1.

Botani ialah kajian tentang A. Mikroorganisma B. Haiwan C. Ekosistem D. Tumbuhan Hipotesis yang dibina mestilah A. Tepat B. Boleh diuji C. Boleh diperhatikan D. Boleh dibandingkan Paksi-y dalam graf mewakili pembolehubah A. Dimalarkan B. Dimanipulasikan C. Bergerak balas D. Dikawal Bahagian manakah yang mengandungi klorofil?
A B C D

2.

3.

4.

5.

Rajah 1 menunjukkan struktur satu sel haiwan.

Rajah 1 Pilih padanan yang BETUL. Organel Fungsi A. P Ubahsuai protein B. Q Tapak respirasi sel C. R Mengangkut protein ke bahagian sel yang lain D. S Sintesis protein

6.

Rajah 2 menunjukkan satu sel Rajah 2 Organel yang manakah banyak terdapat dalam sel yang ditunjukkan? A. C.

B.

D.

7.

Rajah 3 menunjukkan satu organisma akuatik.

Rajah 3 Apakah proses pergerakan masuk dan keluar bahan-bahan yang ditunjukkan oleh organisma tersebut? A. Osmosis B. Resapan C. Resapan berbantu D. Pengangkutan aktif 8. Sepotong timun direndam dalam 0.1% larutan sukrosa. Selepas 3 jam, potongan itu kelihatan turgid dan keras. Manakah pernyataan yang dapat menerangkan fenomena ini? A. Dinding sel timun menghalang ia daripada mengecut. B. Sap sel adalah hipotonik terhadap larutan sukrosa C. Kepekatan sap sel yang tinggi dalam vakuol menyebabkan air meresap masuk. D. Dinding sel timun membenarkan resapan masuk larutan sukrosa ke dalam sel Manakah antara berikut merupakan tisu haiwan? I Tisu otot III II Tisu epitelium IV A. B. C. D. I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

9.

Tisu epidermis Tisu penghubung

10. Rajah 4 menunjukkan struktur satu sel tumbuhan.

X

Rajah 4 Pernyataan manakah benar mengenai X? A. Separa telap B. Telap sepenuhnya C. Elastik D. Tetap 11. Rajah di bawah menunjukkan sel dan organ manusia.

P

Q

R

S

Sistem manakah yang melibatkan sel-sel dan organ-organ tersebut? P Q R S Sistem endokrin Sistem respirasi Sistem Sistem A. penghadaman integumen Sistem Sistem Sistem Sistem B. perkumuhan pembiakan integumen peredaran Sistem Sistem endokrin Sistem saraf Sistem respirasi C. penghadaman Sistem Sistem Sistem otot Sistem D. integumen pembiakan rangka peredaran 12. Apakah fenomena yang berlaku dalam sel-sel dibawah?

P P Hemolisis Plasmolisis

Q Q Plasmolisis Krenasi

R R Krenasi Deplasmolisis

A. B.

C. D.

Deplasmolisis Krenasi

Plasmolisis Hemolisis

Krenasi Plasmolisis

13. Rajah 5 menunjukkan satu sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan sukrosa selama 10 minit.

Rajah 5 Pernyataan manakah BENAR tentang sel tersebut? I. Sel mengalami keadaan flasid II. Membran plasma pecah III. Sel akan turgid semula apabila diletakkan dalam air suling IV. Air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis A. B. I dan III sahaja I dan II sahaja C. II dan IV sahaja D. I, II dan IV sahaja

14. Rajah 6 menunjukkan struktur molekul bagi tiga kelas makanan.

X Rajah 6 X A. B. C. D. Karbohidrat Lipid Protein Lipid Protein Protein Karbohidrat Karbohidrat

Y

Y

15. Manakah pernyataan yang menerangkan kepentingan meiosis? I. II. III. IV. A. B. Sel gamet mempunyai separuh daripada bilangan kromosom Nombor diploid bagi kromosom dikekalkan dalam setiap pembahagian sel. Variasi genetik berlaku dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kandungan genetik dalam sel induk dikekalkan. I dan III sahaja I, II dan III sahaja C. D. II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

16. Pernyataan manakah BENAR tentang fungsi air? A. B. C. D. Membantu dalam pergerakan sendi Sebagai penebat haba dalam badan Membantu mencernakan makanan Menyediakan permukaan lembap untuk resapan gas

17. Graf manakah menunjukkan kesan pH terhadap kadar tindak balas enzim yang dirembeskan oleh pankreas? A. C.

B.

D.

18. Rajah 7 menunjukkan mekanisme suatu enzim.

Rajah 7 Manakah sifat-sifat enzim yang ditunjukkan dalam rajah tersebut? A. B. C. D. Tindakan enzim adalah spesifik Tindakan enzim dikawal oleh pH Tindakan enzim dikawala oleh suhu Struktur enzim berubah pada akhir tindak balas

19. Satu spesies haiwan mempunyai nombor kromosom 2n = 12, dalam setip nukleus. Manakah berikut yang benar mengenai sel haiwan semasa meiosis dan selepas meiosis? Bilangan pembahagian nukleus semasa meiosis 1 1 2 2 Bilangan kromosom dalam gamet selepas meiosis 3 6 3 6

A. B. C. D.

20. Rajah 8 menunjukkan satu graf kadar tindak balas enzim P, Q dan R dalam pH yang berbeza.

Rajah 8 Apakah enzim P, Q dan R? P A. B. C. D. Pepsin Renin Renin Pepsin Lipase Lipase Amilase Tripsin Q Tripsin Tripsin Tripsin Amilase R

21. Dalam badan manusia, sel yang aktif membahagi terdapat di A. Otak B. Saraf tunjang C. Testis D. Saraf periferi

22. Rajah 9 menunjukkan sintesis enzim luar sel.

Rajah 9 Manakah merupakan fungsi organel Y? I. Sintesis protein II. Ubah suai protein III. Mengelas protein Iv. Membungkus protein A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja

C. D.

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

23. Rajah 10 menunjukkan satu peringkat pembahagian sel.

Rajah 10 Dimanakah peringkat ini dapat ditemui? A. Sel darah merah B. Sel otot C. Sperma D. Sel kardium 24. Rajah menunjukkan satu tindakan enzim. Manakah antara molekul A, B, C dan D mewakili substrat?

25. Rajah 11 menunjukkan fasa-fasa dalam satu kitar sel dalam satu organisma.

Rajah 11 Apakah P dan S? P A. B. C. D. G1 G1 G2 G2 S M S M S

26. Rajah 12 menunjukkan satu model DNA.

Rajah 12 Komponen berlabel X, Y dan Z ialah X Y A. Gula deoksiribosa Bes nitrogen B. Bes nitrogen Kumpulan fosfat C. Kumpulan nitrogen Gula deoksiribosa D. Kumpulan fosfat Gula deoksiribosa 27. Manakah merupakan proses dalam nutrisi autotrof? A. Parasit B. Saprofit C. Holozoik D. Kemosintesis

Z Kumpulan fosfat Gula tebu Bes fosfat Bes nitrogen

28. Holozoik ialah A. Penghasilan molekul organik daripada karbon dioksidaa dan air menggunakan cahaya B. Menelan dan menghadam dalam badan C. Menyerap nutrien daripada bahan organik yang mati D. Menyerap nutrien daripada organisma hidup yang lain 29. Manakah antara berikut merupakan faktor keperluan tenaga harian seseorang? I. Umur III. Kumpulan darah II. Pekerjaan IV. Berat badan A. B. C. D. I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja

30. Rajah 13 di bawah menunjukkan sebahagian daripada salur alimentari manusia.

Rajah 13 Antara bahagian berlabel A, B, C dan D, di manakah bermulanya pencernaan lipid? 31. Berdasarkan piramid makanan, manakah makanan yang perlu diambil lebih banyak? A. Daging dan alternatif B. Buah-buahan dan sayur-sayuran C. Lipid, garam dan gula D. Nasi dan alternatif 32. Apakah nama makanan separuh lembut yang dijumpai dalam perut? A. Bolus B. Kim C. Hempedu D. Saliva 33. Asid amino yang berlebihan tidak boleh disimpan dalam badan dan perlu dimusnahkan di hati melalui proses A. Asimilasi B. Penyerapan C. Deaminasi D. Detoksifikasi

34. Rajah 14 menunjukkan sebahagian daripada salur alimentari manusia.

Rajah 14 Proses manakah yang berlaku di X? A. Penyerapan air B. Penyerapan tinja C. Asimilasi nutrien yang diserap D. Pencernaan maltosa 35. Bagaimanakah untuk mengelakkan sembelit? A. Makan lebih karbohidrat B. Makan lebih lipid C. Makan lebih serat D. Makan lebih air 36. Pesakit yang mengalami anoreksia nervosa akan diberikan rawatan dalam bentuk A. Kaunseling B. Ubat C. Rawatan keagamaan D. Akupuntur 37. Apakah proses pemisahan air kepada ion hidrogen dan ion hidroksil? A. Hidrolisis B. Lisis C. Fotolisis D. Kondensasi 38. “Susu dipanaskan pada suhu 630C selama 30 minit atau 720C selama 15 saat diikuti penyejukan segera pada suhu bawah 100C.” Pernyataan di atas berkaitan A. Penapaian B. Pengetinan C. Memasak D. Pempasteuran 39. Apakah hasil akhir respirasi anaerobik dalam tisu otot manusia selepas aktiviti lasak? A. Asid laktik dan tenaga B. Asid laktik dan karbon dioksida C. Etanol dan karbon dioksida D. Karbon dioksida dan air

40. Kontraksi otot memerlukan tenaga segera yang boleh diperoleh daripada A. Glikogen yang disimpan dalam otot B. Lemak yang disimpan dalam tisu adipos C. Glukosa dalam otot D. ATP dalam otot 41. Pertukaran gas respirasi melalui kulit ialah sifat bagi A. Ikan B. Amfibia C. Reptilia D. Mamalia 42. Rajah 15 menunjukkan sistem respirasi satu jenis serangga. Bahagianbahagian berlabel X, Y dan Z ialah

Rajah 15 A. B. C. D. Spirakel, trakeol dan kitin Spirakel, trakea dan trakeol Liang, trakeol dan trakea Spirakel, trakea dan bronkiol

43. Rajah 16 menunjukkan sistem respirasi manusia.

Rajah 16 Bahagian berlabel P ialah A. Alveolus B. Bronkus C. Trakea D. Bronkiol

44. Manakah antara organisma-organisma berikut merupakan saprofit? A. C.

B.

D.

45. Rajah 17 menunjukkan struktur akar sejenis pokok bakau.

Rajah 17 Apakah struktur Q? A. Akar lutut B. Akar jangkang C. Akar serabut D. Akar tegak 46. Manakah antara berikut tidak menyebabkan pencemaran air? A. Karbon monoksida B. Baja berlebihan C. Lumut D. Sisa industri

47. Rajah 18 menunjukkan populasi dua organisma P dan Q.

Rajah 18 Yang manakah mewakili P dan Q? P A. B. C. D. Tumbuhan Ikan yu Helang Tikus Lembu Ikan remora Arnab Burung hantu Q

48. Rajah 19 menunjukkan kaedah nutrisi bagi organisma X.

Rajah 19 Apakah kaedah nutrisi organisma X tersebut? A. Holozoik B. Parasit C. Saprofit D. Autotrof 49. Peningkatan karbon dioksida dalam atmosfera boleh menyebabkan A. Peningkatan kadar fotosintesis B. Kadar pengangkutan oksigen dalam badan manusia berkurang C. Peningkatan dalam suhu atmosfera D. Penembusan sinaran ultraungu 50. Antara berikut, yang manakah menyebabkan peleburan ais di kutub bumi? A. Pemanasan global B. Penipisan lapisan ozon C. Pencemaran air D. Pembuangan kumbahan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful