P&P Minggu 1 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.

1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti Mempraktikan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat Menyediakan struktur organisasi tempat kerja Aktiviti: Menyalin dan membaca peraturan bengkel Menyediakan struktur organisasi

Catatan BBM: Buku Teks, Papan peraturan bengkel REFLEKSI: Semua murid boleh mengamalkan langkah keselamatan bengkel dan menyediakan struktur organisasi bengkel

M2 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta Pengenalan Kreativiti Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenalpasti bentuk asas rekabentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D Aktiviti: Melukis dan menamakan bentuk asas Membina bentuk asas ke bentuk 3 dimensi BBM: Buku Teks, REFLEKSI: Semua murid boleh melukis bentuk asas dan mengenalpasti bentukbentuk asas.

Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta Pengenalan Kreativiti Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenalpasti idea berdasarkan objek Melakarkan objek berdasarkan bentuk asal Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian Aktiviti: Mengenalpasti idea berdasarkan bahan kitar semula Membina barang baru menggunakan bahan kitar semula

BBM: Buku Teks, tin minuman, botol air. REFLEKSI: ½ daripada kelas dapat mengenalpasti idea yang boleh dibina melalui barang kitar semula

Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta Pengenalan Kreativiti Komunikasi tampak Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan. Aktiviti: Persembahan projek

BBM: Buku Teks, Hasil projek murid REFLEKSI: Semua muri dapat mempersembahkan hasil masing-masing.

Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta Kajian reka bentuk dan kefungsian projek Kajian bentuk luaran projek Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1

BBM: Buku Teks, bekas pensel REFLEKSI: ½ daripada kelas dapat mengenalpasti kegunaan

2 Kreativiti dan Reka Cipta Pendokumentasian Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengumpul dan merekod maklumat Aktiviti: Membuat pendokumentasian M10-M14 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.3 Reka bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menentukan projek berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek Mengenalpasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Memasang komponen projek Membuat kemasan Aktiviti: Mereka bentuk projek BBM: Buku Teks. Kit kerja kayu REFLEKSI: Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi BBM: . ¾ daripada kelas mengenal pasti fungsi alatan tangan.2 Kreativiti dan Reka Cipta Kajian reka bentuk dan kefungsian projek Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenalpasti jenis dan fungsi alatan tangan Mengenalpasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen Memasang semula kompenen supaya berfungsi Aktiviti: Membuka dan Memasang model BBM: Buku Teks.Mengenalpasti kegunaan produk Menghubungkaitkan bentuk dan kefungsian projek Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk Aktiviti: Perbincangan mengenai kegunaan produk M6&M7 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1. BBM: Buku Teks. Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1. model permainan REFLEKSI: ¼ daripada kelas tidak dapat memasang semula model. pengikat dan penyantum. model permainan REFLEKSI: Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1. REFLEKSI: Semua murid sukar untuk membuat pendokumentasian kerana kurang memahami kosep.2 Kreativiti dan Reka Cipta Kajian reka bentuk dan kefungsian projek Memasang model berpadukan manual Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Membaca manual Memilih dan memasang komponen Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual Menguji dan melaraskan model Aktiviti: Memasang model produk BBM: Buku Teks.

memotong. REFLEKSI: BBM: Pasu. Medium penanaman.6 Tanaman Hiasan Pemilihan biji benih Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Memilih biji benih bunga semusim Menyediakan medium semaian Menyemai biji benih pokok bunga semusim Aktiviti: Perbincangan M23-M25 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1. playar gabung. bahan dan komponen Mengukur. gergaji dan berus cat. anak pokok REFLEKSI: Semua murid dapat menyediakan bekas dan medium penanaman serta mengubah anak pokok . fungsi dan symbol komponen Mengenal pasti alatan tangan Membuat penyambungan litar Mengenal litar siri atau selari Membezakan diantara litar siri dan selari Aras 2 Membaca dan menterjemahkan lukisan litar Memilih alatan.6 Tanaman Hiasan Pengenalan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Aktiviti: Perbincangan M21&M22 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1. membentuk dan menjalur wayar Menguji litar Membuat kemasan Aktiviti: Memasang litar Buku Teks.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan Penyengaraan alatan tangan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenalpasti bahan dan agen pembersih Membersih alatan tangan Meminyak untuk tujuan perlindungan dan pelinciran Menyimpan alatan tangan Aktiviti: Membersihkan alatan tangan BBM: Buku Teks. Kit elektronik REFLEKSI: Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1. minyak dan pelincir REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat mengenalpasti bahan dan agen pembersihan serta cara membersihkan alatan Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.4 Elektrik dan Elektronik Penghasilan projek elektronik Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenalpasti nama.6 Tanaman Hiasan Penanaman Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengenal dan memilih bekas tanaman Menyediakan bekas penanaman Menyediakan medium penanaman Mengubah anak pokok tanaman hiasan Aktiviti: BBM: Buku Teks.1. Persekitaran sekolah REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat mengenalpasti beberapa jenis tanaman hiasan BBM: Buku Teks.

3 Mempromosi Jualan Promosi melalui Pembungkusan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menyatakan maksud dan tujuan promosi Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi Membungkus barang untuk tujuan promosi Aras 2 Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik BBM: Buku Teks. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh guru dan murid Aktiviti: Perbincangan BBM: Buku Teks. . Persekitaran sekolah REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat mengumpul maklumat dan memilih pembekal yang bersesuaian BBM: Buku Teks.Penanaman anak pokok M26&M27 Tajuk: Rekabentuk dan Teknologi 1.2 Merancang dan Menyediakan Jualan Menyediakan barang jualan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menyediakan barang jualan Aras 2 Menentukan tujuan membungkus dan melabel Aktiviti: Perbincangan BBM: Buku Teks.1 Barang Jualan Kumpulan Sasaran Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Mengumpul maklumat barang keperluan.6 Tanaman Hiasan Penjagaan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Aktiviti: Merumput. Persekitaran sekolah REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat mengumpul maklumat dan mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan dan mampu dibeli oleh guru dan murid Mengkelas barang mengikut keperluan. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh guru dan murid Tajuk: Perniagaan dan Keusahawanan 2. Tajuk: Perniagaan dan Keusahawanan 2. Persekitaran sekolah REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat memahami tujuan membungkus dan melabel barang jualan Tajuk: Perniagaan dan Keusahawanan 2. menyiram dan membaja BBM: Buku Teks.1 Barang Jualan Jenis Barang yang sesuai dijual Sumber Bekalan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan Memilih pembekal Aktiviti: Perbincangan M30 Tajuk: Perniagaan dan Keusahawanan 2. Persekitaran sekolah REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat menyatakan maksud dan tujuan promosi serta membanding beza jenis bungkusan sama ada menarik atau kurang. REFLEKSI: Semua murid mampu menjaga tanaman hiasan masing-masing.

Aktiviti: Perbincangan Tajuk: Perniagaan dan Keusahawanan 2. Persekitaran sekolah REFLEKSI: ¾ daripada kelas dapat memahami dan mununjukkan cara melayan pelanggan dengan baik .4 Mengurus Jualan Melayan pelanggan Objektif: Diakhir pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Mengira dengan cepat dan cekap Aktiviti: Perbincangan Lakonan BBM: Buku Teks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful