Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại

2 - Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ Bộ môn Luật Thương mại

BỘ BÀI TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI (Modul 2)
Dùng cho các lớp học từ 9.1.2012

Một số lưu ý: 1. SV được tự do lựa chọn bài tập cá nhân 2. Đối với BT nhóm, 3 nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập

Hà Nội, 1 - 2012
Lưu ý:.

1

1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại - ĐH Luật Hà Nội”.

8. TM2. TM2. T1 .T1-14. Phân tích các đặc điểm pháp lý của hoạt động mua bán hàng hoá. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2. giám đốc công ty X ký hợp đồng với công ty Y (chuyên sản xuất ô tô) để mua 5 chiếc ô tô phục vụ cho việc đi lại của nhân viên.T1-17.T1) TM2. T1 .T1-12. 2 1.1. Phân tích khái niệm và đặc điểm của hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá. Phân tích quy định của Luật Thương mại năm 2005 về hàng hoá không phù hợp với hợp đồng và cho ví dụ minh hoạ.T1-11. Phân biệt hợp đồng mua bán hàng hoá theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 với hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2005. TM2.Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 . Đầu năm 2009 ông Hà . Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hoá.2. Phân tích những điểm khác biệt giữa hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động mua bán hàng hoá trong nước. T1 . TM2. TM2.một nhân viên của công ty ký hợp đồng mua lại 5 chiếc xe ô tô đó.5.ĐH Luật Hà Nội”. Phân tích bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại năm 2005. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. TM2. T1 . TM2.T1-15. TM2. T1 . Lưu ý:.6.4. TM2. T1 .10. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại . Cho ví dụ về một loại hàng hoá kinh doanh có điều kiện và phân tích điều kiện để kinh doanh hàng hoá đó. Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Hỏi: Luật Thương mại năm 2005 hay Bộ luật dân sự năm 2005 được áp dụng cho các quan hệ mua bán trên đây? Những điểm lợi và bất lợi đối với các bên khi áp dụng các quy định của Luật thương mại năm 2005? TM2. Phân tích đặc điểm chung của các hoạt động trung gian thương mại. Phân tích khái niệm và đặc điểm của hợp đồng môi giới thương mại.3. TM2.T1.T1. Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của bên bán trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hoá. TM2.T1-13. TM2. Tháng 10/2008. T1 .9. Phân tích khái niệm và đặc điểm của hợp đồng đại lý thương mại TM2.T1-16.Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 BÀI TẬP TUẦN SỐ 1 (TM2. TM2. Phân tích những quy định bảo vệ quyền và lợi ích của người bán hàng hoá của Luật Thương mại năm 2005. Phân tích thời điểm chuyển quyền sở hữu trong quan hệ mua bán hàng hoá và ý nghĩa của việc quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu. .

TM2. T1 – 21. Phân tích khái niệm. dịch vụ và hội chợ. Phân tích các trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu.1. T2 . T1 – 19. T2 . triển lãm thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Phân tích khái niệm và đặc điểm của hoạt động đại diện cho thương nhân.4. Tìm hiểu quy định về chủ thể đại diện ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại TM2. TM2.Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 TM2. Phân tích đặc điểm của hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá theo quy định của Luật Thương mại 2005. BÀI TẬP TUẦN SỐ 2 (TM2. Phân tích bản chất pháp lý của hoạt động đấu giá hàng hoá theo quy định của Luật Thương mại 2005. So sánh quảng cáo thương mại với trưng bày giới thiệu hàng hoá.12. TM2.5. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của phương thức mua bán hàng hóa.T1. đặc điểm của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. Phân tích bản chất của đấu thầu hàng hoá.Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 . dịch vụ thông qua đấu thầu so với phương thức mua hàng thông thường. T1 . Phân biệt hoạt động đại diện cho thương nhân và hoạt động môi giới thương mại. Nêu các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại hiện hành. Phân tích khái niệm “dịch vụ thương mại”. Lưu ý:. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại .ĐH Luật Hà Nội”. TM2. trình bày trình tự. Phân tích khái niệm.3. TM2. Phân tích các quy định về chủ thể của hoạt động trung gian thương mại trong pháp luật Việt Nam. TM2.11. TM2. Phân tích khái niệm và đặc điểm của quảng cáo thương mại. T1 – 20.T2) TM2. TM2. T2 .23.22. T1 . T2 . TM2.T2 . dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại năm 2005. T1 . T2 . Phân tích khái niệm.18. dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2.T2. thủ tục đấu thầu hàng hoá. đặc điểm của hoạt động khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. TM2. . TM2.10.24. TM2. TM2. T2 . đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành. 3 1.2. Phân tích.T2.9.

T2. Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về chế tài phạt vi phạm. Phân tích các nội dung pháp lý cơ bản về dịch vụ logistics.23. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của phương thức bán hàng hóa thông qua đấu giá so với phương thức bán hàng hóa thông thường. T2.T2. T2.2. TM2. NT1 . Tìm hiểu điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics theo quy định của pháp luật hiện hành.21. Sự khác biệt cơ bản giữa các hình thức trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại 2010? BÀI TẬP NHÓM THÁNG SỐ 1 (TM2. Hoạt động trung gian thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005 có phải là một loại dịch vụ thương mại không? Hãy phân tích những vướng mắc trong quy định của Luật Thương mại 2005 về hoạt động trung gian thương mại và đề xuất giải pháp khắc phục? TM2. Thủ tục và trình tự bán đấu giá theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 TM 2. TM2. Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng. TM2. Lưu ý:. TM2. Tìm hiều điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. NT1 . TM2.NT1) TM2. đặc điểm của dịch vụ thương mại.Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 .1. Hãy tư vấn các thủ tục pháp lý để A có thể tiến hành hoạt động kinh doanh xăng dầu cho công ty thương mại xuất nhập khẩu X? TM2.T2. Nguyễn Văn A có nhu cầu làm đại lý kinh doanh xăng dầu cho công ty thương mại xuất nhập khẩu X. TM 2. NT1 -3 .19. Phân tích tính đặc thù về trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ logistics theo pháp luật hiện hành. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại so với phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bởi Toà án.18.T2. TM2. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm.17. TM2. TM2. T2 -14.20. TM2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại . NT1 .T2. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2. .22.16.ĐH Luật Hà Nội”.4. 4 1. Phân tích khái niệm.T2. T2 -13. Tư vấn các thủ tục pháp lý để thực hiện hoạt động quảng cáo bằng biển quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành. Phân tích khái niệm và đặc điểm của dịch vụ giám định thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005.

5 1.Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 . kinh doanh nhập khẩu gỗ) và được biết Công ty CP X đang thực hiện chương trình giảm giá các sản phẩm gỗ nhập khẩu từ Malayxia. DNTN A tiếp tục ký hợp đồng uỷ quyền cho Công ty TNHH B thay mặt mình thực hiện các giao dịch mua một số loại gỗ nhập khẩu từ Malayxia trong thời hạn 1 năm (từ 1/1/2009 đến 1/1/2010). Hãy lựa chọn một loại hợp đồng phù hợp để thực hiện quan hệ uỷ quyền mua bán gỗ và sau đó giúp A. . DNTN A uỷ quyền cho Công ty TNHH B (kinh doanh mua bán các loại gỗ) nhân danh và thay mặt mình ký kết các hợp đồng mua một số gỗ nhập khẩu từ Malayxia có giá trị đến 1 tỷ đồng trong thời hạn 7 tháng từ 1/6/2008 đến 31/12/2008. Thực tiễn kí kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá tại một doanh nghiệp cụ thể. TM2. triển lãm TM tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành. TM2.9. TM2. DNTN A có bị ràng buộc bởi hợp đồng mua gỗ với giá trị 1.10.7. TM2. NT1. B soạn thảo hợp đồng này. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. NT1. TM2. Bình luận quy trình về đấu thầu mua sắm hàng hoá theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời gian thực hiện hợp đồng này.Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 TM2. NT1. 2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại .ĐH Luật Hà Nội”.5 tỷ đồng vì nghĩ đây là dịp tốt để mua gỗ với giá rẻ và rất có thể giá gỗ sẽ tăng lên. Tư vấn các thủ tục pháp lý để thực hiện hoạt động đại diện cho thương nhân theo pháp luật hiện hành. Công ty TNHH B đã thay mặt DNTN A ký hợp đồng với Công ty CP X mua một số lượng gỗ có trị giá đến 1.11. TM2. Hỏi: 1. do tìm được đối tác mới có lợi hơn DNTN A. DNTN A có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất đồ gỗ nội thất (đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ĐKKD).8. Giả sử hết thời hạn thực hiện hợp đồng nói trên. NT1 . NT1. NT1. Tư vấn các thủ tục pháp lý để các thương nhân VN thực hiện hoạt động tổ chức hội chợ. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng với DNTN A. Phân tích quyền tự do giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại.6.5 tỷ do Công ty TNHH B ký với Công ty CP X nhân danh DNTN A hay không? Vì sao? 3. Thương nhân A bất bình trước Lưu ý:. Tìm hiểu các hình thức khuyến mại và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.5. Công ty TNHH B đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với A. Cho ví dụ thực tiễn để minh họa. NT1. Công ty TNHH B thường xuyên có quan hệ mua bán với Công ty CP X (trụ sở tại Hà Nội.

TM2. Chỉ rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện.NT2. các hợp đồng dịch vụ trong chuỗi dịch vụ Logistics Lưu ý:.NT2-3. Phân tích quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quảng cáo thương mại.NT2-6. TM2.8. (lưu ý phân tích những ưu điểm và hạn chế của từng hình thức) TM2. BÀI TẬP NHÓM THÁNG SỐ 2 (TM2.Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 hành động này của Công ty TNHH B và rất muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Quan niệm về dịch vụ Logistics.ĐH Luật Hà Nội”. TM2. Chỉ rõ những điểm mới về thẩm quyền của Trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003.NT2-4. TM2.NT2-5. Phân tích các hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 và các hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán hàng hoá theo quy định của Luật thương mại 2005. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại . TM2.NT2-1.NT2 . Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. Anh (chị) hãy tư vấn cho các bên để giải quyết tình huống này.NT2-2. Phân tích thẩm quyền của Trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. 6 1. TM2. Tìm hiểu những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003. Phân tích bản chất của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. TM2. Phân tích quy định của Luật Thương mại 2005 về vấn đề miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại và các hình thức chế tài thương mại. .Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 . Tìm hiểu các biện pháp hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của Trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2. Phân tích các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại? So sánh với các nguyên tắc tố tụng Toà án.NT2-7.NT2) TM2.9.

GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2.9.7. TM2. chi nhánh N của 1 công ty nước ngoài ở Việt Nam đã kí hợp đồng với công ty A (của Việt Nam) là một công ty tham gia hội chợ.HK . công ty Y nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của công ty X.Theo quy định của pháp luật hiện hành.Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 . TM2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại .HK .HK. để tiến hành tặng cho sản phẩm dầu gội đầu của mình cho khách hàng trong suốt thời gian hội chợ.HK . So sánh quan hệ đại lý thương mại và quan hệ uỷ thác mua bán hàng hoá. Phân biệt hai hình thức khuyến mại: hàng mẫu và tặng quà.HK . .HK. TM2.2. Lưu ý:.1. Năm 2009. Phân tích những vướng mắc trong quy định của pháp luật về đấu thầu hàng hoá.3. TM2. TM2. dịch vụ và đề xuất giải pháp hoàn thiện.Sau 3 năm thực hiện hợp đồng.ĐH Luật Hà Nội”. Công ty Y yêu cầu công ty X phải bồi thường cho mình 3 tỷ vì công ty X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.HK. Công ty X kí hợp đồng (thời hạn 5 năm) giao cho công ty Y làm đại lí bán hàng tại tỉnh H.5.HK . Hãy bình luận về vụ việc trên? TM2. Phân tích phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về hình thức khuyến mại bằng hàng mẫu.4. .Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 BÀI TẬP HỌC KỲ (TM2. Nhằm quảng bá sản phẩm của mình cho thị trường Việt Nam. Phân tích những vướng mắc trong quy định của pháp luật về đấu giá hàng hoá và đề xuất giải pháp hoàn thiện. 7 1.6. Hãy bình luận về vụ việc trên? TM2. công ty X và công ty Y có các quyền và nghĩa vụ cơ bản như thế nào? . Phân tích và cho ví dụ minh hoạ về những trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không phải chịu trách nhiệm về tổn thất đối với hàng hoá. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm.HK) TM2.

HK-12. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại so với phương thức giải quyết tranh chấp bởi Toà án. Phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật về môi giới thương mại và đề xuất giải pháp hoàn thiện TM2.. So sánh quy định pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài của Việt Nam với pháp luật của một nước trong khu vực Đông Nam á Lưu ý:.. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm.VD đại lý bảo hiểm.HK-13.HK-11. Tìm hiểu pháp luật về đại lý trong một lĩnh vực chuyên ngành (tuỳ sinh viên chọn. TM2.) TM2. đại lý làm thủ tục hải quan.Bộ môn Luật thương mại Bộ Bài tập Modul 2 Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 . Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại .HK-10.Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012 TM2.ĐH Luật Hà Nội”. . GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập 2. đại lý xổ số . 8 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful