P. 1
37548365-Secretele-Vaticanului

37548365-Secretele-Vaticanului

5.0

|Views: 378|Likes:
Published by Catha Rely

More info:

Published by: Catha Rely on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2015

pdf

text

original

EVANGHELIILE AU FOST MODIFICATE A aparut un numar considerabil de evanghelii în primele secole ale erei noastre. Biserica nu considera drept canonice (conform cu regulile Bisericii) decât Cărţile lui Matei, Luca, Marcu şi loan. Cea mai veche este cea a lui Matei, care s-a inspirat direct din evanghelia Evreilor. Un lucru trebuie subliniat : apocrifele şi vreo cincizeci de evanghelii care au existat înainte de a fi distruse de conjuraţii, sau care există încă, sunt unanime în a recunoaşte că Isus a trăit pe timpul lui Pilat din Pont şi a lui Tiberiu.( Nu se cunoaste nici o relatare istorică putând sa acrediteze autenticitatea existenţei lui Isus. Ea ar fi dovedită, se spune, prin Actele lui pilat, o suită de rapoarte adresate Impăratului Tiberiu de Ponţiu Pilat, guvernatorul ludeei. In aceste Acte ar figura o relatare despre viaţa şi moartea lui Isus, crimele ce i se imputau de catre ludei, crucificarea sa şi chiar învierea. Aceste Acte, dacă au existat, au fost reinventate de catre Creştini, şi oricum, nu a rămas nici cea mai mică urma. Numeroase false rapoarte ale lui Pilat au fost scrise în acelaşi scop fraudulos, dar Biserica n-a păstrat nici unul.) NICI UN FEL DE DOCUMENTE AUTENTICE Nu prea se cade de acord în privinţa textului, a relatării faptelor şi chiar faţă de persoana lui Isus.

poate. au făcut aluzie la unele părţi din manuscrise şi documente oficiale tratând despre crucificare şî alte evenimente din viaţa lui Isus care sunt acum ascunse sau eare au fost distruse. împaratul R-iC.. a scris în „Viaţa mistică a lui Isus" : „Noi (Noi: actualii iniţiaţi ai Marii Fraternităţi Albe care s-a continuat de Ia faraonul Amenhotep IV şi din care faceau parte Esenienii si Isus.Unele evanghelii dau lui Crist o figură. Marcu şi loan. în conciliile Bisericii creştine primitive şî în dîscutiile care s-au desfăşurat între cele mai înalte autorităţi ale Bisericii primitive. Despre acest subiect. Spencer Lewis. Dr. o doctrină şl o stare de spirit diametral opuse relatărilor lui Matei. mai sunt.. M.) ştim că Părinţii Bisericii primitive au avut acces la documente secrete. Relatările lui Matei şi Luca sunt ele însele adesea în dezacord formal cu cele ale lui Marcu şi loan şi uneori in contradicţie flagranta cu propriile lor expozeuri. . Luca. inca în Biblioteca Vaticanului. pentru că. aceste nebulozităţi arata că timp de secole citirea celor patru evanghelii canonice a fost interzisa credincaoşilor şi rezervata numai oamenilor Bisericii Documentele autentice au existat. Aceste reticenţe.

nu avem nici o dovada ca a existat. ar fi autorul celei de a patra carţi. II şi III al erei noastre. 0 SUTA DE EVANGHELII Dintre cincizeci pana la o sută de evanghelii care au apărut în sec. . Sigur nu este făcuta de loan. adoptara relatarile lui Matei. despre care. această consideraţie s-a redus mult şi teologii admit de buna voie ca evangheliile trebuie sa fie interpretate şi chiar corectate „în sensul bun".Una din principalele griji ale Părinţilor Bisericii da îa sec. comunităţile creştine. Marcu şi loan şi le-au considerat ca egal de sfinte şi veridîce. apostolul. Luca.. loan. în ciuda lacunelor şî a contradicţiilor lor. dar este recunoscut şi admis ca această pseudo-evanghelie a fost compusă tardiv de teologi abili. In zilele noastre. care puteau conţine informaţii diferite de cele reţinute de ei". Evangheliile. VII la XII a fost de a-şi procura toate manusicrisele şi lucrarile ce se aflau în preţioasele colecţii în ţări din Orient. nu trebuie — în principiu — sa fîe criticate sau discutate. fiind carti „inspirate" de Sfântul Duh'. pentru a pune capat disputei. de altfel. care devine episcop în Efes.

contradictii. 1-1. fapte în opoziţie. a încercat chiar sa aranjeze totul scriind „Evanghelia după cele patru” (un fel de coordonare a povestirilor lui Matel... Janna. Luca. Sem. Azor etc. Eleazar. Mathan. Mathatias etc. 8. Mathan. până la Abraham. Marcu şi loan. Scripturile. evangheliile lui Matei. Achim. scrie Sfântul Jerome : toate neroziile apocrifelor (altor evanghelii) sunt bune de povestit ereticilor morţi şi nu credincioşilor in viaţa" „Ba deloc. III 23-24 până la 38) Este curios de notat că în ciuda divergenţelor fundamentale.*' Pentru a acorda relatările. adica asemănatoare! . până la 16) Luca spune ca Isus este fiul lui Josef. Biserica a modificat în mai rnulte rânduri. Josef. Levi. descendent succesiv din lacob. Melchi.„Nu se pot admite decât patru evanghelii. dacă nu a machiat. Eliud. Matei spune că Isus este fiul lui losif.. dar descinzând din Heli. (Cap.» pâna la Salomon. replica adversarii lui Jerome : în evangheliile voastre canonice se află nerozii. Tasian. (Cap. ireductibile. David şl Abraham. discipolul lui Justin. Luca. Enoch şi Adam. Marcu şi loan sunt zise sinoptice. Noe. 2. Sadoc.

mai exact. . de exemplu — trebuie să crezi că ele se împacă.Cele doua Marii (Maria Mama si Maria-Magdalena) erau prezente. apariţia lui Isus : . în ajunul Paştilor. De altfel. ar fi fost crucificat nu vineri. Luca şi Marcu. când este vorba de teze total contradictorii — cele ale genealogiei lui Isus. spun Luca şi Ioan : numai Maria-Magdalena era acolo ! Nu exista deci nici o marturie veridică asupra autenticitatii evangheliilor. . Divergenţele sunt şi mai mari în ceea ce priveşte învierea sau.Eroare. asigura Matei. Nici unul nu fixeaza Paştele la aceeaşi data. ci sâmbată. după loan. căruia trebuie să-i fie suspectată relatarea. chiar dacâ nu ştim cum! Ioan. este in contradicţie formală cu Matei. privind cronologia săptămânii Patimilor. zice bunui sfânt.SFÂNTUL AUGUSTIN DA GARANŢIA Se citeşte în Fericitul Augustin : „Nu este permis de a zice nici chiar de a gândi că vreuna din evanghelii a putut minţi". Isus.

care ar fl fost numit episcop de Smyrna de Ioan Evanghelistul. In secolul II şi III. etc. erudiţii şi doctorii Bisericii. Biserica. pe la anul 80. . dupa I.De altfel. Contrar apostolilor care l-au renegat pe Isus. Luca. fals. Clement din Alexandria şl arzătorul Tertullian. precum Irineu.făra sa se plânga. ca i-a fosf poruncita de apostolul Petru) . Ca şi bonzii care se sinucid prin foc! Polycarp este autorul unei scrisori catre Filipieni. cu prudenţă. cu privire la scrierile (contestate) ale lui Ignaţiu Theodoruş (primul sfânt Ignaţiu) despre care s-a zis. fară sa sufere ca Isus. le „atribuie" şi le prezintă ca scrise dupa Matei. intr-atât era blindal de credinţă. cle mal demn şi mai stimat. a fost dlntre toţi sflnţil. INDOIELNICA EVANGHELIE A LUI IOAN Polycarp. C. el preferă supliciul decât ruşinea renegării şi a murit ars de viu pe un rug. gândesc ca evangheliile au fost scrise de catre apostoli şl ca ele erau atât dovezi directe cât şi inspiraţie divina.

se afle ca este un fals notoriu alchimizat In secolul II sau III. se spune. pe la anul 180 ! Pe scurt. Polycarp vorbeşte de bine despre primele trei evanghelii.. spun beoţlenii" scrisa de „vulturul loan care dormea în braţele lui Isus şl la stârşit la Ghetsemani. după mai multe secole. ci „de idei". trebuie si ai o oarecare idee despre climatul care domnea. evanghelia cea mai apreciată.Ori. se Intâmplă ca. Gnosticismul — ca de altfel şi în zilele noastre spiritiştii. adica în punga orientală a bazinului mediteranean. în Egipt şi în Asia Mica. CIUDATUL DOMN CIRINT Pentru a te descurca în această încâlceală. dar nu şl despre cea a lui loan! Caci evanghelia lui loan nu exista la începutul secolului II ! El este citat pentru prima data de Teofil din Antiohia. pentru a suplini lipsa de ţinuta teologica a primelor trei scrise ! Este o evanghelie . intre Petru şi lacob". teosofii şi cei ce cred în revelaţii divine — era la baza tuturor . acum 2000 de ani.nu de fapte". cea mal „Iniţiatica".

El era ca un eon (Eon : dîn grecul aion = timp.. Dumnezeu. Cirint. XIX. Noi împrumutăm din Marele Dicţionar al sec.. mesagerul lui Dumnezeu pe lângă oameni) creatorul legislaţiei mozaice. dar el nu recunoştea originea divina a lui Crist. în timpul botezului dîn apele lordanului şi l-a părasit în ziua crucificării. existând prin el însuşi : Dumnezeu . un eon numit Christ s-a unit cu eî. Isus nu era fiul lui Dumnezeu . neexistând prin el însuşi şi imperfect : Materia. credea în legea mozaica. emanat de Inteligenţa lui. . care ne clarifîca asupra stării de spirit a oamenilor din primul secol: „Cirint admitea existenţa a două principii opuse si nu binele şi raul.religiilor şi tuturor sectelor.. ci un principiu esenţial activ. numite şi de Theodor forţe şi îngeri. care nu putea intra în legatura cu Materia : creatorul aparţinea uneia din ultimele clase a sub-spiritelor inferioare.. aceste note. Este spiritul. şi un principiu pasiv. Autorul lumii nu era Dumnezeu. dar purta în el ceva din Fiinţa divină. evreu prin naştere. Cirint era şeful unei secte ieşite din creştinism.

. Trebuie subliniat ca traducerea Evangheliilor era odinioară interzisa. dând-o ca înspirată de eoni. unde s-au introdus ritualuri şi rugăciuni zilnice.. unii exegeţi cred că Apocalipsul zis al sfântului loan. publică o apocalipsa sub numele unui apostol." Un discipol de-al lui sfântul Paul. PAPII ŞI CHARLEMAGNE CORECTEAZA EVANGHELIA Aşa cum ne spune amicul nostru scriitorul Kronos. au traficat cu neruşinare . cu numele de Caius. ca e bine să editeze pentru folosul preoţilor. Despre acest subiect.obligatorie şi în viitoarea dominaţie a poporului iudeu asupra lumii. sub papii Grigore a VII-lea şi Inocent al III-lea. un rezumat foarte blând al Evangheliilor. în „Eseu de meditaţii imateriale". papii şi suveranii creştini. ar fi fost scris de Cirint. „de teama ca sa nu se strecoare vreun nonsens sau o eroare" ! Nu îţi vine sa crezi în acest pios scrupul. Cirintenii se foloseau de Evanghelia Evreilor. când ştim ca conciliile. Biserica a socotit. Acesta este Breviarul.

au fost declarate şi ţinute secrete (apokruphos = apocrife). Charlemagne. în cele patru Evanghelii care au ramas.„sfintele Scripturi1*. Cu aceasta ocazie. ne spune că la sfârşitul sec. cenzureze şi amendeze din rsou sfintele Scripturi. în sec. papa Anastase II ordona să se examineze. au fost facute adăugiri. In afară de asta. cu puţin înaintea morţii sale. însarcinat de a face traducerea în limba latină. scrie Kronos. adica Vulgata. sustrageri şi modificri de care se miră sfântul Jerome. care este singura acreditată de Biserica creştina din Roma ! Cele mai radicale modificări. inclusiv traducerea lul sfântul Jerome. făcu la fel (Duchesne : Historiae Francor scriptores) imitat de papa Sixt . să se critice. epîscop din Tumones (Africa). dateaza de la conciliul din Niceea şi au fost motivate prin înţelegerea dintre Papa Damase 1 şi împăratul Constantin. El se mira cu atât mai mult cu cât tocmai traducea în latină Evanghelia Evreilor şi de care i se împunea sâ nu ţină seama! Apoi sfântul Victor. V. IV. cele mai vechi Evanghelii şi mai ales Evanghelia Evreilor (evanghelia primitiva a sfântulul Matei).

trebuia sa se puna sfintele scrieri de acord cu dogmele ! Trebuia ca între Dumnezeu şi om sa nu existe decât Biseraca. mii de corecturi au fost făcute şi papa ameninţa cu teribile anateme pe oricine va îndrăzni în viitor sa se atîngă de texte . Biserica fabrica o epistol a sfântulul Petru. fara de care nici un contact cu Dumnezeu nu îi era permis. GUTENBERG ŞI EVANGHELIILE Mai mult. La acea epocă. apoi facu o noua revizie. facu noi rectificări care au fost din fericire ultimele. caci tiparul era inventat ! Pentru ce toate aceste modificari ? Este foarte simplu. careia omul trebuia să se supuna în prealabil. pentru a-l starni pe Chalemagne sa-îiconstituie un regat în Italia. pentru a face pe placul împaratului. Christos a spus totuşi : „Dumnezeu este pretutindeni" (dar .Quint (1585-1590). relativ la o donaţie atribuita împaratului Constantin. cea mai mare parte din dogme fiind în contradicţie cu sfîntele carţi. respinsa apoi de teologi şi un document. la puţini ani. care completa opera pe care predecesorii săi au început-o. care a modifîcat mai mult de doua sute de pasaje ! Papa Clement al VIII-Iea (1592--1605).

. combina. ADEVARATA RUGACIUNE A CREŞTINILOR Deci Evanghelia este sursa de erori şî contradicţii.aici este un panteism periculos ! Nu trebuia riscat ca omul sa adore pe Dumnezeu în credinţa sa ! Numai Biserica dicta voinţa lui Dumnezeu ! Acest cuvânt. fabrica. recomanda bunul preot! Şi credinciosul. voinţa. — Faceţi-vă rugăciunea dimineaţa şi seara.. pentru a-l ajuta sa le împlineasca. care înseamnă : a fasona. Fiecare joacă jocul. este contrar liberului arbitru. mai ales asupra omului. ştiind bine la ce să se aştepte. construi. dar nu o spune pe cea bună ! A face vine din latină. facere. . dar în plus s-a stabilit o complîcitate între preoţi şi credincioşi de a schimba ceea ce trebuia considerat lucrul cel mai sfânt : rugăciunea. pe care creatorul ni l-a permis : evangheliile primitive nu vorbeau decât de dorinţele lui Dumnezeu. îşi face efectiv ruga . care acţioneaza asupra tuturor creaturilor sale.

inventa. ineluctabil. pentru a fabrlca. îi va duce în infern ! „Pomana este ruga prin excelenţă : ea atinge mereu un scop" zice Feneton. preoţii.. combina. cap. care. facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ . . (12) Şi iarta greşelele noastre. în biserica. arhiepiscop de Cambrai ! „Ce rugă este mai plăcută decât a şterge lacrimile celui sărman". şi ne izbăveşte de cel rău. indică creştinilor cum trebuie sa-l cinsteasca pe Dumnezeu ! (9) „Va veţi ruga deci în această manieră : Tatal Nostru carele eşti în ceruri. se pot controla uşor. nu se gândea la pacătoasa care ştergea picioareîe lui Isus. Sfântul Matei. (13) Si nu ne duce pe noi în ispita. Dumnezeu este servit ! Căci. atât în intimitatea camerei lor. precum iertăm şi noi celor greşiţi. în evanghelia sa. creştinii. fabrica o rugăciune. zice Bossuet. V. cât şi în public.. (10) Vie împărâţia ta. vers 9-13. cu siguranţa. fie binecuvântat numele tau. (11) Pâinea noastra cea de toate zilele da ne-o noua.Ah. care.

dar tot aici este puţina ipocrizie păcătoasă a pseudo-creştinilor. 25) a precizat bine : . cel puţin pentru ereticii care suntem. burghezi egoişti şi capabili. net. ar schimba . de voinţă de a place lui Dumnezeu pentru a ajunge în regatul sau. decat va intra în rai bogatul”. rnodificând comportamentul societaţii umane.. care deliberat. dar a cărei respectare. omit din rugăciunea lor tot ce are legatura cu rotunjirea portofelului lor ! 0 foarte mică frază. în adevar. precum şi noi iertam celor greşiţi nouă. Totul este clar. Am avea scrupule sa schimbam cât de cât ceva. lată cum arată o dorinţă magnifică de dezinteresare. Vai! Creştinii au golit-o de seva sa hranitoare suprimand partea cea mai importantă din text : Şi iarta-ne noua greşelile. de milă.Amin !" ÎNTINSELE PUSTIURI DIN PARADIS Această rugăciune este magnifica şi demna de cea mai înalta stimă. Căci Luca (XVIII. respectabil.Mai degrabă va trece cămila prin urechea acului.

se poate constata : în zilele noastre. prevăzând poate sectarismul. rugăciunea zisa în biserici este amputată : exist incontestabil o înţelegere între preoţi şi credincioşi pentru a „uita" aceasta poveste a datoriilor ! In acelaşi mod. Inchiziţia. rasismul etc. In pustiile posomorâte. Ironie a hazardului sau o premoniţie ? În capitolul VII din evanghelia sa. ci numai acela (subliniat în text) va intra. dacâ am crede Evanghelia. din Paradis. oricărui Credincios. iudeii „uita legea lui Moise care ordona oricărui Drept. razboaiele Religiei. dîn toate credinţele. Doamne nu vor intra toţi în împărăţia cerurilor . odată la cincizeci da ani. puţini oameni din toate zarile.dintr-o dată faţa lumii! Ori. care împlineşte voinţa tatălui meu care este în ceruri. sa plateasca datoriile. . simonia. să elibereze sclavii. îngrozitoare. notifica expres : (20) Veţi recunoaşte deci pomii prin fructele lor. există puţini creştini. Matei. sa redea proprietarilor primitivi pământurile înstrăinate. (21) Cei care îmi spun : Doamne.

(16) Ele erau lucrarea lui Dumnezeu .BIBLIA A FOST FALSIFICATA Poruncile au fost dictate lui Moise pe muntele Sinai si Legea a fost scrisă de Dumnezeu însuşi. capitolul XX. sau Decalogul. mai divin în Lege : Poruncile lui Dumnezeu. figureaza in Biblia canonică zisa Vulgata.. CELE 15 PORUNCI Poruncile lui Dumnezeu. cap. în Exod. Stă scris : (1) Domnul (este bine de precizat ca Domnul este Dumnezeul Israeliţilor. scrise pe ambele părţl. Ar parea de neconceput ca credincioşii să îndrăzneasca să conteste şi să falsifice ceea ce există mai sfânt.. Şi totuşi. XXXII) : (15) Moise se întoarse deci de pe munte. după cum scrierea ce era gravată pe aceste table era tot de mâna lui Dumnezeu. ţinând în mână cele două table drept marturie. poporul sfânt. (Exod. dar şi al altor popoare ) vorbi apoi în acest fel lui Israel : .

(5) Nu îi veţi adora şi nu le veţi da suveranul cult. 6 la 21. v. Dumnezeul puternic . Iată ceea ce este clar. XIX v: 5 . (4) Nu veţi face idol din nici o figură ce este sus în cer si jos sub pamânt.şi gelos. ingeri şi sfinţi. caci întregul pământ este al meu"! Mai departe . Gabriel etc. Este chiar categoric interzis sa reproduci ca imagine orice . Isus. „Daca deci veţi asculta vocea mea şi veţi fi cu mine. Căci eu sunt Domnul. care răzbună nedreptatea parinţilor asupra copiilor până la a treia şi a patra generaţie în toţi cei care mă urăsc. precis şi autoritar : al doilea comandant interzice formal de a desena sau de a forma imagini ale lui Dumnezeu. veţl fî singurul din toate popoarele pe care îl voi păstra ca pe propriul meu bun. (6) Şi care da (sic !) îndurare pentru mii de generaţii celor care mă iubesc şi păzesc preceptele mele.Se zice în Exod: cap. „Veţi fi imperiul meu şi un împeriu consacrat prin sacerdoţiu : veţi fi naţiunea sfântă". Dumnezeul vostru. nici din tot ceea ce este în apa si sub pământ. Maria. Poruncile lui Dumnezeu sunt date cu variante Importante in Deuteronom v.

Nu veţi ucide (ver. De notat ca Poruncile nu sunt numerotate. 4) 3.ar fi figurativ în cer sau sub pământ. fîe ea editată de Iudei sau de Catolici. Veţi sărbători ziua sabatului (ver. Veţi cinsti pe tatăl şi mama voastra (ver. 7) ' 5. 5) 4. Mai e de spus imediat ca directorilor de ziare le e asigurat un loc bun. Nu veţi adora chipurile (ver. Nu veţi avea zei straini (ver. în infern. imaginile pioase inserate în cartea slujbei. 8) 6. Biblia. presa ilustrată. Nu veţi face chip cioplit (ver. alaturi de confraţii lor de la televiziune. susţinuta prin desene şi foţografii. Crucifixul este incontestabil un sacrilegiu şi tot la fel sunt statuile Sfintei Familii şi ale apostolilor. dar se pot aranja în 15 precepte principale : 1. 12) 7. 3 cap. XX Exod)!) 2. 13) . Nu veţi lua în deşert numele Domnului (ver.

Dacă veţi face un altar de piatră. furând catedrale nu înseamnă a-L cinsti! Papa Alexandru VI — pentru a nu-l cita decât pe acesta -— . căci neascultându-L. 12. în adevăr. Nu veţi face false mărturii (ver. 14. 14) 9. a nu avea zei străini şi de a nu jura. căci va fi murdarit daca veţi folosi dalta. nici femeia si nici bunurile sale (ver. Nu veţi dori casa aproapelui. LEGEA LUI DUMNEZEU ESTE RUDICULIZATA Constaţi uluit că 12 prescripţii din 15 sunt ridiculizate de Biserică . 13. 16) 11. Nu veţi urca pe trepte altarul meu (ver. 24).8. 15) 10. nu se respectă decât poruncile l şi 4. Dumnezeu însusi este sfidat. nu-l veţi clădi din pietre cioplite. 17) . Nu veţi înşela (ver. Imi veţi face un altar de pamânt (ver. 23). Nu veţi face idoli de argint şi nici de aur (ver. ucigand. Nu vă veţi deprava (ver. 26). (ver 25) 15.

care era al 7-lea. cinci copii.mergea şi mai departe în sacrilegiu : el a avut de la Rosa Vanozza. trei sute saptezeci şi şapte de episcopi din Grecia. Desigur acesta este motivul pentru care oamenii rectifică şi cenzureaza Evanghelia : corectează adică cuvântul lui Dumnezeu şi pe cel a lui Crist. fie pe . muri în 1503. care. se spune. pe vasele.Decidem ca sfintele imagini. în ce-l priveste. DUMNEZEU ESTE EXCOMUNICAT La al 3-lea Conciliu de la Niceea. viola cele cincisprezece porunci. fie în mozaic sau din orice materie convenabilă. au decretat ceea ce urmează contra iconoclaştilor : . Acest papa. dar din care. printre care celebrii Cezar şi Lucreţia Borgia.. şi s-a ţinut de la 24 septembrie la 23 octombrie 787. ziduri. Sicilia şi Italia. otravit. Turcia. care era maritată. cu o băutură „pe care o bau din greşeală şi pe care o pregatise pentru un cardinal căruia îi râvnea bunurile". vai ! unele ne par atât de demodate. fie în case. hainele sfînţite. trebuie să fie intreprinse. dintre care majoritatea sunt înţelepte. Ramâne de ştiut daca Dumnezeu a fost inspirat indicând aceste prescripţii. fie in culori. fie în biserici. întruniţi in Sfânta-Sofia din Constantinopole.

Asta este doctrina sfinţilor Parinti şi tradiţia Bisericii catolice. cu atât suntem îndemnaţi sa ne amintim de originale si sa le iubim . evanghelii şi alte lucruri sfinţite. totuşi apropia de aceste imagini tămâîe şi lumânărî. dacă sunt episcopi sau preoţi şî excomunicaţi daca sunt călugari sau laici". pe sfânta sa mamă şi pe sfînţl. căci cu cât îi vedem mai mult in imagini pe Isus Christos. caci cinstirea este legată de originalul pe care il reprezintă. in poruncile sale. căci ea destituia pe Dumnezeu sau excomunica dupa cum era considerat ca preot sau ca laic! In adevăr. adevarata latrie (adoraţie) care nu convine decât naturii dîvine. adica de a face imagini ! Ceea ce a fost categoric blamat de teologii de la Niccea Rămâne deci de ştiut. după credinţa noastra. totul după piosul obicei al vechilor. Această decizie a fost incontestabil cea mai importanta pe care oamenii au luat-o vreodată. cum se foloseşte cu privire la cruce. Dumnezeu. Trebuie dat acestor imagini respectul şi adorarea onorifica. poruncim ca ei sa fie destituiţi. desena sau grava.drumuri. dacă Dumnezu mai exista sau a fost . cei care îndrâznesc să gândeascâ altfel. interzicea forma de a tipări. Se va putea.

Sigur. Carţile lui Arius au fost arse şi conciliul decretă pedeapsa capitala contra tuturor celor care deţineau un exemplar. la început.excomunicat de Biserică. Imparatul Bizanţului. grupa 318 Parinţi. ." „Majoritatea". Constantîn I-ul reuşi sa-i ducă de nas şi impuse pe Chrîst divin ameninţând pe contestatari cu „exilul" daca persistau în a nu accepta .judecata emisa de majoritate. chiar dacr tot ceea ce trateaza despre Evrei şi privilegiile lor este fals şi lipsit de fundament. printre care preotul Arius şî Eusebiu. toata valoarea Bibliei. se întâmplă unui trib .. cfra de 1500. El întrunea 2048 de episcopi. De exemplu. Primul conciliu de la Niceea s-a tinut în 325. Ameninţarile au redus contestatarii la douazeci şi doi de episcopi. episcop de Gesareea. Au fost total excomunicaţi. Exodul este o pura fabulaţie în care o aventură. din care cea mai mare parte erau veniţi pentru a combate şi nega divinitatea lui Isus. nu trebuie negata. peste masura îngroşata.minoritatea" opozanţilor atingea. ( ca la grevişti de la Renault şi Peugeot ).

Labib Habachi. cu atât mai mult cu cât clericii egip-teni de la Casa Scribilor. Ori. nomade. decât câteva sute de strămoşi ai Evreilor. înghiţirea ei de valuri. au fost de acord că Biblia era un roman. pâna la pseudo-intrarea în Pământul fagăduit. mereu atenţi în a povesti cel mai mic fapt divers într-un imperiu unde nu se petrecea în general nimic. n-au fost în timpul lui Moise.nomad. conferenţiar la Universîtatea din Tubingen. creaţia artificială a poporului evreu nu urcă decât până la trei mii de ani. cu adevărat elaborat în timpul lui Solomon. Shafik Allam. Nici un egiptolog nu crede în aceasta rocambolescă aventură despre care nu avem nici un document. nu ar fi trecut cu vederea furtul vaselor de la templu de catre Evrei. director de studii la Şcoala Practică de înalte Studii. fuga lor în deşert. Faimoasa trecere a Mării Roşii este deci şi ea de domeniul ficţiunii. este un fals. Dl Jean Leclant. titularul catedrei de egiptologie din Sorbona. Dl. In cursul unei emisiuni televizate la 30 iulie 1970. toate arhivele istorice şi tradiţionale ale Egiptului sunt . Reiese din aceste mărturii ca relaţia din Exod în deşertul Egiptului.. directorul serviciului de Antichitaţi din Cairo şi Andre Caquot. Caquot. specialist în Biblie. Pentru profesorul A. Labib Habachi asigura ca în Egipt. deplasarea armatei faraonului. Şi aparţineau unor naţiuni diferite.

YAHWE NU ERA DUMNEZEUL EVREILOR lată ce ne spune despre acest subiect Dl. socotind ca nu s-a întâmplat nimic din toate astea. daca ea înfăţişează victoria lui Dumnezeu asupra apelor şi pe cea a Israelului asupra Egiptului. crede că această relatare mincinoasă este poate simbolica. fabricate. decât nişte emanaţii artificiale." si unul din ele poartă : t3 s3-s-wy-h-w3-w .mute asupra acestor evenimente ! Profesorul Caquot. Astfel. aşa ca acest ecuson vorbeşte de . Fiecare ecuson este prevăzut cu bustul unui barbat (în basorelief) ale carui mâini sunt legate la spate. Israel şi Biblia nu ar fi în realitate. Mai multe ecusoane încep prin formula Ş t3 s3-s-w" „tările Shabou ale Beduinilor de. w3-w trebuie probabil vocalizat -wo. este împrumutat de la beduinii din deşert. Caquot: „Partea inferioară a coloanelor sălii hipostil a templului nubian din Soleb este acoperita de ecusoane conţinând nume de popoare din Asia şi Africa învinse de Egipteni. inventate..Beduinii lui Yahwo" . cum .. Insuşi zeul Yahve.sunt scrierile altor popoare şi ale altor religii..

Celelalte ecusoane te fac să crezi ca este un nume de loc.Este foarte tentant să vezi acolo acelaşi nume ca al lui Dumnezeu din Biblie. y-h w3-w nu este un nume divin. poate cel al unui munte ce s-ae afla exact in regiunea de unde diverse texte biblice au facut sa vina YHWH. caci se bănuie de mult timp că tetragrama trebuie sa fi avut pronunţia originala Yahwo şi nu Yahwe. egiptologi competenti ca S. Herrmann şl J. Dar în acest document. de ţara a celor pe care Eeiptenii îi numeau Shasu (nomazi traind la est de istmul de Suez La fel. Leclant nu ezita sa admita identitatea numelui divin israelit cu numele unui loc situat la est de Egipt. ? . Se poate în adevar ca numele Zeului lui Israel sa vina de la numele unui loc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->