"Saya tak boleh online.." "Bulan kedua bil saya jadi rm50" Menghadapi masalah ini?

Jika anda ikut semua arahan yang diberi, insyaAllah penggunaan mudah je. Saya MOHON dan MERAYU tolong ikut arahan ini untuk pengaktifan bulan kedua. 1.Reload broadband skmm anda apabila betul-betul sudah tak boleh digunakan. 2.Format sms yang perlu dihantar selepas reload hanyalah 'BROADBAND SKMM' dan di hantar ke 28882 3.Reply 'Broadband Yes' apabila mendapat balasan sms daripada sistem untuk khidm at langganan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.