Βαθμός Ασφαλείας

:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
----Ταχ. Δ/νση:
Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:
www.minedu.gov.gr
e-mail :
dprb@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Π. Mπεκρή
Τηλέφωνο:
210 3442278
FAX:
210 3442282

Βαθμός Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 13-10-2011
Αρ. Πρωτ.: 118117/Δ2

Προς: Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
Δ/ντές Β/θμιας Εκπ/σης
Κοιν: Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης

ΘΕΜΑ: Διάθεση πλεονάζοντος προσωπικού B/θμιας Εκπ/σης σε ΙΕΚ για
εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α21-9-2010) και
2. Τους ονομαστικούς πίνακες που έχουν υποβάλλει οι περιφερειακές Δ/νσεις Δ/θμιας
εκπ/σης όλης της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη Διάθεση των εκπ/κών στα αντίστοιχα ΙΕΚ που αναφέρονται στους πίνακες των
περιφερειακών Δ/νσεων
1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δ΄ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

203032

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

5

ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ

ΑΝΝΑ

219923

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

7

ΔΙΚΤΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

174823

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

6

ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

221398

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

5

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

216643

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2ο ΕΠΑΛ
ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

11

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

224757

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟ
Υ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΔΡΑΜΑΣ

3

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

198425

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΠΑΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠ
ΟΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

6

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

ΝΙΚΗ

192036

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

2

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΝΑ

224622

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ Β΄
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

4

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

200318

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

2

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

211342

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1836 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

188325

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΜΠΑΒΕΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ

205039

ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1ο ΕΠΑΛ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΠΑΛ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Σ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

IEK ΚΑΒΑΛΑΣ

4

4

ΔΙΑΘΕΣΗ Α΄
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2

ΑΛΤΙΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΙΑ

193786

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

4
ΓΥΜΝ.ΚΟΜΟΤ
ΗΝΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

214234

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

1 ΕΠΑΛ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

211304

ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 ΕΠΑΛ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

204330

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4

6

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΟΣ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4

ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

207944

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΑΣΜΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8

ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛ
Α

219678

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΛ
ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

701203

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΛ Γλαύκης
ΓΕΛ
Σταυρούπολης

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΞΑΝΘΗΣ

4

ΒΑΡΑΚΛΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

210817

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

200611

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΛ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

Γ/σιο Γενισέας

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΞΑΝΘΗΣ

2

ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Σ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΞΑΝΘΗΣ

2

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΦΗΜΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΞΑΝΘΗΣ

2

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

205570

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

IEK ΞΑΝΘΗΣ

3

ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

905973

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

4

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

211147

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΑΧΑΡΝΩΝ

3

ΚΟΥΚΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6E+07

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΒΑΡΗΣ

4

ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ

224691

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

3

ΓΟΥΣΓΟΥΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

12

ΚΟΥΝΑΔΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

211588

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

7

ΠΑΝΟΥΣΗ

ΜΑΡΙΑ

204252

228891

220072

ΠΕ1840 - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(marketing)
ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

5

ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

12

ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

188562

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΠΕ1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΠΕ1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

8

ΦΕΙΔΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

200233

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ

219613

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5

ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

221220

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ

6

ΚΩΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ

194850

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3

ΦΟΥΣΤΕΡΗ

ΝΙΚΗ

225448

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1ο ΓΕΛ Ξάνθης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.
ΠΕΡΑΜΟΥ
3 ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ
1ο ΓΕΛ.
ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Γ'
ΑΘΗΝΑΣ
3ο ΓΕΛ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Β΄
ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ Α.
ΛΙΟΣΙΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α. ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Β'
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΠΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Δ'
ΑΘΗΝΑΣ

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
1ο ΕΠΑΛ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

15

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

163429

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

15

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

158100

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

21

ΖΗΚΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

214733

ΠΕ1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

16

ΤΡΑΚΑΔΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

200203

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

10

ΤΣΙΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

187447

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

4

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

168804

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

9

ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

200742

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

6

ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

200742

ΑΤΤΙΚΗ

IEK
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

20

11

ΜΑΡΓΕΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

214745

ΠΙΤΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

221314

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

214941

ΑΤΤΙΚΗ

IEK
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

20

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

18

ΤΕΡΖΟΥΔΗ

ΜΑΡΙΑ

216860

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

9

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΕΛΕΝΗ

225420

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

5

ΒΛΑΧΟΥ

228655

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

4

ΚΟΓΙΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

9

ΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

207888

196020

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ1205 / ΠΕ1703 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ /
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΠΕ1201 / ΠΕ1701 /
ΠΕ1705 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ
ΠΕ1201 / ΠΕ1701 /
ΠΕ1705 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ
ΠΕ1204 / ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ /
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ1201 / ΠΕ1701 /
ΠΕ1705 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

1ο ΕΠΑΛ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Α
ΠΕΙΡΑΙΑ
2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σ
2ο ΕΣΠo. ΕΣΠ
ΕΠΑΛ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σ
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σ
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σ
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Β'
ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Β'
ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Β'
ΑΘΗΝΑΣ

3 ΓΕΛ. ΙΩΝΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΛ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΠΕΙΡΑΙΑ

19

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

198935

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΠΕΙΡΑΙΑ

6

ΔΑΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΟΣ

191482

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΠΕΙΡΑΙΑ

6

ΜΑΝΤΕΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

177714

ΑΤΤΙΚΗ

IEK ΠΕΙΡΑΙΑ

19

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ

192069

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

19

ΑΤΤΙΚΗ

208351
ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4

ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

196361

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16

ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

229805

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΤΟΥΛΑ

ΣΟΦΙΑ

200729

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ

11

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠ
Η

224721

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

12

ΚΩΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΣΗΣ

194850

14

ΠΕΤΡΟΒΑ

10

ΠΟΝΗΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ
Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ

14

ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

214358

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

14

ΚΑΛΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

208675

ΠΕ17.08

18

ΚΟΛΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

177575

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Α΄
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Α΄
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Α΄
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Α΄
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Α'
ΠΕΙΡΑΙΑ
1ο ΕΠΑΛ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛ
ΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΕΠΑΛ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1ο ΓΕΛ (ΕΣΠ)
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ
ΕΠΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

10

ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

191973

ΠΕ17.04
ΠΕ1206 / ΠΕ1704 /
ΠΕ1708 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ /
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙΚΑΤΕΕ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

198495

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΠΑΛ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ
Υ ΛΕΣΒΟΥ

229484

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΡΓΟΥ
ΣΑΜΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΣΑΜΟΥ

2

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

204696
228680

3ο ΓΕΛ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
1ο ΓΕΛ
ΑΛΙΜΟΥ
3ο ΓΕΛ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ο
7 ΓΕΛ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΠΑΛ
ΕΜΜΗΝΙΚΟΥ

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΣΑΜΟΥ

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΟΣ

214315

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΣΑΜΟΥ

2

ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

208240

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΠΑΤΡΑΣ

13

ΚΟΝΤΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

206074

ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ1204 / ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ /
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

191259

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΠΑΤΡΑΣ

16

ΜΠΕΣΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΠΑΤΡΑΣ

19

ΠΑΝΙΤΣΑ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

192354

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΠΑΤΡΑΣ

14

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛ
Α

199271

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΠΑΤΡΑΣ

18

ΤΖΗΜΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

191011

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ

21

ΦΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

216846

IEK ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

207868

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1204 / ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ /
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

211477

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ

ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ
ΑΧΑΪΑΣ
3ο ΕΠΑΛ
ΑΧΑΪΑΣ
6ο ΕΠΑΛ
ΑΧΑΪΑΣ
7ο ΕΠΑΛ
ΑΧΑΪΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΑΙΓΙΟΥ

2ο ΕΠΑΛ
ΑΙΓΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

ΚΑΛΑΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΡΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΓΡΕΒΕΝΩΝ

6

ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ

ΕΡΜΟΦΙΛΗ

213495

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

1ο ΕΠΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΠΕΡΟΥ,
ΔΙΑΘΕΣΗ
(ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ)

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

ΤΣΑΤΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

215123

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

215576

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ
Υ ΣΗΤΕΙΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Σ

IEK ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

ΜΗΛΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ

IEK ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6

ΠΑΤΡΑ

ΝΑΟΥΜΑ

229150

IEK ΚΟΖΑΝΗΣ

4

ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ

200565

IEK ΚΟΖΑΝΗΣ

10

ΡΑΜΜΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ

206266

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛ
Α

184932

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3ο ΓΕΛ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Σ

214338

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

2ο ΓΕΛ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Σ

IEK ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

IEK ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

3

5

ΡΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ
2οΕΠΑΛ
ΚΟΖΑΝΗΣ

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3

ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΙΩ

177044

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΦΛΩΡΙΝΑΣ

6

ΜΠΕΣΣΑ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ

602038

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΑΡΤΑΣ

7

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

187549

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΑΡΤΑΣ

1

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

188688

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΑΡΤΑΣ

6

ΚΩΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

192165

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

3

ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΑ

203232

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕ1809 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν
ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

191849

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ1205 / ΠΕ1703 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ /
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7

ΔΑΒΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

191480

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΝΑ

207924

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

12

ΒΑΣΣΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

220054

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1 ΕΠΑΛ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1ο ΕΠΑ.Λ.
ΑΡΤΑΣ
1ο ΕΠΑ.Λ.
ΑΡΤΑΣ
1ο ΕΠΑ.Λ.
ΑΡΤΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Σ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ
ΣΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ/ΣΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΖΙΤΣΑΣ &
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΠΑΛ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΓΛΗΓΟΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

205151

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

3

ΘΕΙΑΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

213678

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

210841

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

211537

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΝΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

215798

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

211570

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1837 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΠΑΛ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
3ο ΕΠΑΛ
ΒΟΛΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

IEK ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

4

7

4

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

203696
206293

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

19

ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

6

ΛΑΠΠΑ

ΜΑΡΙΑ

1ο ΕΠΑΛ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

11

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

228886

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

6

ΜΠΟΣΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

215264

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν

185189

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

1ο ΕΠΑΛ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ

190930

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

3ο ΕΠΑΛ
ΒΟΛΟΥ

216212

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

IEK ΒΟΛΟΥ

IEK ΒΟΛΟΥ

5

5

21

ΜΠΟΥΓΛΟΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

21

ΤΕΓΟΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΚΑ

216219

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

8

ΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ

176752

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΒΟΛΟΥ

10

ΧΡΗΣΟΝΑΣΗ

ΕΛΕΝΗ

224298

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3

ΚΑΣΣΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

211214

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ1210 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
Ι
ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19

ΛΙΑΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ

199951

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

17

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

189048

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

8

ΠΕΤΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

228792

ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2

ΣΤΑΜΠΙΝΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Σ

185479

ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19

ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

200190

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4

ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

177016

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

8

ΧΗΡΑ

ΜΑΡΙΑ

203501

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

6

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

191332

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

9

ΒΛΑΧΟΥ

ΑΣΠΑΣΙΑ

167473

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

6

ΓΑΛΙΓΑΛΙΔΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

19

ΓΕΡΜΑΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

186759

ΤΕ0102 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ0113 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η/Υ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

2ο ΕΠΑΛ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ
3ο ΕΠΑΛ
ΒΟΛΟΥ

ΠΥΣΔΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΛΟΥ
ΠΥΣΔΕ
ΦΩΚΙΔΟΣ
2ο ΓΕΛ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΕΟΝΑΖΩΝ
7ο ΕΠΑΛ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΕΟΝΑΖΩΝ
1ο ΕΠΑΛ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΑΠΌ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

4

ΘΑΝΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

177928

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

15

ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
Σ

187580

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕ1836 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

7

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

168833

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

11

ΜΟΛΙΟΤΣΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

178364

ΤΕ0103 - ΜΗΧΑΝ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

2

ΝΟΥΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

177733

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

12

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

163197

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

190953

228909

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ1204 / ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ /
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

12

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

7

ΤΣΙΓΑΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

194806

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1809 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΤΕ1703 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΕΤΕΜ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

3

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜ
ΠΟΣ

171480

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

196076

ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

6

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

9

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ

ΜΑΡΙΑ

228837

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ

4

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

205056

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

10

ΑΔΑΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

4

ΘΑΝΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

177928

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1836 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

1

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

168833

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

190919

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

208711

ΠΕ1801 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

4

ΜΠΙΡΔΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

10

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
2η ΕΠΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣ
Α
ΕΠΑΛ
ΤΥΡΝΑΒΟΥΠΛΕΟΝΑΖΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Ν
ΛΑΡΙΣΑΣ
1η ΕΠΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΑΛ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣ
Α
1ο ΕΠΑΛ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣ
Α
Γ/ΣΙΟ
ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Ν
ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΕΟΝΑΖΩΝ
ΕΠΑΛ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ Ν
ΛΑΡΙΣΑΣ
4ο ΕΠΑΛ
ΛΑΡΙΣΑΣΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣ
Α
ΓΕΛ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2η ΕΠΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΥΣΔΕ Α
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΕΚ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

14

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚ
Η

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

205534

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

4

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

172609

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

16

ΤΕΛΙΟΥ

160797

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

3

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΝΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜ
ΠΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΛΑΡΙΣΑΣ 2

11

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

196076

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9

ΑΒΔΟΥΛΑ

180996

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12

ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

221225

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4

ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ

ΖΗΣΗΣ

225282

171480

199572

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4ο ΕΠΑΛ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΦΡΑΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ΕΠΑΛ
ΠΥΛΗΣ
1ο ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

171657

ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1ο ΓΕΛ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2ο ΓΕΛ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1 ΕΠΑΛ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

216910

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

IEK ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4

ΡΑΜΠΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

203613

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΖΑΚΥΝΘΟΥ

7

ΛΑΖΟΥ

ΜΑΡΙΑ

702964

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4

ΜΙΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

214304

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

ΜΠΑΚΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

224474

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12

ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

227784

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

ΣΤΕΛΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12

ΤΣΟΥΚΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

151205

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

18

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Σ

702912

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΕΠΑΛ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛ
Α

154690

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο Γ/ΣΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΛ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

1ο Γ/ΣΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

4

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2

ΠΑΡΙΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

194839

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

IEK ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

207839

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

199850

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2

ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

9

ΓΕΩΡΓΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

198466

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

4ο ΓΕΛ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

2

ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

228945

ΠΕ1813 - ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

211478

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΕΠΑΛ
ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

7

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

18

ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

199863

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

10

ΜΠΕΡΣΟΣ

160759

IEK ΒΕΡΟΙΑΣ

9

ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
Α

IEK ΕΔΕΣΣΑΣ

12

ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ

181712

IEK ΕΔΕΣΣΑΣ

3

ΣΙΩΠΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
Α

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

193878

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

200620

ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΛ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟ
Υ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΔΕΣΣΑΣ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

12

ΓΕΡΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

181886

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

6

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΜΑΡΘΑ

176582

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

6

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

192237

ΠΕ1401 - ΙΑΤΡΟΙ

2ο ΕΠΑΛ
ΣΥΚΕΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΕΠΑΣ
ΕΥΟΣΜΟΥ

228880

ΠΕ1840 - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(marketing)

1ο ΕΠΑΛ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

205385

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

1ο ΓΕΛ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

2

6

2

ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ

ΦΑΝΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ

ΜΠΙΡΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

214776

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1204 / ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ /
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

188366

1ο ΕΠΑΛ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

19

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Σ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

4

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

174775

ΠΕ1827 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

2ο ΕΠΑΛ
ΕΥΟΣΜΟΥ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

2

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ
Α

228894

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

4

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

208774

IEK ΕΥΟΣΜΟΥ

10

ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

224781

IEK ΘΕΡΜΗΣ

18

ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

221377

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
2ο ΕΠΑΛ
ΕΥΟΣΜΟΥ
1ο ΕΠΑΛ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΡΜΗΣ

16

ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥΜΠΑΝΙΩΡΑ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ

208747

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΡΜΗΣ

4

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝ
Η

216430

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΡΜΗΣ

6

ΜΠΑΛΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

224477

ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΡΜΗΣ

2

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

228888

ΠΕ1840 - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(marketing)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΡΜΗΣ

5

ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

174098

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

221318

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10

ΔΟΥΚΑ

ΜΑΡΙΑ

228659

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12

ΚΑΨΑΛΗ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

216429

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ;

210300

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

216633

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

ΣΥΡΓΙΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

225445

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14

ΤΑΓΑΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΖΑ

228683

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11

ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

224777

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

12

ΓΡΑΙΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Σ

216621

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3

ΔΡΙΚΟΥΔΗ

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

219441

ΘΕΟΧΑΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
Α

208735

ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11

ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

208742

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ Α'
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
Β'ΠΙΕΡΙΑΣ
(Γ/ΣΙΟ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
)
ΔΙΑΘΕΣΗ Α'
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ Α'
ΠΙΕΡΙΑΣ

9

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

229238

ΠΕ1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ Α'
ΠΙΕΡΙΑΣ

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

11

ΜΥΞΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

216638

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4

ΝΙΚΟΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

161264

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΚΙΛΚΙΣ

9

ΜΗΤΣΚΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝ
Η

184690

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

3ο ΓΕΛ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΛ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Υ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΚΙΛΚΙΣ

4

ΣΠΥΡΙΔΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

192073

ΠΕ1802 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2ο ΕΠΑΛ
ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

3

ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ

ΑΙΜΙΛΙΑ

180847

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3 Γ/Σ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

4

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ

154528

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

21

ΔΑḮΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

219921

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ1204 / ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ /
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

18

ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

172486

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

21

ΚΑΡΑΒΥΖΙΝΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
Η

221308

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1201 / ΠΕ1701 /
ΠΕ1705 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

10

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ

196280

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

12

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

216599

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

13

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

187033

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

18

ΤΣΙΤΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

186966

IEK ΝΕΑΠΟΛΗΣ

2

ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

224781

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΤ. ΕΜΠ. Ν. ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΠΕ1206 / ΠΕ1704 /
ΠΕ1708 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ /
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΠΕ1201 / ΠΕ1701 /
ΠΕ1705 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

200411

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

182771

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

5

ΜΑΜΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Σ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ Α'
ΠΙΕΡΙΑΣ

Α' ΕΠΑΛ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΕΠΑΛ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Α' ΕΠΑΛ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Α' ΕΠΑΛ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΑΔΥΤΟΥ

Α' ΕΠΑΛ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Α' ΕΠΑΛ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΠΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α' ΕΠΑΛ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΕΠΑΛ
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩ
Ν
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
IEK ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

9

ΠΑΝΙΔΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙ
Α

225999

16

ΣΚΟΛΙΔΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΑ

210331

2

ΤΕΡΖΟΥΔΗ

ΠΑΓΩΝΑ

210337

IEK ΣΕΡΡΩΝ

4

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

204315

IEK ΣΕΡΡΩΝ

4

ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΔΑΛΗ
ΝΗ

IEK ΣΕΡΡΩΝ

1

ΦΑΝΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

174269

IEK ΣΕΡΡΩΝ

4

ΧΑΒΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

208512

IEK ΣΙΝΔΟΥ

2

ΒΑΦΕΙΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

160693

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ1837 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1405 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

IEK ΣΙΝΔΟΥ

11

ΔΙΤΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

225421

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

3ο ΛΥΚΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ
3ο ΓΕΛ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
2ο ΓΕΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

199848

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

IEK ΣΙΝΔΟΥ

3

ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

177932

IEK ΣΙΝΔΟΥ

4

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

200004

IEK ΣΙΝΔΟΥ

3

ΜΩΥΣΙΔΗΣ

198640

IEK ΣΙΝΔΟΥ

7

ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ

177000

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

IEK ΣΙΝΔΟΥ

2

ΣΙΝΑΠΗ

ΜΑΡΙΑ

200483

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

IEK ΣΙΝΔΟΥ

5

ΣΠΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

176475

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ

ΑΝΝΑ

401307

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ

ΑΝΝΑ

401307

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

21

ΚΟΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

221226

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

16

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

172426

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν

1ο ΓΕΛ
ΣΕΡΡΩΝ
2ο ΕΠΑΛ
ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

3ο ΓΕΛ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΓΕΛ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
3ο ΓΕΛ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΛ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
1ο ΕΠΑΛ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6

ΤΑΣΤΣΙΔΟΥ

ΒΕΑΤΡΙΚΗ

138787

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

16

ΤΖΗΚΑ

ΙΩΑΝΝΑ

163431

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

19

ΤΣΙΩΜΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

204341

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6

ΦΕΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

208954

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ1836 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

221334

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

195762

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΓΕΛ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEK ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

14

ΨΑΡΑΛΕΞΗ

ΚΡΗΤΗ

IEK ΧΑΝΙΩΝ

6

ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
Α

ΚΡΗΤΗ

IEK ΧΑΝΙΩΝ

2

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

194163

ΚΡΗΤΗ

IEK ΧΑΝΙΩΝ

10

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΔΗ
ΜΟΣ

171485

ΚΡΗΤΗ

IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

19

ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

203656

ΚΡΗΤΗ

IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΖΙΟΥΖΙΑ

ΜΑΡΙΑ

174483

ΚΡΗΤΗ

IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

13

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ

228869

ΚΡΗΤΗ

IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚ
Η

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

178634

ΚΡΗΤΗ

IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7

ΟΔΥΣΣΕΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

206048

ΚΡΗΤΗ

IEK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

ΣΟΥΡΑΝΑΚΗ

ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ

181765

ΚΡΗΤΗ

IEK ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

2

ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

216437

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΚΑΛΥΜΝΟΥ

2

ΓΕΡΓΗΣ

ΤΡΥΦΩΝ

229293

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΚΑΛΥΜΝΟΥ

7

ΜΠΟΥΡΙΔΟΥ

ΘΑΛΕΙΑ

224734

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

IEK ΚΑΛΥΜΝΟΥ

6

ΣΤΕΛΜΑΧ

ΗΛΕΚΤΡΑ

224767

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

IEK ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

17

ΣΑΒΒΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

207931

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

2ο ΓΕΛ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

IEK ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

7

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

220130

ΠΕ1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΑΡΓΟΥΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

IEK ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ

219924

ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

4ο ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΛ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΕ1404 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΕ1835 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΛ ΠΟΜΠΙΑΣ

1η ΕΠΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8ο ΓΕΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΑΛ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΟΥ
6ο ΓΕΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο ΕΠΑΛ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
1ο ΓΕΛ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
1ο ΕΠΑΛ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

ΙΕΚ

IEK ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

4

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΓΕΝΑ

ΟΝΟΜΑ

ΜΑΡΙΓΩ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

901148

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ

6ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο
ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ

IEK ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12

ΝΟΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

205441

IEK ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
IEK ΚΟΡΙΝΘΟΥΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

3

ΣΙΨΑ

ΜΑΡΙΑ

219544

12

ΛΟΥΓΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

214289

IEK ΚΟΡΙΝΘΟΥΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

7

ΜΕΖΙΝΗ

ΕΛΕΝΗ

199263

ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

5

ΔΟΥΒΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η

208545

ΔΟΜΙΚΩΝ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

702241

ΠΕ04 - ΧΗΜΙΚΟΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

200900

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΕΓΕΑΣ

185452

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΛ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΠΥΣΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

3

ΜΙΧΑΣ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2

ΝΤΑΜΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ

205387

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

5

ΝΤΕΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

216909

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

IEK ΤΡΙΠΟΛΗΣ

3

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

218571

ΠΕ04 - ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ

ΙΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ

16

ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

210298

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9

ΚΑΡΑΝΤΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ
Α

198946

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΧΑΛΚΙΔΑΣ

10

ΚΗΡΥΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

199435

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ1703 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2

ΚΟΥΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

205298

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΧΑΛΚΙΔΑΣ

8

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΛΕΝΗ

215130

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3

ΨΩΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ

228233

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΛΑΜΙΑΣ

11

ΑΛΑΝΤΖΙΔΟΥ

ΔΟΜΙΝΙΚΗ

220158

ΠΕ1803 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩ
Ν

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ
ΗΣ
2ο ΓΕΛ
ΣΠΑΡΤΗΣ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
)
3 ΕΠΑΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2ο ΕΠΑΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΠΑΛ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2ο ΕΠΑΛ
ΛΑΜΙΑΣ

16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΕΚ

ΩΡΕΣ
ΑΝΑΘ
ΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΛΑΜΙΑΣ

20

ΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΛΑΜΙΑΣ

4

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΟΣ

Α.Μ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

215614

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ Η
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

401269
(ΙΔΑΧ)

ΠΕ1825 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟ
Υ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

IEK ΛΑΜΙΑΣ

20

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

200265

ΠΕ19 / ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOY- ΙΕΚ
ΛΑΜΙΑΣ

2

ΖΩΓΓΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

228307

ΠΕ1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙOY- ΙΕΚ
ΛΑΜΙΑΣ

1

ΡΕΠΟΥΛΗ

ΦΙΛΙΤΣΑ

214341

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των ΔΔΕ από τις περιοχές των οποίων διατίθενται οι
εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης
Δ/ντές Δ/θμιας Εκπ/σης
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

ΙΙΙ . Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε.& Δ.Ε.
5. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.-Τμήμα Γ΄

17