You are on page 1of 18
+XSO Smnd nddonn Dw ntPNA >y90NN Om PHY DNDN? TOON HI nan ’~ MXNAWNT NTNV? 12 TyN9 1 WwoNd 12.08.04 My 4.5 -nYyNnan Twn Dy pA AN NT Toy npaa ny TN PAN RAD AVA ~IAAD N AND Oy-Y30 NT mozano vn ANIWy NTT Levy mn 9 2UND VYNI WY WINA VONWNY pR.1 AAT YT 9972 NI) 6 TY 1 OMY D519 JANN .2 Jat NIWA ynYN Nd .3 -TTI9) NINA NINW 93 FY NYP NI.4 (30%) 1 DD NNW ser9n THN? DANS ywNI POW 1.1.2000 OM2 ANPID NPA MINA AND yPY” MAN 31.12.03 -) 31.12.02 m9 AAANA BIND AY 2pOYM -Brg0N Brgy 2002 2003, vee 15,000, ? DAD a ! 1 mm a ' 15,000 ‘pepind AYN Qy 60,000 60,000 oon @) 40,000 r wnt NSN fod 500,000 ro m’y—sap wy (ay z ? as) nn (s) 10,000 50,000, w) pomp 12,000, 47,000 AN nw P22 ray 120,000. 100,000 oOpOD (6 52,000 45,000 obvy man a - 180,000 TN yotd ANNA @ 1 1,000 ame pa (a) ? t met soo omm NYS w/mNd AWION MMP? .1 -TyMIpoN MD 5% SY DeNINY MYASNA Ne -PHYNY MaAY MANA FY" 850,000 9v Joa MnYprn Ta MY 2003 mw TAD seer mp .orpan 2 -DYYaNAD 20% NIN MANS HBA ND Www .M"w 800,000 5¥ Tod 1oNDA 2003 MYA DYPADA NPIPA FV 70,000 5¥ TO? DaNDN 31.12.03 DPI NIDA DY PIUN NY wren smeein 3 +:31.12,03 +1 31.12.02 om? wR MNSTA ANIA AP mw] «Woe 3203 xu wee we [ 40,000 20,000 WNT TPT DY MNS @ = t wT AN RET 1,000 r Aw DIY 3.dY ToIpND MPT TOW MASI “Nay NYY 60,000 Mann ANY 1.1.02 TANNIN 2002 WL wD 2004 NIP) 2003 DST BUTI Tay MUTINY AIAN MAND Mod 30.11.03 Prxna 2 Jaw DD AAT WA MMPIAD MINNA MALIN >> NIA_.AVY 20,000 5v TOI wap e114 3277 a? DOT WDD AWN pA NOW 9b YIApA WOW WMD 99 -NX AIPNAN AMINA 3 vd napa wid Toyn | MwA Hen TY | EDA Sonn we we a 240,000 mab a 33.3% , ‘moun Oo 0% 200,000 | 7Ps1 orn fan -py—> nONPN MANA MPN 1/3) 1.4.00 DPA wa MIN Baunn 3 -yortna nw 40,000 9¥ bya awND Map» 1.7.02 -PrRNA -TYrv 24,000 5v nbs yortn2 WIN awND maps 1.10.03 Prxna -Mann npn ova way wavnan mY pom 2 _7MaNn Nop ova mp Tym INAH 99 -yanyaa Fy"w 55,000 7MAN THEM VINA 40% 9H 1.7.03 PINT YORI AY 15,0008 Toa VIM MANN AWD 1.9.03 PIRNI wr.yomp 5 FH 30.06.03 BVA 01.01.01 OVA WIT 31.12.02 DP) Mann wNNI APPA ponr Joy 10239 93 AWN YpA OWA ANsyD PorMN .yowNa po dw NBVY Avo MAAN