+ Chức năng Goal Seek thực chất là hàm tính ngược (y = f(x) -->x = g(y)).

Mình cũng không nhớ rõ nhưng hình như diễn đàn đã có bài này rồi.... VD: ô A1 = 5; ô A2 = 6; ô A3 = A1+A2 (=11) Chạy Goal Seek: Set cell: ô thay đổi giá trị (chọn ô A3) (ô này phải là môt công thức nào đó - chính là y) To value: nhập giá trị của ô set cell (y = 15) By changing cell: ô cần thay đổi giá trị (chọn ô A1, tức là thay đổi x để y = 15) Nhấn OK.. + Chức năng Solver cũng vậy nhưng mở rộng hơn: Từ y=f(x1,x2...xn), khi đã biết y bạn có thể tính ngược ra x1, x2.. (đương nhiên là x1, x2... phải thoả mãn điều kiện nào đó do bạn đặt ra)

nhờ anh chị giải giúp em bài toán về goal seek và solver
chào các anh chị em là thành viên mới của diễn đàn em mong được các anh chị giúp đỡ em làm bài toán sau vì đề bài là tiếng anh, em xin được dịch ra tiếng việt và em sẽ đính kèm file bên dưới 1. Em muốn mua 1 chiếc ô tô, ngân hàng mời em 1 lợi tức hàng năm là 8,5% trong 4 năm, em có 1 khoản tiết kiệm giúp giảm chi phí mua xe là 3000$. Sau khi tính toán, em nhận ra là 1 tháng em chỉ có thể trả tối đa là 500$, em ko thể thay đổi khoản lợi tức( 8,5%) trong 4 năm dùng goal seek để tính toán những yêu cầu sau: a, chi phí tối đa em phải trả b, chi phí tối đa nếu lợi tức là 6,5 % / năm c, chi phí tối đa nếu thời hạn em mượn tiền là 5 năm và lợi tức là 6,5% 3 câu trên phải trả lời theo mẫu em đính kèm trong file excel bên dưới trong bảng đó, purchase price là giá trị cần tìm down payment là khoản em tiết kiệm được để giảm chi phí mua xe loan amount là số lượng tiền em mượn monthly payment là tiền hàng tháng em phải trả annual interest rate là lợi tức hàng năm term( years) là kì hạn 2. Phil là chủ 1 cửa hàng bán điện thoại giá rẻ, ông ta muốn có tiền lời tối đa trong việc bán những chiếc điện thoại của mình, ông ấy có 2 cái đã lên kế hoạch bán là Nokia e71 và Sony Ericsson T707a

Phil phải mua ít nhất là 250 chiếc Nokia e71 và 200 chiếc Sony T707 từ ng` bán buôn c. 49 lần tải) obile Phone Sales. 1 phần vì em chưa dùng excel bao giờ. bán buôn là 94. Phil phải mua ít nhất 50 chiếc của Samsung và 75 chiếc của Motorola d. Câu trả lời phải theo mẫu bảng của file em đính kèm dưới đây và chỉ ra rõ số lượng của mỗi loại.Retail Price Wholesale price Nokia E71 399$ 199.5 KB. Phil có 250. còn wholesale price là giá bán buôn.50$ Sony T707a 189$ 94. tổng số tiền và tổng số lãi cả 2 câu hỏi em đều gửi kèm file excel dưới đây. như kiểu mẫu đã có trước Em mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị thực ra đây là bài tập về nhà của em. Phil muốn mua ko nhiều hơn 500 chiếc Nokia E71 e. số lượng mỗi loại phải là số nguyên và chính xác với tổng số lượng Sử dụng Excel Solver để tìm ra số lãi tối đa theo những điều bắt buộc kể trên. em đã làm nhưng ko ra. 37 lần tải) .xls (29. Ta có thể coi giá bán buôn của mỗi loại là bằng 60% giá bán lẻ Phil có 4 điều bắt buộc phải theo là : a.5 KB. bán buôn là 199. phần khác là em ko hiểu rõ lắm em cám ơn các anh chị đã giúp đỡ Tập tin đính kèm   Car oan nalysis(2).50$ Sony giá bán lẻ là 189$. vì theo đề bài là dùng file excel ấy để làm. của Nokia giá bán lẻ là 399$.xls (22. Ta sẽ phải tìm giá bán lẻ của 2 loại này. Phil muốn chúng ta dùng WEB để tìm 1 chiếc điện thoại samsung và 1 chiếc motorola để thêm vào danh sách sản phẩm. và giá bán buôn của cả 4 loại phải ít hơn 250.50$ Retail Price là giá bán lẻ.50 $ ông ta cần mình tính giúp giá trị tối đa ông ta thu được Trước tiên.000$ b.000 $ để mua những chiếc điện thoại mới.

. Hãy xác định lãi suất mà ông ta đạt được trong vụ đầu tư của mình.Giai đoạn 4: Cho các năm sau đó với tỷ suất tăng trưởng lợi tức cổ phần là g4 = 7% năm.000đ/đvcp thì tỷ lệ sinh lời cần thiết của nó được thị trường xác lập ở thời điểm đó là bao nhiêu? thay đổi nội dung bởi: ptm0412. người ta dự báo lợi tức cổ phần của công ty sẽ tăng trưởng theo hai giai đoạn: . Người ta dự báo lợi tức cổ phần của công ty sẽ tăng trưởng theo bốn giai đoạn .Giai đoạn 3: Cho 3 năm tiếp theo với tỷ suất tăng trưởng lợi tức cổ phần là g3 = 9% năm. Căn cứ vào triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Giai đoạn 1: Cho 3 năm đầu tiên kể từ bây giờ với tỷ suất tăng trưởng lợi tức cổ phần là g1 = 12% năm.anh chị giúp em dùng Goal seek để làm 2 bài toán tài chính Bài 1:Năm vừa qua công ty enoir chia cổ tức ở mức 18000đ/đvcp. 15-12-08 lúc 11:28 P ý do: Đổi font chữ lớn . a) Nếu nhà đầu tư đòi hỏi lãi suất hoàn vốn tối thiểu cho các vụ đầu tư của mình là 18% năm thì ông ta có thể mua cổ phiếu của công ty Richaud với giá là bao nhiêu? Nếu thị giá của cổ phiếu công ty Richaud là 120.Giai đoạn 1: cho 3 năm đầu tiên kể từ bây giờ với tỷ suất tăng trưởng lợi tức cổ phần là g1 =25% năm .Giai đoạn 2: cho các năm tiếp theo với tỷ suất tăng trưởng lợi tức cổ phần ổn định ở mức g2 = 12% năm a) Nếu nhà đầu tư đòi hỏi lãi suất hoàn vốn tối thiểu cho các vụ đầu tư của mình là 18% năm thì ông ta có thể mua cổ phiếu trên với giá là bao nhiêu? b) Giả sử cũng tại thời điểm trên một nhà đầu tư đã mua được cổ phiếu của công ty enoir với giá là 500. .000đ/đvcp.Giai đoạn 2: Cho 4 năm tiếp theo với tỷ suất tăng trưởng lợi tức cổ phần là g2 = 15% năm.000đ/đvcp. . bài 2 Năm vừa qua công ty Richaud chia cổ tức ở mức 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful