Giải nghĩa các lệnh tắt và phím tắt trong Revit

Một số phím tắt chung Settings menu "SU" bật trình đơn:"Settings-Sun and Shadows Settings" "UN" bật trình đơn:"Settings-Project Units"" Window menu "WC" bật trình đơn:"Window-Cascade" "WT" bật trình đơn:"Window-Tile"

Snap overrides : điều khiển bắt điểm "SI" snapcode:"Intersections" nút giao nhau "SE" snapcode:"Endpoints" điểm cuối "SM" snapcode:"Midpoints" điểm giữa "SC" snapcode:"Centers" Trung tâm "SN" snapcode:"Nearest" gần nhất "SP" snapcode:"Perpendicular" "ST" snapcode:"Tangents" "SW" snapcode:"Work Plane Grid" mặt phẳng làm việc "SQ" snapcode:"Quadrants" trục tọa độ "SX" snapcode:"Points" điểm "SR" snapcode:"Snap to Remote Objects" bắt đối tượng từ xa "SO" snapcode:"Snaps Off" tắt chức năng bắt điểm "SS" snapcode:"Turn Override Off" Lệnh tắt 1.Selecting: CTRL Select multiple elements - CTRL Chọn nhiều yếu tố TAB Cycle through the prehighlighting of elements to TAB - Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau. TAB chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước TAB Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew CTRL+A chọn tất cả mọi thứ trong workset 2.File Management: Quản lý tập tin CTRL+O Mở một dự án CTRL+P in một trang CTRL+S Save một dự án EDIT MENU MD modify - sửa đổi MV move - di chuyển CO copy (Cntrl-C) - chép RO rotate - xoay AR array - mảng MM mirror - đối xứng PR properties DE delete - xóa GP group - nhóm

Tạo thành phần tương tự VIEW MENU ZR zoom in region .cấp TX text .Gim Vị trí UP=unpin .bật dbox F5 refresh .ẩn đối tượng HI isolate object .đặt lại chế độ ẩn / cô lập TOOLS MENU LW linework PT paint .độ cao GR grid .cô lập thể loại HR reset temp hide/isolate .ẩn thể loại IC isolate category .LO lock objects .chia tường và đường TR trim/extend OF offset F7 spelling MA match .chỉnh kích thước PP Pin Position .zoom trong khu vực ZO zoom out (2x) .zoom ra ngoài 2 lần ZF zoom to fit .kích thước bản vẽ ZP previous scroll/zoom .sơn SF split face .Chọn tất cả các trường hợp RE Resize .khóa đối tượng SA Select all instances .lưới LL level .cô lập đối tượng HC hide category .làm mới DRAFTING MENU DI dimension .zoom để phù hợp với độ phân giải ZA zoom all to fit .chia mặt AL align SL split walls and lines .ghi chú RP ref plane -mặt phẳng làm việc RT room tag .chỉnh chế độ xem VG Visibility graphics .zoom tất cả ZS sheet size .phù hợp SHADE/WIREFRAME WF wireframe .chỉnh chế độ biểu hiện VH category invisible Vi Other categories invisible HH Hide object .chi tiết More VIEW menu VP View Properties .văn bản TG tag .ghi chú phòng DL detail lines .kích thước EL spot elevation .xem lại khung hình trong thao tác trước (cuộn / zoom) F8 dynamic view dbox .tháo kim găm CS Create Similar .

phóng to để phù hợp ZC previous scroll/zoom ZV zoom out (2x) VV visibility/graphics . Điều này làm việc ngay cả trong công cụ đường thẳng để tạo một polyline tròn.SO disables all snaps for the next pick. .zoom trong khu vực ZX zoom to fit . ) Dưới đây là một vài mẹo nhỏ: .mô hình đồ họa cao cấp khác TL thin lines . Bạn có thể sử dụng Ctrl + Enter để chuyển đổi giữa các Element và Type properties Ngoài ra.Click-Delete.HL hidden line ..cửa sổ DR door . -Nếu một hoặc nhiều thành phần được chọn và bạn không thấy bất kỳ kích thước tạm thời nào hiện ra thì bạn bấm Activate Dimensions từ thanh lựa chọn -Khi bạn đặt bất khì 1 đối tượng nào đó và bạn muốn xoay nó theo những gì bạn muốn bạn chỉ cần ấn thêm nút space .bật hộp thoại render ALTERNATES ZZ zoom in region .Cập Nhật mới nhất RW File-Reload Latest MODELING MENU WA wall .Bất cứ lúc nào bạn chọn vào một số (như trong một kích thước tạm thời).tường WN window .cửa CM component . Revit sẽ tính toán biểu thức và sử dụng giá trị đó...tầm nhìn / đồ họa CC copy .Khi bạn đang lựa chọn một đối tượng nào đó và bạn ấn CS thì bạn sẽ tạo ra được 1 đối tượng mới giống như đối tượng vừa chọn . để phác họa một hình chữ nhật vàng với một cạnh 10.. bạn có thể xóa nhiều đối tượng theo kiểu one-by-one rất nhanh ( nó sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu bạn cứ ấn theo kiểu: Click-Delete. hãy chọn hộp kiểm tra Radius trên thanh tùy chọn và chọn bán kính trước khi vẽ.Bạn lựa chọn đối tượng rồi vừa giữ Shif vừa bấm các phím di chuyển thì đối tượng sẽ được move đi theo những kích thước chẵn.mỏng dòng RR rendering raytrace .dòng RP ref plane Sau đây là những thứ lượm lặt được từ các diễn đàn thảo luận AUGI: Bạn có thể sử dụng Alt + Enter để chỉnh sửa Element properties của hầu hết mọi thứ.Click-Delete..SO vô hiệu hóa tất cả các snaps cho lần chọn kế tiếp .yêu cầu chỉnh sửa RL File-Reload Latest ..Nếu bạn đang vẽ vòng cung hoặc nhiều vòng tròn với cùng bán kính . bạn có thể đặt một dấu bằng và sau đó nhập một expression cho nó.thành phần LI lines . nếu bạn giữ phím Delete đồng thời click vào những thứ bạn muốn xóa.ẩn dòng SD shade mode .chế độ bóng râm AG advanced model graphic other. thiết lập các mặt khác là: "= 10 * (sqrt (5) -1) / 2".. Ví dụ. .. .chép File menu ER File-Editing Requests .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful