MODERNÍ SPOJOVACÍ PROST EDKY V A R

TAKOM

TAKOM
(Taktický komunika ní systém)
‡ Digitální p enos informací (hlas,data,obraz) ‡ Propojení r zných p enosových technologií (kabelové, rádiové, rádioreleové, optické) ‡ Mo nost propojení star ích spojovacích prost edk

TAKOM = PKS
SPOJOVACÍ UZLY: místa velení , tranzitní spoj. uzly SPOJE: p ímé, p ípojné, s pohyblivými objekty VELITELSKÁ PRACOVI T Sí PPS SYSTÉM ÍZENÍ SPOJENÍ ZÁLOHA SPOJOVACÍCH SIL A PROST EDK

Spojovací uzly
‡ SU MV brigády: MPP 100 ‡ SU MV praporu: MPP 40 ‡ SU MV roty: (MPP 40p ‡ TRU :
(BVP, LANDROVER, LANDROVER spec) PV3S)

MRRP 4p

Radioreléová stanice RR 300 .VKV radiostanice RF1325 .MPP 100 Mp ‡ MPP 100 Mp mobilní p ístupová provozovna na podvozku TATRA 815 4x4 ‡ DMPP 100 Mp doprovodní voz MPP 100 Mp ‡ Kabelový v z Hlavní za ízení: . 1 ks. 1 ks.P ijíma dru icové navigace GPR 22 2 ks.Digitální p epojova DTP 100 P . 2 ks. .

MPP 100 Mp .

MPP 100 Mp vnit ní vybavení .

MPP 100 Mp Kabelový v z .

MPP 100 Mp Kabelový v z .

SU MV praporu ‡ Na povozku BVP 1 AMBS pro t ký mechanizovaný prapor . pr) .MPP 40p (BVP) ‡ Na podvozku automobilu LANDROVER pro výsadkový/lehký mpr .MPP 40Sp LR .MPP 40p (LR) ‡ Na podvozku automobilu LANDROVER pro speciální prapor (prlog.

MPP 40p BVP-p ístrojový v z .

1 ks. 1 ks. 2 ks. .Taktický datový server . 1 ks. 1 ks. 1 ks.MPP 40p BVP-p ístrojový v z ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hlavní za ízení: .VKV radiostanice RF1325 .Sto ár RACAL 1 ks.KV radiostanice R 150 S .Digitální p epojova DTP 40 .P ijíma dru icové navigace GPR 22 .Radioreléová stanice RR 300 .

MPP 40p BVP-p ístrojový v z .

MPP 40p BVP-doprovodný v z .

MPP 40p BVP-doprovodný v z .

MPP 40p LR-p ístrojový v z .

1 ks. . 2 ks.MPP 40p LR-p ístrojový v z Hlavní za ízení: ‡ Radioreléová stanice RR 300 ‡ Digitální p epojova DTP 40 ‡ VKV radiostanice RF1325 ‡ KV radiostanice R 150S ‡ P ij dru icové navigace GPR 22 1 ks. 1 ks. 1 ks.

MPP 40p LR-p ístrojový v z .

MPP 40p LR-doprovodní v z .

MPP 40p LR-doprovodný v z .

1 ks. 1 ks. .SU MV roty ‡ Mobilní p ístupová provozovna MPP 40p PV3S Hlavní za ízení: ‡ Digitální p epojova DTP 40 ‡ VKV radiostanice RF 1350 ‡ VKV radiostanice RF1325 ‡ VKV radiostanice RF1305 ‡ KV radiostanice R 150S ‡ P ijíma dru icové navigace GPR 22 ‡ Elektrocentrála EC 3 kW 1 ks. 1 ks. 1 ks. 1 ks. 1 ks.

MPP 40p PV3S .

MPP 40p PV3S-vnit ní zástavba .

Systém taktických rádiových stanic ‡Mobilní pracovi t velitele R7p ‡Mobilní pracovi t velitele R 6Mp ‡Mobilní pracovi t velitele roty VRp ‡Pohyblivé retransla ní místo PRMp .

1 ks. . 1 ks. 1 ks.Mobilní pracovi t velitele R7p Hlavní za ízení: ‡KV radiostanice R 150 S ‡VKV radiostanice RF 1301 ‡VKV radiostanice RF 1325 ‡VKV radiostanice RF 1350 ‡Datový terminál DT 13 1 ks. 1 ks.

Mobilní pracovi t velitele R7p .

Mobilní pracovi t velitele R7p .

. 1 ks. R 6Mp Hlavní za ízení: ‡KV radiostanice R 150 S ‡VKV radiostanice RF 1305 ‡VKV radiostanice RF 1325 ‡VKV radiostanice RF 1350 1 ks.Mobilní pracovi t vel. 1 ks. 1 ks.

Mobilní pracovi t velitele R 6Mp .

1 ks.Mobilní prac. velitele roty VRp Hlavní za ízení: ‡VKV radiostanice RF 1305 ‡VKV radiostanice RF 1325 ‡KV radiostanice R 143 ‡Datový terminál DT 13 ‡Nabíjecí soustrojí NS 2840 D 1 ks. 1 ks. 1 ks. . 1 ks.

velitele roty VRp .Mobilní prac.

‡Nabíjecí soustrojí NS 2840 D 1 ks.Pohyblivé retransla ní místo PRMp Hlavní za ízení: ‡VKV retransla ní za ízení AR 13 1 ks .RF 1350 1 ks.RF 1305 1 ks. . . ‡Datový terminál DT 13 1 ks. ‡VKV radiostanice RF 1325 1 ks.

Pohyblivé retransla ní místo PRMp .

PRMp .

Spojovací uzly ‡ SU MV brigády: MPP 100 ‡ ‡ SU MV praporu: MPP 40 SU MV roty: (MPP 40p (BVP. LANDROVER spec) PV3S) ‡ TRU : MRRP 4p . LANDROVER.

Tranzitní spojovací uzly (TRU) ‡ vytvá ejí polní op rnou spojovací sí Souprava mobilní radioreléové provozovny se skládá: ‡ mobilní radioreléové provozovny MRRP 4p na podvozku TATRA 815 4x4 ARMAX. ‡ doprovodu radioreléové provozovny DRRP 2p na podvozku TATRA 815 4x4 ARMAX. ‡ EC 20 kVA na jednoosém vleku .

Mobilní radioreléová provozovna MRRP 4 p Hlavní za ízení: ‡ Radioreléová stanice RR 300 ‡ Radioreléová stanice RR 1600 ‡ Digitální p epojova DTP 100 T ‡ VKV radiostanice RF1325 ‡ P ijíma dru icové navigace GPR 22 2 ks. . 1 ks. 1 ks. 2 ks. 2 ks.

MRRP 4 p .

MRRP 4p .doprovodný v z .

A KDY SE TATTO ZA ÍZENÍ SPRÁVN PROPOJÍ TAK M E VZNIKNOUT N CO TAKOVÉHO« .

Schéma propojení polního komunika ního systému u bývalé 4.prlog MP 54 VS 4.mpr 6 4x SP P MPP 40p BVP RR 300 RR 300 VS 4.pzpr 4x SP P MPP 40p MACEK DOPROVOD 4x SP P DOPROVOD RDM 6p 4x SP P MP 54 VS 43.rcho MPP 40p PV3S 4x SP P MPP 40 p DOPROVOD . pr VS 4.brn RR 300 SP P A VS 4.6p RR 300 VS 4.vmpr VS 4.mpr 6 4x SP P MPP 40p BVP RR 300 RR 300 RR 300 DOPROVOD RDM 6p DRRP 2 p MRRP 4 p DRRP 2 p MRRP 4 p RR 1600 RR 1600 TRANZITNÍ SÍ RR 1600 RR 1600 DRRP 2 p MRRP 4 p DRRP 2 p MRRP 4 p RDM 6p RR 300 VS 42.brn VS 4.brn V V MPP100Mp SP P ZVS 4.pzpr RDM 6p 4x SP P URRP MPP100Mp RR 300 VS 41.zdrr MPP 40Sp LR DOPROVOD R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful