Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
carte smurd

carte smurd

Ratings:
(0)
|Views: 639|Likes:
Published by Miky Mihaela

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Miky Mihaela on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
Introducere |n sIstemul deurgen}+
Dup= parcurgerea acestui capitol ve]i putea s=:
÷
|n]elege]i [i s= descrie]i cele patru obiective ale cursului pentru salvatori
÷
Defini]i componenetele sistemului de servicii medicale de urgen]=
÷
Descrie]i modul \n care starea clinic= a pacientului se coreleaz= cu alegereamodului de transport la unitatea sanitar= corespunz=toare
÷
Defini]i rolul [i responsabilit=]ile salvatorului
÷
Descrie]i importan]a documenta]iei
÷
Descrie]i rela]ia dintre atitudinea dumneavoastr= [i \ngrijirea pacientului
÷
|n]elege]i rolul salvatorului \n cadrul procesului medical
Savatru este pr de]e prma pers= preg=tt= medca care ajuge a cucdetuu. |grjrea ]a= pe care  acrda] este ese]a= petru c= este dspb= ma repede decât \grjre medcae de urge]= avasate [ pt \sema dere]a dtreva]= [ marte. |grjrea ]a= este urmat= de \grjr ma sstcate acrdate de asste] [medc.
P=ia aai
Aceast= carte a fost scris= pentru a servi ca suport pentru cursul de preg=tire alsalvatorului. |n timpul cursului vor fi prezentate abilit=]ile necesare pentru acordarea unei \ngrijiri de baz= pacientului pân= când acesta este preluat de personalul medical avansat.Cuno[tin]ele teoretice [i practice dobândite \n acest curs sunt cele care stau la baza unuisistem medical de urgen]= (S.M.U.)
Fig.1 a, b - Imagine tipic= a unei interven]ii de urgen]= la accident cu victime
7
Prmuajutr cacatCaptu1
 
Ac]iunile dumneavoastr= pot preveni ca o problem= minor= s= devin= major= [ipot cre[te [ansele de supravie]uire ale unui pacient grav.|n acest curs ve]i \nv=]a cum s= examina]i un pacient [i cum s= folosi]i manevrelemedicale de baz=. Acestea sunt \mp=r]ite \n dou= grupe principale:1. cele acordate pacien]ilor traumatiza]i2. cele acordate pacien]ilor cu probleme acute medicale.Ve]i \nv=]a urm=toarele manevre pentru a stabiliza [i trata persoaneletraumatizate:
÷
Managementul c=ilor aeriene, verificarea respira]iei, circula]iei
÷
Controlul hemoragiilor externe
÷
Tratamentul primar al pl=gilor
÷
Imobilizarea fracturilor
÷
Mobilizarea [i transportul pacien]ilorVe]i \nv=]a s= recunoaste]i, s= stabiliza]i [i s= ini]ia]i tratamentul pentruurm=toarele situa]ii medicale, netraumatice:
÷
Infarctul miocardic acut (IMA)
÷
Convulsii
÷
Patologii legate de c=ldur= sau temperaturi sc=zute
÷
Intoxica]ia alcoolic= sau cu alte droguri
÷
Intoxica]ii cu alte substan]e chimice
÷
In]ep=turi, mu[c=turi
÷
Status mental alterat
÷
Tulbur=ri comportamentale
÷
Na[terea \n condi]ii de urgen]=
obii aiii p aa
Este important s= \n]elegem obiectivele acestui curs. Acesta v= va \nv=]a cum s=evalua]i, s= stabiliza]i [i s= trata]i pacien]ii folosind un minim de echipament specializat.Ca salvator v= ve]i \ntâlni cu situa]ii \n care nu exist= echipament medical sau ve]i avea ladispozi]ie doar minimum de echipament medical, de aceea trebuie s= [ti]i s= improviza]i.Acest curs v= va \nv=]a cum pute]i ajuta personalul medical de specialitate aflat la loculinterven]iei.
1. s= [ii   bi = fai
Prima lec]ie care trebuie \nv=]at= ca salvator este S+ {TII CE NU TREBUIE S+FACI. De exemplu, ar putea fi mai bine s= l=sa]i un pacient \n pozi]ia g=sit= decât s= \ncerca]i s=-l mi[ca]i f=r= a avea echipamentul necesar sau num=rul de persoane adecvat.
mai p  i =  fa]i ii  a pa =-i fa= ai = paii!n aaa aa iii!
8
Captu1Prmuajutr caca
 
2. ca[a hipai  pi aj
Al doilea scop al cursului este s= v= \nve]e s= \ngriji]i pacien]ii folosind unechipament medical de baz=. Un asemenea echipament trebuie s= fie suficient pentru aacorda primul ajutor tuturor pacien]ilor pe care \i ve]i \ntâlni. Un astfel de echipament estedescris [i prezentat \n Fig. 2
Fig. 2 a, b – Echipament de prim ajutor
Acest echipament trebuie p=strat [i \ntre]inut cu regularitate conformrecomand=rilor produc=torului.
c]i i   pi-aj
Ø
Echpamet de prtec]e persa= 
÷
Uniforme cu culori vii [i material reflectorizant
÷
M=nu[i de protec]ie [i de examinare
÷
C=[ti
÷
M=[ti de protec]ie faciale
÷
Bocanci
Ø
Echpamet de resusctare:
÷
M=[tile de ventila]ie de diferite dimensiuni (adult, copii, nou-n=scut)
÷
Balon de ventila]ie (adult, copil, nou-n=scut)
÷
Deschiz=tor de gur=
÷
1 set canule orofaringiene
÷
1 set canule nazofaringiene
÷
Easy–tub-uri
÷
Aspirator de secre]ii
÷
Sonde de aspira]ie Yankauer
÷
Sonde de aspira]ie moi
÷
Defibrilator semiautomat
÷
Padele de defibrilare
÷
Puls-oximetru
Ø
Echpamet ecesar petru admstrarea xgeuu:
÷
un tub de oxigen portabil9
Prmuajutr cacatCaptu1

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mihaelaciurtin liked this
V liked this
Klaivy Claudiu liked this
costy123 liked this
Shnooka1793 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->