Γεωργία Τρούλη

ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Ποιήματα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ἰανουάριος 2012

17

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Γεωργία Τρούλη
ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Ποιήματα
Τεῦχος 17 - Ἰανουάριος 2012
ISSN: 1792 - 4189
Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ «Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα»
Συντακτικὴ ἐπιμέλεια: Θοδωρὴς Βοριᾶς
Ἠλεκτρονικὴ δ/νση: http://logotexnika-epikaira.blogspot.com
e-mail: logotexnika.epikaira@gmail.com
e-mail τῆς συγγραφέως: eno_louriel@yahoo.gr
Ἐπιτρέπεται ἡ ἐλεύθερη διακίνηση στὸ διαδίκτυο.
Ἡ συγγραφέας μερίμνησε γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν κειμένων καὶ τὴν κατοχύρωση τῶν
πνευματικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἔργου.

1
Γεωργία Τρούλη
Ἐκ προμελέτης

Μιλᾶμε γιὰ φαγοκυττάρωση τῆς ἀνάμνησης
Ἐσὺ στὸν καναπέ, καλυμμένος μὲ σώματα θυσιασμένα στὸν βωμὸ τῆς
Ἀνάλεκτης ἐμπειρίας γιὰ μιὰ ζωὴ ποὺ ἔρχεται καὶ παρέρχεται σὰν
ἀπόσπασμα
Ἀπὸ καλύτερο κομμάτι μουσικῆς ἢ γράμματος
Ἀσύνδετες ἐκχωρήσεις στὸ ζητούμενο
Θέλω ἐσένα
Θέλω ἐμένα-μόνο
Ἀπαρέμφατες ἐγκλίσεις τοῦ συναισθήματος
Αἰσθάνεσθε;
Θέλω τὸ φαίνεσθαι καὶ δὲν εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ εἶναι
Σὲ προλαβαίνω γιὰ διορθώσεις
Μικρὲς ἡμερολογιακὲς ρυθμίσεις τῆς ὥρας
Θυμᾶσαι τότε ποὺ
Θέλω νὰ θυμᾶμαι μόνο deja vu καταστάσεις ποὺ θὰ
Ἐκρηκτικὲς ἐπαναφορὲς ρημάτων βάθους
Ἀγαπῶ σε

2

Θέλω με
Ἐρωτεύσου ἀπώλεια
Σαστισμένες ἐκπτώσεις συμβιβασμῶν
Μήπως θὰ ἤθελες νύχτα σὺν δύο παράφορα ὄνειρα;
Μήπως;
Βεβηλωμένες ἀρνήσεις καταφάσεων
Ναί, ἴσως, ὄχι
Ἐγὼ γεωτροπία
Ἐκτροπὴ τηλεφώνου
Ἐσὺ ὄχι,ὄχι
Διαιρέσεις φλεγματικῶν πολλαπλασιασμῶν
Πολὺ θέλω ἐσένα μέχρι τέσσερα τέρμινα διὰ δύο
Μέχρι τὴν ἄκρη τῆς πραγματικότητας;
Καὶ λίγο νὰ τραβήξουμε κλωστὴ
Οὐσιαστικοὶ συμμέτοχοι στὴν ἀλήθεια τῆς πρόσθεσης
Πόσο μᾶς κάνει ἡ ψευδαίσθηση;
Ἒ; Καὶ πόσες καμποῦρες ἔχει μιὰ καμήλα;
Τρεῖς. Ἴσως καὶ παραπάνω – καὶ ἐμπόρευμα
Καὶ ἀντοχὴ γιὰ ἀφαίρεση
Ἐγκράτεια στοχαστικὴ στὴ σέπια σιωπὴ τῆς ἐρήμου
Μαγευτικὴ ἐναπόθεση ἀποσιωπητικῶν
…………………………………………………..
Καὶ ὑποδόριο ὕφος στὸ βλέμμα ὅλο νὰ ὑπογράφει
Μιὰ ὑπογραφὴ ποὺ δὲν εἶναι ποτὲ ὅμοια μὲ τὴν ἄλλη

3

(ἐκ προμελέτης ἐκτέλεση ἑαυτοῦ)
Συμπληρωματικὰ ὑποκείμενα
Ἐγὼ
Ἐσὺ
Αὐτὸς
Ἡ παραδίπλα
Κακοτράχαλες παρομοιώσεις ποιητικῆς ἀλληλουχίας
Σὰν νερὸ σὲ κύκλο
Σὰν πορτοκάλι μισοφαγωμένο
Ὅπως ὅταν πηγαίναμε τειχάκι-τειχάκι τὴ διαδρομὴ
Ὅλα δρόμος καὶ τὰ λοιπά·
Κυνικὲς ἀφηγήσεις τοῦ παραμυθιοῦ
Ἀλήθεια; ἔχε γεια
Ἀντίο – καὶ ζήσαν αὐτοὶ καλὰ
Ἀτέλειες τέλεια τοποθετημένες σὲ παρενθέσεις
(εἶσαι σκληρή)
(εἶσαι ψεύτης)
H ὑπονόηση τῆς ἀπό-φασιστικῆς παύλας
Τέλος. –
Ἡ συνέχεια
Τὸ συναίσθημα νὰ τριγυρίζει σὲ πεζούλια ἀδιάλλακτου βαδίσματος
Συνέχεια
Καὶ νομίζει ἐκ προμελέτης ἢ ἐξ ἀμελείας
Πὼς δὲν ἐπίκειται σεισμὸς

4

Στὴν ἀπο-στροφὴ λίγο πιὸ κάτω
Σκοντάφτει
Καὶ νομίζει
Ὅλο νομίζει
Τὸ οὐσιαστκὸ
Τὸ
Ὅλο
Νομίζω

5

Ἐκ ταμιεύσεις φυγόκεντρης θέσης
Ἐκ νέου νὰ παίρνεις ὅλα τὰ νεκρὰ κύτταρα
Νὰ τὰ τρίβεις καλά. Νὰ φτιάχνεις πούδρα
Καὶ πάλι μὲ αὐτὰ νὰ καλύπτεις τὶς ὅποιες ἀτέλειες
Νὰ πιστεύεις πὼς δείχνεις
Ἐκ νέου
Ἐκ φύσεως
ν’ ἀφήνεις τὸ μικρὸ εὐλύγιστο τρεμούλιασμα
Φωνῆς καὶ πλησιάσματος. Νὰ δίνεις ἀέρα καὶ ἀναμονὴ
Νὰ καιροφυλακτεῖς γιὰ τὸ ζῶο καὶ ν’ ἀνάβεις φωτιὰ
Ἀπὸ τὶς τρίχες σου
Ἐκ φύσεως μετά,
ἔρχεται ἡ θέση
Ἐκ θέσεως
Ἀγωνιστικὴ προκαταβολὴ – γλοιώδης παρατήρηση τῆς
Πραγματικότητας ἢ πραγματικὴ παρομοίωση τῆς γλοιότητας
Ὃλοι κυνισμὸ καὶ τὰ γουρούνια στὴ φωτιὰ
φτιάχνουν ἂρτ πόβερα - ἐγκατάσταση ἑαυτοῦ
Ἐκθέτεις καὶ παρανομαστής - ἀπὸ κάτω
κενότητα
Ἐκ προοιμίου
λέγεσαι γλυκιὰ ζωγραφισμένη στὸ ὄνειρο
μιᾶς ἄλλης ὑπό/σχεσης. Διαβάζεις ἀνάποδα τοὺς ἐμπαιγμοὺς
καὶ δείχνεις τὰ νύχια ποὺ κρύβεις στὶς διχάλες τοῦ ἀγριμιοῦ

6

Ἐκ προοιμίου ρομαντικὴ καὶ ἀνυποψίαστη - λὲς
Ἐκ παραβολῆς
γνέφεις στὶς παρεγκλίσεις νὰ πᾶνε λίγο πιὸ νόημα διαζευτικὸ
καὶ νὰ βάλουν τρικλοποδιὰ στὸν ἄσωτο
Ἐγὼ πάντα ἐκ παραβολῆς ἀγρὸν ἠγόραζον καὶ πανάκριβα
πλήρωσα τὸ ἀδράχτι -κι ἄρα ἡ τιάρα ποιὸς νοιάζει;
Ἐκ παραβολῆς καταθέτω ὀβολὸ καὶ φυγόπονο
Ἐκ προμελέτης
Ἐκτέλεση ἑαυτοῦ, τοῦ ἄλλου, τοῦ ἐγώ,
Τοῦ ὑπερεκείνου, τοῦ ὑπερκείμενου φελλοῦ τῆς ἄνωσης
Ἐκ προμελέτης βουλιάζεις καὶ μιλᾶς γιὰ πνιγμό - λάθος
Στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου
Ἐκ παραδρομῆς
Ὅλα σκουντουφλᾶνε στὶς παρισινὲς ταινίες
Καὶ στὶς φυγόκεντρες ἐκκαθαρίσεις τοῦ συναισθήματος
Παράτολμος παράδρομος ἔρωτας
Παραδώσου
Ἐκ περιτροπῆς
Σιγoτραγουδᾶς δυὸ τρία ὀνομαστικὰ ἄτομα
Μὲ τὴν παρωνυμία τους
Καὶ πάντα ἀπαντᾶ στὸ κάλεσμα ὁ ἀκόλουθος
Ποὺ προηγοῦνταν στὸ ψὶτ
Λάθος τροπὴ πῆραν τὰ πραγματικὰ καὶ τί ντροπὴ

7

Ἐκ τροπῆς
Τηλεφώνημα ἀπὸ ψηλὰ καὶ εὐτυχῶς δὲν συνομιλεῖς
Ψυχρὰ μὲ Θεὸ ἢ δὲν εἶσαι ὁ Ναπολέων μὲ κρυμμένο τὸ χέρι
Στὸ μανίκι, ἀλλὰ μὲ φυλαγμένο τὸν Ἄσσο στὸν πρῶτο ἀριθμὸ
Φωνῆς τηλεφώνου
Ἐκ ταφῆς
Ἀνάγνωσμα πένθιμο καὶ ὑβριδικὸ γιὰ τὴν χαμένη
Παιδικὴ ἡλικία τῆς κούκλας ποὺ ἔχεις χρόνια
Στὴν ντουλάπα ἀρωματισμένη
Καὶ φρόνιμη
Ἐκ φυσικοῦ
Λέγεσαι Ἄλλη ἀπὸ τὴν ἴδια
Ποὺ γνώρισαν κάποτε
Ἂπ τὴν καλὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη - ποδιὰ
Σχολικὴ ποὺ δὲν πρόλαβες
Ἡ φωτιὰ στὴν σπηλιὰ σιγοκαίει - φυσικὰ
Ἐκ πονηροῦ
Πάντα σταθερά, ἀποφασιστικὰ καὶ ἐπίμονα
Ἀφήνεσαι στὸ…
Μετὰ ἔρχεται τὸ σ τοῦ σαματᾶ
Καὶ τῆς συγχώνευσης
Καὶ μπαίνει στὴν κάππα τοῦ βασιλιᾶ
Κι ἔχουμε:
Ἐξ ὁρισμοῦ
Κολυμπήθρα μὲ ψυχροὺς σαλτιμπάγκους

8

Ἐξ ἀποστάσεως
τὸν ἐρωτογινομένο καρπὸ
Τοῦ δέντρου ποὺ ἔδινε
Ἐξ ἀνάγκης
τὸν χωρισμὸ τοῦ χωρισμοῦ
Ἐξ ὠόρρηξης
Τὴν ἀσύστολη γραμμὴ τοῦ καθισμένου
Ἐξ ἀκοῆς
Καὶ παρελπίδα παράνοιες
Καὶ
Τότε γίνεται ἐκ λογίκευση
Καὶ τὸ παιχνίδι λέγεται σοβαρὸ
Καὶ ἐπιτέλους
Κύκνειο ἄσθμα - ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων
Ἐνῶ
Ξέρεις καλὰ πὼς κάποια παιχνίδια
Πρέπει νὰ παίζονται πιὸ παιχνιδιάρικα
Ἐκ φύσεως
Θέση μηδενική - ἕνα
Κι ἐγὼ ἡ βασίλισσα τῆς σπηλιᾶς
Πάλαι ποτὲ ἐξορία
Ἐκ θρόνιση

Γεωργία Τρούλη
Ἡ Γεωργία Τρούλη γεννήθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1979.
Κατάγεται ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ ζεῖ στὴ Θεσσαλονίκη. Σπούδασε
Νοσηλευτικὴ στὴ Σχολὴ Ἐπαγγελμάτων Ὑγιείας καὶ Πρόνοιας
τοῦ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καὶ ἔπειτα συνέχισε τὶς σπουδές της στὸ
τμῆμα Ψυχολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς τοῦ Α.Π.Θ. Συνεχίζει νὰ
σπουδάζει στὸ τμῆμα Εἰκαστικῶν καὶ Ἐφαρμοσμένων Τεχνῶν τῆς
Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Α.Π.Θ, ἐνῶ παράλληλα ἐργάζεται
σὲ πανεπιστημιακὸ νοσοκομεῖο τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἔχει ἐκδώσει δύο ποιητικὲς συλλογὲς: «Τὰ Πορτοκαλορόδινα»
- ἐκδόσεις Ἠριδανὸς καὶ «Μία σχετικὴ συρραφή» - ἐκδόσεις
Ἠριδανὸς, καὶ δημοσιεύει κατὰ καιροὺς ποιήματα σὲ διάφορα
λογοτεχνικὰ περιοδικά.