You are on page 1of 3

S Gio Dc & o To TP.

H CH MINH Trng PTTH Chuyn L Hng Phong

K THI OLYMPIC TRUYN THNG 30/4


LN VIII - NM 2002

MN HA HC KHI 10
Thi gian lm bi: 180 pht Ghi ch : Th sinh lm mi cu trn 1 hay nhiu t giy ring v ghi r cu s .... trang 1 ca mi t giy lm bi Cu 1 1. Cho hai nguyn t A, B ng k tip nhau trong bng h thng tun hon c tng s (n + l) bng nhau: trong s lng t chnh ca A ln hn s lng t chnh ca B. Tng i s ca b 4 s lng t ca electron cui cng trn B l 4,5. a/ Hy xc nh b 4 s lng t ca electron cui cng trn A, B. b/ Hp cht X to bi A, Cl, O c thnh phn phn trm theo khi lng ln lt l: 31,83% ; 28,98% ; 39,18%. Xc nh cng thc phn t ca X. 2.a/ M t dng hnh hc phn t, trng thi lai ha ca nguyn t nguyn t trung tm trong cc phn t : IF5 ; XeF4 ; Be(CH3)2 2.b/ So snh ln gc lin kt ca cc phn t sau y. Gii thch. PI3 ; PCl5 ; PBr3 ; PF3 2.c/ So snh nhit nng chy ca cc cht sau. Gii thch. NaCl ; KCl ; MgO Cu 2 1. Chun mt dung dch CH3COOH 0,1M bng dung dch NaOH 0,1M. Khi c 50% lng axit axetic trong dung dch c trung ha, th pH ca dung dch thu c l bao nhiu ? Bit axit axtic c Ka = 1,8.10 - 5 2. Tnh pH ca dung dch NaHCO3 1M. Bit:

Cu 3 1. Cn bng phng trnh phn ng sau theo phng php thng bng electron.

2. Hon thnh v cn bng phn ng oxi ha - kh sau theo phng php thng bng ion electro 3. Ha tan hon ton 9,28 gam mt hn hp X gm Mg, Al, Zn vi s mol bng nhau trong mt lng va dung dch H2SO4 c nng, thu c dung dch Y v 0,07 mol mt sn phm duy nht cha lu hunh. Xc nh xem sn phm cha lu hunh l cht no trong s cc cht sau : H2S, S, SO2 ? Cu 4 1. Cho cc d kin sau

Hy xc nh: a/ Nhit to thnh ca etylen ( H tt ) b/ Nhit t chy ca etylen ( H c ) 2.

a/ Lp biu thc Trong K1, K2 ln lt l hng s ca phn ng nhit thp; nhit cao. Khi v khng thay i theo nhit .

b/ p dng cho phn ng:

Tnh Kp 325oC.

Cu 5 Cho 3, 87 gam hn hp A gm Mg v Al vo 250 ml dung dch X cha HCl 1M v H2SO4 0,5M, c dung dch B v 4,368 lt H2 (ktc). 1. Chng minh rng trong dung dch B cn d axit. 2. Tnh thnh phn phn trm khi lng mi cht trong hn hp A. 3. Tnh th tch dung dch C gm NaOH 0,02M v Ba(OH)2 0,01M cn trung ha ht axit d trong B. 4. Tnh th tch ti thiu ca dung dch C (vi nng trn) tc dng vi dung dch B lng kt ta nh nht. Tnh lng kt ta . 5. Tm gii hn khi lng mui thu c trong dung dch B. HT