K ATO L S K A K A D E M I

T E O L O G I • F I L O S O F I • K U L T U R • S A M F U N N
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Lørdag 3. mars kl. 11.00–13.00
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.:

«Kirken i Norge – i spenning mellom fortid og fremtid.»
Biskop Eidsvig er medforfatter av boken «Den katolske kirke i Norge. Fra kristningen til idag» (1993). Han er forfatter av bokens del III: Den katolske kirke vender tilbake.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo Påmelding på grunn av enkel servering: akademi@katolsk.no

ALLE ER VELKOMMEN!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful