PENGENALAN Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran

. RASIONAL y y y Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kokurikulum dijalankan. Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan peralatan sukan. Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. OBJEKTIF y y y y Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan. PERANAN MURID y y y y Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. PERANAN JURULATIH / GURU y a. b. c. d. e. f. y y y y y Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan, Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. y y Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.

Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1. Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. permainan. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. POLISI y y y y y y y Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum.1 Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. Keselamatan emosi.y y y Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya. 1. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) y y y y y . Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. y y y y y y y y Memastikan keselamatan diri terjamin.2 Tatacara Murid. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. Keselamatan sosial. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan:Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. Keselamatan fizikal.

pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) Menjaga kebajikan pelajar. Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. contohnya. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. contohnya. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. . memberi wang saku. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. pil khayal dan lain-lain. Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah.y y Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. Menyediakan peti pertolongan cemas. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. contohnya: penyalahgunaan dadah. y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. y y y y y y y y y Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. mewakili dalam sukan / permainan. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. 1. masa dan tempat latihan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Harus mempunyai insurans kemalangan diri.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. negeri dan negara. bahagian. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. tarikh. semasa dan sesudah digunakan. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. 1. menyediakan kenderaan dan lain-lain. menyediakan makanan dan minuman.

y y y y y y y y Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: 2. 2. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.1 Tatacara Am. y y y y y y y y y y . Mengeluar. Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Membuat laporan tentang peralatan rosak. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. 3. Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. y Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. Merekod semua alat sukan yang digunakan. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan Peralatan berbahaya hendaklah disimpan.1 Tatacara Am. Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. 3.2 Tatacara Murid. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. Peralatan Sukan. Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan. y y Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. 2.2. Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. hilang atau perlu diperbaiki.2 Tatacara Murid.

Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik. Menjaga kebersihan. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.1 Tatacara Am. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. 9/2000 ) Pihak pentadbir. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. Mematuhi peraturan dan arahan guru. 4. lapangan latihan memanah. Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. angkat berat. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. 5. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : y 4.. kawasan balapan dan stor sukan. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.y y y y 3. y y y y y y y y y y y y y y y y y y . Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. 5. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru. 4. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru.1 Tatacara Am. Kawasan latihan. gelanggang bola tampar/ sepak takraw. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan.2 Tatacara Murid. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. terurus dan selamat. Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. 4. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus.2 Tatacara Murid. Mematuhi peraturan dan arahan guru. padang hoki/bola sepak. Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Menjaga kebersihan.

Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut.5.2 Tatacara Murid.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. y y y y y y y y y y y y y y . Mematuhi arahan dan peraturan. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil.2 Tatacara Murid.1 Tatacara Am. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat. Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. 7. 7. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan oleh pelajar dan merekodkannya. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. y y y y y y y y Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. 6. Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk. terurus dan selamat digunakan. Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan. Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. kilat dan petir. Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.1 Tatacara Am. penyalahgunaan dadah dan lain-lain. 7. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Contohnya. Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik. 6. 9/2000 ) Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7.

1 Tatacara Am. Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. 8. Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. padang. Mematuhi peraturan dan arahan guru. 8. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan.8. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. gelanggang dan stor sukan. . Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 1. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM.2 Tatacara Murid. 1. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. 1. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.1 Tatacara Am. 9/2000 ) 8.2 Tatacara Murid. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah. Menyemak laporan bertulis oleh pelajar.

Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. 1. 1. 1. y y y y y y y y y y y y y y y y y y .y y y y y y y y y y y y y y y Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan.2 Tatacara Murid. Bahagian. Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. Negeri dan Negara.1 Tatacara Am. Menyediakan peti pertolongan cemas. Menjaga kebajikan pelajar. Menjaga keselamatan. Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. mewakili dalam permainan / sukan. Memberi taklimat keselamatan. Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. hilang atau perlu diperbaiki. Mempunyai pelan keselamatan. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN.. Mempunyai peti pertolongan cemas. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat.3 Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai.

hilang dan yang pelu diperbaiki. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.1 Tatacara Am. 1. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk-alat-alat sukan.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN. Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. 1.y y y y Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Mempunyai pelan keselamatan.2 Tatacara Murid. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. y y y y y y y y y y y y y . Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan peralatan sukan. 1.1 Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan. Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.2 Tatacara Murid. Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. Menjaga kebersihan stor sukan. y y y y y y y y y y y 1. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. 1. Sentiasa menjaga kebersihan stor.

Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. . Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar. PERANAN MURID. f. 1. Poster b.3 OBJEKTIF y Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. Tayangan Video. h. Perhimpunan Mingguan c.4 y y y y y Murid mendapatkan kebenaran ibubapa. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap. Ceramah.1 PENDAHULUAN. 1. 1. Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. y y 1. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ). Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING y y Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. Ceramah d. 1. Edaran. Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan.y y y y 1. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. KEGIATAN LUAR.2 y y RASIONAL Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid. g. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. Bengkel e. Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku.

gigitan serangga atau luka.7. Bawa peti kecemasan yang lengkap.7. 1. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. Bersihkan kawasan sekeliling khemah. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR y y y y y y y Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. jangan panik. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah. Pakai pakaian yang sesuai. 1. dapatkan pertolongan kecemasan segera ( Lampiran 4 ) y y y y y y y . Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. gatal-gatal. y y y y Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. gigitan binatang berbisa. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia mungkin beracun. Menganalisis setiap kejadian.baju lengan panjang dan kasut sukan. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan.6 PERANAN IBUBAPA y y y y y Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.y y y y y Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Setelah tiba di tempat yang ditujui. 1. Sekiranya terpisah daripada kumpulan. Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. jangan panik. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. Lakukan aktiviti dalam kumpulan.7 TATACARA MURID 1. Sekiranya terkena getah beracun.

1. Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. menjeritlah meminta tolong. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. tasik.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH . y y y y y y y y y Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. 1. Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan.7. 1. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. bakau dan lain-lain. Sekiranya sakit berterusan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. empangan.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. loji penapisan air. Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. laut. 1. Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. Mengatur program yang sesuai. Kawasan berair seperti sungai. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan.y y y Laporkan kepada guru. lombong. y y y y y y y Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti.8 TATACARA GURU.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air. y y y y y y y y y Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan.

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. y y y y Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital.y y y y y y Apabila berlaku kemalangan. Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. Dapatkan maklumat ibu bapa. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans. Sekiranya serius. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. 1. Sekiranya melibatkan kes polis. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. . Buat laporan bertulis. Sekiranya serius. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful