INTRODUCERE ÎN AUTOMATICÃ AN UNIV-2011-2012

Modele de intrebãri pentru verificarea cunostintelor Observatie: ordinea de enumerare a intrebarilor urmareste (dar nu strict) ordinea de aparitie a temelor in curs. In functie de natura ei, fiecare tema poate sa solicite completari cu informatii obtinute si din alte capitole ale cursului. Capitolul 1. INTRODUCERE IN CONDUCEREA AUTOMATĂ A PROCESELOR 1. Ce se intelege prin conducerea proceselor? Cum se poate realiza? Ce implica o activitate de conducerea automata a proceselor? Ce se intelege printr-un proces (condus, proces tehnologic) si ce este o instalatie tehnologica? 2. Ce este un sistem cu conducere automatã şi care este structura acestuia (SCA); explicatii relative la schema (blocuri si marimi). 3. Exemplu: Solutii de incalzire a unei incinte (solutiile 2 si 3 variante). Exemplificare si exlicatii succinte relative la diferite solutii de conducere; avantaje dezavantaje. 4. Care sunt conditiile ce trebuie realizate la dezvoltarea unei solutii de conducere 5. Discutati aplicatia autovehicol modern privit ca sisteme de conducere modern (sisteme de conducere ncorporate, sarcini de conducere de la nivelul unui autovehicul). 6. Aplicatii de conducere vazute ca sisteme mecatronice. Integrarea pe nivel de competente, exemplificari reprezentative (enumerati minmum 5 din cele prezentate la care cel putin una cu datalieri) 7. Care sunt sarcinile unui inginer automatist in relaţia inginer automatist – tehnolog de proces? Precizati principalele atributii ale fiecaruia din ei în dezvoltarea si implementarea unei aplicaţii de conducere. Capitolul 2. CONCEPTELE DE BAZĂ ALE CONDUCERII AUTOMATE 8. Care sunt principalele metode de conducere si structuri de conducere automata (relatia PC-operator uman, relaţia PC-DC , SCA-CD si SCA-CI)? Avantaje dezavantaje (fig.2.-1, 2-2). 9. Enumerati principalele sarcini de conducere ale unui DC si explicati principalele funcţii de conducere ale DC-complex în cadrul unui SCA (M, E, C-R-S, prima in conexiune cu varianta din fig. 2.-5 si apoi 2.6)? 10. Detaliaţi structura cu functiile de conducere ale unui DC-complex; enumerati si explicati principalele sarcini de conducere ale DC în cadrul unui DC-complex ( a doua variantã cu referire la fig. 2.7, 12+1 sarcini): sarcinile 1 – 6, explicatii. 11. Detaliaţi structura cu functiile de conducere ale unui DC-complex; enumerati si explicati principalele sarcini de conducere ale DC în cadrul unui DC-complex ( a doua variantã cu referire la fig. 2.7, 12+1 sarcini): sarcinile 7 – 13, explicatii. 12. Soluţii de implementare a funcţiilor de conducere; particularitati; particularitatile utilizarii CP in conducerea proceselor. 13. Care sunt caracteristicile, avantaje si dezavantaje, domeniile si limitãrile implementãrii soluţiilor de conducere in varianta DC cu echipamente individuale analogice specializate pe funcţii de conducere.

1

Marimi de stare. Functii de baza.17) si a redundantei mixte.15).14) si esenta diagnosticarii defectiunilor (cu referire si la fig. cu timp continuu si cu timp discret. 31.14. domeniile si limitãrile implementãrii soluţiilor de conducere in . Caracterizaţi esenţa redundanţei analitice a structurii SCA (fig. Ce este un sistem fizic si ce este un proces fizic/tehnic (industrial)? Precizati modul in care poate fi caracterizat un sistem /proces fizic/tehnic (cu referire si la fig. Caracterizarea in domeniul operational al sistemelor liniare cu Parametri concentrati. 3. Care sunt caracteristicile.2.2. Prezentati si explicati trei Ecuaţii prin care se poate caracteriza transferul de energie E(t) intr-un sistem fizic. Care sunt caracteristicile. Tratati un caz de liniarizare. 25. Explicati succint esesnta estimarii starilor a parametrilor (cu referire si la fig. enumeraţi situaţii imprevizibile in derularea PC care pot solicita introducerea DC cu redundanţã. Enumeraţi principalele aspecte si etape care se pun în abordarea / dezvoltarea unei probleme deconducere automata ( automatizare). Definirea sistemica a unui proces. 3. precizati cateva marimi fizice (5 marimi care pot fi considerate ca marimi de stare si prezentati ecuatiile aferente).18).2. 2. Sisteme de conducere inteligente (cu referire si la fig.11 sau 2. Caracterizarea determinista intrare-iesire a sistemelor.4 si 3. Caracterizaţi esenţa redundanţei hardware ( fig. 18. definiti mãrimi caracteristice ale unui PC (cu referire si la fig.5) ? 26. 15.3. Legatura dintre conceptul de sistem fizic (SF) si sistem dinamic (SD). 27. Posibilitati si etapele determinarii pe cale experimentala a MM asociate sistemelor fizice (cu comentarii referitoare la fig. 17. 20. PROCESE CONDUSE 23.5 si 3. Conditia de cauzalitate. 19. 24. Modele matematice neliniare si modele matematice liniarizate. 32.1. 33.1-3 si la fig.1. Etapele determinarii pe cale analitica a MM asociate sistemelor fizice (cu comentarii referitoare la fig.13 vor fi utilizate ca suport pentru comentarii. Integrarea soluţiilor de conducere numerica în structuri de conducere ierarhizate.1.2. Catgorisirea sistemelor dinamice si a sistemelor fizice. avantaje si dezavantaje. monovariabil. domeniile si limitãrile implementãrii soluţiilor de conducere in varianta DC cu echipamente individuale numerice specializate pe funcţii de conducere. 29.2. Daţi câteva exemple de procese tehnice (industriale). Aspecte specifice. Puncte de vedere (criterii) in clasificarea sistemelor dinamice(cu referire la tabelul 3.7) 28.12 sau 2. exemplificare (fig.3. 16. redundanta la nivelul elementelor DC si la nivelul elementelor PC.3). 2. Ce este un proces fãrã interacţiuni (interconexiuni)? Prin ce se manifestã efectele de interconectare la nivelul unor SF (cu referire la fig. avantaje si dezavantaje. Capitolul 3. La ce serveşte redundanţa actului de conducere. Descompunerea procesului in sub-procese. suportul de comentariu trebuie mentionat). 3. 22.1. Esenta liniarizarii.16).5) 30. 2 .varianta DC cu integrarea conducerii pe echipamente numerice (calculator de proces CP) prin software.2-6).1-2). Definirea functiei de transfer pentru sistemele cu timp continuu. 21.2. 3. Cazul liniar. Care este reprezentarea schematicã a unui proces tehnic (industrial).

3.5-15 si 3.1-7). Daţi douã exemple reprezentative de EE cu ieşire continuã (electrice si fluidice inclusiv reprezentare si comentarea functionarii).17. Caracterizaţi prin exemple procese specifice diferitelor aplicatii industriale din cadrul celor prezentate la curs (se va specifica prin subiectul concretizat la examen): .1.5-2 si 3.1-7) .10.9 si 3.senzori pentru masurarea nivelului. 5.generator sincron antrenat de cãtre o turbina hidraulicã.5. 3 .4. .7.1-6). fig.5. fig. Ce sunt perturbaţiile şi cum se clasificã acestea.5. fig.2 si 5.11 si 3. (cu referire la tabelul 4. Schema de principiu. 3.comentaţi si figura 4. 3. STRUCTURI DE CONDUCERE AUTOMATA 46. Analizaţi si detaliati în vederea conducerii descompunerea procesului pe subsisteme fizice si pe subsisteme informaţionale. Daţi două exemple de traductoare binare cu contact mecanic. 4. cum functioneaza (informational) şi daţi câteva exemple reprezentative. Delimitarea structurii unui Sistem de Conducere Automata a unui proces. respectiv numeric .4.maşina de spãlat automatã programabilã. . Exemplificaţi succint esenta perturbatiilor pe o aplicaţie de proces (actiunea diferitelor tipuri de perturbaţii). Senzori si traductoare binare. fig.1-3). Ce este un element de execuţie (EE) cu ieşire binara (amplificator binar).1 si varianta detaliata.1-1) 37. Ce se intelege prin periferice de proces si care este rolul si locul acestora in structura unui SCA (cu referire la fig. menţionaţi unele soluţii posibile. 35.5. al conducerii) în raport cu un EM (analogic.2.5-3.1. si particularitati.reactor de amestecare neutralizare a apelor reziduale. 42. .senzori pentru masurarea deplasarii si pozitiei (deplasari liniare).3.3. 40.p.6 si 3. Cap.1.5.16.senzori pentru masurarea temperaturii.1-2)? Detaliati lantul prelucrarii informationale a semnalului primar masurat (cu referire la fig. Ce este un element de mãsurã şi care este structura acestuia in cazul semnalelor mãsurate continuale (cu referire la fig.v.5. 45. PERIFERICE DE PROCES 36.4. fig. Particularitatile realizarii structurii cu echipamente conventionale si a structurii cu echipamente numerice (fig.3.d. Senzori inteligenţi. (cu referire la fig. Daţi douã exemple de traductoare binare fãrã contact mecanic.5. Care sunt cerinţele de baza (d. 41. La ce serveşte separarea galvanicã intre EM si DC (in particular CP). Dati cate doua exemple de : . 39.1-4).4.2-2) şi care sunt cerinţele de bazã in raport cu un EE ? 44. cuplat la sistemul energetic. (cu referire la tabelul 4.3).5.5. fig.34. Elemente de mãsurã pentru semnale logice. . Care este structura unui element de executie (EE) cu ieşire continuã (varianta simpla de reprezentare fig 4.1-2) 38.senzori pentru masurarea vitezei (cu referire la tabelul 4.5.instalaţia de încãlzire a unei clãdiri cu mai multe incinte. .5 .3.4.12.maşina de frezat tip portal. Cap.1 . 43.3.sistem de transport cu conveior . . .

14.2). tabelul 6. (fig5. Ce este specific echipamentelor de automatizare (unificate.13 . mediul explozibil si mediul detonabil.6.2).1. Circuite de intrare (fig.Exemplul de sistem de conducere a unei instalatii de incalzire centrala (fig. 6.2-2). Analizaţi diferite exemple de structuri de sisteme cu conducere automata varianta analogicã si varianta numericã (digitala). 52. Pozitii (roluri) principiale posibile ale CN in conducere.2-3 . Esenta problemei. realizari speciale lae EA (cu referire la figura 6.1.4.3.2-1. fig. Protectia impotriva agresiunii mecanice si a umiditatii.3. Reprezentarea grafica. . 6. 4 .11.6. 3.6.c. 56. Utilizarea CN in conducere. de cine depinde gradul de detaliere a instrumentarii.3 (c). INSTRUMENTAREA PROCESELOR INDUSTRIALE AUTOMATIZATE 48. 53. 50.6.9.4.6. 2. (d).3 (a) si (b))? 49. 51.Exemplul sistem de conducere automata a unei actionari cu m.3. Ca si parte concreta de codare se va cere raspuns pentru o exemplificare similara celei din fig. Schemele pentru exemplele pot fi xeroxate în prealabil şi aduse la proba de evaluare ATENTIE: 1.6.1.6. diferenta intre mediul inflamabil.c.5. esenta protectiei IP-xy si a simbolisticii utilizate. Enumerati punctele de vedere (criterii) de categorisire metrologica a echipamentelor de masura utilizate in automatizarile industriale.1. Exemplificati simbolistica standard pentru functiile si echipamentele de automatizare utilizate in proiectele de montaj de sisteme de conducere automata.47. 6.6. Protectia la incendiu si la explozie. in cazul in care foile cu desene au text isotitor folosirea lor se considera frauda si se trateaza ca atare. IMPORTANT: 1.5.1 .3. 5. . 57.3).12.1. 6. 54. in particular din domeniul tehnicii reglarii automate. (e).3. particularitati (cu referire la fig. Figurile vor fi prinse in dosar iar pe prima pagina se mentioneaza numele „proprietarului”.2-4). pe periada examinarii figurile nu sunt transmisibile. 6. schema concreta se va da la verificare). 58. Detaliati schema principiala a structurii unui regulator unificat si precizati functiile care trebuie realizate. Masuri de protectie in constructia echipamentelor de automatizare impotriva pericolelor de incendiu si a exploziilor.2. care sunt cerintele de conectare ale EE si EM cu un EAU (a se vedea si fig. fig. Scheme de conducere ierarhizata. Cap.1.2. 55. EA-U) ce apartin unui sistem unificat de echipamente de automatizare. Ce include instrumentarea aferenta conducerii unui PC. 5.1. explicitati codarea (ABC) si semnificatia literelor asociate simboloizarii (6 exemple). Figurile vor fi fãrã nici un text însoţitor. Enumerati principalele cerinte de protectie impuse echipamentelor de automatizare (minimum 5 cerinte).

La cerere ele vor fi predate la examen CD (apoi se restituie). 5 . Va multumesc si VA DORESC SUCCES LA INVATAT! . 2. rog sa mi le sesizati. In cazul in care sesizati anumite inadvertente intre notite si lista de subiecte. Desenele vor avea scrise numele studentului cui ii apartin (la o a-2-a infatisare numele poate fi schimbat . Studentii vor veni la examinare cu 5 foi capsate.La rezolvarea unui subiect ele trebuie insa reproduse (desenate) pe foaia de examen. nescrise. 5.desene imprumutate). Toate desenele se includ pe foi de format A4 si se capseaza. Nu se admite inceperea examinarii pe foi necapsate! 4. 3.2011 la curs cand se vor stabil si seturile de subiecte pentru fiecare prezentare.10. Datele examinarilor se stabilesc luni 17. De asemeni poate fi transcrisa si simbolistica standard pentru functiile si echipamentele de automatizare (39).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful