You are on page 1of 1

INFORMACJA PRASOWA

NextiraOne sprzedaa szwajcarski oddzia firmie Sunrise

Warszawa 10 padziernika, 2011 NextiraOne, wiodcy europejski ekspert w zakresie usug komunikacyjnych poinformowaa o podpisaniu umowy sprzeday szwajcarskiego oddziau NextiraOne spce Sunrise Communications AG. Przejcie NextiraOne Switzerland przez Sunrise Communications AG to kolejny krok dla obu firm blisko wsppracujcych ze sob od wielu lat. Wsppraca midzy firmami bdzie kontynuowana, a Sunrise bdzie preferowanym partnerem biznesowym firmy NextiraOne z gwarancj najwyszego poziomu usug dla midzynarodowych klientw NextiraOne w Szwajcarii. Sprzeda szwajcarskiego oddziau umoliwi firmie NextiraOne przyspieszenie inwestycji w strategicznych obszarach dziaalnoci, jakimi jest obsuga midzynarodowych klientw, rozwizania data center, unified Communications i wideo, contact center oraz managed services. David Winn, CEO NextiraOne powiedzia: To wany krok dla obu przedsiwzi w Szwajcarii, dziki ktremu dwaj naturalni partnerzy bd mogli oferowa bogate i pene portfolio rozwiza komunikacyjnych. Przejcie umoliwi take NextiraOne poszerzenie zakresu inwestycji realizowanych w obszarach kluczowych dla prowadzonego przez nas biznesu. Walter Zemp, CEO NextiraOne Switzerland powiedzia: "Niedugo staniemy si czci Sunrise Communications i jest to dla nas naturalny krok na drodze umacniania silnych zwizkw biznesowych istniejcych midzy naszymi firmami. Razem z Sunrise staniemy si wanym dostawc kompletnych rozwiza, usug typu cloud oraz rozwiza dostpowych, gwarantujcym naszym lokalnym i midzynarodowym klientom najwysz jako usug. Procedura przejcia zakoczy si w cigu kilku najbliszych tygodni. *****
NextiraOne jest europejsk midzynarodow firm, ktra projektuje, wdraa, utrzymuje i wspiera rozwizania biznesowe i usugi komunikacyjne dla klientw z sektorw prywatnego i publicznego. Wsppracujemy z wiodcymi wiatowymi firmami technologicznymi, aby dostarcza caociowe i niezawodne rozwizania z zakresu Contact Center, Data Center, Unified Communications, bezpiecznej infrastruktury sieciowej i Managed Services. NextiraOne prowadzi sprzeda bezporedni i oferuje swoje usugi w 16 krajach Europy, zatrudniajc ponad 4 300 pracownikw. Centrala firmy mieci si w Paryu. NextiraOne w Polsce ma sze oddziaw, Centrum Pomocy Technicznej, Centrum Szkoleniowe oraz sie partnerw handlowych. Firma dziaa na polskim rynku od 1992 roku. Wicej informacji na stronie http://www.nextiraone.ue/pl/ *NextiraOne i logo NextiraOne s zarejestrowanymi znakami towarowymi NextiraOne LLC Dodatkowych informacji udziela: Aneta Czyyk-Pitkowska NextiraOne Polska tel. 0 504-119-411, (22) 553-50-05 e-mail: aneta.czyzyk-piatkowska@nextiraone.pl