II.

CULEGREA DATELOR
Făcând o analiza asupra vânzărilor de la firma SC VRANCART SA Adjud pe o perioada
de 20 luni vom putea observa ca aceastea sunt influenţate de vânzarea către diferite hypermarkeuri, vânzarea de semifabricat, vânzarea de role, preţul rolelor, preţul semifabricatului şi totalul de
livrări de semifabricat in totalul de vânzarii.
În anexa 1 sunt prezentate date preluate de la firma cu privire vanzarile realizate de SC
VRANCART SA Adjud in perioada 01.01.2006-01.10.2007.
Având aceste date, preluate de la personalul firmei, din cadrul departamentului de vânzări
si marketing, ne propunem să analizăm influenţa pe care o exercită vânzarea către diferite
hypermarke-uri, vânzarea de semifabricat, vânzarea de role, preţul rolelor, preţul
semifabricatului şi totalul de livrări de semifabricat in totalul de vânzarii.
În general in economie şi in mod deosebit in vânzări nu putem vorbi de un singur factor
care influenţeaza, işi pune aprenta in mod semnificativ. Putem vorbi mai mult de o asociere de
elemente care influenţeaza in mod cert, aşa numiţii factori importanţi. Dacă este să ne referim
strict la vânzări, exista o multitudine de factori care influenţează ( publicitatea, caliatea
produsului, diversitatea produselor oferite, cererea, anotimpul, vechimea si renumele firmei
producatoare etc.) dar numai dupa o analiză de econometrie se paote stabili care din aceşti factori
au o importanţă deosebita si care sunt factori nesemnificativi.
În econometrie in general, factorii nesemnificativi sunt notaţi cu Et (erori de observare)
iar cei semnificativi x1t, x2t....xnt.
În permanentă exista posibilitatea de a întâlni erori de masurare ceea ce presupune o
apreciere numerică greşită sau neconcludentă, erori de model datorită unui număr mic de de
factori importanţi, erori de eşabtionare datorită accesului limitat si probalist la cuantumul real al
informaţiei privind fenomenele desfaşurate.
Pentru o cât mai bună si mai reala analiza în modelul analizat am introdus un numar mare
de factori explicativi(5) şi un numar mare de observari(21).
Modelul analizat se poate exprima prin relatia:
VT=a0+a1LM+a2LR+a3PMH+a4PMS+a5VS+ξt

Unde:
VT reperzintă vânzările totale;
LM reprezintă livrările către Metro;
LR reprezintă livrările către Rewe;
PMH reprezintă preţul mediu la hârtie igienica către Plus;
PMS reprezintă preţul mediu la semifabricat;
VS reprezintă vânzările de semifabricat;
a0, a1, a2....a5 reprezintă parametrii;
ξt reprezintă erorile de observare.
Se impune totuşi o analiză a fiecărui factor explicativ pentru a se putea determina
influenţa pe care o are in cadrul modelului analizat.
În urma efectuarii Testului Student s-a putut dovedi că factorii aleşi acopera in proportie
de 98% fenomenele ce influenţează vânzările totale.
3.14
1.03
4.48
1.20
VT= 205.32
+ 2.87
( 0.56 )
( 2.64 ) LM+ ( 3.51 ) LR- (-0.65) PMH- (-0.67) PMS+ (15.51) VS+ξt

n=21
R2=0.98
(•)= t Student
0.05

t 15

=2.13

Făcând o comparaţie intre t Student, 2.13 şi valorile t stelat pentru testele de semnificaţie
individuală aplicate fiecărui parametru al modelului, respectiv 2.64, 3.51, -0.65, -0.67, 15.51 s-a
putut observa că doar parametrii a1,a2,a5 au o influenţă semnificativă asupra vânzărilor totale din
cadrul firmei SC. VRANCART S.A Adjud.
Putem garanta cu o probabilitate de 95% ca doar parametrii a1,a2,a5 sunt diferiti de zero,
restul putând să ia valoarea zero.
Prin urmare doar parametrii a1,a2,a5 au o influenţă semnificativă asupra lui y, restul
având o influenţă nesemnificativă.

87 ( 2. am putut afirma că livrările către Metro. Avem o valoare a lui DW de 2. dat fiind faptul ca valoarea lui R2 se apropie de 1.05 t 17 = 2.20 VT= 2. Pentru a detecta prezenţa autocorelaţiei erorilor am efectuat testu Durbin-Waston.64).98 n=21 (•)= t Student 0.51 ) LR+ (15.10 Pentru a putea testa daca ansamblul variabilelor explicative introduse in model au sau nu o influenţă semnificativă asupra variabilelor de explicat.Anexa 2 prezintă noul tabel ce conţine doar parametrii ce influenţează semnificativ vânzările.64 ) LM+ ( 3. În urma calcului coieficientului de determinaţie R2 (R2=0.83.98] ) s-a putut observa că modelul nu prezinta autocorelaţie.14 1. livrările către Rewe si vânzările de semifabricat influenţeaza cu un procentaj de 98%. un număr de 21 ( n=21) de observari si un numar de 3 variabile explicative (k=3). Deasemenea se poate afirma ca modelul este bine constituit. In Anexa 3 am prezentat si reprezentarea grafica a testu Durbin-Waston. Plecând de la egalitatea dintre variabilitatea totală ( SCT) şi suma dintre variabilitatea explicativă ( SCE ) şi variabilitatea reziduală ( SCR ) s-a putut constată că variabilele introduse in model explică in cea mai mare masură evoluţia variabilei endogene.716) este apropiată de valoarea variabilei totale (SCT= 1199847.2.98). .02 şi d2=1.66.34. Avem o formulă finala a modelului: 3. un test de semnificaţie globala. dat fiind faptul că valoarea variabilei explicative (SCE= 1181014. Cum DW ∈ [4-d2. ca urmare nu lipseşte nici un factor estimativ important din modelul analizat.4-d1] ( [2. Urmărind datele din tabelul Durbin-Waston am gasit valorile d1=1. am efectuat Testul Fisher ( anexa 4 ).51) VS+et R2=0.

05 F* este mai mare decât valoarea lui F tabelar (355.. deci modelul este bine construit.17 = 3. S-a realizat astfel Testul CHOW (anexa 5) Testul Chow este in fond un test de tip Fisher ce utilizează varianţe reziduale.05 este mai mică decât valoarea lui F tabelar (F 4 .35>3. Am ales două subperioade (1-10 şi 11-21) pentru care am calculat variabilitatea explicativă (SCE1 respectiv SCE2). Din interiorul firmei SC VRANCART SA Adjud am putut afla că in luna 15 s-au inregistrat unele defecţiuni la una din maşinile de ambalat.53 t 58 ) LM+ ( 4. S-a putut observa că vorbim despre un model stabil pe intreaga perioadă aleasă. variabilitatea reziduală (SCR1 respectiv SCR2) şi variabilitatea totală (SCT1 respectiv SCT2).51) 0. .17).75) VS( 2.90 DT + e 2.19). Am apelat la Variabilele Dummy numite si variabile auxiliare (anexa 6).Avem o valoare pentru F* de 355.05 t 16 =2. Astfel in urmă efectuarii Testului Chow am putut observa ca valoarea lui F* (F* =0.27 ) LR+ (23.28 VT= 3( 4. Apoi s-au calculat F* şi F tabelar ale căror valori au fost comparate. Modelul analizat a avut urmatoarea formă: 81 .11 Ca urmare putem afirma că factorii alesi acopera in proporţie 98% factorii ce influenţează vânzările in cadrul firmei analizate.98 (•)= t Student 0.19 . deci modelul este stabil pe intreaga perioada ca urmare nu a fost nevoie de o analiza pe subperioade.44 ) n=21 R2=0.35 si un F 3. S-a pus apoi problema unor estimari pe subperioade.87 1. Ca urmare am decis o analizare a existenţei sau nu a unei influenţe semnificative in ceea ce priveşte vânzările din acea lună ca urmare a acestui factor. S-a putut observa ca valoarea lui 0.13 =3.

2. 2. In luna 15.44). În concluzie.11<2.11<4.Valoarea variabilei auxiliare adaugată influenţează in mod semnificativ deoarece raţia Student este mai mică decât raţiile Student ale fiecărui estimator.75. (2.11<23.90 faţă de perioada anterioara. defecţiunea survenită in cadrul firmei a reprezentat o perturbare a vânzărilor din cadrul SC VRANCART SA Adjud.58. 2.27. vânzările au inregistrat o scadere cu 81. Anexa 1 .11<4.

86 78.69 86.11 39.56 59.17 47.23 37.17 41.29 21.136 .17 47.19 72.83 72.76 43.013 1581.785 916.368 1447.077 1536 1556.91 879.5 832.11 51.9 87.9924579 R Square 0.47 50.53 62.747 972.29 49.805 966.47 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.35 48.26 1011.48 67.8 1017.034 1767.88 Preţ mediu semif Livrări semifabricat (euro/tona) (tone) X4 X5 41.1 74.795 1615.28 95.47 62.229 1362.88 47.53 83.92 X3 50.23 38.2 90.37 80.783 1723.05 86.43 83.13 66.146 Preţ mediu hig (euro/100kg ) X2 46.82 38.17 41.147 939.670406 Observations 21 ANOVA df SS MS F Significance 485.293 1662.04 59.83 69.35 73.64 1102.9799635 Standard Error 34.165 1462.52 39.05 696.459 1745.78 49.32 946.75 50.05 46.17 51.41 38.24 573.01 87.63 1921.47 46.838 1509.35 46.11 66.23 38.17 1060.9849726 Adjusted R Square 0.29 76.78 76.22 1079.9 67.47 47.95 1251.47 45.63 1001.32 53.17 46.Testul Student Luna Vânzări totale Livrări Metro Livrări Rewe (tone) (mii euro) (mii euro) y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 X1 891.82 70.213 992.52 38.05 71.47 47.63 63.595 1791.06 75.82 54.705 1298.58 38.64 81.88 41.01 752.614 1353.31 52.259 1625.47 46.462 1287.415 1706.43 76.88 42.14 1128.12 62.05 46.23 40.23 40.05 40.76 54.01 59.641 1164.58 40.28 77.94 46.13 812.52 38.94 38.23 50 49.

53673833 2.0908 1626.6710608 15.0295 1773.374606 .5629560 2.075 0.8172 1572.40699 -18.421512015 -43.516153 P-value 0.422769049 26.5123836 1.05325455 71.6598 1976.1798 5.128 1129.6490127 3.336041 9.97020592 -55.045324247 1.0031317 0.9757 1743.3949 1363.81723256 -16.16378366 -30.80917559 6.0425603 Regression Residual Total Intercept X Var 1 X Var 2 X Var 3 X Var 4 X Var 5 RESIDUAL OUTPUT Observatio n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Predicted Y 910.25710395 -30.0525 1222.8267 1332.7273 5.5140704 -0.1481573 -1.72860 1.13 Anexa 2 Residuals -18.7411 1.04256 Upper 95.7273 5.8287 1671.5226234 0.5123 1674.83176592 -0.4187 1202.336041 9.649 236363.20299E Lower 95% -572.765976 1.5817823 0.037042 196.9132 1566.1579 1737.765976 1.3558 1455.102535244 28.0182272 0.55563 1199847.05 t 15 =2.0354763 -4.5607964 1.498 1576.560796 1.374606 Lower 95.094 18030.21683042 -32.32617 2.741063 1.21271785 21.0583 1580.23865 -4.6546212 -0.83414846 -1.3013 1507.464263111 -8.057664 2.98799539 -0.07491 0.5817943 6.0582636 23.8702981 3.0% -572.1798 5.04446E-13 Coefficient s 205.5848 1479.297045218 38.0% 982.434474889 17.0778919 t Stat 0.057664 2.6357195 F 4.6872383 0.68733974 Upper 95% 982.0835350 0.2085832 Standard Error 364.2835 1341.8958719 1.2058 1696.4875436 1.2386501 -4.4069931 -18.5 15 20 1181817.8333 0.

136 .9 87.63 1921.83 72.86 78.76 54.459 1745.05 86.705 1298.783 1723.838 1509.83 69.95 1251.14 1128.293 1662.165 1462.034 1767.05 696.47 62.24 573.43 76.82 70.595 1791.013 1581.11 66.64 81.213 992.259 1625.415 1706.146 Livrări Metro (mii euro) X1 74.29 49.641 1164.56 59.147 939.368 1447.53 62.01 752.805 966.13 812.747 972.01 87.Modelul după aplicarea Testul Student Luna Vânzări totale (tone) y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Anexa 3 891.04 59.13 66.077 1536 1556.06 75.229 1362.5 832.78 49.28 95.28 77.1 Livrări semifabricat (tone) X5 485.63 1001.785 916.32 946.35 73.92 Livrări Rewe (mii euro) X2 46.29 76.53 83.78 76.12 62.63 63.91 879.01 59.64 1102.2 90.8 1017.31 52.22 1079.614 1353.9 67.82 54.75 50.32 53.462 1287.795 1615.69 86.26 1011.37 80.17 1060.43 83.48 67.19 72.05 71.

Testu Durbin-Waston.Reprezentarea grafică a rezidurilor – Luna Vânzări Livrări Livrări Livrări . 2500 2000 1500 Series1 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

43 718.92 semifabricat (tone) X2 46.48 67.641 1164.14 1128.63 1921.1327 1559.83 438.83 72.459 1745.74 1012.29 675953.82 54.28 77.1638 3073.93 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.06 75.64 81.669 518.9749 319.5 832.63 63.86 78.4937 18832.69 86.146 Rewe (mii euro) X1 74.13 66.05 86.62 2433547 1529523 1025197 2088649 433326.01 87.95 1251.totale (tone) x2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Metro (mii euro) y 891.91 879.24 573.31 52.136 Total et2 703.32 946.29 76.034 1767.747 972.344 4027.077 1536 1556.5938 -788.838 1509.47 62.57455 594.705 1298.415 1706.76 54.53 62.26 1011.834 .78 76.2751 268.12 62.706 1048.282 822.43 83.35 73.785 916.544 -137.983 -1236.368 1447.9 102209.05 696.9 53376421 dw 2.213 992.614 1353.53 83.462 1287.805 966.11 66.9 67.293 1662.01 59.3724 -589.64 1102.13 812.17 1060.43 76.595 1791.22 1079.3069 3896.05 71.82 70.9469 5.9689 138.165 1462.83 69.28392436 Observations 21 ANOVA df SS F Significanc et-et-1 (et-et-1)2 -626.147 939.259 1625.9 268709.2435 76.19 72.63 1001.56 59.22 658.535 432.783 1723.3751 926.37 80.9 87.32 53.7023 -626.234 -4001.78 49.143176 823.64 621801.229 1362.316 0.528 104.75 50.2 10843.5516 1669.418924 109.1275 1064.336 -264.04 59.579 26.099968 658.2 72142.992120908 R Square 0.36 2979.3 9445782 8113163 8875837 16011411 516924.29 49.1 X5 485.5 392296.15265 745.013 1581.9 347543.75 392713.984303896 Adjusted R Square 0.6 18846.981533995 Standard Error 33.7957 1445.795 1615.01 752.399 -2848.28 95.425 1.2 90.8 1017.52 -1445.

80374179 -38.001319 0.360404 .7003 5.473939 1332.17928 4.93356 1199847.910867173 1.341945785 2.870849595 0.276309 1625.750688387 24.65882141 30.113966568 27.29702427 -32.611258 1744.375179 1736.3915334 -2.6587377 1120.340858 1571.300189892 1.69332577 -62.6317299 -20.3781484 63.527585 1663.0% -280.9402407 355.936674 1983.17928 4.30019 1.05720803 RESIDUAL OUTPUT Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Predicted Y 917.0% 148.2949768 1.46669199 -40.3571 eF 1.06919418 28.6663847 0.504611177 1.718836 1450.7973551 3.779976 1568.44616445 11.83 n=21 Residuals -26.5187377 8.086241 DW=2.11900698 Upper 95.119007 Upper 95% 148.57E-15 P-value 0.46320832 5.001391 8.7003 5.521544 1.374792 1504.526153 0.199312 1226.521544 1.295 1.04E-14 Lower 95% -280.76541452 -1.837467 1364.8599388 20.716 18832.63173 1577.238308 1339.837148 1682.681033 1587.664194 1762.466823 1697.763419822 0.239705541 Standard Error 101.504611 1.649 Coefficients -65.0173086 0.32785814 10.Regression Residual Total Intercept X Variable 1 X Variable 2 X Variable 3 3 17 20 1181014.31617675 25.791601 1479.4236012 -32.360404 Lower 95.

98] ) Ca urmare.2.34.k=3 d1=1.66. DW ∈ [4-d2.4-d1] ( [2. Anexa 4 Testul Fisher .02 şi d2=1. modelul nu prezinta autocorelaţie.

2949768 1.37814838 MS 393671.611258 1744.300189892 1.527585 1663.791601 1479.0% -280.649 Standard Error 101.837148 Residuals -26.46669199 -40.327858141 10.179280393 4.7002667 5.238308 1339.526153149 0.44616445 11.199312 1226.812931 21.03757E-14 Upper 95% 148.05720803 RESIDUAL OUTPUT Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Predicted Y 917.11900698 .85993879 20.93356 1199847.239705541 Intercept X Variable 1 X Variable 2 X Variable 3 SS 1181014.3915334 -2.001391237 8.936674 1983.6 1107.42360123 -32.341945785 2.750688387 24.910867173 1.31617675 25.870849595 0.716 18832.76541452 -1.340858 1571.69332577 -62.SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.984303896 Adjusted R Square 0.65882141 30.664194 1762.466823 1697.473939 1332.521544455 1.28392436 Observations 21 ANOVA df Regression Residual Total 3 17 20 Coefficients 65.01730865 0.276309 1625.82 t Stat -0.360404102 Lower 95.79735506 3.001318785 0.763419822 0.837569 3.375179 1736.51873773 8.069194178 28.992120908 R Square 0.6663847 0.67013 P-value 0.504611177 1.981533995 Standard Error 33.718836 1450.64719 3.6587377 1120.837467 1364.80374179 -38.

681033 1587.29702427 -32. deci modelul este bine construit.98 SCE 1181014 .64 n-1=20 Avem : R2=0.81 n − k −1 17 F 3.572 SCR/(n-1-k)=1107.19.35 F* = SCR 1107 .716 k 3 = = 355.086241 SUMA DE VARIATIE SCE SCR SCT 63.94024066 TABEL DE VARIATIE SUMA DE GRADE DE PATRATE LIBERTATE 1181014.46320832 5.81 .716 k=3 18832.63172986 -20.05 355.19 .779976 1568. Anexa 5 Testul CHOW PATRATE MEDII SCE/k=393671.63173 1577.17 18 19 20 21 1682.17 = 3.35>3.113966568 27.374792 1504. 0.933 n-k-1=17 1199847.

705 1298.98921658 Standard Error 27.5 832.7208 778.01 59.7315 Standard Error 140.26 1011.63372 -1.48 67.83 72.22 1079.32 946.50964 1.1104149 SS 645293.743366 0.992811053 Adjusted R Square 0.14 1128.996399043 R Square 0.783 1723.63372 -1.3429034 1.47 X5 46.13 66.28 77.034 X2 74.222682 F 276.43 83.13 812.64 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.013 1581.10531E-07 Lower 95% -295.3600917 P-value 0.569127 649965.05 696.614 1353.1623 4672.53 83.05 71.2 90.56 59.78 76.6863899 Upper 95% 391.01 752.75 50.29 49.11 66.35 73.17 1060.7615211 t Stat 0.37 80.43 76.90629895 Observations 10 ANOVA df Regression Residual Total Intercept X Var 1 3 6 9 Coefficient s 48.Tabel de regresie pentru perioada 1-10 Luna x2 Vânzări totale Livrări Metro Livrări Rewe Livrări semifabricat (tone) (mii euro) (mii euro) (tone) y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X1 891.9072198 Lower 95.86 485.24 573.0% -295.2049 Significance F 8.99621 5.229 1362.0% 391.5516709 MS 215097.181242 2.259 1625.63 63.6863899 Upper 95.99621 5.95 1251.9072198 .415 1706.

060586 1.0136436 0.37960304 26.0942742 4.717351457 -26.3376321 1.987649 1325.1276389 30.1426662 1.570397 1224.537015 1341.0942742 4.4196947 -0.63555157 17.4196947 .35719074 -3.9230151 11.616191 1629.2676389 1098.8179305 1.64948408 0.903125 RESIDUAL OUTPUT Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Predicted Y 922.2569844 1.596615719 9.44362 1732.609616 1571.8179305 1.1426662 1.92219386 -8.X Var 2 X Var 3 2.42E -0.0664961 2.384516 Residuals -31.3061676 18.418552 1705.97137959 -26.306806 1370.

56 649965.76 .73 GRADE DE LIBERTATE k=3 n-k-1=6 n-1=9 PATRATE MEDII SCE1/k=215097.16 4672.SUMA DE VARIATIE SCE1 SCR1 SCT1 SUMA DE PATRATE 645293.72 SCR1/(n-1-k)=778.

Tabel de regresie pentru perioada 11-21 .

1868 148 1.348091 1 8.9446 8 1655.3480 911 8.00 895 0.365483 1974.347317 1569.9 222473.573420 19 6.463657 697 0.92606 E RESIDUAL OUTPUT Observation 1 Predicted Y 1735.974932791 R Square 0.830 4.72968293 -33.57895793 4.26451678 -52.0% 582.48540984 1.57342019 6.116872 331 2.697617 Residuals 31.54713 33 0.00895 53 0.006052 1599.84211666 7 1.187480 4 1.7072 4 0.35 11587.05418 30 1.929277066 Standard Error 40.0798 79 0.265141 1741.0798793 54 0.45625 1 234061.9111215 24 Upper 95.842116 667 1.3100 47 10.9111 215 Significanc eF F 6.0% 336.5791 572 0.5791572 43 0.55161725 MS 44.SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.388118 1571.16304E-05 Upper 95% 336.35259 1508.788947998 15.060596 1472.6325 4 2.7989498 1 Lower 95% 582.03031 97 X Var 2 X Var 3 3.4009 Coefficie nts Standard Error t Stat P-value Interc ept X Var 1 -122.92069 1682.381118 6 1. 6276900 -19.67014146 50.690388 792 0.463839 424 Lower 95.46383942 4 .586042 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1466.950493946 Adjusted R Square 0.38811826 -15.69259568 -24.576288 7 194.376353 1694.68600364 Observations 11 ANOVA df Regression 3 Residual Total 7 10 SS 74157.160 49 0.91735277 51.

13 =3.05 F 4 .94 11587.SUMA DE VARIATIE SCE2 SCR2 SCT2 SUMA DE PATRATE 222473.13 .4 GRADE DE LIBERTATE k=3 n-k-1=7 n-1=10 PATRATE MEDII SCE2/k=74157.17 0.45 234061.35 SCR − ( SCR1 + SCR2 ) k +1 = 0.05 F*< F 4 .51 .98 SCR2/(n-1-k)=1655. F*= SCR1 + SCR2 n − 2*k − 2 0. . deci modelul este stabil pe intreaga perioadă ca urmare nu a fost nevoie de o analiza pe subperioade.

293 1662.31 52.24 573.165 1462.641 1164.11 66.43 83.5 832.82 70.595 1791.29 76.8 1017.29 49.26 1011.17 1060.01 752.12 62.48 67.13 812.78 76.838 1509.213 992.9 87.034 1767.63 1001.06 75.013 1581.69 86.64 81.795 1615.05 696.9 67.35 73.229 1362.462 1287.Anexa 6 Variabilele Dummy Vânzări totale (tone) Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUMMARY OUTPUT y 891.83 72.95 1251.32 946.43 76.63 1921.146 Livrări Metro (mii euro) X1 74.259 1625.37 80.32 53.04 59.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .92 Livrări Rewe (mii euro) X2 46.077 1536 1556.614 1353.747 972.91 879.86 78.53 62.01 59.1 Livrări semifabricat (tone) dummy X5 485.14 1128.805 966.05 86.83 69.459 1745.368 1447.783 1723.78 49.22 1079.415 1706.705 1298.01 87.13 66.19 72.47 62.64 1102.05 71.28 95.76 54.56 59.53 83.785 916.63 63.82 54.2 90.75 50.147 939.28 77.

25070862 19.631553 1756.1742566 X Var 4 -81.5149 F 345.969488 1634.60429E-15 Intercept X Var 1 X Var 2 X Var 3 Coefficients -118.4043895 Lower 95.44177 0.00058 6.275239 23.44805288 1.988565016 Adjusted R Square 0.0% 76.90324171 33.980624247 -8.23826 1199847.671814 0.28332 4.226739 1221.783291 1747.994266069 R Square 0.531251791 2.217656 0.15531144 20.542619 -2.71048778 -8.8037 Significance F 2.98965 1.206563 1774.0252994 3.368 1481.Regression Statistics Multiple R 0.01386 1593.1637695 4.296552282 1.769311 1332.968449 0.63936214 17.98570627 Standard Error 29.0104017 -10.974858 1453.444512 1709.24257312 56.649 MS 296531.289323091 Standard Error 91.872302581 1.0542790 t Stat -1.312376 1671.01040 RESIDUAL OUTPUT Observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Predicted Y 901.838753 1921.7793621 1111.661512228 13.026607 -153.0% -312.448052 1.2965522 1.9 857.79608168 .81243367 -3.78344654 -50.65E-14 Lower 95% -312.000305 0.9896585 1.701573 1688.404389535 10.862126 1505.731913 Residuals -10.72326066 29.585505 4.19014211 8.79608 -153.916212 1575.28335519 Observations 21 ANOVA df Regression Residual Total 4 16 20 SS 1186127.93905965 5.8987340 1.898734044 1.61156272 16.174256647 Upper 95% 76.781139847 21.416566 1365.903211503 6.163769539 4.411 13720.939059 5.366512502 -39.34508706 Upper 95.338487 1337.7536 P-value 0.7700901 0.79124668 0 -34.97587405 4.

75. 2.05 =2.11<2.11<23.83013935 Acem: t 106.20 21 1571.246316 1580.11 2.44 Deci valoarea variabilei auxiliare adaugată influenţează in mod semnificativ deoarece raţia Student este mai mică decât raţiile Student ale fiecărui estimator. 2.976139 -35.24631572 -24.27.11<4.11<4. 2. .58.