Ce este marketingul?

La ora actuală, după 18 ani de tranziţie în care cuvântul marketing a devenit popular în Moldova aproape în toate sferele de activitate, dacă lansezi într-un grup de antreprenori întrebarea “Ce este marketingul”?, cu toată siguranţa, aproape toţi membrii lui vor da câte un răspuns. Dar, de regulă, nu acelaşi. Unii vor spune: “E arta de a vinde”, alţii vor afirma: “înseamnă să te faci cunoscut” sau “E studiul pieţei”. “Ba e una din funcţiile managementului”, sau „o artă”, sau „o filosofie”... Alţii vor face o formulare mai complexă, care le înglobează pe toate celelalte, având şi ceva în plus. Iar dreptatea este de partea tuturor. Pentru că marketingul este o ştiinţă complexă, interdisciplinară, cu un grad de aplicabilitate foarte ridicat, care, în mod cameleonic, îşi racordează continuu metodologia şi instrumentarul la cerinţele timpului prezent. De-a lungul evoluţiei sale el şi-a extins permanent, în mod adaptiv, aria de acţiune, pornind de la secvenţialitatea unui domeniu îngust şi ajungând astăzi, la o abordare sistemică. Startul în elaborarea celor dintâi teoretizări a fost dat de problemele de distribuţie întâmpinate în sectorul economiei agrare şi dorinţa de a optimiza vânzările. De altfel, tot în legătură cu lansarea producţiei agrare apare pentru prima dată şi termenul „marketing”. Expresia “diferite metode de marketing al bunurilor” figurează în Buletinul Universităţii Michigan din 1902, unde o atare denumire făcea referire la obiectul unui curs universitar. Termenul provine de la “market” care înseamnă piaţă şi de la verbul “to market” – care înseamnă a desfăşura tranzacţii de piaţă. A fost preluat fără traducere în toate limbile. De-a lungul vremii, s-au formulat numeroase definiţii, în funcţie de stadiul de evoluţie al acestei noi discipline şi de raporturile ei cu practica într-o perioadă de timp sau alta. Evoluţia definiţiilor În 2004, Asociaţia Americană de Marketing (AMA) oficializează o nouă definiţie. Acest fapt reflectă schimbările de concept făcute de-a lungul timpului şi marchează începutul unei noi etape de dezvoltare. Prima definiţie oficială a fost adoptată în SUA, în 1935, de către Asociaţia Naţională a Profesorilor de Marketing – organizaţie-predecesor al AMA. Apoi, în 1938, aceasta din urmă (înfiinţată în 1937) unifică definiţiile date până atunci într-una care serveşte ca punct de reper oficial, timp de 50 de ani, până în 1985. Philip Kotler, face o distincţie netă între modurile de definire a marketingului, aducâd în prim-plan o dublă perspectivă de evaluare: una socială, şi una managerială. Pentru că, deşi a pornit de la un fundament strict comercial, în cei aproape 100 de ani de existenţă, marketingul şi-a dovedit pe deplin utilitatea atât în activităţile economice propriu-zise, cât şi la nivel micro şi macrosocial. Aşadar, în 1992, Kotler contrapune definiţiei Asociaţiei Americane de Marketing (AMA) din 1985, una proprie, care apropie marketingul de sfera socială, conferindu-i alte valenţe. Definiţii AMA Definiţii Philip Kotlerer 2000 În cea de-a 10 ediţie a cărţii “Managementul marketingului” din 2000, această definiţie apare într-o formulă perfecţionată faţă de cea din 1992, care îi conferă marketingului statutul de element principal al mecanismului social:

