ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αθήνα 12/05/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα «Διδακτική Καλαθοσφαίρισης» επί πτυχίω
(Α,Κ), θα εξεταστεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, ώρα 14:4516:45, στις αίθουσες (ΜΑ, 4, 5).
Το μάθημα «Διδακτική Χειροσφαίρισης» Γ΄,Δ΄ & επί πτυχίω
(Α,Κ), θα εξεταστεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, ώρα
19:15-21:15, στις αίθουσες (ΜΑ,5, 4, 3, Σ3).
Το μάθημα «Διδακτική Ελλ.Παραδοσιακού Χορού» Γ΄,Δ΄ &
επί πτυχίω (Α,Κ), θα εξεταστεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011,
ώρα 19:15-21:15, στις αίθουσες (ΜΑ,5, 3, Σ3).
Το μάθημα «Διδακτική Ποδοσφαίρισης» Β’, Γ’, Δ’ & επί
πτυχίω θα εξεταστεί την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011, ώρα 14:4516:45 (Κορίτσια) και 17:00-19:00 (Αγόρια), στις αίθουσες
(ΜΑ,5,4,3).
Το μάθημα «Διδακτική Πετοσφαίρισης» Γ΄,Δ΄ & επί πτυχίω
(Α,Κ), θα εξεταστεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011, ώρα 17:0019:00, στις αίθουσες (ΜΑ,5,4,3) και «Πετοσφαίριση (ΤεχνικήΤακτική)» επί πτυχίω (Α,Κ) την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011, ώρα
19:15-21:15, στις αίθουσες (ΜΑ,5,4,3).
Από τη Γραμματεία

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful