MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (I.

EĞİTİM)

04.05.2001

1. A merkezinden 8 anahtar ile B ve C odalarındaki 8 Lamba kontrol edilecektir. Aynı
zamanda A merkezinde B ve C odalarında bulunan 8 er adet uyarı anahtarının durumu da
16 adet lamba ile gösterilecektir. Düzenekte 8 adet veri hattı ve 3 adet de kontrol hattı
kullanılacaktır. Gerekli düzeneği blok diyagram olarak çizerek çalışmasını açıklayınız.
2. Mikroişlemci mimarisindekomut kuyruğu kullanmanın avantajının nasıl ortaya çıktığını
mikroişlemcinin komutları işleme şekli üzerinden açıklayın. Komut kuyruğunun işe
yaramadığı durumlar olabilir mi? Açıklayın.
3. Verilen program parçası çalıştırıldığında herbir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın
alacağı değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir.
AX=AF33, BX=BC25, CX=2006, DX=5371,SI=1000, DI=2000,CS=0000,DS=5000,
Segment offset
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
DATA 5000 : 1000. 0C, 00, 30, 04, 15, 2A, F0, 0A, 00, 10, 03, 10, 06, 10, 11, 0B
PROG 0000:1000

MOV [SI],CX
MOV BX,[SI+7]
MOV DX,[BX+SI+2]
MOV [1000H],AX
MOV [BX+3],CX
MOV DS,4800H
MOV DX,[DI+6004H]
MOV [SI+7006H],DX
MOV [8000H],DX
MOV DS,5000H
MOV AX,[1000H]
MOV [SI+4],AX
4. Hafızada 8086 nın çalışma düzenine göre ters sırada yerleştirilmiş iki adet 32bit sayıyı
toplayan programı yazın
2000:1000
2000:1001
2000:1002
2000:1003
2000:1004
2000:1005
2000:1006
2000:1007
2000:1008
2000:1009
2000:100A
2000:100B

SAYI1 H
SAYI1 MH
SAYI1 ML
SAYI1 L
SONUÇ H
SONUÇ MH
SONUÇ ML
SONUÇ L
SAYI2 H
SAYI2 MH
SAYI2 ML
SAYI2 L

SAYI1 32 BİT

SONUÇ 32 BİT

SAYI2 32 BİT

1 (30), 2 (20), 3 (40), 4 (30) VE SINAV SÜRESİ 75 DAKİKADIR.
BAŞARILAR

MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (II. EĞİTİM)

2003

1. Bir kumanda merkezinden aynı hat üzeindeki 32 adet uyarı lambası en az sayıda kablo
kullanılarak yakılıp söndürülmek isteniyor. Gerekli düzeneği blok diyagram olarak çizerek
çalışmasını açıklayınız.
2. Mikroişlemcilerde bayrakların kullanım amacı nedir, taşma bayrağı ne işe yarar, örnekle
açıklayın. 8 bitlik işaretli tamsayıyı 16 bitlik işaretli tamsayıya nasıl dönüştürürüz,
açıklayın.
3. Verilen program parçası çalıştırıldığında herbir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın
alacağı değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir.
AX=3F27, BX=A040, CX=1004, DX=2266,SI=1000, DI=2000,CS=0000,DS=4E00,
Segment offset
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
DATA 5000 : 1000. 30, 02, 30, 04, 15, 2A, F0, 40, 00, 10, 03, 10, 06, 10, 11, 0B
PROG 0000:1000

MOV CX,3000H
MOV BH,CH
MOV BL,08
MOV [1000H]AX
MOV [BX+3],CX
MOV DX,[SI]
MOV DX,[DI+1004H]
MOV [SI+6],DX
MOV [SI+2000H],DX
MOV DS,5000H
MOV AX,[1000H]
MOV [SI+4],AX

4.
Bellekte 5000:1000 adresinden itibaren 1000H adet veriyi 16 bitlik paketler
halinde 5000:C000 adresinden itibaren yerleştiren programı yazın.
1 (30), 2 (20), 3 (40), 4 (30) VE SINAV SÜRESİ 75 DAKİKADIR.
BAŞARILAR

MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (I. EĞİTİM)

2003

Verilen her komut çalıştırıldığında her bir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın alacağı
değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir.
AX=AF33H
BX=000BH
CX=2006H
DX=5371H
SI=1000H
DI=2000H
BP=000FH
SP=2008H
CS=0000H
SS=4000H
DS=5000H
Segment ofset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
F
DATA 5000 : 1000 0C, 22, 30, 04, 15, 2A, F0, 0A, CD, 48, F3, AC, C6, EE, 2C, 3B
TABLE 5000 :

2000 4C, 27, 13, 84, F5, 26, DF, AA, D4, 88, F6, C2, F6, 45, C9, 94

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

MOV SI,CX
MOV SI,[BX+7]
MOV DX,[BX+DI+2]
MOV [2010H],AX
MOV BH, 1356H
MOV DS,[1008H]
ADD AX,DATA[BX+SI]
POP CX
PUSH BP
ADD AL,TABLE[BP]
MOV [BP+SI],DX

(5)
(8)
(10)
(5)
(5)
(5)
(10)
(8)
(8)
(8)
(8)

12)

8086 işlemcisi hangi temel birimlerden oluşur? Her birim ne işe yarar kısaca
açıklayın. (20)

Sınav süresi 45 dakika olup hatırlama maksadı ile önü arkası yazılı bir a4 kağıdı kullanılabilir
BAŞARILAR

MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (I. EĞİTİM)

2003

Verilen her komut çalıştırıldığında her bir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın alacağı
değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir.
DATA EQU 1000H
TABLE
EQU 2000H
AX=33FFH
BX=0007H
CX=1008H
DX=5710H
SI=2004H
DI=1002H
BP=0006H
SP=1004H
CS=0000H
SS=3000H
DS=3000H
ES=1000H
Segment ofset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3000 : 1000 0C, 22, 30, 04, 15, 2A, F0, 0A, CD, 48, F3, AC, C6, EE, 2C, 3B
3000 :

2000 4C, 27, 13, 84, F5, 26, DF, AA, D4, 88, F6, C2, F6, 45, C9, 94

1) MOV SI,CX
(5)
2) MOV SI,[BX+7]
(8)
3) MOV DX,[BX+DI+2]
(10)
4) MOV [2010H],AX
(5)
5) MOV BH, 1356H
(5)
6) MOV DS,[1008H]
(5)
7) ADD AX,DATA[BX+SI] (10)
8) POP CX
(8)
9) PUSH BP
(8)
10) ADD
AL,DATA[BP]
(8)
11) MOV [BP+SI],DX
(8)
12) Mikroişlemcilerde yığın nedir? Neden kullanılır? açıklayınız. (20)

Sınav süresi 45 dakika olup hatırlama maksadı ile önü arkası yazılı bir a4 kağıdı kullanılabilir
BAŞARILAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful