Nama : ______________________

Hari : _____________

Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul dan tulis semula perkataan.

a

i

e

a

o

a

a

pi

yam

dik

api
o i e i i u

kan

bu

tik

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Salin semula perkataan di bawah dengan kemas.

api

api

ayam

ayam

adik

adik

ikan

ikan

ibu

ibu

itik

itik

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul dan tulis semula perkataan.

a

i

u

a

a

u

a

kar

pi

sap

akar
o a a o i a

yah

wan

tap

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Salin semula perkataan di bawah dengan kemas.

akar

akar

arnab

arnab

asap

asap

ayah

ayah

awan

awan

atap

atap

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul dan tulis semula perkataan.

a

i

u

a

i

e

i

tu

kar

pal

itu
e u i e i e

nam

kor

mu

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Salin semula perkataan di bawah dengan kemas.

itu

itu

empat

empat epal

epal

enam

enam

ekor

ekor

emu

emu

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul dan tulis semula perkataan.

a

e

u

i

o

u

e

mu

tu

bor

emu
i o i o o u

ren

tak

bat

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Salin semula perkataan di bawah dengan kemas.

emak

emak

orkid

orkid

obor

obor

oren

oren

otak

otak

ubat

ubat

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul dan tulis semula perkataan.

u

e

u

e

o

u

u

bat

lar

lat

ubat
i u u o o u

bi

dang

rang

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011

Nama : ______________________

Hari : _____________

Salin semula perkataan di bawah dengan kemas.

unta

unta

ular

ular

ulat

ulat

ubi

ubi

udang

udang

orang

orang

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS 2011