2004 Marketingul este o funcţie organizaţională şi un ansamblu de procese pentru crearea, oferirea şi transmiterea de valoare consumatorilor şi pentru administrarea relaţiilor cu clienţii în aşa fel, încât şi organizaţia şi partenerii să aibă

atenţia este concentrată pe produs. bunuri şi servicii. orientarea spre vânzări. funcţiile marketingului căpătând prioritate şi. se pune un accent deosebit pe cercetările de marketing. Satisfacerea necesităţilor şi dorinţelor acestuia este principalul scop al oricărui demers de marketing. Începe în jurul lui 1930 şi continuă până după cel de-al doilea război mondial. orientarea spre piaţă şi orientarea spre marketingul societal. Orientarea spre piaţă Începe în anii ’50 ai secolului XX şi este cunoscută ca fiind etapa “noului concept de marketing”. când. marcate de orientări specifice. fără a se acorda o atenţie deosebită cerinţelor pieţei. a volumului de producţie. Sunt stimulaţi intermediarii şi creşte importanţa serviciilor de vânzări din cadrul întreprinderilor. a lui “vindem ce se cere”. Se dă prioritate procesului de producţie şi. implicit. se vor putea orienta corect acţiunile firmei. “Vindem ce producem” ar putea fi deviza acestei perioade sau “Cum să vindem cât mai mult”. pentru un design mai bun. Clientul ajunge în centrul atenţiei întreprinderilor. Drept urmare. Orientarea spre producţie Marchează perioada ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea. Marketingul este un proces social prin care indivizii şi grupurile obţin ceea ce le trebuie şi îşi doresc prin crearea. Numai cunoscând ce anume vrea consumatorul. stabilire a preţului. Se dă o importanţă din ce în ce mai mare publicităţii. respectiv: orientarea spre producţie. Orientarea spre vânzări Accentul se pune pe creşterea vânzărilor. în scopul derulării unor schimburi care să satisfacă obiectivele individuale şi organizaţionale Periodizări Dacă până la sfârşitul secolului XX majoritatea istoricilor făceau referire la trei perioade distincte de dezvoltare a marketingului. ele devenind premisa de la care se porneşte în alcătuirea ofertei. promovare şi distribuţie a unor idei. extinzându-se până la începulul anilor ’30 ai secolului următor. Are loc integrarea activităţilor întreprinderii în scopul satisfacerii clientelei. într-un timp cât mai scurt.beneficiu. noi valenţe la nivel managerial. pe îmbunătăţirea calităţii acestuia. Se practică tehnici de vânzare agresive. Orientarea spre marketingul societal 1992 Marketingul reprezintă mecanismul economic şi social prin care indivizii sau grupurile satisfac nevoile şi dorinţele semenilor prin mijlocirea producerii şi schimbului de bunuri şi servicii . care au menirea să aducă un venit cât mai mare. oferirea şi schimbul liber de produse şi servicii purtătoare de valoare. cum şi unde. pentru achiziţia de echipament mai performant. 1985 Marketingul este procesul de planificare şi execuţie a operaţiunilor de concepţie. în anul 2006 se discută în mod firesc despre patru mari blocuri temporale. Este epoca sloganului “Ce putem face mai bine?” pentru: creşterea capacităţilor firmei. implicit.

rădăcinile. deviza actuală este: “De ce consumatorii au nevoie. în anii ’80. la beneficiul rezultat din satisfacerea dorinţelor şi necesităţilor acestuia. de fapt. ce fac şi cum poate beneficia societatea”? Acestea sunt periodizările şi respectiv. Dar este vorba. Este de fapt. Dacă etapa precedentă pune accentul pe a şti “de ce anume consumatorii au nevoie. El păstrează ideea de acţiuni “pro consumator”. când problematica mediului începe să fie adusă. nu numai la consumator şi. ce doresc şi ce fac”. orientările unanim acceptate astăzi la nivel global . din ce în ce mai des. în prim-plan.Marketingul societal se ridică la rangul de orientare la intersecţia dintre milenii. o extensie a conceptului din etapa precedentă. Această nouă orientare este puternic influenţată de teoriile şi acţiunile care vizează ecologia şi dezvoltarea durabilă. Ea îşi are. ce doresc. totodată. şi de o nouă filosofie a întreprinderilor care trebuie să se gîndească la interesele societăţii pe termen lung. respectiv. dar nu centrează atenţia numai pe acesta. marcată de acceptarea marketingului ca element element de bază al mecanismului social.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful