P. 1
ACATISTUL BUNEI VESTIRI

ACATISTUL BUNEI VESTIRI

|Views: 28|Likes:
Published by cuvant

More info:

Published by: cuvant on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

ACATISTUL BUNEI VESTIRI A Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea fecioară Maria

Porunca cea cu taină luând-o întru cunostiintă cel fără de trup, în casa lui Iosif degrab a stat înainte zicând celei ce nu stia de nuntă: Cel ce a plecat, cu pogorârea, cerurile, încape fără schimbare tot întru tine; pe care si văzându-l în pântecele tău, luând chip de rob, mă înspăimântez a striga tie : bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară. Apoi: Doamne miluieste ( de 3 ori), Mărire ... Si acum ... . Condacele si Icoasele Condacul 1: Apărătoare Doamnă, pentru biruintă multumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem tie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca, ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeste-ne din toate nevoile, ca să-ti cântăm tie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! Icosul 1: Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! si împreună cu glasul lui cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat si i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea: Bucură-te, prin care răsare bucuria; Bucură-te, prin care piere blestemul; Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei; Bucură-te, înăltime întru care cu anevoie se suie gândurile omenesti; Bucură-te, că esti scaun Împăratului; Bucură-te, că porti pe cel ce pe toate le poartă;

a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat. Bucură-te. Bucură-te. spune-mi? Iar el a zis către ea. cu frică. Bucură-te. pântecele dumnezeiestii întrupări. prin care prunc se face Făcătorul. că nastere cu zămislire fără sământă cum îmi spui? Cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea: Întelegerea cea neînteleasă căutând Fecioară să o înteleagă.Bucură-te. Bucură-te. steaua care arăti Soarele. Bucură-te. Bucură-te. începutul minunilor lui Hristos. . minunea mult slăvită de îngeri. zis-a lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu. Bucură-te. pururea Fecioară! Condacul al 2-lea: Stiindu-se pe sine sfânta întru curătie. podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ. ceea ce ai născut lumina cea neapusă. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce n-ai învătat pe nimeni în ce chip s-a petrecut. grăind asa: Bucură-te. prin care se înnoieste făptura. Bucură-te. capul poruncilor Lui. Bucură-te. Bucură-te. scara cerească pe care S-a pogorât Dumnezeu. Mireasă. ceea ce le esti diavolilor rană de mult plâns. cum este cu putintă să se nască fiu. încredintarea celor ce au trebuintă de tăcere. Bucură-te. tăinuitoarea sfatului celui nespus.

Bucură-te. Bucură-te. ceea ce înfloresti ca raiul desfătării. ceea ce întreci mintea înteleptilor. Bucură-te. pururea Fecioară! Condacul al 3-lea: Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci.Bucură-te. Bucură-te. ca pe o tarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor fi să secere mântuire. Bucură-te. Bucură-te. îndată cunoscându-i închinarea. a alergat la Elisabeta. Bucură-te. Bucură-te. spre zămislire pe cea care nu stia de nuntă. îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu. Bucură-te. brazdă care ai dospit înmultirea milelor. Bucură-te. pururea Fecioară! . Mireasă. vita mlăditei celei nevestejite. Bucură-te. când vor cânta asa: Aliluia! Icosul al 3-lea: Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit. ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni. agonisirea rodului celui fără de moarte. a grăit către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te. Bucură-te. ceea ce luminezi gândul credinciosilor. ceea ce gătesti adăpostirea sufletelor. s-a bucurat si cu săltări în pântece ca si cum ar fi cântat. Bucură-te. bunăvoirea lui Dumnezeu către noi. tămâia rugăciunii cea bine primită. cei muritori. Bucură-te. Mireasă.si pântecele ei cel cu bună roadă. masă care porti îndestularea milostivirilor. ceea ce ai născut pe Săditorul vietii noastre. iar pruncul acesteia. curătia a toată lumea.

iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt. cea care esti fără prihană. Condacul al 5-lea: Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o înteleptii. Mireasă. nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri. chinuirea vrăjmasilor celor nevăzuti. cântându-i: Aliluia! . Bucură-te. că cele. pământesti împreună dăntuiesc cu cele ceresti. pe care lăudându-o. Bucură-te. temeiul cel tare al credintei. cu ea căutau pe tarele Împărat: si ajungând pe cel neajuns. Bucură-te. prin care ne-am îmbrăcat cu slavă. prin care s-a golit iadul. Bucură-te. si alergând spre Acesta ca spre un păstor. Bucură-te.Condacul al 4-lea: Vifor de gânduri necredincioase având întru sine înteleptul Iosif. staulul oilor celor cuvântătoare. cea neamestecată cu nunta. Bucură-te. deschizătoarea usilor raiului. gura apostolilor cea netăcută. cele ceresti împreună se bucură cu cele pământesti. Maica Mielului si a Păstorului. Bucură-te. gândind că esti furată de nuntă. s-au bucurat. a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea: Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. văzutu-L-au ca pe un miel fără prihană hrăninduse în pântecele Mariei. tu. Bucură-te. mers-au pe urma luminii ei. au zis: Bucură-te. cunostiinta cea luminoasă a darului. Bucură-te. s-a tulburat uitându-se la tine. Bucură-te. si tinând-o ca pe o făclie. pururea Fecioară.

Că idolii lui nerădând tăria Ta. Mântuitorule. îndreptarea întelepciunii celor credinciosi. iubitorul de oameni. Bucură-te. au căzut. gonit-ai întunericul minciunii. ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos. lăsatu-lau pe Irod ca pe un mincinos. Bucură-te. Bucură-te. si tuturor mărturisindu-te pe Tine. pururea Fecioară! Condacul al 6-lea: Mărturisitori si purtători de Dumnezeu fiind filozofii.Icosul al 5-lea: Văzut-au pruncii haldeilor în bratele Fecioarei pe cel ce a zidit pe om. raza zilei celei de taină. ceea ce ne-ai mântuit din slujirea cea idolească. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Hristoase. ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii. Bucură-te. că nu stia să cânte: Aliluia! Icosul al 6-lea: Strălucind în Egipt Tu. îi cântau Născătorei de Dumnezeu: . Bucură-te. veselia tuturor neamurilor. iar cei de ei au scăpat. Bucură-te. ceea ce ai stins închinăciunea focului. Maica stelei celei neapuse. Mireasă. s-au întors în Babilon. Bucură-te. ceea ce e curătesti de cele necurate. desi luase chip de rob. ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor. Lumina adevărului. s-au nevoit cu daruri a-L sluji si a-I cânta celei binecuvântate: Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai stins cuptorul întelepciunii. Bucură-te. împlinindu-ti proorocia. si cunoscându-L a le fi Stăpân. ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie.

floarea nestricăciunii. mare care ai înecat pe netrupescul faraon. ceea ce ai luminat chipul învierii. cununa înfrânării. Pentru aceea. slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te. Bucură-te. ca noi. Bucură-te. văzând minunea. Bucură. pământul făgăduintei. pururea Fecioară! Condacul al 7-lea: Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înselător. stâlp de foc care călăuzesti pe cei dintru întuneric. Bucură-te. să o lăudăm grăind: Bucură-te.te căderea demonilor. . Mireasă. dar te-ai făcut lui cunoscut si ca Dumnezeu desăvârsit. Bucură-te.Bucură-te. arătându-se Făcătorul nouă. ceea ce ai vădit înselăciunea idolească. cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea: Arătat-a făptură nouă. izvorâtoare de miere si lapte. hrană si cupă cu mană. Bucură-te. îndreptarea oamenilor. ceea ce ai zdrobit stăpânirea înselăciunii. celor ce suntem făcuti de Dânsul. acoperământul lumii cel mai lat decât norul. te-ai dat lui ca un prunc. s-a mirat de întelepciunea Ta cea nespusă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. răsărind din pântecele cel fără sământă si păzindu-l întreg precum a fost. piatra care ai adăpat însetatii de viată. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. ceea ce ai arătat viata îngerească. iertarea multor gresiti. ceea ce ai născut pe Mântuitorul celor robiti. iar de cei de sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins. lauda cea fără de îndoială. Bucură-te. că pentru acesta Dumnezeu Cel Prea Înalt pe pământ s-a arătat om plecat. Bucură-te. îmblânzirea Judecătorului celui drept. Mireasă.Bucură-te. încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput. că dumnezeiască pogorâre a fost. Bucură-te. pomul cel cu luminoasă roadă. Bucură-te. copacul cel înfrunzit cu bună umbră. sub care multi se adumbresc. Bucură-te. usa tainei celei de cinste. a celor credinciosi. Bucură-te. Bucură-te. care aude acestea: Bucură-te. si nastere din Fecioară primitoare de Dumnezeu. pururea Fecioară! Condacul al 8-lea: Văzând nastere străină. ssă ne înstrăinăm de lume. Bucură-te. purtătoarea cea preasfântă a Celui ce este pe heruvimi. haina celor goi de îndrăzneală. din care se hrănesc credinciosii. Bucură-te. . ceea ce ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciti. Bucură-te. Bucură-te. auzirea cea cu nepricepere a celor necredinciosi. dragostea care biruieste toată dorirea. Bucură-te. vrând să tragă întru înăltime pe cei ce-i cântă: Aliluia! Icosul al 8-lea: Cu totul a fost între cei de jos. Bucură-te. mutându-ne mintea la cer. sălasul cel preamărit al Celui ce este pe serafimi. iar nu mutare din loc.

Bucură-te. ca Dumnezeu.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Iar noi. că s-au vestejit făcătorii de basme. ceea ce ai vădit pe cei mesteri la cuvânt a fi necuvântători. l-au văzut om apropiat tuturor. ceea ce ne-ai ridicat dintru adâncul necunostintei. Bucură-te. . comoara rânduielii Lui. Bucură-e. că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliti. cheia împărătiei lui Hristos. prin care s-a deschis raiul. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că nu se pricep să spună în ce chip si fecioară ai rămas si ai putut naste. prin care s-a dezlegat călcarea poruncii. petrecând împreună cu noi si auzind de la toti asa: Aliluia! Icosul al 9-lea: Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem. ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una. ceea ce pe filozofi îi arăti neîntelepti. Bucură-te. sălasul întelepciunii lui Dumnezeu. nădejdea bunătătilor celor vesnice. ceea ce ai unit fecioria si nasterea. pururea Fecioară! Condacul al 9-lea: Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale. Bucură-te. Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. că-ti stau înainte ca niste pesti fără de glas. de o taină ca aceasta minunându-ne cu credintă cântăm: Bucură-te. ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. că pe cel neapropiat. Mireasă.

Bucură-te. usa mântuirii. Bucură-te. Născătoare de Dumnezeu. ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credinciosi. curată. limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieti. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai născut pe semănătorul curătiei. începătoarea prefacerii celei pline de-nteles. Bucură-te. cămara cea împodobită a sufletelor sfintilor. turnul fecioriei. si tuturor celor ce aleargă la tine: că Făcătorul cerului si al pământului te-a gătit pe tine. si păstor fiind ca un Dumnezeu. ceea ce pe multi i-ai luminat la minte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sălăsluindu-se în pântecele tău si învătându-i pe toti să cânte tie: Bucură-te. la ea a venit precum i se făgăduise. că tu ai învătat pe cei lipsiti de minte. Bucură-te. că tu ai înnoit pe cei zămisliti întru rusine. Bucură-te. . Căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea. cămara nuntii celei fără de sământă. ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor. pururea Fecioară! Condacul al 10-lea: Vrând Împodobitorul tuturor să mântuiască lumea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pentru noi s-a arătat om ca noi. dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te. Fecioară. Bucură-te. corabia celor ce vor să se mântuiască. Mireasă. ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc. ca un Dumnezeu aude: Aliluia! Icosul al 10-lea: Zid esti fecioarelor.

baia care speli constiinta. adierea mirosului celui bun al lui Hristos. că ai izvorât râul care curge cu ape multe. că se biruieste toată cântarea care va să tindă spre multimea milelor Tale celor multe. ceea ce curătesti urmele păcatului.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină. Mireasă. pe care le-ai dat celor ce-Ti îcântă: Aliluia! Icosul al 11-lea: Făclie primitoare de lumină. arătată celor ce sunt întru întuneric. ceea ce pe vrăjmasi îi îngrozesti ca un tunet. Bucură-te. ceea ce ne-ai arătat chipul cristelnitei. Bucură-te. pururea Fecioară! Condacul al 12-lea: . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. raza luminii celei neapuse. de ti-am aduce cântări si psalmi la număr întocmai ca nisipul. o vedem pe Preasfânta Fecioară. nimic nu plinim cum se cuvine. viata veseliei celei de taină. fulgerul care luminezi sufletele. Bucură-te. Bucură-te. cupă care dai gust bucuriei. Bucură-te. Bucură-te. pururea Fecioară! Condacul al 11-lea: Împărate Sfinte. raza soarelui celui întelegător. pe toti îi îndreptează spre cunostinta cea dumnezeiască ce luminează mintea cu raza ei si se cinsteste cu chemarea aceasta: Bucură-te. că aprinzând în sine focul cel netrupesc. Mireasă.

Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. tămăduirea trupului meu. Născătoare de Dumnezeu. prin care se surpă vrăjmasii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. coroana cea scumpă a împăratilor celor credinciosi. care tine toate cu mâna. comoara vietii cea nedesteptată. Bucură-te. Maică prealăudată. Bucură-te. cel ce este mai sfânt decât toti sfintii. aude de la toti asa: Aliluia! Icosul al 12-lea: Cântând nasterea ta. primind acest dar de acum. mântuieste de toată ispita si scoate din chinul ce va să fie pe toti cei ce-ti cântă: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori. Mireasă pururea Fecioară! Condacul al 13-lea O. lauda cea de cinste a preotilor celor cuviosi. Bucură-te. . zidul împărătiei cel nebiruit. locasul lui Dumnezeu-Cuvântul. chivot poleit cu Duhul.Vrând să dea har datoriilor celor de demult. a sfintit. Bucură-te. mântuirea sufletului meu. care ai născut pe Cuvântul. Bucură-te. sîfântă care esti mai mare decât sfintii. rupând zapisul. că locuind în pântecele tău Domnul. a slăvit si a învătat pe toti să-ti cânte: Bucură-te. te lăudăm toti ca pe o biserică însufletită. stâlpul Bisericii cel neclintit. Bucură-te. prin care se ridică biruintele. Dezlegătorul tuturor datoriilor omenesti venit-a singur la cei ce se îndepărtaseră de harul Lui si.

nu le-a închis usa milostivirii Sale. nu mă lepăda pe mine.. si Condacul 1: Apărătoare Doamnă . Care pentru noi. Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră. care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostiveste-te deci spre mine. Pentru aceasta pe tine te binecuvântăm si te preaînăltăm în vecii vecilor. s-a răstignit si s-a îngropat si a înviat a treia zi.. deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare crestinilor.. i-a primit si i-a miluit. totusi tâlharii si desfrânatii pe care Iubitorul de oameni. Apoi: RUGACIUNEA CATRE PREASFÂNTA NASCATOARE DE DUMNEZEU O. iar pe care le ceri de la Fiul tău le si iau fără îndoială. ci primeste această putină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate. Doamna mea. Amin. . si cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună. nevrednicul. păcătosii. îmi dau îndrăznire..Si iarăsi Icosul 1: Îngerul cel mai întâi stătător . si o du Fiului tău si Dumnezeului nostru. Desi fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile. căci poti toate câte le voiesti. Cum să nu mă primească dar si pe mine. pentru nemăsurata Lui milostivire. preamilostivă stăpâna mea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->