a) Terapi pertuturan kaedah yang digunakan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan

berkomunikasi. membantu murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. melatih murid-murid yang menghadapi masalah artikulasi melalui latihan asas tertentu antara aktiviti terapi pertuturan ialah : - latihan lisan. - meniup belon. - meniup kertas di atas air. - mengetap bibir ; dan sebagainya.

b) Terapi Fizikal (fisioterapi) memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan murid Pendidikan Khas. Ia bertujuan untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah kawalan motor. Terapi yang dilaksanakan ini akan dapat meningkatkan lagi perkembangan kemahiran motor kasar, motor halus dan perkembangan kecerdasan fizikal mengikut keutamaan. c) Terapi Carakerja merupakan aktiviti yang menjurus ke arah membantu individu bermasalah fizikal dan intelek bagi mengatasi ketidakupayaan semaksima yang mungkin. Aktiviti berfokus kepada kepelbagaian pergerakan dan kebolehan otot-otot untuk membantu murid mencapai kejayaan dalam bidang vokasional dan kerjaya. d) Terapi muzik bertujuan untuk mententeramkan murid supaya bersedia untuk belajar. Guru menggunakan muzik untuk merangsang minda dan menarik perhatian murid. terapi ini digunakan untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh seorang terapis. aktiviti yang dijalankan adalah seperti pergerakan bebas mengikut irama muzik, memainkan alatan muzik mengikut rentak yang diperdengarkan serta menghayati irama. murid melakukan gerakan menggunakan alatan untuk menghasilkan bunyi. Bunyi-bunyi ini apabila digabungkan akan menghasilkan satu irama muzik yang tersusun. Jenis - Jenis Terapi Pendidikan Khas.

Terapi Hidro Terapi hidro di lihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental murid dapat dirangsang secara serentak. kebanyakkan murid ADHD dilihat tidak lagi berkelakuan aktif ketika berada di dalam air. Terapi Fisio dan Terapi Cara kerja 2.Terapi 1. . Mereka kelihaan leka dan ashik bermain dengan pasir dan juga objek-objek yang terapung di dalam air. Sepanjang pengalaman saya mengendalikan murid-murid pendidikan khas untuk menjalani terapi air ini. Terapi Seni 5. Pergerakan Kreatif dan Drama 4. Terapi Muzik dan Nyanyian 3. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktivi seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka. Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu murid tenang walaupun pada permulaannya sesetengah murid akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. Melalui terapi seumpama ini. Secara tidak langsung guru-guru telah melatih membina keyakinan diri murid-murid "water confidence". Perkara ini dapat diatasi dengan membawa murid ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta ti dak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja.

. Walaubagaimanapun. 5. murid-murid PPKP mungkin mengalami sedikit rasa takut dengan air. Hasilnya murid-murid akan dapat membina konsep diri yang positif melalui aktiviti hidroterapi ini. PENGENALAN Pemilihan program rekreasi renang/hidroterapi bagi murid-murid Program Pendidikan Khas Pembalajaran (PPKP) adalah bagi memberi peluang kepada murid-murid bermasalah pembelajaran menjalani aktiviti dan program yang sama seperti murid-murid normal yang lain. Selain itu. OBJEKTIF Aktiviti berenang dapat memberi keseronokan dan menggembirakan murid-murid bermasalah pembelajaran ketika berada di dalam kolam atau air di samping dapat membentuk sikap kerjasama dengan rakan-rakan mereka. pergerakan dalam air lebih mudah dan bebas. Di sinilah guru memainkan peranan membantu dalam membina keyakinan diri. melembutkan sendisendi.2. Ia juga membolehkan murid-murid bermasalah pembelajaran memperolehi kemahiran renang sama seperti murid-murid normal. Banyak aktiviti dan pergerakan yang tidak dapat dilakukan di darat dapat dipraktikkan di dalam air.3. Murid diajar berenang dan bermain air di dalam kolam yang cetek.5. serta tidak dibebani seperti keperluan alat sokongan yang menghadkan pergerakan.1. 5. Kawasan yang paling dalam di kolam tersebut berukuran 1 meter. Program yang dirancang biasanya merupakan program awalan atau permulaan renang. Melalui hidroterapi juga. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal melalui pelbagai aktiviti seperti regangan. meningkatkan daya ketahanan otot-otot dan jantung. Ini disebabkan oleh ransangan air secara semulajadi. DEFINISI DAN KONSEP Hidroterapi didapati sesuai untuk perkembangan fizikal dan pergerakan motor kasar dan motor halus serta mental murid-murid berkeperluan khas di mana segala otot-otot dan otak mereka dapat dirangsang. Imbangan dalam air bukanlah masalah utama. renang juga merupakan salah satu latihan latihan terapi (Hidroterapi/Terapi Air) bagi murid-murid PPKP ini. Oleh itu lebih banyak pergerakan dapat dilakukan dan daya penumpuan individu dapat dipertingkatkan dan masalah tingkahlaku didapati tidak seperti lazimnya.

memelihara dan memulih keadaan emosi. Kejayaan sesuatu program pengajaran bergantung pada prosedur pengajaran yang jelas. Latihan koordinasi badan dan anggota badan yang lain xiii. 5. Walau bagaimanapun garis panduan adalah sama untuk semua. Kawalan diri vii. Pengamatan xii. Keupayaan berkomunikasi iii. mereka didapati lebih berkeyakinan di air berbanding di darat. Simulasi sistem otak iv. sokongan dan garis panduan yang diberi. Kreativiti vi. Bina keyakinan diri v. Merangsang pertuturan ix.4.Dalam hubungan ini. Menghilangkan tekanan ii. Latihan daya kepimpinan xiv. Latihan Social skill viii. Bagi sesetengah murid. Meningkatkan kesabaran xi. KEPENTINGAN HIDROTERAPI Hidroterapi merupakan suatu bidang yang agak luas bertujuan untuk mengembalikan. Manipulasi tangan dan jari-jemari xv. Antara kepentingan hidroterapi ini ialah: i. hanya penyesuaian dan modifikasi diperlukan terhadap individu berkeperluanyang unik ini. psikologi dan spiritual kepada keadaan yang lebih baik atau normal. hidroterapi dapat meneroka pergerakan-pergerakan yang boleh dilakukan oleh murid-murid PPKP ini. fizikal. Daya konsentrasi . Melatih sikap bekerjasama x.

Kita melihat faktor keselamatan ini dalam sudut ketidakupayaan fizikal dan tahap ketidakupayaan intelektual murid-murid tersebut. namun pada satu keadaan atau ketika mereka mungkin boleh menguasainya. Guru perlu sentiasa bercakap dan memberi galakkan kepada murid semasa mereka hendak masuk ke dalam air. PANDUAN KESELAMATAN Sebelum menjayakan aktiviti renang untuk murid-murid PPKP ini. Gunakan bahagian atas badan untuk mengawal imbangan dan sentiasa apungkan badan. Ketidakupayaan Intelektual Ketidakupayaan intelek juga dialami oleh murid PPKP di mana tahap tumpuan yang singkat menyebabkan maklumat yang diberi tidak dapat disimpan dengan sempurna.6 AKTIVITI REKREASI RENANG/HIDROTERAPI . Elakkan daripada menunjukkan perasaan bimbang kepada murid sewaktu berada di dalam air kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi bimbang dan takut. ii. Maka persepsi yang tepat dan betul perlu disampaikan kepada mereka. Ada murid-murid PPKP yang kurang persepsi kemahiran motor dan persepsi mengenai jarak atau kedalaman kolam renang. Eye Contact boleh membantu membina keyakinan murid. Semasa berada di dalam air hendaklah dalam kedudukan berdiri dengan kaki terbuka dan kepala berada di atas paras air. Latihan hendaklah dimulakan dengan memasuki kawasan sudut kolam yang cetek.xvi.5. Ketidakupayaan Fizikal Guru hendaklah berada di dalam air dan bersedia untuk menerima murid ke dalam kolam. Guru juga harus ingat bahawa murid-murid PPKP tidak mempunyai pencapaian kemahiran yang sama. Peningkatan self-esteem 5. faktor yang paling penting dan perlu diambil kira adalah faktor keselamatan. i. 5. Pembentukan body image xvii. penjelasan guru perlulah ringkas dan tepat. Oleh itu.

edu/csr/autismawareness/media/seminar/Snoezelen%2520Therapy.com/2009/05/jenis-jenis-terapi-dalam-pendidikan.html http://skpdghiliran. Isi Pelajaran Bermain-main di tepi air.com/search?q=cache:_mLW_0NzT4J:www. Murid keluar daripada kolam dengan menggunakan kaedah tertentu.com/2011/03/jenis-jenis-terapi-pendidikan-khas.i.html http://raisingthesoftvolume.blogspot. Aktiviti renang bebas menggunakan bola dengan pemerhatian guru. ii. Murid masuk ke dalam kolam dengan bantuan guru dengan cara yang betul Guru membantu murid mengadakan aktiviti-aktiviti ampungan. Penutup Aktiviti kelonggaran dan regangan tangan dan kaki. http://ceritarasahati2.pdf+terapi+s noezelen&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=my . iii.com/2010/03/terapi-muzik-berkesan-pulih-tekanan. Melakukan aktiviti berjalan di dalam kolam dengan bantuan guru. Mengenakan jaket keselamatan.html http://webcache. Aktiviti renang dengan bantuan guru.blogspot. Mengemaskan dan membersihkan diri.googleusercontent.blogspot. Pendahuluan Memanaskan badan dan meregangkan otot.lspr.