P. 1
Course Performa PISMP Pra

Course Performa PISMP Pra

|Views: 199|Likes:
Published by fiza_rahman_2

More info:

Published by: fiza_rahman_2 on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2015

pdf

text

original

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

(6 th ed). (2002). K. E. MDC Publishers Sdn Bhd.. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education.MA: Allyn & Bacon. J.). A. Child Development (6th Ed.Rujukan Tambahan Berk. Chesla. N. L.B (2004). (2002). & Malic.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. Gordon. . & Williams. Kuala Lumpur. NY: Thomson Delmar Learning. Early Childhood Education Teacher.M. E.

Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. 4. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan .Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . the affective factors in the implimentation of curriculum. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. teaching and learning techniques and techniques at presechools. aproaches in curriculum. 2. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education.Konsep Kurikulum . models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. 3. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. the National Preschool Curriculum. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum. Sinopsis Tajuk 1.

.Kepentingan belajar melalui bermain .Model Pembangunan Kurikulum 2.Jenis .Keperluan Individu .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Teori .Konsep Kurikulum Kebangsaan .Masyarakat . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4.Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .Konsep pendekatan bertema .Ciri-ciri .Konsep belajar melalui bermain .Kepentingan pendekatan bertema • .Pemilihan tema .

Aspek yang disepadukan .Penggunaan alat multimedia .Konsep Pendekatan Bersepadu .Kepentingan pendekatan bersepadu .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .. Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek.Konsep Pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Kepentingan pendekatan TMK .Pemilihan perisian .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu .Pengenalan internet 5. Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 . .

Memberi arahan .Penerangan .Memuji . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Menggalak .Mencadang .Menyanyi .Penyoalan .Berasaskan tugasan (task-based activities) . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Tunjuk cara .Mendengar .Modelling .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Pemudahcaraan 4 8.Membaca .Mengingat semula .Memberi tahu .Maklum balas .

Pemilihan tema .Pemilihan aktiviti . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan 3.Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK .Pemilihan aktivit . Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah. Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Amali 1. Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Pemilihan perisian .Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2.

PEPERIKSAAN (60%) (40%) .Hasil pembelajaran .Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran . KERJA KURSUS 3.Bidang .Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran .Topik .Aktiviti kumpulan/individu .Bahan manipulatif dan konstruktif . 4. • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.teknik Pengajaran Umum.Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep .Strategi dan pendekatan .Bahan tersedia dan sumber alam .Kelas .

(1995). An Introduction. NY: Allyn & Bacon. (1990) Early childhood education.A. Pendidikan prasekolah. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Majzub & abu Bakar Nordin. PPK Rujukan Tambahan Brewer. & Diffily. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. . (1995). (2004).F. L. Kuala Lumpur: PTS.& Jenkins. N.T. C. B.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Rahman (2005). Prentice Hall.Inc. Toronto: Merill Pub. Early childhood education today. & Barbour. Tadika Berkualiti. Ed. G. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Rohaty Mohd. M. Puckett. D. (1989). Introduction to early childhood education. C. 2nd. J. Seefeldt. Colombus: Merill Publishing. Eliasom. NY: Thomson Delmar Learning. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Morrison.S.

kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. Persekitaran alam sekitar. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. merancang. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. health practice and . kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. penjagaan kesihatan kanak-kanak. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal.

Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan .bentuk terkawal . . KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .kanak seperti .Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell. .Kelas-kelas makanan . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1. eating ettiquette.Persepsi abjad/nombor .Makanan seimbang . .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . .Orientasi kepada simbol yang tercetak .Kebolehan memegang alat tulis.halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak. . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • .Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal .garisan terkawal .kasar .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). pergerakan corak terkawal .Perkembangan otot halus. bentuk bermakna.Kordinasi mata-tangan. Robert Havighurst .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . food and diets. Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .safety.Konsep perkembangan motor: .

Kebersihan penyediaan .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Denggi .Taun .• .Cirit birit . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Penyakit mata .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .Demam panas .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .Menceriakan bilik darjah.Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Meningitis .Selsema .Malaria .Menghidang .Beguk .Kepentingan kesihatan .Campak .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Penyakit kulit .Menjaga kebersihan bilik darjah .Penyakit kuku dan mulut .Amalan kebersihan prasekolah .

Peralatan . Bangunan dan kemudahan ..Cacing .Peranan kanak-kanak .Pengawalan penyakit .Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Penjagaan gigi kanak-kanak .Kepentingan .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Peranan ibu bapa .Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Imunisasi kanak-kanak .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Cahaya yang memancar .Tempat menyimpan alat.Sistem pengaliran air di tandas.Pagar dan pintu prasekolah .Peranan guru .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Pagar Kawasan prasekolah .Susun atur perabut luar dan dalaman .Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Kutu rambut .Pengaliran udara .Konsep . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Tahan karat .Bangunan dan kemudahan .Kawasan .

Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. bentuk bermakna.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan.• Pengetahuan Fisiologi manusia .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .garisan terkawal . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Persepsi abjad/nombor . . . .bentuk terkawal . pergerakan corak terkawal .Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri . . melempar.kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • . berlari. permainan luar.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat .kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says). .berpusing. menangkap bola.Kebolehan memegang alat tulis.Kordinasi mata-tangan. berguling.Perkembangan otot halus. . Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. melompat. menyepak mengelecek. memanjat. .Orientasi kepada simbol yang tercetak . • Kemahiran motor-persepsi: .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . meregang . bergalop. skiping.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . berbuai.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal. permaianan lasak.

rentak. Motor persepsi selepas: Membincang. tempat awam termasuk .Peralatan . Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: .kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal. Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah.Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Bangunan dan kemudahan . • Keselamatan di prasekolah . Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Amalan kebersihan prasekolah .Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5. puzzle.Menjaga kebersihan bilik darjah .Pagar 6 4 4 .Kebersihan penyediaan . dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3. • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas.Menghidang .Kawasan .Menceriakan bilik darjah. ritma). membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah. .Adab makan 4. permainan lasak dan permainan luar.

Safety. et al (2000).Peredaran udara Peralatan prasekolah .Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia . R. Rujukan Tambahan . Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti . & Bailey.• Kawasan prasekolah . C. Nutrition and Healthy in Early Education (2nd. Marotz. (2002).Susun atur perabut luar dan dalaman .NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread.Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Tempat menyimpan alat.Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .). (2002). NY: Thomson Delmar Learning. J. PA: Open University Press. Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty.Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . Safety and Nutrition for the Young Child. L.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat .Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri . (2003) Teaching and learning in the early years.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai . . Robertson.Pagar dan pintu prasekolah .Konsep . Health.Taylor & Francis Group Pub.Susun atur bahan-bahan pembelajaran . Routledge-Falmer. Ed. Bangunan dan kemudahan .

Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. the methods in teaching and learning language at preschool. Wetton. J. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. factors of language development. assessessment in childhood education. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. Supporting Play: Birth through Age Eight. 4. 2. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. Physical Education in the Early Years: Teaching. and also language activity in preschool education .Sluss. NY: Thomson Delmar Learning. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. P. (1997). (2004). Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. This course includes theory and the basics of children’s language learning. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. D.

TAJUK Teori 1. .Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky.Kognitif (Cognition) : Piaget. .Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – .Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis .Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 . KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .

Bahan bacaan . keluarga.Fonologi .Fizikal (motor halus) .Pembaca .Morfologi .Persekitaran .Semantik .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Fizikal (alat pendengaran) .Sintaksis . Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .Pengalaman melalui bacaan .Komuniti (ibu bapa. rakan.Speaking skills .Persekitaran • 10 • 3. Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Kecerdasan mental . guru) .Writing skills .Listening skills .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .2.Reading skills .Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach . jiran.

pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.Planning to teach .Listening skills .Reading skills • • • .Speaking skills .Kemahiran mendengar .Kemahiran bertutur .Pengalaman bahasa melalui pertuturan . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Cara penafsiran dan penilaian .Reading skills .Listening skills .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Tindakan susulan .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .4.Instrumen penafsiran .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Pengalaman melalui bacaan .Konsep .Merancang Pengajaran .Speaking skills .Merekod .pengayaan . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Kemahiran membaca .

pengayaan .Konsep ..Tindakan susulan .Speaking skills .Kemahiran mendengar .Merancang Pengajaran .Kemahiran bertutur .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Listening skills .Penggunaan Big Book .Story telling .boneka .Merekod .Rhymes .Instrumen penafsiran .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .teater .Cara penafsiran dan penilaian .Planning to teach .Writing skills 2. Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Reading skills .Puisi kanak-kanak .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Kemahiran membaca .Bercerita .

Language Arts in Early Education. (2002). Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. & Nelsen-Parish.L.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia. Sowers.G. W.J. & Spenciner. PPK.(1994) Assessment of young children. R. (2002). NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. 3rd ed. 4th ed. J. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades. M. NY: Thomson Delmar Learning.L. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. M. USA: Allyn & Bacon. R. M. (2004). Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy. Cohen. J. Growing Up With Literature. Developing Language & Literature for Young Children. 7th ed. Brewer. Machado. (2002). (2000). (2001).A. J. Third Edition Nelsen. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada . J. NY: Thomson Delmar Learning.

Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah.Jean Piaget . Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. merancang aktiviti. pembelajaran sains diprasekolah.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2.Vygotsky Jam 5 5 2. Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. pembelajaran matematik di prasekolah. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4. perancangan program sains. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3.

Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Merancang kandungan program Sains prasekolah .Komunikasi (Communication) .membuat ramalan .  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.Teknologi (Technology) 3. 2 6 3 .membanding dan membeza .Hubungan/ hubung kait (Connections) .membuat eksperimen .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .mengukur dan menggunakan nombor .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains .mengelas . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Menyediakan persekitaran yang selamat . • • • • 5 5.membuat inferens .Penyelesaian masalah (Problem solving) . membuat refleksi 4 4.memerhati .

Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: . KPM) . 7 .Konsep ruang .Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah.Komunikasi (Communication) .Operasi nombor – operasi tambah.Hubungan/ hubung kait (Connections) .Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Penyelesaian masalah (Problem solving) .Pemerhatian.Fasa I: Perancangan . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. Perbandingan dan diskriminasi .Padanan satu dengan satu . main air 3 7.Ramalan .6.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian.Pengelasan .Fasa II: Pelaksanaan . 5 2.Seriasi .Konsep masa . mengenal simbol . kimia. tolak . main pasir. 8 3. 3 30 1.Konsep nombor – mengetahui konsep nombor. • Konsep Intergrasi Awal Sains.Pengukuran . membilang. Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic. bumi dan alam semesta): . haiwan.

K. (2001).Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian.Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth. . NY: Thomson Delmar Learning. Ny: Tomson Delmar Learning. . Karen K.Merancang kandungan program Sains prasekolah . Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . PPK Rujukan Tambahan Martin D.Fasa I: Perancangan .• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. bumi dan alam semesta): .Fasa II: Pelaksanaan . Math & Science for Young Children. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik.Menyediakan persekitaran yang selamat . Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5. kimia. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . Lind (2005). haiwan. Exploring Science in Early childhood Education. R. J.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . (2002). K. Constructing Early childhood Science. & Lind. • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4.

Science & Technology for Teaching Young Chiildren. P. (2002). Inquiry into Math. K. NY: Tomson Delmar Learning. NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . (2004). A.Praire. Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. Wellhousen.

seni bonekadan sastera kanakkanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. This course covers the theories of children’s creativity. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . 3. processes of creativity and teaching approaches. sosiodrama. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. 4. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. muzik dan pergerakan. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. factors that encourages and hinders creativity. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual.

• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .

Permainan sosio dramatik Peranan guru .Permainan sosial . menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Pemerhati dan pemudahcara .Merancang dan mengurus .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .

Cerita dan kanak-kanak .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .Teknik bercerita . kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .Cetakan dan tekapan .

Permainan sosial . Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4.Merancang dan mengurus . Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan . Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3.Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Permainan sosio dramatik Peranan guru .2.Pemerhati dan pemudahcara .

Enriching the Curriculum with Art Experiences. NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). NY: Thomson Delmar Learning Koster. (2002). B. W.Cerita dan kanak-kanak . Thomson Delmar Learning Schirrmacher. L. 2nd.• • • 5. 4th ed. R. T. M.Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell.Teknik bercerita . (2002). Creativitiy and the Arts with Young Children. S. PPK Rujukan Tambahan Libby. (2003). J. Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . Ed. & Raines. M. R. 7th ed. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky. Creative Activcities for Young Children. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. Art and Creative Development for Young Children. NY. (2001). NY: Thomson Delmar Learning .

memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. development of sosial skills and prosocial behaviors.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. the management and activities. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. understanding and managing children’s emotions. Tajuk Kandungan Jam 4 1. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. to develop confidence to face challenges in everyday life. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. pengurusan dan aktiviti.

Pengunduran diri dll 4 4.proaktif Tingkah laku negatif .Kebimbangan .Pergantungan berlebihan .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget. 4 .ingin tahu .cepat belajar .Destruktif . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3. Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif .Disruptif . Vygotsky) 2.

Jenis-jenis emosi .Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi . bertimbang rasa.Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi .Konsep IQ dan EQ . 5 . menghormati hak orang lain dll. perasaan orang lain.Bahan bantu mengajar • 7. Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8.Aktiviti yang menarik . keperluan orang lain. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5. berhemah semasa berkomunikasi. perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain. dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan. bekerjasama. 6. bertolak ansur. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi .Konsep emosi .

eds.. Boston: Allyn & Bacon. Introduction to early childhood education. & N. D. Effective programs for students at-risk. MD: Psycho-social & Educational Publications. . NY: Allyn & Bacon. R. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. S. Gartrell.(2004). 1989. J. (1995). PPK Rujukan Tambahan Brewer. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. Slavin. and academic development in young children. 1990. socioemotional. N. Karweit. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson.. Smilansky. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. E. Madden. & L. Shefatya.A. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. Gaithersburg.

Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. theories on moral development. 2. identification of Islamic Education and Moral curriculum. teori perkembangan moral. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral . pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. and spiritual and moral development activities as well its . Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. management of curriculum. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. 3.

Amali .Nas Al-Hadith .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Islam .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .Ilmu .Kemahiran .Konsep .Pandangan Saidina Omar .Kemanusiaan .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Kristian .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Ketatanegaraan .Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Nas Al-Quran .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Buddha .Keimanan .

Konsep .Merancang aktiviti .Merancang aktiviti .Konsep .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( . Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Menyediakan bahan .Konsep .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: . bertoleransi.

Memupuk semangat keberanian .Memupuk kejiranan .Aktiviti Kumpulan .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Mengamalkan sikap berdikari .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Menjaga kebersihan fizikal dan mental .Memupuk sikap sabar 10 5.Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Menjaga kehormatan diri .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Mengamalkan sifat rajin .Berlaku adil .Memupuk sikap berdisiplin .Memupuk kasih sayang . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Aktiviti Kelas .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 . • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Memupuk sikap baik hati .

Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar .Hormat dan menghormati .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .Cintakan Negara .pemerhatian .amali .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .Hormat dan setia kepada raja.hasil kerja .Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran . pemimpin dan negara .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .

Singapura : Pustaka Nasional. Moral Classrooms. (1994). E. PPK Rujukan Tambahan Daly. B. Nucci. & Zan. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. NY: Edwin Mellen Press Devries. C. Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. E. & Balamore. NY: Allyn & Bacon.Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. Budiman Radhi (1983). S. (2004). Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. P. (2001). (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Cetakan Kedua. Kementerian Pendidikan Malaysia.NY: Cambridge University Press. Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. Kementerian Pendidikan Malaysia.M. NJ: Prentice Hall. M. J. NJ: Prentice Hall. R. R. Falsafah rukun Islam. Understanding Ethics in Early Care and Education. L. & Daly. Goodman.Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. U. Education in the Moral Domain. Social. N. (2002). (2004). Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. .

bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya. Beside that it will also discuss the reason due to the disability . akauntabiliti integriti. charaestiristics. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas.sebagai seorang guru.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. the classification of special needs children. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah.

Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2. 8 3. 9 .individual differeantiations Tajuk Teori 1.

Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu . Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2.4.

Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. Boston: Pearson Education. Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. R. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. (2003). Belmont. Inc. M.Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. Gargiulo. (2005). .

(2003). Heward. 3. Exceptional Children: An Introduction to special Education. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. . Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. Kuala Lumpur. Boston: Allyn and Bacon. 4. & Kauffman (2003). Exception Children: Introduction to Special education. D. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. W. NJ: Merrill Prentice Hall. Upper Saddle River. 2.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan.

SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang.Organisasi .Individu 4 5 . Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . build and manage preschool education centres.

Keselesaan .Keselamatan .Kemudahan asas .Pusat / ruang pembelajaran .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan .Stor .Konsep .keluasan.2.Bilik sakit .Keceriaan Kebersihan alam sekitar - - • Melakar Pelan Prasekolah .Pelan lantai • Bahagian dalam . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Ruang makan .Tandas .Jabatan Pelajaran Negeri . lokasi. ruang.Bomba .Susun atur perabot .Bilik pentadbiran .Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang .

sebelum penubuhan 5 . Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Aktiviti luar .Peralatan perabot .Alat-alat penilaian spt.- lain-lain aspek yang relevan 3. • Refleksi guru 5 4. senarai semak dll.Makanan .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Merancang waktu aktiviti .Yuran masuk .Derma .Ketibaan murid .Kerja kumpulan .Rehat . Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Bantuan kerajaan .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .Bahan pembelajaran .Bantuan swasta/ syarikat .Makan / minum pagi .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Informal & berterusan . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5.

• .Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .Rehat dan tidur . Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat .Pengurusan kanak-kanak sakit .Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) . Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.stok bahan basah dan kering l 6.Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak .stok pembelian .Latihan penggunaan tandas . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 .Penderaan kanak-kanak .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak.semasa Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) . 3 7.

Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus 6 .Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .Bilik pentadbiran .Ruang makan .Organisasi .Stor . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Pusat / ruang pembelajaran .Bilik sakit .Tandas .Keselesaan .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Individu 30 4 2.Kemudahan asas .Jumlah Amali 1.Susun atur perabot . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Konsep .Keselamatan .

Rahman .Aktiviti luar .insuran • Merancang kewangan prasekolah .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan . Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand.Bahan pembelajaran .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian . senarai semak dll.Inc.Bantuan kerajaan . Management of Child Development Centres.Alat-alat penilaian spt. 4.semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Derma .Informal & berterusan .Makanan .sebelum penubuhan .Bantuan swasta/ syarikat .Makan / minum pagi . .Peralatan perabot .stok pembelian .Yuran masuk . United States: Prentice Hall.Rehat . Tadika Berkualiti.(2005).Kerja kumpulan . Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan . Verna (1997).stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A.Ketibaan murid .Merancang waktu aktiviti .• • Merancang jadual dan rutin harian: .

P. (2000). (2004). I. Early Childhood Program Management. mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. Menjelaskan konsep. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. (1989). B. Columbus : Merrill Pub. membuat pengumpulan data . K.Administration of for Young Children. Creating Effective Learning Environments. objektif. Merancang. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. Second ed. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. NY: Delmar Thomson Learning Crowther. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah.J. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. M.L. NY : Thomson Delmar Learning Henninger. Rujukan Tambahan Click. 2.Taylor. & Wellhousen. 3. WA :Western Washington University.

dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. video. 5 . • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment). TAJUK 1. 6 4. 5 5. build and manage preschool education centres. penyimpanan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak JAM 5 2.berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penganalisisan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. melaksanakan perekodan. 5 3.

Assessment in Early Childhod Education. (2001). Elliott. (2002). R. carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. (2001).Lidz. S. Wortham. Early Childhood Assessment.4th ed. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat • Membuat analisis • Membuat ulasan • Membuat inferen Pelaporan • • • 5 7. NY: Thomson Delmar Learning 4. B. Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. Rekod perkembangan kanak-kanak Rekod peribadi kanak-kanak Rekod dalam bentuk CD. NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. W. 2. 4th ed. Bentzen. C. Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. Measuring Performance: Early Childhood. (2004). S. C.• • • 6. NY: Thomson Delmar Learning . NJ: John Wiley & Son Inc. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1.

values and customs. Gullo. komuniti dan institusi pendidikan. matlamat. aims. improving family excellence. hubungan keluarga. .community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . nilai dan budaya. NY: Thomson Delmar Learning NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. F.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. D. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. family relationship. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. 4. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.5. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. behaviors and children’s dicipline.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa. 3.dan komuniti. This course covers the theories and perspecttive.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. (2004).

Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Ruang dalam dan luar .Persekitaran peningkatan kendiri .Definisi sangkutan . moral dan agama .Perbezaan budaya dan nilai . Matlamat.Peralatan dan keselamatan . nilai dan budaya • Keluarga .Definisi autonomi .Institusi taman asuhan .Pendidikan nilai.Peranan persekitaran .Definisi kendiri .Fungsi utama keluarga .Konflik matlamat dan nilai .TAJUK 1 KANDUNGAN Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan .Perkembangan konflik .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Definisi keluarga .Aplikasi kendiri kanak-kanak Jam • 4 • • 2.Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Kerenah dan sangkutan .Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri .Proses membuat keputusan .Menangani isu pengawalan .Menangani pengekalan Initiatif .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .

Penglibatan keluarga \ .Definisi perasaan .Berkongsi Adaptasi perasaan .Saiz kumpulan .Berkumpulan 6 6 • • 6.Sendirian .Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .Diri sendiri .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .• Kualiti pengasuhan .Deraan dan ganjaran 4 • 5.Orang lain .Indulgent • .Langkah mengatasi .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan .Hubungan kakitangan dan keluarga .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Berpasangan .Sumbangan keluarga • 4.Autoritarian .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Perasaan yang positif .Panduan disiplin . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak . Melayani Perasaan • Perasaan .Pendekatan pengurangan ketakutan .

Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif . Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .Perlaksanaan .Bertulis .Keperluan .Bersemuka .Impak Perluasan pembelajaran ..Proses penyelesaian masalah 7.Keunikan dan potensi .Perancangan .Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak .Maklum balas 6 • • .Keperluan .Struktur masalah .Jenis .Autoritatif .Penerimaan • 4 • • 8.Teknologi Aktiviti penglibatan .

Mena-Gonzalez.Epstein. M. NY: Prentice Hall. J. NY: Thomson Delmar Learning . 2nd. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. Families. NY: Thomson Delmar Learning 2. School. School and Communities: Together for Young Children.Keharmonian Jumlah 5 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. Family. 4. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. B. 5. Berns. N. Child. School. O. Spodek.Sumbangan perkhidmatan . & Saracho. (2003). a. Communities. O. (2001). CL: Westview Press. D.9. And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. Couchenour. (2001). The Child in the Family and Community.Pertukaran maklumat . J. 3rd ed. Sumbangan komuniti dan keluarga. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . Community: Socialization and Support. Ed. K. L. Saracho.. N. (2004). & Chrisman. R.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. 2. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik.

3. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. 4. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah.

SINOPSIS

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu

semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management , efficient relationship, management of health, safety and diet. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.

TAJUK 1.

KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti - Definisi - Pengetahuan asas guru yang profesional - Guru sebagai model - Belajar sepanjang hayat - Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru

Jam

4

8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. - menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan - menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak

Pengurusan kewangan (fiscal management) - cermat menggunakan sumber kewangan - bajet yang realistik - memantau perbelanjaan - tahu bila hendak buat penyelarasan bajet - mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti

Pengurusan personel (personnel management) - menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan - mengekalkan pekerja yang cekap - memantau keupayaan guru/pembantu - Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) - bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran - penyediaan kemudahan, perabot dan peralatan - merancangkan spesifikasi dan susun atur - ruang selamat, selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak

3

Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan, badan kerajaan, keluarga kanak-kanak, pekerja, wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork), motivasi, kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti

6

melaksanakan pelbagai model kurikulum .perspektif yang luas.menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 . Program penilaian .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .memberi sokongan kepada sesuatu program .program inklusif untuk murid keperluan khas .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .strategi penilaian yang sesuai . keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan .Latihan kesihatan .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak . kemahiran memilih dan .4 Pengurusan kesihatan.Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan .keperluan asas untuk memastikan penjagaan kesihatan kanak-kanak .

umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru .menggunakan semua sumber untuk mencapai visi .6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .motivasi diri.berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .mempunyai visi dan misi yang jelas . pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 6 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan.

Early Childhood Program Management. K. RUJUKAN TAMBAHAN 3.Administration of for Young Children. WA :Western Washington University . Kuala Lumpur: PTS 2.(2005). (2000). NY : Thomson Delmar Learning 5.J. Henninger. & Wellhousen. Rahman . Crowther. B. Second ed. Taylor. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. P. Click. I.• • Keseragaman latihan Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah • Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. M. (1989). Columbus : Merrill Pub.L. (2004). Tadika Berkualiti. Creating Effective Learning Environments. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. NY: Delmar Thomson Learning 4.

analisis data dan intepretasi data.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . 6.Kaedah Action Research I . Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas . reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 4. 2. Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 5. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. prosedur pengumpulan data. 3. 7.

Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan .Penyelidikan asas .Penyelidikan tindakan .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif .Pendekatan kualitatif Etika dalam penyelidikan pendidikan .Kaedah Action Research I . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.Kod etika penyelidikan Jam 3 • 2.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah .Pendekatan ‘positivist’ .Penyelidikan gunaan . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kuasi-eksperimental 3 .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Pendekatan ‘interpretive’ .Methodology cadangan kajian tindakan. implementing the research.Kajian eksperimental . analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Tajuk 1.Pendekatan kuantitatif. and documenting the action research findings in a report or article. Jenis-jenis penyelidikan .

Kajian naratif 3 3.Model Stephen Kemmis .Model John Elliott .Kajian etnografi . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep • Ciri-ciri penyelidikan tindakan • Kepentingan penyelidikan tindakan • Model-model kajian tindakan .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif .Kajian sejarah .Kajian tinjauan .Model Kurt Lewin Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan .Model Jean mcniff .Kajian kes .Methodology . 3 .Kaedah Action Research I .Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: 4.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kajian tindakan kritikal .Model Dave Ebbutt . 3 5.Model Jack Whitehead .

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari 3 . pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian 7. peserta sebagai pemerhati. semi-struktur.Methodology • • • • • • • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan Merancang tindakan Melaksana tindakan Mengumpul data Membuat refleksi terhadap tindakan Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua 3 6. 3 8. Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh.Kaedah Action Research I .

“Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi 3 3 • • 10. median.Kritikan luaran (keaslian data) . 3 Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3 14. min.Nama Kursus 9. Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak . mod. Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • • 3 13.Kritikan dalaman (ketepatan data) . Penyelidikan Tindakan I . pekali korelasi 3 12. peratusan. Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna 11.Methodology Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: .Kaedah Action Research I . sisihan piawai. Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi.

Shah Alam: McGraw-Hill Education. The art of action research in the classroom. J.Kaedah Action Research I . (2003). Action research. J. L. (2000).Methodology • • • • • • • • Konteks Fokus kajian Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan Strategi pengumpulan data Analisis dan penemuan Refleksi dan implikasi Tindakan susulan 15. (2001). Kembar. Research methods in education (5th. and evaluating quantitative and qualitative research. . London: Routledge Falmer. Planning.R. Eds. Y. (2000). E. Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah 3 45 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Rujukan Asas Cohen. W. Ohio: Prentice Hall.). conducting. N.(1990). London: Kogan Page. L. (2005). B. The research interview. & Morrison. Fraenkel. How to design and evaluate research in education. London: Continuum.E. Kaedah penyelidikan. Rujukan Tambahan Chua. (2006). USA. Jones. P. Action learning and action research. C. Management skills in school. London: David Fulton Publishers Ltd. Ohio: Prentice Hall. McGraw-Hill Gillham. K. . A guilde for the teacher researcher. Creswell. Educational research. Manion. (2005). (2000). D. G. J.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . London: Paul Chapman Publishing. Mills. & Wallen. Macintyre.

Methodology Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kaedah Action Research I .

Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. 4. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. presenting research findings in seminar. This course is dealing with conducting action research in school. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. 5. documenting and publishing research papers.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. 2. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. organizing action research seminar. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. 3. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

Management Skills in School. How to Design and Evaluate Research in Education. Qualitative Data Second Edition.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10. and Huberman. (1994). J. J.E. N. Analysis. Miles. Teaching as Learning: An Action Research Approach. McGraw-Hill Jones.R.B. London: Routledge. Rujukan Tambahan McNiff. • . London: Sage Publications.(1990). J.A. London: Paul Chapman Publishing. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel.M. (2005). Wallen. (1995).000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. USA.. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->