A légz rendszer élettana

Dr. Kiss Levente

A légz rendszer élettana
‡ A légz rendszer struktúrája, összetev i ‡ Légzésmechanika ‡ Kisvérköri keringés, ventilációs/perfúziós arány ‡ A légzési gázok diffúziója és szállítása ‡ Légzésszabályozás ‡ Nem respiratorikus funkciók

A légzési gázok diffúziója

Teljes és parciális gáznyomások

Alveoláris O2-gáztenzió . x 863 . PA O ! PI O 2 2 VO2 VA .

Alveoláris CO2-gáztenzió PA CO2 ! VCO2 VA . x 863 . .

Az alveoláris ventiláció hatása a vérgáztenziókra .

Az O2-gáztenzió változása a keringésben .

Vérgáz-tenzió értékek .

6 m .Az alveolokapilláris membrán vastagság: ~ 0.

Gázdiffúzió az alveolokapilláris membránon keresztül .

Gázdiffúzió az alveolokapilláris membránon keresztül .

A x : a gáz diffúziós konstansa (D) P A: felület x: úthossz (T) Diffúziós kapacitás DL = V = P .Diffúziós áramlás V= .81x DLO2 . A x DLCO2 = 20x DLO2 DLCO = 0.

A vér gázfelvétele különböz gázok esetén .

Perfúzió limitált gáz-transzport .

Diffúzió limitált gáz-transzport .

Gázcsere kóros állapotokban .

Oxigéndiffúzió a szövetekben ÄKrogh-cilinder´ szöveti sejtek Nyugalomban 80 m kapilláristávolság kapilláris 1 Hgmm elég a terminális oxidációhoz! .

A légzési gázok szállítása a vérben ‡ Az O2 szállítása ‡ A CO2 szállítása .

A vérgázok mennyisége a vérben 150 ml/L 520 ml/L O2 tartalom CO2 tartalom 200 ml/L 480 ml/L .

150-160g/l vér 130-140g/l vér ( ) ( ) Nobel-díj 1962-ben: Max Perutz és John Pendrew .34 ml O2 / 1gHb .Hb A: 2 2-tetramer .A hemoglobin szerkezete .1.

A hemoglobin oxigénszaturációs görbéje .

A hemoglobin oxigénszaturációs görbéje .

A hemoglobin oxigénszaturációs görbéje O2 saturation (%) 100 O2 content (ml/100ml) a 20 v 75 50 25 0 0 26 40 60 80 100 15 10 5 0 pO2[Hgmm] .

A hemoglobin oxigén-szaturációját befolyásoló tényez k .

3-DPG .2.

A szövetekben felszabaduló oxigén mennyisége O2 saturation (%) 100 75 50 25 0 0 26 40 60 80 100 O2 content (ml/100ml) a 20 8 ml v 15 10 5 0 pO2[Hgmm] .

Oxigén-transzfer a magzatban Hb F: 2 2-tetramer .

kicserél molekula .kapnoforin: Cl-/HCO3.Äklorid shift´ .A széndioxid szállítása .

CO2-tartalom a parciális nyomás függvényében Haldane effektus .

A leadott CO2 mennyisége .

CO2 és sav-bázis egyensúly Henderson-Hasselbalch egyenlet: : oldékonyság .

A hypoxia formái ‡ Hypoxiás hypoxia ‡ Anaemiás hypoxia ‡ Stagnáló hypoxia ‡ Hisztotoxikus hypoxia .

Hypoxiás hypoxia .

Anaemiás hypoxia .

Stagnáló hypoxia .

Hisztotoxikus hypoxia .

A hypoxiák tulajdonságai .

.

³Hypoxia inducible´ faktor (HIF) 1 aktiváció A HIF-1 növeli az eryhtropoietin gén átírasát! .

Erythropoietin hatásai .

Erythropoietin hatásai gy zelem eltiltás .

A légz rendszer élettana ‡ A légz rendszer struktúrája. ventilációs/perfúziós arány ‡ A légzési gázok diffúziója és szállítása ‡ Légzésszabályozás ‡ Nem respiratorikus funkciók . összetev i ‡ Légzésmechanika ‡ Kisvérköri keringés.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful