ΕΛ.ΛΑ.Δ.

Α
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά Τρόικα...!
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ, με 35 χρόνια οικολογική, κοινωνική, πολιτική δράση, προκειμένου να συμβάλλουμε σε μια ευρύτερη σύμπραξη όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για να ελευθερωθούμε από την Τρόικα, συμμετέχουμε στο Νεο πολιτικο κίνημα ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ) με σκοπό να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες για να ανατρέψουμε το ισχύον απολυταρχικό κλεπτοκρατικό πολιτικό σύστημα, που κατασκεύασαν στα μέτρα τους ΠΑ.ΣΟ.Κ και Ν.Δ και μας οδήγησε στα χρέη, τα μνημόνια και τον ξένο ζυγό. Η αλλαγή θα προκύψει με την θέσπιση των εξής σωτήριων όρων στην λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Δημοκρατία Ελευθερία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

1. Δημοκρατία στην πράξη
Με το ισχύον αντιλαϊκό πολιτικό σύστημα ο πρωθυπουργός επιλέγει ρουσφετολογικά α) τους βουλευτές (Νομοθετική εξουσία), β) τους υπουργούς (Εκτελεστική εξουσία), γ) τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων (Δικαστική εξουσία), όλες οι εξουσίες σε ένα πρόσωπο. Έτσι δεν ελέγχεται από κανέναν. Τα αποτελέσματα τα ζούμε: δάνεια - μνημόνια - δυστυχία. Κατεπείγουσες δημοκρατικές αλλαγές: α)Διαχωρισμός Νομοθετικής, Εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, η Νομοθετική να ελέγχει την εκτελεστική και η δικαστική αμφότερες. Εκλογή των εξουσιών αυτών απ’ ευθείας από τον λαό, εναλλαγή προσώπων στα αξιώματα, κλήρωση. β) Κατάργηση ασυλιών και κάθε παραγραφής. γ) Δίκαιος εκλογικός νόμος, απλή αναλογική, ισότιμη δωρεάν προβολή όλων των

πολιτικών κομμάτων, πολιτική ανανέωση. δ) Δεσμευτικά δημοψηφίσματα. ε) Ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου.

2.Πολιτική Ανιδιοτέλεια
Αντικατάσταση της ιδιοτέλειας των αιρετών αρχόντων μας με την σωτήρια ανιδιοτέλεια. Αυτό σημαίνει: α) κατάργηση βασιλικών μισθών και προνομίων β) κατάργηση αστρονομικών κομματικών κρατικών χρηματοδοτήσεων. Τα αιρετά αξιώματα να είναι λειτουργήματα και όχι ληστρικά επαγγέλματα. Οι αποδεδειγμένα άποροι να αμείβονται με έναν βασικό υπαλληλικό μισθό. Έτσι α) θα γίνει διαχωρισμός των έντιμων πολιτικών από τους ανέντιμους β) θα δοθεί το καλό παράδειγμα στον λαό να ενισχύσει με το υστέρημά του την εθνική μας οικονομία. Φιλοπατρία - Εντιμότητα από όλους μας στην πράξη. Οι όροι αυτοί (Δημοκρατία, Ανιδιοτέλεια) που εξυγιαίνουν το πολιτικό σύστημα πρέπει να αποτελέσουν τους δύο μοναδικούς στόχους 1 που θα μας ενώσουν όλους τους Έλληνες.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32, ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΛ.:211.300.1700 email: info@el-la-d-a.gr www.el-la-d-a.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΗΛ.: 6972.873974, 6988.089702, 6972.854477, 6977265769

Η ζωή μας εξαρτάται από την Παιδεία. Η παιδεία από τους κυβερνώντες και οι κυβερνώντες
Έτσι αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει, «δεξιός», «κεντρώος», «αριστερός», τα αρχηγιλίκια και κάθε άλλη διαφορά και ως «άγνωστοι στρατιώτες» αγωνιζόμαστε για την διάσωση-ελευθερία της πατρίδας δηλαδή την διάσωση του εαυτού μας και των παιδιών μας.

Κοινή Δημοκρατική Οργάνωση Απελευθερωτικό κίνημα ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α
Η ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α είναι ένα ειρηνικό επαναστατικό δημοκρατικό πολιτικό κίνημα με σκοπό να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες για να αλλάξουμε το ισχύον απολυταρχικό, κλεπτοκρατικό, πολιτικό σύστημα. Η πρωτογενής πηγή εξουσίας ανήκει στα μέλη. Μέλος του κινήματος μπορεί να εγγραφεί κάθε Έλληνας που κατοικεί εντός και εκτός Ελλάδας. Τα μέλη συνιστούν τις τοπικές οργανώσεις του κινήματος εντός και εκτός Ελλάδας. Τα μέλη απαρτίζουν το συνέδριο του κινήματος το οποίο βρίσκεται σε διαρκή σύνοδο και αποφασίζει πλειοψηφικά επί παντός θέματος με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που εξασφαλίζουν συλλογικότητα (Δημοκρατία), εγκυρότητα και μυστικότητα της ψήφου. Το συνέδριο εκλέγει για ένα χρόνο τα εξής διοικητικά όργανα α)το 30μελές πολιτικό συμβούλιο, β)την επιτροπή των οικονομικών και γ)την επιτροπή οικονομικού ελέγχου. Μέλη του κινήματος που εκπροσωπούν το 30% των μελών, μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο για να αποφασίσει την ανάκληση–αντικατάσταση των διοικητικών οργάνων του κινήματος και για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Πολιτικό συμβούλιο: Το πολιτικό συμβούλιο βρίσκεται σε διαρκή σύνοδο. Εκλέγει τριμελή εκτελεστική γραμματεία και άλλα απαραίτητα όργανα τα οποία θα εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση των αποφάσεων του συνεδρίου και πολιτικού συμβουλίου για την εκπλήρωση των σκοπών του κινήματος. Το πολιτικό συμβούλιο, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, θα μπορεί να αντικαθιστά την εκτελεστική Γραμματεία και τα άλλα όργανα του κινήματος.

Προς τα που μας οδηγούν...
Η τακτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Ν.Δ. μέχρι σήμερα, να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των χρεών με μεγαλύτερα χρέη, αυξήσαν το εθνικό μας χρέος από 400 εκ. € που ήταν το 1974 (όταν ανέλαβαν την εξουσία) στα σημερινά αστρονομικά μη διαχειρίσιμα ύψη. Η εθνοκτόνος δράση ΠΑ.ΣΟ.Κ - Ν.Δ. ολοκληρώνεται με τις δανειακές συμβάσεις που περιέχουν τους εξής αποικιακούς όρους : Α) Υποχρεωτική εκποίηση όλης της δημόσιας περιουσίας μας σε εξευτελιστικές τιμές που θα ορίζουν οι δανειστές μας. Β) Απαγόρευση δανειοδότησης από άλλους χρηματοδότες, ενώ επιτρέπεται η μεταβίβαση του χρέους μας σε τρίτους. Γ) Επιτόκιο κυμαινόμενο κατά την κρίση των δανειστών με έναρξη 5,2%. Δ) Μη πληρωμή των τοκοχρεωλυσίων καθιστά απαιτητό το σύνολο του χρέους. Ε) Παραίτησή μας από κάθε ένδικο μέσο. Οι ανθελληνικοί-εθνοκτόνοι αυτοί όροι μας οδηγούν στο σχέδιο «ΕΥΡΗΚΑ» το οποίο προβλέπει την εκποίηση (το ξεπούλημα) όλης της δημόσιας περιουσίας έναντι 120 δις € το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την πληρωμή του νέου δανείου που έλαβε το ΠΑ.ΣΟ.Κ από το 2009 σε δόσεις για να μας σώσει! Μετά το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μας και του φυσικού μας πλούτου θα παραμένουμε υπερχρεωμένοι και πάμφτωχοι οπότε κανένας πλέον δεν θα μας δανείζει. Έτσι οι συγκυβερνώντες και οι εταίροι μας στην Ε.Ε. που παρριστάνουν τους φίλους μας, θα μας καταδικάσουν στην αιώνια υποτέλεια-δυστυχία. Για να αποφύγουμε την οικτρή αυτή καταδίκη 2 χρειάζεται να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, σε μια κοινή δημοκρατική απελευθερωτική οργάνωση.

SOS Η αποχή από τις εκλογές
και από την πολιτική, από τις οποίες κρίνεται η ελευθερία μας και η εθνική μας υπόσταση, είναι έγκλημα κατά της πατρίδας. Ας μην το διαπράξουμε, ενισχύοντας-ψηφίζοντας τους εντιμότερους

από την ψήφο μας. Ότι Σπέρνουμε, Θερίζουμε!
Πόροι του κινήματος: Οι συνδρομές των μελών αυστηρά ελεγχόμενες από κάθε μέλος του κινήματος και κάθε Έλληνα πολίτη. Εκλογή υποψηφίων Βουλευτών και άλλων αιρετών αρχόντων: Οι υποψήφιοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στο όνομα της Τιμής και της φιλοπατρίας τους ότι δεν θα πληρώνονται από την λεηλατημένη (από τους προκατόχους τους) πατρίδα και δεν θα δωροδοκούνται. Τους υποψήφιους βουλευτές και τους άλλους άρχοντες θα τους επιλέγουν τα μέλη του κινήματος κατόπιν αξιολόγησης τους από τα ίδια τα μέλη, με βάση α) τα προσόντα, β) την κοινωνική προσφορά και γ) την απάντησή τους στο ερώτημα: τι θα προσφέρουν εαν αναλάβουν αυτό το αξίωμα. Το κίνημα ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α δεν είναι αρχηγικό. Λειτουργεί με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Μόνο ένα δημοκρατικό κίνημα, μπορεί να προσφέρει δημοκρατία-ελευθερία στην πατρίδα μας, στον εαυτό μας. Για να δώσουμε κάτι, πρέπει να το έχουμε. «Εμπρός: βοηθάτε αδέλφια Έλληνες να σώσουμε την Ελλάδα, τον κόσμο από την τεχνιτή δυστυχία». ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.

ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α: Άμεσα Μέτρα Ελευθερίας
Τα έσοδά μας να καθορίζουν τα έξοδά μας ώστε να μην έχουμε ανάγκη δανείων. Διακοπή επαιτείας νέων δανείων. Προσωρινή αναστολή πληρωμής τοκοχρεωλυσίων. Λογιστική εκκαθάριση δανείων. Επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων. Τιμωρία των ενόχων - Δικαιοσύνη. Πληρωμή στην Ελλάδα των Γερμανικών χρεών από: α) χορηγηθέν δάνειο, β) αφαίρεση αρχαιοτήτων γ)πολεμικές αποζημιώσεις. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μας και του ανεκτίμητου φυσικού μας πλούτου. (Χρυσός, βοξίτης, πετρέλαια, φυσικό αέριο, ήλιος κ.α.) Δεν ξεπουλάμε, δεν χαρίζουμε! Ανάπτυξη παραγωγής, κάλυψη αναγκών με Ελληνικά προϊόντα. Εξάλειψη ανεργίας. Η Ελλάδα μπορεί να θρέψει δεκαπλάσιους πληθυσμούς, σπίτια έχουμε, επομένως ας

      

Αυτογνωσία - Ελευθερία - Ευημερία Το ατομικό μας όφελος βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό όφελος. Αξίζουμε ότι προσφέρουμε. απαλλαγούμε από φοβίες που οδηγούν στα χρέη. Διακοπή καταναλωτισμού περιττο-βλαβερών. Σήμερα το 90 % των χρημάτων μας τα διαθέτουμε για περιττό-βλαβερές ανάγκες στους γιατρούς, στα φάρμακα και τα νοσοκομεία εξαιτίας των ασθενειών που προκαλούν οι ανάγκες αυτές. Η ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α μέσω της παιδείας και της οικο-λογικής ζωής θα μας απαλλάξει από τις περιττοβλαβερές ανάγκες που μας οδηγούν στα χρέη και τα μνημόνια. Για να επιτευχθεί η σωτήρια ενότητα όλων μας κάθε οργάνωση και κάθε ενεργός πολίτης που συμμετέχει στην ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α δεν δεσμεύεται από τις προτεινόμενες θέσεις, μπορεί να έχει και τις δικές του θέσεις αρκεί να συμφωνούμε όλοι στους δύο προαναφερθέντες κοινούς σωτήριους στόχους. 1)Δημοκρατία στην πράξη 2)Πολιτική ανιδιοτέλεια

Πρόσκληση προς: Εσάς προσωπικά
Παρακαλούμε επικοινωνήστε επειγόντως μαζί μας: ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α, Πατησίων 32, Ομόνοια. Τηλ:211.300.1700, email: info@el-la-d-a.gr www.el-la-d-a.gr, στέλνοντας μας το εξής μήνυμα: Συμφωνώ, συμμετέχω, δρω, ψηφίζω ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.: Όνομα.......Δ/νση.......Τηλ......e-mail..... Με δική σας πρωτοβουλία δημιουργήστε μία τοπική οργάνωση του κινήματος ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. στον τόπο που κατοικείτε. Η ελευθερία δεν δωρίζεται, η δράση ελευθερώνει. Τώρα υπέρ πάντων η διάσωση της πατρίδας μας. 3 Στο προσκλητήριο των καιρών ας δηλώσουμε όλοι ΠΑΡΟΝΤΕΣ! ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.

Όλοι οι Έλληνες ψηφίζουμε ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. γιατί η ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α με την Δημοκρατία -Ανιδιοτέλεια, ξεριζώνει τις ρίζες της διαφθοράς και μας οδηγεί στην ελευθερία.

Υγεία-Οικολογια: Το παν. Η κρυμμένη Γνώση, νέα ζωη.
Η υγεία μας: σωματική, διανοητική, ψυχική, εξαρτάται από την ποιότητα του αίματος μας (καθαρό ή ακάθαρτο) και η ποιότητα του αίματος μας εξαρτάται από τα είδη των τροφών που τρώμε «Είμαστε ότι τρώμε!». Και αυτό που τρώμε καθορίζει: σκέψεις, συναισθήματα, υγεία, οικονομία, ελευθερία, παρόν, μέλλον, πεπρωμένο. Ο Ιπποκράτης είπε: «Το γιατρικό Νου, Σώματος, Ψυχής να είναι η τροφή μας». Καθαρό (μή τοξινωμένο) αίμα (δηλαδή υγεία) παράγουν μόνο οι φυσικές τροφές. Φυσικές υγιεινές τροφές είναι μόνο οι τροφές που παράγει και συσκευάζει αποκλειστικά η φύση αυτούσιες, ανεπεξέργαστες, αμετάλλαχτες, αδηλητηρίαστες, που προορίζονται για τροφές του ανθρώπου. Ακάθαρτο (Τοξινωμένο) αίμα (δηλαδή αρρώστιες, βάσανα) παράγουν όλες οι άλλες αφύσικες μεταλλαγμένες, επεξεργασμένες τροφές που μας προσφέρει αφειδώς η καταναλωτική κοινωνία. Το νοσοκομείο John Hopkins ανακοινώνει: Ποιες τροφές προκαλούν τον καρκίνο και ποιες τροφές τον θεραπεύουν βλέπετε: (google search : john hopkins καρκίνος).

Ποιές είναι οι φυσικές τροφές. Ορισμός

1) Την άγνωστη δύναμη της Αγάπης εφαρμόζοντας τα διδάγματα: 1) του Ιησού Χριστού: «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» και 2) του Σωκράτη ο οποίος είπε: «Κανένας άνθρωπος δεν είναι με τη θέληση του κακός» γιατί όποιος βλάπτει τους άλλους βλάπτει ταυτόχρονακαι τον εαυτό του (Νόμος ανταπόδοσης). Η κακία προσφέρει βάσανα. Η αγάπη Χαρά. Επομένως κανένας υγιής άνθρωπος εν γνώσει του δεν θέλει το κακό του εαυτού του. Συμπέρασμα: Η κακία είναι αρρώστια που θεραπεύεται με την γνώση και την αγάπη. Αγάπη στους κακούς δεν σημαίνει αποδοχή της αδικίας, αντίθετα σημαίνει υπεράσπιση της δικαιοσύνης με κάθε τρόπο, με έναν όμως όρο, η υπεράσπιση της να γίνεται με αγάπη και όχι με μίσος. Το μίσος καταστρέφει. Η αγάπη οικοδομεί. 2)Με τον αποτοξινωμένο νου κατανοούμε επίσης και την εξής αλήθεια: Η προσωπική μας ευημερία βρίσκεται μέσα στην κοινωνική ευημερία. Η γνώση και η εφαρμογή αυτής της αλήθειας οδηγεί στην κοινωνική ευημερία δηλαδή στην προσωπική μας ευημερία. Υγεία το Παν: Η κρυμμένη Γνώση
Μία είναι η αιτία όλων των δεινών μας, η τοξίνωση με την ανθυγιεινή διατροφή, και μία η θεραπεία, η αποτοξίνωση, με την φυσική υγιεινή διατροφή. Περισσότερες πολύτιμες πληροφορίες στο βιβλίο «Η κρυμμένη Γνώση». Προσφέρεται α) δωρεάν: www.oikologoi.gr β) περίπτερα και γ) βιβλιοπωλεία μόνο με 5 € Ο τρόπος διατροφής-διαβίωσης που καθορίζει: υγεία, οικονομία, ζωή, πρέπει να γίνει ύψιστο πολιτικό-προσωπικό θέμα Παράκληση: προωθήστε, με email, την πρόσκληση σε γνωστούς και φίλους. Θα την βρείτε: www.el-la-d-a.gr Ευχαριστούμε!

Καθαρό αίμα - Υγεία, πως αποκτώνται
Οι άνθρωποι έχουμε τον πιο τέλειο οργανισμό, ο οποίος αυτοκαθαρίζεται, αυτοεπισκευάζεται και αναγεννάται. Κάθε 120 μέρες αλλάζουμε ολοσχερώς το αίμα μας και κάθε 11 μήνες αλλάζουμε όλα τα κύτταρά μας. Οπότε εάν τρεφόμαστε με φυσικές τροφές α) προλαμβάνουμε και β) θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες. «Φύσις νόσων ιατρός» Ιπποκράτης Το καθαρό αίμα επίσης καθαρίζει και το Νου μας από τις τοξίνες και ο καθαρός νούς 4 μας κατανοεί τις εξής σωτήριες αλήθειες:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful