P. 1
KONSEP TAMADUN

KONSEP TAMADUN

|Views: 385|Likes:

More info:

Published by: Siti Shuhaida Benjamin on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 Pendahuluan
 • 1.1.1 Istilah Umran dan Hadarah
 • 1.2 Masyarakat Maju
 • 1.3.1 Penempatan kekal
 • 1.3.2 Revolusi Pertanian
 • 1.3.3 Stratifikasi Sosial
 • 1.3.4 Kehidupan beragama
 • 1.3.5 Urbanisasi
 • 1.3.6 Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi
 • 1.3.7 Sistem Tulisan
 • 1.3.8 Organisasi Politik Dan Pemerintahan
 • 1.4.1 Definisi Tamadun Islam:
 • 1.4.2 Aspek-aspek Penting Tamadun Islam
 • 1.4.3 Asas Tamadun Islam
 • 1.4.4 Sumber Tamadun Islam
 • 1.4.5 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam
 • 1.4.6 Matlamat Tamadun Islam
 • 1.5.1 Sejarah Tamadun Barat
 • 1.5.2 Perbezaan Tamadun dan Tamadun Islam
 • 1.6.1 Keagamaan
 • 1.6.2 Nilai-nilai akhlak
 • 1.6.3 Politik dan pemerintahan
 • 1.6.4 Sosial
 • 1.6.5 Ekonomi
 • 1.6.6 Penguasaan bidang keilmuan
 • 2.0 Pendahuluan
 • 2.1.1 Kepimpinan
 • 2.1.3 Kedudukan Geografi
 • 2.1.5 Perdagangan
 • 2.1.6 Misi Politik
 • 2.2.1 Teologi/ketuhanan dan kerohanian
 • 2.2.2 Undang-undang atau peraturan hidup bermasyarakat
 • 2.2.3. Etika
 • 2.3.2 Nilai-Nilai Universal Asia
 • 2.3.3.1 Berlandaskan idea keagamaan
 • 2.3.3.3 Menekankan Tatacara dan Etika Dalam Kehidupan
 • 2.3.3.4 Mementingkan kebijaksanaan kepemimpinan
 • 2.3.3.5 Menghargai alam sekitar
 • 2.4 KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA
 • 3.0 PENDAHULUAN
 • 3.1.2 Tamadun Melayu
 • 3.1.3 Nilai-nilai Asas Kemelayuan
 • 3.2 Kedatangan Islam ke Alam Melayu
 • 3.3.2 Peranan Pembesar/pemimpin
 • 3.3.6. Pendakwahan
 • 3.4 Pencapaian Tamadun Melayu
 • 3.5 TAMADUN MELAYU TERAS TAMADUN MALAYSIA
 • 3.6.1 Definisi Islam Hadhari
 • 3.6.2 Asas-Asas Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari
 • 3.6.3 Ciri-ciri Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari
 • 3.6.4 Sumber Manhaj Islam Hadhari
 • 3.6.5 Matlamat Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari
 • 3.6.6. Realiti Penghayatan Islam Di Kalangan Masyarakat Muslim Kini
 • 3.6.7 Tujuan Syari`at Islam Diwahyukan (Maqasid al-Syari`ah)
 • 3.6.8 Cabaran-cabaran Yang Terpaksa Dihadapi
 • 3.6.9 Sepuluh Prinsip Islam Hadhari

KONSEP

TAMADUN

1.0

Pendahuluan

Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah „civilization‟ dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan kebudayaan. Ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau. Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabi dan rasul. Pembentukan masyarakat bertamadun menurut acuan Pencipta manusia adalah tujuan utama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk meluruskan jalan kehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang bertamadun. Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki seluruh tingkat kemajuan kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia membina tamadun. Menurut Islam, tamadun sesebuah bangsa itu akan terbina apabila wujudnya nilai-nilai baik dan mulia dalam sesebuah masyarakat. Seandainya sesebuah masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau menyalahi matlamat utama pembinaan tamadun, maka masyarakat tersebut akan mengalami zaman keruntuhan.

1.1

Peristilahan

Tamadun

Peristilahan tamadun yang sering memenuhi diskusi para sarjana ketamadunan terdiri daripada istilah-istilah berikut: • „Umran • Hadharah • Madaniyah • Tamadun • Civilization • Peradaban 1.1.1 Istilah Umran dan Hadarah

Istilah umran dan hadarah diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (14M) dalam karya beliau yang terkenal berjudul Muqaddimah. Beliau menggunakan dua istilah ini untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun. Istilah umran digunakan untuk menerangkan sifat-sifat fizikal tamadun; iaitu kawasan tanah yang didiami secara tetap dan aspek-aspek pembangunan yang wujud di satu-satu kawasan. Manakala hadarah pula merujuk kepada kehidupan yang menetap (M.A.J. Beg, 1982a, , 1982b). Oleh itu, istilah umran digunakan untuk maksud pembangunan dan kuantiti penduduk sebagai hasil daripada kewujudan tamadun. Ini bermakna apabila organisasi sosial terbentuk maka bilangan penduduk bertambah besar. Sehubungan itu, tamadun akan terhasil. Ibn Khaldun juga menentukan beberapa kriteria utama masyarakat yang bertamadun. Antaranya seperti berikut: • Aspek keagamaan • Organisasi sosial

• • • •

Sistem Sistem Aspek kesenian – senibina, seni

perhubungan perundangan Bandar khat dll.

Ibn Khaldun tidak meninggalkan peranan agama dalam pembentukan masyarakat bertamadun. Malah bagi beliau, agama memainkan peranan penting. Demikian juga peranan penting yang dimainkan oleh sistem perundangan kerana sistem ini mampu menghasilkan keadilan. Nilai keadilan amat besar pengaruhnya dalam menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun. Bandar juga merupakan salah satu asas yang penting dalam pembinaan masyarakat yang bertamadun kerana kota atau bandar merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan. Oleh itu, pembangunan bandar mestilah menggunakan perancangan yang baik dan rapi. Antara faktor penting yang mesti diambilkira dalam perancangan sesebuah bandar adalah seperti berikut: • Udara yang bersih • Kemudahan asas yang lengkap seperti terusan sebagai jalan perhubungan • Sumber makanan asasi • Berhampiran dengan sumber binaan • Kawasan penternakan (M.A.J. Beg, 1982a; 1995) . 1.1.2 Istilah Madaniyah Istilah madaniyah diperkenalkan oleh Muhammad Farid Wajdi (19M) dan Syeikh Muhammad Abduh (20M) (M.A.J. Beg, 1982b). Istilah ini juga merujuk kepada makna tamadun. Perkataan madaniyah diambil daripada perkataan madinah yang bermaksud bandar, kota atau city. Kota merupakan pusat peradaban atau tamadun. Ini jelas menunjukkan kaitan yang rapat antara keempat-empat perkataan ini. Keempat-empat perkataan ini juga sama dengan maksud perkataan civitas dalam bahasa Latin. Oleh itu, civitas dan madinah menjadi pusat dan lambang kemunculan tamadun. 1.1.3 Istilah Tamaddun Istilah tamaddun yang mempunyai maksud yang sama dengan civilization telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan, seorang penulis Arab (M.A.J. Beg, 1982b). 1.1.4 Istilah Civilization Dalam bahasa Inggeris, istilah yang digunapakai untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun ialah civilization. Istilah ini diambil daripada perkataan Latin civitas yang bermaksud kota, di mana kota merupakan salah satu faktor penting kewujudan sesebuah tamadun (Beg, 1982). Civilization juga dihubungkan dengan perkataan civil yang bermaksud keadaan masyarakat yang mempunyai tahap kehidupan yang tinggi (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003). Para sarjana barat pula telah memberi beberapa gambaran berikut bagi masyarakat yang bertamadun. i. Collingwood: Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mencapai tahap kehidupan civil iaitu kehidupan sopan. Masyarakat civil ini akan melahirkan masyarakat bandar iaitu masyarakat yang mempunyai kehalusan budi. ii. Samuel Johnson: Masyarakat yang bertamadun ialah suatu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan biadab (barbaric). Masyarakat ini telah mencapai tahap kesopanan yang tinggi. iii. Gordon Childe (sejarawan): Pencapaian material adalah lambang ketamadunan. Civilization mempunyai persamaan dengan revolusi perbandaran. Pengukuran tamadun adalah berdasarkan kepada kewujudan bandar. Beliau menyamakan erti tamadun dengan revolusi bandar kerana apabila berlakunya revolusi bandar di satu-satu kawasan, maka akan lahirlah satu tamadun baru di kawasan berkenaan. iv. Edward L. Farmer: Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang memiliki unit kebudayaan yang besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi. Beliau juga memasukkan beberapa ciri berikut bagi menggambarkan masyarakat yang bertamadun iaitu: • Penempatan kekal • Revolusi pertanian

• • • • •

Stratifikasi Kewujudan Pengkhususan Sistem

sosial agama Urbanisasi kerja tulisan.

v. Darcy Riberio (Ahli antropologi): Proses kehidupan bertamadun melibatkan aspek-aspek berikut: • Penyebaran teknologi pertanian – berakhirnya corak kehidupan nomad. • Wujud aktiviti perternakan dan pengkhususan kerja berasaskan kelompok kemahiran. • Revolusi bandar – pertumbuhan bandar dan negara, wujud stratifikasi sosial. • Penggunaan peralatan tembaga dan gangsa. • Wujudnya sistem tulisan, angka, kalendar dan lain-lain. • Revolusi pengairan • Revolusi penghasilan inovasi teknologi berasaskan besi • Revolusi penternakan • Revolusi perdagangan • Revolusi teknologi • Revolusi industri vi. E.B. Taylor (ahli antropologi): Tamadun merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang diusahakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. vii. Albert Schwetzer (ahli falsafah Jerman): Tamadun merupakan keseluruhan kemajuan hasil daripada tindakan dan pemikiran manusia yang membawa kepada penyempurnaan kerohanian seseorang individu (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003; M.A.J. Beg, 1982b). 1.1.5 Istilah Peradaban Peradaban merupakan istilah dalam bahasa Melayu yang sering dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Menurut Kamus Dewan, masyarakat yang beradab atau bertamadun ialah masyarakat yang memiliki tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Tamadun dinyatakan sebagai satu keadaan masyarakat yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sama ada aspek sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi (Kamus Dewan, 2002). Pada dasarnya, istilah-istilah di atas merujuk kepada satu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian iaitu material dan spiritual dalam kehidupan. Kedua-dua pencapaian ini membentuk pencapaian asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Antara pencapaian tersebut ialah seperti berikut: • Kehidupan beragama ? Pembentukan kota sebagai pusat pemerintahan atau pembinaan tamadun. ? Kehidupan menetap. ? Kemunculan dan perkembangan ilmu dan kemahiran. ? Tahap kehidupan yang tinggi iaitu kehidupan hadarah bukannya badawah. ? Kemajuan rohani dan jasmani.

1.2

Masyarakat

Maju

Pada masa kini, penggunaan istilah masyarakat maju lebih dominan daripada istilah masyarakat bertamadun. Masyarakat maju diertikan sebagai masyarakat yang mempunyai tahap kemajuan sains dan teknologi serta ekonomi yang berasaskan perindustrian. Justeru itu, muncul beberapa istilah khusus untuk menggambarkan tahap kemajuan sesebuah negara yang diukur dari aspek pembangunan. Pencapaian ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu: * Negara-negara maju (yang telah membangun). Antara negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah: ? Amerika Syarikat ? Britain ? Perancis ? Kanada

? ? ?

New

Australia Zealand Jepun

* Negara-negara yang mempunyai ekonomi yang stabil dan pembangunan yang pesat dalam jangka masa yang agak lama seperti: ? Republik Rakyat China ? Mexico ? India ? Malaysia ? Thailand. * Negara-negara yang mempunyai rekod pembangunan yang kurang pesat, iaitu: ? Benua Afrika ? Amerika Tengah ? Wilayah-wilayah Caribbean (kecuali Jamaica dalam kategori kedua) ? Arab ? Asia Tenggara (kecuali Singapura – kategori pertama, Filipina, Malaysia, Brunai dan Thailand – kategori kedua). 76% negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini. Oleh sebab itulah negara–negara ini disebut juga sebagai negara „Two-Thirds World‟ kerana ? daripada negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini iaitu negara yang tidak membangun.(Wikipedia) * Negara-negara yang tidak membangun atau negara yang sentiasa berhadapan dengan siri peperangan yang panjang atau suasana politik yang tidak stabil. Negara-negara ini di sebut juga sebagai „failed states‟. Antara negara-negara tersebut ialah : ? Haiti ? Somalia ? Sudan ? Burma ? Korae Utara (Wikipedia). Selain ? ? ? ? ? itu, pembahagian negara juga Negara-negara Negara-negara Negara-negara Negara-negara Negara-negara dibuat berdasarkan Dunia Dunia Dunia Dunia Dunia pengkelasan dunia iaitu: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima

Negara-negara Dunia Pertama disebut juga negara yang telah membangun (Developed countries) seperti negaranegara Liberal Barat. Negara-negara Dunia Pertama ialah negara yang mempunya pencapaian yang tinggi dalam semua aspek, seperti berikut: ? Kemudahan infrastruktur yang moden (fizikal dan institusi) ? Tahap kehidupan ? Most Economically Developed Countries (MEDCs) ? Negara-negara perindustrian ? Pendapatan per kapita ? Human Development Index (HDI) ? Gross Domestic Product (GDP) per kapita Negara-negara Dunia Kedua ialah negara-negara Kesatuan Soviet (USSR). Walau bagaimanapun istilah ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1991 apabila USSR runtuh dan negara-negara dibawah kesatuannya berjaya mendapat kuasa otonomi masing-masing. (Wikipedia). Istilah Negara-negara Dunia Ketiga mula digunakan oleh seorang ahli demografi bernama Alfred Sauvy yang merujuk kepada Third Estate. Kebanyakan negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara-negara yang mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Negara-negara ini disebut juga sebagai negara yang sedang membangun (Developing Countries), The South. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara yang mempunyai kriteria berikut:

Penempatan kekal memungkinkan pembinaan kota dan bandar. Mesir viii. matlamat hidup hari ini yang bertumpu pada aspek ekonomi dan keselesan hidup mengukuhkan penggunaan istilah masyarakat maju. sumber tenaga. tetapi istilah yang signifikan dari segi penggunaannya ialah “negara membangun” dan “negara yang sedang membangun” atau Third World. 1. Semua negara dan masyarakat di dunia enggan di kategorikan sebagai sebagai masyarakat mundur. Penempatan kekal akan dipilih berdasarkan lokasi yang mempunyai ciri-ciri . stratifikasi sosial.Pendapatan per kapita yang rendah ? Pertumbuhan penduduk yang tinggi (Wikipedia).1 Penempatan kekal Penempatan kekal merupakan salah satu perkara asas dalam mewujudkan masyarakat bertamadun.3 CIRI-CIRI TAMADUN Masyarakat yang bertamadun memiliki beberapa ciri yang menggambarkan masyarakat maju. Walaupun terdapat beberapa istilah yang digunapakai. 1. perbankan. ? Indeks Pembangunan Manusia yang rendah (Human Development Index – HDI) . menaikkan taraf hidup dan memberi peluang untuk membuat keputusan di peringkat antarabangsa. Hal ini bertambah kukuh dengan adanya teknologi canggih ciptaan barat seperti teknologi komputer yang menjadi tunggak asas pelebaran teknologi maklumat ke seluruh dunia. Pakistan v. organisasi politik dan pengkhususan kerja. ? Perkembangan sektor perindustrian yang tidak setara dengan perkembangan penduduk. membuka ruang untuk hubungan dagang. Bermula dari kota dan bandar muncul pula unsur-unsur pembentukan tamadun yang lain.3. sains dan teknologi. penjagaan kesihatan. urbanisasi. (Wikipedia) Ukuran klasifikasi negara-negara ini kepada beberapa blok adalah berdasarkan beberapa pencapaian berikut: ? Tahap pembangunan ekonomi yang rendah. pertanian. sistem tulisan. kehidupan beragama. revolusi pertanian. sebaliknya mereka lebih bersedia diberi sandaran sebagai masyarakat maju apatah lagi masyarakat moden. Malaysia iv. pembangunan manusia. ? Tahap hidup yang rendah – Dari segi pencapaian pendidikan. Turki vii. Iran ii. dll. Indonesia iii. ? Negara yang tidak berasaskan perindustrian tetapi berasaskan pertanian dan penternakan. Nigeria Antara objektif pengenalan D-8 ialah untuk meletakkan negara-negara dalam ekonomi dunia. Antaranya ialah penempatan kekal. Kerjasama utama termasuklah dalam pengurusan kewangan. Bangladesh vi.? Less Developed Countries (LDCs) ? Least Economically Developed Countries (LEDCs) ? Undeveloped Nations ? Non-Industrialized Nations Or Not Technologically Advanced As OECD Countries (Organisation for Economic Co-operation and Development) ? Tahap kehidupan yang rendah ? Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang sederhana ke rendah Negara-negara yang sedang membangun meliputi 8 buah negara Islam yang disebut Developing 8 (D-8 atau Developing Eight) iaitu: i. Selain itu. pembangunan luarbandar. Dominasi istilah “negara atau masyarakat maju” berbanding istilah “tamadun” amat berkait rapat dengan kejayaan barat mendominasi kemajuan dunia keseluruhannya dari pelbagai aspek. persekitaran dan kesihatan.

Perkembangan ekonomi selanjutnya yang banyak berkaitrapat dengan teori kapitalisma melahirkan golongan pedagang yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat kerana mereka merupakan golongan yang boleh mencorak masyararakat ke arah masyarakat maju. tuan-tuan kilang merupakan golongan atasan yang mempergunakan sepenuhnya buruh atau pekerja kilang. Dalam masyarakat perindustrian hal ini tetap berlaku.3. Sebagai contohnya. Dalam sistem ini. sebaliknya negara-negara kecil yang telah mempunyai kuasa otonomi masing-masing. Aktiviti tuan-tuan kilang bertambah rancak apabila wujudnya sistem kapitalisma di Barat yang memberi hak kebebesan individu. Beberapa tuan tanah telah membentuk satu kelompok golongan atasan. golongan atasan merupakan golongan minoriti. Revolusi ini juga mampu meningkatkan taraf kehidupan melalui kegiatan berikut: • Pengumpulan kekayaan daripada hasil perkembangan industri pertanian dan penternakan.3. pertanian. Kini Soviet Union bukan lagi satu kesatuan negara. Kewujudan stratifikasi sosial dalam masyarakat bertamadun berdasarkan pembahagian tugas dan tanggungjawab secara tidak langsung. Pengkelasan masyarakat seperti ini telah melahirkan satu sistem kelas masyarakat yang di kenali dengan feudalisme. 1. Revolusi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan dalam tamadun. Semua rakyat adalah sama.A. Stratifikasi sosial dalam bentuk ini dapat mengatasi pergolakan masyarakat yang dicetuskan oleh tuan-tuan kilang.4 Kehidupan beragama Kehidupan beragama merupakan salah satu ciri masyarakat bertamadun. stratifikasi sosial pasti wujud. sementara buruh sebagai golongan pekerja atau hamba yang membentuk golongan bawahan. Walau apapun bentuk kelas dalam masyarakat. Hal ini bukan sahaja wujud semasa lahirnya Tamadun Islam yang menjadikan agama sebagai teras masyarakat bertamadun. Pemilikan tanah melahirkan golongan pemilik atau tuan tanah yang kuat berusaha dan berpengaruh. 1. Stratifikasi sosial baru yang dianjurkan oleh Karl Marx memberi kuasa kepada negara. Rakyat berkerja untuk negara.3. penternakan. Stratifikasi sosial baru yang muncul di Barat telah memberi satu pergolakan dalam masyarakat yang mendorong kepada pemikiran baru Karl Marx yang berusaha untuk mencorakkan satu stratifikasi sosial yang tidak memberi kebebesan hak individu. bukan individu . Buchanan pula menyebut wujudnya upacara agama yang kompleks adalah ciri-ciri kerahiban (Azhar Hj Mad Aros dll. Tamadun India di Lembah Indus.2 Revolusi Pertanian Revolusi pertanian merubah pertanian sebagai satu sumber sara hidup kepada pertanian bentuk komersil. bukan untuk tuan-tuan tanah atau tuan-tuan kilang. Manakala sarjana Barat yang turut memasukkan aspek agama sebagai salah satu ciri masyarakat bertamadun ialah Edward L.3 Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial turut menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat bertamadun. sementara golongan bawahan merupakan golongan majoriti. Namun dalam pengalaman Soviet Union. Pemikiran Karl Marx dikenali dengan komunisma.berikut: • Kemudahan perhubungan • Tanah yang • Kawasan seperti subur yang lembah bagi sungai dan pesisir pantai mewujudkan revolusi selamat untuk atau telok. Dalam tamadun Islam. 1. Tamadun Sumeria di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates. Contoh penempatan kekal pada sejarah awal masyarakat bertamadun ialah Tamadun Mesir yang bertempat di Lembah Sungai Nil. Dengan kata lain. Ini dapat dilihat dengan adanya perkara berikut: • Kepercayaan . namun tamadun silam juga banyak membuktikan aspek agama wujud dalam pembinaan tamadun. hanya bentuk dan hak dalam masyarakat yang berbeza. 2003). stratifikasi soisal komunisma yang dianjurkan oleh Karl Marx menemui jalan buntu. Farmer manakala R. Tamadun Cina di Lembah Sungai Kuning dan Tamadun Melayu di pesisir Selat Melaka dan Selat Sunda. • Revolusi pertanian adalah pra syarat penting mewujudkan peluang pekerjaan bagi menambah produktiviti dan melahirkan revolusi perdagangan. Ibn Khaldun menetapkan aspek ini sebagai perkara asas. stratifikasi sosial bentuk ini masih tetap melahirkan pergolakan yang lebih dahsyat. Dalam lembaran sejarah Barat. pengkelasan masyarakat bermula dengan pemilikan tanah pertanian yang mewujudkan penempatan kekal dan seterusnya dapat mengumpul kekayaan.

Sistem tulisan lahir dan berkembang berdasarkan perkembangan sesebuah tamadun.3.3. Sistem tulisan dapat dilihat pada tugu-tugu peringatan. makam. 1.• • 1. sistem tulisan adalah dalam bentuk simbol. Justeru itu.7 Sistem Tulisan Tulisan merupakan salah satu bukti penting kewujudan sesebuah tamadun yang dapat dipelajari dan disaksikan oleh genarasi kemudian. • Institusi keagamaan • Institusi pendidikan • Institusi pemerintahan • Institusi ekonomi. Antara bentuk pemerintahan yang wujud dalam tamadun ialah: • Homogeneous (serba sama). Kesatuan politik dan budaya mewujudkan keutuhan tamadun. 1. muncul juga perkembangan yang meningkatkan daya kreativiti dan karya-karya estetika seperti berikut: • Seni lukis • Seni ukiran • Seni hiasan • Seni tenunan dan anyaman • Seni seramik 1.3. wang syiling dan lain-lain. lembaran kertas. Maka dengan ini akan wujudlah pelbagai aktiviti berdasarkan bidang khusus. urbanisasi merupakan salah satu ciri tamadun kerana bandar bertindak sebagai pusat pertemuan dan kegiatan masyarakat. bangunan keagamaan. Antara bidang yang muncul pada tahap awal adalah seperti berikut: • Perkapalan • Pembinaan pelabuhan dagang • Penyediaan mata wang • Penciptaan alat pengangkutan Selain mencetuskan kemahiran teknologi.8 Organisasi Politik Dan Pemerintahan Kewujudan sistem politik dan pemerintahan merupakan ciri yang perlu ada dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun. Kuasa pemerintah dalam bentuk ini tidak dipersoal oleh rakyat. Pada peringkat awal. Kemunculan kota telah mewujudkan beberapa aspek dan institusi penting dalam pembinaan tamadun seperti berikut: • Penempatan kekal • Pembentukan pusat pemerintahan iaitu kota. Kelahiran kota dan negara adalah hasil daripada revolusi bandar. Contohnya. lahirlah inovasi dan daya kreativiti serta pengkhususan kerja. dan seterusnya berkembang membentuk sistem nombor dan tulisan. Oleh itu. muncul juga kerajaan yang berbentuk “negara kota” atau city-state. . Antara bidang yang muncul pada tahap awal masyarakat bertamadun adalah seperti berikut: • Perekonomian • Pertukangan • Seni bina • Teknologi logam Perkembangan ini melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang. kerajaan dan pertumbuhan tamadun.6 Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi Peningkatan dalam kehidupan memberi kesan kepada peningkatan keperluan untuk memenuhi kehidupan.5 Pemikiran tentang Peninggalan kuasa ghaib yang bangunan mengawal kehidupan keagamaan Urbanisasi Kewujudan bandar atau kota yang menjadi pusat tamadun mencetuskan proses pembandaran atau urbanisasi. Revolusi bandar merupakan salah satu proses yang amat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bertamadun.3. Dalam tamadun silam.

Kemajuan Tamadun Islam tidak terbatas hanya kepada kemajuan kebudayaan semata-mata. kesenian. kemajuan (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun.4 KONSEP TAMADUN ISLAM Konsep Tamadun Islam menyentuh beberapa aspek yang menetapkan world view Tamadun Islam. Aspek-aspek tersebut adalah seperti berikut: 1. Malah ia merupakan kemajuan yang berjalan serentak dengan kerohanian. Beliau mengambil contoh pencapaian tamadun yang telah di asaskan oleh Rasulullah SAW. Professor Syed Naquib Al-Attas Beliau telah mentafsirkan Tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.4. Pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan yang dibangunkan oleh manusia berjalan selaras dengan konsep Islam sebagai al-Din. • Monarchy atau beraja. Prof. A. peradaban Islam tulen yang menjadikan Islam sebagai sumber. perubatan. Aimini Amir Abdullah dan Zarina Mohammad menyatakan bahawa tamadun merangkumi kebudayaan.1 Definisi Tamadun Islam: Berikut dikemukakan pelbagai definisi tamadun yang diutarakan oleh para sarjana Tamadun Islam. Ahmad Tarmizi Talib. Kedua ialah peradaban yang dibangunkan oleh kaum muslimin dalam pelbagai bidang ilmu seperti matematik. ii. astrologi. Menurut beliau. Raja menjadi lambang ketamadunan kerana raja dikaitkan pada sesuatu kekuatan seperti pada Tamadun Mesir. Ibn Khaldun Beliau menjelaskan Tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Manakala Tamadun jahiliyah pula ialah segala kemajuan yang dijelmakan dalam bentuk kebendaan tanpa mengambil kira aspek kerohanian dan moral. Seterusnya. Penetapan aspek ini menjadi pembeza wajah antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah. bangsa dan budaya. raja berkonsep Tuhan dan Tamadun Melayu pula. Tamadun Islam meliputi seluruh pencapaian dalam kehidupan manusia. agama. J. Pertama. mereka menyatakan bahawa Tamadun Islam ialah meletakkan al-Din sebagai pembentukan tamadun manusia. . Beg Beliau membuat kesimpulan bahawa tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kata-kata. vii. • Oligarchy atau demokrasi. Demokrasi memberi ruang kepada sekumpulan yang memegang kuasa seperti sami dan cerdik pandai agama (Azhar Hj Mad Aros dll. Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya juga relevan dengan kebudayaan Islam. M. muzik dan lain-lain. 2003). Begitu juga Tamadun Islam yang mempunyai pelbagai bahasa. v. i.pemerintahan Firaun di Mesir dan Kerajaan Byzantine. pemerintahan. Tamadun Islam telah mencapai kemuncak keagungan dan terus berkembangan pada zaman kemudiannya. Said Hawa Melalui karyanya al-Islam beliau menyatakan bahawa tamadun secara umum terbahagi kepada dua kategori sahaja iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Jahiliyah. Ahmad Fauzi Haji Morad. senibina. Ahmad Shalaby Tamadun Islam terbahagi kepada dua. Syed Qutb Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan seperti dalam sistem sosial. politik. Dr. serta bercirikan nilai-nilai moral Islam (1989:112). 1. Lain-lain. Ringkasnya. Manusia tidak akan dapat mencari satu etika tamadun jika tidak mempunyai masyarakat yang bermoral. peradaban. raja mempunyai konsep daulat. skrip. Tamadun Islam tidak boleh lari dari sibghatu‟Llah atau acuan Allah (Ibid: 129). iii. undang-undang dan politik. vi. • Heterogeneous (pelbagai bangsa). (1975:26) vi. iaitu tamadun yang mempunyai banyak pemerintahan seperti tamadun Mesopotamia dan Greek yang mempunyai beberapa buah pemerintahan dan negara-kota (city-states).

3 Asas Tamadun Islam Tamadun Islam terikat dengan beberapa perkara penting yang menjadi asas pembinaan tamadun. sejarah. Tauhid merupakan falsafah kehidupan dalam Islam dan menjadi asas kepada kelahiran tamadun. Asas-asas ini menjadikan Tamadun Islam tetap unggul walaupun tidak terbina di atas tapak sejarah awal Islam iaitu di Semenajung Tanah Arab. Antaranya ialah akidah. para Malaikat. Surah Ibrahim memaparkan kisah Nabi Ibrahim AS termasuk kisahnya dibakar oleh Namrud. Sebagai contohnya. (Mahyudin Hj. Keadilan dan beragama masyarakat. kenapa kita diwujudkan dan ke mana kita akan pergi. Demikian juga surah Ali Imran menceritakan kisah keluarga Imran yang juga salasilah keluarga Nabi Isa AS. Islam iaitu: i) Aspek manusia. khususnya di bumi Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Empat asas ini dikuti dengan asas keadilan. Nabi Ayob dtimpa penyakit. 1. kehakiman. Jawapan kepada persoalan-persoalan ini akan menentukan hala tuju dan pembentukan Tamadun Islam. Ibadah ialah peraturan-peraturan untuk melakukan peribadatan dan . sama ada dalam aspek politik. akhlak dan ilmu. Hari Akhirat dan Qada‟ Qadar Allah. * Akidah Akidah merupakan satu konsep kepercayaan yang akan membentuk iman kepada Allah SWT. Nabi Khaidir dan nabi-nabi yang lain termasuk yang tidak dinyatakan namanya dengan jelas. pentadbiran mahupun ekonomi. Umat Islam telah berjaya membentuk sebuah kerajaan Islam yang kukuh di Kota Madinah dengan berasaskan akidah. bebas. Semua kisah sejarah ini bukan sekadar dipaparkan untuk memenuhkan al-Qur‟an tetapi untuk dijadikan iktibar dan teladan perjalanan manusia hari ini dan akan datang. * Syariah Syariah merangkumi ibadah dan muamalah. sesama manusia dan alam semesta. Keyakinan kepada konsep tauhid kepada Allah memberi kesan dalam kehidupan manusia. pendapat. peribadi. menghormati hak-hak asasi manusia dan menjadikan peristiwa silam sebagai dorongan ke arah penciptaan tamadun yang lebih dinamik. para rasul. masyarakat perkara-perkara untuk untuk hak dan mengeluarkan dan Aspek Aspek sejarah dalam Tamadun Islam merupakan satu mekanisma panduan. namun tidak terbakar.4. berikut:hidup. Nabi Syuib dengan tanamannya. teladan dan sempadan.2 Terdapat tiga Aspek-aspek aspek penting Penting dalam Tamadun Tamadun Islam. Aspek-aspek manusia. iaitu suatu sistem yang mengawal sifat dan bentuk ketamadunan.Yahya :1998:15). syariah. Zaman Nabi Muhammad SAW merupakan zaman kegemilangan Tamadun Islam. ii) Aspek (a) (b) (c) (d) (e) iii) Aspek melibatkan Hak Hak Hak Maruah berfikir. iaitu dari mana kita berasal. Nabi Lut dengan umatnya. toleransi dan kebebasan beragama sebagai pra-syarat Tamadun Islam. Kisah Nabi Musa dengan Firaun. Surah Maryam menceritakan kisah Maryam yang merupakan ibu kepada Nabi Isa AS. Keimanan kepada Allah SWT akan mengubah dan membentuk pandangan manusia terhadap Tuhan. Kepentingan aspek ini terbukti pada sebahagian kandungan al-Qur‟an yang memaparkan sejarah umat yang silam dan juga sejarah para nabi (anbiya‟). semangat kejiranan. Pengajaran dari fakta sejarah akan mendorongkan seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Nabi Nuh dilanda banjir besar. masyarakat dan sejarah akan melahirkan tamadun agung. Akidah yang mantap telah membentuk sistem nilai. Kitab-kitab. iaitu tamadun yang menepati matlamat penciptaan manusia. Nabi Harun menjadi teman Nabi Musa.4. Aspek manusia berkisar dalam tiga persoalan pokok.1.

tetapi jika perbuatan atau tingkah laku itu keji ia dinamakan akhlak yang buruk (akhlak mazmumah). Sekiranya tingkah laku seseorang itu indah dan terpuji ia dinamakan akhlak yang baik (akhlak mahmudah). dalam ajaran Islam. Antara contoh intelektual Islam yang menjadi pemangkin budaya ilmu pengetahuan dalam masyarakat seperti Ibnu Sina. ekonomi dan kemasyarakatan. nilai-nilai murni dalam nilai akhlak disempurnakan oleh Nabi Muhamad SAW. Kejayaan ini menjadi dasar untuk membentuk sesuatu tamadun bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. jika akidah boleh diibaratkan sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan tamadun. sama ada kepakaran ilmu agama yang terus berkembang dan berubah. Muamalah pula ialah peraturan perhubungan sesama manusia yang meliputi aspek akhlak. Sejarah kegemilangan Tamadun Islam telah berjaya dicipta kerana penghayatan ummah terhadap budaya ilmu dalam kehidupan seharian. dapat ditegaskan bahawa semua yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi asas pembinaan tamadun kerana peningkatan dari aspek spiritual (ma‟nawi) akan mendorong kebangkitan fizikal. Oleh itu. Ilmu merupakan elemen penting yang menjadi pemangkin pergerakan manusia. alFarabi. Nilai paling utama dalam kehidupan manusia ialah nilai baik yang akan membentuk akhlak seseorang dan ia tidak ditentukan oleh akal manusia. pemikiran yang tinggi dan akhlak yang luhur. Contohnya. Aspek syariah dalam Tamadun Islam dilihat sebagai pemangkin kepada keutuhan dan kecemerlangan tamadun. Tanpa akhlak. al-Biruni dan al-Battani. syariah pula adalah sebagai penunjuk jalan. Pelbagai pencapaian yang berjaya dihasilkan merupakan puncak kemampuan akal dan kejayaan manusia. Pelaksanaan keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan masyarakat dan negara. al-Ghazali. dalam menangani era teknologi dan globalisasi hari ini. Oleh kerana itu. Seseorang akan melakukan dengan mudah dan tidak perlu berfikir untuk menghasilkan perbuatan dan tingkah laku. Ibnu Rushd. Akhlak Islam amat berperanan membantu keutuhan sesebuah tamadun dalam rangka manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah di dunia. politik. Ia menjadi lambang kesucian agama Islam. sebaliknya oleh wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. nilai dalam akhlak Islam mampu merentasi sempadan. al-Kindi. Selain daripada kejayaan melahirkan tenaga-tenaga mahir dan professional dalam pelbagai bidang. (Aboebakar Atjeh. Penguasaan pelbagai ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat Islam mampu melakukan penelitian. Ia juga menjadi pembeza antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Kebanyakan tamadun . penentu kaedah dan perlaksanaan Tamadun Islam. masa dan geografi. Selain itu. Umat Islam wajib berusaha memiliki pelbagai kepakaran. para ulama Islam turut berkembang kerana pemilikan ilmu. Ia juga meliputi perilaku melaksanakan kebaikan kepada sesama manusia dan alam. 2000: 129) * Akhlak Akhlak merupakan mekanisma yang menggerakkan umat Islam menjadi umat yang bertamadun tinggi.ketaatan kepada Allah SWT. masyarakat Islam juga mempunyai pegangan agama yang teguh. Ibn Batutah. Ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun. Oleh itu. 1985:13) Nilai akhlak sebagai satu unsur pembinaan tamadun sudah ada dalam tamadun-tamadun silam seperti Tamadun Yunani atau lain-lain tamadun. Hanafi dan Hambali. Nilai yang diketengahkan oleh ajaran Islam terbukti lebih sesuai dengan fitrah manusia. Melaksanakan keadilan pula adalah prinsip penting dalam perlaksanaan syariat Islam. mahupun kepakaran ilmu dunia yang berbentuk kemahiran dan daya cipta. Ini berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. al-Khawarizmi. (Azhar. akhlak merupakan pelengkap kepada akidah dan syariah. Mereka semua adalah intelektual Islam yang menjadikan al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber utama ilmu mereka. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. Tamadun Islam yang dibina tidak mempunyai sebarang erti. Ibnu Maskawayh. Imam Shafie. * Ilmu Kelahiran Tamadun Islam juga berasaskan ilmu pengetahuan yang disarankan oleh firman Allah SWT dalam surah al-„Alaq (ayat Iqra‟). Penekanan kepada ilmu pengetahuan yang bermula dari peringkat awal telah membangkitkan kesedaran pentingnya pembinaan tamadun berasaskan pengetahuan. Oleh itu. Oleh itu. umat Islam harus bersedia untuk memiliki segala kepakaran yang diperlukan demi mempertingkatkan martabat umat Islam dan mengelak dari bergantung dengan pihak lain. Imam al-Ghazali menjelaskan akhlak merupakan suatu kebiasaan yang terdapat dalam diri manusia. Imam Maliki. sementara kepakaran ilmu agama akan menjadikan umat Islam umat yang teguh dengan dasar agamanya yang menganjurkan keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepakaran ilmu dunia akan menyebabkan umat Islam disanjung dan dijadikan rujukan. Ibnu Khaldun. Segala bentuk perlakuan yang berasaskan ajaran Islam membawa penganutnya mengamalkan akhlak yang mulia.

Contohnya. al-Qur‟an menekankan aspek keadilan dan segala prinsip-prinsip sosial. fakta-fakta sains. Keteguhan kepada pelaksanan agama menjadi faktor kepada peningkatan dan kemusnahan sesebuah tamadun. Walau bagaimanapun. Selain al-Qur‟an. al-Qur‟an al-Karim mengandungi asas-asas yang kukuh dan sistem yang teguh bagi pendirian agama. Penjagaan dari Allah SWT menjadikan Tamadun Islam mampu bertahan lama sehingga kini. berdisiplin tinggi serta menguasai pelbagai ilmu khususnya sains dan teknologi boleh memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menandingi Tamadun Barat hari ini. Beliau menegaskan: “Andainya kita dapat mentafsirkan asas-asas ini dengan sebaiknya nescaya terbentuklah suatu sistem yang sempurna dan sesuai untuk manusia seluruhnya di pelbagai zaman dan tempat”. malah dari sudut lain. sistem perundangan. ialah ayat-ayat yang disudahi dengan ungkapan . Hanya. Sunnah bukan sekadar bertindak sebagai penafsir dan pengulas yang paling sahih walaupun kesahihannya mengambil tempat kedua selepas al-Qu‟ran. Sebaliknya. * Al-Qur‟an. Umat Islam hari ini dibelenggu pelbagai masalah. ijmak ulama‟. Kesungguhan menghayati Islam. Pemikiran intelek dan ulama Islam yang melahirkan pelbagai kaedah Islam tetap berdasarkan firman Allah dalam al-Qur‟an dan hadith Nabi SAW. Al-Qur‟an sebagai mukjizat tetap terpelihara daripada sebarang bentuk usaha penyelewengan dan penambahan. pada masa kini umat Islam kurang menghayati konsep Tamadun Islam sehingga mereka leka dengan kepalsuan Tamadun Barat yang hanya menumpukan kepada kemegahan dunia tanpa menggabungkan dengan kebahagian akhirat. perbuatan dan pengakuan serta sifat atau akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah dilantik menjadi Rasul. Al-Qur‟an mrupakan mukjizat yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dikira sebagai ibadah.4 Sumber Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam terbahagi dua.4. sumber kedua yang menjadi sumber Tamadun Islam ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. sejarah dan lainlain lagi. Sumber ini diterima sebagai sumber yang benar dan berautoriti dalam Tamadun Islam. (Azhar 2000:103) Untuk mempastikan Sunnah yang sahih dan sebaliknya. adalah tidak mungkin untuk melihat agama Islam sebagai sesuatu yang sempurna tanpa bantuan dan penjelasan al-Sunnah. Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadis yang mendorong manusia belajar dan menggunakan akalnya atau memperkembangkan semangat intelektualisma. Berbeza dengan Islam sebagai din yang dipelihara oleh Allah melalui cara yang dapat dikaji mahupun tidak. nilai moral. terdapat sumber lain yang berperanan sebagai pengukuh kepada penjanaan Tamadun Islam. iaitu sumber wahyu dan sumber sekunder. kurang menghayati agama. Selain itu. * Al-Sunnah. ketinggalan dalam menguasai ilmu dan teknologi hari ini. tamadun yang mula menyeleweng dari dasar agama akan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun. Al-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan. haruslah diingat bahawa sunnah yang diterima sebagai sumber autoriti ini hanyalah sunnah yang sahih sahaja. sementara Sunnah yang sebaliknya tidak diterima. Antaranya ialah ijtihad. alam ghaib. Hadis atau Sunnah menjadi sumber penting kerana ia bukan sahaja menggambarkan keseluruhan agama Islam. Sunnah dalam bentuk ini sahaja yang boleh diterima pakai sebagai sumber. Ahmad Shalaby (1997:95) menegaskan. Al-Qur‟an mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan. Masalih al-Musalah dan al-Istihsan. 1. al-Qias. para ulama hadith telah berjaya membentuk satu ilmu khusus yang dikenali dengan ilmu Mustalah al-Hadith. Kesemua sumber ini dihasilkan oleh pemikir Islam yang berusaha mencernakan Islam dalam kehidupan seharian umat Islam yang semakin kompleks. tamadun dan dunia. Sumber wahyu terkandung dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah.dunia lain juga terbina dengan berasaskan kepercayaan agama. Al-Qur‟an sebagai sumber yang dapat disaksikan hingga ke hari ini sentiasa menyeru umat Islam melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan serta membangunkan alam untuk kebaikan bersama. namun turut memaparkan secara jelas kandungan alQur‟an yang menjadi pegangan orang Islam. * Sumber-sumber sekunder Selain daripada al-Qur‟an dan al-Sunnah.

Cina dan India disesuaikan dengan ajaran Islam dan telah dikembangkan oleh para sarjana muslim. Elemen ini membolehkan Tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi serta bertoleransi terhadap agama dan budaya lain. Ini bermakna Tamadun Islam sesuai dengan segala . * Tamadun lain Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun dan tidak menolak segala kebaikan yang dihasilkan oleh tamaduntamadun lain. bahkan Tamadun Islam milik seluruh manusia yang berpegang kepada Din al-Islam. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat India sehingga melahirkan era Kesultanan Delhi di India yang berjaya dimantapkan oleh oleh Dinasti Babur sehingga terbinanya Taj Mahal yang menjadi mercu tanda Islam di India. tempat dan tempoh tertentu. pangkat. matlamat dan tujuan kehidupan manusia berteraskan ketetapan Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur‟an. Tamadun Islam telah berkembang ke luar dari Semananjung Tanah Arab sampai ke Eropah. ciri ini juga menjadikan umat Islam sedar bahawa tujuan penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT.yang bermaksud „Apakah kamu tidak menggunakan akal‟. kemunculan kota atau bandar. kepentingan individu dengan masyarakat dan keseimbangan nilai spiritual dengan material. peningkatan kualiti hidup. * Keseimbangan dan kesederhanaan. Selain itu. „Apakah kamu tidak berfikir‟ dan lain-lain lagi. 1. Konsep keseimbangan dalam Tamadun Islam merangkumi kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material). seni tampak dan sebagainya turut menarik perhatian dan minat masyarakat dunia. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Melayu di pelbagai pulau dan daratannya. al-Zukhruf: 59) Ciri ini juga menjadi bukti semua bangsa adalah sama dalam masyarakat Islam. bahkan diperkembangkan lagi melalui aktiviti penterjemahan. Tidak dinafikan juga keindahan seni Islam seperti seni kaligrafi. monumenmonumen indah yang melambangkan keagongan Islam dan ketinggian ilmu-ilmu Islam sehingga menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun lain. Alam Melayu dan Tanah Besar Cina. aljebra dan perubatan daripada tamadun Yunani. seni bunyi. * Universal Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. walaupun pada asalnya Tamadun Islam bermula pada bangsa Arab. turut terkandung dalam masyarakat Islam yang menjadi penunjang Tamadun Islam. umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap wilayah yang diduduki. penyelidikan dan penambahbaikan dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Menerusi ciri ini.4. Namun ciri-ciri khusus Tamadun Islam tersebut jarang diketengahkan. terdapat juga mekanisma lain yang kewujudannya merupakan manifestasi kepada sumber-sumber ini seperti pembentukan pentadbiran yang berkesan selari dengan ajaran Islam. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Eropah seperti di Sepanyol sahingga terbinanya Istana al-Hamra‟ di Granada. Sumber. bukan warna kulit. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut: * Rabbani Ciri rabbani menunjukkan Tamadun Islam di dasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. bahasa dan penggunaan tulisan dan adanya daya reka cipta. semua bentuk pembangunan atau kemajuan dalam sesebuah masyarakat yang berteras Tamadun Islam hendaklah dibentuk dalam acuan sumber-sumber tersebut. kebanyakan bangsa di dunia boleh menerima Tamadun Islam kerana ciri-ciri khusus ini. Perhubungan manusia dengan Allah SWT merupakan matlamat tertinggi dalam Tamadun Islam. Ringkasnya. keturunan dan kekayaan. Ciri-ciri khusus Tamadun Islam yang akan dipaparkan di bawah menggambarkan keistimewaan dan nilai tersendiri dan nilai sebenar Tamadun Islam. Kesimbangan bermaksud seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. Sebagai contohnya. Ketamadunan yang telah dicapai oleh bangsabangsa di luar Semenanjung Tanah Arab ini tetap dipelihara oleh Tamadun Islam. ciri ini merupakan tunggak utama Tamadun Islam dan asas perbezaan Tamadun Islam dengan tamadun lain. Ayatayat ini mengandungi maksud supaya umat Islam menggunakan akal untuk memerhati dan mempelajari alam sekeliling. Sementara perhubungan manusia sesama manusia dan alam lainnya adalah pelengkap hubungan dengan Maha Pencipta.5 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam Ciri-ciri tamadun yang dikemukakan oleh para sarjana Barat seperti wujudnya penempatan. Pembezanya hanyalah iman dan takwa. Bahkan ciri-ciri Tamadun Islam lebih luas daripada yang dinyatakan. ilmu astronomi. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat Cina pada zaman Dinasti Ming. (lihat surah al-Taubah: 24. Oleh itu. Ciri-ciri ini menjadi penentu sebab Tamadun Islam diterima oleh semua bangsa yang ada di dunia. tanggungjawab ibadat kepada Allah dan urusan kehidupan dunia. wujudnya organisasi. Di samping itu. Ringkasnya.

akidah yang lurus dan pengabdian kepada Allah SWT semata-mata seperti yang terkandung dalam konsep tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang universal. Ia juga merupakan satu seruan keadilan untuk semua manusia. Sifat universal ini memerlukan wujudnya masyarakat yang saling berkomunikasi dengan baik dan berdisiplin seperti pada surah surah al-Hujurat:13. iaitu Allah SWT seperti yang dapat difaham pada surah at-Taubah:24. Dari aspek kehakiman.Rahman. Ia terbuka kepada seluruh umat manusia.Sifat yang dituntut oleh Islam antaranya saling membantu pada perkara takwa dan kebaikan dan tidak membantu pada perkara dosa dan keburukan seperti yang terakam pada surah al-Maidah: 2. 1. hubungan dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam. Pada hakikatnya.6 Para * sarjana Tamadun Matlamat Islam hubungan telah merumuskan baik matlamat antara Tamadun Tamadun makhluk Islam seperti dengan Islam berikut : Menjaga Khaliq Penjagaan hubungan baik dalam Tamadun Islam terbentuk melalui keimanan yang mantap. . Islam memberi kebebasan dari sudut merealisasikan tamadun pada setiap bangsa yang berbeza dengan mengambil kira matlamat yang harus di capai. * Tetap dan anjal Tamadun Islam mempunyai prinsip yang tetap dan tidak berubah pada sasaran dan matlamat pembinaan tamadun. Justeru itu Islam menggariskan peraturan dalam membina hubungan tersebut dengan menghayati segala sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. Manusia tidak dapat hidup bersendirian. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. musuh atau lawan dan mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak. lebih-lebih lagi dalam membina tamadun dan kemajuan. * Menjaga hubungan baik sesama manusia. * Menjaga hubungan antara makhluk dan alam Dalam membina tamadun.1991:4). * Ideal dan realistik Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan memberi landasan kukuh kepada seluruh kegiatan agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah SWT. Selain itu. Demikian juga hubungan manusia dengan Allah SWT. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaanya. Dunia nyata adalah antara bukti kewujudan Allah SWT yang Maha Pencipta. Ia juga menepati keperluan dan peredaran zaman. * Menyeluruh Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek akidah. sebagaimana yang berlaku dalam sejarah Islam. Tamadun Islam juga menyentuh aspek kenegaraan yang meliputi hubungan dalam negara mahupun antarabangsa. mengeji. Tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan tertentu. Ciri realistik mengambil kira kehidupan manusia di alam sejagat dengan kepercayaan bahawa alam sejagat merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata. Islam mengharamkan pembunuhan binatang tanpa sebab yang diharuskan atau membunuh haiwan dengan cara yang zalim dan kejam. bukan kemajuan dari sudut kebendaan semata-mata. mencuri dan lain-lain.4. mengumpat. Dengan ciri ini terbukalah ruang kepada semua bangsa di dunia untuk membentuk masyarakat Islam dan membina tamadun sejagat. sama ada Islam atau bukan Islam. Tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang empunya. (Amir A. syariat (undang-undang) dan akhlak. Antara penentuan garisan yang telah ditentukan oleh al- . Islam membentuk manusia supaya menjaga hubungan yang baik dengan makhluk lain. Tamadun Islam menjaga kesejahteraan sesama manusia dengan mengharamkan tuduh menuduh. Menjaga hubungan dengan Allah merupakan matlamat terakhir dan kemuncak hubungan-hubungan yang lain. Sebagai contohnya. Hubungan dengan Allah merupakan hubungan ubudiyyah dan sama sekali tidak menyamai dengan sebarang hubungan lain.bangsa dan situasi.

Selain itu. seperti mencari hasil yang halal dan membelanjakan harta untuk tujuan yang baik dan diharuskan oleh syarak. manakala Tamadun Islam mengimbangi antara pembangunan material dan spiritual. Kesyumulan Tamadun Islam diinspirasikan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: “Bukanlah kebaikan kepada kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan duniawi untuk akhirat. kita akan dapat melihat perbezaan yang ketara antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain seperti Tamadun Barat. Justeru itu. Ibrahim: 32 33. Hubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Lantaran itu. merompak atau urus niaga yang berasaskan riba seperti yang dapat dilihat pada surah al-Qashash:77 dan surah al-Maidah:38. Hubungan dengan cakerawala. dalam membina tamadun dan kemajuan. * Menjaga zuriat dan keturunan Islam mengambil berat aspek penerusan zuriat dan keturunan dengan menekankan perkembangan keturunan yang baik selaras dengan kemajuan. Dalam membina kemajuan dan peradaban. * Menjaga diri dan nyawa Nyawa merupakan kurnia Allah SWT untuk memberi peluang dan bekalan kepada manusia mengabdikan diri kepada-Nya. Dan . * Menjaga keselamatan harta Islam tidak menegah pengumpulan harta dan usaha untuk mencari kekayaan.Qur‟an sebagai sumber utama Tamadun Islam dalam menjalin hubungan harmoni antara makhluk dengan alam dapat dilihat pada firman Allah seperti berikut: a) b) c) d) Hubungan dengan binatang. Demikian juga Sunnah Rasulullah SAW banyak memberi petunjuk yang menekankan kepentingan memulihara alam sekitar (Mohd Zuhdi. bukan untuk membawa kemusnahan kepada diri sendiri dan manusia lain. Islam juga mensyariatkan undang-undang yang tegas bagi kesalahan zina. akal yang waras mestilah dijaga dan diarahkan untuk tujuan yang murni dan baik. Hubungan dengan laut. Sehubungan itu. Tamadun Barat lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan atau material sebagai ukuran bagi menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya. penagihan dadah dan seumpamanya seperti yang terakam dalam surah al-Maidah: 32. Islam mengharamkan segala bentuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Islam tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan dan pencerobohan terhadap harta orang lain seperti mencuri. Syariat ini bertujuan untuk memastikan zuriat dan keturunan manusia terpelihara sesuai dengan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah seperti yang dapat difaham pada surah al-Isra‟:31 dan surah an-Nur:2. Dalam membina tamadun. Justeru itu. Inilah yang melayakkan Tamadun Islam menjadi tamadun yang universal. surah surah Yasin:72. * Menjaga kewarasan akal Akal merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. harta dan keturunan. an-Nahl:10 -11. Penekanan ini menyebabkan Islam mengharam membunuh diri dan melakukan pembunuhan kepada orang lain seperti dalam surah anNisa‟:29. Daripada perbincangan di atas. Justeru jiwa dan nyawa manusia milik mutlak Allah SWT. surah an-Nahl:14. akal. tubuh badan. Islam juga mengharamkan tujuan kemajuan adalah untuk kemusnahan seperti pembinaan senjata nuklear dan kimia untuk membunuh orang lain atau membawa kehancuran. dalam membina kemajuan dan peradaban. 2002:127) . selain bermatlamat menjaga hubungan manusia dengan Pencipta. Tamadun Islam juga bermatlamat menjamin keselamatan nyawa. ajaran Islam menekankan penjagaan nyawa manusia. surah Terdapat hampir 500 ayat al-Qur‟an yang menyentuh persoalan alam sekitar dan tanggungjawab mengurusnya. maka mereka mestilah memelihara nyawa sendiri dan orang lain. sesama manusia dan alam sekitar. Islam mengharamkan segala perbuatan merosakkan akal seperti mengambil minuman yang memabukkan. dapatlah disimpulkan bahawa konsep tamadun menurut perspektif Islam ialah paduan antara pembangunan material dan spiritual atau antara kebendaan dan kerohanian dan antara memenuhi tuntutan fitrah manusia yang bersifat jasad dan roh. sedangkan manusia adalah pemilik secara nisbi sahaja. Namun Islam menekankan matlamat dan usaha tersebut mestilah selari dengan kehendak Islam. Keturunan yang baik mestilah melalui perkahwinan. Islam menekankan keselamatan harta. Sehubungan itu. Keistimewaan manusia berbanding makhluk lain terletak pada akal yang sempurna dan waras. Oleh itu. Semua objektif ini hanyalah untuk memperoleh keredaan Allah SWT dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

pemikiran dan keinginan manusia menjadi sumber.5. Sementara itu.M. Pergerakan para pemikir bertitik tolak dari fenomena ini yang membentuk satu corak baru dalam masyarakat Barat iaitu kehidupan berasaskan kepada alam nyata yang ada di dunia. rasa keagamaan dan kecintaan melampau kepada kehidupan dunia. Golongan gereja tidak menerima sebarang bentuk perubahan kecuali suatu idea dan kehendak yang muncul daripada golongan gereja sendiri. Percaya Kurang kepada apa sahaja yang dapat dicapai oleh panca indera. muncul aliran baru dalam agama kristian iaitu Protestan. Socrates dalam dialognya telah menegaskan bahawa “pada hakikatnya tidak ada nilai moral dan spiritual yang mutlak”. Zaman Renaissance yang bererti zaman “menghidupkan kembali Tamadun Yunani” menunjukkan pembinaan masyarakat baru Barat adalah berasaskan sejarah Tamadun Yunani yang berlandaskan logik akal. Oleh itu. Gerakan Renaissance di Barat atau dikenal juga gerakan pencerahan selepas melalui zaman kegelapan . Sehubungan ini. Idealisme sekular merupakan tema yang dominan dalam Tamadun Barat. 1.1 Sejarah Tamadun Barat Kemunculan Tamadun Barat bermula dengan kebangkitan masyarakat Eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja Katolik yang menindas. jika berlaku pengabaian akan membawa kepada kepincangan dan kecacatan. mengongkong dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan. Pemikir dan golongan intelektual Yunani telah mencorakkan masyarakat Yunani ke arah pemisahan agama dari kehidupan keduniaan. Fanatisme kebangsaan yang melampau. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pemikiran akal tanpa merujuk atau dibantu oleh ajaran ketuhanan. para pemikir dan pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru yang berbunyi Give it to Ceaser what it is and give it to God what everythings belongs to God. Oleh itu.tidak ada kebaikan bagi kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan akhirat untuk dunia. Tokoh utama dalam zaman ini adalah Socrates. Corak ini termaksud dalam istilah sekularisma. iaitu keseronokan pancaindera dan memenuhi runtunan hawa nafsu dan syahwat kehaiwanan. (Riwayat Bukhari) Kesepaduan dalam Tamadun Islam berlaku tanpa pengabaian mana-mana aspek. manusia hendaklah bergembira sepenuhnya dalam kehidupan dunia. 1. Ini menjadikan Tamadun Barat tegak atas landasan idealisme sekular yang mementingkan pemikiran logik sebagaimana Tamadun Yunani yang lebih menekankan keagungan manusia dari faktor ketuhanan. Penafian hak gereja dalam seluruh sistem pemerintahan bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak peribadi dan bukan lagi hak masyarakat dan negara. Zaman ini telah menyebabkan pemikiran masyarakat terbuka luas dan secara tidak langsung menimbulkan permusuhan terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja. Sekularisma menjadi titik tolak kepada zaman peralihan di barat daripada zaman gelap kepada zaman Renaissance. Inilah matlamat utama kehidupan manusia. Akibatnya. Abu Hassan Ali an-Nadawi (1984) telah menjelaskan ciri-ciri khusus Tamadun Yunani seperti berikut: i. Kedua-dua tamadun ia banyak memberi inspirasi kepada kemunculan dan kekuatan Tamadun Barat. ii. Plato dan Aristotale.5 KONSEP TAMADUN BARAT Tamadun Barat diasaskan kepada pemikiran yang bersumberkan Tamadun Greek Yunani dan Rom purba yang muncul pada tahun 2000 S. Mereka datang untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para sarjana Islam. iii. akan tetapi paling baik bagi kamu yang mengambil dari ini dan ini” (kedua-duanya secara sepadu). Kesedaran yang timbul telah mencetuskan “Zaman Peralihan” dan kemudiannya Zaman Renaissance di Barat. Pengaliran Tamadun Islam ke Eropah sejak abad ke-9 hingga abad ke-12 M menjadi faktor utama pembukaan minda masyarakat Barat yang datang ke Sepanyol dan Pulau Sicily yang berada di bawah kekuasaan Tamadun Islam di Eropah. rujukan dan matlamat utama dalam pembangunan dan pembinaan tamadun Barat. Malah pada pandangan Islam ia tidak memenuhi maksud Tamadun Islam yang sebenarnya.

tanpa kepercayaan kepada agama dan kuasa ghaib Cendikiawan dan intelektual memainkan peranan yang besar. Sumber asasi: Mutlak kerana ia bersumber wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia pilihan lagi maksum yang akan menerima utusan-Nya. Berasaskan logik.5. terutama dalam soalsoal hidup seharian dan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk penyelidikan sains dan teknologi. Kilang-kilang yang menggerakkan perindustrian tumbuh bagai cendawan selepas hujan. pendidikan dan sosial. Matlamat: Keampunan Keseronokan Kedudukan Islam satu dan keredaan Allah di samping hidup dunia semata-mata dan kebahagiaan kepuasan dunia dan segelintir akhirat. kapalterbang. Akhlak pula ialah perlakuan yang berasaskan kepada akhlak Rasulullah SAW. ekonomi. Wahyu dari Allah dikenal sebagai al-Qur‟an yang kemudiannya ditulis dan dikumpulkan dalam satu naskhah. panca indera dan materialisme. Isacc Newton dan lain-lain. iaitu Nabi Muhammad SAW. syariah dan akhlak. Antara perbezaan tersebut adalah seperti berikut : Tamadun Tamadun Asas: Islam Barat Berasaskan tauhid yang tegak pada aqidah. Asas masyarakat baru ini adalah pemikiran materialistik. Kejayaan menjawab segala masalah ini mendorong ke arah pemikiran yang lebih ke hadapan yang akhirnya saintis Barat berjaya mencipta roket untuk membawa angkasawan mereka menjelajah angkasa lepas dan akhirnya mendarat di bulan. kereta. Pemikiran manusia semata-mata yang sentiasa berubah-ubah. agama: kehidupan. Logik bersumber kepada akal manusia. Materialisma merupakan kesan pemikiran yang berjaya menghasilkan sesuatu dalam bentuk barang atau benda. Sumber ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah untuk direalitikan dalam kehidupan masyarakat manusia. rasionalistik dan fizikal masyarakat Yunani dan Romawi purba. Sejurus berlakunya Renaissance. C. Ini melahirkan ramai tokoh pemikir Barat seperti Herbert Spencer. telefon dan lain-lain. Syariah ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang meliputi segala aspek kedihupan. cara hidup yang menyeliputi segala aspek . muncul Revolusi Perindustrian di Perancis yang membangkitkan pemikiran masyarakat Barat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi. manusia. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mula mengagungkan sains moden barat. Aqidah ialah keyakinan kepada Allah dan lainnya yang terangkum dalam Rukun Iman. Darwin. Karl Marx.2 Perbezaan Tamadun dan Tamadun Islam Latarbelakang di atas membuktikan terdapat perbezaan yang jelas antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam yang bertitik tolak dari perbezaan latar belakang kemunculan tamadun dan asas yang menggerakkan dua tamadun penting dunia. Penciptaan demi penciptaan telah diterokai oleh saintis Barat. undang-undang. 1. Antaranya. seperti politik. Pengetahuan dalam sains dan teknologi memberi jawapan kepada segala permasalahan dunia yang sebelum zaman ini hanya disandarkan kepada gereja. Pancaindera manusia yang lima memberi maklumat kepada akal untuk ditafsirkan. teknologi perindustrian.hakikatnya adalah suatu gerakan untuk melepas diri dari unsur-unsur kerohanian dan cengkaman pihak gereja kerana ajarannya tidak lagi mampu menangani dan menyelesaikan masalah masyarakat. Akhirnya lahir fahaman sekular yang memisahkan urusan kehidupan harian dengan persoalan agama.

Dalam pembinaan tamadun. Kolonialisme dan Materialisme.6. Kerohanian dicapai melalui pengamalan perintah Allah sementara kebendaan di capai melalui penggunaan akal yang berteraskan kepada Firman Allah. menekankan aspek iman. 1. 1. Masyarakat Eropah melakukan perubahan dalam kehidupan dengan berasaskan fahaman ini. Akhirnya fahaman ini telah mendominasi pemikiran dan kehidupan Barat. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. Ketinggian nilai-nilai keimanan telah memberi kesan besar pada kejayaan pembinaan Tamadun Islam yang berpusat di kota Madinah. Pengabaian nilai-nilai agama. Ideologi ini begitu berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan mereka terutamanya ekonomi. Kapitalisme. Pragmatisme. Tamadun Barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya kehidupan dunia semata-mata. Selain ini mereka juga mengingkari ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Islam memaparkan kisah-kisah sejarah silam sebagai iktibar. walaupun bangunan kukuh yang didirikan masih tersergam indah. Dalam usaha membina sebuah masyarakat bertamadun melalui penyampaian dakwah. Justeru. Sebagai pemimpin yang berwawasan dan berjiwa besar baginda telah berjaya membina satu generasi yang memiliki iman yang kental dan sanggup berjuang berhabis-habisan demi mempertahankan Islam. Pembangunan dan kemajuan adalah alat dan matlamat pembangunan dalam Islam adalah manusia. Kemajuan berdasarkan keuntungan sematamata dan berpegang kepada konsep “matlamat menghalalkan cara”. Fahaman Barat yang berteraskan sekularisme telah melahirkan pelbagai ideologi di Barat seperti Modenisme. Islam dan ihsan serta mempraktikkan unsur ini dalam kehidupan masyarakat Islam. Liberialisme. Ringkasnya. Walaupun begitu Islam berprisip tetap dan fleksibel dan tidak rigid. kedatangan Islam telah memisahkan masyarakat Arab daripada amalan jahiliah kepada amalan bijaksana berlandaskan Islam. Rasionalisme. Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap.A. masyarakat Arab sudah mencapai beberapa kemajuan. intelektual dan ketiadaan pimpinan yang berwibawa menjadi tanda awal dan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun yang dibina. Demikian juga kelahiran sesebuah tamadun berpunca daripada Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. hanya mengharapkan mati syahid apabila berada di medan juang. Rasulullah S. Hal ini terjadi kerana pembangunan fizikal semata-mata yang bersifat material tidak dapat menjamin keabadian sesebuah tamadun.1 Keagamaan Faktor agama yang bertunjang kepada tauhid merupakan aspek teras dalam pembinaan Tamadun Islam. Konsep kemajuan: Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan. Tamadun ini juga menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian. Agama sebahagian daripada kebudayaan dan tertakluk kepada kebudayaan. Oleh itu.6 JATUH BANGUN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM Islam menganggap tamadun bertitik tolak dari ajaran agama. Kesemua kisah yang diulang kembali oleh al-Qur‟an memaparkan kesan buruk dan kemusnahan tamadun akibat sesebuah masyarakat cuba menyalahi landasan agama tauhid yang telah disampaikan kepada mereka. kejayaan renaissance di Eropah telah menyebabkan berkembangnya fahaman sekular secara meluas.Pembaharuan dalam Islam berlaku berdasarkan agama dan bukan agama mengikut perubahan. ia mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohaniaan atau spiritual. Sebagai contohnya. Tidak dinafikan semasa perutusan Rasulullah SAW. politik dan sosial.W. Kota Makkah juga dapat dikuasai sepenuhnya dan dibersihkan dari unsur-unsur tamadun yang bercanggah dengan Islam. Walaupun jumlah mereka kecil berbanding pihak lawan. Generasi ini tidak gentar dengan sebarang kemungkinan. ketinggian tamadun yang didirikan . Islam telah memberi sinar kepada masyarakat untuk menyempurnakan tamadun yang dibina. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan agama juga dicorak oleh perubahan dan pembaharuan.

Prinsip dan nilai murni yang dipaparkan dalam kepimpinan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman kepada generasi berikutnya untuk membina satu tamadun bangsa yang gemilang.3 Politik dan pemerintahan Politik dan pemerintahan turut memainkan peranan yang penting dalam menentukan bangun jatuh sesebuah kerajaan dan ketamadunan sesuatu bangsa. Hal inilah yang dapat kita saksikan semasa pemerintahan awal Islam.W. kemajuan dan minda yang mempunyai gagasan boleh meningkatkan martabat bangsa dan meninggikan tamadun yang dibina. Ini merupakan mutiara yang amat bernilai dalam sejarah tamadun Islam.A. rasuah berleluasa di kalangan para pegawai kerajaan. terutamanya di zaman Rasulullah S. Politik yang stabil dan kepimpinan yang berwibawa akan dapat mengekalkan sesebuah tamadun. Apabila nilai-nilai akhlak diabaikan.W. namun mereka mampu membina masyarakat yang berkualiti. melakukan penyelewengan. kerajaan-kerajaan Islam di Andalus dan Kerajaan Uthmaniyah di Turki. Tamadun Islam yang dibina oleh Rasulullah S. Kemajuan yang dapat dicapai dalam pelbagai bidang terutamanya bidang keilmuan adalah hasil daripada usaha pemimpin yang amat berwibawa.6. kaum „Ad dan kaum Thamud telah mengalami kehancuran kerana keingkaran kepada Allah Yang Maha Esa. 1. Sebaliknya. Suasana ini dapat dilihat pada kejatuhan Kerajaan Bani Umayah. memomokkan kenabian Nabi Luth dan memaparkan akhlak buruk yang menyalahi tabie manusia. 1. malah terus berkembang ke seluruh dunia timur dan barat.6.6. yang merupakan sebuah perpustakaan besar. kepincangan dan kelemahan kepimpinan akan mempercepatkan berakhir sesebuah kerajaan yang dibina oleh tamadun sesebuah bangsa. Sumbangan mereka yang terpenting ialah pembentukan Baitul Hikmah. gandingan mantap Sultan Mansor Syah dan Bendahara Tun Perak dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pusat Tamadun Islam di Asia Tenggara yang terunggul. Sebaliknya.oleh Firaun. sistem sosial yang longgar kerana kerapuhan jatidiri sehingga masyarakat dibuai dengan kelekaan . pemerintahan yang adil dan perpaduan dalam politik telah meninggikan tamadun sesuatu bangsa. Sebaliknya. Demikian juga.2 Nilai-nilai akhlak Ketinggian nilai-nilai akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW merupakan kunci kejayaan dalam pembentukan Tamadun Islam. tamadun sesuatu bangsa akan menemui kehancuran sebagaimana yang berlaku ke atas umat Nabi Luth.4 Sosial Kestabilan sosial antara individu dan masyarakat dengan berteraskan ilmu. di Madinah menjadi titik tolak kepada pembinaan tamadun Islam seterusnya. Kesultanan Melayu Melaka. kelemahan pentadbiran. Sejarah juga memaparkan bahawa keadaan politik yang kacau bilau. Sejarah membuktikan bahawa kepimpinan yang berdaya maju. Akhlak memainkan peranan yang sama penting dalam pembinaan dan keutuhan sesebuah tamadun.A. Kegiatan keilmuan yang aktif di Baitul Hikmah telah menghidupkan peranan perpustakaan. apabila pemimpin mementingkan diri sendiri. Khalifah Harun al-Rashid dan al-Makmun adalah antara pemerintah Abbasiyyah yang sangat menekankan aspek keilmuan. pergolakan dalaman menjadi faktor keruntuhan sesebuah kerajaan. Para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah berjaya membina tamadun Islam dengan wujudnya pelbagai bidang kemajuan. berfoya-foya. keruntuhan akhlak dan moral akan melemahkan pemerintahan dan benteng pertahanan negara mudah dimusnah. Walaupun kuantiti umat Islam kecil berbanding dengan orang bukan Islam. Pembentukan Kerajaan Islam Madinah menjadi bukti bahawa Islam dapat dipraktikkan secara menyeluruh dalam kehidupan harian. Pembinaan Tamadun Islam yang ditunjangi oleh sosial secara harmoni antara dua kelompok ini mampu mengembangkan tamadun ke seluruh pelusuk Semenanjung Tanah Arab. Pergolakan dalaman dan kelemahan pemerintahan menyebabkan tamadun yang dibina penuh gemilang menemui titik penamat. Gambaran masyarakat sebegini dapat dilihat pada komuniti Muhajirin dan Ansar yang berpusat di Madinah. Dengan penuh gaya mencabar kaum Nabi Luth. 1.

Melaka dan Patani adalah antara pusat intelektual yang terkenal.kerana kemewahan dan gemar kepada hiburan yang berlebihan dan bebas (budaya hedonistik) mengundang keruntuhan sosial dan memberi pengaruh besar kepada keruntuhan sesebuah tamadun. Apabila penguasaan politik sesebuah kerajaan mula runtuh. penternakan bertaraf antara bangsa.6. tetapi sebaliknya ia akan berpindah ke wilayah lain yang aman. Pelabuhan ini berjaya menjadi pusat persinggahan para pedagang Arab.5 Ekonomi Faktor ekonomi juga adalah antara faktor yang membantu mengembangkan lagi sesebuah tamadun. Demikian juga dengan penguasaan bidang sains dan teknologi. Sejajar itu juga terbina pula kerajaan baru ditempat perletakan pusat intelaktual yang dipindahkan. Perkembangan dewasa kini membuktikan penguasaan Barat terhadap tamadun dunia ialah kerana kemajuan yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Situasi masa kini menunjukkan bidang ini amat penting dalam penerusan tamadun bangsa. Apabila peranan Melaka sebagai pusat intelektual telah berakhir. Cina dan bangsa Eropah. maka peranan ini telah diambil alih oleh Kerajaan Acheh Darussalam. Lembaran sejarah mencatatkan Baghdad. Kelahiran para sarjana dan kepelbagain kegiatan keilmuan mendorong ke arah pembinaan pusat-pusat intelektual. 1. Walaupun kemudiannya. . Sebagai contoh. Sejarah di Alam Melayu dapat disaksikan sebagai contoh. Sejarah membuktikan masyarakat yang bertamadun tinggi mengamalkan ekonomi perdagangan.6. walaupun mereka bermula dari kegiatan ekonomi sara diri. pertanian. India. Andalus. masyarakat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berjaya membina satu pusat perdagangan bertaraf antara bangsa di Pelabuhan Melaka. pusat-pusat intelektual yang diwujud pada sesebuah kerajaan tidak akan runtuh.6 Penguasaan bidang keilmuan Penguasaan pelbagai bidang ilmu-ilmu dan kemunculan sains dan teknologi memantapkan lagi pembinaan dan penerusan sesebuah tamadun. kegiatan perdagangan import eksport yang rancak di Pelabuhan Melaka telah beralih ke Singapura setelah keutuhan Tamadun Melayu Melaka mengalami keretakan. 1.

Tanggapan kedua terhadap kuasa ghaib ini adalah immanent (tashbih). hal ini dikenali dengan kuasa yang trancendent (tanzih). pertukaran nilai dan budaya serta perpaduan peringkat nasional. interaksi antara Tamadun Cina dan Islam terjalin melalui Laluan Sutera dan Tamadun India dengan Alam Melayu melalui laluan lautan Hindi. Namun kepercayaan antara kelompok manusia adalah berbeza. perbezaan tetap wujud walaupun etnik yang berbeza ini sama-sama berada dalam satu unit politik yang sama. aman. tidak bererti perbezaan lebih dominan berbanding persamaan yang wujud antara tamadun-tamadun ini. Huntington sebagai Clash of civilization. kesan dari latar belakang. pasti berlaku konflik lantaran perbezaan nilai yang ketara antara dua tamadun seperti pertembungan tamadun moden yang jelas didominasi oleh Tamadun Barat dengan Tamadun Timur yang berteras nilai tradisional. Oleh itu. Melalui perbezaan dan persamaan ini. malapetaka. Kuasa ini memberi kesan kepada kehidupan manusia di alam nyata seperti sihat.BAB INTERAKSI 2. sesuai dengan hakikat kejadiannya sebagai al-insan madaniyyun lil tab‟iyy. iaitu kuasa ghaib yang terasing dan tidak sama dengan alam dan kuasa ghaib yang berada di alam. sakit. Oleh itu. Sri Langka dan lain-lain wilayah. Perbezaan wujud pada sudut fahaman dan anutan serta cara melahirkan ketundukan dan kepatuhan. Kuasa ghaib ini di katogerikan kepada dua tanggapan. Perbezaan ini merangkumi persoalan falsafah dan konsep sesuatu pegangan dan kepercayaan. tidak hairanlah mengapa selepas kedatangan penjajah Barat ke beberapa negara di Asia sejak abad ke 16 masihi telah mencetuskan rangkaian konflik hingga masa kini. Antara tamadun-tamadun ini tidak wujud satu pertembungan yang bersifat konflik seperti yang diistilah oleh S. Sebagai contohnya. negara-negara di Asia telah berjaya mewujudkan interaksi antara pelbagai tamadun yang berjiran sejak beberapa dekad silam dan terbukti dapat terjalin secara harmonis.0 ANTARA 2 TAMADUN Pendahuluan Manusia merupakan pembangun sesebuah tamadun. Dalam perbincangan teologi. . tamadun mempunyai ciri-ciri dan nilai-nilai sejagat sesuai dengan fitrah dan keperluan asas kehidupan manusia. iaitu mempunyai pegangan dan kepercayaan serta amalan-amalan dari sesuatu kepercayaan. Persamaan ini pula merujuk kepada persamaan persoalan pokok. Contoh persamaan yang jelas ialah kepercayaan dan pegangan keseluruhan Tamadun Asia kepada kuasa ghaib. Sejarah ketamadunan Asia telah membuktikan wujud interaksi antara tamadun yang membawa kepada perkongsian ilmu dan teknologi. Kerencaman tamadun dan budaya di Asia walaupun pernah tercalar oleh beberapa konflik dalaman seperti konflik antara agama dan etnik di India. miskin dan kaya. Sebaliknya. Manusia sudah difitrahkan hidup dengan mempunyai pegangan dan kepercayaan. persekitaran dan pengalaman hidup yang berbeza. Dalam konteks Malaysia. Satu ciri sepunya yang dikongsi bersama dan berfungsi membangun tamadun-tamadun besar Asia ialah kerana dasar pembinaannya berteras kepada nilai keagamaan dan etika. Namun antara setiap tamadun mempunyai tafsiran dan kepercayaan masing-masing terhadap kuasa ghaib.

Laluan perhubungan ini telah menyebabkan Cina mampu menjalin interaksi dengan negara Arab sejak tahun 3 Masihi lagi. Delhi dan Moghul di India: Bertoleransi kepada penganut Hindu malah pegawai dilantik dari kalangan mereka. Demikian juga dengan Han Wu Ti dalam Dinasti Han telah melaksanakan dasar memihak kepada cendikiawan Konfusianisme berbanding sami Buddha. Golongan agama dalam fahaman Krisitian pula dikuasai oleh paderi.1 2. sikap dan akhlak mulia yang dipamerkan ulama Islam di Alam Melayu memudahkan berlakunya interaksi dan Islamisasi. kedudukan Malaysia di tengah-tengah laluan perdagangan dan kebudayaan Asia telah mendedahkan negara ini kepada pelbagai pengaruh yang tercerna hasil interaksi dengan tamadun-tamadun berhampiran. Contoh berikut memperlihatkan peranan geografi: i. Antara contoh sikap golongan agama yang mencetuskan konflik seperti tindakan Paus Urban II sama ada mengadakan perjumpaan besar-besaran dengan penganut Kristian di Perancis pada tahun 1095 M. tanpa menafikan hak ketuanan Melayu sebagai bangsa peribumi dan bangsa yang menunjang ke arah pembinaan dan perkembanagn tamadun negara ini. Kedua-dua tindakan pemimpin ini telah mencetuskan konflik dalam masyarakat. Hasilnya. Agama dan golongan penguasanya tetap berada pada kedudukan yang tinggi. pengaruh Tamadun Islam.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Kepimpinan Faktor ini merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di Asia. Mereka telah berjaya memberi tasawwur Islam (pandangan Islam) yang sebenar kepada penduduk Alam Melayu. Kesemua golongan agama berusaha mewujudkan suasana harmoni dan memberi penekanan sifat keinsanan.Dalam sejarah Malaysia. Walaupun ada sikap sesetengah golongan agama yang mencetuskan konflik namun tragedi ini tidak mengguris sedikit pun martabat agama dalam pemikiran masyarakat Asia. China. India dan juga tamadun pribumi jelas ketara dan memberi kesan besar kepada nilai dan budaya masyarakat Malaysia. muncul ramai ulama di rantau Alam Melayu seperti Hamzah Fansuri. sebaliknya hak mereka dilindungi undang-undang.1. pesantren. Beliau menyeru penganut Kristian supaya memerangi orang Islam yang dikatakan bertindak zalim pada penganut Kristian. madrasah dan dayah (Acheh). Perlembagaan Malaysia menjadi sumber rujukan dan bukti utama wujudnya interaksi antara tamadun. Samarqand. Tamadun India yang berteras kepada agama Hindu disandang oleh minoriti kasta Brahmin.3 Kedudukan Geografi Kedudukan geografi melibatkan bentuk muka bumi dan kemudahan perhubungan dalam sesebuah masyarakat bertamadun.1. Justru itu. Ini kerana seandainya pemimpin atau raja bersikap adil dan toleran. Fenomena sebaliknya akan berlaku seandainya pemimpin bersikap kuku besi dan tidak bersikap toleransi kepada rakyat jelata. 2. Sebagai contohnya. Golongan agama dalam kepercayaan Buddha pula didokong oleh sami. 2.1. Sejarah membuktikan kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Terdapat juga contoh pemimpin yang tidak bertoleransi seperti yang dapat dilihat pada Sultan Shamsuddin Altamish di India yang bertindak keras terhadap penganut Hindu. Laluan laut pula merentasi Laut Arab ke Benua Kecil . Cina: Interaksi antara tamadun asing pesat berlaku kerana terdapat 2 laluan iaitu laluan sutera yang menggunakan jalan darat dan jalan laut. Xinjiang hingga ke Peking. Selain itu. Abdul Rauf al-Singkeli dan lainlain. maka interaksi akan berlaku dalam aman dan damai. Mereka juga telah membentuk pendidikan formal dengan mendirikan beberapa institusi yang dikenali dengan pelbagai nama seperti pondok. Demikian juga sikap seorang pemerintahan Dinasti Han yang menangkap dan memenjarakan segolongan sami dan penganut Buddha. 2.2 Sikap Golongan Agama Faktor ini menjadi tunggak kepada kelangsungan hidup beragama secara harmoni. Golongan ini wujud dalam setiap masyarakat beragama tamadun Asia. Golongan agama dalam Tamadun Islam dimiliki oleh para ulama. * Kerajaan Islam Ghaznawi. Sejarah telah membuktikan dua sikap berbeza di kalangan para pemimpin seperti contoh di bawah: * Nabi Muhammad SAW: Tidak menyekat orang Yahudi dan Kristian dalam pemerintahan Madinah. Laluan sutera darat ini telah menghubungkan Cina dengan Khurasan.

Hal yang lebih menguntungkan ialah berlakunya proses Islamisasi di pelabuhan ini sebagaimana catatan Marco Polo tentang pengislaman Perlak pada tahun 1292 M. Pelabuhan Melaka – Kedudukan geografi yang strategik dan terlindung dari angin monsun menjadikan pelabuhan ini tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. Persetujuan Cina terbukti dengan penghantaran Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam ke Melaka.1. Johor. Kepulauan Melayu hingga ke Canton di tenggara Cina. 2. Hubungan telah terjalin sejak 3 Masihi lagi dan semakin rancak pada abad 8 Masihi. Terdapat catatan mengatakan kapal-kapal Cina telah pun sampai di Teluk Parsi dan berdagang di Pelabuhan Siraf pada 5 Masihi.1. 2.4 Perkahwinan Perkahwinan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan interaksi antara tamadun Asia. Kesan interaksi ini menyebabkan nama wilayah Asia Tenggara dicatat dalam kitab Ramayana seperti isrilah Suvarnadvipa yang bermaksud “Semenanjung Emas” dan Suvarnabhumi yang bermaksud “Bumi Emas”. Dasar perlindungan Cina terhadap negeri-negeri di rantau Alam Melayu yang bertujuan politik secara tidak langsung menggalakkan Islamisasi di rantau Alam Melayu. Pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan catatan sejarah Melaka hubungan diplomatik dengan Cina telah terjalin sejak tahun 1404 M. Chang Chow dan Chuan Cow. perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai." Selain itu. 2. Pedagang Arab dan Parsi telah membuat penempatan seperti di Kwang Cho (Canton). Kejayaan para pedagang yang boleh dikatakan sebagai “serampang dua mata” banyak bergantung kepada keyakinan mereka kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud "Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Melaka telah menerima beberapa utusan dari Cina yang kemudiannya Melaka telah membalas utusan tersebut. Mereka juga telah mendirikan masjid di Guangzhou dan Guanzhou. Contoh yang jelas dapat dilihat pada lembaran sejarah dan salasilah masyarakat di rantau Alam Melayu. 2. Kampar dan sebagainya. wanita tersebut mesti diislamkan terlebih dahulu. Perlindungan ini juga memberikan impak yang sama kepada negeri-negeri di Kepulauan Melayu yang lain seperti Kedah. perkahwinan bukan sahaja berlaku di kalangan rakyat jelata.2 Di antara persamaan PERSAMAAN dan perbezaan antara tamadun DAN adalah merangkumi PERBEZAAN aspek-aspek berikut: . Jalinan ini berlaku secara tidak langsung apabila pedagang Arab yang menuju ke Cina terpaksa singgah ke Alam Melayu untuk menunggu angin yang sesuai sebelum ke Cina atau pulang ke Arab. Sejarah turut mencatatkan.1. ii. tetapi kaum keluarga gadis turut menerima Islam.5 Perdagangan Aktiviti perdagangan turut menjadi faktor penjalin interaksi antara tamadun. Sebagai contohnya hubungan perdagangan yang berlaku antara Arab dan Cina melalui jalan darat dan laut. Para pedagang telah berjaya menarik minat penduduk Perlak terhadap Islam dan akhirnya mereka bersediaanutan baru ini. Laluan ini membolehkan kedua negara ini berinteraksi dan menjalankan aktiviti perdagangan. Contoh lain ialah interaksi yang terjalin antara tamadun Alam Melayu di Asia Tenggara dengan negara Arab. Selain itu. Situasi ini membuktikan berlaku Islamisasi di wilayah ini. Sebagai contohnya. Tujuan Melaka mengadakan hubungan baik dengan Cina adalah untuk mendapat perlindungan dari ancaman Siam. wujud juga interaksi antara Tamadun India dengan rantau Alam Melayu sejak kurun pertama masihi lagi. Secara tidak langsung perkembangan ini telah menjurus ke arah proses Islamisasi kerana bagi membolehkan wanita tempatan berkahwin dengan pedagang Arab yang beragama Islam.6 Misi Politik Faktor misi politik turut menggalakkan berlakunya interaksi dalam suasana harmoni sebagaimana yang dapat dilihat pada hubungan diplomatik antara Alam Melayu dengan Cina. Penduduk tempatan telah menjalinkan interaksi dengan pedagang Arab sahingga terdapat sebilangan pedagang yang telah berkahwin dengan gadis tempatan kerana telah bermukim di pelabuhan Alam Melayu dalam beberapa waktu sementara menunggu angin monsun. Persinggahan ini telah menghasilkan interaksi baru di rantau Alam Melayu. malah juga berlaku di kalangan golongan bangsawan dan pemerintah. perkahwinan ini tidak sahaja mengislamkan gadis tempatan yang dikahwini pedagang Arab. Semasa singgah di pelabuhan ini para pedagang telah menjalankan aktiviti perniagaan di pelabuhan Melaka.India.

Malah ada yang berpendapat konsep ketuhanan dalam agama Hindu adalah bersifat Politeisme. Vishnu Dewa pemelihara.2. hak kebebasan beragama adalah terpelihara seperti tercatat dalam Perlembagaan Madinah.2.” (al-Ikhlas: 1-3) Pada peringkat awal. Dalam tamadun Islam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Syirik adalah lawan kepada kepercayaan Tauhid dan ditolak oleh Islam. bab kisah para rasul 9: 19b-20: ”Ketika itu juga ia memberitakan Jesus di rumah-rumah ibadat. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepada-Nya. 2. 1978: 67) Hal ini dirakamkan dalam Bible atau al-Kitab1. mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Konsep tauhid dalam Islam berbeza dengan manoteisme dalam agama Kristian dan Hindu. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang . Konsep hidup selepas mati dalam Islam merupakan sebahagian daripada kepercayaan terhadap hari akhirat. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 1989:25) iaitu: 1. Tuhan bapa dan Roh al-Kudus (Ahmad Shalaby.” Demikian juga teologi agama Hindu. Manakala yang durhaka kepada Allah SWT akan dibalas dengan keburukan seperti kesengsaraan hidup di neraka. Tauhid menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 1999). Namun ia telah dipengaruhi oleh unsur-unsur khurafat dan pemujaan kepada Isa al-Masih apabila Paul menganut Kristian pada tahun 38 M. 3. Manusia akan diadili dan diperlihatkan segala amal semasa di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. 1984:32). Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. beliau merupakan penentang kuat agama dan penganut Kristian (An-Nadawy. Dan tidak ada satupun yang setanding dengan-Nya. Perkhabaran ini disampaikan terus dari Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: “Katakanlah: Dialah Allah Yang Esa. Siva Dewa pemusnah Pada asasnya. Mereka kekal di dalamnya. 1978: 82-83) yang bersatu menjadi satu. Allah berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya orang-orang kafir iaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam. (A.1 Teologi/ketuhanan dan kerohanian Semua tamadun menekankan konsep ketuhanan dan mempunyai dokrin serta amalan-amalan tertentu sama ada berbentuk spiritual mahupun ritual. Kepercayaan monoteisme dalam agama Kristian telah diubahsuai berasaskan kepada Trinity atau Tri-Tunggal yang terdiri daripada tiga oknum iaitu Tuhan anak. Begitu juga dari sudut kepercayaan lain seperti kehidupan selepas mati. Namun penyembahan terhadap Tuhan Yang Satu tidak dapat dipertahankan kerana agama Hindu membolehkan Tuhan digambarkan dalam pelbagai bentuk dan penjelmaan dewa sehingga melahirkan pelbagai bentuk patung sembahan. Ini merupakan titik peralihan dalam pengajaran agama Kristian (Ahmad Shalaby. Rahman Abdullah. agama Kristian merupakan agama samawi yang mempercayai Tuhan yang Esa (tauhid). muncul fahaman baru dalam ajaran Kristian. Inilah yang dikatakan ”Tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Moniteisme dalam agama Hindu berasaskan kepada Trimurti iaitu menempatkan tiga dewa yang menjadi sembahan mereka. penganut Hindu mempercayai kewujudan satu Tuhan yang agung iaitu Brahma (M. dan mengatakan bahawa Jesus adalah anak Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” Sehubungan itu. Sebelum menerima agama Kristian. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Perbezaan yang ketara berpunca daripada manifestasi ketuhanan yang ada pada setiap agama. Brahma Dewa pencipta sebagai sumber kepada semua kewujudan. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Konsep ketuhanan dalam tamadun Islam adalah tauhid. Allah berfirman yang bermaksud: ”Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Arif Kasmo.” (al-Zalzalah: 7-8) Pada masa ini segala perbuatan manusia yang baik akan dibalas baik seperti menikmati kehidupan syurga. kepercayaan terhadap pembalasan perbuatan manusia di dunia dan lain-lain yang bersangkutan dengan perbuatan manusia.

Arif Kasmo. untuk mewujudkan suasana bersatu padu walaupun rakyatnya terdiri dari pelbagai kaum dan kepercayaan. Konsep ini berasal dari penjelmaan semula dewa-dewa Hindu. Rahman Abdullah: 23). penguatkuasaan dan beberapa persoalan pokok lain.” 8).2 Undang-undang atau peraturan hidup bermasyarakat Undang-undang merujuk kepada peraturan-peraturan hidup yang wujud dalam masyarakat. yang jahat akan menerima balasan buruk” (Azhar Mat Aros dll. Sifatnya yang kekal. hak-hak kebebasan beragama telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di . iaitu: * Hidup adalah penderitaan. * Penderitaan dapat dihapuskan dengan menindas hasrat atau kehendak. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Kelahiran semula yang berulang-ulang dan terus menerima kesengsaraan dikenali sebagi Samsara. Cara untuk mencapai pembebasan mutlak dari lingkaran Samsara terdapat pada doktrin Aryasatyani yang disebut sebagai Empat Kebenaran Utama (A. memutuskan lingkaran Samsara dan seterusnya mencapai Nirwana. * Cara menyingkirkan hasrat adalah melalui Astamarga atau Jalan Lapan Lapis. Dalam aspek perbuatan manusia yang mengaitkan dosa dan pahala. Islam menggalakkan hidup saling kenal mengenal antara satu sama lain seperti yang termaktub dalam pengertian surah al-Hujurat: 13 yang bermaksud : ” Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Peringkat pertama ajaran Buddha berpusat kepada ajaran untuk melenyapkan karma. Inilah yang disebut sebagai hukum karma dalam masyarakat Melayu. Karma merupakan konsep pembalasan setimpal terhadap usaha dan perlakuan manusia ”yang baik dibalas baik. * Penderitaan disebabkan keinginan memenuhi keperluan dunia. Dalam ajaran agama Hindu. Malaysia wajar menetapkan Rukun Negara 1 (Kepercayaan kepada Tuhan) kerana kewujudan Tuhan diakui oleh semua agama. Perkara 11 (1) yang menyebutkan seperti berikut: ”Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada Fasal (4) untuk mengembangkan agamanya. 2. kehidupan merupakan kesengsaraan dan kelahiran semula yang berulang-ulang mengundang kesengsaraan selagi mereka tidak mencapai mokhsya. Konsep re-inkarnasi dalam agama Hindu membawa maksud seseorang itu akan menjelma semula selepas kematiannya dalam bentuk manusia. 2000:63). Penganut Hindu mengharap terlepas dari rantaian reinkarnasi dengan mencapai tahap mokhsa (M. Tamadun Islam mempunyai sumber asas yang hakiki iaitu bersumberkan wahyu dalam bentuk al Quran dan al Sunnah. 1999). Undang-undang ini dihormati dan dipatuhi oleh setiap ahli dalam masyarakat. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Di samping sumber ijtihad para cendikiawan muslim. memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menempuh tentangan zaman. Dalam konteks hidup bermasyarakat. sama ada secara lisan mahupun secara bertulis. Dalam konteks Malaysia.” Sehubungan itu. Doktrin karma yang merupakan doktrin asas dalam agama Hindu mempunyai persamaan dengan doktrin karma dalam agama Buddha yang berkaitan rapat dengan konsep re-inkarnasi (kelahiran semula atau penjelmaan semula).yang (al-Bayyinah: takut 6 kepad - Tuhannya.2. Semua tamadun mempunyai undang-undang dan peraturan dan perbezaannya hanyalah dari segi sumber. Islam meletakkan konsep taubat kepada Allah SWT sebagai jalan pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Manakala dalam agama Kristian pengampunan boleh didapati dengan jalan membuat pengakuan dihadapan seorang padri di gereja. terdapat sumber lain yang diperakui daripada tamadun terdahulu yang menepati sifat keterbukaan tamadun Islam. Terdapat perbezaan dalam konsep re-inkarnasi dalam agama Hindu dan Buddha.

Di bawah konsep hidup bersama dan saling mengenali ini lahir dasar-dasar lain seperti kebebasan beragama. hak keselamatan. . Inilah yang diamalkan oleh negara Islam Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dan prinsip ini kekal hingga ke hari kiamat (Idris Zakari. lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu Dengan nikmat Islam). 1978:17-40). dan janganlah kamu bercerai-berai. dan bertaqwalah kepada Allah. Kung Fu Ze menekankan konsep kesederhanaan atau jalan tengah sebagai dasar panduan bagi perhubungan dan kesusilaan. maka menjadilah kamu Dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara” (ali Imran : 103) ” dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. (al Hujurat : 10) ” Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam). Pemikiran mereka mengandungi beberapa peraturan. keadilan dan perundangan yang semuanya dijamin oleh pemerintah. dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu). 2003: 29-46). orang Melayu telah mengenal Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka lebih sepuluh abad yang lalu (Undang-Undang Melaka. kasih sayang ditujukan kepada sekelian manusia. 2003) seterusnya diikuti oleh undang-undang negeri yang lain. Seperti kata perbilangan Melayu: “Adat bersendi hukum‟ Hukum bersendi kitabullah” Dalam konteks hidup bermasyarakat. Dalam hal ini. Hukum adat orang Melayu tidak menyimpang daripada kehendak syara‟. tata cara atau perilaku seseorang dalam kehidupan dan persekitaran. (al Maidah : 2) Fenomena ini telah menjadi budaya dalam kehidupan seharian. Dalam Tamadun Melayu. dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. 1978: 84). Manakala sumber undang-undang dan peraturan hidup dalam tamadun lain terletak pada pemikiran para pujangga dan cerdik pandai di kalangan mereka. Perasaan persaudaraan dan sikap saling bantu membantu ini tergambar dalam melakukan kerja-kerja berat secara bersama. Bak kata pepatah Melayu: Serasa sepenanggungan Ke bukit sama didaki Ke lurah sama dituruni Yang berat sama di pikul Yang ringan sama dijinjing Hati gajah sama di lapah Hati kuman sama dicicah Bulat air kerana pembetung Bulat manusia kerana muafakat Inilah gambaran kehidupan bermasyarakat di kalangan orang Melayu yang amat sesuai dengan cara hidup Islam seperti yang terakam dalam beberapa surah al Quran di bawah : Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara. maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu. orang Melayu masih kental dengan semangat perpaduan dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Orang Melayu juga memiliki peraturan hidup bermasyarakat yang disebut sebagai hukum adat atau sistem nilai Melayu (Ali Taib & Hashim Musa. Contohnya. dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Tamadun Cina berasaskan kepada falsafah Kung Fu Ze dan Taoisme serta ajaran Gautama Buddha.antara kamu. (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa Yang melanggar perintahNya)”. Dalam masyarakat.” Malah diskriminasi adalah merupakan satu jenayah. malah jati diri bangsa Melayu (Hamdan Hassan & Sofian Mohamad.

raja atau pemerintah dituntut supaya berlaku adil dan menjauhi kezaliman. Tanah Melayu telah wujud sebagai sebuah negara merdeka pada 31 Ogos 1957. seorang raja mesti memiliki moral yang tinggi kerana berfungsi sebagai pelindung kepada rakyat. Anjuran amalan hidup begini tiada tentangan daripada pelbagai kaum di Malaysia 2. Islam meletakkan politik dan kepimpinan sebagai suatu perkara penting dalam cara hidup Islam atau ad-Din. iaitu Raja sebagai payung negara dan rakyat berlindung di bawahnya. Dalam Tamadun Cina. Perlembagaan Persekutuan. Tamadun Barat mengamalkan sistem demokrasi dalam pemerintahan selepas berada dalam pemerintahan bersifat otokrasi atau sistem beraja yang bersifat monarki yang berlanjutan.3. Raja merupakan manusia suci yang mesti dihormati dan dipatuhi (A. “Raja adil raja disembah. namun rakyat tidak dianjurkan supaya menentang raja. Oleh itu. mandat ini akan ditarik balik oleh Tien (Tuhan). Ia diambil dari sistem demokrasi Yunani yang berkonsepkan pemimpin dilantik oleh orang ramai. Selepas melalui era penjajahan lebih empat abad lamanya (1511-1957M). dikalangan orang ramai dan untuk orang ramai (Ahmad Rashidi Hasan. 2005:111-142). Di sini wujud konsep bantu-membantu antara satu sama lain dan raja mesti bersikap adil terhadap rakyat. Ini adalah kesan dari gerakan Renaissance (1350-1600M) yang wujud dalam tamadun Barat. raja zalim raja disanggah” (A. Aspek pendidikan .2. Ia kemudiannya diikat kukuh dengan kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Seorang pengikut Konfusius menyifatkan raja umpama kapal manakala rakyat umpama air (Azhar Mad Aros. Trajedi yang berlaku terhadap Megat Seri Rama seperti mana yang digambarkan dalam sejarah “Sultan Mahmud Mangkat dijulang” perlu dijadikan sempadan. konsep daulat dan kesetiaan kepada raja mengambil tempat selepas kedatangan Islam. Perbezaan dari sudut sumber dan pandangan sarwa jagat setiap tamadun boleh dilihat pada aspek-aspek berikut: i. ii. Demikian juga kesetiaan Tun Perak kepada Sultan Melaka. Penderhakaan merupakan jenayah paling berat dalam budaya Melayu seperti hukuman yang diterima oleh Hang Jebat. penggunaan undang-undang syara‟ terletak dalam bidang kuasa negeri-negeri yang meletakkan raja sebagai ketua agama seperti yang termaktub dalam Perkara 3 (2) Perlembagaan Persekutuan. alQur‟an dan al-Sunnah merupakan rujukan dalam pemerintahan dan kepimpinan.Dalam konteks Malaysia. disanjung dan diambil berat oleh setiap tamadun Asia. Contoh pembesar atau pegawai kerajaan yang baik dibawakan oleh Hang Tuah sebagai pahlawan Melayu yang patuh dan setia kepada raja. Dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. 2005: 44). Dalam tradisi Islam. Maknanya. Lanjutan itu. Perkara 3 (3) dan Undang-Undang Anak Negeri yang masih diamalkan dikalangan masyarakat bumiputera Sabah dan Sarawak. Aziz Deraman. sikap berbaik-baik dan saling menghormati antara satu sama lain menjadi kunci perpaduan bagi meneruskan tamadun bangsa. Konsep mesyuarat atau syura ini telah diteruskan oleh para khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Amanah ini merupakan tunggak kepada kesejahteraan masyarakat. musawah dan hurriyah. Yang Dipertuan Agong merupakan pelindung kepada hak-hak istimewa orang Melayu seperti yang tercatat pada Perkara 153. ajaran Konfusius telah memberi garis panduan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah mesti berperanan sebagai bapa kepada rakyatnya. Rahman Abdullah:26-27). “Berbudi bahasa amalan hidup kita”. Konsep dewaraja telah diamalkan dalam tamadun awal masyarakat Melayu. Jika sebaliknya yang berlaku. Negara ini mengamalkan sistem politik dan pemerintahan Raja Berperlembagaan. Etika Etika merupakan perilaku atau tingkah laku yang baik. Aspek politik dan Pemerintahan Kebanyakan tamadun tradisional di dunia menekankan aspek moral dan akhlak sebagai asas politik dan kerajaan. Amalan berbudi bahasa dan saling menghormati kini dijadikan slogan Negara. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja dan wilayah-wilayah persekutuan kuasa agama terletak di bawah bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong sebagai ketua agama. „adalah. Sistem syura yang diamalkan membawa keadilan sejagat. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan atau dikenal sebagai khalifah dalam Tamadun Islam (lihat al-Baqarah. Ia selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Prinsip utama yang diberikan penekanan oleh Rasulullah SAW ialah prinsip syura. 2:30) Konsep kesetiaan kepada raja melahirkan kata-kata “Pantang Melayu derhaka”. pemimpin dilantik dari kalangan individu yang layak dan mampu melaksanakan keadilan dan menunaikan amanah kepimpinan.: 70). Hubungan raja dengan rakyat digambarkan dengan kata-kata. walaupun berbilang kaum dan keturunan serta kepercayaan.

Dalam Tamadun Islam. iaitu di madrash. Elemen ini amat penting dan merupakan pra-syarat bagi seorang manusia yang akan berfungsi sebagai penggerak tamadun. Walaupun terdapat banyak batasan mengenai kegiatan ekonomi dalam Islam. St Teresa. Ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya konsep ini diambil kira dalam kehidupan seharian. Kegiatan ekonomi dalam Islam turut berfungsi untuk mempertingkatkan akhlak individu dan masyarakat. Mereka berpeluang meneruskan pengajian ke universiti di Timur Tengah seperti Universiti al-Azhar di Mesir. Pelbagai sektor ekonomi digalakkan oleh Islam termasuk pertanian. iii. tetapi turut menjurus kepada proses mendidik roh. Ajaran agama Buddha dan Hindu turut menekankan aspek pendidikan yang berlaku melalui proses ”mencari diri sendiri” (self-discovery). Penipuan. Zakat tidak hanya tertumpu kepada zakat fitrah atau zakat badan yang berfungsi untuk membersih diri. surau. Ilmu dan amalan kerohanian juga merupakan elemen penting dalam melahirkan seorang yang baik. Pendidikan di sekolah ini tidak berteraskan pendidikan Islam. Gabriel dan lain-lain. terdapat banyak lagi sekolah-sekolah missionari yang didirikan seperti Sekolah Methodist. akal dan jasad yang mampu melahirkan seorang insan berakhlak mulia. Zin. Ia merupakan satu bentuk kebajikan dalam masyarakat Islam terutama kepada golongan yang berhak menerimanya yang terdiri daripada 8 asnaf. Konsep halal dan haram serta untung rugi banyak dibicarakan di dalam al-Qur‟an. iaitu sejak kelahiran seseorang hinggalah ke saat kematian. bersedakah dan membela golongan miskin dan lemah amat dianjurkan. Rasulullah SAW tetap menekankan kepentingan aktiviti ekonomi melalui sabdanya yang bermaksud “Sembilan persepuluh rezeki adalah daripada sumber peniagaan dan perdagangan”. Convent. pesantren. St. mereka masih tetap mendapat pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan Islam. Menyebar dan mencari ilmu pengetahuan merupakan tugas manusia yang dipandang mulia oleh setiap tamadun. 2004:84-85). perindustrian dan aktiviti import dan eksport yang hasilnya menjadi . institusi pendidikan lebih beroperasi ditempat yang disediakan khusus untuk melaksanakan pendidikan masyarakat Melayu.Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam setiap tamadun. Antaranya menolak amalan rasuah. tuan guru dan juga istana. Ia bertujuan membentuk peribadi seseorang individu dan menghapus kejahilan yang boleh menghalang peningkatan minda dan intelektual masyarakat. riba dan bentuk-bentuk penyelewengan lain adalah ditegah dalam Islam. dayah dan lain-lain. pendidikan Islam berteraskan tauhid. Malah zakat mampu mempertingkat kualiti kehidupan golongan fakir dan miskin dan menjana ekonomi mereka di samping umat Islam seluruhnya. Dari fahaman ini muncul hak-hak kehidupan yang seimbang antara ekonomi dan moral. anak-anak bangsawan Melayu mendapat pendidikan di institusi pendidikan yang ditubuhkan oleh British seperti Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905. tetapi juga zakat perniagaan dan lain-lain. Universiti Madinahmahupun institusi pengajian tinggi di Mekah (Abdullah M. Pada zaman seterusnya. Sebagai gantinya amalan-amalan murni dalam kegiatan ekonomi seperti membuat kebajikan. Proses pendidikan bermula pada peringkat seawalnya. St. 1992:62). Sekolah pertama adalah Sekolah St. Dengan kata lain. John. Pada masa pemerintahan British. Selain itu. Dalam Tamadun Melayu. Tahap tertinggi pendidikan di sekolah ini ialah menyambung pelajaran ke institusi pendidikan di Barat terutamanya di London. Bagi masyarakat Melayu bawahan. intelektual dan profesional. sekolah ini menggunakan kurikulum yang berbeza dari pendidikan yang rata-rata diterima oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. penipuan dan penindasan. isu pendidikan begitu ketara apabila orang Melayu menerima Islam. perlombongan. Paul di Melaka yang didirikan oleh Francis Xavier pada tahun 1550-1553 M (Khoo Kay Kim. Institusi ini menainkan peranan penting dalam pembentukan budaya ilmu masyarakat Melayu. 2005:18) Pendidikan Barat di Alam Melayu bermula dengan tertubuhnya sekolah-sekolah bercorak keagamaan ala-barat. pembuatan. iaitu rumah alim ulama‟. pondok. Ia bukan saja melibatkan proses pemindahan dan pembudayaan ilmu seperti yang terkandung dalam surah al-„Alaq: 1-5. Wujud dua institusi pendidikan Islam terawal di kalangan orang Melayu. penternakan. Aspek ekonomi Kelangsungan sistem ekonomi dalam tamadun awal manusia menjadikan moral sebagai paksi utama. Zakat pula merupakan unsur ekonomi Islam yang berfungsi memberi jaminan sosial kepada masyarakat Islam. (Norsiah Sulaiman. Nilai yang hampir sama wujud dalam semua tamadun.

anak-anak dan sanak saudara menjalankan tugas dan memahami tanggungjawab masing-masing. Pengamalan sistem ekonomi kapitalis telah mendorong ke arah penubuhan institusi kewangan atau bank di Barat seawal tahun 1587M. karya seni dalam Islam merupakan kefahaman muslim terhadap keindahan syurga yang tidak mampu dinukilkan. namun ekonomi Islam telah mula dilaksanakan dalam bidang kewangan Islam apabila tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad dibawah Akta Bank Islam 1982. sistem pengeluaran sesebuah negara terdiri daripada tiga unsur iaitu sumber alam. maka wujudlah ummah dan negara yang baik. iv. Vaisya dan Sudra. Ia bertujuan supaya manusia dapat menjalani hidup dalam keadaan suci dan bersih daripada sebarang runtunan hawa nafsu yang disebut sebagai Astamarga. Dalam konteks Malaysia. Sebagai contohnya. Oleh yang demikian. Hubungan yang terjalin antara ahli keluarga begitu erat. tidak ada kelebihan orang Arab dari orang ajam (bukan Arab) Ajaran Konfusius yang menjadi asas Tamadun Cina menekankan pentingnya hubungan kasih sayang dan hiraki kuasa dalam hubungan sesama manusia. Konfusius memperkenalkan konsep Li yang menekan lima jalinan hubungan sesama manusia seperti berikut: * Hubungan maharaja dengan rakyat * Hubungan bapa dengan anak * Hubungan abang dengan adik * Hubungan suami dengan isteri * Hubungan kawan dengan kawan Tamadun India yang diasaskan kepada agama Hindu membahagikan manusia kepada empat golongan atau tingkat tertentu iaitu golongan Brahmin. Kekeluargaan dalam Tamadun Melayu pula berasaskan kepada fahaman ajaran Islam. Sumber masyarakat baik adalah al-Qur‟an. Sunnah Rasul-Nya dan ijtihad para ulama‟. Hal ini jelas dibicarakan dalam bukunya Wealth of Nation (1776) yang menghuraikan secara terperinci pertumbuhan ekonomi kapitalis (Boediono. Bagi Smith. Ibu. Fahaman mengenai setiap tanggungjawab amat berkait rapat dengan ajaran agama Islam. Demikian juga tanggungjawab ibu mendidik anak ditunaikan dengan sempurna. Sistem ini berdasarkan teori Adam Smith (1723-1790M). Sekuriti Islam dan Bon Islam. 1982:14). Pajak Gadai Islam (al-Rahn). Aspek Kesenian dan Kebudayaan Maksud hadis yang mengatakan ”Allah SWT itu indah dan suka kepada keindahan” menjadi titik tolak seni Islam. bapa. Ajaran Buddha menganjurkan Jalan Lapan Lapis (eight fold path). Selanjutnya Takaful Islam telah diwujudkan di bawah Akta Takaful 1984. Tamadun Barat yang berasaskan pemikiran sekular dan ideologi manusia memperkenal sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan material dan kebangkitan individu atau kumpulan tertentu sebagai kuasa pasar. Kelebihan seseorang ádalah ketaqwaannya kepada Allah SWT dan juga pemilikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. negara ini mengamalkan ekonomi konvensional. Tamadun Islam menetapkan darjat manusia semua adalah sama di sisi Allah SWT. sumber manusia dan stok barang (kapital) yang ada. Apabila masyarakat baik. Kesatriya. Keindahan yang paling hebat ini adalah untuk menyatakan kekuasaan dan kehebatan Allah SWT . Aspek kekeluargaan Aspek kekeluargaan dan masyarakat diterima oleh hampir semua tamadun di dunia.sumber pendapatan negara Islam yang terkumpul di dalam institusi kewangan umat Islam yang dikenali sebagai Baitulmal. Tamadun Cina yang dipengaruhi kuat oleh falsafah Konfusius memandang rendah kepada golongan pedagang kerana menganggap golongan ini sentiasa terlibat dengan penipuan dan keuntungan yang dilihat sebagai elemenelemen buruk. Tamadun Islam meletakkan institusi keluarga sebagai asas pembentukan sebuah masyarakat. fahaman ini lebih memberi perhatian kepada golongan petani. tanggungjawab bapa mencari rezeki dan memberi perlindungan kepada keluarga terlaksana dengan jayanya. Hari ini sistem muamalat Islam telah diterima sebagai suatu sistem yang diterima pakai oleh semua kaum di Malaysia. Oleh kerana itu. Justeru itu. v. Kasih sayang mewujudkan hubungan harmoni dalam masyarakat. Islam percaya bahawa kesan dari kehidupan beragamalah yang melahirkan seni dalam Islam.

karya seni rupa merangkumi seni lukis dan seni kaligrafi. 1999:192). Aspek alam sekitar Tamadun Islam dan tamadun Asia lain amat menyanjung alam sekitar. Seluruh alam dan persekitarannya merupakan amanah kepada manusia sebagai khalifah yang berfungsi sebagai pembangun alam ini seperti yang dapat difaham pada firman Allah dalam surah Hud: 61. Sehingga dikatakan Gunung Meru dibawa separuh ke Pulau Jawa dari Jamudvipa. Malah. Oleh itu. Dasar budaya ini dikenal sebagai Kebudayaan Kebangsaan. Djelantik. Dalam Tamadun Cina. keindahan jasmani. kesenian lahir dari usaha para seniman untuk mewujudkan bentuk dari sesuatu yang tidak berbentuk semasa berlaku kosentrasi diri atau proses meditasi. Nasakh. walaupun dasar ini masih menerima seni dan budaya etnik lain. Gambaran dewa-dewa dihubungkan dengan sikap. Pemerintah telah membentuk satu dasar kebudayaan Malaysia yang menetapkan seni dan budaya Malaysia ialah seni dan budaya Melayu. Dalam Tamadun India. Dalam ajaran Hindu dan Buddha terdapat kesamaan idea dan pandangan yang mengatakan bahawa dalam fikiran dan gambaran dalam jiwalah yang dapat dikatakan sebagai seni (Ibid:195) . Demikian juga Tamadun Melayu dan masyarakat peribuminya turut menghargai alam sekitar. keindahan tingkah laku dan keindahan batin. vi. Seseorang dianggap dapat berhubung dengan alam apabila dia berjaya menghubungkan dirinya dengan tao melalui pembersihan jiwa atau mengosongkan diri dari dua perkara yang keterlaluan. penghasilan seni masih bertemakan cerita-cerita dari Bible di samping cerita dewa-dewi Yunani kuno. manusia dapat memiliki keindahan melalui dua Darma indah yang terdiri dari Khanti dan Soracca (A. Penghasilan karya tema ini jelas terpapar pada unsur tumbuh-tumbuhan terutaam pokok buluh. alam semesta ini terdiri dari Jamudvipa. India untuk menjadi tempat tinggal Betara Guru di Pulau Jawa. Lao Tze telah mengemukakan falsafah tao sebagai suatu kekuatan di mana manusia cuba menjalin dirinya dengan alam. Mereka menafsir bahawa kehidupan yang berlaku di alam ini adalah hasil dari pergerakan alam yang berterusan. Seni bina dalam Tamadun Islam juga telah mampu melahirkan banyak seni bina indah seperti masjid di serata dunia sehingga menjadi mercu tanda kegemilangan Tamadun Islam hingga ke hari ini. unsur haiwan terutama burung bangau putih dan unsur alam sekitar terutama sungai. Menurut doktrin Hindu. Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan keturunan mempunyai bentuk-bentuk kesenian yang pelbagai. bulan dan bintang. Akhirnya seniman melukiskan gambaran tersebut dalam media seperti kanvas dan bentuk arca. Perbezan seni Islam dengan seni dari tamadun lain terlihat pada falsafah seni Islam yang berteras tauhid walaupun terhasil pada pelbagai aneka karya seni. Konsep dan teknik keindahan seni ini meresap dalam seni rupa yang lain. Menurut Buddha. Di tengah-tengah alam semesta terdiri Gunung Meru yang di kelilingi oleh matahari. Begitu juga dengan seni khat yang mempunyai pelbagai jenis seperti Khat Kufi. Seni lukis Cina menjadikan unsur alam harmoni sebagai tema utama. bagi masyarakat peribumi Malaysia seperti etnik Iban dan Senoi mereka memuja alam terutama semasa upacara pesta menuai. Kebanyakan lukisan dibuat untuk kepentingan gereja (A. Djelantik. Malah pada zaman Renaissance. warna dan ekspresi tertentu dan gambaran dewa-dewa timbul dalam gambaran fikiran. dasar ini menggabungkan semua unsur budaya masyarakat yang ada di Malaysia. Contohnya. Rakyat Malaysia lahir dari rasa cintakan perpaduan dan keamanan. Islam menghargai alam sekitar yang merupakan tanda-tanda kewujudan Allah SWT. 1999:124) Seni atau keindahan menurut agama Buddha dapat diklasifikasikan kepada empat jenis iaitu keindahan perhiasan. (Idris Zakaria: 40) . Konsep ini menyamai konsep Wu-Wei dalam aliran Konfusius yang mendorong manusia mengambil jalan pertengahan antara dua aktiviti tertinggi dan istirehat tertinggi.sebagai Maha Pencipta. 2005:48-49). Thuluth dan Farisi mampu mempesonakan sesiapa saja. Tamadun Barat yang bersandar pada Tamadun Yunani berpegang pada fahaman kesempurnaan Tuhan dan manusia yang dicernakan pada karya seni terutama seni arca dan seni pahatan. seni Barat lahir dari penghayatan terhadap konsep ketuhanan yang digambarkan dalam bentuk pahatan patung-patung. (Ahmad Rashidi Hassan. (Hamdan Hassan:11-16). Mereka percaya wujud unsur-unsur roh yang menyelinap ke dalam semua kejadian alam seperti tumbuh-tumbuhan.

masjid Aqsa dan lain-lain. Masjid al-Haram di Mekah. Justeru itu terbinalah masjid pertama dalam Islam iaitu masjid Quba‟. Sami-Sami Buddha menyampaikan pengajaran mereka dalam bahasa Pali dan Sanskrit. H. Keutamaan masjid-masjid ini bergantung kepada pengakuan dan sejarah Islam yang bermula pada zaman Rasulullah SAW. Gereja .1997:116). Mereka adalah golongan yang layak memahami kitab-kitab suci Hindu seperti kitab Veda. Imam Maliki dan imam-imam lain menerima pendidikan ilmu Islam yang luas di masjid-masjid utama di atas. Imam Shafie. begitu jugalah fungsi masjid. Kesemuanya bentuk seni bina masjid dapat dibahagi kepada tujuh bentuk. sami-sami Buddha menjadikan kuil sebagai pusat pendidikan dalam memahami ajaran-ajaran Buddha. Candi ini dipenuhi dengan sangkarsangkar batu berisi patung Buddha. tempat mengadili masalah masyarakat Islam. Antaranya. masjia terbina dalam pelbagai bentuk seni bina. Ini diikuti dengan pembinaan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid utama dalam Islam ialah Masjid al-Haram. Ini diikuti dengan Masjid Nabawi. masjid berperanan sebagai tempat bermesyuarat. A. Begitu juga dalam agama Buddha. iaitu (Ibid:124-128): • Maghribi • Andalusia • Mesir • Turki Saljuk • India • Iran Safawi • Turki Uthmani b. Masjid Ia merupakan institusi agama dalam Islam. Mahabrata dan Ramayana yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan pelbagai ilmu Islam dan informasi setempat. Kewujudan masjid juga berada di segenap pelusuk dunia. Candi yang terkenal di rantau Alam Melayu antaranya ialah Candi Borobudur.vii. Kanak-kanak dilatih mengaji al-Qur‟an. masjid mempunyai beberapa keistimewaan yang membezakan masjid sebagai tempat ibadat umat Islam dengan rumah ibadat penganut agama lain. Masjid tidak terbatas sebagai tempat sembahyang semata-mata. masjid merupakan institusi terpenting dalam Islam. Sejarah para ulama awal dalam Islam membuktikan hal ini. Mokhtar. Masjid bermaksud tempat sujud atau tempat beribadah kepada Allah SWT. Indonesia yang dibina ketika Dinasti Sailendara sekitar tahun 778-825M2. Candi merupakan bangunan yang dikaitkan dengan aspek keagamaan. Aspek institusi agama Setiap agama memiliki institusi tersendiri sebagai pusat kegiatan keagamaan mereka. Kepentingan masjid dalam masyarakat Islam menyebabkan pembinaan masjid merupakan langkah awal semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Masjid al-Aqsa di Palestin dan Masjid al-Azhar di Mesir. Golongan Brahmin dalam agama Hindu merupakan sami-sami Hindu yang terpelajar. (S. Fungsi kuil lebih luas pada peringkat awal perkembangan dua agama ini. Justeru itu. Hal ini telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW semasa hayatnya dengan menjadikan masjid tempat segala aktiviti umat Islam. c. Pada satu sudut yang lain. Institusi-insitutusi ini adalah seperti berikut: a. para ulama‟ merupakan tenaga pengajar dan tempat rujukan masyarakat dalam pelbagai hal (Ibid:117). Kuil dan Candi Kuil merupakan rumah ibadat bagi penganut agama Hindu dan Buddha. tempat menerima dan merawat pejuang Islam yang cedera dan pelbagai fungsi lain.Lanjutan dari hal ini. Candi ini terletak di kaki Gunung Merapi di kota Jogyakarta. Di sini umat Islam memulakan pendidikan awal terutama golongan kanak-kanak. Ia menjadi pusat pendidikan yang diperlukan oleh sami-sami Hindu dan Buddha. Dalam bidang pendidikan. selain latihan di rumah yang dijalankan oleh ibu bapa sendiri. Sebagaimana ibadah dalam Islam amat luas maksudnya.

prinsip. Terdapat dalil-dalil atau ayat-ayat al-Qur‟an yang jelas mengenai hal ini. • Harus: Nilai yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Hak asasi. Sistem nilai dalam Tamadun Islam terdiri daripada hukum berikut (Azhar Hj Mad Aros. nilai hormat kepada orang yang lebih tua telah terhakis dalam masyarakat kosmopolitan tetapi ia kekal dan penting dalam masyarakat Timur sama ada yang membangun ataupun yang masih mundur. • Sunat: Nilai yang dilakukan akan menghasilkan ganjaran/pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Keindahan. Nilai juga menentukan sesuatu `preference'. atau dalam pengertian yang luas. • Makruh : Perkara yang dibenci. • Wajib: Nilai yang dilakukan akan mendapat ganjaran/pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Matlamat dan tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang juga ditentukan oleh nilai. Sungguhpun wujud kedinamikan dalam hukum-hukum Islam tetapi ia tidak boleh bercanggah dengan sistem nilai yang disepakati oleh majoriti cerdik pandai Islam. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa nilai kolektif yang menjadi sifat Tamadun Asia ini dipegang kuat oleh masyarakat Timur. Individu ini juga akan mempertahankan nilai tersebut dan akan mengkritik orang lain yang bersikap tidak bertanggungjawab. Tegasnya. Antaranya. nilai bukan sahaja memberi suatu tunjuk arah kepada seseorang tentang bagaimana dia patut berkelakuan terhadap orang lain. Jika ditinggalkan mendapat pahala dan sekiranya dilakukan tidak berdosa. Produktiviti.3. (Abdul Rahman Md Aroff. nilai akan ditonjolkan secara lisan atau menerusi perlakuan individu atau sesuatu kumpulan. kasih sayang. Ia juga bermaksud dasar-dasar moral. iaitu sesuatu yang lebih disukai. Jika dilakukan akan menghasilkan dosa. (Bhg. Nilai adalah suatu piawai yang berkekalan. Perkembangan ini akhirnya melahirkan sekolah-sekolah missionary. namun nilai juga boleh dikategorikan dalam kelompok tertentu seperti berikut. Nilai juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar. Nilai juga boleh berubah mengikut peredaran masa ataupun terus unggul mengikut suasana ataupun idealisme sesebuah masyarakat. sederhana. nilai bermaksud satu kualiti sama ada baik (positif) mahupun buruk (negatif) yang menghasilkan sesuatu yang dikehendaki.Dalam tamadun Barat gereja masih memainkan peranan sebagai tempat ibadat. baik mengenai hubungan sosial. pusat pemahaman agama Kristian dan juga aktiviti masyarakat setempat. Misalnya.3 Nilai dan Kepentingannya Nilai adalah satu konsep yang diertikan dengan berbagai maksud dan konotasi.1 Nilai Asia dan Nilai Universal Nilai dalam Tamadun Asia dianggap bersifat kolektif manakala nilai dalam Tamadun Barat dikatakan bersifat individualistik. diubah atau dipertahankan. Contohnya. 2. 1999) Walaupun semua nilai mempunyai ciri dan fungsi am seperti yang disebutkan di atas. mahupun mengenai matlamat-matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. Terdapat banyak dalil-dalil dari firman Allah dalam al-Qur‟an yang melarang melakukan nilai ini. Secara amnya. Dalam bentuk yang formal sekolah missionari mendapat pembiayaan pihak gereja. • • • • • • Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai agama Ekonomi Etika Estetika Politik Sosial (Contoh: (Contoh: (Contoh: (Contoh: (Contoh: (Contoh: Kesucian. Kejujuran. II: 147150) 2. suatu piawai yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Ini kerana nilai merupakan satu prinsip atau garis panduan yang disediakan oleh anggota masyarakat untuk menjalani kehidupan. seseorang yang menghayati nilai tanggungjawab akan menunjukkan nilai tersebut dalam percakapan dan perlakuan. Antaranya seperti kesopanan. piawai ataupun suatu ideal yang dijunjung tinggi oleh sesebuah masyarakat. Hukum ini merupakan hukum asal sesuatu perkara kecuali wujud penjelasan hukum mengenai hal ini. • Haram: Nilai yang wajib ditinggalkan. malah bagaimana untuk menilai tingkah laku sendiri serta orang lain. Nilai juga akan bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial ataupun moral. menghormati . Kejiranan. 2002). budi kesyukuran) kejayaan) pemurah) keselesaan) patriotisme) pekerti) Sistem nilai dalam Tamadun Islam tersimpul pada satu skema yang tersedia dalam ajaran dan tradisi agama Islam. dihujah.

” Ini menjadikan Nilai Asia nampak jelik selepas dilabelkan sebagai satu senjata politik pemimpin Asia yang autoritarian. kita harus mengangapnya sebagai satu keistimewaan dan kebesaran kita di dunia. kita harus tahu bahawa dalam pandangan hidup agama-agama ini semua lebih banyak terdapat titik pertemuan daripada yang terdapat dalam ideologi-ideologi politik. Falsafah Konfusius dijadikan sandaran dan disesuaikan mengikut kehendak pemuka awal konsep Nilai Asia. Konsky & Drager: 2000) Nilai universal pula adalah sesuatu yang abstrak. deference to societal interest. ketaatan. “…Keadaan bertumpunya agama-agama agung di dunia ini di Malaysia janganlah hendaknya kita anggap sebagai satu kelemahan besar. Menurut Kishore Mahbubani (1998). • Nilai kedamaian • Nilai kebebasan dan hak asasi manusia • Nilai demokrasi • Nilai pembangunan Nilai-nilai universal seperti kebebasan dan hak asasi kemanusiaan yang selalu diwar-warkan oleh pemimpin Barat tidak kurang juga dicurigai oleh pemimpin Asia kerana dianggap cuba melegitimasikan faham liberalisme politik Barat tanpa mengambil kira kelainan budaya yang terdapat di Asia. Pengaruh tradisi ini telah membangkitkan kekuatan ekonomi dan politik Asia kerana konsep “Demokrasi Konfusian” mencadangkan penerimaan hierarki dalam masyarakat. etika. bahawa dalam keluhuran falsafah-falsafah agama-agama Islam. Pada mulanya perbincangan tentang Nilai Asia lebih kerap di sinonim dengan ajaran Konfusius. Nilai-nilai ini termasuklah “attachment to the family as an institution. Buddha. satu bibit perceraian masyarakat kita. berpegang kepada agama dan pemaaf. dan ajaran Lao Tzu dan Kung Fu Tze ada terdapat kesejajaran fahaman dalam bidang-bidang penting yang tentu akan dapat membantu ke arah memupuk faham keperibadian Malaysia” . Nilai yang ditekankan dalam tanggapan seperti di atas sebenarnya hanya terjurus kepada nilai ekonomi yang ada dalam ajaran Konfusius. kesetiaan.tradisi. Perspektif tentang adanya nilai-nilai universal yang sejajar dalam tamadun di Asia yang telah disuarakan oleh beliau (1972:70) dalam bukunya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu berbunyi. rasa hormat pada keluarga dan kerajaan yang bertanggungjawab. Ini disebabkan adanya “nilai-nilai sepunya” antara mereka. Antara kritikan yang kerap dikemukakan ialah ”Nilai Asia sering digunakan sebagai senjata budaya yang menolak liberalisme Barat. Hasilnya. respect for authority”. Berdasarkan laporan UNESCO. Prof. Konsep Nilai Asia ini telah menerima kritikan termasuk oleh sarjana Asia. politik dan lain-lain. Blue. keperluan dalam keharmonian sosial. Syed Naquib al-Attas (1972) mengungkapkannya sebagai nilai kesejajaran. nilai universal yang patut dicambahkan oleh setiap negara ialah . maka lahirlah konsep Nilai Asia. Nilai Asia merujuk kepada sebuah set pengajaran moral dan sosial yang membawa kepada pembangunan ekonomi yang pesat di negara-negara Asia sejak beberapa dekad yang lepas. Sejak awal tahun 1970 an lagi beliau telah menyeru ke arah sikap terbuka dalam menilai interaksi antara tamadun di Asia khususnya di Malaysia dan menekankan hakikat kepentingan pandangan hidup atau world view yang berteraskan nilai agama dan akhlak dalam sesebuah tamadun. thrift. 2. Konsep Nilai Asia menjadi popular sekitar tahun 1970 an bila ia mula dijadikan retorik oleh pemimpin Asia seperti Lee Kuan Yew dan diikuti oleh pemimpin Asia lain. (Kapoor. Sebagai tindak balas terhadap tuntutan Barat yang mahukan dunia bukan Barat menghayati nilai-nilai universal berkenaan. kritikan ini tidak dapat menafikan wujudnya satu perbezaan nilai antara negara-negara di Asia dengan negara bukan Asia khususnya Barat.2 Nilai-Nilai Universal Asia Tamadun-tamadun Timur mempunyai keserasian antara satu dengan lain sehingga memudahkan interaksi. menghormati keluarga dan orang yang lebih tua. malah membawa kepada menghalalkan ideologi politik sektarian dan corak pemerintahan kuku besi.3. Penonjolan nilainilai dari tradisi agama Asia yang lain khususnya Islam dan Hindu mula dibicarakan secara lebih meluas kerana setiap agama pada asasnya mempunyai kekuatan masing-masing dalam memperkatakan soal moral. conservatism in social mores. Kristian. Namun. Hindu. nilai etika dan sosial yang lebih menyeluruh telah diabaikan. kekeluargaan. Dalam konteks politik menunjukkan keakuran kepada autoriti pemerintah untuk mendapat “kebaikan bersama” sehingga menjadikan rakyat akur dan menerima kedudukan dan hierarki pemerintah.

3. agama dan kepercayaan dari Tanah Besar China mahupun dari benua India. Kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material) mestilah seimbang dan bersepadu. Tamadun Islam bertunjang dan berpaksikan kepada konsep tauhid. apatah lagi dalam usaha serius untuk mengadakan interaksi antara tamadun. Naquib dalam tulisan beliau. sama ada Islam. 2. Perbezaan tetap ada. Kepercayaan terhadap konsep ini. syariah dan akhlak. Dewa dalam masyarakat Cina merupakan pembuktian kewujudan Tuhan. iaitu merujuk kepada dewa yang terpenting. fahaman Konfusius. Masyarakat Cina tetap percaya kepada konsep ketuhanan walaupun terdapat pelbagai agama yang menjadi anutan mereka. Ini ditegaskan lagi oleh Osman Bakar (1997). Sebagai contohnya. Dalam kosmologi Cina terdapat konsep tian yang bermaksud langit. Sumber dalam tamadun Islam adalah sumber naqli iaitu sumber wahyu. • • • • • • 2. it means that Asian cultures do share a set of core human value and at the same time exhibit differences in their value system” Bagaimanapun pemikiran sempit yang menonjolkan particularism tamadun masing-masing amat tidak sesuai dalam perkembangan dunia hari ini. Sumber ini menjadi sumber asas. Seperti yang ditekankan oleh Prof. Contoh lain pula dapat dilihat pada Tamadun Cina. Brahman atau Sang Hyang Tunggal menyebabkan institusi dan ajaran keagamaan agama lain juga di hormati. kecuali Buddhisme.3. asas dalam Tamadun Islam adalah akidah. Aspek kerohanian dalam Tamadun Islam amat dipentingkan. tetap menjunjung tinggi doktrin keagamaan. ” … with reference to Asia.3. manakala material berfungsi sebagai wasilah atau alat penghubung dalam mencapai matlamat utama tersebut. Idea ketuhanan yang transcendence (kudus) sama ada dengan panggilan Ti. Kesemua agama ini menekankan konsep ketuhanan dan kerohanian yang menjanjikan balasan baik bagi perbuatan baik dan sebaliknya. penyembahan roh nenek moyang. manakala sumber aqli iaitu yang berdasarkan akal merupakan sumber sekunder yang mana ketetapannya mestilah tidak bercanggah dengan sumber naqli. tian merujuk kepada makhluk unggul di langit (supreme being) yang mengatur perjalanan hidup dan nasib seseorang. Justeru itu. Semua tamadun Asia sama ada berasaskan agama samawi atau budaya. Kesepaduan ini akan membentuk matlamat Tamadun Islam yang paling utama iaitu mencapai keredaan Allah.Namun ciri dan identiti khusus setiap agama khususnya aspek teologi akan tetap berbeza. Nilai-nilai universal dari tradisi keagamaan ini boleh diringkaskan berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut.1 Berlandaskan Menekankan aspek kemanusiaan Menekankan tatacara dan Mementingkan kebijaksanaan Menghargai Mementingkan ilmu Berlandaskan idea dan etika dan keagamaan kekeluargaan kehidupan kepemimpinan sekitar berilmu keagamaan institusi dalam dalam alam orang idea Peranan agama dalam semua tamadun Asia sangat penting kerana ia membantu memantapkan struktur sosial dan intelektual sesuatu tamadun. mendorong masyarakat mereka mengawal tingkah laku bagi mengelakkan dari mendapat balasan dari tian. Ini bermaksud tauhid merupakan intipati dalam kehidupan bertamadun masyarakat Islam. persamaan nilai yang terdapat dalam tamadun-tamadun Asia hanyalah satu kesejajaran dan bukanlah satu keselarian ataupun persamaan yang hakiki. Ketiga-tiga aspek ini merupakan komponen dalam agama Islam. menentukan keamanan dan kesejahteraan serta memberi balasan baik dan buruk. Naquib ini tidaklah sehingga membawa kepada pluralisme dalam nilai hidup dan agama sehingga semua agama dianggap sama.3 Nilai-Nilai Universal Tamadun Asia Nilai-nilai universal dalam Tamadun Asia tertanam dalam ajaran-ajaran keagamaan yang telah berkembang subur di seluruh Asia. Kesejajaran yang cuba diketengahkan oleh Prof. Ia juga mungkin menyebabkan kemudaratan sebagai hukuman terhadap insan yang berkelakuan salah. malah dari agama inilah lahirnya kebudayaan dan sains. Hal ini akan menggagalkan dialog ketamadunan yang sedang diusahakan oleh pelbagai pihak. Antaranya. Dalam Dinasti Chou. . Daoisme atau Taoisme dan Buddhisme.

Rasulullah merupakan model akhlak yang terbaik kepada umat Islam dan manusia seluruhnya. Akhlak Islam bersifat syumul iaitu meliputi akhlak dengan Allah SWT. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian.3. Dalam Hinduisme pula ia berpaksikan idea dharma (tanggungjawab) dan karma iaitu doktrin perbuatan. kawan. sesama Islam dan bukan Islam. tanggungjawab suami isteri dan seterusnya. Kepercayaan Hindu menekankan konsep ketuhanan dan kerohanian. malah andainya seorang Islam tidak mempunyai hubungan yang baik dengan manusia yang lain walaupun mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. 2. sesama manusia terutamanya ibu. menjaga nyawa. ii. menjaga kewarasan akal. Syariat Islam juga merangkumi akhlak iaitu sistem nilai yang menjamin kehidupan yang beretika. guru. dalam perspektif Islam. Hal ini amat dititikberatkan oleh anggota keluarga. dengan maksud semua umat Islam bersaudara dan sama di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. jiran. iii. Peraturan perhubungan manusia dengan manusia. dia tidak dikira sebagai ahli syurga. Dalam konteks pergaulan juga. Selain itu terdapat juga hubungan yang baik dengan Allah (hablum mina‟Llah) dan hubungan yang baik sesama manusia (hablum minannas). Vishnu (Tuhan Pemelihara) dan Siva (Tuhan Pemusnah).2 Institusi Kekeluargaan dan Aspek Kemanusiaan Tamadun Asia begitu sarat dengan elemen “rite de passage” iaitu adat istiadat dari saat kelahiran hinggalah kematian. Begitu juga pemikiran tentang Li (Tatasusila). Konsep ini merujuk kepada sifat perikemanusiaan yang dianggap “ekspresi jantung manusia”. Peraturan perhubungan manusia dengan Tuhan. Rasulullah SAW. Dalam Tamadun China pula terdapat konsep Ren yang bermaksud kasih sayang. Penegasan soal etika dalam ajaran Islam menjadi faktor utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada manusia. soal institusi kekeluargaan diperhalusi oleh ilmu munakahat yang mengatur pembinaan institusi keluarga bermula dari proses mencari jodoh. Islam menetapkan agar umatnya sentiasa menjaga akhlak antara sesama manusia yang merangkumi akhlak dengan ibubapa. Dalam Tamadun Hindu terdapat konsep Ahimsa iaitu belas kasihan yang boleh membawa kepada tiadanya kekejaman terhadap sebarang makhluk sama ada manusia ataupun binatang. guru. bapa. Demikian juga akhlak Islam termasuk dengan alam persekitaran seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan.3. Konfusius menekankan peraturan akhlak dan peraturan kehidupan berasaskan 3 perkara berikut: i. 2. jiran dan termasuk sesama manusia walaupun dengan bukan Islam. Ini menunjukkan bahawa ikatan kekeluargaan sangat ditekankan.3 3. malah akhlak terhadap musuh Islam juga perlu dijaga. Antaranya percaya kepada konsep trimurti iaitu percaya kepada ketuhanan Brahma (Tuhan Pencipta). Ini memperlihatkan ajaran Islam menekankan nilai kemanusiaan. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu kesederhanaan. munakahat dan jinayat. harta benda dan maruah diri. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah terdapat contoh ikutan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingati Allah.3 Menekankan Tatacara dan Etika Dalam Kehidupan Etika dalam Islam adalah manfaat daripada penghayatan syariat. syariat Islam diturunkan agar kepentingan 5 hak asasi manusia terlaksana iaitu hak beragama. Syariat diutuskan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dan mengatur kehidupan agar harmoni. Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui pengamalan ibadat dan hubungan manusia sesama manusia melalui pelaksanaan muamalat. Hubungan yang baik sesama manusia amat perlu dijaga. Hablum minannas diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Peraturan perhubungan politik Selain itu.” (al-Ahzab: 21) Dalam Tamadun Asia lain seperti China terdapat konsep Dao (jalan). Justeru itu. Sebagai contohnya. baik . Menerusi konsep ini.Tamadun India juga memperlihatkan hal yang sama mengenai kedudukan agama dan kerohanian yang tinggi dalam masyarakat.

ajaran Konfusius juga menekankan pemerintahan yang berdasarkan zheng ming. (Mereka berkata): Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. mandat akan ditarik semula. malah seluruh komuniti mereka.3. Masyarakat perlu mematuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan barunya lebih baik dan mendapat matlamat dalam mencapai mokhsa.6 Mementingkan ilmu dan orang berilmu . konsep dharma dijadikan panduan tingkah laku yang wajar dari raja kepada rakyat. Kepercayaan ini mendorong mereka menjaga alam sekitar agar berada dalam ekologi yang seimbang. alam merupakan tanda kekuasaan dan kehebatan Allah SWT. penggunaan alam sekitar dikawal oleh hukum Islam terutamanya konsep Halal dan Haram. iaitu manusia dan alam saling memerlukan. Sehubungan ini. Selain itu. Konfucius menekankan ajaran moral kepada manusia. Pemerintah juga perlu memperbaiki diri sendiri atau zheng ji. persamaan. prinsip politik Islam adalah keadilan. Dalam Buddhism dan Shinto pula. Sumber dalam politik Islam ialah kitabu‟Llah dan sunnah rasul-Nya. Dalam Tamadun Cina. khususnya ajaran Tao. di samping ijtihad dan ijmak ulama. Justeru itu. Justeru itu mereka perlu memerintah dengan adil dan jika gagal. 2.4 Mementingkan kebijaksanaan kepemimpinan ”Pemimpin adalah khalifah di muka bumi” sinonim dengan kepemimpinan dalam Islam.3. 2. Dalam hal ini.” (Yunus: 22) Selain itu. Dalam ajaran Hindu dan Buddha pula. Justeru itu.3. peribumi melarang menebang pokok tanpa niat untuk digunakan atau membunuh binatang tanpa niat untuk dimakan. (Dan apabila) datanglah angin badai dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya. syura dan akauntabiliti. Dharma menekankan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu dan mengamalkan toleransi. Dalam Tamadun China.3. risalah dan khilafah. antaranya membantu pemerintah yang baik dan sifat baik merupakan satu harta yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai. dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung (bahaya) maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata.3. 2. Raja-raja Chou mengaitkan diri mereka dengan konsep ”anak syurga” dan ”mandat dari syurga”. peranan dan tanggungjawab adalah mengikut nama yang disandang. Selain itu. Demikian juga sebaliknya.” (al-Kahfi: 7) ”Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Ini menunjukkan bumi sebagai entiti yang perlu dimuliakan. Bagi mereka alam mempunyai kuasa ghaib. Ia bermaksud. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang berada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira kerananya. Allah berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka siapakah antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ini merujuk kepada maksud raja adalah wakil Tuhan di bumi. Allah telah menentukan adab dan akhlak manusia dengan alam termasuk makhluk ghaib. Perbuatan ini akan mengundang kemarahan Tuhan dan akan diturunkan bala bukan sahaja kepada pesalah. Mereka percaya petir sebagai penjaga haiwan dan tumbuhan. iaitu nama yang betul untuk menjelaskan di antara perkara yang benar dan salah. hubungan harmonis manusia dengan alam ditekankan melalui konsep Esho Fui.akan mendapat balasan yang baik. alam di anggap sebagai “ibu” atau Dao. buruk dibalas buruk. Dalam fahaman masyarakat peribumi Malaysia juga terdapat kepercayaan menghargai dan memelihara alam sekitar.3. Politik Islam menggariskan sistem dan corak pemerintahan Islam seperti asas dalam berpolitik adalah tauhid.5 Menghargai alam sekitar Islam menekankan hubungan yang harmonis dengan alam dan melarang sebarang tingkah laku dan perbuatan yang bersifat fasad. Alam sekitar merupakan anugerah Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk membezakan antara perkara yang betul dan salah.

Umat Islam sebagai ummatan wasata (umat pertengahan) boleh menjadi perantara yang baik dalam berinteraksi dengan tamadun moden mahupun tamadun tradisional. terdapat konsep Jun Zhi (orang budiman) yang bermaksud orang yang berilmu dan tahu akan kewajaran sesuatu. Seorang invidu di dalam masyarakat Islam hanya diterima sebagai ulama jika persiapan ilmunya sempurna dan tercermin pada kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. Kepelbagaian bangsa yang mendiami Malaysia pasti memberi pelbagai kesan dalam hidup bermasyarakat. Nilai kesejagatan ini telah membentuk jalinan interaksi harmoni antara tamadun walaupun antara tamadun ini memiliki dasar pegangan agama yang berbeza. Kesan tersebut adalah seperti berikut: * Pertambahan bahasa dan kosa kata Melayu dalam pelbagai aspek. Salah satu tingkat dalam empat perjalanan hidup (Asramas) seorang penganut Hindu pula ialah Bramacarya yang memerlukan pengisian ilmu pengetahuan. Kesan ini telah menghasilkan hubungan harmoni antara kaum di Malaysia. 2. pakar rujuk dan model atau contoh tauladan dalam masyarakat Islam.” (al-Zumar: 9) Ulama memainkan peranan besar dalam Islam. Peranan Islam sangat besar dalam menjadikan nilai-nilai dari ajaran agama diiktiraf sebagai pendorong kepada pembinaan tamadun dalam zaman yang serba moden ini. etnik Cina mewarisi Tamadun Cina dari Tanah Besar Cina dan etnik India mewakili Tamadun India dari Benua Kecil India. Antaranya sebagai pembimbing umat. Selaras dengan ini.4. Ringkasnya. Kesan ini dikategorikan kepada kesan positif mahupun negatif. Kosa kata dalam Bahasa Melayu telah bertambah sehari ke sehari sejak berlakunya interaksi antara bangsa. selepas merdeka dan hingga kini.Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan ilmu dan orang yang berilmu. adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tamadun Islam juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang dapat dilihat pada nilai-nilai transenden (kudus) yang merentas batas daerah dan budaya.4 KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA Interaksi antara tamadun di Malaysia wujud kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada tiga bangsa dominan yang berasal dari kelompok Tamadun Asia. Selain itu. Nilai pertengahan ini juga termasuklah tidak terlalu bersifat kebendaan dan juga tidak menolak dunia secara total. Kekuatan tersebut ialah ”nilai kesejagatan” dan ”bersifat sepunya” antara tamaduntamadun di Asia. Peribumi Melayu mewakili pembina Tamadun Melayu.1 Kesan Positif Kesan positif telah wujud sejak dari awal interaksi bangsa di Malaysia yang berlaku sebelum merdeka hinggalah pada zaman kemerdekaan. Tamadun Asia mempunyai satu kekuatan yang telah diwarisi sejak Asia mula didiami oleh kelompok masyarakat. Sanayasa. Vanaprahastra. Justeru itu. 2. Berdasarkan pengalaman ini kerajaan Malaysia telah terdorong menggubal beberapa dasar untuk mengukuhkan lagi jalinan ini. Bahawasanya yang mengingati ialah orang-orang yang menggunakan fikirannya (ulul al-bab). penyelesai masalah. Nilai ini mampu menjadi nilai universal tamadun manusia.” (al-Fatir: 28) ”Ya Tuhanku. Allah SWT berfirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya yang takut kepada Alllah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.” Dalam ajaran Konfusius. Di . Tingkat Asramas yang lain adalah tahap Ghastra. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadithnya yang bermaksud: ”Ulama merupakan pewaris para nabi. tambahkanlah ilmuku” (Taha: 114) ”Katakanlah wahai Muhammad.

Bahasa ini berbeza dengan Bahasa Melayu baku. perkataan Melayu juga mengalami perubahan bunyi dan makna. loki. namun mereka tidak beragama Islam. wayang gedek dan menora. lai. tahil. loceng. hun ( 1/100 tahil) . sempua. Sebagai. Generasi yang lebih tua pula berminat menggunakan kain sarung dan kebaya sebagai pakaian seharian. permainan mahjong. bepang. taijin. angloh. Antara komuniti tersebut adalah seperti berikut: i. gimpai. pongkis. sia. nyonya. tokok. Pakaian dan barang dagangan Cukin. cawan. Justeru itu. kincam (sayur kering). Rumah dan peralatan Loting. cuak. Budaya China Peranakan Terdapat dua komuniti Cina Peranakan di Malaysia. cincau. komuniti ini berusaha meniru pelbagai aspek budaya Melayu hingga kepada aspek makanan dan masakan. Mereka juga mengamalkan adat resam yang mirip adat resam orang Melayu. kongsi. lancong. d ( 1/10 tahil ). langca. komuniti China telah menetap di Melaka. tocang. Wujud juga sifat saling menghormati dan lahir cita rasa yang sama antara mereka dengan penduduk tempatan seperti kegemaran kepada wayang kulit. Selain itu. toa pekong. . Sebagainya contohnya. samsing. Permainan Ceki. samsu. gua. Selain itu. laici. kueh. kucai. ii. kawan = kawan (suami ). tokong. Komuniti ini terdapat di tebing sungai Kelantan dan Kuala Kerai di hulu sehingga ke muara Tumpat. Paling ketara ialah penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan fesyen pakaian. mereka bertutur dalam bahasa Melayu gaya mereka yang kemudiannya dikenali sebagai bahasa Melayu Baba. 1 inci). Kehidupan mereka begitu dekat dengan orang Melayu. kekeluargaan dan agama. taugeh. tongkang. mesua. Mereka turut percaya kepada makhluk halus atau ghaib dan roh seperti masyarakat Melayu.” Perkataan “punya” menggantikan partikel milik “nya” seperti ”bukunya” disebut ”dia punya buku”. kaci. lau-teng = loteng. cat. tanglong. Mereka kekal berpegang pada agama asal warisan mereka terutamanya agama Buddha. lo‟ cuan. Antara kesan interaksi yang berlaku antara mereka dengan penduduk tempatan ialah penyerapan ciri-ciri budaya Melayu di kalangan mereka. me. kicak. Cina Peranakan Kelantan yang dikatakan bermula hasil wujudnya hubungan diplomatik negara Cina dengan negeri di Pantai Timur yang berlaku sejak sebelum zaman Srivijaya lagi. tangsi. angki (pisang kaki). Kata-kata serapan ini terus mengalami penyesuaian dari segi sebutan dan makna. cacing. behon. contoh. Manusia dan ehwalnya Apek. bangsal. Budaya Baba-Nyonya Pada awal kurun ke 17 sekitar tahun 1613 M. tohar. taukeh. cincau. congkak. kincir. pangkin. cinggeh. angklong. ampau. kangka. kuntau. Komuniti kedua ialah Cina Peranakan Melaka dan Pulang Pinang. gincu. sampan. Put-Go = Datuk Uco (nama satu dewa Buddha ). Masyarakat Cina Peranakan dua tempat ini menggunakan bahasa Melayu dan cara hidup Melayu. kuaci. tekong. kanar. lancau. malaikat = malaikat ( roh nenek moyang ). Komuniti ini tidak banyak menggunakan imbuhan dalam perbualan. Masyarakat Baba dan Nyonya dikenali kerana mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Baba atau Peranakan. candu. kekwa (bunga) koyok. Oleh kerana tiada pendatang Cina dari kalangan wanita mereka berkahwin dengan wanita tempatan. tekoh. Setiap kawasan mempunyai ragam yang dipengaruhi dialek Melayu tempatan yang berbeza-beza. tamar. * Kebudayaan Hasil interaksi antara bangsa turut melahirkan budaya campuran yang diamalkan oleh satu komuniti masyarakat di Malaysia. langkan. cukai. Mereka turut meniru gaya makan orang Melayu menggunakan tangan. walaupun masih terdapat ciri budaya Cina lama. jong. dacing. mahjong. Bahasa yang digunakan mereka adalah bahasa dialek Melayu Baba yang diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar. cempiang. culai. koyan. Komuniti ini telah menyerapkan Bahasa Cina dalam perbualan seharian mereka terutama kata pinjaman dari dialek Hokkein yang berkaitan adat. Makanan dan buahan Bakmi. teh.bawah merupakan sebahagian contoh kosa kata bahasa Melayu yang wujud hasil interaksi. to‟yu. beca. masakan Baba dipengaruhi oleh masakan Melayu. capjeki. Ringkasnya. takpi. uncoi. Justeru itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam urusan perniagaan tetapi dalam institusi keluarga. Pertama. banci. Namun ciri budaya Cina asal masih kekal pada mereka khususnya pada aspek agama. sengse.Lahirlah satu budaya kacukan yang dipanggil Baba dan Nyonya. kok (belenggu tengkok haiwan ). tauhu. pakau. sebaliknya hanya menggunakan kata dasar sahaja seperti “Dia tulis surat. lu. suwe.

Membangun masyarakat Orang Asli. Memberi bantuan khidmat masyarakat. masjid Demak di Jawa Timur dan beberapa tempat lain di rantau Alam Melayu. Sehubungan ini. Untuk menjayakan kementerian baru ini beberapa jabatan ditubuhkan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Reka bentuk bumbung masjid-masjid ini dihasilkan secara bertingkat-tingkat. interaksi kaum turut terdedah dengan beberapa kesan negatif. Ini bermakna. Menggalakkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan integrasi nasional. Unsur seni bina Cina diserap dalam pembinaan masjid. orang Melayu dikenakan syarat tertentu seperti hanya menanam padi. Antara dasar pelajaran tersebut ialah Penyata Barnes.4. orang Melayu digalakkan mengusahakan tanaman sara diri sahaja. Kesan negatif yang paling penting hingga ke hari ini adalah seperti berikut: * Jurang ekonomi Jurang perbezaan ekonomi yang besar antara kaum di Malaysia. identiti reka bentuk masjid pada zaman sebelum Malaysia merdeka adalah bumbung bertingkat yang diilhamkan dari bangunan Pagoda. Dalam hal ini. dasar ini juga mengambilkira perkembangan pendidikan di Sabah dan Sarawak. * Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan Interaksi antara bangsa di Malaysia dipadukan melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang tercatat pada Perkara 152. kelapa dan buah-buahan. Semua dasar-dasar ini berperanan memupuk perpaduan dan bagi memastikan pengasingan yang wujud dalam sistem pendidikan sebelum ini dimansuhkan dan digantikan dengan sistem yang lebih seragam dan menyeluruh. Penyata Fenn-Wu. 2. Jurang ini berlaku kerana sikap penjajah yang berat sebelah dan tidak mengambil berat aspek kebajikan dan masalah rakyat tempatan. bahasa-bahasa lain boleh digunakan. Jabatan Hal Ehwal Wanita dan Yayasan Kebajikan Negara. Jika terdapat perkampungan baru.2 Kesan Negatif Di samping kesan positif yang tersemat dalam lembaran sejarah masyarakat majmuk di Malaysia. * Dasar Integrasi Nasional Malaysia telah berusaha membentuk perpaduan antara masyarakat majmuk dan integrasi yang lebih mantap antara penduduk Semenanjung dengan Sarawak dan Sabah. 3. Menyelaras program kependudukan dan pembangunan negara. kepercayaan dan penempatan. Para petani yang sebahagian besar terdiri dari masyarakat Melayu sentiasa dilindungi oleh kerajaan British melalui dasar utamanya yang bertujuan menempatkan orang Melayu di kawasan luar bandar dan terus menjadikan mereka pembekal makanan kepada masyarakat bandar. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. penjajah hanya membenarkan masyarakat Melayu menjadi pekebun kecil sahaja. Demikian juga masjid Kampong Laut di Kelantan. Sekurang-kurangnya terdapat 3 tingkat bumbung masjid. Undangundang Pelajaran 1952. sedangkan masyarakat imigran di kawasan bandar terutamanya Cina terus sibuk dan maju dengan kegiatan ekonomi eksport dan import. Untuk mengukuhkan lagi peranan bahasa Melayu dalam masyarakat majmuk kerajaan telah membentuk Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1963. Pernyata Razak dan Penyata Rahman Talib.* Kesenian Hasil interaksi antara Tamadun Melayu dan Tamadun Cina di Tanah Melayu pada zaman awal amat ketara pada aspek seni bina. Dasar Integrasi Nasional digubal untuk melaksanakan proses kewujudan identiti nasional di kalangan kaum yang berbeza kebudayaan. Antara ciri khusus serapan ialah pada reka bentuk bumbung masjid yang menyerupai seni bina Pagoda. Memajukan kepentingan dan penglibatan wanita dalam pembangunan negara. Namun. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ditubuhkan pada 27 Oktober 1990 dengan objektif berikut: 1. . Selain itu. 5. di Melaka. Perlembagaan Persekutuan. 2. Malah. Sehubungan itu. * Dasar Pendidikan Negara Dasar pendidikan di Malaysia digubal setelah mengambilkira aspek masyarakat majmuk yang telah berinteraksi sekian lama secara harmoni. Sehubungan itu. pembangunan kawasan banyak ditumpukan di kawasan yang bersedia menerima perubahan. Jabatan Perpaduan Negara. 4. Keseragaman ini lebih menjamin perpaduan rakyat. Contoh yang jelas dapat dilihat pada Masjid Tanjung Kling dan Masjid Tengkera. Ini menyebabkan kawasan Pantai Barat Semenanjung lebih cepat mendapat kemajuan dari kawasan Pantai Timur.

Cina di sektor perdagangan dan perlombongan. tanpa mengira bangsa. saudagar. kerancakan ekonomi dan kemurnian budaya serta sosial. Umat Melayu berjaya membina kecemerlangan dan kegemilangan dalam pelbagai bidang yang dimulai dengan keagungan pemerintahan. sebilangan kecil individu Melayu dan lain-lain kaum bumiputera. Sistem pendidikan penjajah mewujudkan sekolah mengikut kaum dan logistik etnik di Malaysia. Ia memberi sinar kepada manusia dalam mencorakkan tamadun ke arah kesempurnaan berdasarkan panduan wahyu Ilahi. keadaan ini telah mengubah struktur masyarakat Melayu dan peribumi kepada masyarakat yang kompleks dan berkelas. Sementara komuniti peribumi yang terdiri dari Orang Asli. etnik India dengan pendidikan berteras bahasa Tamil dan etnik Cina dengan teras bahasa Mandarin. Keberadaan Islam di rantau Alam Melayu yang terdiri dari daratan dan kepulauan yang banyak jumlahnya telah berjaya membina satu imej baru kepada masyarakat rantau Melayu. keturunan dan jawatan. Masyarakat Melayu dengan pendidikan Melayu. sementara India di ladang. di samping tidak mengetepikan peranan akal manusia. Lantaran itu wujud kelompok masyarakat kaya yang banyak terbina dari kalangan masyarakat bandar dan masyarakat miskin yang wujud di kalangan masyarakat luar bandar. . Secara tidak langsung.Perbandaran yang dicirikan penjajah memberi penumpuan kepada penduduk kaum imigran terutama kaum Cina. akibat dasar „pecah dan perintah” Inggeris berlaku perbezaan tumpuan sektor ekonomi. Kelas pertengahan adalah masyarakat etnik Cina dan sedikit dari golongan India.0 PENDAHULUAN Islam adalah agama universal yang datang dari Allah SWT untuk semua manusia. Sinar Islam turut dirasai oleh penduduk di rantau Alam Melayu apabila bermula usaha menyebarkan Islam. * Jurang Sosial Jurang ekonomi memberi kesan kepada jurang sosial. Kesan ini berlanjutan hingga zaman pasca-penjajah. Kelas atasan terdiri sari golongan bangsawan Melayu. Ini memberi kesan kepada ketidakseimbangan antara kawasan antara desa dan bandar. kini umat Islam berada di serata dunia dan terdiri dari pelbagai bangsa dan warna kulit. pelaksanaan undang-undang. Pengasingan sistem pendidikan mula berlaku antara etnik. Ringkasnya. Melayu sebagai petani sara diri dan nelayan. * Pencapaian Tidak Seimbang Pencapaian yang tidak seimbang juga berlaku dalam aspek penting khususnya pendidikan. etnik Sabah dan Sarawak tidak diberikan pendidikan. warna kulit. Justeru itu. kesungguhan pendidikan. Alam Melayu berjaya menampilkan sebuah tamadun yang gemilang terutama setelah kedatangan Islam ke rantau ini. pengurus dan pengusaha yang terdiri daripada orang asing dan Cina. BAB ISLAM DAN TAMADUN 3 MELAYU 3. Kelas bawahan merupakan majoriti masyarakat Melayu dan peribumi. Ini memberi kesan seolah-olah wujud susun lapis dan kelas masyarakat berdasarkan lunas perkauman. Usaha ini membuahkan hasil yang dapat disaksikan hingga hari ini kerana tugas penyebaran Islam dipertanggungjawabkan kepada setiap umat Islam.

“Melayu” dimaksudkan sebagai satu rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Pengaruh asing yang meresap disaring oleh para genius lokal menjadi sebahagian budaya Melayu. Pengajaran akidah Islam oleh para mubaligh Islam di seluruh rantau Alam Melayu secara bertahap-tahap telah membina asas Tamadun Melayu. Penerimaan ini memberi kesan yang amat besar kepada pembinaan Tamadun Melayu sebagai satu tamadun yang menghubungjalin suku kaum Melayu yang pelbagai. Alam Melayu dan Tanah Jawi. Sasak. Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu. Minangkabau. East Indies dan juga Further India atau Hindia Jauh. iaitu “Melayu” dan “kemelayuan”.Kejayaan ini berjaya dibina oleh generasi awal berasaskan fahaman agama Islam yang berteras tauhid. 1997: 1) 3. Kesatuan Melayu ini hidup aman. istilah Melayu boleh ditakrifkan berdasarkan kriteria berikut: > Rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu. rantau atau wilayah kebudayaan yang disebut sebagai Malay Archipelago. pengukir. sementara “kemelayuan” mengandungi erti “nilai anutan” dan “jati diri Melayu” (Tenas Effendy). Aceh. Bugis. walaupun sejarah membuktikan bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara. . pelayar. Melanau. Sumatera telah menerima akidah Islam. Nilai kemelayuan penuh dengan falsafah yang memberi pengertian kehidupan bangsa Melayu dalam membina jati diri bangsa. Murut. Kepulauan Melayu atau Alam Melayu. kawasan ini dirujuk sebagai Asia of the Monsoons. Bukti kejayaan tamadun dihuraikan pada perincian bab ini. 2004: 163) 3. Sebagai contohnya. keluarganya dan kemudiannya masyarakat Melayu secara bertahap-tahap mengikut jejak pemerintahnya. Madura. gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia.1. Walaupun kejayaan yang dibina berdasarkan pencapaian dan kepintaran zaman tersebut yang banyak bergantung kepada bahan alam yang tidak terlalu kompleks teknologi penciptaannya.2 Tamadun Melayu Tamadun Melayu adalah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau Alam Melayu. Oleh itu. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun Melayu yang muncul kemudian. Situasi ini bertambah mantap apabila para mubaligh berjaya menarik minat pemerintah Melayu. alim ulama dan pemerintah. Nusantara. Umat Melayu mampu membina satu jati diri bangsa yang disegani dan menjadi contoh teladan. Zainal Abidin Borhan (2004) pula menegaskan Melayu merupakan satu masyarakat peribumi atau masyarakat asal rantau ini. akomodatif dan assimilatif. Bajau. pada istilah Melayu terdapat dua pengertian. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam. Genius Melayu terdiri daripada para penulis. masyarakat Melayu tetap bergerak aktif dan mampu berinteraksi dan bersaing dengan bangsa Asia lain seperti bangsa Cina dan India. Sebahagian pengkaji menegaskan. Merah Silu di Pasai. 2004: 163) Sebelum Perang Dunia II. Demikian juga Parameswara di Melaka telah bersedia menerima akidah Islam dari Syed Abdul Aziz untuk dirinya.1. (TITAS. penasihat pemerintah. damai dan rukun lantaran sifat adaptif. Ini kerana kemunculan Tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau Alam Melayu secara keseluruhannya. (TITAS. Sulu dan sebagainya. (Tenas Effendy) Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu seperti kerajaan Srivijaya di Palembang. Pemahaman terhadap Tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau Alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap Tamadun Islam. (Azam Hamzah. Wilayah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu. 3. Kesatuan Melayu begitu mantap di kalangan masyarakat Melayu kerana nilai kemelayuan yang dimiliki. Ini kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu.1 Istilah Melayu Istilah Melayu mempunyai maksud yang dalam dan luas. pedagang. > Pelbagai suku yang tergolong dalam Melayu-Indonesia seperti Jawa. Sedikit demi sedikit pemerintah Melayu beralih kepada kepercayaan Islam. sasterawan. Sunda. Iban.

pandai menyimpai. Syed Muhammad Naquib menegaskan bahawa agama Islam telah mengubah jiwa dan fizikal masyarakat Melayu Malaysia dan Indonesia. Manakala Mohd Taib Osman pula berpendapat bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah membawa perubahan sehingga menjadikannya sebahagian daripada dunia Islam (Ismail Hamid. xviii. persambungan dan perubahan berlaku setiap kali tibanya pengaruh peradaban-peradaban luar. Setiap gerak.1. Sifat tahan menentang matahari. Sifat tahu diri. Sifat tahu unjuk dengan beri. Sifat tahu membalas budi. Justeru itu. ix. xii. Sifat menggulat air setimba. Kehadiran Islam di Alam Melayu telah membawa perubahan besar ke atas nilai dan budaya orang Melayu. pertamanya daripada peradaban India. Sifat benang orang. viii. ii. v. mau berbasah. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam. 3. Sifat lasak mengekas. xvi. xvii.Tamadun Melayu terbina dengan nilai falsafah Islam yang tercerna dalam world view masyarakat Melayu. Perubahan-perubahan yang maksudkan oleh kedua-dua tokoh di atas dapat dilihat daripada semua aspek kehidupan seperti bidang bahasa. adat istiadat dan kesenian. tahu hidup bertenggangan. kemudian peradaban Islam dan mulai abad yang lalu. Sifat menang dalam kalah. kepercayaan.3 Nilai-nilai Asas Kemelayuan Menurut Tenas Effendy. xix. Sifat tahukan bodoh diri. walaupun sejarah membuktikan bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. Inilah asas jati diri Melayu. Sifat tahan berkering. 1991:60). cita rasa dan tingkah laku masyarakat Melayu di negara dan rantau ini. iii. Sifat hidup memegang amanah. Nilai-nilai ini meresap dan berakar umbi menjadi sifat masyarakat Melayu. Menurut Mohd Taib Osman (1988: 2). Sifat ingat dengan minat. Sifat tahu hidup meninggalkan. xi. Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu seperti kerajaan Srivijaya di Palembang. tahu mati mewariskan. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun Melayu yang muncul kemudian. Pada tiap-tiap titik tibanya pengaruh luar itu. Sifat berpada-pada. mati berpegangan. Sifat tahukan malu. undang-undang. dan interaksi muamalat di kalangan orang Melayu dan masyarakat sekitar telah diungguli oleh nilai tradisi Islam. Sifat timbang dengan sukat. x. daripada peradaban Barat moden. vii. Sifat hidup bertenggangan. xiv. xv. “Budaya orang Melayu. akar umbi bagi Tamadun Melayu adalah Tamadun Islam. terdapat ciri-ciri yang telah sedia memperlanjutkan budaya di samping munculnya ciri-ciri yang mengasaskan perubahan”. vi. intelektual. Meskipun demikian. pemikiran. Hal ini menjadi kaitan utama kerana Islam telah berjaya merubah kepercayaan. Ini menyebabkan anak Melayu “menjadi orang” yang sempurna lahirian dan batiniah. tahu pinjam memulangkan. corak sosial. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut: i. Sifat tahu harta berpunya. sehingga unsur-unsur Hindu-Buddha hampir terhakis dalam gaya hidup dan corak pemikiran masyarakat Melayu. nilai-nilai asas kemelayuan terangkum dalam “Pakaian Duapuluh lima” atau “Sifat dua puluh lima”. . politik. tingkah dan usaha orang Melayu disandarkan kepada falsafah Islam. tahu berpegang pada Yang Satu. sastera. Sifat tahu asal mula jadi. xxi. xx. iv. Peralihan gaya berfikir. tekun mengais. Sifat tahu menyimak. Sifat hemat dan cermat. Ini kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu. Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu. xiii. masyarakat Melayu tidak menolak sepenuhnya amalan dan nilai tradisi Hindu dan mereka tetap mengekalkan unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. kita di Semenanjung secara menyeluruh.

Winstedt. Teori-teori tersebut adalah seperti berikut: 3. Pucuk. Berlengah-lengah vii. Berburuk sangka xx. tangan. Harrison. Menjala angin xxv.1 Teori Dari India Teori ini dipelopori oleh Snouck Hurgronje dan mendapat sokongan dari kebanyakan sejarawan orientalis seperti R.xxii. 3. Jatidiri ini menjadikan masyarakat Melayu mampu menghadapi sebarang cabaran dan kemungkinan. Bermanja-manja v. Nilai-nilai murni ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dipantang oleh orang Melayu. 1997: 3) Secara umumnya terdapat tiga teori mengenai kedatangan Islam ke Alam Melayu. Durhaka kepada orang tua iii. Makan menghabiskan xi. nilai ini juga dikenali dengan “Pantangan yang dua puluh lima. Bercabang lidah xii. Muka tebal atau tebal muka xxi.2 Kedatangan Islam ke Alam Melayu Terdapat pelbagai teori yang diutarakan oleh sejarawan mengenai kedatangan Islam ke Alam Melayu. Menggunting dalam lipatan xxiv. Golongan yang bertanggungjawab membawa Islam pada tahun-tahun ini ialah saudagarsaudagar India dan China. (Azam Hamzah. Nilai ini juga berjumlah dua puluh lima sebagaimana nilai “Sifat dua puluh lima“. Bousquet. D.Hall. Membuang adat lembaga iv. Bermegah-megah xvii.E. Marrison.2. dan mereka itulah yang memasukkan Islam ke wilayah Nusantara. Sebilangan besar sejarawan Barat pula menegaskan kedatangan Islam ke rantau ini berlaku pada penghujung abad 13 M dan di sepanjang abad 14 M. xxiv. B. Membuang petuah xvi. xxiii. Gonda. Para sejarawan tempatan cenderung mengatakan Islam telah datang ke rantau ini sejak abad 7 M dengan usaha para mubaligh dari Semenanjong Tanah Arab. Bercawat ekor x.G. iaitu kira-kira antara tahun 1292 hingga 1390 M. Mencampakkan beban di bahu xxii. J. Lupakan hutang xix. Menjilat ludah xv. Mengoyak baju di badan xxiii. Mengada-ada vi. Membabi buta xviii.O. Snouck menyatakan di dalam bukunya Islam di Hindia Belanda bahawa: "Setelah sebahagian bangsa India memeluk Islam. Meminta-minta xiv. Buta keta atau mata kayu ix. Mouquette.“ Pantangan tersebut adalah seperti berikut : i. maka orang-orang Islam dari India turut mengambil bahagian lalu lintas dan imigrasi di Nusantara. Membelakangi syarak ii. Besar kepala viii. sangka. xxv. Nilai pantang ini dikenali dengan “Pantangan anak Melayu”." Antara hujah yang digunakan untuk mengukuhkan teori ini adalah seperti berikut: . Kerana itu. Kerja tak menyudah Nilai-nilai kemelayuan yang dibentangkan di atas menggambarkan jatidiri Melayu yang murni dan mantap. Jilat menjilat xiii. Vlekke dan sebagainya. Sifat Sifat Sifat Sifat merendah lapang berbaik Yang menjunjung terbuka tuah.

Antara kelemahan teori ini adalah seperti di bawah: 1. Selain dari itu. 2. Penemuan ini meyakinkan mereka bahawa Islam tersebar di Alam Melayu hanya pada sekitar abad tersebut.Fatimi pula membuat hipotesis Islam berasal dari Benggala. antaranya tarikh pengislaman Pasai lebih awal daripada tarikh yang tercatat pada batu nisan yang ditemui. Hujah menyatakan batu-batu nisan yang dijumpai di Kepulauan Melayu menyerupai atau dibawa dari India sebagai bukti Islam dibawa dari India adalah tidak tepat. Adalah tidak tepat untuk menyatakan hanya pedagang India sahaja yang berdagang di Kepulauan Melayu sehingga terpaksa menunggu mereka memeluk Islam terlebih dahulu sebelum kawasan ini diislamkan. Naquib Al-Attas 1972 : 33 ) 2.Q. S. Daerah-daerah yang menjadi bahan perdebatan adalah seperti berikut: 1. Gonda dan C. Tradisi kesusasteraan Melayu mirip kepada tradisi Islam di India.P. Ini adalah berdasarkan pendapat J. 3. mereka juga bergantung kepada catatan pengembara seperti Marco Polo dan Ibn Batutah yang pernah melawat Alam Melayu sekitar abad 13 dan 14 M.M. (Mahayudin Hj Yahaya. Menurut kajian beliau.C. Malik al-Salih yang merupakan sultan Islam pertama di Pasai adalah seorang pedagang Benggali yang berasal dari Benggala. 1996: 558) Teori ini mempunyai beberapa kelemahan.Van Leur bahawa telah ada penempatan Arab di Canton. 2. iaitu setelah Islam lama bertapak di kawasan ini.1. beliau menyaksikan penduduk Perlak telah memeluk Islam. China sejak abad 4 M lagi. Moquette. Peranan penting yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Gujerat di Kepulauan Melayu dan kesannya terhadap penyebaran Islam. J. iaitu batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428 M dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Grisek bertarikh 1419 M dengan batu nisan Umar ibn Ahmad Kazarumi di Gujerat. Selain itu. Catatan Ibn Batutah pula menyebutkan beliau telah melawat Pase (Pasai) pada tahun 1345 M dan mendapati penduduknya telah beragama Islam. Batu-batu nisan awal yang dijumpai di Alam Melayu diimport dari Kambay (Kembayat ) Gujerat. (Azam Hamzah. Teori ini disokong oleh beberapa pengkaji barat yang lain seperti W. 1996: 558 ) Selain itu. Teori ini juga boleh disanggah dengan jawapan berikut: .A. Malah kajian terkini mempunyai hujah yang lebih kukuh untuk menyatakan bahawa interaksi Alam Melayu dengan Semenanjong Tanah Arab telah berlaku lebih awal lagi. terdapat juga perselisihan pendapat di kalangan para sejarawan mengenai daerah di India yang memainkan peranan menyebarkan Islam ke Alam Melayu. Pedagang Arab yang melalui jalan laut singgah ke pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Melayu untuk mendapatkan bekalan atau menunggu musim angin yang sesuai untuk meneruskan pelayaran sambil berdagang.O. Fatimi menyimpulkan Islam juga berasal dari Benggala. Ini kerana batu nisan merupakan salah satu barang dagangan yang mungkin diperdagangkan oleh pedagang India. Stuterheim. 1997: 4) Hujah golongan ini bertambah kukuh dengan penemuan makam Sultan Malik al-Salleh. ( S. Beliau bersandarkan kajian Tome Pires dalam bukunya berjudul Suma Oriental. khususnya sebelum kemunculan Islam. Benggala S. Pasai telah menerima Islam pada tahun 1042 M sedangkan Gujerat ketika itu belum menerima Islam lagi. 1996: 558) Dalam catatan Marco Polo ketika singgah di Sumatera pada tahun 1292 M. 3. (Mahayudin Hj Yahaya. (Mahayudin Hj Yahaya. Fatimi juga beranggapan pendapat Tomes Pires sejajar dengan tanggapan yang menegaskan Pasai adalah negeri pertama di Alam Melayu yang menerima Islam. Menurut Tome Pires. terdapat persamaan dua batu nisan di Kepulauan Alam Melayu. pemerintah Pasai yang disebut dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Pasai sebagai pemerintah pertama di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 M.Q. Selain itu. Malah terdapat juga pedagang lain seperti dari Arab. Van Nieuwenhuijze.P. Tradisi kesusasteraan Islam di kepulauan Melayu mirip tradisi Islam India juga tidak dapat diterima kerana perkembangan tradisi sastera agak lewat. persamaan batu nisan di Alam Melayu dengan Gujerat boleh menunjukkan batu nisan mudah dipesan dari Gujerat. India. bukan sebagai bukti Islam disebarkan dari Gujerat. sedangkan penduduk samudera lain masih lagi belum menerima Islam. Walau bagaimanapun teori ini juga mempunyai kelemahan yang jelas. Gujerat Daerah ini dikemukan berdasarkan kajian G. Berdasarkan pandangan ini.

Penduduk Alam Melayu dikatakan telah berinteraksi dengan wilayah ini sejak abad 7 M lagi menerusi penaklukan dan perkahwinan. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 39) Impak peristiwa hitam ini. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Tragedi pemberontakan ini terjadi akibat tanggapan penduduk tempatan yang mengatakan bahawa kedudukan kukuh di kalangan masyarakat Arab-Islam yang bermastautin di Canton boleh mengancam ekonomi dan keselamatan masyarakat Cina. berlaku penghijrahan masyarakat Arab-Islam Canton ke Kepulauan Melayu. Walau bagaimanapun. Pendapat beliau ini berdasarkan fakta perpindahan beramai-ramai orang Islam dari Canton.2 Teori Dari Cina dan Campa Teori ini dibahaskan oleh Prof. sastera roman dan sebagainya seperti yang terdapat di Indonesia berasal dari India Selatan. Penghijrahan ini memberi kesan dalam penyebaran Islam di kawasan-kawasan tersebut. 1990 : 44-45 ) Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah (1990) dalam bukunya Pemikiran Umat Islam Di Nusantara kelemahan terbesar pendukung teori ini ialah anggapan mereka bahawa agama Islam di Alam Melayu hanya bertapak pada abad ke-13 M. (Abdul Rahman Haji Abdullah.2. 3. Terengganu dan Pahang) dan Pulau Jawa sebelah timur.Fatimi dalam bukunya Islam Comes to Malaysia. Kesan awal yang ditemui ialah batu nisan seorang wali keturunan Arab bertarikh 419 H (1028 M) yang ditemui di Pekan. Bukti kedua pula ialah peranan seorang Arab bernama Syeikh Abdullah Yamani yang berjaya mengislamkan Maharaja Drebar. seperti hukuman bagi pesalah zina dan sebagainya. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Seandainya kejadian tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti tempatan. batu nisan Fatimah bt. Selain itu. Kelantan. (Ibid) Selain dari bukti-bukti tersebut terdapat bukti-bukti lain seperti batu nisan seorang puteri Islam di Brunei bertarikh 1048 M. tidaklah dinafikan para mubaligh dari India turut memainkan peranan aktif dalam proses Islamisasi di Alam Melayu terutama pada abad ke-13 M. sedangkan Islam telah bertapak sejak abad pertama hijrah lagi iaitu sejak 7 masihi lagi. Beliau berdasarkan persamaan mazhab Shafie antara masyarakat Islam Malabar dengan masyarakat Islam di Indonesia. terdapat juga sebilangan masyarakat Arab-Islam Canton yang berhijrah ke Campa. Pahang. Maimun bin Hibatu‟Llah di Leran. Kedua: Asal usul Malik al-Salih dari Benggala juga tidak mempunyai bukti yang kukuh. S.T. Malabar Antara pendukung teori ini ialah Thomas Arnold. Naquib turut mempunyai pandangan yang sama terhadap isu penghijrahan ini.M. Bukti pertama ialah penemuan batu nisan di Langgar.Q.Pertama: Raja Pasai yang pertama adalah Meurah Giri atau Sultan Mahmud Syah yang mula memerintah pada tahun 1042 M. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Terdapat juga di kalangan sejarawan yang berpandangan wilayah Indo-China sebagai tempat asal penyebaran Islam di Alam Melayu. Brunei. Islam dikatakan telah berkembang di Campa. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 40) Selain kesan di pantai timur Semenanjung yang memberi kemungkinan Islam datang melalui Cina. terdapat juga bukti pertapakan Islam di Kedah.000 hingga 150. 4. terutamanya perkahwinan keluarga Diraja. Cina sekitar tahun 876 M akibat pemberontakan yang mengorbankan seramai 100.W. Bukti yang menunjukkan Islam terlebih dahulu tersebar di Campa juga melalui penemuan beberapa batu nisan yang mempunyai tulisan Arab bertarikh 1039 M dan . pantai timur Tanah Melayu (Patani. sama ada dari segi pemikiran fikah mahupun tasawuf. memang ada kemungkinan Islam di Alam Melayu datang melalui negara Cina. Malah menurut beliau. masyarakat Arab-Islam Canton telah berhijrah ke Kedah dan Palembang.000 orang Islam di wilayah ini. Jawa Timur bertarikh 1082 M. Kedua-dua teori yang mengatakan Islam berasal dari India Selatan dan Malabar tidak mempunyai asas yang kukuh kerana ajaran Islam yang berkembang di India pada ketika itu memang merupakan fenomena dunia Islam keseluruhannya. Demikian juga bukti yang paling terkenal iaitu Batu Bersurat di Kuala Berang. 3. Kedah yang terukir nama Syeikh Abdul Qadir ibn Husain Syah Alam bertarikh 219 H (903M). India Selatan Pendapat ini dikemukakan oleh Van Ronkel dengan alasan bahawa bentuk-bentuk popular dalam budaya masyarakat Islam di Kepulauan Alam Melayu seperti ciri-ciri mistik. Batu nisan ini mengandungi tulisan ayat-ayat alQur‟an. S. Kemboja sejak abad 8 M. Raja II pemerintah Kedah dengan nama Islamnya Sultan Muzaffar Syah pada tahun 1136. Terengganu bertarikh 702 H (1303 M) yang mengandungi tulisan mengenai kewajipan mematuhi hukum Allah S.

Mereka telah menyebarkan Islam semasa singgah di pelabuhan-pelabuhan rantau Alam Melayu (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Selain itu. untuk membeli rempah dan kapur barus yang tidak terdapat di tempat lain. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 28) Ini menunjukkan bahawa hubungan Arab-Cina telah berlaku sebelum kelahiran Islam lagi.A. Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.W.A. bukti seni bina juga menjadi hujah untuk mengatakan Islam berasal dari Cina. Kenyataan ini dikukuhkan lagi dengan catatan I-Tshing. Menurut Prof. (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559 ) Teori ini didokong oleh kebanyakan sarjana Alam Melayu seperti Prof. Abdul Rahman Haji Abdullah mengukuhkan teori Islam berasal dari Tanah Arab dengan membahagikan peringkat-peringkat kedatangan Islam di Kepulauan Alam Melayu kepada tiga peringkat. 1997: 14) Selain itu. Indonesia yang mirip berbentuk pagoda di Cina. Kepentingan Alam Melayu sebagai kawasan perdagangan bagi orang Arab terus kekal selepas kemunculan Islam pada abad 7 M.3 Teori Dari Tanah Arab Teori yang menyatakan Islam disebarkan terus dari Tanah Arab ke Kepulauan Melayu mendapat sokongan ramai kerana teori ini mempunyai asas yang lebih kukuh. pertapakan dan penyebaran secara meluas. Kelantan dan Pulau Jawa.2. orang Arab telah belayar ke Alam Melayu sebelum kelahiran Nabi Muhammad S. Di samping itu. Prof. Hamka. Hamka. Dalam peristiwa ini. wujud juga hubungan secara tidak langsung apabila pedagang Arab dan Parsi menjalankan kegiatan perdagangan dengan Cina. Tahap Persinggahan Kedatangan Islam ke rantau Alam Melayu pada tahap ini ialah kerana faktor perdagangan. (Azam Hamzah 1997: 6). Caesar Adib Majul dan sebagainya. Pada umumnya. terdapat catatan Cina yang menunjukkan pada abad 4 M sudah terdapat penempatan orang Arab dan Parsi di negara Cina. Mengenai tarikh bermulanya hubungan Arab dengan negara Cina. tidaklah bermakna Islam hanya baru diperkenalkan di Alam Melayu pada waktu itu kerana terdapat bukti wujudnya penempatan orang Islam di kawasan ini terutama di bahagian utara Sumatera lebih awal dari tarikh-tarikh tersebut. Semasa dalam pelayaran. Bukti seni bina yang menjadi alasan kukuh ialah seni bina masjid terutamanya di Melaka.sebuah batu peringatan bertarikh 1025 M yang mencatatkan beberapa hukum-hukum Islam. ( Mahayudin Hj Yahaya 1996 : 559 ) 3. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 32) Pengislaman Yaman sekitar tahun 630-631 M di atas usaha Sayyidina Ali bin Abi Talib memberi impak besar terhadap proses Islamisasi di Alam Melayu. Hujah ini dikuatkan lagi dengan peristiwa `Am al-Wufud atau ”Tahun Perutusan” yang berlaku pada tahun 630 M. Peringkat-peringkat tersebut bermula dengan tahap persinggahan. Teori ini menyatakan Islam dibawa ke Alam Melayu sejak abad pertama hijrah berdasarkan wujudnya aktiviti perdagangan dengan pedagang Arab sejak zaman pra-Islam lagi. bukti yang jelas bagi pendukung teori ini ialah kesediaan Cina memberi naungan kepada kerajaan Islam melalui hubungan diplomatik. orang Arab menggunakan jalan laut melintasi pantai India dan Kepulauan Melayu. seorang pengembara Cina yang menyebut pada tahu 671 M. sebahagian daripada mereka telah singgah di pusat-pusat perdagangan di laluan laut. selain dari Hadramaut dan Oman. (Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 26) Selain dari keperluan barangan tersebut yang menghasilkan hubungan secara langsung dengan Tanah Arab. beliau belayar dari Canton ke Sumatera dengan sebuah kapal kepunyaan saudagar Arab. Bukti ini juga menunjukkan kemungkinan merekalah antara orang yang awal mengislamkan penduduk Alam Melayu (Azam Hamzah 1997: 7) . terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa Islam tersebar ke kepulauan Melayu pada tahun 30 . Teori ini kemudiannya turut disokong oleh sarjana Barat seperti Niemann dan Pijnappel. Dr. Ini kerana sebahagian besar para pedagang yang berdagang ke rantau ini terdiri dari kalangan masyarakat Islam Yaman. (Ibid) Apabila orang Arab telah menerima Islam maka bermulalah pertapakan Islam di kawasan Alam Melayu (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559). (Mahayudin Hj Yahaya 1996: 559) Ini menunjukkan pada ketika itu orang Arab telah mengetahui kedudukan dan kepentingan Alam Melayu dan kemungkinan besar hubungan tersebut berlanjutan selepas kedatangan Islam. kecuali di Sumatera. Walaupun bukti-bukti yang dikemukakan tersebut agak menyakinkan. (Azam Hamzah. yang akhirnya seluruh Semenanjung Tanah Arab telah menganut Islam termasuklah Yaman. bangsa Arab dari segenap pelusuk telah menyatakan pengislaman mereka terhadap Rasulullah S. termasuklah di Kepulauan Melayu (Ibid).W.

Menurut sesetengah pengkaji sejarah. Pergolakan politik dalam dunia Islam ini turut memberi impak ke atas proses Islamisasi di Alam Melayu dalam bentuk ibadah dan tarekat (Abdul Rahman Hj Abdullah 1990: 41). Haru dan Samudera di Pulau Sumatera. mereka turut diutus ke Pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya ( Abdul Rahman Haji Abdullah 1990: 33 ). Hubungan tersebut diteruskan oleh Sulaiman bin Abd Malik (715717 M). dunia Islam amnya dan Asia Barat khususnya mula menghadapi cabaran luaran dan dalaman. Tragedi yang paling dahsyat ialah tindakan mereka mengundang Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Hasil perkahwinan ini lahirlah Sayyid Abd al-Aziz yang menjadi raja pertama Kerajaan Perlak pada tahun 840 M dengan gelaran Sultan Sayyid Maulana Abd al-Aziz Syah. Cabaran ini merupakan cabaran yang paling besar bagi umat Islam kerana lahir banyak perselisihan di kalangan sesama umat Islam. Raja Jay Sima yang merupakan putera Ratu Sima. Lamri. Beliau telah berjaya mengislamkan raja Srindravarman (pengganti Lokitavarnam) menganut Islam pada tahun 718 M dan kerajaannya dikenal dengan nama Sribuza Islam.Hijrah/561 M. Baginda telah menghantar angkatan yang mengandungi 35 buah kapal ke Muara Sabak di Jambi untuk menjalankan perdagangan lada. umat Islam diancam oleh Gerakan Salibiyyah dari Barat yang membangkitkan semangat untuk membebaskan semula Baitul Maqdis. muncul pula kerajaan Mamluk. terutamanya puak ghulah (ekstrem). Terdapat juga kegiatan dakwah yang dilakukan oleh orang perseorangan terutamanya akibat pergolakan politik di zaman Bani Umaiyah dan Abbasiyyah.W. Terdapat beberapa pendakwah yang memainkan peranan pada tahap ini. dalam kehancuran tersebut terdirilah kerajaan Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1171 M setelah menewaskan kerajaan Fatimiyyah. baginda telah berjaya diislamkan oleh seorang makhdum dari Jeddah bernama Sayyid Abd al-Aziz dan menggunakan nama dengan nama Sultan Muhammad Syah. Pada tahap ini. beliau turut mengutus surat kepada Raja Srivijaya di Jambi bernama Lokitavarman untuk menyarankan supaya beliau menganut agama Islam serta menjalin hubungan dagang dengan Damsyik. Cabaran dalaman pula terlihat pada kebangkitan kaum Syiah. Walau bagaimanapun. Selain itu. Sulawesi dan Kalimantan. Di zaman alMakmun pula. (Ibid) Tahap Penyebaran Islam secara meluas Penyebaran Islam di Alam Melayu berlaku secara meluas selepas abad 13 M. seorang pemimpin di Pulau Jawa telah memeluk Islam. satu rombongan dakwah seramai 100 orang di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah telah tiba di Perlak pada 800 M yang ketika itu diperintah oleh Meurah Sharh Nuwi daripada keturunan Parsi. Pada zaman pemerintahan Abd al-Malik bin Marwan (685-705M ) dikatakan telah ada golongan Syiah di Kepulauan Sila iaitu Pulau Sulu. Syeikh Ismail berperanan menukar pegangan masyarakat Alam Melayu dari Islam aliran Syiah kepada mazhab Shafii yang menjadi mazhab rasmi kerajaan Mekah di bawah pemerintahan Mamluk ketika itu. Bagaimanapun usaha dakwah dikatakan hanya berjaya semasa pemerintahan Khalifah Umar Abd Aziz (717-720 M). Demikian juga keruntuhan Baghdad ke tangan Mongol dari Monggolia pada tahun 1258 M. Semasa Melaka diperintah oleh Raja Kecil Besar (1424–1444 M) yang merupakan pemerintah Melaka ketiga. Antaranya Syeikh Ismail al-Siddiq yang telah diutuskan oleh Syarif Mekah dari Tanah Arab ke Alam Melayu dengan disertai oleh Faqir Muhammad dari Malabar. Pada masa ini. Setelah itu. Dalam misi dakwah ini. Baginda kemudianya melantik Sayyid Abd al-Aziz sebagai kadi pertama di Melaka. Menurut catatan sejarah. kerajaan Turki Uthmaniyyah di Asia Kecil dan kerajaan Delhi dan Monghul di India. Sebahagian golongan Syiah melarikan diri ke Alam Melayu dan menjalankan kegiatan dakwah di sini. Muawiyah pernah menghantar utusan ke Pulau Jawa untuk mengadakan hubungan perdagangan. Ketika ini utusan rasmi telah dihantar ke Cina. dan Khulafa‟ al-Rasyidin lagi iaitu pada abad 7 M. Cabaran luaran bermula sejak abad 11 hingga 13 M. Pada tahun 674 M. Oleh sebab tempoh perjalanan mengambil masa sekitar 4 tahun. Jawatan ini . Tahap Pertapakan Tahap ini berlaku pada zaman pemerintahan Bani Umaiyah dan Abbasiyah.A. mereka telah berjaya mengislamkan wilayah Barus atau Fansur. iaitu pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan (644-656 M). Salah seorang pendakwah bernama Ali bin Muhammad bin Jafar al-Sadiq telah berkahwin dengan adik Meurah Sharh Nuwi bernama Puteri Makhdum Tanshuri. Dikatakan juga pada tahun 726 M. Berdasrkan bukti-bukti di atas bolehlah dikatakan bahawa orang Arab Islam telah singgah di rantau ini sejak zaman Rasulullah S. khususnya setelah banyak wilayah di Alam Melayu menerima Islam hasil dari proses dakwah dan asilmilasi antara para pedagang yang turut bertindak sebagai da‟ie dengan masyarakat tempatan (Wan Kamariah Leman & Salmah Hussain 2006: 13). iaitu pada zaman Muawiyah ibni Abi Sufyan dikatakan sudah terdapat penempatan orang Arab-Islam yang dikenali Ta-shih3 di pantai barat Sumatera dan di Pulau Jawa.

diperturunkan kepada keturunan Sayyid Abdul Aziz berikutnya, seperti Kadi Yusuf pada zaman Sultan Mansur Syah (1456 – 1477 M) (Ibid). Dalam proses Islamisasi di Kepulauan Melayu ini juga tidak dapat dinafikan peranan golongan sayyid dari Hadramaut yang berpegang kepada mazhab Shafie. Golongan ini dikatakan mula tiba ke Alam Melayu sekitar abad 16 M hingga abad 20 M dan mempunyai pengaruh yang kuat (Ibid). Walaupun kelihatan seolah-olah kegiatan dakwah hanya digerakkan oleh pendakwah dari luar Alam Melayu, namun hal ini berlaku pada zaman awal pertapakan Islam di Kepulauan Alam Melayu. Bermula pada abad 16 dan 17 M peranan tersebut telah diambil alih oleh pendakwah dan tokoh-tokoh tempatan. Malah, pada masa ini telah berlaku hubungan erat antara para ulama Alam Melayu dengan Tanah Arab, bahkan hasil dari kemajuan perkapalan, semakin ramai penganut Islam dari Alam Melayu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Sebahagiannya pula telah bermastautin di sana untuk mendalami ilmu agama (Ibid). Ini menunjukkan pada tahap ini Islam telah tersebar secara meluas di Alam Melayu sehingga penduduk tempatan mampu berperanan sebagai pengembang dakwah Islam. Selain itu, terdapat juga interaksi secara langsung di antara orang Arab dan Parsi dengan penduduk Alam Melayu. Interaksi ini berlaku sejak zaman pra-Islam dan bertambah kukuh selepas pengislaman masyarakat Melayu. Selain dari hujah-hujah di atas, terdapat juga catatan sejarah tempatan yang boleh dijadikan sandaran dalam memperkuatkan teori Islam di Alam Melayu berasal dari Tanah Arab dan Parsi. Antaranya, buku Sejarah Melayu menyebut bahawa raja Melaka bernama Parameswara telah diislamkan oleh Sheikh Abd al-Aziz yang merupakan seorang ulama dari Jeddah. Baginda telah menukar namanya kepada Megat Iskandar Syah atau Sultan Muhammad Shah. (Azam Hamzah 1997: 7). Bukti lain ialah persamaan mazhab Shafi‟i di kalangan penduduk Alam Melayu dengan penduduk Yaman, tulisan jawi yang berasaskan tulisan Arab/Parsi digunakan dengan meluas, nama-nama gelaran pendakwah seperti Sheikh dan Sharif serta gelaran yang digunakan oleh raja-raja Melayu seperi Malik dan Sultan adalah jelas berunsurkan Arab. Demikian juga nama-nama umum masyarakat Islam di Alam Melayu seperti Saleh, Zahir, Tahir dan sebagainya mempunyai persamaan nama di Yaman dan Mesir. Selain itu, cara pembacaan al-Qur‟an masyarakat tempatan juga jelas menampakkan persamaan bacaan di Yaman dan Mesir. Hasil-hasil kesusateraan yang tersebar di Alam Melayu seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Nabi Bercukur dan sebagainya jelas menampakkan pengaruh kesusasteraan Arab. Tidak ketinggalan juga dari sudut bahasa. Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan Arab. Semua bukti ini menjadi hujah kuat untuk menegaskan bahawa Islam di rantau ini dibawa oleh para pendakwah dari Arab/Parsi (Ibid; lihat juga S.M. Naquib, 1972: 40-41). Walau bagaimanapun dakwaan ini tidaklah bermakna menafikan langsung peranan pendakwah dari bangsa lain seperti dari India dan China dalam proses Islamisasi di Alam Melayu ini. Apatah lagi kita maklum bahawa pendakwah Islam dari India dan China juga terdiri dari pedagang-pedagang Arab. Namun peranan mereka ini didahului oleh para pendakwah dari Arab dan Parsi. Justeru itu dapatlah disimpulkan bahawa penyebaran Islam di rantau ini dilakukan oleh semua pendakwah Islam yang sampai ke Kepulauan Melayu tanpa mengira bangsa, warna kulit, asal usul dan bidang kemahiran; sama ada mereka golongan pedagang, pendakwah atau ahli sufi. Semuanya berganding bahu dan sama-sama merasa bertanggungjawab untuk menyebarkan pesanan Rasulullah SAW berbunyi { ??? ??? ??? ??? } bermaksud: ”Sampaikanlah apa sahaja dariku walau sepotong ayat.” 3.3 ISLAMISASI ALAM MELAYU Islam telah berperanan mencorakkan masyarakat Melayu di Alam Melayu ke arah yang lebih dinamik dan berdaya maju. Penggerak Islamisasi yang dimulakan oleh mubaligh dari luar Alam Melayu telah disambung kemudiannya oleh mubaligh Melayu tempatan tanpa mengira pangkat, kedudukan dan suku kaum. Semuanya merasa bertanggungjawab menyebar dan memahamkan Islam kepada masyarakat setempat. Kejayaan peranan Islam ini digariskan pada faktor-faktor pemangkin Islamisasi di Alam Melayu, antaranya seperti berikut; 3.3.1 Keunggulan dan Kemurnian Islam Ajaran Islam bersifat syumul dan menepati keperluan manusia kerana ia diwahyukan oleh Allah SWT Penerimaan yang terbatas di kalangan penduduk Alam Melayu pada peringkat awal penyebaran Islam bukanlah kerana mereka tidak berminat dengan ajaran Islam tetapi kerana tiada interaksi yang menyeluruh dengan penduduk tempatan. Pada peringkat awal, interaksi hanya berlaku secara langsung di kalangan raja-raja dan para

pedagang

menyebabkan

penyebaran

Islam

terhad

di

kalangan

golongan

ini

sahaja.

Setelah pengaruh Islam meluas, Islam diterima baik oleh masyarakat tempatan kerana ajarannya yang bersesuaian dengan fitrah manusia, mudah difahami dan senang dilaksanakan. Ajaran Islam difahami penuh dengan nilai-nilai murni. (Azam Hamzah 1997: 16 ) Islam bukan sebuah agama yang rumit seperti Buddha dan Hindu yang hanya dapat dipelajari oleh golongan tertentu sahaja seperti sami dan pendeta. Konsep keesaan Allah S.W.T. juga menarik minat penduduk tempatan. Mereka merasa puas kerana dapat menyembah Tuhan secara langsung dan tidak mengira tempat. Keyakinan ini jauh berbeza dengan agama anutan masyarakat Alam Melayu sebelum ini. Penjelasan Islam yang turut menggabungkan wahyu dan logik akal berkaitan semua bidang kehidupan sama ada sosial, ekonomi dan politik menambah minat penduduk di rantau Alam Melayu. (Mahayddin Hj. Yahaya 1996: 563-564 ) Ajaran Islam juga menekan konsep persamaan antara sesama manusia. Ajaran ini membebaskan mereka dari belenggu perhambaan. Selain itu, Islam turut menjamin keadilan sosial tanpa mengira kelas dan darjat manusia. Jaminan ini seolah-olah mengembalikan harga diri mereka yang sekian lama dibelenggu dengan fahaman kasta dalam ajaran Hindu. (Azam Hamzah 1997: 16) 3.3.2 Peranan Pembesar/pemimpin Masyarakat Melayu mempunyai tradisi taat kepada pemerintah. Tradisi warisan ini dikenali sebagai ”daulat” dan ”derhaka”. Tradisi ini lahir daripada konsep pendewaan kepada pemerintah yang merupakan satu doktrin dewaraja dalam agama Hindu. Tradisi taat kepada pemerintah yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat Alam Melayu menjadikan masyarakat tempatan mengikut setiap tindakan pemerintah tanpa bantahan dan perdebatan. Hal ini turut terjadi apabila pemerintah Melayu menerima agama Islam, semua lapisan masyarakat mengikut jejak pemerintah atau raja tanpa persoalan. Contoh yang jelas dapat dilihat pada pengislaman rakyat di Melaka, Kedah dan Patani. Sejarah Melayu mengesahkan bila Raja Kecil Besar memeluk Islam, rakyat pun turut mengikut jejak langkah baginda. Begitu juga cerita Hikayat Merong Mahawangsa mengenai pengislaman Kedah dan Hikayat Patani mengenai pengislaman Patani. (Mahayuddin Hj. Yahaya, 1996: 562) 3.3.3 Perkahwinan. Faktor perkahwinan turut menyumbang kepada penyebaran Islam di rantau ini. Perkahwinan yang berlaku antara pedagang Islam dengan penduduk tempatan berlaku ketika pedagang Islam menunggu ketibaan musim tiupan angin ke arah yang dituju. Penantian ini mengambil masa beberapa bulan lamanya. Syarat perkahwinan yang dijelaskan oleh pedagang Islam sudah pasti seorang wanita mestilah satu agama dengan anutan pedagang. Justeru itu wanita tempatan mestilah menerima Islam terlebih dahulu. Syarat ini mudah diterima oleh wanita dan keluarga masyarakat tempatan Alam Melayu. Ini kerana para pedagang mampu menjamin kehidupan wanita tempatan yang telah menjadi isteri pedagang Islam dengan perdagangan yang dimiliki. Status pedagang juga merupakan golongan yang dikagumi oleh penduduk tempatan. Pengislaman wanita yang menjadi isteri pedagang Islam mendorong pengislaman ahli keluarga wanita tersebut. Situasi ini memberi satu perkembangan baru ke arah penyebaran Islam secara lebih luas. Perkahwinan pedagang Islam juga berlaku dengan puteri-puteri pemerintah tempatan. Peristiwa ini memudahkan lagi penyebaran Islam di rantau Alam Melayu. Selain itu, terdapat juga perkahwinan antara wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Contoh yang jelas dapat dilihat pada perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai. (Ibid) Justru itu jelaslah bahawa Islam faktor perkahwinan ini turut memainkan peranan penting di dalam penyebaran Islam di Alam Melayu. 3.3.4 Politik dan Penaklukan. Faktor ini diterima oleh kebanyakan sejarawan Barat, walaupun sejarawan Islam menolak faktor ini sebagai faktor perkembangan Islam di Alam Melayu. Penyebaran Islam tidak berlaku melalui peperangan, walaupun seolah-olah kelihatan peristiwa peperangan di satu-satu wilayah baru yang dimiliki oleh tentera Islam. Sebagai contohnya, penaklukan Melaka ke atas Pahang seperti yang tercatat dalam buku Sejarah Melayu. Penaklukan ini bukanlah bertujuan untuk mengislamkan Pahang, tetapi cenderung kepada matlamat politik dan ekonomi kerana Pahang merupakan sebuah wilayah yang kaya dengan emas. Pengislaman Pahang berlaku kerana usaha dakwah dan perdagangan antara kedua negeri tersebut yang telah berada di bawah satu pemerintahan. Selain itu, konsep taatkan pemerintah juga menjadi sebab mereka mudah menerima Islam. Contoh lain ialah kejayaan Kerajaan Islam Demak menawan Kerajaan Majapahit dan mengambil alih

pemerintahan kerajaan di timur Pulau Jawa. Penawanan ini memberi kesan kepada pengislaman hampir seluruh rakyat di bawah jajahan takluk Kerajaan Majapahit. Hakikat pengislaman bukanlah berlaku kerana peperangan, penaklukan dan penawanan yang menggambarkan paksaan, tetapi faktor kesetiaan terhadap pemerintah yang menjadi dorongan utama tindakan masyarakat rantau Alam Melayu secara beramai-ramai nmenerima Islam sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mereka (Ibid). Jelaslah di sini bahawa Islam bukanlah tersebar dengan mata pedang sebagaimana dakwaan para orientalis tetapi didorong oleh faktor lain sebagaimana yang telah dijelaskan. 3.3.5 Perdagangan Perdagangan yang menjadi sumber rezeki para pedagang Islam telah menyampaikan mereka ke laluan laut di rantau Alam Melayu. Para pedagang berusaha mencari rezeki melalui perdagangan dengan merentasi samudera yang luas hanya untuk memenuhi tuntutan agama Islam yang menegaskan 9/10 daripada rezeki terkandung dalam bidang perniagaan. Dengan berbekal iman dan fahaman agama Islam yang mantap, golongan saudagar belayar ke mana-mana pelabohan yang menjanjikan perniagaan. Bekal iman yang teguh ini menjadi pendorong untuk saudagar muslim turut bertindak sebagai mubaligh Islam. Marco Polo dalam catatan pengembaraannya memberi contoh pengislaman Alam Melayu menerusi faktor ini ialah pengislaman Perlak pada 1292M. Para pedagang Islam telah berjaya menawan hati kebanyakan penduduk Perlak sehingga mereka rela menganuti Islam. (Ibid) Selain itu peranan pegawai perdagangan dalam wilayah-wilayah Islam di Alam Melayu seperti peranan Syahbandar Melaka yang memberi layanan istimewa kepada pedagang Islam turut menyumbang ke arah pengislaman para pedagang lain yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan wilayah kerajaan Islam. Sebagai contohnya, pengislaman pedagang dari Brunei, Ternate, Jawa dan Sulawesi terjadi kerana peranan Syahbandar Melaka. (Ibid ) Walaupun pengislaman menerusi faktor ini tidak meluas dan terhad di kalangan pedagang, kota dan pelabuhan sahaja tetapi ia turut mendorong ke arah proses Islamisasi di rantau Alam Melayu ini. 3.3.6. Pendakwahan.

Pendakwahan para ulama dan ahli sufi merupakan faktor penyebaran yang lebih meluas dan berkesan. Curahan bakti mereka diakui dan tidak dapat dinilai dengan material. Para ulama dan ahli sufi telah bertindak sebagai ejen perubahan yang memperkenalkan akidah baru di Alam Melayu. Dakwah mereka dapat dijalankan dengan mudah kerana dibantu oleh akhlak mulia yang dipenuhi dengan sifat-sifat kerohanian. Selain itu, para ulama dan ahli sufi mudah bergaul dengan masyarakat tempatan. Mereka mempunyai keperibadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Situasi ini memudahkan lagi proses Islamisasi di rantau ini. (Afifah Abu Yazid, 2003: 10) Usaha penyebaran dakwah oleh golongan ini begitu cergas pada zaman pemerintahan Khalifah Umar b. Abdul Aziz. Baginda telah menghantar para pendakwah ke seluruh pelosok dunia termasuk rantau Alam Melayu. Sekitar tahun 720 M, utusan baginda telah berjaya mengislamkan kerajaan Suwarnabhumi atau Melayu Jambi ( San-fo-tsi ) dan setelah menerima Islam kerajaan ini dikenali sebagai Sribuza Islam. Pada 820 M pula serombongan pendakwah yang diketuai oleh Nakhoda Khalifah telah sampai di Perlak dan berjaya mengislamkan pemimpin dan penduduk di situ. (Ibid) Pergolakan dunia Islam pada abad 10 M di bawah pimpinan kerajaan Bani Abbasiyah yang telah melemahkan empayar Islam telah mendorong sebilangan masyarakat Islam terutama ahli sufi mengasingkan diri dari situasi ini dan keluar dari Semenanjung Tanah Arab. Mereka telah berusaha menyebarkan Islam secara tidak langsung ke mana-mana wilayah yang aman diduduki termasuklah Alam Melayu. Kegiatan mereka begitu rancak pada abad 13M dan selepasnya. Golongan ini menggunakan pendekatan pendidikan. Melaui pendekatan ini mereka telah menubuhkan institusi pendidikan yang disesuaikan dengan masyarakat setempat. Antara institusi pendidikan yang terkenal di wilayah Afrika Utara ialah zawiyah, khawanik dan rabt. Usaha ahli sufi menjalankan pendidikan formal di rantau Alam Melayu pula banyak berlaku di masjid atau di rumah mereka. Mereka berusaha menyampaikan dan mengajar masyarakat setempat mengenai agama Islam. Pendidikan ini akhirnya berkembang menjadi institusi pendidikan khusus yang dikenali dengan pelbagai nama di Alam Melayu seperti pondok, langgar, pesantren dan dayah. Kesan dakwah menerusi penubuhan institusi pendidikan telah melahirkan ramai alim ulama tempatan atau ulama Melayu. Antara yang terkenal seperti Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumaterani, Abdul Rauf al-Singkeli, Abdul Samad al-Palembani, Wali Songo, Daud Fatani dan lain-lain. (Ibid, lihat juga Azhar Mad Aros, 2002: 273)

3.3.6

Persaingan

Penyebaran

Agama

Faktor ini merupakan kesan daripada kedatangan kuasa Barat ke Asia dan jelas berlaku pada abad ke-16 hingga 19 M. Faktor ini adalah rentetan peristiwa Perang Salib yang berlaku pada abad 15 -16 M di Turki. Dalam perkembangan ini, sesetengah penguasa agama Kristian di Barat masih mempunyai rasa permusuhan yang berterusan dengan penganut agama Islam. Pada abad 15 dan 16 M kuasa-kuasa Barat seperti Portugis telah memulakan pelayaran ke timur dan mendapati pengaruh Islam telah lama bertapak di sebahagian besar wilayah di Asia. Dengan anggapan Barat lebih kuat, Portugis telah melakukan tindakan drastik dengan melakukan penyerangan secara terbuka ke atas wilayah-wilayah Islam di Asia. Tindakan ini menyebabkan wujudnya pertentangan secara terbuka antara masyarakat Asia, khususnya penganut Islam dengan kuasa tersebut. (Azhar Hj Mad Aros, 2002: 272) Keadaan tersebut merangsang umat Islam melipatgandakan usaha dakwah. Kesannya, Islam bukan sahaja menjadi elemen penting dalam menyatupadukan seluruh umat khususnya di Alam Melayu, tetapi juga sebagai slogan untuk berjihad menentang kuasa penjajah Kristian. (Azam Hamzah, 1997: 18) Persaingan dalam menyebarkan agama Kristian dan Islam ini berterusan sebagaimana yang digambarkan dalam kes-kes penyebaran Islam di bahagian pedalaman Pulau Maluku, Ternate, Sumatra dan sebagainya. (Azhar Hj Mad Aros, 2002: 272) Dengan adanya ancaman agama ini, usaha dakwah Islamiah lebih giat dijalankan dan memberi kesan kepada penyebaran Islam dengan lebih pantas dan menyeluruh. Selain faktor-faktor di atas terdapat juga beberapa faktor lain seperti penulisan dan kesusateraan. (Azam Hamzah, 1997: 22) Dari segala perbincangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa penerimaaan dan penyebaran Islam di rantau Alam Melayu didorong oleh pelbagai faktor. Antara yang terpenting dan paling berkesan ialah faktor ajaran Islam. Faktor ini menjadikan masyarakat rantau Alam Melayu mudah menerima Islam dan faham kenapa mereka menerima Islam dan apakah tanggungjawab mereka sebenarnya. Peranan pendakwahan turut membantu mereka lebih memahami tasawur Islam yang sebenar. Di samping itu faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya kerana ia saling kait mengait di antara satu sama lain. Islam telah sampai di rantau Alam Melayu sejak zaman pra-Islam lagi dan seterusnya berlanjutan selepas kelahiran Islam. Walaupun terdapat berbagai teori mengenai kedatangannya di rantau ini, teori Islam datang dari Arab/Parsi adalah lebih kukuh. Teori ini bukanlah menafikan peranan yang dimainkan oleh pendakwah dari tempat lain kerana ajaran Islam menyeru semua penganutnya mengembangkan Islam tanpa mengira asal, bangsa dan keturunan. Penyebaran Islam di rantau ini juga telah melalui beberapa tahap hingga ia berjaya tersebar ke seluruh pelusuk rantau ini sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Faktor pemangkin Islamisasi di rantau Alam Melayu juga turut berkembang dan sentiasa muncul dalam bentuk baru sesuai dengan fenomena semasa. 3.4 Pencapaian Tamadun Melayu

Pencapaian Tamadun Melayu menjadikan bukti kegemilangan Melayu pada lembaran sejarah silam. Atas kegemilangan ini Melayu terus membina wawasan dan menetapkan jati diri Melayu. Pencapaian ini dibuktikan dalam bentuk catatan tulisan, peninggalan seni bina dan artifak lain yang boleh disaksikan hingga hari ini. Pencapaian ini juga menggambarkan masyarakat Melayu mampu berdikari, berusaha dan berhadapan dengan segala kemungkinan dan perubahan. Pencapaian ini akan dilihat dari segala aspek yang boleh dirangkumkan kepada tiga kategori, iaitu pencapaian material (benda), intelektual (ilmu pengetahuan) dan spritual (agama/ kepercayaan). 3.4.1 Kerajaan dan Sistem Pemerintahan Kerajaan dan sistem pemerintahan menjadi tunggak sebuah masyarakat dan memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun. Sesetengah kerajaan Melayu mengisytiharkan kerajaan dan pemerintahan mereka sebagai Kesultanan, seperti yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Ini sempena gelaran yang diguna pakai oleh jawatan pemerintah, iaitu sultan. Selain itu, pengisytiharan ini juga sebagai menunjukkan bahawa sesebuah kerajaan Melayu tersebut berteras kepada ajaran Islam. Terdapat banyak kerajaan Melayu yang dibina oleh masyarakat Melayu dalam siri kegemilangan Tamadun Melayu. Kerajaan-kerajaan ini dikenal di seluruh Alam Melayu mahupun di luar rantau ini. Antara kerajaankerajaan tersebut adalah seperti berikut: 1.1.1 Kerajaan Sribuza Islam, Palembang.

perbidalan. Malah bumbung bentuk ini digunakan pada masjid masyarakat Melayu. Bahasa asing yang paling luas pengaruhnya dalam pembentukan bahasa Melayu ialah Bahasa Arab.3 1. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada masjid Tengkera di Melaka dan masjid Kampong Laut di Kelantan. masyarakat dididik melalui pantun. Tradisi lisan yang diwarisi turun temurun merupakan satu kaedah pendidikan informal. Kerajaan Melayu Melaka. peribahasa dan simpulan bahasa. Selatan Thailand. Banten. Mereka menuju ke pekan dan bandar untuk memasarkan hasil pertanian. tafsir dan sejarah Islam (Mohd Salleh Lebar. 1990). Kegiatan perdagangan yang rancak di pelabuhan-pelabuhan Alam Melayu memberi kesan kepada kemunculan bandar dan kota yang lengkap dengan prasarana.3. nazam dan sebagai. Kerajaan Aceh Darussalam. intelektual. penghasilan teknologi. Pendidikan bentuk ini di awali oleh pendidikan ajaran Islam. Sistem pemerintahan yang diguna pakai ditulis pada naskhah-naskhah Melayu dan batu bersurat (prasasti). seperti dalam pembentukan bentuk bumbung bertingkat yang merupakan unsur seni bina Cina.6 1. Pelabuhan ini ditadbir urus dengan baik oleh pemerintah Melayu. Sumatera Utara. gurindam. Pemerintah Melayu telah berjaya mencipta mata wang yang digunakan dalam perdagangan.1. Sebagai contohnya. Tanpa disedari situasi ini membuktikan masyarakat Melayu telah menuju ke arah masyarakat bandar yang berdaya maju dan berdaya saing.1. syair. Hukum Kanun Melaka diguna pakai dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Antara mata wang yang dapat dikesan ialah mata wang Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Aceh Darussalam. Masyarakat menjadi pendidik bangsa. reka cipta dan pemerintahan. Masyarakat Melayu juga telah menerima beberapa budaya luar yang sesuai dengan sifat kemelayuan.1. Aceh. Pendidikan formal melahirkan pelbagai institusi pendidikan yang banyak di Alam Melayu. terutamanya di pelabuhan. Demak. Ligor dan Johor. Kewujudan pendidikan formal berteraskan pendidikan Islam dan bukan berasaskan kemahiran dan teknologi . fiqah. Pendidikan informal pula merupakan pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Kanun Pahang termaktub dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Pahang dan Undang-undang 99 diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Perak.1.8 Samudera-Pasai di Pasai.7 1.1. Undang-undang Laut Melaka.3 Pendidikan Pendidikan di kalangan masyarakat Melayu terbahagi kepada dua.1.2 Ekonomi Tamadun Melayu berjaya menggerakkan ekonomi orang Melayu ke persada serantau dan antarabangsa. Melalui tradisi ini. berpolitik dan bergiat cergas dalam ekonomi. Pendidikan ini berbentuk kemahiran berfikir. Kanun Meukuta Alam dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Aceh Darussalam. Kepesatan pelabuhan-pelabuhan di Alam Melayu turut menyemarakkan pertumbuhan kemasyarakatan yang lain seperti budaya dan seni. Pendidikan formal dan informal.4. Melalui tradisi ini juga. hikayat. Betawi. Kegiatan ekonomi dalam Tamadun Melayu telah mencapai tahap cemerlang dengan penggunaan mata wang. berusaha. Antara pelabuhan-pelabuhan yang muncul dalam Tamadun Melayu ialah Pasai. bijak membuat tindakan. Melaka.4 1. Aceh.5 1. masyarakat disindir. Demikian juga penggunaan warna merah dalam seni masyarakat Melayu berasal dari budaya Cina. ternakan. hasil tangkapan dan hasil kreatif. Terengganu. dihukum dan dinasihatkan melalui perumpamaan. Kerajaan Buton. berbudi pekerti. Kerajaan Setiap kerajaan ini mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang berasaskan undang-undang Islam.2 1. Walaupun Tamadun Melayu awal belum mengamalkan sistem perindustrian secara besar-besaran. Kerajaan Pattani.1. Bahasa Melayu turut berkembang dengan penerimaan bahasa-bahasa asing yang telah disebatikan dengan Bahasa Melayu. Sebagai contohnya. Sistem pendidikan dan kurikulum juga berteraskan kepada bidang pengajian Islam seperti tauhid. Sultan Muzaffar Shah dalam Kesultanan Melayu Melaka telah menubuhkan satu jawatan khas untuk memantau kegiatan di pelabuhan menerusi jawatan Shah bandar. akhlak. Undang-undang Kedah dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Kedah. Ceribon di Pulau Jawa. Kerajaan Islam Demak. seloka. Masyarakat pedalaman tidak ketinggalan memanfaatkan kemunculan pekan dan bandar. 3. Ternate di Sulawesi. Kerajaan Melayu Johor-Riau.1. namun kegiatan perekonomian yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan Alam Melayu telah berjaya menjadi pusat import eksport yang maju di rantau Asia. 3.

Penumpuan golongan intelek Melayu zaman awal ialah kepada asas agama dan falsafah kerana bidang ini memantapkan erti kehidupan dan jati diri bangsa Melayu. Institusi pendidikan agama Islam dimulai oleh istana dan kemudiannya rumah-rumah ulama. Shamsuddin Sumatrani dan Abdul Rauf Singkel. Dayah ini telah melahirkan ramai ilmuwan Aceh seperti Hamzah Fansuri. agama Kristian tidak melahirkan sistem pendidikan. keluarga diraja dan ahli istana sahaja. Antara panggilan nama institusi tersebut adalah seperti berikut: * Masjid: Pusat ibadat dan pelbagai kegiatan masyarakat. Situasi ini berbeza dengan tamadun Melayu yang berasaskan ajaran Islam. Di Barat. Contoh-contoh berikut menggambar secara jelas kecenderungan para sultan: * Sultan Mansur Shah mempelajari kitab Dur al-Manzum (Sejarah Melayu menulis dengan nama Dar alMazlum). * Kemunculan golongan intelektual Melayu. Minat ini telah mendorong sultan mengarahkan ulama menulis dan menterjemah kitab agama Islam dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tanggapan ini mungkin bertolak dari fahaman terhadap agama yang diterima pakai di Barat. * Langgar: Pusat pembelajaran Islam yang terkenal di Kalimantan. * Surau: Pusat ibadat dan pelbagai kegiatan masyarakat Islam. seperti yang terangkum dalam maksud sekularisma. situasi ini melahirkan penubuhan institusi pendidikan Islam di seluruh Alam Melayu. Kepelbagaian rumpun Melayu telah melahirkan pelbagai nama institusi pendidikan Islam. * Sultanah Safiatuddin di Aceh memohon Abdul Rauf Singkel menjelaskan mengenai konsep kerohanian dalam Islam melalui karyanya Kifayah al-Muhtajin ila Mashrab al-muwahhidin al-qailin bi Wahdat al-Wujud. * Dayah: Pusat pembelajaran agama Islam yang wujud di Aceh. Sumatera. * Sultan Mahmud Shah mempelajari kitab al-Luma‟ (dalam Sejarah Melayu ditulis sebagai kitab Maklumat) karya Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi seorang ulama tasawuf. malah segala perkembangan tamadun Barat terpisah dari agama. Sebelum sampai ke tahap ini. Contoh Dayah yang paling terkenal ialah Dayah Cot Kala di Aceh. Kelas-kelas yang dibuka bersedia menerima masyarakat tanpa kelas. Pencapaian Tamadun Melayu dalam aspek pendidikan adalah seperti berikut: * Kewujudan institusi pendidikan agama Islam. Antara * * * * * intelek Melayu yang tercatat Hamzah Shamsuddin Nuruddin dalam sejarah : Fansuri al-Sumatera‟i al-Raniri Singkel al-Palembani ialah Abdul Abdul Rauf Samad . Perak Utara. lantas mereka mendakwa masyarakat Melayu adalah masyarakat buta huruf. Kolonialis tidak mengakui pendidikan yang wujud di Alam Melayu sebagai satu sistem pendidikan. maka terbinalah institusi-institusi pendidikan Islam untuk masyarakat awam. * Sultan Alauddin Riayat Shah (Sultan Selangor) menjadi menjadikan barisan ulama sebagai penasihat. * Pondok: Pusat pembelajaran Islam yang luas di Pattani. Walau bagaimanapun semuanya mempunyai peranan yang sama iaitu melahirkan ilmuan yang bertaqwa. pendidikan Islam bermula di peringkat meunasah. Apabila kecenderungan mempelajari Islam semakin berkembang di kalangan masyarakat awam. * Madrasah/Meunasah: Pusat pembelajaran Islam yang terkenal di Selangor. para ulama turut membuka kelas-kelas pengajian di rumah mereka. Kedah dan Kelantan. selatan Thailand. * Pesantren: Pusat pembelajaran agama Islam yang berkembang luas di Pulau Jawa.melahirkan tanggapan negatif kolonialis terhadap pendidikan masyarakat Melayu. Istana sebagai instutusi pendidikan hanya dikhaskan untuk sultan. rangkang dan balee. Di samping itu. Justeru itu. Beliau juga menjadi khatib dalam solat jumaat. Perak dan beberapa tempat di Sumatera. Penterjemahan ini berfungsi untuk menjelaskan ajaran Islam dan menjawab permasalahan masyarakat dari perspektif Islam. Dayah merupakan institusi tertinggi dalam pembelajaran Islam dalam masyarakat Aceh. * Kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam. Penyebaran secara meluas pemahaman dua aspek ini di kalangan masyarakat Melayu menjamin penerusan generasi Melayu yang memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat.

kulit haiwan yang telah disamak. Sastera prosa Melayu dapat dilihat pada naskhah Melayu. Naskhah-naskhah Melayu yang dihasilkan oleh golongan intelek Melayu merangkumi segala aspek kehidupan masyarakat seperti perubatan. Naskhah ini ditulis pada pelbagai bahan seperti pada daun lontar. Komunikasi ini banyak diasaskan kepada polisi pemerintahan kerajaan dalam Tamadun Melayu. undang-undang. naskhah Melayu mempunyai nilai estetika yang tinggi.4. * Surat Sultan Ratu Mahmud Badruddin dari Palembang kepada Thomas Raffles Esquire di Melaka bertarikh 1 Rabiulawal 1226 H (1811 M). undang-undang. Selain itu.4. naskhah agama Islam dalam bidang tauhid berjudul Masa‟il al-Mubtadi‟ li Ikhwan al-Mubtadi‟. pemerintahan (ketatanegaraan). Naskhah Melayu mempunyai keunikan yang menampakkan identiti bangsa. perubatan. ilmu falak (astronomi).4 Komunikasi Komunikasi Alam Melayu terjalin melalui hubungan perdagangan. Kampar. Sebagai contohnya. Para pemerintah Melayu juga telah mengadakan interaksi antara kaum bukan Melayu khususnya dengan kuasa Eropah. Sebagai contohnya: * Kerajaan Melaka meluaskan pengaruh ke negeri-negeri di utara Semenanjung Tanah Melayu hingga ke Pulau Sumatera yang meliputi Inderagiri. Antara keunikannya. kepingan buluh. * Kerajaan Aceh Darussalam mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Pahang. * Surat Sultan Syarif Kasim ibni al-marhum Sultan Syarif Abdul Rahman ibni al-Marhum Habib al-Husin alKadri dari Pontianak kepada Thomas Raffles Esquire bertarikh 20 Safar 1226 H. Penulis dan penyalin memaparkan daya kreatif yang tinggi semasa menghasilkan karya. Contohnya: * Surat daripada Sultan Cakra Adiningrat dari negeri Madura kepada Gabenor Ganeral Thomas Stamford Raffles di Betawi bertarikh 14 Muharam 1231 H. Hubungan ini dikukuhkan dengan perkahwinan puteri Iskandar Muda Mahkota Alam bernama Puteri Safiatuddin dengan putera Sultan Pahang bernama Raja Ahmad. naskhah ketatanegaraan berjudul Bustan alSalatin. Prosa merupakan karya dalam bentuk esei atau karangan untuk menjelaskan satu perkara. Interaksi ini dibuktikan dengan adanya surat-surat sultan Melayu kepada pegawai-pegawai British. Hasilnya. agama . * Surat Yang Dipertuan Negeri Perak kepada Thomas Raffles Esquire di Melaka bertarikh 28 Rabiulawal 1226 H. ia ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi yang berteraskan aksara Arab dengan beberapa penambahan. * Kelahiran naskhah-naskhah Melayu atau manuskrip Melayu. Komunikasi harmoni yang berjalan lancar mengukuhkan ikatan Tamadun Melayu di Alam Melayu. diplomatik dan budaya. pengetahuan Islam. Puisi pula merupakan karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan bahasa yang indah melalui rima bunyi yang tertentu. 3. Siak. sejarah Melayu dan kemasyarakatan. pertanian. Rokan dan lain-lain. naskhah undang-undang berjudul Hukum Kanun Melaka. * Kerajaan Aceh Darussalam turut mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Uthmaniyyah.5 Sastera Sastera Melayu berbentuk prosa dan puisi. pemerintahan. Penulisannya meliputi pelbagai bidang seperti ketatanegaraan. naskhah perubatan berjudul Kitab Tib. naskhah pertanian berjudul Pembukaan Kebun Kelapa di Pulau Kemili. * Surat Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah dari Kedah kepada Thomas Raffles di Melaka bertarikh 6 Rabiulawal 1226 H. Peluasan wilayah ini memberi laluan kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Sumatera menjalin hubungan perdagangan dan budaya secara aman dan harmoni. kain dan kertas. * Kerajaan Melaka mengadakan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa dan Dinasti Ming di Tanah Besar Cina.* * * * Yusuf Muhamad Muhamad Daud Tajul al-Fatani Khalwati Nafis Arsyad dan Makasar al-Banjari al-Banjari keturunannya. para pemerintah Melayu telah berjaya menjalin interaksi antara rumpun Melayu di seluruh wilayah Alam Melayu dengan semangat persahabatan yang bermula melalui peluasan wilayah. Ini terbukti dengan adanya ilustrasi dan seni hias pada naskhahnaskhah Melayu. (Lihat gambarpada halaman 118) 3.

Setiap hasil kemahiran disematkan nilai falsafah Melayu yang berteras kepada agama Islam. seloka. Antara identiti rumah Melayu seperti berikut: * Bumbung seperti bumbung limas.Islam. Semua keperluan ini diusahakan oleh titik peluh sendiri.a. * Dilengkapi dengan seni hias pada tingkap. (Lihat Katalog Manuskrip Melayu Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia) Sebagai contohnya: * Taj al-salatin.a.4. mangkuk. * Peralatan kelengkapan rumah. Antara kemahiran-kemahiran tersebut adalah seperti berikut: * Pembuatan rumah. Syair menghasilkan rima bunyi akhir yang sama: a. cawan. Puisi-puisi Melayu terdiri daripada beberapa genre. karya2 seni dan sastera. Masyarakat Melayu awal juga mampu menghasilkan sampan. Contoh yang jelas ialah seperti baju Kurung. Kesimpulan Tamadun Melayu mempunyai pelbagai pencapaian yang terbukti melalui catatan naskhah. batu bersurat. Pantun empat rangkap juga dikenali dengan pantun empat kerat. meja. Mereka bekerjasama dan berganding bahu menghasilkan keperluan harian. Masyarakat Melayu awal bijak mengolah tanah liat untuk menghasilkan keperluan rumah seperti pinggan. * Mir‟at al-Tullab. hasil-hasil kemahiran masyarakat Melayu juga dipenuhi dengan nilai estetika yang tinggi. * Sejarah Melayu. Ahmad) Contoh pantun 2 kerat: Siakap senohong gelama ikan duri.a. pantun. baju Melayu. Kebaya. * Bustan al-salatin. * Rumah panggung.b. Fesyen-fesyen pereka Melayu jelas memaparkan identiti dan jati diri bangsa Melayu.b. (Lihat Anas Hj. . periuk. Pantun-pantun Melayu terdiri daripada beberapa rangkap. (Lihat Siti Zainon Ismail. Demikian juga alat-alat perabot seperti almari. kerusi dan sebagainya. Ia juga dikenali dengan pantun dua kerat.a. Antaranya syair. ruang tengah. * Pakaian: Masyarakat Melayu juga merupakan pereka fesyen yang mampu bertahan lama. Walaupun masyarakat Melayu tidak menggunakan teknologi canggih dalam menghasilkan peralatan menulis tetapi mereka mempunyai daya fikir dan inisiatif yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu barangan. Pantun enam rangkap juga dikenali dengan pantun enam kerat dan pantun lapan rangkap dikenali dengan pantun lapan kerat. * Kepelbagaian ruang: Ruang induk/ ruang ibu. petua dll. Antaranya pantun dua rangkap. ilmu falak. Kemahiran membuat rumah di kalangan masyarakat Melayu menyebabkan tukang-tukang Melayu mampu memberi identiti pada rumah-rumah Melayu (Abdul Halim Nasir. dinding. Pantun pula menghasilkan rima bunyi rangkap 1 sama dengan rangkap 3 dan rangkap 2 sama dengan rangkap 4: a. Ketinggian tamadunnya memaparkan jati diri dan identiti bangsa Melayu.) * Peralatan menulis: Masyarakat Melayu juga pintar menghasilkan kertas dari bahan yang tersedia di sekeliling mereka.6 Kemahiran Pembuatan Masyarakat Melayu terkenal dengan pelbagai kemahiran pembuatan barang-barang keperluan. Demikian juga dengan alat-alat tulis daripada buluh dan sebagainya. perahu. dan Busana Muslim. curu atap dan lain-lain. Selain itu. binaan atau bangunan. * Hikayat Hang Tuah. kuali dan sebagainya.1985). Bercakap bohong lama-lama mencuri Contoh Gunung Hancur Budi pantun 4 badan yang kerat: Daik Pulau di baik pandan jauh bercabang kandung dikenang ke tengah tiga tanah jua. 3. bot dan kapal untuk meredah lautan mencari rezeki. nazam dan sajak. Masyarakat Melayu di Perak sebagai contohnya terkenal dengan hasil pembuatan Labu Sayung yang merupakan satu bekas air yang dingin tanpa air batu. ruang dapur dan serambi atau beranda. gurindam.

Tonggak kejayaan ini terletak pada pembentukan modal insan yang berpegang kuat pada agama. Fahaman ini memberi ruang kepada masyarakat Melayu untuk lebih banyak berfikir dan berdaya maju. Setiap orang berhak menerima dan mempelajari ilmu. pondok. Gambar. nilai seni dan budaya dan nilai politik dan perundangan. keadilan. dihormati dan disanjung tinggi.1 Pembinaan Agama Agama Islam memainkan peranan yang penting dalam membina Tamadun Melayu. falsafah bangsa. Tradisi ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran. Dengan keserasian ajaran yang diketengahkan oleh Islam dan kesesuaiannya dengan cita rasa dan kehendak manusia. Sejarah memperlihatkan Pasai yang . rangkang dan lain-lain didirikan bagi menampung lebih ramai pelajar yang telah mula sedar betapa pentingnya ilmu dalam membangunkan tamadun sesuatu bangsa. Dari aspek ajaran kemasyarakatan Islam telah menekankan unsur-unsur persamaan.Kejayaan masyarakat Melayu silam mencorakkan tamadun dan budaya menyebabkan bangsa Melayu menjadi satu rumpun bangsa yang dikenali. Tamadun yang dibentuk berasaskan kepada nilai keagamaan. pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual dengan Tamadun Melayu yang berpaksikan kepada nilai persekitaran. sosial. Asas tersebut juga menjadi corak kepada rangka kerja pembinaan ketamadunan Malaysia. Dorongan belajar yang diketengahkan oleh Islam bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan diselangselikan dengan membaca dan menyelongkar isi kandungan naskhah-naskhah kitab yang telah ditulis oleh ulama terdahulu. Salah satu pendekatan yang diketengahkan oleh Islam dalam mempamerkan keindahan ajaran dan kemurnian isi kandungannya ialah melalui pendekatan ilmu.5. Islam telah menjadi landasan pegangan masyarakat Melayu. jati diri yang teguh dan budi pekerti yang luhur. Asas nilai ini mempunyai peranan yang penting dan menjadi teras pembinaan tamadun Malaysia. pesantren. nilai keunggulan identiti diri. Kecenderungan ini telah membuka ruang ke arah penubuhan pusat-pusat pengajian bermula dari masjid atau surau dan berkembang luas dalam bentuk yang lebih sistematik dan teratur. yang meletakkan manusia adalah mempunyai hak dan tanggungjawab tersendiri dan bersamaan antara satu sama lain. Kekuatan modal insan telah berjaya membina kecemerlangan dan kehebatan Tamadun Melayu. Situasi ini telah mencetuskan fenomena baru kepada perkembangan intelektual masyarakat Melayu. individu dan keperibadian insan. Hubungan antara agama Islam yang telah memperkenalkan pengetahuan bercorak falsafah.5 TAMADUN MELAYU TERAS TAMADUN MALAYSIA Berlatarbelakangkan lembaran sejarah Tamadun Melayu wajar menjadi landasan kepada pembentukan Tamadun Malaysia. Tamadun Islam telah mengubah corak dan gaya penekanannya daripada unsur-unsur estetika yang bercorak Hindu-Buddha kepada corak akliah yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kehendak jiwa dan penerimaan akal. telah memberi ruang kepada Tamadun Islam mendominasi arah aliran pemikiran masyarakat Melayu.1: Naskhah Melayu 3. 3. Sekolah-sekolah seperti madrasah.

Keluarga dilihat sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dengan lahirnya sistem pengajian rangkang di Aceh.2 Pembinaan Nilai Jatidiri Selain daripada peranan agama dalam membangun sesebuah negara. Sikh. agama adalah salah satu aspek penting dan perlu diambil kira dalam membentuk dan membangun tamadun negara. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu bertitik tolak daripada keluarga. . Syeikh Daud al-Fatani dan Abdul Samad Palembang pada abd ke-1 M dan lain-lain. China. Apabila keluarga telah menjalankan tanggungjawab. Dalam erti kata lain. jihad. Misalnya. Antara tokoh Melayu yang terkenal seperti Hamzah Fansuri. Jepun dan tamadun Melayu berkait rapat dengan nilai yang diamalkan oleh masyarakat tersebut. Penubuhan institusi pengajian Islam ini turut mengubah pandangan dunia orang Melayu daripada mempercayai roh.telah memulakan tradisi pendidikan di istana pada abad ke-13 M dan diikuti oleh istana Melaka pada abad ke-15 M dan Aceh abad ke-16 M. Rasul-rasul. Ini bermakna orang Melayu percaya terhadap nilai perlakuan ibu dan bapa akan memberi kesan yang mendalam kepada anak yang akan dilahirkan. cemerlang dan gagal sesebuah bangsa dan negara berkait rapat dengan amalan nilai sesuatu bangsa. Bagi mereka. mereka telah menjadikan ajaran ini sebagai nadi pembentukan nilai dan peradaban. pusat-pusat pendidikan berkembang di luar tradisi bangsawan yang berpaut di istana dan tersebar di kalangan rakyat yang merupakan tradisi bawahan. dan Kristian. Nuruddin al-Raniri. masyarakat Melayu amat prihatin dalam proses mendidik anak. seperti agama Hindu. tetapi ianya menjangkau pada bayi yang telah dilahirkan. jujur dan ikhlas. Oleh kerana masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh Islam sebagai teras kehidupan. Kepelbagaian pegangan itu tidak menjadi halangan pada masyarakat Melayu untuk menjadikan ajaran agama Islam sebagai dasar dan pegangan kepada Negara. Kewujudan dan pengiktirafan terhadap beberapa tamadun silam seperti tamadun Islam. produktif. ia telah menyelesaikan sebahagian tuntutan dalam pembinaan ketamadunan bangsa. Jika diperhatikan secara halus. India. adil. Antara nilai yang diketengahkan dan menjadi asas kepada pembentukan tamadun bangsa Melayu sebagai asas kepada pembentukan Tamadun Malaysia seperti bertanggungjawab. Jatuh bangun. proses pendidikan bukan bermula apabila anak itu dilahirkan. puasa. semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Nilai juga menjadi nadi kepada ketamadunan sesebuah bangsa. perkara agama tidak dikesampingkan. Justeru itu. dedikasi dan kerjasama. sistem pengajian pondok di Patani dan Kelantan. kerjasama antara kaum dan interaksi antara agama dijadikan asas kepada pembentukan sebuah negara moden. malah ia menjadi perkara penting dalam Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun agama-agama lain boleh diamalkan tanpa sebarang halangan atau gangguan daripada mana-mana pihak. bijaksana. Sejarah Malaysia membuktikan. Oleh itu. ihsan. maju mundur. Nabi-nabi.5. peranan nilai juga tidak boleh dikesampingkan dalam membentuk ketamadunan sesuatu bangsa. istiqamah. namun ia lebih jauh daripada itu. Islam sebagai agama bagi persekutuan dan agama yang telah berakar umbi menjadi amalan tradisi masyarakat Melayu mempunyai nilainilai unik yang sesuai dan dapat diterima pakai oleh bangsa lain. Orang Melayu dan kaum lain diberi ruang untuk sama menyumbang ke arah pembinaan negara moden. Kerana itu peranan nilai tidak boleh dipandang remeh dalam menentukan kebangunan dan kelangsungan tamadun sesuatu bangsa. dan juga ketika mereka hendak bersatu. Melalui sistem pengajian ini lahir golongan cendekiawan dan ulama-ulama Melayu yang menjadi pegawaipegawai pemerintah. Dalam membina ketamadunan bangsa dan negara. 3. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik dan tidak meninggalkan suruhan agama agar anak yang dilahirkan mewarisi nilai yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Buddha. Selepas kejatuhan empayar Melayu yang luas jajahan takluknya. bertolak ansur. Abdul Rauf Singkel dari Aceh. guru-guru dan ahli agama. namun ia tidak menolak amalan agama yang telah menjadi pegangan masyarakat lain. ibu yang sedang mengandung diberi peraturan supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji kerana perbuatan tersebut akan memberi kesan kepada nilai dan peradaban anak yang akan dilahirkan kelak. mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. cekap. Kitab-kitab suci seperti Injil. Malah telah berlakunya interaksi antara agama dan saling menerima dan menghormati antara satu sama lain. Syeikh Abdul Malik Abdullah di Terengganu pada abad ke18 M. Malaikat. Keimanan mereka turut diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang. Pembinaan jati diri Melayu bukan sahaja ketika terhad semasa ibu sedang mengandung sahaja. Sekalipun Islam telah mencorakkan kehidupan masyarakat Melayu. Perkara 3 (1) memperuntukkan agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Zabur dan al-Qur‟an. langgar di Kedah dan pesantren di Pulau Jawa. iaitu ketika mereka berusaha hendak mendirikan rumah tangga. ketika membentuk Perlembagaan Persekutuan 1956. Pelbagai pantang larang telah diasuh dan perlu diikuti oleh masyarakat Melayu dalam usaha mereka membina satu gagasan jati diri yang lebih baik.

Seni tulis masyarakat Melayu juga tidak terlepas daripada pengaruh nilai budaya Islam. Dengan cara ini. seni lagu dan muzik di Malaysia bercorak dakwah dengan menatarkan senikata dan anotasinya dalam bentuk yang mampu meningkatkan imej dan keperibadian diri agar mendekatkan diri kepada nilai-nilai murni. seni hias mahupun seni drama banyak dipengaruhi oleh nilai kesenian Islam. gambus. Tidak cukup dengan nilai tersebut masyarakat Melayu telah menitipkan asas-asas agama dalam jiwa dan pemikiran anak-anak mereka sejak kecil. Warisan kesenian Islam ini dapat dilihat dan diterjemahkan dalam pelbagai bentuk hasil seni orang Melayu seperti pada tenunan. motif geometri turut menjadi objek tata nilai dalam karya orang Melayu. Ini memberi erti masyarakat Melayu sentiasa mendorong dan mentarbiahkan anak-anak mereka dengan ajaran agama dalam usaha membina jati diri keluarga mereka dengan ajaran Islam. Antara nilai seni tampak yang diperkenalkan dan ditonjolkan sebagai imej kepada seni bina Islam di Alam Melayu jelas terpapar pada kubah yang bertingkat. daun-daun dan segala elemen tumbuhan-tumbuhan. Tamadun Islam telah banyak mempengaruhi Tamadun Melayu dalam aspek seni. pahala. haram. mereka dilatih dengan amalan-amalan asas agama seperti sembahyang dan puasa sebagai satu latihan yang boleh membentuk nilai peribadi yang baik dan harmoni. Seni lagu dan muzik di Malaysia juga tidak terkecuali menerima pengaruh Islam. Di samping itu. gambang. Mereka dididik dengan konsep-konsep dosa. Peribahasa telah digunakan sebagai panduan. keluarga membawa anak-anak mereka pergi ke surau atau masjid untuk mengerjakan sembahyang berjemaah. seni tari. bercukur jambul. suruhan dan tegahan.3 Pembinaan Nilai Seni dan Budaya Selain daripada pembinaan jati diri Melayu. Misalnya bulat air kerana pembetung bulat kata kerana muafakat. dan gong. 3. Antara alatalat muzik dari Asia Barat yang mendapat tempat dalam muzik tempatan seperti rebana. seni ukiran Islam juga dapat dilihat pada seni ukir batu-batu nisan di kawasan perkuburan orang-orang Islam. walaupun dalam pembinaannya terdapat beberapa pengaruh luar seperti reka bentuk masjid dari Asia Barat. teladan dan sempadan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. seperti enau dalam belukar dan lain-lain lagi. Selain itu. walaupun peralatan tersebut dibawa dari luar Alam Melayu seperti dari Asia Barat. sajak. kecapi. berkhatan dan khatam al-Quran adalah amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam dalam proses orang-orang Melayu membentuk jati diri masyarakat mereka bersalut dan bersadurkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Seni lukisan pula bercorak benda-benda yang tidak bernyawa menjadi asas kepada seni lukis orang Melayu kerana Islam tidak membenarkan lukisan yang bercorak haiwan atau benda bernyawa. Masyarakat Melayu melihat alam semula jadi sebagai sumber ilham dalam menghasilkan keindahan karya lukisan mereka dengan menerapkan bunga. seperti aur dengan tebing. Pada peringkat awal. sekalipun pada peringkat awal dilakukan secara tidak sepenuhnya. Seni lagu dan muzik dalam pengaruh ini lebih dikenali sebagai nasyid. Faktor alam semula jadi dijadikan kias ibarat yang diungkap sebagai peribahasa dan kata perbilangan sebagai analogi dalam mengasuh dan mendidik anak-anak dan masyarakat. Sebagai contohnya. akidah. dan barangbarang hiasan rumah. juga dipengaruhi oleh nilai Islam. seni bina masjid dalam Tamadun Melayu telah dipengaruhi oleh seni tampak dan seni reka Islam. gurindam. Demikian juga dari aspek peralatan muzik yang diperkenalkan dan menjadi amalan masyarakat Melayu.5. ukiran. qasidah. Apabila umur semakin meningkat. halal.Sebaik sahaja anak dilahirkan. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti dan daya intelektual yang tinggi dalam menghayati persekitaran untuk dijadikan suri teladan dalam mendidik anak-anak. kompang. seloka dan pantun. terutamanya pada hari Jumaat dan pada bulan puasa untuk mengerjakan solat sunat Tarawih. seni ukiran. Semua usaha ini telah menjadi tradisi yang terus diamalkan oleh orang Melayu dalam proses mereka membangunkan jiwa di kalangan anak mereka. Ini dapat dilihat daripada . Demikian juga ruang-ruang lain seperti bentuk mihrab dan bahan untuk membina masjid. Tidak ketinggalan juga. syair. Amalan membelah mulut. Mereka akan berusaha memberi nama dengan nama yang boleh melambangkan nilai keperibadian yang baik dan murni. mereka yakin usaha yang dilakukan itu memberi kesan baik kepada pembentukan jati diri anak. mereka juga mengajak anak-anak mereka mengamalkan puasa. Kesenian Melayu seperti seni lagu. seruling. mereka akan berusaha menyerapkan nilai kebesaran dan keagungan Tuhan dengan melafazkan azan agar kalimah tauhid tersebut menjadi dasar pegangan anak yang baru dilahirkan. Gabungan seni tempatan dan luar telah menjadi lambang kekuatan seni bina Melayu. Selain seni bina masjid. seni bina.

kehadiran Islam di Alam Melayu akhirnya telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. cerita-cerita binatang dan cerita ghaib. 18(4). Menurut Dr Ph S Ronkel. Oleh itu cerita-cerita lisan juga membawa kisah-kisah lampau seperti legenda. Undang-undang Kanun Melaka tidak mengenakan qisas bagi kesalahan tersebut . Namun begitu. proses perubahan akibat interaksi ini berlaku agak perlahan kerana pengaruh Hindu masih mencengkam dalam minda masyarakat Melayu. 8(2). Bertitik tolak daripada pengaruh kebudayaan Islam dalam Kebudayaan Melayu. Pengaruh ini begitu jelas pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. kesusasteraan lisan boleh diibaratkan sebagai autobiografi yang mengisahkan tentang riwayat sesuatu masyarakat. namun ianya menjangkaui bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum jenayah dan sivil. Selain syair. Kadazan dan lain-lain tidak dikesampingkan. Kedua-dua bentuk sastera Melayu mencerminkan falsafah hidup dan nilai-nilai serta sikap masyarakat Melayu pada masa dahulu. mantera dan sebagainya. dan 39. semua bentuk puisi ini berasal dari Arab dan Parsi.4 Pembinaan Nilai Politik dan Perundangan Interaksi peradaban Islam dengan Alam Melayu telah bermula kira-kira abad ke-10 M. 3. syair kekal digunakan dalam semua kategori puisi sastera Melayu. Masnawi umpamanya. Antara cerita dan hikayat berunsur Islam seperti Hikayat Mukjizat Nabi. Manakala sastera lisan bukan cerita pula terhasil dalam bentuk peribahasa. di samping golongan elit yang masih selesa dengan amalan Hindu-Buddha. pantun. rubai dan kit‟an.(3). Rubai pula berunsurkan tema sufi dan falsafah Islam yang berbentuk pantun ataupun sajak. nazam. kerajaan Malaysia telah membuat satu dasar yang menjadi landasan dalam menentukan corak dan nilai budaya masyarakat Malaysia yang lebih dekat dengan nilai dan budaya yang telah melatari nilai budaya Melayu iaitu kebudayaan Islam. Mereka memperkenalkan ceritacerita dan hikayat-hikayat berunsur Islam bagi menggantikan cerita-cerita dan hikayat berunsur Hindu. nilai budaya setempat daripada etnik-etnik lain seperti Melanau. Fahaman mazhab Syafie jelas ketara pada kanun ini seperti pada peruntukan hukum qisas dalam fasal 5(1). Selain hasil sastera dalam bentuk cerita atau hikayat. Hamzah merupakan seorang penulis prosa dan puisi Melayu yang pertama dalam bidang kesusasteraan sufi. Hikayat Zakaria. Sehingga abad 18 M. Hal ini dibuktikan dengan adanya naskhah Melayu dalam perundangan seperti Hukum Kanun Melaka. teks ini mengandungi 27 fasal undangundang. Menurut Ali Shahbana. iaitu cerita dan bukan cerita. Selain itu. Hikayat Nabi Sulaiman. digunakan untuk memuji-muji kaum bangsawan mahupun untuk tujuan masing-masing. terdapat juga pengaruh Islam dalam puisi-puisi Melayu. hikayat mahu pun histiografi Melayu. Sastera Melayu terbahagi kepada dua jenis iaitu lisan dan tulisan. Menerusi teks ini dapat dibuat kesimpulan bahawa undang-undang Kanun Melaka berdasarkan undang-undang Islam dari aliran mazhab Syafie. Hikayat Abu Bakar. Islam telah mempengaruhi perundangan Malaysia. kerana Islam telah mendominasi nilai budaya masyarakat Melayu. Hikayat Amir Hamzah dan sebagainya. Sekalipun Islam menjadi landasan kepada nilai budaya Malaysia. Menurut Boas. sehingga unsur-unsur Hindu-Buddha hampir terhakis dan yang kekal hanyalah aspek yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Sastera lisan dapat dilihat pada dua bentuk. Iban. . namun unsur-unsur adat Melayu tidak dinafikan kewujudan dalam undang-undang Melayu. Hikayat Hasan dan Husin. sama ada pada karya bercorak agama. Hikayat Nabi Bercukur. masnawi. Winstedt dan Muhammad Naguib al-Attas berpendapat bahawa syair Melayu yang pertama dihasilkan oleh Hamzah Fansuri (1550-1600 M).seni khat dan kaligrafi Melayu yang menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an atau hadis-hadis Nabi sebagai sumber ilham bagi menghasilkan ukiran atau tulisan. sementara Undang-undang Melaka yang tercatat pada naskhah yang terdapat dalam koleksi di Muzium British mengandungi 44 fasal (Mahmood Saedon: 219). tradisi sastera Melayu juga menampakkan pengaruh Islam yang begitu ketara. (3).5. mitos. terdapat juga puisi yang berasal dari sumber Islam seperti ghazal. selagi ia tidak bertentangan dengan nilai budaya yang telah menjadi akar umbi orang-orang Melayu. Sistem perundangan Islam yang dilaksana oleh Kesultanan Melaka bukan sahaja berkisar dalam bidang kekeluargaan (munakahat) atau jual beli (muamalat). Kerajaan telah menetapkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan berpaksikan kepada Islam. Peruntukan ini membicarakan tentang pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh orang Islam ke atas orang kafir. orang merdeka ke atas hamba dan bapa terhadap anaknya. Walau bagaimanapun. Hikayat Nabi Mikraj. Penyebar-penyebar agama Islam menambah kekayaan ragam sastera Melayu. penglipur lara. Karya-karya dalam bentuk ini merupakan kesenian yang paling rapat dengan citarasa seni Islam.

imam boleh mengenakan hukuman lebih daripada jumlah yang ditetapkan kepada mereka yang merdeka setelah mengadakan perbincangan dan mengambil kira budi bicara Perdana Menteri. . Mereka yang melakukan kesalahan murtad boleh dibunuh. atau dihukum mati dan diminta bertaubat. undang-undang Kanun Melaka menetapkan 40 kali sebatan bagi pesalah yang merdeka dan hamba 20 kali sebatan. Bagi kesalahan minum arak. Majlis Agama Islam dibantu oleh Jabatan Hal-ehwal Agama Islam dalam menjalankan tugas-tugas bersabit dengan perkara berikut: a. d. f. mencuri. Menganut agama Islam. bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. 11(1). Pengurusan baitulmal. Kerajaan juga berhak mengadakan bantuan kewangan khas untuk menubuh atau menyelenggara institusi Islam atau mengembangkan agama Islam seperti yang dapat dilihat pada peruntukan 12(2). Mentadbir harta-harta wakaf. penubuhan Mahkamah Syariah. 7(2). b. e. Peruntukan ini menyatakan “Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menubuh dan menyelenggarakan institusi-institusi untuk pelajaran kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri. tetapi agamaagama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.12(3). Bagi maksud ini. Parlimen juga boleh meluluskan undang-undang bagi menubuhkan suatu majlis untuk menasihat Yang Di Perutan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan agama Islam. qazaf. nafkah tanggungan.Undang-undang Kanun Melaka juga mengandungi penjelasan hudud yang meliputi kesalahan zina. Undang-undang ini juga memasukkan kesalahan melakukan hubungan jenis sesama lelaki (liwat) dan hubungan jenis dengan binatang seperti diperuntukkan dalam fasal 43(5). c. murtad. Peruntukan ini turut memberi jaminan kepada penganut agama Islam bahawa kerajaan negeri akan mengawal dan menyekat perkembangan apa juga akidah dan kepercayaan agama di kalangan masyarakat Islam. Demikian juga dalam Perkara 3 ( 2 ) menjelaskan kedudukan raja pada setiap negeri (melainkan negeri yang tidak mempunyai raja) sebagai ketua agama Islam dalam negerinya setakat yang diakui dan diisytiharkan oleh perlembagaan.. Labuan. Mengeluarkan fatwa mengenai sesuatu isu undang-undang Islam yang dirujukkan kepadanya. dan tidak boleh ada perbezaan semata-mata oleh sebab agama dalam mana-mana undang-undang berkaitan dengan institusi itu. Ini dapat dilihat pada kedudukan Agama Islam. Pentadbiran undang-undang zakat b. Selain itu. Undang-undang Islam di negeri-negeri di Malaysia ditadbirkan menurut Enakmen atau Ordinan Pentadbiran Agama negeri masing-masing. dan minum arak. Membuat peraturan pungutan dan pembahagian zakat fitrah. Dalam fasal 36(1) Undang-undang Kanun Melaka turut memperuntukkan hukuman bagi mereka yang murtad. kariah dan Maulud Nabi. 43(5). 42 dan 43.” Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan kuasa mentadbir undang-undang Islam pada pihak berkuasa negeri selaku ketua agama di sesebuah negeri atau wilayah. sumber kewangan. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia pula memperuntukkan peranan Yang Di-Pertuan Agong untuk menjamin kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Anak Negeri Sabah dan Sarawak. bidang kuasa dan pentadbirannya dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan. perkahwinan dan perceraian. Enakmen atau ordinan tersebut memberi peruntukan mengenai penubuhan Majlis Agama Islam. Para ulama pada mazhab ini berpendapat perkara tersebut termasuk dalam kategori zina. iaitu: i. Pemungutan zakat dan fitrah c. Parlimen boleh meluluskan undangundang untuk menetapkan peruntukan bagi mengadakan peraturan mengenai hal-ehwal agama Islam. Melantik jawatankuasa syariah.. Mendaftarkan orang-orang yang memeluk Islam. Perkara tersebut diperuntukkan dalam fasal 40(2). Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan Islam adalah agama bagi persekutuan.. kesalahan-kesalahan sivil dan jenayah serta mualaf. Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan Yang Dipertuan Agong adalah ketua agama Islam dalam negeri di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketua agama di negeri masing-masing dipertanggungjawab melaksanakan tugas dengan nasihat Majlis Agama Islam yang mempunyai kuasa seperti berikut: a. Mentadbirkan masjid dan sekolah-sekolah agama. Selanjutnya. yang menepati pendapat mazhab Syafi`e. merompak. Sekalipun demikian. undang-undang Malaysia masih dipengaruhi oleh undang-undang Islam. Perkara 160(2) Perlembagaan Persekutuan menegaskan takrif orang Melayu. 36(1).

5. iv. bangsa Melayu dan umat Islam tiada pilihan lain. Keadaan ini berterusan sehingga Malaysia/Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Lahir sebelum Ibu atau Bermastautin di Hari Merdeka di Persekutuan bapanya lahir di Persekutuan Persekutuan atau Singapura pada atau atau hari Singapura. Singapura. Hakisan ini berlaku apabila krisis ekonomi melanda negara ini pada tahun 1997. Peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam sosio-ekonomi Malaysia. Kegiatan ekonomi masyarakat Islam yang rancak telah menjana pembangunan dan kepentingan umat dengan cara memberi sumbangan dan memenuhi kewajipan agama Islam seperti berzakat dan bersedekah. kawasan perdagangan umat Melayu telah berkembang hingga ke Semenanjung Tanah Arab. Namun setelah tamat tempoh rasmi pelaksanaan DEB pada tahun 1990 dan setelah Dasar Penswastaan dilaksanakan. Pendekatan ini merupakan strategi yang berkesan dan menepati situasi cabaran semasa dan realiti . Merdeka.ii. Dasar ini berjalan selama 10 tahun dengan matlamat utama untuk mencapai 30 peratus ekuiti bumiputera dalam sektor ekonomi. selain menerima gagasan Agenda Ekonomi Hadhari yang mensasarkan usaha perniagaan di monopoli oleh anak bangsa sebagai perjuangan bertaraf Jihad. Sungguhpun belum mencapai kejayaan sepenuhnya dalam pemilikan 30% ekuiti bumiputera di sektor ekonomi.9 peratus pada tahun 2000 dan bertambah menurun pada tahun 2002 sebanyak 18. Tiga bangsa tersebut ialah Melayu. Usaha yang lebih pro-aktif telah dilakukan dalam menentukan peristiwa ini tidak berulang kembali. Kejayaan ini menjadi penyumbang kepada negara dalam usaha Malaysia membina kekuatan ekonomi. Dasar ini telah meningkatkan usaha bumiputera Melayu sehingga melahirkan golongan usahawan Melayu-Muslim yang berjaya. Tiga kelompok bangsa ini mudah dikenali menerusi kegiatan ekonomi yang mereka usahakan dan penempatan warisan mereka. Kejayaan ini juga meliputi kemampuan mengurus sumber asli di negara ini. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.4 peratus pada tahun 1970 kepada tahap pencapaian 19. Agama Islam juga telah mempengaruhi kaedah dan transaksi ekonomi masyarakat Alam Melayu. telah menjadi titik tolak penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Tanah Melayu. Dalam perkembangan seterusnya. iii. Keadaan ini perlu ditangani dalam usaha mengembalikan maruah umat dan agama di tempat yang sebenarnya demi memelihara martabat umat Islam. Kehadiran dua bangsa asing secara berterusan dan bermustautin di negara ini telah membentuk masyarakat dominan di Malaysia yang dikenali dengan masyarakat makmuk. Sebagai mengatasi kemelut ini. kawasan operasi ekonomi Melayu hanya terbatas pada wilayah-wilayah di India sahaja tetapi setelah penerimaan Islam oleh masyarakat Melayu.5 Pembinaan Atas Dasar Ekonomi Peranan Islam dalam aspek pembangunan ekonomi umat Melayu di zaman awal pertapakan Islam jelas dapat ditelusuri melalui kemunculan dan perkembangan kawasan dagangan umat Melayu. penjajah Inggeris telah membawa buruhburuh asing dari luar Tanah Melayu khususnya dari India dan Cina untuk memenuhi keperluan tenaga buruh. Cina dan India.3 peratus pada tahun 1990. mengembeling kesetiaan dan perpaduan bangsa demi mempertahankan kedaulatan negara. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan pihak penjajah yang mula memperkenalkan sistem ekonomi moden (acuan Barat) yang tidak bertitik tolak dari syariat Islam. kegiatan dan aktiviti ekonomi pada dua sektor ini membawa kesan yang kurang sihat kepada keharmonian masyarakat di Malaysia/ Tanah Melayu. pencapaian ekonomi Melayu kelihatan telah merosot kepada 18. Kerajaan Persekutuan berusaha membawa masyarakat Melayu berkecimpung dalam bidang ekonomi moden kerana kaum Melayu terpaksa bersaing dengan kaum Cina yang lebih dahulu menguasai sektor ini.7 peratus. Sehubungan itu banyaklah hasil-hasil dagangan luar mula masuk ke wilayah Alam Melayu dan serentak itu hasil-hasil ekonomi Alam Melayu mula dikenali oleh masyarakat luar. Sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam mula diperkenalkan. Perkembangan pesat ekonomi Semenanjung Tanah Melayu telah mencetuskan keperluan tenaga kerja di sektorsektor perladangan dan perlombongan. Fenomena ini menuntut satu gagasan strategi baru yang lebih berkesan dan perkasa dalam menyatupadukan semula seluruh tenaga bangsa dan umat Melayu Islam. Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan pada tahun 1970 telah memungkinkan pegangan ekuiti Melayu-Muslim ditambah daripada paras paling rendah iaitu dari 2. Dengan kata lain. Jika sebelum pertapakan Islam di Alam Melayu. Justru itu kerajaan telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970. 3. di samping menjadikan Petronas antara gergasi korporat global. Dasar ini bertujuan merapatkan jurang perbezaan ekonomi kalangan masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina. Sumber petroleum telah berjaya diurus dengan penuh cemerlang oleh Syarikat Petronas yang telah memaksimumkan kepentingan Malaysia. Penguasaan sektor ekonomi oleh kaum Cina berterusan selepas era kemerdekaan. namun dasar ini tetap menjadi landasan penting dalam menggalakkan penglibatan langsung golongan bumiputera dalam bidang ekonomi. Peristiwa 13 Mei 1959.

Era 1980an menampilkan satu perkembangan yang memberangsangkan di mana usaha pemerintah menjadikan wawasan ekonomi berteraskan Islam dapat dilaksanakan. Oleh itu terdapat sebahagian masyarakat bukan Islam yang menaruh penuh kepercayaan kepada institusi kewangan yang dilaksanakan oleh umat Islam sehingga mereka tidak ragu-ragu menanam modal dalam institusi kewangan yang dikendalikan oleh umat Islam.7 Pembinaan Institusi Pendidikan (Bahasa. wujud Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang menjadi pelopor perbankan Islam. kedatangan Islam ke Alam Melayu ini telah melahirkan satu bentuk tulisan baru bagi masyarakat rantau ini yang dikenali sebagai tulisan jawi. sosio-politiik serta sosio-ekonomi. ilmu dan intelektual). Malahan bank-bank konvensional cuba menerapkan elemen perniagaan mengikut kaedah Islam dalam operasi bank mereka. Perkembangan dan penggunaan tulisan jawi telah mempengaruhi perkembangan bahasa istilah-istilah agama Islam telah diserap menjadi sebahagian istilah bahasa Melayu. Manakala tulisan Jawi mulai terkenal dalam Tamadun Melayu selepas kedatangan Islam. India. Akta perbankan telah dirombak bagi membolehkan pihak kerajaan menubuhkan satu institusi yang menjalankan amalan perniagaan berdasarkan syariat Islam. bahasa Melayu sebelum kewujudan Islam di Alam Melayu ditulis dengan menggunakan huruf Kawi dan Nagari yang berasal dari Pallava. Minat dan keyakinan pihak pelabur dari kalangan bukan Islam juga menjadi faktor pembantu ke arah pencapaian cemerlang Bank Islam hingga kini.5. Huruf Arab yang berasal dari al-Qur‟an telah menggantikan huruf Kawi dan Nagari. bahasa Melayu telah berjaya menjadi . Justeru itu. Ini dapat digambarkan melalui sokongan berterusan kerajaan dan umat Islam dengan menjadi ahli perbankan Islam serta terlibat dalam aktiviti perniagaan yang diperkenalkan oleh pihak bank.ekonomi global hari ini. bahasa Arab untuk bahasa Melayu. Praktis ini semakin serius dilakukan dalam amalan institusi kewangan. Justeru melalui perubahan terhadap akta perbankan. Ekoran itu. penubuhan institusi kewangan Islam telah diluluskan. usaha ini telah membawa kepada penggubalan dasar dan perubahan dalam perundangan ekonomi sehingga membawa kepada penubuhan institusiinstitusi Islam yang memainkan peranan penting dalam ekonomi dan perniagaan Islam di Malaysia. Menurut Winstedt. perkataan akidah. Sejajar itu Sebagai contohnya. Oleh itu. Masyarakat Melayu mempunyai azam dan cita-cita untuk melaksanakan Islam dalam aspek ekonomi. Institusi kewangan Islam ini juga tidak menghalang masyarakat bukan Islam sama-sama menganggotai institusi kewangan ini.6 Pengaruh Islam dalam institusi kewangan Agama Islam turut mempengaruhi aktiviti ekonomi masyarakat Islam. 3. ihsan. iman. Melalui penghasilan karya yang menggunakan tulisan jawi. Ini menjadi petanda kejayaan operasi perbankan yang berteraskan syariah Islam dan menjadi alternatif penting dalam menangani cabaran ekonomi konvensional yang ternyata menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat dan masyarakat. 3. Agama Islam turut berjaya mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca atau bahasa perantaraan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara telah memungkinkan wilayah ini menjadi “emporium besar” yang berjaya menarik minat masyarakat di luar wilayah gugusan Melayu ini. Pengurusan perbankan yang berpandukan kaedah syarak dan ditadbir urus oleh golongan profesional Islam telah memberi sinar baru kepada institusi kewangan Islam di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu bertambah kukuh dengan terhasilnya karya-karya kesusasteraan Melayu sama ada berbentuk karya saduran dari sastera Timur Tengah dan Asia Barat atau karya asli ilmuwan dan sasterawan Melayu. Bahasa Melayu yang diucapkan oleh seluruh masyarakat Melayu di wilayah Alam Melayu telah menjadi bahasa pengantar agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu di samping menjadi bahasa ilmu. Tulisan ini kemudiannya telah digunakan secara meluas dalam bidang penulisan kitab-kitab agama Islam yang menjadi medium utama penyebaran ajaran Islam di daerah Nusantara ini. Penubuhan institusi ini dilanjutkan dengan wujudnya Bank Muamalat yang juga menjalankan operasi berdasar sistem muamalat Islam. Kejayaan ini ditambah dengan adanya dokongan pihak berkuasa melalui agensi-agensi di bawahnya. wajib dan lain-lain adalah perkataan menjelaskan ajaran Islam yang telah menjadi sebahagian perkataan Melayu. zakat. Tulisan ini menggabungkan huruf Arab-Parsi yang kemudian dikenali sebagai tulisan Jawi. sedekah. Kewujudan institusi perniagaan Islam ini telah memberi pilihan kepada umat Melayu untuk memberi sumbangan dan turut sama dalam usaha memajukan ekonomi umat Melayu.5. Ia merupakan satu bentuk tulisan baru yang dicipta oleh sekumpulan masyarakat Islam keturunan Parsi yang menetap di bahagian utara Sumatera.

Melalui pemikiran rasional. Ca -? . pesantren. Syeikh Daud al-Fatani. Selepas kejatuhan empayar Melayu. Abdul Samad al-Palembangi dan ramai lagi. Institut Iqra‟. Selain itu. Thailand dan sebagainya turut membuktikan pengaruh Islam yang kukuh dalam bidang pendidikan dan keilmuan. pantun. perbidalan. Oleh itu. pondok. sistem pengajian pondok di Patani. Ga -? . Walau bagaimanapun. syair. Bidang pendidikan sentiasa menjadi keutamaan dalam agenda negara dan memperoleh dana yang tinggi dalam program pembangunan melalui rancangan jangka pendek dan jangka panjang yang diperkenalkan oleh pihak Kerajaan Malaysia. keadilan dan keperibadian mulia dalam mewujudkan masyarakat harmoni di rantau ini. Menelusur era pendidikan agama Islam pada zaman penjajahan Inggeris di Malaysia. Antara tokoh Melayu yang terkenal pada peringkat awal seperti Hamzah Fansuri. ulama dan ahli agama. Perlembagaan Malaysia melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan telah memperuntukkan hak kepada semua rakyat . pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual di rantau Alam Melayu. Tokoh-tokoh dari kalangan ulama ini telah memainkan peranan yang besar dalam menyampai dan menyebarkan ilmu-ilmu berkaitan akidah dan syariat Islam dalam pelbagai genre sastra Melayu seperti puisi. Ini disebabkan pengamalan dasar “Divide and role” oleh pemerintah Inggeris dalam persoalan agama. Situasi ini semua memantapkan lagi kewibawaan umat Islam di rantau ini. peribahasa mahupun bentuk prosa kepada masyarakat Melayu di seluruh wilayah Nusantara. Kewujudan institusi ini membuktikan kepesatan perkembangan pendidikan di wilayah ini. Ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran. Institut Ibnu Sina dan banyak lagi. wujud Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). seloka.perantara segala ilmu dan maklumat Islam. Kesannya. pendidikan agama terpinggir dalam arus pembangunan negara dan hal agama adalah bersifat individu. Menerusi dasar ini. sebaliknya ia terus berkembang dalam ruang lain melalui usaha berterusan para alim ulama‟ yang mahukan pendidikan Islam terus dapat diterima oleh masyarakatr Islam di wilayah ini. Kelantan dan Kedah dan seterusnya pesantren di Pulau Jawa. sekolah-sekolah seperti madrasah. Islam telah memperkenalkan pengetahuan bercorak falsafah. Perkembangan pendidikan pasca penjajahan dan kemerdekaan menunjukkan kemajuan yang pesat. Kekuatan pengaruh Islam pada tahap awal ini yang telah melahirkan kerajaan atau pusat pemerintahan Islam di wilayah ini dan mempunyai tokoh-tokoh ulama‟ yang mendapat pengiktirafan daripada ulama besar di Asia Barat atau Semenanjung Tanah Arab telah menyebabkan wilayah ini menjadi tumpuan masyarakat Islam dari luar daerah Nusantara untuk berkunjung dan mendalami ilmu pengetahuan di wilayah ini. gurindam. memperlihatkan perkembangan pendidikan agama melalui zaman kemalapan. Penggunaan tulisan jawi yang diasaskan kepada huruf-huruf Arab dengan penambahan lima huruf baru (Nya . Pa -? dan Nga . Pusat pengajian mulai tumbuh di masjid atau surau. Sebagai contoh. Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC). rangkeng dan lain-lain didirikan bagi menampung para pelajar yang semakin ramai. Institusi pendidikan tinggi yang berorientasikan keislaman tetap tumbuh dan berkembang secara terancang sama ada didirikan oleh pihak pemerintah atau badan-badan NGO. Majlis Ilmu Patani. Demikian juga kemunculan pusat-pusat pengajian keislaman tradisional serantau yang berwibawa seperti Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia (ICMI). Melalui sistem pengajian tersebut lahirlah para cendekiawan dan ilmuan Melayu yang menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Perkembangan Islam melalui medium penting ini telah membawa manfaat besar kepada masyarakat Alam Melayu untuk memahami ajaran Islam. adalah menjadi tanggungjawab masyarakat Melayu sendiri menguruskan hal-hal berkaitan agama. Pasai sebagai contohnya. Ini dibuktikan dengan lahirnya sistem pengajian rangkeng di Aceh. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitab-kitab mengenai ajaran Islam.?) telah menambah nilai kekuatan bahasa Melayu. pusat-pusat pendidikan telah berkembang di luar tradisi tinggi yang berpusat di istana berpindah di kalangan rakyat jelata yang mewakili tradisi rendah. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Syeikh Abdul Malik Abdullah Terengganu. tidak hairan mengapa di zaman penguasaan penjajah pendidikan agama mulai terkeluar dalam program pembangunan pemerintahan secara keseluruhannya. guru-guru.?. Hasilnya perbendaharaan kata dan istilah Melayu dikembangkan melalui pengaruh bahasa Arab dan bahasa Parsi di samping pemakaian huruf Arab sedia ada. Islam menekankan unsur-unsur persamaan sosial. Selanjutnya. Nuruddin al-Raniri. Ini menjadi pendorong kukuh kepada para pendakwah dan ilmuwan Islam untuk memperbanyakkan hsil penulisan berkaitan Islam demi mencapai hasrat dakwah Islam. Abdul Rauf Singkel dari Aceh. Demikian juga istana Melaka pada abad 15 M dan Kesultanan Aceh abad 16 M. telah memulakan tradisi pendidikan di istana pada abad 13 M. ini tidak bermakna pendidikan agama langsung tidak mendapat tempat. Perkembangan ini telah mengubah penekanan unsur-unsur estetika yang bercorak fahaman Hindu-Buddha kepada bercorak akliah Islamiah.

nilai identiti diri. Kini imej Islam dan umatnya telah luntur. melalui kemunculan Tamadun Islam di Andalusia. . Persepsi umat Islam terhadap agamanya juga terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata. ramai di kalangan pelajarpelajar Melayu Islam yang telah berjaya meneruskan pengajian mereka hingga ke peringkat universiti sama ada di dalam mahupun luar negara. Kehebatan umat Islam yang pada suatu ketika dulu digeruni. China dan Asia Tenggara. harus dilihat sebagai satu nilai tradisi yang turut menyumbang kepada pembinaan tamadun Malaysia. Akibatnya khilafah Islamiyyah menjadi lemah dan tidak dapat diselamatkan lagi. jelas memperlihatkan Tamadun Melayu adalah paksi kepada pembinaan Tamadun Malaysia. Islam yang merupakan agama universal. Bagaimanapun kejatuhan Kota Baghdad ke tangan tentera Moghul pada tahun 1258 M meninggalkan kesan yang amat mendalam. Kesemua nilai ini mempunyai peranan penting dan dijadikan asas pembinaan Tamadun Malaysia. Ini diikuti oleh semangat dan perkauman keterlaluan mengakibatkan berlakunya perpecahan negara Islam kepada kerajaan-kerajaan kecil yang berselerak di seluruh Dunia Islam. agenda pembangunan ummah. malah anak-anak mereka turut menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi di samping pelbagai kemahiran. masyarakat. Sebab itu. Faktor dalaman memainkan peranan penting. Umat Melayu sebagai satu generasi Muslim mampu menjadi juara mengubah haluan dunia dan memartabatkan kembali sistem khilafah yang hilang dengan beberapa persiapan. Sedangkan Islam perlu diketengahkan sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia. terutama antara puak Sunni dan Syi`ah. bukan lagi oleh musuh-musuh tetapi juga oleh sebahagian umat Islam. Penubuhan institusi ini memberi kesan kepada perkembangan pendidikan agama di Malaysia. Pada hari ini rata-rata ibu bapa yakin dengan kemampuan dan peluang yang disediakan oleh pemerintah di sekolah-sekolah agama. Berdasarkan analisis di atas. Negara Islam terus berkembang dengan pesat pada zaman Khulafa‟ al-Rasyidin. diikuti pula dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah dan Abbasiyyah. tetapi juga menggarap persoalan keluarga. Golongan pendidik Islam telah mempergunakan ruang ini dengan menubuhkan institusi pendidikan dan pusat-pusat keilmuan Islam.untuk mendapat pendidikan formal semenjak di peringkat awal lagi. Pengisian kurikulum yang bersifat semasa dan penerapan asas-asas ajaran Islam telah menarik minat ramai kalangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah aliran agama di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran. tatacara hidup mereka tidak boleh dikesampingkan dalam menentukan corak nilai budaya dan tamadun bangsa Malaysia pada masa akan datang. Lulusan aliran ini bukan sahaja dapat menguasai ilmu agama. Beberapa aspek yang perlu dilihat dalam kita menentukan peranan Tamadun Melayu dalam membina Tamadun Malaysia adalah bersandarkan kepada latar belakang asas pembinaan Tamadun Melayu. Kegemilangan ini turut dirasakan oleh Dunia Timur termasuk India. Kelemahan umat Islam berpunca daripada pergaduhan antara umat Islam sendiri. Ia berkemampuan menyelesaikan bukan hanya permasalahan peribadi. Kesan pengambilalihan ini. negara dan ummah. Antaranya kita amat yakin bahawa melalui proses pemantapan jati diri dengan iman dan takwa. kini dicemuh dan diperlekehkan. Ini agak berbeza dengan tanggapan awal masyarakat Islam yang melihat prospek lulusan agama adalah tidak menentu. Asas-asas ini menjadi acuan kepada rangka kerja pembinaan Tamadun Malaysia. Bertitik tolak daripada kejayaan ini. di mana sebahagian besar sekolah-sekolah agama rakyat mula di kendalikan oleh Kementerian Pelajaran dengan bantuan dan sokongan pemerintah. nilai seni dan budaya dan nilai politik dan perundangan. Kejayaan demi kejayaan ditempa umat Islam sehingga berjaya melebarkan kegemilangannya ke benua Eropah. Tamadun Melayu telah menjadi landasan perkembangan tamadun Malaysia yang bertunjangkan kepada nilai keagamaan. Institusi ini menjadi tempat umat Islam mendalami pelbagai bidang ilmu pengetahuan. anutan generasi Melayu. peradaban bangsa dan keutuhan bangsa perlu digarap dalam agenda perjuangan. 3. teras pegangan rakyat peribumi serta agama bagi negara ini. Sebahagian lain pula hanya sekadar menampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata.6 PARADIGMA ISLAM HADHARI Era kegemilangan umat Islam bermula dengan kejayaan Rasulullah SAW menggubal Piagam Madinah dan mengisytiharkan Madinah al-Munawwarah sebagai sebuah negara Islam. Sebagai masyarakat peribumi yang telah lama menetap di wilayah ini. Pada era tahun 80an pendidikan agama mengalami perubahan pesat. mengubah halatuju minda dengan ilmu dan pengalaman.

Pelaku akhlak menjadikan al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai tonggaknya. malaikat. syari`ah dan akhlak. masyarakat dan negara. Sementara yang membabitkan hubungan dengan alam pula ialah seperti. Ketiga-tiga perkara di atas menjadi asas pembinaan seluruh sistem hidup manusia. Akhlak dalam Islam merangkumi hubungan seseorang dengan Tuhan. penyayang. kitab. objektif dan praktikal. syukur. hari akhirat dan ketentuan buruk-baik (qada‟-qadar) daripada Allah SWT adalah terangkum di dalam aspek-aspek ini. berdaya saing. bererti peradaban yang dibina adalah Tamadun Islam. amanah. Ia tercerna melalui perkataan dan tingkah laku spontan. sabar. Jika baik menurut al-Qur‟an dan al-Sunnah baiklah tingkahlaku tersebut. melihat ke hadapan. masyarakat yang maju dan membangun. zuhud dan wara`. keimanan kepada Allah. 2005) .6. negara dan ummah. Takrif Islam yang lebih menyeluruh dapat disimpulkan sebagai “Suatu cara hidup yang lengkap dan sempurna. 3. perbezaan antara Tamadun Islam dengan bukan Islam terletak kepada asas-asas tamadun di atas. perundangan. Aqidah: Keimanan kepada semua perkara yang terkandung dalam aspek-aspek ketuhanan. 2. Dari persepsi ini dapat difaham Islam adalah satu agama syumul dan kamil. emosional (akhlak). adil dan toleransi. membicarakan seluruh permasalahan hidup manusia. kesihatan. mendasari tiga persoalan utama.1 Definisi Islam Hadhari Hadhari berasal daripada kata hadharah yang bermaksud. rasul. peradaban. Akhlak: Suatu sifat yang tertanam dan sebati dalam sanubari seseorang. masyarakat. Oleh itu Islam adalah gambaran yang menyeluruh dan global terangkum dalam aspek berikut: 1. Sekiranya membelakangkan tiga asas ini bererti peradaban yang terbina bukan peradaban Tamadun Islam. keamanan dan keselamatan. reda. `aqidah. Jika baik menurut al-Qur‟an dan al-Sunnah bermakna baiklah dan jika buruk menurut pertimbangan al-Qur‟an dan al-Sunnah bermakna buruklah. Sekiranya asas-asas tersebut menjadi titik tolak untuk membangunkan sesebuah peradaban masyarakat. pendidikan. Syari`ah: Suatu peraturan khusus dan umum berasaskan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dan ditafsirkan melalui sunnah Rasulullah SAW merangkumi hal ibadat. 3. walaupun ia didirikan oleh umat yang bergelar peradaban Muslim. tawakkal. ketenteraan. kebudayaan. Semua perkara ini terikat kukuh dalam sanubari seorang mukmin. Manakala yang membabitkan hubungan sesama manusia ialah seperti. tamadun.6. Rukun-rukun iman iaitu. Justeru itu. kehakiman. pemurah. manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Sebagai contoh. alruhaniyyat (perkara ghaib) dan al-sam`iyyat al-Ghaybiyyat (alam akhirat). ikhlas. 3. Lantaran itu Islam harus didefinisikan kembali agar ia menjadi jelas dan dapat difahami oleh seluruh umat Islam akan hakikat sebenarnya yang terkandung dalam perkataan al-Islam itu. ekonomi. adil dan penyayang. berinovatif. kenabian. munakahat dan jinayat. Berasaskan tiga dasar inilah seluruh sistem kehidupan masyarakat manusia ditegakkan.1 Secara umumnya Islam boleh Tasawwur didefinisikan dalam dua persepsi Islam berikut: Pertama: “Kepatuhan. ketundukan dan ketaatan terhadap syari`at yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan lahir daripada kesedaran diri bukan kerana terpaksa”.menghias sikap dan perilaku dengan akhlak terpuji. Islam hadhari atau disebut juga sebagai al-Manhaj al-Islam al-Hadhari ialah suatu pendekatan menyeluruh untuk membangunkan individu. pemaaf. melalui pembangunan insan dan material secara sepadu dan menyeluruh dari segi spiritual (keimanan). ( JAKIM. Kedua: “Suatu peraturan umum dan undang-undang yang bersifat sempurna dan menyeluruh merangkumi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia dalam mengatur perancangan dan sistem hidup mereka. politik. menggiatkan segala potensi yang ada. berkaitan dengan peribadi. keluarga. akhlak terpuji (mahmudah) dengan Allah ialah takwa. mu`amalat. serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. keluarga. rasional. Demikan juga segala permasalahan yang berkaitan dengan sistem-sistem kenegaraan seperti. intelektual (keilmuan) dan material (kebendaan) yang membawa manusia mampu berdikari. orang yang mentaatinya diberikan pahala orang yang mengingkarinya dikenakan dosa.

Ia mestilah diasaskan kepada tiga perkara utama iaitu aqidah. syariah dan akhlak. Asas-asas yang dimaksudkan ialah: Pengabdian diri kepada Allah Organisasi atas dasar akidah. intelektual. 1980) . rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT (JAKIM. Kesucian keluarga. meletakkan pegangan kuat kepada agama yang diwahyukan oleh Allah SWT sebagai syarat utama. krisis identiti dan penjajahan pemikiran. ekonomi global. kemudian barulah dilebarkan kepada yang lain. Akidah menjadi asas dan amat penting dalam pembinaan masyarakat hadhari. Akidah ialah keimanan dan keyakinan kepada seluruh aspek yang membabitkan persoalan al-Ilahiyyat (ketuhanan Allah SWT). emosional. berfikir dan bertindak akan melahirkan tamadun yang bertahan lama dan harmoni serta mendapat keberkatan dan rahmat serta keampunan daripada Allah SWT. harmoni serta mendapat keampunan. Segala bentuk penyusunan pentadbiran dalam sesebuah masyarakat dari segi politik. spiritual dan moral dalam memahami tamadun atau hadharah. Mizan. alJannah dan al-Nar). Sehubungan itu. praktikal dan damai. politik. para rasul. Sirat. muamalah dan sebagainya mestilah berasaskan kepada acuan di atas (al-sibghah al-diniyyah). Oleh itu. sosial. apabila rosak bererti binasalah badan. Melaksanakan tugas khilafah di bumi dengan mengikut panduan wahyu. bertoleransi dan berimbang. Berdasarkan pandangan dua orang sarjana Muslim di atas dapatlah dirumuskan bahawa asas masyarakat Islam Hadhari adalah melengkapi perkara-perkara berikut: 1.6. kehakiman. 1967). qada‟ dan qadar) yang disebutkan disematkan dalam sanubari seseorang mukmin. Asas ini menjadi dasar seluruh sistem dan dimensi kehidupan manusia. asas kepada sebuah binaan atau akar kepada sebatang pokok. (al-Maududi. kitab. binaan dan pokok tersebut. ekonomi. dunia tanpa sempadan. Mahsyar. Sayid Qutb (1986) dalam bukunya Ma`alim fi al-tariq juga meletakkan asas-asas penting kepada kelahiran Tamadun Islam adalah melalui acuan keagamaan. Nilai-nilai kemanusiaan berfungsi menghambat sifat kebinatangan. maju. al-ruhaniyyat (makhluk-makhluk hidup yang ghaib daripada pandangan manusia) dan al-ghaibiyyat (alam ghaib seperti Barzakh. 2005) 3. Mematuhi syariat dalam semua urusan khilafah di bumi.2 Asas-Asas Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari Para sarjana Islam memadukan aspek material. seperti ledakan teknologi maklumat. Ini kerana setiap bidang kehidupan yang diceburi oleh seorang Muslim telah ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Islam untuk dipatuhi. hari akhirat. pendidikan. Aqidah Kepentingan akidah sebagai asas utama Tamadun Islam amat jelas sekali. rasional. Pembina tamadun yang memiliki kesatuan jiwa. berdikari. para malaikat.( JAKIM. al-rububiyyah. 2005). kebudayaan. Ibn Khaldun umpamanya. keilmuan. material. aman. kerana segala bentuk pembangunan yang hendak dibina oleh manusia haruslah bermula dari dalam diri. Visinya adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju. Ketauhidan Allah merangkumi aspek-aspek al-uluhiyyah. berdaya saing. keselamatan dan kesihatan. perundangan. Keagungan dan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding nilai kebendaan. Pembinaan tamadun yang tidak diasaskan kepada asas ini akan bertukar kepada kehidupan al-badawah yang menuju kehancuran tamadun (Ibn Khaldun. inovatif serta cekap menangani cabarancabaran semasa secara bijaksana. al-nubuwwat (kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dan para nabi yang diutuskan). ( JAKIM. Islam tidak boleh difahami secara juz‟i atau terpisah daripada aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi. 2005) Misinya pula untuk melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang bersifat universal. berfikiran ke hadapan. Kepincangan akidah bererti musnahlah segala-galanya kerana akidah adalah ibarat nadi kepada jasad manusia. Islam Hadharai jelas mempunyai objektif untuk melahirkan individu dan masyarakat Islam yang memiliki jati diri mantap dengan kekuatan spiritual. Keimanan dan keyakinan terhadap semua perkara khususnya rukun-rukun Iman (beriman dengan Allah. bertamadun.Oleh itu. Intipati kepada seluruh persoalan akidah ialah keimanan dan keyakinan kepada ketauhidan Allah SWT. Islam Hadhari mempunyai visi dan misi untuk membina tamadun umat Melayu. Islam adalah ajaran untuk meningkatkan kualiti hidup ke arah peradaban unggul terutama ketika berhadapan dengan cabaran di alaf baru. al-asma‟ dan al-sifat.

Nama-nama Allah yang Maha Indah itu tersenarai jelas dalam al-Asma‟ al-Husna sebanyak 99 nama. puasa. pendidikan. zakat dan haji. sewa-menyewa. menguasai. Ia mungkin mengalami beberapa perubahan mengikut ketentuan ulama mujtahid semasa dalam perkara-perkara cabang dan ranting yang tidak dinaskan secara qat`i dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. b. al-Rububiyyah : Meyakini bahawa Allah SWT Esa sebagai Tuhan yang mencipta. 3. Syariat berada di tahap kedua selepas akidah. Kenyataan ini amat bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud . Dalam erti kata lain. Syariat dalam Islam sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. kebudayaan. kekeluargaan dan jenayah. Sesetengah ulama Usuluddin pula menegaskan sifat-sifat Allah terletak pada sifat 20 yang wajib ada bagi Allah SWT. secara automatik ia bukan lagi Tamadun Islam. saham dan pajak gadai). al-Uluhiyyah : Meyakini bahawa Allah SWT Esa sebagai Tuhan yang disembah. Hal ibadah yang dimaksudkan adalah membabitkan hubungan seseorang hamba dengan Pencipta seperti solat. mengurus seluruh alam termasuk makhluk yang bernama manusia dan jin. Keseluruhan perjalanan syariat yang disebutkan adalah berjalan berasaskan kepada tuntutan wahyu berpaksikan kepada ajaran tauhid. Ini bererti orang-orang yang memuja dan menyembah selain Allah dianggap melakukan perbuatan syirik dan tidak mentauhidkan Allah SWT. bererti baiklah dan sekiranya buruk mengikut al-Qur‟an dan al-Sunnah bererti buruklah”. mentadbir. tempat bertawakal dan sebagainya. Kecemerlangan sesebuah tamadun atau umat amat dipengaruhi oleh akhlak yang baik. kesihatan dan sebagainya). Oleh sebab itu. Amanah telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada semua rasul-Nya. sekiranya akhlak mereka musnah. sesuatu yang menjadi unsur tamadun mestilah bergerak dan berkembang mengikut hukum dan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. persoalan ekonomi dan politik dianggap dua perkara penting dan amat menentukan dalam pengukuran kejayaan sesebuah tamadun. Sebagai contoh. Bagaimanapun ia tidak berlaku kepada perkara-perkara yang membabitkan akidah dan dasar-dasar ibadah seperti solat. Namun sekiranya kedua-duanya bergerak dan berkembang tanpa mengambil kira kehendak syariat. Keruntuhan sosial dalam masyarakat adalah disebabkan kedangkalan akhlak di kalangan para anggotanya.a. Ini bermaksud seseorang yang membelakangkan perintah dan larangan-Nya dan tidak mengakui bahawa alam ini dicipta oleh Allah SWT. Jika tidak. memiliki. Manakala sifat-sifat-Nya terdapat dalam maksud di sebalik al-Asma‟ al-Husna. al-Asma‟ dan al-Sifat : Seseorang yang beriman wajib meyakini dengan sepenuhnya bahawa Allah SWT mempunyai nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang Maha sempurna (sifat-sifat kamalat) dan Maha Agung dan Maha Mulia (sifat-sifat jalal). keselamatan. hutang-piutang. Kewujudannya bererti kekallah bangsa dan tamadun. keamanan. dipuja. bererti lenyaplah bangsa tersebut”. masyarakat dan negara. Akhlak Akhlak menurut al-Imam al-Ghazali dan Ibn Maskawaih ialah: “Suatu sifat yang tertanam dan sebati dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa melalui pertimbangan akal fikiran. c.4 Akhlak terhasil daripada iman yang kental dalam sanubari seseorang. Ia ibarat buah yang terhasil dari sebatang pokok yang subur. Jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan tamadun amat bergantung kepada akhlak. mestilah berdiri dan tegak atas syariah. keluarga. halal-haram dan sebagainya. Hukum ini merangkum hal ibadah. Sekiranya baik menurut pertimbangan alQur‟an dan al-Sunnah. Semua aspek yang terkandung dalam ciri-ciri sesebuah tamadun. 2. tempat memohon. tanggungjawab melahirkan generasi yang berakhlak adalah suatu amanah yang sangat mulia. dipuji. Syariah Syariah ialah hukum-hakam perundangan dan peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad SAW yang bertujuan mengatur kehidupan peribadi. kekeluargaan. Manakala muamalah pula bermaksud segala urusan yang membabitkan hubungan sesama manusia dalam perkara urusan perekonomian (jual-beli. bererti telah menyengutukan Allah SWT dari sudut rububiyyah-Nya. pasti ia terkeluar dari perspektif masyarakat hadhari dalam Tamadun Islam. Termasuk di bawah syariat juga ialah perkara yang menyentuh persoalan politik seperti pentadbiran. zakat dan haji. puasa. ketiadaannya bererti musnahlah segala-galanya. muamalah. seorang penyair Arab yang terkenal pernah menyebut dalam bait-bait syairnya: “Sesungguhnya kekalnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak para anggotanya. Ahmad Syauqi.

bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang diterima. 3. Tidak Terpesong Dari Landasan Fitrah Manusia.“Sesungguhnya aku di utusan untuk memperbaiki dan mengharmonikan akhlak manusia. tetapi bersumberkan wahyu Allah SWT. tetapi juga perspektif luarannya yang harus dibangunkan secara sepadu. Begitu jugalah jika dikaitkan dengan keharmonian hubungan manusia dengan selain manusia. maka hadapkanlah dirimu (dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. (al-Rum: 30) . keyakinan dan kefahaman yang sama melalui ajaran tauhid. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam dan haiwan. a. Sebab itu Tamadun Islam menjadikan takwa dan keredaan Allah SWT sebagai tujuan pembinaannya. Ciri ini pula memperlihatkan bahawa tuntutan pembangunan dan kemajuan Tamadun Islam adalah bertepatan dengan kehendak naluri manusia yang menitikberatkan spiritual. Menguasai. iv. sabar dalam menempuh halangan. Antara ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: i. sudah tentu dapat dirasakan bahawa ciri-ciri dan sifat-sifat Masyarakat Islam Hadhari suatu yang sempurna dan menyeluruh. Kepincangan sesebuah tamadun boleh berlaku apabila ianya dibangunkan tanpa mengambilkira antara dua perspektif tersebut. iaitu ciri-ciri dalaman dan ciri-ciri luaran. keinginan untuk bekerjasama. Ciri ini merujuk kepada sumber mutlak Masyarakat Islam Hadhari bukan kepada pemikiran manusia atau beralaskan mana-mana kepercayaan dan pengalaman tamadun di dunia. Manusia sebagai sebahagian unsur alam saghir yang diciptakan dikehendaki menerima ketentuan serta wajib tunduk dan patuh kepada segala arahan wahyu yang disampaikan melalui lidah Rasul-Nya SAW. Ciri-ciri Dalaman Ciri-ciri dalaman yang dimaksudkan adalah merangkumi unsur yang menyentuh tuntutan diri dalaman masyarakat. (turutlah terus) ”agama Allah” iaitu agama yang Allah ciptakan untuk manusia (dengan keadaan bersedia dari semula jadinya) untuk menerimanya. ii. Mementingkan Kesejagatan. iii.6. Mentadbir dan Mengatur perjalanan alam seluruhnya. itulah agama yang betul lurus. Ciri ini menjelaskan bahawa Masyarakat Islam Hadhari tidak mungkin berubah garis panduannya. tetapi wahyu Allah yang sentiasa segar dan bertenaga walaupun mengalami perubahan masa dan geografi.3 Ciri-ciri Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari Berdasarkan kepada asas penting yang diletakkan sebagai teras pembinaan sesebuah Tamadun Islam. berpada dengan yang ada. Kemurnian hubungan manusia dengan Pencipta boleh menyebabkan jiwa manusia terbina dengan sifat-sifat ikhlas. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. Inilah rahsia di sebalik kenyataan tegas yang terkandung dalam firman Allah SWT yang bermaksud: “(Setelah jelas kesesatan dan syirik itu). kesuburan flora dan fauna akan berfungsi sebagai pengimbang suhu bumi. Adapun ijtihad dan pengalaman tamadun asing hanyalah sebagai sumber tafsiran yang tidak boleh lari daripada garis panduan asal yang termaktub dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. Ini disebabkan sumber mutlaknya bukan pemikiran manusia yang sering mengalami kebuntuan dan kecelaruan. emosional dan moral berbanding fizikal dan material. bukan sebaliknya. tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah SWT itu. Penghayatan Terhadap Tuntutan Agama. pemurah dan sebagainya. Bersifat Mutlak dan Tetap Tanpa Dipengaruhi Hawa Nafsu. Tamadun yang dibangunkan secara pincang dan menitikberatkan aspek material berbanding spiritual hanya dapat memenuhi tuntutan hawa nafsu dan tidak berlandaskan ilmu dan iman. Demikian juga kemurnian hubungan manusia sesama manusia akan lahir kecenderungan untuk bertindak dengan adil. Ciri ini dapat dilihat kepada penekanan yang diberikan oleh Tamadun Islam kepada asas utamanya ialah tauhid (Mengimani dan meyakini keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang berkuasa Mencipta. Kejernihan air sungai dan laut serta kebersihan pantai boleh membawa keselesaan kepada seluruh hidupan air dan sekali gus memberi manfaat besar kepada manusia dan alam seluruhnya. penyayang. Semua ini menjadi alasan yang kuat kepada para sarjana Muslim untuk meletakkan tiga asas di atas menjadi asas-asas utama Tamadun Islam. perubahan geografi dan sebagainya tidak mungkin mengubah haluan matlamat dan paradigmanya. Sebagai contoh. Menjadikan Ajaran Wahyu Sebagai Sumber Rujukan Utama Program Pembangunan Masyarakat. sekali gus mengharmonikan kehidupan manusia. Dalam pada itu juga semua bentuk pencapaian dan kemajuan dalam Tamadun Islam bernaung di bawah kesatuan akidah.” Fungsi akhlak sebagai asas ketiga tamadun Islam dapat dilihat pada kaitannya dengan hubungan manusia dengan Pencipta. bertolak ansur. bukan sahaja boleh dilihat kepada perspektif dalamannya. Pertukaran zaman.

v. pemerintah yang mengamalkan perluasan kuasa dan membentuk wilayah takluknya kepada beberapa buah negara kota. Intelektual. Sekiranya asas-asas ini dipenuhi dan dipelihara sudah tentu kejayaan sesebuah tamadun akan dapat dinikmati secara berpanjangan dan bertahan lebih lama. Dalam pada itu juga ia boleh bertoleransi terhadap penghayatan kepercayaan atau kebudayaan oleh masyarakat bukan Islam terhadap tuntutan agama mereka. Dalam hal ini al-Qur‟an merakamkan firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Dalam pada itu pula. serta mereka rujuk kembali taat kepada Allah. dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman…”. lalu mereka memilih yang terbaik. dan siapakah yang lebih baik acuannya (berbanding acuan Allah yang kami beriman dengan-Nya)? Dan kepada-Nyalah kami beribadat”. ” Demikian juga firman-Nya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. (al-Nahl 90) Islam amat membenci perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang walaupun kepada dirinya sendiri. Emosional Dan Material. Ciri ini membuktikan bahawa agama menjadi acuan (sibghah) bagi Tamadun Islam. Beberapa aspek lain seperti kestabilan politik. hendaklah menghukum dengan adil ” (al-Nisa‟: 58) Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin Negara Islam Madinah pernah membuat perisytiharan ketika datang satu rombongan untuk meminta jasa baik Rasulullah melepaskan pemimpin mereka yang dijatuhkan hukuman . (al-Baqarah: 138) vi. Terbuka dan Toleransi. Sebab itu Allah SWT menegaskan melalui firman-Nya dalam sebuah hadith Qudsi: “Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman berlaku pada diri-Ku dan Aku haramkan perbuatan itu berlaku antara kamu. Antara ciri-ciri luaran adalah seperti berikut: i. lebihlebih lagi kepada orang lain. Kestabilan politik Kejayaan yang dicapai oleh sesebuah tamadun amat bergantung kepada peranan para pemimpin dalam menentukan corak dan arah perjalanan politik sesebuah negara. Oleh itu janganlah kamu berlaku zalim antara kamu. (al-Zumar: 17-18) b. Keterbukaan dan toleransi yang dimaksudkan ialah menerima apa sahaja pandangan dan sumbangan yang dikemukakan walaupun daripada individu atau negara bukan Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat Islam. acuan Allah (yang telah mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam). Kenyataan ini amat menepati firman Allah SWT yang bermaksud: “Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: “Agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah:). Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah yang berakal sempurna”. Menilai Kecemerlangan Tamadun Secara Sepadu Dan Seimbang Antara Spiritual. Ciri-ciri Luaran Sesebuah Masyarakat Hadhari tidak mungkin dapat direalisasikan dengan cemerlang tanpa dibangunkan secara sepadu dan seimbang antara pembangunan spiritual dan fizikal. Kepintaran dan sifat amanah pemimpin memikul tanggungjawab serta adil dalam memerintah merupakan pra-syarat utama dalam menentukan kestabilan perjalanan politik negara. Oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku yang mendengar segala perkataan yang sampai kepadanya. pertumbuhan ekonomi yang mapan dan keharmonian sosial amat berperanan dalam melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang gemilang dan terbilang. dilengkapkan pula dengan undang-undang bertulis yang kemas merupakan petanda kepada munculnya sebuah kuasa yang kuat dan bertahan lama. sebagaimana firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang menjauhi dirinya daripada menyembah atau memuja taghut. keadilan para pemimpin mengagihkan kekayaan negara kepada rakyat secara adil dan saksama pula sebagai penentu kejayaan untuk mengelak daripada berlakunya pemberontakan di kalangan rakyat bawahan. mereka akan beroleh berita yang menggembirakan (sebaik sahaja mereka meninggal dunia). Pada kebiasaannya. Dalam hal ini al-Qur‟an merakamkan penghargaan terhadap sesiapa sahaja yang memiliki sifat terbuka mendengar segala perkataan yang sampai kepadanya tetapi menerima yang terbaik.

