You are on page 1of 22

İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ

(www.haritalar.com) Giriş İspanya, Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan bir Akdeniz ülkesidir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa ve güneyde Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık ile komşudur. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları'nı ve Kuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri kapsar. 504.712 km2'likalanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülkedir. 2006 yılı verilerine göre bu yüzölçümün %34,5'i ekili alan %15,1'i çayır ya da otlak ve %23,0'ı de ormanlık alanlarla kaplı bulunmaktadır. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre'den sonra Avrupa'da ikinci sıradadır (http://www.ansiklopedika.org/İspanya ). 1 Nisan 2010 tarihinde İspanya'da kayıtlı toplam nüfus 46 030 109 dur (eurydice,2010). Nüfusun % 90,7’sı ispanyol ve % 9,3 yabancılardan oluşmaktadır. Toplam

1

yabancı nüfusun % 13,6’sı faslı, % 11,1’i ekvatorlu, % 9,8’i romen, % 6,6’sı ingiliz, %6,4’ü kolombiyalı, % 3,6’sı arjantinli ve %3,6’sı alman’dır (http://tr.wikipedia.org/wiki/İspanya). Nüfusun %33,36 sı 0-29 yaş arasındadır.Zorunlu eğitim çağındaki (6-16 yaş) kişi sayısı 4.869.060 olup toplam nüfusun %10,58’ini oluşturmaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısı 1 362 173 olmasına rağmen aynı dönemde üniversite dışı eğitime kayıtlı öğrenci sayısı 7 632 961’dır (eurydice, 2010). 2009 Yılında İspanya’da Yaşayan Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılım Pramidi

(Eurydice,2010) 2009 verilerine göre İspanya’nın nüfus yoğunluğu (km2 ye düşen kişi sayı ) % 92,4 ‘tür. Toplam nüfusun % 78,9 kentlerde geriye kalan % 22,1’lik kısım kırsal kesimlerde yaşamını sürdürmektedir (eurydice,2010). İspanyol Anayasası uyarınca, Castellano olaraka da bilinen İspanyolca ülkenin resmi dilidir. Bu yüzden, tüm İspanyol vatandaşlar bu dili bilmelidir ve tüm İspanyol vatandaşların bu dili kullanma hakkı vardır. Castellano‟nun yanı sıra, Özerk Bölgelerin kendi resmi dilleri de vardır. Bu yarı resmi diller Catalán (Katalanca), Gallego, Valenciano ve Euskera‟dır. Yarı resmi dillerin olduğu bu bölgelerde hem bölgenin kendi dili hem de Castellano tüm üniversite dışı eğitim düzeylerinde zorunlu öğretim dili olarak düşünülmektedir. Özerk bölge dillerinin öğretim dili olarak kullanımı dilin ne kadar yaygın olduğuna ve her bölgenin uyguladığı dil politikalarına bağlı olarak farklı bölgelerde değişiklik göstermektedir (Kıyar, 2010).

2

Bu organ temsilciler meclisinden oluşmakatadır. Bask Bölgesi ve Galiçya’dan oluşna tam özerk bölgeler. din özgürlüğü ve özerk bölgelerde İspanyolca’nın yanında kendi dillerini kullanma hakkı güvence altına alınmıştır. Yasama erki iki meclisli bir cortes Genaralis’in elindedir.İspanya halkının çoğu Hıristiyanlığın Katolik mezhebindendir. La Rioja.  Aragon. bugün bu özelliğini kaybetmiştir. parasız eğitim. İspanya 1978 yılında kabul edilen Anayasaya göre sisteme dayalı meşruti bir monarşidir. tam özerk bölgeler ve yarı özerk bölgeler olarak ikiye ayrılmaktadır . isteğe bağlı din eğitimi.com).Üniversite dışı özel eğitim kuruluşlarının açılmasını sağlamak.Demokrasinin yerleşmesi ve yerinden yönetim hareketi ile. reform hareketlerini şu şekilde  1970 Eğitim ve Finansmanı Genel Yasası(LGE). zorunlu eğitim. Cevta. Çok yönlü bir tarım ülkesi olan İspanya’da tarım sanâyiye yönelik duruma getirilmektedir.öğrencilerin ve velilerin okul yöneimine katılmaları. Müslüman bulunmaktadır. Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi İspanya eğitim sistemini şekillendiren sıralayabiliriz (Balcı.okulların denetimi. 2007. yükseköğretimin örgütlenmesinde yerel yönetimler etkili kılınmıştır. Bir zamanların sömürgeci ve denizci ülkesi olan İspanya. Kantabria. Katalonya. Kanarya Adaları.Özerk bölgeler.islamseli. İspanya bir tarım ülkesidir. öğretmenlerin. Murcia ve Madrid’den oluşan yarı özerk bölgelerdir. Topraklarının yaklaşık beşte ikisi işlenmektedir. Balear Adaları. Kastilya. Mûsevî. Bunlar nüfûsun % 1’ini teşkil etmektedir. okul seçme özgürlüğü. öğretim özgürlüğü. devletin çerçeve program yapma işlevi. 2007). Valencia.Yeni anayasa ile oluşan özerk bölge yönetimleri. ülkedeki 17 özerk bölge önemli ölçüde güç kazanmıştır. Herkesin eğitim hakkı. 270) . belediyeler ile sorumluluğu paylaşmışlardır. Eğitim dünyası ile iş dünyası arasında ilişikiyi temin etmek ve öğrencileri iş dünyası için hazırlamak.  1983 Üniversite Reformu. üniversite özerkliği. 6-14 yaş arasındaki tüm nüfus için zorunlu eğitimi gerçekleştirmek. Navara. ancak 1960 ve 1970 yılları arasında tarımla uğraşanların oranı % 41den % 25’e düşmüştür. eğitimin finansmanı.Yasa tasarısı sunma iki meclise iki meclise hükümete ve bölge meclisine aittir. Geri kalan bölgeler ya çok kurak veya çok dağlık olduğundan tarıma elverişli değildir (http://www. Extremadure. anayasa kapsamında eğitimin tüm alanlarında hukukun geçerliği. Eğitim sisteminin genel planlamasını yapmak ve okul yerlerini temin etmek. Melilla.Personel alımı konusunda yüksek öğretim 3 . Herkes için kaliteli eğitimi sağlamak.  1978 İspanya Anayasası. özel okullar kurma ve işletme hakkı.Bunlar(Balcı. Az miktarda Protestan.  Endülüs.

verilmiştir. Üniversitelerde kaliteyi ve mükemmelliği geliştirmek ve özerkliği daha da sağlamlaştırmaktır.Ancak kadro verme işlemini devlet  1985 Eğitim Hakları Yasası (LODE).Öğrencilerin kişisel gelişimine. mesleki gelişimine. eğitimsel ve mesleki danışmanlık.  1995 Eğitim Kurumlarının Yönetimi. Daha önce gelen yasaları değiştirmekte ve sadeleştirmektedir. Değerlendirlmesi ve Katılımı Yasası (LOPEG). yenilik ve araştırma. Yasanın amacı. eğitim sisteminin denetimi ve değerlendirilmesi konularına öncelik verilmesi gerektiğini belirtir. eğitim kuruluşlarının LOGSE’ye  2001 Üniversiteler Yasası (LOU). demokratik değerler katılımına.birimlerine yetkiler yapmaktadır. uygunluğunu şart koşmaktadır.Bu yasa belirli bir ortak zeminde eğitim almalarını garanti eder ve özerk toplulukların eğitim yetkilerini geniş olarak kullanmalarını sağlar. için kaliteli bir eğitim sağlamayı 4 .Üniversite dışındaki özel ve genel eğitiminin örgütlenmesi ve yapısını düzenler. İspanya eğitim sisteminin genel yapısını ve örgütlenmesini düzenleyen yasadır. Kamunun eğitim kalitesini sağlaması için öğretmen niteliği ve eğitimi. teknik ve kültürel bilgiyi tartışmak.Tüm İspanyolların temel. Eğitim haklarını ve akademik özgürlüğü garanti etmek ve toplumu eğitime katılmaya cesaretlendirmek amaçlanmıştır. geliştirmek ve aktarmak olarak belirlemiştir. ücretsiz ve ayrımsız eğitim almalarını belirtir. sosyal ve kültürel yaşama katılmalarına odaklanır.Yasa üniversitenin rolünü bilimsel.Herkes amaçlamıştır. eğitim kaynakları ve yönetim.  2002 Eğitimin Kalitesi Yasası. eğitim programı.  1990 Eğitim sisteminin Genel Yapısı Yasası (LOGSE).

Önlisans 1. Devre .Kademe Genel Ortaöğretim Üniversite Dışı Yüksek Öğretim Yüksek Öğretim-Lisans 5 2.Devre 1. Devre Orta Düzey Mesleki Eğitim Yüksek Öğretim.Kademe 12 13 15 16 19 Yüksek öğretim-Lisans II.Okul ZORUNLU EĞİTİM 6 7 8 9 11 14 17 18 20 21 22 23 24 10 İlköğretim OrtaöğretimI. Devre 2.Devre 3.

diğer kişilerle birlikte yaşama ve ilişkiler kurma gibi sosyal becerileri kazanma • Okul Öncesi eğitimin yapısı 1990 LOGSE yasası ile şekillenir.1990 yasası ile okul öncesi eğitim zorunlu olmasa da.2010). 2007.LOPEG ile özerk bölgelerin de düzenleme yapabilmeleri sağlanmıştır (Balcı.Okul öncesi eğitimin genel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında bu sayı. 281). (eurydice. Okul Öncesi Eğitime Kayıtlı Öğrenci Sayısının Ve Kamu Okulllarındaki Yüzdelerinin Değerlendirilmesi 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 6 . 2007-2008 eğitim.2 ‘ye 3-6 yaş için %98. yazma ve Mantıksal-matematiksel yeteneklerini geliştirmeye başlama Çatışmalarda barışçıl çözümler uygulamanın yanında.3 ‘dür. mimiğin yanı sıra okuma.2010) • • • • • Doğal ve sosyal çevresini gözlemleyip keşfetme Düzenli aktivitelerle kendi özerliklerini kazanma Duygusal yeteneklerini geliştirme İfade becerilerini geliştirme Hareket.Her iki dönemde zorunlu olmayıp zorunlu eğitim 6.7’ye yükselmiştir (eurydice.1 iken 3-5 için %98. okullaşması gerektiği vurgulanmıştır. 0-3 yaş için %26.öğretim yılında okulöncesi eğitime kayıt olan net öğrenci sayısı 0-3 yaş için % 19.4 3 2 1 öncesi Eğitimi 5 3-6 Yaş Okulöncesi Eğitim 0-3 yaş Okulöncesi Eğitimi Tablo 1. İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ Okul Öncesi Eğitim İspanyada eğitim ilk olarak Educación Infantil adı verilen okul öncesi eğitimle başlar.1990 LOGSE yasası ile bu okul basamağının adı ve iki dönemden oluştuğu belirlenmiştir.yaştan sonra başlamaktadır.Okul öncesi eğitim 0-3 ve 3-6 yaş arası olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Tablo 2. jest.

2010) Öğretmen Yüzdesi 68. 2010) Tablo 3.2 1 643 016 63.8 1 487 548 64. İlköğretim ücretsizdir ve zorunlu ortaöğretimle birlikte toplam 10 yıldır.12 12.8 100 ZORUNLU EĞİTİM İlköğretim 1. her aşamanın genel amaçlarında belirtilen becerileri geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Türüne Göre Okulöncesi Öğretmenlerinin Sayısı Ve Yüzdesi Öğretmen Sayısı Kamu Okulları Özel Okullar Toplam 82 108 38 204 120 312 (Eurydice. yazma.9 (Eurydice.2 31. okuma. 7 . Müfredat kapsamlı olmasına rağmen farklı alanlara ayrılmıştır.Öğrenci sayısı Kamu Okulu % 1 427 519 64. çocukların bulundukları çevre içinde özerk hareket etmesinin yanında temel kültürel unsurları ve sözlü ifade.5 1 557 257 64. aritmetik gibi becerileri kazanmalarını sağlayacak ortak bir eğitim ortamı oluşturmaktır. Her alan. toplam 6 akademik yıldan oluşmaktadır.Kademe Ortaöğretim 6.16 İlköğretim İlköğretim 6-12 yaşları arasındaki çocukları kapsamakta olup. her biri ikişer yıl olan üç dönemden. İlköğretimin amacı.

Sosyal ve Kültürel Çevre Sanat Eğitimi Beden Eğitimi İspanyol Dili ve Edebiyatı Yabancı Dil Matematik Din Vatandaşlık Eğitim (Eurydice.Eğitimin bu düzeyinde zorunlu eğitim tamamlanmadığı için herhangi bir sertifika verilmez(Balcı. İlköğretime Kayıtlı Öğrenci Sayısı Ve Kamu Okullarında Okuyanların Yüzdesinin Yıllara Göre Değişimi 2004/05 Öğrenci Sayısı 2 467636 2005/06 2 483 364 66. bölge ilgili literatür.Genel bir ilke olarak sınıfta kalmak yoktur ve öğrenciler bir üst sınıfa doğrudan geçerler.döneminden itibaren zorunludur (eurydice 2010). Dini eğitim almak istemeyen çocuklar sosyal ve kültürel hayatın farklı yönlerdeki yansımalarını merkeze alan diğer aktivitelere yönlendirilir.Devre 175 105 105 280 140 210 105 0 3.2 1. ispanyol dili. yabancı dil ve matematiktir.282).1 2007/08 2 607 384 67. eğitimin organizasyonu. 2007. Yabacı dil öğretimi ilköğretimin 2. Ayrıca bütün okullarda isteğe bağlı dini eğitim verilmektedir.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için özel önlemler alınır. İlköğretimde öğrencileri. öğretmenler değerlendirir.7 Okullarındaki % 8 .Değerlendirmede her dönemin sonunda öğrencinin ulaşması gereken eğitimin amaçları temel alınır. sanat eğitimi.Ancak başarısız olan öğrencilerin durumu aileleri ile görüşülerek bir yıl sınıf tekrarı yaptırılabilmektedir. İlköğretimde Müfredat.Devre 140 105 105 280 140 175 105 50 Kamu 66. 2010) Tablo 5. ders saatinde bölgesel farklılıklar göstermektedir.Devre 175 105 105 305 105 175 105 0 2.8 2006/07 2 538 033 67. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında İlköğretimde Devreye Göre Ortalama Ders Saatleri Dersler Doğa Bilimleri. beden eğitimi.İlköğretimin zorunlu alanları şunlardır: doğa biligisi. Tablo 4.

bölgesel ve kendi koşullarına uygun olarak ders saatini ve seçmeli dersleri arttırabilirler (eurydice. 2007.2. yıl 70* 70 35 35 70* 70* 125 105 Öğretmen Yüzdesi 73. okul dışı mesleki eğitime devam ederler.3 26.(Eurydice.Her iki devrenin son sınıfında gerekli başarı ortalamasını tutturamayan öğrenciler sınıf tekrarı yapar. kademe ortaöğretim kendi içinde ikişer yıllık iki devreden oluşmaktadır. ortasında ve sonunda olmak üzere en az üç kez ortak değerlendirme yaparlar. Öğrenciler genel eğitim derslerinin yanı sıra temel meslekî bilgileri kazandıran dersleri de görürler.18 yaşına kadar okulu tamamlayamayanlar.282). Okul Türlerine Göre İlköğretim Öğretmenlerinin Sayısı Ve Yüzdesi Öğretmen Sayısı Kamu okulları Özel okullar Toplam 154 930 56 390 211 320 (Eurydice.ya ortaöğretimin 2. Kademe Ortaöğretimde Devrelere Göre Ders Saatleri Dersler Biyoloji ve Jeoloji Doğa Bilimleri Sosyal Bilimler.Yabancı Dil 1. 1. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanan haftalık ders çizelgesi tüm ülkede geçerlidir ve her okul buna uymak zorundadır. ve 3. Bu diploma ile öğrenci.Ayrıca her sınıfa derse giren öğretmenler yıllık olarak öğretim yılının başında.kademesine yada mesleki eğitim veren bir programa kaydolabilir (Balcı. Öğrencilerin ilkokulda aldıkları bilgilerin derinleştirilmesi ve üst okullara hazırlanmasının sağlanması amaçlanır. Bu nedenle.Kademe Ortaöğretim I.Ortaöğretim 1.kademeyi bitiren öğrenciler diploma alırlar. Ortaöğretim 1.kademesinde öğrencilerin başarısını her dersin öğretmeni değerlendirir. 2010) I. Kademe ortaöğretim 12-16 yaşları arasındaki çocukların devam ettiği ve zorunlu olan dört yıllık ortaöğretimdir. I. Ancak okullar.7 100 9 . zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de vardır. Coğrafya ve Tarih Beden Eğitimi Ahlak ve Toplum Eğitimi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bilişim Latince İspanyol Dili ve Edebiyatı Yabancı Dil 1. 2010) Tablo 6. Tablo 7. yıl 230 210 105 35 350 315 4..2010).

Zorunlu eğitim yılı eylülün 15’i ile haziranın sonları arasında minimum 175 günden oluşur. İlköğretim yılda ortalama 25 hafta . Yabancı Dil Matematik Müzik Teknoloji Din Eğitimi Plastik ve Görsel Eğitim Fizik ve Kimya Toplam 280 105 140 140 105 2 015 (Eurydice.56 65. çocuklarını diledikleri kamu/özel okula kayıt ettirebilirler. 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında I.2010).Aileler tarafından seçilen kamu yada özel okullarına başvuran öğrenci sayısı fazla ise okula giriş için gerekli sonraki kriterler. Tablo 8. orta öğretim birinci devrede ise 906 saattir (eurydice. Kademe Ortaöğretimde Toplam Öğrenci . Yıllık minimum öğretim saati ilk öğretimde 810. aile üyülerinden birinin herhangi bir engelinin bulunması okula yerleşmede öncelik sağlamaktadır (eurydice.99 Sınıflardaki Öğrenci Saysı 10 . aynı okula kayıtlı kardeşlerin olması.2. aile üyelerinden birinin iş yeri veya yaşadığı yere yakınlık. 2010). 2010) 70* 105 70* 70* 35 70* 70* 1 070 Not:Öğrencilerin * işretli derslerden 3 tanesi seçmesi gerekir. ulusal bölgelerinde homejenliği sağlamak şartıyla merkezi hükümet tarafından belirlenen genel çerçeve ışığında her yıl okul takvimini belirlerler. Ailenin yıllık geliri. orta öğretimde ise 60 dakika sürmektedir. Eğitim-Öğretim Yılı Süresi Her özerk topluluk.ortaöğretim 30 haftadır. Kamu Okulu % 55. 2010) Giriş Kriterleri Öğrencilerin aileleri veya yasal koruyucuları. Okul Sayısı ve Kamu Okulu Yüzdesi Toplam Okul Sayısı Öğrenci Sayısı 8 224 1 810 298 (Eurydice. Bir ders saati ilk öğretimde 55 dakika.

Üçüncü düzenleme seviyesi. danışma ekibi ve ailelerin rızası ile öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim mercileri tarafından düzenlenen şartlara dayanarak bir sonraki yıla geçişine karar verecektir (eurydice. 2010). ZORUNLU OLMAYAN EĞİTİM II. Bir ya da daha fazla dersten negatif bir değerlendirme alarak bir ileriki döneme ulaşan öğrenciler. Erken yaştaki okul başarısızlıklarından kaçınmak için ilk öğretimde erken teşhisin yürütülmesi ve takviye prosedürlerinin oluşturulmasına özel önem gösterilmelidir. 2010).İlköğretimde sınıflar 25. ortaöğretimde 30 kişiden oluşmaktadır. 2010). Her ders sadece bir kez tekrar edilebilir. Orta öğretim birinci devrede değerlendirme süreklidir ancak derse göre farklılık göstermektedir. Değerlendirme İlköğretimde değerlendirme sürekli olmalıdır ve öğrencinin ilerleyişi farklı alanlarda göz önünde tutulmalıdır. Orta öğretim birinci kademede metodoloji her bir öğrencinin gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır ve öğrencilerin ekip içinde çalışma yeteneklerinin yanı sıra kendi kendilerine öğrenme yeteneklerini de geliştirmelidir (eurydice. farklı deneyimlerin ve öğrencilerin bilgisinin bütünleştirilmesine yönlendirilmiş ve onların kişisel özelliklerine uydurulmuştur. Öğretim Programlarının İçeriği Özerk öğretim programı bölgesi söz konusu olduğundan. İlköğretimde sınıf öğretmenleri.Kademe Genel Ortaöğretim(Bakalorya) 16. Ortaöğretimde öğrenciler farklı derslerde uzmanlaşmış öğretmenler tarafından eğitilirler (eurydice. beden eğitimi. bu da öğretim programı düzenlemenin ikinci aşaması olarak bilinmektedir. Öğrenciler gerektiğinde bir yılı tekrar edebilmelerine rağmen ilköğretim dönemleri arasındaki ilerleme öğrencinin öğretim programı hedeflerini karşılamasına bağlıdır. Aşamadaki derslerin her biri tamamlandığında değerlendirme ekibi öğrencilerin olgunluklarını ve gelecek yıllardaki iyileşme ve ilerleme olasılıklarını göz önünde bulundurarak geçmelerine karar verir. öğretim programı düzenlemede 3 seviye oluşturulmuştur. öğretmen tarafından somut her bir öğrenci grubu için tasarlanan bir dizi öğretim biriminin oluşturduğu derslik programlamaya tekabül etmektedir. Öğrenciler. Model öğretmen geçme kararlarından sorumludur. Daha sonra eğitim kurumu bu temel öğretim programına dayanarak bir uyarlama yapar ve bu öğretim programını genişletir. yıl sonunda özerk bölgeler tarafından belirlenen tarihlerde geçemedikleri derslerden bütünleme sınavına girebilirler. yabancı dil dışındaki bir çok alandaki bilgiyi öğretiler. Bütünleme sınavından sonra hala ikiden fazla dersi olan öğrenciler aynı derste bir yıl daha kalacaklardır. diğerlerine yetişmek için uygun destek etkinlikleri alacaklardır.18 11 . Bir yıllık ders tekrarından sonra eğer öğrenciler gelecek yıla geçmek için gerekli şartları karşılayamazlarsa değerlendirme ekibi. Merkezi hükümetin tüm devlet için başlangıç noktası olarak belirlediği çekirdek öğretim programını kullanarak her özerk bölge kendi resmi öğretim programını yapar. İlköğretimde metodoloji evrensel ve disiplinler-arası niteliktedir. uzman öğretmenler tarafından öğretilen müzik.

Yıl sonunda bazı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. 2010).pntic.Kademe ortaöğretim 16 yaşından büyük çocukların devam ettiği zorunlu olmayan ortaöğretim kademesidir. mesleki ilgi ve becerilerine göre bu dört bölümden birini seçer ve eğitimini o bölümde tamamlar. Kademe Ortaöğretimde Öğrenci .Bu sınav tüm dersleri kapsamaktadır ve sadece tüm derslerden başarılı olan öğrencilere bakalorya sertifikası verilir( eurydice. eğitim mercileri ve okullar öğretim programı geliştirir ve kendi bağlamlarına uydururlar. Bunlar.Ayrıca öğrenciler bir sınıfa giren tüm öğretmenler tarafından en az üç kez toplanarak değerlendirilirler (eurydice 2010). Bunun yanında bazı konular tüm bölümlerde ortaktır. 2010). Tablo 9.Ortaöğretim ikinci devresinde de öğrenciler her dersin öğretmeni tarafından yazılı ve sözlü sınavlarla değerlendirilirler. Bölgenin Resmi Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller. 2010) 12 . Doğa ve sağlık bilimleri. Başarılı 4 478 2 621 Kamu Okulu % 68.Öğretim Yılında II. Öğretim Programının İçeriği Bakalorya’nın minimum çekirdek öğretim programı ulusal düzeyde belirlenmektedir.mec. Kademe ortaöğretime girebilmek için I.kademe zorunlu ortaöğretimi başarıyla bitirme şartı vardır. İspanyol Dili. Sanat eğitimi. Değerlendirme Bakalorya öğrencileri ders süresince.es). Genel ortaöğretim 2. (eurydice.05 (Eurydice. İlk yılda ikiden fazla. Eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim bireylerin akademik ve mesleki yüksek öğretime giriş için zorunlu olan olgunluk diplomasına ve yüksek dereceli mesleki öğrenime hazırlayan eğitimdir.(http://alerce.07 75. ikinci yılda üçten fazla dersten başarısız olan öğrenciler yılı tekrarlarken üçten az dersten başarısız olan öğrenciler sadece bu üç dersi alacaklardır.Orta Düzey Mesleki Eğitim 16-18 II. Bütün bölümlerde müfredat farklı konulardan oluşmaktadır. 2008-2009 Eğitim.Okul Sayıları ve Kamu Okulu Yüzdesi Okullar Bakalorya Ortadüzey Mesleki Eğitimi Giriş Kriterleri II. Ancak özerk bölgeler. Felsefe. Bakalorya eğitimi kendi içinde 4 bölüme ayrılmaktadır. Tarih. Geçme ve kalma düzenlemeleri bu aşamadaki maksimum kalma süresini 4 yıl olarak belirlemiştir.94 Öğrenciler 628 741 253 756 Kamuda Okuyan Öğrenci % 74. Beden Eğitimi. insan ve toplum bilimleri ve teknoloji eğitimidir.kademe eğitimi sonunda bakalorya adı verilen bir bitirme sınavına girilir. Her öğrenci kendi akademik. konulara göre farklılık gösteren sürekli bir değerlendirmeye tabidirler.73 73.

üniversite sistemini düzenler. Mesleki Eğitim Ortaöğretim 1. Yüksek müzik akademileri ve yüksek okullar ileri düzey sanat eğitimi sunan kamu kuruluşlarıdır (Kıyar. ancak kadro verme işlemini devlet yapmaktadır. 2001 Üniversiteler Organizasyon Yasası (LOU).. Üniversite dışı eğitim. Burada Mesleki eğitimin amacı. Burayı bitirenler tekniker unvanı alırlar. kolejlerde verilir. ileri düzey Özel Mesleki Eğitim ve ileri Spor Uzamanı eğitimini içermektedir. ortaöğretim 1. 1983 Üniversite reformu ile yükseköğretimin örgütlenmesinde yerel yönetimler de etkili kılınmıştır. Orta dereceli mesleki eğitim. bireylerin yaşamdaki değişen çalışma koşullarına uyumlarını kolaylaştırmak. üniversite fakültelerinde. çok yönlü eğitim ve uygulama yapmalarına olanak sağlayarak bir mesleki alanda çalışmaya hazırlamaktadır (Kıyar.devreden sonra gidilen orta ve üst düzeyde mesleki eğitimi kapsar. bilimsel.2010) Yükseköğretim Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı olan yükseköğretim üniversite ve üniversite dışı eğitimi kapsamaktadır. • • • Lisans ( en az 240 kredi) Yüksek lisans (60-120 kredi) Doktora Üniversite eğitimi.öğrenciler Bachiller sertifikası alırlar. müzik ve dans eğitimi veren Yüksek Müzik Konservatuvarlarında. Üst dereceli mesleki okullara ortaöğretim 2. teknik ve kültürel bilgiyi tartışmak. (Balcı.İleri düzeyde mesleki eğitim ise ulusal başvuru okullarrında yada birleştirilmiş mesleki eğitim okullarında sağlanır (eurydice.2010). İleri sanat eğitimi. kademeden alınan bakalorya diploması ile gidilir. plastik sanat ve tasarım eğitimi veren Gelişmiş Okullar (kolejler) adı verilen kamu kurumlarında sağlanır (eurydice. 2007) Üniversite eğitimi üç tipte gerçekleştirilmektedir. Daimi değerlendirme mesleki derslere de uygulanmaktadır ve başarılı öğrenciler ilgili uzmanlık alanında Técnico sertifikası alırlar (eurydice. dramatik sanat . geliştirmek ve aktarmak olarak belirlemiştir. yüksek teknik okullarda. 2010). Bu yasanın amacı üniversitelerde kaliteyi ve mükemmelliği sağlamlaştırmaktır. Üniversitenin rolünü.2010) ve tasarım eğitimi kamu sanat okullarında verilir 13 . ileri düzey Sanat Eğitimi.kademeden sonra devam edilen iki yıllık öğrenimdir. yüksek politeknik okullarda. Bunlar. 2010). Personel alımı konusunda yükseköğretim birimlerine yetkiler verilmiştir.kültürel değerleri koruma.2010) İleri plastik sanatlar (eurydice.

2 83.2010).2 87. İleri düzey Sanat ve Spor öğrencileri de özel bir sınavı geçmek zorundadırlar. ileri spor eğitimi kamu ve eğitim yetkililerinin görevlendirdiği özel eğitim okullarında ve askeri eğitim sistemi içinde yer alan eğitim kurumlarında verilir (eurydice. Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve özerk bölgeler tarafından düzenlenen PAU üniversite ve Bakalorya öğretmenleri tarafından ortaklaşa planlanmakta ve organize edilmektedir. yüksek lisans eğitimini tamamlayan yüksek lisans derecesine. Diğer taraftan.1 94. 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Branşlara Göre Üniversiteye Kayıtlı Öğrenci Sayısı Toplam Toplam Sosyal ve Adli Bilimler Teknik Bölümler İnsan Bilimleri Sağlık Bilimleri Deneysel Bilimler 1 366 542 691 568 346 578 121 020 121 904 85 472 (Eurydice. Kamu Okuyan % 89. Üniversiteye girmek için PAU adındaki sınavda başarılı olmak gerekmektedir.Son olarak. ikincisi ise sınavla girmek.2010) Yeterlilikler Lisans eğitimini tamamlayan lisans derecesine. belirli bir dizi çalışma içerisinde öğrenciler adayın seçilen uzmanlıkta çalışması için gereken bilgi ve becerilerin varlığını kanıtlayan ek özel bir sınavı da geçmek zorundadırlar (eurydice.Bunlardan birincisi bakaloryaya (olgunluk diplomasına) sahip olmak.9 90.7 96. 2010) Giriş Kriterleri İleri düzey mesleki eğitime kayıt olmanın iki yolu vardır. Tablo 10.2 14 . doktora eğitimini tamamlayan da doktara derecesine sahip olur.

Bütün bu diplomalar Lisans diplomasıyla denktir (eurydice. 2007-2008 Eğitim.256 (Eurydice.7 Okulöncesi İlköğretim Özel Eğitim Zorunlu Ortaöğretim Bakalorya Mesleki Eğitim Yükseköğretim 1.907 26. Öğrenci Ve Okul Sayıları 15 . ileri düzey plastik sanatlar ve tasarım eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alanın Técnico Superior sertifikasını almaya hak kazanır.016 2.2010).643.3 İspanyol Öğrenci İspanyol Öğrenci % 92.218 32.399 35.427 1.3 9.2010) Tablo 12.3 11.1 95.Tasarım.829.0 97.394 119.9 4.477 2.Öğretim Yılı Eğitim Kademelerine Göre İspanyol Ve Yabancı Öğrencilerin Dağılımları Toplam Öğrenci Yabancı Öğrenci Yabancı öğrenci % 7.Kültürel Değerleri Koruma yüksek eğitimine ve diğer üniversite bölümlerine girmesini sağlar (eurydice.247 1. Müzik ve Dans.838 199.036 2. Plastik sanatlar ve tasarım Técnico Superior sertifikası öğrencilerin Plastik Sanatlar.İleri düzey mesleki eğitimi.4 89.630. Genel İstatistikler Tablo 11.523.133 509.311.874 622.7 90.7 88. Seramik yüksek eğitimini tamamlayan öğrenciler ilgili uzmanlık alanlarında Título Superior sertifikasını almaya hak kazanırlar.389.138 1.Bu sertifika bazı üniversite bölümlerine girişi sağlar (eurydice.465 1.2010) İleri spor eğitimini tamamlayanlar Técnico Deportivo Superior sertifikasını alır.6 10.3 97. Kültürel değerleri Koruma.357.548 29.980 295.589 1.326 592. Üniversite Dışı Eğitimin Bütün Kademlerindeki Öğretmen.9 2.2010).7 6. Dramatik Sanatlar. 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Türlerine Göre.607.734 474.384 29.

mec. Bütün özerk bölgeler üniversite ve üniversite dışı eğitimde yetki. merkezi otoritenin bazı yetki ve sorumluluklarını yerel yönetimlere aktarmasıyla birlikte. alan öğretmenlerinin istihdam edildiği müzik. aralarında aşağıdakilerin de bahsedilmesi yerinde olan çeşitli üniversite öğretim şekillerini düzenlemiştir: eşitlik. İlk öğretim öğretmenleri. 2010) İspanya’da Eğitim Yönetimi 1978 yılında İspanya anayasasının yayınlanmasından itibaren.Okul Sayısı Toplam Özel Okullar Kamu Okulları 24 949 7 452 17 497 Öğretmen Sayısı 663 084 178 835 484 249 Öğrenci Sayısı 7 456 806 2 435 133 5 021 673 (Eurydice. yerel yönetimler ve okul arasında paylaşılmıştır (eurydice. LOU. sorumluluk ve kaynakları kullanma hakkını kazanmışlardır (http://alerce. İspanya’da eğitim yönetimi hükümet. veya mimarlık ya da mühendislik derecesine sahip olmalıdırlar. 16 . Orta öğretim öğretmenleri pedagojik uzmanlaşma kurslarının yanı sıra Licenciado. Ancak Licenciado. öğretim personeli için yasal bir çerçevenin hazırlanması ve İspanyol sistemi ya da Uluslararası sistem içinde profesörlerin ve araştırmacıların mobilitesinin teşvik edilmesi.2010). 2010). Üniversite profesörleri doktora derecesine sahip olmalıdırlar.es). beden eğitimi ve yabancı diller dışındaki tüm dersleri verecek şekilde eğitilmektedir. Üniversite eğitiminin birinci devresinin verildiği kolejlerde öğretmenlik yapan profesörlerden doktora derecesi istenmemektedir.2010) Öğretmen Yeterlilikleri Okul öncesi ve ilk öğretim öğretmenleri Maestro öğretmenlik diplomasına sahip olmalıdırlar. Mimarlık ya da mühendislik derecelerinin olması gerekmektedir. Özerk topluluklar. İspanya eğitim sistemi bir dönüşüm ve gelişim sürecine girmiştir. İlkokul öğretmenleri genel derslere giren orta okul öğretmenleri ise tek bir derste uzmanlaşan öğretmenlerdir (eurydice. Kamu kuruluşlarındaki profesör ve öğretmenler genellikle devlet memurudur (eurydice. erdem ve kapasite ilkelerini garanti eden öğretim personeline yönelik yeni bir istihdam sisteminin oluşturulması.pntic.

Okullar. fazladan verilecek ders müfredatı ve ek aktiviteleri planma. belediye içerisinde okul konseyleri oluşturma. Okullar. eğitsel ve mali konularda özerktirler. devlet çapında genel değerlendirmeler yapmak. genel yönetimlerinde. Ünivesiteler.eğitimi ve terfisi gibi işlerde özerktirler. öğrenci kabul işlemlerinin ayarlanması. Her bir Özerk Topluluk kendi denetim servislerinin organizasyonundan ve çalışmalarından sorumludur. eğitimde uluslararası işbirliği politikalarını teşvik etmek ve araştırmaları koordine etmekle sorumludur. Ülkeye ait devlet denetim servisleri. amaçlarına ulaşmak için vakıf ve diğer tüzel kuruluşların oluşturulması. Kendi bölgelerinde idari sorumulukları. Özerk topluluklar. iyi eğitimsel ve yönetimsel uygulamaları teşvik etmek ve bilgi alış-verişini kolaylaştırmak. plânların ve programların onaylanması. akedemik ve mesleki kaliteyi düzenlemek. yüksek denetleme yapmak.2010). müfredat hazırlık çalışmaları. rehberlik hizmetleri.Aynı zamanda eğitimin genel planını yapmak. İspanya’da Eğitim Denetimi İspanya’da eğitim denetimi iki kademeli oluşturulmuştur. İspanya’da açılan yabancı okulların yasal temellerini oluşturmaktadır. personel hareketliliğini sağlamak için diğer kurumlarla işbirliği yapma ve müfredat programlarını sunma gibi konularda yetki ve sorumlulukları vardır (eurydice. öğretim mataryellerinin temin edilmesi. öğretim 17 . okulun yapılacağı yeri temin etme.2007). ders kitaplarının ve diğer materyallerin denetimini yapmak. eğitim sisteminin genel organizasyonunu oluşturmak. Yüksek Denetimin çalışma alanı. okullar için minimum gereksinimleri karşılamak. Ayrıca eğitim kurumlarının oluşturulması. okulların bakım ve onarımını yapma. Bunlar “ Yüksek Denetim” ve “Teknik Denetim” dir (Kasapçopur. kurulan konseyde özerk toplulukların okullarını da temisl etme gibi bir takım görev ve sorumlulukları vardır. personelin işe alımı.örgütsel. kendi bölgelerindeki okullarda tanısal değerlendirme yapmak. devlete ulusal ve uluslar arası istatistikleri ayrıntılı bir şekilde sağlamak için gerekli bilgileri temin etmek. öğrencileri desteklemek ve yol göstermek. eğitimi düzenleyen genel yasalara bağlı kalmak şartıyla . müfredat pragramında ispanyol dilini öğretmeyi garanti altına almak. Yerel yönetimler. okul yapmak. iyi eğitim yönetimi ve eğitimsel araştırmaları yayınlama ve göstergelerde şeffaflığı sağlamak için katkıda bulunmak. dil öğretimi ve öğrenme zorluğuna karşı haklarının korunması. uzaktan eğitim kurumlarının yapılarının dizaynı. diplomalar ve sertifikalar ile devlet kurslarının uygunluğunun kabulü.akademik ve mali konularda.Merkezi Hükümet. öğretim kademe ve servislernin ders durumlarının belirlenmesi. minimum çekirdek müfredatı hazırlamak. eğitim yetkisine sahip yedi özerk toplulukta kurulmuştur.

Eğitime ayrılan kamu fonlarının tutarı her yılın ulusal bütçesiyle belirlenir. okul konseyleri oluşturmak.Para aktarma iki şekilde yapılmaktadır. aileler okul malzemeleri. Hiçbir koşul altında bu ücretler eğitim bakanlığının belirlediği sınırı geçemez. Aileler aynı zamanda aile birliklerine ödenen gönüllü yardımlar vasıtasıyla okul malzemelerini yenilemek ve okul dışı faaliyetleri organize etmek için bağışta bulunabilirler (eurydice. Genel düzenlemeyi kabul eden okullar tamamen kamu fonları ile desteklenir ve bu okullarda eğitim ücretsizdir. diğer yandan eğitim sistemini değerlendirme ve kontrolu Teknik Müfettişlerin sorumluluğu altındadır. Aynı zamanda öğrencilere burs ve yardım sağlamakve özel okullara yardım yapmak için ayrılır. Bu servisler iki amaca yönelmiştir. Bu nedenle. 2010).İspanya’da ilköğretim ve ortaöğretim okullarının %70’i kamu fonlarıyla finanse edilir. kitap. Kamu fonları çoğunlukla eğitim bakanlığı ve her özerk toplumun eğitim oteriteleri tarafından sağlanır. eğitim kademelerinde eğitim sisteminin genel organizasyonunu kurmak vb birçok işin yapılmasına yardımcı olmak ve rehberlik yapmaktır. 2010). Özel okulların kamu yardımı alabilmeleri için şu kurallara uymaları gerekmektedir.ücretsiz eğitim vermek. öğretmenler için sürekli eğitim ve pedagojik destek sağlamak. Eğitimin Finansmanı İspanya'da Eğitim hem kamu hem de özel kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. Her üniversite devlet tarafından kendilerine ayrılan kaynakları yönetme hakkına sahiptir. yardımların temin edilmesi konularını kapsamaktadır. geriye kalan harcalamalar ailelerden alınan ücretlerle karşılanır. her özerk bölgede bir teknik denetim servisi faliyet göstermektedir.2007) Teknik denetim. kamu fonları harcamaların sadece bir kısmını kapsar.2007). Özerk Toplulukların farklı kademelerdeki müfredat özelliklerinin adaptasyonunu sağlamakta Eğitim Teknik Denetim Servislerinin görevleri arasındadır (Kasapçopur. Bireysel düzenlemeli okullarda. onlar 18 . Eğitim alanında kamu harcamaları öğretim ve öğretim dışı personellerin maaşlarından ve eğitim tesislerindeki bakımdan kaynaklanan giderleri kapsar. Diğer yandan müfredatlara uygun test kitapları ve diğer öğretim materyallerini ile zorunlu konu mataryellerini Devlet düzenine göre uygun müfredatla öğretilmesini sağlamak.Ancak. Zorunlu ve zorunlu olmayan eğitimin her ikisindede. Fonların hepsi sadece kamu eğitimi için ayrılmaz. taşıma ve kantin hizmetleri gibi harcamalar için para ödemek zorundadırlar. Bir yandan eğitim toplulukları ve yönetim kurullarının eğitim sisteminin kalitesini geliştirmek. Özerk bölgeleri de kapsayan yıllık devlet raporunu hazırlamak Yüksek Denetim Kurulunun görevleri arasındadır (Kasapçopur. Kamu üniversiteleri ekonomik ve mali özerkliğe sahiptirler.Özel fonlar ailelerden ve özel kurumlardan gelir.güvencesinin sağlanması. Okullar kendi ekonomik kaynaklarını yönetme hakkına sahiptir. genel ve bireysel olarak. öğretmenlerin işe alımında kontrollü prosüdürleri izlemek ve asgari standartlara uygun eğitim kalitesi sağlamak (eurydice. kamu okullarındaki gibi öğrencilere aynı giriş kriterlerini uygulamak.

113.516.6 366.013.1 329.114.7 1.285.496.7 551.3 1.565.0 46.7 13.015.154.172.452.941.6 8 615 Tablo 14.987. 2010) 46 452.197.0 19 .552.335.4 121.3 266.504.9 -202.775. Tablo 13.123.8 806.6 1.070. Eğitim Faaliyetlerine Göre Eğitimdeki Kamu Harcamalarının Dağılımı (2007 Yılı) Miktar (Bin Euro) Toplam Kamu Harcamaları Toplam Üniversite Dışı Eğitim Okulöncesi ve İlköğretim Ortaöğretim ve Mesleki Eğitim Özel Eğitim Uzmanlık Eğitimi Yetişkin Eğitimi Yurt Dışı Eğitimi Tamamlayıcı Hizmetler Telafi Eğitimi Ders Dışı Etkinlikler Öğretmen Eğitimi Eğitim Araştırmaları Genel Yönetim Diğer Çeşit Yüksek Eğitim Üniversite Eğitimi Mesleki Eğitim Toplam Hibe ve Yardımlar Üniversite Ücretleri Muafiyeti 46.8 1.0 9.268.3 13.6 143.246.465.759.0 32. 2007 Yılında Eğitim Harcalamaları yıllık bütçeyi kendi Miktar (Milyon EURO) Kamu Harcamaları Aile Harcamaları (Eurydice.561. 2010).760.549.604.üniversite sosyal konseyi tarafından onaylanmış proğramlarında bulundurmalıdırlar (eurydice.0 927.

Sınırlama yok. İspanya okul öncesi eğitim çocuk Türkiye’de okulöncesi eğitim 3 yaşından doğduktan sonra başlar( 0 yaştan sonra başlar. 4 yıl olup İspanyada Ortaöğretim 4 yılı zorunlu 2 Türkiye’de ortaöğretim yılı gönüllü olmak üzere toplamda 6 zorunlu değildir. yapılmaktadır.504. yıldır. öğretim programın yapar Aileler çocuklarını istedikleri okullara Okullara adrese kayıt yaptırabilir. Türkiye’de ilköğretim 8 yıldır. Her özerk bölge bakanlık tarfından Eğitim programlarını bakanlığın kendisi belirlen genel standartlara göre kendi hazırlar. dayalı kayıt 20 . sınavı yapılmaktadır. Türkiye Türkiyede zorunlu eğitim 8 yıldır. İspanya’da üniversiteye girişte Türkiye’de üniversiteye girişte ÖSYM Bakalorya (olgunluk diploması ) şartı ve tarafından düzenlenen üniversiteye giriş üniversiteye giriş sınavı vardır.Harcama Dışı (Eurydice.0 İspanya Eğitim Sistemiyle Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması İspanya İspanyada zorunlu eğitim 10 yıldır. 2010) 3. itibaren) İspanya’da ilköğretim 6 yıldır.492.

Eğitimin yönetimi bakanlık ve özerk Merkeziyetçi bölgeler tarafından paylaşılmış. Çeşitli yetkilere sahip okul kuruları var Ortaöğretimde Bakalorya sertifikası verimektedir. 21 . İspanya Meslek eğitim meslek liselerinde verilir Eğitimden genel olarak Eğitim ve Bilim Baknı sorumlu Bölge ve yerel örgütlenmiş Üniversitelerden Bakanlığ sorumlu idareler Eğitim ve Türkiye Meslek eğitim meslek liselerinde verilir Eğitimden genel olarak Bakanı sorumlu Milli Eğitim şeklinde İller şeklinde örgütlenmiş Bilim Üniversitelerden özerk bir kurum olan YÖK sorumlu Okul kurulları yok. Eğitimin denetimini her özerk bölge Ortaöğretim kurumları bakanlık kendisi yapmaktadır. ilköğrtim okulları taşra örgütleri tarafından yapılmaktadır. tarafından. bir yönetim Her İl’in il millieğitim müdürü vardır ve bakanlık tarafından atanır.İlköğretimde haftalık ders saati 25 tir. (Olgunluk) Türkiye’de böyle bir uyuglama yok. uygulanmaktadır. Her özerk bölgenin kendi bakanı vardır ve seçimle iş başına gelir. İlköğretimde haftalık ders saati 30’dur.

tr) Denetimi Kıyar.KAYNAKÇA Balcı.01.gov. Yayıncılık Karşılaştırmalı Avrupa Eğitim Birliği Sistemleri.eurydice. ( ahmetk@meb.com (Erişim.2011) http://www. N (2010).2010) http://www. A(2007).es (Erişim: 08.01.org ( Erişim.ansiklopedika. 20.haritalar. A.islamseli.2011) http://tr.pntic. 10.mec.wikipedia.11.org/wiki/İspanya (Erişim:08.11.2011) 22 .org/İspanya ( Erişim.com (Erişim: 10.com) http://www.(2007).2011) http://alerce.01. (necatikiyar@hotmail.01.2010) http://www. Ülkelerinde Ankara Eğitim :Pegem A Kasapçopur. Ülkelerin Eğitim Sistemleri. 08.