Zadaća 7 7_1 i 7_6 Proizvođač ispituje prodaju svojih proizvoda u dvije skupine trgovina.

U analizu prodaje prve skupine trgovina izabran je uzorak od 50 trgovina, u kojima je prosječna dnevna prodaja proizvođača iznosila 231 proizvod, s nepristranom procjenom standardne devijacije - 10 proizvoda (oprez – kod formule za standardnu grešku). U drugoj skupini, analizirana je tjedna prodaja u 82 trgovine, u kojima je prosječna dnevna prodaja iznosila 204 proizvoda, s nepristranom procjenom standardne devijacije - 11 proizvoda. Na razini 10% signifikantnosti testirajte pretpostavku proizvođača kako je prodaja jednaka u obje skupine trgovina! Korak 1: Postavljanje hipoteza H0... µ1 = µ2; µ1 - µ2 = 0 µ1 - µ2 ≠ 0 H1... µ1 ≠ µ2; Izabiranje uzorka n1 = 50 x 1 = 231 ˆ σ 1 = 10 Izračunavanje testovnih veličina
se( x1 − x2 ) = ˆ σ 12 n1 + ˆ2 σ2 n2

Korak 2:

x2

n2 = 82 = 204 ˆ σ 2 = 11
10 2 50 + 11 2 82 = 1,86

Korak 3:

se( x 1 − x 2 ) =

α = 10% zα/2= z0,05 = (0,5-0,05 = 0,45) = 1,65 Korak 4: 1 test (z-test)
z= x1 − x 2 se( x 1 − x 2 ) = 231 − 204 = 14,52 1,86

|z| > zα/2 |14,52| > 1,65 Korak 5: 2. test (granice prihvaćanja) L1 = - zα/2* se( x 1 − x 2 ) L1 = - 1,65 * 1,86 L1 = - 3,07

H0 odbaciti L2 = + zα/2* se( x 1 − x 2 ) L2 = + 1,65 * 1,86 L2 = 3,07 Područje odbacivanja H0
x 1 − x 2 = 231 − 204 = 27

Područje prihvaćanja H0

Područje odbacivanja H0

Korak 5 a):

H0 odbaciti 3. test (p-vrijednost) p-vrijednost = 2P(Z>|z|) = 2P(Z>|14,52|) = 0,5000 – 0,5000 = 0 p-vrijednost < α 0 < 0,10 H0 odbaciti Zaključivanje o ishodu testa Na razini 10% signifikantnosti odbacujemo nul-hipotezu. Odbacujemo pretpostavku proizvođača kako je prodaja u obje skupine trgovina jednaka.

Korak 6:

65 Korak 5: 2. test (granice prihvaćanja) L2 = µ0 + zα se( x ) L2 = 350 + 1.58 1.0049 p-vrijednost 0.05 = 0. tj.58) = 0..94 z < zα 2..5-0.5000 – 0..45) = 1.Zadaća 7 7_3 i 7_5 U tijeku pokusne proizvodnje stroj “Monarh” proizvodi prosječno 355 proizvoda po smjeni. Mjerenje rada stroja provedeno je za 60 smjena.58 L2 = 354.65*2.65 Korak 4: 1 test (z-test) z= x − µ0 se( x ) = 355 − 350 = 2. µ > 350 Izabiranje uzorka n=60 Izračunavanje testovnih veličina x =355 s = 15 µ0 = 350 se( x ) = s n = 15 60 = 1. zu standardno odstupanje 15 proizvoda. test (p-vrijednost) p-vrijednost = P(Z>z) = P(Z>2.05 H0 odbaciti H0 odbaciti Područje prihvaćanja H0 L2 354.0049 Korak 6: < < α 0.26 x 355 Područje odbacivanja H0 Zaključivanje o ishodu testa Na razini 5% signifikantnosti prihvaćamo nul-hipotezu. Potvrđuje li pokusna proizvodnja navod dobavljača kako stroj izrađuje više od 350 proizvoda po smjeni? Navedeni navod testira se na razini 5 % signifikantnosti. prihvaćamo navod dobavljača kako stroj izrađuje više od 350 proizvoda po smjeni.05 = (0.26 H0 odbaciti Korak 5 a): 3. µ ≤ 350 H1.58 < 1. Korak 1: Postavljanje hipoteza H0. .94 Korak 2: Korak 3: α = 5% zα= z0.4951 = 0..

Zadaća 7 7_2 i 7_8 Prosječni mjesečni troškovi domaćinstva za kupnju kruha iznose 200 kuna.65*5. Korak 1: Postavljanje hipoteza H0. . Želi se ispitati je li došlo do smanjenja prosječnih mjesečnih izdataka za potrošnju kruha u domaćinstvima. test (granice prihvaćanja) L1 = µ0 .5 Korak 2: Korak 3: α = 5% zα= z0. Testirajte hipotezu na razini 5% signifikantnosti.1.45) = 1.64 5.64|) = 0.5-0.05 = (0..93 H0 odbaciti Korak 5 a): H0 odbaciti x L2 190. 5 z < -zα -3....5 L1 = 190.05 H0 odbaciti Korak 6: Zaključivanje o ishodu testa Na razini 5% signifikantnosti prihvaćamo nul hipotezu iz zadatka odbacujemo nul-hipotezu te tvrdimo kako je došlo do smanjenja prosječnih mjesečnih izdataka za potrošnju kruha u domaćinstvima. µ < 200 Izabiranje uzorka n=100 Izračunavanje testovnih veličina x =180 s = 55 µ0 = 350 se( x ) = s n = 55 100 = 5.65 Korak 4: 1 test (z-test) z= x − µ0 se( x ) = 180 − 200 = −3.64 < -1.05 = 0.5000 = 0 p-vrijednost < α 0 < 0.65 Korak 5: 2.5000 – 0. U uzorak je izabrano 100 domaćinstava čiji su prosječni mjesečni izdaci za kupnju kruha iznosili 180 kuna uz standardno odstupanje 55 kuna. µ ≥ 200 H1. test (p-vrijednost) p-vrijednost = P(Z>|z|) = P(Z>|-3.93 Područje prihvaćanja H0 Područje odbacivanja H0 180 3.zα se( x ) L1 = 200 .

5000 = 0 p-vrijednost < α 0 < 0.0576 5000 − 1 n 400 = = 0.17*0.000 n = 400 Izračunavanje testovnih veličina x =104 s = 1. Pomoću slučajno izabranog uzorka kontrolira se proizvedena serija veličine 5.5000 – 0.08 N 5000 f > 0.17 1 test (z-test) z= x − µ0 se( x ) = 104 − 100 = 68.05 Korak 4: α = 3% zα/2= z0.2 mm.485) = 2. Korak 1: Korak 2: Korak 3: Postavljanje hipoteza H0.zα/2 se( x ) L1 = 100 – 2. U uzorak je izabrano 400 proizvoda.44|) = 0.44| > 2.17*0.. .03 H0 odbaciti H0 odbaciti Korak 6: Zaključivanje o ishodu testa Na razini 3% signifikantnosti odbacujemo nul-hipotezu..2 = N −1 400 f= 5000 − 400 = 0.0576 L1 = 99. µ ≠ 100 Izabiranje uzorka N = 5. test (p-vrijednost) p-vrijednost = 2P(Z>|z|) = 2P(Z>|68.44 0..Zadaća 7 7_4 i 7_7 Promjer cijevi tipa «ML» mora biti u prosjeku 100 mm. Prosječni promjer proizvoda izabranih u uzorak iznose 104 mm.5-0.17 Korak 5: 2. test (granice prihvaćanja) L1 = µ0 ..000 komada.015 = 0. Odbacujemo pretpostavku kako je promjer cijevi tipa «ML» u prosjeku 100 mm.0576 |z| > zα/2 |68.015 = (0.2 µ0 = 100 se( x ) = s n N−n 1. jest 3%. µ = 100 H1.88 H0 odbaciti L2 = µ0 + zα/2 se( x ) L2 = 100 + 2. Upućuju li rezultati na zaključak kako je prosječni promjer cijevi u kontroliranoj seriji 100 mm? Vjerojatnost pogreške tipa I.13 x 104 Područje prihvaćanja H0 Područje odbacivanja H0 Područje odbacivanja H0 Korak 5 a): 3. a standardno odstupanje 1.0576 L2 = 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful