You are on page 1of 1

Öğretmenlerin Tutmaları Gereken Defter Ve Dosyalar

A.EĞİTİM ÖĞRETİM DOSYASI


• Ünitelendirilmiş yıllık planlar
• Ders planları
• İlçe (Eğitim Bölgesi) zümre kararları
• Okul zümre kararları
• Şube öğretmenler Kurulu kararları
• Öğrenci ürün dosyaları
• Not çizelgeleri
• Sınav soruları/ cevap anahtarları
• Sınıf defterinde ilgili kısımların doldurulması
• Deney defteri
• Mevzuat fihristi

B.REHBERLİK DOSYASI
• Sınıf rehberlik planı
• Plana uygun olarak yapılan çalışmalar
• Etkinlik planları (Değerlendirme kısmı doldurulmuş olarak)
• Veli toplantıları ile ilgili evraklar
• Sınıf başkanı, sınıf temsilcisi seçimleri ile ilgili evraklar
• Sınıf oturma planı
• Çevre incelemesi
• Öğrenci gözlem defteri
• Sınıf kitaplığı demirbaş ve izleme defterleri
• Ruhsal dosyalar
• Kulüp dağıtım listesi

C.SOSYAL ETKİNLİK DOSYASI


• Kulüp tüzüğü
• Yönetim Kurulu listesi
• Kulüp yıllık çalışma planı
• Karar defteri veya görüşme tutanakları
• Kulüp öğrenci listesi
• Kulüp yoklama çizelgesi/defteri
• Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili evraklar

D.KUTLAMA (BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR) DOSYASI


• Ulusal Bayramlarla ilgili sınıf düzeyinde yapılan kutlamalar
• Belirli gün ve haftalarla ilgili sınıf düzeyinde yapılan kutlamalar
• Sınıfta sergilenen diğer etkinlikler