You are on page 1of 1

Športová komisia zväzu paraglidingu (ďalej len ŠK) vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie

Majstrovstiev SR, pretekov Slovenského pohára a ostatných pretekov organizovaných na území SR


pre rok 2009.

Záujemcovia o organizovanie preteku predložia projekt na zasadnutí ŠK dňa 13.12.2008 v


Ružomberku. Ponuka musí byť v súlade so športovým poriadkom, viď
http://www.laa.sk/pg/poriadok_pg_2007.htm#msr

Zasadnutie ŠK sa uskutoční 13.12.2008 o 10.30. hod. V Moteli Ranč v Ružomberku – časť Černová
– www.motelranc.sk, kde sa po zhodnotení ponúk vyberú organizátori jednotlivých pretekov.

Ďalej na uvedenom zasadnutí sa budú nastavovať kritériá výberu a podpory talentov. Preto ak máte
nejaké nápady a tipy (koľkých, aké kritériá, či pravidlá výberu a podpory zvoliť), tak ich môžete
zaslať a budú prerokované.

S pozdravom

Miloš Gorelka
Predseda ŠK PG LAA SR
info@paraglidingtn.sk
0908/286432