You are on page 1of 2

DANDANG GULO

05
Sanalika lajeng bidhal sami Datan saget gwontenaken rapat Awit saking kesusune Duk samana wus nusul Pak Supeno pan lagyo prapti Angempal mantri papat Nuju Tawang mangu Pak Peno tuwin pak Santo Pak Mashadi pak Soleh Susilowati Samyo nunggil pondokan

06
Pak Mashadi kang sinebut nenggih Yeku ngasto pimpinan jawatan Pembangunan bagiane Lamun pak Sholeh iku Perhubungan lan dalam negri Dene asmo wanito Ing ngarso winuwus Anggauta badan pekerja Ingkang ugo byantu pak Peno wus lami Susilowati kenyo

07

Wismo ingkang samyo den inepi Yeku Villa Brandaris namanya Kang pepak ubu rampene Nunggil wismo sadarum Pak Sukiman Pak mardi tuwin Pak Kasimo Suroso Pak Suharjo kumpul Mister Kasman lan Prawoto Lan zaenal arifin katrinyo sami Wargo Badan Pekerja.