TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.

HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI BÁO CÁO

QUẢN TRỊ DỰ ÁN
ĐỀ TÀI:

Dự án:

“ XÂY DỰNG RẠP CHIẾU PHIM KẾT HỢP
HỘI NGHỊ TẠI THỦ ĐỨC ”
Th.s : TRẦN TẤN CHINH
Lớp : MG005_2_111_T02
Nhóm sinh viên :
1. Lê Viết Hậu
2. Đặng Thị Thanh Hiền
3. Đặng Hồng Lan Anh
4. Nguyễn Văn Tuấn Anh
5. Trương Thế Nu
6. Lê Trọng Tấn
7. Nguyễn Chiến Thắng

TP.HỒ CHÍ MINH – 2011

1

Quản trị dự án Ths. 2 Đánh giá . Trần Tấn Chinh Nhóm thực hiện STT Họ tên MSSV 1 Lê Viết Hậu 30324083041 2 Đặng Thị Thanh Hiền 30324083043 3 Đặng Hồng Lan Anh 30324083002 4 Nguyễn Văn Tuấn Anh 30324083006 5 Trương Thế Nu 30324083096 6 Lê Trọng Tấn 30324083128 7 Nguyễn Chiến Thắng 30324083134 Công việc Phần này nhóm sẽ bổ sung sau khi hoàn thành dự án.

................................................................. Tên dự án: ................................................................................................... 5 4. TÀI LIỆU VỀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG ..................................................................................... 7 3.................................................................................................................................. ĐĂNG KÍ DỰ ÁN ... 6 9.................. 7 1........................................................................................... Diện tích đất dự kiến sử dụng: ................. 7 3............................ Mục đích của dự án: .................................................................................................................... 7 3................................ Tóm tắt các sự kiện quan trọng của tiến độ: ............................... Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: ..................................................... 9 2........ 6 11............... 9 3............................. 6 12.................................................................................... 5 2................................................................................ Hiểu các đối tượng chính: ............................................. Xếp thứ tự ưu tiên: ................................................................................................................................................................................................. 1....................................2 Chiến lược tiếp cận............ 6 10........................................................................ 7 2....................... Trần Tấn Chinh MỤC LỤC MỤC LỤC....................................... Xác định nhu cầu và cơ hội: ........................ Nhà đầu tư cam kết:..................................................................................... Địa điểm: .. 6 II.............................................................................. Mục tiêu............................................................. 10 5.......................................................................................... 5 7.......................... Giám đốc dự án: .............................................................................................. 5 6..... Xác định các bên liên quan: ........... 5 I................................................................................................... Yêu cầu về chất lượng : ..........Quản trị dự án Ths................................ Mô tả tổng quát dự án: .... Mục tiêu kinh doanh và mục tiêu của dự án: ...................... làm hài lòng các bên liên quan:...............................................................................................................................................................................................................................1 Phân loại các bên liên quan:.............. 9 1................................................... 3 BẢNG TUYÊN BỐ DỰ ÁN ................................ 5 A.. 8 III........... 10 3 .......................................... 9 2................................................................ 5 3..... Khảo sát: .................................................. 10 4............. 5 8... Thời hạn hoạt động của dự án: ......................................... quy mô của dự án: ............. Các tiêu chuẩn chấp nhận...................2 Mục tiêu của dự án: ... 9 2...................... nghiệm thu: ...............1 Mục tiêu kinh doanh:........ 5 5............................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Đánh giá tổng quát mức độ rủi ro: .......... PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN ............................

..........................................Quản trị dự án Ths.............................. Các qui định về kinh doanh: ............... điều kiện:.............................. Trần Tấn Chinh 6..................... 11 BẢNG CÁC TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU DỰ ÁN ........................................................... 11 7........... 12 4 .......................................................................... Các qui định..

