Liana Pop ROMÂNA CU SAU FĂRĂ PROFESOR

Colecţia STUDIUM este coordonată de Liana Pop

ISBN 973-9114-04-0 © Toate drepturile pentru acest manual sînt rezervate Editurii Echinox

LIANA POP

ROMÂNA CU sau FĂRĂ PROFESOR
Le roumain avec ou sans professeur Romanian With or Without a Teacher

EDITURA ECHINOX CLUJ, 1991

Traducerea: LIANA POP (franceză) MARIA şi HOREA BUCŞA (engleză)

Coperta şi ilustraţiile: OCTAVIAN BOUR

Mulţumesc doamnelor VICTORIA MOLDO VAN şi MONICA MARAŞESCU pentru lectura lucrării, pentru observaţiile şi suges­ tiile pe care le-au făcut, ca şi pentru corectarea manuscrisului.

CUPRINS
Prefaţă Notă Un peu de phonétique ALittle Phonetics. Să numărăm! Comptons! Let's Count! Cumsalutăm? Comment saluer? HowDo We Greet Each Other? Cumceremceva? Commentdemanderquelquechose? Cummulţumim? Comment remercier? AskingforSomething. Thanking. Cum întrebăm ceva? Comment poser une question? Asking Questions. Ot costă o cafea? Combien coûte un café? HowMuchDoesa CoffeeCost? Cinesînteţi dumneavoastră? Quiêtes-vous? WhoAreYou? Cesînteţi? Qu'est-cequevousêtes? WhatAreYou? Deundeeşti?Celimbă vorbeşti? D'où es-tu? Quelle langue parles-tu? WhereAreYouFrom?WhatLanguageDoYouSpeek? E_fetiţă? C'estune...fillette? Isit...aGirl? Cîteceasul? Quelleheureest-il? WwtIïmeIsIt? Ce dată e astăzi? Quelle date est-ce aujourd'hui? What's thcDate Today? Lunile anului şi anotimpurile Les mois de l'année et les saisons. TheMonths ofthe Yearand the Seasons. Zilele săptămînii. Lesjours de la semaine The Days ofthe Week. Un bilet, vă rog! Un billet, s.v.p.! A Ticket, Please/ Unde mergem? Où allons-nous? WiereShallWeGo? Undeeste-? Ouest..? WhereIs... ? Deundeveniti? D'oùvenez-vous? Where DoYou Come From? Undelocuiti? Oùhabitez-vous? WhereDoYou Live? Puţină fonetică Preface Foreword X XV 0 3 4 4 6 6 8 8 10,11 12 14 16 16 16 18 20 20 22 24

V

Al'hôtel AttheIIotel. Spuneţi-mi, vă rog, unde e hotelul "Astoria"? Dites-moi^ .v.p., où se trouve l'hôtel "Astoria"? TellMe, Please, Where die "Astoria" HotelIs? Ce facem la restaurant? Qu'est-ce qu'on fait au restaurant? WhatDoWeDoattlieRestaurant? îţi place sau nu-ţi place? Tu aimes ou tu n 'aimes pas? DoYouLikeltorNot? Mi-efoame! J'aifàim! l'mHimgiy! Nu-mi place vinul roşu. Jen'aimepaslevinrouge! IDoNotLikeRedWme\ Să recapitulăm! Révision Let'sPevise! Cuce călătorim? Commentvoyageons-nous? WhatDo We TravelBy? Ce ai făcut ieri? Qu'est-cequetuasfaithier? WhatDidYouDo Yesterday? La piaţă. Aumarché AttheAIar/fcet. (^aidefăcutmîine? Qu'est-ce que tu as à faire demain? WliatDo YouHavetoDo Tomorrow? Aveţi de întrebat ceva? Vousavezquelquechoseàdemander? AnyQuesăon? Ceîţi trebuie de la alimentara? Qu'est-ce qu'il te faut du magasin alimentaire? WliatDo YouNeedFrom the Grocer's? Vreau să gătesc ceva. Je veux cuisiner IWanttoCook. Lapfine. Chez le boulanger AtdieBaker's. Q t trebuie să plătesc? Combienje dois payer? IIowAfuchL>oIIIavetoPay? Mai doriţi ceva? Vous désirez encore quelque chose? AnytliingElse? Cefecemlapoştă? Qu'est-cequ'onfaitàlaposte? WhatDoWeDoatthePostOffice? Trebuie să merg la poştă Je dois aller à la poste IHavetoGotoàxePostOffice. La ghişeu. Auguichet Atthe Counter. Ond poţi să-mi telefonezi? Quand peux-tu me téléphoner? When Can YouRingMe Up ? Reveniţi mai tîrziu, vă rog? Rappelez plus tard, s.v.p. ! CallUpLater, Please! Telegrame. Télégrammes Telegrams.

Lahotel.

28 30 32 36 42 44 48 56 62 64 68 68 72 74 76 .78 78 80 82 84 86 88 90

VI

Să recapitulăm..125 126 128 130 132 134 Ce n'est pas l'habit quifaitle moine! CbthesDoNotMaketlieMan! Ceaştepţi? Qu'est-ceque tu attends? WhatAre You Waiting Fori Pe cine aştepţi? Qui attends-tu? WhoAre Fou WaitingFor ? Nu-mi place să aştept-. et pourtant. Anecdotă.. conjunctivul! Révision du. the Subjunctive. La ce oră te trezeşti dimineaţa? A quelle heure teréveilles-tule matin? WhatTimeDo You Wake Up in theMorning? îmi încep zhia cu o cafea Je commence majournée par un café IBeginMy Day Having aCoffee. Spuneţi ce vă supără? Dites ce qui vous fait mal? WliatlstheTrouble? PelamedkL. . IDoNotLiketoWait.. 92 94 96 97 98 100 104 104 106 Ill 112 114 115 116 120 122 ..p. Anecdote An Anecdote. La doctor.s. Please! Fumează mai puţin! Fume moins! SmokeLess! Să recapitulăm imperativul! Révisionde l'impératif Let'sRevisethelmperaăve! Nu vorbi neîntrebat! Ne parle passansqu'onte le demande! Don't Speak WithoutBdngAsked! Ceţi-aspusX? Qu'est-ceque t'aditX? WltatHasXToldYou? Lafarmacie. NufumaţiaicijVărog! Nefumezpasici. împăcare.etle temps .. Nuhainafacepeom! VII .. şi totuşi» Jen'aime pas attendre. Chezles médecins 7otheL>octors..v. Chez le pharmacien AttheChemist's.......şitimpul ... and Time Expression Părţi egale Partieségales EqualSIiares.... Réconciliation Reconciliation. Let'sRevise. Chezledocteur AttlteDoctor's.ButStill... subjonctif..! DoNotSmokeHere. Secret Secret It's/Secret Ce vrei să-ţi cumperi? Qu'est-ce que tu veux t'acheter? WhatDoYou WanttoBuy? Trăiesc pe picior mare Jevissurun grand pied ILiVeLiÀEaLord..

îmi duc ceasul la reparat Je fais réparer ma montre I'llHaveMyWatehMended. Ceţis-aîhtîmplat? Qu'est-ce qui t'est arrivé? WliatHasHappenedtoYou? Vinerea mi se întimplă totdeauna ceva La vendredi.Z? Récapitulons:Qu'ontditX. difficile à faire Easier SaidTlianDone. Superstitions /Superstitions... te. Nu sînt priceput! Je ne suis pas adroit IAmNotSkilkd. Us. Logique Logic. Them . Deîndùriat À louer ToLet. nous. Den-arfi_ S'il n'y avaitpas IfftTyeren't.. il m'arrive toujours quelque chose. At theReady-Maae ClothesDepartment La biroul de informaţii Au bureau de renseignements Atthelnformation Office.. Uşor de zis. vous.. Intre prieteni 136 136 138 140 142 144 146 148 150 150 152 154 158 160 162 164 164 166 168 170 170 172 VIII .. Ce făceai cînd erai mic? Qu'est-cequerufaisaisquandtuétaispetit? WhatDidYouUsetoDoWltenYouWereaChild? Plimbarea de duminică La promenadede dimanche TheSundayStroll Mi-ţi-i. Her.Entreamis AmongFriends.. Forêt.. Superstiţii. Le prêt-à-porter. codruţule. Codrule. lui..Z? Let'sRevise:WhatHaveXlYZSaid? La confecţii. greu de făcut Facile à dire. Logică. _ Me. When We Want toBePolite..Y. Amvenitpentnimutat! Nous sommes venus pour le déménagement! WeIIaveCometo/IelpyouAfove Ceaifaœ? Queferais-tu? WhatWouldYouDo? Ceaififăcuf? Qu'aurais-tufait? What WouldYouHaveDone? Cînd vrem săfimpoli n'cosL. Rêve ADream. Anecdote AnAnecdote. Him. Little Forest.. Vis. Anecdotă. Quand on veut être poli. You.. petite forêt Forest. nl-vi-li. Să recapitulăm: Ce au spus X. leur Me..Y. OnFridaySomeMnglsAbvaysHappeningtoMe. You.

Who and When ?■ Istorie: momente şL. Je me demande où.departeajungL. Causes. qui etquand? I Wonder Where. Despre a doua comoară a limbilor Sur le second trésor des langues.Monuments: die Voroneţ Aiceface? Qu'as-tuàfaire? '. Spuneţi ce vă doare? 174 176 176 178 180 182 182 186 188 192 194 196 198 202 204 208 208 212 243 247 270 271 IX .. Oare unde. Cauze şi_. cine. Acasă.Traficroutier IntlwNewspapers.By a des causes et des causes ThereAreCausesand. Mergmdîncet. intheKitclien. Cheia exerdţiilor. Din ghidul României. Histoire: moments et History: Moments and. La piaţă...Danslacuisine AtHome. MakeHasteSlowly. About the SecondTreasure oftheLanguages.Qu'est-cequi vousfaitmal? TellMeWhattheTwublels. Zig-zag prin ţară Atraverslepays Crossing the Country. IIave YouAnytiiing to Do ? Numaiamceface! Jen'aiplusrienàfeire! IHaveNothingElse toDo! Eminescu despre limba română Eminescu sur la langue roumaine EminescuAboutdie RomanianLanguage. La clé des exercices Key to Exercises. dnd?_.. cauze. Abrevieri şi simboluri. Lexique général GeneralVocabulary. „monumente: Voroneţul .monuments: le Voroneţ . Citiţi-lecusaufâradicţionar! Lisez-les avec ou sans dictionnaire! ReadThem WithorWiÛtoutaDictionary! Schemă şi indice gramatical Schéma et index grammatical GrammarlndexandDiagram.Circulaţia Danslesjoumaux... Amabilité Kindness. Proverbes Proverbs. Aumarché AttheMarket... Din ce cauză ai înûraat? Pourquoi es-tu en retard? WlryAreYouLate? Din ziare . TheTrajJk. DansleguidedelaRoumanie From the Guide Bookof Romania. în bucătărie. Proverbe. Amabilitate.. Abréviationsetsymboles Abbreviations and symbols. Qui va lentement va loin.. Lexicgeneral.

) Lexicul a fost explicat în limbile franceză şi engleză. zise "de recapitulare". Cîteva dintre lecţii. prin echivalenţe contextuale. în clasă sau în afara ei. iar discursul gramatical a fost conceput foarte schematic. în intenţia de a fi mai întîi de toate "văzut". dirijat sau nu de un profesor.Manualul "ROMÂNA CU SAU FĂRĂ PROFESOR" se adresează unui public larg. povestea sau legenda. Cartea cuprinde 32 de lecţii. manualul este suficient de riguros în partea sa gramaticală. textul istoric sau din "Ghidul turistic". textul scurt de ziar.. snoave. Deşi "facil" ca prezentare. putînd fi folosit atît de către turistul pur şi simplu care vrea să înveţe rapid limba română (cu vocabu­ larul şi structurile sale de bază). prezentîndu-se fiecare cu: 1) structuri "de vorbire" utile. Cluj. Am introdus elemente de civi­ lizaţie şi cultură românească prin cele cîteva proverbe. poezii populare şi texte diverse (unele în capitolul suplimentar destinat "lecturii"). Liana Pop x . "cugetarea". nedepăşind însă minimul de noţiuni ne­ cesare folosirii corecte a românei. tipice limbii române 2) texte scurte 3) vocabular (pe aceeaşi pagină cu textul) 4) expresii şi exerciţii gramaticale (pe pagina pereche. august 1990. gramaticală şi discursivă să apară si­ multan. astfel încît problematica lexicală. schiţa şi poezia vor pune "studentul" în situaţia de a le descifra şi îi vor oferi bucuria de a le înţelege! Un ghid pentru orice străin care vrea să înveţe româneşte. Sînt aici primii 32 de paşi.. ca "în oglindă". încearcă de fapt să exer­ seze structuri gramaticale insuficient abordate în lecţiile anterioare. astfel. cît şi de "studentul".

offrent des exercices destinés à fixer des struc­ tures insuffisamment "travaillées" dans les leçons antérieures. des explications grammaticales et des exercices. textes historiques ou pris dans le Guide touristique.mettront l'étudiant dans la XI ■ . ne dépassant pourtant pas un mi­ nimum de notions nécessaires à l'emploi correct du roumain. des proses et des poésies littéraires . Des textes divers . dont chacune contient 1) sur les pages à gauche: * quelques structures de la langue parlée * des textes * un vocabulaire ainsi que: 2) sur les pages à droite. Le livre s'étend sur 32 leçons. il a été conçu de façon très schématique. pour qu'il puisse avant tout être "vu". Le lexique s'y trouve expliqué en français et en anglais par des équivalences uniquement contextuelles. Bien que de présentation "facile".LE ROUMAIN AVEC OU SANS PROFESSEUR s'adres­ se à un large public. anecdotes et poésies populaires qui apparaissent ici et là. pouvant être utilisé en égale mesure par le simple touriste qui veut apprendre très vite le roumain (avec un vocabulaire et des structures de base). grammaticaux et discur­ sifs soient présentés comme "dans un miroir". histoires ou légendes. Quelques leçons. Nous avons introduit des éléments de civilisation et de culture roumaines avec les quelques proverbes.cer­ tains dans le chapitre supplémentaire destiné à la "lecture": de courts textes de journaux. le manuel est assez strict dans sa partie grammaticale. quant au dis­ cours grammatical. dites "de révision". ou par "l'étudiant*. dirigé ou non par un professeur. de façon à ce que les aspects lexicaux. en classe ou en dehors de la classe. des "réflexions".

août 1990 Liana Pop XII .situation de les déchiffrer et lui donneront la joie de les com­ prendre! Un guide pour tout étranger qui veut apprendre le roumain.. Il en a ici les 32 premiers pas. Cluj..

useful and typical Romanian speaking patterns. Cluj. short texts. or the text of the "guide book". as well as by the student with the assistance of a teacher or by independent study. a word list (on the same page with the text). grammatical and speech problems are present­ ed simultaneously." The vocabulary is explained in French and English by means of contextual equivalents. Several review lessons practise grammar structures insuf­ ficiently presented in previous lessons.. 2. anecdotes. Here are the first thirty-two steps. the book is rigorous in its gram­ mar section. This is an effective guide for any foreigner who wants to learn Romanian. for "read­ ing" purposes. Some of them are included in the additional chapter. August 1990 Liana Pop XIII . I have introduced elements of Romanian culture and civilization by means of proverbs. It can be used by the tourist who wishes to learn the Romanian language quickly (with its basic vocabulary and structures). and the poem will encourage the student to de­ code them. so that the lexical."ROMANIAN WITH OR WITHOUT A TEACHER" is designed for a large audience. the historical text. providing the satisfaction of understanding them. and the grammar discourse is devised schematically so that it may be "seen". presenting the necessary structures to use Romanian. 3. and various texts. folk poems. the story or the le­ gend.. the sketch. The book contains thirty-two lessons. 4. the short newspaper text. each including: 1. Although "easy" at first sight. explanations and grammar exercises on the opposite page. "the thought". thus.

.

NOTA Forma pe care o prezentăm valorifică parţial manualul Româna în 15 lecţii de Liana Pop. pe alocuri... dar care operează simpli­ ficări de multe ori binevenite. criteriu care contravine uneori descrierii teoretice. avînd în vedere un public heterogen. Menţionăm că. criteriul practic în prezentarea faptelor de limbă. în dorinţa îmbunătăţirii acestei prime ediţii. în prezentarea articulării substantivelor. Sperăm ca gramaticienii mai scrupuloşi să înţeleagă. XV . 1978). Este o nouă "formulă" pe care o încercăm acum şi pentru care aşteptăm observa­ ţii şi sugestii. Victoria Precup şi Doina Prunea (Universitatea din Cluj-Napoca. Alexandra Danciu. 11985 şi ed. am adoptat. a conjugării verbelor şi nu numai. a Ii-a 1989). L. în această carte descrieri simplifica­ toare am utilizat în transcrierea fonetică. ca şi texte din Snoave româneşti pentru studenţii străini din anul pre­ gătitor de Victoria Moldovan.P. ed. Victoria Moldovan şi Ileana Mureşanu (Universitatea din Cluj-Napoca.

iera. unghie. romînesk. fier. sac [an. sting'er] ghips.bicicletă. fum. ierats'. ana. eraţi. g'itjîtoare] H h [h]: hartă. ungher. esta] A â [î]: România. drag. fiecare. sapă. acesta. zarvă. [ban. iele. draga. ung''.arici . Ana.cinci. bun. gît. ait/'. chin. ud. ia. despre. gît. iera . ung'er. at/esta. ceas. ele. homar. fugă. eşti. ie/t'. haină. fum. fok] G g [g]: gard. român. k'estie. rac. din. frid3ider. zet/e. ud. ogradă [da. echipă. zece. era. horo. China. fat/e] cine?. foc [fat/e. ibrik. zice. zăpadă. patriarh. ung'ie. ha . bitjîkleW. bere. Elena [elev. ah] 0 . ah! [hartd. urek'e] chip. chiuvetă. ninge g+e are semivowels [d3er. elefant. ureche [ek'er. hai. ogradô] E c [e]: elev. foarte. parcă. ea. kopil. ieram. gol. minge. cit. stingher [g'em. ie . este. mingi. copil. gumd. romîne/te] B b [b]: ban. at/e. parkd. romîn.. zôpadd. homar. arit/'] echer. aleargd] sînt semivocale [d3 sont semi-voyelles ger. fier. bere. aleargă *feie>ui [gard. Lesson zero. K'ina. bunik. [putsind fonetikd] Un peu de phonétique A Little Phonetics A a [a]: an. gheară. nind3e] gimnastică. LO Puţină fonetică. ku] M ■Pc' c+e c+i che chi ce?.LO Lecţia zero.. ek'ipă. t/as. apa. snob. draga. chestie. ibric. de. zit/1. guînă. Elena] [ie]: el. unchi [k'ip. haini). ad3er. ace. drag. perete. patriarh. fiekare. face [t/e. g'ear<9. ăsta [ap3. k'in. horă. foarte. rak. eram. româneşte [romînia. [t/ine. zarvd. sapd. erau [iei. ager. k'iuvetd. unk'] • D d [d]: da. perete. ierau]* F f [fj: face. de. bunic. elefant. din. ghicitoare [g'ips. snob] C c [k]: carte. fugi g+i [d3imnastik5. fud3<] [g'J ghe ghi ghem. tfint/ . unghi.aici. ieste. cu [karte. frigider. bun. mind3i.] Leçon zéro. românesc. ie. apa. fug<5. kît. erai. despre. zit/e. gol. ei.zici. mind3e. e. [lektsia zero. sak] Ă ă [d]: apă.

romînia. două. dau. ua/ingtân] X x [cs]: xilofon. fix. aks3. radio. zicînd. Washington [uat. zi. coajă. var. bună. roman. atenţie. priză. curent. insist. rupţi. doi. oare [doare. radio. domo] [' ]: pomi. auirga. azi. osos [om. osos] [o]: doare. tren. bou. marts'] U u [u]: un. unu. xerox. aks. vară. prind. meri. tren. prin. inimă. vis. ou. fam3. întîi [în. koa33. sare. sak. ieşi!. astôzi. jiarbâ./ah. jar. rupt. student. ziar. kanô. ur/i] T t [t]: tată. amar. soare. bon. studenţi. mas3. martie] Ţ ţ [ts]: ţară. aţă. marts'. azi. egzertjîtsi. roman. rupts1. trekînd. lamă. urşi (Jl. a/a. meri. sala] M m [m]: masă. dau. pomii. exerciţii. vînzînd. an [nu. gare] P p [p]: pe". vijîne. jes. doi. mak. varo. dop [pe. pom. bund. masă. prind. lac. ou. mov [v3. var.LO I i [i]: intrare. dou3. bal. umbră. România. bun. 3ar. kserocs. mac. mor. dop] Q 1 M : Quebec [kebek] R r [r]: român. atent. ioga] Z z [z]: zi. iute. rom. iei. măr. vot/e. rnarţi. marţi [tsarâ. priza. cană. martie [tata. students'. doină [far. atent. insist. vişină. patru [un. ziarist. şir. vînzînd. cînd. bou. unt. aleksandru] [gz]: examen. kurent. egzemplu] Y y [i]: hobby [hobi] [i]: Yalta. decalaj [3oc.jir. rom. amar. sare. rupt. sac. ies. trecînd. pom. soare. salam] N n [n]: nu. inima. urs] Ş ş [fj: şi. alb. băţ. tavd. vis. fiks. bal. ziar. cinci [pomi. şâh. dekala3] k k [k]: kilogranvkilometru [kilogram. patru [u]: au. lak. os. ax. oprit. salam [mas3. ani. Alexandru [ksilofon. urs [sd. axă. tavă. plou3] V v [v]: vă. mov] W w [u]: watt. intri [intrare. unt. kaz] LO . sală [la. zi. anii. nas. kînd. u/or. alb. voce. vînd. aiurea. întîi] J j [3]: joc. iarbă. ieri. caz [zi. atsâ. nas. bal. yoga [ialta. plouă [au. bun. pix. iute. oprit. vînd. bon. aşa. atentsi. astăzi. os. arde. soră. ie/'. Ion. tjïntp] I î [î]: în. kilometru] L 1 [1]: la. bar [romîn. prin. student. ziarist. an] O o [o]: om. zikînd. b3ts. intri] [i]: iar. bar] S s [s]: să. unu. uşor. pomi. umbro. exemplu [egzamen. soro. piks. arde.

Ioana. Mircea. petre petrean. Anuţa. Dan. ett/etera] b. dan dônesku. Dan Dănescu. radu. Rodica. g'org'e] Ion. d3ord3e. Radu Moldovan [dinu dinesku. dana. un ospătar [un kelner. Dan. etc. Mircea Mircescu [ion ipnesku. horga. Maria Olteanu [mihai munteanu. Dana. un tichet un formular [un bilet] [un tiket] [un formular] un leu [un leu] un creion [un creion] un pix [un piks] o franzelă [o franzelă] o îngheţată [o îng'etsatd] o prăjitură [o pr33itur5] o pune [o pîine] o cafea [o cafea] un ziar [un ziar] un pian [un pian] un doctor [un doktor] un chelner. Ion Ionescu. un ospdtar] o fată [o fata] o fetiţă [o fetitsd] un băiat [un bdiat] o femeie. Petre Petrescu. anuţa. Petre Petrean. Gheorghe [ana. Citiţi! 1 a. radu moldovan] Mihai Munteanu. [ion. George. un bărbat [o femeje. marian marinesku. Ştefan Mureşan. Horea. Un bdrbat] 2 . mirt/a mirţfsesku] DimPDinescu. maria olteanu] 2. d3ord3ina. jgana. rodika.LO LO [ţfttits ] Lisez! Read! || 1. Marian Marinescu. mirt/a. anika. Anica. petre petresku. Radu. Ana. /tefan mure/an. Citiţi: [ţfitits'] Lisez: Itead: un bilet. Georgina.

58 66 77 88 97 102 o sută doi...Citiţi şi completaţi: 1 unu [unu] 2 doi [doi] 3 trei [trejjj 4 patru [patru] 5 cinci [ţfintfl 6 şase [Jase] 7 şaptef/apte] 8 opt [opt] 9 nouă [noud] 10 zece [zet/e] 20 douăzeci 30 treizeci 40 patruzeci 50 cincizeci 60 şaizeci 70 şaptezeci 80 optzeci 90 nouăzeci 100 o sută 200 două sute 300 trei sute 400 patru sute 500 cinci sute 600 şase sute 700 şapte sute 800 opt sute 900 nouă sute 1000 o mie 2000 două mii 3000 trei mii 4000 5000 11 unsprezece [unsprezet/e] = unşpe [un/pe] 12 doisprezece [doisprezetje] = doişpe [doifpe] 13 treisprezece [treisprezet/e] = treişpe[treî|pe] 14 paisprezece [paisprezet/e] = paişpe [paifpe] 15 cincisprezece [tjintjprezeţfe] = cinşpe [tjinjpe] 16 şaisprezece [/aisprezet/e] = şaişpe [/aifpe] 17 şaptesprezece [faptesprezet/e] = şapteşpe [fapte/pe] 18 optsprezece [optsprezeţfe] = optşpe [opt/pe] 19 nouăsprezece [no^şprezeţfe] = nouăşpe [nouâ/pe] 20 douăzeci [doudzet/'] 21 douăzeci şi unu 31 treizeci şi unu 41 patruzeci şi unu 55 63 72 84 96 101 o sută unu 201 două sute unu 320 410 570 606 716 889 936 1001 o mie unu 2320378240505164 22 douăzeci şi doi.... 202 două sute doi.... 333 425 585 666 790 899 963 1002 o mie doi... 32 treizeci şi doi..LO LO Lisez et complétez: Read and complete: 3. 42 patruzeci şi doi. 3 .

how = saluer.Bună seara! -Noapte bună! zi seară noapte La revedere! Pe curînd! Pe mîine! . night = Au revoir! Good bye! = A binetôt! See you soon! = A demain! See you tomorrow! = S'il vous plaît! Please! = Voici! Here you are! = Merci! rhanAryow! = Volontiers. You're welcome. -Poftiţi. = au coucher when you go to bed = au départ when leaving = lire to read = dire. bonne good = matin morning =jour.Bună dimineaţa! . to say = demander to ask for = quelque chose something = remercier to thank = il. to greet = bon.Bună ziua! . evening = nuit. Expresii Lexique.Un bilet. bună dimineaţă = comment.Pe mîine! Vă rog! Poftiţi! Mulţumesc! Cu plăcere! la culcare la plecare a citi a spune a cere ceva . lui.Cu plăcere. Expressions JVew words. a mulţumi el bilet pix formular creion .La revedere! -Pecurînd! . vă rog. .L1 Lecţia întîi L1 Cum salutăm? Comment saluer? Greeting: Lexic.Mulţumesc. he = billet ticket = bic ball-point pen = formulaire form = crayon pencil . day = soir. . Phrases cum a saluta bun.

gramatică. Poftiţi biletul Mulţumesc. formular. creionul. un pix A) Substantive masculine la singular: Noms masculins au singulier: Masculine nouns in the singular: bilet.. spunem "La revedere" sau "Pecurînd!" sau "Pemîine!" 2. tichetul. pixul. El cere un bilet. un formular. creion. salutăm cu "Bună dimineaţa!" Ziua. exerciţii Phonétique. Exemple un bilet biletul un leu leul 5 . un creion. Articol hotărît Article défini: Definite article: ■(u)l biletul.. grammaire. leu Articol nehotărît: Article indéfini: Indefinite article: un. pir. salutăm cu "Bună seara!" La culcare.L1 L1 Fonetică. Repetaţi modelul: Répétez le modèle: Repeat according to the model: Vă rog un bilet. leul. Citiţi! Lisez! Read! Dimineaţa. un leu. grammar. formularul. un tichet. salutăm cu "Bună ziua!" Seara. spunem "Noapte bună!" La plecare. exercices Phonetics. Cu plăcere. exercises 1. un bilet.

Opt lei.Bună ziua! . Citiţi textul: Lisez le texte: Pead the text: .. 6 . want Ce doriţi? = Que désirez-vous? What do you want? cameră = chambre room doi(m). Expresii = demander to ask (a question) ce = que (quoi) what a dori = désirer to wish. French bread înghe(ată = glace ice cream prăjitură = gâteau cake pîine = pain bread cafea = café coffee felie = tranche slice a număra = compter to count cifră = chiffre number a întreba -Ce doriţi? .Mulţumesc.Ce doriţi? . două(f) = deux two cît? = combien? How much? Cît costă? = Combien ça coûte? How much is it? franzelă = baguette white loaf..Bună ziua. . Poftiţi.4 lei.O cafea. CU costă? . .O franzelă.Cu plăcere. Cît costă? . .L1 L1 Cum întrebăm ceva? Comment poser une question? Asking questions: Lexic.

20.150.Opt lei. Citiţi cifrele: Lisez les chiffres: Pead the numbers: Noms féminins au singulier: Feminine nouns in the singular: Articolul nehotărît. 111.115.28. 400.1100. 105. exercises B) Substantive feminine la singular 4 I -Ce doriţi! . 1 -(u)a o franzelă franzela o pîine pîinea o felie felia o cafea cafeaua -a -a opt lei trei lei cinci lei şase lei patru lei şapte lei -e -ea -ie -ia -ea -eaua 1: 11. franzela îngheţata prăjitura pîinea cafeaua felia de tort 6.. 40. 864.1111 2: 12. 404. 882. o. 2000. 82. 7 . 18. Definite article. 100. 486.1 . 200. Articol hotărît Article défini. 73. 773.1991. 222. Grammar. exercices.O franzelă! o franzela o îngheţată o pîine o cafea o felie de tort 5.1110. 4004. 4444 37.574 .220.1010. 302. 44.202.L1 L1 Gramatică. 22. 684. Indefinite article.Cît costă franzela? . Article indéfini.. 444. 440. exerciţii Grammaire.101.2222 3: 14. 1000.

. .Ce sînteţi? .Bună ziua. toi. engineer elev = élève school-boy. lui. .. clerk chimist = chimiste chemical investigator vînzâtor = vendeur shop assistant muncitor = ouvrier. evident! II.Eu sînt Radu Suciu. worker doctor = docteur. Expresii = qui? who? = être. pianistă. painter chelner = garçon de restaurant waiter cine? a fi eu tu el ea noi voi ei ele ziarist dumneavoastră I. . .Vorbiţi englezeşte? .Un interviu.L2 Lecţia a doua L2 Lexic.. to speak englezeşte = en anglais in English aşa şi aşa = cornrne-ci cornrne-ça so so. I = tu.îmi pare bine.Ce doriţi? .Ce sînteţi? . studentff) de unde? = d'où? where from? din = de. doctor pictor = peintre. Dumneavoastră? . . pupil profesor = professeur.De unde sînteţi? .Student. we = vous. eux. you = ils.Din Braşov. he = elle. .Eu ? Sînt Maria Dinescu. teacher tehnician = technicien technician funcţionar = employé.Bună ziua. moi. to be = je. inginer = ingénieur. . Cine sînteţi dumneavoastră? . you = il. they(m) = ellejs they(f) = journaliste. journalist = vous(forme de politesse) youfpolite form) pianist = pianiste piano player îmi pare bine! = Je suis enchanté! Glad to meet you! interviu = interview evident = évidemment. student studentă = étudiante. from a vorbi = parler.Aşa şi aşa. of course student = étudiant. Sînt ziarist. she = nous.

B). Feminine noun consoană -ă -or -or -er -oare -iţă -iţă 9 . Ea este studentă. Substantiv m. Mase. ele sînt eşti este sîntem sînteţi sînt dumneavoastră sînteţi =ET dumneavoastră sînteţi 1.L2 L2 A) Gramatică. ea noi voi ei. Exerciţii Pronume personal Pronom personnel Personal pronoun Verbul A FI Le verbe ÊTRE The verb TO BE eu tu el. student inginer elev profesor tehnician funcţionar chimist ziarist pianist vînzător muncitor doctor pictor chelner studenta ingineră elevă profesoară tehniciană funcţionară chimistă ziaristă pianistă vînzătoare muncitoare doctoriţă pictoriţă chelneriţă Nom m.Substantiv/. El este student. noun Nom f. .

Sînt spaniol. Ce eşti? Sînt român. Sînt chinez. Sînt din Italia. Sînt din Ungaria. Citiţi! De unde eşti? Sînt din România. Sînt maghiar(ungur).(en)i -ean suedez olandez maghiar englez grec francez chinez turc rus spaniol român italian elveţian bucureştean oltean coreean 10 . Sînt englez. Sînt italian. Sînt din Danemarca Sînt din Suedia. Sînt francez. Sînt din Grecia. Masculin pluriel Masculine plural Masculin singular Masculin singulier Masculine singular Ei sînt Ei sînt Ei sînt suedezi danezi maghiari englezi greci francezi chinezi turci ruşi spanioli români italieni elveţieni bucureşteni olteni coreeni cons. Sînt din Spania. Sînt din Germania. Sînt suedez. Sînt din Franţa. Gramatică: Masculin plural. -i El e -i ez -(ien)i -ian . Sînt din Turcia. Sînt danez. Sînt din China. Sînt turc. Sînt german (neamţ).L2 L2 Lisez! Read! III. Sînt din Anglia. Sînt grec.

Feminin plural Féminin pluriel Feminine plural Eae Eae Eae suedeză daneză maghiară englezoaică grecoaică franţuzoaică chinezoaică turcoaică rusoaică spanioloaică româncă italiancă elveţiancă bucureşteancă olteancă coreeancă -ă .L2 L2 Ce limbă vorbeşti Cum vorbeşti? Vorbesc limba română. Vorbesc limba daneză. Vorbesc turceşte. Vorbesc greceşte. Vorbesc limba chineză. Vorbesc limba maghiară. Vorbesc nemţeşte. Vorbesc chinezeşte. Vorbesc limba turcă. Vorbesc limba suedeză. Vorbesc limba spaniolă. Vorbesc limba italiană. Vorbesc ungureşte. Vorbesc englezeşte. Vorbesc limba germană. Vorbesc italieneşte. Vorbesc limba coreeană. Vorbesc limba franceză. Vorbesc limba engleză. Vorbesc limba greacă. Feminin singular Féminin singulier Feminine singular Vorbesc româneşte. Vorbesc franţuzeşte.e -oaică -oaice -că -iancă -eancă -ce -ience -ence Ele sînt suedeze daneze maghiare Ele sînt englezoaice grecoaice franţuzoaice chinezoaice turcoaice rusoaice spanioloaice Ele sînt românce italience elveţience bucureştence oltence coreence 11 .

.Ce sînt? Băieţi? . băiat.L2 L2 E fetită? .Să vă trăiască! 12 . fetiţe.Nu. Expresii fată(f) ee fetiţă(f) e băiat (m) eţ i Să vă trăiască! = fille girl = fillette little girl = garçon boy = (Souhait de longue vie! Expressing long life) .Nu. .Ce este? Fetiţă? .Să vă trăiască! Lexic.

(El) este elev. e). j). 1). Nu sînt funcţionar. E vînzător. d). k). c).L2 L2 Gramatică. Nu sînt studentă. (Tu) eşti student? (Tu) eşti ziarist? Eşti chimist? Sînt muncitor. h). profesori ingineri funcţionari vînzători doctori elevi americani studenţi chimişti ziarişti pianişti tehnicieni politicieni ET ■fi -Sti dÊtSÉLL -st+i=-şti . (El) este inginer.pl. b). Eşti ziaristă? (Noi) sîntem tehnicieni. (Eu) sînt tehnician. i). g). Exerciţii C) Purului substantivelor masculine Pluriel des noms masculins The plural of masculine nouns m. profesor inginer funcţionar vînzător doctor elev american student st 1 chimist ziarist pianist -/an tehnician politician 3. Evînzătoare. f). Sînt chimistă. •ieni ~ian+i=-iem a).sg. m). 13 . Puneţi la plural: Mettez au pluriel: Make these plural: tn. eons.

cît e ora? Două fără un sfert concert meci conferinţă examen 14 .L3 Lecţia a treia L3 I.Unu şi un sfert. moins (without).Cît e ceasul. cînd a începe film tîrziu piesă teatru Spuneţi-mi. Cît e ceasul? .E xmufix. vă rog? . fix minut oră Lexic. to = partir to leave = train = autobus bus = avion plane ss bateau ship = voiture car = quand when = commencer to begin = film s tard late = pièce play s théâtre theatre = concert = match = conférence conference = examen exam -Cite ora? ( sfert jumătate fără -11 şi 10 (minute)}" .Unu şi jumătate. Expresii Cît e ceasul? = Quelle heure est-il? What time is it? = précis sharp = minute minute = heure hour a quart quarter = demi half = (sans). vă rog.Cît e ceasul? . a pleca tren autobuz avion vapor maşină Vă rog să-mi spuneţi cît e ceasul? .

concertul. conferinţa.L3 L3 1. E tîrziu? . Cît e ceasul? 12:00 12:15 06:05 14:45 17:30 04:30 07:00 07:50 12:45 10:25 13:15 01:35 03:03 03:12 24:00 2. . trenul. nu este nue nu-i 15 . filmul. maşina. autobuzul. avionul. meciul.La ora 9. piesa de teatru. nu-i tîrziu. examenul. 04:55 ■ La ce oră pleacă trenul? La şapte fără un sfert.Nu. vaporul.Cînd începe filmul? .

année year = saison season = printemps spring = été summer = automne autumn = hiver winter = en. iarnă III. zile (pl) = jour day primăvara într-o săptămînă sînt 7 zile: luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie în + o = intr-o 16 vara toamna iarna în + un = într-un . dans in = semaine weeAr . Expresii dată astăzi (azi) lună an anotimp = date = aujourd'hui today = mois month = an.Astăzi sîntem în 15 martie 1990. Gramatică.în ce dată sîntem azi? toamnă . Lexic.Azi e 3 septembrie.Ce dată e astăzi? .L3 L3 II. vară . Ce dată e astăzi? .Marţi.Ce zi e azi? primăvară . exerciţii Lunile anului sînt: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie în săptămînă Anotimpurile sînt: iarna zi (sg).

L3

L3

4. Astăzi este:

luni 3 iulie 1989

joi 13 februarie 1990

duminică 4 octombrie 1975

miercuri 30 mai 1990

sîmbătă 24 aprilie 1980

marţi 15 ianuarie 1983

vineri 8 iunie 1988

5. Ce zi e azi? Ce dată? în ce an sîntem? In ce lună sîntem? în ce dată sîntem?

17

L3

L3

Un bilet, vă rog!
- Bună ziua! - Bună ziua! Ce doriţi? - Un bilet Cluj-Bucureşti, vă rog. - Pentru cînd? - Pentru mîine dimineaţă la 9. - Numele dumneavoastră? - Ionescu Ion. - Buletinul, vă rog! - Poftiţi. Cît costă biletul? - 620 de lei. Poftiţi. - Mulţumesc. Poftiţi banii. La ce oră pleacă - La 8. - Mulţumesc. Bună ziua! - La revedere!

Lexic. Expresii
pentru mîine nume (n) buletin-e (n) Poftiţi! Mulţumesc. = pour for = demain tomorrow = nom name = carte d'identité identity card = voici! Here you are! = Merci. Thank you. |

autobuzul?

18

L3

L3
' fr-

Gramatică, exerciţii
A.

B.
Spunem: On dit: One says: un leu doi lei trei lei

Articol hotărît Article défini Definite article: doi bani banii doi studenţi studenţii doi fraţi fraţii un frate fratele e le m.sg. art.hot. i i m.pl. art.hot.

nouăsprezece lei Dar: douăzeci de lei douăzeci şi unu de lei

treizeci de lei un nume numele

e le n.sg. art.hot.

o sută de lei o sută unu lei o sută doi lei

Dar: 121 de lei, 122 de lei... etc.

6. întrebări: (Răspundeţi scurt!)
Questions. Répondez brièvement! Questions. Give short answers:

Care e numele dumneavoastră? Unde sînt fraţii dumneavoastră? Unde sînt studenţii dumneavoastră? Unde sînt banii dumneavoastră?
19

L4 Lecţia a patra

I. Unde mergem? Unde este...?
• Spuneţi-mi, vă rog, unde este poşta? • Mergeţi înainte, apoi la dreapta. Mulţumesc. Cu plăcere.

Lexic. Expresii
unde poştă a merge (tot) înainte apoi cu plăcere central cofetărie librărie florărie staţie hotel restaurant magazin cinematograf bar acum = où where = poste post office = aller togo = tout droit straight ahead = puis then = avec plaisir that's all right = central = confiserie confectioner's = librairie boofcyhop = boutique de fleuriste flower shop = station station, stop = hôtel hotel = restaurant = magasin shop = cinéma j cinema = bar = maintenent now =à at = pays country = ville town

II.
- Unde este Petre acum? - In România, la Bucureşti.

la ţară oraş

L4

L4

Gramatică. Exerciţii
î. - Unde este o poştă, vă rog? - Poşta centrală e foarte aproape. Mergeţi tot înainte. o poştă/ poşta centrală o cofetărie/ cofetăria "Trandafirul" o librărie/ librăria "Mihai Eminescu" o florărie/ florăria "Codlea" o staţie de autobuz/ staţia "Bucegi" un hotel/ hotelul "Continental" un restaurant/ restaurantul "Dunărea" un magazin/ magazinul "Central" un cinematograf/ cinematograful "Arta" un bar/ barul "Carpaţi"
2.

- Unde este Petre acum? - În România, la Bucureşti. m În România, la Bucureşti. În Anglia, la Londra. În Polonia, la Varşovia. În Grecia, la Atena. În Japonia, la Tokio.
la

A. Prepoziţii
Prépositions Prepositions

+ nume de ţări
nom de pays names of countries

+ nume de oraşe
nom de villes names of towns

21

L4

L4

III. De unde eşti?
- De unde eşti? - Din Grecia, de la Atena.

Lexic. Expresii
= venir to come din = de de la from universitate = université university facultate = faculté faculty secretariat = secrétariat secretariate literă (f) = lettre e fetter, literature undeva = quelque part somewhere a studia = étudier to study camera = chambre room sală de curs = salle de cours lecture room plecare = départ departure gară = gare railway station aşteptare = attente waiting etaj = étage floor a veni

IV.
- Unde eşti? - La facultate.

- Mergi undeva? - La facultate.

- Unde studiaţi? - La Universitate, la Facultatea de Litere.

22

de la Viena. in camera 502. B. . de la Veneţia. M e r g cu maşina. de + în = din de + la = de la Din România.Unde eşti? ■ La universitate. Din Austria. Din Irak.L4 Gramatică. la Facultatea de Litere la hotelul "Continental".La universitate? la universitate la facultate la cofetărie la poştă la hotel in sala 20 in camera 502 la Facultatea de Litere la poşta centrală la hotelul "Sport" la etajul 5 .Din România. pi e c cu un c o i e 2 . de la Budapesta. de la Bucureşti. Din Anglia. in cameră. ' ' in sala 20 + substantiv articulat CU + nom articulé + noun with article 6. la ghişeul 7 la Universitate. Regulă Règle Rule prepoziţie + substantiv nearticulat préposition + nom sans article preposition + noun without article 4. Unde mergi? . Din Ungaria. în sală prepoziţie + substantiv cu articol hotărât preposition + nom (article defini) preposition + noun with definite article 5. in sala de aşteptare la poştă. la universitate la facultate la secretariat la hotel la restaurant la poştă la facultate la hotel la restaurant la poştă in cameră in sală b. Exerciţii 3. . Din Italia. . . . de la Bucureşti. El este la hotel. in cameră la facultate. de la Londra. intr-o sală de curs cu creionul la aeroport. ■ De unde veniţi? . de la Bagdad. in sala de plecare la gară. Scriu cu creionul.. j la hotel. la etajul 5.

Unde locuiţi? . VI.L4 V.Pe strada Păcii.Unde e paşaportul dumneavoastră? -Pe masă. 24 . . . la numărul 127.

13 8. la nr. 23 pe strada Libertăţii. ■ Unde locuiţi? • Pe strada Păcii.? ■ Pe masă. la nr. lingă telefon acolo. la nr. 1 pe bulevardul Eroilor. pe stradă pe masa pe masă. Exerciţii 7. 23.L4 L4 Gramatică. sub carte la doamna secretară la domnul Popescu 9. Spuneţi. unde este poşta? sub masă lîngă telefon unde este restaurantul "Dunărea"? unde este cofetăria "Diana"? unde este Universitatea? unde este magazinul "Unirea"? unde este o farmacie? unde este cinematograful "Dacia"? unde este hotelul "Carpaţi"? unde este hotelul "Dunărea"? 25 . 7 pe aleea Tineretului. pe stradă pe strada Păcii. pe birou aici. la nr. lingă telefon. la nr. la nr. 90 pe calea Unirii. • Unde e paşaportul dv. vă rog.

-e (n) = dictionnaire dictionary ziar.-uri (n) = lit bed bec.-uri (n) = armoire cupboard veioză (f) .-e .-ă.veilleuse table lamp e mult.-e (n) = journal newspaper bilet. valiză (f) e bancă ă i farfurie (f) i cheie.Lecţia a cincea I.-e (n) = billet ticket timbru (n) = timbre e stamp o cheie două chei o cafea două cafele .beaucoup de mucft. chei (f) daţi-mi = valise suitcase = banc desk = assiette plaie o valiză două valize = clé kee o bancă două bănci o bere două beri o carte două cărţi o farfurie două farfurii = donnez-moi give me bere (f) = bière i beer pîine (f) = pain i bread carte (f) = livre ăţi book informaţie (f) = renseignement i information pat. Citiţi: Lisez: Read: Lexic. many dicţionar.-uri (n) = ampoule bulb dulap.-i. Expresii.

substantivele neutre sînt masculine la singular şi feminine la plural. ea) (noi) (voi) (ei.ea . Ai multe dicţionare? Am numai unul. Verbul A AVEA Le verbe AVOIR The verb TO HA VE (eu) (tu) (el. multe multe multe multe 27 . Pluralul substantivelor feminine Pluriel des noms féminins <P^^z The plural offeminine nouns ' S M Ê Ç o cameră două camere o bancă două bănci obere două beri o informaţie două informaţii o cheie două chei o cafea două adele C. En roumain._ -uri -e în limba română.ie .L5 L5 Gramatică. . vă rog! două camere două valize două beri două pîini două cărţi două vederi două informaţii două chei B. o cameră cu două locuri un loc o cameră cu două paturi unpat o veioză cu două becuri unbec o cameră cu două dulapuri un dulap 3. Pluralul substantivelor Pluriel des noms neutres The plural of neuter nouns un loc două locuri un pahar două pahare -ă ■e o camera o valiză o bere o pîine o carte o vedere o informaţie o cheie 2.ie -a . dicţionare ziare bilete timbre neutre . In Romanian the neuter nouns are masculine in the singular and feminine in the plural.i . Exerciţii ' A. -ă -1 -e . ele) 1. les noms neutres sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Aveţi o cameră cu două locuri? Numai cu un loc. am ai are avem aveţi au nu am nu ai nu are nu avem nu aveţi nu au = n-am = n-ai = n-are = n-avem = n-aveţi = n-au Daţi-mi o bere.^~\ -^ .ele _.

Aveţi camere libere? .N-aveţi pentru ce. = Je regrette. proaspete = frais fresh lucru. frumoasă.-i. îmi pare rău. frumoşi. .-uri (n) =jus juice proaspăt -ă.Aveţi camera 1003.-e = propre clean vedere (f) = carte illustrée i picture postcard puţin.Pentru două. cîte = combien how many persoană (f) = personne e person cheie (f) = clé key N-aveţi pentru ce. . pentru = pour for cîţi.-i.Numai la etajul 10.-ă. (a) little timp (n) = temps time răbdare (f) = patience apă (f) = eau e water 28 .-i (f) = boisson drink suc. . . . a avea Lexic.-e (n) = verre glass curat.-e = libre free.-e = bon good băutură. La hotel . loc. = Ça n'a pas d'importance.-e = peu few. Expresii = avoir to have liber. Not at all. proaspeţi.Pentru cîte persoane? .-i. Doesn't matter.-ă.Mulţumesc. = Il n'y a pas de quoi.-ă. Poftiţi cheia. I'm sorry.L5 L5 I.-uri (n) = place j bun -ă.-i.-ri (n) = chose thing frumos. frumoase = beau beautiful pahar. available numai = seulemennt only N-are importanţă.N-are importanţă.

camere libere locuri libere camere bune locuri bune băuturi bune vinuri bune sucuri proaspete lucruri frumoase pahare curate vederi frumoase D.sg. liber liberă liberi libere apartament liber cameră liberă oameni liberi camere libere cons.. f. N-avem. m.Aveţi puţin timp? puţin timp puţin loc puţină răbdare puţină apă 29 .pl. -ă.sg. . . f.pl. Exerciţii 4.L5 L5 Gramatică. Adjective cu 4 forme: Adjectifs à 4 formes Adjectives having 4 forms m. -i.îmi pare rău. -e 5.Aveţi camere libere? .

Daţi-mi.Vă rog o cameră pentru două persoane. .Aveţi bagaje multe? .Bună ziua! .Unde este hotelul "Continental"? Departe? .Nu. o cameră cu două paturi! .Nu.Bună ziua! .Aveţi camera numărul 23.L5 L5 Lisez le texte: Read the text: II. la stînga Mulţumesc. La hotelul "Continental"? . la stînga. 30 . la etajul doi. aproape. vă rog. . vă rog. .Spuneţi-mi. ş La hotelul "Astoria" .Vă mulţumesc. Sînteţi foarte amabil. încercaţi la hotelul "Continental".Da.Cu plăcere.Mergeţi înainte.Mulţumesc.îmi pare rău. Citiţi textul: Spuneţi-mi. . unde e hotelul "Astoria1? Pe stradă Alin şi Sanda Mărgineanu sînt din Braşov. unde e hotelul "Astoria"? la dreapta . . . vă rog. Apoi la dreapta. Avem numai două valize. -^ . . Poftiţi cheia. N-avem. -4 « N-aveţi pentru ce.Aveţi camere libere? . f * * .Băiatul merge cu dumneavoastră. Acum ei sînt la Bucureşti şi caută hotelul "Astoria".

straight on la dreapta = à droite to/on the right la stînga = à gauche toion the left a cere = demander to ask a încerca = essayer to try departe = loin far aproape = près near proverb. băieţi (m) = garçon boy a merge = aller togo foarte = très very amabil. Cine merge încet departe ajunge. Cine întreabă nu greşeşte. Expresii [ Exerciţii 6. Băiatul merge cu Ei -au bagaje. Ei camera numărul \ 23. apoila Dom­ nul Mărgineanu cere o cameră pentru două . au nu­ mai două ! ! 7.-e = aimable kind Domnul şi Mărgineanu sînt Braşov. Mărgineanu în­ treabă unde este hotelul.-e (n) = proverbe proverb a găsi = trouver a căuta to a greşi find = avoir tort to make a mistake încet = lentement slowly a ajunge = arriver to arrive bagaj. Citiţi proverbele: Lisez les proverbes: Read the proverbs: Cine caută găseşte. Acolo sînt libere la eta­ jul doi. Completaţi textul: i Complétez le texte: Fill in the text: = chercher to look for înainte = tout droit ahead on.-ă. Acum ei la Bucureşti şi hotelul "Astoria" stradă. 31 .-e (n) = bagage luggage băiat.L5 L5 Lexic. Ei merg .-i. dar nu sînt camere Ei merg hotelul "Continental".

Dacă sîntem amatori de dulciuri. cînd a termina (Φ) din nou notă de plată După ce plătim. a plăti (esc) a ieşi (Φ) a lucra (ez) = sucré sweet = sucreries sweets = ensuite then = fumeur smoker = fumer to smoke = quand when = terminer to finish = de nouveau again = addition bill = payer to pay = sortir to go out = travailler to work . Expresii a face (Φ) a intra (u) a căuta (Φ) = faire to do = entrer to enter = chercher to look for = s'asseoir to stay = appeler to call = garçon de restaurant waiter = commander to order = nourriture food = boisson drink = puis then = manger to eat = boire to drinfc = amateur Intrăm şi căutăm o masă liberă. fond of După aceea. bem o ca­ fea. mîncăm şi ceva dulce.Li Lecţia a şasea Ce facem la restaurant? Lexic.-i (m) dulce Apoi mîncăm şi bem. dulciuri (n) după aceea fumător.-i (m) Stăm la masă. ieşim din restaurant. iar dacă sîntem fu­ mători. a sta (u) a chema (Φ) ospătar. a comanda (Φ) mîncare (f) băutură (f) i apoi a mînca a bea amator. cerem nota de plată şi plătim.-i (m) a fuma (ez) Cînd terminăm. che­ măm ospătarul şi co­ mandăm mîncarea şi băutura. fumăm. che­ măm din nou ospăta­ rul.

ele termin termini termină terminăm terminaţi termină a intra (u) i ă ăm aţi ă a fuma (ez) u i Φ intru intri intră intrăm intraţi intră ă am aţi ă fumez fumezi fumează fumăm fumaţi fumează ez ezi ează am aţi ează Pentru verbe în -e: Pour les verbes en -e: For verbs ending in -e: a cere cer ceri cere cerem cereţi cer a face fac faci face facem faceţi fac a merge merg mergt merge mergem mergeţi merg -ei e em efi Φ 33 . a mînca etc. a sta. a termina. a cere. 1 ~e |: a face. A. ea noi voi ei. a lucra. a fuma.L6 L6 Gramatică în limba română sînt verbe care se termină la infinitiv în: En roumain. a merge etc. il y a des verbs qui se terminent à l'infinitif en: In Romanian there are verbs ending in the infinitive in: I-a |: a căuta. a chema. indicativul Indicatif présent: The Present Tense Indicative. -t |: a ieşi. a pregăti prezent. a comanda. a intra. a dormi. Pentru verbe în -a: Pour les verbes en -a: For verbs ending in -a: a termina (Φ) eu tu el.

El fumează 10 ţigări pe zi.L6 L6 Pentru verbe în -i: Pour les verbes en -i: For verbs ending in -i: a dormi (Φ) dorm dormi doarme dormim dormiţi dorm 1. (Eu) intru în restaurant. (Eu) ies din restaurant. Eu comand vin roşu. Tu cîte fumezi? c. f. (Eu) caut o carte bună. changez la personne. c. El doarme.Read the proverbs: Cine vorbeşte multe face puţine. Tu ce faci? b. Citiţi: Lisez Read: ■©• a plăti (esc) plătesc plăteşti plăteşte plătim plătiţi plătesc esc eşti este im esc i e im iţi Φ ¥ Exerciţii M 2. Noi căutăm camera 103. Eu fac rnîncare. 1. g. schimbaţi persoana. Tu cînd chemi ospătarul? b. Eu merg la restaurant. Tu unde mergi? c. Turn the sentences in exercise 1 into the plural. Tu nu dormi? d. Citiţi: Lisez: Read: a. Tu ce cameră cauţi? 4. Tu ce cauţi? e. (Eu) lucrez şi duminică. Eu caut ieşirea. b. (Eu) stau la masă. Puneţi la plural propoziţiile de la 1. Eu ies pe aici. 5. e. Tu plăteşti mîine. d. Mettez au pluriel Ies propositions de l'ex. Conjugaţi: Conjuguez: Conjugate: a. Cine nu lucrează nu mănîncă. Change the person in the text "What do we do at the Restaurant?" 6. Dans le texte "Que fait-on au restaurant". El cheamă ospătarul acum. Azi plătesc eu. (Eu) fac rnîncare. a. Citiţi proverbele: Lisez les provebes: . Tu ce comanzi? d. Tu pe unde ieşi? f. (Eu) mănînc mult. 34 . în textul "Ce facem la restaurant".

tu faci. tu plăteşti Les alternances vocaliques sont: Vowel gradations are: a căuta cant cauţi a/ă caută căutăm căutaţi caută C. tu cauţi eu ies.Verbe neregulate. tu ieşi eu plătesc. Terminaţia i antrenează mai multe alternanţe consonantice: La terminaison i entraîne plusieurs alternances consonantiques: The ending i involves several consonant gradations: c/ci glgi d/zi t/fi s/şi sc/şti Alternanţe vocalice sînt: eu fac. tu mergi eu comand. tu comanzi eu caut. eu merg.L6 L6 Gramatică B. a chema chem chemi cheamă chemăm chemaţi cheamă a aormi dorm dormi doarme o/oa dormim dormiţi dorm e/ea Verbes irréguliers: Irregular verbs: a minca maninc mănînci mănîncă mîncăm mîncaţi mănîncă a bea beau bei bea bem beţi beau asta stau stai stă stăm staţi stau a şti ştiu ştii ştie ştim ştiţi ştiu 35 .

fructele/bune băuturile/foarte bune mîncăruri/e româneşti/interesante zilele de august/plăcute to fry blond. turcească.-e = poli polite bărbat (m) = homme ţi man d. E bună. Hike. Exerciţii Supa nu e bună. românească.-i.Nu-mi place. .-i. roşie. Nu-i bun. îmi place. vinul roşu/nu-i bun ospătarul/nu-i politicos restaurantul "Continental / e prea departe numele meu/e prea lung c. turceşti = turc Turkish prea = trop too lung. îmi place.îmi plac.-i (m) = pomme de terre potato frate (m) = frère ţi brother a prăji (esc) = frire îmi place.-ă.-i. Supa e bună. româneşti = roumain Romanian turcesc. Sînt bune.-ă.-e = agréable pleasant castravete (m) = concombre ţi cucumber murat. cartofii prăjiţi castraveţii muraţi ospătarii nepoliticoşi bărbaţii blonzi 36 .-ă. roşii = rouge red fruct.L7 Lecţia a şaptea L7 îţi place sau hu-ţi place? Lexic.-ă. (it)! a-i plăcea = aimer to like supă (f) = soupe e soup legumă (f) = légume e vegetable vin.-uri (n) = vin wine roşu. .Vă plac fructele? .îţi plac cartofii prăjiţi? -Nu-mi plac. supa de legume băutura berea blondă mîncarea românească cafeaua turcească b.-ă. Expresii = J'aime.Vă place vinul roşu? .-i.-e = blond românesc. Nu-mi place.-i = long plăcut.-e = saumuré pickled politicos.-e (n) = fruit fruit cartof. • Vă place supa de legume? ■ Da. .

pl. -le mese mesele băutură băuturile beri berile mincarun mîncărurile farfurii farfuriile cafele cafelele zile zilele ziua n.L7 L7 Gramatică A. -(u)l -le vin vinul nume numele nu-s = nu sînt n. Articolul hotărît L'article défini. -le nu-i = nu este = nu e vinuri vinurile fructe fructele nume numele 37 .pl- ospătari ospătarii fraţi fraţii \-(u)a f. The definite article -(u)l -le ospătar ospătarul frate fratele masa masa băutură băutura bere berea mincare mîncarea farfurie farfuria cafea cafeaua zi m.sg.pl.

îmi place ciocolata. îmi plac prăjiturile. îmi place la voi. îmi place aici. 5. 3. îmi plac fructele.Ba da. 38 .L7 L7 Exerciţii e. 6. îmi place în România. 10. 9. fructe/e/berea legume/e/pîinea roşiile/băutura merele/laptele perele/carnea nucile/varza banane/e/fasolea . dar nu-miplace berea. 4. 7.Nu-ţi plac cartofii? . Conjugaţi: Conjuguez: Conjugate: 1. 2. Nu-mi place limba română. cartofii ardeii strugurii castraveţii morcovii copiii g. îmi plac. îmi plac dulciurile. Nu-mi place mîncarea. 8. îmi place îngheţata. Nu-mi plac macaroanele.

Vioua vă plac merele? d. Certain verbs "are conjugated" with a personal pronoun in the Dative.L7 L7 Gramatică B. Ei.Ei. Unele verbe "se conjugă" cu un pronume personal în cazul dativ care. desigur.Mie nu.Lui. Citiţi: Lisez: Read: a.personal pronoun. . nu.Lor le place afară? e. . . da.Ţie nu-ţi place? c. Vouă. . Lut. întrebarea: La question: Ine question: • Cui îi place? nu îmi nu îţi nun nune nu vă nule plac(e) = plac(e) = plac(e) = plac(e) plac(e) plac(e) plac(e) plac(e) plac(e) Răspunsul: Réponse: Answer: Mie. . .Mie. nu este subiect.Nouă nu. Certains verbes "se conjuguent" avec un pronom personnel en datif qui n'en est pas le sujet. mie îmi plac.Ţie? . pron. Lor. which is not a subject. Nouă. 39 . III sg.Cui îi place îngheţata? b. . dar lor nu le plac. plac iructele plac fructele plac fructele plac fructele plac fructele plac fructele (subiect) sujet subject Forma negativă Forme négative Negative form C. subject îţi îi ne vă le III pl. .Cui nu-i plac exerciţiile? . Ţie.personal forma lungă .pronom personnel "forme longue" . a-i plăcea îmi îmi îţi îi ne vă le place place place place place place belea berea berea berea berea berea (subiect) sujet. . . long form 2.Ba.

masă. studente. berea. băuturi. Transformaţi. _ __ sală. studenta. _ f. studentele profesoară. pui. unchi. muncitoare.L7 L7 Exerciţii 3. X student. fraţi. unchiul. _ _ bere. studentă. castravete. studenţi. bărbat. inginer. _ parte. unchii ochi. fratele. profesor. băieţi. _ _ _^ ingineră. fraţii munte. băutura. _ _ _ _ 40 . unchi. frate. _ _ _ casă. dinte. muncitor. beri. ca în model Transformez suivant le modèle: Change according to llie model: m. băutură. studenţii băiat. studentul. berile carte. băuturile friptură.

cafe/ele măsea. perdea. farfuria. brînză. radiourile fruct.mîncare. pînză. vinul. farfurie. vin. numele . cefeaua. n. sarma. femeile cheie. fructe. fructele paşaport._ timbru. pînzeturi. radioul. nume. ghişeele muzeu. săruri. farfuriile librărie. baie. ploaie. numele. ghişeul. mîncarea. farfurii. caiet. brînzeturi. _ zi. mîncărurile sare. femei. radio. cafea. femeia. stea. tutungerie. _ nume. femeie. pijama. vinurile pix. radiouri. ghişeu. cafe/e. fructul. florărie. ghişee. mîncăruri. vinuri.

Expresii a-i fi foame a vrea = avoir faim to be hungry = vouloir to want a-i fi sete Mi-e foame: vreau să mănînc ceva.L8 Lecţia a opta Mi-e foame! Lexic. Mi-e somn: vreau să dorm.k. = avoir soif to be thirsty Mi-e sete: vreau să beau. Mi-e cald: să mergem la umbră. = avoir sommeil to be sleepy a dormi (<j>) = dormir to sleep a-i fi rău = se sentir mal to be sick a-i fi bine = se sentir bien to be o. a-i fi lene = ne pas avoir envie to be idle a-i fi cald = avoir chaud to be warm a-i fi suficient = être suffisant a-i ajunge to be / have enough Să mergem! = Allons! Let's go! a-i fi frig = avoir froid to be cold a închide = fermer to close fereastră (f) = fenêtre e e window Să închidem! = Fermons! Let's close (it)! a-i fi somn Mi-e frig: să închidem fereastra! 42 .

Mi-e insuficientă. îţi ajung. după verbe ca: a vrea. Exemples: a-i fi somn. Vă e de ajuns/Da. a.Da.: vreau să mănînc. "are conjugated" with a personal pronoun in the Dative. frig/cald. a-iplăcea (ex.Da. îmi ajunge. A-i fi foame.: vreau sa mănînc. Vă e suficientă/Da. Exemplu: a-ifi sete. a dori. en tant qu'impératif (să mer­ gem!) In Romanian the Subjunctive ("conjunctive") (conjunction să + verb) is used: a./Vu mi-e sete. le mode subjonctif ("conjonctif') (conjonction să + verbe) s'emploie: a. after verbs such as: a vrea. sete/foame. rău/bine. Vă e de ajuns/Nu. Mi-e de ajuns. îţi sînt de ajuns c. îmi ajunge. îti sînt insuficienţi 43 . a. a dori. a-iplăcea (ex. b.: vreau să mănînc. d.L8 L8 Gramatică şi exerciţii A. as an Imperative (să mergem!) 1. b. Vă ajunge/Da. Examples: a-ifi cald. îmi place să dorm) et b. après des verbes tels: a vrea. -Îţi ajung banii? . modul con­ junctiv (conjuncţia sa + verb) se folo­ seşte: a.. ca imperativ (sa mergem!) En roumain. a dori. a-i fi frig etc. c. a-i fi foame îmi este foame iţi este foame (pe) (Lui) (Ei) ii este foame (Nouă) ne este foame vă este foame (Vouă) (Lor) le este foame (Mie) (subiect) = = = = = = mi-e foame ţi-e foame ii e foame ne e foame vă e foame le e foame B. "se conjuguent" eux aussi avec un pronom personnel en D. "se conjugă" şi ele cu pronume personal în cazul dativ. Îmi ajunge. în limba română. lene/somn: Vă e suficientă mîncarea? . Îmi ajung. Mi-e foame. îmi place să dorm) şi b. îmi place să dorm) and b. a-iplăcea (ex. 3. -T^i-e sete? .

Tot o friptură.Eu prefer o bere. .Trei fripturi. vă rog. Nu-mi place vinul roşu. Acum sînt în vacanţă şi mănîncă la un res­ taurant..Ce doriţi? . îmi place. Mi-e sete şi beau bere.Şi eu.Eu beau vin roşu. Ospătarul: . Tu ce vrei. . Lucia: . 44 . .Daţi-mi.Tu ce bei. Alina? . şi o sticlă de bere.Poftiţi! . Ospătarul aduce mîncarea şi băutura. .Şi ce bem? . Ospătarul: -Poftă bună! Mihai: .Acum nu vreau vin. . Mihai? . două pahare cu vin roşu.Poţi să bei vin alb! . . Alina şi Mihai sînt fraţi.Mi-e foame.Eu doresc o friptură. vă rog.Imediat. lista cu meniul! . Hai să mîncăm! Hm! Friptura e foarte bună! Ospătarul: Mihai: .Mulţumim.Ce doriţi? . Ce mîncăm şi ce bem? Ospătarul: Mihai: Ospătarul: Mihai: Lucia: Alina: Mihai: Alina: Lucia: Mihai: Alina: Mihai: Lucia: Mihai: Poftă bună! ..L8 L8 Nu-mi place vinu! roşu! Lucia.Beau şi eu vin.Să vedem ce mîncăm şi ce bem.

-e = blanc white Poftă bună! = Bon appétit! Enjoy your meal! pahar. Vreau să mănînc. Cereţi alt pahar... altă farfurie. b. e.L8 L8 Lexic. Nu vreau să stau. some more potatoes.-e = autre another. c. (Tu) vrei să pleci. a. Eu vreau să plec. g. Vreau să stau. want listă (f) = liste e list un meniu.-e (n) = verre glass a aduce = apporter to bring a mulţumi(esc) = remercier to thank (Hai) să mîncăm = Mangeons! Let's eat! foarte = très very alt. d'autres pommes de terre. Demandez un autre verre.. d.-ri(n) = menu Să vedem! = Voyons! Let's see! o friptură (f) = rôti i roasted meat a vrea = vouloir to want a prefera (<j>) = préférer to prefer alb.-i.-ă. Exerciţii = frère brother = vacances holiday = désirer to wish. Vreau să dorm. other (some more) bottles of beer. Ask for another glass. other un frate (m) ţi vacanţă (f) e a dori (esc) Gramatică C.-ă. 5. another plate. alţi cartofi. f. une autre assi­ ette. Verbul A VREA Le verbe VOULOIR The verb TO WANT vreau vrei vrea vrem vreţi vor 4.-i. Vreau să vorbesc. Transformaţi ca în model: Transformez suivant le modèle: Change according to the model: (Eu) vreau să plec. Nu vreau să tac. (Voi) vreţi să plecaţi. 45 ... (Noi) vrem să plecăm. d'autres bouteilles de bière. alte sticle de bere..

L8 L8 La mulţi ani! Mihai: . Completaţi: Complétez: Fill in: Lucia.La mulţi ani! Lucia: .Şi berea e bună! Lucia: . 46 . Ei vin roşu şi bere. ei la restaurant.Vinul e bun.beau şi După ce plătesc. Vreţi? Mihai: . Ce expresii foloseşte ospătarul? Quelles expressions emploie le garçon? What expressions does the waiter use? 2. Apoi plătesc şi ies din res­ taurant.Trei îngheţate. vă rugăm. Apoi mănîncă .Mai doriţi ceva? Lucia: .Hai să bem! Noroc! Alina: . beau cafelele şi fumează. Dar să cerem şi cafea. Ospătarul: . Ce discută ospătarii între ei? Que discutent les garçons entre eux? What do waiters talk about? 6. Mihai: . Dialog: 1.Voi mai doriţi ceva? Eu vreau ceva dulce.. trei cafele şi. ies restaurant. Pentru că place friptura. Ce expresii folosesc clienţii? Quelles expressions emploient les clients? What expressions do customers use? 3. toţi friptură. într-o zi. Ei mănîncă îngheţata.. Alina şi Mihai fraţi.Noroc! Alina: . Alina: .O îngheţată.Foarte bine. vacanţă. nota. Ce discută clienţii între ei? Que discutent les clients entre eux? What do customers talk about? 4.

Expresii = À la tienne (vôtre)! ou Bon anniversaire! Cheers! or Many happy returns! (Hai) să bem! = Buvons! Let's drink! Noroc! = (souhait de bonne chance) À la tienne (vôtre)! Cheers! mai = encore more Să cerem! = Demandons! Let's ask! notă (f) = l'addition e bill La mulţi ani! Proverb: Ce ţie nu-ţi place. Expresii a folosi (esc) client (m) ţi a discuta (Φ) între pentru că = employer to use = client = discuter to discuss = entre between = parce que because 47 . altuia nu face! Lexic.L8 L8 Lexic.

Acum pauză.Da.Faci sport? .Mergi la Bucureşti? . nu . eu nu b. înţeleg.Vorbeşti româneşte? . Revision. suivant le modèle: Answer in the affirmative or in the negative. . Nu ne pentru că grea. după model: Répondez par l'affirmative ou la négative.Plăteşti tu? . -Da. 1. nu vorbesc.L9 Lecţia a noua L9 Să recapitulăm! Révision.Nu. according to the model: a. Completaţi cu verbe: Complétez avec des verbes: Put in tlie missing verbs: a. numai exerciţii.înţelegi? .Nu. .Doreşti ceva? . Răspundeţi afirmativ şi negativ. limba română. Ce ţie nuc.Nu. -Da.Ce faci? Ceri o informaţie? . Dacă dai. . altuia nu face! studenţi ore în fiecare zi de la 8 pînă la 12.Nu. nb. -Da. Noi . . 2. -Da.Citeşti englezeşte? .Ce faci? întrebi ceva? . nu .

.Da.Vrei să stai aici? -Da.Vrei să găseşti un loc liber? -Da. vreau să vorbesc. Voi nu Noi vrem cafea.L9 L9 c. Voi nu ? Noi bem ceva rece. Lexic.Vrei să vorbeşti româneşte? . Voinu ? ? ? ? 49 . Voi nu mîncaţi? Noi dorim ceva dulce.Vrei să dai un telefon? -Da. . . Atenţie la model şi întrebaţi: Attention au modèle et demandez: Mind the model and ask: Noi mîncăm. Voinu Noi plecăm.Vrei să plăteşti? -Da. Expresii în fiecare zi pauză (f) e a înţelege = chaque jour everyday = pause break = comprendre to understand 3.Vrei să ai maşină? -Da. . .Vrei să citeşti franţuzeşte? -Da. . . Voinu Noi dorim ceai.

Noi nu înţelegem. g. .Noi nu fumăm.L9 4. .Noi nu facem. i. . .Noi nu citim.Noi nu vrem.Eu beau un suc.Eu mănînc ceva. k. . . c. .Eu înţeleg.Eu vorbesc englezeşte. . d. . .Eu fumez. . b. . . .Noi nu lucrăm aici.Eu lucrez aici.Eu intru la secretariat.Noi nu stăm acolo. h. . m.Eu stau lîngă fereastră.Noi nu mergem.Noi nu dorim. . .Noi nu bem. .Eu merg la şcoală. 1. El vrea un ceai.Noi nu vorbim. e. . . . . f. dar ei nu vor.Eu doresc o cafea. 50 .Eu vreau un ceai. j .Eu fac sport. Transformaţi dialogul ca în model: Transformez le dialogue suivant le modèle: Change the dialogue according to the model: L9 Lexic ceai.Noi nu mîncăm. .Eu citesc chinezeşte.-uri (n) suc.-uri (n) şcoală (f) o i dacă = thé tea = jus juice = école school = si if . . .Noi nu intrăm.

L9 5. Maria: . Transformaţi întrebarea ca în model: Transformez la question suivant le modèle: Change the question according to the model: L9 Ioana: .Cine sînteţi dumneavoastră? g. Secretara: . Profesorul: .Ce doriţi? d.îţi plac copiii? dacă - 51 .Cît costă? h. Prietenul meu: Unde vrei să mergi? c. Clientul: . Chelnerul: .Unde vreţi să mergeţi? e. Ion: . b. Portarul: .Cind mergi la film? i.Ce vrei să faci? Ioana întreabă ce vreau să fac.Ce doriţi să mîncaţi? f.

Nu vrem să ieşim frig. în sală sînt studente şi h. Vrei să dormi? Ţi-e ? d. Vreţi să plecaţi? e rău? e. Vreau să deschid fereastra cald. 7. Vreţi să beţi ceva? e sete? c. g.L9 L9 Conjuguez: Conjugate: 6. dar nu-mi place vinul roşu. Am prieteni buni. E ora şi un sfert. c. i. îmi plac fete. dar îmi place îngheţata. 8. Nu-mi plac prăjiturile. Conjugaţi: a. Nu-mi place cafeaua. îmi place ceaiul cald. b. 52 . dar îmi plac bomboanele. dar nu-mi place rece. c. Completaţi: Complétez: Fill in: a. Mănînc prăjituri. e. Stau la etajul d. d. dar mîncarea îmi ajunge. b. f. Nu-mi ajung banii. Maria are fraţi. îmi place berea. studenţi. f. Completaţi cu doi sau două Complétez avec doi ou două: Fill in with doi or două: a. Stăm în cameră. e. Vrei să mănînci ceva? -e foame? b. Vreau să beau sucuri.

b.Cine eşti? .Unde eşti acum? . Ei îi e foame 11.-ă. Cine vorbeşte multe face puţine. Răspundeţi! Répondez! Answer! Lexic fată (f) = fille ee girl prieten. 53 . Comentaţi proverbele: Faites le commentaire des proverbes: Comment on the proverbs: . c. El bea o bere e. Vinul roşu e bun g. Cine nu lucrează nu mănîncă. Sînt student b. Ai bani. Puneţi la plural: Mettez au pluriel: Turn into the plural: a.De unde eşti? .Ce limbă vorbeşti? .-i (m) = ami friend duşman. e. ai parte.Cui îi place limba română? . d.La ce oră mănînci? 10.Cînd înveţi? .Ce eşti? . Ea bea o cafea d. .Ce limbă îţi place? .-i.Cine învaţă limba română? .-i (m) = ennemi enemy leneş. Lui nu-i place cartea h. a. ai prieteni şi duşmani. .-e = paresseux lazy mai mult = davantage more a alerga (Φ) = courir to run a. Vrei să înveţi româneşte? c.Ce faci? .L9 9. Ai carte. Cafeaua e bună f. Leneşul mai mult aleargă. .

conjuguez d'autres verbes! Read! Wherever possible. Citiţi! Unde este posibil. conjugate other verbs! L9 a alerga alerg alergi (g/gi) aleargă alergăm alergaţi aleargă e/ea a lăsa las laşi (s/şi) lasă lăsăm lăsaţi lasă a/ă a cumpăra cumpăr cumperi cumpără cumpărăm cumpăraţi cumpără ă/e a învăţa învăţ înveţi (t/ti) învaţă învăţăm învăţaţi învaţă a ruga rog rogi (g/gi) roagă rugăm rugaţi roagă o/oa/u alela a pleca (c/ci) a întreba a aştepta (t/ţi) a încerca (c/ci) a lega a îmbrăca (c/ci) a împăca (c/ci) a băga (g/gi) a căsca (sc/şti) a căuta (t/ţi) a sări a apărea a cădea (d/zi) a curăţa a spăla a apăsa (s/şi) a vărsa (s/şi) a purta (t/ţi) a putea (t/ţi) a cunoaşte cunoşti (sc/şti) cunoaşte cunoaştem cunoaşteţi cunosc o/oa a întoarce a stoarce a vinde vmd vinzi (d/zi) vinde vindem vindeţi vînd î/i a veni vtn vii vine venim veniţi vin i/e a dormi dorm dormi doarme dormim dormiţi dorm o/oa a mirosi a coborî cobor cobori coboară coborîm coborîţi coboară o/oa a omori 54 .L9 12. conjugaţi alte verbe! Lisez! Là où c'est possible.

spill = porter to wear = connaître to know = retourner to come back = presser to shed = vendre to sell = venir to come = tuer to kill = sentir to smell .Lexic = courir to run a pleca (Φ) = partir to leave a aştepta (Φ) = attendre to wait a lega (Φ) = Her to bind a lăsa (Φ) = laisser to let a îmbrăca (Φ) = habiller to dress a împăca (Φ) = concilier to conciliate a băga (Φ) = introduire to introduce a căsca (Φ) = bâiller to yawn a căuta (Φ) = chercher to look for a sări (Φ) = sauter to jump a apărea = apparaître to appear a cădea = tomber to fall a alerga (Φ) a curăţa (Φ) a învăţa (Φ) a spăla (Φ) a apăsa (Φ) a vărsa (Φ) a purta (Φ) a cunoaşte a întoarce a stoarce a vinde a veni (Φ) a omorî (Φ) a mirosi (Φ) = nettoyer to clean = apprendre to learn = laver to wash = presser to press = verser to throw off.

De ce? .Cu troleibuzul.Cu ce călătorim? cu Lexic. Cu avionul Cu vaporul. . . 56 . Cu trenul.De ce îţi place să mergi cu maşina? . cu motocicleta.. sau .Pentru că e mai comod.-uri (n) = train avion (n) = avion oa e plane vapor (n) = bateau oa e ship bicicletă (f) = bicyclette e bicycle motocicletă (f) = motocyclette e motorcycle pejos = à pied on foot a şedea = être assis to sit a sta în picioare = rester debout to stand .-e (n) = autobus bus tramvai. pejos. Exerciţii = avec with.-e (n) = trolleybus tren.Cu autobuzul. II.-e (n) = tramvay troleibuz.Cu maşina. . sau mergem cu bicicleta.Cu tramvaiul.. by a călători (esc) = voyager to travel maşină (f) = voiture i car autobuz..L10 Lecţia a zecea L1 I.

Completaţi: Complétez: Complete: îţi place să mergi cu maşina? Prefer cu trenul. Verbul a şedea are terminaţia -ea la infinitiv. in the infinitive. cu maşina/ cu trenul cu autobuzul/ cu tramvaiul/ cu avionul/ cu bicicleta/ B. întrebarea şi răspunsul La question et la réponse The question and the answer -De ce? . au sens cauzal. Se conjugă: On le conjugue comme ça: It is conjugated as follows: şed şezi sade şedem şedeţi şed d/z e/a Φ ( e em eţi -e- 57 .. ont un sens causal.De ce îţi place să mergi cu trenul? . .Pentru că. C.. Spunem: on dit we say călătoresc cu maşina sau cu o maşină călătoresc cu autobuzul sau cu un autobuz merg cu bicicleta cu o bicicletă etc.Pentru că pot să şed sau să stau în picioare cînd vreau.L10 L10 Gramatică. exerciţii A. 1. have causal meaning. Le verbe The verb a la terminaison has the ending à l'infinitif.

vedem multe. Expresii a ajunge repede încet nimic oraş. = mais but a opri (esc) = s'arrêter to stop natură (f) = nature a face cumpărături = faire des achats to do shoppings a hotărî (ăsc) = décider to decide Dacă.Putem opri şi coborî unde ne place. 58 .. river = instant Cînd mergem cu avionul. putem să vedem ce vrem. Unde hotărîm. dar ajungem încet.-e (n) munte (m) ţi apă (f) e clipă (f) e însă = arriver to arrive = vite quickly = lentement slowly = rien nothing = ville town = village = montagne mountain = eau water.L10 L1< Text Cînd mergem pe jos. mergem cu maşina. Lexic.-e (n) sat. munţii şi apele apar o clipă şi dispar. dar nu vedem nimic. Oraşele şi satele.. să stăm în natură sau să facem cumpărături într-un oraş. ajungem re­ pede. însă.

Po L să opresc. Pot fuma. Po t să văd. Pot ajunge. = = = = = Pot sta. a putea + verb Conjunctiv = a putea + verb Infinitiv Po t să stau.L10 L10 Alte verbe terminate cu D'autres verbes terminés en Other verbs ending in -ea: a apărea. Po t să fumez. Doriţi ceva? * * Nu văd nimic. (a sta) (a vedea) (a opri) (a ajunge) (a fuma) F. Pot vedea. Pot opri.: Văd ceva. Negaţia La négation The negation a vedea văd vezi (d/zi) vede vedem vedeţi văd (ă/e) * ceva a putea pot Poţi (t/ţi) poate putem puteţi pot (o/oa/u ) cad cazi (d/zi) cade cădem cădeţi cad (a/ă) nu nimic Ex . a dispărea a cădea apar apari apare apărem apăreţi apar (a/ă) D. Verbele cu terminaţia -î la infinitiv se conjugă astfel: Les verbes ayant la terminaison -î à l'infinitif se conjuguent comme suit: The verbs ending in -î in the infinitive are conjugated as follows: a coborî (Φ) cobor cobori coboară coborîm coborîţi coboară o/oa a hotărî (ăsc) -Φ •i -ă Am -îţi -ă hotărăsc hotărăşti hotărăşte hotărîm hotărîti hotărăsc •ăsc •ăşti (Comparaţi cu verbele terminate în i) (Comparez avec les verbes terminés en -i) (Compare with the verbs ending in -i) •aste -îm •îţi •ăsc 59 . E. Nu doresc nimic. Po t să ajung.

Pot sta cît trebuie. a omorî (Φ). 2. e.. c. Pot merge mulţi kilometri pe jos. Răspundeţi: Répondez: Answer: a lăsa (Φ) mîine a tăcea a.îţi place să mergi pe jos? . . 60 .Ţi-e rău cînd călătoreşti cu avionul? c. . keep silent el da Ir a urî (ăsc).Poţi să faci 400 de kilometri pe zi? -Cuce? d..Cine hotărăşte la voi în familie? 3.Poţi face ceva pentru noi? . Conjugaţi: Conjuguez: Conjugate: a. b. Pot hotărî şi singur.De ce? b. Conjugaţi verbele: Conjuguez les verbes: Conjugate the verbs: Lexic a urî (ăsc) a omorî (Φ) astăzi = haïr i to hate = tuer to kill = aujourd'hui today =laisser to let.L10 L10 eu dau]// tu daii^y/ Exerciţii 1. . . .Nu. postpone = demain tomorrow = se taire to shut up. .

g. e. Nu pot opri aici. nu lăsa pe mîine! Tace şi face. h. f. Pot începe chiar acum. Nu pot bea ţuică.L10 L10 d. Comentaţi proverbele: Discutez autour des proverbes: Comment on the proverbs: a. 4. 61 . Pot cădea dacă nu sînt atent. Nu pot sta mult în picioare. Ce poţi face astăzi.

Am avut musafiri. Am fost la munte. N-am făcut nimic. a lucra (ez) a vedea a compune a scrie (u) a dormi (Φ) a citi (esc) Am văzut un film. Expresii acasă a învăţa (Φ) = à la maison at home = apprendre to learn = travailler to work = voir to see = composer to compose = écrire to write = dormir to sleep = lire to read = comprendre to understand = briser. 62 .L11 Lecţia a unsprezecea L11 Lexic. ^ — a înţelege a rupe a coborî (Φ) ^ D i > Am dormit toată ziua. to tear = descendre to get down Ce ai făcut ieri? Am stat acasă. Am lucrat toată ziua. Am învăţat. Am scris scrisori. Am citit. casser to break.

.L11 L11 Gramatică. aornitt citit hotărît coborît -at I L III. -ut -ut -5 a face a trece a merge a scrie a spune a înţelege a rupe a frige -(P)t -it -ît IV. asta a învăţa a lucra a putea — a(-i) plăcea Stat învăţat lucrat putut plăcut făcut trecut mers scris spus înţeles rupt fript • .JI Ida/ i/r Infinitiv Infinitif Infinitive Participiu Participe Participle I. a dormi a citi a hotărî a coborî Verbele Les verbes The verbs afi a avea a bea a vrea au participiile ont les participes: have the participle forms: a şti 63 . Modul participiu are formele: Le mode participe a les formes: The Participle has the forms: eu dau\cL Iu daiL. exerciţii A.

cîteva = quelques some măr(n) = pomme apple ee pară(f) = poire pear ee strugure (m) = raisin grape i a chcltui(esc) =dépenser to spend scump. Corinei îi plac strugurii. Lui Dan. După aceea au cumpărat cîteva fructe: mere. Expresii = comme a cumpăra(Φ) = acheter to buy aprovizionare f) = approvisionnement supply piaţă (f) .marché market ee a face piaţa = acheter au marché to go marketing a lua = prendre to take varză (f) s chou e e cabbage morcov.-i.L11 L11 La piaţă Ieri. Au cheltuit la total 275 de lei.-ă. Fructele au fost mai scumpe decît legumele. morcovi şi conopidă.-i (m) « carrotte carrot conopidă (f) = chou-fleur cauliflower e cîţiva. pere şi struguri. întîi au luat legume: salată verde. ca Lexic.-e = cher expensive as 64 . Corina şi D<m au mers la piaţă. mere­ le. varză. Au cumpărat multe legume şi fructe.

... Ieri n-am cumpărat nimic.. decît. La numele proprii..of inferiority less. ai..de egalitate .of equality: 65 ... que . en tant que temps passé..L11 L11 Gramatică B. mîncare cumpărături aprovizionarea piaţa o vizită eu dau\/S tu d Forma negan vă La forme négative... nu am stat nu ai stat etc. la fel de . ea timp trecut. "se compose" de: rhe "Perfect Compus" Tense. este "compus" din: Le temps passé composé.: Fructele au fost mai scumpe decitlegumele... is "composed" of: + verb auxiliar verbe auxiliaire auxiliary verb a sta: p participe {Fas t) Participle am stat ai stat a stat am stat aţi stat au stat 1.. Adjectivul şi adverbul au forma comparativă: L'adjectif et l'adverbe ont la forme comparative: The adjective and adverb have the following comparative forms: . au.. aussi...d'égalité: . am. Corina Maria Rodica Carmen Corinei Măriei Rodicai ► lui Carmen m. The negative foi in. = plus .. more. than.de inferioritate: mai puţin .de superioritate • de supériorité ■ of superiority: . .. dativul se formează astfel: Le datif des noms propres est le suivant: The Dative ofproper nouns is formed as follows: f. que . decît. ca (si) .Ce ai făcut dimineaţă? .... than. Ea a făcut mîncare. Ieri am cumpărat ceva. moins . .. que .d'infériorité: . n-am stat n-ai stat /'F3i ! da/ fi C... am. a. 2.. Ex. Dan — Ion ~~ Radu Mircea" lui lui lui lui Dan Ion Radu Mircea D. tot atît de . .Mîncare. as . aţi.. Timpul perfect compus. ca (şi) . . as a past tense.. as.

Ei n-au mers. e. plătit citit vorbit dormit gătit b. f. . . Expresii =jusqu'à until. . 66 învăţ româneşte. tilt = déjà already = pas encore not yet = cuisiner to cook = rester to remain = promettre to promise . Eşti cu ei? Nu stai aici? Fumaţi? Lucrăm mult . . h. . d. noi n-am mers. încă a găti (esc) a rămîne a promite a... Vreau să cumpăr ceva.Aţi mers şi voi? • Nu. mers scris înţeles spus rămas promis 4. n-am plătit incă. î. Puneţi la perfect compus: Mettez au passé composé: Turn into the Compound Perfect: nu. . . .Nu. b. g. El n-a plătit incă. . i.Ai plătit deja? . El cere mere Ea întreabă ceva. Repetaţi modelele: Répétez les modèles: Repeat according to the models: pînă deja Lexic. Numănîncîncă . c.L11 L1 Exerciţii 3. Nu mîncăm încă.

Lecţia a 11-aafost mai... 67 . k. Radu. z. . Completaţi cu adjective: Complétez avec des adjectifs: Complete with adjectives: a. Ce citeşti? . îi place Timişoara. . le plac fetele. Fac ce pot m. v.L11 L11 j . Ana are maşină. nu-i place ţuica. 6. 5. îţi plac strugurii. Nu spui nimic? p. ş. ne place sportul. Completaţi cu dative: Complétez par des datifs: Fill in with the suitable Dative form: (Ion) (Maria) (Eu) (Tu) (El) (Ea) (Noi) (Voi) (Ei) (Ele) îi place ţuica.. Pot sta pînă la ora 8. Beau o bere. Vorbeşte româneşte. vă place limba spaniolă. îi place Clujul. Facem ce putem.. îmi plac merele. Supa a fost mai d. Nu înţeleg r. Ion este mai c. . . . decit decit decit decit perele.. Vorbesc englezeşte. ţ.. n. Merele sînt mai b. le plac magazinele. t. Unde eşti? . 1. Ceai? x. . Cine hotărăşte? s. Ion bea ţuică. Cîte ore dormiţi? . Nu spuneţi nimic? o. lecţia a 10-a. u. felul doi.

Ce ai de făcut mîine? Am de învăţat. Am de citit ceva. profesorii întreabă de obicei: "Ce am învăţat ieri?" Cînd termină lecţia.. N-am nimic de făcut.L12 Lecţia a douăsprezecea L12 Lexic.. Am de terminat o lucrare. Am ceva foarte important de făcut. Am de făcut cumpărături. spun: "Pentru mîine aveţi de învăţat. Am de scris scrisori. N-am nimic important de făcut." 68 . Am de făcut ceva foarte important. Aveţi de întrebat ceva? Cînd încep lecţia. Expresii = travail work s devoir to have to a explica (Φ) = expliquer to explain a traduce = traduire to translate a cerceta (ez) = corriger to correct a începe = commencer to begin de obicei = d'habitude usually lucrare (f) ă i a trebui .

L12 L12 Gramatică. exerciţii a avea de Participiu Participe Participle avoir à + infinitif to have to + infinitive a învăţa am de învăţat ai de învăţat are de învăţat avem de învăţat aveţi de învăţat au de învăţat Comparaţi: Comparez: Compare: am făcut aifăcut a făcut am făcut aţifăcut au făcut (= perfect compus) passé composé compound past cu am de făcut aide făcut are de făcut avem de făcut aveţi de făcut au de făcut ( = trebuie să fac trebuie să faci etc. Pentru mîine avem de învăţat lecţia 12. Repetaţi modelul: Répétez le modèle: Repeat after the model: Ieri am învăţat lecţia 11.) 1. învăţat citit explicat tradus corectat terminat făcut 69 .

Lexic. Expresii Ce înseamnă? = Que signifie? What's the meaning op a zice == dire to say a repeta (Φ) =: répéter to repeat încă o dată =■■ encore une fois once again a asculta (Φ) = écouter to listen to atenţie = attention a zbura (Φ) = voler toffy timp. -uri (n) = temps time 70 .?" "Cum traducem.......L12 L12 Profesorii mai spun sau mai întreabă: "Aţi înţeles?" "Ce înseamnă.?" "Cum zicem în limba română ..?" "Repetaţi. vă rog!" "Citiţi încă o dată!" "Ascultaţi!" "Atenţie." etc. vă rog!" "Facem exerciţiul 10.." "Facem pauză.

exerciţii 2. Ce verbe avem de conjugat? La ce timpuri? 71 . Ce avem de învăţat pentru mîine? b. Aveţi de citit pentru mîine? de învăţat pentru mîine? scris pentru mîine? de cumpărat de la piaţă? întrebat ceva? Cum se zice? Comment dit-on? How do we say? jj I Cum zicem? 3. întrebaţi profesorul: Demandez au professeur: Ask the teacher: a. Ce aveţi c. Comentaţi proverbul: Commentez le proverbe: Comment upon the proverb: Nu tot ce zboară se mănîncă! 5. Transformaţi: Transformez: Change: Cum se zice? Cum se spune? Cum se scrie? Cum se traduce? Cum se citeşte? Cum se face? Cum se cere? Cum se întreabă? Cum se răspunde? Cum se salută? = Cum zicem? 4.L12 L12 Gramatică. Ce ai de b. Răspundeţi la întrebări: Répondez aux questions: Answer the questions: a. Ce aveţi e. Ce ai de d. Ce avem de tradus? d. Ce avem de scris pentru mîine? c.

-oasă. P Îmi trebuie lapte. 72 .-uri (n) = charcuterie sausages lactate (f.L13 Lecţia a treisprezecea L13 Lexic.-uri (n) = guide guide book .Ce îţi trebuie de lâ alimentara? Îmi trebuie pîine. Nu-mi trebuie nimic.-oase = beau beautiful .oşi. conversaţie (f) = conversation mezel. 'ii Îmi trebuie făină.) = crémerie dairy produce unt (n) = beurre butter florărie (f) ~ magasin de fleurs i florist floare (f) . Îmi trebuie zahăr.-e (n) = cahier copy book hartă (f) = carte iţi map ghid. Expresii = avoir besoin de to need alimentară (f) = magasin d'alimentation food store a avea nevoie de = avoir besoin de to need pîine (f) = pain i bread lapte (m) = lait milk zahăr(n) = sucre sugar făină (f) = farine flour tutungerie (f) = bureau de tabac i tobacconist's ţigară (f) = cigarette a-i trebui chibrit (-uri) (n) = allumettes matches = carte illustrée vedere (f) i post card hîrtie (f) = papier i paper caiet..fleur ori flower frumos.pl.

Ce vă trebuie de la alimentara? . Lor le trebuie mezeluri. Lui Dan ii trebuie ţigări. a-i trebui Indicativ prezent îmi trebuie o carte iţi trebuie o carte ii trebuie o carte ne trebuie o carte vă trebuie o carte le trebuie o carte . ţigări chibrituri o brichetă vederi hîrtie de scris .Ce iţi trebuie de la tutungerie? Dan: .Îmi trebuie ţigări. Exerciţii A. de la alimentara/ mezeluri de la lactate/ unt de la florărie/ nişte flori frumoase de la artizanat/ ceva tradiţional a-i trebui + subst. to need a trebui să + verb : devoir to have to 73 .jVe trebuie mezeluri. nişte caiete nişte cărţi hîrtie o hartă un ghid de conversaţie 2.Ce-ţi trebuie de la librărie? .L13 L13 Gramatică. nom/ pronom nounl pronoun = avoir besoin de. am nevoie de o carte ai nevoie de o carte are nevoie de o carte avem nevoie de o carte aveţi nevoie de o carte au nevoie de o carte a avea nevoie de avoir besoin de to need eu dau)/l tu dai k 4? el dă fr nişte este articol nehotărît pentru plural est l'article indéfini pour la pluriel is the plural form of the indefinite article ■ Corina: .Nişte caiete./pron.

sau cu brînză şi smîntînă. destule = suffisant enough a fierbe = bouillir to boil a pune = mettre to put sare = sel salt a amesteca (<j>) = mélanger to mix garnitură (f) = garniture i garnish brînză. . . brînzeturi (f) = fromage cheese smîntînă (f) = crème fraîche sour cream sarma.L13 L1 Vreau să gătesc ceva . Expresii = cuisiner to cook mămăligă (f) = polenta mălai (n) = ferine de maïs maize flour destul.-?.Nu-mi trebuie decit mălai.Ai tot ce iţi trebuie? .Se serveşte ca garnitură.frire tofry a găti (esc) întrebări Questions: 1. destui.Cum se face? . . pui mălai şi sare şi amesteci 10 minute.Nu mai trebuie nimic? . Ce îţi trebuie pentru sarmale? 4..Vreau să fac mămăligă.-le (f) = chou farci filled cabbage a prăji (esc) . Cum se fac cartofii prăjiţi? 74 . Lexic. Cum se face un ceai? 2. Am destul. Cum se face o supă? 3.Fierbi apă..

= seulement \ thing ) no -j body \ . but = only [ where J a. d. Ai de învăţat ceva? B.. nu.. Radu n-are nevoie de nimic. c. similarly the compounds: a repune etc.L13 L13 4.. N-am de făcut nimic. la fel compuşii: se conjugue comme is conjugated as a compune. e. /Vu gătesc decît acasă. = Mănînc numai dimineaţa. /Vu mănînc decit dimineaţa.que. a pune se conjugă ca a spune. etc. Tot aşa: a rămîne La même chose pour: rămîn Similary: rămîi rămîne rămînem rămîneţi rămîn Şi a spune apune spun pun spui pui spune pune spunem punem spuneţi puneţi spun pun avem vin vii vine venim veniţi vin 75 . c. Am nevoie de dicţionar. de même les composés: a transpune. b. Ce ai de făcut? e.decît numai _ _ ne. f.. b. Nu fac decît gimnastică.. Transformaţi cu verbele a trebui sau a-i trebui Transformez en employant "a trebui" ou "a-i trebui" Change using "a trebui" or "a-i trebui" a. Nu-mi trebuie decit 10 minute. = C. De ce ai nevoie? d.... Nu se vede decit ea.

-i = long larg. Poftiţi 100.50. cornurile 4 lei.sucré dulce.. wide tare.-i. I'm sorry.-i = large broad.Nu. Expresii proaspăt. e proaspătă pîinea? .50.Franzela e mai proaspătă. 76 . proaspeţi.Atunci o franzelă.L13 L13 Microconversaţii Lexic. lung.-ă.-uri (n) = croissant horn shaped roll covrig.-ă.Franzela 16. proaspete = frais fresh franzelă (f) = baguette e white loaf French bread corn. N-am. vă rog.-i = petit little . = Je suis désolé..-e = monnaie change îmi pare rău.îmi pare rău. în total 20. . mari = grand big mic. Cît plătesc? .-ă.-ă.N-aveţi mărunt? . vă rog. Şi două cornuri.-ă. dulci sweet mărunt. Vă mai trebuie ceva? . tari = dur hard verde. verzi = vert green I. La pîine .-i (m) = craquelin cracker .Spuneţi-mi. .petit pain chiflă (f) e French roll mare.

mici bune dulci Adjectifs à 3 formes: Adjectives with 3 forms: f. maro. Adjective cu 2 forme: Adjectifs à 2 formes: Adjectives with 2 forms: Sg. m. roz 11 . o pune o franzelă 3 cornuri 4 covrigi două chifle . f. Adjective CU O formă: Adjectifs à forme unique: Adjectives with only one form: bej.Sg.Sg. gri.Ce luaţi? Cumpărătorul: . pl mic lung larg mica lungă largă mici lungi largi & ^ larg E. vechi mare tare verde dulce mari tari verzi dulci vechi veche F. pl. pl. Adjective cu 3 forme: m.Sg.L13 L13 Gramatică. proaspete ieftine scumpe mari D.Sg. mov. hordo. crem.îmi trebuie o pîine.Cornurile sînt mai proaspete decît covrigii. exerciţii Vînzătorul: .

10 lei 50. Cît? Un kilogram.50 lei o cutie de biscuiţi/ 23 de lei o sticlă de vin/ 75 de lei un borcan cu compot/ 17 lei un kilogram de telemea/ 82 de lei un litru de lapte/ 16 lei 200 de grame de unt/ 25 de lei Mai doriţi ceva? Mai doriţi ceva? Da.-e (n) a lua carne (f) vită (f) e porc. Lexic. . nişte carne de vită. Expresii conservă (f) e peşte (m) i cutie (f) i .-e (n) telemea (1) gram.Vă rog. pui (m) = conserve tin = poisson fish = boîte box = biscuit = bouteille boule = pot jar = fromage blanc Jfcind ofcheese/ salted cheese = gramme = prendre to take = viande meat = boeuf beef = pore pork = volaille fowl = poulet chicken = saucisse saussage = crémerie dairy produce = charcuterie sausage = cuisine kitchen = d'abord .Cît trebuie să plătesc? . cîrnat (m) ţi lactate mezeluri bucătărie (f) i întîi apoi marfă (f) ă uri 78 . carne de pasăre/ 2 pui cîrnaţi/ 500 de grame şuncă/ un sfert de kg.rm daţi o conservă de peşte. après then = marchandise merchandise o conservă de peşte/18.Poftiţi. .-i (m) pasăre (f) ă i pui. first (of all) = ensuite. carne de vită/ un kilogram carne de porc/ o jumătate de kg. să.L13 L1 Cît trebuie să plătesc? .biscuit (m) ţi sticlă (f) e borcan.

la raionul de lactate b. 10. exerciţii 8. în bucătărie G. tu. 9 (eu. înfîi Cînd vindem. marfa şi apoi marfa şi apoi banii. banii. invers: înfîi Aşa ştim că se face.L13 L13 Gramatică. I m a g i n a ţ i un dialog: Imaginez un dialogue: Imagine a dialogue: a. Completaţi cu formele lui a da sau a lua Complétez avec les formes de Fill in with the correct form of ou or Cînd cumpărăm. voi. Verbe neregulate: a da a lua Verbes irréguliers: Irregular verbs: 3 dau dai dă dăm daţi dau iau iei ia luăm luaţi iau 9. Schimbaţi persoana la verbele de la ex. la raionul de pîine d. el. la tutungerie e. la raionul de mezeluri c. la restaurant f. ei) Changez la personne des verbes dans l'ex. 9 Change the person of the verbs in exercise 9 79 .

grandson ti telegramă (f) = télégramme e telegram a primi (esc) = recevoir to receive a telefona (ez) = téléphoner to phone a studia (ez) = étudier to study a fotografia (ez I = photographier to take photos poştă (f) Trimitem vederi. Expediem şi primim pachete. Expresii = poste post office a trimite = envoyer to send a expedia (ez) = expédier to posti mail a scrie = écrire to write prieten.-i (m) = collègue school friend verişor.L14 Lecţia a paisprezecea L14 Ce facem la poştă? Trimitem. 80 .-i (m) = cousin băiat (m) = garçon eţi boy nepot (m) = neveu. Telefonăm. petit-fils nephew.-i (m) = ami friend coleg. scrisori. Lexic. j Expediem telegrame.

Cui telefonezi? Unui prieten.. + i forme de pl. plural form. 2 au pluriel. qui répond à la question "Cui?" (= à qui?) "Communication " verbs are generally used with an indirect object in the Dative (D) (. scriu scrii eu dau\£Ljï tu daiL4 el dă/H l sene scriem scrieţi scriu La fel se conjugă: a studia fotografia 81 On conjugue de la même façon: a Similarly: . 2 la plural. les verbes "de communication" demandent un complément au D (datif) (=destination). singular meaning N prietenul D prietenului N prietena D prietenei \ formă de pl. în general. Puneţi propoziţiile de Ia ex. unei prietene. sens de singular! forme de pl. Exerciţii A. unui unui unui unui unui prieten coleg verişor băiat nepot a. verbele "de comuunicare" cer un complement în cazul dativ (D) (= destinaţie). Put the sentences in exercise 2 in the plural. unui prieten unei prietene unui coleg unei colege unui verişor uneiverişoare unui băiat unei fete unui nepot unei nepoate familiei a scrie a expedia (ez) expediez expediezi expediază expediem expediaţi expediază 3.L14 L14 Gramatică. sens de sg. Mettez les propositions de l'ex. care răspunde la întrebarea "Cui?" En général. + i plural form + i Excepţie: Exception: familie Exception: prietenii prietenilor prietenele prietenelor Scrii unui prieten? NU.destination) which answers the question "Cui?" (= To whom?) 1. Substantivul la dativ N un prieten D unui prieten N o prietenă D unei prietene * Le nom au D The noun in the D nişte prieteni unor prieteni nişte prietene unor prietene formă de plural.

mes my unchi. surori (f) = soeur sister = à la campagne la (ară in the country sat. mea. ma. Expresii meu. plic şi timbre. unde am mulţi prieteni. Lexic. mele = mon. acum o săptămînă = il y a une semaine a week ago tată (m) = père father ţi Temă: Devoir: Task: Transformaţi textul folosind persoana I pl. (noî) Change the text using the Is person plural (noi) 82 . {noi). mei .village rudă(f) = parent e relative des = souvent often . acasă.-e (n) . Am de trimis şi cîteva vederi în străinătate. Vreau să scriu familiei. Transformez le texte en employant la I e personne du pl. unchi (m) = oncle uncle cumnat (m) = beau-frère brother in law ţi = fils ! fiu(m) i son a da telefon = téléphoner to phone = fille fiică (f) daughter e soră.L14 L14 Trebuie să merg la poştă (Eu) Trebuie să merg la poştă să cumpăr hîrtie de scris.

9. vă. v-. în sat unor rude. exerciţii . I-. 4 la plural. ne. ele (-)le(-) (-)fi(') Radu îmi scrie des. Transformaţi ex.Ai scris cuiva? . Transformaţi ex. acasă surorilor mele. fratelui meu verişorului meu unchiului meu nepotului meu cumnatului meu fiului meu 5.Cui? . Put exercise 6 into the singular.ea îi noi (-)ne(-) voi (-)vă v(-) ei.L14 L14 Gramatică. îi. 6 la singular.Pot să dau un telefon? . ne-. le.Colegelor mele de cameră. îţi. Radu mi-a scris acum o săptămînă. N D eu îmi (-)mi(-) tu îţi el. la Cluj b. Transformez l'exercice 4 au pluriel. îmi. mi-. colegelor mele de cameră fiicelor mele. le83 . Transformez l'exercice 6 au singulier. Change exercise 4 into the plural. la ţară nepoatelor mele. ţi-. Ncine? D cui? N qui? D à qui? N who? D to whom? cineva cuiva quelqu'un à quelqu'un somebody to somebody . Pronumele personal la dativ: Le pronom personnel au datif: The personal pronoun in the Dative: 7.Fratelui meu de la Iaşi.

-e = recommandé registered (letter) urgent. 8 lei.-e = simple scrisoare (f) = lettre o i letter recomandat.. E urgent. Funcţionara: ..-ă... Maria: . plicul şi timbrele. -i.-ă.Poftiţi timbrele şi plicul.-e = étranger foreign străinătate = l'étranger foreign countries a timbra (ez) = timbrer to stamp în total = en tout in ail bani potriviţi = de la monnaie change a crede = croire = to believe convorbire (f) = appel i call vedere (f) = carte illustrée (picture) post card. Ba nu..-i.-i (m) = employé clerk = Quelle sorte de? Ce fel? What kind of? simplu. nu vreau o scrisoare simplă. 42.L14 L1 La ghişeu . Expresii ghişeu (n) = guichet e wicket.-ă. GHIŞEU Lexic. în total. Vreau să fie par avion.. Aveţi bani potri­ viţi? Maria: . vederile timbrate. Mulţumesc. 34.Un moment.Vă mai rog trei vederi cu timbre pentru străină­ tate.50.-i.Vă rog să-mi daţi un plic cu hîrtie de scris şi timbre..Nu. Funţionara: Ce fel? De 4 lei 50? Maria: . i view felicitare (f) = (carte de) voeux ă i greeting (card) Maria: 84 ... Funcţionara: .-i.Poftiţi restul.-ă. Vă dau 50.50. counter timbru (n) = timbre e stamp funcţionar. Cît trebuie să vă plătesc? Funcţionara: .-e = urgent străin. Funţionara: Vreţi recomandată? Maria: • Nu.Cred că am.

10. Ce nu vrei să fii? De ce? 85 . Verbul A F I Ia conjunctiv: Le verbe ETRE au "conjonctif ' (subjonctif) The verb TO BE in the "conjunctive " (subjunctive) vreau vrei vrea vrem vreţi vor săfiu să fii să fie să fim să fiţi să fie eu daul&yf tu dai^qi e\ dă/P1 . Ce fel de scrisoare doriţi? Simplă. scrisoare/ simplă scrisoare/ recomandată scrisoare/ par avion telegramă/ simplă telegramă/ lux telegramă/ fulger convorbire telefonică/ interurbană convorbire/ internaţională timbre/ de 7 lei vederi/ din Bucureşti felicitare/ de iarnă B.L14 L14 Gramatică. Radu exerciţii îmi poate scrie cînd vrea. Ce vrei să fii? De ce? b. Conversaţie: Conversation: Conversation: a. îţi îi ne vă te 11.

futur next. Peste cîteva zile. Lexic. viitoare. Mîine seară. Săptămîna care vine. Deseară. Săptămîna viitoare. future a discuta (Φ) = discuter to discuss deseară Pe la ora 3. viitori. 86 . Poimîine.L15 Lecţia a cincisprezecea L15 Cînd poţi să-mi telefonezi? La (ora) 3. viitoare = suivant. tonight mîine = demain tomorrow poimîine = après-demain to day after tomorrow peste cîteva zile= dans quelques jours after/ in a few days viitor. Expresii = ce soir this evening.

Ea vrea să iasă. La 3e personne de l'indi­ catif et du subjonctif ne sont pas identiques. Ei vor să vină.Cînd vine Radu? .Mircea nu poate să vină atunci. Ea vrea să cumpere. . Ei vor să vorbească. Ei vor să iasă. El merge. Ei vor să discute. (e)-e — (a)-a Ea iese. Ea cumpără. (a)-ă — (e)-e ► (ă)-ă—* (e)-e II.L15 L15 Gramatică şi exerciţii . Modul Indicativ Mode Indicatif Indicative vin vii vine venim veniţi vin Modul Conjunctiv ModeSubjonctif Subjunctive Mood pot sa vin poţi să vii poate să vina putem să venim puteţi să veniţi pot să vină i dau\/j tu dai t . -e — -a ► (e)-e — (ea)-a ► 87 . El vrea să meargă. -ă (ea)-ă—► (e)-e El vrea să discute. El vrea să vorbească. El telefonează. Ei vor să plece. El vrea să plece. El vrea să vina. El discuta. El pleacă. Ei vor să înveţe. Reguli de transformare: Règles de transformation: Transformation rules: I.La ora 4. El vrea să telefoneze. A. f rldăfr* Persoana a IlI-a indi­ cativ şi persoana a Hl-a conjunctiv nu sînt identice. El vrea să înveţe. El învaţă. Ele vor să cumpere. El vorbeste. El vine. Ei vor să meargă. Ei vor să telefoneze. The 3rd person of the In­ dicative is not identical with the 3rd person of the Subjunctive.

.Pe la 9 va fi acasă. Am să sun din nou la 9.. .L15 Reveniţi mai tîrziu.Pe la ce oră? . Radu Socaciu la telefon. Cine telefonează? Cui? b.Alo? Bună seara. Lexic. Bună seara. Doresc să vorbesc cu Anca. encore un fois again telefon (n) oa e a reveni(Φ) Răspundeţi: Répondez: Answer: = expliquer to explain a comunica (Φ) . vă rog! -Alo? . De ce trebuie Radu să revină? c. .Vă mulţumesc. . . Reveniţi mai tîrziu.Bună seara. vă rog. Exerciţii = téléphone teleplwne = revenir to try again tîrziu = tard late a mulţumi(esc) = remercier to thank a suna (Φ) = sonner to call din nou = de nouveau. Cînd va fi Anca acasă? 88 .communiquer to communicate veste (f) = nouvelle news Ş) a explica ( ) Φ a.Nu-i acasă.

a studia (ez). ieşi (Φ). a suna (Φ). a hotărî (ăsc). a vorbi (esc). a lucra (ez). face. Cînd poate Radu să-»»' telefoneze? să-nă (îmi) să-ţi (îţi) să-i (ii) să ne să vă sale 89 . Conjugaţi la viitor verbele: Conjuguez au futur les verbes: Conjugate the verbs in the future: a a a a viitor "literar" futur "littéraire" "literary" future fuma (ez). a putea. Timpul viitor se formează astfel: La formation du futur: The future tense is formed as follows: eu dau\tj tu daiL^4l el dă/r am să vin = ai sa vu are sa vina avem sa venim aveţi să veniţi au sa vina a avea Conjunctiv sau o să vin = o sa vu o sa vina o sa venim o să veniţi o să vină Conjunctiv voi veni vei veni va veni vom veni veţi veni vor veni a voi Infinitiv viitor "popular" futur "populaire" "colloquial" future 2. a citi (esc). a coborî (Φ). a vedea. a tăcea. a dormi (Φ). a scrie. a merge. exerciţii B. termina (Φ). a cădea.L15 L15 Gramatică.

Trimit banii. Primit pachetul. Ana.. Lexic. Mulţumesc. Replace the telegraphic forms in telegrams a. a. sănătoase = bien portant nimeni healthy = personne nobody a cheltui (esc) = dépenser to spend în telegramele a. Sorin. b. Trimiteţi 1000 lei. c. 90 . Expresii a sosi (esc) = arriver to arrive sănătos. remplacez les formes télégraphiques par des formes "non télégraphiques". b and c. Sosit cu bine. b şi c înlocuiţi for­ mele telegrafice prin forme "netelegrafice": Dans les télégrammes a. Toţi sănătoşi. sănătoasă. Cheltuit toţi banii. sănătoşi. Ghiţă.. b et c. by "nontelegraphic" ones. Totul bine.L15 L15 Telegrame.

O să le trimiţi cartea? —► g. N-o să vină nimeni. N-o să-ţi dau nimic. —► h. Ei o să-ţi explice tot. Petre o să ne aducă veşti.—» Ea îmi va telefona. b. Maria o să vă comunice adresa-*d.L15 L15 Gramatică. O să-i dau banii. Transformaţi: Transformez: Change: a. Ea o să-mi telefoneze deseară. —* c. exerciţii 4. —► e. —► L'U dau\/jCjt Indicativ Indicatif Indicative Conjunctiv Subjonctif Subjunctive iu daiL4 eldă/p i a da a sta a lua a bea a scrie a şti a avea : el dă : el stă : el ia : el bea : el scrie : el ştie : el are el vrea să dea ■ ei vor să dea el vrea să stea ei vor să stea el vrea să ia ei vor să ia el vrea să bea ei vor să bea el vrea să scrie ei vor să scrie el vrea să ştie ei vor să ştie el vrea să aibă ei vor să aibă 91 . —► f.

Ei trebuie să . dar El nu trebuie să studieze acum.. Ele trebuie să .. dar nu Ea trebuie să continue. dar nu b. Ele trebuie să plece. Şi cumpără. dar nu învaţă.L16 Lecţia a şaisprezecea L16 Să recapitulăm. dar nu Ea poate să repete. dar El nu trebuie să telefoneze acum. El nu trebuie să lucreze acum. Ea trebuie să cumpere timbre. Ei pot să înveţe. Ele trebuie să . dar nu Ei ştiu să spele. Completaţi cu forma corectă: Complétez avec la forme convenable: Complete with the appropriate form: a. Ele trebuie să . dar nu Ei trebuie să . dar nu învaţă. Şi Ele n-au timp să pîine. dar nu încearcă. dar fumează. dar nu Ea vrea să continue. dar nu mănîncă. dar nu spală. El vrea să vederi. Şi cumpără. Ea trebuie sa mănînce. dar nu aşteaptă. e. Ei au timp să înveţe. Ei vor să cumpere felicitări. conjunctivul! Révision du subjonctif Let's repeat the Subjunctive! 1. dar c. dar cumpără ei. d. dar nu întreabă. dar studiază El nu ştie să fotografieze. Ea trebuie să discute cu profesorul. El nu trebuie să fumeze. 92 . dar nu pleacă. dar El nu trebuie să traverseze acum.

Ion înţelege. -* Radu ştie să Maria doarme la hotel. Victor nu poate să şi atunci zice Gheorghe. a putea. dar lui Sandu nu-i place să Andreea călătoreşte. — Fratelui meu îi place să > îi telefonez imediat. — Trebuie să > Avem răbdare. -» Merg să Părinţii îmi telefonează în fiecare zi.L16 f. -» Fratele meu doreşte să Fratele meu învaţă limbi străine. i. -» Andrei vrea să 93 . -> Ei trebuie să Andrei ştie româneşte. dar trebuie şi Maria să Ion pricepe. dar Ion nu vrea să muncească. dar trebuie şi Maria să Ion cere. a şti. g. h. Petre nu poate să şi atunci vine Ştefan. c. dar Dan nu doreşte să Sanda vorbeşte. k. b. d. Radu nu poate să răspundă şi răspunde Ion. -» Vreau să Sîntem acasă. Sînt student. Ioana munceşte. dar lui Andrei nu-i place să Mariana plăteşte. . dar vrea şi Maria să meargă. -* Trebuie să Fratele meu face sport. a merge. employant les verbes: Change into Subjunctive. folosind verbele: Transformez au subjonctif. e. -» Părinţii pot să . f. dar poate şi Maria să h. Radu vorbeşte franţuzeşte. a vrea. j. dar Eugen nu ştie să 2. g. Ion merge. dar vrea şi Maria să Ion crede. -» Măriei nu-i place să Ei beau ceai. a. Transformaţi la conjunctiv. a-i plăcea. Dana citeşte. Andrei nu poate să şi atunci spune Dan. a dori. using the verbs: L16 a trebui. deşi nu ea trebuie să Eugenia mulţumeşte. Sandu nu poate să şi atunci face Liviu.

5. înlocuiţi "ieri" prin: Remplacez "ieri" par Replace "ieri" by alaltăieri. 94 .L16 L16 Să recapitulăm . joia viitoare. aseară. b. luni. acum două săptămîni. Expresii a înlocui (esc) =remplacer to replace alaltăieri = avant-hier the day before yesterday acum două săptămîni = il y a deux semaines two weeks ago săptămîna trecută = la semaine passée last week aseară = hier soir last night poimîine = après-demain the day after tomorrow joia viitoare = jeudi prochain next Thursday peste o săptămîna = dans une semaine after a week deseară = ce soir this evening de cînd? = depuis quand? how long? cît timp? = combien de temps? how long? pentru cît timp? = pour combien de temps? how long? în cît timp? = en combien de temps? how long? (will it take to finish it?) 3. the tense! Lexic. azi dimineaţă. Am să-ţi scriu.O să vin mîine. săptămîna trecută. marţi.. acum 10 zile. Ieri. O să vin mîine.. temps! Let's revise. ..timpul! Révision du. 4.Cînd poţi să vii? . ■ N-ai fost acasă? Nu.. înlocuiţi "mîine" prin: Remplacez "mîine" par Replace "mîine" by poimîine. Mi-ai telefonat? Da. joi. săptămîna viitoare.. deseară.. peste o săptămîna. Puneţi la viitor literar: Mettez au futur littéraire: Turn into the "literary" Future: a.

N-o să-ţi dau nimic N-o să-ţi dea nimic 6. O să vă scriem N-o să ştie nimeni nimic O să vedeţi un film bun Familia Popescu o să aibă musafiri deseară. f.Pentru cît timp pleci? ■ Pentru două săptămîni. j. b. e. d. De cînd faci sport? c. De cînd ştii? f.L16 L16 c. h. i. De cînd aştepţi? d. g. . .Cît timp stai în România? Două luni. De cînd ţi-e rău? e. . Răspundeţi după model: Répondez d'après les modèles: Answer according to the model: De cînd înveţi româneşte? De două luni.Cît timp vei sta la munte? .Pentru cît timp ai venit acasă? .Cît timp ai stat la poştă? h. .

gens man.În cît timp ai terminat? m. .L16 k • În cît timp termini? • În cîteva minute. share = égal equal om..Ce ai în mînă? .-i (m) = vieillard old man = passer a trece pass mînă. *Snoava este o scurtă anecdotă populară. mîini 00 = main hand babă (f) = vieille femme e old woman la fund = au fond at the bottom parte (f) ăţi egal.Şi ce-i în sticlă? -Vin.-i.-e 1. partea babei e la fund.-ă..-în cît timp vei termina? Citiţi acum două snoave*: Lisez maintenant deux anecdotes: Pead two anecdotes now: Părţi egale Un om vede un moş că trece cu o sticlă în mînă. people moş.O sticlă. .Jumătate pentru mine. . oameni («: =homme. jumătate pentru baba mea. domnule. . L16 Lexic Expresii = partie part. .Nu se poate. 96 ..Pentru cine? .Dă-mi mie jumătatea babei dumitale. .

.-e = fatigué tired drum. Ţăranul vine şi mai aproape şi-i spune tot încet: . domnule! . ajunge la piaţă. \ 97 .-e (n) = char cart plin.-e = maigre weak.Ce-ai în saci? întreabă cineva. tras de nişte cai slabi şi obosiţi de drum. travel a ajunge = arriver to arrive ureche (f) = oreille i ear tare Secret Un ţăran.Am ovăz. cu un car plin cu saci.-e (n) =secret ţăran.Şi de ce spui aşa încet? .Ca să nu m-audă caii. thin obosit.-ă.-i. că n-aud.-e = plein full sac.-i (m) = paysan peasant car.-ă. zice omul. .Mai tare.-ă.-i.-i.-i (m) = sac 5 sack a trage = tirer to pull cal. Ţăranul vine mai aproape şi-i spu­ ne ceva la ureche. Expresii = fort loud(fy) a auzi (<j>) = entendre to hear încet = bas quiet(ty) ovăz = avoine oar aşa = si.-uri (n) = chemin road. tellement so secret.L16 L16 Lexic. cai (m) = cheval horse slab.

size = mesure măsură (f) i size Iume(f) = monde.porter. merg să fac cumpărături: haine îmi cumpăr de la confecţii. Trăiesc pe picior mare! Cînd îmi trebuie ceva. nombre.Ce vrei să-ţi cumperi? Vreau să-mi cumpăr pantofi. chausser(du) to wear număr (n) = numéro. Vreau să-mi cumpăr haine.L17 Lecţia a şaptesprezecea L17 Lexic. pointure ee number. people = vivre a trăi (esc) to live a(-şi) cumpăra(Φ) = (s Cacheter to buy (oneself) a(-şi) face = (se) faire faire to have sth. Port numă­ rul 45 şi nu-mi găsesc pantofi pe mă­ sură. done a(-şi) găsi (esc) = trouver (pour soi) to find a(-şi) lua = prendre (pour soi) to buy (oneself) a(-şi) dori (esc) = désirer (pour soi) to want (for oneself) pantof. Nu vreau să-mi cumpăr nimic. Toată lumea îmi spune că "trăiesc pe picior mare"! 98 .-i (m) . peuple i world. dar încălţăminte trebuie să-mi fac la comandă pentru că am un picior destul de mare. Expresii = soulier shoe haină (f) = vêtement e cloth confecţie (f) = prêt-à-porter i ready-made clothes încălţăminte = chaussures footwear picior (n) = pied oae foot destul de mare ■■ assez grand big enough a purta (port) .

exerciţii A.b. l mie * el i mie = eu pron. Pronumele personal în D şi pronumele reflexiv în D nu au toate for­ mele identice.pers. au futur et au subjonctif: Put the verbs in the Compound Perfect. i I ti ne vă le 1.refl. Comparez: Not all the forms of the personal pronoun in the Dative are identical with those of the re­ flexive pronoun in the Dative. îmi iau un palton. i. ea) (noi) (voi) (ei.L17 L17 Gramatică. et le pronom réfléchi en D n'ont pas toutes les formes identi­ ques. îmi îţi îmi îţi îşi ne vă îşi eu dau tu da el dă pron. Comparaţi: Le pronom personnel en D. Puneţi la perfect compus. Compare: Ill I (El) mir Ill a cumpărat ceva. the Future and the Subjunctive: a. Nu-mi doresc nimic. îmi doresc o maşină. viitor şi conjunctiv: Mettez au passé composé.d. Citiţi: Lisez: Read: (Şl '- a-si cumpăra (ceva) îmi cumpăr o pălărie fţi cumperi o pălărie îşi cumpără o pălărie ne cumpărăm pălării vă cumpăraţi pălării îşi cumpără pălării (eu) (tu) (el. c. îmi cumpăr o rochie. I I (Eu) Mi- I am cumpărat ceva.99 . ele) 2.

căciulă La aşa cap. Indiquez dans le texte les pronoms person­ nels et les pronoms réfléchis en D. Indicaţi în text pronumele perso­ nale şi pronumele reflexive în D. capete (n) = tête head = bonnet (de fourrure) căciulă (f) (jur) cap i muscă (f) = mouche b.-ă.-i (m) Nu haina face pe om! In limba română se spune: haină Nu haina face pe om! îşi dă şi haina de pe ell cămaşă I-a luat şi cămaşa de pe el. Asta-i altă căciulă. aşa căciulă.-i. şte alt. Conjuguez les verbes pronominaux dans le texte. Puneţi textul Ia persoana a Ill-a (el). Mettez le texte à la 3e personne (el). c. a-şi închipui (Φ) = s imaginer to imagine cămaşă (f) = chemise shirt ăi a scoate = sortir. gură(f) i = autre another = maître master. Expresii a-şi aminti (esc).L17 L17 a. E cu musca pe căciulă. N-are pe unde să scoată cămaşa. a-şi aduce aminte = se rappeler to remember a-şi imagina (ez). owner = bouche mouth fly 100 . Conjugaţi verbele reflexive din text. că stăpînul n-are gură. Conjugate the reflexive verbs in the text. Bună ziua.-e stăpîn. Identify in the text the personal pronouns and the reflexive pronouns in the D. căciulă. Lexic. ôter to take off cap. Change the text using the 3rd person (el).

. . Verbe ca: a-şi aminti(esc). mei.. său. sale. Nu-mi amintesc nimic b. . sometimes have a possessive meaning (refl. tale. f. tău ta. Puneţi la perfect compus: Mettez au passé composé: Put into the Compound Perfect: a. Pronumele (personale sau reflexive) în dativ au uneori sens posesiv. etc. noastre. Verbs such as: "se conjugă" cu pronume reflexiv în cazul D. Maria nu-şi aduce aminte de v o i . exerciţii B.) Îşi dă şi haina de pe el (= haina lui) (pers. noastră. mele. Adjectivul posesiv are formele: L'adjectif possessif a les formes: The possessive adjective has the following forms: fratele sora fraţii surorile meu. Try yourself: 3. săi. Ce-ţi închipui. Les pronoms (personnels ou réfléchis) en D. 101 . a-şi aduce aminte. voştri. tăi. voastre. Ei nu-şi imaginează ce frumos e aici. g. Des verbes tels: a-şi imagina(ez). voastră. sora lui. mea. nostru. Essayez seuls! are "conjugated" using a reflexive pronoun in theD. . noştri. a-şi închipui(f)> Ş-o.. sora ei. încercaţi singuri! "se conjuguent" avec un pronom réfléchi en D. Nu vă amintiţi de Ion? e.L17 L17 Gramatică. lor lor lor lor —1 lui ei fratele lui.) 7-a luat şi cămaşa de pe el (= cămaşa lui) D. vostru. Nu ne cumpărăm nimic de aici d. că plec? c. fratele ei. Cum vă închipuiţi România? C. The pronouns (personal or reflexive) in the D. ont des fois un sens possessif. sa.

proşti. mânuşa a arunca mânuşa a ridica mănuşa a se purta cu mănuşi cu cineva 102 . Expresii fustă (f) = jupe e skirt vînător.-i (m) = pantoufle slipper cizmă (f) = botte e boot prost. proaste = sot.L17 L17 fustă vînător de fuste fustă-pantalon Lexic'.-i (m) = chasseur hunter pantalonii (in = pantalon trousers cojoc (n) = manteau de fourrure oae sheepskin coat ac.-e (n) scarf temă (f) = devoir e homework COJOC Am ac de cojocul lui! papuc a fi sub papuc a da papucii cuiva cizma Prost ca o cizmă. proastă.-e (n) = aiguille needle papuc. bête stupid mănuşă (f) = gant i glove a arunca (Φ) = jeter to throw a ridica (Φ) = lever • to raise a se purta (<j>) = se conduire to behave a pierde = perdre to lose vreme (f) = temps uri time = foulard fular.

V-aţi găsit ochelarii?. îmi fac singur cumpărăturile. îţi spăl cămaşa b. cămaşa lui) (cămăşile noastre) (cămăşile voastre) (cămăşile lor) a. Maria îşi caută papucii. Faceţi o compunere pe tema: Faites une composition sur l'un des thèmes: Make a composition on one of the following topics: pe nas! a. g.. e. h. îmi place să merg singur prin oraş. 5. Completaţi: Complétez: Complete: (eu) Îmi spăl cămaşa.. Ţi-ai cumpărat ceva astăzi? Ce? De unde? b. îmi place să-mi spăl singură lucrurile. d. Mi-am pierdut fularul. Cine îţi face temele de obicei? 103 . sînt 7. b. (tu) cămaşa.. c. Mama îşi caută papucii . 6. . Nu mi-am făcut tema. De obicei. Nu-mi place să pierd vremea. (noi) cămăşile (voi) cămăşile (ei) cămăşile. Mi-âm pierdut o mănuşă. Îmi speli cămaşa? c. e. d. (el) cămaşa. Coiyugaţi: Conjuguez: Conjugate: a. Vreau să-mi cumpăr ceva. g. f. cînd îmi caut ochelarii. Explicaţi: Expliquez: Explain: (= cămaşa mea) (cămaşa ta) (cămaşa sa.L17 L17 4.

Expresii a aştepta (<j>) = attendre to wait for .Pe cine aştepţi? Aştept un prieten. Aştept să vină Ana. Nu aştept nimic. . O aştept pe prietena mea.Ce aştepţi? Aştept un autobuz. Aştept o prietenă. Nu aştept pe nimeni. îl aştept pe prietenul meu. 104 . -i(m) secretară(f) = secrétaire e secretary Aştept autobuzul. secretar.L18 Lecţia a optsprezecea L18 Lexic.

Substantivele nu au formă specială pentru acuzativ. acuzativul se foloseşte după verbe ca: En roumain /'accusati/VempIoie après des verbes comme: In Romanian.Nu. pe mama. ■ Ce aştepţi? ■Autobuzul. a vedea. Exception: quand le nom repré­ sente une personne bien précise. il sera précédé par la prépositionpe et doublé d'un pro­ nom. a ruga. 105 . the Accusative is used after verbs as: a aştepta. a întreba etc. pe Irina. metroul. Excepţie: cînd sub­ stantivul este o persoană anume (precizată). . trenul. The nouns have no special form in the Accusative.Pe Mihai. pe sora sa. un prieten/ o prietenă un băiat/ o fată un bărbat/ o femeie nişte prieteni/ nişte prietene . pe profesoara de română. El aşteaptă autobuzul. a căuta. troleibuzul. autobuzul tramvaiul. a invita. o prietenă. pe Radu.Da. a chema. Les noms n'ont pas une forme spéciale pour l'accusatif. pe fratele său. pe Irina.L18 L18 Gramatică. El o aşteaptă pe Irina. pe Rodica. va fi precedat de prepoziţia pe şi dublat de pronume (Îl aştept pe Mihai).Pe cine aştepţi? . Aştepţi un prieten? . pe secretar. 1. exerciţii A. pe Mihai. în limba română. taxiul. pe secretară. El îl aşteaptă pe Mihai.Aştepţi pe cineva? . a găsi. it is preceded by the preposition pe and doubled by a pronoun. Exception: when the noun is a certain (defined) person. pe tata. pe profesorul de română.

Y ..L18 L1E Nu-mi place să aştept..Mda. ci de cînd o iubeşti.. to accompany atunci = alors then interes. X .? Y . interest fes. X ....A! Te duce cu maşina ei..! totuşi Lexic. accompagner. X .Atunci de ce mai stai? Y ...Nu..Ghici! X . Şi nici nu-mi place să aştept femei sau autobuze. X ....N-o iubesc. -uri (n) = fez Proverb: Interesul poartă fesul! 106 . şi totuşi.Aştept pe cineva.Ah! Secretara noastră! Y .De cîteva minute...De cînd. -e (n) = intérêt. secret? Y . secretară..Aştepţi pe cineva? Y . X . X .E ..Nu te întreb de cînd o aştepţi. Expresii = pourtant nevertheless de cînd? = depuis quand? since when? a iubi(csc) = aimer to love nici = ni nor ghici! = devine! guess! = emmener aduce to carry a conduce = conduire.

Poţi să mă chemi? e. Pe voi. Pe tine. Poţi să mă cauţi? d. Peel. Pe noi. Pronumele personal la acuzativ are formele: Le pronom personnel en accusatif a les formes: The personal pronoun in the Accusative has the following forms: M a r i a . Poţi să mă duci cu maşina? 107 . Pe ei.a aşteptat Pe cine? Pe mine. Nu poţi să mă întrebi? — f.a aşteptat. Pe ele. a aşteptat -o.a aşteptat. le. nu pe Radu. Maria m.ma te il o ne vă U le aşteaptă.a aşteptat. Pe mine mă aşteaptă. ne.a aşteptat. te. Transformaţi după model: Transformez d'après le modèle: Change according to the model: a putea + conjunctiv = a putea + infinitiv Mă poţi conduce? a. pe mine/ mă pe tine/ te pe el/ îl pe ea/ o pe noi/ ne pe voi/ vă pe ei/ îi pe ele/ le 6.a aşteptat. Pe ea. i.L18 L18 Gramatică. Poţi să mă aştepţi? c. v. Poţi să mă conduci? b. forme lungi formes longues long forms •* * r forrne scurte formes courtes short forms 5.a aşteptat. l. exerciţii B.

that 108 . . if = que. a zice } a răspunde \ +D a explica J X îl întreabă pe y dacă aşteaptă pe cineva. Folosiţi: a întreba. . a ruga +Ac a spune. Expresii = si. Y îi răspunde c ă . dacă că Lexic. .L18 L18 Puneţi textul în discurs indirect.

Răspundeţi: Répondez: Answer: Pe cine vă place să duceţi cu maşina şi pe cine nu? . Completaţi: Complétez Fill in : • (Ea) mă duce cu maşina ei.L18 L18 7. (El) mă duce cu maşina (Ele) mă duc cu maşina (Ei) mă duc cu maşina (Eu) te duc cu maşina (Tu) mă duci cu maşina (Noi) îi ducem cu maşina (Voi) le duceţi cu maşina 8.

te piepteni. te îmbraci şi te încalţi imediat? La ce oră te duci la serviciu? La ce oră te întorci? La ce oră te culci seara? 110 .se dépécher to be in a hurry a se gîndi(esc) = penser to think a se consulta cu = consulter qn. Expresii a se trezi(esc) = se réveiller to wake up a se scula (<j>) = se lever to get up a se spăla (Φ) = se laver to wash oneself a se pieptăna (<j>) = se peigner to comb a se îmbrăca ( j ) = s'habiller <> to get dressed a se încălţa (Φ) = se chausser.L19 Lecţia a nouăsprezecea L1! Lexic. La ce oră te trezeşti dimineaţa? Cînd te scoli din pat? Te speli. to counsel with smb. to put on one's shoes a se duce = aller togo a se aşeza (Φ) = s'asseoir to sit down a se întoarce = rentrer to come back a se culca (<ţ>) = se coucher to go to bed a se grăbi(esc) .

Conjugaţi: Conjugez: Conjugate: d. ele mă trezesc te trezeşti se trezeşte ne trezim vă treziţi se trezesc mtesneV- s- am trezit ai trezit a trezit am trezit aţi trezit au trezit osa o să o să o să o să o să mă te se ne vă se trezesc trezeşti trezească trezim treziţi trezească mă te se ne vă se voi trezi vei trezi va trezi vom trezi veţi trezi vor trezi 1. Am vrut să mă culc. Trebuie să mă duc undeva. Comparaţi: Comparez: Compare: eu dau\A Iu dai^ s. Doresc să mă consult cu cineva. Pronumele personale în acuzativ şi pronumele reflexive în acuzativ nu au toate formele identice: mă te îl. a se spăla.persAc) Eu mă trezesc singur.reflAc) a se trezi eu tu el. a se pieptăna. (pron. exerciţii A. c. b. e. a se întoarce. Vreau să mă gîndesc puţin. le pronume personal pronom personnel personal pronoun mă te se ne vă se pronume reflexiv pronom réfléchi reflexive pronoun Les pronoms personnels en Ac et les pronoms réfléchis en Ac n'ont pas toutes les formes iden­ tiques: IVot all the forms of the personal pronoun in the Accusative are identical with the reflexive pro­ nouns in the Accusative. a se încălţa. a se aşe­ za. a se îmbrăca. dăfr Pe mine mă trezeşte ceasul. (pron. a se culca. the Compound Perfect and the Future: a se scula. 2. g. f. dar n-am putut.ea noi voi ei. O să mă îmbrac pentru teatru. Nu-mi place să mă grăbesc. Conjugaţi la prezent. o ne vă îi. Mă voi aşeza la masa de lîngă fereastră.L19 L19 Gramatică. a se duce. au passé composé et au futur les verbes: Conjugate the verbs in the Present Tense. perfect compus şi viitor verbele: Conjugez au présent. a. 111 .

L19 L1S Imi încep ziua cu o cafea Dimineaţa mă trezeşte deşteptăto­ rul. întîi îmi beau cafeaua ca să mă trezesc de tot. Cînd maşina mi-e stricată şi tre­ buie să merg pe jos sau cu metroul.. Trebuie să sune mai mult şi foar­ te aproape de mine ca să-1 aud. -ă. Sînt un mare somnoros. S-a plictisit şi şeful! Lexic. S-au plictisit de mine. şi numai după aceea mă duc în baie să mă spăl şi să mă îmbrac.. qui aime dormir sleepy dupăce = après . -i (m) = chef cheef în sfîrşit a începe after 112 . Dar nu îmi mai spune nimeni nimic.enfin at last întîi = d'abord first (of all) de tot = complètement completely numai = seulement only după aceea = après after that baie = (salle de) bain bath(room) stricat. mănînc.-i. -ă. Expresii = commencer to begin deşteptător (n) = reveil(le-matin) oae alarm clock a suna (<j>) = sonner to ring casă = pour que so that somnoros. După ce în sfîrşit mă scol.-e = en panne out of order a întîrzia (i) = être en retard to be late totdeauna = toujours always a (se)cunoaşte = (se) connaître to know (each other) a se plictisi(esc) = s'ennuyer to get bored şef. întîrzii totdeauna.-e = paresseux.

g.L19 L19 Gramatică. /-am cerut bani. Sînt un somnoros -e somn tot timpul. Completaţi: Complétez: Fill in mîncare plecare dictare întrebare cădere a (se) închide a traduce avem a sosi a (se) pregăti închidere traducere venire sosire pregătire . c. pronoun după ce I + verb/ + verb2 verb/. d. Deşteptătorul sună. dar eu nu aud. întîi mănînc şi| după aceea mă culc. pronom noun. dar eu nu-l aud. e. Daţi exemple după modelul de mai sus. Pot săbeau cafeaua ta? g. 3. După ce mănînc. V-am invitat. pronume nom. f. Eu plec la serviciu. V-am telefonat. h aminteşti unde ne-am cunoscut? 5.Ţie. îmi place săbeau cafeaua în linişte. Cui? ? ? ? ? ? ? . Tu cînd duci? e. 113 . Mi-am cumpărat ceva. T'i-arn scris. if a. V-am cumpărat ceva. b. h. după aceea verb2 Ex:| Dupălrmncare mă culc. folosiţi: Donnez des exemples sur le modèle d'en haut. Sînt cu maşina. Mama vine să mă trezească. use: a mînca a pleca a dicta a întreba a cădea 4. b. V-am văzut. Vrei să duc undeva? f. mă culc. Precizaţi: Précisez: AsA: (to) whom and then give the precise answer: a. /-am chemat la noi. c. employez: Give examples following the model above. d. Eu n-am cafea. exerciţii + substantiv.

. întrebări: Questions: 1. bad a se plimba (Φ) = se promener to walk a se bîlbîi (Φ) = balbutier.. voi. răi. spune unul dintre ei. mauvais bad cetăţean (m) = citoyen e i citizen a se repezi (Φ) = se ruer to hurry a prinde = attraper to catch a regreta (Φ) = regretter to regret Puneţi textul la alte persoane: Mettez le texte à d'autres personnes: Use other persons in the text: (el. soţia. bégayer. mal to feel well.naître to be born a se simţi (Φ) bine. . Pe mine mă aşteap­ tă . De ce se grăbeşte primul cetăţean? 2. to stammer bîlbîit.. Expresii a se ocupa cu (Φ) = s'occuper de to be occupied (with) a se naşte (Φ) . rău = se sentir bien. ea. noi) Anecdotă: Doi cetăţeni se reped în acelaşi timp să prindă un taxi.Regret. rele) = mal. tu. -i (m) = bègue stammmerer a se îmbolnăvi(esc) = tomber malade to fall ill rău (rea. ei. Dar al doilea? 114 . . dar eu sînt într-o situa­ ţie şi mai gravă.Vă rog să-mi permiteţi mie să iau acest taxi.L19 L1! Temă: Devoir: Task: Lexic. Sînt foarte grăbit.. So­ ţia mea aşteaptă un copil.

L19

L19

6. Răspundeţi Ia întrebări:
Répondez aux questions: Answer the questions:

a. Cu ce te ocupi în timpul liber? b. Unde te duci în vacanţă? c. Te plictiseşti? d. La ce tegîndeşti? e. Cînd te-ai născut? f. Cum te simţi? g. Unde îţi place să te plimbi?

7. Citiţi snoava:
Lisez l'anecdote: Pead the anecdote:

La doctor
Un bîlbîit se îmbolnăveşte şi merge la doctor. Dar doctorul n-a înţeles ce vrea. - Totdeauna te bîlbîi aşa rău? - Nu, domnule doctor, numai cînd vorbesc.

115

L2Q Lecţia a douăzecea

;

L20

Nu fumaţi aici, vă rog!

i rag

>

C=E:ÎC=3-

s

i

\

b<:

—y

Fumaţi, dacă doriţi!

i i

»

i i

>

i i

»

Nu fuma aici, te rog!

(

i,x.

t

Fumează, dacă vrei!

i i

>

116

L20

L20

Gramatică
A. La modul imperativ, verbul are 4 forme: persoana a II-a singular şi plural (tu, voi) afirmativ şi negativ.
Au mode impératif, le verbe a 4 formes: la 2 e personne sg. et pl. (tu, vous), affirmative et négative: In the Imperative Mood the verb has four forms: the 2^ person singular and plural affir­ mative and negative:

a/. La plural formele sînt identice cu cele de la indicativ prezent. Atenţie la locul pronumelui!
Au pluriel, les formes sont identiques à celles de l'indicatif présent. Attention à la place du pronom! In the plural the forms are identical with the Present Tense Indicative. Mind the place of the pronoun!

Indicativ prezent Imperativ (afirmativ) voi intraţi —* Intraţi! — voi faceţi —-Faceţi! — voi îmi daţi —-Daţi-rm\ — voi îl aşteptaţi —+Aşteptaţi-U — voi vă grăbiţi —-Grăbiţi-văl — voi vă cumpăraţi-► Cumpăraţi-vV. — b/. la singular, forma negativă
au singulier, la forme négative = in the singular, negative form =

Imperativ (negativ) Nu intraţi! Nu faceţi! Nu-mi daţi! Nu-/aşteptaţi! Nu vă grăbiţi! Nu vă cumpăraţi!

= nu + infinitiv

Infinitiv a intra a tăcea a face adormi a coborî

Imperativ Nu intra! - cu pronume: Nu tăcea! - avec pronom: - with pronoun: Nu face! Nu dormi! Nu coborî!

Nu Nu Nu Nu

mă -mi te -ţi

aştepta! scrie! grăbi! cumpăra!

c/. Forma afirmativă la singular este identică cu persoana a II-a (tu) sau cu persoana a IlI-a (el) de la indicativ prezent, astfel:
La forme affirmative est identique à la 2 e personne (tu) ou à la 3 e (el) de l'indicatif pré­ sent, comme suit: The affirmative form is identical with the ^person (tu) or with the f person (el) in Present Indicative, as follows:

117

L20

L20

Gramatică
Indicativ -* Imperativ afuma fumez fumezi Fumeazăl fumează — •
II. a tăcea tac taci -+ Taci! III. a deschide deschid deschizi M Deschide! deschide •*"'

Excepţii Exceptions

a face - Fă! a duce - Du! a zice - Zi! a merge - Mergi! a trece - Treci! a plînge - PIîngi! a rîde - Rîzi!

a vorbi vorbesc Fugi! vorbeşti . Vorbeşte! vorbeşte a hotărî a coborî hotărăsc cobor hotărăşti cobori , Coboară! Hotărăşte! coboară^ hotărăşte. Verbele neregulate au imperativul: Les verbes irréguliers ont les impératifs: The irregular verbs have the following imperative forms: aft a avea a bea a sta a da a lua a mînca
Fii! Ai! Bea! Stai! Dă! Ia! Mănîncă!

IV. a fugi fug fugi —

a veni - Vino!

Nufi!
Nu avea! Nu bea! Nu sta! Nuda! Nu lua! Nu mînca!

Fiţi! Aveţi! Beţi! Staţi! Daţi! Luaţi! Mîncaţi!

Nufifi!
Nu Nu Nu Nu Nu Nu aveţi! beţi! staţi! daţi! luaţi! mîncaţi!

Pentru celelalte persoane, se folosesc forme de conjuctiv cu valoare de imperativ! Pour les autres personnes, on emploie des formes du subjonctif à valeur imperative: For the other persons, Subjunctive forms with imperative value are used: Ex.: (el, ea, ei, ele) (noi) Să meargă! Să mergem!

Pentru persoana a Ii-a, conjuctivul reprezintă o formă imperativă atenuată! Pour la 2 e personne, le subjonctif représente une forme imperative atténuée: For the 2" person the Subjunctive represents a weak imperative form:

Fă! Dă-mi!

Safari!
Să-mi dai!

Faceţi! Daţi-mi!

Săfaceţi! Să-mi daţi!

118

L20

L20

Lexic. Expresii
a pregăti(esc) = préparer to prepare a se apropia (i = s'approcher to approach a contrazice = contredire to contradict = haïr a urî(ăsc) to hate = monter a urca (Φ) to climb, to get up

Exerciţii
1. Daţi exmple, după modelele: a. Dacă puteţi să aşteptaţi, aşteptaţi, vă rog! (a aştepta, a sta, a tăcea, a face, a merge, a vorbi, a hotărî) b. Dacă nu puteţi să aşteptaţi, nu aşteptaţi! (a aştepta, a sta, a tăcea, a face, a merge, a vorbi, a coborî, a hotărî) c. Dacă puteţi să mă aşteptaţi, aşteptaţi-mă! (a ierta, a întreba, a căuta, a însoţi, a crede) d. Dacă nu mă puteţi aştepta, nu mă aşteptaţi! Dacă nu-mi puteţi răspunde, nu-mi răspun­ deţi! (a aştepta, a spune, a telefona, a promite, a crede, a cherjia, a explica, a duce) e. Spălaţi-vă! ► Nu vă spălaţi acum! (a se scula, a se îmbrăca, a se dezbrăca, a se aşeza, a se culca, a se plimba, a se duce, a se gîndi, a se pregăti, a se întoarce, a se apropia) f. Nu fumaţi! ► Nu fuma! (a fuma, a mînca, a intra, a tăcea, a spune, a deschide, a citi, a coborî) g. Nu mă aşteptaţi. ► Nu mă aştepta! (a aştepta, a căuta, a uita, a conduce, a contra­ zice, a privi, a urî) h. Nu-mi telefonaţi! —* Nu-mi telefona! (a telefona, a scrie, a spune, a zice, a cere, a explica, a da, a răspunde) i. Nu vă duceţi! ► Nu te duce! (a se duce, a se gîndi, a se pregăti, a se aşeza, a se întoarce, a se scula) j . Dacă poţi să aştepţi, aşteaptă! (a aştepta, a căuta, a învăţa, a intra, a repeta, a mînca, a urca, a încerca, a coborî)

119

L20

L20

Fumează mai puţin!
Fiica domnului şi doamnei Ionescu n-a venit acasă. E 10 seara. Şi dom­ nul şi doamna Ionescu sînt îngrijo­ raţi. Stau la masă şi aşteaptă: Dna I. - Să mîncăm, o să vină şi ea... Ia puţină salată... Şi peşte... Dl I. - Ia-ţi tu! Abia mi-am început ţigara. Dna I. - Stinge-o şi mănîncă, ai mai fumat vreo două. Fumează mai puţin! DII. -Maitaci! Dna I. - Dă-mi sarea şi piperul, te rog.... Mersi. Sună telefonul. Dna I. - Răspunde tu! Dl I. - Nu, du-te tu! Sau nu te duce! Sună soneria. Dl I. - Mă duc eu... Bună seara... (Vine înapoi.) Mai pune, dragă, un tacîm în plus... Nu e singură, e cu un oaspete!

Lexic. Expresii
îngrijorat,-ă,-i -e = inquiet worried peşte (m) - poisson i fish a începe = commencer to begin ţigară (f) = cigarette ăi cigarette a stinge = éteindre to put out vreo = environ about a răspunde = répondre to answer a suna (Φ) = sonner to ring sonerie (f) = sonnerie i (door) bell tacîm, -uri (n) = couvert cover oaspete (m) = invité guest t' a nota(ez) = noter to note a corecta(ez) = corriger to correct a munci(esc) = travailler to work a privi(esc) =regarder to watch a depăşi(esc) = dépasser, doubler to overtake a călători(esc) =voyager to travel

120

zi! Dacă ştii să prezici. (a fuma. Apoi refă-l. Dacă îţi place să citeşti. Dacă vrei să stai. De ce nu spui? Spune! (a spune. mergi! Dacă vrei să treci. te rog! (a tăcea. formele de D fiica doamnei v.. a trimite) m. a găti.prezi-mi viitorul! Dacă vrei să duci ceva. a deschide. revino! să fii atent. condu-măl să vii. fă! Dacă vrei să desfaci pachetul. tradu! să mă conduci. desfă-V. Genitivul (care exprimă în general posesia) are la substantiv formă identică cu dativul. Ex. a începe. a nota. adu! să aduci cafeaua. Citiţi p u r şi s i m p l u : Lisez tout simplement: Read: a. a privi. fii! L20 B. adu-o\ să traduci ceva. dacă vrei! Dacă vrei să zici ceva.Jîizt! E bine să plîngiLPlfngi! c.les formes du D see the forms of the D. Dacă vrei să faci ceva. a corecta. a dormi. a fugi. citeşte! (a citi. a depăşi. Nu vrei să taci? Taci. a munci.: fiica domnului (v. a vorbi. Vrei să fumezi? Fumează. a ieşi) 2. stai! Dacă vrei să mergi. a cere. E bine să rîzi!.L20 k. the Genitive (which generally expresses possession) has the same form as the Dative.) 121 . For nouns. du! Dacă vrei Dacă vrei Dacă vrei Dacă vrei Dacă vrei Dacă poţi Dacă vrei să aduci ceva. Le génitif (qui exprime généralement la possesion) confère au nom la même forme que la datif. a lucra. vino! să revii. a călători) n. a telefona. a fotografia) 1. treci! b. a studia.

Aşteaptă-mă/ •Nu mă aşteptaţi! . c. . te rog! Arată-mi. puis à la forme négative: Make these plural. te rog! Răspunde-mi. . te rog! Spune-mi. Aşteptaţi-mă/ . Let's repeat the Imperative: 1. . te rog! Promite-mi. en respectant le modèle: Make these plural according to the model: W Daţi-mi.Invitaţi-mă/ e. i. d.Chemaţi-mă/ d. apoi la forma negativă: Mettez au pluriel. b.Căutaţi-mă/ 122 . Puneţi la plural.Nu mă aştepta! b. then negative: a. te rog! Deschide-mi. h. j. Puneţi la plural. vă rog! * ■ * * ► " • * * * •• xŞ> /v/ ^ a. după modelul: Mettez au pluriel. .L21 L21 Lecţia a douăzeci şi una Să recapitulăm imperativul! Révision de l'impératif. te rog! 2.întrebaţi-mă/ c. te rog! Citeşte-mi. g. e. te rog! Povesteşte-mi. Dă-mi. f. te rog! Trimite-mi. te rog! Explică-mi.

.Nu te duce! h. . .Sculaţi-vă/ b. then affirmative: a. . .Nu te aşeza! d. apoi la forma afirmativă: Mettez au pluriel. .Priviţi-mă.Nu vă sculaţi! .Credeţi-/na/ g. puis à la forme affirmative: Make these plural.Nu te uita! f. .' 3. .Nu te scula! .Nu te îmbrăca! c.Nu te plimba! e. Puneţi la plural.L21 f.Scoală-te/ . .Nutegîndi! .Nu te culca! g. .

Expresii =cadenas padlock a sărit (Φ) H sauter to jump abate = frapper to knock vrabie (f) = moineau ă i sparrow cioară (f) = corneille o i crow gard. Nu da vrabia din mînă pe cioara de pe gard! f. haie fence a chcltui(esc) = dépenser to spend a da de = touver to find oaie. Nu cheltui tot ce ai. mîine nu ştii de ce dai! g. -uri(n) = clôture. ci pune-ţi lacăt pe gură! c. Nu vorbi peste măsură. Bate şi ţi se va deschide! e. Nu da oaia în paza lupului! 124 . oi (f) . -i (m) = loup wolf lacăt. Nu vorbi neîntrebat! b. -e (n) Nu vorbi neîntrebat! a.mouton sheep pază(f) = garde guard lup. Nu zice hop! pînă n-ai sărit! d.L21 L21 Proverbe: Lexic.

Pleacă.(A reduce) h. (A desface) (A reface) c. Puneţi la forma corectă! Atenţie la model! Mettez à la forme correcte! Attention au modèle: t/se the correct form! Mind the model: a. c. (A conduce) g. dar . f. h. g. Puneţi forma corectă! Mettez à la forme correcte: Use the correct form: a (A face) . (A zice) i. (A veni) j .-l un pachet şi trimite-i-1! pachetul şi vezi ce-i în el! exerciţiul şi reciteşte textul! pachetul la poştă şi vino repede înapoi! pachetul de la poştă! pe tata la gară! din cheltuieli dacă vrei să-ţi cumperi maşină! ce vrei. (A aduce) f. e. Dă-mi paharul! Dă-mi biletul! Dă-mi cartea! Dă-mi bricheta! Dă-mi pantofii! Dă-mi ochelarii! Dă-mi scrisorile! Dă-mi ziarele! Dă-mi-l/ Numi-lda! 5. d. dar nu ! (a se contrazice) lanoicînd vrei! (a reveni) repede! 125 .L21 L21 4. (Aduce) e. d. b.

I .M-a rugat să .Mi-a spus .Ce te-a rugat X? ..L22 Lecţia a douăzeci şi loua L22 • .Ce te-a întrel>atX? .Ce i-ai răspuns lui X? I-am răspuns ca 126 .Ce ţi-a spus X? ...M-a întrebat dacă cînd ce cum • .M-a întrebat .Mi-a spus că • .

îţi. îi.. te.. a întreba a ruga a saluta a chema a invita a pofti a sfătui +D (îmi. îl.) + Ac (mă. on emploie les verbes: In Reported Speech we use the following verbs: a spune a zice a răspunde a explica acere a confirma a infirma a mul(umi aura a cere scuze a recomanda etc. o. folosim verbele: Pour le discours indirect.L22 L22 Gramatică DISCURSUL INDIRECT Le discours indirect Reported Speech (Indirect) Pentru discursul indirect...) Adverbele: Lés adverbes 7"he adverbs aici se transformă în: se transforment en: change into: acum azi mîine poimîine ieri alaltăieri acolo atunci în ziua aceea a doua zi peste două zile cu o zi înainte cu două zile înainte Demonstrativele: Les démonsratifs: The demonstratives: acest(a) această/a aceşti(a) aceste(a) se transformă în: se transforment en: change into: acel(a)* acea(aceea) acei(a) accle(a) Atenţie! S p u n e m : Attention! On dit: Note! We say: acest băiat această fată aceşti băieţi aceste fete sau (băiatul) acesta (fata) aceasta (băieţii) aceştia (fetele) acestea acel băiat sau (băiatul) acela acea fată (fata) aceea acei băieţi (băieţii) aceia acele fete (fetele) acelea 127 .

Cît trebuie să plătesc? că aspirina şi picăturile costă 15 lei. Prefer să-mi răspunde că în după-masa aceea va fi faceţi după reţetă.L22 L22 Read the dialogue Citiţi dialogul. în total. 19. La revedere. şi.. Farmacista ii răspunde că le dau acum. Veniţi după-masă după picături. pen­ Farmacista: . şi picături de nas. dar clientul refuză.Nu. Celelalte vi plătească. Farmacista il întreabă dacă vrea pică­ turi pentru copii sau pentru adulţi. Clientul ii mulţumeşte.Pentru copii sau entul ii răspunde că din amîndouă. Farmacista: La revedere.Poftiţi restul. Îi avem ceva nou. tul ii dă 10 lei. 128 . Clien­ 4. Poftiţi.Mulţumesc. Cli­ Farmacista: .50... Lisez li dialogue şi relatarea lui: et son récit: and its reported form: La farmacie Clientul: . dă farmacistei reţeta. vă rog. Farmacista: .Pentru reţetă.Pentru copii tru că preferă să-i facă după reţetă. pentru adulţi? Farmacista ii recomandă ceva nou Clientul: . Clientul: .Aspirină calcică cere aspirină calcică şi picături de nas. Farmacista il salută şi ea şi il inCu ce vă putem servi? treabă cu ce îl poate servi. iar celelalte i le dă atunci.Bună ziua! Un client intră în farmacie şi salu­ Farmacista: .După-masă va fi Clientul o întreabă cît trebuie să gata. Aspirina şi picăturile.50.Şi.. Farmacista: .50. Farmacista ii dă restul şi ii spune să vină în după-masa aceea 15 lei. gata.Bună ziua! tă. după picături. Clientul: . deci în total are de plătit 19. Clientul Clientul: .50. Farmacista: . salută şi pleacă. pentru copii. Clientul: . Farmacista îi Clientul: . pentru reţetă trebuie să plătească 4.Poftiţi 10.

-e = distillé distiled 129 . -ă. celelalte = l'autre. wait on picătură(f) = gouttes i drop nas (n) = nez nose = enfant copil (m) i child adult (m) = adulte grown (up) ţ» amîndoi. -i. -ă. n-avem! încercaţi mîine.fiole de vitamina C . -i. -i. Repetaţi modelul: Répétez le modèle: Repeat according to the model: Clienta: .îmi pare rău.vitamina C. cealaltă. -c.penicilină tablete . Clienta il întreabă pe farmacist dacă au antinevragic. Farmacis­ tul ii răspunde că îi pare rău.L22 L22 Lexic.pansament steril .leucoplast .antinevragic . -ă. . sterile leucoplast. -e (n) = sparadrap plaster sirop de tuse = sirop contre la toux syrup against coughing supozitor (n) = suppositoire oa e suppository farmacie (f) i client (m) ţi a servi(esc) Exerciţii 1. Expresii =pharmacie chemist's (shop) = client client.apă distilată injectabil. e tablet distilat.supozitoare pentru copii . amîndouă = les deux both reţetă (f) = ordonnance e prescription după-masă = après-midi afternoon gata = fini ready celălalt. (n) = pansement dressing steril. les autres the other(s) a recomanda (Φ) = recommander to recommend = refuser a refuza (Φ) to refuse oricine = n'importe qui anyone pastilă (f) = pastille e tablet fiolă (f) = fiole e phial pansament. ceilalţi. -< = stérile .Aveţi antinevragic? Farmacistul: . pastile . customer .penicilină injectabilă . dar n-au şi ii spune să încerce a doua zi. -e = injectable tabletă (f) = tablette.sirop de tuse .servir to serve.

-uri (n) = lit bed moarte (f) = mort death nevastă (f) =épouse e e wife cum de = comment se fait-il que.. ajuns pe patul de moarte. cum de te-ai gîndit tocmai acum să bei apă? . -i (m) = ennemi enemy înainte de = avant before împăcare (f) Temă: Povestiţi snoava "împăcare".Bărbate.? how comes that? tocmai = juste just a se împăca (Φ) = se reconcilier to reconcile duşman.. Lexic. Racontez l'anecdote "împăcare". Nevasta i-a dat şi 1-a întrebat: . a chemat-o pe nevastă-sa şi a rugat-o să-i dea un pahar cu apă... 130 . nevastă? Trebuie să mă împac cu duşmanii mei înainte de moarte.L22 L2 Snoavă împăcare Un beţiv. Expresii = réconciliation reconciliation beţiv. -i (m) = ivrogne drunkard a ajunge = arriver to arrive pat.Ce să fac. Tell the anecdote "împăcare".

întreabă la secretariat! .Scrie-mi pe adresa aceasta! . .îţi plac copiii? . . Transformaţi după model: Maria îl întreabă pe Ion: .Mănînci cartofi prăjiţi? .Unde te duci fără mine? . b.Cînd te întorci? .Te aştept la mine.De ce nu mai stai? . c.întreabă-1 pe Dan! .Eşti frumoasă! . Ion i-a spus Măriei că pleacă în seara aceea. k. a. j. Transformaţi după model: Transformez d'après le modèle: Change according to the model: Ion îi spune Măriei: . i. gh. c.O să-mi mai scrii? . .E frig afară? . d.Plec deseară. g.Treci pe la mine! . .Aşteaptă-mă! .Vino mîine! .Unde pleci? . i.Cu cine te căsătoreşti? 131 . jk.Eşti căsătorit? .Du-te unde vrei! Tansformez d'après le modèle: Change according to the model: ^ 3. . h.Te iubesc. f. 1. e.L22 L22 2. d.Mă mai iubeşti? . b. 1. a.E frig afară? Maria l-a întrebat pe Ion dacă e frig afară.Unde ţi-e maşina? . f. e.Nu te duce acolo! .Plec deseară.

Mă supără urechile. foot a-l ustura = piquer to smart piele (f) = peau skin ochi. -ete (n) = tête head picior (n) = jambe. 3/F Mă ustură ochii. ochi (m) = oeil eye a-l pişcă = piquer to sting a-l deranja = déranger to trouble a-l chema = s'appeler to be called a-linteresa . to ache cap.s'intéresser à to be interested in a-l pasiona = être passioné de to be passionately Mă supără stomacul. fond of 132 . ceva) = déranger to trouble. Mă dor picioarele. Mă ustură pielea. Expresii a-l supăra (pe :ineva. 1©\ Nu mă doare nimic.Spuneţi ce vă supără? Lexic. 7 7/1 Mă doare capul. to ache stomac (n) = estomac stomach ureche (f) = oreille i ear a-l durea = faire mal to hurt. pied oae leg. Nu mă supără nimic.L23 Lecţia a douăzeci şi treia L23 .

Ieri m-a durut capul.pl. a-l interesa. c. Des verbes tels: a-l chema. doare capul dor picioarele III. Nu-mi place cînd mă ustură ochii. exerciţii A. (Pe mine) mă interesează fetele. a-l ustura. a-lpişcă. 1. Nu mă supără nimic. doară capul doară picioarele III. pl. 133 . Perf. Verbs such as: "se conjugă" cu pronume personal în cazul acuzativ. astfel: "se conjuguent" avec un pronom personnel en Ac: are conjugated with a personal pronoun in the Accusative. e. Viitor popular mă te U o o să ne vă îi le IILsg.pl. a-l supăra.sg. f. Verbe ca: a-l durea. s ^ a durut capul au durut picioarele III. Pe mine nu mă interesează romanele poliţiste. b. a-l pasiona. Sînt sănătos. nevile(Pe ea) i III. /.compus mte.L23 L23 Gramatică.pl. etc. va durea capul vor durea picioarele III. Conjugaţi: Conjuguez: Conjugate: a. d. as follows: a-l durea Prezent (Pe mine) (Pe tine) (Pe el) (Pe ea) (Pe noi) (Pe voi) (Pe ei) (Pe ele) mă te 0 eu dau\/u III. Mă pasionează muzica. a ne vă îi le a durut-o capul au durut-o picioarele Viitor literar ma te îl o ne vă îi le IILsg. dar azi nu mă mai doare. sg. a-l deranja.

Doamne fereşte! faci o criză de apendicită.-i. "măgar sănă­ tos". Un proverb românesc spune: Decît înţelept ofticos.dacă te ustură ochii. mergi la oftal­ molog. iar . = şi aşa mai departe = et ainsi de suite and so on 134 .dacă te supără inima.dacă te dor dinţii....d Lexic. dacă nu eşti.m.m.d.-ă.-i. n-ai încotro şi te duci la chirurgie. Ş.a. trebuie să umbli pe la doctori: . oase (n) = os bone inimă (f) = coeur i heart însă = mais but Doamne fereşti:! = Dieu nous préserve! Godforbid! criză (f) = crise e crisis n-ai încotro = tu n'as pas le choix yon have no choice chirurgie (f) n chirurgie i surgery ş. mergi la dentist (sau la stomatolog). mergi la car­ diolog.. te duci la reu­ matolog.-ă.-e .L23 L23 Pe la medici.-i (m) = âne donkey sănătos.dacă te dor oasele. Perfect! Dar.. Dacă. însă. Expresii înţelept (n) = sage ti wise man ofticios. . la urgenţă. mai bine măgar sănătos.poitrinaire consumptive măgar.a. .-e = bien portant healty a umbla (u) = aller to walk dinte (m) = dent tooth ţi os..

exerciţii g.. . suflu. Dacă mă pişcă. şi cu substantivele: et avec les noms: and the nouns: finger genunche(m) = genoux i knees a se simţi (Φ) = se sentir to feel a apăsa (<j>) = appuyer to press altă dată = autre fois another time siptom. genunche.avant be/ore a se numi(esc) = s'appeler to be called = gorge gît(n) throat ficat (n) = foie liver burtă (f) = ventre belly spate (m) = dos back = doigt deget. Răspundeţi! Le médecin vous demande. 2.-ă. i. Cînd înot cu capul sub apă. Lumina putenică m-a deranjat tot­ deauna. h. deget. . piele. -e (n) muzică (f) Gramatică. înainte m-a chemat Popescu. ficat. nas. . gît. 3. Faceţi propoziţii cu verbele: Construisez des proposition avec les verbes: Make up sentences with the following verbs: a-l durea.) a sufla(u) = souffler to blow înainte . Numele meu e Cristina.Vă doare cînd apaş aici? d.. Mă nu­ mesc Cristina.Ce alte simptome aveţi? .Vă e greaţă? . Expresii = musique music roman. mîna stingă. mă us­ tură ochii. a-l ustura. Pe mine mă cheamă Dana Ionescu.Vă mănîncă pielea? 135 .-e (n) = roman novel poliţist. k.. .. Medicul vă întreabă.Ce vă doare? c.Cum vă simţiţi? b. Pun alcool.L23 L23 Lexic. spate. You answer! a.-e = policier detective (adj. burtă. ureche.V-a mai durut aici şi altă dată? e.-e (n) = simptôme symptom a ameţi(esc) = avoir le vertige to be giddy a-i fi greaţă = avoir la nausée to feel sick a-1 mînca pielea = avoire des démangeaisons to itch ochi.-i.. Répondez! The doctor asks. .Ameţiţi? . j.. a-l supăra.

.-uri (n) = lit bed grav. medi­ cii specialişti discută. Turn the anecdote into reported speech: Anecdotă La patul unui grav bolnav.-i. nici alta. .-e (n) = diagnostique diagnosis a-şi face o idee = se faire une idée to form an idea of despre = sur about a-şi da seama = se rendre compte to realize onorariu (n) = honoraries i fee care = qui.-ă. înseamnă că mor vindecat! 136 . .Respiraţia este normală.-i. to be cured a muri (mor) = mourir to die a stabili(esc) între prieteni .Dacă înţeleg bine.L23 L23 Snoavă Lexic.Doctore.Rinichii îi funcţionează impeca­ bil.rinichi ( m) = rein kidney a funcţiona(ez) = fonctionner to function impecabil = de façon impeccable faultless respiraţie (f) = respiration breathing a interveni (Φ) = intervenir to intervene înseamnă că = cela signifie que that means (that) a se vindeca = guérir to cure.Stomacul e sănătos. .-e = malade ill medicament. .Inima îi bate perfect. que which boală (f) = maladie o i illness bolnav.-e) = grave(ment) serious inimă (f) = coeur heart i rinichi. intervine bol­ navul.-e (n) = médicament medicin pat. Mettez l'anecdote en discours indirect. Expresii = établir to establish diagnostic. (-ă.Nici una. Vreau să-mi dau seama de onorariul pe care îl pot cere! Temă: Devoir: Task: Puneţi snoava în discurs indirect. de ce îi întrebi întot­ deauna pe pacienţii dumitale ce mănîncă? Vrei să le stabileşti diagnosticul după pofta de mîncare? Sau vrei să-ţi faci o idee despre me­ niuri? .

par la I e du pl. Completaţi după model: Complétez d'après le modèle: Complete according to the model: / a. la acuzativ. The first person plural (noi) may have this meaning too. Care. Care à l'Ac a la formele care. Pacienţii e. Ac Medicul pe care îl caut este reumatolog. < = te dor pe tine (personal) = il dor pe cineva (general. (tu) peut avoir un sens "impersonnel". Medicamentele sînt franţuzeşti. Celle-ci demandera le redoublemant de l'Ac par un pronom. în textul "Pe la medici ". b. Change the 2" person singular into the 1stperson plural. exerciţii B. The Accusative form of 'care' is 'pe care'. which asks the doubling of the Accusative by means of a pronoun. Medicul care se ocupă de bolile interne se numeşte internist. général. Ex: N. Dans le texte "Pe la medici".L23 L23 Gramatică. Forma "pe care" cere dublarea acuzativului prin pronume. transformaţi persoana a Ii-a singular în perso­ ana I plural. general. are forma pe care. La I e personne du pl. Persoana I plural (noi) poate avea şi ea acest sens. Medicul pe care îl caut e în salonul 5. Asistenta d. Ac Ac 5. . transformez la 2 personne du sg. Bolnavii f. general meaning. Doctoriţa c. La 2 e personne du sg. (nous) peut elle aussi avoir ce sens. Persoana a Ii-a singular (tu) poate avea şi sens "impersonal". impersonal) 4. The 2 person singular (tu) may have an "impersonal". C.

. = commencer à avoir. # Nu mi s-a întîmplat nimic.horrible(ment) îngrozitor horrible a i se face rău = se sentir mal to get sick a i se părea = sembler (qch à qn) to seem a se speria = s'effrayer to get frightened/ afraid a i se cuveni = revenir (de droit) à to deserve a i se face. • Mi-erău. 0 Mă dor îngrozitor urechile. • Mi s-a făcut rău şi am căzut. to smb. a rupe = casser to break .. • Mi s-a părut că am auzit ceva şi m-am speriat.Ce ţi s-a întîmplat? • Am căzut pe stradă. Expresii a (i) se întîmpla ceva = arriver qch (à qn) to happen smth.. • Mi-am rupt mîna.L24 Lecţia a douăzeci şi patra L24 . Lexic. # Am căzut la examen. 138 .. to get...

o să mi se facă rău. c. Conjugaţi: Conjuguez: Conjugate: ei dă/r a. exerciţii A. Nu mis-a întîmplat nimic rău. Mi se pare că am temperatură. Dacă stau la soare. f.L24 L24 Gramatică. as follows: a i se întîmpla Prezent mi ţi i nt vi li se se se se se se întîmplă întîmplă întîmplă întîmplă întîmplă întîmplă Perfect compus mi fi i ni VI Viitor literar mi ţi i ni V I li se se se se se se va întîmpla va întîmpla va întîmpla va întîmpla va întîmpla va întîmpla ssssS- li s- a întîmplat a întîmplat a întîmplat a întîmplat a întîmplat a întîmplat Viitor popular osă osă osă osă osă osă Alte verbe de acest tip întîmple întîmple întîmple întîmple întîmple întîmple Autres verbes de ce type: Other verbs of the same type: a i se cuveni a ise face cald aise face dor aise face foame aise face frig aise face lene a ise face rău a i s e face ruşine a i s e face sete a i s e face somn a i s e părea eu daulu tu daiL. mă culc. Unele verbe "se conjugă" cu două pronume astfel: Certains verbes "se conjuguent" avec deux pronoms. Cînd mi s-a făcut frig. Cînd mi se face somn. 139 . m-am îmbrăcat. e.4 mi se ti se se ni se vi se li se i 1. g. d. comme par exemple: Certain verbs are 'conjugated' with two pronouns. Cînd mi se face sete. Mi s-a făcut dor şi am venit. beau. b.

sau în loc de blondă. Lexic.. sau mă închid afară din casă. briser to break ciob.-i. chacun every(one) gafă(f) = gaffe e blunder a arde = brûler to burn = repasser a călca (Φ) to tron a sparge = casser. sau pun sare în cafea. etc. sau ard ceva cînd calc.. mai rău: sau întîrzii de la serviciu.-uri (n) = papier carbone carbon paper în loc de = au lieu de instead of coafeză (f) = coiffeuse e hairdresser roşcat.. Expresii = chaque.-e = roux red-haired fiecare Ce vi se întîmplă dumneavoastră? 140 . sau fac o gafă. sau uit să mă duc la întîlnire. sau sparg ceva (dar cioburile aduc noroc!).-ă. sau. etc. sau îmi pierd ceva. sau pun invers indigoul la maşina de scris. coafeza mă vopseşte roşcată.-uri (n) = débris shivers invers = à l'envers inside out indigo..L24 L2 Vinerea mi se întîmplă în­ totdeauna ceva.

dimineaţa. sîmbăta şi duminica. Noaptea mi se face b. Completaţi Complétez: Complete: a. în timpul serii = în fiecare noapte. seara sau noaptea) 4. în timpul nopţii = în fiecare primăvară = în fiecare vară = în fiecare = în fiecare = în fiecare = în fiecare = în fiecare zi săptămînă lună trimestru an 2. lunea marţea miercurea joia vinerea sîmbăto duminica dimineaţa ziua seara noaptea primăvara vara zilnic săptămînal lunar trimestrial anual = în fiecare luni = în fiecare marţi = în fiecare miercuri = în fiecare joi = în fiecare vineri = în fiecare sîmbătă = în fiecare duminică 1 1 LUNI 1 | LUNI I LUNI LUNI 7 / MAI / / *A MI /II 21 MAI 28 = în fiecare dimineaţă = în timpul zilei = în fiecare seară. Formaţi propoziţii sau fraze cu expresiile de mai sus: Construisez des propositions ou phrases avec les expressions ci-dessus: Make up sentences or complex sentences with the above expressions: 3. mi se face. Răspundeţi la întrebarea: Répondez à la question: Answer the question: Ce nu vă place să faceţi lunea? (vinerea.L24 L24 Gramatică. exerciţii B. Seara pe la ora 10. 141 .

dacă găseşti o potcoavă.. dacă găseşti un trifoi cu patru foi. dacă vezi un hornar. .L24 \S Superstiţie Se zice că: Ai noroc. dacă îţi taie calea o pisică neagră. briser to break norocos. Expresii superstiţie (f) j m superstition = trèfle clover potcoavă (f) = fer à cheval e horseshoe hornar.-i.. . .. .. dacă ai de-a face cu cifra 13...-ă. ghinionist! Lexic.. sau dacă eşti pur şi simplu. .chemin cale.. .. dacă te întorci din drum.-e = veinard lucky ghinion (n) a guigne oae bad luck . căi (0 way pisică (f) achat i cat a avea de-a face cu = avoir affaire à to have (smth) to do with ghinionist (m) = guignard şti unlucky fellow(s) a greşi(csc) = faire des fautes to be wrong a ieşi înaintea cuiva = accueillir to appear infrontof a apăra (Φ) = protéger to protect a cheltui(esc) = dépenser to spend a socoti(esc) = compter to count trifoi (m) Conversaţie: Conversation: Ce alte susperstiţii cunoaşteţi? Le respectaţi? (De ce?) 142 . .. dacă îţi iese cineva cu "gol" înainte.-i (m) B ramoneur chimney sweeper a sparge = casser. sau dacă eşti pur şi simplu norocos! Ai ghinion. . dacă spargi ceva.. . .

să cheltuiesc oricît. Orice mănînc.Pot să fac orice pentru tine: să merg oriunde. anything) = indiferent cine (n'importe qui. mi se face d.. e. 13 aduce ghinion. g. anywhere) = indiferent cum (n'importe comment. mi-e tot sete.. C. d. Te iubesc oricum! Suprestiţie: . mi se face rău. anyhow) — indiferent cit (n'importe combien.Ştiţi. Oricît beau. Oricine poate greşi. Oricui i se întîmplă să greşească. pe la ora 1. mi se face e. b. no matter how much) Declaraţie: . Mi se pare că îl văd oriunde mă uit. c. Dacă mănînc prea gras şi nu beau vin. anybody) oriunde Oricum oricît = indiferent unde (n'importe où. exerciţii c. să te apăr de oricine. 143 . La prînz. Cînd fac o gafă. f..De ce mi-aţi socotit 14 lei cînd costă numai 13? .. Trebuie să saluţi pe oricine cunoşti.L24 L24 Gramatică. orice oricine = indiferent ce (n'importe quoi. Nu oricine poate face asta. mi se face a.

to mock at a-şi face rost = se procurer to procure a-şi da seama = se rendre compte to realize ore în şir = des heures durant for hours mi se spune = on m'appelle they call me şoarece (m) = souris i mouse grădiniţă (f) e şcoală (f) o i a zăcea Cînd eram elev. 144 . ) Cînd eram student. îmi plăcea să citesc ore în şir.être couché to lie a-şi bate joc de = se moquer de. Lexic.L25 Lecţia a douăzeci şi cincea L2i . Mi se spunea "şoarece de bibliotecă". Fugeam şi cădeam de foarte multe ori. învăţam în fiecare zi. mă jucam aproape toată ziua. îmi place şi acuma să citesc. Expresii = école maternelle kindergarten = école school ...Ce făceai cînd erai mic? > Cînd eram la grădiniţă.

a-şi bate joc. dădeaţi. stătea. e. dădeau stăteam. învăţam. a-i conveni a-l durea. voiaţi. dădeai. d.: a învăţ a. a-şi imagina. stăteam. a se trezi a-şi da seama. a se duce. a-şi face rost a-i plăcea. Conjugaţi Ia imperfect verbele: Conjugez à l'imparfait les verbes: Conjugate the verbs in the Imperfect Tense: tu d a i k 4 a. învăţau. aveaţi. învăţaţi. Verbul a fi: a avea: a da: a sta: a vrea: eram. a trece. aveai. a se scula. a spune. erai. exerciţii A. stăteaţi. avea. eraţi. aveam. a duce.L25 L25 Gramatică. Timpul imperfect se formează astfel: Formation de l'imparfait: The Imperfect Tense is formed as follows: eudau\u„ a învăţa afuma a scrie a şti a coborî a hotărî •am •ai -a -am •aţi •au a cădea a tăcea a merge. a face a citi a veni -earn ■eai -ea •earn •eaţi •eau Ex. învăţai. a hotărî. învăţam. stăteai. voiam. a-i fi foame. învăţa. a i se întîmpla. voiai. a răspunde. b. voia. c. a i se face sete. dădeam. a vedea. a zăcea. dădea. voiau eu dau]& eldă/r 1. a vorbi. a trimite. f. a zice. eram. a şti. stăteau voiam. erau aveam. era. aveau dădeam. a-i trebui. 145 . a-l interesa a i se părea.

pătrunşi de aer curat şi plini de bună dispozi­ ţie.L25 L25 Plimbarea de duminică De obicei. cu mic cu mare. în fiecare duminică.-uri (n) = champ plain peste = par-dcssus over deal.-e (n) = frémissement rustle frunză (f) = feuille e leaf(leaves) ca (şi) = comme like destinat. se auzea cîntecul păsărilor şi foşnetul frunzelor.-i.-uri (n) = colline hill de-a lungul = le long de by the side of. Cînd eram copil. Duminica trecută am fost în grădina botanică. along spre = vers towards a pătrunde = pénétrer to penetrate bună dispoziţie = bonne humeur (in) high spirits vreme (f) uri grădină (f) i soare (m) 146 .-ă.-e = destiné dedicated prin = à travers through pădure (f) = forêt i forest cîmp. ne plimbam ca şi acum. ştia că e ziua destinată unei mici excursii: ple­ cam prin pădure. pe cîmp. Toată familia. Dacă este vreme bună. Expresii = temps weather =jardin garden = soleil sun aer (n) = air miros.-e (n) = chanson song pasăre (f) = oiseau ă i bird foşnet. Era soare şi cald. -uri (n) = odeur smell cîntec. Lexic. iar în aer se simţea mirosul flo­ rilor. facem o plimbare. peste dea­ luri sau de-a lungul rîului şi ne întorceam numai spre seară. duminica ieşim unde­ va.

Pe ea. b/ Cînd eram mic. acasă. însă. Pe cînd eram tînăr. Qnd m-am dus la şcoală. Diateza pasivă se formează astfel: La voix passive se forme avec: The Passive Voice is formed as follows: verbul a fi + Participiul acordat (+ de (către). Eram pătrunşi de aer curat şi bună dispoziţie. Acum. L'imparfait exprime a/ une action continue (non terminée) ou b/ une action répétée dans le passé. Ziarele de ieri au fost foarte cerute. Cînd am ajuns ploua. Sînteţi neinformat! 147 . 2. b. Acum. b. 3.) le verbe the verb Participe accordé Participle (which agrees in gender with the subject) Ex. afară era soare.. Daţi exemple după modelele: Donnez des exemples similaires: Give similar examples: a. mergeam la grădiniţă la fiecare zi.. Ea este aşteptată de (către) colegi. B. c. Sînt aşteptată la ora 5. mîncam la cantină. am întîlnit-o pe Maria. e.L25 L25 Gramatică. Qnd eram student. îmi plăcea fotbalul. o întîlneam des. însă. Schimbaţi timpul verbului: Changez le temps du verbe: Change the tense of the verb: a. Pe Radu l-am întînit o singură dată. c. nu-mi mai place.: El este aşteptat de (către) colegi. exerciţii Timpul imperfect exprimă: a/ o acţiune continuă (neterminată) sau b/ o acţiune repetată în trecut. nu mă mai doare. mă durea capul. Cartea aceasta este puţin citită de public. d. Casa aceasta este bine construită. Cînd mergeam la facultate. Duminica este destinată unei excursii. Ex: a/ Qnd am plecat. The Imperfect Tense shows: al an action in progress (unfinished) bl a repeated past action.

mi-ţii. cei mai mulţi umblau bezme­ tici şi stăteau pe gînduri şi oftau din greu: cumplit meşteşug de tîmpenie.Mi-ţi-i. scria în 1882.-i (rn) = écrivain writer copilărie (f) = enfance childhood popă(m) = prêtre i priest glumă (f) = blague e joke psaltire (f) = psautier i Psalter a răguşi(esc) = s'enrouer to get hoarse măgar. me-te-îl-o.-e = terrible meşteşug-uri (n) = métier device tîmpenie (f) = stupidité stupidity Doamne fereşte! = Dieu m'en garde! God forbid! 148 . alţii citeau într-un muget pînă le pierea vede­ rea. ni-vi. nu glumă. Amintiri.-i. -ă..-ă. ass răsuflare (f) = respiration ă i breath a dondăni(esc) = bougonner to mutter nebun. me-te-îl-o..L25 L25 Mi-ţi. în "Amintiri din copilărie". Doamne fereşte!" (după Ion Creangă. neve-i-le. Unii cîntau la psaltire pînă ce răguşeau ca măgarii. Unii dondăneau ca nebunii..) Ş-apoi se învăţa carte aco­ lo. ne-ve-i-le.li-. ) Lexic.-i. ni-vi-li.-i (m) = fou mad pînă =jusqu'à until a-1 apuca ameţeala = être pris par le vertige to feel giddy rnuget.i.. ni-vi-li.popi: "(.. alţii dintr-o răsuflare spuneau cu ochii închişi pronumele de dativ şi acuza­ tiv din gramatica lui Măcărescu: . Expresii scriitor.-i (m) = âne donkey. Ion Creangă.-e (n) = mugissement low(ing) a pieri (<j>) = périr to disappear vedere (f) = vue i (eye) sight a umbla (u) = aller to walk bezmetic..... un foarte popular scriitor român. pînă-i apuca ameţeala.-e = fou mad a sta pe gînduri = penser to think a ofta (ez) = soupirer to sigh (out) cumplit. cum se în­ văţa gramatică la şcoala de .

f. 4. Ele maitîmpit. mai frumoasă. h. " etc. El fuge cel mai repede din echipă. el cîntă cel mai bine. g. alţii nu. mai rău. exerciţii Ex. e.L25 L25 Gramatică.) Ionuţ Radu 5. cele Completez par: Complete with: a..: Unul învaţă. mai inteligenţi! mai slabe la română. c. altul se plimbă. Eu scriu Ea este Noi sîntem Ele sînt Ion vorbeşte Ioana vorbeşte Noi locuim Cine se scoală mai corect dintre toţi. mai departe. Donnez des exemples avec "unul Cive examples with "unul altul altul " etc.: Ionuţ este cel mai mic dintre fraţi. t>. cea. i. Ex. Superlativul se formează astfel: Le superlatif a les formes: The superlative is formed as follows: cel mai cea + adjectiv cel mai + adverb (din/dintre). mai bine româneşte. Completaţi eu: cel. cei. D.. Unii înţeleg. d. mai departe! 149 . Radu este cel mai mare (din familie. Daţi exemple cu "unul altul " etc.: Dintre toţi. mai devreme ajunge . cei cele Ex.

easy a ghici(esc) = deviner. difficult uşor. Nu-i mult de scris. uşori. grei . to guess a amîna(Φ) = remettre. grea.E greu de reparat! . uşoare = facile. uşoară. Lexic. E greu de înţeles. E bine de ştiut. grele = difficile. to postpone a repara (Φ) =réparer to mend reparat (ui) = (la) réparation (the) mending a tunde = couper les cheveux to cut one's hair (un) tuns = (une) coupe des cheveux (a) haircut pe neaşteptate = à l'irnproviste pe nepregătite unexpectedly pe nemîncate = à jeun on an empty stomach # E uşor de spus. greu de făcut! • Nu-i greu de ghicit. E interesant de citit. E greu de făcut.L26_____ Lecţia a 26-a L26 îmi duc ceasul la reparat • . Uşor de zis. Nu-i bine de amînat. Expresii greu. |Nu-i nimic de făcut! 150 .E uşor de reparat.

unsolvable exercise) adverb + supin adverbe adverb | verb + supin verbe verb greu de reparat (=difficile à ièça....: De citit.. to send to. to get from ) a avea timp de (avoir le temps de.. format din Le mode Supin.... to have to. vacanţă de neuitat (=vacances inoubliables. As far as.. easy to translate) a avea de (=avoir à .rtt. n-am scris nimic. am citit.. unforgettable holiday) exerciţiu de nerezolvat (= exercice imposible à résoudre. Ce este de făcut? a termina de (terminer à . to be to ) Ex.) Ex. to send to j a duce la (faire faire.. washing machine) fier de călcat (fer à repasser: iron) b. formé de The Supine mood.. mă doare capul. N-am nimic de făcut.difficult to mend) uşor de tradus (= facile à traduire..ing) a da la (donner à .. ing is concerned. (=Pour ce qui est de. dar de scris.. to finish.) a lua de la (prendre de . formed of prepoziţie + participiu préposition + participe \preposition+participle se foloseşte în următoarele construcţii: s'emploie dans les constructions suivantes: is used in the following constructions: substantiv + supin nom noun a. ) cu verb repetat à verbe répété with a repeated verb [ ca substantiv en tant que nom as a noun locuţiuni adverbiale locutions adverbiales adverbial phrases j Ex. to get from ) a aduce de la (prendre de ..L26 L26 Gramatică A) Modul supin. ) .. to have time to a se pregăti de (se préparer à .. maşină de scris (=machine à écrire.. Am de citit.: Cît costă reparatul ceasului? Cît costă un tuns? De fumat.. pe neaşteptate = fără să mă aştept pe nemîncate = fără să mănînc pe nepregetătite = fără să mă pregătesc 151 . a fi de (être à .. typing machine) maşină de spălat (machine à laver.) Ex. to get.

ci şi = non seulement.m.-e(n) = couteau knife a măcina (<j>) = hacher to grind foarfece (m) = ciseaux scissors .. Sînt. tailler = aiguiser...-i.-e = (mal)adroit (ne)priceput.-e (in)capable material. cum se strică.-ă. to be fast la fel = de même also a regla(ez) = régler to set (right) murdar. aşadar. se blochează.. ci chiar un"strică-tot"! Lexic.-ă.. but also chiar = même even (ne)priceput. la fel. cuţitul de la maşina de măcinat carne sau foarfecele.. Expresii a se pricepe (la) = s'y connaître to know the ropes ofsmth a (se) strica (<j ) = (s') abîmer (j <> to be out of order a întîrzia (i) = être en retard retarder. Cînd mi se strică maşina de scris. Cînd mi se strică fierul de călcat. se sparge. atunci le duc la ascuţit.-e = sale dirty a tăia (<j>) = couper to cut i cuţit. -i. Nu mă pricep nici la cu­ sut. chem re­ paratorul acasă. Cînd nu-mi mai taie cuţitele de bucătărie...-e(n) = tissu tissue i = lingerie lenjerie linen linen = ourler to hem a strirnta(ez) = rétrécir strîmta(ez) to tighten.. le duc la cu­ răţat. îl duc la reparat în oraş. -i(m) = cordonnier shoemaker. nici la gătit.d. nu numai un nepriceput.. a ascuţi(Φ) to sharpen a coase (cos) = coudre to sew a găti (esc) = cuisiner to cook a(se) bloca(ez) = (se) bloquer to block = donc aşadar so şi. Cînd îmi întîrzie sau grăbeşte ceasul. Cînd mi-s murdare hainele. la ceasornicărie.L26 L26 Nu sînt priceput! Nu mă pricep la nimic. nu numai. Ş. la tocilărie.aiguiser.-i.-i(rn) pantofar.a. la nimic! Ba mai mult! Parcă e un făcut: cum pun mîna pe ceva. cobbler a tivi(esc) 152 . to be late a grăbi(esc) = avancer to hurry.mais aussi not only. îl duc la reparat sau la reglat. take in a lungi(esc) = rallonger to lengthen rnări(esc) = agrandir a mări(esc) to blow up pantofar.-ă.

îmi iau de la tutungerie. = E greu de curăţat. Am terminat de scris. cereţi: . b. cereţi: .Lungitulunei fuste! la fotograf. c. exerciţii 1. hîrtie de scris.Un mărit. Beau la ceainărie.. = 4. îmi dau rufele la spălat. Cumpăr de ia florărie. vă rog! la croitor.. = c. 2. Materialul aceasta se coase greu. îmi iau hainele de la curăţat.L26 L26 Gramatică. Cumpăr de la librărie. Cînd sînteţi întrebaţi ce doriţi. c. Daţi exemple. d. cereţi: .Reparatul unor sandale (cizme. f. Completaţi: Complétez: Complete: a. Completaţi: Complétez: Fill in: a. cereţi: . apă de băut. f. papuci etc. using the following terms: 3. Lenjeria se spală greu. maşină de copiat. e. Rochia asta se curăţă greu. cereţi: . vă rog! (sau măritul unei fotografii). cereţi: . Fusta asta se triveşte uşor. maşină de cusut. b. e. Mai este ceva de făcut. Mănînc la cofetărie. • • • • 0 • la coafor. = d. la pantofar. îmi repar ceasul la ceasornicărie.Un reglat. îmi duc hainele la strîmtat. fier de ondulat. b.Un tuns.Un bărbierit. vă rog! la frizer. 5. praf de curăţat.) 153 . Formaţi propoziţii similare cu: Formez des propositions similaires à: Make up sentences similar to: a. folosind termenii: Donnez des exemples avec les termes: Give examples. d. vă rog! la ceasornicar. Aveţi de plătit 20 de lei.

îi trebuie mai-bi­ nele: aceasta e raţiunea întregului progres al omenirii. Amîndouă casele sînt absolut identice: acelaşi plan. Doi amici ai mei.-i = entier whole omenire (f) = humanité humanity sf. rush nicăieri = nulle part nowhere a se muta(Φ) = déménager to move lumea(f) = le monde people amic. Dumitru. nu ştiu. Gheorghe. însă omului nu-i trebuie binele. două case gemene. După ce le-au adus în stare de locuit. Priviţi.-ă.-ă. De ce? De ce. fiecare s-a hotărît să se mute şi să-şi dea casa cu chirie. domnii George Marinescu şi Marin Georgescu. aceleaşi încăperi zugrăvite la fel: în sfîrşit.la. de la sf.-i (m) = ami friend proprietar. gem eni.les) même(s) the same încăpere (f) = pièce i room a zugrăvi(esc) = peindre to paint geamăn. fiecare la sine şase luni. Expresii = louer to let vorbă (f) = mot.-i. De la sf. Gheor­ ghe.-ă. la fiecare sf. ce goa­ nă după mai-bine! Gîndesc că nică­ ieri nu se mută mai mult şi mai des lumea ca la Bucureşti.(= sfînt) = saint goană(f) = course run (ning). im­ posibil de deosebit dacă una n-ar purta numărul 7 simplu şi cealalaltă 7 bis. Au fost începute şi terminate de clădit deodată.-e = vrai true = raison raţiune (f) i reason întreg.-i(nf = propriétaire owner pereche (f) = paire i pair acelaşi. Dumitru pînă la sf.-i (m) = ennemi enemy adevărat. amîndoi proprietarii s-au mutat fiecare în proprietatea respectivă şi au stat.. aceeaşi aceiaşi.. Este foarte adevărat. sînt proprietari fiecare a cîte o pereche de case în aceeaşi stradă. proverbe e saying adesea. Gheorghe şi sf. aceleaşi = (le. des = souvent often duşman. ca buni vecini. E natural capitala trebuie să dea tonul progre­ sului.-e = jumeau twin a deosebi(esc) = distinguer to distinguish a închiria(ez) O vorbă franţuzească zice că mai-binele e adesea duşmanul bine­ lui.L26 L2i De închiriat Lexic. de ne-ce. dar ştiu că au pus fiecare bilet: 154 .

îmi iau de fiecare dată ceva de citit sau de trî U 155 . de nişte cursuri şi de un articol din franceză în română. acum două zile s-a defectat şi a trebuit s-o duc la Mi s-a spus că pot s-o iau de la peste cinci zile. vă rog.Atunci nu aşteptaţi şi cereţi un simplu udat. vă rog. Completaţi: Complétez: Fill in: S Am un scris foarte urît şi greu de De aceea. Un nu costă mulţi bani.Ce doriţi? Un tuns? Un vopsit? . Mai este şi acolo destul de aşteptat.Numai un tuns şi un coafat. Şi am acum mai multe de : de nişte scrisori..Mai am de făcut un permanent şi un vopsit. 7. Mergeţi. Cîteva zile n-o să mai pot nimic.L26 L26 Gramatică. la spălat. Puneţi în discurs indirect: Transformez en discours indirect: Change into indirect speech: Coafeza: Clienta: Coafeza: Clienta: Coafeza: . dar costă mult timp. prefer să scriu cu ma­ şina de Din păcate. . .De spălat.. m-am spălat chiar azi dimineaţă. exerciţii 6. Reţetă: Ca să nu mă plictisesc la coafor. Am mult de aşteptat? .

iar d. în casele d-lui Marinescu.. De închiriat) Lexic. Expresii = porter to wear a clădi(esc) = bâtir to built deodată = en même temps at the same time stare (f) = état situation proprietate (f) = propriété ăţi property vecin..L26 L26 "De închiriat". . dar preţul nu convenea... Ce-i de făcut?. Marinescu de la 7 bis. Georgescu. (după Ion Luca Caragiale. Nimic mai les­ ne! S-au învoit să se mute d. Casele plăceau la toată lumea. la 7 simplu. mai bine rămînem noi în ele. Geor­ gescu de la 7 la 7 bis.-i (m) = voisin neighbour chirie (f) = loyer i (house)rent lesne = facile easy a se învoi(esc) = tomber d'accord to agree a purta (port) 156 .Mai jos nu putem! zicea d. în casele d-lui Georgescu.

Aş recunoaşte-o dacă aş vedea-o. Conjuguez au conditionnel présent les verbes: Conjugate the verbs in the Present Conditional: a veni. The forms in the present are: auxiliar a avea + infinitiv Regulă: condiţional prezent Règle: Rule: propoziţie optativă proposition optative optative clause Ex. La prezent formele sînt: Le mode conditionnel a deux temps: le présent et le passé: Au présent. a sta. M-ar durea capul dacă aş sta la soare. a face. 157 . e. f. Atenţie la locul pronumelor! Daţi alte exemple! Attention à la place des pronoms.L26 L26 Gramatică.: + dacă ! Ex: a merge: condiţional prezent eu dau\/f*Ţ] el dâf f tu i°'hjl aş merge ai merge ar merge am merge aţi merge ar merge propoziţie condiţională proposition conditionnelle conditional clause As merge în excursie dacă ar fi timp frumos. Poate că rm'-aş aminti de ei dacă le-aş vedea fotografia. 10. 9. Mi-aţi scrie dacă aş pleca? d. a crede. Casele domnilor Marinescu şi Georgescu ar fi imposibil de deosebit dacă una n-ar purta numărul 7 simplu şi cealaltă 7 bis. exerciţii B) Modul condiţional-optativ are două timpuri: prezentul şi perfectul. g. les formes sont: The Conditional-Optative Mood has two tenses: the present and the perfect tense. L-aş invita şi pe el. b. Af-aş duce în excursie dacă ar fi timp frumos. c. Afi-ar plăcea mai mult piesa dacă ar juca alt actor. a coborî. Conjugaţi la condiţional prezent verbele: a avea. Donnez d'autres exemples! Mind the place of the pronouns! Give other examples! a.

şi poate chiar mai mult decît jumătate.... în sufragerie. Să-ncepemdar.. după planul cel nou. şi pe urmă le băgăm din curte în casă.L. în camera servitorilor. camera servitorilor. consideration anume = à savoir that is to say. Au sosit pentru mutat. for de data asta = cette fois this time chiar = mêrne even fiindcă = parce que because chibzuinţă (f) = pensée thinking. de data asta nu ştiu cum s-a întîmplat. odaia de dormit. Dar în sfîrşit. De închiriat) . căci. în odaia de dormit.. vorba vine. tot pu­ tem zice că e ca o jumătate de mu­ tat. n-am avut noroc să ne mutăm. Caragiale. sufrageria. Expresii = porteur porter vorba vine = c'est une façon de dire as it were.. namely odaie..-i(m) . salonul. anu­ me: în salon. le scoatem pe toate din casă în curte.. în bi­ rou.L26 L2 Am venit pentru mutat! Lexic. adică pentru mutat...Şi iacătă hamalii.... odăi = chambre room sufragerie(f) = salle à manger i dinning room birou.-i(m) = domestique servant bucătărie (f) = cuisine kitchen i încurcătură (f) = encombrement i trouble a scoate = sortir to take out curte (f) = cour yard ţi = introduire a băga(Φ) to put inside hamal. Foarte uşor. Ei! cum putem face această operaţie fă­ ră încurcătură?.-ri (n) = bureau study servitor.! (după I. am văzut că nu eram destul de bine aşezaţi şi ne-am hotărît să ne aşezăm mai bine... fiindcă. not a bit of it căci = car because.. după multe chib­ zuinţe în familie. şi-n bucătărie biroul. bucătăria.

ai. ale Articolul genitival posesiv al. a. a.Ochelarii aceştia sînt ai mei! Cărţile mele sînt acestea! . al. cei.Ceasu/ acesta e al meu! Cartea mea este aceasta! .un prieten al Măriei prietena Măriei . the other(s)) 159 . ai. ceilalţi.A l meu.Cărţile acestea sînt ale mele! • • .Cartea aceasta a a mea! Ochelarii mei sînt aceştia! . ale se foloseşte în următoarele situaţii: L'article génitival-possessif s'emploie dans les situations suivantes: The possessive article in the Genitive is used in the following situations: Φ Ceasul meu este acesta! . celelalte (= l'autre. cea. • apartamentul domnului Georgescu apartamentul cel nou al domnului Georgescu • proprietar a 3 case proprietar a cite o pereche de case I l a + numeral I I D. les autres.două prietene ale Măriei.doi prieteni ai Măriei prietenele Măriei . cele Spunem: On dit: We say planul nou rochia nouă pantofii noi hainele noi = planul cel nou = rochia cea nouă = pantofii cei noi = hainele cele noi E. prietenul Măriei .o prietenă a Măriei prietenii Măriei . exerciţii C. Celălat. cealaltă.L26 L26 Gramatică.Al cui e creionul acesta? . cel.

160 . .M-aş duce în România. . -Aş vrea să stau acasă.Mi-ar fi plăcut să fii cu noi.Mi-aş fi cumpărat o maşină.Mi-aş cumpăra o maşină.Aş fi mers la teatru. .L27 Lecţia a 27-a L27 . -Aş fi vrut să stau acasă.Mi-arplăcea să fii cu noi.Ce dorinţe ai avut? Ce ai fi făcut? . .M-aş fi dus în România. . . .Aş merge la teatru.Ce dorinţe ai? Ce ai face? .

Vrei şi tu? f. e. Mi-arplăcea să fii cu noi.As lua antinevralgic. M-aş duce în România. dar nu sînt în concediu. Transformaţi după model: Transformez d'après le modèle: Change according to the model: As merge la teatru.. dar nu mă doare nimic! . b. c.As vrea Să stau acasă. dar nu vreţi şi voi. dar n-am bilet. Timpul perfect al modului condiţional se formează astfel: Le passé du conditionnel se forme comme suit: The Perfect tense of the Conditional is formed as follows: ! auxiliarul a avea ■ aşfi mers ai fi mers ar fi mers am fi mers aţi fi mers ar fi mers Ex: a merge eu dau\/i tu daiL4 el dà/r Regulă: Règle: Rule: Condiţional perfect Indicativ imperfect propoziţie optativă proposition optative optative clause Condiţional perfect Indicativ imperfect propoziţia condiţională proposition conditionelle conditional clause 1. Ţi-aş scrie.L27 L27 Gramatică. Aşfi mers la teatru. g. dar nu-ţi ştiu adresa. As merge la teatru. dar n-am bilet! As merge Ia teatru dacă aş avea bilet.. dar n-am avut bilet! Aşfi mers la teatru dacă aşfi avut bilet! a. exerciţii A.

ainsi que l'indicatif imparfait..De ce nu mi-ai scris? spunem mai frumos: on dit plus poliment: it is more polite to say: . (Puteai) .. . .Ai fi putut (Puteai) să nu întîrzii. Cînd vrem să fim politicoşi.Puteai să ştergi praful.L27 L27 a/ Cînd vrem să fim politicoşi. sau indicativul imperfect. Astfel: Quand on reproche à quelqu'un quelque chose... . Thus: In loc de Au lieu de Instead of . on emploie beaucoup le conditionnel présent: When we want to be polite we often use the Present Conditional.? V-ar interesa să ? ? ? b/ Cînd reproşăm cuiva ceva..De ce n-aţi mai stat? .De ce nu eşti mulţumit? 162 .De ce ai întîrziat? . folosim mult condiţionalul prezent: Quand on veutre être poli. In loc de Au lieu de Instead of Puteţi să ? Vreţi să ? Doriţi să ? Vă face plăcere să Vă interesează să spunem şi mai politicos: on dit plus poliment: we can use a more polite formula: Aţi putea să ? Aţi vrea să ? Aţi dori să ? V-ar face plăcere să .Ai putea fi mulţumit. très poli. Mai puteaţi sta.Ai fi putut să-mi scrii. Quand on veut être poli.. When we want to be polite. on emploie beaucoup le conditionnel présent et passé.. Aţi fi putut să mai staţi. chiar foarte politicoşi. folosim mult condiţionalul prezent şi perfect..Puteaţi să mai aşteptaţi.De ce n-ai şters praful? . Aţi mai fi putut sta! . When we reproach somebody with something we use the Present and Perfect Conditional or the Imperfect tense of the Indicative.

Aţi putea să-mi spuneţi cît e ceasul? b. d. à qn. De ce nu mi-ai spus? De ce nu m-ai aşteptat? De ce nu ţi-ai făcut exerciţiul? De ce n-aţi învăţat? De ce nu m-aţi anunţat? De ce arde supa? De ce nu eşti mulţumit? 163 . V-ar deranja dacă aş veni la dumneavoastră? 4. V-ar face plăcere să veniţi cu noi? b. Aţi vrea să-mi daţi sarea? c. politicos. Invitaţi pe cineva politicos: Invitez quelqu'en poliment: Make a polite invitation: a. f. Reproşaţi ceva cuiva: Reprochez qch.: Make a reproach to: unui prieten unui student unei secretare soţiei soţului a. V-ar interesa expoziţia noastră? c. g. după modelele: Demandez poliment quelque chose commme dans les modèles: Make a polite request according to the model: a. Cereţi ceva. e. exerciţii 3. c. b.L27 L27 Gramatică. Aţi putea veni cu soţia? 5.

Antologie de poezie populară) codru (m) î cărare (f) ăi supărare (f) ă i = bois forest = sentier path = chagrin trouble 164 . codruţule. .Lasă. codruţule. A venit vremea prînzului şi tatăl nu i-a dat de mîncare copilului. Expresii Logică . "Codrule.Ar fi timpul să mai şi mîncăm ceva. . băiete. i-a zis copilul. tată. Poezii populare: Codrule. că mîine. că pînă mîine iar se murdăresc. Deschide-ţi cărările Să-mi duci supărările" (după Lucian Blaga.Lasă...De ce nu-ţi cureţi pantofii de noroi? 1-a întrebat tatăl pe băiatul său. i-a răspuns băiatul. .. oricum.. i-a răspuns tatăl.L27 L27 Snoavă: Lexic. iar trebuie să mîn­ căm. = nettoyer to clean noroi(n) = boue oa e mud a (se) murdări(esc) = (se) salir to get dirty ar fi timpul. = il serait grand temps it's time to = de nouveau iar(ăşi) again = de toute façon oricum anyway a curăţa (Φ) Temă: Puneţi snoava în discurs indirect.

formele sînt identice cu nominativul plural: Au pluriel.a 165 . C. substantivele au următoarele forme: Au vocatif. . doamnă profesor! doamnă Popescu etc.L27 L27 Gramatică. Diminutive se formează cu: On forme des diminutifs avec: Diminutive forms add the following suffixes: Ex. domnule profesor! domnule Popescu! etc. sg.e: . La cazul vocativ. les noms ont les formes suivantes: In the Vocative case nouns have the following forms: m.ule Ioane! Radule! domnule! doctore! fiule! copile! băiete! bunicule! băiatule! f. folosim forme ca: Pour l'appellation courante.numele proprii pot lua fome diferite: Les formes des noms propres peuvent varier: Proper nouns can vary: Maria! Marie! Mario! Ana! Ano! Ana! Mamă! Doamnă! Mătuşă! La plural. exerciţii B. les formes sont identiques au nominatif pluriel: The plural forms are identical with the Nominative plural: sau cu genitiv-dativul plural: ou au genitif-datif pluriel: or with the Genitive-Dative plural ones: în adresarea curentă.formă identică cu nominativul: forme identique au nominatif: which are identical with the Nominative: .sg. ■ doamnă doctor!. Excepţie: tată! .: codru băiat fată tată mamă codru/ băieţel fetita tătic -ut -el -ic -uţă -ea -îca -iţă ş. on emploie des formes telles: In colloquial speech we use such forms as: băieţi! copii! ■ domnule doctor!.

. Expresii De n-ar fi ochi şi sprîncene. Dar ochi şi sprîncene sînt. Antologie de poezie populară) de (nu) = dacă (nu) sprinceană (f) = sourcil e e eyebrow păcat. (după Lucian Blaga.. -uri (n) = terre earth căsătorit.L27 L27 De n-ar fi. Ele fac păcatele..-ă. Ochii şi sprîncenele.? aţi fi căsătorit? aţi fi necăsătorit? aţi fi milionar? aţi avea 5 copii? aţi ajunge pe o insulă pustie? aţi şti perfect româneşte? 166 .-i.-e = marié married insulă (f) = île e island pustiu. pustie. N-ar mai fi păcate grele..-e (n) = péché sin pămînt. pustii = désert wild milionar. Lexic.-ă.-i. Şi păcate pe pămînt.-e = millionaire a cîştiga (Φ) = gagner to win a se concentra (ez) = se concentrer to concentrate Temă: Devoir: Task: Imaginaţi-vă ce aţi face dacă.

chiar dacă même si. Dacă îmi spuneai. Chiar dacă m-ai fi invitat. f. aş fi luat avionul. (tot) n-aş veni. b. veneam. nu aflam. mi s-ar fi făcut rău. Perfect 6. Să fi mîncat cît el. au lieu de dacă + conditionnel. e. în propoziţia condiţională. exerciţii D. aş lua avionul. Dacă aş fi fost în locul lui. rămîneam. on peut employer le subjonctif (présent ou passé). = Dacă aveam bani destui. even if Ex. Daţi construcţii sinonime pentru: Trouvez des constructions synonymes pour: Give synonymous constructions for: a. bans la proposition conditionelle. dacă se concentra mai bine. c. 167 . In the Conditional clause the Present or Perfect Subjunctives may be used instead of 'dacă + conditional'! conjunctiv perfect =\ să + fi + Participiu pentru toate persoanele pour toutes les personnes for all the persons Exemplu: eu dau]// tu dai ^4 el dă/r Prezent Să am bani destui. Să fi avut bani destui. d. aş fi luat avionul. = Dacă aş avea bani destui.: Chiar dacă m-ai invita. (tot) n-aş fi venit. în loc de dacă + condiţional se poate folosi conjuctivul (prezent.L27 L27 Gramatică. aş fi luat avionul. Cîştiga. sau perfect). = Dacă aş fi avut bani destui. M-ar fi durut gîtul dacă aş fi mîncat îngheţată. aş lua avionul. De nu telefona.

Journal en miettes. Vreau să mi le iau cu mine.. Mercure de France..l08). Expresii = rêve dream a împiedica ( f ) = empêcher <> to stop (from) de fapt = en fait in fact a se elibera (ez) = se libérer to get free scuză (f) = excuse = prétexte pretext a renunţa (Φ) = renoncer to give up cu adevărat = vraiment really emancipare (f) = émancipation emancipation coIac. Lexic. Nu.-e (n) vis. Bagajele nu-s decît o scuză. dar mă îm­ piedică bagajele. un pretext. 1967. Tu nu vrei de fapt să te eliberezi.L27 L27 Vis ".-e (n) 168 . îmi spune Z.-i (m) = brioche knot-shaped bread e pretext.p. Aş vrea să plec. (după Eugen Ionescu. Căci baga­ jele sînt primele la care ai renunţa dacă ai dori cu adevărat emancipa­ rea".

).). Daţi exemple similare cu chiar dacă Donnez des exemples similaires avec "chiar dacă" Give similar examples with "chiar dacă" L27 Dacă se foloseşte şi cu indicativul (prezent.L27 7. Dacă ai bani. Vreau să mi le iau cu mine. Vi-i dau mîine. Lisez les proverbes: Dacă is also used with the Indicative mood (present. Sile cumpărăsingur. c. miţi" î -1 -1 mi ţi î le se nivi- ni vi li- li 169 . future etc. leur ordre sera: In case there are two pronouns their order is: pronume D. îşi cumpără singur hainele. Vreau să. Daţi-wi-o/ Spuneţi-77»'-le! Vreau să ţi-o dau. Dacă nu e colac. " d. Daţi-w»îngheţata! b. + pronume Ac. Citiţi proverbele: Dacă s'emploie avec l'indicatif (présent. vai de picioare! E. ordinea lor este: Au cas où il y a 2 pronoms à employer. e. ai prieteni şi duşmani. b. yreau să-ţi dau cartea. în cazul în care există două pronume. futur etc. Vă dau banii mîine. e bună şi pîinea. D Ac 8.). Dacă nu-i cap. viitor etc.mi iau bagajele cu mine. Spuneţi-wii adevărul! c. Read the proverbs: a. Citiţi!: Lisez: Read: a.

Poftiţi... to become (smb) a-i fi strîmt = être étriqué to be tight umăr (m) = épaule ei shoulder vernil = vert clair light green a i se portivi(esc) = aller (avec) to fit a-i fi bun = être sur mesure to be suitable Lecţia a 28-a Să recapitulăm. Y. Avem aici cîteva modele. Şi mi-ar plăcea albă. Z? 1. îmi place. Vînzătoarea: Poftiţi. Ce aţi dori? .încercaţi-o pe aceasta! Clienta: .Bună ziua. încercaţi-le! -Cea crem mi s-ar potri­ Clienta: vi mai bine.-e (n) = modèle model a încerca (Φ) = essayer to try on a-i sta bine (rău) = aller bien (mal) to look well upon. E46... încercaţi-o pe aceasta.Da. 48 nu aveţi?.Bună ziua... de culoare deschisă.îmi pare rău.. Clienta: Dar mi-e puţin stîmtă la umeri.. n-avem decît crem sau vernil. habillé gala culoare deschisă = couleur claire light colour model.L28 Lexic. Ce a spus X. Dar mi-e mică! Vînzătoarea . Vînzătoarea . Clienta: Mi-ar trebui o jachetă de gală. Transformaţi în diseurs indirect: Transformez en discours indirect: Change into indirect speech: La confecţii (dialog) : Vînzătoarea. Vă stă bine! . pe asta o iau! 170 . . Expresii confecţie (f) i jachetă (f) e (de) gală = prêt-à-porter ready-made clothes = jaquette jacket = (de) soirée.Da.

III.. cei. cele sont précédés de pe et doublés d'un pronom personnel. larg. Exemplu: III. ainsi que les articles ad­ jectivaux cel. lung..L28 L28 Gramatică A. Pantofii îmi stau bine. acela. Verbele Les verbes The verbs a-i sta bine (rău). 171 . cei. aceasta. sg.. aceea.. pronumele acesta.. cea... aceas­ ta. Jacheta îmi stă bine. aceasta.. cei. are conjugated just like "a-i plăcea". se conjuguent comme le verbe a-i plăcea. cea. cele. perfect)... acela. a-i se potrivi se conjugă ca verbul a-i plăcea .. a-i fi bun (strimt. as well as the ad­ jectival articles cel..pl. In the Accusative the pronouns acesta. ca şi articolele adjectivale cel... aceea. La confecţii (diseurs indirect) B. aceea.. cea. cele sînt prece­ date de pe şi dublate de pronumele per­ sonal: À l'accusatif.. les pronoms acesta. are prece­ ded by pe and doubled by a personal pronoun: Exemple: încercaţi-o pe aceasta! Alegeţi-lpe acela! Alegeţi-lpe cel alb! Cumpăraţi-lpe cel mai ieftini etc. La acuzativ... acela....

no (tren) accelerat = train rapide express (train) coadă (f) = queue o zi line La biroul de informaţii (dialog) .La ce oră pleacă rapidul de Bucureşti? Funcţionarul: . nu-i aşa? Funcţionarul: -A. fruntaş.Ba da. m a i bine în satul său înlocuiţi cuvintele subliniate prin sinonime! Remplacez les mots soulignés par des synonymes: Replace the underlined words by synonyms: 172 .Nici acceleratele nu opresc? Funcţionarul: .Tu du-te pe peron! Vin imediat şi eu! Dana: 2. Dana: .L28 L28 Lexic. nu! Nici un rapid nu opreşte la Buşteni. Comentaţi proverbele: Commentez les proverbes: Comment upon the proverbs: Cei din urmă v o r fi cei Decît codaş dintîi. de la linia a patra. Aveţi unul peste cinci minute.Mihai.La 9.Opreşte la Buşteni. Expresii birou de informaţii = bureau de renseignements information bureau (tren) rapid = (train) rapide fast train nu-i aşa? = n'est-ce pas? isn't it? nici un = pas un. la oraş.20. aucun. Dana: . Dana: . Cumpăraţi bilete de la ghişeul 5. fugi repede şi ia bilete! Mihai: . de la linia a doua.

L28 L28 La biroul de informaţii (discurs indirect) Gramatică C. ultime(le) Mai spunem: On dit encore: We also say: cel dintîi = întîiul. prime(le) întîi(ul). nici o. ca şi adverbul negativ nici cer forma negativă a verbului în propoziţie. Mei unul nu opreşte. Mei acceleratele nu opresc. întîi(le) al doilea. Adjectivele şi pronumele negative nici un(ul). Mei una n-a venit. a treia at patrulea. prima cel de-al doilea = al doilea cel din urmă = ultimul cea din urmă = ultima 173 . Les adjectifs et les pronoms négatifs nici un(ul). (ultima). ultimă. Exemplu Mei un rapid nu opreşte la Buşteni. as well as the negative adverb nici ask for a negative form of the verb in the sentence. ultimi(i). (nici una). primi(i). astfel: Le numéral ordinal a des formes varia­ bles suivant le genre et le nombre. a patra at n-tea. Numeralul ordinal are forme variabi­ le în funcţie de gen şi număr. primă. as fol­ lows: primul I al doilea II al treilea III prim(ul). a doua at treitea. Mei o fată n-a venit. (prima). primul cea dintîi = întîia. întîi(i). D. nici o (nici una). întîi(a). a n-a ultim(ul). ainsi que l'adverbe négatif nici demandent la négation du verbe dans la proposition. The ordinal numeral has variable forms according to the gender and number. The negative adjectives and pronouns nici unţul^ njci0 (nid una).

n-aveam nimic..LJ \*lll\*Ya hnlnsiv 111 "P pînfva UKJLliav în Medicul: Pacientul: Medicul: Pacientul: Medicul: Pacientul: 1TJL 1 1 4 l l ^ l . . \4pdicjil ' Pacientul: Medicul: familie? Probabil v-aţi molipsit de la cineva.-e (n) = symptôme symptom câteodată = quelquefois sometimes gripă (f) = grippe e influenza a (se) rnolipsi(esc) = (se) contaminer to catch vreun. eram copil şi aveam gripă. .Nu. V-aţi luat temperatura? . vreo = quelque some a-i veni să 3 . nu mi-am luat-o.L28 Lexic. ?! 174 .Câteodată.Posibil. Mi s-aujnroşit ochii şi mă ustură. foarte rar.. Expresii = avoir envie de to feel like a strănuta (Φ) = éternuer to sneeze muşchi (m) = muscle a se înroşi(esc) = rougir to get red a-i vîjîi urechile = mes oreilles bourdonnent to have buzzing into ears a tremura (Φ) = trembler to tremble din cauza = à cause de because of febră = fièvre fever termometru (n) = thermomètre e thermometer simptom.. cind . dar de ieri mă doare capul şi îmi vine să strănut tot timpul. Transfcirrnaţi dialogurile: Transfer rnez les dialogues: Change the dialogues: Spuneţi ce vă doare? (dialog) Medicul: Pacientul: .Ce s-a înîmplat? Spuneţi ce vă doare? .Mă dor toţi muşchii... de la vreun pacient de-al meu.Muşchii vă dor? .. . Simptomele astea le-aţi mai avut? . . .. îmi vâjâie urechile.. tremur.Din cauza febrei.. Puneţi-vă termometrul! Aşa.t ( .Până ieri mă simţeam bine.

L28 L28 Gramatică E. Stai în faţa mea! Stai in spatele meu! 175 . Certaines prépositions (locutions prépositi­ onnelles) "demandent" le génitif.: Tremur din cauza febrei. din cauza contra împotriva înaintea Spuneţi ce vă doare? (discurs indirect) = = = = = = = = = = = = în faţa în spatele în urma deasupra dedesubtul la stînga la dreapta de-a lungul . . de-a curmezişul = în locul în jurul etc. à cause de because of contre against avant before derrière behind dessus over dessous under à gauche to/on the left à droite to/on the right le long de along au travers (de) across à la place de instead of autour de around = = Ex. Certain prepositions (prepositionalphra­ ses) require the use of the Genitive. Unele prepoziţii (locuţiuni prepoziţio­ nale) "cer" cazul genitiv. de-a latul.

apoi spal-o şi pune-o la fiert.Aş vrea s-o fac eu.Cu cît daţi conopida? .marron e maroon ~ chat mîţă (f) e cat oală (f) .L28 L28 Lexic'. în bucătărie (dialog) Anca: Mama: . . Nu-i greu de gătit.Cu 12. Nu cumpăra mîţa-n sac! Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala! 176 .-i. Se strecoară. Anca: Mama: 4.. Comentaţi proverbele: Commentez les proverbes: Comment upon the proverbs: Nu vinde castraveţi grădinarului! Scoate castanele din foc cu mîna altuia. thick a-i conveni = convenir (à qn) to suit Fie! = Soit! All right! a cîntări(esc) a peser to weigh sigur = certain(ement) sure = bouillir a fierbe to boil a strecura (<j>) = faire passer to slide cuptor (n) = four oae oven = crème fraîche smîntînă sour-cream pesmet (n) = panure fine bread crumbs frunză (f) = feuille e leaf castravete (m) = concombre cucumber ti castană (e) ..marmite e pot Anca: Ţăranca: Anca: Ţăranca: Anca: La piaţă (dialog) . .-ă. cu unt. smîntînă şi pesmet.Fie. Intîi curăţ-o de frunze.-e . chiar dacă n-ai mai făcut niciodată.Sigur.Conopida se fierbe"? .Sigur că te las.tassé full. ... dacă vă convine .Cu 15 lei kilogramul. Cîntăriţi-mi bucăţile astea două! Acasă. dacă mă laşi. apoi trebuie pusă la cuptor. Trebuie fiartă cu sare cam 10 minute.Cu 10 n-o daţi? Nu-i prea îndesată.. Expresii = conopidă (f) « chou-fleur e cauliflower îndesat. ..

►.. Se fierbe... exerciţii F. „ 17? . se poate reduce la: peut se réduire à: can be reduced to: Acasă. . Merele trebuie să fie curăţate Sarea trebuie săfiepusă Cartofii trebuie să fie scoşi. Pasivul: Le passif: The passive: Trebuie să fie fiartă. etc. în bucătărie (discurs indirect) Trebuie fiartă. 5. Transformaţi la fel: Transformez de la même façon: Make the same changes with: Untul trebuie să fie topit ...L28 L28 La piaţă (diseurs indirect) Gramatică..

Fiindcă n-a sunat ceasul.L29 L29 Lecţia a 29-a Din ce cauză aţi întîrziat? Lexic.! Din cauze obiective! Uneori cînd magazinul e închis. Deoarece a fost pană de curent. Mi s-a stricat maşina.. Expresii a se pierde = se perdre to lose one's way a (se) produce = (se) produire to (be) produce(d) accidentée (n) = accident Din cauză că m-am trezit tîrziu. 178 . Din cauza copiilor. Pentru că n-a venit autobuzul.. scrie pe un bilet: închis din cauză de boală. Din cauze multiple.

. 1. Accidentul de ieri s-a produs amîndouă maşinile aveau viteză prea mare. Puneţi o expresie cauzală potrivită: Mettez une expression causale convenable: Insert a suitable causal phrase: a.De ce te-ai pierdut? e. mă dor picioarele. Les constructions avec supin telles: de fumat. din pricină că. îl doare stomacul fumatului excesiv. de mers pe jos etc. de nedormit. Te iert n-ai vrut. deoarece. 179 .Din ce cauză ai rămas acasă? c. La cause s'exprime en roumain par des conjonctions et locutions conjonctionnelles (fi­ indcă. The cause is expressed in Romanian by means of conjunctions or conjunction phrases (fiindcă. Construcţiile cu supin.L29 L29 Gramatică. din pricina + Genitiv sau din cauză de + Acuzativ. peuvent également avoir un sens causal.: De atîta mers pe jos. de nedormit. exerciţii A. d voastră. may have a causal meaning as well. N-am venit n-am fost invitat. Cauza se exprimă în limba română prin conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale (fiindcă. de nemîncat. prin pricină că.) or by means ofprepositional phrases din cauza + Genitive.De ce n-ai mai aşteptat? d. deoarece. Răspundeţi la întrebări: Répondez aux questions: Answer the questions: a.Din ce cauză nu ştii bine româneşte? b..Din pricina cui ai căzut la examen? Din pricina mea? g. de nemîncat. Ex. din cauză că. (see above).. de nemîncat. din pricina + Genitiv sau din cauză de + Acuzativ.. pot avea şi sens cauzal. The Supine constructions such as: de fumat. de prea mult băut. de mers pe jos etc. de prea mult băut. noi a trebuit să mai aşteptăm. de mers pe jos etc. c. de prea mult băut.Din cauza cui s-a produs accidentul? 2. de nedormit. pentru că) ou par des locutions préposition­ nelles: din cauza + Genitiv. din cauză că. cum sînt: de fumat.Din ce pricină eşti supărat? f. b. pentru ca) sau prin locuţi­ uni prepoziţionale: din cauza + Genitiv. e.

consumului de alcool. Expresii ziar.c. .commettre to commit (ne)supraveghere = (non) surveillance (un)watching (ne)respectare = (non) respect (non) observance viteză (f) = vitesse e speed consum. . .-ă. cu 15 morţi şi 48 de răniţi. moartă. (după România Muncitoare. întreagă. .L29 L2! Din ziare: Lexic. cu 7 morţi şi 15 răniţi). dintre care 14 evenimente cu 4 morţi şi 10 răniţi s-au comis din ca­ uza nesupravegherii copiilor). care a cauzat 10 accidente (2 morţi şi 8 ră­ niţi).nerespectării regimului de vite­ ză (23 de accidente cu 9 morţi şi 24 de răniţi).-uri (n) = consommation consuming a cauza(ez) =causer to cause 180 .neatenţiei în conducere (19 ac­ cidente. morţi. p.-i.-e wounded precum şi = ainsi que as well as avarie (f) = avarie i accident pagubă (f) = dommage e damage a se datora(ez) = être dû to be due to pieton-i (m) = piéton pedestrian a comite .-e (n) circulaţie (f) = journal newspaper = trafic traffic în săptămîna 21-27 mai a. moarte = mort dead = blessé rănit. . Cele mai multe dintre accidente s-au datorat: .traversării pietonilor prin alte locuri decît cele permise (62 de ac­ cidente. 30 mai 1990.depăşirii neregulamentare (11 accidente.oboselii sau adormirii la volan (9 accidente cu 3 decedaţi şi 16 ră­ niţi).l) a înregistra(ez) = enregistrer to register întreg. cu 10 morţi şi 13 răniţi). precum şi 3 avarii cu pagube materiale impor­ tante. entire a se solda cu = se solder par to end (in) mort. s-au înregistrat în întreaga ţară 174 de accidente de circulaţie soldate cu 62 de morţi şi 142 de răniţi. întregi = entier whole.

consumului de alcool. Transformaţi în expresii sinonime: Transformez en expressions synonymes: Change into synonymous expressions: Accidentele au avut loc datorită: . . De atîta mers pe jos.depăşirii neregulamentare. prepoziţia datorită la préposition the preposition 4.neatenţiei. . . d. Cauza se mai exprimă şi prin: On exprime encore la cause par: The cause may also be expressed by: verbul: a se datora le verbe the verb + substantiv/pronume D nom/pronom en D nounlpronoun in D. mă doare capul.nerespectării vitezei reglementare.traversării pietonilor prin locuri nepermise.L29 L29 Gramatică. . De fumat. Ameţesc de nemîncat. am căzut sub masă. b. exerciţii 3. 181 .oboselii sau adormirii la volan. Explicaţi sensul construcţiilor subliniate: Expliquez le sens des constructions soulignées: Explain the meaning of the underlined constructions: a. . mă dor picioarele. De prea mult băut. c.

L29 L29 Umor: Lexic. Expresii Amabilitate a depăşi (esc) = doubler to overtake rcgulamentar. oboseală (f) = fatigue e i tiredness a adormi ( j ) = s'endormir <> to fall asleep volan.-e (n) = volant steering wheel a deceda(ez) = décéder to die a progresa(ez) = progresser to progress minunat. drumuri­ le au început să se îndrepte în direc­ ţia în care conduce ea.Minunat! încet-încet.-ă .-i.-e = merveilleux wonderful încet-încet = doucement little by little drum.Cum progresează soţia dv. 182 .-i.-e = réglementaire according to regulation. în conducerea auto? .-ă.-uri (n) = chemin way a se îndrepta ( j ) = se diriger <> to direct towards .

. where) verb + la.. verbe + la.. Nu ştiu ce s-ar fi întîmplat cu (eu) dacă aveam viteza nebună (cei) dinaintea (eu). Eram înaintea (5 maşini mici şi 5 camioane). ajungînd în faţa (obiectul căzut) pe (şosea). which?) substantiv + de la nom + de la.. m-am trezit în faţa (o maşină oprită) de-a latul (şoseaua). Nu ştiu cum a ajuns acolo. Proba­ bil că ei nu şi-au dat seama.alteia = altora = altora [maşina care este la stînga •j (unde este?) [= maşina de la stînga (care maşină?) [maşina care este în faţă ■{ ( unde este?) [maşina din faţă (care maşină?) unde? (où.. deci. exerciţii 5..L29 L29 Gramatică. blocat de cei de după (eu). 183 . Mai mult ca sigur.. Probabil că nu 1-a observat dinainte. cele alt băiat altă fată alţi băieţi alte fete = altul = alta = alţii = altele Genitiv-dativ Génitif-Datif Genitive-Dative celui celei celor altui băiat alteifete altor băieţi altor fete = altuia ... Era chiar maşina din faţa (eu) care. în plină autostradă. verb + la. Eram. Deschideţi parantezele: Ouvrez les paranthèses: Open the brackets: Vedeam ceva în faţă. Deodată.. Nominativ Nominatif Nominative cel cea cei. pe (drum).. Am claxonat să se oprească cei din faţă.. Noroc că am avut timp să opresc. care? (lequel?. aş fi făcut accident! B. dar nu puteam opri maşina ca să mă uit mai bine ce era. a trebuit să frîneze brusc. din cauza (alte maşini) care veneau în urma (eu). noun + de la.

III.-ri (n) river a se scălda (Φ) = se baigner to bathe că = pentru că N-avea grijă! = Ne t'inquiète pas! Don't worry! tot mai. to keep .M-a trimis să cumpăr timbre. II. Dar ştii. Mama: . Ionel: . n-a fost nevoie de timbre fiindcă am introdus scrisoa­ rea în cutie cînd nu era nimeni prin apropiere.N-avea grijă mamă. = continuer à.ing anunţ. .Ionel.Pentru ce? . de unde ai tu bani? .. Lexic. martie 1990) 184 .Sorine..Ce folos? Cîinele tot nu ştie să citească! (după Arca luiNoe. mamă... ..-uri (n) =annonce advertisment Ce folos? = A quoi bon? What is the use ofit? a introduce I. am să mă scald îmbrăcat. X..L29 L29 Cauze şi cauze.. dar să nu te scalzi că apa e foarte rece... poţi să te duci la rîu.Tot mai căutaţi cîinele? Y: .Bunica mi i-a dat. Expresii = introduire to introduce cutie (f) = boîte i letter-box = rivière rîu.Da! X: -De ce nu daţi un anunţ la ziar? Y: .

Povestiţi anecdotele în discurs indirect! Racontez les anecdotes en discours indirect! Retell the anecdotes in indirect speech! L29 Cauze şi cauze il. m. 185 .L29 6.

(= pentru că am mers) # Putem discuta mergînd. am ajuns mai tîrziu. (= în timp ce mergem) # Te văd zilnic mergînd la părinţi. (= cum mergi) Lexic = se produire to be produced curbă (f) = courbe e curve a parca (parchez) = parquer to park a lovi(esc) = heurter to hit a se produce Mergînd pe jos. departe ajungi (= cîndldacâ mergi) • Mergînd pe jos. (= dacă ai merge) • Mergînd pe jos.L3ÇL Lecţia a 30-a L3( Gramatică Mergînd încet. Reparte] ajungi 186 . ai ajunge mai tîrziu.

a cau­ sal meaning or a modal meaning. a pleca a cînta a tăcea a vedea a merge a face a crede a trimite a coborî a hotărî a avea a bea a vrea a lua a da <jerunziu plecfnd cîntînd tăcfnd văzînd mergfnd făcînd crezfnd trimiţfnd coborfnd hotărînd av/nd bind vând luînd dfnd a scrie .scriind sau Infinitiv -ind Gerunziu a studia . a făcut accident. e. sens cauzal sau sens modal. Parcînd. 187 . Accidentul s-a produs vnnd să ia o curbă. Oprindu-se.privind . Nefiind atent.fiind . 1. aş fi lovit o altă maşină. d. a făcut accident. un sens causal ou un sens modal.studiind a veghea . un sens conditionnel. II. Accidentul s-a produs trecînd strada. The Present Participle may have a temporal meaning.L30 L30 Gramatică. b. a privi a fi a şti . c. a conditional meaning. III. exerciţii A.veghind IV.ştiind a/. Modul gerunziu se recunoaşte după terminaţiile: Le participe présent se reconnaît aux terminaisons: The Present Participle (gerunziu) can be recognized by the endings: . Transformaţi gerunziul: Transformez le participe présent: Change the present participle (gerunziu): a. Gerunziul poate avea sens temporal.ind Infinitiv I. Le participe présent peut avoir un sens temporel. sens condiţional.

Aţi putea vedea. Expresii = tour sightseeing tour mulţime (f) = foule i a lot of ceea ce = ce que what cărare (f) = sentier ăi path nebunie (f) = folie i madness cu adevărat = réellement really a (se) rupe = (se) rompre to isolate from viaţă (f) = vie e i life mare (f) = mer ăi sea a se bronza(ez) = se bronzer to get tanned a înota (Φ) = nager to swim plajă (f) = plage ae beach vestit. în Mol­ dova. .-i.-ă. -e = célèbre famous numeros. aţi pu­ tea vedea vestita Grădină Botanică şi numeroase instituţii de învăţămînt şi de cultură.-ă.. Ateneul Român şi Muzeul de Artă. v-aţi bronza. de­ parte de nebunia civilizaţiei oraşu­ lui. fiecare cu ceea ce are specific. mănăstirile pictate şi laşul cu Universitatea sa renumită.-i. aţi îno­ ta şi aţi putea face plimbări lungi pe plajă. rupîndu-vă de tot stresul vieţii de zi cu zi.-e = nombreux many instituţie (f) = institution i tir.-ă. La Braşov. o mulţime de locuri frumoase.L30 L C Zig-zag prin ţară Dacă aţi avea vacanţă. Vrcînd şi coborîndpe jos.-e renumit. de la mare pînă la munte. aţi putea face un tur prin România. respirînd aer curat. La Cluj.-i . ■' JtiA Lexic. printre alte multe bijuterii ale capitalei. de exemplu.-uri (n) L 188 . de ora­ şe. pe cărări de munte. v-aţi odihni cu adevărat. aţi vedea Biserica zisă "Neagră" şi Poiana Braşov. Clujul fiind un centru universitar de seamă. La Bu­ cureşti. La mare..

îmi place să te ascult cum vorbeşti.a. nu mănînc gras. Forma negativă a gerunziului: La fome négative du participe présent: The negative form of the present participle (gerunziu): fiind mîncînd . Pentru că grăsimile îmi fac rău. Pentru că nu-mi place vinul roşu. 3. Transformez le texte en employant d'autres personnes: tu. nu beau. Deoarece m-am dus singură. we) etc. Pronumele în dativ sau acuzativ se aşază după verb: Le pronom en D ou Ac se met après le verbe: The pronoun in the Dative or Accusative is placed after the verb: oprind scriind aşteptînd amintind părînd oprindu-se (a se opri) scriindu-ţi (a scrie + D) aşteptîndu-te (a aştepta + Ac. Nu te-am auzit cîndai intrat. Transformaţi textul. j .nemîncînd etc. nous etc. m-am plictisit. 189 . noi ş. e. Oamenii se uitau şi comentau. d. k. Pentru că nu sînt specialist. Transfomaţi în gerunziu: Transformez en participe présent: Change into the present participle (gerunziu): a.) aminlindu-mi (a-şi aminti) părîndu-mi-se (a i se părea) 2. f. Mi s-a întîmplat cind am vrut să iau o curbă. nu rni-am spus părerea. Dacă aş merge cu avionul. aş fi trecut la examen.nefiind . Dacă aş fi învăţat. n. noi (you. b. g. aş ajunge mai repede. c. Change the text using other persons: tu. i. învăţ şi ascult muzică în acelaşi timp.L30 L30 b/. folosind alte persoane: tu.

-ă. iar cu natura într-o ex­ pansiune rar de văzut.Dar.tradition în Nord..tradiţie ■ l %k^ = enseignement education = important = clairière glade = monastère closter = peindre to paint = bijou yewel = capitale capital .-e (n) = point cardinal. în Maramureş.-e = rare(ment) rare realitate (f) = réalité reality âţi deocamdată = pour le moment for the time being hartă (f) = carte ăţi map punct. Expresii învăţămînt de seamă poiană (f) e i mănăstire i a picta(ez) bijuterie (f) i capitală (f) e ..L30 L30 Lexic.. în Delta Dună­ rii..-i. v-aţi pu­ tea întîlni cu tradiţiile cel mai bine conservate. .-ă.-i. pînă a le vedea în realitate. căutaţi-le deocamdată pe hartă! a conserva (Φ) = conserver to preserve expansiune (f) = expansion i rar.-e = cardinal 190 .

vest(ul) est(ul) dar: la nord de.. c. nu v-am mai aşteptat. îţi poţi rezolva mai repede treburile. Punctele cardinale sînt: nord(id) spunem: în nordul. i.. + Ac la vest de. g.L30 L30 Gramatică. Crezînd că nu mai veniţi. îmi place să citesc ascultînd muzică. învăţînd. k. Stind în România. M-aş reface mai repede stind în pat. sud(ul) Ex.. Nemaiputînd să lucrez. Avînd maşină. f. România se află in sud-estul Europei.. j . e nevoie să înveţi româneşte. am preferat să mă culc. ai fi trecut la examen. e. Explicaţi gerunziul: Expliquez le participe présent: Explain the participle (gerunziu): a. înveţi mai repede o limbă vorbind. Bulgaria se află la sud-est de România. Povestind. d. +G în vestul. h.. b. 191 . voi putea programa totul mai bine. Avînd maşină. Scriindu-mi din timp. ai putea merge mai des la părinţi. exerciţii 4.. timpul trece mai repede. B.

molid. iar în adîncuri. cerbi carpatini.-i (m) =chêne oak fag.L30 L3C Citiţi din Ghidul României: Lexic.-e. Maramureşul este nu numai o regiune bogată în privelişti de o rară frumuseţe.-uri (n) = relief ca şi = et aussi as we// as a valorifica (Φ) = mettre en valeur to turn to account . cu o faună căutată de vînători: urşi. mis­ treţi ş...a. Mai sînt păşuni...-i (m) = sanglier wild boar păşune (f) = pâturage i pasture tămăduitor.-i (m) = hêtre beech faună (f) = faune fauna vînător. aur şi argint ca şi alte metale valorificate în in­ dustrie...-ă..-i..-i (m) = chasseur hunter urs (m) = ours bear Şi cerb.-e = riche rich privelişte (f) = vue i view se află = il y a there is (are) întins. bogat. dar şi o zonă în care se află păduri întinse de brad.-uri (n) = profondeur underground aur(n) = or gold argint (n) = argent silver formă (f) = forme e form relief..-e = étendu large brad (m) = sapin zi fir tree molid (m) = épicéa zi spruce fir stejar. stejar şi fag.-ă. dar şi = non seulement. mais aussi not only. 192 ...-i (m) = cerf stag mistreţ..i = qui guérit healing adînc.. Expresii nu numai. but also.-i. ape tămă­ duitoare.

de la Timişoara la Bucureşti . Transformaţi după model: oamenii care trăiesc la ţară = oamenii de la ţară urşii care trăiesc in pădure = urşii din pădure bisericile care se găsesc in Maramureş = casele care se află la sate = aurul care se găseşte in mine = 193 . Formele de relief sini: cîmpia podişul dealul muntele Apele sînt: curgătoare (care curg) fpîrîu. mări (f) [ocean. Priviţi o hartă şi spuneţi unde se află diferite oraşe sau regiuni din România. C.din Moldova în Transilvania .de la Constanţa la Baia Mare . încercaţi să spuneţi cum se poate ajunge . lacuri (n) •j mare. fluvii (m) flac.de la Craiova la Iaşi . pîraie (n) \ rîu.L30 L30 Gramatică.din Maramureş în Oltenia? Pe unde se trece? pe + in = prin 7. rîuri(n) [fluviu. exerciţii 5. oceane (n) stătătoare (care stau) 6.

-uri (n) = seuil threshold îndeosebi = surtout especially a împodobi(esc) = décorer to decorate ţesătură (f) = tissu i tissue ceramică = céramique ceramics casnic. Expresii iocalnic. în satele lor se întîlnesc vechi biserici din lemn.-e = allongé. lapin i hare. Ghid turistic..-i. Lexic.-ă.-ă. Bucureşti. este împodobită cu ţesături. ai impresia că te afli într-un muzeu de artă populară. rabbit oaie. cu o surprinzătoare armonie a proporţiilor.-i..-e = adroit skilful a încînta (<j>) = enchenter to delight zvelt. slender surprinzător.-ă. Maramureşenii sînt meşteri iscu­ siţi în prelucrarea lemnului. înalt ca bradul. A dat oaia în paza lupului. îndeo­ sebi. Ed.L30 L30 Localnicii dovedesc un simţ artis­ tic deosebit. oi (f) = brebis sheep lup. Nu e pădure fără uscături.-ă. pragul unei case ţărăneşti din Maramureş. "Camera mare". Tăcerea e de aur. Prost ca lemnul. de pildă. pietrele rămîn. Meridiane.-e .-i = surprenant surprising iepure (m) . -i (m) = loup wolf uscătură (f) . adevărate monumente de artă arhitecturală.-e = ménager house-hold meşter. Nu vinde pielea ursului din pădure! Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul.e = à part outstanding a păşi(esc) = passer to pass de pildă = par exemple for instance prag. 194 . (după România. Păşind. mince.lièvre.-i (m) = (les gens) du pays native a dovedi(esc) = prouver to prove deosebit.bois mort i dry wood gard. care încîntă privirea cu linia lor zveltă.. prost ca gardul.-uri (n) = haie fence circ (n) = cirque circus leu (m) = lion i Proverbe: Promite marea cu sarea.-i (m) = maître master isscusit. 1967).-i. cu obiecte de ceramică şi cu obiecte cas­ nice lucrate artistic din lemn.-i. Apa trece.

exerciţii lemnul care se găseşte in pădure leii care se folosesc la circ metalele care zac in adîncuri muncitorii care lucrează in*industrie Muzeul de Artă care se află la Cluj mănăstirile care se află în nordul Moldovei familia care locuieşte lingă noi = = = = = = = 2. Temă: Faceţi o descriere geografică a ţării dumneavoastrăl .L30 L30 Gramatică.

cine.L C Lecţia a 31-a Oare unde. (= Mă întreb unde este Lacul Roşu.) (= Oare este în sud?) Unde o fi satul Popeşti? O fi în nordul ţării? (= Mă întreb unde este satul Popeşti?) (= Oare este în nordul ţării?) Unde s-of? aflînd Muzeul de Istorie? S-ofi aflînd în centru? (= Mă întreb unde se află Muzeul.. al XIX-lea?) 196 .. cînd? Unde o fi fiind Lacul Roşu? O fi fiind în sud? Lexic. Semantică. ce.) (= Oare se află în centru?) Cine o fi fost Burebista? O fi fost un dac? (= Mă întreb cine a fost Burebista?) (= Oare a fost un dac?) Cine-o fi fondat mănăstirea Putna? O fi fondat-o Ştefan cel Mare? (= Mă întreb cine a fondat mănăstirea Putna?) (= Oare a fondat-o un domnitor?) Cînd s-ofi format România? S-o fi format în secolul al XIX-lea? (= Mă întreb cînd s-a format România?) (= Oare s-a format în sec.

la persoana a 3-a se folosesc formele: A la 3e personne.L31 L31 Gramatică. Transformaţi ca în model: a. 197 . Oare ţi-a amintit de mine? . suspicion. o bănuială. o fi fiind = o fi 1. or supposition. le participe présent peut être omis: The present participle (gerunziu) may be omitted with the verb TO BE. ou une supposition (dans les interrogations totales ou dans des propositions déclaratives).: Unde ofi(fiind) satul Popeşti? (= Mă întreb/nu ştiu unde este satul Popeşti. Oare e în nord? . o "prezumţie" (în interogaţii totale sau în propoziţii declarative). Oare s-a dus? g. "presumption" (in total interrogation or in statements) Ex.: Ofî(fiind) în 01tenia(?) (= Bănuiesc că este în Oltenia.) sau o presupunere. gerunziul poate lipsi: Pour le verbe ÊTRE. Oare merge cu trenul? d. h. Oare a mers cu trenul? e. o fi mergînd or fi mergînd o fi mers or fi mers La verbul a fi. Oare e departe? c.. Oare se întoarce! f.O fi (fiind) în nord? b.) Formele prezumtivului sînt: Les formes du présomptif sont: The forms of the presumptive are: Prezent viitor literar + Gerunziu Ex: a merge voi fi mergînd vei fi mergînd va fi mergînd vom fi mergînd veţi fi mergînd vor fi mergînd Perfect viitor literar + Participiu voi fi mers vei fi mers va fi mers vom fi mers veţi fi mers vor fi mers Popular. Modul prezumtiv exprimă necunoaşterea unui fapt (în interogaţia parţială): Le mode présomptif exprime la méconnaissance d'un fait (dans les interrogations partielles): The Presumptive Mood shows the ignorance of a fact (in partial interrogation). Oare îţi aminteşte de mine ? . Exerciţii A). Ex. des formes plus courantes sont: In the 3rd person the following colloquial forms are used: sgpl.

-e = florissant flourishing a se impune = s'imposer to impose oneself domeniu (n) = domaine i o dată cu armată (f) e a (se) retrage field = en même temps que at the same time = armée army = se retirer to retreat 198 . începea un lung proces. Lexic. în anul 271 e..e.e. în anul 106 e.L31 L3- Istorie: momente şi.D.n.-e(n) = moment î.-e(n) = Etat State a (re) înfiinţa(ez) = (re) fonder to set up bogăţie (f) = richesse i richness înfloritor.-e(n) = siècle century unitar. de către Decebal.-i.-i. împăratul Traian transformă tînărul stat dac în provincie romană. După mai multe încercări ale armatelor roma­ ne. o dată cu limba latină. (înaintea erei noastre) = av.o.n. Dezmembrat după moar­ tea acestuia. Civilizaţia lor s-a dezvoltat timp de sute de ani. statul dac centralizat fu reînfiinţat în secolul I.n. A. notre ère before our era = b. Cei care întemeiaseră gospodării solide prin căsătorii cu femei dace au rămas. înfloritoarea civili­ zaţie romană se impuse în toate do­ meniile. (era noastră) = notre ère our era = o. Astfel. teritoriul actual al României era locuit de daci... Expresii.-e.e.-e = unitaire unitary rege (m) = roi i king a (se) dezmembra(ez) = (se) démembrer to divide up stat. în puţin timp. Bogăţia pămîntului dac trezise deja interesul romanilor. care deveni limbă oficială. dacii s-au organizat într-un stat unitar sub conducerea regelui Burebista. e.e. armatele şi funcţionarii importanţi s-au re­ tras din Dacia.n. teritoriu (n) = territoire i territory a se dezvolta (Φ) = développer to develop timp de = durant for seco!. al cărui rezultat urma să fie poporul român şi limba româ­ nă. e. în secolul I î.n. moment. înaintea erei noastre...n.-ă..

El se formează de la Le passé simple s'emploie plutôt dans des histories. Timpul perfect simplu se foloseşte mai mult în istorii şi în povestiri.: a circula circulai circulas» circulă circularăm circulara/i circulara a tăcea tăcui tăcusi tăcu tăcurăm tăcură/i tăcură a veni venii venisi veni venirăm veniră/i veniră a face făcui făcusi făcu făcurăm făcură/i făcură a coborî coborîi.L31 L31 B. coborîsi coborî coborîrăm coborîră^i coborîră a merge mersei mersesi merse merserăm rnerseră/i rnerseră Verbe neregulate: Verbes irréguliers: Irregular verbs: • a fi a avea avusei(avui) avuseşi(avuşi) avuse(avu) avuserărn(avurăm) avuserăţi(avurăţi) avuseră(avură) asta statui stătuşi stătu stăturărn stăturăţi statură a da dădui dăduşi dădu dădurăm dădurăţi dădură a vrea (a voi) vrui(voii) vruşi(voişi) vru(voi) vrurăm(voirăm) vrurăţi(voirăţi) vrură(voiră) fusei(fui) fuseşi(fuşi) fuse(fu) fuserărn(furărn) fuserăţi(furăţi) fuseră(fură) 199 . It is formed using tema participiului thème du participe the stem of the participle terminaţiile: les teminaisons: the endings: -Φ -ram ■rati -ră eu dau\/j ru dai ^. Il se forme à partir du The Simple Perfect Tense is used mainly in narrations and stories.4 el dă I r Ex.

influencer to influence desăvîrşire (f) = parachèvement i completion a (se) constitui 'Φ) = (se) contituer to constitute începînd cu = à partir de beginning with 200 . household solid.-e = solide solid a ţine piept = tenir tête to resist invazie (f) = invasion migrator. nu putem vorbi despre poporul român şi limba română decît începînd cu secolul al VlII-lea.-i.= migrateur migratory a influenţa (ez) . Chiar dacă ele erau consti­ tuite înainte.-ă. Slavii au influen­ ţat cel mai masiv desăvîrşirea limbii române.L31 L31 Populaţia daco-romană urma să ţină piept multor invazii ale popoa­ relor migratoare.-i.-e. Lexic Expresii a întemeia(ez) = fonder to found gospodărie (f) = foyer i family.-f .

tema participiului thème du participe the stem of the participle terminaţiile: les teminaisons the endings Ex. Mai mult ca perfectul exprimă anterioritatea în trecut şi se foloseşte mai rar în limba curentă. eu dau\4l tu dais. a circula circulasem circulaseşi circulase circulaserăm circulaserăţi circulaseră a tăcea tăcusem tăcuseşi tăcuse tăcuserăm tăcuserăţi tăcuseră a veni venisem venisesi venise veniserăm veniserăti veniseră a face făcusem tăcuseşi făcuse făcuseram făcuseră/i făcuseră a coborî coborîsem coborîsesi coborîse coborîserăm coborîserăti coborîseră a merge mersesem rnersesesi mersese merseserăm rnerseserăti merseseră . b).L31 L31 Gramatică. exercxiţii C). statul dac trezise deja interesul romanilor.« edăfr Verbe neregulate Verbes irréguliers: Irregular verbs afi fusesem fuseseşi fusese fuseserăm fuseserăţi fuseseră Ex. 201 . Se formează de la Le plus-que-parfait exprime l'antériorité dans le passé et s'emploie rarement dans le langage courant. Cei care întemeiaseră gospodării solide cu femei dace au rămas. Il se forme à partir du The Past Perfect shows anteriority as referred to the past and it is rarefy used in colloquial speech.: a avea avusesem avuseseşi avusese avuseserăm avuseserăţi avuseseră a sta stătusem stătuseşi stătuse stătuserăm stătuserăţi stătuseră a da dădusem dăduseşi dăduse dăduserăm dăduserăţi dăduseră a vrea(a vroi) vrusem(voisem) vruseşi(voiseşi) vruse(voise) vruserăm(voiserăm) vruserăţi(voiserăţi) vruseră(voiseră) a) înainte de a fi reînfiinţat de către Decebal.

.-ă.-i. fresce (f) = fresque fresco a păstra(ez) = préserver to preserve strălucire (f) = éclat brilliance iscusit.. Frescele exterioare. Bucureşti. ea a fost supranumită de specialiştii străini "Capela Sixtină a României". dar de mare va­ loare artistică.-e = adroit skilful zugrav.-i(m) = voyageur traveller ramifrcaţie (f) = ramification i a purta. (DupăPomania. Ed.-ă. Ghid turistic. păstrate în cea mai mare parte în forma iniţială.L31 L31 .. continuînd să înainteze spre Cîmpulung Moldovenesc. Capodoperă a stilului arhitectonic moldovenesc.-i. de o mare stră­ lucire.-i(m) = prince ruler a înălţa(Φ) = élever to raise dimensiune(f) = dimension i redus. Expresii monument. conduire to lead to domnitor. Meridiane. Domnitorul Ştefan cel Mare a înălţat în 1488 această mănăstire de dimensiuni reduse.-e = réduit reduced valoare (f) = valeur o i value capodoperă (f) = chef-d'oeuvre e masterpiece a supranumi(esc) = surnommer to call colorit-uri (n) = colorit • colour(ing) execuţie (f) = exécution i execution frescă. călătorul va întîlni în stînga drumului o ramificaţie care îl va purta după 3 kilometri la mănăs­ tirea Voroneţ. au fost executate de iscusiţi meşteri zugravi moldoveni din seco­ lul al XVI-lea.-i(m) = peintre painter 202 . 1967) Lexic. pentru coloritul şi execuţia frescelor inte­ rioare şi exterioare. monumente: Voroneţul De la Gura Humorului. (port) = porter.-e(n) = monument a înainta(ez) = avancer to advance călăror..

L31 L31 Gramatică. a scrie. (a vedea) multe înainte de a te întîlni. a rămîne. eu dau\& 4. d). Conjugaţi la perfectul simplu şi la mai mult ca perfect verbele Conjuguez au passé simple et au plus-que-parfait les verbes: Conjugate the verbs in the Simple Perfect and in the Past Perfect: a cere. e). a fugi. accord agreement at cărei M rezultat ♦ etc. înlocuiţi perfectul compus cu perfectul simplu: Remplacez le passé composé par le passé simple: Replace the Composed Perfect with Simple Perfect: a). Limba latină a devenit limbă oficială. (a cădea). a cădea. a termina. a şti. a trece. b). a vorbi.sg. şi (a se forma) populaţia daco-romană. Traian a transformat statul dac în provincie romană.sg.sg. Slavii au venit prin secolul al VI-lea. Puneţi timpurile trecute corespunzătoare: Mettez les temps passés convenables: Use the appropriate past tenses: a). E). armatele romane (a părăsi) deja Dacia. b). exerciţii 2. D). f. a fuma. m. Care la genitiv are următoarele forme: Care au génitif a les formes suivantes: Care has the following forms in the Genitive: proces. accord agreement evoluţie. a zice. at cărui rezultat t acord m. c). în 271 e.n. a vedea. Cînd ai venit. a putea. c). t f t acord m.sg. eu (a mînca) deja. 3. In secolul IV. d). de aceea avea haina murdară. Dacii s-au organizat într-un stat unitar.. Dacia a fost părăsită de armatele romane. Există un viitor în trecut CU formele: Il y a en roumain un futur dans le passé avec les formes: There is a Future-in-the-Past with the following forms: Imperfect a urma + conjunctiv Imparfait Imperfect sau our or Subjonctif Subjunctive : avea să fie : urma să fie Imperfect a avea + conjunctiv Imparfait Imperfect Subjonctif Subjunctive 203 . a alege.

N-am cum intra. N-am cu ce serie. N-am cind veni. N-am cu cine vorbi. 204 .L32 Lecţia a 32-a L32 Ai ce face? N-am ce face. N-am unde merge.

d/. N-avem cum să vă întîlnim astăzi. fă-ţi un semn la batistă. folosind infinitivul: Transformez avec l'infinitif: Change the sentences using the infinitive: a/. Infinitivul se foloseşte mult după pentru (cu sens final) şi înainte de (cu sens temporal de anterioritate).L32 L32 Gramatică. In Anglia n-am cu cine să vorbesc româneşte. L'infinitif s'emploie beaucoup après pentru (sens final) et înainte de (sens temporel d'antériorité). Gîndeşte-te de două ori înainte de a vorbi.) ( = N-am cum să te anunţ. Ai unde să stai la Cluj? cl. 2.) b/. f/.) ( = N-am cînd să vin la voi. Ca să poţi vorbi româneşte. Construcţia a avea + pronume La construction adverb The construction este foarte frecventă în limba română. Transformaţi. N-am cind veni la voi N-am cum te anunţa. a/. est très fréquente en roumain. înainte de a-i spune adevărul. treceţi pe la noi! 205 . Nu luaţi aspirină înainte de mîncare\ g/. Pentru a înţelege foarte bine un text. Ex. relativ + Infinitiv ( = Ai ce să faci?) ( = Ai unde să mergi?) ( = Aveţi unde să dormiţi?) ( = Aveţi unde să staţi?) ( = N-ai cu ce să scrii?) ( = N-am cu cine să vorbesc. Pentru a-igăsi. înainte de a mînca. 5.: 1. trebuie să faci multe exerciţii. Pentru ca să nu uiţi. înainte de plecare. pregăteşte-1 puţin! 1. ne-au trebuit două zile. b/. 4. exerciţii Infinitivul A. The infinitive is often used after pentru (final meaning) and înainte de (with temporal meaning of anteriority). 3. spălaţi-vă pe mîini. e/. trebuie sâ-1 citiţi de mai multe ori. is quite frequent in Romanian. (a face) (a merge) (a dormi) (a sta) (a scrie) (a vorbi) (a veni) (a anunţa) Ai ce face? Ai wnde merge? Aveţi unde dormi? N-aveţi unde sta? N-ai cu ce scrie? N-am cu cine vorbi.

bien que although rău. O să văd.. n-o să am cu cine vor­ bi. . Şi ar fi păcat! Aşadar... In România încă n-am prieteni şi.. rele = mauvais bad a ploua = pleuvoir to rain = done deci so altfel = autrement otherwise (E) păcat! = (C'est) dommage! It's a pity! aşadar = donc so deocamdată = pour le moment for the moment N-am de ales/încotro. cred că am: urmează cîteva texte pe care sper să le înţe­ leg singur. chiar dacă aş avea unde merge.. altele populare. Le am pe toate în degetul mic! Nu mai am nici ce scrie. Cel mai rău este că. = Je n'ai pas le choix. pînă la.. unele litera­ re. deci.que. n-am la cine merge. istorice etc... = ne. as a rezolva (Φ) = résoudre to solve cîţiva. tot ce era mai greu în română... grele = difficile difficult deget.. Cu toate că sînt texte mai grele.. pronume. grea. rea. Lexic. no(t). Expresii greu. după ce ter­ min cartea. decît. răi.L32 L3 Nu mai am ce face! /Vu mai am ce face! Am termi­ nat de învăţat tot ce era de învăţat: substantive. Aş vrea să pot sta într-o familie de ro­ mâni şi să vorbesc tot timpul româ­ neşte. gre . but sfîrşit = fin end Sfîrşit! 206 . / have no choice. deocamdată n-am de ales decît să citesc ce a mai rămas de citit. nu. cîteva = quelques-un(e)s some a spera (Φ) = espérer to hope cu toate că .. verbe.-e (n) = doigt finger căci = car because. fără profesor. Altfel.. o să uit tot ce am învăţat. căci am rezolvat toate exerciţiile din cartea asta! Ce citi.

suivant le modèle: Use the negative form according to the model: a. în concluzie etc. plecăm în excursie. b. Am şi ce scrie şi ce citi. aşadar. după model: Mettez la forme négative. 207 . Deşi plouă. C. Avem şi unde dormi şi unde mînca.cu toate acestea + propoziţie Ex. plecăm în excursie. în România încă n-am prieteni. B.deşi + verb .) + subst. Cu toate acestea. Plouă şi e frig.: Cu toate că plouă. plecăm în excursie. Concesia se exprimă cu ajutorul expresiilor: La concession s'exprime à l'aide des expressions: Concession is expressed by means of the expressions: . N-am nici ce scrie. deci n-am la cine merge şi cu cine vorbi româneşte.cu tot (toată. d. deocamdată n-am încotro: voi citi ce a mai rămas de citit. Puneţi la forma negativă. Aşadar.cu toate că + verb . Am cu cine vorbi şi româneşte şi englezeşte.L32 L32 Gramatică. Cu toată ploaia.. c. Ex.. exerciţii 2. Concluzia se exprimă cu ajutorul expresiilor: La conclusion s'exprime à l'aide des expressions: Conclusions are expressed by means of the following expressions: deci. plecăm în excursie. Am şi cum intra şi cum ieşi de acolo. nici ce citi. .

e = vrai true = dote zestre (f) dowry rhoş. 208 . oarecare certain some bun.. adică poartă cu ea bunuri şi frumuseţi care sclipesc pentru toţi.-i (m) = vieillard. o i treasure < gîndire (f) = pensée i thinking precum = (tout) comme as a se bucura de = profiter de M = to enjoy . grand-père old man. Dar este şi aceasta o co­ moară. proprie... proprii = propre own gospodină (f) = ménagère e housewife adică = c'est-à-dire that is = porter a purta (Φ) to wear a sclipi(esc) = briller to glitter ". partea traductibilă. fila 242) Despre a doua comoară a limbilor Prima este comoara gîndirii ome­ neşti în genere. Expresii = sur about traductibil. tot ast­ fel şi în republica limbelor sunt dru­ muri bătute cari sunt a tuturor adevărata avere proprie o are însă cineva acasă la sine. Această parte netraductibilă a unei limbi formează adevărata ei zestre de la moşi-stămoşi. spune Eminescu. mss.-uri (n) = biens avere (f) goods. grădini.-i (m} = ancêtre ancestor = tandis que pe cînd while comoară (f) = trésor . Precum într-un stat ne bucurăm toţi de oarecari bunuri. grandfather strămoşi. cari sînt ale tuturor şi a nimănui. pe cînd partea traductibilă este comoara gîndirii omeneşti în genere. pieţe.-ă.-i. (Eminescu.. partea netra­ ductibilă". uliţi. a doua este "partea de la moşi-strămoşi..-e = traduisible translatable a forma(ez) = former to form adevărat.L32 L32 Eminescu despre limba română despre Lexic. iar acasă la dînsa limba româ­ nească este o bună gospodină şi are multe de toate". fortune uliţă (f) e tot astfel = rue(lle) street = de même in the same way propriu.-ă.2257.

nu-i înţeleg prea bine.bun(ul) student . în Dacia se vorbea numai limba geto-dacă. la place normale de l'adjectif est après le nom. Observaţi următoarele diferenţe dintre limba contemporană şi limba lui Eminescu: Remarquez les différences suivantes entre la langue contemporaine et la lange d'Eminesco: Note the following differences between contemporary language and Eminescu's language: în general care oarecare uliţe limbilor sînt ale tuturora ea limba română în genere cari oarecan uliţi limbelor sunt a tuturor dînsa limba românească 209 . Mis avant le nom. D. If placed before the noun it has an emphatic role and takes the article of the noun. En roumain. Aşe­ zat înaintea substantivului. trebuie să faci multe exerciţii. Ştiu multe limbi romanice: româna nu mi se pare grea. d. exerciţii 3. b a vorbi o limbă străină.: student(ul) bun o gospodină bună zestre(a) adevărată avere(a) adevărată avere(a) proprie . e a veni romanii. l'adjec­ tif acquiert un rôle emphatique et prend l'article du nom. în limba română. the usual place of the adjective is after the noun. adjectivul are rol emfatic şi preia articolul de la sub­ stantiv. In Romanian.o buna gospodină . învăţ româneşte pot studia folclorul românesc. nu pot vorbi. f vitezei cu care vorbesc bucureştenii. Completaţi cu expresiile potrivite: Complétez par les expressions convenables: Fill in with the suitable expressions: a ştiu destul de bine româneşte.propria avere E.adevărata zestre • adevărata avere . locul obişnuit al adjectivului este după substantiv. Ex. c.L32 L32 Gramatică.

p. Bucureşti.-e = merveilleux wonderful întreg. 1973.-ă. un cu­ vînt este.L32 L32 De aceea. că pînă la urmă orice se poate traduce în orice limbă: se pot traduce cărţi întregi. a crescut şi s-a resfirat sub un soare ce nu e nicăieri acelaşi.-e (n) = poème poem gînd. ploi (f) = pluie rain a creşte = croître to grow (up) a se răsfira (<j>) = se répandre to spread soare (m) = soleil sun de aceea nicăieri lesne = nulle part nowhere = facilement easily 210 . s-a hrănit din ploile ei.-uri (n) = pensée thought chiar = même even arbore (m) = arbre i tree a se naşte = naître to be born pămînt. se traduc poeme. Creaţie şi frumos în rostirea românească. Eminescu.-i. cînd o scoţi la lumină. A prins rădăcini în limba ţării tale. iar aşa cum es­ te nu poate fi lesne mutat din loc. pînă la urmă.7) Lexic. Expresii = c'est pourqoi that's why a scoate = sortir to take out lumină (f) . Ed.. tradus.lumière i light minunat. Acesta şi este lucrul minunat cu lim­ bile naturale. transplantat.. oricine ar trebui să se bucure de ea.en fin de compte finally sămînţă (f) = semence e i e seed făptură (f) = être i being a prinde = prendre to catch rădăcină (f) = racine i root humă (f) =terre earth a se hrăni(esc) = se nourrir to be fed ploaie.-i = entier entire poem. (Constantin Noica. Dar nu se poate tra­ duce cîte un cuvînt. se pot traduce chiar expresii tipice. gînduri.-uri (n) = terre earth pînă la urmă . Un cuvînt e un arbore. Că s-a născut pe pămîntul tău ori a căzut ca o sămînţă din lumea altora.-ă. o făptură specifică.

L32 Révision des formes. Ce alte construcţii specifice aţi remarcat? Quelles autres constructions spécifiques avez-vous remarquées? What other specific constructions have you come across ? Ill . îl văd pe Radu) modul prezumtiv (o fi plecat?) 4. des expressions et des constructions spécifiques au roumain: Let's repeat specific Romanian forms. greu de spus etc. două caiete) articolul hotărît enclitic (caietul. cartea) articolul genitival-posesiv (ziua de naştere a Măriei) forme verbale care nu au nevoie de pronume personal (mergi = tu mergi) prepoziţie + substantiv nearticulat (pe masă) verbe "pronominale" de tipul: a-i plăcea. Să recapitulăm forme.) dativul posesiv (îmi spăl hainele) dublarea dativului şi a acuzativului personal («scriu lui Radu. expresii şi construcţii specifice limbii române • • • • • • • • • • • genul neutru (un caiet. a-şi aminti. expressions and constructions: L32 G. a i se părea verbi + vert>2 conjuctiv (veau să plec) supinul (am de făcut. al durea. a se spăla. maşină de spălat.

Dedublare) 238 212 . Cronică poliţistă.. Blaga şi E. Cel mai. Stihuitorul. Cioran 223 Texte literare : 227 Schiţe: de I.Balga (Autoportret.Eminescu (Fiind băiet păduri cutreieram. întrebare. 227 Poezii: de M.. 234 de L. Alchimie. Petiţiune. Mitică) . . cea mai.! 214 Poveşti: Ridichea (poveste populară rusă) 219 Ursul păcălit de vulpe (de I. Revedere) 231 de G. . cei mai.. L. n-o spune tare) 236 de T. Toamna în parc) . Spune-o-ncet.L. .Topîrceanu (Gelozie..Caragiale (La poştă.Arghezi (Giuvaere) 237 de Marin Sorescu (Indigo. La lecţie.Cititi-le cu sau fără dicţionar! t r Proverbe Din ziare: cu imperativ 213 Mica publicitate. Vremea. Creangă) 220 Legendă: Ştefan vodă şi lupoaica ■• • 222 Cugetări de.

ca să-ţi spun cine eşti! Cine n-are bătrîni. să-şi cumperel Să-ţi iei nevastă pe potriva ta! La pomul lăudat să nu te duci cu sacul! 213 . imperativ Ce poţi face astăzi... altuia nufacel Mergi încet. ca să ai la bătrîneţe! Bate şaua să priceapă iapa! Gîndeşte întîi. nu lăsa pe mîine! Ce ţie nu-ţi place. apoi vorbeşte! Gîndeşte-te de două ori înainte de a vorbi! Intinde-te cît ţi-e plapuma! întîi judecă-te pe tine şi apoi judecă pe altul! Spune-mi cu cine te însoţeşti. că ajungi departe! Bate fierul cît e cald! Vezi mama.Proverbe cu. apoi ia fata! Adună la tinereţe.

orele 16-19. * Medic. 2-CJ-1325 (seria motor 016035. dispunînd de suma necesară pentru cumpărarea jumătăţii valorii.Din ziare: MICA PUBLICITATE ÎNCHIRIERI * Dau în chirie apartament 2 ca­ mere. Informaţii la telefon 8-21-51. între orele 17-18. Telefon 8-16-92. fabricaţie 1982. Acestea din urmă poartă numerele de înmatriculare 5-CJ-840 (seria motor 876382. etaj I-II sau parter. VÎNZĂRI . Asociata să posede 2-3 camere spaţioase. sănătos. Telefon 1-8082.70/70. posesoare de autoturism. Ofi­ ciul poştal nr. ap. caut pentru închiriat garsonieră mobilată. de preferinţă ofiţer. tînăr corespunzător. * Domnişoară intelectuală do­ resc cunoştinţă intelectual ortodox. sănătoasă. educaţie. * 47/1. experi­ mentat. 214 . Prefer camerele proprietate. Telefon 4-67-53 (14657) * Vînd maşină de cusut Singer.5. între 55-68 ani. Informaţii: căsuţa poştală 22. Str. cartier Andrei Mureşanu. orele 9-11. motociclete şi motorete. Telefon 1-1405. CP.CUMPĂRĂRI * Vînd Dacia 1300. serioasă. de 21 de ani. do­ resc cunoştinţă pentru convieţuire înţeleaptă cu doamnă singură.35. Sînt de negăsit 21 de motorete şi 3 autoturis­ me. zilnic. Zorilor) Cămin A 3. apro­ piere centru. caută parteneră senzuală. fără prejudecăţi. orele 21-22. tandru. Napoca nr. Telefon 1-42-64. * Medici căutăm garsonieră (apartament) central (Pata. Atenţie! Se practică dezmembrarea maşinilor furate şi comercializarea pieselor.4 Alba Iulia. cam. 12-850.9. Infor­ maţii telefon 4-71-34. Dacia bleu). CRONICA POLIŢISTA De la începutul anului şi pînă în prezent au fost furate 85 de automobi­ le. începînd cu data de 24 iunie 1990. întîlnirile în faţa Catedralei ortodoxe. Mă împac şi cu altă naţionalitate. drăgu­ ţă. * Student caut pentru închiriere garsonieră. principii. * închiriez cameră mobilată pentru doi studenţi. * Pensionar văduv. Telefon 14141. ' MATRIMONIALE * O mătuşă caută pentru nepoa­ ta sa. * închiriez apartament de 2 ca­ mere în cartierul Mănăştur. Dacie 1300 albă) şi 5-CJ-5047 (seria motor 015084 Dacie 1300 bleu).

în centrul şi sudul Moldovei. dar nu de natură să nemulţumească 215 . Astfel. Valorile termice vor fi cuprinse între 30-36 °C cele maxime. iar regimul termic mai scăzut cu 2 °-3 °C. în Maramureş. va fi mai cald.Vremea Vremurile sînt cum sînt. Dimineaţa valorile minime nu au coborît decît accidental sub 12 °C în nordul ţării şi în depresiuni. sudul şi sud-vestul ţării. Ploile căzute în ultimele zile au afectat mai ales zonele de deal şi de munte din Carpaţii Orientali şi Meridio­ nali. nordul Moldovei şi al Transilva­ niei. apoi vor fi condiţii de aversă de scurtă durată. cerul va fi variabil şi pe alocuri vor cădea averse de ploaie cu deosebire în cursul după-amiezelor.VII). Pe litoral. Oltenia şi Muntenia va predomina o vreme în general frumoasă. şi între 15° şi 20 °C cele minime. iar cele minime între 8 ° şi 14 °C. în Crişana.luna lui Cuptor a început să fie din ce în ce mai caldă. In ultima săptămînă a lunii iulie (25-31. Şansele de ploaie sînt reduse în primele zile. şansele de ploaie sînt ceva mai mari. Căl­ dura din ultimuul timp a determinat temperaturi ridicate în majori­ tatea regiunilor: frecvent s-au atins şi depăşit 30° în vestul. cu cerul mai mult senin. temperaturi ce definesc zilele de vară. mai ales în zonele deluroase şi de munte. în Ba­ nat. în a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 ° şi 30 °C. precum şi în Dobrogea. o masă de aer uşor mai rece asociată cu nebulozitate va deteriora puţin aspectul vremii. în primele zile va fi frumos şi cald. apropiindu-se de valorile normale pentru aceste zile ale anului. DAR VREMEA? în sfîrşit. apreciem că vre­ mea nu va diferi prea mult de cea din zilele trecute. iar ploile mult mai puţine.

temperaturile vor fi. p.. cît şi în aer.) 216 . (din "Flacăra" 1/30 din iulie 1990. se simt bine în concediu.16.turiştii care.suportabile. Atît în apă.. sperăm.

n. • Cel mai vechi tablou din lume a fost pictat acum 3500 de ani. El reprezintă superlativul ca mărime şi frumuseţe dintre toate "che­ iurile" existente pe pămînt. 1-a tăiat de-a lungul a aproape 500 de km. Acesta este "opera" măreaţă a mare­ lui fluviu Colorado.A. traversînd uriaşul Platou Central al S.CEL MAI. care. • Primul român care a fost declarat licenţiat "in artibus" al Univer­ sităţii din Praga. de către medicul şi fizicianul francez Jean Baptiste Denis (1625-1704) şi anatomistul englez Richard Lower.U. din In­ donezia. • Prima transfuzie de sînge de la un animal la om a fost făcută în anul 1667. care la 110 ani şi-a sărbătorit cea de-a şaptea căsătorie. indienii. • Cel mai iubit sport din lume este jocul cu mingea. din Marea Egee. 217 . îl constituie bi­ necunoscutul Grand Canyon (Marele Chei-Marele Canion). transfuzia s-a soldat cu moartea pacientului. egiptenii şi europenii se mai desfată şi astăzi. Tabloul reprezintă un pescar care duce peşte. din ora­ şul Baia.e. în literatu­ ra medicală sînt citate multe cazuri de acest fel. la care au luat parte peste 100 de nepoţi. • Cel mai grandios monument natural al continentului american de nord. • Cel mai longeviv mire din lume este Lomback Sakdijack. la 5 martie 1410. cu care chine­ zii. la adîncimea de peste 1600 de metri.. probabil şi cel mai extraordinar din lume. De altfel. a fost Paul de Molda. Acest tablou a fost descoperit pe insula Thira.CEA MAI. Noţiu­ nea de incompatibilitate nefiind cunoscută la vremea aceea. El a fost executat în anul 1500 î. CEI MAL.

5% din greutatea sa. în India există peste 1500 de limbi şi dialecte . (din "Tribuna".5) 218 . din care peste 500 nu pot fi clasificate. însă din cauză că nu ştia să scrie. face cele mai înalte salturi din apă. Prima carte de bucate din lume semnată de o analfabetă. femela de păstrăv depune cele mai multe ouă (icre) 1. în vîrstă de 77 de ani. a apărut în anul 1969. în Spania. era o bucătăreasă neîntrecută. Cele mai multe recorduri dintre toţi peştii de apă dulce sînt reali­ zate de păstrăv. Dintre acestea. 1750. Cartea s-a bucurat de un succes uriaş.Cele mai multe limbi şi dialecte dintre toate ţările din lume se vorbesc în India. Adevărul este că au­ toarea cărţii. 87% din populaţia Indiei (490 de milioane) vorbeşte una dintre cele 14 limbi menţionate în constituţia ţării. 5 iulie 1990. a dictat toate reţetele culinare unui amic. reprezintă 23. înaintînd cu o viteză de 31 km/h.raportate la greutatea corpului său. care. Mado Coloma.000-1500 milioa­ ne. circa 60 cm. peste 30% vorbesc limba hin­ di. p. El înoată cel mai repede.

Grivei de nepoţică. baba de moş. Ion Creangă. dar de scos nici vorbă s-o scoată. A încercat moşul să smulgă ridichea din pămînt: a tras ce a tras. dar de scos n-o pu­ teau scoate. mo­ şul trăgea de ridiche: trăgeau ei şi tot trăgeau. nepo­ ţica de babă.dar de scos n-o puteau scoate. pisica de Grivei. Bucureşti. Baba trăgea de moş. Pisica trăgea de cîine. nepoţica de babă. Şi a crescut ridichea mare de tot. L-a chemat nepoţica pe Grivei. moşul de ridiche: trăgeau ei şi tot trăgeau. A chemat-o Grivei pe pisică. moşul de ridiche: au tras şi au tras şi au scos ridichea! (Poveste populară rusă După Ed. moşul de ridiche: trăgeau ei şi tot trăgea. A chemat-o baba pe nepoţică. A chemat-o moşul pe babă.POVEŞTI RIDICHEA A sădit moşul o ridiche. Ed. baba tră­ gea de moş. Clinele trăgea de nepoţică. Nepoţica trăgea de babă. L-a chemat pisica pe şoricel.dar n-o puteau scoate. cîinele de nepoţică. nepoţica de babă. moşul de ridiche: trăgeau ei şi tot trăgeau. Malis Moscova. să-1 ajute. baba de moş. dar de scos n-o puteau scoate. 1983) 219 . baba de moş. Şoricelul trăgea de pisică.

o aruncă deasupra peştelui. Atunci ea ridică puţin capul şi.. vicleană ca toate vulpile. pînă spre ziuă. "Bun!" gîndeşte vul­ pea.. îi vine miros de peşte. ca mine.Bună ziua.. apucă vulpea de după cap şi. că ta­ re mi-e poftă! . Apoi strigă la boi să pornească şi boii pornesc. După ce 1-a strîns grămadă. iaca vine la dînsa ursul. că nu pentru tine am muncit eu. vîră-ţi coada-n apă şi stai pe loc. După ce hoaţa de vulpe a aruncat din car o mulţime de peş­ te pe drum.URSUL PĂCĂLIT DE VULPE Era o dată o vulpe. că eu nu ştiu cum se prinde peşte! .. Ea umblase o noap­ te întreagă după hrană şi nu găsise nicăieri. îl duce la vizuina sa şi începe a-1 mînca. du-te şi înmoaie-ţi coada în baltă. zice: "Ti!. cum au pornit boii. îl ia. însă. în lungul dru­ mului.Ascultă cumetre: vrei să mănînci peşte? Du-te deseară la balta de la marginea pădurii. crezînd că-i moartă cu adevărat. Da­ că ţi-e aşa de foame. Şezînd vulpea cu botul întins pe labele dinainte.Ia mai pune-ţi pofta-n cui. fără să te mişti. "Iaca hrana pe care o aşteptam!" Carul apropiindu-se de vulpe. ţăranul ce mîna boii o vede şi. atunci trage tare şi ai să scoţi o mulţime de peşte! 220 . cumătră. şi vei avea peşte să mănînci! . Tocmai cînd începuse a mînca. te rog. sare şi ea din car şi cu mare grabă începe a strînge peş­ tele de pe drum. tîrînd-o pînă la car." Zicînd aşa. uitîndu-se la vale. zăreşte venind un car tras de doi boi.învaţă-mă. . că tare-i era foame. vulpea a început să împingă peştele jos din car. cumătră! Ti! Dar ce de peşte ai! Dă-mi şi mie. ce frumoasă caţaveică am să fac nevestei mele din blana ăstui vulpoi.

Ed.Ursul. Bucureşti. Ursul păcălit de vulpe. în loc să scoată peşte. Ursul. în acea noapte începuse a bate un vînt rece şi apa din băltoacă îngheţă şi prinde coada ursului ca într-un cleşte. smuceşte din toată puterea şi. Creangă. 1987) 221 . nemaiputînd de durere şi de frig. rămîne fără coadă! (după Ion Creangă. aleargă-n fuga mare la băltoaca din marginea pădurii şi-şi vîră-n apă toată coada. sărmanul urs. nemaizicînd nici o vorbă. I.

Iaşi. 1984. Părinţii abia pe înserate băgară de seamă că Ştefan nu-i ca-n pal­ mă. îl văzu frumos şi sprinten şi i să* făcu milă văzîndu-1 că.LEGENDĂ ŞTEFAN VODĂ şi LUPOAICA După ce s-a născut Ştefan Vodă. să duse în strunguraştină şi dădu cu ochii de el. să* duseră la sfat şi copilul rămase acasă cu arga­ ţii.p.. era mai zdravăn decît alţii de cinci ani. care-şi alăpta puii chiar în fundul grădinii. părinţii. Deci ce era de făcut? îl căutară. se are aici forma sa. o luă raita prin grădină după struguraşi. care abia fiind de un an. A doua zi îl aflară în pădure sugînd ţîţă alăturea cu puii de lup. Junimea. 222 . mirosindu-i a carne de om. să* duse la ea cu mîinile întinse şi apucînd-o de ţîţe. Oamenii. în neprice­ perea lui. în loc să fugă.. cari pe vremea aceea erau domni mari. O lupoaică. fiindu-i dor de lapte dulce. începu să sugă. fiecare îşi zicea că din Ştefan are să să* facă om mare. Mergînd încoace şi încolo prin tufişuri. Lupoaica îl lăsă pînă să* satură. apoi luîndu-1 de după cap.ll) *Popular. auzind de această întîmplare. (. Ştefan. Dar ia băiatul dacă ai de unde. îl duse în cuibul unde-i erau puii. Copilul părea c-a intrat în fundul pămîntului.) (după "Fost-au acest Ştefan-Vodă" Ed. să* pierdu.

* Atîţea* pomi. cari* trec noptea în cîrduri peste oraş. se zăpăcesc de lumina ce-o împrăştie acestea în întuneric. au o mireasmă atît de pătrunzătoare. nu credeam că sunt flori cari* cresc din apă. încît din apropiere displac. se rup sub greutatea propriului lor rod.unele se pierd cu totul în ni­ sipul pustiurilor. instinctele noas­ tre mari şi mici sunt* ca aceste păsări: lumina conştiinţei le dezori­ entează. şi pînă în zori tot dau ocol oraşului neştiind încotro. pe cari vînturi năpraznice nu-i pot fringe. * Nu se revarsă toate rîurile în mare. * Cunoaştem plante. cînd iu­ beşti însă pe cineva nu întreba dacă are vreun înţeles. . ci-mi închipuiam că nişte flori se oglidesc de pe ţărm în lac.CUGETĂRI LUCIAN BLAGA CUGETĂRI în copilărie. cînd am văzut întîia oară nişte nuferi pe undele unui lac. * Cînd urăşti pe cineva. Pentru ca să le guşti parfumul eşti invitat să te depărtezi. dar noi le credem oglindiri din lumea din afară. 223 . cari* atunci cînd înfloresc. Atîtea flori cresc din apele tăcute ale sufletului şi-şi dezvelesc petalele pe luciul conştii­ nţei noastre: ele cresc din noi. întreabă-te dacă are vreun înţeles. * Se spune că păsări călătoare.

* Dacă în unele locuri răsare soarele mai curînd... 1968.L.P. Adîncime. cari sunt biciuiri de foc şi proverbe cari înainte de a se preface în cuvinte au fost flori. grotesc. Unele au urîtul obicei al dascălilor cari moralizează. Avem proverbe. sinteză rezumativă a geniului unui întreg popor. joc.) Cunoaştem proverbe româneşti cari prin fineţea lor par cu­ vinte dintr-o conversaţie spirituală.(. Altele sunt surîsuri desprinse dintr-o tragică resemnare în faţa vieţii. E... rămas aproape acelaşi prin cel puţin zece veacuri. Unele. Altele un umor izbăvitor de tristeţe. pp. sînt şi atîţia.Şi stelele cad? Nu-i adevărat: nici o stea care cade nu e dintre acelea cari strălucesc şi s-au văzut vreodată pe bolta cerească. * Cu greutatea trecutului ne-am obişnuit ca şi cu greutatea atmos­ ferei: nici n-am putea exista fără de ea. întîlneşti la fiecare pas. 224 .. dacă nu la orice ţăran.) (din L. sunt şi atîţea se folosesc pentru care. deschid orizonturi metafizice. * STUDIUL PROVERBULUI: (. ce are loc mai mult între nişte zei rustici decît între săraci. discrete. atunci în belşugul de înţelepciune al acelui ţăran fără de nume.11-32 şi 317) *în acest text cari.Blaga. Zări si etape. Bucureşti. aceasta nu în­ seamnă că acolo ziua durează mai mult decît în alte părţi.

cine a trăit toate formele şi farmecele ei. nici cu oameni. aşa cum natura n-a mai cunoscut înaintea lui. ci obsesii.. iată un lucru im­ presionant.EMIL CIORAN PE CULMILE DISPERĂRII Insatisfacţie totală > Ce blestem o fi pe capul unora de a nu se simţi bine nicăieri? Nici cu soare nici fără soare. un gînditor viu..Cîte mii de celule nervoase mă costă fiecare gînd? Iată întîia întrebare ce trebuie să şi-o pună un gînditor existenţial şi organic. * 225 .) (.) Numai întîia iubire are valoare.(. acela poate să afirme că nu e certat cu Eros.. Idei poate avea oricine.(„.. Cine a dus-o pînă la capăt.Eu nu am idei. Nimeni nu s-a prăbuşit din cauza ideilor. * .^.. şi nici fără oameni..) * (.. abandonat în lume. A nu cunoaşte ceea ce înseamnă buna dispoziţie.). * .Pentru ce nu scriu femeile? Fiindcă ele pot plînge oricînd.) A nu mai fi om Tot mai mult mă conving că omul este un animal nefericit. silit să-şi găsească o modalitate proprie de via­ ţă.

o eternitate? (. Ed. De ce n-am pune în fiecare moment atîta pasiune şi atîta ardoare.. Pe culmile disperării. 1990) 226 .. Bucureşti.Cioran.. încît fiecare clipă să devină un absolut. deoare­ ce n-au curajul fiecărei clipe.Humanitas.Defectul tuturor oamenilor este că aşteaptă să trăiască.) (după E.

Salutare. Imiegatul: Mersi. (îşi retrage capul).. Domnul: îndatorat.TEXTE LITERARE SCHIŢE Ion Luca CARAGIALE La poştă Un domn către impiegat: ...... (îşi retrage capul). Domnul: Mersi.. Vă salut. Domnul: Bine.? Domnul: La mătuşe-mea. Impiegatul: îmi pare bine.(Pleacă).... de la cineva.Dar de unde era să vă vie? Domnul: Ştiu eu?...... Domnul: (întorcîndu-se): Poftim. {Moftul român.Mă rog n-a venit vreo scrisoare pentru mine? Impiegatul: Nu.. Domnul (întorcîndu-se): Poftim. Fiţi sigur că vă vom anunţa îndată ce va sosi ceva.. Domnul: Ion Popescu.?.. Impiegatul: Dar. Impiegatul: Pentru puţin. Impiegatul: (scoţînd iar capul): Mă rog.. 1893) 227 ... Domnul: Pentru puţin. cum vă cheamă pe dv..... Impiegatul: Nu. Impiegatul: Dar. Impiegatul: (scoţînd capul pe fereastăr): Mă rog. (Pleacă). unde şedeţi dv..

Să-mi daţi un număr.Cum nu ştii? Cum te cheamă pe d-ta? .Nu cerea nimic.. .A unui prietin2.. -Cum? ..Unul Ghiţă Vasilescu. . .De ce n-ai cerut? .Am trimis-o prin cineva. .Nu ţi s-a dat un număr cînd ai dat petiţia? -Nu. .Petitiune .Nu era petiţia mea.Da.Cum nu cerea nimic? .Care prietin? .Da' a cui? 228 .Ce cerea în ea? .Acum vreo două luni.Nae Ionescu. vreau să ştiu ce s-a făcut. nu ceream nimic.El nu cerea nimic.Ce cereai în petiţie? . nu era petiţia lui.Ce afacere ai? . . .. .Da' cine? . .Cînd? în ce zi? .Ce afacere? .Ştiu eu. .Nu ştii cam cînd? . . .Da a cui? ..Am dat o petitiune.. ce afacere? .Eu.N-am dat-o eu.

. ieşindu-şi din caracter4 şi zbierînd: . Impiegatul. 1900) formă mai veche pentru petiţie ( = cerere) prietin pentru prieten viu pentru vin Caragiale foloseşte a-şi ieşi din caracter pentru a-şi ieşi din fire ( = a se enerva) a 229 .Ba.Nu ştii nici ce cerea. Du-te la pensii.Nu ştiu. .Cum o cheamă pe mătuşa lui d.A unei mătuşi a lui.. -Ce? .Domnule. aici este Regia monopolurilor! Aici nu se primesc petiţii pentru pensii.. . Ştia că viu3 la Bucureşti şi mi-a dat-o să o aduc eu...Pensie. acolo se primesc petiţii pentru pensii! .. . care va să zică? (Universul. Ghiţă? .Aşa? La pensii. mi se pare că cerea..

nici frumos. în tramvai (. un arsenal.. suvenir. (. .. îţi cere.) La restaurant: ..în fine pretutindeni. o ţigară. ceea ce-1 face să aibă un caracter marcat este spiritul lui original şi inventiv. Cînd n-are tutun. nici urît.... nici foarte-foarte. nici bătrîn. de răspunsuri. Mai cu seamă pe provinciali. şi Mitică... cari fac deliciile celor ce au fericirea să-1 cu­ noască.La vînătoare de lei (.Mitică . -Este. micul nostru parizian îi epatează cu verva lui scînteietoare.. El nu e nici tînăr. găseşte un cuvînt de spirit la moment.E destul atîta: Mitică . de între­ bări..Iaurt ai? întreabă el. este un mic parizian.. e un băiat potrivit în toate. o comoară de vorbe... la Gambrinus . nici preaprea. în vagon.. Fireşte că trebuie să-1 cunoaştem: îl întîlnim atît de des .. şi pentru asta simpaticul parizian al Ori­ entului este foarte căutat şi plăcut în societate.) Exemple.Mitică. Şi fiindcă Bucureştii sunt un mic Paris. * Cînd merge sa se-mprumute cu bani: ... dar ceea ce-1 dis­ tinge. Mitică are o magazie.) 230 .de vreme ce şi dumneata îl cunoşti tot aşa de bine ca şi mine.) pe bicicle­ tă. şi mai cum? .Unde ai plecat. se-nţelege. pe jos. în restaurant. (.Dă-mi vreo cîţiva centimetri.. Mitică este omul care pentru fiecare ocaziune1 a vieţii. Mitică? . Mitică este bucureşteanul par excellence.în prăvălii. pe stradă.

80-88).) * Ai cerut o bere şi o laşi să-i treacă puţin spuma. Ed. (. să te iau în dreapta.. Tineretului. p. 231 ..) Al dracului Mitică! (după Ion Luca Caragiale. Momente si schiţe. Mitică zice: .. 1966. Bucureşti.Bea-ţi berea. că se răceşte. Azi spunem ocazie. te invită: .Cînd pleacă pe jos.Hai. (.. .

.MIHAI EMINESCU: Fiind băiet1 păduri cutreieram Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lîngă izvor. Venind din cer se poate arăta. Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta Un înger blînd cu faţa radioasă. mă privi cu dor. Se vede trupul ei cel alb deplin.. Şi ah. era atîta de frumoasă. Iar părul blond şi moale ca mătasa Grumazul alb şi umerii-i vădea4. Iar braţul drept. Veni alături.Pe frunze-uscate sau prin naltul2 ierbii Părea c-aud venind în cete cerbii. Pluteau în lacrimi ochii-i plini de vise. fin. Alături teiul vechi mi se dechise: Din el ieşi o tînără crăiasă. Prin hainele de tort subţire. sub cap eu mi-1 puneam S-aud cum apa sună-ncetişor: Un freamăt lin trecea din ram în ram Şi un miros venea adormitor. Cu ochii mari. Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă3. Cu fruntea ei într-o maramă deasă. Călcînd pe vîrful micului picior. băiat înaltul 3 - 2 păşeşte arăta 232 . . cu gura-abia închisă.

împlîndu-şi2 cofeile. Ce mai faci.. Mi-o cîntă femeile!" (după M. Că de cînd nu ne-am văzut Multă vreme a trecut Şi de cînd m-am depărtat. Vara doina mi-o ascult Pe cărarea spre izvor Ce le-am dat-o tuturor. E."1 -"Ia eu fac ce fac de mult. Apele-astupîndu-le. Eminescu. Iarna viscolu-1 ascult.Revedere -"Codrule. codruţule. Poezii. Bucureşti. Multă lume am îmbiat.L. Troienind cărările Şi gonind cîntările. Crengile-mi rupîndu-le. 1963) . drăguţule. Şi mai fac ce fac de mult.

Ai avea şi vreun copil Care. Absolut din întîmplare? .. Tu pe altul oarecare Tot aşa l-ai fi iubit. Dar aşa. Mîngîierile de-acum.GEORGE TOPÎRCEANU: Gelozie Dacă nu ne-am fi-ntîlnit (Absolut din întîmplare).. ce lucru mare Că-ntr-o zi ne-am întîlnit Şi că-s foarte fericit. poate (idiotul?) Ar fi semănat în totul Cu-acel tată imbecil. nu mie. Dacă nu-ţi ieşeam în drum Ai fi dat cu bucurie Altuia străin.

El major şi ea minoră. Migdale amare. cam la distanţă. Merg aşa.Topîrceanu.Toamna în parc Cad grăbite pe aleea Parcului cu flori albastre Frunze moarte. vorba ceea. 1931) . (după G. Versuri umoristice şi fanteziste. Bucureşti. Visătoare trece-o fată C-un plutonier major. Prin lumina estompată De mătasa1 unui nor. Ca iluziile noastre. Rumen de timiditate • El se uită-n jos posac Ea priveşte foi uscate Sub pantofii mici de lac. Şi-ntr-o fină discordanţă Cu priveliştea sonoră. Ed.. "Cartea Românească"..

Spune-o încet. Iată-aceştia suntem noi. (după L. Cînd e singur fiecare.. n-o spune tare. El caută apa. seculară căutare. din care curcubeul îşi bea frumuseţea şi nefiinţa. E. Altfel nu.LUCIAN BLAGA Autoportret Lucian Blaga e mut ca o lebădă. Stihuitorul Chiar şi atunci cînd scriu stihuri originale nu fac decît să tălmăcesc. în limba ei.. în mută. Traduc în limba românească un cîntec pe care inima mea mi-1 spune.(. Sufletele nu-s în noi.Bucureşti. de totdeauna. Stăm alături. Aşa găsesc că e cu cale.) Traduc întotdeauna. El caută apa din care bea curcubeul. n-o spune tare ■ Spune-o încet. şi pînă la cele din urmă hotare. îngînat suav. Poezii. In patria sa zăpada făpturii ţine loc de cuvînt.L. Sufletul lui e căutare. 1966) 236 .Blaga. Cînd suntem doi. eu şi tu? Sufletele noastre sunt în noi.

Puică galbenă. Ăsta-i oul de găină? Ăsta-i ochiul pe slănină? Ăsta s-a vîndut pe piaţă Iei şi azi de dimineaţă? Puică. (după T.Arghezi. Ed. Şi nici n-ai avut habar Că-mi laşi zilnic în cuibar. Uit că oul se mănîncă Şi mă uit. Bucureşti.TUDOR ARGHEZI Giuvaere Zi cu zi. un ou. Aoleu.Tineretului. Parcă lunecat din cer. Dintr-o stea. Că sînt lucruri geniale. mărire ţie! Ca la o minunăţie. un giuvaer. îmi faci cadou. ce proastă eşti! Nici măcar nu te gîndeşti. ouăle matale Nu le capeţi pe parale. Stihuri pestriţe. 1960) . în uimirea mea adîncă.

instantaneu.. Şi daţi-mi fericirea.(.(. Toate lucrurile trebuie să ne cadă In cap...) La lecţie De cîte ori sînt scos la lecţie Răspund anapoda La toate întrebările. Abia am încheiat o pace trainică Cu turcii.Oriunde ne-am afla. Şi tot ce gîndesc apare.Pe ce treaptă de civilizaţie Ne aflăm? . combinaţi-vă. . Adunaţi-vă. alegeţi-vă. Pe jos sau în aer..MARIN SORESCU Indigo Noaptea cineva-mi pune pe uşă Un indigo imens.) Alchimie Nouăzeci şi nouă de elemente.Cum stai cu istoria? Mă întreabă profesorul. . . .Prost. foarte prost.Care e legea gravitaţiei? . Şi pe partea de dinafară a uşii. Pe apă sau pe uscat.

Da. 239 . A fost pierdută. Joi? într-o joi a fost arată Cartagina.în epoca pietrei neşlefuite. întrucît singura piatră şlefuită Care se găsise. . A căzut într-o miercuri. după cîte ştiu. întrebare Ce zi e azi? Luni? Dar luni a fost Săptămîna trecută. Miercuri? Secolul trecut. într-o joi a fost arsă Biblioteca din Alexandria. La fiecare vînt puternic Mai zboară cîte un balon. din baloane colorate.Ştii să faci harta marilor noastre spranţe? . Inima. Din toate astea se vede clar C-o să rămîn repetent Şi pe bună dreptate. Marţi? Marţi a fost tot anul trecut A fost marţi ca popa..

toate zilele au fost Nu ne-a mai rămas nici o zi Nouă. Vineri? Sîmbătă? Eu am mai auzit odată De zilele astea. îmi aduc bine aminte. Nu-mi umblaţi cu poveşti. Dumnezeule. Dimineaţa observ pe pantofi noroi proaspăt. Cînd mă trezesc nu le mai găsesc niciodată Unde le-am pus. obosite. Sînt uzate.Imposibil să nu fi trecut Nici o zi de atunci. Cine s-o fi potrivit la suflet cu mine? . Poate Duminică? Timpul dinaintea genezei Se numea duminică. Cine-o fi semănînd la umblat cu mine? De la o vreme a început Să-mi îmbrace şi gîndurile. Se cunoaşte că cineva a gîndit cu ele Toată noaptea. Dedublare Noaptea cineva umblă cu hainele mele Şi mi le poartă. cu cearcăne în jurul ochilor.

Aşa că nici eu nu mai ştiu acum Unde mi se află cutare vers Şi. Pentru că fiecare prieten al meu Are la rîndul său un prieten. în ţara asta. La urmă am scris alta. Oricît de mult m-ar schingiui.Hoţii Aveam o poezie care nu mă lasă să dorm Şi am trimis-o la ţară La un bunic. decît Că ele sînt la loc sigur. Recapitulare Pe planeta Marte Viaţa cade-ntr-o-joi.într-o vineri După amiază. Tot n-o să le pot spune mai mult. pentru fiecare poezie nouă. S-a găsit cîte un om care să mi-o primească. Şi i-am trimis-o mamei S-o păstreze în pod. în caz că mă calcă hoţii. 241 . le-am încredinţat rudelor. Pe lună . Am mai scris după aceea vreo cîteva Şi. care şi-au dat cuvîntul c-o să aibă grijă de ele! Şi tot aşa. Atît de bun încît să-i încredinţeze taina. cu strîngere de inimă.

în Pluto viaţa cade Sîmbăta. 1978) . Două zile.Sorescu.marţea şi lunea. Craiova. Norii. Numai Pămîntul a avut noroc De Duminică. în general nu se trăieşte. pentru că mereu scapă Printre nenorocitele alea de inele. Nu prea distingi mare lucru. Se îmbracă mai cu grijă Şi nici nu se munceşte cine ştie ce. Mai iese lumea pe stradă. Mai fumează.miercurea. (după M."Scrisul Românesc". In Saturn . Ed.Aşa cam pe inserate. Cînd. în Venus .

. (5.sg. săi. noştri.13.: nişte (73) f. libere (29) * cu 3 forme: (sg. mov. voştri.:-le (37) (159.. (149) Locul adjectivului (209) posesiv : meu. 183) ADJECTIVUL: calificativ * cu 4 forme: (sg.) mari (77) tare tari verde verzi dulce dulci * eu 2 forme: (sg.) mic. largă largi * eu 2 forme (sg..11.pl.pl. ca (şi). mei. cea... -i (19. (10..: -le (37) f. 54.. 37). cei. lungă lungi larg.165) Substantive proprii: nume de ţări (10). 40) f. maro. mele nostru. cele) mai.sg. -le (19). 27.sg..(65) tot aşa de..) liber.sg. 171. roz Gradele de comparaţie: * comparativ de superioritate: mai. hotărît m. 41) n.pl.. Acuzativ: (105-107) Vocativ: (115. 9.: -(u)l(5..sg.pl. (65) de inferioritate: mai pufin..Schemă şi indice de gramatică FONETICĂ Alfabet şi pronunţare (o) Alternanţe fonetice (35.:-a (7. cei.cele m. f. lor 243 . (5. f. nume de persoane (65.sg.. mea.) vechi (77) * eu o formă: (sg.. voastră. a.165) ARTICOLUL: nehotărît. (65) * superlativ relativ: cel (cea. -le (19).. crem... m. (5..: un (5). 27. dectt.13. noastre (101) tău.pl. (65) de egalitate: la fel de.) bej. tale vostru.sg: un (5).. 9.pl. n. mică (pl. gri. decît.: o (7). 37).: niste(73) n. din/dintre.. cel. 40) m. lor.pl.) mici (77) lung. 41) Genitiv: (117) Dativ: substantive proprii (65). (65) tot atîtde. 37)... tăi. lor.) liberi. (27. substantive comune (81).) mare (pl.: nifte (73) m. sa.: -fu)l (5.10.pl. 41) f. ta. n. ca (şi). voastre său. sale lor.pl. 37) n. liberă (pl. ai.pl.sg. bordo.105. 40. 40-41) n..(11. noastră.) vechi. ca (şi) . ale (159) adjectival-demonstrativ.sg. veche (pl.. 59) SUBSTANTIVUL: Nominativ: m. genitival-posesiv: al.

demonstrativ * de apropiere: acest. cealaltă. celălalt. alti. alta. acelea (127.157.104).111. acelea (127) interogativ-relativ.171) * de depărtare: acel. oricine (143). 171) substantiv + acela. alte (45.139.Şl voi vouă vă -vă vpe voi vă V- ei lor lor le -le lepe ei îi i-i ele (9) lor lor le -le lepe ele le le-le -vă fi- ■fi ne ne-ne ne ne-ne va V- îşi îşi -vă vă V- fi•fi se s-se f: -f se s-se se s-se -vă negativ: 244 .171) nehotărît : alt. nici una (173) . cine (83.171) * de depărtare acela. 171) substantiv + acesta. 203) nehotărît: ceva (59).. altele (183). aceia.189)) Ac mă te se mtes-mă -te -se (111. ceilalţi.133.101. acei. acestea (127. 157. 157. acestea (127. ai mei.157. cineva (83).189) Dativul posesiv" (101) Forme de politeţe: dumneavoastră (9) "Tu".112) nici unul. a mea. altul.183). "noi" impersonal (137) reflexiv: D îmi îţi îţi miţişi-mi -ţi -şi (99. 101. aceştia. aceste + substantiv (127. alţii. orice (143). nimeni (90. acele + substantiv (127. 101. altul. 99. altă. aceea. (149). celelalte (159. aceasta. 43. aceasta.. 83. aceşti. aceea. aceştia. care (137. nici o (173) PRONUMELE tu el ea noi personal: N ew G lui ei D mie lui ei nouă fie îmi îi îi ne ¥ -mi -i -i -ne -fi miiinefi(39. acea. ce (104)..109.189) "Dativul posesiv" (101) 2 pronume (138.169) posesiv: al meu. 189) Ac pe mine pe une pe el pe ea pe noi mă te il o ne mtelone-0 -mă -te -l -ne (107. aceia. această. 159. 183) negativ: nici un.. nimic (59). ale mele (159) demonstrativ * de apropiere: acesta. unul.

dar de scris. a-l interesa. 93. maşină de scris. (33). 177). . Diateza activă Moduri nepersonale: Infinitivul: -a. a spune. 73. 75). 59. de fumat. a-şi imagina. 42. VERBUL I. 92. a-şi aduce aminte. a expedia. 167) Prezumtiv: Timpul prezent (196-197) perfect (197) Imperativ: (117-125) II. a zice. III. pe neaşteptate (151.179). Supinul: am de învăţat (69). a trimite. 87.122. a sfătui {Vil) * cu pronume personal Ac. "Reflexiv impersonal": se zice (71) "Verbe cu dativ" * verbe "de comunicare" a scrie. a chema. Gerunziul: -fnd.* cu pronume personal obligatoriu: a-i plăcea (39). a da. a întreba (105. a invita. cu pronume (189).NUMERALUL: cardinal (3.122. a-i sta bine/ rău (171) fl-ifi bun/ strimt/ larg/ lungi perfect (171) "Verbe cu acuzativ" * a aştepta. Participiul: (63). Infinitivul lung (113). a-şi aminti. obligatoriu: a-l durea/ustura/pişca/deranja/supăra (132. Diateza pasivă (147. a pofti. -i. a căuta. sensurile (186 -189) Moduri personale Indicativ: Timpul prezent (33.133) "Vebe cu două pronume" * ordinea pronumelor (169. a explica. a răspunde.133) a-l chema.108. forma negativă (189). perfect compus (65) imperfect (145-147) perfect simplu (199) mai mult ca perfect (201) viitor literar (89) viitor popular (89) viitor în trecut (203) Conjunctiv: Timpul prezent (45. ordinal (173). Diateza reflexivă * cu D: a-şi cumpăra (99). a cere. a-i trebui (73). a-l pasiona (132.123) a crede. a saluta. a telefona. Construcţii de tipul n-am ce face (204-205). -e. reparatul. a ura. 43.127). 161. de citit. a vedea. 54. -ind (187). -î(59). -ea (57). am citit. 108. a găsi. 167) perfect (167) Condiţional: Timpul prezent(157) (optativ) perfect (161) Regulile lui "dacă" condiţional (157. a-şi închipui (101). 124) 245 . a ruga. n-am scris nimic. greu de reparat. 123). 59. a mulţumi. a privi. a-i fi foame I setei somn I răul binel cald/frig/ suficient (42-43). 39. * cu Ac: a se trezi (111. (81. a invita... vacanţă de neuitat. 57. 52).

199. 23. 94. 15.178. 118. de scop: (pentru (ca)) să (97. de mod: -este (11). în (20.113). în jurul (175). condiţionale: dacă (32. 91.128) negativ: nu. deasupra. 192). 57). oricum. 86. a i se cuveni. apune.146.120. 23. 161. 207). pe (24.153). a spune. Verbe neregulate: a fi (9. a sta (35.179). concesive: deşi. 246 . 112). a duce.199.. peste (86). temporale: după ce (32. PREPOZIŢII ŞI LOCUŢIUNI PREPOZIŢIONALE cu G: din cauza. 52. 91.142. 199. 205). Verbe impersonale: a trebui să (73). 118. contra. însă (58.157. cu se (71).. împotriva.. 205). dedesubtul. a fotografia (81). 201). din cauză că (178. de-a lungul. chiar dacă (167).186). aşadar. la (20.121).112...128.142. nici (173. 56. de-a curmezişul. 118). a rămîne (75). 118).161).113). nimic (59. 183).146. 21. iar (32.. în locul. din pricina (179). a lua (79. nu.. din cauză de (179). cu Ac: cu (23. a i se face foamei sete /frig/ dor/ lenei răul ruşine (139) a i se potrivi (171).118. 206). din (22. de cauză: de aceea (210). 121) a scrie (81. cauzale: deoarece.201). într-un. 155.183). tot(uşi) (167).121. de timp: (86.. a mînca (35.152).). linga (25). decît. după (113). a şti (35. (207).118. 166.120. (207). într-o (47). a studia. oricît (143). 179. (75. 91). 201) auxiliar (147). 50. a veni (75. prin (193). cu toate că (207).141). despre (208). de-a latul. 23. în urma.135. 91) Verbe "cu probleme": a face (118.140. 209.183. a avea (27. 121). Lexic: formarea cuvintelor (diminutive 16). si (112.151. sub (25). 65. fiindcă. 193). 118). în faţa. pe cînd (208).149. dar (50. 126-131).105. 84. 21. disjunctive: sau (5. 63. de la.172).190. cu tot (207)... acolo (127) înainte (134.. auxiliar (65) a bea (35. 91. 118. cu D: datorită (181). 121. căci (158. 91. la dreapta.154). nici.186). concluzive: deci. a i se părea. CONJUNCŢII ŞI LOCUŢIUNI CONJUNCŢIONALE copulative: si. 37. ADVERBE ŞI LOCUŢIUNI ADVERBIALE de loc: aici. după aceea (64. a expedia. 63.. pentru că (57. 151). 63. nehotărît: oriunde.127. a da (79. 91. de (19. la stînga..179). 206). 201).181. 127. Discurs indirect (108. 135). 156. înaintea. 63. de concesie: cw toate acestea (207). . înainte de (103. nici. în spatele. si. 199.168. cum (152). adversative: ci (125. Structuri specifice limbii române (211). din pricină că (179). grade de comparaţie (65. 85. 22.* cu două pronume obligatorii: a i se întîmpla.. în concluzie (206. a aduce (118.

treisprezece şi cincisprezece 247 . o sută cincisprezece.1) unsprezece. 1. Sînt vînzători. şaptesprezece şi treizeci de minute (cinci şi jumătate).b. trei sute doi. Sîntem muncitori. două sute. nouă­ zeci şi şase. zece şi douăzeci şi cinci de minute. trei mii treizeci şi trei. cincizeci şi cinci. patru mii patru su­ te patruzeci şi patru. două mii două sute douăzeci şi doi. două mii. douăzeci şi opt. m. cinci sute şaptezeci şi patru. treizeci şi trei. cinci mii o sută şaizeci şi patru. patru sute zece. 3) treisprezece. două sute douăzeci şi doi. opt sute nouăzeci şi no­ uă. cinci sute şaptezeci. LI 6. douăzeci. h. patru sute patruzeci şi patru.mii patru. o mie o sută zece. o sută unu. patru mii. şapte şi cincizeci de minute (opt fără zece). o sută cinci. douăzeci şi doi. patru sute patru. două sute două­ zeci. trei sute douăzeci. j . Sînteţi chimişti? g. şase sute şaizeci şi şase. douăsprezece fix. şapte fix. o mie o sută unsprezece. o sută unsprezece. Sînt vînzătoare. cinci mii. cinci sute optzeci şi cinci. (Ei) sînt ingineri. patru mii cincizeci. d.Cheia exerciţiilor (La clé des exercices. Key to exercises. douăsprezece şi patruzeci şi cinci de minute (unu fără un sfert). două mii trei sute douăzeci. treizeci şi şapte. k. patru sute patruzeci. optzeci şi patru.) T LO 3. şaptezeci şi doi. şapte sute nouăzeci. trei mii şapte sute optzeci şi doi. două sute doi. o mie nouă sute nouăzeci. Nu sîntem funcţionari. trei sute treizeci şi trei. şase sute şase. patruzeci şi patru. trei mii. şase sute optzeci şi patru. nouăzeci şi şapte. optzeci şi doi. patruzeci şi nouă. opt sute optzeci şi doi. paisprezece şi patruzeci şi cinci (trei fără un sfert). patru şi trei­ zeci de minute (patru şi jumătate). şaptezeci şi şapte. optzeci şi opt. trei sute treizeci şi trei. i. 2) doispre­ zece. şapte sute şaispre­ zece. Nu sîntem studente. trei sute treizeci. patru sute. L2 3. c. o sută. opt sute şaizeci şi patru. (Voi) sînteţi studenţi? e. patruzeci. şase şi cinci minute. şaizeci şi trei. o mie o sută. treizeci. trei sute. Sînteţi ziariste? L3 1. trei sute trei. optsprezece. 4) paispre­ zece. patru . nouă sute şaizeci şi trei. (Ei) sînt elevi. patru sute douăzeci şi cinci. douăsprezece şi cincisprezece minute (şi un sfert). şaizeci şi şase. o mie zece. şapte sute treizeci şi trei. şaptezeci şi trei. o mie. nouă sute treizeci şi şase. opt sute optzeci şi nouă. Sîntem chimiste. (Voi) sînteţi ziarişti? f.

duminică. dar nu sînt camere libere. (el. (noi) fa­ cem mîncare. (ei. (voi) faceţi mîncare (ei. Farmacia numă­ rul treizeci şi opt este pe strada Carpaţi. colţ cu strada Mică şi cu strada Carpaţi. o mie nouă sute nouăzeci. (tu) intri în restaurant. miercuri. Ei au camera numărul 23. trei şi trei minu­ te. Acum ei sînt la Bucureşti şi caută hotelul "Astoria". trei şi douăsprezece minute. lîngă cofetăria "Diana". Poşta este pe bulevardul 1 Decembrie. b. Voi pe unde ie­ şiţi? f. Ei merg înainte.minute (unu şi un sfert). d. Voi ce faceţi? b. ea) caută o carte bună. Noi comandăm vin roşu. a. opt iunie. Voi unde mergeţi? c. treisprezece februarie. (Eu) caut o carte bună. o mie nouă sute optzeci şi nouă. (tu) cauţi o carte bună. (Eu) intru în restaurant. Noi ieşim pe aici. c. (el. pe strada Dunării. colţ cu strada Dacia. astăzi este luni. (noi) intrăm în restau248 . Domnul Mărgi­ neanu cere o cameră pentru două persoane. o mie nouă sute optzeci şi trei. (Eu) fac mîncare. Hotelul "Dunărea" este lîngă restaurantul "Du­ nărea". Restaurantul "Dunărea" este pe strada Dunării. treizeci mai. Cinematograful "Dacia" este pe strada Dacia. a. ea) face mîncare. colţ cu strada Horea. (el. joi. (noi) căutăm o carte bună. (tu) mănînci mult. unu şi treizeci şi cinci de minute. (el. trei iulie. ea) intră în restaurant. sîmbătă. Hotelul "Carpaţi" este pe bulevardul 1 Decembrie. 4. vineri. colţ cu bulevardul 1 De­ cembrie. Voi ce căutaţi? e. au numai două valize. (ei. apoi la dreapta. o mie nouă sute nouăzeci. domnul Mărgineanu în­ treabă unde este hotelul. lîngă cinematograful "Da­ cia". L5 6. Voi plătiţi mîine. o mie nouă sute optzeci şi opt. Astăzi plătim noi. L6 2. patru octombrie o mie nouă sute şapte­ zeci şi cinci. douăzeci şi patru aprilie. (voi) că­ utaţi o carte bună. Cofetăria "Diana" este pe bulevardul 1 Decembrie. Voi ce comandaţi? d. Ma­ gazinul "Unirea" este între strada Horea şi strada Dacia. Noi mergem la restau­ rant. ele) mănîncă mult. Noi căutăm ieşirea. L4 9. ea) mănîncă mult. (tu) faci mîncare. Ei n-au multe bagaje. 4. Domnul şi doamna Mărgineanu sînt din Braşov. colţ cu strada Carpaţi. Acolo sînt camere libere la etajul doi. (noi) mîncăm mult. Noi facem mîncare. douăzeci şi patru (douăsprezece noaptea). Universitatea este pe Bulevardul 1 Decembrie. (voi) mîncaţi mult. (Eu) mănînc mult. Băiatul merge cu ei. patru şi cincizeci şi cinci de minute (cinci fără cinci). Ei merg la hotelul "Continental". ele) caută o carte bună. Pe stradă. ele) fac mîncare.

7) îmi place la voi. muncitoarele. muncitorul. (Eu) ies din restaurant. ne plac prăjiturile. săli. (noi) lucrăm şi duminică. munte. (el. muncitoare. dintele. unchii. EA) intră şi caută. băiat. masa. nu-i place limba română. băuturile. (ei. mesele. puii. (ei. ies din restaurant. îi plac prăjiturile. băutură. (EL. vă place la voi. nu vă place limba română. profesor. sală. ele) intră în restaurant. ele) ies din restaurant. bărbaţi. inginera. ea) stă la masă. cartea. 2) idem. ele) lucrează şi du­ minică. vă place aici.. (TU) intri şi cauţi. 9) îmi place aici.rant. nu vă plac macaroanele. După aceea. (tu) lucrezi şi duminică. îţi place la voi. ingineri. le place la voi. (ei.. profesorul. pu­ iul. mîncarea. casa. 3. muncitorii. vă plac prăji­ turile. îţi plac prăjiturile. inginerii. profesoa­ re. 8) Nu-mi place limba română.l) îmi place ciocolata. ingineră. (Eu) stau la masă. nu vă place mîncarea. g. mun­ citoarea. (noi) ieşim din restaurant. profesoară. pui. cărţile. ea) lucrează şi duminică. unchi. inginerele. muntele. friptu­ ri. studente. (EU) intru şi caut o masă liberă. cărţi. student. mese. carte. Cînd termin. nu le place mîncarea. casele. mîncare.. (el. Stau la masă. castravetele. le place ciocolata. băieţii. (VOI) intraţi şi căutaţi. sala. studentele. dinţii. 10) idem.. ne place ciocolata. (EI. nu-ţi place mîncarea. iar dacă sînt fumător. berea. munţii. nu-ţi plac macaroanele. ochiul. din­ te. chem ospătarul şi co­ mand mîncarea şi băutura. 4) îmi plac prăjitu­ rile. mănînc şi ceva dulce. munţi. f. chem din nou ospătarul. fripturile. masă. unchi. îi place ciocolata. 249 . le place aici. ochi. profesori. beau o cafea. castraveţi. 3) Nu-mi place mîncarea. nu ne place mîncarea. inginerul. îţi place ciocolata. ne place aici. (tu) stai la masă. (voi) ieşiţi din restaurant. muncitor. băiatul. L71. părţi. pui. profeso­ rii. (voi) lucraţi şi duminică. băieţi. frate. studenţi. casă. (Eu) lucrez şi duminică. nu-ţi place limba română. bere. 5. studentă. sălile. (voi) intraţi în restaurant. inginere. Dacă sînt amator de dul­ ciuri. case. ele) stau la masă. ochi. ochii.. bărbatul. e. 5) idem. nu ne place limba română. nu-i place mîncarea. îi place la voi. muncitori. După ce plătesc. muncitoare. g. beri. dinţi. (tu) ieşi din restaurant. le plac prăjiturile. fraţi. nu le plac macaroanele. nu-i plac macaroanele. Apoi mănînc şi beau. mîncăruri. părţile. bărbat. profesoara. castraveţii.. cer nota de plată şi plătesc. unchiul. fraţii. (voi) staţi la masă.. îi place aici. partea. băuturi. fratele. ne place la voi. profesoarele. băutura.. (noi) stăm la masă. friptura. nu ne plac macaroanele. vă place ciocolata. studentul. studenta. bărbaţii. parte. (ei. friptură. studenţii. castravete. nu le place limba română. berile. inginer.. îţi place aici. fumez. ELE) intră şi caută. (el. 6) Nu-mi plac macaroanele. ea) iese din restaurant.

pînza. florării. timbrul. tutungeriile. farfurii. c. Nu. După ce plătesc. băi. brînzeturile. sarea. perdeaua. 2. Vrem să stăm. florărie. librăriile. Avem ore în fiecare zi de la 8 pînă la 12. nu doresc. a. ghişee. dar ei nu beau. Nu vrei să taci. vreau să am. b. beau cafea şi fumează. vă rog!) Aduce­ ţi-mi alţi cartofi. sarmaua. Da. Nu. timbrele. caiete. sarmalele. pînzeturi. nume. cafelele. în vacanţă. 3. pixul. zilele. Nu vreau să tac. cheia. ploaie. . Vrem să mîncăm. brînzeturi. dar ei nu merg. tutungeria. Vrem să dormim. altuia nu face! c. săruri. florăria. paşapoarte. stele. Lucia. pixuri. sărurile. Vrei să stai. cafeaua. muzeu. Vrem să vorbim. a. ghişeul. f. vreau să stau. fac. pînzeturile. Da. ei merg la resta­ urant. Ei beau vin roşu şi bere. femeia. vă rog!) 6. sare. librării.Daţi-mi alt pahar. brînza. Nu vrei să stai. paşapoartele. 5. vă rog! Daţi-mi altă farfurie. Vreţi să mîncaţi. sarma. Nu vreţi să staţi. vă rog! Daţi-mi al­ te sticle de bere. Voi nu doriţi? Voi nu beţi? Voi nu vreţi? Voi nu doriţi? Voi nu ple­ caţi? 4. c. femeie. întreb. Nu vrem să stăm. Alina şi Mihai sînt fraţi. caiet. El bea un suc. c. brînză. vreau să găsesc. b. timbre. sarmale. Da. Nu. Vrei să mănînci. vreau să citesc. Vreau să dorm. cheile. tutungerii. eu nu plătesc. perdelele. b. băile. Noi sîntem studenţi. g. perdea. pixurile. steaua. chei. cheie. stelele. ies din restaurant. Da. Nu vrem să tăcem. fructe. pijama. Vreţi să vorbiţi. El stă lîngă fereastră. pînză. librărie. măseaua. ra­ dio. muzee. paşaportul. cafele. librăria. zi. Da. El înţelege. cafea. nu mai facem exerciţii. pix. Vreau să vorbesc. e. muzeul. L8 4. Da. Ce ţie nu-ţi place. ghişeele. Vreau să stau. radioul. Dacă dai. învăţăm limba ro­ mână. vreau să plătesc. paşaport. Vreţi să dor­ miţi. dar ei nu stau acolo. radiourile. cer. farfu­ riile. e. d. n-ai. Vreţi să staţi. pi­ jamaua. merg. radiouri. baie. farfurie. fe­ meile. toţi mănîncă friptură. fructele. femei. El merge la şcoală. Vreau să mănînc. ploi. dar ei nu 250 . măselele. perdele. d. caietele. Apoi mănîncă îngheţată. tutungerie. L9 1. baia. Da. zile. ploile. tim­ bru. stea. într-o zi. ziua. pijamalele. numele. Vrei să dormi. Da. ploaia. măsea. măsele. nume. Pentru că le place friptura. Da. ghişeu. vinuri. vă rog! (Aduceţi-mi altă porţie de cartofi. caietul. vă rog! (Aduceţi-mi alte sticle de bere. numele. nu citesc. Nu vreţi să tăceţi. fructul. fruct. Nu ne place pentru că e grea. pijamale. Acum facem pauză. vreau să dau. Nu vreau să stau. vin. muzeele. Da.mîncărurile. florăriile. Vrei să vorbeşti. vinurile. b. farfuria. vinul.

dar ei nu citesc. Profesorul întreabă cine sînt. El doreşte o cafea. a încerca: încerc. a. aşteaptă. pleacă. j . dar nu-ţi place rece. Nu vă plac prăjiturile. b. dar mîncarea îmi ajunge. 7. Ne place cea­ iul cald. a. e. leagă. Portarul întreabă unde vreau să merg. Sîntem studenţi. g. întrebaţi. dar ei nu lucrează aici. încearcă. 10. Nu-mi ajung banii. dar nu ne place rece. d. b. g. a întreba: în­ treb. dar mîncarea îţi ajunge. pleacă.înţeleg. bagă. băgăm. pleci. întrebi. El citeşte chinezeşte. îţi place ceaiul cald. Mi-e cald. Stau la etajul doi. Nu le ajung banii. Nu vă place cafeaua. aşteptăm. Clientul întreabă cît costă. căscăm. Nu-i ajung banii. k. a pleca: plec. 251 . dar ei nu fumează. dar vă place îngheţata. Maria întreabă dacă ne place mîncarea. Prietenul meu întreabă unde vreau să merg. a îmbrăca: îmbrac. bagi. aşteaptă. Vă place ceaiul cald. 8. E ora două şi un sfert. dar ne place îngheţata. aş­ tepţi. c. două. legi. dar le plac bomboanele. Vinurile roşii sînt bune. Vă e rău? e. dar mîncarea îi ajunge. Nu-ţi ajung banii. împacă. Nu-mi place cafeaua. Nu-mi plac prăjituri­ le. dar nu le place rece. doi f. El fumează. dar ei nu doresc. Vreţi să învăţaţi româneşte? c. dar ei nu fac. Nu-ţi plac prăjiturile. a băga: bag. Ţi-e foame? b. întrebăm. El vorbeşte englezeşte. leagă. dar le place îngheţata. căşti. împacă. încerci. Nu-i plac prăjiturile. a. Mănînc două prăjituri. c. Nu vă ajung banii. îmbrăcaţi. g. a căsca: casc. a. aşteptaţi. d. f. cască. îi place ceaiul cald. dar îţi place îngheţata. doi/două g. îmbrăcăm. plecaţi. Secretara întreabă ce doresc. două. Nu-i place ca­ feaua. dar îţi plac bomboanele. 12. Nu le plac prăjiturile. h. dar ne plac bomboa­ nele. Chelnerul întreabă ce doresc să mănînc. Ele beau (do­ uă) cafele. El face sport. a împăca: împac. dar nu-mi place rece. legăm. întreabă. dar mîncarea ne ajunge. m. b. Lor nu le plac cărţile. dar îmi place îngheţata. în­ cearcă. Ei beau multe beri. Ion întreabă cînd merg la film. f. c. dar îi plac bomboanele. idem. El mănîncă ceva. dar nu-i place rece. h. 1. încercăm. dar vă plac bomboanele. doi h. d. i. El intră la secretariat. e. împaci. îmbracă. a aştepta: aştept. Le place ceaiul cald. a lega: leg. îmbra­ că. f. băgaţi. 5. Nu le place cafeaua. Nu ne plac prăjiturile. plecăm. b. d. h. e. dar îmi plac bomboanele. dar mîncarea vă ajunge. împăcăm. f. Vă e sete? c. Ne e frig. întreabă. îmi place ceaiul cald. Nu ne ajung banii. Cafelele sînt bune. dar nu vă place rece. îmbraci. 6. Ţi-e somn? d. încercaţi. dar ei nu vorbesc. Nu-ţi place cafeaua. dar ei nu intră. El lucrează aici. dar mîncarea le ajunge. Lor le e foame. bagă. Nu ne place cafeaua. dar îi place îngheţata. împăcaţi. dar ei nu mănîncă. doi e. legaţi. i.

Ea a întrebat ceva. Poţi merge. sare. cauţi. întorci. Poţi că­ dea dacă nu eşti atent. Nu pot opri aici. c. N-am înţeles. urîţi. N-ai spus nimic? p.. pot. Nu pu­ teţi bea. Puteţi începe. cădeţi. î. miroase. i. Ieri n-ai cumpărat nimic. cu­ reţi. Poate merge. apasă. porţi. apăsaţi. Nu pot bea. spală. săriţi. apar. 4.. Puteţi mer­ ge.1.. Nu putem sta.. sari. t.. urăşte.. varsă.... Am putut sta pînă la ora 8.. omorîţi.. caută. Cine a hotărît? s.. a apăsa: apăs. Nu pot opri aici. Putem hotărî şi singuri. curăţă.. d. poate.. Puteţi sta cît trebuie.. omoară.. putem.. miroşi. apasă. apare. N-am mîncat încă. Pot hotărî şi singuri/e. omorîţi.. Poate sta cît trebuie. pur­ tăm. poarta.. Pot cădea dacă nu sînt atent. omorîm. L10 1. Nu puteţi opri aici. miros. Nu pot bea ţuică.. a omorî(§): omor. omorîm. a vărsa: vărs. a purta: port. Nu poate sta. g. coborîţi. Pot hotărî şi singur. Puteţi cădea dacă nu sînteţi atenţi. 252 . caută. verşi. Nu pot sta. omori. sărim. A vorbit româneşte.. a.. stoarcem. întorc. Am învăţat româneşte. a sări: sar. mirosiţi. curăţă. El a cerut mere. b. poţi. spălaţi. apărem. cobori. j . Pot începe chiar acum. speli. omoară. Nu poate opri aici. spălăm. d. purtaţi. Poţi începe. varsă. e.. urăsc. urăşti. Putem în­ cepe.. a stoarce: storc. apeşi. apăsam. Ieri n-au cumpărat nimic. Nu pot sta mult în picioa­ re. Nu poate bea. Puteţi hotărî şi singuri. Poate începe. căutăm. Pot sta cît trebuie. curăţaţi. coborîm. cască.. Putem cădea dacă nu sîntem atenţi. Poţi sta cît trebuie. Ieri n-a cumpărat nimic. Nu poţi sta. apă­ reţi. c. Am băut o bere.. Putem sta cît trebuie. r. coboară. mirosim. cad.. Am făcut ce am putut.. 3. a urî(ăsc): urăsc. e. a cădea: cad. a omorî: omor. k. omori. Ieri n-aţi cumpărat nimic. Am lucrat mult. n. a curăţa: curăţ. a spăla: spăl. Poate hotărî şi singur/ă. Poate cădea dacă nu este atent/ă. Am vrut să cumpăr ceva. Nu poţi opri aici. căutaţi. sar.. m. cazi.căscaţi. cădem. poartă. f.. întoarcem. omoară. spală. Am făcut ce am putut. Nu poţi bea. vărsaţi. N-am mîncat încă. Pot începe.. stoarce.. Pot merge. a căuta: caut. Aţi fost cu ei? f. N-aţi spus nimic? o. Putem merge.. Pot cădea dacă nu sînt atenţi/e.. a mirosi: miros. vărsăm. Ieri n-am cumpărat nimic. storci.. h.. Nu putem opri aici. Poţi hotărî şi singur. coboară. a putea: pot. urîm. storc. Aţi fumat? h. omoară. Cîte ore aţi dormit? ş.. apari. a întoar­ ce: întorc. b. Nu ai stat (n-ai stat) aici? g.. Nu putem bea. întoarce. LII 1. cade. stoarceţi. Nu puteţi sta. a coborî: cobor. curăţăm... a apărea: apar. întoarceţi. puteţi.. Ieri n-am cumpărat nimic. Pot sta cît trebuie. Pot merge mulţi kilometri pe jos. a.

va lucra. 5. va su­ na. c. colegei mele de cameră. îmi trebuie dicţionar. Ei îi place Timişoara. Merele sînt mai bune decît perele. Trebuie să în­ veţi ceva? 5. o să sune. tu: iei. c. dai. dau. Ce îţi trebuie? d. 5. o să lucreze. d. Unde ai fost? v. 10. în sat. ia. o să fumeze. fraţilor mei. o să lucrăm. Scrieţi unor colegi? Nu. Lui Ion îi place ţuica. afuma(ez): voi fuma. daţi. a studia(ez): voi studia. nepoţilor mei. Nu trebuie să fac nimic. veţi fuma. Supa a fost mai bună decît felul doi. veţi suna. a. ne­ poatei mele. vor suna. o să lu­ craţi. unei rude. b. vor lucra. o să fumez. a lucra(ez): voi lucra. vom lucra. o să su­ năm. dă. veţi lu­ cra. a terminât): voi termina. f. surorii mele. luăm. o să studiaţi. Ana a avut maşină. unor fete. fiicei mele. Lui Radu nu-i trebuie nimic. eu: iau. el: ia. vei suna. luaţi. dau. unor prietene. vei studia. iei. Ion a băut ţuică. o să lucreze. Nouă ne place sportul. Ce ai avut? x. Scrieţi unor verişori? Nu. dau. dă. d. acasă. fiilor mei. vei termina. Scrieţi unor nepoţi? Nu. Ce trebuie să faci? e. o să lucrez. o să studiezi. o să fumaţi. dau. vei lucra. L12 3. 9. veţi studia. Lui îi place Clujul. Fac numai gimnastică. c. o să sunaţi. z. 6. Ţie îţi plac strugurii. Lor le plac fetele. b. verişorilor mei. Cum spunem? Cum scriem? Cum traducem? Cum citim? Cum facem? Cum cerem? Cum întrebăm? Cum răspundem? Cum salutăm? L13 4. 7. L15 2. vom fuma. o să fumeze. o să studieze. cumnaţilor mei. ei: iau. L14 3. la Cluj. vor fuma. iau. va fuma. luăm. Mie îmi plac merele. Lor le plac magazinele. Ce ai citit? u. o să suni. vor studia. Se vede numai ea. va 253 . vom suna. o să studiez. dai. la ţară. b. dăm. dăm.*iinor colege. o să sune. vei fuma. Gătesc numai acasă. unchilor mei. o să studieze. daţi. Ion este mai înalt decît Ra­ du. va studia. îmi trebuie nu­ mai 10 minute.Au vorbit englezeşte. o să lucrezi. Măriei nu-i place ţuica. Vouă vă place limba spaniolă. a. vom studia. iau. a suna(<\>): voi suna. unor nepoate. o să fumezi. Scrieţi unor bă­ ieţi? Nu. Lecţia a 11-a a fost mai grea decît lecţia a 10-a. unor verişoare. voi: luaţi. o să sun. o să studiem. e. o să fumăm. ţ. Scrieţi unor prieteni? Nu.

o să mergi. o să facem. o să vezi. vor citi. să le. să vă. o să iasă. să vorbească. veţi hotărî. o să vorbeşti. veţi ieşi. vei citi. o să scrie. telefonează. să zică. o să ieşiţi. o să hotărăşti. o să cazi. va scrie. vei vorbi. vei coborî. o să vedem. o să vedeţi. veţi vorbi. îi voi da banii. vei cădea. învaţă. a ieşi(§): voi ieşi. Ei îţi vor explica tot. o să poată. vom face. vor hotărî. o să facă. studiază. o să facă. vor vedea. vom scrie. să încerce. spală. vei ieşi. o să fac. va putea. fotografiază. f. h. veţi tăcea. să cumpere. a merge: voi merge. e. o să vorbească. să plătească. să călătorească. va coborî. 3. Le vei trimite cartea? g. vor cădea. să mulţumească. Nu îţi voi da nimic (Nu-ţi voi da nimic). 254 . să ne. vor face. veţi cădea. să înveţe. g. să întrebe. să citească. o să vorbim. a putea: voi putea. o să tăceţi. vor termina. vor coborî. să creadă. o să meargă. vei merge. o să dormi. va face. o să scrii. o să dormiţi. o să citeşti. vor scrie. o să hotărască. veţi scrie. va citi. a coborî(§): voi coborî. să-i/ să îi. continuă. vom coborî. o să hotărăsc. o să vadă. vei face. b. Maria vă va comunica adresa. o să putem. o să cădem. o să tăcem. o să hotărîm. o să cobor. o să pot. să-ţi/ să îţi. o să vadă. să-mi/ să îmi. a vorbi(esc): voi vorbi. o să scriem. o să merg. veţi face. o să termine. sa vină. vor putea. va dormi. o să cad. o să puteţi. o să vorbiţi. să înţeleagă. o să cobori. o să cadă. să ceară. cumpără. Nu va veni ni­ meni. o să terminaţi. a citi(esc): voi citi. d. veţi dormi. e. o să coborîţi. 4. să priceapă. veţi putea. vei putea. să aştepte. veţi citi. c. o să scrie. a hotărî(ăsc): voi hotărî. o să citesc. o să faceţi. vei tăcea. repetă. veţi coborî. a vedea: voi vedea. Petre ne va aduce veşti. o să scriu. o să mergeţi. vom tăcea. vei scrie. vom ieşi. va cădea. vor dormi. să spună. a tăcea: voi tă­ cea. va ieşi. o să iasă. o să tacă. a dormi(Φ): voi dormi. o să coboare. va vorbi. o să dorm. o să citească. o să dormim. o să cadă. o să coboare. f. traversează. veţi termina. vom dormi. vom citi. a. va hotărî. să facă. o să ieşim. o să termini. vor ie­ şi. o să mergem. o să hotărască. va ve­ dea. vor merge. veţi vedea. o să doarmă. o să faci. vei vedea. să spele. b. lucrează. o să coborîm. o să termine. continuă. o să citim. vom putea. o să termin. vom cădea. o să văd. vor tăcea. o să meargă.termina. o să cădeţi. vor vorbi. o să tacă. va merge. o să poată. vei dormi. o să vor­ besc. veţi merge. h. o să ies. vom termina. vom vorbi. o să poţi. discută. o să citiţi. vom vedea. o să scrieţi. o să hotărîţi. a scrie: voi scrie. vei hotărî. vom merge. să cumpere. a cădea: voi cădea. o să vorbeas­ că. vom hotărî. o să doarmă. o să taci. o să citească. a face: voi face. va tăcea. L16 1. o să terminăm. c. o să tac. d. o să ieşi.

(Nu îmi voi dori nimic. b. trebuie să-mi fac. Mi-am dorit o maşină. nu ne găsim (pantofi). i. Mi-am luat un palton. v-aţi adus aminte. h. ne amin­ tim. c. a. b. v-aţi amintit. c. îmi voi aduce 255 .2. d. Merg să-i telefonez imediat. îmi voi aminti. şi-au amintit (perfect compus). a-şi aminti: îmi amintesc. şi-a adus aminte. f. îşi aduc aminte (prezent). o să-mi amintesc. îşi cumpără. îmi cumpăr. trebuie să vă faceţi. (Nu o să-mi doresc nimic. îmi spune. o să-ţi aminteşti. îşi amintesc (prezent). o să-şi amintească (viitor popu­ lar). Iţi voi scrie. Trăieşte pe picior mare: Cînd îi trebuie ceva. nu vă găsiţi (pantofi). mi-am adus aminte. Fratele meu doreşte să facă sport. îţi aduci aminte. o să ne amintin. Trebuie să fim acasă. Vreau să-mi cumpăr o rochie. îşi va aminti. merge să facă cumpărături: haine îşi cumpără de la confecţii. Nu-mi voi dori nimic. Vreau să-mi iau un palton. 5. îţi aminteşti. Toată lumea îi spune că "trăieşte pe picior mare"! p. h. Trebuie să avem răbdare. k. trebuie să-şi facă. nu-şi găseşte (pantofi). vă cumpăraţi. nu-şi găsesc (pantofi). Poar­ tă numărul 45 şi nu-şi găseşte pantofi pe măsură. Nu-ţi voi da nimic (Nu îţi voi da nimic). c. nu-mi găsesc (pantofi). o să vă amintiţi. O să-mi doresc o maşină. Nu-ţi va da nimic (Nu îţi va da nimic). pronume reflexi­ ve: îmi cumpăr. a. Veţi vedea un film bun. îşi vor aminti (viitor literar). Vreau să fiu student. vă veţi aminti. ne-am adus amin­ te. ţi-ai amintit. Familia Popescu va avea musafi­ ri deseară. Voi veni mîine. a.101 B. Radu ştie să vorbească franţuzeşte. mi-am amintit. Părinţii pot să-mi tele­ foneze în fiecare zi. trebuie să-ţi faci. îţi cumpe­ ri. Mi-am cumpărat o rochie. îmi voi cumpăra o rochie. şi-a amintit. o să-şi amin­ tească. vă amintiţi. L17 2. d. ne aducem aminte. trebuie să-şi facă. îţi vei aminti. nu-ţi găseşti (pantofi). Măriei nu-i place să doarmă la hotel. Vă vom scrie. îmi voi dori o maşină. îşi aminteşte. Fratelui meu îi place să în­ veţe limbi străine. i. b. f. Ei trebuie să bea ceai.) Nu vreau să-mi doresc ni­ mic. Nu va şti ni­ meni nimic. e. dar încălţăminte trebuie să-şi facă la comandă pentru că are un picior destul de mare. p. pronume personale: îmi trebuie. vă aduceţi aminte. Andrei vrea să ştie româneşte. Nu mi-am dorit nimic. c. O să-mi cumpăr o rochie. trebuie să-mi fac. e. îşi cumpără. ne cumpărăm. îmi voi lua un palton. b. g.100 a. şi-au adus aminte (perfect compus). ne-am amintit. ţi-ai adus aminte. îşi aduce aminte. nu-mi găsesc. trebuie să ne facem. j . O să-mi iau un palton.) N-o să-mi doresc nimic. a-şi aduce aminte: îmi aduc aminte. ne vom aminti. d.

Iţi speli cămaşa. b. Nu-mi permit să pierd vremea. o să ne aducem aminte. Vrei să-ţi cumperi ceva. 6. îşi va imagina. o să-mi imaginez.. V-aţi găsit ochelarii dumneavoastră/vostru e. Vă place să vă spălaţi singure lucrurile. Nu ne permitem să pier­ dem vremea. Vă spălaţi cămăşile. o să-şi închipuie. o să-ţi aduci aminte. Vă faceţi singuri cumpărăturile. îi place să-şi spele singură lucrurile. Eu mi-am pier­ dut o mănuşă de-a mea. o să ne imaginăm. d. Tu îmi speli cămaşa meal c. vă veţi aduce aminte.. şi-a imaginat. vă veţi închipui. Mama îmi caută papucii mei. ne imaginăm. e. şi-a închipuit. d. o să-şi aducă aminte. îţi vei aduce aminte. Ce ţi-ai închipuit. Vreţi să vă 256 . ne vom aduce aminte. îşi vor aduce aminte (viitor literar). o să-şi aducă aminte (viitor popular). g. Nu-şi permit să piardă vremea. îşi fac sin­ guri/e cumpărăturile. o să-şi închipuie (viitor popular). mi-am închipuit. a. îţi imaginezi. o să-mi închipui. Vreau să-mi cumpăr ceva. îi place să meargă singur/ă. 5. vă veţi imagina. îşi spală cămăşile.. o să-ţi imaginezi. ne-am imaginat. b. îşi vor imagina (viitor literar). ţi-ai închipuit. îţi place să mergi singur. Vrem să ne cumpărăm ceva. îşi face singur/ă cumpărăturile. o să vă aduceţi aminte. vă imaginaţi. Maria îşi caută papucii ei. îşi închipuie. o să vă imaginaţi. ţi-ai imaginat. îmi place să merg singur prin oraş. îţi place să-ţi speli sin­ gură lucrurile. îmi fac singur cumpărătu­ rile.. Nu vă permiteţi să pierdeţi vremea.. ne închipu­ im. o să-mi aduc amin­ te. îşi spală cămaşa. Nu v-aţi amintit de Ion? e. Le place să-şi spele singure lucrurile. Vrea să-şi cumpere ceva. şi-au imaginat (perfect compus). Ei nu şi-au imaginat ce frumos e (a fost) aici. ne vom imagina. a-şi imagina: îmi imaginez. îmi voi imagina... o să-şi imagineze. o să-ţi închipui. îşi vor închipui (viitor literar).. Vă place să mer­ geţi singuri. f. îmi voi închipui. v-aţi imaginat. Nu-ţi permiţi să pierzi vremea. a-şi închipui: îmi închipui. mi-am imaginat. o să vă închipuiţi. îmi spăl cămaşa. Ne facem singuri cumpărăturile. Nu ne-am cumpărat nimic de aici.. îşi va aduce aminte. îţi vei imagina. ne vom închi­ pui. îşi închipuie (prezent). Nu-şi permite să piardă vremea. Ne place să mergem singuri. îşi imaginează (prezent).aminte. b. d. 3. Eu îţi spăl cămaşa ta. îţi închipui. Cum v-aţi închipuit România? 4. îmi place să-mi spăl singură lucrurile. o să-şi imagineze (viitor popular). îţi vei închipui. vă închipuiţi. Ne place să ne spălăm singure lucrurile. îşi imaginează. g. a. Ne spălăm că­ măşile. Nu mi-am amintit nimic. că am plecat? c. Maria nu şi-a adus aminte de voi. c. v-aţi închipuit. îşi va închipui. ne-am închipuit.. îţi faci singur cumpărăturile.. o sa ne închipuim. şi-au închipuit (perfect compus). Le place să meargă singuri/e.

Nu ţi-ai făcut te­ ma. m-am sculat. Mă poţi duce cu maşina? 7. ne vom scula.. vă piep­ tănaţi. Nu şi-au făcut tema. te scoli. te vei pieptăna. te vei scula. L19 1. o să te scoli. se îmbracă. se piaptănă. se va pieptăna. ne pieptănăm. a se încălţa: mă încalţ. (Noi) îi ducem cu maşina noastră. a se scula: mă scol. v-aţi pieptănat. s-a sculat.. o să se spele. mă voi îmbrăca. te-ai spălat. se scoală (prezenl). s-au încălţat (perfect compus). Mă poţi chema? e. se spală. ne vom pieptăna. (El) mă duce cu maşina lui.. mă voi încălţa. b.. V-aţi pierdut fularele. se încalţă (prezent). m-am îmbrăcat. cînd îşi caută ochelarii. (Ei) mă duc cu maşina lor. m-am spălat. o să vă sculaţi.. s-a încălţat.. o să se pieptene. s-au îmbrăcat (perfect compus). o să mă pieptăn. cînd îţi cauţi ochelarii. s-au sculat (perfect compus). o să te piepteni. o să mă spăl. vă veţi îm­ brăca. se vor pieptăna (viitor literar). se va scula. Ne-am pierdut fularele. te-ai pieptănat. te încalţi. f. sînt . o să vă spălaţi. o să se îmbrace.. ne-am încălţat.. o să te îmbraci. o să mă îmbrac. o să ne pieptănăm. se piaptănă (prezent). s-a pieptănat. ne îmbrăcăm. a se spăla: mă spăl. o să se scoale. Mă poţi aştepta? c. ne-am sculat.. a se îmbrăca: mă îmbrac. Nu ne-am făcut tema. a se pieptăna: mă pieptăn. o să vă îmbrăcaţi. s-au spălat (perfect compus). o să ne spălăm. (viitor literar). mă voi scula. h. Nu şi-a făcut tema. cînd îşi caută ochelarii. ne vom spăla. vă veţi scula. ne-am pieptănat. te vei îmbrăca. Nu mi-am făcut tema. o să se îmbrace (viitor popular). o să te speli.. se încalţă. se îmbracă (prezent).. v-aţi îmbrăcat. cînd vă căutaţi ochelarii. o să ne sculăm. ne spălăm. vă spălaţi. ne încălţăm. te vei spăla. ne-am spălat. se scoală. te speli. Mi-am pierdut fularul. te îmbraci. vă veţi spăla.. m-am pieptănat. Nu v-aţi făcut tema. te-ai încălţat. v-aţi încălţat. mă voi pieptăna. te vei 257 . te-ai sculat. o să se pieptene (viitor po­ pular). te piepteni. se vor spăla (viitor literar). (Ele) mă duc cu maşina lor. te-ai îmbrăcat. se vor îmbrăca (viitor literar). se vor scula. se va îmbrăca. s-au pieptănat (perfect compus). pe nas! . s-a îmbră­ cat. Şi-au pierdut fularele. De obicei. o să mă scol.... cînd ne căutăm ochela­ rii. g. s-a spălat. o să vă pieptănaţi. L18 6. se spală (prezent). o să se scoale (vii­ tor popular). Şi-a pierdut fularul.cumpăraţi ceva. o să ne îmbrăcăm. cînd îmi caut ochelarii. ne sculăm. vă veţi pieptă­ na. Mă poţi căuta? d.. Ţi-ai pierdut fularul. m-am încălţat. v-aţi spălat. mă voi spăla. (Voi) le duceţi cu maşina voastră. ne-am îmbrăcat. vă în­ călţaţi. v-aţi sculat. (Eu) te duc cu maşina mea. vă sculaţi.. Vor să-şi cumpere ceva. o să se spele (viitor popular). (Tu) mă duci cu maşina ta. Nu mă poţi întreba? f... ne vom îmbrăca. vă îmbrăcaţi.

O să mă îmbrac pentru teatru. dar n-am putut. o să mă aşez. Vrem să ne gîndim puţin. Aţi vrut să vă culcaţi. o să mă întorc. vă veţi aşeza. O să te îmbraci pen258 . ne aşezăm. Doresc să mă consult cu cineva. ne-am aşezat. mă voi culca. v-aţi întors. vă veţi duce. Nu le place să se grăbească. ne culcăm. ne-am culcat. o să te aşezi. s-au întors (perfect com­ pus). o să se încalţe.. s-a dus. a se întoarce: mă întorc. c. o să ne aşe­ zăm. v-aţi aşezat. f. mă voi duce. te-ai aşe­ zat. m-am dus. m-am aşezat. s-a întors. te aşezi. o să vă culcaţi. ne-am întors. se va duce. s-au dus (perfect compus). o să vă întoarceţi.. Nu-ţi place să te grăbeşti. Nu vă place să vă grăbiţi. Am vrut să ne culcăm. e. o să se culce (viitor popular). te-ai culcat.. m-am culcat. ne întoarcem. ne vom întoarce. s-au culcat (perfect compus). te vei duuce. o să ne întoarcem. vă aşezaţi. Dorim să ne consultăm cu cineva. m-am întors. se duce. Se va aşeza. vă întoarceţi. Tre­ buie să te duci undeva. Doreşte să se consulte cu cineva. ne vom aşeza. dar n-am putut. vă culcaţi. se aşază (prezent). 2. te vei întoarce. a se duce: mă duc. o să mă duc. dar n-a putut. se vor culca (viitor literar).. Am vrut să mă culc. o să mă culc. Trebuie să se ducă undeva. v-aţi culcat. ne ducem.. Nu-i place să se grăbească. se întoarce. se întorc (prezent). o să vă încălţaţi. te duci. o să se ducă (viitor popular). Doresc să se consulte cu cineva. a.. d. A vrut să se culce. se culcă. o să te încalţi. Se vor aşeza. ne vom încălţa. o să mă încalţ. Doriţi să vă consul­ taţi cu cineva. o să se aşeze (viitor popular). v-aţi dus. vă duceţi. o să te culci. a se culca: mă culc. se va cul­ ca. Au vrut să se culce. Vreau să mă gîndesc puţin. Trebuie să se ducă undeva. o să se întoarcă. o să se ducă. vă veţi încălţa. te întorci. se vor încălţa (viitor literar). a se aşeza: mă aşez. dar n-ai putut. se vor aşeza (viitor literar). o să se culce. Vreţi să vă gîndiţi puţin. ne vom duce. Vă veţi aşe­ za. o să vă duce­ ţi. te culci. Te vei aşeza.... o să ne încălţăm. o să te duci.încălţa. te vei aşeza. Vrei să te gîndeşti puţin. mă voi întoarce. vă veţi întoarce. Vrea să se gîndească puţin. o să te în-torci. o să ne ducem. se vor duce (viitor li­ terar).. Nu-mi place să mă grăbesc. dar n-au putut. Mă voi aşeza la masa de lîngă fereastră. se vor întoarce (viitor literar). o să se întoarcă (vii­ tor popular). vă veţi culca. Vor să se gîndească puţin. Ne vom aşeza. Nu ne place să ne grăbim. Trebuie să ne ducem undeva. se va întoarce. Trebuie să mă duc undeva. ne vom culca. g. s-a culcat.. se va aşeza. o să ne culcăm. te-ai dus. Ai vrut să te culci. o să vă aşezaţi. se va încălţa. mă voi aşeza. se culcă (prezent). se duc (prezent). ne-am dus. s-a aşezat. se aşază. Trebuie să vă duceţi undeva. dar n-aţi putut. o să se aşeze. o să se încalţe (viitor popular). te-ai întors. te vei culca. b. Doreşti să te consulţi cu cineva. s-au aşezat (perfect compus).

nu-mi telefonaţi! Dacă nu-mi puteţi promite. Cînd maşina îi e stricată şi trebuie să meargă pe jos sau cu metroul... S-au plictisit de el. mer­ geţi. nu mă duceţi! e.Pe voi. credeţi-mă! d. d. Nu mă căutaţi! Nu mă căuta! Nu mă uitaţi! Nu mă uita! Nu mă conduceţi! Nu mă conduce! Nu mă contraziceţi! Nu mă contrazice! Nu mă priviţi! Nu mă privi! Nu mă urîţi! Nu mă urî! h. întîrzie întotdeauna.. nu tăceţi! Dacă nu puteţi să faceţi. faceţi. vă rog! Dacă puteţi să vorbiţi. Dar nu îi mai spune nimeni nimic. nu-mi spuneţi! Dacă nu-mi puteţi telefona. Pe cine? . g. d. întrebaţi-mă! Dacă puteţi să mă căutaţi. vă rog! b. mănîncă şi numai după aceea se duce în baie să se spele şi să se îmbrace. După ce în sfîrşit se scoală. nu staţi! Dacă nu puteţi să tă­ ceţi.Lui (Ei).. h. vă rog! Dacă puteţi să faceţi.. O să vă îmbrăcaţi pentru teatru. Cui? .Vouă. nu mă credeţi! Dacă nu mă puteţi chema. hotărîţi. Dacă puteţi să mă iertaţi. vă rog! Dacă puteţi să hotărîţi. 4. h.? f. Dimineaţa îl trezeşte deş­ teptătorul. iertaţi-mă! Dacă puteţi să mă întrebaţi. f. vorbiţi. Dacă puteţi să staţi. nu-mi explicaţi! Dacă nu mă puteţi duce. 5. c. te duci? e. nu vorbiţi! Dacă nu puteţi să coborîţi. b.Pe ei. staţi. ■ • 259 . b.tru teatru. Dacă nu puteţi să staţi. (El) Îpi începe ziua cu o cafea.Pe voi. să-mi beau cafeaua. vă rog! Dacă puteţi să tăceţi. S-a plictisit şi şeful! L20 1. O să ne îmbrăcăm pentru teatru. Mi-e somn. p.. O să se îmbrace pentru teatru. a. nu hotărîţi! c. O să se îmbrace pentru teatru. nu o aud (n-o aud) c. nu faceţi! Dacă nu puteţi să mer­ geţi.114 Temă. Nu-mi scrieţi! Nu-mi scrie! Nu-mi spuneţi! Nu-mi spune! Nu-mi zi­ ceţi! Nu-mi zice! Nu-mi cereţi! Nu-mi cere! Nu-mi explicaţi! Nu-mi ■ . Cui? .Vouă. nu mă chemaţi! Dacă nu-mi puteţi explica. Trebuie să sune mult şi foarte aproape de el ca să-1 audă. îţi aminteşti. însoţiţi-mă! Dacă puteţi să mă credeţi. întîi îşi bea cafeaua ca să se trezească de tot. Vrei să te duc. tăceţi. Sculaţi-vă! Nu vă scu­ laţi! îmbrăcaţi-vă! Nu vă îmbrăcaţi! Dezbrăcaţi-vă! Nu vă dezbrăcaţi! Aşezaţi-vă! Nu vă aşezaţi! Culcaţi-vă! Nu vă culcaţi! Plimbaţi-vă! Nu vă plimbaţi! Duceţi-vă! Nuu vă duceţi! Gîndiţi-vă! Nu vă gîndiţi! Pregătiţi-vă! Nu vă pregătiţi! Intoarceţi-vă! Nu vă întoarceţi! Apropiaţi-vă! Nu vă apropiaţi! f. Nu mîncaţi! Nu mînca! Nu intraţi! Nu intra! Nu tăceţi! Nu tă­ cea! Nu spuneţi! Nu spune! Nu deschideţi! Nu deschide! Nu citiţi! Nu ci­ ti! Nu coborîţi! Nu coborî! g.Mie. Pe cine? .. nu coborîţi! Dacă nu puteţi să hotărîţi. Dacă nu-mi puteţi spune. Cui? . căutaţi-mă! Dacă puteţi să mă însoţiţi. e. E un mare somnoros. nu mergeţi! Dacă nu puteţi să vorbiţi. Cui ... nu-mi promiteţi! Dacă nu mă puteţi crede. Pot să-ţi beau cafeaua ta? g. vă rog! Dacă puteţi să mergeţi. Pe cine? .

Explicaţi-mi. Spuneţi-mi.! h. Dacă poţi să cauţi. Fă.. Deschideţi-mi. vă rog! i. b.. Revino. Zi.. Dă-mi ziarele! Dă-mi-le! 5. Nu te aşeza! Nu vă aşezaţi! Aşază-te! Aşezaţi-vă! d. te rog! Nu vrei să fugi? Figu.! c. Chemaţi-mă! Cheamă-mă! Nu mă chemaţi! Nu mă chema! d.explica! Nu-mi daţi! Nu-mi da! Nu-mi răspundeţi! Nu-mi răspunde! i... Dă-mi cartea! Dă-mî-o! d. Condu-1.. nu te contrazice! i. vă rog! j . vă rog! c.. co­ boară! k. Ion îi spune Măriei să întrebe la secretariat. priveş­ te! Dacă îţi place să depăşeşti.. învaţă! Dacă poţi să intri. Nu te gîndi! Nu vă gîndiţi! Gîndeşte-te! Gîndiţi-vă! 4.. te rog! Nu vrei să ieşi? Ieşi. b. Refă. b. d. e. Nu te duce! Nu vă duceţi! Du-te! Duceţi-vă! h. urcă! Dacă poţi să încerci. b. caută! Dacă poţi să înveţi.! b. vă rog! g.. Nu vrei să dormi? Dormi. Credeţi-mă! Crede-mă! Nu mă credeţi! Nu mă crede! g. Promiteţi-mi. Trimiteţi-mi. Ion îi spune Măriei să-1 întrebe pe Dan. intră! Dacă poţi să repeţi.! f.! e. vă rog! h. Ion îi spune Măriei că o iubeşte.! L22 2... Vrei să lucrezi? Luucrează! Vrei să telefonezi? Telefonează! Vrei să notezi? Notează! Vrei să corectezi? Corectează! Vrei să studiezi? Studiază! Vrei să fotografiezi? Fotografiază! 1. Desfă. a. călătoreşte! n. Adu. repetă! Dacă poţi să mănînci.! g. b. te rog! L21 1. vă rog! d. Redu. Nu te culca! Nu vă culcaţi! Culcă-te! Culcaţi-vă! g.. Nu te îmbrăca! Nu vă îmbrăcaţi! Imbracă-te! îmbrăcaţi-vă! c.. Citiţi-mi. Nu te uita! Nu vă uitaţi! Uită-te! Uitaţi-vă! f... găteşte! Dacă îţi place să călătoreşti. De ce nu răspunzi? Răs­ punde! De ce nu începi? începe! De ce nu ceri? Cere! De ce nu deschizi? Deschide! De ce nu trimiţi? Trimite! m. munceşte! Dacă îţi place să priveşti... Căutaţi-mă! Caută-mă! Nu mă căutaţi! Nu mă căuta! f. Dă-mi pantofii! Dă-mi-i! f.! j . vă rog! f. Priviţi-mă! Priveşte-mă! Nu mă priviţi! Nu mă privi! 3. Invitaţi-mă! Invită-mă! Nu mă invitaţi! Nu mă invita! e.. Vino. Dă-mi biletul! Dă-mi-1! c. mănîncă! Dacă poţi să urci. vă rog! e. întrebaţi-mă! întreabă-mă! Nu mă întrebaţi! Nu mă întreba! c. Răspundeţi-mi. Dă-mi scrisorile! Dă-mi-le! h. Ion îi spune Măriei că este frumoasă. depăşeşte! Dacă îţi place să găteşti. Du.! d. Dă-mi ochelarii! Dă-mi-i! g. vorbeş­ te! Dacă îţi place să munceşti. încearcă! Dacă poţi să cobori. Povestiţi-mi. vă rog! 2. g. Dă-mi bri­ cheta! Dă-mi-o! e. Nu vă gîndiţi! Nu te gîndi! Nu vă pregătiţi! Nu te pregăti! Nu vă aşezaţi! Nu te aşeza! Nu vă întoarceţi! Nu te întoarce! Nu vă sculaţi! Nu te scula! j . f.. Dacă îţi place să vorbeşti. Arătaţi-mi. Ion o roagă pe Maria să îl aştepte (Ion îi 260 . Nu te plimba! Nu vă plimbaţi! Plimbă-te! Plimbaţi-vă! e.

.. f. Nu ne place cînd ne ustură ochii. Ion o roagă pe Maria să-i scrie pe adresa aceea (Ion îi spune Măriei să-i scrie pe adresa aceea). dar azi nu le mai doare. dar azi nu te mai doare. d. g. Maria îl întreabă pe Ion dacă o mai iubeşte. Le pasionează muzica (pe ele). O pasionează muzica (pe ea). Nu-ţi place cînd te ustură ochii. c. a.. Ieri i-a durut capul. Te pasionează mu­ zica. (Pe ei) îi interesează fetele. Nu-mi place cînd mă ustură ochii. Pe noi nu ne inte­ resează. dar azi nu mă mai doare. Ion o roagă pe Măriei să treacă pe la el (Ion îi spune Măriei să treacă pe la el). h. f. Nu le place cînd îi ustură ochii (pe ei). 1. dar azi nu vă mai doare. k. Sînteţi să­ nătoşi. Sîntem sănătoşi. Maria îl întreabă pe Ion dacă îi plac copiii. Maria îl întreabă pe Ion cînd se întoarce. Nu vă pla­ ce cînd vă ustură ochii. b. j . Maria îl întreabă pe Ion de ce nu mai stă. Cînd înoţi cu capul sub apă. Nu-i place cînd îl ustură ochii (pe el). mă ustură ochii.. Mă pasionează muzica. Pe el nu îl interesează. Nu vă supără nimic.. Ion o roagă pe Maria să nu se ducă acolo (Ion îi spune Măriei să nu se ducă aco­ lo). Sînt sănătoase.. Nu te supără nimic. c. Sînt sănătoşi. (Pe noi) ne interesează fete­ le. 3. Maria îl întreabă pe Ion dacă este căsătorit. Ieri ne-a durut ca­ pul. (Pe el) îl interesează fetele. Nu o (n-o) supără nimic. (Pe mine) mă interesează fetele. Cînd înot cu capul sub apă. Pe tine nu te interesează romanele po­ liţiste. e. (Pe voi) vă interesează fetele. Sînt sănătos. Ion o roagă pe Maria să vină a doua zi (Ion îi spune Măriei să vină a doua zi). Nu-i pla­ ce cînd o ustură ochii (pe ea). Nu îl (nu-1) supără nimic. dar azi nu ne mai doare. I. Pe ei nu îi interesează. dar azi nu o (n-o) mai doare. Pe mine nu mă interesează romanele poliţiste. Cînd înoată cu capul sub apă îl ustură ochii 261 . Nu îi (nu-i) supără nimic.. Nu ne supără nimic. Maria îl întreabă pe Ion unde îi este maşina... L23 1. i. Vă pasionează muzica. Pe ea nu o interesează. Ieri 1-a durut capul. dar azi nu îl (nu-1) mai doare. b. k. Ion îi spune Măriei să se ducă unde vrea. d. Maria îl întrea­ bă pe Ion dacă o să-i mai scrie. Nu le supără nimic. Maria îl întreabă pe Ion dacă mănîncă cartofi prăjiţi. Ieri le-a durut capul... e. Ieri a durut-o capul. (Pe tine) te interesează fetele. Nu le place cînd le ustură ochii (pe ele).. Maria îl întreabă pe Ion unde se duce fără ea. Este sănătos. Pe ele nu le interesează. Ieri v-a durut capul. îl pasionează muzica (pe el). g. Maria îl întreabă pe Ion cu cine se căsă­ toreşte. Maria îl întreabă pe Ion unde pleacă. Eşti sănătos. Ne pasio­ nează muzica. dar azi nu îi (nu-i) mai doare. Ieri m-a durut capul. h. Ii pasionează muzica (pe ei). te ustură ochii. j . Este sănătoasă. Nu mă supără nimic.spune Măriei să îl aştepte). Ieri te-a durut capul. Pe voi nu vă interesează. i.

Cînd mi se face somn.. a deranjat-o (pe ea). Doamne fereşte. j . la urgenţă. 4. Dacă stai la soare. o să li se facă rău. Vi se pare că aveţi temperatură. Cînd ţi se 262 . Dacă îi pişcă (pe ei). mergem la oftamolog.. Asistenta pe care o caut e în salonul 5. Te numeşti. Ne numim. Dacă ne pişcă. Se numeşte. mergem la cardiolog.. Nu vi s-a întîmlat nimic rău. Bolnavii pe care îi caut sînt în salonul 5.. Ni se pare că avem temperatură... suflă. mă culc. Cînd vi se face sete. Ie-a deranjat (pe ele).. ne ustură ochii.(pe el). Numele meu e Cristina. înainte m-a chemat Popescu. suflă. Dacă stăm la soare. Numele nostru e... Nu ni s-a întîmplat nimic rău..a. d. Pun alcool. suflu.... te-a deranjat. mai bine măgar sănătos. Pe tine te cheamă. c. Pe ea o cheamă... Cînd ni se face sete. b. b. Pune alcool. L24 1.. ne-a deranjat. d..dacă ne ustură ochii. suflă. Ţi se pare că ai temperatură.. Cînd li se face sete.. Cînd înotaţi cu capul sub apă. . înainte te-a chemat.. le ustură ochii (pe ele). Cînd înoată cu capul sub apă. c. Vă numiţi. v-a deranjat.. Pe mine mă cheamă Dana Ionescu. Dacă stă la soare. I se pare că are temperatură... Dacă. Cînd mi se face sete. Nu ţi s-a întîmplat nimic rău..... o ustură ochii (pe ea)... Se numesc.. Perfect! Dar dacă nu sîntem "măgari sănătoşi". Doctoriţa pe care o caut e în salonul 5. suflă.. Pui alcool. iar dacă ne supără inima. o să i se facă rău. o să vi se facă rău.. Punem alcool. Cînd ţi se face sete. trebuie să umblăm pe la medici: . mergem la dentist (sau la sto­ matolog). Pune alcool. Dacă îl pişcă (pe el)... .... bem.. însă. o să ţi se facă rău. i. ş. Pe la medici. e.. Cînd înotăm cu capul sub apă.... beau. bea. Nu­ mele lor este. Dacă staţi la soare... Numele lui e.. e. 1-a deranjat (pe el).. i-a deranjat (pe ei). o să ni se facă rău. f. suflaţi.m. Dacă stau la soare. k.. h...... Mi se pare că am temperatură. 5. facem o criză de apendicită. Numele tău t. su­ flăm. vă ustură ochii. n-avem încotro şi ne ducem la chirurgie. Numele ei e. a. Cînd înoată cu capul sub apă. Nu li s-a întîmplat ni­ mic rău.dacă ne dor oase­ le.. ne ducem la reumatolog. Nu i s-a întîmplat nimic rău.. Se numeş­ te...... Dacă o pişcă (pe ea).. Puneţi alcool. beţi.. o să mi se facă rău. Dacă mă pişcă.dacă ne dor dinţii. Un proverb românesc spune: Decît înţelept ofticos.. Pacienţii pe care îi caut sînt în salonul 5. bei. sufli. Pun alcool. Nu mi s-a întîmplat ni­ mic rău.d. Medicamentele pe care le caut sînt franţu­ zeşti. Numele vostru e. Li se pare că au temperatură. îi ustură ochii (pe ei)... Cînd înoată cu capul sub apă. Mă numesc Cristina. Cînd i se face sete. Dacă stau la soare. Dacă te pişcă.. Dacă vă pişcă.. beau. Lumina puternică m-a deranjat totdeauna.. înainte a chemat-o...... Dacă le pişcă (pe ele). Pun alcool.

zăceau. a-si face rost: îmi făceam rost. ştiai. ne dădeam seama. duceai. ducea. ni se părea. îţi băteai joc. ne imaginam. te-ai îmbră­ cat. ţi se părea. ne băteam joc. duceam. vă duceaţi. îl durea (pe el). se trezeau. g. vedeaţi. Cînd mi s-a făcut frig. ţi se făcea sete. spuneaţi. ziceau. o interesa (pe ea). îşi imagina. duceaţi. treceai. v-aţi îmbrăcat. trimiteau. vă imaginaţi. L25 1. a răspunde: răspundeam. vorbeam. trimiteam. îţi plăcea. a hotărî: hotărâm. se culcă. răspundeaţi. a vedea: vedeam. a-i trebui: îmi trebuia. li se părea. ne trebuia. a. vă sculaţi. s-a îmbrăcat. ne sculam. te duceai. a şti: ştiam. vedea. vă culcaţi. ştiau. zăceai. îşi dădeau seama. d. îi interesa (pe ei). ni se făcea sete. duceau. zicea. ne convenea. vă convenea. ză­ cea. îi trebuia. zăceam. f. Ni s-a făcut dor şi am venit. îţi dădeai seama. îşi dădea seama. te tre­ zeai. vă făceaţi rost. îşi bătea joc. a se scula: mă sculam. îi durea (pe ei). a se trezi: mă trezeam. te scu­ lai. spunea. Li s-a făcut dor şi au venit. a i se părea: mi se părea. îţi imaginai. treceaţi. treceau. le convenea. a duce: duceam. vedeau. a spune: spuneam. i se făcea sete. zăceaţi. hotăra. se scula. ziceaţi. se ducea. ştiaţi. spuneam. vă trebuia. vă era foame. Vi s-a făcut dor şi aţi ve­ nit. a trimite: trimiteam. a se duce: mă duceam. te durea. vă băteaţi joc. ştia. Cînd li se face somn. f. a trece: treceam. trimi­ tea. Cînd ni s-a făcut frig. ştiam. vă dădeaţi seama. Mi s-a făcut dor şi am venit. se duceau. se culcă. răspundeai. ne plăcea. vedeam. a-şi da seama: îmi dădeam seama. trimiteaţi. a zăcea: zăceam. Cînd li s-a făcut frig.face somn. ne in­ teresa. te culci. le durea (pe ele). e. hotărau. spuneai. Cînd i se face somn. vorbeai. îi plăcea. le era foa­ me. Cînd vi s-a făcut frig. îţi convenea. ne trezeam. ne-am îmbră­ cat. vorbeau. a-şi imagina: îmi imaginam. s-au îmbrăcat. spuneau. Cînd ni se face somn. răspundeau. ne duceam. o durea (pe ea). Cînd i s-a făcut frig. i se părea. ziceai. îi era foame. hotărâţi. vorbea. a-i conveni: îmi convenea. b. răspundeam. le plăcea. îl interesa (pe el). a-i plăcea: îmi plăcea. ne durea. trimiteai. răspun­ dea. îi convenea. Cînd ţi s-a făcut frig. îşi bă­ teau joc. îţi trebuia. I s-a făcut dor şi a venit. m-am îmbrăcat. vorbeaţi. îşi făcea rost. Ţi s-a făcut dor şi ai venit. a-i fi foame: îmi era foame. hotărâm. te interesa. a zice: ziceam. se trezea. 263 . a-l in­ teresa: mă interesa. ne culcăm. le interesa (pe ele). vă trezeaţi. îţi era foame. se sculau. trecea. îşi făceau rost. ne făceam rost. ne era foame. vi se părea. a-şi bate joc: îmi bă­ team joc. ziceam. a-l durea: mă durea. le trebuia. hotărai. c. vă plăcea. treceam. vă interesa. îţi făceai rost. a vorbi: vorbeam. vedeai. vă durea. îşi imaginau. Cînd vi se face somn. a i se face sete: mi se făcea sete.

ai face. Aş vrea să stau acasă. Eram aşteptată la ora 5. M-aş fi dus în România. ar crede. ai coborî. ar avea. dar nu sînt în concediu. trebuie să fie bine construită. dar costă mult timp. aţi sta. va fi bine construită.. cel. c M-aş duce în România. prăjituri. Un reparat nu costă mulţi bani. ai crede. aţi crede. dar n-am avut bani destui. Mi-aş fi cumpărat maşină dacă aş fi avut bani destui. dar n-am bani destui. Clienta îi răspunde că doreşte numai un tuns şi un coafat şi întreabă dacă are mult de aşteptat. L26 1. Din păcate. c... cea. a avea: aş avea. L27 1. ceai... flori. a coborî: aş coborî. f. 6. aţi face. ar veni. ar avea. a sta: aş sta. am sta. . ni se întîmpla. am veni. a veni: aş veni. d.vi se făcea sete. pentru că mai este şi acolo des­ tul de aşteptat. Cîteva zile n-o să mai pot lucra nimic... tutun. ar crede. f. Ziarele de ieri erau foarte cerute. chibrituri. ar Sta. Mi s-a spus că pot s-o iau de la reparat peste cîteva zile. îngheţată. M-aş fi dus în România dacă aş fi fost în concediu. b. dar n-am fost în concediu. am coborî. Coafeza îi explică că mai are de făcut un permanent şi un vopsit şi o roagă să meargă la spălat. Aş fi vrut să stau 264 .. o să fie puţin citită. ar sta. . b.. Voi fi aştepta­ tă. M-aş duce în România dacă aş fi în concediu. h.. ar coborî. ar face.. Şi am acum mai multe de făcut: de scris nişte scri­ sori. aţi avea.. ai veni. i. aţi coborî. 7.. E greu de cusut. Cartea aceasta era puţin citi­ tă. b.. e. acum două zile s-a defectat şi a tre­ buit s-o duc la reparat. De aceea. cel.. ţi se întîmpla. a fost puţin citită. Aş vrea să stau acasă dacă aţi vrea şi voi. Eraţi neinformat! Aţi fost neinformat! Veţi fi neinformat! O să fiţi neinformat! Vreţi să fiţi neinformat? 5. cel.. dul­ ciuri. cei... am crede. i se întîmpla. Am fost aşteptată la ora 5.. a.. c. 3.. li se întîmpla.. b. a i se întîmpla: mi se întîmpla. era bine construită.... d. a crede: aş crede.. e. de copiat nişte cursuri şi de tradus un articol din franceză în română. cel. ar coborî. ar veni.. Vreau să fiu aşteptată. cel. E uşor de tivit.. . d. c. cel.. cărţi.. ai avea. prefer să scriu cu maşina de scris. aţi veni. Clienta îi spune că de spălat. va fi puţin citită. am avea.. . Mi-aş cumpăra maşină dacă aş avea bani destui. E greu de spălat. vi se întîmpla.. ai sta. O să fiu aşteptată. ţigări. ar face. am face.. d.. g. Mi-aş fi cumpărat maşină. 3. . li se făcea sete. s-a spălat chiar în dimineaţa aceea. b. Am un scris foarte urît şi greu de citit (descifrat). 9. a. dar nu vreţi şi voi... c. o să fie bine construită.. Coafeza o întreabă pe clientă dacă doreşte un tuns sau un vopsit. a face: aş face.. Coafeza îi spune atunci să nu aştepte şi să ceară un simplu udat. Mi-aş cumpăra maşină. Casa aceasta a fost bine construită. cel.

Să fi mîncat cît el. aş fi venit. Dacă îmi spuneai. L28 1. mi s-ar fi făcut rău. De ce nu ţi-ai făcut exerciţiul? = Trebuia să-ţi faci exerciţiul! Ai fi putut să-ţi faci exerciţiul! Ţi-ai fi putut face exerci­ ţiul!. mi se făcea rău. Să se fi concentrat mai bine. La confecţii. aş fi rămas. Vînzătoarea îi oferă atunci să încerce alta. Cumpărătoarea îi spune că cea crem i s-ar potri­ vi mai bine. g. dar nu mă doare nimic. c. rămîneam.. d. Dacă mi-ai fi spus.. Aş lua antinevralgic dacă m-ar durea ceva. Dana îl în265 . Ii explică că este numărul 46 şi îi spune că îi stă bine. nu aflam. a. f. aş fi venit. aş fi rămas. De ce nu eşti mulţumit? = Ai putea să fii mulţumit! Ai putea fi mulţumit! Ar trebui să fii mulţumit! 6. = M-ar fi durut gîtul dacă mîncam înghe­ ţată. dar n-aţi vrut şi voi. Să nu fi telefonat. Clienta se hotărăşte să o ia pe aceea. Să-mi fi spus. De ce arde supa? = Putea să nu ardă supa! Ar fi putut să nu ardă supa!. cîştiga. Aş lua antinevralgic. dar n-au decît crem sau vernil şi o invi­ tă pe clientă să le încerce. = Dacă n-ar fi telefonat. dacă se concentra mai bine. . f.... g. Cîştiga. De nu telefona. De ce nu mi-ai spus? = Puteai să-mi spui! Ai fi putut să-mi spui! b. Clienta îi spune că îi place. De ce nu m-ai anunţat? = Ar fi trebuit să mă anunţi! Trebuia să mă anunţi! Puteai să mă anunţi! Mă puteai anun­ ţa!. Ţi-aş fi scris. e. dacă s-ar fi concentrat mai bine. 5. dar nu m-a durut nimic.acasă... b.. mi s-ar fi făcut rău... Dacă aş fi fost în locul lui. = Dacă aş fi mîncat cît el. Aş fi luat an­ tinevralgic dacă m-ar fi durut ceva. dar că îi e puţin strimtă la umeri. Dacă îmi spuneai. Dacă mîncam cît el. dar că îi e mică. . La biroul de informaţii. n-am fi aflat. = Dacă mi-ai fi spus. = Ar fi cîştigat. veneam. e. ve­ neam. dar nu-ţi ştiu adresa. Aş fi luat antinevralgic. De ce nu m-ai aşteptat? = Puteai să mă aştepţi! Ai fi putut să mă aştepţi! M-ai fi putut aştepta!.. = Dacă eram în locul lui. a. Să fi fost în locul lui. rămîneam. Vînzătoarea îi oferă să vadă cîteva modele şi îi arată una pe care să o încerce. nu aflam. Vînzătoarea o salută pe clientă şi o întreabă ce ar dori. De ce n-ai învăţat? = Trebuia să înveţi! Puteai să înveţi! Ai fi pu­ tut învăţa! Ai fi putut să înveţi!. Dacă aş fi fost în locul lui. O întreabă dacă nu are numărul 48 şi îi mai spune că i-ar plăcea (să fie) albă. Aş fi vrut să stau acasă dacă aţi fi vrut şi voi. de culoare deschisă. Să-mi fi spus. Clienta îi răspunde (la salut) şi îi spune că i-ar trebui o jachetă de ga­ lă. Ţi-aş fi scris dacă ţi-aş fi ştiut adresa.. f. Ţi-aş scrie. dar nu ţi-am ştiut adresa. aş fi venit. M-ar fi durut gîtul să fi mîn­ cat îngheţată.. Mă durea gîtul dacă mîncam îngheţată. c. M-ar fi durut gîtul dacă aş fi mîncat îngheţată. d.. Vînzătoarea îi spune că îi pare rău... Ţi-aş scrie dacă ţi-aş şti adresa. veneam....

(Se pune. b. = Sarea trebuie pusă. că după aceea se strecoară şi apoi trebuie pusă la cuptor cu unt. Te iert fi266 . Mihai îi spune Danei să se ducă pe peron pentru că el vine imediat (şi că vine şi el imediat). (Se curăţă). dar că de atunci îl doare capul şi îi vi­ ne să strănute tot timpul. Untul trebuie să fie topit. în bucătărie. Accidentul de ieri s-a produs pentru că amîndouă maşinile aveau viteză mare.. a. Ţăranca îi răspunde că o dă cu 15 lei kilogramul. dacă îi convine şi Ancăi. Medicul îl întreabă pe pacient dacă îl dor muşchii.. Anca o întreabă dacă nu o dă cu 10 pentru că nu-i prea îndesată. Funcţionarul îi răspunde că acceleratele opresc şi îi spune că are unul cinci minute mai tîrziu.treabă pe funcţionar la ce oră pleacă rapidul de Bucureşti. Paci­ entul îi răspunde că probabil s-a molipsit de la vreun pacient de-al lui. Cartofii trebuie să fie scoşi. 5. că îi vîjîie urechile şi tremură. dacă o lasă. chiar dacă n-a mai făcut nicio­ dată. de la linia a patra. Sarea trebuie să fie pusă. Merele trebuie să fie curăţate. Acasă.) L29 2. Acesta îi răspunde că îl dor toţi muşchii. că i s-au înroşit ochii şi îl ustură.. Medicul îi explică că este din cau­ za febrei şi îl întreabă dacă şi-a luat temperatura. 3. Pacientul îi răspunde că nu şi-a luat-o. Anca este de acord şi o roagă să-i cîntărească două bucăţi pe ca­ re le-a ales. Dana îl întreabă atunci dacă nici acceleratele nu opresc. apoi s-o spele şi s-o pună la fiert. c. = Merel trebuie curăţate. La piaţă. Ţăranca îi propune să i-o dea cu 12 lei. Dana îi spune atunci lui Mihai să fugă repede să ia bilete. Dana îl întreabă dacă opreşte la Buşteni. Mama îi spune că o lasă şi îi explică să o cureţe întîi de frunze. Spuneţi ce vă doare? Medicul îl întreabă pe pacient ce s-a întîmplat şi îl roagă să-i spună ce îl doare. Funcţionarul îi răspunde că la ora 9. smîntînă şi pesmet. îi spune să cumpere bilete de la ghişeul 5. Medicul îi dă să-şi pună termometrul şi îl întreabă dacă simptomele acelea le-a mai avut. de la linia a doua.20. (Se topeşte).). = Untul trebuie topit. Funcţionarul îi răspunde că nici un rapid nu opreşte la Buşteni. Anca o întreabă pe mama ei dacă cono­ pida se fierbe. Medicul îl întreabă dacă e cineva bolnav în familie pentru că probabil s-a molipsit de la cineva. Anca o întreabă pe ţărancă cu cît dă conopida.. cînd era copil şi avea gripă. foarte rar. Pacientul îi răspunde că le-a mai avut cîteodată. Mama îi răspunde că trebuie fiartă cu sare cam 10 minute. Pacientul îi răspunde că pînă cu o zi îna­ inte se simţea bine şi n-avea nimic. N-am venit deoarece n-am fost invitat. Anca îi spune că ar vrea s-o facă ea. (Se scot. = Cartofii trebuie scoşi. Ii explică că nu-i greu de gătit.

5. Nefiind specialist. Mama îl întreabă pentru ce i i-a dat. cei de după mine.. h. I. a. c. e.. a depăşirii. d. cu mi­ ne.. = din cauza fumatului. De fumat. în faţa unei maşini oprite de-a latul şoselei. depăşesc neregulamentar. nu mănînc gras. (= cînd voia să ia o curbă). c.. = cînd nu mănînc. = din cauza mersului pe jos. ai putea face un tur prin 267 . înaintea a 5 maşini mici şi a două camioane. k. Grăsimile făcîndu-mi rău. 3. deoarece cîinele tot nu ştie să citească. consumă alcool. Accidentul s-a produs vrînd să ia o curbă. (= cînd trecea strada).. Din cauza voastră. II. pentru că s-a oprit). din cauză că am mers atîta pe jos. cauze. Mama îi spune lui Ionel că poate să se ducă la rîu. că şoferii nu respectă viteza reglementară. a lovit altă maşină. Ducîndu-mă singură. Oamenii se uitau comentînd. în urma mea. b. De atîta mers pe jos. viteza nebună a celor dinaintea mea. mă doare capul. d. b.. aş ajunge mai repede. (= cînd a parcat).indcă n-ai vrut. a. Sorin îi spune că bunica 1-a trimis să cumpere timbre.. Sorin îi răspunde că bunica i i-a dat. din cauză că fu­ mez. g. Accidentul s-a produs trecînd strada. a neatenţiei. De prea mult băut. în faţa obiectului căzut pe şosea. din cauza traversării. Mi s-a întîmplat vrînd să iau o curbă. a nerespectării. e. Cauze şi. maşina din faţa mea. Zig-zag prin ţară. m-am plictisit. e. Ionel îi spune mamei să n-aibă grijă. nu mi-am spus părerea. aş fi trecut la examen. j . Nu te-am auzit intrînd. Ameţesc de nemîncat. dar să nu se scalde pentru că apa e foarte rece. 3. d. X îl întreabă pe Y dacă tot mai caută cîinele. a. nu beau. d.. Y îl întreabă ce folos ar avea.. din cauză că n-am mîncat. dar că n-a fost ne­ voie de timbre fiindcă a introdus scrisoarea în cutie cînd nu era nimeni prin apropiere. Neplăcîndu-mi vi­ nul roşu. învăţînd. din cauza altor maşini. a făcut acci­ dent.. îmi place să te ascult vorbind. a oboselii sau a adormirii la volan. noi a trebuit să mai aşteptăm.. (= cînd s-a oprit. din cauză că am băut prea mult. (= pentru că n-a fost atent).. 4. a făcut acci­ dent. pe drum. Oprindu-se. X îl întreabă atunci de ce nu dă un anunţ la ziar. 2. am căzut sub masă. mă dor picioarele. pentru că are să se scalde îmbrăcat! III. învăţ ascultînd muzică. b.. din cauză că pietonii traversează prin locuri nepermise. Nefiind atent. 6. sînt obosiţi sau adorm la volan. Parcînd. L30 1. Mergînd cu avionul. = din cauza băutului. cînd fumez. a consumului de alcool. c. Y îi răspunde că da. Dacă ai avea vacanţă. îl doare stomacul din cauza fumatului excesiv. i. f. Mama îl întreabă pe Sorin de unde are bani. sînt neatenţi.

ceruşi. aleseserăm. scriseseşi. pu­ tuse. căzură.... a şti: ştiui. am preferat să mă culc. O fi (fiind) departe? c. rupîndu-te de tot stresul. trecură. scrise­ se. M-aş reface mai repede dacă aş sta în pat. b. ceruseră. Urcînd şi coborînd pe jos. căzu. trecuserăţi. rămăseserăţi. i. înveţi mai repede o limbă dacă vorbeşti (cînd vor­ beşti). ziseşi. ştiurăţi. trecuşi. Dacă ai fi învăţat. scriseserăţi. Dacă îmi vei scrie (îmi scrii) din timp. bisericile din Maramureş. a rămîne: rămăsei. a zice: zisei. Muzeul de Artă de la Cluj. trecuserăm. O fi mergînd cu trenul? d. a scrie: scrisei. putură.. rămăsese. aleseşi.. a alege: alesei. ştiuseră. La Cluj. te-ai putea întîlni cu. alesesem. ceruse. văzurăm. metalele din adîncuri. La Braşov. rămaseră. ziserăţi. văzuserăţi. ştiuseşi.România. L31 1. nu v-am mai aşteptat. a pu­ tea: putui. voi putea programa totul mai bine. îmi place să citesc cu muzică (şi să ascult muzică). e nevoie să înveţi româneşte.. ceru. mănăstirile din nordul Moldovei. ramaserăm. aleseră. Dacă ai avea maşină. ştiuserăm. trecurăm. Pentru că am crezut că nu mai veniţi. ştiusem. ziseseră. rămăseseră... a vedea: văzui. e. Dacă stai în România. ziseserăţi. d. alesese. cerurăţi. trecusem. în Maramureş. aleseseră. putuseră. căzuşi. Cînd povesteşti. pînă a le vedea în realitate.. fumaşi.. ştiu. trecuse. văzu. în nord. a fuma: fumai.. căzurăţi. Ai putea vedea. j . te-ai odihni cu adevărat. ai fi trecut la examen. Şi-o fi amintind de mine? h. zisese. scriseserăm. căzusem. lemnul din pădure.. caută-le deocamdată pe hartă! 4. tim­ pul trece mai repede. S-o fi dus? g. scriserăţi. .. scriserăm. cerusem. b. ziseră. a cădea: căzui. îţi poţi rezolva mai repede treburile. ai putea merge mai des la părinţi. văzuseră. scriseseră. căzuserăţi. leii de la circ. scrise. ai înota şi ai putea face. văzuserăm. căzuseră. cerură. putu. ştiuşi. c. trecuseşi. văzuşi. fu268 . scriseră. aurul din mine. . puturăţi. Cînd ai maşină. muncitorii din industrie. (îmi place. trecuseră. centrăm. rămăseserăm. ale­ serăm. Şi-o fi amintit de mine? 2. aleserăţi. h. căzurăm. putuserăţi. ştiurăm.. respirînd aer cu­ rat. O fi mers cu trenul? e. ceruserăm. văzusem. căzuseşi... ştiură.) k. ramaserăţi. putuşi. rămăseseşi. (Pentru că stai.. trecu.. zise­ sem. putusem. ramaseşi. f. putuserăm. aleseseşi. să ascult muzică. ştiuse. rămăsesem. S-o fi întorcînd? f. a cere: cerui. La mare. ştiuserăţi.). casele de la sate. scriseşi.. ziseserăm. scrisesem. văzuseşi. ai vedea . văzuse. . Dar. ceruseşi. a trece: trecui. alese. căzuse. a. rămase. ceruserăţi.. ai putea vedea. putuseşi. te-ai bronza. căzuserăm. 7. aleseserăţi. zise. ziserăm. ziseseşi. trecurăţi. văzură. Pentru că n-am mai putut să lucrez. cînd citesc. văzurăţi. g. puturăm.

Dacii se organizară b. a. nici englezeşte. termină. terminase. vorbişi. transformă c. nici cum ieşi de acolo. ca să e. 4. a. vorbirăţi. din cauza. fugi. veni­ ră. fugirăţi. ai unde sta c. fumase. fumarăm. termina­ serăm. termina­ răm. părăsiseră. vorbirăm. vorbiră. fumaseşi. fumarăţi. pentru a putea f. fumaseră. nici unde mînca. fugiseră. mîncasem b. a. a vorbi: vorbii. se forma. vorbiserăm. vorbiserăţi. L32 1. terminasem. vorbi. căzuse d. fu părăsită e. terminară. a fugi: fugii. terminaseră. înainte f. fugiserăm. deveni d. pentru a nu uita e. fugişi. fugiseşi. vorbiseşi. fumară. pentru c. vorbise. înainte de a mînca g. a. terminaseşi. văzusem c.mă. 3. . deşi (cu toate că) b. terminarăţi. 3. N-am nici cum intra. . fugirăm. vorbisem. fugiserăţi. n-avem cum vă întîlni d. 2. n-am cu cine vorbi b. terminaşi. a termina: terminai. fugise. b. c.- 269 . fumasem. N-am cu cine vorbi nici româneşte. fugiră. fugisem. N-avem nici unde dormi. înainte de a ple­ ca. terminaserăţi. vorbiseră. fumaserăţi. deci (aşadar. fumaserăm. d. de aceea) d.

prepoziţional pronume reflexiv substantiv singular şi altele şi aşa mai departe vocativ vezi verb. num. pl. V V.m. art. N n. adv. D e. perf. pers. f G hot. etc. persoana a Ii-a persoana a IlI-a . prep. Ac adj. verbal terminaţie zero persoana I.a. refl. m. III. Ex.Abrevieri şi simboluri (Abréviations et symboles. Conj. conjuncţional conjunctiv consoană dativ era noastră etcetera exemplu feminin genitiv hotărît interjecţie înaintea erei noastre lecţie locuţiune masculin nominativ neutru numeral perfect personal plural prepoziţie. adverbial articol conjuncţie. adjectival adverb. î. L loc. n.c. ş. = = = = = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = anul curent acuzativ adjectiv. interj. sgş.) a.d. pron. subst. e. s.n. vb. conj. Abbreviations and symbols. Φ I.a. cons. II.

= ici. acei(a). = celui. alimentare autre. adevăraţi.. to choose alerga (Φ) vb. = dehors. aceiaşi..même. = air afară adv. fast train accident.loc. = c'est-à-dire. = avant-hier. 271 . = là-bas.adv.. amabilităţi s. = other autre kind.s. food store altfel adv.vb. alţi. a week ago adesea adv. adevărată. that (one) acelaşi. to arrive ajunge (a-i ~) (îmi ajunge) vb.n.. really adică adv. = souvent. -là. to bring adult. fois. adj. adevărate adj. to find aici adv. = alt. acele(a) adj. there acum adv. to have to choose aliment. m (une)informer other tinte altădată-ă. accelerate s. = aiguille. white alege vb. adulte adj. to run ales (a avea de ~) (eu am de ales) loc. acel(a)) aceiaşi (v.. acel (a)) aceea (de ~) loc. amabil. to fall asleep aduce vb.-i.adv.. = réellement. = adulte. acelaşi) acolo adv. = amabilité. acel(a)) accea (v. épicerit. alimente s. that's why aceeaşi (v. = c'est pourquoi.n.alte adj. magasingentle alimentară. = blanc. outside afla (a (se) -) (u) (eu (mă) aflu) vb. food amabilitate.aimable. aceeaşi. = aliment. = le. = arriver. = s'endormir. adult aer s. = accident acea (v. adultă. pron. = autrefois. here ajunge vb.n. the same I acele(a) (v. needle acasă adv.f. aceleaşi adj. chez soi. now acum o săptămînă = il y a une semaine.autrement. acelaşi) I i acel(a). -ă. = suffire à qn. = avoir le choix. at home accelerat (tren ~). = (se) trouver. -e adj.I LEXIC GENERAL A.n. = choisir..adv. pron. ace s. ac. the day before yesterday alb. that is adînc (-ă. acel(a)) aceleaşi (v. = à la maison. = vrai. true adevărat (cu -) loc. to be enough alaltăieri adv.. = maintenant. acelaşi) acei(a) (v. = apporter. =otherwise days amability altă dată = -e adj. = train direct. acea(aceea).f. = courir. = profond(ément). altă. -i) adv. d'alimentation. -i. adulţi. often adevărat.n. deep(ly) adormi (<j>) vb. adv. accidente s.

= mélanger. = avoir le vertige. = à savoir.f. to appear apăsa (Φ) vb. friend aminti (a(-şi) ~) (esc) (eu (îmi) amintesc) vb. to feel giddy arbore. ăsta) astfel (tot -) (loc. = près (de). ensuite. last night asta (v. to become dizzy amic. = saison.m. namely. = aujourd'hui. = août. = attendre. in this way aşa adv. army arunca (Φ) vb. England anotimp.m. to press apoi adv. rapprocher. = jeter. gold 272 . = être pris de vertige. then aprilie s. = hier soir. = avec attention.. amintiri s. green pepper argint s. year Anglia s.n.m. then august s. = (se) rappeler. ardei s. = (s')asseoir. attentif. to throw away asculta (Φ) vb. memory amina (Φ) vb. April aproape (de) adv. = apparaître. = arbre.)adv. waiting atent (atentă. so so aşeza (a (se) -) (Φ) (eu (mă) aşez) vb. to sit down. amici s. = or.f. amatoare. amateur. amîndouă adj. = souvenir. to sharpen aseară adv.f.vb. arbori s. to put aştepta (Φ) vb.armée. attentive atenţie. to mix ameţi(esc) vb. = ami.Lexic amator. = argent.f. ăsta) astăzi adv. water apăra (Φ) vb. anotimpuri s. s.m. = comme ça. annate s. certain anunţ. ape s. = attention atunci adv. tree arde vb. = brûler. = presser. = défendre. announcement apă. isn't it? aşadar adv.. = remettre à plus tard. = poivron. = an(née). appuyer. = écouter. = après. = alors. atenţi. pron.n. ani s. fond of amesteca (Φ) vb.n. therefore aşa şi aşa = comme-ci. near (by) apropia (a (se) ~) (i) (eu (mă) apropii) vb. comme-ça. poser. = (s')approcher. = ainsi. = tailler. anunţuri s.f. atenţii s. to defend apărea (eu apar) vb. = annonce. aiguiser.n. = Angleterre.f. = donc. = attente. = avril.. to postpone amîndoi. amatoare adj. to remember amintire. atente) adv. aşteptări s.m. both an. August aur s. = approvisionnement. to listen to ascuţi (Φ) (eu ascut) vb. = eau.. . silver armată. season anume adv.f. adj. adj. to approach aprovizionare s. today astea (v. = tous/toutes les deux. = amateur. so aşa (nu-i ~?) = n'est-ce pas?. to burn ardei. supply apuca (a-1 ~ ameţeala) (mă apucă ameţeala) loc.m. amatori. to wait aşteptare.

f. = aujourd'hui. this. = maladie. averi s. = banane. boy băutură. ăştia.n. pron.f. = bus auzi (Φ) (eu aud) vb.m. = sapin. money banană. fir tree brînză. bulb bere. blonzi. to beat. = avoir affaire à. = boire. = ce.n. = avoir. = ahuri. = bijou. giddy-head bicicletă. = bégayer.m. drink bea (eu beau) vb. = avarie. bath(room) ban.m. autobuze s. baruri s. to put in băiat. giddy.m.m. . io block. illness bogat. jar brad. -i.n. = boisson.m. bijuterii s. băieţi s. these (folkforms) B babă. stamme er bloca (a (se) ~) (eu (mă) blochezi \* = !scN' bloquer. = avoir besoin de. = bien. = bagage. to be shut off blond. banane s.biscuiţi s.. bîlbîiţi s. ill borcan. today Ă ăsta. : . beer beţiv.f. old woman bagaj. = pot. ticket bine adv. biciclete s. astea adj. rich > bogăţie. blondă. = bière. = malade. beri s.f.vb. blonde adj. brinzeturi s. asta. = bègue.f. bogaţi. = argent. plane azi adv. = vieille femme. = ampoule. boli s. băuturi s. birouri s. = fortune avion. bagaje s. = biscuit bîlbîi (a se ~) (Φ) (eu mă bîlbîi) vb. băi s. to drink bec. frapper. . he. s. bogate adj .n. drunkard bezmetic. -i. -e adj.vb. -ă.n. bogată. damage avea (eu am) vb. = battre.f.blond boală. to type băga (Φ) (eu bag) vb. babe s. avioane s. to knock.) to do with avea nevoie de (eu am nevoie de) loc. ces (formes populaires). riches bolnav. -e adj. to stammer bîlbîit. = richesse. bogăţii s. = ivrogne. bani s. office biscuit. to have (smth. = billet.f.. = avion. to hear avarie..f.f. = entendre. well birou. brazi s. = garçon. borcane s. banana bar. = bureau. luggage baie. ş. becuri s. = fromage. = (salle de) bain. bicycle bijuterie. cheese 273 .n.'ewel bilet. bilete s.. to have avea de-a face cu (eu am de-a face cu) loc.Lexic autobuz.n.f.n. avarii s. -ă. = introduire. to need avere. = bicyclette. beţivi s.f. = bar bate vb.f.

.n. calde adj.f.n. = cahier. = aller bien à qn. caldă. (in order) to castană.m.m. potato casă. = concombre. bucureşteană. = chemise. -i. bucureştene adj. to be warm cale. = repasser. capitale s. cărnuri s. marcher sur. = Bucarestois. -e adj. to travel cămaşă. belly c ca (şi) adv. = biens.f. = chef-d'oeuvre. = voie.n. = que. = cardinal care adj.) să. maroon. caiete s.f. warm cald (a-i fi ~) (mi-e cald) loc. horse cald. cărări s. = viande. capital capodoperă. capodopere s. capete s. -i..f. = voyager. buletine s. path 274 .m. care s. = char. -uri s. = ventre. shirt cărare.. book cartof.. = capitale. călători s. because căciulă. cafele s. -ă. good bun (a-i fi ~) (mi-e bun) loc. Bucharest bucureştean. way cameră.f. to enjoy Bucureşti s. = car. camere s. goods burtă. -ă. = (le)quel. because of cauză.f. to cause cauza (din ~) loc. castane s. case s. cauze s.f. kitchen bucura (a se ~ (de)) (<j>) (eu mă bucur) vb. exercise book cal.. cart cardinal. room cap. coffee caiet.f. to fit bun. to step on călător. that căci conj. cartofi s. = de Bucarest. = Bucarestoise. castraveţi s. cornichon. = Bucarest... Bucharester bucureştean. = cuisine. = chaud.= à cause de.f.f. = tomber. as cafea. = bulletin.f. căi s. bucureşteni s. = marron. = se rejouir.f. = sentier. bucătării s. = maison. burţi s. cămăşi s. pron.f.f. chestnut castravete. = chambre. traveller călători (esc) vb.m. = bonnet. calzi. house ca(. cărţi s. = comme. bucureşteni. = causer.prep. like.. = se bronzer. cap cădea (eu cad) vb.n. which carne.f. head capitală. loc.vb.n.Lexic bronza (a se ~) (ez) (eu mă bronzez) vb.conj. to be tanned bucătărie. -e adj. châtaigne. = pomme de terre. front Bucharest bucureşteancă.m. meat carte. = cause că conj.vb. căciuli s. = voyageur. = livre.f. = tête.. = café. cucumber cauza (ez) vb. = bon. Bucharester buletin. cai s. to iron.m. to/all călca (Φ) (eu calc) vb. identity card bun. = pour que. bucureştence s. masterpiece car. = avoir chaud. = cheval.

n. Chinese chinezeşte adv. five cincisprezece num. = quinze.m.f. celălalt) cel.= quinze.n. = quelque chose.f. Chinaman chinez.f. = garçon de restaurant. = (se) marier. which cea (v. = cerf.n.. match chibzuinţă s. Chinese woman chirie. = chercher. surgery cifră. = qui. = corneille.n. cinema cioară. crow ciob.m. thinking chiflă. cealaltă. to be called chiar adv. = cinéma. celălalt) ceea ce pron. -i.f. = chimiste. ciocolate s. = chiffre. = en chinois. to spend chema (Φ) vb. to marry căsca (eu casc) vb. circuri s. adj. chocolate circ. = cinquante. = chocolat. cinematografe s. just chibrit. -e adj. chimişti s. citizen ceva pron. cel) ceilalţi (v. étudier. celelalte adj. cerbi s. rent chirurgie. chirurgii s.n. fifteen cine pron.f. chei s. circulaţii s. = Chinois. = réflexion. ceaiuri s. = chercher. traffic TIS ..f. = Chine. cioburi s. ciori s. = que.f. = thé. stag cerceta (ez) vb. even. cetăţeni s. = circulation. = Ie. les autres. = loyer. to call chema (a-1 -) (mă cheamă) vb. chemical investigator China s. chifle s. = même. chelneri s. fifty cinşpe num.f. to search cere vb. shiver ciocolată. cele art. quel. = dépenser. = allumettes. figure cinci num. = appeler. circus circulaţie. to yawn căuta (Φ) (cu caut) vb. -ă. = cinq. = débris. = bâiller. (French) roll chimist. to ask (for) cetăţean. = l'autre.m. = petit pain. what. Ies..adj. = demander. = céramique. = citoyen. -i. to look for ce pron.m. ceilalţi.f.f.. something cheie. = ce que.f. chinezoaice s. which cei (v. = central ceramică s.. cea. key chelner. = s'appeler.(one(s)) celălalt.. piece. ceramics cerb.Lexic căsători (a (se) ~) (esc) (eu (mă) căsătoresc) vb.. cifre s. = chirurgie. eel) ceai. cei. = Chinoise. la. chibrituri s. celălalt) central. pron. what. the. waiter cheltui (esc) vb. China chinez. chinezi s. -ă. fifteen cincizeci num. = clé.f.m. -e adj. Chinese chinezoaică. who cinematograf. tea cealaltă (v. the other(s) celelalte (v. = chinois. = cirque. chirii s.

n.f. = queue coafeză. cîntece s. to sew cobori (Φ) vb. mate colora (ez) vb.f. cizme s. clipe s. to consult consum. treasure compune vb. knot-shaped bread coleg. = conserve. to order comite vb. = commettre.m. while. when? cînta (Φ) vb.. IIow much time? How long? cîtva. to accompany. = composer.f. boot cîmp. = gagner. How much does it cost? cîteodată adv. hairdresser coafor s. = coiffeuse. to get down cofetărie. tin constitui (a (se) ~) (Φ) vb. = chanson.f. ready-made clothes conferinţă. to weight cîntec. = depuis quand?. how much /many Cît e ceasul? = Quelle heure est-il?. = colorier. to build client. = instant. = chou-fleur. cîtă.f. some clădi (esc) vb. confectioner's cojoc. = confiserie. cofetării s. = collègue. = (se) constituer. consumption contra prep. to compose comunica (Φ) vb. to win cît. cojoace s. to constitute consulta (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) consult) vb. cauliflower conservă. cîrnaţi s. against contrazice vb. colaci s. colouring) comanda (Φ) vb. = quand. Wliat time is it? Cît costă? = Ça coûte combien?. = champ.n. conserve s. = commander. = trésor. to sing cîntări (esc) vb. = consommation. to contradict 276 ..n.= peser. confecţii s.Lexic citi (esc) vb. = (se) consulter. sometimes Cît timp? = Combien de temps?. when cînd (de ~?) loc. cîţi.n. = client clipă. colorituri s.f. cîtăva. conference conopidă. = contre.adv. to colour colorit. = chanter. = contredire. cîmpuri s. conopide s. = parfois. sheepskin coat colac. coafeze s. cozi s. concerte s. = concert conduce vb.n.f. to concentrate (on) concert. cîteva adj.f. quelques-un(e)s. = combien (de). = botte. = coudre. pour quand?. pron. = quelque.f. = descendre. field cînd adv.n. = coiffeur. conferinţe s.m. = saussice. = lire. moment coadă. = coloris. = bâtir. song cîrnat.m.. colegi s.adv. = communiquer. = (se) concentrer.f. = prêt-à-porter. = conférence. = mouton retourné. to read cizmă. cîţiva.n. = tandis que. how long? cînd (pe -(?)) loc. consumuri s. to communicate concentra (a (se) -) (ez) (eu (mă) concentrez) vb. to drive confecţie. adv. pron.m. clienţi s. sausage cîştiga (Φ) vb. to commit comoară. = pain brioché. hairdresser's coase (eu cos) vb. cîtc adj. = conduire. comori s.

= couleur. cumpărători s.? = Comment se fait-il que. if 277 . = coucher.= connaître. = enfant. = donner. box cuţit. = croire. Korean corecancă. yard. to grow criză.vb.n.f.. cracknel crede vb.. cumplite adj. = acheter. buyer cumpărături (a face ~) (cu fac cumpărături) loc.de) loc. = nettoyer. to give da (a . crize s. = coréen. = enfance. conversaţii s. curve curînd (pe -) (loc. = four. knife cuveni (a (i) se ~) ((mi) se cuvine) vb. to phone. colour cum adv. coreence s.?. = donner un coup de fil. coreeni s.. = revenir à qn. conversation copil. coreeană. = grandir. curată.f. ? cumnat. = courbe. to clean curbă. = se coucher.conj.n. to call up dacă conj. childhood corecta (ez) vb. croître. Korean woman corn.vb. convorbiri s.yes da (eu dau) vb. creioane s.m. to go shopping cumplit. copii s. = crayon. indeed cu toate că loc. = craquelin.f.m. = couteau. Korean coreean. cornuri s. brother-in-law cumpăra (Φ) vb. = faire des achats. = boîte.f. = Corée. = Coréenne. child copilărie. Korea coreean. copilării s. with cu adevărat loc. to be convenient conversaţie. coreeni. pencil creşte (eu cresc) vb. = trouver. curaţi.f. how Cum de. (see you) soon curte.adv. = beau-frère.= corriger. = conversation convorbire.m..f. although culca (a se ~) (Φ) (eu mă culc) vb. cutii s. cumplită. to buy cumpărător. to correct Coreea s.f.. = réellement.f. = croissant. = terrible cunoaşte (eu cunosc) vb. = comment. culori s. to be one's due D da adv. to realize da telefon (eu dau telefon) loc.m. cuptoare s.m. horn-shaped roll covrig. oven curat. = convenir à qn. curate adj. cumpliţi.Lexic conveni (a-i ~) (îmi convine) vb. coreene adj. = crise.)adv. going to bed culoare.. to find da (a-şi ~ seama) (îmi dau scama) loc. court cutie. to believe creion. covrigi s. = entretien.n..f.f. = oui. = se rendre compte. curţi s. = Coréen. clean curăţa (Φ) vb. curbe s. = acheteur. cuţite s. cumnaţi s. = si. to know cuptor.f. = propre. = bien que. crisis cu prep. = (à) bientôt..n. vb.vb. to go to bed culcare s. = cour. = avec. How is it that.

Lexic
Danemarca s.f. = Danemark; Denmark danez, daneză, danezi, daneze adj., s. = Danois; Danish, Dane, Danish woman dată, date s.f. = date dată (de data asta) loc.adv. = cette fois; this time dată (o- cu) loc.adv. = en même temps que; at the same time datora (ez) vb. = devoir; to owe Daţi-rni! = Donnez-moi!; Give me! (pl. or polite form) Dă-mi!= Donne-moi!; Give me! (sg.) de prep. = de; of de (=dacă) conj. = si; if de aceea loc.conj. = c'est pourquoi; that's why deal, dealuri s.n. = colline; hill de-a lungul loc.prep./adv. = le long de; along deceda (ez) vb. = décéder; to die decembrie s.m. = décembre; December deci adv. = donc; so (that) de cînd? loc.adv. = depuis quand?; how long? decît (nu...~) loc.adv. = ne...que...; not...but... de data asta loc.adv. = cette fois; this time de fapt loc.adv. = en fait; in fact deget, degete s.n. = doigt; /înger deja adv. = déjà; already de la prep. = de; ţrom de obicei loc.adv. = d'habitude; usually deocamdată adv. = pour le moment; for the moment deodată adv. = d'un coup; at once deosebi (a (se) ~) (esc) (eu (mă) deosebesc) vb. = (se) distinguer; to distinguish deosebit, deosebită, deosebiţi, deosebite adj. = à part; outstanding departe (de) adv. = loin (de); far (from) depăşi (esc) vb. = dépasser, doubler; to overtake depăşire, depăşiri s.f. = dépassement; overtaking deranja (ez) vb. = déranger; to disturb, to trouble des adv. = souvent; often desăvîrşire, desăvîrşiri s.f. = parachèvement; perfection de seamă loc.adj. = important deseară adv. = ce soir; this evening deschis, deschisă, deschişi, deschise adj. = ouvert; open despre prep. = sur, au sujet de; about destinat, destinată, destinaţi, destinate adj. = destiné; destined (to) destul (destulă, destui, destule) adv., adj. = assez (de); enough deşteptător (ceas -) s.n. = réveil(Ie -matin); alarm (clock) de tot loc.adv. = complètement; completely dezmembra (a (se) ~) (ez) vb. = (se) démembrer; to dismember dezvolta (a (se) -) (<j>) (eu (mă) dezvolt) vb. = (se) développer; to develop diagnostic, diagnostice s.n. = diagnostic; diagnosis dicţionar, dicţionare s.n. = dictionnaire; dictionary dimineaţă, dimineţi s.f. = matin; morning din prep. = de; from din cauza loc.prep. = à cause de; because of

278

Lexic
din cauză că loc.conj. = parce que; because din nou loc.adv. = de nouveau; again din pricina loc.prep. = à cause de; because of dinte, dinţi s.m. = dent; tooth discuta (Φ) vb.= discuter; to discuss dispoziţie (bună -) s.f. = bonne humeur; high spirits distilat, distilată, distilaţi, distilate adj. = distillé; distilled doamnă, doamne s.f. = (ma)dame; lady, madam Doamne fereşte! = Dieu nous préserve!; God forbid! doctor, doctori s.m. = docteur; doctor doi, două num. = deux; two doisprezece, douăsprezece num. = douze; twelve doişpe num. = douze; twelve douăzeci num. = vingt; twenty domeniu, domenii s.n. = domaine; domain domn, domni s.m. = monsieur; mister, sir domnitor, domnitori s.m. = prince; ruler dondăni (esc) vb. = marmonner, parler à tort et à travers; to mutter dori (esc) vb. = souhaiter, désirer; to wish dormi (<j>) vb. = dormir; to sleep dovedi (esc) vb. = prouver; to prove dreapta (la ~) loc.prep., àdv. = à droite; on/at the right (side) drum, drumuri s.n. = chemin; way duce vb. = emmener, porter; to carry duce (a se ~) (eu mă duc) vb. = s'en aller; to go dulap, dulapuri s.n. = placard, armoire; cupboard, wardrobe dulce, dulci adj. = doux, sucré; sweet dulciuri s.n. = friandises, sucreries; sweets duminică, duminici adv., s.f. = dimanche; Sunday dumneata pron. = vous (forme de condescendance); you (polite form) dumneavoastră pron. = vous (forme très polie); you (very polite form) după prep. = après; after după aceea loc.adv. = après; after that după ce loc.conj. = après; after după-masă adv., s.f. = après-midi; afternoon durea (a-1 ~) (mă doare) vb. = avoir mal; to ache durere, dureri s.f. = douleur; pain duşman, duşmani s.m. = ennemi; enemy

E
ea pron. = elle; she egal (-ă, -i, -e) adv., adj. = égal(ernent); equal(ly) ei pron. = ils, eux; they, them (m) el pron. = il, lui; he, him ele pron. = elles; they, them (f) elev, elevi s.m. = élève; school-boy elevă, eleve s.f. = élève; school-girl elibera (ez) vb. = libérer; to free 279

Lexic
Elveţia s.f. = Suisse; Switzerland elveţian, elveţieni s.m. = Suisse; Swiss elveţian, elveţiană, elveţieni, elveţiene adj. = suisse; Swiss elveţiancă, elveţience s.f. = Suisse; Swiss (woman) emancipare, emancipări s.f. = émancipation; emancipation englez, englezi s.m. = Anglais; Englishman englez, engleză, englezi, engleze adj. = anglais; English englezeşte adv. = en anglais; English englezoaică, englezoaice s.f. = Anglaise; Englishwoman etaj, etaje s.n. = étage; floor eu pron. = je, moi; I, me evident (evidentă, evidenţi, evidente) adj., adv. = évident, évidemment; obvious(ly) examen, examene s.n. = examen; exam execuţie, execuţii s.f. = exécution; execution exerciţiu, exerciţii s.n. = exercice; exercise expansiune, expansiuni s.f. = expansion expedia (ez) vb. = expédier; to send away explica (Φ) vb. = expliquer; to explain explicaţie, explicaţii s.f. = explication; explanation

F
face vb. = faire; to do face (a(-şi) - rost de) ((îmi) fac rost de) loc.vb. = (se) procurer; to get facultate, facultăţi s.f. = faculté; faculty fag, fagi s.m. = hêtre; beech fapt (de ~) loc.adv. = en fait; in fact farmacie, farmacii s.f. = pharmacie; chemist's fasole s.f. = haricot; bean faună s.f. = faune; fauna făină s.f. = farine; flour făptură, făpturi s.f. = être; being fără prep. = sans; without febră, febre s.f. = fièvre; fever februarie s.m. = février; February fel (ce - de?) = quelle sorte de?; what kind of? felicitare, felicitări s.f. = (carte de) voeux; congratulation (card) felie, felii s.f. = tranche; slice fereastră, ferestre s.f. = fenêtre; window fes, fesuri s.n. = fez fetiţă, fetiţe s.f. = fillette; little girl fi (eu sînt) vb. = être; to be ficat s.m. = foie; liver fie conj. = soit; or fiecare adj., pron. = chaque, chacun...; every(one) fierbe vb. = bouillir; to boil fiert, fiartă, fierţi, fierte adj. = bouilli; boiled fiică, fiice s.f. = fille; daughter fiindcă conj.= parce que; because 280

Lexic
film, filme s.n. = film; movie, film fiolă, fiole s.f. = fiole; phial fiu, fii s.m. = fils; son fix (fixă, ficşi, fixe) adv. adj., = fixe(ment), précis(ément); sharp, exactly floare, flori s.f. = fleur; flower florărie, florării s.f. = boutique du fleuriste; flower boutique foame (a-i fi ~) (mi-e foame) loc.vb. = avoir faim; to be hungry foarfece, foarfece s.n. = ciseaux; scissors foarte adv. = très; very folos (Ce -?) = À quoi bon?; What's the use of it? folosi (esc) vb. = employer; to use forma (ez) vb. = former; to form formă, forme s.f. = forme; form formular, formulare s.n. = formulaire; form foşnet, foşnete s.n. = bruissement, frémissement; rustle fotograf, fotografi s.m. = photographe; photographer fotografia (ez) vb. = photographier; to take a photograph fotografie, fotografii s.f. = photographie; photograph francez, francezi s.m. = Français; Frenchman francez, franceză, francezi, franceze adj. = français; French Franţa s.f. = France franţuzeşte adv. = en français; French franţuzoaică, franţuzoaice s.f. = Française; French woman franzelă, franzele s.f. = baguette; (long-shaped) white loaf frate, fraţi s.m. = frère; brother ' frescă, fresce s.f. = fresque; fresco frig (a-i fi ~) (mi-e frig) loc.vb. = avoir froid; to be cold frige vb. = frire; to fry fript, friptă, fripţi, fripte adj. = frit, rôti;fried, roasted friptură, fripturi s.f. = rôti; roast meat fruct, fructe s.n. = fruit frumos (frumoasă, frumoşi, frumoase) adv., adj. = beau; beautiful(ly) frunză, frunze s.f. = feuille; leaf fular, fulare s.n. = foulard; muffler fuma (ez) vb. = fumer; to smoke fumător, fumătoare, fumători, fumătoare adj., s. = fumeur; smoker funcţiona (ez) vb. = fonctionner; to function funcţionar, funcţionari s.m. = employé; office worker funcţionară, funcţionare s.f. = employée; office worker fund s.n. = fond; bottom fustă, fuste s.f. = jupe; sfert

G
gafă, gafe s.f. = gaffe; blunder gală (de ~) = de soirée, habillé; gala, full dress gară, gări s.f. = gare; railway station gard, garduri s.n. = haie, clôture; fence, wall garnitură, garnituri s.f. = garniture; garnish(ing) 281

Lexic
gata adj., adv. = prêt, fini; ready găsi (esc) vb. = trouver; to find găti (esc) vb. = cuisiner; to cook geamăn, geamănă, gemeni, gemene adj., s. = jumeau; twin genunche, genunchi s.m. = genou; knee Germania s.f. = Allemagne; Germany german, germani s. = Allemand; German german, -ă, -i, -e adj. = allemand; German ghici (esc) vb. = deviner; to guess ghid, ghiduri s.n. = guide ghinion, ghinioane s.n. = guigne; bad luck ghinionist, ghinionistă, ghinionişti, ghinioniste adj., s. = malchanceux, guignard; unlucky, lame duck gînd, gînduri s.n. = pensée, idée; thought, idea gîndi (a (se) ~) (esc) (eu (mă) gîndesc) vb. = penser; to think gîndire, gîndiri s.f. = pensée; thinking gînduri (a sta pe ~) (cu stau pe gînduri) loc.vb. = être en train de réfléchir; to be thinking gît, gîturi s.n. = gorge, cou; throat, neck glumă, glume s.f. = plaisanterie, blague; joke goană, goane s.f. = course, fuite; pursuit gospodărie, gospodării s.f. = ménage; housekeeping gospodină, gospodine s.f. = maîtresse de maison, ménagère; housewife, lady of the house gram, grame s.n. = gramme; gram grav (-ă, -i, -e) adv., adj. = grave(rnent), grièvement; grave(ly), serious(ly) grăbi (a se ~) (esc) (eu mă grăbesc) = se dépécher; to hasten grădină, grădini s.f. = jardin; garden grădiniţă (de copii), grădiniţe s.f. = jardin d'enfants, école maternelle; kindergarten greaţă (a-i fi -) (mi-e greaţă) Ioc. vb. = avoir la nausée; to feel sick grec, greci s.m. = Grec; Greek Grecia s.f. = Grèce; Greece grecesc, grecească, greceşti adj. = grec; Greek greceşte adv. = en grec; Greek grecoaică, grecoaice s.f. = Grecque; Greek woman greşeală, greşeli s.f. = faute; mistake greşi (esc) vb. = avoir tort, faire une faute; to make a mistake greu (grea, grei, grele) adv., adj. = difficile(ment), lourd; difficult, heavy gryă (a avea ~) (eu am grijă) loc.vb.= prendre soin; to take care of gripă, gripe s.f. = grippe; influenza gură, guri s.f. = bouche; mouth

H
hai! interj. = viens!, allez!; come! haină, haine s.f. = vêtement, habit; clothes, clothing hamal, hamali s.m. = porteur; porter harta, hărţi s.f. = carte; map hîrtie, hîrtii s.f. = papier; paper

282

Lexic
homar, homari s.m. = ramoneur; chimney sweeper hotărî (a (se) ~) (ăsc) (eu (mă) hotărăsc) vb. = (se) décider; to decide hotel, hoteluri s.n. = hôtel; hotel hrăni (a (se) ~) (esc) (eu (mă) hrănesc) vb. = (se) nourrir; to feed humă s.f. = terre; clay

I
ianuarie s.m. = janvier; January iar adv., conj. = de nouveau, tandis que; again, and, but iară (v. iar) iarăşi adv. = de nouveau; again iarna adv. = en hiver; in winter iarnă, ierni s.f. = hiver; winter idee (a-şi face o -) (îmi fac o idee) loc.vb. = se faire une idée; to form an idea of ieşi (Φ) (eu ies) vb. = sortir; to go out ieşi înaintea cuiva (Φ) loc.vb. = aller à la rencontre de qn.; to meet (with) imagina (a(-şi) ~) (ez) (eu (îmi) imaginez) vb. = (s')imaginer; to imagine impecabil (-ă, -i, -e) adv., adj. = (de manière) impeccable impune (a (se) ~) (eu (mă) impun) vb. = (s')imposer; to impose indigo, indigouri s.n. = indigo, papier carbone; carbon paper influenţa (ez) vb. = influencer; to influence influenţă, influenţe s.f. = influence informaţie, informaţii s.f. = information, renseignement; information inginer, ingineri s.m. = ingénieur; engineer inimă, inimi s.f. = coeur; heart injectabil, -ă, -i, -e adj. = injectable injecţie, injecţii s.f. = piqûre; injection instituţie, instituţii s.f. = institution, établissement; institution insulă, insule s.f. = île; island interes, interese s.n. = intérêt; interest interesa (a-1 -) (mă interesează) vb. = être intéressé/concerné par; to be interested (in) interesa (a se -) (mă interesez) vb. = s'intéresser à, s'informer; to ask about interveni (Φ) (eu intervin) vb. = intervenir; to intervene interviu, interviuri s.n. = interview intra (u) (eu intru) vb. = entrer; to enter introduce vb. = introduire; to introduce invazie, invazii s.f. = invasion invers (inversă, inverşi, inverse) adv., adj. = inverse(ment); inverse(ly) iscusit, iscusită, iscusiţi, iscusite adj. = adroit; skilful Italia s.f. = Italie; Italy italian, italieni s.m. = Italien; Italian italian, italiană, italieni, italiene adj. = italien; Italian italiancă, italience s.f. = Italienne; Italian (woman) italieneşte adv. = en italien; Italian iubi (esc) vb. = aimer; to love iulie s.m. = juillet; July iunie s.m. = juin; June

283

= Je suis désolé. = enregistrer. = réconciliation. = Je suis enchanté.adv. = encore une fois. to delight încotro? adv. = remplacer. = en.f. = tassé. 1 am glad. to advance înainte adv. to decorate în prep.adv. încurcături s. = avant. before. to be driven hard încurcătură. slowly. = orner. in front of înainte de loc. = embarras.adv. = fermer. to rise încă adv. = enchanter. îndesaţi. to hinder împodobi (esc) vb. = florissant. = (tout) droit. more încă (nu. = glace. încăperi s. = à commencer par. full îndrepta (a (se) ~ (spre)) (Φ) (eu (mă) îndrept) vb. room încă o dată loc. = tomber malade. = pièce. devant. = (se) chausser. to put on. I am sorry.flourishing îngheţată. îngrijorată. = s'épouvanter. = encore. îngrozitori. worried îngrozi (a se -) (esc) (mă îngrozesc) vb. = où?. trébucher. îmi pare rău. to put on one's shoes încălţăminte s. = ne pas avoir le choix. être terrifié. to reconcile împăcare. îmi place. dans. ice-cream îngrijorat. = se diriger vers. îngrijoraţi. = commencer. = tout doucement. to record 284 .f. I like (it). dreadful înlocui (esc) vb. épouvantable. devant. = affreux. = avant. to dress (oneself) îmi pare bine. to begin începînd cu loc. = fonder. to swim înregistra (ez) vb.. once again începe vb. = lentement. footwear încăpere. straight ahead înălţa (a (se) -) (Φ) (eu (mă) înalţ) vb. to close închiria (ez) vb. îngrozitoare. to take fright îngrozitor.f. especially îndesat. înfloritoare adj. reconciliation împiedica (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) împiedic) vb. = (s')habiller. doucement. to raise. îndesate adj. before. step by step închide vb. = louer. = inquiet. to rent îneînta (Φ) vb. împăca (a se ~) (<j>) (eu mă împac) vb. = essayer.prep.prep. before înainte (tot -) loc. îngrozitoare adj. trouble îndeosebi adv. particularly. împăcări s. forward înaintea prep. = avancer. ~) loc. to fall ill îmbrăca (a (se) ~) (Φ) (eu mă îmbrac) vb. înfloritoare. înfloritori. îndesată. = nager. = se réconcilier. = empêcher. in înainta (ez) vb. = notamment. = avant. beginning with încerca (Φ) vb. where? încotro (a nu avea ~) loc. to set up înfloritor. = J'aime.adv. not yet încălţa (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) încalţ) vb. easy încet-încet adv.f. îngrijorate adj. to direct (oneself) to înfiinţa (ez) vb. yet. = chaussure.. to try încet adv.f. = (s')élever. to replace înota (Φ) vb. = pas encore. chambre. îngheţate s.Lexic A I îmbolnăvi (a se ~) (esc) (cu mă îmbolnăvesc) vb.

= cadenas. to be idle lenjerie. = en bas. = savant. = à.m. but înseamnă că = ça veut dire que. = fonder. = d'abord. legume s. = lier. stretched. leucoplaste s. easily leu.vb. half K kilogram. to lacăt. = jeudi.. extensive întîi num. plaster 285 .adv.m. întinsă. to learn învăţămînt s. = arriver qch. = comprendre. întregi adj. = entre. to be late întoarce (a se -) (eu mă întorc) vb. = légume. = question întreg. entire înţelege vb. Happy bithday! Cheers! lapte s. = kilomètre. = être en retard. = sparadrap. demi. dairy produce La mulţi ani! = Bon anniversaire! À la tienne / vôtre!. s. = mais. = large lăsa (Φ) (eu las) vb. = demander.n. = lion. = apprendre. down jumătate. lenjerii s. = linge(rie). = moitié.f. kilogram(me) kilometru. sage. = étendu. between. înţelepţi. What does it mean? întemeia (ez) vb. to ask întrebare..Lexic însă conj. întreagă. to understand înţelept. = permettre. to let lega (Φ) vb. padlock lactate (produse -) s. înţelepte adj. parmi. wise învăţa (Φ) vb. s. largă. kilograme s.f.m. the first întîi (mai -) loc.n. vegetable lene (a-i fi ~) (mi-e lene) loc. = produits laitiers. to happen întîrzia (i) (cu întîrzii) vb. kilometri s.n. underwear.n. jachete s. = lait.. = laisser. întrebări s. to permit jachetă. înţeleaptă.ceva) ((mi) se întîmplă) vb. to found întins.jumătăţi s. întinşi. = retourner.f. linen lesne adv. lacăte s. kilomètre Ia prep. lion. întinse adj. milk larg. lei s. à qn.f. = kilo(gramme). it means (that) înseamnă (ce -?) = Que signifie?.f.f. = entier. education învoi (esc) vb. jacket joi adv. first întîmpla (a (i) se . veste. at. = premier. largi adj. Romanian money leucoplast.f. = enseignement. = ne pas avoir envie. to return între prep. Thursday jos adv. among întreba (Φ) vb. to tie legumă. monnaie roumaine. = jaquette. = facilement. crémerie.

material măcina (Φ) (eu macin) vb. matériau.f. glove măr. machine. monastery mănuşă. to work lucrare. maize porridge mănăstire. = macaroni magazin. to grind măgar. = travail. small. = farine de maïs. = mars.f.f. s. mărfuri s. instead of localnic. ouvrage. to enlarge mărunt. tiny mărunţi (bani ~) s. change 286 . = prendre. May mai adv. March marţi adv. lucrări s.prep.f. adj. = gant. localnici s.m.f. = travailler.m. = près de.m. frapper. = pomme. language listă.Lexic liber (-ă. = lune. = voiture.. măgari s. mois. mămăligi s. menu. book-shop limbă. magazine s. = lettre.. = liste. litere s.m.f. = mai. work(ing) lucru. = monastère.f. s. -i. letter lîngă prep. place loc (în ~ de) loc. tongue. great marfă. to take lucra (ez) vb. near loc. = les gens du pays.f. thing lume. liste s. lungă. to lengthen lungul (de-a -) loc. măruntă. more mare. materiale s. donkey.n. mări s. -ă. mese s. = agrandir. mari adj.m. = (r)aIlonger. = magasin. = de la monnaie. objet. tist literă. = habiter. lumi s. = plus. = âne.f.. wolf M macaroană. mere s.f. = le long de. = polenta./adv. mănuşi s. to live lovi (esc) vb. = table maşină. wares martie s.f. mărunte adj. = matériel. = long lungi (esc) vb. = travail. work. world lumină. = grand. moon. -e) adv. Hungarian mai s. Hongrois. big.n. = mer. lucruri s. = mardi. ass mălai s. light lună (luni) s. shop maghiar. Monday lup. macaroane s. sea mare.f. apple mări (esc) vb. = monde. month lung.f. native locui (esc) vb. = moudre. mănăstiri s. = librairie. s. maşini s. librării s. = au lieu de. lumini s.f. = marchandise. = loup.. lungi adj. maize flour mămăligă. along luni adv. Tuesday masă. limbi s.m.f.f. to strike lua (eu iau) vb. = langue.n.f. = heurter. -e adj. = hongrois. = Iibretjnenfy/reeCly) librărie. = lumière. lieu. = petit.m.f.prep. mărunţi. -i.n.n. = lundi. lupi s. locuri s. car material. = place. affaire.

= millionaire. wonderful minut. mîţe s. = sentir. many mulţime.f. = merveilleux.= menu merge vb. to be infected by moment. = moment monument. modele s. mugete s.f.n. = minute miros. = mercredi. = artisan meşteşug. mulţi. migratory milion. meniuri s. thousand miercuri adv. mici adj. crowd Mulţumesc! = Merci!. s. low(ing) mult (multă. = modèle. meciuri s. la mienne. trade. mes (le mien. mirosuri s. s. mînă) mînă. see you tomorrow mîini (v. = beaucoup (de). = main.f. = miile. mîini s. model molid. my. milionară.. s. ma. = match medic. momente s. smell mirosi (<j>) vb. moartă. mine mezel. milionare adj. plat. = odeur. morţi. minute s. skill meu (al ~). minunată. motorcycle muget. measure mea (v. dead moş. food mîţă.f.Lexic măsură. milionari.n. meşteri s. s.f. = petit.n. = monument morcov. = métier. meu) meniu. = médicin. meu) mele (v. wild boar mîine adv. = épicéa. = se contaminer. millionaire minunat. migratoare adj. much. doctor medicament.m. mezeluri s. les mien(ne)s. = mon. monumente s.n. morcovi s.n. = mugissement.f. moarte adj. death model.n.f.f. medici s. = chat.m. medicamente s. motociclete s.= foule. măsuri s... = vieillard.m. small mie. to smell mistreţ. = aliment. minunaţi. = travailler. to thank munci (esc) vb.m. meşteşuguri s. = demain. = remercier... to itch mîncare. art.n. meu) meci. = million milionar. = manger. old man motocicletă. mele (ale ~) adj. to go meşter. medicine mei (v.f. Thank you! mulţumi (esc) vb. carrot mort.n. = sanglier. Wednesday migrator. morţi s. mulţimi s. = carotte.. to eat mînca (a-1 ~ (pielea)) (mă mănîncă (pielea)) vb. migratoare.m.n. multe) adv. mică. = aller. = mort. hand mînca (eu mănînc) vb. cat moarte. = motocyclette. to work 287 . tomorrow inline (pe -) = à demain. sausages mic. = médicament. = avoir des démangeaisons.n. pron. minunate adj.m.n. mea (a ~). = mort. mei (ai ~). molizi s. moşi s. mistreţi s. spruce fir molipsi (a se ~) (esc) (eu mă molipsesc) vb. mîncăruri s. migratori. = charcuterie. = mesure. adj.= migrateur. milioane s. mii s.n.

Lexic
muncitor, muncitori s.m. = ouvrier; worker munte, munţi s.m. = montagne; mountain murat, murată, muraţi, murate adj. = saumuré; pickled murdar, -ă, -i, -e adj. = sale; dirty murdări (esc) vb. = salir; to soil muri (Φ) (eu mor) vb. = mourir; to die muscă, muşte s.f. = mouche; ţly muşchi, muşchi s.m. = muscle muta (a (se) ~) (<j>) (eu (mă) mut) vb. = changer de place, déménager; to move (to) muzică, muzici s.f. = musique; music

N
N-are importanţă! = Ça n'a pas d'importance!; It doesn't matter! nas, nasuri s.n. = nez; nose naşte (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) nasc) vb. = accoucher, naître; to give birth to, to be born natură, naturi s.f. = nature N-aveţi pentru ce! = Il n'y a pas de quoi!; For nothing! neamţ, nemţi adj., s.m. = allemand, Allemand; German nebun, -ă, -i, -e adj., s.= fou; mad nebunie, nebunii s.f. = folie; madness nemţeşte adv. = en allemand; German nemţoaică, nemţoaice adj., s.f. = allemande, Allemande; German (woman) nepoată, nepoate s.f. = nièce, petite-fille; niece, grand-daughter nepot, nepoţi s.m. = neveu, petit-fils; nephew, grandson nepriceput, nepricepută, nepricepuţi, nepricepute adj., s. = maladroit; incapable nevastă, neveste s.f. = femme; wife nevoie (a avea ~ de) (eu am nevoie de) loc.vb. = avoir besoin de; to need nicăieri adv. = nulle part; nowhere, anywhere nici adv. = ni; not even nici o (nici una), nici un(ul) adj., pron. = aucun, pas un(e); no, no one, none nimeni pron. = personne; nobody, anybody nimic pron. = rien; nothing noapte, nopţi s.f. = nuit; night noi pron. = nous; we noiembrie s.m. = novembre; November noroc s.n. = chance; luck norocos, norocoasă, norocoşi, norocoase adj., s. = veinard; lucky noroi, noroaie s.n. = boue; mud nostru (al ~), noastră (a ~), noştri (ai ~), noastre (ale ~) adj., pron. = notre, nos (le, la, les) nôtre(s); our(s) nota (ez) vb. = noter; to put down notă, note s.f. = note nou, nouă, noi adj. = nouveau, neuf; new nou (din -) loc.adv. = de nouveau; again nouă num. = neuf; nine nouăsprezece num. = dix-neuf; nineteen nouăşpe num. = dix-neuf; nineteen nouăzeci num. = quatre-vingt-dix; ninety

288

Lexic
nuc, nuci s.m. = noyer; walnut (tree) nucă, nuci s.f. = noix; nut Nu-i aşa? = N'est-ce pas?; Isn't it? numai adv. = seulement; only numai (nu ~...ci şi...) loc.adv. = non seulement..., mais aussi...; not only...but also... număr, numere s.n. = nombre, numéro; number număra (<j>) vb. = compter; to count nume, nume s.n. = nom; name numeros, numeroasă, numeroşi, numeroase adj. = nombreux; numerous numi (a (se) ~) (esc) (eu (mă) numesc) vb. = nommer, s'appeler; to name, to be called nu numai.„ci şi... loc.adv. = non seulement..., mais aussi...; not only...but also...

O
O art. = une; a, an oaie, oi s.f. = brebis, mouton; sheep oală, oale s.f. = marmite, pot oarecare adj., pron. = quelconque; some, a certain oaspete, oaspeţi s.m. = invité; guest obicei, obiceiuri s.n. = habitude, usage; habit obicei (de -) loc.adv. = d'habitude; usually oboseală, oboseli s.f. = fatigue; tiredness obosit, obosită, obosiţi, obosite adj. = fatigué; tired obositor, obositoare, obositori, obositoare adj. = fatiguant; tiresome ochi, ochi s.m. = oeil; eye octombrie s.m. = octobre; October ocupa (a se ~ (cu)) (Φ) (eu mă ocup) vb. = s'occuper de; to be occupied (with) odaie, odăi s.f. = chambre, pièce; room ofta (ez) vb. = soupirer; to sigh ofticos, ofticoasă, ofticoşi, ofticoase adj. = poitrinaire; consumptive oltean, olteană, olteni, oltene adj. = d'Olténie; Oltenian oltean, olteni s.m. = habitant d'Olténie; Oltenian olteancă, oltence s.f. = habitante d'Olténie; Oltenian (woman) Oltenia s.f. = Oltenie; Oltenia om, oameni s.m. = homme, gens; man, human being, people omenie s.f. = amabilité; kindness omorî (Φ) vb. = tuer; to kill onorariu, onorarii s.n. = honoraires; fee opri (a (se) ~) (esc) (eu (mă) opresc) vb. = (s')arrêter; to stop opt num. = huit; eight optsprezece num. = dix-huit; eighteen optşpe num. = dix-huit; eighteen optzeci num. = quatre-vingt; eighty oraş, oraşe s.n. = ville; town, city oră, ore s.f. = heure; hour orice pron. = n'importe quoi; everything oricine pron. = n'importe qui; anyone oricînd adv. = n'importe quand; (at) any time oricum adv. = n'importe comment; anyhow

289

Lexic
oriunde adv. = n'importe où; anywhere os, oase s.n. = os; bone ospătar, ospătari s.m. = garçon de restaurant; waiter ovăz s.m. = avoine; oat

P
pagubă, pagube s.f.= dommage; damage pahar, pahare s.n. = verre; glass paişpenum. = quatorze; fourteen pansament, pansamente s.n. = pansement; dressing pantalon, pantaloni s.m. = pantalon; trousers pantof, pantofi s.m. = soulier; shoe pantofar, pantofari s.m. = cordonnier; shoemaker papuc, papuci s.m. = pantoufle; slipper pară, pere s.f. = poire; pear parca (ez) (eu parchez) vb. = parquer; to park parte, părţi s.f. = part(ie);part pasăre, păsări s.f. = oiseau; bird pasiona (a-1 ~) (mă pasionează) vb. = être passionné; to be passionately fond of pastilă, pastile s.f. = tablette, pastille; tablet paşaport, paşapoarte s.n. = passeport; passport pat, paturi s.n. = lit; bed patru num. = quatre; four patruzeci num. = quarante; fourly pauză, pauze s.f. = pause; break pază, paze s.f. = garde; guard păcat, păcate s.n. = péché; sin pădure, păduri s.f. = forêt; forest pămînt, pămînturi s.n. = terre; earth părea (a-i ~ bine) (îmi pare bine) loc.vb. = être enchanté; to be glad părea (a-i ~ rău) (îmi pare rău) loc.vb. = être désolé, regretter; to be sorry părea (a (i se) ~) (mi se pare) vb. = paraître/sembler à qn.qch.; to seem păşi (esc) vb. = marcher; to step păstra (ez) vb. = préserver, garder; to keep păşune, păşuni s.f. = pâturage; pasture pătrunde vb. = pénétrer; to penetrate pe prep. = sur; on pe cînd loc.adv. = que; as pe jos loc.adv. = à pied; on foot Pe mîine! = À demain!; See you tomorrow! pentru prep. = pour; for pentru că loc.conj. = parce que; because pereche, perechi s.f. = paire; pair persoană, persoane s.f. = personne; person pesmet, pesmeţi s.m. = panure; rusk peste prep. = par dessus; over peste O săptămînă = dans une semaine; afer a week peşte, peşti s.m. = poisson;/7sh 290

Lexic
pianist, pianişti s.m. = pianiste; pianist piaţa (a face -) loc.vb. = acheter (au marché); to go marketing piaţă, pieţe s.f. = marché, place; market picătură, picături s.f. = goutte; drop picioare (în ~) loc.adv. = debout; up picior, picioare s.n. = pied, jambe; food, leg picta (ez) vb. = peindre; to paint pictor, pictori s.m. = peintre; painter piele, piei s.f. = peau; skin pieptăna (a (se) -) (Φ) (eu mă pieptăn) vb. = se peigner; to comb (one's hair) pieptene, piepteni s.m. = peigne; comb pierde (a (se) -) (eu (mă) pierd) vb. = (se) perdre; to lose, to be lost pieri (Φ) vb. = périr; to perish piesă, piese s.f. = pièce; piece pieton, pietoni s.m. = piéton; pedestrian pildă, (de ~) loc.adv. = par exemple; for example pisică, pisici s.f. = chat; cat pişcă (Φ) vb. = piquer; to pinch pix, pixuri s.n. = stylo à bille; ballpen pîine, pîini sf. = pain; bread pînă prep. = jusqu'à; till, until pînă la urmă loc.adv. = jusqu'à la fin, en fin de compte; at last, finally plajă, plaje s.f. = plage; beach plată, plăţi s.f. = paye(ment); pay(ment) plăcea (a-i ~) (îmi place) vb. = aimer, plaire; to like plăcere (cu ~) loc.adv. = avec plaisir, volontiers; with pleasure plăcut, plăcută, plăcuţi, plăcute adj. = agréable; pleasant plăti (esc) vb. = payer; to pay pleca (Φ) vb. = partir; to leave plecare, plecări s.f. = départ; departure plictisi (a (se) ~) (esc) (eu (mă) plictisesc) vb. = (s')ennuyer; to bore, to be bored plimba (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) plimb) vb. = (se) promener; to take out for a walk, to go for a walk plimbare, plimbări s.f. = promenade; walk(ing) plin, -ă, -i, -e adj. = plein; full ploaie, ploi s.f. = pluie; rain ploua (Plouă.) vb. = pleuvoir (Il pleut.); to rain (It rains.) poem, poeme s.n. = poème; poem poftă, pofte s.f. = appétit, envie; appetite, mind (to) Poftă bună! = Bon appétit!; Enjoy your meal! Poftiţi! = Voici!; Here you are! poiană, poieni s.f. = clairière; glade poirnîine adv. = après-demain; the day after tomorrow politicos (politicoasă, politicoşi, politicoase) adv., adj. = poli(ment);polite(7y) poliţist, poliţistă, poliţişti, poliţiste adj., s. = policier;police (man, woman) popă, popi s.m. = pope, prêtre; priest porc, porci s.m. = porc; pig poştă, poşte s.f. = poste; post (office) potcoavă, potcoave s.f. = fer à cheval; horseshoe 291

Lexic
potrivi (a (i) se ~) ((mi) se potriveşte) vb. = aller (à qn.qch.); to set, to suit potrivit, potrivită, potriviţi, potrivite adj. = adéquat; adequate, suitable prag, praguri s.n. = seuil; threshold prăji (esc) vb. = frire; (o fry prăjitură, prăjituri s.f. = găteau; cake prea adv. = trop; too precum (şi) loc.adv. = ainsi que; as well as prefera (<j>) vb. = préférer; to prefer pregăti (a (se) ~) (esc) (eu (mă) pregătesc) vb. = (se) preparer; to prepare pregătire, pregătiri s.f. = préparation; preparation pretext, pretexte s.n. = prétexte; pretext pricepe vb. = piger; to understand pricepe (a se ~ la) (eu mă pricep la) vb. = s'y connaître; to be skilled in smth. priceput, pricepută, pricepuţi, pricepute adj. = adroit, avisé; skilled prieten, prieteni s.m. = ami; boy-friend prietenă, prietene s.f. = amie; girl-friend primăvara adv. = au printemps; in spring primăvară, primăveri s.f. = printemps; spring primi (esc) vb. = recevoir; to receive prin prep. = à travers, par; through prinde vb. = prendre, attraper, saisir; to catch privelişte, privelişti s.f. = vue; sight, view privi (esc) vb. = regarder; to watch, to look at... proaspăt, proaspătă, proaspeţi, proaspete adj. = frais;fresh produce (a (se) ~) vb. = (se) produire; to produce, to take place profesoară, profesoare s.f. = professeur; teacher profesor, profesori s.m. = professeur; teacher progresa (ez) vb. = progresser; to progress promite vb. = promettre; to promise proprietar, proprietari s.m. = propriétaire; owner, holder proprietate, proprietăţi s.f. = propriété; property propriu, proprie, proprii adj. = propre;proper, own prost, proastă, proşti, proaste adj., s. = bête, sot; silly proverb, proverbe s.n. = proverbe; proverb psaltire, psaltiri s.f. = psautier; Psalter pui, pui s.m. = poulet; chicken punct, puncte s.n. = point; full stop, point pune vb. = poser, mettre; to put, to lay purta (f) (eu port) vb. = porter; to wear purta (a se ~) (f) (eu mă port) vb. = se porter, se conduire; to behave pustiu, pustie, pustii adj. = désert; wild puţin (-ă, -i, -e) adv., adj. = (un) peu (de); a little

R
ramificaţie, ramificaţii s.f. = ramification rapid (tren ~) s.n. = (train) rapide; express (train) rar (-ă, -i, -e) adv., adj. = rare(ment); rare(ly) raţiune, raţiuni s.f. = raison; reason

292

Lexic
răbdare s.f. = patience rădăcină, rădăcini s.f. = racine; root răguşi (esc) vb. = s'enrouer; to become hoarse rămîne vb. = rester; to remain rănit, rănită, răniţi, rănite adj., s. = blessé; wounded răsfira (a (se) ~) (<j>) vb. = (se) disperser, (s')étaler; to disperse, to unfold răspunde vb. = répondre; to answer răspuns, răspunsuri s.n. = réponse; answer răsuflare, răsuflări s.f. = respiration; breath rău, răuri s.n. = mal; evil rău (a-i fi ~) (mi-e rău) loc.adv. = se sentir mal; to be sick rău (a i se face ~) (mi se face rău) loc.vb. = commencer à avoir mal, être pris par un mal; to feel sick realitate, realităţi s.f. = réalité; reality recomanda (<j>) vb. = recommander; to recommend recomandat, recomandată, recomandaţi, recomandate adj. = recommandé; recommended, registered redus, redusă, reduşi, reduse adj. = réduit; reduced refuza (Φ) vb. = refuser; to refuse rege, regi s.m. = roi; king regla (ez) vb. = régler; to set (right) regreta (Φ) vb. = regretter; to regret regulamentar (-ă, -i, -e) adv., adj. = conformément au reglement; according to regulations regulă, reguli s.f. = règle; rule reînfiinţa (ez) vb. = rétablir; to re-establish relief, reliefuri s.n. = relief renumit, renumită, renumiţi, renumite adj. = renommé; famous renunţa (Φ) vb. = renoncer; to give up repede adv. = vite; quickly repeta (Φ) vb. = répéter; to repeat repezi (a se -) (f) (eu mă reped) vb. = se ruer; to run for, to dash respectare, respectări s.f. = respect; respecting respiraţie, respiraţii s.f. = respiration; breathing restaurant, restaurante s.n. = restaurant retrage (a (se) ~) (eu (mă) retrag) vb. = (se) retirer; to withdraw reţetă, reţete s.f. = recette, ordonnance; recipe, prescription revedere (la ~) = Au revoir!; Good-bye! reveni (Φ) (eu revin) vb. = revenir; to come back reveni (a-şi ~) (Φ) (eu îmi revin) vb. = revenir à soi; to come to one's senses rezolva (Φ) vb. = résoudre; to solve ridica (Φ) vb. = élever, (re)lever; to raise rinichi, rinichi s.m. = rein; kidney riu, riuri s.n. = rivière; river roman, romane s.n. = roman; novel roman, romani s.m. = Romain; Roman român, română, români, române adj. = roumain; Romanian român, români s.m. = Roumain; Romanian româncă, românce s.f. = Roumaine; Romanian (woman) 293

reddish roşie. = soir.. = sel.f. Russia rusoaică. = salle. = roumain. săptămîni s. Russian (woman) S sa (v. = semaine. to bathe sclipi (esc) vb.n. = important seară. rusă. = son. = bien portant. sarmale s.. = excuse seama (a-şi da ~) (îmi dau seama) loc. -e) adv. săi (ai ~). to greet sare. -i. = siècle. to be torn rus. expensive scuză. = Russe. secretariate s. sănătoşi. to tear. ruşi. = secret secretar. week sări (Φ) (eu sar) vb. century secret.vb.f. scriitori s. = sauter. pron. roşcată. hall sale (v. româneşti adj.n. românească. = secrétariat. Romanian româneşte adv. sănătoasă. relative rupe (a (se) ~) vb. secretare s. to take out scrie (u) (eu scriu) vb. secole s. les sien(ne)s. to write scriitor.adj. = écrivain. = (se) rompre.f. evening secol. la sienne. = secrétaire. Romanian România s. seed sănătos. his. writer scrisoare. le sien. = se rendre compte. = saluer. sale (ale ~) adj. = ou. to wake. sa. = cher. Romania roşcat. tomato roşu. her. = parent. roşii s. rusoaice s. roşie. ses. (se) casser. its scălda (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) scald) vb. său) sac. sa (a ~).f.n. sate s. roşii adj.m. său) saluta (Φ) vb. = écrire. Russian Rusia s.f.f. ruse adj. roşcaţi.f.m.n. = Russie. = Roumanie. = en russe.f. = village sau conj. = lettre. = chou farci. Russian ruseşte adv. = semence. to realize seamă (de ~) loc. = roux. to glitter scoate vb. = (faire) sortir.m. = secrétaire. minced meat and rice roiled in cabbage leaves sat. = (se) lever. = Russe.f.f. săli s. seri s. secretary secretariat. săruri s. = russe. secretary secretară. salt sarma. letter scula (a (se) -) (Φ) (eu (mă) scol) vb. sănătoase adj.f. său) sămînţă.Lexic românesc. adj. saci s. to shine. = (se) baigner.n. secretari s.m. = en roumain. enlever. bag sală. scrisori s. = briller. = tomate. ruşi s. to get up scump (-ă. scuze s. seminţe s. healthy săptămînă. rude s. red rudă. = rouge.f. secrete s. = sac. secretariate 294 . roşcate adj. Russian rus.f. to jump său (al ~). or săi (v.

solidă.n. = espérer. maigre. to frighten. se tenir. symptom simţi (a (se) ~) (<j>) (eu (mă) simt) vb.f.m..f. -e adj. = dire. = avoir sommeil.. somnoroase adj. spanioli s. quarter sfînt. sterile sticlă. eyebrow spune vb. syrup sîmbătă (pl. -i. certain(ement). briser.n. = être en train de réfléchir. to end in solid. = Espagnol.f. behind spăla (a (se) ~) (Φ) (eu (mă) spăl) vb. a (s')effrayer. state s. solide adj.n.f.m.f. to stay sta (a-i ~ bine) (îmi stă bine) loc.f. end sfîrşit (în ~) loc. to calculate somn (a-i fi ~) (mi-e somn) loc. = arriver. = faible(ment). bottle 295 . Spaniard spaniol. = avoir soif.n. = stérile.f. = casser. stăpîni s. (sour) cream soare.vb. = se solder par. to hope speria (a (se) ~) (i) (eu (mă) sperii) vb. = simple simptom. = sûr(ement). = vers. master steril.f.vb. = symptôme. = Espagnole. simpli. spanioloaice s. siropuri s. stări s. sferturi s. = état. sosiri s. adj. sticle s. simple adj. = samedi.adv. arrivai Spania s. = étabilir. sîmbete) adv. sleepy sonerie. = servir. = fin. = derrière. = sourcil. -e adj. state stat. -e) adv. = quart. = soleil. to break spate s. Saturday slab (-ă. to establish stare. somnoroşi. = enfin.f. servant sete (a-i fi ~) (mi-e sete) loc. weak(ly) smîntînă s. Spanish spanioloaică.vb. = crème fraîche. finally sigur (-ă. -e) adv. = rester. to suit sta (a ~ pe gînduri) loc. bell soră. sonerii s. September servi (esc) vb. = maître. sun socoti (esc) vb.n. towards sprinceană. = espagnol. sori s.m. to be meditating stabili (esc) vb. = aller (bien). sure(ly) simplu. at last. = septembre. = bouteille. = station stăpîn. state staţie. -i.Lexic septembrie s. somnoroasă. simplă. sfinţi s. to be frighten spre prep. Spain spaniol. = solide.f. surori s. to arrive sosire. = (se) laver.adv. = compter. = arrivée. to.f. sprincene s. = Espagne.m. = soeur. sonnette. -ă. sister solda (a se -) (se soldează cu) vb. adj. = sirop. -i.vb. simptome s. = État. to be thirsty sfert. = serviteur. to feel sirop. Spanish woman sparge vb. back spate (în ~) loc. solid sori (esc) vb.m. to say sta (u) (eu stau) vb. servitori s.m. = (se) sentir. to wash (oneself) spera (Φ) vb. sfîrşituri s. to serve servitor.m. staţii s. to be thinking. = qui a sommeil. -i. = dos. = sonnerie. to be sleepy somnoros. solizi. -ă. = saint sfîrşit. s..

stranger.m. ancestor strănuta (Φ) vb. = être étriqué (à qn.. = école. seventy şase num. to exhaust stomac. = sept. = éternuer. = éclat. left stînga (Ia ~) Ioc. essorer. = éteindre. under suc. grapes student. = soixante. = estomac. = étudiante. dining room suna (Φ) vb. sucuri s. = gauche. to get upset supăra (a-1 -) (mă supără) vb. = embêter qn. = surveillance.f. study sub prep.f.m. stomacuri s. student studentă. şcoli s. to study studiu. to blow sufragerie.. = à gauche. = ancêtre. to squeeze (out). străluciri s. = passer (à travers). shining strămoş. to destroy stricat. to put out stîng. = surnommer.f.adv. Suédois. = seize. = six şcoală. străine adj. sixteen şaizeci num. to upset superstiţie. to sit 296 . s.f. suficiente) adv. en panne. = salle à manger. suedeze adj. suedeză.Lexic stinge vb. stricate adj. Swedish. = se fâcher. surprinzătoare adj. = souffler. to be enough sufla (u) (eu suflu) vb. = suédois. = étude. -i adj.. = sous. seven şaptesprezece num. surprising Ş şaisprezece num. = sonner. superstiţii s. = rétrécir.).f. surprinzători. abroad strălucire. = superstition supranumi (a (se) -) (esc) vb. = à l'étranger. adj. = tordre. Swede Suedia s.n. s.f. străină. studii s. struguri s. suficienţi. to call supraveghere. student studia (ez) vb. soup supăra (a (se) -) (Φ) (eu (mă) supăr) vb. gêner qn.f. = soupe.f. = être assis. to/on the left stoarce vb. spoilt. to be tight strimta (ez) vb.). = dix-sept. to make angry. siwy şapte num.. = raisin. = seize. stomach străin. to spoil. to sneeze strecura (Φ) (eu strecor) vb. to ring supă. stricată. = abîmer. = suffisant (sufisamment qn.m. studenţi s. to strain strica (Φ) vb. studente s.f. suedezi. Sweden suficient (suficientă. sixteen şaişpe num. = dix-sept. = abîmé. strămoşi s. = étudiant. = étudier. = étranger.adv. supravegheri s. străini. supe s. = soixante-dix. surprinzătoare. to make tight(er) strugure. seventeen şapteşpe num. -ă.n. seventeen şaptezeci num.n. school şedea vb. foreign străinătate (în ~) s. = surprenant. stricaţi. juice suedez. out of order strimt (a-i fi ~) (mi-e strimt) Ioc. sufragerii s. = jus.. supervision surprinzător. = Suède.

f. strong(ly) tată. tău) tare (tari) adv. toată. = fromage blanc. -e adj.. more total (în ~) loc.. = tard. tradiţii s. = de la même façon. = téléphoner. = en automne. şefi s. -i. although tocmai adv.f.. = chef. teme s. hours on end şoarece. = père. to stamp timp. = traduction. = ton. translation traductibil. ta. toate adj. = téléphone. in all totdeauna adv. toţi. always tot(uşi) adv. traduceri s. taţi s. = territoire.. = quoique. = technicien.n. néanmoins.. nevertheless tradiţie. however. = télégramme. = bêtise. = tirer.. telegram telemea s. = toujours. = souris.n.f.f.adv.f. = en tout. = complétaient. = théâtre.. = tout. = tradition traduce vb.. toamne s. = traduisible. tehnicieni s. tale (ale ~) adj. = couper. tămăduitoare. translatable trage vb. = thermomètre. It would be high time! tivi (esc) vb. salt cheese temă. = juste(menf). tău) tăia (Φ) (eu tai) vb. termometre s. to call up telegramă. = automne. = toujours plus. to keep silent tăi (v. healing tău (al ~). = ourler.f. completely tot astfel loc.adv. to cut tămăduitor. cover tale (v.m. telefoane s. teatre s. tacîmuri s. tîmpenii s. timpuri s.. = temps. şoareci s.n. tău) tacîm.n. = timbrer. tes (le tien. thermometer timbra (ez) vb. autumn toate (cu ~ că) loc.. les tien(ne)s).adv. tăi (ai ~). to hem tîmpenie. = devoir écrit.m. to finish termometru.n.adv.)!.'ust tot..m. telephone telefona (ez) vb.conj. = se taire. la tienne. tămăduitoare adj. late toamna adv. your(s) teatru. -ă. in autumn toamnă. = couvert. father tăcea (eu tac) vb.)!) = Il serait grand temps (de. = qui guérit. technician telefon. loc. teritorii s. the same tot mai. = traduire. ta (a ~).Lexic şef. tămăduitori.. pron. telegrame s. homework teritoriu. stupidity tîrziu adv. = pourtant. to pull 297 . = fort(ement). time timp (Ar fi ~ul (să. all tot (de ~) loc.f. territory termina (Φ) vb.m.n. to translate traducere. = terminer. chief şir (ore în ~) = des heures durant. theatre tehnician. adj. mouse T ta (v.

f. thirteen treizeci num.vb. uncle unde adv.f. = tour turc. = paysan.f. = un.n. to withstand U uliţă. = tu. to need trece vb. = envoyer. cough tutun s. shoulder umbla (u) (eu umblu) vb. trecută. = toux. = oncle. = trois. unchi s. = trolleybus tu pron. unguri s. turci s. liAre a Turk Turcia s. tobacco tutungerie.f. turcoaice s.n. an unchi. = tissu. tururi s. = Hongroise. lane umăr.. = bureau de tabac. ţesături s. = épaule. trecuţi.. peasant ţărancă.adv. tissue ţigară. = passé. Turk tuse s.f. = trembler. turcească. tutungerii s. = tenir.) vb. peasant woman ţesătură. = avoir besoin de.f. = Turque.f. ţărani s. ţărănci s. Turkey turcoaică.f. to pass trecut. Hungarian unguroaică. = en hongrois. ţigări s.Lexic tramvai. tramvaie s. turceşti adj. ţări s.. = paysanne.m. Turk turcesc. to live trebuie (trebuie să. tobacconist's (shop) T » ţară. = tabac.m.n. = treize. = quelque part. thirteen treişpe num. unguroaice s.. = passer. = tenir tête. country ţară (la ~) = à la campagne. Hungarian (woman) 298 . troleibuze s. somewhere Ungaria s.f. = en turc. = où. in the country ţăran. where undeva adv. umeri s. you tur. uliţe s. = falloir. to tremble trimite vb. = dans le passé. = marcher. = Turquie. = Hongrie. thirty tremura (<j>) (eu tremur) vb.f. Turkish turceşte adv. = ruelle.m. à la turque. Hungarian ungureşte adv.n. = trente. a. = Hongrois. = Turc. = vivre. to send troleibuz. = pays. tram trăi (esc) vb. = cigarette ţine vb.f. toi.past trecut (în ~) loc. Hungary ungur.. = turc. in the past trei num. to hold ţine piept loc. trecute adj. = tramway. to go un art. = treize.m.m. three treisprezece num. must trebui (a-i ~ ceva) (îmi trebuie) vb.

. one unul. = beurre. ship vara adv. = d'urgence.altul. news vestit..n.. vise/visuri s.f. future viitor (în ~) = dans le futur. -e) adv.. neighbour vedere. ear urgent (-ă. in (the) future vin. cattle viteză. = été. adj. = bateau. = vendre. value valorifica (Φ) vb. viitori. vacanţe s. = chou. verzi adj. eleven unt s. valori s. = mettre en valeur.urechile) (îmi vîjîie urechile) vb. beef vită. = verser.. -i.. viitoare. verişoare s. to cure vineri adv.. to turn to account vapor. = université. vestită.another. carte ilustrée.f. vestite adj. adj. = bétail. = l'un... urca (Φ) vb.f. easy(ly) V vacanţă.. uşori. vestiţi. s. = nouvelle. viitoare adj.Lexic unitar (-ă. = onze. dream vită (carne de ~) s.f. urşi s. urgent urî (ăsc) vb..) vb. = vert. -e) adv. to sting uşor (uşoară. = guérir. verişori s. = avoir envie de. = rêve. in summer vară. cousin verişor. = venir. = monter. = oreille. s. vecini. vinuri s. veioze s.. to sell vindeca (Φ) vb.n.. = unitaire. = vacances. veri s. = vie.f.f.f. = voisin. green verişoară.f. = vert claire. = en été. eleven unşpe num. = vitesse. vecină. vecine adj. = onze.m. unitary universitate..m. to come veni (a-i ~ să) (îmi vine să. uşoare) adv. famous viaţă. = valeur.f.f.f.n.. life viitor. to pour (out) vecin. = vue. speed vîjîi (a-i . = mes oreilles bourdonnent. vieţi s. urechi s. cabbage vărsa (Φ) vb... = vendredi. to feel like verde.f. = lampe de table.. vite s. = viande de boeuf. = haïr. Friday vis. to have a buzzing in one's ears 299 . = cousine.. = piquer (ça me pique).f. -i. light green veste..l'autre. vederi s. to mount ureche.f. = célèbre.. veşti s..n. pron. = un. verze s. university unsprezece num. table lamp veni (Φ) (eu vin) vb. holidays valoare. wine vinde (eu vînd) vb. bear ustura (a-1 ~) (mă ustură) vb. = vin.f.. vapoare s. = facile(ment). summer varză. = cousin vernil adj. universităţi s. adj. one. butter unu num. viteze s. = futur. to hate urs. picture postcard veioză. neighbouring. = ours.

= vous.m. any z zahăr s. voastră (a . slender i 300 . you volan. (steering) wheel vorbă. ziare s. = moineau. = vendeur. hunter vânzătoare. vînători s. = parler.f. to say zugrav. = sucre. vorbe s.n. = mot. = svelte. = votre. = peintre de maison. zvelţi.f. to fly zece num. volane s.f. zvelte adj. to want vreme. time. sparrow vrea (eu vreau) vb. vînzători s.m. gésir. to speak vostru (al ~). zestre s.n. vremuri s. les) votre(s). As it were! vorbi (esc) vb.m. = volant. la. = journal. saleswoman vînzător. day ziar. = environ. vos.f.m. = chasseur. journalist zice vb. = temps. age vreo adv. quelque. voştri (ai ~). = dote. to paint zvelt. salesman voi pron.) . (le. newspaper ziarist. = voler. some. = être couché. = quelque.. dowry zi. zveltă. some. voastre (ale -) adj. = jour. = vendeuse. = journaliste.f. = dix.n. word Vorba vine! = C'est une façon de dire!. = dire. époque. house painter zugrăvi (esc) vb. vînzătoare s. any vreun adv. ziarişti s. vrăbii s. sugar zăcea (eu zac) vb.f. zile s.Lexic vînător. zugravi s. your(s) vrabie. pron. = peindre. = vouloir. ten zestre. to lie zbura (Φ) (eu zbor) vb.

.

.

România . Bun de tipar: 10.1991. Format: 70/100/16 Coli de tipar: 20 Fotoculegere şi tehnoredactare: Janitsek Lenke Tiparul executat de GLORIA SRL Cluj.Lector: Marian Papahagi Apărut: 1991.06.

.ERRATA Fa. Spuneţi-mi-le ! prin pricină că Complétez impossible tiveşte build Cartea aceasta a mea ! Celălalt quelqu'un millionnaire Şi le cumpără singur.. Spuneţi-mi-11 din pricină că . danez Twa universitate. na î n loc de iei Se va citi ieri IC k vifiiio kseroks nous elles . 1 Rînd'il 3 11 32 9 11 11 20 14 9 de de de de de (le de de de sus sus sus jos sus sus sus jos jos Colo.12 de sus 11 d e j o s 15 d e s u s 16 d e s u s 10 de j o s 10 d e s u s 18 d e s u s 4 de sus 8 d e sus 2 9 15 8 10 3 dcde de de de (le jos sus sus jos jos sus 1 2 k k vi/ine kserocs nous elle . La hotelul „Continental" ahead băuturi tramway We 3 8 10 23 30 31 37 56 57 64 72 73 98 101 2 1 1 12 I! ! 124 128 129 134 135 136 137 142 149 151 153 156 159 5 de sus 10 d e s u s 9 de sus 3 de sus 16 d e s u s 5 de j o s 5 de j os 14 d e sus 4 de sus 3 de sus 1 de j o s 15 de s u s 4 de sus 7 (le j o s 4 de jos 5 de sus 1 de j os 4 de sus 8 (le s u s 24 d e s u s 12 d e s u s 20 d e s u s 11...s olandez L a universitate ? Iva hotelul „Continental" ? ahead on băutură trarnvay we 2 o o 2 2 2 2 1 2 o carrotte grape florist la pluriel cloth cheef stammmeier a sărit 10 10 (f) carotte grapes florist's le pluriel clothes (0) chief stammerer a sări 20 20 2 o 2 1 2 o 2 antinevragic distiled ofticios healty knees honorarics medicin perso-ana fellow (s) mic antinevralgic distilled ofticos healthy knee honoraires medicine persoa-na fellow mare mic 2 163 166 169 2 179 mare Completez imposible triveşte built Cartea aceasta a a mea I Celălat quelqu'en millionaire Şi le cunipărăsingur.

Rîndul 2 7 15 19 10 3 14 5 11 6 2 3 15 9 16 11 22 6 8 18 25 14 25 23 10 de sus de sus de jos de jos de jos de jos de sus de-sus de sus de sus de sus de jos Coloana 2 2 2 2 î n loc de tir (m) surprinzător.-e. -e enchanter a voi ou camere ultimul deschise speranţe lăsa cade-iitr-o joi frip-turi 3 . -e. -i.2 de j os de sus de jos de sus de jos de sus de sus şi 9 de jos de jos de sus de jos de sus de jos de sua Fugi alarm clock wise (man) birthday fatigant foot (0) (0) sosi frightened enough illustrée vôtre (s) frighten to be enough ilustrée votre(s) (*) (f) sori ( . -i enchenter a vroi our camerele ultimuul dechise spranţe lasă cade-ntr-o-joi friptu-ri Figu alarm(clock) wise bithday fatiguant food Se va citi tur (n) surprinzător.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.