You are on page 1of 5

ACTA DE LA REUNI DE LRGAN COORDINADOR DE LALUMNAT 12 de gener de 2012

Reuni de lrgan Coordinador de lAlumnat Lloc: Local destudiants Hora: sinicia a les 13.30h i finalitza a les 15.10h Assistents Es presenta una relaci de tots aquells assistents que tenen qualsevol crrec de representaci estudiantil, ja sigui en relaci amb el seu grup-classe (delegats), amb la Facultat de Cincies de la Comunicaci (juntaris) o amb la Universitat Autnoma de Barcelona (claustrals). Si els assistents vnen en condici voluntria com a estudiants sense crrec de representaci estudiantil, o aquest no es troba tipificat, sexpressa de forma especfica. DELEGAT JUNTARI CLAUSTRAL
Gemma Domnguez Valentina Rojo Noelia Losantos Irene Fernndez Diana Gimnez Carlota Galls Patricia Jimnez Albert Snchez Eva Garca Aina Ramis Emma Estecha Lorena Snchez Joan Vilatuba David Rubio Ins Bonoko Elisabeth Roura Adri Roca x x x x x x x x x x x x x x x

ESTUDIANT / ALTRES
Secretria de lOCA

x x x x x x x x x x x

Excusats Llista dexcusats enviant correu a oca.fcc@gmail.com prviament a la realitzaci de la reuni. DELEGAT JUNTARI CLAUSTRAL
Laura Sierra Marc Berengueras Jara Loureiro Zaida Snchez Arantxa Lpez x x x x

ESTUDIANT / ALTRES

Ordre del dia 1. Aprovaci de l'acta de la reuni anterior. 2. Presentaci del Manual del Delegat. 3. Evoluci del procs de creaci del CEUAB 4. Enquesta sobre l'avaluaci de la docncia gestionada per l'OCA 5. Informe de la reuni entre el deganat i l'OCA celebrada el dia 16/11/2011 6. Eleccions a Secretari/a de lOCA pel curs 2011-2012 7. Precs i preguntes

Acords

1. Aprovaci de l'acta de la reuni anterior. Saprova per assentiment lacta de la reuni anterior. Es troba disponible al web http://ocafcc.wordpress.com/ per a la seva consulta.

2. Presentaci del Manual del Delegat. Es presenta el Manual de Delegat per part de na Gemma Domnguez, explicant la gran repercussi que va tenir en les jornades de representaci estudiantil a nivell campus, congratulant a tot lequip per la tasca realitzada. Les lnies generals del Manual de Delegat es basen en tenir a disposici de tota la comunitat estudiantil un marc de referncia i de consulta en aspectes referents a la figura del delegat. Es pot trobar el Manual de Delegat del 29 de juny de 2011 a lenlla web http://ocafcc.wordpress.com/2011/12/27/manual-del-delegat/.

3. Evoluci del procs de creaci del CEUAB Na Gemma Domnguez, na Carlota Galls i en David Rubio sencarreguen dexplicar el procs de creaci del CEUAB, posant especial atenci a la ponncia de creaci daquest rgan de carcter suprauniversitari, que es va posposar degut a discrepncies en torn al procs participatiu. Sexplica quin s el modus operandi del nou procs participatiu, on es poden tornar a presentar esmenes al text original i on es tornaran a votar en una nova ponncia programada durant lany 2012. En aquests termes, es propos una votaci en la que es preguntava si hi havia conformitat amb que les esmenes que lOCA va presentar en la primera ponncia de creaci del CEUAB fossin

les que es presentessin en el nou perode de presentaci desmenes. Daquesta manera, 11 persones varen votar que S, 2 persones varen votar que NO i 1 persona va votar en blanc. Tamb es va aprovar la redacci dun manifest explicant la disconformitat de lOCA envers al nou procs de presentaci desmenes per a la creaci del CEUAB. Finalment, es va aprovar la representaci de na Carlota Galls en la comissi destria de les esmenes.

4. Reuni Deganat - OCA Na Gemma Domnguez i nElisabeth Roura sencarreguen dexplicar la Reuni Deganat OCA que va tenir lloc el dia 16 de gener de 2011. Entre daltres acords, sestableix la creaci duna comissi per a repensar la Festa de la Facultat amb lobjectiu que tingui un caire ms cultural. Comissi per a la reformulaci de la Festa de la Facultat En la reuni de lOCA sestableixen les persones que formaran part de la Comissi de la Festa de la Facultat, entre les que shi troben na Diana Gimnez, en David Rubio, nElisabeth Roura i en Joan Vilatuba.

A la Reuni Deganat OCA tamb sarriba a lacord de que el Deganat sencarregar dajudar a difondre qu s lOCA entre el professorat i altres estaments facultatius. Tanmateix, tamb hi haur una campanya de difusi entre els estudiants. Comissi de campanya de difusi de lOCA Es crea una comissi per a realitzar una campanya de difusi de lOCA, en la qual hi participen Elisabeth Roura, Carlota Galls, Eva Garca, Gemma Domnguez i Ins Bonoko.

Tamb saprova la creaci dun espai al web de la Facultat per a lOCA. Saprova la collaboraci del Deganat per a ajudar en la impressi daquells documents que siguin necessaris per al desenvolupament de lrgan, a partir del vincle amb el vicedeg destudiants, Santiago Tejedor. El Deganat tamb es compromet a fer tot el possible per a avanar i millorar el procs deleccions a delegats. Sinicia una predisposici per a preparar els actes de forma conjunta del dia de Llibertat dexpressi. Comissi del dia de Llibertat dexpressi Creaci de la comissi del dia de Llibertat dexpressi, en la qual hi participen Gemma Domnguez, Patricia Jimnez, Carlota Galls, Nolia Losantos, Albert Snchez, Eva Garca, David Rubio i Elisabeth Roura.

5. Enquesta sobre l'avaluaci de la docncia gestionada per l'OCA En aquest punt, es proposa la creaci duna comissi que sencarregui de preparar lenquesta de lavaluaci de la docncia gestionada per lOCA aprovada en una reuni anterior. Aquesta enquesta tindria com a funci ser un marc de referncia per a lavaluaci de la docncia duna forma directa per part dels estudiants. Els tems avaluables que es tractaran en aquesta enquesta sn els segents: Grau dutilitat de lassignatura vers la carrera. Inters del professor per a transmetre coneixements a lalumnat. Quocient dutilitat en quant a la feina proposada. Creaci despais dopini per part del professor. Incentivaci a la participaci per part del professor. Explicacions del contingut per part del professor. Claredat del discurs per part del professor. Preparaci dels continguts a classe per part del professor. Contingut adaptat al marc de lassignatura i el pla docent. Actualitzaci del contingut bibliogrfic. Relaci feina proposada amb els crdits ECTS de lassignatura. s deines destudi, com el Campus Virtual. Puntualitat del professor. Assistncia a laula del professor. Disponibilitat dhorari de tutories. Adaptaci del contingut al funcionament del mn actual.

Comissi de creaci i de control de les enquestes de la docncia Tanmateix, es decideix crear una comissi de creaci i de control de les enquestes de la docncia, en la que hi formen part Ins Bonoko, Lorena Snchez, Valentina Rjo, Albert Snchez, Nolia Losantos, David Rubio i Adri Roca.

6. Eleccions a Secretari/a de lOCA pel curs 2011-2012 Saprova per assentiment al candidat Adri Roca com a nou secretari de lOCA.

7. Precs i preguntes Es demana la modificaci del reglament. A proposta den Marc Berengueras, es demana de manera collectiva que es proposin posar notes mnimes en conjunt, en comptes de parts obligades per a aprovar.