jednostavno pametnije

simply smarter

Чланови фонда / Fund Members

места у којима се могу склонити и заштитити од сила природе. топлу воду и електричну енергију за домаћинство. кућом. Одржива градња представља градњу при којој се води рачуна о могућности да будуће генерације могу користити оно што ми данас изградимо. Штавише. реконструкцију постојећих и изградњу нових енергетски ефикасних зграда. потрошња укупне примарне енергије за све потребе стамбеног простора пасивне куће у Европи не би смела да премаши 120 kWh/(m2a) (38039 Btu/ft2/yr) за грејање. која се загрева и хлади сама се зове „пасивна“. предуслов за ово својство је да годишње потребе у енергији за грејање буду мање од 15 kWh/(m2a) (4755 Btu/ft2/yr). За пасивне зграде у Европи. Једна од основних људских потреба је потреба за стаништем. Пасивна кућа је зграда. као и рационално уклањање постојећих објеката и поновну употребу материјала од срушених грађевина. укупна енергија коју потроши пасивна кућа мања је од четвртине енергије коју потроши просечна нова зграда изграђена у складу данас важећим енергетским прописима држава Европе. Овај стандард се може постићи коришћењем различитих технологија. уједно их чувајући за наше унуке.ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ИЗГРАДЊА Пасивна кућа Зашто ОДРЖИВИ РАЗВОЈ? Одрживи развој представља развој људског друштва који не угрожава будуће генерације. у којој комфорна унутрашња клима може бити подешена без коришћења активних система загревања и хлађења (Adamson 1987 и Feist 1988). Кућа. већ сама подмирује све своје потребе. У случају пасивне куће. То значи да је укупна потрошња енергије пасивне куће нижа него просечне потребе новосаграђене куће у Европи за електричном енергијом и топлом водом. Одрживи развој задовољава наше потребе данас. Осим тога. Она је један од значајних сегмената одрживог развоја и укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по околину и који чувају ресурсе. електрична енергија). То је развој који користи данашње изворе. без угрожавања могућности будућих генерација да остваре своје потребе. пројектантских метода и материјала. То је довитљивост нискоенергетске куће. додатни енергетски захтеви би могли бити комплетно покривени коришћењем обновљивих извора енергије. На тај начин испуњава се критеријум за „нулту кућу“ („zero house”) – кућу која не троши енергију из система. Од давнина људи граде куће. Шта ЈЕ ПАСИВНА КУЋА? Термин Пасивна кућа се везује за грађевинске стандарде. 01 . Оно не треба да буде достигнуто повећањем потрошње неке друге врсте енергије (нпр.

Прозори (стакло и рамови. Ево прорачуна из кога се израчунавају „услови за пасивну кућу“: из искуства (и DIN норми из 1946) знамо да је 30 m3/h по особи минимална количина ваздуха да би се постигао прихватљив квалитет ваздуха у просторији. а мање у Риму. Искључиво коришћење пасивних мера може бити исплативо у 50 неким климатима. Тако се поставља основа на којој је могуће остатак потреба за енергијом обезбедити у потпуности из обновљивих извора.33 Wh/(m3K) (на 21°C). Веома је важан редослед потеза како би се Принцип 2: Смањење губитака пре повећања добитака Пасивна кућа спречава топлотне губитке колико год је то могуће (инсистирањем на смањењу губитака).80 W/(m2K) (0. И прорачуни на теоретским математичким моделима. у принципу је то могуће. пасивно коришћење соларне енергије и 100 ослобођене топлоте унутар куће. замрзивачи. у зависности о услова спољне климе пасивна кућа ће бити различито изолована: више изолације за кућу у Стокхолму. са коефицијентима захвата сунчеве енергије око 50%. Термички 150 комфор у пасивној кући обезбеђује се пасивним мерама колико год је то могуће – изолација. Пошто су ове вредности максималне могуће. Ова вредност не зависи од спољне климе. који се може обезбедити овим концептом. Одавде се добија Вредност Основне карактеристике. не више. изврсна изолација вентилациони систем свакако користан из хигијенских разлога. Нису јој потребне нумеричке вредности и не зависи од климе. изградња и монтаже опреме. (фотографија: Passive Hause Institute . Сабрани трошкови изградње (пројектовање.33 Wh/(m3K) · 30 K = 300 W/Pers Ово показује да се 300 W по особи може обезбедити путем загревања свежег ваздуха. Међутим. веш-машине. У Стокхолму би оне вероватно биле око 20. док у Риму пре око 10 kWh/(m2a).“ SBN = Шведски грађевински стандард Ово је чисто функционална дефиниција. Инфра-црвене слике старе зграде и пасивне куће за поређење. који не прелази 0.PHI). 03 . Наравно. Унапређивање ефикасности ових компонената постигнуто је до нивоа на коме су трошкови њихове примене и уградње у потпуности покривени оствареним уштедама. Високо ефикасна топлотна рекуперација помоћу искоришћеног ваздуха коришћењем измењивача топлоте ваздух/ваздух Највећи део топлоте у старом ваздуху преноси се на свеж ваздух (вредност измене топлоте је преко 80%). док у исто време унапређује комфор корисника.Енергетски-ефикасно прозорско застакљење и рамови: Ваздушна непропусност спољне опне зграде: Пасивно предгревање свежег ваздуха: Свеж ваздух може бити доведен до куће кроз подземне цевоводе. пећи. чак и зими. прозори.14 Btu/h/ft2/°F). Стога је исправна дефиниција: „Пасивна кућа је зграда у којој термички комфор (ISO 7730) може бити постигнут искључиво накнадним грејањем или хлађењем свежег Поређење процене потрошње ваздуха који је потребно обезбедити ради постизања довољног енергије домаћинстава квалитета унутрашњег ваздуха (DIN 1946) – искључујући WSchVO = Немачки прописи топлотне заштите рециркулацију искоришћеног ваздуха. Ако је на располагању нпр. то значи да је ово уједно и максимални потребни капацитет система за грејање. већ Household Electricity 250 основни концепт. врло je низак. 300 Из ове дефиниције је јасно да „пасивна кућа“ није обавезујући стандард који је неко наметнуо. сушилице. значајани су фактори у пројектовању пасивних кућа.15 W/(m2K) (0. Важно је разликовати вредности топлотног оптерећења (снага у W (Ватима)) од вредности годишње потрошње (топлота или енергија у kWh). Стандард „Пасивне куће“ нуди економски ефикасан начин смањења потреба за енергијом нових зграда или енергетски реконструисаних постојећих. лампе. Проток ваздуха кроз спојеве који не заптивају мора бити мањи од 0. који штеде енергију у домаћинству Кућни апарати који мало троше – енергетски ефикасни (класа АА) фрижидери. Постојеће зграде Пасивне зграде 100 W/m2 10 W/m2 систем за грејање: 10 kW мали систем за догревање: 1 kW 30 m3/h/Pers · 0. Пасивна кућа је и економски ефикасна. којима се одликује конструкција пасивне куће: Компактна форма и побољшана Све компоненте спољашње опне куће побољшано су изолација зграде: изоловане да би достигле вредност U (коефицијент пролаза топлоте). бољег нема. Ово предгрева свеж ваздух до температуре изнад 5°C (41°F). заједно) треба да имају вредност коефицијента U који не прелази 0. али максимум топлоте. „Пасивне куће“ нису измишљене. Допуштено повећање температуре свежег ваздуха је највише 30 K. док је аутоматски стаклом. измена топлоте. који размењују топлоту са земљом. неопходни су у пасивној кући. За средњеевропску климу из искуства и на основу симулација познато нам је да је потрошња енергије пасивне куће око 15 kWh/m2 годишње – али ово су само оквирне вредности. у складу са глобалним принципима одрживог развоја. Свакако да се може расправљати о томе да Heating 200 ли је назив „Пасивна кућа“ одговарајући за описивање овог концепта. 30 m2 стамбеног простора по особи. (У авиону вам је често на располагању само 12 или 15 m3/h. Обезбеђивање топле воде коришћењем обновљивих извора енергије: Соларни колектори или топлотне пумпе обезбеђују енергију за загревање воде.026 Btu/h/ft2/°F). танки зидови испред радијатора Филозофија Пасивне куће се гради на основу два принципа: Принцип 1: Оптимизација онога што је свакако основно Оно што чини овај приступ ефикасној потрошњи тако економичним је чињеница да се он ослања на оптимизацију оних делова зграде који су у сваком случају пасивна кућа: прозори са троструким неопходни: омотач зграде. да би се избегло пиролитичко разлагање прашине. Дефиниција ПАСИВНЕ КУЋЕ „Пасивна кућа“ не представља енергетски стандард већ пре концепт да се постигне највиши термички комфор уз најмање трошкове. Апарати. већ Ventilation Electricity су само откривени услови за примену „пасивног“ Hot Water принципа. и искуство сакупљено на бројним изведеним пројектима у централној Европи и у другим климатима показали су да је ова стратегија значајно ефикаснија од стратегија које се ослањају на пасивном или активном коришћењу соларне енергије. као и трошкови коришћења током 30 година) не прелазе сабране трошкове просечне новосаграђене куће. Energy Rating kWh/[m 2a] 02 Пасивни захват соларне eнергије зими и заштита од прегревања лети.6 запремина куће на сат. 0 Цртеж илуструје основне принципе пасивне куће: Current WSchVO SBN 1980 WSchVO Low Energy Passive Average 1994 House House 1995 Вентилација мора да обезбеди барем потребан свеж ваздух за удобан боравак у просторији. то значи 10 W/m2 стамбеног простора. новац искористио на прави начин Уштеда енергије Повећање ефикасности Примена обновљивих извора улагања Јужна оријентација и услови осенчености: Да ли је могуће користити само ову количину ваздуха за загревање и хлађење куће? – Да. али у највећем броју случајева није могуће. стара зграда: прозори са двоструким стаклом.) Ваздух има специфични топлотни капацитет од 0.

03 . али у највећем броју случајева није могуће. а мање у Риму. „Пасивне куће“ нису измишљене. у складу са глобалним принципима одрживог развоја. чак и зими.33 Wh/(m3K) · 30 K = 300 W/Pers Ово показује да се 300 W по особи може обезбедити путем загревања свежег ваздуха. Термички 150 комфор у пасивној кући обезбеђује се пасивним мерама колико год је то могуће – изолација. Обезбеђивање топле воде коришћењем обновљивих извора енергије: Соларни колектори или топлотне пумпе обезбеђују енергију за загревање воде. Свакако да се може расправљати о томе да Heating 200 ли је назив „Пасивна кућа“ одговарајући за описивање овог концепта. Искључиво коришћење пасивних мера може бити исплативо у 50 неким климатима. Високо ефикасна топлотна рекуперација помоћу искоришћеног ваздуха коришћењем измењивача топлоте ваздух/ваздух Највећи део топлоте у старом ваздуху преноси се на свеж ваздух (вредност измене топлоте је преко 80%). пасивно коришћење соларне енергије и 100 ослобођене топлоте унутар куће. Унапређивање ефикасности ових компонената постигнуто је до нивоа на коме су трошкови њихове примене и уградње у потпуности покривени оствареним уштедама. 30 m2 стамбеног простора по особи. Одавде се добија Вредност Основне карактеристике.6 запремина куће на сат. који не прелази 0. 300 Из ове дефиниције је јасно да „пасивна кућа“ није обавезујући стандард који је неко наметнуо. који размењују топлоту са земљом. Ако је на располагању нпр. Дефиниција ПАСИВНЕ КУЋЕ „Пасивна кућа“ не представља енергетски стандард већ пре концепт да се постигне највиши термички комфор уз најмање трошкове.14 Btu/h/ft2/°F). док је аутоматски стаклом.33 Wh/(m3K) (на 21°C). врло je низак. новац искористио на прави начин Уштеда енергије Повећање ефикасности Примена обновљивих извора улагања Јужна оријентација и услови осенчености: Да ли је могуће користити само ову количину ваздуха за загревање и хлађење куће? – Да. заједно) треба да имају вредност коефицијента U који не прелази 0.Енергетски-ефикасно прозорско застакљење и рамови: Ваздушна непропусност спољне опне зграде: Пасивно предгревање свежег ваздуха: Свеж ваздух може бити доведен до куће кроз подземне цевоводе. то значи 10 W/m2 стамбеног простора. Тако се поставља основа на којој је могуће остатак потреба за енергијом обезбедити у потпуности из обновљивих извора. са коефицијентима захвата сунчеве енергије око 50%. сушилице.) Ваздух има специфични топлотни капацитет од 0. стара зграда: прозори са двоструким стаклом.80 W/(m2K) (0. пећи. не више. Ово предгрева свеж ваздух до температуре изнад 5°C (41°F). замрзивачи. прозори. Наравно. Проток ваздуха кроз спојеве који не заптивају мора бити мањи од 0. Инфра-црвене слике старе зграде и пасивне куће за поређење. изградња и монтаже опреме. то значи да је ово уједно и максимални потребни капацитет система за грејање.“ SBN = Шведски грађевински стандард Ово је чисто функционална дефиниција. (фотографија: Passive Hause Institute . Допуштено повећање температуре свежег ваздуха је највише 30 K. који се може обезбедити овим концептом. Сабрани трошкови изградње (пројектовање. Међутим. већ Household Electricity 250 основни концепт. као и трошкови коришћења током 30 година) не прелазе сабране трошкове просечне новосаграђене куће. док у исто време унапређује комфор корисника. танки зидови испред радијатора Филозофија Пасивне куће се гради на основу два принципа: Принцип 1: Оптимизација онога што је свакако основно Оно што чини овај приступ ефикасној потрошњи тако економичним је чињеница да се он ослања на оптимизацију оних делова зграде који су у сваком случају пасивна кућа: прозори са троструким неопходни: омотач зграде. који штеде енергију у домаћинству Кућни апарати који мало троше – енергетски ефикасни (класа АА) фрижидери. веш-машине. већ Ventilation Electricity су само откривени услови за примену „пасивног“ Hot Water принципа. док у Риму пре око 10 kWh/(m2a). Важно је разликовати вредности топлотног оптерећења (снага у W (Ватима)) од вредности годишње потрошње (топлота или енергија у kWh). изврсна изолација вентилациони систем свакако користан из хигијенских разлога. и искуство сакупљено на бројним изведеним пројектима у централној Европи и у другим климатима показали су да је ова стратегија значајно ефикаснија од стратегија које се ослањају на пасивном или активном коришћењу соларне енергије. Стога је исправна дефиниција: „Пасивна кућа је зграда у којој термички комфор (ISO 7730) може бити постигнут искључиво накнадним грејањем или хлађењем свежег Поређење процене потрошње ваздуха који је потребно обезбедити ради постизања довољног енергије домаћинстава квалитета унутрашњег ваздуха (DIN 1946) – искључујући WSchVO = Немачки прописи топлотне заштите рециркулацију искоришћеног ваздуха. значајани су фактори у пројектовању пасивних кућа. Ова вредност не зависи од спољне климе. лампе. измена топлоте. За средњеевропску климу из искуства и на основу симулација познато нам је да је потрошња енергије пасивне куће око 15 kWh/m2 годишње – али ово су само оквирне вредности. Апарати. Прозори (стакло и рамови. И прорачуни на теоретским математичким моделима. неопходни су у пасивној кући. Стандард „Пасивне куће“ нуди економски ефикасан начин смањења потреба за енергијом нових зграда или енергетски реконструисаних постојећих. 0 Цртеж илуструје основне принципе пасивне куће: Current WSchVO SBN 1980 WSchVO Low Energy Passive Average 1994 House House 1995 Вентилација мора да обезбеди барем потребан свеж ваздух за удобан боравак у просторији. да би се избегло пиролитичко разлагање прашине. Пошто су ове вредности максималне могуће. бољег нема. у принципу је то могуће. али максимум топлоте. Energy Rating kWh/[m 2a] 02 Пасивни захват соларне eнергије зими и заштита од прегревања лети. (У авиону вам је често на располагању само 12 или 15 m3/h. којима се одликује конструкција пасивне куће: Компактна форма и побољшана Све компоненте спољашње опне куће побољшано су изолација зграде: изоловане да би достигле вредност U (коефицијент пролаза топлоте). Постојеће зграде Пасивне зграде 100 W/m2 10 W/m2 систем за грејање: 10 kW мали систем за догревање: 1 kW 30 m3/h/Pers · 0.026 Btu/h/ft2/°F). Веома је важан редослед потеза како би се Принцип 2: Смањење губитака пре повећања добитака Пасивна кућа спречава топлотне губитке колико год је то могуће (инсистирањем на смањењу губитака). У Стокхолму би оне вероватно биле око 20. Пасивна кућа је и економски ефикасна.PHI). у зависности о услова спољне климе пасивна кућа ће бити различито изолована: више изолације за кућу у Стокхолму. Нису јој потребне нумеричке вредности и не зависи од климе.15 W/(m2K) (0. Ево прорачуна из кога се израчунавају „услови за пасивну кућу“: из искуства (и DIN норми из 1946) знамо да је 30 m3/h по особи минимална количина ваздуха да би се постигао прихватљив квалитет ваздуха у просторији.

. то ће бити корак ка пасивној кући.25 4125 98 536. то није све: 1. нема влаге у собама.5 €Cent/kWh. Tо значи да 04 482 €/a износи смањење трошкова за грејање Али. Међународна јединица за U-вредност је “W/(m2K)”. ако је то нова изградња или савремена реконструкција. Веома је могуће да ће трошкови енергије у блиској будућности бити чак већи него што је израчунато и приказано у овој табели. Овако мала потреба за грејањем омогућава да се. Са додатном изолацијом каква се користи у пасивној кући (зелено) потребна топлота је редукована фактором 10. али не и најмање важно: Ова мерења су у Немачкој и Аустрији субвенционисана државним новцем. под ка подруму или плоча на земљи.47 257. нема буђавих зидова. Ова вредност показује колико топлоте (у W) прође кроз неку конструкцију по m2 и при стандардној температурној разлици од 1 степена Келвина. 3.0. 05 . Топлотни губици кроз уобичајену конструкцију зграде(спољни зид .125 412 10 54.) То није узето у претходно описану рачуницу.. уље за ложење или електрична енергија – данас није могуће купити топлотну енергију за мање од 5. у трећој колони дати су укупни топлотни губици током једне године.и. таваница или кров) описују се коефицијентом пролаза топлоте или U-вредношћу. (Очекује се да ће већи број европских земаља учини нешто слично.00 3300 0.60 1980 0. а и у будућности цена енергије у просеку неће бити нижа. Изолација ће трајати најмање 40 година. Закључак: Добра изолација је права ствар. по m2 површине конструкције. пасивна кућа греје искључиво предгревањем свежег ваздуха који се убацује у просторије.16 86.20 660 0. На тај начин се топлотни губици кроз омотач зграде значајно смањују. Једноставним поређењем неизоловане и пасивне куће добија се: U-вредност топлотни губитакгодишњи годишњи топлотни трошкови (2005) (унешени) топлотни губитак само за губитке кроз спољашње зидове W/m2K W kWh/(m2a) €/a 1.80 2640 0. чак и ако фасада мора да буде поново пребојена кроз 15 .12 64.31 72. 2.8 43. За све то време изолација ће штедети енергију.15 495 0. тако и за реновирање постојећих. онаква каква се користи у пасивним кућама. Да би се израчунао топлотни губитак зида множи се U-вредност са површином и температурном разликом.Најважније особине Кључна особина пасивних кућа је да се примењују високи стандарди у погледу захтева за потребном термоизолацијом. +20º C ПРИНЦИП ПРОЈЕКТОВАЊА ПАСИВНЕ КУЋЕ 0º C -20º C Следећа табела приказује типичне топлотне губитке за различите спољашње зидове засноване на типичној европској породичној кући са површином спољашњих зидова 100 m2. Сваке године мора да се плати 536 € само да би се покрили топлотни губици кроз 100 m2 оваквог зида. Додатне предности изолације су бесплатне: нема хладних углова. Зато су годишњи трошкови грејања које само покрива губитке кроз спољашње зидове (100 m2). не враћа новац који је у њу уложен. У датој табели. Као типичне за централну Европу коришћене су зимске температуре од -12 °C напољу и 21 °C унутар куће. Ово важи како за изградњу нових зграда. веома комфорна унутрашња клима без осећаја хладноће и без струјања хладног ваздуха по поду.. 4. да супер изолација.- Шта са економијом? Широко је распрострањено мишљење. што смањује и потребу за грејањем.10 330 годишњи годишњи трошкови (2005) топлотни губици само топлотних губитака kWh/(m2a) спољашњих зидова €/a 78 429.40 1320 0.25 година – као што би требало урадити и са неизолованим зидом. Ово једноставно није тачно. само U-вредност се множи степенсатима – 78000 степен-сати за централноевропску климу. Годишњи трошкови услед енергетских губитака сада су 54 €. То је једноставно за рачунање: множи се U-вредност са просечном температурном разликом и временским интервалом грејног периода или чак једноставније. U-вредност топлотни губици (интензитет) W/m2K W 1.62 343.У првој врсти (црвено) дате су вредности типичног спољашњег зида једне старе зграде. Последње. узмите најбољу доступну изолацију". и током најхладнијих дана. За производњу топлотне енергије користи се природни гас. Права одлука је "како год. са осигураним високим термичким комфором. 5. у износу датом у последњој колони.

U-вредност топлотни губици (интензитет) W/m2K W 1. Tо значи да 04 482 €/a износи смањење трошкова за грејање Али. у износу датом у последњој колони. само U-вредност се множи степенсатима – 78000 степен-сати за централноевропску климу. уље за ложење или електрична енергија – данас није могуће купити топлотну енергију за мање од 5.0. пасивна кућа греје искључиво предгревањем свежег ваздуха који се убацује у просторије. Изолација ће трајати најмање 40 година. узмите најбољу доступну изолацију".25 година – као што би требало урадити и са неизолованим зидом.25 4125 98 536. да супер изолација. У датој табели.5 €Cent/kWh. што смањује и потребу за грејањем. Последње.12 64. 5. Топлотни губици кроз уобичајену конструкцију зграде(спољни зид .10 330 годишњи годишњи трошкови (2005) топлотни губици само топлотних губитака kWh/(m2a) спољашњих зидова €/a 78 429.62 343. Као типичне за централну Европу коришћене су зимске температуре од -12 °C напољу и 21 °C унутар куће. 3. 2.. Ова вредност показује колико топлоте (у W) прође кроз неку конструкцију по m2 и при стандардној температурној разлици од 1 степена Келвина. и током најхладнијих дана. Једноставним поређењем неизоловане и пасивне куће добија се: U-вредност топлотни губитакгодишњи годишњи топлотни трошкови (2005) (унешени) топлотни губитак само за губитке кроз спољашње зидове W/m2K W kWh/(m2a) €/a 1. то ће бити корак ка пасивној кући. таваница или кров) описују се коефицијентом пролаза топлоте или U-вредношћу. ако је то нова изградња или савремена реконструкција. Зато су годишњи трошкови грејања које само покрива губитке кроз спољашње зидове (100 m2). Веома је могуће да ће трошкови енергије у блиској будућности бити чак већи него што је израчунато и приказано у овој табели.15 495 0. онаква каква се користи у пасивним кућама. Ово важи како за изградњу нових зграда. то није све: 1. Додатне предности изолације су бесплатне: нема хладних углова. Права одлука је "како год. чак и ако фасада мора да буде поново пребојена кроз 15 .) То није узето у претходно описану рачуницу. Међународна јединица за U-вредност је “W/(m2K)”. не враћа новац који је у њу уложен. нема буђавих зидова. Са додатном изолацијом каква се користи у пасивној кући (зелено) потребна топлота је редукована фактором 10.8 43.60 1980 0. За све то време изолација ће штедети енергију.125 412 10 54. Годишњи трошкови услед енергетских губитака сада су 54 €.80 2640 0.У првој врсти (црвено) дате су вредности типичног спољашњег зида једне старе зграде. 05 .Најважније особине Кључна особина пасивних кућа је да се примењују високи стандарди у погледу захтева за потребном термоизолацијом.и. Сваке године мора да се плати 536 € само да би се покрили топлотни губици кроз 100 m2 оваквог зида. Закључак: Добра изолација је права ствар.- Шта са економијом? Широко је распрострањено мишљење. То је једноставно за рачунање: множи се U-вредност са просечном температурном разликом и временским интервалом грејног периода или чак једноставније.20 660 0.00 3300 0. Ово једноставно није тачно. по m2 површине конструкције. (Очекује се да ће већи број европских земаља учини нешто слично. а и у будућности цена енергије у просеку неће бити нижа. али не и најмање важно: Ова мерења су у Немачкој и Аустрији субвенционисана државним новцем.. За производњу топлотне енергије користи се природни гас. Да би се израчунао топлотни губитак зида множи се U-вредност са површином и температурном разликом. На тај начин се топлотни губици кроз омотач зграде значајно смањују. у трећој колони дати су укупни топлотни губици током једне године.40 1320 0. 4.16 86.31 72. тако и за реновирање постојећих.47 257. веома комфорна унутрашња клима без осећаја хладноће и без струјања хладног ваздуха по поду. нема влаге у собама. . Овако мала потреба за грејањем омогућава да се. са осигураним високим термичким комфором. под ка подруму или плоча на земљи. +20º C ПРИНЦИП ПРОЈЕКТОВАЊА ПАСИВНЕ КУЋЕ 0º C -20º C Следећа табела приказује типичне топлотне губитке за различите спољашње зидове засноване на типичној европској породичној кући са површином спољашњих зидова 100 m2.

уз одржавање високог нивоа комфора корисника. повезивањем инсталације топле воде са машинама за веш и посуђе. високо ефикасни кућни апарати често нису скупљи него просечни. тако да је квалитет унутрашњег ваздуха бољи од спољашњег. Сви системи куће су пројектовани да функционишу са максималном ефикасношћу. Као по правилу они сами себе отплаћују кроз штедњу електричне енергије. већ изграђеном кућом. Компоненте Пасивни соларни добитак Мера Спецификација Oптимално застакљење на јужној страни Око 40% доприноса захтеву просторног грејања Суперстакла Мера Спецификација Нискоемисионо трослојно стакло U-вредност ≤ 0. која улазе кроз стакло димензионисано да обезбеди довољно дневног светла. тако да пасивни добици од сунчеве енергије. фактор соларне трансмисије ≥ 50% Суперизоловани прозорски рамови U-вредност ≤ 0. свеж ваздух који се убацује може да се додатно загреје. Да би се то достигло. могуће је предгрејати ваздух и на тај начин смањити потребу за додатним загревањем убаченог свежег ваздуха. Пре убацивања свеж ваздух се филтрира. савремени прозори за пасивне куће имају нискоемисионо трослојно стакло и суперизоловане рамове.Како НАПРАВИТИ ПАСИВНУ КУЋУ? Пасивни соларни добитак Шема пасивне куће свеж ваздух избачени ваздух вентилација са изменом топлоте термоизолација filter избегавање термичких мостова конструкција непропусна за ваздух истрошени ваздух убачени ваздух пасивни соларни добици кроз прозоре Пасивне куће окренуте ка југу такође су и соларне куће. стари ваздух је избацује из влажних просторија (кухиња. Такви прозори захватају више топлоте од сунца.8 W/(m2K) Компоненте Грађевински омотач Суперизолација U-вредност ≈ 0. На пример. вентилациони систем покрећу високо ефикасни једносмерни мотори.1 W/(m2K) Грађевински спојни елементи Мера Спецификација Конструкције без термичког моста Y (линеарна термичка трансмисија. Проток свежег ваздуха прецизно је регулисан како би се убацила потребна количина. Да би се омогућиле уштеде при коришћењу система за грејање. Код пасивних кућа користе се све погодности. која спречава термичке мостове и пропуштање ваздуха. ветрењем просторија и коришћењем штедљивих компакт флуоресцентних сијалица.6 промена ваздуха на час за n50 Pa 23 избачени убачени ваздух ваздух истрошени ваздух свеж ваздух 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 Хигијенска вентилација Mера 8 Директно протицање ваздуха кроз целу кућу. спољне димензије) испод 0. него што се кроз њих губи. оптимизирано тако да обезбеди комфор корисника. Ова два ваздушна протока се не мешају. Провођењем цеви за свеж ваздух кроз тло. С друге стране. на свеж ваздух који се убацује у просторију. Добитак је већи уколико су главне стаклене површине оријентисане ка југу и нису у сенци. купатило). 24 12 Компоненте Спецификација Суперизолација Мера Спецификација Пасивне куће имају непрекидно снабдевање свежим ваздухом. а да се при томе ништа не изгуби на комфору и угодности. Високе перформансе измењивача топлоте користе се да пренесу топлоту садржану у искоришћеном унутрашњем ваздуху који се избацује.01 W/(mK) Непропусност за ваздух Мера Спецификација 06 Ваздушно непропусни омотач зграде Мање од 0. Током периода хладних дана. Спецификација Суперрамови Мера Спецификација Комбиновање ефикасне измене топлотне са додатним грејањем убаченог ваздуха Компактни уређај топлотне пумпе Maксимално топлотно оптерећење 10 W/m2 Измена топлоте преко тла Mера Спецификација Предгревање свежег ваздуха Температура свежег ваздуха ≥ 8°C Електрична ефикасност подразумева ефикасне апарате Опремањем пасивне куће енергетски ефикасним кућним апаратима. покривају око 40% топлотних губитака куће. електрична потрошња се такође смањује за око 50% у поређењу са просечном. 07 .75 W/(m2K). Око 30 m3 по часу и по особи Измена топлоте Mера Унакрсни измењивач топлоте ваздух/ваздух Ефикасност измене топлоте η ≥ 80% Преузимање топлоте од искоришћеног ваздуха Mера Спецификација Пасивне куће имају изузетно добру термичку опну. неопходно је испунити одређени минимум захтева квалитета изолације.

високо ефикасни кућни апарати често нису скупљи него просечни. Код пасивних кућа користе се све погодности. неопходно је испунити одређени минимум захтева квалитета изолације. уз одржавање високог нивоа комфора корисника.6 промена ваздуха на час за n50 Pa 23 избачени убачени ваздух ваздух истрошени ваздух свеж ваздух 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 Хигијенска вентилација Mера 8 Директно протицање ваздуха кроз целу кућу. на свеж ваздух који се убацује у просторију. ветрењем просторија и коришћењем штедљивих компакт флуоресцентних сијалица. Ова два ваздушна протока се не мешају. спољне димензије) испод 0. Пре убацивања свеж ваздух се филтрира.01 W/(mK) Непропусност за ваздух Мера Спецификација 06 Ваздушно непропусни омотач зграде Мање од 0. Сви системи куће су пројектовани да функционишу са максималном ефикасношћу. Компоненте Пасивни соларни добитак Мера Спецификација Oптимално застакљење на јужној страни Око 40% доприноса захтеву просторног грејања Суперстакла Мера Спецификација Нискоемисионо трослојно стакло U-вредност ≤ 0. Високе перформансе измењивача топлоте користе се да пренесу топлоту садржану у искоришћеном унутрашњем ваздуху који се избацује. С друге стране. Спецификација Суперрамови Мера Спецификација Комбиновање ефикасне измене топлотне са додатним грејањем убаченог ваздуха Компактни уређај топлотне пумпе Maксимално топлотно оптерећење 10 W/m2 Измена топлоте преко тла Mера Спецификација Предгревање свежег ваздуха Температура свежег ваздуха ≥ 8°C Електрична ефикасност подразумева ефикасне апарате Опремањем пасивне куће енергетски ефикасним кућним апаратима. стари ваздух је избацује из влажних просторија (кухиња. Током периода хладних дана. оптимизирано тако да обезбеди комфор корисника. купатило). могуће је предгрејати ваздух и на тај начин смањити потребу за додатним загревањем убаченог свежег ваздуха. покривају око 40% топлотних губитака куће. повезивањем инсталације топле воде са машинама за веш и посуђе. тако да пасивни добици од сунчеве енергије. Да би се то достигло. која спречава термичке мостове и пропуштање ваздуха.1 W/(m2K) Грађевински спојни елементи Мера Спецификација Конструкције без термичког моста Y (линеарна термичка трансмисија. него што се кроз њих губи.Како НАПРАВИТИ ПАСИВНУ КУЋУ? Пасивни соларни добитак Шема пасивне куће свеж ваздух избачени ваздух вентилација са изменом топлоте термоизолација filter избегавање термичких мостова конструкција непропусна за ваздух истрошени ваздух убачени ваздух пасивни соларни добици кроз прозоре Пасивне куће окренуте ка југу такође су и соларне куће. електрична потрошња се такође смањује за око 50% у поређењу са просечном. Да би се омогућиле уштеде при коришћењу система за грејање. тако да је квалитет унутрашњег ваздуха бољи од спољашњег. Проток свежег ваздуха прецизно је регулисан како би се убацила потребна количина. Добитак је већи уколико су главне стаклене површине оријентисане ка југу и нису у сенци. која улазе кроз стакло димензионисано да обезбеди довољно дневног светла.8 W/(m2K) Компоненте Грађевински омотач Суперизолација U-вредност ≈ 0. већ изграђеном кућом. а да се при томе ништа не изгуби на комфору и угодности. Око 30 m3 по часу и по особи Измена топлоте Mера Унакрсни измењивач топлоте ваздух/ваздух Ефикасност измене топлоте η ≥ 80% Преузимање топлоте од искоришћеног ваздуха Mера Спецификација Пасивне куће имају изузетно добру термичку опну. савремени прозори за пасивне куће имају нискоемисионо трослојно стакло и суперизоловане рамове. 24 12 Компоненте Спецификација Суперизолација Мера Спецификација Пасивне куће имају непрекидно снабдевање свежим ваздухом. вентилациони систем покрећу високо ефикасни једносмерни мотори. свеж ваздух који се убацује може да се додатно загреје. Као по правилу они сами себе отплаћују кроз штедњу електричне енергије. На пример. Провођењем цеви за свеж ваздух кроз тло. 07 . фактор соларне трансмисије ≥ 50% Суперизоловани прозорски рамови U-вредност ≤ 0. Такви прозори захватају више топлоте од сунца.75 W/(m2K).

јер су њихове потребе у енергији веома мале. Измењивач топлоте је шестоугаоник у центру слике. зато што се главни део преноси влажношћу ваздуха. као и у топлим (где је неопходно активно хлађење током лета). не треба да се изненадимо ако се квалитет унутрашњег ваздуха погорша. Омотач садржи све делове конструкције. која ствара конденз. може бити довољно да задовољи велики део захтева за енергијом. у топлим климатима.Задовољење преосталих енергетских потреба обновљивим изворима Економични соларни термички системи могу покрити 40–60% од свих потреба за топлотом ниске температуре Пасивне куће. пелета од шибља или сламе). изоловани омотач (жуто) Изолација непропусна опна (црвено) кључна места на којима треба избећи термичке мостове Најважнији принцип Пасивне куће је изолација (жуто). вентилација и припрема топле воде. изузев неких удаљених региона. То је битна разлика у односу на друге системе (нпр. Ако се енергија користи неефикасно. нпр. што важи и широм света. Избегавање термичких мостова је веома важно. постављена континуално око омотача зграде. Компакт јединице доступне на тржишту. Преостала потреба за енергијом (за загревање просторија. извор топлоте за топлотну пумпу (на страни за избацивање). (Фотографија: PHI). и није довољна за загревање класичних кућа. реч је о "енталпији". одржив начин. На тај начин су неки једноставнији уређаји у пасивним зградама постали могући: грејање путем система за вентилацију. за грејање зграде Згради у којој живе људи је потребан квалитетан ваздух. Већина изолационих материјала није ваздушно непропусна. припрему топле воде и потребна електрична енергија у домаћинству). да се могу остварити скоро у потпуности са преосталом енталпијом истрошеног ваздуха. сплит системе) који се широко користе нпр. вентилација. С друге стране. Важно је напоменути да се за грејање/хлађење користи само свеж ваздух потребан за обезбеђење квалитета унутрашњег ваздуха и да нема никакве рециркулације искоришћеног ваздуха. Коефицијент измене топлоте је преко 75% од расположиве топлоте. они користе искоришћени ваздух за рециркулацију и ти уређаји раде са много већим брзинама струјања ваздуха. који одвајају унутрашњу климу од спољашње. Тачније. То је био почетак развоја система компактних јединица. 09 . Непропусни омотач се може видети на пресеку. Волфганга Фајста (Wolfgang Feist). Наравно. Идеја 3: Грејање уз коришћење биомасе: Компактне јединице на пелете Наравно. Убачени ваздух. зграду механичка вентилација са изменом топлоте неопходност. То није велика количина. грејач за убачени свеж ваздух је интегрисан са системом за вентилацију и припрему топле воде. као код пасивних кућа. То је оно што чини Пасивну кућу потпуно примарно енергетски и климатски неутралном. припрема топле воде у домаћинству. Идеја 1: Коришћење убацивања свежег ваздуха потребног за квалитет унутрашњег ваздуха. од стране др. лаке дрвене конструкције. Али ако је ефикасност при коришћењу енергије довољно висока. У Пасивној кући цела опна зграде има одличну термичку изолацију. што све чини интегрисани компакт уређај. За изградњу Пасивне куће могу се користити сви материјали. челичне. Успешно су тестиране све врсте конструкција: армиранобетонске. само незнатан део зграда у Европи може се грејати биомасом. у САД. Ако се снадбевање свежим ваздухом препушта случају. ако се топлота истрошеног ваздуха не користи. коришћењем ове опреме ваздух се може хладити или сушити. конструкције од префабрикованих елемената и комбинације свих претходно поменутих метода. како би се поједноставили детаљи развијен је посебан пројектантски метод под називом "Конструкције без термичког моста". онда ово гориво. Све је сконцентрисано око ваздуха: ваздух је медијум који преноси топлоту (на страну за снадбевање). 24 23 избачени убачени ваздух ваздух истрошени ваздух свеж ваздух 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 Инфрацрвена слика отвореног измењивача топлоте (са унакрсним протоком). Стога је за енергетски ефикасну. Поново. Грејање. такође може транспортовати одређену количину топлоте. грејање биомасом је могуће и у кућама које нису пасивне. у пасивној кући су топлотни захтеви тако ниски. произведено путем одрживе пољопривреде и шумарства. зидане. без термичког моста. Ово откриће је публиковано 1995. У међувремену појавило се више од десет произвођача оваквих компактних јединица са малим топлотним пумпама. ваздух је медијум који преноси топлоту (на страни за убацивање). означен је црвеном линијом. топлотни губици услед неопходне вентилације биће значајни. без икаквих додатних канала. као и хлађење (ако је потребно) могу се обезбедити само једним апаратом. може се у потпуности задовољити из обновљивих извора енергије. који се уводи у просторије преко измењивача топлоте. али и само 10 W/m2 унете топлоте путем свежег ваздуха може бити довољно за пасивне куће. Немогуће је направити енергетски ефикасну зграду на овај начин – нарочито ако квалитет унутрашњег ваздуха треба да буде висок. Ово барем важи у хладним климатима (где је зими потребан систем за грејање). · ·· Идеја 2: Грејање остатком енергије истрошеног ваздуха: Компакт јединица са топлотном пумпом Остатак топлоте у истрошеном ваздуху после ваздух/ваздух измењивача топлоте не садржи много енергије. Ово је могуће само у пасивној кући: грејање само свежим ваздухом свеж ваздух избачени ваздух хладна вода 08 измењивач топлоте ваздух/ваздух истрошени ваздух мала топлотна пумпа бојлер убачени ваздух опционо: соларни систем за грејање воде топла вода На слици је приказана класична компактна јединица: сви уређаји зграде су направљени у једном прикладном апарату: грејање. нову или реконструисану. Штавише. будући значајно умањена. Може се бирати између неколико решења уређаја за грејање: Коришћење мале топлотне пумпе (компакт јединица са топлотном пумпом. Пажљиво праћење и тестирање ових уређаја у пасивним кућама доказало је њихову високу ефикасност. Зато омотач мора бити непропусан. као на слици) Коришћење малих горионика (компактна јединица на природни гас) Коришћење малог уређаја за сагоревање биомасе (нпр. Али укупан потенцијал енергије од биомасе лимитиран је – све док се производи на стари.

без икаквих додатних канала. као и хлађење (ако је потребно) могу се обезбедити само једним апаратом. као на слици) Коришћење малих горионика (компактна јединица на природни гас) Коришћење малог уређаја за сагоревање биомасе (нпр. Пажљиво праћење и тестирање ових уређаја у пасивним кућама доказало је њихову високу ефикасност. Избегавање термичких мостова је веома важно. што све чини интегрисани компакт уређај. За изградњу Пасивне куће могу се користити сви материјали. Измењивач топлоте је шестоугаоник у центру слике. конструкције од префабрикованих елемената и комбинације свих претходно поменутих метода. У Пасивној кући цела опна зграде има одличну термичку изолацију. вентилација и припрема топле воде. будући значајно умањена. У међувремену појавило се више од десет произвођача оваквих компактних јединица са малим топлотним пумпама. у САД. без термичког моста. Волфганга Фајста (Wolfgang Feist). Компакт јединице доступне на тржишту. такође може транспортовати одређену количину топлоте. да се могу остварити скоро у потпуности са преосталом енталпијом истрошеног ваздуха. у топлим климатима. Преостала потреба за енергијом (за загревање просторија. али и само 10 W/m2 унете топлоте путем свежег ваздуха може бити довољно за пасивне куће. Зато омотач мора бити непропусан. топлотни губици услед неопходне вентилације биће значајни. · ·· Идеја 2: Грејање остатком енергије истрошеног ваздуха: Компакт јединица са топлотном пумпом Остатак топлоте у истрошеном ваздуху после ваздух/ваздух измењивача топлоте не садржи много енергије. челичне. пелета од шибља или сламе). Ако се снадбевање свежим ваздухом препушта случају. изоловани омотач (жуто) Изолација непропусна опна (црвено) кључна места на којима треба избећи термичке мостове Најважнији принцип Пасивне куће је изолација (жуто). То је оно што чини Пасивну кућу потпуно примарно енергетски и климатски неутралном.Задовољење преосталих енергетских потреба обновљивим изворима Економични соларни термички системи могу покрити 40–60% од свих потреба за топлотом ниске температуре Пасивне куће. На тај начин су неки једноставнији уређаји у пасивним зградама постали могући: грејање путем система за вентилацију. Може се бирати између неколико решења уређаја за грејање: Коришћење мале топлотне пумпе (компакт јединица са топлотном пумпом. нову или реконструисану. коришћењем ове опреме ваздух се може хладити или сушити. као код пасивних кућа. 09 . Важно је напоменути да се за грејање/хлађење користи само свеж ваздух потребан за обезбеђење квалитета унутрашњег ваздуха и да нема никакве рециркулације искоришћеног ваздуха. Тачније. То је битна разлика у односу на друге системе (нпр. Наравно. нпр. То је био почетак развоја система компактних јединица. реч је о "енталпији". Непропусни омотач се може видети на пресеку. Већина изолационих материјала није ваздушно непропусна. Немогуће је направити енергетски ефикасну зграду на овај начин – нарочито ако квалитет унутрашњег ваздуха треба да буде висок. Али укупан потенцијал енергије од биомасе лимитиран је – све док се производи на стари. која ствара конденз. (Фотографија: PHI). зграду механичка вентилација са изменом топлоте неопходност. Ако се енергија користи неефикасно. ваздух је медијум који преноси топлоту (на страни за убацивање). извор топлоте за топлотну пумпу (на страни за избацивање). зидане. грејање биомасом је могуће и у кућама које нису пасивне. припрему топле воде и потребна електрична енергија у домаћинству). може се у потпуности задовољити из обновљивих извора енергије. Успешно су тестиране све врсте конструкција: армиранобетонске. Све је сконцентрисано око ваздуха: ваздух је медијум који преноси топлоту (на страну за снадбевање). То није велика количина. Ово откриће је публиковано 1995. у пасивној кући су топлотни захтеви тако ниски. означен је црвеном линијом. како би се поједноставили детаљи развијен је посебан пројектантски метод под називом "Конструкције без термичког моста". може бити довољно да задовољи велики део захтева за енергијом. ако се топлота истрошеног ваздуха не користи. зато што се главни део преноси влажношћу ваздуха. одржив начин. Ово је могуће само у пасивној кући: грејање само свежим ваздухом свеж ваздух избачени ваздух хладна вода 08 измењивач топлоте ваздух/ваздух истрошени ваздух мала топлотна пумпа бојлер убачени ваздух опционо: соларни систем за грејање воде топла вода На слици је приказана класична компактна јединица: сви уређаји зграде су направљени у једном прикладном апарату: грејање. онда ово гориво. Штавише. Поново. само незнатан део зграда у Европи може се грејати биомасом. који одвајају унутрашњу климу од спољашње. припрема топле воде у домаћинству. који се уводи у просторије преко измењивача топлоте. што важи и широм света. постављена континуално око омотача зграде. Али ако је ефикасност при коришћењу енергије довољно висока. јер су њихове потребе у енергији веома мале. Идеја 3: Грејање уз коришћење биомасе: Компактне јединице на пелете Наравно. они користе искоришћени ваздух за рециркулацију и ти уређаји раде са много већим брзинама струјања ваздуха. изузев неких удаљених региона. за грејање зграде Згради у којој живе људи је потребан квалитетан ваздух. 24 23 избачени убачени ваздух ваздух истрошени ваздух свеж ваздух 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 Инфрацрвена слика отвореног измењивача топлоте (са унакрсним протоком). вентилација. Грејање. сплит системе) који се широко користе нпр. Ово барем важи у хладним климатима (где је зими потребан систем за грејање). грејач за убачени свеж ваздух је интегрисан са системом за вентилацију и припрему топле воде. не треба да се изненадимо ако се квалитет унутрашњег ваздуха погорша. лаке дрвене конструкције. Омотач садржи све делове конструкције. Коефицијент измене топлоте је преко 75% од расположиве топлоте. С друге стране. од стране др. произведено путем одрживе пољопривреде и шумарства. и није довољна за загревање класичних кућа. Стога је за енергетски ефикасну. Убачени ваздух. као и у топлим (где је неопходно активно хлађење током лета). Идеја 1: Коришћење убацивања свежег ваздуха потребног за квалитет унутрашњег ваздуха.

Потрошња примарне енергије за топлу воду. Како је кућа планирана као кубус. Потрошња примарне енергије за топлу воду. Идеја 4: Грејање кондезованим јединицама: Компакт јединице. Систем за вентилацију. · ·· ·· · Све ове предности су могуће само ако је највеће топлотно оптерећење ваома мало. који представља „срце“ било којег компактног уређаја..5 h-1. као централни систем за загревање. уређај за грејање на биомасу може бити мала кутија која се може поставити у дневну собу. које користе природни гас Сви који користе гасне пећи знају да су мали и чисти генератори топлоте на природни (или течни) гас широко доступни. 4643 · 10 Аустрија Горња Аустрија 4643.. те није потребнаникаква друга цев. Међутим. Дим и издивни гасови могу се одвести постојећим каналима за истрошени ваздух кроз измењивач топлоте. који током године покривају две трећине енергије за припрему топле воде. Овде је. у Немачкој). Потреба за горивом је само пар килограма биомасе на дан. од 1. На већ поменути начин издувни гасови се могу одводити кроз канале за истрошени ваздух и измењивач топлоте. може лако да обезбеди ову количину ваздуха. примењује унапређен систем са затвореним огњиштем. Прозори са интегрисаном заштитом од Линц. ако би ефикасност ових зграда нарасла до нивоа пасивних кућа (нпр. Прва четири спрата.30 W/m2 Тест на притисак n50 : 0.000 kWh/a – 10 пута! · · Држава: Покрајина: Место: Почетак градње: Усељено од: Тип конструкције: Тип објекта: Тип градње: Стамбених јединица: Архитекта : Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: Грејна снага по стандарду: Тест на притисак n50 : п а с и в н и х Постојеће стање пре почетка санације Северна фасада Постојеће стање – северна фасада Држава: Аустрија Покрајина: Форарлберг Место: 6850. мање енергије се губи на околину. Квалитет осигуран кроз висок степен префабрикованости. Постојећи некоришћени балкони и лође су припојени стану и интегрисани су у термиочки омотач станова. Зидни и кровни елементи су изолирани са 35 cm минералне вуне. Петенбах. П р и м е р и Санација старе градње са пасивним компонентама EФХ Шварц. 4020 сунца и вођицама за ваздух за сваку собу.00 1/h Санација старе Петоспратна зграда из 1957 године санирана је у оквиру програмске градње линије "Куће будућности" као прва вишепородична зграда по Вишепородична стандарду пасивне куће. те није потребан никакав додатни димњак. енергетски коефицијент 15-20 kWh/m2a Насеље Олзбунд. ова аутоматска пећ такође се користи и за загревање топле воде за домаћинствo. Дорнбирн Почетак градње: 1997 Насељено од: 1997 Тип конструкције: Дрвена градња Тип објекта: Вишепродична кућа Тип градње: Нова градња Стамбених јединица: 13 Aрхитекта: ArchitekturBüro DI Hermann Kaufmann Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: 0. Петенбах 2004 2005 Мешовита градња Породична кућа Санација старе градње 1 Lang Consulting Нова пасивна кућа. И овај систем има значајне предности: Компактни уређај за сагоревање гаса захтева веома мало ваздуха за сагоревање. наравно. те да се користе мале количине гаса.Ваздушна непропусност при n50 смањена је са 5. а који би грејао цео стан или кућу. Уштеда од око 445. Поједине пасивне куће већ користе овај концепт (пасивне куће у Фрајбергу. предуслов да су потребе за догревањем мале. која је као пилот-пројекат у оквиру програмске линије „Кућа будућности“ подржана од стране Министарства за саобраћај. 5 пута). урађени су у пасивној градњи. 6850 к у ћ а Југозападни изглед после термичке санације 14.4 kWh/m2a. још пећи у другим просторијама. ако се максимално потребно грејно оптерећење смањи на 1 до 2 kW.00 kWh/m2a Грејна снага по стандарду: 0. Стога је и простор потребан за складиштење горива сасвим мали. изведени су у префабрикованим крупнопанелним елементима. Дорнбирн. и зашто користе уље за ложење. током лета користе се соларни колектори за топлу воду чиме је цео концепт заокружен.. Потребно је неко време да мали грејачи за догревање ваздуха на гас постану доступни као део компактних уређаја за вентилацију у пасивним кућама. са око 280 kWh/m2a.3 kWp фотонапоским панелима. Али. грејање и сву струју за домаћинство: 67 kWh/m2a.40 kWh/m2a пасивне куће Грејна снага по стандарду: 11.Потенцијал биомасе у Немачкој (процењен на највише 90 милијарди kWh/a) довољан је за грејање 16% садашњег стамбеног фонда. а приземље је извођено у нискоенергетском зграда стандарду због ограничених изолационих могућности пода подрума.00 W/m2 Тест на притисак n50 : 0. У компактном уређају за сагоревање гаса појављује се кондензат који се мора одвести у канализацију. Држава: Аустрија Покрајина: Горња Аустрија Место: 4020. . Гориво се чак може куповати и једном недељно.7 kWh/m2a. . и свакако треба да постоји систем који спречава враћање издувних гасова. налик камину који већина људи воли да има у дневној соби. Редукција потребе за топлотом за грејање је са 165 на 14. Фаза санирања је завршена успешно са најмањом могућом штетом причињеном станарима. У супротном би били неопходни повећани капацитет пећи.Уштеда примарне енергије коришћењем уграђених фотонапонских панела – 20 kWh/m2a.50 1/h Прва санација једне старе куће по стандардима пасивних кућа.1 на 0. У пасивној кући се.70 kWh/m2a 10. Али.Пре санације за 97 m2 нето стамбене површине потребе у енергији за грејање простора износиле су 27. 11 . соларни фасадни елементи.Смањена потреба за загревањем око 95 %.Три дана монтаже за целокупни грађевински омотач укључујући прозоре и допрозорнике. више димњака и сл. Висока ефикасностје предност и за станаре оваквих кућа: један од проблема биомасе увек је било руковање са „горивом“. иста енергија биомасе била би довољна да греје 79% свих кућа. Ваздух за сагоревање који захтева пећ на биомасу може се доводити путем истог система за вентилацију. иновације и технологију и показала огромни могућности уштеде енергије за грејање.00 W/m2 0. Ово даје бројне предности: Пећ на биомасу („камин“) може да буде потпуно аутоматизована као било који савремени систем за грејање. Стога нису потребни никакви други додатни канали за ваздух.50 1/h Ölzbündt је дрвена кућа и пасивна кућа као прототип развоја система дрвених кућа код становања на више спратова. Она је скелетна градња са стандардизованим и префабрикованим дрвеним елементима.. у систему за вентилацију са измењивачем топлоте већ постоји елемент за одвођење конденза који се може појавити при рекуперацији ваздуха. а грађевински трошкови су у категорији уобичајених трошкова у Форарлбергу. На крову се налази соларни уређаји.270 kWh/a са 3. који је главни систем за грејање у пасивној кући у Фрајдбергу (Friedberg) коју је пројектовао архитекта Блумрих (Blumrich). грејање и припадајућу струју: 41 kWh/m2a.100 kWh/a са течним гасом. На слици је приказан камин. када се купују и намирнице. Ово је сасвим једноставан концепт који се ослања сасвим на обновљиву енергију и који може да функционише у пасивним кућама. Такође и мокри су чворови у току рада монтирани на подне елементе. На спољни зид од порозног бетона окачени су претходно направљени Makartштрасе. на 14. у овом случају чак од 95%.–4.. те је то заправо и био разлог што су људи прешли на централно даљинско грејање. Линц Почетак градње: 2005 Усељено од: 2006 Тип конструкције: Мешовита градња Тип објекта: Вишепородична кућа Тип градње: Санација старе градње Стамбених јединица: 50 Архитекта: Архитектонски бирои ARCH+MORE Санација старе Domenig-Meisinger+Kopeinig градње са Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) елементима мерен по стандарду: 14. После санације за 204 m2 нето стамбене површине потребе у енергији за грејање простора износе 2.Изградња ове прве вишеспратне куће у дрвету трајала је 4 ½ месеца.

5 пута). изведени су у префабрикованим крупнопанелним елементима. Петенбах 2004 2005 Мешовита градња Породична кућа Санација старе градње 1 Lang Consulting Нова пасивна кућа. више димњака и сл. Такође и мокри су чворови у току рада монтирани на подне елементе. Ваздух за сагоревање који захтева пећ на биомасу може се доводити путем истог система за вентилацију. Уштеда од око 445. те је то заправо и био разлог што су људи прешли на централно даљинско грејање. 4643 · 10 Аустрија Горња Аустрија 4643. ако се максимално потребно грејно оптерећење смањи на 1 до 2 kW.Смањена потреба за загревањем око 95 %. Постојећи некоришћени балкони и лође су припојени стану и интегрисани су у термиочки омотач станова. грејање и сву струју за домаћинство: 67 kWh/m2a. урађени су у пасивној градњи.. и зашто користе уље за ложење. Идеја 4: Грејање кондезованим јединицама: Компакт јединице. Петенбах. Али. Потребно је неко време да мали грејачи за догревање ваздуха на гас постану доступни као део компактних уређаја за вентилацију у пасивним кућама. енергетски коефицијент 15-20 kWh/m2a Насеље Олзбунд. налик камину који већина људи воли да има у дневној соби. Дим и издивни гасови могу се одвести постојећим каналима за истрошени ваздух кроз измењивач топлоте. На крову се налази соларни уређаји. Потрошња примарне енергије за топлу воду. У супротном би били неопходни повећани капацитет пећи.000 kWh/a – 10 пута! · · Држава: Покрајина: Место: Почетак градње: Усељено од: Тип конструкције: Тип објекта: Тип градње: Стамбених јединица: Архитекта : Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: Грејна снага по стандарду: Тест на притисак n50 : п а с и в н и х Постојеће стање пре почетка санације Северна фасада Постојеће стање – северна фасада Држава: Аустрија Покрајина: Форарлберг Место: 6850. са око 280 kWh/m2a. Али. Систем за вентилацију.. током лета користе се соларни колектори за топлу воду чиме је цео концепт заокружен.Ваздушна непропусност при n50 смањена је са 5.00 W/m2 0.Потрошња примарне енергије за топлу воду. који током године покривају две трећине енергије за припрему топле воде. Гориво се чак може куповати и једном недељно. који је главни систем за грејање у пасивној кући у Фрајдбергу (Friedberg) коју је пројектовао архитекта Блумрих (Blumrich).. После санације за 204 m2 нето стамбене површине потребе у енергији за грејање простора износе 2. као централни систем за загревање.1 на 0. 6850 к у ћ а Југозападни изглед после термичке санације 14. И овај систем има значајне предности: Компактни уређај за сагоревање гаса захтева веома мало ваздуха за сагоревање. . која је као пилот-пројекат у оквиру програмске линије „Кућа будућности“ подржана од стране Министарства за саобраћај. . а грађевински трошкови су у категорији уобичајених трошкова у Форарлбергу. Ово је сасвим једноставан концепт који се ослања сасвим на обновљиву енергију и који може да функционише у пасивним кућама. Стога нису потребни никакви други додатни канали за ваздух. примењује унапређен систем са затвореним огњиштем. ова аутоматска пећ такође се користи и за загревање топле воде за домаћинствo. на 14. Стога је и простор потребан за складиштење горива сасвим мали. Фаза санирања је завршена успешно са најмањом могућом штетом причињеном станарима.Уштеда примарне енергије коришћењем уграђених фотонапонских панела – 20 kWh/m2a. може лако да обезбеди ову количину ваздуха. Висока ефикасностје предност и за станаре оваквих кућа: један од проблема биомасе увек је било руковање са „горивом“. које користе природни гас Сви који користе гасне пећи знају да су мали и чисти генератори топлоте на природни (или течни) гас широко доступни.00 1/h Санација старе Петоспратна зграда из 1957 године санирана је у оквиру програмске градње линије "Куће будућности" као прва вишепородична зграда по Вишепородична стандарду пасивне куће.Потенцијал биомасе у Немачкој (процењен на највише 90 милијарди kWh/a) довољан је за грејање 16% садашњег стамбеног фонда. На већ поменути начин издувни гасови се могу одводити кроз канале за истрошени ваздух и измењивач топлоте.. Прва четири спрата.40 kWh/m2a пасивне куће Грејна снага по стандарду: 11. На спољни зид од порозног бетона окачени су претходно направљени Makartштрасе. Како је кућа планирана као кубус. и свакако треба да постоји систем који спречава враћање издувних гасова. Она је скелетна градња са стандардизованим и префабрикованим дрвеним елементима. наравно. иста енергија биомасе била би довољна да греје 79% свих кућа. у овом случају чак од 95%. На слици је приказан камин.Изградња ове прве вишеспратне куће у дрвету трајала је 4 ½ месеца.4 kWh/m2a. Међутим. Линц Почетак градње: 2005 Усељено од: 2006 Тип конструкције: Мешовита градња Тип објекта: Вишепородична кућа Тип градње: Санација старе градње Стамбених јединица: 50 Архитекта: Архитектонски бирои ARCH+MORE Санација старе Domenig-Meisinger+Kopeinig градње са Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) елементима мерен по стандарду: 14. у Немачкој). када се купују и намирнице.30 W/m2 Тест на притисак n50 : 0. предуслов да су потребе за догревањем мале. Зидни и кровни елементи су изолирани са 35 cm минералне вуне.–4. који представља „срце“ било којег компактног уређаја.Пре санације за 97 m2 нето стамбене површине потребе у енергији за грејање простора износиле су 27. а који би грејао цео стан или кућу. мање енергије се губи на околину. те да се користе мале количине гаса.. те није потребнаникаква друга цев. 4020 сунца и вођицама за ваздух за сваку собу. од 1. грејање и припадајућу струју: 41 kWh/m2a. · ·· ·· · Све ове предности су могуће само ако је највеће топлотно оптерећење ваома мало. још пећи у другим просторијама. П р и м е р и Санација старе градње са пасивним компонентама EФХ Шварц. у систему за вентилацију са измењивачем топлоте већ постоји елемент за одвођење конденза који се може појавити при рекуперацији ваздуха. Држава: Аустрија Покрајина: Горња Аустрија Место: 4020.00 kWh/m2a Грејна снага по стандарду: 0. те није потребан никакав додатни димњак. Редукција потребе за топлотом за грејање је са 165 на 14. У компактном уређају за сагоревање гаса појављује се кондензат који се мора одвести у канализацију. уређај за грејање на биомасу може бити мала кутија која се може поставити у дневну собу. Ово даје бројне предности: Пећ на биомасу („камин“) може да буде потпуно аутоматизована као било који савремени систем за грејање. У пасивној кући се.Три дана монтаже за целокупни грађевински омотач укључујући прозоре и допрозорнике. Поједине пасивне куће већ користе овај концепт (пасивне куће у Фрајбергу. Квалитет осигуран кроз висок степен префабрикованости. Овде је.70 kWh/m2a 10.00 W/m2 Тест на притисак n50 : 0.3 kWp фотонапоским панелима. ако би ефикасност ових зграда нарасла до нивоа пасивних кућа (нпр. Прозори са интегрисаном заштитом од Линц. Дорнбирн.50 1/h Прва санација једне старе куће по стандардима пасивних кућа.50 1/h Ölzbündt је дрвена кућа и пасивна кућа као прототип развоја система дрвених кућа код становања на више спратова.5 h-1. Потреба за горивом је само пар килограма биомасе на дан.270 kWh/a са 3. соларни фасадни елементи.100 kWh/a са течним гасом. а приземље је извођено у нискоенергетском зграда стандарду због ограничених изолационих могућности пода подрума. Дорнбирн Почетак градње: 1997 Насељено од: 1997 Тип конструкције: Дрвена градња Тип објекта: Вишепродична кућа Тип градње: Нова градња Стамбених јединица: 13 Aрхитекта: ArchitekturBüro DI Hermann Kaufmann Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: 0. иновације и технологију и показала огромни могућности уштеде енергије за грејање.7 kWh/m2a. 11 .

Зграда је грађена као префабрикована дрвена градња. без подрума. U-вредност прозора укупно (оквир и стакло) 0. енергетски коефицијент 15-20 kWh/m2a Насеље Mитервег. кроз куполу осветљеног степеништа. Лустенау Почетак градње: 2004 Насељено од: 2004 Тип конструкције: Дрвена градња Тип објекта: Пословна зграда Тип градње: Нова градња Број јединица: 1 Архитекта : Atelier Unterrainer Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: 19. Инсбрук Почетак градње: 1997 Насељено од: 1997 Тип конструкције: Масивна градња Тип објекта: Вишепородична кућа Тип градње: Нова градња Број јединица: 60 Архитекта : Baumschlager & Eberle Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: 20.00 kWh/m2a Грејна снага по стандарду: 15.20 kWh/m2a Грејна снага по стандарду: 8. 6890 . боја фасаде бела.70 W/m2 Тест на притисак n50 : 0. снадбевање топлотом < 10 W/m2 Студентски дом Молкерајштрасе. Свих шест станова у приземљу и осам станова на горњим спратовима груписано је око централног. Југозападна фасада Западна фасада Држава: Покрајина: Место: Почетак градње: Насељено од: Тип конструкције: Тип објекта: Тип градње: Архитекта : Аустрија Беч 1020. Ова специјална ситуација у историјском контексту захтевала је да се током процеса пројектовања са пажњом позабави темама интеграције. Грејање: Контролисани системи проветравања са високо ефикасном изолацијом и земљаним колектором.ARC Baumschlager Eberle Gartenmann Raab GmbH Енергетски коефицијент потребе за грејном топлотом (HWB) мерен по стандарду: 12. високо изолациони дрвени панели са великом заптивеношћу. Спољашњи зидови су префабриковани. са секундарном разменом топлоте система Aerex – са интегрисаном грејном пумпом за догревање и потребе загревања воде. 6020 Пасивна кућа. Држава: Аустрија Покрајина: Форарлберг Место: 6890.8 W/m2K.Држава: Аустрија Покрајина: Тирол Место: 6020.45 1/h Број јединица: 133 Пасивна кућа – студентски дом у Молкерајштрасе налази се у другом општинском округу у оквиру градске четврти и градње из доба оснивача. Заштита од сунца је споља.50 1/h Нето површина износи 840 m2. унутрашњи изглед је дрво – гипсане плоче између целулозног изолационог материјала. проветрена фасада. Беч 2004 2005 Масивна градња Вишепородична кућа Нова градња P. Прозори су изгарађени као француски целом дужином фасаде са терасама и балконима и као параван представљају сугурну одрбрану од сунца и ветра. U-вредност спољашњег зида је 0.00 kWh/m2a Грејна снага по стандарду: 18. U-вредност за застакљење 0. Uвредност крова 0.6.1 W/m2K. Кровна конструкција је слободно ослоњена дрвена конструкција (Multibox).00 W/m2 Тест на притисак n50 : 0. Прозори су дрвени за пасивне куће система Sigg ( рамови и крила природно пуњени) – пoдела и отварање по пројекту. Централно степениште опслужује све спратове и истовремено обезбеђује техничко затварање за децентралнизоване уређаје за проветравање станова и санитарну опрему. и водила је ка концепту минималних губитака пасивне куће. Беч Нова пасивна кућа. чији карактер представља компактан и оптимизован граћевински скелет. Бруто површина износи 1082.50 W/m2 Тест на притисак n50 : 0. осветљења и коришћења доступне сунчеве енергије. Инсбрук. Специјалне компоненте комфора у поређењу са концептом пасивне куће представља децентрализован систем проветравања. на електрични погон.9 m3.11 W/m2K. енергетски коефицијент 15-20 kWh/m2a Пословна и стамбена зграда Хаг. Лустенау. 12 Скоро пасивна кућа.00 1/h 60 станова у овом насељу су на две куће од по 38 и 22 стана подељени.

igpassivhaus.de www. www.passiv.at .. Марковић и Д.passivhaustagung.. Васовић Информације О ПАСИВНИМ КУЋАМА .de www.Ускоро прве пасивне куће у Србији На основу рада аутора Др Волфганга Фајста приредили С.

jednostavno pametnije simply smarter Чланови фонда / Fund Members .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful