You are on page 1of 2

Vesti online / Vesti / Srbija / Korupcija u zdravstvu: Za poroaj pare tra...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/205747/Korupcija-u-zdravst...

26. 02. 2012. 11:12h | Veernje novosti

Svaki drugi graanin ima ili je imao iskustva sa korupcijom u zdravstvu. Od etvrtine graana novac je traen direktno, dok su pare od polovine "iznuene" indirektno - pokazuje istraivanje portala "Roditelj".

Na poroaj se u Srbiji ne ide bez bar 500 evra! to za ginekologa, to za anesteziologa, a u poslednje vreme trend "aavanja" preselio se i na babice. Poslednje istraivanje koje je radilo Udruenje "Roditelj" pokazalo je da je svaki drugi ispitanik ima ili je imao iskustva sa korupcijom u zdravstvenim ustanovama. Od etvrtine graana novac je direktno traen, dok su pare od polovine "iznuene" indirektno. - Sada ima mnogo manje korupcije i iznude novca u zdravstvu zato to se pare uzimaju mnogo suptilnije nego
Na poroaj se u Srbiji ne ide bez bar 500 evra - za ginekologa, za anesteziologa, a i za babice

ranije - kae Bojana Selakovi, iz Udruenja "Roditelj". Ona objanjava da ene ee same nude "ast", jer se oseaju nesigurno ako to ne urade.

Misle da nee dobiti odgovarajuu uslugu. - To pre svega podrazumeva da trudnou vode privatno, kod lekara koji radi i u dravnoj bolnici. One svakog meseca plaaju preglede i analize koje mogu da odrade i besplatno. Tako, i ako se doktor pojavi na poroaju, ne uzme neke posebne pare, jer je ena sve to ve preplatila dolazei kod njega da vodi trudnou- objanjava Selakovi. Anketa pokazuje da je skoro polovina ena iz dravnih klinika upuivana u privatne ordinacije, kako bi tamo obavile sve dijagnostike preglede. A koliko e novca biti odvojeno za zdravstvene radnike najvie zavisi od "zvunosti" njegovog imena, ali i pomoi koju treba da prui. Tako, pojedini ginekolozi i anesteziolozi uglavnom uzimaju oko 250 evra za "prirodni"

Kota da ne boli

1 of 2

26.2.2012 20:38

Vesti online / Vesti / Srbija / Korupcija u zdravstvu: Za poroaj pare tra...

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/205747/Korupcija-u-zdravst...

poroaj. Ukoliko ena namerai da se porodi carskim rezom, ova intervencija se plaa od 500 do 1.000 evra. Babicama ide od 50 do 100 evra, a ponekad ak i vie. Ima sluajeva kada porodilje plaaju i istaicama. Istraivanje je pokazalo da ak oko 40 odsto njih nije svesno da je i "aavanje" korupcija. Za novac koje ene plaaju zdravstvenim radnicima, oekuju da ginekolog

Zadovoljstvo besplatnog poroaja moe da kota i do 20.000 dinara. Epidural je, za porodilje u Beogradu, besplatan jedino u porodilitu KBC "Dr Dragia Miovi", dok u ostalim zdravstvenim ustanovama, koje imaju dovoljno anesteziologa na raspolaganju, kota papreno.

i anesteziolog dou kad krene poroaj. Poeljna je i "privatna" babica, za koju kau da odradi najvei deo posla. Osim para, zdravstveni radnici daruju se i alkoholnim piem, sokovima, okoladama ili cveem. - Iz iskustva sa trudnicama i porodiljama znam da je sve stvar privatnog dogovora i da su cene razliite - kae Divna Miljkovi, predsednik Udruenja babica Srbije. Nita od toga nije tajna i o tome se ve godinama pria. Tako, u devetom mesecu, umesto da budua majka bude smirena i oputena, ona kree u potragu za porodilitem, ginekologom, babicom i anesteziologom. To je besumuno traganje za dobrim i ljubaznim osobljem. 2009 - vesti-online

2 of 2

26.2.2012 20:38