P. 1
Indrumar

Indrumar

|Views: 61|Likes:
Published by Adrian Dumitrescu

More info:

Published by: Adrian Dumitrescu on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

5

TEMA NR.1

CUNOAŞTEREA MODELULUI DE SISTEM
ELECTROENERGETIC ŞI A PRINCIPALELOR
INSTALAŢII DIN LABORATORUL DE
CENTRALE ŞI STAŢII ELECTRICE

1.1. SCOPUL URMĂRIT
În această etapă se urmăreşte o primă familiarizare a studenţilor cu
instalaţiile în cadrul cărora se va desfăşura întreaga lor activitate din acest
laborator.

1.2. PREZENTAREA LABORATORULUI
1.2.1. Schema electrică
În laborator este realizat un model dinamic de sistem electroenergetic, a
cărui schemă, după cum se poate vedea în figura 1.1, cuprinde şapte noduri
electrice sau bare colectoare notate prin A
1
, A
2
, A
3 ,
B, C
1
, C
2
şi D.
Sistemul este prevăzut cu cinci surse de alimentare: patru grupuri
electrogene şi un racord la reţeaua oraşului Bucureşti. Generatoarele G
A1
şi G
A2
,
legate bloc (în serie) cu transformatoarele lor, pot fi racordate la bara A
3
sau la
barele A
1
, respectiv A
2
. Generatoarele G
B
şi G
D
, legate bloc (în serie) cu
transformatoarele lor, pot fi racordate la staţia B şi, respectiv, staţia D. La bara C
1
,
respectiv C
2
, se face legătura cu sistemul energetic naţional, care a fost reprezentat
printr-o sursă echivalentă S. Puterea sistemului energetic naţional fiind mult mai
mare decât puterea grupurilor electrogene din laborator şi racordul fiind suficient
de larg dimensionat, sursa S poate fi considerată ca un sistem de putere infinită.
Prin transformatorul T
C
se realizează o separaţie galvanică faţă de reţeaua
de alimentare din sistem.
Între barele sistemului modelat în laborator se pot realiza legături prin
intermediul unui model de reţea, care cuprinde cinci linii electrice. Cu liniile L
1
,
L
2
, L
3
şi L
4
poate fi realizată o configuraţie de tip patrulater între nodurile A, B, C
şi D. Linia L
5
, având două tronsoane L
5AB
şi L
5BC
, poate fi folosită:
• în paralel cu linia L
1
, folosind numai L
5AB
(I
3C
deschis);
• în paralel cu linia L
2
, folosind numai L
5AB
(I
4A
deschis);
ca legătură diagonală între nodurile A şi C ale patrulaterului, folosind ambele
tronsoane în serie (I
4B
sau S
N
deschis).
Staţia A este prevăzută cu două sisteme de bare colectoare. Primul dintre
acestea este împărţit în două, rezultând secţiile A
1
şi A
2
. Cel de-al doilea sistem de
bare - notat prin A
3
- este nesecţionat. El poate fi legat cu secţiile A
1
şi respectiv
A
2
prin două circuite de cuplă transversală, notate pe schema din figura 1.1 prin 5
şi respectiv 8 (staţia A). Aceleaşi legături transversale şi, în plus, o a treia legătură

6
în lung între secţiile A
1
şi A
2
pot fi pe rând realizate prin circuitul de cuplă longo-
transversală (celulele nr. 6 şi 7).

7
Staţia B este prevăzută cu un singur sistem de bare colectoare.
Staţia C este realizată cu două sisteme de bare colectoare, ambele
nesecţionate. Legătura între sistemele de bare C
1
şi C
2
se poate realiza cu ajutorul
unei cuple transversale (celula nr 6).
Staţia D este realizată cu un singur sistem de bare colectoare şi cu un
sistem de bare de ocolire. Legătura dintre acestea se poate efectua prin intermediul
unei cuple de ocolire, numită uneori şi de transfer (fig.1.1, staţia D, circuitul 1).
În numeroase puncte ale schemei modelului de sistem electroenergetic pot
fi conectate diferite feluri de consumatori şi, de asemenea, pot fi provocate voit
diverse tipuri de defecte.
Din motive de electrosecuritate, tensiunea de funcţionare a tuturor
circuitelor modelului de sistem electroenergetic din laborator este de 380 V, cele
cinci transformatoare (TA
1
,

TA
2
, T
B
, T
C
şi T
D
), având raportul de transformare
1/1.
Sursele de alimentare au următoarele puteri nominale:
• câte 25 kVA - blocurile generator-transformator G
A1
şi G
A2
, amonte
existând o strangulare, întrucât motoarele primare, la turaţia de
sincronism a generatoarelor, au puterea nominală de 14 kW;
• câte 38 kVA - blocurile generator-transformator G
B
şi G
D
, motoarele
primare având puterea de 24 kW;
• 50 kVA - transformatorul T
C
de legătură cu sistemul.

1.2.2. Realizarea constructivă
Laboratorul de Centrale şi staţii electrice este alcătuit, în principal, din
şase încăperi: sala maşinilor, sala principală (a staţiilor şi instalaţiilor de
comandă), sala consumatorilor, sala tabloului de alimentare a modelului de sistem
şi a serviciilor proprii, sala instalaţiei de producere a aerului comprimat, podul de
cabluri.
În figura 1.2 este prezentat planul de dispoziţie al primelor patru săli,
ultimele două fiind situate cu un nivel mai jos.

1.2.2.1. Sala maşinilor cuprinde cele patru grupuri electrogene, transformatoarele
de bloc şi transformatorul T
C
de legătură cu sistemul.
Ca motoare primare, la grupurile electrogene G
A1
şi G
A2
se folosesc
motoare electrice de tipul Schrage-Richter, prin reglarea caracteristicilor cărora se
poate modela comportarea turbinelor cu abur sau a celor hidraulice. Acest tip de
motor asincron este prevăzut cu perii care calcă pe colector, deplasarea lor putând
fi reglată manual, de la faţa locului sau cu ajutorul câte unui servomotor comandat
de la tabloul de comandă.
Dacă se funcţionează fără legătură cu sistemul S, prin deplasarea periilor
se realizează variaţia turaţiei şi respectiv a frecvenţei şi puterii debitate. După
legarea în paralel cu sistemul S, în regim normal acesta menţine constantă turaţia
de sincronism a grupurilor, iar prin deplasarea periilor se obţine numai variaţia
încărcării lor active.

8



9

10
Generatoarele G
B
şi G
D
sunt antrenate de motoare de curent continuu cu
excitaţia independentă fixă, şi respectiv, variabilă.
Motorul de curent continuu care antrenează alternatorul G
B
este alimentat
de la un generator de curent continuu, acţionat la rândul lui de către un motor
asincron alimentat de la reţea (fig.1.3,a). Un astfel de ansamblu de patru maşini
electrice este uneori denumit grup Ward-Leonard. Dacă modelul de sistem din
laborator funcţionează fără legătură cu sistemul naţional, prin reglarea curentului
din circuitul de excitaţie al generatorului de curent continuu se realizează variaţia
turaţiei subansamblului format din motorul de curent continuu şi alternatorul G
B
.
Motorul care antrenează alternatorul G
D
este alimentat cu curent continuu
furnizat de o punte redresoare (fig.1.3,a) conectată în secundarul unui
transformator de putere. La pornire, rezistenţa R
s
este şuntată temporizat, astfel
încât, prin creşterea treptată a tensiunii de alimentare a motorului, turaţia creşte lin
până la o valoare apropiată de cea de sincronism. In continuare, variaţia turaţie
motorului se realizează prin variaţia excitaţiei sale cu ajutorul
autotransformatorului reglabil AT.
După conectarea generatorului sincron G
D
în paralel cu sistemul, prin
reglarea tensiunii furnizate de AT se reglează încărcarea cu putere activă a
grupului.

Tot în sala maşinilor sunt amplasate tablourile cu aparatajul aferent
generatoarelor şi motoarelor primare. Pe porţiunea de tablă a uşilor sunt montate
aparatele de măsurat de la bornele motorului primar şi ale generatorului, precum şi
telegraful luminos, folosit pentru comunicări între sala principală şi sala maşinilor.
Deasupra acestor celule, pe un sistem de grinzi, sunt amplasate cele cinci
transformatoare de forţă ale laboratorului, care sunt de tip uscat.
Pe peretele din spatele transformatoarelor este montat un contactor prin
care se poate întrerupe alimentarea din sistem a transformatorului T
C
şi deci a
sistemului modelat în laborator.

1.2.2.2. Sala principală reuneşte, din considerente de ordin didactic, atât cele
patru staţii A, B, C şi D de tip celular, cât şi tablourile de comandă, protecţie şi
automatizare care, în practică se dispun separat într-o cameră specială de comandă.
Celulele, pupitrul şi tablourile sunt realizate în mărime naturală pentru ca iniţierea
didactică, de laborator, să se poată desfăşura într-o ambianţă cât mai asemănătoare
cu cea din instalaţiile reale ale sistemului electroenergetic.
Celulele celor patru staţii sunt echipate cu aparate de 6, 10 ...15 kV, în cea
mai mare parte fabricate în ţară. Cu toate că în practică staţiile se echipează de
obicei cu aceleaşi tip de aparataj, în laborator s-a urmărit (din motive didactice)
folosirea mai multor tipuri de aparate. Aparatajul utilizat este descris în lucrarea
următoare.
Staţia A, alcătuită din unsprezece celule, de tip "zidit", este dispusă de-a
lungul uneia dintre laturile sălii principale a laboratorului. Această staţie are cele
două sisteme de bare colectoare separate printr-un perete vertical. În figura 1.4 este
reprezentată o secţiune transversală prin celula nr.11 aferentă liniei L
1
în care se

11
pot observa două compartimente: cel al întreruptorului, care în laborator este
orientat către perimetrul central şi cel al separatorului de linie sau plecare,
orientat către coridorul de deservire.
În celulele din staţia A mai sunt prevăzuţi pereţi oblici de separaţie între
fiecare sistem de bare şi separatorul de bare aferent.
























Fig. 1.4. Secţiune prin celula nr. 11 din staţia A

Staţia B este dispusă în lungul peretelui din spatele sălii principale.
Această staţie este realizată cu şase celule prefabricate, produse de Uzinele
Electroputere Craiova. În figura 1.5 sunt prezentate vederea din faţă şi o secţiune
printr-o astfel de celulă, de tip închis faţă de exterior prin pereţi de tablă. Interiorul
celulei este împărţit în patru compartimente delimitate între ele tot prin pereţi de
tablă.
Staţiile C şi D sunt dispuse una în prelungirea celeilalte, de-a lungul celei
de a treia laturi a sălii principale, între ele fiind prevăzut un mic culoar pentru
delimitarea staţiilor. Celulele acestor două staţii sunt de acelaşi tip constructiv şi
au fost prefabricate la Întreprinderea de construcţii metalice şi prefabricate
Bucureşti (ICMP). Întreruptoarele sunt dispuse pe cărucioare care se introduc în
compartimentele din faţă prevăzute cu uşi din tablă. Ca şi în staţia A, în interiorul
celulelor există două feluri de separaţii: prin pereţii verticali între sistemele de bare

12

13
şi prin pereţi, de această dată orizontali, între fiecare sistem de bare şi
separatoarele aferente.
Staţia C este alcătuită din şase celule cu câte două sisteme de bare
colectoare. Vederea din faţă şi secţiunea printr-o celulă de linie sunt prezentate în
figura 1.6.

































Fig.1.6. Secţiunea şi vederea din faţă a unei celule de linie din staţia C
1 - sisteme de bare colectoare; 2 - separator de bare; 3 - întreruptor debroşabil;
4 - separator de legare la pământ; 5 - transformator de curent;
6 - transformator de tensiune

14
Staţia D este alcătuită din cinci celule cu un singur sistem de bare
colectoare prevăzut deasupra compartimentelor din faţă ale cărucioarelor cu
întreruptor. După cum se poate observa din compararea figurilor 1.6 şi 1.7, prin
modificarea legăturilor electrice din interiorul celulei, sistemul de bare 1,b nu mai
are rolul de colectare şi redistribuire a energiei. Noua sa funcţie, de ocolire a
întreruptoarelor, urmează a fi studiată ulterior.



































Fig.1.7. Secţiunea şi vederea din faţă a unei celule de linie din staţia D

1,a - sistem de bare colectoare; 1,b - sistem de bare de ocolire; 2 - separator de
bare; 3 - întreruptor; 4 - separator de legare la pământ; 5 - transformator de curent.

15
Pentru a se uşura orientarea în cadrul laboratorului, s-a încercat adoptarea
unui sistem cât mai sugestiv de notaţii.
Astfel, celulele au fost numerotate, înscriindu-se numărul respectiv atât în
laborator, pe pereţii frontali ai fiecărei celule, cât şi în schema monofilară din
figura 1.1, în cercuri, lângă circuitul ale cărui aparate sunt dispuse în acea celulă.
Tuturor aparatelor de la extremitatea unui circuit li s-a atribuit numărul
celulei în care sunt ele dispuse şi simbolul staţiei în care se găseşte celula
respectivă. De exemplu, pentru aparatele situate în celula nr.2 din staţia A s-au
folosit următoarele notaţii:
• I
2A
pentru întreruptor;
• S
2A1
pentru separatorul de legare la bara A
1
;
• S
2A3
pentru separatorul de legare la bara A
3
;
• S
2AL
pentru separatorul de racordare la linia care pleacă din celula nr.2
a staţiei A etc.

Pupitrul şi tablourile de comandă, protecţie şi automatizare sunt dispuse
în spaţiul dreptunghiular delimitat de cele trei şiruri de celule prezentate în cele de
mai sus. Această aşezare nu se întîlneşte în practica industrială, unde staţiile se
dispun în încăperi separate sau în exteriorul clădirilor. Soluţia singulară adoptată
în laborator are în vedere un scop didactic, urmărindu-se creşterea eficienţei
lucrărilor practice care urmează a fi efectuate. Cu acelaşi scop pereţii dintre sala
principală şi cele două săli alăturate - a maşinilor şi a consumatorilor - sunt în mare
măsură vitraţi.
Pupitrul şi tabloul de comandă, dispuse în prim plan, sunt prevăzute
pentru supravegherea şi comanda centralizată a funcţionării instalaţiilor
modelului de sistem electroenergetic din laborator. În centrale şi staţii electrice
realizarea unei astfel de funcţiuni centralizate, se impune de obicei datorită
dispersării instalaţiilor pe suprafeţe mult mai mari decât în laborator.
Pentru supravegherea modului de funcţionare a instalaţiilor din laborator
sunt prevăzute aparate de măsurat şi diverse dispozitive de semnalizare optică
(lămpi, casete de semnalizare, telegrafe luminoase etc.)
Pentru comanda la distanţă a principalelor instalaţii din laborator se
utilizează chei de comandă, butoane şi manete de reglaj.
Pentru ca studenţii - întocmai ca şi personalul de exploatare din practică -
să poată vizualiza uşor configuraţia pe care o are la un moment dat întregul
ansamblu al schemei de legături, în partea superioară a tabloului de comandă este
reprezentată o schemă de conexiuni sinoptică a modelului de sistem din laborator.
În dreptul fiecărui aparat de comutaţie - întreruptor sau separator - pe schemă se
găseşte câte o lampă de semnalizare care este aprinsă dacă aparatul se găseşte în
poziţia “închis”. De asemenea , mai sunt semnalizate luminos:
• prezenţa tensiunii la fiecare dintre sistemele de bare colectoare;
• existenţa unui defect într-unul din cele 17 puncte ale schemei
modelului de sistem, în care intenţionat au fost prevăzute posibilităţi
de producere a voită a diferite tipuri de incidente.

16
În plus, pe pupitrul de comandă este reprezentată o schemă oarbă a
legăturilor aceluiaşi model de sistem electroenergetic. În cadrul acestei scheme
sunt intercalate cheile de comanda ale tuturor întreruptoarelor şi ale unei părţi
dintre separatoare, precum şi dispozitivele de semnalizare ale poziţiei tuturor
celorlalte separatoare care nu pot fi comandate de la distanţă, cu scopul de a uşura
raţionamentul şi a evita greşelile celor care efectuează manevre de comutaţie de la
pupitru.
Cele două panouri de la extremităţile tabloului de comandă sunt prevăzute
pentru gruparea elastică a diverselor tipuri de instalaţii consumatoare din laborator
la cele patru noduri de consum ale modelului de sistem electroenergetic. Pe
aceste panouri sunt prevăzute scheme electrice oarbe, având intercalate chei de
comandă la distanţă ale comutării instalaţiilor consumatoare, aparate de măsurat şi
posibilităţi pentru reglajul consumurilor.
Tablourile cu protecţiile prin relee şi dispozitivele de automatizare ale
modelului de sistem sunt dispuse - ca şi în practică - în spate , între tabloul de
comandă şi staţia B. Pe aceste tablouri sunt prevăzute şi dispozitivele de
semnalizare acustică (sonerie şi hupă) care avertizează în special asupra trecerii în
regimuri anormale de funcţionare. Din punct de vedere constructiv, aceste tablouri
sunt de tip mecano, fiind realizate doar sub forma unor şarpante din profile
metalice, spre deosebire de tabloul de comandă care este prevăzut şi cu pereţi din
tablă.
Modelarea liniilor electrice lungi care alcătuiesc laturile reţelei sistemului
din laborator, se realizează cu bobine şi condensatoare montate deasupra celulelor
închise ale staţiei B.
Reglajul în trepte al parametrilor liniilor lungi este prevăzut pe două
tablouri dispuse la extremităţile staţiei B, în linie cu latura ei frontală.
Alegerea locurilor şi tipurilor de defecte ce urmează a fi provocate voit în
modelul electroenergetic poate fi realizată cu ajutorul unor întreruptoare cu
pârghie de pe alte două tablouri, dispuse la extremităţile laterale ale staţiei B. Pe
aceste tablouri sunt montate şi cele două contactoare cu care în final, se pot
provoca defecte voite, la comanda dată prin chei montate pe pupitrul de comandă.
Alegerea punctelor de racordare la modelul de sistem a celor patru noduri
consumatoare se face tot pe cele două tablouri de la extremităţile laterale ale
staţiei B. Racordarea se poate face în aceleaşi puncte în care pot fi provocate şi
defectele voite, cu ajutorul a 4 ştechere trifazice prevăzute la extremitatea unor
cabluri flexibile.

1.2.2.3. Sala consumatorilor cuprinde instalaţii pentru modelarea ambelor
categorii de consumatorii întâlniţi în sistemele electroenergetice:
• consumatori de tip casnic sau industrial, racordaţi la diferitele staţii
ale sistemului;
• consumatori proprii, denumiţi servicii proprii, necesari pentru
funcţionarea centralelor şi staţiilor electrice din sistem.


17
Din prima categorie de receptoare de energie electrică, care pot fi
racordate la cele patru noduri consumatoare ale sistemului modelat, în sala
consumatorilor din laborator sunt instalate motoare şi bobine. Rezistenţele, din
motive de ventilaţie, sunt montate în podul de cabluri de dedesubt.
Dintre serviciile proprii ale laboratorului, în sala consumatorilor se găsesc
două redresoare, care asigură curentul continuu pentru comenzi, protecţii,
automatizări etc.
În această sala mai este amplasat un tablou cu aparatele de comutaţie şi
protecţie ale circuitelor diverşilor consumatori.

1.2.2.4. Sala tabloului de alimentare a modelului de sistem şi a serviciilor
proprii. Tabloul cuprinde o parte de curent alternativ şi o parte de curent continuu.

De la partea de curent alternativ, care este racordată la un post de
transformare al institutului, sunt alimentate:
• modelul de sistem, prin transformatorul T
C
şi motoarele electrice cu
care sunt modelate maşinile primare ale celor patru grupuri
electrogene;
• consumatorii în curent alternativ ai serviciilor proprii.

La partea de curent continuu, alimentată de la redresoarele din sala
consumatorilor, sunt racordate serviciile proprii în curent continuu.

1.2.2.5. Sala instalaţiei de producere a aerului comprimat este dispusă cu un
nivel mai jos. Această instalaţie de servicii proprii este compusă dintr-un
compresor şi trei butelii, una pentru presiunea de producere de 10 at, iar celelalte
două pentru presiunea de utilizare de 5 at.

1.2.2.6. Podul de cabluri este o încăpere de înălţime mai redusă, amenajată sub
primele patru săli ale laboratorului. Aici sunt pozate cablurile prin care se
realizează marele număr de legături electrice dintre diversele instalaţii ale
laboratorului.

BIBLIOGRAFIE
1. Dinculescu, C., Arie, A., Cristescu, D. Laboratorul de Centrale, staţii şi
sisteme electrice din U.P.B., Buletinul U.P.B., mai-iunie 1963, tomul XXV,
fascicula 3, p.33-51.
2. Buhuş, P., Heinrich, I., Preda, L., Selischi, Al. Partea electrică a centralelor
electrice. Bucureşti, E.D.P., 1983.
3. Preda, L., Heinrich, I., Buhuş, P., Ivas, D., Gheju, P. Staţii şi posturi electrice
de transformare. Bucureşti, Editura Tehnică, 1989.


18
TEMA NR.2

CUNOAŞTEREA ECHIPAMENTULUI
DE ÎNALTĂ TENSIUNE ŞI A MODURILOR
ÎN CARE POT FI ACŢIONATE APARATELE
DE COMUTAŢIE DIN LABORATOR

2.1. SCOPUL URMĂRIT
Studenţii urmează să parcurgă a doua etapă de cunoaştere iniţială a
laboratorului, studiind echipamentele de înaltă tensiune din cele patru staţii şi
modalităţile de acţionare ale aparatelor de comutaţie. Totodată se face o primă
familiarizare cu semnalizările de poziţie şi cu blocajele separatoarelor.

2.2. CONSIDERAŢII TEORETICE
Pentru început, se vor reaminti câteva noţiuni elementare cu privire la
motivele pentru care sunt folosite aparatele electrice în schemele instalaţiilor de
înaltă tensiune din centrale şi staţii.
Întreruptoarele de înaltă tensiune sunt aparate electrice destinate pentru
comutaţia (închiderea şi deschiderea) circuitelor electrice de înaltă tensiune
parcurse de curent.
Întreruptoarele pot fi acţionate de către personalul de exploatare sau de
către dizpozitive automate, cum ar fi protecţiile care dau comanda de declanşare în
caz de avarie sau suprasarcină prelungită.
Oricărui întreruptor de înaltă tensiune trebuie să i se asigure posibilitatea
de acţionare manuală de la faţa locului şi în plus, se mai prevede o posibilitate de
comandă la distanţă, de la un tablou central de comandă.
Dispozitivele de comandă sunt mecanisme speciale care servesc la
comanda anclanşării, la menţinerea în poziţia închisă şi la comanda declanşării
aparatelor de comutaţie.
Separatoarele sunt aparate de comutaţie care, spre deosebire de
întreruptoare, nu sunt prevăzute cu dispozitive de stingere a arcului electric.
Obişnuit, ele realizează un spaţiu de izolare vizibil prin lamă de aer şi sunt astfel
construite (din motive de electrosecuritate) încât, la un separator deschis, nivelul
de izolaţie dintre contactele unei faze este mai mare decât nivelul de izolaţie dintre
fiecare contact şi pământ.
Separatoarele se folosesc în scheme fie pentru separarea de tensiune a unor
părţi din schemă, fie pentru unele manevre de comutaţie sub curent în cadrul
cărora diferenţa de potenţial la bornele lor nu depăşeşte 1-2% din tensiunea
nominală.
Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor se prevăd cu dispozitive de
blocaj în funcţie de situaţiile în care se găsesc întreruptoarele, pentru a se exclude
posibilitatea comutării separatoarelor sub curenţi importanţi de sarcină.

19
Siguranţele fuzibile de înaltă tensiune sunt aparate automate de
comutaţie, destinate protecţiei instalaţiilor electrice împotriva curenţilor de
scurtcircuit şi de suprasarcină, asigurând deconectarea circuitelor prin topirea
fuzibilului.
Transformatoarele de măsurare (de curent şi de tensiune) asigură
alimentarea aparatelor de măsurat şi a unora dintre releele şi dispozitivele de
semnalizare. Concomitent, prin ele se asigură izolarea galvanică a circuitelor
secundare de joasă tensiune de circuitele primare de înaltă tensiune, ceea ce
contribuie la securitatea personalului.
Descărcătoarele sunt aparate pentru protecţia izolaţiei circuitelor de înaltă
tensiune împotriva supratensiunilor atmosferice sau de origine internă. Imediat
după descărcarea supratensiunii la pământ, ele trebuie să realizeze stingerea
arcului şi deci refacerea nivelului de izolaţie pentru asigurarea alimentării în
continuare a consumatorilor.

2.3. PREZENTAREA APARATAJULUI DIN LABORATOR
Avându-se în vedere varietatea de aparataj existent în instalaţiile electrice
din centrale şi staţii, celulele din laborator au fost echipate cu aparate diferite din
punct de vedere constructiv, în cea mai mare parte fabricate în ţară.
În cele ce urmează, se va face o scurtă prezentare a principalelor
aparate şi a modurilor de acţionare ale întreruptoarelor şi separatoarelor din
laborator pentru a putea apoi trece la efectuarea de manevre. Celor ce doresc să
cunoască mai multe detalii cu privire la aparatele din laborator, li se recomandă
consultarea materialelor bibliografice indicate în text.
Pentru măsurarea tensiunii pe barele colectoare ale tuturor staţiilor din
laborator sunt folosite transformatoare de tensiune trifazate care au circuitul
magnetic cu cinci coloane şi câte două înfăşurări secundare: una cu conexiune în
stea şi cealaltă cu conexiune în triunghi deschis [1]. Racordarea fiecăruia dintre
aceste transformatoare de tensiune la bara colectoare respectivă se realizează
printr-un separator în serie cu o siguranţă de înaltă tensiune de tip SFIT (siguranţă
fuzibilă, pentru instalaţii interioare şi circuit de transformator de tensiune). Ca
realizare constructivă, toate transformatoarele pentru măsurarea tensiunii pe bare
au izolaţia uscată şi sunt de construcţie specială, pentru acest laborator, cu excepţia
transformatorul secţiei de bare A
1
. Pentru exemplificarea unui tip constructiv real,
un transformator rebobinat de tip TITU (de tensiune, pentru interior, trifazat, cu
izolaţia în cuvă cu ulei) este dispus în compartimentul din faţă al celulei nr.1 din
staţia A.
Pentru măsurarea prezenţei tensiunii pe linii, în compartimentele din
spate ale celulelor de linie din staţia A este instalat câte un transformator de
tensiune de tipul TIBU, de interior, bipolar, (pentru racordarea între două faze) şi
cu izolaţia în ulei. În acelaşi scop, în staţiile C şi D sunt prevăzute transformatoare
de tensiune cu izolaţie uscată de tipul TIB 0,38.


20
Transformatoarele de curent din staţiile laboratorului sunt de două tipuri
constructive, ambele cu izolaţia pentru tensiunea de 10 kV. În celulele staţiei A - cu
excepţia celulelor nr.3, 4 şi 9 - sunt montate transformatoare de curent de tipul
CIPT 10, de interior, cu izolaţie de porţelan, care poate fi folosită şi pentru trecerea
legăturilor conductoare prin pereţi. O astfel de trecere este realizată prin peretele
dintre celulele nr.6 şi 7 ale circuitului de cuplă longo-transversală.
În celelalte celule din staţiile laboratorului sunt folosite transformatoare de
curent de tipul CIRS 10, pentru interior, cu izolaţie de răşină şi care se folosesc şi
ca izolator suport pentru legăturile conductoare.

Un descărcător cu rezistenţă variabilă (DRV), racordabil prin separator la
bara colectoare A
3
, este montat în compartimentul din spate al celulei nr.10 din
staţia A [2].

Întreruptoarele de înaltă tensiune din laborator, în afară de două cu aer
comprimat, sunt toate de tipul cu ulei puţin, la care uleiul este folosit numai ca
mediu de stingere a arcului electric.
În celulele 2, 3 şi 4 din staţia A sunt montate întreruptoare de tip IO-10-
400 [2]. Întreruptorul de medie tensiune IO este un întreruptor cu ulei puţin de tip
ortojector, având camere de stingere cu suflaj longitudinal. Cele trei camere de
stingere (introduse în cilindri izolaţi de steclotextolit) alcătuiesc fazele, care
împreună cu mecanismul de acţionare cu resort formează o construcţie monobloc.
La deschiderea întreruptorului IO-10-400, tijele decontact mobile se deplasează de
jos în sus. Acţionarea întreruptorului se face cu un mecanism cu resoarte de tip
MR-2 [2]. Energia necesară pentru anclanşarea întreruptorului este înmagazinată în
resoartele de închidere ale mecanismului. Odată cu armarea acestor resoarte sunt
întinse şi resoartele de deschidere. Pentru anclanşarea sau declanşarea
întreruptorului, prin alimentarea bobinelor de acţionare sau prin manete, se
suprimă acroşajul resoartelor respective care deplasează tijele de contact mobile cu
ajutorul unor sisteme de pârghii. Când întreruptorul este închis, există posibilitatea
de a tensiona din nou resoartele de închidere astfel ca întreruptorul să poată
efectua, după declanşare, o reanclanşare automată rapidă [RAR].
În celulele nr.5, 6 şi 8 din staţia A, precum şi în staţiile B şi D, sunt
instalate întreruptoare cu ulei puţin de tipul IUP 10, la care izolaţia între polii
aceleiaşi faze şi faţă de pământ se asigură cu ajutorul unor izolatoare de porţelan.
Deplasarea la deschidere a tijelor de contact mobile se face de jos în sus [2].
Acţionarea acestor întreruptoare se realizează cu dispozitiv pneumatic de
tip DPI-1 pentru staţiile A, B şi tip MR 2 pentru staţia [2]. Acest dispozitiv
foloseşte energia aerului comprimat la anclanşarea întreruptorului şi totodată la
armarea resortului pentru declanşare cu care este prevăzut întreruptorul.
În celulele nr. 9 şi 11 din staţia A, sunt instalate întreruptoare cu aer
comprimat, la care stingerea arcului electric se realizează cu ajutorul unui curent
de aer sub presiune ce produce o intensă deionizare a spaţiului de arc. Tot aerul
comprimat este cel ce realizează lucrul mecanic necesar acţionării.

21
Staţia C este echipată cu întreruptoare IO-20-630. La acest tip de
întreruptoare deschiderea se realizează prin deplasarea contactului mobil de sus în
jos, ruperea arcului care are tendinţa de a se ridica în sus, fiind uşurată de
pătrunderea contactului mobil în stratul de ulei proaspăt. Acţionarea acestora se
face tot cu mecanisme cu resoarte : MRI-2 - pentru I
1C
, I
3C
şi I
6C
şi MRI-1 - pentru
I
4C
şi I
5C
.

Separatoarele tripolare instalate în staţia A sunt de tipul cu cuţit, care se
deplasează în planul determinat de axele izolatoarelor [2]. Toate separatoarele de
linie sunt realizate cu cuţit de legare la pământ dispus pe partea dinspre linie, cu
scopul legării acesteia la pământ în caz de revizie sau reparaţie. La toate cuţitele
de legare la pământ este prevăzut un blocaj în raport cu cuţitele principale ale
separatorului respectiv. Prin aceasta se exclude scurtcircuitul care s-ar putea
produce la închiderea cuţitelor principale în perioada când este făcută legătura la
pământ.
Acţionarea cuţitelor principale ale separatoarelor din staţia A se face
pneumatic, comanda putând fi dată de la faţa locului sau de la distanţă.
Pentru cuţitele de legare la pământ sunt prevăzute dispozitive de acţionare
manuală, de interior, cu transmisie prin pârghii, de tipul AMI-2. Alături de
manetele lor, pe pereţii celulelor sunt scrise notaţiile folosite în schema monofilară
din figura 1.1.
Separatoarele din staţia B sunt de tip debroşabil, închiderea şi deschiderea
lor efectuându-se prin rularea cărucioarelor cu întreruptoare. Un blocaj mecanic nu
permite manevrarea acestor separatoare, respectiv scoaterea căruciorului din
celulă, decât cu întreruptorul deschis. Pe lângă poziţia de lucru cu cele două
separatoare deschise, pentru căruciorul aflat în interiorul celulei mai este prevăzută
şi o a doua poziţie în care, cu separatoarele deschise, se pot face încercări privind
buna funcţionare a întreruptorului. Plecările în linie din staţia B au cuţite de legare
la pământ, prevăzute cu blocaj mecanic tot în funcţie de poziţia căruciorului.
În staţiile C şi D separatoarele de bare sunt, ca şi cele din staţia A, cu cuţite
care se deplasează în planul determinat de axele izolatoarelor. Plecările în linie
sunt prevăzute numai cu cuţite de legare la pământ. În circuitul fiecărei celule mai
sunt intercalate în serie contactele debroşabile ale cărucioarelor cu întreruptor.
Fiecare cărucior este prevăzut cu un blocaj care permite debroşarea numai în cazul
când separatoarele de bare ale circuitului respectiv sunt deschise. În aceast fel se
evită atât eventualitatea întreruperii unui curent prin debroşare, cât şi pericolul
atingerii unor conductoare sub tensiune de către personalul de exploatare care ar
intra în celulă după scoaterea căruciorului.
Acţionarea separatoarelor din staţiile C şi D se face manual, de la faţa
locului, cu dispozitive AMI-2 (acţionarea manuală a separatoarelor de tip interior).
Aceste dispozitive sunt prevăzute cu blocaje cu zăvor şi cheie electromagnetică.
Zăvorul este montat lângă maneta de acţionare a separatorului, iar cheia
electromagnetică este portativă, locul ei în laborator fiind pe peretele din dreapta al
celulei nr.5 din staţia D. Zăvorul conţine un ştift cu ajutorul căruia se realizează

22
blocarea. Pentru a putea acţiona separatorul, contactele cheii de deblocare trebuie
introduse în priza zăvorului şi apoi trebuie apăsat asupra tijei mobile de la cealaltă
extremitate a cheii. Dacă manevra ce se doreşte a fi făcută este greşită, tija mobilă
nu atrage ştiftul de blocare.

În laboratorul de Centrale şi staţii electrice, comenzile de comutaţie a
întreruptoarelor şi a unora din separatoare se pot da atât de la faţa locului cât şi de
la distanţă, acţionând prin intermediul cheilor de pe pupitrul de comandă. Tot prin
intermediul cheilor de comandă se realizează şi semnalizarea la pupitru a poziţiei
întreruptoarelor şi separatoarelor respective aflate în staţie.
Este obligatoriu ca poziţia fiecărui întreruptor să fie semnalizată optic şi în
staţie, la celula respectivă, printr-un sistem mecanic care se comută odată cu
întreruptorul.

2.4. CHEI DE COMANDĂ ŞI INDICATOARE DE POZIŢIE
Cheile de comandă din laborator sunt cu lampă inclusă în soclu şi pot
avea şase poziţii (fig.2.1).














Fig.2.1. Comanda şi semnalizarea de poziţie cu ajutorul unei chei de comandă

În cele ce urmează, se va urmări modul de manevrare a cheii pentru o
anclanşare şi semnalizările ce se obţin în acest timp.

a. Într-o primă etapă pregătitoare cheia se roteşte la 90
0
spre dreapta, în poziţia
stabilă 2. Prin aceasta nu este încă dată comanda de anclanşare , dar mânerul
cheii este acum intercalat în lungul schemei oarbe, ceea ce ar putea face pe
observator să considere că întreruptorul este închis. Trebuie deci semnalizată
necorespondenţa dintre poziţia cheii şi poziţia întreruptorului, ceea ce se
realizează optic, prin lumina lămpii care devine pâlpâitoare.
b. Într-o a doua etapă se dă comanda efectivă de anclanşare a întreruptorului,
apăsând şi apoi rotind cheia cu încă 45
0
. Poziţia 3 este nestabilă şi prin

23
ridicarea mâini de pe mâner, datorită unor resoarte, cheia revine în poziţia
stabilă 4. De astă dată, existând corespondenţa între poziţia cheii şi a
întreruptorului, lampa arde cu lumină continuă.
O manevrare corectă a cheii de comandă se face cu o scurtă reţinere - de
circa o secundă - în poziţia nestabilă 3. În caz contrar, datorită inerţiei electrice şi
mecanice a elementelor de execuţie, este posibil să nu fie îndeplinită comanda
dată.
Comanda de declanşare se dă în mod analog, trecându-se prin poziţiile 5 şi
6 pentru a se ajunge în final în poziţia 1.

Din cele de mai sus trebuie reţinute următoarele:
• o comandă prin cheie se dă în două etape, una pregătitoare, iar cealaltă de
transmitere efectivă a comenzii;
• cu toate că în situaţiile 2 şi 4 sau respectiv 5 şi 1, mânerul cheii se află în
aceleaşi poziţii, totuşi acestea trebuie considerate ca poziţii diferite, deoarece
în situaţiile 2 şi 5, spre deosebire de situaţiile 4 şi 1 există necorespondenţă
între poziţia cheii şi poziţia întreruptorului.

În cazul unei avarii, protecţia comandă declanşarea întreruptorului sau
întreruptoarelor prin care este alimentat circuitul avariat. Aceasta conduce la un alt
caz de necorespondenţă între poziţia cheii care indică “anclanşat” şi poziţia
întreruptorului din staţie care este declanşat. Semnalizarea unei astfel de situaţii se
face simultan pe două căi:
• acustic: hupa atrage atenţia în general asupra faptului că s-a produs o avarie;
• optic: detectându-se lampa care pâlpâie, se determină concret care anume
dintre întreruptoare este cel ce a declanşat şi în consecinţă se determină pe
care dintre circuite s-a produs avaria.

Pe pupitrul de comandă P
o1
din figura 1.2. este montată o cheie cu
ajutorul căreia se poate întrerupe circuitul de alimentare cu tensiune continuă a
lămpilor de semnalizare a poziţiei aparatelor de comutaţie. În mod normal, se
funcţionează - din motive de economie - cu schema “stinsă“ . Schema se “aprinde”
doar când se fac manevre de conectare sau deconectare a aparatelor de comutaţie.
Circuitul de alimentare cu lumină pâlpâitoare a lămpilor de semnalizare
este conectat în permanenţă şi în consecinţă conectările sau deconectările automate
ale întreruptoarelor sunt întotdeauna puse în evidenţă.

Pentru semnalizarea optică la pupitrul de comandă a poziţiei
separatoarelor care nu pot fi comandate de la distanţă, în laboratorul de Centrale şi
staţii electrice se folosesc indicatoare de poziţie de tip IP. Clapeta lor de
semnalizare, prin rotire, poate lua următoarele poziţii (fig.2.2):
• două poziţii de lucru la 90
0
, în lungul schemei oarbe sau transversal,
corespunzătoare poziţiilor închis sau deschis ale separatorului;

24
• o poziţie intermediară, de repaus, la 45
0
faţă de poziţiile de lucru, indicând o
întrerupere a circuitului electric al indicatorului; această poziţie este luată de
indicator şi atunci când tensiunea continuă aplicată la bornele circuitelor sale
scade sub 0,7 din valoarea sa nominală.

Clapeta este adusă în poziţie de lucru sub acţiunea cuplului produs de
curentul care trece una din cele două înfăşurări ale indicatorului şi este readusă în
poziţia intermediară de repaus de un resort antagonist.











Fig. 2.2. Poziţiile clapetei de semnalizare



BIBLIOGRAFIE
1. Gheorghiu, N. ş.a. Echipamente electrice, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1981, 522p.
2. Hortopan, G. Aparate electrice. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1982, 728 p.

25
TEMA NR.3

NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN
INSTALAŢIILE ELECTRICE DIN CENTRALE
ŞI STAŢII. REGULI DE LUCRU ÎN LABORATOR.
PRIMUL AJUTOR ACORDAT UNUI
ACCIDENTAT PRIN ELECTROCUTARE

3.1. SCOPUL URMĂRIT
Lucrătorii din instalaţiile electroenergetice pot fi admişi la lucru numai în
cazurile când - fiind supuşi la testări periodice - dovedesc o temeinică cunoaştere a
normelor de protecţie a muncii (NPM). Ca urmare, înainte de a pune instalaţiile din
laborator sub tensiune se vor studia câteva dintre principalele reguli de
electrosecuritate care trebuie respectate atât în laboratorul de PECS, cât şi în orice
altă staţie a sistemului electroenergetic.

3.2. REGULI DE LUCRU ÎN LABORATOR
Prin lucrările din laboratorul de Centrale şi staţii electrice se urmăreşte
familiarizarea viitorilor ingineri cu condiţiile reale de funcţionare şi exploatare din
instalaţiile electrice ale centralelor şi staţiilor.
Avându-se în vedere acest scop principal, staţiile din laborator trebuie
considerate că funcţionează la înaltă tensiune (chiar dacă în realitate funcţionarea
are loc la joasă tensiune) şi trebuie însuşite şi respectate cu stricteţe prevederile
normativelor şi regulamentelor în vigoare în instalaţiile noastre electroenergetice.
În cele ce urmează se vor enunţa doar câteva reguli cu caracter general
care trebuie respectate în laborator:
• o lucrare poate fi efectuată numai de către studenţii care dovedesc în prealabil
că şi-au însuşit principalele cunoştinţe teoretice şi normele de protecţie a
muncii prezentate în laborator;
• fără aprobarea cadrelor didactice sau a personalului din laborator sunt
interzise:
- îndepărtarea îngrădirilor de protecţie ale celulelor şi pătrunderea dincolo
de acestea;
- manevrarea oricărei chei sau manete de reglaj;
- demontarea oricărui releu sau a altei instalaţii din laborator.
• lucrările vor trebui efectuate cu atenţie şi seriozitate.
În întreaga lor activitate profesională, viitori ingineri energeticieni au ca
îndatoriri principale educarea din punct de vedere etic şi îndrumarea continuă a
studiului pentru reîmprospătarea şi completarea cunoştinţelor de protecţie a muncii
şi profesionale ale personalului din subordine. Fiind consideraţi direct răspunzători
de abaterile în serviciu ale personalului pe care au datoria să-l educe, ei trebuie să

26
verifice - la termene reglementate - cunoştinţele acestuia şi să ia măsuri de
sancţionare în cazurile de încălcare a prevederilor în vigoare.

3.3. MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE
3.3.1. Este esenţial de reţinut că accidentele prin electrocutare pot avea loc
numai în cazul nerespectării normelor de electrosecuritate. Se impune deci
respectarea acestor norme cu toată seriozitatea, chiar dacă uneori ele par
elementare.
Avându-se totuşi în vedere eventualitatea unor neglijenţe, trebuie
cunoscute temeinic măsurile primului ajutor care se dă unui accidentat prin
electrocutare .
Efectele curentului electric asupra unui accidentat pot fi:
• oprirea respiraţiei sau a bătăilor inimii (uneori şi cu pierderea totală a
cunoştinţei), ceea ce nu-i permite accidentatului să se salveze singur;
• arsuri ale pielii;
• fenomene de orbire.

3.3.2. Prelungirea efectului de electrocutare poate conduce la pierderea vieţii. De
aceea un accidentat prin electrocutare trebuie în primul rând scos cât mai
repede de sub acţiunea curentului electric. Aceasta se poate realiza în mai multe
moduri:
• prin întreruperea alimentării cu ajutorul aparatelor de deconectare din imediata
apropiere de accidentatului; de exemplu, laboratorul poate fi scos total de sub
tensiune cu ajutorul întreruptorului de alimentare generală de la tabloul 10
(fig.1.2) care poate fi deconectat de la faţă locului sau - mai operativ - cu un
buton special situat pe pupitrul de comandă (P
02
);
• în cazul în care dispozitivul de deconectare automată se află la o distanţă prea
mare de locul accidentului, se poate provoca acţionarea acestuia prin realizarea
unui scurtcircuit cu ajutorul unui conductor sau cu un alt obiect metalic;
• în cazul unei alimentări radiale de joasă tensiune, dacă se dispune de un topor
cu mâner de lemn uscat sau de o altă sculă corespunzătoare, se poate trece fără
ezitare la distrugerea circuitului amonte de locul în care s-a produs accidentul;
• dacă metodele de mai sus nu pot fi folosite, scoaterea accidentatului de sub
tensiune se va încerca prin tragere, folosind pentru aceasta cârlige sau scule cu
mânere corespunzător izolate, asociate la nevoie cu suprafeţe izolante şi
echipament individual de protecţie.

Trebuie subliniat în mod special că la aplicarea metodelor de mai sus se va
proceda cu multă atenţie şi discernământ, aşa fel încât salvatorul să nu fie la rândul
său electrocutat.

3.3.3. Imediat după ce accidentatul a fost scos de sub acţiunea curentului
electric, în cazul în care acesta şi-a pierdut cunoştinţa, i se va face respiraţie
artificială, care se va continua fără întrerupere până la revenirea la normal sau

27
până la venirea medicului. Înainte de a recurge la respiraţie artificială este
necesar:
• să se elibereze accidentatul cât mai repede de îmbrăcămintea care i-ar putea
stingheri respiraţia;
• să se descleşteze dinţii accidentatului, introducându-i-se între măsele o
scândurică, o placă metalică, o coadă de lingură etc.;
• să se elibereze gura accidentatului de obiecte străine, de exemplu de proteze
dentare;
• numai dacă este necesar, să se transporte accidentatul într-un loc apropiat,
corespunzător efectuării respiraţiei artificiale (uscat, umbrit); pentru ca limba
accidentatului să nu împiedice accesul aerului în acest sens, de preferinţă cu
faţă în jos.

Respiraţie artificială se poate efectua folosind diverse metode: metode de
respiraţie artificială prin insuflare (gură la gură sau gură la nas), metode de
respiraţie artificială manuală (Schaeffer, Sylvester-Brosch etc.) metode de
respiraţie artificială cu ajutorul aparatelor speciale.

3.3.3.1. Metode de respiraţie artificială prin insuflare
Accidentatul se aşează pe spate, pe un teren tare, iar salvatorul se va aşeza
lateral faţă de accidentat, în zona capului. Căile respiratorii ale accidentatului vor
fi degajate. Ceafa accidentatului va fi ridicată, pentru a permite aplecarea capului
pe spate.

A. Metoda de respiraţie “gură la nas“. Această metodă se compune din doi
timpi care se repetă ciclic.
Timpul de inspiraţie al accidentatului coincide cu timpul de expiraţie al
salvatorului. Salvatorul inspiră adânc un volum aproximativ dublu de aer faţă de o
inspiraţie normală şi aplicând gura larg deschisă în jurul nasului accidentatului cât
mai etanş cu putinţă, expiră acest aer. În tot acest timp salvatorul va apăsa pe buza
inferioară a accidentatului cu degetul pentru a-i ţine gura închisă.
Timpul de expiraţie al accidentatului coincide cu timpul de inspiraţie al
salvatorului. Se degajează faţa accidentatului şi se slăbeşte presiunea pe buza
inferioară pentru ca expiraţia accidentatului să se producă liber. În acest timp,
salvatorul inspiră din nou aer, pregătindu-se pentru timpul următor.
Ciclul de inspiraţie - expiraţie se repetă în cadenţă de 15 insuflaţii pe
minut, fiecare timp de inspiraţie, respectiv de expiraţie, durând cca.2 secunde.

B. Metoda de respiraţie “gură la gură“. Această metodă este analoagă primei
metode, cu deosebire că insuflarea aerului se face prin aplicarea gurii salvatorului,
bine deschisă, în jurul gurii accidentatului, avându-se grijă în acest caz ca nările să
fie blocate. Expiraţia accidentatului se face de asemenea liber.

3.3.3.2. Metode de respiraţie artificială manuală

28
A. Metoda Schaeffer. Această metodă poate fi întrebuinţată dacă accidentatul
nu prezintă fracturi ale toracelui sau ale coloanei vertebrale. Se culcă accidentatul
cu faţă în jos, cu braţele întinse în lungul corpului. Eventual una din mâini se
aşează sub cap. Capul va fi întors într-o parte, astfel încât, pe de o parte, căile
respiratorii ale accidentatului să fie degajate, iar pe de altă parte, salvatorul să
poată interveni pentru a verifica dacă limba nu blochează căile respiratorii ale
accidentatului.
Salvatorul se aşează în genunchi deasupra accidentatului şi aşează palmele
pe coastele inferioare, apucându-le lateral ca în figura 3.1.









Fig.3.1. Respiraţia artificială după metoda Schaeffer:
a - expiraţia; b - inspiraţia

Numărând unu, doi, trei, corpul salvatorului se va apleca treptat înainte,
apăsând coastele accidentatului (expiraţie). Fără a ridica mâinile de pe spinarea
accidentatului, salvatorul revine brusc în poziţia iniţială (inspiraţie). După ce a
numărat patru, cinci, şase, salvatorul se va apleca cu greutatea corpului său pe
mâinile întinse, numărând din nou unu, doi, trei etc.

B. Metoda Sylvester-Brosch. Accidentatul este aşezat pe spate cu un sul de
haine sub omoplaţi. Luând aceleaşi măsuri de supraveghere a căilor respiratorii ca
şi la metoda Schaeffer, salvatorul se aşează la capul accidentatului, în poziţia
ghemuit şi apucând mâinile accidentatului lângă coate, le apasă încet pe părţile
laterale ale pieptului acestuia (expiraţie). Numărând unu, doi, trei, ridică mâinile
accidentatului şi i le dă peste cap (inspiraţie); numărând apoi patru, cinci, şase,
apasă din nou măinile pe piept etc. (fig.3.2).








Fig.3.2. Respiraţia artificială după metoda Sylvester-Brosch:
a - expiraţia; b - inspiraţia


29
3.3.3.3. Metode de respiraţie artificială cu aparat special
Printre deficienţele metodelor prezentate mai sus, este de menţionat în
mod special efortul fizic deosebit, care poate fi necesar uneori mai multe ore în şir.
Este deci mai avantajos de a se face respiraţia artificială cu un aparat special,
desigur cu condiţia de a dispune în momentul respectiv de un astfel de aparat şi de
a i se cunoaşte bine modul de folosire, pentru a se putea interveni prompt.
Dintre numeroasele tipuri existente, în cele ce urmează se va descrie un tip
de aparat portativ existent în dotarea laboratorului.
În principiu, aparatul constă dintr-un dispozitiv de insuflat aer în formă de
armonică, la care se racordează un tub gofrat de cauciuc, prevăzut cu un bloc de
supape din material plastic, cu ştuţ pentru oxigen şi dispozitiv de semnalizare
fonică.
De asemenea, trusa mai este prevăzută cu: trei măşti de mărimi diferite
pentru aplicat pe figură (bărbat, femeie, copil), o baretă de cauciuc pentru fixarea
măştii, trei pipe de mărimi diferite din material plastic pentru menţinerea gurii
deschise, un deschizător de gură din metal acoperit cu plastic şi trei piese pentru
conectarea aparatului la sonde traheale (fig.3.3).

















Fig.3.3. Piesele componente ale aparatului pentru respiraţie artificială
1 - mască ; 2 - bloc de supape; 3 - burduf; 4 - baretă de fixare;
5 - tub gofrat; 6 - deschizător de gură; 7 - piesă pentru fixarea limbii;
8 - piesă de conectare a sondelor endotraheale.

Prin pompare cu ajutorul burdufului se insuflă aerul atmosferic sau aerul
îmbogăţit cu oxigen, direct în plămânii accidentatului, într-o cadenţă de 15-20 ori
pe minut. In cele ce urmează se prezintă câteva variante de folosire a aparatului.


30
• Insuflare directă fără burduf . Se cuplează blocul de supape cu masca şi se
aplică masca pe gura şi nasul accidentatului (fig.3.4.). Salvatorul suflă cu
putere aerul din plămânii săi prin blocul de supape şi mască în plămânii
accidentatului.











• Pompare directă cu burduful . Se cuplează blocul de supape cu masca, se
ataşează burduful de pompare la partea superioară a blocului de supape şi
aplicând etanş masca pe gura şi nasul accidentatului, se pompează cu burduful,
deschizându-l mai mult sau mai puţin, după volumul toracic al accidentatului
(fig.3.5).

• Pompare cu burduful prin furtun. Pe durata transportării accidentatului la
spital sau atunci când este necesară efectuarea respiraţiei artificiale timp
îndelungat, se foloseşte pomparea prin burduf fixat de centura salvatorului cu
ajutorul cârligului său metalic şi legat la blocul de supape prin intermediul
unui furtun de cauciuc (fig,3.6).


















Fig.3.4. Folosirea aparatului
pentru respiraţia artificială
prin insuflare directă

Fig.3.5. Folosirea aparatului
pentru respiraţia artificială
prin pompare directă cu
burduful
Fig.3.6. Folosirea aparatului
pentru respiraţia artificială
prin pompare cu burduful
prin furtun

31


• Protezarea respiraţiei . Acest mod poate fi practicat doar de medic. El constă
în întubarea accidentatului cu sondă endotraheală şi conectarea aparatului prin
intermediul unei piese speciale prevăzute la blocul de supape.

3.3.4. Dintre procedeele complimentare de reanimare, care pot fi aplicate doar
de personalul medical de specialitate, se aminteşte injectarea de tonice cardiace,
folosirea oxigenului etc.
După recăpătarea cunoştinţei, accidentatul trebuie în continuare
supravegheat. În cazul în care respiraţia se înrăutăţeşte, operaţia de reanimare
trebuie reluată imediat.
După recăpătarea cunoştinţei şi după ce respiraţia a devenit normală, la
intervale de o oră, se va da accidentatului să bea o soluţie alcalină (300 g apă şi 5 g
bicarbonat de sodiu), până la sosirea medicului sau în timpul transportului până la
cel mai apropiat medic.
Pot exista cazuri în care respiraţia accidentatului să fie practic
imperceptibilă şi totuşi acesta să poată fi salvat, făcându-i-se neîntrerupt respiraţia
artificială, uneori chiar mai multe ore în şir (6-8 ore).
Chiar atunci când măsurile de prim ajutor par să nu dea rezultate,
niciodată nu trebuie abandonată acţiunea de reanimare a accidentatului înainte
de a-l încredinţa îngrijirilor unui medic.

În încheiere, subliniind încă odată că doar prin respectarea strictă a tuturor
normelor de protecţie a muncii pot fi evitate accidentele prin electrocutare, se
reamintesc trei elemente esenţiale, care trebuie avute în vedere în cazul unui astfel
de accident:

• cei prezenţi la locul accidentului trebuie în primul rând să se străduiască să-şi
păstreze calmul pentru a putea acţiona eficient;
• accidentatul trebuie scos imediat de sub tensiune;
• se trece neîntârziat la efectuarea respiraţiei artificiale, oricât de gravă ar fi
electrocutarea.

Trebuie avut în vedere principiul că este mai bine să se facă respiraţia
artificială ore întregi unui decedat, decât să fie lăsat să moară un om care încă mai
trăieşte.



BIBLIOGRAFIE
1. PE 119. Norme de protecţie a muncii pentru activităţi în instalaţii electrice.
2. PE 126. Regulament de exploatare tehnică a echipamentelor electrice din
distribuţia primară.

32
3. PE 130. Regulament de exploatare tehnică a generatoarelor electrice.
4. PE 131. Regulament de exploatare tehnică a motoarelor electrice.

32
TEMA NR.4

MANEVRE ÎN POSTURI DE TRANSFORMARE ªI STAÞII
CU SCHEME DE CONEXIUNI SIMPLE. CONCEPEREA
FOILOR DE MANEVRÃ


4.1. SCOPUL URMÃRIT
Se urmãreºte însuºirea regulilor de bazã privind modul de concepere,
organizare ºi efectuare a manevrelor în instalaþiile electrice, adicã însuºirea
elementelor de bazã din Regulamentul General de Manevrare în instalaþiile
electrice (PE 118).

4.2. SITUAÞIILE ªI STÃRILE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Prin echipament se înþelege o unitate constitutivã a unei instalaþii sau
reþele electrice (generator, compensator sincron, barã, transformator, linie, cuplã)
în totalitatea elementelor sale (inclusiv celulele).
Situaþiile ºi stãrile operative în care se pot afla echipamentele din
instalaþiile electroenergetice sunt rezumate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1.
Situaþiile
în care se pot afla echipamentele
Stãrile operative
în care se pot afla echipamentele

disponibile
- în funcþiune
- în rezervã caldã
- în rezervã rece
- în stare operativã nenominalizabilã
În exploatare
indisponibile
- în stare caldã
- în stare rece
- în stare operativã nenominalizabilã

Retras din exploatare
- în stare deconectat
- în stare separat vizibil
- în stare legat la pamânt
- în stare operativã nenominalizabilã

a. “Disponibil” se considerã echipamentul care este sau care poate fi folosit
în funcþionarea sistemului energetic, reþelei sau instalaþiei din care face parte.
Echipamentele disponibile pot fi “în funcþiune” sau “în rezervã“.
Echipamentul care nu este în funcþiune, dar care poate fi pus în funcþiune
în orice moment, pentru a fi folosit în funcþionarea sistemului energetic, reþelei
sau instalaþiei se considerã în “rezervã“.
În “rezervã caldã“ se considerã echipamentul la care:
33
• întreruptoarele sunt deconectate;
• separatoarele sunt închise (întreruptoarele sunt broºate);
• existã posibilitatea ca prin conectarea întreruptoarelor echipamentul sã fie adus
în starea "în funcþiune".

În “rezervã rece“ se considerã echipamentul la care:
• întreruptoarele sunt deconectate;
• separatoarele sunt deschise spre toate pãrþile de unde se poate primi tensiune
(întreruptoarele sunt debroºate);
• existã posibilitatea ca prin închiderea separatoarelor echipamentul sã fie adus
în starea "în rezervã caldã"

b. “Indisponibil” se considerã echipamentul care nu poate fi folosit ca
urmare a unei defecþiuni sau a altor cauze care-l fac impropriu unei funcþionãri
normale (de exemplu transformator sau întreruptor cu nivelul uleiului sub limita
admisã, presiune scãzutã la un întreruptor cu aer comprimat etc.). Echipamentele
indisponibile se pot afla “în stare caldã“ sau “în stare rece”, stãri care se
definesc la fel ca ºi cele de “rezervã caldã“, respectiv “rezervã rece“, cu precizarea
cã toate automatizãrile care pot provoca anclanºarea întreruptoarelor acestor
echipamente (AAR, RAR etc.) ºi care pot provoca astfel punerea în funcþiune a
echipamentului sunt anulate.

c. “Retras din exploatare” se considerã echipamentul care pentru o duratã
nelimitatã, în baza unei programãri, este scos din exploatare pentru lucrãri, probe
etc., el nemaiputând fi folosit în orice moment în funcþionarea sistemului
energetic, reþelei sau instalaþiei. Echipamentul “retras din exploatare” se poate afla
“în starea deconectat” când toate întreruptoarele sunt deconectate ºi toate
automatizãrile care pot provoca anclanºarea acestora sunt anulate.“Starea separat
vizibil” corespunde situaþiei în care:
• sunt deconectate toate întreruptoarele;
• este verificatã poziþia deschis a acestora;
• sunt deconectate toate automatizãrile care ar putea provoca anclanºarea
voitã sau accidentalã;
• sunt luate toate mãsurile tehnice necesare, stabilite conform prevederilor NPM;
• sunt afiºate plãcuþe de interdicþie a manevrãrii;
• sunt executate separãrile vizibile dinspre toate pãrþile de unde s-ar putea primi
tensiune prin deschiderea separatoarelor, scoaterea siguranþelor etc.;
• este verificat vizual cã s-a realizat separarea vizibilã;
• sunt luate toate mãsurile, conform N.P.M. pentru a preveni acþionarea voitã
sau accidentalã a acestora;
• sunt montate plãcuþe avertizoare de interdicþie a manevrãrii acestora;
• sunt luate toate mãsurile - conform NPM- pentru a împiedica reapariþia
tensiunii prin alte cãi decât cele separate vizibil.

34
Dacã la un echipament aflat în “starea separat vizibil” se executã legãturile
la pamânt în fiecare parte de unde ar putea reapãrea tensiunea, atunci echipamentul
respectiv se va aduce în “starea legat la pamânt”.

Existã însã ºi cazuri în care stãrile operative ale echipamentelor nu pot fi
nominalizate clar ºi fãrã pericol de confuzie printr-una din expresiile definite
anterior, datoritã:
• concepþiei constructive a instalaþiei sau reþelei:
− schema poligonalã;
− montarea mai multor întreruptoare sau separatoare în serie;
− mai multe linii pe acelaºi separator de bare dar cu întreruptor pentru fiecare
linie;
− întreruptor pentru legarea la fiecare barã în parte a unei linii;
− lipsa separatorului de linie la o celulã de linie;
• particularitãþilor în efectuarea manevrelor, probelor, mãsurãtorilor:
− deschiciurare;
− proba de scurtcircuit pe viu;
− etc.

În astfel de cazuri starea operativã se va exprima prin enumerarea ºi
nominalizarea separatã a poziþiei fiecãrui element de comutaþie, a mãsurilor care
înlãturã apariþia tensiunii ºi dinspre partea secundarã a fiecãrei legãri la pamânt, a
automatizãrilor anulate ºi a celor în funcþiune etc.


4.3. EFECTUAREA MANEVRELOR ÎN INSTALAÞIILE ELECTRICE
4.3.1. Definirea ºi clasificarea manevrelor
Prin “manevrã“ se înþelege ansamblul unor operaþii prin care se schimbã
starea operativã a echipamentelor, elementelor sau schema de conexiuni în care
funcþioneazã acestea, însã la care personalul nu are voie sã atingã direct parþile
conducãtoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune.
Prin “operaþie“ se înþelege acþionarea detaliatã a elementelor de
comutaþie primarã ºi reglaj ale unui echipament, celulã, element, a elementelor de
comutaþie secundarã, precum ºi executarea unor mãsuri speciale sau formalitãþi ce
derivã din aceste acþionãri. La executarea operaþiilor personalul nu are voie sã
atingã direct pãrþile conducãtoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune.

Exemple de "operaþii":
• deconectarea întreruptoarelor;
• deschiderea sau închiderea separatoarelor;
• scoaterea sau repunerea siguranþelor;
• broºarea sau debroºarea întreruptoarelor;
• legarea la pãmânt;
• anularea sau repunerea protecþiilor ºi automatizãrilor;
35
• modificarea reglajelor protecþiei prin relee;
• verificarea parametrilor echipamentelor (tensiuni, circulaþii de puteri);
• verificarea poziþiei aparatelor de comutaþie primarã;
• blocarea aparatelor de comutaþie primarã în anumite poziþii;
• verificarea lipsei de tensiune;
• montarea unor indicatoare de securitate;
• admiterea la lucru;
• etc.

Prin “grupã distinctã de operaþii“ se înþelege ansamblul acelor operaþii
din cuprinsul unei manevre care se executã la un echipament ºi care îndeplinesc
simultan urmãtoarele condiþii:
• au o succesiune bine determinatã în cadrul grupei respective;
• se executã în totalitate de aceeaºi formaþie de servire operativã;
• succesiunea operaþiilor din grupã nu se afecteazã reciproc cu succesiunile
operaþiilor dintr-o altã grupã identicã, ce se efectueazã în acelaºi timp de o altã
formaþie de servire ;
• operativã în cadrul manevrei de coordonare respective;
• operaþiile din grupã nu necesitã coordonarea în timp cu alte formaþii de servire
operativã, care executã la echipamentul respectiv operaþii din grupe identice.

Exemple de grupe distincte de operaþii:
• grupa ce cuprinde ansamblul operaþiilor pentru aducerea unei linii la un capãt
“în starea separat vizibil“ din “starea deconectat“;
• grupa ce cuprinde ansamblul operaþiilor pentru aducerea unei linii la un capãt
“în starea legat la pãmânt“ din “starea separat vizibil“;

Prin “operaþie distinctã“ se înþelege operaþia din cadrul unei manevre de
execuþie, care necesitã coordonarea în timp cu grupe distincte de operaþii sau cu
operaþii distincte, care au loc în cadrul aceleaºi manevre de coordonare.

Exemple de operaþii distincte:
• deconectarea sau conectarea unui întreruptor;
• deschiderea sau închiderea unui separator;
• scoaterea sau repunerea siguranþelor;
• separarea vizibilã pe partea secundarã a reductoarelor de tensiune;
• anularea sau repunerea protecþiilor prin relee;
• anularea sau repunerea automatizãrilor;
• modificarea reglajului unei protecþii prin relee;
• etc.


În cadrul comenzii de coordonare, prin pronunþarea sau înscrierea unei
operaþii distincte de cãtre persoana care are comanda de coordonare, se înþelege
36
cã personalul de servire operativã va executa, respectiv va înscrie, în succesiunea
lor normalã ºi operaþiile complementare, care nu au legaturã cu coordonarea, legate
însã în mod nemijlocit de operaþia distinctã respectivã ºi de scopul acesteia.

Exemple de operaþii complementare:
• introducerea cheii (fiºei) de sincronizare;
• anularea automatizãrilor care au ca scop reanclanºarea întreruptoarelor în cazul
declanºãrii acestora (RAR etc.);
• anularea automatizãrilor care au ca scop anclanºarea întreruptoarelor în cazul
trecerii echipamentului în starea în functiune (AAR etc.);
• anularea automatizãrilor care pot provoca anclanºarea accidentalã a
întreruptoarelor;
• repunerea automatizãrilor;
• verificarea poziþiei aparatelor acþionate, conform NPM;
• afiºarea indicatoarelor de interdicþie, conform NPM;
• verificarea lipsei de tensiune, conform NPM;
• etc.

Pentru pregãtirea ºi executarea manevrelor este foarte important ca
personalul angrenat în acestea sã fie informat despre scopul acestora. Dupã scopul
urmãrit, manevrele pot fi:
• curente: manevrele care au drept scop modificarea regimului de funcþionare a
sistemului energetic, a reþelei sau a unei instalaþii (realizarea unor niveluri de
tensiune, îmbunãtãþirea unor circulaþii de puteri, reducerea pierderilor etc.)
sau care sunt determinate de schimbarea regimului de funcþionare a sistemului
energetic (vârf sau gol de sarcinã); aceste manevre se executã mereu în acelaºi
fel, au un caracter frecvent ºi trec echipamentul din rezervã în funcþiune ºi
invers;

• programate: manevrele care au drept scop modificarea configuraþiei
sistemului, fãrã a avea un caracter frecvent sau periodic ºi care au drept scop
retragerea din exploatare a echipamentului pentru lucrãri sau probe; aceste
manevre pot fi programate:
− −− − normal (la intervale de timp stabilite prin regulament);
− −− − accidental;

• de lichidare a incidentelor: manevrele care se executã cu ocazia apariþiei
unui incident, pentru izolarea defectului ºi restabilirea alimentãrii
consumatorilor;

• cauzate de accident: manevrele care se executã pentru scoaterea victimei de
sub acþiunea curentului electric, conform prevederilor NPM.

Dupã amploarea ºi personalul care le executã, manevrele se mai împart în douã
37
categorii:

• de execuþie, care se desfãºoarã în cadrul unei instalaþii ºi care se efectueazã de
personalul de servire operativã a acelei instalaþii;

• de coordonare, care afecteazã un ansamblu de instalaþii, fiind executate de
cãtre mai multe formaþii de servire operativã, coordonarea acestor manevre
fiind fãcutã de cãtre dispecer, aflat într-o camerã de comandã independentã de
instalaþiile coordonate; în cadrul unei manevre de coordonare pot avea loc
multiple manevre de execuþie.

4.3.2. Foile de manevrã
Prin foaie de manevrã se înþelege un document scris care stabileºte
urmãtoarele (a se urmãri ºi exemplul de mai jos);
• tema manevrei (de obicei starea operativã finalã a instalaþiei sau a
echipamentului);
• scopul manevrei;
• starea operativã a instalaþiei, echipamentului;
• succesiunea grupelor de operaþii ºi a operaþiilor distincte ce urmeazã a fi
efectuate în cadrul fiecãrei grupe;
• persoanele care au legaturã cu manevra ºi responsabilitatea acestora.

Pentru controale ulterioare în caz de incidente, foile de manevrã se mai
prevãd cu rubrici în care se noteazã orele la care se dau dispoziþiile de execuþie, se
executã ºi apoi se confirmã executarea.

Dupã scopul manevrei, foaia de manevrã poate fi:
• permanentã - foaia de manevrã al cãrei conþinut este prestabilit într-un
formular ºi care se poate folosi la manevrele curente, la anumite manevre
programate ºi la anumite manevre în caz de incidente;
• programatã normal - foaia de manevrã ce se întocmeºte pentru manevrele
programate normal, având un regim de întocmire, verificare ºi aprobare
normal;
• programatã accidental - foaia de manevra ce se întocmeºte pentru manevrele
programate accidental, având un regim de întocmire, verificare ºi aprobare
special (dacã timpul nu permite, aprobarea se dã de cãtre aceeaºi persoanã care
a întocmit foaia de manevrã, care preia astfel ºi responsabilitatea).

Dupã felul personalului care o foloseºte ºi dupã felul manevrei conþinute,
foaia de manevrã poate fi:
• de execuþie;
• de coordonare.
Numele Data Semnãtura
Întocmit
38
Aprobat
Controlat

F.M.E. Nr.............................

Tema: Aducerea “în starea legat la pamânt” a LES L
4
ºi revenirea la starea
operativã
Scopul: Lucrãri pe linie
S.O.I. Bara A
3
din staþia A este alimentatã prin intermediul liniilor L
3
si L
4
de la
sistemul S, conectat la bara C
2
a staþiei C

R M E : R M E :
E M : E M :
A R M C : B R M C :
T C A : T C A :
Data executãrii : Data executãrii :

- Desfãºurarea manevrei
Dispune
executarea
Confirmã
executarea
Executat Nr.
crt.
S u c c e s i u n e a
1. Se aduce L
4
“în starea deconectat”
1.1. Se anuleazã RAR L
4

1.2. Se deconecteazã I
2A

1.3. Se verificã deconectarea lui I
2A

1.4. Se deconecteazã I
5D

1.5. Se verificã deconectarea lui I
5D

1.6. Se verificã absenþa tensiunii pe L
4

2. Se aduce L
4
“în starea separat
vizibil”
2.1. Se deschide S
2AL

2.2. Se verificã poziþia deschis a lui S
2AL

2.3. Se deschide S
2A3

2.4. Se verificã poziþia deschis a lui S
2A3

2.5. Se verificã poziþia deschis a lui S
2A1

2.6. Se deschide S
5D

2.7. Se verificã poziþia deschis a lui S
5D

3. Se aduce L
4
“în starea legat la
pãmânt”
3.1. Se închide S
2AP

3.2. Se verificã poziþia închis S
2AP

3.3 Se închide S
5DP

3.4. Se verificã poziþia închis a lui S
5DP

- Revenirea la SOI

39
1.
1.1
.
.
............................................................
............................................................
.......


Legendã: SOI - stare operativã iniþialã;
RME - responsabil manevrã de execuþie;
RMC - responsabil manevrã de coordonare;
EM - executant manevrã;
TCA - treapta care aprobã.
Manevrele în caz de incident sau accident se executã fãrã foaie de
manevrã, conform prevederilor NPM.

4.3.3. Recomandãri privind algoritmul unei manevre ºi conþinutul unei foi de
manevrã
Atunci când se concepe o manevrã trebuie luate toate mãsurile pentru
evitarea posibilitãþilor de a se face greºeli. De obicei, greºelile de manevre au drept
consecinþe importante daune baneºti (prin distrugeri de echipamente) ºi în special,
prin întreruperi în alimentarea consumatorilor.
În cele ce urmeazã se vor prezenta câteva recomandãri în ceea ce
priveºte modul de concepere al manevrelor.
a. Succesiunea operaþiilor unei manevre trebuie sã fie logicã ºi clarã.
b. Pentru a evita manevrarea separatoarelor sub sarcinã, în afara cazurilor
bine determinate când acest lucru este permis, la închiderea unui circuit
separatoarele se manevreazã înaintea conectãrii întreruptorului, iar la deschidere -
numai dupã deschiderea întreruptorului.
c. Este recomandabil a avea în vedere ºi eventualitatea, foarte puþin
probabilã, dar posibilã, ca întreruptorul sã se gãseascã în poziþia “închis”, cu toate
cã semnalizãrile sale de poziþie de la tabloul de comandã sau chiar din celulã
indicã poziþia “deschis”. În consecinþã, la deschiderea unui circuit, primul dintre
separatoare se va deschide separatorul de linie ºi abia apoi separatorul de bare.
Astfel, în eventualitatea cã întreruptorul nu a executat comanda de declanºare ºi
primul separator manevrat ar fi tras sub sarcinã ºi distrus de arcul electric, locul
avariei poate fi deconectat operativ prin separatorul de bare; prin repunerea sub
tensiune a barelor colectoare se continuã alimentarea celorlalþi consumatori.
Pe baza unui raþionament analog, la închiderea unui circuit, primul este
recomandabil sã fie închis separatorul de bare.
d. Dupã darea fiecãrei comenzi din cadrul unei manevre trebuie verificat
vizual, la faþa locului sau la pupitrul de comandã, faptul cã aceasta a fost
executatã. La pupitrul de comandã, pe lângã semnalizãrile de poziþie ale aparatelor
de comutaþie, mai utilã în acest scop poate fi urmãrirea indicaþiilor care ar trebui
sã rezulte ca efect al executãrii manevrei. Pentru aceasta, de la caz la caz, se poate
verifica prezenþa tensiunii la voltmetrele barelor colectoare, valoarea curentului pe
linii, prezenþa tensiunii pe linii cu ajutorul voltmetrelor sau a lãmpilor de
semnalizare racordate la transformatoarele de tensiune de pe linii etc.
40
e. Succesiunea operaþiilor într-o manevrã complexã de punere în funcþiune a
mai multor circuite trebuie astfel stabilitã încât dacã pe unul din circuite ar exista o
defecþiune, prin deconectarea acestuia de cãtre protecþie sã se poatã cunoaºte care
anume este circuitul defect ºi sã poatã rãmâne în funcþiune cât mai multe alte
circuite. Pentru aceasta, circuitele se pun sub tensiune succesiv, dinspre sursa de
alimentare cãtre consumatori. Trebuie sã se considere ca o greºealã efectuarea
prealabilã a tuturor manevrelor fãrã tensiune ºi închiderea în final a întreruptorului
prin care întreaga schema este pusã simultan sub tensiune.
La manevrele de scoatere de sub tensiune, atunci când nu existã motive de
grabã, este recomandabil a se efectua manevrele de deconectare, de asemenea,
succesiv, dinspre consumatori cãtre surse, pentru a nu se uita aparatele de
comutaþie închise ºi pentru a se verifica modul lor de funcþionare.
f. La sfârºitul unei manevre de scoatere în revizie sau reparaþie, pentru
asigurarea condiþiilor NPM, trebuie verificatã absenþa tensiunii atunci când este
posibil ºi realizatã legarea la pamânt a tuturor celor trei faze, de ambele parþi ale
porþiunii de circuit la care urmeazã a se lucra, prin cuþite de pamânt ale
separatoarelor sau prin scurtcircuitoare mobile (v.paragraful 4.4).
Înainte de admiterea echipei de lucru, mai trebuie prevãzute plãcuþe
avertizoare cu urmãtoarele inscripþii [1]:
- “NU ÎNCHIDEÞI ! SE LUCREAZÔ - la cheile de la pupitrul de
comandã ºi manetele din staþie prin care s-ar putea pune sub tensiune circuitul la
care urmeazã a se lucra;
- “LUCRATI AICI !” - în dreptul celulei respective, pentru a se evita
intrarea din neatenþie la alte celule care au rãmas sub tensiune;
- “STAI ! PERICOL DE MOARTE !” - la îngrãdirile cu care se
împrejmuieºte locul de lucru, atunci când acesta nu este delimitat prin construcþie
cu pereþi permanenþi, ca în cazul celulelor din laborator;
- “LEGAT LA PÃMÂNT !” - în punctele în care este instalat un
dispozitiv de legare la pãmînt.
Foile de manevrã întocmite în laboratorul de Centrale ºi staþii electrice, vor
cuprinde (vezi ºi modelul de mai sus):
- enumerarea ordonatã a tuturor grupelor distincte de operaþii ale manevrei,
indicându-se (pe puncte) operaþiile componente, precum ºi celula sau locul unde se
executã;
- precizarea modului de verificare a executãrii pentru fiecare operaþie;
- la scoaterea în revizie sau reparaþie, ca o operaþie aparte se va prezenta în final
etapa NPM (vezi punctul f), cu enumerarea tuturor operaþiilor impuse de norme ºi
de condiþiile concrete din instalaþie. Nu se va trece însã în foaia de manevrã
montarea placuþelor avertizoare.
Pentru o mai bunã ordonare se recomandã folosirea clasificãrii zecimale,
cu prima cifrã pentru grupele distincte de operaþii ºi cea de a doua pentru
operaþiile în cadrul fiecãrei grupe.

4.3.4. Recomandãri privind modul de execuþie al manevrelor

41
a. Ori de câte ori existã o foaie de manevrã tip sau întocmitã în mod special
pentru manevra respectivã, este obligatoriu ca aceasta sã fie folositã ºi respectatã
întru totul, cu excepþia cazurilor în care ar interveni ceva excepþional.
b. Manevrele se încep prin examinarea la pupitru sau în staþie a situaþiei în
care se gãseºte schema electricã a instalaþiei, verificându-se totodatã dacã aceasta
corespunde cu situaþia iniþialã pentru care a fost gânditã foaia de manevrã.
c. În instalaþiile de înaltã tensiune manevrele se executã de cãtre douã
persoane:
• persoana cu calificare superioarã (responsabilul manevrei) citeºte pe
rând fiecare punct din foaia de manevrã, verificã corecta lui executare
ºi noteazã pe foaia de manevrã îndeplinirea operaþiei sau a grupei de
operaþii;
• cealaltã persoanã (executantul manevrei) repetã fiecare punct, pentru a
confirma cã a înþeles exact ceea ce are de fãcut ºi apoi îl executã.
Se admite ca manevra sã fie executatã de cãtre o singurã persoanã numai în
anumite cazuri speciale, cum ar fi deconectarea unui singur întreruptor sau
manevrele în instalaþii cu schema foarte simplã.
d. Manevrarea scurtcircuitoarelor mobile se face numai de cãtre douã
persoane ºi se þine permanent o strictã evidenþã scrisã a locurilor în care se gãsesc
toate scurtcircuitoarele din instalaþie. Operaþiile de montare a scurtcircuitoarelor
se realizeazã în urmãtoarea ordine:
• legarea la pãmânt a clemei scurtcircuitorului destinatã acestui scop;
• verificarea lipsei de tensiune pe fiecare fazã în parte, inclusiv la
conductorul de nul;
• aplicarea clemelor scurtcircuitorului pe conductorul de nul, apoi pe
fiecare fazã a instalaþiei la care urmeazã a se lucra.
e. La manevrele efectuate direct în instalaþiile de înaltã sau joasã tensiune
prin operaþii manuale (de exemplu, cu ºtanga sau cu maneta) este obligatorie
folosirea urmãtoarelor mijloace de protecþie: manuºi electroizolante, ochelari ºi
cascã de protecþie, covor de cauciuc sau podeþ de izolare a amplasamentului. În
instalaþiile exterioare se folosesc cizme izolante.
f. În cazul deschiderii manuale a separatoarelor, atunci când contactul mobil
se desprinde de cel fix, manevrarea se recomandã a se face cât mai lent. Dacã din
greºealã, separatorul este tras sub sarcinã ºi se amorseaza un arc electric, acesta
poate fi imediat stins numai prin reînchidere. Pe baza unui raþionament analog,
închiderea separatoarelor se va efectua rapid,dar fãrã bruscãri. În cazul apariþiei
unui arc electric, singura metodã pentru a-l stinge cât mai repede este mãrirea
vitezei de închidere. Tragerea cuþitelor mobile înapoi ar întinde arcul, reprezentând
o gravã greºealã.
g. În centrale ºi staþii, un ciclu de manevre trebuie sã fie terminat de echipa
care l-a început, chiar dacã între timp a sosit ora schimbului.
h. În timpul manevrei, cei ce o executã trebuie sã se concentreze cu toatã
atenþia asupra lucrului ºi sã evite tot ceea ce le-ar putea distrage atenþia.

Din practica de exploatare s-a constatat cã, cu cât o manevrã este mai
42
simplã, cu atât existã un risc mai mare de a fi efectuatã cu mai puþinã atenþie ºi de
a se face greºeli care pot fi fatale nu numai pentru instalaþie, dar ºi pentru cei ce le
comit.

4.4. PREVEDERI NPM REFERITOARE LA EFECTUAREA
LUCRÃRILOR DE ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII ÎN CADRUL
INSTALAÞIILOR ELECTROENERGETICE
4.4.1. Din punct de vedere al aprobãrilor necesare, lucrãrile în instalaþiile
electrice se pot executa pe baza:
• unei autorizaþii de lucru scrise;
• atribuþiilor de serviciu pe care le are personalul operativ;
• instrucþiunilor tehnice interne de protecþie a muncii (ITI-P);
• unei dispoziþii verbale (telefonice) a personalului tehnic de conducere.

Pentru a se efectua lucrãri în cadrul instalaþiilor electrice aflate în
exploatare, NPM prevede parcurgerea urmãtoarelor etape:
a. îndeplinirea formelor de lucru prin:
• emiterea unei autorizaþii de lucru scrise (Anexa 4.1);
• consemnarea în evidenþele operative a lucrãrilor ce fac obiectul
atribuþiilor de serviciu ale personalului sau ale instrucþiunilor tehnice
interne;
• dispunerea verbalã sau telefonicã a unei lucrãri de cãtre personalul
tehnic de conducere.
b. admiterea la lucru;
c. supravegherea în timpul lucrului;
d. îndeplinirea formalitãþilor în cazul întreruperii lucrului, mutãrii în
altã zona de lucru, precum ºi pentru terminarea lucrãrilor.

4.4.2. Pentru ca o persoanã sã poatã executa lucrãri în instalaþiile electrice
trebuie ca aceasta sã fie autorizatã din punct de vedere al protecþiei muncii.
Se evidenþiazã urmãtoarele grupe de autorizare, cu funcþiile
corespunzãtoare ce pot fi îndeplinite de persoana care deþine grupa NPM
respectivã :
• grupa I - executant de lucrãri în cadrul formaþiei:
• grupa a II-a - executant de manevre;
• grupa a III-a - ºef de lucrare;
• grupa a IV-a - responsabil de manevrã sau admitant la lucrãri;
• grupa a V-a - persoanã având dreptul de a dispune executarea de
lucrãri sau manevre.

Grupele se acordã pe categorii de instalaþii (de joasã sau de înaltã
tensiune).
Grupele superioare pot cumula ºi atribuþiile grupelor inferioare, dar o
singurã persoanã nu poate cumula mai mult de douã funcþii.
43

4.4.3. În instalaþiile electrice executarea lucrãrilor are loc cu scoaterea totalã
sau parþialã de sub tensiune, iar în condiþii speciale chiar în prezenþa tensiunii.
Se considerã scoasã de sub tensiune o instalaþie (sau unele elemente ale
acesteia), dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:
• sunt fãcute separaþii vizibile faþã de pãrþile aflate sub tensiune sau de
unde poate sã aparã tensiune la locul de muncã, prin întreruperea cãilor
de curent, indiferent dacã acestea sunt de energie electricã, de contact
pentru tracþiune electricã, de radioficare etc.;
• sunt luate mãsurile care sã înlãture posibilitatea reapariþiei tensiunii în
instalaþie sau elementul de instalaþie la care se lucreazã.

4.4.4. Prin zonã protejatã se înþelege zona care conþine instalaþia sau
instalaþiile la care se executã lucrãri ºi în care s-au luat mãsuri de cãtre personalul
unitãþii de exploatare menite sã împiedice apariþia accidentalã a tensiunii. Pentru
delimitarea zonei protejate, trebuie luate urmãtoarele mãsuri tehnice, în ordinea
indicatã:
• scoaterea de sub tensiune ºi separarea vizibilã a instalaþiei;
• blocarea aparatelor de comutaþie prin care s-a fãcut separaþia vizibilã
ºi menþinerea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicþie;
• verificarea lipsei de tensiune;
• legarea instalaþiei la pãmânt ºi în scurtcircuit.

4.4.5. Prin zonã de lucru se înþelege zona în care personalul executã lucrãri la un
moment dat, fiind stabilitã, pentru diferite categorii de instalaþii.
Exemple:
• la instalaþii de interior (centrale, staþii, puncte de alimentare) - partea
de instalaþie la care se lucreazã, situatã în aceeaºi încãpere sau la
acelaºi etaj;
• la instalaþii de exterior - o celulã sau un post de transformare în
totalitate;
• în cazul liniilor electrice aeriene situate în localitãþi - ansamblul
acestor instalaþii pe care ºeful de lucrare sã le poata supraveghea
permanent.
Pentru delimitarea zonei de lucru trebuie luate urmãtoarele mãsuri tehnice,
în ordinea indicatã:
• verificarea lipsei de tensiune;
• legarea instalaþiei la pãmânt ºi în scurtcircuit, pe toate pãrþile de unde
ar putea apãrea tensiune, astfel încât zona de lucru sã fie încadratã între
scurtcircuitoare ºi fiecare punct al zonei de lucru sã fie legat galvanic la
pãmânt;
• delimitarea materialã a zonei de lucru (de exemplu, cu frânghii);
• mãsuri tehnice suplimentare de asigurare împotriva accidentelor de
naturã neelectricã.
44

Mãsurile de mai sus se iau numai în cazul în care zona de lucru nu coincide
cu zona protejatã; în cazul când cele douã zone coincid, mãsurile tehnice luate
pentru zona protejatã sunt suficiente ºi pentru zona de lucru.

BIBLIOGRAFIE
1. PE 118. Regulament general de manevrare în instalaþii electrice.
2. Norme specifice de protecþie a muncii pentru activitãþi în instalaþii electrice.
3. Iliescu,C., ºi Radu,O. Manevre ºi intervenþii la instalaþiile electrice. Bucureºti,
Editura Tehnicã, 1988.
45
46


47
TEMA NR.5

SINCRONIZAREA, CONECTAREA LA SISTEM
ŞI REGLAREA ÎNCĂRCĂRII MAŞINILOR
SINCRONE DIN CENTRALE ŞI STAŢII

5.1. SCOPUL URMĂRIT
În instalaţiile electroenergetice maşinile sincrone au o foarte largă
utilizare. La etapa actuală, practic totalitatea generatoarelor din centrale electrice
sunt maşini sincrone. Pentru reglarea factorului de putere, în staţiile din reţea se
folosesc compensatoare sincrone de puteri tot mai mari. Motoare sincrone de mare
putere se utilizează câteodată la antrenarea unor servicii proprii şi uneori, în
industrie, pentru acţionarea unor consumatori care nu necesită reglaj de turaţie.
După manevrele de comutaţie studiate anterior, în această etapă se trece la
însuşirea noţiunilor de bază privind manevrele principale care se fac la exploatarea
generatoarelor şi compensatoarelor sincrone. Tot aici se va face cunoştinţă cu o
primă schemă de circuite secundare: schema de sincronizare.

5.2. CONSIDERAŢII TEORETICE
5.2.1. Definiţii şi condiţii de sincronizare
Sincronizarea este un proces care se realizează cu ocazia fiecărei cuplări a
unei maşini sincrone în paralel cu celelalte maşini sincrone care funcţionează în
sistem. Ea se continuă însă şi după cuplare, în tot timpul funcţionării unui sistem
energetic desfăşurându-se un proces permanent de sincronizare reciprocă a
maşinilor sale sincrone care funcţionează în paralel.
În principiu, printr-o sincronizare se realizează o punere în
concordanţă. În cazul maşinilor sincrone, sincronizarea presupune în primul rând
realizarea şi menţinerea aceluiaşi sens şi a aceleiaşi viteze de rotaţie a câmpurilor
învârtitoare, respectiv a sistemelor de fazori ale tensiunilor induse.
Concordanţa sensurilor de rotaţie se verifică o singură dată (după
terminarea lucrărilor de montaj) la punerea în funcţiune. Dacă se constată un sens
de rotaţie contrar, în instalaţiile trifazate trebuie inversate legăturile a două faze.
Aceeaşi viteză de rotaţie trebuie realizată cu ocazia fiecărei cuplări în
paralel şi apoi menţinută în tot timpul funcţionării. Ea se realizează prin
intermediul cuplului mecanic aplicat la arborele maşinii sincrone. De exemplu, în
cazul pornirii generatoarelor, în acest sens se acţionează asupra admisiei la
motorul primar.
Cu ocazia cuplării fiecărei maşini sincrone în paralel cu sistemul, prin
manevra de sincronizare mai trebuie luate toate măsurile astfel încât conectarea să
se realizeze cu un şoc de curent şi cu solicitări mecanice la arbore nepericuloase
sau pe cât posibil mai mici. În acest scop, pe lângă egalitatea vitezelor celor două

48
sisteme de fazori, se mai pot urmări şi realizarea prealabilă a concordanţei altor
parametri, ca de exemplu, egalitatea valorilor tensiunilor şi concordanţa fazelor.
După cum maşină sincronă se cuplează după sau înainte de a fi excitată,
în practică se folosesc două moduri de sincronizare diferite:
• dacă maşina se cuplează după ce a fost excitată, personalul de exploatare
realizează în prealabil o sincronizare fină sau precisă;
• dacă excitarea maşinii se face abia după cuplare, personalul de exploatare
efectuează în prealabil o sincronizare grosieră, care după cuplare se
desăvârşeşte printr-o autosincronizare.

5.2.1.1. Sincronizarea fină sau precisă a maşinilor excitate
A. Principiul metodei şi condiţiile ce trebuie îndeplinite
Maşina fiind excitată, există pericolul ca în momentul cuplării, diferenţa
∆U dintre tensiunea ei electromotoare şi cea a sistemului, aplicată circuitului
format din reactanţa subtranzitori X
d
” a maşinii în serie cu reactanţa sistemului X
s

(fig.5.1), să dea naştere unui şoc important de curent şi deci unei solicitări
mecanice periculoase la arbore. Prin sincronizarea prealabilă fină sau precisă se
urmăreşte reducerea la minimum a acestor solicitări.
Pentru aceasta, în momentul cuplării cele două sisteme de tensiuni, U
g
şi
U
s
de la bornele întreruptorului IC trebuie să fie în concordanţă ca valoare şi
fază.















Fig.5.1. Schema monofilară principială şi diagrama
tensiunilor înaintea sincronizării fine

În practică se urmăreşte ca diferenţa fazorială ∆U să fie suficient de mică
şi în acest scop se are în vedere realizarea în anumite limite prescrise a
următoarelor trei condiţii:
• egalitatea valorilor tensiunilor;
• egalitatea frecvenţelor;

49
• concordanţa de fază a celor două sisteme de tensiuni.

B. Toleranţe admisibile la îndeplinirea condiţiilor în cazul sincronizării fine
a. Nu se respectă condiţia egalităţii valorilor tensiunilor, dar f f
g s
= şi δ=0
(fig.5.2).

Aşadar, la arbore se va aplica
doar cuplul corespunzător pierderilor
în stator, care este neglijabil. De
asemenea, din punct de vedere termic,
valori mici şi de scurtă durată ale
acestui curent nu vor prezenta un
pericol. Prin urmare, în momentul
cuplării se pot admite anumite
diferenţe între valorile celor două
sisteme de tensiuni de ordinul 5-10%
şi uneori chiar mai mari.


b. Nu se respectă condiţia concordanţei de fază, dar U U
g s
= şi f f
g s
= .
Curentul de egalizare, inductiv faţă de ∆U, în raport cu tensiunea
generatorului poate prezenta o importantă componentă activă I
a
. Cuplul
corespunzător, aplicat brusc la
arbore, va tinde să aducă tensiunile
generatorului în fază cu cele ale
sistemului. De exemplu, în cazul din
figura 5.3, tensiunile generatorului
fiind decalate înainte, acesta va
debita o componentă activă ceea ce
îi va frâna rotorul. Pentru a
evita şocuri periculoase, experienţa
arată că este de dorit ca decalajul de
fază să nu depăşească valori de
ordinul a 10 grade electrice,
respectiv 2,5-3% dintr-o perioadă.


c. Nu se respectă condiţia egalităţii frecvenţelor, respectiv
ω ω
g s g s
dar U U ≠ = , .











Fig.5.2. Diagrama tensiunilor pentru
cazul: U U f f si
g s g s
≠ = = , . δ 0











Fig.5.3. Diagrama tensiunilor pentru
cazul: U U f f si
g s g s
= = ≠ , . δ 0

50
În acest caz valoarea defazajului δ variază în timp proporţional cu viteza
relativă ∆ω ω ω = −
g s
, iar diferenţa de potenţial ∆U variază continuu între 0 şi
2U, cu o frecvenţă f f f
g s
= − .
Pe figura 5.3 se poate imagina ca unul din sistemele de tensiuni ar rămâne
fix, iar celălalt s-ar roti cu viteza unghiulară ∆ω.
În figura 5.4 sunt prezentate curbele tensiunilor a două faze omoloage,
curba tensiunii de bătăi ∆U şi înfăşurătoarea acesteia.







Fig.5.4. Oscilograma tensiunilor a două faze
omoloage şi a tensiunii de bătăi ∆ ∆∆ ∆U

În mărimi instantanee:
( ) ∆u u u U t U t U t t
g s m g m s M
g s
= − = − =
+
sin sin cos ω ω
ω ω
2
, (5.2)
în care:
( ) U t U t U
M m
g s
m
=

= 2
2
2
2
sin sin
ω ω
δ
.
Cea mai periculoasă este ipoteza cuplării în momentul când cele două
sisteme de tensiuni ar fi în opoziţie (δ =180
o
). Dacă sistemul este de putere mare
şi reactanţa sa echivalentă se poate considera X
s
≈ 0 atunci:
I
U
X
I
eg
d
sc
= =
2
2
0
"
. (5.3)
Valoarea efectivă a curentului de egalizare rezultă de două ori mai mare
decât valoarea iniţială a componentei periodice debitată de maşină în cazul unui
scurtcircuit la borne. Luând în considerare şi componenta aperiodică care s-ar mai
putea suprapune, ar rezulta o valoare instantanee, respectiv un şoc de curent foarte
periculos.
În condiţiile de mai sus, nu este exclus şi riscul ca sistemul să nu poată
desăvârşi atragerea generatorului în sincronism. Este deci recomandabil ca maşina
sincronă excitată să fie cuplată la sistem numai după ce diferenţa de frecvenţă a
fost redusă la minimum, folosind citiri pe aparate cu clasă de precizie cât mai
bună. În laborator se dispune de frecvenţmetre cu lamele vibratoare, care au o
clasă de precizie mai modestă.


51
Din cele de mai sus, rezultă că o concordanţă perfectă nu este necesară. De
regulă, în practică, oricât de fin sau de precis s-ar dori să se realizeze o
sincronizare, după cuplare, aceasta va fi întotdeauna desăvârşită de un scurt proces
de autosincronizare prin care sistemul va atrage în sincronism total maşina cuplată.

C. Posibilităţi de realizare a sincronizării fine sau precise
Sincronizarea fină se poate efectua în trei moduri.
a. Sincronizarea manuală se face după punerea în rotaţie a agregatului şi
apoi excitarea prealabilă a maşinii. Folosindu-se aparatele de măsurat ale braţului
de sincronizare de pe pupitrul de comandă, pentru efectuarea într-un timp minim a
sincronizării unui generator, se recomandă algoritmul prezentat mai jos.

• Se realizează concordanţa cât mai exactă a frecvenţelor, reglând turaţia maşinii
prin intermediul admisiei de fluid motor la maşina primară.
• Se realizează cu suficientă exactitate egalitatea valorilor tensiunilor, reglând
curentul de excitaţie cu reostatul respectiv.
• În final se trece la realizarea concordanţei de fază a celor două sisteme de
tensiuni, care acum se rotesc în acelaşi sens cu viteze foarte apropiate şi cu
aproximativ aceleaşi valori. Se conectează sincronoscopul şi se acţionează tot
prin variaţia turaţiei. De astă dată reglajul admisiei la motorul primar trebuie
făcut mult mai fin, acţionând asupra butonului respectiv de pe pupitrul de
comandă prin impulsuri scurte.

Cele două sincronoscoape din laborator sunt realizate pe principiul
câmpului învârtitor. Indicaţiile oricărui sincronoscop depind de mărimea
decalajului δ şi de mărimea vitezei unghiulare relative ∆ω ω ω = −
g s
.:
− pentru ∆ω = 0 şi δ = 0, acul stă în dreptul unui semn vertical trasat
pe cadran;
− pentru ∆ω = 0, acul are o poziţie stabilă la un unghi faţă de semnul
amintit, proporţional cu unghiul de decalaj δ;
− pentru ∆ω ≠ 0, acul se roteşte, viteza sa fiind proporţională cu
mărimea vitezei unghiulare relative, iar sensul depinde de semnul
acesteia.

O concordanţă stabilă de fază este adeseori destul de greu de realizat. De
obicei, se acţionează în aşa fel încât acul să indice că generatorul are o viteză puţin
mai mare (pentru ca imediat după cuplare, acesta să se încarce cu o mică sarcină
activă care îl va frâna), iar deplasarea relativă a celor două sisteme de tensiuni să
fie suficient de lentă.
Cheia întreruptorului fiind în prealabil rotită pe poziţia “pregătit pentru
anclanşare”, comanda efectivă de cuplare se dă cu o mică anticipaţie,
proporţională cu viteza de rotaţie a acului care se apropie de semnul corespunzător
concordanţei de fază. Prin aceasta se are în vedere intervalul de timp necesar

52
pentru executarea comenzii, aşă fel încât cuplarea să se realizeze cât mai aproape
de momentul trecerii prin concordanţă de fază.

b. Sincronizarea fină automată reproduce succesiunea operaţiilor de
sincronizare fină manuală, alegând în mod automat unghiul pentru conectarea
generatorului care se leagă în paralel [2].
Este de menţionat că în centralele şi staţiile moderne, automatizarea
include tot mai des şi întregul ciclu de manevre de pornire a agregatului electrogen
sau a compensatorului sincron.

c. Instalaţiile de sincronize fină semiautomată realizează doar ultimele
operaţii de sincronizare, inclusiv cuplarea în paralel, primele operaţii trebuind să
fie făcute manual. În multe centrale există astfel de instalaţii care realizează
automat numai alegerea momentului şi comanda de anclanşare a întreruptorului.
Egalizarea frecvenţelor şi a tensiunilor se execută manual şi apoi se comută o cheie
specială de selectare a modului de sincronizare, aşteptându-se terminarea
manevrei.

D. Schema folosită în laborator pentru sincronizarea manuală precisă
În figura 5.5 este reprezentată schema folosită la sincronizările manuale
precise din staţia A. La celelalte staţii se folosesc scheme asemănătoare, adaptate
la structurile schemelor respective de circuite primare.
Ca şi în staţiile electrice reale din sistem, în staţia A pot fi necesare
sincronizări fine sau precise pentru a se racorda ulterior în paralel următoarele
perechi de elemente:
• un bloc generator-transformator cu un sistem de bare colectoare, prin
închiderea întreruptorului de bloc;
• cele două sisteme sau cele două secţii de bare colectoare, prin închiderea
întreruptoarelor de cuplă transversală sau a celui de cuplă longo-transversală;
• un sistem sau o secţie de bare colectoare cu o linie de interconexiune, prin
închiderea întreruptorului de linie.

Aparatele de măsurat cu care se urmăreşte procesul de sincronizare sunt
alimentate prin transformatoare de tensiune de la elementele care urmează a fi
legate în paralel. Pentru realizarea sincronizării va trebui deci acţionat asupra
grupurilor care alimentează elementele respective.
Schema este astfel concepută şi realizată încât să fie evitată legarea în
paralel greşită a unor elemente care funcţionează nesincron.
Staţia A fiind cu două sisteme de bare, pentru a se asigura atât
sincronizarea cât şi conectarea unui circuit cu sistemul de bare dorit , tensiunile
acestui sistem sunt selectate prin contactele auxiliare ale separatorului de bare
respectiv. Acesta trebuie deci să fie închis înainte de a se începe sincronizarea.


53
Pe pupitrul de comandă, pe lângă cheia de comandă a fiecărui întreruptor
cu care este posibilă realizarea unei conectări nesincrone, este prevăzută câte o
cheie individuală de sincronizare C
si
.




54
Examinându-se schema din figura 5.5, se poate observa că aceste
chei condiţionează atât transmiterea tensiunilor necesare la baretele comune de
sincronizare, cât şi alimentarea circuitului pentru anclanşarea întreruptorului. În
final acest circuit este închis prin cheia de comandă CC a întreruptorului.

Este deci util de reţinut că, indiferent de faptul dacă în prealabil este
necesară sau nu o sincronizare, întreruptoarele prin care sunt posibile conectări
nesincrone nu pot fi anclanşate decât după închiderea cheii lor individuale de
sincronizare.

Pentru ca la un moment dat să nu poată fi închisă decât o singură cheie
individuală de sincronizare C
si
, la pupitrul de comandă există o singură fişă
amovibilă pentru comutarea tuturor cheilor. Această fişă de sincronizare este
astfel realizată încât să nu poată fi scoasă din priza unei chei decât în poziţia
deconectat a acesteia.
La barele de sincronizare sunt racordate în paralel aparatele a două braţe
identice de sincronizare. Aceste braţe sunt dispuse pe pupitrele P
01
şi

P
02
(fig.1.2),
prin această aşezare la extremităţi urmărindu-se comoditatea citirilor din orice loc
situat în faţa pupitrului de comandă. Fiecare braţ este prevăzut cu un frecvenţmetru
dublu, un voltmetru care măsoară diferenţa tensiunilor şi un sincronoscop.
Frecvenţmetrul şi voltmetrul sunt racordate la baretele de sincronizare direct, fără
cheie de comutare. Alimentarea sincronoscopului este prevăzută printr-un
comutator CS, deoarece acest aparat trebuie conectat doar spre sfârşitul procesului
de sincronizare, când viteza relativă dintre cele două sisteme de fazori este deja
mult micşorată (fig.5.6).

















Fig.5.6. Racordarea aparatelor braţului de sincronizare
şi a transformatorului rotitor de fază

55
Conexiunea transformatoarelor de tensiune racordate la barele staţiei A
este stea-stea, iar transformatoarele blocurilor generator-transformator au
conexiuenea triunghi-stea, care introduce un decalaj de 30
0
. Prin urmare, în cazul
tensiunilor la bornele generatoarelor, decalajul provocat de transformatoarele de
bloc trebuie compensat, ceea ce se realizează cu transformatorul rotitor de fază T
rf

din figura 5.6.
Schema foloseşte pământul pentru transmiterea potenţialului fazelor S.
Această metodă este deseori folosită în schemele de circuite secundare pentru a se
face economie de conductoare şi aparataj.

5.2.1.2. Autosincronizarea maşinilor excitate după cuplarea în paralel
A. Principiul metodei
Spre deosebire de cuplarea în urma unei sincronizări fine sau precise, când
maşina sincronă şi motorul primar sunt supuse unor solicitări neglijabile, în cazul
autosincronizării se admit solicitări mai importante, desigur cu condiţia să nu fie
periculoase. În schimb, metoda este mult mai simplă şi mai expeditivă.
La generatoare, înainte de cuplare se face doar o pregătire sumară, care
constă din punerea în rotaţie şi aducerea maşinii neexcitate în apropierea turaţiei
de sincronism. Această etapă poate fi considerată şi ca o sincronizare grosieră.
Procesul propriu-zis de sincronizare are loc după ce mai întâi se cuplează
maşina şi în momentul imediat următor se închide circuitul ei de excitaţie. Pe
măsură ce în circuitul puternic inductiv al rotorului se stabileşte treptat curentul
de excitaţie şi o dată cu aceasta cuplul sincron al maşinii, se desfăşoară în paralel
şi procesul de atragere a maşinii în sincronism de către sistemul la care a fost
cuplată, realizându-se concordanţa vitezelor, fazelor şi valorilor tensiunilor maşinii
cu cele ale sistemului.
La compensatoarele şi motoarele sincrone mari, punerea în rotaţie poate fi
realizată cu un motor asincron de lansare, de mică putere, sau chiar prin cuplare
directă, maşina demarând singură ca un motor asincron. Pe măsura atragerii în
sincronism, valoarea cuplului asincron scade treptat până la zero, crescând în
schimb valoarea cuplului sincron.

B. Manevrele şi condiţiile în cazul unei cuplări cu autosincronizare
- Înfăşurarea de excitaţie se închide pe o rezistenţă ohmică pentru a se
limita valoarea supratensiunii care se induce în acest circuit imediat după cuplare.
Această operaţie nu este necesară în laborator, deoarece atunci când cheile
circuitelor de excitaţie ale generatoarelor de la pupitrul de comandă sunt deschise,
în aceste circuite sunt intercalate rezistenţele pentru dezexcitarea rapidă.
- Se reglează reostatul de excitaţie în aşa fel încât după terminarea
procesului de autosincronizare generatorul să debiteze o componentă reactivă de
ordinul a 40-60 % din curentul nominal. Totodată, această rezistenţă urmează să
limiteze componenta reactivă de magnetizare care va fi absorbită din reţea în
timpul autosincronizării şi deci va contribui la micşorarea căderilor de tensiune în
reţeaua din apropierea barei la care se face cuplarea.

56
- Maşina sincronă este pusă în rotaţie şi adusă până la o alunecare de
ordinul a cel mult 2-3% sau respectiv, o diferenţă de frecvenţe de cel mult 1-1,5
Hz.
- Se cuplează maşina la bare şi în momentul imediat următor se
alimentează circuitul ei de excitaţie. În laborator este prevăzut un dispozitiv
automat de cuplare a circuitului de excitaţie imediat după închiderea
întreruptorului de înaltă tensiune prin care se racordează blocul generator-
transformator la bare. În acest scop trebuie comutată pe poziţia corespunzăţoare
“AS” maneta de pe pupitrul de comandă, prin care se selectează modul de
sincronizare dorit: manual “SM”, prin autosincronizare “AS” sau semiautomat
“SA”.
Cuplarea generatoarelor cu autosincronizare a cunoscut o largă folosire în
trecut, în special pentru operativitatea cu care se putea veni în ajutorul sistemului
în regimuri de postavarie, prin legarea de maşini care până în acel moment
fuseseră menţinute în rezervă. În prezent, în centralele electrice această metodă nu
se mai foloseşte la generatoarele de foarte mare putere pentru a le menaja, iar la
cele de putere mijlocie o operativitate tot atât de mare se poate obţine prin
actualele instalaţii automate de sincronizare fină. În schimb, metoda rămâne foarte
utilă pentru motoarele sincrone din centrale sau din industrie.

5.2.2. Reglarea încărcării generatoarelor şi compensatoarelor sincrone
Încărcarea unui generator sincron se caracterizează prin două componente:
putere activă P şi putere reactivă Q. Încărcarea activă poate fi variată acţionând
asupra admisiei la motorul primar, iar încărcarea reactivă poate fi variată acţionând
asupra curentului de excitaţie.
Încă din prima lucrare s-a amintit că prin variaţia admisiei la motorul
primar se poate modifica:
• turaţia şi încărcarea activă a grupului, atunci când acesta debitează
singur pe o reţea;
• numai încărcarea activă a grupului, atunci când el este conectat în
paralel la un sistem de mare putere.
În acest din urmă caz, sistemul menţine turaţiile tuturor grupurilor şi
respectiv frecvenţa în toate punctele sale constantă. Orice variaţie a încărcării unui
grup de către personalul de exploatare, precum şi variaţiile aleatorii ale cererilor
consumatorilor sunt preluate de către grupurile din sistem, care sunt prevăzute cu
regulatoare automate pentru menţinerea constantă a frecvenţei sistemului. În figura
5.7 acest lucru este reprezentat prin caracteristica orizontală S.

Caracteristicile n=f(P) ale agregatelor electrogene din sistem, ca şi ale
celor din laborator, sunt de forma unor drepte oblice A. Variind admisia la motorul
primar, caracteristica acestuia se translatează paralel cu ea însăşi, valoarea noii
încărcări active stabilindu-se corespunzător punctului de intersecţie cu orizontala S
a turaţiei sistemului.

57
Panta sau respectiv gradul de statism al caracteristicii fiecărui grup poate
fi la rândul său modificat.

















Fig.5.7. Stabilirea încărcărilor active ale unui grup electrogen

Pentru a se asigura o funcţionare stabilă în sincronism a generatorului,
odată cu încărcarea activă trebuie mărită în mod corespunzător şi încărcarea
reactivă.

5.2.3. Pornirea şi oprirea grupurilor
În centrale, aceste manevre se fac direct de la tabloul de comandă sau, ca
şi în laborator, din sala maşinilor, pe baza comenzilor transmise de la tabloul de
comandă cu ajutorul “telegrafului luminos”.

5.2.3.1. Manevrele care se fac la pornire depind de specificul motorului primar.

Pornirea grupurilor G
A1
şi G
A2
. Pentru pornirea motoarelor de tip Schrage-
Richter care modelează maşinile primare ale grupurilor G
A1
şi G
A2
se va proceda
după cum urmează:
• se duc periile la poziţia corespunzătoare turaţiei minime, deoarece există un
blocaj care nu permite pornirea motorului decât în această situaţie; această
operaţie se poate executa cu ajutorul umei manete dispusă pe motor sau de la
distanţă, cu ajutorul unui servomotor; acest servomotor poate fi comandat, fie
din sala maşinilor - de la panoul de comandă şi măsură aferent grupului
respectiv, fie din sala principală - de la pupitrul de comandă corespunzător
grupului respectiv;
• se conectează alimentarea motorului asincron, fie de la tabloul general, fie din
sala maşinilor - de la panoul de comandă şi măsură al blocului respectiv;

58
• se măreşte turaţia motorului până în apropierea turaţiei de sincronism,
comandând servomotorului de reglaj al poziţiei periilor pe colector.

Dacă comanda servomotorului se face din sala maşinilor, se excită
generatorul şi se urmăreşte indicaţia frecvenţmetrului de pe panoul de comandă şi
măsură al blocului respectiv. Dacă comanda servomotorului se face din sala
principală, se urmăreşte indicaţia tahometrului de pe pupitrul de comandă
corespunzător blocului respectiv.
Posibilităţile de urmărire ale creşterii turaţiei sunt aceleaşi la toate
grupurile.


Pornirea grupului G
B
. Pentru pornirea motorului de curent continuu care
modelează maşina primară a grupului G
B
(fig.1.3,a) se va proceda după cum
urmează:
• se conectează alimentarea motorului asincron cu ajutorul separatorului de la
tabloul general şi a întreruptorului aferent de la tabloul general sau din sala
maşinilor;
• se aduce autotransformatorul de reglaj din circuitul excitaţiei generatorului de
curent continuu pe poziţia corespunzătoare tensiunii minime cu ajutorul
servomotorului comandat local din sala consumatorilor;
• se închide circuitul de excitaţie al generatorului de curent continuu cu ajutorul
întreruptorului D
4
din sala consumatorilor;
• se măreşte turaţia motorului de curent continuu până în apropierea turaţiei de
sincronism, comandând (din sala maşinilor sau din sala principală)
servomotorul autotransformatorului din circuitul de excitaţie al generatorului
de curent continuu.

Pornirea grupului G
D
. Pentru pornirea motorului de curent continuu care
modelează maşina primară a grupului G
D
(fig.1.3,b) se va proceda după cum
urmează:
• se conectează alimentarea transformatorului cu ajutorul separatorului de la
tabloul general de servicii proprii; simultan cu punerea sub tensiune a
transformatorului, are loc şi conectarea excitaţiei variabile a motorului de
curent continuu care modelează turbina grupului G
D
(pornire numai cu
excitaţie maximă);
• se aduce grupul în poziţia de turaţie maximă, după care se porneşte cu ajutorul
contactorului aferent, de la tabloul general sau din sala maşinilor;
• se măreşte turaţia motorului de curent continuu până în apropierea turaţiei de
sincronism, comandând (din sala maşinilor sau din sala principală a
laboratorului) servomotorul autotransformatorului de reglaj.

5.2.3.2. Pentru oprirea maşinilor primare care antrenează generatoarele sincrone
se recomandă următoarea succesiune de operaţii:

59
• se reduc încărcările activă şi reactivă;
• se deconectează grupul de la bare;
• se reduce turaţia maşinii cu ajutorul servomotorului de reglaj automat, fie din
sala principală - de la pupitrul de comandă corespunzător, fie din sala
maşinilor - de la panoul de comandă şi măsură aferent blocului respectiv;
• se întrerupe alimentarea circuitului de excitaţie al generatorului sincron;
• se întrerupe alimentarea maşinii primare (motor asincron de tip Schrage-
Richter pentru generatoarele G
A1
şi G
A2
, motor asincron din ansamblul Ward-
Leonard pentru generatorul G
B
şi motor de curent continuu pentru generatorul
G
D
).

În cazul turbinelor termice din centrale, agregatul se mai roteşte lent cu
ajutorul unui motor electric numit “viror” un interval de timp suficient pentru ca în
timpul răcirii, datorită greutăţii rotorului, să nu se ajungă la o deformare remanentă
a arborelui.

5.3. TELEGRAFUL LUMINOS
Această semnalizare de comandă este folosită pentru a se stabili legătura
între personalul de serviciu din camera de comandă şi cel din sala maşinilor, în
sensul transmiterii reciproce a unui mic număr de semnale şi comenzi. În laborator,
ca şi în centrale, pentru fiecare agregat electrogen este prevăzut câte un telegraf pe
pupitrul de comandă şi în sala maşinilor.
Telegraful se compune din casete cu inscripţii (vezi tabelul 5.1) şi lămpi
de semnalizare în spate, precum şi butoane pentru transmiterea semnalelor sau
comenzilor.
Comenzile se transmit în următoarea ordine:
• Persoana care urmează să transmită comenzi face apelul prin apăsarea
butonului “atenţie”. La punctul de recepţie se aude un semnal acustic de
sonerie şi la ambele capete, de transmitere şi de recepţie, se aprind lămpile
casetei cu inscripţia “atenţie”.
• De la punctul de recepţie, prin apăsarea unui buton se anulează semnalul
acustic şi ambele semnale luminoase, ceea ce confirmă că apelul a fost
recepţionat.
• Se transmite prima comandă şi la ambele capete se aprind lămpile casetelor cu
inscripţia respectivă.
• După executarea comenzii, cel care a recepţionat-o anulează semnalizarea
luminoasă, confirmând astfel îndeplinirea comenzii.
• După confirmarea îndeplinirii ultimei comenzi, acest lucru se semnalizează
celui ce execută. În laborator se foloseşte semnalizarea “gata”.

5.4. VIZUALIZAREA TENSIUNII DE BĂTĂI
Folosindu-se două osciloscoape, care se vor lega la şirul de cleme
corespunzător, conform schemei principiale din figura 5.8, studenţii pot vizualiza

60
tensiunea de bătăi şi deplasarea relativă a celor două tensiuni măsurate între fazele
R şi S.

Tabelul 5.1.
Denumirea semnalelor de comandă transmise în laborator
cu ajutorul telegrafului luminos
De la tablou către sala maşinilor Din sala maşinilor către tablou
Atenţie Anulat
Porneşte maşina Executat
Opreşte maşina Atenţie pericol
Măreşte sarcina
Scade sarcina
Gata
Anulat




















Fig.5.8. Schema principială de legare a osciloscoapelor pentru
vizualizarea tensiunii de bătăi şi a deplasării relative
a celor două tensiuni măsurate între fazele R şi S


BIBLIOGRAFIE
1. Buhuş, P., Heinrich, I., Preda, L., Selischi, A. Partea electrică a centralelor
electrice. Bucureşti, E.D.P., 1983.
2. Selischi, A. ş.a. Partea electrică a centralelor. Vol.I., partea I. U.P.B., 1982.

61

TEMA NR.6

MANEVRE ÎN STAŢII CU DIVERSE SCHEME
DE CONEXIUNI
SISTEME DE BLOCAJ ALE SEPARATOARELOR


6.1. SCOPUL URMĂRIT
Se urmăreşte însuşirea manevrelor din centrale şi staţii cu diferite scheme
de legături primare. În acest scop, pe lângă unele recomandări pentru evitarea
greşelilor de manevră sunt prezentate şi câteva dintre principalele sisteme de
blocaj ale separatoarelor folosite în practică.
Paralel cu cunoaşterea unei scheme de blocaj electromagnetic a
separatoarelor, în această etapă se mai urmăreşte familiarizarea cu o metodă de
concepere a schemelor de circuite secundare.

6.2. CONSIDERAŢII TEORETICE
6.2.1. Funcţiile cuplei transversale şi particularităţile manevrelor cu acest
circuit
Circuitul de cuplă transversală se prevede în instalaţiile cu două sau mai
multe sisteme de bare şi câte un întreruptor pe circuit pentru trei funcţiuni care se
reamintesc în cele ce urmează.

6.2.1.1. Verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare care până în momentul
respectiv a fost în rezervă rece
De obicei, după verificarea stării izolaţiei pe acest sistem de bare, se trec
fără întreruperea alimentării o parte sau toate circuitele care până atunci erau
racordate la celălalt sistem de bare.
În exploatare, pentru scurtarea duratei manevrelor, cele două separatoare
ale unui circuit de cuplă transversală sunt adeseori menţinute închise.
Înainte de aducerea în stare de funcţionare a unui sistem de bare se
recomandă o examinare vizuală a acestuia, verificându-se dacă nu există
conductoare rupte, scurtcircuitoare uitate, izolatoare sparte etc.
În prima etapă - de verificare a izolaţiei sistemului de bare care se aduce în
stare de funcţionare - protecţia cuplei este astfel reglată încât în caz de defect, să
comande declanşarea înaintea oricărei alte protecţii de circuit din staţia respectivă.
În timpul celei de a doua etape - de trecere a circuitelor de pe un sistem pe
altul - protecţia cuplei trebuie să fie deconectată. Chiar dacă în acest interval de
timp ar apărea un defect, deoarece se fac manevre de comutaţie cu separatoare sub
sarcină, nu mai este permisă întreruperea legăturii care menţine la bornele acestora
diferenţa de potenţial neglijabilă.

62
Verificarea vizuală a barei ce urmează a fi adusă în stare de funcţionare,
precum şi deconectarea şi conectarea protecţiei cuplei trebuie trecute ca puncte
distincte în foaia de manevră.
La trecerea unui circuit de pe o bară pe alta, mai întâi se închide
separatorul de racordare la noul sistem de bare şi de abia după aceea se deschide
cel de al doilea separator prin care se făcea legătura la celălalt sistem de bare.
Aceste operaţii extrem de simple trebuie făcute cu multă atenţie, existând pericolul
tragerii unui separator sub sarcină.
Pe baza studiilor psihotehnice făcute în vederea evitării greşelilor de
manevrare, atunci când lipseşte blocajul şi trebuie trecute mai multe circuite de pe
o bară pe alta, se face recomandarea de a se efectua mai întâi toate manevrele de
închidere a separatoarelor de bare pentru dublarea alimentărilor şi de abia pe urmă
se va trece la operaţiile de deschidere ale celorlalte separatoare de bare.

6.2.1.2. Cuplarea în paralel a două sisteme de bare care se găsesc în stare de
funcţionare
O astfel de manevră poate fi utilă în mai multe situaţii din exploatare. Ea
se poate realiza fără o prealabilă sincronizare dacă între cele două bare există o
legătură prin reţeaua sistemului. Astfel, trebuie subliniat că în instalaţiile cu două
sisteme de bare, pentru mărirea siguranţei se preferă funcţionarea cu circuitele
împărţite între cele două bare şi cupla închisă. Dacă curenţii de scurtcircuit
precalculaţi rezultă prea mari, pentru reducerea acestora se recurge la deschiderea
cuplei.
Dacă sistemele de bare funcţionează nesincron, înintea cuplării mai este
necesară efectuarea unei sincronizări fine. În particular, o astfel de situaţie se
întălneşte atunci când trebuie cuplată în paralel o centrală cu sistemul printr-o linie
la care nu este racordat un transformator de tensiune sau dacă aceasta există, dar la
el nu se pot conecta aparatele de măsurat pentru sincronizare. În aceste cazuri, se
eliberează complet un sistem de bare, la care apoi se racordează linia de legătură
cu sistemul. Aparatele de măsurat pentru sincronizare se leagă la reductoarele de
tensiune ale celor două bare şi cuplarea în paralel se face prin întreruptorul de
cuplă transversală.

6.2.1.3. Inlocuirea pe durata unei revizii sau reparaţii a unui întreruptor de linie
cu întreruptorul de cuplă transversală
Într-o primă etapă, unul din sistemele de bare colectoare se eliberează de
toate circuitele, urmând a fi intercalat în serie cu circuitul de cuplă transversală şi
circuitul al cărui întreruptor este scos în revizie (fig.6.1,a). Manevra comportă apoi
două scurte întreruperi în alimentarea circuitului respectiv, prima la început,
pentru şuntarea întreruptorului, iar cea de a doua după terminarea reviziei, pentru
deşuntare şi refacerea legăturilor la bornele întreruptorului.
În cazurile când reţeaua este insuficient de buclată, pentru a se evita cele
două scurte întreruperi şi imobilizarea temporară a unui sistem de bare colectoare

63
se folosesc scheme cu sistem de bare de ocolire şi un circuit de cuplă de ocolire
(fig.6.1,b).












Fig.6.1. Scheme de ocolire a unui întreruptor de linie

6.2.2. Particularităţile manevrelor cu o cuplă de ocolire
Pentru a nu se întrerupe alimentarea circuitului al cărui întreruptor
urmează a fi ocolit, într-o primă etapă se dublează alimentarea sa prin întreruptorul
şi bara de ocolire. Abia apoi se deconectează întreruptorul la care se va lucra şi
separatoarele care îl scot de sub tensiune. Înaintea admiterii la lucru a echipei de
reparaţii se mai aplică prevederile NPM prezentate în tema a patra din acest
îndrumar.
În laborator, bară de ocolire există (în scop didactic) în staţia D, care spre
deosebire de schema 6.1,b, este prevăzută numai cu un singur sistem de bare
colectoare.

6.2.3. Particularităţile manevrelor cu cuple care pot realiza legături de mai
multe feluri
Din această categorie de circuite, în laborator există numai o cuplă longo-
transversală în staţia A. Cu ea se pot realiza o legătură longitudinală între cele două
secţii de bare şi două legături transversale, între fiecare din cele două secţii şi cel
de al doilea sistem de bare nesecţionat.
La un moment dat, o astfel de cuplă combinată poate fi folosită doar
pentru realizarea uneia singure din cele trei feluri de legături posibile. Se
subliniază în mod special că în permanenţă, de fiecare parte a întreruptorului de
cuplă nu se poate găsi închis decât un singur separator.
În cazurile în care staţia nu este prevăzută cu o cuplă longo-transversală
sau longitudinală sau acest circuit este defect, legătura dintre secţii poate fi
realizată prin cel de al doilea sistem de bare - de obicei nesecţionat - închizând
cuplele transversale care îl racordează la cele două secţii.

6.2.4. Blocajul separatoarelor

64
Separatoarele sunt aparate de comutaţie la care nu se prevăd dizpozitive de
stingere a arcului electric ce ar apărea la deconectarea unui circuit electric aflat
sub curent. Din acest motiv nu se admite deschiderea separatoarelor decât sub
sarcini foarte mici, de ordinul a cel mult 1% din curentul lor nominal.
Pentru a se împiedica greşeli de manevră, în staţii se prevăd blocaje care
nu permit acţionarea separatoarelor decât după declanşarea întreruptorului sau,
dacă există o legătură în paralel, în aşa fel încât la bornele separatorului diferenţa
de potenţial să fie mai mică de 0,01 U
no m


.
De asemenea, în cazul separatoarelor de linie cu cuţite de legare la pământ
se foloseşte adeseori un blocaj între cuţitele principale şi cuţitele de pământ pentru
ca aceste două feluri de cuţite să nu fie închise simultan, putându-se provoca astfel
un scurtcircuit trifazat pe linia respectivă.
În funcţie de tipul separatorului şi de firma constructoare există diverse
tipuri de blocaje. În cele ce urmează sunt prezentate câteva tipuri mai uzuale,
existente şi în laboratorul de Centrale şi staţii electrice.

6.2.4.1. Blocajul mecanic
Există două modalităţi, principial diferite, de realizare a blocajului
mecanic al separatoarelor.
A. Blocajul mecanic de avertizare realizează doar o prevenire a celui ce
urmează să acţioneze un separator cu privire la eventualitatea unei greşeli, dar în
final nu-l împiedică să facă o manevră greşită. In acest scop, de exemplu, maneta
de acţionare este continuu zăvorâtă cu ajutorul unui ştift, menţinut de un resort în
această poziţie. Pentru deblocare se învinge acţiunea resortului trăgând ştiftul, ceea
ce permite rotirea manetei de acţionare. Acest blocaj realizează totuşi o blocare a
separatorului contra unor acţionări accidentale datorate greutăţii proprii a manetei
de acţionare, a unei atingeri nedorite din partea persoanelor neavizate sau datorită
forţelor electrodinamice mărite ce pot apărea uneori în funcţionarea circuitului
respectiv. În laborator, acest blocaj este prevăzut la celulele de măsură din staţiile
C şi D.
B. Blocajul mecanic propriu-zis realizează o dependenţă constructivă a
posibilităţii de manevrare a separatorului respectiv de poziţia unui alt aparat din
schemă, care condiţionează posibilitatea de executare a manevrei. De exemplu, în
acest sens, în laborator se realizează blocajul tuturor cuţitelor de legare la pământ a
liniilor din staţia A, în funcţie de poziţia cuţitelor principale ale separatoarelor
respective de linie.
În cazul sistemului folosit în laborator, blocarea mecanică între cele două
cuţite se realizează cu ajutorul unor piese metalice crestate 1 (fig.6.2), a căror
poziţie se modifică printr-un sistem de pârghii 2 în funcţie de poziţia în care se află
cuţitele separatorului. Ştiftul 3 blochează în permanenţă una din piesele 1 şi în
acest mod cele două cuţite nu pot fi închise simultan.




65



Fig.6.2. Exemplu de realizare constructivă a blocajului mecanic între cuţitele
principale ale unui separator de linie şi cuţitele de legare la pământ

6.2.4.2. Elementele şi schema electrică cu ajutorul cărora se realizează blocajul
electromagnetic al separatoarelor
În figura 6.3 este prezentată o schemă principială a blocajului
electromagnetic al unui separator de bare, într-o instalaţie simplă, cu un singur
sistem de bare colectoare.
Se deosebesc două părţi principale: zăvorul de blocare 2 şi cheia
electromagnetică 5 pentru deblocare, care este amovibilă.
Cel ce condiţionează posibilitatea manevrării şi deci a deblocării
separatorului este întreruptorul. Atunci când este deschis, întreruptorul asigură
prezenţa tensiunii la contactele de alimentare pentru deblocare CDB, prin
intermediul contactului său auxiliar 9.

1. Maneta dispozitivului de acţionare
2. Zăvorul de blocare
3. Cuiul de blocare
4. Contactele de alimentare pentru
deblocare (CDB)
5. Cheia electromagnetică
6. Bobina cheii
7. Contactele cheii
8. Tija pentru atragerea cuiului
9. Contactele auxiliare ale întreruptorului
10. Lăcaşele pentru cuiul de blocare

Fig.6.3. Schema principială a blocajului electromagnetic
al unui separator

Dacă contactele 7 ale cheii amovibile de deblocare se introduc în
contactele fixe CDB ale zăvorului, bobinajul cheii va fi parcurs de curent. Tija 8 se
magnetizează şi în cazul în care este apăsată, atrage cuiul 3, ceea ce face posibilă
acţionarea separatorului. După o comutare, cuiul 3 intră în celălalt lăcaş 10 şi
separatorul rămâne blocat în această nouă poziţie.
Blocajul separatoarelor face parte din circuitele secundare ale unei
instalaţii electrice, întrucât nu contribuie direct la producerea, transformarea şi
transportul energiei electrice, ci ajută doar la buna desfăşurare a acestor procese.
Schema conexiunilor de principiu ale circuitelor secundare este un desen
în care sunt reprezentate în mod convenţional legăturile electrice dintre
dispozitivele şi aparatele care intervin în schemă. Alimentarea acestor scheme se


66
face de la surse independente, de curent continuu sau uneori de curent alternativ,
prin siguranţe individuale. Pentru a se preveni una din cauzele refuzului de
funcţionare a schemei, se prevede un control al stării siguranţelor.
În general, schemele de circuite secundare se desenează cu aparatele din
instalaţie în starea lor normală.
Starea normală a unui aparat electric s-a convenit să se considere acea
stare în care:
• la relee, contactoare etc., nici unul dintre circuitele bobinelor nu este parcurs
de curent;
• la întreruptoare sau separatoare, contactele din circuitele primare sunt
deschise.
La montajul în staţii, întreruptoarele şi separatoarele sunt de regulă
echipate cu câte un bloc cu mai multe contacte auxiliare (bloc-contacte),
intercalate în circuitele secundare şi care se comută printr-un sistem de pârghii,
simultan cu contactele principale din circuitul primar.
Starea normală a întreruptoarelor şi separatoarelor se defineşte pentru a se
preciza, în raport cu aceasta, poziţiile diferitelor lor contacte auxiliare.
Se numesc contacte normal deschise, acele contacte care sunt deschise în
stare normală, iar contacte normal închise, acelea care sunt închise în stare
normală.
În tabelul 6.1 sunt arătate modurile de reprezentare în schemele de circuite
secundare ale celor două feluri de contacte.

Tabelul 6.1.
Tipul contactului Modul de reprezentare
normal deschis

normal închis



6.2.4.3. Operaţii logice în schemele de circuite secundare şi conexiunile
respective
O parte dintre elementele care intră în compunerea schemelor de circuite
secundare realizează operaţii cu caracter logic. Comportarea fiecărui astfel de
element este condiţionată de acţiuni ale personalului de exploatare sau de anumite
situaţii care pot apare în funcţionarea schemei de circuite primare. In momentul în
care este îndeplinit un anumit ansamblu de condiţii, un element de execuţie intră în
funcţiune, îndeplinind una sau mai multe acţiuni pentru care a fost prevăzută
respectiva schemă de circuite secundare.
Pentru înţelegerea funcţionării şi pentru conceperea schemelor de circuite
secundare se poate considera suficientă cunoaşterea a trei operaţii logice de bază,
care vor fi prezentate în cele ce urmează. Condiţiile elementare vor fi concretizate

67
prin contactele K, iar rolul elementului de execuţie îl va avea bobina BE. Aceasta
poate fi, de exemplu, bobina cheii electromagnetice din figura 6.3 care atrage cuiul
de blocare al unui separator.

Se atrage în mod special atenţia că modurile de legare ale contactelor K
prezentate în cele ce urmează sunt valabile numai în următoarele trei ipoteze:
• bobina de execuţie BE este legată în serie cu ansamblul contactelor K care îi
condiţionează alimentarea;
• execuţia constă în excitarea bobinei BE, care se consideră că are loc atunci
când, prin aplicarea unei tensiuni corespunzătoare, bobina devine capabilă să
atragă cuiul de blocare;
• îndeplinirea fiecărei condiţii elementare se reflectă în schema de circuite
secundare prin închiderea contactului K corespunzător; în cazul
întreruptoarelor şi al separatoarelor, acesta poate fi atât un contact auxiliar
normal deschis, care se închide odată cu aparatul respectiv, cât şi un contact
auxiliar normal închis, care se închide odată cu deschiderea aparatului
respectiv.

a. Operaţia “NEGARE” sau “INVERSIUNE”
Aceasta constă în trecerea dintr-una din cele două situaţii posibile ale unui
element din schemă în cealaltă situaţie, care este contrară primeia. De exemplu, în
figura 6.4 o astfel de operaţie se execută când contactul normal deschis K se
închide - şi în consecinţă, la bornele bobinei de execuţie înseriate se aplică
tensiunea necesară pentru excitarea ei - sau atunci când bobina BE iniţial
neexcitată, se excită.












Fig.6.4. Exemplificarea operaţiei
“NEGARE”
Fig.6.5. Exemplificarea operaţiei
“ŞI”

b. Operaţia de conjuncţie sau operaţia “ŞI”
Fie o operaţie finală care poate fi executată numai dacă sunt îndeplinite
simultan toate condiţiile elementare C
1
,C
2
,...,C
n
. Corespunzător fiecărei condiţii

68
C
j
în schemă se prevede câte un contact K
j
. Operaţia finală se va putea executa
numai dacă toate elementele care o condiţionează (şi K
1
şi K
2
... şi K
n
) o vor
permite. De exemplu, (fig.6.5), în cazul când operaţia finală este excitarea bobinei
înseriate BE şi îndeplinirea fiecărei condiţii elementare este materializată prin
închiderea câte unui contact, toate aceste contacte trebuie legate în serie.

c. Operaţia de disjuncţie neexclusivă, numită şi operaţia “SAU
NEEXCLUSIV”













Fig.6.6. Exemplificarea operaţiei “SAU NEEXCLUSIV”

Fie o operaţie finală care poate fi executată dacă este îndeplinită cel puţin
una, oricare dintre mai multe condiţii elementare C
1
, C
2
... sau C
n
. Operaţia
trebuie să se poată executa dacă cel puţin unul, oricare, dintre elementele care o
condiţionează (sau K
1
sau K
2
... sau K
n
) o va permite. De exemplu, în cazul când
operaţia finală este excitarea bobinei înseriate BE din figura 6.6 şi îndeplinirea
fiecăreia dintre condiţiile elementare este concretizată prin închiderea câte unui
contact, toate aceste contacte trebuie legate în paralel.

6.2.4.4. Schema electrică a blocajului electromagnetic al separatoarelor unei
linii racordate la bare colectoare duble
În cele ce urmează se va prezenta modul în care, aplicând elementele din
paragraful precedent, se poate construi treptat o schemă de circuite secundare.
Insuşirea metodicii generale, aplicată în acest caz particular, poate fi utilă pentru
formarea modului de gândire a viitorilor ingineri.
Se vor folosi elementele prezentate în figura 6.3. Fiecare separator se
consideră prevăzut cu câte un zăvor de blocare, având contactele CDB pentru
alimentarea cheii amovibile de deblocare. Operaţia finală fiind excitarea bobinei
cheii, se va urmări ca atunci când separatorul poate fi manevrat şi deci deblocat,
contactele corespunzătoare realizării condiţiilor elementare să fie închise şi să
existe tensiune la contactele fixe CDB.


69






Fig. 6.7. Schema monofilară a unei instalaţii cu bare colectoare duble
Pentru fiecare separator se va proceda în trei etape succesive:
• se deduc condiţiile care trebuie satisfăcute pentru ca acest separator să poată fi
manevrat, judecând pe schema monofilară a circuitelor primare din figura 6.7;
în final, aceste condiţii se formulează concis în limbajul operaţiilor logice;
• folosind pentru fiecare condiţie elementară câte un contact auxiliar al
aparatului din schema de circuite primare care trebuie să sesizeze satisfacerea
condiţiei respective, se stabilesc tipurile acestor contacte auxiliare: normal
deschis sau normal închis;
• se reprezintă schema corespunzătoare de circuite secundare cu ajutorul
elementelor pregătite în primele două etape.











Fig.6.8. Schema de blocaj al separatorului de legare la pământ

a. Blocajul separatorului de legare la pământ
Când circuitul liniei radiale din figura 6.7 este separat de tensiunea barelor
colectoare, separatorul de legare la pământ poate fi închis fără pericolul ca în acest
fel să se producă un scurtcircuit. Această condiţie de principiu este satisfăcută în
două cazuri: fie când este deconectat întreruptorul, fie când sunt deschise ambele
separatoare de bare. Fiind suficient să fie satisfăcută oricare dintre aceste două
condiţii, corespunzător fiecăreia dintre ele poate fi construită câte o schemă
distinctă de blocaj.
În primul caz, la contactele CDBS
p
va trebui să apară tensiune atunci când
întreruptorul se deschide şi, odată cu el, contactul său auxiliar îndeplineşte o
operaţie de inversiune, închizându-se. Aşadar, în serie cu CDBS
p
trebuie intercalat
un contact auxiliar care este închis atunci când întreruptorul este declanşat.
Conform definiţiei din paragraful 6.2.4.2. acesta trebuie să fie un contact auxiliar
normal închis al întreruptorului (fig.6.8,a).

70
În cel de al doilea caz trebuie satisfăcută o condiţie complexă din două
condiţii elementare: şi separatorul S
C1
să fie deschis şi separatorul S
C2
să fie
deschis. Pentru fiecare din aceste două condiţii elementare se poate judeca
întocmai ca şi în primul caz, al condiţionării în funcţie de întreruptor. Se ajunge
astfel la concluzia că este necesar câte un contact auxiliar normal închis al fiecărui
separator de bare. În cele trei ipoteze enunţate în paragraful precedent, operaţiei
logice “ŞI” îi corespunde în schemă conexiunea serie a celor două contacte
auxiliare ale separatoarelor de bare (fig.6.8,b).
Dintre cele două variante posibile, în staţia C s-a adoptat cea din figura
6.8,b condiţionându-se de deschiderea ambelor separatoare de bare, atât
separatorul de legare la pământ, cât şi posibilitatea debroşării căruciorului cu
întreruptor.
În staţia A s-a adoptat cealaltă variantă de schemă, din figura 6.8,a, cu
condiţionarea în funcţie de un singur aparat din schema de circuite primare. In
staţia A existând însă şi separatoare de linie (care în staţia C lipsesc) a existat
posibilitatea de a se alege între condiţionarea în funcţie de întreruptor sau în
funcţie de separatorul de linie. A fost adoptată soluţia condiţionării separatorului
de legare la pământ în funcţie de separatorul de linie (fig.6.11).

b. Blocajul separatoarelor de bare
Posibilitatea de manevrare a unuia dintre separatoarele de bare, de
exemplu S
C1
, poate să depindă de două condiţii complexe:
• sau celălalt separator de bare S
C2
este deschis şi întreruptorul este de
asemenea deschis;
• sau celălalt separator de bare S
C2
este închis şi cele două bare sunt legate prin
cuplă, fiind închis şi separatorul S
1
şi separatorul S
2
şi întreruptorul I
CT
.

Prima condiţie are în vedere manevrele de trecere a celulei în rezervă caldă
- prin închiderea - sau în rezervă rece - prin deschiderea separatorului de bare. Cea
de a doua condiţie are în vedere manevra de trecere a unui circuit de pe un sistem
de bare pe altul (paragraful 6.2.1.1.).
Cele două condiţii complexe fiind de tipul “SAU-SAU”, circuitele
respective se leagă în paralel (fig.6.9).












71









La stabilirea tipului contactelor auxiliare prin care se concretizează în
schemă condiţiile elementare, se poate face un raţionament detaliat - care este
foarte util pentru începători - sau se poate utiliza următoarea regulă simplă: de la
fiecare separator sau întreruptor care permite deblocarea atunci când este
deschis se foloseşte câte un contact normal închis şi invers.

Condiţiile elementare care compun fiecare din cele două condiţii complexe
sunt de tipul “ŞI”; prin urmare contactele auxiliare corespunzătoare se leagă în
serie.
Din cele de mai sus rezultă importanţa pe care o are un raţionament corect
şi complet pe schema monofilară - pentru a nu se uita vreuna dintre condiţiile din
exploatare în care poate fi manevrat corect separatorul respectiv - precum şi
formularea concisă şi corectă în limbajul operaţiilor logice, pentru a se uşura
transcrierea în schema de circuite secundare.
Ca exerciţiu, se recomandă cititorului să construiască analog, dar fără a se
inspira din text, circuitele de blocaj pentru celălalt separator de bare.

c. Reunirea schemelor parţiale construite anterior
In cadrul acestei operaţii, care se face în final, se urmăreşte în primul rând
economia de contacte auxiliare. De exemplu, în loc de a se folosi două contacte
auxiliare normal închise ale întreruptorului (unul pentru circuitul de blocaj al lui
S
C1
şi altul pentru S
C2
) se va folosi un singur contact auxiliar. Acesta se scoate în
evidenţă în partea stângă (fig.6.10), iar cele două circuite constituite din
elementele care au mai rămas se leagă în paralel. Se poate considera că bloc-
contactul I a fost dat “factor comun”, realizându-se în continuare cu cele două
circuite o conexiune de tipul “SAU”.
Contactele auxiliare înseriate ale celor trei aparate ale cuplei transversale
ar trebui repetate în circuitele de blocaj ale tuturor separatoarelor de bare din
staţie. Ele se dau factor comun, folosind în acest scop o baretă suplimentară BB
numită baretă de blocaj. Aceasta se introduce din motive de comoditate în montaj,
având rolul unui nod electric extins în spaţiu, la care - în staţiile cu mai multe
circuite de linii, generatoare şi transformatoare, fiecare cu câte două separatoare de
bare - poate fi necesară racordarea a zeci de circuite de blocaj. In acest ultim caz,
operaţia “ de dare în factor comun” contribuie şi la o substanţială economie de
conductoare folosite pentru realizarea schemei.

72

După cum se poate observa comparând schema din figura 6.10 cu
schemele parţiale din figura 6.8,b şi figura 6.9, operaţiile de reunire pot necesita şi
unele modificări în ceea ce priveşte poziţiile relative în schemă ale contactelor.
Pentru a se evita greşelile, la sfârşit trebuie făcută întotdeauna o verificare,
recitind pe schemă condiţiile logice de la care s-a pornit iniţial şi controlând dacă
nu s-au strecurat legături noi care ar corespunde unor condiţii incorecte pentru
instalaţia respectivă. Ca exerciţiu, cititorul este invitat să facă o astfel de “lectură
de verificare” a schemei din figura 6.10.


73
În reprezentarea desfăşurată a schemelor de circuite secundare, în dreptul
fiecărui circuit se scrie pe scurt rolul acestuia, aşa fel încât schema să poată fi cât
mai uşor citită şi înţeleasă.

6.2.4.5. Blocajele electromagnetice din laboratorul de Centrale şi staţii electrice
Blocajul separatoarelor din staţia C este identic cu cel analizat în
paragraful precedent, schema respectivă fiind reprezentată în figura 6.10.
Pentru efectuarea manevrelor în staţia C mai este util de reţinut că
deschiderea întreruptorului de cuplă transversală este blocată dacă la vreunul
dintre celelalte circuite se găsesc închise ambele separatoare de bare. Se
recomandă cititorului să justifice utilizarea acestui blocaj.
Blocajul separatoarelor din staţia A (fig.6.11) este în mare măsură
asemănător celui folosit în staţia C. În cele ce urmează se vor analiza numai
diferenţele existente.
Spre deosebire de staţia C unde toate separatoare sunt menevrate manual
de la faţă locului, în staţia A numai separatoarele de legare la pământ se
manevrează manual, pentru deblocarea acestuia fiind folosită aceeaşi cheie
electromagnetică amovibilă. Toate celelalte separatoare din staţia A sunt acţionate
pneumatic, comenzile putând fi date prin butoane, de la faţa locului sau prin chei,
de la pupitrul de comandă. În consecinţă, fiecare dintre aceste separatoare are
montată câte o bobină fixă de deblocare B care, atunci când este parcursă de
curent, permite deplasarea ventilelor de acţionare.
Celulele de linie din staţia A sunt prevăzute şi cu separatoare de linie (care
în staţia C nu există) şi au întreruptoarele montate fix. Datorită acestor deosebiri,
deblocarea separatorului de legare la pământ este condiţionată numai de
separatorul de linie, în locul condiţionării în funcţie de ambele separatoare de bare.
In plus, rezultă necesar şi un blocaj al separatorului de linie. Acesta poate fi
manevrat când sunt deschise şi cuţitele de legare la pământ şi întreruptorul liniei
respective.
















74
În schema de circuite secundare din figura 6.11 contactul auxiliar al
întreruptorului este dat “factor comun” şi în raport cu circuitul de blocaj al
separatorului de linie.
Blocajul separatoarelor din staţia D. Spre deosebire de staţiile A şi C, care
au câte două sisteme de bare colectoare, staţia D are un singur sistem de bare
colectoare şi un sistem de ocolire. Separatoarele se manevrează manual, de la faţa
locului, şi deblocarea lor se face cu ajutorul cheii electromagnetice amovibile.
Posibilitatea de manevrare a separatoarelor de legare la pământ ale liniilor
este condiţionată şi de separatorul de bare şi de cel de ocolire, pentru a se evita
scurtcircuite trifazate cu punere la pământ (fig.6.12,a). Manevrarea separatoarelor
de legare la bara colectoare este condiţionată de întreruptor pentru a se exclude
manevre sub sarcină, şi - în cazul liniilor - de separatorul de legare la pământ.
Starea izolaţiei barei de ocolire este indicat să fie iniţial verificată prin
închiderea întreruptorului cuplei de ocolire. De asemenea, prin întreruptorul de
ocolire nu trebuie înlocuit la un moment dat decât întreruptorul unui singur circuit.
În cazul înlocuirii mai multor întreruptoare, ar exista pericolul scoaterii din
funcţiune a tuturor acestor circuite în caz de defect numai pe unul dintre acestea.
In consecinţă, prin schema din figura 6.12,b, posibilitatea de manevrare a fiecărui
separator de ocolire este condiţionată de starea deconectat şi a întreruptorului de
ocolire şi a tuturor celorlalte separatoare de ocolire. În plus, la separatoarele de
ocolire ale întreruptoarelor de linie se mai introduce şi o a treia condiţionare, în
funcţie de separatorul de legare la pământ al liniei respective.
În staţia B nu există decât blocaje mecanice.

În tabelul 6.2 sunt arătate condiţiile de care depinde blocajul
separatoarelor în laboratorul de Centrale şi staţii electrice.

Tabelul 6.2
Condiţiile de care depinde blocajul pentru:
Staţia Separatorul de
bare ( S
b
)
Separatorul
de linie ( S
L
)
Separatorul
de legare la
pământ ( S
p
)
Separatorul
de ocolire
( S
o
)
A celălalt S
b
şi I
sau
celălalt S
b
şi
circuitul de cuplă
transversală

I şi S
p


S
L


-
B debroşabil debroşabil blocaj mecanic -
C idem staţia A debroşabil S
b1
şi S
b2
-
D I şi S
p
debroşabil S
b
şi S
o
S
p
al
circuitului
respectiv şi
toate S
o
din

75
staţie şi I
o


76

BIBLIOGRAFIE

1. Gumin, I.I., ş.a. Instalaţii de comandă şi control ale centralelor şi staţiilor
electrice,. Bucureşti, Editura Tehnică, 1965, 165 p.
2. Buhuş, P., Heinrich, I., Preda, L., Selischi, A. Partea electrică a centralelor
electrice. Bucureşti, E.D.P., 1983.
3. Selischi, A., ş.a. Partea electrică a centralelor. U.P.B., 1983.
4. Preda, L., Heinrich, I., Buhuş, P., Ivas, D., Gheju, P. Staţii şi posturi electrice
de transformare. Bucureşti, Editura Tehnică, 1989.
5. Iliescu, C. şi Radu, O. Manevre şi intervenţii la instalaţiile electrice.
Bucureşti, Editura Tehnică, 1988.
77
TEMA NR.7

CONDUCEREA OPERATIVĂ PRIN DISPECER
A EXPLOATĂRII UNUI ANSAMBLU DE
CENTRALE ŞI STAŢII ELECTRICE


7.1. SCOPUL URMĂRIT
Scopul acestei teme este de a familiariza studenţii cu principalele
probleme care se pun în exploatarea prin dispecer a instalaţiilor electroenergetice.
Se expun, conform PE 117 - Regulament pentru conducerea prin dispecer
în sistemul energetic - modul de organizare şi funcţiile activităţii de exploatare
prin dispecer.
Se prezintă instalaţiile laboratorului de dispecer, conceput ca o treaptă de
conducere ierahic superioară a modelului de sistem electroenergetic existent în
laboratorul PECS.

7.2. PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDUCEREA PRIN
DISPECER A INSTALAŢIILOR ENERGETICE
Din punct de vedere funcţional, sistemul energetic naţional (SEN)
constituie un ansamblu unitar având drept scop producerea, transportul, distribuţia
şi utilizarea energiei electrice şi termice. La îndeplinirea acestui obiectiv concură
un mare număr de instalaţii, amplasate pe o arie geografică largă, exploatarea lor
în comun presupunând existenţa unui sistem informaţional şi de comandă adecvat.
După cum se ştie, componentele sistemului electroenergetic funcţionează
interconectat, ceea ce face ca problema calităţii energiei livrate să fie rezolvabilă
numai în mod centralizat.

Caracteristicile de mai sus ale SEN impun cu necesitate existenţa unei
structuri ierarhice de conducere. În treapta I a acestei structuri se află elementele
necesare conducerii obiectivelor energetice individuale, treptele de conducere
superioare fiind constituite din dispeceri de diverse niveluri. Se disting astfel:
• dispecerul energetic central (DEC);
• dispecerii energetici teritoriali (DET);
• dispecerii energetici locali (de distribuţie zonală - orăşănească - DED, de
platformă industrială - DPI, de hidroamenajare - DHA, de termoficare - DT).

Ansamblul treptelor de conducere prin dispecer formează dispecerul
energetic naţional.

O treaptă de conducere prin dispecer este compusă din două
compartimente principale:
78
• compartimentul de comandă operativă, deservit de personalul instalat în
camere de comandă;
• compartimentul de regimuri de funcţionare, care stabileşte programul de
funcţionare a instalaţiilor.

Atribuţiile fiecărei trepte de dispecer în rezolvarea sarcinilor, organizarea
ierarhică şi gradul de subordonare faţă de celelalte trepte de conducere sunt
reglementate în mod riguros prin acte cu caracter oficial. Prescripţiile generale
care stau la baza organizării şi funcţionării dispecerilor sunt stabilite prin PE 117 -
Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic.

Sarcinile generale care revin conducerii prin dispecer sunt
următoarele:
• utilizarea raţională a resurselor energetice disponibile pentru producerea
energiei electrice şi termice;
• asigurarea echilibrului permanent între producţie şi consum;
• reglarea schimburilor de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale
altor ţări;
• funcţionarea unitară a SEN şi alimentarea consumatorilor în condiţii de
siguranţă, calitate şi economicitate;
• coordonarea manevrelor şi regimurilor de funcţionare a centralelor şi reţelelor
electrice în stări normale şi de avarie.

În activitatea legată de îndeplinirea acestor sarcini se disting trei
componente principale, prezentate succint în cele ce urmează.

a. Activitatea de predicţie, care constă în elaborarea programului de acţiune
pentru funcţionarea normală a SEN, pornind de la date cu caracter statistic şi
informaţii privind starea actuală a sistemului şi disponibilitatea sa probabilă. In
mod periodic se fac predicţii privind curba de sarcină a sistemului, balanţa de
puteri, repartiţia sarcinii pe centrale, nivelele de tensiune în reţele.
b. Activitatea de supraveghere, care constă în controlul permanent al stării
instalaţiilor prin intermediul sistemului de măsură şi semnalizare. Informaţiile
primite sunt de obicei supuse unor operaţii de validare, în urma cărora sunt
acceptate ca fiind plauzibile sau nu şi/sau unor operaţii de prelucrare, care permit
să se aprecieze starea instalaţiei primare. În scopul preîntâmpinării apariţiei unor
stări anormale, în cadrul regimurilor normale se definesc nivelele de alarmare la
atingerea cărora se impune luarea unor decizii cu caracter operativ.
c. Activitatea de comandă, care comportă prelucrarea informaţiilor obţinute
la punctele precedente, elaborarea deciziilor şi efectuarea comenzilor sau
transmiterea lor către unităţile tehnice de exploatare.
Comenzile pe linia conducerii prin dispecer, în limita competenţelor
stabilite pe nivelele ierarhice, asigură:
79
• efectuarea în timp real a reglajului frecvenţei şi puterilor de schimb pe liniile
de interconexiune;
• repartiţia sarcinii pe centrale;
• oprirea şi pornirea grupurilor;
• modificarea configuraţiei şi regimului de funcţionare al reţelelor;
• conectarea şi deconectarea unor consumatori.

Asigurarea funcţiilor enumerate mai sus presupune existenţa unui sistem
teleinformaţional pentru colectarea, transmiterea, afişarea şi prelucrarea automată
a informaţiilor şi a unui sistem de telecomunicaţii între diversele trepte de dispecer
şi între acestea şi unităţile tehnice de exploatare aflate în subordine.
Supravegherea şi comanda SEN se realizează în prezent atât prin metode şi
mijloace tradiţionale, cu intervenţia determinată a factorului uman, cât şi prin
intermediul unor sisteme automate.
Având în vedere volumul mare de informaţii care trebuie prelucrate,
precum şi unele particularităţi de funcţionare ale SEN, care impun luarea unor
decizii rapide, este justificată tehnic şi economic echiparea treptelor de dispecer cu
echipamente de calcul care să lucreze off-line (efectuarea de calcule legate de
activitatea de predicţie) şi on-line (preluarea unor funcţii de supraveghere şi
comandă).

7.3. MODUL DE ORGANIZARE ŞI PRINCIPALELE REGULI DE
DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE CONDUCERE OPERATIVĂ PRIN
DISPECER A SISTEMULUI ENERGETIC
7.3.1. Definiţii. Relaţii de subordonare operativă
Personalul aflat în camera de comandă a unei trepte de conducere
operativă prin dispecer se numeşte personal de comandă operativă, iar
personalul care efectuează manevrele în instalaţiile energetice - personal de
deservire operativă [1].
O treaptă de conducere prin dispecer are autoritate de conducere
operativă asupra instalaţiilor aflate în subordine. Această autoritate se
concretizează prin:
• autoritatea de decizie privind stabilirea regimului de funcţionare al
instalaţiilor;
• coordonarea unor manevre a căror succesiune în timp se afectează reciproc,
execuţia lor revenind mai multor formaţii de deservire operativă;
• compentenţă, care se referă la exercitarea comenzii operative de către treapta
de conducere prin dispecer care intervine direct între personalul de deservire
operativă şi treapta de conducere prin dispecer cu autoritate de decizie sau
comandă de coordonare.

Autoritatea de conducere operativă a unei trepte de dispecer oarecare
asupra unei părţi a sistemului nu implică în mod obligatoriu satisfacerea tuturor
80
funcţiilor de mai sus. Astfel, autoritatea de decizie asupra unui subsistem poate să
revină unei trepte de dispecer, iar competenţa - unei alte trepte, de nivel inferior.
Personalului de comandă operativă de serviciu al unei trepte de dispecer îi
sunt subordonaţi:
• personalul de comandă operativă de serviciu de la treptele de conducere prin
dispecer subordonate;
• personalul de deservire operativă de serviciu din centrale, staţii şi zone de
reţea aflate în autoritatea de conducere operativă a treptei de dispecer.

Prin comandă nemijlocită se înţelege comanda operativă prin care se
exercită autoritatea de conducere operativă proprie treptei respective sau a altei
trepte, prin efectuarea convorbirilor operative direct cu personalul de
deservire operativă. De regulă, comanda nemijlocită asupra unei instalaţii
(centrală, staţie), se atribuie la cel mult două trepte de conducere prin dispecer.

Exercitarea autorităţii de decizie se face prin dispoziţii date direct
personalului de deservire operativă (atunci când treapta respectivă exercită şi
comanda nemijlocită) sau dispecerului de serviciu al treptei cu competenţă asupra
instalaţiilor implicate. La luarea unei decizii trebuie să se ţină cont de punctul de
vedere al treptelor care au în competenţă echipamentele respective, precum şi de
cel al treptelor cu autoritate de decizie asupra altor instalaţii care pot fi afectate de
decizia luată.

Comanda de coordonare se exercită fie în mod nemijlocit, fie prin
intermediul treptelor de dispecer cu competenţă. Exercitarea comenzii de
coordonare presupune o aprobare prealabilă din partea treptei cu autoritate de
decizie asupra instalaţiilor respective.
Treapta de dispecer care are competenţă primeşte dispoziţiile sau
aprobările direct de la treapta cu autoritate de decizie sau comandă de coordonare,
sau prin intermediul treptei superioare care are competenţă asupra echipamentelor
respective.

7.3.2. Efectuarea convorbirilor telefonice
Convorbirile telefonice prin care se transmit comenzile operative sau se
raportează treptei superioare apariţia evenimentelor trebuie să respecte următoarele
reguli:
• la apel se răspunde imediat;
• cel care răspunde trebuie să-şi spună numele, acelaşi lucru făcându-l apoi şi
cel care a făcut apelul;
• expresiile folosite în conversaţiile operative trebuie să fie cele stabilite în
Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice [2];
• dispoziţia primită trebuie repetată, astfel încât cel care a dat-o să se convingă
că a fost bine recepţionată;
81
• toate convorbirile sunt înregistrate pe bandă magnetică.

7.3.3. Retragerea din exploatare a echipamentelor energetice
Aprobarea pentru retragerea din exploatare se dă de către treapta de
dispecer în a cărei autoritate de decizie se găseşte echipamentul respectiv.
O cerere de retragere din exploatare trebuie să cuprindă, în afara datelor cu
caracter administrativ:
• durata retragerii, inclusiv timpul necesar manevrelor care se execută la
echipamentul respectiv;
• denumirea exactă a echipamentului;
• în cazul agregatelor de producere a energiei electrice şi termice, puterea care
se reduce şi puterea care rămâne utilizabilă în centrala respectivă;
• scopul retragerii din exploatare;
• durata maximă în care echipamentul poate fi repus în funcţiune în caz de
nevoie;
• acordul consumatorilor, când este cazul.

7.3.4. Darea în exploatare a echipamentelor energetice
În vederea dării în exploatare şi a punerii în funcţiune, unitatea gestionară
formulează o cerere care trebuie aprobată de treapta de dispecer cu autoritate de
decizie asupra instalaţiei respective.
Dispecerul de serviciu la treapta care are autoritate de decizie va permite
începerea manevrelor pentru darea în exploatare şi punerea în funcţiune după ce:
• s-a primit confirmarea şefului instalaţiei că echipamentul se poate da în
exploatare şi s-au făcut precizările necesare asupra situaţiei sau stării operative
în care se află acesta;
• s-a primit confirmarea că echipamentele conexe, care s-au retras din exploatare
în vederea legării noului echipament, se pot reda în exploatare;
• s-a primit confirmarea că au fost modificate reglajele protecţiilor şi
automatizărilor, ţinând cont de darea în exploatare a noului echipament.

7.3.5. Schema normală
Dispecerul energetic naţional stabileşte, ţinând cont de autoritatea de
decizie a fiecărei trepte, schema normală de conexiuni valabilă pentru perioada de
vară (1 aprilie - 30 septembrie) şi de iarnă (1 octombrie-31 martie). Schema
normală fixată este schema preferenţială, urmărindu-se în permanenţă realizarea ei
în cadrul perioadei de valabilitate.
Criteriul care stă la baza elaborării schemei normale este funcţionarea
sigură şi economică a sistemului energetic. Astfel, schema normală, împreună cu
automatizările şi protecţiile prin relee, trebuie să asigure:
• continuitatea în alimentarea consumatorilor şi salvarea categoriilor de
consumatori importanţi în cazul întreruperii funcţionării unor elemente ale
sistemului;
82
• posibilitatea de insularizare a unor zone;
• păstrarea stabilităţii statice a sistemului în regim normal şi în regim post-
incident;
• posibilitatea lichidări rapide a perturbărilor regimului normal de funcţionare,
astfel încât să se păstreze stabilitatea dinamică a sistemului;
• reducerea puterii de scurtcircuit până la limitele admise pentru echipamentele
instalate;
• posibilitatea utilizării la capacitatea maximă disponibilă a surselor de putere
activă şi reactivă;
• menţinerea nivelului tensiunilor în limitele normale;
• alimentarea cât mai sigură a serviciilor interne ale centralelor şi staţiilor.

7.3.6. Comanda operativă a sistemului energetic în caz de incidente şi avarii
Sarcinile personalului de comandă operativă în caz de incidente şi avarii
sunt:
• asigurarea continuităţii funcţionării SEN în ansamblu sau pe zone şi platforme
care s-au izolat;
• localizarea cât mai rapidă a incidentului sau avariei şi luarea măsurilor pentru
prevenirea extinderii acesteia;
• luarea măsurilor pentru repunerea în funcţiune a echipamentelor;
• stabilirea, în funcţie de echipamentele disponibile şi de starea acestora, a unor
sisteme şi regimuri de funcţionare post-incident cât mai sigure;
• raportarea incidentului sau avariei şi a întreruperilor în alimentarea
consumatorilor treptelor ierarhice superioare.

La rândul său, personalul de deservire operativă este obligat să informeze
imediat, concis şi corect, treapta de dispecer care exercită comanda nemijlocită,
asupra incidentelor sau avariilor care s-au produs.

Activitatea de lichidare a incidentelor şi avariilor este condusă de treapta
de dispecer care are în autoritate de decizie echipamentele respective. Această
treaptă stabileşte soluţiile de lichidare a incidentului sau avariei, sau aprobă
soluţiile propuse de către treapta cu competenţă sau de către personalul de
deservire operativă. Efectuarea detaliată pe operaţii a manevrelor de lichidare a
incidentului sau avariei revine personalului de deservire operativă din centrale şi
staţii.

În cazuri excepţionale, care nu suferă amânare, manevrele se pot efectua
sau conduce fără anunţarea prealabilă a treptei de dispecer superioare, urmând ca
aceasta să fie informată ulterior, cât mai rapid posibil, asupra evenimentelor şi a
măsurilor luate.


83


7.4. DESCRIEREA LABORATORULUI DE DISPECER
7.4.1. Principalele echipamente ale laboratorului. Funcţii şi dispunere în plan
Laboratorul de dispecer (LD) este conceput şi realizat astfel încât să
asigure controlul şi comanda la distanţă a principalelor instalaţii ale modelului de
sistem electroenergetic existent în Laboratorul de partea electrică a centralelor şi
staţiilor (LPECS). Cele patru noduri ale modelului de sistem sunt denumite în LD
centrala A, B, C şi D. De asemenea, este prevăzută posibilitatea extinderii
funcţiilor de dispecer asupra a încă două noduri, denumite centrala E şi centrala F.
În figura 7.1 se prezintă dispoziţia în plan a elementelor componente ale
LD. Funcţiile principale şi echiparea acestor elemente sunt prezentate în cele ce
urmează.
1. Pupitrul de comandă (PC), format din trei module, este echipat cu aparate
de măsurare, dispozitive de comandă la distanţă, centrală trelefonică şi instalaţie
de interfon. În ansamblu, acest pupitru asigură controlul şi comanda la distanţă a
instalaţiilor din LPECS utilizând soluţii clasice: măsurări în curenţi slabi folosind
tehnica analogică şi comenzi prin comutatoare cu lampă inclusă prin circuite fizice
independente. Aparatele de măsurare sunt plasate pe partea verticală a pupitrului,
după cum urmează:
• modulul M1 - aparate pentru măsurarea tensiunii pe barele staţiilor A, B, C şi
D şi aparate pentru măsurarea curentului cuplelor existente în cele patru staţii;
• modulul M2 - aparate pentru măsurarea puterii active, puterii reactive, precum
şi curentului generatoarelor G1-G4, racordului la sistemul exterior S şi liniilor
L1-L5 (la linii măsura este prevăzută într-un singur capăt, respectiv L1A, L4A,
L5A, L2C, L3C);
• modulul M3 - aparate de măsurare aferente centralelor E şi F.

Funcţia de comandă la distanţă a aparatelor de comutaţie se realizează cu
ajutorul unor comutatoare cu lampă inclusă, montate în cadrul unor scheme
sinoptice, pe modulele M1 (centralele A şi B) şi M3 (centralele C şi D). Este
prevăzută posibilitatea comenzii tuturor întreruptoarelor din modelul de sistem.
Semnalizarea poziţiei aparatelor comandate se face conform convenţiei cunoscute,
prin poziţia mânerului comutatorului, asociată cu tipul luminii lămpii incluse
(continuu sau intermitent).
Prin instalaţia de interfon II se poate stabili legătura între LD şi pupitrul de
comandă din LPECS.

2. Panoul sinoptic (PS) are exclusiv funcţia de semnalizare de poziţie. Sunt
prevăzute lămpi de semnalizare pentru separatoarele de bare şi casete de
semnalizare cu două lămpi pentru întreruptoare.
Convenţia de semnalizare pentru separatoare este: lampă aprinsă - aparat
închis şi lampă stinsă - aparat deschis. În cazul întreruptoarelor, poziţia închis este
84
indicată prin aprinderea lămpii roşii, iar poziţia deschis, prin aprinderea lămpii
verzi a casetei de semnalizare.
85
86

3. Panoul cu relee (PR) constituie o interfaţă prin care se asigură transmiterea
comenzilor spre LPECS şi a semnalizărilor de poziţie de la acesta spre panoul
sinoptic al LD.

4. Calculatorul C1 împreună cu perifericele sale este un calculator de proces
funcţionând on-line, care asigură achiziţia principalelor mărimi care definesc
starea operativă a instalaţiilor din LPECS. Legătura dintre C1 şi instalaţia primară
controlată este asigurată prin interfaţă (cuplorul) de proces IP.

5. Un al doilea calculator (C2), nereprezentat în figura 7.1, recepţionează
printr-un sistem de comunicaţie serială datele achiziţionate din proces de către C1
şi asigură prelucrarea acestora, oferind pe display o imagine sintetică a stării
LPECS.
Ansamblul celor două sisteme de calcul C1 şi C2 alcătuieşte o structură
ierarhizată de control a cărei concepţie urmăreşte la o scară restrânsă, ideea de
bază a arhitecturii unui sistem numeric de control a instalaţiilor energetice.

7.4.2. Soluţiile de obţinere şi transmitere a informaţiilor
Realizarea funcţiei de supraveghere prezentată mai sus se asigură printr-un
ansamblu de echipamente care prelucrează şi transmit informaţiile între LPECS,
LD şi echipamentele de calcul.
Pentru controlul principalilor parametri electrici, în LPECS sunt instalate
traductoare cu ieşire în curenţi slabi (0-20 mA). În figura 7.2 se prezintă schema de
principiu a unui circuit de măsurare, indicându-se locul de amplasare al diverselor
echipamente. Cu linie plină s-a figurat circuitul de transmisie analogică a
informaţiei, iar cu linie punctată, transferul pe cale numerică.

















87
Fig.7.2. Schema de principiu a unui circuit de măsurare

Sunt instalate următoarele tipuri de traductoare:
• traductoare de tensiune pentru toate barele staţiilor A, B, C şi D;
• traductoare de curent pentru cuplele din cele patru staţii;
• traductoare de putere activă, de putere reactivă şi de curent pentru cele patru
generatoare, pentru racordul la sistemul exterior, pentru capătul din staţia A al
liniilor L
1
, L
4
şi L
5
şi pentru capătul din staţia C al liniilor L
2
şi L
3
.

Partea de comandă şi semnalizare din cadrul LD lucrează la tensiunea de
24Vc.c, transmiterea semnalelor făcându-se prin circuite fizice independente.
Separaţia faţă de circuitele de comandă din LPECS, care lucrează la 220Vc.c, este
asigurată printr-un set de relee intermediare montate în PR.
Supravegherea stării aparatelor de comutaţie de către calculatorul de
proces se face prin intermediul unor relee montate în spatele panoului sinoptic,
având bobinele legate în paralel cu lămpile de semnalizare care indică poziţia în
schema sinoptică.
În figura 7.3 se prezintă schema bloc a sistemului numeric de achiziţie a
datelor. Este utilizat un calculator de tip TIM-S, bazat pe un µP Z80 şi având o
capacitate totală de memorie de 64 k0.
În cazul concret prezentat, interfaţa este prevăzută cu 24 de intrări
numerice şi 48 de intrări analogice. Capacitatea sistemului de intrări este utilizată
astfel:
• 21 de intrări binare, reprezentând poziţiile tuturor întreruptoarelor din staţiile
A, B, C şi D;
• 42 de intrări analogice: tensiunile pe barele staţiilor (7 mărimi), curenţii
surselor, liniilor şi cuplelor (15 mărimi), puterile active şi reactive pe linii şi
surse (20 mărimi).

Se observă din enumerarea de mai sus că poziţiile separatoarelor nu sunt
controlate automat de către calculatorul de proces. Această soluţie a fost adoptată
din considerente didactice, studenţii aflaţi la punctele de execuţie din staţii având
obligaţia să raporteze telefonic dispecerului toate manevrele executate cu
separatoare, prilej de familiarizare cu modul de efectuare a convorbirilor
telefonice.

Transformarea în semnal numeric a celor 42 de intrări analogice se face
cu ajutorul unui singur convertor analog-numeric care este cuplat ciclic la câte un
semnal extern prin intermediul unui sistem de multiplexare. Sistemul de
multiplexare este comandat de către calculator prin intermediul unui circuit de
interfaţă paralelă 8255. Un al doilea circuit 8255 este utilizat pentru recepţionarea
simultană a câte 8 intrări binare, explorarea celor 24 de intrări făcându-se în cadrul
unui proces ciclic comandat de către calculator.

88



89
7.4.3. Moduri de utilizare a calculatorului de la nivelul ierarhic O
7.4.3.1. Funcţionarea fără transmiterea datelor către nivelul ierarhic superior
În prima etapă de implementare a sistemului de control, acest calculator a
îndeplinit atât funcţia de achiziţie a datelor, cât şi aceea de prelucrare a
informaţiilor, respectiv afişarea pe monitorul propriu a stării LPECS.
În acest mod de utilizare programul este compus din două module, unul
fiind scris în limbajul BASIC, iar celălalt în limbajul de asamblare al
microprocesorului Z80 în jurul căruia este organizat calculatorul. Această
organizare exploatează facilităţile oferite de limbajul BASIC în privinţa afişării pe
ecranul monitorului a schemelor sinoptice şi a realizării dialogului operator-
calculator. Pe de altă parte, modulul scris în limbaj de asamblare valorifică la
maximum posibilităţile microprocesorului, asigurând o viteză de lucru sporită şi
deci reducerea timpului de explorare ciclică, în condiţiile unui volum necesar de
memorie mult mai redus decât cel cerut de un program similar, scris într-un limbaj
de nivel înalt.
Funcţiile asigurate de programul de calcul sunt descrise pe scurt în cele ce
urmează.
A. Afişarea unei scheme sinoptice pe ecranul monitorului. Pornind de la
restricţiile impuse dimensiunii imaginii (22 linii x 32 coloane), schema generală a
modelului de sistem electroenergetic a fost împărţită în cinci scheme parţiale: 2
scheme pentru staţia A , notate A1 şi A2 şi câte o schemă pentru staţiile B, C şi D.
În figura 7.4 se prezintă spre exemplificare o copie a ecranului
corespunzătoare schemei sinoptice a staţiei D.





















90
Fig.7.4. Schema sinoptică a staţiei D

Informaţiile oferite de o schemă oarecare sunt:
• poziţiile aparatelor de comutaţie (roşu pentru poziţia închis şi verde pentru
poziţia deschis);
• valorile tensiunilor pe barele colectoare şi ale mărimilor electrice (curent,
putere activă şi reactivă) caracteristice fiecărui circuit;
• informaţii privind modificarea poziţiei întreruptoarelor; pentru schema afişată
la un moment dat, prin pâlpâire şi semnal acustic, iar pentru întreruptoarele din
celelalte staţii, prin mesaje de tipul “A declanşat întreruptorul .........” sau “A
anclanşat întreruptorul..............”

În acelaşi timp, orice modificare a poziţiei întreruptoarelor (anclanşare sau
declanşare) este înregistrată cu ajutorul imprimantei, specificându-se data şi ora
apariţiei evenimentului.
B. Supravegherea mărimilor analogice. Pentru fiecare mărime analogică se
stabileşte, prin baza de date, plaja normală de funcţionare. La ieşirea sau revenirea
în plaja normală a unei mărimi , sunt generate mesaje de avertizare la imprimantă.
C. Afişarea la cerere a unei mărimi sau a unui grup de mărimi analogice.
D. Modificarea limitelor plajei normale de funcţionare. La un moment
oarecare din cursul execuţiei programului sunt active una sau mai multe din
funcţiile enumerate mai sus. Activarea unei anumite funcţii se face la cererea
operatorului, prin intermediul tastaturii calculatorului, în cadrul unui dialog ale
cărui reguli generale sunt expuse în continuare.
După încărcarea programului memorat pe casetă, acesta intră automat în
execuţie, solicitându-se operatorului să tasteze data curentă şi ora lansării. in
continuare, programul intră în faza “Alegerea funcţiei”, pe ecran fiind listate
principalele funcţii realizabile, operatorul fiind invitat să aleagă una dintre acestea:
• Afişare schemă sinoptică ;
• Afişare valori măsurate;
• Modificare limite admisibile.

Acceptarea unei anumite funcţii se face apăsând tasta D, în momentul în
care săgeata din partea stângă a ecranului se află în dreptul funcţiei respective.
Apăsarea pe tasta N are semnificaţia refuzului funcţiei indicate pe săgeată şi ca
urmare săgeata este poziţionată în dreptul funcţiei următoare. Convenţia de mai sus
(D pentru Da şi N pentru Nu) este valabilă şi în celelalte faze ale dialogului.

a. Dacă a fost aleasă funcţia “Afişare schemă sinoptică“, pe ecran apar
numele staţiilor, operatorul fiind invitat să opteze pentru una dintre cele cinci
scheme în care a fost împărţită schema modelului de sistem electroenergetic. După
efectuarea alegerii prin apăsarea pe tasta D, pe ecran apare schema sinoptică a
staţiei respective. Operatorul este întrebat dacă doreşte să actualizeze poziţia
separatoarelor. Dacă răspunsul este negativ (N), programul intră în procesul de
91
supraveghere ciclică pe schema afişată, proces care continuă până la o întrerupere
solicitată de operator prin apăsarea pe tasta BREAK-SPACE. In urma unei astfel
de întreruperi programul se reîntoarce la punctul “Alegerea funcţiei”. Dacă se
doreşte actualizarea poziţiei separatoarelor (răspuns D), în dreptul simbolurilor
separatoarelor din schema afişată apare o săgeată care se deplasează succesiv de la
un simbol la altul. Dacă pentru o anumită poziţie a săgeţii indicatoare se tastează
D, semnalizarea poziţiei separatorului respectiv trece în culoarea opusă: din roşu în
verde sau din verde în roşu. Dacă se tastează N, semnalizarea respectivă rămâne
nemodificată şi săgeata indicatoare se deplasează la simbolul separatorului
următor. După epuizarea întregului şir de separatoare de bare, programul intră
automat în procesul de supraveghere ciclică pe schema afişată. În aceeaşi stare a
programului se poate ajunge şi înainte de a explora toate separatoarele, prin
apăsarea pe tasta BREAK-SPACE.
Dacă în timpul procesului de supraveghere ciclică apare o modificare de
stare a unui întreruptor este amorsat un semnal acustic, care persistă până la
anularea sa de către operator prin apăsare pe tasta A.

b. Dacă a fost aleasă funcţia “Afişare valori măsurate”, pe ecran apar
numele mărimilor electrice măsurate, însoţite de o săgeată indicatoare deplasabilă.
Operatorul alege prin tasta D mărimile dorite. După parcurgerea întregii liste sau
după apăsarea pe tasta BREAK-SPACE, pe ecran apar valorile cerute. Prin
apăsarea pe tasta ENTER se revine în punctul “Alegere funcţie”.

c. Dacă a fost aleasă funcţia “Modificare limite admisibile”, pe ecran apar
numele mărimilor măsurate şi valorile actuale ale limitelor în raport cu care se face
prelucrarea. Pentru mărimile alese ale căror limite trebuie modificate, operatorul
este invitat să specifice noile valori numerice. Ieşirea din această funcţie se face
automat la epuizarea listei de mărimi sau înainte de aceasta, dacă se tastează
BREAK-SPACE. În ambele cazuri programul se reîntoarce în punctul “Alegere
funcţie”.

7.4.3.2. Funcţionarea în structura ierarhizată
În acest mod de utilizare programul rulat este scris exclusiv în limbaj de
asamblare, ceea ce asigură o viteză de lucru sporită.
Funcţiile îndeplinite de program sunt:
• achiziţia datelor din proces (într-o manieră similară celei utilizate în varianta
anterioară);
• transmiterea datelor achiziţionate, către nivelul ierarhic superior, această
transmisie se face conform protocolului standard RS-232 de comunicaţie
serială.

7.4.4. Funcţiile calculatorului de la nivelul ierarhic superior
92
La acest nivel este utilizat un PC având următoarele caracteristici
principale: procesor 486 Dx2, 80 Mhz, memorie RAM 32 MB, hard disk 1,8 GB,
sistem de operare Windows/DOS, două porturi seriale şi un port paralel standard.
Programul rulat, scris în limbajul C+ + este de tip aplicaţie Windows.
Interfaţa cu utilizatorul prezintă elementele standard ale unui astfel de aplicaţii
(bare de meniu, casete de dialog, butoane etc.), ceea ce asigură o familiarizare
rapidă a operatorului cu modul de exploatare a programului.

Principalele opţiuni disponibile sunt:
• alegerea modului de lucru - simulare (off-line) sau proces (on-line);
• alegerea frecvenţei cu care se execută operaţia de exploatare ciclică a
mărimilor supravegheate şi a celei la care se memorează starea operativă în
vederea întocmirii jurnalului de exploatare;
• stabilirea limitelor normale pentru parametrii analogiei (curente şi tensiuni)
pentru fiecare componentă a instalaţiei primare.

Funcţiile îndeplinite de componenta on-line a programului sunt:
• achiziţia în timp real a datelor de la un nivel ierarhic inferior printr-un port
serial;
• prelucrarea datelor recepţionate constând în :
− afişarea stării aparatelor de comutaţie cu semnalizarea optică şi
acustică specifică în cazul modificării poziţiei întreruptoarelor;
− afişarea principalilor parametrii analogici cu semnalizarea situaţiilor
de depăşire a limitelor admise pentru funcţionarea normală;
• actualizarea de către utilizator a stării separatoarelor;
• întocmirea jurnalului de exploatare.

Componenta off-line a programului asigură un mediu comod şi sugestiv
pentru antrenarea prin simulare în vederea executării manevrelor de bază din
instalaţia reală a laboratorului.




BIBLIOGRAFIE
1. PE 029. Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea
prin dispecer a instalaţiilor energetice din sistemul energetic naţional.
2. PE 117. Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic
naţional.
3. PE 118. Regulament general de manevre în instalaţii energetice.
4. Selischi, Al. ş.a. Sistem de control centralizat al unui ansamblu de staţii
electrice. Comunicare la Conferinţa Naţională de Energetică, U.P.B., 1988.

93

92
TEMA NR.8

MANEVRE COMPLEXE CARE CUPRIND UN
ANSAMBLU DE CENTRALE ŞI STAŢII ELECTRICE.
DETECTAREA PUNERILOR LA PAMÂNT ÎN
REŢELE CU PUNCTUL NEUTRU IZOLAT


8.1. SCOPUL URMĂRIT
În cadrul acestei etape sunt efectuate câteva manevre complexe, care
cuprind întregul ansamblu de circuite primare ale modelului de sistem din
laborator. Prima dintre aceste manevre, care constituie subiectul acestei teme, are
ca scop detectarea punerilor la pământ în reţelele cu punctele neutre izolate.
În esenţă, se urmăreşte revederea cunoştinţelor teoretice acumulate, fixarea
unui început de deprinderi câştigate în efectuarea manevrelor şi cunoaşterea unor
noi probleme specifice care se pot pune în exploatare.

8.2. CONSIDERATII TEORETICE
8.2.1. Punerea unei faze la pământ într-o reţea cu punctul neutru izolat
În electroenergetică se face o distincţie netă între noţiunile de “legare la
pământ” şi “punere la pământ”.
Legarea la pământ a unor părţi din instalaţiile electrice se face voit, la
montaj sau de către personalul de exploatare.
• Prin legarea la pământ a unor părţi din instalaţie care nu sunt sub tensiune dar
care accidental ar putea ajunge sub tensiune se urmăreşte protecţia omului
împotriva accidentelor prin electrocutare. De exemplu, în acest scop se leagă
la pământ manetele de acţionare manuală a aparatelor de comutaţie, carcasele
maşinilor electrice, circuitele scoase în revizie sau reparaţie etc.
• Prin legarea la pământ a unor puncte din circuitele electrice, cum ar fi de
exemplu punctele neutre ale înfăşurărilor în stea ale transformatoarelor, pe
lângă electrosecuritate, se mai urmăreşte realizarea unor anumite condiţii
tehnice de funcţionare a instalaţiei.

Punere la pământ se numeşte apariţia accidentală şi deci nedorită a
oricărei legături, galvanice sau printr-o rezistenţă relativ mică, între pământ şi părţi
din instalaţie care în mod normal trebuie să funcţioneze izolat faţă de pământ.
Orice punere la pământ reprezintă un defect.
În instalaţiile electrice urmările unei puneri la pământ sunt diferite în
funcţie de modul de tratare al punctului neutru.
În prezent, numeroase reţele de medie tensiune se realizează cu neutrul
legat la pământ prin rezistenţă.
93
În reţelele electrice cu punctul neutru legat efectiv la pământ sau prin
rezistenţă, punerea la pământ a unei faze reprezintă un scurtcircuit monofazat.
Intrucât urmările acestui scurtcircuit pentru instalaţia electrică pot fi foarte grave,
instalaţiile de acest tip sunt prevăzute cu o protecţie prin relee care trebuie să
deconecteze imediat circuitul defect.
În reţelele cu neutrul izolat (fig.8.1) sau legat la pământ prin bobină,
curentul care apare ca urmare a unei puneri la pământ este mult mai mic decât în
cazul precedent, în schimb pot apărea supratensiuni importante.









Fig.8.1. Schema de principiu a reţelei cu neutrul izolat:
a - în regim normal de funcţionare; b - în cazul punerii la pământ a unei faze.

În condiţii normale de funcţionare tensiunile celor trei faze în raport cu
potenţialul sunt egale cu valoarea tensiunii pe fază (fig.8.2). În cazul punerii
galvanice la pământ a unei faze (r
pp
= 0), peste steaua tensiunilor fazice se
suprapune un sistem de tensiuni homopolare U
RO
, U
SO
, U
TO
, ceea ce are ca efect
reducerea tensiunii fazei defecte PR’ la zero. În schimb tensiunile PS’ şi PT’
aplicate izolaţiei faţă de pământ a celorlalte două faze rămase “sănătoase” creşte
de √3 ori.

















94

Fig.8.2. Diagrama fazorială a tensiunilor faţă de pământ
în cazul punerii la pământ a unei faze
După cum se poate observa din compararea figurilor 8.2,a şi 8.2,b,
menţinându-se poziţia punctului P corespunzătoare potenţialului de referinţă al
pământului, în esenţă se poate considera că steaua tensiunilor fazice şi triunghiul
tensiunilor dintre faze se translează, fără să se deformeze, în aşa fel încât punctul
corespunzător potenţialului fazei care s-a pus la pământ se suprapune peste
punctul P. Circuitelor consumatorilor care sunt izolate faţă de pământ li se aplică
deci în continuare un sistem simetric de tensiuni, ca şi în regim normal. Avându-
se însă în vedere supratensionarea fazelor care rămân sănătoase, în instalaţiile cu
punctul neutru izolat, izolaţiile faţă de pământ ale tuturor celor trei faze se
dimensionează mai larg.

Prin urmare, în cazul punerii la pământ a unei faze într-o reţea cu
punctul neutru izolat, alimentarea consumatorilor se poate continua în
principiu fără întrerupere. În practică însă, funcţionarea cu o punere la pământ
nu este admisă decât un interval de timp limitat (de exemplu, până la 2 ore),
întrucât datorită supratensiunilor ce apar se măreşte riscul străpungerii izolaţiei
uneia dintre cele două faze rămase sănătoase. Scurtcircuitul prin dublă punere la
pământ care ar rezulta în acest caz este un defect periculos pentru instalaţiile
electrice, ceea ce impune o deconectare neîntârziată.

Avându-se în vedere cele arătate mai sus, în reţelele cu punctul neutru
izolat de obicei nu apare justificată prevederea unor protecţii prin relee care să
comande deconectarea circuitului în care a apărut o punere la pământ. Se impune
cu necesitate prevederea unui dispozitiv de semnalizare care să avertizeze
personalul de exploatare cu privire la apariţia unei puneri la pământ.
Personalul de exploatare, odată avertizat, trebuie să detecteze neîntârziat
faza defectă şi circuitul în care s-a produs acest defect, urmând apoi manevrele
de izolare a părţii respective de reţea, pe cât posibil fără întreruperea alimentării
vreunuia dintre consumatori.

8.2.2. Semnalizarea apariţiei şi detectarea locului unei puneri la pământ
8.2.2.1. Instalaţia de măsurat
Pentru controlul izolaţiei celor trei faze trebuie măsurate tensiunile în
secundarul reductoarelor de tensiune.
Se folosesc transformatoare de tensiune trifazate, cu câte două înfăşurări
secundare, una cu conexiunea în stea pentru măsurarea tensiunilor dintre fiecare
fază şi pământ, iar cealaltă cu conexiunea în triunghi deschis pentru măsurarea
unei componente proporţionale cu cea homopolară:

3
0
U U U U
PR PS PT − − − −
= + + .
95

Se pot utiliza numai transformatoare de tensiune ale căror circuite
magnetice permit închiderea pe un drum de reluctanţă minimă a celor trei fluxuri
homopolare care sunt sinfazice. În acest scop, în centrale şi staţii se folosesc:
• fie reductoare trifazate cu circuitul magnetic având cinci coloane [1], aşa cum
sunt toate transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare din
laborator;
• fie ansambluri de câte trei reductoare monofazate, fiecare cu circuit magnetic
propriu.

Înfăşurările se conectează ca în figura 8.3. Cu toate că punctul neutru pe
partea primară a reductorului de tensiune este legat la pământ, avându-se în vedere
impedanţa foarte mare a înfăşurărilor sale, se poate totuşi considera că reţeaua
funcţionează practic cu neutrul izolat faţă de pământ.











Fig.8.3. Schema de conectare a voltmetrelor pentru controlul stării izolaţiei
celor trei faze şi a releului de semnalizare a unei puneri la pământ

8.2.2.2. Semnalizarea apariţiei punerii la pământ
La înfăşurarea secundară în triunghi deschis se conectează un releu de
tensiune maximă, care se excită în cazul apariţiei unei puneri la pământ în
circuitele primare şi alimentează soneria de avertizare de la tabloul de comandă
(fig.8.3). Acelaşi releu mai comandă aprinderea lămpii unei casete de semnalizare
pe care stă scris: “Punere la pământ”.

8.2.2.3. Detectarea fazei puse la pământ
Această operaţie se face cu ajutorul voltmetrelor de control al stării
izolaţiei, montate pe pupitrele sau tablourile de comandă ale staţiilor la care sunt
racordate reţele cu punctul neutru izolat.
În condiţii normale de funcţionare, voltmetrele din figura 8.3. indică
tensiunile pe fază.
În cazul apariţiei punerii la pământ pe o fază, voltmetrul de pe faza defectă
va indica valori mai mici. Numai în cazul unei puneri directe la pământ, prin
96
rezistenţă nulă, una din indicaţii va fi zero, iar celelalte două vor creşte până la
valoarea tensiunii dintre faze.
În laborator, barele A
1
şi A
3
sunt echipate cu un singur set de trei
voltmetre, prevăzut cu un comutator pentru a se putea controla starea izolaţiei pe
un sistem sau pe celălalt de bare. Acelaşi principiu a fost aplicat şi la barele C
1
şi
C
2
.
În plus, pentru barele A
1
, A
3
şi C
1
, C
2
există câte un voltmetru cu
comutator pentru a se putea măsura pe rând toate cele trei tensiuni între faze.
Barele A
2
, B şi D sunt prevăzute cu câte trei voltmetre, care pot servi atât
pentru măsurarea tensiunii între faze, cât şi pentru controlul stării izolaţiei, în acest
scop fiind prevăzute cu câte un comutator cu două poziţii de lucru şi o poziţie de
zero.

8.2.2.4. Detectarea circuitului la care s-a produs punerea la pământ
Pentru a se detecta circuitul din instalaţie la care a apărut defectul,
personalul de exploatare poate folosi diverse metode, dintre care câteva sunt
descrise în cele ce urmează.

a. Folosirea protecţiei prin relee homopolare. Aceasta este cea mai comodă
metodă de detectare a circuitului defect şi se bazează pe măsurarea curenţilor de
secvenţă homopolară care se închid prin acest circuit [2]. Dacă plecarea este
realizată în cablu trifazat, aceasta se trece printr-un reductor de curent de secvenţă
homopolară, a cărui înfăşurare secundară alimentează un releu de curent (fig.8.4).

În regim simetric, suma fazorială
a curenţilor celor trei faze şi a fluxurilor
corespunzătoare este nulă. În cazul
apariţiei unei puneri la pământ rezultă o
circulaţie de curenţi homopolari în toată
reţeaua galvanic legată. Această circulaţie
este maximă pe circuitul defect. Releul se
reglează astfel încât să se excite numai la
această circulaţie maximă de curenţi şi
alimentează la rândul său un dispozitiv de
semnalizare optică a apariţiei punerii la
pământ pe circuitul respectiv (casetă
luminoasă sau releu cu clapetă). Cu toate
că este foarte comodă şi nu implică
întreruperi în alimentarea consumatorilor,
această metodă este utilizată numai atunci
când se justifică investiţiile suplimentare
pe care le necesită.
















Fig.8.4. Metoda de detectare
a circuitului cu punere la
pământ cu ajutorul protecţiei
homopolare
97
În anexa 8.1 este prezentată o instalaţie folosită în exploatarea reţelelor cu
neutrul izolat pentru sesizarea punerilor la pământ (ISPP), bazată pe folosirea
filtrelor de curent de secvenţă homopolară.

b. Folosirea cleştelui ampermetric (Dietz). Metoda este asemănătoare cu cea
precedentă (fig.8.5) şi are avantajul de a nu fi necesară întreruperea alimentării cu
energie a consumatorilor, dar aplicarea ei presupune apropierea personalului din
exploatare de instalaţii funcţionând la înaltă tensiune. Metoda poate fi aplicată
numai acolo unde realizarea constructivă a instalaţiei o permite, cu foarte multă
atenţie şi cu folosirea echipamentului individual de protecţie (mănuşi izolante,
încălţăminte izolantă, ochelari de protecţie etc.).

Fig.8.5. Metoda de detectare
a circuitului cu punere la
pământ cu ajutorul cleştelui
ampermetric (Dietz)

1. circuit magnetic al
reductorului de curent;
2. mâner izolant;
3. resort;
4. secundar al reductorului
de curent;
5. aparat de măsurat;
6. cablu (primar al
reductorului de curent).


c. Metoda deconectării succesive a circuitelor. Această metodă presupune
deconectarea pe rând a câte unui circuit din schemă şi în cazul în care circuitul nu
prezintă defect, repunerea lui imediat în funcţiune. În acest mod se poate găsi
destul de simplu circuitul în care a avut loc punerea la pământ, dar metoda prezintă
dezavantajul unor întreruperi de scurtă durată a consumatorilor alimentaţi de
circuitele sănătoase.

d. Metoda “insulelor”. Metoda oferă avantajul păstrării continuităţii
alimentării consumatorilor, dar nu poate fi aplicată decât în cazul staţiilor cu bare
colectoare duble şi cu cel puţin două alimentări corespunzător dimensionate.
Se eliberează un sistem de bare colectoare şi se trece una din sursele de
alimentare pe acest sistem. Apoi, fără a întrerupe alimentarea consumatorilor, cu
ajutorul cuplei transversale, se trece pe rând câte un circuit pe sistemul de bare
pregătit în acest scop, formându-se de fiecare dată o aşa zisă “insulă“. Circuitul
defect poate fi considerat detectat atunci când, după deschiderea cuplei, disimetria
98
tensiunilor dispare în restul instalaţiei şi se menţine în continuare numai pe
“insulă“.

e. Metoda secţionării succesive a unei configuraţii buclate. Metoda poate fi
aplicată atunci când există cel puţin două surse de alimentare racordate la noduri
diferite ale buclei. Prin câteva secţionări succesive ale buclei în două părţi
distincte se poate determina linia sau bara defectă, fără întreruperi în alimentarea
consumatorilor.

8.2.2.5. Determinarea locului în care s-a produs punerea la pământ pe circuitul
detectat anterior
Acest lucru este necesar pentru a veni în ajutorul echipei de reparaţii atât
în cazul unei linii aeriene, dar mai ales în cazul unei linii în cablu, când poate fi
mult redus volumul de săpături. În principal, în acest scop se folosesc metode
bazate pe principiul punţii Wheastone sau pe principiul radiolocaţiei [3]. În anexa
8.2 sunt prezentate câteva metode de determinare a locului defectului pe cablurile
de forţă.



BIBLIOGRAFIE
1. Călin, S., Marcu, S. Protecţia prin relee a sistemelor electrice. Bucureşti,
Editura Tehnică, 1975, 466 p.
2. Baciu, A., şi Laszlo, T. Exploatarea şi repararea reţelelor electrice. Bucureşti,
Editura Tehnică, 1969, 414 p.


99

Anexa 8.1.


Instalaţie pentru sesizarea punerilor la pământ (ISPP)

Folosirea ISPP este posibilă atât în reţelele cu neutrul izolat, cât şi în
reţelele cu neutrul legat la pământ printr-o bobină de stingere a arcului electric.
Deoarece instalaţia este folosită şi în reţelele compensate, aproape de
rezonanţă, pe fundamentală (50 Hz), se sesizează armonicile superioare (în special
imparele 3 şi 5 conţinute în curentul de punere la pământ).
Curentul de punere la pământ are un conţinut bogat în armonici superioare,
datorat printre altele şi circuitelor rezonante care se formează între
transformatoarele staţiei şi capacitatea reţelei.
Pe linia defectă circulă un curent homopolar maxim, egal cu suma
curenţilor homopolari debitaţi de liniile sănătoase.

ISPP se compune din următoarele elemente (fig.A.8.1):

• transformator de adaptare între filtrul homopolar, care are o impedanţă mică şi
filtrul trece-bandă, care are o impedanţă de intrare mare;
• filtrul trece-bandă, care permite trecerea frecvenţelor de 150 şi 250 Hz;
• aparatul de măsurat magnetoelectric, care preia printr-o schemă de redresare
semnalul de la ieşirea filtrului trece-bandă şi dă o indicaţie proporţională cu
acest semnal.

Indicatorul ISPP are trei sensibilităţi 50 - 100 - 400 mA. Cu ajutorul
comutatorului K
1
se trece instalaţia succesiv pe liniile din staţia respectivă, cu
observaţia că în timpul acestei operaţii sensibilitatea aparatului de măsurat trebuie
păstrată aceeaşi.
Când în instalaţie nu există punere la pământ, comutatorul K
1
trebuie fixat
pe poziţia 0.












100












































101



Anexa 8.2

Metode de determinare a locului defectului pe cablurile de forţă

Natura defectului se determină cu ajutorul megohmetrului de 500, 1000
sau 2500 V, măsurându-se rezistenţa de izolaţie între fazele cablului şi între faze şi
manta. Măsurarea rezistenţelor de izolaţie se efectuează din ambele capete ale
cablului pentru a se determina eventualele întreruperi ale conductoarelor.
Pentru a se putea determina locul de defect este necesar ca rezistenţa la
locul defectului să fie micşorată, deci defectul să fie agravat. Acest lucru se
realizează prin aşa zisa “ardere a defectului”. Se folosesc următoarele instalaţii:
• o instalaţie de redresare de înaltă tensiune pentru încercarea şi străpungerea
prealabilă cu înaltă tensiune a locului de defect;
• o instalaţie de ardere în curent alternativ (transformator de ardere de 7-10 kVA
cu mai multe prize de tensiuni).

Lucrarea de “ardere” a defectului se efectuează în baza unei autorizaţii de
lucru cu luarea unor măsuri speciale de protecţie a muncii. La locul de ardere al
defectului este necesară o sursă monofazată cu o putere de minimum 10 kVA.
După străpungerea locului defect prin aplicarea tensiunii continue, se aplică
tensiunea alternativă, care este micşorată odată cu creşterea curentului de ardere.
Arderea se consideră terminată atunci când s-a ajuns la valori mici (sub
valoarea 5 ohmi) ale rezistenţei de trecere la locul de defect.

La arderea defectelor pe cablurile de joasă tensiune se urmăreşte ca
acestea să fie deconectate dinspre toate părţile din care ar putea fi alimentate
(firide, tablouri de distribuţie), inclusiv conductorul de nul.
La aplicarea tensiunii mărite, datorită micşorării distanţelor de izolaţie faţă
de părţile mai apropiate ale instalaţiei care rămân sub tensiune, acestea trebuie
protejate cu teci din cauciuc sau cu paravane.
Tensiunea de ardere pentru cablurile de joasă tensiune nu trebuie să
depăşească valoarea de 1000 V în curent alternativ..

Metodele folosite pentru determinarea locului de defect pe cablurile
electrice sunt:
• metode relative, care permit determinarea distanţei de la locul de unde se face
măsurarea până la locul defectului; precizia este mai scăzută, din cauza
imposibilităţii determinării lungimii cablului; din această categorie de metode
fac parte metoda impulsurilor, metoda punţii şi metoda capacitivă;
102
• metode absolute, care permit indicarea locului de defect direct pe traseu; din
această categorie de metode fac parte metoda inducţiei şi metoda acustică (a
descărcărilor capacitive).

La determinarea locului de defect se utilizează în prealabil o metodă
relativă pentru determinarea aproximativă a zonei de defect, după care, pentru
determinarea exactă a locului de defect se utilizează una din metodele absolute. In
continuare sunt prezentate două din metodele mai des folosite.

Metoda impulsurilor reflectate. Este o metodă relativă, care se bazează pe
reflexia impulsurilor electrice la locul defectului datorită modificării în acest loc a
impedanţei caracteristice a cablului. Se măsoară intervalul de timp dintre
momentul transmiterii impulsului şi momentul sosirii la sursă a impulsului
reflectat.
Aparatele utilizate sunt prevăzute cu un tub catodic, pe ecranul căruia se
citeşte intervalul de timp între momentul transmiterii impulsului şi momentul
ajungerii impulsului reflectat. Pentru o anumită viteză de propagare a undei, care
depinde de caracteristicile de material ale cablului, rezultă distanţa până la locul
defectului. Aparatul folosit se numeşte “locator de defecte”.
Eficacitatea folosirii aparatului este sporită dacă echipa de lucru dispune
de fotografiile realizate la recepţia cablului care reprezintă imaginile fazelor pe
ecranul locatorului (fig.A.8.2,a).














Fig.A.8.2,a. Ecranul tubului catodic al locatorului
I. Cazul unui scurtcircuit; II. Cazul întreruperii unei faze
1. Momentul transmiterii impulsului de sondaj;
2. Momentul recepţionării impulsului reflectat.
L
x
- diferenţa în timp între momentele 1 şi 2, care este proporţională cu distanţa
până la locul în care este defectul.

103
Metoda inducţiei. Este o metodă cu precizie absolută şi se aplică după
arderea defectului, care provoacă la locul de defect un scurtcircuit între faze.
De la un generator de curent de înaltă frecvenţă (800-3000 Hz) se trimite
pe cablul defect un curent electric. În jurul cablului acest curent produce un câmp
electromagnetic care are o distribuţie spaţială corelată cu structura cablului.
La suprafaţa pământului acest câmp poate fi recepţionat prin fenomenul de
inducţie cu ajutorul unui cadru de recepţie (o bobină) a unui amplificator şi al unor
căşti telefonice. În căştile telefonice se recepţionează un sunet pe toată lungimea
cablului în care circulă curentul produs de generator. Deasupra locului defectului,
unde curentul trece de la un conductor la altul, se produce o creştere a câmpului
electromagnetic şi curentul în căşti creşte simţitor, atenuându-se în întregime
după circa 0,5 m de la locul defectului.
Sunetul prezintă variaţii periodice de intensitate, deoarece fazele cablului
sunt răsucite între ele cu un pas de 0,5-2,5 m şi deci suma câmpurilor
electromagnetice produse de curenţii care circulă prin cele 2 faze pe care s-a
aplicat generatorul este variabilă. Curba de audibilitate şi schema folosită obişnuit
pentru determinarea locului defectului sunt prezentate în figura A.8.2,b.



























104

Fig.A.8,b. Schemă pentru determinarea locului defectului
prin metoda inductivă în cazul unui scurtcircuit între faze

1 - căşti; 2 - amplificator; 3 - sondă; 4 - generator semnal; 5 - locul scurtcircuitului;
6 - mantaua cablului; R,S,T - fazele cablului.
104
TEMA NR.9

SELECTIVITATEA PROTECŢIILOR MAXIMALE
DE CURENT DIN STAŢII. INSTALAŢIA DE
PRODUCERE VOITĂ A DEFECTELOR DIN
MODELUL DE SISTEM AL LABORATORULUI

9.1. SCOPUL URMĂRIT
După însuşirea manevrelor curente din regim normal şi a unora dintre
manevrele necesare pentru lichidarea unui incident mai puţin grav (punerea la
pământ într-o reţea cu neutrul izolat) sau într-un regim postavarie, se trece la
cunoaşterea primelor noţiuni privind reglajul protecţiilor prin relee în cadrul
exploatării instalaţiilor electrice din centrale şi staţii şi a instalaţiei de producere
voită a defectelor din modelul de sistem al laboratorului.

9.2. CONSIDERAŢII TEORETICE
9.2.1. Regimurile instalaţiilor electroenergetice şi principalele funcţii ale
protecţiilor prin relee
Regimul sau modul de funcţionare al unei instalaţii electroenergetice este
definit de valorile pe care le au în momentul respectiv diverşii săi parametri
caracteristici. Ca exemplu de astfel de parametri se pot cita: frecvenţa, tensiunea,
impedanţele în lungul circuitelor şi impedanţele transversale ce caracterizează
nivelul de izolaţie care trebuie să existe între faze, precum şi între acestea şi
pământ.
În exploatare este de dorit ca valorile unora dintre aceşti parametri să fie
menţinute pe cât posibil constante (frecvenţa, tensiunea), ale altora simetrice şi la
un nivel suficient de ridicat (impedanţele longitudinale şi de izolaţie), iar sarcina
să varieze în anumite limite admisibile. Pentru fiecare parametru, limitele de
variaţie admise sunt precizate prin norme. În cadrul acestor limite admisibile se
situează domeniul regimurilor de funcţionare normale.
Incident se consideră evenimentul în urma căruia se modifică în sens
nedorit starea de exploatare a unei instalaţii.
Dacă în urma unui incident valorile unuia sau ale mai multor parametri
caracteristici ai funcţionării ajung în afara intervalelor de variaţie admise,
instalaţiile afectate trec în domeniul regimurilor de funcţionare anormale.
Din punctul de vedere al posibilităţii de funcţionare, regimurile anormale
se împart în două categorii: cu funcţionarea temporar admisibilă sau cu
funcţionarea inadmisibilă. Celor din urmă în practică li se spune regimuri de
avarie.
În regimuri anormale cu funcţionare temporar admisibilă se ajunge în
urma unor incidente mai puţin grave când, faţă de intervalele de variaţie normală,
valorile parametrilor caracteristici se modifică relativ puţin. Un exemplu în acest
105
sens, care a fost studiat anterior, este cazul punerii la pământ al unei faze în reţele
cu punctul neutru izolat.
În regimuri de avarie, care sunt regimuri anormale de funcţionare
inadmisibilă, se ajunge în urma unor incidente grave, care au drept consecinţe
deteriorări de echipamente sau întreruperi în alimentarea cu energie a unor
consumatori. Astfel de incidente grave sunt numite avarii şi în cazul lor valorile
parametrilor caracteristici de funcţionare se depărtează mult de intervalele de
variaţie admisibilă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă scurtcircuitele.
Elementele avariate trebuie neîntârziat deconectate pentru a se evita
extinderea avariei prin deteriorarea unor noi echipamente şi pentru a se reasigura
alimentarea pentru cât mai mulţi consumatori, în condiţii calitative pe cât este
posibil mai bune. Există cazuri în care un regim postavarie este doar un regim
anormal cu funcţionare temporar admisibilă şi în continuare personalul de
exploatare mai trebuie să efectueze operativ o serie de manevre pentru a se ajunge
într-un regim normal.
Personalul de exploatare este ajutat în activitatea sa de supraveghere şi
conducere a funcţionării instalaţiilor electroenergetice de protecţiile prin relee.
Aceastea au rolul de a sesiza (mult mai repede decât personalul) variaţiile
inadmisibile ale parametrilor de funcţionare, având apoi posibilitatea să acţioneze
în următoarele două sensuri:
• în cazul unui regim anormal cu funcţionare temporar admisibilă semnalizează
modificarea parametrilor pe care au sesizat-o, pentru ca, în intervalul de timp
cât se mai poate funcţiona, personalul să ia măsuri în scopul revenirii într-un
regim normal de funcţionare şi prin aceasta să se asigure continuitatea şi
calitatea în alimentarea consumatorilor;
• în cazul unui regim de avarie comandă deconectarea imediată a circuitului
sau instalaţiei avariate şi semnalizează variaţiile inadmisibile ale parametrilor
pe care le-au sesizat, pentru ca astfel personalul să aibă o primă indicaţie cu
privire la natura incidentului care a avut loc.

În instalaţiile sistemului energetic naţional, incidentele sunt evenimente
aleatorii nedorite, reducerea numărului şi a gravităţii acestora reprezentând unul
dintre obiectivele principale în proiectare, la montaj şi în cadrul exploatării.
Spre deosebire de instalaţiile industriale, modelul de sistem din laborator
este prevăzut cu posibilităţi de realizare voită a unei game variate de incidente, atât
pentru cercetare ştiinţifică, cât şi în vederea creerii pentru viitorii ingineri a unor
posibilităţi de studiu pe care nu le pot avea în cadrul practicilor în producţie şi pe
care adesea, mai mulţi ani în şir nu le au nici în cadrul activităţii lor inginereşti.

9.2.2. Protecţia maximală de curent
9.2.2.1.Condiţiile principale ce trebuie îndeplinite de protecţia maximală de
curent pentru o lichidare optimă a defectelor
106
Protecţia maximală de curent acţionează ca urmare a creşterii curentului în
circuitul primar pe care îl protejează. De exemplu, acesta se poate întâmpla în
cazul unui scurtcircuit sau al unei suprasarcini.
Ca şi toate celelalte tipuri de protecţii, protecţia maximală trebuie să
satisfacă condiţiile enumerate în cele ce urmează [2].
• Rapiditatea. Protecţia trebuie să acţioneze cât mai repede pentru a se
limita efectele periculoase ale supracurenţilor.
• Selectivitatea. Protecţia trebuie să deconecteze numai elementul la care a
apărut defectul, toate celelalte părţi componente ale sistemului electric
rămânând în funcţiune; prin această alegere a elementului defect se urmăreşte
întreruperea alimentării unui număr minim de consumatori.
• Siguranţa. Toate elementele care alcătuiresc protecţia respectivă trebuie să
poată acţiona corect: schemele trebuie realizate cu elemente cât mai puţine şi
mai sigure, pentru a nu creşte probabilitatea acţionărilor greşite sau a
refuzurilor de acţionare. Periodic trebuie făcute verificări în acest sens
deoarece, funcţionând foarte rar, lipsesc indicii cu privire la buna ei stare de
funcţionare.
• Sensibilitatea. Protecţia trebuie să acţioneze în cazul unor abateri cât mai
mici de la valoarea normală a parametrului controlat. Această calitate se
exprimă prin coeficientul de sensibilitate al protecţiei;
K
I
I
sens
sc
pp
=
. min
(9.1)
în care:
I
sc.min
-

valoarea efectivă minimă posibilă la un timp după producerea
defectului egal cu timpul de acţionare al protecţiei, în cazul unui
scurtcircuit metalic în zona protejată;
I
pp
- curentul din circuitul protejat la care porneşte protecţia..

Valorile coeficientului de sensibilitate trebuie să fie supraunitare şi se
recomandă să fie cuprinse între 1,2 şi 2, pentru a se asigura o funcţionare corectă a
protecţiei şi în cazul scurtcircuitelor prin arc, când din cauza rezistenţei arcului
curenţii de scurtcircuit au valori mai mici.

9.2.2.2.Principalele elemente componente ale protecţiei maximale de curent
Protecţia maximală de curent este constituită în principal din două
elemente: elementul de pornire şi elementul de temporizare.
Elementul de pornire serveşte pentru punerea în funcţiune a protecţiei
atunci când curentul din circuitul protejat creşte până la o valoare egală sau mai
mare decât curentul de pornire al protecţiei I
pp
. .
Elementul de temporizare serveşte pentru crearea unei anumite întârzieri
de acţionare a protecţiei, necesară pentru asigurarea selectivităţii.
107
În general, rolul elementului de pornire este jucat de relee maximale de
curent cu acţiune aproape instantanee, iar ca element de temporizare se foloseşte
un releu de timp (fig.9.1).
Contactele releelor de curent din figura 9.1 sunt contacte normal deschise.
Contactul releului de timp este un contact normal deschis cu temporizare la
închidere, fapt indicat de orientarea săgeţii rotunjite ataşate contactului.















Fig.9.1. Schema principială a protecţiei maximale de curent:
1 - releu de curent; 2 - releu de timp; 3 - releu de semnalizare.

În cazul creşterii curentului prin înfăşurarea releelor de curent 1 peste
valoarea I
pr
, acestea se excită şi îşi comută contactele din poziţia normal deschisă
în poziţia închisă, alimentând astfel circuitul înfăşurării releului de timp 2. După
trecerea intervalului de timp la care a fost reglată temporizarea releului 2, acesta îşi
închide contactul şi transmite impulsul de declanşare la întreruptor. Totodată,
releul de semnalizare 3, prin intermediul contactelor sale, alimentează caseta de
semnalizare cu inscripţia “clapetă neridicată“, situată pe pupitrul de comandă P
o1
(fig.1.2.

), iar prin căderea clapetei sale indică protecţia care a funcţionat. Releul
clapetă este amplasat pe panoul de protecţii al circuitului respectiv.

9.2.2.3.Asigurarea selectivităţii protecţiei maximale de curent în cazul reţelelor
radiale
Introducerea treptelor de temporizare, reprezintă metoda cea mai simplă
pentru obţinerea unei selectivităţi corespunzătoare într-o reţea radială.
Dacă se consideră schema de reţea prezentată în figura 9.2, în cazul unui
scurtcircuit în motor, aceste este singurul element care trebuie deconectat. Prin
urmare, protecţia 5 se va putea realiza fără temporizare, intervenind doar cu o
foarte mică întârziere, datorită inerţiilor electrică şi mecanică ale releului respectiv
de curent.
108
Odată cu releul de curent al protecţiei 5 se va excita şi releul de curent al
protecţiei 4 şi eventual chiar şi cel al protecţiei 3 dacă valoarea curentului de
pornire la care acesta din urmă a fost reglată, a rezultat necesar să fie suficient de
mică. Pentru ca totuşi protecţiile 4 şi 3 să nu transmită la întreruptoarele lor
comanda de declanşare, ele se temporizează cu o treaptă ( ) t = t +
a4 a5
∆t şi
respectiv două trepte ( ) t = t + = t + 2 t .
a3 a4 a5
∆ ∆ t













Fig.9.2. Protecţiile maximale de curent, treptele de temporizare şi
timpul de acţionare în cazul unei reţele radiale

În cazul foarte rar, în care la protecţia 5 s-ar înregistra un refuz de
acţionare, elementul următor care ar trebui să izoleze defectul este protecţia 4. Prin
urmare, ea are un rol de rezervă al protecţiei 5 şi în plus rolul de protecţie de bază
pentru orice defect pe linia L
3
sau pe sistemul de bare alimentat de aceasta.
Rezultă deci necesare temporizări crescânde de la consumatori spre sursă:
t t t t
a a a a 4 3 2 1
< < < . (9.2)
Pentru o bună selectivitate, mărimea treptelor de temporizare ∆t se ia de
ordinul 0,5-0,7 secunde.

9.2.2.4. Stabilirea curenţilor de pornire ai protecţiei maximale de curent şi ai
releelor acesteia
Curentul din circuitul primar protejat la care protecţia trebuie să intre în
funcţiune este numit curent de pornire al protecţiei I
pp
.Valoarea acestui curent se
calculează cu ajutorul relaţiei:
I
K
K
I
pp
sig
rev
sarc
=
max. .
, (9.3)
în care:
I
max.sarc


- curentul maxim de sarcină admis pentru circuitul primar
respectiv;
K
sig
- coeficient de siguranţă, pentru care se adoptă valori între 1,15-1,25;
109

K
rev

-

coeficientul de revenire al releelor de curent, de obicei egal cu 0,85.

Ceea ce se urmăreşte la stabilirea curentului I
pp
este funcţionarea corectă a
protecţiei şi în acest scop prin relaţia 9.3 sunt avute în vedere două aspecte
principale.
• O protecţie maximală de curent trebuie să pornească numai dacă se depăşeşte
curentul maxim de sarcină admis pentru circuitul primar respectiv. Acest
lucru se are în vedere prin produsul K
sig
.I
max.sarc
.

• După declanşarea unui defect de către o protecţie din aval (cum ar fi, de
exemplu, protecţia 5 din fig.9.2) nu trebuie să acţioneze nici una dintre
protecţiile din amonte care au mai pornit iniţial datorită unui curent mare de
defect. Dacă curentul se micşorează datorită eliminării defectului, aceste
protecţii trebuie să revină în intervalul de timp prevăzut pentru aceasta prin
trepte de temporizare.

O protecţie revine prin dezexcitarea releelor de curent numai dacă valoarea
curentului coboară la o fracţiune din curentul de pornire egală cu coeficientul de
revenire. Revenirea protecţiei trebuind să fie asigurată la o valoare superioară
curentului I
max.sarc
, curentul de pornire se mai amplifică deci cu 1/K
rev
.
Pentru determinarea curentului de pornire al releelor I
pr
mai trebuie ţinut
seama de raportul de transformare n
TC
al transformatoarelor de curent de la care
acestea se alimentează. În cazul schemelor de racordare din figurile 9.1 şi 9.4, care
sunt folosite şi în laborator:
I
I
n
pr
pp
TC
= . (9.4)
Releele maximale sunt prevăzute cu posibilităţi de variaţie în exploatare a
curentului lor de pornire, care se fixează la valorile determinate cu ajutorul
relaţiilor 9.3 şi 9.4.

9.2.2.5. Asigurarea selectivităţii protecţiei maximale de curent în cazul reţelelor
cu alimentare de la două capete
În acest caz, un defect pe o linie ar fi alimentat din ambele părţi, ceea ce
impune prevederea de întreruptoare şi protecţii prin relee la ambele capete ale
fiecărei linii (fig.9.3).
Pentru obţinerea selectivităţii, la o primă tratare a problemei s-ar putea să
pară suficientă prevederea a două scări de temporizare: una pentru protecţiile
întreruptoarelor din stânga liniilor (6, 4 şi 2), culminând cu temporizarea protecţiei
1 a întreruptorului sursei de alimentare din partea stângă, iar cealaltă, simetric,
pentru protecţiile care comandă întreruptoarele din partea dreaptă. Se poate însă
observa uşor că o astfel de soluţie este necesară, dar nu şi suficientă. Într-adevăr,
110
de exemplu în cazul unui defect pe linia L
2
, când în mod corect ar trebui să
deconecteze întreruptoarele I
4
şi I
5
, datorită unor temporizări mai mici, ar acţiona
protecţiile 3 şi 6. Prin deconectarea întreruptoarelor respective, în mod greşit ar fi
scoase total de sub tensiune staţiile ST
2
şi ST
3
şi deci toate circuitele alimentate de
la barele acestor staţii.
Rezultă deci, că în cazul reţelelor alimentate de la două capete, la criteriul
temporizării mai trebuie asociat şi un al doilea criteriu de selecţie. În acest scop
se foloseşte criteriul direcţiei curentului de defect.





















Fig.9.3. Protecţia maximală de curent direcţională şi treptele de temporizare
corespunzătoare unei reţele cu alimentare bilaterală

În figura 9.3 organele direcţionale sunt simbolizate prin dreptunghiuri cu
săgeţi. În cazul unui scurtcircuit în punctul K , ambele surse debitează pe defect şi
deci sensul curentului de scurtcircuit prin instalaţie corespunde cu sensul
direcţionării numai pentru protecţiile 2, 4, 5 şi 7. În acest fel se evită acţionarea
neselectivă a protecţiilor 3 şi 6. Protecţiile 2 şi 7 în mod normal nu intervin,
deoarece după cum se poate vedea pe diagrama de temporizări:
t t
a a 2 4
> şi t t
a a 7 5
> . (9.5)
Rezultă deci că singurele elemente care pot să acţioneze selectiv pentru
izolarea defectului rămân întreruptoarele I
4
şi I
5
.
Este totuşi de menţionat că în cazul refuzului de acţionare al protecţiei 4
sau 5 vor acţiona cu o treaptă de întârziere protecţiile 2 sau respectiv 7. Acestea,
111
pe lângă rolul de protecţii de bază pentru defecte pe liniile L
1
sau L
3
, mai au deci şi
rolul de protecţii de rezervă pentru defecte pe linia L
2
sau pe barele staţiilor ST
2

sau ST
3
.

9.2.2.6. Principalele elemente ale protecţiei maximale direcţionale
Schema protecţiei maximale direcţionale este reprezentată în figura 9.4.
Elementul direcţional 2 este un releu de putere, care permite acţionarea numai în
cazul unui anumit sens de circulaţie al puterii, şi anume - de la bare spre linie.
Funcţionarea sa se bazează pe faptul că la trecerea de la un regim normal de
funcţionare la unul de avarie are loc o schimbare importantă a fazei curentului în
raport cu tensiunea.






















Fig.9.4. Schema protecţiei maximale direcţionale:
DI - dispozitiv de încercare; DD - dispozitiv de deconectare.

9.3. DESCRIEREA INSTALAŢIEI DE PRODUCERE VOITĂ A
DEFECTELOR DIN MODELUL DE SISTEM AL LABORATORULUI
Cu ajutorul instalaţiei de producere voită a defectelor, în mai multe puncte
ale modelului de sistem electroenergetic din laborator se pot provoca diverse
nesimetrii de schemă: puneri la pământ, toate tipurile de scurtcircuite posibile,
precum şi disimetrizări ale valorilor impedanţelor longitudinale pe toate fazele
celor cinci linii.
112
Instalaţia existentă în laborator se compune din două subansambluri
identice ca principiu şi realizare. Cu ajutorul primului subansamblu se pot
produce defecte în nouă puncte din centrala A şi liniile care pleacă din aceasta,
precum şi pe bara staţiei B. Cu ajutorul celui de al doilea subansamblu se pot
produce defecte în alte opt puncte din restul modelului de sistem. Unele defecte cu
caracter mai complex pot fi provocate folosind simultan ambele subansambluri.
Ca aşezare în laborator, instalaţiile fiecărui subansamblu sunt dispuse la
câte una din extremităţile staţiei B, (fig.1.2 poz.4). În figura 9.5 este prezentată
parţial schema de legături a unuia dintre cele două subansambluri.



































113











Producerea unui defect de tip transversal comportă patru etape: primele
trei sunt pregătitoare, iar cea de a patra reprezintă producerea efectivă a defectului.
In cele ce urmează, aceste etape, împreună cu instalaţiile aferente, sunt prezentate
în ordinea celei mai recomandabile succesiuni.

a. Stabilirea circuitului la care urmează a fi provocat defectul se realizează
cu ajutorul întreruptoarelor tripolare cu pârghie grupate pe schema din figura 9.5,
în interiorul chenarului marcat cu “a”. Pentru evitarea unor legături nedorite, cu
consecinţe care pot fi periculoase pentru instalaţie, trebuie avut grijă ca niciodată
să nu fie închis mai mult decât unul singur dintre întreruptoarele fiecăruia dintre
cele două subansambluri.
Întreruptoarele pentru alegerea circuitului la care urmează a fi provocat
defectul sunt montate pe tablourile D
1
şi D
2
de la extremităţile staţiei B (poziţiile
4 din fig.1.2). În figura 9.6 este reprezentată principial, prin simboluri
convenţionale, dispoziţia aparatelor de pe cele două tablouri pentru producerea
defectelor. Pe tabloul D
2 ,
pe lângă cele opt întreruptoare pentru defecte, este
montat şi întreruptorul notat prin S
N
din circuitul liniei L
5
. Alături de pârghia
pentru manevrare a fiecăruia din cele 18 întreruptoare este montată câte o priză de
fortă pentru racordarea în punctul dorit din schemă a celor 4 noduri consumatoare
despre care s-a amintit în cadrul prezentării iniţiale a instalaţiilor din laborator.













114




Fig.9.6. Tablourile celor două subansambluri ale
instalaţiei de producere voită a defectelor

b. Precizarea locului de defect din lungul liniilor
Fiecare fază a liniilor L
1
, L
2
, L
3
şi L
4
este modelată cu ajutorul câte unei
bobine de inductanţă fără fier, prevăzută cu şase ploturi pentru posibilitate de
variaţie a lungimii în cinci trepte. Pentru fiecare dintre aceste linii este prevăzută
în plus câte o bobină pentru modelarea influenţei pământului şi închiderea
componentelor homopolare de curent. La linia L
5
principiul este acelaşi, cu
observaţia că fiecare dintre cele două tronsoane L
5AB
şi L
5BC
are fazele şi pământul
modelat nu prin una, ci prin cinci bobine distincte.
La toate liniile, de la fiecare plot intermediar se pot realiza câte două
legături, ambele prin contacte cu filet şi presare. Una dintre aceste legături asigură
continuitatea circuitului şi totodată stabileşte lungimea fazei respective de linie.
Cea de a doua legătură precizează locul defectului transversal din lungul aceleiaşi
faze de linie.
Nesimetrii longitudinale pot fi realizate prin stabilirea de lungimi diferite
ale fazelor uneia sau a mai multor linii.
Cele două tablouri pentru variaţia lungimii liniilor şi pentru precizarea
locului defectelor transversale sunt dispuse tot la extremităţile staţiei B (poziţiile 3
din fig.1.2).

c. Stabilirea tipului de defect transversal (mono, bi sau trifazat). In acest
scop, pe fiecare din cele două tablouri D
1
şi D
2
este prevăzut în partea superioară
câte un ansamblu de patru întreruptoare monofazate (fig.9.6). Ele se manevrează
cu o ştangă al cărei mâner este realizat din material izolant.
Trebuie însă avut în vedere că tipul de defect transversal este condiţionat
şi de modul de tratare al punctelor neutre. În acest scop, pentru fiecare dintre cele
cinci transformatoare din laborator este prevăzut câte un separator monofazat cu
care se poate modela legarea efectivă la pământ a punctului neutru al conexiunii în
stea, care se adoptă de regulă pentru înfăşurările conectate la reţea. Aceste
separatoare sunt montate în partea de jos a tablourilor pentru stabilirea lungimii
liniilor şi precizarea locurilor de defect pe linii.
În laborator, legarea punctelor neutre nu se face însă la pământ, ci la o
reţea de nul care în instalaţiile de înaltă tensiune nu există, dar care a trebuit să fie
realizată suplimentar pentru modelarea influenţei pământului în cadrul modelului
din laborator. Această reţea suplimentară de nul are aceeaşi configuraţie cu reţeaua
trifazată, galvanic legată între nodurile A, B, C, D şi în cadrul ei sunt intercalate
bobinele numărul patru - notate prin N - ale tuturor modelelor de linie.
115
Odată cu comutarea fiecărui întreruptor tripolar din reţeaua trifazată se
produce şi comutarea unui întreruptor monofazat din punctul electric
corespunzător al reţelei de nul.

d. Producerea defectului transversal pregătit în etapele anterioare se
realizează la fiecare dintre cele două subansambluri cu ajutorul câte unui contactor
montat în partea superioară a panoului respectiv de defecte D (fig.9.6). Cheile de
comandă ale acestor două contactoare sunt montate pe pupitrele de comandă P
o1
şi
P
o2
(fig.1.2). Pe aceleaşi pupitre mai sunt prevăzute semnalizări luminoase care
indică tipul defectului, ampermetru pentru măsurarea curenţilor de defect (numai
pe pupitrul P
o2
) şi câte un buton prin care defectul poate fi făcut “trecător”. În
acest scop, butonul este intercalat în circuitul unui releu de timp cu care poate fi
reglat intervalul de timp dintre momentul când se dă comanda de anclanşare a
contactorului care produce defectul şi momentul când, automat, se transmite
comanda de deconectare a aceluiaşi contactor. Aceste relee sunt montate în
pupitrele de colţ P
o1
şi P
o2
, iar temporizarea lor poate fi reglată până la 9
secunde.
Pe schema sinoptică a modelului de sistem din laborator - care se găseşte
pe tabloul de comandă - pe lângă semnalizările prezenţei tensiunii pe barele
colectoare şi ale poziţiei tuturor întreruptoarelor şi separatoarelor, mai există
semnalizări luminoase care indică locul defectului.

BIBLIOGRAFIE
1. PE 005. Regulament pentru analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor din
instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi căldurii.
2. Călin, S. şi Marcu, S. Protecţia prin relee a sistemelor electrice. Bucureşti,
Editura Tehnică, 1975, 466 p.
3. Badea, I. ş.a. Protecţia prin relee şi automatizarea sistemelor electrice.
Bucureşti, Editura Tehnică, 1973, 531 p.
116
TEMA NR.10

AUTOMATIZĂRI FOLOSITE ÎN CENTRALE ŞI
STAŢII PENTRU MĂRIREA CONTINUITĂŢII ÎN
ALIMENTAREA CONSUMATORILOR: AAR, RAR
ŞI DAS. AUTOPORNIREA MOTOARELOR DE SERVICII
INTERNE

10.1. SCOPUL URMĂRIT
Asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică constituie una din
sarcinile majore ce revin sectorului energetic. După cum s-a putut constata şi în
etapele anterioare, în centralele şi staţiile electrice se iau numeroase şi variate
măsuri pentru a se asigura consumatorilor o alimentare cât mai sigură.
Automatizările au în acest sens un rol esenţial.
Dintre automatizările care au ca scop principal mărirea continuităţii în
alimentarea consumatorilor, cele mai importante sunt anclanşarea automată a
rezervei (AAR), reanclanşarea automată rapidă (RAR) şi descărcarea automată a
sarcinii (DAS).
În lucrare se urmăreşte prezentarea rolului tehnologic, a condiţiilor pe care
trebuie să le îndeplinească din acest punct de vedere şi a modului de reglare de
către personalul din centrale şi staţii a instalaţiilor de AAR, RAR şi DAS.
Totodată, legat de AAR, se abordează şi problema asigurării condiţiilor de
autopornire a motoarelor de servicii interne din centralele electrice. Aceeaşi
problemă se pune şi în cazul întreruperii alimentării motoarelor asincrone
racordate la staţiile din reţea, în cazurile realimentării, atât prin AAR , cât şi prin
RAR.

10.2. CHESTIUNI TEORETICE
10.2.1. Anclanşarea automată a rezervei (AAR)
10.2.1.1. Principiul de realizare
Pentru a se asigura continuitatea alimentării consumatorilor, ca metodă de
bază se foloseşte prevederea de căi şi surse de alimentare de rezervă.
O dublare a tuturor căilor de alimentare ar fi însă foarte scumpă din
punctul de vedere al investiţiilor şi, micşorându-se impedanţele, ar putea conduce
la valori mult prea mari ale curenţilor de scurtcircuit. Din această ultimă cauză,
adeseori în practică, calea de alimentare de rezervă este menţinută deconectată. De
asemenea, pentru reducerea investiţiilor, atunci când este posibil, calea de
alimentare de rezervă este folosită pentru a asigura rezervarea mai multor căi de
alimentare normală, mergându-se pe ideea unei probabilităţi mici de coincidenţă
în timp a două avarii, la două căi de alimentare normală. De exemplu, această
soluţie se foloseşte foarte des la alimentarea serviciilor proprii din centrale.
117
Scopul unei instalaţii de AAR este ca în momentul în care alimentarea
normală nu mai poate satisface cerinţele consumatorilor, în locul ei să intre in
funcţiune automat alimentarea de rezervă.
În figura 10.1 este prezentată schema de principiu a unei instalaţii de
AAR.

















Fig.10.1. Schema de principiu a unei instalaţii de AAR

Elementul de măsurare şi pornire sesizează lipsa tensiunii pe barele
colectoare şi transmite prin elementul de întârziere (a) comanda de declanşare a
întreruptorului I
1
, prin care calea de alimentare normală este racordată la bare.
Numai după declanşarea întreruptorului I
1
, prin bloc-contactele
întreruptorului I
1
şi prin elementul de blocare împotriva acţionărilor repetate, se
transmite comanda de anclanşare a întreruptorului I
2
al căii de alimentare de
rezervă.
Într-o instalaţie electroenergetică pot apărea două situaţii distincte,
determinate de locul apariţiei defectului:
• situaţia în care intervenţia AAR este necesară;
• situaţia în care intervenţia AAR este inutilă.
Pentru ca instalaţia de AAR să poată deosebi aceste două situaţii, ea
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să intre în acţiune la scăderea nivelului de tensiune pe barele consumatorilor
sub o anumită valoare minimă;
b) anclanşarea alimentării de rezervă să nu se facă imediat, ci numai după
trecerea unui anumit interval de timp, numit pauză de AAR (t
AAR
) ;
c) anclanşarea căii de rezervă să se producă numai după deconectarea celei de
alimentare normale;
118
d) să funcţioneze o singură dată, deci dacă după funcţionarea AAR protecţia prin
relee comandă o nouă declanşare, AAR nu trebuie să mai lucreze.
În cele ce urmează se vor arăta câteva dintre principalele argumente care
stau la baza condiţiilor enunţate şi modalităţile prin care aceste condiţii sunt
satisfăcute în practica exploatării centralelor şi staţiilor electrice.
Dacă se discută diversele puncte de scurtcircuit marcate pe figura 10.2,
apare evidentă necesitatea ca instalaţia de AAR să fie capabilă să deosebească
situaţiile în care intervenţia sa ar fi utilă sau nu.








Fig.10.2. Schemă principială
pentru exemplificarea
selecţiilor de tensiune
şi de timp la o instalaţie
de AAR








În cazul defectelor în punctele K
1
sau K
2
, chiar dacă protecţia prin relee
ar realiza izolarea lor, alimentarea consumatorilor racordaţi la barele staţiei ST ar fi
întreruptă şi deci în aceste situaţii AAR trebuie să intervină.

a). Tensiunea pe barele staţiei ST va scădea şi în cazul defectelor în punctele
K
3
K
4
, K
5
, K
6
. Dacă însă aceste defecte ar fi separate de restul instalaţiei de către
protecţiile prin relee prin întreruptoarele circuitelor respective, intervenţia AAR
nu ar mai fi necesară, întrucât alimentarea consumatorilor staţiei ST nu ar mai fi
întreruptă.
Examinând schema din figura 10.2, se observă că în cazul defectelor din
punctele K
4
sau K
6
selecţia se poate face prin valoarea tensiunii, în sensul că
AAR se reglează astfel încât să nu intre în funcţiune, dacă nu este îndeplinită
condiţia de minimă tensiune pe barele staţiei ST. De exemplu, dintre cele două
valori ale tensiunii remanente pe barele staţiei considerate - U
rem(4)
şi U
rem(6)
, ar
119
trebui să se aleagă valoarea cea mai mică şi în funcţie de această valoare să se
regleze releele de tensiune minimă la valoarea de pornire:
U
U
n K
pr
rem
TT sig
=
. min
, (10.1)
în care:

U
pr
- tensiunea de pornire a releului;
n
TT
- raportul de transformare al transformatorului de tensiune care
alimentează releul;
K
sig
- coeficientul de siguranţă (1,1...1,2).

Valoarea adoptată în practică este de ordinul:
U
U
n
pr
nom
TT
≈ 0 25 , , (10.2)
în care U
nom
este tensiunea nominală la barele staţiei ST considerate.

Schema de alimentare a releelor de tensiune minimă de pe bara
consumatorului este reprezentată în figura 10.3. Se folosesc două relee într-o
conexiune logică “ŞI-ŞI”, pentru ca în caz de ardere a unei siguranţe, instalaţia de
AAR să nu intre în funcţiune în mod intempestiv.




Fig.10.3. Schemă de racordare a
releelor de tensiune
minimă care formează
elementul de măsurare
şi pornire al unei
scheme AAR



b). În cazul defectelor apropiate electric de bara de la care se alimentează
circuitul respectiv (cum ar fi de exemplu scurtcircuitele din punctele K
3
şi K
5
),
tensiunea remanentă fiind practic nulă, nu se mai poate face selecţia prin tensiune.
Prin urmare, mai trebuie asociată o selecţie printr-un al doilea parametru, în
acest scop folosindu-se timpul. Acesta este motivul pentru care în schema AAR se
prevede elementul de întârziere (notat cu a în figura 10.1). El trebuie reglat cu o
treaptă mai sus decât cea mai lentă dintre protecţiile de bază ale întreruptoarelor
reţelei de alimentare a consumatorilor racordate la barele staţiei ST. Notând
120
temporizarea maximă a acestei protecţii prin t
p max
, rezultă că releul de timp trebuie
reglat la valoarea:
t t t
AAR
a ( )
max
= + ∆ , (10.3)
în care ∆t=0,5-0,7s.

Diagrama de reglaj a temporizărilor pentru defectul din punctul K
5
este
ilustrată de figura 10.4.















Fig.10.4. Diagramă de reglaj a temporizărilor pentru
un defect apropiat de staţia ST

În mod analog trebuie avută în vedere şi eventualitatea defectului din
punctul K
3
, de astă dată pentru t
p max
luându-se în considerare valoarea celui mai
ridicat reglaj de timp al protecţiilor liniilor din staţia amonte, de la care se face
alimentarea normală.
În cazul unui defect pe barele staţiei ST (în punctul K
7
), valoarea tensiunii
scade foarte mult şi AAR funcţionează. Acest caz stă la baza a două dintre
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o schemă de AAR.
În primul rând trebuie avut în vedere că o parte dintre scurtcircuitele pe
bare pot fi trecătoare. Fiind produse de exemplu de o pasăre în staţii exterioare sau
de vreo altă vieţuitoare pătrunsă întâmplător în instalaţii interioare, după o scurtă
întrerupere a alimentării, suficientă pentru stingerea arcului electric prin care s-a
produs scurtcircuitul, există posibilitatea ca, după anclanşarea rezervei,
alimentarea să continuie în bune condiţii.
Timpul necesar deionizării depinde de mai mulţi parametri şi în primul
rând de tensiunea instalaţiei şi de felul întreruperii (mono sau trifazate).
În cazul întreruperii monofazate (fig.10.5,a) pauza de deionizare trebuie să
fie mai mare decât în cazul întreruperii trifazate (fig.10.5,b) - la aceiaşi tensiune de
121
exploatare - datorită influenţei cuplajului capacitiv al fazelor sănătoase rămase sub
tensiune.
La tensiune de ordinul a 6-20 kV intervalele de timp suficiente pentru
deionizare sunt mai mici decât timpii proprii de lucru ai majorităţii tipurilor de
întreruptoare. În schimb, la tensiuni mai mari, pentru a mări la defect pe bare
probabilitatea unui AAR reuşit, ar mai putea fi necesar un al doilea element de
întârziere, notat prin “b” pe figura 10.1. Dacă acestuia i se fixeaxă o temporizare
t
AAR
t ( )
, pauza totală de AAR rezultă:
t t t
AAR AAR
a
AAR
b
= +
( ) ( )
. (10.4)










Fig.10.5. Timpii de deionizare necesari în funcţie de tensiunea de
exploatare şi felul întreruperii alimentării:
a - monofazată; b - trifazată.

În al doilea rând trebuie avută în vedere eventualitatea unui AAR
nereuşit, respectiv realimentarea defectului de pe bare (separatoare de bară sau
întreruptoare) prin calea de rezervă. Într-un astfel de caz, de defect permanent,
protecţia prin relee a căii de rezervă comandă deconectarea întreruptorului
respectiv şi, pentru ca aceasta să rămână definitivă, în schema de AAR mai
trebuie prevăzut în mod obligatoriu elementul de blocare împotriva
acţionărilor repetate (condiţia d) menţionată anterior).

c). Condiţia ca închiderea căii de rezervă să se facă numai după
deschiderea celei de alimentare normală se realizează transmiţând comanda de
anclanşare printr-un bloc-contact normal închis al întreruptorului căii de
alimentare normală. În acest mod se evită realimentarea defectului, în ipoteza că
acesta s-a produs pe calea de alimentare normală. Totodată se mai asigură un
interval de timp pentru deionizare, cel de al doilea element de temporizare (dacă
mai este necesar), fiind plasat după contactul auxiliar al întreruptorului căii de
alimentare de rezervă.

10.2.2. Problema autopornirii motoarelor asincrone după o scurtă întrerupere
în alimentare
10.2.2.1. Prezentarea problemei
122
În figura 10.6 sunt prezentate, în cazul unei scurte întreruperi în
alimentare, curbele de variaţie în timp a tensiunii pe barele staţiei ST, a curentului
total de pe circuitul de alimentare a barelor, precum şi a turaţiei motoarelor
asincrone alimentate de la aceste bare.
În cazul acestor diagrame s-a considerat că, până la momentul t
o ,
instalaţia
funcţionează în regim normal, turaţia şi ceilalţi parametri ai motoarelor având
valorile nominale.
La momentul t
o
s-a produs un incident, de exemplu un scurtcircuit pe linia
L
1
din figura 10.2. Protecţia liniei, sesizând defectul, comandă declanşarea
întreruptorului I
3
.








Fig.10.6. Curbele de
variaţie în timp a
tensiunii pe bare, a
curentului absorbit şi
a turaţiei motoarelor
asincrone cu rotorul în
scurtcircuit, în cazul
realimentării prin AAR












La dispariţia tensiunii pe bara consumatorului, dispozitivul AAR intră în
funcţiune şi, după trecerea pauzei t
AAR
, comandă declanşarea întreruptorului I
1
şi
apoi anclanşarea întreruptorului I
2
.
Pe timpul pauzei de AAR tensiunea furnizată de sursa de alimentare
(figurată cu linie plină) şi curentul de alimentare al staţiei considerate sunt nule.
Odată cu întreruperea alimentării, turaţia motoarelor începe să scadă, ele
123
continuând totuşi să se rotească tot mai lent, în contul energiei cinetice acumulate
anterior de rotoarele şi piesele în mişcare ale mecanismelor antrenate. Totodată, în
contul energiei acumulate în câmpul lor magnetic, motoarele debitează curenţi fie
pe defect (dacă acesta există pe bare), fie unele celorlalte, pe această cale făcându-
se schimb de energie între motoare.
În acest ultim caz, cel puţin în prima parte a pauzei de AAR, toate
motoarele “se frânează în grup”, turaţiile lor reducându-se după aceeaşi alură
comună. În consecinţă şi valoarea tensiunii pe bare, în loc să scadă relativ brusc ca
în cazul unui scurtcircuit pe bare, se reduce treptat, aşa cum se poate vedea pe
oscilograma din figura 10.7 şi este arătat în figura 10.6 prin caracteristica trasată
cu linie-punct.






Fig.10.7. Oscilogramele tensiunii sursei de alimentare şi
a tensiunii menţinute de motoarele asincrone pe bara
staţiei ST după ce i s-a întrerupt alimentarea

Motoarele asincrone sunt consumatori la care impedanţa variază în funcţie
de turaţie (vezi schema echivalentă din figura 10.9 şi relaţia 10.9. Odată cu
frânarea, deci creşterea alunecării s, valoarea impedanţei motoarelor asincrone
începe să scadă. In acest fel, în momentul t
r
al realimentării, curentul va fi cu atât
mai mare cu cât turaţia motoarelor va fi mai scăzută şi deci valoarea alunecării s va
fi mai apropiată de unitate:
s
n n
n
s
s
=

, (10.5)
în care n
s
este turaţia de sincronism, iar n turaţia motorului la un moment dat.
Tensiunea U
r
aplicată motoarelor în momentul realimentării va fi deci mai
mică decât tensiunea nominală, datorită căderilor mai mari de tensiune din
impedanţele generatoarelor şi ale căilor de alimentare.
Cuplul pe care motorul asincron îl poate dezvolta la arbore este
proporţional cu pătratul tensiunii care i se aplică (fig.10.8).
124
Dacă cuplul produs de motor este
mai mare decât cuplul cerut de
mecanismul antrenat, motorul
începe să se accelereze. Această
situaţie este marcată în figura
10.6 prin curbele pline de după
momentul t
r
. Deoarece
funcţionarea reintră în normal
fără intervenţia personalului de
exploatare, în astfel de cazuri se
spune că motorul asincron
“autoporneşte”. Este însă posibil
ca motoarele să nu autopornească.
Aceasta se poate întâmpla dacă în
momentul realimentării motoarele
au ajuns la o turaţie prea mică şi
deci curentul absorbit de acestea
fiind foarte mare, datorită căderilor mari de tensiune din reţeaua de alimentare,
valoarea tensiunii U
r
se dovedeşte insuficientă pentru dezvoltarea unui cuplu mai
mare decât cel rezistent.
Totodată, trebuie avut în vedere că în cazul pornirilor normale, motoarele
sunt conectate pe rând şi de fiecare dată căderile de tensiune sunt produse de şocul
de pornire al câte unui singur motor. În cazul realimentării prin AAR căderea de
tensiune este produsă de suma şocurilor de curent absorbite de toate motoarele
care ar trebui să autopornească simultan.

Condiţiile de autopornire vor fi cu atât mai grele cu cât:
• t
AAR
şi alunecările în momentul realimentării t
r
vor fi mai mari;
• suma puterilor nominale ale motoarelor care trebuie să autopornească şi
curenţii lor de pornire sunt mai mari, ştiindu-se că la motoare asincrone cu
rotorul în scurtcircuit I
p
=(4-7)I
nom
;
• impedanţele surselor şi ale căilor de alimentare sunt mai mari.

În figura 10.6, prin linii punctate s-a prezentat alura caracteristicilor în
cazul în care motoarele asincrone nu reuşesc să autopornească. În momentul t
r

cuplurile dezvoltate fiind mai mici decât celelalte rezistente, motoarele continuă să
se frâneze. Valoarea curentului absorbit de motoare creşte treptat şi odată cu
aceasta valoarea tensiunii la bare scade din ce în ce mai mult, ceea ce antrenează
scăderea în continuare a turaţiei motoarelor. Se poate observa uşor că are loc un
fenomen în avalanşă care, în esenţă, se concretizează printr-o “avalanşă de
tensiune” pe bare şi frânarea în final a motoarelor. Acestea ajung să absoarbă
curentul I
fr
, corespunzător tensiunii care se stabilizează în momentul frânării la
o valoare scăzută, notată prin U
fr
.















Fig.10.8. Caracteristicile cuplului mecanic
pe care un motor asincron îl poate furniza
la arbore pentru diferite valori ale
tensiunii care i se aplică
125
10.2.2.2.Verificarea şi asigurarea condiţiilor pentru autopornirea motoarelor
asincrone
În paragraful anterior s-a arătat că autopornirea unui motor asincron este
asigurată dacă la turaţia, respectiv, alunecarea la care se asigură realimentarea,
cuplul dezvoltat de motor este mai mare decât cuplul rezistent al mecanismului
antrenat. Deoarece cuplul dezvoltat de motor este proporţional cu pătratul tensiunii
de realimentare, exprimând în mărimi relative în raport cu parametrii nominali ai
motorului, pentru asigurarea autopornirii trebuie deci să se verifice următoarea
condiţie analitică:
M U M
mot s r rez s ∗ ∗ ∗ . .
2
f , (10.6)
în care:
U
*r
- tensiunea de realimentare;
M
*mot.s
- momentul pe care îl dezvoltă motorul alimentat cu tensiunea
nominală la alunecare “s”;
M
*rez.s
- momentul rezistent al mecanismului antrenat la turaţia
corespunzătoare alunecării “s”.

Prin urmare, autopornirea motoarelor va fi asigurată dacă valoarea
tensiunii care li se aplică în momentul realimentării va satisface următoarea
condiţie în mărimi relative nominale:
U
M
M
r
rez s
mot s



2
f
.
.
. (10.7)
La unele mecanisme, cum sunt cele de ridicat, momentul rezistent nu
depinde de turaţie. La majoritatea mecanismelor de servicii interne din centrale şi
staţii, cum sunt pompele sau ventilatoarele, valoarea momentului rezistent variază
cu turaţia. De exemplu, pentru o caracteristică de tip ventilator se poate considera:
M
n
n
rez
s
= +
|
\

|
¹
| 0 1 0 9
2
2
, , β , (10.8)
în care β este coeficientul de încărcare al ansamblului motor-mecanism antrenat.
Valoarea acestui coeficient poate fi considerată egală cu raportul dintre puterea
absorbită de motor din reţea la turaţia n şi puterea sa nominală.

Pentru a verifica dacă sunt asigurate condiţiile de autopornire după pauza
de AAR, se calculează valoarea tensiunii de pe barele la care este conectat motorul
în momentul realimentării şi această valoare trebuie să fie mai mare decât valoarea
minimă necesară care rezultă din condiţia (10.7).
Se consideră schema echivalentă a motorului asincron din figura 10.9.





126
Fig.10.9. Schema echivalentă
simplificată a motorului asincron





Impedanţa motorului asincron are expresia:
( ) Z s
r
s
x
sc
=
|
\

|
¹
|
+
2
2
. (10.9)
La motorul complet frânat, deci pentru alunecarea s=1, impedanţa acestuia
are valoarea minimă, numită impedanţa de scurtcircuit:

Z r x
sc sc
= +
2 2
. (10.10)

Împărţind relaţiile (10.9) şi (10.10) rezultă:
( ) Z s
r
s
x
r x
sc
sc
Z

=
1+
s
s
1+ s

sc
cr
cr
2
=
|
\

|
¹
|
+
+
|
\

|
¹
|
2
2
2 2
2
, (10.11,a)
în care s
cr
este alunecarea critică corespunzătoare cuplului maxim (fig.10.8),
valoarea ei putând fi considerată egală cu raportul:
s
r
x
cr
sc
= . (10.11,b)
Deoarece în practică alunecarea critică are valori foarte mici, de ordinul
5-20%, numitorul expresiei (10.11,c) poate fi aproximat egal cu unitatea:
( ) Z s
Z
s
s

sc
cr
≅ +
|
\

|
¹
|
1
2
. (10.11,c)
Fie:
K
s


- multiplul curentului nominal absorbit de motorul care se roteşte cu
alunecarea s în momentul realimentării;
K
p
- multiplul curentului nominal la pornire (s=1 şi U=U
nom
), care este dat
în cataloage de către fabricile constructoare.

Aplicând legea lui Ohm, se poate scrie:
( )
( )
K s I
U
Z s
nom
nom
= . (10.12)
şi respectiv pentru s=1:
127
K I
U
Z
p nom
nom
sc
= . (10.13)
Împărţind ultimele două relaţii şi ţinând seama de (10.11,c), rezultă:
( ) K s
K
s
s
p
cr
=
+
|
\

|
¹
|
1
2
. (10.14)
Valoarea alunecării s
r
, la care ajunge ansamblul motor-mecanism antrenat
în momentul realimentării, se determină experimental. În figura 10.10 sunt
prezentate alurile unor astfel de curbe pentru un caz concret, în funcţie de raportul
dintre durata t a întreruperii alimentării şi constanta mecanică de timp T
m
a
ansamblului motor-mecanism:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
T
GD tfm n
rot
P kW
GD Nm n
rot
P kW
m
s
nom
s
nom
=

¸

(
¸
(
=

¸

(
¸
(
2 2 2
2
4 2 2 2
2
364
10
364
min min
, (10.15)
în care GD
2
este momentul de giraţie, iar P
nom
este puterea nominală a motorului.
Momentul de giraţie echivalent al ansamblului motor-mecanism antrenat,
atunci când acestea sunt cuplate direct, se poate obţine cu relaţia:
GD GD GD
e mot mec
2 2 2
= + . (10.16)

Având în vedere relaţia (10.12), care este scrisă pentru tensiunea nominală
şi ţinând seama că în momentul realimentării motorului i se aplică tensiunea U
r
,
curentul absorbit în momentul autopornirii poate fi determinat cu relaţia:
( ) I K s I
U
U
ap nom
r
nom
= . (10.17)

Dacă realimentarea staţiei ST se face de la barele unei centrale sau ale unui
sistem S, ca în figura (10.11), şi se notează cu Z
m
(s
r
) impedanţa echivalentă a










Fig.10.10. Curbele de frânare pentru
mecanisme cu moment rezistent de
tip ventilator










Fig.10.11. Schema echivalentă a
sistemului studiat
128
motoarelor la alunecările acestora din momentul realimentării, valoarea tensiunii
de realimentare poate fi exprimată astfel:

( )
( )
( )
( )
U U
Z s
Z s Z
U
Z
Z s
U
U
Z s
Z
U
r b
m r
m r al
b
al
m r
b
nom
m r
al
nom
=
+
=
+
=
+ ⋅
1
1
1
1
2
2
. (10.18)

Se obţine următoarea formulă de calcul a raportului dintre tensiunea U
r

aplicată motoarelor în momentul realimentării şi tensiunea U
b
care se stabileşte în
final pe barele de la care se face alimentarea:
U
U
S
S
r
b
ap
sc
=
+

1
1
3 ( )
. (10.19)

Dacă realimentarea se face de la barele unui sistem care este practic de
putere infinită, se poate considera U
b
=U
nom
=ct.
În relaţia (10.19) S
ap ∑
reprezintă suma puterilor absorbite de motoarele
care ar autoporni de la alunecarea s
r
, dacă la borne li s-ar aplica tensiunea
nominală:

( )
( )
S K s S
K S P
ap r nom
r nom
nom nom
= =
∑ ∑
η ϕ cos
, (10.20)

iar
( )
S
sc
3
este puterea de scurtcircuit trifazat pe barele staţiei ST, în cazul în care
aceasta ar fi alimentată de la un sistem de putere infinită. Dacă rezistenţa ohmică a
căii de alimentare este suficient de mică pentru a putea fi neglijată se poate folosi
relaţia:
( )
S
U
x
sc
nom
al
3
2
= . (10.21)

După cum s-a amintit, autopornirea motoarelor asincrone va fi asigurată
dacă în momentul realimentării, valoarea tensiunii pe barele staţiei ST, calculată
în mărimi relative cu relaţia (10.19) va fi mai mare decât tensiune minimă
necesară care rezultă din condiţia (10.7). În caz contrar trebuie acţionat în sensul
uşurării condiţiilor de autopornire enumerate spre sfârşitul paragrafului anterior.

Determinarea alunecărilor s
r
la care ajung motoarele în momentul
realimentării poate fi destul de laborioasă şi din această cauză, într-o primă etapă
se recurge la metode simplificate, cu caracter acoperitor. Astfel, în cazurile când
129
caracteristica cuplului rezistent este de tip ventilator, în locul condiţiei (10.7) se
poate folosi condiţia:
U
M
M
r
rez nom
mot



2
f
.
.max.
. (10.22)

Recomandăm verificarea acestei condiţii prin trasarea pe o aceeaşi
diagramă, în funcţie de alunecare, a caracteristicii cuplului pe care îl poate
dezvolta motorul asincron şi a celei definite de relaţie (10.8).

Pentru toate motoarele asincrone, la care între cuplul de pornire M
p
şi
cuplul maxim caracteristica cuplului este monoton crescătoare, în cazul în care
motoarele ajung să se frâneze total se foloseşte condiţia:
U
M
M
r
rez
p



2
f . (10.23)

În mod acoperitor, condiţia (10.23) poate fi folosită la o primă verificare a
reuşitei autopornirii şi în cazurile unor întreruperi în alimentare foarte scurte, când
motoarele nu ajung să se frâneze total.

10.2.3. Reanclanşarea automată rapidă (RAR)
10.2.3.1.Principiul de realizare
Instalaţiile de RAR au în principiu acelaşi scop ca şi cele de AAR şi
anume, restabilirea alimentării consumatorilor în cazul unui defect pe circuitul de
alimentare. Folosirea reanclanşării automate rapide se bazează pe observaţia că o
bună parte dintre defectele care apar pe circuite aeriene au un caracter trecător.
Dacă alimentarea defectului este întreruptă o durată scurtă de timp, suficientă
pentru deionizarea spaţiului de arc electric prin care s-a produs defectul şi apoi se
restabileşte alimentarea cu energie electrică, de cele mai multe ori defectul de
izolaţie nu mai apare. După unele statistici de exploatare, acest lucru se întâmplă
în 80-95% din cazurile de scurtcircuite pe liniile aeriene.
În comparaţie cu AAR-ul, contribuţia pe care o poate avea RAR-ul la
asigurarea continuităţii în alimentarea consumatorilor este mai redusă. Având însă
în vedere costul lor relativ scăzut, eficienţa economică a instalaţiilor de RAR este
foarte ridicată, ceea ce justifică actuala lor folosire pe scara cea mai largă.

În funcţie de numărul de faze declanşate iniţial de protecţia prin relee şi
apoi reanclanşate automat, în staţii se folosesc două feluri de instalaţii de RAR:
trifazate (RART) şi monofazate (RARM). Reanclanşarea automată monofazată se
foloseşte la linii mai importante de 100-400 kV la care, în acest scop, trebuie
prevăzute întreruptoare cu dispozitive de acţionare distincte, pentru fiecare fază în
parte.

130
În practică, cele mai multe scheme de RAR se prevăd să comande o
singură reanclanşare, a cărei probabilitatea de succes, conform aceloraşi statistici
de exploatare, depăşeşte cifra de 60%. Această valoare este normal să fie mai mică
decât procentul de defecte trecătoare pe circuite aeriene avându-se, de exemplu, în
vedere eventualitatea refuzului de funcţionare al întreruptorului.
Pentru linii aeriene de foarte mare importanţă se prevăd uneori RAR-uri
care, în cazul insuccesului primei reanclanşări - după încă o pauză, care de această
dată poate fi mai mare de 5 secunde - comandă şi o a doua reanclanşare, a cărei
probabilitate de succes este de numai 5-15%.

Pentru stabilirea duratei totale de întrerupere la primul ciclu de RAR,
t
RAR
, trebuie avute în vedere două aspecte esenţiale:
• asigurarea unei durate de întrerupere a alimentării suficient de mare pentru
deionizarea canalului de arc electric (fig.10.5);
• reducerea la minimum necesar a duratei totale de întrerupere, avându-se în
vedere calitatea alimentării, problema autopornirii motoarelor etc.

În stadiul actual al tehnicii este indicat ca pentru primul ciclu, t
RAR
să fie
de ordinul 0,3-1,0 secunde.
În figura 10.12 este prezentată schema de principiu a unei instalaţii de
RAR cu un singur ciclu de funcţionare.























131






















Comanda de intrare în funcţiune a instalaţiei de RAR poate fi dată fie de
protecţia prin relee, fie de către întreruptorul care a declanşat. Preferabilă este cea
de a doua variantă (reprezentată cu linie plină), deoarece poate avea o contribuţie
mai mare la continuitatea alimentării asigurând, de exemplu, reanclanşarea şi în
cazul unei manevre greşite de deconectare comandată în celulă de către personalul
de exploatare. Într-un astfel de caz întreruptorul poate transmite comanda de
intrare în funcţiune a RAR-ului printr-unul din contactele sale auxiliare normal
închise, cu condiţia să existe necorespondenţă între poziţia sa şi poziţia cheii de
comandă.
Elementul de conectare a schemei de RAR este o cheie prevăzută în
laborator pe panourile cu protecţii şi automatizări. Ea permite deconectările voite
ale liniei, precum şi scoaterea din funcţiune a RAR-ului pentru revizii sau alte
cauze care pot interveni în exploatare. Cheia de RAR se închide numai după
punerea sub tensiune reuşită a circuitului şi - evident - se deschide înaintea unei
deconectări voite.
La liniile prin care se face o alimentare radială a consumatorilor, prin
legătura notată cu λ , elementul de pornire transmite direct impulsul de excitare a
releului de timp. Temporizarea acestuia se fixează avându-se în vedere atât durata
totală de întrerupere necesară t
RAR
, cât şi duratele de funcţionare ale protecţiei prin
relee şi ansamblul întreruptor-dispozitiv de acţionare.

132
La liniile la care alimentarea se face la cele două capete de la surse diferite
este necesar în plus un element de control al sincronismului sau al lipsei de
tensiune pe linie care, în schema logică a instalaţiei de RAR, introduce o condiţie
restrictivă. Efectuând o operaţie de conjuncţie, în schema principială din figura
10.12 acest element este intercalat în serie, între elementul de pornire şi cel de
întârziere. Legătura λ nu intervine în acest caz.
Blocajul împotriva acţionărilor repetate exclude fenomenul de “sărituri ale
întreruptorului”, respectiv reanclanşări repetate, care pot conduce la topirea
contactelor întreruptorului şi uneori chiar la explozia acestuia. Acest element poate
fi folosit şi pentru fixarea numărului de cicluri al RAR-ului.
Elementul de comandă acţionează asupra întreruptorului, dar poate să
influenţeze şi elementul de temporizare al protecţiei, în sensul accelerării acesteia.
Coordonarea funcţionării RAR-ului cu funcţionarea protecţiei prin relee este o
problemă cu implicaţii multiple şi celor ce doresc informaţii în acest sens le
recomandăm să consulte paragraful respectiv din [2].

La unele instalaţii de RAR, într-o primă etapă, comanda de reanclanşare se
dă cu ajutorul energiei înmagazinate de un condensator. Cu această energie se
excită un releu intermediar cu contacte suficient de robuste pentru a transmite apoi
comanda dispozitivului de acţionare al întreruptorului. Se menţionează că la
schemele de RAR cu condensator - cum sunt şi cele din laborator - pentru
reîncărcarea condensatorului trebuie aşteptat un scurt interval de timp care poate fi
de ordinul minutelor.

10.2.3.2. RART şi RARM la linii cu alimentare de la ambele capete
În cazul unui scurtcircuit în punctul K din figura 10.13, după ce protecţiile
prin relee vor deconecta întreruptoarele I
1
şi

I
2
, cele două instalaţii de RAR vor
intra în funcţiune. La unul din capete - de exemplu B - se face numai controlul
tensiunii pe linie. În cazul în care tensiunea lipseşte, releul de minimă tensiune
permite transmiterea comenzii de reanclanşare la întreruptorul I
2
şi deci se
realizează punerea sub tensiune a liniei.








Fig.10.13. Schema de principiu a instalaţiilor de RART
în cazul liniilor cu alimentare de la ambele capete

Pentru ca RAR-ul din staţia A să poată transmite comanda de reanclanşare
întreruptorului I
1
mai este necesar ca:
133
• fie să se verifice, în prealabil, că sunt îndeplinite condiţiile de sincronism ale
tensiunilor de pe linie şi de pe barele staţiei A;
• fie, la RAR-uri mai perfecţionate, să se aştepte un moment suficient de
apropiat de cel al sincronismului sau chiar să se acţioneze automat în acest
sens.

În figura 10.14 este prezentată o schemă la care sincronismul este păstrat
datorită existenţei a două linii de legătură între staţiile A şi B.











Fig.10.14. Schema de principiu a instalaţiilor de RART în
cazul păstrării sincronismului prin una din cele două linii

La o astfel de schemă este suficientă prevederea la RAR-urile dintr-una
din cele două staţii a controlului lipsei de tensiune pentru ca realimentarea liniei să
se facă numai după o întrerupere care să permită deionizarea canalului de arc.
La staţia de la celălalt capăt, în locul unor elemente de control al
sincronismului se prevede doar un element de verificare al continuităţii în
funcţionarea celei de a doua linii de legătură.
În acest scop, presupunându-se cele două linii identice, în exemplul din
figura 10.14 s-au prevăzut două reductoare de curent legate în “schema octală“. În
regim normal, înfăşurarea releului maximal de curent R este parcursă de un curent
practic nul. Dacă una din linii este deconectată, înfăşurarea releului R este
parcursă de un curent proporţional cu cel care circulă pe linia rămasă în funcţiune.
Releul se excită şi prin închiderea contactului său normal deschis permite
transmiterea comenzii de reanclanşare.
Deoarece aproximativ două treimi din defecte sunt monofazate, în staţiile
cu tensiuni de 110 kV sau mai mari se foloseşte tot mai mult reanclanşarea
automată monofazată RARM. Fără a mai fi necesar un al doilea circuit paralel, pe
durata cât o fază este deconectată, sincronismul se menţine prin celelalte două faze
şi eventual pământul care înlocuieşte scurt timp faza deconectată (fig.10.15).




134



Fig.10.15. Schema unei linii echipate cu instalaţii de RARM

În cazul când defectul ar fi persistent, declanşarea finală poate fi de
asemenea monofazată, dacă gradul de nesimetrie la funcţionare în două faze sau
două faze şi pământ este admisibil şi dacă instalaţiile de legare la pământ ale
neutrelor transformatoarelor din cele două staţii sunt suficient de larg
dimensionate.

10.2.4. Descărcarea automată a sarcinii DAS
DAS-ul se prevede în centrale şi staţii cu scopul ca - imediat după avarii
grave, când au ieşit din funcţiune grupuri de mare putere, centrale sau linii
importante de alimentare şi a rezultat un deficit de putere - să fie deconectaţi
automat o parte dintre consumatorii mai puţin importanţi.
Prin reducerea cererilor de putere se restabileşte echilibrul cu puterea
activă care mai poate fi momentan furnizată şi în acest mod se obţin cel puţin trei
avantaje esenţiale.
• În anumite situaţii foarte grave se evită ieşirea din sincronism şi apoi din
funcţiune a tuturor grupurilor sistemului.
• Se asigură alimentarea în continuare a principalelor servicii interne din
centrale şi staţii, creându-se posibilitatea unei rapide puneri în funcţiune a
grupurilor de rezervă şi a repunerii în funcţiune a elementelor care au fost
deconectate fără a fi suferit avarii.
• Se asigură alimentarea fără întrerupere a consumatorilor importanţi, la care o
întrerupere poate avea drept consecinţă pierderi de vieţi omeneşti sau daune
băneşti foarte mari.

Prin urmare, DAS-urile realizează ceea ce la prima vedere poate să pară un
paradox: mărirea în ansamblu a continuităţii în alimentare prin întreruperea pentru
moment a alimentării unor consumatori la care consecinţele ar fi mai puţin grave.
Evident că, în paralel cu introducerea DAS-urilor în sistemele electroenergetice,
trebuie luate toate măsurile organizatorice şi făcute toate investiţiile posibile şi
raţionale pentru ca funcţionarea acestor instalaţii automate să fie cât mai rară.
În figura 10.16 se prezintă schema de principiu a unei instalaţii de DAS
prevăzută într-o staţie electrică importantă.







135








Fig.10.16. Schema de principiu a unei instalaţii de DAS

Elementul de pornire este un releu de frecvenţă, deoarece un deficit de
putere are drept consecinţă micşorarea frecvenţei. Avându-se în vedere rapiditatea
cu care se pot produce fenomenele în sistemele electroenergetice şi uneori pentru a
se evita selecţia prin temporizare, la DAS-urile de construcţie mai recentă, pentru a
determina de la început tendinţa de desfăşurare ulterioară a procesului, se măsoară
viteza de variaţie
df
dt
şi uneori chiar acceleraţia
d f
dt
2
2
a scăderii frecvenţei. DAS-
ul poate intra în funcţiune de exemplu la 48 Hz, dar uneori se recomandă a se
încerca stabilizarea frecvenţei la 49 Hz.
Numărul de tranşe de sacrificiu se stabileşte de la caz la caz, dar chiar la
instalaţiile complexe nu este mai mare decât şase. In cazuri grave se pot sacrifica
de la început câteva sau chiar toate tranşele.
DAS-urile pot fi prevăzute cu elemente logice, care odată cu restabilirea
valorii frecvenţei, pot comanda şi reanclanşarea tranşelor cu consumatori mai
importanţi.

136
DAS-urile sau automatizări asemănătoare pot fi folosite şi la serviciile
interne ale centralelor termoelectrice. Astfel, atunci când deficitul de putere este
foarte mare şi nu sunt prevăzute puteri suficiente în grupuri de casă Diesel-
electrice sau dacă nu se pot asigura condiţiile de autopornire pentru toţi
consumatorii importanţi de servicii interne, cu o mică temporizare uneori se
comandă chiar şi deconectarea unei părţi din electropompele de alimentare,
ventilatoare etc. După terminarea autopornirii serviciilor interne, ale căror
întreruptoare nu s-au deconectat, se reanclanşează automat - eventual pe tranşe - şi
restul circuitelor importante de alimentare a serviciilor interne.

10.2.5. Protecţiile prin relee şi automatizările existente în laborator
Toate aceste instalaţii sunt prezentate prin simbolii folosiţi în practică pe
schema monofilară din figura 10.17.
Pentru uşurarea orientării la cele două tablouri cu aparatajul de protecţie şi
automatizare (poz.2 din fig.1.2), în figura 10.18 este prezentat planul lor de
dispoziţie. În dreptul fiecărui dulap de protecţie şi automatizare (DPA) care intră
în compunerea tablourilor este notat numărul său din laborator şi simbolul
circuitului primar deservit.












Fig.10.18. Planul de dispoziţie al tablourilor cu aparatajul
de protecţie şi automatizare


BIBLIOGRAFIE

1. MARKOVICI, L.M. Rejimî energheticeskih sistem. Ed.3, Moscova Leningrad,
Gosenergoizdat, 1963, 360 p. sau Ed.2, Bucureşti, Editura Tehnică, 1960,
384 p.
2. BADEA, I. ş.a. Protecţia şi automatizarea sistemelor electrice. Bucureşti,
Editura tehnica, 1973, 356 p.
3. SIROMIATNIKOV, I.A. Rejimî rabotî asinhronnîh i sinhronnîh
elektrodvigatelei. Ed.3. Moscova, Gosenergoizdat, 1963, 528 p.
137




TEMA NR.11

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND CIRCUITELE
SECUNDARE DIN CENTRALE ŞI STAŢII
CU APLICAŢII LA ÎNTRERUPTOARELE
DE ÎNĂLTĂ TENSIUNE

11.1. SCOPUL URMĂRIT
În principal se urmăreşte însuşirea câtorva noţiuni de bază cu privire la
modul de gândire în conceperea schemelor de circuite secundare. În acest sens se
studiază diverse moduri în care condiţiile corespunzătoare unei bune exploatări
pot fi reflectate în structura schemelor de circuite secundare.
Totodată, prin această lucrare se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu
sistemul de simbolizare şi reprezentare a schemelor de circuite secundare [3].
Exemplificările din text, precum şi lucrările ce se vor efectua în laborator
se referă la circuitele secundare de comandă şi semnalizare ale întreruptoarelor de
înaltă tensiune utilizate în centralele şi staţiile din ţara noastră. Totodată, se
recomandă revederea noţiunilor prezentate în cadrul temei nr.6, referitoare la
circuitele secundare aferente separatoarelor de înaltă tensiune. De asemenea, în
finalul acestei tematici vă propunem prin paragraful 11.2.3. o posibilitate de
verificare a modului în care v-aţi însuşit noţiunile de bază privitoare la schemele
de circuite secundare. În acest sens, ajutaţi de unele lămuriri date în text, vă
propunem să “citiţi” schema circuitelor secundare ale unui întreruptor la care
comanda se face prin două butoane şi cu folosirea unui releu de fixare a comenzii.

11.2. CONSIDERAŢII TEORETICE
11.2.1. Precizarea funcţiunilor pe care trebuie să le îndeplinească o schemă de
circuite secundare
În cazul unui întreruptor de înaltă tensiune la care se vor referi
exemplificările din această lucrare, circuitele secundare trebuie să realizeze
următoarele patru funcţiuni:
A. comanda (de anclanşare sau de declanşare);
B. semnalizarea de poziţie;
C. semnalizarea de avarie;
D. controlul integrităţii circuitelor de comandă.


138

11.2.2. Variante de scheme corespunzătoare funcţiunilor pe care trebuie să le
îndeplinească circuitele secundare ale unui întreruptor de înaltă tensiune

A. Circuite de comandă
Circuitele de comandă servesc la acţionarea voită, de la faţa locului sau de
la distanţă, a întreruptorului. În cele ce urmează se folosesc câteva denumiri şi
anume: persoana care efectuează operaţia - operator; locul de unde se transmite
comanda - loc de comandă; elementul de execuţie - dispozitiv de acţionare.
Principalele condiţii impuse circuitelor de comandă ale unui întreruptor
de înaltă tensiune sunt următoarele:
• impulsurile de comandă să aibă o durată limitată (până la terminarea operaţiei
comandate), deoarece bobinele de acţionare nu sunt stabile termic la curenţi de
lungă durată;
• să permită atât comanda manuală, cât şi comanda automată (prin circuitele de
protecţie şi automatizări, RAR etc.);
• să nu permită anclanşări repetate (numai sărituri) dacă dispozitivul de
acţionare nu este prevăzut cu un astfel de blocaj.

Cheia de comandă reprezintă elementul asupra căruia acţionează
operatorul atunci când vrea să transmită o comandă. Constructiv, cheia de
comandă este un comutator - pachet, realizat prin suprapunerea pe axul de
acţionare a mai multor pachete prevăzute fiecare cu câte două contacte. În
instalaţiile din ţara noastră este folosită destul de mult cheia de comandă cu lampă
inclusă. Această cheie are patru poziţii în raport cu panoul pe care se montează
(două fixe şi două operative, de comandă) şi şase poziţii distincte în funcţie de
starea contactelor (cele şase poziţii sunt denumite: D - declanşare; A
p
- pregătire
anclanşare; A
c
- comandă anclanşare; A - anclanşat; D
p
- pregătire declanşare: D
c
-
comandă declanşare). Pentru utilizarea ei într-o schemă de comandă este necesară
cunoaşterea diagramei cheii de comandă în care se prezintă starea contactelor cheii
în fiecare din cele şase poziţii. Această diagramă poate fi prezentată sub forma
unui tabel (fig.11.1,a) sau sub forma din figura 11.1.b.
Circuitele de comandă ale unui întreruptor de înaltă tensiune în forma lor
cea mai simplă sunt prezentate în figura 11.2.

NOTA. Atât în schema din figura 11.2 cât şi în schemele din celelalte figuri nu
s-a notat pe care din cele şase poziţii trebuie să se închidă contactele cheii de
comandă. În cadrul lucrărilor din laborator, studenţii, în urma analizei schemei, vor
stabili pe care poziţii trebuie să fie închise contactele respective şi pe baza
diagramei cheii de comandă din figura 11.1 vor identifica contactele respective.

Aceste circuite simple au principalul dezavantaj că nu respectă prima din
condiţiile impuse circuitelor de comandă; durata impulsului este dependentă de
139
operator, iar în caz de defectare a contactelor cheii, impulsul poate avea o durată
mare care să ducă la distrugerea bobinei de acţionare.
























Fig.11.1





b401 - cheie de comandă;
s01 - bobina de anclanşare;
s04 - bobina de declanşare.









140


Fig.11.2
Limitarea duratei impulsului de comandă se poate realiza cu ajutorul unor
contacte auxiliare ale întreruptorului, acţionate mecanic odată cu contactele
principale ale întreruptorului. Conform schemei de comandă din figura 11.3 aceste
contacte întrerup circuitul de comandă după ce întreruptorul a efectuat comanda
primită, şi totodată pregătesc pentru folosire numai circuitul care este logic să fie
folosit (de exemplu dacă întreruptorul este deschis circuitul de comandă al
declanşării este întrerupt prin contactul normal deschis ao
3-4
; poate fi folosit însă
circuitul de comandă al anclanşării deoarece contactul normal închis ao
1-2
este


închis.






























Fig.11.3

141
Prin intermediul cheii de comandă se realizează comanda manuală.
Comanda automată (prin RAR, AAR, protecţie prin relee) este prezentată în
schemă prin contactele notate “circuite de anclanşare automată“, respectiv
“protecţie prin relee” şi amplasate în paralel cu contactele cheii de comandă.
Transmiterea unor comenzi manuale din altă parte decât de la locul de
amplasare al cheii de comandă se poate realiza prin butoane de comandă ale căror
contacte normal deschise se conectează de asemenea în paralel cu contactele cheii
de comandă.
Schema de comandă prezentată în figura 11.3 are dezavantajul că permite
anclanşări repetate, nedorite (numite în practică sărituri sau pompaj), dacă
dispozitivul de acţionare al întreruptorului nu este prevăzut cu un blocaj adecvat.
Acele anclanşări repetate pot apărea în situaţia în care, odată cu acţionarea cheii de
comandă pe poziţia comandă anclanşare (şi menţinerea de către operator pe
această poziţie un timp suficient de lung) apare un impuls de declanşare prin
protecţie (cazul închiderii întreruptorului pe un scurtcircuit). Există mai multe
soluţii pentru blocajul săriturilor. În schema din figura 11.4 este prezentată o
soluţie ce foloseşte un releu intermediar notat d140.



























142



Fig.11.4
Odată cu declanşarea automată de către circuitele de protecţie a
întreruptorului, prin circuitul 33 se excită şi bobina releului intermediar care, prin
contactul normal închis înseriat cu bobina de anclanşare, nu mai permite
transmiterea impulsurilor de anclanşare. Pentru a se evita închiderea
întreruptorului în situaţia în care operatorul menţine impulsul de comandă de
anclanşare şi în acelaşi timp dispare impulsul dat de protecţie, releul intermediar se
automenţine excitat prin contactul său normal deschis d140
5-6
din circuitul 32.

B. Circuite de semnalizare a poziţiei
Aceste circuite au rolul de a transmite personalului de exploatare
informaţii asupra poziţiei întreruptorului de înaltă tensiune.
Pentru un întreruptor este necesar să se evidenţieze:
• poziţia declanşat;
• poziţia anclanşat;
• poziţia declanşat sau anclanşat, necomandată prin cheia de comandă
(adică diferenţierea comenzilor manuale prin cheia de comandă de
cele automate sau cele din altă parte decât de la cheia de comandă).
Una dintre cele mai simple scheme constă în folosirea a două lămpi de
semnalizare: una de culoare verde pentru semnalizarea poziţiei declanşat şi una de
culoare roşie pentru poziţia anclanşat (fig.11.5), alimentate prin contactele
auxiliare ale întreruptorului.







h 101 - lampă roşie
h 102 - lampă verde








Fig.11.5

143
Această schemă simplă nu permite însă evidenţierea comenzilor automate
de cele manuale. Pentru diferenţiere se poate folosi un semnal luminos pâlpâitor
pentru comenzile automate. Schema respectivă este prezentată în figura 11.6. Se
observă în această schemă folosirea pentru obţinerea unui semnal pâlpâitor a
baretei de plus pâlpâitor (BPL).
























Fig.11.6

În figura 11.7 este prezentată o schemă simplă pentru obţinerea unei barete
BPL cu folosirea a două relee (d141 şi d142).











144





Fig.11.7
Prin apăsarea butonului b101 din circuitul 6 lampa h103 se înseriază cu
releul d142 între barete +BS şi -BS care este astfel calculat încât să se excite. Prin
închiderea contactului său d142
3-4
din circuitul 3 este alimentat releul d141.
Acesta, prin închiderea contactului său normal deschis d141
5-6
din circuitul 5
transmite plusul pe BPL şi deci lampa se aprinde.
În acelaşi timp, prin contactul d141
3-4
din circuitul 4 se întrerupe
alimentarea releului d142. Contactul acestuia din circuitul 3 d142
3-4
se deschide cu
temporizare şi releul d141 se dezexcită. Lampa se stinge deoarece s-a deschis şi
contactul d141
5-6
din circuitul 5. După închiderea cu temporizare a contactului
d141
3-4
din circuitul 4 schema revine în poziţia iniţială şi totul se repetă . Lampa va
arde cu intermitenţă.
Diagrama de timp din figura 11.8 va ajuta la înţelegerea funcţionării
acestei scheme.










Fig.11.8

În prezent se utilizează foarte mult semnalizarea poziţiei întreruptorului
prin intermediul lămpii incluse în mânerul cheii de comandă. Schema prezentată în
figura 11.9 se bazează pe semnalizarea de fapt a concordanţei dintre poziţia cheii
de comandă şi poziţia reală a întreruptorului: în cazul concordanţei lampa din
cheie arde continuu, în cazul neconcordanţei lampa arzând intermitent.

C. Circuite de semnalizare de avarie
Schema de semnalizare de poziţie cu folosirea unui semnal pâlpâitor
permite diferenţierea comenzilor automate de cele manuale, dar numai pe baza
unui semnal luminos.
De exemplu, în cazul declanşării unui întreruptor prin protecţie: întrucât
cheia de comandă rămâne pe poziţia “anclanşat” va apare neconcordanţă între
poziţia cheii şi cea a întreruptorului şi deci lampa din cheie va arde intermitent.
145
Pentru a se sesiza comanda automată ar trebui ca operatorul să urmărească
permanent cheile de comandă ceea ce ar fi obositor. Întrucât în cele mai multe
situaţii declanşarea prin protecţie presupune un defect (o avarie), această
semnalizare luminoasă trebuie completată cu un semnal sonor puternic care să
atragă atenţia asupra declanşării.























Fig.11.9

Acest semnal acustic constituie semnalizarea de avarie şi declanşarea lui
se bazează tot pe apariţia unei neconcordanţe între poziţia cheii de comandă şi
poziţia întreruptorului. Astfel, la o declanşare automată sau din altă parte decât
prin cheia de comandă, cheia rămâne pe poziţia “anclanşat” în timp ce
întreruptorul trece în poziţia declanşat. În figura 11.10 este prezentată schema
corespunzătoare. Se observă că la îndeplinirea condiţiilor arătate mai sus se
transmite plusul pe bareta de semnalizare de avarie notată BSA.







146







Fig.11.10
În această schemă, folosirea a două contacte ale cheii de comandă în serie
este cerută de faptul că după cum se observă din diagrama cheii nu există un
contact care să se închidă numai pe poziţia “anclanşat” a acesteia.
Oprirea semnalului de avarie se poate face de către operator prin trecerea
cheii de comandă pe poziţia “declanşat”.

NOTA: Schema din fig.11.10 permite declanşarea semnalului de avarie şi în cazul
în care la o comandă manuală de anclanşare întreruptorul refuză să se închidă.
Acest lucru poate fi privit ca un dezavantaj, ca un lucru nedorit. Pentru eliminarea
lui, deci pentru declanşarea semnalului de avarie numai în cazul unei comenzi
automate de declanşare (sau din altă parte decât prin cheia de comandă) contactul
ao
9-10
al întreruptorului trebuie să fie un contact pasager (se închide numai pe
durata scurtă când întreruptorul trece dintr-o poziţie în alta. În acest caz, pe BSA se
transmite numai un impuls de scurtă durată. Este necesar ca BSA să fie prevăzută
cu autoreţinere. Oprirea semnalului se va putea face în acest caz printr-un buton
corespunzător.

D. Circuite de control al integrităţii circuitelor de comandă
Starea circuitelor de comandă ale unui întreruptor de înaltă tensiune
condiţionează funcţionarea acestuia. Este deci foarte important să se ştie în orice
moment că ele sunt gata de a fi folosite. În figura 11.11 este prezentată o schemă
ce se poate folosi atunci când semnalizarea de poziţie se face cu două lămpi (una
verde şi una roşie). În momentul în care nici una din lămpi nu arde înseamnă ori că
lampa este arsă, ori că unul din circuitele de comandă este întrerupt.












147








Fig.11.11
O schemă cu semnalizare acustică şi vizuală a întreruperii circuitelor de
comandă este prezentată în figura 11.12.




























Fig.11.12

Se observă că întotdeauna, în funcţie de poziţia întreruptorului, unul dintre
releele d151 şi d152 este excitat (el se află înseriat cu bobina de acţionare
respectivă şi cuplat între baretele +BC şi -BC ) şi unul neexcitat.
148
În momentul în care circuitul de comandă care urmează să fie folosit în
mod logic este întrerupt (de exemplu, dacă întreruptorul este închis, urmează să fie
folosit circuitul de comandă de declanşare), se dezexcită releul respectiv (d151
dacă întreruptorul este deschis, d152 dacă întreruptorul este închis). Ca urmare,
ambele relee sunt dezexcitate şi deci prin contactele lor normal închise, din
circuitul 42 se transmite plusul pe bareta de semnalizări preventive notată BSP.
Din schema prezentată în figura 11.13 se observă că transmiterea plusului
pe BSP are ca rezultat punerea în fucţiune, după o anumită temporizare, a soneriei
şi a unui releu de semnalizare cu clapetă. Acesta din urmă poate aprinde o casetă
cu inscripţia “întrerupere circuite de comandă“.























Fig.11.13

Temporizarea intrării în funcţiune a semnalizărilor acustice şi vizuale
respective este necesară deoarece, în momentul transmiterii unei comenzi, datorită
şuntării releului respectiv de către contactele cheii de comandă, pentru scurt timp
apare situaţia în care ambele relee sunt dezexcitate, ceea ce nu înseamnă însă
circuit de comandă întrerupt.

11.2.3. Circuitele secundare ale unui întreruptor cu comanda prin butoane şi
releu de fixare a comenzii
149
În cazul în care transmiterea comenzilor de acţionare a întreruptorului se
face prin intermediul a două butoane, circuitele secundare diferă de cele când
comenzile se transmit prin cheie de comandă. Cauza principală constă în faptul că
butoanele, care nu au decât poziţii de comandă, nu permit memorarea ultimei
comenzi date; în cazul cheii de comandă acest lucru este posibil datorită existenţei
celor 6 poziţii ale cheii.
Ca urmare, în cazul folosirii butoanelor pentru comandă în schemă trebuie
introdus un releu pentru fixarea (memorarea) comenzii. Acest releu notat d145
(schema de principiu - fig.11.14) are două înfăşurări distincte şi 6 perechi de
contacte. De remarcat faptul că ambele poziţii ale releului sunt stabile şi trecerea
dintr-o poziţie în alta se face prin excitarea uneia sau alteia dintre bobine. În acest
fel, poziţia contactelor releului permite memorarea (fixarea) ultimei comenzi.


















Fig.11.14

Schemele corespunzătoare utilizării acestui tip de releu sunt prezentate în
figura 11.15.
Vă propunem ca un exerciţiu util să analizaţi modul în care aceste circuite
respectă condiţiile impuse de o exploatare corectă, condiţii prezentate în
paragrafele anterioare.

11.2.4. Realizarea practică în laborator a schemelor de circuite secundare ale
unui întreruptor de înaltă tensiune
Pentru o cât mai bună înţelegere a schemelor prezentate în paragrafele
anterioare în laborator există posibilitatea:
• de a urmări modul în care sunt realizate practic aceste circuite în
cadrul staţiilor din laborator;
150
• de a realiza pe un model fizic toate schemele prezentate.

Pentru realizarea pe un model a circuitelor secundare aferente unui
întreruptor de înaltă tensiune, pe mai multe panouri au fost instalate toate aparatele
necesare: o cheie de comandă cu lampă inclusă, două lămpi, una cu lumină verde,
alta cu lumină roşie, relee intermediare, relee de timp, relee de semnalizare,
sonerie şi hupă.
Modelarea întreruptorului se face prin intermediul unui releu cu două
bobine de acţionare şi două poziţii stabile de tipul RI-7. Astfel, cele două bobine
ale releului reprezintă cele două bobine de acţionare ale întreruptorului, iar
contactele releului modelează contactele auxiliare ale întreruptorului.
În cadrul lucrărilor de laborator, cu ajutorul modelului se pot realiza pe
rând schemele prezentate în paragrafele anterioare.































151













Fig.11.15
BIBLIOGRAFIE
1. Selischi, Al. şi Guzun, B. Modele pentru instruirea personalului din camerele
de comandă electrice. În: Construcţii şi montaje energetice, nr.10, oct.1971,
p.465-472.
2. Buhuş, P., Heinrich, I., Preda, L. şi Selischi, Al. Partea electrică a centralelor
electrice. Bucureşti, EDP, 1983.
3. PE 111-7. Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare.
Reprezentarea şi marcarea instalaţiilor electrice.
4. PE 504. Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale
staţiilor electrice (vol.I+II+III).
5. PE 506. Regulament de exploatare tehnică a instalaţiilor de circuite secundare.
152

TEMA NR.12

SARCINILE CU CARE POT FI ÎNCĂRCATE
GENERATOARELE SINCRONE RACORDATE
LA BARE DE TENSIUNE CONSTANTĂ

12.1. SCOPUL URMĂRIT
Se consideră un grup electrogen compus dintr-un motor primar cuplat cu
un generator sincron. Grupul este legat, prin intermediul unui transformator, în
serie cu o linie electrică la barele unui sistem “de putere infinită“ (fig.12.1). Un
astfel de sistem, având o putere suficient de mare şi o impedanţă echivalentă foarte
mică, este capabil să menţină frecvenţa şi tensiunea U
S
la bare, practic constante.
Ansamblul consumatorilor alimentaţi se presupune concentrat la barele
sistemului.









Fig.12.1. Schema principială a sistemului studiat

Se vor studia modul şi limitele în care poată să varieze puterea furnizată
de grupul electrogen considerat, la barele la care sistemul menţine tensiunea U
S

constantă.
În practică, multe dintre grupurile sau chiar centralele mai mici ale unui
sistem electroenergetic puternic se pot considera că funcţionează într-o situaţie
asemănătoare cu cea a grupului din figura 12.1, atunci când sunt legate la noduri
din sistem la care tensiunea variază în limite restrânse.

12.1. CONSIDERAŢII TEORETICE
12.2.1. Sarcinile furnizate de un turbogenerator la barele unui sistem de putere
infinită
Încărcarea unui generator sincron se caracterizează
prin două componente: puterea activă P şi puterea reactivă Q. Încărcarea activă
poate fi variată acţionând asupra admisiei la motorul primar, iar încărcarea reactivă
acţionând asupra valorii curentului de excitaţie al generatorului sincron.
153
Studiul puterilor furnizate de grupul electrogen la barele de tensiune
constantă se va face în cele ce urmează, avându-se în vedere următoarele
ipoteze:
• motorul primar se consideră fără regulator de viteză, iar generatorul fără RAT;
• se neglijează toate rezistenţele ohmice, ştiind că valoarea lor la statoarele
generatoarelor de mare putere, precum şi la transformatoarele şi liniile de
înaltă tensiune este mult mai mică decât valoarea reactanţelor inductive;
• se neglijează capacităţile liniei electrice;
• se studiază cazul unui turbogenerator, deci al unei maşini sincrone cu rotor
cilindric şi poli înecaţi, la care este suficient a se lua în consideraţie numai
reactanţa în lungul axei polilor x
d
.

Observaţie. În cadrul acestui paragraf valoarea reactanţei X
d
se consideră
constantă.

În aceste condiţii, schema echivalentă, pe baza căreia se va face discuţia în
continuare, este prezentată în figura 12.2, în care E este tensiunea
electromotoare aplicată în spatele reactanţei X
d
a turbogeneratorului.
X X X X
d T LE
= + + (12.1)









Fig.12.2. Schema echivalentă a sistemuluui considerat

Valoarea tensiunii fazice a sistemului, U
fs
se presupune cunoscută.
Această tensiune este reprezentată în diagrama din figura 12.3, în lungul axei
abciselor şi se consideră că sistemul îi menţine continuu constantă mărimea şi
poziţia. Neglijând rezistenţele ohmice, puterea activă P
b
furnizată la barele
sistemului se poate considera egală cu puterea P
g
debitată de generator.
În schimb, având în vedere consumul de putere reactivă al reactanţelor
inductive ale transformatorului şi liniei, puterea reactivă Q
g
debitată sau absorbită
de generator va fi diferită de puterea Q
b
injectată sau absorbită la barele
sistemului.

Pentru un ansamblu de valori ale puterilor P
b
şi Q
b
, se poate determina şi
figura pe diagramă curentul corespunzător:

154
I
P Q
U
b b
S
=
+
2 2
3
şi ϕ = arctg
Q
P
b
b
. (12.2)






















Fig.12.3. Diagrama fazorială corespunzătoare schemei din figura 12.2

Presupunând că puterea reactivă Q
b
este furnizată consumatorilor
inductivi racordaţi la bare, în diagramă curentul s-a reprezentat decalat inductiv în
raport cu tensiunea U
fs
aplicată acestora. Evident, în cazul în care s-ar fi presupus
că se absoarbe o putere reactivă Q
b
de la barele la care este aplicată tensiunea U
fs
,
curentul s-ar fi reprezentat decalat capacitiv, în raport cu această tensiune.
Obţinând valorile reactanţelor prin măsurători şi având în vedere relaţia
(12.1), în final se determină valoarea şi orientarea t.e.m. E , cu care funcţionează
generatorul în condiţiile considerate:
E U jX I
fs − − −
= + . (12.3)
Pentru unghiul dintre tensiunile E şi U
fs
se obişnuieşte a se folosi notaţia
δ.
Trasând o perpendiculară pe axa absciselor prin punctul A, se poate
observa că unghiul pe care îl face fazorul jX I cu această nouă axă este tocmai
unghiul ϕ .
Fie sistemul sistemul de coordonate rectangulare QAP.
155
Proiecţiile fazorului jXI pe ordonată şi, respectiv, pe abscisă sunt
proporţionale cu valorile componentelor activă şi reactivă ale curentului I :
XI XI
a
= cosϕ şi XI XI
r
= sinϕ . (12.4)
Deoarece tensiunea U
fs
se consideră constantă, lungimile celor două
proiecţii AL şi AK , la o scară corespunzătoare, pot fi interpretate ca proporţionale
cu puterea activă P
b
şi respectiv, cu puterea reactivă Q
b
furnizată la bare.
Presupunând că prin intermediul curentului de excitaţie al generatorului se
reduce treptat unghiul de decalaj ϕ al curentului, se observă că lungimea proiecţiei
AK scade odată cu puterea reactivă Q
b
injectată şi că atunci când decalajul devine
capacitiv şi se absoarbe de la bare o putere reactivă tot mai mare, valoarea
proiecţiei începe din nou să crească, de astă dată, prin valori negative.
În cele ce urmează, folosind diagrama din figura 12.3, se vor analiza pe
rând modul în care variază încărcarea activă a generatorului şi puterile P
b
şi Q
b

furnizate la bare în două cazuri distincte: fie atunci când se acţionează numai
asupra admisiei de fluid la motor, fie atunci când se modifică numai valoarea
curentului de excitaţie.

A. Se modifică numai admisia de fluid la motor
În acest caz, se consideră fixată o anumită valoare a curentului de
excitaţie, i
e
şi deci a tensiunii electromotoare corespunzătoare.
Dacă ventilul de admisie al fluidului motor este complet închis,
generatorul absoarbe din sistem o componentă activă necesară pentru menţinerea
grupului electrogen în turaţia de sincronism. Se presupune că se deschide puţin
ventilul de admisie, aşa fel încât componenta activă să devină nulă.
În această situaţie (fig.12.4), dacă curentul de excitaţie este suficient de
mare pentru ca tensiunea electromotoare E să aibă o valoare mai mare decât U
fs
,
generatorul se încarcă cu un curent I
1
pur inductiv, decalat cu un sfert de perioadă
în urma tensiunii U
fs
. Fazorul jKI , este deci sinfazic cu U
fs
, ca şi tensiunea
electromotoare E, reprezentată în diagramă prin segmentul OB. La bare se
furnizează o putere reactivă proporţională cu segmentul AB. Unghiul δ
1
este egal
cu zero.
În continuare, menţinând i
e
=ct, se presupune că se măreşte treptat admisia
de fluid motor. Extremitatea fazorului E se deplasează pe arcul de cerc BCDM cu
centrul în O. În acelaşi timp:
• unghiul δ creşte;
• decalajul ϕ - iniţial inductiv - scade de la 90
0
până la zero, în punctul D, pentru
ca apoi - devenind capacitiv - să înceapă să crească;
• puterea activă debitată de generator la bare creşte continuu;
• puterea reactivă furnizată la bare scade treptat până la zero, pentru ca după
punctul D să înceapă să se absoarbă putere reactivă de la bare.

156
Observând că puterile P
b
şi Q
b
variază cu mărimea E şi decalajul δ al
tensiunii electromotoare E, în cele ce urmează se vor prezenta expresiile acestor
puteri în funcţie de cei doi parametri.
Puterea activă furnizată de generator poate fi scrisă sub forma:
P U I
S
= 3 cosϕ . (12.5)

























Fig.12.4 Diagrama fazorială în cazul variaţiei puterii
active a generatorului pentru i
e
=ct

Pentru a înlocui parametrii I şi ϕ prin parametrii E şi δ, cu ajutorul
acestora se va exprima lungimea segmentului CK din figura 12.3:
XI E cos sin ϕ δ =
şi deci,
I
E
X
cos sin ϕ δ = (12.6)
Înlocuind pe (12.6) în relaţia (12.5), se obţine:
P
EU
X
S
= 3 sinδ , (12.7)
157
în care, prin E s-a notat valoarea tensiunii electromotoare pe fază.
Notând:
3 E E =

,
cu această valoare a tensiunii electromotoare între faze, relaţia (12.7) devine:
P
E U
X
S
=

sinδ . (12.8)
Folosind notaţia:
P
E U
X
S
max
=

, pentru δ
π
=
2
, (12.9)
se obţine în final următoarea lege după care variază puterea activă debitată de
generator, dacă i
e
şi deci E sunt constante şi se modifică admisia de fluid motor,
respectiv unghiul δ :
P P =
max
sinδ . (12.10)
Puterea reactivă furnizată sau absorbită de la bare are expresia:
Q U I
s
= 3 sinϕ . (12.11)
Exprimând de astă dată lungimea segmentului AK din figura 12.3 rezultă:
XI E U
s
sin cos ϕ δ = −
şi înlocuind în relaţia (12.11), se obţine:
Q
E U
X
U
X
b
s s
= −

cosδ
2
. (12.12)
În figura 12.5 s-a reprezentat relaţia (12.10) pentru punctele de aceeaşi
încărcare activă, folosindu-se aceleaşi notaţii ca şi în figura 12.4.


















Fig.12.5. Variaţia puterii active debitată de generator
158
cu unghiul δ δδ δ pentru i
e
=ct .

Variaţia puterii dezvoltate de motorul primar odată cu modificarea
admisiei de fluid motor de către personalul de exploatare este independentă de
fenomenele care au loc în generator şi deci de unghiul δ.
O anumită putere mecanică aplicată de motorul primar la arborele
generatorului se reprezintă pe figura 12.5 printr-o caracteristică orizontală.
Mărind admisia de fluid motor, se trece pe caracteristici ale motorului tot
mai depărtate de abscisă. Punctele succesive de funcţionare, la unghiuri δ tot mai
mari, se vor obţine la intersecţiile familiei de caracteristici orizontale ale motorului
primar cu caracteristica sinusoidală a puterilor pe care le poate debita generatorul.
Fenomenul de creştere treptată a unghiului δ, studiat pe figurile 12.4 şi
12.5, i se poate da şi o interpretare spaţială, în interiorul generatorului sincron
echivalent, al cărui circuit statoric ar îngloba reactanţele transformatorului şi a
liniei şi care ar funcţiona cu tensiunea constantă U
fs
la borne. Pentru simplificarea
problemei se va lua în considerare cazul unei maşini cu o singură pereche de poli.
Tensiunea electromotoare E indusă în stator se datoreşte în exclusivitate
câmpului inductor, fix în raport cu rotorul şi care se roteşte odată cu acesta. Ea
poate fi prin urmare privită ca un vector care se roteşte solidar cu axa polară
rotorică. Se consideră că maşina funcţionează cu încărcarea activă P=0, respectiv
în punctul B.
Se poate imagina în această situaţie o a doua axă, aparţinând de astă dată
statorului, care se roteşte cu aceeaşi viteză de sincronism şi se confundă ca poziţie
cu axa polară rotorică.
Se consideră tensiunea U
fs
ca un vector solidar cu această axă statorică pe
care sistemul de putere infinită o menţine continuu la o turaţie constantă. Unghiul
dintre cele două axe, ca şi dintre cele două tensiuni, este δ .
Mărind admisia de fluid motor, respectiv puterea mecanică aplicată la
arborele generatorului, rotorul va accelera şi axa sa va începe să se deplaseze
înainte faţă de axa statorică, în sensul de rotaţie al maşinii. Odată cu creşterea
unghiului δ, se va mări însă treptat şi puterea activă debitată de generator.
Deplasarea relativă a axei rotorice se va încheia atunci când se va restabili
echilibrul dintre puterea primită şi puterea debitată de generator. După aceasta,
cele două axe vor continua să se rotească sincron, fiind însă decalate în spaţiu
printr-un unghi constant δ, acelaşi ca şi decalajul dintre tensiunile E şi U
fs
.
Procesul de încărcare treptată a generatorului sincron cu putere activă
poate avea loc până în punctul M, respectiv până la unghiul δ
π
4
2
= (fig.12.5).
Pe figura 12.5 se poate observa că dacă în punctul M se măreşte în
continuare admisia la motorul primar, funcţionarea trece pe caracteristica P
5
, care
nu mai intersectează caracteristica sinusoidală a puterilor electrice pe care le poate
debita generatorul. Prin urmare, nu se mai poate stabili un echilibru între puterea
mecanică aplicată la arbore şi puterea electrică debitată de generator.
159
Şi în aceast caz decalajul δ al axei rotorice va creşte. Spre deosebire de
comportarea până în punctul M, când la o creştere a decalajului se mărea şi puterea
debitată, de astă dată, trecându-se pe porţiunea descendentă a caracteristicii
sinusoidale, puterea activă debitată de generator va scădea.
Dezechilibrul dintre puterea mecanică P
5
, care se aplică constant la arbore
şi puterea activă debitată se va mări, având ca efect creşterea suplimentară a
decalajului δ . Ca urmare, puterea activă debitată de generator va scădea şi mai
mult.
În aceast mod va începe desfăşurarea unui proces în avalanşă, în cadrul
căruia, pe măsură ce puterea activă debitată de generator va scădea, rotorul va
acumula o energie cinetică tot mai mare, iar decalajul δ al axei sale va creşte tot
mai repede.
Ajungându-se la decalaje mai mari decât 180
0
, maşina sincronă va începe
să funcţioneze ca motor care absoarbe putere activă din reţea, ceea ce va accelera
şi mai mult creşterea unghiului δ.
În aceast mod, rotorul va părăsi regimul de rotaţie sincronă cu axa
statorică. Ieşind din domeniul său de funcţionare stabilă (porţiunea BM), se spune
că maşina sincronă îşi pierde stabilitatea de funcţionare. Odată cu deplasarea tot
mai rapidă a axei rotorice în raport cu axa statorică, pe aparatele de măsurat ale
generatorului se vor observa variaţiile corespunzătoare ale parametrilor săi de
funcţionare.
Fără a intra în detalii, trebuie menţionat că de regulă intervin o serie de
factori care nu permit ambalarea grupului.
Pentru readucerea în sincronism este necesar ca, neîntârziat, să se reducă
cât mai mult admisia la motorul primar, aşa fel încât puterea mecanică aplicată la
arbore să scadă cât mai mult sub valoarea P
max
.
În practică, dacă se lucrează cu un curent de excitaţie suficient de mare -
având de exemplu, o valoare apropiată de cea nominală - chiar atunci când
generatoarele sunt încărcate la puterea nominală, ele funcţionează cu unghiuri δ
având valori cu mult mai mici decât 90
0
.
Pericolul pierderii sincronismului, aşa cum a fost descris mai sus, există
numai în cazul generatoarelor legate la barele sistemului prin linii electrice foarte
lungi, deci cu reactanţe foarte mari. Într-un astfel de caz, destul de rar în practică,
valoarea lui P
max
definită de relaţia (12.9) poate ajunge să fie chiar mai mică decât
puterea nominală a generatorului.
Pentru a caracteriza rezerva de stabilitate a unui generator care
funcţionează la un moment dat încărcat cu puterea P se poate folosi, de exemplu,
un coeficient de siguranţă de forma:

k
P
P
s
=
max
. (12.13)

160
Cu cât valoarea acestui coeficient este mai mare, cu atât puterea P cu care
se funcţionează în momentul respectiv este mai mică decât puterea P
max
la care
s-ar pierde stabilitatea.

B. Se modifică valoarea curentului de excitaţie
În acest caz, considerând fixată o anumită admisie de fluid motor, puterea
activă debitată de generator la bare prin circuitul consderat fără pierderi se va
menţine constantă, la o valoare care se notează, de exemplu, P
g
.
Începând cu un curent de excitaţie i
e1
destul de mare şi reducându-l
treptat, valoarea tensiunii electromotoare E va scădea.
Pe diagrama din figura 12.6, locul geometric al punctelor prin care va trece
extremitatea fazorului E va fi dreaptă P
g
=ct . Valoarea unghiului δ va creşte
continuu. La barele sistemului se va furniza o putere reactivă tot mai mică, pentru
ca după punctul D să se absorabă din sistem o putere reactivă tot mai mare.























Fig.12.6. Diagrama fazorială în cazul variţiei curentului
de excitaţie al generatorului pentru P=ct.

Având în vedere relaţia (12.9), se observă că odată cu valoarea tensiunii
electromotoare E, scade şi valoarea lui P
max
.
Deci, fiecărei valori a tensiunii electromotoare din figura 12.6 îi va
corespunde pe figura 12.7 o altă caracteristică sinusoidală a puterilor active pe care
161
le poate debita generatorul, de amplitudine tot mai mică. Intersecţiile acestei
familii de caracteristici sinusoidale cu caracteristica orizontală P=ct a puterii
mecanice aplicată de motorul primar vor avea loc la unghiuri tot mai mari.
Sincronismul maşinii se va menţine până la momentul în care se va coborî la
valoarea notată prin E
3
a tensiunii electromotoare, când caracteristica sinusoidală
corespunzătoare va mai fi doar tangentă la caracteristica mecanică. O reducere
suplimentară a curentului de excitaţie ar duce la pierderea stabilităţii de
funcţionare a generatorului.










Fig.12.7. Variaţia puterii active debitată de generator cu
unghiul δ δδ δ, pentru o admisie de fluid motor constantă
Se reaminteşte că pentru liniile electrice de lungime obişnuită, care se
întâlnesc în practică, chiar dacă generatoarele sunt încărcate cu puterea lor activă
nominală, pentru a se ajunge la pierderea stabilităţii este necesară o reducere
importantă a curentului de excitaţie. Acest lucru se poate totuşi produce în cazul
efectuării unui reglaj greşit al curentului de excitaţie de către personalul de
exploatare sau în cazul pierderii excitaţiei în urma unei avarii în sistemul de
excitaţie.

12.2.2. Variaţia valorii reactanţei longitudinale
La turbogeneratoare, prin intermediul reactanţei sincrone X
d
se ia în
considerare acţiunea fluxului produs de curenţii care circulă prin cele trei bobinaje
fazice ale statorului. Acest flux poate fi considerat ca având două componente:
• fluxul de reacţie al indusului, al cărui circuit magnetic trece prin stator, prin
întrefier şi în lungul axei polilor rotorului (∅
r
); se reaminteşte că, de exemplu,
în cazul în care maşina sincronă debitează putere reactivă în sistem, acest flux
de reacţie al indusului este de sens contrar faţă de cel inductor (rotoric), având
deci o acţiune demagnetizantă;
• fluxul de dispersie al indusului care se închide prin stator şi întrefier, fără a
mai trece prin fierul rotoric (∅
σ
).





162







Fig.12.8. Fluxuri ce apar în timpul funcţionării
generatorului sincron
În apropiere de tensiunea nominală, maşinile sincrone de construcţie
curentă, folosite în centrale şi staţii electrice, funcţionează cu un anumit grad de
saturaţie al fierului. Acest grad de saturaţie al circuitului magnetic din lungul axei
polilor rotorici, şi deci valoarea reactanţei X
d
, depinde de mărimea celor două
fluxuri care se închid pe acest drum (fig.12.8):
• de mărimea fluxului inductor (∅
i
), respectiv de valoarea curentului de
excitaţie;
• de mărimea şi sensul fluxului de reacţie al indusului (∅
r
), respectiv de
mărimea şi natura încărcării reactive a indusului.

Având în vedere cele de mai sus, pentru determinarea pe cale
experimentală a reactanţei X
d
se poate proceda în felul următor:
• maşina funcţionând în gol, se fixează valoarea curentului de excitaţie i
e
şi se
măsoară la borne tensiunea electromotoare corespunzătoare E;
• menţinând apoi i
e
=ct , se încarcă maşina cu sarcina reactivă I
r
şi se măsoară la
borne valoarea tensiunii U
g
; dacă pe diagrama din figura 12.4 se consideră
I
r
=I
1
şi X
T
=X
LE
=0, se observă că cele două tensiuni măsurate până acum la
borne sunt în fază şi că diferenţa lor este ∆U X I
f d r
= ;
• valoarea lui X
d
pentru funcţionarea maşinii la valorile lui i
e
şi I
r
, la care s-au
efectuat măsurătorile, se calculează cu ajutorul relaţiei:

X
U
I
d
f
r
=

. (12.14)

În figura 12.9 sunt reprezentate curbele de variaţie ale tensiunii
electromotoare E, ale tensiunii la borne U
g
pentru o sarcină inductivă I
r
=ct şi ale
valorilor reactanţei X
d
, în funcţie de valoarea curentului de excitaţie.
Valoarea nesaturată a lui X
d
se poate obţine legând în scurtcircuit cele trei
faze la bornele maşinii şi reglând curentul de excitaţie până la o valoare redusă, la
care tensiunea electromotoare E se mai menţine pe porţiunea liniară a
caracteristicii. ( ) E f i
e
= . Măsurând U
g
şi U
r
, se foloseşte apoi relaţia de mai sus
(12.14).
163
Pentru determinarea valorilor reactanţei X
d
în regim saturat, se ridică
caracteristica tensiunii la bornele maşinii ( ) U f i
g e
= , componentele încărcării
statorice menţinându-se în tot timpul experimentului la valorile I
a
= 0 şi
I ct
r
= .
Un curent inductiv constant se poate menţine încărcând, de exemplu,
generatorul pe un ansamblu de trei bobine de inductanţă reglabile sau pe altă
maşină sincronă.
În practică se constată că valoarea reactanţei X
d
şi deci saturaţia circuitului
magnetic respectiv este condiţionată în special de valoarea curentului de excitaţie.
Ea variază în limite destul de reduse cu mărimea şi natura curentului respectiv din
indus (zona haşurată din figura 12.9).

Prin urmare, pentru estimarea puterilor active maxime, pe care le-ar putea
debita un turbogenerator, este suficient a se determina experimental caracteristica
( ) X f i
d e
= pentru o încărcare statorică inductivă constantă, de ordinul a câtorva
zeci de procente din curentul nominal.
Cu ajutorul acestei caracteristici şi a relaţiei (12.9), pentru fiecare pereche
dată de valori ale tensiunilor E şi U
S
, se poate predetermina analitic câte o valoare
a puterii active în vecinătatea căreia generatorul sincron îşi va pierde stabilitatea.
În cazul în care se poate determina experimental puterea P
max
, cu ajutorul
relaţiei (12.9) , se poate calcula apoi valoarea pe care a avut-o reactanţa X
d
în
momentul pierderii stabilităţii.




















164

Fig.12.9. Caracteristicile necesare determinării
valorilor reactanţei X
d


12.2.3. Precizări privind posibilitatea maşinilor sincrone de a genera şi a
consuma putere reactivă
Fie un generator sincron cu puterea nominală S
n
şi factorul de putere
nominal cosϕ
n
, funcţionând în regim normal, deci cu tensiunea la bornele lui
variind în limitele ±5% în jurul lui U
n
şi cu încărcările nominale:
P S
n n n
= cosϕ ; Q S
n n n
= sinϕ . (12.15)
Presupunând că la un moment dat sistemul necesită un spor de putere
reactivă, se pune problema în ce limite se poate mări încărcarea reactivă a
generatorului considerat fără a depăşi curenţii nominali din stator şi rotor şi de
asemenea, în ce măsură ar fi raţional ca un generator să funcţioneze ca un factor de
putere mai mic decât cel nominal.
Pentru a mări încărcarea reactivă a generatorului, fără a se depăşi curentul
de durată admisibil în stator, ar trebui redusă încărcarea activă. Reducerea
încărcării active P trebuie însă realizată într-o proporţie mult mai mare decât
creşterea încărcării reactive Q, pentru ca şi în noua situaţie să se poată respecta
relaţia:
P Q S
n
2 2 2
+ = . (12.16)
În cazul maşinii sincrone trebuie să se ţină seama şi de efectul reacţiei
longitudinale a indusului. Odată cu creşterea componentelor inductive a curentului
statoric se va intensifica şi acţiunea sa demagnetizantă, ceea ce ar avea ca urmare
micşorarea tensiunii la borne. Menţinând curentul de excitaţie la valoarea sa
nominală, pentru ca valoarea tensiunii la borne să se încadreze în limite admisibile,
vor trebuie micşorate pierderile de tensiune din maşină. Aceasta explică motivul
pentru care încărcarea activă P trebuie redusă într-o proporţie mai mare decât cea
care a rezultat din relaţia (12.16).














165


Fig.12.10. Variaţia puterii reactive şi a celei aparente, precum
şi a factorului de putere cu încărcarea activă a maşinii

După cum se poate observa pe figura 12.10, pe măsură ce generatorul se
descarcă de putere activă şi se încarcă cu putere reactivă, menţinând, de exemplu,
curentul de excitaţie şi tensiunea la borne la valorile nominale, puterea aparentă cu
care poate fi încărcată maşina scade. De asemenea, pentru un spor procentual al
încărcării reactive relativ reduse, încărcarea activă trebuie redusă într-o proporţie
mult mai mare.

În practică pot apărea însă şi situaţii în care există un surplus de putere
reactivă (generat, de exemplu, de capacitatea liniilor lungi de înaltă tensiune), care
de această dată trebuie consumat de către maşinile sincrone din centrale şi staţii.
Puterea reactivă maximă pe care o pot absorbi maşinile sincrone de
construcţie curentă este, de asemenea, mai mică decât puterea lor aparentă
nominală. La compensatoarele sincrone folosite în staţii, ea este de ordinul a
jumătate sau a două treimi din puterea reactivă maximă pe care o pot debita în
reţea.
În cazuri speciale, acest raport poate fi amplificat prin realizarea maşinii
sincrone cu întrefierul şi deci reactanţa, mărită.

12.3. Diagrama de performanţe P-Q
12.3.1. Utilitate
Cazul general al maşinii sincrone hidro-generatoare/motoare HG este dat
în centralele electrice în special de aplicaţiile hidroenergetice al maşinilor cu poli
aparenţi pentru care ecuaţiile şi formulele sunt cele globale; punând aici X
d
= X
q
,
rezultă şi descrierea turbogeneratorului termo TG, cu poli îngropaţi şi întrefier
constant, deci mai simplu de modelat. Întrucât primele sunt tot mai mult folosite şi
ca maşini reversibile în centralele cu acumulare-pompare CHEAP, iar pe de altă
parte şi modelul din laboratorul de Partea Electrică şi de Automatizare din
Centrale şi Staţii Electrice este de maşină tetrapolară - se utilizează în consecinţă
relaţiile generale date de maşina cu poli aparenţi.
Aşadar, ridicarea diagramei care poartă amprenta punctului de sistem unde
este racordată centrala electrică, este de mare importanţă pentru exploatarea
permisă a grupurilor electrogene , ştiind dinainte punctele limită ale planului
[MW, MVAr].

Puterile activă P şi reactivă Q schimbate de maşină cu sistemul de racord,
(fig. 12.11 - 12.12) sunt exprimate prin relaţiile următoare, cunoscute de la
cursurile de Maşini electrice, cu notaţiile consacrate, astfel:

P = [EV
e
(X
d
+ X
e
)sinδ] + [1/ (X
q
+ X
e
) – 1/(X
d
+ X
e
)](V
e
2
/2)sin2δ ,
166

Q = [EV
e
(X
d
+ X
e
)cosδ] + [1/ (X
q
+ X
e
) – 1/(X
d
+ X
e
)](V
e
2
/2)cos2δ -
- [1/ (X
q
+ X
e
) + 1/(X
d
+ X
e
)](V
e
2
/2) (12.17)

Analizând relaţiile de mai sus, se constată că

• între alternatoare, în special pentru absorbţia de MVAr, HG este privilegiat;
astfel, neuniformitatea întrefierului (X
d
>X
q
) majorează valoarea puterii HG
din expresiile de mai sus – prin termenul median - nul (în cazul TG -
adiţional);
• absorbţia de putere rectivă masivă la un anumit palier de putere activă poate fi
realizat în special cu HG, acestea fiind mai bine ventilate, iar constanta lor de
timp la încălzire este superioară atunci când se compară cu TG de aceeaşi
putere, luând ca bază funcţionarea stabilă pentru un acelaşi punct (MW,
MVAr),
• întrucât maximul puterii active este superior la HG faţă de TG, sinusoida
acestei puterii active este deformată aici prin adăugarea termenului în sin2δ ,
realizându-se acelaşi palier activ impus de turbină cu decalaje interne la
generator mai mici (efect pozitiv); pe de altă parte, atingerea maximului având
loc înainte de valoarea π/2 rad.el., rezultă pericolul sporit de pierdere a
stabilităţii la HG (efect negativ),
• reactanţa externă X
e
de legătură până la punctul forte din reţeaua de racord din
SEN, influenţează numărul de MVA schimbaţi de generator/motor cu această
reţea; se poate constata şi în laborator faptul că având două maşini identice,
dar la distanţe electrice diferite faţă de sistem, comportarea este diferită, limita
de stabilitate fiind mai redusă la maşina mai îndepărtată (efect contracarat în
parte de aportul reglajului automat de viteză RAV şi în special de tensiune
RAT).

Evident, utilitatea pentru student este de a trasa rapid limitele domeniului
din planul kW-kVAr în care este posibilă excursia punctului de funcţionare, de a
înţelege rolul diferitelor limitări şi de a vedea influenţa tensiunii din punctul de
racord, de a vedea influenţa reactanţei externe asupra îngustării domeniului.











167








Fig.12.11. Sistemul analizat; hidrogenerator HG racordat la bară
de tensiune constantă via o reactanţă externă


















Fig.12.12. Diagrama fazorială pentru un HG















168









Fig.12.13. Construcţia diagramei de performanţe a unui HG

12.3.2. Construcţie geometrică
Se exemplifică ridicarea diagramei de performanţe a unei maşini de 75
(81) MW / 220 kV racordate la un nod de tensiune constantă V
e
, având datele din
figura 12.14. Ca exerciţiu util, studenţii vor proceda similar la ridicarea diagramei
pentru maşinile din laborator funcţionând în condiţii de racord extern de lungime
variabilă prin modelul de linie avut la dispoziţie L1 – L5 din laborator, având deja
datele referitoare la reactanţele maşinilor determinate în prima parte a lucrării.
Diagrama fiind trasată şi în unităţi relative (u.r.), va conserva aceeaşi alură şi
pentru cazul maşinilor din laborator pentru care puterea de bază la care se face
raportarea este 30 kVA.
În general, sistemul studiat este de tipul celui prezentat în figura 12.11, iar
diagrama fazorială pentru condiţii de funcţionare de regim normal sau tranzitoriu
lent este dată în fig. 12.12.

Diagrama de performanţe este dedusă din diagrama fazorială prin
multiplicarea fiecărui fazor prin mărimea V
e
/( X
d
+ X
e
); rezultă axa verticală – axa
puterilor active, iar axa orizontală este axa puterior reactive, [1].

Trasarea propriu-zisă se face în două etape, astfel:

• etapa cercurilor: se trasează cercul unitate prin raportare la puterea de bază 30
kVA = 1 u.r., semicercul superior fiind pentru regimul de generator, cel
inferior pentru regimul de motor sincron; se traseză cercul mic de bază al
neuniformităţii polare, cuprins între verticalele V
e

2
/(X
d
+ X
e
) şi V
e
2
/(X
q
+ X
e
)
având centrul pe axa orizontală şi o familie de alte cercuri identice ca
diametru; pentru acestea din urmă, unind punctele lor de tangenţă cu verticala
din dreapta, rezultă o familie de secante care intersectate cu cercurile
respective dau punctele limită ale zonei EF de funcţionare capacitivă.

• trasarea limitărilor: orizontala dusă la cota puterii active nominale este chiar
factorul de putere (f.p.) nominal în u.r. (30 kVA/24 kW = 0,8 = f.p.)
intersectează cercul de rază unitate la limita puterii active produse, datorită
turbinei, DC; din punctul de vedere strict al generatorului, funcţionarea ar
169
putea avea loc şi pe arcul de cerc DC; C este punctul de funcţionare la factorul
de putere f.p. nominal, iar dreapta OC face cu verticala unghiul arccos(f.p.);
orizontala DC se mai numeşte şi limita impusă de încălzirea bobinajului
statoric; în continuare trasarea decurge astfel:
− ţinând seama de limita curentului statoric, funcţionarea de regim
capacitiv urmează arcul de cerc DE, apoi curba limită de
stabilitate la mici oscilaţii EF, arcul de cerc mic FA a cărui
depăşire înseamnă excitaţie negativă; urmează zona de capacitivă
de închidere cu dreapta AB pentru cazul funcţionării de regim de
compensator sincron sub- şi supra excitat (segmentele AO şi
respectiv OB);
− conform construcţiei geometrice din figura 12.13, unind punctul
de bază C cu cel de extremă stângă G, dreapta GC defineşte chiar
unghiul intern al maşinii la funcţionarea de regim nominal; în
fine, segmentul notat HC = E
q
V
e
/(X
d
+ X
e
) luat pe semidrepte din
G cu înclinare progresiv sub valoarea unghiului intern de regim,
începând de la arcul de cerc HA, rezultă curba melc Pascal CB:
este limita solenaţiei amper-spire rotorice maxime, atinsă înainte
de atingerea celei corespunzătoare statorice maxime de regim
inductiv (cu alte cuvinte acest melc este o îngustare a domeniului
semicercului iniţial). Decalajul dintre cele două limitări statorică
şi respectiv rotorică este cu atât mai importantă cu cât regimul
este mai apropiat de de cel de compensator sincron (mai mulţi
kVA injectaţi în dauna kW-lor injectaţi/absorbiţi).


12.3.3. Chestiuni de studiat
Se va ridica diagrama practică de funcţionare a generatoarelor din
laborator, după modelul probelor de regim variabil exersate de autorul lucrării [5]
cu ocazia probelor pe viu de la hidrocentralele din AH Lotru-Ciunget şi Sebeş,
astfel:

a. funcţionarea cu tensiune variabilă la punctul de racord cu sistemul, observând
îngustarea sensibilă a domeniului la reducrea nivelului de tensiune V
e

(proporţional cu V
e
2
);

b. funcţionarea cu reactanţă externă X
e
variabilă prin înserierea progresivă de
linii: L1 + L4 + L3, observându-se impactul diferit asupra instabilizării
maşinii la funcţionarea de regim limită capacitiv respectiv puternic inductiv
(eventual cu determinarea nivelului termic al zonei frontale a pachetului de
tole statoric, respectiv limita solenaţiei rotorice); se trasează limitele
domeniilor de funcţionare capacitivă şi respectiv inductivă la care maşina este
încă stabilă;

170
c. exersarea regimului de motor sincron dintr-o centrală de acumulare-pompare
CHEAP sau simplă staţie de pompare SP şi trasarea diagramei relativ simetric
în oglindă similar cu restricţiile de la punctele de mai sus (a.,b);

d. descrierea calitativă a regimurilor similare pentru maşinile sincrone cu turaţie
variabilă din CHEAP moderne ale viitorului, fără transformator bloc ridicător
de tensiune şi impactul acestor modernizări radicale asupra stabilităţii
centralelor şi ansamblului - subsistemul electroenergetic.



























Fig.12.14. Diagrama de performanţe MW-MVAr a unui HG
într-un caz concret, cu datele:
HG: P
n
=75(81) MW, S
n
=90 MVA=1 u.r., f.p.=0,9, x
d
=1 u.r.,
x
q
=0,61 u.r.;T
bloc
:u
k
=x
t
=0,125 u.r.;
LEA L: x
o1
=0,4 ohm/km, l=300 km, v
e
=231 kV= 1 u.r.;
T+L: x
e
=x
t
+x
1
=0,325 u.r.


BIBLIOGRAFIE
171
1. Jdanov, P., S. Stabilitatea sistemelor electrice, Bucureşti, EES, 1952.
2. Bercovici, M., Arie, A., Poeată, A. Reţele electrice - Calculul electric.
Bucureşti, Editura Tehnică, 1974, 636 p.
3. Iliescu, C. şi Radu, O. Manevre şi intervenţii la instalaţiile electrice.
Bucureşti, Editura Tehnică, 1988.
4. Selischi, A., Guzun, B.D., Grigoriu, V., Sufrim, M., Comănescu, G.,
Mucichescu, C. Partea electrică a centralelor electrice, vol. 1 şi 2. Bucureşti,
editura IPB, 1982/83.
5. Guzun, B. D., Mucichescu, C., Chiracu, A. Automatizări în Hidroenergetică.
Editura Tehnică, Bucureşti, 1995.

171
TEMA NR.13

MODELE DE BILANŢ ELECTROENERGETIC
ÎN LABORATORUL DE PECS

13.1. SCOPUL URMĂRÍT
În cadrul acestei teme se urmăreşte pregătirea viitorilor ingineri
energeticieni cu privire la folosirea judicioasă a combustibililor şi energiei
electrice.

13.2. CONCEPTE FOLOSITE LA ÎNTOCMIREA BILANŢURILOR
ENERGETICE
Bilanţul energetic reprezintă un instrument de studiu prin care se
analizează procesele de transformare a energiei, ce au loc în interiorul conturului
unui proces de producţie materială sau al unei părţi componete a acestuia.
Scopul bilanţului energetic este de a determina consumurile de energie
din cuprinsul procesului analizat şi de a evidenţia aceste consumuri în componente
utile şi de pierderi. Ca atare, elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice constituie
o metodă de identificare a posibilităţilor de economisire a energiei sub toate
formele ei tehnice şi, în consecinţă, de stabilire a măsurilor tehnico-organizatorice
ce se impun a fi luate în acest scop.
Conturul unui bilanţ este suprafaţa închisă care cuprinde în interiorul său
întregul obiect sau sistem de producţie la care se referă bilanţul energetic. Intrările
şi ieşirile de energie ale bilanţului se stabilesc pe baza delimitării unui astfel de
contur.
Se pot întocmi diferite tipuri de bilanţuri energetice, prezentate succint
în cele ce urmează.
A. După sfera de cuprindere, respectiv conţinutul conturului de bilanţ:
• întreprindere;
• secţie;
• instalaţie;
• agregat.
B. După numărul felurilor de forme sau de purtători de energie:
• bilanţuri energetice simple - când se ia în considerare o singură formă
sau purtător de energie;
• bilanţuri energetice complexe - când se iau în considerare două sau
mai multe forme sau purtători de energie.
Se definesc:
• bilanţul energetic total - bilanţul energetic complex prin care se iau în
considerare toate formele şi toţi purtătorii de energie intraţi în contur;
• bilanţul termoenergetic - bilanţul energetic complex prin care se iau în
considerare numai combustibili, gazele calde şi energia termică;
172
• bilanţul electroenergetic - bilanţul energetic prin care se ia în
considerare numai energia electrică.
C. După indicatorul la care se referă componentele bilanţului:
• bilanţuri orare, pe schimb, zi, săptămână, decadă, lună, trimestru, an;
• bilanţuri pe cicluri de funcţionare (ciclu de producţie sau tehnologic);
• bilanţuri pe unitatea de produs util realizat pe obiectul sau sistemul de
producţie analizat.
D. Din punct de vedere al conţinutului, al metodei şi al momentului
elaborării:
• bilanţuri de proiect - care se elaborează, pe bază de calcule analitice,
date din literatura de specialitate sau documentaţia firmelor
constructoare, cu ocazia proiectării de noi instalaţii:
• bilanţuri pentru instalaţiile existente;
• bilanţuri reale, care reflectă situaţia energetică a instalaţiei din
interiorul conturului considerat la data elaborării bilanţului;
• bilanţuri optime, care rezultă din bilanţurile reale, pe baza unor studii
de optimizare şi uneori a unor cercetări ştiinţifice, indicând măsurile
tehnico-organizatorice necesar a fi aplicate în exploatare;
• bilanţuri normate, care rezultă din bilanţurile optime, prin luarea în
considerare numai a acelor măsuri tehnico-organizatorice care
urmează a-şi produce efectul în perioada de maximum un an pentru
care se stabileşte bilanţul normat.

13.3. MODELUL MATEMATIC AL UNUI BILANŢ ENERGETIC
Ecuaţia generală a unui bilanţ energetic cantitativ corespunde principiului
I al termodinamicii privind conservarea energiei:
∑ = ∑ W W
i
e
'
, (13.1)
∑W
i
'
şi respectiv ∑W
e
reprezintă suma tuturor cantităţilor de energie, de toate
formele, intrate în contur, respectiv ieşite din contur, exprimate în echivalentul
unei singure forme de energie.
∑W
i
'
se compune din două părţi principale:
∑ = ∑ + ∑ W W W
i i g
'
, (13.2)
∑W
i
- suma tuturor cantităţilor de energie, de toate formele, intrate efectiv în
contur, din exteriorul acestuia;
∑W
g
- suma tuturor cantităţilor de căldură generate în interiorul conturului prin
reacţii chimice exoterme;
∑W
e
se compune din două categorii de energii:
∑ = ∑ + ∑ W W W
e u p
'
, (13.3)
unde:
∑ = ∑ + ∑ W W W
u u
'
1
, (13.4)
173
∑W
u
'
şi respectiv ∑W
p
reprezintă suma tuturor cantităţilor de energie de orice
formă, folosite util, respectiv tuturor pierderilor de energie de toate formele;
∑W
u
- suma tuturor cantităţilor de energie, de toate formele, folosite în mod util
în interiorul conturului;
∑W
1
- suma tuturor cantităţilor de energie conţinute în resurse energetice
secundare, de orice formă, care se livrează în exteriorul conturului şi care sunt
efectiv folosite în alte procese.

Pe baza relaţiilor anterioare, se poate scrie:
∑ + ∑ = ∑ + ∑ + ∑ W W W W W
i g U p 1
. (13.5)
Din relaţia (13.5) rezultă că totalul pierderilor de energie se determină cu
ajutorul relaţiei:
∑ = ∑ + ∑ − ∑ − ∑ W W W W W
p i g u 1
. (13.6)
sau, ţinând seama de relaţiile (13.2) şi (13.3):
∑ = ∑ − ∑ W W W
p j u
' '
. (13.7)

Relaţia (13.7) se interpretează simplu: totalul pierderilor este reprezentat
de diferenţa dintre suma tuturor cantităţilor de energie intrate în contur (din
exterior sau generate în interiorul lui) şi respectiv suma tuturor cantităţilor de
energie utilă (folosită ca atare în contur sau livrată şi folosită efectiv în exterior).

13.4. SURSE DE INFORMAŢII PENTRU ÎNTOCMIREA
BILANŢURILOR ENERGETICE
Elementele bilanţurilor energetice se pot determina pe bază:
• de măsurători efectuate special în acest scop;
• de elemente statistice rezultate din măsurători de exploatare curentă făcute în
perioada anterioară elaborării bilanţului;
• de calcule teoretice;
• de date din literatura de specialitate sau oferte şi documentaţii tehnice privind
instalaţia în studiu;
• combinată a posibilităţilor expuse mai sus.

13.5. RECOMANDĂRI METODOLOGICE DE ÎNTOCMIRE A
BILANŢULUI ELECTROENERGETIC REAL
În general, bilanţurile electroenergetice se întocmesc şi se prezintă
conform etapizării de mai jos.

13.5.1. Stabilirea conturului de bilanţ
A. Sfera de cuprindere a bilanţului
După cum s-a arătat la punctul 13.2, bilanţul electric se poate întocmi
pentru un agregat, o instalaţie, o secţie sau o întreagă întreprindere. În acest sens,
174
sfera de cuprindere a bilanţului se stabileşte pe baza consumurilor anuale de
energie. În cadrul laboratorului de PECS se exemplifică modul de întocmire a
bilanţului electric pe agregate.

B. Cunoaşterea instalaţiei tehnologice şi a instalaţiei de alimentare cu energie
electrică
a. În ceea ce priveşte instalaţia tehnologică, aceasta presupune cunoaşterea
procesului tehnologic a schemei de principiu şi a caracteristicilor tehnologice ale
utilajelor.
b. În ceea ce priveşte instalaţia de alimentare cu energie electrică, aceasta
presupune cunoaşterea:
− principalelor caracteristici (tensiuni, puteri, încadrare în reţea);
− schemei monofilare de principiu a instalaţiei electrice din interiorul
conturului de bilanţ;
− caracteristicilor nominale ale elementelor componente: generatoare,
transformatoare, legături conductoare, consumatori de energie
electrică).

C. Regimuri de funcţionare
Regimurile de funcţionare pentru care se întocmesc bilanţurile electrice
trebuie să fie justificate atât pe parte electrică, cât şi pe parte tehnologică. De
regulă aceste regimuri trebuie să fie regimuri caracteristice pentru instalaţia
respectivă.

13.5.2. Stabilirea duratei pentru care se întocmeşte bilanţul
Conform celor arătate la punctul 13.2, bilanţul electric poate fi orar, zilnic,
lunar, anual, pe ciclu de funcţionare etc. Alegerea din acest punct de vedere a
tipului de bilanţ electric se va face pe baza curbelor de consum de energie
determinate pentru diverse durate (zilnice, săptămânale, lunare, anuale). În măsura
în care una din aceste curbe este caracteristică şi pentru durate mai mari, se poate
alege ca durată de bilanţ durata pentru care a fost întocmită curba de consum de
energie respectivă.

13.5.3. Determinarea datelor necesare bilanţului electric
A. Date ce se determină prin măsurători
a. Curba de sarcină momentană I(t), P(t), Q(t) se determină prin
înregistrări sau prin măsurători a căror periodicitate depinde de gradul de
neuniformitate a caracteristicii respective. Intervalul de citire al aparatelor va fi de
maximum 15 minute [1]. Pentru fiecare caracteristică se calculează valori medii şi
coeficienţi de formă [v.anexa A 13.1].

b. Puterile şi curenţii absorbiţi de motoare la mersul în gol şi în sarcină
normală. Pentru calculul pierderilor de energie electrică în motoare sunt necesare
măsurători pentru determinarea următoarelor date:
175
• puterea P
Ao
şi eventual curentul I
Ao
absorbit de motor la mersul în gol cu
utilajul antrenat; se consideră mers în gol cu utilajul antrenat regimul în care
utilajul nu produce un efect util;
• puterea P
A
şi eventual curentul I
A
absorbit de motor la o sarcină ce va fi
aleasă corespunzător valorii medii din curba de sarcină;
• curentul rotoric (I
R
) pentru motoare de curent continuu.

Măsurătorile se vor face fie cu wattmetre şi ampermetre, fie cu o trusă
wattmetrică trifazată.

c. Rezistenţa rotorului, inclusiv a periilor, precum şi rezistenţa înfăşurării de
excitaţie se vor măsura pentru motoarele de curent continuu. Măsurătorile vor fi
făcute fie cu o punte de măsură, fie cu un ampermetru şi voltmetru, folosindu-se
montajul în amonte al ampermetrului.

B. Date se ce preiau din cataloage sau din literatura de specialitate
În general sunt necesare următoarele date:
• pentru trafo: P
o
, P
K
(anexa nr.3);
• pentru legături conductoare: rezistenţa ohmică (anexa A 13.3).

13.5.4. Calculul componentelor bilanţului electric real
Pe baza expresiilor din anexa A.13.1 se vor determina prin calcul
pierderile de energie în transformatoare, legături conductoarte, maşini electrice etc.
În cazul în care este posibil, pe baza unor date măsurate pe partea
tehnologică se va calcula puterea utilă. În toate celelalte cazuri, puterea utilă se
determină ca diferenţă între puterea intrată în contur şi pierderi.

13.5.5. Întocmirea bilanţului electric real
Elementele obţinute până la această etapă prin măsurători şi calcule
urmează a fi sintetizate într-uin tabel de tipul celui prezentat alăturat.
În continuare, rezultatele bilanţului electric real vor fi prezentate şi sub
forma diagramei Sankey, foarte mult folosită pentru caracterul ei sugestiv.

13.6. APRECIERI PRIVIND MĂRIMEA PIERDERILOR DE ENERGIE
ŞI POSIBILITATEA REDUCERII ACESTORA
Pe baza datelor bilanţului electric real se vor face aprecieri privind
mărimea pierderilor de energie şi se vor propune măsuri tehnico-organizatorice
pentru reducerea lor.
În astfel de situaţii, pe lângă estimarea economiilor anuale de energie
(kWh) se vor calcula şi economiile băneşti ce rezultă prin introducerea măsurilor
de economisire a energiei electrice.



176
BILANŢUL ELECTROENERGETIC REAL AL ......
Componentele bilanţului electric real kWh %
1. ENERGIE ELECTRICĂ INTRATĂ ÎN CONTUR
• absorbită din sistem
• preluată de la surse proprii

Total energie intrată 100
2. ENERGIE ELECTRICĂ PIERDUTĂ
• în transformatoare
• în bare colectoare
• în cabluri
• în motoare
• alte categorii de pierderi

Total energie pierdută
3. ENERGIE ELECTRICĂ UTILĂ
• motoare
• alţi consumatori

Total energie utilă
TOTAL ENERGIE ELECTRICĂ UTILĂ
ŞI PIERDUTĂ (2+3)


Pentru optimizarea bilanţurilor este indicat a se avea în vedere cel puţin
câteva aspecte:
• studierea încărcării cablurilor şi transformatoarelor în vederea evidenţierii
situaţiilor de supraîncărcare sau încărcare slabă;
• studierea încărcării motoarelor în vederea evidenţierii situaţiilor de
supradimensionare a acestora;
• evidenţierea unor pierderi exagerate în utilaje;
• studierea regimului de funcţionare a bateriilor de condensatoare, în vederea
evidenţierii unor posibilităţi de reducere a consumului de energie pe baza
optimizării acestui regim.

13.7. APARATE DE MĂSURAT FOLOSITE
Pentru măsurătorile necesare la întocmirea bilanţurilor electroenergetice se
pot utiliza următoarele aparate de măsurat:
• aparatele indicatoare existente pe panourile instalaţiei analizate (ampermetre,
voltmetre, wattmetre, cos ϕ-metre etc.);
• contoarele de energie activă şi reactivă în montaj direct sau prin intermediul
transformatoarelor de măsurat, în ultimul caz, se recomandă a verifica dacă
aceste transformatoare de măsurat sunt corect alese pentru a evita erorile de
măsură. Contoarele se citesc, de regulă, orar pentru a determina ulterior curba
de sarcină respectivă prin paliere de putere;
177
• înregistratoarele de putere activă şi reactivă sau de curent, aparate utile şi prin
faptul că înregistrarea respectivă reprezintă un document, fiind o curbă reală
de sarcină;
• trusa de cleşti DIETZ (ampermetric, wattmetric şi cos ϕ-metric) cu ajutorul
cărora se pot obţine relativ comod valorile mărimilor măsurate la momentul
respectiv. În ipoteza unui regim cvasiconstant, aceştia dau şi indicaţii privind
energia consumată. Trebuie luate anumite precauţii atunci când se lucrează cu
cleştii Dietz. În afară de respectarea directă a normelor de protecţia muncii,
valorile respective de curent, putere şi factor de putere trebuie luate
aproximativ la acelaşi moment de timp. În acest fel există garanţia privind
corectitudinea măsurătorii efectuate întrucât, în general, în instalaţii există
fluctuaţii de putere.

Aparatele folosite pentru măsurători se vor afla în interiorul termenelor
obligatorii de verificare metrologică, stabilite prin normativele în vigoare.
În cazul în care în conturul considerat funcţionează generatoare de regim
deformant nu este permisă folosirea aparatelor de măsurare curente. În asemenea
cazuri se folosesc aparate special construite.

13.8. EXEMPLE DE CONTUR DE BILANŢ ELECTRIC
Laboratorul de PECS poate fi considerat un bun cadru de antrenament în
vederea realizării corecte a unor analize de bilanţ electric de natură variată.

13.8.1. Grupul Ward-Leonard
Acţionarea de tip Ward-Leonard prin care se modelează grupul electrogen
G3 (G
B
) din laborator a fost descrisă în tema nr.1. Schema electrică de principiu
este dată în figura 13.1.
Pentru schema prezentată în figura 13.1 diagrama de tip Sankey este dată
în figura 13.2.
Se consideră motorul M4 racordat la reţeaua de alimentare în punctul 1 ,
sarcina sa fiind constituită de ansamblul celor trei maşini electrice grupate în
instalaţia tehnologică IT (conturul linie-punct din figura 13.1), a cărei ieşire finală
este în punctul 5.
Etapele de întocmire a bilanţului sunt prezentate în cele ce urmează.
• Se întocmeşte bilanţul pe motorul M4 pentru un anumit regim staţionar de
funcţionare în sarcină a instalaţiei IT, considerând ca energie intrată, energia
măsurată în punctul 1 . Pentru aceasta se calculează energiile pierdute în
cablul de alimentare şi în motorul M4, conform relaţiilor din anexa A.13.1.
Rezultă energia utilă la arborele motorului M4 (în punctul 1’), respectiv,
randamentul.
• Energia calculată pentru punctul 1’ reprezintă şi energia intrată pentru
ansamblul IT. Dacă bilanţul IT nu interesează în detaliu, se poate face
raportarea energiei măsurate în punctul 5 la energia intrată în punctul 1’,
rezultând randamentul η
IT
.
178
• De regulă interesează evidenţierea categoriilor de pierderi de energie şi
determinarea acestora, ceea ce presupune analiza amănunţită a buclei D
4
, T
3
şi
G
3
.. Scăzând din energia intrată în conturul IT , pierderile de energie în
maşinile D
4 ,
T
3
, G
3
, precum şi pierderile de energie ohmice în înfăşurările de
excitaţie E
1
, E
2
, E
3
, rezultă prin calcul energia utilă din punctul 5 .

Observaţie. Pentru o analiză de bilanţ electric orientativă se pot neglija pierderile
de energie în circuitele de excitaţie, care sunt cel puţin cu un ordin de mărime mai
mici decât pierderile de energie în celelalte circuite.

13.8.2. Grupul electrogen G
D
(G
4
)
În cazul grupului G
D
, modelarea turbinei se face în laborator conform
schemei principiale dată în figura 13.3 (comentată în detaliu de asemenea, în tema
nr.1). Pentru acest contur de bilanţ, categoriile de pierderi care intervin sunt
evidenţiate în diagrama de tip Sankey, prezentată în fig.13.4.

13.8.3. Ansamblul grupurilor electrogene şi al consumatorilor de energie
electrică din laborator
În acest caz, ansamblul grupurilor electrogene şi al consumatorilor de
energie electrică formează un contur de bilanţ asemănător cu cel întâlnit într-o
secţie de producţie industrială. Grupurile electrogene pot funcţiona fie în regim de
generator, fie în regim de motor. Ca energie intrată se consideră energia preluată
din reţea prin intermediul postului de transformare şi al barelor de servicii interne
BSI. Ca energie utilă se poate considera energia livrată ansamblului
consumatorilor, grupaţi în sala consumatorilor (fig.13.5). Diagrama Sankey rezultă
ca o suprapunere a diagramelor respective întocmite pentru fiecare subcontur
considerat individual.

BIBLIOGRAFIE
1. PE 902. Normativ privind întocmirea şi analiza bilanţurilor energetice.
2. Carabogdan,I.Gh., şi colectiv Catedră Centrale electrice. Bilanţuri energetice.
Bucureşti, Editura Tehnică, 1986.
3. Potlog, D.M. şi Mihăileanu, C. Acţionări electrice industriale cu motoare
asincrone. Bucureşti, Editura Tehnică, 1989.
4. Răduţi, C., Nicolescu, E. Maşini electrice rotative fabricate în România.
Bucureşti, Editura Tehnică, 1981.
5. Buhuş, P. şi Comănescu, Gh. Instrucţiuni privind limitele folosirii intensive ale
liniilor electice de distribuţie existente în exploatare şi determinarea operativă
a secţiunilor unor noi linii (IRE-I164-86). Bucureşti, 1986.
6. IE-Ip 51/2-93 Instrucţiuni privind alegerea puterilor nominale economice
pentru transformatoarele din posturi.
7. Pietrăreanu,E. Agenda electricianului. Bucureşti, Editura Tehnică, 1986.
8. PE 120. Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice
ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari.
179
180






































Fig.13.2. Diagrama de tip Sankey a acţionării Ward-Leonard

Observaţie:
• W
intrata
este energia măsurată în punctul 1 la care se adaugă şi energia
absorbită de circuitele de excitaţie E
1,2
;
181
• W
utila
este energia măsurată în punctul 5 , urmând a fi livrată consumatorilor
(sarcina S).
182

183








































Fig.13.4. Diagrama de tip Sankey a instalaţiei prezentate în figura 13.3

Observaţie. Se pot neglija pierderile de energie în puntea trifazată cu diode de
putere D.
184



























Fig.13.5. Schema de principiu privind ansamblul grupurilor electrogene
şi al consumatorilor de energie electrică din laborator


T
1,2
- motoare asincrone cu colector şi dublu decalaj de perii, tip
SCHRAGE-RICHTER;

T
3,4
- motoare de curent continuu cu excitaţie independentă, 24 kW;
G
1
,
2
- generatoare asincrone 1 şi 2 de 14 kW, 380 V;
G
3
,
4
- generatoare asincrone 3 şi 4 de 38 kW, 380 V;
TB
1,2
- transformatoarele bloc aferente G
1,2
, 30 kVA, 400/400 V, conexiune
DY
0
, u
k
= 4,6 % ;
TB
3,4
- transformatoarele bloc aferente G
3,4
, 40 kVA, 400/400 V, conexiune
DY
0
,

u
k
= 4,6 %
TS - transformatorul de legătură cu reţeaua 50 kVA, 400/400 V, conexiune
YY
0

P.T. - transformatorul de distribuţie din postul de tarnsformare, 630kVA,
185
10/0,4kV, DY
0
-5, u
k
=6%.

197
TEMA NR.14

VERIFICĂRILE PERIODICE ÎN EXPLOATARE
PRIVIND REZISTENŢELE PRIZELOR DE LEGARE
LA PĂMÂNT ŞI REZISTENŢELE DE IZOLAŢIE DIN
CENTRALE, STAŢII ŞI POSTURI DE TRANSFORMARE

14.1 SCOPUL URMĂRÍT
Această tematică se referă la unul din cele mai importante ţeluri care se
urmăresc în exploatarea instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi posturi de
transformare: electrosecuritatea personalului de exploatare şi a tuturor celor care
utilizează energia electrică. În această ordine de idei, în tematica de faţă sunt
tratate două aspecte:
a) verificarea rezistenţei de izolaţie care, dacă scade sub anumite valori,
poate conduce la accidente prin electrocutare;
b) verificarea rezistenţei prizei de pământ; dacă această rezistenţă creşte
peste o anumită valoare, legarea la pământ nu mai constituie un mijloc de protecţie
împotriva electrocutării.
Având în vedere importanţa acestor două aspecte, măsurările periodice ale
acestor rezistenţe constituie o obligaţie de mare răspundere pentru personalul de
exploatare.

14.2. CONSIDERAŢII TEORETICE
Pentru asigurarea protecţiei oamenilor împotriva electrocutării, părţile
metalice care în mod obişnuit nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge
sub tensiune, sunt conectate la instalaţii de legare la pământ.

O instalaţie de legare la pământ (fig.14.1) se compune din următoarele
elemente principale [1]:
• unul sau mai mulţi electrozi îngropaţi în sol, legaţi între ei prin conductoare,
care formează priza de pământ;
• o reţea de conductoare care fac legătura între părţile metalice care trebuie
legate la pământ şi priza de pământ.

În cazul trecerii curentului I
p
printr-o priză de pământ, tensiunea totală a
prizei U
p
este dată de:
U R I
p p p
= ,
în care R
p
reprezintă rezistenţa prizei corespunzătoare dispersiei curentului prin
volumul de sol din jurul electrozilor.

În cazul unui electrod plantat în sol, la rezistenţa de dispersie a acestuia
contribuie numai volumul de sol pe un diametru de ordinul a 50-60 m.
198
















a. Exemplu de realizare a instalaţiei de legare la pământ pentru
instalaţii electrice exterioare;























b. Exemplu de realizare a instalaţiei de legare la pământ pentru
staţii electrice interioare

199
Fig.14.1. Principalele părţi componente ale instalaţiei de legare la pământ


La trecerea curentului electric, solul din imediata apropiere a electrozilor
prizei prezintă rezistenţa cea mai mare, întrucât secţiunea circuitului este limitată
la suprafaţa laterală a electrodului; pe măsură ce distanţa faţă de aceştia creşte,
solul oferă suprafaţe de trecere din ce în ce mai mari, astfel încât densităţile de
curent scad treptat şi în aceeaşi măsură se micşorează şi potenţialele diferitelor
puncte ale solului, rezultând - la o anumită distanţă - zona de potenţial nul.

Măsurând cu un voltmetru distribuţia potenţialelor la suprafaţa solului în
care este îngropată priza parcursă de curentul de punere la pământ, se obţine o
curbă a potenţialelor pe direcţia respectivă de măsurare. Ansamblul curbelor de
potenţial pentru terenul din jurul prizei formează aşa numita “pâlnie de
potenţial”(fig.14.2,a). În fig.14.2,b sunt definite tensiunile de atingere U
a
şi de
pas U
pas
pentru un om aflat în contact cu un obiect ajuns accidental sub tensiune,
obiectul fiind legat la priza de pământ. Aceste tensiuni, care pun în pericol viaţa
persoanei respective, reprezintă o anumită parte din tensiunea totală a prizei U
p
.
Ele sunt dependente de alura curbei de potenţial (legată la rândul ei de
rezistivitatea solului, de cantitatea de metal îngropată în pământ şi de geometria
sub care este dispusă în pământ această cantitate de metal, prin electrozii
respectivi).

Observaţie. Este posibil ca U
a
=U
p
, în cazul în care omul - deşi se află în afara
pâlniei de potenţial - atinge obiecte metalice lungi (ex.conducte) prin care se pot
transmite tensiuni periculoase din zona în acare s-a produs defectul soldat cu
punerea la pământ.

Din figurile 14.2 se observă că tensiunile U
a
, U
pas
pot fi diminuate dacă se
reduce panta curbei de potenţial. În practică, acest aspect cu implicaţii evidente din
punct de vedere tehnic şi economic -asigurarea electrosecurităţii personalului cu o
cantitate minimă de metal îngropat în pământ - se realizează cu ajutorul prizelor de
dirijare a distribuţiei potenţialelor. Rezultă astfel un anumit grad de aplatisare al
curbei de potenţial, caracterizat de coeficienţii de atingere K
a
şi de pas K
pas
,
definiţi prin raportarea tensiunilor de atingere şi respectiv, de pas, la tensiunea
totală a prizei.

În consecinţă, se pot determina tensiunile de atingere şi de pas cu relaţiile
de mai jos:

U K R I
a a p p
= ⋅ ; U K R I
pas pas p p
= ⋅ .


200


























Fig.14.2.a Curbele de potenţial ale prizelor de legare la pământ

















201


Fig.14.2.b Tensiunile caracteristice în cazul instalaţiei de legare la pământ:
U
p
- totală, ; U
a
- de atingere ; U
pas
- de pas .

14.3. STRUCTURA REZISTENŢEI DE DISPERSIE
În general, o instalaţie de legare la pământ de tip complex este
alcătuită din ansamblul mai multor prize de pământ conectate între ele în
paralel prin conductoare de legătură:
• priza cu electrozi verticali , având rezistenţa de dispersie echivalentă R
pv
;
• priza cu electrozi orizontali , cu rezistenţa de dispersie echivalentă R
po
;
• priza de dirijare a distribuţiei potenţialelor, cu rezistenţa R
pd
;
• prizele stâlpilor liniilor electrice aeriene, legate la instalaţia generală de legare
la pământ (a staţiei sau centralei) prin intermediul conductorului de protecţie
al lui LEA, având rezistenţa de dispersie echivalentă cu R
pc
;
• priza naturală, compusă din armăturile zidurilor din beton armat ale clădirilor
şi stâlpilor, din mantalele metalice ale cablurilor electrice, din conductele
metalice din zonă etc., întrunind rezistenţa echivalentă R
pn
.

Rezistenţa de dispersie echivalentă a instalaţiei generale de legare la
pământ R
p
, rezultă de forma:
1 1 1 1 1 1
R R R R R R
p pv po pd pc pn
= + + + + .

14.4. MĂSURAREA PRACTICĂ A REZISTENŢEI DE DISPERSIE
14.4.1. Necesitatea măsurării periodice a rezistenţei de dispersie
În timp, ca urmare a fenomenului de coroziune şi a variaţiilor rezistivităţii
solului, este posibilă majorarea valorii rezistenţei de dispersie echivalente a
instalaţiei de legare la pământ şi implicit a tensiunilor U
a
, peste valorile normate,
la aceelaşi curent de punere la pământ.
Din acest motiv, periodic se efectuează măsurători profilactice, de
determinare atât a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, cât şi a rezistivităţii
solului respectiv. Astfel, normativele prevăd măsurători [4]:
• o dată la 5 ani, în cazul instalaţiilor de înaltă tensiune din centrale şi staţii
electrice, iar în cele aparţinând stâlpilor de înaltă tensiune - o dată la 10 ani;
• o dată la 2 ani pentru instalaţiile de joasă tensiune, în afară de exploatările
subterane unde verificările au loc bianual; prizele de pământ ale LEA de joasă
tensiune se verifică o dată la 5 ani;
• gradul de corodare se verifică o dată la 10 ani pentru prizele de pământ,
considerându-se corodarea periculoasă dacă secţiunea electrodului este redusă
cu mai mult de 1/3 din valoarea iniţială.

202
Dintre metodele folosite curent pentru determinarea rezistenţei de
dispersie a instalaţiei de legare la pământ, se remarcă următoarele:
• metoda compensării;
• metoda voltmetrului şi ampermetrului;
• metoda ampermetrului şi wattmetrului.
Observaţie. Rezultatele măsurătorilor trebuie să corespundă cu valorile specifice
fiecărui tip de instalaţie, conform documentaţiei de proiectare. În lipsa acestora se
ţine cont de valorile orientative date mai jos [4]:
• staţii de î.t.: R
p
< 0 3 , Ω ;
• stâlpi de î.t.: R
p
< 10 Ω ;
• PT m.t./j.t.: R
p
< 10Ω ;
• stâlpi de medie tensiune din zone locuite: R
p
< 12 5 , Ω;
• priza de pământ pentru legarea conductorului de nul de la LEA de j.t.:
R
p
= 10 Ω .

14.4.2. Metoda compensării. Puntea de tip APP-2
Măsurarea rezistenţei de dispersie prin metoda compensării se face cu
ajutorul punţii de măsurat de tip APP-2 (ICEMENERG). Schema de principiu a
acestei punţi este prezentată în figura 14.3.
Puntea se conectează la priza de pământ de măsurat P, la sonda S şi la o
priză auxiliară P
A
. (Prin sonda priză S se înţelege acea priză de măsurare prin care
nu circulă curent când schema este compensată).



















203




Fig.14.3. Schema simplificată a punţii de tip APP-2:
P - priza de măsurat; S - sonda; P
A
- priza auxiliară.
Sursa B (baterii uscate) alimentează un convertor static CS şi un
amplificator de c.a. notat A> pe figură. Se stabileşte un curent prin sol, în circuitul
P-P
A
. Căderea de tensiune între P şi S este aplicată printr-un transformator,
amplificatorului. Măsurarea se face prin echilibrarea punţii compensare, grupul
mA şi R
d
fiind un indicator de nul. Prin alegerea potrivită a poziţiei
potenţiometrului de compensare - aşa numita compensare la zero - se anulează
curentul din circuitul prizei sondă S. În acest caz se poate scrie [2]:
( ) I r I aR
P 1 2
= sau ( ) R aR n
P
= / ,
unde:
n I I =
1 2
/ - raportul transformatorului de curent;
aR - partea din rezistenţa potenţiometrului care este direct proporţională
cu rezistenţa de dispersie căutată, R
p
.

Raportul de transformare n este corelat cu domeniul de măsurare
respectiv, astfel că întreaga rezistenţă de dispersie poate fi citită direct pe aparat,
fără calcule intermediare. Aparatul APP-2 este comod de utilizat şi se află de
regulă în dotarea întreprinderilor, echipelor PRAM etc.
Pentru măsurarea efectivă a rezistenţei de dispersie a prizei se realizează în
teren schema de măsurat conform figurii 14.3. Priza auxiliară P
a
şi sonda S sunt
construite din doi ţăruşi metalici de 0,5-1 m lungime, bătuţi în pământ la distanţe
egale de 15-20 m între ei şi faţă de priza P, liniar sau dispuşi în vârfurile unui
triunghi echilateral cu latura de 15-20 m. La baterea tăruşilor se va avea în vedere
un contact cât mai bun cu solul. Se vor respecta instrucţiunile de folosire a punţii,
măsurătoarea desfăşurându-se în următoarele etape:
a) Priza de pământ se desface de orice legătură care ar putea influenţa
măsurătoarea.
b) Se leagă bornele P
1
, P
2
la priza de măsurat, sonda la borna S şi priza auxiliară
la PA.

c) Se verifică poziţia de zero mecanic a acului instrumentului de măsurat şi se
reglează la zero prin şurubul corector al instrumentului.
d) Executarea măsurării:
204
• Dacă se cunoaşte valoarea aproximativă a rezistenţei, se pune comutatorul pe
poziţia corespunzătoare. Diviziunea zero a discului gradat se aduce în dreptul
firului reticular. Valoarea rezistenţei măsurate esta dată de produsul dintre
indicaţia discului gradat şi indicaţia comutatorului în ohmi, când cu
întreruptorul pus pe M se obţine deviaţia nulă a acului indicator.
• Dacă nu se cunoaşte valoarea aproximativă a rezistenţei, se pune comutatorul
pe poziţia cu sensibilitatea cea mai mică (x100). Se aduce discul cu diviziunea
zero în dreptul firului reticular. Se trece întreruptorul pe poziţia M şi prin
rotirea discului gradat şi a comutatorului se aduce acul indicator la zero.

Observaţie. Se recomandă ca R
p
să nu depăşească scara:
x 0,1 .............. .50 Ω ;
x 1 ..................500 Ω ;
x10, x 100.....1000 Ω .

Aparatul trebuie să fie cât mai aproape de priza de pământ care se
măsoară, în care caz P
1
şi P
2
sunt scurtcircuitate de eclisa de legătură.
Când aparatul se află la peste 2 metri de priza de pământ, legătura între
priză şi aparat se realizează cu două fire, iar P
1
şi P
2
nu se mai scurtcircuitează.
Pentru măsurarea rezistivităţii solului se folosesc 4 sonde, care se leagă la
toate cele 4 borne ale aparatului.

Observaţie. Metoda compensării prezintă avantaje de necontestat în determinarea
rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ de întindere mică şi medie. Nu dă
însă rezultate precise în cazul instalaţiilor de legare la pământ de întindere mare şi
foarte mare, care de regulă au R
p
<0,5 Ω . În asemenea situaţii, curenţii acestor
punţi - de ordinul mA - nu pot ridica tensiunea prizei de pământ respective la o
valoare măsurabilă corect, pentru cazul unor rezistenţe de dispersie atât de mici. In
asemenea cazuri se recurge la alte metode.

14.4.5. Metoda ampermetrului şi voltmetrului
Atunci când nu se poate folosi metoda compensării - cazul staţiilor
electrice de mare suprafaţă având de regulă valoarea rezistenţei de dispersie a
instalaţiei de legare la pământ sub 0,5 Ω - se foloseşte cu succes metoda
ampermetrului şi voltmetrului. Principiul metodei este ilustrat în figura 14.4.








205




Fig.14.4. Schema de măsurare în cazul aplicării metodei
ampermetrului şi voltmetrului
De la un grup electrogen sau de la o reţea de distribuţie, printr-un
transformator de separare, se aplică o tensiune alternativă între priza de pământ
care se verifică P şi priza de pământ auxiliară P
A
. Pentru a limita curentul de
măsurare şi implicit tensiunea prizei de pământ este indicat a intercala în circuitul
de măsurare un transformator sau un rezistor de reglare R
v
(eventual se poate
folosi un transformator de sudură).
Prizele P şi P
A
trebuie să se afle la o distanţă relativ mare, astfel încât să
nu aibă loc suprapunerea pâlniilor de potenţial respective, iar sonda S se va plasa
în zona de potenţial nul. Se poate calcula direct rezistenţa de dispersie din valorile
indicate I şi U
E
, conform legii lui Ohm:
R
U
I
p
E
= , [Ω] .

În afară de amplasarea sondei S în zona de potenţial nul - în care nu mai
apar diferenţe de potenţial însemnate - se mai pune condiţia următoare: luând ca
bază o eroare de măsurare maximă de 10%, rezistenţa voltmetrului să fie de peste
10 ori mai mare decât rezistenţa de dispersie a sondei. Acest lucru se poate realiza
fără dificultăţi în cazul unui sol de rezistivitate redusă, de exemplu pământ arabil
sau pământ galben, luând un ţăruş suficient de lung. În cazul solurilor de mare
rezistivitate (nisipoase, pietroase) montajul se complică şi este indicat în lucrarea
[2].

În cazurile în care se măsoară rezistenţe de dispersie de valoare redusă, iar
la locul respectiv se face simţită prezenţa curenţilor vagabonzi (curenţi de injecţie
ai unor surse străine), rezultatul măsurării prin metoda ampermetrului şi
voltmetrului nu oferă precizia necesară.
În consecinţă, se foloseşte metoda ampermetrului şi wattmetrului, care
permite compensarea influenţei curenţilor vagabonzi prin schimbarea polarităţii
bobinei de curent a wattmetrului (trecerea comutatorului de la poziţia 1 la poziţia
2 în figura 14.5).
Se ia ca bază media aritmetică P din cele două măsurători, iar rezistenţa de
dispersie rezultă conform relaţiei:
R
P
I
p
=
2
, [Ω] .
Condiţiile necesare pentru realizarea preciziei de măsurare sunt similare cu
cele de la metoda precedentă:
• sonda să aparţină zonei de potenţial nul;
206
• rezistenţa interioară a bobinei de tensiune a wattmetrului să fie cel puţin de 10
ori mai mari decât rezistenţa de dispersie a prizei sondă.

14.4.5. Determinarea rezistivităţii solului.
Pentru a putea determina rezistenţa de dispersie a unei prize de legare la
pământ, trebuie cunoscută, în afară de caracteristicile prizei propriu-zise,
rezistivitatea ρ a solului în care se execută instalaţia.
















Fig.14.5. Schema de măsurare cu metoda A,W
(prin comutarea S
2
se poate trece la măsurarea prin metoda A,V).

Deoarece structura şi densitatea solului sunt neuniforme, rezistivitatea nu
are aceeaşi valoare la diferite adâncimi şi în diferite puncte ale terenului. Ca
urmare, se impune efectuarea mai multor măsurători şi considerarea unei valori
medii a rezistivităţii solului.
Evident că rezistivitatea solului dintr-un teren oarecare depinde de
temperatura şi umiditatea sa. Deoarece, din punct de vedere al calculului
rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, interesează situaţia cea mai
defavorabilă, măsurarea rezistivităţii solului se face de preferinţă în perioade foarte
călduroase şi foarte uscate. Dacă măsurarea se face în alte condiţii, este necesară o
corecţie a rezultatelor obţinute.
Astfel, dacă rezistivitate măsurată este ρ
mas
, rezistivitatea de calcul ρ se
consideră egală cu:
ρ ρ ψ =
mas
,
unde ψ este un coeficient de corecţie.

Metodele de măsurare a rezistivităţii solului se împart în două categorii.
207
a. Metode de laborator, aplicate asupra unor probe de sol prelevate din
zona cercetată. Valorile obţinute prin astfel de metode au o importanţă practică
redusă, având în vedere modificarea inerentă a structurii, densităţii şi umidităţii
probei faţă de condiţiile reale din teren.
b. Metode de teren, aplicate chiar în zona în care urmează să se execute
instalaţia de legare la pământ. Efectuarea unui număr suficient de mare de
măsurători prin astfel de metode, conduce la rezultate cu un grad sporit de
încredere, care permit o dimensionare corectă a elementelor de legare la pământ.
În principiu, metodele de măsurare în teren a rezistivităţii solului sunt
aceleaşi cu cele folosite pentru măsurarea rezistenţei prizelor de legare la pământ.
Astfel, se poate folosi metoda electrodului de control, care constă în
executarea unei prize formată dintr-un singur electrod şi măsurarea rezistenţei sale
r
p

Pentru o astfel de priză (fig.14.6), relaţia de calcul a rezistenţei este:
r
l
d
l
p
=
ρ log
,
4
2 73
, [Ω] .
în care:
l - lungimea părţii îngropate a electodoului, în m;
d - diametrul exterior al electrodului, în m;
ρ - rezistivitatea solului, în Ωm.

Din relaţia de mai sus, r
p
fiind măsurat, se poate determina rezistivitatea
ρ a solului:
ρ =
2 73
4
,
log
l
l
d
r
p
, [Ωm] .














Fig.14.6. Determinarea rezistivităţii solului prin metoda
208
electrodului de control

Prin această metodă se determină valoarea medie a rezistivităţii stratului
de sol, cuprins între adâncimile q şi q+l .
Principalul dezavantaj al metodei de măsurarea cu ajutorul electrodului de
control constă în dificultatea aplicării ei pentru determinarea rezistivităţii solului la
adâncimi mai mari de 2 m.
Mai uşor de aplicat din acest punct de vedere este metoda celor patru
electrozi. Principiul metodei este ilustrat în figura 14.7.














Fig.14.7. Metoda celor 4 electrozi în determinarea rezistivităţii solului

Raportul dintre indicaţiile voltmetrului şi ampermetrului defineşte o
rezistenţă fictivă:
R
U
I
= .
Dacă electrozii sunt plasaţi la distanţa a unul de altul, se obţine
rezistivitatea medie a stratului de sol de adâncime h=a, folosind relaţia:
ρ π = 2 a R .
Pentru măsurarea rezistenţei fictive R se poate folosi aparatul
potenţiometric APP-2 sau un aparat cu inductor.
Dacă se dispun electrozii ca în fig.14.7, astfel încât punctul din teren care
interesează să se afle în poziţia mediană (la jumătatea distanţei dintre sondele S
1
şi
S
2
) şi se repetă măsurarea pentru diverse valori ale distanţei a , se obţine o
imagine a variaţiei în adâncime a rezistivităţii, în punctul considerat.
De o mare importanţă asupra corectitudinii măsurătorilor este adâncimea l
la care se îngroapă electrozii de curent şi starea stratului de sol respectiv.
Astfel, odată cu mărirea adâncimii l de îngropare a electrozilor de curent,
creşte eroarea de măsurare datorită nerespectării condiţiilor în raport cu care sunt
209
stabilite relaţiile de calcul, respectiv sonde semisferice punctiforme situate la
suprafaţa solului.
De exemplu, pentru a=1m, eroarea relativă de măsurare a rezistivităţii este
practic nulă dacă adâncimea de îngropare este l = 01 . m şi ajunge la 25% dacă
l = 1 m. Din acest punct de vedere este recomandabilă deci o adâncime de
îngropare cât mai mică. Pe de altă parte însă, se poate întâmpla ca stratul
superficial al solului să aibă o astfel de structură, compoziţie şi umiditate încât să
prezinte o conducţie foarte slabă a curentului electric. În astfel de cazuri,
rezistenţele de dispersie prin electrozi au valori foarte mari, ceea ce afectează
considerabil precizia măsurătorilor.

14.5. MĂSURAREA PRACTICĂ A REZISTENŢELOR DE IZOLAŢIE
14.5.1. Generalităţi
În instalaţiile electroenergetice, elementele care în mod obişnuit sunt sub
tensiune se izolează corespunzător faţă de pământ şi respectiv faţă de restul
elementelor. Siguranţa funcţionării instalaţiilor este direct influenţată de calitatea
izolaţiei.
Spre deosebire de cazul instalaţiei de legare la pământ, unde se urmărea un
contact cât mai bun cu obiectul protejat printr-o rezistenţă de valoare cât mai
redusă (de dorit ≈ zero), în cazul elementelor izolate se doreşte ca rezistenţa de
izolaţie să fie cât mai mare posibil (de dorit infinită).
Ca şi instalaţiile de legare la pământ, elementele de izolaţie suferă o
degradare în timp datorită umezelii, deteriorărilor mecanice, poluării etc., la care
se adaugă uneori fenomene de degradare ca urmare a ionizării materialului produs
sub influenţa câmpului electric respectiv.
Menţinerea unui nivel de izolaţie corespunzător reprezintă un obiectiv
important, atât pentru garantarea electrosecurităţii personalului muncitor, cât şi
pentru asigurarea continuităţii de funcţionare a instalaţiei în cauză.

14.5.2. Obiectivele urmărite. Aparatajul folosit
a. Se măsoară rezistenţele de izolaţie cu ajutorul megohmetrelor având
tensiunile de lucru corelate cu nivelul tensiunii în care lucrează în mod normal
elemenetul de izolaţie ce urmează a fi încercat. De exemplu, pentru un alternator,
măsurarea rezistenţei de izolaţie a barelor statorice se face cu megohmetrele alese
astfel:

Tensiunea nominală a înfăşurărilor,
[V]
Tensiunea megohmetrului,
[V]
sub 1000
1000-3000
peste 3000
500
1000
2500-5000

210
Pentru înfăşurarea rotorică, măsurarea rezistenţei de izolaţie faţă de masă
se face cu un megohmetru de 1300 V. Nivelul rezistenţei de izolaţie arată dacă
obiectivul măsurat poate fi pus sau nu în funcţiune, prin comparaţie cu un nivel de
prag minim. De exemplu, pentru alternatoare, rezistenţa de izolaţie a înfăşurărilor
statorice nu trebuie să coboare sub 50% din valoarea constatată la probele de PIF,
la aceeaşi temperatură. În lipsa acestora, rezistenţa de izolaţie trebuie să fie:
• R M
iz
≥ 1 Ω la maşini cu U V
n
≤ 1000 ;

[ ]
R K
U V
S kVA
M
iz
n
n

+
[ ]
[ ]
100
100
Ω pentru maşini cu U V
n
≥ 1000 şi putere S
n
,
(coeficientul K ţine cont de temperatură K = ÷ 1 12 pentru 75
0
÷100
0
C).
b. Se măsoară suplimentar, în cazul izolaţiilor de volum mare - la
alternatoare, transformatoare, motoare de 6, 10 kV etc. aşa numitul coeficient de
absorbţie, definit ca raportul a două valori ale rezistenţei de izolaţie respective,
luate la două intervale diferite de timp. De exemplu, pentru alternatoare se
măsoară R
60
şi R
15
, adică valorile la 60 şi respectiv 15 secunde şi se face raportul
lor, ştiind că pentru punere în funcţiune trebuie respectată condiţia:
K R R
abs
= ≥
60 15
13 / , .
Coeficientul de absorbţie indică gradul de umiditate aflat în izolaţia
respectivă cu efecte nocive pentru funcţionarea sigură sub tensiune a izolaţiei
respective (conturnări, străpungeri probabile etc.).

c. Încercarea cu tensiune alternativă mărită la frecvenţă industrială
pentru un anumit timp (de regulă 1 minut) este frecvent folosită pentru testarea din
punct de vedere dinamic a nivelului de izolaţie respectiv. Nivelul tensiunii se alege
corelat de asemenea cu nivelul tensiunii nominale la care va funcţiona de durată
elementul de izolaţie respectiv.
De exemplu, pentru cazul alternatoarelor, nivelele tensiunii de încercare
sunt:
• ( ) U U K
inc n
= + ⋅ 1 2 pentru alternatoare cu S MVA
n
≤ 10 ;
• ( ) U U K
inc n
= + ⋅ 3 2 când S MVA
n
≥ 10 şi 6 U
n
kV kV ≤ ≤ 17 ;
unde:
U
n
- tensiunea nominală, exprimată în kV;
K=1÷0,75 - coeficient care ţine cont de situaţia în care are loc proba de
încercare (în fabrică, la PIF, după reparaţie etc.).

d. Suplimentar, se pot executa şi alte probe de izolaţie care să ateste
calitatea izolaţiei, în special la transformatoarele şi cablurile cu tensiunea
superioară de 110 kV şi mai mare, ca de exemplu:
• proba de încercare la impuls de comutaţie;
• proba de descărcări parţiale:
211
• proba de încercare cu tensiune continuă mărită.
Probele de măsurare a rezistenţelor de izolaţie la punctele a, b se execută
cu megohmetre de 500-5000 V (cu inductor sau cu montaje electronice de
redresare a tensiunii), iar cele de la punctele c, d cu instalaţii speciale de măsurare
ce includ transformatoarele respective de ridicare a tensiunii.
În ambele cazuri se iau precauţii speciale specifice lucrului la înaltă
tensiune. Înainte şi după fiecare probă se realizează descărcarea respectivei
izolaţii, prin legarea sa directă la centura de legare la pământ. De asemenea,
înainte şi după efectuarea încercărilor, suprafaţa exterioară a izolaţiei externe
(izolatoare, plăci izolante etc.) se va curăţa de praf şi murdărie în scopul reducerii
curentului de scurgere pe suprafaţă, fenomen ce poate conduce la rezultate eronate.
Întrucât probele de încercare cu tensiune mărită pot deteriora izolaţia
testată, se obişnuieşte ca înainte şi după proba respectivă să se măsoare rezistenţa
de izolaţie în cauză.
Valorile rezistenţei de izolaţie ca şi ale tensiunilor de încercare sunt
cuprinse într-un domeniu larg, în funcţie de instalaţia respectivă, de gradul de
protecţie cerut, de regimul de lucru etc., iar comentarea lor depăşeşte cadrul
lucrării de faţă. Pentru valori concrete se poate consulta lucrarea [5].


BIBLIOGRAFIE

1. Selischi, A., Guzun, B., Grigoriu, V., Sufrim, M., Partea electrică a centralelor,
vol.I. partea a II-a. Litografia U.P.B., 1982, p.504-555.
2. Műller, R. Protecţia contra tensiunilor de atingere în instalaţiile de joasă
tensiune. E.T., 1971, 493 p.
3. Sufrim, M., Goia, M.L. şi Petran, M. Instalaţii de legare la pământ . Bucureşti,
Editura Tehnică, 1987.
4. PE 116. Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii
electrice.
5. Horvath, T. ş.a. Încercarea izolaţiei electrice. Editura Tehnică, Bucureşti,
1982.

în lung între sec iile A1 şi A2 pot fi pe rând realizate prin circuitul de cuplă longotransversală (celulele nr. 6 şi 7).

6

Sta ia B este prevăzută cu un singur sistem de bare colectoare. Sta ia C este realizată cu două sisteme de bare colectoare, ambele nesec ionate. Legătura între sistemele de bare C1 şi C2 se poate realiza cu ajutorul unei cuple transversale (celula nr 6). Sta ia D este realizată cu un singur sistem de bare colectoare şi cu un sistem de bare de ocolire. Legătura dintre acestea se poate efectua prin intermediul unei cuple de ocolire, numită uneori şi de transfer (fig.1.1, sta ia D, circuitul 1). În numeroase puncte ale schemei modelului de sistem electroenergetic pot fi conectate diferite feluri de consumatori şi, de asemenea, pot fi provocate voit diverse tipuri de defecte. Din motive de electrosecuritate, tensiunea de func ionare a tuturor circuitelor modelului de sistem electroenergetic din laborator este de 380 V, cele cinci transformatoare (TA1 , TA2 , TB , TC şi TD ), având raportul de transformare 1/1. Sursele de alimentare au următoarele puteri nominale: • câte 25 kVA - blocurile generator-transformator GA1 şi GA2 , amonte existând o strangulare, întrucât motoarele primare, la tura ia de sincronism a generatoarelor, au puterea nominală de 14 kW; • câte 38 kVA - blocurile generator-transformator GB şi GD , motoarele primare având puterea de 24 kW; • 50 kVA - transformatorul TC de legătură cu sistemul. Realizarea constructivă Laboratorul de Centrale şi sta ii electrice este alcătuit, în principal, din şase încăperi: sala maşinilor, sala principală (a sta iilor şi instala iilor de comandă), sala consumatorilor, sala tabloului de alimentare a modelului de sistem şi a serviciilor proprii, sala instala iei de producere a aerului comprimat, podul de cabluri. În figura 1.2 este prezentat planul de dispozi ie al primelor patru săli, ultimele două fiind situate cu un nivel mai jos. 1.2.2.1. Sala maşinilor cuprinde cele patru grupuri electrogene, transformatoarele de bloc şi transformatorul TC de legătură cu sistemul. Ca motoare primare, la grupurile electrogene GA1 şi GA2 se folosesc motoare electrice de tipul Schrage-Richter, prin reglarea caracteristicilor cărora se poate modela comportarea turbinelor cu abur sau a celor hidraulice. Acest tip de motor asincron este prevăzut cu perii care calcă pe colector, deplasarea lor putând fi reglată manual, de la fa a locului sau cu ajutorul câte unui servomotor comandat de la tabloul de comandă. Dacă se func ionează fără legătură cu sistemul S, prin deplasarea periilor se realizează varia ia tura iei şi respectiv a frecven ei şi puterii debitate. După legarea în paralel cu sistemul S, în regim normal acesta men ine constantă tura ia de sincronism a grupurilor, iar prin deplasarea periilor se ob ine numai varia ia încărcării lor active. 1.2.2.

7

8

9

Generatoarele GB şi GD sunt antrenate de motoare de curent continuu cu excita ia independentă fixă, şi respectiv, variabilă. Motorul de curent continuu care antrenează alternatorul GB este alimentat de la un generator de curent continuu, ac ionat la rândul lui de către un motor asincron alimentat de la re ea (fig.1.3,a). Un astfel de ansamblu de patru maşini electrice este uneori denumit grup Ward-Leonard. Dacă modelul de sistem din laborator func ionează fără legătură cu sistemul na ional, prin reglarea curentului din circuitul de excita ie al generatorului de curent continuu se realizează varia ia tura iei subansamblului format din motorul de curent continuu şi alternatorul GB . Motorul care antrenează alternatorul GD este alimentat cu curent continuu furnizat de o punte redresoare (fig.1.3,a) conectată în secundarul unui transformator de putere. La pornire, rezisten a Rs este şuntată temporizat, astfel încât, prin creşterea treptată a tensiunii de alimentare a motorului, tura ia creşte lin până la o valoare apropiată de cea de sincronism. In continuare, varia ia tura ie motorului se realizează prin varia ia excita iei sale cu ajutorul autotransformatorului reglabil AT. După conectarea generatorului sincron GD în paralel cu sistemul, prin reglarea tensiunii furnizate de AT se reglează încărcarea cu putere activă a grupului. Tot în sala maşinilor sunt amplasate tablourile cu aparatajul aferent generatoarelor şi motoarelor primare. Pe por iunea de tablă a uşilor sunt montate aparatele de măsurat de la bornele motorului primar şi ale generatorului, precum şi telegraful luminos, folosit pentru comunicări între sala principală şi sala maşinilor. Deasupra acestor celule, pe un sistem de grinzi, sunt amplasate cele cinci transformatoare de for ă ale laboratorului, care sunt de tip uscat. Pe peretele din spatele transformatoarelor este montat un contactor prin care se poate întrerupe alimentarea din sistem a transformatorului TC şi deci a sistemului modelat în laborator. 1.2.2.2. Sala principală reuneşte, din considerente de ordin didactic, atât cele patru sta ii A, B, C şi D de tip celular, cât şi tablourile de comandă, protec ie şi automatizare care, în practică se dispun separat într-o cameră specială de comandă. Celulele, pupitrul şi tablourile sunt realizate în mărime naturală pentru ca ini ierea didactică, de laborator, să se poată desfăşura într-o ambian ă cât mai asemănătoare cu cea din instala iile reale ale sistemului electroenergetic. Celulele celor patru sta ii sunt echipate cu aparate de 6, 10 ...15 kV, în cea mai mare parte fabricate în ară. Cu toate că în practică sta iile se echipează de obicei cu aceleaşi tip de aparataj, în laborator s-a urmărit (din motive didactice) folosirea mai multor tipuri de aparate. Aparatajul utilizat este descris în lucrarea următoare. Sta ia A, alcătuită din unsprezece celule, de tip "zidit", este dispusă de-a lungul uneia dintre laturile sălii principale a laboratorului. Această sta ie are cele două sisteme de bare colectoare separate printr-un perete vertical. În figura 1.4 este reprezentată o sec iune transversală prin celula nr.11 aferentă liniei L1 în care se

10

pot observa două compartimente: cel al întreruptorului, care în laborator este orientat către perimetrul central şi cel al separatorului de linie sau plecare, orientat către coridorul de deservire. În celulele din sta ia A mai sunt prevăzu i pere i oblici de separa ie între fiecare sistem de bare şi separatorul de bare aferent.

Fig. 1.4. Sec iune prin celula nr. 11 din sta ia A Sta ia B este dispusă în lungul peretelui din spatele sălii principale. Această sta ie este realizată cu şase celule prefabricate, produse de Uzinele Electroputere Craiova. În figura 1.5 sunt prezentate vederea din fa ă şi o sec iune printr-o astfel de celulă, de tip închis fa ă de exterior prin pere i de tablă. Interiorul celulei este împăr it în patru compartimente delimitate între ele tot prin pere i de tablă. Sta iile C şi D sunt dispuse una în prelungirea celeilalte, de-a lungul celei de a treia laturi a sălii principale, între ele fiind prevăzut un mic culoar pentru delimitarea sta iilor. Celulele acestor două sta ii sunt de acelaşi tip constructiv şi au fost prefabricate la Întreprinderea de construc ii metalice şi prefabricate Bucureşti (ICMP). Întreruptoarele sunt dispuse pe cărucioare care se introduc în compartimentele din fa ă prevăzute cu uşi din tablă. Ca şi în sta ia A, în interiorul celulelor există două feluri de separa ii: prin pere ii verticali între sistemele de bare

11

12

Fig. de această dată orizontali.separator de bare. 2 . între fiecare sistem de bare şi separatoarele aferente. 5 .transformator de tensiune 13 .transformator de curent.sisteme de bare colectoare.întreruptor debroşabil.6. 4 . Vederea din fa ă şi sec iunea printr-o celulă de linie sunt prezentate în figura 1. 6 . 3 . Sec iunea şi vederea din fa ă a unei celule de linie din sta ia C 1 . Sta ia C este alcătuită din şase celule cu câte două sisteme de bare colectoare.şi prin pere i.6.separator de legare la pământ.1.

separator de legare la pământ.1. de ocolire a întreruptoarelor. Noua sa func ie.sistem de bare de ocolire.întreruptor. sistemul de bare 1. prin modificarea legăturilor electrice din interiorul celulei. urmează a fi studiată ulterior.Sta ia D este alcătuită din cinci celule cu un singur sistem de bare colectoare prevăzut deasupra compartimentelor din fa ă ale cărucioarelor cu întreruptor.b .a . Sec iunea şi vederea din fa ă a unei celule de linie din sta ia D 1.transformator de curent. 3 . Fig. 4 . După cum se poate observa din compararea figurilor 1. 5 . 2 .7.sistem de bare colectoare. 14 .separator de bare.6 şi 1.7. 1.b nu mai are rolul de colectare şi redistribuire a energiei.

sunt în mare măsură vitra i. dispuse în prim plan.2 a sta iei A etc. Astfel.întreruptor sau separator . 15 . • S2A3 pentru separatorul de legare la bara A3 . Cu acelaşi scop pere ii dintre sala principală şi cele două săli alăturate . Pupitrul şi tabloul de comandă. în cercuri. în partea superioară a tabloului de comandă este reprezentată o schemă de conexiuni sinoptică a modelului de sistem din laborator. Pentru supravegherea modului de func ionare a instala iilor din laborator sunt prevăzute aparate de măsurat şi diverse dispozitive de semnalizare optică (lămpi. În centrale şi sta ii electrice realizarea unei astfel de func iuni centralizate. Pupitrul şi tablourile de comandă. unde sta iile se dispun în încăperi separate sau în exteriorul clădirilor. În dreptul fiecărui aparat de comuta ie . s-a încercat adoptarea unui sistem cât mai sugestiv de nota ii. Solu ia singulară adoptată în laborator are în vedere un scop didactic.1. în care inten ionat au fost prevăzute posibilită i de producere a voită a diferite tipuri de incidente. lângă circuitul ale cărui aparate sunt dispuse în acea celulă. mai sunt semnalizate luminos: • prezen a tensiunii la fiecare dintre sistemele de bare colectoare. înscriindu-se numărul respectiv atât în laborator. celulele au fost numerotate. sunt prevăzute pentru supravegherea şi comanda centralizată a func ionării instala iilor modelului de sistem electroenergetic din laborator. urmărindu-se creşterea eficien ei lucrărilor practice care urmează a fi efectuate. protec ie şi automatizare sunt dispuse în spa iul dreptunghiular delimitat de cele trei şiruri de celule prezentate în cele de mai sus.Pentru a se uşura orientarea în cadrul laboratorului. Pentru ca studen ii . Această aşezare nu se întîlneşte în practica industrială. De asemenea .a maşinilor şi a consumatorilor . • S2A1 pentru separatorul de legare la bara A1 . casete de semnalizare.) Pentru comanda la distan ă a principalelor instala ii din laborator se utilizează chei de comandă.întocmai ca şi personalul de exploatare din practică să poată vizualiza uşor configura ia pe care o are la un moment dat întregul ansamblu al schemei de legături. • existen a unui defect într-unul din cele 17 puncte ale schemei modelului de sistem. pe pere ii frontali ai fiecărei celule. Tuturor aparatelor de la extremitatea unui circuit li s-a atribuit numărul celulei în care sunt ele dispuse şi simbolul sta iei în care se găseşte celula respectivă.2 din sta ia A s-au folosit următoarele nota ii: • I2A pentru întreruptor. telegrafe luminoase etc. • S2AL pentru separatorul de racordare la linia care pleacă din celula nr. pentru aparatele situate în celula nr. De exemplu. butoane şi manete de reglaj. cât şi în schema monofilară din figura 1. se impune de obicei datorită dispersării instala iilor pe suprafe e mult mai mari decât în laborator.pe schemă se găseşte câte o lampă de semnalizare care este aprinsă dacă aparatul se găseşte în pozi ia “închis”.

Alegerea locurilor şi tipurilor de defecte ce urmează a fi provocate voit în modelul electroenergetic poate fi realizată cu ajutorul unor întreruptoare cu pârghie de pe alte două tablouri.În plus.în spate . se realizează cu bobine şi condensatoare montate deasupra celulelor închise ale sta iei B. la comanda dată prin chei montate pe pupitrul de comandă.ca şi în practică .2. Modelarea liniilor electrice lungi care alcătuiesc laturile re elei sistemului din laborator. Tablourile cu protec iile prin relee şi dispozitivele de automatizare ale modelului de sistem sunt dispuse . Alegerea punctelor de racordare la modelul de sistem a celor patru noduri consumatoare se face tot pe cele două tablouri de la extremită ile laterale ale sta iei B. Racordarea se poate face în aceleaşi puncte în care pot fi provocate şi defectele voite. pe pupitrul de comandă este reprezentată o schemă oarbă a legăturilor aceluiaşi model de sistem electroenergetic. În cadrul acestei scheme sunt intercalate cheile de comanda ale tuturor întreruptoarelor şi ale unei păr i dintre separatoare. necesari pentru func ionarea centralelor şi sta iilor electrice din sistem. racorda i la diferitele sta ii ale sistemului. aparate de măsurat şi posibilită i pentru reglajul consumurilor. având intercalate chei de comandă la distan ă ale comutării instala iilor consumatoare. Din punct de vedere constructiv. cu scopul de a uşura ra ionamentul şi a evita greşelile celor care efectuează manevre de comuta ie de la pupitru. fiind realizate doar sub forma unor şarpante din profile metalice. Reglajul în trepte al parametrilor liniilor lungi este prevăzut pe două tablouri dispuse la extremită ile sta iei B. 1. între tabloul de comandă şi sta ia B. dispuse la extremită ile laterale ale sta iei B. cu ajutorul a 4 ştechere trifazice prevăzute la extremitatea unor cabluri flexibile. precum şi dispozitivele de semnalizare ale pozi iei tuturor celorlalte separatoare care nu pot fi comandate de la distan ă. • consumatori proprii. Pe aceste tablouri sunt montate şi cele două contactoare cu care în final. se pot provoca defecte voite. Sala consumatorilor cuprinde instala ii pentru modelarea ambelor categorii de consumatorii întâlni i în sistemele electroenergetice: • consumatori de tip casnic sau industrial. Cele două panouri de la extremită ile tabloului de comandă sunt prevăzute pentru gruparea elastică a diverselor tipuri de instala ii consumatoare din laborator la cele patru noduri de consum ale modelului de sistem electroenergetic.3. 16 . aceste tablouri sunt de tip mecano. spre deosebire de tabloul de comandă care este prevăzut şi cu pere i din tablă. în linie cu latura ei frontală. denumi i servicii proprii.2. Pe aceste panouri sunt prevăzute scheme electrice oarbe. Pe aceste tablouri sunt prevăzute şi dispozitivele de semnalizare acustică (sonerie şi hupă) care avertizează în special asupra trecerii în regimuri anormale de func ionare.

17 . Buhuş.2. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. P. Partea electrică a centralelor electrice. fascicula 3. C. sunt alimentate: • modelul de sistem.Din prima categorie de receptoare de energie electrică.D.. Heinrich. care este racordată la un post de transformare al institutului. Bucureşti. Editura Tehnică. De la partea de curent alternativ. automatizări etc.B.5. Podul de cabluri este o încăpere de înăl ime mai redusă. prin transformatorul TC şi motoarele electrice cu care sunt modelate maşinile primare ale celor patru grupuri electrogene.. • consumatorii în curent alternativ ai serviciilor proprii.. L... Gheju. 1983.. În această sala mai este amplasat un tablou cu aparatele de comuta ie şi protec ie ale circuitelor diverşilor consumatori. amenajată sub primele patru săli ale laboratorului. p. I. 1.2. Arie. D. alimentată de la redresoarele din sala consumatorilor. sta ii şi sisteme electrice din U. Buletinul U. Aici sunt pozate cablurile prin care se realizează marele număr de legături electrice dintre diversele instala ii ale laboratorului. Selischi..2. Sta ii şi posturi electrice de transformare. Tabloul cuprinde o parte de curent alternativ şi o parte de curent continuu. Preda..P. 2..P. una pentru presiunea de producere de 10 at. Cristescu. A. Laboratorul de Centrale. 1989.. sunt racordate serviciile proprii în curent continuu. tomul XXV. care asigură curentul continuu pentru comenzi. I. sunt montate în podul de cabluri de dedesubt. L. mai-iunie 1963. Sala instala iei de producere a aerului comprimat este dispusă cu un nivel mai jos. Ivas.2. Sala tabloului de alimentare a modelului de sistem şi a serviciilor proprii.2. D.B. Heinrich. protec ii. E. 1. Rezisten ele.2.4. în sala consumatorilor din laborator sunt instalate motoare şi bobine. Al. 3. Preda. P.. Buhuş. Dinculescu. care pot fi racordate la cele patru noduri consumatoare ale sistemului modelat.33-51. P. 1. La partea de curent continuu. Dintre serviciile proprii ale laboratorului.P.6. în sala consumatorilor se găsesc două redresoare. din motive de ventila ie.. iar celelalte două pentru presiunea de utilizare de 5 at. Această instala ie de servicii proprii este compusă dintr-un compresor şi trei butelii.

Obişnuit. ele realizează un spa iu de izolare vizibil prin lamă de aer şi sunt astfel construite (din motive de electrosecuritate) încât. Întreruptoarele de înaltă tensiune sunt aparate electrice destinate pentru comuta ia (închiderea şi deschiderea) circuitelor electrice de înaltă tensiune parcurse de curent. CONSIDERA II TEORETICE Pentru început. la un separator deschis. Separatoarele sunt aparate de comuta ie care.1. Separatoarele se folosesc în scheme fie pentru separarea de tensiune a unor păr i din schemă. la men inerea în pozi ia închisă şi la comanda declanşării aparatelor de comuta ie. Dispozitivele de ac ionare ale separatoarelor se prevăd cu dispozitive de blocaj în func ie de situa iile în care se găsesc întreruptoarele.TEMA NR. Întreruptoarele pot fi ac ionate de către personalul de exploatare sau de către dizpozitive automate. se vor reaminti câteva no iuni elementare cu privire la motivele pentru care sunt folosite aparatele electrice în schemele instala iilor de înaltă tensiune din centrale şi sta ii. 2. Oricărui întreruptor de înaltă tensiune trebuie să i se asigure posibilitatea de ac ionare manuală de la fa a locului şi în plus. Dispozitivele de comandă sunt mecanisme speciale care servesc la comanda anclanşării. nu sunt prevăzute cu dispozitive de stingere a arcului electric.2. se mai prevede o posibilitate de comandă la distan ă. Totodată se face o primă familiarizare cu semnalizările de pozi ie şi cu blocajele separatoarelor. de la un tablou central de comandă. pentru a se exclude posibilitatea comutării separatoarelor sub curen i importan i de sarcină. 2.2 CUNOAŞTEREA ECHIPAMENTULUI DE ÎNALTĂ TENSIUNE ŞI A MODURILOR ÎN CARE POT FI AC IONATE APARATELE DE COMUTA IE DIN LABORATOR SCOPUL URMĂRIT Studen ii urmează să parcurgă a doua etapă de cunoaştere ini ială a laboratorului. spre deosebire de întreruptoare. cum ar fi protec iile care dau comanda de declanşare în caz de avarie sau suprasarcină prelungită. fie pentru unele manevre de comuta ie sub curent în cadrul cărora diferen a de poten ial la bornele lor nu depăşeşte 1-2% din tensiunea nominală. nivelul de izola ie dintre contactele unei faze este mai mare decât nivelul de izola ie dintre fiecare contact şi pământ. studiind echipamentele de înaltă tensiune din cele patru sta ii şi modalită ile de ac ionare ale aparatelor de comuta ie. 18 .

pentru instala ii interioare şi circuit de transformator de tensiune). PREZENTAREA APARATAJULUI DIN LABORATOR Avându-se în vedere varietatea de aparataj existent în instala iile electrice din centrale şi sta ii. 19 . În cele ce urmează. În acelaşi scop. pentru interior. Imediat după descărcarea supratensiunii la pământ. Celor ce doresc să cunoască mai multe detalii cu privire la aparatele din laborator. în compartimentele din spate ale celulelor de linie din sta ia A este instalat câte un transformator de tensiune de tipul TIBU. pentru acest laborator. se va face o scurtă prezentare a principalelor aparate şi a modurilor de ac ionare ale întreruptoarelor şi separatoarelor din laborator pentru a putea apoi trece la efectuarea de manevre. în sta iile C şi D sunt prevăzute transformatoare de tensiune cu izola ie uscată de tipul TIB 0. Descărcătoarele sunt aparate pentru protec ia izola iei circuitelor de înaltă tensiune împotriva supratensiunilor atmosferice sau de origine internă. ele trebuie să realizeze stingerea arcului şi deci refacerea nivelului de izola ie pentru asigurarea alimentării în continuare a consumatorilor.1 din sta ia A. destinate protec iei instala iilor electrice împotriva curen ilor de scurtcircuit şi de suprasarcină. li se recomandă consultarea materialelor bibliografice indicate în text. în cea mai mare parte fabricate în ară. bipolar. de interior. Pentru măsurarea prezen ei tensiunii pe linii. Racordarea fiecăruia dintre aceste transformatoare de tensiune la bara colectoare respectivă se realizează printr-un separator în serie cu o siguran ă de înaltă tensiune de tip SFIT (siguran ă fuzibilă. Pentru exemplificarea unui tip constructiv real. Concomitent. un transformator rebobinat de tip TITU (de tensiune. cu izola ia în cuvă cu ulei) este dispus în compartimentul din fa ă al celulei nr. celulele din laborator au fost echipate cu aparate diferite din punct de vedere constructiv.3. toate transformatoarele pentru măsurarea tensiunii pe bare au izola ia uscată şi sunt de construc ie specială. cu excep ia transformatorul sec iei de bare A1. prin ele se asigură izolarea galvanică a circuitelor secundare de joasă tensiune de circuitele primare de înaltă tensiune. (pentru racordarea între două faze) şi cu izola ia în ulei.38. Pentru măsurarea tensiunii pe barele colectoare ale tuturor sta iilor din laborator sunt folosite transformatoare de tensiune trifazate care au circuitul magnetic cu cinci coloane şi câte două înfăşurări secundare: una cu conexiune în stea şi cealaltă cu conexiune în triunghi deschis [1]. trifazat. Ca realizare constructivă. 2. Transformatoarele de măsurare (de curent şi de tensiune) asigură alimentarea aparatelor de măsurat şi a unora dintre releele şi dispozitivele de semnalizare. asigurând deconectarea circuitelor prin topirea fuzibilului. ceea ce contribuie la securitatea personalului.Siguran ele fuzibile de înaltă tensiune sunt aparate automate de comuta ie.

La deschiderea întreruptorului IO-10-400. În celulele 2. Întreruptoarele de înaltă tensiune din laborator. Ac ionarea acestor întreruptoare se realizează cu dispozitiv pneumatic de tip DPI-1 pentru sta iile A. 20 . În celulele nr. precum şi în sta iile B şi D. O astfel de trecere este realizată prin peretele dintre celulele nr. este montat în compartimentul din spate al celulei nr. la care izola ia între polii aceleiaşi faze şi fa ă de pământ se asigură cu ajutorul unor izolatoare de por elan. în afară de două cu aer comprimat. cu izola ie de răşină şi care se folosesc şi ca izolator suport pentru legăturile conductoare. Deplasarea la deschidere a tijelor de contact mobile se face de jos în sus [2]. Ac ionarea întreruptorului se face cu un mecanism cu resoarte de tip MR-2 [2]. 4 şi 9 .3. având camere de stingere cu suflaj longitudinal.sunt montate transformatoare de curent de tipul CIPT 10. pentru interior. Un descărcător cu rezisten ă variabilă (DRV).6 şi 7 ale circuitului de cuplă longo-transversală. În celulele sta iei A . tijele decontact mobile se deplasează de jos în sus.Transformatoarele de curent din sta iile laboratorului sunt de două tipuri constructive. 3 şi 4 din sta ia A sunt montate întreruptoare de tip IO-10400 [2]. sunt toate de tipul cu ulei pu in. În celulele nr. de interior. B şi tip MR 2 pentru sta ia [2]. racordabil prin separator la bara colectoare A3. după declanşare.cu excep ia celulelor nr. prin alimentarea bobinelor de ac ionare sau prin manete. se suprimă acroşajul resoartelor respective care deplasează tijele de contact mobile cu ajutorul unor sisteme de pârghii. ambele cu izola ia pentru tensiunea de 10 kV. Tot aerul comprimat este cel ce realizează lucrul mecanic necesar ac ionării. cu izola ie de por elan. o reanclanşare automată rapidă [RAR]. Pentru anclanşarea sau declanşarea întreruptorului. 6 şi 8 din sta ia A. Odată cu armarea acestor resoarte sunt întinse şi resoartele de deschidere. 9 şi 11 din sta ia A. Cele trei camere de stingere (introduse în cilindri izola i de steclotextolit) alcătuiesc fazele. care împreună cu mecanismul de ac ionare cu resort formează o construc ie monobloc.5. sunt instalate întreruptoare cu aer comprimat. sunt instalate întreruptoare cu ulei pu in de tipul IUP 10. Întreruptorul de medie tensiune IO este un întreruptor cu ulei pu in de tip ortojector. Când întreruptorul este închis. există posibilitatea de a tensiona din nou resoartele de închidere astfel ca întreruptorul să poată efectua. Acest dispozitiv foloseşte energia aerului comprimat la anclanşarea întreruptorului şi totodată la armarea resortului pentru declanşare cu care este prevăzut întreruptorul.10 din sta ia A [2]. care poate fi folosită şi pentru trecerea legăturilor conductoare prin pere i. Energia necesară pentru anclanşarea întreruptorului este înmagazinată în resoartele de închidere ale mecanismului. la care uleiul este folosit numai ca mediu de stingere a arcului electric. În celelalte celule din sta iile laboratorului sunt folosite transformatoare de curent de tipul CIRS 10. la care stingerea arcului electric se realizează cu ajutorul unui curent de aer sub presiune ce produce o intensă deionizare a spa iului de arc.

care se deplasează în planul determinat de axele izolatoarelor [2]. Ac ionarea cu itelor principale ale separatoarelor din sta ia A se face pneumatic.pentru I4C şi I5C. cu transmisie prin pârghii. se pot face încercări privind buna func ionare a întreruptorului. Toate separatoarele de linie sunt realizate cu cu it de legare la pământ dispus pe partea dinspre linie. închiderea şi deschiderea lor efectuându-se prin rularea cărucioarelor cu întreruptoare. Aceste dispozitive sunt prevăzute cu blocaje cu zăvor şi cheie electromagnetică. ruperea arcului care are tendin a de a se ridica în sus. Ac ionarea acestora se face tot cu mecanisme cu resoarte : MRI-2 .Sta ia C este echipată cu întreruptoare IO-20-630. iar cheia electromagnetică este portativă. cu separatoarele deschise. La toate cu itele de legare la pământ este prevăzut un blocaj în raport cu cu itele principale ale separatorului respectiv. Fiecare cărucior este prevăzut cu un blocaj care permite debroşarea numai în cazul când separatoarele de bare ale circuitului respectiv sunt deschise. Separatoarele din sta ia B sunt de tip debroşabil. Zăvorul este montat lângă maneta de ac ionare a separatorului. cu scopul legării acesteia la pământ în caz de revizie sau repara ie. comanda putând fi dată de la fa a locului sau de la distan ă. cu cu ite care se deplasează în planul determinat de axele izolatoarelor. pe pere ii celulelor sunt scrise nota iile folosite în schema monofilară din figura 1. Pe lângă pozi ia de lucru cu cele două separatoare deschise. În sta iile C şi D separatoarele de bare sunt. Plecările în linie sunt prevăzute numai cu cu ite de legare la pământ. În circuitul fiecărei celule mai sunt intercalate în serie contactele debroşabile ale cărucioarelor cu întreruptor. prevăzute cu blocaj mecanic tot în func ie de pozi ia căruciorului. Ac ionarea separatoarelor din sta iile C şi D se face manual.1. pentru căruciorul aflat în interiorul celulei mai este prevăzută şi o a doua pozi ie în care. Pentru cu itele de legare la pământ sunt prevăzute dispozitive de ac ionare manuală. cu dispozitive AMI-2 (ac ionarea manuală a separatoarelor de tip interior). locul ei în laborator fiind pe peretele din dreapta al celulei nr. ca şi cele din sta ia A. de tipul AMI-2. Zăvorul con ine un ştift cu ajutorul căruia se realizează 21 . Prin aceasta se exclude scurtcircuitul care s-ar putea produce la închiderea cu itelor principale în perioada când este făcută legătura la pământ.pentru I1C. de interior. decât cu întreruptorul deschis. La acest tip de întreruptoare deschiderea se realizează prin deplasarea contactului mobil de sus în jos. respectiv scoaterea căruciorului din celulă. fiind uşurată de pătrunderea contactului mobil în stratul de ulei proaspăt. Alături de manetele lor. de la fa a locului. Separatoarele tripolare instalate în sta ia A sunt de tipul cu cu it. Plecările în linie din sta ia B au cu ite de legare la pământ.5 din sta ia D. I3C şi I6C şi MRI-1 . Un blocaj mecanic nu permite manevrarea acestor separatoare. În aceast fel se evită atât eventualitatea întreruperii unui curent prin debroşare. cât şi pericolul atingerii unor conductoare sub tensiune de către personalul de exploatare care ar intra în celulă după scoaterea căruciorului.

în pozi ia stabilă 2. contactele cheii de deblocare trebuie introduse în priza zăvorului şi apoi trebuie apăsat asupra tijei mobile de la cealaltă extremitate a cheii. Prin aceasta nu este încă dată comanda de anclanşare . Pozi ia 3 este nestabilă şi prin 22 . Pentru a putea ac iona separatorul. În laboratorul de Centrale şi sta ii electrice. ac ionând prin intermediul cheilor de pe pupitrul de comandă. la celula respectivă.2. 2. Într-o primă etapă pregătitoare cheia se roteşte la 900 spre dreapta. tija mobilă nu atrage ştiftul de blocare.1). prin lumina lămpii care devine pâlpâitoare. CHEI DE COMANDĂ ŞI INDICATOARE DE POZI IE Cheile de comandă din laborator sunt cu lampă inclusă în soclu şi pot avea şase pozi ii (fig.2. printr-un sistem mecanic care se comută odată cu întreruptorul.1. ceea ce se realizează optic. Este obligatoriu ca pozi ia fiecărui întreruptor să fie semnalizată optic şi în sta ie. se va urmări modul de manevrare a cheii pentru o anclanşare şi semnalizările ce se ob in în acest timp. Trebuie deci semnalizată necoresponden a dintre pozi ia cheii şi pozi ia întreruptorului.blocarea.4. apăsând şi apoi rotind cheia cu încă 45 0. dar mânerul cheii este acum intercalat în lungul schemei oarbe. b. a. Tot prin intermediul cheilor de comandă se realizează şi semnalizarea la pupitru a pozi iei întreruptoarelor şi separatoarelor respective aflate în sta ie. ceea ce ar putea face pe observator să considere că întreruptorul este închis. Comanda şi semnalizarea de pozi ie cu ajutorul unei chei de comandă În cele ce urmează. comenzile de comuta ie a întreruptoarelor şi a unora din separatoare se pot da atât de la fa a locului cât şi de la distan ă. Fig. Dacă manevra ce se doreşte a fi făcută este greşită. Într-o a doua etapă se dă comanda efectivă de anclanşare a întreruptorului.

deoarece în situa iile 2 şi 5. Din cele de mai sus trebuie re inute următoarele: o comandă prin cheie se dă în două etape. De astă dată. Aceasta conduce la un alt caz de necoresponden ă între pozi ia cheii care indică “anclanşat” şi pozi ia întreruptorului din sta ie care este declanşat. datorită iner iei electrice şi mecanice a elementelor de execu ie.de circa o secundă . este posibil să nu fie îndeplinită comanda dată. Semnalizarea unei astfel de situa ii se face simultan pe două căi: • acustic: hupa atrage aten ia în general asupra faptului că s-a produs o avarie. poate lua următoarele pozi ii (fig. se determină concret care anume dintre întreruptoare este cel ce a declanşat şi în consecin ă se determină pe care dintre circuite s-a produs avaria. în laboratorul de Centrale şi sta ii electrice se folosesc indicatoare de pozi ie de tip IP. spre deosebire de situa iile 4 şi 1 există necoresponden ă între pozi ia cheii şi pozi ia întreruptorului. este montată o cheie cu ajutorul căreia se poate întrerupe circuitul de alimentare cu tensiune continuă a lămpilor de semnalizare a pozi iei aparatelor de comuta ie. prin rotire. cu toate că în situa iile 2 şi 4 sau respectiv 5 şi 1. trecându-se prin pozi iile 5 şi 6 pentru a se ajunge în final în pozi ia 1. În mod normal. Pentru semnalizarea optică la pupitrul de comandă a pozi iei separatoarelor care nu pot fi comandate de la distan ă. Comanda de declanşare se dă în mod analog.2. iar cealaltă de transmitere efectivă a comenzii. în lungul schemei oarbe sau transversal. se func ionează . O manevrare corectă a cheii de comandă se face cu o scurtă re inere . datorită unor resoarte. cheia revine în pozi ia stabilă 4.în pozi ia nestabilă 3.ridicarea mâini de pe mâner. mânerul cheii se află în aceleaşi pozi ii. Pe pupitrul de comandă Po1 din figura 1. • optic: detectându-se lampa care pâlpâie. Circuitul de alimentare cu lumină pâlpâitoare a lămpilor de semnalizare este conectat în permanen ă şi în consecin ă conectările sau deconectările automate ale întreruptoarelor sunt întotdeauna puse în eviden ă. • • În cazul unei avarii.2. protec ia comandă declanşarea întreruptorului sau întreruptoarelor prin care este alimentat circuitul avariat. În caz contrar. Clapeta lor de semnalizare. una pregătitoare.2): • două pozi ii de lucru la 900. existând coresponden a între pozi ia cheii şi a întreruptorului. totuşi acestea trebuie considerate ca pozi ii diferite.din motive de economie . Schema se “aprinde” doar când se fac manevre de conectare sau deconectare a aparatelor de comuta ie. lampa arde cu lumină continuă. corespunzătoare pozi iilor închis sau deschis ale separatorului. 23 .cu schema “stinsă“ .

N. 24 . Bucureşti. 1981. 2. Echipamente electrice. de repaus.2. Bucureşti. Hortopan. Fig. ş. această pozi ie este luată de indicator şi atunci când tensiunea continuă aplicată la bornele circuitelor sale scade sub 0. G. Gheorghiu.• o pozi ie intermediară. Pozi iile clapetei de semnalizare BIBLIOGRAFIE 1. 1982. 2. 728 p. indicând o întrerupere a circuitului electric al indicatorului. Aparate electrice. Bucureşti. 522p. Clapeta este adusă în pozi ie de lucru sub ac iunea cuplului produs de curentul care trece una din cele două înfăşurări ale indicatorului şi este readusă în pozi ia intermediară de repaus de un resort antagonist. Editura didactică şi pedagogică.7 din valoarea sa nominală. la 450 fa ă de pozi iile de lucru. Editura didactică şi pedagogică.a.

dovedesc o temeinică cunoaştere a normelor de protec ie a muncii (NPM).fiind supuşi la testări periodice . • lucrările vor trebui efectuate cu aten ie şi seriozitate. 3. În întreaga lor activitate profesională. .2. Ca urmare. PRIMUL AJUTOR ACORDAT UNUI ACCIDENTAT PRIN ELECTROCUTARE 3.manevrarea oricărei chei sau manete de reglaj.îndepărtarea îngrădirilor de protec ie ale celulelor şi pătrunderea dincolo de acestea. • fără aprobarea cadrelor didactice sau a personalului din laborator sunt interzise: .3 NORME DE PROTEC IE A MUNCII ÎN INSTALA IILE ELECTRICE DIN CENTRALE ŞI STA II. . REGULI DE LUCRU ÎN LABORATOR Prin lucrările din laboratorul de Centrale şi sta ii electrice se urmăreşte familiarizarea viitorilor ingineri cu condi iile reale de func ionare şi exploatare din instala iile electrice ale centralelor şi sta iilor. ei trebuie să 25 . cât şi în orice altă sta ie a sistemului electroenergetic. REGULI DE LUCRU ÎN LABORATOR. În cele ce urmează se vor enun a doar câteva reguli cu caracter general care trebuie respectate în laborator: • o lucrare poate fi efectuată numai de către studen ii care dovedesc în prealabil că şi-au însuşit principalele cunoştin e teoretice şi normele de protec ie a muncii prezentate în laborator.demontarea oricărui releu sau a altei instala ii din laborator. SCOPUL URMĂRIT Lucrătorii din instala iile electroenergetice pot fi admişi la lucru numai în cazurile când . Fiind considera i direct răspunzători de abaterile în serviciu ale personalului pe care au datoria să-l educe. Avându-se în vedere acest scop principal.TEMA NR. sta iile din laborator trebuie considerate că func ionează la înaltă tensiune (chiar dacă în realitate func ionarea are loc la joasă tensiune) şi trebuie însuşite şi respectate cu stricte e prevederile normativelor şi regulamentelor în vigoare în instala iile noastre electroenergetice. înainte de a pune instala iile din laborator sub tensiune se vor studia câteva dintre principalele reguli de electrosecuritate care trebuie respectate atât în laboratorul de PECS. viitori ingineri energeticieni au ca îndatoriri principale educarea din punct de vedere etic şi îndrumarea continuă a studiului pentru reîmprospătarea şi completarea cunoştin elor de protec ie a muncii şi profesionale ale personalului din subordine.1.

chiar dacă uneori ele par elementare. care se va continua fără întrerupere până la revenirea la normal sau 26 . dacă se dispune de un topor cu mâner de lemn uscat sau de o altă sculă corespunzătoare. Aceasta se poate realiza în mai multe moduri: • prin întreruperea alimentării cu ajutorul aparatelor de deconectare din imediata apropiere de accidentatului.3.1. scoaterea accidentatului de sub tensiune se va încerca prin tragere. Imediat după ce accidentatul a fost scos de sub ac iunea curentului electric. folosind pentru aceasta cârlige sau scule cu mânere corespunzător izolate. laboratorul poate fi scos total de sub tensiune cu ajutorul întreruptorului de alimentare generală de la tabloul 10 (fig. MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE 3. în cazul în care acesta şi-a pierdut cunoştin a. se poate trece fără ezitare la distrugerea circuitului amonte de locul în care s-a produs accidentul. ceea ce nu-i permite accidentatului să se salveze singur. Avându-se totuşi în vedere eventualitatea unor neglijen e.la termene reglementate . • dacă metodele de mai sus nu pot fi folosite.2. de exemplu. Efectele curentului electric asupra unui accidentat pot fi: • oprirea respira iei sau a bătăilor inimii (uneori şi cu pierderea totală a cunoştin ei).3. 3. Se impune deci respectarea acestor norme cu toată seriozitatea.3.cu un buton special situat pe pupitrul de comandă (P02). se poate provoca ac ionarea acestuia prin realizarea unui scurtcircuit cu ajutorul unui conductor sau cu un alt obiect metalic.3.cunoştin ele acestuia şi să ia măsuri de sanc ionare în cazurile de încălcare a prevederilor în vigoare. 3. Trebuie subliniat în mod special că la aplicarea metodelor de mai sus se va proceda cu multă aten ie şi discernământ.mai operativ . Este esen ial de re inut că accidentele prin electrocutare pot avea loc numai în cazul nerespectării normelor de electrosecuritate. • în cazul în care dispozitivul de deconectare automată se află la o distan ă prea mare de locul accidentului.verifice .2) care poate fi deconectat de la fa ă locului sau . • arsuri ale pielii. 3.3. asociate la nevoie cu suprafe e izolante şi echipament individual de protec ie. • fenomene de orbire. De aceea un accidentat prin electrocutare trebuie în primul rând scos cât mai repede de sub ac iunea curentului electric. Prelungirea efectului de electrocutare poate conduce la pierderea vie ii. i se va face respira ie artificială. aşa fel încât salvatorul să nu fie la rândul său electrocutat. • în cazul unei alimentări radiale de joasă tensiune. trebuie cunoscute temeinic măsurile primului ajutor care se dă unui accidentat prin electrocutare .1.

în zona capului. bine deschisă. Această metodă este analoagă primei metode. pentru ca limba accidentatului să nu împiedice accesul aerului în acest sens. iar salvatorul se va aşeza lateral fa ă de accidentat. avându-se grijă în acest caz ca nările să fie blocate. Se degajează fa a accidentatului şi se slăbeşte presiunea pe buza inferioară pentru ca expira ia accidentatului să se producă liber. Respira ie artificială se poate efectua folosind diverse metode: metode de respira ie artificială prin insuflare (gură la gură sau gură la nas). Salvatorul inspiră adânc un volum aproximativ dublu de aer fa ă de o inspira ie normală şi aplicând gura larg deschisă în jurul nasului accidentatului cât mai etanş cu putin ă. salvatorul inspiră din nou aer. 3. În tot acest timp salvatorul va apăsa pe buza inferioară a accidentatului cu degetul pentru a-i ine gura închisă. Metoda de respira ie “gură la gură“. să se transporte accidentatul într-un loc apropiat. de exemplu de proteze dentare. o coadă de lingură etc. Ciclul de inspira ie .1.2 secunde. B.până la venirea medicului. Timpul de inspira ie al accidentatului coincide cu timpul de expira ie al salvatorului. pregătindu-se pentru timpul următor. cu deosebire că insuflarea aerului se face prin aplicarea gurii salvatorului. expiră acest aer. introducându-i-se între măsele o scândurică. 3. Căile respiratorii ale accidentatului vor fi degajate. Timpul de expira ie al accidentatului coincide cu timpul de inspira ie al salvatorului. Ceafa accidentatului va fi ridicată. metode de respira ie artificială manuală (Schaeffer. Metode de respira ie artificială prin insuflare Accidentatul se aşează pe spate. • să se elibereze gura accidentatului de obiecte străine. corespunzător efectuării respira iei artificiale (uscat. Metode de respira ie artificială manuală 27 . • numai dacă este necesar. pe un teren tare. Înainte de a recurge la respira ie artificială este necesar: • să se elibereze accidentatul cât mai repede de îmbrăcămintea care i-ar putea stingheri respira ia.3.2.3.3. respectiv de expira ie. În acest timp.. în jurul gurii accidentatului. durând cca. pentru a permite aplecarea capului pe spate. Această metodă se compune din doi timpi care se repetă ciclic. A. Metoda de respira ie “gură la nas“. de preferin ă cu fa ă în jos.expira ie se repetă în caden ă de 15 insufla ii pe minut. umbrit).) metode de respira ie artificială cu ajutorul aparatelor speciale. o placă metalică. Sylvester-Brosch etc.3. Expira ia accidentatului se face de asemenea liber. • să se descleşteze din ii accidentatului. fiecare timp de inspira ie.

cu bra ele întinse în lungul corpului.A. le apasă încet pe păr ile laterale ale pieptului acestuia (expira ie). Salvatorul se aşează în genunchi deasupra accidentatului şi aşează palmele pe coastele inferioare. căile respiratorii ale accidentatului să fie degajate. trei.3. corpul salvatorului se va apleca treptat înainte. salvatorul se aşează la capul accidentatului.expira ia. pe de o parte. Se culcă accidentatul cu fa ă în jos. salvatorul să poată interveni pentru a verifica dacă limba nu blochează căile respiratorii ale accidentatului. cinci. doi. Respira ia artificială după metoda Sylvester-Brosch: a . Metoda Sylvester-Brosch. apucându-le lateral ca în figura 3. (fig. doi. şase. Fig.1. B. b .2. apăsând coastele accidentatului (expira ie). ridică mâinile accidentatului şi i le dă peste cap (inspira ie). Fără a ridica mâinile de pe spinarea accidentatului. Eventual una din mâini se aşează sub cap. iar pe de altă parte. în pozi ia ghemuit şi apucând mâinile accidentatului lângă coate. astfel încât. Luând aceleaşi măsuri de supraveghere a căilor respiratorii ca şi la metoda Schaeffer.expira ia. Numărând unu.1.2). Capul va fi întors într-o parte.3. După ce a numărat patru. şase. b . salvatorul se va apleca cu greutatea corpului său pe mâinile întinse. cinci. trei.inspira ia Numărând unu. Această metodă poate fi întrebuin ată dacă accidentatul nu prezintă fracturi ale toracelui sau ale coloanei vertebrale. salvatorul revine brusc în pozi ia ini ială (inspira ie). Respira ia artificială după metoda Schaeffer: a .3. Fig. trei etc.inspira ia 28 . apasă din nou măinile pe piept etc. numărând din nou unu. numărând apoi patru. Accidentatul este aşezat pe spate cu un sul de haine sub omopla i. Metoda Schaeffer. doi.

Dintre numeroasele tipuri existente. copil). 4 . o baretă de cauciuc pentru fixarea măştii. desigur cu condi ia de a dispune în momentul respectiv de un astfel de aparat şi de a i se cunoaşte bine modul de folosire. trei pipe de mărimi diferite din material plastic pentru men inerea gurii deschise. Prin pompare cu ajutorul burdufului se insuflă aerul atmosferic sau aerul îmbogă it cu oxigen. 29 . direct în plămânii accidentatului.3). Fig. În principiu. In cele ce urmează se prezintă câteva variante de folosire a aparatului. 6 . 8 . la care se racordează un tub gofrat de cauciuc.deschizător de gură. prevăzut cu un bloc de supape din material plastic.3.bloc de supape. 2 . 5 . 3 . un deschizător de gură din metal acoperit cu plastic şi trei piese pentru conectarea aparatului la sonde traheale (fig.burduf. care poate fi necesar uneori mai multe ore în şir.3. pentru a se putea interveni prompt.3. cu ştu pentru oxigen şi dispozitiv de semnalizare fonică. într-o caden ă de 15-20 ori pe minut.baretă de fixare. trusa mai este prevăzută cu: trei măşti de mărimi diferite pentru aplicat pe figură (bărbat. femeie.3.mască . este de men ionat în mod special efortul fizic deosebit.3. 7 . aparatul constă dintr-un dispozitiv de insuflat aer în formă de armonică.piesă pentru fixarea limbii.piesă de conectare a sondelor endotraheale.3. Este deci mai avantajos de a se face respira ia artificială cu un aparat special. Metode de respira ie artificială cu aparat special Printre deficien ele metodelor prezentate mai sus. în cele ce urmează se va descrie un tip de aparat portativ existent în dotarea laboratorului.3. Piesele componente ale aparatului pentru respira ie artificială 1 . De asemenea.tub gofrat.

• Fig. Pe durata transportării accidentatului la spital sau atunci când este necesară efectuarea respira iei artificiale timp îndelungat. Se cuplează blocul de supape cu masca şi se aplică masca pe gura şi nasul accidentatului (fig.3.3. Folosirea aparatului pentru respira ia artificială prin pompare directă cu burduful Fig.3.4.• Insuflare directă fără burduf .3. după volumul toracic al accidentatului (fig.4. Se cuplează blocul de supape cu masca. Pompare cu burduful prin furtun.5). Salvatorul suflă cu putere aerul din plămânii săi prin blocul de supape şi mască în plămânii accidentatului. Folosirea aparatului pentru respira ia artificială prin insuflare directă • Pompare directă cu burduful . Folosirea aparatului pentru respira ia artificială prin pompare cu burduful prin furtun 30 . deschizându-l mai mult sau mai pu in.6. se pompează cu burduful.3.6). Fig.5.). se foloseşte pomparea prin burduf fixat de centura salvatorului cu ajutorul cârligului său metalic şi legat la blocul de supape prin intermediul unui furtun de cauciuc (fig. se ataşează burduful de pompare la partea superioară a blocului de supape şi aplicând etanş masca pe gura şi nasul accidentatului.3.

care pot fi aplicate doar de personalul medical de specialitate.3. După recăpătarea cunoştin ei. 3. El constă în întubarea accidentatului cu sondă endotraheală şi conectarea aparatului prin intermediul unei piese speciale prevăzute la blocul de supape. accidentatul trebuie scos imediat de sub tensiune. BIBLIOGRAFIE 1. Trebuie avut în vedere principiul că este mai bine să se facă respira ia artificială ore întregi unui decedat. care trebuie avute în vedere în cazul unui astfel de accident: • • • cei prezen i la locul accidentului trebuie în primul rând să se străduiască să-şi păstreze calmul pentru a putea ac iona eficient. Norme de protec ie a muncii pentru activită i în instala ii electrice. Pot exista cazuri în care respira ia accidentatului să fie practic imperceptibilă şi totuşi acesta să poată fi salvat. opera ia de reanimare trebuie reluată imediat. Regulament de exploatare tehnică a echipamentelor electrice din distribu ia primară. Acest mod poate fi practicat doar de medic. Dintre procedeele complimentare de reanimare. În încheiere. PE 119. la intervale de o oră. oricât de gravă ar fi electrocutarea. 31 . folosirea oxigenului etc. 2.4. se trece neîntârziat la efectuarea respira iei artificiale. se aminteşte injectarea de tonice cardiace. se reamintesc trei elemente esen iale. făcându-i-se neîntrerupt respira ia artificială. niciodată nu trebuie abandonată ac iunea de reanimare a accidentatului înainte de a-l încredin a îngrijirilor unui medic. După recăpătarea cunoştin ei şi după ce respira ia a devenit normală. uneori chiar mai multe ore în şir (6-8 ore).• Protezarea respira iei . În cazul în care respira ia se înrăută eşte. PE 126. se va da accidentatului să bea o solu ie alcalină (300 g apă şi 5 g bicarbonat de sodiu). subliniind încă odată că doar prin respectarea strictă a tuturor normelor de protec ie a muncii pot fi evitate accidentele prin electrocutare. până la sosirea medicului sau în timpul transportului până la cel mai apropiat medic. decât să fie lăsat să moară un om care încă mai trăieşte. Chiar atunci când măsurile de prim ajutor par să nu dea rezultate. accidentatul trebuie în continuare supravegheat.

4. PE 131.3. Regulament de exploatare tehnică a motoarelor electrice. Regulament de exploatare tehnică a generatoarelor electrice. PE 130. 32 .

transformator.2. reþelei sau instalaþiei se considerã în “rezervã“. “Disponibil” se considerã echipamentul care este sau care poate fi folosit în funcþionarea sistemului energetic. cuplã) în totalitatea elementelor sale (inclusiv celulele).în stare operativã nenominalizabilã 4. compensator sincron.în rezervã caldã .1. adicã însuºirea elementelor de bazã din Regulamentul General de Manevrare în instalaþiile electrice (PE 118).TEMA NR. Echipamentul care nu este în funcþiune.4 MANEVRE ÎN POSTURI DE TRANSFORMARE ªI STAÞII CU SCHEME DE CONEXIUNI SIMPLE.în rezervã rece .în stare caldã . În “rezervã caldã“ se considerã echipamentul la care: 32 .în stare separat vizibil .în stare deconectat . organizare ºi efectuare a manevrelor în instalaþiile electrice.1. Tabelul 4.în funcþiune . reþelei sau instalaþiei din care face parte.în stare legat la pamânt . Situaþiile ºi stãrile operative în care se pot afla echipamentele din instalaþiile electroenergetice sunt rezumate în tabelul 4. dar care poate fi pus în funcþiune în orice moment.în stare rece . 4. Stãrile operative în care se pot afla echipamentele . barã.în stare operativã nenominalizabilã . pentru a fi folosit în funcþionarea sistemului energetic. linie.în stare operativã nenominalizabilã .1. Situaþiile în care se pot afla echipamentele disponibile În exploatare indisponibile Retras din exploatare a. SITUAÞIILE ªI STÃRILE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Prin echipament se înþelege o unitate constitutivã a unei instalaþii sau reþele electrice (generator. Echipamentele disponibile pot fi “în funcþiune” sau “în rezervã“. CONCEPEREA FOILOR DE MANEVRÃ SCOPUL URMÃRIT Se urmãreºte însuºirea regulilor de bazã privind modul de concepere.

“Retras din exploatare” se considerã echipamentul care pentru o duratã nelimitatã. În “rezervã rece“ se considerã echipamentul la care: întreruptoarele sunt deconectate. respectiv “rezervã rece“. • sunt luate toate mãsurile . stabilite conform prevederilor NPM.. cu precizarea cã toate automatizãrile care pot provoca anclanºarea întreruptoarelor acestor echipamente (AAR. Echipamentele indisponibile se pot afla “în stare caldã“ sau “în stare rece”. în baza unei programãri. • este verificatã poziþia deschis a acestora. probe etc. “Indisponibil” se considerã echipamentul care nu poate fi folosit ca urmare a unei defecþiuni sau a altor cauze care-l fac impropriu unei funcþionãri normale (de exemplu transformator sau întreruptor cu nivelul uleiului sub limita admisã.. • sunt deconectate toate automatizãrile care ar putea provoca anclanºarea voitã sau accidentalã. • sunt afiºate plãcuþe de interdicþie a manevrãrii. • sunt luate toate mãsurile tehnice necesare. existã posibilitatea ca prin conectarea întreruptoarelor echipamentul sã fie adus în starea "în funcþiune". c.) ºi care pot provoca astfel punerea în funcþiune a echipamentului sunt anulate.conform NPM.• • • întreruptoarele sunt deconectate. Echipamentul “retras din exploatare” se poate afla “în starea deconectat” când toate întreruptoarele sunt deconectate ºi toate automatizãrile care pot provoca anclanºarea acestora sunt anulate.). 33 . existã posibilitatea ca prin închiderea separatoarelor echipamentul sã fie adus în starea "în rezervã caldã" • • • b. pentru a preveni acþionarea voitã sau accidentalã a acestora. • este verificat vizual cã s-a realizat separarea vizibilã.P.“Starea separat vizibil” corespunde situaþiei în care: • sunt deconectate toate întreruptoarele. scoaterea siguranþelor etc. • sunt executate separãrile vizibile dinspre toate pãrþile de unde s-ar putea primi tensiune prin deschiderea separatoarelor. stãri care se definesc la fel ca ºi cele de “rezervã caldã“. presiune scãzutã la un întreruptor cu aer comprimat etc. este scos din exploatare pentru lucrãri. RAR etc. reþelei sau instalaþiei. • sunt montate plãcuþe avertizoare de interdicþie a manevrãrii acestora. conform N.M.pentru a împiedica reapariþia tensiunii prin alte cãi decât cele separate vizibil. separatoarele sunt închise (întreruptoarele sunt broºate). • sunt luate toate mãsurile. separatoarele sunt deschise spre toate pãrþile de unde se poate primi tensiune (întreruptoarele sunt debroºate). el nemaiputând fi folosit în orice moment în funcþionarea sistemului energetic.

element. datoritã: • concepþiei constructive a instalaþiei sau reþelei: − schema poligonalã. − proba de scurtcircuit pe viu. probelor.3. − etc. celulã. atunci echipamentul respectiv se va aduce în “starea legat la pamânt”. precum ºi executarea unor mãsuri speciale sau formalitãþi ce derivã din aceste acþionãri. − mai multe linii pe acelaºi separator de bare dar cu întreruptor pentru fiecare linie. 4. Exemple de "operaþii": • deconectarea întreruptoarelor. • deschiderea sau închiderea separatoarelor. La executarea operaþiilor personalul nu are voie sã atingã direct pãrþile conducãtoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune. însã la care personalul nu are voie sã atingã direct parþile conducãtoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune. − întreruptor pentru legarea la fiecare barã în parte a unei linii. În astfel de cazuri starea operativã se va exprima prin enumerarea ºi nominalizarea separatã a poziþiei fiecãrui element de comutaþie. a automatizãrilor anulate ºi a celor în funcþiune etc. • anularea sau repunerea protecþiilor ºi automatizãrilor.3. 34 . EFECTUAREA MANEVRELOR ÎN INSTALAÞIILE ELECTRICE Definirea ºi clasificarea manevrelor Prin “manevrã“ se înþelege ansamblul unor operaþii prin care se schimbã starea operativã a echipamentelor. a elementelor de comutaþie secundarã. − montarea mai multor întreruptoare sau separatoare în serie. Prin “operaþie“ se înþelege acþionarea detaliatã a elementelor de comutaþie primarã ºi reglaj ale unui echipament. − lipsa separatorului de linie la o celulã de linie. • scoaterea sau repunerea siguranþelor. elementelor sau schema de conexiuni în care funcþioneazã acestea. • legarea la pãmânt.1.Dacã la un echipament aflat în “starea separat vizibil” se executã legãturile la pamânt în fiecare parte de unde ar putea reapãrea tensiunea. • particularitãþilor în efectuarea manevrelor. a mãsurilor care înlãturã apariþia tensiunii ºi dinspre partea secundarã a fiecãrei legãri la pamânt. Existã însã ºi cazuri în care stãrile operative ale echipamentelor nu pot fi nominalizate clar ºi fãrã pericol de confuzie printr-una din expresiile definite anterior. mãsurãtorilor: − deschiciurare. • broºarea sau debroºarea întreruptoarelor. 4.

Prin “grupã distinctã de operaþii“ se înþelege ansamblul acelor operaþii din cuprinsul unei manevre care se executã la un echipament ºi care îndeplinesc simultan urmãtoarele condiþii: • au o succesiune bine determinatã în cadrul grupei respective. • deschiderea sau închiderea unui separator. etc. care au loc în cadrul aceleaºi manevre de coordonare. blocarea aparatelor de comutaþie primarã în anumite poziþii. • anularea sau repunerea protecþiilor prin relee. Exemple de operaþii distincte: • deconectarea sau conectarea unui întreruptor. În cadrul comenzii de coordonare. care executã la echipamentul respectiv operaþii din grupe identice. circulaþii de puteri). ce se efectueazã în acelaºi timp de o altã formaþie de servire . care necesitã coordonarea în timp cu grupe distincte de operaþii sau cu operaþii distincte.• • • • • • • • modificarea reglajelor protecþiei prin relee. Prin “operaþie distinctã“ se înþelege operaþia din cadrul unei manevre de execuþie. admiterea la lucru. • grupa ce cuprinde ansamblul operaþiilor pentru aducerea unei linii la un capãt “în starea legat la pãmânt“ din “starea separat vizibil“. • modificarea reglajului unei protecþii prin relee. prin pronunþarea sau înscrierea unei operaþii distincte de cãtre persoana care are comanda de coordonare. • operativã în cadrul manevrei de coordonare respective. verificarea poziþiei aparatelor de comutaþie primarã. • succesiunea operaþiilor din grupã nu se afecteazã reciproc cu succesiunile operaþiilor dintr-o altã grupã identicã. • scoaterea sau repunerea siguranþelor. • anularea sau repunerea automatizãrilor. verificarea lipsei de tensiune. montarea unor indicatoare de securitate. • operaþiile din grupã nu necesitã coordonarea în timp cu alte formaþii de servire operativã. se înþelege 35 . • etc. Exemple de grupe distincte de operaþii: • grupa ce cuprinde ansamblul operaþiilor pentru aducerea unei linii la un capãt “în starea separat vizibil“ din “starea deconectat“. • se executã în totalitate de aceeaºi formaþie de servire operativã. verificarea parametrilor echipamentelor (tensiuni. • separarea vizibilã pe partea secundarã a reductoarelor de tensiune.

) sau care sunt determinate de schimbarea regimului de funcþionare a sistemului energetic (vârf sau gol de sarcinã).). • anularea automatizãrilor care pot provoca anclanºarea accidentalã a întreruptoarelor. cauzate de accident: manevrele care se executã pentru scoaterea victimei de sub acþiunea curentului electric. legate însã în mod nemijlocit de operaþia distinctã respectivã ºi de scopul acesteia. aceste manevre pot fi programate: − normal (la intervale de timp stabilite prin regulament). • programate: manevrele care au drept scop modificarea configuraþiei sistemului. de lichidare a incidentelor: manevrele care se executã cu ocazia apariþiei unui incident. • repunerea automatizãrilor. conform NPM. a reþelei sau a unei instalaþii (realizarea unor niveluri de tensiune. fãrã a avea un caracter frecvent sau periodic ºi care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentului pentru lucrãri sau probe.cã personalul de servire operativã va executa. Dupã amploarea ºi personalul care le executã. care nu au legaturã cu coordonarea. conform NPM. respectiv va înscrie. în succesiunea lor normalã ºi operaþiile complementare. Dupã scopul urmãrit. • afiºarea indicatoarelor de interdicþie. − accidental. îmbunãtãþirea unor circulaþii de puteri. • etc. • verificarea lipsei de tensiune. • verificarea poziþiei aparatelor acþionate. • anularea automatizãrilor care au ca scop anclanºarea întreruptoarelor în cazul trecerii echipamentului în starea în functiune (AAR etc.). Pentru pregãtirea ºi executarea manevrelor este foarte important ca personalul angrenat în acestea sã fie informat despre scopul acestora. conform NPM. • anularea automatizãrilor care au ca scop reanclanºarea întreruptoarelor în cazul declanºãrii acestora (RAR etc. au un caracter frecvent ºi trec echipamentul din rezervã în funcþiune ºi invers. conform prevederilor NPM. reducerea pierderilor etc. aceste manevre se executã mereu în acelaºi fel. Exemple de operaþii complementare: • introducerea cheii (fiºei) de sincronizare. pentru izolarea defectului ºi restabilirea alimentãrii consumatorilor. manevrele pot fi: • curente: manevrele care au drept scop modificarea regimului de funcþionare a sistemului energetic. manevrele se mai împart în douã 36 • • .

• succesiunea grupelor de operaþii ºi a operaþiilor distincte ce urmeazã a fi efectuate în cadrul fiecãrei grupe. coordonarea acestor manevre fiind fãcutã de cãtre dispecer. Numele Data Semnãtura Întocmit 37 . Dupã scopul manevrei. Foile de manevrã Prin foaie de manevrã se înþelege un document scris care stabileºte urmãtoarele (a se urmãri ºi exemplul de mai jos). în cadrul unei manevre de coordonare pot avea loc multiple manevre de execuþie. care preia astfel ºi responsabilitatea). programatã accidental . echipamentului. • tema manevrei (de obicei starea operativã finalã a instalaþiei sau a echipamentului).3. • starea operativã a instalaþiei. • • • Dupã felul personalului care o foloseºte ºi dupã felul manevrei conþinute.2. • persoanele care au legaturã cu manevra ºi responsabilitatea acestora. verificare ºi aprobare special (dacã timpul nu permite.foaia de manevra ce se întocmeºte pentru manevrele programate accidental. fiind executate de cãtre mai multe formaþii de servire operativã. aflat într-o camerã de comandã independentã de instalaþiile coordonate. aprobarea se dã de cãtre aceeaºi persoanã care a întocmit foaia de manevrã. Pentru controale ulterioare în caz de incidente. • 4. • scopul manevrei.foaia de manevrã al cãrei conþinut este prestabilit într-un formular ºi care se poate folosi la manevrele curente. programatã normal . se executã ºi apoi se confirmã executarea. care afecteazã un ansamblu de instalaþii. de coordonare. foaia de manevrã poate fi: permanentã . la anumite manevre programate ºi la anumite manevre în caz de incidente. verificare ºi aprobare normal. având un regim de întocmire.foaia de manevrã ce se întocmeºte pentru manevrele programate normal. • de coordonare. foaia de manevrã poate fi: • de execuþie. având un regim de întocmire. foile de manevrã se mai prevãd cu rubrici în care se noteazã orele la care se dau dispoziþiile de execuþie.categorii: • de execuþie. care se desfãºoarã în cadrul unei instalaþii ºi care se efectueazã de personalul de servire operativã a acelei instalaþii.

Se verificã poziþia deschis a lui S5D Se aduce L4 “în starea legat la 3..Desfãºurarea manevrei Succesiunea Executat Nr. Se verificã deconectarea lui I5D 1. Bara A3 din staþia A este alimentatã prin intermediul liniilor L3 si L4 de la sistemul S.6. conectat la bara C2 a staþiei C RME: EM: RMC: TCA: Data executãrii : Confirmã executarea RME: EM: RMC: TCA: Data executãrii : A B Dispune executarea .4.1.2. Se aduce L4 “în starea deconectat” 1. Se verificã poziþia închis S2AP 3.Revenirea la SOI 38 .Aprobat Controlat F... Se închide S2AP 3..1. Se verificã poziþia deschis a lui S2A3 2. Se deconecteazã I5D 1..O.. Se deschide S5D 2.. pãmânt” 3... Se verificã absenþa tensiunii pe L4 Se aduce L4 “în starea separat 2... vizibil” 2. Tema: Aducerea “în starea legat la pamânt” a LES L4 ºi revenirea la starea operativã Scopul: Lucrãri pe linie S..E.7.I.4. Se deconecteazã I2A 1.5...6. Se verificã poziþia deschis a lui S2AL 2.. crt...3.3..2... Nr..3 Se închide S5DP 3..5. Se deschide S2AL 2.M.. Se anuleazã RAR L4 1. 1.2. Se verificã deconectarea lui I2A 1. Se verificã poziþia închis a lui S5DP . Se deschide S2A3 2....1. Se verificã poziþia deschis a lui S2A1 2...4.

. Succesiunea operaþiilor unei manevre trebuie sã fie logicã ºi clarã... d. TCA . Pentru aceasta. ... a... Pentru a evita manevrarea separatoarelor sub sarcinã.. iar la deschidere numai dupã deschiderea întreruptorului.1.. mai utilã în acest scop poate fi urmãrirea indicaþiilor care ar trebui sã rezulte ca efect al executãrii manevrei..3. Manevrele în caz de incident sau accident se executã fãrã foaie de manevrã. În cele ce urmeazã se vor prezenta câteva recomandãri în ceea ce priveºte modul de concepere al manevrelor... în afara cazurilor bine determinate când acest lucru este permis.3.responsabil manevrã de coordonare.. RMC ... ... RME . b. ca întreruptorul sã se gãseascã în poziþia “închis”..stare operativã iniþialã.. la faþa locului sau la pupitrul de comandã... 39 ...responsabil manevrã de execuþie. se poate verifica prezenþa tensiunii la voltmetrele barelor colectoare. În consecinþã.treapta care aprobã... foarte puþin probabilã...... . prin repunerea sub tensiune a barelor colectoare se continuã alimentarea celorlalþi consumatori....... Legendã: SOI .. locul avariei poate fi deconectat operativ prin separatorul de bare...... Recomandãri privind algoritmul unei manevre ºi conþinutul unei foi de manevrã Atunci când se concepe o manevrã trebuie luate toate mãsurile pentru evitarea posibilitãþilor de a se face greºeli.. EM ...1 ..... Dupã darea fiecãrei comenzi din cadrul unei manevre trebuie verificat vizual... dar posibilã.. primul dintre separatoare se va deschide separatorul de linie ºi abia apoi separatorul de bare. Astfel. la închiderea unui circuit separatoarele se manevreazã înaintea conectãrii întreruptorului.. Este recomandabil a avea în vedere ºi eventualitatea.... prezenþa tensiunii pe linii cu ajutorul voltmetrelor sau a lãmpilor de semnalizare racordate la transformatoarele de tensiune de pe linii etc.... cu toate cã semnalizãrile sale de poziþie de la tabloul de comandã sau chiar din celulã indicã poziþia “deschis”.... la deschiderea unui circuit....... La pupitrul de comandã..... 4.. conform prevederilor NPM.. greºelile de manevre au drept consecinþe importante daune baneºti (prin distrugeri de echipamente) ºi în special. la închiderea unui circuit... de la caz la caz.. c.executant manevrã.. Pe baza unui raþionament analog..... valoarea curentului pe linii..... De obicei............ .... în eventualitatea cã întreruptorul nu a executat comanda de declanºare ºi primul separator manevrat ar fi tras sub sarcinã ºi distrus de arcul electric............. prin întreruperi în alimentarea consumatorilor.... faptul cã aceasta a fost executatã.. pe lângã semnalizãrile de poziþie ale aparatelor de comutaþie. 1......... primul este recomandabil sã fie închis separatorul de bare.

atunci când acesta nu este delimitat prin construcþie cu pereþi permanenþi. atunci când nu existã motive de grabã.precizarea modului de verificare a executãrii pentru fiecare operaþie. pentru asigurarea condiþiilor NPM. .în punctele în care este instalat un dispozitiv de legare la pãmînt.la îngrãdirile cu care se împrejmuieºte locul de lucru. de ambele parþi ale porþiunii de circuit la care urmeazã a se lucra. Succesiunea operaþiilor într-o manevrã complexã de punere în funcþiune a mai multor circuite trebuie astfel stabilitã încât dacã pe unul din circuite ar exista o defecþiune.4. f. cu enumerarea tuturor operaþiilor impuse de norme ºi de condiþiile concrete din instalaþie.“LEGAT LA PÃMÂNT !” . pentru a se evita intrarea din neatenþie la alte celule care au rãmas sub tensiune. este recomandabil a se efectua manevrele de deconectare. pentru a nu se uita aparatele de comutaþie închise ºi pentru a se verifica modul lor de funcþionare. Foile de manevrã întocmite în laboratorul de Centrale ºi staþii electrice.“LUCRATI AICI !” . prin cuþite de pamânt ale separatoarelor sau prin scurtcircuitoare mobile (v.la scoaterea în revizie sau reparaþie.enumerarea ordonatã a tuturor grupelor distincte de operaþii ale manevrei. Recomandãri privind modul de execuþie al manevrelor 40 . La sfârºitul unei manevre de scoatere în revizie sau reparaþie. circuitele se pun sub tensiune succesiv. Pentru aceasta. dinspre consumatori cãtre surse. . de asemenea. ca în cazul celulelor din laborator.paragraful 4. Nu se va trece însã în foaia de manevrã montarea placuþelor avertizoare. prin deconectarea acestuia de cãtre protecþie sã se poatã cunoaºte care anume este circuitul defect ºi sã poatã rãmâne în funcþiune cât mai multe alte circuite. . Pentru o mai bunã ordonare se recomandã folosirea clasificãrii zecimale.4). indicându-se (pe puncte) operaþiile componente.3. . mai trebuie prevãzute plãcuþe avertizoare cu urmãtoarele inscripþii [1]: .la cheile de la pupitrul de comandã ºi manetele din staþie prin care s-ar putea pune sub tensiune circuitul la care urmeazã a se lucra. .e. succesiv. cu prima cifrã pentru grupele distincte de operaþii ºi cea de a doua pentru operaþiile în cadrul fiecãrei grupe. Înainte de admiterea echipei de lucru. dinspre sursa de alimentare cãtre consumatori.“NU ÎNCHIDEÞI ! SE LUCREAZÔ . ca o operaþie aparte se va prezenta în final etapa NPM (vezi punctul f). trebuie verificatã absenþa tensiunii atunci când este posibil ºi realizatã legarea la pamânt a tuturor celor trei faze. 4. Trebuie sã se considere ca o greºealã efectuarea prealabilã a tuturor manevrelor fãrã tensiune ºi închiderea în final a întreruptorului prin care întreaga schema este pusã simultan sub tensiune.“STAI ! PERICOL DE MOARTE !” . La manevrele de scoatere de sub tensiune. precum ºi celula sau locul unde se executã. vor cuprinde (vezi ºi modelul de mai sus): .în dreptul celulei respective.

• aplicarea clemelor scurtcircuitorului pe conductorul de nul. chiar dacã între timp a sosit ora schimbului. Manevrele se încep prin examinarea la pupitru sau în staþie a situaþiei în care se gãseºte schema electricã a instalaþiei. acesta poate fi imediat stins numai prin reînchidere. cu excepþia cazurilor în care ar interveni ceva excepþional. covor de cauciuc sau podeþ de izolare a amplasamentului. d. reprezentând o gravã greºealã. pentru a confirma cã a înþeles exact ceea ce are de fãcut ºi apoi îl executã. apoi pe fiecare fazã a instalaþiei la care urmeazã a se lucra. În cazul deschiderii manuale a separatoarelor. cu cât o manevrã este mai 41 . În cazul apariþiei unui arc electric. Se admite ca manevra sã fie executatã de cãtre o singurã persoanã numai în anumite cazuri speciale. verificã corecta lui executare ºi noteazã pe foaia de manevrã îndeplinirea operaþiei sau a grupei de operaþii. Manevrarea scurtcircuitoarelor mobile se face numai de cãtre douã persoane ºi se þine permanent o strictã evidenþã scrisã a locurilor în care se gãsesc toate scurtcircuitoarele din instalaþie. g. În timpul manevrei.a. În instalaþiile de înaltã tensiune manevrele se executã de cãtre douã persoane: • persoana cu calificare superioarã (responsabilul manevrei) citeºte pe rând fiecare punct din foaia de manevrã. • cealaltã persoanã (executantul manevrei) repetã fiecare punct. b. un ciclu de manevre trebuie sã fie terminat de echipa care l-a început. Tragerea cuþitelor mobile înapoi ar întinde arcul. atunci când contactul mobil se desprinde de cel fix. cu ºtanga sau cu maneta) este obligatorie folosirea urmãtoarelor mijloace de protecþie: manuºi electroizolante. h. cum ar fi deconectarea unui singur întreruptor sau manevrele în instalaþii cu schema foarte simplã. cei ce o executã trebuie sã se concentreze cu toatã atenþia asupra lucrului ºi sã evite tot ceea ce le-ar putea distrage atenþia. În instalaþiile exterioare se folosesc cizme izolante. Ori de câte ori existã o foaie de manevrã tip sau întocmitã în mod special pentru manevra respectivã. inclusiv la conductorul de nul. Operaþiile de montare a scurtcircuitoarelor se realizeazã în urmãtoarea ordine: • legarea la pãmânt a clemei scurtcircuitorului destinatã acestui scop. ochelari ºi cascã de protecþie. verificându-se totodatã dacã aceasta corespunde cu situaþia iniþialã pentru care a fost gânditã foaia de manevrã. Pe baza unui raþionament analog. Din practica de exploatare s-a constatat cã. separatorul este tras sub sarcinã ºi se amorseaza un arc electric. manevrarea se recomandã a se face cât mai lent. este obligatoriu ca aceasta sã fie folositã ºi respectatã întru totul. f. La manevrele efectuate direct în instalaþiile de înaltã sau joasã tensiune prin operaþii manuale (de exemplu. închiderea separatoarelor se va efectua rapid. În centrale ºi staþii.dar fãrã bruscãri. singura metodã pentru a-l stinge cât mai repede este mãrirea vitezei de închidere. e. • verificarea lipsei de tensiune pe fiecare fazã în parte. c. Dacã din greºealã.

persoanã având dreptul de a dispune executarea de lucrãri sau manevre.1). • dispunerea verbalã sau telefonicã a unei lucrãri de cãtre personalul tehnic de conducere. Se evidenþiazã urmãtoarele grupe de autorizare. 4. lucrãrile în instalaþiile electrice se pot executa pe baza: • unei autorizaþii de lucru scrise. dar ºi pentru cei ce le comit. • emiterea unei autorizaþii de lucru scrise (Anexa 4. Pentru ca o persoanã sã poatã executa lucrãri în instalaþiile electrice trebuie ca aceasta sã fie autorizatã din punct de vedere al protecþiei muncii. cu funcþiile corespunzãtoare ce pot fi îndeplinite de persoana care deþine grupa NPM respectivã : • grupa I . • grupa a V-a . b. dar o singurã persoanã nu poate cumula mai mult de douã funcþii. supravegherea în timpul lucrului. d. • consemnarea în evidenþele operative a lucrãrilor ce fac obiectul atribuþiilor de serviciu ale personalului sau ale instrucþiunilor tehnice interne. mutãrii în altã zona de lucru. • grupa a III-a .4. 4. 42 .executant de lucrãri în cadrul formaþiei: • grupa a II-a .ºef de lucrare. Din punct de vedere al aprobãrilor necesare. admiterea la lucru.4. Pentru a se efectua lucrãri în cadrul instalaþiilor electrice aflate în exploatare. precum ºi pentru terminarea lucrãrilor. îndeplinirea formalitãþilor în cazul întreruperii lucrului. • atribuþiilor de serviciu pe care le are personalul operativ. • instrucþiunilor tehnice interne de protecþie a muncii (ITI-P). Grupele se acordã pe categorii de instalaþii (de joasã sau de înaltã tensiune).4.1.responsabil de manevrã sau admitant la lucrãri.executant de manevre. NPM prevede parcurgerea urmãtoarelor etape: îndeplinirea formelor de lucru prin: a.2. c. • grupa a IV-a . PREVEDERI NPM REFERITOARE LA EFECTUAREA LUCRÃRILOR DE ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII ÎN CADRUL INSTALAÞIILOR ELECTROENERGETICE 4. cu atât existã un risc mai mare de a fi efectuatã cu mai puþinã atenþie ºi de a se face greºeli care pot fi fatale nu numai pentru instalaþie. Grupele superioare pot cumula ºi atribuþiile grupelor inferioare.simplã. • unei dispoziþii verbale (telefonice) a personalului tehnic de conducere.

4. cu frânghii). Pentru delimitarea zonei de lucru trebuie luate urmãtoarele mãsuri tehnice.3.4. Prin zonã de lucru se înþelege zona în care personalul executã lucrãri la un moment dat.partea de instalaþie la care se lucreazã.4. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: • sunt fãcute separaþii vizibile faþã de pãrþile aflate sub tensiune sau de unde poate sã aparã tensiune la locul de muncã. situatã în aceeaºi încãpere sau la acelaºi etaj. de radioficare etc. iar în condiþii speciale chiar în prezenþa tensiunii. de contact pentru tracþiune electricã. în ordinea indicatã: • scoaterea de sub tensiune ºi separarea vizibilã a instalaþiei. pe toate pãrþile de unde ar putea apãrea tensiune. • în cazul liniilor electrice aeriene situate în localitãþi . • mãsuri tehnice suplimentare de asigurare împotriva accidentelor de naturã neelectricã. • legarea instalaþiei la pãmânt ºi în scurtcircuit.. staþii. • blocarea aparatelor de comutaþie prin care s-a fãcut separaþia vizibilã ºi menþinerea indicatoarelor de securitate cu caracter de interdicþie.o celulã sau un post de transformare în totalitate. prin întreruperea cãilor de curent. 4. în ordinea indicatã: • verificarea lipsei de tensiune. • verificarea lipsei de tensiune. indiferent dacã acestea sunt de energie electricã. • delimitarea materialã a zonei de lucru (de exemplu. • la instalaþii de exterior . pentru diferite categorii de instalaþii. • legarea instalaþiei la pãmânt ºi în scurtcircuit. Pentru delimitarea zonei protejate. Se considerã scoasã de sub tensiune o instalaþie (sau unele elemente ale acesteia). trebuie luate urmãtoarele mãsuri tehnice. 43 . fiind stabilitã.4. În instalaþiile electrice executarea lucrãrilor are loc cu scoaterea totalã sau parþialã de sub tensiune.ansamblul acestor instalaþii pe care ºeful de lucrare sã le poata supraveghea permanent.5. puncte de alimentare) . Exemple: • la instalaþii de interior (centrale.4.4. astfel încât zona de lucru sã fie încadratã între scurtcircuitoare ºi fiecare punct al zonei de lucru sã fie legat galvanic la pãmânt. Prin zonã protejatã se înþelege zona care conþine instalaþia sau instalaþiile la care se executã lucrãri ºi în care s-au luat mãsuri de cãtre personalul unitãþii de exploatare menite sã împiedice apariþia accidentalã a tensiunii. • sunt luate mãsurile care sã înlãture posibilitatea reapariþiei tensiunii în instalaþie sau elementul de instalaþie la care se lucreazã.

3. mãsurile tehnice luate pentru zona protejatã sunt suficiente ºi pentru zona de lucru. PE 118. Regulament general de manevrare în instalaþii electrice.Mãsurile de mai sus se iau numai în cazul în care zona de lucru nu coincide cu zona protejatã. Manevre ºi intervenþii la instalaþiile electrice. Bucureºti. ºi Radu. 2. Iliescu. BIBLIOGRAFIE 1.C. în cazul când cele douã zone coincid. Norme specifice de protecþie a muncii pentru activitãþi în instalaþii electrice.O. 1988. Editura Tehnicã.. 44 .

45 .

46 .

5 SINCRONIZAREA.2. Ea se realizează prin intermediul cuplului mecanic aplicat la arborele maşinii sincrone. în cazul pornirii generatoarelor. În principiu. Aceeaşi viteză de rota ie trebuie realizată cu ocazia fiecărei cuplări în paralel şi apoi men inută în tot timpul func ionării. Ea se continuă însă şi după cuplare. SCOPUL URMĂRIT În instala iile electroenergetice maşinile sincrone au o foarte largă utilizare. practic totalitatea generatoarelor din centrale electrice sunt maşini sincrone. în tot timpul func ionării unui sistem energetic desfăşurându-se un proces permanent de sincronizare reciprocă a maşinilor sale sincrone care func ionează în paralel.1.1. 5.TEMA NR. În acest scop. pentru ac ionarea unor consumatori care nu necesită reglaj de tura ie. Cu ocazia cuplării fiecărei maşini sincrone în paralel cu sistemul. în instala iile trifazate trebuie inversate legăturile a două faze. CONECTAREA LA SISTEM ŞI REGLAREA ÎNCĂRCĂRII MAŞINILOR SINCRONE DIN CENTRALE ŞI STA II 5. Dacă se constată un sens de rota ie contrar. De exemplu. în această etapă se trece la însuşirea no iunilor de bază privind manevrele principale care se fac la exploatarea generatoarelor şi compensatoarelor sincrone. Pentru reglarea factorului de putere. sincronizarea presupune în primul rând realizarea şi men inerea aceluiaşi sens şi a aceleiaşi viteze de rota ie a câmpurilor învârtitoare. Tot aici se va face cunoştin ă cu o primă schemă de circuite secundare: schema de sincronizare. 47 . în sta iile din re ea se folosesc compensatoare sincrone de puteri tot mai mari. prin manevra de sincronizare mai trebuie luate toate măsurile astfel încât conectarea să se realizeze cu un şoc de curent şi cu solicitări mecanice la arbore nepericuloase sau pe cât posibil mai mici. Concordan a sensurilor de rota ie se verifică o singură dată (după terminarea lucrărilor de montaj) la punerea în func iune. în industrie.2. CONSIDERA II TEORETICE Defini ii şi condi ii de sincronizare Sincronizarea este un proces care se realizează cu ocazia fiecărei cuplări a unei maşini sincrone în paralel cu celelalte maşini sincrone care func ionează în sistem. În cazul maşinilor sincrone. Motoare sincrone de mare putere se utilizează câteodată la antrenarea unor servicii proprii şi uneori. în acest sens se ac ionează asupra admisiei la motorul primar. La etapa actuală. respectiv a sistemelor de fazori ale tensiunilor induse. pe lângă egalitatea vitezelor celor două 5. printr-o sincronizare se realizează o punere în concordan ă. După manevrele de comuta ie studiate anterior.

2. Principiul metodei şi condi iile ce trebuie îndeplinite Maşina fiind excitată. Sincronizarea fină sau precisă a maşinilor excitate A. se mai pot urmări şi realizarea prealabilă a concordan ei altor parametri.sisteme de fazori.1. Fig. egalitatea valorilor tensiunilor şi concordan a fazelor. După cum maşină sincronă se cuplează după sau înainte de a fi excitată. 48 . personalul de exploatare realizează în prealabil o sincronizare fină sau precisă. Ug şi Us de la bornele întreruptorului IC trebuie să fie în concordan ă ca valoare şi fază. în practică se folosesc două moduri de sincronizare diferite: • dacă maşina se cuplează după ce a fost excitată. care după cuplare se desăvârşeşte printr-o autosincronizare.5. diferen a ∆U dintre tensiunea ei electromotoare şi cea a sistemului. 5. personalul de exploatare efectuează în prealabil o sincronizare grosieră. aplicată circuitului format din reactan a subtranzitori Xd” a maşinii în serie cu reactan a sistemului Xs (fig. • egalitatea frecven elor. Pentru aceasta. în momentul cuplării cele două sisteme de tensiuni. • dacă excitarea maşinii se face abia după cuplare. ca de exemplu. să dea naştere unui şoc important de curent şi deci unei solicitări mecanice periculoase la arbore.1.5.1. Prin sincronizarea prealabilă fină sau precisă se urmăreşte reducerea la minimum a acestor solicitări.1). Schema monofilară principială şi diagrama tensiunilor înaintea sincronizării fine În practică se urmăreşte ca diferen a fazorială ∆U să fie suficient de mică şi în acest scop se are în vedere realizarea în anumite limite prescrise a următoarelor trei condi ii: • egalitatea valorilor tensiunilor. există pericolul ca în momentul cuplării.

concordan a de fază a celor două sisteme de tensiuni.

B. Toleran e admisibile la îndeplinirea condi iilor în cazul sincronizării fine a. Nu se respectă condi ia egalită ii valorilor tensiunilor, dar f g = f s şi δ=0 (fig.5.2). Aşadar, la arbore se va aplica doar cuplul corespunzător pierderilor în stator, care este neglijabil. De asemenea, din punct de vedere termic, valori mici şi de scurtă durată ale acestui curent nu vor prezenta un pericol. Prin urmare, în momentul cuplării se pot admite anumite diferen e între valorile celor două sisteme de tensiuni de ordinul 5-10% şi uneori chiar mai mari.

Fig.5.2. Diagrama tensiunilor pentru cazul: U g ≠ U s , f g = f s si δ = 0.

b. Nu se respectă condi ia concordan ei de fază, dar U g = U s şi f g = f s . Curentul de egalizare, inductiv fa ă de ∆U, în raport cu tensiunea generatorului poate prezenta o importantă componentă activă Ia . Cuplul corespunzător, aplicat brusc la arbore, va tinde să aducă tensiunile generatorului în fază cu cele ale sistemului. De exemplu, în cazul din figura 5.3, tensiunile generatorului fiind decalate înainte, acesta va debita o componentă activă ceea ce îi va frâna rotorul. Pentru a evita şocuri periculoase, experien a arată că este de dorit ca decalajul de fază să nu depăşească valori de Fig.5.3. Diagrama tensiunilor pentru ordinul a 10 grade electrice, respectiv 2,5-3% dintr-o perioadă. cazul: U g = U s , f g = f s si δ ≠ 0. c. Nu se respectă condi ia egalită ii frecven elor, respectiv

ω g ≠ ω s , dar U g = U s .

49

În acest caz valoarea defazajului δ variază în timp propor ional cu viteza relativă ∆ω = ω g − ω s , iar diferen a de poten ial ∆U variază continuu între 0 şi 2U, cu o frecven ă f = f g − f s . Pe figura 5.3 se poate imagina ca unul din sistemele de tensiuni ar rămâne fix, iar celălalt s-ar roti cu viteza unghiulară ∆ω. În figura 5.4 sunt prezentate curbele tensiunilor a două faze omoloage, curba tensiunii de bătăi ∆U şi înfăşurătoarea acesteia.

Fig.5.4. Oscilograma tensiunilor a două faze omoloage şi a tensiunii de bătăi ∆U În mărimi instantanee:

∆u = u g − u s = U m sin ω g t − U m sin ω s t = U M (t ) cos
în care:

ωg +ωs
2

t,

(5.2)

U M (t ) = 2U m sin

ωg −ωs
2

t = 2U m sin

δ
2

.

Cea mai periculoasă este ipoteza cuplării în momentul când cele două sisteme de tensiuni ar fi în opozi ie (δ =180o ). Dacă sistemul este de putere mare şi reactan a sa echivalentă se poate considera Xs ≈ 0 atunci:

I eg =

2U = 2 I sc 0 . " Xd

(5.3)

Valoarea efectivă a curentului de egalizare rezultă de două ori mai mare decât valoarea ini ială a componentei periodice debitată de maşină în cazul unui scurtcircuit la borne. Luând în considerare şi componenta aperiodică care s-ar mai putea suprapune, ar rezulta o valoare instantanee, respectiv un şoc de curent foarte periculos. În condi iile de mai sus, nu este exclus şi riscul ca sistemul să nu poată desăvârşi atragerea generatorului în sincronism. Este deci recomandabil ca maşina sincronă excitată să fie cuplată la sistem numai după ce diferen a de frecven ă a fost redusă la minimum, folosind citiri pe aparate cu clasă de precizie cât mai bună. În laborator se dispune de frecven metre cu lamele vibratoare, care au o clasă de precizie mai modestă.

50

Din cele de mai sus, rezultă că o concordan ă perfectă nu este necesară. De regulă, în practică, oricât de fin sau de precis s-ar dori să se realizeze o sincronizare, după cuplare, aceasta va fi întotdeauna desăvârşită de un scurt proces de autosincronizare prin care sistemul va atrage în sincronism total maşina cuplată. Posibilită i de realizare a sincronizării fine sau precise Sincronizarea fină se poate efectua în trei moduri. a. Sincronizarea manuală se face după punerea în rota ie a agregatului şi apoi excitarea prealabilă a maşinii. Folosindu-se aparatele de măsurat ale bra ului de sincronizare de pe pupitrul de comandă, pentru efectuarea într-un timp minim a sincronizării unui generator, se recomandă algoritmul prezentat mai jos. • • • Se realizează concordan a cât mai exactă a frecven elor, reglând tura ia maşinii prin intermediul admisiei de fluid motor la maşina primară. Se realizează cu suficientă exactitate egalitatea valorilor tensiunilor, reglând curentul de excita ie cu reostatul respectiv. În final se trece la realizarea concordan ei de fază a celor două sisteme de tensiuni, care acum se rotesc în acelaşi sens cu viteze foarte apropiate şi cu aproximativ aceleaşi valori. Se conectează sincronoscopul şi se ac ionează tot prin varia ia tura iei. De astă dată reglajul admisiei la motorul primar trebuie făcut mult mai fin, ac ionând asupra butonului respectiv de pe pupitrul de comandă prin impulsuri scurte. C.

Cele două sincronoscoape din laborator sunt realizate pe principiul câmpului învârtitor. Indica iile oricărui sincronoscop depind de mărimea decalajului δ şi de mărimea vitezei unghiulare relative ∆ω = ω g − ω s .: − − − pentru ∆ω = 0 şi δ = 0 , acul stă în dreptul unui semn vertical trasat pe cadran; pentru ∆ω = 0 , acul are o pozi ie stabilă la un unghi fa ă de semnul amintit, propor ional cu unghiul de decalaj δ; pentru ∆ω ≠ 0 , acul se roteşte, viteza sa fiind propor ională cu mărimea vitezei unghiulare relative, iar sensul depinde de semnul acesteia.

O concordan ă stabilă de fază este adeseori destul de greu de realizat. De obicei, se ac ionează în aşa fel încât acul să indice că generatorul are o viteză pu in mai mare (pentru ca imediat după cuplare, acesta să se încarce cu o mică sarcină activă care îl va frâna), iar deplasarea relativă a celor două sisteme de tensiuni să fie suficient de lentă. Cheia întreruptorului fiind în prealabil rotită pe pozi ia “pregătit pentru anclanşare”, comanda efectivă de cuplare se dă cu o mică anticipa ie, propor ională cu viteza de rota ie a acului care se apropie de semnul corespunzător concordan ei de fază. Prin aceasta se are în vedere intervalul de timp necesar

51

pentru executarea comenzii, aşă fel încât cuplarea să se realizeze cât mai aproape de momentul trecerii prin concordan ă de fază. b. Sincronizarea fină automată reproduce succesiunea opera iilor de sincronizare fină manuală, alegând în mod automat unghiul pentru conectarea generatorului care se leagă în paralel [2]. Este de men ionat că în centralele şi sta iile moderne, automatizarea include tot mai des şi întregul ciclu de manevre de pornire a agregatului electrogen sau a compensatorului sincron. c. Instala iile de sincronize fină semiautomată realizează doar ultimele opera ii de sincronizare, inclusiv cuplarea în paralel, primele opera ii trebuind să fie făcute manual. În multe centrale există astfel de instala ii care realizează automat numai alegerea momentului şi comanda de anclanşare a întreruptorului. Egalizarea frecven elor şi a tensiunilor se execută manual şi apoi se comută o cheie specială de selectare a modului de sincronizare, aşteptându-se terminarea manevrei. Schema folosită în laborator pentru sincronizarea manuală precisă În figura 5.5 este reprezentată schema folosită la sincronizările manuale precise din sta ia A. La celelalte sta ii se folosesc scheme asemănătoare, adaptate la structurile schemelor respective de circuite primare. Ca şi în sta iile electrice reale din sistem, în sta ia A pot fi necesare sincronizări fine sau precise pentru a se racorda ulterior în paralel următoarele perechi de elemente: • un bloc generator-transformator cu un sistem de bare colectoare, prin închiderea întreruptorului de bloc; • cele două sisteme sau cele două sec ii de bare colectoare, prin închiderea întreruptoarelor de cuplă transversală sau a celui de cuplă longo-transversală; • un sistem sau o sec ie de bare colectoare cu o linie de interconexiune, prin închiderea întreruptorului de linie. Aparatele de măsurat cu care se urmăreşte procesul de sincronizare sunt alimentate prin transformatoare de tensiune de la elementele care urmează a fi legate în paralel. Pentru realizarea sincronizării va trebui deci ac ionat asupra grupurilor care alimentează elementele respective. Schema este astfel concepută şi realizată încât să fie evitată legarea în paralel greşită a unor elemente care func ionează nesincron. Sta ia A fiind cu două sisteme de bare, pentru a se asigura atât sincronizarea cât şi conectarea unui circuit cu sistemul de bare dorit , tensiunile acestui sistem sunt selectate prin contactele auxiliare ale separatorului de bare respectiv. Acesta trebuie deci să fie închis înainte de a se începe sincronizarea. D.

52

53 .Pe pupitrul de comandă. pe lângă cheia de comandă a fiecărui întreruptor cu care este posibilă realizarea unei conectări nesincrone. este prevăzută câte o cheie individuală de sincronizare Csi .

La barele de sincronizare sunt racordate în paralel aparatele a două bra e identice de sincronizare. indiferent de faptul dacă în prealabil este necesară sau nu o sincronizare. întreruptoarele prin care sunt posibile conectări nesincrone nu pot fi anclanşate decât după închiderea cheii lor individuale de sincronizare. Această fişă de sincronizare este astfel realizată încât să nu poată fi scoasă din priza unei chei decât în pozi ia deconectat a acesteia.6). Frecven metrul şi voltmetrul sunt racordate la baretele de sincronizare direct. la pupitrul de comandă există o singură fişă amovibilă pentru comutarea tuturor cheilor. fără cheie de comutare.1.Examinându-se schema din figura 5. Aceste bra e sunt dispuse pe pupitrele P01 şi P02 (fig. un voltmetru care măsoară diferen a tensiunilor şi un sincronoscop.5. deoarece acest aparat trebuie conectat doar spre sfârşitul procesului de sincronizare.2). În final acest circuit este închis prin cheia de comandă CC a întreruptorului. Alimentarea sincronoscopului este prevăzută printr-un comutator CS. cât şi alimentarea circuitului pentru anclanşarea întreruptorului. se poate observa că aceste chei condi ionează atât transmiterea tensiunilor necesare la baretele comune de sincronizare.5. Fig.5. Fiecare bra este prevăzut cu un frecven metru dublu. Racordarea aparatelor bra ului de sincronizare şi a transformatorului rotitor de fază 54 .6. Este deci util de re inut că. Pentru ca la un moment dat să nu poată fi închisă decât o singură cheie individuală de sincronizare Csi . prin această aşezare la extremită i urmărindu-se comoditatea citirilor din orice loc situat în fa a pupitrului de comandă. când viteza relativă dintre cele două sisteme de fazori este deja mult micşorată (fig.

valoarea cuplului asincron scade treptat până la zero. La compensatoarele şi motoarele sincrone mari. în aceste circuite sunt intercalate rezisten ele pentru dezexcitarea rapidă. Principiul metodei Spre deosebire de cuplarea în urma unei sincronizări fine sau precise. Pe măsura atragerii în sincronism. care constă din punerea în rota ie şi aducerea maşinii neexcitate în apropierea tura iei de sincronism. Totodată. punerea în rota ie poate fi realizată cu un motor asincron de lansare.2. în cazul tensiunilor la bornele generatoarelor.Se reglează reostatul de excita ie în aşa fel încât după terminarea procesului de autosincronizare generatorul să debiteze o componentă reactivă de ordinul a 40-60 % din curentul nominal. iar transformatoarele blocurilor generator-transformator au conexiuenea triunghi-stea. crescând în schimb valoarea cuplului sincron. maşina demarând singură ca un motor asincron. Manevrele şi condi iile în cazul unei cuplări cu autosincronizare . decalajul provocat de transformatoarele de bloc trebuie compensat. 5. fazelor şi valorilor tensiunilor maşinii cu cele ale sistemului. desigur cu condi ia să nu fie periculoase. sau chiar prin cuplare directă. când maşina sincronă şi motorul primar sunt supuse unor solicitări neglijabile. Prin urmare. 55 .6. La generatoare. realizându-se concordan a vitezelor.1.Conexiunea transformatoarelor de tensiune racordate la barele sta iei A este stea-stea. . Autosincronizarea maşinilor excitate după cuplarea în paralel A. deoarece atunci când cheile circuitelor de excita ie ale generatoarelor de la pupitrul de comandă sunt deschise. se desfăşoară în paralel şi procesul de atragere a maşinii în sincronism de către sistemul la care a fost cuplată. Această opera ie nu este necesară în laborator. de mică putere. Pe măsură ce în circuitul puternic inductiv al rotorului se stabileşte treptat curentul de excita ie şi o dată cu aceasta cuplul sincron al maşinii. În schimb. această rezisten ă urmează să limiteze componenta reactivă de magnetizare care va fi absorbită din re ea în timpul autosincronizării şi deci va contribui la micşorarea căderilor de tensiune în re eaua din apropierea barei la care se face cuplarea. Schema foloseşte pământul pentru transmiterea poten ialului fazelor S. înainte de cuplare se face doar o pregătire sumară. Procesul propriu-zis de sincronizare are loc după ce mai întâi se cuplează maşina şi în momentul imediat următor se închide circuitul ei de excita ie. în cazul autosincronizării se admit solicitări mai importante. Această metodă este deseori folosită în schemele de circuite secundare pentru a se face economie de conductoare şi aparataj. care introduce un decalaj de 300 . ceea ce se realizează cu transformatorul rotitor de fază Trf din figura 5. Această etapă poate fi considerată şi ca o sincronizare grosieră. metoda este mult mai simplă şi mai expeditivă. B.2.Înfăşurarea de excita ie se închide pe o rezisten ă ohmică pentru a se limita valoarea supratensiunii care se induce în acest circuit imediat după cuplare.

. Variind admisia la motorul primar. prin autosincronizare “AS” sau semiautomat “SA”. În schimb. atunci când acesta debitează singur pe o re ea.Se cuplează maşina la bare şi în momentul imediat următor se alimentează circuitul ei de excita ie. Reglarea încărcării generatoarelor şi compensatoarelor sincrone Încărcarea unui generator sincron se caracterizează prin două componente: putere activă P şi putere reactivă Q. o diferen ă de frecven e de cel mult 1-1. Orice varia ie a încărcării unui grup de către personalul de exploatare. În acest din urmă caz. iar la cele de putere mijlocie o operativitate tot atât de mare se poate ob ine prin actualele instala ii automate de sincronizare fină. în centralele electrice această metodă nu se mai foloseşte la generatoarele de foarte mare putere pentru a le menaja.2. Cuplarea generatoarelor cu autosincronizare a cunoscut o largă folosire în trecut. În laborator este prevăzut un dispozitiv automat de cuplare a circuitului de excita ie imediat după închiderea întreruptorului de înaltă tensiune prin care se racordează blocul generatortransformator la bare. În prezent. care sunt prevăzute cu regulatoare automate pentru men inerea constantă a frecven ei sistemului. 5. valoarea noii încărcări active stabilindu-se corespunzător punctului de intersec ie cu orizontala S a tura iei sistemului. prin legarea de maşini care până în acel moment fuseseră men inute în rezervă. sistemul men ine tura iile tuturor grupurilor şi respectiv frecven a în toate punctele sale constantă. sunt de forma unor drepte oblice A.5 Hz. metoda rămâne foarte utilă pentru motoarele sincrone din centrale sau din industrie. atunci când el este conectat în paralel la un sistem de mare putere. ca şi ale celor din laborator. Încărcarea activă poate fi variată ac ionând asupra admisiei la motorul primar.Maşina sincronă este pusă în rota ie şi adusă până la o alunecare de ordinul a cel mult 2-3% sau respectiv. prin care se selectează modul de sincronizare dorit: manual “SM”. precum şi varia iile aleatorii ale cererilor consumatorilor sunt preluate de către grupurile din sistem. • numai încărcarea activă a grupului. Caracteristicile n=f(P) ale agregatelor electrogene din sistem. Încă din prima lucrare s-a amintit că prin varia ia admisiei la motorul primar se poate modifica: • tura ia şi încărcarea activă a grupului. caracteristica acestuia se translatează paralel cu ea însăşi. 56 .7 acest lucru este reprezentat prin caracteristica orizontală S. În acest scop trebuie comutată pe pozi ia corespunză oare “AS” maneta de pe pupitrul de comandă.2. în special pentru operativitatea cu care se putea veni în ajutorul sistemului în regimuri de postavarie. . iar încărcarea reactivă poate fi variată ac ionând asupra curentului de excita ie. În figura 5.

fie de la tabloul general. aceste manevre se fac direct de la tabloul de comandă sau. Stabilirea încărcărilor active ale unui grup electrogen Pentru a se asigura o func ionare stabilă în sincronism a generatorului. fie din sala maşinilor .de la panoul de comandă şi măsură al blocului respectiv. Manevrele care se fac la pornire depind de specificul motorului primar.1. Pornirea grupurilor GA1 şi GA2. 57 . Pentru pornirea motoarelor de tip SchrageRichter care modelează maşinile primare ale grupurilor GA1 şi GA2 se va proceda după cum urmează: • se duc periile la pozi ia corespunzătoare tura iei minime. fie din sala maşinilor . Fig. cu ajutorul unui servomotor.7. pe baza comenzilor transmise de la tabloul de comandă cu ajutorul “telegrafului luminos”.2. 5. • se conectează alimentarea motorului asincron. odată cu încărcarea activă trebuie mărită în mod corespunzător şi încărcarea reactivă.2. această opera ie se poate executa cu ajutorul umei manete dispusă pe motor sau de la distan ă.Panta sau respectiv gradul de statism al caracteristicii fiecărui grup poate fi la rândul său modificat. deoarece există un blocaj care nu permite pornirea motorului decât în această situa ie. fie din sala principală .de la pupitrul de comandă corespunzător grupului respectiv.de la panoul de comandă şi măsură aferent grupului respectiv.5. 5.3. Pornirea şi oprirea grupurilor În centrale. acest servomotor poate fi comandat.3. ca şi în laborator. din sala maşinilor.

a) se va proceda după cum urmează: • se conectează alimentarea motorului asincron cu ajutorul separatorului de la tabloul general şi a întreruptorului aferent de la tabloul general sau din sala maşinilor. Pornirea grupului GD . are loc şi conectarea excita iei variabile a motorului de curent continuu care modelează turbina grupului GD (pornire numai cu excita ie maximă). Pentru pornirea motorului de curent continuu care modelează maşina primară a grupului GB (fig. Pentru pornirea motorului de curent continuu care modelează maşina primară a grupului GD (fig. Posibilită ile de urmărire ale creşterii tura iei sunt aceleaşi la toate grupurile.3. comandând (din sala maşinilor sau din sala principală) servomotorul autotransformatorului din circuitul de excita ie al generatorului de curent continuu.1.3. • se aduce autotransformatorul de reglaj din circuitul excita iei generatorului de curent continuu pe pozi ia corespunzătoare tensiunii minime cu ajutorul servomotorului comandat local din sala consumatorilor. • se măreşte tura ia motorului de curent continuu până în apropierea tura iei de sincronism.1. Pornirea grupului GB . Dacă comanda servomotorului se face din sala principală.2. Dacă comanda servomotorului se face din sala maşinilor. comandând (din sala maşinilor sau din sala principală a laboratorului) servomotorul autotransformatorului de reglaj. după care se porneşte cu ajutorul contactorului aferent. se urmăreşte indica ia tahometrului de pe pupitrul de comandă corespunzător blocului respectiv. se excită generatorul şi se urmăreşte indica ia frecven metrului de pe panoul de comandă şi măsură al blocului respectiv.• se măreşte tura ia motorului până în apropierea tura iei de sincronism.3. comandând servomotorului de reglaj al pozi iei periilor pe colector. simultan cu punerea sub tensiune a transformatorului.b) se va proceda după cum urmează: • se conectează alimentarea transformatorului cu ajutorul separatorului de la tabloul general de servicii proprii. de la tabloul general sau din sala maşinilor. • se măreşte tura ia motorului de curent continuu până în apropierea tura iei de sincronism. 5. Pentru oprirea maşinilor primare care antrenează generatoarele sincrone se recomandă următoarea succesiune de opera ii: 58 .2. • se aduce grupul în pozi ia de tura ie maximă. • se închide circuitul de excita ie al generatorului de curent continuu cu ajutorul întreruptorului D4 din sala consumatorilor.

să nu se ajungă la o deformare remanentă a arborelui. prin apăsarea unui buton se anulează semnalul acustic şi ambele semnale luminoase.4. se întrerupe alimentarea maşinii primare (motor asincron de tip SchrageRichter pentru generatoarele GA1 şi GA2. în sensul transmiterii reciproce a unui mic număr de semnale şi comenzi. pentru fiecare agregat electrogen este prevăzut câte un telegraf pe pupitrul de comandă şi în sala maşinilor. se aprind lămpile casetei cu inscrip ia “aten ie”. cel care a recep ionat-o anulează semnalizarea luminoasă. Telegraful se compune din casete cu inscrip ii (vezi tabelul 5. În laborator se foloseşte semnalizarea “gata”.1) şi lămpi de semnalizare în spate. se deconectează grupul de la bare. În cazul turbinelor termice din centrale. Comenzile se transmit în următoarea ordine: • Persoana care urmează să transmită comenzi face apelul prin apăsarea butonului “aten ie”. se reduce tura ia maşinii cu ajutorul servomotorului de reglaj automat. motor asincron din ansamblul WardLeonard pentru generatorul GB şi motor de curent continuu pentru generatorul GD ).de la panoul de comandă şi măsură aferent blocului respectiv. fie din sala principală . se întrerupe alimentarea circuitului de excita ie al generatorului sincron. • De la punctul de recep ie.8. TELEGRAFUL LUMINOS Această semnalizare de comandă este folosită pentru a se stabili legătura între personalul de serviciu din camera de comandă şi cel din sala maşinilor.de la pupitrul de comandă corespunzător. acest lucru se semnalizează celui ce execută. • Se transmite prima comandă şi la ambele capete se aprind lămpile casetelor cu inscrip ia respectivă. ca şi în centrale. de transmitere şi de recep ie. În laborator. conform schemei principiale din figura 5. confirmând astfel îndeplinirea comenzii. • După executarea comenzii. La punctul de recep ie se aude un semnal acustic de sonerie şi la ambele capete. datorită greută ii rotorului. precum şi butoane pentru transmiterea semnalelor sau comenzilor. agregatul se mai roteşte lent cu ajutorul unui motor electric numit “viror” un interval de timp suficient pentru ca în timpul răcirii.3. studen ii pot vizualiza 5. ceea ce confirmă că apelul a fost recep ionat.• • • • • se reduc încărcările activă şi reactivă. 59 . fie din sala maşinilor . VIZUALIZAREA TENSIUNII DE BĂTĂI Folosindu-se două osciloscoape. 5. care se vor lega la şirul de cleme corespunzător. • După confirmarea îndeplinirii ultimei comenzi.

. Partea electrică a centralelor. Partea electrică a centralelor electrice. P.. 1982..P. Selischi.I. L.D. A. Tabelul 5. ş. Vol. partea I.5. Bucureşti. I. Denumirea semnalelor de comandă transmise în laborator cu ajutorul telegrafului luminos De la tablou către sala maşinilor Din sala maşinilor către tablou Aten ie Anulat Porneşte maşina Executat Opreşte maşina Aten ie pericol Măreşte sarcina Scade sarcina Gata Anulat Fig. Buhuş.tensiunea de bătăi şi deplasarea relativă a celor două tensiuni măsurate între fazele R şi S. E.B.. Heinrich. Selischi.. A.a. 60 . U..8. Preda. Schema principială de legare a osciloscoapelor pentru vizualizarea tensiunii de bătăi şi a deplasării relative a celor două tensiuni măsurate între fazele R şi S BIBLIOGRAFIE 1. 1983.1. 2.P.

cele două separatoare ale unui circuit de cuplă transversală sunt adeseori men inute închise.2. pe lângă unele recomandări pentru evitarea greşelilor de manevră sunt prezentate şi câteva dintre principalele sisteme de blocaj ale separatoarelor folosite în practică.protec ia cuplei trebuie să fie deconectată. nu mai este permisă întreruperea legăturii care men ine la bornele acestora diferen a de poten ial neglijabilă.1.2. SCOPUL URMĂRIT Se urmăreşte însuşirea manevrelor din centrale şi sta ii cu diferite scheme de legături primare. În prima etapă . să comande declanşarea înaintea oricărei alte protec ii de circuit din sta ia respectivă. se trec fără întreruperea alimentării o parte sau toate circuitele care până atunci erau racordate la celălalt sistem de bare. izolatoare sparte etc. deoarece se fac manevre de comuta ie cu separatoare sub sarcină. Paralel cu cunoaşterea unei scheme de blocaj electromagnetic a separatoarelor.1. Chiar dacă în acest interval de timp ar apărea un defect.6 MANEVRE ÎN STA II CU DIVERSE SCHEME DE CONEXIUNI SISTEME DE BLOCAJ ALE SEPARATOARELOR 6. 6. CONSIDERA II TEORETICE 6. Înainte de aducerea în stare de func ionare a unui sistem de bare se recomandă o examinare vizuală a acestuia. Verificarea stării izola iei unui sistem de bare care până în momentul respectiv a fost în rezervă rece De obicei. În exploatare. verificându-se dacă nu există conductoare rupte.1.protec ia cuplei este astfel reglată încât în caz de defect. scurtcircuitoare uitate. În timpul celei de a doua etape . Func iile cuplei transversale şi particularită ile manevrelor cu acest circuit Circuitul de cuplă transversală se prevede în instala iile cu două sau mai multe sisteme de bare şi câte un întreruptor pe circuit pentru trei func iuni care se reamintesc în cele ce urmează. 61 . pentru scurtarea duratei manevrelor. 6.de verificare a izola iei sistemului de bare care se aduce în stare de func ionare .1. după verificarea stării izola iei pe acest sistem de bare. În acest scop.2.TEMA NR. în această etapă se mai urmăreşte familiarizarea cu o metodă de concepere a schemelor de circuite secundare.de trecere a circuitelor de pe un sistem pe altul .

trebuie subliniat că în instala iile cu două sisteme de bare.6. Ea se poate realiza fără o prealabilă sincronizare dacă între cele două bare există o legătură prin re eaua sistemului. Aceste opera ii extrem de simple trebuie făcute cu multă aten ie. urmând a fi intercalat în serie cu circuitul de cuplă transversală şi circuitul al cărui întreruptor este scos în revizie (fig. mai întâi se închide separatorul de racordare la noul sistem de bare şi de abia după aceea se deschide cel de al doilea separator prin care se făcea legătura la celălalt sistem de bare.2. unul din sistemele de bare colectoare se eliberează de toate circuitele.1. iar cea de a doua după terminarea reviziei. 6. Inlocuirea pe durata unei revizii sau repara ii a unui întreruptor de linie cu întreruptorul de cuplă transversală Într-o primă etapă. Dacă curen ii de scurtcircuit precalcula i rezultă prea mari. pentru mărirea siguran ei se preferă func ionarea cu circuitele împăr ite între cele două bare şi cupla închisă. la care apoi se racordează linia de legătură cu sistemul. Manevra comportă apoi două scurte întreruperi în alimentarea circuitului respectiv. Dacă sistemele de bare func ionează nesincron. pentru şuntarea întreruptorului. existând pericolul tragerii unui separator sub sarcină.Verificarea vizuală a barei ce urmează a fi adusă în stare de func ionare.2.2.1. La trecerea unui circuit de pe o bară pe alta. În cazurile când re eaua este insuficient de buclată. pentru a se evita cele două scurte întreruperi şi imobilizarea temporară a unui sistem de bare colectoare 62 . pentru deşuntare şi refacerea legăturilor la bornele întreruptorului. o astfel de situa ie se întălneşte atunci când trebuie cuplată în paralel o centrală cu sistemul printr-o linie la care nu este racordat un transformator de tensiune sau dacă aceasta există. se eliberează complet un sistem de bare.3. Astfel. Cuplarea în paralel a două sisteme de bare care se găsesc în stare de func ionare O astfel de manevră poate fi utilă în mai multe situa ii din exploatare. În particular. Pe baza studiilor psihotehnice făcute în vederea evitării greşelilor de manevrare. atunci când lipseşte blocajul şi trebuie trecute mai multe circuite de pe o bară pe alta. înintea cuplării mai este necesară efectuarea unei sincronizări fine. dar la el nu se pot conecta aparatele de măsurat pentru sincronizare. precum şi deconectarea şi conectarea protec iei cuplei trebuie trecute ca puncte distincte în foaia de manevră. În aceste cazuri. Aparatele de măsurat pentru sincronizare se leagă la reductoarele de tensiune ale celor două bare şi cuplarea în paralel se face prin întreruptorul de cuplă transversală. se face recomandarea de a se efectua mai întâi toate manevrele de închidere a separatoarelor de bare pentru dublarea alimentărilor şi de abia pe urmă se va trece la opera iile de deschidere ale celorlalte separatoare de bare. 6. pentru reducerea acestora se recurge la deschiderea cuplei.1. prima la început.a).

închizând cuplele transversale care îl racordează la cele două sec ii. bară de ocolire există (în scop didactic) în sta ia D. o astfel de cuplă combinată poate fi folosită doar pentru realizarea uneia singure din cele trei feluri de legături posibile.3. în laborator există numai o cuplă longotransversală în sta ia A.b). 63 .6.2. într-o primă etapă se dublează alimentarea sa prin întreruptorul şi bara de ocolire. Cu ea se pot realiza o legătură longitudinală între cele două sec ii de bare şi două legături transversale.1. legătura dintre sec ii poate fi realizată prin cel de al doilea sistem de bare .2.1. La un moment dat. Se subliniază în mod special că în permanen ă.se folosesc scheme cu sistem de bare de ocolire şi un circuit de cuplă de ocolire (fig. Scheme de ocolire a unui întreruptor de linie Particularită ile manevrelor cu o cuplă de ocolire Pentru a nu se întrerupe alimentarea circuitului al cărui întreruptor urmează a fi ocolit. de fiecare parte a întreruptorului de cuplă nu se poate găsi închis decât un singur separator.2.de obicei nesec ionat . Înaintea admiterii la lucru a echipei de repara ii se mai aplică prevederile NPM prezentate în tema a patra din acest îndrumar. Abia apoi se deconectează întreruptorul la care se va lucra şi separatoarele care îl scot de sub tensiune.b. care spre deosebire de schema 6. În laborator. 6. este prevăzută numai cu un singur sistem de bare colectoare.4. În cazurile în care sta ia nu este prevăzută cu o cuplă longo-transversală sau longitudinală sau acest circuit este defect. Blocajul separatoarelor 6.6. Fig. Particularită ile manevrelor cu cuple care pot realiza legături de mai multe feluri Din această categorie de circuite.1.2. 6. între fiecare din cele două sec ii şi cel de al doilea sistem de bare nesec ionat.

Ştiftul 3 blochează în permanen ă una din piesele 1 şi în acest mod cele două cu ite nu pot fi închise simultan. Blocajul mecanic de avertizare realizează doar o prevenire a celui ce A. men inut de un resort în această pozi ie. principial diferite. în func ie de pozi ia cu itelor principale ale separatoarelor respective de linie. dacă există o legătură în paralel. ceea ce permite rotirea manetei de ac ionare. existente şi în laboratorul de Centrale şi sta ii electrice.2. În cele ce urmează sunt prezentate câteva tipuri mai uzuale. care condi ionează posibilitatea de executare a manevrei. blocarea mecanică între cele două cu ite se realizează cu ajutorul unor piese metalice crestate 1 (fig. de realizare a blocajului mecanic al separatoarelor. În laborator.6.01 Uno m . acest blocaj este prevăzut la celulele de măsură din sta iile C şi D. De exemplu. în aşa fel încât la bornele separatorului diferen a de poten ial să fie mai mică de 0. în cazul separatoarelor de linie cu cu ite de legare la pământ se foloseşte adeseori un blocaj între cu itele principale şi cu itele de pământ pentru ca aceste două feluri de cu ite să nu fie închise simultan. În cazul sistemului folosit în laborator. In acest scop.1.2). maneta de ac ionare este continuu zăvorâtă cu ajutorul unui ştift. de ordinul a cel mult 1% din curentul lor nominal. de exemplu. urmează să ac ioneze un separator cu privire la eventualitatea unei greşeli. Acest blocaj realizează totuşi o blocare a separatorului contra unor ac ionări accidentale datorate greută ii proprii a manetei de ac ionare. În func ie de tipul separatorului şi de firma constructoare există diverse tipuri de blocaje.Separatoarele sunt aparate de comuta ie la care nu se prevăd dizpozitive de stingere a arcului electric ce ar apărea la deconectarea unui circuit electric aflat sub curent. Pentru a se împiedica greşeli de manevră. Blocajul mecanic Există două modalită i. în sta ii se prevăd blocaje care nu permit ac ionarea separatoarelor decât după declanşarea întreruptorului sau. B. în acest sens. 6. dar în final nu-l împiedică să facă o manevră greşită.4. a unei atingeri nedorite din partea persoanelor neavizate sau datorită for elor electrodinamice mărite ce pot apărea uneori în func ionarea circuitului respectiv. Pentru deblocare se învinge ac iunea resortului trăgând ştiftul. 64 . în laborator se realizează blocajul tuturor cu itelor de legare la pământ a liniilor din sta ia A. De asemenea. Blocajul mecanic propriu-zis realizează o dependen ă constructivă a posibilită ii de manevrare a separatorului respectiv de pozi ia unui alt aparat din schemă. Din acest motiv nu se admite deschiderea separatoarelor decât sub sarcini foarte mici. putându-se provoca astfel un scurtcircuit trifazat pe linia respectivă. a căror pozi ie se modifică printr-un sistem de pârghii 2 în func ie de pozi ia în care se află cu itele separatorului.

Lăcaşele pentru cuiul de blocare Fig. întreruptorul asigură prezen a tensiunii la contactele de alimentare pentru deblocare CDB. Cuiul de blocare 4. 1. Contactele de alimentare pentru deblocare (CDB) 5. Alimentarea acestor scheme se 65 . Se deosebesc două păr i principale: zăvorul de blocare 2 şi cheia electromagnetică 5 pentru deblocare. Exemplu de realizare constructivă a blocajului mecanic între cu itele principale ale unui separator de linie şi cu itele de legare la pământ 6. Schema principială a blocajului electromagnetic al unui separator Dacă contactele 7 ale cheii amovibile de deblocare se introduc în contactele fixe CDB ale zăvorului.2. Schema conexiunilor de principiu ale circuitelor secundare este un desen în care sunt reprezentate în mod conven ional legăturile electrice dintre dispozitivele şi aparatele care intervin în schemă. Cel ce condi ionează posibilitatea manevrării şi deci a deblocării separatorului este întreruptorul. care este amovibilă. Elementele şi schema electrică cu ajutorul cărora se realizează blocajul electromagnetic al separatoarelor În figura 6.3. Tija 8 se magnetizează şi în cazul în care este apăsată.3 este prezentată o schemă principială a blocajului electromagnetic al unui separator de bare.2. prin intermediul contactului său auxiliar 9. ci ajută doar la buna desfăşurare a acestor procese. Cheia electromagnetică 6. Zăvorul de blocare 3. Blocajul separatoarelor face parte din circuitele secundare ale unei instala ii electrice. bobinajul cheii va fi parcurs de curent.6. Tija pentru atragerea cuiului 9. Contactele cheii 8. atrage cuiul 3. După o comutare. Contactele auxiliare ale întreruptorului 10. ceea ce face posibilă ac ionarea separatorului. Atunci când este deschis. într-o instala ie simplă.Fig. Bobina cheii 7. cuiul 3 intră în celălalt lăcaş 10 şi separatorul rămâne blocat în această nouă pozi ie. transformarea şi transportul energiei electrice.6.4. cu un singur sistem de bare colectoare. Maneta dispozitivului de ac ionare 2.2. întrucât nu contribuie direct la producerea.

schemele de circuite secundare se desenează cu aparatele din instala ie în starea lor normală. care vor fi prezentate în cele ce urmează.1. prin siguran e individuale. de curent continuu sau uneori de curent alternativ. nici unul dintre circuitele bobinelor nu este parcurs de curent. în raport cu aceasta. acelea care sunt închise în stare normală.. pozi iile diferitelor lor contacte auxiliare.2. intercalate în circuitele secundare şi care se comută printr-un sistem de pârghii. Comportarea fiecărui astfel de element este condi ionată de ac iuni ale personalului de exploatare sau de anumite situa ii care pot apare în func ionarea schemei de circuite primare. • la întreruptoare sau separatoare. acele contacte care sunt deschise în stare normală. simultan cu contactele principale din circuitul primar. Modul de reprezentare Tipul contactului normal deschis normal închis 6. un element de execu ie intră în func iune. iar contacte normal închise. Tabelul 6. Condi iile elementare vor fi concretizate 66 . Pentru a se preveni una din cauzele refuzului de func ionare a schemei.3. contactele din circuitele primare sunt deschise. La montajul în sta ii.1 sunt arătate modurile de reprezentare în schemele de circuite secundare ale celor două feluri de contacte.face de la surse independente. contactoare etc. Se numesc contacte normal deschise. Opera ii logice în schemele de circuite secundare şi conexiunile respective O parte dintre elementele care intră în compunerea schemelor de circuite secundare realizează opera ii cu caracter logic. Pentru în elegerea func ionării şi pentru conceperea schemelor de circuite secundare se poate considera suficientă cunoaşterea a trei opera ii logice de bază. Starea normală a întreruptoarelor şi separatoarelor se defineşte pentru a se preciza. În tabelul 6. întreruptoarele şi separatoarele sunt de regulă echipate cu câte un bloc cu mai multe contacte auxiliare (bloc-contacte). se prevede un control al stării siguran elor. In momentul în care este îndeplinit un anumit ansamblu de condi ii. îndeplinind una sau mai multe ac iuni pentru care a fost prevăzută respectiva schemă de circuite secundare. Starea normală a unui aparat electric s-a convenit să se considere acea stare în care: • la relee. În general.4.

acesta poate fi atât un contact auxiliar normal deschis. iar rolul elementului de execu ie îl va avea bobina BE. Se atrage în mod special aten ia că modurile de legare ale contactelor K prezentate în cele ce urmează sunt valabile numai în următoarele trei ipoteze: • bobina de execu ie BE este legată în serie cu ansamblul contactelor K care îi condi ionează alimentarea. Fig.şi în consecin ă.. care se închide odată cu aparatul respectiv. de exemplu.6. bobina devine capabilă să atragă cuiul de blocare. prin aplicarea unei tensiuni corespunzătoare. în figura 6..sau atunci când bobina BE ini ial neexcitată.4. De exemplu. cât şi un contact auxiliar normal închis. Exemplificarea opera iei “NEGARE” b.5.6.4 o astfel de opera ie se execută când contactul normal deschis K se închide .Cn . Aceasta poate fi. a. Fig. în cazul întreruptoarelor şi al separatoarelor.. care este contrară primeia. bobina cheii electromagnetice din figura 6.prin contactele K. Opera ia “NEGARE” sau “INVERSIUNE” Aceasta constă în trecerea dintr-una din cele două situa ii posibile ale unui element din schemă în cealaltă situa ie.. la bornele bobinei de execu ie înseriate se aplică tensiunea necesară pentru excitarea ei . care se închide odată cu deschiderea aparatului respectiv.3 care atrage cuiul de blocare al unui separator. care se consideră că are loc atunci când. Exemplificarea opera iei “ŞI” Opera ia de conjunc ie sau opera ia “ŞI” Fie o opera ie finală care poate fi executată numai dacă sunt îndeplinite simultan toate condi iile elementare C1 . • execu ia constă în excitarea bobinei BE.C2 . se excită. • îndeplinirea fiecărei condi ii elementare se reflectă în schema de circuite secundare prin închiderea contactului K corespunzător. Corespunzător fiecărei condi ii 67 .

sau Kn ) o va permite.2. în cazul când opera ia finală este excitarea bobinei înseriate BE din figura 6. contactele corespunzătoare realizării condi iilor elementare să fie închise şi să existe tensiune la contactele fixe CDB.4. în cazul când opera ia finală este excitarea bobinei înseriate BE şi îndeplinirea fiecărei condi ii elementare este materializată prin închiderea câte unui contact.. Opera ia finală se va putea executa numai dacă toate elementele care o condi ionează (şi K1 şi K2 .6. (fig. numită şi opera ia “SAU Fig.. dintre elementele care o condi ionează (sau K1 sau K2 . aplicând elementele din paragraful precedent. oricare. Exemplificarea opera iei “SAU NEEXCLUSIV” Fie o opera ie finală care poate fi executată dacă este îndeplinită cel pu in una.6. De exemplu. Opera ia finală fiind excitarea bobinei cheii. De exemplu. având contactele CDB pentru alimentarea cheii amovibile de deblocare. Fiecare separator se consideră prevăzut cu câte un zăvor de blocare. se poate construi treptat o schemă de circuite secundare. aplicată în acest caz particular. c.6.5). Opera ia NEEXCLUSIV” de disjunc ie neexclusivă. Opera ia trebuie să se poată executa dacă cel pu in unul.3.. toate aceste contacte trebuie legate în paralel. oricare dintre mai multe condi ii elementare C1 . toate aceste contacte trebuie legate în serie. poate fi utilă pentru formarea modului de gândire a viitorilor ingineri. Schema electrică a blocajului electromagnetic al separatoarelor unei linii racordate la bare colectoare duble În cele ce urmează se va prezenta modul în care. şi Kn ) o vor permite..Cj în schemă se prevede câte un contact Kj .. sau Cn . 6. 68 .6 şi îndeplinirea fiecăreia dintre condi iile elementare este concretizată prin închiderea câte unui contact.4. C2 .. se va urmări ca atunci când separatorul poate fi manevrat şi deci deblocat. Insuşirea metodicii generale. Se vor folosi elementele prezentate în figura 6.

6.8.2.• • • Fig.4. odată cu el. separatorul de legare la pământ poate fi închis fără pericolul ca în acest fel să se producă un scurtcircuit. Fig. Fiind suficient să fie satisfăcută oricare dintre aceste două condi ii. fie când sunt deschise ambele separatoare de bare.2. Conform defini iei din paragraful 6.8. 69 . corespunzător fiecăreia dintre ele poate fi construită câte o schemă distinctă de blocaj. în final.a). se stabilesc tipurile acestor contacte auxiliare: normal deschis sau normal închis. a. închizându-se. Schema monofilară a unei instala ii cu bare colectoare duble Pentru fiecare separator se va proceda în trei etape succesive: se deduc condi iile care trebuie satisfăcute pentru ca acest separator să poată fi manevrat. folosind pentru fiecare condi ie elementară câte un contact auxiliar al aparatului din schema de circuite primare care trebuie să sesizeze satisfacerea condi iei respective. judecând pe schema monofilară a circuitelor primare din figura 6. Această condi ie de principiu este satisfăcută în două cazuri: fie când este deconectat întreruptorul. se reprezintă schema corespunzătoare de circuite secundare cu ajutorul elementelor pregătite în primele două etape.7. la contactele CDBSp va trebui să apară tensiune atunci când întreruptorul se deschide şi. În primul caz.6.7 este separat de tensiunea barelor colectoare. Aşadar. 6. contactul său auxiliar îndeplineşte o opera ie de inversiune. acesta trebuie să fie un contact auxiliar normal închis al întreruptorului (fig. aceste condi ii se formulează concis în limbajul opera iilor logice. în serie cu CDBSp trebuie intercalat un contact auxiliar care este închis atunci când întreruptorul este declanşat.7. Schema de blocaj al separatorului de legare la pământ Blocajul separatorului de legare la pământ Când circuitul liniei radiale din figura 6.

b condi ionându-se de deschiderea ambelor separatoare de bare. Cea de a doua condi ie are în vedere manevra de trecere a unui circuit de pe un sistem de bare pe altul (paragraful 6.b). din figura 6. Cele două condi ii complexe fiind de tipul “SAU-SAU”. b. cât şi posibilitatea debroşării căruciorului cu întreruptor. de exemplu SC1 . circuitele respective se leagă în paralel (fig.prin deschiderea separatorului de bare. Dintre cele două variante posibile.8.a.6. 70 .8.9).11). opera iei logice “ŞI” îi corespunde în schemă conexiunea serie a celor două contacte auxiliare ale separatoarelor de bare (fig. Se ajunge astfel la concluzia că este necesar câte un contact auxiliar normal închis al fiecărui separator de bare.8. Pentru fiecare din aceste două condi ii elementare se poate judeca întocmai ca şi în primul caz.6.2. A fost adoptată solu ia condi ionării separatorului de legare la pământ în func ie de separatorul de linie (fig. în sta ia C s-a adoptat cea din figura 6. In sta ia A existând însă şi separatoare de linie (care în sta ia C lipsesc) a existat posibilitatea de a se alege între condi ionarea în func ie de întreruptor sau în func ie de separatorul de linie. • sau celălalt separator de bare SC2 este închis şi cele două bare sunt legate prin cuplă. atât separatorul de legare la pământ. Blocajul separatoarelor de bare Posibilitatea de manevrare a unuia dintre separatoarele de bare. În sta ia A s-a adoptat cealaltă variantă de schemă.prin închiderea .1. În cele trei ipoteze enun ate în paragraful precedent.). Prima condi ie are în vedere manevrele de trecere a celulei în rezervă caldă .În cel de al doilea caz trebuie satisfăcută o condi ie complexă din două condi ii elementare: şi separatorul SC1 să fie deschis şi separatorul SC2 să fie deschis. cu condi ionarea în func ie de un singur aparat din schema de circuite primare. fiind închis şi separatorul S1 şi separatorul S2 şi întreruptorul ICT.1. poate să depindă de două condi ii complexe: • sau celălalt separator de bare SC2 este deschis şi întreruptorul este de asemenea deschis.6.sau în rezervă rece . al condi ionării în func ie de întreruptor.

care este foarte util pentru începători . având rolul unui nod electric extins în spa iu. se poate face un ra ionament detaliat .sau se poate utiliza următoarea regulă simplă: de la fiecare separator sau întreruptor care permite deblocarea atunci când este deschis se foloseşte câte un contact normal închis şi invers. pentru a se uşura transcrierea în schema de circuite secundare. generatoare şi transformatoare. prin urmare contactele auxiliare corespunzătoare se leagă în serie. în loc de a se folosi două contacte auxiliare normal închise ale întreruptorului (unul pentru circuitul de blocaj al lui SC1 şi altul pentru SC2 ) se va folosi un singur contact auxiliar. Acesta se scoate în eviden ă în partea stângă (fig. circuitele de blocaj pentru celălalt separator de bare.6. Ele se dau factor comun. la care . Ca exerci iu. dar fără a se inspira din text. Din cele de mai sus rezultă importan a pe care o are un ra ionament corect şi complet pe schema monofilară . c.10). opera ia “ de dare în factor comun” contribuie şi la o substan ială economie de conductoare folosite pentru realizarea schemei. Reunirea schemelor par iale construite anterior In cadrul acestei opera ii. se recomandă cititorului să construiască analog. Aceasta se introduce din motive de comoditate în montaj. 71 . Se poate considera că bloccontactul I a fost dat “factor comun”. iar cele două circuite constituite din elementele care au mai rămas se leagă în paralel.precum şi formularea concisă şi corectă în limbajul opera iilor logice.pentru a nu se uita vreuna dintre condi iile din exploatare în care poate fi manevrat corect separatorul respectiv . realizându-se în continuare cu cele două circuite o conexiune de tipul “SAU”. De exemplu. se urmăreşte în primul rând economia de contacte auxiliare. In acest ultim caz. care se face în final. folosind în acest scop o baretă suplimentară BB numită baretă de blocaj. Contactele auxiliare înseriate ale celor trei aparate ale cuplei transversale ar trebui repetate în circuitele de blocaj ale tuturor separatoarelor de bare din sta ie. fiecare cu câte două separatoare de bare .în sta iile cu mai multe circuite de linii.poate fi necesară racordarea a zeci de circuite de blocaj.La stabilirea tipului contactelor auxiliare prin care se concretizează în schemă condi iile elementare. Condi iile elementare care compun fiecare din cele două condi ii complexe sunt de tipul “ŞI”.

recitind pe schemă condi iile logice de la care s-a pornit ini ial şi controlând dacă nu s-au strecurat legături noi care ar corespunde unor condi ii incorecte pentru instala ia respectivă.După cum se poate observa comparând schema din figura 6.b şi figura 6. cititorul este invitat să facă o astfel de “lectură de verificare” a schemei din figura 6. la sfârşit trebuie făcută întotdeauna o verificare. 72 .9.8. Pentru a se evita greşelile. Ca exerci iu.10.10 cu schemele par iale din figura 6. opera iile de reunire pot necesita şi unele modificări în ceea ce priveşte pozi iile relative în schemă ale contactelor.

Celulele de linie din sta ia A sunt prevăzute şi cu separatoare de linie (care în sta ia C nu există) şi au întreruptoarele montate fix. în sta ia A numai separatoarele de legare la pământ se manevrează manual. permite deplasarea ventilelor de ac ionare. de la pupitrul de comandă.5. schema respectivă fiind reprezentată în figura 6. deblocarea separatorului de legare la pământ este condi ionată numai de separatorul de linie. Toate celelalte separatoare din sta ia A sunt ac ionate pneumatic. aşa fel încât schema să poată fi cât mai uşor citită şi în eleasă.11) este în mare măsură asemănător celui folosit în sta ia C.2. În cele ce urmează se vor analiza numai diferen ele existente.6. de la fa a locului sau prin chei. rezultă necesar şi un blocaj al separatorului de linie. comenzile putând fi date prin butoane. Pentru efectuarea manevrelor în sta ia C mai este util de re inut că deschiderea întreruptorului de cuplă transversală este blocată dacă la vreunul dintre celelalte circuite se găsesc închise ambele separatoare de bare. Blocajul separatoarelor din sta ia A (fig. Blocajele electromagnetice din laboratorul de Centrale şi sta ii electrice Blocajul separatoarelor din sta ia C este identic cu cel analizat în paragraful precedent. În consecin ă. 73 . 6.10.4. în locul condi ionării în func ie de ambele separatoare de bare. în dreptul fiecărui circuit se scrie pe scurt rolul acestuia. Spre deosebire de sta ia C unde toate separatoare sunt menevrate manual de la fa ă locului. In plus. Se recomandă cititorului să justifice utilizarea acestui blocaj. Datorită acestor deosebiri. atunci când este parcursă de curent.În reprezentarea desfăşurată a schemelor de circuite secundare. fiecare dintre aceste separatoare are montată câte o bobină fixă de deblocare B care. pentru deblocarea acestuia fiind folosită aceeaşi cheie electromagnetică amovibilă. Acesta poate fi manevrat când sunt deschise şi cu itele de legare la pământ şi întreruptorul liniei respective.

în func ie de separatorul de legare la pământ al liniei respective.de separatorul de legare la pământ. În sta ia B nu există decât blocaje mecanice. prin schema din figura 6. Blocajul separatoarelor din sta ia D. Separatoarele se manevrează manual. prin întreruptorul de ocolire nu trebuie înlocuit la un moment dat decât întreruptorul unui singur circuit. pentru a se evita scurtcircuite trifazate cu punere la pământ (fig. Starea izola iei barei de ocolire este indicat să fie ini ial verificată prin închiderea întreruptorului cuplei de ocolire.b.11 contactul auxiliar al întreruptorului este dat “factor comun” şi în raport cu circuitul de blocaj al separatorului de linie. Tabelul 6. De asemenea.în cazul liniilor . În plus. ar exista pericolul scoaterii din func iune a tuturor acestor circuite în caz de defect numai pe unul dintre acestea. şi . În tabelul 6. Spre deosebire de sta iile A şi C.12. sta ia D are un singur sistem de bare colectoare şi un sistem de ocolire. şi deblocarea lor se face cu ajutorul cheii electromagnetice amovibile.În schema de circuite secundare din figura 6. la separatoarele de ocolire ale întreruptoarelor de linie se mai introduce şi o a treia condi ionare. care au câte două sisteme de bare colectoare.6. posibilitatea de manevrare a fiecărui separator de ocolire este condi ionată de starea deconectat şi a întreruptorului de ocolire şi a tuturor celorlalte separatoare de ocolire. de la fa a locului. Manevrarea separatoarelor de legare la bara colectoare este condi ionată de întreruptor pentru a se exclude manevre sub sarcină. În cazul înlocuirii mai multor întreruptoare. In consecin ă.12.2 Condi iile de care depinde blocajul pentru: Separatorul de Separatorul Separatorul Separatorul bare ( Sb ) de linie ( SL ) de legare la de ocolire pământ ( Sp ) ( So ) celălalt Sb şi I SL I şi Sp sau celălalt Sb şi circuitul de cuplă transversală debroşabil debroşabil blocaj mecanic idem sta ia A debroşabil Sb1 şi Sb2 debroşabil Sp al I şi Sp Sb şi So circuitului respectiv şi toate So din Sta ia A B C D 74 .a).2 sunt arătate condi iile de care depinde blocajul separatoarelor în laboratorul de Centrale şi sta ii electrice. Posibilitatea de manevrare a separatoarelor de legare la pământ ale liniilor este condi ionată şi de separatorul de bare şi de cel de ocolire.

sta ie şi Io 75 .

Manevre şi interven ii la instala iile electrice. O. Bucureşti. 5. Bucureşti. 2. 1983. Partea electrică a centralelor. şi Radu.a. 76 . Bucureşti.B. Preda.P. Heinrich.BIBLIOGRAFIE 1. 3. Gheju.D. 1965. Preda. Editura Tehnică. Heinrich. 165 p. 1989. Selischi. Instala ii de comandă şi control ale centralelor şi sta iilor electrice. E.. ş.. C. 1983. Gumin. A..I. I.....P.. P. L. Buhuş. P. I. Selischi. 1988.a. I. P. Buhuş. Editura Tehnică.. ş.. 4. Iliescu. Editura Tehnică. U.. Sta ii şi posturi electrice de transformare. Bucureşti. L. Ivas. Partea electrică a centralelor electrice. A. D..

Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic . exploatarea lor în comun presupunând existen a unui sistem informa ional şi de comandă adecvat.1. SCOPUL URMĂRIT Scopul acestei teme este de a familiariza studen ii cu principalele probleme care se pun în exploatarea prin dispecer a instala iilor electroenergetice. de platformă industrială .DT). distribu ia şi utilizarea energiei electrice şi termice. Se disting astfel: • dispecerul energetic central (DEC). Ansamblul treptelor de conducere prin dispecer formează dispecerul energetic na ional. transportul. După cum se ştie. La îndeplinirea acestui obiectiv concură un mare număr de instala ii.modul de organizare şi func iile activită ii de exploatare prin dispecer. treptele de conducere superioare fiind constituite din dispeceri de diverse niveluri.DPI. ceea ce face ca problema calită ii energiei livrate să fie rezolvabilă numai în mod centralizat. sistemul energetic na ional (SEN) constituie un ansamblu unitar având drept scop producerea. componentele sistemului electroenergetic func ionează interconectat. conform PE 117 . de termoficare . • dispecerii energetici teritoriali (DET).2. O treaptă de conducere prin dispecer este compusă din două compartimente principale: 77 .DED. conceput ca o treaptă de conducere ierahic superioară a modelului de sistem electroenergetic existent în laboratorul PECS. Se prezintă instala iile laboratorului de dispecer. amplasate pe o arie geografică largă. Se expun. 7. • dispecerii energetici locali (de distribu ie zonală . Caracteristicile de mai sus ale SEN impun cu necesitate existen a unei structuri ierarhice de conducere. În treapta I a acestei structuri se află elementele necesare conducerii obiectivelor energetice individuale.7 CONDUCEREA OPERATIVĂ PRIN DISPECER A EXPLOATĂRII UNUI ANSAMBLU DE CENTRALE ŞI STA II ELECTRICE 7.DHA. de hidroamenajare .TEMA NR. PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDUCEREA PRIN DISPECER A INSTALA IILOR ENERGETICE Din punct de vedere func ional.orăşănească .

Sarcinile generale care revin conducerii prin dispecer sunt următoarele: • utilizarea ra ională a resurselor energetice disponibile pentru producerea energiei electrice şi termice. • reglarea schimburilor de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale altor ări. In mod periodic se fac predic ii privind curba de sarcină a sistemului. care comportă prelucrarea informa iilor ob inute la punctele precedente. Prescrip iile generale care stau la baza organizării şi func ionării dispecerilor sunt stabilite prin PE 117 Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic. Informa iile primite sunt de obicei supuse unor opera ii de validare. care permit să se aprecieze starea instala iei primare. asigură: 78 . reparti ia sarcinii pe centrale. în cadrul regimurilor normale se definesc nivelele de alarmare la atingerea cărora se impune luarea unor decizii cu caracter operativ. care constă în elaborarea programului de ac iune pentru func ionarea normală a SEN. Activitatea de predic ie. deservit de personalul instalat în camere de comandă. • func ionarea unitară a SEN şi alimentarea consumatorilor în condi ii de siguran ă.• • compartimentul de comandă operativă. elaborarea deciziilor şi efectuarea comenzilor sau transmiterea lor către unită ile tehnice de exploatare. organizarea ierarhică şi gradul de subordonare fa ă de celelalte trepte de conducere sunt reglementate în mod riguros prin acte cu caracter oficial. • coordonarea manevrelor şi regimurilor de func ionare a centralelor şi re elelor electrice în stări normale şi de avarie. Comenzile pe linia conducerii prin dispecer. care constă în controlul permanent al stării instala iilor prin intermediul sistemului de măsură şi semnalizare. b. pornind de la date cu caracter statistic şi informa ii privind starea actuală a sistemului şi disponibilitatea sa probabilă. în limita competen elor stabilite pe nivelele ierarhice. balan a de puteri. Activitatea de supraveghere. Atribu iile fiecărei trepte de dispecer în rezolvarea sarcinilor. nivelele de tensiune în re ele. în urma cărora sunt acceptate ca fiind plauzibile sau nu şi/sau unor opera ii de prelucrare. În activitatea legată de îndeplinirea acestor sarcini se disting trei componente principale. prezentate succint în cele ce urmează. care stabileşte programul de func ionare a instala iilor. c. a. calitate şi economicitate. În scopul preîntâmpinării apari iei unor stări anormale. • asigurarea echilibrului permanent între produc ie şi consum. compartimentul de regimuri de func ionare. Activitatea de comandă.

7. precum şi unele particularită i de func ionare ale SEN. modificarea configura iei şi regimului de func ionare al re elelor. O treaptă de conducere prin dispecer are autoritate de conducere operativă asupra instala iilor aflate în subordine. conectarea şi deconectarea unor consumatori.1. • compenten ă.3. MODUL DE ORGANIZARE ŞI PRINCIPALELE REGULI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂ II DE CONDUCERE OPERATIVĂ PRIN DISPECER A SISTEMULUI ENERGETIC 7. care se referă la exercitarea comenzii operative de către treapta de conducere prin dispecer care intervine direct între personalul de deservire operativă şi treapta de conducere prin dispecer cu autoritate de decizie sau comandă de coordonare. cu interven ia determinată a factorului uman. oprirea şi pornirea grupurilor. Asigurarea func iilor enumerate mai sus presupune existen a unui sistem teleinforma ional pentru colectarea. Această autoritate se concretizează prin: • autoritatea de decizie privind stabilirea regimului de func ionare al instala iilor. Defini ii. execu ia lor revenind mai multor forma ii de deservire operativă. transmiterea. iar personalul care efectuează manevrele în instala iile energetice .personal de deservire operativă [1]. care impun luarea unor decizii rapide. Supravegherea şi comanda SEN se realizează în prezent atât prin metode şi mijloace tradi ionale. • coordonarea unor manevre a căror succesiune în timp se afectează reciproc. Rela ii de subordonare operativă Personalul aflat în camera de comandă a unei trepte de conducere operativă prin dispecer se numeşte personal de comandă operativă. Având în vedere volumul mare de informa ii care trebuie prelucrate. Autoritatea de conducere operativă a unei trepte de dispecer oarecare asupra unei păr i a sistemului nu implică în mod obligatoriu satisfacerea tuturor 79 . este justificată tehnic şi economic echiparea treptelor de dispecer cu echipamente de calcul care să lucreze off-line (efectuarea de calcule legate de activitatea de predic ie) şi on-line (preluarea unor func ii de supraveghere şi comandă). cât şi prin intermediul unor sisteme automate.• • • • • efectuarea în timp real a reglajului frecven ei şi puterilor de schimb pe liniile de interconexiune. reparti ia sarcinii pe centrale. afişarea şi prelucrarea automată a informa iilor şi a unui sistem de telecomunica ii între diversele trepte de dispecer şi între acestea şi unită ile tehnice de exploatare aflate în subordine.3.

Prin comandă nemijlocită se în elege comanda operativă prin care se exercită autoritatea de conducere operativă proprie treptei respective sau a altei trepte. • expresiile folosite în conversa iile operative trebuie să fie cele stabilite în Regulamentul general de manevre în instala iile electrice [2].2. se atribuie la cel mult două trepte de conducere prin dispecer. sau prin intermediul treptei superioare care are competen ă asupra echipamentelor respective. 80 .3. 7. autoritatea de decizie asupra unui subsistem poate să revină unei trepte de dispecer. precum şi de cel al treptelor cu autoritate de decizie asupra altor instala ii care pot fi afectate de decizia luată. comanda nemijlocită asupra unei instala ii (centrală. La luarea unei decizii trebuie să se ină cont de punctul de vedere al treptelor care au în competen ă echipamentele respective. Efectuarea convorbirilor telefonice Convorbirile telefonice prin care se transmit comenzile operative sau se raportează treptei superioare apari ia evenimentelor trebuie să respecte următoarele reguli: • la apel se răspunde imediat. prin efectuarea convorbirilor operative direct cu personalul de deservire operativă. • cel care răspunde trebuie să-şi spună numele. fie prin intermediul treptelor de dispecer cu competen ă.unei alte trepte. Exercitarea autorită ii de decizie se face prin dispozi ii date direct personalului de deservire operativă (atunci când treapta respectivă exercită şi comanda nemijlocită) sau dispecerului de serviciu al treptei cu competen ă asupra instala iilor implicate. iar competen a . acelaşi lucru făcându-l apoi şi cel care a făcut apelul. sta ii şi zone de re ea aflate în autoritatea de conducere operativă a treptei de dispecer.func iilor de mai sus. • personalul de deservire operativă de serviciu din centrale. Astfel. • dispozi ia primită trebuie repetată. sta ie). Comanda de coordonare se exercită fie în mod nemijlocit. De regulă. Personalului de comandă operativă de serviciu al unei trepte de dispecer îi sunt subordona i: • personalul de comandă operativă de serviciu de la treptele de conducere prin dispecer subordonate. Treapta de dispecer care are competen ă primeşte dispozi iile sau aprobările direct de la treapta cu autoritate de decizie sau comandă de coordonare. de nivel inferior. astfel încât cel care a dat-o să se convingă că a fost bine recep ionată. Exercitarea comenzii de coordonare presupune o aprobare prealabilă din partea treptei cu autoritate de decizie asupra instala iilor respective.

inând cont de autoritatea de decizie a fiecărei trepte. • denumirea exactă a echipamentului. inclusiv timpul necesar manevrelor care se execută la echipamentul respectiv. urmărindu-se în permanen ă realizarea ei în cadrul perioadei de valabilitate. când este cazul. schema normală.30 septembrie) şi de iarnă (1 octombrie-31 martie). se pot reda în exploatare. Retragerea din exploatare a echipamentelor energetice Aprobarea pentru retragerea din exploatare se dă de către treapta de dispecer în a cărei autoritate de decizie se găseşte echipamentul respectiv. inând cont de darea în exploatare a noului echipament.3.5. 81 7. Criteriul care stă la baza elaborării schemei normale este func ionarea sigură şi economică a sistemului energetic. • în cazul agregatelor de producere a energiei electrice şi termice.3. Darea în exploatare a echipamentelor energetice În vederea dării în exploatare şi a punerii în func iune. • acordul consumatorilor. • durata maximă în care echipamentul poate fi repus în func iune în caz de nevoie. trebuie să asigure: • continuitatea în alimentarea consumatorilor şi salvarea categoriilor de consumatori importan i în cazul întreruperii func ionării unor elemente ale sistemului. • s-a primit confirmarea că au fost modificate reglajele protec iilor şi automatizărilor. în afara datelor cu caracter administrativ: • durata retragerii. împreună cu automatizările şi protec iile prin relee. unitatea gestionară formulează o cerere care trebuie aprobată de treapta de dispecer cu autoritate de decizie asupra instala iei respective.4. . schema normală de conexiuni valabilă pentru perioada de vară (1 aprilie .• toate convorbirile sunt înregistrate pe bandă magnetică. • s-a primit confirmarea că echipamentele conexe. O cerere de retragere din exploatare trebuie să cuprindă.3. Dispecerul de serviciu la treapta care are autoritate de decizie va permite începerea manevrelor pentru darea în exploatare şi punerea în func iune după ce: • s-a primit confirmarea şefului instala iei că echipamentul se poate da în exploatare şi s-au făcut precizările necesare asupra situa iei sau stării operative în care se află acesta. Schema normală fixată este schema preferen ială. 7. • scopul retragerii din exploatare. puterea care se reduce şi puterea care rămâne utilizabilă în centrala respectivă. 7.3. Astfel. Schema normală Dispecerul energetic na ional stabileşte. care s-au retras din exploatare în vederea legării noului echipament.

reducerea puterii de scurtcircuit până la limitele admise pentru echipamentele instalate. • localizarea cât mai rapidă a incidentului sau avariei şi luarea măsurilor pentru prevenirea extinderii acesteia. • raportarea incidentului sau avariei şi a întreruperilor în alimentarea consumatorilor treptelor ierarhice superioare. 82 . sau aprobă solu iile propuse de către treapta cu competen ă sau de către personalul de deservire operativă.6. alimentarea cât mai sigură a serviciilor interne ale centralelor şi sta iilor. cât mai rapid posibil. păstrarea stabilită ii statice a sistemului în regim normal şi în regim postincident. manevrele se pot efectua sau conduce fără anun area prealabilă a treptei de dispecer superioare.3. În cazuri excep ionale. posibilitatea lichidări rapide a perturbărilor regimului normal de func ionare. Această treaptă stabileşte solu iile de lichidare a incidentului sau avariei. astfel încât să se păstreze stabilitatea dinamică a sistemului. asupra evenimentelor şi a măsurilor luate.• • • • • • • posibilitatea de insularizare a unor zone. a unor sisteme şi regimuri de func ionare post-incident cât mai sigure. concis şi corect. Comanda operativă a sistemului energetic în caz de incidente şi avarii Sarcinile personalului de comandă operativă în caz de incidente şi avarii 7. în func ie de echipamentele disponibile şi de starea acestora. Efectuarea detaliată pe opera ii a manevrelor de lichidare a incidentului sau avariei revine personalului de deservire operativă din centrale şi sta ii. urmând ca aceasta să fie informată ulterior. treapta de dispecer care exercită comanda nemijlocită. • luarea măsurilor pentru repunerea în func iune a echipamentelor. personalul de deservire operativă este obligat să informeze imediat. sunt: • asigurarea continuită ii func ionării SEN în ansamblu sau pe zone şi platforme care s-au izolat. posibilitatea utilizării la capacitatea maximă disponibilă a surselor de putere activă şi reactivă. La rândul său. Activitatea de lichidare a incidentelor şi avariilor este condusă de treapta de dispecer care are în autoritate de decizie echipamentele respective. • stabilirea. care nu suferă amânare. asupra incidentelor sau avariilor care s-au produs. men inerea nivelului tensiunilor în limitele normale.

DESCRIEREA LABORATORULUI DE DISPECER Principalele echipamente ale laboratorului. Sunt prevăzute lămpi de semnalizare pentru separatoarele de bare şi casete de semnalizare cu două lămpi pentru întreruptoare. Aparatele de măsurare sunt plasate pe partea verticală a pupitrului. L3C).aparate pentru măsurarea puterii active. 1. • modulul M3 . după cum urmează: • modulul M1 . Func iile principale şi echiparea acestor elemente sunt prezentate în cele ce urmează.aparate de măsurare aferente centralelor E şi F.1 se prezintă dispozi ia în plan a elementelor componente ale LD. respectiv L1A. dispozitive de comandă la distan ă. Func ia de comandă la distan ă a aparatelor de comuta ie se realizează cu ajutorul unor comutatoare cu lampă inclusă.1. acest pupitru asigură controlul şi comanda la distan ă a instala iilor din LPECS utilizând solu ii clasice: măsurări în curen i slabi folosind tehnica analogică şi comenzi prin comutatoare cu lampă inclusă prin circuite fizice independente. În cazul întreruptoarelor. Cele patru noduri ale modelului de sistem sunt denumite în LD centrala A. este echipat cu aparate de măsurare. Panoul sinoptic (PS) are exclusiv func ia de semnalizare de pozi ie. B. În figura 7.4. C şi D şi aparate pentru măsurarea curentului cuplelor existente în cele patru sta ii. format din trei module.aparate pentru măsurarea tensiunii pe barele sta iilor A. B. 7. asociată cu tipul luminii lămpii incluse (continuu sau intermitent). . precum şi curentului generatoarelor G1-G4. C şi D. Este prevăzută posibilitatea comenzii tuturor întreruptoarelor din modelul de sistem. Pupitrul de comandă (PC). Prin instala ia de interfon II se poate stabili legătura între LD şi pupitrul de comandă din LPECS.aparat închis şi lampă stinsă . Semnalizarea pozi iei aparatelor comandate se face conform conven iei cunoscute.aparat deschis. pozi ia închis este 83 7. montate în cadrul unor scheme sinoptice. L5A. centrală trelefonică şi instala ie de interfon. În ansamblu. De asemenea.4. pe modulele M1 (centralele A şi B) şi M3 (centralele C şi D). Conven ia de semnalizare pentru separatoare este: lampă aprinsă . este prevăzută posibilitatea extinderii func iilor de dispecer asupra a încă două noduri. puterii reactive. 2. denumite centrala E şi centrala F. racordului la sistemul exterior S şi liniilor L1-L5 (la linii măsura este prevăzută într-un singur capăt. Func ii şi dispunere în plan Laboratorul de dispecer (LD) este conceput şi realizat astfel încât să asigure controlul şi comanda la distan ă a principalelor instala ii ale modelului de sistem electroenergetic existent în Laboratorul de partea electrică a centralelor şi sta iilor (LPECS). • modulul M2 . prin pozi ia mânerului comutatorului. L4A. L2C.

iar pozi ia deschis. prin aprinderea lămpii verzi a casetei de semnalizare.indicată prin aprinderea lămpii roşii. 84 .

85 .

recep ionează printr-un sistem de comunica ie serială datele achizi ionate din proces de către C1 şi asigură prelucrarea acestora. LD şi echipamentele de calcul. Panoul cu relee (PR) constituie o interfa ă prin care se asigură transmiterea comenzilor spre LPECS şi a semnalizărilor de pozi ie de la acesta spre panoul sinoptic al LD. transferul pe cale numerică. ideea de bază a arhitecturii unui sistem numeric de control a instala iilor energetice. Calculatorul C1 împreună cu perifericele sale este un calculator de proces func ionând on-line. 7. Pentru controlul principalilor parametri electrici. oferind pe display o imagine sintetică a stării LPECS. 4.1. iar cu linie punctată. Solu iile de ob inere şi transmitere a informa iilor Realizarea func iei de supraveghere prezentată mai sus se asigură printr-un ansamblu de echipamente care prelucrează şi transmit informa iile între LPECS.3. Cu linie plină s-a figurat circuitul de transmisie analogică a informa iei. care asigură achizi ia principalelor mărimi care definesc starea operativă a instala iilor din LPECS.4. Ansamblul celor două sisteme de calcul C1 şi C2 alcătuieşte o structură ierarhizată de control a cărei concep ie urmăreşte la o scară restrânsă. Un al doilea calculator (C2). nereprezentat în figura 7. indicându-se locul de amplasare al diverselor echipamente.2 se prezintă schema de principiu a unui circuit de măsurare. 86 . Legătura dintre C1 şi instala ia primară controlată este asigurată prin interfa ă (cuplorul) de proces IP. În figura 7.2. în LPECS sunt instalate traductoare cu ieşire în curen i slabi (0-20 mA). 5.

3 se prezintă schema bloc a sistemului numeric de achizi ie a datelor. Separa ia fa ă de circuitele de comandă din LPECS. reprezentând pozi iile tuturor întreruptoarelor din sta iile A. bazat pe un µP Z80 şi având o capacitate totală de memorie de 64 k0. este asigurată printr-un set de relee intermediare montate în PR. B. În cazul concret prezentat. pentru racordul la sistemul exterior. traductoare de curent pentru cuplele din cele patru sta ii.2. Un al doilea circuit 8255 este utilizat pentru recep ionarea simultană a câte 8 intrări binare. studen ii afla i la punctele de execu ie din sta ii având obliga ia să raporteze telefonic dispecerului toate manevrele executate cu separatoare. traductoare de putere activă. Supravegherea stării aparatelor de comuta ie de către calculatorul de proces se face prin intermediul unor relee montate în spatele panoului sinoptic.c. L4 şi L5 şi pentru capătul din sta ia C al liniilor L2 şi L3. puterile active şi reactive pe linii şi surse (20 mărimi). C şi D. 87 . Se observă din enumerarea de mai sus că pozi iile separatoarelor nu sunt controlate automat de către calculatorul de proces. Această solu ie a fost adoptată din considerente didactice. având bobinele legate în paralel cu lămpile de semnalizare care indică pozi ia în schema sinoptică. pentru capătul din sta ia A al liniilor L1 .7. Este utilizat un calculator de tip TIM-S. interfa a este prevăzută cu 24 de intrări numerice şi 48 de intrări analogice. Capacitatea sistemului de intrări este utilizată astfel: • 21 de intrări binare. C şi D. curen ii surselor. În figura 7. care lucrează la 220Vc. prilej de familiarizare cu modul de efectuare a convorbirilor telefonice. liniilor şi cuplelor (15 mărimi). transmiterea semnalelor făcându-se prin circuite fizice independente. B. • 42 de intrări analogice: tensiunile pe barele sta iilor (7 mărimi). Sistemul de multiplexare este comandat de către calculator prin intermediul unui circuit de interfa ă paralelă 8255.Fig. Schema de principiu a unui circuit de măsurare Sunt instalate următoarele tipuri de traductoare: traductoare de tensiune pentru toate barele sta iilor A. de putere reactivă şi de curent pentru cele patru generatoare.c. Transformarea în semnal numeric a celor 42 de intrări analogice se face cu ajutorul unui singur convertor analog-numeric care este cuplat ciclic la câte un semnal extern prin intermediul unui sistem de multiplexare. explorarea celor 24 de intrări făcându-se în cadrul unui proces ciclic comandat de către calculator. • • • Partea de comandă şi semnalizare din cadrul LD lucrează la tensiunea de 24Vc.

88 .

Afişarea unei scheme sinoptice pe ecranul monitorului. A. iar celălalt în limbajul de asamblare al microprocesorului Z80 în jurul căruia este organizat calculatorul.1. în condi iile unui volum necesar de memorie mult mai redus decât cel cerut de un program similar.3. schema generală a modelului de sistem electroenergetic a fost împăr ită în cinci scheme par iale: 2 scheme pentru sta ia A .4. Pornind de la restric iile impuse dimensiunii imaginii (22 linii x 32 coloane). respectiv afişarea pe monitorul propriu a stării LPECS.3. Func ionarea fără transmiterea datelor către nivelul ierarhic superior În prima etapă de implementare a sistemului de control. Func iile asigurate de programul de calcul sunt descrise pe scurt în cele ce urmează. C şi D. În acest mod de utilizare programul este compus din două module. modulul scris în limbaj de asamblare valorifică la maximum posibilită ile microprocesorului. cât şi aceea de prelucrare a informa iilor. Moduri de utilizare a calculatorului de la nivelul ierarhic O 7.7.4 se prezintă spre exemplificare o copie a ecranului corespunzătoare schemei sinoptice a sta iei D.4. notate A1 şi A2 şi câte o schemă pentru sta iile B. Această organizare exploatează facilită ile oferite de limbajul BASIC în privin a afişării pe ecranul monitorului a schemelor sinoptice şi a realizării dialogului operatorcalculator. 89 . În figura 7. Pe de altă parte. asigurând o viteză de lucru sporită şi deci reducerea timpului de explorare ciclică. scris într-un limbaj de nivel înalt. unul fiind scris în limbajul BASIC. acest calculator a îndeplinit atât func ia de achizi ie a datelor.

Conven ia de mai sus (D pentru Da şi N pentru Nu) este valabilă şi în celelalte faze ale dialogului. iar pentru întreruptoarele din celelalte sta ii. plaja normală de func ionare. acesta intră automat în execu ie.7. valorile tensiunilor pe barele colectoare şi ale mărimilor electrice (curent.. La ieşirea sau revenirea în plaja normală a unei mărimi .Fig... • Modificare limite admisibile.. Operatorul este întrebat dacă doreşte să actualizeze pozi ia separatoarelor. La un moment oarecare din cursul execu iei programului sunt active una sau mai multe din func iile enumerate mai sus. solicitându-se operatorului să tasteze data curentă şi ora lansării. programul intră în procesul de 90 . Dacă răspunsul este negativ (N).... prin intermediul tastaturii calculatorului. operatorul fiind invitat să opteze pentru una dintre cele cinci scheme în care a fost împăr ită schema modelului de sistem electroenergetic. Dacă a fost aleasă func ia “Afişare schemă sinoptică“. După încărcarea programului memorat pe casetă.. sunt generate mesaje de avertizare la imprimantă. Modificarea limitelor plajei normale de func ionare... prin pâlpâire şi semnal acustic. orice modificare a pozi iei întreruptoarelor (anclanşare sau declanşare) este înregistrată cu ajutorul imprimantei. a. C.. operatorul fiind invitat să aleagă una dintre acestea: • Afişare schemă sinoptică . Afişarea la cerere a unei mărimi sau a unui grup de mărimi analogice. B. • Afişare valori măsurate. prin baza de date. Supravegherea mărimilor analogice. programul intră în faza “Alegerea func iei”. pe ecran apar numele sta iilor. specificându-se data şi ora apari iei evenimentului.. După efectuarea alegerii prin apăsarea pe tasta D... prin mesaje de tipul “A declanşat întreruptorul . Schema sinoptică a sta iei D Informa iile oferite de o schemă oarecare sunt: pozi iile aparatelor de comuta ie (roşu pentru pozi ia închis şi verde pentru pozi ia deschis).” sau “A anclanşat întreruptorul. Apăsarea pe tasta N are semnifica ia refuzului func iei indicate pe săgeată şi ca urmare săgeata este pozi ionată în dreptul func iei următoare.. putere activă şi reactivă) caracteristice fiecărui circuit.. in continuare. D. pentru schema afişată la un moment dat. în momentul în care săgeata din partea stângă a ecranului se află în dreptul func iei respective. Pentru fiecare mărime analogică se stabileşte. Activarea unei anumite func ii se face la cererea operatorului. Acceptarea unei anumite func ii se face apăsând tasta D.4.” • • • În acelaşi timp.. în cadrul unui dialog ale cărui reguli generale sunt expuse în continuare. informa ii privind modificarea pozi iei întreruptoarelor. pe ecran apare schema sinoptică a sta iei respective... pe ecran fiind listate principalele func ii realizabile...

supraveghere ciclică pe schema afişată. Func ionarea în structura ierarhizată În acest mod de utilizare programul rulat este scris exclusiv în limbaj de asamblare. proces care continuă până la o întrerupere solicitată de operator prin apăsarea pe tasta BREAK-SPACE. semnalizarea pozi iei separatorului respectiv trece în culoarea opusă: din roşu în verde sau din verde în roşu. 7. Prin apăsarea pe tasta ENTER se revine în punctul “Alegere func ie”. Pentru mărimile alese ale căror limite trebuie modificate. pe ecran apar numele mărimilor măsurate şi valorile actuale ale limitelor în raport cu care se face prelucrarea. • transmiterea datelor achizi ionate.3. 7. Dacă se doreşte actualizarea pozi iei separatoarelor (răspuns D). pe ecran apar b. care persistă până la anularea sa de către operator prin apăsare pe tasta A. După epuizarea întregului şir de separatoare de bare. După parcurgerea întregii liste sau după apăsarea pe tasta BREAK-SPACE. Dacă se tastează N. Func iile calculatorului de la nivelul ierarhic superior 91 .4. semnalizarea respectivă rămâne nemodificată şi săgeata indicatoare se deplasează la simbolul separatorului următor. În aceeaşi stare a programului se poate ajunge şi înainte de a explora toate separatoarele. numele mărimilor electrice măsurate. Dacă pentru o anumită pozi ie a săge ii indicatoare se tastează D. prin apăsarea pe tasta BREAK-SPACE.2. In urma unei astfel de întreruperi programul se reîntoarce la punctul “Alegerea func iei”. Ieşirea din această func ie se face automat la epuizarea listei de mărimi sau înainte de aceasta. operatorul este invitat să specifice noile valori numerice. Dacă în timpul procesului de supraveghere ciclică apare o modificare de stare a unui întreruptor este amorsat un semnal acustic. În ambele cazuri programul se reîntoarce în punctul “Alegere func ie”. ceea ce asigură o viteză de lucru sporită. dacă se tastează BREAK-SPACE. Operatorul alege prin tasta D mărimile dorite.4. către nivelul ierarhic superior. programul intră automat în procesul de supraveghere ciclică pe schema afişată. Dacă a fost aleasă func ia “Afişare valori măsurate”. înso ite de o săgeată indicatoare deplasabilă. în dreptul simbolurilor separatoarelor din schema afişată apare o săgeată care se deplasează succesiv de la un simbol la altul. Func iile îndeplinite de program sunt: • achizi ia datelor din proces (într-o manieră similară celei utilizate în varianta anterioară). această transmisie se face conform protocolului standard RS-232 de comunica ie serială. pe ecran apar valorile cerute. c.4. Dacă a fost aleasă func ia “Modificare limite admisibile”.

. două porturi seriale şi un port paralel standard. Programul rulat. 1988. scris în limbajul C+ + este de tip aplica ie Windows. prelucrarea datelor recep ionate constând în : − afişarea stării aparatelor de comuta ie cu semnalizarea optică şi acustică specifică în cazul modificării pozi iei întreruptoarelor. butoane etc. Selischi. sistem de operare Windows/DOS. Interfa a cu utilizatorul prezintă elementele standard ale unui astfel de aplica ii (bare de meniu. 80 Mhz. Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin dispecer a instala iilor energetice din sistemul energetic na ional. 2. PE 118. actualizarea de către utilizator a stării separatoarelor.). ş.B. 4. PE 029. Regulament general de manevre în instala ii energetice.simulare (off-line) sau proces (on-line). U. Sistem de control centralizat al unui ansamblu de sta ii electrice. memorie RAM 32 MB. Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic na ional.8 GB. întocmirea jurnalului de exploatare. Comunicare la Conferin a Na ională de Energetică. casete de dialog. Func iile îndeplinite de componenta on-line a programului sunt: achizi ia în timp real a datelor de la un nivel ierarhic inferior printr-un port serial. stabilirea limitelor normale pentru parametrii analogiei (curente şi tensiuni) pentru fiecare componentă a instala iei primare. 92 .a. Al. PE 117. 3. Principalele op iuni disponibile sunt: alegerea modului de lucru . hard disk 1. • • • • • • • Componenta off-line a programului asigură un mediu comod şi sugestiv pentru antrenarea prin simulare în vederea executării manevrelor de bază din instala ia reală a laboratorului. alegerea frecven ei cu care se execută opera ia de exploatare ciclică a mărimilor supravegheate şi a celei la care se memorează starea operativă în vederea întocmirii jurnalului de exploatare.La acest nivel este utilizat un PC având următoarele caracteristici principale: procesor 486 Dx2. ceea ce asigură o familiarizare rapidă a operatorului cu modul de exploatare a programului. BIBLIOGRAFIE 1.P. − afişarea principalilor parametrii analogici cu semnalizarea situa iilor de depăşire a limitelor admise pentru func ionarea normală.

93 .

numeroase re ele de medie tensiune se realizează cu neutrul legat la pământ prin rezisten ă. • Prin legarea la pământ a unor păr i din instala ie care nu sunt sub tensiune dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune se urmăreşte protec ia omului împotriva accidentelor prin electrocutare. De exemplu. Legarea la pământ a unor păr i din instala iile electrice se face voit. CONSIDERATII TEORETICE Punerea unei faze la pământ într-o re ea cu punctul neutru izolat În electroenergetică se face o distinc ie netă între no iunile de “legare la pământ” şi “punere la pământ”. carcasele maşinilor electrice. între pământ şi păr i din instala ie care în mod normal trebuie să func ioneze izolat fa ă de pământ. SCOPUL URMĂRIT În cadrul acestei etape sunt efectuate câteva manevre complexe. 8. Orice punere la pământ reprezintă un defect. se mai urmăreşte realizarea unor anumite condi ii tehnice de func ionare a instala iei. cum ar fi de exemplu punctele neutre ale înfăşurărilor în stea ale transformatoarelor.TEMA NR. care constituie subiectul acestei teme. În esen ă. la montaj sau de către personalul de exploatare.8 MANEVRE COMPLEXE CARE CUPRIND UN ANSAMBLU DE CENTRALE ŞI STA II ELECTRICE. 8. În instala iile electrice urmările unei puneri la pământ sunt diferite în func ie de modul de tratare al punctului neutru.1. care cuprind întregul ansamblu de circuite primare ale modelului de sistem din laborator. în acest scop se leagă la pământ manetele de ac ionare manuală a aparatelor de comuta ie. DETECTAREA PUNERILOR LA PAMÂNT ÎN RE ELE CU PUNCTUL NEUTRU IZOLAT 8. 92 . Prima dintre aceste manevre.1. Punere la pământ se numeşte apari ia accidentală şi deci nedorită a oricărei legături. are ca scop detectarea punerilor la pământ în re elele cu punctele neutre izolate.2. • Prin legarea la pământ a unor puncte din circuitele electrice. fixarea unui început de deprinderi câştigate în efectuarea manevrelor şi cunoaşterea unor noi probleme specifice care se pot pune în exploatare. galvanice sau printr-o rezisten ă relativ mică.2. circuitele scoase în revizie sau repara ie etc. În prezent. pe lângă electrosecuritate. se urmăreşte revederea cunoştin elor teoretice acumulate.

punerea la pământ a unei faze reprezintă un scurtcircuit monofazat. În re elele cu neutrul izolat (fig.2). b .8. ceea ce are ca efect reducerea tensiunii fazei defecte PR’ la zero. În cazul punerii galvanice la pământ a unei faze (rpp = 0).8. În condi ii normale de func ionare tensiunile celor trei faze în raport cu poten ialul sunt egale cu valoarea tensiunii pe fază (fig.1) sau legat la pământ prin bobină. Schema de principiu a re elei cu neutrul izolat: a . instala iile de acest tip sunt prevăzute cu o protec ie prin relee care trebuie să deconecteze imediat circuitul defect. Fig. În schimb tensiunile PS’ şi PT’ aplicate izola iei fa ă de pământ a celorlalte două faze rămase “sănătoase” creşte de √3 ori.În re elele electrice cu punctul neutru legat efectiv la pământ sau prin rezisten ă. Intrucât urmările acestui scurtcircuit pentru instala ia electrică pot fi foarte grave.8.în regim normal de func ionare. în schimb pot apărea supratensiuni importante. UTO . curentul care apare ca urmare a unei puneri la pământ este mult mai mic decât în cazul precedent.1.în cazul punerii la pământ a unei faze. USO . 93 . peste steaua tensiunilor fazice se suprapune un sistem de tensiuni homopolare URO .

întrucât datorită supratensiunilor ce apar se măreşte riscul străpungerii izola iei uneia dintre cele două faze rămase sănătoase. în cazul punerii la pământ a unei faze într-o re ea cu punctul neutru izolat. ceea ce impune o deconectare neîntârziată. Circuitelor consumatorilor care sunt izolate fa ă de pământ li se aplică deci în continuare un sistem simetric de tensiuni. func ionarea cu o punere la pământ nu este admisă decât un interval de timp limitat (de exemplu. Instala ia de măsurat Pentru controlul izola iei celor trei faze trebuie măsurate tensiunile în secundarul reductoarelor de tensiune.2. Se impune cu necesitate prevederea unui dispozitiv de semnalizare care să avertizeze personalul de exploatare cu privire la apari ia unei puneri la pământ. iar cealaltă cu conexiunea în triunghi deschis pentru măsurarea unei componente propor ionale cu cea homopolară: 3U = U + U + U . în aşa fel încât punctul corespunzător poten ialului fazei care s-a pus la pământ se suprapune peste punctul P. urmând apoi manevrele de izolare a păr ii respective de re ea. Scurtcircuitul prin dublă punere la pământ care ar rezulta în acest caz este un defect periculos pentru instala iile electrice. −0 − PR − PS − PT 94 .a şi 8. în instala iile cu punctul neutru izolat. Avându-se în vedere cele arătate mai sus.2. una cu conexiunea în stea pentru măsurarea tensiunilor dintre fiecare fază şi pământ.2. trebuie să detecteze neîntârziat faza defectă şi circuitul în care s-a produs acest defect.b.2. Personalul de exploatare. fără să se deformeze. în esen ă se poate considera că steaua tensiunilor fazice şi triunghiul tensiunilor dintre faze se translează. Semnalizarea apari iei şi detectarea locului unei puneri la pământ 8. cu câte două înfăşurări secundare. men inându-se pozi ia punctului P corespunzătoare poten ialului de referin ă al pământului. Prin urmare. în re elele cu punctul neutru izolat de obicei nu apare justificată prevederea unor protec ii prin relee care să comande deconectarea circuitului în care a apărut o punere la pământ. Diagrama fazorială a tensiunilor fa ă de pământ în cazul punerii la pământ a unei faze După cum se poate observa din compararea figurilor 8. alimentarea consumatorilor se poate continua în principiu fără întrerupere. 8.2. odată avertizat.1. În practică însă. până la 2 ore).Fig. pe cât posibil fără întreruperea alimentării vreunuia dintre consumatori.8. Se folosesc transformatoare de tensiune trifazate.2. Avânduse însă în vedere supratensionarea fazelor care rămân sănătoase. izola iile fa ă de pământ ale tuturor celor trei faze se dimensionează mai larg. ca şi în regim normal.2.

aşa cum sunt toate transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare din laborator. Acelaşi releu mai comandă aprinderea lămpii unei casete de semnalizare pe care stă scris: “Punere la pământ”.2. Înfăşurările se conectează ca în figura 8. voltmetrele din figura 8. se poate totuşi considera că re eaua func ionează practic cu neutrul izolat fa ă de pământ.8. Schema de conectare a voltmetrelor pentru controlul stării izola iei celor trei faze şi a releului de semnalizare a unei puneri la pământ 8. care se excită în cazul apari iei unei puneri la pământ în circuitele primare şi alimentează soneria de avertizare de la tabloul de comandă (fig.3. Semnalizarea apari iei punerii la pământ La înfăşurarea secundară în triunghi deschis se conectează un releu de tensiune maximă. În condi ii normale de func ionare. • fie ansambluri de câte trei reductoare monofazate. Numai în cazul unei puneri directe la pământ.3. prin 95 .3. Fig.3). avându-se în vedere impedan a foarte mare a înfăşurărilor sale. 8.2. În acest scop. Detectarea fazei puse la pământ Această opera ie se face cu ajutorul voltmetrelor de control al stării izola iei. Cu toate că punctul neutru pe partea primară a reductorului de tensiune este legat la pământ.2.2.Se pot utiliza numai transformatoare de tensiune ale căror circuite magnetice permit închiderea pe un drum de reluctan ă minimă a celor trei fluxuri homopolare care sunt sinfazice. voltmetrul de pe faza defectă va indica valori mai mici. indică tensiunile pe fază. În cazul apari iei punerii la pământ pe o fază. fiecare cu circuit magnetic propriu. montate pe pupitrele sau tablourile de comandă ale sta iilor la care sunt racordate re ele cu punctul neutru izolat. în centrale şi sta ii se folosesc: • fie reductoare trifazate cu circuitul magnetic având cinci coloane [1].8.2.3.

8.4. în acest scop fiind prevăzute cu câte un comutator cu două pozi ii de lucru şi o pozi ie de zero. A3 şi C1 . Fig. iar celelalte două vor creşte până la valoarea tensiunii dintre faze. C2 există câte un voltmetru cu comutator pentru a se putea măsura pe rând toate cele trei tensiuni între faze. În plus. Acelaşi principiu a fost aplicat şi la barele C1 şi C2. barele A1 şi A3 sunt echipate cu un singur set de trei voltmetre. Releul se reglează astfel încât să se excite numai la această circula ie maximă de curen i şi alimentează la rândul său un dispozitiv de semnalizare optică a apari iei punerii la pământ pe circuitul respectiv (casetă luminoasă sau releu cu clapetă). aceasta se trece printr-un reductor de curent de secven ă homopolară. Aceasta este cea mai comodă metodă de detectare a circuitului defect şi se bazează pe măsurarea curen ilor de secven ă homopolară care se închid prin acest circuit [2]. Cu toate că este foarte comodă şi nu implică întreruperi în alimentarea consumatorilor. Folosirea protec iei prin relee homopolare. pentru barele A1 . Detectarea circuitului la care s-a produs punerea la pământ Pentru a se detecta circuitul din instala ie la care a apărut defectul. Barele A2 .4. care pot servi atât pentru măsurarea tensiunii între faze. B şi D sunt prevăzute cu câte trei voltmetre. prevăzut cu un comutator pentru a se putea controla starea izola iei pe un sistem sau pe celălalt de bare. această metodă este utilizată numai atunci când se justifică investi iile suplimentare pe care le necesită. Această circula ie este maximă pe circuitul defect. suma fazorială a curen ilor celor trei faze şi a fluxurilor corespunzătoare este nulă. personalul de exploatare poate folosi diverse metode.rezisten ă nulă. dintre care câteva sunt descrise în cele ce urmează. una din indica ii va fi zero.2. Metoda de detectare a circuitului cu punere la pământ cu ajutorul protec iei homopolare 96 .4). Dacă plecarea este realizată în cablu trifazat.8. cât şi pentru controlul stării izola iei. a. În regim simetric. 8. În cazul apari iei unei puneri la pământ rezultă o circula ie de curen i homopolari în toată re eaua galvanic legată. În laborator.2. a cărui înfăşurare secundară alimentează un releu de curent (fig.

fără a întrerupe alimentarea consumatorilor. 6. repunerea lui imediat în func iune. resort. Se eliberează un sistem de bare colectoare şi se trece una din sursele de alimentare pe acest sistem. Folosirea cleştelui ampermetric (Dietz). 2. Metoda “insulelor”. 5.). dar nu poate fi aplicată decât în cazul sta iilor cu bare colectoare duble şi cu cel pu in două alimentări corespunzător dimensionate. mâner izolant. Metoda deconectării succesive a circuitelor. circuit magnetic al reductorului de curent. Metoda oferă avantajul păstrării continuită ii alimentării consumatorilor.5. dar metoda prezintă dezavantajul unor întreruperi de scurtă durată a consumatorilor alimenta i de circuitele sănătoase. formându-se de fiecare dată o aşa zisă “insulă“.8.1 este prezentată o instala ie folosită în exploatarea re elelor cu neutrul izolat pentru sesizarea punerilor la pământ (ISPP). după deschiderea cuplei. Circuitul defect poate fi considerat detectat atunci când. În acest mod se poate găsi destul de simplu circuitul în care a avut loc punerea la pământ. Apoi. aparat de măsurat.În anexa 8. încăl ăminte izolantă. Metoda de detectare a circuitului cu punere la pământ cu ajutorul cleştelui ampermetric (Dietz) 1. d. Această metodă presupune deconectarea pe rând a câte unui circuit din schemă şi în cazul în care circuitul nu prezintă defect. Metoda este asemănătoare cu cea precedentă (fig. b. cu foarte multă aten ie şi cu folosirea echipamentului individual de protec ie (mănuşi izolante. Fig.5) şi are avantajul de a nu fi necesară întreruperea alimentării cu energie a consumatorilor. bazată pe folosirea filtrelor de curent de secven ă homopolară.8. 4. cablu (primar al reductorului de curent). c. cu ajutorul cuplei transversale. se trece pe rând câte un circuit pe sistemul de bare pregătit în acest scop. 3. Metoda poate fi aplicată numai acolo unde realizarea constructivă a instala iei o permite. disimetria 97 . ochelari de protec ie etc. dar aplicarea ei presupune apropierea personalului din exploatare de instala ii func ionând la înaltă tensiune. secundar al reductorului de curent.

dar mai ales în cazul unei linii în cablu. Călin..5. Metoda sec ionării succesive a unei configura ii buclate. S. Protec ia prin relee a sistemelor electrice. 414 p. A. 2. 98 . BIBLIOGRAFIE 1. şi Laszlo. Exploatarea şi repararea re elelor electrice. e. Bucureşti. 8. în acest scop se folosesc metode bazate pe principiul pun ii Wheastone sau pe principiul radioloca iei [3].2. S.2 sunt prezentate câteva metode de determinare a locului defectului pe cablurile de for ă. În principal. Marcu. Bucureşti. Editura Tehnică.. Prin câteva sec ionări succesive ale buclei în două păr i distincte se poate determina linia sau bara defectă. Determinarea locului în care s-a produs punerea la pământ pe circuitul detectat anterior Acest lucru este necesar pentru a veni în ajutorul echipei de repara ii atât în cazul unei linii aeriene. Baciu. 1969. 466 p.tensiunilor dispare în restul instala iei şi se men ine în continuare numai pe “insulă“. Metoda poate fi aplicată atunci când există cel pu in două surse de alimentare racordate la noduri diferite ale buclei. Editura Tehnică. 1975.2. În anexa 8. T. când poate fi mult redus volumul de săpături. fără întreruperi în alimentarea consumatorilor.

cât şi în re elele cu neutrul legat la pământ printr-o bobină de stingere a arcului electric. aparatul de măsurat magnetoelectric.Anexa 8. Deoarece instala ia este folosită şi în re elele compensate. cu observa ia că în timpul acestei opera ii sensibilitatea aparatului de măsurat trebuie păstrată aceeaşi.400 mA. Cu ajutorul comutatorului K1 se trece instala ia succesiv pe liniile din sta ia respectivă.1.A. datorat printre altele şi circuitelor rezonante care se formează între transformatoarele sta iei şi capacitatea re elei. care are o impedan ă de intrare mare. comutatorul K1 trebuie fixat pe pozi ia 0. Curentul de punere la pământ are un con inut bogat în armonici superioare. ISPP se compune din următoarele elemente (fig. filtrul trece-bandă. aproape de rezonan ă. 99 . Instala ie pentru sesizarea punerilor la pământ (ISPP) Folosirea ISPP este posibilă atât în re elele cu neutrul izolat.8. care permite trecerea frecven elor de 150 şi 250 Hz. Pe linia defectă circulă un curent homopolar maxim. egal cu suma curen ilor homopolari debita i de liniile sănătoase. se sesizează armonicile superioare (în special imparele 3 şi 5 con inute în curentul de punere la pământ).1): • • • transformator de adaptare între filtrul homopolar. pe fundamentală (50 Hz). Indicatorul ISPP are trei sensibilită i 50 . Când în instala ie nu există punere la pământ. care are o impedan ă mică şi filtrul trece-bandă. care preia printr-o schemă de redresare semnalul de la ieşirea filtrului trece-bandă şi dă o indica ie propor ională cu acest semnal.100 .

100 .

din această categorie de metode fac parte metoda impulsurilor. care este micşorată odată cu creşterea curentului de ardere. se aplică tensiunea alternativă. Pentru a se putea determina locul de defect este necesar ca rezisten a la locul defectului să fie micşorată. • o instala ie de ardere în curent alternativ (transformator de ardere de 7-10 kVA cu mai multe prize de tensiuni). datorită micşorării distan elor de izola ie fa ă de păr ile mai apropiate ale instala iei care rămân sub tensiune. precizia este mai scăzută. Măsurarea rezisten elor de izola ie se efectuează din ambele capete ale cablului pentru a se determina eventualele întreruperi ale conductoarelor. Tensiunea de ardere pentru cablurile de joasă tensiune nu trebuie să depăşească valoarea de 1000 V în curent alternativ. metoda pun ii şi metoda capacitivă. Arderea se consideră terminată atunci când s-a ajuns la valori mici (sub valoarea 5 ohmi) ale rezisten ei de trecere la locul de defect.2 Metode de determinare a locului defectului pe cablurile de for ă Natura defectului se determină cu ajutorul megohmetrului de 500.Anexa 8. inclusiv conductorul de nul. deci defectul să fie agravat. După străpungerea locului defect prin aplicarea tensiunii continue. La arderea defectelor pe cablurile de joasă tensiune se urmăreşte ca acestea să fie deconectate dinspre toate păr ile din care ar putea fi alimentate (firide. Acest lucru se realizează prin aşa zisa “ardere a defectului”. tablouri de distribu ie).. măsurându-se rezisten a de izola ie între fazele cablului şi între faze şi manta. La locul de ardere al defectului este necesară o sursă monofazată cu o putere de minimum 10 kVA. acestea trebuie protejate cu teci din cauciuc sau cu paravane. Lucrarea de “ardere” a defectului se efectuează în baza unei autoriza ii de lucru cu luarea unor măsuri speciale de protec ie a muncii. La aplicarea tensiunii mărite. Se folosesc următoarele instala ii: • o instala ie de redresare de înaltă tensiune pentru încercarea şi străpungerea prealabilă cu înaltă tensiune a locului de defect. 101 . care permit determinarea distan ei de la locul de unde se face măsurarea până la locul defectului. Metodele folosite pentru determinarea locului de defect pe cablurile electrice sunt: • metode relative. din cauza imposibilită ii determinării lungimii cablului. 1000 sau 2500 V.

a). II. Metoda impulsurilor reflectate.8. Momentul recep ionării impulsului reflectat. 102 . Aparatele utilizate sunt prevăzute cu un tub catodic. rezultă distan a până la locul defectului. Momentul transmiterii impulsului de sondaj.a. care permit indicarea locului de defect direct pe traseu. In continuare sunt prezentate două din metodele mai des folosite.A. care depinde de caracteristicile de material ale cablului. Lx . Fig. după care.8. Se măsoară intervalul de timp dintre momentul transmiterii impulsului şi momentul sosirii la sursă a impulsului reflectat. Ecranul tubului catodic al locatorului I. Pentru o anumită viteză de propagare a undei. 2. care este propor ională cu distan a până la locul în care este defectul.diferen a în timp între momentele 1 şi 2. Cazul unui scurtcircuit. pe ecranul căruia se citeşte intervalul de timp între momentul transmiterii impulsului şi momentul ajungerii impulsului reflectat. La determinarea locului de defect se utilizează în prealabil o metodă relativă pentru determinarea aproximativă a zonei de defect.2.2. Este o metodă relativă.A. Aparatul folosit se numeşte “locator de defecte”. Eficacitatea folosirii aparatului este sporită dacă echipa de lucru dispune de fotografiile realizate la recep ia cablului care reprezintă imaginile fazelor pe ecranul locatorului (fig. pentru determinarea exactă a locului de defect se utilizează una din metodele absolute.• metode absolute. care se bazează pe reflexia impulsurilor electrice la locul defectului datorită modificării în acest loc a impedan ei caracteristice a cablului. din această categorie de metode fac parte metoda induc iei şi metoda acustică (a descărcărilor capacitive). Cazul întreruperii unei faze 1.

Metoda induc iei. Este o metodă cu precizie absolută şi se aplică după arderea defectului, care provoacă la locul de defect un scurtcircuit între faze. De la un generator de curent de înaltă frecven ă (800-3000 Hz) se trimite pe cablul defect un curent electric. În jurul cablului acest curent produce un câmp electromagnetic care are o distribu ie spa ială corelată cu structura cablului. La suprafa a pământului acest câmp poate fi recep ionat prin fenomenul de induc ie cu ajutorul unui cadru de recep ie (o bobină) a unui amplificator şi al unor căşti telefonice. În căştile telefonice se recep ionează un sunet pe toată lungimea cablului în care circulă curentul produs de generator. Deasupra locului defectului, unde curentul trece de la un conductor la altul, se produce o creştere a câmpului electromagnetic şi curentul în căşti creşte sim itor, atenuându-se în întregime după circa 0,5 m de la locul defectului. Sunetul prezintă varia ii periodice de intensitate, deoarece fazele cablului sunt răsucite între ele cu un pas de 0,5-2,5 m şi deci suma câmpurilor electromagnetice produse de curen ii care circulă prin cele 2 faze pe care s-a aplicat generatorul este variabilă. Curba de audibilitate şi schema folosită obişnuit pentru determinarea locului defectului sunt prezentate în figura A.8.2,b.

103

Fig.A.8,b. Schemă pentru determinarea locului defectului prin metoda inductivă în cazul unui scurtcircuit între faze 1 - căşti; 2 - amplificator; 3 - sondă; 4 - generator semnal; 5 - locul scurtcircuitului; 6 - mantaua cablului; R,S,T - fazele cablului.

104

TEMA NR.9 SELECTIVITATEA PROTEC IILOR MAXIMALE DE CURENT DIN STA II. INSTALA IA DE PRODUCERE VOITĂ A DEFECTELOR DIN MODELUL DE SISTEM AL LABORATORULUI
9.1. SCOPUL URMĂRIT După însuşirea manevrelor curente din regim normal şi a unora dintre manevrele necesare pentru lichidarea unui incident mai pu in grav (punerea la pământ într-o re ea cu neutrul izolat) sau într-un regim postavarie, se trece la cunoaşterea primelor no iuni privind reglajul protec iilor prin relee în cadrul exploatării instala iilor electrice din centrale şi sta ii şi a instala iei de producere voită a defectelor din modelul de sistem al laboratorului. 9.2. CONSIDERA II TEORETICE 9.2.1. Regimurile instala iilor electroenergetice şi principalele func ii ale protec iilor prin relee Regimul sau modul de func ionare al unei instala ii electroenergetice este definit de valorile pe care le au în momentul respectiv diverşii săi parametri caracteristici. Ca exemplu de astfel de parametri se pot cita: frecven a, tensiunea, impedan ele în lungul circuitelor şi impedan ele transversale ce caracterizează nivelul de izola ie care trebuie să existe între faze, precum şi între acestea şi pământ. În exploatare este de dorit ca valorile unora dintre aceşti parametri să fie men inute pe cât posibil constante (frecven a, tensiunea), ale altora simetrice şi la un nivel suficient de ridicat (impedan ele longitudinale şi de izola ie), iar sarcina să varieze în anumite limite admisibile. Pentru fiecare parametru, limitele de varia ie admise sunt precizate prin norme. În cadrul acestor limite admisibile se situează domeniul regimurilor de func ionare normale. Incident se consideră evenimentul în urma căruia se modifică în sens nedorit starea de exploatare a unei instala ii. Dacă în urma unui incident valorile unuia sau ale mai multor parametri caracteristici ai func ionării ajung în afara intervalelor de varia ie admise, instala iile afectate trec în domeniul regimurilor de func ionare anormale. Din punctul de vedere al posibilită ii de func ionare, regimurile anormale se împart în două categorii: cu func ionarea temporar admisibilă sau cu func ionarea inadmisibilă. Celor din urmă în practică li se spune regimuri de avarie. În regimuri anormale cu func ionare temporar admisibilă se ajunge în urma unor incidente mai pu in grave când, fa ă de intervalele de varia ie normală, valorile parametrilor caracteristici se modifică relativ pu in. Un exemplu în acest
104

sens, care a fost studiat anterior, este cazul punerii la pământ al unei faze în re ele cu punctul neutru izolat. În regimuri de avarie, care sunt regimuri anormale de func ionare inadmisibilă, se ajunge în urma unor incidente grave, care au drept consecin e deteriorări de echipamente sau întreruperi în alimentarea cu energie a unor consumatori. Astfel de incidente grave sunt numite avarii şi în cazul lor valorile parametrilor caracteristici de func ionare se depărtează mult de intervalele de varia ie admisibilă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă scurtcircuitele. Elementele avariate trebuie neîntârziat deconectate pentru a se evita extinderea avariei prin deteriorarea unor noi echipamente şi pentru a se reasigura alimentarea pentru cât mai mul i consumatori, în condi ii calitative pe cât este posibil mai bune. Există cazuri în care un regim postavarie este doar un regim anormal cu func ionare temporar admisibilă şi în continuare personalul de exploatare mai trebuie să efectueze operativ o serie de manevre pentru a se ajunge într-un regim normal. Personalul de exploatare este ajutat în activitatea sa de supraveghere şi conducere a func ionării instala iilor electroenergetice de protec iile prin relee. Aceastea au rolul de a sesiza (mult mai repede decât personalul) varia iile inadmisibile ale parametrilor de func ionare, având apoi posibilitatea să ac ioneze în următoarele două sensuri: • în cazul unui regim anormal cu func ionare temporar admisibilă semnalizează modificarea parametrilor pe care au sesizat-o, pentru ca, în intervalul de timp cât se mai poate func iona, personalul să ia măsuri în scopul revenirii într-un regim normal de func ionare şi prin aceasta să se asigure continuitatea şi calitatea în alimentarea consumatorilor; • în cazul unui regim de avarie comandă deconectarea imediată a circuitului sau instala iei avariate şi semnalizează varia iile inadmisibile ale parametrilor pe care le-au sesizat, pentru ca astfel personalul să aibă o primă indica ie cu privire la natura incidentului care a avut loc. În instala iile sistemului energetic na ional, incidentele sunt evenimente aleatorii nedorite, reducerea numărului şi a gravită ii acestora reprezentând unul dintre obiectivele principale în proiectare, la montaj şi în cadrul exploatării. Spre deosebire de instala iile industriale, modelul de sistem din laborator este prevăzut cu posibilită i de realizare voită a unei game variate de incidente, atât pentru cercetare ştiin ifică, cât şi în vederea creerii pentru viitorii ingineri a unor posibilită i de studiu pe care nu le pot avea în cadrul practicilor în produc ie şi pe care adesea, mai mul i ani în şir nu le au nici în cadrul activită ii lor inginereşti. 9.2.2. Protec ia maximală de curent 9.2.2.1.Condi iile principale ce trebuie îndeplinite de protec ia maximală de curent pentru o lichidare optimă a defectelor

105

2. Protec ia trebuie să deconecteze numai elementul la care a apărut defectul. în cazul unui scurtcircuit metalic în zona protejată. Protec ia trebuie să ac ioneze cât mai repede pentru a se limita efectele periculoase ale supracuren ilor. Această calitate se exprimă prin coeficientul de sensibilitate al protec iei. K sens = I sc. pentru a nu creşte probabilitatea ac ionărilor greşite sau a refuzurilor de ac ionare. lipsesc indicii cu privire la buna ei stare de func ionare. .2 şi 2.min - Ipp valoarea efectivă minimă posibilă la un timp după producerea defectului egal cu timpul de ac ionare al protec iei. • Sensibilitatea.2. Elementul de pornire serveşte pentru punerea în func iune a protec iei atunci când curentul din circuitul protejat creşte până la o valoare egală sau mai mare decât curentul de pornire al protec iei Ipp. Protec ia trebuie să ac ioneze în cazul unor abateri cât mai mici de la valoarea normală a parametrului controlat. necesară pentru asigurarea selectivită ii. prin această alegere a elementului defect se urmăreşte întreruperea alimentării unui număr minim de consumatori. Valorile coeficientului de sensibilitate trebuie să fie supraunitare şi se recomandă să fie cuprinse între 1. • Selectivitatea. toate celelalte păr i componente ale sistemului electric rămânând în func iune. Elementul de temporizare serveşte pentru crearea unei anumite întârzieri de ac ionare a protec iei. • Rapiditatea.. 106 . Periodic trebuie făcute verificări în acest sens deoarece. pentru a se asigura o func ionare corectă a protec iei şi în cazul scurtcircuitelor prin arc.1) în care: Isc.Protec ia maximală de curent ac ionează ca urmare a creşterii curentului în circuitul primar pe care îl protejează. De exemplu. curentul din circuitul protejat la care porneşte protec ia. protec ia maximală trebuie să satisfacă condi iile enumerate în cele ce urmează [2]. func ionând foarte rar. când din cauza rezisten ei arcului curen ii de scurtcircuit au valori mai mici. • Siguran a. min I pp (9.2.Principalele elemente componente ale protec iei maximale de curent Protec ia maximală de curent este constituită în principal din două elemente: elementul de pornire şi elementul de temporizare. Toate elementele care alcătuiresc protec ia respectivă trebuie să poată ac iona corect: schemele trebuie realizate cu elemente cât mai pu ine şi mai sigure. Ca şi toate celelalte tipuri de protec ii. 9. acesta se poate întâmpla în cazul unui scurtcircuit sau al unei suprasarcini.

datorită iner iilor electrică şi mecanică ale releului respectiv de curent.2.releu de curent. fapt indicat de orientarea săge ii rotunjite ataşate contactului. releul de semnalizare 3. intervenind doar cu o foarte mică întârziere.2.1. În cazul creşterii curentului prin înfăşurarea releelor de curent 1 peste valoarea Ipr . Contactul releului de timp este un contact normal deschis cu temporizare la închidere. Prin urmare. acestea se excită şi îşi comută contactele din pozi ia normal deschisă în pozi ia închisă. în cazul unui scurtcircuit în motor.releu de timp. alimentând astfel circuitul înfăşurării releului de timp 2.În general.9. 9.9.1. Releul clapetă este amplasat pe panoul de protec ii al circuitului respectiv. 3 . Schema principială a protec iei maximale de curent: 1 . reprezintă metoda cea mai simplă pentru ob inerea unei selectivită i corespunzătoare într-o re ea radială. Contactele releelor de curent din figura 9. Fig. alimentează caseta de semnalizare cu inscrip ia “clapetă neridicată“. 2 . situată pe pupitrul de comandă Po1 (fig.Asigurarea selectivită ii protec iei maximale de curent în cazul re elelor radiale Introducerea treptelor de temporizare. prin intermediul contactelor sale. iar ca element de temporizare se foloseşte un releu de timp (fig.1).2. aceste este singurul element care trebuie deconectat.releu de semnalizare.3. acesta îşi închide contactul şi transmite impulsul de declanşare la întreruptor. rolul elementului de pornire este jucat de relee maximale de curent cu ac iune aproape instantanee.1 sunt contacte normal deschise. Totodată. 107 . Dacă se consideră schema de re ea prezentată în figura 9. iar prin căderea clapetei sale indică protec ia care a func ionat.2. ). După trecerea intervalului de timp la care a fost reglată temporizarea releului 2. protec ia 5 se va putea realiza fără temporizare.

9. Fig.2.4. a rezultat necesar să fie suficient de mică. .2.25. Protec iile maximale de curent. treptele de temporizare şi timpul de ac ionare în cazul unei re ele radiale În cazul foarte rar. elementul următor care ar trebui să izoleze defectul este protec ia 4. Pentru ca totuşi protec iile 4 şi 3 să nu transmită la întreruptoarele lor comanda de declanşare. (9.Odată cu releul de curent al protec iei 5 se va excita şi releul de curent al protec iei 4 şi eventual chiar şi cel al protec iei 3 dacă valoarea curentului de pornire la care acesta din urmă a fost reglată.3) în care: Imax.Valoarea acestui curent se calculează cu ajutorul rela iei: I pp = K sig K rev I max. pentru care se adoptă valori între 1. mărimea treptelor de temporizare ∆t se ia de ordinul 0. 108 . ea are un rol de rezervă al protec iei 5 şi în plus rolul de protec ie de bază pentru orice defect pe linia L3 sau pe sistemul de bare alimentat de aceasta. coeficient de siguran ă. în care la protec ia 5 s-ar înregistra un refuz de ac ionare.5-0.sarc. Rezultă deci necesare temporizări crescânde de la consumatori spre sursă: ta 4 < ta 3 < ta 2 < ta 1 .2) Pentru o bună selectivitate. Stabilirea curen ilor de pornire ai protec iei maximale de curent şi ai releelor acesteia Curentul din circuitul primar protejat la care protec ia trebuie să intre în func iune este numit curent de pornire al protec iei Ipp .2. (9.9. ele se temporizează cu o treaptă ( t a4 = t a5 + ∆t ) şi respectiv două trepte ( t a3 = t a4 + ∆t = t a5 + 2 ∆ t ) .15-1.sarc Ksig - curentul maxim de sarcină admis pentru circuitul primar respectiv.7 secunde. Prin urmare.

protec ia 5 din fig. la o primă tratare a problemei s-ar putea să pară suficientă prevederea a două scări de temporizare: una pentru protec iile întreruptoarelor din stânga liniilor (6. Într-adevăr. de exemplu.4.3). de obicei egal cu 0.2. Dacă curentul se micşorează datorită eliminării defectului. care sunt folosite şi în laborator: I pr = I pp nTC . Pentru ob inerea selectivită ii.1 şi 9. 9.3 şi 9. Revenirea protec iei trebuind să fie asigurată la o valoare superioară curentului Imax.9.4) Releele maximale sunt prevăzute cu posibilită i de varia ie în exploatare a curentului lor de pornire. Se poate însă observa uşor că o astfel de solu ie este necesară. 4 şi 2). dar nu şi suficientă.sarc. Acest lucru se are în vedere prin produsul Ksig . curentul de pornire se mai amplifică deci cu 1/Krev.sarc.9.4. • O protec ie maximală de curent trebuie să pornească numai dacă se depăşeşte curentul maxim de sarcină admis pentru circuitul primar respectiv. (9. În cazul schemelor de racordare din figurile 9. Pentru determinarea curentului de pornire al releelor Ipr mai trebuie inut seama de raportul de transformare nTC al transformatoarelor de curent de la care acestea se alimentează.2. simetric.3 sunt avute în vedere două aspecte principale. 109 .Imax. care se fixează la valorile determinate cu ajutorul rela iilor 9.Krev - coeficientul de revenire al releelor de curent.85. Asigurarea selectivită ii protec iei maximale de curent în cazul re elelor cu alimentare de la două capete În acest caz. aceste protec ii trebuie să revină în intervalul de timp prevăzut pentru aceasta prin trepte de temporizare. Ceea ce se urmăreşte la stabilirea curentului Ipp este func ionarea corectă a protec iei şi în acest scop prin rela ia 9. • După declanşarea unui defect de către o protec ie din aval (cum ar fi. pentru protec iile care comandă întreruptoarele din partea dreaptă. un defect pe o linie ar fi alimentat din ambele păr i. culminând cu temporizarea protec iei 1 a întreruptorului sursei de alimentare din partea stângă.2) nu trebuie să ac ioneze nici una dintre protec iile din amonte care au mai pornit ini ial datorită unui curent mare de defect. ceea ce impune prevederea de întreruptoare şi protec ii prin relee la ambele capete ale fiecărei linii (fig.5. O protec ie revine prin dezexcitarea releelor de curent numai dacă valoarea curentului coboară la o frac iune din curentul de pornire egală cu coeficientul de revenire. iar cealaltă.

În cazul unui scurtcircuit în punctul K . când în mod corect ar trebui să deconecteze întreruptoarele I4 şi I5 . În acest fel se evită ac ionarea neselectivă a protec iilor 3 şi 6. Protec ia maximală de curent direc ională şi treptele de temporizare corespunzătoare unei re ele cu alimentare bilaterală În figura 9. Prin deconectarea întreruptoarelor respective. Fig. deoarece după cum se poate vedea pe diagrama de temporizări: t a 2 > t a 4 şi t a 7 > t a 5 . 4.3 organele direc ionale sunt simbolizate prin dreptunghiuri cu săge i.5) Rezultă deci că singurele elemente care pot să ac ioneze selectiv pentru izolarea defectului rămân întreruptoarele I4 şi I5 . În acest scop se foloseşte criteriul direc iei curentului de defect. ambele surse debitează pe defect şi deci sensul curentului de scurtcircuit prin instala ie corespunde cu sensul direc ionării numai pentru protec iile 2.de exemplu în cazul unui defect pe linia L2 .3. datorită unor temporizări mai mici. Este totuşi de men ionat că în cazul refuzului de ac ionare al protec iei 4 sau 5 vor ac iona cu o treaptă de întârziere protec iile 2 sau respectiv 7.9. 5 şi 7. ar ac iona protec iile 3 şi 6. la criteriul temporizării mai trebuie asociat şi un al doilea criteriu de selec ie. Acestea. Protec iile 2 şi 7 în mod normal nu intervin. Rezultă deci. (9. 110 . că în cazul re elelor alimentate de la două capete. în mod greşit ar fi scoase total de sub tensiune sta iile ST2 şi ST3 şi deci toate circuitele alimentate de la barele acestor sta ii.

Fig. Schema protec iei maximale direc ionale: DI .6.2.4. 9.pe lângă rolul de protec ii de bază pentru defecte pe liniile L1 sau L3 . precum şi disimetrizări ale valorilor impedan elor longitudinale pe toate fazele celor cinci linii. mai au deci şi rolul de protec ii de rezervă pentru defecte pe linia L2 sau pe barele sta iilor ST2 sau ST3. şi anume .de la bare spre linie. Elementul direc ional 2 este un releu de putere. care permite ac ionarea numai în cazul unui anumit sens de circula ie al puterii. toate tipurile de scurtcircuite posibile. DD . Func ionarea sa se bazează pe faptul că la trecerea de la un regim normal de func ionare la unul de avarie are loc o schimbare importantă a fazei curentului în raport cu tensiunea.dispozitiv de încercare. 111 .4.3. Principalele elemente ale protec iei maximale direc ionale Schema protec iei maximale direc ionale este reprezentată în figura 9. în mai multe puncte ale modelului de sistem electroenergetic din laborator se pot provoca diverse nesimetrii de schemă: puneri la pământ. 9.dispozitiv de deconectare.2. DESCRIEREA INSTALA IEI DE PRODUCERE VOITĂ A DEFECTELOR DIN MODELUL DE SISTEM AL LABORATORULUI Cu ajutorul instala iei de producere voită a defectelor.9.

112 .4). Cu ajutorul celui de al doilea subansamblu se pot produce defecte în alte opt puncte din restul modelului de sistem. Cu ajutorul primului subansamblu se pot produce defecte în nouă puncte din centrala A şi liniile care pleacă din aceasta. Unele defecte cu caracter mai complex pot fi provocate folosind simultan ambele subansambluri.5 este prezentată par ial schema de legături a unuia dintre cele două subansambluri.2 poz. (fig.1. Ca aşezare în laborator. instala iile fiecărui subansamblu sunt dispuse la câte una din extremită ile sta iei B. precum şi pe bara sta iei B.Instala ia existentă în laborator se compune din două subansambluri identice ca principiu şi realizare. În figura 9.

sunt prezentate în ordinea celei mai recomandabile succesiuni. în interiorul chenarului marcat cu “a”. In cele ce urmează. este montat şi întreruptorul notat prin SN din circuitul liniei L5.6 este reprezentată principial. prin simboluri conven ionale. 113 . În figura 9.5. Pentru evitarea unor legături nedorite. Pe tabloul D2 . Alături de pârghia pentru manevrare a fiecăruia din cele 18 întreruptoare este montată câte o priză de fortă pentru racordarea în punctul dorit din schemă a celor 4 noduri consumatoare despre care s-a amintit în cadrul prezentării ini iale a instala iilor din laborator.Producerea unui defect de tip transversal comportă patru etape: primele trei sunt pregătitoare.2). iar cea de a patra reprezintă producerea efectivă a defectului.1. Stabilirea circuitului la care urmează a fi provocat defectul se realizează cu ajutorul întreruptoarelor tripolare cu pârghie grupate pe schema din figura 9. dispozi ia aparatelor de pe cele două tablouri pentru producerea defectelor. pe lângă cele opt întreruptoare pentru defecte. a. cu consecin e care pot fi periculoase pentru instala ie. trebuie avut grijă ca niciodată să nu fie închis mai mult decât unul singur dintre întreruptoarele fiecăruia dintre cele două subansambluri. împreună cu instala iile aferente. Întreruptoarele pentru alegerea circuitului la care urmează a fi provocat defectul sunt montate pe tablourile D1 şi D2 de la extremită ile sta iei B (pozi iile 4 din fig. aceste etape.

9. care se adoptă de regulă pentru înfăşurările conectate la re ea.Fig. Tablourile celor două subansambluri ale instala iei de producere voită a defectelor Precizarea locului de defect din lungul liniilor Fiecare fază a liniilor L1 . L3 şi L4 este modelată cu ajutorul câte unei bobine de inductan ă fără fier. În acest scop. B. Trebuie însă avut în vedere că tipul de defect transversal este condi ionat şi de modul de tratare al punctelor neutre. Cele două tablouri pentru varia ia lungimii liniilor şi pentru precizarea locului defectelor transversale sunt dispuse tot la extremită ile sta iei B (pozi iile 3 din fig.ale tuturor modelelor de linie. dar care a trebuit să fie realizată suplimentar pentru modelarea influen ei pământului în cadrul modelului din laborator. Stabilirea tipului de defect transversal (mono. pe fiecare din cele două tablouri D1 şi D2 este prevăzut în partea superioară câte un ansamblu de patru întreruptoare monofazate (fig. Cea de a doua legătură precizează locul defectului transversal din lungul aceleiaşi faze de linie. La linia L5 principiul este acelaşi. legarea punctelor neutre nu se face însă la pământ. C. . Aceste separatoare sunt montate în partea de jos a tablourilor pentru stabilirea lungimii liniilor şi precizarea locurilor de defect pe linii.6. Ele se manevrează cu o ştangă al cărei mâner este realizat din material izolant.2). D şi în cadrul ei sunt intercalate bobinele numărul patru .9. ci prin cinci bobine distincte. bi sau trifazat).1. Această re ea suplimentară de nul are aceeaşi configura ie cu re eaua trifazată. Pentru fiecare dintre aceste linii este prevăzută în plus câte o bobină pentru modelarea influen ei pământului şi închiderea componentelor homopolare de curent. Una dintre aceste legături asigură continuitatea circuitului şi totodată stabileşte lungimea fazei respective de linie. În laborator. de la fiecare plot intermediar se pot realiza câte două legături. pentru fiecare dintre cele cinci transformatoare din laborator este prevăzut câte un separator monofazat cu care se poate modela legarea efectivă la pământ a punctului neutru al conexiunii în stea. ci la o re ea de nul care în instala iile de înaltă tensiune nu există. prevăzută cu şase ploturi pentru posibilitate de varia ie a lungimii în cinci trepte.6). L2 . ambele prin contacte cu filet şi presare.notate prin N . cu observa ia că fiecare dintre cele două tronsoane L5AB şi L5BC are fazele şi pământul modelat nu prin una. Nesimetrii longitudinale pot fi realizate prin stabilirea de lungimi diferite ale fazelor uneia sau a mai multor linii. In acest scop. 114 b. c. La toate liniile. galvanic legată între nodurile A.

115 . S. BIBLIOGRAFIE 1. Cheile de comandă ale acestor două contactoare sunt montate pe pupitrele de comandă Po1 şi Po2 (fig. ş. butonul este intercalat în circuitul unui releu de timp cu care poate fi reglat intervalul de timp dintre momentul când se dă comanda de anclanşare a contactorului care produce defectul şi momentul când. 466 p. 1973. Editura Tehnică. I. Aceste relee sunt montate în pupitrele de col Po1 şi Po2 .pe lângă semnalizările prezen ei tensiunii pe barele colectoare şi ale pozi iei tuturor întreruptoarelor şi separatoarelor. Regulament pentru analiza şi eviden a incidentelor şi avariilor din instala iile de producere. 2. se transmite comanda de deconectare a aceluiaşi contactor. mai există semnalizări luminoase care indică locul defectului. transport şi distribu ie a energiei electrice şi căldurii.Odată cu comutarea fiecărui întreruptor tripolar din re eaua trifazată se produce şi comutarea unui întreruptor monofazat din punctul electric corespunzător al re elei de nul. În acest scop. ampermetru pentru măsurarea curen ilor de defect (numai pe pupitrul Po2 ) şi câte un buton prin care defectul poate fi făcut “trecător”. Pe aceleaşi pupitre mai sunt prevăzute semnalizări luminoase care indică tipul defectului. 3. 1975.2).9. d. S.care se găseşte pe tabloul de comandă .1. iar temporizarea lor poate fi reglată până la 9 secunde. Bucureşti. Pe schema sinoptică a modelului de sistem din laborator . Protec ia prin relee şi automatizarea sistemelor electrice. Bucureşti. PE 005. Editura Tehnică. şi Marcu. Badea.a. automat.6). 531 p. Călin. Producerea defectului transversal pregătit în etapele anterioare se realizează la fiecare dintre cele două subansambluri cu ajutorul câte unui contactor montat în partea superioară a panoului respectiv de defecte D (fig. Protec ia prin relee a sistemelor electrice.

în cazurile realimentării. mergându-se pe ideea unei probabilită i mici de coinciden ă în timp a două avarii. această solu ie se foloseşte foarte des la alimentarea serviciilor proprii din centrale.1. calea de alimentare de rezervă este men inută deconectată. După cum s-a putut constata şi în etapele anterioare. cele mai importante sunt anclanşarea automată a rezervei (AAR).1. De asemenea. în centralele şi sta iile electrice se iau numeroase şi variate măsuri pentru a se asigura consumatorilor o alimentare cât mai sigură. Aceeaşi problemă se pune şi în cazul întreruperii alimentării motoarelor asincrone racordate la sta iile din re ea. se abordează şi problema asigurării condi iilor de autopornire a motoarelor de servicii interne din centralele electrice. Principiul de realizare Pentru a se asigura continuitatea alimentării consumatorilor. 10. micşorându-se impedan ele. Dintre automatizările care au ca scop principal mărirea continuită ii în alimentarea consumatorilor.1. Automatizările au în acest sens un rol esen ial. 116 10. a condi iilor pe care trebuie să le îndeplinească din acest punct de vedere şi a modului de reglare de către personalul din centrale şi sta ii a instala iilor de AAR. RAR ŞI DAS. atunci când este posibil. cât şi prin RAR. adeseori în practică. O dublare a tuturor căilor de alimentare ar fi însă foarte scumpă din punctul de vedere al investi iilor şi.10 AUTOMATIZĂRI FOLOSITE ÎN CENTRALE ŞI STA II PENTRU MĂRIREA CONTINUITĂ II ÎN ALIMENTAREA CONSUMATORILOR: AAR. ca metodă de bază se foloseşte prevederea de căi şi surse de alimentare de rezervă. atât prin AAR . calea de alimentare de rezervă este folosită pentru a asigura rezervarea mai multor căi de alimentare normală. pentru reducerea investi iilor.2. Anclanşarea automată a rezervei (AAR) 10. . legat de AAR. AUTOPORNIREA MOTOARELOR DE SERVICII INTERNE SCOPUL URMĂRIT Asigurarea continuită ii alimentării cu energie electrică constituie una din sarcinile majore ce revin sectorului energetic. Totodată.TEMA NR. În lucrare se urmăreşte prezentarea rolului tehnologic. reanclanşarea automată rapidă (RAR) şi descărcarea automată a sarcinii (DAS). De exemplu. la două căi de alimentare normală. RAR şi DAS. CHESTIUNI TEORETICE 10. Din această ultimă cauză. ar putea conduce la valori mult prea mari ale curen ilor de scurtcircuit.2.2.1.

Schema de principiu a unei instala ii de AAR Elementul de măsurare şi pornire sesizează lipsa tensiunii pe barele colectoare şi transmite prin elementul de întârziere (a) comanda de declanşare a întreruptorului I1 .1 este prezentată schema de principiu a unei instala ii de AAR. prin care calea de alimentare normală este racordată la bare. În figura 10. determinate de locul apari iei defectului: • situa ia în care interven ia AAR este necesară. prin bloc-contactele întreruptorului I1 şi prin elementul de blocare împotriva ac ionărilor repetate. ci numai după trecerea unui anumit interval de timp. c) anclanşarea căii de rezervă să se producă numai după deconectarea celei de alimentare normale. Numai după declanşarea întreruptorului I1 .10. ea trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: a) să intre în ac iune la scăderea nivelului de tensiune pe barele consumatorilor sub o anumită valoare minimă.Scopul unei instala ii de AAR este ca în momentul în care alimentarea normală nu mai poate satisface cerin ele consumatorilor. Fig. se transmite comanda de anclanşare a întreruptorului I2 al căii de alimentare de rezervă. 117 . • situa ia în care interven ia AAR este inutilă. în locul ei să intre in func iune automat alimentarea de rezervă. Pentru ca instala ia de AAR să poată deosebi aceste două situa ii. b) anclanşarea alimentării de rezervă să nu se facă imediat. numit pauză de AAR (tAAR ) .1. Într-o instala ie electroenergetică pot apărea două situa ii distincte.

deci dacă după func ionarea AAR protec ia prin relee comandă o nouă declanşare. Examinând schema din figura 10.2. întrucât alimentarea consumatorilor sta iei ST nu ar mai fi întreruptă. AAR nu trebuie să mai lucreze. chiar dacă protec ia prin relee ar realiza izolarea lor. K5 .d) să func ioneze o singură dată. Dacă însă aceste defecte ar fi separate de restul instala iei de către protec iile prin relee prin întreruptoarele circuitelor respective. Fig. interven ia AAR nu ar mai fi necesară.Urem(4) şi Urem(6) .10. alimentarea consumatorilor racorda i la barele sta iei ST ar fi întreruptă şi deci în aceste situa ii AAR trebuie să intervină. ar 118 . dacă nu este îndeplinită condi ia de minimă tensiune pe barele sta iei ST. a). în sensul că AAR se reglează astfel încât să nu intre în func iune. apare evidentă necesitatea ca instala ia de AAR să fie capabilă să deosebească situa iile în care interven ia sa ar fi utilă sau nu. K6 . În cele ce urmează se vor arăta câteva dintre principalele argumente care stau la baza condi iilor enun ate şi modalită ile prin care aceste condi ii sunt satisfăcute în practica exploatării centralelor şi sta iilor electrice. Dacă se discută diversele puncte de scurtcircuit marcate pe figura 10.2. dintre cele două valori ale tensiunii remanente pe barele sta iei considerate . se observă că în cazul defectelor din punctele K4 sau K6 selec ia se poate face prin valoarea tensiunii. Tensiunea pe barele sta iei ST va scădea şi în cazul defectelor în punctele K3 K4 . De exemplu.2. Schemă principială pentru exemplificarea selec iilor de tensiune şi de timp la o instala ie de AAR În cazul defectelor în punctele K1 sau K2 .

min nTT K sig - . Schema de alimentare a releelor de tensiune minimă de pe bara consumatorului este reprezentată în figura 10. Valoarea adoptată în practică este de ordinul: U pr ≈ 0. nTT (10. (10.trebui să se aleagă valoarea cea mai mică şi în func ie de această valoare să se regleze releele de tensiune minimă la valoarea de pornire: U pr = în care: Upr nTT Ksig U rem.2) în care Unom este tensiunea nominală la barele sta iei ST considerate.3.1) tensiunea de pornire a releului..1).10.. pentru ca în caz de ardere a unei siguran e. mai trebuie asociată o selec ie printr-un al doilea parametru. Fig. în acest scop folosindu-se timpul.2). coeficientul de siguran ă (1. Acesta este motivul pentru care în schema AAR se prevede elementul de întârziere (notat cu a în figura 10. În cazul defectelor apropiate electric de bara de la care se alimentează circuitul respectiv (cum ar fi de exemplu scurtcircuitele din punctele K3 şi K5).1. Se folosesc două relee într-o conexiune logică “ŞI-ŞI”. nu se mai poate face selec ia prin tensiune. Notând 119 . Prin urmare. tensiunea remanentă fiind practic nulă. El trebuie reglat cu o treaptă mai sus decât cea mai lentă dintre protec iile de bază ale întreruptoarelor re elei de alimentare a consumatorilor racordate la barele sta iei ST. instala ia de AAR să nu intre în func iune în mod intempestiv.3. raportul de transformare al transformatorului de tensiune care alimentează releul.25 U nom . Schemă de racordare a releelor de tensiune minimă care formează elementul de măsurare şi pornire al unei scheme AAR b).1.

după anclanşarea rezervei.a) pauza de deionizare trebuie să fie mai mare decât în cazul întreruperii trifazate (fig.temporizarea maximă a acestei protec ii prin tp max. de la care se face alimentarea normală. Acest caz stă la baza a două dintre condi iile pe care trebuie să le îndeplinească o schemă de AAR. În cazul unui defect pe barele sta iei ST (în punctul K7).4. (10.la aceiaşi tensiune de 120 . Timpul necesar deionizării depinde de mai mul i parametri şi în primul rând de tensiunea instala iei şi de felul întreruperii (mono sau trifazate). există posibilitatea ca.b) . Diagrama de reglaj a temporizărilor pentru defectul din punctul K5 este ilustrată de figura 10. În cazul întreruperii monofazate (fig.10. rezultă că releul de timp trebuie reglat la valoarea: a) t (AAR = t max + ∆t .5.4. valoarea tensiunii scade foarte mult şi AAR func ionează. după o scurtă întrerupere a alimentării.10.5.5-0.3) în care ∆t=0.7s. suficientă pentru stingerea arcului electric prin care s-a produs scurtcircuitul. În primul rând trebuie avut în vedere că o parte dintre scurtcircuitele pe bare pot fi trecătoare. Diagramă de reglaj a temporizărilor pentru un defect apropiat de sta ia ST În mod analog trebuie avută în vedere şi eventualitatea defectului din punctul K3. alimentarea să continuie în bune condi ii.10. de astă dată pentru tp max luându-se în considerare valoarea celui mai ridicat reglaj de timp al protec iilor liniilor din sta ia amonte. Fig. Fiind produse de exemplu de o pasăre în sta ii exterioare sau de vreo altă vie uitoare pătrunsă întâmplător în instala ii interioare.

5. în schema de AAR mai trebuie prevăzut în mod obligatoriu elementul de blocare împotriva ac ionărilor repetate (condi ia d) men ionată anterior).1. pauza totală de AAR rezultă: (a) (b) t AAR = t AAR + t AAR . Condi ia ca închiderea căii de rezervă să se facă numai după deschiderea celei de alimentare normală se realizează transmi ând comanda de anclanşare printr-un bloc-contact normal închis al întreruptorului căii de alimentare normală. la tensiuni mai mari.2. În al doilea rând trebuie avută în vedere eventualitatea unui AAR nereuşit.datorită influen ei cuplajului capacitiv al fazelor sănătoase rămase sub tensiune. Într-un astfel de caz. Prezentarea problemei 121 . de defect permanent.exploatare . 10. Problema autopornirii motoarelor asincrone după o scurtă întrerupere în alimentare 10. Dacă acestuia i se fixeaxă o temporizare t) t (AAR . În acest mod se evită realimentarea defectului. cel de al doilea element de temporizare (dacă mai este necesar). b . pentru ca aceasta să rămână definitivă.2.monofazată. ar mai putea fi necesar un al doilea element de întârziere. (10. pentru a mări la defect pe bare probabilitatea unui AAR reuşit.1.4) Fig. În schimb.10. respectiv realimentarea defectului de pe bare (separatoare de bară sau întreruptoare) prin calea de rezervă. La tensiune de ordinul a 6-20 kV intervalele de timp suficiente pentru deionizare sunt mai mici decât timpii proprii de lucru ai majorită ii tipurilor de întreruptoare.2.2. fiind plasat după contactul auxiliar al întreruptorului căii de alimentare de rezervă.trifazată. notat prin “b” pe figura 10. protec ia prin relee a căii de rezervă comandă deconectarea întreruptorului respectiv şi. c). în ipoteza că acesta s-a produs pe calea de alimentare normală. Timpii de deionizare necesari în func ie de tensiunea de exploatare şi felul întreruperii alimentării: a . Totodată se mai asigură un interval de timp pentru deionizare.

până la momentul to .10. Odată cu întreruperea alimentării. instala ia func ionează în regim normal. tura ia motoarelor începe să scadă. precum şi a tura iei motoarelor asincrone alimentate de la aceste bare.6. în cazul realimentării prin AAR La dispari ia tensiunii pe bara consumatorului. a curentului absorbit şi a tura iei motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit. sesizând defectul. a curentului total de pe circuitul de alimentare a barelor. dispozitivul AAR intră în func iune şi.2. comandă declanşarea întreruptorului I3 . Protec ia liniei. tura ia şi ceilal i parametri ai motoarelor având valorile nominale. Curbele de varia ie în timp a tensiunii pe bare. Fig. de exemplu un scurtcircuit pe linia L1 din figura 10. curbele de varia ie în timp a tensiunii pe barele sta iei ST. În cazul acestor diagrame s-a considerat că. după trecerea pauzei tAAR . în cazul unei scurte întreruperi în alimentare.6 sunt prezentate.În figura 10. comandă declanşarea întreruptorului I1 şi apoi anclanşarea întreruptorului I2 . La momentul to s-a produs un incident. ele 122 . Pe timpul pauzei de AAR tensiunea furnizată de sursa de alimentare (figurată cu linie plină) şi curentul de alimentare al sta iei considerate sunt nule.

Fig.7.7 şi este arătat în figura 10.5) în care ns este tura ia de sincronism.10. motoarele debitează curen i fie pe defect (dacă acesta există pe bare). toate motoarele “se frânează în grup”. În consecin ă şi valoarea tensiunii pe bare.8). ns (10. se reduce treptat. iar n tura ia motorului la un moment dat. Totodată. în contul energiei cinetice acumulate anterior de rotoarele şi piesele în mişcare ale mecanismelor antrenate. tura iile lor reducându-se după aceeaşi alură comună. Tensiunea Ur aplicată motoarelor în momentul realimentării va fi deci mai mică decât tensiunea nominală. aşa cum se poate vedea pe oscilograma din figura 10. în momentul tr al realimentării. 123 .continuând totuşi să se rotească tot mai lent.9. în loc să scadă relativ brusc ca în cazul unui scurtcircuit pe bare. fie unele celorlalte. Odată cu frânarea. pe această cale făcânduse schimb de energie între motoare. În acest ultim caz.6 prin caracteristica trasată cu linie-punct. deci creşterea alunecării s.9 şi rela ia 10. valoarea impedan ei motoarelor asincrone începe să scadă. cel pu in în prima parte a pauzei de AAR. Oscilogramele tensiunii sursei de alimentare şi a tensiunii men inute de motoarele asincrone pe bara sta iei ST după ce i s-a întrerupt alimentarea Motoarele asincrone sunt consumatori la care impedan a variază în func ie de tura ie (vezi schema echivalentă din figura 10. Cuplul pe care motorul asincron îl poate dezvolta la arbore este propor ional cu pătratul tensiunii care i se aplică (fig. curentul va fi cu atât mai mare cu cât tura ia motoarelor va fi mai scăzută şi deci valoarea alunecării s va fi mai apropiată de unitate: s= ns − n . în contul energiei acumulate în câmpul lor magnetic. In acest fel. datorită căderilor mai mari de tensiune din impedan ele generatoarelor şi ale căilor de alimentare.10.

Totodată. Este însă posibil ca motoarele să nu autopornească. În momentul tr cuplurile dezvoltate fiind mai mici decât celelalte rezistente. trebuie avut în vedere că în cazul pornirilor normale. corespunzător tensiunii care se stabilizează în momentul frânării la o valoare scăzută. prin linii punctate s-a prezentat alura caracteristicilor în cazul în care motoarele asincrone nu reuşesc să autopornească. suma puterilor nominale ale motoarelor care trebuie să autopornească şi curen ii lor de pornire sunt mai mari. impedan ele surselor şi ale căilor de alimentare sunt mai mari. • • • În figura 10. Fig. Această situa ie este marcată în figura 10. Valoarea curentului absorbit de motoare creşte treptat şi odată cu aceasta valoarea tensiunii la bare scade din ce în ce mai mult. în esen ă. motoarele continuă să se frâneze.6. notată prin Ufr . Deoarece func ionarea reintră în normal fără interven ia personalului de exploatare. Caracteristicile cuplului mecanic Aceasta se poate întâmpla dacă în pe care un motor asincron îl poate furniza momentul realimentării motoarele la arbore pentru diferite valori ale au ajuns la o tura ie prea mică şi tensiunii care i se aplică deci curentul absorbit de acestea fiind foarte mare. se concretizează printr-o “avalanşă de tensiune” pe bare şi frânarea în final a motoarelor. valoarea tensiunii Ur se dovedeşte insuficientă pentru dezvoltarea unui cuplu mai mare decât cel rezistent. datorită căderilor mari de tensiune din re eaua de alimentare. 124 . motorul începe să se accelereze. ceea ce antrenează scăderea în continuare a tura iei motoarelor.8. Condi iile de autopornire vor fi cu atât mai grele cu cât: tAAR şi alunecările în momentul realimentării tr vor fi mai mari. ştiindu-se că la motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit Ip=(4-7)Inom . În cazul realimentării prin AAR căderea de tensiune este produsă de suma şocurilor de curent absorbite de toate motoarele care ar trebui să autopornească simultan. motoarele sunt conectate pe rând şi de fiecare dată căderile de tensiune sunt produse de şocul de pornire al câte unui singur motor.Dacă cuplul produs de motor este mai mare decât cuplul cerut de mecanismul antrenat.10. în astfel de cazuri se spune că motorul asincron “autoporneşte”. Se poate observa uşor că are loc un fenomen în avalanşă care.6 prin curbele pline de după momentul tr . Acestea ajung să absoarbă curentul Ifr .

exprimând în mărimi relative în raport cu parametrii nominali ai motorului.2. M ∗mot . Prin urmare.9.9  β 2 . Se consideră schema echivalentă a motorului asincron din figura 10.momentul rezistent al mecanismului antrenat la tura ia corespunzătoare alunecării “s”. 2 Pentru a verifica dacă sunt asigurate condi iile de autopornire după pauza de AAR. La majoritatea mecanismelor de servicii interne din centrale şi sta ii. alunecarea la care se asigură realimentarea. (10. De exemplu.1 + 0. 125 . pentru asigurarea autopornirii trebuie deci să se verifice următoarea condi ie analitică: M ∗mot . cum sunt cele de ridicat. cuplul dezvoltat de motor este mai mare decât cuplul rezistent al mecanismului antrenat. se calculează valoarea tensiunii de pe barele la care este conectat motorul în momentul realimentării şi această valoare trebuie să fie mai mare decât valoarea minimă necesară care rezultă din condi ia (10. momentul rezistent nu depinde de tura ie. (10. Deoarece cuplul dezvoltat de motor este propor ional cu pătratul tensiunii de realimentare. valoarea momentului rezistent variază cu tura ia. respectiv.2. autopornirea motoarelor va fi asigurată dacă valoarea tensiunii care li se aplică în momentul realimentării va satisface următoarea condi ie în mărimi relative nominale: U ∗2r f M ∗rez .6) în care: .10.s (10.8)  ns  în care β este coeficientul de încărcare al ansamblului motor-mecanism antrenat.7). M*rez.2.  n M rez = 0.tensiunea de realimentare.s U ∗2r f M ∗rez .s .Verificarea şi asigurarea condi iilor pentru autopornirea motoarelor asincrone În paragraful anterior s-a arătat că autopornirea unui motor asincron este asigurată dacă la tura ia.7) La unele mecanisme.s .s . cum sunt pompele sau ventilatoarele.s . U*r M*mot. pentru o caracteristică de tip ventilator se poate considera: Valoarea acestui coeficient poate fi considerată egală cu raportul dintre puterea absorbită de motor din re ea la tura ia n şi puterea sa nominală.momentul pe care îl dezvoltă motorul alimentat cu tensiunea nominală la alunecare “s”.

valoarea ei putând fi considerată egală cu raportul: scr = r .b) Deoarece în practică alunecarea critică are valori foarte mici. x sc (10. Aplicând legea lui Ohm.9) La motorul complet frânat.9. (10.c) poate fi aproximat egal cu unitatea: Z ( s) Z sc Fie: Ks Kp s  ≅ 1 +  cr   s - 2 . de ordinul 5-20%.11. impedan a acestuia are valoarea minimă. (10.10) rezultă: Z ( s) Z sc =  r 2   + x sc  s 2 r 2 + x sc 2 = s  1+  cr   s 1+ s 2 cr 2 .11.10. care este dat în cataloage de către fabricile constructoare. deci pentru alunecarea s=1. multiplul curentului nominal la pornire (s=1 şi U=Unom ).11.  s 2 (10. (10.12) şi respectiv pentru s=1: 126 . se poate scrie: K ( s) I nom = U nom . Z ( s) (10.10.11.a) în care scr este alunecarea critică corespunzătoare cuplului maxim (fig. numitorul expresiei (10.10) Împăr ind rela iile (10.9) şi (10.8).Fig. numită impedan a de scurtcircuit: 2 Z sc = r 2 + x sc . Schema echivalentă simplificată a motorului asincron Impedan a motorului asincron are expresia:  r 2 Z ( s) =   + x sc .c) multiplul curentului nominal absorbit de motorul care se roteşte cu alunecarea s în momentul realimentării.

În figura 10.c).10 sunt prezentate alurile unor astfel de curbe pentru un caz concret.11. se poate ob ine cu rela ia: 2 2 GDe2 = GDmot + GDmec .15) I ap = K ( s) I nom Ur . Schema echivalentă a sistemului studiat Dacă realimentarea sta iei ST se face de la barele unei centrale sau ale unui sistem S. care este scrisă pentru tensiunea nominală şi inând seama că în momentul realimentării motorului i se aplică tensiunea Ur .14) Valoarea alunecării sr .K p I nom = U nom . Curbele de frânare pentru mecanisme cu moment rezistent de tip ventilator Fig.16) Având în vedere rela ia (10.12). (10. U nom (10. Tm = 364 Pnom [ kW ] 364 Pnom [ kW ] 2 2 2 [ 2 ] 2 s [ ] (10. la care ajunge ansamblul motor-mecanism antrenat în momentul realimentării. Momentul de gira ie echivalent al ansamblului motor-mecanism antrenat.10. în func ie de raportul dintre durata t a întreruperii alimentării şi constanta mecanică de timp Tm a ansamblului motor-mecanism: în care GD2 este momentul de gira ie.10.11). (10.17) Fig. atunci când acestea sunt cuplate direct. curentul absorbit în momentul autopornirii poate fi determinat cu rela ia:  rot   rot  10 4 GD 2 Nm 2 ns2  GD tfm ⋅ n     min  =  min  . ca în figura (10. şi se notează cu Zm (sr) impedan a echivalentă a 127 .11. rezultă: K ( s) = s  1 +  cr   s  2 (10. se determină experimental. iar Pnom este puterea nominală a motorului.10.13) Împăr ind ultimele două rela ii şi inând seama de (10. Z sc Kp .

Astfel.19) Sap ∑ reprezintă suma puterilor absorbite de motoarele care ar autoporni de la alunecarea sr . valoarea tensiunii de realimentare poate fi exprimată astfel: U r = Ub Z m ( sr ) Z m ( sr ) + Z al = Ub 1 1 = Ub . (10. 2 Z al U nom Z al 1+ 1+ ⋅ 2 Z m ( sr ) Z m ( sr ) U nom (10. într-o primă etapă se recurge la metode simplificate. Dacă rezisten a ohmică a căii de alimentare este suficient de mică pentru a putea fi neglijată se poate folosi rela ia: ( S sc ) = 3 2 U nom .18) Se ob ine următoarea formulă de calcul a raportului dintre tensiunea Ur aplicată motoarelor în momentul realimentării şi tensiunea Ub care se stabileşte în final pe barele de la care se face alimentarea: Ur = Ub 1+ 1 .7). În rela ia (10. x al (10. se poate considera Ub =Unom =ct.21) După cum s-a amintit. în cazul în care aceasta ar fi alimentată de la un sistem de putere infinită. Determinarea alunecărilor sr la care ajung motoarele în momentul realimentării poate fi destul de laborioasă şi din această cauză. în cazurile când 128 .motoarelor la alunecările acestora din momentul realimentării. valoarea tensiunii pe barele sta iei ST. autopornirea motoarelor asincrone va fi asigurată dacă în momentul realimentării.20) iar S sc este puterea de scurtcircuit trifazat pe barele sta iei ST. În caz contrar trebuie ac ionat în sensul uşurării condi iilor de autopornire enumerate spre sfârşitul paragrafului anterior. S ap ∑ ( S sc3) (10. calculată în mărimi relative cu rela ia (10.19) Dacă realimentarea se face de la barele unui sistem care este practic de putere infinită. cu caracter acoperitor.19) va fi mai mare decât tensiune minimă necesară care rezultă din condi ia (10. dacă la borne li s-ar aplica tensiunea nominală: S ap = ∑ K ( sr )S nom = ∑ ( 3) K ( S r ) Pnom η nom cosϕ nom .

contribu ia pe care o poate avea RAR-ul la asigurarea continuită ii în alimentarea consumatorilor este mai redusă. în locul condi iei (10. de cele mai multe ori defectul de izola ie nu mai apare. în func ie de alunecare. în cazul în care motoarele ajung să se frâneze total se foloseşte condi ia: U ∗2r f M ∗rez . Dacă alimentarea defectului este întreruptă o durată scurtă de timp. condi ia (10. În func ie de numărul de faze declanşate ini ial de protec ia prin relee şi apoi reanclanşate automat. După unele statistici de exploatare. În compara ie cu AAR-ul. a caracteristicii cuplului pe care îl poate dezvolta motorul asincron şi a celei definite de rela ie (10. Având însă în vedere costul lor relativ scăzut.caracteristica cuplului rezistent este de tip ventilator.2.1. 129 .nom . Reanclanşarea automată rapidă (RAR) 10.7) se poate folosi condi ia: U ∗2r f M ∗rez . Reanclanşarea automată monofazată se foloseşte la linii mai importante de 100-400 kV la care.8). (10.Principiul de realizare Instala iile de RAR au în principiu acelaşi scop ca şi cele de AAR şi anume. restabilirea alimentării consumatorilor în cazul unui defect pe circuitul de alimentare. Pentru toate motoarele asincrone. suficientă pentru deionizarea spa iului de arc electric prin care s-a produs defectul şi apoi se restabileşte alimentarea cu energie electrică. la care între cuplul de pornire Mp şi cuplul maxim caracteristica cuplului este monoton crescătoare. pentru fiecare fază în parte. în sta ii se folosesc două feluri de instala ii de RAR: trifazate (RART) şi monofazate (RARM).3. M ∗mot .23) În mod acoperitor.2. când motoarele nu ajung să se frâneze total. în acest scop.23) poate fi folosită la o primă verificare a reuşitei autopornirii şi în cazurile unor întreruperi în alimentare foarte scurte. M∗p (10. eficien a economică a instala iilor de RAR este foarte ridicată.22) Recomandăm verificarea acestei condi ii prin trasarea pe o aceeaşi diagramă. ceea ce justifică actuala lor folosire pe scara cea mai largă. trebuie prevăzute întreruptoare cu dispozitive de ac ionare distincte.max. 10.3. Folosirea reanclanşării automate rapide se bazează pe observa ia că o bună parte dintre defectele care apar pe circuite aeriene au un caracter trecător. acest lucru se întâmplă în 80-95% din cazurile de scurtcircuite pe liniile aeriene.

a cărei probabilitatea de succes. care de această dată poate fi mai mare de 5 secunde . cele mai multe scheme de RAR se prevăd să comande o singură reanclanşare. 130 . în cazul insuccesului primei reanclanşări . În stadiul actual al tehnicii este indicat ca pentru primul ciclu. de exemplu. trebuie avute în vedere două aspecte esen iale: • asigurarea unei durate de întrerupere a alimentării suficient de mare pentru deionizarea canalului de arc electric (fig. tRAR să fie de ordinul 0. tRAR . Pentru linii aeriene de foarte mare importan ă se prevăd uneori RAR-uri care. • reducerea la minimum necesar a duratei totale de întrerupere.3-1. a cărei probabilitate de succes este de numai 5-15%. depăşeşte cifra de 60%. problema autopornirii motoarelor etc. avându-se în vedere calitatea alimentării.10.comandă şi o a doua reanclanşare. Această valoare este normal să fie mai mică decât procentul de defecte trecătoare pe circuite aeriene avându-se. În figura 10.5).după încă o pauză. Pentru stabilirea duratei totale de întrerupere la primul ciclu de RAR. în vedere eventualitatea refuzului de func ionare al întreruptorului.0 secunde.În practică. conform aceloraşi statistici de exploatare.12 este prezentată schema de principiu a unei instala ii de RAR cu un singur ciclu de func ionare.

Temporizarea acestuia se fixează avându-se în vedere atât durata totală de întrerupere necesară tRAR . fie de către întreruptorul care a declanşat. elementul de pornire transmite direct impulsul de excitare a releului de timp. precum şi scoaterea din func iune a RAR-ului pentru revizii sau alte cauze care pot interveni în exploatare. de exemplu. prin legătura notată cu λ . La liniile prin care se face o alimentare radială a consumatorilor. Elementul de conectare a schemei de RAR este o cheie prevăzută în laborator pe panourile cu protec ii şi automatizări. Cheia de RAR se închide numai după punerea sub tensiune reuşită a circuitului şi . reanclanşarea şi în cazul unei manevre greşite de deconectare comandată în celulă de către personalul de exploatare. Ea permite deconectările voite ale liniei. deoarece poate avea o contribu ie mai mare la continuitatea alimentării asigurând. cu condi ia să existe necoresponden ă între pozi ia sa şi pozi ia cheii de comandă.se deschide înaintea unei deconectări voite.Comanda de intrare în func iune a instala iei de RAR poate fi dată fie de protec ia prin relee. 131 . Preferabilă este cea de a doua variantă (reprezentată cu linie plină).evident . cât şi duratele de func ionare ale protec iei prin relee şi ansamblul întreruptor-dispozitiv de ac ionare. Într-un astfel de caz întreruptorul poate transmite comanda de intrare în func iune a RAR-ului printr-unul din contactele sale auxiliare normal închise.

La liniile la care alimentarea se face la cele două capete de la surse diferite este necesar în plus un element de control al sincronismului sau al lipsei de tensiune pe linie care. introduce o condi ie restrictivă. Fig. Legătura λ nu intervine în acest caz. în schema principială din figura 10.2. În cazul în care tensiunea lipseşte.13.2.10.12 acest element este intercalat în serie. Elementul de comandă ac ionează asupra întreruptorului. dar poate să influen eze şi elementul de temporizare al protec iei. care pot conduce la topirea contactelor întreruptorului şi uneori chiar la explozia acestuia. Efectuând o opera ie de conjunc ie. 10. Coordonarea func ionării RAR-ului cu func ionarea protec iei prin relee este o problemă cu implica ii multiple şi celor ce doresc informa ii în acest sens le recomandăm să consulte paragraful respectiv din [2]. respectiv reanclanşări repetate. în schema logică a instala iei de RAR. Cu această energie se excită un releu intermediar cu contacte suficient de robuste pentru a transmite apoi comanda dispozitivului de ac ionare al întreruptorului. Blocajul împotriva ac ionărilor repetate exclude fenomenul de “sărituri ale întreruptorului”. comanda de reanclanşare se dă cu ajutorul energiei înmagazinate de un condensator. într-o primă etapă. între elementul de pornire şi cel de întârziere.cum sunt şi cele din laborator . La unul din capete .3. cele două instala ii de RAR vor intra în func iune.de exemplu B .se face numai controlul tensiunii pe linie.13. Acest element poate fi folosit şi pentru fixarea numărului de cicluri al RAR-ului. Schema de principiu a instala iilor de RART în cazul liniilor cu alimentare de la ambele capete Pentru ca RAR-ul din sta ia A să poată transmite comanda de reanclanşare întreruptorului I1 mai este necesar ca: 132 . Se men ionează că la schemele de RAR cu condensator .pentru reîncărcarea condensatorului trebuie aşteptat un scurt interval de timp care poate fi de ordinul minutelor. în sensul accelerării acesteia. releul de minimă tensiune permite transmiterea comenzii de reanclanşare la întreruptorul I2 şi deci se realizează punerea sub tensiune a liniei. RART şi RARM la linii cu alimentare de la ambele capete În cazul unui scurtcircuit în punctul K din figura 10. după ce protec iile prin relee vor deconecta întreruptoarele I1 şi I2 . La unele instala ii de RAR.

sincronismul se men ine prin celelalte două faze şi eventual pământul care înlocuieşte scurt timp faza deconectată (fig.10. înfăşurarea releului maximal de curent R este parcursă de un curent practic nul.15). Dacă una din linii este deconectată.14 este prezentată o schemă la care sincronismul este păstrat datorită existen ei a două linii de legătură între sta iile A şi B. În figura 10. Fără a mai fi necesar un al doilea circuit paralel. în prealabil. În acest scop. Fig.• • fie să se verifice. în sta iile cu tensiuni de 110 kV sau mai mari se foloseşte tot mai mult reanclanşarea automată monofazată RARM.14. în exemplul din figura 10. Deoarece aproximativ două treimi din defecte sunt monofazate. presupunându-se cele două linii identice. înfăşurarea releului R este parcursă de un curent propor ional cu cel care circulă pe linia rămasă în func iune.14 s-au prevăzut două reductoare de curent legate în “schema octală“. Schema de principiu a instala iilor de RART în cazul păstrării sincronismului prin una din cele două linii La o astfel de schemă este suficientă prevederea la RAR-urile dintr-una din cele două sta ii a controlului lipsei de tensiune pentru ca realimentarea liniei să se facă numai după o întrerupere care să permită deionizarea canalului de arc. 133 .10. să se aştepte un moment suficient de apropiat de cel al sincronismului sau chiar să se ac ioneze automat în acest sens. în locul unor elemente de control al sincronismului se prevede doar un element de verificare al continuită ii în func ionarea celei de a doua linii de legătură. la RAR-uri mai perfec ionate. fie. La sta ia de la celălalt capăt. În regim normal. că sunt îndeplinite condi iile de sincronism ale tensiunilor de pe linie şi de pe barele sta iei A. Releul se excită şi prin închiderea contactului său normal deschis permite transmiterea comenzii de reanclanşare. pe durata cât o fază este deconectată.

DAS-urile realizează ceea ce la prima vedere poate să pară un paradox: mărirea în ansamblu a continuită ii în alimentare prin întreruperea pentru moment a alimentării unor consumatori la care consecin ele ar fi mai pu in grave.10. 10.16 se prezintă schema de principiu a unei instala ii de DAS prevăzută într-o sta ie electrică importantă. Prin urmare.15. dacă gradul de nesimetrie la func ionare în două faze sau două faze şi pământ este admisibil şi dacă instala iile de legare la pământ ale neutrelor transformatoarelor din cele două sta ii sunt suficient de larg dimensionate. În figura 10. la care o întrerupere poate avea drept consecin ă pierderi de vie i omeneşti sau daune băneşti foarte mari. • Se asigură alimentarea în continuare a principalelor servicii interne din centrale şi sta ii. declanşarea finală poate fi de asemenea monofazată. centrale sau linii importante de alimentare şi a rezultat un deficit de putere . • În anumite situa ii foarte grave se evită ieşirea din sincronism şi apoi din func iune a tuturor grupurilor sistemului. când au ieşit din func iune grupuri de mare putere. Descărcarea automată a sarcinii DAS DAS-ul se prevede în centrale şi sta ii cu scopul ca . Prin reducerea cererilor de putere se restabileşte echilibrul cu puterea activă care mai poate fi momentan furnizată şi în acest mod se ob in cel pu in trei avantaje esen iale. • Se asigură alimentarea fără întrerupere a consumatorilor importan i. Schema unei linii echipate cu instala ii de RARM În cazul când defectul ar fi persistent.2.Fig.4.să fie deconecta i automat o parte dintre consumatorii mai pu in importan i. 134 . creându-se posibilitatea unei rapide puneri în func iune a grupurilor de rezervă şi a repunerii în func iune a elementelor care au fost deconectate fără a fi suferit avarii. în paralel cu introducerea DAS-urilor în sistemele electroenergetice.imediat după avarii grave. trebuie luate toate măsurile organizatorice şi făcute toate investi iile posibile şi ra ionale pentru ca func ionarea acestor instala ii automate să fie cât mai rară. Evident că.

deoarece un deficit de putere are drept consecin ă micşorarea frecven ei. DAS-urile pot fi prevăzute cu elemente logice. dar uneori se recomandă a se încerca stabilizarea frecven ei la 49 Hz. la DAS-urile de construc ie mai recentă. 135 . DASviteza de varia ie dt dt 2 ul poate intra în func iune de exemplu la 48 Hz.Fig. In cazuri grave se pot sacrifica de la început câteva sau chiar toate tranşele. dar chiar la instala iile complexe nu este mai mare decât şase.16. se măsoară d2 f df şi uneori chiar accelera ia a scăderii frecven ei. Numărul de tranşe de sacrificiu se stabileşte de la caz la caz.10. Avându-se în vedere rapiditatea cu care se pot produce fenomenele în sistemele electroenergetice şi uneori pentru a se evita selec ia prin temporizare. pot comanda şi reanclanşarea tranşelor cu consumatori mai importan i. care odată cu restabilirea valorii frecven ei. pentru a determina de la început tendin a de desfăşurare ulterioară a procesului. Schema de principiu a unei instala ii de DAS Elementul de pornire este un releu de frecven ă.

5. Planul de dispozi ie al tablourilor cu aparatajul de protec ie şi automatizare BIBLIOGRAFIE 1. Rejimî energheticeskih sistem. Gosenergoizdat. Moscova Leningrad. 10.a.10.1. BADEA. Pentru uşurarea orientării la cele două tablouri cu aparatajul de protec ie şi automatizare (poz. ale căror întreruptoare nu s-au deconectat. I.18.3. Bucureşti. SIROMIATNIKOV. Astfel. 2. 528 p. L.M. 1973.2). Editura tehnica. 1960.2. ş.şi restul circuitelor importante de alimentare a serviciilor interne. sau Ed. 356 p. atunci când deficitul de putere este foarte mare şi nu sunt prevăzute puteri suficiente în grupuri de casă Dieselelectrice sau dacă nu se pot asigura condi iile de autopornire pentru to i consumatorii importan i de servicii interne. Editura Tehnică. în figura 10.eventual pe tranşe . În dreptul fiecărui dulap de protec ie şi automatizare (DPA) care intră în compunerea tablourilor este notat numărul său din laborator şi simbolul circuitului primar deservit.17. Rejimî rabotî asinhronnîh i sinhronnîh elektrodvigatelei. Fig. Ed. 384 p. ventilatoare etc. se reanclanşează automat . Gosenergoizdat. I. După terminarea autopornirii serviciilor interne. 360 p. 1963. MARKOVICI.3.A. cu o mică temporizare uneori se comandă chiar şi deconectarea unei păr i din electropompele de alimentare. Moscova.2 din fig. Bucureşti. Protec ia şi automatizarea sistemelor electrice. Ed.DAS-urile sau automatizări asemănătoare pot fi folosite şi la serviciile interne ale centralelor termoelectrice.18 este prezentat planul lor de dispozi ie. 3. Protec iile prin relee şi automatizările existente în laborator Toate aceste instala ii sunt prezentate prin simbolii folosi i în practică pe schema monofilară din figura 10. 1963. 136 .2.

Exemplificările din text. comanda (de anclanşare sau de declanşare).TEMA NR. D.11 NO IUNI DE BAZĂ PRIVIND CIRCUITELE SECUNDARE DIN CENTRALE ŞI STA II CU APLICA II LA ÎNTRERUPTOARELE DE ÎNĂLTĂ TENSIUNE SCOPUL URMĂRIT În principal se urmăreşte însuşirea câtorva no iuni de bază cu privire la modul de gândire în conceperea schemelor de circuite secundare. 11. Totodată.6. vă propunem să “citi i” schema circuitelor secundare ale unui întreruptor la care comanda se face prin două butoane şi cu folosirea unui releu de fixare a comenzii. o posibilitate de verificare a modului în care v-a i însuşit no iunile de bază privitoare la schemele de circuite secundare. 11. ajuta i de unele lămuriri date în text. Totodată. se recomandă revederea no iunilor prezentate în cadrul temei nr. CONSIDERA II TEORETICE 11. precum şi lucrările ce se vor efectua în laborator se referă la circuitele secundare de comandă şi semnalizare ale întreruptoarelor de înaltă tensiune utilizate în centralele şi sta iile din ara noastră.2.2.1. Precizarea func iunilor pe care trebuie să le îndeplinească o schemă de circuite secundare În cazul unui întreruptor de înaltă tensiune la care se vor referi exemplificările din această lucrare. C. semnalizarea de avarie.1. 137 . în finalul acestei tematici vă propunem prin paragraful 11. prin această lucrare se urmăreşte familiarizarea studen ilor cu sistemul de simbolizare şi reprezentare a schemelor de circuite secundare [3]. semnalizarea de pozi ie.2. controlul integrită ii circuitelor de comandă. referitoare la circuitele secundare aferente separatoarelor de înaltă tensiune. B. În acest sens se studiază diverse moduri în care condi iile corespunzătoare unei bune exploatări pot fi reflectate în structura schemelor de circuite secundare. De asemenea. În acest sens. circuitele secundare trebuie să realizeze următoarele patru func iuni: A.3.

pregătire declanşare: Dc comandă declanşare). elementul de execu ie . Aceste circuite simple au principalul dezavantaj că nu respectă prima din condi iile impuse circuitelor de comandă.11.b. a întreruptorului.comandă anclanşare. În cadrul lucrărilor din laborator. Variante de scheme corespunzătoare func iunilor pe care trebuie să le îndeplinească circuitele secundare ale unui întreruptor de înaltă tensiune Circuite de comandă Circuitele de comandă servesc la ac ionarea voită.pregătire anclanşare. locul de unde se transmite comanda . • să permită atât comanda manuală. studen ii.anclanşat.). Circuitele de comandă ale unui întreruptor de înaltă tensiune în forma lor cea mai simplă sunt prezentate în figura 11.pachet. Atât în schema din figura 11. cât şi comanda automată (prin circuitele de protec ie şi automatizări. de la fa a locului sau de la distan ă. Principalele condi ii impuse circuitelor de comandă ale unui întreruptor de înaltă tensiune sunt următoarele: • impulsurile de comandă să aibă o durată limitată (până la terminarea opera iei comandate). A. realizat prin suprapunerea pe axul de ac ionare a mai multor pachete prevăzute fiecare cu câte două contacte. în urma analizei schemei.1 vor identifica contactele respective.loc de comandă. A . RAR etc. Ap .dispozitiv de ac ionare. Această cheie are patru pozi ii în raport cu panoul pe care se montează (două fixe şi două operative.2. durata impulsului este dependentă de 138 . cheia de comandă este un comutator .declanşare. În cele ce urmează se folosesc câteva denumiri şi anume: persoana care efectuează opera ia .a) sau sub forma din figura 11. Dp .2 cât şi în schemele din celelalte figuri nu s-a notat pe care din cele şase pozi ii trebuie să se închidă contactele cheii de comandă. de comandă) şi şase pozi ii distincte în func ie de starea contactelor (cele şase pozi ii sunt denumite: D . vor stabili pe care pozi ii trebuie să fie închise contactele respective şi pe baza diagramei cheii de comandă din figura 11.1. • să nu permită anclanşări repetate (numai sărituri) dacă dispozitivul de ac ionare nu este prevăzut cu un astfel de blocaj.11. Această diagramă poate fi prezentată sub forma unui tabel (fig. deoarece bobinele de ac ionare nu sunt stabile termic la curen i de lungă durată.2.2. NOTA. Ac . Cheia de comandă reprezintă elementul asupra căruia ac ionează operatorul atunci când vrea să transmită o comandă.operator.1. Pentru utilizarea ei într-o schemă de comandă este necesară cunoaşterea diagramei cheii de comandă în care se prezintă starea contactelor cheii în fiecare din cele şase pozi ii. Constructiv. În instala iile din ara noastră este folosită destul de mult cheia de comandă cu lampă inclusă.

cheie de comandă.bobina de declanşare.11. 139 . impulsul poate avea o durată mare care să ducă la distrugerea bobinei de ac ionare. s04 . s01 .operator. Fig.bobina de anclanşare. iar în caz de defectare a contactelor cheii.1 b401 .

poate fi folosit însă circuitul de comandă al anclanşării deoarece contactul normal închis ao1-2 este închis.3 140 . şi totodată pregătesc pentru folosire numai circuitul care este logic să fie folosit (de exemplu dacă întreruptorul este deschis circuitul de comandă al declanşării este întrerupt prin contactul normal deschis ao3-4 . Conform schemei de comandă din figura 11.11. Fig.2 Limitarea duratei impulsului de comandă se poate realiza cu ajutorul unor contacte auxiliare ale întreruptorului.11. ac ionate mecanic odată cu contactele principale ale întreruptorului.Fig.3 aceste contacte întrerup circuitul de comandă după ce întreruptorul a efectuat comanda primită.

Transmiterea unor comenzi manuale din altă parte decât de la locul de amplasare al cheii de comandă se poate realiza prin butoane de comandă ale căror contacte normal deschise se conectează de asemenea în paralel cu contactele cheii de comandă. 141 . Schema de comandă prezentată în figura 11. Comanda automată (prin RAR. Acele anclanşări repetate pot apărea în situa ia în care. dacă dispozitivul de ac ionare al întreruptorului nu este prevăzut cu un blocaj adecvat. În schema din figura 11.3 are dezavantajul că permite anclanşări repetate. Există mai multe solu ii pentru blocajul săriturilor. protec ie prin relee) este prezentată în schemă prin contactele notate “circuite de anclanşare automată“. respectiv “protec ie prin relee” şi amplasate în paralel cu contactele cheii de comandă.Prin intermediul cheii de comandă se realizează comanda manuală.4 este prezentată o solu ie ce foloseşte un releu intermediar notat d140. AAR. nedorite (numite în practică sărituri sau pompaj). odată cu ac ionarea cheii de comandă pe pozi ia comandă anclanşare (şi men inerea de către operator pe această pozi ie un timp suficient de lung) apare un impuls de declanşare prin protec ie (cazul închiderii întreruptorului pe un scurtcircuit).

• pozi ia declanşat sau anclanşat. prin contactul normal închis înseriat cu bobina de anclanşare. alimentate prin contactele auxiliare ale întreruptorului.5).lampă verde Fig. h 101 . Circuite de semnalizare a pozi iei Aceste circuite au rolul de a transmite personalului de exploatare informa ii asupra pozi iei întreruptorului de înaltă tensiune.5 142 . Pentru a se evita închiderea întreruptorului în situa ia în care operatorul men ine impulsul de comandă de anclanşare şi în acelaşi timp dispare impulsul dat de protec ie. nu mai permite transmiterea impulsurilor de anclanşare. Pentru un întreruptor este necesar să se eviden ieze: • pozi ia declanşat. releul intermediar se automen ine excitat prin contactul său normal deschis d1405-6 din circuitul 32.4 Odată cu declanşarea automată de către circuitele de protec ie a întreruptorului. necomandată prin cheia de comandă (adică diferen ierea comenzilor manuale prin cheia de comandă de cele automate sau cele din altă parte decât de la cheia de comandă).11.11.Fig. prin circuitul 33 se excită şi bobina releului intermediar care.11. B.lampă roşie h 102 . • pozi ia anclanşat. Una dintre cele mai simple scheme constă în folosirea a două lămpi de semnalizare: una de culoare verde pentru semnalizarea pozi iei declanşat şi una de culoare roşie pentru pozi ia anclanşat (fig.

7 este prezentată o schemă simplă pentru ob inerea unei barete BPL cu folosirea a două relee (d141 şi d142). 143 . Pentru diferen iere se poate folosi un semnal luminos pâlpâitor pentru comenzile automate.6 În figura 11. Fig.6. Se observă în această schemă folosirea pentru ob inerea unui semnal pâlpâitor a baretei de plus pâlpâitor (BPL). Schema respectivă este prezentată în figura 11.Această schemă simplă nu permite însă eviden ierea comenzilor automate de cele manuale.11.

Fig. prin închiderea contactului său normal deschis d1415-6 din circuitul 5 transmite plusul pe BPL şi deci lampa se aprinde. dar numai pe baza unui semnal luminos. Prin închiderea contactului său d1423-4 din circuitul 3 este alimentat releul d141. în cazul neconcordan ei lampa arzând intermitent. în cazul declanşării unui întreruptor prin protec ie: întrucât cheia de comandă rămâne pe pozi ia “anclanşat” va apare neconcordan ă între pozi ia cheii şi cea a întreruptorului şi deci lampa din cheie va arde intermitent. C. prin contactul d1413-4 din circuitul 4 se întrerupe alimentarea releului d142.8 va ajuta la în elegerea func ionării acestei scheme. De exemplu. Lampa va arde cu intermiten ă.11. 144 . Schema prezentată în figura 11.9 se bazează pe semnalizarea de fapt a concordan ei dintre pozi ia cheii de comandă şi pozi ia reală a întreruptorului: în cazul concordan ei lampa din cheie arde continuu. După închiderea cu temporizare a contactului d1413-4 din circuitul 4 schema revine în pozi ia ini ială şi totul se repetă .8 În prezent se utilizează foarte mult semnalizarea pozi iei întreruptorului prin intermediul lămpii incluse în mânerul cheii de comandă. Acesta. Contactul acestuia din circuitul 3 d1423-4 se deschide cu temporizare şi releul d141 se dezexcită. În acelaşi timp. Lampa se stinge deoarece s-a deschis şi contactul d1415-6 din circuitul 5. Circuite de semnalizare de avarie Schema de semnalizare de pozi ie cu folosirea unui semnal pâlpâitor permite diferen ierea comenzilor automate de cele manuale.Fig. Diagrama de timp din figura 11.7 Prin apăsarea butonului b101 din circuitul 6 lampa h103 se înseriază cu releul d142 între barete +BS şi -BS care este astfel calculat încât să se excite.11.

Astfel. Întrucât în cele mai multe situa ii declanşarea prin protec ie presupune un defect (o avarie). Fig.10 este prezentată schema corespunzătoare.11. Se observă că la îndeplinirea condi iilor arătate mai sus se transmite plusul pe bareta de semnalizare de avarie notată BSA.Pentru a se sesiza comanda automată ar trebui ca operatorul să urmărească permanent cheile de comandă ceea ce ar fi obositor. 145 . la o declanşare automată sau din altă parte decât prin cheia de comandă. cheia rămâne pe pozi ia “anclanşat” în timp ce întreruptorul trece în pozi ia declanşat. această semnalizare luminoasă trebuie completată cu un semnal sonor puternic care să atragă aten ia asupra declanşării.9 Acest semnal acustic constituie semnalizarea de avarie şi declanşarea lui se bazează tot pe apari ia unei neconcordan e între pozi ia cheii de comandă şi pozi ia întreruptorului. În figura 11.

Pentru eliminarea lui.11. 146 .Fig. ca un lucru nedorit. folosirea a două contacte ale cheii de comandă în serie este cerută de faptul că după cum se observă din diagrama cheii nu există un contact care să se închidă numai pe pozi ia “anclanşat” a acesteia. pe BSA se transmite numai un impuls de scurtă durată. Este necesar ca BSA să fie prevăzută cu autore inere. În momentul în care nici una din lămpi nu arde înseamnă ori că lampa este arsă. În acest caz. Acest lucru poate fi privit ca un dezavantaj. Circuite de control al integrită ii circuitelor de comandă Starea circuitelor de comandă ale unui întreruptor de înaltă tensiune condi ionează func ionarea acestuia. ori că unul din circuitele de comandă este întrerupt.10 În această schemă. Este deci foarte important să se ştie în orice moment că ele sunt gata de a fi folosite. deci pentru declanşarea semnalului de avarie numai în cazul unei comenzi automate de declanşare (sau din altă parte decât prin cheia de comandă) contactul ao9-10 al întreruptorului trebuie să fie un contact pasager (se închide numai pe durata scurtă când întreruptorul trece dintr-o pozi ie în alta. Oprirea semnalului se va putea face în acest caz printr-un buton corespunzător.11. D.11 este prezentată o schemă ce se poate folosi atunci când semnalizarea de pozi ie se face cu două lămpi (una verde şi una roşie).10 permite declanşarea semnalului de avarie şi în cazul în care la o comandă manuală de anclanşare întreruptorul refuză să se închidă. În figura 11. NOTA: Schema din fig. Oprirea semnalului de avarie se poate face de către operator prin trecerea cheii de comandă pe pozi ia “declanşat”.

în func ie de pozi ia întreruptorului. 147 .12.Fig.11. unul dintre releele d151 şi d152 este excitat (el se află înseriat cu bobina de ac ionare respectivă şi cuplat între baretele +BC şi -BC ) şi unul neexcitat.11 O schemă cu semnalizare acustică şi vizuală a întreruperii circuitelor de comandă este prezentată în figura 11.12 Se observă că întotdeauna. Fig.11.

2. pentru scurt timp apare situa ia în care ambele relee sunt dezexcitate. datorită şuntării releului respectiv de către contactele cheii de comandă.13 Temporizarea intrării în func iune a semnalizărilor acustice şi vizuale respective este necesară deoarece. Circuitele secundare ale unui întreruptor cu comanda prin butoane şi releu de fixare a comenzii 148 . din circuitul 42 se transmite plusul pe bareta de semnalizări preventive notată BSP. Ca urmare.11. urmează să fie folosit circuitul de comandă de declanşare). Din schema prezentată în figura 11.13 se observă că transmiterea plusului pe BSP are ca rezultat punerea în fuc iune.3. 11. d152 dacă întreruptorul este închis). după o anumită temporizare. ambele relee sunt dezexcitate şi deci prin contactele lor normal închise. în momentul transmiterii unei comenzi. a soneriei şi a unui releu de semnalizare cu clapetă. Acesta din urmă poate aprinde o casetă cu inscrip ia “întrerupere circuite de comandă“. ceea ce nu înseamnă însă circuit de comandă întrerupt. Fig.În momentul în care circuitul de comandă care urmează să fie folosit în mod logic este întrerupt (de exemplu. se dezexcită releul respectiv (d151 dacă întreruptorul este deschis. dacă întreruptorul este închis.

fig.4. în cazul cheii de comandă acest lucru este posibil datorită existen ei celor 6 pozi ii ale cheii.2. De remarcat faptul că ambele pozi ii ale releului sunt stabile şi trecerea dintr-o pozi ie în alta se face prin excitarea uneia sau alteia dintre bobine. condi ii prezentate în paragrafele anterioare. Cauza principală constă în faptul că butoanele. circuitele secundare diferă de cele când comenzile se transmit prin cheie de comandă. Vă propunem ca un exerci iu util să analiza i modul în care aceste circuite respectă condi iile impuse de o exploatare corectă. Ca urmare.11. În acest fel. în cazul folosirii butoanelor pentru comandă în schemă trebuie introdus un releu pentru fixarea (memorarea) comenzii. pozi ia contactelor releului permite memorarea (fixarea) ultimei comenzi. care nu au decât pozi ii de comandă. nu permit memorarea ultimei comenzi date. Fig.14 Schemele corespunzătoare utilizării acestui tip de releu sunt prezentate în figura 11. Acest releu notat d145 (schema de principiu .11. Realizarea practică în laborator a schemelor de circuite secundare ale unui întreruptor de înaltă tensiune Pentru o cât mai bună în elegere a schemelor prezentate în paragrafele anterioare în laborator există posibilitatea: • de a urmări modul în care sunt realizate practic aceste circuite în cadrul sta iilor din laborator.15.În cazul în care transmiterea comenzilor de ac ionare a întreruptorului se face prin intermediul a două butoane. 149 . 11.14) are două înfăşurări distincte şi 6 perechi de contacte.

În cadrul lucrărilor de laborator. cu ajutorul modelului se pot realiza pe rând schemele prezentate în paragrafele anterioare. relee de semnalizare. pe mai multe panouri au fost instalate toate aparatele necesare: o cheie de comandă cu lampă inclusă.• de a realiza pe un model fizic toate schemele prezentate. Pentru realizarea pe un model a circuitelor secundare aferente unui întreruptor de înaltă tensiune. una cu lumină verde. 150 . relee de timp. cele două bobine ale releului reprezintă cele două bobine de ac ionare ale întreruptorului. alta cu lumină roşie. Modelarea întreruptorului se face prin intermediul unui releu cu două bobine de ac ionare şi două pozi ii stabile de tipul RI-7. sonerie şi hupă. două lămpi. iar contactele releului modelează contactele auxiliare ale întreruptorului. Astfel. relee intermediare.

Heinrich. Regulament de exploatare tehnică a instala iilor de circuite secundare. Buhuş. nr. P. 5. 151 .10. PE 506. Partea electrică a centralelor electrice.Fig. Al. EDP. şi Guzun. oct.15 BIBLIOGRAFIE 1.I+II+III). În: Construc ii şi montaje energetice. Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta iilor electrice (vol.1971. şi Selischi. L. PE 504. 1983.. Modele pentru instruirea personalului din camerele de comandă electrice. Bucureşti. p.465-472. Al. 2. Instruc iuni pentru proiectarea sta iilor de conexiuni şi transformare. Selischi.. 3. Preda. I. Reprezentarea şi marcarea instala iilor electrice. 4. PE 111-7.11. B.

12. Un astfel de sistem.12 SARCINILE CU CARE POT FI ÎNCĂRCATE GENERATOARELE SINCRONE RACORDATE LA BARE DE TENSIUNE CONSTANTĂ 12. atunci când sunt legate la noduri din sistem la care tensiunea variază în limite restrânse. SCOPUL URMĂRIT Se consideră un grup electrogen compus dintr-un motor primar cuplat cu un generator sincron. Schema principială a sistemului studiat Se vor studia modul şi limitele în care poată să varieze puterea furnizată de grupul electrogen considerat. 152 . Încărcarea activă poate fi variată ac ionând asupra admisiei la motorul primar.1.12. multe dintre grupurile sau chiar centralele mai mici ale unui sistem electroenergetic puternic se pot considera că func ionează într-o situa ie asemănătoare cu cea a grupului din figura 12.1.TEMA NR.12. practic constante. este capabil să men ină frecven a şi tensiunea US la bare.1.1). Ansamblul consumatorilor alimenta i se presupune concentrat la barele sistemului. în serie cu o linie electrică la barele unui sistem “de putere infinită“ (fig. iar încărcarea reactivă ac ionând asupra valorii curentului de excita ie al generatorului sincron. având o putere suficient de mare şi o impedan ă echivalentă foarte mică. În practică.1. Sarcinile furnizate de un turbogenerator la barele unui sistem de putere infinită Încărcarea unui generator sincron se caracterizează prin două componente: puterea activă P şi puterea reactivă Q.2. Fig. la barele la care sistemul men ine tensiunea US constantă. Grupul este legat. prin intermediul unui transformator. CONSIDERA II TEORETICE 12.1.

Ufs se presupune cunoscută.2.1) Fig. Neglijând rezisten ele ohmice. puterea reactivă Qg debitată sau absorbită de generator va fi diferită de puterea Qb injectată sau absorbită la barele sistemului. este prezentată în figura 12. în lungul axei abciselor şi se consideră că sistemul îi men ine continuu constantă mărimea şi pozi ia. Observa ie. puterea activă Pb furnizată la barele sistemului se poate considera egală cu puterea Pg debitată de generator. în care E este tensiunea electromotoare aplicată în spatele reactan ei Xd a turbogeneratorului. ştiind că valoarea lor la statoarele generatoarelor de mare putere. se poate determina şi figura pe diagramă curentul corespunzător: 153 . având în vedere consumul de putere reactivă al reactan elor inductive ale transformatorului şi liniei. deci al unei maşini sincrone cu rotor cilindric şi poli îneca i. pe baza căreia se va face discu ia în continuare.3. Această tensiune este reprezentată în diagrama din figura 12. avându-se în vedere următoarele ipoteze: • motorul primar se consideră fără regulator de viteză. iar generatorul fără RAT. În schimb. schema echivalentă.2. Pentru un ansamblu de valori ale puterilor Pb şi Qb . X = X d + X T + X LE (12. la care este suficient a se lua în considera ie numai reactan a în lungul axei polilor xd.12. • se neglijează toate rezisten ele ohmice. precum şi la transformatoarele şi liniile de înaltă tensiune este mult mai mică decât valoarea reactan elor inductive. • se studiază cazul unui turbogenerator. În cadrul acestui paragraf valoarea reactan ei Xd constantă. se consideră În aceste condi ii. • se neglijează capacită ile liniei electrice.Studiul puterilor furnizate de grupul electrogen la barele de tensiune constantă se va face în cele ce urmează. Schema echivalentă a sistemuluui considerat Valoarea tensiunii fazice a sistemului.

1). se poate observa că unghiul pe care îl face fazorul jX I cu această nouă axă este tocmai unghiul ϕ . în raport cu această tensiune.12.3.I= Pb2 + Qb2 3U S şi ϕ = arctg Qb Pb . E .e.3) − − fs − Pentru unghiul dintre tensiunile E şi Ufs se obişnuieşte a se folosi nota ia Trasând o perpendiculară pe axa absciselor prin punctul A. în cazul în care s-ar fi presupus că se absoarbe o putere reactivă Qb de la barele la care este aplicată tensiunea Ufs . în final se determină valoarea şi orientarea t. . Diagrama fazorială corespunzătoare schemei din figura 12. Evident. (12.2 Presupunând că puterea reactivă Qb este furnizată consumatorilor inductivi racorda i la bare. 154 δ. cu care func ionează generatorul în condi iile considerate: E = U + jX I . în diagramă curentul s-a reprezentat decalat inductiv în raport cu tensiunea Ufs aplicată acestora. (12. Fie sistemul sistemul de coordonate rectangulare QAP. Ob inând valorile reactan elor prin măsurători şi având în vedere rela ia (12. curentul s-ar fi reprezentat decalat capacitiv.2) Fig.m.

valoarea proiec iei începe din nou să crească. pentru ca după punctul D să înceapă să se absoarbă putere reactivă de la bare. 155 . se vor analiza pe rând modul în care variază încărcarea activă a generatorului şi puterile Pb şi Qb furnizate la bare în două cazuri distincte: fie atunci când se ac ionează numai asupra admisiei de fluid la motor. cu puterea reactivă Qb furnizată la bare. fie atunci când se modifică numai valoarea curentului de excita ie. dacă curentul de excita ie este suficient de mare pentru ca tensiunea electromotoare E să aibă o valoare mai mare decât Ufs .3. generatorul se încarcă cu un curent I1 pur inductiv. Presupunând că prin intermediul curentului de excita ie al generatorului se reduce treptat unghiul de decalaj ϕ al curentului. se consideră fixată o anumită valoare a curentului de excita ie. Fazorul jKI . este deci sinfazic cu Ufs . În continuare.Proiec iile fazorului jXI pe ordonată şi.4) Deoarece tensiunea Ufs se consideră constantă. • puterea reactivă furnizată la bare scade treptat până la zero. • puterea activă debitată de generator la bare creşte continuu. A. generatorul absoarbe din sistem o componentă activă necesară pentru men inerea grupului electrogen în tura ia de sincronism. decalat cu un sfert de perioadă în urma tensiunii Ufs.să înceapă să crească. • decalajul ϕ .4). (12.scade de la 900 până la zero. reprezentată în diagramă prin segmentul OB.12. pentru ca apoi . men inând ie =ct. se presupune că se măreşte treptat admisia de fluid motor. ie şi deci a tensiunii electromotoare corespunzătoare. prin valori negative. În cele ce urmează. Se modifică numai admisia de fluid la motor În acest caz.devenind capacitiv . ca şi tensiunea electromotoare E. Extremitatea fazorului E se deplasează pe arcul de cerc BCDM cu centrul în O. Dacă ventilul de admisie al fluidului motor este complet închis. În acelaşi timp: • unghiul δ creşte. În această situa ie (fig. în punctul D.ini ial inductiv . de astă dată. pot fi interpretate ca propor ionale cu puterea activă Pb şi respectiv. La bare se furnizează o putere reactivă propor ională cu segmentul AB. Unghiul δ1 este egal cu zero. respectiv. lungimile celor două proiec ii AL şi AK . se observă că lungimea proiec iei AK scade odată cu puterea reactivă Qb injectată şi că atunci când decalajul devine capacitiv şi se absoarbe de la bare o putere reactivă tot mai mare. aşa fel încât componenta activă să devină nulă. pe abscisă sunt propor ionale cu valorile componentelor activă şi reactivă ale curentului I : XI a = XI cos ϕ şi XI r = XI sin ϕ . la o scară corespunzătoare. folosind diagrama din figura 12. Se presupune că se deschide pu in ventilul de admisie.

Observând că puterile Pb şi Qb variază cu mărimea E şi decalajul δ al tensiunii electromotoare E. cu ajutorul acestora se va exprima lungimea segmentului CK din figura 12.12. în cele ce urmează se vor prezenta expresiile acestor puteri în func ie de cei doi parametri.5). (12.7) . se ob ine: EU S sin δ .5) Fig.4 Diagrama fazorială în cazul varia iei puterii active a generatorului pentru ie=ct Pentru a înlocui parametrii I şi ϕ prin parametrii E şi δ. I cos ϕ = P= 3 E sin δ X (12. Puterea activă furnizată de generator poate fi scrisă sub forma: P = 3 U S I cos ϕ .6) în rela ia (12.3: XI cosϕ = E sin δ şi deci. X 156 (12.6) Înlocuind pe (12.

folosindu-se aceleaşi nota ii ca şi în figura 12.12.8) Folosind nota ia: Pmax = δ= π 2 . pentru (12.12) În figura 12. (12. cu această valoare a tensiunii electromotoare între faze. prin E s-a notat valoarea tensiunii electromotoare pe fază. X X (12.5.4.5 s-a reprezentat rela ia (12. se ob ine: E ∆U s U s2 Qb = cos δ − .10) Puterea reactivă furnizată sau absorbită de la bare are expresia: Q = 3U s I sin ϕ . respectiv unghiul δ : P = Pmax sin δ . X E ∆U S X . dacă ie şi deci E sunt constante şi se modifică admisia de fluid motor. Notând: 3 E = E∆ .11) Exprimând de astă dată lungimea segmentului AK din figura 12. (12. Fig.3 rezultă: XI sin ϕ = E cos δ − U s şi înlocuind în rela ia (12.10) pentru punctele de aceeaşi încărcare activă. (12. Varia ia puterii active debitată de generator 157 .în care. rela ia (12.7) devine: P= E ∆U S sin δ .9) se ob ine în final următoarea lege după care variază puterea activă debitată de generator.11).

în interiorul generatorului sincron echivalent. al cărui circuit statoric ar îngloba reactan ele transformatorului şi a liniei şi care ar func iona cu tensiunea constantă Ufs la borne. Pentru simplificarea problemei se va lua în considerare cazul unei maşini cu o singură pereche de poli. se vor ob ine la intersec iile familiei de caracteristici orizontale ale motorului primar cu caracteristica sinusoidală a puterilor pe care le poate debita generatorul. fiind însă decalate în spa iu printr-un unghi constant δ.5 printr-o caracteristică orizontală. ca şi dintre cele două tensiuni. este δ . Tensiunea electromotoare E indusă în stator se datoreşte în exclusivitate câmpului inductor.5). Deplasarea relativă a axei rotorice se va încheia atunci când se va restabili echilibrul dintre puterea primită şi puterea debitată de generator. respectiv puterea mecanică aplicată la arborele generatorului.4 şi 12. func ionarea trece pe caracteristica P5 . în sensul de rota ie al maşinii. După aceasta.cu unghiul δ pentru ie=ct . Ea poate fi prin urmare privită ca un vector care se roteşte solidar cu axa polară rotorică.12. Procesul de încărcare treptată a generatorului sincron cu putere activă poate avea loc până în punctul M. nu se mai poate stabili un echilibru între puterea mecanică aplicată la arbore şi puterea electrică debitată de generator. apar inând de astă dată statorului. Fenomenul de creştere treptată a unghiului δ. Se poate imagina în această situa ie o a doua axă. Pe figura 12. Se consideră tensiunea Ufs ca un vector solidar cu această axă statorică pe care sistemul de putere infinită o men ine continuu la o tura ie constantă. se va mări însă treptat şi puterea activă debitată de generator. Varia ia puterii dezvoltate de motorul primar odată cu modificarea admisiei de fluid motor de către personalul de exploatare este independentă de fenomenele care au loc în generator şi deci de unghiul δ. care se roteşte cu aceeaşi viteză de sincronism şi se confundă ca pozi ie cu axa polară rotorică.5. la unghiuri δ tot mai mari. Punctele succesive de func ionare. acelaşi ca şi decalajul dintre tensiunile E şi Ufs . se trece pe caracteristici ale motorului tot mai depărtate de abscisă. cele două axe vor continua să se rotească sincron. Mărind admisia de fluid motor. respectiv până la unghiul δ 4 = π 2 (fig. Prin urmare. Se consideră că maşina func ionează cu încărcarea activă P=0. 158 . Unghiul dintre cele două axe. respectiv în punctul B. i se poate da şi o interpretare spa ială. Mărind admisia de fluid motor. care nu mai intersectează caracteristica sinusoidală a puterilor electrice pe care le poate debita generatorul.5 se poate observa că dacă în punctul M se măreşte în continuare admisia la motorul primar. Odată cu creşterea unghiului δ. O anumită putere mecanică aplicată de motorul primar la arborele generatorului se reprezintă pe figura 12. studiat pe figurile 12. fix în raport cu rotorul şi care se roteşte odată cu acesta. rotorul va accelera şi axa sa va începe să se deplaseze înainte fa ă de axa statorică.

Pericolul pierderii sincronismului. care se aplică constant la arbore şi puterea activă debitată se va mări. P (12. Odată cu deplasarea tot mai rapidă a axei rotorice în raport cu axa statorică. de astă dată.Şi în aceast caz decalajul δ al axei rotorice va creşte. ele func ionează cu unghiuri δ având valori cu mult mai mici decât 900. pe măsură ce puterea activă debitată de generator va scădea. să se reducă cât mai mult admisia la motorul primar. dacă se lucrează cu un curent de excita ie suficient de mare având de exemplu. puterea activă debitată de generator va scădea. neîntârziat. având ca efect creşterea suplimentară a decalajului δ . În aceast mod.chiar atunci când generatoarele sunt încărcate la puterea nominală. În aceast mod va începe desfăşurarea unui proces în avalanşă.13) 159 . maşina sincronă va începe să func ioneze ca motor care absoarbe putere activă din re ea. Ajungându-se la decalaje mai mari decât 1800 . iar decalajul δ al axei sale va creşte tot mai repede. rotorul va acumula o energie cinetică tot mai mare.9) poate ajunge să fie chiar mai mică decât puterea nominală a generatorului. În practică. Ieşind din domeniul său de func ionare stabilă (por iunea BM). aşa fel încât puterea mecanică aplicată la arbore să scadă cât mai mult sub valoarea Pmax . puterea activă debitată de generator va scădea şi mai mult. în cadrul căruia. rotorul va părăsi regimul de rota ie sincronă cu axa statorică. Dezechilibrul dintre puterea mecanică P5 . un coeficient de siguran ă de forma: ks = Pmax . Fără a intra în detalii. Ca urmare. deci cu reactan e foarte mari. Pentru a caracteriza rezerva de stabilitate a unui generator care func ionează la un moment dat încărcat cu puterea P se poate folosi. când la o creştere a decalajului se mărea şi puterea debitată. Pentru readucerea în sincronism este necesar ca. trecându-se pe por iunea descendentă a caracteristicii sinusoidale. ceea ce va accelera şi mai mult creşterea unghiului δ. aşa cum a fost descris mai sus. de exemplu. o valoare apropiată de cea nominală . valoarea lui Pmax definită de rela ia (12. pe aparatele de măsurat ale generatorului se vor observa varia iile corespunzătoare ale parametrilor săi de func ionare. există numai în cazul generatoarelor legate la barele sistemului prin linii electrice foarte lungi. Într-un astfel de caz. trebuie men ionat că de regulă intervin o serie de factori care nu permit ambalarea grupului. Spre deosebire de comportarea până în punctul M. destul de rar în practică. se spune că maşina sincronă îşi pierde stabilitatea de func ionare.

Cu cât valoarea acestui coeficient este mai mare.6 îi va corespunde pe figura 12. se observă că odată cu valoarea tensiunii electromotoare E. Începând cu un curent de excita ie ie1 destul de mare şi reducându-l treptat.7 o altă caracteristică sinusoidală a puterilor active pe care 160 . B. valoarea tensiunii electromotoare E va scădea. cu atât puterea P cu care se func ionează în momentul respectiv este mai mică decât puterea Pmax la care s-ar pierde stabilitatea.12. Se modifică valoarea curentului de excita ie În acest caz. puterea activă debitată de generator la bare prin circuitul consderat fără pierderi se va men ine constantă. scade şi valoarea lui Pmax . locul geometric al punctelor prin care va trece extremitatea fazorului E va fi dreaptă Pg =ct . Pe diagrama din figura 12.9). Diagrama fazorială în cazul vari iei curentului de excita ie al generatorului pentru P=ct. Valoarea unghiului δ va creşte continuu. la o valoare care se notează.6. La barele sistemului se va furniza o putere reactivă tot mai mică. fiecărei valori a tensiunii electromotoare din figura 12.6. de exemplu. pentru ca după punctul D să se absorabă din sistem o putere reactivă tot mai mare. considerând fixată o anumită admisie de fluid motor. Fig. Deci. Având în vedere rela ia (12. Pg .

12.2. când caracteristica sinusoidală corespunzătoare va mai fi doar tangentă la caracteristica mecanică. Sincronismul maşinii se va men ine până la momentul în care se va coborî la valoarea notată prin E3 a tensiunii electromotoare. O reducere suplimentară a curentului de excita ie ar duce la pierderea stabilită ii de func ionare a generatorului.12. pentru o admisie de fluid motor constantă Se reaminteşte că pentru liniile electrice de lungime obişnuită. Acest lucru se poate totuşi produce în cazul efectuării unui reglaj greşit al curentului de excita ie de către personalul de exploatare sau în cazul pierderii excita iei în urma unei avarii în sistemul de excita ie.7. se reaminteşte că. prin intermediul reactan ei sincrone Xd se ia în considerare ac iunea fluxului produs de curen ii care circulă prin cele trei bobinaje fazice ale statorului. în cazul în care maşina sincronă debitează putere reactivă în sistem. fără a mai trece prin fierul rotoric (∅σ). acest flux de reac ie al indusului este de sens contrar fa ă de cel inductor (rotoric). Acest flux poate fi considerat ca având două componente: • fluxul de reac ie al indusului. Varia ia puterii active debitată de generator cu unghiul δ.2. Intersec iile acestei familii de caracteristici sinusoidale cu caracteristica orizontală P=ct a puterii mecanice aplicată de motorul primar vor avea loc la unghiuri tot mai mari. 161 . chiar dacă generatoarele sunt încărcate cu puterea lor activă nominală. care se întâlnesc în practică. având deci o ac iune demagnetizantă. Fig. Varia ia valorii reactan ei longitudinale La turbogeneratoare. prin întrefier şi în lungul axei polilor rotorului (∅r). de amplitudine tot mai mică. al cărui circuit magnetic trece prin stator. de exemplu. pentru a se ajunge la pierderea stabilită ii este necesară o reducere importantă a curentului de excita ie.le poate debita generatorul. • fluxul de dispersie al indusului care se închide prin stator şi întrefier.

respectiv de valoarea curentului de excita ie.4 se consideră Ir=I1 şi XT=XLE=0. func ionează cu un anumit grad de satura ie al fierului. Valoarea nesaturată a lui Xd se poate ob ine legând în scurtcircuit cele trei faze la bornele maşinii şi reglând curentul de excita ie până la o valoare redusă.Fig. Acest grad de satura ie al circuitului magnetic din lungul axei polilor rotorici. folosite în centrale şi sta ii electrice. se calculează cu ajutorul rela iei: Xd = ∆U f Ir . • valoarea lui Xd pentru func ionarea maşinii la valorile lui ie şi Ir . şi deci valoarea reactan ei Xd .8): • de mărimea fluxului inductor (∅i).12. dacă pe diagrama din figura 12. E = f (ie ) . Măsurând Ug şi Ur . 162 . Având în vedere cele de mai sus. se fixează valoarea curentului de excita ie ie şi se măsoară la borne tensiunea electromotoare corespunzătoare E. • de mărimea şi sensul fluxului de reac ie al indusului (∅r).9 sunt reprezentate curbele de varia ie ale tensiunii electromotoare E. la care tensiunea electromotoare E se mai men ine pe por iunea liniară a caracteristicii.14) În figura 12.8. Fluxuri ce apar în timpul func ionării generatorului sincron În apropiere de tensiunea nominală. • men inând apoi ie=ct . în func ie de valoarea curentului de excita ie. se încarcă maşina cu sarcina reactivă Ir şi se măsoară la borne valoarea tensiunii Ug . se observă că cele două tensiuni măsurate până acum la borne sunt în fază şi că diferen a lor este ∆U f = X d I r .14). se foloseşte apoi rela ia de mai sus (12. depinde de mărimea celor două fluxuri care se închid pe acest drum (fig.12. maşinile sincrone de construc ie curentă. ale tensiunii la borne Ug pentru o sarcină inductivă Ir=ct şi ale valorilor reactan ei Xd . la care s-au efectuat măsurătorile. respectiv de mărimea şi natura încărcării reactive a indusului. (12. pentru determinarea pe cale experimentală a reactan ei Xd se poate proceda în felul următor: • maşina func ionând în gol.

163 . generatorul pe un ansamblu de trei bobine de inductan ă reglabile sau pe altă maşină sincronă. cu ajutorul rela iei (12. pentru fiecare pereche dată de valori ale tensiunilor E şi US .Pentru determinarea valorilor reactan ei Xd în regim saturat. Ea variază în limite destul de reduse cu mărimea şi natura curentului respectiv din indus (zona haşurată din figura 12. pe care le-ar putea debita un turbogenerator.9). Un curent inductiv constant se poate men ine încărcând.9).9) . se poate calcula apoi valoarea pe care a avut-o reactan a Xd în momentul pierderii stabilită ii. În cazul în care se poate determina experimental puterea Pmax . componentele încărcării statorice men inându-se în tot timpul experimentului la valorile I a = 0 şi I r = ct . Prin urmare. este suficient a se determina experimental caracteristica X d = f (i e ) pentru o încărcare statorică inductivă constantă. se ridică caracteristica tensiunii la bornele maşinii U g = f (i e ) . pentru estimarea puterilor active maxime. se poate predetermina analitic câte o valoare a puterii active în vecinătatea căreia generatorul sincron îşi va pierde stabilitatea. de ordinul a câtorva zeci de procente din curentul nominal. Cu ajutorul acestei caracteristici şi a rela iei (12. În practică se constată că valoarea reactan ei Xd şi deci satura ia circuitului magnetic respectiv este condi ionată în special de valoarea curentului de excita ie. de exemplu.

164 .3. în ce măsură ar fi ra ional ca un generator să func ioneze ca un factor de putere mai mic decât cel nominal. pentru ca valoarea tensiunii la borne să se încadreze în limite admisibile. Odată cu creşterea componentelor inductive a curentului statoric se va intensifica şi ac iunea sa demagnetizantă. Aceasta explică motivul pentru care încărcarea activă P trebuie redusă într-o propor ie mai mare decât cea care a rezultat din rela ia (12. ar trebui redusă încărcarea activă.16). fără a se depăşi curentul de durată admisibil în stator. (12.Fig. (12. deci cu tensiunea la bornele lui variind în limitele ±5% în jurul lui Un şi cu încărcările nominale: Pn = S n cos ϕ n . ceea ce ar avea ca urmare micşorarea tensiunii la borne. Pentru a mări încărcarea reactivă a generatorului. Precizări privind posibilitatea maşinilor sincrone de a genera şi a consuma putere reactivă Fie un generator sincron cu puterea nominală Sn şi factorul de putere nominal cosϕn . pentru ca şi în noua situa ie să se poată respecta rela ia: P 2 + Q 2 = S n2 .2. Reducerea încărcării active P trebuie însă realizată într-o propor ie mult mai mare decât creşterea încărcării reactive Q. vor trebuie micşorate pierderile de tensiune din maşină. Qn = S n sin ϕ n .9. Men inând curentul de excita ie la valoarea sa nominală.15) Presupunând că la un moment dat sistemul necesită un spor de putere reactivă.16) În cazul maşinii sincrone trebuie să se ină seama şi de efectul reac iei longitudinale a indusului.12. se pune problema în ce limite se poate mări încărcarea reactivă a generatorului considerat fără a depăşi curen ii nominali din stator şi rotor şi de asemenea. func ionând în regim normal. Caracteristicile necesare determinării valorilor reactan ei Xd 12.

10. curentul de excita ie şi tensiunea la borne la valorile nominale. La compensatoarele sincrone folosite în sta ii. (fig. rezultă şi descrierea turbogeneratorului termo TG. cu poli îngropa i şi întrefier constant.11 . 12. În practică pot apărea însă şi situa ii în care există un surplus de putere reactivă (generat.1. cunoscute de la cursurile de Maşini electrice. deci mai simplu de modelat. este de mare importan ă pentru exploatarea permisă a grupurilor electrogene . pe măsură ce generatorul se descarcă de putere activă şi se încarcă cu putere reactivă.se utilizează în consecin ă rela iile generale date de maşina cu poli aparen i.12.Fig. iar pe de altă parte şi modelul din laboratorul de Partea Electrică şi de Automatizare din Centrale şi Sta ii Electrice este de maşină tetrapolară . mai mică decât puterea lor aparentă nominală. ridicarea diagramei care poartă amprenta punctului de sistem unde este racordată centrala electrică. cu nota iile consacrate. puterea aparentă cu care poate fi încărcată maşina scade. de exemplu. astfel: P = [EVe(Xd + Xe)sinδ] + [1/ (Xq + Xe) – 1/(Xd + Xe)](Ve2/2)sin2δ . de capacitatea liniilor lungi de înaltă tensiune).3. 165 . Puterile activă P şi reactivă Q schimbate de maşină cu sistemul de racord. de exemplu. ştiind dinainte punctele limită ale planului [MW. Utilitate Cazul general al maşinii sincrone hidro-generatoare/motoare HG este dat în centralele electrice în special de aplica iile hidroenergetice al maşinilor cu poli aparen i pentru care ecua iile şi formulele sunt cele globale. Varia ia puterii reactive şi a celei aparente. pentru un spor procentual al încărcării reactive relativ reduse. mărită. acest raport poate fi amplificat prin realizarea maşinii sincrone cu întrefierul şi deci reactan a. ea este de ordinul a jumătate sau a două treimi din puterea reactivă maximă pe care o pot debita în re ea.3. de asemenea.12. În cazuri speciale. care de această dată trebuie consumat de către maşinile sincrone din centrale şi sta ii. punând aici Xd = Xq. încărcarea activă trebuie redusă într-o propor ie mult mai mare. 12. De asemenea. men inând. Aşadar. Întrucât primele sunt tot mai mult folosite şi ca maşini reversibile în centralele cu acumulare-pompare CHEAP. Puterea reactivă maximă pe care o pot absorbi maşinile sincrone de construc ie curentă este. Diagrama de performan e P-Q 12.10. MVAr]. precum şi a factorului de putere cu încărcarea activă a maşinii După cum se poate observa pe figura 12.12) sunt exprimate prin rela iile următoare.

comportarea este diferită. rezultă pericolul sporit de pierdere a stabilită ii la HG (efect negativ). HG este privilegiat. atingerea maximului având loc înainte de valoarea π/2 rad. de a vedea influen a reactan ei externe asupra îngustării domeniului. în special pentru absorb ia de MVAr.nul (în cazul TG adi ional). MVAr). se poate constata şi în laborator faptul că având două maşini identice.el. pe de altă parte. se constată că • (12. dar la distan e electrice diferite fa ă de sistem. neuniformitatea întrefierului (Xd >Xq) majorează valoarea puterii HG din expresiile de mai sus – prin termenul median . de a în elege rolul diferitelor limitări şi de a vedea influen a tensiunii din punctul de racord. influen ează numărul de MVA schimba i de generator/motor cu această re ea. utilitatea pentru student este de a trasa rapid limitele domeniului din planul kW-kVAr în care este posibilă excursia punctului de func ionare. absorb ia de putere rectivă masivă la un anumit palier de putere activă poate fi realizat în special cu HG. Evident. sinusoida acestei puterii active este deformată aici prin adăugarea termenului în sin2δ . limita de stabilitate fiind mai redusă la maşina mai îndepărtată (efect contracarat în parte de aportul reglajului automat de viteză RAV şi în special de tensiune RAT).[1/ (Xq + Xe) + 1/(Xd + Xe)](Ve2/2) Analizând rela iile de mai sus. realizându-se acelaşi palier activ impus de turbină cu decalaje interne la generator mai mici (efect pozitiv). 166 . întrucât maximul puterii active este superior la HG fa ă de TG.. reactan a externă Xe de legătură până la punctul forte din re eaua de racord din SEN.17) • • • între alternatoare.Q = [EVe(Xd + Xe)cosδ] + [1/ (Xq + Xe) – 1/(Xd + Xe)](Ve2/2)cos2δ . astfel. iar constanta lor de timp la încălzire este superioară atunci când se compară cu TG de aceeaşi putere. luând ca bază func ionarea stabilă pentru un acelaşi punct (MW. acestea fiind mai bine ventilate.

12.11.Fig. Sistemul analizat.12.12. hidrogenerator HG racordat la bară de tensiune constantă via o reactan ă externă Fig. Diagrama fazorială pentru un HG 167 .

În general. semicercul superior fiind pentru regimul de generator. studen ii vor proceda similar la ridicarea diagramei pentru maşinile din laborator func ionând în condi ii de racord extern de lungime variabilă prin modelul de linie avut la dispozi ie L1 – L5 din laborator.11. [1]. iar diagrama fazorială pentru condi ii de func ionare de regim normal sau tranzitoriu lent este dată în fig. trasarea limitărilor: orizontala dusă la cota puterii active nominale este chiar factorul de putere (f.r. va conserva aceeaşi alură şi pentru cazul maşinilor din laborator pentru care puterea de bază la care se face raportarea este 30 kVA.12.) intersectează cercul de rază unitate la limita puterii active produse. având deja datele referitoare la reactan ele maşinilor determinate în prima parte a lucrării. unind punctele lor de tangen ă cu verticala din dreapta.Fig.13. datorită turbinei. 12. func ionarea ar 168 • . cel inferior pentru regimul de motor sincron. astfel: • etapa cercurilor: se trasează cercul unitate prin raportare la puterea de bază 30 kVA = 1 u.3. având datele din figura 12. Construc ie geometrică Se exemplifică ridicarea diagramei de performan e a unei maşini de 75 (81) MW / 220 kV racordate la un nod de tensiune constantă Ve.r. Trasarea propriu-zisă se face în două etape. cuprins între verticalele Ve 2/(Xd + Xe) şi Ve2/(Xq + Xe) având centrul pe axa orizontală şi o familie de alte cercuri identice ca diametru.8 = f.. DC.2.) nominal în u.12. din punctul de vedere strict al generatorului. (30 kVA/24 kW = 0. rezultă axa verticală – axa puterilor active. pentru acestea din urmă.14. Construc ia diagramei de performan e a unui HG 12. iar axa orizontală este axa puterior reactive.p. Ca exerci iu util. rezultă o familie de secante care intersectate cu cercurile respective dau punctele limită ale zonei EF de func ionare capacitivă. sistemul studiat este de tipul celui prezentat în figura 12. se traseză cercul mic de bază al neuniformită ii polare.).r. Diagrama de performan e este dedusă din diagrama fazorială prin multiplicarea fiecărui fazor prin mărimea Ve/( Xd + Xe). Diagrama fiind trasată şi în unită i relative (u.p.

în continuare trasarea decurge astfel: − inând seama de limita curentului statoric.putea avea loc şi pe arcul de cerc DC.p. observând îngustarea sensibilă a domeniului la reducrea nivelului de tensiune Ve (propor ional cu Ve2). arcul de cerc mic FA a cărui depăşire înseamnă excita ie negativă. în fine. orizontala DC se mai numeşte şi limita impusă de încălzirea bobinajului statoric. segmentul notat HC = EqVe/(Xd + Xe) luat pe semidrepte din G cu înclinare progresiv sub valoarea unghiului intern de regim. astfel: a. urmează zona de capacitivă de închidere cu dreapta AB pentru cazul func ionării de regim de compensator sincron sub. se trasează limitele domeniilor de func ionare capacitivă şi respectiv inductivă la care maşina este încă stabilă.3. începând de la arcul de cerc HA. Chestiuni de studiat Se va ridica diagrama practică de func ionare a generatoarelor din laborator. 12. dreapta GC defineşte chiar unghiul intern al maşinii la func ionarea de regim nominal. iar dreapta OC face cu verticala unghiul arccos(f.3. observându-se impactul diferit asupra instabilizării maşinii la func ionarea de regim limită capacitiv respectiv puternic inductiv (eventual cu determinarea nivelului termic al zonei frontale a pachetului de tole statoric. func ionarea cu tensiune variabilă la punctul de racord cu sistemul. apoi curba limită de stabilitate la mici oscila ii EF. respectiv limita solena iei rotorice). b. unind punctul de bază C cu cel de extremă stângă G. 169 .). nominal. func ionarea de regim capacitiv urmează arcul de cerc DE.p. atinsă înainte de atingerea celei corespunzătoare statorice maxime de regim inductiv (cu alte cuvinte acest melc este o îngustare a domeniului semicercului ini ial). func ionarea cu reactan ă externă Xe variabilă prin înserierea progresivă de linii: L1 + L4 + L3.13. Decalajul dintre cele două limitări statorică şi respectiv rotorică este cu atât mai importantă cu cât regimul este mai apropiat de de cel de compensator sincron (mai mul i kVA injecta i în dauna kW-lor injecta i/absorbi i). rezultă curba melc Pascal CB: este limita solena iei amper-spire rotorice maxime.şi supra excitat (segmentele AO şi respectiv OB). C este punctul de func ionare la factorul de putere f. după modelul probelor de regim variabil exersate de autorul lucrării [5] cu ocazia probelor pe viu de la hidrocentralele din AH Lotru-Ciunget şi Sebeş. − conform construc iei geometrice din figura 12.

Sn=90 MVA=1 u. exersarea regimului de motor sincron dintr-o centrală de acumulare-pompare CHEAP sau simplă sta ie de pompare SP şi trasarea diagramei relativ simetric în oglindă similar cu restric iile de la punctele de mai sus (a..r.61 u.r.subsistemul electroenergetic.325 u.r. cu datele: HG: Pn=75(81) MW.r..125 u. ve=231 kV= 1 u. fără transformator bloc ridicător de tensiune şi impactul acestor modernizări radicale asupra stabilită ii centralelor şi ansamblului .r.. Diagrama de performan e MW-MVAr a unui HG într-un caz concret. T+L: xe=xt+x1=0.=0.Tbloc:uk=xt=0.14.c.b). BIBLIOGRAFIE 170 . descrierea calitativă a regimurilor similare pentru maşinile sincrone cu tura ie variabilă din CHEAP moderne ale viitorului.p. l=300 km.12. Fig.9. d. f..r.4 ohm/km.. xq=0. LEA L: xo1=0. xd=1 u..

Editura Tehnică. A.. Grigoriu. C. vol. Chiracu.. 1988. A. G.. Guzun. P. 1982/83. 1995. Poeată. Mucichescu. Jdanov. Bucureşti. Bucureşti.1. Bercovici. 4. şi Radu. 2. Guzun. Selischi... Re ele electrice . 1 şi 2. 1952. 636 p. Editura Tehnică.D. 1974. 5.. Comănescu.. B. Partea electrică a centralelor electrice. EES. 171 . M. Iliescu. Bucureşti. Sufrim. D. Editura Tehnică. 3.. C. C. Manevre şi interven ii la instala iile electrice. V. A.. A. Arie.. Automatizări în Hidroenergetică. S. Mucichescu. M. Bucureşti. editura IPB. O. Stabilitatea sistemelor electrice.Calculul electric. B. Bucureşti.

Se pot întocmi diferite tipuri de bilan uri energetice. ce au loc în interiorul conturului unui proces de produc ie materială sau al unei păr i componete a acestuia. După numărul felurilor de forme sau de purtători de energie: • bilan uri energetice simple .2. Conturul unui bilan este suprafa a închisă care cuprinde în interiorul său întregul obiect sau sistem de produc ie la care se referă bilan ul energetic. • agregat. Intrările şi ieşirile de energie ale bilan ului se stabilesc pe baza delimitării unui astfel de contur. • bilan ul termoenergetic .bilan ul energetic complex prin care se iau în considerare numai combustibili. în consecin ă. După sfera de cuprindere.bilan ul energetic complex prin care se iau în considerare toate formele şi to i purtătorii de energie intra i în contur. • bilan uri energetice complexe . respectiv con inutul conturului de bilan : • întreprindere.când se iau în considerare două sau mai multe forme sau purtători de energie. B. 171 .13 MODELE DE BILAN ELECTROENERGETIC ÎN LABORATORUL DE PECS 13. elaborarea şi analiza bilan urilor energetice constituie o metodă de identificare a posibilită ilor de economisire a energiei sub toate formele ei tehnice şi. • sec ie. Se definesc: • bilan ul energetic total . SCOPUL URMĂRÍT În cadrul acestei teme se urmăreşte pregătirea viitorilor ingineri energeticieni cu privire la folosirea judicioasă a combustibililor şi energiei electrice. gazele calde şi energia termică.TEMA NR. de stabilire a măsurilor tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în acest scop. Scopul bilan ului energetic este de a determina consumurile de energie din cuprinsul procesului analizat şi de a eviden ia aceste consumuri în componente utile şi de pierderi. 13.când se ia în considerare o singură formă sau purtător de energie.1. • instala ie. prezentate succint în cele ce urmează. A. Ca atare. CONCEPTE FOLOSITE LA ÎNTOCMIREA BILAN URILOR ENERGETICE Bilan ul energetic reprezintă un instrument de studiu prin care se analizează procesele de transformare a energiei.

care rezultă din bilan urile reale.care se elaborează. (13. • bilan uri reale. Din punct de vedere al con inutului. ∑Wi ' se compune din două păr i principale: ∑ Wi ' = ∑ Wi + ∑ Wg .1) 13.3) (13. intrate în contur. care reflectă situa ia energetică a instala iei din interiorul conturului considerat la data elaborării bilan ului. După indicatorul la care se referă componentele bilan ului: • bilan uri orare. decadă.bilan ul electroenergetic .bilan ul energetic prin care se ia în considerare numai energia electrică. • bilan uri normate. al metodei şi al momentului elaborării: • bilan uri de proiect . date din literatura de specialitate sau documenta ia firmelor constructoare. intrate efectiv în contur. exprimate în echivalentul unei singure forme de energie. ∑Wg .suma tuturor cantită ilor de energie. prin luarea în considerare numai a acelor măsuri tehnico-organizatorice care urmează a-şi produce efectul în perioada de maximum un an pentru care se stabileşte bilan ul normat. pe bază de calcule analitice. • bilan uri optime. D. trimestru. săptămână. din exteriorul acestuia. C. . • bilan uri pe unitatea de produs util realizat pe obiectul sau sistemul de produc ie analizat. • MODELUL MATEMATIC AL UNUI BILAN ENERGETIC Ecua ia generală a unui bilan energetic cantitativ corespunde principiului I al termodinamicii privind conservarea energiei: ∑ Wi ' = ∑ We . zi. pe schimb.2) ∑Wi . ∑Wi ' şi respectiv ∑We reprezintă suma tuturor cantită ilor de energie. unde: (13. de toate formele. • bilan uri pe cicluri de func ionare (ciclu de produc ie sau tehnologic). indicând măsurile tehnico-organizatorice necesar a fi aplicate în exploatare. ∑We se compune din două categorii de energii: ∑ We = ∑ Wu' + ∑ Wp . lună. de toate formele. care rezultă din bilan urile optime. respectiv ieşite din contur. (13. an.suma tuturor cantită ilor de căldură generate în interiorul conturului prin reac ii chimice exoterme. pe baza unor studii de optimizare şi uneori a unor cercetări ştiin ifice.4) 172 ∑ Wu' = ∑ Wu + ∑ W1 . cu ocazia proiectării de noi instala ii: • bilan uri pentru instala iile existente.3.

o instala ie. folosite util. SURSE DE INFORMA II PENTRU ÎNTOCMIREA BILAN URILOR ENERGETICE Elementele bilan urilor energetice se pot determina pe bază: • de măsurători efectuate special în acest scop.7) Rela ia (13. Pe baza rela iilor anterioare. • combinată a posibilită ilor expuse mai sus. 13. • de calcule teoretice. 13. În acest sens. • de elemente statistice rezultate din măsurători de exploatare curentă făcute în perioada anterioară elaborării bilan ului.6) sau.2. (13. care se livrează în exteriorul conturului şi care sunt efectiv folosite în alte procese. de orice formă. (13. inând seama de rela iile (13. RECOMANDĂRI METODOLOGICE DE ÎNTOCMIRE A BILAN ULUI ELECTROENERGETIC REAL În general.2) şi (13.suma tuturor cantită ilor de energie.1. ∑Wu . de toate formele. bilan urile electroenergetice se întocmesc şi se prezintă conform etapizării de mai jos. ∑W1 . se poate scrie: ∑ Wi + ∑ Wg = ∑ WU + ∑ W1 + ∑ Wp . o sec ie sau o întreagă întreprindere.3): ∑ Wp = ∑ W j' − ∑ Wu' . • de date din literatura de specialitate sau oferte şi documenta ii tehnice privind instala ia în studiu.5) rezultă că totalul pierderilor de energie se determină cu ajutorul rela iei: ∑ Wp = ∑ Wi + ∑ Wg − ∑ Wu − ∑ W1 .4. respectiv tuturor pierderilor de energie de toate formele.5.5) Din rela ia (13. Sfera de cuprindere a bilan ului După cum s-a arătat la punctul 13.∑Wu' şi respectiv ∑Wp reprezintă suma tuturor cantită ilor de energie de orice formă.suma tuturor cantită ilor de energie con inute în resurse energetice secundare. Stabilirea conturului de bilan A. 13. folosite în mod util în interiorul conturului. (13. 173 . bilan ul electric se poate întocmi pentru un agregat.7) se interpretează simplu: totalul pierderilor este reprezentat de diferen a dintre suma tuturor cantită ilor de energie intrate în contur (din exterior sau generate în interiorul lui) şi respectiv suma tuturor cantită ilor de energie utilă (folosită ca atare în contur sau livrată şi folosită efectiv în exterior).5.

B. În cadrul laboratorului de PECS se exemplifică modul de întocmire a bilan ului electric pe agregate. În ceea ce priveşte instala ia tehnologică. De regulă aceste regimuri trebuie să fie regimuri caracteristice pentru instala ia respectivă.5. legături conductoare. P(t). 13. se poate alege ca durată de bilan durata pentru care a fost întocmită curba de consum de energie respectivă. Stabilirea duratei pentru care se întocmeşte bilan ul Conform celor arătate la punctul 13. Intervalul de citire al aparatelor va fi de maximum 15 minute [1].anexa A 13. lunar. Curba de sarcină momentană I(t). aceasta presupune cunoaşterea procesului tehnologic a schemei de principiu şi a caracteristicilor tehnologice ale utilajelor. puteri. săptămânale. C. Pentru fiecare caracteristică se calculează valori medii şi coeficien i de formă [v. 13. pe ciclu de func ionare etc. b. În măsura în care una din aceste curbe este caracteristică şi pentru durate mai mari. consumatori de energie electrică).sfera de cuprindere a bilan ului se stabileşte pe baza consumurilor anuale de energie. încadrare în re ea). zilnic. Cunoaşterea instala iei tehnologice şi a instala iei de alimentare cu energie electrică a.5. b. Pentru calculul pierderilor de energie electrică în motoare sunt necesare măsurători pentru determinarea următoarelor date: 174 . Alegerea din acest punct de vedere a tipului de bilan electric se va face pe baza curbelor de consum de energie determinate pentru diverse durate (zilnice. În ceea ce priveşte instala ia de alimentare cu energie electrică. bilan ul electric poate fi orar. Determinarea datelor necesare bilan ului electric A. cât şi pe parte tehnologică.2.1]. Date ce se determină prin măsurători a. transformatoare. Puterile şi curen ii absorbi i de motoare la mersul în gol şi în sarcină normală. aceasta presupune cunoaşterea: − principalelor caracteristici (tensiuni. Q(t) se determină prin înregistrări sau prin măsurători a căror periodicitate depinde de gradul de neuniformitate a caracteristicii respective. − schemei monofilare de principiu a instala iei electrice din interiorul conturului de bilan . − caracteristicilor nominale ale elementelor componente: generatoare. anuale). Regimuri de func ionare Regimurile de func ionare pentru care se întocmesc bilan urile electrice trebuie să fie justificate atât pe parte electrică. lunare. anual.2.3.

c. 13. Rezisten a rotorului. pe lângă estimarea economiilor anuale de energie (kWh) se vor calcula şi economiile băneşti ce rezultă prin introducerea măsurilor de economisire a energiei electrice.3). Măsurătorile se vor face fie cu wattmetre şi ampermetre. APRECIERI PRIVIND MĂRIMEA PIERDERILOR DE ENERGIE ŞI POSIBILITATEA REDUCERII ACESTORA Pe baza datelor bilan ului electric real se vor face aprecieri privind mărimea pierderilor de energie şi se vor propune măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea lor. PK (anexa nr. 175 .1 se vor determina prin calcul pierderile de energie în transformatoare. puterea PA şi eventual curentul IA absorbit de motor la o sarcină ce va fi aleasă corespunzător valorii medii din curba de sarcină.4. curentul rotoric (IR ) pentru motoare de curent continuu. 13. În toate celelalte cazuri. legături conductoarte.5. În astfel de situa ii. fie cu o trusă wattmetrică trifazată. inclusiv a periilor. pe baza unor date măsurate pe partea tehnologică se va calcula puterea utilă. Calculul componentelor bilan ului electric real Pe baza expresiilor din anexa A. 13.6. pentru legături conductoare: rezisten a ohmică (anexa A 13.5. folosindu-se montajul în amonte al ampermetrului. B. fie cu un ampermetru şi voltmetru.• • • puterea PAo şi eventual curentul IAo absorbit de motor la mersul în gol cu utilajul antrenat. se consideră mers în gol cu utilajul antrenat regimul în care utilajul nu produce un efect util. Întocmirea bilan ului electric real Elementele ob inute până la această etapă prin măsurători şi calcule urmează a fi sintetizate într-uin tabel de tipul celui prezentat alăturat.3).5. foarte mult folosită pentru caracterul ei sugestiv. • • Date se ce preiau din cataloage sau din literatura de specialitate În general sunt necesare următoarele date: pentru trafo: Po. maşini electrice etc. În continuare. În cazul în care este posibil. rezultatele bilan ului electric real vor fi prezentate şi sub forma diagramei Sankey.13. precum şi rezisten a înfăşurării de excita ie se vor măsura pentru motoarele de curent continuu. puterea utilă se determină ca diferen ă între puterea intrată în contur şi pierderi. Măsurătorile vor fi făcute fie cu o punte de măsură.

ENERGIE ELECTRICĂ INTRATĂ ÎN CONTUR • absorbită din sistem • preluată de la surse proprii Total energie intrată 2.7.).. orar pentru a determina ulterior curba de sarcină respectivă prin paliere de putere. Componentele bilan ului electric real kWh 1. în ultimul caz. • contoarele de energie activă şi reactivă în montaj direct sau prin intermediul transformatoarelor de măsurat. se recomandă a verifica dacă aceste transformatoare de măsurat sunt corect alese pentru a evita erorile de măsură. • eviden ierea unor pierderi exagerate în utilaje. • studierea încărcării motoarelor în vederea eviden ierii situa iilor de supradimensionare a acestora. APARATE DE MĂSURAT FOLOSITE Pentru măsurătorile necesare la întocmirea bilan urilor electroenergetice se pot utiliza următoarele aparate de măsurat: • aparatele indicatoare existente pe panourile instala iei analizate (ampermetre. ENERGIE ELECTRICĂ PIERDUTĂ • în transformatoare • în bare colectoare • în cabluri • în motoare • alte categorii de pierderi Total energie pierdută 3. • studierea regimului de func ionare a bateriilor de condensatoare.BILAN UL ELECTROENERGETIC REAL AL .. voltmetre. 176 .. 13... în vederea eviden ierii unor posibilită i de reducere a consumului de energie pe baza optimizării acestui regim. ENERGIE ELECTRICĂ UTILĂ • motoare • al i consumatori Total energie utilă TOTAL ENERGIE ELECTRICĂ UTILĂ ŞI PIERDUTĂ (2+3) % 100 Pentru optimizarea bilan urilor este indicat a se avea în vedere cel pu in câteva aspecte: • studierea încărcării cablurilor şi transformatoarelor în vederea eviden ierii situa iilor de supraîncărcare sau încărcare slabă. Contoarele se citesc. cos ϕ-metre etc. wattmetre. de regulă.

Pentru aceasta se calculează energiile pierdute în cablul de alimentare şi în motorul M4. Aparatele folosite pentru măsurători se vor afla în interiorul termenelor obligatorii de verificare metrologică. • Energia calculată pentru punctul 1’ reprezintă şi energia intrată pentru ansamblul IT. respectiv.13. aceştia dau şi indica ii privind energia consumată. aparate utile şi prin faptul că înregistrarea respectivă reprezintă un document. În asemenea cazuri se folosesc aparate special construite. valorile respective de curent. stabilite prin normativele în vigoare.8.2. energia măsurată în punctul 1 . EXEMPLE DE CONTUR DE BILAN ELECTRIC Laboratorul de PECS poate fi considerat un bun cadru de antrenament în vederea realizării corecte a unor analize de bilan electric de natură variată.1. Dacă bilan ul IT nu interesează în detaliu. Se consideră motorul M4 racordat la re eaua de alimentare în punctul 1 . a cărei ieşire finală este în punctul 5.1 diagrama de tip Sankey este dată în figura 13. . trusa de cleşti DIETZ (ampermetric. se poate face raportarea energiei măsurate în punctul 5 la energia intrată în punctul 1’. fiind o curbă reală de sarcină. Pentru schema prezentată în figura 13. Schema electrică de principiu este dată în figura 13. Rezultă energia utilă la arborele motorului M4 (în punctul 1’). rezultând randamentul ηIT . În afară de respectarea directă a normelor de protec ia muncii.1). putere şi factor de putere trebuie luate aproximativ la acelaşi moment de timp. În cazul în care în conturul considerat func ionează generatoare de regim deformant nu este permisă folosirea aparatelor de măsurare curente. În acest fel există garan ia privind corectitudinea măsurătorii efectuate întrucât. considerând ca energie intrată. Grupul Ward-Leonard Ac ionarea de tip Ward-Leonard prin care se modelează grupul electrogen G3 (GB ) din laborator a fost descrisă în tema nr.8.• • înregistratoarele de putere activă şi reactivă sau de curent. sarcina sa fiind constituită de ansamblul celor trei maşini electrice grupate în instala ia tehnologică IT (conturul linie-punct din figura 13. În ipoteza unui regim cvasiconstant.1. Trebuie luate anumite precau ii atunci când se lucrează cu cleştii Dietz. wattmetric şi cos ϕ-metric) cu ajutorul cărora se pot ob ine relativ comod valorile mărimilor măsurate la momentul respectiv.1. • Se întocmeşte bilan ul pe motorul M4 pentru un anumit regim sta ionar de func ionare în sarcină a instala iei IT. randamentul. 13. în general. Etapele de întocmire a bilan ului sunt prezentate în cele ce urmează. în instala ii există fluctua ii de putere. conform rela iilor din anexa A. 177 13.1.

D. 1986.3. Potlog.E. prezentată în fig. Bucureşti. ansamblul grupurilor electrogene şi al consumatorilor de energie electrică formează un contur de bilan asemănător cu cel întâlnit într-o sec ie de produc ie industrială. Pentru acest contur de bilan . C. Normativ privind întocmirea şi analiza bilan urilor energetice. Ansamblul grupurilor electrogene şi al consumatorilor de energie electrică din laborator În acest caz. ceea ce presupune analiza amănun ită a buclei D4 . Ac ionări electrice industriale cu motoare asincrone. Diagrama Sankey rezultă ca o suprapunere a diagramelor respective întocmite pentru fiecare subcontur considerat individual. PE 120.8. Bucureşti. G3 . IE-Ip 51/2-93 Instruc iuni privind alegerea puterilor nominale economice pentru transformatoarele din posturi. 178 . 8. Bilan uri energetice. E2 . 1986. Bucureşti.Gh. Bucureşti. Grupul electrogen GD (G4 ) În cazul grupului GD . 1986. şi Mihăileanu. BIBLIOGRAFIE 1. Grupurile electrogene pot func iona fie în regim de generator. Instruc iuni pentru compensarea puterii reactive în re elele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari. Carabogdan. în tema nr. Scăzând din energia intrată în conturul IT .2. 1981. 1989. E3 . Editura Tehnică. Pietrăreanu. Instruc iuni privind limitele folosirii intensive ale liniilor electice de distribu ie existente în exploatare şi determinarea operativă a sec iunilor unor noi linii (IRE-I164-86). Nicolescu. şi Comănescu. modelarea turbinei se face în laborator conform schemei principiale dată în figura 13. T3 . Editura Tehnică.1). Maşini electrice rotative fabricate în România. 7. 13. categoriile de pierderi care intervin sunt eviden iate în diagrama de tip Sankey. C.I. E. Editura Tehnică. P. grupa i în sala consumatorilor (fig.. Observa ie. 3. 5. PE 902. şi colectiv Catedră Centrale electrice.13. 6.. 4..13. Ca energie intrată se consideră energia preluată din re ea prin intermediul postului de transformare şi al barelor de servicii interne BSI. Rădu i. pierderile de energie în maşinile D4 .3 (comentată în detaliu de asemenea.M.8.4. Editura Tehnică. precum şi pierderile de energie ohmice în înfăşurările de excita ie E1 . fie în regim de motor.5). rezultă prin calcul energia utilă din punctul 5 . Agenda electricianului. Bucureşti. care sunt cel pu in cu un ordin de mărime mai mici decât pierderile de energie în celelalte circuite. Pentru o analiză de bilan electric orientativă se pot neglija pierderile de energie în circuitele de excita ie. Gh. Ca energie utilă se poate considera energia livrată ansamblului consumatorilor.• De regulă interesează eviden ierea categoriilor de pierderi de energie şi determinarea acestora. Buhuş. 13. T3 şi G3. 2.

179 .

2.2 . Diagrama de tip Sankey a ac ionării Ward-Leonard Observa ie: • Wintrata este energia măsurată în punctul 1 la care se adaugă şi energia absorbită de circuitele de excita ie E1.Fig.13. 180 .

• Wutila este energia măsurată în punctul 5 . urmând a fi livrată consumatorilor (sarcina S). 181 .

182 .

4.13. 183 .3 Observa ie. Diagrama de tip Sankey a instala iei prezentate în figura 13.Fig. Se pot neglija pierderile de energie în puntea trifazată cu diode de putere D.

400/400 V.13. transformatoarele bloc aferente G1. conexiune YY0 transformatorul de distribu ie din postul de tarnsformare. 630kVA.5.2 T3.4 . uk = 4. 40 kVA. 400/400 V. 380 V.4 TS P. conexiune DY0 .4 TB1. motoare de curent continuu cu excita ie independentă. generatoare asincrone 3 şi 4 de 38 kW.2 . Schema de principiu privind ansamblul grupurilor electrogene şi al consumatorilor de energie electrică din laborator T1. 380 V.6 % transformatorul de legătură cu re eaua 50 kVA. tip SCHRAGE-RICHTER. 30 kVA. conexiune DY0 . transformatoarele bloc aferente G3.T. generatoare asincrone 1 şi 2 de 14 kW.Fig. 400/400 V.2 TB3. uk = 4.6 % . 184 . motoare asincrone cu colector şi dublu decalaj de perii.4 G1. 24 kW.2 G3.

185 . uk=6%.4kV.10/0. DY0-5.

CONSIDERA II TEORETICE Pentru asigurarea protec iei oamenilor împotriva electrocutării. b) verificarea rezisten ei prizei de pământ. dar care accidental pot ajunge sub tensiune.1 14. În această ordine de idei.1) se compune din următoarele elemente principale [1]: • unul sau mai mul i electrozi îngropa i în sol. lega i între ei prin conductoare. Având în vedere importan a acestor două aspecte.TEMA NR.14. dacă această rezisten ă creşte peste o anumită valoare. . 197 14. în care Rp reprezintă rezisten a prizei corespunzătoare dispersiei curentului prin volumul de sol din jurul electrozilor. • o re ea de conductoare care fac legătura între păr ile metalice care trebuie legate la pământ şi priza de pământ. dacă scade sub anumite valori.2. În cazul unui electrod plantat în sol. sunt conectate la instala ii de legare la pământ. în tematica de fa ă sunt tratate două aspecte: a) verificarea rezisten ei de izola ie care. poate conduce la accidente prin electrocutare.14 VERIFICĂRILE PERIODICE ÎN EXPLOATARE PRIVIND REZISTEN ELE PRIZELOR DE LEGARE LA PĂMÂNT ŞI REZISTEN ELE DE IZOLA IE DIN CENTRALE. măsurările periodice ale acestor rezisten e constituie o obliga ie de mare răspundere pentru personalul de exploatare. sta ii şi posturi de transformare: electrosecuritatea personalului de exploatare şi a tuturor celor care utilizează energia electrică. O instala ie de legare la pământ (fig. În cazul trecerii curentului Ip printr-o priză de pământ. tensiunea totală a prizei Up este dată de: U p = Rp I p . la rezisten a de dispersie a acestuia contribuie numai volumul de sol pe un diametru de ordinul a 50-60 m. care formează priza de pământ. STA II ŞI POSTURI DE TRANSFORMARE SCOPUL URMĂRÍT Această tematică se referă la unul din cele mai importante eluri care se urmăresc în exploatarea instala iilor electrice din centrale. păr ile metalice care în mod obişnuit nu sunt sub tensiune. legarea la pământ nu mai constituie un mijloc de protec ie împotriva electrocutării.

Exemplu de realizare a instala iei de legare la pământ pentru instala ii electrice exterioare.a. Exemplu de realizare a instala iei de legare la pământ pentru sta ii electrice interioare 198 . b.

prin electrozii respectivi). solul oferă suprafa e de trecere din ce în ce mai mari.2.atinge obiecte metalice lungi (ex. pe măsură ce distan a fa ă de aceştia creşte.14. Aceste tensiuni. În consecin ă. 199 . Ele sunt dependente de alura curbei de poten ial (legată la rândul ei de rezistivitatea solului.Fig. Rezultă astfel un anumit grad de aplatisare al curbei de poten ial.2 se observă că tensiunile Ua . solul din imediata apropiere a electrozilor prizei prezintă rezisten a cea mai mare. în cazul în care omul .se realizează cu ajutorul prizelor de dirijare a distribu iei poten ialelor. se pot determina tensiunile de atingere şi de pas cu rela iile de mai jos: U a = Ka ⋅ R p I p . În fig. Ansamblul curbelor de poten ial pentru terenul din jurul prizei formează aşa numita “pâlnie de poten ial”(fig. la tensiunea totală a prizei.a). Din figurile 14. astfel încât densită ile de curent scad treptat şi în aceeaşi măsură se micşorează şi poten ialele diferitelor puncte ale solului.conducte) prin care se pot transmite tensiuni periculoase din zona în acare s-a produs defectul soldat cu punerea la pământ.14.b sunt definite tensiunile de atingere Ua şi de pas Upas pentru un om aflat în contact cu un obiect ajuns accidental sub tensiune. U pas = K pas ⋅ R p I p .deşi se află în afara pâlniei de poten ial .1. obiectul fiind legat la priza de pământ. Upas pot fi diminuate dacă se reduce panta curbei de poten ial. acest aspect cu implica ii evidente din punct de vedere tehnic şi economic -asigurarea electrosecurită ii personalului cu o cantitate minimă de metal îngropat în pământ . defini i prin raportarea tensiunilor de atingere şi respectiv. Observa ie. întrucât sec iunea circuitului este limitată la suprafa a laterală a electrodului.14. care pun în pericol via a persoanei respective. se ob ine o curbă a poten ialelor pe direc ia respectivă de măsurare. de cantitatea de metal îngropată în pământ şi de geometria sub care este dispusă în pământ această cantitate de metal.zona de poten ial nul. În practică. caracterizat de coeficien ii de atingere Ka şi de pas Kpas.2. rezultând . Principalele păr i componente ale instala iei de legare la pământ La trecerea curentului electric. de pas.la o anumită distan ă . Măsurând cu un voltmetru distribu ia poten ialelor la suprafa a solului în care este îngropată priza parcursă de curentul de punere la pământ. reprezintă o anumită parte din tensiunea totală a prizei Up . Este posibil ca Ua=Up .

Fig.14.2.a Curbele de poten ial ale prizelor de legare la pământ 200 .

Necesitatea măsurării periodice a rezisten ei de dispersie În timp.4. • o dată la 2 ani pentru instala iile de joasă tensiune. peste valorile normate. Din acest motiv.de atingere . • priza de dirijare a distribu iei poten ialelor. 1 1 1 1 1 1 = + + + + R p R pv R po R pd R pc R pn . Upas . legate la instala ia generală de legare la pământ (a sta iei sau centralei) prin intermediul conductorului de protec ie al lui LEA. normativele prevăd măsurători [4]: • o dată la 5 ani. o instala ie de legare la pământ de tip complex este alcătuită din ansamblul mai multor prize de pământ conectate între ele în paralel prin conductoare de legătură: • priza cu electrozi verticali . • priza cu electrozi orizontali . .4. prizele de pământ ale LEA de joasă tensiune se verifică o dată la 5 ani.b Tensiunile caracteristice în cazul instala iei de legare la pământ: Up . rezultă de forma: 14.de pas . STRUCTURA REZISTEN EI DE DISPERSIE În general.totală. la aceelaşi curent de punere la pământ..3. cu rezisten a Rpd . • priza naturală. având rezisten a de dispersie echivalentă cu Rpc .o dată la 10 ani. considerându-se corodarea periculoasă dacă sec iunea electrodului este redusă cu mai mult de 1/3 din valoarea ini ială. cu rezisten a de dispersie echivalentă Rpo . compusă din armăturile zidurilor din beton armat ale clădirilor şi stâlpilor. având rezisten a de dispersie echivalentă Rpv . periodic se efectuează măsurători profilactice. 201 . • gradul de corodare se verifică o dată la 10 ani pentru prizele de pământ. cât şi a rezistivită ii solului respectiv. ca urmare a fenomenului de coroziune şi a varia iilor rezistivită ii solului.14.Fig. iar în cele apar inând stâlpilor de înaltă tensiune . din mantalele metalice ale cablurilor electrice. MĂSURAREA PRACTICĂ A REZISTEN EI DE DISPERSIE 14. în afară de exploatările subterane unde verificările au loc bianual. 14. Rezisten a de dispersie echivalentă a instala iei generale de legare la pământ Rp . Ua . Astfel. • prizele stâlpilor liniilor electrice aeriene. în cazul instala iilor de înaltă tensiune din centrale şi sta ii electrice. de determinare atât a rezisten ei de dispersie a prizei de pământ.2. întrunind rezisten a echivalentă Rpn . din conductele metalice din zonă etc. este posibilă majorarea valorii rezisten ei de dispersie echivalente a instala iei de legare la pământ şi implicit a tensiunilor Ua .1.

priza de pământ pentru legarea conductorului de nul de la LEA de j. Observa ie. Rezultatele măsurătorilor trebuie să corespundă cu valorile specifice fiecărui tip de instala ie. (Prin sonda priză S se în elege acea priză de măsurare prin care nu circulă curent când schema este compensată). PT m.t.: R p < 10 Ω . se remarcă următoarele: • metoda compensării.: R p < 10 Ω .t.Dintre metodele folosite curent pentru determinarea rezisten ei de dispersie a instala iei de legare la pământ. • • • • stâlpi de î.t.t. la sonda S şi la o priză auxiliară PA . conform documenta iei de proiectare. În lipsa acestora se ine cont de valorile orientative date mai jos [4]: • sta ii de î.3.3 Ω ./j.4. Puntea se conectează la priza de pământ de măsurat P. Metoda compensării.2. Schema de principiu a acestei pun i este prezentată în figura 14.5 Ω .: R p = 10 Ω .t. Puntea de tip APP-2 Măsurarea rezisten ei de dispersie prin metoda compensării se face cu ajutorul pun ii de măsurat de tip APP-2 (ICEMENERG). stâlpi de medie tensiune din zone locuite: R p < 12. • metoda voltmetrului şi ampermetrului. 202 .: R p < 0. 14. • metoda ampermetrului şi wattmetrului.

PA .aşa numita compensare la zero . grupul mA şi Rd fiind un indicator de nul. Căderea de tensiune între P şi S este aplicată printr-un transformator. Priza auxiliară Pa şi sonda S sunt construite din doi ăruşi metalici de 0.a.priza auxiliară. liniar sau dispuşi în vârfurile unui triunghi echilateral cu latura de 15-20 m. Aparatul APP-2 este comod de utilizat şi se află de regulă în dotarea întreprinderilor. Măsurarea se face prin echilibrarea pun ii compensare. Raportul de transformare n este corelat cu domeniul de măsurare respectiv. Se vor respecta instruc iunile de folosire a pun ii. Sursa B (baterii uscate) alimentează un convertor static CS şi un amplificator de c. b) Se leagă bornele P1 . Se stabileşte un curent prin sol. Schema simplificată a pun ii de tip APP-2: P .14. c) Se verifică pozi ia de zero mecanic a acului instrumentului de măsurat şi se reglează la zero prin şurubul corector al instrumentului. fără calcule intermediare.3. bătu i în pământ la distan e egale de 15-20 m între ei şi fa ă de priza P. sonda la borna S şi priza auxiliară la PA. notat A> pe figură. În acest caz se poate scrie [2]: I 1rP = I 2 (aR) sau R P = (aR ) / n .5-1 m lungime. P2 la priza de măsurat. d) Executarea măsurării: 203 . amplificatorului. în circuitul P-PA . astfel că întreaga rezisten ă de dispersie poate fi citită direct pe aparat. La baterea tăruşilor se va avea în vedere un contact cât mai bun cu solul.priza de măsurat. unde: n = I1 / I2 aR raportul transformatorului de curent. măsurătoarea desfăşurându-se în următoarele etape: a) Priza de pământ se desface de orice legătură care ar putea influen a măsurătoarea. S . Pentru măsurarea efectivă a rezisten ei de dispersie a prizei se realizează în teren schema de măsurat conform figurii 14.Fig.3.sonda. partea din rezisten a poten iometrului care este direct propor ională cu rezisten a de dispersie căutată.se anulează curentul din circuitul prizei sondă S. echipelor PRAM etc. Rp . Prin alegerea potrivită a pozi iei poten iometrului de compensare .

Diviziunea zero a discului gradat se aduce în dreptul firului reticular..4. Aparatul trebuie să fie cât mai aproape de priza de pământ care se măsoară.se foloseşte cu succes metoda ampermetrului şi voltmetrului.. Principiul metodei este ilustrat în figura 14.. x 1 ... Se recomandă ca Rp să nu depăşească scara: x 0. în care caz P1 şi P2 sunt scurtcircuitate de eclisa de legătură. pentru cazul unor rezisten e de dispersie atât de mici... Metoda ampermetrului şi voltmetrului Atunci când nu se poate folosi metoda compensării .500 Ω ........50 Ω ..5 Ω .1000 Ω . Pentru măsurarea rezistivită ii solului se folosesc 4 sonde.. când cu întreruptorul pus pe M se ob ine devia ia nulă a acului indicator. care de regulă au Rp <0..1 ... .. care se leagă la toate cele 4 borne ale aparatului. legătura între priză şi aparat se realizează cu două fire. 204 ... Nu dă însă rezultate precise în cazul instala iilor de legare la pământ de întindere mare şi foarte mare. In asemenea cazuri se recurge la alte metode.cazul sta iilor electrice de mare suprafa ă având de regulă valoarea rezisten ei de dispersie a instala iei de legare la pământ sub 0. În asemenea situa ii..5 Ω . Metoda compensării prezintă avantaje de necontestat în determinarea rezisten elor de dispersie ale prizelor de pământ de întindere mică şi medie.. Dacă nu se cunoaşte valoarea aproximativă a rezisten ei.5. 14.de ordinul mA . iar P1 şi P2 nu se mai scurtcircuitează. curen ii acestor pun i ... x 100. Observa ie..• • Dacă se cunoaşte valoarea aproximativă a rezisten ei. Se trece întreruptorul pe pozi ia M şi prin rotirea discului gradat şi a comutatorului se aduce acul indicator la zero. Când aparatul se află la peste 2 metri de priza de pământ.4... se pune comutatorul pe pozi ia corespunzătoare. x10.... Se aduce discul cu diviziunea zero în dreptul firului reticular. Observa ie. Valoarea rezisten ei măsurate esta dată de produsul dintre indica ia discului gradat şi indica ia comutatorului în ohmi..nu pot ridica tensiunea prizei de pământ respective la o valoare măsurabilă corect. se pune comutatorul pe pozi ia cu sensibilitatea cea mai mică (x100)..

iar la locul respectiv se face sim ită prezen a curen ilor vagabonzi (curen i de injec ie ai unor surse străine). În cazurile în care se măsoară rezisten e de dispersie de valoare redusă. rezisten a voltmetrului să fie de peste 10 ori mai mare decât rezisten a de dispersie a sondei. conform legii lui Ohm: Rp = UE I .în care nu mai apar diferen e de poten ial însemnate . În afară de amplasarea sondei S în zona de poten ial nul . Se poate calcula direct rezisten a de dispersie din valorile indicate I şi UE. luând un ăruş suficient de lung. printr-un transformator de separare. [Ω] . astfel încât să nu aibă loc suprapunerea pâlniilor de poten ial respective. de exemplu pământ arabil sau pământ galben. I2 Condi iile necesare pentru realizarea preciziei de măsurare sunt similare cu cele de la metoda precedentă: • sonda să apar ină zonei de poten ial nul. iar sonda S se va plasa în zona de poten ial nul. [Ω] . Prizele P şi PA trebuie să se afle la o distan ă relativ mare. Pentru a limita curentul de măsurare şi implicit tensiunea prizei de pământ este indicat a intercala în circuitul de măsurare un transformator sau un rezistor de reglare Rv (eventual se poate folosi un transformator de sudură). Schema de măsurare în cazul aplicării metodei ampermetrului şi voltmetrului De la un grup electrogen sau de la o re ea de distribu ie. În consecin ă. care permite compensarea influen ei curen ilor vagabonzi prin schimbarea polarită ii bobinei de curent a wattmetrului (trecerea comutatorului de la pozi ia 1 la pozi ia 2 în figura 14. se aplică o tensiune alternativă între priza de pământ care se verifică P şi priza de pământ auxiliară PA . pietroase) montajul se complică şi este indicat în lucrarea [2].Fig.5).14. rezultatul măsurării prin metoda ampermetrului şi voltmetrului nu oferă precizia necesară. Se ia ca bază media aritmetică P din cele două măsurători. se foloseşte metoda ampermetrului şi wattmetrului. 205 .4. iar rezisten a de dispersie rezultă conform rela iei: Rp = P .se mai pune condi ia următoare: luând ca bază o eroare de măsurare maximă de 10%. În cazul solurilor de mare rezistivitate (nisipoase. Acest lucru se poate realiza fără dificultă i în cazul unui sol de rezistivitate redusă.

măsurarea rezistivită ii solului se face de preferin ă în perioade foarte călduroase şi foarte uscate. în afară de caracteristicile prizei propriu-zise. interesează situa ia cea mai defavorabilă. Schema de măsurare cu metoda A. Ca urmare. este necesară o corec ie a rezultatelor ob inute.4.V). Dacă măsurarea se face în alte condi ii.5. Fig.W (prin comutarea S2 se poate trece la măsurarea prin metoda A.14. Astfel. Deoarece structura şi densitatea solului sunt neuniforme. rezistivitatea nu are aceeaşi valoare la diferite adâncimi şi în diferite puncte ale terenului. Evident că rezistivitatea solului dintr-un teren oarecare depinde de temperatura şi umiditatea sa. rezistivitatea ρ a solului în care se execută instala ia.• rezisten a interioară a bobinei de tensiune a wattmetrului să fie cel pu in de 10 ori mai mari decât rezisten a de dispersie a prizei sondă. Determinarea rezistivită ii solului. dacă rezistivitate măsurată este ρmas . unde ψ este un coeficient de corec ie. 206 .5. 14. Pentru a putea determina rezisten a de dispersie a unei prize de legare la pământ. se impune efectuarea mai multor măsurători şi considerarea unei valori medii a rezistivită ii solului. Deoarece. rezistivitatea de calcul ρ se consideră egală cu: ρ = ρ masψ . Metodele de măsurare a rezistivită ii solului se împart în două categorii. trebuie cunoscută. din punct de vedere al calculului rezisten ei de dispersie a prizei de pământ.

. Valorile ob inute prin astfel de metode au o importan ă practică redusă. aplicate asupra unor probe de sol prelevate din zona cercetată. având în vedere modificarea inerentă a structurii.73l . 4l p log d Fig. 2. aplicate chiar în zona în care urmează să se execute instala ia de legare la pământ. conduce la rezultate cu un grad sporit de încredere. rela ia de calcul a rezisten ei este: ρ log rp = în care: l d 4l d .14. se poate folosi metoda electrodului de control. rp fiind măsurat. Metode de teren. în Ωm. Determinarea rezistivită ii solului prin metoda 207 .rezistivitatea solului. ρ Din rela ia de mai sus. [Ωm] .14.diametrul exterior al electrodului. care constă în executarea unei prize formată dintr-un singur electrod şi măsurarea rezisten ei sale rp Pentru o astfel de priză (fig. Metode de laborator. În principiu. în m. Astfel. . [Ω] . se poate determina rezistivitatea ρ a solului: ρ= 2.lungimea păr ii îngropate a electodoului.6. în m. metodele de măsurare în teren a rezistivită ii solului sunt aceleaşi cu cele folosite pentru măsurarea rezisten ei prizelor de legare la pământ.a. b.73l r . Efectuarea unui număr suficient de mare de măsurători prin astfel de metode.6). care permit o dimensionare corectă a elementelor de legare la pământ. densită ii şi umidită ii probei fa ă de condi iile reale din teren.

Metoda celor 4 electrozi în determinarea rezistivită ii solului Raportul dintre indica iile voltmetrului şi ampermetrului defineşte o rezisten ă fictivă: R= U . se ob ine o imagine a varia iei în adâncime a rezistivită ii.14. Mai uşor de aplicat din acest punct de vedere este metoda celor patru electrozi. I Dacă electrozii sunt plasa i la distan a a unul de altul.7.7. odată cu mărirea adâncimii l de îngropare a electrozilor de curent. cuprins între adâncimile q şi q+l .7. Dacă se dispun electrozii ca în fig. în punctul considerat. Astfel. astfel încât punctul din teren care interesează să se afle în pozi ia mediană (la jumătatea distan ei dintre sondele S1 şi S2 ) şi se repetă măsurarea pentru diverse valori ale distan ei a . De o mare importan ă asupra corectitudinii măsurătorilor este adâncimea l la care se îngroapă electrozii de curent şi starea stratului de sol respectiv. Fig. Principiul metodei este ilustrat în figura 14.electrodului de control Prin această metodă se determină valoarea medie a rezistivită ii stratului de sol. se ob ine rezistivitatea medie a stratului de sol de adâncime h=a.14. creşte eroarea de măsurare datorită nerespectării condi iilor în raport cu care sunt 208 . folosind rela ia: ρ = 2π a R . Pentru măsurarea rezisten ei fictive R se poate folosi aparatul poten iometric APP-2 sau un aparat cu inductor. Principalul dezavantaj al metodei de măsurarea cu ajutorul electrodului de control constă în dificultatea aplicării ei pentru determinarea rezistivită ii solului la adâncimi mai mari de 2 m.

5.1. ceea ce afectează considerabil precizia măsurătorilor. Men inerea unui nivel de izola ie corespunzător reprezintă un obiectiv important. [V] 500 1000 2500-5000 209 . Generalită i În instala iile electroenergetice. Obiectivele urmărite. compozi ie şi umiditate încât să prezinte o conduc ie foarte slabă a curentului electric. [V] sub 1000 1000-3000 peste 3000 Tensiunea megohmetrului. elementele de izola ie suferă o degradare în timp datorită umezelii. cât şi pentru asigurarea continuită ii de func ionare a instala iei în cauză. pentru un alternator. De exemplu.. se poate întâmpla ca stratul superficial al solului să aibă o astfel de structură.2. În astfel de cazuri. Aparatajul folosit a. Spre deosebire de cazul instala iei de legare la pământ. Ca şi instala iile de legare la pământ.5.stabilite rela iile de calcul. deteriorărilor mecanice. pentru a=1m.5. Din acest punct de vedere este recomandabilă deci o adâncime de îngropare cât mai mică. Pe de altă parte însă. atât pentru garantarea electrosecurită ii personalului muncitor. Siguran a func ionării instala iilor este direct influen ată de calitatea izola iei. l = 1 m. 14. respectiv sonde semisferice punctiforme situate la suprafa a solului. măsurarea rezisten ei de izola ie a barelor statorice se face cu megohmetrele alese astfel: Tensiunea nominală a înfăşurărilor. la care se adaugă uneori fenomene de degradare ca urmare a ionizării materialului produs sub influen a câmpului electric respectiv. unde se urmărea un contact cât mai bun cu obiectul protejat printr-o rezisten ă de valoare cât mai redusă (de dorit ≈ zero). eroarea relativă de măsurare a rezistivită ii este practic nulă dacă adâncimea de îngropare este l = 01 m şi ajunge la 25% dacă . poluării etc. Se măsoară rezisten ele de izola ie cu ajutorul megohmetrelor având tensiunile de lucru corelate cu nivelul tensiunii în care lucrează în mod normal elemenetul de izola ie ce urmează a fi încercat. MĂSURAREA PRACTICĂ A REZISTEN ELOR DE IZOLA IE 14. în cazul elementelor izolate se doreşte ca rezisten a de izola ie să fie cât mai mare posibil (de dorit infinită). 14. rezisten ele de dispersie prin electrozi au valori foarte mari. De exemplu. elementele care în mod obişnuit sunt sub tensiune se izolează corespunzător fa ă de pământ şi respectiv fa ă de restul elementelor.

rezisten a de izola ie a înfăşurărilor statorice nu trebuie să coboare sub 50% din valoarea constatată la probele de PIF. coeficient care ine cont de situa ia în care are loc proba de încercare (în fabrică. c. unde: Un K=1÷0. luate la două intervale diferite de timp. adică valorile la 60 şi respectiv 15 secunde şi se face raportul lor. De exemplu. motoare de 6.). prin compara ie cu un nivel de prag minim.la alternatoare. Nivelul tensiunii se alege corelat de asemenea cu nivelul tensiunii nominale la care va func iona de durată elementul de izola ie respectiv. ca de exemplu: • proba de încercare la impuls de comuta ie. Coeficientul de absorb ie indică gradul de umiditate aflat în izola ia respectivă cu efecte nocive pentru func ionarea sigură sub tensiune a izola iei respective (conturnări. De exemplu.). pentru alternatoare se măsoară R60 şi R15 . Încercarea cu tensiune alternativă mărită la frecven ă industrială pentru un anumit timp (de regulă 1 minut) este frecvent folosită pentru testarea din punct de vedere dinamic a nivelului de izola ie respectiv. În lipsa acestora. după repara ie etc. • proba de descărcări par iale: 210 . definit ca raportul a două valori ale rezisten ei de izola ie respective. tensiunea nominală. aşa numitul coeficient de absorb ie. 10 kV etc. rezisten a de izola ie trebuie să fie: • Riz ≥ 1 MΩ la maşini cu U n ≤ 1000V . măsurarea rezisten ei de izola ie fa ă de masă se face cu un megohmetru de 1300 V. ştiind că pentru punere în func iune trebuie respectată condi ia: Kabs = R60 / R15 ≥ 1. Nivelul rezisten ei de izola ie arată dacă obiectivul măsurat poate fi pus sau nu în func iune. la aceeaşi temperatură.75 d. Se măsoară suplimentar. S n [ kVA] 100 + 100 (coeficientul K ine cont de temperatură K = 1 ÷ 12 pentru 750÷1000C). în cazul izola iilor de volum mare . pentru cazul alternatoarelor. • b. Riz ≥ K U inc = (3 + 2U n ) ⋅ K când Sn ≥ 10 MVA şi 6 kV ≤ U n ≤ 17 kV . se pot executa şi alte probe de izola ie care să ateste calitatea izola iei. • U n [V ] [ MΩ] pentru maşini cu U n ≥ 1000V şi putere Sn . străpungeri probabile etc. nivelele tensiunii de încercare sunt: • U inc = (1 + 2U n ) ⋅ K pentru alternatoare cu S n ≤ 10 MVA .Pentru înfăşurarea rotorică. exprimată în kV.3 . De exemplu. la PIF. transformatoare. Suplimentar. pentru alternatoare. în special la transformatoarele şi cablurile cu tensiunea superioară de 110 kV şi mai mare.

211 . iar cele de la punctele c. şi Petran. suprafa a exterioară a izola iei externe (izolatoare. M. Editura Tehnică.. M. În ambele cazuri se iau precau ii speciale specifice lucrului la înaltă tensiune. 1982. se obişnuieşte ca înainte şi după proba respectivă să se măsoare rezisten a de izola ie în cauză.a. ş. Întrucât probele de încercare cu tensiune mărită pot deteriora izola ia testată. d cu instala ii speciale de măsurare ce includ transformatoarele respective de ridicare a tensiunii.P. M. vol. Selischi. Sufrim.• proba de încercare cu tensiune continuă mărită.I. V. de regimul de lucru etc. A. în func ie de instala ia respectivă. 1982. partea a II-a. Probele de măsurare a rezisten elor de izola ie la punctele a.. 4. T. Litografia U.T.. Pentru valori concrete se poate consulta lucrarea [5]. E. De asemenea. BIBLIOGRAFIE 1. p. Editura Tehnică. fenomen ce poate conduce la rezultate eronate. 1971. R.B.) se va cură a de praf şi murdărie în scopul reducerii curentului de scurgere pe suprafa ă. iar comentarea lor depăşeşte cadrul lucrării de fa ă. Instala ii de legare la pământ . Înainte şi după fiecare probă se realizează descărcarea respectivei izola ii. înainte şi după efectuarea încercărilor. 493 p. plăci izolante etc. 3. Horvath. B.. Protec ia contra tensiunilor de atingere în instala iile de joasă tensiune. 5. prin legarea sa directă la centura de legare la pământ. Partea electrică a centralelor. Sufrim. Grigoriu. 1987. Goia. M ller.. b se execută cu megohmetre de 500-5000 V (cu inductor sau cu montaje electronice de redresare a tensiunii).... PE 116. Bucureşti. M. 2. Bucureşti. Încercarea izola iei electrice. Valorile rezisten ei de izola ie ca şi ale tensiunilor de încercare sunt cuprinse într-un domeniu larg.L. Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instala ii electrice. Guzun. de gradul de protec ie cerut.504-555.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->