một khu giải trí kết hợp hội nghị cho cộng đồng dân cư tại khu vực Thủ Đức. 5. mỗi phòng 100 ghế - Đúng với bảng thiết kế: 1 tầng hầm. ăn uống. Giám đốc dự án: . 6. - Hai phòng chiếu mini. quy mô của dự án: bắt đầu từ tháng 12 /12/2011 đến ngày 12/12/2012 hoàn thành và bàn giao rạp chiếu: - Một tầng hầm - Một phòng chiếu lớn kết hợp hội nghị 300 ghế - Một phòng phục vụ dịch vụ lễ tân.Họ tên: Lê Viết Hậu . 1 tầng trệt và 1 lầu - Dự án được thực hiện trong mức chi phí dự kiến - Hoàn thành đúng tiến độ đặt ra - Cấu trúc hiện đại bởi trang thiết bi. Địa điểm: Bãi đất trống gần ngã tư Thủ Đức. cửa bằng kính. triển khai: 2 tỷ Kinh phí mua sắm thiết bị: 8 tỷ Chi phí quản lý: 3 tỷ Chi phí dự phòng:2 tỷ Tổng kinh phí của dự án dự kiến: 20 tỷ đồng 7. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: Thông tin về kinh phí: - Chi phí mua bằng mặt: 3 tỷ Kinh phí thiết kế. Kính gởi: ĐĂNG KÍ DỰ ÁN Nhà tài trợ Thạc sĩ Trần Tấn Chinh Đăng kí thực hiện dự án với các nội dung sau: 1. 2. kết hợp hội nghị tại Thủ Đức. Tên dự án: Xây dựng rạp chiếu phim.Quản trị dự án Ths. 3.Điện thoại: 0979305013 5 20 tỷ VND . Mục đích của dự án: 900 m2 Tạo nên một sân chơi mới. Quận 9 và Bình Dương. Trần Tấn Chinh A. theo hướng cấu trúc phương tây. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 4. BẢNG TUYÊN BỐ DỰ ÁN I. hướng từ ngã tư đi Suối Tiên. Mục tiêu. lắp đặt.

Đồng thời triển khai. Thời hạn hoạt động của dự án: 1 năm ( từ 12/12/2011 – 12/12/2012 ) 9. Và bắt đầu triển khai giai đoạn thiết kế cho dự án - Vào 18/1/2012 hoàn thành giai đoạn thiết kế. 6 . Đánh giá tổng quát mức độ rủi ro: - Rủi ro trong xây dựng. thực hiện công trình - Rủi ro về mặt tài chính - Không kiểm soát được thời gian do các yếu tố khách quan - Các bên lien quant hay đổi nhu cầu khi dự án đã bắt đầu 11.Quản trị dự án Ths. - Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định thống nhất với nhà đầu tư đặt ra. và tiến hành bàn giao bản thiết kế.com 8. bàn giao bảng nghiệm thu 12.Email: viethau0205@gmail. Mô tả tổng quát dự án:  Khảo sát nhu cầu của người dân khu vực (quận 9. Nhà đầu tư cam kết: - Tính chính xác của nội dung đăng kí dự án. Tỉnh Bình Dương)  Đánh giá kết quả khảo sát  Thiết kế  Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng rạp chiếu phim kết hợp với hội nghị  Kiểm tra – kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện  Kết thúc dự án (dự án kết thúc vào ngày 12/12/2012) và đưa vào hoạt động 10. tiến hành bàn giao bản khảo sát nhu cầu khách hàng. quận Thủ Đức. tổ chức thực hiện xây dựng dự án - Vào 12/12/2012 kết thúc dự án. Tóm tắt các sự kiện quan trọng của tiến độ: - Vào ngày 30/12/2011 kết thúc giai đoạn khảo sát. Trần Tấn Chinh .

Nhà cung cấp. … - Chính phủ - Báo chí - Cộng đồng - Gia đình của các thành viên nhóm thực hiện dự án 2.1 Phân loại các bên liên quan: 7 . Ví dụ: Suối Tiên. Báo chí. tư vấn. nhân viên phục vụ. tư vấn: Ông Trương Thế Nu - Đồng nghiệp: Đặng Thị Thanh Hiền. Xác định các bên liên quan: (Đứng trên khía cạnh nhóm dự án) - Nhà đầu tư: Ths. Nhà phân tích. Nhân viên sẽ tuyển dụng. nhân viên quầy vé. Khách hang. Đặng Hồng Lan Anh. - Khách hàng - Khách hàng tiềm năng - Nhà cung cấp: nhà cung cấp vật tư xây dựng. Gia đình. Lê Trọng Tấn. Đồng nghiệp. trang thiết bị. Trần Tấn Chinh PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN 1. Trưởng nhóm thực hiện dự án - Quyền hạn cao nhưng ít quan tâm: Chính phủ.… - Nhân viên sẽ tuyển dụng: nhân công thực hiện xây dựng công trình. ta có thứ tự ưu tiên của các bên liên quan như sau: - Quyền hạn và mối quan tâm cao: Quản lý cấp cao. các hiệp hội thương mại: Các khu vui chơi giải trí trong khu vực. Hiểu các đối tượng chính: 3.Quản trị dự án II. Đối thủ. không mấy quan tâm: Cộng đồng 3. Ths. Trần Tấn Chinh - Quản lý cấp cao (Giám đốc dự án): Ông Lê Viết Hậu - Trưởng nhóm thực hiện dự án: Ông Nguyễn Văn Tuấn Anh - Nhóm dự án: 6 thành viên - Nhà phân tích. Xếp thứ tự ưu tiên: theo mô hình quyền hạn/ quan tâm . Khách hang tiềm năng. Nguyễn Chiến Thắng. các hiệp hội thương mại. … - Đối thủ. máy chiếu phim. Nhóm dự án - Quyền hạn thấp. - Quyền hạn thấp nhưng quan tâm: Nhà đầu tư.

làm hài lòng các bên liên quan: - Nhận diện. Trần Tấn Chinh Hỗ trợ. bàn giao các bảng tổng kết theo đúng tiến độ vạch ra. Quản lý cấp cao.Quản trị dự án - Ths. làm bật lên văn hóa của tổ chức . cổ vũ. 3. màu sắc. - Thực hiện đúng các qui định của Chính phủ. cộng đồng - Chống đối. Đồng nghiệp.2 Chiến lược tiếp cận. khách hang tiềm năng. tư vấn. Ngành - Cung cấp thông tin đầy đủ cho các bên liên quan. ủng hộ: Nhà đầu tư. trung tính: Nhà cung cấp. Chính phủ. 8 . cản trở: Đối thủ. Nhà phân tích. Nhân viên sẽ tuyển dụng. Khách hang.cấu trúc. trang thiết bị và nâng cao mức độ thỏa mãn của các bên liên quan. Gia đình của nhóm dự án. Báo chí - Bình thường.

(When) 2. chất lượng của dự án  Nhà quản lý cấp cao: thiết kế. thu nhập các hộ dân. sở thích. Cụ thể tại siêu thị Coop-mark(ngã tư Thủ Đức). Quận 9 . thực hiện đúng các qui định.…  Ngành: chất lượng.Quản trị dự án Ths. từ ngày 12/12/2011 đến ngày 30/12/2011.  Chủ đầu tư: lợi nhuận. Trần Tấn Chinh TÀI LIỆU VỀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG III. cấu trúc mong muốn. Xác định nhu cầu và cơ hội: - Nhu cầu: thâm nhập thị trường giải trí tại khu vực Quận Thủ Đức và các khu vực lân cận - Cơ hội: dẫn đầu thị trường khi đi đầu về việc xây dựng và phát triển rạp chiếu phim kết hợp hội nghị trong khu vực.2 Mục tiêu của dự án: được nêu rõ ở Bản Tuyên Bố Dự Án 9 . uy tín. thời gian hoàn thành.. Mục tiêu kinh doanh và mục tiêu của dự án: 2.Tỉnh Bình Dương. …(Where) - Khảo sát trong khoảng thời gian 1 tháng.HCM. tổ chức chương trình.. tăng thị phần trong lĩnh vực vui chơi giải trí tại TP. trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan (Q9). Trường ĐH Nông Lâm TP. cạnh tranh lành mạnh. Hình thức thu thập yêu cầu: kết hợp 2 hình thức Focus Groups (tập trung vào một nhóm nhất định) và hình thức Questionnaires and surveys (câu hỏi và khảo sát) 1.): thị hiếu.. sở thích của họ để đưa ra khuyến nghị hợp lý về thực hiện dự án (Why) - Khảo sát : (Who + What)  Khách hang (người dân trong khu vực.… Khảo sát được khoanh vùng tại 3 khu vực chính: Quận Thủ Đức. mức độ ưu tiên đối với các lạo hình giải trí…. chi phí. sinh viên các trường Đại học trong khu vực.HCM 2. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật. thị hiếu. Cụ thể: - Mục đích của việc khảo sát: Thấy rõ được nhu cầu của khách hang khu vực cần tiếp cận. lợi nhuận… -  Đối thủ (Suối Tiên…): khảo sát qui mô. trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM. phát triển thị trường.1 Mục tiêu kinh doanh: Đến 12/1/2012 bàn giao bảng khảo sát.

18/2010/TT-BXD ( 10 . Vận hành thiết bị sản xuất xi măng. 4. sản phẩm hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ. gồm: Mộc xây dựng và Trang trí nội thất. Cụ thể các tiêu chuẩn được chi tiết hóa qua bảng các tiêu chuẩn nghiệm thu 5. nghiệm thu: - Cơ sở vật chất: đạt chất lương. - Hòan thành đúng thời gian kế hoạch dự án. - Xây dựng đúng yêu cầu về an tòan của chính quyền. màu sắc đáp ứng tốt. đưa vào hoạt động - Tiêu chuẩn về an toàn. cấu trúc. Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ. giấy tờ hồ sơ dều được cơ quan đăng kí chấp thuận. nằm trong dao động cho phép từ 0-0. kính xây dựng.005%. Trần Tấn Chinh 3. vệ sinh môi trường - Đáp ứng tốt yêu cầu các bên liên quan. theo Thông tư 04 /2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 của Bộ Xây dựng - Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 ủa Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông. Cấp nước. Các tiêu chuẩn chấp nhận. Yêu cầu về chất lượng : - Đáp ứng quy chuân kỹ thuật quốc gia về sản phẩm. Thoát nước. Lắp đặt điện công trình. hàng hóa và vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2011/BXD đối với các nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng . sản phẩm gạch ốp lát…. - Tiêu chuẩn về trang trí hoàn thiện. Sửa chữa máy thi công xây dựng. vật liệu chống thấm. Khảo sát: - Tại các trường Đại học: số mẫu là 80 mẫu/ trường - Tại trung tâm mua sắm(siêu thị): số mẫu là 200 mẫu / siêu thị. Gia công lắp dựng kết cấu thép. - 18/2010/TT-BXD ( tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng ). - Thu hút được đông dảo khách hàng và đáp ứng tốt sự thỏa mãn của khách hàng từ 80100% (dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu khách hàng) - Không có sự sai biệt lớn về tài chính . phòng cháy chữa cháy. nằm trong giới hạn cho phép về độ lệch so với bảng thiết kế. sợi hữu cơ tổng hợp. sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ. Lắp đặt đường ống nước. - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng.Quản trị dự án Ths. sản phẩm sơn. vật liệu xảm khe.

các thước phim 3D.…) phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim theo qui định của Bộ văn hóa thong tin (Điều 32.…) ràng buộc ở tỷ giá qui đổi là 21.…. thiết bị âm thanh. Các qui định. 6. Trần Tấn Chinh tiêu chuẩn về an toàn chữa cháy cho công trình ). Các qui định về kinh doanh: - Sau khi hoàn thành xong bản thiết kế. 01/CT-BXD ( tiêu chuẩn về nhà ở và công trình. không qui phạm điều 11 của Luật điện ảnh - Điều kiện ràng buộc: nhập khẩu một số trang thiết bị phục vụ chiếu phim (màn hình độ phân giải 50 megapixels. màn hình rộng.an toàn sinh mạng và sức khỏe ) .Quản trị dự án Ths. nhóm Dự án xin giấy phép xây dựng để tiến hành xây dựng công trình - Đảm bảo về an toàn lao động trong quá trình thực hiện xây dựng công trình 7.000 đồng/ USD 11 . điều kiện: - Lắp đặt các trang thiết bị phục vụ việc chiếu phim (máy chiếu. luật Điện Ảnh Số 62/2006/QH11) - Nhập khẩu phim phải có bản quyền hợp pháp. ánh sang.

ăn uống.Quản trị dự án IV. thoát 12 . Cụ thể trang trí hình ảnh vui nhộn. tạo sự thích thú đến với phim ảnh 3 - có tấm rèm che để tạo độ khác biệt về ánh sáng Hệ - hệ thống cấp thoát nước trong nhà thống - lắp đặt đầy đủ các thiết bị vệ sinh cấp.. Ths. riêng phòng chiếu phim kết hợp hội nghị lắp hoàn thiện của gỗ bên ngoài. - Cửa lắp bằng kính. Trần Tấn Chinh PHẠM VI DỰ ÁN BẢNG CÁC TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU DỰ ÁN (xây dựng và lắp đặt) Thứ tự Bộ phận 1 Thiết kế 2 Trang trí Tiêu chuẩn - Một tầng hầm - Một phòng chiếu lớn kết hợp hội nghị 300 ghế - Hai phòng chiếu mini. mỗi phòng 100 ghế - Một phòng phục vụ dịch vụ lễ tân.. - lắp thoát nước ngoài nhà. để phòng trường hợp hỏa hoạn. cửa sổ lắp bằng kính - Ngăn cách bằng hành lang đi lại - ốp gạch trang trí mặt - vách che ngoài bằng đá - lớp vét bằng vật liệu trang trí.

máy hút bụi hoạt động đảm bảo bầu không khí cháy.. vệ sạch cho khách hang khi bước vào rạp chiếu phim) sinh môi trường 13 . lắp đặt quạt gió - lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy (gồm bình xịt. tầng hầm. Cụ thể phòng hội nghị cần trang bị đèn có ánh sang trắng. hệ công trinh 5 điều hòa không khí 6 An toàn thống thoát nước ngoài nhà) phòng cháy - đảm bảo về vấn đề vệ sinh môi trường( đặt thàng rác đúng vị trí chữa cạnh cầu thang.. Trần Tấn Chinh nước 4 Điện - đảm bảo ánh sáng trong phòng.… trong - hệ thống điện tại các khu vực khác (hành lang.Quản trị dự án Ths.) Hệ - lắp đặt máy điều hòa trong phòng hội nghị và phòng chiếu phim thống - hệ thống chống bụi.

.: ./375.3 O 99.3  O lE3E96:48E9 O %9 O %. /3 : .34.. 284E9.. 3.3 O 297./E3 /E399.9. 6:3   6:3 % l.97436:E97K39.43.     9936:E9/E3 O 4 8E9 3: ...  %3 K3 .9.:5295.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful