You are on page 1of 1

NextiraOne jako pierwsza firma w Polsce legitymuje si specjalizacj TelePresence przyznan przez Cisco

Warszawa - 6 kwietnia, 2009. NextiraOne Polska poinformowaa, e jako pierwsza firma w Polsce spenia wszystkie wymagania w zakresie specjalizacji Cisco TelePresence ATP (Authorised Technology Provider) zyskujc status Cisco TelePresence Partner. Polski oddzia korporacji NextiraOne bdzie peni funkcj centrum kompetencyjnego dla rozwiza TelePresence na obszar Europy. NextiraOne Polska zdobywajc certyfikat Cisco TelePresence potwierdzia najwyszy poziom wiedzy i kompetencji w zakresie projektowania, sprzeday, instalowania i wsparcia specyficznych technologii i produktw w ramach programu Cisco ATP. To wane osignicie, szczeglnie w obliczu staego wzrostu rynku rozwiza wideokonferencyjnych w Europie, generowanego w drodze inwestycji firm w systemy ograniczajce koszty podry pracowniczych i poprawiajce komunikacj przy jednoczesnej dbaoci o rodowisko naturalne.

*****
Rozwizania klasy Telepresence to nastpna generacja rozwiza pracy grupowej wykorzystujca transmisj wideo. Telepresence pozwala firmom na przeniesienie tradycyjnego modelu biznesowego na biznes oparty o wideo i dostpno doradcy na danie. Inicjalizacja spotkania wirtualnego za pomoc jednego klawisza umoliwia dostp do wysokokwalifikowanego specjalisty, a klient odnosi wraenie, jakby siedzia z ekspertem przy jednym stole. Dziki temu spotkania z klientami mog odbywa si czciej, efektywniej, a jednoczenie by obarczone niszymi kosztami. NextiraOne oferuje rozwizanie zwane Zdalny Doradca, ktre bazuje na systemie Telepresence i Unified Communications. Rozwizanie to moe by wykorzystane m.in. w bankowoci i usugach finansowych, przez operatorw, w firmach doradczych i konsultingowych, lecznictwie, administracji publicznej i sdownictwie. *****
NextiraOne to wiodcy europejscy eksperci w zakresie usug komunikacyjnych. Obsugujemy blisko 100.000 klientw prowadzc sprzeda bezporedni oraz oferujc kompleksowe usugi w 17 krajach Europy. Projektujemy, wdraamy, utrzymujemy i wspieramy rozwizania komunikacyjne od transmisji gosu, danych i obrazu po mobilno, bezpieczestwo i aplikacje. We wsppracy z globalnymi liderami technologicznymi dostarczamy caociowe rozwizania komunikacyjne maksymalizujce korzyci biznesowe naszych klientw. Wicej informacji: www.nextiraone.pl Dodatkowych informacji udziela: Aneta Czyyk-Pitkowska NextiraOne Polska tel. 0 504-119-411, (22) 553-50-05 e-mail: aneta.czyzyk-piatkowska@nextiraone.pl