You are on page 1of 2

Literatura k osobě Karla Janečka

JANEČEK, K. Harmonie rozborem. 2. nezměněné vydání. Praha: Supraphon, 1982, 213 s. JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vydání. Praha: SNKLHU, 1955, 491 s. JANEČEK, K. Nauka o hudební skladbě. Díl 1. Melodika. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956, 202 s. JANEČEK, K. Otakar Šín. 1. vydání. Praha: Česká akademie věd a umění, 1944, 63 s. JANEČEK, K. Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. 1. vydání. Praha: Academia, 1973, 442 s. JANEČEK, K. Smetanova komorní hudba: kompoziční výklad. 1. vydání. Praha: Supraphon, 1978, 466 s. JANEČEK, K. Tektonika: nauka o stavbě skladeb. 1. vydání. Praha: Supraphon, 1968, 244 s. JANEČEK, K. Tvorba a tvůrci: úvahy, eseje, studie, poznámky. 1. vydání. Praha: Panton, 1968, 315 s. JANEČEK, K. Základy moderní harmonie. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1965, 383 s. RISINGER, K. Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie: Otakar Šín – Alois Hába – Karel Janeček. 1. vydání. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, 202 s. SMOLKA, J. Karel Janeček. 1. vydání. Praha: Tschechoslow. Musikinformationszentrum, 1971, 1 l. SMOLKA, J. Karel Janeček, český skladatel a hudební teoretik. 1. vydání. Praha: Hudební fakulta Akademie múzických umění, 1995, 100 s. ISBN 80-85883-09-0

Karel Janeček (1903-1974) byl naším významným hudebním teoretikem, skladatelem i pedagogem. Jeho dílo je tak poměrně obsáhlé. V práci zamýšlím za využití shora uvedené literatury vylíčit jeho život a v návaznosti na toto vylíčení blíže charakterizovat jeho přínos v oblasti hudební teorie, skladatelské činnosti i v oblasti pedagogické. Ke zde uvedené literatuře je možné uvést, že je z ní jasně patrné, že v porovnání s jinými hudebními skladateli a hudebními teoretiky je velmi chudá na monografie o této význačné osobnosti hudebního života. Poněkud lepší je situace v oblasti různých lexikonů a souhrnných děl. K dispozici je naopak větší množství děl z pera samotného Karla Janečka. Knihu „Karel Janeček, český skladatel a hudební teoretik“ napsal náš přední muzikolog a skladatel Jaroslav Smolka. V této knize jsou ve vyvážené míře analyzovány obě základní složky tvorby Karla Janečka. Janečkovy teorie i texty vyvěraly totiž z jeho

Jedná se tedy o zdařilou a vyváženou monografii o tomto hudebním velikánovi.hudebních zkušeností a současně i ze studia starší hudebně teoretické literatury. . Správně také poukazuje na vliv jeho hudebního vývoje na skladatelskou tvorbu.