P. 1
Psihologia_varstelor

Psihologia_varstelor

|Views: 48|Likes:
Published by Valentin Hanganu

More info:

Published by: Valentin Hanganu on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

Sections

 • CUVÂNT-ÎNAINTE
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor
 • 1.1.1. DEBUTUL STUDIILOR DESPRE COPIL
 • 1.2. TEORII ALE DEZVOLTĂRII
 • 1.2.1. BEHAVIORISMUL
 • 1.2.5. ABORDĂRILE ETOLOGICE CU PRIVIRE LA DEZVOLTARE
 • 1.2.6. ABORDĂRILE PSIHANALITICE
 • 1.2.6.1. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSEXUALE – SIGMUND FREUD
 • 1.2.6.2. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSOCIALE – ERICK ERIKSON
 • 2.1. Perioada prenatală şi factorii ce influenŃează dezvoltarea 2.2. Naşterea
 • 3.1. NOU-NĂSCUTUL – ASPECTE GENERALE
 • 3.1.2. REFLEXELE
 • 3.1.3. RAPORTUL SOMN-VEGHE
 • 3.1.4. SOMNUL
 • 3.1.5. PLÂNSUL
 • 3.2. SENSIBILITATEA NOU-NĂSCUTULUI
 • 3.2.1. GUSTUL
 • 3.2.2. MIROSUL
 • 3.2.3. AUZUL
 • 3.2.4. VEDEREA
 • 3.2.5. PERCEPłIA
 • 3.3. DEZVOLTAREA INTELIGENłEI
 • 3.4. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ
 • 4.1. CARACTERIZARE GENERALĂ
 • 4.2. DEZVOLTAREA FIZICĂ
 • 4.3. PRINCIPALELE ACHIZIłII PSIHICE ALE PERIOADEI
 • 4.5. DEZVOLTAREA AFECTIVITĂłII
 • 4.6. DEBUTUL PERSONALITĂłII
 • 5.1. CADRUL TEORETIC GENERAL PRIVIND DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
 • 5.2.1. CONTROVERSA SKINNER-CHOMSKY
 • 5.3. DEBUTUL COMPETENłELOR DE COMUNICARE LA COPIL
 • 5.4. ETAPELE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI
 • 6.1. CARACTERIZARE GENERALĂ A PERIOADEI PREŞCOLARE
 • 6.2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE
 • 6.3. DEZVOLTAREA SENZORIALĂ
 • 6.4.1. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
 • 6.5. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ
 • 6.7.1. JOCUL – DEFINIłII ŞI ACCEPłIUNI
 • 6.7.2. TEORII PSIHOLOGICE DESPRE JOC
 • 6.7.3. JOCUL COPILULUI PÂNĂ LA 6 ANI
 • 6.7.4. JOCUL ÎN PSIHODIAGNOSTIC ŞI PSIHOTERAPIA COPILULUI
 • 7.1. MORALA ŞI SOCIETATEA
 • 7.2. TEORIILE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA MORALĂ
 • 7.2.1. PERSPECTIVA BIOLOGICĂ
 • 7.2.2. PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ
 • 7.2.3. PERSPECTIVA BEHAVIORISTĂ
 • 7.2.4. TEORIA COGNITIVĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII MORALE
 • 8.2. DEZVOLTAREA PROCESELOR COGNITIVE DE LA 6/7 ANI LA 10/12 ANI
 • 8.3. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI; ACHIZIłIA SCRIS-CITITULUI
 • 8.6. ADAPTAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA ŞCOLARĂ
 • 9.2. ALTE TEORII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA COGNITIVĂ
 • TEORIA INTELIGENłELOR MULTIPLE – HOWARD GARDNER
 • 10.1. FAMILIA – ASPECTE DEFINITORII
 • 10.3. CLIMATUL FAMILIAL
 • 10.5. FAMILIA MONOPARENTALĂ
 • 10.7. SĂRĂCIA – FACTOR DE RISC ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI
 • 10.9. ABUZUL ASUPRA COPILULUI
 • 11.1. SUBSTADII ALE ADOLESCENłEI
 • 11.2. DEZVOLTARE FIZICĂ LA PUBERTATE ŞI ADOLESCENłĂ
 • 11.4. CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE
 • 11.5. DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ
 • 11.6. DEZVOLTAREA SOCIALĂ
 • 12.1. SCHIMBĂRI ÎN PLAN FIZIOLOGIC
 • 12.2. ETAPELE VÂRSTEI ADULTE
 • 12.4. TEORII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ÎN PERIOADA ADULTĂ
 • 12.5. CARACTERISTICILE PERSONALITĂłII LA VÂRSTELE ADULTE
 • 12.6. DINAMICA ŞI TRANZIłIA ROLURILOR ÎN PERIOADA ADULTĂ
 • 13.1. REGRESIA BIOLOGICĂ
 • 13.2. PROBLEME DE NATURĂ PSIHOAFECTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ
 • 13.3. STADIILE PERIOADEI DE BĂTRÂNEłE
 • 13.4. PROBLEMATICA RETRAGERII DIN VIAłA ACTIVĂ
 • 13.5. NOI ROLURI ÎN FAMILIE
 • BIBLIOGRAFIE

GRAłIELA SION

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
EdiŃia a IV-a

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007
Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României SION, GRAłIELA Psihologia vârstelor / GraŃiela Sion, Ed. a 4-a, Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-163-013-7 159.922.6(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii. Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Tehnoredactor: Florentina STEMATE Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 14.11.2007; Coli tipar: 16 Format: 16/61 x 86 Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara, nr. 58, Bucureşti, Sector 6, Tel./Fax.: 021/444 20 91; www.spiruharet.ro E-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

GRAłIELA SION

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
EdiŃia a IV-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

CUPRINS

CUVÂNT-ÎNAINTE ………………………………………………... Cap. I. CADRE TEORETICE GENERALE 1.1. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 1.1.1. Debutul studiilor despre copil …………………….. 1.2. Teorii ale dezvoltării ……………………………………. 1.2.1. Behaviorismul …………………………………….. 1.2.2. Teoria învăŃării sociale ……………………………. 1.2.3. Teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării a lui J.Piaget ………………………………………. 1.2.4. Teoria procesării informaŃiei şi relevanŃa ei pentru dezvoltare …………………………………………. 1.2.5. Abordările etologice cu privire la dezvoltare …….. 1.2.6. Abordările psihanalitice …………………………... 1.2.6.1. Teoria dezvoltării psiho-sexuale – Sigmund Freud ... 1.2.6.2. Teoria dezvoltării psihosociale – Erik Erikson …. Cap. II. DEZVOLTAREA PRENATALĂ ŞI NAŞTEREA 2.1. Perioada prenatală şi factorii ce influenŃează dezvoltarea … 2.2. Naşterea ………………………………………………… Cap. III. PRIMUL AN DE VIAłĂ 3.1. Nou-născutul – aspecte generale …………………… 3.1.1. ÎnfăŃişarea nou-născutului la naştere ………… 3.1.2. Reflexele ……………………………………… 3.1.3. Raportul somn-veghe …………………………. 3.1.4. Somnul ………………………………………… 3.1.5. Plânsul ………………………………………… 3.2. Sensibilitatea nou-născutului …………………….…. 3.2.1. Gustul ………………………………………… 3.2.2. Mirosul ……………………………………….. 3.2.3. Auzul ………………………………………….

9 11 17 19 19 21 23 25 27 28 29 38 47 54 58 58 60 61 62 64 66 66 67 67 5

3.2.4. Vederea ……………………………………….. 3.2.5. PercepŃia ………………………………….…… 3.3. Dezvoltarea inteligenŃei ………………………….…. 3.4. Dezvoltarea afectivă ………………………………… 3.5. Principalii factori de risc în perioada primului an de viaŃă – deprivarea senzorială ………………………... Cap. IV. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 1 LA 3 ANI 4.1. Caracterizare generală …………………………………... 4.2. Dezvoltarea fizică ………………………………………. 4.3. Principalele achiziŃii psihice ale perioadei ……………… 4.4. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii ……………………... 4.5. Dezvoltarea afectivităŃii ………………………………… 4.6. Debutul personalităŃii …………………………………… Cap. V. LIMBAJ ŞI COMUNICARE 5.1. Cadrul teoretic general privind dezvoltarea limbajului … 5.2. EvoluŃia teoriilor şi perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului ……………………………….. 5.2.1. Controversa Skinner-Chomsky …………………… 5.2.2. Perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului …………………………………………. 5.3. Debutul competenŃelor de comunicare la copil ………… 5.4. Etapele dezvoltării limbajului ………………………….. Cap. VI. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 3 LA 6/7 ANI 6.1. Caracterizare generală a perioadei preşcolare ………….. 6.2. Dezvoltarea psihomotorie ……………………………… 6.3. Dezvoltarea senzorială ………………………………… 6.4. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii …………………….. 6.4.1. Dezvoltarea limbajului …………………………… 6.5. Dezvoltarea afectivă …………………………………… 6.6. Dezvoltarea personalităŃii ……………………………… 6.7. Jocul şi învăŃarea – forme de bază ale activităŃii copilului între 3 şi 6 ani …………………………………………… 6.7.1. Jocul – definiŃii şi accepŃiuni ……………………… 6.7.2. Teorii psihologice despre joc ……………………... 6.7.3. Jocul copilului până la 6 ani ……………………… 6.7.4. Jocul în psihodiagnostic şi psihoterapia copilului … 6.7.5. Dezvoltarea socială şi învăŃarea ………………….. 6

68 68 68 71 71

75 77 78 85 87 89 92 93 93 95 97 99

102 103 104 106 108 111 113 113 113 114 116 118 118

Adaptarea copilului la activitatea şcolară ……………… Cap.. achiziŃia scris-cititului ………… 8.. 9.6. 9.7.1. 121 122 123 124 126 132 136 138 145 147 148 149 152 155 155 158 159 163 163 169 170 173 175 178 182 183 184 185 7 .5..9.3. O nouă abordare a inteligenŃei şi relevanŃa ei pentru procesul educaŃional ……………………………………. Teoria social-istorică a dezvoltării psihice – Lev Semionovici Vîgotsky ……………………….Cap.4. Sărăcia – factor de risc în dezvoltarea copilului ……… 10. Principalele perspective teoretice asupra învăŃării ……… 9. VIII.2. Familia monoparentală ……………………………… 10. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI ÎNVĂłAREA 9.. Dezvoltarea personalităŃii în perioada şcolarităŃii mici .2. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani . Teoria dezvoltării cognitive a lui J. Teoria procesării informaŃiei …………………….. Cap.2. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI 8. Teoria inteligenŃelor multiple – Howard Gardner …………. 10. 10. Climatul familial ……………………………………… 10. 7.Piaget din perspectivă modernă ………………………………………………….5. 9. Dezvoltarea limbajului.8. Dezvoltarea socială şi dinamica relaŃiilor familiale în perioada de debut al şcolarităŃii ………………………… 8..1. DEZVOLTAREA MORALITĂłII ŞI AUTOCONTROLUL 7.. Perspectiva psihanalitică ………………………….4.6..1.2.. 7. FAMILIA – ROLUL ŞI IMPORTANłA SA PENTRU CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 10.. Morala şi societatea …………………………………… 7.1.. Teoriile cu privire la dezvoltarea morală ……………… 7. 9.. Perspectiva biologică ……………………………. Teoria cognitivă asupra dezvoltării morale ……… Cap.2. Conflictul între responsabilităŃile profesionale şi familiale – Perspectiva ComunităŃii Europene …………………. IX. Familia – aspecte definitorii ………………………….2. 8.3. Căsătoria şi familia în societatea contemporană ……… 10...3. Elemente de protecŃie a copilului în România ………… 10. Alte teorii cu privire la dezvoltarea cognitivă ………….1.4...2.1.. Perspectiva behavioristă ………………………….2.2.2.3. 8.2. VII. Dezvoltarea fizică şi influenŃa asupra dezvoltării psihice … 8. 7. Abuzul asupra copilului ………………………………. RelaŃiile părinŃi-copii ………………………………… 10..4.2. X.

XII. Aspecte caracteristice ale gândirii şi învăŃării în perioada adultă ………………………………………. Dinamica şi tranziŃia rolurilor în perioada adultă …….. 11. Problematica retragerii din viaŃa activă ………………..5.. 11.2.3...1..5.6. 13. Schimbări în plan fiziologic …………………………… 12. Noi roluri în familie …………………………………… 13. PERIOADA ADULTĂ 12..1... Dezvoltarea socială ……………………………………..3. Regresia biologică …………………………………….6. 12. Etapele vârstei adulte …………………………………. 190 190 193 194 196 198 199 204 208 210 211 214 218 221 228 232 234 234 235 236 238 241 245 8 . Substadii ale adolescenŃei …………………………….. Teorii cu privire la dezvoltarea în perioada adultă …….3. 11. ANEXE ……………………………………………………………. 11..2.5. Probleme de natură psihoafectivă şi comportamentală … 13. 13. PERIOADA BĂTRÂNEłII 13.. ConsecinŃe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale ………………………………………………….7.. ADOLESCENłA – TRANZIłIA DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE 11..4. XI. Dezvoltarea intelectuală ……………………………….. Marea bătrâneŃe – longevitatea ……………………….7. BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………. Stadiile perioadei de bătrâneŃe ………………………… 13. 12. Identitate şi personalitate în adolescenŃă ……………… 11.Cap.8. Cap.4. 13. Atitudinea în faŃa morŃii ……………………………….2. 12. 12. 11. XIII. Caracteristicile personalităŃii la vârstele adulte ………. Comportamentul deviant şi delincvent în adolescenŃă … Cap. Dezvoltare fizică la pubertate şi adolescenŃă …………...1.6. Caracteristici ale dezvoltării psihice ………………….4. Factorii de risc ai dezvoltării personalităŃii. 11.

În acest scop. ca mediu primar al socializării copilului. face. teorii care se regăsesc punctual în studiul dezvoltării pe vârste pe parcursul capitolelor. a gândirii şi inteligenŃei. cursul de faŃă îl introduce pe cititor în acest domeniu prin prezentarea noŃiunilor fundamentale. cât şi în domeniile conexe. îngrijirea şi educaŃia copilului. precum şi problematica învăŃării. acoperind o plajă extinsă de referinŃe: de la psihologia educaŃiei până la psihoterapie. precum şi tuturor celor care. se constituie ca un spaŃiu de suport pentru alte domenii. iar pe de altă parte. cu o specială privire asupra acelor elemente care influenŃează creşterea. lucrarea cuprinde şi o abordare secvenŃială pe procese. oferă o viziune contemporană prin prezentarea principalelor teorii ale dezvoltării şi deschide drumul studierii aprofundate atât în domeniul respectiv. Fiind un studiu de iniŃiere în domeniul psihologiei vârstelor. a moralităŃii. Psihologia vârstelor este. obiectul unui capitol separat. Aprofundarea problematicii legate de contextul familial al dezvoltării are. sunt interesaŃi de domeniul psihologiei vârstelor. sociologia sau pedagogia. acolo unde perioada respectivă de vârstă impune o tratare mai extinsă. Alături de dezvoltarea pe coordonatele de vârstă. rostul de a accentua asupra extinderii studiului de la dezvoltarea copilului şi adoles9 . prin natura studiilor lor sau a preocupărilor profesionale. pe de o parte. Familia. Această manieră de abordare permite compararea punctelor de vedere teoretice şi o viziune integrată asupra dezvoltării umane. de asemenea.CUVÂNT-ÎNAINTE Lucrarea prezentă se adresează îndeosebi studenŃilor care studiază psihologia. Lucrarea debutează cu prezentarea principalelor teorii care fundamentează domeniul. de asemenea. o arie ştiinŃifică relativ nouă de la care se aşteaptă încă multe răspunsuri. am dezvoltat problematica limbajului.

nu poate fi acoperită integral tematica extrem de vastă a psihologiei dezvoltării. Se înŃelege că. cât şi cu studii aplicate. fapt care constituie şi obiectivul nostru de perspectivă. sperăm însă în posibilităŃile de completare a cursului. cunoscut fiind faptul că mediul familial are o importanŃă revelatoare pentru toate etapele de vârstă. Autoarea 10 . în cadrul limitat al acestei lucrări.centului la ideea dezvoltării omului în context familial. atât cu extinderi teoretice.

1.2.4. Teorii ale dezvoltării 1.2.1.6.5.2. 11 . Piaget 1.Cap. de la naştere până la moarte. I.6. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 1. CADRE TEORETICE GENERALE 1. ContribuŃii importante la studiul domeniului au adus cercetătorii în psihologia copilului şi adolescentului. se impun unele delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor în raport cu celelalte domenii. Teoria procesării informaŃiei şi relevanŃa ei pentru dezvoltare 1. precum şi specialiştii în psihologia vârstei adulte şi psihologia senectuŃii. Teoria dezvoltării psihosociale – Erik Erikson 1. Abordările psihanalitice 1. Ca urmare. Behaviorismul 1. Abordările etologice cu privire la dezvoltare 1.2.1.2.1. până în perioada bătrâneŃii.2. cu schimbări ce survin în decursul întregii vieŃi.2.2. dimensiunea evoluŃiei temporale diferenŃiate. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DOMENIUL PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR Psihologia vârstelor are ca obiect studiul schimbărilor psihologice care au loc începând de la naştere. Teoria învăŃării sociale 1.1.3.2. cu tendinŃa de a face o mai mare apropiere a psihologiei de viaŃa concretă.2.1.2. Teoria dezvoltării psiho-sexuale – Sigmund Freud 1. Debutul studiilor despre copil 1. Ursula Şchiopu (1997) arată că domeniul încorporează studiul caracteristicilor evoluŃiei psihice.6. Teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării a lui J.

Piaget în ElveŃia şi H. fapt care face să se impună astfel termenul provenit din limba engleză. J. Pentru termenul de psihologia vârstelor. aspectul lor evolutiv. 1978). în dicŃionarele de specialitate româneşti sunt oferite traduceri în limba engleză prin development psychology. Psihologia copilului studiază dezvoltarea copilului pentru a descrie şi explica dezvoltarea acestuia. Psihologia copilului nu trebuie confundată cu psihologia genetică. Psihologia genetică se deosebeşte şi de psihologia adultului prin importanŃa crescută pe care o acordă explicaŃiei în raport cu simpla descripŃie şi prin ipoteza că în psihologie ca şi în biologie. explicaŃia este inseparabilă de studiul dezvoltării ( Neveanu. este o ştiinŃă a dezvoltării. include şi epistemologia genetică (Sillamy. fără a o delimita strict la perioada copilăriei. plecând de la studiul copilului are ca scop cunoaşterea genezei structurilor mentale ale adultului. lifespan psychology) a progresat mai mult în Ńările anglo-saxone decât în FranŃa (Tourrette. Un alt aspect de menŃionat este acela că studiul psihologiei genetice nu se ocupă cu studiul genezei umane. Psihologia genetică. 7). Wallon în FranŃa. pe când psihologia genetică. p. 2002. dimpotrivă. centrată asupra aspectului evolutiv al comportamentelor şi asupra genezei lor. Termenul de psihologia dezvoltării tinde să se substituie termenului de psihologie genetică. psychology of life (life-span psychology). spun cercetătorii francezi citaŃi. reprezentată de A. de la începutul vieŃii până la sfârşitul ei. Guidetti. Folosirea termenului de psihologia dezvoltării. De asemenea. majoritatea definiŃiilor oferite pentru psihologia vârstelor conduc la idea că termenul de dezvoltare este termenul central. Entwicklung = dezvoltare) (Ursula Şchiopu. Termenul de psihologie genetică nu include aspectul ereditar al conduitelor.Psihologia copilului este centrată asupra studiului copilului şi are ca scop descrierea şi explicarea dezvoltării copilului de la naştere la adolescenŃă. pe de o parte pentru că ambele se ocupă de studiul schimbării. aduce o deschidere în plus şi o mai 12 . 1996) al cărui obiect se limitează la geneza categoriilor esenŃiale ale gândirii. Psihologia dezvoltării are în vedere studiul evoluŃiei. şi pe de altă parte pentru că ambele se referă la schimbări de ansamblu care se produc de-a lungul evoluŃiei. Psihologia dezvoltării (în engl. în limba franceză psychologie du développement sau germană Entwicklung Psychology (germ. precum şi pentru a realiza predicŃii şi recomandări privind educaŃia copilului. Gesell în Statele Unite. la rândul ei. acesta fiind domeniul geneticii ca domeniu de studiu al eredităŃii umane. care. 1997). ci. dar şi a involuŃiei proceselor sau comportamentelor.

viziunea propusă fiind cea antropologică ce descrie evoluŃia omului până la stadiul de Homo Sapiens modern. care ar restrânge psihologia dezvoltării la procesele evolutive. O direcŃie relativ nouă de studiu pune în evidenŃă faptul că dezvoltarea ontogenetică umană poate fi explicată cel puŃin parŃial în termeni genetici Fishbein (1976). unde aceasta reprezintă un ansamblu de procese de dezvoltare şi achiziŃie proprii individului. respectiv comportamentele care sunt adaptive au o mare probabilitate de a fi transmise generaŃiilor următoare. în sensul că dezvoltarea unui singur individ este în unele aspecte legată de dezvoltarea întregii specii. Termenul de dezvoltare este definit ca ansamblu de transformări care afectează organismele vii sau instituŃiile sociale. Wilson (1978). Mecanismele care asigură sau permit trecerea dintr-o etapă în alta se circumscriu dezvoltării. el 13 . provizoriu sau definitiv. această definiŃie largă poate fi aplicată filogenezei. Este clar că exisă o corelaŃie între filogeneză şi ontogeneză. ceea ce implică. O accepŃiune generală a termenului este aceea conform căreia dezvoltarea este un ansamblu de etape determinate temporal care conduc un organism viu sau o organizaŃie socială dintr-un stadiu primitiv către unul mai elaborat şi mai complex. În concluzie. Programarea genetică nu se manifestă numai prin acele caracteristici cu care ne naştem. răspunsul la întrebarea cum ajunge un copil adult? este: indiferent ce ajunge copilul. finalitate şi evoluŃie (Bideaud. iar dezvoltarea ontogenetică descrie dezvoltarea unui singur individ din cadrul unei specii . 2002. Este ca şi cum am fi programaŃi genetic să adoptăm anumite comportamente. până la stadiul de adult). să învăŃăm anumite lucruri şi nu altele.bună clarificare prin evitarea utilizării cuvântului „genetic”. noŃiunile de continuitate. Pe scurt. p. filogeneza se referă la dezvoltarea unei specii de-a lungul întregii sale evoluŃii. Fiind vorba despre dezvoltarea umană. ci şi prin dezvoltarea unor abilităŃi şi conduite ulterioare. adică proceselor de evoluŃie şi achiziŃie proprii speciei. în interacŃiunea cu mediul. de asemenea. Waddington (1975) susŃin întărirea comportamentului prin evoluŃie. Pedinielli. Această dezvoltarea a caracteristicilor sub influenŃă genetică se numeşte epigeneză. DefiniŃia poate fi aplicată şi ontogenezei. ci ca rezultat a unor tendinŃe genetice sau moştenite adică rezultatul influenŃelor filogenetice. pe tot parcursul realizării fenotipului său (unde fenotipul reprezintă ansamblul de trăsături asociate informaŃiei genetice dobândite de un organism. Houde. Multe dintre comportamentele şi obiceiurile caracteristice unui individ nu sunt acumulate numai ca o funcŃie a experienŃei individuale.3).

Studiul dezvoltării se realizează pe patru mari coordonate: descrierea. Transformările cantitative şi calitative ce definesc dezvoltarea pot fi clasificate în trei mari categorii. Ceea ce oferă în plus cercetările româneşti în psihologia vârstelor faŃă de cele ale psihologiei dezvoltării anglo-saxone este o abordare ce Ńine cont de contextul social-economic. ierahizate în timp. socio-cultural.reprezintă o funcŃie combinată a zestrei genetice şi a mediului individual (Lefrancois. iar consilierea cuprinde un set de recomandări ce au la bază 14 . Dezvoltarea psihică are la bază încorporări şi constituiri de conduite şi atitudini noi ca formare de instrumente de adaptare din ce în ce mai complexe şi ca formare de modalităŃi de satisfacere de trebuinŃe şi formare de noi trebuinŃe şi mijloace de a le satisface. explicarea. cât şi caracteristicile dominante. deşi vârsta în sine nu le explică. Cu alte cuvinte. ca şi metamorfozele ce au loc sub influenŃa standardelor sociale şi a vârstei biologico-psihologice. dar creşterea este esenŃială pentru fazele timpurii ale dezvoltării psihice. cognitive. funcŃie de specificul dezvoltării: fizice. 1983). ExplicaŃiile oferite de psihologia vârstelor se referă la corelarea unor factori ce au influenŃă asupra modului în care fiinŃa umană îşi construieşte funcŃiile şi procesele psihice. dezvoltarea înseamnă modificări complexe bio-psiho-sociale ale individului. Există strânse corelaŃii între tipurile de dezvoltare. cât şi aspecte ale dezvoltării personalităŃii în contextul interacŃiunii sociale. 1997) propune o viziune ce are în atenŃie condiŃionarea social-istorică a conduitei drept ecran concret al constituirii identităŃii şi subidentităŃilor dominante într-o etapă determinată a vieŃii. educaŃional. diagnoza şi consilierea. Schimbările sunt bine structurate pe vârste. dar evoluŃia lor este relativ independentă una de cealaltă (de exemplu. când ritmurile de dezvoltare sunt mai apropiate). încheierea perioadei de creştere nu duce la stoparea dezvoltării psihice sau o încetinire a dezvoltării din acest punct de vedere. psihice şi sociale. Cercetările în domeniul psihologiei vârstelor conŃin. respectiv aspecte specifice ale dezvoltării fizice. Dezvoltarea implică modificarea echilibrului între asimilarea realităŃii şi acomodare la condiŃiile subiective şi circumstanŃiale concrete ale vieŃii (Ursula Şchiopu. Diagnoza presupune determinarea gradului dezvoltării în funcŃie indicatorii de medie. afective. 1997). profesional (Ursula Şchiopu. descrieri ale principalelor caracteristici ale etapelor de vârstă. în prefaŃa la Psihologia vârstelor. psihice. în primul rând.

dezvoltarea înseamnă a creşte. Există un număr de subiecte de recurenŃă în studiul dezvoltării încă nerezolvate. recomandări care au rolul de a creşte calitatea educaŃiei la vârstele mici şi calitatea dezvoltării umane în cazul vârstelor adulte. Alte subiecte se conturează prin faptul că anumiŃi teoreticieni şi cercetători oferă şi descriu explicaŃii foarte diferite ale dezvoltării. vor ridica alte probleme şi vor construi teorii diferite de cele ale cercetătorilor care pornesc de la presupunerea că indivizii sunt receptori pasivi ai influenŃelor de mediu. Unul din subiecte este controversa ereditate-mediu.studiul dezvoltării umane. a se maturiza şi a învăŃa. teoreticienii care consideră că dezvoltarea se datorează în mare măsură activităŃii copilului. Creşterea se referă la modificări fizice care sunt în primul rând cantitative şi dimensionale. implicând adăugiri şi nu transformări. O a treia sarcină este de a construi teorii care să organizeze şi să interpreteze observaŃiile în sprijinul formulării de predicŃii. Interpretările extreme unilateralizează explicaŃiile accentuând valoarea unuia din termeni. controversate. care se pot constitui în teme principale. Derivat din acestea se descriu sarcini referitoare la fundamentarea procesului educativ. Se pot identifica creşteri ale masei somatice cum sunt modificările sistemului osos şi a masei musculare şi creşteri ale masei nervoase a organismului cum ar fi creşterea numărului de ramificaŃii nervoase şi a masei cerebrale. Un al treilea aspect este dacă dezvoltarea este un proces continuu fără întreruperi sau dacă constă din etape separate. De exemplu. respectiv stabilirea reperelor psihologice în designul învăŃării precum şi alte aplicaŃii practice referitoare la descrierea bazei de diagnosticare şi intervenŃie în cazul tulburărilor de dezvoltare cu efecte asupra comportamentului sau capacităŃii de învăŃare. Aceste interpretări disjunctive nu mai sunt actuale dar continuă să rămână importante pentru contribuŃia pe care o aduc la teoria dezvoltării. În concluzie. 15 . De aceea. psihologii care se ocupă de dezvoltare au două sarcini: să descrie schimbările şi să descopere cauzele aferente schimbărilor. Asemenea schimbări cum sunt creşterea în înălŃime sau greutate sunt exemple clare de creştere. Aceste diferenŃe se explică prin presupunerile de la care pornesc cercetătorii privind natura dezvoltării şi procesele de dezvoltare. Problema dacă individul este văzut ca fiind activ sau pasiv se conturează ca un al doilea subiect important al dezvoltării copilului.

Chiar dacă secvenŃa dezvoltării este aceeaşi pentru toŃi copiii. p. Aceste schimbări sunt atribuite schimbărilor genetice (Lefrancois. O primă lege este cea a continuităŃii procesului dezvoltării de la concepŃie la maturitate. iar creşterea greutăŃii depinde de maturarea Ńesuturilor. De exemplu. DiferenŃa principală dintre învăŃare şi dezvoltare este că învăŃarea presupune adaptare imediată pe termen scurt. în final. este acelaşi. funcŃiile şi procesele sale în timpul creşterii şi maturării. nu toŃi o vor parcurge în acelaşi timp şi cu o viteză constantă pe toată durata stadiului. O a doua lege este cea a corelaŃiei creşterii şi se referă la legăturile ce se stabilesc în organism între toate părŃile. Viteza maturaŃiei diferă de la un copil la altul. Descrierea stadiilor şi statisticile arată nivelul „normal” al dezvoltării. Dezvoltarea este procesul complet prin care individul se adaptează la mediul său. Principiile generale ale dezvoltării guvernează evoluŃia fiinŃei umane de la stadiul de zigot pana la stadiul de individ matur la vârsta 18-20 de ani capabil de a trăi independent în societate. dar şi şansa de a exersa deprinderile acumulate. teorieticienii dezvoltării au abordat diferenŃele de învăŃare şi comportament dintre adulŃi şi copii şi modul în care se dezvoltă cronologic procesul de învăŃare al copilului. maturare şi învăŃare. şi nu ca proces de maturare. O altă lege se referă la variaŃia vitezei de dezvoltare. în timp ce dezvoltarea presupune adaptare treptată într-o perioadă îndelungată. 16 . Dar de vreme ce adaptarea se face prin creştere. rezultatul maturării. În opoziŃie cu aceştia. ca un copil să înveŃe să meargă trebuie să aibă puterea fizică şi coordonarea musculară suficient dezvoltate. 4) sau celor fiziologice (Zlate. psihologia dezvoltării se ocupă de individul uman de la naştere până la bătrâneŃe. 1993). De aceea. acestea nu sunt decât aspecte ale dezvoltării. 1983. Creşterea şi maturarea sunt două mecanisme interdependente: modificarea proporŃiilor corpului depinde de maturarea endocrină. În toate aspectele dezvoltării umane există o interacŃiune între maturare şi învăŃare. dar nu specifică maturitatea individului care reiese mai ales din corelaŃia dintre toŃi factorii şi parametrii de dezvoltare. Teorieticienii învăŃării s-au ocupat de identificarea principiilor aferente învăŃării. ÎnvăŃarea în sens larg este definită ca rezultat al experienŃei. şi nu de descrierea diferenŃelor dintre procesele de învăŃare la copii şi la adulŃi.Maturarea este un termen folosit pentru a descrie schimbări relativ independente de mediul copilului.

de-a lungul timpului. În acelaşi timp cu studiile despre copil au evoluat şi practicile de creştere şi îngrijire a copilului şi atitudinea societăŃii faŃă de naşterea şi creşterea copiilor. unde femeia ce nu mai putea procrea şi copilul de sex feminin erau valorizate cel mai slab. guvernat de reguli sociale.1. spune Michel Rouche în lucrarea citată. Duby. Statutul copilului. când subaltern. când se dezvoltă marile aglomerări urbane în Europa. 1994. caracterizat prin lipsa creşterii în greutate. când preŃios. Ele au apărut mai târziu în sfera cercetărilor ştiinŃifice datorită complexităŃii cercetărilor ce presupuneau cunoştinŃe din domenii diferite (fiziologie. Ca urmare. a fost stabilit locul copilului. anatomie. se înmulŃesc orfelinatele şi adăposturile pentru copii. şi locul pe care acesta îl ocupa în familie oscilau de la o extremă la alta. Lipsa de informaŃii poate constitui unul din primele motive pentru care problematica copilăriei şi dezvoltării copilului nu a fost centrală în preocupările cercetătorilor. Acum este emisă ipoteza decesului datorat lipsei de afecŃiune maternă sau alimentaŃiei proaste. în conformitate cu amenzile practicate pentru delictul lovirii sau uciderii. DEBUTUL STUDIILOR DESPRE COPIL Studiile privind dezvoltarea copilului sunt relativ recente. 170). de exemplu. Foarte multe studii au fost realizate având ca subiecŃi copii abandonaŃi în orfelinate sau cămine spital. Documentele atestă. 17 . creşte şi numărul copiilor abandonaŃi datorită dificultăŃilor materiale şi ignoranŃei cu privire la metode contraceptive. faptul că în Roma antică locul copilului în familie şi societate era desemnat de tată prin acceptare sau expunere în afara casei (în sensul de abandon). în societate. ştiinŃele comportamentului uman şi învăŃării umane).1. diferenŃa dintre adult şi copil reducându-se la aspecte cantitative. chimie.1. medicină. Până la începutul secolului XX. în care se ascund determinări economice. precum şi faŃă de locul lor în familie şi societate. Un alt motiv este unul de factură culturală şi se referă la maniera în care. o ierarhie socială atribuită Normandiei secolului al V-lea arăta. biochimie. ca o tentativă de a salva viaŃa acestora. copilul juca un rol indecis. lipsa reacŃiei la stimuli şi în ultimă instanŃă moartea. copilul era considerat un adult în miniatură. lipsei de stimulare şi lipsei îngrijirilor medicale. valoarea indivizilor în funcŃie de sex şi vârstă. având în vedere mortalitatea infantilă extrem de ridicată. Când sclav. comparativ cu dezvoltarea altor domenii. unde rata mortalităŃii extrem de ridicată a determinat efectuarea unor studii în urma cărora s-a definit fenomenul de hospitalism. În secolul XVIII. după care urma copilul de sex masculin (Aries.

Se pare că. Mai mult. un receptor pasiv de cunoaştere. Copilul descris de Locke este. fiind activ şi curios. 18 . format şi modelat de recompense şi pedepse. băieŃi şi fete. dar din păcate nu ca rezultat al creşterii preocupărilor faŃă de copii. înalt responsiv la recompense şi pedepse. este puŃin probabil să manifeste acele sentimente nobile de afecŃiune părintească şi umanitarism (Maslow. ideile lor conducând la concepŃii total deiferite despre copilărie. nu este nici bun. XIX. Este în schimb bun prin naştere – „un sălbatic nobil”. În Europa sec. peste care experienŃa va imprima mesaje. în special ale lui Skinner şi Bandura. copiii beneficiază de afecŃiune din unele puncte de vedere pentru că nu mai sunt o povară economică sau o necesitate economică. într-un anume sens. ci ca rezultat al valorilor economice.Statutul copilului începe să se îmbunătăŃească în secolul XIX prin scăderea drastică a abandonului copiilor. Descrierea lui Locke. ci şi de la abandon şi abuz excesiv.J. Chiar şi în zilele noastre. progresului medicinii şi biologiei. În mii de fabrici şi mine puteau fi găsiŃi copii de 5. 6 ani. în condiŃiile în care copiii par o preocupare centrală. Rousseau subliniază că dacă copilul ar fi lăsat să se dezvolte după propria sa natură. mişcărilor intelectuale reflectate în scrieri filosofice şi ştiinŃifice. 1954). dacă indivizii umani nu-şi pot satisface trebuinŃele de bază. Rousseau. Ambii mari filosofi şi pedagogi pun bazele studiilor privind copilul şi copilăria. conform căreia copilul apare ca o creatură pasivă. acest copil nu este o tabula rasa. EducaŃia vine să completeze natura. „dezvoltarea lăuntrică a facultăŃilor şi organelor noastre este educaŃiunea prin natură” (Rousseau). nici rău. Locke avansează ideea raŃionalităŃii copilului care se naşte cu predispoziŃii limitate. se întâlnesc încă foarte mulŃi copii care suferă de foame. dar a cărui minte este tabula rasa. informaŃii şi obiceiuri. Copilul descris de Rousseau în lucrarea Emil are o imagine opusă. este foarte asemănătoare cu descrierile teoriei învăŃării aplicabile în dezvoltare. Dar medicina şi legile au salvat copilul nu numai de la moarte. Progresul psihologiei copilului se datorează în mare măsură schimbării de atitudine faŃă de copiii. copiii erau valorizaŃi ca forŃă de muncă. extinderii educaŃiei elementare. Strâns legate de mişcările intelectuale sunt numele lui John Locke şi J. în afara influenŃei corupŃiei şi răului din mediu. Astăzi. până când nu vin în viaŃa sa recompensele şi pedepsele care-l pot influenŃa. rezultatul fiind numărul mare de îmbolnăviri şi decese. muncind 10-12 ore pe zi în condiŃii mizere şi de risc. atunci va fi un adult perfect.

Watson consideră mediul ca fiind forŃa supremă în dezvoltarea copilului şi crede că orice copil poate fi modelat de adult în orice direcŃie dacă sunt controlate atent asociaŃiile stimul-răspuns. TEORII ALE DEZVOLTĂRII 1. comportamentul părinŃilor trebuie să fie obiectiv şi ferm. Un copil de 9 luni a fost învăŃat să se teamă de un stimul neutru – un şobolan alb furios – după ce experimentatorul i l-a arătat de câteva ori. Copilul care la început a fost tentat să atingă micul obiect alb. 19 . dar erau adresate părinŃilor şi profesorului). însoŃit de un sunet terifiant.2. În lucrarea Psychological Care of Infant and Child (1928). B. Watson recomandă părinŃilor să folosească metode eficiente care să-i ajute pe copii să înveŃe bunele obiceiuri. între care este importantă contribuŃia iniŃială a lui John B.Viziunea lui Rousseau. 1.2. În opinia sa. se regăseşte în opera lui Piaget. studiul copilului a fost profund influenŃat de un punct de vedere total diferit de cel al psihanalizei: teoria behavioristă – o tradiŃie ce vine din concepŃia de tabula rasa a lui J. În locul căldurii şi dragostei. precum Darwin (începe cu studii ale propriilor copii) şi Stanley Hall (a fost primul care a folosit chestionarele ca instrument de studiu al copilului. ci cu primele observaŃii sistematice atribuite unor cercetători. Behaviorismul a început în decadele anterioare cu cercetări efectuate de psihologi. BEHAVIORISMUL În deceniile 3 şi 4 ale secolului 20. În acest scop. aplicat comportamentului copiilor. Dar psihologia copilului ca ştiinŃă nu a început cu lucrările acestor gânditori. folosind principiul pavlovian al condiŃionării clasice. Watson.Locke asupra intelectului uman. Impresionat de activitatea lui Pavlov.1. copiii trebuie trataŃi ca tineri adulŃi. Copiii nu trebuie îmbrăŃişaŃi. a copilului care se dezvoltă prin interacŃiune intenŃionată şi cu scop cu mediul. se recomandă părinŃilor să nu se manifeste afectiv pentru a preveni răsfăŃul şi comportamentul dependent. Watson face un experiment în 1920. a aplicat teoria condiŃionării în creşterea copilului. sărutaŃi. dar blând. foarte curând a început să plângă vehement întorcând capul să nu mai vadă. în ideea că orice studiu trebuie să se concentreze direct pe evenimente observabile – stimuli şi răspunsuri comportamentale şi nu pe structurile inconştientului. Gesturile permise sunt legate de recompensă şi salut şi se rezumă la o strângere de mână sau bătaie pe umăr şi o mângâiere pe creştet. ŃinuŃi pe genunchi. Acesta susŃine ştiinŃa obiectivă a psihologiei.

sete şi sex. zâmbetul. conform căreia organismul acŃionează continuu pentru satisfacerea nevoilor fiziologice şi reducerea stărilor de tensiune. printr-un program de hrănire rigid şi prin introducerea oliŃei de la vârsta de 1-3 luni. în sensul că această abordare ştiinŃifică a creşterii copilului a fost considerată chiar şi de adepŃii ei rece. behaviorismul american a urmat câteva direcŃii de dezvoltare. bani asociaŃi în mintea sa cu posibilitatea de a cumpăra dulciuri. cum ar fi retragerea de privilegii. recomandarea a creat controverse. cât şi oamenii continuă să se comporte în maniere care duc la rezultate plăcute de toate felurile şi încetează manifestarea de comportamente care duc la rezultate neplăcute. altele cum ar fi: lauda. conform căreia reducerea conduitelor primare este singurul mod de a determina organismul să înveŃe. Elementul cheie al acesteia este învăŃarea. Prima. 20 . cea a lui Clark Hull – teoria reducerii conduitei –. A fost obişnuită să folosească oliŃa ce avea un dispozitiv care declanşa o melodie ori de câte ori copilul o folosea cu succes.Această conducere ştiinŃifică a educaŃiei trebuie să înceapă din primele luni de viaŃă ale copilului. în timp ce copilul va spăla vasele pentru a-şi primi banii de buzunar. La vremea sa. După Watson. De exemplu. rigidă şi extremă. (În acest moment. sugarul caută apropierea şi atenŃia adulŃilor care îl hrănesc. Pe măsură ce sunt satisfăcute conduite primare: foame. dezaprobare parentală sau izolarea în camera sa. practica modernă recomandă părinŃilor formarea deprinderilor de folosire a toaletei în intervalul de la 18 luni la 3 ani). Acesta respinge ideea lui Hull. O altă direcŃie a orientării behavioriste este a condiŃionării operante a lui Skinner. acestora li se asociază o mare varietate de stimuli care devin conduite secundare sau conduite învăŃate. dar comportamentul poate fi eliminat prin pedepse. El a observat că atât animalele. Ceea ce ştim astăzi este că recomandările lui Watson sunt prea dure şi nu Ńin seamă de nevoile şi capacităŃile copilului pentru a duce la o dezvoltare sănătoasă. opera lui Skinner privind condiŃionarea operantă a început să fie larg aplicată ca o paradigmă de învăŃare behavioristă în psihologia copilului. comportamentul unui copil poate fi îmbunătăŃit dacă este urmat de orice fel de întărire. Skinner a aplicat această teorie pentru a-şi creşte propria fiică. pe lângă hrană şi băutură. Ca urmare. iar factorii biologici (cei menŃionaŃi de Gesell şi Freud) sunt importanŃi numai în măsura în care asigură fundamentul de bază pentru răspunsurile învăŃate. Watson este pionierul behaviorismului – a psihologiei experimentale a copilului. o jucărie nouă. După Skinner. care devin reductori plăcuŃi ai tensiunii conduitelor primare.

Teoreticienii învăŃării sociale acceptă principiile condiŃionării şi întăririi identificate de behaviorişti. ReacŃiile agresive ale copiilor sunt legate de măsura frustrării prin care au trecut şi de recompensele şi pedepsele primite pentru comportament agresiv (Dollard. acestea nu privesc nici cauzele istorice ale comportamentului. Se conturează astfel o serie de variante teoretice. cum este agresiunea. Cu această constatare. 1.2. Robert Sears este deschizătorul de drumuri în domeniul teoriei sociale în dezvoltarea personalităŃii. În contrast cu acestea. Teoreticienii învăŃării au adoptat această ipoteză a legării agresiunii de frustrare şi au studiat-o în detaliu. dar ei construiesc peste aceste principii. teoria lui Freud a prevăzut că frustrarea intensă a nevoilor primare ale copilului duce la anxietate şi neadaptare comportamentală. Freud pune accentul pe dezvoltarea personalităŃii. în anii ’30 cercetătorii studiază posibilitatea de testare a predicŃiilor psihanalitice şi de transpunere a acestora într-o teorie a învăŃării. oferind puncte de vedere mai largi referitoare la modul în care copiii şi adulŃii achiziŃionează noi răspunsuri. 1939). Erikson şi Piaget descriu dezvoltarea ca o trecere printr-o succesiune fixă de etape cărora le corespund vârste aproximative. căruia i-a fost şi student şi mai apoi coleg în anii petrecuŃi la Yale. InfluenŃa behavioristă se întrevede prin nevoia de testare şi experimentare şi studiul comportamentului. Interesul special pe care Sears îl arată teoriilor învăŃării se poate explica prin apropierea de Clark L. TEORIA ÎNVĂłĂRII SOCIALE Plecând de la teoria psihanalitică (după unii autori). teoria învăŃării sociale. De exemplu. Alte influenŃe asupra lucrărilor sale vin din perspectiva învăŃării sociale. în special influenŃa lui Dollard şi Miller.2. cu care Sears a colaborat într-o cercetare ce avea drept obiectiv aplicarea teoriei învăŃării la problemele sociale 21 . domeniul dezvoltării copilului intră în mediu de laborator controlat ştiinŃific. Hull. iar Piaget accentuează dezvoltarea intelectuală. Erikson consideră dezvoltarea drept competenŃă socială. După al II-lea război mondial teoria învăŃării sociale devine una din forŃele dominante în domeniul cercetării dezvoltării copilului. din care se naşte o nouă teorie.Freud. în schimb se concentrează pe comportamentul imediat al copilului şi pe forŃele de mediu care influenŃează comportamentul. abordările behavioriste – numite şi abordări despre dezvoltare în baza învăŃării – nu descriu etape de dezvoltare.

Modificările comportamentale se referă la un set de proceduri practice. AlŃi teoreticieni ai învăŃării sociale şi-au propus să demonstreze că învăŃare observaŃională şi imitarea sunt instrumente puternice de socializare pe perioada copilăriei.imediate. fără pedepse sau recompense directe. care au demonstrat atracŃia copiilor faŃă de modele calde şi puternice şi care posedă obiecte dorite de ei sau alte trăsături. metode de disciplinare –. în ansamblu. cercetările lui Sears se ocupă în principal de practicile de creştere a copilului – hrănire. acestea duc prin asociere la aceste conduite secundare. conduita prosocială şi imitaŃia conduitei sexuale. atenŃie şi aprobare reprezintă pentru părinŃi un instrument puternic de a-l învăŃa pe copil regulile vieŃii sociale. Hrănirea promptă. cum ar fi agresiunea. Comportându-se ca aceste modele. schimbările recente care au apărut în domeniul dezvoltării copilului. Behaviorismul şi teoria învăŃării sociale au un impact major asupra muncii cu copii. Copiii şi-l însuşesc ajungând la autocontrol şi conştientizare. precum şi satisfacerea altor necesităŃi de dependenŃă ale copilului sunt considerate ca bază a învăŃării sociale ulterioare. După Sears. cum ar fi obŃinerea apropierii fizice. Cu toate acestea. atenŃiei. de a reŃine şi abstractiza. datorită asocierii cu reducerea conduitei primare. Cercetările lui Bandura continuă să influenŃeze în mare măsură studiile privind dezvoltarea socială a copiilor. căldură şi afecŃiune a copilului este esenŃial pentru dezvoltarea acestuia. care combină întărirea. reguli generale din seturi complexe de comportamente observate. De aceea. Această dorinŃă de apropiere. au făcut ca teoria să devină mai cognitivă. Treptat. ca fiind factori ce pot anticipa agresiunea. Albert Bandura care a efectuat o serie de investigaŃii de laborator pentru a demonstra că învăŃarea observaŃională numită modelare reprezintă baza unor mari varietăŃi de comportamente însuşite ale copilului. modelarea şi manipularea indiciilor 22 . modul în care părinŃii satisfac nevoia de hrană. aprobării părinŃilor. comportamentul dependent şi autocontrolul copiilor. care le afectează imitaŃia şi învăŃarea. pedepsire. Controlul părinŃilor devine în ultimă instanŃă conduită secundară. Adoptând teoria lui Hull. atenŃia sa se concentrează pe comportamentul însuşit al copilului. Întrebarea „ce anume îi face pe copii să dorească să imite comportamentul anumitor modele?” a găsit răspuns prin cercetările lui Bandura şi a celor ce au continuat studiile. copiii speră să obŃină propriile resurse de valoare pentru viitor. confirmând abilitatea copiilor de a asculta. Bandura recunoaşte că de la vârste foarte timpurii copilul achiziŃionează multe din răspunsuri ascultându-i pe cei din jur.

Cu alte cuvinte. Naşterea celor trei copii ai săi (1925. Activitatea din laboratorul lui Binet l-a condus către observaŃia că răspunsurile unui copil la întrebări standard folosesc drept poartă de intrare pentru alte întrebări noi.situaŃionale. Piaget şi-a concentrat energia citind studii şi publicaŃii de filosofie şi psihologie. pornind de la aceste intuiŃii (elemente) timpurii ale copilului. În următorii 30 de ani. 23 .3. Bandura arată că pentru un copil care se teme de animale. organismelor şi speciilor. Jung şi Freud. pentru a elimina comportamente nedorite ale copiilor şi pentru a spori adoptarea de către aceştia a unor răspunsuri acceptabile social. deci devin o sursă de informaŃii. copilul şi nu întrebarea este o sursă de informaŃii. A conceput şi a parcurs o serie de observaŃii detaliate privind comportamentul manipulativ al copilului. iar întrebările puse de copil se dovedesc a fi cheia dezvoltării intelectuale. În aceşti ani. într-un oraş universitar. a urmat cursurile lui Pfister. La 25 de ani. mai profunde. în 1896. Piaget şi-a început cariera profesională cu dorinŃa de a găsi o legătură logică între psihologie şi biologie. de la interpretările pe care le dă copilul propriilor comentarii. PIAGET Piaget s-a născut în ElveŃia. 1931) i-au creat posibilitatea unui contact permanent şi nemijlocit cu individul în dezvoltare. Întrebările spontane ale copiilor sunt surse suplimentare pentru a înŃelege semnificaŃia reală a gândirii copilului. Întărirea şi modelarea sunt aplicate pentru formarea deprinderilor sociale la copiii care nu au prieteni. Piaget şi asociaŃii săi au creat peste 50 de tehnici noi de cercetare – cele mai multe fiind extrem de ingenioase –. De exemplu. a căutat să găsească o metodologie de cercetare aplicabilă cercetării calitative. să privească doi colegi care se joacă cu un câine poate fi un moment de depăşire a propriei temeri. neegalat nici de cele mai perfecte experimente de laborator. 1. dar s-au dovedit a fi eficiente şi pentru rezolvarea unor probleme inerente copilăriei. A căutat modele sistematice care să corespundă ierarhizării celulelor. 1927. TEORIA COGNITIV-CONSTRUCTIVISTĂ A DEZVOLTĂRII A LUI J. Mai mult. Aceste principii se aplică pe scară largă copiilor cu probleme comportamentale. unde a impulsionat cercetările clinice de psihologie. pentru că le lipseşte acel comportament social afectiv. din toate acestea şi-a însuşit o serie de teorii şi metode de investigare psihanalitică.2. Pe lângă studiile sale de biologie. ActivităŃile de laborator de la universitatea din Zurich (1918) l-au condus către laboratorul experimental al lui Alfred Binet din Paris (1919-1921).

confirmând că procesele perceptive şi conceptuale sunt operaŃiuni intercorelate şi nu operaŃiuni independente. structuri de grup). dar percepem acŃiunea. în primii ani de după cel de-al II-lea război mondial. schemele perceptive sunt cele care permit realizarea acŃiunii. spaŃiu. Ulterior. acomodare. Nu percepem schema. cauzalitate şi timp. adaptare) şi structurile care sunt generate de funcŃionarea sa sunt descrise în termeni logici (structuri logico-matematice. J. Schemele perceptive sunt entităŃi abstracte ca şi schemele mentale care corespund structurii unei acŃiuni. Studiul său asupra dezvoltării perceptive s-a concentrat pe iluziile optice şi implicaŃiile acestora asupra dezvoltării intelectuale. Asimilarea se realizează graŃie schemelor care se vor modifica prin acomodare. a lucrat pentru UNESCO şi ca director al Institutului InternaŃional al EducaŃiei. Mecanismul intern pe care se bazează dezvoltarea de la un stadiu la altul este cel al asimilării şi acomodării. Perioada 1929-1939 este descrisă de Piaget ca fiind perioada dedicată formulării conceptelor psihologice de categorii (grupări). Rousseau” şi ca director al Biroului Departamentului InternaŃional de EducaŃie. dar se poate modifica fie generalizându-se. Astfel. Piaget îşi continuă cercetările. se consolidează prin exerciŃiu. cursurile şi scrierile din trei perspective: ca profesor al universităŃii din Geneva (catedra de Istorie a Gândirii ŞtiinŃifice). Adaptarea individului la mediu se face graŃie celor două mecanisme principale care constau în schimburile continue ce se stabilesc între individ şi mediul său: asimilarea şi acomodarea. fie modificându-se sub presiunea lumii exterioare. acestea fiind: asimilarea şi acomodarea. A devenit fondatorul Centrului de Epistemologie Genetică din Geneva. Conceptele de bază pe care le foloseşte în teoria sa sunt preluate din biologie şi logică. menite să unifice teoria sa privind dezvoltarea cognitivă. Sursa existenŃei şi a modificării schemelor reiese din cele două momente ale adaptării unui individ la mediu său. respectiv că dezvoltarea intelectuală evoluează diferit în ceea ce priveşte conceptele de obiecte. care caracterizează 24 . El postulează un efect de continuitate între procesele biologice de adaptare a organismului la mediul în care trăieşte şi procesele psihologice unde factorii exteriori şi interiori ai dezvoltării sunt indisociabili şi cunoaşterea rezultă dintr-o interacŃiune între subiect şi obiect. decanul UniversităŃii Sorbona. ca director adjunct al Institutului „J. funcŃionarea inteligenŃei va fi descrisă prin termeni biologici (asimilare. O schemă se conservă.

Asimilarea şi adaptarea intervin în toate actele de inteligenŃă. adică de structurare prin incorporare şi. Stadiile dezvoltării conform teoriei lui J. – Stadiul preoperator: de la 2 la 7/8 ani. prin acomodare se produc modificări şi diferenŃieri ale schemei. Forma cea mai înaltă de adaptare mentală după Piaget este inteligenŃa. – atât stadialitatea genetică. aşa cum omul asimilează substanŃe şi le transformă tot aşa pe plan psihologic. astfel că atunci când o schemă se dovedeşte inadecvată în faŃa unui obiect nou.4. – că această structură reconverteşte achiziŃiile anterioare care nu dispar. pentru a găsi noi modalităŃi de înŃelegere a dezvoltării gândirii 25 . inteligenŃa este acomodare la mediu şi variaŃiile sale. acomodarea corespunde procesului prin care presiunile din mediul extern duc la modificarea structurilor sau acŃiunilor individului. – Stadiul operaŃiilor concrete: de la 7/8 ani la 11/12 ani. TEORIA PROCESĂRII INFORMAłIEI ŞI RELEVANłA EI PENTRU DEZVOLTARE Unii psihologii care s-au ocupat de dezvoltare. de asemenea. – fiecare stadiu conŃine germenii trecerii la următorul. Piaget prezintă dezvoltarea din perspectiva stadialităŃii genetice. – fiecare stadiu conŃine un moment de pregătire şi unul de stabilitate. ci se manifestă în altă formă (în situaŃii regresive pot reapărea). Stadiul în această perspectivă presupune: – ordinea diferitelor achiziŃii este neschimbată. Echilibrul între asimilare şi acomodare duce la adaptare. Pe plan psihologic. se orientează spre domeniul psihologiei cognitive ca un întreg. obiectele suferă transformări când sunt asimilate. Acomodarea comportă deci adaptarea schemei la realitatea obiectelor. – Stadiul operaŃiilor formale: de la 11/12 ani la 15/16 ani. – există o structură proprie a stadiului şi nu doar o juxtapunere de proprietăŃi. Piaget sunt: – Stadiul senzorio-motor: de la naştere la 2 ani. Fenomenul invers asimilării se numeşte acomodare. cât şi cea dinamică sunt subdivizate în substadii (abordarea pe vârste).2. Pe plan biologic. nemulŃumiŃi de perspectiva behavioristă ca fundament total al învăŃării copiilor şi dezamăgiŃi în încercarea de a valida teoria stadială a lui Piaget în ansamblul ei. iar adaptarea intelectuală comportă un element de asimilare.omul din primele zile de viaŃă. 1.

cât o abordare generală în care fiinŃa umană este văzută ca un sistem prin care trece un flux de informaŃii. abordarea dezvoltării copilului din perspectiva procesării informaŃiei cunoaşte o mare diversificare a cercetărilor. Entuziasmul psihologilor în faŃa noilor dovezi legate de aspectele limbajului guvernat de reguli i-a făcut pe aceştia să caute reguli şi strategii corespunzătoare în domeniul gândirii copiilor şi rezolvării de probleme. De la input la output procesele de control intern sau strategiile mentale acŃionează asupra informaŃiei pentru a o înregistra. psiholingvistice şi informatice. procesarea informaŃiei nu este atât o teorie unificatoare. Sub influenŃa cercetărilor de cunoaştere a adulŃilor. Astăzi. conform cărora copiii înŃeleg şi produc afirmaŃii noi pe care nu le-au auzit niciodată. ceea ce i-a încurajat pe psihologi să împrumute terminologia şi tendinŃele informaticii pentru a servi drept bază a unor noi teorii de funcŃionare cognitivă. ComparaŃia între limbajul auzit (input) şi limbajul produs (output) urmează întocmai structura unei procesări de informaŃii. Nu mai puŃin importante sunt descoperirile lingvistului Noam Chomsky. inclusiv studii privind atenŃia. atât de către gândirea umană. InformaŃia este activ transformată. Una dintre cele mai importante abordări pentru studierea copilului este procesarea informaŃiei. activitatea lui Chomsky a declanşat o puternică polemică în studiul limbajului copiilor. s-au adoptat concepte şi aplicaŃii utile din tehnologia industriei comunicaŃiei şi din alte domenii tehnice. 26 . stoca în memorie şi de a o utiliza pentru generarea de răspunsuri.copilului. Analogia cu computerul nu presupune că psihologii cred că sistemul uman de procesare a informaŃiei este identic cu al computerului. Alte direcŃii pun accentul mai mult pe paralelismul dintre abilitatea de manipulare a simbolurilor. Procesarea informaŃiei este văzută ca un câmp de texte. În acelaşi timp. scheme şi grafice. cât şi de către computer. dar pornind de la procesările informaŃiei de către un computer se pot obŃine date semnificative privind gândirea umană. În anii ’60. codificată şi organizată între momentul stimulării (input) şi momentul răspunsului (output). O primă direcŃie este aceea a studierii comportamentului uman în rezolvarea de probleme faŃă de maniera în care se petrece acest lucru la nivelul computerului. care presupun interacŃiunea dintre oameni şi echipamente complexe. Câteva tendinŃe de cercetare privind procesarea informaŃiei exercită o influenŃă constantă asupra psihologiei dezvoltării. Chomsky susŃine că în procesul de achiziŃionare a limbajului copiii sunt orientaŃi de reguli.

1983). aritmetica şi rezolvarea ştiinŃifică de probleme care descriu performanŃele copiilor şi care identifică factorii de dificultate (Glaser. al fluxului de informaŃii. se găsesc paralelisme cu comportamentele umane. cum ar fi cititul. Metodele folosite sunt experimentale şi de laborator. de memorare şi de rezolvare a problemelor. ÎnvăŃarea devine mai posibilă dacă sarcinile solicitate copiilor se înscriu în capacitatea lor perceptuală. cercetătorii aplică sarcini care accentuează un material cu sens posibil a fi organizat. Acest lucru este adevărat chiar şi în cazul lui Freud. ABORDĂRILE ETOLOGICE CU PRIVIRE LA DEZVOLTARE Una din cele mai înverşunate controverse ale psihologiei dezvoltării se centrează pe problema ereditate-mediu.memoria. Există deja un curent de studiere a celor mai important domenii ale învăŃării. cele mai multe din teoriile psihologice tind să accentueze importanŃa variabilelor de mediu. a cărui teorie se bazează pe presupuneri fundamentale referitoare la tendinŃele moştenite (instincte). Etologiştii (oameni de ştiinŃă care se ocupă de studiul comportamentului uman şi non-uman în circumstanŃe naturale) sugerează că pentru anumite comportamente. Mai recent. pe lângă sarcinile care cer subiecŃilor să înveŃe fragmente de informaŃii concrete. Deşi departe de a fi rezolvată. 27 . Siegler. Nu există nici o presupunere a unor etape de dezvoltare. înŃelegerea. Perioada se numeşte critică deoarece reacŃia faŃă de acelaşi obiect mobil (numit declanşator) înainte sau după această perioadă nu mai are ca rezultat apariŃia aceluiaşi comportament suprimat. mişcările ochilor pentru a stabili felul în care copiii procesează informaŃia vizuală. constante la animale.2. pentru că procesul studiat se aplică la toate vârstele. 1. limbajul şi rezolvarea de probleme.5. cum ar fi secvenŃe de imagini. 1984. cum ar fi silabe fără sens. Cu toate acestea. propoziŃii şi scurte naraŃiuni. Fenomenul de întipărire descrie tendinŃa bobocilor de gâscă ieşiŃi din găoace (ca şi a celor de raŃă şi găină) de a se lua după primul obiect pe care îl văd şi care se mişcă pe durata unei „perioade critice” care apare imediat după ce ies din găoace. câteva cercetări chiar tratează comportamentul animal-uman în paralel. cuvinte separate şi imagini. cum ar fi timpul de răspuns pentru analiza cursului temporal. Abordarea procesării informaŃii a început să aibă importante aplicaŃii practice în educarea copiilor. raportări verbale ale copiilor care descriu strategiile pentru a reŃine informaŃii sau a rezolva probleme.

de ataşament faŃă de mama sa sau a unui semen apare aici desprinsă de satisfacerea nevoilor primare (de ex. iar pe parcursul acomodării progresive cu realitatea înŃeleasă ca mediu. Între principiile cele mai importante care ghidează în psihanaliză întreaga funcŃionare a psihicului uman sunt principiul realităŃii şi principiul plăcerii. p. în cursul unei perioade critice. ConvergenŃa cercetărilor în etologie şi în psihologia dezvoltării către 1960 a orientat metodele de studiu în psihologia copilului. cât şi în practica sa. Atât în teorie. fără amânare. conducând acŃiunile lui în direcŃia procurării plăcerii şi evitării durerii. care corespunde unei învăŃări foarte rapide a unui comportament de către un animal tânăr. ABORDĂRILE PSIHANALITICE Abordările psihanalitice sunt cele care încearcă să identifice forŃe existente. 1. când este predispus particular către această învăŃare care va orienta dezvoltarea sa ulterioară.6. definind o nouă direcŃie în psihologie – psihologia abisală sau psihologia ce vizează sondarea inconştientului. 28 . Principiul realităŃii este strâns corelat cu principiul plăcerii. sunt acceptate deturnările şi amânările inerente realităŃii care oferă împlinirea satisfacŃiei. dând naştere la un curent care poate fi numit etologie umană. Aceste forŃe în interacŃiune cu mediu au ca rezultat dezvoltarea personalităŃii. psihanaliza post-freudiană s-a sprijinit pe fundamentul oferit de întemeietorul său. pe calea cea mai scurtă. La acestea s-au adăugat experimentele lui Harlow. este cel mai bun reprezentant (Tourrette şi Guidetti. 10). fundament care a deschis. care au fundamentat elaborarea teoriei ataşamentului social al puilor de animale sau al bebeluşilor umani. Nevoia de contact social. Părintele psihanalizei ca teorie şi metodă este considerat Sigmund Freud (1856-1939). în primul rând..Aşadar. etologia are la origine studiul biologic al comportamentului animalelor iar părintele domeniului este considerat Lorenz K. Ńinta esenŃială este procurarea imediată a plăcerii. de regulă in plan inconştient. IniŃial.2. în care Bowlby. psihiatru şi psihanalist englez. (1903-1989) cu teoria sa asupra întipăririi (imprinting). un nou cadru de analiză. nevoia alimentară) şi este considerată ca o caracteristică înnăscută a speciei. 2002. Principiul plăcerii este un principiu general ce guvernează viaŃa psihică a omului. adânc înrădăcinate în individ.

Leonard Gavriliu în „două mişcări principale (…) o dreaptă freudiană ce pune accentul pe latura biologică a teoriei psihanalitice”. relaŃii ce se referă la dinamica pulsiunilor. simbolizarea. teoriile lui A. refularea şi cenzura. suferite de individ prin naştere. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSEXUALE – SIGMUND FREUD Printre ideile fundamentale ale lui Freud este noŃiunea de comportament uman şi. dinamica exteriorizării pulsiunilor în conştient. Rank. Harry S. ce merge până la „abisalismul extrem” al lui Cesare Bonacosa. Clara Tompson. InstanŃele personalităŃii sunt: inconştientul ca rezervor al pulsiunilor şi energiilor instinctuale. cel care dezvoltă problematica stărilor de angoasă şi a traumatismului sexual în viaŃa individului. sublimarea. format din instanŃe cu specializări funcŃionale. Adler şi C. Pornirea de a procrea este însă în mod constant descurajată şi chiar împiedicată de realitate. din punctul de vedere psihanalitic. G. Abordările neopsihanalitice sau orientările postfereudiene sunt grupate de dr. direcŃia pe care o ia dezvoltarea personalităŃii derivă din două tendinŃe foarte puternice: pornirea de a supravieŃui şi pornirea de a procrea (Roazen. în consecinŃă. Instinctul de supravieŃuire are o importanŃă secundară şi este legat de relaŃia cu mediul (Freud denumeşte mediul drept realitate). îmbogăŃind-o. cea care descrie mecanismele de apărare ale EGO-ului. 1995). este organizată după un model dinamic şi stratificat ierarhic.Personalitatea. Wilhelm Reich. care pune problema traumei primare. O. Aceste mecanisme sunt: catarsisul. Din teoria clasică psihanalitică freudiană s-au desprins. Sexualitatea este folosită 29 . Ana Freud. 1975).1. cât şi cu lumea interioară din sfera inconştientului şi este definit de EU (EGO) şi SUPRAEU (SUPEREGO). pe lângă Erich Fromm. Stekel. Organizarea dinamică a personalităŃii presupune mecanisme de funcŃionare şi relaŃii între instanŃele ce o compun. Jung. şi „o stângă freudiană care scoate în evidenŃă în primul rând baza culturală (socială) a personalităŃii umane” (Gavriliu. 1. W.6.2. de aceea sexualitatea are o atât de mare importanŃă în descrierea dezvoltării umane de către Freud. Sullivan şi Karen Horney. subconştientul sau preconştientul ca loc al cenzurii asupra pulsiunilor venite din inconştient şi instanŃă intermediară între conştient-inconştient şi conştientul ca ultimă instanŃă ce realizează schimbul de informaŃii cu lumea reală – externă. în care sunt cuprinşi.

ci toate activităŃile care pot fi legate de comportamentul sexual indiferent cât de primar (de exemplu. 36). Nu are conştiinŃă şi nici reguli morale după care să se conducă. DorinŃele sexuale sunt foarte importante în sistemul lui Freud. suptul degetului. Libidoul este sursa de energie pentru dorinŃele sexuale. Procesul dezvoltării generale Nou-născutul are o personalitate simplă nedezvoltată. Aşadar. În această fază. cea mai puternică pornire este satisfacerea imediată a pulsiunilor. şi chiar mai important. au un caracter imperativ. un cumul de energie neîncorsetată care caută cu disperare să-şi satisfacă instinctele care se bazează pe dorinŃa de a supravieŃui şi de a procrea. Acum trebuie să i se aducă biberonul şi să mănânce. Pulsiunile. care reprezintă sursa a ceea ce Freud numeşte energie psihică pentru toată viaŃa. Aceste porniri sunt în primul rând sexuale. Nou-născutul nu are idea de posibil sau imposibil şi nici simŃul realităŃii. neînsuşite. care înseamnă toate pornirile pe care le moştenim. copilul învaŃă că defecaŃia nu apare când vrea el. Acest conflict constant între ID şi realitate dezvoltă un al doilea nivel al personalităŃii 30 . pentru că sunt puŃine situaŃiile în care copilul este înfometat. Sexualitate nu înseamnă numai acele activităŃi evident asociate cu sexul. Prin energie psihică sau comportamentală Freud înŃelege pornirile şi dorinŃele care au importanŃă pentru comportament. ce constă numai în dorinŃe primitive. viziunea psihanalitică a dezvoltării are la bază principiul libidoului. Instinctul de a mânca (corelat cu supravieŃuirea) nu poate fi întotdeauna satisfăcut imediat. Copilul este un cumul de instincte (tendinŃe înnăscute) şi reflexe. Freud numeşte pulsiuni „forŃele pe care le postulăm în spatele tensiunilor generatoare de nevoi ale ID-ului”. în realitate se întâmplă ca mama să fie ocupată şi atunci satisfacerea copilului vine cu întârziere sau câte o dată i se refuză hrana. Chiar de la naştere pornirile instinctuale ale copilului se lovesc puternic de realitate. deci cerinŃele părinŃilor intră în conflict cu impulsurile copilului. Eticheta pe care Freud o pune personalităŃii copilului nou-născut este ID. forŃe a căror origine este corporală şi independentă de mediu şi care se maturizează prin trecerea de la o etapă la alta a dezvoltării pulsionale sau psihosexuale. 1. dezvoltării şi regresiunii libidinale” (Enăchescu.de Freud într-un înŃeles foarte larg. În acelaşi mod. 1998. încât acestora el le conferă un termen special – libido. p. fumatul). după cum dorinŃele sexule însele sunt încadrate drept dorinŃe de libido. pornirile. Un copil căruia îi este foame nu aşteaptă. „iar întreaga dezvoltare a individului este o succesiune de etape ale apariŃiei.

Freud presupune că Superego-ul rezultă în principal dintr-un proces de identificare cu părinŃii şi în special cu părintele de acelaşi sex. pasional sursa instinctelor primare 31 2 1 . deşi priveşte mai mult realitatea socială decât cea psihică. Ego-ul ajunge să includă această achiziŃie. teoria lui Freud identifică trei niveluri ale personalităŃii: ID. Ego şi Superego (vezi fig. Aceste reguli devin. Termenul Superego se referă la aspectele morale ale personalităŃii. Este foarte important ca cele mai importante convingeri religioase.– Ego-ul. Pe scurt. De aici. precum şi regulile culturale şi sociale implicite şi explicite să se opună pornirilor ID-ului. de mai jos). după care se adaugă şi înŃelegerea faptului că gratificarea de amânare este o evoluŃie aşteptată. Ego-ul se dezvoltă prin a-şi da seama de ceea ce este posibil şi ceea ce nu este posibil. precum şi comportamentul. Superego-ul şi ID-ul sunt în mod necesar conflictuale – fapt presupus de Freud ca explicaŃie a multora din comportamentele deviate. parte a Superego-ului copilului. Superego-ul se formează din contactul cu realitatea. Deşi ID-ul cere o gratificare imediată. Ego-ul va mai cuprinde şi înŃelegerea faptului că scopurile pe termen lung impun uneori refuzarea scopurilor pe termen scurt. Ego-ul canalizează aceste dorinŃe în direcŃia cea mai profitabilă pentru individ. orientat către realitate. 3 SUPEREGO (SUPRAEU) ConştiinŃa sursa conflictului cu ID-ul EGO (EU) Mediator bazat pe realitate Locul constituirii mecanismelor de apărare ID (SINE) Primitiv. prin identificarea cu părinŃii lor copiii învaŃă regulile culturale şi religioase care guvernează comportamentul părinŃilor lor. este nivelul raŃional al personalităŃii umane. Astfel. Ca şi Ego-ul. EvoluŃia Superego-ului (conştiinŃa) nu apare în primii ani ai copilăriei. a identifica înseamnă a încerca să fii ca altcineva – să adopŃi valorile şi credinŃele acestuia. apoi. Ele conlucrează către atingerea aceluiaşi scop – satisfacerea trebuinŃelor şi instinctelor individului. instinctual. De asemenea. Al treilea nivel al personalităŃii – denumit Superego – se află în opoziŃie cu primele două. Este important de subliniat că cele două niveluri ale personalităŃii reprezentate de ID şi Ego nu sunt în opoziŃie. În sens freudian.

spune Freud. 1992. buzele. Ideile sale sunt relevante pentru înŃelegerea schimbărilor motivaŃionale produse o dată cu dezvoltarea individului. refuz şi amânare. 1992. p. „cu siguranŃă că ne-ar declara că suptul la sânul mamei constituie actul cel mai important al vieŃii” şi pe actul suptului se instituie „punctul de plecare al întregii vieŃi sexuale” (Freud. în final. 32 . etapa de latenŃă şi. Pulsiunile erotice se manifestă. trecând prin etapa anală. p. începând cu etapa orală. • Etapa orală durează aproximativ până la vârsta de 8 luni şi se caracterizează prin centrarea copilului pe zona orală şi pe activitatea suptului. Freud împarte schimbările de motivaŃie într-o succesiune de etape care se disting prin obiectele sau activităŃile necesare satisfacerii instinctelor individuale pe durata respectivei etape (vezi tabel. etapa falică. aria gratificării sexuale trece treptat de la zona orală la zona anală. 267). în timp ce Superego-ul se opune continuu prin interdicŃie. • Etapa anală Către sfârşitul primului an de viaŃă. Plăcerea de a suge este asociată în parte cu eliberarea de foame sau cu mama ori cu substitutul acesteia. Copiii caută constant să-şi satisfacă pornirile. negociere şi oferirea de alternative. sau alt obiect cu care vine în contact. 2. Totuşi.Primul este sursa energiei psihice care derivă atât din instinctul morŃii. După Freud. Un copil îşi poate suge degetul. crede Freud. în prima parte a etapei anale copilul îşi extrage plăcerea din tranzitul intestinal. p. în această fază timpurie. Denumirea fiecărei etape reflectă modificările în aria satisfacŃiei sexuale pe măsură ce copilul se maturizează. copilul îşi satisface cu precădere pulsiunile erotice. Este ca şi cum ID-ul ar cere continuu ceva. Freud presupune că. Ego-ul este orientat către realitate şi intervine între ID şi Superego pentru a menŃine un echilibru între pornirile ID-ului şi regulile Superego-ului.35). într-o manieră autoerotică adică „îşi află obiectele în propriul corp” (Freud. Etapele psihosexuale Dezvoltarea concepută de Freud pe cele trei niveluri poate fi interpretată ca o descriere evolutivă. Ego-ul amplasat între aceste două forŃe contrare încearcă să menŃină echilibrul prin moderare. Dacă sugarul ar putea vorbi. cât şi al vieŃii. etapa genitală. nu sunt capabili să înŃeleagă gratificarea amânată şi contactul cu realitatea este minim. 267). stimularea orală apare şi când copii au trebuinŃa de hrană satisfăcută. Pe durata acestei etape personalitatea copilului este reprezentată în principal de ID.

Dacă gratificarea s-a obŃinut până acum prin supt sau prin împrăştierea fecalelor şi abŃinere. Copilul. Deci nu numai că se naşte literalmente dorinŃa fizică (deşi inconştient). Deşi fetele (între 18 luni şi 6 ani) nu suferă de complexul Oedip. pentru că orice stimulare a zonei anale poate fi pentru copil o sursă de gratificare libidinală. EvoluŃia normală ulterioară îi poartă pe băieŃi (între 8 luni şi 6 ani) prin complexul Oedip atunci când conştientizarea zonei sale genitale îl determină să o dorească pe mamă. În ultima parte a acestei etape. Dragostea este o continuare a afecŃiunii sale anterioare faŃă de tată.Poate fi o plăcere să împrăştie fecalele. acum copiii obŃin gratificare erotică prin manipularea organelor lor genitale. care durează aproximativ până la vârsta de 6 ani. Amânarea evoluŃiei până la o vârstă apropiată de cea şcolară duce la trăiri puternice negative la contactul cu realitatea respectiv mediul social. Şi pentru fete falusul are importanŃă primordială datorită chiar absenŃei 33 . Copiii mici îşi manifestă pornirile sexuale prin masturbare frecventă. • Etapa falică Această a treia etapă. dar copilul doreşte să-şi înlocuiască tatăl ca obiect al dragostei mamei sale. ura îşi are rădăcinile în gelozie şi dorinŃa sexuală faŃă de mamă. Maccoby& Lewin. Acest comportament este în opoziŃie cu dorinŃele mamei. Complexul de castrare apare ca o consecinŃă a temerii copilului că tatăl său îşi va apăra poziŃia în familie castrându-l sau tăindu-i penisul. Această idee este suficient de oprimantă pentru orice copil chiar dacă idea nu este conştientizată. care tocmai a descoperit plăcerea asociată defecaŃiei. Această etapă implică un conflict continuu între părinŃi şi copil. Ca urmare a acestor conflicte. De exemplu. copiii vin în întâmpinarea dorinŃelor mamei şi se abŃin sau îşi reprimă nevoia de defecaŃie până la un moment mai potrivit (Sears. copilul ajunge să-şi controleze sfincterul şi poate obŃine o plăcere imensă abŃinându-se pentru a creşte senzaŃiile anale. se numeşte falică nu numai pentru că aria de sexualitate s-a mutat din zona anală în zona genitală. copilul începe să-şi dezvolte un ego – adică un simŃ al realităŃii. către sfârşitul acestei etape (în jur de 8 luni). Copilul de sex masculin dezvoltă sentimente de ambivalenŃă (dragoste – ură) faŃă de tată. cât şi a băieŃilor. 1957). o conştientizare a faptului că unele lucruri sunt posibile în timp ce altele nu. insistă în a împrăştia fecalele peste tot. dificultăŃile prin care trec sunt asemănătoare. Mamele din diverse motive se opun acestei practici. ci pentru că falusul (organul sexual masculin) are o importanŃă primordială atât pentru sexualitatea fetelor. conjugate cu abilitatea de a întârzia într-o anumită măsură gratificarea.

băieŃii devin din ce în ce mai interesaŃi de alŃi băieŃi. 6-11 ani. ci şi încercări de a fi ca obiectul identificării. Freud interpretează observaŃia cum că uneori oamenii îşi aleg parteneri de viaŃă care seamănă cu părintele de sex opus ca fiind rezultatul unor tendinŃe rămase din etapa falică de dezvoltare. în primii ani de şcoală. • Etapa genitală După această perioadă îndelungată de neutralitate sexuală. exprimate într-o reînnoire a plăcerii prin funcŃii eliminatorii şi masturbare. Atât pentru băieŃi. care pare a fi universală la această vârstă. Superego-ul este rigid şi aproape tiranic. • Etapa latentă RezoluŃia complexului Oedip marchează trecerea de la etapa genitală la etapa sexualităŃii latente. În acest fel copilul începe să dezvolte un Superego. La începutul acestei etape se constată o revigorare a primelor moduri de gratificare sexuală. complexul asociat se numeşte complexul Electra. devine mei flexibil şi mai puŃin rigid o dată cu maturizarea. fetele preferă parteneri de joacă de sex feminin şi evită băieŃii. Tot în această perioadă. este marcată după părerea lui Freud de pierderea interesului sexual şi continuarea identificării cu părintele de acelaşi sex. Superego-ul devine mai flexibil. În mod similar. nici băieŃii nici fetele nu sunt afectaŃi de lipsa legăturilor cu colegi de sex opus. O dată cu pierderea interesului sexual şi soluŃionarea complexelor din etapa falică. Băiatul nu numai că se identifică cu tatăl prin comportamente de imitaŃie a adultului. IniŃial. ci agonia sentimentului că falusul a fost anterior îndepărtat. Perioada latentă. în mod firesc. Aceste tendinŃe aparent naturale arată că. respectiv etapa genitală (aproximativ 11 ani). evitând contactul cu fetele. copilul intră în etapa sexualităŃii adulte. aceste conflicte se rezolvă în final în momentul în care aceştia renunŃă la toate pretenŃiile de atenŃie sexuală acordată de părintele de sex opus şi încep să se identifice cu părintele de acelaşi sex. Procesul de identificare în teoria lui Freud este foarte important. Aceasta este perioada în care copilul începe să stabilească felul ataşamentului heterosexual care caracterizează relaŃiile sexuale ale adultului. dar treptat. Coşmarul fetelor nu este teama de castrare.acestuia. Fetele suferă de invidie faŃă de penis în sensul cel mai literal al cuvântului. 34 . cât şi pentru fete. Acest proces nu implică numai încercări de a se comporta la fel cu părintele cu care se identifică copilul. dar incorporează şi convingerile tatălui în sistemul de convingeri proprii.

ID-ul este dominant. dacă un individ atinge sau nu scopurile dorite depinde de cantitatea de gratificare sexuală care poate fi prea mică sau prea mare. SUPEREGO. individul poate regresa la o etapă anterioară când era mulŃumit. 6-11 ani Pierde interesul în gratificare sexuală. ajungând indivizi bine adaptaŃi social. În primul rând. Anală Falică Latentă Genitală • FixaŃia şi regresia În sensul cel mai simplu.Etapele psihosexuale Etapa Orală Vârsta aproximativă 0-8 luni Caracteristici Sursele de plăcere sunt suptul. 8-18 luni Sursele de gratificare sexuală cuprind eliminarea fecalelor şi urinei. 1983. ID. ID. Regresia şi fixaŃia sunt alternativele unei dezvoltări normale şi sănătoase. muşcatul. Acest lucru se presupune că apare. SUPEREGO. Identificarea cu părintele de acelaşi sex. există trei rute pe care le poate urma dezvoltarea personalităŃii. în care copiii evoluează de la etapă la etapă. datorită unei gratificări excesive a impusurilor sexuale într-o anumită etapă. După Freud. Preocupare pentru gratificarea imediată a impulsurilor. Una poate fi cea normală descrisă mai sus. EGO. sursa plăcerii sexuale implică manipularea organelor genitale – perioada complexului Oedip sau Electra. FixaŃia implică interesul faŃă de activităŃi 35 . un individ poate dezvolta o fixaŃie. ID şi EGO. După 11 ani Interes faŃă de modelul de plăcere sexuală. 18 luni-6 ani Copilul devine interesat de organele genitale. respingerea fixaŃiilor sau regresiilor. în primul rând. înghiŃitul şi joaca cu buzele. caz în care dezvoltarea se opreşte la o anumită etapă şi personalitatea nu se mai dezvoltă. Adaptat după Guy R. Lefrancois. dezvoltând Ego-ul şi Suoperego-ul pe măsură ce se maturizează. EGO. Totuşi. precum şi reŃinerea lor. când impulsurile sexuale nu sunt gratificate suficient.

beau. folosind foarte mult gura şi regiunile orale. când copilul învaŃă să se abŃină. se pune problema „dacă fixaŃiile copilului la părinŃi au cauze biologice sau dacă ele sunt produsul unor condiŃii exterioare” (Karen Horney. fumează. Autoarea consideră că este meritul lui Freud să fi văzut sursa nevrozei dezvoltată de adult în natura relaŃiilor sale cu părinŃii în perioada copilăriei. p. Autoarea consideră că sunt două serii de condiŃii care produc situaŃia descrisă şi ambele sunt create de părinŃi. Atitudinea parentală este rezultatul unor insatisfacŃii afective sau sexuale ale părinŃilor. 72). uneori agresivi. A doua serie de condiŃii se referă la anxietatea copilului ca rezultat al conflictului între tendinŃe cum sunt dependenŃa de părinŃi şi 36 . Deşi mecanismele de apărare sunt importante pentru înŃelegerea tulburărilor de personalitate. Cei care dezvoltă fixaŃie în etapa falică sunt interesaŃi de satisfacerea pornirilor sexuale fără a Ńine seamă de obiectele gratificării sexuale – sadicii sau violatori. Aceste mecanisme sunt metode iraŃionale şi uneori nesănătoase pe care individul le foloseşte pentru a compensa incapacitatea proprie de a satisface cerinŃele ID-ului şi de a depăşi starea de anxietate care însoŃeşte lupta continuă dintre ID şi Superego. • Mecanismele de apărare A vorbi despre teoriile lui Freud include cu necesitate menŃionarea mecanismelor de apărare. Karen Horney. tendinŃă care este aparent legată de plăcerea experimentată în faza anală. în pofida tabuurilor sociale ale vremii. 78). face o interesantă critică a complexului lui Oedip. au un comportament de acumulare şi păstrare pentru sine la propriu şi figurat. 1995. Cei cu fixaŃie dezvoltată pentru perioada anală sunt compulsivi. acestea sunt tentativele Ego-ului de a restabili pacea între cele două. „acestea sunt mai puŃin importante pentru a explica dezvoltarea copilului normal” (Lefrancois. solicitanŃi şi preocupaŃi de gratificare orală. constând în apropierea fizică exagerată şi mângâieri cu tentă sexuală. Prima situaŃie se referă la stimularea sexuală a copilului de către părinŃi. Aceştia îşi rod unghiile. consideră autoarea. considerată protagonistă a orientării culturalismului în psihanaliză. îşi sug degetele. AdulŃii parŃial fixaŃi în etapa orală sunt descrişi ca fiind dependenŃi. Mecanismele de apărare sunt inventate de Ego în calitatea sa de mediator între ID şi Superego. vorbesc mult.rezultate din gratificare sexuală din etapa la care s-a produs fixaŃia. dar. p. astfel încât personalitatea să funcŃioneze în continuare într-o manieră aparent sănătoasă. 1983.

1992. Ca un mecanism de apărare în faŃa insecurităŃii determinate de conflict. de maltratarea copiilor în scopul afirmării adultului prin rezultatele acestora. p. consideră Freud. Ostilitatea copilului. de interdicŃii şi pedepse nejustificate. căci Freud avertizează de la început că rezistenŃa la înŃelegerea sexualităŃii (în speŃă a ideii sexualităŃii infantile) se datorează mai întâi confundării „sexualităŃii cu reproducerea” (Freud. însă. de asemenea. 1992. fiind de altfel limitată. crede autoarea.manifestările de ostilitate faŃă de aceştia. 78). Între efectele pozitive se află avertizarea părinŃilor asupra prejudiciului de durată adus copilului prin excitarea sexuală a copilului. să „deturneze energia de la activitatea sexuală spre muncă” (Freud. p. considera Freud. prin cultură. Teoria lui Freud este valoroasă prin faptul că subliniază importanŃa relaŃiilor familiale în dezvoltarea copilului şi. de atitudinea dominatoare a părinŃilor şi atribuirea acestei atitudini sentimentului de dragoste. de ataşamentul exagerat faŃă de părintele de sex opus şi să-i instruieşti privitor la sexualitate. Această înŃelegere nu se originează cu precădere în slaba sau superficiala înŃelegere a teoriei psihanalitice. poate fi generată de lipsa de respect a părintelui faŃă de copil. care. are tocmai rolul de a realiza această amânare. pentru a-i feri de manifestările nevrotice. 1992. este interesată ca dezvoltarea sexuală a copilului să fie amânată până la momentul când copilul atinge un grad de maturitate socială care să-i permită să-şi asigure baza economică necesară. Apoi se datorează educaŃiei bazate pe înfrânarea trebuinŃei sexuale. cât şi în categoria celor negative. să-i păzeşti de masturbare. 265). mai ales când este imposibilă manifestarea făŃişă a ostilităŃii. ci are rădăcini mult mai adânci. p. de bătaie. Efectele asupra educaŃiei ale teoriei complexului lui Oedip sunt multiple şi se înscriu atât în categoria celor pozitive. un caracter îndoielnic al afirmaŃiilor. Un aspect negativ subliniat de autoarea menŃionată este întreŃinerea unei iluzii legate de faptul că este suficient să fereşti copiii de şocul relaŃiilor sexuale parentale. ataşamentul faŃă de un părinte devine „o trebuinŃă de afecŃiune condiŃionată de anxietate” (Karen Horney. p. 265). 1995. EducaŃia. prin manifestări de supraprotecŃie sau prin interdicŃii exagerate în privinŃa sexualităŃii. „copiii sunt singurii care nu se lasă înşelaŃi” (Freud. face ca societatea. 37 . 265) şi îşi pun în valoare drepturile lor biologice. spune Freud. Societatea. TendinŃele contradictorii sunt generatoare de anxietate.

Dincolo de toate acestea. dezvoltarea copilului. vizând numărul redus de cazuri observate. aşa cum îl descrie Freud. Psihanaliza este mai adecvată înŃelegerii comportamentului patologic. psihologia gestaltistă. psihologia şi consilierea confesională. Teoria psihanalitică a fost foarte des criticată încă de la apariŃia sa. copiii. Teoria freudiană a mai primit din partea psihologilor dezvoltării o critică esenŃială. în mod direct. chiar dacă imaginea contemporană asupra copilului este mai degrabă o imagine a unui individ activ. psihologia socială. îngrijirea copilului. baza în interpretare greu demonstrabilă. Erikson duce formulările psihanalitice mult mai departe decât cele timpurii realizate de Freud. Cercetările lui Erikson şi scrierile sale au extins gândirea psihanalitică la domenii cum ar fi: antropologia culturală. fiind pentru psihologia clinică un instrument eficient şi valorizat. lucrare de mare circulaŃie şi în prezent în literatura psihologică. responsiv. publică lucrarea Childhood and Society. Unele critici la adresa psihanalizei sunt de natură metodologică. literartura şi arta. aşa cum îl descrie Piaget. cât şi în medicină. dar s-a impus în sfera ştiinŃelor umane. psihiatria.2. 38 .elaborează un cadru de abordare pentru problemele emoŃionale ce însoŃesc dezvoltarea copiilor. a cărui teorie are relevanŃă pentru psihologia dezvoltării copilului. educaŃia timpurie. cu atât mai puŃin cuantificabilă.6. decât o sumă de pulsiuni clocotitoare. strânse laolaltă în sine. educaŃia specială. alert. subiectivismul aprecierilor. când debutează preocupările sale privind tratamentul şi educaŃia copiilor. aceea că nu ar fi studiat niciodată cu adevărat. Interesul lui Erikson pentru dezvoltarea copilului creşte după ce încheie studiile Institutului psihanalitic din Viena. unde elaborează una din cele mai valoroase dezvoltări ale teoriei psihanalitice. Premisele celui de-al II-lea Război Mondial îl aduc pe Erikson la începutul anilor ’30 în Statele Unite.2. teoria freudiană a reprezentat o bogată resursă de înŃelegere a personalităŃii şi este valoroasă şi pentru înŃelegerea dezvoltării normale. precum şi pentru că evidenŃiază rolul experienŃelor timpurii în stabilirea unor coordonate ale vieŃii adulte. În 1950. 1. neclaritatea unor termeni şi concepte teoretice. Opera lui Erikson vine în sprijinul profesioniştilor cu un suport care depăşeşte cercurile psihanalitice ale teoreticienilor şi practicanŃilor – între acestea fiind activităŃile sociale. TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSOCIALE – ERICK ERIKSON Este unul din cei mai importanŃi continuatori ai lui Freud.

în final. este în cea mai mare parte transmisă şi simŃită inconştient. ajutându-l să se integreze în sistemul său de relaŃii prin aprobare. consideră Erikson. care modelează dezvoltatarea personalităŃii individului. Contactele fizice sunt pentru copil primele evenimente sociale. Copilul şi părinŃii nu sunt niciodată singuri. Religia şi ideologia asigură această explicaŃie necesară dincolo de limitele raŃiunii individuale. Modurile principale în care o cultură. teoria lui Erik Erikson propune o stadialitate a dezvoltării cunoaşterii sinelui în interacŃiunea cu ceilalŃi. care are nevoie de o explicaŃie clară a vieŃii în lumina unei teorii sau credinŃe inteligibile. respectiv. copilul se confruntă cu societatea prin corp. formări şi moduri de a coopera cu adulŃii. care formează începuturile tiparelor psihologice ale comportamentului său social ulterior. InfluenŃele mediilor fizice. Treptat. accentuează asupra mediului social al dezvoltării copilului. generaŃiile iau în consideraŃie acŃiunile copilului. Dacă psihologia copilului descrie o dată cu Piaget dezvoltarea cognitivă a copilului. aşa cum este interpretat de individ. sociale. IniŃial. o categorie sau grup etnic îşi organizează experienŃa sunt transmise prin aceste experienŃe fizice timpurii care leagă copilul pentru totdeauna de mediul său de origine. individul adoptă un anume stil de viaŃă. analiză care merge până în cele mai neplăcute detalii. care îşi asumă responsabilitatea pentru echilibrul corespunzător învăŃării şi bunăstării copilului. creează o distanŃă considerabilă între maturizarea psihosomatică şi psihosocială şi afectează dezvoltarea 39 . iar cultura insistă pe utilizarea „corespunzătoare a acestor forŃe insitinctuale”. copilul contemporan se trezeşte implicat în diverse instruiri. tiparele potenŃiale sunt transformate în tipare de existenŃă. Erikson presupune că adolescenŃa prelungită. Oamenii trăiesc prin forŃe instinctuale.Teoria dezvoltării personale şi sociale a lui Erikson propune abordarea stadială a formării personalităŃii pe latura socializării. Conceptele religioase şi idealiste servesc în plus ca linii de ghidare pentru modelarea individului. culturale şi ideatice acŃionează ca parteneri ale proceselor biologice şi psihologice. Mediul cultural. prin conştiinŃa părintelui. O astfel de îndoctrinare culturală timpurie. înnăscute. situaŃie foarte frecventă în Ńările occidentale. Deoarece societatea dezvoltată oferă diviziunea muncii. Cultura completează aspectul uman al vieŃii. În mod curent. orice adult are tendinŃa de a accentua şi de a direcŃiona dezvoltarea naturală a copilului în cadrul diversităŃii mediului său şi. sau dezaprobare. este cel care selecŃionează natura experienŃei fiecărui individ.

şi invers. Erikson micşorează interesul de studiu asupra clasicului triunghi descris de Freud – mamă. teoria lui Erikson fiind mai puternic orientată către dezvoltarea unui EGO sănătos (ceea ce Erikson numeşte identitate) decât pe rezolvarea unor conflicte interioare puternice. Erikson pune în evidenŃă felul în care fiecare stadiu contribuie la dezvoltarea unei personalităŃi unice şi. Erikson presupune că marile diferenŃe între culturi şi grupuri sociale nu reprezintă nişte variabile independente şi nici nu explică diferenŃele individuale. deşi acceptă cadrele de bază ale dezvoltării psihosexuale. Instruirea copilului ajută să Ńină pe cel mic şi dependent în viaŃă şi bunăstare şi foloseşte în mod automat ca o asigurare de continuare şi conservare a calităŃilor unice ale societăŃi. deoarece copilul percepe conştiinŃa contemporanilor părinŃilor săi şi preocuparea acestora privind variabilele culturale existente şi construirea unei noi societăŃi. spune Erikson. O copilărie lungă transformă omul într-un virtuos tehnic şi mental. O altă mare diferenŃă între teoria lui Erikson şi cea freudiană este aceea că Erikson pune accentul pe rolul EGO-ului mai mult decât pe rolul SUPEREGO-ului. sociale. Preocuparea centrală a teoriei eriksoniene. El consideră că o serie de conflicte bazale caracterizează dezvoltarea. pentru că acesta nu consideră că cele mai importante evenimente ale dezvoltării au loc numai în perioada copilăriei şi descrie maniera în care probleme psihosociale semnificative apar pe tot parcursul vieŃii. tată. Această nouă accentuare se transmite şi copilului prin educaŃie. aşa cum apare el în complexele Electra şi Oedip şi. copil –.personalităŃii. că în dezvoltarea sa copilul are nevoie de societate. în acelaşi timp. îl sprijină pe individ să devină un membru activ şi creator al societăŃii. Erikson accentuează că asistăm la o discrepanŃă între cultura tradiŃională şi sarcinile societăŃii contemporane. şi o altă diferenŃă faŃă de teoria lui Freud. iar primele cinci stadii eriksoniene merg în paralel cu cele descrise de Freud pe coordonatele de vârstă. culturale şi ideatice demonstrează. este dezvoltarea unei personalităŃi sănătoase. Erikson consideră diferenŃele individuale ca fiind factori reciproci şi intrerrelaŃionaŃi. ceea ce deschide o perspectivă pozitivă în psihanaliză. Teoria lui Erikson diferă de cea a lui Freud. RelaŃia copilului cu mediile fizice. însă mai departe ele se deosebesc simŃitor. şi a fost printre primii care a recunoscut dezvoltarea ca un proces întins pe toată durata vieŃii. dar în acelaşi timp lasă un rest de imaturitate emoŃională care durează toată viaŃa sa. Erikson avertizează că dezvoltarea normală pentru fiecare stadiu trebuie corelată şi înŃeleasă 40 . el se axează pe influenŃele psihosociale ale dezvoltării.

pentru Erikson. Erikson propune ipoteza conform căreia oamenii trec prin opt stadii pe parcursul întregii vieŃi. de a cărui rezolvare depinde cursul dezvoltării ulterioare. Dezvoltarea în sine constă. care presupun o varietate de submedii. În fiecare etapă a dezvoltării. inerente dezvoltării. ci îşi redezvoltă propria personalitate. Un individ nu are o personalitate. spune Erikson. Un nou născut poate fi descris ca un „generalist” care se specializează din ce în ce mai mult pe durata unei copilării prelungite. deoarece fiecare fază are antecedente în faza anterioară şi soluŃie finală în fazele ulterioare.împreună cu contextul cultural al dezvoltării copilului şi situaŃia de viaŃă unică a fiecărui individ. precum şi prin rolul pe care îl joacă în schema generală a dezvoltării. acestea sunt etape de mişcare continuă. îşi comunică reciproc înŃelegerea inconştientă a procesului de dezvoltare pe măsură ce stabilesc nişte relaŃii în evoluŃia de dezvoltare comună. Erikson consideră că părintele şi copilul doar percep sensul real al dezvoltării. care depind de etapa pe care a atins-o copilul. Dezvoltarea urmează o traiectorie în zigzag de la o etapă la alta. individul poate trece la etapa următoare. Pe măsură ce fiecare dilemă se rezolvă. bazat pe o succesiune universal experimentată de evenimante biologice. Primele 5 etape descrise de Erikson sunt în principal o reformulare şi o extindere a etapelor de dezvoltare psihosexuală ale lui Freud. este prima criză din învăŃarea încrederii – încredere „în” şi acceptarea schimbării ca parte a regularităŃii şi previzibilităŃii evenimentelor de viaŃă majore. dar şi de mediile experimentate în timpul etapelor anterioare. Astfel. psihologice şi sociale şi implică un proces autoterapeutic de vindecare a cicatricilor apărute ca urmare a unor crize accidentale şi naturale. Dezvoltarea pentru Erikson este un proces evolutiv. înŃărcatul (wean) este considerat ca o criză de dezvoltare. dezvoltarea este un proces continuu cu fiecare fază reprezentând o parte egală a continuităŃii. Majoritatea oamenilor rezolvă aceste crize satisfăcător şi efectele acestora sunt îndepărtate pentru a se mişca spre alte provocări 41 . dar. deşi este cunoscută datorită regularităŃii de apariŃie. ori un moment critic. În fiecare stadiu are loc o criză. de fapt. Fiecare etapă descrisă de el se remarcă prin propria sa temă de dezvoltare şi relaŃia cu etapele anterioare şi ulterioare. Criza de dezvoltare aferentă este universală. individul trebuie să se confrunte şi să stăpânească o problemă centrală care este dilema etapei respective. dintr-o serie de perioade ale copilăriei. În multe Ńări occidentale. iar situaŃia particulară se defineşte din punct de vedere cultural.

– răspunsul idiosincretic al fiecărui individ şi modul său particular de a se dezvolta. această putere de integrare a Ego-ului (flexibilitate) asigură punŃile de trecere de la etapă la etapă care altfel ar fi izolate. se unesc două forŃe opuse care impun găsirea unei soluŃii comune sau o sinteză. Individul trece la o etapă superioară atunci când este pregătit din punct de vedere biologic. Erikson descrie 8 etape de dezvoltare epigenetică. Interesul special pentru cele 2 faze. pentru problema forŃelor motivaŃionale. ca răspuns la cerinŃele societăŃii. cât şi ca o criză pe orizontală. De exemplu. Etapele de dezvoltare constituie schema EGO-ului şi oglinda ierarhiei celor mai relevante structuri sociale. pentru că orice achiziŃie anterioară se regăseşte. Există 3 variabile esenŃiale: – legile interne ale dezvoltării care. în cadrul fiecărei etape de dezvoltare. – influenŃele culturale. respectiv 1 şi 5. Fiecare fază introduce piedici puternice din partea societăŃii şi toate la un loc întâmpină o serie de dificultăŃi instituite în viaŃa umană. sunt ireversibile. se consideră că mulŃi adulŃi au încă de rezolvat probleme ce Ńin de criza identităŃii manifestată în adolescenŃă. SoluŃia optimă a conflictelor din fiecare etapă motivează mişcarea ascendentă pe scala maturităŃii. psihologic şi social şi când pregătirea coincide cu contextul social. ca şi procesele biologice. Erikson crede în puterea EGO-ului cu optimism. Fiecare fază poate fi considerată atât ca o criză pe verticală. se datorează fascinaŃiei pe care au exercitat-o asupra lui. Trebuie subliniat că regresia temporară în orice arie majoră distinctă a dezvoltării este considerată ca un produs derivat natural al procesului dezvoltării. în timp ce există permanent un element de conservatorism. sub o anumită formă. şi datorită importanŃei strategice în eforturile de creştere a copilului în noul context occidental contemporan. dar există persoane care nu rezolvă complet aceste crize şi efectele lor continuă să pună probleme mai târziu pe parcursul vieŃii. Fiecare fază succesivă asigură posibilitate găsirii de noi soluŃii la problemele anterioare. Simultan. culminând cu o soluŃie psihosocială individuală. care specifică cota diferită de dezvoltare aşteptată şi favorizează anumite aspecte ale legilor interne în defavoarea altora. dar prima şi ultima etapă a copilăriei (fazele 1 şi 5 ) sunt tratate cu mai multă atenŃie decât celelalte 3 faze ale copilăriei. care impune o soluŃie satisfăcătoare personal şi social. într-o fază ulterioară. dintre care ultimele 3 Ńin de vârsta adultă. 42 .dictate de ritmul vieŃii.

nu consideră că dezvoltarea se încheie cu adolescenŃa. iar individul trebuie să parcurgă şi ultimele trei stadii pentru a progresa. consideră Erikson se află în descoperirea de către copil atât a propriilor nevoi. este aceea că sugarul se află iniŃial confruntat cu conflictul fundamental dintre neîncrederea într-o lume despre care ştie foarte puŃin şi tendinŃa de a dezvolta o atitudine de încredere în acea lume. încrederea sa în mediu şi în sine va fi cu mult mai mare decât în caz contrar. paralel cu stadiul oral descris de Freud. Natura duală a acestei crize. RelaŃia copilului cu mama este determinantă în această perioadă. cât şi a nevoilor mamei. Sentimentului de încredere îi urmează sentimentul de confort şi securitate. una din primele sarcini ale dezvoltării este să acumuleze suficientă încredere încât copilul să exploreze lumea prin intermediul gurii. pentru că. Dacă nevoile copilului sunt satisfăcute. ImportanŃa psihologică se axează pe relaŃia de tip „a lua -„ a da în schimb”. Neîncrederea în ceilalŃi are ca sursă un comportament prin care copilul este lăsat deseori să aştepte foarte mult pentru a i se asigura confortul şi este mânuit cu insensibilitate şi gesturi aspre. Perioada de la naştere la 18 luni corespunde crizei relative la construirea încrederii versus pierderea încrederii. O altă faŃetă a problematicii stadiului încredere-neîncredere. preocupat numai de nevoi fizice. 43 . El foloseşte cuvântul versus pentru a indica lupta vitală dintre doi poli.Cele opt stadii ale vieŃii după Erikson se identifică cu o criză majoră ce trebuie rezolvată pentru a întruni condiŃiile unei personalităŃi sănătoase. Erikson. când în satisfacerea nevoilor copilului de către o mamă inconsistentă. spre deosebire de alŃi teoreticieni. Pentru că mare parte din contactul sugarului cu lumea este realizată prin intermediul regiunii orale. Ultimele trei stadii descriu maturitatea. depinde în mare măsură de forma în care manevrează ceea ce primeşte în timpul acestei prime etape. experienŃele fizice asigură baza pentru statutul psihologic al încrederii. Dacă copilul va deveni un individ al societăŃii încrezător şi uşor de satisfăcut de societate sau care manifestă lipsă de încredere sau foarte pretenŃios. EsenŃa acestui stadiu este dezvoltarea încrederii în lumea înconjurătoare. SenzaŃiile fizice devin primele experienŃe sociale şi sunt generalizate în mintea individului ca repere viitoare de referinŃă. Cu fiecare stadiu parcurs şi prin obŃinerea unei rezolvări. Astfel. ca şi a încrederii în sine. individul capătă o dimensiune a competenŃei sale I. inconsecventă sau rejectivă produce sursa de frustrare necesară pentru ca acesta să privească lumea cu scepticism şi neîncredere tot restul vieŃii sale. aşa cum am arătat.

abilităŃile motorii se dezvoltă mai mult. 44 . Perioada de la 3 ani la 6 ani corespunde crizei relative la doi determinanŃi opoziŃi. Punctul central în această criză este relaŃia cu părinŃii. acesta poate fi încurajat de părinŃi prin a-i permite copilului să sară. reuşesc să construiască la copiii lor autonomia necesară. Descrierea psihologică a stadiului poate fi contrasă în semnificaŃia conŃinută de două verbe „a păstra” şi „a lăsa” să plece. IndependenŃa câştigată de copil prin dezvoltarea motorie şi verbală limitează dependenŃa sa de ceilalŃi şi construieşte nevoia de independenŃă şi autonomie. ce fel de persoană poate deveni. SimŃul iniŃiativei creşte simŃitor. a elibera. Pe parcursul acestei perioade. III. ceea ce îl determină pe copil să fie mai agresiv şi mai viguros în explorarea spaŃiului social şi fizic. La această vârstă. RelaŃiile ce determină soluŃionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar. dar în acelaşi timp asigură o supraveghere omniprezentă care se exprimă prin îndrumare. IV. să se joace. Perioada de la 6 la 12 ani corespunde în concepŃia lui Erikson cu nevoia de a produce/construi lucruri. precum şi cele verbale. şi anume. Criza este determinată de opoziŃia între această nevoie şi sentimentul de inferioritate sau credinŃa în incapacitate. poate descoperi. Perioada de la 18 luni la 3 ani corespunde crizei relative la autonomie versus îndoială sau teamă. PărinŃii care pedepsesc copiii pentru iniŃiative îi pot face să se simtă vinovaŃi pentru natura lor atât în această perioadă. copilul se află în criza determinată de conflictul dintre dorinŃa de a fi protejat şi nevoia de a fi liber. iar Erikson consideră că fiind convins cu fermitate că el este o persoană prin sine însuşi. PărinŃii care reuşesc echilibrul între a lăsa copilul să exploreze singur şi să realizeze lucruri pentru el însuşi prin el însuşi. PărinŃii foarte restrictivi şi foarte directivi construiesc la copiii lor un sentiment de slăbiciune şi lipsă de capacitate. cât şi mai târziu în viaŃă. să alerge. RelaŃiile ce determină echilibrul între cei doi determinanŃi sunt cele cu familia in general. iar descrierea psihologică a stadiului coincide cu explorarea posibilităŃilor sinelui sau restrângerea lor. o credinŃă de incompetenŃă şi neputinŃă. acum.II. copilul. iniŃiativă versus sentimentul de vină.

RelaŃiile determinante sunt legate de experienŃe privind competiŃia. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă. de a muri. prietenia. Perioada bătrâneŃii este caracterizată de criza generată de pendularea între integritate şi disperare. RelaŃiile determinante sunt cele dezvoltate la nivelul grupului de prieteni şi cele determinate de poziŃia de conducător sau de condus. Axa psihologică este oferită de sintagma „a avea grijă de” / „a se ocupa de”. un sentiment de inadecvare şi de incapacitate care determină comportementul ulterior de învăŃare. Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forŃele proprii. Descrierea psihologică poate să se constituie în baza alegerii de tipul a fi sau a nu fi tu însuŃi. RelaŃiile determinante sunt cele cu partenerul şi relaŃiile de muncă. VIII. şi oferă perspective pentru întrebări referitoare la cine pot deveni? Eşecurile pot determina instalarea confuziei la nivelul rolurilor cu consecinŃe pentru viaŃa adultă. Eşecul poate fi doar imaginar relativ la aşteptările celor din jur sau la raportarea la anumite standarde. Creşte influenŃa profesorilor şi colegilor şi descreşte influenŃa părinŃilor.Intrarea în şcolaritate este un pas enorm pentru cei mai mulŃi copii. V. Perioada de la 12 la 18 ani corespunde conflictului între construirea identităŃii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor. VII. Experimentarea rolurilor ocupaŃionale. sexualitatea. Perioada adolescenŃei este determinată de răspunsul la întrebarea: „cine sunt eu? ” Erikson consideră adolescenŃa un stadiu caracterizat de furtunoase schimbări psihologice datorate deciziilor sub presiunea alegerii carierei şcolare şi profesionale. Copiii doresc acum să construiască lucruri. Axa psihologică după Erikson este aceea a descoperirii şi pierderii sinelui în celălalt. cooperarea. axa psihologică fiind descrisă de capacitatea de a face faŃă ideii de a nu mai fi. Perioada tinereŃii corespunde alegerii între intimitate şi izolare. fapt ce determină chestionări şi redefiniri ale unor aspecte ale personalităŃii construite în timpul stadiilor timpurii. 45 . sexuale şi educaŃionale sprijină răspunsurile la întrebările referitoare la cine sunt?. VI. Perioada de viaŃă adultă corespunde alegerii între reproducere şi autoconstrucŃie. cum sunt?.

sexualitatea • axa psihologică este aceea a descoperirii şi pierderii sinelui în celălalt • reproducere versus autoconstrucŃie • relaŃiile determinante sunt cele cu partenerul şi cele de muncă • axa psihologică este oferită de sintagma „a avea grijă de”/„a se ocupa de” • criza generată de pendularea între integritate şi disperare • axa psihologică este descrisă de capacitatea de a face faŃă ideii de a nu mai fi. de a muri 3 3 ani la 6 ani 4 6 ani la 12 ani 5 12 ani la 18 ani 6 perioada tinereŃii 7 perioada de viaŃă adultă 8 perioada bătrâneŃii 46 . a elibera • conflictul dintre dorinŃa de a fi protejat şi nevoia de a fi liber • iniŃiativă versus sentimentul de vină • relaŃiile cu familia in general • explorarea posibilităŃilor sinelui sau restrângerea lor • nevoia de a produce construi lucruri versus sentimentul de inferioritate sau credinŃa în incapacitate • relaŃiile ce determină soluŃionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar • succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forŃele proprii.Stadiile dezvoltării după Erikson Vârsta 1 de la naştere la 18 luni 2 18 luni la 3 ani Caracterisitici • construirea încrederii versus pierderea încrederii • relaŃia de tip „a lua” . prietenia. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă. cooperarea.„a da în schimb” • autonomie versus îndoială sau teamă • relaŃia cu părinŃii • „a păstra” şi „a lăsa să plece”. un sentiment de inadecvare şi de incapacitate. care determină comportementul ulterior de învăŃare • corespunde confictului între construierea identităŃii şi confuzia la nivelul asumării rolurilor • relaŃiile determinante sunt cele dezvoltate la nivelul grupului de prieteni • descrierea psihologică se constituie în baza alegerii de tipul „a fi sau a nu fi tu însuŃi” • intimitate versus izolare • relaŃiile determinante sunt legate de experienŃe privind competiŃia.

aceştia au acelaşi ritm de dezvoltare embrionară. DEZVOLTAREA PRENATALĂ ŞI NAŞTEREA 2. Naşterea 2. 1989). pot atinge faze de dezvoltare embrionară diferită. dar şi aceştia împart acelaşi stoc genetic. 47 . studiul gemenilor a furnizat date importante despre raportul între ereditate şi mediu.1. ca urmare.1. numiŃi bivitelini sau dizigoŃi. Dezvoltarea embrionului începe cu fecundaŃia ovulului de către spermatozoid şi cu eliberarea celor 23 de perechi de cromozomi ce formează materialul genetic. Gemenii identici se dezvoltă atunci când zigotul se automultiplică şi se dezvoltă. Laura E. Genetica şi embriologia umană sunt două discipline care se ocupă. Perioada prenatală şi factorii ce influenŃează dezvoltarea 2. prima. ambele domenii aducând clarificări esenŃiale în studiul dezvoltării fiinŃei umane vii în momentul de debut al vieŃii. ale cărui lucrări au fundamentat cercetările în psihologia diferenŃială.2. zigotul sau celula cu 46 de cromozomi. doi indivizi genetic identici. Pe de o parte. II. cea de a doua. baza de evoluŃie ulterioară a embrionului. PERIOADA PRENATALĂ ŞI FACTORII CE INFLUENłEAZĂ DEZVOLTAREA Perioada prenatală este considerată etapa primară a dezvoltării fiinŃei umane. cu studiul embrionului uman.. acest tip de studii a fost iniŃiat de Francis Galton. se dezvoltă în aceeaşi placentă şi asemănarea poate merge până la grupă sanguină şi amprente identice.CAP. NumiŃi şi gemeni univitelini sau monozigoŃi. Gemenii cu aspect diferit. „începutul dezvoltării” (Berk. cu studiul fenomenelor eredităŃii şi variabilităŃii în organismele umane vii. iar pe de altă parte. provin din două ovule fecundate de doi spermatozoizi diferiŃi.

ConsecinŃele sindromului Down includ retardul mental. anomaliile genetice sunt una din cauzele majore ale problemelor apărute în dezvoltarea copilului. Acestea includ trăsături fizice caracteristice.Studiul dezvoltării embrionului uman pune în evidenŃă fazele sau ciclurile embrionare. Embriogeneza studiază şi factorii ce afectează dezvoltarea prenatală. 83). Copii cu sindrom Down au. programe ce cuprind stimulare motorie. 1989. afirmă Laura Berk. Un capitol aparte îl reprezintă factori legaŃi de anomalii cromozomiale. cataracte ale ochilor. profesor la Universitatea Illinois. faŃă teşită. ducând la tulburări ale dezvoltării fizice şi psihice. Copiii cu sindrom Down se nasc cu probleme congenitale asociate. cum ar fi malformaŃii ale inimii. dezvoltare motrică redusă.. Aceste deficienŃe au fost descrise ca accentuându-se cu vârsta. DiformităŃile faciale conduc la dificultăŃi de hrănire şi respiraŃie. Copiii cu sindrom Down. vocabular limitat. Cea mai cunoscută anomalie cromozomială este sindromul Down. dezvoltarea primară a sistemului nervos. ochi migdalat alungiŃi şi un pliu ce traversează podul palmei. fapt ce conduce la „mortalitatea foarte ridicată a acestor copii în proporŃie de 30% până la vârsta de un an şi de 50% până la vârsta de 4 ani” (Berk. precum şi primele reacŃii şi mişcări fetale. la fracŃionarea cromozomilor. ale tractului intestinal. în scopul prevenirii şi educării familiei privitor la factorii de risc în dezvoltarea copilului chiar de la momentul concepŃiei. Accidentele se referă. limbă proeminentă. p. de exemplu. ce au fost incluşi în programe de intervenŃie pe termen lung. sau la separarea incorectă a perechilor. care „are o frecvenŃă de 1 la 660” şi se datorează în 90% din cazuri ratării separării celei de a 21 perechi de cromozomi sau. mai rar. Adăugate la moştenirea genetică şi la genele recesive responsabile de boli ereditare. socială şi intelec48 . Majoritatea defectelor cromozomiale par să fie rezultatul unor defecte ale mecanismului de duplicare a celulei. vorbire articulată săracă. Studii recente au arătat că o stimulare precoce a copilului cu sindrom Down şi o îngrijire atentă din partea mamei pot duce la optimizări sensibile ale stării copilului. mai multe deficienŃe separate. Urmările sunt cu efecte din cele mai grave asupra dezvoltării normale a fătului. dezvoltarea lor fiind în comparaŃie cu copiii normali mult mai lentă. când o parte desprinsă din cel de-al 21-lea cromazom se uneşte cu alŃi cromozomi. organogeneza. aparent. Laura E. de la naştere până la vârsta de 3 ani. în urma căruia se menŃin codul genetic şi numărul de cromozomi constant de la celulă la celulă. cum ar fi o construcŃie îndesată şi scundă.

arată că riscul creşte o dată cu vârsta mamei. Disponibilitatea serviciului de consultanŃă genetică cu metode avansate de diagnostic prenatal ajută oamenii să ia decizii în cunoştinŃă de cauză. explicarea acestora pentru a oferi alternative corespunzătoare celor în cauză: fie asumarea riscului unei naşteri. 1977). datând din anii ’80 ai secolului trecut (Hook). arată că şi vârsta tatălui este o variabilă importantă. O altă tehnică de diagnostic prenatal este fetoscopia. procentul crescând vertiginos până la 1caz la 12 naşteri unde mama depăşeşte vârsta de 49 de ani (Hook & Chambers. frecvenŃa fiind de 1 caz la aproape 2. ObservaŃiile privind sindromul Down. care constă în prelevarea unui eşantion din lichidul amniotic şi celule embrionare pentru a se studia materialul genetic.tuală. RestricŃia principală a acestei metode este că se poate face numai în săptămâna 15-16 de sarcină când există suficient lichid amniotic. efectuată în săptămâna 18-22 de sarcină. pe baza căruia se pot depista tulburări de hemofilie sau leucemie. prezintă un comportament mult îmbunătăŃit. la taŃii de peste 40 de ani este mult crescut procentul de risc privind descendenŃii lor. placentă sau cordon ombilical. adopŃie.000 de copii a căror mamă are media de vârstă 20. Fetoscopia permite prelevarea unui eşantiona din sângele fătului. ca în cazul sindromului Down. Consilierea presupune colectarea de date şi informaŃii. Din anii ’80 ai sec. Tehnica cea mai larg aplicată pentru diagnosticarea deficienŃelor cromozomiale în faza prenatală este amniocenteza. a început să se vorbească tot mai mult despre consultanŃa genetică şi diagnosticul prenatal. Progresul tehnologic a dus la dezvoltarea unor tehnici de medicină prenatală prin care anumite probleme medicale pot fi tratate înainte de 49 . pentru a detecta posibilele malformaŃii ale membrelor sau feŃei. există o diversitate de metode de diagnostic prenatal care permit detectarea timpurie a unor probleme legate de dezvoltarea embrionului. factorii de mediu joacă un rol foarte important în dezvoltarea copilului. înseminare artificială sau noi tehnici de fertilizare in vitro şi transfer de embrion. 20. Studii mai recente. care până acum erau imposibil de depistat înaintea naşterii. privind riscurile implicate în conceperea şi naşterea la termen a unui copil. În cazul persoanelor care-şi asumă riscul naşterii unui copil. Consilierii genetici sunt persoane instruite în domeniul geneticii. Aceste studii arată că inclusiv acolo unde este vorba de defecte genetice de origine. de exemplu. interpretării antecedentelor genetice individuale şi familiale şi în tehnici de consultanŃă psihologică. care constă în introducerea unui dispozitiv video special în uter.

Cauzele ce pot determina anomalii sau pot avea consecinŃe grave asupra dezvoltării copilului sunt: administrarea de medicamente. respectiv momentele când structurile anatomice se dezvoltă cel mai rapid şi.naştere: medicaŃie specială pentru tratarea unor deficienŃe metabolice ereditare sau chirurgie intrauterină pentru corectarea obstrucŃiilor ureterelor sau intervenŃii de natură neurologică. fumatul. respectiv. inclusiv aspirina. În plus. Efectele lor negative se complică prin posibile consecinŃe comportamentale – greu de identificat în perioada prenatală – evidenŃiate în dezvoltarea ulterioară a copilului. vitaminele etc. Dezechilibrul şi neregularităŃile dintre cantităŃile de hormoni feminini şi masculini duc 50 . colegii şi mediul (Stechler &Halton. agenŃi de mediu care pot cauza deficienŃe pe toată durata perioadei prenatale. Studiul factorilor de risc evidenŃiază complexitatea şi varietatea consecinŃelor acestor factori teratogeni pentru copilul nenăscut. defectele anatomice severe ca urmare a consumului de droguri de către mamă în perioada prenatală afectează ulterior relaŃia copilului cu părinŃii. Aproape toŃi agenŃii ce se dizolvă în circuitul sangvin al mamei pot trece în organismul care se dezvoltă în ciuda protecŃiei placentei care încetineşte transferul de substanŃe. fie chiar şi ca rezultat indirect al unor traume fizice. somniferele. cofeina. În perioada prenatală. organismul mamei secretă hormoni care afectează dezvoltarea sistemului de reproducere. durata expunerii. MedicaŃia mamei. Aceste ultime realizări dau noi speranŃe de supravieŃuire copiilor cu defecte congenitale. un aspect esenŃial fiind dozajul. ca urmare. pe care cercetările moderne îi numesc generic teratogeni. sunt mai sensibile atât în ceea ce priveşte facilitarea. 1982). drogurile. Acest lucru este mai bine înŃeles prin considerarea perioadei prenatale ca un şir de secvenŃe definite ca perioade critice. În acest moment se cunoaşte foarte puŃin despre consecinŃele asupra dezvoltării intrauterine a fătului. poluarea. boli ale mamei şi în special SIDA. în cazul medicaŃiei administrate mamei în perioada de sarcină. radiaŃiile. AlŃi factori care pot influenŃa dezvoltarea prenatală sunt factorii de mediu. Rosenberg. 1981. pot fi asociate cu diformităŃi fizice ale embrionului. 1982). De exemplu. cât şi respingerea influenŃelor de mediu. alcoolul. constituŃia genetică a mamei şi fătului. combinarea şi interacŃiunea cu alŃi agenŃi. cu naştere prematură sau avort spontan (Collins. hormoni. Efectele depind de cantitate. influenŃele factorilor de mediu depind de vârsta embrionului sau a fătului în momentul expunerii.

febră şi plâns isteric ca şi mamele lor.1985 şi US Department of Health and Human Sevices. tremur. Cercetări ulterioare au identificat un set de handicapuri severe şi complexe produse de consumul de alcool. Cu toate acestea. să revină la dependenŃă (Stechler &Halton. cercetările arată că a crescut îngrijorător numărul femeilor fumătoare. probleme în primii ani de şcoală. chiar şi a celor însărcinate. Foarte frecvent. Între acestea. consecinŃa fiind greutatea scăzută la naştere a copiilor. De exemplu. din cauza incapacităŃii de a face faŃă stresului creat de comportamentul copilului. la care se adaugă defecte ale dezvoltării sistemului osos. expunerea embrionului la contraceptive orale – în primele săptămâni. retardul de creştere pre. 1982). Narcoticele şi dependenŃa mamei de droguri afectează în mod cert dezvoltarea copilului. 1980). Riscul de a prezenta anomalii este de două ori mai mare în 51 . în plus nou-născuŃii mamelor fumătoare prezintă diferenŃe comportamentale mai ales în ceea ce priveşte reacŃiile la factorii de mediu (reacŃii mai lente sau mai de scurtă durată la stimulii auditivi. dificultăŃi de recunoaştere a imaginilor. deşi se spune că încă nu sunt cu certitudine asociate cu faptul că mama a fumat în timpul sarcinii). anomalii particulare ale feŃei (ochi prea depărtaŃi. Alcoolul generează un grup de anormalităŃi incluse în ceea ce s-a numit sindrom alcoolic fetal – FAS (Jones. copiii expuşi chiar şi metadonului sunt fiziologic dependenŃi şi chiar de la naştere prezintă simptome de izolare.la anomalii ale organelor genitale sau la alte deficienŃe. cele mai grave sunt naşterea prematură.şi postnatal. malformaŃiile. În ultimii ani. Folosirea metadonului ca antidrog reduce apariŃia acestor complicaŃii (Cushner. organelor interne şi creierului care este subdezvoltat. când mama nu ştie că este însărcinată – este asociată cu tulburări cardiovasculare sau deformaŃii ale membrelor. manifestate la naştere şi care se păstrează în copilărie. Sunt descrise probleme comportamentale precum iritabilitatea şi hiperactivitatea copiilor. 1981). vomă. plâng mai mult. iar copii manifestă retard mental. 1973). buza superioară mai subŃire şi uşoare diformităŃi ale urechilor). mamele dependente care au urmat tratament de dezintoxicare cu metadon pot. Alte deficienŃe corelate sunt malformaŃii congenitale (buză şi văl palatin despicate) (Finnegan. simptome care dispar în primele câteva luni de viaŃă. numărul mare de avorturi spontane şi creşterea ratei de mortalitate prenatală în ultimul trimestru de sarcină. tulburările respiratorii şi mortalitatea la naştere. IQ mai scăzut. pleoape lăsate. Dintre riscurile asociate consumului de droguri. creştere mai lentă în înălŃime.

45). Rubeola contractată în primul trimestru de sarcină generează probleme cardiovasculare şi de vedere sau auz. precum şi a unor malformaŃii congenitale (Emil Verzea. Acestea din urmă duc la avort spontan şi nu la malformaŃii. 1971. dar impactul acestor factori poluanŃi asupra dezvoltării intauterine este relativ puŃin cunoscut şi se limitează la avortul spontan şi anomalii structurale. organe genitale. Indivizii afectaŃi mor în final din cauza unor boli care nu mai răspund la medicaŃie şi care invadează şi distrug organismul. Se consideră că monoxidul de carbon este cel mai periculos mai ales în zonele urbane industrializate. între acestea unele fiind un real pericol pentru făt. infecŃiile bacteriene şi parazitologice (vezi tabelul „Boli infecŃioase . malformaŃii structurale severe (sistem osos. ochi).cazul mamelor dependente de alcool. 1983). riscul de malformaŃii cardiace si de vedere fiind cel mai crescut în primele 8 săptămâni de sarcină. Fabrikant. De asemenea. Chiar şi expunerea minimă la radiaŃii (în scop medical) duce la creşterea riscului de cancer infantil şi la deteriorarea ireversibilă a neuronilor (Brent. p. Bolile maternale sunt o altă categorie de factori care afectează dezvoltarea intrauterină a copilului. InfecŃiile virale apar în 5% din cazuri. Grupurile cu risc ridicat de contractare a bolii sunt homosexualii şi bisexualii. Contactarea virusului rubeolei în intervalul dintre săptămâna 5-15 are ca rezultat surzenia (vezi figura „perioade critice”). fumatul sau drogurile şi adiacent lipsa unei nutriŃii adecvate. este SIDA. sau microorganisme toxice pentru embrion. Virusul gripei asiatice este cunoscut drept cauză a unor probleme legate de degenerarea Ńesutului nervos. 1983. 53) sunt responsabile pentru o serie de deficienŃe de văz sau ale sistemului nervos central dacă sunt contactate în primul trimestru de sarcină. consecinŃe foarte grave asupra dezoltării embrionului şi fătului.”. 52 .. inclusiv avortul spontan. pe lângă mutaŃiile genetice. RadiaŃiile pot avea. precum şi partenerii heterosexuali ai acestora. rapid răspândită în rândul populaŃiei. Poluarea afectează toŃi indivizii. microcefalee. respectiv sindromul imuno-deficitar dobândit. Ursula Şchiopu. care asociază consumului de alcool.. Cele mai multe boli care afectează dezvoltarea intrauterină a copilului sunt cele virale. O boală relativ nouă. consumatorii de droguri administrate intravenos. Virusul rubeolei acŃionează după principiul perioadelor critice. p. Este o boală virală ce devastează sistemul imunitar.

deformări ale craniului şi feŃei). paritatea. Cu cât malformaŃiile apar mai repede în primul an de viaŃă. Se manifestă la copil prin febră cronică. 0 = lipsa în prezent a dovezilor. 53 . femeile însărcinate – în cele mai multe cazuri consumatoare de droguri – nu ştiu că sunt purtătoare de virus HIV. Ca şi în cazul altor boli infecŃioase. Copiii. AlŃi factori ce pot influenŃa dezvoltarea intrauterină a copilului sunt factori ce Ńin de starea şi condiŃia mamei. fie prin folosirea în comun a acelor contaminate duce la o contaminare rapidă. foarte rar supravieŃuiesc între 5 şi 8 luni (Minkoff.1984. Pentru că perioada de incubaŃie a virusului bolii la persoana adultă este de până la 5 ani. se presupune că infestarea cu HIV s-a produs chiar din primele săptămâni de sarcină. diaree. Spre deosebire de adulŃi. fapt ce duce la transmiterea bolii la făt. MalformaŃiile cauzate de infestarea cu HIV diferă de cele cauzate de sindromul FAS sau de alte droguri şi boli cunoscute ca generatoare de malformaŃii prenatale. stresul emoŃional. ? = posibile efecte ce nu au fost stabilite cu certitudine *după F. 1987). anume nutriŃia.Boli infecŃioase şi efectele lor asupra copilului pe perioada sarcinii* Risc de naştere prematură sau retard în dezvoltarea prenatală variola 0 + + oreion + ? 0 rubeola + + + sifilis + + ? tuberculoză + ? + toxoplasmoză + + + malarie + 0 + + = descoperiri certificate. SIDA generează serioase malformaŃii ale embrionului şi fătului (microce-falee. Cohen. în acest caz. pierdere în greutate şi mai ales prin asocierea cu alte boli infecŃioase. vârsta. fie direct. efecte Boli Risc de avort spontan MalformaŃii Transferul de fluide organice de la o persoană la alta. Din ce în ce mai multe dovezi sprijină realitatea că infectarea intrauterină este cauza majoră a SIDA la copiii mici. Vârsta medie la care apare sindromul este de 6 luni de la naştere în cazul infestării intrauterine. L. perioada de incubaŃie la copii este mai mică.

2. Hormonii eliberaŃi în condiŃii de stres pot pătrunde prin placentă şi deci orice stres al mamei se transmite copilului. Pentru a determina imediat starea fiziologică a copilului. care au un efect pozitiv de adaptare asupra organismului noului născut. care oferă un punctaj de la 0 la 2 puncte pentru fiecare caracteristică şi este stabilit succesiv la 1 minut şi 5 minute după naştere (vezi tabel „scala Apgar”. Anxietatea activează sistemul nervos autonom. 54 . Nou-născuŃii ce au avut dificultăŃi la naştere trebuie să primească asistenŃă specializată imediată. Tot pe seama stresului matern sunt puse şi iritabilitatea crescută. copilul este hrănit insuficient. medicii folosesc scala APGAR (Apgar. 1953). psihologică. neliniştea şi tulburările digestive ale nou-născutului. fapt ce duce la accentuarea consecinŃelor asupra copilului (Sameroff & Chandler. ducând la o mai mică capacitate a acestuia de a face faŃă situaŃiilor de stres pe tot parcursul vieŃii. ci accelerării metabolismului ce determină o asimilare redusă. întrucât starea de stres se poate prelungi şi după naştere. dificultăŃi la naştere. copilul produce o serie de hormoni datoraŃi stresului. Din acest motiv.2. convulsiile placentei şi ale cordonului ombilical din timpul contracŃiilor pot supune copilul la periodice privări de oxigen. Hormonii eliberaŃi datorită stresului ajută copilul să lupte cu privarea de oxigen din timpul travaliului. stenoză pilorică infantilă şi văl palatin secŃionat. p.Stresul emoŃional poate fi asociat cu avortul spontan. dificultăŃi respiratorii ale nou-născutului.1975). ca urmare. asigurând pomparea sângelui în cantitate mare către creier şi inimă. afectează dezvoltarea copilului. În plus. Ca răspuns la trauma din timpul travaliului. suportate de mamă în timpul sarcinii. sângele este distribuit în cantitate mai mare către părŃi ale corpului ce dezvoltă reacŃii defensive şi în cantitate diminuată către alte organe inclusiv uter. care stimulează eliberarea de adrenalină în sângele mamei. SituaŃiile de stres major – decesul partenerului. violenŃa –. Stresul este asociat şi cu un ritm slab de creştere în greutate a mamelor nu datorită alimentaŃiei. care este caracterizat de contracŃii musculare puternice. NAŞTEREA Perioada celor 9 luni de gestaŃie culminează cu procesul travaliului. Este recomandată monitorizarea şi sprijinirea proaspetelor mame prin consultanŃă de specialitate. când copilul este împins prin canalul naşterii şi suportă timp de mai multe ore o presiune considerabilă. 55). naştere înainte de termen. greutatea scăzută a copilului la naştere.

Universitatea „Carol Davila”. de asemenea. tulburări de somn. restricŃii şi tratamente. FrecvenŃa depresiei postpartum este mai mare la mame adolescente. cu stare materială proastă. edeme. sunt descurajate. au opinii negative despre partener şi despre viaŃă. 1999. izolare. agrava situaŃia proaspetei mame. hipertensiune arterială. Mamele depresive plâng foarte mult. hepatice sau renale. la mai puŃin de 4 se consideră starea copilului ca fiind foarte gravă şi este necesară intervenŃia medicală specializată în regim de urgenŃă. pierderea apetitului. ca: anemia. îngrăşare excesivă. iar în seria factorilor de risc intervin şi problemele legate de starea psihică. Bucureşti. depresie. un scor de 4 sau 6 arată că este necesară intervenŃia pentru echilibrarea respiraŃiei sau a altor semne vitale. care epuizează organismul. preeclampsie. Un rol important în instalarea depresiei îl au factorii biologici. 55 1 . denutriŃia. precum şi factorii sociali alături de cei genetici. Stările infecŃioase pot. sau primipare. lipsa parŃială sau totală a energiei. insomnie. în colab. grimase) Flexiuni puternice ale braŃelor şi picioarelor Corp şi extremităŃi complet roz Un scor Apgar de 7 sau mai mult de 7 indică faptul că starea copilului este bună. Depresia postpartum atinge o frecvenŃă de până la 15% din naşteri1 şi se manifestă prin scăderea interesului pentru viaŃă. cu DPC România. tuse. Bucureşti. cele cu o viaŃă familială disfuncŃională. Aceaste probleme impun o perioadă de refacere mai îndelungată.Scala Apgar PARAMETRI Ritm cardiac Efort respirator Reflex iritabilitate Tonus muscular Culoare 0 Inexistent Nu respiră 60 de sec Nici o reacŃie Flasc total Corp şi extremităŃi vineŃii PUNCTAJ 1 Sub 100/min RespiraŃie neregulată slabă ReacŃie slabă de reflex Flexiuni slabe ale braŃelor şi picioarelor Corp roz cu extremităŃi vineŃii 2 100 până la 140/min RespiraŃie puternică şi plâns ReacŃie puternică de reflex (strănut. Spitalul Universitar din Geneva. boli cardiace. caracterizată de nelinişte. Prevenire precoce şi educaŃie în domeniul dezvoltării copilului mic – culegere de texte. Perioada de după naştere pentru mamă sau perioada de lăuzie este dificilă doar dacă aceasta a suferit unele tulburări ale sarcinii. ce pot evolua până la forme grave.

manifestate prin neglijarea lui sau chiar agresiune. coroborate cu sentimente de vinovăŃie legate de actul săvârşit. asociat cu sentimentul că este depăşită de evenimente. a căror temă este copilul. deliruri cu teme de vinovăŃie.Efectele asupra îngrijirii copilului sunt multiple în funcŃie de severitatea depresiei şi de forma de manifestare. Din efectele asupra îngrijirii copilului. 56 . reacŃiile de respingere a copilului. sentimentul de teamă. autoacuzare. Cele mai frecvente sunt depresiile uşoare. Depresiile severe pot fi însoŃite de idei delirante. are tulburări de somn şi de apetit. este neliniştit. menŃionăm reacŃiile de supraprotecŃie. Copilul neglijat plânge mult. care lipsesc copilul de timpul necesar experimentării prin simŃuri şi acŃiuni proprii. caracterizate de comportamentul dezorientat al mamei. iar uneori sunt prezente palpitaŃiile şi stările de panică. nesigur.

PRIMUL AN DE VIAłĂ 3. În ultimii 30 de ani.1. Reflexele 3. Aceasta se explică mai ales datorită vastelor schimbări din această perioadă şi cea imediat următoare. III.2. Sensibilitatea nou-născutului 3.5. Dezvoltarea inteligenŃei 3.1. Principalii factori de risc în perioada primului an de viaŃă – deprivarea senzorială Începând din anii ’60. ÎnfăŃişarea nou-născutului la naştere 3.1. Gustul 3. Vederea 3. Somnul 3. Nou-născutul – aspecte generale 3.CAP. Interesul pentru perioada copilăriei timpurii şi primele luni de viaŃă se datorează unei teorii generale unanim acceptate.1. Mirosul 3.1.3. Plânsul 3. Studiul dezvoltării copilului pe parcursul primului şi celui de-al doilea an de viaŃă oferă o oportunitate 57 . PercepŃia 3. perioada primului an de viaŃă a prezentat maxim interes pentru cercetătorii în domeniu.2. schimbări ce uimesc prin dinamica şi profunzimea lor. le-au evidenŃiat pe cele care apar prin maturizare şi pe cele învăŃate de copil pe parcursul schimbului constant între propriul sistem psihic şi mediul social.2.5.4.2. conform căreia fundamentele proceselor cognitive şi ale capacităŃilor umane sunt aşezate în această perioadă.4.2.3.1.5.2. Auzul 3.4.2.1. Dezvoltarea afectivă 3.2.1.3. Raportul somn-veghe 3. cercetările din domeniul psihologiei copilului au pus accentul pe relevarea acelor capacităŃi prezente la copil încă de la naştere.

excelentă de a investiga chiar rădăcinile abilităŃilor umane complexe. Alături de rolul diagnostic şi formativ, prin care studiul de dezvoltare a copilului pune în evidenŃă experinŃele timpurii necesare dezvoltării în limitele normalului, este important şi felul în care aceste experienŃe necesită a fi explicate pentru a optimiza dezvoltarea fiecărui copil.
3.1. NOU-NĂSCUTUL – ASPECTE GENERALE

Primul Ńipăt al copilului se datorează umplerii bruşte a plămânilor şi excitării concomitente a căilor laringo-faringiene. Stimuli multipli (lumină, zgomot) care excită organele de simŃ ale copilului, schimbarea bruscă a temperaturii pot constitui de asemenea cauze ale acestui prim comportament. Nou-născutul începe să se echilibreze activ şi imediat condiŃiilor mediului extrauterin. Echilibrările cele mai importante se fac în primele ore după naştere şi se continuă în primele săptămâni, respectiv echilibrarea termică, organizarea respiraŃiei, hrănirea activă, asimilarea independentă.
3.1.1. ÎNFĂłIŞAREA NOU-NĂSCUTULUI LA NAŞTERE

Pielea prezintă o coloraŃie roşu intensă şi este acoperită cu un strat gros de grăsime (vernix caseroa). Nou-născuŃii după termen pot prezenta o piele lucioasă sau uscată, descuamată, iar palmele şi tălpile pot fi încreŃite ca mâinile de „spălătoreasă”. Părul este in general de culoare închisă sau lipseşte, capul fiind complet chel, alteori părul poate fi prezent din abundenŃă şi chiar să acopere porŃiuni ale spatelui şi umerilor, ochii prezintă o uşoară tumefiere a ploapelor. Nou-născutul Ńine ochii mai mult închişi, iar culoarea lor este indecisă, cu o nuanŃă de cenuşiu închis. Nasul este uneori turtit şi poate prezenta puncte alb-gălbui, acestea fiind glande care secretă grăsime şi al căror canal excretor este astupat (milium). Corpul este pliat cu tendinŃa de a păstra poziŃia embrionară. Gâtul este scurt, pieptul este bombat şi din momentul naşterii abdomenul este uşor scobit, iar ulterior se destinde. Capul şi ochii sunt disproporŃionaŃi ca mărime faŃă de corp (capul având 1/4 din lungimea corpului). Capul poate prezenta o uşoară sau mai accentuată deformare, mai ales pentru copiii cu greutate mare la naştere şi în funcŃie de poziŃia craniului pe perioada traversării canalului naşterii.
58

Oasele craniului nou-născutului nu sunt complet sudate, ele sunt despărŃite de suturi cartilaginoase, care sunt zone fără substanŃă osoasă, astfel încât la nivelul acestora creierul este acoperit de învelişurile sale apoi direct de piele. Aceste spaŃii sunt denumite fontanele. La întâlnirea oaselor parietale cu osul frontal se află fontanela mare sau anterioară, având o formă romboidală şi un diametru de cca 2 cm (ea poate fi mai mică sau mai mare) pe cele două diagonale. De la fontanela anterioară, spre zona occipitală, se poate urmări sutura sagitală, iar în faŃa fontanelei anterioare se află sutura metopică. Ambele nu sunt închise la naştere. În cele două unghiuri laterale ale fontanelei anterioare se poate urmări prin palpare sutura coronară. Fontanela mare se închide între 6 şi 18 luni. Ea capătă dimensiuni mai mari în hidrocefalie şi în unele tulburări de osificare. La locul de întâlnire al oaselor parietale cu osul occipital se poate palpa fontanela posterioară (mică sau triunghiulară). Ea se închide foarte repede. Pe parcursul naşterii pot surveni mici incidente mecanice la nivelul craniului, care au ca efect deformările craniului sau leziuni traumatice, care sunt fără importanŃă pentru dezvoltarea ulterioară a copilului şi se remediază în câteva săptămâni. În afară de deformarea craniului prin alungirea boltei craniului sau turtirea creştetului, alte incidente cu importanŃă minoră pot fi bosa serosanguină, produsă prin infiltraŃia cu un lichid seros a pielii capului şi a Ńesutului de sub piele, însoŃit uneori de echimoze. Bosa serosanguină dispare după 24-48 de ore după naştere, datorită presiunii puternice din timpul trecerii copilului prin canalul pelvigenital, se poate produce o ruptură a vaselor sanguine din zona oaselor craniului ducând la constituirea unui cefal hematom. Se prezintă ca o umflătură şi obligă la supravegherea dimensiunii şi consistenŃei tumefacŃiei pe parcursul primelor săptămâni de viaŃă. Aceste modificări sunt de cele mai multe ori fără urmări pentru dezvoltarea copilului, diferite de cele patologice ale formei capului, între care amintim: microcefalia, când perimetrul cranian este mai mic decât normal, şi hidrocefalia, caracterizată prin mărirea vizibilă a regiunii frontoparietale, circumferinŃa craniului mult crescută, fontanele mari. Hidrocefalia se întâlneşte în malformaŃii ale creierului sau după infecŃii intrauterine. În primele zile după naştere, poate avea loc o scădere din greutatea iniŃială de până la 300 g, care se recuperează în următoarele zile.
59

În general, impresia pe care o face nou-născutul, mai ales părinŃilor săi, este aceea a unei fiinŃe vulnerabile şi neajutorate, care nu este capabilă să facă nimic altceva decât să doarmă şi să mănânce. Aceasta este doar o aparenŃă, fiindcă nou-născutul este înzestrat cu o serie de abilităŃi care sunt puse în evidenŃă printr-un set de reflexe înnăscute, care-l ajută pe copil să se adapteze mediului. El dispune de un ciclu somn-veghe, dispune de Ńipete clare şi distincte, care au rolul de semnale pentru mama sau persoana care-l îngrijeşte şi de capacitatea de a învăŃa, capacitate pe care copilul o exercită de îndată ce se naşte.
3.1.2. REFLEXELE

Sunt procese de bază ale activităŃii nervoase, prin care excitaŃiile senzoriale determină un răspuns efector, motric sau secretor. Copilul se naşte cu anumite reflexe arhaice (primitive) ce se descriu ca reacŃii automate la modificările de mediu. Altă categorie de reflexe înnăscute sunt valoroase pentru supravieŃuire. De exemplu, reflexul suptului care implică reacŃii motorii complexe şi care ar fi extrem de greu de deprins; dacă copilul nu s-ar naşte echipat cu aceste reflexe, supravieŃuirea lui ar fi în mare primejdie, alături de întreaga rasă umană (Kessen, 1967). Reflexele arhaice dispar către vârsta de trei luni, când sugarul începe să facă mişcări voluntare. Reflexul „Moro” (după numele pediatrului german care l-a descris în 1971) este un reflex arhaic, de asemenea un vestigiu al trecutului nostru ca primate, care probabil a avut un rol important în supravieŃuirea speciei cândva în trecut, dar în prezent nu pare a mai avea un rol adaptativ. Reflexul Moro pare să reprezinte tendinŃa primitivă a copilului de a se agăŃa de mamă. Stimulul de declanşare al reflexului poate fi retragerea bruscă de sub capul copilului, sau se izbeşte puternic masa pe care este examinat, sau se trage scutecul pe care este culcat copilul. Nou-născutul îşi întinde tot corpul, depărtează braŃele de torace, le întinde deschide degetele şi uneori Ńipă, apoi revine în poziŃia cu braŃele flectate şi pumnii strânşi. Aceste reflexe, precum şi altele prezente la nou-născut îl protejează de stimulii nedoriŃi. De exemplu, clipitul, care este pentru copil un scut în faŃa luminii puternice, iar reflexul de retragere este un răspuns la o atingere neplăcută. Reflexul de apucare sau de agăŃare se manifestă atunci când este trecut degetul prin palma nou-născutului. Degetele nou-născutului se închid brusc şi cu putere, încât aproape că poate fi ridicat
60

deasupra planului mesei de examinare. Mersul reflex se manifestă atunci când nou-născutul Ńinut de sub braŃe vertical, la contactul tălpii cu masa de examinare realizează o mişcare asemănătoare mersului. Acestea şi alte câteva reflexe întregesc tabloul echipamentului cu care nou-născutul vine pe lume. În jurul vârstei de 3 luni, există o acalmie în activitatea motorie a sugarului, deoarece mişcările automate încep a se stinge şi prin a şasea lună aproape dispar.
3.1.3. RAPORTUL SOMN-VEGHE

Nou-născuŃii, dar şi sugarii petrec cea mai mare parte a zilei dormind. Trecerea de la starea de veghe la somn profund se realizează gradat, copilul trecând prin mai multe faze: somnul normal prin relaxare totală, respiraŃie regulată; somnul intermitent, când nou-născutul trece de la somnul normal la cel neregulat, caracterizat de uşoare mişcări, grimase faciale, mişcări rapide ocazionale ale globilor oculari, iar respiraŃia este mai rapidă decât în somnul normal. Între somn şi veghe, arată Wolff (1966), nou-născutul trece printr-o fază intermediară înainte de trezirea completă sau înainte de a adormi, când, deşi este treaz, el este relativ inactiv, cu ochii deschişi, atent, iar respiraŃia este constantă în frecvenŃă şi profunzime. Starea de trezire completă este caracterizată de activitate motorie (mâini, trunchi, cap), copilul este pe cale de a începe să plângă, iar respiraŃia este neregulată. Plânsul copilului este însoŃit, de regulă, de activitate motorie viguroasă. În prima lună de viaŃă, copiii dorm în perioade de 16-20 de ore pe zi, alternând somnul cu starea de veghe, pe parcursul a 24 de ore. După primele 3 săptămâni, nou-născutul începe să prezinte paternuri de somn-veghe mult mai organizate. Perioadele de somn durează 2-3 ore sau 3-4 ore. Perioadele de somn din timpul zilei devin mai bine delimitate şi cele de veghe din ce în ce mai lungi. Respectarea paternului somn-veghe şi alimentarea copilului în starea de veghe duce treptat la organizarea somnului nou-născutului. Dacă practicile de creştere şi îngrijire, cu câteva decenii în urmă, recomandau aranjarea artificială a programului sugarului, în prezent se consideră că toate îngrijirile, inclusiv alimentaŃia sugarului, trebuie aşezate în conformitate cu perioadele de somn-veghe caracteristice fiecărui copil în parte. Mama sau persoana care îngrijeşte sugarul trebuie să respecte aceste faze ce se constitue în funcŃie de structura biologică şi temperamentul sugarului.
61

3.1.4. SOMNUL

Este astăzi general acceptat că somnul nu este o stare unitară, el este compus din cel puŃin două stări distincte care corespund clasificării lui Wolff (1966) la care am făcut referiri anterioare, anume somnul regulat şi neregulat. Cei mai mulŃi cercetători se referă la aceste stări de bază ca somn R.E.M şi N.R.E.M., respectiv rapid eye movement şi non rapid eye movement, deoarece trăsătura caracteristică a somnului neregulat este incidenŃa mişcărilor rapide ale ochilor, în vreme ce în somnul regulat acestea sunt absente. Cele două stări diferă, de asemenea, şi prin alte caracteristici fiziologice, aşa cum au fost puse în evidenŃă de înregistrările electroencefalografice şi cele poligrafice ale ritmului inimii şi respiraŃiei, precum şi prin observarea directă a activităŃii motorii. Suntem obişnuiŃi să ne gândim la somn sau ca la o perioadă de repaus, recuperare şi revenire după oboseală. Caracteristicile somnului R.E.M. indică faptul că această explicaŃie simplă, comun acceptată a motivului pentru care ne este necesar somnul, nu este completă, în special în ceea ce priveşte copiii mici. În timpul somnului R.E.M., creierul şi segmentele corpului sunt intens active, activitatea electrică a creierului este remarcabil de asemănătoare cu cea din starea de veghe, iar ritmul inimii, al tensiunii şi respiraŃiei sunt inegale şi uşor accelerate. Pe lângă orientarea ochilor în spatele ploapelor către diferite direcŃii, au loc uşoare dar continue mişcări ale corpului. Nou-născuŃii care dorm pot fi văzuŃi făcând grimase, zâmbind şi mişcându-şi extremităŃile, comportamente care sugerează că această stare are o altă semnificaŃie decât cea de repaus odihnitor. În contrast, în timpul somnului N.R.E.M., nu se înregistrează activitate musculară, cu excepŃia unor scurte tresăriri. Copilul este în general pasiv şi imobil, iar ritmul inimii, respiraŃiei şi al activităŃii cerebrale sunt lente şi regulate (Anders, 1978; Dittrihova, Brichacek, Tantermannova 1982; Roffworg, Muzio, Dement, 1966). Ca şi copiii de alte vârste şi adulŃii, nou-născuŃii prezintă un somn organizat structural, alternând în cicluri R.E.M., N.R.E.M., dar această organizare se schimbă substanŃial cu vârsta. Nou-născuŃii petrec mult mai mult timp decât adulŃii în somn R.E.M. La nou-născuŃi acesta ocupă 50% din durata somnului, pe când la adulŃi acest interval este redus la 20%. Deoarece nou-născuŃii dorm mult mai mult decât adulŃii, somnul R.E.M. ocupă aproximativ o treime din durata unei zile. Între perioada neonatală şi cea de tânăr adult, somnul R.E.M. se diminuează cu 80%, de la un total de 8 ore la o oră şi 40 de minute. În
62

E. 1974). somnul R. somnul R. 1966).M. Dement.R. dată fiind structura necesar organizată a somnului la aceste vârste. la copii al căror creier a suferit leziuni.R. 67% la 33-35 de săptămâni şi un dramatic 80% în cazul unui copil născut la 30 de săptămâni (Rottwarg.R. durata somnului N.M. Specialiştii în domeniu cred că această stimulare este vitală pentru dezvoltarea SNC şi că fără ea structurile creierului pot rămâne nedezvoltate sau insuficient dezvoltate (Rottwarg. adulŃii interpretează stimularea R.E. FuncŃia autostimulatoare a somnului R.E. Vos.E.E. cu stimuli din interiorul organismului. Dement. din copilărie până la faza adultă le scade doar cu 25%.M.E. a căror capacitate de a valorifica stimularea externă este limitată.E.E. imaturi sau cu complicaŃii pre.M. În acord cu teoria autostimulării.M. ca pe un set de percepŃii din afara organismului. cam la aceeaşi dată la care aceştia îşi stabilesc perioadele organizate de somn-veghe.E. nu se schimbă aproape deloc.M. de la 8 ore la 6 ore.E.M.M. este asociat cu visul.E. 1966).M. 63 . 1970.M. O altă diferenŃă între somnul copilăriei şi cel al vârstei adulte priveşte secvenŃa ciclurilor R.E. pare să fie o cale prin care organismul imatur compensează pentru activitatea necesară. Munzio. şi N. TranziŃia către adormirea printr-o secvenŃă de somn N.. Dement.M.contrast. (Roffworg. 1973. Prechtl. nou-născuŃii probabil nu visează sau oricum nu la fel precum copiii şi adulŃii.E. La prematuri. devine mai puŃin importantă pe măsură ce nou-născutul petrece mai mult timp în stare de veghe. Blair. La adulŃi.R. 1989).M. AdulŃii nu intră în somnul R. este foarte mare: 58% pentru cei născuŃi la 36-38 de săptămâni. Theorell. Chiar mai multe studii au evidenŃiat perturbări ale ciclurilor R.M.M. Munzio.1966). Aceste schimbări simultane sugerează că în perioada vârstei de 2 luni se petrece schimbarea de la o stare primitivă la o stare mai matură a paternului somn-veghe (Berk. oferă o stimulare intensivă a SNC. Aceste statistici indică faptul că mare parte din nevoia de somn a copilăriei este o nevoie de somn R.M. Studiul somnului la nou-născut este util în identificarea eventualelor disfuncŃii SNC. înainte de 70 până la 100 de minute după ce au adormit. procentajul de somn R. somnul R.sau perinatale (Dreyfus-Brisac.E. N.E. pe când la nou-născuŃi somnul începe cu secvenŃa R. Muzio. dar indisponibilă. Theorell. se petrece la o vârstă de 7-9 săptămâni. Pentru ei.

PărinŃii.3. plânsul furios. Studii atente au demonstrat că plânsul copilului este un comportament complex din punct de vedere fizic şi emoŃional. cât şi în cazul adulŃilor fără copii. de asemenea. Wolff (1966) a identificat 4 paternuri distincte ale plânsului la nou născuŃi: 1. reacŃie care descreşte în frecvenŃă cu timpul. Plânsul este. determinat de stări de disconfort fizic sau fiziologic. la cca 3 săptămâni după naştere. La naştere. care se dezvoltă mai târziu. s-a demonstrat că părinŃii disting mai bine plânsetul propriilor lor copii faŃă de cel al altora. plânsul poate fi cauzat frecvent de suprastimulări senzoriale momentane. pentru a asigura nou-născuŃilor necesarul lor de griji şi protecŃie pentru a supravieŃui. spre deosebire de celelalte tipuri de plâns care determină de obicei răspunsuri exclusive din partea părinŃilor. La nou-născuŃi. primul Ńipăt semnalează faptul că nou-născutul şi-a umplut plămânii cu aer şi începe să respire şi implică nevoia copilului de hrană. Studiile au arătat că ritmul inimii şi rezistenŃa electrică a pielii la adulŃii care ascultă plânsul înregistrat al copiilor. de obicei. Acest efect puternic este probabil programat biologic în toate fiinŃele umane. se modifică semnificativ atât în cazul părinŃilor. sunetele bruşte şi intense. la primul lor copil. PLÂNSUL Este prima cale prin care nou-născuŃii comunică cu lumea. În plus. experienŃa în îngrijire le îmbunătăŃeşte acurateŃea. Deşi nu interpretează corect întotdeauna semnificaŃia plânsului. plânsul pentru atenŃie. probabil fiindcă investesc mai mult în nevoia de a învăŃa să interpreteze diferitele tipuri de plâns. 3. schimbările de temperatură. ca parametri fiziologici. plânsul de durere pare să determine un răspuns imediat şi necondiŃionat din partea părinŃilor (dar şi a altor adulŃi). Plânsul de copil stimulează reacŃii puternice la oricine se află în apropiere. dar are un patern ritmic comun tuturor celorlalte forme de plâns. plânsul de durere. răspund la Ńipătul copilului cu ceva mai multă excitaŃie decât părinŃii care au avut mai mulŃi copii.1. 4. Starea precedentă a copilului este un factor important în determinarea plânsului ca răspuns la un stimul vizual sau auditiv. pe măsură ce copilul devine mai capabil să tolereze mai mulŃi stimuli senzoriali şi să ignore ceea ce este prea mult. 64 . plânsul de bază este asociat de obicei cu foamea. confort şi stimulare. cum ar fi: foamea.5. 2.

mama. înregistrat. este cea mai bună tehnică. s-au confruntat mult mai frecvent şi persistent cu plânsul acestora în a 2-a jumătate a primului an. Din acest punct de vedere. Cercetătorii în domeniu au pus adesea problema cât de des şi cât de prompt trebuie să răspundă o mamă la Ńipetele copilului. 65 . are un efect temporar. sau altă persoană care îngrijeşte copilul. Dacă copilului care plânge îi este foame. Bell şi Ainsworth (1972) au concluzionat că răspunsul consistent la plânsul copilului nu va conduce la dependenŃă şi răsfăŃare. AlŃi cercetători contrazic rezultatele lui Bell şi Ainsworth. metodă care implică 3 dimensiuni de stimulare: contact fizic.Plânsul copilului poate fi. dezvoltând mai puŃine moduri. de asemenea. determină copilul să se oprească din plâns şi nu induce plânsul la un copil aflat în stare de calm. altele decât plânsul. ridicarea copilului la umăr. deoarece încurajează copilul să se oprească din plâns. la un an. indus de plânsul altui copil. În opoziŃie. aceşti copii erau mai puŃin maturi în comportamentele lor de comunicare. răspunzând consistent la plânsul copilului. evident. Ei au descoperit că în cazul mamelor care şi-au întârziat răspunsul sau nu au răspuns deloc la plânsul copiilor. orice altă măsură de a-l calma. de expunere a nevoilor şi dorinŃelor. aderând la o poziŃie behavioristă. se va reduce tendinŃa lui de a plânge? Răspunsurile la aceste întrebări sunt controversate. Hrănirea copilului este iar o altă tehnică cu rezultate bune. mişcare şi postura în picioare (verticală). la copiii de un an funcŃionează şi tehnici de liniştire ce nu presupun contactul fizic între mamă şi copil. În vreme ce nou-născuŃii tind să necesite contactul fizic pentru a fi liniştiŃi. În plus. în timp. cum ar fi expresiile faciale. la care se adaugă luarea în braŃe a copilului. redarea propriului plâns. Ei par capabili să facă distincŃia fină între plânsul lor şi al altora (Martin şi Clark. să devină alert şi atent la mediu. Cea mai frecventă formă de intervenŃie maternă (80% cu succes) este aceea a contactului fizic. în afara hrănirii. În particular. Într-un studiu etologic larg. 1982). Gewirtz şi Boyd (1977) au criticat rezultatele pe baze metodologice. O reacŃie promptă şi consistentă va întări comportamentul de plâns şi va produce un mic tiran care o va solicita până la epuizare sau aceasta îi va oferi copilului încredere că nevoile lui vor fi satisfăcute şi. posturile corporale şi vocalizările. Alte metode care oferă stimulare tactilă sau mişcare cum ar fi atingerea copilului întins în leagăn sau ridicarea şi Ńinerea lui în poziŃie orizontală nu funcŃionează la fel de bine.

în care există o normă explicită în a nu lăsa copilul să plângă. intensitatea acestuia şi contextul general în care acestea se întâmplă. plâng cel mai mult în cursul primului an de viaŃă. copiii beduini. probabil.stimulează acest comportament şi determină un comportament de plâns sistematic din partea copilului. în public.1. CondiŃiile în care copiii plâng sunt complexe. au fost comparaŃi cu copii crescuŃi acasă.2. la care posibilitatea de a răspunde prompt este mult mai mare decât în mediile instituŃionale şi de tip Kibbutz în care copiii sunt îngrijiŃi în grup.2. 1972) şi 66 . iar părinŃii au de luat decizii pertinente asupra cea ce este de făcut pe baza unei mari varietăŃi de factori. eliberând ambii părinŃi de această grijă. pe aceasta bazându-se procesul echilibrării şi adaptării organismului la condiŃiile noului mediu. precum nevoia de atenŃie şi expresii de nemulŃumire sau frustrări. având în vedere faptul că structural s-a maturat mult înainte de naştere (Bradley R. 3. circumstanŃele particulare care au declanşat plânsul.. ai căror mame sar la primul scâncet. unde copiii sunt crescuŃi împreună. Copii din triburile beduine. În acord cu teoria behavioristă. Nimeni nu spune că mama ar trebui să prelungească disconfortul unui copil flămând sau să ignore plânsul de durere al acestuia. îndreptându-i spre căi mai mature de comunicare a dorinŃelor lor. totuşi conŃinutul plânsului se schimbă de-a lungul primului an de viaŃă. GUSTUL Este bine dezvoltat la nou-născut. de exemplu acasă. la prieteni sau rude. Pe măsură ce copilul creşte şi plânge din ce în ce mai rar pe baze pur fizice. incluzând practicile cultural acceptate. atât etologiştii. urmaŃi de copiii crescuŃi acasă. sau în vizită. Un studiu intercultural în câteva medii de creştere a copilului realizat în Israel asigură suport pentru această poziŃie. SENSIBILITATEA NOU-NĂSCUTULUI Gradul de dezvoltare al analizatorilor nou-născutului prezintă o importanŃă majoră. Aceste teorii şi rezultatele contrastante indică faptul că nu există un răspuns simplu la această întrebare. cât şi behavioriştii.M. 3. ar agrea faptul că părinŃii ar putea micşora nevoia de a plânge a copiilor. pentru a putea participa la viaŃa economică a comunităŃii). precum şi cu alŃii crescuŃi în medii institiŃionale sau creşe de tip Kibbutz (aşezare agricolă israeliană. pentru a include şi noi stări cu bază psihologică.

sau. acestea fiind înnăscute.W. Alte cercetări au pus în evidenŃă schimbări în expresia feŃei. care se resoarbe din 67 . H. suptul încetineşte. AUZUL Dezvoltarea anatomică a aparatului auditiv începe de timpuriu în stadiul embrionar şi este aproape completă la naştere. cu pauze mai puŃine. 1979). Copiii hrăniŃi doar cu biberonul nu sunt capabili să diferenŃieze mirosul mamei de cel al unei persoane străine (Cernoch şi Porter. 1975). iar cercetătorii au relaŃionat ritmul suptului cu plăcerea sau neplăcerea produsă de gustul mâncării..2. and Lipsitt. MIROSUL Analizatorul olfactiv este la naştere la fel de bine dezvoltat ca şi analizatorul gustativ.foarte multe studii au pus în evidenŃă faptul că nou-născuŃii pot discrimina între gusturile de bază (dulce. din contră. sărat. chiar şi prematurii sunt capabili de răspuns la mirosurile neplăcute prin creşterea parametrilor de activitate şi a ritmului respirator. La stimuli olfactivi puternici. care indică faptul că imediat după naştere nou-născuŃii pot diferenŃia gusturile de bază. 3. astfel încât nou-născutul este capabil să facă diferenŃa între mirosuri. astfel încât abilitatea nonverbală implicată îi face pe nou-născuŃi să-şi poată comunica preferinŃele celorlalŃi (Reese. fapt ce arată cel puŃin câteva preferinŃe în ce priveşte mirosurile. Toate cercetările indică faptul că mirosul este printre primele simŃuri prin care copiii recunosc şi îşi exprimă preferinŃa pentru mamă sau persoana care-i îngrijeşte în mod constant. Recunoaşterea olfactivă apare la copiii hrăniŃi la sân care au experienŃa contactului cu pielea mamei. acru).2. Expresiile faciale ca forme bazale ale comunicării umane par să fie un echipament deja compus la naştere. amar. Mirosurile neplăcute sunt însoŃite şi de expresiile faciale distincte foarte asemănătoare expresiilor manifestate de adult.P.3. Urechea nou-născutului este invadată la naştere de lichid amniotic. L.2. 1985). Unele studii au arătat că nou-născutul suge continuu. 3. Experimente realizate cu nou-născuŃi expuşi simultan mirosului sânului matern şi mirosului unei mame străine au arătat că încă din a şasea zi de la naştere ei întorc capul semnificativ de mai multe ori către sânul propriei mame (Mac Farlane.

dar distanŃa şi dimensiunile sunt treptat apreciate. PreferinŃa nou-născutului pentru vocea mamei a fost pusă în evidenŃă încă de la 3 zile de la naştere (DeCasper şi Fifer. Ńesutul nervos al ochiului. Acest tip de interacŃiune mamă-copil stimulează. spaŃiului înconjurător şi ghidează activitatea motorie. Vederea funcŃionează încă din prima zi de la naştere.2. respectiv vederea monocromă) sunt celulele prin care se constitue vederea. PERCEPłIA DistanŃei este realizată cu ajutorul auzului. astfel că la trei luni de la naştere capacitatea de focalizare pe obiecte aflate la variate distanŃe devine apropiată de cea a adultului (Banks. Lichidul amniotic obturează transmiterea sunetelor.3. Aparatul vizual se maturizează rapid în primele luni de la naştere. VEDEREA Aparatul vizual este mai puŃin dezvoltat decât celelalte sisteme senzoriale. Un experiment dezvoltat de Gibson şi Walk (1960) a arătat că percepŃia adâncimii este constituită în acelaşi timp cu capacitatea de a se mişca independent. responsabilă de captarea luminii şi transformarea ei în semnale nervoase pe care le transmite creierului. iar pe de altă parte. 3. acŃionând ca un izolator fonic. La o lună de la naştere începe secreŃia lacrimogenă. 3. Acuitatea vizuală se dezvoltă însă pe o perioadă mai lungă de timp.urechea medie abia după două săptămâni de la naştere. cât şi al vederii. astfel că la 2-3 luni este capabil să diferenŃieze intonaŃia vocii şi se linişteşte când îi vorbeşte mama. Vocea umană este un stimul mai important pentru copilul nou născut. Reprezentativitatea la vocea mamei a copilului nou-născut stă la baza recomandărilor făcute de a vorbi copilului chiar de la naştere. 3.5. pe de o parte. Celulele conice şi celulele bastonaşe (responsabile pentru vederea colorată. DEZVOLTAREA INTELIGENłEI ConcepŃia lui Piaget privind dezvoltarea inteligenŃei copilului propune o manieră de abordare a dezvoltării inteligenŃei şi gândirii 68 .2. nu este complet dezvoltată la naştere. dar experienŃele au arătat că la trei săptămâni copilul roteşte capul spre sursa sunetului. conducând la o acuitate vizuală mai redusă. 1980). creşte legătura emoŃional-afectivă între cei doi.4. 1980). achiziŃia limbajului. Retina. Dezvoltarea ei ajută la înŃelegerea „reliefului”. Corneea (aria din centrul retinei unde imaginile sunt focalizate) are celule conice mai puŃine.

Stadiul reacŃiilor circulare terŃiare şi descoperirea de mijloace noi prin experimentare activă (11/12 luni-18 luni). copilul dispune doar de percepŃii şi motricitate. Stadiul primelor deprinderi şi al reacŃiilor circulare primare (1 lună-4. Conform teoriei sale dezvoltarea cognitivă se împarte în 4 stadii sau etape mari fiecare marcând un progres faŃă de celelalte: 1. apoi căutarea unor mijloace corespunzătoare care deŃin caracterul de noutate pentru situaŃia respectivă. 6. tinde spre reuşită. Ex. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani). aceasta se realizează prin coordonarea mişcărilor braŃului. Stadiul operaŃiilor concrete (7/8 ani la 11/12 ani).copilului de la primele semne la judecăŃi complexe. acele acte în care există o urmărire a unui scop vizat de la bun început.5-8/9 luni).5 luni). Părerea generală a psihologilor este aceea că până la apariŃia limbajului copilul nu dispune de gândire.5 luni). Stadiul inventării de mijloace noi prin combinări mentale (18-24 luni). dar au admis (şi Piaget este printre aceştia) că apare inteligenŃa. 2. Stadiul primelor deprinderi şi al reacŃiilor circulare primare (1 lună . Stadiul preoperaŃional (2-7 ani). – ApariŃia unei noi deprinderi – suptul degetului – diferită de acŃiunea întâmplătoare. 2. 4. Stadiul reacŃiilor circulare secundare şi al deprinderii „procedeelor destinate a face să dureze spectacolele interesante” (4. ExerciŃiul reflexelor (0-1 lună) – Reflexe care prin exerciŃiu se consolidează şi se dezvoltă. mâinii şi gurii. • Substadii 1. 3. InteligenŃa copilului este practică. Stadiul operaŃiilor abstracte (11/12 ani la 18/20 ani). 2. după Piaget. Stadiul coordonării schemelor secundare şi al aplicării lor la situaŃii noi (8-11/12 luni).2 ani. InteligenŃa caracterizează. Stadiul exerciŃiului reflexelor (0-1 lună). 69 . nu spre enunŃarea de adevăruri.4. 1. 5. 3.: reflexul suptului şi reflexul palmar. • Stadiul senzorio-motor Caracterizare generală – 0 . 4.

– De la închiderea reflexă a palmei peste degetul (mare) ce atinge palma. treptat se structurează relaŃia cu propriul corp. – Trecerea de la reflexe primare la reacŃii circulare primare se realizează treptat. apare prehensiunea. îi face plăcere copilului şi acesta tinde să îl repete. se conturează din ce în ce mai mult scopul acŃiunilor. – Piaget a constatat că. – Treptat. dacă încetează să pocnească din degete. 70 . – Coordonarea între vedere şi apucare. legate de acŃiunea în care intervine un obiect din mediu şi care produce un rezultat în mediul extern. copilul nu face diferenŃa între corpul său şi mediul înconjurător. 4. – „Procedeele destinate a face să dureze spectacolele interesante” consituie un caz particular. – Acum apar reacŃiile circulare secundare. va încerca să le reproducă lovind din ce în ce mai tare o pernă. – Prin reacŃie circulară se înŃelege o acŃiune care se produce şi în care efectul este gratificat pentru subiectul care o execută. mijloacele potrivite. – ReacŃie circulară primară este aceea care se aplică la propriul corp 3. Stadiul reacŃiilor circulare secundare şi al deprinderii „procedeelor destinate a face să dureze spectacolele interesante” (4. ci se bazează pe o schemă senzorio-motorie de ansamblu. în care nu există o diferenŃiere între mijloace şi scopuri. – Reflexul palmar se perfecŃionează. – În primele luni de viaŃă. prin descoperirea întâmplătoare a unui rezultat şi prin încercările de repetare şi reŃinere. – Copilul nu caută la acest nivel.5-8/9 luni). în vederea atingerii unui scop. pe care îl amuzau pocniturile.– Deprinderea nu este un act ce caracterizează inteligenŃa. chiar dacă mâna nu este în câmpul vizual. la apucare şi apoi îndreptarea obiectului spre gură fără a fi privit este etapa coordonării între prehensiune şi supt. – Ultima etapă a prehensiunii (4. fiul său. apoi cu mediul înconjurător. 5 luni) veritabile este aceea în care toate obiectele care-l interesează pe copil conduc la prehensiune. Stadiul coordonării schemelor secundare şi al aplicării lor la situaŃii noi (8-11/12 luni). – O altă etapă este cea în care copilul apucă un obiect doar dacă este în câmpul vizual (vederea simultană a mâinii şi obiectului conduc la apucare).

: pentru a apuca un obiect aflat în spatele unui ecran. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ H. Stadiul se caracrterizează prin preponderenŃa expresiilor emoŃionale care constituie un mod dominant de relaŃionare al copilului cu anturajul său. orientată către lumea exterioară şi către construirea intelectuală (Wallon. 1957). copilul va înlătura mai întâi ecranul (utilizând scheme de apucare sau lovire). copilul capătă treptat conştiinŃa situaŃiilor în care el se găseşte implicat şi începe să anticipeze. PRINCIPALII FACTORI DE RISC IN PERIOADA PRIMULUI AN DE VIAłĂ – DEPRIVAREA SENZORIALĂ Cercetări punctuale. ca în perioada intrauterină. emoŃiile diferite ale copilului vor contribui la relaŃiile copilului cu mediul său şi vor sta la baza sociabilităŃii.– Pentru a atinge scopul. care va diferenŃia din ce în ce mai pregnant în mimică şi atitudini. Datorită emoŃiilor. Wallon împarte intervalul de la 0 la 3 ani în două mari etape: mai întâi centripetă. spune Wallon. plin de afecŃiune şi atenŃie. el va progresa în înŃelegerea lumii înconjurătoare. ReacŃiile emotive. răspunde 71 . atingând apogeul către vârsta de 6 luni şi se încheie la sfârşitul primului an de viaŃă. după care va lua obiectul (utilizând altă schemă de acŃiune).4. Ex. Satisfacerea nevoilor este total dependentă de mediu şi diferenŃa faŃă de perioada anterioară este aceea că satisfacerea nu se mai realizează automat. 3. Experesiile vocale şi motrice ale copilului se vor diversifica.5. Stadiul emoŃional poate debuta către vârsta de 2. Stadiul impulsivităŃii motrice prezintă un apogeu către vârsta de 3 luni şi poate ajunge până la 6 luni. GraŃie reacŃiilor sale emoŃionale. Perioada centripetă cuprinde două momente ale dezvoltării: impulsiv şi emoŃional. şi apoi centrifugă. dar şi longitudinale au pus în evidenŃă faptul că un mediu stimulativ. Wallon consideră emoŃia ca fiind prima formă de comprehensiune. – În acest moment vorbim de conduite inteligente. sunt primele semne ale vieŃii psihice care sunt observabile şi care prin schimburile cu mediul susŃin organizarea vieŃii psihice a individului. AgitaŃia motrică a copilului devine un mijolc de exprimare a stării sale de tensiune. centrată pe sine. este nevoie de coordonarea unor scheme de acŃiune pe care copilul le-a folosit în alte situaŃii. 3 luni. 3.

mai târziu. Cercetările lui Belsky. se relaŃionează pozitiv cu performanŃele cognitive pe perioada celui de-al doilea an de viaŃă (Bradley. răspund verbalizărilor copilului şi oferă acestora jucării. au copii care petrec mai mult timp manipulând obiectele. a fost pus în evidenŃă faptul că majoritatea acestor copii prezintă un nivel de dezvoltare mentală mult inferior faŃă de cel al copiilor crescuŃi în familii (Dennis. Cercetări moderne au pus în evidenŃă faptul că legătura dintre experienŃa timpurie şi efectele ulterioare asupra dezvoltării copilului sunt mult mai complexe decât se credea iniŃial. Stimularea. Cercetările şi studiile efectuate. le arată acestora şi le denumesc. Astfel de copii profită şi mai mult de experienŃa interacŃiunii cu mediul. 1979). este greu de realizat sau chiar imposibil. solicită la rândul lor comportamente stimulative din partea părinŃilor. 2000. Concluziile acestor studii conduc la ideea că primul an de viaŃă al copilului este o perioadă sensibilă în cursul dezvoltării (Laura E. În acelaşi timp. interacŃiunea mamă-copil. 72). Alt studiu a arătat că acei copii ai căror părinŃi iniŃiează interacŃiunea cu copilul. activi şi plini de interes faŃă de mediu. copiii institutionalizaŃi prezintă slabe răspunsuri de explorare. îngrijirea atentă la nevoile copilului. 72 . Procesele înregistrate de copii ce au fost de exemplu respinşi. se angajează în comportamente stereotipe de joc şi sunt anxioşi în situaŃii noi de joc şi explorare (Collard. sprijinindu-i propriile eforturi de explorare activă şi achiziŃiile timpurii. dar şi teoriile converg către concluzii care postulează faptul că experienŃa timpurie a copiilor cu părinŃii lor determină ceea ce sunt ei mai târziu (Ann Birch. Berck. Lipsa stimulării poate conduce chiar la retard sever. care. p. p. Sub influenŃa teoriilor psihanalitice. dar copilul poate recupera aceste întârzieri în dezvoltare în condiŃiile în care normalizarea în creşterea şi îngrijirea sa apare înaintea vârstei de doi ani. au arătat că mămicile care au aşezat jucării la îndemâna copiilor.. 1981). 168). toate acestea conduc la dezvoltarea unor copii dornici de a explora. realizate în 1980. Studiile efectuate în anii ’60 au arătat că dezvoltarea motorie a copiilor crescuŃi în instituŃii este întârziată. s-a structurat convingerea că experienŃele în cursul dezvoltării copilului pe perioada primului an de viaŃă sunt determinante şi modificarea evolutiei. în consecinŃă. Ambele studii demonstrează relaŃia între experienŃa timpurie şi competenŃă ca fiind una bidirecŃională şi reciprocă.nevoilor de dezvoltare ale copilului. Goode şi Most. se joacă într-o manieră mai competentă şi mai matură. 1973). Caldwel şi Elardo.

concluzia este că încheierea mielinizării fibrelor nervoase reduce mult plasticitatea Ńesutului neuronal şi face imposibilă implantarea unor operaŃii şi funcŃii superioare (Neveanu. se punea problema dacă copiii preşcolari suferă de deprivare emoŃională când petrec mai mult timp în instituŃii specializate decât în situaŃii familiale convenŃionale. un foarte important lucru în ceea ce priveşte consecinŃele pe termen lung ale deprivării. Deprivarea afectivă a fost un subiect larg dezbătut în cadrul problematicii legate de ataşament şi separare. 1972). Asemenea situaŃii sunt întâlnite. la care recuperarea se realizează cu succes trebuie să fie cea de doi ani. 1973). iar prevenŃia deprivării este şi mai însemnată. În concluzie. 1976. în acele instituŃii unde copiii sunt hrăniŃi şi lăsaŃi în pătuŃurile lor. Deprivarea senzorială. 73 . care conduce la întârzieri seminificative în dezvoltarea copilului. Ca şi în cazul copiilor sălbăticiŃi sau copiilor lup. Faptul că au fost raportate recuperări spectaculoase în perioade de timp scurte. La începutul anilor ’50. De aceea intervenŃia timpurie este mai de succes. Problematica deprivării poate fi abordată din punct de vedere teoretic pe două dimensiuni esenŃiale: deprivarea senzorială şi deprivarea afectivă. deşi intervenŃia a început abia la vârsta de 5-6 ani (Koluchova. este necesară educarea personalului din instituŃii cu privire la trebuinŃele copilului şi abilitatea de a se angaja în activităŃi de stimulare a copiilor. interacŃiunea cu adultul limitându-se la satisfacerea trebuinŃelor elementare necesare supravieŃuirii.supuşi deprivării în instituŃii şi adoptaŃi după vârsta de doi ani. au recuperat retardul mult mai greu (şi nu complet) decât cei adoptaŃi înainte de doi ani (Dennis. p. 117). de asemenea. până la expresia limită. Limita de vârstă spre care converg toate cercetările până în prezent. înŃelegând prin aceasta toate gradele ei de la carenŃa mediului de stimulare. în timp ce alŃi copii dovedesc slabe elemente de recuperări în ciuda unor intervenŃii timpurii calificate arată că diferenŃele individuale sunt. care dacă este remediată de timpuriu nu produce efecte permanente şi de lungă durată. de exemplu. emoŃională. Gradul de recuperare depinde în mare măsură şi de diferenŃele individuale. este esenŃială intervenŃia timpurie şi de calitate. În condiŃiile în care vorbim de copii instituŃionalizaŃi. pe fondul angajării tot mai multor femei în procesul muncii şi a extinderii instituŃiilor specializate de învăŃământ preşcolar.

Bowlby a observat o simptomatologie comună şi extrem de frecventă la copiii instituŃionalizaŃi sau spitalizaŃi. el descrie trei stadii ale „sindromului de disconfort”: protestul. în primii ani de viaŃă. Legăturile afective cu mama. 74 . dar teoria sa a fost valoroasă mai ales prin aceea că a atras atenŃia cercetătorilor asupra nevoilor afective ale copiilor într-o vreme când domina preocuparea pentru problematica dezvoltării intelectuale. enurezis şi la retard în dezvoltarea fizică şi psihică. Continuând studiile lui Bowlby. Rutter este cel care concluzionează că „sindromul de disconfort” se datorează perturbării procesului de ataşament. retard intelectual şi erau incapabili de a dezvolta relaŃii sociale. Rutter arată că dizarmonia în familie şi absenŃa unei relaŃii stabile cu un părinte sunt asociate devianŃei comportamentale. Teoria lui era aceea că în lipsa posibilităŃii de a dezvolta o relaŃie de ataşament cu mama sau doica. Ca şi Bowlby. dar nu în mod necesar al celui stabilit cu mama. dar şi calitatea îngrijirii copiilor în familii. în special cu tatăl. copilul va prezenta mai târziu probleme sociale şi/sau intelectuale. La adresa cercetării lui Bowlby şi a celor ce i-au îmbrăŃişat ideea. Potrivit acestei teorii. mult exagerate desigur în teoria lui Bowlby. dar Rutter atrage atenŃia şi asupra importanŃei stabilirii unor relaŃii ale copilului şi cu alte persoane. deprivarea maternală poate conduce la depresie. arătând necesitatea descrierii mai precise privind aspectele îngrijirii deficitare şi ale efectelor negative şi examinarea mai în amănunt a relaŃiei dintre ele. Copilul chiar într-un mediu sănătos şi cu o dezvoltare normală are nevoie de stimulare pentru a-şi atinge cu adevărat posibilităŃile maxime de dezvoltare.Ipoteza „deprivării senzoriale” a fost formulată de John Bowlby. MulŃi prezentau anumite tulburări de comportament. s-au formulat numeroase criterii. tot el afirma că acesta este mai bine explicat de lipsa unor experienŃe stimulatoare adecvate. sunt importante desigur. Privitor la ipoteza retardului mental asociat deprivării afective. Studiile privind deprivarea afectivă au arătat importanŃa stabilirii legăturilor afective în perioada copilăriei timpuri. disperarea şi detaşarea. În concluzie. Michael Rutter critica utilizarea conceptului de „deprivare maternală”. Rutter (1981) face distincŃia între efectele de scurtă durată şi cele de lungă durată ale separării copilului de părinte. studiile privind deprivarea senzorială au adus un plus în ceea ce priveşte calitatea îngrijirii copiilor în instituŃii.

Dezvoltarea afectivităŃii 4. Dezvoltarea fizică 4.6. sau a altor agenŃi fizici sau chimici).5. Debutul personalităŃii 4.3. prin imunizări etc. să ofere siguranŃă şi să fie stimulativ. Cercetările au pus în evidenŃă mai multe tipuri de nevoi ale copilului în primii ani de viaŃă. trăsături generale ale gândirii copilului antepreşcolar. manevrarea cu mai multă precizie a obiectelor din jur. mediul în care creşte şi se dezvoltă copilul trebuie să fie afectiv. IV.4. – protejarea împotriva factorilor teratogeni (supraîncălzire sau frig în viaŃa precoce. Specific acestei perioade este animismul şi antropomorfismul.1.Cap. S-a dovedit că primii ani de viaŃă sunt vitali în stabilirea stării de bine fizic şi emoŃional de mai târziu şi. pentru dezvoltarea intelectuală. Din această cauză. Nevoile fizice ale copilului în primii ani de viaŃă: – hrănirea adecvată pentru a asigura nevoile nutriŃionale. la copil apare un început de independenŃă. prin supravegherea stării de sănătate. emoŃionale şi sociale şi nevoi ce asigură dezvoltarea intelectuală. ce se impun a fi satisfăcute: nevoi fizice. în cele din urmă. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii 4.1. dezvoltând mersul.2. Caracterizare generală 4. vorbirea. CARACTERIZARE GENERALĂ Spre deosebire de perioada anterioară. – prevenirea bolilor prin asigurarea condiŃiilor de locuit. Principalele achiziŃii psihice ale perioadei 4. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 1 LA 3 ANI 4. Perioada se caracterizează prin expansiune enormă a conduitelor motorii şi verbale. 75 .

p. adaptate nevoilor copilului. pentru a asigura nevoile emoŃionale deosebite ale acestora. în special de către mamă. stimularea senzorială se va face de către specialist. cântat. (Iordăchescu.Nevoile emoŃionale şi sociale ale copilului: – Să crească într-o familie unită. 76 . de către părinŃi. – Să i se asigure o stare de sănătate bună. – OportunităŃi zilnice de a se juca cu o varietate de obiecte. – Încurajarea limbajului prin vorbit. – Şansa de a dezvolta o relativă independenŃă. – OportunităŃi pentru a învăŃa să coopereze. – ActivităŃi premergătoare scris-cititului. – Să se impună limite rezonabile ale comportamentului copilului. citit. de regulă. mai ales faŃă de cei cu boli cronice sau cei cu nevoi speciale. Perioada de la naştere până la vârsta de 1an: – PreotecŃie faŃă de pericole fizice. Dacă copilul are probleme cu dezvoltarea cognitivă şi cu dezvoltarea îndemânării. 199). – Să se cultive sentimentul de respect pentru propria viaŃă şi pentru viaŃa celorlalŃi. Perioada de la 3 la 6 ani: – Oportunitatea de a dezvolta motricitatea fină. – OportunităŃi pentru a explora şi cunoaşte mediul. Nevoile pentru dezvoltarea intelectuală corespunzătoare a copilului: – Se vor crea o serie de facilităŃi educaŃionale. – Stimularea dezvoltării intelectuale se începe în perioada de sugar şi se face. sub supravegherea strictă a adulŃilor care au ca grijă principală binele acestuia. – Îngrijirea adecvată a sănătăŃii. – OportunităŃi pentru a dezvolta deprinderile de bază în autoîngrijire. – Stimulare adecvată pentru dezvoltarea limbajului. – AdulŃi faŃă de care să se dezvolte ataşamentul. 1998. – Dieta adecvată. de limbaj şi gândire. – Suport pentru a învăŃa limitele (controlul comportamentului). părinŃii să aibă o atitudine echilibrată. – ActivităŃi care să dezvolte un sens pozitiv al controlului. Perioada de la 1 la 3 ani: – Suport pentru achiziŃiile motorii. care să-l ajute să-şi stimuleze dezvoltarea autocontrolului. să ofere ajutor şi să împartă. iar în cazul copiilor bolnavi. Donohue-Colletta (1992) propune diferenŃierea nevoilor copiilor în primii ani de viaŃă pe 3 paliere de vârstă.

în strânsă legătură cu factorii nutriŃionali. Dezvoltarea şi maturaŃia reprezintă noŃiuni calitative referitoare la diferenŃieri de structură. excesul determină accelerarea creşterii fără maturaŃie (gigantismul). Segmentele corpului au ritmuri de creştere inegale. Stress-ul psihic provocat de mediul ambiant nefavorabil influenŃează negativ procesul de creştere. climatul afectiv. – Factori ereditari – influenŃează ritmul de creştere şi valorile definitive ale parametrilor de creştere. DEZVOLTAREA FIZICĂ Prin creştere înŃelegem acumulările cantitative ale dimensiunilor corporale. La 3 ani. După vârsta de 1 an. hormonul de creştere este indispensabil pentru reglarea creşterii scheletice.5 kg. obiceiuri elementare. – Factorii de mediu – dintre care nutriŃia este elementul esenŃial în dezvoltarea procesului de creştere. Ritmul de creştere. – Factori hormonali – între aceştia.4. – Factori socioeconomici – influenŃează creşterea organismului copilului prin modul de viaŃă. greutatea medie este de 9. 1983). În primul an. de 15 kg. 6 -12 ani = 77 . particulare fiecărui Ńesut. iar la 3 ani. iar înfăŃişarea generală a organismului se modifică. iar deficitul acestui hormon se exprimă prin încetinirea proceselor de creştere şi maturare. dezvoltare şi maturaŃie depinde de factori ereditari. hormonali şi de mediu. tradiŃii culturale. după care se inversează ritmul de creştere. de compoziŃie şi funcŃie celulară. calitatea relaŃiilor dintre părinŃi şi copii. valoarea medie aproximativă a înălŃimii în centimetri se poate afla din formula: Vârsta (în ani) x 6 + 77 (Nelson. conform programelor genetice. Rapoartele segmentare dintre trunchi şi membre arată că membrele cresc mai rapid decât trunchiul până la pubertate. ritmul de creştere este mai diminuat faŃă de perioada anterioară.12 luni = 2 1. – Factorii psihici şi emoŃionali – contribuie în însemnată măsură la confort prin ambianŃa familiară.6 ani = vârsta (ani) x 2 + 8 kg vârstă (ani) x 7 − 5 2 Talia creşte de la 74 cm la 92 cm.2. Pentru aprecierea aproximativă a greutăŃii medii normale la diferite vârste se pot folosi unele formule: vârsta luni + 9 3 .

În România. Se dezvoltă sistemul muscular şi al ligamentelor. dentiŃiei (Ferrier. vârstă şi mediul de provenienŃă (rural/urban). după care perimetrul cranian rămâne progresiv în urma celui toracic. Aceste achiziŃii permit copilului un acces mai mare la mediul înconjurător. care la naştere este mai mic decât cel cranian. sertarele şi să culeagă obiecte mici între degete. târât. PRINCIPALELE ACHIZIłII PSIHICE ALE PERIOADEI Perioada antepreşcolară se caracterizează prin trei achiziŃii importante: mersul. ba mai mult decât atât. de la 980 g. căŃărat. Se perfecŃionează mişcările mâinilor în rapiditate şi precizie (încă de la un an şi câteva luni copilul poate bea din cană. „de tatonare”. ceea ce va duce la o mai mare agilitate a corpului. Au loc osificări la nivelul craniului prin închiderea fontanelelor. se constată o egalizare a celor două perimetre spre vârsta de 1 an. Dezvoltarea psihomotorie. Copilul îşi dezvoltă capacităŃile de la mersul şovăit la alergat. Elementele de maturaŃie sunt reprezentate de dezvoltarea relativă a masivului facial. la 3 ani. este capabil să deschidă uşile. să smulgă. reprezentarea şi limbajul. La doi ani.3. dulapurile. cu dispariŃia treptată a aspectului particular al nou-născutului. Are loc progresia în ceea ce priveşte dezvoltarea creierului. reprezentând standarde de referinŃă ce reflectă nivelul dezvoltării fizice la diferite grupe de vârstă. să tragă. Posibili78 . Termenul de psihomotricitate este folosit pentru a exprima faptul că dezvoltarea motricităŃii este legată de celelalte progrese în dezvoltarea intelectuală şi socioafectivă. poate mânca cu linguriŃa). a cutiei craniene. 55-73). coloanei vertebrale.100 g. Acum este capabil să împingă. 4. În raport cu perimetrul toracic. Activitatea corelată a diferitelor regiuni şi zone cerebrale se dezvoltă foarte mult. p. la apucare. să ridice. de la manevrarea imprecisă. desfacere. în faza ei adevărată. Dezvoltarea motricităŃii trece din faza ei incipientă. sex. să spargă. AchiziŃia mersului este o bună ilustrare a acesti interrelaŃii. aceste măsurători au fost elaborate de Institutul de Igienă Bcureşti. la 1an. la stăpânirea şi modificarea lui.Este important de ştiut că cifrele rezultate din măsurătorile parametrilor antropometrici sunt confruntate cu valorile din standardele de referinŃă care Ńin seama de zona geografică. ajunge la 1. învârtire. iar diferite reacŃii înnăscute încep să se condiŃioneze (la 2 ani şi jumătate apare controlul sfincteral). a membrelor. 1975. de expansiune.

Tonusul muscular al noului născut va evolua diferit în funcŃie de muşchii solicitaŃi. apoi controlul membrelor inferioare. pe când tonusul muşchilor flexori (ai braŃelor şi picioarelor) se va diminua pentru a permite gradul de extensibilitate necesar staŃionării în picioare şi mersului. deoarece putem constata că mişcările controlate. În acelaşi timp. de la muşchii oculari la muşchii gâtului. Acestea au fost descrise de Gesell şi ilustrează progresul maturizării nervoase cu efectele sale asupra controlului motricităŃii. EvoluŃia tonusului şi a posturii. de la umeri la mână şi aşa mai departe). achiziŃia ultimă fiind cea legată de mişcările mâinii. Aceste legi sunt: Legea dezvoltării cefalo-codale.tatea copilului de a se mişca conduce la experimentarea de noi senzaŃii. ceea ce înseamnă baza independenŃei de mai târziu. de asemenea. permiŃând poziŃia şezând. Mielinizarea fibrelor nervoase se realizează progresând de la zona creierului la zona bazală a coloanei vertebrale. dirijate ale copilului asupra unui obiect apar mai întâi la nivelul umărului. un copil privat de îngrijire şi nestimulat va prezenta un retard important în achiziŃiile sale. care permit înŃelegerea mecanismelor dezvoltării. prin exersarea mersului el dezvoltă o autonomie faŃă de adult. dezvoltând experienŃa cognitivă. EvoluŃia prehensiunii este efectiv o bună ilustrare a acestei legi. gesturi din ce în ce mai precise şi minuŃioase (de la regiunea pelviană la picioare. Tonusul este legat de evoluŃia posturii. facilitând progresul în controlul de la grupele de muşchi mari la grupele de muşchi mici. redresând capul. progresul copiilor hipertonici sau hipotonici nefiind similară. dezvoltând motricitatea fină. adaugând achiziŃia poziŃiei bipede. descendent. De aceea. Legea dezvoltării proximo-distale. Dezvoltarea se derulează urmând câteva legi generale. şi anume. Mişcările devin astfel mai suple şi mai adaptate. permiŃând. apoi ai spatelui. Aceasta înseamnă lărgirea controlului de la segmentele centrale la segmentele periferice. apoi la nivelul articulaŃiei cotului şi apoi în palmă. adică de la ceea ce este la mică distanŃă către ceea ce se află din ce în ce mai departe. copilul va exersa un control din ce în ce mai mare asupra muşchilor. unde controlul degetelor este din ce în ce mai perfecŃionat. Ea ilustrează progresele mielinizării într-un sens proximo-distal. Dezvoltarea psihomotorie este programată genetic pentru fiecare specie. De exemplu. căci copiii 79 . tonusul axial va creşte pentru a permite redresarea trunchiului. dar asta nu înseamnă că mediul nu intervine ca factor de modulare a celui genetic.

emite vocale izolate Gângureşte. priveşte un altul Limbajul (L) 4 Mici zgomote guturale Surâde când i se vorbeşte. adaptate după Gesell: Vârsta (luni) 1 1 2 Motricitate (M) 2 Capul moale Ridică uşor capul care recade repede łine capul Adaptare senzorială (A. Ńine un cub. Principalele achiziŃii psihomotorii până la vârsta de 3 ani. priveşte un obiect mai mult de un minut Vede imediat un obiect. se ascunde după o cârpă Surâde la imaginea din oglindă 3 4 Stă o fracŃiune de secundă susŃinut łine capul drept stabil. Vede un obiect în linie mediană Priveşte mâna examinatorului. urmăreşte un obiect de la linia mediană Urmăreşte un obiect până la 1800. prehensiune Gângureşte. încearcă să localizeze un sunet Urmăreşte cu ochii obiecte dispărute.S) 3 Ascultă sunete. surâde şi vocalizează la vederea propriei imagini din oglindă 80 . Normele dezvoltării. căci este importantă variaŃia propriei curbe de dezvoltare pe care se evaluează progresul. ridică picioarele în sus. observă examinatorul Gângureşte când se vorbeşte Surâs spontan. duce obiectele la gură Întoarce capul la sunet. Evaluarea dezvoltării unui copil se realizează raportat la propriul ritm de dezvoltare şi nu numai prin raport la grupa de vârstă de referinŃă. ridică mâinile după obiecte. gângureşte spontan DiferenŃiază pe străini. vocalize 5 Strigă în puseuri 6 Prinde cu amândouă mâinile. zgârie diferite obiecte. încearcă să reapuce un obiect căzut.hipertonici stau în picioare mai mult decât ceilalŃi şi cei hipotonici au un control mai bun al motricităŃii fine. se întoarce de pe o parte pe altă. conform datelor IOMC – Bucureşti.S) 5 Figură inexpresivă Mimică la figura umană. recunoaşte biberonul. râde ReacŃii Sociale (R. prehensiune precară În decubit dorsal.

ta. Se joacă şi cercetează diferite obiecte Pricepe să facă gesturi de ajutor la îmbrăcare Controlul parŃial al sfincterelor. limbaj sub formă de jargon. imită sunete. aşază un cub pe o suprafaŃă Aşază jucării pe o suprafaŃă Silabe izolate: ma. înŃelege. se Ńine în picioare când e susŃinut de mâini. se ridică susŃinut.1 7 8 9 2 palmară Stă în şezut susŃinut. mângâie imaginea din oglindă Suge jucării. mama. răspunde la nume Spune două cuvinte. ba. pricepe să dea obiecte la cerere. încearcă să întoarcă paginile unei cărŃi. mâzgăleşte spontan pe 15 18 Merge singur şi repede. prehensiune radiopalmară Stă în şezut. culcat. imită sunete. mănâncă singur un biscuit Pricepe: bravo! Pa! Ia două cuburi în cele două mâini. lângă bară. ridică picioarele şi le repune Merge susŃinut numai de o mână Merge. duce piciorul la gură. urcă scările ajutându-se de mâini 3 Recunoaşte jucării 4 Spune „m…m…” Vocalizări silabice 5 Apucă bine alimente solide. urcă 10 cuvinte şi nume proprii. mama. priveşte alt obiect Loveşte un cub de altul. Răspunde la nume Pricepe cuvinte ca: nu. scade în mâini. 4-5 cuvinte. arată când doreşte un obiect Încearcă să mănânce singur cu lingu81 12 Încearcă să construiască un turn din cuburi Turn din două cuburi. denu- . tata. Ńine un cub. 10 Papa. încearcă cu insistenŃă să apuce jucării Îşi Ńine biberonul. tata 11 Papa. introduce corect cuburile mici în cele mari Turn de 3-4 cuburi. apucă al treilea cub Descoperă un obiect ascuns sub privirea sa. Prehensiune mediodigitală Stă în picioare. ta. prehensiune cu opozabilitate În picioare. mama.

Desenează şi explică ce a desenat. urcă şi coboară o scară alternând picioarele Face un turn din 8 cuburi. Utilizează prepoziŃii. controlul sfincterelor pe parcursul zilei Bea singur din ceaşcă. încearcă să se Ńină într-un picior. utilizează pluralul. se joacă în grup fără cooperare Utilizează „eu” pentru a se denumi Turn din 5-6 cuburi Imită cu creionul pe hârtie linii verticale şi orizontale 30 36 Sare cu ambele picioare. copiază cercul Se joacă în grup cooperând. se îmbracă şi mănâncă singur 82 . Sare pe ambele picioare. încercă să se Ńină într-un picior. controlul sfincterelor pe parcursul nopŃii. ascultă ordine Fraze din 3-4 cuvinte. combină spontan 3-4 cuvinte. Ştie să-şi spună sexul. se îmbracă singur cu o jachetă. Ńine corect creionul.1 21 24 2 scările Ńinut de o mână. se aşază singur pe un scăunel Urcă şi coboară pe o scară susŃinut de o mână. răspunde la întrebări. verbalizează ce face 5 riŃa. dă cu piciorul în minge Aleargă fără să cadă 3 hârtie 4 meşte imagini din cărŃi cu poze 20 de cuvinte. al meu. łine corect creionul. ştie să spună funcŃiile unor obiecte Descrie ce fac animalele sau oamenii din imagini. apare „de ce”-ul Realizază un turn şi pod din cuburi. imită cu creionul linii verticale şi orizontale Îşi spune numele complet. tu. arată celor din jur ce îl interesează. repetă cuvinte. utilizează cuvinte ca: eu. merge pe bicicletă. cere când vrea să mănânce şi să bea Mănâncă corect cu linguriŃa.

Zlate. după Piaget. cărora le atribuie o funcŃie centrală în dezvoltarea cognitivă. 1993). 2002. La sfârşitul primului an de viaŃă. directă. AfirmaŃia lui Piaget despre apariŃia tardivă a reprezentărilor mentale este unul din punctele de dezacord fundamental între Piaget şi Freud. altfel în ce manieră un nou născut poate imita o mişcare pe care el nu a experimentat-o. a manevrării obiectelor şi asupra dezvoltării gândirii (Golu. şi în acest caz ele vor deveni foarte precoce. Verza. p. gândirea copilului este dominată în totalitate de acŃiunea concretă cu obiectele. Una din cele mai importante achiziŃii este vorbirea. ImitaŃia implică reprezentări mentale. În jurul vârstei de 2 ani. ObservaŃiile conduitelor neo-natale imitative puse în evidenŃă de Zazzo a fost completată prin studii experimentale de Meltzoff şi Moore (1977) şi au contrazis teoria piagetiană a dezvoltării tardive a reprezentărilor. ExplicaŃia cea mai probabilă a precocităŃii acestei capacităŃi. Capacitatea de a înlocui acŃiunea concretă. majoritatea copiilor pronunŃă câteva cuvinte cu înŃeles. La un an şi jumătate se face trecerea decisivă spre reprezentarea acŃiunii. cum sugerează Meltzoff şi Moore. ApariŃia conduitelor de imitaŃie la copil. cu imaginea ei are implicaŃii asupra jocului. Teoreticienii cognitivişti asociază competenŃele precoce cu reprezentările mentale. 61). el foloseşte limbajul ca mijloc de comunicare 83 . deoarece ele nu pot fi posibile înaintea substadiilor III şi IV pentru că este nevoie de reprezentări mentale corespondente modelului de imitat. este funcŃiunea lor socială şi se înscriu în ansamblul capacităŃilor desfăşurate de copil pentru a intra în contact cu semenii. respectiv faptul că prin intermediul limbajului poate obŃine satisfacerea unor trebuinŃe. dar şi între succesorii lor (Tourrette şi Guidetti. Alături de aceştia. La sfârşitul primului an de viaŃă. La sfârşitul primului an de viaŃă. ca şi în cazul altor capacităŃi precoce. Copilul de aici înainte are capacitatea de a opera în plan mental cu imaginile secundare furnizate de reprezentare. că frecvenŃa imitaŃiei produse depinde de copii şi că aceste conduite dispar către vârsta de 2 luni. unele fiind cuprinse în vocabularul propriu sau limbajul propriu. şi alŃi cercetători au confirmat observaŃiile făcute şi au arătat că nou-născuŃii urmează modelele propuse spre imitare. înainte de executarea ei reală. Problema ridicată de aceşti cercetători este natura proceselor implicate în producerea acestor comportamente.Majoritatea autorilor apreciază că la această vârstă copilul învaŃă prin imitaŃie. este relativ tardivă. p. condiŃie esenŃială pentru supravieŃuirea sa (Tourrette şi Guidetti. 61). dacă nu mai multe dintre acestea. 2002. deja cunoaşte valoarea socială a limbajului.

vocea nu este controlată în volum şi modulaŃie. 2 luni – gângureşte. Vocabularul său poate conŃine de la 8 până la 20 de cuvinte. în care copilul exprimă atitudini afective şi mintale. pronume personal. 4 luni – tendinŃa de modulare. se joacă repetând un cuvânt sau o frază. produce propoziŃii din care lipseşte de cele mai multe ori verbul. vrea. 36 luni – relatează situaŃii 84 . jargonul folosit este impregnat de conŃinut emoŃional. la 3 ani şi jumătate. Verza. aproape majoritatea conŃinutului exprimat de copil este inteligibil. După M. sensul pluralului. care conŃin o mare încărcătură informaŃională. p. La 2 ani. 1993).curentă. verb conjugat. pronume). Verza. Copilul pronunŃă cuvintele unele după altele în ordinea importanŃei pe care acestea par să o aibă pentru el. 27 luni – îşi vorbeşte singur când se joacă. 9 luni – silabe repetate. Stadiul debutează la doi ani şi câteva luni. 33 luni – poezii scurte. De la exerciŃiul vocal din primul an de viaŃă în care sunt incluse gânguritul şi Ńipătul. La 3 ani. 15 luni 4 până la 6 cuvinte în vocabular activ şi folosirea „jargon”-ului. 30 luni – vocabular activ bogat. În România. Zlate (în lucrarea Golu. foloseşte cuvinte-propoziŃii. 3 cuvinte (substantive. 5 luni – sunete în ritm alert. pot fi evidenŃiate mai multe stadii. copilul trece la exerciŃiul cuvintelor când jocul cu cuvintele şi silabele este aproape permanent. 12 luni – 2 cuvinte cu semnificaŃia precisă. în vocabular activ. 1993. Sunt active majoritatea funcŃiilor limbajului: cea de comunicare – copilul exprimă ceea ce vede. Stadiul prefrazei durează de la 1 an şi jumătate până la 2 ani. 10 luni – înŃelege cuvinte folosite des. 11 luni – cuvânt cu sens. aude. Stadiul „diferenŃierii formelor gramaticale”. adjective. înŃelege întrebări simple ce au legătură cu mediul său şi activităŃile sale. Zlate. 6 luni – sunete mai variate. Stadiul „frazei gramaticale” în care copilul exprimă relaŃii între noŃiuni şi judecăŃi. cuvinte din mai multe silabe. Este capabil să relateze despre experienŃa sa şi relatarea să poată fi urmărită şi înŃeleasă. funcŃia reglatorie – declanşează acŃiuni cu ajutorul limbajului dar predominantă este funcŃia ludică – copilul se joacă şi exersează vorbind (Golu. 69). 8 luni – pronunŃă silabe. 18 luni – 8 până la 10 cuvinte. 3 luni – vocale şi consoane izolate. 7 luni – vocalizează silabe. simte. Stadiul structurii sintactice debutează la 3 ani. 24 luni – propoziŃii din 2. În evoluŃia limbajului la copil. identificăm următoarele stadii: stadiul cuvântului-frază. ritmul şi fluenŃa vorbirii este încă slabă. Acest stadiu se întinde de la 1 an la 1 an şi jumătate. verbe. indicii dezvoltării normale a comportamentului verbal sunt următorii: 1 lună – sunete laringiene.

DEZVOLTAREA INTELIGENłEI ŞI GÂNDIRII Perioada de la 1 la 3 ani din perspectiva piagetiana este caracterizată de încheierea stadiului senzorio-motor (0-2 ani) şi debutul stadiului umător. • „experienŃe pentru a vedea ce se întâmplă”: – ex. – Trage faŃa de masă pentru a coborî obiectul. cel preoperaŃional (de la 2 la 7 ani). crearea lor şi căutarea acestor mijloace este caracteristica acestui moment. • Conduita sforii – Trage sfoara de care este legat un obiect pentru a-l apropia. 4. 6. categorializarea schemei sale de existenŃă (Neveanu.: descoperind traiectoria unui obiect copilul va căuta să-l arunce în alte moduri sau de la alte puncte de plecare. Stadiul inventării de mijloace noi prin combinări mentale (18-24 luni) • SoluŃia la problemă nu mai este tatonată practic. dezvoltarea inteligenŃei conform teoriei lui Piaget parcurge substadiile 5 şi 6 ale dezvolttării senzorio-motorii: 5. limbaj constituit gramatical. • Conduita bastonului – apropie un obiect îndepărtat. Stadiul reacŃiilor circulare terŃiare şi descoperirea de mijloace noi prin experimentare activă (11/12 luni-18 luni) • Pentru ca actul inteligent să fie complet sunt necesare mijloacele noi de acŃiune. • Conduita suportului – Trage covorul pentru a aduce mai aproape obiectul. în cele terŃiare acŃiunile sunt caracterizate de schimbarea modalităŃii de producere a rezultatului. Conceptul obiectului permanent a fost introdus de Meyerson. foloseşte corect pluralul.din viaŃa lui şi a familiei. InteligenŃa senzori85 . Nu trebuie uitat însă în aprecierea dezvoltării că fiecare copil are ritmul său de dezvoltare şi caracteristicile sale individuale şi evaluarea trebuie realizată pe mai multe dimensiuni.4. La sfârşitul primului an de viaŃă.. • Sfârşitul inteligenŃei senzorio-motorii şi debutul inteligenŃei veritabile. pentru ca aprecierea sa fie corectă. pentru a desemna invarianŃa obiectului ca atare. • Apar reacŃiile circulare terŃiare • În RCS copilul cunoaşte rezultatul acŃiunii sale şi îl repetă folosind scheme cunoscute de acŃiune. 1978). copilul fiind capabil să găsească soluŃia în mintea sa. receptiv la cuvinte noi. coord. folosind un băŃ.

p. arată Piaget. Observarea conduitei copilului cu ocazia dispariŃiei unui obiect : S2 (1 lună -4. Aşadar.o-motorie conduce la organizarea realului. Această perioadă de după vârsta de 2 ani este marcată de trei mari achiziŃii.5 luni) Nu există nici o conduită privind obiectele disparate S1 (0-1 lună) S3 (4.58/9luni) Apar conduite precursoare. construind marile categorii ale acŃiunii care sunt: schemele obiectului permanent. Indicele recunoaşterii permanenŃei obiectului este „căutarea activă”.obiectul este permanent. ale spaŃiului. copilul deŃine un sistem elementar de semnificaŃii şi o posibilitate esementară de a reprezenta mental anumite acŃiuni. conform teoriei lui Piaget. La sfârşitul stadiului senzorio-motor. Aceste reprezentări şi utilizarea semnifi86 . structurat spaŃio-temporal şi constituind sediul unei cauzalităŃi. . în acelaşi timp spaŃializate şi obiectivate în lucruri (Piaget. . După vârsta de 18 luni.debutul permanenŃei obiectului . ale timpului şi ale cauzalităŃii. arată Piaget.căutare activă Ńinând cont de reuşitele anterioare şi nu de deplasările vizibile ale obiectului S5 (11/12 luni . 1976.conduita este definitivă Perioada preoperaŃională sau stadiul preoperator debutează în jurul vârstei de 2 ani cu apariŃia reprezentărilor mentale şi posibilităŃile de evocare verbală şi mentală caracterisitice. respectiv: apariŃia funcŃiunii semiotice. într-un univers format din obiecte permanente. Inhelder. Nici una din aceste categorii nu este dată de la început şi universul iniŃial al copilului este în întregime centrat pe propriul corp şi pe acŃiunea proprie a copilului într-un egocentrism pe cât de total pe atât de inconştient.18 luni) . 15). ce se constituie în substructuri ale viitoarelor noŃiuni corespunzătoare (Piaget. ci se formează pe parcursul aceloraşi stadii de dezvoltare ca şi schemele de acŃiune.căutare activă Ńinând cont de mişcările vizibile ale obiectului S6 (18-24 luni) .căutare activă Ńinând cont de mişcările invizibile ale obiectului. se realizează o decentrare generală în urma căreia copilul sfârşeşte prin a se situa ca un „obiect” printre altele. 14). apogeul gândirii egocentrice şi începutul decentrării cognitive. noŃiunea de obiect nu este înnăscută. Inhelder. 1976. p. obiectele continuă să nu fie permanente S4 (8-11/12 luni) .

În jurul vârstei de 2 ani. 2002. anal. Această funcŃie generatoare a reprezentării este denumită de Piaget simbolică. p. imaginile mentale şi limbajul. Cea de a doua fază este faza lui „de ce ?” şi debutează la 3 ani. apoi semiotică. 111). jocul simbolic. DEZVOLTAREA AFECTIVITĂłII Vârsta de la 1 la 3 ani este caracterizată de fuziunea cu mama. deoarece ele nu au nici o legătură cu obiectele pe care le reprezintă (Tourrette şi Guidetti. care reprezintă capacitatea de a evoca obiectele sau situaŃiile care au fost cândva percepute. contribuind semnificativ la dezvoltarea gândirii. Dezvoltarea inteligenŃei şi limbajului sunt strâns legate de conduitele verbale. semnele fiind mai arbitrare decât simbolurile.cantului se dezvoltă o dată cu apariŃia funcŃiei semiotice sau simbolice. corespunzând perioadei autoerotismului. încercând să clarifice elementele de bază ale dezvoltării afective. stadii în care satisfacerea este obŃinută pe măsură ce libidoul (energia sexuală) este direcŃionat spre diferite părŃi ale corpului. Freud a folosit termenul „sexual” mai degrabă cu sensul de plăcere fizică. p. în atribuirea acestui termen copiilor. Prin această întrebare copilul caută să identifice relaŃiile dintre obiecte. Pentru perioada de la 1 la 3 ani. AlimentaŃia pentru Freud are două funcŃii: nutriŃională şi libidinală. şi tendinŃa copilului. Prima etapă este activă. prin intermediul semnelor şi simbolurilor. Eşecul în negocierea satisfăcătoare a unui anumit stadiu va avea ca rezultat fixaŃia sau stagnarea dezvoltării în acel stadiu (Ann Birch. 111).5. falic. sunt caracteristice stadiile oral. p. El se referă la „instincte sexuale” deşi. În stadiul oral. la ce folosesc acestea şi care sunt efectele obiectului asupra sa. anal şi debutul celui falic. În conduita verbală. de latenŃă şi genital. viaŃa afectivă a copilului este organizată în jurul alimentaŃiei. Una dintre perspectivele teoretice ale dezvoltării afective este cea propusă de psihanaliză. Freud propune 5 stadii: oral. de a se construi ca persoană (Tourrette şi Guidetti. distingem două etape interogative cu influenŃe asupra structurării gândirii. Fiecare stadiu aduce după sine un set de probleme ce trebuie depăşite în raport cu dezvoltarea de mai târziu. 168). Această dezvoltare este descrisă de mai mulŃi autori. etapa pe care Rose Vincent a denumit-o „marea identificare” (ce este asta ?). Aceste 2 funcŃii se 87 . 2000. Această funcŃie se va dezvolta într-o manieră privilegiată pe parcursul diferitelor conduite care sunt: imitaŃia amânată. Freud arată că în această perioadă copilul se află într-un stadiu de narcisism primar. pe de o parte. 4. pe de altă parte. 2002.

Aşa cum se ştie. • etapa ataşamentului delimitat – 6/8 luni până la 18 luni. nevoia de contact social care este o nevoie primară. care îi va permite să suporte din ce în ce mai bine absenŃa acestora şi să anticipeze întoarcerea lor. copilul construieşte progresiv o reprezentare internă a figurilor de ataşament. cu plăcerea defecării şi a reŃinerii voluntare. ca prototip al plăcerii erotice. El arată că nevoia de ataşament a copilului faŃă de mama sa evidenŃiază o nevoie înnăscută. copiii mici se orientează şi răspund. 2002. Atkinson R. etologie şi psihologie cognitivă (Atkinson Rita L. Bowlby descrie că în jurul vârstei de 3 ani se formează un palier matur în construcŃia acestei reprezentări. RelaŃia copilului cu obiectul libidinal se exprimă în termeni de posesiune/expulziune. 2 ani. Faza anală debutează cu controlul sfincterelor. Acesta este momentul întăririi Ego-ului iar interdicŃiile parentale sunt originea Superego-ului. Ca urmare. când relaŃia cu mama se modifică la finalul acestui stadiu. În această perioadă. • etapa ataşamentului de acŃiune – (6 săptămâni-6/8 luni) – în această fază. când dezvoltarea se poate fixa într-unul din stadii. activitatea suptului se va exersa ca plăcere în sine. marcând mai mult decât până acum preferinŃa faŃă de mamă.vor separa. Smith. elaborează în jurul anilor '50 teoria ataşamentului.C. p. zona erogenă devine regiunea anală. interpretarea freudiană a patologiei adultului s-a făcut prin referinŃa la aceste prime stadii ale vieŃii psihice.. 579). Perioada falică este caracterizată de complexul Oedip. Un moment important este înŃărcarea. când relaŃia obiectuală este orală şi se elaborează progresiv un Ego rudimentar. corespunzătoare etapei în care ataşamentul faŃă de mamă este foarte evident. 88 . În această perioadă. cu valoare de supravieŃuire.. Bem. Un alt psihanalist. Bowlby împarte dezvoltarea ataşamentului în 4 etape: • etapa de preataşament – de la naştere la 6 săptămâni când comportamentul este o problemă de răspunsuri reflexive determinate genetic. care îl va ajuta pe copil să suporte mai bine separarea corespunzătoare intrării în grădiniŃă. Această perioadă de ataşament delimitat îşi găseşte echivalenŃa în permanenŃa obiectului din teoria lui Piaget. Bowlby. teorie care asimilează concepte din teoria psihanalistă. • etapa formării unei relaŃii reciproce – 18 luni/2ani şi după. J. structurală. copiii manifestă anxietate de separare. anxietatea de separare scade la vârsta de 3 ani.

Cea de a doua fază a dezvoltării afectivităŃii la această vârstă este cea de cooperare cu adultul.6. Odată stabilită legătura de ataşament. ca momente ale stadiului centrifug. Această activitate contribuie la naşterea a ceea ce Wallon numeşte inteligenŃă practică. Pe de altă parte. este un punct de dezacord cu teoria piagetiană (Tourrette şi Guidetti. ca urmare a unor interiorizări a interdicŃiilor. H. Perioada centripetă se încheie la vârsta de un an.Cele 4 etape ale lui Bowlby arată că legătura afectivă de durată pozitivă cu persoana care are grijă de copil se dezvoltă pornind de la experienŃele din primii 2 ani de viaŃă. Pe de o parte. autorii români identifică două faze specifice. Revolta faŃă de interdicŃia adultului se transformă întrun comportament de opoziŃie. 1993). 84). DEBUTUL PERSONALITĂłII Aşa cum am arătat pentru perioada de până la un an şi pentru perioada de la 1 până la 3 ani. Perioada de vârstă de la doi ani corespunde dezvoltării senzorio-motorii şi proiective. sunt etape ale dezvoltării afective până la 3 ani. proprietăŃile şi numele acestora. 2002. p. centripetă şi centrifugă. în cursul cărora el învaŃă să cunoască obiectele. Activitatea senzorio-motorie se dezvoltă în două direcŃii independente. Copilul începe să acŃioneze conform interdicŃiilor interiorizate (Golu. Această opoziŃie între două forme de inteligenŃă. Zlate. Cu progresul 89 . Wallon arată că perioada 1-3 ani este definitorie pentru dezvoltarea personalităŃii. 4. Această orientare contribuie la naşterea unei inteligenŃe caracterizate de Wallon ca fiind inteligenŃa discursivă. Stadiul proiectiv corespunde vârstei de 3 ani şi este marcat de trecerea de la actele motorii la reprezentările mentale. dezvoltarea afectivă este esenŃială pentru structurarea persoanei în mediul din care face parte. deschizând perioada centrifugă. iar copiii nu trebuie să se mai angajeze în comportamente de căutare a apropierii la fel de insistent ca până acum. Cele două stadii descrise de Wallon. Verza. În pragul vârstei de 2 ani. activitatea senzorio-motorie se dezvoltă în posturi şi atitudini care contribuie la apariŃia imitaŃiei (posturile imitative). În evoluŃia afectivităŃii antrepreşcolarului. aceasta durează în timp şi spaŃiu. se constituie faza opoziŃiei. se manifestă activitatea de manipulare şi explorare. preludiu reprezentării mentale care va acompania naşterea limbajului. care semnalează trecerea de la senzorio-motricitate la stadiul reprezentărilor mentale. dar complementare.

1993). el trece printr-o perioadă de evitare a imaginii. în lunile următoare. Darwin credea că acest fenomen are loc la 17 luni. copilul se exprimă atât prin gesturi. vorbeşte cu imaginea sa ca şi cum ar avea un alt copil în faŃa lui. net social. Din acest moment. cât şi prin cuvinte. stadiul următor fiind cel în care înŃeleg că este vorba de propria lor reflecŃie. iar mişcarea acompaniază şi serveşte drept suport reprezentării mentale. etapele identificării în oglindă debutează în primul an de viaŃă mai întâi cu interesul pentru figura adulului din preajmă. Zlate. Fontaine (1992). Gesell la 2 ani şi Rene Zazo la 3 ani. Apoi. copiii reuşesc să înŃeleagă că în imaginea din oglindă este vorba tot de ei înşişi. el surâde în oglindă. că imaginea nu prezintă un alt copil. dar nu se manifestă pregnant înainte de 2-3 luni. După R. MulŃi autori au legat apariŃia identităŃii de sine de momentul în care copilul se recunoaşte în oglindă. La mijlocul celui de-al doilea an. apreciază autorii. La această vârstă. Identitatea se construieşte procesual. Verza. Zazzo şi A. Către 8 luni.mersului şi al limbajului se realizază o activitate „proiectivă” care corespunde proiectării imaginilor mentale în acte. astfel că autorii au identificat fiecare câte o etapă: de la identificarea primară produsă prin confruntarea cu imaginea din oglindă până la momentul când nu au mai considerat imaginea din oglindă o dublură cu existenŃa de sine stătătoare (Golu. Acesta este şi momentul constituirii identificării ca proces de structurare a personalităŃii şi care în etapa identificării primare se referă la imitaŃia comportamentelor adulŃilor care-l îngrijesc şi la fuziunea afectivă ce stă la baza imitaŃiei. copilul înŃelege că în oglindă nu este un alt copil şi începe să se intereseze de simultaneitatea celor două imagini (se joacă executând diverse mişcări în oglindă). M. La această vârstă. aceasta fiind doar o imagine. apoi el se interesează din ce în ce mai mult de imaginea sa şi. Se manifestă acum o interiorizare a actelor motorii. iar imitarea ilustrează acest proces de interiorizare ce are ca finalitate dezvoltarea reprezentărilor mentale. se întreabă din ce în ce mai mult despre efectul oglinzii (începutul celui de-al doilea an de viaŃă). care poate coexista cu anume formă de fascinaŃie (el se priveşte cu surprindere). Mecanismele identificării copiilor cu părinŃii au fost explicate psihanalitic prin adoptarea 90 . care este mult mai vie decât propria sa imagine. copilul trece de la zâmbet la perplexitate. spune Wallon. el este intrigat de imaginea dublă a unei persoane (reală şi în oglindă). Între 18 şi 24 de luni. care au un caracter. Un moment esenŃial al identităŃii este acela în care copilul vorbeşte despre sine folosind pronumele personal „eu”.

În consecinŃă. Cercetările arată că. relaŃiile satisfăcătoare între părinte şi copil stabilesc legături puternice de identificare între copii şi părinŃi. ca urmare a satisfacerii nevoilor copiilor. 91 .comportamentului părinŃilor de către copii datorită poziŃiei de putere a acestora. astfel. copiii aplică de fapt sentimentele de satisfacŃie pe care le asociază cu părinŃii. Teoriile învăŃării arată că există o asociere pozitivă între comportamentul şi trăsăturile părinŃilor. oferind în acest fel propria lor recompensă. copiind comportamentul părinŃilor.

EvoluŃia teoriilor şi perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului 5. Debutul competenŃelor de comunicare la copil 5. Rita L. mersul sprijinit şi mersul în picioare. cu scopul de a stabili norme de dezvoltare. V. Contextul lingvistic de stimulare în care copii cresc îi determină să acumuleze un limbaj. Bem.C.2.. combinaŃii de cuvinte la începutul celui de-al treilea an de viaŃă şi construcŃii gramaticale în jurul vârstei de 4-5 ani. XX au fost mai mult descriptive.1. Elementele înnăscute ale limbajului sunt atât de specifice încât copiii parcurg traseul normal al achiziŃiei limbajului. indiferent de limba pe care o vorbesc şi indiferent de cultura din care provin: gânguritul din prima jumătate de an. Cadrul teoretic general privind dezvoltarea limbajului 5. Controversa Skinner .Chomsky 5. CADRUL TEORETIC GENERAL PRIVIND DEZVOLTAREA LIMBAJULUI Cercetările privind achiziŃia limbajului în prima jumătate a sec. Atikinson. Smith. p. R.2. rostirea primelor cuvinte între 8 şi 18 luni.2. Faptul că o asemenea stadialitate este prezentă la toate culturile demonstrează că acele componente înnăscute ale limbajului sunt foarte specifice. Etapele dezvoltării limbajului 5.Cap. LIMBAJ ŞI COMUNICARE 5. deşi în acelaşi timp limbajul pare că poate fi învăŃat sau însuşit 92 . 418).2. Perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului 5.. Regularitatea acestor achiziŃii indiferent de limba maternă a copiilor conduc la ideea unui proces de maturizare similar cu rostogolitul. chiar şi în condiŃiile în care mediul în care trăiesc nu le oferă modele de vorbire (Atkinson. Primele studii evidenŃiază reperele care caracterizează creşterea şi dezvoltarea copiilor în general.1.3.4. 2002.1.

5. sunt producŃii noi guvernate de o cunoaştere activă a regulilor gramaticale.fără expunerea acestora la un limbaj vorbit. Skinner.2. abordează limbajul din punctul de vedere behaviorist. În cartea sa Syntactic Structures (1959). CONTROVERSA SKINNER-CHOMSKY B.2. publicată în 1957.1. astfel încât copiii să ajungă ca la vârsta grădiniŃei să producă forme gramaticale complexe şi să dobândească un vocabular activ de peste 14 mii de cuvinte. La sfârşitul anilor ’50. contactele cu părinŃii modelează rostirile copilului prin aproximaŃii succesive. în cartea sa Verbal Behavior. Astfel de cuvinte sunt autogenerate. la fel ca pe orice alt comportament care este însuşit pe măsură ce adulŃii aplică principiile recompensei la rostirile copiilor mici şi preşcolari. Chomsky atrage atenŃia asupra altor aspecte ale teoriei lui Skinner. Alternativa propusă de Chomsky este teoria ineistă. El accentuează că şi alte specii de animale posedă sisteme de comunicare. F. Această polemică este depăşită datorită faptului că în acest moment ideea că omul se naşte cu anumite dispoziŃii pentru a înŃelege şi a vorbi o limbă naturală. 1970). ci două teorii care completează tabloul achiziŃiei limbajului. abordarea behavioristă a limbajului conform căreia copilul răspunde la recompensele unui adult insistent nu mai este atât de acceptată. În plus faŃă de acesta. dar nici unul din 93 . de asemenea faptul că mediul lingvistic şi extralingvistic joacă un rol esenŃial în explicarea achiziŃiei limbajului nu mai sunt două poziŃii disjuncte. EVOLUłIA TEORIILOR ŞI PERSPECTIVA MODERNĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 5. până când acestea se apropie de vorbirea unui adult. Din această cauză. Chomsky are un punct de vedere critic asupra teoriei lui Skinner. este pentru foarte mulŃi părinŃi o Ńintă aproape imposibilă. gândindu-ne aici la copiii surzi din naştere sau la cei serios neglijaŃi care nu achiziŃionează un limbaj verbal (McNeill. doi cercetători importanŃi au polemizat în acest sens. Modelarea silabelor gângurite în cuvinte şi a cuvintelor în propoziŃii. Începând de la faza de gângurit spontan. Această contradicŃie aparentă reprezintă baza dezbaterii dintre înnăscut şi dobândit. inclusiv asupra faptului că o parte din cuvinte nu sunt propuse spre învăŃare copilului în mod intenŃionat. carte care a convins comunitatea ştiinŃifică de faptul că şi copii cei mai mici îşi asumă mare parte din responsabilitatea învăŃării propriului limbaj.

sisteme nu se apropie de complexitatea şi flexibilitatea limbajului uman. traducem gramatical de fapt diversele structuri de suprafaŃă în sensurile comune sau obişnuite. 1957). Criticii accentuează faptul că nu este foarte clar care sunt regulile transformaŃionale pe care le achiziŃionează copiii. În 94 . Chomsky consideră că structura limbii este prea complexă pentru a fi direct predată copiilor sau descoperită independent de un copil preşcolar. următoarele două propoziŃii au din punct de vedere gramatical structuri de suprafaŃă diferite: „Mihai îi dă Mariei un cadou” şi „Un cadou este dat Mariei de către Mihai”. Chomsky consideră capacitatea extraordinară de a ne exprima prin limbaj vorbit ca fiind o caracteristică umană unică. dar producerea limbajului funcŃionează invers. Teoria este complexă şi pentru că face distincŃia între structura de suprafaŃă – ceea ce oamenii spun de fapt – şi structura de adâncime sau semnificaŃia de bază din spatele cuvintelor. recunoaştem imediat că cele două propoziŃii au acelaşi sens. imatur din punct de vedere cognitiv. căreia i se aplică reguli transformaŃionale pentru a genera structuri de suprafaŃă corecte gramatical (Chomsky. Teoria lui Skinner şi abordarea lui Chomsky au stârnit multe polemici. Exemplul de mai sus se aplică înŃelegerii limbajului. dependentă de mecanisme înnăscute. Pe copii nu îi învaŃă nimeni cum să folosească aceste reguli. în schimb capacitatea acestora de a le folosi cunoaşte o maturizare spontană prin simpla expunere într-un mediu în care se vorbeşte. şi să înŃeleagă semnificaŃia a ceea ce aud. dar constante gramatical. De exemplu. Producerea limbajului începe cu structura de adâncime. El a propus teoria gramaticii transformaŃionale pentru a explica cum un singur LAD poate fi considerat ca element de achiziŃie a unor diverse sisteme lingvistice existente în toată lumea. Pentru că putem aplica o regulă transformaŃională care să ne conducă de la 2 structuri de suprafaŃă diferite la aceeaşi structură de adâncime. Concentrându-se pe realizările gramaticale ale copiilor. folosind nişte reguli transformaŃionale incluse în LAD. să combine cuvintele în rostiri noi. DistincŃia aceasta presupune că atunci când auzim o propoziŃie rostită. Copiii se nasc cu mecanism de achiziŃie a limbajului (LAD = Language Acquisition Device). Dezvoltarea limbajului este o chestiune de dobândire a uşurinŃei de aplicare a acestor reguli transformaŃionale în perioada copilăriei timpurii. Acesta permite copiilor imediat ce achiziŃionează un vocabular suficient. ExistenŃa acestui mecanism este elementul care permite copiilor să-şi dezvolte limbajul atât de timpuriu şi atât de repede. o reprezentare gramaticală înnăscută ce se află la baza tuturor limbilor.

Un copil activ. E. 1989. Mai mult. înlocuind dihotomia generată de polemica Skinner-Chomsky. variabil şi imprevizibil. 1989. care nu se potrivesc cu nişte cunoştinŃe înnăscute de gramatică (Braine. teoriile lui Skinner şi Chomsky au contribuŃii importante la studiul dezvoltării limbajului. bine înzestrat pentru învăŃarea limbajului. E. CredinŃa sa că sistemul limbajului flexibil şi complex din punct de vedere gramatical reprezintă o capacitate specifică şi unică omului serveşte ca imbold pentru un număr mare de tentative de a învăŃa primatele un limbaj de comunicare (Berk. 5. teoria sa a deschis noi direcŃii de cercetare. Modele interacŃioniste accentuează contextul social al învăŃării limbajului.2.2. p. orientate spre reguli.prezent. există destule exemple care arată că o dată ce copilul a înŃeles o nouă formă lingvistică. Există suficiente dovezi care arată că primele combinaŃii de cuvinte ale copiilor foarte mici nu se bazează pe o aplicare constantă a unor categorii gramaticale formale. respectiv relaŃia subiect-obiect-verb. abordarea lui Chomsky oferă foarte puŃine elemente definite şi specifice privind modul în care se produce dezvoltarea limbajului. PERSPECTIVA MODERNĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA LIMBAJULUI Noile teorii privind achiziŃia limbajului accentuează faptul că există legături şi interacŃiuni între predispoziŃiile interioare şi elementele de mediu.. 367). Deşi achiziŃia limbajului nu se poate reduce la mecanismul de recompensă sau modelare. Laura. Principiile behavioriste continuă să-şi păstreze valoarea practică în logopedie prin efortul specialiştilor logopezi de a-i ajuta pe copii cu dizabilităŃi şi întârziere de limbaj să-şi depăşească problemele. există cel puŃin 4 gramatici transformaŃionale elaborate de lingvişti diferiŃi. copilul începe mai întâi să utilizeze cuvinte care aparŃin aceleiaşi clase gramaticale. observă şi se angajează în schimburi sociale cu 95 . Pentru că aceste reguli transformaŃionale nu sunt suficient de clar descrise. În schimb. De asemenea.. Laura. p. schimbând detalii ale teoriei sale iniŃiale. 1976. 367). 1980). perfecŃionarea ei este facilitată de feed-back-ul din partea unui adult şi de exemple. o serie de cercetători pun sub semnul întrebării existenŃa psihologică a structurilor gramaticale de adâncime (Berk. Teoria lui Chomsky a lăsat o moştenire durabilă prin aceea că astăzi este unanim acceptat faptul că copiii sunt fiinŃe active. Maratsos şi Chalkley. într-un mod. În ciuda deficienŃelor. inclusiv Chomsky. care testează ipoteze şi care achiziŃionează cea mai mare parte a limbajului din proprie iniŃiativă.

Atât înzestrările native.. Un reprezentant al acestei orientări este J. 1978) deşi aceşti teoreticieni consideră copilul ca fiind o fiinŃă activă şi comunicativă de la naştere. p. Aceste aspecte se construiesc chiar de la primele schimburi nonverbale între copil şi mamă. În acest context. LASS nu este exclusiv lingvistic. ceea ce Bruner numeşte LASS (Language Support System). focalizând atenŃia copilului mai ales asupra elementelor variabile ale situaŃiei (pentru că cele care se repetă formează fondul). E. Această schimbare de paradigmă accentuează asupra intenŃiei comunicative (cea a locutorului şi a interlocutorului). se discută despre acte de limbaj mai curând decât despre enunŃuri. Bruner (1977) arată că mama în interacŃiunea cu copilul alterează paternul limbajului în concordanŃă cu nivelul de înŃelegere al 96 . Mama şi copilul creează un tip de scenariu previzibil. spre deosebire de teoriile axate pe învăŃarea limbajului. se construiesc concomitent şi nu pot fi disociate. Din această experienŃă. Lahey.ceilalŃi. adică un sistem de suport pentru achiziŃionarea limbajului.S. Pentru Bruner este mai important cu cine vorbeşte copilul decât ce vorbeşte copilul. Alte teorii privind dezvoltarea limbajului s-au axat pe interacŃiunea între copil şi cel care-l îngrijeşte. nu există încă un consens privind natura exactă a abilităŃilor înnăscute ale copilului (Berk. Laura. şi asupra funcŃiei comunicării (Tourrette şi Guideti. dar mai trebuie ca ceea ce spune el să aibă un sens. 1989). 2002. Se prezintă astfel aspectul social al actului comunicativ. ci şi fundamentat social. Prin sistemul de suport de care vorbeşte Bruner se realizează asocierea între limbaj şi intenŃia comunicativă. în care copilul poate face repetiŃii în baza acestor elemente ce apar regulat în scenarii. cum erau cele dezvoltate de Skinner sau Chomsky. 68). deoarece el trebuie să fie capabil să enunŃe fraze în conformitate cu regulile gramaticale. Pentru ca un copil să înveŃe să vorbească el are nevoie să achiziŃioneze sintaxa. cât şi un mediu bogat în comunicare îl ajută pe copil să descopere funcŃiile şi regularităŃile limbajului (Bloom.Bruner (1977). ceea ce presupune aspectul semantic al limbajului (această învăŃare a referă la legătura între obiect şi cuvânt). copilul îşi construieşte un sistem lingvistic care relaŃionează forma şi conŃinutul limbajului cu sensul social al limbajului. Bruner situează originea limbajului în primele schimburi interactive ale copilului cu mama sa şi subliniază continuitatea între această perioadă nonverbală şi preverbală cu perioada verbală ulterioară. Această continuitate este asigurată de LASS prin formate sau scenarii (modele standardizate de interacŃiune) familiale sau de rutină (care corespund jocurilor repetitive). LASS are rolul de a ajuta trecerea între lingvistic şi nonlingvistic.

Comparativ cu Piaget. cu alte cuvinte. Ca şi Bruner. interiorizare care stă la baza formării conceptelor. iar în franceză în 1984. fără a intenŃiona acest lucru. În contradicŃie cu teoria lui Piaget. deşi subliniază faptul că acesta trebuie văzut în contextul culturii din care individul face parte (Ann Birch. Conform teoriei sale.copiilor. DEBUTUL COMPETENłELOR DE COMUNICARE LA COPIL Cercetările pun în evidenŃă o competenŃă de comunicare timpurie a copiilor care pare a fi pregătită biologic. este asigurată de cuvinte. p. Teoria lui Bruner se întâlneşte aici cu cea a lui Vîgotsky. Bruner vorbeşte despre un patern de limbaj al mamei. rolul mamei este din ce în ce mai pregnant. dar are chiar un caracter social. fapt pentru care circulaŃia ideilor sale nu a avut anvergura meritată de valoarea teoriei. şi asta se întâmplă deoarece ea caută mijloacele cele mai potrivite pentru a regla distanŃa între complexitatea limbajului propriu şi capacitatea de înŃelegere a copilului. a fost tradusă în limba engleză abia în anii ’60. fapt care îi conferă o mare importanŃă în structurarea gândirii. Ea tinde să folosească fraze mai scurte. Vîgotsky descrie o zonă proximală de dezvoltare ca o potenŃialitate a copilului de a trece într-un stadiu superior. Vîgotsky a comentat şi criticat opera lui Piaget în prefaŃa la traducerea rusă a primelor două cărŃi ale psihologului elveŃian. comportamentul fiind unul de simplificare. În stadiile următoare ale dezvoltării limbajului. joacă un rol de mediator în dezvoltarea şi funcŃionarea gândirii şi se transformă progresiv în limbaj interior. din ce în ce mai complexe. Mama are rol de profesor.3. Vîgotsky pune mai mult accent pe importanŃa dezvoltării limbajului. Limbajul are funcŃia de a organiza percepŃiile şi procesele de gândire. ca urmare a sprijinului primit din partea unui adult. în aşa fel încât să sprijine progresul copiilor. publicată la puŃin după moartea sa (1935). Vîgotsky identifică cuvântul ca fiind unitatea de bază a gândirii şi limbajului. care este destinat prin acurateŃe şi simplitate să sprijine copilul în învăŃarea limbajului. arătând că dezvoltarea limbajului şi a gândirii sunt strâns interrelaŃionate. 111). 5. Comunicarea ca 97 . interiorizarea activităŃilor concrete în activităŃi mentale. Lucrarea sa Gândire şi limbaj. Vîgotsky arată că limbajul copilului nu numai că nu este „egocentric”. Vîgotsky consideră comportamentul adulŃilor faŃă de copii „programat” aproape inconştient. 2000. mai simple şi le repetă adesea.

