You are on page 1of 2

Prof.

MARTIN ELENA

SUPORT DE CURS PENTRU EXCEL


Lectia 3
2 ore/saptamana

Cuprins:
1. Foi de calcul multiple
2. Copierea celulelor
3. Cautare in foi de calcul
4. Formule si functii

1. Pentru a trece de la o foaie de calcul la alta, se executa clic pe eticheta foii vizate
(sau CTRL PgUp/PgDn) Pentru a modifica eticheta unei foi, executam dublu clic pe denumirea ei.
Fiecare agenda de lucru are 16 foi.Putem insera sau putem elimina foi de calcul astfel:
- executam clic pe eticheta unei foi cu butonul drept.( noile foi se insereaza in dreapta acesteia)
- apare meniul rapid din care selectam INSERT si apoi WORKSHEET
Daca dorim eliminarea unei foi, facem clic dreapta si apoi selectam DELETE.
Pentru a elimina mai multe foi deodata, executam clic pe etichetele lor tinand apasata tasta CTRL,
apoi selectam DELETE din meniul rapid
Foile multiple sunt utile in cazul in care dorim ca anumite informatii sa fie si
rezumate intr-o locatie si orice actualizare a informatiilor sa se faca automat doar din foaia care contine
detalii

2. Copierea celulelor dintr-o foaie in alta se face astfel:


- selectam foaia destinatie executand clic in celula in care dorim sa copiem si tastam “=”
- executam clic pe eticheta foii din care copiem
- executam clic pe celula in care copiem si apare narcajul miscator in jurul celulei
- apasam ENTER

3. Copierea si mutarea de la o agenda de lucru la alta :

3.1 Copierea unei foi in cadrul aceleasi agende:


- executam clic pe eticheta foii pe care dorim sa o copiem
- apasam CTRL si tragem foaia de-a lungul etichetelor de la baza foii de calcul
- apare un mic triunghi negru intre doua foi consecutive care marcheaza locul unde va fi inserata
copia
- eliberam butonul mouse-ului si copia va fi depusa si apoi se poate redenumi

3.2 Mutarea foilor in cadrul aceleasi agende se face prin tragerea etichetei foii intre alte doua
etichete.
3.3 Copierea si mutarea de la o agenda de lucru la alta:
- deschidem cele doua agende de lucru
- din meniul WINDOW alegem ARRANGE, VERTICAL, OK
- executam clic pe eticheta foii pe care vrem sa o copiem si, tinand apasata tasta CTRL, o tragem
in noua agenda de lucru.
Pentru a muta o foaie dintr-o agenda in alta, o tragem fara a tine apasata tasta CTRL>

Putem lucra in mai multe foi deodata grupandu-le. Folosim tasta SHIFT pentru a crea un domeniu
de foi; tot ce vom executa intr-o foaie va fi reprodus si in celelalte foi ale domeniului selectat.

Pentru a regasi agendele de lucru, folosim comanda Find File din meniul FILE.

Pentru a proteja foile de calcul si agendele de lucru, selectam din meniul TOOLS optiunea Protection,

1
Protect sheet

Avem la dispozitie urmatoarele optiuni:


- PASSWORD-> permite sa introducem o parola
- CONTENTS-> blocheaza celulele foii de calcul ; nu sunt admise modificari si eliminari
- OBJECTS->impiedica modificarea diagramelor si obiectelor grafice
- SCENARIOS->blocheaza scenariile create
Ascunderea celulelor protejate se face prin selectarea acestora si apoi apelarea optiunii PROTECTION
din FORMAT, CELLS. Formulele din acele celule vor fi ascunse prin selectarea HIDDEN.
Analog putem proteja randuri (ROW), coloane(COLUMNS)
Ascunderea intregii foi de calcul sau a agendei de lucru se poate face prin selectarea din meniul
WINDOW a optiunii HIDE( pentru agenda ) si prin selectarea FORMAT, SHEET, HIDE (pentru
foi)

4. Formula este un set de operanzi si operatori, precedata de semnul “=”. Operatorii pot fi aritmetici(+,-,
*,/,^,%), de comparatie (<,>,=,<=,>=), de adresare a unui domeniu (:)--defineste un domeniu A1:D4
care cuprinde toate celulele dintre A1 si D4--, de reuniune(,)--reuneste adresele mai multor domenii
,separandu-le--.
Selectam celula in care introducem formula
Tastam = pentru a incepe scrierea formulei
Selectam celula/domeniul in care vrem sa apara formula
Tastam operatorul pe care dorim sa-l introducem in formula
Etc.

Exemplu: Dorim ca in tr-un domeniu selectat sa apara rezultatul calculat al E5*F5+E6*F6+…


+E9*F9( formula matriciala ). Vom tasta {=E5:F5*F5:F9}

Functiile uzuale EXCEL sunt furnizate de instrumentul FUNCTION WIZARD


Pentru a folosi o functie intr-un domeniu selectat, tastam =nume_functie(argumente)
Exemple: AUTOSUMà =SUM(domeniu)
AVERAGEà media aritmetica a domeniului precizat in casuta de dialog care apare
IFà testeaza continutul unei celule si returneaza TRUE sau FALSE
COUNTà se vor numara numerele din foaia de calcul
DATEà returneaza data corespunzatoare
DAY360àreturneaza cate zile sunt intre doua date calendaristice oarecare
NOWàconecteaza ora si data curenta la foaia de calcul
Functii financiare(rate, numar de plati, etc.0
IPMT, PV, NPV
IRR, MIRR,SLN,SYD,STDEV, STDEVP,RAND

APLICATIE: Sa se editeze o foaie de calcul care sa permita evidenta stocurilor unei societati comerciale
pe anul calendaristic 2000 si preluarea de informatii referitoare la cantitate, data intrarii in stoc, data iesirii
din stoc, pret, valoare . Sa se precizeze valoarea totala a marfurilor din depozit la sfarsitul fiecarei zile si
valoarea marfurilor care au fost vehiculate(intrari,iesiri)

Produs Cantitate Pret Valoare Data- Data- Valoare- Valoare Total in Total out
intrarii iesirii in -out
Peste
Rosii
Ardei
Creioane

Ca antet se va preciza ziua raportului si numele societatii.