You are on page 1of 2

10 chng Tr Kinh v 9 ch trong cch ung tr Trung Quc

Khi c bi Lc V: Tr thn Trung Quc ca Jerry Love. Thy mun gp ti liu v cun Tr Kinh ca Lc V vi Jerry Love. Nhng khi comment th n di qu, nn thy vit ring mt bi mi ti y. Ti liu ny Thy ni tm lc 10 chng ca cun sch v cch ung tr 9 ch c in Trung Quc thi Lc V Nh ng.

Thn th v s nghip Lc V
Lc V (728-804) t Lc hng Tim, mt danh y thi Nh ng, l ngi huyn Thin Mn, tnh H Bc. Thi nin thiu ng trong mt nh cha Pht gio. Di thi tr v ca Hong L Long Chi, cn gi l ng minh Hong (712-755), tnh Long Trng, ni m Lc V sinh ra, pht hin ti nng ca ng v gip ng c vo trng hc. ng l ngi thc s c ti, hc hnh chm ch v c x hi bit ting rt nhanh, nn c b nhim dy hc Hong Thi t. Sau li c tin c vo lm vic cho Thng th B L, nhng ng khng nhn. Lc V t chi con ng lm quan, ham hc tp, nghin cu v giao dch vi gii tr thc, vn nhn. ng rt yu thch cy ch, nghin cu thc tin cy ch mt cch bn b khng mt mi, nn rt thnh tho v gieo trng, chn ging, ch bin v ung tr.

10 chng ca Tr Kinh
Nm 760, Lc V quen sng cuc i n dt ca mt nh vn ho Thiu kh, H chu, tnh Chit giang v bin son cun Tr kinh , n nay l cun chuyn kho u tin v ch trn th gii. Cun sch chia thnh 10 mc : 1. Nht chi nguyn: ni v ngun gc cy ch, nh hng ca cc iu kin thin nhin n cht lng ch, cng dng ca ch i vi sinh l con ngi. 2. Nh chi c: ni v 15 cng c trng ch, hi ch, ch bin ch. 3. Tam chi to: ni tiu chun phm cp bp ch i vi cc loi tr thnh phm khc nhau, yu cu ca ch bin tr. 4. T chi kh: gii thiu 25 dng c pha (nu) ch, ung ch. 5. Ng chi ch: bn v pha (nu) tr, nu ln cc tiu chun phm cht tr. 6. Lc chi m: ni v ung tr, phong php pha tr, gm 9 thao tc trong m tr hay cn gi l Cu o tr. 7. Tht chi s: ghi chp cc danh nhn yu thch ch v cc tr thoi v tr, lch s cy ch, ng thi cn gii thiu v cng dng cha bnh ca ch. 8. Bt chi xut: ni v cc vng ch, phn b cc vng ch i Nh ng, bnh lun v cht lng tr ca cc vng. 9. Cu chi lc: ni v kh nng n gin ho mt s khu trong ch bin tr, phn loi tr trong mt s iu kin c th: ti cc cha nhng vng su xa, trn ni cao. 10. Thp chi : ni v cc tranh nh v v tr treo ln tng hay by bin trong nh, khi b lng qun. Cun Tr kinh l cun sch Bch khoa ton th v ch lu i nht t i Nh ng v c nh hng su xa, rng ln n cc i sau ny. Hin nay, ti qu hng Lc V, nhn

dn xy dng mt nh bo tng k nim Lc V, ghi nh n ngi c cng hin ln cho vn ho v lch s ch Trung Quc. Ngoi ra cn dng mt tng ng Lc V ang ngi ung mt chn ch ti qu hng Thin Mn ca ng.

9 ch trong cch pha v ung tr c in ca Trung Hoa thi Lc V (Nh ng).


Tng Lc V ti Thin Mn Lc V, ngi Trung Hoa thi Nh ng, tng kt ln u tin trn th gii cch ung tr trong cun Tr Kinh thnh cu o tr , lm c s cho cch ung tr ngy nay, bao gm 9 ch : phm, n, u, trng, mn, phc, chn, knh, m. 1. Phm : nh gi phm cht tr bng ngoi hnh tr kh. 2. n : dng nc si ra sch s m chn pha tr, tng nhit nhm chit xut ti a cc thnh phn hu hiu ca tr. 3. u : bc mt lng tr thch ng vo trong m, khng qu nhiu hay qu t, cn c vo loi tr v s thch ca khch ung tr. 4. Trng : pha nc si t mt, khng y ngay c m mt ln. 5. Mn : hm nc si y np kn, 1 2 cho cnh tr n ra. 6. Phc : li tip tc pha nc si y m, chit xut ti a cc thnh phn hu hiu. 7. Chn : rt nc tr trong m pha vo chn ung tr. 8. Knh : dng chn tr mt cch knh cn mi khch ung. 9. m : va ung va thng thc hng v, va khen thm ngon.