1977). „Pune jucăria pe masă”. 2002. Comunicarea preverbală se bazează printre altele pe receptivitatea copiilor la sunetele vocii umane. copiii înŃeleg semnificaŃia unui cuvânt mult înainte de a fi capabili să-l şi pronunŃe sau utilizeze. mult înainte de a fi capabili să construiască singuri propoziŃiile respective sau chiar înainte de a pronunŃa acele cuvinte fie şi separat. 64). eşecul în a produce cuvinte nu demonstrează lipsa înŃelegerii cuvântului. 374). Este însă necesară o distincŃie între ceea ce copiii înŃeleg din limbaj (comprehensiune) şi ceea ce copii produc (limbajul pe care ei îl folosesc). Seligman. Există ipoteza conform căreia această abilitate este cea care ajută la spargerea codului lingvistic al limbii vorbite în preajma lor (Berk. Deoarece producerea cuvintelor este mult mai dificilă şi mai complexă. Mama şi copilul sunt uniŃi de foarte devreme într-un comportament comun sau împărtăşit de comunicare. în jurul vârstei de 10/11 luni. Laura. atât cel al producerii limbajului. respectiv. Cu timpul. De foarte timpuriu. demonstrat de desele comentarii verbale ale mamei privind ceea ce copilul observă (Bruner.schimb de informaŃii de manieră verbală sau nonverbală face ca expresia verbală să fie doar una din componentele comunicării. E. p. Aceasta atrage atenŃia în evaluarea competenŃelor de limbaj ale copilului să fie luate în consideraŃie ambele aspecte. copiii pot iniŃia interacŃiunea cu adultul prin contact ochi în ochi şi la fel o pot încheia prin evitarea privirii. Dar producerea limbajului nu arată o imagine completă a ceea ce poate copilul în zona comunicării şi a limbajului. Cercetările au pus în evidenŃă faptul că sugarii sunt capabili de a diferenŃia între sunetele limbii vorbite mult mai bine decât adulŃii. 1989. copiii urmăresc traseul privirii mamei şi foarte repede transformă comportamentul de observare în comportament preverbal de comunicare. Cercetările au demonstrat (Goldin-Meadow. Copiii pot răspunde unor instrucŃiuni complicate ca de exemplu: „Adu-mi jucăria”. Majoritatea studiilor privind limbajul se axează pe ceea ce produce copilul de la sunete până la cuvinte. Comportamentul preverbal este eşafodajul pe care se clădeşte comportamentul lingvistic. 1976) diferenŃa între masa vocabularului folosit de copii şi cel înŃeles de aceştia. Componentele interactive sunt social orientate şi reciproc adresate. Primele încercări de comunicare ale copilului sunt de natură nonverbală şi se produc în secvenŃe interactive între copil şi un adult (Tourrette şi Guideti. p.. Încă de la 4 luni. această abilitate se diminuează pe măsură ce copilul este axat pe producerea limbajului. cât şi cel al comprehensiunii care poate 98 .

p. chiar dacă copilul le discriminează cu mult timp înainte. Chiar şi după pronunŃarea primelor cuvinte. De la faza lalaŃiunii la vorbirea propriu-zisă. Joaca cu sunetele poate fi 99 . 1989. z. de pregătire a producerii limbajului. lalaŃiunea continuă. lalaŃiunea conŃine sunete din limba vorbită a maturilor. iar dezvoltarea fonetică a gânguritului păstrează un patern universal (Berk. Între 1 şi 4 ani. Pe de altă parte. l. ObservaŃiile asupra lalaŃiunii au arătat că spre vârsta de 7/8 luni. comportamentul copilului se află într-un continuu efort de încercare şi eroare în pronunŃarea cuvintelor. iar rezultatele se descriu în aceeaşi manieră. evidenŃele referitoare la lalaŃiunea copiilor surzi proveniŃi din părinŃi cu surditate. ETAPELE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI 1.). de capacitatea de a-şi monitoriza şi corecta producŃiile eronate pentru a fi cât mai aproape de vorbirea adultă. lalaŃiunea pare să nu capete această apropiere de limba vorbită.. progresul lalaŃiunii la copil este dependent de abilitatea de a auzi sau de a produce sunete a copilului.cuprinde decalaje foarte mari la unii copii care manifestă în mod spontan o mai mare rezervă sau precauŃie în a pronunŃa cuvinte. care depinde de capacitatea copilului de a controla aparatul fonoarticulator. de continua îmbunătăŃire a capacităŃii de a urmări secvenŃe fonologice complexe. f. Debutează perioada gânguritului. LalaŃiunea – Pregătirea prelingvistică Între 3 şi 6 luni copilul începe să producă sunete asemănătoare silabelor. E. 2002. Laura. cam înainte de producerea primelor cuvinte. 153). articularea lor este mai dificilă. Birch. cu precădere consoanele constrictive (s. În cazul copiilor cu surditate totală. j. copiii fac un remarcabil progres în acest sens. 2.4. PronunŃia corectă este un proces complicat. p. în care copilul îşi va exersa capacităŃile de expresie cu o bucurie din ce în ce mai clară timp de aproape un an şi jumătate. 375). lucru care nu se petrece decât mult mai târziu în cazul copiilor cu deficienŃe de auz. De asemenea. unele cuvinte sunt pronunŃate cu o surprinzătoare acurateŃe faŃă de altele care suferă unele „transformări”. arată că aceasta este cu siguranŃă o etapă importantă în deprinderea limbajului (A. Ceea ce pare destul de sigur este faptul că se produce (la copii fără deficienŃe) o maturare continuă a lalaŃiunii. r etc. ceea ce sugerează cercetătorilor faptul că această etapă este una importantă. Dezvoltarea fonologică Cronologia dezvoltării fonologice indică faptul că unele foneme apar puŃin mai târziu ca altele. 5.

caracteris100 . 1986). Dezvoltarea sintactică priveşte achiziŃiile vorbirii corecte din punct de vedere gramatical. ea produce o mare bucurie copilului şi este de fapt momentul unui continuu exerciŃiu al capacităŃilor sale fonologice. Dezvoltarea codului lingvistic cuprinde : – dezvoltare semantică.considerată o perioadă în sine. constând în conectarea conceptelor cu etichetele lor verbale după o foarte scurtă familiarizare cu înŃelesul acestora. Ordinea achiziŃiilor verbale arată o conexiune importantă între dezvoltarea cognitivă şi creşterea vocabularului. 1973) resping ideea cuvântului-frază. verbul şi/sau alte elemente ale construcŃiei gramaticale. ExerciŃiul propoziŃiilor din două cuvinte este avanpremiera gramaticală. Cercetătorii care susŃin existenŃa acestui moment ca fiind distinct în dezvoltarea limbajului consideră că fraza-cuvânt transmite un înŃeles de sine stătător. Printr-un Studiu Intercultural. Primele cuvinte combinate în propoziŃii sunt în consecinŃă primul pas spre sintaxă. el ştie acum să aşeze o mulŃime de cuvinte producând alte propoziŃii. Vorbirea telegrafică. „mama apa”. s-a demonstrat că propoziŃia de tipul substantiv+verb+atribut. În această perioadă apare jargonul extins. Primul episod al acestei dezvoltări este stadiul cuvântului frază sau propoziŃie. &Silber. „masina merge”. Menn. PronunŃia copiilor se îmbunătăŃeşte simŃitor în perioada preşcolară ca urmare a maturării aparatului fonoarticulator şi a exerciŃiilor active ale copilului. Vorbirea complexă apare între 2 şi 3 ani. prin apariŃia propoziŃiilor simple. în timp ce acŃiunile şi atributele persoanelor sau obiectelor ajung mai târziu să fie numite. totul pe un fond clar al intenŃionalităŃii comunicării (Menyuk. concisă şi eliptică este cea a propoziŃiilor de tipul „tata sus”. pronunŃia copilului este aproape corectă în cele mai multe cazuri. care derivă din lalaŃiune şi cuprinde cuvinte ale limbii vorbite în jurul copilului. căci copilul pare să încerce să descifreze formula de aşezare a cuvintelor. unde lipsesc articolul. Acest cuvânt-frază este de cele mai multe ori însoŃit de o mimică aferentă şi de o anume intonaŃie. cel al holofrazelor. Lângă acelaşi subiect „mama”. La intrarea în şcoală. Ca urmare. dublate de o mimică dedicată. 3. obiectele sunt printre primele etichetate verbale. argumentând prin lipsa elementelor de sintaxa din repertoriul copilului. – dezvoltarea sintactică. Copiii sunt angajaŃi într-un efort cognitiv considerabil. AlŃi cercetători (Bloom. Dezvoltarea semantică presupune realizarea corespondenŃei între concept şi eticheta verbală.

respectiv la nivel fonetic (de exemplu.tică pentru limba engleză. deşi copilul devine capabil de a enunŃa propoziŃii simple înainte de a le putea evalua corectitudinea gramaticală. (Maratsos. despărŃirea în silabe). Această capacitate presupune cunoaşterea explicită a limbajului la diferite niveluri. 4. 1983). Activitatea metalingvistică este asociată activităŃii şcolare şi se exersează în acest context. 101 . la nivel semantic (înŃelegerea sinonimiei). Dezvoltarea capacităŃilor metalingvistice apare relativ târziu la copii şi se referă la capacitatea de a privi dinafară şi de a reflecta asupra limbajului ca sistem. copiii folosind ordinea cuvintelor caracteristică pentru limba la care sunt expuşi în mediu. la nivel sintactic (judecăŃile gramaticale). nu este tipică pentru toate limbile.

Preşcolarul mijlociu se adaptează mai uşor mediului din grădiniŃă.7. Zlate. Dezvoltarea limbajului 6. şi Golu. Jocul în psihodiagnostic şi psihoterapia copilului 6.5. Perioada preşcolară mică este cea de trecere de la centrarea organismului pe satisfacerea necesităŃilor imediate spre activităŃi în care modalităŃile de satisfacere sunt mai complexe şi mai ales de tip psihologic.2.1. copilul trăieşte frenezia explorării mediului. VI.4. Jocul şi învăŃarea – forme de bază ale activităŃii copilului între 3 şi 6 ani 6. p. Dezvoltarea afectivă 6.4.3. Dezvoltarea socială şi învăŃarea 6. dar el începe să se coreleze cu sarcinile de ordin educativ.1.1. Preşcolarul mic se caracterizează printr-o puternică expansiune. Teorii psihologice despre joc 6. p.Cap. CREŞTEREA ŞI DEVOLTAREA COPILULUI DE LA 3 LA 6/7 ANI 6.7. Verza. Dezvoltarea psihomotorie 6. 1993. Verza. Dezvoltarea inteligenŃei şi gândirii 6. Dezvoltarea personalităŃii 6. Jocul rămâne activitatea dominantă a acestei etape.7. Jocul – definiŃii şi accepŃiuni 6. preşcolarul mijlociu (4-5 ani) şi preşcolarul mare (5-6 ani).6. CARACTERIZARE GENERALĂ A PERIOADEI PREŞCOLARE Perioada preşcolară (după Ursula Şchiopu.3.7. 77) poate fi împărŃită în 3 subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani).4. jocul este în mai mare măsură bazat pe acŃiuni. 127.7. 1997. Dezvoltarea senzorială 6.1. Jocul copilului până la 6 ani 6.7. iar activi102 . Caracterizare generală a perioadei preşcolare 6.5.2.

de asemenea se măreşte volumul creierului. deşi activitatea de bază rămâne jocul. echilibru şi calitatea mişcărilor. îşi triplează greutatea la 3 ani. Dezvoltarea mişcărilor poate fi apreciată pe câteva mari direcŃii: supleŃe. ActivităŃile preşcolarului mare sunt din ce în ce mai sistematice. În general. care devine un proces orientat. Creşterea este mai lentă între 4 şi 5 ani (în medie 4-6 cm. dantura provizorie se deteriorează şi apar mugurii noii dentiŃii. ReacŃiile emoŃionale sunt mai controlate şi mai în acord cu cerinŃele părinŃilor sau educatorilor. Celulele Ńesutului nervos se diferenŃiază. atenŃia voluntară devine de mai lungă durată. Preşcolarul mare 5-6/7 ani. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE Progresul psihomotricităŃii este legat la această vârstă de progresia achiziŃiilor relevate de continuarea procesului de mielinizare a legăturilor neuromotrice. Preşcolarul mijlociu manifestă o maximă receptivitate faŃă de mediul înconjurător. PercepŃia transformată în observaŃie se exersează şi devine pricepere. copilul creşte în înălŃime de la aproximativ 92 cm la 116 cm. limbajul capătă o structură mult sistematizată şi închegată.7 ani el va reprezenta cca 1/6. CunoştinŃele despre mediul înconjurător sunt mult îmbogăŃite.2. dar în perioada 6-7 ani ritmul de creştere se accelerează încă o dată). constând în precizia. de la 3 la 6 ani.tăŃile obligatorii sunt mai solicitante. Se instalează mai evident unele trăsături caracteriale care conturează viitoarea personalitate. fapt ce îi dezvoltă percepŃia. iar ponderal. sunt utilizate unele procedee de memorare. fiind constituit după regulile gramaticale. O altă caracteristică este ritmul accelerat al socializării copilului. orientate spre sistematizare şi observarea faptelor particulare. iar la 6/7 ani reprezintă 4/5 din greutatea finală. 6. se constituie curburile coloanei vertebrale. Viteza de creştere a diferitelor părŃi ale corpului duce la schimbarea proporŃiilor sale de exemplu dacă la 2 ani capul reprezintă cca 1/5 din corp la 6. dar diferenŃele individuale sunt încă foarte mari. Procesul de osificare continuă. cu sarcini şi modalităŃi proprii de realizare. Începe pregătirea pentru şcoală. cresc sub raport morfologic şi îşi perfecŃionează funcŃiile. apar primele forme ale gândirii logice. cântărind 103 . de la 370g. la naştere. forŃa şi coordonarea mişcărilor. chiar dacă acestea sunt fragile şi postura preşcolarului trebui ades corectată. de la 14 kg la 22 kg.

p. imaginea rezultată a fost mult îmbogăŃită. periferice ale sistemului nervos erau dominante (fapt care explică caracterul instabil şi exploziv al manifestărilor comportamentale). uneori inhibitorie asupra segmentelor inferioare. acum segmentele superioare ale sistemului nervos. spaŃiul în care se mişcă copilul este din ce în ce mai vast. ceea ce constituie însăşi condiŃia gândirii şi a cunoaşterii (Wallon.cca 1. În această perioadă. dirijare şi controlare a activităŃii (Golu. Creierul are o simetrie anatomică. Aceasta este indeterminarea relativă care conferă creierului plasticitatea să remarcabilă din primii ani de viaŃă. Lateralitatea este oscilantă până la 1 an când domină iniŃial câteva forme primare de ambidextrie. este un suport necesar al reprezentărilor cel puŃin în momentul în care ele trebuie să se ordoneze liber pentru a face pe copil să depăşească datele imediate şi actuale ale experienŃei. Asimetria de dreapta se manifestă după 1 an. 1993. RepartiŃia funcŃiilor se face în emisfera stângă său dreapta şi aceasta reprezintă procesul de lateralizare. iar dacă în descrierea animalului s-au folosit epitete. O altă coordonată a dezvoltării psihomotorii este lateralizarea.3. Acum. Limbajul. 104 . acesta a fost redat mai expresiv (Neveanu. are loc şi un dinamic proces de diferenŃiere al neuronilor care formează straturile corticale. cuvintele care exprimă caracteristici tactile sunt mult mai stabile ca semnificaŃie şi au un caracter mai evident operaŃional. Această lateralitate este dependentă de dominaŃia progresivă a unei emisfere cerebrale faŃă de cealaltă. Specializarea relativă a emisferelor nu este realizată simultan. p. AchiziŃia limbajului are de asemenea un rol important în dezvoltarea percepŃiei şi reprezentărilor. Verza. dar o asimetrie funcŃională.200 gr. 1964. Stimularea variată conduce la o accentuată dezvoltare senzorială mai ales în ceea ce priveşte sensibilitatea vizuală şi auditivă. p. arată Wallon. Zlate. ceea ce permite o mai bună coordonare. îndeosebi scoarŃa cerebrală. la majoritatea copiilor. 214). 79). precum şi perfecŃionarea funcŃională a diferitelor regiuni corticale. 6. Ele îşi manifestă acŃiunea reglatorie. devin dominante. 404). un proces de creştere a numărului fibrelor mielinice şi a fibrelor intercorticale. ci se va exprima în copilărie prin preferinŃe care apoi se vor stabiliza. 1976. Spre deosebire de etapele anterioare. Dacă li s-a propus copiilor să deseneze un animal şi în acelaşi timp li s-a povestit ceva din viaŃa lui. Cuvântul poate acŃiona şi asupra restructurării reprezentărilor. DEZVOLTAREA SENZORIALĂ În consecinŃa dezvoltării motorii. când segmentele inferioare.

apoi reprezentarea copiilor evoluează şi pe măsura întăririi reprezentării prin revenirea la obiectul pe baza căruia s-a format ea devine tot mai schematică şi mai puŃin legată de concret. Reprezentările copiilor sunt prima instanŃă a transformării impresiilor senzoriale. spaŃiu are o valoare foarte mare pentru formarea noŃiunilor de mai târziu.PercepŃiile preşcolarilor se formează ca urmare a acŃiunii directe cu obiectele. dacă vede la grădina zoologică un lup spune că e un câine mare. astfel încât o posibilitate mai mare. în care se implică operaŃii mintale şi dacă acestea nu s-au format încă. dar în ansamblu percepŃia rămâne globală. şi stadiul realismului intelectual. apoi stadiul realismului vizual. 2001. Exisă câteva caracteristici importante ale percepŃiei copiilor de la 3 la 6 ani: sunt stimulate şi susŃinute de curiozitatea lor foarte mare. între 9 şi 12 ani. până la 2 ani. Formarea reprezentărilor de mărime. compunerea şi descompunerea lor. după Tinca CreŃu. 2001. pot fi caracterizate prin următoarele: 105 . percepŃia şcolarilor poate fi dirijată verbal de către adult. 149). aşa încât chiar dacă preşcolarul doar vede un obiect poate să se refere şi la celelalte calităŃi ale lui. p. formă. dacă vede un recipient ca un cilindru spune că e pahar. astfel. mai ales cea a structurilor verbale. în structura imaginii se impun fie dominante perceptive. de la 3 ani. percepŃiile preşcolarilor sunt foarte vii. Aceste particularităŃi ale reprezentărilor exprimate şi în desenele libere ale preşcolarilor. p. manipularea. stadiul realismului nereuşit. între 4 şi 8 ani. saturate emoŃional. El descrie mai multe stadii ale evoluŃie a desenului pe vârste: stadiul mâzgălelii. explorarea perceptivă este facilitată de transferurile mai uşoare de la tact şi auz la văz. Luquet (1927). pot apărea uneori performanŃe discriminative surprinzătoare pentru cei din jur. timp. de la 4 ani. dar uneori transferurile sunt deformate. stadiul realismului fortuit. conduce la o mai bună cunoaştere şi o mai corectă formare a percepŃiilor. Reprezentarea este un proces reconstitutiv. de acces la obiecte. în special de către educatoare (Tinca CreŃu. fie ceea ce ştie copilul despre acel obiect (Tinca CreŃu. Adaptarea copilului la real şi traducerea realului prin percepŃii şi reprezentări a fost urmărită în evoluŃia desenului copiilor de la 2 la 8/10 ani. percepŃia şcolarului poate beneficia de experienŃa anterioară. clasic pentru acest tip de studiu fiind G. 147). neîngrădită.

astfel încât oamenii pot fi la fel de mari sau chiar mai mari decât casele.nu organizează elementele desenului pe o temă dată. • FuncŃia semiotică dă naştere la două tipuri de instrumente: simbolurile – sunt semnificaŃii apropiate de realitatea pe care o desemnează. 1976. • Această capacitate de a reprezenta un obiect în absenŃa să există după vârsta de 1 an şi jumătate. pe o linie orizontală. p. 106 . Verza. 45). Inhelder. • imitaŃia amânată începe în absenŃa modelului şi prefigurează reprezentarea propriu-zisă (la sfârşitul perioadei senzorio-motorie). p. fără ca aceasta să fie prezentă în gândire. Zlate. apare funcŃia semiotică şi se referă la posibilitatea de a reprezenta un lucru (un semnificat: obiect din realitate) cu ajutorul unui „semnificant” diferenŃiat şi care nu serveşte decât pentru această reprezentare: limbaj. nu respectă proporŃiile. nu respectă perspectiva. toate sunt puse pe acelaşi plan.4. sunt preluate de copil ca nişte modele exterioare. semnele – nu mai păstrează nici o asemănare cu realitatea pe care o desemnează. 81). existând şi situaŃii în care copilul desenează separat elementele unei structuri (pălăria plasată mult deasupra capului). imagine mintală. se individualizează (Golu. 6. la sfârşitul perioadei senzorio-motorii. DEZVOLTAREA INTELIGENłEI ŞI GÂNDIRII Conform teoriei lui J. • Preluarea semnelor colective prin canalul imitaŃiei este mai mult său mai puŃin fidelă. alimentare. ceea ce desenează este dispus unul lângă altul. 1993. imitaŃia amânată • imitaŃia este o prefigurare a reprezentării. putând apărea şi altele care nu au nici o legătură cu ce şi-a propus să facă. Pe măsura elaborării diferitelor conduite motorii independente (igienice. sunt convenŃionale. Piaget. gest simbolic (Piaget. colective. Motricitatea şi acŃiunea cu obiectele contribuie nu doar la îmbogăŃirea şi diversificare planului cognitiv al copilului. ci şi la închegarea personalităŃii sale. copilul se detaşează tot mai pregnant de mediul înconjurător. Au fost puse în evidenŃă 5 conduite ce implică construirea său folosirea de semnificaŃii pentru a reprezenta un obiect său un eveniment: 1. vestimentare).

apărarea împotriva angoasei. de transformare. este realizată figurativ: 1 – „realismul fortuit”. 5. Stadiul preoperator debutează la 2 ani şi durează până la 7/8 ani. evocarea verbală – limbajul. 3 – „realismul intelectual”. reproductive şi anticipative – statice. în care. este o formă de sinteză subiectivă deformată a realităŃii. • jocul simbolic reprezintă exerciŃiul de familiarizare cu situaŃiile noi. după 7/8 ani apar cele cinetice. se află la jumătatea drumului între joc şi imaginile mentale. 4 – „realismul vizual” (8. Egocentrismul ontologic exprimă modul în care copilul percepe realitatea. fobii. Conceptul de sincretism exprimă faptul că gândirea copilului nu poate coordona detaliile ca părŃi ale ansamblului în formula logicii adulte (analiză şi sinteză). are dificultăŃi în a corela punctul său de vedere cu al altora. ceea ce el înŃelege 107 . 4. proiectează propriile senzaŃii asupra celorlalŃi. – la nivel preoperator. imaginea mintală = imitaŃii interiorizate. cinetice. TransducŃia precede apariŃia conceptelor logice de deducŃie (de la general la particular) şi inducŃie (de la particular către general). • lumea adulŃilor prezintă pentru copil două obstacole la care trebuie să se adapteze: limbajul şi regulile pe care nu le înŃelege. copilul rezolvă mai ales conflictele afective servind la compensarea unor trebuinŃe nesatisfăcute. ci conferă realităŃii explicaŃii confuze. copilul nu poate înŃelege faptul că ceilalŃi trăiesc sentimente diferite sau gândesc diferit. agresivitate său identificare cu agresorii.2. prin folosirea simbolurilor. 3. Are următoarele caracteristici generale: • egocentrismul gândirii copilului.9ani). jocul simbolic • la 2. este descris ca fiind apogeul jocului infantil. la răsturnări de roluri etc.6 ani.. dificile. pentru Piaget. problematice. Clasificarea în etape. Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raŃionamentului copilului: sincretismul şi transducŃia. 2 – „realismul neizbutit”. procedând într-o manieră aparent logică. copilul procedând de la singular la singular. deoarece el asociază elemente care nu sunt legate între ele decât aparent. Piaget distinge două tipuri de manifestare a egocentrismului: logic şi ontologic. desenul. imaginile mentale sunt statice. după cum urmează. • jocul simbolic poate evidenŃia conflicte inconştiente: interese sexuale.3 ani şi 5. Acesta caracterizează starea în care propriile dorinŃe şi plăceri sunt suverane. de aceea el este centrat pe sine însuşi.

În concluzie. • artificialism – constă în faptul că posibilul şi imposibilul se suprapun. personajele fantastice pot interveni în viaŃă. 2. care se transformă la finalul stadiului senzorio-motor în scheme verbale. vii şi conştiente. Gândirea egocentrică este o gândire prelogică. limbajul este în plină expansiune şi au loc progresele spectaculoase privind construcŃia frazei. ceea ce lipseşte gândirii egocentrice a copilului este un plus de mobilitate care i-ar permite să se decentreze şi să examineze simultan toate punctele de vedere.7/8 ani). 114). felul în care se reprezintă pe sine. iar după 5 ani. Până la 5 ani gândirea copilului este stăpânită de magism. Substadiile stadiului preoperator sunt: 1. substadiul gândirii intuitive (4 . proces în care se stabilesc legături stranii între fenomene. Declinul gândirii egocentrice prin de centrare are loc către vârsta de 5-6 ani. 108 . de la 3 ani şi jumătate. Schemele verbale devin ele însele preconcepte. substadiul gândirii simbolice şi preconceptuale (2-4 ani). când raŃionamentul copilului se modifică. • realismul gândirii copilului – aceasta se referă la materializarea elementelor de factură spirituală. intuitivă şi preconceptuală. doar jucăriile sunt vii. 6. către vârsta de 3 ani. Gândirea intuitivă este încă foarte legată de acŃiune şi percepŃie.4. datorită nediferenŃierii între fizic şi psihic. mai persistă doar unele rămăşiŃe ale animismului. Într-o primă etapă toate lucrurile sunt animate. Dacă dezvoltarea fonologică este aproape încheiată.despre mediu şi despre locul său în mediu. abia după 5 ani copii încep să decidă asupra realităŃii personajelor. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI La începutul acestei perioade. p. apoi. iar evenimentele din jur au legătură cu acŃiunea copilului. adică cuvântul se detaşează de acŃiune şi de percepŃie. Punctul de plecare este constituit de schemele senzorio-motorii. 2002. Gândirea preconceptuală se află la jumătatea drumului între scheme şi concepte. chiar dacă rămâne încă foarte ataşat de reprezentarea concretă. Egocentrismul ontologic se manifestă prin: • animism – se referă la faptul că fenomenele şi obiectele din jur sunt privite ca fiind însufleŃite. observându-se o diminuare a răspunsurilor egocentrice cu o acomodare mai puternică la realitatea exterioară obiectivă (Tourrette şi Guidetti.1.

IntonaŃia ascendentă sugerează o întrebare. Se dezvoltă latura fonetică a limbajului. 87).vocabularul va creşte exponenŃial şi se va dezvolta sintaxa. ele sunt achiziŃionate între 2 şi 4 ani. mai întâi în forma lor de singular şi abia apoi în forma de plural. mai ales perfectul compus care este la început format după structura prezentului. pronume. Din punctul de vedere al dezvoltării codului lingvistic se arată că acum limbajul copilului se îmbogăŃeşte nu numai cu substantive. devenind din ce în ce mai complexă. Zlate. Importante pentru învăŃarea limbajului sunt cel puŃin trei secvenŃe de dezvoltare interdependente: dezvoltarea cognitivă (capacitatea de a recunoaşte. apoi. La intrarea în şcoală. afirmativ sau imperativ. deşi. p. către vârsta de 5 ani. şi creşte preponderenŃa vocabularului activ faŃă de cel pasiv. la 6 ani (W. la 4 ani. pentru a da frazei sensul interogativ. substituiri („loc” în loc de „joc” său „sase” în loc de „şase”). la 1. p. Privitor la intonaŃie. 2002. identifica. Utilizarea corectă a diferitelor elemente ale frazei are loc progresiv. discrimina şi manipula). Verza. datorită unor particularităŃi ale aparatului fonator.000 de cuvinte. iar cele de timp par să fie ultimele achiziŃii. copiii pronunŃă aproape toate sunetele. Pe parcursul perioadei.500 de cuvinte. contaminând celelalte timpuri verbale construite mai târziu. inversiuni de sunete (se referă la schimbarea ordini fonemelor din cuvinte: „pentru” în loc de „pentru”) (Golu. iar o 109 . 47). erorile fiind din ce în ce mai rare. Primele sunt achiziŃionate prepoziŃiile şi adverbele ce exprimă posesiunea. 1979. Pronumele personale şi posesive sunt cele care facilitează dialogul. p. dezvoltarea capacităŃii de a discrimina şi înŃelege vorbirea pe care o aude de la ceilalŃi din apropiere şi dezvoltarea abilităŃii de a produce sunete şi succesiuni de sunete ale vorbirii care corespund din ce în ce mai exact structurilor vorbirii adulŃilor (Carroll. copilul o foloseşte chiar din primii ani. pronunŃia nu este încă perfectă. până la 2. copiii folosesc din ce în ce mai corect acordul gramatical al cazurilor şi timpurile verbale. Tatiana Slama Cazacu evidenŃiază că în utilizarea verbelor se fixează mai întâi timpul prezent. cea descendentă un ordin. 1993. către vârsta de 3-4 ani. între 4 şi 5 ani (Tourrette şi Guidetti. Volumul vocabularului creşte de la un vocabular mediu de 700-800 de cuvinte la 3 ani. Stern). cele de loc. 102). ci şi cu verbe. ale analizatorului verbo-motor şi ale celui auditiv. Sunt posibile omisiuni (când este vorba de mai multe consoane alăturate). adjective.

integrează negaŃia în enunŃ. Concomitent cu dezvoltarea limbajului are loc şi dezvoltarea celor mai importante funcŃii ale sale. 4 litere. „voi”). „mâine”). iar concluziile cercetătoarei se referă la exersarea precoce a funcŃiei de comunicare a limbajului şi la faptul că 110 . 240). p. 102). • 5 ani şi 6 luni – foloseşte 3 adverbe de timp („ieri”. precum şi componente eferente motorii. prin cuvinte. • 5 ani – sunt folosite cel puŃin două adverbe de timp („azi”. Exprimarea interogaŃiei se perfecŃionează prin achiziŃia pronumelor şi adjectivelor interogative. de asemenea. – recunoaşte corect 3. de fixare a experienŃei cognitive şi de organizare a activităŃii (Ursula Şchiopu. • 4 ani – este uzuală folosirea pluralului în vorbirea curentă şi a pronumelui („eu”. p. 2002. structurat pe baza mecanismelor vorbirii sonore. iar spre vârsta de 6/7 ani se deprinde vorbirea indirectă. La început. 1973 p.intonaŃie egală una informativă. Dezvoltarea limbajului intern se face prin eliberarea vorbirii de legătura ei nemijlocită cu acŃiunea concretă. devreme. „mâine”). „azi”. şi anume: funcŃia de comunicare. 1966). limbajul intern este mai puŃin automatizat. Între 3 şi 6 ani. ObservaŃiile arată construirea timpurie a competenŃelor de comunicare prin limbaj. „noi”. „tu”. Privitor la funcŃia de comunicare a limbajului. deprinderea folosirii circumstanŃialelor (Tourrette şi Guidetti. indicii dezvoltării normale minimale a limbajului sunt: • 3 ani şi 6 luni – copilul este capabil să redea până la 2 strofe. – este capabil să relateze despre 3 imagini cu detalii. dar şi de reglaj (Ana Tucicov-Bogdan. Vorbirea interioară are o funcŃie cognitivă. 266). apoi este achiziŃionată subordonarea propoziŃiilor şi. Sintetic spus. cuprinde componente auditive şi vizuale. Negarea este exprimată. pentru această perioadă. 1963. iar de la 4 ani. – relatează despre 3 imagini. au puse în evidenŃă conduite precoce de comunicare (Tatiana Slama-Cazacu. restrângerea lui are loc în consecinŃa activităŃii şcolare. Limbajul intern este un limbaj interior. copilul produce fraze din ce în ce mai complexe. – recită poezii lungi cu intonaŃie • 6 ani – 3 adverbe folosite corect. în final. Până spre vârsta de 5 ani se dezvoltă şi limbajul intern. kinestezice. începe cu cele construite prin juxtapunere.

egocentrismul. intonaŃie şi gesturi. acum are loc un progres care face ca emoŃiile să fie mai profunde. devine evidentă adâncirea şi nuanŃarea trăirilor afective. rezultată din primirea unui recompense nemeritate deplin. în măsura în care ele sunt tributare cunoştinŃelor. a convinge. mulŃumirea. a se face ascultat. conŃinutul informativ este sărac. în concepŃia cercetătoarei. care precizează întoarcerea constantă la context. care se caracterizează prin fraze întrerupte şi producŃii eliptice. iar marea mobilitate a temelor abordate de către copil antrenează o structură laxă a dialogului. când emoŃiile erau nediferenŃiate. Cuvintele cu predominanŃă afectivă sunt emise în acelaşi scop. de asemenea. ca stări afective stabile şi generalizate. 245). fiind implicate stări afective confuze (copilul plângea şi râdea în acelaşi timp). Concluziile sunt că foarte devreme (cercetările au fost făcute pe un lot de 360 de copii. În preşcolaritate.5. Aceasta pune în evidenŃă prezenŃa unor elemente constitutive ale unei atitudini critice. ca şi prezenŃa unor normatori morali cu rol de sancŃionare în conştiinŃa copilului perşcolar (Ursula Şchiopu. Cu toate acestea. Examinarea mimicii şi gesturilor copilului indică utilizarea acestora în scopul exprimării dorinŃelor. prietenia şi dragostea). de a utiliza limbajul pentru a comunica gândurile proprii şi chiar de a folosi limbajul pentru a coopera. 111 . Se conturează mai clar unele sentimente morale (ruşinea. cu vârste între aproape 2 ani şi până la 6 ani) copiii simt nevoia de a vorbi pentru ceilalŃi. în dezvoltare. obiectivelor. Aceste inconveniente sunt surmontate prin mimică. care sunt. cum ar fi cea cunoscută sub numele „sindromul bomboanei amare” în care se manifestă o stare afectivă complexă. ci este o premisă a unui limbaj interiorizat. de a intra în relaŃie cu ceilalŃi prin limbaj. mai complexe şi să apară stări emotive deosebite. argumentarea apare ca fiind aproape inexistentă. se face trecerea de la emoŃii la sentimente. 1963. a atrage atenŃia asupra să.formele de comunicare se modifică o dată cu vârsta. Deşi monologul este extins în această perioadă. pregătind activitatea socială ulterioară. corecte faŃă de şine însuşi. şi anume. Conduita negativistă întră într-un proces de involuŃie. cunoştinŃelor şi nevoilor. Copilul este capabil acum să sesizeze neconcordanŃa între gratificare şi faptele proprii. p. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ Comparativ cu perioada anterioară. motivaŃiilor. el nu reflectă. 6.

precum şi a fiziologiei actului sexual. conducând la elaborarea de teorii eronate şi încărcate de nesiguranŃă şi tensiune afectivă. Pentru această perioadă. teoriile infantile privitoare la sexualitate şi descoperirea diferenŃelor de sex. de asemenea. arată psihanaliza. Se dezvoltă. dezvoltarea unor sentimente intelectuale reflectate în plăcerea de a descoperi său de a căuta. în disciminarea între dorinŃele proprii şi cele ale părinŃilor. Pedinielli. Teoriile sexuale infantile Ńin de elaborările intelectuale ale copilului. în orientarea dorinŃei umane. intuiŃiile copilului şi informaŃiile oferite de anturaj. cum ar fi situaŃia când se loveşte. frecvenŃa interacŃiunilor şi calitatea 112 . în construirea limitelor (structurarea superego-ului). ConstanŃa atitudinilor. stadiu care survine celui anal şi este caracterizat de o predominanŃă a zonei genitale. RelaŃiile familiale au un impact major asupra dezvoltării afective a copilului. şi anume. 1963). psihanaliza semnalează trecerea copilului în stadiul falic. Copilul interpretează în manieră proprie fenomenele şi formulează propriile construcŃii imaginare. Stadiul falic aduce cu şine problematica complexului oedipian şi teama de castrare. Declinul complexului Oedip pentru băieŃi şi a complexului Electra pentru fete semnalează întrarea în stadiul de latenŃă. capacitatea de a-şi stăpâni reacŃiile. se dezvoltă la copil curiozitatea faŃă de propria sexualitate. răspunzând întrebărilor ce derivă din ceea ce copilul cunoaşte despre sexualitate. ConştiinŃa diferenŃelor între sexe se construieşte în perioada falică şi este caracterizată de convingerea eronată a copiilor asuprea existenŃei unui singur sex. Tot acum. spune Freud. Complexul de ambele tipuri. Interesul copilului faŃă de sexualitate priveşte mai ales problematica naşterii copiilor şi relaŃiile sexuale între părinŃi. Aceste teorii sunt constituite plecând de la elemente contingente. Această curiozitate se naşte sub influenŃa pulsiunii şi a dezvoltării cognitive de ansamblu ce explodează în această etapă. ApariŃia sentimentelor este şi un indicator al dezvoltării conştiinŃei (Ursula Şchiopu. cel ce se prezintă posesor al falusului (Bideaud. 2002).ImitaŃia din ce în ce mai pregnantă are rolul de a dezvolta stări afective noi. Houde. Se manifestă în jurul vârstei de 3 ani şi se întinde până aproape de 5 sau 6 ani. arată psihanaliza. dar reuşeşte să nu plângă. este necunoaşterea anatomiei sexuale feminine şi masculine. Curiozitatea manifestată din plin în perioada preşcolarităŃii mijlocii facilitează. Caracteristic pentru toŃi copii la această vârstă. de asemenea. iar treptat se constituie memoria afectivă. joacă un rol determinant în construirea personalităŃii.

Teorii 113 . 6. el caută acum aprobarea. În cursul acestei perioade se pot distinge mai multe substadii: perioada de opoziŃie. Perioada de graŃie este cea în care eu-ul copilului tinde să se valorizeze. p. atitudinilor. ea făcând legătura între inteligenŃa situaŃională şi inteligenŃa discursivă. aceasta fiind o perioadă de maximă receptivitate emoŃională. nu doar la nivelul gesturilor. bazându-se pe relativa independenŃă şi autonomie nou cucerită. perioada de imitaŃie.1. Caracteristica stadiului este în continuare centripetă. Copilul. InterrelaŃiile din triunghiul copil-mamă-tată plămădesc matriŃele afectivităŃii pentru întreaga viaŃă (Tinca CreŃu. Wallon. JOCUL – DEFINIłII ŞI ACCEPłIUNI Majoritatea teoriilor psihologice consideră jocul ca având implicaŃii majore în dezvoltarea psihologică a copilului.7. Ca o concluzie. ca fiind diferit de ceilalŃi. În perioada precedentă. 177). de la 4 la 5 ani. acum ea devine progresiv amânată. de la 3 la 4 ani. Este o perioadă de narcisism. conştiinŃa de sine. perioada de graŃie.lor contribuie în primul rând la acest proces. de la 5 la 6 ani. putem spune că dezvoltarea afectivă a copilului în această perioadă este dependentă de calitatea relaŃiilor pe care copilul le stabileşte cu adulŃii din mediul său. dezvoltarea personalităŃii copilului în perioada 3-6 ani corespunde stadiului personalismului. 2001. 6. personajelor.6. ci şi la nivelul rolurilor. Perioada imitaŃiei corespunde momentelor când copilul consacră mult timp imitaŃiei adultului. câştigă prin opoziŃia faŃă de ceilalŃi. Îi place să se dea în spectacol şi se vrea seducător pentru adultul din preajmă şi pentru propria să satisfacŃie. copilul fiind încă centrat pe sine. DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII COPILULUI După H. imitaŃia era aproape simultană producerii atitudinii. JOCUL ŞI ÎNVĂłAREA – FORME DE BAZĂ ALE ACTIVITĂłII COPILULUI ÎNTRE 3 ŞI 6 ANI 6.7. consistente şi de durată. construind imitaŃia propriu-zisă. ImitaŃia este un concept cheie în gândirea walloniană. Perioada de opoziŃie face parte din nevoia afirmării personalităŃii ce se naşte acum. Ataşamentele afective ale copilului mic se transformă în relaŃiile afective stabile.

Din teoria sa se desprinde. fiind principala formă de activitate. ci asimilarea realului la eu-ul său. Pentru perioada copilăriei. care considera jocul ca o satisfacere imediată a trebuinŃelor. iar la vârstele adulte activitatea de joc capătă veleităŃi de activitate recuperatorie relativă la activitatea de muncă. Claparède. Piéron defineşte jocul uman ca o activitate conformă unor reguli convenŃionale. fără nici un efort de acomodare. TEORII PSIHOLOGICE DESPRE JOC Au fost elaborate la începutul secolului XX. întrarea în şcoală face ca activitatea de joc să treacă pe un plan secund. jocul are funcŃii formative complexe. asimilând jocul copiilor cu cel al animalelor. diferenŃa apărând legată de funcŃiile jocului. funcŃii de dezvoltare fizică prin antrenarea sau menŃinerea capacităŃilor fizice. adaptarea la dificultăŃi. până la ideile lui Ed. Piaget apreciază că activitatea de joc constă în asimilarea ce funcŃionează pentru ea însăşi. funcŃii sociale în dezvoltarea relaŃiilor sociale (Ursula Şchiopu.2. perioada tinereŃii este o perioadă în care activitatea de joc are rolul de consum şi canalizare a energiei. 6. Această formă de activitate caracterizează toate vârstele. Dinamica rolului jocului relativ la vârstele umane se descrie pe o linie ce este ascendentă în perioada copilăriei. ce presupun întotdeauna o parte mai mică său mai mare de hazard. acumularea de experienŃă şi informaŃie. pe de o 114 . H. jocul are funcŃia de antrenare psihologică sau de preambul al activităŃilor de muncă propriu-zise. Ca activitate complementară. funcŃii educative. care considera jocul ca o formă de activitate a cărei motivaŃie este nu adaptarea. Pentru perioada de tinereŃe. Jocul îndeplineşte pentru toate vârstele funcŃii psihologice complexe. jocul îşi modifică funcŃiile îndeplinind roluri complementare celorlalte activităŃi.contemporane apreciază jocul ca formă fundamentală de activitate.7. fără constrângeri său sancŃiuni. 1975). acordându-i o importanŃă la fel de mare precum activităŃilor de muncă său de învăŃare. sau ale lui Piaget. antrenamentul pentru activitate. respectiv exersarea de strategii. dar în care fiecare jucător încearcă şi caută să câştige. fără randament real. de la cele care considerau că jocul este o extindere a exercitării instinctelor vieŃii. Jean Piaget face legătura între dezvoltarea gândirii şi felul în care activitatea de joc evoluează până în perioada adolescenŃei. J. până la tinereŃe. Acestea ce au încercat să explice natura şi scopul jocurilor sau să descrie şi să clasifice în funcŃie de variate criterii conŃinutul activităŃilor de joc. între care amintim: asimilarea de conduite. precum şi la vârstele adulte şi chiar mai târziu.

de asemenea accentuând potenŃialul de învăŃare al jocului. Piaget propune trei momente principale ale dezvoltării activităŃii de joc. ce se transmit în cadru social. domeniul de interferenŃă pentru interesele cognitive şi cele afective. J. Vîgotsky descrie o zonă de dezvoltare proximală. 1976. Primul este cel care corespunde stadiului senzorio-motor al dezvoltării. Jocul cuprinde manipulări de tip repetitiv. importanŃa acestora crescând o dată cu dezvoltarea vieŃii sociale. El realizează această clasificare după gradul de complexitate şi le ierarhizează în ordinea evoluŃiei lor ontogenetice. jocurile simbolice. care au ca scop producerea mişcării în sine. Dezvoltarea cognitivă este cea care oferă copilului posibilitatea utilizării regulilor şi procedeelor de joc. de la copil la copil. Vîgotsky consideră că jocul dă posibilitatea copilului de a exersa şi opera cu abilităŃi pe care încă nu le stăpâneşte. Acest stadiu se poate numi deprinderea de joc său jocul-exerciŃiu. p. este cea a lui Jerome Bruner. că activitatea de joc asigură în mare măsură dezvoltarea cognitivă. literatura de specialitate a abundat în teorii cu privire la latura formativă a jocului. Inhelder. În urma teoriei sale. executarea pentru prima dată a unor mişcări de scriere. care marchează o obiectivare a simbolului şi a sociabilizării eului (Piaget. Jocul propriu-zis. copilul va evolua în direcŃia jocurilor de construcŃie şi a jocurilor cu reguli. şi jocurile cu reguli. stadiu în care esenŃială este exersarea şi controlul mişcărilor. apare în cursul perioadei cuprinse între 2 şi 7 ani. care constituie o asimilare a realului la eu şi la dorinŃele proprii. Momentul următor este momentul jocului simbolic şi coincide cu stadiul preoperaŃional. explorarea prin observare şi manipulare. Zona de dezvoltare proximală reprezintă în fapt diferenŃa dintre nivelul de dezvoltare actual al copilului. prin care activitatea de joc este considerată factor al dezvoltării generale. bazate pe transformarea realului prin asimilarea lui la trebuinŃele „eu”-lui (încep la 2-3 ani şi au un apogeu la 5-6 ani). Jocul cu reguli este al 3-lea moment care caracterizează stadiile operaŃionale începând cu vârsta de 7 ani. de exemplu. O alta teorie. Apoi. care presupun repetarea unei activităŃi în scopul adaptării. O alta teorie este cea propusă de Vîgotsky. Psihologul american consideră jocul ca principal mijloc al achiziŃiilor 115 .parte. la care acesta poate ajunge prin exersări individuale său prin intermediul altor copii (cu condiŃia ca aceşti copii să stăpânească deja nivelul la care copilul doreşte să ajungă) său adulŃi. în care copilul exersează acum ceea ce va deprinde mai târziu. 108). J. Piaget clasifică jocurile în: jocurile-exerciŃiu. iar pe de altă parte. printr-o culminare a jocului simbolic. că nivelul de dezvoltare al copiilor se reflectă în activitatea de joc.

care are un rol de constituire a jocului. de improvizaŃie. de aruncare sau de împrăştiere. de toaletă sau de hrănire. 6. Un factor important de dezvoltare a jocului la această vârstă îl are apariŃia funcŃiei semiotice. Jocul copilului acoperă aproape 90% din timpul destinat activităŃii. ParticularităŃile psihofiziologice ale dezvoltării copilului în aceasta perioadă limitează activitatea. p. JOCUL COPILULUI PÂNĂ LA 6 ANI Jocul cunoaşte o dezvoltare deosebită în perioada de la 1 la 3 ani. iar acesta aproape în totalitate este destinat jocului cu obiectele. Activitatea de joc este bazată pe experimentarea unor acŃiuni restrânse. care este aproape total determinată şi restrânsă în mare parte la percepŃia obiectelor. p. Acest fapt a dat naştere la una din cele mai cunoscute teorii. Nu egocentrismul. dorinŃele şi intenŃiile sale cu ale altor copii. datorită îngustimii şi nedezvoltării unor capacităŃi psihologice fiziologice. fapt ce conduce la o mai bună organizare a conduitei. evidentă fiind emanciparea de sub comandamentul concretului. Copilul este centrat pe jucărie. determină particularităŃile jocului individual (nu individualist) al copilului antepreşcolar. 200). 1963.7. copilul. se manifestă ca o conduită intermediară între conduitele individuale şi cele socializate. ci imposibilitatea să de a corela acŃiunile. Jocul copilului arată în particularităŃile sale o determinare în baza percepŃiei (Ursula Şchiopu. Elemente de joc sunt conŃinute în cadrul celorlalte activităŃi legate. Copilul până la 3 ani este captivat de jocul cu obiecte şi mai puŃin capabil de a-şi corela propria activitate cu a celorlalŃi copii.3. copilul poate înlocui jucăria cu un simbol al ei. definit de Piaget în epistemologia genetică. motiv pentru care copilul de 2-3 ani se joacă singur chiar dacă este în compania altor copii. 116 . care se subordonează unor comportamente precise. jocul este simplu. Activitatea de joc favorizează corelarea mişcărilor. Această atitudine regăsită la copilul între 3 şi 6 ani este explicată de o imitare de perspectivă datorită nediferenŃierii proporŃiilor între subiect şi lumea exterioară. caracteristica fiind activitatea concretă. Acum. Egocentrismul. respectiv acŃiunile sunt de strângere. cea a egocentrismului. este dependent de jucărie.cognitive sau al deprinderilor fizice. (Ursula Şchiopu. în cursul celui de al doilea an de viaŃă. ca trăsătură caracterologică. La 1-2 ani. 1963. 200). de exemplu. care explică natura jocului izolat al copilului. interesele. susŃinută de Jean Piaget. După 2 ani. în jocul său. care mai târziu vor fi combinate cu o deprindere complexă de nivel superior.

Ca o recomandare educativă privitor la relaŃia adultului cu copilul în activitatea ludică. copilul fiind cel care iniŃiază sau solicită tipul de joc. Sintetic spus. astfel încât jocul izolat pierde din importanŃă. La 4 ani. sunt asociate negativ. putem spune că este bine ca iniŃiativa copilului în joc să fie sprijinită. apar maniere complexe de dezvoltare a acestui tip de joc. doctorul sau de-a şcoala/grădiniŃa fac. pentru suportul pe care-l oferă. Chiar dacă la 3 ani încă persistă jocul de manipulare. 117 . unde exersează rolul de lider său de subordonat. Se joacă mai bine cu un copil mai mare sau mai mic decât vârsta lui. care cel mai adesea. de vehiculare cu noile informaŃii dobândite din mediul social. Jocul „de-a mama şi de-a tata” este diferit de cel legat de personajele întâlnite în social. ce sprijină dezvoltarea identităŃii. poate patina. ImitaŃia predomină. „vânătorul”. jocul de rol predomină. îmbrăcat). Simularea în jocul de-a magazinul. până la 4 ani. dar se modifică de la an la an. de obicei pentru că ele întrerup jocul. de acompaniere. sunt favorite jocurile cu mingea şi simte nevoia jocului cu ceilalŃi copii. Copilul percepe dragostea parentală mai uşor în activitatea ludică. „pompierul”. pentru exersarea capacităŃilor de limită (lucruri pe care le-a învăŃat de curând şi de care nu este sigur. La 5 ani. aceasta fiind asociată puternic cu sentimente pozitive faŃă de activităŃi de tip rutină (mâncat. prin punerea copilu-lui în situaŃie. dar funcŃionează ca un catalizator creativ. să se extindă experienŃele de cunoaştere şi comunicare. Dar cel mai important beneficiu al jocului cu adultul este cel afectiv. cum ar fi mersul pe bicicletă). copilul preluând în comportamentul său conduitele umane simple la care a asistat. de la 4 ani. conŃinând scenarii şi prescrieri din ce în ce mai fidele realităŃii. Copilul preia roluri din familie său societate. Rolul adultului în jocul copilului este important în fiecare etapă a copilăriei mici. Aceste tipuri de joc se îmbogăŃesc spre vârsta de 6 ani. adultul să evite impunerea propriilor idei în legătură cu jocul. poate merge pe bicicleta cu 2 roŃi. Jocul în care apar rolurile parentale său din familia extinsă au funcŃii de identificare şi de integrare. rolul adultului este de stimulare. pe măsură ce copilul creşte. acum el devine „mama”. „tata”. până la 4 ani. InteracŃiunea cu adultul în joc este importantă pentru deprinderea autonomiei de expresie. au rolul de a integra informaŃia privitoare la diverse aspecte ale vieŃii sociale. jocul copilului la 3-6 ani se îmbogăŃeşte foarte mult. jocurile se complică şi se diversifică foarte mult. în care copilul preia în fapt profesii întâlnite în experienŃa sa socială.Ca urmare a acestor achiziŃii. Jocurile de rol.

marionetele sau dramatizarea unor poveşti. jocul cu nisip. vorbim de dezvoltarea copilului în exersarea jocului. sentimentele. comportamentul empatic. Prin aceasta. spun autorii citaŃi. agresivitatea sau lipsa ei.4. observarea afinităŃilor. JOCUL ÎN PSIHODIAGNOSTIC ŞI PSIHOTERAPIA COPILULUI Pe de o parte. Cum se joacă copilul. unele tulburări.7. Psihanaliza are meritul de a fi acordat însemnătate jocului infantil folosind datele observate. modelajul. 2001). toate sunt elemente care se manifestă în jocul spontan al copilului (coord. performanŃa. reacŃia la persoane necunoscute.6. pe de altă parte. colajul şi alte tehnici provocative experienŃiale sunt indispensabile în evaluarea psihodiagnostică a copiilor. Jocul este poarta de acces cea mai potrivită. în compunerea de poveşti său alte activităŃi ludice s-a arătat eficient. atitudinile sale faŃă de experienŃele cu care se confruntă şi nici dorinŃa de a se face înŃeles. dimpotrivă. dintr-o perspectivă behavioristă. Iolanda Mitrofan. către trăirile afective ale copilului: fie prin jocul spontan. desenul familiei. relaŃia cu copii nou întâlniŃi. Psihanaliştii s-au ocupat preponderent de jocurile simbolice pentru a sprijini activitatea diagnostică. în special până la vârsta de 6 ani. care sunt formele sale de expresie. capacităŃile adaptative şi creativitatea în rezolvarea problemelor simple (de exemplu: folosirea jucăriilor cu intenŃia atingerii unui alt scop decât cel pentru care a fost destinată jucăria iniŃial). Desenul liber. dar şi a antipatiilor.5. în construcŃii. Studiul activităŃilor copilului în jocul cu marionetele. jocul este şi un excelent diagnostic al dezvoltării. Prin calitatea şi creativitatea jocului spontan se pot identifica dezvoltarea normală sau. cu ce se joacă. în desen. agregarea sau participarea la activitatea de grup.7. Iolanda Mitrofan. nu are posibilitatea de a verbaliza complet sau adecvat trăirile. DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI ÎNVĂłAREA Dezvoltarea socială a copilului. gândurile. deoarece copilul. constă în asimilarea de conduite care acoperă două câmpuri: cel al actelor sociale observabile şi cel al experienŃelor personale intime 118 . ele acŃionând simultan şi ca mijloace de suport a efectelor terapeutice. 2001). pentru a depista complexele ascunse. nivelul de dezvoltare cognitiv. 6. gradul de activism. jocul condus sau jocul simbolic. relaŃia cu copiii. ObservaŃiile asupra copilului în interacŃiune cu membrii familiei sau cu mediul său social sunt extrem de importante. ele sunt mijloace provocative şi catalizatoare ale procesului terapeutic analitic şi restructurant (coord.

din perspectiva behavioristă a psihologiei sociale. Între factorii ce conduc la o mai mare întărire a comportamentului menŃionăm aprobarea. constituind prin aceasta baza învăŃării sociale. se adaugă semnele şi simboluri semnificative care devin treptat prevalente. dar dacă. 387). SemnificaŃiile devin baza comunicării. în felul în care copilul crede că se aşteaptă de la el să o facă. de statut. Primul stadiu reprezintă interiorizarea atitudinilor celorlalŃi la adresa sa şi a rolurilor care se joacă în situaŃii interactive particulare. spune Jean Stoetzel. recompensa şi sancŃiunea morală. comportamentul observat este şi întărit el va fi asimilat cu o şi mai mare uşurinŃă (Golu. observarea. la 4-5 ani. p. este un rol. adică a procesului de generalizare a reprezentării celuilalt (fază ulterioară momentului discriminării între sine şi ceilalŃi) (Bideaud. el joacă roluri. aşa încât el se dezvoltă într-o reŃea de interacŃiuni caracteristice grupului din care face parte. mai întâi pe al său personal. este stimulat în dobândirea acestor achiziŃii de o serie de nevoi şi trebuinŃe psihosociale noi (nevoia de apreciere. copilul încă de la naştere este expus stimulilor socioculturali. 2002. de reciprocitate relaŃională. când copilul acŃionează. diversifica şi amplifica în complexitate. copilul construieşte roluri. dobândeşte o serie de semnificaŃii sociale. În concluzie. Pedinielli. La reacŃiile la stimuli interni şi externi. 1993). la această vârstă este dominantă învăŃarea socială. de integrare în grup). 119 . interacŃiuni care pe măsură ce copilul creşte se vor intensifica. implicarea şi participarea directă oferă copilului posibilitatea de a asimila noi comportamente. Astfel. un dat social care se construieşte de-a lungul a două stadii. 1963). Conform teoriilor psihologiei sociale behavioriste. de exemplu. stiluri comportamentale. roluri. Imitarea. Expresia sinelui în conduita faŃă de ceilalŃi. Zlate. Verza. Sinele devine o reflexie individuală a comportamentului social al grupului. Copilul. Houde. Din mediul social în care se dezvoltă. pe care sinele individual îl construieşte prin interiorizarea unui ansamblu structural al rolurilor asumate în realizarea sarcinilor sociale. prin intermediul experienŃei şi interacŃiunii. valori sociale.(Mead. ba mai mult. care impregnează mediul social. Preluarea de roluri relevă construcŃia intelectualizată a „celuilalt” prin mecanismele identificării şi imitării. Sinele este. Al doilea stadiu adaugă integrarea atitudinilor sociale ale grupului de apartenenŃă. apoi pe cel al celorlalŃi. Este important de subliniat că toate aceste roluri sunt mediate de limbaj. adică el acŃionează în felul în care simte că se aşteaptă de la el să o facă. comportamente interpersonale. Actul social este reuşita unui proces de comunicare. învăŃarea socială este acel tip de învăŃare prin care copilul.

urmărind de fapt independenŃa acestuia şi nu tutela modelului. trebuie organizată sub formă de joc didactic.ÎnvăŃarea didactică începe o dată cu întrarea copilului în grădiniŃă. să nu ceară copilului petrecerea unui interval de timp prea lung. să asigure un mediu pregătit şi comod pentru copil. 128). să aibă o mare flexibilitate în alegerea metodelor de interacŃiune cu copilul. ci atât cât este posibil. organizat şi sistematic al acestui nou tip de învăŃare. să încurajeze jocuri diferite pentru copil. 1999. cu creşteri ale timpului de concentrare (Ecaterina Vrăsmaş. ExperienŃa directă cu realitatea pe care o posedă copilul este organizată de adult pe cale verbală. ÎnvăŃarea. copilul exersează astfel atenŃia. să laude şi să încurajeze pozitiv eforturile copilului şi când el nu reuşeşte. să creeze o legătură afectivă de comunicare cu copilul. caracterul spontan al activităŃii învăŃării sociale este înlocuit cu caracterul dirijat. pentru a fi eficientă şi pentru a respecta particularităŃile de vârstă (3-5/6 ani). memoria. prin atenŃie şi concentrare asupra activităŃii comune. În cadrul acestui tip de învăŃare. înŃelegerea. Caracteristicile învăŃării depind de particularităŃile de vârstă ale preşcolarilor. exprimarea verbală. sau mama care se joacă cu copilul. p. Ecaterina Vrăsmaş arată că educatoarea. Totodată. 120 . trebuie să aibă în vedere următoarele: să aleagă acele activităŃi care corespund nivelului de dezvoltare a copilului. Pentru a sprijini aptitudinile copiilor în cadrul jocului. să exprime prin gesturi şi mimică plăcerea acŃiunii comune cu copilul.

Copiii nu pot trăi şi creşte decât dacă sunt educaŃi în spiritul responsabilităŃii morale. să devină adulŃi generoşi. Morala şi societatea 7.1. MORALA ŞI SOCIETATEA Dezvoltarea morală – respectiv modul în care fiinŃele umane ajung să rezolve discrepanŃele dintre nevoile lor egoiste şi egocentriste şi obligaŃiile de a acŃiona în favoarea nevoilor celorlalŃi – reprezintă un interes special pentru psihologii care se ocupă de dezvoltare încă de la începutul secolului.1. Perspectiva behavioristă 7. ÎnŃelegerea moralităŃii umane şi a aspectului practic de modalitate de motivare a copiilor pentru un comportament moral nu sunt preocupări de cercetare numai ale secolului XX. Zahn-Waxler şi Chapman. iar pentru aceasta toate societăŃile dispun de proceduri de rezolvare a conflictelor. că întrajutorarea este esenŃială. Teoriile cu privire la dezvoltarea morală 7.2. Acestea reprezintă preocupări legate de vârstă pentru că se ştie. Astăzi.2.2. DEZVOLTAREA MORALITĂłII ŞI AUTOCONTROLUL 7. încât numărul de studii de cercetare depăşeşte toate celelalte subiecte din domeniul dezvoltării sociale (Flavell. este esenŃială pentru supravieŃuirea individului şi pentru existenŃa continuă a grupurilor umane.3. 1983). de foarte multă vreme. Perspectiva biologică 7.2.4. Deşi moralitatea este protejată de o organizare socială 121 . literatura empirică ce tratează acest subiect este atât de vastă.Cap.1.1985). Perspectiva psihanalitică 7.2. DeterminanŃii moralităŃii umane există la niveluri multiple. Teoria cognitivă asupra dezvoltării morale 7.2. VII. care protejează bunăstarea generală a oamenilor (Radke-Yarrow.

aceştia adoptă standarde relativ permanente şi generale de conduită.2. În schimb. În al treilea rând. mortalitatea are o componentă comportamentală. pentru că puternicele reacŃii afective ne fac să empatizăm atunci când suntem martorii dificultăŃilor altei persoane sau ne fac să ne simŃim vinovaŃi dacă noi suntem cei care au cauzat dificultăŃile. chiar dacă cei mai importanŃi teoreticieni au scos în evidenŃă aspecte diferite ale moralei. multiierarhică. 7. moralitatea are o componentă emoŃională care este vitală. care le guvernează comportamentul în relaŃia cu multe persoane. Dar. TEORIILE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA MORALĂ Mult înainte de debutul studiilor ştiinŃifice moderne despre copil. fiinŃele umane gândesc activ despre propriile experienŃe sociale. iar behavioriştii. Mai întâi.cooperantă. pentru că doar trăirea şi cunoaşterea unor sentimente relevante. Indivizii morali cu adevărat nu se conformează pur şi simplu influenŃelor sociale de moment ale altora. recompense şi pedepse din partea unor figuri autoritare. există un singur punct asupra căruia sunt cu toŃi de acord: moralitatea copilului este impusă şi controlată din exterior. nu face decât să crească probabilitatea. din punct de vedere moral. în absenŃa supravegherii şi vigilenŃei unui adult. în multe medii. aceste faŃete diferite ale moralităŃii au fost investigate separat: psihologii psihanalişti s-au concentrat asupra emoŃiilor. preluând responsabilitatea reglementării propriului comportament moral. iar înŃelegerea socială a dezvoltării copiilor permite acestora să emită judecăŃi morale din ce în ce mai sofisticate despre acŃiunile considerate corecte sau incorecte. prin instrucŃiuni directe. TradiŃional. Interiorizarea – trecerea de la răspunsurile controlate extern la un comportament guvernat de standarde şi principii interioare – permite copiilor să se comporte în manieră morală. şi într-o mare varietate de circumstanŃe sau ocazii. În al doilea rând. În cele din urmă. supraveghere. Doctrina 122 . ea are rădăcini în fiecare dintre principalele faŃete ale psihicului uman. asupra comportamentului moral. fără însă a garanta. Multe dintre opiniile acestora au anticipat punctele de vedere contemporane şi şi-au găsit un loc în teoriile moderne. că oamenii le vor experimenta în întregime şi se vor comporta în conformitatea cu acestea. psihologii dezvoltării cognitive s-au concentrat asupra gândirii morale. filosofii s-au întrebat ce este moralitatea şi cum se dezvoltă aceasta. copiii interiorizează regulile şi principiile morale.

perspectiva biologică. PERSPECTIVA BIOLOGICĂ În anii ’60-’70. perspectivele behavioriste.J. Kant consideră fiinŃele umane ca fiind motivate atât de pasiuni egoiste. Filosofia lui John Locke cu imaginea de tabula rasa a copilului – copilul nu se naşte nici bun nici rău –. cât şi perspectiva psihanalitică a lui Freud. aceea că forŃele interioare asigură un comportament moral. corectitudinii şi respectului faŃă de ceilalŃi. 1983).creştină în special. filosoful german I. în care moralitatea este privită ca înrădăcinată în natura umană. cu extinderile mai recente ale lui Lawrence Kohlberg. 1989.1. a conştiinŃei punitive. Nici una din aceste teorii nu poate explica singură fundamentele moralităŃii şi esenŃa dezvoltării morale (Rest.. Aceste diverse orientări teoretice şi filosofice menŃionate mai sus pot fi grupate în trei poziŃii fundamentale (Laura E. a păcatului originar. perspectiva dezvoltării cognitive. cât şi de impulsuri altruiste. Berk. dar. ajungând la concluzia că numai raŃiunea poate rezolva tendinŃele conflictuale dintre cele două. În sfârşit. Filosofia pedepsei naturale şi teoria asupra copilăriei a lui J. care contribuie la dezvoltarea morală a copiilor şi adolescenŃilor. fiecare teorie adaugă noi factori de interacŃiune. compasiune şi grija faŃă de ceilalŃi sunt similare cu perspectiva biologică contemporană asupra originii moralităŃii. cea protestantă din sec XVI. exemplificată prin teoria lui Piaget. Rousseau cu considerarea copilului ca fiind bun de la natură şi motivat natural prin simpatie. 7. unde moralitatea apare ca raŃiune de înŃelegere a dreptăŃii sociale. esenŃa moralităŃii înseamnă să acŃionezi în conformitate cu principiile dreptăŃii. teoriile biologice privind comportamentul social uman sunt dominant influenŃate de apariŃia unei noi discipline – 123 . unde moralitatea apare ca adoptare a normelor sociale impuse din exterior. 3. 509) privind originea moralităŃii: 1. unui comportament care serveşte binele public. îşi găseşte o paralelă în teoriile moderne behavioriste. susŃine că numai prin practici disciplinare severe copiii pot învăŃa să-şi subordoneze tendinŃele înnăscute egocentriste. Pentru Kant. 2.2. ci se modelează ca fiinŃă morală prin grija constantă şi înŃeleaptă a unui adult. p. Această poziŃie filosofică seamănă cu ideea lui Freud. imorale. care accentuează modelarea şi întărirea acŃiunii morale. Filosofia kantiană prefigurează abordarea dezvoltării cognitive moderne. prin scoaterea în evidenŃă a diverselor faŃete.

ca majoritatea comportamentelor umane. acŃiunile relevante din punct de vedere moral sunt numai parŃial explicate de fundamente biologice. ajutorul şi răspunsurile prosociale ale celorlalŃi. sociobiologii consideră că evoluŃia trebuie să fi avut cursuri similare şi în ceea ce priveşte comportamentul prosocial al omului. locul 124 . este posibil ca aceste comportamente umane prosociale să aibă nişte rădăcini biologice. este nevoie de un puternic sprijin de mediu. cu o solidificare suplimentară a superego-ului în perioada copilăriei mijlocii. De exemplu. comportamentele umane relevante din punct de vedere moral.2. care serveşte la motivarea comportamentului altruist. 1989. empatia este deja un important factor de motivaŃie comportamentală. 505). De exemplu. mulŃi dintre noi pun la îndoială moralitatea unui părinte care decide să nu-şi ducă copilul bolnav la doctor pentru că primează teama şi anxietatea copilului (Rest. 1975). Dar.sociobiologia. iar în al doilea an de viaŃă. Pentru a se realiza dezvoltarea empatiei. Pornind de la aceste dovezi din lumea animalelor. Cu toate acestea. perspectiva biologică asupra moralei este utilă. expunându-se deseori la riscuri ce le ameninŃă propria supravieŃuire. După Freud. Acest punct de vedere este sprijinit de observaŃiile etologiştilor. aceasta nu poate oferi explicaŃii complete pentru că există cazuri în care a urma orbeşte sentimentele empatice ale altcuiva nu este în mod necesar şi moral. p. inclusiv cooperarea. PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ Conform teoriei lui Freud. 1983). Berk. Deşi nu există dovezi solide în sprijinul acestei ipoteze. Freud consideră procesul dezvoltării morale ca fiind încheiat în jurul vârstei de 5-6 ani. menit să aline durerea şi nefericirea altei persoane. între primate s-a observat cum acestea îşi împart hrana după o sesiune de vânătoare comună şi cum puii sunt adoptaŃi în cazul în care îşi pierd mamele. care prezintă cazuri de animale care-şi ajută membrii speciei respective. probabil sub forma unor emoŃii preexistente genetic. copiii sunt motivaŃi să acŃioneze în conformitate cu prescripŃiile sociale. sunt înrădăcinate în moştenirea genetică a speciei (Wilson. pentru că ne reaminteşte semnificaŃia adaptivă a acŃiunii morale şi pentru că propune câteva idei incitante privind fundamentele evolutive (Laura E.2. Nou-născuŃii prezintă un răspuns empatic rudimentar atunci când plâng dacă aud plânsul altui copil. Cu toate că motivaŃia afectivă reprezintă una din bazele acŃiunii morale. cum ar fi empatia. 7. pentru a evita sentimentul de vinovăŃie.. Din perspectivă sociobiologică.

În schimb. care se finalizează în jurul vârstei de 5-6 ani. Acestea includ conştiinŃa de sine ca fiinŃe autonome. fără ca aceştia să fi atins. copilul îşi formează superego-ul prin identificarea cu părintele de acelaşi sex. CapacităŃile cognitive care sprijină răspunsul la vină se dezvoltă în perioada preşcolară şi se rafinează continuu în copilăria mijlocie. în acelaşi timp cu acceptarea dimensiunii punitive şi restrictive a superego-ului. pun un mai mare accent pe aspectul său constructiv şi pozitiv. iar în procesul de interiorizare a standardelor şi prohibiŃiilor părinŃilor se vor reflecta normele sociale. în sinea sa. Pentru a stăpâni anxietatea se evită pedeapsa.moralităŃii se construieşte în superego. dezvoltarea morală nu este un eveniment abrupt. sau complexulului Electra. Formarea superego-ului cuprinde astfel două elemente de bază: un ego ideal. în timpul etapei de dezvoltare a copilăriei timpurii sau falice. pe baza cărora se măsoară valoarea de sine). care este produsul final al conflictului complexului Oedip. Psihologii contemporani însă par să nu fie de acord cu multe din aspectele teoriei psihanalitice a moralităŃii. mai întâi. Cu toate că aceeaşi perioadă este atribuită de Freud formării conştiinŃei. aceste sentimente asociate complexelor respective duc la anxietate intensă. baza răspunsului la sentimentul de vină este considerată acum ca fiind decisiv diferită de ceea ce Freud descrie în teoria complexului lui Oedip. anumite premise cognitive. în cazul băieŃilor. se menŃine o afecŃiune continuă din partea părinŃilor. Urmaşii contemporani ai teoriei freudiene. copilul revine la ostilitatea îndreptată anterior către părintele de acelaşi sex. Contrar la ceea ce crede Freud. rezultatul fiind sentimentul de autopedepsire datorită sentimentului de vinovăŃie. Copilul se teme că va pierde dragostea părinŃilor şi că va fi pedepsit pentru dorinŃele sale inacceptabile. care începe în copilăria timpurie şi durează până la vârsta adultă. Destul de repede. 1983). sau stabilirea standardelor ideale (provenite din identificare parentală. este un proces gradat. Erikson descrie rezultatul psihologic al perioadei oedipiene ca fiind un simŃ al iniŃiativei care oferă baza sensului real al ambiŃiei şi scopului în viaŃă. şi conştiinŃa sau acŃiunea de judecare şi pedepsire care conduce copilul către trăirea unui sentiment de vină ori de câte ori sunt încălcate standardele ego-ului ideal. Ei consideră că sentimentul de vină nu poate fi trăit în formă matură de copiii mici. în cazul fetelor. Copiii dezvoltă iniŃiativa prin identificarea lor cu personaje eroice şi idoli ai societăŃii în care trăiesc şi care au un rol în viaŃa lor. Freud arată că. care au opŃiuni asupra propriilor acŃiuni şi care au capacitatea de a distinge între acte intenŃionate şi acte neintenŃionate (Campos. Spre 125 .

una din modificările teoriei învăŃării sociale a paradigmei condiŃionării operante consideră pedeapsa ca fiind factorul motivator primar al acŃiunii morale. pe măsură ce se realizează identitatea. Aceste valori sunt selectate în adolescenŃa târzie. Socializarea morală din familie. apropiindu-se de 126 . De exemplu. cercetările arată că trăsăturile de personalitate ale copiilor afectează disciplinarea pe care o primesc din partea adulŃilor. Freud consideră că socializarea în perioada preşcolară este crucială pentru dezvoltarea conştiinŃei. de întărire şi modelare. în timp ce un comportament care încalcă standardele este pedepsit prin reprobare. cât şi caracteristicile copiilor se influenŃează reciproc. ca şi alte aspecte ale dezvoltării sunt cel mai bine înŃelese ca fiind un proces bidirecŃional şi tranzacŃional dintre părinte şi copil. unei conştiinŃe interiorizate la copiii lor. comportamentul conform cu normele sociale creşte. prin practicile de disciplinare utilizate. pierdere de privilegii şi alte consecinŃe care fac ca acest comportament să se manifeste mai puŃin în viitor. comparativ cu pedeapsa. Cei mai mulŃi behaviorişti consideră întărirea pozitivă ca fiind de departe cel mai eficient mijloc de promovare a unui comportament dezirabil social. În realitate. pentru care tehnicile de forŃă sunt mai adecvate (Keller şi Bell.2. Conform cu perspectiva clasică a condiŃionării operante. Erikson (1968) consideră dezvoltarea conştiinŃei ca durând din perioada copilăriei timpurii până la vârsta adultă.deosebire de Freud. sunt mai ades şi mai pasibili de educaŃie prin inducŃie decât cei care răspund mai puŃin bine din punct de vedere social. 1979). Pornind de la această idee. dezvoltarea morală reprezintă un proces mult mai gradat. care răspund mai bine din punct de vedere social. dezvoltarea. Cu toate acestea. PERSPECTIVA BEHAVIORISTĂ Comportarea morală este văzută ca însuşită prin mecanisme de învăŃare. dar interacŃiunea părinte-copil are un dublu sens. O componentă importantă a dezvoltări identităŃii este căutarea de către adolescenŃi a unei ideologii sau a unui set de valori etice în care aceştia să creadă. copiii mai atenŃi. care asigură. în care atât practicile părinŃilor. PărinŃii ocupă locul central în ceea ce priveşte dezvoltarea conştiinŃei. afecŃiune şi alte recompense. pentru că adulŃii îl respectă cu întărire pozitivă sub formă de aprobare. Teoria lui Freud pune o mare răspundere pe umerii părinŃilor. suferind o rafinare ulterioară la vârsta adultă. 7. consideraŃi agenŃii esenŃiali de socializare. părŃile influenŃându-se reciproc.3.

cauzând o serie de efecte secundare negative. 509): Pedeapsa promovează doar suspendarea temporară a unui răspuns şi nu interiorizarea pe termen lung a interdicŃiei. prin impunere verbală dură sau forŃă fizică. Chiar şi aşa această explicaŃie întâmpină aceleaşi dificultăŃi de acoperire ca şi teoria lui Freud. pentru că poate cauza suferinŃe copilului sau altor persoane. De fiecare dată când copilul manifestă un comportament deviat se retrăieşte aceeaşi anxietate. scăpând nepedepsiŃi. ToŃi părinŃii apelează la un moment dat la această formă de disciplinare. dar imediat ce adultul dispare se angajează din nou în acel comportament. 1983). ele evoluează foarte rapid în forme de abuz. p. iar din experimente se confirmă că aceşti copii adoptă aceleaşi tactici punitive ca şi adulŃii atunci când interacŃionează cu colegii lor. Copiii pedepsiŃi în mod frecvent îşi inhibă comportamentul nedorit în prezenŃa agentului punitiv. pe care ei o pot imita sau copia şi o pot încorpora în propriul repertoriu comportamental. Studiile au arătat că pedeapsa aplicată de părinŃi este asociată cu niveluri ridicate de agresivitate la copii (Parke şi Slaby. dar şi comportamentul indezirabil al copilului. De fapt.ideea lui Freud a conştiinŃei dominate de vinovăŃie. De asemenea. Iată câteva motive de evitate a acestor tipuri de pedepse. 1989. aceasta se evită cel mai bine prin a nu se angaja în acŃiunea respectivă. Berk. Comportamentele agresive manifestate de copii abuzaŃi fizic sunt de regulă extreme. Acasă şi la şcoală. inspirarea pentru această considerare rezultă din eforturile teoreticienilor învăŃării sociale de a translata ideile psihanalitice în termenii teoriei învăŃării. mai ales în cazul în care un anume comportament al copilului trebuie oprit imediat. rezultate în urma cercetărilor în domeniu (Laura E. Pedeapsa care implică prejudicii fizice şi verbale oferă copiilor exemple de agresiune indusă de adult. De fapt. copiii părinŃilor care apelează la aceste forme de pedeapsă devin agresivi şi greu de controlat în afara unui context familial. O astfel de pedeapsă poate denigra valoarea copilului ca persoană. Tacticile punitive ale părinŃilor care provoacă nivelurile ridicate de anxietate sunt mai puŃin eficiente în motivarea rezistenŃei la cauzarea de suferinŃă decât tehnicile inductive raŃionale. Astfel de tactici sunt inumane şi ineficiente. Cercetările în baza acestei teorii au arătat că pedeapsa este o formă de disciplinare cu scopul de a inhiba un comportament indezirabil şi care reprezintă o stimulare nocivă pentru copii. aceştia ameninŃă verbal şi fizic atât pe 127 .. ca individ şi nu se justifică utilizarea ei. care pot accentua şi accelera tendinŃa punitivă a părintelui.

colegi, cât şi pe adulŃi, mult mai mult decât copiii cărora nu li se aplică acest tratament. Copiii pedepsiŃi frecvent învaŃă foarte repede să se apere prin evitarea agenŃilor punitivi (Redd, Morris şi Martin, 1975). Datorită faptului că aceştia învaŃă comportamente de evitare, face ca rolul de agent socializator al părinŃilor să se diminueze simŃitor şi să reducă şansele părinŃilor de a-i învăŃa pe copii comportamentele dezirabile. Deoarece pedeapsa funcŃionează pentru a inhiba temporar comportamentul indezirabil al copiilor, această tehnică oferă o eliberare imediată, dar de scurtă durată a agentului punitiv, iar prin aceasta se întăreşte aplicarea tehnicilor punitive. Ca urmare, un părinte care foloseşte pedeapsa o va aplica cu timpul mult mai des, ceea ce poate duce la producerea unor abuzuri foarte serioase asupra copilului (Parke şi Collmer, 1975). Factorii care afectează maniera de răspuns/reacŃia a copiilor la pedeapsă cuprind: momentul aplicării pedepsei, intensitatea, consecvenŃa, trăsăturile agentului punitiv, argumentarea verbală. Momentul aplicării – pedeapsa aplicată imediat la iniŃierea de către copil a unei acŃiuni interzise este cea mai eficientă. Cercetările arată că pedeapsa aplicată cu întârziere de câteva ore de la producerea actului interzis reduce simŃitor inhibarea comportamentului indezirabil la copil. Când pedeapsa se aplică imediat după consumarea actului indezirabil, este bine ca pedeapsa, pentru a fi mai eficientă, să aibă intensitate maximă şi nu moderată. Cu toate acestea, pedeapsa severă expune la riscuri datorită nivelurilor ridicate de teamă şi anxietate create, care se pot interfera cu procesul cognitiv adaptiv şi cu interiorizarea morală. Pedeapsa care este inconsecventă şi intermitentă este corelată cu grade ridicate de agresivitate şi insubordonare din partea copiilor. Dacă părinŃii reacŃionează cu aceeaşi intensitate la un anume tip de comportament, atunci inhibarea acelui comportament al copilului se reduce simŃitor. Pedeapsa aplicată de un adult care are cu copilul o relaŃie cordială produce o inhibiŃie comportamentală imediată (Parke şi Walters, 1967). Copiii care au părinŃi atenŃi şi implicaŃi descoperă în pedeapsă o întrerupere a afecŃiunii părinteşti. Ca urmare, aceştia sunt motivaŃi să recâştige afecŃiunea părinŃilor cât se poate de repede. Cel mai de succes mod de a îmbunătăŃi eficienŃa pedepsei este asocierea ei cu o argumentare verbală, care oferă copilului motivele
128

pentru a nu se mai angaja într-un comportament deviant (Harter, 1983). Astfel de argumentări pot avea forma inducŃiilor prin care se spune copiilor modul în care comportamentul lor îi afectează pe ceilalŃi, li se dau instrucŃiuni despre cum să se comporte într-o anumită situaŃie sau li se explică motivele pentru care adultul a pedepsit copilul. InducŃia este o strategie care accentuează efectul pe care comportamentul unui copil îl are asupra altora. InducŃia poate cuprinde sugestii, sugerarea de amendamente, scuze sau modalităŃi de compensare a răului făcut celorlalŃi. Disciplinarea inductivă este oarecum mai eficientă la copiii de vârste şcolare decât la preşcolari, deoarece este probabil că şcolarii mai mari pot înŃelege mai bine modul de gândire al părinŃilor (Brody şi Shaffer, 1982). Adăugarea unor argumente cognitive face mult mai mult decât să crească inhibiŃia comportamentală imediată. Argumentarea elimină relevanŃa celor mai multe variabile care diminuează eficienŃa pedepsei. Dacă pedeapsa este cuplată cu un argument cognitiv, eficienŃa agentului punitiv nu mai depinde de educaŃie, iar o pedeapsă de o intensitate mai mică devine la fel de eficientă ca una de intensitate mare în inhibarea comportamentului imediat (Parke, 1967). Cu toate acestea, pentru ca argumentarea să fie eficientă, complexitatea acesteia trebuie să se potrivească cu nivelul de dezvoltare al copilului. Nici un argument nu poate facilita o reacŃie de inhibiŃie dacă copilul nu-l înŃelege. Ca observaŃie finală, există câteva alternative la pedeapsa fizică şi verbală, care permit adulŃilor să disciplineze eficient copiii şi, în acelaşi timp, să evite apariŃia efectelor secundare nedorite ale pedepsei, respectiv, procedura de scoatere din context (prin care copilul este scos din contextul imediat şi i se oferă ocazii de reîntărire pozitivă, până când este gata să se comporte acceptabil) şi cea a retragerii privilegiilor (cum ar fi, retragerea banilor de buzunar, sau interdicŃii ale unor experienŃe plăcute). În general, utilizarea pedepsei pentru socializarea copiilor se reduce într-o foarte mare măsură atunci când adulŃii ajută copiii să-şi însuşească comportamente acceptabile, care le pot înlocui pe cele inacceptabile. AdepŃii învăŃării sociale arată că este puŃin posibil ca foarte multe comportamente prosociale să fie dobândite pe baza principiilor condiŃionării operante. Pentru ca un comportament să fie întărit, trebuie mai întâi să fi apărut spontan, iar alte comportamente relevante din punct de vedere moral, cum ar fi oferirea de ajutor, oferirea de consolare şi folosirea în comun (împărŃirea) a obiectelor, nu apar
129

numai din întâmplare în sensul întăririi, pentru a justifica achiziŃia lor rapidă în copilăria timpurie. Ca urmare, aceşti teoreticieni ai învăŃării sociale pornesc de la premisa că un copil învaŃă comportamentul moral în mare măsură prin observaŃie şi imitare de modele, care fac dovada unui comportament acceptabil din punct de vedere social (Bandura, 1977). Dar odată ce copilul a achiziŃionat un răspuns prosocial, întărirea sub formă de laudă şi prezenŃa/vigilenŃa adultului care să-i reamintească copilului de regulile unui comportament adecvat, devin factori care măresc frecvenŃa comportamentului respectiv. Cercetările arată că prezentarea de modele de comportament utile şi generoase este foarte eficientă în a-i încuraja pe copii să acŃioneze ei înşişi într-o manieră mai prosocială (Gray şi Pirot, 1984). Mai mult, un exemplu de comportament altruist continuă să influenŃeze comportamentul unui copil de la câteva ore la câteva săptămâni de la întâlnirea iniŃială cu modelul (Yarrow, Scott, Waxler, 1973). Studiile recente au demonstrat că modelele de comportament altruist au cele mai puternice efecte la copii mai mici de 7-8 ani. Copiii mai mari care au avut permanent modele pozitive de comportament din partea unor adulŃi grijulii şi generoşi au tendinŃa să se comporte altruist în situaŃii în care generozitatea şi ajutorul sunt necesare, indiferent dacă comportamentul adultului este caritabil sau egoist. (Lipscomb, 1985). În perioada copilăriei mijlocii, comportamentul altruist se bazează pe mediatori cognitivi sau prescripŃii normative interiorizate, extrase din experienŃe repetate în care copiii i-au văzut pe ceilalŃi ajutând şi oferind, i-au auzit subliniind importanŃa acŃiunilor lor şi au fost încurajaŃi să se comporte similar. În realitate, în jurul vârstei de 7-9 ani, copiii sunt capabili să verbalizeze spontan norma comportamentului de ajutor pentru cei care au nevoie (Bryan şi Walbek, 1970). Ca urmare, aceştia sunt mult mai capabili să respecte o prescripŃie interiorizată, chiar dacă comportamentul care se conformează normei este modelat pentru ei sau nu. În contrast, copiii mai mici încă îşi formulează normele şi încearcă să descopere condiŃiile în care să le aplice. Astfel, aceştia caută modele în adulŃi, pentru a se informa când, unde şi ce fel de comportament altruist este adecvat (Peterson, 1982). Cercetările arată că trăsăturile modelelor influenŃează dorinŃa, voinŃa copiilor de a imita comportamentul. Căldura şi afecŃiunea sunt constant asociate cu înclinaŃiile prosociale ale copiilor. Experimente şi cercetări în această direcŃie au demonstrat că grija şi căldura pentru ceilalŃi pot facilita un comportament prosocial, făcându-l pe copil mai receptiv faŃă de model. Alte trăsături care exercită o influenŃă din
130

partea modelelor sunt puterea şi competenŃa, dimensiuni considerate a fi importante, mai ales legat de impactul tatălui asupra dezvoltării morale a copilului. Cercetările arată că tipurile de strategii de disciplinare folosite de taŃi au de departe mai puŃină influenŃă asupra comportamentului moral al copilului, decât cele folosite de mamă (Brody şi Shaffer, 1982), probabil pentru că, în cele mai multe familii, mama este cea care îngrijeşte prioritar copilul şi, de aceea, este principalul factor de disciplinare a copilului. În schimb, impactul tatălui asupra comportamentului moral al copilului pare să derive, în primul rând, din perceperea imaginii lui ca model competent instrumental. O trăsătură suplimentară a modelului care afectează tendinŃa copilului de a prelua comportamentul acestui model este consecvenŃa între ceea ce recomandă şi ceea ce face cu adevărat. Atunci când adulŃii spun un lucru şi fac altul, în alegerea pe care o face între cuvintele şi acŃiunile adulŃilor, copiii optează pentru comportamentul cel mai caritabil demonstrat de adult (Mischel şi Liebert, 1966). Din toate acestea rezultă că cele mai multe comportamente prosociale sunt însuşite de copii prin observarea comportamentelor părinŃilor şi a altor adulŃi. Cercetările sugerează (Fry, 1975; Rosenkoetter, 1973; Stein, 1967) că modelele pot foarte uşor încuraja comportamentul deviant, dar acestea sunt mai puŃin eficiente în a-i ajuta pe copii să-şi depăşească egocentrismul şi impulsurile egoiste. Oricum, câteva studii arată că, în anumite condiŃii, modelele pot ghida rezistenŃa copiilor la tentaŃii (Bussey şi Perry, 1977). Imitarea comportamentului prosocial al adulŃilor are o reuşită maximă atunci când încurajează copiii să se comporte într-o manieră de întrajutorare şi generozitate faŃă de ceilalŃi, mai ales în perioada copilăriei timpurii. Există, de asemenea, câteva caracteristici ale modelelor care dezvoltă un comportament prosocial, prin care cresc dorinŃa copiilor de a fi imitate, aceste caracteristici fiind căldura, puterea, competenŃa, consecvenŃa între vorbe şi fapte. Copiii imită mai ades comportamentele care demonstrează slăbiciunea în faŃa tentaŃiei, rezistenŃa la tentaŃie fiind mai puŃin posibil de a fi imitată de copil. Totuşi, imitaŃia comportamentelor de autocontrol este sporită atunci când modele-adulŃi fac explicită natura comportamentului lor prin descrierea şi explicarea acestui comportament copiilor (Laura E. Berk, 1989, p. 510). Au fost, de asemenea, cercetate diferenŃele culturale în comportamentul prosocial, studiile realizate pe copii israelieni crescuŃi în comunităŃi de tip kibbutz au arătat în repetate rânduri că aceşti copii sunt mult mai cooperanŃi decât copiii americani şi s-a constatat, de
131

asemenea, că există un nivel mai mare al competiŃiei pentru copii din clasele de mijloc şi cei din mediul urban, mai mult, cercetările nu au demonstrat până în prezent nici o legătură între diferenŃele culturale şi comportamentele antisociale sau prosociale (Lefrancois,1983, p. 360) .
7.2.4. TEORIA COGNITIVĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII MORALE

Teoreticienii dezvoltării cognitive consideră că există o relaŃie puternică între dezvoltarea cognitivă şi dezvoltarea morală. Cercetătorii dezvoltării cognitive studiază, de asemenea, maniera în care judecata morală la copil se modifică în funcŃie de vârstă. Ei cred că o dată cu creşterea maturităŃii cognitive şi a experienŃei sociale, treptat, copiii sunt conduşi către o mai bună înŃelegere a cooperării sociale, fapt ce stă la baza responsabilităŃii morale (Laura E. Berk, 1989, p. 509). Această orientare privind dezvoltarea morală este reprezentată de J. Piaget şi Lawrence Kohlberg. AdepŃii acestei orientări consideră că aşa cum copiii diferă de adulŃi în dezvoltarea cognitivă şi socială, ei, de asemenea, se deosebesc şi în înŃelegerea şi dezvoltarea morală. Există o relaŃie între dezvoltarea cognitivă şi capacitatea de a înŃelege probleme legate de morală. Atât Kohlberg, cât şi Piaget consideră că dezvoltarea structurilor logice sunt baza în aria judecăŃilor morale şi înŃelegerii regulilor de acest tip. Piaget, în cercetarea dezvoltării morale la copil, debutează prin studierea aplicării, confecŃionării regulilor în jocurile de grup. El arată că până la vârsta de 6 ani, în jocul copilului nu există reguli în adevăratul sens al cuvântului. Între 6-10 ani, Piaget consideră că debutează la copii capacitatea de a înŃelege reguli, dar sunt inconsecvenŃi în aplicarea sau urmarea lor. Adesea, pentru copiii de această vârstă, acelaşi joc îşi schimbă regulile o dată cu schimbarea participanŃilor sau componenŃei grupului. La 12 ani, deja copiii joacă jocuri după seturi de reguli consacrate. Ei abia acum înŃeleg că regulile există pentru a oferi jocului sens şi direcŃie şi pentru a preveni disputele între jucători. Copilul înŃelege acum că regulile sunt ceva asupra căruia toată lumea este de acord şi dacă toată lumea ajunge la acord ele pot fi chiar schimbate. În jocurile cu reguli, copiii sub 7 ani, care primesc regulile gata formate din partea vârstnicilor (printr-un mecanism derivat din respectul unilateral), le consideră ca sacre, intangibile şi de origine transcendentă (părinŃii, domnii din guvern, Dumnezeu etc.) (Piaget, 1976, p. 107). Pentru că nu pot înŃelege regulile, moralitatea nu poate să existe la copilul mic şi preşcolar.
132

• Judecata morală se axează pe intenŃia actorului (scopul cu care a săvârşit acŃiunea) . 108). 1976. • Pedeapsa este văzută ca o consecinŃă imediată a unei greşeli şi îndreptarea greşelii sau judecata şi pedeapsa este văzută ca inerentă. sau Ńinând cont de nevoile individului. Moralitate heteronomă: • Regulile sunt exterioare. • Judecata morală coincide cu decizia adultului. de către copii. • ConsecinŃa judecăŃii morale este apreciată în termenii de justeŃe. Realismul moral este cel conform căruia obligaŃiile şi valorile sunt determinate de lege sau de consemn. • Dreptatea este arbitrată de comun acord. • Reflectă în atitudine un realism moral. p.105). II. ca fiind meritate şi corecte. în acelaşi timp cognitivă. Stadiul moralităŃii heteronome este stadiul realismului moral. Moralitatea autonomă: • Bazată pe cooperare. în sine. când are loc un proces de ansamblu care poate fi caracterizat ca trecerea de la centrarea subiectivă în toate domeniile la o decentrare. consecinŃă a evoluŃiei cognitive şi mai ales a decentrării. când copiii reuşesc trecerea de la stadiul preoperaŃional la gândirea concret operaŃională (Piaget. 1976. carcteristică perioadei de la 7/8 ani până la 11/12 ani. • Caracterizată de atitudini moral raŃionale. • Pedepsele arbitrare sau severe sunt acceptate. socială şi morală (Piaget. recunoaştere mutuală a egalităŃii între indivizii autonomi. 1980): I. • Regulile sunt inflexibile. tratament egal. p. caracterizat de a fi subiectul regulilor impuse de altul. Stadiul moralităŃii autonome este stadiul unei moralităŃi a cooperării.Stadiile morale ale lui Piaget încep cu vârsta de 6 ani. Kholberg a studiat felul în care copiii şi adulŃii gândesc asupra regulilor care le guvernează comportamentul în 133 . • Dreptatea este redusă la obedienŃă. • ConsecinŃa acŃiunilor defineşte ceea ce este rău. implică o completă acceptare a prescripŃiilor adultului. Ca şi Piaget. • Regulile sunt văzute ca fiind consecinŃa înŃelegerilor reciproce. • JusteŃea pedepsei este dată de gradul ofensei sau greşelii. la regula impusă de adult. consimŃite. independent de contextul intenŃiilor şi al relaŃiilor(Piaget.

Cuprinde următoarele stadii: stadiul 3. valori pe care au ales să le urmeze. ConvenŃional III. ConvenŃional. Nivelul III. Kholberg nu a pornit de la studiul jocului copiilor. stadiul 6 – orientarea către principiile universale. Cuprinde. Nivelul II. – relativitatea survine datorită convingerii că ceea ce este bun este ceea ce satisface nevoia cuiva şi. legea nu mai este îngheŃată. – aceste principii sunt abstracte şi etice. diferite de prescripŃiile morale. stadiul 2.anumite situaŃii. – orientarea „copil cuminte”. – judecata morală se confundă cu menŃinerea ordinii sociale preexistente. la rândul său. – comportamentul bun sau rău este determinat de consecinŃele fizice. Kohlberg (1969). – dreptatea se confundă cu respectarea autorităŃii. – elemente care caracterizează sentimentul dreptăŃii sunt prezente. în acord cu principiile etice personal alese. în care regulile sunt stabilite de ceilalŃi. – ceea ce este drept este definit de decizii ale conştiinŃei. – comportamentul moral este înŃeles ca fiind ceea ce-i mulŃumeşte pe ceilalŃi. şi pe a celorlalŃi. stadiul 4 – orientarea „lege şi ordine”. PreconvenŃional II. în care regulile sunt adoptate şi uneori subordonate propriilor nevoi sau nevoilor grupului de apartenenŃă. PostconvenŃional Nivelul I. 134 . referitor la stadialitatea morală. a realizat un studiu asupra problemelor morale discutând dilemele apărute la nivelurile: I. avem: stadiul 5 – orientarea contactului social. PostconvenŃional. ocazional. unde oamenii îşi definesc valorile în termeni proprii. La acest nivel. – pedeapsă/obedienŃă (supunere). dar sub forma „dinte pentru dinte”. aprobarea este câştigată prin conformare. – orientarea relativist-instrumentală. aşa cum a făcut Piaget. mai multe stadii: stadiul 1. PreconvenŃional. – spre deosebire de stadiul 4. ea poate fi schimbată pentru binele tuturor. ci a probat răspunsurile lor la o serie de situaŃii structurate sau dileme morale.

Conform teoriei dezvoltării morale a lui Kholberg. 135 . 1986. permiŃându-le să exploreze în mod liber problematica şi provocându-le gândirea prin introducerea de concepte aparŃinând stadiului următor (Salvin. p.Una din limitele teoriei lui Kholberg priveşte legătura dintre judecata morală şi comportamentul moral. adulŃii pot sprijini copiii să treacă la următorul stadiu al dezvoltării morale. Studiile arată variate discrepanŃe între ceea ce copiii cunosc şi cât sau cum pun în practică ceea ce cunosc despre regulile morale. 54).

1997). Carmen Ciofu. Creşterea perimetrului cranian este foarte lentă în cursul acestei perioade.2. p.6. 1998). Dezvoltarea fizică şi influenŃa asupra dezvoltării psihice 8. care joacă un rol major în procesul de mielinizare a sistemului nervos. Dezvoltarea personalităŃii în perioada şcolarităŃii mici 8. Dezvoltarea şi specializarea celulei nervoase se află sub control genetic. 203. Adaptarea copilului la activitatea şcolară 8. producŃia de neuroni este completă.5kg/an.4. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani 8. Continuă procesul de osificare. între 110-130 cm). Dezvoltarea socială şi dinamica relaŃiilor familiale în perioada de debut al şcolarităŃii 8. Este important faptul că încă de la 6 luni intrauterin. Berk. Celulele gliale. p.5. Apar unele diferenŃe între creşterea ponderală şi în înălŃime la fete şi băieŃi (de exemplu 115-130 cm la băieŃi. creierul atinge dimensiunile de adult (E. iar la fete. DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI INFLUENłA ASUPRA DEZVOLTĂRII PSIHICE Creşterea în greutate este lentă la începutul stadiului şi se accentuează ulterior în perioada pubertăŃii când se va înregistra un salt de creştere. dentiŃia 136 . achiziŃia scris-cititului 8. Între 6-12 ani. La sfârşitul acestei perioade.1. astfel că celulele gliale sunt responsabile pentru creşterea în greutate şi perimetru a creierului (Laura E. Creşterea în greutate se va face în medie cu 3. iar în înălŃime cu aproximativ 6 cm/an. perimetrul cranian creşte de la 51 la 53-54 cm. 13. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI 8.3. iar stimularea face ca funcŃiile să fie activate.CAP VIII. continuă să se multiplice mult după ce procesul de producere a neuronilor a luat sfârşit. Dezvoltarea limbajului.1. Ciofu.

Această secvenŃialitate în dezvoltare ajută în explicarea variaŃiei în maturarea pe niveluri a sistemului senzorial. şcolarul mic oboseşte uşor. emisfera stângă guvernează procesarea informaŃiilor verbale. responsabile de conexiunile caracteristice gândirii. fiecare emisferă primeşte impulsuri senzoriale şi controlează doar o parte a corpului (aceea opusă ei). Diferitele arii corticale se dezvoltă în ordinea în care apar la copil anumite capacităŃi. 1984). De exemplu. ca şi cele secundare. nu sunt complet dezvoltate şi se maturizează în etape diferite. La naştere. se dezvoltă musculatura fină a degetelor mâinilor. Coloana vertebrală devine mai puternică. cât şi că. respectiv cea mai avansată este regiunea motorie responsabilă de mişcările grosiere. creşte volumul masei musculare. Continuă procesele de creştere şi maturizare de la nivelul sistemului nervos. zona senzorială primară auditivă (Tanner. are loc într-o manieră similară. O dată cu intrarea în şcolaritate cresc efortul fizic şi cel intelectual. pentru cei mai mulŃi indivizi. trunchiului şi apoi ale picioarelor. copilul se naşte cu o capacitate de relaŃie a creierului şi că în fapt există unele evidenŃe de cercetare conform cărora emisferele cerebrale ale copilului par să fie programate de la început pentru funcŃii specializate (Spreen. de ample procese de maturizare.1978). precum şi de feed-back-ul necesar. responsabile de primirea impulsurilor motorii şi senzoriale de la organele de simŃ. Lateralizarea. Fiecare regiune realizează predominant anumite sarcini. într-adevăr. este neîndemânatic faŃă de sarcinile şcolare. ce conduc la instalarea stării de oboseală variind în funcŃie de caracteristicile individuale ale fiecărui copil. Această perioadă de trecere este acompaniată. largi. implicit forŃa musculară. prin poziŃii incorecte. la care se adaugă premise psihice interne: dezvoltarea 137 . în timp ce emisfera dreaptă joacă un rol primordial în procesarea informaŃiilor spaŃiale şi a emoŃiilor. controlând mişcările mâinilor. apoi. 1993). sau specializarea funcŃiilor pentru emisferele cerebrale umane. dar în acelaşi timp este expusă deformărilor. Regiunile senzoriale ce se dezvoltă şi se maturizează sunt: cea care controlează sensibilitatea tactilă. regiunile primare ale cortexului. Perioada este una de tranziŃie şi deci una în care pot apărea disfuncŃii şi crize de creştere şi dezvoltare (P.permanentă o înlocuieşte pe cea provizorie. aşa cum am văzut. Golu. Cercetările au arătat atât că lateralizarea are loc pe întreg parcursul copilăriei. urmată de vedere şi. urmând ca pe parcurs rezistenŃa sa să crească şi îndemânarea să devină din ce în ce mai evidentă. Mai mult. Cu toate că se observă importante achiziŃii fizice.

Datorită structurării activităŃii şcolare în timp (ore. Acum copilul poate aprecia pe cale auditivă distanŃa dintre obiecte. 8. Golu. La 6-7 ani. dezvoltarea şi maturizarea senzaŃiilor şi percepŃiilor continuă. Zlate. creşte gradul de generalitate al reprezentărilor (Verza. se perfecŃionează şi nuanŃează intonaŃia. cât şi conŃinutul.2. Reprezentarea capătă în această perioadă noi caracteristici. Verza. datorat în principal creşterii acuităŃii perceptive faŃă de componentele obiectului perceput. p. 1993. Creşte acurateŃea percepŃiei spaŃiului şi datorită dobândirii de experienŃă extinsă în domeniu. Fondul de reprezentări existent este utilizat voluntar din povestiri şi desene. zile ale săptămânii). înapoi) şi se formează simŃul orientării. el poate descompune acum reprezentarea în părŃi componente. care devine o premisă a dezvoltării memoriei logice şi a gândirii abstracte. creşte indicele independenŃei proceselor intelectuale care iau forma raŃionamentelor şi care mediază demersurile cognitive solicitate de învăŃare (Golu. Şcolarul mic dispune de numeroase reprezentări. generalizări ale direcŃiei spaŃiale (dreapta. posibilitatea de acŃiuni diversificate nu numai în plan material.motivelor şi intereselor de cunoaştere. minute. se constată lărgirea câmpului vizual central şi periferic. Se diminuează sincretismul – percepŃia întregului –. Se produc. timpul devine un stimul care se impune tot mai mult copilului şi îl obligă la orientare din ce în ce mai precisă. astfel structurându-se procesele imaginaŃiei şi gândirii. 1993). şcolarul mic trece la grupuri de reprezentări. DEZVOLTAREA PROCESELOR COGNITIVE DE LA 6/7 ANI LA 10/12 ANI În baza dezvoltării sistemului nervos. înainte. Zlate. stânga. Realizează noi combinaŃii şi noi imagini. Creşte capacitatea de recepŃionare a sunetelor înalte şi de autocontrol al emisiunilor verbale. Cu ajutorul învăŃării. reprezentările suferă modificări esenŃiale atât în ceea ce priveşte sfera. de asemenea. creşte ponderea momentelor verbale în analiza reprezentărilor sub impactul descrierilor şi povestirilor celor din jur. după sunetele pe care le produc. precum şi creşterea diferenŃierii nuanŃelor cromatice. cât şi datorită schemelor logice interpretative care intervin în analiza spaŃiului şi timpului perceput. cu toate acestea ele sunt slab sistematizate şi confuze. 138 . 111). PercepŃia timpului înregistrează şi ea un nou moment în dezvoltare. în elemente şi caracteristici cu care operează în contexte diferite. PercepŃia câştigă noi dimensiuni. ci şi mental. De la reprezentări separate.

în imagini. Perioada 4-7 ani era caracterizată de o gândire intuitivă. precum B egal cu A. O transformare operatorie nu se efectuează decât prin raportarea la un 139 . apoi prin reciprocitate. reversibilitatea devine completă sub ambele forme. materiei sau masei. OperaŃiile infralogice. în mod simultan. p. reversibilitatea este posibilă şi gândirea poate realiza operaŃii. unde A egal cu B.Ca urmare a decentrării progresive şi a coordonării din ce în ce mai accentuate a diferitelor puncte de vedere. înmulŃirea cu împărŃirea. Aceasta face posibilă înŃelegerea conservării sau a invarianŃei cantităŃii. Reversibilitatea este capacitatea gândirii de a executa aceeaşi acŃiune în două sensuri de parcurs. dar acest tip de acŃiune nu este operaŃie până când ea nu are caracteristica reversibilităŃii. Experimentele de „conservare a cantităŃii” demonstrează că până la vârsta de 7/8 ani copiii nu dezvoltă noŃiunea de reversibilitate. timpului şi stau la originea naşterii noŃiunii de măsură. ci doar inversarea. p. analiza cu sinteza. relaŃie şi număr. pentru că ele acŃionează asupra obiectelor concrete. reale şi manipulabile. gândirea copilului trece în stadiul operaŃiilor concrete. Criteriul trecerii de la intuiŃie la operaŃie conform teoriei piagetiene este reversibilitatea. În cursul acestui stadiu se dezvoltă operaŃiile logico-matematice şi operaŃiile infralogice (Tourrette şi Guidetti 2002. • Reversibilitatea prin reciprocitate. • Reversibilitatea prin inversiune unde se înlocuieşte adunarea cu scăderea. Copilul trebuie să fie conştient că este vorba de aceeaşi acŃiune. acŃionează asupra cantităŃilor continue (nefragmentate) ale spaŃiului. • La nivelul gândirii operatorii (după 7 ani). Plecând de la acest moment când copilul recunoaşte existenŃa unui invariant care permite realizarea aceleiaşi acŃiuni în cele două sensuri. dacă nu este conştient de identitatea acŃiunii el nu se află încă în stadiul operator pentru că el nu a achiziŃionat încă reversibilitatea operatorie. mental). Reversibilitatea este achiziŃionată mai întâi prin inversiune. Copilul poate avea imagini sau reprezentări care să permită interiorizarea unor acŃiuni (ceea ce presupune trecerea din plan extern în plan intern. De la 7/8 la 10 /11 ani. 115). Aceste operaŃii sunt mai întâi concrete. intuiŃia preoperatorie se va transforma în cursul acestei perioade într-o gândire operatorie mobilă şi reversibilă (Tourrette şi Guidetti 2002. OperaŃiile logico-matematice acŃionează asupra cantităŃilor discontinue sau discrete şi conduc la noŃiuni de clasă. 115). care se elaborează în acelaşi timp cu cele logice-matematice.

p. Or. se ia aceasta şi se aplatizează. 2002. Schema obiectului permanent este invariantul grupului practic al deplasărilor. copilul afirmă că nu mai este acelaşi lucru. Pentru conservarea solidelor. raŃionamentul copilului mai mare este corect pentru că el admite existenŃa unui invariant permiŃând întoarcerea la starea iniŃială şi poate lua simultan în consideraŃie cele două dimensiuni care se compensează (decentrarea). adică să-şi schimbe punctul de vedere pentru a coordona diferitele puncte de vedere (e mai mare aici. Conservarea lungimilor Ńine tot de cantităŃile continue şi poate fi apreciată arătând copilului două segmente de sfoară de aceeaşi lungime. Răspunsul poate fi şi „pentru că nu s-a adăugat şi nu s-a luat nimic”. Construirea invarianŃilor în cadrul unui sistem de transformări este evaluat pornind de la faimoasele probe piagetiene de conservare: conservarea cantităŃilor discontinue. Pentru copilul de 7. Înainte de 7 ani. indicând grosimea. răspunsul este evident: este tot atâta plastilină. Întrebat „de ce?”. Dimpotrivă. volum (Bideaud. Se întreabă copilul dacă în B1 se află „aceeaşi plastilină”. Conservarea cantităŃilor de lichide poate să se producă ceva mai devreme celei a cantităŃilor solide. şi a cantităŃilor continue – substanŃă solidă şi lichidă. dar e mai mic dincolo). copilul răspunde: „pentru că putem să refacem biluŃa” ceea ce constituie argument de reversibilitate prin inversiune. 331). anularea deformării printr-o acŃiune inversă (reversibilitatea). Houde. greutate. numai invarianŃa permite întoarcerea la punctul de pornire.invariant. lungime. Copilul în stadiul preoperator este prizonier al percepŃiei sale deformante (pare mai mult pentru că suprafaŃa este mai mare). sau că este „mai puŃin”. El nu se poate descentra. 8 ani. modificând aparenŃa uneia 140 . desemnând suprafaŃa . că este mai mult pentru că este „mai mare”. şi în stadiul care ne interesează conservarea invarianŃilor dincolo de transformările aparente este unul din cele mai bune criterii de operativitate ale copilului. pentru că el nu concepe că măcar o proprietate rămâne invariantă în această transformare. ca în proba jetoanelor. Pedinielli. respectiv dacă B1=B=A. ceea ce constituie argument prin invarianŃă simplă sau identitate. Alt răspuns „pentru că este mai mare aici” referindu-se la suprafaŃă. Această transformare este notată cu B1. Când copilul a realizat biluŃa. experimentatorul arată copilului o biluŃă de plastilină de modelat (A) şi îi cere să facă una asemănătoare (B). dar „mai mic acolo” referindu-se la grosime. ceea ce constituie argument de reversibilitate prin reciprocitate sau prin compensare. crede că transformarea a alterat toate proprietăŃile obiectului (deci cantitatea de materie sau substanŃă).

Acest copil care admitea existenŃa unui invariant (cantitatea de materie) nu admite că cealaltă proprietatea a obiectului. OperaŃiile logico-matematice devin posibile în urma achiziŃiei reversibilităŃii. care a admis conservarea materiei. Se elaborează 3 structuri logicomatematice în această perioadă: • clasificarea. despre care el gândeşte că s-a modificat prin transformarea fizică care ii modifică aparenŃa. iar copilul este întrebat ce se va întâmpla cu celălalt taler dacă aşezăm acolo o bilă B în privinŃa căreia copilul admite că este la fel cu bila A. Clasificarea. se poate determina o altă proprietate a bilei: greutatea. cea despre care vorbeşte Piaget. ne asigurăm că situaŃia este bine înŃeleasă de copil punând bila A pe talerul unei balanŃe. Trebuie să ne asigurăm că volumul nu este confundat cu greutatea. greutatea. Copilul de 10 ani. După transformarea bilei B în B1 (aplatizată). Un alt experiment ce Ńine de conservarea solidelor poate fi făcut tot cu plastilină. deci mai grea) sau că va fi mai sus (pentru că este mai mică). Copiii de 7/8 ani răspund corect (cele două talere vor fi echilibrate). Abia la 11/12 ani (la finalul stadiului operator concret şi începutul stadiului formal). raŃionamentul copilului devine corect. dacă i 141 .prin ondulare: lungimea sforii pare mai scurtă pentru că nu mai există o corespondenŃă a extremităŃilor. se conservă de asemenea. deşi în fapt ea se conservă în ciuda scurtării aparente. El este de asemenea prizonierul percepŃiei sale deformante care-l face să spună că talerul pe care se găseşte B1 va fi mai jos (pentru că bila aplatizată este mai mare. apoi a greutăŃii. Copilul gândeşte că în cursul transformării se conservă cantitatea de materie. fapt pentru care se utilizează 2 bile de acelaşi volum. este întrebat ce se va întâmpla cu talerul balanŃei dacă se va aşeza pe el B1 în loc de B (A fiind mereu pe celălalt taler). este o clasificare logică cu potrivirea claselor unde aceasta înseamnă regruparea obiectelor în colecŃii care se includ unele în altele. compensaŃie. • serierea. • numărul. Pentru aceasta. La 3/4 ani. La vârsta de 9/10 ani conservarea greutăŃii va fi de asemenea recunoscută prin argumente ca: identitate. obligând copilul să disocieze volumul de greutate. dar nu şi greutatea. reversibilitate. el reface aceleaşi greşeli de raŃionament asupra acestei a treia proprietăŃi a obiectului. nu admite încă şi conservarea volumului. dar de greutăŃi diferite (una din plastilină şi alta de metal). Ele se pot constitui în structuri de ansamblu care sunt sisteme de operaŃii coordonate.

timpul. Aceste proprietăŃi devin invariante. termen cu termen. de exemplu (2 şi cel de-al doilea sunt acelaşi lucru). cuantificarea incluziunii. adică mai abstracte. el va aşeza formele astfel încât să compună din acestea o casă. conexitatea. AchiziŃia numărului nu este o învăŃare verbală. Încă nu există o construcŃie a numărului cardinal. apoi pe baza formei. Ordinea este antisimetrică şi tranzitivă. Dacă clasificarea constă în regruparea elementelor în funcŃie de echivalenŃa lor (toate obiectele unei clase sunt considerate ca fiind echivalente prin raport la criteriul ales pentru clasificare). 5 ani ştie să înşiruie suita numerelor ca pe o mică poezioară şi ştie să asocieze fiecare din aceste numere. Construirea numărului se realizează progresiv. Copilul de 4. Un experiment poate fi cel în care se arată unui copil o dreaptă constituită din mai multe 142 . Numărul. între fiecare dintre numere şi fiecare element dintr-un şir. Copilul trebuie să abstragă numărul din configuraŃia perceptivă a elementelor şi să admită că întregul este suma părŃilor. realizând prin aceasta colecŃii figurale (reprezintă ceva concret). pe de altă parte (ordinea). pe de o parte (cantitatea). Dezvoltarea structurilor infralogice. şi a numărului ordinal.de dau copilului forme geometrice de diferite culori şi i se cere să le aşeze pentru a se potrivi bine împreună. serierea constă în regruparea elementelor printr-o relaŃie de ordine. Piaget propune. proximitate şi ordine). Serierea constă în a ordona elementele după o calitate care variază. alternanŃa de numere pare şi impare. aceasta nu înseamnă că el ştie să numere. stabilind o corespondenŃă. adică verificarea capacităŃii copilului de a putea compara un grup de elemente inclus în tot cu întregul în care el este inclus. se vorbeşte despre aritmetizare progresivă a seriei de numere. apar primele operaŃii topologice relative la cunoaşterea locurilor (pornind de la relaŃiile de vecinătate. Acestea sunt colecŃiile nonfigurale. deoarece ele nu prezintă reversibilitatea care permite subdiviziunea colecŃiei în subcategorii şi reunirea lor într-un grup care să le cuprindă pe toate. ci un progres logic. dar acestea nu sunt încă clasificări. pentru a se asigura că este vorba de o operaŃie reversibilă. la 5/6 ani copilul va fi capabil de a grupa şi regrupa pe baza culorii. Enumerarea câtorva elemente este încă bazată pe dispoziŃia lor spaŃială. Spre 7/8 ani. Această construcŃie durează mai mulŃi ani. respectiv spaŃiul. obiectul. Copilul va înŃelege puŃin câte puŃin diferitele proprietăŃi ale numărului: iteraŃia. adică atunci când numărul pare însuşit pentru serii mici de elemente nu înseamnă că el este însuşit şi pentru seriile mari (dincolo de 20 de elemente nu mai există transpunere automată).

el reuşeşte să aibă o vedere de ansamblu asupra diferitelor perspective. din cauza egocentrismului gândirii sale. mai întâi. ci şi creşterea 143 . fără ca el să se mişte de la locul lui (alegând dintre tablourile reprezentând diferite puncte de vedere). căci timpul este trăit ca o succesiune de evenimente. se construieşte sistemul de referinŃă: vertical. Pentru a pune în evidenŃă construcŃia noŃiunilor temporale. Spre 9/10 ani. care corespunde raportului dintre spaŃiul parcurs şi timpul în care a fost parcurs. copilul nu poate disocia punctul de vedere (perspectiva) al personajului de al său propriu. În perioada preoperatorie. copilul nu poate face această anticipaŃie căci ar trebui să-şi imagineze o deplasare. şi avem de asemenea clasificare cu includerea intervalelor în evenimente. scurgerea apei dintr-un recipient în altul). se poate cere copiilor să pună în ordine desene reprezentând diferite stadii ale unei transformări (de exemplu. în stadiul operatoriu el apreciază corect. diferenŃiate prin culori şi i se cere să anticipeze poziŃia acestora după o rotaŃie de 180 grade. căci la porŃiuni egale de spaŃiu vor trebui să corespundă intervale egale de timp. Această construcŃie se bazează pe operaŃii de seriere şi clasificare. orizontal. În cursul acestei perioade. când copilul trebuie să ia în consideraŃie nu numai punctul de plecare şi sosire a celor 2 mobile. Copilul nu respectă inegalitatea lungimilor segmentelor. dar are dificultăŃi în coordonarea diferitelor relaŃii între elementele peisajului. Apoi. în interrelaŃie cu mişcarea şi spaŃiul. Avem o seriere a evenimentelor în funcŃie de apariŃia lor (înainte. căci pentru el distanŃele nu se conservă încă. se va constitui noŃiunea de viteză. Copilul aşezat în faŃa unei machete reprezentând 3 munŃi diferiŃi trebuie să exprime punctul de vedere al unui personaj care se mişcă în peisaj. după). Mai târziu.segmente de lungimi inegale. În timpul perioadei preoperatorii. apoi prin decentrare la începutul stadiului operator concret el admite un punct de vedere diferit de al său. inversarea celor 2 extremităŃi apoi a tuturor segmentelor din dreapta: ordinea se păstrează în cursul transformărilor. Timpul copilului mic este un timp trăit şi legat de acŃiune. Timpul trebuie mai întâi să fie reprezentat mental şi să devină un timp obiectiv care necesită o construcŃie operatorie. ConstrucŃia spaŃiului proiectiv se poate vedea din cea mai cunoscută demonstraŃie piagetiană pentru studierea spaŃiului proiectiv. Constituirea unei măsuri temporale analogă cu măsura spaŃială constă în stabilirea unei echivalenŃe între timpul şi spaŃiul parcurs cu viteză constantă (cadranul unui orologiu).

Se poate remarca. Copilul a trecut de la absenŃa logicii la logică.intervalelor. Guidetti. Stadiul operator marchează preponderenŃa aspectului operativ al gândirii asupra aspectului figurativ. 144 . seriază. mărime). În concluzie. • OperaŃiile: – seriere (ordonarea în şir crescător. limitate. – clasificare (grupare după criterii . principalele achiziŃii ale stadiului operaŃiilor concrete (7 -12 ani) sunt: • Structura operatorie concretă – nu se extinde asupra enunŃurilor verbale ci numai asupra obiectelor pe care copilul le clasifică. – numeraŃie în plan conceptual (număr ca element articulat al seriei. La sfârşitul acestui stadiu. 2002. descrescător). desprinderea relaŃiilor cantitative în seria numerică). • cu toate aceste achiziŃii.formă. această noŃiune va fi dobândită târziu spre 11/12 ani (Tourrette. p. culoare. – structuri operatorii de clase. • potenŃarea acestei structuri se poate realiza printr-o bună dirijare a activităŃii de cunoaştere prin sarcini concrete formulate faŃă de copil (Valentina Radu.1973). prin intermediul unei prelogici. sărace. • AchiziŃia fundamentală – reversibilitatea. acŃiunile fiind legate de acŃiunea efectivă. • ÎmbogăŃirea limbajului şi asimilarea structurilor gramaticale conduce la dezvoltarea capacităŃilor intelectuale. – organizarea noŃiunilor în ansambluri flexibile (urmare a achiziŃiei reversibilităŃii). – structuri operatorii de relaŃii (reversibilitatea prin reciprocitate). • raŃionalizările nu depăşesc concretul imediat decât din aproape în aproape. copilul se desprinde greu de expresiile perceptive. decentrarea gândirii copilului permiŃând coordonarea reversibilă a acŃiunii interiorizate şi constituirea sistemelor operatorii de transformări cu invariant. Guidetti. 123-124). evoluând în adolescenŃă spre o logică formală (Tourrette. unitatea funcŃională a tuturor acestor aspecte în elaborarea concomitentă a diferitelor operaŃii logice şi infralogice. p. de experienŃa imediată. Această logică care s-a aplicat realului în cursul acestei lungi perioade se va putea acum aplica domeniului posibilului. de asemenea. 2002. inteligenŃa ajunge la un palier de echilibru unde raporturile între asimilare şi acomodare s-au echilibrat. • generalizări înguste. 123-124).

enunŃul verbal exterior. naive ale etapei precedente. anumiŃi invarianŃi. Tot acum se formează capacitatea de scris-citit. structura semnatică de suprafaŃă a limbii particulare. şi de la cuvânt la idee.S. activitatea verbală expresivă (vorbire. volumul. citire. general umană. ridicându-se în plan abstract. greutatea. citirea şi scrierea.8. 1984). care pătrund tot mai mult în vocabularul activ al copilului (Verza. J. imediate. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI. Intrarea copilului în şcoală facilitează. cum ar fi cantitatea de materie. citire). timpul. viteza. ConstrucŃiile logice îmbracă forma unor judecăŃi şi raŃionamente care îi permit copilului ca dincolo de datele nemijlocit senzoriale să întrevadă anumite permanenŃe. clasificarea şi concretizarea logică.000 de cuvinte). spaŃiul. copilul îşi însuşeşte fondul principal de cuvinte al limbii materne (aproximativ 5. Principalele momente ale activităŃii verbale sunt următoarele: motivul şi idea generală a enunŃului. 1993). Rivers (1971) subliniază că este o mare diferenŃă între descifrare (ca în audiere sau citire) şi încifrare (ca în vorbire şi scriere). în cadrul procesului instructiv-educativ. Activitatea orală şi vizuală trebuie să fie într-un echilibru prin citit şi scris. Vocabularul copilului la intrarea în şcoală este de aproximativ 2. Ordinea prezentă în procesul instructiv-educativ a celor 4 deprinderi fundamentale este: ascultarea (înŃelegerea). structura semantică de profunzime. Exersarea extensivă a citirii este premisa însuşirii reale a cititului. limbajul intern cu notaŃia semantică specifică. categorial. Cresc flexibilitatea gândirii şi mobilitatea ei. sinteza. scriere). Pentru copilul în primul an de şcoală. activitatea verbală impresivă (audiere. impulsionând progresele limbajului.500 de cuvinte şi stăpâneşte reguli de folosire corectă a cuvintelor în vorbire. vorbire. Bruner arată că procesele vorbirii sunt aşezate astfel: audiere. reversibile care înlocuiesc procedeele empirice. 145 . ÎnvăŃarea limbii constă în însuşirea de formule corecte de exprimare. dezvoltarea operaŃiilor de gândire absolut indispensabile oricărei achiziŃii intelectuale: analiza.3. Gândirea copilului surprinde la această vârstă fenomene permanente şi invariante. La sfârşitul perioadei. scriere. inaccesibile simŃurilor. sonor. Zlate. ACHIZIłIA SCRIS-CITITULUI Au loc apariŃia şi consolidarea construcŃiilor logice. Se merge de la idee la cuvânt. comparaŃia. codare. exprimarea. grafic etc. textul scris se asociază cu exersarea orală. Golu. intuitive. abstractizarea generalizarea. decodare (Şarlău. W.M.

dobândirea mecanismelor fundamentale. pentru ca apoi să fie realizată unirea sunetelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziŃii. Când este vorba de scris. pe de o parte. aceasta punând în evidenŃă legătura între vorbire şi scriere. corectarea articulării şi pronunŃării. 25). iar pe de altă parte. delimitarea sunetelor din cuvinte. 1993. de faptul că scrierea concordă aproape exact cu pronunŃarea. înŃelegerea celor citite. 48). citirea textelor simple. automatizarea citirii. O altă treaptă a deprinderii 146 . ele necesită un grad mai mare de maturitate şi funcŃionalitate (Ecaterina Vrăsmaş. iar aceasta se realizează prin delimitarea cuvintelor din vorbire. ObservaŃiile arată că dacă sunt afectate structurile vorbirii se manifestă şi o anume incapacitate de achiziŃie a limbajului scris. 1999. Mecanismele neurofuncŃionale care stau la baza celor două forme de limbaj arată că vorbirea cere o maturitate anume a sistemului nervos central. pentru deprinderea scrisului este necesară. Ray. Rast. AchiziŃia scris-cititului necesită pe lângă dezvoltarea normală a aparatului verbo-motor şi dezvoltarea motricităŃii large şi fine. în principal vederea şi auzul. Gândirea. Aceasta înseamnă că metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul trebuie să Ńină seama. deci metoda trebuie să fie fonetică. de la sunete la silabă. creşterea vitezei de citire cu voce tare sau în gând care depinde de ritmul fiecărui copil şi înŃelegerea celor citite. iar scrisul cere în plus maturizarea unor capacităŃi de percepŃie şi organizare-structurare şi psihomotricitate care intervin mai târziu în dezvoltare. maturitatea structurilor vorbirii. se arată că pentru a învăŃa corect cititul şi scrisul trebuie luate în considerare elementele componente ale limbii. motivaŃia. că trebuie să se pornească de la desprinderea unei propoziŃii din vorbire. afectivitate şi voinŃa sunt implicate în ambele forme de limbaj. citirea curentă corectă. p. afective şi motorii. Etapele pe care copilul le parcurge în deprinderea cititului sunt: descifrarea. lectura personală cu caracter cultural-informativ (Dottrens. cuvânt şi propoziŃie ceea ce denotă că metoda trebuie să fie şi analitico-sintetică (Şerdean. Mialaret.Activitatea verbală are componente cognitive. de asemenea. să se realizeze delimitarea cuvintelor în silabe şi apoi fiecare silabă în sunete după care să se parcurgă drumul invers. ÎnvăŃarea limbii depinde de factorii genetici. Pentru însuşirea limbii române. 1970). dezvoltarea vorbirii. de starea fiziologică şi experienŃa acumulată de copil şi de tipul de mediu la care a fost expus. ÎnvăŃarea cititului trece prin următoarele stadii succesive de acumulare: educarea prealabilă senzorial-motrice. citirea expresivă. p. La un alt nivel.

arată Ecaterina Vrăsmaş. dezvoltarea capacităŃilor de a înŃelege şi a opera cu simboluri în general (gesturi. Etapele necesare în deprinderea cititului sunt relativ aceleaşi pentru toŃi copiii. Astfel că momentele dezvoltării limbajului scris la copil. În privinŃa deprinderii scrisului. pentru a intra puŃin câte puŃin în 147 . din perspectiva mecanismelor implicate. 8. Este evidenŃiată astfel legătura dintre controlul mişcărilor şi controlul vizual. Ea devine un instrument de lucru pentru dobândirea de noi informaŃii. antrenarea simultană. ducând la anticipaŃie vizuală şi apoi la reprezentarea vizuală. Formarea abilităŃilor de scris-citit sunt parcurse în şcoală în trei mari etape: preabecedară. controlul kinestezic şi controlul vizual. respectiv controlul kinestezic se realizează la nivelul mişcării şi cel vizual la nivelul traseului grafic. desen) şi în speŃă (Ecaterina Vrăsmaş. În ultima fază. Aceasta este citirea copilului care ştie să transpună în limbajul articulat semnele grafice. în învăŃarea semnelor grafice. Scrierea. precum şi realizarea mobilităŃii acestora. 28). a mai multor zone specializate ale scoarŃei cerebrale. în cea abecedară se dobândesc deprinderile de a scrie toate literele alfabetului şi de a-l folosi în grafierea cuvintelor şi propoziŃiilor. mecanismele neuro-fiziologice implicate sunt: dezvoltarea normală a întregului sistem al limbajului. Aceasta depinde de gradul de deprindere al citirii corecte şi curente. şi anume: nivelul motor. însă timpul necesar pentru parcurgerea acestor etape este diferit de la copil la copil. DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ÎN PERIOADA ŞCOLARITĂłII MICI La începutul acestei perioade. perioada postabecedară corespunde celei în care se ating toŃi parametrii scrierii conform modelelor. sunt: organizarea spaŃială kinestezică şi grafică. 1999. Cele două mişcări se unesc. semne convenŃionale. legătura dintre expresia orală. abecedară şi postabecedară. formarea şi dezvoltarea mecanismelor de integrare în structuri. este rezultatul legăturilor interfun-cŃionale pe trei niveluri. copilul părăseşte faza narcisismului şi „afirmării” personalităŃii. corporală şi cea grafică. antrenarea unor mecanisme de formare a unor scheme complexe. citirea devine expresivă şi ar putea fi numită citirea afectivă. se obŃine o anumită viteză şi se însuşesc câteva reguli ortografice.cititului este citirea curentă şi corectă. p. Perioada preabecedară este cea în care se formează abilitatea de scriere a elementelor grafice disparate.4. La acestea se adaugă planul afectiv şi intenŃionalitatea. nivelul percepŃiei şi reprezentărilor şi a celui afectiv.

lumea cunoaşterii. respectiv copilul va încerca sa determine prin ce anume sunt obiectele diferite sau nu. Anterior. şi anume şcoala. Debutul stadiului este numit de către H. şi anume. apoi treptat începe să stabilească 148 . dar şi cu cele ce vor surveni. În această perioadă. acompaniată de refulare şi sublimare a pulsiunilor sexuale arhaice. Termenul de latenŃă marchează faptul că între 5 şi 6 ani evoluŃia sexualităŃii se încetineşte simŃitor sau chiar se opreşte. energia pulsională se eliberează printr-o investire intelectuală: interesul copilului pentru cunoaştere. dar rămâne concretă (legată de obiecte şi situaŃii reale). iar copilul se află într-o stare de relativ echilibru privind conflictele pulsionale comparativ cu perioadele precedente. toate acestea făcând gândirea să devină din ce în ce mai abstractă. dar el rămâne deocamdată ocultat.Wallon perioada precategorială (de la 6 la 9 ani) şi se caracterizează printr-o diminuare a sincretismului: gândirea devine din ce în ce mai diferenŃiată. Se poate întâmpla să nu se fi rezolvat în totalitate complexul oedipian în perioada precedentă. Câştigarea unei noi autonomii îi permite acum copilului ieşirea pentru perioade mai lungi sau mai scurte din cercul familial. şi aceasta îl conduce la abstragerea calităŃilor lucrurilor. Se poate constata o schimbare a intereselor. Există o desexualizare a relaŃiilor cu părinŃii. DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI DINAMICA RELAłIILOR FAMILIALE ÎN PERIOADA DE DEBUT AL ŞCOLARITĂłII La finalul perioadei precedente. care va permite regruparea. cât şi la decentrarea intelectuală. Guidetti. cognitivă. personalitatea copilului este relativ constituită (procesul individuării este aproape constituit) şi copilul poate accepta separarea de familie ştiind că ea este de moment (Tourrette. Perioada categorială (9 la 11 ani) debutează după Wallon într-o manieră comparativă. copilul era capabil de relaŃii diadice strict în interiorul familiei. Copilul nu mai este centrat pe sine ca în stadiul centripet şi devine din ce în ce mai centrat pe exterior ca în stadiul centrifug. pentru lumea exterioară. cel şcolar. 2002). Această evoluŃie intelectuală este realizată într-un context social important. Psihanaliza arată că de la 6 la 12 ani se instalează perioada de latenŃă. aşezarea lor în categorii. pentru a se integra într-un alt grup social. în stadiile precedente. modificarea categoriilor anterioare prestabilite. 8. ca să intre apoi într-o nouă fază a pulsiunilor genitale în perioada preadolescenŃei. care contribuie atât la decentrarea socio-afectivă.5. Este o perioadă importantă a întăririi Superego-ului.

Cooperarea şi munca în comun ce sunt activităŃi tipice pentru activitatea şcolară sunt posibile în jurul vârstei de 6 ani. a condus la câteva concluzii semnificative privind relaŃia dintre capacitatea şcolarului de clasa întâi de adaptare şcolară şi educaŃia primită în mediul familial. modul de comunicare între copii devine din ce în ce mai verbal. Copiii sunt în relaŃii pentru că locuiesc în acelaşi cartier sau pe aceeaşi stradă şi parcurg drumul de la şcoală acasă împreună sau pentru că sunt în aceeaşi clasă. 8. cu excepŃia câtorva momente de comunicare. 135). la început acesta se joacă paralel cu ceilalŃi copii. Aşa cum se poate observa din evoluŃia jocului copilului. p.6. el rămâne în continuare foarte ancorat în comunicarea nonverbală (Tourrette. 31) cu scopul de a evalua potenŃialul pedagogic al părinŃilor. datorită decentrării intelectuale realizate prin structurile gândirii concret-operatorii. În momentul în care copilul începe să meargă la şcoală el este aproape pregătit să treacă de la modul dominant de interacŃiune în diadă (tipic pentru relaŃiile familiale) la un mod de comunicare specific pentru relaŃiile sociale mai convenŃionale. Guidetti. 1988).relaŃii interpersonale în funcŃie de tipul de familie din care face parte (mai deschisă sau mai puŃin deschisă). Acum. într-o manieră uşoară faŃă de relaŃiile familiale. alegerile devin din ce în ce mai selective. 2002. ca agenŃi ai socializării. Peste câŃiva ani. prevalând. Chiar dacă. Proximitatea joacă un rol esenŃial în construirea noilor relaŃii în grupul şcolar. Regruparea pe sexe în cadrul aceleiaşi categorii de vârstă pare să fie o caracteristică universală (Bril şi Lehalle. Concluziile au fost: 149 . Reglarea socială a coordonării cognitive capătă la această vârstă o importanŃă extrem de mare. încă de la 4 ani. Socializarea în cadrul acestei perioade de vârstă devine una pe orizontală (copil/copil) prin opoziŃie cu cea pe verticală (adult/copil) de până la această vârstă. poate pentru că această repartiŃie este preambulul la rolurile sociale care vor fi adoptate în viaŃa adultă. ADAPTAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA ŞCOLARĂ Un studiu realizat pe o populaŃie şcolară în România (Elvira CreŃu. p. iar criteriile sa schimbă. copiii au tendinŃa de a se grupa ca urmare a conştiinŃei apartenenŃei la gen (fetele în grupuri numai de fete şi băieŃii în grupuri numai de băieŃi). apoi treptat devine capabil de activităŃi în grup. 1999. RelaŃiile între copii se intensifică la debutul şcolarităŃii.

tema pentru acasă ce trebuie să fie rezultatul unei acŃiuni coordonate 150 . Problema adaptării este intens chestionată de specialişti. datorate nivelurilor diferite de dezvoltare cognitivă la care se află elevii la intrarea în şcoală. Analiza mediului şcolar arată că principalele dificultăŃi întâmpinate de elevi în primul an de şcoală pot fi clasificate astfel: dificultăŃi afective. Cu cât un elev este mai bine adaptat cu atât rezultatele sale vor fi mai bune. de nivelul de dezvoltare atins de copil în perioada preşcolarităŃii mari. la 6/7 ani dificultăŃile de reprezentare temporară sunt încă prezente. copilul încă nu poate foarte bine reprezenta drumul spre casă. care favorizează adaptarea şcolară. dificultăŃi de organizare a motivelor pentru atingerea unei acŃiuni cu coordonare în spaŃiu şi timp (de exemplu.Timpul asimilării statutului de elev este invers proporŃional cu calitatea şi setul de comportamente dobândite de elev în etapa premergătoare debutului şcolar. dificultăŃi de organizare spaŃio-temporare. datorate limitelor intrinseci ale dezvoltării acestor noŃiuni la copilul de 6/7 ani. intelectualistă. iar cerinŃele sunt de multe ori mai mari de atât. specialiştii identifică situaŃii în care copiii nu ating adaptarea în primul an de şcoală sau aceasta întâmpină unele dificultăŃi. Suntem de acord cu concluziile prezentate mai sus ce pun în evidenŃă importanŃa mediului şi a stimulării pentru creştere şi dezvoltare. cât şi cei individuali. lipsit de relaŃiile calde şi apropiate care caracterizau viaŃa din familie sau din grădiniŃă. Copiii prezintă niveluri diferite de achiziŃie şi cu siguranŃă ei vor dovedi niveluri diferite de adaptare. în primul rând. Chiar şi în condiŃiile unui climat familial corespunzător. Premisele adaptării şcolare sunt legate. la care se adaugă metoda de lucru în clasa de elevi (frontală. de multe ori rigidă). DeficienŃa conduitelor adaptative în cazul copiilor crescuŃi în instituŃii. căci ea pare să compună elemente de reuşită sau de eşec şcolar. dificultăŃi cognitive. DeficienŃa conduitelor adaptative în cazul copiilor din familii fără potenŃial pedagogic. de data aceasta internă. iar organizarea şcolară pe clase/lecŃii/ore/discipline/trimestre necesită o astfel de înŃelegere. datorate mediului şcolar cu un grad mai mare de formalism. În conceptul de premisă de adaptare şcolară intră atât factorii sociofamiliali. însă există şi o altă componentă.

Dificultatea majoră în calea acestei abordări o constituie limita temporală. iar eşecul construieşte o imagine de sine negativă. Criza este determinată de opoziŃia între această nevoie şi sentimentul de inferioritate sau credinŃa în incapacitate. Un răspuns la această întrebare îl constituie abordarea individualizată a procesului instructiv-educativ. 473). dificultăŃi de relaŃionare cu adulŃii şi grupul de copii de aceeaşi vârstă şi de vârste mai mari. Dacă luăm în calcul teoria lui Vîgotsky. făcând ca nivelul de instrucŃie sau de inteligenŃă să fie astfel surclasat (Laura E. Toate sunt dificultăŃi. 151 . datorate faptului că la 6/7 ani copilul abia a trecut de perioada decentrării. Intrarea în şcolaritate este un pas enorm pentru cei mai mulŃi copii. RelaŃiile ce determină soluŃionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar. Erikson a văzut perioada ca fiind determinantă pentru consolidarea procesului de achiziŃie a sinelui şi a înŃeles tendinŃa de a construi (în activităŃi ce au sens în cel puŃin o cultură) a copilului ca fiind crucială. În concepŃia lui Erikson. ci mai ales la această vârstă este cel ce modelează viitoarea personalitate. măsura succesului are noi raportori şi noi standarde. a zonei proxime de dezvoltare ceea ce se întâmplă în mediul şcolar cu copilul are tocmai darul de a-i asigura dezvoltarea. dar şi oportunităŃi sau provocări ce survin în calea adaptării copilului de vârstă şcolară. Studiile arată că atitudinile pozitive faŃă de succes sunt de multe ori responsabile de reuşita copiilor. un sentiment de inadecvare şi de incapacitate care determină comportamentul ulterior de învăŃare.în timp). dat fiind faptul că se pune problema realizării unei educaŃii individualizate în cazul unui învăŃământ de masă. Ca urmare a creşterii influenŃei profesorilor şi colegilor şi descreşterii influenŃei părinŃilor. Pe de altă parte. Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forŃele proprii. p. 1989. Întrebarea este cum se poate realiza acest lucru fără pierderi sau diminuând riscurile adaptării. pentru că îi asigură importante aptitudini ce fundamentează tendinŃa vocaŃională de mai târziu. interacŃiunea cu şcoala este cea care pune bazele atitudinilor copilului şi credinŃelor sale cu privire la propriul succes sau insucces ca o componentă a imaginii de sine. Succesul sau insuccesul şcolar este important nu numai din punct de vedere social. Berk. perioada de la 6 la 12 ani corespunde cu nevoia de a produce/construi lucruri.

4.2. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI ÎNVĂłAREA 9.2. Majoritatea autorilor consideră teoria sa ca fiind de orientare cognitivă. Este considerat.1.1. de asemenea. părintele epistemologiei genetice prin studiul transformării cunoaşterii din copilărie până în perioada adultă. Alte teorii cu privire la dezvoltarea cognitivă 9. prin studiul inteligenŃei copilului căutând să descifreze maniera în care funcŃionează intelectul uman.Piaget este foarte valoroasă atât prin deschiderile sale teoretice. cât şi prin implicaŃiile practice şi aportul la dezvoltarea procesului educaŃional.2.3.Piaget este considerată originea psihologiei genetice.2.1. Teoria social-istorică a dezvoltării psihice – Lev Semionovici Vîgotsky 9. 152 . încercând să identifice cum se structurează şi cum se construieşte cunoaşterea umană. Opera lui J. Principalele perspective teoretice asupra învăŃării 9.Piaget din perspectivă modernă 9. TEORIA DEZVOLTĂRII COGNITIVE A LUI J. pe de o parte. O nouă abordare a inteligenŃei şi relevanŃa ei pentru procesul educaŃional Teoria inteligenŃelor multiple – Howard Gardner 9.PIAGET DIN PERSPECTIVĂ MODERNĂ Teoria lui J. pentru că se centrează pe geneza proceselor mentale şi a cunoştinŃelor. căci toate cunoştinŃele noastre se elaborează în cursul schimburilor dialectice între individ şi mediul înconjurător în care el se dezvoltă şi se structurează progresiv. Teoria dezvoltării cognitive a lui J. şi contructivistă. Teoria procesării informaŃiei 9.Cap IX.

privitor la egocentrismul şi animismul copiilor descris de Piaget. Flavell (1985) au obŃinut rezultate mai bune. Gelman şi Shatz (1978). La această probă. Noi cercetări privind gândirea preoperaŃională au arătat că. AlŃi cercetători au plecat de la ipoteza că sunt importante variabilele implicate în probă. De asemenea. spre deosebire de conversaŃia cu adulŃii care era mult mai complexă. Proba cea mai cunoscută pe care a folosit-o Piaget pentru a argumenta incapacitatea copiilor de a privi din alt punct de vedere decât cel propriu a fost „proba muntelui”. plecând de la idea de a se asigura mai întâi că s-a înŃeles foarte bine proba şi că descrie o situaŃie familiară copilului. teoria sa a fost supusă unor noi evaluări din perspectiva cercetărilor moderne în domeniu. copiii sub 8 ani au indicat o performanŃă slabă. copiii preşcolari sunt evident capabili să ia în consideraŃie nevoile şi capacităŃile celui care îi ascultă. De exemplu. În concluzie. preşcolarii sunt mult mai „competenŃi” decât a constatat Piaget. Modificând aceşti parametri Borke (1975). s-au formulat numeroase obiecŃii. Donaldson (1978) foloseşte „proba poliŃistului”. atunci când sarcinile sunt simplificate şi relevante pentru experienŃa lor zilnică. ceea ce l-a condus pe Piaget la concluzia că sub această vârstă copilul nu poate înŃelege că pot exista şi alte puncte de vedere sau perspective decât cel personal. Ca rezultat. răspunsurile preşcolarilor nu au reflectat în totalitate abilităŃile de care dispun. experimentul lui M. Copilului i se prezintă o serie de fotografii ale unui peisaj şi este invitat să selecteze o imagine care să corespundă punctului de vedere al unei alte persoane (respectiv. S-a apreciat că „proba muntelui” este abstractă şi evident foarte departe de experienŃa preşcolarului sau a şcolarului mic. Numeroase experimente au demonstrat că gândirea copilului preşcolar nu este atât de egocentrică pe cât considera Piaget. în condiŃii optime. În multe cazuri sarcinile conŃineau elemente nefamiliare sau prea multe piese dintr-o informaŃie pentru ca un preşcolar să o poată asimila. cum ar fi felul în care este aplicată proba şi tipul de răspuns care i se cere copilului. Piaget credea că egocentrismul preşcolarilor este responsabil pentru tendinŃa lor de a atribui caracteristici ale vieŃii obiectelor. Studii 153 .Cu toate acestea. Eşecul lui Piaget în aprecierea abilităŃilor de gândire ale preşcolarilor poate fi atribuită în mare măsură sarcinii cu care Piaget investiga cunoştinŃele copiilor. observând conversaŃia copiilor de 4 ani. au constatat că ei foloseau propoziŃii simple foarte scurte atunci când vorbeau cu copiii de 2 ani. care este imaginea ce ar putea-o vedea cineva aşezat în altă parte decât el). ceea ce nu ar fi posibil dacă egocentrismul lor ar fi atât de puternic.

Piaget consideră că. pentru secvenŃe mici şi simple. o cană. Studii realizate în anii ’80 au evidenŃiat că. Cercetătorii sunt de acord cu Piaget asupra faptului că preşcolarii nu 154 . de exemplu. Concluziile au fost că mişcarea este o caracteristică a aparenŃei animate mai ales pentru copiii preşcolari. în care au fost modificate întrebările din protocol. 102). aranjamentul lor spaŃial (Gelman. copiii sunt capabili să reprezinte reversibilitatea unor evenimente în termenii unor transformări simple (experimentele lui Gelman. de exemplu. adică numărul obiectelor dintr-un anume aranjament. şi cele neesenŃiale. Meck. un ciocan şi o cană spartă şi cerându-se copiilor să aşeze imaginile refăcând transformarea obiectului). 1980. 1984). condiŃiile de desfăşurare a testelor de conservare sunt în aşa fel definite încât răspunsurile copilului să nu depindă de nivelul de achiziŃie a limbajului (mai exact înŃelegerea cuvintelor „mai mult” şi „mai lung”) atunci se va constata existenŃa conceptului de conservare a numărului chiar la copii în vârstă de 3. în stadiul preoperaŃional. la această vârstă copiii pot distinge între caracteristicile esenŃiale. într-un experiment pentru conservarea numărului. 4 ani. cu alte cuvinte. Atkinson. Piaget i-a întrebat pe copii despre obiecte nefamiliare. cum ar fi norii sau soarele. constând în prezentarea unor cartonaşe ilustrând. 2002. cu precădere acelea cu care copilul are o experienŃă limitată. În consecinŃă. a fost criticat mai ales protocolul celor mai multe probe prin aceea că au făcut foarte dificilă obŃinerea unor răspunsuri corecte din partea copiilor (Ann Birch. Cercetări mai noi au arătat că. Bullock.recente aduc în discuŃie acelaşi aspect al nefamiliarităŃii componentelor probelor. 1986). rezultatele au fost mult superioare. 106). p. sugerându-se copiilor să privească şirul de obiecte ca pe o colecŃie şi nu ca pe mai multe obiecte separate aşezate la rând. fapt care a exagerat tendinŃa copiilor de a privi într-o manieră animistă (Dolgin şi Behrend. ArgumentaŃiile copiilor au susŃinut rezultatele iniŃiale (copiii au justificat răspunsurile făcând referiri la număr – au numărat obiectele pentru a demonstra că numărul este acelaşi – referiri la operaŃii – nu a fost scos şi nici intro-dus un alt obiect – referiri la irelevanŃa transformării – obiectele au fost împrăştiate – (Atkinson. A fost combătută idea conform căreia copiii au o credinŃă generalizată cum că obiectele sunt vii. p. Smith şi Bem. 2000. dacă. Rezultatele acestor experimente au indicat faptul că preşcolarii arată abilităŃi de operare logică rudimentare cu mult timp înainte de stadiul operaŃional concret stabilit de Piaget. copiii nu pot înŃelege reversibilitatea. ci mai degrabă este vorba de faptul că unele proprietăŃi ale unor obiecte sunt susceptibile de a crea această convingere. De asemenea.

dar ei nu fac progrese la fel ca cei de 4 şi 5 ani şi efectele antrenamentului rareori se generalizează la sarcini nefamiliare..au o abilitate de a raŃiona logic la fel de dezvoltată precum copiii de vârstă şcolară. ALTE TEORII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA COGNITIVĂ 9. p. Concluziile cercetătorilor sunt legate mai ales de ideea că dezvoltarea operaŃiilor logice este un proces gradual. Sinclair.2. Laura E. Aşadar. în care copiii folosesc o strategie din ce în ce mai complexă de a rezolva problemele şi nu numai una de tip perceptual. o achiziŃie. Copiii care deŃin o parte din capacităŃile testate vor beneficia mai mult de antrenament (Inhelder. considerate discontinue (Berk. incluzând conservarea. 259). p. 1977). El nu dă rezultate însă pentru toŃi copii. se lucrează cu mai puŃine obiecte) preşcolarii sunt capabili de rezultate bune la probele respective (Berk. ceea ce presupune că structurile cunoaşterii copilului sunt într-o permanentă schimbare şi achiziŃie de noi competenŃe. Faptul că dobândirea operaŃiilor logice este un proces. care prin existenŃa lor nu infirmă teoria lui Piaget asupra faptului că la vârsta preşcolară copiii nu înŃeleg principiile teoretice ale conservării. TEORIA SOCIAL-ISTORICĂ A DEZVOLTĂRII PSIHICE – LEV SEMIONOVICI VÎGOTSKY Lev Semionovici Vîgotsky este născut la 17 noiembrie 1896. copiii de 2 ani pot fi antrenaŃi. într-un orăşel din Bielorusia. tranzitivitatea şi incluziunea claselor. Antrenamentul a avut succes în inducerea a numeroase abilităŃi operaŃionale. copiii trec prin numeroase faze înainte de a înŃelege conservarea. Studiază la 155 . există obiecŃii şi cu privire la stadiile descrise de Piaget. în acelaşi an ca şi Piaget.1.2. ce se realizează gradual a condus şi al ideea antrenamentului copiilor preşcolari pentru creşterea performanŃelor la probele piagetiene. 1989. Majoritatea autorilor sunt acum de acord că schimbările cognitive se desfăşoară gradual şi că foarte puŃine abilităŃi sunt absente într-o perioadă a dezvoltării pentru ca apoi să apară brusc în următoarea. De asemenea. 1989. privind astfel procesul schimbărilor cognitive se arată că sunt puŃine momentele de inactivitate şi echilibru în dezvoltare. dar dacă condiŃiile probelor sunt modificate (de exemplu. 245). În sfârşit. Laura E. faze de înŃelegere rudimentară. aşa cum este ea văzută în teoria procesării informaŃiei.. 9. Bovet. Vârsta rămâne totuşi un factor major. Aceasta a condus pe unii autori să respingă ideea de stadiu şi să considere dezvoltarea cognitivă ca pe un continuum.

Goran. 2001. social-istorice (Radu. diminuată doar de diagnosticul de tuberculoză (1919). copilul poate fi caracterizat sub două aspecte: nivelul său de dezvoltare actual. p. Goran. p. 57). 1976. Aceasta se aplică atât atenŃiei voluntare. Pedinielli. arată Vîgotsky. Vasile. mai târziu. deşi el era interesat de psihologie şi istorie. la un anumit moment. atât cât îl putem evalua cu ajutorul probelor standardizate. 1978. el este autorul teoriei social-istorice a dezvoltării psihicului. Vîgotsky argumentează arătând că la vremea respectivă datele adunate în domeniul psihologiei erau încadrate într-o concepŃie „nefondată”. care concepea funcŃiile psihice superioare ca procese şi structuri naturale. pe de altă parte (Radu. Această potenŃialitate este mai mult sau mai puŃin actualizabilă de-a lungul unei interacŃiuni pe care Vîgotsky o numeşte zona de dezvoltare proximală: elementul central pentru toată psihologia învăŃării este posibilitatea de a se ridica la un nivel superior cu ajutorul cuiva aflat la acel nivel sau mai sus. p. în primul rând. mereu criticată şi mereu acceptată (Radu. Aşezarea lui în psihologia occidentală alături de J. la un nivel individual. cât şi memoriei logice şi formării conceptelor. în interiorul copilului (intrapsihică). între oameni (interpsihică) şi. şi va fi capabil să realizeze singur după aceea. Toate procesele superioare se originează în relaŃiile actuale dintre indivizi (Vîgotsky. ale cărei principii sunt legate de intervalul de vârstă şi de interacŃiunea socială. apare în două rânduri. de-a lungul istoriei sociale a copilului (Bideaud. 72). Piaget este deplin justificată. Fiecare vârstă se caracterizează prin relaŃii deosebite între caracterul muncii instructive şi educative pe de o parte. Această noŃiune face legătura între învăŃare şi dezvoltare. Ionescu. când se anulează discriminările antisemite. 43). şi. apoi. corespunzător a ceea ce este capabil copilul să facă cu ajutorul unui adult. Fiecare funcŃie. Vîgotsky propune o teorie generală a dezvoltării cognitive. Vîgotsky începe o activitate politică şi intelectuală intensă. După 1917. p. prima. tema majoră a cadrului său teoretic este aceea că interacŃiunea socială joacă un rol major în dezvoltarea cognitivă.Universitatea Imperială de la Moscova. Ionescu. p. posibilitatea de 156 . 45). şi dezvoltarea copilului. ActivităŃile sale antiŃariste îl apropie de mediile universitare neoficiale. 2002. Aşadar. El introduce conceptul de zona de dezvoltare proximală. 44). studii care îi sunt interzise. nu istorice. la un nivel social. şi nivelul de dezvoltare potenŃial. respectiv. unde îşi completează studiile conform intereselor amintite. Din punctul său de vedere. care a suscitat un interes deosebit în literatura de specialitate occidentală. Houde. Vasile. sau nu. 2001.

Majoritatea cercetătorilor au adoptat conceptul de limbaj interior şi nu limbaj egocentric. Piaget nu a ignorat importanŃa interacŃiunii sociale pentru dezvoltarea cognitivă. ceea ce copiii par să facă este să încerce să rezolve problemele vorbind cu ei înşişi. 1985). progresiv. dimpotrivă. El consideră că un astfel de limbaj nu este egocentric. în fapt. Controversa cea mai distinctă între cei doi se referă mai ales la ideea lui Piaget că limbajul preşcolarilor este egocentric şi nonsocial şi că vorbirea egocentrică nu joacă un rol important în dezvoltarea copilului. incidenŃa unui astfel de limbaj aproape se dublează. Cercetări recente au demonstrat. în a-i ajuta să-şi planifice. şi se referă la acest monolog ca la o comunicare cu sine. 1962. preşcolarii care vorbesc cu ei înşişi foarte mult sunt mai competenŃi social decât cei care folosesc foarte rar vorbirea pentru sine (Berk.a trece. vorbirea pentru sine se transformă în limbaj interior şi nu dispare o dată cu vârsta aşa cum a sugerat Piaget. Vîgotsky este prezentat ca o gândire alternativă la cea piagetiană. că dimpotrivă. Vîgotsky consideră că limbajul chiar şi la copiii foarte mici este inerent social şi că vorbirea pentru sine. Vîgotsky exemplifică astfel: copilul spune: „Unde este creionul? Am nevoie de un creion albastru. Progresiv.. organizeze şi să execute acŃiuni. În contrast cu Piaget. Garvin. contrar teoriei piagetiene. Aşa cum abilitatea copiilor de a folosi limbajul pentru a comunica cu ceilalŃi se dezvoltă. atât privind dezvoltarea gândirii. p. Sub aceste circumstanŃe. pe care Piaget o denumea egocentrică. cu ajutorul imitaŃiei. se interiorizează. Când copiii se angajează în activităŃi în care întâlnesc obstacole şi dificultăŃi. voi desena cu unul roşu…” (Vîgotsky. 16). şi devine efectivă. care are scopul unui ghidaj interior şi a unei autodirijări în acŃiunile întreprinse. de la ceea ce copilul ştie să facă la ceea ce el nu ştie să facă. Laura E. de asemenea. Piaget nu a considerat că ghidarea verbală a adulŃilor era un instrument major al schimbării 157 . dar importanŃa pe care el a atribuit-o acesteia este diferită de cea conferită de Vîgotsky. el fiind cel care ghidează şi pe mai departe comportamentul dintr-un for interior. comunicarea socială timpurie. Vîgotsky a arătat că monologul copiilor apare deseori în anumite situaŃii şi oferă un indiciu important pentru semnificaŃia acestui tip de limbaj. Dialogul verbal interior continuu devine o caracteristică a adultului. originează. dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului. conform căreia copiii care foloseau limbajul egocentric nu erau performanŃi în comunicarea socială. cantitatea şi complexitatea comunicării interioare se extinde. Nu contează.

înŃelegerea calculului matematic. 1982). AlŃi reprezentanŃi ai procesării informaŃiei consideră că ei nu fac altceva decât să amelioreze şi să extindă modelul stadialităŃii dezvoltării. p. 2002. timpi de reacŃie. cum ar fi: 158 . fără a specifica mediul în care se realizează o acŃiune de un anumit tip. este posibil să se dezvolte stadial. eficienŃa de alocare a atenŃiei etc. Această abordare a inclus un studiu detaliat al proceselor psihice: percepŃia. 145). 9. raŃionamentul social. Ei consideră că abilităŃile de procesare informaŃională sunt cele care de fapt determină acea discontinuitate a modificărilor stadiale ce caracterizează gândirea copilului. p. memoria. reactualizează şi evaluează informaŃia. aşa cum a fost conceput de Piaget. stochează. Un alt grup de teoreticieni susŃin existenŃa unor stadii naturale care caracterizează însă doar anumite domenii ale cunoaşterii: abilităŃi ca limbajul. ce a luat avânt în ultimele decenii. deşi în unele cazuri influenŃaŃi de Piaget. 108). Atkinson. care se datorează amestecului în sarcinile de evaluare a deprinderilor de procesare a informaŃiei la diferite stadii de dezvoltare.cognitive. interpretează. ContribuŃia abordării procesării informaŃiei este importantă mai ales în legătură cu felul în care copiii procesează informaŃia în domenii educaŃionale importante.2. relativ independent de cel al altor abilităŃi (Atkinson. Scopul acestor teoreticieni constă în surprinderea modului în care individul înŃelege. discontinuitatea calitativă a procesului dezvoltării este doar o aparenŃă.. utilizarea strategiilor. TEORIA PROCESĂRII INFORMAłIEI Teoria procesării informaŃiei este o abordare relativ nouă a studiului dezvoltării cognitive. nu subscriu unei singure teorii unificate în domeniu. Bem. deprinderile separate au o evoluŃie continuă şi constantă. 2002. Ei au găsit aspecte comune între gândirea adultă şi cea a copiilor şi au subliniat faptul că pot fi făcute puŃine generalizări despre cum oamenii procesează informaŃia. şi o încercare de a înŃelege care dintre aspectele procesării informaŃiei se schimbă cu vârsta şi care dintre ele sunt relativ stabile (Ann Birch. referitor la continuitatea sau discontinuitatea calitativă a procesului dezvoltării. în special în Statele Unite.2. Unii reprezentanŃi ai acestei abordări consideră că perspectiva stadială a lui Piaget ar trebui abandonată (Klahr. AdepŃii procesării informaŃionale. Smith. însă fiecare din aceste abilităŃi are un ritm specific. Rita L. Există cel puŃin două puncte de vedere diferite în interiorul acestei orientări. dar a subliniat importanŃa interacŃiunii cu covârstnicii pentru dezvoltarea limbajului şi gândirii. Pentru aceştia.

Încercările behavioriştilor se circumscriu nevoii de a surprinde principiile învăŃării la toate formele de viaŃă. şi face deosebirea între schimbări datorate creşterii şi dezvoltării şi schimbări determinate de învăŃare. 159 . dar sunt inseparabil legate.citirea. cauzată de experienŃă. arătând că: teoriile conexioniste tratează învăŃarea ca reprezentând problema legăturilor între S şi R. unde primele sunt cele care au tendinŃa de a limita învăŃarea la comportamente observabile. p. 1989. Hill face distincŃia între teoriile conexioniste şi cele cognitiviste. 1984). Perspectiva cognitivă se îndreaptă aproape în exclusivitate în direcŃia studierii învăŃării umane şi se centrează pe studiul proceselor mentale pe care indivizii le folosesc pentru a învăŃa. Cu toate aceste realizări. la o clasificare primară. PRINCIPALELE PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA ÎNVĂłĂRII Robert E. Slavin (1986) defineşte învăŃarea ca o schimbare individuală. Accentul se pune pe răspunsu-rile care apar pe stimulii care le determină şi pe modul în care experienŃa schimbă relaŃia S/R. W. DiferenŃiază învăŃarea şi de caracteristicile dobândite din naştere. motiv pentru care mulŃi psihologi nu au părăsit încă ideile piagetiene. Teoriile învăŃării se împart în mod general. legături S/R. 311). teoria procesării informaŃiei nu a reuşit încă să explice cum au loc schimbările în dezvoltare şi nu a pus în circulaŃie o teorie integrativă a dezvoltării cognitive (Berk. Cercetătorii procesării informaŃiei au avut deja succes în identificarea factorilor responsabili pentru performanŃe mai mici sau mai mari în activităŃi şcolare şi au elaborat strategii de succes în a ajuta copiii să înveŃe (Glaser. aşa încât concluzionează că învăŃarea nu se identifică cu dezvoltarea.3. F. matematica şi ştiinŃele. Aceste conexiuni poartă o multitudine de nume: deprinderi. răspunsuri condiŃionate. Laura E.. cum sunt reflexele şi răspunsul la senzaŃia de foame şi durere. 9. considerând toate răspunsurile legate de stimuli. în teorii behavioriste şi teorii cognitive asupra învăŃării. Teoreticienii behaviorişti ai învăŃării sunt interesaŃi în special de felul în care experienŃele plăcute sau dureroase pot schimba comportamentul unui subiect în decursul timpului. Acelaşi autor confirmă ipoteza învăŃării umane prezente încă de la naştere şi chiar mai devreme după unii autori.

Pentru behaviorişti. 160 . ce se întâmplă cu persoana când se produce învăŃarea. consideraŃi şi teoreticieni ai întăririi. atitudini. cum ar fi comportamentul la clasă. În categoria teoriilor cognitiviste ale învăŃării. sunt prezentate. Teoriile behavioriste despre învăŃare tind să exagereze importanŃa comportamentului observabil în explicarea învăŃării. cum operează ea. Hill face. noile achiziŃii ce pot fi demonstrate sau probate. felul în care experienŃa modifică cogniŃiile. Jerome Bruner (1970). sunt cei care au insistat asupra efectului de întărire al recompensei în învăŃare. contribuŃiile lui Werheimer. de asemenea. Jerome Bruner propune modelul învăŃării prin descoperire. prin care un număr mare de legi să poată fi deduse dintr-un număr relativ mic de postulate. scopul lor fiind să creeze un sistem de postulate şi teoreme. distincŃia între teorii formale şi informale. Modelul învăŃării prin descoperire este bazat pe ideea independenŃei elevului şi pe restructurarea rolului profesorului în instruire. Robert Gagné (1975) au descris trei din cele mai însemnate modele cognitive de instruire. teoriile formale încearcă să ofere structuri logice. Teoriile behavioriste despre învăŃare apar în jurul anului 1900. principiile învăŃării trebuie să fie acelea care pot fi aplicate tuturor fiinŃelor vii. Watson. teoriile informale reprezintă încercări de a explica în limbajul curent ce este învăŃarea. Interesează. sugerând cum ar trebui realizată instruirea ca urmare a aplicării teoriilor lor. Majoritatea psihologilor care au studiat procesele învăŃării au făcut şi următorul pas. construindu-se pe cele informale care le-au precedat. pe care le deŃine individul despre mediul său şi de modul în care aceste cogniŃii îi determină comportamentul. convingeri). după cele mai multe clasificări. Lewin şi Tolman. iar ca reprezentanŃi cel mai ades sunt menŃionaŃi Pavlov.teoriile cognitiviste sunt preocupate de cogniŃii (percepŃie. În istoria teoriilor învăŃării. Behavioriştii sunt interesaŃi în special în studiul căilor prin care consecinŃele plăcute sau dureroase ale acŃiunilor indivizilor schimbă comportamentul acestora de-a lungul timpului. David Ausubel (1981). sistemele formale tind să se dezvolte mai târziu. Thorndike şi Skinner. totodată. formale. Thorndike şi Skinner. Aceasta este o abordare a instruirii în care elevii învaŃă din propria lor activitate şi explorare a conceptelor şi principiilor.

David Ausubel propune teoria organizatorilor cognitivi (1968). Bruner consideră că o teorie a învăŃării trebuie să fie nu numai descriptivă. Gagné descrie teoria învăŃării cumulativ-ierarhice. aprecierile şi raŃionamentele umane în toată diversitatea lor. aspiraŃiile. ÎnvăŃarea conştientă constă în reŃinerea unei idei prin legare de ceea ce ştia dinainte. speranŃele. ca schimbare de lungă durată. Ausubel îşi pune întrebarea dacă nu cumva Bruner exagerează posibilitatea învăŃării la elevii din clasele mici. dar într-o manieră ponderată şi acolo unde realitatea o permite. În sensul ei restrâns. El consideră că accelerarea este posibilă. pe care subiectul o datorează atât învăŃării. adică să arate ce şi cum să se facă în predare şi învăŃare. Criteriul esenŃial al învăŃării este înŃelegerea sensului de unde Ausubel începe să diferenŃieze între învăŃarea mecanică şi învăŃarea conştientă. specifică. ierarhizată după un criteriu dat de regula că o capacitate simplă. prin care el înŃelege acea posibilitate naturală sau înnăscută de a-şi însuşi unele tipuri de comportament.Prin abordarea sa oferă deschideri pentru teoriile moderne ale învăŃării depline. subordonează pe cel al dezvoltării. Procesul învăŃării. ci se bazează pe o serie ordonată şi aditivă de capacităŃi. fiind un proces bazat pe efectele generate de discriminare. spune el. Punctul de plecare al acestei teorii este unul cognitivist. înlănŃuirea. învăŃarea de reguli. Tipurile de învăŃare descrise de el sunt: învăŃarea de semnale. rezolvarea de probleme. Robert M. iar învăŃarea mecanică este aceea unde se reŃine o idee fără legătură directă cu informaŃiile anterioare. dar nu orice şi oricum. dialogul pe care-l poartă cu Bruner este incitant pentru că fără a fi net împotrivă pe această temă. dintre care cea mai importantă este capacitatea de învăŃare. mai complexe şi mai generale. cât şi creşterii. învăŃarea prin discriminare. asociaŃia verbală. Accelerarea este dependentă de particularităŃile celui ce învaŃă. Dezvoltarea umană apare ca efect. 161 . este învăŃată înaintea următoarei capacităŃi. Lui Ausubel i se datorează în bună măsură introducerea şi definirea termenului de învăŃare conştientă. ci şi prescriptivă. învăŃarea stimul-răspuns. învăŃarea are pentru Gagné semnificaŃia unei „modificări a dispoziŃiei sau capacităŃii umane. dar Ausubel nu pierde din vedere nici factorii afectivi şi sociali ai învăŃării. În ceea ce priveşte accelerarea instruirii. Elevii învaŃă. Deprinderile. generalizare şi transfer. care poate fi menŃinută şi care nu poate fi atribuită procesului de creştere”. însuşirea de noŃiuni.

concepte cunoştinŃelor concepte strategii anterioare ⇒ apare prin ⇒ apare prin ⇒ apare prin practică folosirea oportunită ghidată strategiilor Ńi multiple Behavioriste Predare Transmitere Prezentare Comunicare Sociale 5 Construite în context social ⇒ pe ceea ce participanŃii la procesul învăŃării construiesc împreună construire interactivă a cunoştinŃelor definită social şi valoric ⇒ apare în oportunităŃi construite social Transmitere Provocare Construire Ghidarea către Ghidarea către interactivă a cunoaştere o cât mai cunoştinŃelor precisă şi completă împreună cu completă înŃelegere elevii 162 . perspectiva procesării informaŃiei. Acest proces secvenŃial al însuşirii capacităŃilor duce la formarea ierarhiilor învăŃării. rolul profesorului. achiziŃionat construit în context social Stimulare ⇒ din afară ⇒ din afară ⇒ pe ceea ce ⇒ cunoştinaduce cel Ńele antecare rioare inînvăŃă fluenŃează felul în care este procesată informaŃia ⇒ achiziŃii construire ÎnvăŃare ⇒ achiziŃii de date. restructurarea deprinderi. iată o trecere în revistă a principalelor direcŃii. ce se degajă din abordările teoretice. Perspective asupra învăŃării Procesarea de Cognitive informaŃii 3 4 1 2 Volum fix de Volum CunoştinŃe Volum fix achiziŃionat variabil. pe următoarele criterii: poziŃia faŃă de cunoştinŃe. perspectiva cognitivă şi social-constructivistă. Pentru a face o mai clară prezentare a diferenŃelor între perspectivele diferite asupra învăŃării. constituind drumul minimal ales de majoritatea copiilor în dobândirea unei anume capacităŃi finale. rolul colegilor. şi anume: behaviorismul. rolul elevului. predare. activă prin de date.atitudinile şi valorile umane sunt rezultatul învăŃării sau depind de învăŃare. învăŃare. deprinderi.

Gânditor activ.L. profesor de neurologie la facultatea de medicină din Boston. consideră autorul. pune ză. ceilalŃi.4. Participant social activ 9.1 Rolul profesorului 2 3 Sursă primară Sursă de de cunoştinŃe cunoştinŃe + material didactic Neimportant Rolul Ignorat colegilor Rolul celui care învaŃă 4 Sursă de cunoştinŃe + elevul. care se opune viziunii unidimensionale şi care. Gardner este profesor de psihologie la universitatea Harvard. Howard Gardner publică Frames of Mind. care susŃine aptitudinile umane. Foloseşte strategiile Cel care urOrganizator. va avea un efect de reformare asupra organizării educaŃiei. Guilford. El pleacă de la ipoteza că inteligenŃa are componente specifice pentru un inginer. a existat o singură teorie asupra inteligenŃei care a influenŃat gândirea psihologică şi a produs teorii cum sunt cele ale lui L. Thurstone sau J. sub titlul Les formes de l’inteligence. interprecă. cel care expli. teoria comun acceptată este aceea a unei inteligenŃe generale. resurse didactice şi sociale. conŃinând o nouă abordare a problematicii legate de inteligenŃă. lucrare ce apare în FranŃa. un navigator sau un coregraf. de reProcesează ceptor/lucrator informaŃiile. O NOUĂ ABORDARE A INTELIGENłEI ŞI RELEVANłA EI PENTRU PROCESUL EDUCAłIONAL TEORIA INTELIGENłELOR MULTIPLE – HOWARD GARDNER În 1983. alături de Generator. Aşadar. mediu Parte din procesul de construire a cunoştinŃelor Constructor Constructor activ în gândire. mează direcreorganizator tive de informaŃii 5 Sursă de cunoştinŃe + ceilalŃi. Gardner propune o nouă paradigmă pentru înŃelegerea inteligenŃei. Consideră că aptitudinea de a rezolva probleme sau de a manevra obiecte trebuie cercetată printre elementele ce definesc inteligenŃa rolurilor exprimate mai sus. constructor Cogenerator Gânditor activ. în 1997.P. De la începutul secolului. materiale didactice şi mediul Rol secundar – poate stimula gândirea Pasiv.cel care explică. interpreteatează. pune întreîntrebări bări. 163 .

combină aceste tipuri de inteligenŃă pentru a rezolva problemele vieŃii reale sau pentru a atinge obiective profesionale. 164 . În schimb. ci prin combinaŃia unică realizată de individ. Gardner include în categoria inteligenŃă ceea ce în mod tradiŃional este considerat doar talent. care conduc la ierarhizarea de tip IQ. ea trebuie să satisfacă mai multe criterii. rezolvarea problemelor cu ajutorul taxonomiilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător. 3) inteligenŃa spaŃial-vizuală – cu referire la reprezentările spaŃiale şi imagine. care ar explica diferenŃele individuale prin profilurile unice de inteligenŃă ale fiecăruia. că nu apar în forma lor pură decât în cazurile excepŃionale sau în manifestări fenomenale.Gardner contestă ideea după care indivizii ar poseda. 7) inteligenŃa interpersonală – cu referire la interacŃiunea cu ceilalŃi. 6) inteligenŃa naturalistă. în măsuri diferite. Gardner consideră aceste tipuri de inteligenŃă ca fiind potenŃialul biologic brut. 8) inteligenŃa intrapersonală – respectiv. în marea lor majoritate. dintre care: 1) existenŃa unei zone de reprezentare pe creier. DefiniŃia pe care o propune pentru inteligenŃă este următoarea: InteligenŃa este acea capacitate umană de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse care sunt valorizate de cel puŃin o cultură. 4) inteligenŃa muzicală (capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul muzicii şi a melodiei). Valorizarea în şcoală doar a abilităŃilor lingvistice şi logico-matematice este după Gardner o prejudecată ce aduce multe prejudicii. 5) inteligenŃa corporal-kinestezică – cu referire la mişcare. Indivizii. 2) existenŃa unui sistem propriu de expresie (sau a unui cod specific de simbolizare). Pentru ca o asemenea abilitate să fie considerată inteligenŃă. Individul conŃine o grilă de inteligenŃe care îi conferă unicitate. căci succesul şcolar nu este continuat de cele mai multe ori cu succes profesional. 2) inteligenŃa logico-matematică – cu referire la scheme logice şi limbaj matematic. Gardner prezintă 8 tipuri de inteligenŃă: 1) inteligenŃa lingvistică – cu referire la codul lingvistic. rezolvarea de probleme şi dezvoltarea de produse prin cunoaşterea de sine. o inteligenŃă generală şi fixă. succesul sau insuccesul fiind asigurat nu numai de dezvoltarea excepŃională sau lipsa uneia dintre acestea. sau capacitate. avansează ideea unui intelect multiplu.

O altă propunere pe care o face Gardner cu privire la rolul profesorului este aceea de a avea funcŃia de consilier pentru relaŃia şcoală-comunitate. idealul renascentist. nu se consideră necesară altă diferenŃiere în afară de cea cantitativă. Un alt rol al profesorului ar trebui să fie acela de consilier în programe. A doua idee pe care-şi centrează aplicaŃiile la instruirea în şcoală este aceea conform căreia nimeni nu poate învăŃa totul în contextul cultural contemporan. apreciază Gardner. ci din punctul de vedere al inteligenŃelor pe care acesta le prezintă. să permită individului să atingă obiectivele profesionale şi personale care corespund evantaiului propriu de inteligenŃe. Ideea centrală a aplicaŃiei teoriei sale la sistemul de educaŃie este aceea că fiecare individ are interese diferite. La nivel cognitiv însă. această orientare s-a născut şi s-a dezvoltat având la bază însă diferenŃele identificate la nivelul personalităŃii. Un învăŃământ adecvat acestor noi condiŃii. talente diferite şi învaŃă în mod diferit. prin ajutorul său. Profesorul trebuie să fie un specialist în evaluarea intereselor. spune Gardner. Pentru ca aceste propuneri să devină realitate. aşadar mai apropiate de temperament decât de procesele cognitive. Un alt aspect demn de menŃionat este acela prin care aptitudinile. Gardner consideră necesară modificarea rolului pe care îl are profesorul. capacităŃilor şi aptitudinilor copilului. ar fi acela în care o şcoală care pune individul în centrul politicii sale este aceea care oferă materii de studiu diversificate şi modele de instruire adecvate şi diferite. profesorul ar trebui să îndrume elevul către diferite domenii de învăŃământ şi să-l ghideze către abordarea unui stil de învăŃare la care sistemul de învăŃământ ar trebui să fie pregătit să răspundă. Ceea ce propune Gardner este un învăŃământ individualizat bazat pe cunoaşterea elevului nu din punctul de vedere al personalităŃii sale. dispărând astfel conceptul de inteligenŃă globală. Sigur. În psihologie şi pedagogie. Gardner propune învăŃământul centrat pe individ. această idee nu este nouă. erau la rândul lor incluse în categoria elementelor de personalitate. Şcoala ar trebui. a devenit azi inaccesibil. îndatorirea şcolii este considerată de Gardner ca fiind aceea de a identifica şi dezvolta aceste tipuri de inteligenŃă. conform căruia universalitatea cunoaşterii era principala valoare. Acest rol se referă la legăturile pe care şcoala 165 .Din această perspectivă. După determinarea profilului cognitiv. cele care diferenŃiau indivizii în modul cel mai clar.

Apare însă problema uniformizării. Este un tip de practică în care munca elevilor în laboratorul şcolii este înlocuită cu munca în laboratoare reale. ca mulŃi alŃi pedagogi contemporani. 166 . cercetarea artistică. experimentare practică. pentru a oferi fiecărui elev în parte posibilitatea de a fi asistat de un profesionist din aria către care are înclinaŃii şi să poată desfăşura în mod organizat activităŃi în acel domeniu în mod real. El consideră că ar fi indicat să se acorde mai mult timp aprofundării noŃiunilor cheie. ce duce la o societate de tip meritocratic. simulare. a ideilor forŃă cum le numeşte el. a unui domeniu de studiu – Gardner consideră. care permit elevilor o cunoaştere deplină ce favorizează realizarea de transferuri. ideilor ancoră. între care el aminteşte: expunerea logică. probleme pe care Gardner doreşte să le evite considerându-le eşecuri în cazul educaŃiei de tip clasic. Punerea în practică a teoriei sale cu privire la învăŃământ trebuie să respecte câteva aspecte necesare bunului mers al lucrurilor: 1) cultivarea valorilor sociale – şcoala trebuie să dezvolte competenŃe valorizate în comunitate şi în ansamblul societăŃii. Autorul recunoaşte că acest model comportă riscul unei orientări premature a elevilor. ci elevul trebuie observat în activitate. Gardner consideră că ceea ce se întâmplă în învăŃământul de tip clasic este o evaluare cu scopul ierarhizării. că programele sunt mult prea extinse şi. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe din profilul cognitiv al unui elev poate avea consecinŃe benefice şi poate preveni acest pericol prin aceea că sunt întărite orientările clare şi elevul primeşte sprijin prin metode şi programe speciale pentru punctele slabe din profilul său. într-un cuvânt conŃinutul să fie axat pe aspecte esenŃiale şi relevante. după părerea sa. şi în final a formării unei gândiri de tip unidimensional. gradul de utilizare şi maniera în care o face. de aceea. 2) abordarea din mai multe perspective a unui concept sau a unui subiect. elevii au o cunoaştere superficială a disciplinelor de învăŃământ.trebuie să le aibă cu comunitatea. abandonată în favoarea evaluării axate pe produs. Această formulă nu poate fi aplicată tipurilor de evaluare cu „creionul în mână” cum spune el. ConŃinuturile trebuie abordate cu metode diferite. În ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor şcolare. Această evaluare trebuie să surprindă felul în care copilul îşi utilizează inteligenŃa. a evaluării de tip unidimensional. Evaluarea unidimensională trebuie.

unele precizări tehnice. El precizează că tipurile de inteligenŃă descrise de el sunt concepte noi şi nu au nici o legătură cu domeniile de studiu. Gardner oferă. conform căreia nu toŃi elevii învaŃă la fel. efectele pozitive ale folosirii lor sunt sistematic amintite de Gardner. Aşadar. susceptibilă de a fi mai mult sau mai puŃin prezentă în funcŃie de factori culturali sau de motivaŃii proprii fiecărui individ în parte. Un efect important este acela că elevii. de aceea. este un ansamblu de activităŃi. Plecând de la ideea că toŃi suntem diferiŃi în spirit ca şi în inteligenŃă. Gardner corectează. şi dacă această identificare are loc. trebuie realizată în funcŃie de specificul fiecăreia. mai departe. programele educaŃionale. Un domeniu. Identificarea tipurilor de inteligenŃă nu este un scop în sine. care este un potenŃial biologic şi psihologic. Toate activităŃile culturale la care oamenii participă în mod curent şi în care este posibil de a decela performanŃe trebuie considerate domenii (fizica. În privinŃa identificării tipurilor de inteligenŃă şi a descrierii profilului cognitiv. şi opinia în urma căreia teoria sa ar putea fi privită prin perspectiva legăturii între performanŃă şi un anume obiect de învăŃământ. un conŃinut în cât mai multe forme. în care pot fi identificate operaŃiuni specifice şi sisteme simbolistice proprii. considerând aceasta împotriva a tot ceea ce înseamnă teoria sa. văzând că profesorul poate expune. grădinăritul şi muzica rap sunt domenii). de asemenea. consideră că educaŃia cea mai eficientă este aceea care pleacă de la premisa acestei diferenŃe. la rândul lor. Gardner consideră că trebuie să considerăm inteligenŃa. pe de altă parte. sunt încurajaŃi. O abordare prin care profesorul decelează informaŃiile în maniere diferite va permite elevilor să construiască propriul demers de înŃelegere a conŃinutului. şi decurge din aplicarea în practică a teoriei inteligenŃelor multiple. metodele de învăŃământ şi formele de evaluare trebuie să Ńină cont în designul şi organizarea lor de diferenŃele existente între indivizi şi să le ofere posibilităŃi de dezvoltare. nu cea care o ignoră în numele unui etalon sau standard cu care trebuie să ne confruntăm pentru a ne ocupa locul în lume şi în societate. se afirmă împotriva aplicării unor baterii de teste care să ducă la identificarea unui tip sau altul de inteligenŃă.Metodele diferite au un rol determinant în teoria inteligenŃelor multiple. Practica într-un domeniu poate face apel la mai 167 . Un alt principiu ce trebuie respectat. este acela al personalizării învăŃământului. să gândească în propria lor formă conŃinutul respectiv. explica.

de exemplu. Gardner însă subliniază rolul central al interacŃiunii între patrimoniul ereditar şi mediu. Muzica. poate solicita nu numai inteligenŃa muzicală. de exemplu. un tip de inteligenŃă este o capacitate integrând diverse procese care se adaptează la un singur element specific al lumii exterioare (sunet muzical. Teoria inteligenŃelor multiple nu neagă factorului inteligenŃă generală. de asemenea. inteligenŃa spaŃială este importantă pentru sculptori. ci limitează importanŃa acestuia şi pune în discuŃie valoarea sa explicativă. 168 . ci şi pe cea kinestezică şi personală. ca şi pentru cercetătorii în neurologie. la o abordare generală a individului cu privire la toate tipurile de elemente imaginabile. un tip de inteligenŃă poate fi pus în valoare într-o multitudine de domenii. tipurile de inteligenŃă de stilul de lucru sau stilul de învăŃare. Dimpotrivă. În acelaşi fel.multe tipuri de inteligenŃă. Stilul se referă. schemă spaŃială etc. spune el.). Gardner diferenŃiază. Teoria inteligenŃelor multiple nu face afirmaŃii cu privire la ereditate şi legătura tipurilor de inteligenŃă cu acest factor.

mai ales în perioada copilăriei mici. atât fiziologice.CAP. este. Abuzul asupra copilului 10. 10. motiv pentru care evaluarea contribuŃiei sau influenŃei familiei în dezvoltarea copilului faŃă de alŃi factori. redusă numeric la parte169 . comparativ cu familia extinsă. FAMILIA – ROLUL ŞI IMPORTANłA SA PENTRU CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 10. caracteristică societăŃii moderne. cognitive. FAMILIA – ASPECTE DEFINITORII Familia nucleară sau conjugală.1. Familia monoparentală 10.4.2.1. Familia – aspecte definitorii 10. afective). În primii ani ai dezvoltării copilului.3. Familia este cea care trebuie să împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare. Climatul familial 10. Conflictul între responsabilităŃile profesionale şi familiale. familia este esenŃială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecŃiune. În familie.5.9. Elemente de protecŃie a copilului în România Familia este recunoscută ca cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor. dezvoltarea şi educarea copilului. Perspectiva ComunităŃii Europene 10.8. RelaŃiile părinŃi-copii 10. este dificil de decelat. Este sigur faptul că familia reprezintă un factor esenŃial în creşterea. Sărăcia – factor de risc în dezvoltarea copilului 10. Căsătoria şi familia în societatea contemporană 10.6. X. cum ar fi cei genetici şi sociali.7. cât şi psihologice ale copilului. copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziŃiile (motorii.

motiv pentru care cercetările nu pot izola anumite caracteristici specifice ale părinŃilor şi determină precis efectele acestora în planul dezvoltării anumitor caracteristici specifice la copii. la care nu numai compoziŃia ei se poate schimba prin adăugarea sau pierderea unor membri. CĂSĂTORIA ŞI FAMILIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ Familia nucleară. consens şi participare crescândă a copiilor (Iolanda Mitrofan. pentru că ei sunt cei a căror dinamică este mai accentuată. şi familia de origine a unuia sau altuia dintre părinŃi.nerii de cuplu şi copiii lor încă necăsătoriŃi (proprii sau adoptaŃi). dar şi în sensul că familia îşi schimbă răspunsul la presiunile atât externe. În plus faŃă de răspunsul către influenŃele exterioare. familia funcŃionează ca o reŃea de relaŃii în diadă (mamă-copil. schimbările inerente dezvoltării la care sunt expuşi sunt mai frecvente şi de mai mare amplitudine. Această presiune este evidentă dacă luăm în consideraŃie schimbările produse de-a lungul timpului în stilurile de creştere a copiilor (a fi permisivi sau autoritari. fie ei pedagogi. dar în acelaşi timp ea răspunde presiunilor de tip social. dinamice şi în permanentă schimbare. Mitrofan. recomandarea alimentaŃiei naturale sau artificiale). pe lângă părinŃi şi copii. Familia nucleară. Natura influenŃei familiei asupra dezvoltării copiilor este complexă. copil-copil). Natura influenŃei. Aceste relaŃii sunt. 1991). N. 10. Familia există ca o structură relativ independentă în sistemul social. în aceste relaŃii. tată-copil. este o structură dinamică. economic. aici însă influenŃa majoră se exercită asupra copiilor. la rândul lor. cât şi interne. este o structură democratică bazată pe egalitate. nu poate fi considerată ca operând doar într-o singură direcŃie sau pe un singur plan. la rândul ei. dar şi principalii dezavantajaŃi în contextul relaŃiilor tensionate sau conflictuale. scopul său fiind fericirea mutuală a indivizilor. copiii şi părinŃii sunt influenŃaŃi de apartenenŃa la familie. reprezentativă pentru societatea contemporană. Familia extinsă este familia care cuprinde. în funcŃie de creşterea şi dezvoltarea copiilor. dar şi de maturizarea părinŃilor în rolurile parentale. dimpotrivă. Multe din aceste schimbări au fost reflectate în sfaturile date părinŃilor de către experŃii societăŃii. religios şi ale mediului cultural-educaŃional. a apela la disciplinarea drastică sau. În consecinŃă. mamă-tată.2. este caracterizată de alegerea partenerului pe bază de afecŃiune şi libertatea opŃiunii. medici sau psihologi. ei sunt principalii beneficiari ai relaŃiilor pozitive. 170 .

începând din anii '50. Mitrofan. N. a fost profund criticată. O comparaŃie între criteriul predominant în alegerea partenerului şi funcŃiile familiei arată o centrare excesivă. psihomorală. 171 . funcŃia psihoafectivă. a cărui treptată separare de întreaga ramificaŃie de rudenie îi conferă o independenŃă proprie cu marcată posibilitate de autoconducere şi autodezvoltare. definită printr-o imagine ideologică globală şi considerată a fi întâlnită în societatea modernă. având drept criteriu central iubirea şi exercitându-şi dreptul la autodezvoltare. social-integrativă şi cultural-formativă (Iolanda Mitrofan. educaŃia anti-sexuală. 1991). fidelitatea conjugală. apărarea şi practicarea următoarelor principii: Egalitatea tuturor membrilor grupului familial. indiferent de sistemul social politic ce caracterizează acea societate. supunerea completă a copiilor. Recunoaşterea exigenŃelor sexuale ale adolescenŃilor. Restabilirea sexualităŃii şi a puterii orgasmice în relaŃiile din interiorul cuplului. familia tradiŃională mic-burgheză. care se pot rezuma astfel: funcŃia biologic sexuală. cel al afecŃiunii şi al dragostei romantice. Specificul familiei nucleare moderne rezidă în apariŃia unui stil de viaŃă caracterizat prin concentrare afectivă. Majoritatea cercetărilor consideră că principalul motiv al ratei crescânde a divorŃialităŃii ce caracterizează societatea contemporană este tocmai alegerea partenerului de căsătorie după un criteriu preponderent. şi anume. familia autoritară. El propune familia naturală prin opoziŃie cu familia patriarhală autoritară. funcŃia educaŃională.Cuplul modern este profund marcat de libertatea alegerii. studiile privitoare la familie propun un set de funcŃii ale acesteia. comunicaŃională şi acŃională a cuplului conjugal. uniunea conjugală îşi pierde raŃiunea de a fi (Iolanda Mitrofan. în concepŃia lui Reich. Prin opoziŃie cu familia modernă de tip democratic. patriarhală. unilaterală. Familia naturală. dependenŃa socială. În cazul în care criteriul central – iubirea – dispare. funcŃia economică. N. Mitrofan. funcŃia de procreare. presupune dezvoltarea. cu implicaŃiile lor practice. Unul dintre cei mai vehemenŃi critici ai familiei patriarhale autoritare a fost psihologul de orientare psihanalitică Wilhelm Reich. funcŃia reproductivă a femeii. Trăsăturile distinctive ale familiei tradiŃionale sunt următoarele: căsătoria monogamă impusă. pe baza unui consimŃământ deschis şi sincer şi nu doar printr-o toleranŃă pasivă. în care regăsim subfuncŃiile: instrucŃional-formativă. Pe de altă parte. 1991). Libertatea şi autonomia sexualităŃii infantile.

După ancheta British Social Attitude Survey din 1989. Această schimbare este reflectată chiar de legislaŃia privind protecŃia copilului. militantă a grupului familial cu lumea exterioară. cum ar fi coabitarea. respectiv. datele divorŃialităŃii corelându-se puternic cu expectanŃa ridicată a cuplurilor privitor la satisfacŃia intimă şi relaŃiile emoŃionale. Celia Smith. Statisticile pentru 1992. Erica De'Ath. ce exploatează şi întreŃin alienările. Aceasta sugerează că există o tendinŃă conform căreia cuplurile nu vor mai simŃi nevoia să se căsătorească atunci când vor deveni părinŃi (Pugh. familia este expusă riscului dezamăgirilor şi destrămării. Erica De'Ath. Aceeaşi sursă arată că. 1995). sexul premarital şi copiii născuŃi în afara căsătoriei. 1994). 1993). au fost de acord că oamenii ar trebui să se căsătorească dacă doresc copii. 73% dintre bărbaŃi şi 68% dintre femei au fost de acord că oamenii care doresc copii trebuie să se căsătorească. apoi Danemarca. Doar 50% din cei chestionaŃi. Pentru cohorta de vârstă de 33 de ani. drepturi egale şi 172 . 1994). Statisticile europene arată că un procent ridicat de cupluri preferă coabitarea ca preludiu la mariaj. instituŃiile şi instanŃele ce deŃin sau revendică puterea. arătau că în Europa rata divorŃialităŃii era cea mai mare în Portugalia. şi dintre acestea multe cresc împreună copii fără a fi căsătoriŃi. sub vârsta de 25 de ani. răspunsurile au fost „oamenii pot avea copii fără a fi căsătoriŃi” într-o proporŃie de 7 din 10. Acceptarea socială a influenŃat paternurile de comportament. care impun ideologii şi exercită violenŃa (W. bazându-se pe dragoste şi afecŃiune ca valoare pentru întemeierea cuplului. cu organizaŃiile. având în vedere astfel de schimbări sociale reflectate în măsuri privitoare la divorŃ. Au avut loc schimbări în legislaŃia europeană. în urma cercetărilor. barometrul. pe locul al doilea – Marea Britanie. Conform Eurobarometer Survey din 1990. Celia Smith. arată că subiecŃii indică pe locul al doilea ca importanŃă privind rolul familiei „asigurarea dragostei şi afecŃiunii” în creşterea şi educarea copiilor. de asemenea.Reich. care în statele europene accentuează pe responsabilităŃile parentale mai mult decât pe statutul căsătorit/necăsătorit (Pugh.Confruntarea deschisă şi raŃională. comparativ cu 10-20 de ani mai devreme. de exemplu. Ńările europene consideră că rolul cel mai important al familiei este „naşterea şi creşterea copiilor”. rata divorŃurilor crescând foarte mult în ultimii ani. Este evidentă acceptarea socială a acestor situaŃii în anii de după 1980. ceea ce reprezintă un procent foarte mare (Ferri. avort.

pentru bărbaŃi. precum şi tendinŃa de amânare a căsătoriei şi preferinŃa cuplurilor pentru uniunea liberă. 1991). dar măreşte. atitudini. TendinŃa de creştere a vârstei la căsătorie întâlnită în Europa se verifica şi în statisticile româneşti.9%).8 ani. În mediul rural.0% dintre femei şi 52. şi 23. numărul căsătoriilor a fost de 1. ce caracterizează grupul familial o perioadă mai mare de timp (Iolanda Mitrofan. cât şi vârsta medie la prima căsătorie au crescut comparativ cu anul precedent. nivel de satisfacŃie. care poate fi pozitiv sau negativ.oportunităŃi.4 ani). fiind în 1999 de 25. se întâlneşte o frecvenŃă mai mare a naşterilor în afara căsătoriei (25. Aceeaşi sursă arată că. şi rata nupŃialităŃii a scăzut de la 6. N. 24/2000). cu 5. Climatul familial este sinonim cu atmosfera sau moralul grupului familial ca grup social mic. comparativ cu mediul urban (21. În mediul urban. s-au înregistrat 140. moduri de relaŃionare interpersonală. în 1998). de asemenea.5 la 6. comparativ cu anul precedent. iar la prima căsătorie de 26. comparativ cu 23%. şi 25 ani. conform datelor INS („Comunicatul de presă”. pentru femei. Diversitatea vieŃii contemporane maritală şi de cuplu nu creează doar oportunităŃi pentru schimbare şi optimizare. până în 25 ani (peste 73%). eliminarea practicilor discriminatorii şi eliminarea concepŃiilor arhaice.5 ani.3. De remarcat este şi faptul că cea mai mare parte a copiilor născuŃi în afara căsătoriei provin de la mame tinere. vârsta medie la prima naştere a crescut.9% dintre bărbaŃii căsătoriŃi în anul 1999).2 căsătorii la 1000 locuitori. Vârsta medie la căsătorie a ajuns la 28. Creşterea cea mai mare s-a înregistrat în mediul rural (2. se interpune ca un filtru între influenŃele educaŃionale 173 .9%).3 ani. Atât vârsta medie la căsătorie. în 1999.0 mii căsătorii. şi anxietatea. comparativ cu anul 1998. cuprinzând ansamblul de stări psihice. Deşi copiii născuŃi în cadrul căsătoriei continuă să deŃină ponderea cea mai importantă.4 ori mai mare decât în rural. a crescut procentul celor născuŃi în afara căsătoriei (24. nr. pentru bărbaŃi.1%. în anul 1999. Cele mai multe căsătorii au fost încheiate de persoane între 20 şi 24 ani (66. cu 1.3 ani. cum ar fi ilegitimitatea. Acest climat. Mitrofan.3 mii mai puŃine. pentru femei. CLIMATUL FAMILIAL Climatul familial este o formaŃiune psihosocială complexă.5 ani. Corespunzător. În România. 10. insecuritatea şi instabilitatea vieŃii de familie. cea mai mica valoare înregistrată din perioada postbelică.

aceleaşi influenŃe educative vor avea un efecte diferite în funcŃie de climatul familial în care acestea se exercită. care pot fi de mai multe categorii: amicale. 3. 4. destinse sau. unde regăsim tipul familiei fără autodefinire. tipul familiei cu „secrete”. 1991) poate fi analizat după mai mulŃi indicatori cei mi importanŃi fiind următorii: 1. Dinamica apariŃiei unor stări conflictuale şi tensionale. Climatul familial determină. tipul familiei nepăsătoare şi tipul familiei „lucide”. criteriul schimburilor în familie. Nivelul de satisfacŃie resimŃit de membrii grupului familial. Gradul de acceptare a unor comportamente variate ale copiilor. N. Rose Vincent (1972) operează cu mai multe criterii: criteriul integrării sociale a familiei. Climatul familial (cf. anarhice şi democratice. Drumul de la influenŃa educativă la achiziŃia comportamentală nu este un drum direct. dimpotrivă. În descrierea şi clasificarea unor tipuri de climat familial. 9. Gradul de deschidere şi sinceritate manifestat de membrii grupului familial. dar. Ansamblul de atitudini ale membrilor familiei în raport cu diferite norme şi valori sociale. 5. criteriul autodefinirii familiei ca grup social. 2. Iolanda Mitrofan. 10. respectiv natura raporturilor intrafamiliale unde regăsim familii cu relaŃii interne de tip autoritar şi chiar opresiv. Modul de raportare interpersonal al părinŃilor (nivelul de apropiere şi înŃelegere.exercitate de părinŃi şi achiziŃiile psiho-comportamentale realizate la nivelul personalităŃii copiilor. criteriul mobilităŃii în spaŃiu a familiei. Modul de aplicare a recompenselor şi sancŃiunilor. agresive. criteriul structurii interne a familiei. 174 . are un rol important în creşterea şi dezvoltarea copilului şi adolescentului. 8. pe de altă parte. Mitrofan. Climatul familial pozitiv favorizează îndeplinirea tuturor funcŃiilor cuplului conjugal şi grupului familial la cote înalte de eficienŃă. Modul în care este perceput şi considerat copilul. criteriul deciziilor şi a planificării vieŃii de familie pe termen lung sau scurt. Modul de manifestare a autorităŃii părinteşti (unitar sau diferenŃiat). ci este influenŃat de climatul familial: de exemplu. eficienŃa influenŃelor educative. 7. Gradul de coeziune al membrilor grupului familial. pe de o parte. 6. acordul sau dezacordul în legătură cu diferite probleme).

sau redirecŃionarea.4. 1997). părinŃii inhibă şi redirecŃionează comportamentul copiilor. la care se cere copiilor să răspundă. PărinŃii autoritari caracterizaŃi de fermitate sunt cei care dezvoltă la copiii lor bune competenŃe cognitive. sunt preponderent într-o dispoziŃie pozitivă. În consecinŃa standardelor înalte. Tipurile de interacŃiune părinŃi-copii se pot clasifica în funcŃie de două mari criterii: relaŃia autoritate-liberalism (constrângere-permisivitate) şi relaŃia dragoste-ostilitate (ataşament-respingere) (Stănciulescu. PărinŃii autoritari caracterizaŃi de fermitate fixau expectanŃe foarte înalte copiilor lor. Din combinaŃia controlului şi responsivităŃii reies 4 tipuri de părinŃi: autoritari caracterizaŃi de fermitate constantă. 1967). dar întăreau comportamentele pozitive ale copiilor şi penalizau lipsa de obedienŃă dacă era necesar. şi anume. reuşind cu succes să-şi controleze comportamentele ce conduceau la dezaprobarea părinŃilor. ObservaŃii asupra familiilor în condiŃiile naturale de desfăşurare a vieŃii. autoritari cu solicitarea supunerii necondiŃionate. RELAłIILE PĂRINłI-COPII Studiile privind relaŃiile părinŃi-copii fundamentate pe teorii psihanalitice sau comportamentaliste au încercat să deceleze anumite criterii în funcŃie de care să poată fi analizată interacŃiunea membrilor în familia nucleară. au arătat că două dimensiuni sunt prevalente în comportamentul părinŃilor. având drept obiectiv relaŃia părinŃi-copii realizate pe o populaŃie de părinŃi cu copii preşcolari.10. pe când celelalte trei par să nu fie atât de optime din punctul de vedere al dezvoltării cognitive a copiilor. Ei se angajează frecvent în discuŃii deschise şi comunicarea este bazată pe schimburi reale. sunt încrezători în forŃele proprii şi dau dovadă de autocontrol. 175 . inhibarea comportamentului. dar şi observaŃii de laborator structurate. dimensiunea controlului sau al cerinŃelor şi responsivitatea (Baumrind şi Black. de la fixarea unor standarde înalte. Unii părinŃi sunt foarte toleranŃi cu copiii lor şi responsivi. permisivi şi indiferenŃi. A doua dimensiune este responsivitatea sau centrarea pe copil. S-a constatat că relaŃia de acest tip cu copiii dezvoltă la aceştia nevoia de a răspunde cerinŃelor părinŃilor. iar în consecinŃa expectanŃelor reduse. până la expectanŃe foarte mici. AlŃii sunt distanŃi şi neresponsivi la iniŃiativele sociale ale copiilor. Comportamentul părinŃilor din perspectiva controlului se descrie într-un interval de reacŃii. se petrece foarte rar. Aceste două dimensiuni caracterizează calitatea şi tipul de socializare realizată în familie.

PărinŃii autoritari care solicitau supunere necondiŃionată sunt solicitanŃi, cer foarte mult de la copiii lor, dar ei valorizează puternic, în primul rând, conformismul copiilor şi obedienŃa. Aceasta îi face neresponsivi faŃă de copiii lor, ba chiar rejectivi când copiii exprimă opinii ce vin în contradictoriu cu ale lor. În consecinŃă, apare lipsa de comunicare între părinŃi şi copii. PărinŃii de acest tip recurg la pedeapsă şi măsuri în forŃă pentru a înfrânge voinŃa copilului. Copiii acestor părinŃi par să fie anxioşi şi nesiguri când interacŃionează cu grupul de vârstă şi arată o tendinŃă de a reacŃiona ostil când sunt frustraŃi. Fetele au arătat o dependenŃă, o lipsă a interesului de explorare şi o lipsă a motivaŃiei în realizarea de noi achiziŃii. BăieŃii au arătat înaltă rată a ostilităŃii şi mâniei, comportament ce nu a fost găsit la fete. PărinŃii permisivi sunt grijulii, comunicativi şi toleranŃi, dar ei evită impunerea autorităŃii sau impunerea oricărui tip de control. Ei sunt foarte toleranŃi şi permit copiilor să-şi urmeze aproape toate deciziile proprii. Aceşti copii sunt cei care merg la culcare atunci când doresc, urmăresc programele de televiziune fără limite precise, nu sunt obligaŃi să înveŃe bunele maniere sau să fie responsabili pentru unele sarcini casnice. Comportamentul acestor copii era mai degrabă refractar şi exploziv când erau solicitaŃi pentru o sarcină ce intra în conflict cu dorinŃele lor curente. Aceşti copii au arătat imaturitate, un interes scăzut pentru activităŃile şcolare, dependenŃă faŃă de părinŃi şi solicită sprijin permanent din partea părinŃilor comparativ cu copiii ai căror părinŃi exercită mai mult control asupra lor. PărinŃii indiferenŃi sunt cei ce dezvoltă un comportament indiferent, combinat cu unul rejectiv. PărinŃii indiferenŃi sunt slab ataşaŃi de rolul lor parental. Deseori, aceşti părinŃi sunt copleşiŃi de multe probleme zilnice şi în viaŃa lor sunt multipli factori de stres, motiv pentru care ei au timp şi energie redusă pentru a o împărŃi cu copiii lor. Ca rezultat, ei fac faŃă cerinŃelor de părinte prin Ńinerea copilului la distanŃă şi sunt orientaŃi spre a evita orice inconvenient. Ei pot să răspundă cerinŃelor imediate ale copiilor pentru hrană şi obiecte uşor accesibile, dar atunci când ar fi necesar un efort ce implică scopuri pe termen lung, cum ar fi stabilirea şi întărirea regulilor cu privire la temele pentru acasă sau stabilirea standardelor comportamentului social acceptabil, părinŃii indiferenŃi sunt neconvingători în încercarea lor de a face copiii să se conformeze cerinŃelor (Maccoby şi Martin, 1983). În extremă, acest comportament parental poate ajunge la parametrii neglijării; în special atunci când se manifestă de timpuriu în viaŃa copilului, poate conduce la tulburări în foarte multe aspecte ale dezvoltării.
176

În concluzie, cercetările lui Baumrind prezintă un argument serios împotriva permisivităŃii, care era, informal, cea mai extinsă practică în perioada în care funcŃionau recomandările doctorului Benjamin Spock. Cercetarea aceasta sugerează că pledarea pentru permisivitate este bazată pe un număr de false presupuneri. Aceste presupuneri se referă la faptul că antrenamentul pentru controlul sfincterelor (antrenamentul pentru folosirea toaletei), urecheala sau alte forme de pedeapsă sunt fără îndoială rele şi dragostea necondiŃionată este bună. Cercetările lui Baumrind arată că pedeapsa este eficientă şi nu creează o ruptură în legăturile de ataşament între părinŃi şi copii, ci aceasta este o corecŃie justificată aplicată de un părinte iubitor. Dragostea necondiŃionată este probabil să conducă spre o dezvoltare a unui comportament egoist şi neplăcut; tot aici se arată că nu sunt date suficiente care să susŃină credinŃa că elemente de educare a copilului, cum ar fi antrenamentul pentru folosirea toaletei sau insistarea pentru un program regulat al meselor, sunt nerecomandabile. Pe cealaltă axă, respectiv dragoste-ostilitate (ataşament-respingere), putem identifica mai multe dimensiuni de analiză: gradul de angajare a părinŃilor în activităŃile copiilor; sprijinul acordat copiilor, timpul alocat pentru educaŃie, receptivitate la problemele tinerei generaŃii, stările emoŃionale raportate la nevoile copiilor (Ecaterina Vrăsmaş, 1999). Dragostea sau ostilitatea faŃă de copil poate fi asimilată acceptării sau respingerii copilului. Acestea sunt alte două importante criterii de analiză a raporturilor părinŃi-copii. Neacceptarea copilului conduce la dezvoltarea unor comportamente agresive la acesta, copilul este necomunicativ, este singuratic, stările emoŃionale sunt fragile. Copilul acceptat este caracterizat de un nivel înalt al aspiraŃiilor, de abilitatea de a înfrunta dificultăŃile, are putere de concentrare şi focalizare pe activitate şi demonstrează autonomie în organizarea activităŃilor (Osterrieth, 1976). Un studiu cunoscut asupra relaŃiilor părinŃi-copii, realizat de Sears (Sears, Maccoby, Lewin, 1957), încearcă să pună în evidenŃă şi să ofere predicŃii asupra influenŃei stilului parental asupra dezvoltării ulterioare a copilului. Au fost intervievate 379 de mame ale unor copii preşcolari. În urma interviurilor, au fost izolate mai bine de 100 de practici de creştere a copiilor. Nu au fost puse în evidenŃă corelaŃii înalte între practicile de creştere şi comportamentul copiilor. În 1978, Mc Clelland şi colaboratorii săi au reluat studiile lui Sears, selectând 78 de subiecŃi din studiul original al lui Sears, subiecŃi care erau copii
177

la momentul primului studiu şi care acum aveau peste 30 de ani. Aceşti subiecŃi au fost intervievaŃi în profunzime şi 47 dintre ei au fost testaŃi în condiŃii clinice. Concluzia lui McClelland infirmă ipoteze precum cum că durata alăptării, antrenamentul pentru control sfincteral, stricteŃea programului de activitate al copilului sau oricare alt lucru de acest fel sunt relevante pentru dezvoltarea comportamentului ulterior ca adult al copilului. Pe de altă parte, tot acest studiu a arătat că cea mai importantă „variabilă” legată de creşterea copiilor este dragostea arătată acestora. Studii interculturale realizate de Kagan (1978), încercând să arate dacă dragostea părinŃilor pentru copii este o variabilă esenŃială pentru practicile de creştere şi îngrijire a copilului, au ajuns la concluzia că istoria relaŃiilor părinŃi-copii, pe de o parte, şi practicile de îngrijire tipice pentru culturi diferite de pe mapamond, pe de altă parte, nu arată cu certitudine că dragostea arătată copilului este cea care face diferenŃa. Kagan face însă diferenŃa între ideea dragostei necondiŃionate oferite copilului şi dragostea intrinsecă drept bază a comportamentului parental. Dragostea necondiŃionată, cea oferită fără repere, concluzionează el, poate ajunge să-şi piardă înŃelesul. Ea nu oferă copilului o idee fermă cu privire la comportamentele corecte şi dezirabile social. Concluzia este că ataşamentul pentru copil este o variabilă importantă şi determină în mare măsură părintele să adecveze corect practicile de creştere, oricare ar fi acelea.
10.5. FAMILIA MONOPARENTALĂ

Una dintre formele noi către care se îndreaptă evoluŃia familiei în perioada actuală este familia cu un singur părinte. În unele Ńări, cum ar fi SUA, deja acest tip de familie a devenit predominant la sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90. Pentru Europa, statisticile din Marea Britanie arată că familiile monoparentale reprezentau, de asemenea, un procent semnificativ. Singurul părinte poate fi mama sau tata, dar oricare ar fi situaŃia, această formă de familie ridică o multitudine de probleme vizând un nou stil de viaŃă şi de interacŃiune, noi solicitări pe linia ajustării şi acomodării, atât intrafamiliale, cât şi extrafamiliale. Cauzele care conduc la apariŃia familiei cu un singur părinte sunt multiple, dar cea mai frecventă este situaŃia în care tatăl părăseşte familia în urma divorŃului. Printre alte cauze pot fi menŃionate: abandonul familial, separarea în fapt, decesul, naşterea unui copil nelegitim. Desigur, există şi familii formate din copii şi mama
178

necăsătorită. Statisticile arată că în cele mai multe cazuri de familie monoparentală, părintele este mamă (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Odată ce familia cu un singur părinte a devenit o realitate incontestabilă, ea a atras atenŃia tot mai mult cercetătorilor şi specialiştilor în politici sociale, date fiind costurile crescute ale protecŃiei sociale. Concluziile formulate nu sunt concordante, părerile fiind împărŃite. Există cercetători care se centrează pe sublinierea riscurilor mari pe care le reprezintă acest tip de familie pentru copil; când unul dintre părinŃi este absent pentru o perioadă mare de timp, familia îşi pierde abilitatea de a funcŃiona într-o manieră sănătoasă, accentuând asupra riscurilor privind creşterea, dezvoltarea şi educaŃia copiilor. AlŃi autori au păreri contrare, şi anume, examinând funcŃionalitatea familiilor monoparentale au ajuns la concluzia că suportul social, starea materială a familiei, statutul social al mamei şi comunicarea eficientă sunt înalt predictive pentru buna sănătate fizică şi mentală a membrilor acestei familii, mai ales a copiilor. Chiar dacă există diferite şi complexe tipologii, cea mai importantă distincŃie în ceea ce priveşte familia cu un singur părinte, având în vedere aspectele ei pur funcŃionale şi efectele posibile, este cea dintre familia condusă doar de către mamă şi familia condusă numai de către tată (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Problemele ridicate de acest tip de familie sunt cele legate de exercitarea rolurilor parentale şi a relaŃionării interpersonale. Dacă în ce priveşte relaŃionarea în cazul unei familii cu ambii părinŃi există o distribuire a responsabilităŃilor, rolurile parentale exercitându-se în direcŃie complementară şi compensatorie, în cazul familiei conduse numai de către mamă, tensiunea şi încordare în ceea ce priveşte adoptarea rolului parental cresc, întrucât responsabilităŃile ce revin ambilor părinŃi cad acum numai în sarcina mamei. Încercarea exercitării corespunzătoare a ambelor roluri duce la restrângerea sferei comportamentale specifice pentru fiecare rol sau la exagerarea unor tipuri de conduită ce intră în sfera de acŃiune a rolului matern. În ceea ce priveşte relaŃionarea cu copilul, apar serioase schimbări comportamentale mai ales în cadrul mamelor divorŃate. În anii ce urmează rupturii, capacitatea de a exercita complet rolul parental este mult diminuată. Centrată pe propriile dificultăŃi de adaptare, mama este cu greu responsivă la nevoile copilului. Este posibil ca limitele dintre rolul parental şi cel al copilului să se estompeze în sensul că, pe de o parte, mama, în special dacă are mai mulŃi copii, poate manifesta tendinŃa de a abdica de la rolul ei ca părinte, devenind un fel de partener al celui mai în vârstă
179

dintre copii şi, pe de altă parte, de a pretinde copiilor să fie mult mai maturi decât sunt ei în realitate. Pot exista situaŃii în care mama începe să sporească raporturile de comunicare cu copilul, privitoare la diferite aspecte legate de viaŃă. Acesta, în mod crescător, îşi asumă rolul de confident. În multe privinŃe, mama în această situaŃie tinde să se sprijine pe copil, considerându-l un suport emoŃional şi, în felul acesta, copilul este implicat în structuri interacŃionale ce reclamă un anumit grad de maturitate în raport cu care el nu este suficient pregătit. În asemenea situaŃii, copiii nu pot să-şi exprime sentimentele şi trăirile lor tensional-conflictuale, însă pot să apară diferite forme „mascate” de reacŃie, cum ar fi cazul unor somatizări sau conduite nevrotice (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Tatăl, în calitate de singur părinte, prezintă caracteristici diferite pe linia adoptării şi exercitării rolului parental, dar şi în acest caz apar elemente tensive adiŃionale rol-status-ului specific tatălui. El este conştient că trebuie să fie pentru copil şi mamă şi tată. În acest sens, apar noi responsabilităŃi, cum ar fi, mai ales, cele legate de menaj şi de treburile casnice şi gospodăreşti. Unii sunt total lipsiŃi de asemenea experienŃe în momentul în care îşi asumă „dublul” rol de părinte. De aceea, frecvent, tatăl manifestă tendinŃa de a împărŃi asemenea gen de sarcină cu copii. În adoptarea şi exercitarea noului său rol, şi anume, de singur părinte, taŃii întâmpină dificultăŃi şi ei se plâng mai ales de faptul că nu pot sincroniza multiplele categorii de solicitări legate de creşterea şi educarea copiilor, de îndatoririle casnico-menajere şi de activitatea lor socio-profesională – sursa mijloacelor de subzistenŃă. Cele mai mari dificultăŃi apar în cazul copiilor foarte mici, necesitând măsuri de îngrijire speciale. Familia cu un singur părinte prezintă particularităŃi organizatorice şi funcŃionale diferite faŃă de modelul de familie cu ambii părinŃi. Pentru fiecare dintre cei doi părinŃi, apar noi tipuri de solicitări, care determină schimbări în plan comportamental. RelaŃionarea cu copiii capătă înfăŃişări diferite, iar efectele asupra procesului de creştere şi maturizare psihologică şi psihosocială a acestora sunt diferite (Iolanda Mitrofan, N. Mitrofan, 1994). Efectele asupra dezvoltării copilului nu trebuie generalizate nici într-un sens, nici în altul. Cercetări privind efectele familiei cu un singur părinte nu au fost limitate doar la consecinŃa slabei adaptări a copilului, studii mai vechi sau mai recente au pus în evidenŃă felul în care copiii se raportează şi îşi construiesc comportamentul faŃă de persoanele de
180

Dincolo de circumstanŃele economice sau sociale care influenŃează evoluŃia familiei monoparentale. în Marea Britanie. Când intervievatorul era femeie. Au fost puse 4 scaune în camera de interviu. ea trebuie să intre tot mai mult în atenŃia cercetărilor. Din alte observaŃii ale studiului reiese că fetele mamelor văduve angajează un contact vizual ochi în ochi mai slab cu intervievatorul bărbat. indiferent de motiv. Intervievatorul aşezat pe un scaun lăsa fetelor libertatea de a aşeza scaunele la o distanŃă mai mare sau mai mică faŃă de scaunul pe care acesta era aşezat. au arătat că primii doi ani după separare sunt caracterizaŃi de o perioadă de tulburări ce poate 181 . în cadrul familiei conduse de un singur părinte. fete ai căror taŃi au decedat şi fete ai căror taŃi s-au separat sau au divorŃat. grupurile erau aşezate fără un patern evident al selectării distanŃei. În contrast. adoptării şi exercitării acestui tip specific de rol parental. presupune efecte mai pronunŃate asupra comportamentului copiilor decât pierderea părintelui după vârsta de 5 ani. pentru nici unul din aceste grupuri datele nu au arătat contacte cu bărbaŃi sau atitudini pozitive faŃă de bărbaŃi comparativ cu datele obŃinute pentru grupul fetelor din familii cu ambii părinŃi. fetele mamelor divorŃate angajează un contact vizual ochi în ochi mult mai semnificativ. în vederea conturării unui ansamblu de recomandări destinate a ajuta la creşterea eficienŃei preluării. înainte de vârsta de 5 ani. Această observaŃie a fost interpretată ca indicând că fetele mamelor divorŃate mai degrabă căută compania bărbaŃilor şi fetele mamelor văduve evită compania bărbaŃilor. Concluziile cercetărilor din anii 1980. Comportamentul fetelor a arătat că fetele mamelor divorŃate au stat mai aproape de bărbatul intervievator. Fiind însă tot mai prezentă această formă de familie în cadrul arhitectonicii sociale. separaŃia sau divorŃul realizate cu sau fără conflict este stresantă şi supărătoare pentru copiii şi adulŃii implicaŃi. Hetherington (1983) a condus o examinare comprehensivă asupra efectelor familiei cu un singur părinte. Totuşi.acelaşi sex cu părintele pierdut. O altă concluzie importantă a studiului este aceea că pierderea tatălui. fetele mamelor văduve au stat pe cel mai îndepărtat scaun. stau pe scaun mai degajat şi au raportat o activitate heterosexuală mult mai activă. stau în posturi rigide şi raportează o activitate heterosexuală slabă. pe un lot de fete scindat în trei grupuri diferite: fete din familii cu ambii părinŃi. Familia monoparentală. O parte din studii a constat în intervievarea fetelor într-un centru de zi. consecinŃă a separării sau divorŃului. este de departe cazul cel mai frecvent.

CONFLICTUL ÎNTRE RESPONSABILITĂłILE PROFESIONALE ŞI FAMILIALE – PERSPECTIVA COMUNITĂłII EUROPENE În urma studiilor solicitate de Consiliul de Miniştri al ComunităŃii Europene. la cinci ani după divorŃ pot fi distinse trei grupe de copii: complet restabiliŃi(34%). vârsta acestuia.evolua până la criză. mediu restabiliŃi (29%). separarea părinŃilor. şi cele familiale. după care copiii se adaptează gradual noilor roluri. şi anume. ele fiind potenŃate de următorii indicatori prezentaŃi în ordinea influenŃei: statutul social al părintelui care creşte copiii. cu o incidenŃă evident mai mare decât grupul de copii din familii ce nu au experimentat divorŃul sau separarea. privind efectele pentru copiii din familiile rezultate în urma separării. se regăsesc din ce în ce mai multe femei cu copii. Cercetări mai recente au arătat însă că familiile care au experimentat o serie de schimbări. 10. 1980). Ca o concluzie la cercetările care de multe ori prezintă date ce susŃin păreri contradictorii. Potrivit unor cercetări pe populaŃie americană (Wallerstein. pe de o parte. cum nu se poate afirma cu certitudine că o familie cu ambii părinŃi presupune exclusiv o experienŃă pozitivă în viaŃa copilului. dar numărul lor este de departe depăşit de bărbaŃii cu copii. pe de altă parte. Altă caracteristică este aceea că familiile cu ambii parteneri angajaŃi sunt puternic dependenŃi de capacitatea lor de a plăti serviciile sociale care le înlesnesc funcŃiile parentale. solitudine şi chiar retard în dezvoltare. şi a treia categorie de copii care manifestă insatisfacŃie. studii ce au demarat în anii ’90. relaŃiilor şi altor schimbări în familia în care trăiesc. depresie. care ignoră poziŃia bărbatului în relaŃie cu responsabilităŃile profesionale. acestea sunt complexe. au copii care întâmpină probleme în viaŃa socială. Concluziile la cercetările amintite fac precizarea că nu se poate afirma cu certitudine că divorŃul va fi o experienŃă negativă cu consecinŃe asupra dezvoltării copilului. respectiv sistemul muncii şi sistemul familial: În câmpul muncii. aşa încât aceasta duce la inegalităŃi foarte mari cu implicaŃii relative la 182 . aceştia continuă să fie dominaŃi de programe prelungite de lucru. educaŃională şi chiar la nivelul stării de sănătate. sexul (familia condusă de tată sau mamă).6. privitor la această problematică au fost listaŃi următorii factori ce presupun o reconciliere între cele două sisteme.

scăderea veniturilor reale a împins în sărăcie o masă mare de persoane.9 mil. În România. baby-sitting etc). cu scopul de a reconcilia responsabilităŃile profesionale cu cele familiale. 10. măsurile ce ar trebui luate pentru ca mediul. familii cu copii şi un singur salariu.) trăiesc din venituri reprezentând jumătate din veniturile medii şi mai bine de 1 din 5 copii trăiesc din asigurări sociale.7. Principalele recomandări se referă la: acordarea şi îmbunătăŃirea de servicii pentru îngrijirea şi creşterea copiilor pe perioada cât părinŃii sunt la serviciu sau urmează programe de educaŃie cu scop profesional. structura. FrecvenŃa foarte mare a familiilor cu un singur părinte arată că din ce în ce mai mulŃi angajaŃi trec prin experienŃa de părinte singur. pentru anii 1990-1991. a politicilor sociale şi structurii demografice (Bradshaw. pentru anul 1995. concentrate imediat deasupra pragului de sărăcie. aceasta având implicaŃii majore asupra venitului familiei şi a disponibilităŃilor de timp şi suport acordat copiilor. familiile monoparentale. pentru Marea Britanie. Consiliul de Miniştri al ComunităŃii Europene a adoptat un document intitulat Recommendation on Childcare. Îmbătrânirea populaŃiei face ca pentru foarte mulŃi angajaŃi ce au în îngrijire copii să apară problema responsabilităŃilor legate de îngrijirea adulŃilor dependenŃi. familiile cu copii mari care nu au serviciu. datorită faptului că marea majoritate a veniturilor erau. promovarea creşterii participării bărbaŃilor în creşterea şi îngrijirea copiilor. de exemplu. înainte de 1990. familiile cu copii sunt în particular dezavantajate datorită schimbărilor economice de la sfârşitul anilor '80. centre de zi. În concluzie.accesul copiilor şi părinŃilor la diverse servicii sau alte măsuri de suport (grădiniŃe. în special a rudelor în vârstă. faptul că aproape o treime din copiii Regatului Unit (3. Grupurile cele mai afectate în România au fost familiile cu mulŃi copii. 1993). Cercetările făcute 183 . programul şi organizarea muncii să răspundă la nevoile angajaŃilor cu copii. În consecinŃa observaŃiilor făcute de European Commission Childcare Network. OficialităŃi din Marea Britanie semnalau. SĂRĂCIA – FACTOR DE RISC ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI O problemă majoră pentru mulŃi dintre părinŃi este problema sărăciei.

184 . în martie 1993. faŃă de 56. precum şi la ConvenŃia Europeană asupra statutului juridic al copiilor născuŃi în afara căsătoriei.8. Aproape toate familiile cu 3 sau mai mulŃi copii se află în sărăcie (SituaŃia familiei şi copilului în România. cele privind adopŃia. sub minimul de subzistenŃă se plasau 65. părinte în şomaj). în România au fost create numeroase cadre instituŃionale pentru protecŃia copilului şi au fost elaborate numeroase acte normative referitoare la ameliorarea condiŃiilor de viaŃă a copiilor.47% dintre familii aveau 3 sau mai mulŃi copii în întreŃinere. ConstituŃia României şi alte acte legislative contribuie la conturarea actualului cadru administrativ de ocrotire a copilului (SituaŃia familiei şi copilului în România. faŃă de 47. Conform recensământului din 1992. 10. iar sub minimul social.8% dintre adulŃi. Studiu realizat de UNICEF pe perioada 1990-1994). Politica de protecŃie a copilului trebuie să aibă în vedere condiŃiile sociale în care se dezvoltă copilul şi să acorde suport femeilor precum şi bărbaŃilor în îndeplinirea responsabilităŃilor parentale. privind aspectele civile ale răpiri internaŃionale de copii. Cu siguranŃă. Chiar o familie cu 2 copii şi 2 salarii scăzute prezintă un risc foarte ridicat de a se afla sub pragul sărăciei. În toate Ńările din zonă. au fost corectate prevederi anterioare ca.04% din populaŃie. 7. ELEMENTE DE PROTECłIE A COPILULUI ÎN ROMÂNIA După 1990. categorie care cuprinde 15.5% dintre adulŃi. sărăcia este un factor care afectează creşterea şi îngrijirea copilului în familie şi se prezintă ca un factor de risc. declararea judecătorească a abandonului. Au fost ratificate convenŃii internaŃionale cu privire la copil: ConvenŃia ONU privind drepturile copilului. România a aderat la ConvenŃia de la Haga din octombrie 1990. de exemplu. sărăcia creşte semnificativ. a fost modificată legea alocaŃiilor pentru copii. Dacă la existenŃa copiilor se mai adaugă şi lipsa sau diminuarea unuia dintre cele două venituri salariale (soŃie casnică.6% dintre copii. în România. proporŃia copiilor aflaŃi în sărăcie este mai mare decât a adulŃilor. Au fost create instituŃii precum DirecŃia NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. 72.în România sugerează faptul că riscul cel mai ridicat de a fi în sărăcie îl reprezintă familiile cu copii.9% dintre copii. ConvenŃia Europeană privind adopŃia de copii. Studiu realizat de UNICEF pe perioada 1990-1994). Conform unor studii ale Institutului de Cercetare a CalităŃii VieŃii.

atingerea corporală (mângâiere. pentru a fi securizat. 1998). Neglijarea fizică este incapacitatea adultului de a asigura cele necesare vieŃii copilului: hrană. abuzul fizic este provocarea suferinŃei la un copil prin forŃă fizică (Iordăchescu. emoŃional. maritale. 185 . părinŃi care au fost la rândul lor victime ale abuzului în copilărie. adăpost. 2001). Neglijarea emoŃională reprezintă imposibilitatea părinŃilor de a asigura un mediu securizant psiho-afectiv. Abuzul fizic este definit ca fiind orice injurie neaccidentală asupra copilului. Abuzul este un comportament agresiv sau necorespunzător îndreptat asupra copilului sau a cuiva care se află evident într-o situaŃie inferioară şi fără apărare şi care are ca rezultat consecinŃe fizice şi / sau emoŃionale negative (Adriana Băban. focalizate pe pedeapsă (Adriana Băban. înhăŃarea. izolare. de comunicarea reală cu părintele (părintele este atent şi prezent în conversaŃia cu copilul). familiile cu valori mai rigide. Abuzul fizic la copil include una sau mai multe din următoarele elemente întâlnite mai frecvent: împingerea. Angajarea în activităŃi socioprofesionale a ambilor părinŃi. contactul ochi în ochi. Abuzul poate fi de mai multe tipuri: fizic. 2001). neglijarea. supraveghere. pedepsirea crudă a copilului (de exemplu încuierea afară a copilului în timpul nopŃii sau pe vreme rea). lovire. acceptarea violenŃei domestice şi a pedepselor corporale. dificultăŃi de comunicare. Anumite caracteristici cresc incidenŃa abuzului: sărăcia. sugrumare sau sufocare. ci şi cei pentru care timpul acordat copilului se suprapune cu activităŃi casnice sau de alt tip. ABUZUL ASUPRA COPILULUI Familiile în care apare abuzul copiilor au probleme multiple: sociale. ocupaŃionale. târâre. favorabil creşterii şi dezvoltării normale a copilului. îngrijire medicală. altfel spus. stresul în familie. financiare. opărire sau atacare în alte moduri. orele lungi de lucru caracteristice ultimelor decenii au atras atenŃia cercetătorilor şi celor interesaŃi de politica de ocrotire a familiei şi copilului prin tendinŃa de apariŃie a neglijării copilului cauzată de lipsa timpului petrecut în familie. şomajul. abuzul sexual. ardere. aruncare. îmbrăcăminte.9. îmbrăŃişare) şi de întărirea comportamentelor pozitive (atenŃia la ceea ce face bine copilul în activitatea sa).10. Nu numai părinŃii suprasolicitaŃi profesional îşi neglijează copiii. Copilul are nevoie.

comportament de evitare şi retragere. fură). băieŃii pot fi şi ei expuşi molestării sexuale. persoane care cunosc copilul. violul. dar poate fi între fraŃi. De asemenea. violul nu presupune ejacularea. Semnele abuzului fizic: contuzii. Violul este definit ca fiind relaŃia sexuală fără consimŃământul victimei. stare de foame (cerşeşte mâncare. Copilul născut prematur.Un studiu realizat în SUA. dar incidenŃa este mult mai mică. părintele sau chiar copilul poate explica aceste semne ca fiind „accidente”. De asemenea. a evidenŃiat următoarele date: 31. necesitând mai mult decât nivelul obişnuit de îngrijiri este mai probabil să fie maltratat. Abuzul sexual cuprinde. răni sau situaŃii medicale care nu au fost tratate corespunzător. Incestul este contactul sexual sau molestarea produsă de către o rudă. pe o populaŃie largă în vârstă de 15 ani. incestul şi molestarea. de a merge acasă. Dinamica familială eviden186 . standarde care impietează asupra imaginii de sine. traumatisme sau roşeaŃă în jurul organelor genitale. tânjeşte după atenŃia celorlalŃi. prieteni de familie. după majoritatea autorilor. cum s-ar putea crede iniŃial. probleme medicale serioase. decât de străini. fiindu-i greu să spună ce s-a întâmplat sau fiindu-i teamă că va fi pedepsit. cu sau fără constrângere. în cadrul abuzului emoŃional sunt cuprinse ameninŃările şi standardele nerealiste fixate de părinŃi copiilor. dungi de la curea. Comportamentul copilului abuzat fizic este un semnal de alarmă. Efectele abuzului fizic asupra copiilor are consecinŃe ce pot determina răni grave. Violul nu implică neapărat penetrarea şi ruperea himenului. lipsa capacităŃii de concentrare. Cel mai ades. păr lipsă. Statisticile indică faptul că fetele sunt mai ades victime ale abuzului.2% din băieŃi şi 21. temeri exagerate faŃă de unele persoane. Abuzul sexual este definit ca orice activitate sexuală între adult şi copil. în perioada neonatală. tăieturi sau cicatrice. handicapuri sau chiar moartea. bunic şi nepoată etc. arsuri. mai ales dacă s-a produs o schimbare bruscă în ultimul timp. Femeile sunt victime ale violului în majoritatea cazurilor (peste 90%). absenŃe şi întârzieri frecvente la şcoală (Adriana Băban. Cel mai frecvent este între tată (mai ales vitreg) şi fiică. oase rupte. bolnav.1 % din fete au raportat că au fost agresaŃi fizic în timpul copilăriei. Simplul contact al organelor genitale masculine cu labiile mari este suficient pentru diagnosticul de viol. Abuzul emoŃional este o altă formă de abuz şi se referă la abuzul verbal. plâns. unde copilul este supus injuriilor verbale. oboseală. 2001). Studiile arată că abuzul sexual asupra copiilor este realizat cu mai mare frecvenŃă de rude.

INDICATORI AI DIAGNOSTICULUI DE ABUZ SEXUAL (Iordăchescu. sau anal (Iordăchescu. f. oral. c) prezenŃa bolilor venerice la vârstă prepuberă. l) acuze somatice incluzând dureri abdominale şi pelviene. g.d. k. depresie. 1998). abuz de substanŃe. în primul rând. Posibili indicatori sunt e. neglijaŃi sau molestaŃi în copilărie. au foarte puŃin sprijin emoŃional sau fizic din partea familiei şi prietenilor şi au tendinŃa de a cere exagerat de multe de la copil. k) autoblamare.Ńiază un tată impulsiv şi consumator de alcool şi o mamă pasivă în conflict cu tatăl şi cu tendinŃa de neglijare şi eventual de respingere a fetei. Efectele abuzului de toate tipurile asupra copiilor sunt. Este comisă mai frecvent de bărbaŃi şi constă în exhibiŃionism. mai ales prin integrarea într-un grup de părinŃi cu probleme similare. 187 . Un număr important de părinŃi abuzivi au fost la rândul lor abuzaŃi. legate de faptul că aceştia îşi formează o concepŃie negativă despre lume şi viaŃă. Molestarea este contactul sexual scurt sau contactul fizic fără consimŃământul victimei. în toate statisticile. comportament suicid. f) masturbare. Abuzul asupra copilului este nu numai apanajul claselor sociale sărace dar părinŃii copiilor abuzaŃi. PrezumŃia de abuz sexual este indicată de indicatorii a. Alte condiŃii care ocazional pot fi manifestări ale abuzului sexual la copil sunt j. j) frică şi neîncredere în autorităŃi. tind să fie părinŃi cu un grad socio-economic şi educativ slab. maltrataŃi.i. h. g) abuz sexual la alŃi membri ai familiei. d) modificări posttraumatice ale regiunii genitale şi/sau anorectale.c. de cele mai multe ori şomeri şi trăind din ajutor social. aceasta devenind pentru ei ameninŃătoare şi nesigură. l. contact genital. h) fuga repetată de acasă (fete). e) interes sau preocupare precoce pentru sex. Un număr relativ mic de părinŃi abuzivi poate fi caracterizat ca psihotic sau suferind de alte tulburări de personalitate. Astfel de părinŃi se recomandă să beneficieze de psihoterapie şi consiliere. b) prezentarea sarcinii la o adolescentă.b. i) izolare socială. 1998) a) denunŃarea abuzului de către copil.

căutând relaŃii cu persoane pe care le pot domina. 2001). tahicardia. 188 . vărsăturile. ConsecinŃele abuzului asupra copiilor sunt: coşmaruri: retrăirea traumei în timpul somnului poate fi o caracteristică frecventă la persoanele care au suferit diverse abuzuri. probleme de relaŃionare: o parte dintre ei care au fost abuzaŃi tind să devină ei înşişi abuzatori. Ei pot rămâne cu impresia că au fost trataŃi astfel din cauză ca au făcut greşeli şi deci au meritat să fie abuzaŃi. DeficienŃele de dezvoltare emoŃională şi lipsa de încredere pot face dificilă relaŃionarea cu persoanele apropiate în cursul vieŃii de adult. probleme în dezvoltarea emoŃională: pe parcursul vieŃii. labili emoŃional sau defensivi. copiii abuzaŃi învaŃă să nu aibă încredere în adulŃi şi dezvoltă în timp tulburări de relaŃionare (Adriana Băban. cu dificultăŃi de exprimare şi de control emoŃional. simptome somatice funcŃionale: durerile de cap sau abdominale. tulburările respiratorii pot fi consecinŃe ale stării de anxietate şi depresie cauzată de abuz. imagine de sine scăzută: copiii cred că adulŃii au întotdeauna dreptate. starea de somnolenŃă sau de rău. cel ce a suferit un abuz simte că este dificil să îşi exprime emoŃiile (indiferent dacă sunt pozitive sau negative) sau să înŃeleagă sentimentele altora.Copiii devin astfel anxioşi.

Spre deosebire de societăŃile primitive. această trecere este marcată de ritualuri şi ceremonii. nu există un cadru în care copilului i se spune că de astăzi a devenit adult. Factorii de risc ai dezvoltării personalităŃii.3. Dezvoltarea intelectuală 11. În societăŃile primitive. ADOLESCENłA – TRANZIłIA DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE 11.8. în societăŃile contemporane. a devenit femeie sau bărbat. Aceste ceremonii nu sunt întotdeauna plăcute. care are toate responsabilităŃile şi privilegiile aşteptate de la această perioadă de vârstă. perioadă a vieŃii adeseori descrisă ca fiind cea mai tulburată. el trebuie să descopere singur acest important moment al vieŃii lor. Havighurst (1976) sugerează că două sunt cele mai importante planuri ale dezvoltării în adolescenŃă. cea mai stresantă şi cea mai dificilă dintre toate stadiile dezvoltării. dar în cele mai multe dintre cazuri au ca rezultat convingerea individului că este de aici înainte un adult. cu foarte rare excepŃii.6.4. ConsecinŃe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale 11. tranziŃia de la copilărie la maturitate necesită trecerea prin câŃiva ani de adolescenŃă.7. Şi această descoperire este cu atât mai dificilă cu cât nu există nici o demarcaŃie clară pentru trecerea de la o etapă la alta de viaŃă.Cap XI. În societatea contemporană.2. comportamentul deviant şi delincvent în adolescenŃă În culturile vestice. Aceasta şi pentru că adolescenŃii se confruntă cu o dezvoltare accentuată pe numeroase planuri. Identitate şi personalitate în adolescenŃă 11.1.5. Dezvoltarea socială 11. Dezvoltare fizică la pubertate şi adolescenŃă 11. trecerea de la copilărie la maturitate este prin definiŃie mult mai lungă. în care sunt incluse 189 . Caracteristici ale dezvoltării psihice 11. Substadii ale adolescenŃei 11.

dar şi a perioadei de tinereŃe sau de adult tânăr. SUBSTADII ALE ADOLESCENłEI În numeroase studii această perioadă este divizată în mai multe etape sau stadii şi autorii nu îi acordă acelaşi interval. Gesell.profesiunea şi procesul profesionalizării. adolescenŃă mijlocie şi adolescenŃă târzie. adolescenŃa propriu-zisă (16-18 până la 20 de ani) şi adolescenŃa prelungită care cuprinde tineretul integrat în forme de muncă sau studii (18/20-25 de ani). Perioada este caracterizată de schimbări rapide şi creşteri explozive în greutate şi în înălŃime. între 10 şi 16 ani.2. AlŃi cercetători împart perioadele de la 11 ani până la 20 de ani în 4 stadii: preadolescenŃă. alteori adolescenŃa este descrisă ca începând cu pubertatea şi încheindu-se în perioada adultă. 1978) este echivalentă cu maturitatea sexuală şi deci capacitatea de reproducere. Jersild (1963) 190 . 21) arată că există mai multe tendinŃe atunci când sunt comparate periodizările conferite adolescenŃei: tendinŃa de topire a adolescenŃei în copilărie. Pubertatea sau nubilitatea (Malmquist. tendinŃa de contopire a adolescenŃei cu tinereŃea.1. 11. precum şi aria relaŃiilor Levinson (1978) accentuează asupra schimbărilor ce au loc în relaŃiile adolescenŃilor şi pe problematica explorării mediului social. pubescenŃa se referă la acele schimbări care au ca rezultat maturitatea sexuală. a periodizărilor realizate de pedagogi şi psihologi. iar A. UNESCO apreciază că vârsta tinereŃii se întinde între 14 şi 28/30 ani. adolescenŃa semnifică perioada de la pubertate la maturitate. DEZVOLTARE FIZICĂ LA PUBERTATE ŞI ADOLESCENłĂ Biologic. Super (1963) arată că explorarea mediului social şi cristalizarea alegerii vocaŃionale sunt cele mai importante direcŃii de dezvoltare ale perioadei adolescenŃei. Radu (1995. o caracteristică. după cum urmează: preadolescenŃa. adolescenŃă timpurie. de exemplu. p. J. Ursula Şchiopu ş E. Verza propun câteva stadii ale adolescenŃei. spune autorul. Aceste schimbări au loc în pubertatea târzie sau în adolescenŃa timpurie. în timp ce Erikson (1968) se axează pe problematica intimităŃii şi pe cea a devotamentului faŃă de obiectivele fixate. este tendinŃa de definire a adolescenŃei prin comportamente specifice. 11. Pubertatea semnificând de fapt maturarea sexuală. tendinŃa de separare a adolescenŃei de alte vârste. N. Piaget consideră adolescenŃa între 15 şi 18 ani.

o reprezintă dificultatea de a determina exact momentul când o persoană devine fertilă. care imprimă o restructurare profundă a întregului organism al preadolescentului. considerat puŃin diferenŃiabil de momentul preadolescenŃei (de la 14-16/18 ani). Probleme precum coşurile. lungime. adolescentul la 14 ani atinge în medie 95% din talia adultă. Se produc modificări sensibile. pubertatea corespunde la rândul ei mai multor stadii: etapa prepuberală (10-12 ani). 1950). Între 10 şi 18 ani. Într-un timp relativ scurt. Datorită creşterii explozive şi inegale. în greutate. În acest moment este aproape general acceptat faptul că maturitatea sexuală este de 12 ani la fete şi 14 la băieŃi (Lefrancois). toate aceste lucruri ce pot părea minore devin adevărate probleme existenŃiale în această perioadă. în perimetrul diferitelor segmente cu schimbări ale raportului dintre ele. Problema în definirea pubertăŃii. în greutate 4. cât şi în funcŃiile diferitelor organe. Cercetări mai vechi luau ca repere momentul când fetele aveau prima menstră pentru a fixa momentul de debut al pubertăŃii. el trebuind să înveŃe să se adapteze noii aparenŃe într-un ritm de multe ori prea rapid. apar elemente noi. Perioada de creştere rapidă însă poate debuta în jurul vârstei de 9-10 ani la fete şi 11-12 ani la băieŃi. Perimetrul toracic înregistrează valori de creştere aproape duble faŃă de perioada precedentă. şi din acest punct de vedere. de asemenea. Se câştigă în înălŃime 20-30 de cm faŃă de perioada anterioară. de ele îngrijorându-se în egală măsură şi fetele şi băieŃii. masa corporală creşte cu mai mult de 100%. Verza (1981). după această perioadă el este capabil să aibă copii. Acum este cunoscut faptul că foarte frecvent fetele nu sunt fertile aproape un an după prima menstruaŃie (menarhă). Acesta este motivul pentru care alŃi autori au apreciat creşterea explozivă drept criteriu de intrare în perioada pubertăŃii. acest criteriu este greu de identificat la băieŃi. înfăŃişarea adolescentului nu este întotdeauna armonioasă.spune că înainte de pubertate individul este copil. îndeosebi preadolescenta (de la 11/13 ani la 14/15 ani) este marcată de o creştere şi dezvoltare impetuoasă atât sub aspect corporal extern.5 kg/anual şi are loc o creştere rapidă a 191 . după care urmează o perioadă de creştere explozivă. Acesta este un motiv pentru care majoritatea adolescenŃilor se preocupă intens de felul cum arată (Fraziev şi Lisanbee. pielea grasă. ochelarii. După Ursula Şchiopu şi E. iar înălŃimea cu 27%. Creşterea explozivă este o provocare pentru psihicul adolescentului. dinŃii neregulaŃi. Cu atât mai mult. pubertatea propriu-zisă (12-14 ani) şi momentul postpuberal.

care capătă conformaŃie diferită de cea a băieŃilor. la băieŃi. paralel cu o dezvoltare psihică precoce. schimbarea vocii. pe seama unui complex de factori legaŃi de procesul de urbanizare. se remarca aproape în toate Ńările un fenomen al amplificării vitezei de creştere şi al diferenŃierii somatice a copiilor. Momentul pubertăŃii este şi momentul de diferenŃiere între sexe în ceea ce priveşte forŃa musculară. mâinile şi picioarele lungi. şi la 14 la 16 ani. Puseul de creştere la băieŃi începe de obicei cu aproape doi ani mai târziu decât la fete şi dezvoltarea în înălŃime la băieŃi continuă o perioadă mai mare de timp decât la fete. fapt ce conduce la o anumită stângăcie a mişcărilor preadolescentului. apariŃia pilozităŃii faciale la băieŃi. Creşterea în înălŃime se realizează mai ales pe seama membrelor.scheletului. Potrivit datelor statistice. în special a alimentaŃiei. dezvoltarea glandelor mamare la fete. În preadolescenŃă. Comparativ cu forŃa musculară a adulŃilor de sex masculin. în primul rând. La fete. creşterea părului în regiunea pubisului şi în axilă. În intervalul de la 12 la 14 ani. Acest fenomen de acceleraŃie este pus. menŃionăm ovulaŃia la fete şi o creştere a dimensiunilor vaginului. dezvoltarea bustului se corelează cu dezvoltarea bazinului. are loc dezvoltarea caracterelor sexuale primare şi secundare. Indicii creşterii somatice. în vreme ce toracele şi bazinul rămân în urmă. se poate observa că la 14 ani fetele au 50% 192 . la care se adaugă mediul din ce în ce mai complex şi mai bogat în stimuli de variate tipuri. musculatura corpului se dezvoltă mai lent decât scheletul. în timp ce la băieŃi are loc o dezvoltare a penisului şi a testiculelor şi o dezvoltare funcŃională caracterizată de debutul producerii spermei. Tot aşa. vârsta medie a maturizării sexuale a coborât cu aproape 2 ani şi chiar mai mult. De asemenea. Între caracteristicile sexuale secundare. de îmbunătăŃire a condiŃiilor de viaŃă. De aici. înfăŃişarea nearmonioasă a preadolescentului. Creşterea statuară a adolescentului este corelată cu maturizarea funcŃiei de reproducere. În cadrul dezvoltării caracteristicilor sexuale primare. ca urmare. clitorisului şi uterului. un loc deosebit de important îl ocupa începutul maturizării sexuale. înfăŃişarea adolescentului este relativ nearmonioasă. ca şi ai maturizării sexuale cunosc un devans semnificativ în raport cu perioade situate cu câteva decenii în urmă. menŃionăm apariŃia menstruaŃiei la fete şi a secreŃiei seminale la băieŃi. la fete. pieptul căzut şi îngust şi. În ultimele decenii. copiii de vârstă şcolară au în medie cu 10 cm şi cu 5 kg mai mult decât copiii de aceeaşi vârstă de acum 7-8 decenii.

se accentuează funcŃia reglatoare a limbajului intern. din punct de vedere morfologic. se măreşte craniul facial cu muşchii mimicii. Are loc perfecŃionarea activităŃii motrice şi sub aspectul preciziei şi coordonării mişcărilor şi creşte rezistenŃa la efort. mai încrezători în sine. Pentru băieŃi. de asemenea. CONSECINłE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE ÎN PLANUL DEZVOLTĂRII SOCIALE AparenŃa fizică este un criteriu al maturizării. Are loc un proces de perfecŃionare funcŃională a neuronilor scoarŃei cerebrale. cât şi la băieŃi. în timp ce la fete – la aceeaşi vârsta – ea ajunge numai la 60%. mai agresivi şi cu mult mai mult succes în relaŃiile heterosexuale. iar maturizarea târzie este un dezavantaj în relaŃiile sociale. atât la fete. În perioada adolescenŃei. Studii longitudinale au pus în evidenŃă că maturizarea precoce sau târzie are o contribuŃie importantă în adaptarea socială (Jones. maturizarea precoce este un avantaj. forŃa musculară a băieŃilor creşte până la 90%. Creşterea explozivă nu se realizează în ritmuri egale pentru toŃi adolescenŃii. Procesele de analiză şi sinteză devin tot mai fine. sunt mai populari. creşte volumul relativ al cutiei toracice şi al bazinului (mai ales la fete). De aceea. astfel încât se definitivează trasăturile feŃei caracteristice adultului. Se echilibrează presiunea sanguină. 11. iar reglarea nervoasă a aparatului cardiovascular devine tot mai perfectă şi se stabilizează activitatea sistemului endocrin. 1965). sunt mai neîncrezători în forŃele proprii şi dezvoltă o imagine de sine mai puŃin pozitivă. 193 . Aceste diferenŃe au consecinŃe în planul dezvoltării sociale şi personale. alŃii mai puŃin. Se încheie prima perioada a maturizării sexuale. el atinge 85-90% din greutatea finală constatată la 24-25 de ani). creierul e în linii mari constituit (încă de la 6 ani. Ei dezvoltă o imagine de sine mai pozitivă decât ceilalŃi.din aceasta forŃă. BăieŃii care se maturizează mai devreme se adaptează mai bine. iar băieŃii 60%. capătă fineŃe reglajul nervos al mişcărilor. părerile sunt contradictorii. la 18 ani. vom avea în grupul de adolescenŃi de 15 ani unii mai bine dezvoltaŃi.3. Schimbările survenite în dinamica dezvoltării se răsfrânge asupra înfăŃişării generale a corpului adolescentului: dispare disproporŃia dintre trunchi şi membre apărută în perioada de creştere accelerată din preadolescenŃă. proces care continuă lent până pe la 22-23 de ani. În ceea ce priveşte efectul maturizării timpurii la fete. Cei a căror dezvoltare este mai lentă au dificultăŃi în adaptare. sunt neliniştiŃi.

1993). preocupările lor fiind altele decât ale grupului de vârstă. cât şi de noile trebuinŃe apărute în adolescenŃă. Transformările psihice la care este supus adolescentul sunt generate de nevoile şi trebuinŃele pe care le resimte – atât de nevoile apărute încă în pubertate.Se ştie deja că fetele în adolescenŃă au un avantaj de dezvoltare de aproximativ 2 ani. CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE După Maurice Debesse. În această perioadă. Nevoia de a şti este prezentă începând cu perioada şcolarului mic. de depăşire. se pot constata confruntări între comportamentele impregnate de atitudinile copilăreşti şi cele solicitate de noile cadre sociale în care acŃionează adolescentul. fetele pot fi dezavantajate de această maturizare. Este doar de semnalat că gradul de maturizare al adolescentului afectează dezvoltarea sa socială şi personală. astfel că ele pot fi într-un fel marginalizate (Lefrancois). funcŃiile adolescenŃei se pot exprima sintetic astfel: de adaptare la mediu. Verza. După M.4. Dacă maturizarea timpurie se petrece în anii pubertăŃii. Aceasta nu înseamnă că maturizarea timpurie sau târzie afectează în mod cert toŃi indivizii dintr-o generaŃie şi nici că cei favorizaŃi iniŃial de maturizare rămân favorizaŃi pe parcursul întregii dezvoltări. 11. devenind axată pe criterii şi preferinŃe. Dacă maturizarea timpurie apare la vârsta adolescenŃei. Zlate (1993). de a fi afectuos. acesteia i se adaugă la pubertate nevoia de creaŃie. de definire a personalităŃii. de independenŃă şi nevoia modelelor. la finalul căruia ne vom afla în faŃa unor structuri psihice bine închegate şi cu un grad mai mare de mobilitate (Golu. Nevoia de a fi afectuos ia forma unui nou egocentrism. atunci ea devine un avantaj ca şi în cazul băieŃilor. are loc acum un proces de dezvoltare. care treptat se dezvoltă în „reciprocitate” afectivă pe parcursul maturizării afective şi emoŃionale. de apartenenŃă la grup. Zlate. adolescentul se confruntă cu o serie de nevoi sau nevoile descrise în perioadele anterioare cunosc o prefacere semnificativă: nevoia de a şti. În consecinŃă. Nevoia de 194 . care se transformă în adolescenŃă în nevoia creaŃiei cu valoare socială. Nevoia de grupare îşi pierde caracteristica neselectivă.

se dezvoltă şi se consolidează structurile gândirii logico-formale. IntrospecŃia conduce la un examen al propriilor posibilităŃi şi aptitudini. suspectate de adolescent de încercarea de a-i anihila personalitatea în plină dezvoltare. apar întrebări şi reflecŃii cu privire la locul şi rolul omului în univers. spune Jean Rousselet. Revolta este direcŃionată iniŃial împotriva familiei. asupra studierii defectelor sale. p. revolta împotriva moralei şi a bunelor maniere. p. Perioada de exaltare şi afirmare survine în momentul în care tânărul se simte capabil de a valorifica resursele dobândite prin informare şi introspecŃie. Conduita închiderii în sine este similară cu o perioadă de introspecŃie. de predicŃii. de autodeterminare a puberului devine nevoia de desăvârşire. 1969. autoeducare în adolescenŃă. ca apoi să se manifeste nevoia de a se exprima ca personalitate (Zlate. iar în adolescenŃă se transformă în nevoia de a fi unic în prima parte a perioadei. autodepăşire. 1993. pe lângă construirea unei imagini de sine. capacitatea de interpretare şi evaluare. Nevoia de imitaŃie a şcolarului mic devine nevoia de a fi personal la pubertate. se dezvoltă caracterul de sistem al gândirii. 158). iar adolescentul nu se sfieşte să-şi accepte dovezile propriei slăbiciuni. precum şi datorită implicării în alegeri vocaŃionale. spiritul critic şi autocritic. „Elanul acesta este rodul unei îndelungate maturizări a personalităŃii şi constituie o reacŃie împotriva sterilelor lui visări de odinioară” (Rousselet. chiar mai mult. conştientizării responsabilităŃilor ce-i revin. de anticipare.independenŃă. Jean Rousselet(1969) identifică mai multe tipuri de conduite dezvoltate în adolescenŃă: conduita revoltei. manifestări de protest. Conduita revoltei conŃine refuzul de a se supune. prin refuzul de a accepta o autoritate recunoscută până atunci. dar această introspecŃie. adolescentul dezvoltă instrumentarul psihic necesar. conduce la reflecŃii privind locul lui ca individ în societate şi. 137). de răzvrătire. TendinŃa către introspecŃie şi înclinarea spre visare sunt caracteristice adolescenŃei. conduita exaltării şi afirmării. conduita închiderii în sine. Adolescentul insistă. apoi apare revolta împotriva şcolii. Această maturizare îşi are sursa în maturizarea proceselor psihice. 195 . de planificare. Sub imperiul acestor nevoi. încercarea sa de a se elibera de constrângerile sociale. Satisfacerea nevoilor de autodeterminare şi autoeducare se datorează maturizării sociale.

se îmbogăŃeşte capacitatea de operare cu scheme logice. sensibilitatea cutanată. devin mai eficiente. percepŃia fiind clar potenŃată de interesul stârnit de un anume domeniu. relativ. problemă. 1963). se îmbogăŃeşte cu memoria logică. p. Sunt structurate noi particularităŃi ale atenŃiei datorită sporirii cunoştinŃelor. 425).11. 432). capacitatea de acomodare. memoria adolescentului poate opera cu aspecte esenŃiale. p. Se dezvoltă atenŃia voluntară. voluntară şi perseverentă (Ursula Şchiopu. susŃine creşterea şi antrenarea sensibilităŃii vizuale şi auditive. creşte acuitatea vizuală şi vederea sub unghi mic. Interesul pentru muzică şi pictură. vederea la distanŃă (gradul de distanŃă). Sensibilitatea auditivă se dezvoltă foarte mult pe linia reproducerii. se restructurează şi procesele percepŃiei. Memoria operează acum mai frecvent cu reprezentări şi noŃiuni din ce în ce mai bogate şi mai complexe. DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ Perioada adolescenŃei şi preadolescenŃei este perioada de maxim a creşterii capacităŃilor perceptive şi de reprezentare. care devine de 4-5 ori mai eficientă decât în perioada micii şcolarităŃi (Ursula Şchiopu. Adolescentul dispune de o percepŃie complexă. ea începe chiar cu momentul fixării procedând la restructurări ce conduc la o organizare mai inteligibilă a materialului. mirosul. ObservaŃia este folosită pentru a verifica. înŃelegerii nuanŃelor din vorbire. Creşte acuitatea vizuală. iar atenŃia involuntară şi postvoluntară îşi modifică mult aspectul. 1963. obiectiv. datorită lărgirii intereselor de cunoaştere şi datorită creşterii spiritului de observaŃie. mai solicitată în 196 . în măsură a le corija. Procesul de învăŃământ solicită foarte mult adolescentul şi dezvoltarea gândirii sale este astfel antrenată. frecvent în preadolescenŃă şi adolescenŃă. Actualizarea este mai rapidă şi pentru că procesarea informaŃiei devine mai structurată. pentru a înŃelege şi pentru a dezvolta teme proprii de interes. 1963. Are loc erotizarea sensibilităŃii. Ca urmare. precum şi vederea fină a detaliilor a amănuntelor. Creşte activitatea senzorială şi se modifică pragul minimal şi maximal al diverşilor analizatori şi pragurile diferenŃiale (Ursula Şchiopu. În măsura în care gândirea şi atenŃia extrag esenŃialul dintr-un material. Sunt capabili de eforturi sporite pentru controlul atenŃiei şi sunt conştienŃi de anumite deficienŃe şi. Aceasta are consecinŃe asupra capacităŃii de învăŃare.5. Se dezvoltă gustul. Are loc o schimbare calitativă a memoriei. a identificării obiectelor sau fiinŃelor după însuşiri perceptive auditiv. se lărgeşte câmpul vizual. şi anume.

şi peste 20 de cuvinte pe minut. sau engleză. cum ar fi: capacitatea de argumentare. adoptarea unor elemente ale culturii occi197 . 1963. Inhelder. Creşte randamentul activităŃii intelectuale prin intermediul algoritmilor de mai mare complexitate. Ca urmare. în cadrul unui sistem deductiv şi inductiv. Un studiu efectuat în România. de asemenea. expresii proprii. 1979. Debitul verbal scris creşte de la 3-4 cuvinte pe minut. Adolescentul capătă deprinderea de a raŃiona logic şi sunt întărite acum capacităŃile operative intelectuale. la 10-12 cuvinte pe minut. 95). contraargumentare. la şcolarii clasei a XI-a (Ursula Şchiopu.probleme noi. la şcolarii clasei a VIII-a. elaborare de ipoteze. a pus în evidenŃă câteva trăsături specifice ale comportamentului lingvistic al adolescenŃilor: folosirea cuvintelor de argou şi jargon de provenienŃă Ńigănească. Se dezvoltă formele raŃionale abstracte ale gândirii. ceea ce exprimă o elecŃiune analitică foarte dozată a vorbirii. Se dezvoltă debitul verbal. cel puŃin în măsura în care aceste concepte sunt simbolizate prin cuvinte (Carroll. se dezvoltă posibilitatea de determinare logică a relaŃiilor dintre fenomene. Limbajul cunoaşte. Autorii studiului arată că se poate observa. 112). care sunt folosiŃi la soluŃionarea diferitelor situaŃii. sunt elaborate stereotipii şi algoritmi verbali. Adolescentul dezvoltă acum numeroase alte instrumente de activitate intelectuală. 442). în 1995. caracteristic pentru şcolarii mici. mai complexe şi mai variate. blazare. 1976. în această perioadă. toate indicând în general dezgust. de demonstrare. În conformitate cu teoria lui Piaget. p. de Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret. CunoştinŃele verbale se corelează puternic cu extinderea. se determină criteriile logice ale clasificării. OperaŃiile de gândire devin formale. p. fluenŃa. flexibilitatea. pe un lot reprezentativ alcătuit din 600 de adolescenŃi. în cursul căreia cea mai simplă operaŃie constă în combinări propriu-zise sau din clasificări ale tuturor clasificărilor (Piaget. p. În relaŃiile verbale. varietatea şi bogăŃia conceptelor individului. ca şi dorinŃa de a ieşi în evidenŃă. vorbirea devine plastică şi nuanŃată. începe să se facă evident un plan logic al vorbirii. Generalizarea operaŃiilor de clasificare sau a relaŃiilor de ordine duce la ceea ce se numeşte o combinatorică (combinări permutări). intrarea în adolescenŃă presupune desăvârşirea stadiului operaŃiilor formale. în condiŃiile în care se operează asupra informaŃiei prin generalizare şi transfer. creşte vocabularul activ şi se modifică structura acestuia. de asemenea. sunt urmărite logic trăsăturile de similitudine şi diferenŃă dintre clase de fenomene. o dezvoltare deosebită.

Această dependenŃă este percepută acum într-un mod mai puŃin plăcut decât era percepută în stadiile anterioare de dezvoltare. adolescenŃa este un moment de socializare intensă. de 198 . Pentru copiii normali. cât şi pentru adolescent. sau cuvinte din limba japoneză. pe de o parte. p. Latea. financiară. anticipări de cuvinte. toate căutând expres exotismul (Viorica Tighel. utilizarea cuvintelor din limba sanscrită. p. p. Stoenescu. sunete silabe). de dependenŃa economică şi organizatorică de familie şi. Alte tendinŃe semnalate sunt cele de împletire a limbajului comun cu cel religios. 11. Cu toate aceste progrese. AdolescenŃa este un stadiu disponibil de dezvoltare cognitivă. 2001. anterior era mai dezvoltată la fete. eliziuni. nu numai dacă ne gândim la dependenŃa materială. Fenomenele acestea se datorează unei transportări dezordonate din limbajul interior în cel exterior. A. 1996. 442). apar şi unele tulburări nespecifice de vorbire (ce se exprimă prin sunete parazitare. 82). AdolescenŃii. 305). părinŃii rămân un factor important al echilibrului emoŃional şi material. de dragostea şi ataşamentul copilului pentru părinŃii săi. P.dentale. acum devine importantă şi pentru băieŃi. Se dezvoltă capacitatea de comunicare. de nevoia de independenŃă crescândă. Pe baza schimbărilor survenite în rolul familiei şi a prietenilor. DEZVOLTAREA SOCIALĂ AdolescenŃa aduce cu sine o creştere a abilităŃilor sociale. De asemenea. dar şi relaŃiile în grupuri de acelaşi sex capătă o semnificaŃie profundă.6. mai ales relativ la siguranŃa şi confortul oferit de familie. părinŃii continuă să fie importanŃi din punctul de vedere al dezvoltării sociale. În adolescenŃa timpurie. în această etapă. se pot descrie 3 stadii ale socializării din adolescenŃă (Lefrancois). a unor expresii din limba engleză şi americană. fenomen care se atenuează spre sfârşitul preadolescenŃei (Ursula Şchiopu. Nevoia de independenŃă este în fapt cea care conduce la dezvoltarea adolescentului şi implicit care conduce la cel de-al doilea stadiu al socializării. RelaŃiile între băieŃi şi fete. sunt dependenŃi de familie în sens propriu. Conflictul este determinat. care ajunge să se exprime la parametri maximi numai în condiŃii de stimulare de către mediu şi educatori şi a existenŃei motivaŃiei proprii şi a implicării efective în sarcini cognitive (Tinca CreŃu. repetări de cuvinte. AdolescenŃa este caracterizată de declinul autorităŃii parentale (Lefrancois) şi familiale şi creşterea importanŃei grupului de prieteni. 1963. pe de altă parte. Acest al doilea stadiu este caracterizat de o stare conflictuală atât pentru familie. de confort.

7. Identitatea de sine include mai multe componente. Conflictul între generaŃii este un clişeu (Lefrancois). mediul familial şi grupul de prieteni. moral-spirituală. AutopercepŃia şi autoanaliza începe cu realitatea fizică. de la o stare de totală dependenŃă faŃă de părinŃi. Temele principale de conflict nu se rezumă doar la independenŃa materială. în care poate fi recunoscut conflictul între generaŃia dominantă şi grupul de adolescenŃi elevi de liceu sau studenŃi. negativă şi incertă. printre care: identitatea fizică. interferenŃe în viaŃa afectivă (criticarea prietenilor). respectiv noua generaŃie care se formează prin dezvoltare socială şi personală. vocaŃională. 2002). Aşadar. consideră sinele ca putând fi înŃeles doar din punctul de vedere unic al individului. toate acestea exprimându-se prin caracteristici psihologice şi comportamente care afirmă şi întăresc sinele. prin aceasta sunt doar relevate surse tipice de conflict. 11. ci funcŃionarea adolescentului ca individ în cercul de prieteni – independenŃă care duce deseori la conflicte în interiorul familiei. alături de alŃi psihologi de orientare umanistă. Autorii citaŃi arată că identitatea de sine în perioada adolescenŃei se poate contura în trei maniere: pozitivă. Aceasta nu înseamnă că părinŃii şi adolescentul sunt cu siguranŃă într-o stare de conflict permanent. criza de identitate. IndependenŃa nou câştigată nu însemnă ruperea tuturor legăturilor cu părinŃii şi legarea totală a adolescentului de grupul de prieteni. conducând la formarea unei imagini mai mult 199 . personalitatea individului (Iolanda Mitrofan. psihosexuală. IDENTITATE ŞI PERSONALITATE ÎN ADOLESCENłĂ Carl Rogers (1951). cum ar fi diferenŃa de viziune asupra vieŃii sociale. cu înfăŃişarea exterioară. criteriul fiind autopercepŃia. felul în care se percep tinerii în raport cu societatea. ci se concretizează în forme precise. respectiv. adolescenŃii progresează printr-un stadiu intermediar de conflict către achiziŃiile unui al treilea stadiu. de relativă independenŃă faŃă de aceştia. Ciupercă.nevoia de a aparŃine şi grupului de prieteni în acelaşi timp cu apartenenŃa la familie şi nevoia de a fi acceptat în interiorul grupului de vârstă. pentru că sinele este un concept ce descrie individul din interior şi nu poate fi relevat sau cunoscut din exterior fără a-i modifica aproape tot conŃinutul. interferenŃa părinŃilor în munca şcolară (aşteptarea sau criticarea unor rezultate). lipsa susŃinerii financiare a unor proiecte personale ale adolescentului.

conducând la judecăŃi de tip pozitiv sau negativ. p. capacităŃilor. cu judecăŃi de valoare (Golu. ne confruntăm peste tot în lume cu probleme de identitate. fapt ce reprezintă polaritatea acestei faze de dezvoltare. cele două componente de bază ale acesteia. cum ar fi alegerea profesiunii sau alegerea partenerului de viaŃă. În consecinŃă. de rasă. precum şi un copleşitor sentiment al dispersării identităŃii. de asemenea. felul în care subiectul ar dori să fie sau să pară că este şi felul în care subiectul consideră că este apreciat de ceilalŃi. Adolescentul capătă acum un sens al identităŃii. autorul citat subliniază asupra faptului că imaginea de sine este un factor principal mediator între stările interne de necesitate şi situaŃiile şi solicitările externe. acum. La un capăt există 200 .sau mai puŃin subiectivă. Imaginea de sine este rezultatul dezvoltării ontogenetice. Imaginea de sine comportă mai multe dimensiuni: percepŃia şi aprecierea subiectului la un anumit moment. 198). reamintindu-ne că în contemporaneitate. persoană. la fel de importantă este achiziŃia sensului identităŃii pentru a compune deciziile perioadei adulte. AutopercepŃia se asociază cu anumite judecăŃi de valoare. celorlalte două revenindu-le un rol reglator de automodelare şi autoperfecŃionare. Prima dimensiune este cea care structurează comportamentul situaŃional curent. formându-şi o imagine mai mult sau mai puŃin fidelă despre eu-l său psihic. se percepe ca realitate psihosocială sub aspectul posibilităŃilor. Lucrările lui Erikson (1968) sunt cele mai explicite privind importanŃa identităŃii în procesul dezvoltării. despre status-ul social. structurând. Problematica stimei de sine (self-esteem) în cadrul studiilor asupra dezvoltării sunt importante pentru un număr foarte mare de cercetători. spre deosebire de perioada în care Freud şi-a dezvoltat teoriile. 1993. Unitatea celor trei faŃete ale imaginii de sine realizează funcŃia de obŃinere şi menŃinere a identităŃii. psihic şi psihosocial. asociată. mai mult sau mai puŃin completă despre eul corporal-fizic. naŃionalitate. profesiune. Doar un sens al încrederii era cândva necesar copilului să se extindă către următoarea etapă a copilăriei. etc. de asemenea. chiar dacă această tematică fie nu este explicită în lucrările lor. Dezvoltarea sensului identităŃii. aduce cu sine victoria asupra problemelor copilăriei şi o pregătire autentică în a face faŃă provocărilor lumii adulte. şi anume : imaginea eului fizic şi imaginea eului spiritual. Nu este întâmplător că Erikson se opreşte asupra identităŃii mai mult decât asupra oricărei alte achiziŃii de dezvoltare. apreciază Erikson. aptitudinilor şi trăsăturilor caracteriale. fie nu folosesc acelaşi limbaj. În al doilea rând. spiritual.

Erikson mai arată. iar raporturile cu familia sunt mai strânse. mai încărcate de afectivitate cu fii lor. gradul de conformism. cu importanŃă pentru schimbările anatomice şi psihologice. SiguranŃa sinelui plasată în trecut sau în viitor asigură individului o încredere imediată şi superioritatea sa faŃă de fazele anterioare de dezvoltare. cea mai comună fiind cea în care identitatea selectată este conformă cu normele societăŃii şi aşteptările individului de la el însuşi. sociabilitate. care sunt. mamele cu băieŃi ce dovedesc înaltă stimă de sine au relaŃii mai apropiate. caracteristicile parentale şi nivelul stimei de sine. Ritualurile de pubertate şi confirmare religioasă servesc adesea ca schimb cultural între noul statut al individului înăuntrul dezvoltării sale continue. Alte studii arată legături între prezenŃa şi absenŃa tatălui în mediul familial şi gradul respectului de sine pe care îl afirmă adolescenŃii băieŃi (Rosenberg. într-o perioadă de schimbări şi mai ales caută aprobare. Coopersmith (1967) găseşte puternice corelaŃii între modele de creştere a copiilor în familie. iar la capătul celălalt există dispersia. creativitate. legată de un sens al instabilităŃii în mijlocul unor solicitări externe şi interne confuze. pentru a fi prevenite tulburări trecătoare sau de durată ale perioadei adulte. Mitrofan. el experimentează creşteri corporale rapide.lupta cu privire la integrarea tendinŃelor interne şi externe. printre altele. RezoluŃia crizei adolescentine poate lua o mare varietate de forme. 201 . De exemplu. Cristalizarea identităŃii sexuale este un alt moment important al adolescenŃei. N. Aşa cum copilul se maturizează psihic devenind adult. Această polaritate trebuie rezolvată între limitele perioadei adolescenŃei. BăieŃii care au o stimă de sine mai înaltă tind să fie mai puŃin în dezacord cu familiile lor. Încrederea sa anterioară în corpul său şi victoria asupra funcŃiilor sale este deodată zguduită şi trebuie recâştigată treptat printr-o reevaluare a sinelui. şi faptul că o funcŃie majoră a adolescenŃei prelungite este aceea că oferă un interludiu în care adolescenŃii pot experimenta o multitudine de roluri în căutarea propriei identităŃi. părinŃi cu respect de sine înalt tind să formeze la copiii lor aceleaşi cote înalte ale respectului de sine. de asemenea. De asemenea. El caută confirmări din partea colegilor. Cercetări axate pe respectul de sine (self-esteem) relevă interesante corelaŃii între succesul profesional şi respectul de sine. 1979). Identitatea sexuală se construieşte şi se dezvoltă în general pe prototipul primelor relaŃii erotice (Iolanda Mitrofan.

1994. sau crescut într-o atmosferă puritană şi restrictivă. autorii citaŃi arată că un model parental cu masculinitate redusă conduce adolescenŃii băieŃi la dificultăŃi de identificare. Imaginea de sine are la bază imaginea corporală. În unele cazuri. Dacă modelul matern este tradiŃional. Cei care au un model puternic conturat ca masculinitate sunt mai siguri pe ei. 1997. moderne. identificarea este mai pasională şi facilă. 223). Modul în care adolescenŃii îşi percep corpul şi consideră că sunt percepuŃi de ceilalŃi structurează calitatea şi abilitatea interrelaŃionării. mai labil şi mai puŃin informat. exuberanŃi. relaŃiile între sexe. p. pendulând între tentaŃia autonomiei şi auto-constrângere (Iolanda Mitorofan. ură faŃă de acest nou corp care îi semnalează că există şi altfel decât până acum. Verza. de tranziŃie. perioada în care mai abrupt sau mai lin tânărul se acomodează cu propriul corp şi noile sale trebuinŃe. p. El începe să sesizeze tendinŃe. AdolescenŃa este perioada de auto-conştientizare a identităŃii sexuale. impulsuri uneori imperioase. tinerele cu identificare tradiŃională au dificultăŃi de identificare şi identitate mai mari. calmi şi chiar fericiŃi. Trezirea fiinŃei sexuale îl poate perturba emoŃional şi chiar psihosomatic. fiind la început difuz subintegrată în subidentitatea familiei (Ursula Şchiopu. dorinŃe. p. mai încrezători. Felul în care se cristalizează imaginea corporală afectează şi autopercepŃia din punct de vedere sexual. 31). nevoi mai puŃin familiare şi oarecum inedite. poate manifesta frică sau chiar repulsie. acceptarea identităŃii sale sexule nou conştientizată. N. un amestec de atracŃie. necomplexate (Ciupercă. Mitrofan. 1994. Adolescentul se descoperă şi îşi descoperă corpul în toiul unor mai transformări. Fetele cu o identificare feminină tradiŃională sunt mai încărcate de conflicte. Foarte importante în dezvoltarea identităŃii sexuale. dar mai ales formarea unei identităŃi sexuale detaşate. şi nu numai pentru aceasta. 183). p. sunt relaŃiile romantice ale adolescenŃei. un adolescent cu o mare fragilitate psihică. protectori. 2000. Identitatea sexuală se dezvoltă şi este influenŃată de modelele parentale. Perioada adolescenŃei este predilectă pentru primele încercări de relaŃionare romantică între sexe. relaxaŃi. adolescenŃii fiind nevoiŃi să facă faŃă tranziŃiei de la felul asexuat în care erau percepuŃi de către ceilalŃi la a fi din ce în ce mai aproape de a fi percepuŃi ca indivizi maturi care 202 . de surpriză şi de reprimare. 31). Prima şi cea mai dificilă cucerire a adolescentului este accesul la propriul său corp. Privitor la adoptarea rolurilor feminine şi masculine. Modele de rol feminin pot fi: tradiŃionale. dacă modelul matern este modern.

relaŃiile de cuplu sunt exploratorii. În consecinŃă. Acest tip de educaŃie se focalizează pe 4 obiective fundamentale: formarea de convingeri. În esenŃă. care cedează locul unor sentimente pasionate.1993). din punctul de vedere al dezvoltării personalităŃii. adolescentul îşi formează un mod propriu de a înŃelege viaŃa şi îşi cristalizează o concepŃie care începe să-l călăuzească în alegerile pe care le face (Tinca CreŃu. Această etapă. sociale. decizie şi responsabilitate. Aceasta este evidenŃiată şi de faptul că relaŃiile timpurii tind să aibă o durată scurtă în preadolescenŃă şi cresc în durată şi calitatea intimităŃii pe parcursul adolescenŃei târzii. a emoŃiilor puternice. relaŃii interper-sonale. 1990). În alegerea partenerului de relaŃie. 1938). dezvoltarea responsabilităŃii faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi şi informarea (Adriana Băban. biologice şi spirituale. 2001. 1990). este una din perioadele sensibile ale cuceririi personalităŃii. EducaŃia sexuală se adresează componentelor psihologice (cognitivă. imagine corporală. valori şi atitudini despre sine şi ceilalŃi. comunicare. al căror obiect este mai precis şi pe care imaginaŃia continuă să-l împodobească din belşug cu 203 . p. joacă un rol important în sprijinirea adaptării sociale a adolescenŃilor (Paul şi White. 317). 136). iar pe de altă parte. 1969). În relaŃia romantică. Pe baza dezvoltării capacităŃilor cognitive. emoŃională şi comportamentală). care este un proces de formare de atitudini. Debesse (1981). adolescentul explorează felul de a interacŃiona cu membrii de sex opus şi începe să facă primii paşi către intimitatea matură. arată M. pe de o parte. 2001. precum şi reaşezarea relaŃiilor între părinŃi şi adolescenŃi (Steinberg. Capacitatea de a relaŃiona pozitiv cu covârstnicii este crucială pentru dezvoltarea socială şi emoŃională (Hartup. de-a lungul perioadei de adolescenŃă. dezvoltarea deprinderilor de relaŃionare interpersonală. TranziŃia aceasta este cu atât mai dificilă cu cât ea se suprapune cu transformări pe toate celelalte planuri. un factor de influenŃă este grupul de prieteni. dar şi cu numeroase schimbări de roluri. AdolescenŃa. pentru adolescent. devine importantă educaŃia pentru sănătatea sexuală. intimitate şi iubire. perioada exaltării afectivităŃii. a unui mare volum de cunoştinŃe şi a unei relative experienŃe de viaŃă. convingeri şi valori despre identitate de sine. este „etapa afirmării pozitive de sine” (Debesse). dar mai ales cu formarea identităŃii (Erikson. p. 1990). dar au rezonanŃă asupra felului în care adolescenŃii vor putea face faŃă viitoarelor relaŃii de cuplu adulte şi reprezintă deplasarea către o intimitate matură (Paul şi White. cu toate că acum aceasta nu este omogenă şi nici precizată în mod definitiv. RelaŃiile romantice între sexe sprijină dezvoltarea identităŃii.trăiesc experienŃa atracŃiei sexuale (Benedict. dar confuze ale pubertăŃii.

204 . şomaj etc. 11. reprezentând un procent de 15-30 % din copiii lotului internaŃional (17 Ńări). pentru ca. la sfârşitul adolescenŃei se deschide larg evantaiul formelor de viaŃă definite prim tot atâtea ierarhii ale valorilor (Debesse. COMPORTAMENTUL DEVIANT ŞI DELINCVENT ÎN ADOLESCENłĂ Studiul Centrului de Cercetare şi Inovare în ÎnvăŃământ. Opus comportamentului conformist. 100). deteriorări ale sănătăŃii. Neveanu enumeră: înclinaŃia către agresivitate. defineşte copiii şi tinerii în situaŃie de risc ca fiind acei copii proveniŃi din medii defavorizate. duplicitatea conduitei şi dezechilibrul existenŃial. Fenomenul a fost pus in seama crizei de personalitate a adolescenŃei. asistenŃi sociali şi jurişti. fie manifestă. Studiul arată că lipsa prevenŃiei conduce la manifestări de tip: alcoolism. explicaŃiile de tip biologist sau genetic sa fie din ce în ce mai puŃin luate în consideraŃie. comportamentul deviant are şi o semnificaŃie de inadaptare (Neveanu. fie latentă. cât şi sociale a copilului sau tânărului. P. Comportamentul delincvent este comportamentul pentru care minorul poate răspunde penal. 1981. toxicomanie. Între factorii de personalitate generatori de delincvenŃă juvenilă.calităŃi.P. psihologi. Literatura de specialitate se concentrează asupra depistării factorilor generatori de delincvenŃă juvenilă şi pe modalităŃi de prevenire. Aşa cum o dată cu pubertatea se deschidea un întreg evantai de caractere. inadaptarea socială. Eul este în căutarea unui nou echilibru datorită contactelor sociale mai variate şi mai uşor de stabilit decât în perioada pubertăŃii.8. în secolul trecut. coordonator. Comportamentul deviant este acel comportament ce se abate de la normele acreditate în cadrul unui sistem social până la conflict cu valorile culturale. 1978). sociologi. anii aceştia constituie vârsta „metafizică” pentru mulŃi ucenici cea a teoriilor şi a primelor revendicări sociale. Creşterea constantă a delincvenŃei juvenile a atras atenŃia specialiştilor. instabilitatea emoŃională. p. în contemporaneitate. al OrganizaŃiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). SituaŃia de risc se referă la eşecul integrării şcolare. delincvenŃă. Termenul de situaŃie de risc se referă la impactul negativ pe care îl are asupra dezvoltării copiilor. în faŃa acestora primând necesitatea cunoaşterii nevoilor adolescenŃilor şi a cauzelor psihosociale care fac să escaladeze delincvenŃa juvenilă şi necesitatea prevenŃiei în situaŃiile de risc. realizat în 1996. Pentru mulŃi studenŃi. graviditate la vârstă precoce. mediul social defavorizant în care ei trăiesc. FACTORII DE RISC AI DEZVOLTĂRII PERSONALITĂłII.

în anul 1994. are scopul de a îndrepta şi reeduca minorul. În baza dispoziŃiilor Codului de procedură penală. Primele două măsuri se execută în libertate. Cairns (1994.410 cazuri. sau lipsa acesteia. folosind sursele Inspectoratului general al PoliŃiei de la acea dată. omor (72 de cazuri. Măsurile educative prevăzute în Codul penal sunt mustrarea. în 1994). libertatea supravegheată. dar preponderent preventiv. Problemele cu autoritatea tind să continue şi în perioada adultă. Daniela 205 . O corelaŃie înaltă există şi între abandonul şcolar şi conduita agresivă. Aceiaşi autori arată că abandonul şcolar nu se corelează cu popularitatea. Caracterul sancŃionar. cât şi de fete.B.D. ci mai degrabă cu o combinaŃie de factori în care se include agresivitatea.121. 1996). arată o creştere a infracŃionalităŃii juvenile de la 1. rezultatele şcolare slabe şi statut socio-economic scăzut. pentru perioada 1990-1994. Cod penal). iar celelalte sunt cu privare sau restrictive de libertate. În România. Contextul social este. internarea într-un centru de reeducare şi internarea într-un centru medico-educativ (articol 10.Un studiu longitudinal (The Carolina Longitunidal Study CLS). Daniela Anton. judecaŃi în anul 1990. Cei ce abandonează şcoala tind să constituie grupuri atât de băieŃi. ci în stabilirea unor contacte pe baza aceloraşi valori de tip agresiv. studiu realizat de Tomescu. la 9. DelicvenŃa juvenilă este în creştere şi a devenit un fenomen foarte răspândit în lume. care trebuie sprijinite pentru a se adapta vieŃii sociale în condiŃiile normative impuse de aceasta (cf. Tomescu. un factor important în activarea agresivităŃii. Fuga de acasă şi vagabondajul desemnează de asemenea cote înalte (22% din subiecŃi au fugit de acasă pentru măcar o noapte). furtul din avutul public (565 de cazuri. Cele mai multe fapte săvârşite de minori în perioada amintită au fost furtul din avutul particular (4. Argumentele invocate pentru crearea acestui regim special de sancŃionare au în vedere faptul că este vorba de persoane în plină dezvoltare. p. în 1994). un studiu al CSCPT. faŃă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă sau i se poate aplica o pedeapsă. în 1994) (studiu realizat de A. a pus în evidenŃă legătura între agresiunea violentă şi inadaptarea socială. în 1994). 315) sugerează că problema acestor copii nu se află în slaba lor abilitate socială. viol (63 de cazuri. realizat pe un lot de 695 de copii americani între 10 şi 13 ani. în perioada adolescenŃei şi tinereŃii. Studiul R.893 minori. Cairns şi B. de asemenea. Copiii agresivi au tendinŃa de a fi respinşi şi mult timp s-a presupus că rădăcinile agresiunii se află în eşecul lor de a stabili legături emoŃionale şi sociale.

în România. În general. p. Folosirea acestor substanŃe deteriorează sănătatea. Procentul elevilor din România care au consumat alcool în ultimele 12 luni este aproape de media celor mai multe din Ńările chestionate. Este definit ca fiind consumul de Ńigări. Institutul de Management al Serviciilor de sănătate menŃionează că. iar maxima de 85% a fost înregistrată în Groenlanda. 57% din elevii chestionaŃi consumau tutun la vârsta de 16 ani şi 10 % droguri. Abuzul de substanŃe este un alt factor de risc în perioada adolescenŃei. În ceea ce priveşte consumul de tranchilizante fără prescripŃie medicală. alcool sau droguri. pe parcursul vieŃii. Suntem de acord cu autorii studiului că se impun intervenŃii şi programe care să se axeze pe integrare socială şi profesională. De asemenea. protecŃie socială şi programe specifice de prevenŃie în zonele unde gradul de manifestare a fenomenului delincvent a crescut. cu excepŃia cocainei unde tinerele se situează pe primul loc. având drept consecinŃă compromiterea stării de sănătate sau producerea de disfuncŃii comportamentale. Folosirea drogurilor a crescut în Ńara noastră mai ales în rândul adolescenŃilor şi tinerilor. Categoria de vârstă predispusă la consumul de droguri este între 16 şi 28 de ani. România se situează astfel pe locul 26 din 28 de Ńări chestionate în privinŃa consumului de tutun. exceptând amphetaminele. Exemple de droguri utilizate: tutunul. băieŃii consumă mai mult alcool. narcoticele şi inhalantele.Anton. 206 . educaŃie pentru viaŃa de familie. Rezultatele cercetărilor aceluiaşi institut precizează că. antidepresivele. 144). în timp ce procentul celor care au experimentat starea de ebrietate raportat pentru aceeaşi perioada este substanŃial mai scăzut cu 30%. ba chiar pun viaŃa consumatorului în pericol. băieŃii consumă mai frecvent droguri decât fetele. integrare post-penală. barbituricele şi tranchilizantele. 1996. iar măsurile juridice nu sunt suficiente. unde trebuie subliniat că. pe care fetele le folosesc la fel de mult sau mai mult decât băieŃii. media de folosire a acestor substanŃe este mai mare la băieŃi decât la fete. mai multe de jumătate din elevi au fumat cel puŃin o dată în viaŃă. 1998). se poate constata că fenomenul de delincvenŃă juvenilă în România nu este de neglijat. Abuzul cronic de substanŃe determină stoparea dezvoltării psiho-sociale (Iordăchescu. Cu toate acestea. Statisticile organizaŃiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate prevenirea consumului de droguri arată că în cele mi multe cazuri se sare de la consumul de droguri uşoare la heroina şi aceasta se datorează preŃurilor „promoŃionale” practicate sau chiar datorită ofertelor gratuite. în timp ce fetele fumează mai mult decât băieŃii. proporŃia este de peste 5%.

Adolescentul se luptă între euforia determinată de drog şi sentimentul vinovăŃiei. Stadiul 2: Ameliorarea stresului Stadiul 3: Abuz regulat Stadiul 4: DependenŃa După Prochaska şi DiClemente. Utilizarea se face mai des şi chiar când este singur. sunt următoarele (1998. acŃiune. se impune crearea unei reŃele naŃionale de tratare specializată a dependenŃilor. Creşterea îngrijorătoare a numărului de consumatori de droguri impune crearea unui registru naŃional pentru a se cunoaşte dimensiunile acestui fenomen şi. p. putând include probleme cu legea. după dr.Stadiile abuzului de substanŃe. Apar depresia cauzată de lipsa de droguri şi nevoia de bani mai mulŃi pentru a-şi întreŃine obiceiul. ToŃi sau aproape toŃi tovarăşii de grup se droghează. stadiile consumului de droguri sunt: precontemplare. Determină schimbări comportamentale minore. Adolescentul se implică în societatea ce practică consumul de droguri. Problemele comportamentale sunt cronice. tuse cronică. Apar modificări fizice: pierdere ponderală. determinare (decizie). Drogul este folosit pentru a preveni depresia. de asemenea. 271): Stadiul 1: Experimentarea Debutul se face sub presiunea colegilor. menŃinere şi recădere. 207 . oboseală. contemplare. Adolescentul îşi face rezerve de droguri şi prieteniile se grupează pe criteriul consumului de droguri. Florin Iordăchescu. Adolescentul poate părăsi şcoala şi se implică în distrugerea dinamicii familiei.

CAP XII. se înregistrează unele modificări discrete începând cu 40 de ani. PERIOADA ADULTĂ 12. se accentuează de-a lungul substadiilor adultului. H. dar apoi. mai discrete. Sunt. La fel.1. Pierderea de Ńesut osos care începe de la 30 de ani se accentuează uşor la 40 de ani şi mai departe. ieşirea din funcŃie a unor neuroni proces care începe de la 25 de ani. care se datorează sistemului nervos autonom şi hipotalamusului. Toate aceste schimbări biologice au ritmuri diferite la diverse persoane. Pe fondul acestui echilibru organic. SCHIMBĂRI ÎN PLAN FIZIOLOGIC Pe durata întregului stadiu. La nivelul SNC. unele schimbări fizionomice. Datorită acestor fenomene. mai evidente. Se produce. Aspecte caracteristice ale gândirii şi învăŃării în perioada adultă 12. de asemenea.B. declinul funcŃiilor glandelor sexuale.2.4. cum ar fi accentuarea trăsăturilor. Etapele vârstei adulte 12. Caracteristicile personalităŃii la vârstele adulte 12. mai întâi la femei şi apoi la bărbaŃi. James constată această stabilitate până către 60-70 de ani. apariŃia ridurilor. tonusul muscular scade uşor în primul substadiu şi se resimte mai mult în ultimul.1. în funcŃie 208 .3. de asemenea. Dinamica şi tranziŃia rolurilor în perioada adultă 12. aşa cum ar fi cele privind modificare tensiunii arteriale. funcŃionarea inimii sau a aparatului respirator. există la majoritatea indivizilor un nivel funcŃional organic stabilizat ca o condiŃie de fond a desfăşurării bune a tuturor activităŃilor.5. încărunŃirea şi rărirea părului. creşte greutatea corporală. începând cu 50 de ani. Schimbări în plan fiziologic 12. Teorii cu privire la dezvoltarea în perioada adultă 12.6. se produc chiar modificări ale siluetei.

Munca desfăşurată în spaŃii poluate sonor afectează puternic auzul. dar relativ puŃin. scade capacitatea de extragere a informaŃiilor din imaginile mai complexe sub presiunea timpului. pe de o parte. Sensibilitatea auditivă începe să scadă puŃin chiar după 35 de ani şi se accentuează după 45 de ani. După 40-45 de ani scade sensibilitate olfactivă. Astfel. După 45 de ani. fără a perturba adaptările la ambianŃă. O dinamică deosebită prezintă şi capacităŃile de atenŃie.de zestrea genetică a fiecăruia şi de stilul propriu de viaŃă. Ele au un ecou în planul vieŃii psihice. AtenŃia profesională poate înregistra chiar unele creşteri în primul substadiu adult. însă scăderile sunt ceva mai mari între 30 şi 35 de ani şi apoi până la 50 de ani diminuările sunt mai mici şi devin mai accentuate în activităŃile de lungă durată. selectivitatea şi gradul de concentrare ceva mai puŃin şi. ele pot fi conservate încă multă vreme. semnificativ pentru adaptarea la sarcinile profesionale. Ele sunt foarte mult influenŃate de solicitările profesionale şi de aceea cercetătorii au propus să fie distinse: atenŃia generală de cea profesională. Psihomotricitatea are o dinamică nuanŃată: rapiditatea mişcărilor scade chiar după 30 de ani şi se accentuează în stadiul adult. AtenŃia generală este mai mult influenŃată de înaintarea în vârstă. care. se desfăşoară în forme caracteristice şi. mai ales percepŃiile vizuale şi cele auditive se desfăşoară de-a lungul acestui stadiu cu modificări funcŃionale din ce în ce mai accentuate. îndeosebi privind imaginea de sine şi stimulează găsirea unor modalităŃi de compensare. şi această formă de atenŃie scade. Mobilitatea oculară se păstrează şi se asigură astfel viteza necesară în desfăşurarea percepŃiilor. percepŃiile vizuale încep să fie influenŃate de faptul că scade acomodarea cristalinului. dar tinde să fie subiectiv resimŃită mai accentuată decât este în realitate. Volumul şi distributivitatea cresc mai mult. fără să perturbe desfăşurarea activităŃilor. Ea tinde să fie cel mai bine conservată de solicitările profesionale. Se poate spune că se înregistrează profesionalizarea acestor capacităŃi. Intensitatea mişcărilor scade după 50 de ani în mod real. Începând cu perioada adultă mijlocie. dar precizia scade la 40 de ani şi ceva mai mult după 50. totuşi. Dacă profesia cere astfel de capacităŃi de auz fin. dar solicitările profesionale privind aceste capacităŃi le pot menŃine la parametrii satisfăcători pe toată durata angajării în muncă. pe de altă parte. se menŃine la parametri buni mai multă vreme (Tinca CreŃu). 209 . Cele mai multe scăderi ale capacităŃilor fizice Ńin de sensibilitate şi de psihomotricitate. cât şi sensibilitatea tactilă.

Rămâne activă subidentitatea maritală şi cea social-culturală şi are loc tranziŃia către vârstele de regresie. – umanizarea valorilor. activitate cumulativă. implantaŃie profesională intensă. şi anume: elevarea de dominanŃă. este o perioadă critică pentru femei. Are loc denuclearizarea familiei şi diminuarea până la anulare a subidentităŃii profesionale (momentul retragerii din viaŃa profesională). În studiile sale propune mai multe etape. 2) 45/55 ani vârsta adultă propriu-zisă. E. 3) 55/65 ani corespunde perioadei adulte prelungite. ETAPELE VÂRSTEI ADULTE Perioada adultă este perioada cea mai bogată şi activă a ciclurilor de viaŃă. Verza (1981. de la 16 la 18 ani. este momentul diminuării acelor 4 subidentităŃi într-un mod variat şi inegal.12.2. perioada părăsirii familiei. precum şi de extinderea responsabilităŃilor privind viaŃa de familie. 254). Ca urmare. după Ursula Şchiopu. autorii propun următoarele subetape cu anume caracteristici: 1) 35/45 ani este vârsta adultă caracterizată de stabilitate. Ca urmare. caracterizată de diminuarea forŃelor fizice. relaŃii sociale şi de muncă în expansiune. Statusurile şi rolurile încep să fie mai încărcate de responsabilităŃi. EvoluŃia feminină este relativ mai tensionată şi încărcată de indispoziŃii şi anxietăŃi cu substrat biologic şi hormonal (menopauza). de la 22 la 28. – creşterea intereselor. fragilizarea lor fizică fiind mai evidentă. dar are loc diminuarea subidentităŃilor de soŃ şi părinte. activă creatoare. p. unde continuă dezvoltarea planurilor profesionale şi sociale. Este caracterizată de activitate profesională intensă. unde axa comportamentală este lupta pentru câştigarea independenŃei. de la 18 la 22. unde caracteristica este construirea relaŃiilor de prietenie ca substitute ale familiei. Gould este un alt cercetător preocupat de dezvoltarea adultului. Copiii încep să frecventeze şcoala şi creşte conŃinutul subidentităŃii de părinte. el identifică 4 direcŃii de dezvoltare caracteristice: – stabilirea identitãŃii eului. sunt tipul fundamental de activitate şi tipul de relaŃii implicate. perioada construirii unei vieŃi 210 . datorită multiplelor structuri ce se solidifică acum. C. – independenŃa relaŃiilor personale. Perioada adultă dominată de tinereŃe este după White (1975) una din cele mai importante. Criteriile diferenŃierii stadiilor dezvoltării psihice.

cele mai multe femei urmează stadiile propuse de el pentru bărbaŃi. Problemele legate de echilibrul rolurilor din familie şi din profesiune sunt mai importante pentru femei decât pentru bărbaŃi. alŃii susŃin că abilităŃile cognitive continuă să se dezvolte şi în perioada adultă (Baltes. majoritatea autorilor recunosc faptul că adulŃii trec prin stadiile propuse de ei pe paliere largi de vârstă. Kolberg. în această perioadă. de la 35 la 43 de ani. în pofida propunerilor de periodizare. Ca o concluzie. trebuie să mai adăugăm faptul că fiecare aspect al dezvoltării adultului pe fiecare stadiu este trăit diferit. atingerea unei relative stabilităŃi. Din perspectiva lui Levinson. femeile văd cariera în mod diferit faŃă de bărbaŃi. de la 29 la 34 de ani. reevaluarea asociată cu criza de la mijlocul vieŃii pentru bărbaŃi tinde să se petreacă mai devreme pentru femei. de la 43 la 50 de ani. în cazul femeilor care nu au avut copii până la 30 de ani. Criticile aduse majorităŃii studiilor privind adulŃii şi dezvoltarea lor. fiind afectat de contextul individual de viaŃă şi de propriile trăsături de personalitate. cele legate de profesie cu cele legate de familie) sau adaugă noi componente. multe femei ajung la intimitate înainte de a încheia procesul formării indentităŃii.funcŃionale (efective). În sfârşit. Pe de altă parte. decât ca pe un scop primordial al planului de viaŃă. au tendinŃa de a trata problematica mai degrabă ca pe o asigurare. iar toate aceste alegeri compun starea de stres a perioadei respective. putem afirma că perioada adultă este una dintre perioadele cele mai pline de variaŃii şi. criza relativă la încheierea perioadei de tinereŃe. au pus în evidenŃă faptul că dezvoltarea femeii este diferită în unele aspecte specifice. din perspectiva eriksoniană. De exemplu.3. 12. De exemplu. doar schimbă între ele priorităŃile de la 20 de ani (de exemplu. ASPECTE CARACTERISTICE ALE GÂNDIRII ŞI ÎNVĂłĂRII ÎN PERIOADA ADULTĂ În timp ce unii teoreticieni ai dezvoltării de orientare cognitiv-comportamentalistă (de exemplu. Femeile trăiesc diferit criza de la 30 de ani şi cele mai multe dintre ele. începând cu Erikson şi Levinson. perioada crizei de evaluare. există presiunea reevaluării problemei şi luări unei decizii. Piaget) arată că dezvoltarea cognitivă se încheie în adolescenŃă. de exemplu. când adultul în vârstă este axat pe valorizarea activităŃilor zilnice în detrimentul planurilor de lungă durată. 211 . de la 50 în sus perioada maturităŃii depline. Loubovie-Veif. dar femeile trec prin stadiile respective în mod diferit.

iar memorarea mecanică scade între 40 şi 45 de ani. dialectică şi pragmatică. Cercetătorii subliniază faptul că dezvoltarea adultului se situează pe un nou nivel care a primit diferite denumiri: postformal. Troumin). gândirea dualistă – abilitatea de a releva şi rezolva contradicŃii survenite din viziuni/păreri contrare. stadiul dialectic (Riege) şi stadiul formulării de probleme (Arlin). Comparând aceste denumiri cu caracteristicile gândirii postformale pot fi evidenŃiate caracteristicile majore ale gândirii adultului: metacognitivă. este pusă în discuŃie de cercetări recente. după care se stabilizează şi scade lent după 30 (Thorndike). Cercetările lui Schaie şi Strother au demonstrat că înaintarea în vârstă nu este un factor care să influenŃeze negativ abilitatea verbală. Gruber. iar dintre componentele memoriei fixarea şi păstrarea au o foarte mare longevitate. Memoria se restructurează prin maxim de eficientizare la 25 de ani (Lowe). şi că aceasta se petrece în adolescenŃă. această capacitate rămânând stabilă sau chiar dezvoltându-se până în jurul 212 . 1978). dar memorarea logică este mai rezistentă. multiliniar (Chandler). cert este că devenirea adultă nu duce la o degradare sau o deteriorare a acestor capacităŃi decât foarte târziu. Ideea piagetiană conform căreia dezvoltarea se încheie cu atingerea stadiului de operare formală. Thorndike nu viza mod special capacitatea de învăŃare. pe de o parte. ÎnvăŃarea ca achiziŃie de cunoştinŃe atinge maximum la 40/50 de ani şi rămâne stabilă şi deschisă ca posibilitate până la 58/60 de ani.Perry. stadiul în care se află aceste capacităŃi. Concluziile studiilor au arătat că operaŃiile postformale includ 3 tipuri de raŃionamente: gândirea relativistă – care presupune înŃelegerea cunoaşterii ca fiind dependentă de perspectiva subiectivă a celui care cunoaşte. metacognitiv (Broughton. Recunoaşterea şi reproducerea devin mai puŃin prompte după 55 de ani. care prezintă al cincilea stadiu cel al operaŃiilor postformale. Viteza şi randamentul învăŃării se dezvoltă până la 21 de ani. ci mai ales o capacitate de întipărire şi de reŃinere în raport cu vârsta omului (Lowe. Deşi nu se ştie încă suficient despre aceasta. Voneche). pe de altă parte. Deosebit de importantă pentru dezvoltarea adultului este evoluŃia capacităŃilor intelectuale. Schaie. pragmatic (Lahouvie-Vief). gândirea sistematică – capacitatea de a gândi sau de a reflecta la toate sistemele de cunoaştere sau de idei. focusând cercetările lor pe operaŃiile postformale şi pe ideea de înŃelepciune ca un construct al cogniŃiei adultului.

Conform teoriei piagetiene. Schaie a confirmat că nu există un declin apreciabil al capacităŃii intelectuale între 20 şi 50 de ani. evaluarea independentă a surselor de informare. Paulo Friere. N. p. tehnicile. a fi mai deschis la perspectiva celorlalŃi. Un alt teoretician de orientare constructivistă. 1989). critica pragmatică a noului. multitudinea de situaŃii la care adultul trebuie să facă faŃă sunt rezolvate sau pot fi rezolvate cu ajutorul operaŃiunilor logice formale. procedeele necesare domeniului. atitudine clară de refuz a neclarităŃilor. ExperienŃele recente relevă însă că nu toŃi adulŃii sunt capabili de operaŃii logice formale. prin raŃionamente ipotetice deductive. sesizarea mai rapidă a semnificativului.vârstei de 55 de ani (Schwartz. ceea ce înseamnă că aproape jumătate nu au probleme majore de raŃionament logic de un nivel 213 . Ursula Şchiopu şi E. extragerea ideilor esenŃiale. necesitatea de a completa informaŃia cu deprinderile. cerinŃă de aplicare şi practică. Prin aplicare Thurstone pentru abilitate – Primar Mentale Abilities –. descrie procesul conştientizării prin care adulŃii capătă o cunoaştere profundă a realităŃii socio-culturale care le modelează viaŃa şi capacitatea lor de a transforma realitatea prin acŃiune asupra ei. 325) arată că faŃă de perioada anterioară învăŃarea câştigă în perioada adultă: coeziune. autor al lucrării Transformative Dimensions of Adult Learning. Verza (1997. Jack Mezirow. Conceptul învăŃării transformative (Transformative Learning) este pus în circulaŃie de pionierul acestei teorii. nici chiar până la 60 de ani. ÎnvăŃarea transformativă prin reflecŃie critică implică: a fi mai reflexiv şi mai critic. Comparând învăŃarea la adulŃi cu învăŃarea la adolescenŃi. VinŃanu (1998) citează un studiu realizat în FranŃa pe 488 de adulŃi. nevoia de precizie. capacitate de îmbinare a formelor de analiză concret/abstract. Teoriile cu privire la învăŃare în perioada adultă sunt centrate în jurul ideii educaŃiei permanente. unde s-a constatat că de fapt 14% din subiecŃi au o structură intelectuală operatorie încheiată şi că 23 % au un nivel foarte apropiat de aceasta. care sugerează că individul poate fi transformat în procesul învăŃării prin reflecŃie critică. a fi mai puŃin defensiv şi mai deschis la ideile noi.

ÎnvăŃarea permanentă atenuează diferenŃele în pregătire. apreciază N. 12. deşi o şcolarizare mai redusă poate implica un nivel logic mai deteriorat. Studii mai recente asupra teoriei lui Erikson conduse de Block (1971) au sprijinit credinŃa lui Erikson conform căreia schimbările de personalitate apar şi în perioada adultă. aşa cum afirma Bogdan Suchodolscki (1974). Plecând de la aceste date. investigaŃiile definind-o ca pe o serie de „etape” legate de vârstă. pensionarea. prelungeşte durata participării la vârsta activă. 1998. lărgeşte adaptarea la schimbare şi creşte randamentul. Generalizarea. un număr destul de mare de adulŃi se situează la un nivel intermediar între stadiul concret şi cel logic. TEORII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ÎN PERIOADA ADULTĂ Psihologia dezvoltãrii vârstelor adulte s-a extins relativ recent. la caracterul de tatonare al cunoaşterii (încercare şi eroare)” (VinŃanu. Interpretare antropomorfică. VinŃanu din perspectiva educaŃiei adulŃilor. Aceleaşi studii au arătat că adolescenŃa este o perioadă foarte importantă în dezvoltarea 214 . pierderea partenerului. grija parentală. învăŃarea la vârsta adultă este nu numai necesitate socială. Mai mult. învăŃarea are noi funcŃii în perioada adultă. decesul. putem confirma unele tendinŃe în caracteristicile principale ale cunoaşterii la adulŃi: Fixarea asupra concretului. 14). iar viaŃa activă favorizează menŃinerea unei bune condiŃii a învăŃării. Aceleaşi experimente pun în evidenŃă că nivelul intelectual nu este omogen. divorŃul. este că „adultul nu se situează totdeauna la nivelul logic pe care l-ar putea atinge. cât şi de evenimente de viaŃă critice cum ar fi: căsătoria. Erikson (1968). Ceea ce se desprinde cert din studiile prezentate.corespunzător. ExplicaŃii tautologice. şomajul. p. extrapolarea abuzivă. O teorie care cuprinde întreg parcursul vieŃii este aceea a lui E. ci şi mijloc de învingere a alienării. Concluzionând. ceea ce duce la fixaŃie şi percepŃie a imediatului.4. El este concret într-un domeniu şi operaŃional formal în altul şi că nu există o corelaŃie directă între nivelul de şcolarizare şi nivelul de dezvoltare a operaŃiunilor logice. Confuzia între calităŃi sau atribute ale fenomenelor şi relaŃiilor acestora. Regruparea incorectă a noŃiunilor.

contextul de viaŃă şi de momentul sau sezonul de viaŃă în care se petrece experienŃa respectivă. cuprinsă în lucrarea The Seasons of a Man's Life. studiul punând în evidenŃă că un scor scăzut la probe de identitate în 1963 (perioada când subiecŃii se aflau în adolescenŃă) s-a corelat cu situaŃia maritală de peste 20 de ani. Teoria sa s-a bazat pe interviuri cu 40 de bărbaŃi americani.personalităŃii. De exemplu. el spune însă că există o succesiune de bază în etapele vieŃii adulte şi că fiecare „sezon” al vieŃii este caracterizat de elemente specifice. În acest sens. Perioada adultă mijlocie (40 . între 35 şi 40 de ani. respectiv crescuŃi în perioada caracterizată de recesiunea economică. afirmaŃia lui Erikson că stabilirea identităŃii în adolescenŃă are importanŃă crucială pentru relaŃiile intime de mai târziu. Studiul psihologic realizat de Levinson a relevat că 80% din indivizii intervievaŃi au trecut printr-o perioada de criză şi reevaluare personală a vieŃii de până atunci în momentul tranziŃiei vârstei de mijloc. Daniel Levinson susŃine că cei mai mulŃi adulŃi consideră că viaŃa începe la 40 de ani. Între teoriile cele mai cunoscute privind dezvoltarea la vârsta adultă este teoria lui Levinson. argumentând prin diferenŃele sociale. de asemenea. Cercetările polemice cu cele ale lui Levinson au subliniat faptul că el a concluzionat în baza unor studii realizate pe o populaŃie numai de bărbaŃi şi toŃi născuŃi în America crizei economice din anii '30. Prelucrarea interviurilor a dat posibilitatea lui Levinson să schiŃeze 4 „sezoane” de viaŃă: Copilăria şi adolescenŃa.65 de ani). într-un fel se trăieşte experienŃa de a deveni părinte la 20 de ani şi în alt fel este trăită la 40 215 . culturale şi religioase. Perioada adultă timpurie (după 20 de ani până în jur de 45). Conform acestei teorii. iar experienŃa de viaŃă a unei persoane este influenŃată de problemele fiziologice şi sociale. Levinson nu susŃine că străbaterea aceleiaşi crize este determinată de o nivelare de motivaŃii şi aceasta nu face ca indivizii ce o întâmpină să fie mai puŃin unici prin personalitatea lor. un studiu longitudinal realizat de Kahn şi colaboratorii (1985) susŃine. Alte cercetări se opun ideii cum că toŃii indivizii trec cu siguranŃă prin aceleaşi etape şi mai ales prin aceleaşi crize. de asemenea. Perioada adultă în regresie ( de la 65 de ani în sus). Levinson a susŃinut. dar marea anxietate începe tot acolo. la această vârstă se petrece tranziŃia de la anii tinereŃii la perioada adultă şi lucrul aceasta se întâmplă fără optimism şi speranŃe mari de viitor. că 20 % din cei intervievaŃi care nu au trecut printr-o astfel de criză sunt într-o fază a negării şi că vor trece cu siguranŃă prin aceasta mai târziu.

iar acum îşi întemeiază propriile familii într-o lume în care divorŃul este ceva foarte comun. este concepŃia despre lume şi viaŃă reorganizată în baza valorilor noului stadiu de vârstă. 270). susŃine Levinson. Criza se caracterizează prin conflictul între asimilarea scopurilor vârstei adulte şi rămăşiŃele scopurilor vârstei de tinereŃe sau chiar a adolescenŃei târzii. 2000. Sunt câteva teme mari ale perioadei adulte timpurii. p. aveau scopuri precise stabilite pentru viaŃa lor şi au devenit adulŃi într-o perioadă de expansiune economică. căci generaŃiile următoare au crescut când familiile au devenit mai puŃin stabile. 216 . BărbaŃii din grupul studiat de Levinson în 1978 au în comun mai multe lucruri: cu toŃi au crescut în familii stabile. „Visul” sau proiecŃia despre viitor. condiŃiile social-economice în care şi-au construit criteriile nu mai era nici pe departe de expansiune economică. rezultatele ar putea să fie modificate. În cercetarea sa. Levinson susŃine că între 28 şi 30 de ani are loc o criză menită a pregăti perioada adultă mijlocie. ci dimpotrivă. toate acestea indicând o extindere a vârstei de tinereŃe şi o amânare a intrării în viaŃa adultă. respectiv planul de viaŃă care asigură energia şi motivaŃia împlinirii lui. Criticii teoriei lui Levinson asupra perioadei adulte timpurii şi mijlocii au insistat asupra faptului că el descrie autopercepŃiile şi orientările sociale ale unui grup de bărbaŃi. Criticii teoriei lui Levinson arată că un eşantion pe o populaŃie care acum este la vârsta adultă mijlocie nu ar mai avea aceleaşi caracteristici socio-economice şi.de ani. în concepŃia lui Levinson. asociată cu scopurile de viitor. forma de cuplu cea mai frecventă fiind uniunea liberă şi o creştere a vârstei la care tinerii devin părinŃi. deci. dar el sugerează existenŃa unui model asemănător şi în cazul femeilor (Ann Birch. altfel spus. se aşteaptă de la adultul tânăr însuşirea comportamentului parental. O caracteristică însă a generaŃiilor survenite după studiul Levinson arată că există la nivelul populaŃiei cuprinse între 20 şi 30 de ani o tendinŃă de amânare a căsătoriei. dacă „visul” nu devine o parte a vieŃii sale el poate muri. una din ele fiind cea a adaptării la noile roluri. Levinson accentuează şi asupra fenomenelor legate de schimbările de rol social şi de adăugarea sau câştigarea de noi roluri pentru perioada adultă. ca vector de dezvoltare a „visului”. pe de altă parte. la implicarea activă în noile roluri şi desigur la acceptarea responsabilităŃilor ce survin de aici. Suportul în solvarea crizei este nevoia de independenŃă. „Modul cum se relaŃionează individul cu visul său este considerat de Levinson ca fiind crucial. îşi pierde simŃul scopului în viaŃă şi simŃul responsabilităŃii” (Ann Birch. Până la vârsta de 30 de ani. 2000. p. 270).

astfel că stabilitatea psiho-afectivă este dată de tocmai capacitatea individului de a accepta discrepanŃele.Perioada adultă mijlocie confruntă individul cu noi probleme. TranziŃia de la 30 de ani este la fel de importantă. Acesta face ca evenimentul culminant al vieŃii adulte să fie catalizatorul concluziilor cu privire la raportul între vis şi realitate sau realizări. dacă nu ca ratări. în jurul vârstei de 40 de ani. În general. procesul evolutiv legat de vârstă al vieŃii femeilor pare să fie foarte asemănător cu cel al bărbaŃilor. reflectă un conflict între scopul personal şi obligaŃiile faŃă de ceilalŃi. Un bărbat de 40 de ani este apreciat de cei inferiori ca vârstă mai degrabă ca un părinte decât ca un partener sau covârstnic. ca şi în cazul studiului lui Levinson. respectiv puŃine şi-au propus scopuri ocupaŃionale. DiscrepanŃele survenite între scopuri şi realizări pot conduce individul la crize semnificative în această perioadă. În lucrarea The Seasons of a Man's Life. Acum se petrec ajustări sau aducerea obiectivelor mai aproape de realitate şi posibilităŃi. Acum are loc o altă reevaluare din perspectiva „visului” ca scop de viaŃă. Criticile aduse studiului Roberts şi Newton (1978) sunt cele legate de mărimea eşantionului şi de faptul că se referă doar la populaŃia americană. dar dacă până la 30 de ani orientarea era spre carieră. şi invers. Caracteristicile „visului” ca scop de viaŃă. diferenŃe apar în ceea ce priveşte „visul”. priorităŃile din viaŃa femeilor diferă de cele ale bărbaŃilor. În concluzie. Succesele modeste nu sunt măsuri cu care se operează la acest nivel şi de cele mai multe ori evenimentul culminant al perioadei adulte face parte din categoria mici succese ce sunt apreciate în termenii de succese imperfecte. o reevaluare ce presupune compararea între realizări şi elementele fixate în scopul de viaŃă. 217 . ea îşi modifică cursul spre familie. accentul cade pe relaŃii mai mult decât pe cariera profesională. TranziŃia către perioada adultă mijlocie se realizează pe un interval de circa 5 ani. încât este foarte puŃin probabil să fie complet îndeplinit. Scopurile de viaŃă pot fi nerealiste. Criticile aduse studiului au arătat necesitatea unei cercetări transculturale şi de studiu privind dinamica dezvoltării femeilor în perioada adultă (Roberts şi Newton. 1978). o altă caracteristică este aceea că un există mentorul care în teoria lui Levinson are un rol important în dezvoltarea carierei la bărbaŃi. neadecvate. este mai complex şi mai difuz decât al bărbaŃilor. Levinson arată că „visul” ca şi scop de viaŃă este în general atât de complex. Aceasta este perioada de consolidare a scopurilor de viaŃă dobândite în perioada anterioară. la femei. Această percepŃie apare ca o mare surpriză pentru bărbatul de vârstă mijlocie.

12. În virtutea extensiunii eului. recreaŃional. politic. 1991. A participa nu este acelaşi lucru cu a fi activ. manifestă o anumită unitate a personalităŃii şi este capabilă să perceapă în mod corect lumea şi pe ea însăşi. educaŃional. domestic şi religios. autoritatea şi responsabilitatea. CARACTERISTICILE PERSONALITĂłII LA VÂRSTELE ADULTE Personalitatea sănătoasă la vârsta maturităŃii. politica sau aspiraŃia religioasă. Ceea ce el numeşte iniŃierea este perioada care include tranziŃia spre perioada adultă mijlocie şi face trecerea spre perioada pe care el o denumeşte a generaŃiei dominante. După Allport. Raportarea caldă a eului la ceilalŃi. Maturitatea personalităŃii nu are o relaŃie necesară cu vârsta cronologică (Allport. iar domeniile sunt: economic. El defineşte 5 generaŃii. 1991 p. Filosofia unificatoare a vieŃii. Obiectivarea eului: intuiŃie şi umor. dar expectanŃa socială aliniază vârsta adultă cu maturitatea. cele mai importante perioade sunt cea de iniŃiere şi cea dominantă. p. din care 4 sunt mature: copilăria. p. GeneraŃia dominantă este cea în care se aşteaptă de la indivizi să-şi asume conducerea. abilităŃi şi sarcini.5. Alături de intimitate se află 218 . iniŃierea. Conform ideilor filosofului Ortega y Gasset. 280) îşi stăpâneşte în mod activ mediul. Extensiunea simŃului eului presupune dezvoltarea intereselor puternice în afara eului. spune Allport (1991. 287). persoana matură este capabilă de o mare intimitate în capacitatea sa de a iubi. tinereŃea. familia noastră. „Dacă nu s-au dezvoltat interese autonome în unele din aceste domenii – dacă munca noastră. şi anume: Extensiunea simŃului eului. Aceste interese se referă la participarea autentică a persoanei în câteva sfere semnificative ale efortului uman.O altă teorie interesantă cu privire la raportul între generaŃiile adulte este cea a filosofului spaniol Ortega y Gasset. Securitatea emoŃională (autoacceptarea). studiul nostru. PercepŃie realistă. ocupaŃia favorită din timpul liber. criteriile de maturitate ale personalităŃii sunt şase la număr. RelaŃia dintre ele şi felul în care autoritatea trece de la una la cealaltă afectează dezvoltarea societăŃii. nu au devenit personale în mod semnificativ – nu putem fi calificaŃi ca personalităŃi mature” (Allport. spune Allport. 280). dominanŃa şi bătrâneŃea.

sentimentul securităŃii. posibilităŃi multiple de dezvoltare. Raportarea caldă la ceilalŃi presupune. deoarece implicarea într-o sarcină le preia. Persoanele mature sunt centrate pe probleme. Acest fapt însemnă că imboldurile egoiste ale satisfacŃiei impulsului. deci. adultul se pregăteşte pentru dezangajare profesională cu tot ce implică aceasta. dar cu efort de realizare profesională şi a aptitudinilor. împlinirii/ neîmplinirii. continuă modelarea personalităŃii şi este legată de adaptarea profesională şi socială. compasiune. adaptare restrânsă. 34-45 de ani. investiŃii mari de aspiraŃii şi responsabilităŃi neadaptate profesiunii exercitate. Va vedea obiectele. În contrast. inadaptarea profesională. persoana imatură doreşte mai mult să fie iubită decât să dăruiască iubire. flexibilitatea acestora. 3.compasiunea. oamenii şi situaŃiile aşa cum sunt şi va fi implicat într-o activitate (muncă) relevantă pentru sine. simŃ al ratării latente/active 219 . În a doua perioadă a vârstei adulte. adaptare gradată. este caracterizată de faptul că pot interveni modificări ale proporŃiilor celor trei categorii de relaŃii. exemplifică Allport. Problematica privind adaptarea profesională şi socială pentru perioada adultului tânăr este abordată după Ursula Şchiopu. mândria. dar şi toleranŃă şi „structura de caracter democratică”. autocontrolul caracterizează achiziŃia securităŃii emoŃionale. se conştientizează simŃul reuşitei şi al împlinirii sau al nereuşitei şi al neîmplinirii. Allport arată că o persoană matură va fi în contact strâns cu ceea ce numim „lumea reală”. O dată cu apropierea retragerii din viaŃa activă. fără investiŃii de aspiraŃii. din perspectiva lui intimitate. ca o caracteristică a personalităŃii mature face individul capabil să perceapă dezacordurile şi absurdităŃile prezente înlăuntru. 326) drept consecinŃă a trei tipuri de situaŃii: 1. Pe toată perioada. propriile calităŃi şi valori. E. plăcerea. PrezenŃa umorului. Autoacceptarea. respectiv înŃelegerea condiŃiei umane a tuturor oamenilor. investiŃie de aspiraŃii crescătoare. toleranŃa la frustraŃie. Ceea ce este obiectiv este demn de făcut. Allport mai adaugă şi faptul că personalitatea matură reclamă o înŃelegere clară a scopului vieŃii în termenii unei teorii inteligibile. Sintetizând.Verza (1997. disconfortul „şocului realităŃii”. starea de defensivă pot fi toate uitate pentru lungi intervale de timp. • Perioada adultă II – 45-55 de ani – se petrece conştientizarea reuşitei/nereuşit ei. p. 2. Acest criteriu special poate fi pus în legătură cu scopul „responsabilităŃii” care este subliniat de gânditorii existenŃialişti. • Perioada adultă de stabilizare.

1957) a concluzionat că variabila statutul socio-economic al părinŃilor joacă un rol important în evoluŃia carierei. apoi (Super. pe de altă parte. 1953). 1978. numărul de luni în care a fost fără slujbă şi numărul de luni în care s-a întreŃinut singur. Aceste teorii pot fi clasificate ca: teorii asupra maturităŃii vocaŃionale sau teorii asupra concepŃiei despre sine (Super. de câte ori a rămas fără slujbă. începând cu Tyler (1951). perfecŃionarea orientării intereselor. acest fapt se conştientizează ca un plus de experienŃă practică şi ca o cerinŃă de perfecŃionare teoretică. perfecŃionarea folosirii aptitudinilor. teoriile dezvoltării pun accent pe apariŃia unor alegeri succesive şi dispunerea lor în cursul vieŃii în contrast cu cele care se concentrează asupra determinanŃilor unei alegeri în momentul începerii specializării sau intrării în câmpul muncii sau la un anumit substadiu al vârstei adulte. ViaŃa profesională şi integrarea în comunitate devin mai intense şi mai pline de responsabilităŃi. 436). Prin abordarea unei profesiuni. care a sugerat faptul că în exprimarea preferinŃei vocaŃionale individul îşi formulează opiniile despre propria persoană în terminologie profesională. 1955). RelaŃia între modelarea personalităŃii şi profesiune este recunoscută de majoritatea autorilor şi conturează numeroase teorii. avansarea spre un Ńel. Persoanele de 35-40 de ani care ajung la funcŃii medii în ierarhia profesională sesizează diferenŃa faŃă de generaŃia mai tânără. participare activă la activităŃi organizatorice în şcoală şi comunitate sunt înalt predictive pentru o bună carieră. în Davidtz şi Ball. Activitatea profesională constituie aspectul cel mai reprezentativ pentru persoana adultă. rolul variabilelor: inteligenŃă. îmbunătăŃirea nivelului de instruire. ca şi de modul în care îşi reprezintă lumea din jur (Kelly. rezultate şcolare. care s-a bazat pe teoria rolurilor pentru a explica diferenŃele dintre interesele fetelor şi cele ale băieŃilor. Teoriile maturităŃii vocaŃionale au conceput o serie de scale ale evoluŃiei carierei şi au oferit câteva variabile semnificative: modificări de echitate. Între acestea. Teoriile care susŃin rolul concepŃiei despre sine în alegerea şi exercitarea profesiunii nu sunt noi. p. Studiul tipurilor de carieră (Super. realismul motivelor pentru întreprinderea unei acŃiuni. Toate acestea compun un corolar important al dezvoltării tânărului adult în relaŃie cu alegerea şi exercitarea profesiunii. MulŃi psihologi acceptă că acŃiunile unei persoane sunt determinate de conştiinŃa sa despre sine şi despre situaŃia în care se află. 220 . numărul de schimbări. îmbunătăŃirea statutului socio-economic.• Perioada adultă III are loc dezangajarea profesională şi un nou „şoc al realităŃii”.

iar pe prim plan se află capacitatea de muncă şi randamentul. dar realitatea arată că rolurile sunt dependente de contextul social şi de caracteristicile psihologice ale individului. 446). Aceste direcŃii ale „carierei” (evoluŃia profesională. Creşterea copiilor şi intrarea acestora în şcoală implică aspecte noi mai complexe. Perspectiva studiului longitudinal asupra rolurilor aduce o viziune nouă cu privire la roluri şi la dinamica acestora. cât şi marital. Un curs individual de viaŃă este compus din multiple traiectorii interdependente (sau cariere) ale rolurilor sau relaŃiilor. În familie. a sănătăŃii) nu există separat. iar pentru că şi în viaŃa de familie apar noi probleme. astfel încât schimbările produse într-una dintre traiectorii deseori le afectează pe toate celelalte. DINAMICA ŞI TRANZIłIA ROLURILOR ÎN PERIOADA ADULTĂ Femeile şi bărbaŃii trec prin perioada adultă şi bătrâneŃe în maniere personale şi complexe. viaŃa familială şi cea socială. 1978. experienŃa profesională devine tot mai bogată. pe parcursul vieŃii axându-se pe traiectoriile de rol şi pe elementele implicite în tranziŃia rolurilor (Giele şi Elder. legate de educaŃie şi instruire. sunt interdependente. 1998). Între 45 şi 55 de ani. Aceste traiectorii sunt întrerupte şi alterate de secvenŃe ale dinamicii vieŃii care cuprinde 221 . Adultul este implicat într-o serie de roluri. socială. cât şi cea familială sunt presionate de noi adaptări de rol.6. psihologice şi biologice. Între 40 şi 45 de ani. de multe ori se ivesc conflicte de rol şi se impun decizii privind priorităŃile în viaŃa individului. 1985). Traiectoria de rol se referă la o direcŃie definită de procesul de îmbătrânire sau de mişcarea care traversează structura de vârstă (Elder.individul caută să-şi pună în aplicare concepŃia despre sine şi că stabilindu-se într-o profesiune el încearcă să se împlinească pe sine (Davidtz şi Ball. Comportamentul de rol. familială. Aceasta este perioada în care pot apărea tensiuni mari în familie şi cele mai multe divorŃuri. cresc responsabilităŃile atât pe plan profesional. identitatea de rol şi transformarea rolurilor de-a lungul vieŃii sunt componente majore ale acestor procese complexe. În mod tradiŃional schimbările şi transformările rolurilor au fost prezentate mai ales în lipsa contextualizării. 12. p. printre care cele din viaŃa profesională. implicând numeroase procese sociale. se reinstalează echilibrul şi un stil adecvat de interrelaŃionare. Atât sfera profesiunii.

CircumstanŃele personale ale vieŃii indivizilor. poate conduce la o serie de alte schimbări mai mari sau mai mici. Legăturile de viaŃă presupun că traiectoriile de viaŃă ale indivizilor sunt strâns legate de traiectoriile de viaŃă ale părinŃilor. mai degrabă decât ca pe un eveniment singular. adulŃii părăsesc anumite roluri. De aceea. şef sau proprietar. cum ar fi văduvia. CircumstanŃele sociale.evenimente şi stări tranzitorii. White R. Moen. cum ar fi cele de fiu. relaŃiile sociale. de asemenea. De exemplu. Intrările şi ieşirile din rol sunt importante şi procesualitatea subliniază ordinea acestor tranziŃii de-a lungul cursului vieŃii. statutul marital. 1994. de exemplu în traiectoria profesională un individ poate fi: angajat. educaŃia lor. Pentru înŃelegerea tranziŃiei rolurilor în viaŃa adulŃilor sunt importante 4 concepte: „coordonarea în timp”. rasa şi vârsta vor avea însemnătate în procesul devenirii pe perioada adultă. cum ar fi cele de părinte. soŃilor. Ea asigură un sens al comuniunii şi al suportului. analizând dezvoltarea lor în fazele adulte. (1975) a considerat că ciclurile vieŃii se centrează pe modificarea de pondere a unor subidentităŃi ce coexistă în structura personalităŃii şi se organizează în jurul rolurilor şi statutului social (cuprinde activităŃi şi aptitudini. copiilor. Procesualitatea se axează pe îmbătrânire ca pe o serie de tranziŃii de rol. 2000). „procesualitatea”. Contextualitatea poate fi văzută pe două niveluri: pe nivel individual şi pe nivel social. cunoştinŃe). 1998. muncă şi familie sunt ancorate în realitatea mijlocului secolului XX şi nicidecum adaptate secolului XXI. o schimbare bruscă. W. 1998). Legătura maritală este rolul cheie pentru majoritatea indivizilor. „contextualitatea” şi „legăturile de viaŃă” (Moen. interese. normelor şi instituŃiilor se schimbă mult mai încet decât viaŃa oamenilor. Riley (1994) şi colaboratorii ei au adus în discuŃie ideea conform căreia schimbările în structura socială a rolurilor. Coordonarea în timp se referă la durata petrecută în fiecare rol sau distanŃa în timp între două sau mai multe tranziŃii de rol. Cu atât mai complexă devine problematica cu cât în cadrul acestor traiectorii o persoană poate avea roluri diferite. Se poate observa că 222 . Giele şi Elder. creativitate. cea de părinte. Majoritatea ideilor şi politicilor despre îmbătrânire. White se referă la subidentitatea de carieră – profesională. contextul socio-economic punând de cele mai multe ori amprenta asupra unei generaŃii. Dinamica rolurilor parentale este şi ea importantă în perioada adultă. prietenilor şi colegilor de muncă (Antonucci. mărimea familiei. de soŃ sau soŃie. pot influenŃa opŃiunile şi oportunităŃile indivizilor de vârste diferite. etnia. şi intră în altele.

iar creşterea copiilor mici lărgeşte sfera intimităŃii. se realizează diferenŃierea rolurilor în familie. cum ar fi cele de amânare a căsătoriei pentru perioade de vârstă mai înaintate. are loc dezangajarea profesională şi în consecinŃă se produce o criză de identitate profesională. trebuie precizat faptul că societatea contemporană relevă noi tendinŃe. Sunt două grupuri majore de teorii care privesc dezvoltarea adultă: primul grup descrie dezvoltarea psihologică ca fiind un proces ce are loc stadial. Ursula Şchiopu. crescător. restrângerea numărului de copii etc. Apar. E. intervalele de vârstă pentru aceste stadii se corelează cu tendinŃele menŃionate.Verza (1997. p. numeroase modificări in interiorul rolurilor maritale şi parentale. se consolidează identitatea familiei. rolurile profesionale sunt absorbante. poate interveni pierderea partenerului şi apariŃia nepoŃilor. legătura matrimonială devine una de securizare. temperarea discretă a libidoului. adult 34/45 de ani – perioada este caracterizată de un rol parental mai încărcat. chiar dacă stadiile propuse sunt încă relevante. libidoul este în continuare activ. ca o extensie a ideii de cicluri de 223 . adult 45/55 de ani – apar unele tensiuni pe dimensiunea rolului parental. libidoul foarte activ. se constituie gradele de dependenŃă şi autonomie între soŃi. Ca şi în cazul stabilirii stadiilor perioadei de vârstă adultă. tendinŃa este spre confort afectiv – pot interveni unele crize maritale. 326) propun următoarele elemente caracteristice ale perioadei adulte din perspectiva subidentităŃilor maritale şi parentale: adult tânăr – are loc consolidarea căsniciei. adult 55/65 de ani – rolul parental este solicitat de denuclearizarea familiei. Ca urmare. asumând că perioada adultă este una mai degrabă statică. familia este dominată de dorinŃa întreŃinerii confortului afectiv. un proces de adaptare activă. Cei mai mulŃi autori sunt însă de acord că adaptarea la schimbările ce intervin în perioada de adult tânăr şi perioada adultă mijlocie este într-o relaŃie directă cu adaptarea în viaŃa de familie. creşte intimitatea.există o mare fluctuaŃie şi diversitate referitoare la limitele inferioare (adolescenŃa) şi superioare ale stadiilor adulte şi mai ales ale primului dintre ele (tinereŃea). anularea capacităŃii de procreare a femeii. ea urmând perioadei foarte dinamice din adolescenŃă. de asemenea. apare erodarea intimităŃii. are loc fragilizarea sănătăŃii mamei. amânarea momentului când adultul tânăr devine părinte. Dezvoltarea adultului a fost ignorată de perspectiva psihanalitică.

Procesul de bază în perioada adultă este câştigarea independenŃei. StudenŃii au fost intervievaŃi şi li s-au aplicat o serie de teste psihologice. mecanismele da apărare sunt cele care construiesc abilitatea individului de a face faŃă provocărilor evenimentelor din viaŃa adultă. Vaillant G. construite până la vârsta de 18 ani. cu experienŃele din copilărie trăite de subiecŃi. E. dimpotrivă. (1976. Piaget consideră că adaptarea este o stare de echilibru. respectiv adultul tânăr părăseşte familia de provenienŃă şi îşi întemeiază propria familie. prin care organismul reorganizează realitatea externă. Al doilea grup de teorii descrie dezvoltarea ca fiind un proces care urmează ca răspuns la situaŃii sau factori specifici de stres. Studiul longitudinal. studiu cunoscut şi sub titlul de Grant Study. Realitatea arată că dezvoltarea adultului este o combinaŃie de factori descrişi în ambele grupuri de teorii. Vaillant a pus în relaŃie adaptarea sănătoasă la viaŃa adultă. Cei mai buni predictori ai adaptării sănătoase au fost cei de tipul mecanismelor de apărare sănătoase. El a concluzionat că episoadele singulare traumatice din copilărie nu pot fi predictori pentru o adaptare slabă în viaŃa adultă dar dezvoltarea într-o familie cu probleme poate prevedea o slabă adaptare în viaŃa adultă. p. 535-545) descrie o ierarhie a mecanismelor de apărare: Narcisist Negarea Distorsiunea ProiecŃia Separarea Imatur IntroiecŃia Hipocondria Somatizarea Regresia Nevrotic Deplasarea Disocierea Intelectualizarea RaŃionalizarea Matur Altruismul Sublimarea Umorul Reprimarea Aceste mecanisme de apărare descrise iniŃial de Anna Freud sunt. p. un acord care se realizează prin mecanismele de asimilare şi acomodare. 55). de la rolul de copil la cel de părinte. corespondente cu „mecanismele de adaptare” descrise de Piaget (Enăchescu. comportă dificultăŃi şi cer reevaluarea unor probleme din istoria devenirii adultului. din punct de vedere psihologic. Aşadar. condus de Vaillant (început în 1955 şi urmărit până în 1983). astfel încât să se 224 . a încercat să pună în evidenŃă factorii adaptării în viaŃa adultă. 1998. Factorii ce favorizează sau. inclusiv Rorschach.viaŃă. reduc adaptarea la propria viaŃă de familie au solicitat atenŃia multor cercetători. elemente WAIS şi TAT. Aceste schimbări de rol.

Mecanismul psihosocial care generează disfuncŃii maritale exprimă. reciprocitatea performanŃei de rol. Limitele slabe caracterizează părinŃi supraprotectori sau. căsătorite sau nu. 1980. cele imature. echivalenŃa funcŃionării rolului. 245). Rolurile parentale sunt. Dificultatea în perceperea congruentă a rolurilor este aceea că individul. şi mecanismele defensive mature. p. PărinŃii tind să repete atmosfera din propria familie. în mod frecvent priveşte atitudinile şi aşteptările sale ca fiind corecte şi le menŃine fără a încerca să vadă sau să înŃeleagă atitudinea şi aşteptarea celeilalte persoane. Mitrofan. EchivalenŃa funcŃionării rolului se referă la principiul conform căruia gradul de satisfacŃie al fiecăruia primit din partea celuilalt trebuie să aibă acelaşi grad ca şi satisfacŃia oferită celuilalt. N. jocul încrucişat al proiecŃiilor şi expectaŃiilor de rol mutual (Iolanda Mitrofan. de adolescenŃi şi pacienŃi cu depresii. CongruenŃa de percepŃie a rolurilor este esenŃială pentru stabilitatea cuplului (Saxton. p. de adulŃii în situaŃii stresante. Nevoile ce sunt împlinite în interiorul cuplului sunt: materiale. dimpotrivă. sexuale şi psihologice (Saxton. p. Reciprocitatea performanŃei de rol presupune implicarea în rol şi folosirea lui pentru a întâmpina solicitările rolului celuilalt. de adulŃii cu maturitate psiho-afectivă. de fapt. Când fiecare ia o poziŃie fermă în felul său. cele nevrotice. Rolurile parentale funcŃionale prezintă o clară exprimare al limitelor. PerformanŃa de rol şi congruenŃa percepŃiei rolurilor sunt interdependente. 1991. PerformanŃa de rol se referă la felul în care individul intră în rolul său şi îi dă viaŃă. sunt susceptibile de a fi mai mult sau mai puŃin trainice. cuplurile. într-o mare proporŃie. în consecinŃa a trei componente (Lloyd Saxton. conform celor mai mulŃi autori. Chiar dacă tendinŃa actuală este aceea de a întârzia căsătoria. Rolurile pe care individul le poate trăi în viaŃa de familie sunt cele de soŃ şi de părinte. 1980) legate de funcŃionalitatea rolurilor în cuplu: congruenŃa percepŃiei rolurilor. înŃelege şi accepta punctul de vedere al celuilalt devine din ce în ce mai dificilă. Vaillant arată că mecanismele de apărare de tip narcisist sunt folosite de copii şi pacienŃi psihotici.armonizeze cu tendinŃele şi interesele pe care caută să le pună în acord cu mediu. 1980. 247). CongruenŃa percepŃiei rolurilor presupune că fiecare persoană percepe rolul ei sau rolul lui aproape la fel cum este perceput de celălalt. dificultatea de a vedea. InsuficienŃa limitelor condiŃionează independenŃa şi autonomia copiilor. o repetare a rolurilor la care indivizii au fost expuşi în copilărie. 299). părinŃi indife225 .

aici enumerând: rolurile sexual-afectiv şi procreativ. tatăl „bomboană”. de extinderea pentru un noul rol. mondenă. dimpotrivă. p. de aceea. vedetă. MulŃi autori tratează. cel parental. Rolurile conjugale sunt serios modificate de apariŃia copiilor şi. Doar 20% dintre copii l-au identificat pe tatăl lor cu tatăl ideal (Vincent. 330). 1972. ci. p. 1970). doar 1 din 4 crede că acesta este cel ideal. cu cele mai mari valori în perioada dinaintea apariŃiei copiilor. adoptarea şi exercitarea inautentică a rolului familial. 226 . calmă. ea pare uneori o mască ipocrită a unei voinŃe de dominare (Vincent. Concluzia privind autoritatea paternă manifestată faŃă de copii este: afirmarea brutală a unei supremaŃii şi autoritatea de tip epistemic. pe măsură ce copilul creşte. mama ideală diferă aproape întotdeauna de cea adevărată. rolurile parental-educaŃional. până la vârsta de 6-13 ani. meşter la toate. Cercetările autorilor citaŃi au reliefat mai multe tipuri de disfuncŃionalităŃi de rol: adoptarea şi exercitarea inadecvată a rolului specific sexului. 1972. Într-un studiu efectuat de Rose Vincent (1972). seducător. s-a constatat că există un nivel mai ridicat al aşteptărilor şi implicit al criticilor faŃă de mamă decât faŃă de tată. invadatoare.renŃi (slab implicaŃi în rol). deci. şi tatăl sportiv. de asemenea. care scade pe parcursul creşterii copiilor. au fost puse în evidenŃă mai multe tipuri de părinŃi (mame şi taŃi) şi frecvenŃa alegerii de către copii a unui tip sau altul. autoritar. Ciupercă. În timp ce tatăl ideal şi tatăl real au acelaşi profil din punctul de vedere al copiilor. rol organizatoric administrativ (Iolanda Mitrofan. p. rolurile parentale şi maritale în complexul rolurilor familiale. orice atitudine excesiv de protectoare este respinsă ca posesivă. dar manifestarea lor este interdependentă şi disfuncŃionalităŃile într-un sector antrenează disfuncŃionalităŃi şi în celelalte. Pentru mame au fost identificate următoarele tipuri: mama „bomboană”. 1998. adoptarea şi exercitarea incompletă a rolului familial. pe o populaŃie de aproape 100 de copii. cei care şi-l doresc sunt cei care nu au un astfel de tata. Copiii nu aleg mama în funcŃie de gradul de răsfăŃ oferit. după care are loc o creştere uşoară până la vârsta de 21 de ani ai copiilor (Rollins şi Feldman. Aceste tipuri pentru taŃi au fost: tatăl important. dintre copiii care au un tată autoritar. Privind alegerea tipurilor de mame. Concluziile autoarei sunt acelea că tatăl autoritar este cel mai frecvent ales de copii. cel care seamănă în cele mai multe cazuri cu tatăl adevărat. energică. Rolurile conjugale şi cele parentale pot fi privite izolat. începând cu vârsta şcolară. mama copilăroasă şi mama „cloşcă”. 18). Statisticile arată o curbă a satisfacŃiei maritale în formă de „U”. om de interior. 12).

publicate în „Comunicat de presă”. Cercetări efectuate în România au scos în evidenŃă corelaŃia ridicată negativă dintre numărul de copii şi şcolaritatea mamei. psihologice şi sociale. 227 . problemele familiale fiind mai mult în seama femeii. INS România. dar gratificant datorită satisfacerii prin paternitate a orgoliului de patronaj.Perioada de 6-14 ani ai copilului este una de presiuni economice. Rolul patern este dificil datorită concurenŃei la atenŃia femeii. Fertilitatea femeilor din grupa de vârsta 20-24 ani continuă să înregistreze intensitatea cea mai mare. p. 38. costurile economice si sociale ridicate suportate de populaŃie în perioada de tranziŃie. când partenerii de cuplu sunt preocupaŃi de profesie. 1995. criza locuinŃelor şi condiŃiile deosebit de dificile pentru posibilităŃile unui tânăr care-şi doreşte întemeierea unei familii. în „Comunicat de presă”. nr. nr. Rolul de mamă implică o serie de noi sarcini pentru care femeia este mai mult sau mai puŃin pregătită. an de an. în funcŃie şi de socializarea din familia de provenienŃă. ca urmare a obiceiurilor culturale şi a rolului matern mai consistent. Conform statisticilor INS România. 128). fertilitatea specifică a scăzut la toate grupele de vârstă. din 2000. însă. apreciază că: „libertatea cuplurilor de a decide asupra numărului dorit de copii. instabilitatea socială şi şomajul sunt printre principalele cauze care au determinat scăderea. a numărului de născuŃi-vii”. fiind corelată cu perioada adultă tânără. în condiŃiile în care şcolarizarea şi calificarea superioară vor fi tot mai costisitoare. este previzibilă o accentuare a scăderii fertilităŃii datorită costului copiilor (IluŃ. 24/2000. În consecinŃa prelucrării datelor privind natalitatea.

în general. respectiv au loc schimbări în viaŃa profesională. Problematica retragerii din viaŃa activă 13. Probleme de natură psihoafectivă şi comportamentală 13. indivizii aflaŃi în perioada de trecere spre bătrâneŃe sunt. Marea bătrâneŃe – longevitatea 13. într-o condiŃie de sănătate superioară şi cu o siguranŃă financiară mai bună decât generaŃiile anterioare. Conform Merck Manual of Geriatrics (capitolul despre biologia procesului de îmbătrânire). Ei tind să semene mai mult cu adulŃii de vârstă mijlocie decât cu cei bătrâni. Atitudinea în faŃa morŃii 13. până în perioada de adult tânăr. într-o stare psiho-afectivă mai bună.3.1. după care are loc un declin până la vârsta adultă mijlocie 228 .XIII. determinat genetic şi modulat de mediu. majoritatea indivizilor între 65 şi 75 de ani sunt într-o condiŃie de sănătate asemănătoare celor de vârstă mijlocie.4. Unele din aceste schimbări au loc într-o perioada specifică de timp şi necesită o adaptare imediată.7. Noi roluri în familie 13. PERIOADA BĂTRÂNEłII 13. Regresia biologică 13.5. REGRESIA BIOLOGICĂ Perioada de bătrâneŃe aduce cu sine numeroase schimbări importante în modul în care individul se percepe pe sine şi lumea din jur. cu toate că unele abilităŃi sunt afectate evident. De exemplu. totuşi sunt capabili de o bună funcŃionare.2. în relaŃiile cu familia şi prietenii. Stadiile perioadei de bătrâneŃe 13.1. conducând spre maturare prin vârstele copilăriei şi pubertăŃii.6.Cap. Îmbătrânirea este un proces biologic complex. îmbătrânirea este un proces ce implică schimbări graduale şi spontane. În contemporaneitate.

datorită antrenării sociale şi active mai reduse.şi marea bătrâneŃe. greutatea corporală şi starea de bine psiho-afectivă. este procesul prin care capacitatea de diviziune a celulelor. masa osoasă. ale structurilor biologice ale organismului. Se acceptă îndeobşte că sistemul endocrin este în mare măsură responsabil de procesul de îmbătrânire. trofice. în concluzia cercetărilor despre mecanismele îmbătrânirii şi dezvoltarea umană arată că nu există probe reale relative la limitarea intrinsecă a numărului de divizări ale celulelor. 349). SenescenŃa. ci există o îmbătrânire progresivă a acestora. se produc o serie de modificări biochimice (hormonale). după ce în finalul fazelor adulte a avut loc anularea capacităŃii de procreare. Dar vârsta nu spune nimic despre bazele sistemice sau genetice ale îmbătrânirii. a conştiinŃei şi dinamicii vieŃii interioare. Îmbătrânirea este greu de definit altfel decât pe baze operaŃionale sau în baza continuumului cronologic (vârsta individului). p. care stimulează efectul îmbătrânirii generale. reduce capacitatea lor de multiplicare (Rubin. dat fiind faptul că organismul antrenează rezervele compensatorii şi parcurge forme de echilibre proprii extrem de complexe (Ursula Şchiopu. profesor la catedra de biologie Berkeley (University of California). proces numit senescenŃă. conform Merck Manual of Geriatrics (1999). 1997). Acest stres (de exemplu. Una din teoriile biologice cele mai cunoscute asupra îmbătrânirii se referă la faptul că celulele normale pot creşte doar într-un număr fix de diviziuni înainte ca acestea să-şi încheie ciclul de viaŃă. Scade producŃia de estrogen la femei (menopauza) şi cea de testosteron (andropauza) la bărbaŃi (Journal of the American Medical Association. 1997. fiind cel care reglează depozitele de grăsime. scade energia instinctelor (scăderea libidoului) şi a eficienŃei adaptării. spre deosebire de îmbătrânirea patologică. De asemenea. Harry Rubin. reducerea funcŃiilor biochimice). Îmbătrânirea fiziologică. metabolismul. Ca urmare a modificărilor hormonale. de consistenŃă şi funcŃionale. care induce o pierdere treptată a funcŃiilor diferenŃiate ale celulelor şi a ratei lor de creştere. se realizează fără seisme prea evidente. 1992). Unele manifestări ale procesului de îmbătrânire sunt legate de efectele declinului hormonal. se produc restructurări ale caracteristicilor personalităŃii şi o modificare de stare a diferitelor funcŃii psihice. January 22. masa musculară şi rezistenŃa. Verza. ce acŃionează asupra celulelor. Ideea aceasta conduce la concluzia că îmbătrânirea celulelor are un rol important în procesul general de îmbătrânire. În ansamblu. capacitatea lor de dezvoltare şi funcŃionare s-a pierdut de-a 229 .

lungul procesului de îmbătrânire, ducând până la incompatibilitatea cu viaŃa: procesul de senescenŃă se încheie cu moartea. În consecinŃă, putem spune că îmbătrânirea conŃine componente pozitive ale dezvoltării şi negative ale declinului, dar senescenŃa se referă strict la procesul degenerativ; de exemplu, problemele de memorie ce apar cu vârsta sunt considerate aparŃinând senescenŃei. Ca urmare a îmbătrânirii celulelor şi Ńesuturilor, se manifestă în exterior o serie de caracteristici, dintre care cea mai evidentă este modificarea aspectului general al pielii, care îşi pierde elasticitatea, devine mai subŃire, mai uscată, mai palidă. Această modificare este mai evidentă la nivelul feŃei şi mâinilor (părŃi descoperite ale corpului). Există însă o evidentă pierdere a elasticităŃii pielii şi a Ńesuturilor şi în alte părŃi ale corpului, spre exemplu, pliurile de sub braŃ sau de sub pântec. Acestea, ca şi ridările feŃei, se mai datorează şi faptului ca în faza adultă timpurie şi medie există o creştere în greutate datorită depozitelor de grăsime, printre altele şi subcutanat (Ursula Şchiopu, Verza, 1997, p. 349). Depozitele de grăsime ce apar în perioada adultă, precum şi creşterea nivelului de insulină sunt benefice pentru perioada bătrâneŃii când puterea de nutriŃie a organismului scade. O altă teorie despre îmbătrânire este cea a căderii celei mai slabe legături, respectiv nu toate sistemele organismului sunt la fel de puternice, dintre cele mai slabe făcând parte sistemul neuroendocrin şi cel imunitar, astfel încât decăderea din funcŃionarea corespunzătoare a unui sistem antrenează întreg organismul. Erorile de funcŃionare produse de sistemul neuroendocrin sunt responsabile de disfuncŃiile la nivel homeostatic, de pierderea capacităŃii de reproducere şi de dereglările metabolice care apar cu vârsta. Se declanşează procesul de încărunŃire (acromotrihie), începe pierderea sau rărirea părului mai ales în zona boltei craniului. Părul grizonat poate apărea şi înainte de 40 de ani, dar devine evident spre vârsta de 50 de ani, mai ales la tâmple şi în zona occipitală. Îmbătrânirea musculară şi a scheletului este pronunŃată şi măsurabilă după 50 de ani, ea fiind una din cauzele altor schimbări în totalitatea organismului. Corpul în întregime trece printr-un proces de scădere a procentului apei din organism. Acesta este unul din cele mai importante efecte ale îmbătrânirii. Scăderea apei din organism este drastică, de la 80% cât deŃine ea în perioadele de tinereŃe la 60% în perioada bătrâneŃii. ConsecinŃele imediate sunt legate de pierderi ale masei musculare, aceasta având un conŃinut ridicat de apă. Pierderea cantitativă a fluidelor din corp face, de exemplu, ca medicamentele ce
230

se dizolvă în organism să capete o concentraŃie mai mare. Scăderea apei la nivelul Ńesuturilor este probabil responsabilă şi de schimbările metabolice şi se corelează cu decăderea şi a altor sisteme organice. Mişcările devin treptat mai greoaie, mai lipsite de supleŃe. Scăderea elasticităŃii mişcărilor şi a capacităŃii de efort fizic este determinată de diminuarea mobilităŃii articulaŃiilor, de atrofierea lor, dar şi de scăderea masei musculare. ForŃa musculară şi densitatea oaselor scad după 40 de ani, densitatea oaselor atinge un nivel de maxim în jurul vârstei de 25 până la 30 de ani, după care apare o descreştere cu un procent de 1% pe an. ForŃa musculară scade şi ea după vârsta de 25 de ani, cu o rată de 10% de la 25 până la 50 de ani. De-a lungul vieŃii, un individ poate pierde până la 40% din masa musculară şi capacitatea funcŃională a sistemului muscular, care implică scăderea nivelului energetic al persoanelor în vârstă. Metabolismul calciului este, de asemenea, afectat şi, în consecinŃă, au loc decalcifieri care determină modificări de Ńinută, postură, pierderea danturii. După 55 de ani, la nivelul inimii are loc o incidenŃă mai mare a infarctului miocardic şi, într-o măsură apropiată, lezarea arterelor coronariene (care hrănesc inima). În perioadele adulte, bătăile inimii sunt de 72 pe minut, cu creştere la efort, excitare, teamă, dar după 55 de ani, bătăile inimii devin mai slabe şi neregulate (Ursula Şchiopu, Verza, 1997). Aparatul respirator funcŃionează mai slab, în principal sunt afectaŃi plămânii datorită scăderii apei din organism şi datorită pierderii elasticităŃii Ńesuturilor. RespiraŃia este mai superficială, oxigenarea întregului organism este diminuată şi apar des îmbolnăviri care se pot repede agrava. Scade durata generală a somnului, cu deosebire a celui paradoxal, care favorizează stocarea de informaŃii şi, în genere, învăŃarea. Apar din ce în ce mai des insomniile. Pe parcursul zilei, se simte din când în când o anume stare de oboseală, care-i face pe bătrâni să simtă nevoia repaosului (Ursula Şchiopu, Verza,1997). Deprecierea analizatorilor conduce la o prelucrare deficitară a informaŃiei, respectiv vederea devine mai slabă, scade capacitatea de a diferenŃia obiectele mai mici, scade sensibilitatea de diferenŃiere a culorilor. Scăderea auzului este o altă caracteristică des întâlnită la vârsta a treia. Diminuările de auz şi de vedere pot fi compensate cu proteze auditive şi ochelari. O dată cu vârsta scad sensibilitatea la durere şi capacitatea de diferenŃiere gustativă. Spitalizarea şi solicitarea de îngrijire medicală sunt din ce în ce mai frecvente după 65 de ani.
231

13.2. PROBLEME DE NATURĂ PSIHOAFECTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ

Perioada bătrâneŃii este şi cea în care creşte numărul neuronilor care ies din funcŃie, iar greutatea creierului scade şi, ca urmare, scade şi mobilitatea proceselor de excitaŃie şi inhibiŃie şi creşte latenŃa emiterii de răspunsuri la excitanŃi complecşi. În declinul funcŃiilor psihice un rol major îl joacă diminuarea funcŃionalităŃii SNC, începând cu scleroza celulelor din receptori. Degradarea sistemului nervos este legată şi de reducerea capacităŃii organismului de a satisface cerinŃele de irigare, oxigenare şi alimentare a creierului. Modificările intelectuale sunt mai puŃin accentuate decât schimbările fizice sau senzoriale. Descreşte funcŃionalitatea intelectuală mai ales după 70 de ani şi ca urmare a modificărilor structurale ale sistemului nervos. Se diminuează memoria de scurtă durată, iar memoria de lungă durată se păstrează mai bine. Scade interesul pentru activităŃi noi, cât şi cel pentru activităŃile obişnuite; are loc diminuarea capacităŃii de concentrare a atenŃiei şi sunt afectate, mai ales, activităŃile intelectuale care cer viteză de reacŃie. Schimbările de natură fiziologică au un impact real asupra stării şi sănătăŃii psihice. Pe de o parte, fragilizarea biologică aduce cu sine sentimentul de incapacitate, ceea ce produce schimbări majore în imaginea de sine a persoanelor vârstnice, iar pe de altă parte, îmbătrânirea sistemului neurohormonal produce alte schimbări ale manierei de reacŃie la mediul familial şi social, apar noi scheme de adaptare şi noi maniere de rezolvare a problemelor. Pe scala evenimentelor celor mai stresante, pierderea partenerului de viaŃă are un scor foarte ridicat, indiferent de vârsta persoanei care traversează această situaŃie. Cu cât persoana este mai în vârstă însă, adaptarea la noua situaŃie de viaŃă este mai dificilă şi cu atât pare să fie mai dureroasă şi mai plină de consecinŃe pentru starea psiho-fizică a individului. Problema cu care se confruntă partenerul rămas în viaŃă este singurătatea, chiar dacă acesta are suportul şi compania familiei şi prietenilor. SoŃul rămas singur pierde o sursă primară de suport material, de ajutor în activităŃile zilnice, de companie şi, de asemenea, pierde şi un partener sexual. În timp ce majoritatea indivizilor se adaptează pierderii partenerului după o perioadă de durere, un număr semnificativ de persoane văduve experimentează o depresie de lungă durată. Această depresie rezultă nu doar din pierderea partenerului, ci şi datorită altor pierderi ce sunt
232

frecvente în perioada bătrâneŃii. În anii bătrâneŃii, depresia apare din episoade scurte de tristeŃe. Melancolia sau pierderea bruscă a energiei poate evolua spre o serioasă şi îndelungată condiŃie depresivă. Caracteristicile acestei depresii include o durere continuă, lipsa de interes, lipsa de speranŃă, reducerea încrederii în sine, o evaluare deformată a prezentului şi viitorului. Persoanele vârstnice depresive se confruntă deseori cu dificultatea în a lua decizii şi devin mai încete în gândire, mod de a vorbi şi mişcări. Unii indivizi totuşi trăiesc un nivel înalt de activitate, găsind că este foarte dificil să se mai odihnească sau să rămână tăcuŃi. Simptomele psihice ale depresiei ar putea include pierderea apetitului, pierderea în greutate, oboseală severă, lipsa de somn, constipaŃia sau diareea. Cresc tensiunea şi anxietatea care poate contribui la construirea unor stări de agitaŃie. Unii indivizi pot traversa anumite probleme psihice, deoarece refuză tristeŃea sau deprimarea. Depresia severă este deseori acompaniată de gânduri de suicid. Suicidul poate apărea în anii bătrâneŃii ca urmare a evenimentelor stresante, cum ar fi pensionarea, văduvia, bolile sau sentimentul eşecurilor anterioare (Shulman şi Berman, 1988). Depresia nu caracterizează îmbătrânirea, familia şi prietenii unui vârstnic depresiv este bine să apeleze la ajutor de specialitate. Unii vârstnici devin suspicioşi asupra persoanelor şi evenimentelor ce se petrec în jurul lor. Ei ar putea dezvolta explicaŃii false sau ireale asupra lucrurilor care se întâmplă cu ei. Pierderea încrederii în ceilalŃi este într-un fel mai frecventă la persoanele care au dificultăŃi privind auzul, au vederea mai scăzută şi se confruntă cu pierderi severe de memorie. Acestea se pot întâmpla datorită faptului că ei nu mai au încredere în propriile lor simŃuri sau gânduri, astfel încât ei găsesc că este foarte dificil să aibă încredere în ceilalŃi. Perioada bătrâneŃii, aducând cu sine numeroase probleme de sănătate, centrează adultul în vârstă pe propriul corp şi disfuncŃiile asociate îmbătrânirii. Ei au o listă lungă de plângeri privind sănătatea. Această reacŃie este foarte frecventă, dar preocuparea excesivă privind sănătatea conduce la instalarea reacŃiilor ipohondrice. BătrâneŃea este perioada în care memoria este real şi sever afectată. Deseori se asociază cu boli de tipul Parkinson, Alzheimer, arterioscleroza cerebrală (Shulman şi Berman, 1988). Procesul îmbătrânirii include transformări fiziologice, biochimice şi comportamentale, declinul psihic fiind condiŃionat de o serie de factori de natură subiectivă, de natură fiziologică, precum şi de
233

condiŃiile de mediu, de moştenirea genetică şi de rezistenŃa SNC. În concluzie, îmbătrânirea se desfăşoară gradual şi diferă de la o persoană la alta.
13.3. STADIILE PERIOADEI DE BĂTRÂNEłE

Stadiile perioadei de bătrâneŃe pot fi: de trecere spre bătrâneŃe 65/75 ani, bătrâneŃea medie 75/85 ani, marea bătrâneŃe după 85 ani (Ursula Şchiopu, Verza, 1997). În literatura de specialitate americană, sunt enumerate două mari stadii: perioada bătrâneŃii timpurii (de la 65 la 75 de ani) şi bătrâneŃea târzie după 75 de ani. Perioada de trecere este cea în care are loc retragerea oficială din viaŃa activă şi, ca urmare, are loc micşorarea subidentităŃii profesionale. Rămâne esenŃială subidentitatea maritală, iar în expansiune se află subidentitatea parentală datorită apariŃiei nepoŃilor. În perioada bătrâneŃii propriu-zise, are loc contractarea subidentităŃii parentale, subidentitatea socială rămâne restrânsă ca urmare a reducerii mobilităŃii şi creşte frecvenŃa mortalităŃii. Longevitatea sau marea bătrâneŃe este caracterizată de restructurări ale personalităŃii şi o modificare de stare a diferitelor funcŃii psihice, a conştiinŃei şi dinamicii vieŃii interioare. În funcŃie de gradul de participare la viaŃa socială, se poate stabili şi o „vârstă socială” sau biosocială, ce înglobează sintetic caracteristicile vârstelor biologice, psihologice şi sociale (Ursula Şchiopu, Verza, 1997).
13.4. PROBLEMATICA RETRAGERII DIN VIAłA ACTIVĂ

Pensionarea este încheierea perioadei de oficiale de muncă şi un moment major în viaŃa tuturor indivizilor. Aceasta este văzută de cei mai mulŃi autori drept o perioadă de ajustări cruciale. Pentru cei mai mulŃi adulŃi aflaŃi la vârsta pensionării, profesia era cea care oferea cele mai multe ancore pentru existenŃă şi cele mai multe scopuri pentru viaŃă. ViaŃa individului pentru decade întregi era organizată în funcŃie de orarul de lucru. Retragerea din viaŃa activă este momentul în care adulŃii se văd confruntaŃi cu problema organizării personale şi independente a programului. Este mult mai uşor pentru aceia care au obişnuinŃa activităŃilor comunitare sau a activităŃilor de timp liber, dar pentru acei care nu au dezvoltat interese în afara profesiunii, pensionarea poate fi întâmpinată cu mare dificultate. De asemenea, pentru femeile care au
234

Conform U. INS-38/2000). Bunicii care au în îngrijire nepoŃi fac faŃă unei multitudini de provocări pe toate palierele propriei vieŃi atunci când îşi asumă acest 235 . Conform aceloraşi statistici.5. de asemenea. Dacă până acum problema apariŃiei nepoŃilor era discutată la vârsta adultă mijlocie. O altă problemă a pensionării este dificultatea legată de micşorarea venitului. Problemele pot să înceapă atunci când bătrânii experimentează primele serioase limitări fizice. şi perioada pentru care bunicii sunt învestiŃi cu acest rol. copii născuŃi de mame adolescente. şomajul acestora. NOI ROLURI ÎN FAMILIE Copiii adulŃi ai persoanelor în vârstă continuă în linii mari relaŃiile stabilite până în această perioadă în aproape aceeaşi manieră ca în anii precedenŃi. când în fapt bătrânii sunt foarte capabili încă să decidă pentru ei înşişi. SIDA. jumătate din bunici au vârste cuprinse între 50 şi 64 de ani şi doar 19 % au peste 65 de ani. adică în „spaŃiul de lucru” al femeii. căci. principalul motiv pare să fie situaŃia economică şi predominanŃa familiilor în care ambii părinŃi sunt angajaŃi. Această problemă se accentuează din ce în ce mai mult pe parcursul anilor bătrâneŃii. datorită creşterii vârstei mamei la primul copil (în România. Fenomenul tinde să fie unul în creştere. cu 1. Statisticile prezintă motivele pentru care bunicii americani au în îngrijire nepoŃi.8 ani. cu implicaŃii asupra planurilor de viaŃă. pe când în 1997 el atingea aproape 4 milioane.3 ani – cf. 13. unele adaptări. a organizării de zi cu zi a activităŃilor. foarte mulŃi bunici aveau în îngrijire nepoŃi. În România. vârsta medie la prima naştere a crescut.S. în 1970. Census Bureau. în 1997. căci el se va afla acasă. bunicii care au în îngrijire nepoŃi au mai puŃin de 65 de ani. abuzul de droguri sau medicamente.fost casnice poate fi dificilă retragerea din activitate a soŃului. şi aceasta necesită. Rolul bunicilor în creşterea nepoŃilor a fost întotdeauna extins în România şi tinde să se menŃină la fel. vârsta la care adulŃii devin bunici tinde să crească şi ea. în intenŃia lor de a fi de ajutor şi de a purta de grijă părinŃilor bătrâni. violenŃa familială. Foarte ades copiii persoanelor în vârstă. fiind în 1999 de 25. comparativ cu anul 1998. Creşte. MenŃionăm unele dintre acestea: moartea părinŃilor. ApariŃia nepoŃilor este o altă mare schimbare în configuraŃia familiei pentru persoanele vârstnice. de asemenea. numărul de copii crescuŃi de bunici depăşea cu puŃin 2 milioane. încearcă să ia decizii în locul părinŃilor lor.

cu mici diferenŃe: tampon în reducerea stresului în interacŃiunea cu familia. Un sondaj american arată care sunt interacŃiunile predominante între bunici şi nepoŃii lor: jocuri şi glume. 5 stiluri de interacŃiune: distant. chiar dacă. cei care arbitrează şi participă la verdict asupra situaŃiilor. poate părea mai degrabă la începutul anilor bătrâneŃii decât la finalul lor. Bunicii îşi influenŃează nepoŃii atât direct. În jurul vârstei de 75 de ani.6. banii de buzunar. cât şi indirect. De exemplu. Alte surse acordă bunicilor roluri similare ca acelea amintite. Indiferent 236 . rezervor de înŃelepciune şi bunicul distant. dar mai ales după 85. iar influenŃele indirecte sunt cele printr-o terŃă parte a interacŃiunii. cei care acordă suport fie emoŃional fie material (Sanders & Trygstad. de asemenea. MAREA BĂTRÂNEłE – LONGEVITATEA Trecerea individului de la anii de început ai bătrâneŃii spre marea bătrâneŃe este de obicei graduală şi are mai mult în comun cu starea emoŃională decât cu vârsta propriu-zisă. discuŃii asupra divergenŃelor pe care nepoŃii le au cu părinŃii. Chiar şi aşa sunt destul de mulŃi bătrâni care la 80-90 de ani se pot descurca şi trăi independent cu foarte puŃin ajutor din partea familiilor lor. Toate acestea arată că legătura intergeneraŃională reflectă o înaltă valoare a gradului de coeziune familială. ritual. Neugarten and Weinstein identifică cinci maniere de interacŃiune: formal. Bunicii care au în grijă nepoŃi tind să neglijeze problemele lor psihice şi de sănătate. cei care stau de pază.rol. prevalenŃa problemelor de sănătate creşte foarte mult. activităŃi legate de religie. discuŃii legate de problemele întâmpinate de nepoŃi. de supraveghere şi de conservare a culturii. substitut parental. fie că aceştia sunt sau nu în îngrijirea lor. InfluenŃele directe sunt cele faŃă în faŃă. Majoritatea autorilor acceptă ideea conform căreia bunicii au un rol important în creşterea. îngrijirea şi educaŃia nepoŃilor. privitul împreună la televizor. 13. un individ care rămâne sănătos şi activ. cei care păstrează tradiŃiile familiei. Weibel-Orlando au identificat. Ei sunt expuşi la probleme de natură psihologică şi emoŃională. deoarece ei acordă prioritate nevoilor nepoŃilor lor. Autorii vorbesc chiar de stiluri de interacŃiune bunici-nepoŃi. discuŃii asupra momentului când nepoŃii vor creşte mari. fictiv. persoana are în jurul a 80 de ani. activităŃi de învăŃare mai ales a unor jocuri sau dezvoltarea unor deprinderi. disciplină. sfaturi. căutător de distracŃie. să spunem. 1989). continuă să ia parte la activităŃile comunitare sau sociale.

România se confruntă deja cu consecinŃele economice şi sociale complexe ale unei populaŃii aflate într-un proces lent. privitoare la durata medie a vieŃii americanilor. în Vilcambamba (Ecuador) sau în 237 . dar şi social şi psiho-social”. un studiu de teren realizat de Duke University a constatat că procentul de persoane în vârstă în America cu o sănătate bună este în creştere faŃă de procentul celor cu probleme de sănătate. Institutul NaŃional de Statistică. longevitatea continuă să suscite un maxim interes. În perioada 1997-1999. durata medie a vieŃii a fost de 69. în creştere. mai mare cu 7. se arată că: „nivelul mortalităŃii. Aceasta este o constatare care sprijină ideea creşterii procentului populaŃiei vârstnice.1 în 1996.1 ani)”. deosebit de ridicat în primul an de viaŃă şi la vârstele adulte masculine.care ar fi cauzele. 38 /2000. când în populaŃia în vârstă aptă de muncă vor intra generaŃiile reduse numeric. arată că: „structura pe vârstă a populaŃiei României reflecta un proces lent. de asemenea. Privitor la creşterea populaŃiei vârstnice. în uşoară creştere faŃă de perioada 1996-1998 (69. nu numai în plan economic. era de 76. de îmbătrânire demografică. cu probleme specifice faŃă de celelalte segmente sociale. Creşterea mortalităŃii după anul 1991. PopulaŃia „vârstei a treia” (4. Asigurarea necesităŃilor populaŃiei vârstnice pentru un trai decent trebuie să acopere o gamă largă de preocupări.2 milioane). este o categorie socială vulnerabilă.2 ani). În mai puŃin de două decenii. privitor la speranŃa de viaŃă. Efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieŃii economice şi sociale şi asupra evoluŃiilor demografice viitoare vor fi simŃite după anul 2005.7 ani). populaŃia vârstnică este. fiecare al 5-lea locuitor al României va intra în categoria „vârstnicilor”. În România. de îmbătrânire demografică. PredicŃiile din 1997 ale US Centers for Disease Control and Prevention. determinat în principal de scăderea natalităŃii. În România. născute după 1989. La fel ca şi majoritatea Ńărilor europene. dar continuu. Din altă perspectivă. presa mediatiza ştiri despre oameni care trăiesc până la vârste extrem de înaintate. în continuă creştere numerică. PopulaŃia feminină a avut în perioada 1997-1999 o durată medie de viaŃă (73. în special la vârstele adulte. dar continuu. În anii '70. se reflectă în valorile speranŃei de viaŃă la naştere.6 ani decât cea masculină (66. care a dus la reducerea absolută şi relativă a populaŃiei tinere şi la creşterea relativă a populaŃiei vârstnice. populaŃia vârstnică este în creştere aproape peste tot în lume. conform aceleiaşi surse din anul 2000.7 ani. a făcut ca speranŃa de viaŃă la naştere să scadă continuu în perioada 1990-1996. în „Comunicat de presă” nr.

ezitând în cuprinderea unor organe sau restrângându-se din faŃa unor aparate sau sisteme prin reversibilitatea funcŃiilor. Moartea este considerată etapa terminală a vieŃii. astfel că dispariŃia undelor cerebrale poate fi apreciată şi ca un repaus temporar sau ca o inhibiŃie temporară consecutivă atingerii unor dinamisme încă incomplet elucidate. Moartea fiziologică a fost considerată ca fiind instalată ireversibil (conferinŃa de la Geneva. comparat cu 3 persoane longevive /100.000 de locuitori în SUA. 1975. dacă nu acceptare. p. mai ades subînŃelegem moartea fiziologică. Moartea fiziologică este un proces desfăşurat în etape (Ionescu. 309). În 1973. Astfel. absenŃa reacŃiei la un stimul termic violent. în perioada bătrâneŃii târzii. funcŃiile unor organe pot continua încă. autorităŃile sovietice au raportat moartea azerbaijanului Shirali Mislimov. dar literatura de specialitate vorbeşte atât de moartea fiziologică. pentru aceeaşi perioadă. Moartea psihologică este strâns legată de moartea fiziologică. cât şi de cea psihologică. menŃinându-şi frontierele. posibilităŃile actuale de reanimare au demonstrat nu numai reversibilitatea unor funcŃii a căror activitate părea de mult încetată. În procesualitatea instalării morŃii trebuie subliniat caracterul inegal al avansării ei (Ionescu. lipsa de aburire a oglinzii aşezate în faŃa gurii. resorbŃia eterului injectat subcutanat etc.Republica Azerbaijan. InstanŃele neuronale asemănătoare celor care determină 238 . care s-a presupus că ar fi trăit până la vârsta de 168 de ani.7. Referindu-ne la moarte. p. p. 304). de la ignorarea ei în copilărie până la o familiarizare. 1975. ci momentul de la care viaŃa nu mai poate fi reversibilă. 304). 1975. Ea decurge în mod treptat. Deci.) au intrat astăzi în istoria medicinei (Ionescu. Cercetări ulterioare au arătat că moartea este un proces în care elemente antagonice cuceresc poziŃii variate. 1968) o dată cu absenŃa activităŃii bioelectrice cerebrale. 13. precum şi de moartea socială.000 de locuitori. În Ńara sa se raporta un procent de 63 de persoane longevive /100. avansând pe anumite linii. Mijloacele moderne de investigaŃie psihofiziologică. dar au pus sub semnul întrebării însăşi criteriile considerate până acum obiective de constatare şi definitivare a morŃii. clasicele semne de obiectivare a morŃii valabile până nu de mult (absenŃa pulsului. ATITUDINEA ÎN FAłA MORłII PercepŃia asupra morŃii diferă în funcŃie de vârstă. Se poate vorbi despre moartea fiziologică ca despre un proces în care patologia se interferează cu tanatologia şi deci trebuie stabilit nu momentul morŃii.

de stăpânire şi cele de autoconservare. ale distrugerii şi autodistrugerii (Neveanu. 308). Autoarea identifică cinci stadii ale confruntării cu ideea morŃii. şi anume: negarea şi izolarea. adică la readucerea fiinŃei vii la starea anorganică. Verza. În acelaşi timp. Acest aspect este extrem de complex şi împreună cu deteriorarea marilor funcŃiuni vitale se integrează în fenomenul de comă (agonie) (Ursula Şchiopu. Starea este aceea în care se contestă rezultatele medicale sau se refac. Ea constituie gradul cel mai profund al destructurării conştiinŃei (starea comatoasă) (Neveanu. manifestându-se sub forma pulsiunilor agresive sau de distrugere. spun psihanaliştii.reluarea automatismului cardiac pot interveni şi aici în reluarea ritmurilor bioelectrice (Ionescu. Stadiul negării descrie imposibilitatea individului de a face faŃă ideii morŃii. Îndreptate mai întâi spre interior şi tinzând la autodistrugere. realizarea grefelor şi chirurgia transplantelor. moartea este una dintre componentele fundamentale ale psihicului uman. depresia şi acceptarea. iar în pulsiunile morŃii (Thanatos). furia. îşi propune să abordeze temerile cele mai profunde ale pacienŃilor în stadiul terminal. cele defensive şi cele refulate. de cele mai multe ori. 1997). permanentul conflict dintre pulsiunile vieŃii şi cele ale morŃii. Pulsiunea este considerată ca un concept de limită între somatic şi psihic. Este momentul în care individul prin 239 . este considerată un principiu fundamental în reglarea organismului. Lucrarea On Death and Dying. p. trecând peste tabuurile profesionale de la acea vreme. Coma este caracterizată prin disoluŃia bruscă sau progresivă a conştiinŃei şi a funcŃiilor de relaŃie şi prin conservarea (uneori relativă) a funcŃiilor vegetative. 1978). Pulsiunile de moarte tind la reducerea completă a tensiunilor. târguiala. pulsiunile de moarte sunt secundar dirijate spre exterior. Pulsiunile sunt împărŃite în pulsiuni ale vieŃii (Eros). în care sunt incluse pulsiunile sexuale. proporŃionale cu durata acesteia. Moartea psihologică se exprimă prin disoluŃia comportamentului. 1975. Din perspectivă psihanalitică. Stabilirea momentului morŃii fiziologice este importantă pentru prelevarea de organe. Manifestările psihopatologice şi în special deteriorările afectivo-cognitive consecutive suprimării îndelungate a conştiinŃei prin comă prelungită sunt. pulsiunile agresiunii. sunt încercate tratamente experimentale sau alternative. a conştiinŃei de sine (identităŃii) şi a relaŃiilor cu cei din jur. Kubler-Ross (1969). Perspectiva cea mai cunoscută asupra atitudinii indivizilor în faŃa morŃii este cea propusă de E. 1978). trebuie considerat. de care Ńin şi pulsiunile eului. Freud introducând conceptul de pulsiune de moarte.

se acomodează treptat cu ideea. este o manieră de răspuns a comunităŃilor umane pentru a integra experienŃa şi a o socializa în propriul mod de existenŃă. de a muri. ca fapt social. aşteaptă un răspuns favorabil. construind sensul unităŃii între viaŃă şi moarte. faŃă în faŃă cu ideea morŃii. Această ultimă criză poate fi surmontată în funcŃie de capacitatea individului de a face faŃă ideii de a nu mai fi. Moartea. dar şi psihoterapeuŃii arată că doliul este maniera de reflecŃie la propria poziŃie în univers şi faŃă de moarte. atitudine pe care el nu o are încă constituită. depresia poate invada individul care încetează să mai lupte şi se lasă cuprins de disperare. Revolta în faŃa morŃii este cea care adună resursele energetice şi le direcŃionează către dorinŃa de viaŃă. se poate bucura de momentele de viaŃă pe care încă le trăieşte. pe de o parte. căci ele ar presupune o atitudine faŃă de moarte. Moartea individului este trăită de cei ce supravieŃuiesc şi descrie o dublă sarcină: exigenŃe ce solicită comemorarea şi omagiul. ce este înconjurat de numeroase tabuuri. Depresia este starea ce se instalează în urma epuizării soluŃiilor şi acŃiunilor. Erikson arată că întreaga perioadă de bătrâneŃe este caracterizată de criza generată de pendularea între integritate şi disperare în confruntarea cu ideea morŃii. moartea unuia dintre membri este un eveniment care solicită recunoaştere socială. deşi ştie că nu mai este ceva anume de făcut pentru a împiedica moartea. el nu este pregătit să renunŃe la beneficiile ei. În momentul în care nu mai sunt opŃiuni. Târguiala este stadiul în care individul încearcă o negociere existenŃială pentru a obŃine vindecarea sau prelungirea vieŃii. confruntă indivizii de toate vârstele cu existenŃa ei implacabilă. este incapabil de relaŃii. Izolarea este caracteristica stării în care individul. dar şi cu generaŃiile anterioare. Un individ în stadiul revoltei este încă profund ataşat de viaŃă. antropologii.încercările de a contesta diagnosticul. este ceea ce-i unifică pe oameni între ei. Doliul este modalitatea de a face faŃă ideii morŃii. ambele având rolul de a face trecerea mai suportabilă pentru cei rămaşi în viaŃă. Confruntarea cu ideea morŃii este dificilă nu numai pentru persoanele care sunt în perioada bătrâneŃii sau care au o maladie incurabilă. De asemenea. precum şi în interiorul lor. Majoritatea comunităŃilor percep moartea ca pe un eveniment nefast. În toate comunităŃile. Acceptarea este faza în care individul. problema morŃii este dificilă mai ales pentru cei ce rămân în urma persoanei decedate. 240 . pe de altă parte.

A doua copilărie 3. Stadiul de organizare – evaluare 5.Anexa 1 STADIILE DEZVOLTĂRII DUPĂ CLAPAREDE 1. Perioada intereselor obiective şi speciale II. Perioada de copil mic 2. Vârsta creşei 2. Stadiul de achiziŃie – experimentare 1. Perioada adolescenŃei (trecere la adult) 0-3 ani 3-7 ani 6-13/14 ani 12-16 ani 10-20 ani 0-1 an 1-3 ani 3-6 ani 6/7-9/10 ani 10-20 ani LEONTIEV 241 . specializate. Perioada intereselor generale intelectuale 4. Vârsta „micului faun” 3. Perioada intereselor perceptive 2. Perioada muncii Până la 7 ani (B) Până la 6-7 ani(F) 7-12 ani (B) 7-10 ani (F) 12-15 ani (B) 10-13 ani (F) 15-16 ani (B) 13-14 ani (F) 0-1 an 0-2 ani 3-7 ani 7-12 ani 12-18 ani este 18 ani Anexa 2 STADIILE DEZVOLTĂRII DUPĂ M. DEBESSE ŞI A. Vârsta şcolară 4. Perioada antepreşcolară 3.AdolescenŃa 4. Stadiul producŃiei 6. pentru sexul opus III.Pubertatea I. N. Perioada intereselor glosice 3. Perioada intereselor etice. LEONTIEV DEBESSE 1. Vârsta entuziasmului juvenil 1. Perioada primei şcolarităŃi (a 3-a copilărie) 5. sociale. Perioada preşcolară 4. Vârsta neliniştilor pubertare 5. Prima copilărie 2.

GESELL GESELL 1. Stadiul interesului pentru viaŃa socială 8. Stadiul formării imaginii de sine 3. 4. Stadiul de opoziŃie–interes pentru adulŃi. Stadiul de membru al grupului sociocultural 0-1 an 1-2 ani 2-3 ani 3-6 ani 6-7 ani 7-8 ani 8-12 ani peste 12 ani 242 . Stadiul afirmaŃiei – organizării sinelui 7.Anexa 3 STADIILE DEZVOLTĂRII DUPĂ A. Stadiul cunoaşterii propriului corp 2. Stadiul crizei de atitudini extreme 6. Stadiul de cooperare–socializare intensă 5.

IZOLARE 30 25 20 IDENTITATE VS.Anexa 4 70 INTEGRITATE VS. DISPERARE 65 60 55 PROCREARE VS. CONFUZIA ROLURILOR LEVINSON GOULD ERIKSON-VAILLANT 15 243 . STAGNARE 50 45 40 35 IDENTITATE VS.

244 .

Women Growing Older: Psychological Perspectives. Ca:Sage. O introducere în psihologia pedagogică. Socialisation Practices Associated with Dimensions of Competence in Preschool Boys and Girls. 1953. Bucureşti.. and Black. 1994. şi Robinson. Apgar. 17.Turner & L. Thousand Oaks. Antonucci. Ausubel. Structura şi dezvoltarea personalităŃii. Anders.C. Richard C. A Life Span View of Women’s Social Relation. Allport. Child Development. Gordon. Editura ŞtiinŃifică. 1977... Social Learning Theory. T. Psihologia şcolarului greu educabil.. 1989. 2002.. Editura IRI.. Bucureşti. Istoria vieŃii private. Rita L. Atkinson. E. 1981. F. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura SPER. A Proposal for a New Method of Evaluation in the New Born Infant.E. Editura Meridiane. Smith. Daryl J. Badea. Aries. Georges (coordonatori).BIBLIOGRAFIE Adler. Bucureşti. 38. Introducere în Bucureşti.. V. Bucureşti. Editura Tehnică. Bucureşti. psihologie. Bandura.. ÎnvăŃarea în şcoală. 1991. „Journal of The American Academie of Child Psychiatry”. Philippe. Marian. Baumrind. În umbra societăŃii. Victor.Troll (Eds). Eward E.F.E. T. Duby. 2002. Bucureşti.C. in B. în „Child Development”. Alfred.. în „Current Research in Anesthesia and Analgesia”. 1995. in L. Cunoaşterea omului. Constantin. Adler. Englewood Cliffs. Atkinson. D. Bem. 1978.P. Allyn and Bacon. F. 1967. 245 . A. E. 32. W. Home Recorded Sleep in 2-end 9 – Month – Old Infants. NJ:Prentice–Hall. A. D. 1991. Berk. Alfred.

„Developmental Psychology”. Bunescu.F.. Houde. 1973.. H.. 43. Bruner. 1989. Bucureşti. Household Budgets and Living Standards. 246 Consiliere educaŃională. 1973. Berk. 1982. J.. Guilford. Badea. Procesul educaŃiei intelectuale. Editura Press Universitaires de France. Piaget’s Mountains Revisited: Changes in the Egocentric Landscape. 11. „Developmental Psychology”. Bruner. Child Development. G. Imprimeria Ardealul. and Walbek. în J. M. 15. D. „Child Development”. Development of the Taste Bud and Gustatory Papillae in Human Fetuses. Bell. G.S. Berkley: Bancroft.). 1979. L’homme en développment. J. Editura ŞtiinŃifică. Cluj-Napoca. CT: McGraw-Hill/Dushkin.S.H. 1972. S. 2002. 1977. G. Schaffer (ED. Bradley. Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning (1938). .). M. Le Développement psychologique est – il universel? Paris.. B.D. 1970. Bucureşti. The Third Symposium on Oral Sensation and Perception: The Mouth of the Infant. Pedinielli. Bosma (Ed. R. Lives through Time. 1972. Contributions of Parents and Peers to Children’s Moral Socialization. în H. Allyn &Bacon.H. Bradley. R. Bryan.. London: Academic Press.. Springfield.. N. J. Alecu. Brody. Benedict. Early Social Interaction and Language Acquisition.S. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1970.Băban. „Child Development”. M.. Lehalle.). Bucureşti. Block. Olivier. MA. PUF. One Word at a Time: The Use of Single Word Utterance before Syntax. The Hague: Mouton..S. E. Home Enviroment and Congnitive Development in the First 2 Years: A cross-Lagged Panel Analysis. R. Bloom. Infant Crying and Maternal Responsiveness. 1971. Bril. and Elardo. Preaching and Practicing Self-Sacrifice: Children’s Actions and Reactions. L. J. Norton Company. Laura..M. în E. Bruner.. IL: Thomas. Editura Didactică şi Pedagogică. Jean-Louis. 41. The Relevance of Education.. and Shaffer. 1988. Joseph Rowntree Foundation. 1970. Pentru o teorie a instruirii. „Developmental Review”. D. New York. Adriana. Borke. Bradshaw. Caldwell. 1997. S. R. B.. J. Aries (Ed.. Bruner. Jaqueline. 2001..H. Stadies in Mother – Infant Interaction. 1993. and Ainsworth.R.. Bideaud. H. 2. J. J. R. EducaŃia părinŃilor – Strategii şi Programe. Adolescent Behavior: Readings and Interpretations. 1975.

Editura Didactică şi Pedagogică. Elev la şase ani. 2000. New York : Applleton – Century – Crofts. Bucureşti. 1999. Editura Didactică şi Pedagogică.. Brichacek. Bucureşti. Psihologia procesului educaŃional. DeCasper. 1983. Recognition of Maternal Axillary Odors by Infants. Bucureşti. Cristian. Children’s First Word Combinations. 1981.). Bucureşti. Limbaj şi gândire. Editura Tehnică. Edouard. 2. 1975. J. R. Bucureşti. Cuplul Modern între emancipare şi disoluŃie. şi Ball Samuel. Universitatea Bucureşti. J. 1999. J. Bucureşti. Editura Tehnică. EsenŃialul în pediatrie. San Francisco: W. Bucureşti. 1994. N. The Antecedents of Self-Esteem. 1980. Birch. New York: Wiley. John B. M. A....S. Hemel Hempstead. Editura ALL. Dittrichova. Editura Didactică şi Pedagogică. Tinca. Campos. A.( coord. 2001.. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. Elvira. Braine. 1985. 41. 56. Paul. K. Rewiew of Child Development 247 . Editura ŞtiinŃifică. S. Psihologia dezvoltării. Coopersmith. Hartup (Ed. H. „Child Development”. and Fifer.Birch. Dennis. Dimitriu. Debesse. Eugen. Editura Medicală Amalteea. Psihologia copilului şi pedagogia experimentală. 1976. Psihologia copilului de la naştere la adolescenŃă. Children of the Creche. E. Debesse. 208.. Lifelines and Risks: Pathways of Youth in Our Time. and Porter. „Science”. W. in W..D. Bucureşti. M. Probleme ale adaptării şcolare. A. Ciupercă. V. Editura Departamentului de ÎnvăŃământ deschis la DistanŃă. Freeman. Davidtz Joel R.M. Ciofu. 1957.H. 2000. Cairns R. Maurice. and Cairns B.B. Chomsky.. Cernoch. 1997. Psihologia vârstelor. Editura Didactică şi Pedagogică. The Hague.D. P. Carmen. 1979. CreŃu. 1973. The Structure of Infant Behavior: An Analysis of Sleep and Waking in the First Month of Life.. and DiferenŃe interindividuale. 1967. 1978. 1970. Harvester. J.). „Monographs of the Society for Research in Child Development”.. J. 1972. Carroll.M. and Haith... Syntactic Structures. Of Human Bonding: Newborns Prefer Their Mothers’ Voices. Editura Tipoalex. Ciofu. W. Bucureşti. Mouton and Co. W. Claparède. Etapele educaŃiei. Maurice. Handbook of Child Psychology. CreŃu.

M..Tautermannova... Flavell. Eysenck. Mowrer. E. Dottrens R. Editura Didactică şi Pedagogică.. Sigmund. H. Croissance et developpment – Precis de pediatrie. W. A. 1950. Resnick. Descifrarea comportamentului uman. Freud.. H. 1982.). Payot Lausanne. Bucureşti. Bucureşti. Identity and Crisis.. „School Review”. Introducere în psihanaliză. Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences. NY: Cornell Univesity Press.6). Dollard. Editura Teora. Children’s Knowledge about Animates and Inanimates. Tratat de psihanaliză şi psihoterapie. Editura Didactică şi Pedagogică. L.. Ferri. Freud. Robert M. Ithaca. Erikson.. Childhood and Society. E. E. Briggs. 58. Constantin. Editura Hillsdale. H. G. Richmond. Bucureşti. R. . E. 1973.. Life Course Dynamics. Bucureşti. Gardner. Sigmund. J. Elder. Eysenck Michael. 1998. A. Robert M.. Leslie J. NJ: Erlbaum. J. R. Editura Didactică şi Pedagogică.:Prentice Hall. David. K.J.H.. 1982. M. National Children’s Bureau. E. 1939. Dolgin. 248 Research (Vol. G. L. Bucureşti. J. H. 1975. L. and Behrend. 1985. Editura Didactică şi Pedagogică. 1968.. Cognitive Development (2end ed. 1950. in G. Cross-Cultural Child Development: A Training Course for Program Staff. 1985. Gagné. Gien H. & Sears. New York: Basic Books. Frustration and Aggression. Mialaret.. CT: Yale University Press. Adolescent.. H. 1970. M. Doob. Editura Didactică şi Pedagogică. 1977. 1984. VA: Christian Children's Fund.. Chicago: Univesity of Chicago Press. H. Erikson. New York: Norton. Editura Universitaria. 1975. Enăchescu. 1993. E.. Ray. and Lisonbel. 1992.. Payot Paris.Elder. Ferrier P. Perspectives on the Life Course.. Metacognitive Aspects of Problem-Solving in the Nature of Intelligence. Concern with Physique. Englewood Cliffs.. Gagné. Donohue-Colletta. Angoasa şi viaŃa instinctuală – Feminitatea. Rast. Life At 33: the Fith Follow-up of the National Child Development Study.B. New York: Norton. Hans. 1991. Miller. O.. Sempe. Flavell. N. Principii de design al instruirii. 1992. K. Pedagogia Quebec.. N. Prelegeri de psihanaliză. A educa şi a instrui. N. 55. New Haven.. „Child Development”. D. CondiŃiile învăŃării. Frazier. Psihopatologia vieŃii cotidiene. 1998. E. Bucureşti.

. Grinda. 1993.. Wiley.. F. Lewis and L.Gavriliu. Dinamica personalităŃii. Glen H. Golu. PrefaŃa la Karen Horney. Golu. Hartup.E. Gibson. Aries (Ed. Conversation and the Development of Language. 1984. Harter. 48.R. Pour l’enfant – une code de vie. E.. „Handbook of Child Psychology”. in E. „Child Development”. R. Hetherington (ED). Teorii ale învăŃării.. E. Sage. Leonard. 1993.. M. Gewirtz. and Gelman. Editura Univers Enciclopedic. Does Maternal Responding Imply Reduced Infant Crying? A Critique of the 1972 Bell and Ainsworth Report. 1977. The Relative Importance of Social Class and Ethnicity in Human Development. Ca.J.P. 39(2). R. 1996. M. E.. L. 1. Thousand oaks. 1960. J. DirecŃii noi în psihanaliză.. Developmental Perspectives on the Self-System. and Boyd. Janet Z... Gessel. 1974.. 1984. Bucureşti. Education and Thinking: The Role of Knowledge. Georges. New York: Wiley. Rosenblum (EDS). Hetherington. The Child’s Understanding of Number. 1993.. Psihologia copilului. Bucureşti.. Editura Geneze. M.. Gray.. „Psychological Review”. Adolescents and Their Friends. S. Handbook of Child Psychology. Methods of Life Course Research Qualitative and Quantitative Approaches. „Human Development”. The „Visual Cliff”. R. 1978. and Shatz. 4. 1929.. Ernest. Gelman. H. A. C. & Elder. in E. 1995.. Editura Fayard. Maturation and Infant Behavior Pattern. Cambridge. E. Havighurst. Selingman. Verza. The Effects of Prosocial Modeling on Young Children’s Nurturing of a „Sick” Child.R. „American Psychologist”.. vol 1-4. 1983.M. R. M.. 1976. J. In M. and Gallistel.). Bucureşti.. M. Editura Didactică şi Pedagogică. Bower. Guilford. CT: McGraw-Hill/Dushkin. R. Gelman. Mihai. P. New York Wiley. and Pirot. vol 4. Adolescent Behavior: Readings and Interpretations. Appropriate Speech Adjustments: The Operation of Conversational Constraints on Talk to Two-YearOlds. A. 202. Zlate. and Walk. R. Gordon.D. Goldin-Meadow. Giele. 1988. 19. R. S. 1976. 1983. Language in the Two-Year-Old. „Scientific American”. 36. 249 . Hilgard. W. „Cognition”. Editura Didactică şi Pedagogică. „Psycology and Human Development”. New York. Interaction. MA: Harvard University Press. 1986.. Glaser.

Lowry. . „Child Development”. 1955. Editura Univers. Horney. H. & H. 1963. Editura Argonaut Cluj-Napoca. „Journal of Child. 36.Bergsma & R. 13. Bucureşti. NegreŃ. Bucureşti. 1977.. 1977. Bucureşti. in S. Estimate Rates of Down Syndrome in Live Births by One-Year Maternal Age Intervals for Mothers Aged 20-29 in a New York State Study. J. 1995. vol. 1995. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Keller. B & Chambers.. 250 Rates of Chromosome Abnormalities at Different Maternal Ages. Bucureşti. Koluchova. 1972. 1981. The Psychology Adolescence. The Psychology of Personal Constructs. Macmilan. IluŃ P. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică.Hook. 1994. in H. Hess. U-Shaped Behavioral Growth. Nonmonotone Assessment of Monotone Development: An Information Processing Analysis. H. Istoria universală a pedagogiei exeperimentale. 58(3): 282-285. 1975.. Karen. G. Sucking and Looking: Two Organized Congenital Patterns of Behavior in the Human Newborn.. 1998. 1977. Jones. Editura NaŃional. B. 123-141). ÎnvăŃarea şi structurile cunoaşterii. New York Norton. C. B. Editura Didactică şi Pedagogică. Stevenson. Severe Deprivation in Twins: A Case Study... 1982. J.. Jacques.. B.Q. G. 50. and Bell. L.. 1995. Rheingold (Eds).B. T. „Child Development”. Landsheere. M. Ioan. Jersild. New York: Wiley. Early Behavior: Comparative and Developmantal Approaches. I. New York: Alan R. Jinga. in D. Child Effects on Adults’ Method of Eliciting Altruistic Behavior. 2000. O abordare teoretica şi două ghiduri practice pentru educatori şi elevii lor. Sinclair. Ion. D. Inhelder. Bucureşti. EDITIS.M. W. E. Psychological of Somatic Developement. Lacan.. Bovet. Iordăchescu. Bucureşti. R. W. Strauss (Ed). Pediatrie. Kessen. Numerical Taxonomy of Birth Defects and Polygenic Disorders (p. Kelly. A... Editura Univers Enciclopedic.. Bucureşti. 1979. 1967. Klahr. Lamart. ÎnvăŃarea eficientă. Psihosomatica. Psychology and Psychiatry”. New York. Liss. Gilbert de. 1965. Genetica inteligenŃei. M.. Editura Didactică şi Pedagogică. FuncŃia şi câmpul vorbirii şi limbajului în psihanaliză. New York: Academic Press. Ionescu. A. Florin. E. G. E. „Obstet Gynecol”. Hook. DirecŃii noi în psihanaliză. Familia – cunoaştere şi asistenŃă.

M. Psihopatologia. Co. J. (coord. The Development of Language.H. Mitrofan. (Eds). Guy R.L. Handbook of Adolescence. Meltzoff. A. 1978. A Developmental Inquiry into the Effects of Multiple Models on Children’s Generosity. Cluj-Napoca. Volume 2. E.. M. Inc. 1980. Psihoterapia şi consilierea copilului. 1983. 1997. M. in P. Editura Alternative. Mitrofan. Bucureşti.).. Leventon.. Editura Press Mihaela SRL. Flavell. 251 . Iolanda.. Luquet. Adolescent Crisis. Olfaction in the Development of Social Preferences in the Human Neonate. McNeill. Socialization in the Context of the Family: Parent-Child Interaction. New York: Wiley. P. 1970. Bucureşti. Hetherington (Ed). Psihologie cognitivă. Charmichael’s Manual of Child Psychology. T. in J. 1978. 1975. Wodsworth Inc. Paris.. D. 1927. Psihologia relaŃiilor dintre sexe MutaŃii şi alternative. Mitrofan. C. G. Malmquist. Guy R. Le dessin enfantin. Ciupercă. Of Children. in Parent-Infant Interaction. Ioson Aronson Inc. Iolanda. Bucureşti. Nelson (Ed. Low. 1961.. Iolanda. Editura Didactică şi Pedagogică. 1998. Handbook of Child Psychology. The Internal Language of Children's Syntax: The Ontogenesis and Representation of Syntactic Categories. New York. 1994. Imitation of Facial and Manual Gestures by Human Neonates. 198. New York: Gardner Press. Casa de editură GLORIA S. A.). Merrill-Palmer 31. MacFarlane. „Science”. J. An Introduction to Child Development. Lipscomb. Editura SPER. K. Wiley. Alcan.. Mitrofan. Editura ŞtiinŃifică. in E.. E. Some Current Issues in the Study of the Acquisition of Grammar. 3. M.M.Lefrancois. Mussen (ED. and Moore. et all. vol.R. John. Bucureşti. A. 1985. Maratsos. Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei. Amsterdam Elsevier.. „Handbook of Child psychology”. and Martin. Iolanda.N. 2001.. New York. 2000. Children's Language. 1977. 1977. Mircea. Eva. 1977. New York Wiley. Locke. 1983. P. & Chalkley. Ciba Foundation Symposium 33. Wodsworth Publishing Co.). vol. Cristian. Ciupercă Cristian. Lefrancois. Eseu asupra intelectului omenesc. Miclea.. M. and E. 1983.1. Editura SPER.. Markman. Editura Springer Publishing Company. Introducere în psihologia învăŃării la adulŃi.. vol 4. Maratsos.. Bucureşti. A..H. Maccoby. Orientarea experienŃială in psihoterapie.. in K. H.

. Editura Tipografia UniversităŃii din Bucureşti.. Piaget.D. Instruire şi învăŃare. Child Abuse: An Interdisciplinary Analysis. Planchard. 1983.W.). Epistemologia genetică. Popa. An Alternative Perspective to Norm-Based Explanations of Modeling and Children’s Generosity. 1990. Bucureşti. Editura Dacia. J. 1966. Hetherington (Ed). Peterson. Curs de psihologie generală. Moen. Wiley. Pugh. Merrill – Palmer Qarterly.. Lungu. Liebert. Reconstructing Rerirement: Careers. Piaget. Neveanu. Osterrieth. New York.Mischel. Psihologia copilului. E.. 1998. 1992. Nicolae S. J. Ioan. 2000.. Parke.. Judecata morală la copil. P. Gillian. Paul. (Coord. W. Paul Popescu.D.. 28. Cluj. Bucureşti. and Collmer. National Children’s Bureau. in Handbook of Aging and the Social Sciences. 4. (1990). Editura Didactică şi Pedagogică. 1999. J.. Chicago: University of Chicago Press. Bucureşti. 1982. Nicolau. Bucureşti. vol. I.. Psihologie şi pedagogie. Binstock. Introducere în psihologia copilului. and Slaby. L. Păun. R.. 1975. Erica and Smith Celia.M. Cercetarea în pedagogie. Cartea infirmierei. Iaşi. 1980. 3. Editura Albatros. by R. Inhelder B. R. N. Neveanu. 1973. Şcoala. Editura ŞtiinŃifică. . P. Bucureşti. in E. Parke.. „Contemporary Gerontology”. Piaget. Editura Didactică şi Pedagogică. The Development of Intimate Relationships in Late Adolescence.. Emil. Editura Didactică şi Pedagogică. 1976. 1976. „Journal of Personality and Social Psychology”. Probleme actuale în pediatrie. J. Editura Polirom. J.G. Bucureşti. Naşterea inteligenŃei la copil. R. DicŃionar de psihologie. and Neacşu. Editura de Vest. abordare sociopedagogică. Paul Popescu. 252 Effects of Discrepancies between Observed and Imposed Reward Criteria on Their Acquisition and Transmission. Piaget. I.M. Timişoara. White.. Confident Children. R. K.4. Bucureşti. vol. 1973. 1976. Paul. Editura Didactică şi Pedagogică. Confident Parents. 24. Editura Didactică şi Pedagogică. C. The Gendered Life Course. 1978. L. Couples and Social Capital.. 1999.. 1994. 375-400. „Handbook of child psychology”. Editura Didactică şi Pedagogică. 1972. Bucureşti. The Development of Aggression. „Adolescence”. Emile. M. Moen. Editura AFIR. De’Ath. 1972. Piaget. Linda George.

Reich. P. 1998. in J. Bucureşti. Redd. Zahn . C. Flavell and E. Llyod. „Family Relations”. The Individual. Valentina. Marriage and the Family. N. 1989. Rousselet. 1916. New York: Wiley. Markman (EDS).H. J.J. 13). Tipografia „Jockey Club” Ion C. 1969. L. Bucureşti. New York: Basic Books. W. Implications and Theory. Bucureşti. Boston. Goran. Vol. Gândire concret operatorie şi conŃinut obiectual. J. 152.. „Journal of Experimental Child Psychology”. Radu. Ontogenetic Development of the Human Sleep – Dream Cycle. Editura FundaŃiei România de Mâine. Văcărescu. 1995. D.H. Advances in Child Development and Behavior (vol.W.. Radu. 1979. Inc. P.Yarrow. Bucureşti. Rest. 1995. Handbook of Child Psychology. J. „Journal of Marriage and the Family”. 1983. and Dement. Adolescentul. Mussen (ED). Rutter. New York: Alfred A. New York: Wiley. J. M. 1989. C. H. M. E. Bucureşti.1968.. Morris. M. Children’s Prosocial Dispositions and Behavior. Rosenberg. New York: Norton. 1951.. Ionescu.. 1970. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. N..M. Edition Dunod. Paris. 32. Sanders. 1975. FuncŃia orgasmului. A. The City and the Child. 1975. R. & Trygstad. Jean. Radu. Handbook of Child Psychology: Vol 4. and Chapman. Le dévelopement de la Personne. Editura Academiei.Waxler. acest necunoscut. L.. 1976.. 2001. B. Bucureşti. Client Centered Therapy: Its Current Practice. Paul. AdolescenŃa. New York: Academic Press..K. 3. Emil sau despre educaŃie.. Freud and His Followers. D.A.. Roffwarg. Reese. 1973. Stepgrand-Parents and Grandparents: The View from Young Adults. Morality. and Martin.. Nicolae. 1983.Carl.H. 1979. B.Radu. and Feldman. Editura FundaŃiei România de Mâine. „American Journal of Orthopsychiatry”.. G. 38...Carl. R. ÎnvăŃare şi gândire. Marital Satisfaction over the Life Cycle. 1981.. Conciving Their Self. SchiŃă de psihologie istorică. Lipsitt.. 253 . in P. 1966.. 51. Roazen. Saxton. H. Wilhelm. Psihologia educaŃiei.. M. Bucureşti. W. „Science”. Effects of Positive and Negative Adult-Child Interaction of Children’s Social Preferences. Knopf. Schwartz. Vasile. Rogers. H. Houghton Miffin Co. Rousseau. 19. Muzio.. Rollins. Editura Trei. Wodsworth Publishing Company.. Nicolae. R. Editura Didactică şi Pedagogică. Psychology of Learning. Rogers.C. Radke .

). Editura Didactică şi Pedagogică. Prenatal Influences on Human Development. O. Bucureşti. Bucureşti. Patterns of Child Rearing. H. 1978. Super. Slavin E.. L. New York: Harper.. Maccoby. The Psychology of Careers. Editura Didactică şi Pedagogică. BasicBooks Inc. 466-492.S.Sears.. 1997. & Levin. Editura Didactică şi Pedagogică. Ana. et co. Ursula. A. Ursula. Şarlău.. Autonomy.. Skinner. London: Harper. 27. R... 1988. 175-189). R. DicŃionar de Psihologie. 1982. 1990. Construct Validation of a Triangular Love Scale. Tucicov. Education and Physical Growth. De la învăŃarea citirii la munca intelectuală. & Halton. 63. Sternberg Robert J. Ed. 1984. 1961. Editura Educational Psychology: Theory into Practice. 1957. Handbook of Developmental Psychology (p. J. R.B. Stechler. D. Siegler. Editura Didactică şi Pedagogică. E. Bucureşti. 1983.. 1971.. Tanner. Bucureşti. citat de Super. „European Journal of Scoial Psychology”. 1986. Allyn &Bacon. Aries (Ed. p. Robert. M. Bucureşti. Sears. Bucureşti.. J. Spreen. Bogdan. 1957. Şchiopu. Conflict and Harmony in the Family. G. B. „Journal of Abnormal & Social Psychology”. Editura Didactică şi Pedagogică. MA. Şchiopu. The Triangle of Love. New York: Oxford University Press. a 3-a. RevoluŃia ştiinŃifică a învăŃământului. 254 . Şchiopu. Sillamy Norbert. New York: International Universities Press. Steinberg. Probleme psihologice ale jocului. 1963.: Prentice-Hall. 1997 p. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. 1983. D. Children’s Thinking. ÎnvăŃarea umană. R. Sternberg. E.F. Curs de psihologia copilului. Englewood Cliffs N. Wolman (Ed).. Guilford. Emil. Verza. 1978. în Davidtz Joel R şi Ball Samuel. G. J: Prentice-Hall. Ursula.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Litera. Human Developmental Neuropsychology.1984. Englewood Cliffs N. Editura Didactică şi Pedagogică.E. CT: McGraw-Hill/Dushkin.. 1975. Bucureşti. Psihologia vârstelor. 1973. Thorndike. Psihologia procesului educaŃional. Relation of Early Socialization Experiences to Aggression in Middle Childhood. in B. 1996. Psihologie generală şi psihologie socială. in E... 313-335. J.. Edward Lee. Bucureşti. Adolescent Behavior: Readings and Interpretations.

L. Psihologia procesului educaŃional.. ÎnvăŃarea scrisului. Vincent.. 8. Lives in Progress: A Study of the Natural Growth of Personality. „Developmental Psychology”. Nicolaie.... Editura Pro Humanitate. MA. Vrăsmaş. Wilson. 1975. 1973. R. 1978. Sociobiology: The New Synthesis. 1980. (3rd Ed. E. Paris. Emil.. M. Bucureşti. S.R. Yarrow. Introduction a la psychologie du developpement. Ecaterina. O. P. Vîgotsky. Mass: MIT Press. Woolfolk. Evaluarea în actul educaŃional-terapeutic. The Causes Controls and Organization of Behavior in the Neonate. Guidetti Michele. Cunoaşterea copilului. Henri. Editura Didactică şi Pedagogică. 1980. White. 1972. Editura Didactică şi Pedagogică. P. Editura Hyperion. Vrăsmaş. Bucureşti. E. J. B... EducaŃia copilului preşcolar.. Cambridge. Rose. Vîgotsky. MA:Harvard University Press..E.). 1964. S.E. G. 1976. Learning Concern for Others. L. Scott. De la act la gândire. Armand Colin/VUEF. Bucureşti. 1962. L. 1993. Wolff.Z. Rinehart and Winston. citat de Super. Vlad. Editura Didactică şi Pedagogică. 1951. Educational and Psychological Measurement. 535-545. Educational Psychology. H. New York. Elena.S. Cambridge. Emil. Allyn & Bacon. Verza.: The Relation of Choice of Ego Mechanisms of Defense to Adult Adjustment. Psihologia vârstelor. Ecaterina. in Davidtz Joel R şi Ball Samuel. Vîgotsky. Editura ŞtiinŃifică. Psihologia vârstelor. „Psychological Issues”. Bucureşti. Wallon. Vaillant. Chaterine. Bucureşti. Anita. S. Mind in Society. Editura Pro Humanitate. 1999. 1975. VinŃanu.. 2002. Bucureşti.M. 5. Verza.Tourrette. Opere psihologice alese. 1978. 1966. New York: Basic Books. 1999. Tyler. Cambridge. MA: Harvard Univesity Press. and Waxler. W. 1971.. J. 1981. Natural History of Male Psychological Health V.. and Kelly. E. L. Surviving the Break-up: How Children and Parents Cope with Divorce. Bucureşti. EducaŃia adulŃilor.. Wallerstein. Editura Didactică şi Pedagogică. C. 33. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică RA. „Archives of General Psychiatry”. 1999. p. Editura Pro Humanitate. 1998. 255 . NY: Holt. D. Thought and Language. The Relationship of Interest to Abilities and Reputation among First-Grade Children.

Bucureşti. Editura Per Omnes Artes. cu DPC România.Zamfir. „Culegere de texte” în colab. Spitalul Universitar din Geneva.. Nr. Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant. R. Bucureşti.6/1998. 1999. „Psihologia”. Delachaux et Niestlé. Adolescentul instituŃionalizat. 1969. 256 . Neuchâtel. Editura ŞtiinŃă şi Tehnică. Prevenire precoce şi educaŃie în domeniul dezvoltării copilului mic. E. Universitatea „Carol Davila” Bucureşti.. **** **** *** SituaŃia copilului şi a familiei în România. 1997. Zazzo. Tomes 1 et 2. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->