaikus). savikontrolė sumažėja. Praėjus devyniolikai mėnesių Hearst buvo suimta. Per pirmą pasimatymą ar pradėję naują darbą. Ji prašė. Vaidmenys daro reikšmingą poveikį. kaip aš prisitaikiau prie vokiečių. 1974 metais. Jei su socialine kategorija susijusios tik kelios normos (pavyzdžiui. Netrukus Hearst viešai paskelbė. Kad vėl susigrąžintų vidinę darną. jei pažeisčiau pagrindines taisykles (neateičiau į paskaitas. tapo motina ir rašytoja. Jų elgsena. Prisitaikę naujoje šalyje beveik visi repatriantai. tačiau tam tikri vaidmens aspektai yra privalomi. 1999). Tikram. Taikos Korpuso darbuotojų. žmonės būtų ją supratę. kad prisijungia prie pagrobėjų ir atsisako savo ankstesnio gyvenimo.6 skyrius. Kas atrodė dirbtina. Studentas privalo ateiti į egzaminą. Tą patiria daugelis imigrantų. 1988. kad žmonės „pamėgintų suprasti joje įvykusius pokyčius". kad išmoktume tinkamai bendrauti ir elgtis naujomis aplinkybėmis . aštuntajame dešimtmetyje šis pagrobimas buvo viena didžiausių sensacijų). galėčiau būti atleistas iš darbo arba prarasti tėvystės teises. daug laiko skiriančia labdaringai veiklai (Johnson. „sėkmingai" ištekėjo ir apsigyveno viename Konektikuto valstijos priemiestyje. kad paprastai žmonės įsisavina savo vaidmenis. užsieniečių studentų ir aukščiausio rango vadovų. sugrįžę į savo gimtinę. kaip rašė Philipas Brickmanas. jų nepriskiriame socialiniam vaidmeniui. Nors asmeninį įvaizdį galiu sukurti pažeisdamas mažiausiai svarbias normas (kadangi vertinu dalykiškumą. KONFORMIZMAS 255 mizmas turi daug bendro su šiais vaidmenimis. Pagrobtos laikraščių magnato dukters Patricijos Hearst atvejis parodo. Tačiau. kurie krumpliais barbeno į stalus. 2000). reikia laiko.„kad ji pajėgia būti tikra turtų paveldėtoja. Po dvylikos dienų stebėjimo kamera užfiksavo ją dalyvaujant ginkluotame banko apiplėšime. Socialiniai vaidmenys suteikia šiek tiek interpretacijos laisvės. 4 skyriuje aiškinomės. nebūtų galėję to nutikti . būdama devyniolikos.o gal būtų? . Aš iš karto galiu sudaryti ilgą sąrašą normų. Atvykus į naują šalį. kad bendradarbiauja su savo pagrobėjais. pėstieji privalo laikytis dešinės kelio pusės ir atsargiai pereiti gatvę).

Vaidmenų sukeitimas Vaidmenų atlikimas taip pat gali būti teigiamas dalykas. Kartais vaidmenys atliekami poromis. pamėginkite įsijausti į kito žmogaus mintis ir jausmus.256 II d a l i s . kad kiekviena šalis prieš pateikdama atsakymą perfrazuotų pagrindinę kitos šalies mintį (tai sukeltų kitos šalies pasitenkinimą). kad skirtingose kultūrose galioja skirtingos normos bei vaidmenys.ne sudaryti skirtumų sąrašą. kad viena įrodinėtų kitos poziciją. Ne visi vienodai reaguoja į prievartą. Taip pat pastebėjome. Susikeitus vaidmenimis gali būti lengviau suprasti kitą. Arba galima paprašyti. Tad derybininkas ar grupės lyderis gali pasiekti geresnio bendravimo priversdamas abi šalis apsikeisti vaidmenimis. Keblioje Patricijos Hearst situacijoje jūs ir aš būtume reagavę skirtingai. ^ L -1 T ' i* 1 i1 i 1 4 Ir taip. kad esame biologiniai giminės. Tai paaiškėja iš eksperimentų. kas paims viršų: gėrio ar blogio pradas. Toks sąmoningas trumpalaikis konformistiškumas gali pagerinti jūsų santykius. nes priklausome vienai žmonių rūšiai. darbdavio ir darbuotojo. Kai kurios socialinės situacijos daugumą „normalių" žmonių gali priversti pasielgti „nenormaliai". o išsiaiškinti universalius elgsenos principus. Jei kada įsivelsite į sudėtingą ginčą su draugu ar tėvais. bet ir nuo mūsų polinkių. gydytojo ir paciento.tėvo ir vaiko. Pripažinome. įsijausdami į padėtį tų. kurių metu gerus ketinimus turintiems žmonėms sukuriamos nepalankios situacijos . kai abu partnerius sieja kokie nors santykiai . Prisiminkime. ^p B * •B P CvN SSf*P •H Į M . dažnai nugali blogis. ir tik paskui reikšti savuosius. Deja. mūsų veiksmai priklauso ne tik nuo socialinės situacijos. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Turtinga paveldėtoja Patricia Hearst kaip revoliucionierė „Tania14 ir kaip turtinga priemiesčio gyventoja. ir ne. kad egzistuoja kultūrų įvairovė. Kaip pamatysime paskutinėje šio skyriaus dalyje. kad svarbiausias socialinės psichologijos tikslas .taip stebima. Puikių žmonių poelgiai dažnai nebūna puikūs. Iki šiol šiame skyriuje teigėme. dėstytojo ir studento. Sąmoningai atlikdami naują vaidmenį. žmonės gali keistis. policininko ir piliečio. Mus . kurių vaidmenys kitokie.

Žinodami. tačiau nuostatų poveikio elgsenai mechanizmai skiriasi kur kas mažiau. padaryk taip. tačiau yra patikimesni vertinant polinkį elgtis konformistiškai apskritai (bei kitą socialini elgesį). kad išsaugotų savo laisves. Paklusimas kitų lūkesčiams svarbi užduotis. • Socialiniai vaidmenys reikalauja šiokio tokio konformistiškumo. Nigerijoje ir Japonijoje paauglių vaidmuo apibrėžiamas kitaip nei Europoje ir Šiaurės Amerikoje. skatinantis išsaugoti arba atkurti asmens laisvės jausmą. kai individualių skirtumų neužgožia socialinės jėgos. imantis naujo socialinio vaidmens. kad kažkas bando mus priversti. kur mus pastums. kultūra socializuoja žmones ir daugiau ar mažiau veikia jų socialinę atsakomybę. . galime elgtis priešingai." Amerikos indėnų malda APIBENDRINIMAS Kas elgiasi konformistiškai? • [ klausimą „Kas elgiasi konformistiškai?" gauta nedaug konkrečių atsakymų. patvirtina eksperimentai. ką tarpkultūrinės psichologijos tyrinėtojas Walteris Lonneris (1989) vadina „universaliąja psichologija . tačiau visose kultūrose vaidmenų lūkesčiai daro įtaką konformizmui socialiniuose santykiuose. Reaktyvusis pasipriešinimas kyla. jog bandymai suvaržyti žmogaus laisvę dažnai bumerangu iš- reaktyvusis pasipriešinimas (reactance) Motyvas. Ką renkiesi: vonią ar dušą?" Psichologinio reaktyviojo pasipriešinimo teoriją. kad aš nekritikuočiau savo kaimyno tol.6 skyrius. Tad kai socialinis spaudimas tampa toks akivaizdus. kol nenueisiu iki Mėnulio apsiavęs jo mokasinais. kurie savo laisvę ir nepriklausomybę teigia elgdamiesi priešingai nei reikalauja tėvai. kaip ir Romoje ar Botsvanoje". žmonės ima maištauti. parodantys. kuri būtų tokia pat pagrįsta ir prasminga Omahoje ar Osakoje. o ne į išorines jėgas. Ar norime būti kitokie? Ar žmonės kada nors aktyviai priešinasi socialiniam spaudimui? Ar. Bendrieji asmenybės savybių vertinimai menkai prognozuoja konkrečius konformistiškus poelgius. Socialiniai vaidmenys skirtingose kultūrose visada skiriasi. KONFORMIZMAS 257 domina tai. Reaktyvusis pasipriešinimas Žmonės vertina savo laisvės pojūtį ir saviveiksmingumą. Arba vaikus. kurių meilę giminių priešinimasis tik dar labiau sutvirtino. kai kas nors grasina mūsų veiksmų laisvei. jie darys Z? Kas paskatintų šitokį nekonformistišką elgesį? Šiame skyriuje buvo pabrėžiama socialinių jėgų galia. Todėl išmintingi tėvai savo vaikams ne įsakinėja. verčiami daryti A. „Didžioji Dvasia. Prisiminkime Romeo ir Džiuljetą. teigiančią. • Nors konformizmas bei paklusnumas yra universalūs. Mes nesame biliardo kamuoliukai. kad pradeda kelti grėsmę laisvei. Todėl derėtų jį užbaigti vėl prisimenant žmogaus galią. o siūlo rinktis: „Laikas tvarkytis.psichologija. Savybės stipriausias veiksnys „silpnose" situacijose. jog žmonės iš tiesų veikia taip. judantys ten. Mes galime veikti atsižvelgdami į savas vertybes.

Williamas McGuire ir jo kolegos iš Jeilio universiteto (McGuire ir Padawer-Singer. Jungtinėse Valstijose 56 aukštosiose mokyklose atlikta studentų apklausa parodė.tikėtina. septintajame dešimtmetyje norėjo išsiskirti iš minios. per praėjusius metus buvo pasigėrę.ir reikš labiau konformistiškumą. 2000). norintys duoti vaikui įdomesnį vardą. Ir socialinė įtaka. Ar tokiame pasaulyje žmonės būtų laimingi? Jei nonkonformizmas gali kelti nepatogumų. kad 69 proc. Kaip parodė C. S O C I A L I N Ė ĮTAKA provokuoja neprisitaikymą (Brehm ir Brehm. . išskirtinumas yra svarbiausia mūsų tapatumo dalis (Vignoles ir kiti. Maksas. kai išgarsėjo Hillary Clinton. Jaunuolių nuo 18 iki 24 metų apklausa. malonią aplinką? Žmonės jaučiasi nepatogiai labai išsiskirdami iš kitų. ir unikalumo troškimas aiškėja įsigilinus į populiariausius vaikų vardus.258 II d a l i s . atlikta Kanados žalingų įpročių centre. Vieno eksperimento Perdju universitete metu Snyder (1980) įtikino studentus. kuriame visi žmonės elgiasi konformistiškai ir tarp jų nėra jokių skirtumų. savo išskirtinumą dažniausiai stengėsi įrodyti neprisitaikydami prie grupės. ė m ė atrodyti nebe toks originalus ir tapo retesnis (netgi tarp gerbėjų) po to. kurių unikalumo pojūtis buvo sužlugdytas. McGuire ir kiti. jis gali vėl atgyti vėlesnėse kartose. o tarp jaunesnių nei 21 metai buvo pasigėrę 77 proc. 1981. kad tapo naujos minios dalimi. kad tai originalu. Tie. Šiandieninio vakarietiško universiteto moterys mažiau demonstruoja tradicinį moterišką kuklumą. žmonės geriau jaučiasi įsivaizduodami esą bent kiek kitokie. o ne individualumą . Tai. 2000). Nors vardų populiarumas išblėsta. kad mes save laikome unikaliais. Konformistiškumo tyrimo eksperimente tie. atskleidė. Hillary. nei to reikalautų tradicinė kultūra (Cialdini ir kiti. Aleksis ir Olivija. ar vienodumas kuria jaukią. Snyderio ir Howardo Fromkino (1980) eksperimentai. Reaktyvusis pasipriešinimas gali paskatinti paauglius vartoti alkoholį. pavadindami savo dukrelę Rebeka ir manydami. R. kad jų „10 svarbiausių nuostatų" arba ryškiai skiriasi. gyvenantiems Vakaruose. 1979) rašo. Mums. 1978. 2 0 0 2 metais populiariausių JAV mergaičių vardų dešimtuke buvo Madison. tuo tarpu tarp jaunesnių studentų abstinentų buvo 19 proc. Tačiau bent jau Vakaruose nepatogiai pasijaučiama atrodant kaip visi. Unikalumo įrodymas Įsivaizduokite pasaulį. Nail ir kiti. 1998). arba kaip smėlio dėžėje žaidžiančių vaikų vardai. Rouz ir Sofi skamba arba kaip senelių namų gyventojų. sudarė abstinentai. vyresnių nei 21 m. arba beveik identiškos 10 000 kitų studentų nuostatoms. pastebi Peggy Orenstein ( 2 0 0 3 ) . kad jų populiarumas sumažės. devintojo dešimtmečio pabaigoje-dešimtojo pradžioje buvęs populiarus vardas. jaunuolių (kai leidžiama pirkti alkoholį). patogią. (Engs ir Hanson. 1989). Be to. savo elgesiu jie stengiasi įrodyti savo išskirtinumą. konkrečiu laikotarpiu dažnai pasirenka tuos pačius vardus. kad tarp 21 metų amžiaus jaunuolių 21 proc. pastebi Orenstein. kurie XX a. Tėvai. jog vaikų Kai tatuiruotės ant pečių bus pradėtos laikyti masiniu reiškiniu . netrukus pamatė. atskleidžia ir „spontaniškos savojo Aš sampratos". X X a.

pateikdamas pasakojimą apie smailiagalių karą su bukagaliais. vien moterimis . Daugumos atstovai. nė kiek neabejoju. 1986). Lewis. .kaip paaiškėjo. Fiedler on the Roof. Siekiame ne paprasčiausiai skirtis nuo vidutiniokų. deja. Jonathanas Swiftas šį reiškinį išjuokė „Guliverio kelionėse". Stambūs ir smulkūs vaikai dažniausiai nurodo savo kūno svorį. ar esu žydė. priklausančius mažumai gali laikyti pernelyg jautriais. jog mums nepatinka labai nukrypti nuo normos. būtybės savojo Aš pripažinimas. stengiamės atpažinti ne šiaip sau išskirtinumą. „Kai esu Amerikoje. Net kai dviejų skirtingų kultūrų atsovai yra beveik tapatūs. užaugę tarp kitų rasių žmonių. skirtumai tarp škotų ir anglų. Šiaurės Airijos katalikų ir protestantų gali atrodyti nežymūs.6 skyrius.dalyvavau Amerikos psichologų asociacijos posėdyje. jog esu žydė. jie dažniausiai išvardija savo išskirtines savybes. kodėl baltaodžiai. žmonės dažnai patiria reaktyvųjį pasipriešinimą . kodėl kiekviena mažumos grupė linkusi suvokti savo išskirtinumą ir kaip su tuo susijusi kultūrinė aplinka. o teisinga kryptimi besivystantį išskirtinumą. o bukagaliams . S. Tačiau kaip aiškiai parodė šališko palankumo sau (2 skyrius) tyrimai. kaip kiti į jį reaguoja. teigia McGuire. tačiau labai abejoju. The Problem ofPain. negali egzistuoti be „kito". Užsienyje gimę vaikai dažniau nei kiti linkę paminėti savo gimimo vietą. ir aš save labiau suvoksiu kaip moterį" (McGuire ir kiti.grupės sudėtį pagal lytį. Tačiau maži skirtumai gali reikšti didelius konfliktus (Rothbart ir Taylor. 1978). Rausvaplaukiai dažniau nei juodaplaukiai ar rudaplaukiai mini savo plaukų spalvą.paskatą priešintis prievartai. kas nebuvo jai atėję į galvą . žinau. j e i aš esu juodaodė moteris tarp baltųjų moterų. save suvoksiu kaip juodaodę. Netgi trivialūs skirtumai gali išprovokuoti panieką bei konfliktą. Tad . kad norime jaustis išskirtiniai ir kad pastebime. jie vis tiek pastebi savo skirtumus. patekus tarp juodaodžių vyrų mano odos spalva taps nesvarbi. Nors atrodo. Taisyklė tokia. KONFORMIZMAS 259 paprašius „papasakoti apie save". kuo skiriamės. esame panašūs tuo. Retkarčiais gyvendamas Škotijoje. o būti už juos geresni. kad išsaugotų savo laisves. kad ir kokie maži jie būtų. visi." C. kad esu užsienietis. 1940 („Skausmo problema") APIBENDRINIMAS Ar norime būti kitokie? • Socialinės psichologijos pabrėžiamą socialinio spaudimo galią reikia papildyti žmogaus galios akcentu. O kai nuvykstu į Izraelį. tačiau labai abejoju. Ši įžvalga padeda suprasti. Mes nesame marionetės. Baigiantis kitai dienai per pertraukėlę pajuokavęs. ar iš tiesų esu amerikietė. kai kita grupė labiausiai panaši į jus. Kai kartu su dešimčia kitų ." Leslie Fiedler. 1991 („Fiedler ant stogo") „Savimonė. aš suvokiu savo nacionalinį tapatumą ir esu jautrus tam. kur mano amerikietiškas akcentas išduoda.bukajame gale. linkę susikurti stiprų baltaodžio tapatumą. kad esu amerikietė. kažko. serbų ir kroatų. kad prie vyrų tualeto bus trumpa eilė. Skirtumas tarp jų buvo štai koks: smailiagaliams labiau patikdavo pramušti kiaušinio lukštą smailiajame. Panašiai ir savo lytį mes labiau suvokiame būdami su kitos lyties žmonėmis (Cota ir Dion. Žiūrint pasauliniu mastu. kad „žmogus suvokia save pagal tai. tą pačią akimirką suvokiau savo lytį. paskatinau greta sėdinčią moterį atkreipti dėmesį į tai. Konkurencija paprastai būna stipriausia. 1992). mažiau dėmesio kreipdami į rasę. kiek jis skiriasi nuo kitų". Kai socialinė prievarta tampa akivaizdi. kas nėra „aš".

kad mes taip pat esame socialinės būtybės. ką 1 skyriuje pavadinome „socialine pateiktimi". o konformizmas . Daryk tai. vargu.pradedant Heklberiu Finu ir baigiant Šerloku Holmsu ar Neo iš trilogijos „Matrica" . Amitai Etzioni (1993). Psichologas Carlas Rogersas (1985) pritarė: „Štai vienintelis svarbus klausimas: ar mano gyvenimas toks. Australijoje. kad pateisinčiau tavo lūkesčius. Siek savo laimės. Tačiau jis taip pat „įtvirtina pagrindinę solidarumo vertę. . Abejok autoritetais. konfrontacija ir nepritarimas slopinami. Jis rašė.blogai. bendra grupės idėja. „Bendruomeniškumas remiasi individualumo pavertimu šventenybe". Galvok apie save.sako japonai. Naujojoje Zelandijoje. buvęs Amerikos sociologų asociacijos prezidentas. Prielaida. Pietų Amerikos ir didžiosios dalies Afrikos žmonėms. kad individualizmas yra gerai. konformizmas yra priimtinas. Prisirišimas giliai įsišaknijęs. jei labai skiriamės nuo kitos grupės. Vaikai dažnai demonstruoja savo solidarumą dėvėdami uniformas. Konformizmas nėra nei yda.. Ir tu šiame pasaulyje esi ne tam. nei privalumas. tarp jų Azijos. Kanadoje ir juo labiau Jungtinėse Valstijose. Kaip ir įvairių Vakarų kraštų piliečiai. Tam pritaria sociologas Robertas Bellahas (1996). ar šis klausimas svarbus daugelio kitų kultūrų. kad patys valdo savo likimą". Post scriptum: kaip būti individualybe bendruomenėje Užsiimk savo reikalais. tampame bendraudami su kitais".260 II d a l i s . ye/ gyvename Europoje. kur vertinama bendruomenė. Tačiau bendruomenininkai primena mums. Jie įpranta mąstyti apie save atsietai ir įsivaizduoja. kad pateisintum manuosius. o tu rūpinkis savaisiais. psichiatras Fritzas Perlsas (1972) įkūnijo šį radikalųjį individualizmą „Gestaltinėje maldoje": Aš rūpinuosj s a v o reikalais. dauguma šios knygos skaitytojų naudojasi neprisitaikančio individualizmo privalumais. Siekiant išsaugoti darną. 1831 metais prancūzų rašytojas Alexis de Tocąueville. Praėjus šimtmečiui. Šiame pasaulyje aš esu ne tam. tačiau taip pat nenorime atrodyti kaip visi kiti. Ten. Todėl elgiamės taip. Visi mūsų mitiniai kultūriniai herojai . S O C I A L I N Ė Į T A K A • Nesijaučiame patogiai. kuo esame. privatumo ir bendruomeniškumo. Mes privalome išlaikyti savojo „aš" ir „mes". . Nemeluok sau. kuo skiriamės nuo kitų. individualumo ir socialinio tapatumo poreikių pusiausvyrą. kad individualistai „niekam nesijaučia skolingi ir beveik nieko iš kitų nesitiki. kad galiu būti visiškai patenkintas ir visiškai save išreiškšti?" Kaip pastebėjome 2 skyriuje.. nepriklausomybės ir prisirišimo. turinčios pamatinį poreikį priklausyti. Esi atsakingas sau. „Išsikišęs kuolas įkalamas gilyn".. Grupėje labiausiai suvokiame tai. ragina mus pereiti prie „bendruomeninio" individualizmo. Šiuos ir panašius žodžius girdime nuolatos.priešinosi nustatytoms taisyklėms: pripažino asmens teisių viršenybę ir palaikė besipriešinantį. kuris individualizmą gretina su bendruomeniškumu. kad išsaugotume savo unikalumo ir individualumo pojūtį. kas patinka. yra tai. kad tuo.aiškina jis. pabuvojęs Amerikoje. sukūrė terminą „individualizmas". .

Williamas McGuire apie nuostatos stiprinimą Kaip galima atsispirti įtikinėjimui? Asmeninio įsipareigojimo sustiprinimas Pritaikomumas: inokuliacijos (nuostatų stiprinimo) programos Išvados apie nuostatų stiprinimą Post scriptum: kaip būti atviram. tačiau ne naiviam .Įtikinėjimas Kokie yra įtikinėjimo būdai? Pagrindinis būdas Šalutinis būdas Skirtingi būdai skirtingiems tikslams pasiekti Kokie yra įtikinėjimo elementai? Kas sako? Pranešėjas Mokslinių tyrimų išvada. Eksperimentai su virtualia socialine tikrove Ką sako? Pranešimo turinys Kaip sakoma? Komunikavimo kanalas Kam sakoma? Auditorija Ekstremalus įtikinėjimas: kaip įdiegiami kultai? Nuostatas kuria elgsena Įtikinimo elementai Grupės poveikis Ką slepia moksliniai tyrimai.

Tad amerikiečiai ir kitur gyvenantys žmonės stebėjo du skirtingus karus (della Cava. Pew. Friedman. Sociologas Jamesas Davisonas Hunteris (2002) pastebi. kuri vis dar tebevyrauja žmonių protuose. 1996)." Markas Aurelijus Antoninas. radijo programas. Gavęs teisę kontroliuoti spaudą. Kai kurie ėmė pritarti antisemitinei veiklai. Human Work. tiražu). Debatus. Streicheris taip pat leido antisemitiškas knygas vaikams ir kartu su Goebbelsu kalbėdavo per masinius mitingus. Moore. Streicherio ir kitų nacių propagandinė veikla? Ar jie. paliksime istorijai. Meditacijos. Nepalaikome nė vienos pusės diskusijoje. kuris teisingai kalba. O dauguma arba neturėjo savo nuomonės. Tačiau daugelis ja užsidegė. kad Saddamas buvo tiesiogiai susijęs su rugsėjo 11-osios išpuoliais. Newport ir kiti. 2003). kurį nuo pirmo iki paskutinio puslapio skaitydavo jo artimas draugas Adolfas Hitleris. 1904 („Žmogaus darbas") įtikinėjimas (persuasion) Pranešimo sukeltas įsitikinimų. p. „Atmink. 2003. kad europiečiai (ir kanadiečiai) karo nepalaikė santykiu maždaug 1:2. o keturis iš penkių amerikiečių . arba buvo įbauginti ir tapo milžiniškos genocido programos vykdytojais. nereiškia prarasti laisvę. iš tiesų „nuodijo daugybės milijonų žmonių protus" (Bytwerk. vienintelį. jog masinio naikinimo ginklai bus surasti (Duffy. kurie tapo nacistinės propagandos dalimi. viii. 2003.„Polinkis be išlygų priimti tiek seną tiesą. tiek naują propagandą ir sekti ja yra silpnybė. prieš pat karą atliktos apklausos rodė. 2003. jis pasiryžo įtikinti vokiečių tautą pripažinti nacių ideologiją.tokią išvadą padarė Pew tyrimų centras po 2003 metais atliktos apklausos apie karą Irake. 2003). kad kultūra paprastai formuojasi leisdamasi iš viršaus žemyn." Charlotte Perkins Gilman. paskatinę pusę amerikiečių patikėti. tuo tarpu amerikiečiai beveik tokiu pačiu santykiu karą rėmė (Burkholder. leido antisemitinės pakraipos savaitraštį Der Stūrmer (500 000 egz. nes jos elitas kontroliuoja informacijos bei idėjų sklaidą. Tačiau galime pasakyti.patikėti. 121-180. Kokią įtaką darė Goebbelso. Jei milijonai žmonių nebūtų paklusę. „Atotrūkis tarp amerikiečių ir Vakarų Europos gyventojų" atskleidžia įtikinėjimo galią . Kas įdiegė amerikiečiams palankų požiūrį į karą? Kas kitų valstybių piliečius privertė jam nepritarti? Šias nuostatas. Pavyzdžiui. holokausto nebūtų buvę (Goldhagen. kad pakeisti savo nuomonę ir paklausyti to. 2003. nuostatų ar elgsenos pokyčių procesas. ar vertėjo pradėti šį karą. Julius Streicheris. 2003. Vokietijos „tautos švietimo" ir propagandos ministras nuo 1933 iki 1945 metų. arba bent jau netrukdė ją įgyvendinti. bent jau iš dalies. J . visose kitose šalyse apklausose dalyvavę asmenys nepritarė Irako puolimui. 1976)? Daugumai vokiečių nepavyko įdiegti neapykantos žydams. Gallup. 2003). suprato įtikinėjimo galią. kaip per Streicherio teismą Niurnberge tvirtino sąjungininkai. Prasidėjus karui. taip pat formavo įtikinantys pranešimai. kino filmus ir menus.* * Iš senosios graikų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė osephas Goebbelsas. amerikiečiai jį rėmė apytikriai santykiu 3:1 (Newport ir kiti. Kitas nacistas. 16. kad didžiulis atotrūkis tarp amerikiečių ir jų tolimų pusbrolių bei pusseserių kitose šalyse byloja įtikinėjimo naudai. Išskyrus Izraelį.

Kokios aplinkybės lemia įtikinimo poveikį? Ir kaip galime veiksmingiausiai informuoti kitus įtikinėdami? Įsivaizduokite. siekiantis sustiprinti savo parapijiečių meilę artimui ir labdaros veiklą. įtikinėjimo esama visur . Labiau nei kada nors per pastaruosius dešimtmečius išprusę fizinės bei psichikos sveikatos srityse suaugusieji dabar atsisako alaus ir cigarečių.politikoje.dėl „propagandos". 1981 m. kur gyvenate. Todėl socialiniai psichologai analizuoja.tapo perpus mažesnis palyginti su rūkalių skaičiumi prieš 40 metų. . kuo buvo grindžiamas šališkumas ir koks informacijos kiekis nulėmė vienokį ar kitokį požiūrį. įtikinėjimas gali duoti ir pragaištingus. Vieni žmonės mano. jų partnerystės sąjungas ir vedybas (Myers ir Scanzoni. kai juo patikime. tampa veiksmu. Kaip rodo šie pavyzdžiai. Daug kam už Amerikos ribų atrodė. Ligų kontrolės centras praneša. kad nuostatos keičiasi dėl „švietimo". jog esate reklamos ar rinkodaros vadovas. Tomorrow. tiek propagandinis ." Rabinas Abrahamas Heschelis. 1961 .tiek šviečiamasis. rinkodaroje. palyginti su propaganda. O JAV aukštųjų mokyklų pirmakursių. Informacijos tikslas bei turinys sąlygoja teigiamą ar neigiamą jos vertinimą. Tai. labiau pagrįstas faktais ir ne toks imperatyvus. Todėl įtikinimas . kad iš dalies dėl sveikatingumo propagavimo kampanijų amerikiečių rūkalių skaičius sumažėjo iki 23 proc.7 skyrius. Įtikinėjimas . jūs galėjote išgirsti. piršlybose. (Pryor ir kiti. Per pastaruosius dešimt metų amerikiečiai ėmė labiau remti gėjų teises. Pats savaime šis metodas nėra nei geras. kad jūs patys ir jūsų pranešimas būtų įtikinamesni? O jei nerimaujate. 2005). 2003. Jie neblanksta. derybose. ir naudingus rezultatus. skatinti kūdikių maitinimą krūtimi arba remti politinį kandidatą. Požiūris pats savaime nesusidaro. Gerą . Iš tiesų.svarbus dalykas. aišku viena: priklausomai nuo to. 2003. skaičius išaugo nuo 25 proc. nei blogas. 2005). kad „Amerika išlaisvina Iraką" arba kad „Amerika įsiveržė į Iraką".neišvengiamas. socialiniai psichologai dažniausiai tiria įtikinėjimą panašiai kaip geologai tiria eroziją . ĮTIKINĖJIMAS 263 2003. Ką galite padaryti. o „propaganda" . teigiančių. jog amerikiečių žiniasklaida buvo šališkai palanki karo veiksmams. Goldsmith.trumpų. religijoje ir teismo nutartyse. kontroliuojamų eks- „Zodžiai turi galią. 2005 m. Įtikinėjimą vadiname „švietimu" tada. Kanados statistikos biuras praneša apie panašų rūkančiųjų skaičiaus sumažėjimą Kanadoje. kiti . kas prasideda kaip garsas. jog norite raginti taupyti energiją. Nesvarbu. Arba įsivaizduokite. vaikų auklėjime. jog negeria alaus. Priklausomai nuo to. 1980). Įtikinėjimas taip pat buvo pasitelktas propaguojant sveiką gyvenimo būdą.kai netikime (Lumsden ir kiti. Švietimas. Daugeliui amerikiečių atrodė. Blogą įtikinėjimą vadiname „propaganda". Arba dvasininkas. kad panašiomis apeliacijomis jumis manipuliuojama. kad kitų šalių žiniasklaida palaikė vyraujančias antiamerikietiškas nuostatas ir menkino Saddamo keliamą grėsmę. kas veiksmingai ir ilgam keičia nuostatas. kur gyveno.„švietimu". į kokias taktikas turėtumėte reaguoti? Kad atsakytų į šiuos klausimus. žmonės gaudavo šiek tiek skirtingą informaciją (kurią aptarinėjo ir kuria tikėjo). 2003). iki 57 proc. Krugman.

ir pranešimas neįtikins. norint įtikinti. tenka įveikti keletą kliūčių. Šis „pažintinio atsako" požiūris padeda suprasti. Tyrimuose buvo kaitaliojami veiksniai.1 PAVEIKSLAS Kad išprovokuotų veiksmą. pačia informacija. L. tačiau pagrįstas abejotinais argumentais. kodėl vienose situacijose įtikinti pavyksta. susiję su informacijos perteikėju. Perspausdinta leidyklai „John VViley & Sons. kad juo patikėsite.1 paveiksle. didėja. Vildamiesi sutvirtinti karių moralinę dvasią. H. Silk. kaip veikia įtikinėjimas karo sąlygomis. 1989. 1995). Ohajo valstijos universiteto mokslininkai teigia.264 II d a l i s . tikimybė. Petty ir Krosnick. su asmenine vertybių sistema nesusietas nuostatas (Johnson ir Eagly. kiek savo reakciją. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Fanatikas yra tas. 7. Kokie yra įtikinėjimo būdai? Kokiais dviem būdais pasireiškia įtaka? Kokios rūšies pažintiniai procesai vyksta kiekvieno jų metu ir kokios šių procesų pasekmės? Antrojo pasaulinio karo metu vyriausiasis JAV karo departamento psichologas. jei šaltinio patrauklumas padidina dėmesingumą pranešimui. McGuire." VVinstonas Churchillis. Hovlandas ir jo kolegos sistemingai tyrė mokomųjų filmų ir istorinių kino kronikų poveikį naujokų nuostatoms bei požiūriui į karą. Ar juo tiki? Ar jį supranta? Ar kreipia dėmesį į I pranešimą? Jokio veiksmo Jokio veiksmo ^^ j^P Ar jį prisimena? Ar atitinkamai elgiasi? Jokio veiksmo Veiksmas Jokio veiksmo N H ^ Jokio veiksmo Šaltinis: Pritaikyta iš: W. Jei pranešimas aiškus ir lengvai suprantamas. Šis poveikis nėra stiprus. nuo ko priklauso pranešimo įtikinamumas. Copyright © 1978. jos perdavimo kanalu ir auditorija. Inc. Behavioral and Management Sciences in Marketing. „An InformationProcessing Model of Advertising Effectiveness". padidina įtikinimo tikimybę. kad taip pat svarbi ir reakcija į įtikinančią informaciją. Kaip parodyta 7. 1978. o kitose . šiai informacijai bus nesunku paprieštarauti. Tačiau tai padeda suprasti. J. J.ne. jis sukels palankesnes mintis ir įtikinimas bus lengviau priimtas. 1954 perimentų metu stebėdami įvairių veiksnių poveikį. kuris padeda įveikti kliūtis įtikinėjimo procese. kuris negali pakeisti nuomonės ir nenori pakeisti temos." leidus. Jeilio universiteto mokslininkų įtikinėjimo tyrimai leidžia gana gerai suprasti. Po karo grįžę į Jeilio universitetą jie toliau tyrė. kada gali pavykti įtikinti. Tačiau ne tiek svarbu prisiminti patį pranešimą. Jei pranešimas argumentuotas įtikinamai. red. [taigus pranešimas privalo įveikti keletą kliūčių. Kiekvienas veiksnys. Pavyzdžiui. kaip per ilgesnį laiką galima sukelti didelį poveikį. Davis ir A. bet gali paveikti neįtvirtintas. . Jeilio universiteto profesorius Carlas Hovlandas su bendradarbiais (1949) tyrė.

Petty ir Wegener. jie dažniausiai pasirenka pagrindinį įtikinimo būdą . 1997). Tas pat daroma ir gaiviųjų gėrimų reklamoje. gali pastūmėti žmogų pirkti vokišką vyną. ĮTIKINĖJIMAS 265 Pagrindinis būdas Richardas Petty ir Johnas Cacioppo (1986. „Visa veiksminga propaganda turi apsiriboti vos keliais teiginiais ir įkyriai juos kartoti lozunguose. Reklaminiuose skyduose ir televizijos reklamoje . turėdami galvoje tai. 1999) bei Alice Eagly ir Shelly Chaiken (1993. propaguojami „tikri produktai". Antra vertus. Jei pranešimas argumentuotas silpnai.joje rūkymas susiejamas su grožiu bei malonumu. kai įtikinėjami žmonės sutelkia dėmesį į argumentus ir reaguodami mąsto palankiai. Išmintingi reklamos kūrėjai atsižvelgia į vartotojo mąstyseną. Ar vienodai tikėtina. pavyzdžiui. vokiška muzika. retai vaizduojamos Holivudo žvaigždės ar garsūs sportininkai. Šalutinis būdas Tačiau kartais argumentai nėra pats svarbiausias dalykas. Kai žmonės suinteresuoti ir geba sistemingai galvoti apie dalyką. čia vartotojams pateikiama informacija apie konkurencingas savybes bei kainą.daug nesvarstydami sutelkiame dėmesį į ženklus. kompiuterių reklamoje. kol juos supras visi piliečiai iki vieno. tiesiog pristigsime laiko apmąstyti pranešimo turinį. einant vienu iš dviejų kelių. Dažniausiai svarbiausias tikslas susijęs su elgsenos pakeitimu. pavyzdžiui. mes galime naudoti šalutinį įtikinimo būdą .argumentus. jei mums neįdomu ar esame užsiėmę kitkuo. Jie taip elgiasi iš gerų paskatų. 2005).priemonėse. kad galima įtikinti. užsinorės prancūziško vyno (North ir kiti. Užuot gilinęsi į argumentus. kurie skatina pritarimą be išsamaus apmąstymo. 1997). kurioms vartotojai gali skirti tik trumpalaikį dėmesį . nors reiškiančiais tą patį. 1998) žengė dar vieną žingsnį. Jei argumentai svarūs ir pagrįsti. šalutinis įtikinimo būdas (peripheral route to persuasion) Procesas. pamokslininko ir netgi dėstytojo tikslas nėra vien priversti žmones atkreipti dėmesį į informaciją. Kartais nesame suinteresuoti arba nepajėgiame atidžiai mąstyti. o kiti. Mein Kampf („Mano kova") Skirtingi būdai skirtingiems tikslams pasiekti Pagrindinis reklamos kūrėjo. Jei mes išsiblaškę. Tad nesuinteresuotiems ar išsiblaškiusiems žmonėms pasakymas „nedėk visų kiaušinių į vieną krepšį" turės didesnį poveikį. pavyzdžiui. kad pirkėjas dažnai apsisprendžia negalvodamas. jie greičiau įtikinami paprastais ir girdėtais teiginiais nei naujais. pagrindinis įtikinimo būdas (centrai route to persuasion) Procesas. kad abiem įtikinėjimo būdais vienodai pavyks pasiekti šį tikslą? Petty ir jo kolegos . Antraeilis dalykas. kurią suinteresuoti. girdėdami prancūzišką melodiją. pasitelkiant jaunystės. mąstantys žmonės tai pastebės ir suras kontrargumentų. apsipirkinėdamas spontaniškai nusprendžia nusipirkti kokio nors prekės ženklo ledų (Dijksterhuis ir kiti. Cigarečių reklamoje neaiškinama rūkymo nauda . Jie iškėlė teoriją." Adolf Hitler. kurioje. nei patarimas „nerizikuok viskuo dėl vieno sumanymo" (Howard.7 skyrius. Kai žmonės būna išsiblaškę ar nesuinteresuoti. kalbančiojo patrauklumas. jog pavyks įtikinti. logiškai mąstantys vartotojai gali apsvarstyti per tam tikrą laiką.vizualūs vaizdai paprastai naudojami kaip šalutinės užuominos. kai žmones paveikia atsitiktinai veiksniai. yra tikimybė. gyvybingumo ar laimingų poliarinių lokių vaizdus.

balsuoti dėl teisėtos vietinės ligoninės nuosavybės. Toks sistemingas. jei skirtingi argumentai pasiekia mus iš skirtingų šaltinių). • Kadangi pagrindinis įtikinėjimo būdas reikalauja daugiau ir giliau mąstyti. labiau tikėtina. APIBENDRINIMAS Kokie yra įtikinėjimo būdai? • Kartais pavyksta [tikinti. daug nesvarstydami. kad pagrindinis būdas padeda suformuoti „išliekančius" nuostatų ir elgesio pokyčius. „pasitikėk ekspertais" arba „išsamiais pranešimais reikia pasitikėti" (Chaiken ir Maheswaran. 1995.266 II d a l i s . kaip medicininio švietimo specialistams pavyko įtraukti paauglius į nerūkymo programas. kad pritarimo susilaikymui nuostatos šiek tiek sustiprėjo. kurias sukelia šie argumentai. • Kai pateikta informacija neskatina sisteminio mąstymo. Įtikina ne tiek argumentai. Lytinio švietimo specialistai žino. naudodami kitus euristikos metodus: jei pranešėjas kalba išraiškingai ir patraukliai. Taigi labiau tikėtina. kiek jų sukeliamos mintys. kad bet koks nuostatų pokytis išliks ilgai ir darys poveikį elgsenai (Petty ir kiti. (Toliau pateiksime pavyzdį. nei intereso gilintis į minėtą klausimą (rašiau šią knygą). kad siekiant ir nuostatų. 7. Ir kai žmonės mąsto giliai. Kartais naudojamės šalutiniu įtikinimo būdu. pavyzdžiui. įtikinimas gali vykti naudojant greičiau veikiantį „šalutinį būdą". bet ir savo pačių mintimis. o šalutinis . Tačiau pastebėjau. Verplanken.neesminius ir laikinus nuostatų pokyčius. Abiem atvejais atrodo. pritariame pranešimui (žr. Visi mes darome nesudėtingus sprendimus. arba pagrindinis įtikinimo būdas pasireiškia tada. S O C I A L I N Ė Į T A K A (1995) pastebi. arba aš juos laikiau ekspertais. .ir atitinkamai balsavau. bet poveikis ilgalaikiam elgesiui buvo nedidelis (Hauser. kai žmonės sutelkia dėmesį į argumentus ir palankiai reaguoja. kad nuostatas pakeisti lengviau negu elgesį. 1991). Kai žmonės atidžiai svarsto ir analizuoja kokius nors dalykus. o ne paviršutiniškai. Neturėjau nei laiko. bet ne praktinį jų naudojimą (Albarracin ir kiti. kai žmonės naudojasi euristika arba atsitiktiniais ženklais. demonstruoja gerus ketinimus.). 2005). jis yra ilgalaikiškesnis ir turi daugiau įtakos elgsenai. kai žmonės mąsto analitiškai arba yra susiję su aptariamu klausimu. priimdami nesudėtingus sprendimus. taikydami nesudėtingus euristikos metodus. Panašiai ir informacija apie ŽIV grėsmę labiau veikia nuostatas.) Nė vienam iš mūsų neužtenka laiko išsamiai išnagrinėti visas problemas. kad reikia naudoti prezervatyvus. 2003). kad visi referendumo rėmėjai arba man šiaip patiko. pateikia keletą argumentų (dar geriau. kaip informacijos apdorojimas pagrindiniu būdu gali sukelti ilgiau trunkančius pokyčius.2 pav. jie pasikliauja ne vien tik įtikinėjimo argumentais. ir elgesio pokyčių. mes dažniausiai pasirenkame lengvesnį šalutinį įtikinimo būdą ir. reikia skatinti žmones aktyviai apmąstyti savo įsitikinimus. Atlikus seksualinio susilaikymo propagavimo veiksmingumo tyrimus paaiškėjo. Mano rajono gyventojams kartą teko sudėtinga užduotis . Tad pasinaudojau paprasta euristikos taisykle: draugais bei ekspertais galima pasitikėti . 1994).

vidutinio amžiaus amerikietis.žmonių teisė ir pareiga!" Supykęs ponas Raitas tarsteli savo žmonai: „Vemt norisi nuo šitos komunistinės propagandos". Visi valstybės tarnautojai privalo suprasti." . pasisakydamas mitinge prieš mokesčių padidinimą..7 skyrius. kad I. „tauta turi teisę ją pakeisti arba nuversti. jog korupcija ir švaistymas .2 PAVEIKSLAS. Kitoje žinių laidos dalyje kandidatas į prezidentus. malonumu ir gera nuotaika. ką. 2) pranešimas." Akivaizdžiai patenkintas ponas Raitas atsipalaiduoja ir nusišypso: „Štai kur logiškas mąstymas. kaip nedidelis radikalų būrelis degina Amerikos vėliavą. tačiau dažnai tik laikinai „Lesli atrodo miela. . Pagrindinis ir šalutinis įtikinimo būdai Reklamuojant kompiuterius dažniausiai pasirenkamas pagrindinis įtikinėjimo darant prielaidą. Jų pradžioje rodoma. 3) jo perdavimo būdas ir 4) auditorija. Tuo metu vienas jų per megafoną šaukia. Šitas vyras man patinka. aš balsuosiu už Lesli!" 7.labai sunkūs nusikaltimai. atveju informacijos apdorojimas dažniau skatina ilgalaikes nuostatas. ĮTIKINĖJIMAS 267 „Lesli ekonominis planas turi prasmę! Aš balsuosiu už Lesli!" Auditorija Informacijos apdorojimas • Intensyvus • Nuodugnus • Sutinkama arba prieštaraujama Įtikinimas Analizuojanti ir motyvuota Įtikinami argumentai skatina ilgalaikĮ pritarimą Neanalizuojanti ir nemotyvuota Šalutinis būdas • Neintensyvus • Naudojami šalutiniai ženklai • Apytikrės nuomonės euristika Ženklai sužadina simpatiją ir pritarimą. Tarp jų . kokiu būdu ir kam sako? Kaip šie veiksniai nulemia pagrindinio ar šalutinio įtikinimo būdo pasirinkimą? Kas sako? Pranešėjas Įsivaizduokite. Raitas. Reklamuojant gaiviuosius gėrimus paprastai pasirenkamas šalutinis paprasčiausiai susiejant produktą su žavesiu. Kitaip tariant. kas. kad jei kokia vyriausybė naudoja represijas. jog vartotojai nori sistemingai lyginti kompiuterių savybes kainas. pareiškia: „Mūsų vyriausybė turėtų vadovautis taupumo principu. ir jų būdas. žiūri vakaro žinias..keturios pagrindinės dalys: 1) pranešėjas. būdas. Pirmuoju Kokie yra įtikinėjimo elementai? Socialiniai psichologai tiria įtikinimo sudedamąsias dalis. M. Nuversti tokią vyriausybę .

jie „gali atlikti svarbų vaidmenį. jog ponas Raitas girdi tą pačią revoliucinę kalbą apie „tautos teisę" per liepos 4-osios iškilmes. „Tikėk žinovu. Mičigano universiteto mokslininkai padarė išvadą. S O C I A L I N Ė ĮTAKA O dabar sukeiskime scenas. pavyzdžiui. Kanados stomatologų asociacijos nario" patarimas valyti dantis labiau įtikina nei „Džimo Randlo. jo poveikis gali išblėsti.kalbėti apie dalykus. kai žmonės pamiršo pranešimo šaltinį ar ryšį su juo. Gruder ir kiti. Kaip dabar reaguos Raitas? Socialiniai psichologai pastebėjo. kai socialistų ir liberalų lyderiai Olandijos parlamente demonstravo identiškas pozicijas vartodami tuos pačius žodžius.užtikrintai kalbėti. miegančiojo efektas (sleeper effect) Uždelstas pranešimo poveikis. 1978. moksliniu pranešimu apie biologinį ir psichologinį ilgalaikio marihuanos vartojimo poveikį. bet ir kas jį sako. Kr." Vergilijus. „Dr. Eneida. o ne priežastį. kad mankštintis naudinga. XX a.mažiau? Patikimumas Bet kuris iš mūsų patikės greičiau. vietinės vidurinės mokyklos moksleivio.268 II d a l i s . kiekvienas iš jų puikiai įtikino savo partijos narius (Wiegman. ir vertu pasitikėjimo. nes mes prisimename patį pranešimą bet užmiršome atmetimo priežastį. Šis atidėtas įtikinimas.būti pristatytam dalyko žinovu. o ne bulvarinis laikraštis. jei tai skelbs Karališkoji draugija ar Nacionalinė mokslų akademija. kad atsitiktiniai pamokymai. kartu su bendraklasiais atlikusio dantų higienos tyrimą" (Olson ir Cal. kuriems auditorija palanki. Kitas būdas . Tačiau šaltinio patikimumo (suvokto išmanymo ir pasitikėjimo) poveikis maždaug po mėnesio sumažėja. 1988). septintąjį-aštuntąjį dešimtmečiais tyrę marihuanos paplitimą tarp vidurinių mokyklų moksleivių. Vieno eksperimento metu. Kaip tampama autoritetingu „ekspertu"? Vienas būdas . kad auditorijos reakcija priklauso nuo pranešėjo. kai apie šaltinį pamirštama arba šaltinis atsiejamas nuo pranešimo. mažindami . Bonnie Erickson ir jos bendradarbiai (1978) paprašė Šiaurės Karolinos universiteto studentų įvertinti užtikrintai ir abejojant duodamus parodymus teismo posėdyje. narkotikų vartojimą". O nepatikimo žmogaus poveikis laikui bėgant gali padidėti (jei žmonės geriau prisimena teiginį. Dar vienas būdas atrodyti įtikinamai . kai atmesta pradinė informacija ima veikti. vadinamas miegančiojo efektu..perskaitant sakinį apie taupumą iš „Pirmininko Mao Dzeduno citatų" (būtent iš čia jis paimtas). Nors patikimo žmogaus pranešimas būtų įtikinamas. Svarbu ne tik teiginys. skirtas Nepriklausomybės Deklaracijai (iš kurios ir paimti žodžiai apie tautos teises ir pareigas) paminėti. dėl kurios reikėtų į jį nekreipti dėmesio) (Cook ir Flay. o komunistų oratorių . Tačiau jei šie pamokymai susiję su patikimu šaltiniu. Kodėl vienas kalbėtojas įtikina labiau. nedarė jokio poveikio (Bachman ir kiti. 19 m. kitas . Patikimas pranešėjas laikomas ir ekspertu. Džeimso Randlo. Pratkanis ir kiti. todėl kalbantysis atrodo esąs išmintingas. 1978. 1984).. atsiradęs po to. 1988). pr. Pavyzdžiui: patikimumas (credibility) Įtikimumas. gauti iš nepatikimų šaltinių. . Suvokiamas išmanymas. Įsivaizduokime. 1985).

kas prieštarauja jų asmeniniams interesams. turėtų būti nenuoširdūs? Mes taip pat laikome nuoširdžiais tuos. kad jie žino. o ne žemyn.tai yra padarę Gandhi. teršianti upę. kodėl žmonės.patyrusio verslininko. kurioje buvo užsipuolama bendrovė. [Abejojant] Atrodo. jog šią prieš verslą nukreiptą kalbą aplinkosaugos aktyvistams sako ekologinį judėjimą remiantis politikas. Kaip tik tiek. hm.) Kai pokalbio tema besiklausantiesiems buvo aktuali (pavyzdžiui. To pakako.7 skyrius. manantys. apie studentų miestelio tvarką). Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis ir daugelis kitų didžių asmenybių . Suvokiamas pasitikėjimas. kad jei įrašant parodymus į vaizdajuostę liudytojai žiūri klausiančiajam tiesiai į akis. 1980). Elaine Hatfield ir Leonas Festingeris (Walster ir Festinger. kol atvyko greitosios pagalbos automobilis? ATSAKYMAS: [Užtikrintai] Dvidešimt minučių. na. Kalbos stilius taip pat daro poveikį pasitikėjimui kalbėtoju. maždaug. klausytojai kalbančiojo argumentus aiškino jo asmeniniu arba auditorijos šališkumu. tariamai nieko neįtariantys kalbėtojai darė didesnį poveikį nei tie. ĮTIKINĖJIMAS 269 KLAUSIMAS: Kiek maždaug laiko jūs ten stovėjote. Pasiryžimas nukentėti dėl savo įsitikinimų . kurie įrodinėja tai. 1962) keliems Stenfordo universiteto studentams leido slapta pasiklausyti magistrantų ir doktorantų pokalbių. Alice Eagly. (Iš tiesų jie klausėsi magnetofoninių įrašų. kad spėčiau padėti savo draugei poniai Deivid. Studentams užtikrintai pateikiami parodymai pasirodė kompetentingesni ir įtikinamesni. kandidatuojančio į politikus. intelektualesnius ir kompetentingesnius už lėtakalbius (maždaug 110 žodžių per minutę).taip pat padeda įtikinti klausytojus pranešėjo nuoširdumu (Knight ir Weiss. Gordonas Hemsley ir Anthony Doobas (1978) pastebėjo. jie sukelia didesnį pasitikėjimą. kai žmonės kalba greitai. Kai tyrėjos sakė. jog jų slapta klausomasi. Wendy Wood ir Shelly Chaiken (1978) Masačiusetso universiteto studentams pateikė kalbą. Jie taip pat pastebėjo. apie kuriuos buvo pasakyta. Be abejo. gal dvidešimt minučių. kalba arba bendrovės rėmėjų auditorijai skirta kalba. suprantate. Kai buvo paaiškinta. kad pasitikėjimas bei patikimumas išauga. atsigauti. kad juo greičiau kalba- . kad padėčiau poniai Deivid atsigauti. kad tai . kad kalbėtojas nesistengia jų įtikinti. Normanas Milleris ir jo bendradarbiai (1976) iš Pietų Kalifornijos universiteto pastebėjo. kas vėliau tapo televizijos reklamos būdu „filmuojant slapta kamera". Išklausę į magnetofono juostelę įrašytas kalbas greitai kalbančiuosius (maždaug 190 anglų kalbos žodžių per minutę) žmonės įvertino kaip objektyvesnius. studentams ji atrodė nešališka ir įtikinama. kad jų niekas nesiklauso. Eksperimentiniame variante to. Pasitikėjimą taip pat didina auditorijos tikėjimas.

kurį reklamuoja. kurie elgiasi taip kaip mes. kad reklamuojamas produktas tikrai vertingas.panašumas. Eksperimentai su virtualia socialine tikrove".patrauklumu. Vienas jo aspektų yra fizinis patrauklumas. be abejo. 1978. jog dauguma gydytojų rekomenduoja vaistus. kad sporto ir pramogų verslo atstovų nuomonė daro mums įtaką. Argumentai.270 II d a l i s . Dion ir Stein.aspirinas).1 lentelę) galima pastebėti. jie daro mums poveikį. Kai kitą dieną stomatologas patikrino vaikų dantis. Už savo produkcijos reklamavimą Nike moka Tigeriui Woodsui 100 milijonų dolerių ne dėl to. mums dažniausiai patinka į mus panašūs žmonės. 2001). Farmacijos bendrovių skausmą malšinančių vaistų reklamose dalyvauja baltu chalatu vilkintis žmogus. kuriems klausytojai subjektyviai teikia pirmenybę. kurie mums patinka. kuriuose svarbiausias yra jų gaminamas komponentas (o šis komponentas.) Kitas pavyzdys: Theodore Dembroskis. Be to. kad pranešėjas atrodytų ir patyręs. Analizuojant praktinį taikymą (žr. Kennedy. kad jis yra sportinių rūbų ekspertas. pamačius produktą. Šį reiškinį gerai žino organizuojantys labdaros akcijas. tačiau mokslininkai pastebėjo priešingą reiškinį. ypač emociniai. kurios patinka publikai. Johnas F. Greičiau išgirstame žmones. Pallak ir kiti. paaiškėjo. Patrauklumas . kuris užtikrintai tvirtina. esame atviresni jo argumentams (pagrindinis įtikinėjimo būdas). Patrauklumas ir simpatijos Daugelis mūsų neigia. kad jį labiau pamėgtume ir labiau reaguotume į jo žodžius (Burger ir kiti. ypač įtaigus oratorius. kurioje jaunuoliai kreipiasi į jaunimą. Kitas patrauklumo aspektas . Thomas Lasateras ir Albertas Ramirezas (1978) vidurinės mokyklos juodaodžiams moksleiviams parodė vaizdo informaciją apie tai. kai juos pateikia gražūs žmonės (Chaiken. Žmonės. kaip reikia rūpintis dantimis. mes žinome. būna paveikesni. daro didesnę įtaką. 2004). juo labiau įtikinama. jog simpatijos skatina pasitikėjimą. kad patrauklumas ir simpatijos nedaro įtakos. Kai kurios televizijos reklamos sukurtos taip. (Žr. kad reta „žvaigždė" nusimano apie produktą. 1979. Pakanka net trumpo pokalbio su žmogumi.plati sąvoka. kurie buvo išgirdę infor- patrauklumas (attractiveness) Savybės. Kaip bus pabrėžta 11 skyriuje. 7. Ši reklama grindžiama kita paveikaus kalbėtojo savybe . ką Jenifer Lopez sako apie drabužius ar automobilius. iškyla teigiamos asociacijos (šalutinis įtikinėjimo būdas). Be to. subtiliai mėgdžiodami mūsų pozicijas. Šiuo faktu sėkmingai pasinaudota reklaminėje nerūkymo kampanijoje. Kai kalbėtojas mums patinka. ir vertas pasitikėjimo. Vėliau. kaltindami rūkalų pramonę dėl daromos žalos ir rinkodaros būdų (Krisberg. kad pasikvietus populiarų asmenį siekiama įtikinti. kad tų. Ne tik nugirstame. Tačiau kitose reklamose patikimumo principu nesinaudojama. . Paveikti tokių šalutinių įvaizdžio ženklų nelinkę analizuoti žiūrovai gali nevalingai patikėti. Jie žino. 1983). Galime manyti. Patrauklus kalbėtojas (dažnai jis kuo nors panašus į publiką) būna paveikiausias tais klausimais. . S O C I A L I N Ė ĮTAKA ma. skyrelį „Mokslinių tyrimų išvada. kartais pasakydavo 300 žodžių per minutę.

Timothy Brockas (1965) pastebėjo. tiek gauni. kartais ne. kur daugiau iškrenta kritulių. kuri informacija ir galimybės iš tiesų yra išskirtinės. jog pagal veiksnį X galima spręsti. Dosniai dalinkite savo laiką ir išteklius. Abipusiškumas: žmonės jaučia pareigą atsilyginti. kuriais grindžiami žmonių santykiai ir įtaka. nusipirkusio tokį patį dažų kiekį. Įprasta. Kiek duodi. tarsi patvirtinančius. ar objektyvi realybė. jausti ir veikti. dantys buvo stropiau išvalyti. . kuriems esate padėję. Sukurkite ryšius. skonis ar gyvenimo būdas. kokį jie planuoja pirkti. Socialinis įrodymas: žmonės priima kitus asmenis kaip sektinus pavyzdžius.1 LENTELĖ. o ne eksperto.sekite gerbiamais žmonėmis. Ar panašumas svarbesnis už patikimumą? Kartais taip. tačiau nepatyręs). neseniai nusipirkusio 20 kartų daugiau dažų. įtikinamiausi būna panašūs kalbėtojai. Retenybė: žmonės vertina tai kas reta. jog aptariant burnos higieną. išgirstus iš savo grupės atstovų (Van Knippenberg ir Wilke. Nesakykite: „Prašau tai padaryti iki.7 skyrius. išvardykite problemas. Taikymas Įrodykite savo išmanymą.. kai veiksnio X nėra. kad kiti užrašytų arba išreikštų žodžiu savo ketinimus. Išnaudokite kolegų pavyzdį . Išsikovokite draugų pripažinimą ir darykite įtaką žmonėms. kaip reikia mąstyti. grindžia mus panašiais interesais. įtikinėjimai. Jie perša mintį. ar svarbesnis yra subjektyvus pasirinkimas. tačiau patyręs) įtikino labiau negu moksleivis (panašus. Simpatijos: žmonės palankiau reaguoja į tuos." Pasistenkite klausdami išgauti pažadą. ir žmones. Sidnėjuje ar Londone. Tokie iš pažiūros prieštaringi duomenys paskatina mokslininkus imtis detektyvo darbo. o patikimumas svarbesnis. 1990). pavyzdžiui. labiau įtikina nepanašus kalbėtojas. Paprašykite. kad palankiau reaguojama į pamokymus. kad dažų parduotuvės klientams didesnę įtaką daro pasakojimas paprasto žmogaus. Šeši įtikinimo principai Principas Autoritetas: žmonės sutinka su patikimais ekspertais. prisiminkime. Antra vertus. Nepanašus kalbėtojas pateikia mažiau šališką požiūrį. Kai pasirenkant svarbios asmeninės vertybės. 1992.. Paaiškinkite. Tačiau kai reikia vertinti faktus. Nuoseklumas: paprastai žmonės gerbia savo viešus įsipareigojimus. kurie jiems patinka. kad veikia neatrastas veiksnys: kad panašumas svarbesnis esant veiksniui X. Wilder. George Goethalsas ir Erickas Nelsonas (1973) atrado. kurias esate išsprendę. nebijokite pagirti. (Šiame poskyryje aptariame du pirmuosius. Šaltinis: Knygoje Influence: Science and Practice („Įtaka: mokslas ir praktika") mokslininkas Robertas Cialdinis (2000) aprašo šešis principus. garsus stomatologas (nepanašus. ĮTIKINĖJIMAS 271 7.) maciją iš juodaodžio stomatologo.

Galima tiksliai kopijuoti veiksmus. kad tokie tyrimai parodo virtualiosios socialinės tikrovės galimybes.272 II d a l i s . 11 skyrių). kad per gilią virtualią duobę atsirado permesta lenta. virtualios tikrovės tyrimų laboratorijoje Kalifornijos universitete Santa Barbaroje sutikęs savo kolegą suvokimo tyrinėtoją JackąLoomisą Pamatęs studentą vaikščiojantį po laboratoriją su šalmu. „Mėgdžiotoją" studentai laikė įdomesniu. Dirgiklių kūrimas. ir įtaigesnis. Jei studentas pakeldavo galvą ir pasižiūrėdavo į viršų. reikalavusių visada nešiotis tapatybės atpažinimo dokumentą Virtualusis asmuo tikroviškai judino lūpas. kuris 3 minutes šaipydavosi iš universiteto apsaugininkų. linksėjo galva. Bailensono ir Yee (2005) eksperimente tie studentai. skyrė jam daugiau dėmesio (rečiau žiūrėjo į šalį). Jam iš karto pasirodė. kad toks mėgdžiojimas skatina pamėgti mėgdžiojantį žmogų. buvo ir labiau mėgstamas. sąžiningesnių. net ir apmokytus eksperimentuotojo padėjėjus. kurie nebuvo mėgdžiojami (netgi atmetus duomenis septynių studentų. Jimas Blascovichius (2002) manė. Žmones. buvo kiek labiau linkę sutikti su išgirstais teiginiais. Ankstesni tyrimai su realiais žmonėmis atskleidė. Nors Blascovichius žinojo. kurio mimika ir judesiai atkartojo eksperimento dalyvio mimiką ir judesius. leidžia lengviau kontroliuoti eksperimentą negu dalyvaujant tikriems žmonėms". pamėgo jį labiau negu tie. ir Blascovichius jį užsidėjo. uždelsdamas 4 sekundes. Vienai grupei bendraujant su virtualiu asmeniu. jis negalėjo suvaldyti baimės ir prisiversti pereiti lenta. S O C I A L I N Ė Į T A K A mokslinių t y r i m ų išvada Eksperimentai su virtualia socialine tikrove Socialinis psichologas Jimas Blascovichius susidomėjo nauju klausimu. svarbiausia. Jeremy Bailensono ir Nieko Yee eksperimente kompiuteriu sukurtas veikėjas. Virtualius „žmones" galima visiškai kontroliuoti. Virtualios sąveikos laboratorijoje Stenfordo universitete 69 studentai savanoriai užsidėdavo virtualios tikrovės šalmus ir atsisėsdavo prieš virtualų žmogų kompiuteriu sukurtą vyrą ar moterį. reikalauja mažiau pastangų ir. . virtualusis chameleonas darė tą patį. kurie sąmoningai pastebėjo mėgdžiojimo faktą). mirksėjo akimis. kurie „bendravo" su juos mėgdžiojančiu kompiuteriniu kolega. Virtualios socialinės tikrovės eksperimentas. kuriuos tyrinėtojas galėtų kontroliuoti ir keisti? Ar tai padėtų socialiniams psichologams tirti konformizmą toli vienas nuo kito esantiems žmonėms dalyvauti virtualiuose susitikimuose. įtaigesniu. Iš šios patirties kilo mintis: ar socialiniai psichologai galėtų pasinaudoti virtualia aplinka? Gal galima būtų pasiūlyti žmonėms tikroviškus potyrius. žadina empatiją ir stiprina tarpusavio ryšį (žr. kad laboratorijoje duobės nėra. Tiriamieji buvo padalyti į dvi grupes. jis atkartodavo savanorio studento judesius. stebėti žmonių reakcijas į kitų fizinę negalią tyrinėti įtikinėjimą? Virtualios žmonių sąveikos galią įrodė Blascovichiaus buvusio bendradarbio Jeremy Bailensono kartu su studentu Nieku Yee atlikti eksperimentai. kontroliuoti sunku. imituojant kito asmens dalyvavimą „mažiau kainuoja.

2004 metų Jungtinių Valstijų prezidento rinkimuose daugeliui amerikiečių. širdį bei silpnybes ir rečiau . kaip formavosi nuostatos. Kr. o ne intelektas. 1981). Taip pat svarbu. jūs dalyvaujate aukų rinkimo badaujantiems kraštams kampanijoje. sakydamas: „Žmogus juk vadovaujasi protu"? O gal išmintingesnis lordo Chesterfieldo patarimas: „Dažniau apeliuokite į žmonių jausmus. arba aukų badaujantiesiems rinkimo kampaniją.į logiką"? Atsakymas: tai priklauso nuo auditorijos. pritariančių demokratų kandidatui Johnui Kerry. 1996. tarkime. juos labiau veikia kalbantysis asmuo (Chaiken. ar pabaigoje? Aptarkime kiekvieną šių aspektų." Herbert Spencer. argumentai gali būti ir logiški. 1949). ar iš esmės kitokia? • Ar reikėtų reikšti tik savo požiūrį. Sprendžiant iš interviu prieš svarbius rinkimus. „žavinga asmenybe". Tačiau kas veikia labiau: logika ar emocijos? Ar Shakespeare herojus Lisandras buvo teisus. 1983. analitiškai mąstantys žmonės labiau reaguoja į racionalius argumentus nei mažiau išsilavinę ar mažesnio intelekto asmenys (Cacioppo ir kiti." Sofoklis. 1982). daugelis rinkėjų būna abejingi. Aistrą galima sieti su logika. Aukštesnio išsilavinimo. Kai pirminė nuostata suformuojama pasitelkiant emocijas. vis dėlto labiau patiko George W.Ką sako? Pranešimo turinys Svarbu ne tik kas sako. dalyvaudami bendruomenės susirinkime. o ne jų nuomonę apie kandidatų savybes ir tikėtiną veiklą (Abelson ir kiti. bet ir ką sako. vė„Tiesa visada yra svariausias argumentas. Mąstanti. suinteresuota publika renkasi pagrindinį įtikinimo kelią. Petty ir kiti. lengviau prognozuoti pagal jų emocinę reakciją į kandidatus. „Nuomonę formuoja emocijos. Jei jums reikėtų pradėti akciją dėl mokesčių už mokslą ar draudimo rūkyti. pr. Bushas. ar geriau kalbėti pirmam. pateikiant kvapą gniaužiančią istoriją apie badaujantį vaiką? Žinoma. Paprasta logika atvestų prie vieno ar kito šios problemos aspekto: • Koks teiginys labiau įtikins: logiškas ar veikiantis emocijas? • Ar žmonių nuomonę labiau veiks pozicija. Hovland ir kiti. Sočiai Statics. 496-406 m. tikriausiai svarstytumėte. Nesuinteresuota publika renkasi šalutinį įtikinėjimo kelią. 1980. Jie laikė jį ryžtingesnių. kaip sukurti pagrindinio įtikinėjimo būdo receptą. 1851 („Socialinė statika") . Logika versus emocijos Tarkime. ar įvertinti bei paneigti priešingus požiūrius? • Jei pateiksite abu požiūrius. Ar geriausia būtų sugrupuoti savo argumentus temomis ir pateikti įspūdingą statistiką? O gal geriau pavyks apeliuojant į jausmus .pavyzdžiui. Kam amerikiečiai atiduos pirmenybę. tik truputį besiskirianti nuo jiems priimtinos. ir už jį balsavo. Phaedra. ir emocingi. ji labiausiai reaguoja į pagrįstus argumentus.

per daug apie ją negalvojant. Kaip buvo pastebėta 3 skyriuje. kad Jeilio universiteto studentus labiau pavykdavo įtikinti. 1999). jei ji susijusi su teigiamomis emocijomis. Tie. Būdami nusiminę daugiau svarstome.iš dalies sustiprindami teigiamą mąstymą (jei žmonės motyvuojami mąstyti) ir iš dalies susiedami malonius pojūčius su pranešimu (Petty ir kiti. Panašiai Markas Galizio ir Clyde Hendrickas (1972) pastebėjo.). 100 Skaitydami neužkandžiavo Skaitydami užkandžiavo Vėžio gydymas Karinės pajėgos Temos Kelionė į Mėnulį Trimačiai kino filmai liau lengviau bus įtikinti apeliuojant į jas. kad Kento universiteto studentus labiau veikė liaudies poezija. impulsyvesnius sprendimus ir labiau pasikliaujame šalutiniais veiksniais (Bodenhausen. kad jūsų pateikta informacija sukels teigiamas emocijas publikai. nei eilės neskambant muzikai. 1993). gali džiūgauti dėl šių rezultatų. 1993. S O C I A L I N Ė ĮTAKA 7. gali prireikti daugiau informacijos. Tačiau norint pakeisti informacija pagrįstą nuostatą. Tad jei negalite pateikti svarių argumentų. Braverman.3 pav. kurie skaitė ir užkandžiavo.3 PAVEIKSLAS Žmones. 7. Malonūs pojūčiai dažnai sustiprina įtaigumą . 1965. Baimė gali būti veiksminga. kurie skaitė neužkandžiaudami. Informacija būna įtaigesnė. Tačiau taip pat darome skubesnius. ir vėliau bus lengviau įtikinti panašaus pobūdžio argumentais (Edwards. Irvingas Janisas ir jo kolegos (1965. Kaye ir Kirschner.274 II d a l i s . todėl silpni argumentai neįtikina. jei pateikiant jį sužadinamos neigiamos emocijos. Šaltinis: Duomenys iš Janis. kai stengia- . kai pirminė nuomonė suformuojama logiškais argumentais. Baimės poveikis. 1991). Teigiamų emocijų poveikis. pasistenkite pakelti publikos nuotaiką ir turėkite vilties. Fabrigar ir Petty. kuriems patinka verslo pokalbius organizuoti kartu su gausiais pietumis skambant švelniai muzikai. Nauji išgyvenimai gali pakeisti emocijomis pagrįstą nuostatą. 2005. įtikinti buvo lengviau nei tuos. Schwarz ir kiti. jei jiems skaitant įtaigius faktus buvo leidžiama valgyti žemės riešutus ir gerti pepsikolą (žr. 1990. Dabbs ir Janis. būdami gerai nusiteikę į pasaulį žvelgiame pro rožinius akinius. 1965) pastebėjo. kai ją lydėdavo maloni gitaros muzika. Pranešimas taip pat gali buti efektyvus.

todėl ji reikalauja. kaip išvengti pavojaus. kad cigarečių gamintojai ant kiekvieno pakelio pateiktų ryškią informaciją apie rūkymo keliamą pavojų (Newman. Pavyzdžiui. bet ir perspėjimai vengti rizikingo seksualinio elgesio bei vairavimo išgėrus. kad jie nebekreiptų dėmesio į pranešimą? O gal juos reikia mirtinai išgąsdinti? Howardo Leventhalio ir jo kolegų (1970) Viskonsino universitete bei Ronaldo Rogerso su kolegomis Alabamos universitete (Robberson ir Rogers.7 skyrius. sustiprėja patarimų įtaiga. 1966). kad mamograma gali išgelbėti gyvybę. pagąsdintų. 1976). Jei sužadinama baimė susirgti. kai reikia užkirsti kelią blogam dalykui (pavyzdžiui. Kai baimė susiduria su malonius pojūčius žadinančiais veiksmais. pasidaryti krūtų mamogramą. Baimę sukeliančių pranešimų įtaiga naudojasi ne tik rūkymo antireklama. Rogers ir Mewborn. Tik pusė žiūrėjusiųjų teigiamai pateiktą informaciją (pabrėžiančią. ĮTIKINĖJIMAS 275 masi įtikinti žmones mažiau rūkyti. dažnai ne elgsena pasikeičia. 1970. Daugelis bijančių susirgti AIDS nesusilaiko nuo lytinių santykių ir nenaudoja prezervatyvų. 2001). bet ir padeda rasti sprendimą ir pasi- . o ne paskatinti gerą dalyką. kad neatlikus mamogramos galima netekti gyvybės). Daugelis rūkalių. o paneigiama baimė. Kanados vyriausybė tiki. todėl sukelia atmetimo reakciją (Leventhal. juo labiau jie reaguoja. jei ne tik gąsdina dėl galimos grėsmės. pasiskiepyti nuo stabligės ar atsargiau vairuoti automobilį (Muller ir Johnson. gąsdinanti informacija tampa žlugdanti. kokie baisūs dalykai gali jiems nutikti. žmogus labiau susidomi informacija apie ligą ir apsisaugojimo nuo jos būdus (Das ir kiti. pavyzdžiui. pavyzdžiui. dažniau valyti dantis. stengiantis žmonių neišgąsdinti tiek. kad dėl rūkymo anksčiau mirs. Tačiau kokią baimę reikėtų sukelti? Ar užtenka sužadinti tik nedidelę baimę. 2001). Ruiter ir kiti. Baimę žadinantys pranešimai skatina žmones atlikti įvairius tyrimus. Jei nepasakoma. kad Prancūzijos jaunuolių polinkį vairuoti išgėrus mažina baimę sukeliantys vaizdai. Peteris Salovey ir jų kolegos (1995) 40-66 metų amžiaus moterims. nes leidžia anksti diagnozuoti vėžį) per 12 mėnesių pasidarė tyrimus. kad juo labiau žmonės išgąsdinami. susirūpinimą sukelianti informacija apie cholesterolio keliamą pavojų gali paskatinti žmones valgyti neriebų ir mažai cholesterolio turintį maistą (Millar ir Millar. vėžiui). Tačiau šitaip pasielgė du trečdaliai žiūrėjusiųjų baimę sukeliančią informaciją (pabrėžiant. palaikyti gerą fizinę būklę (Lee ir Aaker. atlikti odos vėžio profilaktinius tyrimus. Gąsdinantys pranešimai geriau veikia. Dėl šios priežasties baimę skatinantys pranešimai būna efektyvesni. 2004). Prancūzijos vyriausybė šiuos vaizdus įtraukė į valstybinės televizijos laidas. Kai Claude Levy-Leboyer (1988) pastebėjo. ir toliau teberūko. 1990). 2003. pasitikrinti sėklidžių būklę. 1988) atlikti eksperimentai rodo. nepasidariusioms mamogramų. parodė mokomuosius filmus apie mamografiją. Baimės jausmu manipuliuojanti informacija ne visada veiksminga. pastebi Eiliotas Aronsonas (1997). Sara Banks. jog vaizdžiai rodant rūkaliams.

1983. kad AIDS piko laikotarpiu . 1988). kurie lankosi žydų parduotuvėse ir naudojasi žydų specialistų paslaugomis. patikimas šaltinis . kaip ir didžioji nacistinės propagandos dalis.gali labiausiai pakeisti nuomonę.teigūsių. Nikolės tėvas sako. The E/ements of Style. devintajame dešimtmetyje AIDS baimė daugelį vyrų privertė saugotis. ir nieko nedaryti. Šiuose argumentuose taip pat buvo pateikiami aiškūs bei konkretūs nurodymai.toks. Kai T. o emocingi. buvo ne logiški. 1980). prievartauja ne žydes moteris ir apgaulės būdu išvilioja asmenines santaupas. Eiliotas Aronsonas." Kaip ir Nikolė. naudoti prezervatyvus. Tad didesnis nesutarimas gali sukelti mažesnius pokyčius. Zanna. laikytis monogaminių santykių." VViliam Strunk ir E. jog aš pakvaišau. padaugėjo nuo 14 iki 39 proc. tai tikrai šiuo: patikimiausias būdas sudominti skaitytoją ir išlaikyti jo dėmesį yra aiškumas. Maddux ir Rogers. siekia ne tik išgąsdinti ( „ A I D S žudo"). kita vertus. VVhite. 1993). atkreipianti dėmesį į su lytiniais santykiais susijusią riziką. 1979 („Stiliaus elementai") justi galinčiu jį įgyvendinti (Devos-Comby ir Salovey. kasdien pasivaikščioti.nuo 1984 iki 1986 metų . Judith Turner ir Merrill Carlsmith (1963) teigė. XX a. B. itin prieštaraujančią klausančiojo pozicijai. Ruiter ir kiti. kaip kovoti su „pavojumi": išvardytos žydų parduotuvėlės. nepatikimą ir nevertą pasitikėjimo. tikslumas ir konkretumas. 2001). Nikolė svarsto: „Kaip išjudinti tėtį? Ar prikalbinti jį pamėginti nuosaikiai mankštintis. Tad gal didesnis nesutarimas galėtų sukelti didesnius pokyčius? Tačiau. tėtis leistųsi į kompromisą ir nors kažkiek mankštintųsi? Tačiau kita vertus jis gali pamanyti. Apklausus 5000 homoseksualių vyrų paaiškėjo. Ji kasdien nubėga 5 mylias. kad jo mankšta . socialiniai psichologai gali įrodinėti ir viena. skaitytojai buvo skatinami pranešti pavardes vokiečių. ir kita.276 II d a l i s . nemalonia informacija žmonės gali nepatikėti. skaitytojams nurodoma sudaryti savo rajono žydų sąrašus (Bytwerk ir Brooks. Žmonės lengviau priima žinią. o diskomfortas skatina žmones keisti savo nuomonę (prisiminkite 4 skyriuje aprašytą disonanso efektą). kad žmonės galėtų jų vengti. kurie tariamai valgo žiurkių mėsą. Reklama. Vaizdingoje propagandoje dažnai eksploatuojama baimė. Nesutinkantys su žinių laidos išvadomis klausytojai jų vedėją vertina kaip šališką. 1992. Naciai laikraštyje Der Sttirmer pasakodami nebūtas istorijas apie žydus. S O C I A L I N Ė Į T A K A „Jei studijavusieji rašymo mėną ir sutaria kuriuo nors klausimu. tarkime. Prieštaringumas Įsivaizduokite štai tokią sceną: Nikolė atvyksta namo pavasario atostogų ir tikisi savo stambaus sudėjimo. kad remiant poziciją. Nesutikimas sukelia diskomfortą. vidutinio amžiaus tėvą užkrėsti Judraus ir sveiko" gyvenimo būdu. . kurį sunku paneigti . bet ir pateikti apsisaugojimo strategiją: susilaikyti nuo lytinių santykių. kad susilaiko nuo lytinių santykių arba yra monogamiški. (Fineberg. ar pabandyti jį įtraukti į daugiau pastangų reikalaujančią ritminę gimnastiką arba bėgiojimą? O gal. 2002. jei paprašyčiau imtis sudėtingesnių pratimų. kuri jiems daugiau ar mažiau atrodo priimtina (Liberman ir Chaiken.tai „nardymas po TV kanalus". sukėlė baimę šimtams tūkstančių žmonių. Streicherio argumentai.

Eliotas išgirdavo kitiems nepatinkantį eilėraštį. Tik labai patikimas informacijos šaltinis gali veiksmingai įrodyti kraštutinę poziciją. auditorijoje galima sukelti sąmyšį ir susilpninti savo poziciją. Šaltinis: Aronson. žmonės labiau juo patikėdavo nei tada.veikite: propaguokite kitokį požiūrį. jei tėvas būtų ryžtingai nusiteikęs nesimankštinti. Petty ir Cacioppo. Tad jei esate patikimas autoritetas. ar ši tema aktuali Nikolės tėvui. Jutos universiteto auditorijų korpuse prie šiukšlių dėžių buvo išklijuoti tokie užrašai: „Prašau nemesti aliuminio skardinių!!!!! Mes- . Labai įsigilinusieji į kurį nors dalyką būna linkę sutikti tik iš dalies. Vienpusiai versus dvipusiai argumentai Besistengiantieji įtikinti susiduria su dar vienu praktiniu klausimu: ką daryti su oponento argumentais. Mažas Vidutinis Prieštaringumas Didelis S. Rhine ir Severance.4 paveiksle. ji būtų išmintingesnė apsiribodama nuosaikesniu siūlymu. kai jis tik santūriai pagirdavo kūrinį. kaip parodyta 7. prieštaravimas ir patikimumas veikia vienas kitą: priešingos informacijos poveikio stiprumas priklauso nuo kalbėtojo patikimumo. jei pripažįstami oponentų argumentai. 1972. Tad atsakymas į Nikolės klausimą: „Ar man vertėtų ginti kraštutinę poziciją?" būtų toks: „Viskas priklauso nuo aplinkybių". ypač jei šis teiginys visiškai priešingas tam. Antra vertus. Atsakymas taip pat priklauso nuo to. Carol Werner ir jos kolegos (2002) pademonstravo nuginkluojančią paprastų dvipusių teiginių galią. paragindami rinkti aliuminio skardines antriniam perdirbimui. Jei ne. Santūriai prieštaraujantis teiginys jiems gali pasirodyti kvailai radikalus. Tačiau kai Misisipės valstijos pedagoginio instituto studentė Agnės Stearns vertino nepatinkantį eilėraštį. ĮTIKINĖJIMAS 277 7.7 skyrius. jos liaupsės nebuvo nė kiek įtaigesnės nei santūrus pagyrimas. Nikolė galbūt gali būti kategoriškesnė nei tuo atveju. 1979. Tumer ir Carlsmith. 1970).4 PAVEIKSLAS Prieštaringumas sąveikauja su informacijos šaltinio patikimumu. informacija gali atrodyti teisingesnė ir labiau nuginkluojanti. o jūsų auditorijai siūlomas klausimas mažai terūpi . ji gali bandyti įpiršti visą sveikatingumo programą. Sutikus su jais. su kuriuo jie iš dalies jau sutiko (Pallak ir kiti. Ar Nikolė ją dievinančiam tėvui yra išskirtinis autoritetas? Jei taip. 1963. Tad. Jei Nikolės tėvas dar negalvojo apie mankštinimąsi arba jam tai nerūpi.

jei gynėjas anksčiau nei kaltintojas pateikia patirtos žalos įrodymus (Williams ir kiti. Tad jau minėtas socialinės psichologijos ekspertas Carlas Hovlandas su bendradarbiais (1949) Armijos informacijos bei švietimo skyriuje parengė dvi radijo laidas. informacijos efektyvumas priklausė nuo klausytojo. S O C I A L I N Ė ĮTAKA 7. buvo veiksmingesnis tarp tų. kuris pripažino priešingus argumentus. nei pakabinus bet kurį kitą skelbimą) buvo sumesta į specialų konteinerį. pasielgtų išmintingai. Eksperimentai taip pat parodė. kuriose buvo įrodinėjama. o pranešėją laikyti neobjektyviu. Tikriausiai vienpusis pranešimas informuotą auditoriją skatina ieškoti kontrargumentų. kurie su šiuo teiginiu nesutiko. jog mus sutriuškina pakartodami savo nuomonę ir nekreipdami jokio dėmesio į mūsiškę." Kai paskutiniame. kad esama ir kitokių argumentų. kurie šiam teiginiui jau buvo pritarę.tipiškas įtikinėjimo tyrimų pavyzdys. Ši sąveika . Antrajame pasauliniame kare nugalėjus Vokietiją. kad kariai atsipalaiduotų ir galvotų. Maxims and Reflections („Maksimos ir refleksijos") kite jas į konteinerį." Goethe. Optimistą labiausiai veikia teigiantis įtikinėjimas („Pagal naująjį planą mokestis už mokslą sumažėja mainais už darbą universitete"). 1949. esantį pirmame aukšte šalia įėjimo. 1993). Kita laida buvo dvipusė: joje buvo paminėti priešingi argumentai ir į j u o s atsakyta. Pesimistui veiksmingesnis yra nei- . dvipusis informacijos pateikimas būna įtaigesnis ir jo poveikis išlieka ilgiau (Jonės ir Brehm.„Galbūt tai nepatogu. kad karas Ramiajame vandenyne tęsis dar bent dvejus metus.5 paveiksle. Imitaciniuose teismo procesuose gynybos pozicija tampa patikimesnė. Kaip parodyta 7. Taigi jei jūsų auditorijai bus pateiktas priešingas požiūris. . Amerikos karių skeptišką požiūrį į teiginį apie Japonijos galią labiau pakeitė dvipusė komunikacija. Lumsdaine ir Janis. o su vienu priešu. Tad politikas. bet labai svarbu!!!". Viena iš šių laidų buvo vienpusė: joje nebuvo pripažįstama. reaguodamas į opozicijos teiginius. Šaltinis: Howland. Kreipimasis.278 II d a l i s . Iš karto šiam teiginiui pritariančių karių įsitikinimą sustiprino vienpusis pranešimas.5 PAVEIKSLAS Pradinės nuomonės sąveika su vienpusiu versus dvipusiu argumentais Vokietijai pralaimėjus Antrajame pasauliniame kare. kalbėdamas išprususiai auditorijai. pateikite jai dvipusius argumentus. Vienpusis Pranešimas Dvipusis „Oponentai įsivaizduoja. kad jei žmonės yra (arba bus) supažindinami su priešingais argumentais. 1953). kad lengviau kovoti ne su dviem. jog kova su Japonija bus lengvesnė. Lumsdaine ir Sheffield. Vienpusis kreipimasis buvo paveikiausias tiems. 1970.80 procentų skardinių (dvigubai daugiau nei iki skelbimų pasirodymo ir daugiau. pavyzdžiui. JAV armija nenorėjo. įtaigiai parašytame skelbime buvo pateiktas pagrindinis kontrargumentas ir į jį reaguota .

1968. kritiškas. kritiškas. o kitose sumažina. nes žino. pastebi Richardas Petty ir Duane Wegeneris (1998). „poveikis būna sudėtingas . Be to. 2004). Panašus efektas pastebimas eksperimentuose. o gynybos . kad įtikinimo kintamųjų poveikis būtų paprastas. kad jūsų konsultuojamas politikas gali pasirinkti. jog konsultuojate garsų politiką. 1975. Tad gal iš tiesų geriausia kalbėti paskutiniam? Pirmoji jūsų argumentų grupė atspindi labiausiai įprastą dalyką. kurie sėkmingai spėja po nesėkmingų bandymų pradžioje (Jonės ir kiti. atrodo gabesni nei tie. Galbūt norėtųsi. daugumos kintamųjų. jei susiformavusį įsitikinimą sugriauti sunku. kuris turi dalyvauti debatuose su kitu garsiu politiku dėl dvikalbio mokymo įteisinimo. ar kalbės pirmas. kurie skaitė epitetus. tai ir mūsų principai privalo būti sudėtingi. 2003). Kitas pavyzdys: Normanas Milleris ir Donaldas Campbellas (1959) Šiaurės Vakarų universiteto studentams pateikė tikros civilinės bylos sutrumpintą stenogramą. ĮTIKINĖJIMAS 279 giantis įtikinėjimas („Visi iš kitos valstijos atvykę studentai privalės atidirbti universitete. ar antras. impulsyvus.vienose situacijose jie sustiprina įtaigumą. Langer ir Roth. kurie skaitė išvardytus atvirkščia tvarka. kurio pavardė pirmoji sąraše. • Džonas yra pavydus. Solomonas Aschas (1946) šiuos sakinius pateikė studentams Niujorke. užsispyręs ir pavydus. Pirmieji įspūdžiai yra svarbūs. kurie atspėja eksperimento pradžioje. Mintyse perkratote viską. tai. darbštus. pirmumo efektą: pirmoji pateikta informacija būna įtaigiausia. tada pasisakant pirmam galima pateikti idėjas. Ar būtų geriau kalbėti pirmam? Žmonių išankstinė nuomonė veikia jų interpretacijas. Visi laukia jūsų patarimo. Antra vertus. sukeldama pirmumo efektą. asmenį įvertino palankiau. kurios užtikrins. Jie suskirstė ieškovo liudijimą bei įrodymus į vieną grupę. kad studijavote socialinę psichologiją. paprastai didžiausias dėmesys skiriamas tam. (Tada būtų lengviau studijuoti šį skyrių. kitaip jiems teks mokėti už mokslą") (Geers ir kiti.) Deja. Metant monetą paaiškėja. Tie. kas išgirstama pirmiausia. kad klausydami ir analizuodami antrojo prelegento kalbą žmonės darysis palankesni pirmojo kalbėtojo atžvilgiu. . užsispyręs. Likus trims savaitėms iki rinkimų abu politikai atvyksta pasirodyti per vakaro žinių laidą ir paskelbti iš anksto paruoštą pareiškimą. Be to. sekasi labiau (Moore. impulsyvus. Tie. ar įžvelgiate skirtumą tarp šių dviejų apibūdinimų? t Džonas yra protingas. išdėstytus nuo protingas iki pavydus. Pavyzdžiui. ką kažkada buvote perskaitęs. kas išgirstama vėliausiai. darbštus ir protingas. ir mokslininkai ieško paprasčiausių principų. Tačiau jei tikrovė yra sudėtinga. Studentai perskaitė ir vienos. nei tie. McAndrew. pradžioje pateikta informacija paprastai daro didžiausią poveikį. 1981). Pirmumas versus naujumas Įsivaizduokite. kurių metu žmonėms pavyksta atspėti 50 procentų atsakymų. ir ki- pirmumo efektas (primacy effect) Jei visos kitos sąlygos vienodos." Ir studentai.7 skyrius. Keistai pirmumo efektas pasireiškia rinkimuose: kandidatui. prisimenama geriausiai. Pirmesnė informacija turėjo įtakos vėlesnės informacijos interpretavimui.į kitą.

7. Kaip priverčiame vairuotojus sumažinti greitį ir nenuleisti akių nuo kelio? Pastatome ženklus su užrašais: „Vairuok atsargiai". kuris jų studijų . S O C I A L I N Ė ĮTAKA 7. dauguma palaikė tą požiūrį. atrodo teisus tol. Tikriausiai prisimiršo didžioji dalis prieš savaitę skaitytų argumentų. ką sako patarlė: „Tas. Prognozuojamas pirmumo efektas: Reakcija Sutinkama su 1-u teiginiu Prognozuojamas naujumo efektas: (laikas) 2-as teiginys Reakcija Sutinkama su 2-u teiginiu naujumo efektas (recency effect) Kartais vėliausiai pateikta informacija turi didžiausią poveikį. Kai po dviejų paeiliui išgirstų teiginių seka laiko tarpas. Kad tuo įsitikintų. kuris pirmasis atskleidžia savo argumentus. kad kyla pagunda pervertinti jų galią.). Rezultatai buvo priešingi ankstesniems . Nepaisant to. kurie kalba viešai kaip dėstytojai arba oratoriai. pirmasis teiginys [gyja pranašumą (pirmumo efektas). 1) kai abu teiginius skiria nemažas laiko tarpas ir 2) kai auditorija sutinka tuojau pat po antrojo teiginio. naudojantis reklama. Užmiršimas sukuria naujumo efektą. tos grupės liudijimus bei įrodymus. Paklauskite universiteto studentų. kurį perskaitė pirmiausia. taip įsimyli savo pačių žodžius. kol neateina kitas ir neatlieka kryžminės apklausos". reikia bendrauti.6 PAVEIKSLAS Pirmumo efektas versus naujumo efektas Kai du įtaigūs teiginiai seka vienas po kito ir auditorija į juos reaguoja praėjus tam tikram laikui.280 II d a l i s . jei pirmasis teiginys skatina mąstyti (Haugtvedt ir Wegener.6 pav. paprastai pasireiškia pirmumo efektas (žr. rašytiniais dokumentais. kad pastarosios dienos įvykiai gali užgožti reikšmingus ankstesnius. per televiziją ar radiją. Bendraujama įvairiai: akis į akį. Tad ką dabar galėtumėte patarti debatuose dalyvaujančiam politikui? Kaip sakoma? Komunikavimo kanalas Norint įtikinėti. Naujumo efektas retesnis nei pirmumo. Kaip mes stengiamės sukviesti žmones į renginį universitete? Iškabiname skelbimus. Kai du teiginius skiria laiko tarpas ir auditorija reaguoja netrukus po antrojo teiginio. Kaip skatiname studentus nešiukšlinti universiteto teritorijoje? Studentų miestelio skelbimų lentoje ir prie laiškų dėžučių iškabiname skelbimus. Tai ypač būdinga. Aktyvi patirtis ar pasyvus priėmimas? Ar žodiniai raginimai įtaigesni? Nebūtinai. O kaip dėl priešingos galimybės? Ar mūsų gebėjimas geriau prisiminti naujesnę informaciją nesukelia naujumo efekto? Visi esame patyrę tai.pasireiškė naujumo efektas. kasdienė psichologija akcentuoja parašyto žodžio galią. Tie iš mūsų. 1994). raginančius nešiukšlinti. Kai po savaitės jie sugrįžo pareikšti savo nuomonę. pranašesnis tampa antrasis teiginys (naujumo efektas). Iš savo patirties (ir iš atminties eksperimentų) žinome. Milleris ir Campbellas kitai studentų grupei davė perskaityti tik vienos grupės parodymus. Po savaitės mokslininkai davė perskaityti kitus parodymus ir iškart pareikšti savo nuomonę.

kad pamokslininkui tenka įveikti daug kliūčių. numetė keletą šiukšlių. Thomas Crawfordas (1974) ir jo bendradarbiai atliko eksperimentą su 12 bažnyčią lankančių tikinčiųjų. Po to jis pasitraukė į šalį ir stebėjo 180 praeivių elgesį. opensecrets. t. Tačiau kišenės gali jį pajusti. Kaip buvo parodyta 7. Kai likusiųjų 90 proc. ir tik nedaugelis. turėdama tokią galią. bet kad informacija būtų suprantama. Skrajutės su šiais raginimais kiekvieną rytą buvo dedamos į studentų laiškų dėžutes ir kabinamos visose gerai matomose studentų miestelio skelbimų lentose. tačiau tik kitų žmonių. kad ne tik prikaustytų dėmesį. Mūsų organizmas negali pajusti jokio skirtumo. apklaustųjų spontaniškai prisiminė pamokslą. 1980.1 lentelėje. buvo tiesiai paklausta. Kai apie tai susimąstome. Dar nuostabiau. Per antrąjį pokalbį paklausti. kurias mes. bet kuris vaistininkas jums patvirtins. Kaip pamatysime 11 skyriuje. kaip greitai šios skirtingos aspirino tabletės tirpsta burnoje. ar jų dvasininkas yra „kalbėjęs apie prietarus arba diskriminavimą per pastarąsias porą savaičių". Jei nekreipsime dėmesio į tai. stovinčios ant šaligatvio. „išsivalyti šiukšles" ir t. įsivaizduojame perskaitę. To- Daugybės apklausų dalyviai sutinka. dėstytojai. įtaigus pranešėjas privalo pateikti informaciją taip. 2005). Ar dabar praeiviai puolė vykdyti raginimus? Tik 2 iš 180 praeivių pakėlė šiukšles. Niekas nepakėlė nė vienos šiukšlės. žiniasklaida gali turtingam politikui padėti „nusipirkti" rinkimus? Paprastai per pirmą prezidento rinkimų turą išleidusieji daugiausiai pinigų surenka daugiausiai balsų (Grush. Vaistinėje prekiaujama dviejų rūšių aspirinu. Rūpestingai apgalvotame kreipimesi privalo būti atsižvelgta į visus šiuos įtikinėjimo elementus. paprasčiausia neįprastų dirgiklių ekspozicija gimdo simpatiją. Išvada: pamokslai nepadarė jokio poveikio rasinėms nuostatoms. kad paprasčiausias kartojimas gali priversti patikėti teiginiu. Aspirinas yra aspirinas. Paskutinę kampanijos dieną jis vėl testavo 180 praeivių. sakė negirdėję nieko. prisimins puikias paskaitas. . Eksperimentuotojai apsilankydavo pas juos prieš ir po pamokslo. pamatome. Ar. Likus dienai iki kampanijos pradžios socialinės psichologijos ekspertas Raymondas Paloutzianas (1979) šalia šiukšlių dėžės. Kalifornijos valstijos Skripso koledže per savaitę trukusią kampaniją prieš šiukšlinimą studentai buvo raginami „išsaugoti Skripso studentų miestelį gražų". kad abi rūšys visiškai vienodos. kad žiniasklaida veikia nuostatas. Ar lengva žmones įtikinti? Panagrinėkime du gerais ketinimais grindžiamus atvejus. iš kurių viena rūšis labai reklamuojama. smerkiančio rasinį fanatizmą ir neteisingumą. ĮTIKINĖJIMAS 281 aspektas buvo vertingiausias arba ką jie prisimena iš pirmo kurso. tik 10 proc. o kita nereklamuojama. o ne jų pačių (Duck ir kiti. įtikinanti. kad ir kaip būtų liūdna.7 skyrius. gal jie ką nors skaitė ar girdėjo apie rasinius prietarus ir diskriminaciją. 1995). Reklama nežinomą kandidatą paverčia žinomu. daugiau nei 30 proc. Tačiau pasyviai pateikta informacija ne visada būna bergždžia.org. kuriuo vaikšto daug žmonių. įsimintina bei patraukli. Reklamuojamas aspirinas milijonams žmonių parduodamas trigubai brangiau nei nereklamuojamas.

įterpus jį tarp kitų teisingų ir klaidingų teiginių ir pateikus pagyvenusiems žmonėms. pavyzdžiui. pavyzdžiui. Teiginys „skubos darbą velnias neša" iš esmės reiškia tą patį. kuri suteikia žmonėms ne tik informacijos. kad niekada nesulauksite sėkmės. vėliau jis gali būti klaidingai prisimintas kaip teisingas (Skurnik ir kiti. pabrėžiame idėją to. Pavyzdžiui. Įtikinėjimas aktualesnėmis temomis. Mokslininkas Halas Arkesas (1990) šiuos faktus laiko „gąsdinančiais". aktyvi patirtis taip pat sustiprina nuostatas. kaip aspirinas. rimavimas). bet ir formuoja elgesį. Net pakartojus. Palyginti su pasyviai suformuotomis nuostatomis.tiražas buvo tik 500 egzempliorių).282 II d a l i s . stabilesnės. kuriose tvyro rasinė įtampa. ką padarėme. Kai ką nors darome. Kiti veiksniai. o asmeniniai kontaktai. Kartojamos klišės gali užgožti sudėtingą realybę. ką ir „skubant priveliama klaidų". Šiuolaikinės pardavimo strategijos siekia įtvirtinti asmeninės informacijos „iš lūpų į lūpas" galią per „virusinę rinkodarą". rašydama knygas vaikams?" J. taigi tampa ir įtikinamesnis (MeGlone ir Tofighbakhsh. kol vaikai vienas per kitą jos neišpopuliarino. „gandų kūrimą". patirtimi paremtos nuostatos būna tikresnės. Kaip matėme 4 skyriuje „Elgesys ir nuostatos". tačiau atrodo teisingesnis. Kas lemia sklandumą (žinomumas. „įdiegiamus" pardavimus (Walker. pavyzdžiui. 2005). padeda kategoriškai atsisakyti lytinių santykių ir skatina naudoti apsaugos priemones (Albarracin ir kiti. S O C I A L I N Ė Į T A K A kie trivialūs teiginiai. vien atpažinę jį gali palaikyti įtikinamu. tose vietose. kad teiginys buvo pripažintas neteisingu. Lengva parodyti reklamos galią tokiais nereikšmingais klausimais. 2005). kuriose įtikinėjimas bus sėkmingas? Čia galioja paprasta taisyklė: kuo svarbesnis klausimas. Kadangi žmonės jau bus užmiršę. taip pat padidina sklandumą bei įtikimumą. kaip „gyvsidabrio lydimosi temperatūra aukštesnė nei vario". o kartais ne. 2004). kai buvo pirmą kartą perskaityti ir įvertinti. tačiau. besirimuoj antys žodžiai ar sakinio ritmika. Uždavinys nėra neįmanomas. ypač jei jaučiame atsakomybę. kad mus labiau veikia ne žiniasklaida. Rowlings agentas prieš pasirodant knygai „Haris Poteris ir išminties akmuo" Įtikinėjimo tyrimai rodo. Asmeninė versus žiniasklaidos įtaka „Ar suvokiate. kad įtikimas melas gali išstumti pagrįstas tiesas. Dar daugiau. Nebuvo tikimasi. Teiginio kartojimas daro jį sklandesnį . kad jį įvykdytum. lemia ir patikimumą. mažiau baiminasi puolimo. K. . jei jos kyla iš mūsų pačių patirties. kad „Hario Poterio" serija bus tokia populiari (pirmosios knygos . ritmas.„Haris Poteris ir išminties akmuo" . laikomi teisingesniais praėjus savaitei po to. Jei pasyviai pateikta informacija kartais būna paveiki. Šie principai aiškiai matomi daugelyje tyrimų.jis vis lengviau ištariamas. labiausiai nuostatos sutvirtėja ir veikia elgesį. kad reklaminis teiginys („Ryklio kremzlės gydo artritą") yra neteisingas. nepakanka vieno stumtelėjimo. 2000). veiksmingiausia ŽIV profilaktikos priemonė yra ta. apie rasizmą. tuo silpnesnis įtikinėjimas. ar galime iš anksto apibrėžti temas. primena Sizifo darbą. Politikos manipuliatoriai gerai žino.

suskirstė į tris grupes. kuri buvo skelbiama žiniasklaidoje. Šaltinis: Maccoby. be kampanijos. vykdomos per žiniasklaidą. svorio ir amžiaus pateko į didelės rizikos grupę. Maccoby ir Alexander. dvejų ir trejų švietimo sveikatingumo klausimais metų. skatinanti pritarti statuto pakeitimams. Vatsonvilis (žiniasklaida ir tiesioginis bendravimas) Tyrimo metai . Grupėje. nusprendusius nebalsuoti už miesto statuto pakeitimus. Maccoby. Taikydami elgsenos kaitos principus. radijas ir spauda. pakeitė savo nuomonę ir balsavo už pakeitimus. dvejų ir trejų metų kontrolinio Treisio miesto didelės rizikos grupės gyventojams rizika išliko beveik tokia pat. Gilrojaus mieste dvejus metus buvo pasitelkta televizija. Kad palygintų santykinį privataus asmens ir žiniasklaidos poveikį. po vienerių. Samuelis Eldersveldas ir Richardas Dodge (1954) Mičigano valstijos Ann Arboro mieste tyrė politinio turinio įtikinėjimą. Trečiai grupei priklausantys asmenys.7 PAVEIKSLAS Širdies kraujagyslių ligų rizikos pokytis nuo pradinio taško (0) po vienerių. jie prieš pradėdami projektą ir kiekvienų trejus metus trukusio projekto metų pabaigoje apklausdavo ir mediciniškai ištirdavo 1200 žmonių. kuriais siekta supažindinti žmones su širdies kraujagyslių susirgimų rizika bei priemonėmis ją sumažinti.. Jie gyventojus. kuriai keturis kartus buvo atsiųsta informacija.7 pav. ĮTIKINĖJIMAS 283 Du klasikiniai eksperimentai iliustruoja asmeninės įtakos galią. kuri matė bei girdėjo informaciją tik per žiniasklaidos priemones. Kaip parodyta 7. „už" balsavo 45 proc. išskyrus tą. Kito eksperimento metu Johno Farąuharo ir Nathano Maccoby (1977. už statuto pakeitimus balsavo 75 proc. 7. Vatsonvilyje. buvo asmeniškai kontaktuojama su dviem trečdaliais žmonių. 1980. 19 proc. Treisio miesto gyventojai negavo jokios papildomos informacijos. kurie dėl savo kraujospūdžio. Grupėje. taip pat gyventojams buvo siunčiami laiškai. 1980) vadovaujama mokslinė grupė siekė sumažinti vidutinio amžiaus žmonių širdies ligų skaičių trijuose mažuose Kalifornijos valstijos miestuose. mokslininkai padėjo jiems suformuluoti konkrečius tikslus ir sustiprino jų sėkmės jausmą.7 skyrius. 1980. pas kuriuos apsilankė agitatoriai.

Žiniasklaidos rūšių palyginimas. juo įtaigesnė joje skelbiama informacija. 2003). Šie vaikai maldauja arba reikalauja. Ar patys esate patyrę asmeninę įtaką? Žvelgiant retrospektyviai. jog geriausiai suprantama ir įsimenama rašytinė informacija. dauguma aukštųjų mokyklų studentų teigia. Wilson ir kiti. Nors asmens įtaka dažniausiai būna didesnė nei žiniasklaidos.). Žiniasklaidos įtaka: du etapai. Kad dar labiau supainiotume reikalus. Nuomonės lyderis . kad žiniasklaidos poveikis dažnai reiškiasi dviem komunikacijos etapais: pirmas etapas vyksta kryptimi žiniasklaida-nuomonę formuojantys asmenys. savo ruožtu. kad žiniasklaidos įtaka subtiliai įsismelkia į kultūrą. privalo iš kažkur semtis idėjų.284 II d a l i s .kiekvienas žmogus. Jei šie vaikai negyvena kaip atsiskyrėliai. pridursime. Supratimas . mokslininkas .nuo pastarųjų link eilinių žmonių. Net jei žiniasklaida daro nežymų tiesioginį poveikį žmonių nuostatoms. S O C I A L I N Ė ĮTAKA kaip ir anksčiau. Tėvai gali uždrausti žiūrėti televizorių. netiesioginis poveikis gali būti didelis. kad būtų leista žiūrėti jų draugų mėgstamas televizijos programas. Įvairių žiniasklaidos rūšių lyginamieji tyrimai atskleidė. daro įtaką kitiems. Labiausiai pasikeitė tie Vatsonvilio gyventojai. kurio metu žiniasklaidos [taka dažnai pasireiškia per nuomonę formuojančius žmones. tačiau jie negali „išjungti" televizijos įtakos. mokytojas. Tai štai kokia įtaigumo seka: žodinė (akis į akį). kad juo žiniasklaida yra arčiau gyvenimo. kuris sugeba rinkti informaciją ir skleisti ją tarp draugų ir šeimoje. kurie daug žinių pasisemia iš spausdinto teksto. gydytojas. Juo gali būti pokalbių laidos vedėjas ir redakcinės skilties kūrėjas. kuris buvo užverstas raginimais per žiniasklaidą. Jei noriu įvertinti kompiuterinę įrangą. Edukologai patvirtino studentų intuityvią išvadą: asmeniniai santykiai ne paskaitų metu daro didelį poveikį studentų brandai (Astin. per daug viską supaprastiname. kreipiuosi į savo sūnus. vaizdo įrašas. 1975).1 pav. su kuriais buvo bendraujama asmeniškai ir kuriems buvo pateikiama informacija per žiniasklaidą. antrasis . ir šis šaltinis dažnai būna žiniasklaida. didelės rizikos grupės gyventojai pakeitė savo įpročius ir šiek tiek sumažino riziką. kurie. Gilrojaus miesto. suvokiamas kaip dalyko ekspertas. Didelėse grupėse būtent šiuos nuomonės lyderius ir naujos krypties kūrėjus . kurie auga nežiūrėdami televizoriaus. garso įrašas ir rašytinė informacija.asmuo.„įtakinguosius" . Ta saujelė vaikų. pastarosios nederėtų menkinti. Elihu Katzas (1957) pastebėjo. Jie prašo tėvų nupirkti su televizija susijusius žaislus. 1972. kurie asmeniškai daro įtaką mūsų nuomonei.labiausiai trokšta patraukti į savo pusę vadybininkai ir politikai (Keller ir Berry. . kad iš savo draugų bei kitų studentų jie sužinojo daugiau nei iš knygų ar profesorių. Sulygindami visą žiniasklaidą nuo reklaminių lapelių iki televizijos. kuriuos turi jų draugai. Tad Shelly Chaiken ir Alice Eagly (1976) dviejų etapų komunikacija (two-step flow of communication) Procesas. vis tiek neišvengia televizijos poveikio. Tie.vienas pirmųjų įtikinėjimo proceso etapų (prisiminkime 7. Dviejų etapų komunikacijos modelis primena. jie mokykloje dalyvauja televizijos programas imituojančiuose žaidimuose.

1 pav.) etapą. Konkreti savybė gali sustiprinti vieną įtikinėjimo (žr. Sudėtingas pranešimas Raštu Įgarsintas Vaizdo juostoje Šaltinis: Chaiken ir Eagly.8 PAVEIKSLAS Nesudėtingas pranešimas Lengvo turinio informacija labiausiai [tikina. kai yra [rašyta į vaizdo juostą. Kokio jie amžiaus? Priklausomai nuo amžiaus žmonės turi vienokias ar kitokias socialines bei politines nuostatas. nes tada ją kiekvienas gali analizuoti jam priimtinu tempu.įrašyta vaizdo juostoje. Pirmasis susijęs su amžiaus tarpsniu: kintant amžiui keičiasi ir žmonių nuostatos (pavyzdžiui. ji skatina žmones sutelkti dėmesį į šalutinius aspektus (pavyzdžiui. neatsižvelgdama į gavėjus. 7. Aukštos savivertės žmonės gali suprasti informaciją. Sudėtingi pranešimai įtaigiausi pateikti raštu. įrodinėjo. Be to. išlieka nepakitusios. ĮTIKINĖJIMAS 285 7. Išvada: lengviausia paveikti vidutinės savivertės žmones (Rhodes ir Wood. Kam sakoma? Auditorija Kaip matėme 6 skyriuje. Antrasis susijęs su karta: dažniausiai vyresnių žmonių nuostatos. Šio tyrimo rezultatai pateikti 7. Panagrinėkime dvi pranešimo gavėjų savybes: amžių ir mąstymo ypatybes. Žemos savivertės žmonės dažnai lėtai mąsto. tačiau pasikliauti savo nuomone. jeigu ji pateikta raštu. tarp kartų atsiranda atotrūkis. vyresnio amžiaus žmonės tampa konservatyvesni). Tad informacijos įtaigumą nulemia jos sudėtingumo ir pateikimo formos atitikmuo. kalbėtojo išvaizdą).8 pav.7 skyrius. bet kliudyti kitam. pagal žmonių savybes ne visada galima prognozuoti jų reakciją į socialinę įtaką. todėl juos sunku įtikinti. 1983).: sudėtinga informacija iš tiesų buvo įtaigiausia. o nesudėtinga . Kaip pastebi Davidas Searsas (1979. kadangi šios nuostatos skiriasi nuo tų. nukreipdama dėmesį nuo paties pranešimo (Chaiken ir Eagly. kurias jie susikūrė būdami jauni. Socialiniai psichologai pateikia du šių skirtumų aiškinimus. kad sudėtinga informacija būna įtikinamiausia. Faktai dažniausiai patvirtina pastarąjį aiškinimą. 1992). kurias susikuria šiuolaikiniai jauni žmonės. įgarsintą ir įrašytą vaizdo juostoje. kad vyresnių žmonių nuostatos keičiasi mažiau nei jaunesnių. Masačiusetso universiteto studentams mokslininkės pateikė paprastą arba sudėtingą informaciją raštu. Pakartotinės jaunesnių ir vyresnių žmonių apklausos per keletą metų parodė. kai ji buvo pateikta raštu. Televizija kontroliuoja informacijos pateikimo tempą. . 1978.

šešioliktojo gimtadienio sulaukę XX a.įvykius. kad dėstytojai stengėsi savo studentes paversti „geromis mažomis liberalėmis". šie įvykiai užgožė judėjimą dėl pilietinių teisių. kilusios iš privilegijuotų. rugsėjo 11-osios teroristų išpuolį ir karą Irake. kosmonautų išsilaipinimą Mėnulyje to paties dešimtmečio pabaigoje ir moterų judėjimą aštuntajame dešimtmetyje . Kaip nupjauto medžio rievės po daugelio metų atskleidžia buvusių sausrų žymes. Vietnamo karą. socialinės psichologijos ekspertas Theodore Newcombas. Patyrimas. Tuo metu susiformavusios nuostatos išlieka nepakitusios vidutiniame amžiuje. Vienas profesorius. pavadins George W. Labai įdomus Vermonto valstijos Beningtono koledžo pavyzdys. Šie įvykiai formavo paauglių ir jaunuolių protus. Tiems. . pavyzdžiui. 1989).286 II d a l i s . Busho rinkiminę kampaniją. Praėjus pusei amžiaus. Beningtone suformuotos nuostatos išliko. XX a.grupes. konservatyvių šeimų. Todėl galime tikėtis. kaip karas Vietname ar kova už piliečių teises XX a. Paauglystė ir trečiojo gyvenimo dešimtmečio pradžia . kuriai toną davė kairuoliškai nusiteikę jauni dėstytojai. Be to. susidūrė su laisvos dvasios aplinka. kad. jau įžengusios į aštuntąjį dešimtmetį. S O C I A L I N Ė ĮTAKA 1986). ir jų nepakeitė viso gyvenimo patirtis. Tačiau dėstytojams pavyko tai padaryti. tuo tarpu kitos bendraamžės. per 1984 metų prezidento rinkimus balsavo už demokratų partijos kandidatą santykiu 3:1. Beningtono koledžo absolventės. Studentės tapo kur kas liberalesnės nei būdinga jų socialinei aplinkai. vėliau neigė. Kai Howardas Schumanas ir Jacąueline Scott (1989) paprašė tiriamųjų nurodyti vieną arba du svarbiausius nacionalinės ar pasaulinės reikšmės įvykius per praėjusią pusę amžiaus.svarbūs žmogaus gyvenimo etapai (Krosnick ir Alwin. žiniasklaidą ir vaidmenis. septintajame dešimtmetyje. septintajame dešimtmetyje. kad šių dienų jaunimas įsimintinais įvykiais. 2001 m. pakeitusiais istorijos eigą. mokslininkai „beveik be išimties pastebi kartų. o ne amžiaus tarpsnio poveikį". kurie Didžiąją depresiją ar Antrąjį pasaulinį karą išgyveno būdami 16-24 metų. Analizuodamas Nacionalinio nuomonių tyrimo centro archyvus Jamesas Davisas (2004) sužinojo. į kurias jie įsilieja. nes palieka gilų ir ilgalaikį įspūdį. santykiu 3:1 balsavo už respublikonų partijos kandidatą (Alwin ir kiti. iki šiol išlieka liberalesnių politinių pažiūrų. dauguma prisiminė savo paauglystės ar savo trisdešimtmečio pradžios įvykius. stipriai formuoja asmenybę. amerikiečiai. Dauguma žmonių šiuo gyvenimo laikotarpiu susikuria nuostatų ir vertybių sistemą. turinčios aukštąjį išsilavinimą. Todėl jauniems žmonėms patartina atidžiai rinktis socialinę aplinką . taip ir dabartinės nuostatos gali atspindėti tokius prieš keletą dešimtmečių buvusius įvykius. kuriems būtent tų įvykių metu buvo 16-24 metų. 1991). ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje-penktojo dešimtmečio pradžioje Beningtono koledžo studentės. įgytas paauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje. Per įspūdžių kupiną laikotarpį suformuotos pažiūros išliko. Kennedy nužudymą XX amžiaus septintojo dešimtmečio pradžioje. kurie įsirėžė atmintyje tų.

1981. labai racionalu. kad vyresni žmonės yra nelankstūs. atlikti tyrimai atskleidė. kuri prasidėjo XX a. tas pasiruošęs atremti. Regan ir Cheng. kad mūsų klaida bus nepataisoma. šis perspėjimas bei pasirengimas tik prisidės prie to. Screwtape Proposes a Toast. kad į šeštą ar septintą dešimtmetį įkopusių žmonių seksualinės ar rasinės pažiūros tapo liberalesnės nei jiems būnant trisdešimties ar keturiasdešimties. Tad tikriausiai sudarytumėte kontrargumentų. Ypač gerai veikia dėmesio atitraukimas. ją pakeitė. Osterhouse ir Brock. Eksperimentuose su tariamais prisiekusiaisiais parodyta. „Būti perspėtam ir todėl pasirengusiam. jei mūsų įsitikinimai teisingi. neperspėtieji. Šis metodas dažnai taikomas politinėje reklamoje. S. Išgyvenę seksualinę revoliuciją. rodoma per smurtines ar seksualines televizijos programas. tačiau jei įsitikinimai klaidingi. dažnai neįsimenama ir neturi jokio poveikio (Bushman. septintajame ir įsisiūbavo aštuntajame dešimtmečiais. Jie perspėjo grupę vienos Kalifornijos valstijos vidurinės mokyklos moksleivių. Štai kodėl reklama. 1965 („Siūlomas tostas") .. 1974. sąrašą. Žodinį įtikinimą taip pat galima sustiprinti nukreipiant dėmesį į kitus dalykus taip.. Keating ir Brock. Jonathanas Freedmanas ir Davidas Searsas (1965) pademonstravo.ne viską sugerianti kempinė. 1964. Dėmesio atitraukimas silpnina gebėjimą pateikti priešingus argumentus. kad šeimos nariai įkalbinės jus tęsti mokslą. bet reakcija. kad kažkas pabandys jus įtikinti. Bushman ir Bonacci. kad šie netrukus išgirs pašnekesį tema „Kodėl paaugliams nereikėtų leisti vairuoti automobilio". Jei skatina ieškoti kontrargumentų . Be to. šie vidutinio amžiaus žmonės bėgant metams aiškiai keitėsi.ne informacija. Kartais dėmesio atitraukimas trukdo apdoroti reklaminį skelbimą. Norvalo Glenno 1980 ir 1981 m. greičiausiai tikėtumėtės. 2002). Tik nedaugeliui iš mūsų kintančios kultūrinės normos nedaro jokio poveikio. kad sutrukdytume kontrargumentuoti (Festinger ir Maccoby. Apie ką jie mąsto? Svarbiausias pagrindinio kelio į įtikinimą aspektas . kokius parodymus ketina pateikti kaltinimas. 2003). Jei informacija sukelia palankią reakciją. atremiančių kiekvieną įmanomą jų argumentą. kad perspėjimas neutralizuoja neigiamą poveikį (Dolnik ir kiti. kaip sunku tokiu atveju įtikinti žmones.7 skyrius. kai pateikiama nesudėtinga informacija (Harkins ir Petty. kad ketinate nutraukti studijas. kad vyresnio amžiaus žmonės savo gyvenimo pabaigoje gali vėl lengviau keisti nuostatas galbūt dėl to. Teismuose advokatai taip pat kartais perspėja prisiekusiuosius." C.nepatikime. Mūsų protas . mes ja patikime. Penny Visser ir Jono Krosnicko (1998) mokslinių tyrimų rezultatai perša išvadą. 1970). 2005. kad neanalizuotume žodžių. Regimu vaizdu prikaustomas dėmesys. Kas įspėtas. Jei savo šeimai norėtumėte pasakyti. ĮTIKINĖJIMAS 287 Negalima sakyti. Lewis. Kokiomis aplinkybėmis randasi kontrargumentai? Viena iš jų yra perspėjimas. kurią ji sukelia žmogaus galvoje. 1973). Perspėtieji liko ištikimi savo nuomonei. kad jos paprasčiausiai silpsta. Kiti.

1996)." Nesuinteresuota auditorija remiasi šalutiniais signalais. kaip „aš galvoju tiek. Analitiškai mąstantys ir didelį pažinimo poreikį turintys žmonės mėgsta viską atidžiai apgalvoti. Geriausi dėstytojai stengiasi priversti studentus aktyviai mąstyti. 1987. • patogi kūno padėtis priimant informaciją. 1987. Cacioppo ir kiti (Axsom ir kiti. kaip apdoroti informaciją. Ši paprasta teorija . kuriuo zvimbdami pasiekiame tikslą. tai vėl sustojama. kiek privaloma. Per paskaitas. jie teikia pirmenybę pagrindiniam būdui (Cacioppo ir kiti. intriguojančius pavyzdžius ir kelia sudėtingas problemas. kurioje kandidatų galimybės buvo labai panašios. J[ galima [vertinti pagal pritarimą tokiems teiginiams. 1987). S O C I A L I N Ė ĮTAKA pažinimo poreikis (need for cognition) Motyvacija mąstyti ir analizuoti.paremtą euristika. skatinimas pajusti atsakomybę už informacijos įvertinimą arba jos perdavimą. Daugybė eksperimentų padėjo nustatyti. dienomis Ronaldas Reaganas veiksmingai vartojo retorinius klausimus. kaip „abstraktaus mąstymo sąvoka man yra patraukli". kelių oratorių dalyvavimas (pavyzdžiui. reaguoja į tokius šalutinius signalus kaip kalbėtojo patrauklumas ir jauki aplinka. Jo apibendrinantis pareiškimas per kandidatų į prezidentus debatus prasidėjo dviem įtikinamais retoriniais klausimais. Leippe ir Elkin. Tyrėjai taip pat nustatė. o silpnai pateikta tampa (dėl kontrargumentavimo) dar mažiau įtikinanti. kol protas analizuoja argumentus ir formuluoja atsakymus.288 II d a l i s . o ne vienam visus tris argumentus). Ši teorija kelia ir kai kuriuos praktinius klausimus. Harkins ir Petty. kokios mintys kyla reaguojant Į gautą informaciją. ir šalutinį . siekdamas palankiai nuteikti rinkėjus. ir nepritarimą tokiems teiginiams. kurių daugumą patvirtino Petty. ko norite. Jie pateikia retorinius klausimus. leidžiant kiekvienam iš trijų oratorių pateikti po vieną argumentą. Kaip ir keliaujant per miestą: pagrindiniame kelyje tai pajudama iš vietos. Tie. kurie „taupo" savo protinius išteklius ir nepasižymi dideliu pažinimo poreikiu. Prisiminkime du įtikinimo būdus: pagrindinį .sisteminant ir mąstant. galima patiems rinktis. Efektyviems kalbėtojams rūpi ne tik jų įvaizdis ir pateikiama informacija. bet ir galima klausytojų reakcija. dėmesio sutelkimas. svariai pateikta informacija yra dar įtaigesnė. O šalutinis kelias panašus į miestą lenkiantį greitkelį. paskatino daryti įvairias prognozes. Kai galvojama apie dėstomą medžiagą ir argumentus. dalykas išmokstamas geriau. kuriose mažiau skatinama aktyviai dalyvauti.kad labai svarbu. . kas skatina mąstymą: • • • retoriniai klausimai. Visa tai skatina įsisavinti informaciją pagrindiniu būdu. kad visiems šiems metodams galiojo viena bendra taisyklė: skatinant mąstymą. Paskutiniosiomis 1980 metų prezidento rinkimų kampanijos. • • pranešimo pakartojimas. kuriuos jis dažnai kartojo paskutinę rinkiminės kampanijos savaitę: „Ar dabar gyvenate geriau nei prieš ketverius metus? Ar dabar lengviau parduotuvėse nusipirkti tai.

veiksminga gali būti ir raštu pateikta informacija. • Gebantys įtikinti kalbėtojai priimami kaip pasitikėjimo verti ekspertai. ypač jei jos gavėjas gali imtis apsisaugojimo veiksmų. Jie suvalgė pudingo arba obuolių padažo su fenobarbitaliu ir užgėrė šį „patiekalą" degtine.sielos „talpyklas" . Jei auditorija sutinka su informacija. Patrauklus kalbėtojas taip pat atrodo įtaigus.ir šmurkštelėti į NSO (neatpažintą skraidantį objektą).vienpusė ar dvipusė . Ką auditorija mąsto. Svarbus auditorijos amžius: jaunimas lengviau keičia savo nuostatas. kad pasirinko pagrindinį įtikinėjimo kelią. ji tampa dar įtikinamesnė. kai kalbama apie skonį ir asmenines vertybes. žiūrėdami žmonėms tiesiai į akis. iš dalies dėl to. Paprastai veiksmingiausias būna tiesioginis kreipimasis. girdėdama informaciją? Ar ji mąsto palankiai? Ar ji prieštarauja? Ar ji perspėta iš anksto? Ekstremalus įtikinėjimas: kaip įdiegiami kultai? Kokius įtikinėjimo ir masinio poveikio principus naudoja naujieji religiniai judėjimai („kultai")? 1997 metų kovo 22 Marshallas Herffas Applewhite ir 37 jo pasekėjai nusprendė. t Informacija savaime yra įtikinanti. APIBENDRINIMAS Kokie yra įtikinėjimo elementai? • Kas [tikinėjimą padaro veiksmingą? Mokslininkai nustatė keturis veiksnius: pranešėją (kas sako). t Kiek informacija gali skirtis nuo auditorijos nuomonės. keliaujančią dangaus vartų link. Gąsdinanti informacija taip pat gali būti veiksminga. paveikiausia būna dvipusė informacija. Jei pranešimus skiria laiko tarpas. laimėjo didesne nei buvo tikėtasi persvara. • Kitas svarbus aspektas . kai klausimas nereikšmingas arba nežinomas.7 skyrius. jei sprendimas priimamas iš karto išgirdus antrąjį pranešimą gali pasireikšti naujumo efektas. priklauso nuo keleto dalykų. kas gauna informaciją. jei mažai tikėtina. greitai. kad miegodami uždustų.geriau įtikins. Tą pačią dieną Ka- . priklauso nuo pranešėjo patikimumo. O žiniasklaida gali būti veiksminga tada. • Ir galiausiai svarbu. Būdami geros nuotaikos žmonės paprastai apsisprendžia daug nesvarstydami. po to ant galvų užsimovė plastikinius maišelius. Taip pat įtaigesni ir nesuinteresuoti kalbėtojai. ĮTIKINĖJIMAS 289 nei prieš ketverius metus?" Dauguma žmonių atsakė neigiamai.informacijos pateikimo būdas. Jei auditorija yra rafinuotesnė arba dar nesutinka su teiginiu. sekantį paskui HalioBopo kometą. • Kai svarstomi du skirtingi klausimo aspektai. kad vėliau ji svarstys priešingus teiginius. kurie kalba nedvejodami. yra įtaigesni. ankstesnės informacijos poveikis sumažėja. ir Reaganas. Tačiau kai informacija sudėtinga. O kuri informacija . neturi kontrargumentų. kad atėjo metas nusimesti savo kūnus . pranešimą (kas sakoma). kanalą (sakymo būdą) ir auditoriją (kam sakoma). Žmonės. kurie argumentai pranašesni: pateikti pradžioje ar vėliau? Dažniausiai pastebimas pirmumo efektas. veiksmingiausi būna vienpusiai argumentai. susieta su maloniais potyriais.

Branch Davidan) pasekėjų dalį. 2) atsiskyrimas nuo „piktos" supančios kultūros ir 3) charizmatiškas lyderis. tačiau ji negali pasakyti. Joje įtikinimo principai naudojami kaip kategorijos.ne. . kuriai paprastai būdinga: 1) savitas ritualas ir tikėjimas. kuo tikite. kartu su juo atkeliavusių į Gajaną iš San Francisko. kaip naujojo mesijo. Tad jei kas nors nori paneigti įsitikinimus. kad jie netrukus mirsią ir kartu su juo pateksią tiesiai į dangų. įvykdytos pagal Joneso įsakymą. Visi jie tikėjosi būsią perkelti į Sirijaus žvaigždę. sukeldamas tikrą pragarą ir nusinešdamas penkių žmonių . antikomunizmo ir paties Moono. kulto nariai palaipsniui neteko pinigų bankuose ir kito turto. kad jie ėmė laikytis celibato. siekiant paaiškinti stulbinantį ir kartais nerimą keliantį socialinį reiškinį faktui įvykus. kurio metu žuvo šeši kulto nariai ir keturi federaliniai agentai. kodėl teistas tiki į Dievą. Visų pirma. Tačiau faktas. S O C I A L I N Ė ĮTAKA kultas (naujasis religinis judėjimas) (cult [new religious movemenf\) Grupė. išgėrus vynuogių gėrimo. Suno Myungo Moono kultas yra krikščionybės. kad jos turi gimdyti jo vaikus. pasivadinusios Dovydo šaka (angl. nusižudžiusių Kanadoje. užvaldydamas sektos.) nados prancūziškos srities Šv. 1978 metais pasaulį sukrėtė 914 Jimo Joneso pasekėjų. Koreshas taip paveikė vyrus. arkivyskupe. kad aš tikiu tuo. nes.priešingai . kuo tikiu. Per pastaruosius dešimtmečius išpopuliarėjo keletas kultų. esančią už devynių šviesmečių. o ateistas . paaiškinus. Davido Koresho Dovydo šaka ir Marshallo Applewhite Dangaus vartai. radęs pasekėjų visame pasaulyje.yra pagrindinės religijos šalutinis darinys. Paaiškinę kokį nors įsitikinimą.daugelis žmonių pašventė save ir savo pajamas Susivienijimo bažnyčiai. susijęs su jos pasišventimu dievybei arba žmogui. Kai kurie socialiniai mokslininkai juos labiau linkę vadinti naujaisiais religiniais judėjimais: Suno Myungo Moono Susivienijimo bažnyčia. kuris iš jų yra teisus. jo nepašaliname. ši analizė retrospektyvi.„Mano noras privalo būti jūsų noras". galite prisiminti arkivyskupo Williamo Temple atsakymą į provokuojančią repliką („Esmė. todėl. Jimo Joneso Tautos šventovė. Logiškai tai jau kitas klausimas. kad todėl. Religijos psichologija gali paaiškinti. nieko nepasakoma apie šių įsitikinimų teisingumą.gyvybes. Koreshas savo pasekėjams pareiškė. sumaišyto su trankvilizatoriais. Kazimiero kaime susprogo kotedžas. Šveicarijoje ir Prancūzijoje . šlovinimo mišinys. nuskausminančiais vaistais ir mirtina kalio cianido doze. jog buvote atitinkamai auklėtas. (Sekta .paskutiniųjų iš 74 Saulės šventyklos ordino narių. Federaliniai . Antra.. sakydamas: „Tu tuo tiki. Kai apsupus kulto būstinę kilo susišaudymas. Atsiliepdami į Moono pareiškimą . o pats miegojo su jų žmonomis bei dukromis ir 19 šių savo „žmonų" įtikino. kad buvote šitaip auklėjamas"): „Gali būti.. Daugeliui kyla klausimas: kas priverčia žmones atsisakyti senojo tikėjimo ir stoti į panašias sektas? Ar tokį keistą elgesį turėtume aiškinti asmenybės keistenybėmis? O gal jų patyrimas iliustruoja socialinės įtakos ir įtikinimo dinamiką? Turėkime omenyje du dalykus. jūs tikite. nes buvau kitaip auklėtas". 1993 metais iš vidurinės mokyklos išmestas Davidas Koreshas panaudojo savo talentą įsiminti Šventąjį Raštą ir apkerėti žmones.". savižudybės. kodėl žmonės kažkuo tiki. tokia: jūs tikite tuo. Laikui bėgant.290 II d a l i s .

agitacija ir lėšų rinkimas sutvirtina naujokų tapatumą. 1966). nes mus taip pat veikia šios jėgos? Nuostatas kuria elgsena Kaip daug kartų buvo įrodyta 4 skyriuje. disonanso. kuri charizmatišką Applewhite ėmė vaizduotis kaip kosmologinį kelią į „kitą lygmenį". Gardner. Susirasiu kitą". Marshallas Applewhite nereikalavo seksualinių paslaugų. Nėra taip. ĮTIKINĖJIMAS 291 agentai tankais atakavo būstinę.7 skyrius. aš esu munistas. viešus ar dažnai kartojamus įsipareigojimus žmonės paprastai paverčia vidiniais įsitikinimais. kad žmogus imtų ir nuspręstų: „Man atsibodo tradicinė religija. 1997). žadėdamas jiems kelionę kosminiu laivu į išsigelbėjimą. tačiau puolimo pabaigoje 86 žmonės žuvo liepsnose. Gal nori prie mūsų prisijungti?" Verbavimo strategijoje taikomas „kojos tarpduryje" principas. jis siekė pasišventimo išsikastruojant. Susivienijimo bažnyčios verbuotojai pasikviečia žmones pietų. tikėdamiesi vėliau paleisti ašarines dujas. 1971 metais Applewhite susibičiuliavo su psichiatrinės ligoninės medicinos seserimi ir astrologe mėgėja Bonnie Lu Nettles. kad narystė kulto bendruomenėje nėra paprastas dalykas. Du kartus pašalintas iš muzikos mokytojo pareigų už homoseksualius ryšius su mokiniais. apėmusiose būstinę. Kulto bendruomenės ritualai. Gerard ir Mathewson. juo didesnis poreikis jį pateisinti. įtikinimo bei grupės įtakos principais ir laikyti juos tokiais pat kaip ir mes. Juos greitai paverčia aktyviais nariais. jis įtikino savo pasekėjus išsižadėti šeimų. Per savaitgalių išvykas jie skatina dalyvius kartu dainuoti. 1997. įsijungti į bendrą veiklą ir diskusijas. jog tai žino kultų lyderiai. po to savaitgalį šiltai pabendrauti ir padiskutuoti apie gyvenimą. Kaip dalyvaujantieji socialinės psichologijos eksperimentuose pradeda tikėti tuo. Vėliau potencialūs atsivertė- . Aistringai melsdamasis. 1959. Klusnumas gimdo pritarimą Naujieji atsivertėliai netrunka sužinoti. ko liudininkais buvo (Aronson ir Mills. Juo didesnis asmeninis įsipareigojimas. Ir verbuotojai neprieina gatvėje prie žmogaus ir nesako: „Sveikas. narkotikų ir turtų. paklusimo. priklausiusių Dangaus vartų kultui (Chua-Eoan. Kaip tokie dalykai gali įvykti? Kas paskatina žmones šitaip besąlygiškai paklusti? Ar turėtume tai aiškinti charakterio savybėmis ir kaltinti aukas? Ar turėtume numoti į j u o s ranka kaip į patiklius pamišėlius arba bukus keistuolius? O gal jų elgseną galima paaiškinti mums jau žinomais konformizmo. sekso. „Kojos tarpduryje" reiškinys Kaip mus skatina įsipareigoti? Tai retai būna staigus ir sąmoningas sprendimas. ką padarė dar 17 kartu su Marshallu žuvusių vyrų. Atrodo. taip ir kulto naujokai tampa pasišventusiais tikėjimo skleidėjais. savanoriškus.

kurie pritraukia ir nukreipia narius. pavyzdžiui.žmones. ką turi. kaip per pamaldas Jonesas kreipdavosi į naujoką pavarde: Ar esate mane kada nors prieš tai matęs? Ką gi. vėliau privalomos. Įstojus į kultą.292 II d a l i s . Pranešėjas Patikimumas Išmanymas Pasitikėjimas Patrauklumas KAS SAKO? KĄ? Pranešimo turinys Logika vs emocijos Prieštaringumas Vienpusis vs dvipusis Pirmumas vs naujumas KAIP? Kanalas Aktyvus vs pasyvus [ Asmeninis vs žiniasklaida KAM? Auditorija Analizuojanti ar reaguojanti į įvaizdį Amžius . nes kartais atsisėsdavai ir pasakydavai sau: „Nieko sau. p. Buvusi kulto narė Grace Stoen prisimena šią progresiją: Niekas niekada nebuvo daroma drastiškai. ar prisimenate. Darbo krūvis taip pat nuolat didėjo.. tačiau visada tai buvo daroma labai palengva. 234). Kaip ir įtikinėjimo eksperimentuose. Naujoko veikla tampa vis aktyvesnė.tai toks žmogus. Vienas iš buvusių bendruomenės narių prisimena. tačiau netrukus reikalavimai išaugdavo iki 25 proc. koks gi skirtumas?" (Conway ir Siegelman. Dėl to Jimui Jonesui pavyko tiek daug išpešti. pajamų dydžio aukų. j ū s ų svetainėje stovi tokie ir tokie baldai. demonstruodavo „aiškiaregystę". Galiausiai jis įsakė kulto nariams atiduoti viską. kurį auditorija laiko išmanančiu ir patikimu. Pamažu reikėjo kažko atsisakyti. 236) Įtikinimo elementai Kultų naudojamą įtikinėjimą taip pat galime analizuoti. Pranešėjas Sėkmingai veikiantys kultai turi charizmatiškus lyderius . naudodamiesi šiame skyriuje aptartais veiksniais (kurie apibendrinti 7. kol galiausiai jis įpareigojamas rinkti pinigines aukas ir bandyti atversti kitus. 1979. o ant sofos tokia ir tokia pagalvė. p.. Tai stulbino. kad įtikinėdavai save: „Aš nuėjau j a u taip toli. aš tiek daug atsisakiau. Atėję į bažnyčią naujokai prieš pamaldas turėdavo prisistatyti. vieno kintamojo poveikis gali priklausyti nuo kito kintamojo. 7. po galais. Aš labai daug atiduodu". vėliau palengva atiduoti vis daugiau. toks kaip „tėvas" Moonas. tad. Po to vienas iš Joneso padėjėjų greitai paskambindavo į naujoko namus ir prisistatydavo: „Sveiki. j ū s gyvenate ten ir ten. Jimas Jonesas.): kas (pranešėjas) ką (pranešimas) kam (auditorija) pasakė. Mes atliekame apklausą ir norėtume užduoti keletą klausimų". jūsų telefono numeris toks ir toks. iš pradžių piniginės aukos būna savanoriškos. Tačiau jis tai darydavo taip iš lėto. Jimas Jonesas iš naujų kulto narių reikalavo 10 proc.9 pav. darantys poveikį įtaigiam komunikavimui Realiame gyvenime šie kintamieji gali tarpusavyje sąveikauti. S O C I A L I N Ė ĮTAKA liai raginami užsirašyti į ilgiau trunkančius mokymus išvykose. kad kada nors būčiau buvęs j ū s ų namuose? (Conway ir Siegelman. 1979. siekdamas įgyti pasitikėjimą. veiksmingas pranešėjas . Dar kartą klausiu.9 PAVEIKSLAS Kintamieji.

7 skyrius. . kuriais jie pasitikėjo (Stark ir Bainbridge. įsiliek į mūsų šeimą. Jiems trūksta žemesnės klasės atstovų (kurie žino. kulto išpažinėjai siūlo jiems atsakymus (Lofland ir Stark. 1972). Jimo Joneso pasekėjai. kad jie yra „gyvieji kankiniai". Kultų tyrinėtoja Margaret Singer (1979) pastebėjo. Kaip ir kitus kulto narius. kad saugotųsi vaikų pagrobėjų) atsargumo. kurie susižavėję idealais nepastebi juose slypinčių prieštaravimų ir to. ĮTIKINĖJIMAS 294 Pasitikėjimas . kad kelio atgal nėra (Kruglanski ir Golec de Zavala. pavyzdžiui. 1979). kurie sumaištyje gali parodyti tariamai paprastą prasmę (O'Dea. nes jie patiklesni. o iš tiesų yra abejingi. Dauguma savižudžių sprogdintojų Viduriniuose Rytuose (ir kitur . atsisveikinimo laiškus.jausmas. diegiantys jaunuoliams mintį. 1968.parašo testamentą. diskutuojant mažose grupėse ir darant tiesioginį socialinį spaudimą. Londone) buvo jauni vyrai. Gail Maeder įstojo į Dangaus vartų judėjimą po to.iki 25 metų amžiaus žmonės. kuriais grupė apgaubia vienišus ar prislėgtus žmones. yra menkesnio išsilavinimo. juos valdo religinėmis tiesomis besivadovaujantys veikėjai. Madride. žmonės. 1980). Singer. Visa tai paprastai vyksta santykinai izoliuotose mažose patalpose. Vieni jų. Sales. Psichologinis tokių veiksmų poveikis . Tačiau daugumos kultų bendruomenių nariai yra išsilavinę vidurinės klasės atstovai.Malyje. Socialinių ir ekonominių suiručių laikotarpiai ypač parankūs tiems. Auditorija Dažniausiai verbuojami jauni . gali turėti stulbinamą poveikį: pasitikėk mokytoju. kiekvienas kandidatas viešai įsipareigoja . kad vidurinės klasės baltaodžius jaunuolius lengviau užverbuoti. kai bankrutavo jos medvilninių marškinėlių parduotuvė. Pranešimas Gyvai. atostogauja arba būna toli nuo namų. kurie yra dar palyginti atviri ir kurių nuostatų bei vertybių sistema dar gerai nesuformavusi.kitas patikimumo aspektas. kaip atsispirti sukčiams) „gatvės išminties" ir aukštesnės klasės jaunuolių (kuriuos nuo vaikystės lydi perspėjimai. 2005). jiems patinka paprasti pamokymai ir jie nesugeba pateikti prieštaringų argumentų. ką tik baigęs mokyklą ir ieškodamas savo gyvenimo kelio. kad susinaikindami pelnys amžiną palaimą ir didvyrio šlovę. mes žinome „vienintelį teisingą" atsakymą. kad apsimeta besirūpiną kitais. Daugelį religinių judėjimų bendruomenių narių užverbavo draugai arba giminės. kur grupė įdiegia aistringą neapykantą priešui. emocingai pateikta informacija ir šiluma bei palankumas. Potencialūs atsivertėliai dažniausiai būna atsidūrę gyvenimo kryžkelėje. 1965. išgyvena asmeninę krizę. iš paauglystės pereinantys į suaugystę. įrašo atsisveikinimą vaizdo juostoje. Davidas Moore įstojo į kultą būdamas 19 metų. Jie turi poreikių. Žinia skelbiama įvairiais kanalais: per paskaitas. Patvirtindamas atsižadąs savo gyvybės. kad raginantieji būti nesavanaudiškais patys yra godūs.

Be to. kurios nariai tebuvo jiedu. Tai. kad pradinis galimų kandidatų „bombardavimas meile" primena jų pačių „veržlųjį" laikotarpį. įtikinėjimo ir grupės izoliacijos galia nėra neribota.naujas draugijos narys. Viso to rezultatas . Šių metodų . kol grupės socialiai susitraukia į vidų. grupės socialinė izoliacija sudarė sąlygas keistam mąstymui vystytis.pranc. kuriose gydoma priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų. Iš naujųjų narių reikalaujama paklusti visiems grupės reikalavimams. Marshallas Applewhite ir Bonnie Nettles (1985 metais mirusi nuo vėžio) iš pradžių įkūrė grupę. padarydamas bendruomenės narius „imlesnius abejotiniems argumentams. kas čia pasakyta. Dauguma įstojusiųjų į Dangaus vartų kultą prieš minėtą lemtingą dieną jį paliko. Kadangi už prieštaravimus kulto vadovai pyksta arba baudžia. Susivienijimo bažnyčia užverbuodavo mažiau nei vieną iš 10 apsilankiusiųjų seminaruose (Ennis ir Verrilli. socialiniam spaudimui ir pagundai menkinti nepriklausančius grupei" (Baron. Davidas Koreshas valdė derindamas įtikinėjimą su gąsdinimu ir smurtu. jis taip pat vis dažniau turėjo griebtis bauginimų.įsipareigojimų didinimo. kurias naudoja priimtinesnės. visuotinai pripažintos grupės. kas bus mūsų kito skyriaus tema: grupės poveikį jos narių požiūriams bei elgsenai. Dabar grupė formuoja tapatumą ir apibrėžia realybę. 2000). Priesaikos laikotarpiu naujieji nariai šiek tiek izoliuojami. Atskirti nuo šeimos narių ir ankstesnių draugų. ką Rodney Starkas ir Williamas Bainbridge (1980) vadina „socialine implozija": išoriniai ryšiai silpsta tol. budistų ir katalikų vienuolynuose gyvena giminingų sielų atsiskyrėliai. mušė už neklusnumą ir naudodavo narkotikus. Kai kurios kultų naudojamos poveikio technikos panašios į tas. Pavyzdžiui. atskiriami nuo ankstesnių draugų. Intensyvios savipagalbos . bet ir naudojo fizinį smurtą. virtualios grupės gali skatinti paranoją.294 II d a l i s . verbuodamas naujus narius). kurie palikdavo bendruomenę. ir kiekvienas žmogus bendrauja tik su kitais grupės nariais. kurie nesutiko duoti priesaikos. siekdamas neutralizuoti linkusius ginčytis narius. S O C I A L I N Ė Į T A K A Grupės poveikis Kultai taip pat iliustruoja tai. Draugijų nariai perspektyvius naujokus apgaubia dėmesiu ir priverčia juos pasijusti ypatingais.). Kaip rodo diskusijos apie sąmokslo teoriją internete (Dangaus vartų kultas sumaniai naudojosi internetu. Savo veiklos pabaigoje jis ne tik žalojo protus. Jie kenčia ir aukoja grupei savo laiką.tokį reiškinį psichiatrai vadina folie a deux (dviguba beprotybė . Kai Jimo Joneso reikalavimai tapo ekstremalesni. 1989). Studentų draugijų nariai sako. Kultas paprastai atskiria narius nuo jų ankstesnių socialinės paramos sistemų ir izoliuoja kartu su kitais kulto nariais. Jie studijuoja savo naujosios grupės istoriją bei taisykles. šie žmonės praranda galimybę išgirsti kitokią nuomonę. tariamas vieningumas padeda išsklaidyti abejonių likučius. Kai prie jų prisijungė kiti žmonės. Tada gali įvykti tai. sutvirtindami vienas kito nenormalų mąstymą . Jis gąsdino fiziniu susidorojimu su tais. taip pat galioja ir terapinėms grupėms. stresas ir emocinis sužadinimas siaurina dėmesio lauką.

jei naujuosius religinius judėjimus aiškiname lyderio mistine galia ar ypatingu pasekėjų bejėgiškumu. patikimus socialinius ryšius. Įtikinėjant galima ir suteikti žinių. 1989. tai. Kita konstruktyvaus įtikinėjimo sritis yra konsultavimas bei psichoterapija. siekiant egoistinio pasitenkinimo. privalome būti budrūs ir neleisti jų naudoti amoraliais tikslais. 3) logiškai ar mitologiškai paaiškina įvairius patiriamus sunkumus. kad šios jėgos gali būti panaudotos piktam. p. kad jį galima panaudoti apgaudinėjimui. yra tas pat. . galime padaryti klaidingą išvadą. ar destruktyvus. Mokymą ir doktrinos brukimą švietimą ir propagandą. kad juos sumenkinčiau. kurie žada naujus ramybės ir laimės išgyvenimus. kaip mes jas naudojame. kultų narių izoliavimas bendraminčių grupėse (jas aptarsime 8 skyriuje).7 skyrius. o kad pailiustruočiau dvi išvadas. Pripažinti įtikinėjimą netinkamu tik todėl. 2) demonstruoja kompetenciją ir teikia viltį. atvertimą ir prievartą. psichoterapiją ir proto kontrolę skiria tik neryški riba. panašiai kaip kultai ir aktyvios savipagalbos grupės. kaip patį valgymą pripažinti netinkamu. kad kultų sėkmę lemia trys svarbiausi metodai: • • • įsipareigojančio elgesio skatinimas (aprašytas 4 skyriuje). 1) suteikia palaikančius. Žinodami. jog esame atsparūs socialinio valdymo metodams. pasižymi stipriai išreikštais įsitikinimais ir savo grupės nariams daro didelę įtaką (Galanter. kad norint pakeisti žalingas nuostatas bei elgseną. Atrodo. psichiatras Jerome Frankas (1974. veiksmingų įtikinėjimo principų (aprašytų šiame skyriuje) taikymas.sėkmingai taiko daugelį šių metodų. APIBENDRINIMAS Ekstremalus įtikinėjimas: kaip įdiegiami kultai? Religinių kultų sėkmė atskleidžia. Studentų ir studenčių klubus. kad psichoterapija. nei geros. Kaip ir Strongas. parodo naują perspektyvą ir 4) siūlo ritualus bei mokymosi patirtį. ugdytojų ir kitų įtikinėtojų . savipagalbos grupes ir psichoterapiją pavyzdžiais pasirinkau ne todėl. 1990). Iš tiesų įvairios grupės . priklauso nuo to. 101). kad įtikinėjimas pats savaime yra blogas dalykas. Frankas pastebėjo. ar jų poveikis bus konstruktyvus. ir apgaudinėti. Seksualinė energija leidžia džiaugtis pasiaukojančia meile arba išnaudoti žmones. Pirma. Antra. 1982) prieš daugelį metų pripažino. nereiškia. Branduolinę energiją galima panaudoti ir namams apšviesti. ĮTIKINĖJIMAS 295 grupės suformuoja darnų „socialinį kokoną".ir nesuskaičiuojama daugybė politinių lyderių. kaip vyksta Įtikinėjimo procesas ir kokia jo poveikio galia. nes galima apsiryti. ir miestams nuo žemės paviršiaus nušluoti. reikia pasitelkti įtikinėjimą. Tačiau šios jėgos pačios savaime nėra nei blogos. kad Jimas Jonesas ir kiti kultų lyderiai piktam panaudojo įtikinėjimą. kurią socialinio konsultavimo ir psichologijos ekspertas Stanley Strongas laiko „taikomosios socialinės psichologijos sritimi" (1978.

Tačiau pasitelkus logiką. kiek ir mokymui pulti. Su malonumu apie tai perskaičiau". Ir iš tiesų. Jei dėmesį blaškantis įvykis trukdo paneigti tvirtinimą. Sutikti su įtaigiai pasakomais dalykais lengviau nei jais suabejoti. Po to. kai buvo paskelbti mūsų tyrimų rezultatai.atsakė vadovas. ką sako kiti. o aš bandau juos išmokyti priešintis".Jūsų pasiekimus VVilliamas McGuire. „Ak. profesoriau. Jūs stengiatės įtikinti žmones.pastebi Bradas Sagarinas ir jo bendradarbiai (2002). Patikima natūraliai. atsispirti melui galima. S O C I A L I N Ė Į T A K A Kaip galima atsispirti įtikinėjimui? išnagrinėję „įtikinėjimo ginkluotę". Gana tiesiai jam atsakiau: „Labai malonu tai girdėti. kaip esame įpratę reaguoti į autoritetą. kad. Jei dėl patikimumo auros remontininko uniforma ir daktaro titulas mus paveikia akimoju. . atlikdamas šįimunizacijos darbą jaučiausi kaip ponas Teisuolis. kol aktyviai nepaneigiamas pradinis nesąmoningas pritarimas.296 II d a l i s . nebūsite tokie imlūs (o gal reikėtų sakyti . Imitaciniuose civiliniuose teismo procesuose neoficialus prisiekusiųjų nuomonės tyrimas gali skatinti tvirčiau laikytis išsakytų pozicijų. tvirtina Danielis Gilbertas ir jo bendradarbiai (1990. galime dar kartą pagalvoti. mokslininkai didesnį dėmesį sutelkė į puolimą naudojant įtikinimą. kaip galima padėti žmonėms priešintis bandymams jais manipuliuoti. Asmeninio įsipareigojimo sustiprinimas 6 skyriuje buvo pateiktas kitas pasipriešinimo būdas. Kaip paruošti žmones. Suprasti tvirtinimą (pavyzdžiui. dėl to prisiekusieji dažniau atsiduria aklavietėje. Jeilio universitetas mes galime panaudoti mažindami konkurentų reklamos poveikį". Prieš skirdami laiką ar pinigus. ko nesuprantame. . nes tyriau.ne tokie atviri?) tam. paskambino vienas reklamos vadovas ir pasakė: „Labai įdomu. „Socialinės įtakos kovos lauke". nemenkinkite savęs. Gindami savo įsitikinimus. galime pasistengti gauti daugiau informacijos. tačiau iš tiesų aš esu priešingoje pusėje. profesoriau. . viešai įsipareigokite dėl savo pozicijos. 1993). pasidarė beveik įprasta. Galime abejoti tuo. pritarimas išlieka ilgiau. smūgio nukreipimo ir gynybos technikoms įsisavinti skiria tiek pat laiko. Prieš susiremdami su kitų žmonių nuomone. kad jie pajėgtų atsispirti nepageidaujamam įtikinėjimui? Kovos menų treneriai gynybinių pozicijų. kad grafitiniai pieštukai pavojingi sveikatai) reiškia patikėti . Williamas McGuire apie nuostatos stiprinimą Turiu prisipažinti. kad reklamuotojai paminėtų kitų prekių pavadinimus ir sumenkintų jų reklaminius teiginius. nei į gynybą. informaciją bei suinteresuotumą. . aptarkime priešinimosi jam taktikas.bent jau laikinai.

Štai ką aiškino Kiesleris: „Kai užsipuolate įsitikinusius žmones ir jūsų puolimas ne itin stiprus. turinčių nesugriaunamus įsitikinimus? Ir ar būtų galima juos „paskiepyti" nuo būsimų įtikinėjimų.puikus priešinimosi įtikinėjimui būdas. primenančiais šiuos argumentus. reklaminiame „Marlboro Man" klipe rūsčios gamtos fone vaizduodami. kosėjantį ir nukaršusį kaubojų. pereidami į vis ekstremalesnę poziciją.nuodai (svarūs kontrargumentai) derinami su parazitu (ženklais. kad stipresnių puolimų atveju jie turėtų priemonių šiems išpuoliams atremti. Tam tikra prasme jų įsipareigojimas laikytis įsitikinimo išplečiamas. bet nesiekiant priblokšti. kad tinkami kontrargumentai . jie daug geriau geba priešintis rimtesniam išpuoliui. t. McGuire kėlė tokį klausimą: ar galima žmones „paskiepyti" nuo įtikinėjimo panašiai kaip skiepijama nuo virusų? Ar egzistuoja toks dalykas kaip nuostatos stiprinimas? Ar galime sustiprinti protinę apsaugą žmonių. atitinkančiųjų įsitikinimą" (p. išauklėtų „ideologinėje aplinkoje be mikrobų". jei jie prieš tai būdavo pamatę reklamos kopiją su antireklamos elementais. . tačiau svarsto.. jais pasinaudoti. Gal galite prisiminti tokį ginčo momentą. Tačiau jei prieš atakuojant įsitikinimus žmonės būna „imunizuoti" nedideliais išpuoliais.7 skyrius. ypač jei šis (kaip dauguma šiuolaikinių politinių veikėjų) turi milžinišką finansinį pranašumą. Kaip ir skiepai nuo ligų. puolimui sustiprėjus. atsakymas yra gynyba naudojant „nuodų parazitą" . pavyzdžiui. Cialdinio ir jo kolegų atliekamų tyrimų dalyviams parodyta žinoma politinė reklama įtikindavo mažiau. jūs skatinate juos elgtis dar ekstremaliau. Kiesleris pastebėjo. kaip šias nuvalkiotas tiesas galima sukritikuoti (pavyzdžiui. net silpni argumentai skatina ieškoti kontrargumentų ir. Williamas McGuire (1964) tai pastebėjo atlikdamas daugelį eksperimentų. 88). jog gausu autoritetingų įrodymų. jų nuomonė stiprėja. Robertas Cialdinis ir jo bendradarbiai (2003) sutinka. kai reikia reaguoti į oponentą. pamačius oponento reklamą). nes daugėja veiksmų. kad kai įsitikinę dėl savo nuomonės žmonės priverčiami reaguoti veikiant pakankamai stipriai.. prieš rūkymą nukreipta reklama. buvo teigiama. ginant savo ankstesnes nuomones. suteikus nedidelę dozę šiems įsitikinimams grėsmę keliančios informacijos? Būtent šitaip McGuire ir padarė. nuostatos stiprinimas (attitude inoculation) Lengvas žmonių nuostatų puolimas. kai suinteresuotieji ėmėsi retorikos. po to pademonstruodavo. kaip juos surasti. Jis pasirinkdavo tokio tipo žinomas tiesas kaip: „Jei tik įmanoma. Jų manymu. Kontrargumentai Yra antra priežastis. dėl kurios švelnus išpuolis gali sukelti pasipriešinimą. kad per dažnai valant dantis galima pažeisti dantenas). kaskart pavalgius patariama valyti dantis". Charlesas Kiesleris (1971) pasiūlė vieną būdą: švelniai užpulti jų poziciją. y. ĮTIKINĖJIMAS 297 Įsitikinimų išbandymas Kaip galime skatinti žmones įsipareigoti laikytis savo įsitikinimo? Remdamasis savo eksperimentais. ir jei perskaito arba parašo nedidelį kontrargumentuojantį rašinį. Tai sėkmingai taiko.

10 pav. kad tau padaryčiau įspūdį". ir kitu atveju rūkančių tėvų buvo tiek pat (žr. nors ir vienu.298 II dalis. septintokai buvo mokomi šitaip: „Jei ji priklausoma nuo tabako . 1985). kurioje buvo atliktas „skiepijimas" nuo rūkymo. 1995. Evans ir kiti. 1980. mažina rūkančių paauglių skaičių (Botvin ir kiti. jog rūko nepriklausomos moterys. teigiančiai. Pasipriešinti reklamai. kurioje buvo taikomas tradicinis švietimas apie rūkymo žalą. SOCIALINĖ ĮTAKA Pritaikomumas: inokuliacijos (nuostatų stiprinimo) programos Ar nuostatų stiprinimas iš tiesų gali padėti žmonėms pasiruošti priešintis nepageidaujamam įtikinėjimui? Taikomieji rūkymo prevencijos ir vartotojų švietimo tyrimai teikia vilčių.). Vaikų apsauga nuo bendraamžių spaudimo rūkyti Alfredo McAlisterio (1980) vadovaujama mokslininkų grupė patikėjo aukštesnių klasių moksleiviams sustiprinti septintokų atsparumą bendraamžių spaudimui rūkyti ir pademonstravo. Kitos mokslininkų grupės patvirtino. Iš tokiuose užsiėmimuose dalyvavusių septintokų ir aštuntokų perpus mažiau pradėjo rūkyti. ypač jei jas kartais papildo kitų įgūdžių mokymas. pavadinti „viščiukais" už tai. 7. Taip pat jie kūrė imprivizacijas. Šaltinis: McAlister ir kiti. palyginti su kitos mokyklos „neskiepytais" mokiniais. Telch ir kiti.10 PAVEIKSLAS Mokykloje. arba pateikiama informacija apie rūkymą. 7. kai reikėdavo atsisakyti cigaretės moksleivių pasiūlytais būdais (Hirschman ir Leventhal. kaip galima praktiškai pritaikyti laboratorinių tyrimų duomenis. turėdavo atsakyti maždaug šitaip: „Būčiau tikras viščiukas. rūkančiųjų buvo kur kas mažiau nei kontrolinėje. 0 4 9 Septinta klasė 12 16 21 Aštunta klasė Tyrimo laikas (mėnesiai) 33 Devinta klasė . 1981. kuriuose arba buvo raginama nerūkyti. Tuo pat metu moksleiviai vaidino situacijas.j i nėra nepriklausoma". 1984. kuriose moksleiviai. Vieno tyrimo metu šeštos-aštuntos klasių moksleiviams buvo rodomi filmai. Daugumoje naujų tyrimų pabrėžiama priešinimosi socialiniam spaudimui strategija. kad nuostatų stiprinimo procedūros. jei rūkyčiau tik dėl to. kad atsisako cigaretės. Flay ir kiti.

Italija ir Švedija riboja reklamą vaikams. Šiandien bet kuri mokykla ar mokytojas. 2002).7 skyrius. remdamos vakarėlius. ko nematė per televiziją. . vienas vaikas per metus mato per 10 000 reklaminių intarpų. kur studentai vartoja alkoholį). „Prieš du dešimtmečius. mokslininkai tyrė.buvo rašoma bendrovės Philip Morris. Pasitelkusios šiuos duomenis. priverčia juos viešai papasakoti apie savo nuostatas (logiškai nusprendžiant nerūkyti ir paskelbiant savo sprendimą. „Šių dienų paauglys . pažeidžiami. kad vaikai. Dėl reklamos dabar šis santykis tapo atvirkštinis" (2003. Tikėdamiesi apriboti reklamos įtaką. Praėjus pusantrų metų. jiems lengva parduoti. Kai kurioms iš šių rūkymo prevencijos programų tereikia nuo dviejų iki šešių akademinių valandų. Jungtinėse Valstijose. Rūkaliai dažnai dar paauglystėje pasirenka „mėgstamas cigaretes". ir jose naudojama iš anksto paruošta spausdinta bei vaizdinė medžiaga. siūlydamos cigaretes nemokamai (paprastai ten.vaikai pieno gėrė du kartus daugiau nei limonado. atskleidusios. Jie skatina moksleivius patiems viską įvertinti („Štai apie ką galėtum pamąstyti"). 1980): „Kai prityręs reklamos skelbėjas išleidžia mi- »Mano vaikai apskritai atsisako valgyti bet ką. 16).rašo Levine. kuriai per metus išleidžiama 11. kaip padėti vaikams susikurti imunitetą televizijos reklamos poveikiui. 2) beatodairiškai pasitiki televizijos reklama. ypač nuo 8 iki 11 metų. jog vaikai yra reklamuotojo svajonė: patiklūs. kurie žiūrėjo nerūkyti raginančius filmus. ir didžioji dauguma rūkalių pirmą kartą užsirūkė dar paauglystėje" (Lichtblau. kurie atliko cigaretės atsisakančiųjų vaidmenis. pastebi Robertas Levine savo knygoje The Power of Persuasion: How We're Bought andSold („Įtikinėjimo galia: kaip mus nuperka ir parduoda").tai dalis 12. Graikija. Danija. 1980. rūkyti pradėjo 31 proc. tai gali padaryti lengvai. nebrangiai ir tikėtis." Erma Bombeck . Apie rūkymo ir narkotikų žalą aiškinančiose programose taip pat taikomi ir kiti įtikinėjimo būdai. 3) geidžia reklamuojamų gaminių ir įkyriai prašo tėvų.2 milijardo dolerių. piliečių grupės kreipėsi į tokių produktų reklamuotojus (Moody. . Iš tų. Feshbach. iš tų. kad labai sumažės rūkalių skaičius ir jiems gydyti reikalingos išlaidos. klasės draugams nurodant apsisprendimo priežastis). o kitos Europos šalys ketina tai padaryti (McGuire. Vaikų apsauga nuo reklamos įtakos Airija. norintis naudoti socialinį-psichologinį rūkymo prevencijos metodą. . Informacijai perteikti pasitelkiami patrauklūs bendraamžiai. 2003). Visa ši veikla. ataskaitoje (FTC. 2005).tai potencialus klientas rytoj. kodėl kai kurios cigarečių ir nerūkomojo tabako bendrovės agresyviai veržiasi su reklamomis į universitetus. 1980). Belgija. p. moksleivių.5 milijardo vertės nikotino rinkodaros programos „pradedantiesiems" rūkaliams (Farrell. vienos iš pagrindinių tabako reklamos. moksleivių. kad juos nupirktų (Adler ir kiti. rūkyti pradėjo tik 19 proc. ĮTIKINĖJIMAS 299 1989). Palmer ir Dorr. Atrodo. Tai paaiškina. 1) nepajėgia atskirti reklamos nuo eilinės laidos ir nesuvokia reklamos tikslo įtikinti. 2003). Šiuos tyrimus iš dalies paskatino studijos. 1980.

„skatinančią [vaikų ir paauglių] egoizmą ir orientaciją į greitą [poreikių] patenkinimą" (Motherhood Project. būrys j ū s ų išsilavinusių ir kūrybingų ekspertų studijuoja. Cohen. Pagrindiniai j ū s ų pranešimai skelbia: „Tu šiandien nusipelnei pertraukos. Nuolat peržengdami ribą tarp vartotoj o poreikių patenkinimo ir j ų sukūrimo. ir spaudžiama mokslininkų bei politikų. ar galima išmokyti vaikus atsispirti apgaulingai reklamai. 2001). sekame Procter and Gamble modeliu: „nuo lopšio iki kapo"." „Jauti poreikį?" Tokie kreipiniai atspindi reklamos esmę: gyvenime svarbiausia būti savanaudžiui. kad vaikams skirtos prekės reklamuojamos ir išdėliojamos žemutinėse parduotuvių lentynose. reikia uždrausti reklamą mokyklose.. parodžius žaislo reklamą. kur vaikai juos greičiau pamato. „Motinų pareiškime reklamuotojams" (Motherhood Project. General Mills (citata iš Motherhood Project. siūlant su juo atlikti tą patį. Patenkink savo troškulį. materialistui ir tuojau pat pajusti pasitenkinimą. Tuo tarpu mokslininkai kėlė klausimą. išlaikyti televizijoms vaikų programas.. General Mills bendrovė.. . ką jie matė reklamoje. ar reikia įvesti naujus sveikatai kenksmingų maisto produktų reklamos per televiziją bei jaunesnio amžiaus žiūrovams rodomų filmų apribojimus. Vieno tokio tyrimo metu Normos Feshbach (1980. patikliems vaikams parduotų žalingus sveikatai gaminius. Esame įsitikinę." „Tiesiog imk ir padaryk. kaip tau patinka. 1980) vadovaujami mokslininkai mažoms Los Andželo srities pradinių mokyklų moksleivių grupėms pravedė tris pusvalandines pamokas..tie.. 2001) gausus Amerikos motinų susivienijimas išreiškė štai tokį pasipiktinimą: M u m s vaikai yra neįkainojama dovana. Pavyzdžiui. kad jų vaikai gali tapti kulto nariais. Jungtinių Valstijų federacinė prekybos komisija. Jums j i e yra klientai. ragina „Motinų kodeksas reklamos skelbėjams". Vartotojų užtarėjai baiminasi." „Vadovaukis savo instinktais. mes. laikėsi „aukso vidurio" taisyklės. taip pat reklamą. kad nepatyrusiems." Wayne Chilicki. o vaikystė . kurie turi komercinių interesų ir tvirtina. Jei tėvai nerimauja. kuriose analizavo televizijos reklamą. 2001) lijonus. kad klientus reikia pritraukti anksti ir išlaikyti juos visą gyvenimą.300 II d a l i s . kad vien atsparumo formavimo gali nepakakti." „Ribų nėra. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Kai kalbama apie orientavimąsi į vaikus. tokį dalyką galima pavadinti tik eksploatavimu". ima ir įkyriai prašo nupirkti. mėgindama spręsti. Tėvai skundžiasi." „Daryk taip. Todėl. jis tuojau pat būdavo paduodamas vaikams. jie turėtų paaiškinti jiems apie įvairius kultus ir išmokyti pateikti kontrargumentus. Vaikai buvo mokomi atsparumo reklamai ją stebint ir aptariant. Išvados apie nuostatų stiprinimą Turimų įsitikinimų įtvirtinimas turbūt nėra geriausias būdas priešintis „smegenų plovimui". Kitoje barikadų pusėje . jaunesniems nei 8 metų vaikams ir paaugliams skirtuose filmuose bei programose. įtikinėja ir manipuliuoja mūsų vaikais . kad reklama leidžia skiepyti vartotojo įgūdžius ir.tai „rinkos segmentas". Toks patyrimas padėjo vaikams realistiškiau suprasti reklamą. kol pavargę tėvai nusileidžia. Geriau išgryninti orą nei dėvėti dujokaukes. kurį reikia išnaudoti . dar svarbiau.. analizuoja.

•0*1 ^ o s t scr iPtum: I M kaip būti atviram. • Tai leidžia daryti paradoksalią išvadą kad vienas iš nuostatų stiprinimo būdų yra iššūkis joms. stimuliuodamas klausytojo savisaugą.net ir tie. propaguojantį griežtas aprangos normas. tačiau ši ataka [prieš nuostatas] negali būti stipresnė už turimas nuostatas. . Kiekvienas sutiktas žmogus ką nors išmano labiau nei aš. ypač jei grėsmę keliančią informaciją galima išnagrinėti kartu su bendraminčiais. • Švelnus išpuolis taip pat gali stiprinti nuostatas. t. pasidalindamas savo žiniomis. y. APIBENDRINIMAS Kaip galima atsispirti įtikinėjimui? • Kaip žmonės priešinasi įtikinėjimui? Išankstinis viešas įsipareigojimas laikytis savo pozicijos. Kultai taiko šį principą. Atvirai prieš griežtus reikalavimus pasisakę studentai ėmė intensyviau priešintis šioms taisyklėms. Bendraudamas tikiuosi pasimokyti iš jo ir galbūt atsakyti tuo pačiu. kulto narys jau būna paruošęs kontrargumentus. kad pasiduoti įtikinėjimui yra silpnybė. kad įtikinėtojui nesėkmingas argumentas gali būti blogiau nei nieko nedarymas. Vieno eksperimento metu Susan Darley ir Joelas Cooperis (1972) pasiūlė studentams parašyti rašinį. kurių prireiks rimtesniu atveju. kaip šeimynykščiai bei draugai puls šiuos jų naujus įsitikinimus. Ar suprantate kodėl? Atmetusieji argumentą tampa atsparūs naujai galimai informacijai.rasti aukso vidurį tarp patiklumo ir cinizmo. Neveiksmingas įtikinėjimas. tačiau ne naiviam Kadangi esame įtikinėjami.7 skyrius. Mus ragina: „galvok pats". jie visi nusprendė nerašyti rašinio . studentų kraštutinė nuomonė ir įsitikinimas dėl per griežtų reikalavimų aprangai dar labiau sustiprėjo. Kita išvada ta. gali duoti priešingą rezultatą. Kai kurie žmonės sako. Atmetusieji raginimus mesti rūkyti panašiai gali tapti atsparesni vėlesniems raginimams. sukurti imunitetą skatinantį ieškoti priešingų argumentų. Jis gali „užgrūdinti širdį" ir paversti ją atsparia būsimiems raginimams. Kadangi tai prieštaravo studentų pozicijai ir rašinius buvo ketinama skelbti. Kai pateikiami laukiami argumentai. kurį stimuliuoja švelnus išpuolis prieš ją gimdo pasipriešinimą vėlesniam įtikinėjimui. Atsisakius pinigų. perspėdami savo narius. todėl gali mane ko nors išmokyti. ar fanatizmą? Kaip gyventi būnant nuolankiam bei atviram kitiems ir tuo pat metu išliekant kritiškam įtikinėjimo argumentų atžvilgiu? Būti atviri tegalime galvodami. mūsų užduotis . kad bažnyčiose bei mokyklose nesusidarytų „sterili ideologinė aplinka". kad kiekvienas sutiktas žmogus tam tikra prasme yra už mus pranašesnis. ĮTIKINĖJIMAS 301 Dėl tos pačios priežasties tikybos mokytojai turi stebėti. Įveikta ataka veikiau sustiprins įsitikinimus nei juos sugriaus. kuriems už tai buvo pasiūlytas atlygis. Tačiau ar užsisklendimas nuo informacijos reiškia dorybę.

vadinasi. aptarkite ją su kitais. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Norėdami būti kritiški. galime pasinaudoti atsparumo formavimo tyrimų rezultatais. ji išliks ilgai.302 II d a l i s . O jei analizė šios informacijos nepaneigia. Kitaip tariant. Išgirdę politiko kalbą. Prisiverskite prieštarauti. ji tiek ir teverta. Ar norite išmokti priešintis įtikinėjimui. tačiau kartu girdėti reikšmingą informaciją? Atidžiai klausykite ir kritiškai mąstykite. . bet ir reaguokite. Jei nuodugni analizė informaciją sugriauna. ne tik klausykite.

Grupės įtaka Kas yra grupė? Socialinis palengvinimas: kaip mus veikia kiti žmonės? Kitų žmonių buvimas Minia: didelė kitų žmonių sankaupa Kodėl mus sužadina kitų žmonių buvimas? Socialinis dykinėjimas: ar būdami grupėje žmonės stengiasi mažiau? Daug rankų mažai dirba Socialinis dykinėjimas kasdieniame gyvenime Nuasmeninimas: kada būdami grupėje žmonės netenka savojo Aš? Kai kartu darome tai. Irvingas Janisas apie grupinį mąstymą Grupinio mąstymo teorijos kritika Kaip išvengti grupinio mąstymo Grupinis problemų sprendimas Ką slepia Nobelio premija. ar padeda priimti gerus sprendimus? Grupinio mąstymo požymiai Ką slepia moksliniai tyrimai. ko nedarytume vieni Savimonės susilpnėjimas Grupės poliarizacija: ar grupės sustiprina mūsų nuomonę? „Polinkio į riziką" atvejis Ar grupės sustiprina nuomones? Atkreipkime dėmėsi Grupės poliarizacija Poliarizacijos aiškinimas Grupinis mąstymas: ar grupės trukdo. Transformacinė bendruomenės lyderystė Post scriptum: ar grupės mums kenkia? . Dvi galvos geriau nei viena Mažumos įtaka: kaip paskiri žmonės veikia grupę? Nuoseklumas Pasitikėjimas savimi Pasitraukimas iš daugumos Ar lyderystė yra mažumos įtaka? Atkreipkime dėmesį.

1957) pradžioje 12 nepatiklių prisiekusiųjų. tiriančių žmogžudystės bylą. bažnyčių. Intelektualūs aukštųjų mokyklų studentai bendrauja su kolegomis. Visi nekantrauja paskelbti nuosprendį ir apkaltinti paauglį tėvo nužudymu. Kas padeda mažumai .tai turinčių bendrus tikslus ir vienas kitu pasitikinčių žmonių būrys? Ar grupė susiformuoja tada. kad kartu buvo Geil ir Chosė? Ar kompanijoje visada bėgčiau greičiau?" Paprastai visi esame kokios nors grupės dalis. kad nedidelė mąstančių. Tauna savo maršrutą nubėga dviem minutėmis greičiau. kad priklauso vieni kitiems? Ar grupė . o kūnas maldauja likusius šešis kvartalus eiti pėsčiomis. kol keli žmonės nepalygina savo sampratų. gebančios palenkti daugumą.4 milijardo žmonių.į pasimatymą atėjusių porelių. Diena buvo karšta. Ar bėgiojimo partneriai yra grupė? Ar lėktuvo keleiviai . Tačiau vienas jų. bet ir yra 200 valstybių. pasišnekučiuoti susirinkusių namiškių." Antropologė Margaret Mead auna jau beveik baigia savo kasdienį pasibėgiojimą. Pasaulyje ne tik gyvena 6. įsipareigojusių piliečių grupė gali pakeisti pasaulį. Protas ją ragina dar bėgti. Henry Fondos įkūnytas personažas. Prasideda karštos diskusijos. 1984). ir prisiekusieji vienas po kito keičia nuomonę. nepalaiko kaltinimo.arba lyderiui . Kaip šios grupės veikia savo narių nuostatas? Kas skatina grupę priimti išmintingus arba kvailus sprendimus? Žmonės daro įtaką savo grupėms. šeimų. 20 milijonų ekonomikos organizacijų ir šimtai milijonų kitų formalių bei neformalių grupių . tapatinantys save vieni su kitais ir jaučiantys. . Kitą dieną aplinkybės tos pačios. Pavargę prisiekusieji beveik sutarė. kol sutaria: paauglys nekaltas. Tačiau istoriją kuria mažumos.įtikinti kitus? T Kas yra grupė? Atsakymas į šį klausimą atrodo aiškus tol. Jauni padaužos šlaistosi su kitais padaužomis. kai žmonės tampa organizuoti? Kai jų tarpusavio ryšiai tęsiasi tam tikrą laiką? Tai tik keli socialinėje psichologijoje vartojami grupės apibrėžimai (McGrath. Ji nusileidžia ir sulėtina tempą. Ji svarsto: „Negi bėgau greičiau tik todėl. suguža į prisiekusiųjų kambarį. Klasika tapusio kino filmo „12 piktų vyrų" (12 Angry Men.grupė? Ar grupė yra žmonės. Sudėtingose teismo bylose vienas žmogus retai priverčia visą grupę pakeisti nuomonę. Kaip šios grupės veikia paskirą asmenį? Tarpusavio sąveika grupėje dažnai daro stiprų poveikį. keturi milijonai mažesnių bendruomenių. stiprindami vieni kitų asocialius polinkius. tik dabar kartu bėga ir jos draugė bei draugas.„Niekada neabejokite tuo. šitaip gilindami vieni kitų akiratį.

Per sporto varžybas jie gali save vadinti „mes"komandos aistruoliais. grupini mąstymą ir mažumos įtaką. Grupės susidaro dėl daugelio priežasčių . grupės save suvokia kaip „mes". individualiai atliekantys nekonkurencingą veiklą. rašymą arba egzamino sėkmę? Atsakymo į šį klausimą paieška .kad patenkintų poreikį priklausyti. narys). psichologas. domėjęsis dviračių lenktynėmis.. kad kiti nekonkuruoja. palyginti su . Po to išnagrinėsime tris socialinės įtakos tarpusavio ryšius palaikančiose grupėse pavyzdžius: grupės poliarizaciją. kad suteiktų informacijos. Kartais žmonės vien būdami kartu daro vieni kitiems įtaką. grupė (group) Du ar daugiau žmonių. o visus kitus . darančių vieni kitiems įtaką ir save suvokiančių kaip „mes".jais". save suvokia kaip „mes". valgymą. kad atsilygintų.8 s k y r i u s . Kartais skirtumas tarp pavienių žmonių kompiuterių auditorijoje elgsenos ir tarpusavio ryšiais susietų žmonių veiklos būna neryškus. GRUPĖS ĮTAKA 305 Grupių dinamikos ekspertas Marvinas Shaw (1981) teigia. socialinio dykinėjimo ir nuasmeninimo. Be to. kai du ar daugiau žmonių sąveikauja ilgiau nei kelias akimirkas. Prieš . taigi grupės. daro vienas kitam įtaką. neskatina. Todėl jis grupę apibrėžia kaip du ar daugiau žmonių. Tad bėgiojimo partneriai iš tiesų yra grupė. dalyviai (co-actors) Dalyviai. kad lenktyniaudami būryje dviratininkai važiuoja greičiau nei būdami vieni ir lenktyniaudami tik su laiku. kad įgyvendintų tikslus. nebaudžia ir iš tiesų nieko nedaro. Ar paprasčiausias kitų žmonių buvimas veikia bėgimą. Šie trys reiškiniai gali atsirasti esant minimaliai tarpusavio sąveikai (mes tai vadiname „minimaliomis grupės situacijomis"). pastebi Australijos nacionalinio universiteto socialinės psichologijos specialistas Johnas Turneris (1987). ilgiau nei kelias akimirkas palaikančių tarpusavio ryšius. Socialinis palengvinimas: kaip mus veikia kiti žmonės? Pradėkime nuo paprasčiausio socialinės psichologijos klausimo: ar tiesiog buvimu kitas žmogus daro mums įtaką? „Buvimas" reiškia. kurie remia kitą komandą. jog tiesiog būna šalia kaip pasyvi auditorija arba kaip dalyviai. tačiau tai labiau pavienių žmonių būrys nei tarpusavio ryšiais susieta grupė (tačiau kiekvienas jų gali būti nematomos internetinės pokalbių svetainės. kad visoms grupėms bendra tai. Šiame skyriuje aptarsime tris tokios kolektyvinės įtakos pavyzdžius: socialinio palengvinimo. Nors fiziškai jie yra kartu. palaikančių tarpusavio ryšius ir darančių vieni kitiems įtaką. Kitų žmonių buvimas Daugiau nei prieš šimtmetį Normanas Triplettas (1899). APIBENDRINIMAS Kas yra grupė? • Grupė atsiranda. pastebėjo.mokslinis detektyvas. jog jų nariai veikia vienas kitą. Pagal Shaw apibrėžimą vienu metu auditorijoje kompiuteriais dirbantys studentai nėra grupė.kaip „jie". išskyrus tai.

W. Stipresnis sužadinimas padeda geriau atlikti paprastas užduotis.beveik toks pat tikslus. 1920. 1956). kad yra kitų žmonių. 1933. sunkiau surandamas išėjimas iš labirinto piešinyje. kaip pygaras. Jis prisiminė gerai žinomą eksperimentinės psichologijos principą: sužadinimas sustiprina bet kurį tuo metu dominuojantį atsaką. kuriems buvo liepta suvynioti valą į meškerės ritę. ilgauodegės papūgos ir žalieji kikiliai tokiais atvejais lėčiau įveikia labirintus (Allee ir Masure. besisukančio ant patefono (F. 2) Dabartinė reikšmė dominuojančios (tikėtinos) reakcijos sustiprėjimas dėl to. Atliekant sudėtingas užduotis. 1958). tarakonai. Klopfer. atlikdavo tai greičiau būdami kartu nei pavieniui. kol jų nesužadino nauja idėja. 1930. Ar šis principas negalėtų atskleisti socialinio palengvinimo mįslės? Atrodė logiška daryti prielaidą. kai labiausiai tikėtina. Pavyzdžiui. 1933. Šis socialinio palengvinimo efektas pastebimas ir tarp gyvūnų. Kaip dažnai kūrybinio pakilimo momentais nutinka. Šis trikdantis poveikis pastebimas ir tarp žmonių. kur dažniausiai sakoma. Būdami susirūpinę. tačiau gali ir palyti. kad paaiškintų kitus. Allport. jis turėtų padėti atlikti lengvas užduotis ir kliudyti atlikti sudėtingas. kad jei šalia yra kitų žmonių.žmonių polinkis geriau atlikti paprastas ar gerai išmoktas užduotis. o seksualiai aktyvios žiurkių poros dažniau poruojasi (Bayer. Chen. kad kitų žmonių buvimas turi sužadinti arba suteikti energijos (Mullen ir kiti. Dashiell. Gatės ir Allee. 1929. Larsson. paskelbdamas savo spėjimą (kad kitų žmonių buvimas gerina rezultatus). 1997). didesnis sužadinimas skatina neteisingą atsakymą. kur teisingas atsakymas nėra labai aiškus. 1930. Pessin ir Husband. kad teisingas yra „dominuojantis" atsakymas. jog gali būti saulėta. kai šalia yra kitų žmonių. žmonės blogiau sprendžia sudėtingas anagramas. Jei kartu yra kitų tos pačios rūšies atstovų. ar šių prieštaringų duomenų nebūtų galima suderinti. vištos sulesa daugiau grūdų. Vaikai. kaip atsidūrę prieš auditoriją pajusdavome įtampą arba susijaudinimą. Teiginys. Triplettas atliko vieną pirmųjų socialinės psichologijos istorijoje laboratorinių eksperimentų. prasčiau atliekami sudėtingi daugybos veiksmai (Dashiell. pavyzdžiui. Zajoncas (1965) vieno tyrimo rezultatus panaudojo tam. Travis. eksperimento dalyviai greičiau atlieka daugybos veiksmus ar išbraukia nurodytas raides. kaip orų prognozė Škotijoje. (Visi prisimename. Esant kitiems žmonėms eksperimento dalyviai taip pat tiksliau atlieka nesudėtingus mechaninius veiksmus. Socialinis psichologas Robertas Zajoncas susidomėjo. Pessin. Tačiau kiti tyrimai atskleidė.) Jei socialinis sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją. Apie 1940-uosius metus tyrimai šioje srityje liovėsi ir nevyko 25-erius metus. 1937. 1933). skruzdėlės iškasa daugiau smėlio. . jog kai kurias užduotis kitų tos pačios rūšies atstovų buvimas trukdo atlikti. S O C I A L I N Ė ĮTAKA socialinis palengvinimas (sočiai facilitation) 1) Pirminė reikšmė . laiko metalinę lazdelę taip. kad ji nenuslystų nuo dešimties centų monetos dydžio disko. Vėliau paaiškėjo. 1936. Sužadinti žmonės greičiausiai suvokia tokias nesudėtingas anagramas. . Jei šalia yra kitų žmonių. kad kitų buvimas kartais padeda. 1925). o kartais trukdo atlikti užduotis.306 II d a l i s . blogiau įsimenami bereikšmiai skiemenys.

kodėl jiems geriau sekasi girdint palaikančią minios reakciją.. apie ką pagalvojo Thomas H. 1999). ar šis sprendimas išlaikytų išbandymą eksperimentais. Dėl to kitų žmonių buvimas padėjo jas atlikti. Abiem atvejais veikė visuotinė taisyklė . ir tikimybė. Tai. Susukti valą į ritę. kad geri biliardo žaidėjai (kurių rezultatyvumas.1 pav. bet daugiau laiko sugaišta. kuris didina kiekvieno dirbančiojo efektyvumą. kad namuose komandos laimi maždaug 6 rungtynes iš 10 (šiek tiek mažiau beisbolo bei amerikietiškojo futbolo ir šiek tiek daugiau krepšinio bei europietiškojo futbolo. Daugiau nei 80 000 studentų ir profesionalių sportininkų varžybų Kanadoje. 1867 („Kapitalas") „Atradimas . Tačiau galbūt visos detalės ėmė taip tvarkingai dėliotis tik žiūrint retrospektyviai. Tokie paprasti ir elegantiški Zajonco sprendimai paskatino kitus socialinius psichologus susimąstyti apie tai. Guerin. kai Zajoncas parodė.1 PAVEIKSLAS Palengvina nesudėtingą veiksmą Kitų buvimas Socialinio sužadinimo poveikis Robertas Zajoncas suderino prieštaringus duomenis ir pasiūlė prielaidą. Prasti žaidėjai (kurių rezultatyvumas prieš tai siekė 36 proc.). kas iš pradžių atrodė nesuderinama. Jungtinėse Valstijose ir Anglijoje tyrimai parodė. Peteris Huntas ir Josephas Hillery (1973) pastebėjo." Kari Mane." Albert von Szent-Gyorgyi. paaiškėjo. 8. pirmą kartą perskaitęs Danvino veikalą „Rūšių kilmė": „Kaip kvaila. kai juos ėmė stebėti keturi žiūrovai.) žaidė dar geriau (80 proc. prieštaringi rezultatai tapo logiški.. siekė 71 proc. ir pagalvoti apie tai. Pavyzdžiui. Įsisavinti naują informaciją. kuriuose dalyvavo daugiau nei 25 000 savanorių. 8.). aktoriai ir muzikai atlieka gerai išmoktus veiksmus. kad tiriamieji galės juos iš karto teisingai atlikti. Kilo klausimas. 1993. kol perpranta sudėtingą (lygiai kaip ir tarakonai!). The Scientist Speculates. Sportininkai. valgyti . kad dalyvaujant kitiems žmonėms. skatina gyvybingumą.tai gebėjimas pamatyti. ką visi matė. nesvarbu. Das Kapital. ir tai paaiškina.lengvos užduotys. teisinga ji ar klaidinga. surasti kelią iš labirinto ir išspręsti sudėtingus aritmetikos uždavinius buvo sunkesnės užduotys. G R U P Ė S ĮTAKA 307 8. Atlikus beveik 300 tyrimų. kad kitų žmonių buvimo sąlygojamas sužadinimas sustiprina dominuojančią reakciją (teisingą atsakymą tik į lengvas ar gerai išmoktas užduotis). Huxley. žr.sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją (žr. apie ką niekas nepagalvojo.1 len- „Paprasčiausias socialinis kontaktas.). buvo mažesnė. atlikti nesudėtingus daugybos veiksmus. į kurias mokame reaguoti. kad sprendimas šį išbandymą išlaikė (Bond ir Titus. netikėtai tapo logiška. kad apie tai nepagalvojau!" Ir kaip viskas akivaizdu. 1962 („Mokslininkas mąsto") . Jamesas Michaelsas ir jo bendradarbiai (1982) pastebėjo. studentai greičiau perpranta nesudėtingą labirintą.8 s k y r i u s . netiesiogiai juos stebint. Socialinis sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją. 1983.) atidžiai stebimi ėmė žaisti dar blogiau (25 proc. Šiais atvejais kitų žmonių buvimas padidino neteisingų atsakymų skaičių. arba teisinga reakcija į jas buvo normaliai dominuojanti. r Į į a Sužadinimas r Sustiprina J B dominuojančią reakciją Apsunkina sudėtingą veiksmą Taikant šią prielaidą.

pakyla kraujospūdis. 1986). Moore ir Baron. ką puikiai mokame ir darome nesusimąstydami: pavyzdžiui. 1977). Kino teatrų direktoriai ir sporto aistruoliai žino (o mokslininkai tą patvirtino). 1984). S O C I A L I N Ė ĮTAKA 8. Tačiau žaidimo namuose pranašumą taip pat gali sąlygoti ir tai. Knovvles. Tačiau minia sukelia mažesnę įtampą salėse. Kartais sužadinimas ir gausios publikos dėmesys kliudo netgi tam.3 61. Kuo žmonių daugiau. tuo jų poveikis stipresnis (Jackson ir Latanė. Stiprus sužadinimas pilnose salėse taip pat didina stresą. Worchel ir Brown. 1980) atliko eksperimentus su Kolumbijos universiteto studentais ir Ontarijo mokslo centro lankytojais. 1983. 1983). vargu ar grosite geriau. padažnėja pulsas (Geen ir Gange. Storms ir Thomas.4 69. dažniau kvėpuoja. 1983). kad žaidėjai gerai pažįsta aikštelę. įtampai pasiekus kraštutinį lygį. 1981. ir. o nedraugiški labiau nemėgstami (Schiffenbauer ir Schiavo. Šalia esantys draugiški žmonės yra netgi labiau mėgstami.3 57. galima net užspringti. suskirstytose į daug erdvių. kalbėjimui. Tačiau ar stebėtojų buvimas iš tikrųjų veikia žmones? Stresinėje situacijoje draugas gali padėti atsipalaiduoti. 1996. . Tačiau būdami ne vieni žmonės daugiau prakaituoja. Jonathanas Freedmanas su bendradarbiais (1979. Minia: didelė kitų žmonių sankaupa Taigi žmonės iš tiesų reaguoja į esančius šalia. kad „gera salė" yra pilna salė (Aiello ir kiti. 1998). padėjėjui lengviau pavykdavo išprovokuoti juoką ar plojimus. girdėdami palaikančius aistruolių šūksnius. Savo aikštės pranašumas pagrindinių sporto šakų komandoms Sporto šaka Beisbolas Amerikietiškasis futbolas Ledo ritulys Krepšinis Europietiškasis futbolas išanalizuotų rungtynių skaičius 135 665 2592 4322 13 596 37 202 Namuose laimėtos rungtynės procentais 54. Jei į jūsų pirmąjį fortepijono koncertą susirinks visi giminės. labiau susitapatina su komanda (Zillmann ir Paulus. 2000). kad sudėtingos užduotys bus atliekamos blogiau (Butler ir Baumeister. 1983. todėl jaučiasi dominuojantys. labiau įsitempia jų raumenys. Būnant minioje taip pat suintensyvėja teigiamos arba neigiamos reakcijos. leidžiančių atsiskirti nuo minios (Evans ir kiti. Kai visi sėdėdavo glaudžiai. Eksperimentų metu padėjėjas turėjo kartu su kitais dalyviais klausytis humoristinio įrašo arba žiūrėti kino komediją. Net draugiška auditorija gali taip paveikti.0 telę).1 64. 1976. Mikčiojantys žmonės prieš didelę auditoriją mikčioja stipriau nei kalbėdami tik su vienu ar dviem žmonėmis (Mullen.1 LENTELĖ. kontroliuoja teritoriją. 1993). neišvarginti kelionės.308 II d a l i s .

kad stebėtojai gali sukelti baimę.nuogąstavimas dėl įvertinimo. Susigrūdimas daro panašų poveikį kaip ir minia žiūrovų: sustiprina sužadinimą. Nuogąstavimas dėl įvertinimo Nickolas Cottrellas įtarė. Atlikdami sudėtingas užduotis jie darė daugiau klaidų. Vieno eksperimento Santa Barbaroje metu Kalifornijos universiteto bėgikai.8 s k y r i u s . • kodėl socialinio palengvinimo poveikis būna didžiausias tada. kurie buvo didesnėje patalpoje. kai kiti žmonės yra nepažįstami ir juos sunku stebėti (Guerin ir Innes. kai esame arti. Norėdamas patikrinti. tariamai rengdamiesi suvokimo eksperimentui. Tačiau. . jei ji būdavo į j u o s atsisukusi veidu. kaip esame vertinami. kad mes greičiau atkreipiame dėmesį į kitų žmonių juoką ar plojimus ir prie jų prisijungiame. nuogąstavimas dėl įvertinimo (evaluation apprehension) Rūpinimasis. Priešingai nei stebint auditorijai. Taip yra iš dalies todėl. pamatę pievelėje sėdinčią moterį. vien tik žmonių užrištomis akimis buvimas nepagerino įprastos reakcijos. 1992). Kiti eksperimentai patvirtino Cottrello išvadą: dominuojanti reakcija labiausiai sustiprėja tada. Tomis pačiomis aplinkybėmis veiksmas. Nuogąstavimu dėl vertinimo taip galima paaiškinti. 1980. kuris palengvina dominuojančią reakciją. 2001): tai . paspartindavo tempą. kuris jums sunkiai sekasi. patvirtinančių bent tris galimus veiksnius (Aiello ir Douthitt. o ne nugara (Worringham ir Messick. o kraujospūdis aukštesnis (tai rodo sužadinimą). kaip pastebėjo Gary Evansas (1979). Palyginti su tais. • kodėl ypač priklausomus nuo aplinkinių nuomonės žmonių buvimas veikia labiausiai (Gastorf ir kiti. Kodėl mus sužadina kitų žmonių buvimas? Jei ką nors mokate gerai. Geen ir Gange. Cottrellas su bendradarbiais (1968) užrišo stebėtojams akis. kad 35 studentų grupė atrodo artimesnė ir linksmesnė 35 vietų auditorijoje. ar egzistuoja nuogąstavimas dėl įvertinimo. kitų akivaizdoje darysite tai dar geriau (nebent pernelyg susijaudinsite ir susidrovėsite). o ne išsibarsčiusi 100 vietų auditorijoje. • kodėl sužadinimas atslūgsta. kurių nuomonė nėra svarbi (Seta ir Seta. 1983). kai žmonės jaučiasi vertinami. kai tarp svarbių žmonių atsiranda ir tokių. Susigrūdimo poveikį taip pat pastebėjo Dineshas Nagaras ir Janakas Pandey (1987). 1982). dėmesio išblaškymas ir kitų žmonių buvimas. GRUPĖS ĮTAKA 309 Gal pastebėjote. • kodėl žmonės geriausiai užduotį atlieka tarp pranašesnių kolegų (Seta. 1982). Kodėl kiti žmonės sukelia mūsų susijaudinimą? Yra duomenų. 1983). susigrūdus i ų pulsas buvo dažnesnis. tačiau tik tada. tyrę universiteto studentus Indijoje. ar jie mus vertina. susigrūdimas taip pat ir audrina. gali tapti neįmanomu. Jis tyrė Masačiusetso universiteto 10 studentų grupes 20 pėdų pločio ir 30 pėdų ilgio arba 8 pėdų pločio ir 12 pėdų ilgio patalpose.

Ar ši teorija 3) taikoma praktikoje? Galime tik spėlioti. kaip juos vertina kiti gyvūnai. Kaip pastebėjome 1 skyriuje. Socialinio palengvinimo teorija daro tai sėkmingai.) Kalbant apie žmones. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Susidrovėjimas. kaip sekasi kitiems grupės nariams arba kaip reaguoja auditorija. Kitų žmonių buvimas Tačiau Zajoncas įsitikinęs. kad sužadinimo mechanizmas yra įgimtas ir būdingas didžiajai gyvūnijos daliai. perkrauna mūsų pažinimo sistemą ir sukelia susierzinimą. kad sužadinti gali ir kitų žmonių buvimas. bet ir tokie dirgikliai. Jie teigė. įtampa.lyg mokslinė stenograma: ji supaprastina ir apibendrina stebėjimų įvairovę. (Gyvūnai tikriausiai sąmoningai nesirūpina tuo. kurios 1) leidžia patvirtinti arba keisti teoriją. 2) nurodo naujų tyrimų kryptį ir 3) siūlo praktinius taikymo būdus. net jei tas žmogus nevertina bėgiko rezultatų ir su juo nerungtyniauja. Tai perša mintį. 1987). Prisiminkime. kad užduotys atliekamos geriau. ar trukdo kūrybingai spręsti sudėtingas problemas? Ar galite sugalvoti kitų šios teorijos taikymo praktikoje būdų? APIBENDRINIMAS Socialinis palengvinimas: kaip mus veikia kiti žmonės? • Pagrindinės socialinės psichologijos problemos susijusios su kitų žmonių buvimu. Robertas Baronas ir Danny Moore (1978. kad palengvinimo poveikį jaučia ir gyvūnai. Teorija taip pat padeda daryti aiškias prognozes. 1981b). Baron. aiškindami nuogąstavimą dėl įvertinimo. jie dažniau nepataiko. Mes nebegalime susitelkti. daugelyje naujos statybos įstaigų atskiri biurai perkelti į dideles atviras erdves. kai esame vertinami. kad. Jei drovūs krepšininkai. taip pat gali trukdyti atlikti veiksmus. padeda sklandžiau atlikti gerai išmoktas užduotis. Tai paprastas daugelio mokslinių duomenų apibendrinimo būdas. perskirtas žemomis pertvaromis. Dėmesio išblaškymas Glennas Sandersas. Įtampą sukelia ne tik kito žmogaus buvimas. domėdamiesi. kuriuos geriausiai atliekame automatiškai (Mullen ir Baumeister. Pirmuosiuose šios srities eksperimentuose buvo pastebėta. Dabar pats laikas prisiminti šios teorijos tikslą. atsirandanti tarp dėmesio skyrimo kitiems ir užduočiai. mes išblaškome savo dėmesį. 1981a.310 II dalis. kad greta yra kiti žmonės. pažengė dar toliau. kai kas nors stebi . mesdami lemtingus baudos metimus. Socialinio palengvinimo teorija siūlo tokias pirmųjų dviejų tipų prognozes: 1) teorijos esmė (kad kitų žmonių buvimas sužadina ir kad šis socialinis sužadinimas sustiprina dominuojančią reakciją) buvo patvirtinta ir 2) teorija galimai tyrimų krypčiai suteikė naują gyvenimą. Ar dėl to atsiradęs suvokimas. analizuoja savo kūno judesius. teorija . dauguma bėgikų sparčiau bėga būdami drauge su kuo nors. kaip ryški šviesa (Sanders. 1986).2 paveiksle. net jei nenuogąstaujama dėl vertinimo ir išlaikomas dėmesys. Kaip parodyta 8.

t Buvimas minioje ar ankštose erdvėse panašiai sužadina ir palengvina dominuojančių reakcijų pasireiškimą. Kaip tai gali atsiliepti darbuotojų efektyvumui? Šaltinis: nuotrauka gauta iš bendrovės Herman Miller Inc. kad sužadinimas kyla iš dalies dėl to. greta dirbant kitiems žmonėms. Kadangi kitų žmonių buvimas kelia jaudulį. kyla įtampa. padeda atlikti lengvas užduotis (kuriose vyrauja teisingas atsakymas arba reakcija) ir trukdo vykdyti sunkias (kuriose dominuoja neteisingas atsakymas arba reakcija). Kiti mokslininkai atkreipė dėmesį. Kiti eksperimentai. o iš dalies dėl to. Socialinis dykinėjimas: ar būdami grupėje žmonės stengiasi mažiau? Ar traukdami virvę komandoje. Šios situacijos . jog išblaškomas dėmesys kai dėmesį reikia padalinti ir kitiems. G R U P Ė S ĮTAKA 311 8. aritmetikos uždavinių sprendimą ir pan. ir užduočiai. • Tačiau kodėl kitų žmonių buvimas sužadina? Eksperimentai perša išvadą. kad žmonių buvimas gali trukdyti atlikti užduotis.) galima įvertinti individualiai. faktas. . vienoje virvės pusėje esantys aštuoni žmonės trauks tokia jėga. kai nesijauti vertinamas ir niekas neblaško dėmesio. kuri būtų lygi aštuonių pavieniui traukiančių žmonių jėgų sumai? Jei ne. jog nuogąstaujama dėl įvertinimo. arba jos atliekamos grupėje.8 s k y r i u s . kad esama stebėtojų arba dirbama grupėje. tarp jų ir atlikti su gyvūnais.kodėl? Ir kokių asmeninių pastangų galime tikėtis iš dirbančių grupėje? Socialinis palengvinimas paprastai atsiranda tada. Atsižvelgęs į šiuos duomenis Robertas Zajoncas pritaikė visiems žinomą eksperimentinės psichologijos principą: sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją. verčia daryti išvadą kad buvimas kieno nors akivaizdoje gali jaudinti net tada.2 PAVEIKSLAS Atviromis erdvėmis suprojektuotuose biuruose žmonės dirba. kai žmonės siekia asmeninių tikslų ir kai jų pastangas (meškerės valo susukimą į ritę.

Inghamo nuotrauka. parodytą įrenginį) ir liepiama iš visų jėgų traukti. išmoningai pašalino šią problemą. kai manydavo. 1986) pastebėjo. Tai prieštarauja prielaidai. jie traukdavo 18 procentų smarkiau nei tada. kai gautos pajamos už parduotus saldainius panaudojamos klasės išvykai apmokėti.kai grupės rezultatas priklauso nuo individualių pastangų . Arba visos klasės vykdomas projektas.3 PAVEIKSLAS Virvės traukimo prietaisas Pirmoje pozicijoje stovintys žmonės traukdavo virvę silpniau. vadovaujama Alano Inghamo (1974). Kitas pavyzdys . Šaltinis: Ingham.komandinis virvės traukimas. Daug rankų mažai dirba Beveik prieš šimtmetį prancūzų inžinierius Maxas Ringelmannas (apie tai rašo Kravitz ir Martin. O gal blogus rezultatus nulėmė darbo koordinavimo trūkumai? Gal traukdami virvę žmonės darė traukimo krypties ir laiko paklaidas? Masačiusetso universiteto mokslininkų grupė. kad kolektyvinės virvę traukiančių žmonių pastangos prilygsta vos pusei asmeninių pastangų sumos. jog grupinis užduočių atlikimas mažina asmeninį suinteresuotumą. kai žmonės sutelkia pastangas. tačiau ne į tokias. 8. paskiriama pirmoji pozicija (žr. už kurį visi gauna vienodus pažymius. Ar atliekant bendras užduotis .organizuotas lėšų rinkimas. Tokios veiklos pavyzdys . nors iš tiesų jie traukė vieni. kad pasiektų bendrą tikslą ir kai individualias pastangas sudėtinga įvertinti.3 pav. Levinger. kad traukia vieni. kad „vienybėje . priversdami eksperimento dalyvius galvoti. kai manydavo. kad kartu su jais traukia du-penki jiems už nugaros stovintys žmonės. Eksperimento dalyviams buvo užrišamos akys. 1974.komandos dvasia didina produktyvumą? Ar mūrininkai kloja plytas sparčiau dirbdami komandoje. su kokiomis susiduriame darbe.galybė" ir perša išvadą. Alano G. 8.312 II dalis. . ar pavieniui? Atsakyti į šiuos klausimus padės laboratorinis imitavimas. Žinodami. kad virvę traukia ir kiti. kad už jų esantys žmonės traukia kartu. S O C I A L I N Ė ĮTAKA panašios į įprastas. Graves ir Peckham.

pavieniui arba su grupe . Politologas Johnas Sweeney (1973). Tad Latanė ir jo bendradarbiai. Williamsas teigia. kurio metu privertė eksperimento dalyvius patikėti. jog tokiais atvejais atsipalaiduojama. atsakomybė ištirpsta tarp visų grupės narių (Harkins ir Jackson. Jie pastebėjo. tranas (free rider) Žmogus. Kerr ir Bruun. žmonės susigundydavo tapti tranais ir pasinaudoti grupės pastangomis. Šešiems eksperimento dalyviams buvo užrišamos akys. 1980) ieškojo ir kitų būdų tirti šiam reiškiniui. G R U P Ė S ĮTAKA 313 Mokslininkai Bibbas Latanė. Kai žmonės neturi atsiskaityti asmeniškai ir negali įvertinti savo pastangų. kai manė. šaukiant ir t. kurios būdavo įtikinamos. rūpestis dėl įvertinimo sumažėdavo. tiriantis socialinio dykinėjimo pasekmes politikoje. kai veikia vieni. jie sukeldavo trečdaliu silpnesnį triukšmą nei tada. kai studentai vykdo grupinius projektus. Ohajo valstijos universitete atliko eksperimentą. kad jie negirdėdavo savo šūksmų ar plojimų. kaip iškreipiama viena socialinį palengvinimą sąlygojančių psichologinių jėgų. Būnant grupėje (traukiant virvę. jie manė. darydami tai kartu su kitais. kad dalyviai šauks garsiau.nuogąstavimas dėl įvertinimo. Panašiai nutinka. Ir priešingai. 1987). kurį jie pavadino socialiniu dykinėjimu. nes mažiau varžėsi. 1986). nei sukelti vieno žmogaus. kai pastangos vertinamos individualiai. Harkins ir kiti. jie susodinami ratu ir duodamos užsidėti ausinės. tačiau nė vienas nesutinka. nelaikė savęs dykinėtojais. Socialinis dykinėjimas pasireikšdavo netgi tada. kad abiem atvejais plojo vienodai smarkiai. per kurias sklisdavo toks kurtinantis šaukiančių ar plojančių žmonių triukšmas. Socialinio dykinėjimo eksperimentų dalyviai buvo įsitikinę. kad yra vertinami tik tada. kad atsipalaiduoja būtent jis. grupinis triukšmas yra ne toks efektyvus.8 s k y r i u s . Kiplingas Williamsas ir Stephenas Harkinsas (1979. kad kiti penki taip pat šaukia arba ploja. kad jie šaukia ir ploja ne vieni. Tie. t. Per skirtingus bandymus jiems būdavo liepiama šaukti ir ploti vieniems arba kartu su grupe. kuriems apie eksperimentą buvo papasakota. kad tie. spėjo. kai visi suvienija savo pastangas siekdami bendro tikslo. 1985. Studentai energingiau mynė dviračio treniruoklio pedalus (matuojant jų pagaminamą elektros energiją). Atsidūrę dėmesio centre.) matome.). socialinio palengvinimo eksperimentuose įvertinimo tikimybė buvo didesnė. kai eksperimente dalyvaudavo mokyklų sporto komandų aistruolių vadovės. šį reiškinį stebėjo atlikdamas eksperimentą Teksaso universitete. Iš šio ir dar 160 kitų tyrimų (Karau ir Williams. sekdami Inghamo pavyzdžiu. jog tai daro vieni. o ne tada. ir su grupe.4 pav. Ir koks gi buvo tikrasis rezultatas? Pasireiškė socialinio dykinėjimo efektas: kai eksperimento dalyviai manė. Tad principas . kad garsūs šešių žmonių šūksniai ar plojimai buvo trečdaliu silpnesni. 1993 ir 8. Tačiau kaip ir traukiant virvę. nei tada. kad jų šūksniai . už kuriuos vertinami bendrai. juo labiau kitų žmonių. tačiau mažai duodantis jai. .kai socialinis dykinėjimas (sočiai loafing) Polinkis mažiau stengtis. kad visi pripažįsta.palaiko komandą (Hardy ir Latanė. gaunantis naudos iš grupės. jog yra asmeniškai stebimi. 1981). Būdami grupėje. kad jų rezultatas sumuojamas kartu su kitų eksperimento dalyvių rezultatais. Įdomu tai. kurie plojo ir pavieniui. kai žinojo. žmonės sąmoningai stebi savo elgesį (Mullen ir Baumeister. kai tikėjo.

D. A. 8. kuria idėjas. Socialinis dykinėjimas kasdieniame gyvenime Kaip plačiai paplitęs socialinis dykinėjimas? Laboratorijoje šis reiškinys pastebimas ne tik tada. Inc.5 pav. kad grupei didėjant. spausdina ar stebi signalus. jei kas nors stebi ir skelbia jų asmeninius laimėjimus (Williams ir kiti. nors jie žinojo. S O C I A L I N Ė ĮTAKA 8. rūpestis dėl įvertinimo sustiprėja ir pasireiškia socialinio palengvinimo fenomenas .314 II dalis. jei jam būtų mokama tik už teisingai atliktą darbą?" . kad būtų galima pamatuoti kiekvieno asmeninį indėlį.. Kai išnykstame minioje. Jackson ir Karau. prieš pasiekdami kokybės kontrolės skyrių. kad tai neturės įtakos užmokesčiui (Faulkner ir Williams. patenka į bendrą surinktuvą). darbininkams kyla pagunda dėti bet kokio dydžio puselę. mina dviratį. Harkinsas ir Latanė (1981) rašo. bet ir kai pumpuoja vandenį ar orą. pastangos mažėja (dykinėjama). kai buvo vertinamas kiekvieno asmeninis išdirbis. pastangos mažėja Statistiškai apdorojus 49 tyrimų. Deja. 1996).padaryti taip. kai žmonės tempia virvę. Ar galima šiuos rezultatus apibendrinti ir pritaikyti keliant darbininkų darbo produktyvumą? Nedidelio eksperimento metu buvo pastebėta. 1989). Praeger Publishers. ir kelia klausimą: „kiek agurkų darbininkas galėtų sudėti. Diagramoje taškais pažymėti jungtiniai šių tyrimų duomenys. duomenis paaiškėjo. ir pavieniui žmonės stengiasi labiau. leidimo duomenys: Publishing Group. nuogąstavimas dėl įvertinimo sumažėja ir pasireiškia socialinis dykinėjimas (žr. 100 95 90 o D) 85 C B 00 (D 80 Q_ (/> O ~o 75 č •g > C TD 70 0 1 10 Grupės dydis 15 16 mus stebi. jog remiantis socialinio dykinėjimo moksliniais tyrimais. Schroeder. nes jų darbo rezultatų neįmanoma nustatyti (stiklainiai. Šaltinis: VVilliams. Ir grupėje. Vienas iš būdų sužadinti suinteresuotumą . CT. kad prie konvejerio dirbantys darbininkai pagamino 16 procentų daugiau gaminių. Pagalvokite: agurkų konservų fabrike svarbiausias darbas yra nuo konvejerio juostos paimti tinkamo dydžio agurko puselę ir įdėti ją į stiklainį. i n Sočiai Dilemmas: Perspectives on Individuals and Groups.išlieka. šaukia ar ploja.4 PAVEIKSLAS Grupei didėjant. Williamsas.). vertina eilėraščius ar straipsnius. kuriuose dalyvavo per 4000 dalyvių. rekomenduojama „individualią gamybą padaryti pastebimą". kai galima įvertinti kiekvieno jų pastangas: universiteto plaukikai per estafetės plaukimą pasiekia geresnių rezultatų. Kai kurie futbolo treneriai tai daro filmuodami ir vertindami kiekvieną žaidėją. VVestport. red. 1992.

Smith. Taivane. O kaipgi kolektyvistinės kultūros. Kai atpildas paskirstomas po lygiai. Plaukimo varžybose įvertinamas kiekvieno plaukiko gebėjimas nugalėti. Kaip ir visuomeninės televizijos žiūrovai. Be to.vertindami žemės ūkio gamybos rezultatus buvusiose komunistinėse šalyse. 1985) pakartojo triukšmo sukėlimo eksperimentus Japonijoje. Komunizmo kūrimo Rusijoje metais kolūkiečiai vieną dieną dirbdavo viename lauke. vis tiek yra patenkinti iš šių organizacijų gaunama nauda.8 s k y r i u s .2. moterų (kaip aiškinome 5 skyriuje) individualizmas mažesnis nei vyrų ir dėl to jos mažiau socialiai dykinėja.5 karto daugiau nei per ankstesnius 26 metus (Church. kad kolektyvistinėse kultūrose socialinio dykinėjimo mažiau nei individualistinėse (Karau ir Williams. 1979). 1993. Šiaurės Amerikoje darbininkai. Ir ką gi jie pastebėjo? Šiose šalyse socialinis dykinėjimas taip pat buvo akivaizdus. Virvės traukimo varžybose nė vienas komandos narys nėra atsakingas asmeniškai. Indijoje ir Malaizijoje. kitą . neatsižvelgiant į as- . Tailande. Kai Kinija leido ūkininkams pardavinėti maisto produktus. nesuvaržytos komunistinio režimo? Latanė ir jo bendradarbiai (Gabrenya ir kiti. neaukojantys pinigų savo žiūrimai stočiai per aukų rinkimo kampaniją. Kaip pastebėjome 2 skyriuje.5 PAVEIKSLAS Socialinis palengvinimas ar socialinis dykinėjimas? Kai žmonių neįmanoma įvertinti arba jie neprivalo atsiskaityti. kad šie sklypai tesudarė vieną procentą visos dirbamos žemės. maisto pramonės rezultatai per metus pagerėjo 8 procentais .kitame ir buvo mažai atsakingi už kurį nors konkretų darbą. 1986). G R U P Ė S ĮTAKA 315 Asmeninės pastangos įvertinamos Nuogąstaujama dėl įvertinimo n | Socialinis palengvinimas 8. Vengrijoje asmeninio naudojimo sklypai tesudarė 13 procentų visos dirbamos žemės. tačiau iš jų buvo gaunamas trečdalis derliaus (Spivak. Kugihara. Po vienos analizės paaiškėjo. atlikdavusius atidavus prievoles valstybei. ypač . Jie turėjo ir mažus sklypus asmeniniam naudojimui. 1999). Čia galima įžvelgti dar vieną socialinio dykinėjimo priežastį. Sužadinimas pastangos sumuojamos ir NEVERTINAMOS pavieniui Nenuogąstaujama dėl įvertinimo Socialinis dykinėjimas Mokslininkai rado socialinio dykinėjimo faktų įvairiose tautose ir kraštuose. dykinėjimo tikimybė didėja. nemokantys profsąjungos ar profesinių asociacijų nario mokesčio arba savanoriškai nedirbantys šioms organizacijoms. tad atsipalaiduoti arba dykinėti gali kas nori. 1976). tačiau iš jų buvo gaunama 27 procentai viso sovietų žemės ūkio derliaus (H. kolektyvistinėse kultūrose yra didelis lojalumas šeimai ir darbo grupėms. Septyniolika vėliau atliktų tyrimų Azijoje patvirtino.

Kai grupės nariai tiki. 1993). 1997. Williams ir Karau. kai joms atlyginama už grupės sėkmę ir kai vyrauja įsipareigojimo komandai dvasia. kai nėra stebimos jų asmeninės pastangos. kai jaučiasi esą draugai arba tapatina save su grupe. didžiausią naudą gauna grupės tranas. yra tikimybė. kai vertinama individualiai. Kerr. 1989. Kartais tikslas būna toks patrauklus. Kai kitus grupės narius laikome nepatikimais arba nepajėgiais tinkamai prisidėti. 1992. Atliekant sudėtingas užduotis gali atrodyti. patraukli arba uždeganti (Karau ir Williams. visi dirba įtemptai (Hackman. Papildomas grupės paskatinimas arba reikalavimas siekti tam tikrų standartų taip pat stiprina kolektyvines pastangas (Harkins ir Szymanski. Grupėje dykinėjama mažiau. Jei grupės mažos ir sukomplektuotos iš vienodos kompetencijos žmonių. kad labai stengdamiesi pasieks rezultatų. kad komandos dvasia padeda išlaikyti reikiamą įtampą arba ją suintensyvina. kai užduotis yra sudėtinga. APIBENDRINIMAS Socialinis dykinėjimas: ar būdami grupėje žmonės stengiasi mažiau? • Tirdami socialinį palengvinimą mokslininkai analizuoja. Net jei tik tikimasi. vieno lyderio žodžiais tariant. jog ne. Grupės nariai mažiau dykinėja ir tada. 2001). Tad ar orientuotose į grupes kultūrose socialiai dykinėjama mažiau? Kai kurie iš šių duomenų sutampa su kasdienių darbo grupių tyrimų rezultatais. o ne su pašaliečiais (Davis ir Greenlees. Kerr ir Bruun. SOCIALINĖ ĮTAKA meninį indėlį. kuriuos teks dažnai matyti. 1986). jie taip pat gali savo indėlį laikyti svarbiu (Comer. o kiekvieno maksimalios pastangos tokios svarbios. gali tapti „rojumi parazitams". Tačiau. Ar per olimpinę irklavimo regatą aštuonvietės valties irkluotojai stengiasi mažiau nei vienvietės ar dvivietės valties irkluotojai? Faktai rodo. daug rankų ne visuomet mažai dirba. 1995). 1983). kad teks su kažkuo vėl bendrauti. be abejonės. Tačiau žmonės dažnai suvienija pastangas ir dirba siekdami bendro tikslo nebūdami atsakingi asmeniškai. Nors socialinis dykinėjimas dirbant kolektyviai ir nesant asmeninės atsakomybės yra įprastas reiškinys. kad Izraelio kibucuose užauginamas gausesnis derlius nei nekolektyviniuose ūkiuose (Leon. Latanė rašo. Shepperd ir Wright. jei su jais niekada daugiau nesimatytumėte. Jei kursinį darbą atliekate kartu su kolegomis. . kad jausitės labiau suinteresuoti nei tuo atveju. Kai grupėms iškeliami sudėtingi tikslai. 1969). 1998).316 II dalis. įtemptai dirba visi (Shepperd ir Taylor. Tad tranams palankios situacijos. Sutelktumas suintensyvina pastangas. atliekant grupinius projektus stengiamasi labiau (Groenenboom ir kiti. Karau ir Williams. 1999). 1983. 1982. kaip atliekamos užduotys. kolektyvinis darbas ne visada skatina atsipalaiduoti. 2000. Worchel ir kiti. 1991). 1989). dirbame atkakliau (Plaks ir Higgins. Taigi žmonės suinteresuoti atsipalaiduoti. kad pastangos tam būtinos (Harkins ir Petty. už kuriuos bus atlyginta.

gali vykti stulbinami dalykai. maištų. .nuo nežymaus suvaržymo sumažėjimo (mėtyti maistą valgykloje. Polk ir Schuster. pasitraukdavo. Sužadinimui susijungus su sumažėjusia atsakomybe ir susilpnėjus įprastiems suvaržymams. Tam tikrose situacijose būdami grupėje žmonės lengvai pamiršta . Žmonės gali atlikti įvairiausius veiksmus . 2003a). nebuvo prarasta tiek daug per tokį trumpą laiką". jog susidūrėme su kažkuo už mus galingesniu. galimas atlygis reikšmingas ir vyrauja stipri komandos dvasia. sukelti pojūtį. orgijų. G R U P Ė S ĮTAKA 317 • Atlikdami tokias „sumuojamas užduotis". grupių nariai dirba ne taip įtemptai. Nuasmeninimas: kada būdami grupėje žmonės netenka savojo Aš? Grupėje žmogus gali netekti savimonės. Ligoninės neteko lovų. 2003c. „Nuo tų laikų. Grupės gali sujaudrinti. 2005). 2003a. Tokius nevaržomus poelgius sieja tai. ištrūkę iš akylos Saddamo Husseino policijos kontrolės. . žengiančius į Irako miestus.daugumos jų nebuvo spėta išimti iš ekspozicijos ir patalpinti saugyklose (Burns. klykti per roko koncertą) iki impulsyvaus pasitenkinimo (grupinio vandalizmo. • Tačiau grupės nariai gali stengtis labiau. „Jie atvykdavo gaujomis: įsiverždavo 50 žmonių grupė. kad grupė gali veikti kaip dirgiklis ir išlaisvinti nuo atsakomybės. raginantį ką nors nusižudyti. vieną Oklahomos universiteto studentą.rašė žurnalas Science (Lawler. ar netgi vieną policininką. jei siekiama svarbaus tikslo. kad visus juos išprovokuoja grupės galia. nevaržomai siautėjo plėšikautojai. mušantį negalintį apsiginti vairuotoją. Lawler. Kas sukelia tokį nuasmeninimą? 2003 metų balandį. kai ispanų konkistadorai nusiaubė actekus ir inkus. ko nedarytume vieni Kaip matėme ankstesniuose poskyriuose. Per 48 valandas Bagdado nacionalinis muziejus prarado 15 000 meno kūrinių. Sunku įsivaizduoti vieną roko aistruolį. Šie duomenys sutampa su kasdienėmis situacijomis. Universitetai neteko kompiuterių. vagysčių) ar destruktyvaus socialinio sprogimo (policijos brutalumo. kėdžių ir net elektros lempučių. Dėi to prarandamas individualumas ir santūrumas. sekdami paskui amerikiečių karius. Tokie pranešimai vertė likusį pasaulį stebėtis: kas nutiko plėšikautojų moralės jausmui? Kokios tokio elgesio priežastys? Kodėl nebuvo to tikėtasi? Kai kartu darome tai. socialinio palengvinimo eksperimentai rodo. kai bendra atsakomybė kelia pagundą pataupyti jėgas grupės sąskaita. linčiavimų). piktai šaukti ant teisėjo. 2003b). Nacionalinė biblioteka prarado dešimtis tūkstančių senovinių rankraščių ir pavirto smilkstančiais griuvėsiais.pasakojo vieno universiteto dekanas (Lawler. . tada plūstelėdavo kita". 2003b. karštligiškai klykiantį per roko koncertą.8 s k y r i u s .

po to į MP3 grotuvą tiesiog neatrodė labai amoralu. įsirašyti kieno nors autorinę nuosavybę į savo kompiuterį. kai minia stebėjo žmogų. išnyksta. kad minios poveikis stiprina anonimiškumą? Ne. Compensation („Kompensacija"). Norėdamas paeksperimentuoti su šitokiu anonimiškumu. Panašų anonimiškumą kuria internetas. bet ir gali juos pakeisti neatpažįstamai. Zimbardo aprengė Niujorko universiteto moteris vienodais baltais chalatais ir gobtuvais. Albertas Pepitone ir Theodore Newcombas (1952). 2002) tokio eksperimento idėją pasiūlė jo studentai.318 II dalis. vien išsidažę veidus. nei tos. kurių veidus buvo galima matyti ir kurios buvo prisisegusios dideles korteles su pavardėmis. Linčiuotojų gauja leidžia tikėtis. Buvo pastebėta. Essays. kaip pavadino Leonas Festingeris. tai būdavo pretekstas provokacijoms ir priekabėms. kankinti ar kitaip žaloti auką.kitaip tariant. kuriems kilo klausimas. Kiekviename šių pavyzdžių. Išanalizavęs 21 atvejį. Pasipiktinęs krepšinio aistruolis pasislepia nepatenkintųjų minioje. baimė. labiau „karštakošišką" elgesį nei tada. kaip geri vaikinai Williamo Goldingo romane „Musių valdovas" staiga tampa pabaisomis. Paprašytos skirti moteriai elektros šoką. Tačiau norint įsitikinti. deginti. grasinantį nušokti nuo pastato ar tilto. 8. primenančiais Kukluksklano aprangą (žr. geroms ar blogoms.nesvarbu. ką pagalvos kiti. Zimbardo (1970. paklūsta grupės ar minios normoms . 2001). galima atlikti eksperimentus. Tačiau jei didelė minia arba naktis leisdavo pasijusti anonimiškiems. tampa. o ne individualiu sprendimu. pradedant sporto aistruolių miniomis ir baigiant linčiuotojų gaujomis. įprastas normas. Plėšikautojai. kai pokalbiai vyksta akis į akį (Douglas ir McGarty. Kadangi „visi taip daro".). kuriems siaubą kėlė gaujų siautėjimai Bagdade. kad interneto pokalbių ir naujienų svetainių teikiamas anonimiškumas taip pat skatina priešiškesnį. pavyzdžiui. gaujoje tapę beveidžiais. gali laisvai plėšikauti. kad jos nariai nebus persekiojami juridiškai. 1841 Fizinis anonimiškumas Ar galime tvirtinti." Ralph Waldo Emerson. „Gauja yra kūnų bendrija. S O C I A L I N Ė ĮTAKA nuasmeninimas (deindividualization) Savimonės ir nuogąstavimo dėl įvertinimo praradimas. ar anonimiškumas iš tiesų susilpnina savikontrolę.6 pav. Kokios aplinkybės sukelia šią psichologinę būseną? Grupės dydis Grupė ne tik veikia savo narius. kiekvienas savo poelgį gali teisinti situaciniu. . skatinančias paklusti grupės normoms . tai įvyksta esant grupėje ir patekus į situacijas. laisva valia atsisakanti sveiko proto. linčiuotojai tai suvokia kaip grupinį veiksmą. jos dvigubai ilgiau laikė mygtuką nuspaustą. First Series. Milijonai žmonių. Kadangi daug kas taip elgiasi ir beveik nereikia baimintis būti sučiuptam. Leonas Mannas (1981) padarė išvadą kad žmonės paprastai nesiima provokacijų dieną arba nebūdami minioje. tomis pačiomis dienomis piratavo įsirašinėdami muzikos kūrinius. nuasmenintais. Brianas Mullenas (1986) aprašo panašų linčo gaujų poveikį: juo didesnė gauja. negalime. praranda tapatumo pojūtį. juo daugiau jos narių praranda savąjį Aš ir ima elgtis žvėriškai.

Norėdami patikrinti. Patricia Ellison ir Johnas Governas su bendradarbiais (1995) paprašė. palyginti su pavieniui atėjusiais. kurių automobilių viršus buvo atviras. Visų Šventųjų dienos išvakarėse jie stebėjo 1352 Sietlo vaikus. . nusidažydami kūnus bei veidus ir užsidėdami kaukes. kai kurių gentinių kultūrų kariai (kaip ir kai kurie fanatiški sportinių komandų aistruoliai) nuasmenina save. kaip žmones veikia buvimas grupėje ir anonimiškumas. vairuotoja sustotų degant raudonam šviesoforo signalui ir delstų 12 sekundžių. kai iš paskos važiuos automobilis pakeliamu stogu arba varomas keturių ratų. kurias buvo galima atpažinti. du kartus dažniau ir tai trukdavo beveik du kartus ilgiau. pavardę ir kur jie gyvena. Laukiant buvo įrašomas užpakalyje stovinčio automobilio garsinis signalas (švelniai agresyvus veiksmas). prarasdavo savo individualumą ir pasijusdavo anonimiški. Edo Dienerio (1976) vadovaujama mokslininkų grupė išradingai pademonstravo. vaikai dvigubai dažniau paimdavo dar vieną saldainį. Po mūšio vienose kultūrose likę priešai žudomi. Automobilių su nenuleistu viršumi ir keturiais varomaisiais ratais vairuotojai jautėsi palyginti anonimiški. palyginti su tais vaikais. dvigubai dažniau peržengdavo padorumo ribas. pakviesdavo vidun.6 PAVEIKSLAS Neįvardytos moterys bejėgėms aukoms dažniau skirdavo stipresnį elektros šoką nei tos. Kai vaikai lankydavosi viename iš 27 namų po vieną arba su grupe. susilieję su grupe. kurie išlikdavo anonimiški. kurių būdavo paprašoma pasakyti savo vardą. kad tais atvejais. Kai vaikai. pasiūlydavo išsirinkti vieną saldainį ir išeidavo iš kambario. kaip veikia uniformų dėvėjimas. keičiantis situacijai stipriai keitėsi ir padorumo ribų peržengimo laipsnis.7 paveiksle. Ruošdamiesi mūšiui. palyginti su tais. Pasislėpę stebėtojai užfiksavo. tyrėjas juos sutikdavo šiltai. Šie eksperimentai privertė pagalvoti. kaip tai pasireiškia gatvėse. Kaip parodyta 8. pradėdavo signalizuoti trečdaliu greičiau. kad būdami grupėje. Taip pat ir tie. G R U P Ė S ĮTAKA 319 8. lankančius kaimynų namus ir prašančius saldainių.8 s k y r i u s . dauguma jų pasiimdavo dar vieną saldainį.

Šaltinis: Diener ir kiti. kad kultūrose. galėjo skatinti priešiškumą. kai buvo žinomos jų pavardės ir pabrėžta asmens tapatybė. kai jausdavosi anonimiški. Robertas Watsonas (1973) labai atidžiai atliko antropologinius tyrimus ir padarė išvadą. Č I O . 1995) padarė išvadą. kai nusisegė korteles su pavardėmis ir tapo anonimiškos.Č I O ! JE! JE! PAU!!! Šis v e i k s m a s privertė m u s pasijusti . gobtuvais ar kitaip užsimaskavę užpuolikai. kurį dėvėjo Zimbardo eksperimentų dalyvės. Ar išorinis anonimiškumas visada išlaisvina mūsų blogiausias savybes? Laimei. plojantis ar šokantis žmonių būrys jaudrina ir susilpnina savimonę. kurie gali būti ir neigiami (kukluksklano uniformos). Išanalizavę 60 nuasmeninimo tyrimų. skanduojantis.imami kaip karo belaisviai. skatina tapatinimąsi su grupe. o ypač . Vėliau. 1976. kurių kariai nuasmeninami. Į • Į Atpažįstami Anonimiški Pavieniui Grupėje kankinami arba sukapojami. ne. kokį elektros šoką sukelti kitam žmogui. prieš nuspręsdamos. ir teigiami (medicinos seserų uniformos). kai būdavo grupėje.7 PAVEIKSLAS Vaikai dažniau peržengdavo padorumo ribas paimdami dar vieną saldainį Visų Šventųjų dienos išvakarėse. Robertas Johnsonas ir Leslie Downingas (1979) teigia.320 II dalis. kitose kultūrose . reagavimą į išorinius situacijos ženklus.kai tapdavo nuasmeninti būdami grupėje ir anonimiški. Džordžijos universitete atliktuose eksperimentuose moterys.č i o . Tomas Postmesas ir Russellas Spearsas (1998. Palyginti su neužsimaskavusiais užpuolikais. S O C I A L I N Ė ĮTAKA 8. Sužadinanti ir dėmesį blaškanti veikla Dažnai prieš didelių grupių agresijos protrūkius atsitinka kas nors nereikšminga.Č I O . kad panašus į kukluksklaninkų apdaras. kad 206 iš 500 smurto išpuolių Šiaurės Airijoje įvykdė kaukėmis. č i o č i o . Šūkaujantis. žiauriai susidorojama su priešais. Vienas Munistų kulto pasekėjas prisimena. Visose šiose situacijose žmonės reagavo į aiškius asocialius ženklus. Reicher ir kiti. Andrew Silke (2003) ištyrė. kad anonimiškumas mažina savivoką. anonimiškieji sukėlė rimtesnius sužalojimus ir įvykdė daugiau užpuolimų ir vandalizmo aktų. kas atkreipia dėmesį ir suerzina. sukeldamos elektros šoką jos elgėsi ne taip agresyviai kaip tada. kaip nuasmeninančiai paveikė skandavimas „čio-čio": Visi broliai ir seserys susikibo rankomis ir ė m ė vis intensyviau skanduoti. apsivilko medicinos sesers uniformomis.

. Tokios savimonę silpninančios aplinkybės. Šiuos principus galime pritaikyti daugeliui kasdienių situacijų. Kartais. kaip akmenų mėtymas ar dainavimas draugėje. kas esi". mažiau save kontroliuoja ir labiau linkę veikti bei reaguoti į situaciją negalvodami apie savo vertybes. 1983). kartais pajuntame graužatį. kad galėtume mėgautis stipriomis teigiamomis emocijomis ir artumo pojūčiu. 1979. Prieš veidrodį ragaudami įvairių rūšių sūrius. ir mūsų pačių emocijos taip pat stiprėja (Orive. nuasmeninti žmonės mažiau varžosi. Mažiau apgaudinėja ir tie. 1982). Susivokusių ar laikinai priverstų taip jaustis žmonių žodžiai. esant ryškiam apšvietimui. Čio-čio energija mane ir išgąsdino. O kartais ieškome nuasmeninančios kolektyvinės patirties. kai dėvimi saviti rūbai ir gyvenama privačiuose namuose (Ickes ir kiti. nes šiame skandavime buvo kažkas. tarsi kažkokiu keistu būdu mes visi kartu būtume patyrę kažką svarbaus. dažniau sutampa su veiksmais. tačiau neprarask savęs. 1977. netapk nuasmenintu. 1979) eksperimentai parodė. p. kai vyrauja dėmesio neblaškanti tyla. kad tokie veiksmai. šokių. 1989) atlikti eksperimentai rodo. bet neužmiršk. GRUPĖS ĮTAKA 321 grupe. džiaukis būdamas tarp žmonių. impulsyvus grupinis veiksmas patraukia dėmesį. Šaukdami ant teisėjo negalvojame apie asmenines vertybes. grupinių susidūrimų. jaučiamės panardinti vientisoje uždaroje visatoje ir besimeldžiančiųjų būryje prarandame diigų savęs pojūtį. iškilus panašioms aplinkybėms. Vėliau. ką padarėme ar pasakėme. kuris pats save sustiprina. kas veikė atpalaiduojamai.8 skyrius. maldos. 1982 Edo Dienerio (1976. kai stabtelime pagalvoti. ir suteikė jaukumo. kyla malonumas." Yi-Fu Tuan. „Dalyvaudami pamaldose. Kitaip tariant. Be to. gali tapti pretekstu pasijusti nevaržomam. tėvai galėtų jam patarti: „Linksminkis. Stiprią savimonę turintys žmonės taip pat būna mažiau linkę apgaudinėti (Beaman ir kiti. Savimonės susilpnėjimas Savimonę silpninanti grupės patirtis skatina su nuostatomis nesusijusius poelgius. 1978). ar kiti daro tą patį. manome. Kai matome. kurie jaučiasi esą išskirtiniai bei nepriklausomi (Nadler ir kiti. teikė energijos ir kartu tą energiją išlaisvino (Zimbardo ir kiti. mažame miestelyje. kad praradę savimonę. vykstančiose gotikinėje katedroje. kaip alkoholio vartojimas. 1998). jog ir jie jaučia tą patį. o reaguojame tik į susiklosčiusią situaciją. 1976). išsaugok savo tapatybę. pasakyti vėliau. kaip mes. Veikiant impulsyviai ir stebint. Diener ir Wallbom. Šie duomenys papildo 3 skyriuje aptartus savimonės eksperimentus ir patvirtina jų išvadas. kad kiti elgiasi taip. Steveno Prentice-Dunno ir Ronaldo Rogerso (1980. Savimonė yra nuasmeninimo priešybė. Stiprios savimonės žmonės būdami prieš veidrodį ar televizijos kamerą labiau save kontroliuoja ir jų elgesys aiškiau išreiškia jų nuostatas. jie suvalgo mažiau riebaus sūrio (Sentyrz ir Bushman. 186). Kai paauglys ruošiasi į vakarėlį. O nuasmeninimo galimybė mažėja esant savimonę skatinančioms aplinkybėms: atsidūrus prieš veidrodį ar televizijos kamerą. veikia nuasmeninančiai (Hull ir kiti. Edo Dienerio (1980). segint dideles korteles su pavardėmis. 1984).

teigiamą ar neigiamą • Nuasmeninimas reiškiasi silpniau. Grupės poliarizacija: ar grupės sustiprina mūsų nuomonę? Konfliktai dažnai įsiplieskia. jei stipri žmogaus savimonė. Kokį poveikį . Grupės poliarizacijos tyrimas iliustruoja. • Dėl to silpsta savimonė bei savikontrolė ir stiprėja reakcija į naują situaciją. SOCIALINĖ ĮTAKA APIBENDRINIMAS Nuasmeninimas: kada būdami grupėje žmonės netenka savojo Aš? • Kai vienu metu patiriamas stiprus socialinis sužadinimas ir pasidalijama atsakomybe. kaip įdomus atradimas paskatina mokslininkus daryti skubotas ir klaidingas išvadas. tačiau iki šiol pragyvenimui užsidirba rašydama pigius nuotykių romanus. o ne išsiskyrimas. kad grupėse žmonės būna atsargesni nei pavieniui. Ar kontaktai su bendraminčiais sustiprina išankstines nuostatas? Jei taip. kiek jie turėtų rizikuoti. žmonės gali pamiršti įprastus varžtus ir prarasti savo individualybę. bendraujant su panašiai mąstančiais žmonėmis. Ką jūs patartumėte tokioje situacijoje: Helena yra rašytoja. dėvėdami maskuojančius drabužius ar kostiumus. apibendrinusi per 300 tyrimų. Stoneris patikrino visuotinai paplitusį įsitikinimą. Jei Helena j į parašytų ir romanas būtų palankiai sutiktas. kaip teigiama. Tačiau paramos grupių lyderiai. vadybos konsultantai ir edukologai kalba apie grupių naudą. „Polinkio į riziką" atvejis Pirmoji mokslinė studija. arba nuasmeninimas. kurias vėliau pakeičia teisingesnės išvados.dažniau daro tarpusavio sąveika grupėje? Policijos brutalumas ir gaujų smurtas byloja apie destruktyvų grupių poveikį. jis reikš- . nesvarbu. kurias atlikdami eksperimento dalyviai privalėjo patarti menamiems veikėjams. nes buvau vienas iš jo dalyvių. • Tokia deindividualizacija. yra talentinga. Tai yra vienas iš mokslinių detektyvų. kuri. jog esate šio eksperimento dalyvis. kodėl? grupės poliarizacija (group polarization) Grupės galia sustiprinti prieš tai buvusias jos narių nuomones.gerą ar blogą . kai. Mažų grupių tyrimai padėjo išsiaiškinti gero ir blogo grupės poveikio priežastis: dažnai grupėje vykstančios diskusijos sustiprina pradinį jos narių polinkį. kai žmonės abiejose pusėse kalba tik su panašiai mąstančiais. buvo tuometinio Masačiusetso technologijos instituto magistranto Jameso Stonerio (1961) magistro darbas. narių nuomonių supanašėjimas. Neseniai jai kilo mintis parašyti gerą romaną. apie kurį galiu kalbėti kaip tiesioginis liudininkas.322 II dalis. Ruošdamas jį iš pramonės vadybos srities. Įsivaizduokite. susijaudinę ir išsiblaškę žmonės pasijunta anonimiški. būdami minioje. socialinių bei religinių judėjimų lyderiai ragina savo narius stiprinti savo tapatumą. Jis pateikė problemines užduotis. ypač tikėtina tada.

jei tikimybė. jei manote. kurią jūs laikytumėte priimtina. eksperimentuodami su įvairaus amžiaus. verslo komitetų ir karinių organizacijų diskusijos taip pat skatina rizikuoti? Ar tai paaiškina. ar nekeitė savo nuomonės? Visų nuostabai. vairuodami automobilį ir veždami du keleivius. Kaip tai įvyksta? Ir kaip tai paplitę? Ar teismo prisiekusiųjų. Vienoje tokių dilemų buvo pasakojama apie jauną vedusį vyrą (pavadinkime jį Rodžeriu). važiuoja dvigubai rizikingiau (Chen ir kiti. kurias spręsdami žmonės tapdavo atsargesni. Rodžeriui pakanka pinigų būtiniausioms reikmėms. kad Helena pamėgintų rašyti šį romaną. kad grupė sutardavo dėl mažesnio (rizikingesnio) skaičiaus nei siekė narių nuomonių pradinis vidurkis. Nurodykite mažiausią tikimybę. kad riziką skatina ne tik grupės vieningumas .8 skyrius. Jį pasiekia informacija. kodėl 16-os. Antra vertus. kad polinkis į riziką pasireiškia ne visada. ji būtų veltui iššvaisčiusi daug laiko ir energijos. Dar daugiau. jei šio produkto nepavyks parduoti. palyginti su individualiais. Rodžeris neturi jokių santaupų. GRUPĖS ĮTAKA 323 mingai paveiktų literatūrinį gyvenimą ir stipriai prisidėtų prie jos karjeros. Nedidelis poslinkis rizikingesnio sprendimo link buvo netikėtas. jei jos naujausias produktas bus palankiai sutiktas. kurie parodė. grupių sprendimai dažniausiai būdavo rizikingesni. kad jis sulauks pasisekimo. Norėdamas in- . yra ne mažesnė kaip 1 iš 10 7 iš 10 2 iš 10 8 iš 10 3 iš 10 9 iš 10 4 iš 10 10 iš 10 (Pastarąjį nurodykite tuo atveju. Helena turėtų pamėginti rašyti romaną. Kaip manote. mokslininkai sėkmingai pakartojo Stonerio rezultatus. 2000)? Po kelerių tyrimų metų pastebėjome. ar laikėsi atsargiau. Tačiau įdomu tai. Atsakę į dvylika panašių klausimų. turintį du mokyklinio amžiaus vaikus ir užtikrintą. arba labai sumažėti. penki ar daugiau eksperimento dalyvių juos aptardavo ir kiekvienu atveju priimdavo bendrą sprendimą. 17-os metų amžiaus paaugliai. tačiau prastai apmokamą darbą. 5 iš 10 kad Helena turėtų rašyti romaną tik būdama 6 iš 10 visiškai tikra. priimdami sprendimą individualiai. jei Helenai nepavyktų įgyvendinti savo sumanymo arba romanas patirtų nesėkmę. kad vienos kuklios bendrovės akcijų vertė netrukus gali patrigubėti. Tai buvo įdomi mįslė. pamėginkite spėti. jog jis bus geras. Įsivaizduokite. skirtingų profesijų ir įvairių tautybių žmonėmis. Per aptarimą nuomonės suartėdavo.) Kai tai nuspręsite. taip pat pakeičia savo nuomonę. kad Helenai duodate patarimą. buvo grupės sprendimai? Ar dalyviai grupėje labiau rizikuodavo. Galėjome parašyti dilemų užduotis. kokie.po trumpos diskusijos dalyviai. tačiau jis negali mėgautis prabanga. ir ne iš karto paaiškinamas. Šis „polinkio rizikuoti reiškinys" išprovokavo aibę grupinės rizikos tyrimų. ką patartų šios knygos „vidutinis" skaitytojas.

diskutavusios apie Rodžerio dilemą. ar parduoti savo gyvybės draudimo polisą. Ar jų aptarimas sustiprins pradines paskirų asmenų nuomones. • Moscovici ir Zavalloni (1969) pastebėjo. kad diskusija sustiprina nuostatą. nors jei jie būtų vieni mąstę apie naują investiciją. aptarus Helen situaciją. kad grupė ne visada skatina rizikuoti. kuris leistų prognozuoti rizikingesnį patarimą. kaip nutinka svarstant probleminius klausimus? Ar grupėje ne tik mėgstantys rizikuoti spręs rizikingiau. kai aptarė autoįvykį. kad būtų galima nutraukti verslą". vargu ar būtų nusprendę tai daryti. yra stipri tendencija diskutuojant laikytis pradinio nusistatymo. Mititoshi Isozaki (1984) pastebėjo. net patys vieni patarsite Helen daugiau rizikuoti nei Rodžeriui. Grupės poliarizacijos eksperimentai Šis naujas požiūris į diskusijų grupėje poveikį paskatino patyrinėti. kad grupės skatina galvoti. kad kaltas vairuotojas. Supratę. kokioms nuostatoms grupės dauguma pritaria arba priešinasi. kad diskusija sustiprino prancūzų studentų išankstinę teigiamą nuostatą savo prezidento ir neigiamą nuostatą amerikiečių tautos atžvilgiu. siekiant apsaugoti ankstesnę investiciją). S O C I A L I N Ė ĮTAKA ra 3 I + A grupė Z D O vestuoti į šios bendrovės akcijas. ar imti rizikingą paskolą. kuriai pritaria grupės nariai. c — io sD K / 0) CL Prieš diskusiją B grupė Ar grupės sustiprina nuomones? Po diskusijos 8. 94 procentai studentų pritarė papildomam investavimui. ar reikia investuoti daugiau. jog „per daug investuota.) Dešimtys tyrimų patvirtina grupės poliarizacijos hipotezę. o dosnieji . viliantis išvengti nuostolių tęsiant žlungančius projektus (pavyzdžiui.324 II dalis. jis svarsto. Pasirodo.labiau filantropiškais? Būtent tokia yra grupės poliarizacijos hipotezė (žr. kad prancūzų studentai ėmė dar labiau nemėgti tam tikrų žmonių.8 pav. kad Japonijos universitetų studentai po to. apibendrinti taip: diskusija dažniausiai sustiprina vidutinį grupės narių polinkį. nusprendėme. buvo labiau įsitikinę. Markusas Braueris ir jo bendradarbiai (2001) nustatė. 8. ir atsargesnį .8 PAVEIKSLAS Grupės poliarizacija Grupės poliarizacijos hipotezė teigia. Tai leido mokslininkams pasiūlyti šį reiškinį. kai grupėje aptarė neigiamus įspūdžius. bet ir netolerantiškieji taps atsainesniais. Pastebėtas būdingas poveikis: 72 procentai studentų nutarė vėl investuoti. kad turi nuspręsti. Svarstant šį sprendimą grupėje. Ar įžvelgiate bendrą principą. • • • . dėl to daugelis bendrovių praranda dideles pinigų sumas. Grupės. Glenas Whyte (1993) rašė. kurį prancūzai Serge Moscovici ir Marisa Zavalloni (1969) pavadino grupės poliarizacija. Kanados verslo studentai įsivaizdavo. dar mažiau rizikavo negu iki diskusijos. kaip dauguma.aptarus Rodžerio situaciją? Jei esate tokie. kad diskusijos grupėje turi tendenciją sustiprinti pradinius jos narių požiūrius.

nei posėdžiaudamas bent su vienu demokratų partijos paskirtu teisėju.prieš diskusiją ir po jos . Ar diskusijos su panašiai mąstančiais pažiūras sustiprindavo? Ar jos padidindavo atotrūkį tarp dviejų šalių? Toks klausimas buvo iškilęs man ir George Bishopui. 1991). Dėl savaiminio berniukų ir mergaičių susiskirstymo į berniukų ir mergaičių grupes laikui bėgant išryškėja jų prieš tai buvę nežymūs lyčių skirtumai. Pastebėjome.) Ar kasdienis bendraminčių bendravimas sustiprina bendrą požiūrį? Ar nuobodūs tampa nuobodesni. o mergaitėms vis svarbesni tampa tarpusavio santykiai. kurių požiūriai panašūs į jų pačių (žr.dar mažiau šališki. pastebi Eleanor Maccoby (2002). Taip pat ir nepriklausantys studentų ar studenčių draugijoms būna liberalesnių politinių pažiūrų. Tuo tarpu demokratų paskirtas teisėjas elgiasi panašiai. Davidas Brooksas (2005) pastebi: Prieš diskusiją 8.kaip demokratai". 1970. „respublikonų partijos paskirti teisėjai linkę balsuoti kaip respublikonai. žaisdami vis labiau rungtyniauja ir veikia. 8. studijų metais šis atotrūkis dažniausiai dar labiau padidėja.8 s k y r i u s . dėl kurių grupės nuomonės skyrėsi.).9 PAVEIKSLAS Po diskusijos Diskusija sustiprino homogeniškų tendencingų ir netendencingų moksleivių grupių poliarizaciją. 11 skyrių arba paprasčiausiai pažvelkite į savo draugų ratą. Nagrinėjant bylas JAV federaliniame apeliaciniame teisme." Grupės poliarizacija mokyklose.linksmesni? Būna įvairiai. Kitą realaus gyvenimo atitikmenį laboratorijoje stebimam reiškiniui edukologai pavadino akcentuacijos („išryškinimo") reiškiniu: laikui bėgant pradiniai skirtumai tarp aukštųjų mokyklų studentų grupių dar labiau išryškėja. . o demokratų paskirti teisėjai . G R U P Ė S ĮTAKA 325 Kitiems eksperimentams buvo pasirenkami klausimai. Kalbant apie rasinius klausimus. Poliarizacija taip pat vyksta ir bendruomenėse. posėdžiaudamas kartu su dar dviem respublikonais. kad jie lietė ir rasines nuostatas (Myers ir Bishop. Mokslininkai mano. tendencingi moksleiviai tapo dar šališkesni.9 pav.į taip suformuluotus klausimus apie nuosavybės teisę ir neaptvertas namų valdas. Berniukai. 1970). būdami su kitais berniukais. o linksmuoliai . nes žmonės patys atsiskiria. o netendencingi . Grupės poliarizacija bendruomenėse. . Jei koledžo X studentai iš pat pradžių yra intelektualesni už koledžo Y studentus.pastebėjo Davidas Schkade ir Cassas Sunsteinas (2003). „Respublikonų partijos paskirtas teisėjas. Tad mes sudarėme palyginti tendencingas ir netendencingas vidurinių mokyklų moksleivių grupes ir paprašėme jų atsakyti . Vėliau tų pačių pažiūrų žmonės būdavo izoliuojami. Tačiau šios tendencijos išryškėja tik tarp bendraminčių teisėjų. kad diskusijos tarp panašiai mąstančių moksleivių iš tiesų padidino pradinį atotrūkį tarp dviejų grupių (žr. balsuoja kur kas konservatyviau. Šaltinis: duomenys iš Myers ir Bishop. tik renkasi priešingą ideologinę kryptį. Labai tendencingos grupės <) (/ O E "o c C O C) < "D O Grupės poliarizacija kasdieniame gyvenime Kasdieniame gyvenime žmonės daugiausia bendrauja su tais. jog grupių nariai sustiprina bendrus polinkius. kad taip yra iš dalies dėl to. ir studijų metais šis skirtumas sustiprėja (Pascarella ir Terenzini.

326 II dalis. Jei į jūsų kvartalą atsikelia gyventi „antras nekontroliuojamas penkiolikmetis. Sunstein. kurią jie padarys drauge..dar labiau susiskaidžiusi visuomenė. ir daugiau rinkėjų balsuoja už tą patį kandidatą (Bishop. Be to. greičiausiai bus daugiau nei dvigubai didesnė už tą. Ar pritartumėte. padaugėja nusikaltimų. kad nusikalsti linkusiems paaugliams susibūrus su kitais nusikaltėliais.com yra dešimtys tūkstančių bendraminčių grupių. 2004). Pavyzdžiui. Elektroninis paštas bei internetinės pokalbių svetainės . tarp jų nuasmeninimas ir grupės poliarizacija. jei žaidžia grupė prieš grupę (Winquist ir Larson. 1999). kurią pirmasis penkiolikmetis padarytų būdamas vienas . politiką. pasveikusiems nuo vėžio žmonėms atsiriboti nuo kitų žmonių susitelkiant į grupes ir atsiduodant bendriems rūpesčiams. kur nuomonės rikošetu atsimuša nuo vienminčių. Grupės poliarizacija internete. McKenna ir Bargh. Kilus konfliktui bendruomenėje. 2005). . Šio proceso rezultatas Jungtinėse Valstijose . muziką ir 1. Iš tiesų „neprižiūrimos bendraamžių grupės" yra „svarbiausias" gyvenamojo rajono nusikalstamumo „pranašas". kaip socialiniai ir psichologiniai reiškiniai. o 2005aisiais . 1998. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Dviejuose procesuose Pietų Afrikos Respublikos teismai sušvelnino bausmes sužinoję. Laboratoriniuose tyrimuose rungtyniavimo dvasia ir nepasitikėjimas.tai naujos galimybės panašiai mąstantiems žmonėms rasti vieniems kitus ir telktis į grupes. skatina grupės narius žmogžudystei (Colman. Ar diskusijos nežodine kalba išreiškiant niuansus gali sukelti grupės poliarizaciją? Ar sustiprėja pacifistinės kovotojų už taiką nuostatos ir paaštrėja karinių grupuočių teroristiniai polinkiai? Elektroninis paštas. interneto svetainėje myspace.1.. Gaujų nusikalstamumą skatina tai. . teroristams. 2001). teigia Bonita Veysey ir Stevenas Messneris (1999). Stojantieji į aukštąsias mokyklas rečiau laikosi „centro" politinių pažiūrų. 2004). interneto paieškos sistema Google ir pokalbių svetainės „labai padeda mažoms grupėms suburti bendraminčius ir pavienę neapykantą sutelkti . studentų. tiriančiam grupės poliarizaciją (Dishion ir kiti. automobilius. Jie dažniau priskiria save „kairiesiems" arba „dešiniesiems" (Pryor ir kiti. 1983 metais centristais save vadino 60 proc. 2000.. Nesuskaičiuojama gausybė virtualių grupių internete sudaro galimybes kovotojams už taiką ir neonaciams. sustiprindami bendras tendencijas. kad teismai turėtų atsižvelgti į socialinius ir psichologinius reiškinius kaip į švelninančias aplinkybes? „Triukšmingos vietos . 1991). traukia kuklius ir tampa dar kuklesnės. 2003.tik 45 proc. ir tai ne naujiena nė vienam mokslininkui.. eksperimentai parodė... traukia triukšmingus tipus ir tampa dar triukšmingesnės. interesams bei planams (Gerstenfeld.žala. dar sustiprėja. Universitetiniuose miesteliuose studentų telkimasis į „baltųjų" draugijas bei brolijas ir etninių mažumų būrimasis į savas organizacijas stiprina socialinius tapatumus ir didina socialinių grupių antagonizmą (Sidanius ir kiti." Kaimynijos virsta aidinčiais rūmais. Kuklios vietos . kad panašių savybių ir panašaus agresyvumo nariai sustiprina individualius bruožus (Cartwright. 2004). pomėgius. panašiai mąstantys jos nariai ir toliau bendrauja vieni su kitais. Nuo 1976 iki 2000 metų beveik padvigubėjo skaičius tų rinkiminių apylinkių. diskutuojančių apie religiją. kuriuos individai paprastai demonstruoja žaisdami tarpusavyje. apkiautėliams ir vandalams.. Gauja pavojingesnė nei pavieniai jos nariai".teigia Davidas Lykkenas (1997). 1975). kuriose 60 proc.

Qirko. Trečiasis pilietis: O. nebuvo nė vieno savižudiško teroro akto. Atlikę teroristinių organizacijų. Dėl to kyla smurtas. Vertė A." Teroristų organizacijos Salafi Jihad (išlamiškojo fundamentalizmo judėjimas. Tai jūs į patį Cezarį pažvelkit. kurio dalis yra al Qaeda) narių tyrimo duomenimis. 70 proc. GRUPĖS ĮTAKA 327 atkreipkime dėmesį Grupės poliarizacija Julijaus Cezario šalininkų dialogu Shakespeare pavaizdavo poliarizuojančią bendraminčių grupės galią: Antonijus: Bet jeigu vien jo rūbas sužalotas Taip sugraudino tyras jūsų sielas. metu. III veiksmas. Jis spėja. Artimųjų Rytų ir Šri Lankos savižudžių teroristų tyrinėtojas. o naudojant internetą dar efektyviau veiks tikslinę auditoriją". Prieš tapdami teroristais. nepalaikančių Billo Clintono. McCauley. jų daugėjo keturis kartus greičiau negu interneto svetainių apskritai (Ariza. Pavyzdžiui. netoleruojami nuomonių skirtumai (Smelser ir Mitchell. Pirmas pilietis: O. 2004).pastebi Robertas Wrightas (2003). Laikui bėgant grupių nariai ima skirstyti pasaulį į „mus" ir „juos" (Moghaddam. kad plintant interneto ryšiui. nelemta diena! Ketvirtasis pilietis: Nedorėliai ir išgamos! Penktasis pilietis: O. Vieno Haifos universitete atlikto tyrimo duomenimis teroristinių interneto svetainių nuo 1997 iki 2005 metų pabaigos padaugėjo nuo keliolikos iki 4700. 2002). potencialūs taikiniai dehumanizuojami." David Brooks. Clarkas McCauley ir Mary Segal (1987. žmonės izoliuojami nuo kitaip mąstančių. kuris būtų įvykdytas dėl asmeninės užgaidos. Kiti klausosi radijo stočių. Churginas. Bendraudami tarpusavyje ir niekada neatsipalaiduodami šie žmonės darosi vis sunkiau nuspėjami. šiurpulingas reginys! Antrasis pilietis: O. Jis kyla tarp žmonių. y. įsitikinęs. 2005. Tokiose grupėse cirkuliuoja ir yra perteikiama pusiau tiesa. „Ar esate kada nors matę bent vieną Osamos bin Ladeno verbavimo vaizdo įrašą? Jie labai įspūdingi. . vaizdas kruvinas! Antrasis pilietis: Mes juos nubausti reikalaujam! Visi: Keršto! Pirmyn. į grupę nesusibūrę žmonės niekada neišprovokuotų. 2006). jo skatinama poliarizacija didės. išsibarsčiusių visame pasaulyje. 2004 („Iškraipymų era") . 2002) atkreipia dėmesį į tai. kuriuos suvienija bendros nelaimės. analizę. rugsėjo 11-osios teroristai gimė ilgo proceso. t. kuriame buvo panaudotas poliarizuojantis bendraminčių tarpusavio sąveikos poveikis. jų į orga- „Ziniasklaidos gausa ir visuomenės susiskaldymas reiškia. Kai kurių miestų gyventojai nemėgsta prezidento Busho. pastebi Nacionalinės mokslo tarybos ekspertų grupė. Arielis Merari (2002). jog terorizmas nėra spontaniškas reiškinys. The Era of Distortion. Grupės poliarizacija teroristinėse organizacijose. kad auklėjant būsimą savižudį teroristą svarbiausia yra grupės įtaka.8 skyrius. Kaip žiauriai jį subadė išdavikas. Visuomeninė situacija tai dar paaštrina. ii scena. kilniadvasis Cezaris! Šaltinis: VVilliam Shakespeare. „Julijus Cezaris". „Kiek žinau. kad žmonėms tapo kur kas lengviau susiburti į bendraminčių grupes. surast juos! Deginkit! Naikinkit! Žudykit! Pjaukit! Galas išdavikams! į pavojingą jėgą". kurio pavieniai.

" Poliarizacijos aiškinimas Kodėl grupės pozicija būna aštresnė nei paskirų narių vidutinė nuomonė? Mokslininkai tikėjosi. tačiau įvardydami jas dalyviai tarsi įsipareigoja nekeisti nuomonės. Antroji teorija yra normatyvinės įtakos (įtakos. jie ėmė daug dėmesio skirti savo musulmoniškajam tapatumui. Net ir nežinodami tikrosios kitų žmonių nuomonės." Tokiuose teiginiuose dažnai būna šiek tiek informacijos apie argumentus bei užuominų apie to žmogaus poziciją aptariamu klausimu. Iš kelių pasiūlytų grupės poliarizacijos teorijų dvi išlaikė kruopščią mokslinę kritiką. bet girdėdami įtikinamus argumentus. 1997).328 II dalis. o ir nepaminėtos jos daro poveikį diskusijai (Gigone ir Hastie. kas nors gali pasakyti: „Helen turėtų parašyti tą romaną. Svarstant. kaip grupės nariai vertina save kitų narių atžvilgiu. veiksmingiausia antiteroristinė politika būtų neleisti potencialiems teroristams būti užverbuotiems. kas 6 skyriuje buvo pavadinta informacine įtaka (įtaka. gyvendavo drauge su kitais emigrantais musulmonais.žudikų poveikis vienas kitam (Zajonc. o kitoje apie tai. nes ji nedaug kątepraras. Žiūrint į ateitį. 2000). S O C I A L I N Ė ĮTAKA nizaciją įstojo būdami emigrantai. 1993. Aktyvus dalyvavimas diskusijoje labiau keičia požiūrį nei pasyvus klausymasis. Pirmoji teorija . dauguma kurių sustiprina vyraujantį požiūrį. 1977. 1991). 1994. . diskusijos dalyviai vis tiek keičia savo poziciją (Burnstein ir Vinokur. jei . Išsprendus mažas mįsles.jis jau verda terorizmo katile. dažnai lankydavosi mečetėje. kad labai sunku paveikti žmogų. Juo dažniau grupės nariai kartoja vienas kito idėjas. grindžiamos žmogaus troškimu. Helen visada galės sugrįžti prie pigių nuotykių romanų. kaip turėtų pasielgti rašytoja Helen. kad kiti jį priimtų arba juo žavėtųsi) pavyzdys. Vienoje šių teorijų kalbama apie diskusijoje pateiktus argumentus. Kitos mintys taip pat gali būti grindžiamos įtikinamais faktais.pavyzdys to. kartais surandamas raktas didesnėms. diskusija grupėje gimdo idėjas. Dalyviai ir stebėtojai girdi tas pačias idėjas. 2004). kad atskleidus grupių poliarizacijos paslaptį pavyks rasti kai kuriuos atsakymus. į kuriuos ne visi grupės nariai prieš tai bus atkreipę dėmesį. Jei rimto romano sumanymas nepavyks. siūliusias „abipusę emocinę ir socialinę paramą" bei „bendrojo tapatumo tobulinimą" (Sageman. atsirandančia susidūrus su faktais). Diskutuojant paprastai iškeliamos visai grupei žinomos idėjos. Hinsz ir kiti. kurio priežastis . Informacinė įtaka Pasak įtikinamų aiškinimų. Apklausęs daugelį kaltinamųjų terorizmu Jerroldas Postas (2005) pastebi. Argumentai yra svarbūs patys savaime. Tačiau kad požiūris pasikeistų nepakanka vien tik išgirsti argumentus. kurie kartais įtraukdavo juos į uždaras grupes. Stasser. Larson ir kiti. Žudynės taip pat yra grupinis reiškinys. juo labiau jie jas įsimena ir joms pritaria (Brauer ir kiti. Išvykę į svečias šalis ieškoti darbo ar išsilavinimo.

) Diskutuodami dauguma žmonių įsitikina. 1996). pliuralistinis neišmanymas (pluralistic ignorance) Klaidingas įsivaizdavimas. su kuriomis tapatiname save (Abrams ir kiti. norėdami būti mėgstami ir pastebėję. mes stengiamės įvertinti savo nuomonę bei gebėjimus ir tai galime padaryti lygindami save su kitais. niekas neatsiliepia. Toks pliuralistinis neišmanymas trukdo užmegzti santykius (Vorauer ir Ratner.) Net ir ketinimas diskutuoti kokiu nors klausimu su tokios pat kompetencijos. kodėl reikėtų rašyti rimtą romaną. pranokti kitų. Tai iliustruoja 7 skyriuje išreikštą mintį. Tipiškas žmogus patars rašyti romaną. jaučia ar kaip reaguoja. bet kitaip manančiu žmogumi gali paskatinti surikiuoti savo argumentus ir užimti dar konkretesnę poziciją (Fitzpatrick ir Eagly. socialinis palyginimas (sočiai comparison) Savo gebėjimų ir nuomonių vertinimas. Iš tiesų. pasirinkus pagrindinį įtikinėjimo būdą darosi nepaprastai svarbu. kaip jūs ir kiti grupės nariai elgėtės atsargiai ir santūriai. aš manau. (Gal galite prisiminti. Gal prisimenate atvejį. nuomonė gali sutvirtėti (Tesser ir kiti. . ar yra klausimų. jei sėkmės tikimybė yra 5 arba 6 balai iš 10. kuriose įtikinėtojai gali rašyti. Tiesą pasakius. Be to. Nevaržomi klaidingai suprastos grupės normos. jie tampa laisvi dar tvirčiau reikšti savo prioritetus. galime jį tvirčiau išreikšti. kiek daug bendro tarp jūsų. sakydamas: „Ką gi. Mus labiausiai įtikina „referentinės grupės" . G R U P Ė S ĮTAKA 329 1995). Vien tik užrašius savo idėjas besiruošiant diskusijai virtualioje erdvėje. kad viską suprato. kad tik jam vienam ne viskas aišku. kas jiems patinka. ką žmonės galvoja išgirdę informaciją. ar kiti remia tendenciją. kad kiti taip pat pritaria mūsų požiūriui. jog jie nepajėgia. kaip kiti reaguos į tokius klausimus. lyginant save su kitais. vos porą minučių pagalvojus kuriuo nors klausimu. jei atvirai. 1981). Kartais. ir kiekvienas studentas įsivaizduoja.8 s k y r i u s .. kaip „Helen dilema". kaip tikėjosi. kol kažkas nepralaužė ledų. (Šis faktas primena šališką palankumą sau: visi mano išreiškią daugiau socialiai pageidautinų bruožų bei nuostatų negu vidutinis žmogus. jog jį tylėti verčia drovumas. net jei jo sėkmės tikimybė yra 4 balai iš 10. kad dauguma kitų patars rašyti tik tuo atveju. jie dažniausiai demonstruoja pliuralistinį neišmanymą: jie nesuvokia. Pasak įtikinančios Leono Festingerio (1954) socialinio palyginimo teorijos. ką dauguma mano. kai profesorius pasitikslina. 1998). bet spės. tie kiti dažnai yra juos pralenkę ir laikosi tvirtesnės nuomonės.tokios. 1990. kaip norėjote su kuo nors išvykti pasilinksminti. kuriai socialiai teikiama pirmenybė (šiuo atveju idėja parašyti romaną). Normatyvinė įtaka Antrasis poliarizacijos aiškinimas apima savęs lyginimą su kitais. kaip pajutote savo požiūrio kryptį pagalvoję apie jums patinkantį arba nepatinkantį asmenį. Žmonių protai nėra tuščios lentelės. išryškėja tam tikra požiūrių poliarizacija (Liu ir Latanė." Netrukus visi nustebote suvokę. tačiau nė vienas iš jūsų nedrįso žengti pirmo žingsnio. 1990). 1995). Arba gal prisimenate. o kiti tyli todėl. manydami.. Kai prašome žmonių (kaip ir aš anksčiau prašiau jūsų) atspėti. kad kitas nenorės. Kiekvienas mano. Hogg ir kiti.

Sprendžiant „atsargumo" dilemas (kaip Rodžerio atvejis). S O C I A L I N Ė ĮTAKA 8. kurių dalyviai būdavo supažindinami su kitų žmonių pozicija. kai prieš eidami balsuoti perskaitome viešosios nuomonės apklausos rezultatus arba rinkėjų nuomones. Jie paprašė žmonių perskaityti nesuprantamą straipsnį ir paprašyti pagalbos. Ši socialinio palyginimo teorija paskatino eksperimentus. Kai kuriems atsitiktinai parinktiems dalyviams tyrėjai leido pamatyti. išpopuliarinančio pasirenkamas dainas. kad neprašantiems pagalbos žmonėms jos ir nereikėjo.330 II dalis. jie elgiasi šitaip. kad šalia atsirastų galintis pralaužti ledus ir atskleisti bei sustiprinti bendrą reakciją. Tad jie klaidingai spėjo. bet ne su jų argumentais. kad kiti nesivaržys. . išgirdę kitų nuomonę žmonės tapdavo atsargesni.. Tai šiek tiek panašu į situaciją. Ar susipažinę su kitų žmonių pozicija žmonės keičia savo atsakymus. o nepopuliarios . Dėl palyginimo atsiradusi poliarizacija paprastai būna silpnesnė nei išprovokuota diskusijos. stengdamiesi suprasti rašinį". Šaltinis: Myers. Sociologas Matthew Salganikas ir jo kolegos (2006) atliko šio reiškinio eksperimentus. 10 iš 10 9 iš 10 8 iš 10 7 iš 10 6 iš 10 C O 'N IE Atsargumo reikalaujantys klausimai 5 iš 10 4 iš 10 3 iš 10 2 iš 10 1 iš 10 Nesusipažinę Susipažinimas su kitų žmonių nuomone Susipažinę Dale Milleris ir Cathy McFarland (1987) šį gerai žinomą reiškinį ištyrė pritaikę laboratorinio eksperimento metodą. jei susidurtų su „iš tiesų rimta problema. jie manė. žinia apie kitų nuomonę norą rizikuoti sustiprindavo. jei prieš tai nebuvo diskutavę ir įsipareigoję palaikyti socialiai palankią poziciją? Kaip rodo 8. Ar jie taip elgiasi.jei patiks .10 pav.dar nepopuliaresnės. Norint įveikti šitokį pliuralistinį neišmanymą reikia.parsisiųsti iki tol jiems negirdėtas dainas. Jie paprašė 14 341 interneto vartotojų pasiklausyti ir . kad išsiskirtų iš grupės? Ar tai dar kartą neįrodo mūsų poreikio būti išskirtiniais (6 skyrius)? Žinojimas. Nors nė vienas iš eksperimento dalyvių pagalbos neprašė. kad žmonės ne paprasčiausiai prisitaiko prie grupės. taip pat prisideda prie bandos jausmo. Tarp šią informaciją gavusiųjų populiarios dainos tapo dar populiaresnės. kokias dainas parsisiuntė ankstesni dalyviai. 1978. o žengia vieną žingsnį toliau. knygas ir filmus. ką renkasi kiti. Tačiau stebina tai.10 PAVEIKSLAS Sprendžiant „rizikavimo" dilemas (tokius kaip Helen atvejis).

Per 1941 metų pabaigoje įvykdytą Pearl Harboro uosto antpuolį (dėl kurio Jungtinės Valstijos įsitraukė į Antrąjį pasaulinį karą) . Socialinis palyginimas visada būna susijęs su vertę nusakančiais sprendimais („Kokią bausmę reikėtų skirti?") (Kaplan. provokuojančiam konformistišką elgesį ir neigiančiam nuomonių skirtumą? Viešam įsipareigojimui.dominuojantį požiūrį. ir neigiamus rezultatus. Pastebėjus. kuriuos aptarėme pirmuosiuose aštuoniuose skyriuose. kokie sudėtingi yra socialiniai-psichologiniai tyrimai. skatinančiam priešintis pokyčiams? Grupės poliarizacijai? Socialinis psichologas Irvingas Janisas (1971. kai aptariamas klausimas susijęs su faktais („Ar esama nusikaltimo sudėties?"). ir skatina dar labiau ją remti. ir vertybinį aspektus. Kad ir kaip norėtume kuo paprasčiau paaiškinti reiškinį. Diskusijos metu surinkta informacija dažniausiai palaiko alternatyvą kuriai iš pradžių buvo teikiama pirmenybė. abu veiksniai reiškiasi kartu. Kad tai išsiaiškintų. kuriuos padarė kai kurie XX a. pro kurį mokslininkai galėjo stebėti grupės įtaką. turinčių ir faktinį. • Kasdieniame gyvenime grupė taip pat dažniausiai sustiprina nuomonę.tiek rizikingą tiek atsargų . ar padeda priimti gerus sprendimus? Kada grupės įtaka trukdo teisingai nuspręsti? Kada grupės skatina gerus sprendimus. APIBENDRINIMAS Grupės poliarizacija: ar grupės sustiprina mūsų nuomonę? • Diskusijos grupėje gali duoti ir teigiamus. Daugeliu klausimų. . jis išanalizavo sprendimų priėmimo procedūras. kad kiti jaučia tą patį (socialinis palyginimas). GRUPĖS ĮTAKA 331 Grupės poliarizacijos analizė parodo. randami argumentai (informacinė įtaka) tam. • Eksperimentai patvirtino dvejopą grupės įtaką: informacinę ir normatyvinę. 1989). Grupės diskusijose dominuoja įtikinantys argumentai. būdingi tokioms sudėtingoms grupėms. 1982) klausė: gal šie reiškiniai padėtų paaiškinti gerus ir blogus grupinius sprendimus. kaip korporacinės tarybos arba prezidento kabinetas? Ar čia yra vietos savęs pateisinimui? Šališkam palankumui sau? Tapatinimuisi su „mes". rezultatą dažnai nulemia daugiau nei vienas veiksnys. viena teorija retai kada apima visus aspektus. Mėgindami suprasti įdomų faktą kad grupės diskusija skatina riziką mokslininkai pastebėjo. kad jos priimtų optimalius sprendimus? Ar socialiniai psichologiniai reiškiniai. ką slapta palaiko visi. kad diskusija iš tiesų sustiprina pirminį.8 skyrius. JAV prezidentai ir jų patarėjai. atvedusias į keletą didelių nesėkmių: • Pearl Harboras. Kadangi žmonės yra sudėtingos būtybės. Grupės poliarizacijos reiškinys tapo langu. ir kaip galima paveikti grupes. Grupinis mąstymas: ar grupės trukdo.

buvimas. Jungtinės Valstijos pažemintos. amerikiečiai tapo supriešinti. ir visiškai nepasiruošusi gintis karinė bazė buvo užpulta." Irvingas Janisas (1971) Janisas buvo įsitikinęs. Irvingas Janisas apie grupinį mąstymą"). • įsiveržimas į Kiaulių įlanką. nuo priešingai manančių. . santykinis grupės izoliavimasis direktyvinio lyderio. susidarė milžiniškas biudžeto deficitas. kad užgožia alternatyvių sprendimų realistinį vertinimą. 1961 metais prezidentas Johnas Kennedy ir jo patarėjai nusprendė nuversti Fidelį Castro įsiverždami į Kubą su 1400 CŽV apmokytų kubiečių pabėgėlių.332 II dalis. skyrelį „Ką slepia moksliniai tyrimai. Nuo 1964-jų iki 1967-jų prezidentas Lyndonas Johnsonas ir jo „antradienio priešpiečiuose" dalyvaujantys politikos patarėjai eskalavo Vietnamo karą. Jie tęsė karą. 1994). ir prezidentas netrukus pritarė išpuoliui. kad aplinkai. ir šį reiškinį pavadino grupiniu mąstymu (žr. Janisas manė. kurie ėmė skristi tiesiai į Havajus. Nuostoliai: nuskandinta 18 laivų. kuris leidžias suprasti. o Kuba tapo dar artimesne tuometinės SSRS sąjungininke. kad JAV vykdomi bombardavimai iš oro. bendrystės jausmas kelia produktyvumą (Mullen ir Copper. Dėl to žuvo beveik 5000 amerikiečių ir milijonas vietnamiečių. prisidėjęs prie XX a. Tačiau priimant sprendimus darnios grupės gali atnešti nuostolių. būdingi šie požymiai: • • • draugiškumas. aštuntojo dešimtmečio kuro kainų infliacijos. Sužinojęs apie pasekmes Kennedy garsiai nusistebėjo: „Kaip mes galėjome būti tokie kvaili?" Vietnamo karas. naujasis prezidentas Kennedy ir jo patarėjai mėgavosi stipria vienybės dvasia. Planuojant liūdnai pasibaigusią invaziją į Kiaulių įlanką. kai pritarimo siekimas yra toks dominuojantis. Tačiau pernelyg savimi pasitikintys kariuomenės vadai nesiėmė šių atsargumo priemonių. prezidentas buvo priverstas atsistatydinti. nekreipdami dėmesio į vyriausybės žvalgybos ekspertų ir beveik visų JAV sąjungininkų perspėjimus. kurioje mezgasi grupinis mąstymas. Ir štai rezultatas: nenuskambėjo joks pavojaus signalas. numušta 170 lėktuvų ir žuvo 2400 žmonių. Po to karinė žvalgyba prarado radijo ryšį su japonų lėktuvnešiais. augmenijos naikinimas ir priešo paieškų bei sunaikinimo misijos privers Šiaurės Vietnamą sėsti prie derybų stalo. sutelktumas. Likus dar kelioms minutėms oro žvalgybos lėktuvai galėjo pastebėti lėktuvnešius arba perspėti apie pavojų. kokius sprendimus jis vertina palankiai. kad šios klaidos atsirado pasireiškus tendencijai užgniaužti nuomonių skirtumus dėl harmonijos grupėje. remdamiesi prielaida. Plano kritika buvo užgniaužiama. Be to. ir tam supratingai pritars Pietų Vietnamo gyventojai. • grupinis mąstymas (groupthink) „Mąstymo būdas sutelktoje grupėje. argumentai atmetami. Netrukus beveik visi įsiveržusieji žuvo arba buvo paimti į nelaisvę. S O C I A L I N Ė ĮTAKA Havajuose esantys kariuomenės vadai gaudavo informaciją apie Japonijos rengimąsi kažkuriame Ramiojo vandenyno regione pulti Jungtines Valstijas.

• Visuotinis tikėjimas grupės moralumu. Janisas nustatė aštuonis grupinio mąstymo požymius. rengusi baigiamąjį vidurinės mokyklos darbą) mane Irvingas Janisas įtikino. vyriausiasis Pearl Harboro jūrų pajėgų vadas. pajuokavo. Vėlesni tyrimai (kuriems iš pradžių padėjo mano dukra Charlotte. admirolas Kimmelas. kad subtilūs grupėms būdingi procesai trukdė jiems atidžiai įvertinti riziką ir pasiginčyti. Grupės atmeta iššūkius. kad japonai tikriausiai ruošiasi apsupti Honolulu Deimantinį Smaigalį. kurią buvau pastebėjęs mažose sutelktose grupėse. kai grupės nariai stengiasi išsaugoti teigiamą grupės pojūtį susidūrę su grėsme (Turner ir kiti. Išgirdęs. Williamas Fulbrightas abejojo dėl invazijos į Kubą moralumo. Japonai taip ir padarė. pasireiškianti. (1918-1990) Grupinio mąstymo požymiai Remdamasis archyvine medžiaga ir dalyvių bei stebėtojų prisiminimais. Visos Janiso tirtos grupės buvo pernelyg optimistiškos. ir tai sutrukdė joms pastebėti gresiančio pavojaus ženklus. G R U P Ė S ĮTAKA 333 ką slepia moksliniai tyrimai Irvingas Janisas apie grupinį mąstymą Mintis apie grupinį mąstymą man šovė į galvą skaitant Arthuro Schlesingerio ataskaitą apie tai. kad patarėjas Arthuras Schlesingeris jaunesnysis ir senatorius J. Grupių nariai užsidaro savame minčių rate: t Racionalizavimas. Pirmieji du grupinio mąstymo požymiai skatina pervertinti grupės galią ir teisingumą. Kiekviena iniciatyva skatino tik gynybą ir teisinimąsi. t Nepažeidžiamumo iliuzija. 1994). Grupės nariai mano. kolektyviai pateisindamos savo sprendimus. kad jų grupė yra savaime morali. Kennedy grupė žinojo. Šie simptomai yra kolektyvinė disonanso mažinimo forma.8 s k y r i u s . 1992. socialinis konformiškumas ar bendros nuomonės paieška. Prezidento Johnsono „antradienio priešpiečių" nariai praleisdavo kur kas daugiau laiko aiškindami ir pateisindami karo eskalavimą nei iš naujo apmąstydami priimtus sprendimus ir juos įvertindami. Tačiau komanda neatsižvelgė į šias moralines dvejones ir jų neaptarė. Kennedy ir jo patarėjai patikėti kvailu ir chaotišku CŽV planu? Pradėjau spėlioti. pavyzdžiui. tačiau kai Kimmelas šaipėsi iš šios minties. Kai po to analizavau kitas JAV užsienio politikos nesėkmes ir Votergeito skandalo dangstymą pastebėjau tuos pačius žalingus grupinius procesus. ir nekreipia dėmesio į etinius bei moralinius dalykus. jog jo vadovaujamos karinės pajėgos prarado radijo ryšį su japonų lėktuvnešiais. . Iš pradžių buvau suglumęs: kaip galėjo tokie protingi bei įžvalgūs žmonės kaip Johnas F. kaip Kennedy administracija nusprendė įsiveržti [Kiaulių [lanką. net tokio įvykio tikimybė buvo atmesta kaip neįmanoma. ar čia nepasireiškė kokia nors psichologinė infekcija.

atvyko ponas Liaukimės Bombardavę". o grupė siekdavo vieningumo. kad jais nepasitiki. kad prieštaraudamas mažai ką pasiekčiau. Tiems. kad būtų galima leistis su jais į diskusijas. Trečiajame Reiche tokių korektyvų nebuvo. išskyrus tai. Jie pradeda suprasti." Vieningumo iliuzija. • • Grupinis mąstymas „Titanike". On Liberty.buvo pasakęs kapitonas). Kennedy šalininkai įtikino save. Priešingai. grupė jaučia spaudimą būti vieninga: • Spaudimas elgtis konformistiškai." John Stuart Mill. kiekviena saviapgaulė būdavo pabrėžtinai išryškinama tarsi kreivų veidrodžių salėje. nesugebėjęs perduoti kapitonui Smithui paskutinio ir išsamiausio perspėjimo apie ledkalnius). Dar daugiau. kuris nė kiek nepriminė niūraus išorinio pasaulio. Toks tariamas konsensas buvo mūsų aptartais nesėkmių atvejais. Kadangi nesutarimai dažnai trikdydavo. vien tik savo veido atspindį. Nuomonių skirtumo nebuvimas sukūrė vieningumo iliuziją: Normaliomis aplinkybėmis nuo realybės atitrūkusius žmones atsitokėti priverčia aplinkinių pašaipa ir kritika. Savicenzūra. . kai prezidento Johnsono padėjėjas Billas Moyersas atvyko į posėdį. Savicenzūra ir spaudimas nesuardyti konsenso sukuria vieningumo iliuziją. tai užgauliojimus. kad šis nemato be žiūronų. Kolektyvų. Taip pat buvo daromas spaudimas (įgulos nariai šaipėsi iš sargybinio. jog būčiau išvadintas įkyriu. Ir galiausiai. Praslinkus keliems mėnesiams po įsiveržimo į Kiaulių įlanką Arthuras Schlesingeris (1965. kad jo režimą be vargo gali nuversti vienas būrys. 379). kurie suabejodavo grupės nuomone ir planais. jos nariai duodavo griežtą atkirtį pasitelkdami tai argumentus. Prieš Kiaulių įlankos antpuolį Robertas Kennedy pasivedėjo Schlesingerį į šalį ir pasakė: „Neprieštarauk. Adolfo Hitlerio patarėjas Albertas Speeras (1971) Hitlerį supusią atmosferą apibūdino kaip tokią. tariamas konsensas tariamai patvirtina grupės sprendimą. ypač tiems. S O C I A L I N Ė ĮTAKA „Rasti geriausią problemos sprendimą galima tik laisvai jį aptarus. kapitonas Edvvardas Smithas . prezidentas pajuokavo: „Štai. kurie priklausė aukščiausiam sluoksniui. kurioje spaudimas prisitaikyti užgniauždavo bet kokį kryptelėjimą į šalį.svarbiausias ir autoritetingiausias asmuo . nariai savo priešus laiko pernelyg blogais. .įsakė visu greičiu plaukti pirmyn į nakties tamsą Vyravo nepažeidžiamumo iliuzija („Net Dievas negalėtų paskandinti šio laivo". Nemačiau nieko." Jungtinių Valstijų sekretorius Deanas Rushas nuslėpė diplomatijos ir vyriausybės žvalgybos ekspertų perspėjimus.334 II dalis. • Proto sargai. Ir dar buvo „proto sargas" („Titaniko" telegrafistas. Kai kurie grupės nariai saugo ją nuo informacijos. p. Dauguma posėdžio dalyvių į prezidento repliką sureagavo pritariamai. ir atmetė jo nuogąstavimus). kad jie galėtų atremti planuotus veiksmus. ir visi šie veidai buvo mano (p. Nepaisydamas keturių perspėjimų apie priekyje stūksančius ledkalnius ir sargybinio maldavimų duoti žiūronus. 255) priekaištavo sau: „Per daug tylėjau per tuos lemtingus pasitarimus Kabineto salėje. kuriems būdingas grupinis mąstymas. virsdavo nuolat patvirtinamu fantastiniu iliuzinio pasaulio vaizdu. nors mano kaltės jausmą švelnino supratimas. Kartą. o liaudies parama tokia menka. arba per silpnais ir neintelektualiais. Jokie išoriniai veiksniai nesutrikdė šimtų nesikeičiančių veidų vienodumo. jog Castro kariuomenė yra tokia silpna. grupės nariai savo nuogąstavimus užgniauždavo arba atmesdavo. galinčios priversti suabejoti bendro nutarimo efektyvumu ar moralumu. 1859 („Apie laisvę") • Stereotipiškas požiūris į oponentą.

Grupinis mąstymas gali sukliudyti ieškoti priešingos informacijos. 1998). Tikėjimas savaiminiu grupės moralumu. 5. 1998).ir Saddamas Husseinas. . kurį palankiai vertina lyderis ar kiti įtakingi asmenys. Bushas buvo apsistatę vienminčiais patarėjais. Grupinio mąstymo požymiai Nepažeidžiamumo iliuzija. Tiesioginis spaudimas nepritariantiems. Situacija. kai kurie mokslininkai juos vertina skeptiškai (Fuller ir Aldag.). o ne nuo realios grėsmės. 5. ir George W. 6. kad grupiniu mąstymu galima paaiškinti ir karą Irake. o ne jam prieštaraujančiai informacijai (Schulz-Hardt ir kiti. kad abu . 4. kuri dažniausiai patvirtindavo jų prielaidas: Irako prielaidą. tad Janisas galėjo pasirinkti jo teoriją patvirtinančius atvejus. Duomenys buvo retrospektyvūs. ir po to netrukus suklestės demokratija. gali paskatinti priimti nevykusius sprendimus (McCauley. 2. Jie. ir Jungtinių Valstijų prielaidą. Direktyvinė lyderystė. Grupinio mąstymo teorijos kritika Nors Janiso idėjos bei pastebėjimai sulaukė milžiniško dėmesio. 8. 4. Stereotipinis požiūris į kitas grupes. kad išdrįstų pasisakyti (Granstrom ir Stiwne. 7. 8. 1998. kad galima rasti geresnį sprendimą už tą. Negebėjimas iš naujo įvertinti kitas alternatyvas. 3.11 pav. Šitaip jie tapo prezidento „proto sargais'' saugodami jį nuo nemalonių faktų. Britų psichologai Benas Newellas ir Davidas Lagnado (2003) mano. kad t direktyvinė lyderystė kartais būna susijusi su nekokybiškais sprendimais dėl to. 2000). p. 1998. Nuomonių sutapimo paieška 4. ją aptarti ir svarstyti kitas galimybes (žr. 1. Didelis sutelktumas. 8. Didelis stresas ir netikėjimas. Grupės izoliuotumas. Silpna pasirinktų sprendimų rizikos analizė. 2. 1989).8 s k y r i u s . G R U P Ė S ĮTAKA 335 Socialinės sąlygos 1. Neišsami tikslų apžvalga. mano. 1977. Atrankos paklaida apdorojant turimą informaciją. o taip pat ir kiti mokslininkai. 3. analizė Šaltinis: Janis ir Mann.11 PAVEIKSLAS Teorinė grupinio mąstymo nepritariančius invazijai. Vėliau atlikti eksperimentai atskleidė. t'Hart. esą galima pasipriešinti įsiveržusioms pajėgoms. 6. Nevykusių sprendimų ženklai Neišsami alternatyvų apžvalga. 1. 5. Savicenzūra. 132. Vieningumo iliuzija. Proto sargai. 2. kad pavaldiniai jaučiasi per daug silpni arba nesaugūs. McCauley. kai lyderis pritaria idėjai ir kai grupė atsiriboja nuo priešingų požiūrių. 3. Prasta informacijos paieška. Negebėjimas dirbti atsižvelgiant į aplinkybes. 7. kad po sėkmingos invazijos seks trumpas taikios okupacijos laikotarpis. Nesirūpinimas metodiškomis informacijos paieškos ir įvertinimo procedūromis. • grupės teikia pirmenybę daugumos požiūrį patvirtinančiai. nutildė prieštaraujančius ir gaudavo filtruotą informaciją. Kolektyvinis racionalus pagrindimas.

kad gera komanda kartais padaro blogų dalykų. Kai 1980 metais prezidentas Carteris ir jo patarėjai planavo įkaitų Irane gelbėjimo akciją. „Jei teoriją galima patikrinti. Janisas išanalizavo dvi tariamai sėkmingas akcijas: po Antrojo pasaulinio karo prezidento Trumano administracijos sukurtą Maršalo planą vėl pastatyti Europą ant kojų ir prezidento Kennedy administracijos veiksmus. tikrindami idėjas. kad net teisingai parinkus grupines procedūras kartais priimami pragaištingi sprendimai. Mullen ir kiti. Tobulų teorijų nėra. būtų buvęs perrinktas prezidentu. Ji privalo keistis. 1998. . Janiso (1982) rekomendacijose užkirsti kelią grupiniam mąstymui yra daug efektyvių grupinių procedūrų. Sutelktoje grupėje vyraujančios normos gali skatinti konsensą.336 II dalis. jie rinko įvairias nuomones ir realistiškai svarstė galimus pavojus." • Filosofas David Hume. Kartais dvi ar daugiau galvų būna geriau nei viena. darni komanda gali pri