Semua pra syarat ini mempunyai objektif. hospital. Barangkali inilah yang menjadi alasan kuat mengapa baginda Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah sabdanya: ??? ????? ?? ???? ???? Maksudnya: “Hampir-hampir kefakiran seseorang boleh membawa kekufuran”. maka bekerja keras untuk mendapat kekayaan adalah wajib. negara dan agama. pembina dan penggerak kepada pembangunan sesebuah tamadun. namun amat salah sekiranya dikatakan bahawa kekayaanlah yang membawa manusia kufur kepada Allah. Penyebab utama manusia kufur adalah kerana tidak mendapat pendidikan yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. minda dan emotional masyarakat amat berkait rapat dengan kemiskinan dan kemerosotan ekonomi negara. intelektual dan emotional seseorang yang bertindak sebagai pemikir. Umat Islam dituntut mencari kekayaan agar dapat membantu mereka yang memerlukan. Haman dan Ubay bin Khalaf. Tanpa ekonomi yang teguh semua prasyarat di atas tidak dapat dibangunkan. kerana ramai juga manusia yang kaya juga kufur kepada Allah. intelek dan emosi. Lantaran itu pembangunan negara tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya proses pendidikan tidak diberikan perhatian sebaik mungkin. Pendidikan adalah elemen penting kepada pembentukan sesebuah masyarakat cemerlang. Inilah punca kebejatan akidah dan akhlak masyarakat. Sedangkan kaya atau fakir bukan penyebab utama. Jika situasi ini berlarutan lambat laun negara akan menghadapi kekacauan dan pertelingkahan sesama sendiri. kerana tabiat ini sama dengan tindakan Qarun. bukan mencari kekayaan tetapi bakhil untuk menderma atau mencari kekayaan dengan jalan salah dan dibelanjakan ke jalan yang salah. Pendidikan bukanlah hanya proses meningkatkan kemahiran hidup atau meningkatkan kualiti intelektual semata-mata. yang nantinya akan berfungsi sebagai suatu tenaga yang mampu membangunkan diri. istana. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Perumpamaan mereka yang menginfaqkan harta-harta mereka pada jalan Allah sepertilah sebiji bijian tumbuh tujuh tangkai dan setiap tangkai terdapat seratus biji. malah lebih jauh dari itu bertujuan menghasilkan insan yang sempurna dan seimbang dari segi kualiti fizikal. malah jika diniatkan untuk bukan setakat membiayai ahli keluarga tetapi juga orang lain demi kejayaan bersama membangunkan ummah adalah menjadi ibadah malah mendapat ganjaran pahala jihad fi sabili‟Llah. sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri nescaya aku akan potong juga tangannya”. Pra syarat untuk menjadi bandar mestilah dilengkapi dengan pelbagai prasarana seperti masjid (bagi umat Islam). ii. Oleh itu jika pendidikan yang salah atau terhalang mendapat pendidikan disebabkan oleh masalah kewangan menjadi punca. iii. masyarakat. dan Allah bersedia menggandakan pahala bagi sesiapa sahaja yang Dia kehendaki…”. pusat membeli-belah. tetapi juga membabitkan kualiti spiritual. (al-Baqarah 2:261) Ayat ini jelas memperlihatkan kepada umat Islam bahawa tuntutan supaya membelanjakan harta pada jalan Allah mempunyai maksud tersirat yang amat besar ertinya kepada umat Islam. Oleh itu dapat dikatakan bahawa kerosakan jiwa. perpustakaan awam. . Walaupun kefakiran bukan menjadi penyebab utama manusia kufur. Hanya anggota masyarakat yang terdidik dan terasuh jiwanya mampu menjadi penyumbang kepada pembangunan negara.oleh baginda SAW. Pertumbuhan Ekonomi Yang Subur Ekonomi juga amat berperanan dalam menentukan pembangunan bukan sahaja dari aspek kualiti fizikalnya. institusi pendidikan. spiritual. pejabat-pejabat kerajaan. iaitu bertujuan membangunkan individu dan masyarakat secara sepadu antara keempat-empat kualiti yang disebutkan. keluarga. Berfikir secara sepontan pun sudah dapat dirasakan betapa perlunya ekonomi kepada perkembangan fizikal sesebuah kawasan yang didiami penduduk secara menetap dan menjadi sebuah bandar yang maju. (Hadith riwayat al-Bukhari) Keperihatinan baginda SAW dalam menjalankan keadilan di mahkamah menunjukkan Islam begitu serius dalam perkara yang membabitkan hak dan kepentingan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab. taman rekreasi dan sebagainya. Keharmonian Sosial Keharmonian sosial amat bergantung kepada pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Bagaimanapun permohonan itu ditolak oleh baginda dengan sabdanya: “Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya.

Jun 1994. ia tetap menunjukkan suatu petanda bahawa gejala kebejatan sosial di Malaysia amat membimbangkan. lumba haram dan pembuangan bayi semakin berleluasa. rogol. Melihat kepada falsafah ini. John Mejar. Gejala seperti penyalahgunaan dadah. dapatlah dirumuskan bahawa penekanan kepada pendidikan Islam yang seimbang dan bersepadu perlu diambil perhatian. bunuh. Adab yang ditakrifkan sebagai perlakuan baik sesama manusia dan alam akan menjamin kelangsungan keadilan dalam sesebuah negara. ed. konsep keadilan (al-`adl). Jelas sekali bahawa dengan memahami tuntutan agama dan amanah serta tanggungjawab seseorang manusia berasaskan kepada konsep keilmuan dan kebijaksanaan akan membuahkan natijah insan dan masyarakat yang adil. New Straits Times. 1994) mendapati. Dalam konteks Malaysia. Othman dan Khalijah Mohd Salleh. Begitu juga Eropah. Perancangan yang imaginatif dan tindakan segera amat diperlukan bagi mengekalkan sistem . Berita Harian 16hb Nov. Justeru itu dalam menghadapi dekad-dekad yang mendatang. terpaksa mengemukakan polisi “return to the back” untuk mengembali semula nilai-nilai murni dalam kehidupan. Othman. Mereka sedar puncanya ialah kepincangan sistem pendidikan yang memisahkan manusia daripada agama dan nilai moral. Data-data dan maklumat yang dilaporkan oleh akhbar-akhbar menunjukkan kadar jenayah yang berpunca daripada pembangunan sosial yang tidak seimbang amat mengecewakan.. Senario masyarakat Malaysia kini menampakkan gejala kebejatan sosial yang semakin hari semakin membimbangkan. Zahid Mohd Nordin. konsep amal (`amal sebagai adab) dan konsep universiti (kulliyyah jami`ah). Justeru itu mereka terpaksa mengambil langkah positif bagi mengatasi masalah ini. pendidikan sains juga kelihatan berusaha untuk menghasilkan insan seimbang yang selari dengan ajaran wahyu. ragut. manakala kes zina pula banyak melibatkan golongan remaja antara 15 – 18 tahun (Mohd Yusuf Hj. walaupun telah berlalu sepuluh tahun silam. konsep kebijaksanaan (al-hikmah). sesama insan dan alam sejagat. Berdasarkan perangkaan ini. Di Barat. 28% berjudi. melahirkan rasa cemas terhadap fenomena keganasan generasi muda di Amerika Syarikat. Mei 1994. perlu dipertingkatkan ketahanan kerohanian dan kejiwaan. Oleh itu dalam perancangan pendidikan di negara-negara Eropah masa akan datang perlu ditekankan dua aspek ini (Abdul Halim Muhammadi. daripada 5860 anak remaja yang dikaji. Para sarjana daripada pelbagai bidang di Eropah merumuskan bahawa sistem pendidikan kini tidak mampu lagi menanam nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam kehidupan manusia. semasa menjadi Perdana Menteri Britain. 1993). Menurut Mohd Kamal Hassan (1988) matlamat pendidikan Islam adalah tidak terkeluar daripada tujuan asal manusia dijadikan iaitu sebagai khalifah yang bermatlamat untuk melakukan hasanah fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirah. 1992): “Pendidikan sains adalah usaha untuk melahirkan siswazah sains yang berilmu. konsep ilmu (`ilm wa al-ma`rifah). Resolusi Seminar Pendidikan Tinggi Sains: Ke Arah Reformasi Pendidikan telah membuat pernyataan tentang Falsafah Pendidikan Tinggi Sains seperti berikut (Mohd Yusuf Hj. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1988) pula menambah: “Unsur-unsur asas dalam sistem pendidikan Islam didasarkan kepada konsep agama (al-Din). Manakala akhlak mulia adalah proses pemupukan dan peresapan sistem nilai murni yang berasaskan tanggungjawab kepada Allah. Laporan akhbar-akhbar tempatan tentang suatu kajian yang dibuat oleh kementerian Belia dan Sukan 10 tahun yang lalu (Berita Harian. Islam dan pendidikan bukanlah sesuatu yang baru (Hasan Langgulung. Demikian juga Bill Clinton semasa menjadi Perdana Menteri Amerika Syarikat. 71% menghisap rokok. 1hb. 1994). Ketahanan sesuatu ummah dan penerusan sesebuah tamadun tidak cukup dengan kemajuan kebendaan semata-mata. Berdasarkan kepada huraian di atas.Pendidikan Islam adalah suatu proses untuk melahirkan insan beradab dan berakhlak mulia. 25% minum arak. Ini memberi makna usaha mendidik insan adalah suatu usaha yang bermatlamat murni bagi mencapai erti kejayaan dalam semua lapangan hidup iaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. konsep manusia (al-insan). dan 14% terlibat dengan pengambilan dadah. 25hb. gejala seperti di atas berlaku lebih hebat hingga menimbulkan kebimbangan di kalangan ahli politik dan golongan pendidik. di samping mempertingkatkan keupayaan sains dan teknologi. pendidikan Islam cuba dilaksanakan sebaik mungkin dan cuba diterapkan dalam sistem pendidikan dengan penuh terancang agar manusia yang dihasilkan mempunyai kekuatan dan wibawa diri yang tinggi (Wan Mohd. 1979). 1995). 40% melihat video lucah. sehingga dirasakan Amerika bukan lagi tempat selamat untuk hidup bagi generasi muda kerana bilangan belia yang mati di negara sendiri lebih ramai daripada jumlah tentera yang mati di medan perang. berketrampilan dan mempunyai sahsiah yang sempurna membolehkan ia mencari dan menegakkan kebenaran dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ciptaan-Nya serta menyempurnakan amanah sebagai hamba dan khalifah Allah supaya ilmu dan ketrampilan yang diperoleh dapat digunakan sebaik-baiknya ke arah membina satu tamadun bangsa yang berdaya saintifik dengan cara seimbang dan harmonis dengan alam persekitaran”.

Keindahan bahasa dan kesusasteraan al-Qur‟an amat terbukti apabila tidak ada orang yang boleh menandinginya sehingga hari ini. politik. Beliau akhirnya menganut Islam apabila teringatkan kenyataan al-Qur‟an bermaksud: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Dhikr (salah satu nama al-Qur‟an) dan Kamilah yang akan memeliharanya daripada sebarang kerosakan”. al-Qur‟an al-Qur‟an ialah firman atau kata-kata Allah (lafaz dan maknanya) yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantaraan Jibril AS. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Tiada Kami tinggalkan sesuatupun di dalam kitab al-Qur‟an ini”. perubatan. Beliau adalah penulis kitab Injil dan Talmut. 3.200 ayat dalam 114 surah membicarakan seluruh aspek yang dikehendaki oleh tamadun manusia.pendidikan yang bermakna. Sistem pendidikan masa depan haruslah dibentuk secara sedar dan sistematik supaya ia sesuai dengan perubahan semasa. tetapi ketiga-tiga tempat tersebut semuanya ditemui oleh tiga orang pembaca yang berakhir dengan kitab tersebut tidak terjual. bukanlah bermakna Allah SWT lupa tetapi manusia yang tidak mengetahui tempat letaknya hukum dan permasalahan yang dibincangkan dalam al-Qur‟an. Jika tidak ia akan menjadi mangsa kepada perubahan masa. Di zaman Khalifah al-Ma‟mun. Buktinya amat jelas apabila sumber ini tidak pernah menerima pengubahsuaian lafaz dan maksud dari sesiapa sahaja di kalangan manusia dan jin. Kenyataan al-Qur‟an berhubung dengan astronomi. Ia juga bertindak sebagai pentafsir al-Qur‟an yang utama dan sekaligus sebagai sumber wahyu kerana baginda SAW tidak berkata-kata melainkan ianya wahyu daripada Allah SWT Kenyataan ini selari dengan firman Allah dalam al-Qur‟an: “Dan dialah (Muhammad) tidak menurturkan sesuatu (yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan nafsu. perkataan. melainkan berlandaskan kepada wahyu yang diwahyukan”. pengakuannya/sifat keperibadian atau perangainya. (al-An`am: 38) al-Qur‟an yang mengandungi lebih daripada 6. . Beberapa percubaan di kalangan pakar bahasa Arab yang cuba mencipta beberapa ayat dengan tujuan menandingi dan memalsukan kandungan al-Qur‟an menemui kegagalan. pendidikan. bersifat mukjizat5. keselamatan. (al-Hijr : 9) Sebagai sebuah kitab yang penuh hidayah. Bagaimanapun al-Qur‟an tidaklah menyentuhnya secara terperinci dalam sesuatu perkara kerana ia boleh dilihat kepada al-Sunnah sebagai pentafsir utama kepada al-Qur‟an dan juga ijtihad para ulama semasa sebagai orang yang layak mentafsirkan al-Quran selepas alSunnah. al-Sunnah Secara umumnya al-Sunnah bermaksud “Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dari aspek perbuatan. al-Sunnah termasuk di bawah kategori sumber asas Tamadun Islam. Kedatangannya dalam beberapa majlis bertujuan untuk mengelirukan para hadirin dalam majlis berkenaan.6.4 Sumber Manhaj Islam Hadhari Sebagai sebuah tamadun yang sifatnya adalah tetap mutlak dan tidak didasari oleh pemikiran manusia. al-Qur‟an tidak meninggalkan sesuatu pun permasalahan hidup manusia. Keistimewaan sumber ini terletak pada kewajipannya daripada Allah Pencipta Alam. Hal ini tidak sama dengan al-Qur‟an yang cuba diubah hanya pada tiga tempat.” Kedudukan al-Sunnah dalam pembahagian sumber pemikiran umat Islam berada di tempat yang kedua selepas al-Qur‟an. tetapi juga merangkum persoalan ekonomi. Penjelasan lanjut mengenai hal ini bolehlah dilihat kepada huraian berikut: 1. dipindahkan secara mutawatir dan menjadi ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Manakala Ijtihad dan tamadun asing yang tidak bertentangan dengan semangat al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber tafsiran. kehakiman. perubatan. syariah dan akhlak. Kemudian kitab itu dijual dengan harga yang tinggi. Sekiranya wujud sesuatu yang tidak diketahui dan tidak ditemui jawapan dalam al-Qur‟an. anatomi dan sebagainya tidak pernah bercanggah dengan kajian saintifik di kalangan pakar astronomi dan perubatan zaman dahulu dan kini. segala yang diperkatakan tidak lain. 2. bukan sahaja yang berhubung dengan perkara asas dan dasar seperti akidah. Mengikut pengakuannya beliau pernah mengubah kitab-kitab berkenaan pada beratus-ratus tempat mengikut kehendaknya. perundangan. seorang Yahudi yang terkenal dengan ketajaman lidahnya telah mengkritik alQur‟an dan Islam dalam beberapa majlis yang diadakan di istana khalifah. pertahanan negara dan sebagainya. namun tidak seorang pun yang memberi reaksi menolak usaha ini. sudah tentu ia menunjukkan bahawa sumbernya adalah merujuk kepada apa yang termaktub dalam wahyu Allah SWT sebagai sumber asasi iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah.

4.. (al-Hasyr : 7) Sabda Rasulullah SAW: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. (al-Nisa‟: 59) Dalam sejarah Tamadun Islam. Maka jadikanlah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan”. Implikasi positif daripada sifat terbuka Tamadun Islam itu telah menyebabkan Islam mudah difahami dan ..” Dalam erti kata lain. Oleh itu di mana sahaja ia temui dialah yang paling layak memilikinya”. dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya. para mujtahidin pada zaman awal akan memutuskan sesuatu perkara berdasarkan kehendak dan persetujuan ramai. pandangan ulama berhubung dengan hukum sesuatu perkara yang belum diputuskan oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah.. al-Ijtihad al-Ijtihad bermaksud “Suatu usaha yang bersungguh-sungguh di kalangan ulama mujtahid bagi meletakkan sesuatu hukum terhadap permasalahan semasa yang timbul dan masih belum ada hukumnya dalam al-Qur‟an mahupun al-Sunnah secara qat`i (putus). kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya iaitu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (perselisihan) dalam sesuatu perkara. Antara dalil yang menjadi sumber hukum ini ialah firman Allah SWT yang bermaksud: “. Mekanisma yang dilakukan oleh para mujtahidin ialah melalui kaedah qiyas.. Apa yang berlaku dalam sejarah. kerana baginda merupakan orang yang dilantik sebagai Rasul dan sentiasa mendapat bimbingan wahyu daripada Allah SWT. Barangkali berasaskan hadis inilah Sayidina `Umar RA pernah mengeluarkan kenyataan berbunyi “Tuntutlah ilmu walaupun di negeri China”. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya”. Pernyataan ini menunjukkan bahawa Tamadun Islam bersifat terbuka.”.(al-Najm : 3-4) Dalil yang menjelaskan tentang sumber pemikiran umat Islam ialah al-Qur‟an dan al-Sunnah. 3. meletakkan hukum wajib zakat pada padi kerana terdapat persamaan antara padi dan gandum dari segi makanan asasi penduduk di sesebuah negara. Pengalaman Tamadun-tamadun Asing Selain daripada sumber-sumber di atas.. iaitu meletakkan hukum ke atas sesuatu perkara yang masih belum ada hukumnya berdasarkan perkara yang telah jelas hukumnya dalam alQur‟an dan al-Sunnah berdasarkan persamaan dari segi sebab dan alasannya.. antara lain ialah: “. “Ambillah hikmah itu di mana sahaja engkau temui. Melalui sifat toleransi seperti inilah menyebabkan berlakunya proses asimilasi budaya secara sihat dan mengizinkan berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan dalam negara Islam dan mengeksport budaya hidup Islam ke negara luar.. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Qur‟an) dan (Sunnah) Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. maka patuhilah larangan . Dalam pada itu pula baginda sentiasa mendapat didikan dan bimbingan yang berterusan sehingga melayakkan baginda sebagai salah seorang ulu al-`Azmi6 dan ma`sum7.Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu maka terimalah serta amalkan. tidak terikat dan statik kepada pandangan serta pemikiran yang datang daripada wahyu dan pemikiran ijtihad para ilmuwan sahaja. Sebagai contoh. umat Islam digesa agar mencari ilmu di mana sahaja walaupun di negara bukan Islam. Kitab Allah (al-Qur‟an) dan Sunnah Rasul-Nya”.. Kedudukan al-Sunnah sebagai tempat kedua dan salah satu sumber mutlak dan asas Tamadun Islam tidak mungkin dipertikaikan. Keputusan ini kemudiannya diguna pakai oleh masyarakat dan negara untuk mengambil sesuatu tindakan. Tamadun Islam juga mengambil kira segala kebaikan yang terdapat dalam tamadun asing. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda: “Hikmah itu adalah barangan hilang kepunyaan orang beriman. jangan engkau pedulikan daripada mana sumbernya”. (al-Hasyr: 2) Dalam ayat lain pula Allah (SWT) berfirman yang bermaksud: “. bukan kepada kelompok minoriti dan pandangan perseorangan.

Melahirkan manusia yang mentauhidkan Allah SWT dan mengabdikan diri kepada-Nya dalam seluruh kehidupan.6. Bangsa diberi kebebasan memilih fesyen pakaian yang di suka selagi fesyen pakaian tersebut masih berada dalam kawalan syariat. Melahirkan manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab terhadap perintah dan larangan Allah SWT di samping melaksanakan amanah yang berkaitan dengan manusia dan alam. 3. matlamat Tamadun Islam boleh dibahagikan kepada dua iaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. penerimaan syariat Islam terhadap budaya berpakaian di kalangan masyarakat Melayu adalah kerana tidak bertentangan dengan Islam. Ini amat bersesuaian dengan kenyataan al-Qur‟an yang merakamkan ucapan doa umat Islam yang telah menyelesaikan ibadah Haji sebagai menyambut perintah Allah SWT agar mereka mengingati Allah sebanyak-banyaknya: “. (al-Nisa‟: 58) 4.. matlamat tamadun Islam boleh digariskan seperti berikut: 1. Sebagai contoh. Wahai Tuhan kami.5 Matlamat Pembentukan Masyarakat Islam Hadhari Tamadun Islam bukan sebuah tamadun yang tegak atas dasar tuntutan hawa nafsu yang bermatlamatkan kemewahan dan kesenangan hidup dunia semata-mata. Kami telah tulis di dalam Kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz: “Bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang salih”. Melahirkan insan salih di sisi Allah. (al-Anbiya‟: 105) 3. tetapi lebih jauh daripada itu ialah kebahagiaan dan kesenangan hidup di akhirat. Penerimaan ini juga kerana syarat yang ditetapkan oleh Islam bukan fesyennya tetapi prinsip menutup aurat. (al-Dhariyat: 56) 2.”.. manusia dan alam. berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. dan peliharalah kami daripada azab neraka”.6. (al-Baqarah: 201) Bagi mencapai hasrat dan cita-cita tersebut. Realiti Penghayatan Islam Di Kalangan Masyarakat Muslim Kini Perkembangan yang berlaku di seluruh dunia Islam hari ini memperlihatkan penghayatan umat Islam yang .6. (lalu dikatakan kepada mereka) makanlah rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya (atas kurniaan) sebuah negeri yang aman dan makmur serta mendapat keampunan Allah)” (Saba‟ 34:15) Keempat-empat matlamat Tamadun Islam ini hanya akan dapat dicapai sekiranya manusia bersedia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Pernyataan ini menepati firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan tidak Aku (Allah) ciptakan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri kepada-Ku”. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Pernyataan ini bersesuaian dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Demi sesungguhnya bagi penduduk Saba‟ satu tanda (kemurahan Allah) terdapat di tempat tinggal mereka dua kebun (yang luas dan subur) di kiri kanan tempat tinggal mereka. Jika manusia masih menurut kehendak hawa nafsu selama itulah dunia ini tidak akan mampu didamaikan dan diharmonikan untuk mencapai keredaan dan keampunan Ilahi.. Melahirkan masyarakat yang hidup di dunia secara harmoni dan mendapat keampunan Ilahi. Berdasarkan pernyataan tersebut. Pernyataan ini bersesuaian dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan demi sesungguhnya. 3. Demikian juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi serta lain-lainnya yang banyak memberi manfaat kepada umat dan negara Islam tetap diterima setelah melalui penyaringan terlebih dahulu mengikut piawaian perundangan Islam.. (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.diterima oleh seluruh bangsa manusia di dunia ini walaupun berlainan budaya dan kedudukan geografi.

beriman pada waktu petang dan kufur kembali pada waktu pagi. Barangkali antara punca fitnah ini ialah umat Islam yang jahil tentang maksud jahiliah yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur‟an. Sayidina `Umar pernah menghalau seorang yang sedang beribadah dalam masjid. Mereka kelihatan terlalu asyik dengan amalan kerohanian sehingga lupa tanggungjawab sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk dibangunkan. sedangkan makan dan minumnya ditanggung oleh anggota keluarganya. bapa dalam rumah tangga dan peranan sebagai sebahagian anggota masyarakat.menyimpang dari landasan ajaran agama. Hasil daripada senario ini ialah umat Islam percaya agama hanya warisan peninggalan datuknenek. maka sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran dengan nyata”. dia akan berpegang kepada ikatan yang masih ada sehingga tidak ada lagi ikatan yang tinggal. Demikian juga sabda baginda SAW : “Akan datang kepada manusia suatu zaman. mereka suka hidup secara bersunyi-sunyi dan terpisah dari masyarakat. Pernahkah kita bertanya kepada syariat sebelum mengenakan pakaian atau solekan pada tubuh kita? Bagaimana sebenarnya pakaian yang diharuskan dan perhiasan yang dibolehkan dalam Islam? Dalam perkara ini sahaja pun sudah cukup untuk memberi jawab tidak. Lantaran itu terdapat sebahagian yang tidak menyempurnakan tanggungjawab sebagai suami. bukankah ia telah menyamai maksud sabda baginda di atas? Suatu lagi pernyataan yang jelas daripada baginda SAW : “Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. mereka sanggup menjual agama dengan kebendaan dunia”. Sebahagian faktor kemunculan gejala ini ialah kesan penjajahan Barat yang sebati dengan masyarakat Islam. kerana masih ramai yang suka membaca al-Qur‟an malah ada juga yang menghafalnya. Islam hanya tinggal nama. Setiap kali berlakunya rungkaian itu. tetapi tidak mengenal erti jahiliah. penghayatan orang-orang yang berminat dalam bidang tarekat sufi semata-mata. Kalau jawapannya ialah tidak bagaimana pula dengan urusan lain yang kelihatannya lebih penting dan utama? Sayidina `Umar RA dalam suatu kenyataannya menyebutkan : “Sesungguhnya ikatan Islam akan terungkai satu demi satu pada diri seseorang Muslim yang hidup dan dibesarkan dalam masyarakat Islam.” Dalam pada itu terdapat juga sekelompok umat Islam yang menghayati Islam dalam bentuk serpihan (juz‟i).”. masjid-masjid dihias indah tetapi jauh daripada hidayah Allah. Ikatan yang paling awal terungkai ialah al-hukm (hukum-hakam/halal-haram) dan yang paling akhirnya ialah solat”. Kalau inilah landasannya yang mesti dipegang. Oleh kerana tidak kenal apakah jahiliah maka seseorang itu tidak merasa bahawa amalan yang dilakukan selama ini telah pun berbaur dengan maksud jahiliah. Namun bagaimana pula dengan sabda Baginda SAW yang menjelaskan : “Sesungguhnya Ikatan Islam akan terungkai daripada diri seseorang Muslim satu demi satu. di mana pada waktu itu kamu akan dapati seseorang beriman pada waktu pagi dan kufur pada waktu petang. Adakah zaman yang dimaksudkan Baginda Rasulullah SAW telah tiba sekarang atau masih belum? Barangkali ada yang sanggup mengatakan masih belum. sambil berkata : “Orang yang menguruskan makan minum kamu lebih baik daripada kamu. Asimilasi budaya Barat dan Timur terlalu mesra dan sukar untuk dibezakan antara tuntutan akidah Islamiah dan ideologi moden Barat. Kehidupan seperti ini sudah tentu menjadi keliru. bukankah ini bererti orang yang meninggalkan solat dengan sengaja telah terpisah antara dirinya dengan Islam yang didakwa sebagai agamanya? Kalau situasi ini wujud dalam masyarakat Islam hari ini. Barangkali inilah suasana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai zaman fitnah dalam suatu sabdanya yang bermaksud : “Segeralah kamu mengerjakan amal-amal kebajikan. Sebagai contoh. Kelompok ini biasanya suka mengasingkan diri. Antara contoh yang paling nyata ialah budaya berpakaian dan berhias diri. dan membelakangkan tanggungjawab sebagai pendidik dan pembangun masyarakat. di mana al-Qur‟an hanya tinggal tulisan. bermakna adalah zaman kita hari ini zaman fitnah yang menyukarkan seseorang yang cetek ilmu agama. antara tuntutan syariat Islam dan budaya hidup jahiliah dan juga antara tuntutan akhlak Islamiah dan moral jahiliah. Kalau solat yang paling akhir terungkai dari diri seseorang Muslim. sementara ulama mereka pula banyak yang jahat menjadi makhluk perosak yang berada di bawah langit”. tidak dalam bentuk global. lebih-lebih lagi tanggungjawab dakwah dan jihad. bukan atas dasar kesedaran dan pilihan sendiri yang boleh melahirkan rasa tanggungjawab beragama. Kebanyakan penganut Islam kini menjadi seorang Muslim disebabkan oleh keturunan. jauh dari al-Qur‟an dan tidak kuat berpegang kepada perintah agama untuk melihat Islam dalam erti yang sebenarnya. sesungguhnya fitnah akan datang menimpa kamu seperti kedatangan potongan malam yang gelap. .

memartabat dan memperkasakan kepentingan lima perkara utama (dharuriyat al-Khams) iaitu agama. Ia juga berupa suatu pendekatan ke arah anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam yang telah semakin luntur akibat penjajahan Barat ke atas Dunia Islam. maruah dan harta. Ini bererti umat Islam tidak harus mentafsirkan Islam Hadhari terkeluar daripada landasan wahyu (al-Qur‟an dan al-Sunnah). pendekatan dalam usaha mempertingkatkan mutu kehidupan juga mesti diusahakan melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Perjuangan umat Islam bagi mencapai cita-cita tersebut mesti disatukan. tetapi mestilah bersatu ke arah matlamat yang sama. sejak awal-awal lagi Islam telah menyelesaikan perkara ini dengan cara mengajak umat Islam berjuang atas dasar akidah. 1. semuanya masuk neraka. Para sahabat bertanya: ”Siapakah puak yang satu itu wahai Rasulullah? Sabda baginda SAW: ”Mereka ialah orang-orang yang menjalani kehidupannya seperti aku dan sahabat-sahabatku”. Akhirnya semua negara Islam hancur dimusnahkan oleh penjajah Barat dengan jatuhnya Kerajaan Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1924M.Selain itu juga ada yang memahami Islam secara siasah (politik) dalam pengertian yang terbatas. Kalaupun ada pertelagahan. Dalam menyelesaikan masalah ini Islam mengingatkan umatnya agar sentiasa berada dalam satu jemaah. bukan `asabiyyah (perkauman sempit). Selain itu. Sehubungan itu. Semua itu perlu digarap secara sepadu dan menyeluruh. Peristiwa ini berlaku semenjak zaman pemerintahan Khulafa` al-Rasyidin yang bermula dengan pertelagahan antara Sayidina `Ali dan Sayidina Mu`awiyah. sekali gus memberi penekanan kepada ajaran Islam yang bersifat lengkap dan mampu membawa umat Islam ke arah kemajuan dan kejayaan dunia dan akhirat. Memahami Islam secara fahaman ahli tasawuf dan ahli tarekat juga punca umat Islam tertindas dan terkebelakang dalam arena pembangunan dunia. nyawa. Peristiwa yang sama terus berulang di penghujung pemerintahan Kerajaan `Abbasiyyah yang mengakibatkan munculnya pelbagai kerajaan kecil yang semakin sukar untuk disatukan. Bentuk kefahaman yang begini menyebabkan lahirnya pelbagai ideologi dan pemikiran dalam masyarakat Islam. tidak harus berlaku pertelagahan kerana matlamat adalah sama. bererti ia adalah ajaran yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. akal.6. Bagaikan satu bahtera di mana setiap anggota bersungguh-sungguh mendayung untuk sampai ke destinasi. Semuanya ini memungkinkan timbulnya konflik dan pertelagahan secara berterusan. adalah punca umat Islam menjadi sesat. Senario wujudnya pelbagai kumpulan dan puak dalam masyarakat Islam bukan satu fenomena baru. Sejarah Islam mencatatkan kepelbagaian kumpulan berlaku bukan atas nama perpaduan. biarlah ia berlaku dalam perkara-perkara fiqhi8 yang tidak menimbulkan permusuhan. mendahulukan akal dan pemikiran logik berbanding dua sumber di atas. bukan saling menyimbah antara satu dengan lain sehingga menyebabkan sebahagiannya tenggelam dan yang masih timbul pun lambat untuk sampai ke destinasi. berasaskan politik Islam (siyasah Islamiyyah) dan bukan politik kepuakan (siyasah hizbiyyah). segala kerja menjadi ibadah. bukan dalam perkara asas dan dasar membabitkan permasalahan i`tiqadi (keimanan dan akidah). 3.6. Semangat `asabiyyah yang melampaui batas-batas syariat mestilah dijauhi agar ia sejajar dengan konsep hidup sebagai hamba Allah. Oleh itu penyelewengan umat Islam dalam menghayati Islam hari ini mesti diperbetulkan. perpaduan umat Islam harus diusahakan kembali. tanggungjawab khalifah di bumi dapat disempurnakan dan kemakmuran serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat dicapai. Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada asas dan prinsip selari dengan tuntutan al-Qur‟an dan al-Sunnah. Agama . Rasulullah SAW memperingatkan: “Umatku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga puak. melainkan satu. 3. Islam menerima kepelbagaian orientasi jamaah dan organisasi. pembinaan sahsiah insaniah serta pembangunan material. Memahami Islam secara liberalisme barat. tetapi pertelagahan dan peperangan.7 Pendekatan Islam Hadhari Memandangkan Islam Hadhari bukan ajaran baru dan bukan juga mazhab baru.7 Tujuan Syari`at Islam Diwahyukan (Maqasid al-Syari`ah) Tujuan utama syariat Islam diwahyukan (maqasid al-Syari`ah) oleh Allah SWT ialah untuk memelihara.

Bagaimanapun. Antara cabaran-cabaran yang dimaksudkan ialah: 1. 2. bukan sahaja di . kedudukan mereka sebagai insan juga tidak tergugat. Memandangkan nyawa manusia tidak boleh dipandang remeh. Sayidina Abu Bakar R. 4. lebih-lebih lagi membunuh diri dan sebagainya. Peristiwa ini telah membawa ancaman besar ke atas Dunia Islam apabila kuasa Barat di ketuai oleh Amerika Syarikat menuding jari kepada umat Islam. maruah mereka juga terpelihara. bumi Afghanistan menjadi sasaran serangan Amerika Syarikat yang dituduh menjadi pengekalan pertubuhan Al-Qaeda Sedunia. lebih-lebih lagi di peringkat negara dan ummah. Akal Akal adalah anugerah yang amat berharga untuk manusia. Untuk membendung kegiatan inilah. Umat Islam di negara ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha membawa perubahan dalam sesebuah masyarakat.A. Pengharaman arak dan penggunaan dadah secara salah adalah amat berkait dengan tujuan pemeliharaan akal manusia. Oleh itu amat wajar hukuman di dunia dikenakan ke atas pelaku zina dengan hukuman sebat 100 kali bagi mereka yang belum berkahwin dan rejam sampai mati bagi yang telah berkahwin. 3. menunjukkan betapa seriusnya Islam menghalang umatnya mendekati perbuatan terkutuk itu. Ia menjadi tujuan utama syari`at Islam. sebab harta adalah amanah Allah kepada manusia yang wajib dipelihara. Nyawa Nyawa berada pada kedudukan yang kedua selepas agama. Pengharaman mendekati perbuatan zina dan segala perkara yang boleh mendorong kepada perbuatan tersebut. bumi Iraq pula menjadi sasaran Amerika Syarikat. sama ada melalui iktikad. Tindakan Amerika nampaknya bukan meredakan keamanan dunia tetapi senario menjadi bertambah konflik apabila berlaku beberapa letupan bom di beberapa wilayah. 5. Sehubungan itu Islam melarang umatnya meminum atau memakan sesuatu yang boleh membawa kerosakan pada akal. sama ada yang meninggalkan Islam secara keseluruhannya. Peristiwa 11 September 2001. Tidak ada orang yang tidak sayang harta kepunyaannya. Dalam pada itu pula balasan di dunia ini ialah dikenakan hukuman Qisas9 jika sabit kesalahan atau diat bagi perbuatan membunuh tanpa sengaja sama ada yang dibunuh itu Muslim atau dhimmi. Selain itu juga umat Islam diperintah menjauhi perkara yang mendedahkan diri daripada sebarang bentuk bahaya yang boleh mengancam nyawa. Rentetan daripada itu. Islam meletakkan peraturan khusus pada manusia agar dapat dibezakan antara manusia dan makhluk lain yang tidak berakal. Perkahwinan secara sah mengikut ketentuan syariat adalah ketetapan yang dipaksakan pada manusia agar zuriat yang bakal dilahirkan mempunyai susur galur keturunan yang betul dan sah. atau sekadar enggan membayar zakat.8 Cabaran-cabaran Yang Terpaksa Dihadapi. Akibat itu. Untuk itu umat Islam ditegah keras melakukan sesuatu amalan yang bercanggah dengan prinsip keimanannya atau disebut sebagai perbuatan bidaah dan khurafat. Tanggungjawab sebagai Muslim (taklif rabbani) diberi kepada manusia kerana akalnya. Islam sejak awal-awal lagi mengharamkan apa sahaja bentuk pembunuhan melainkan musuh dalam peperangan. malah ada yang sanggup mati kerana mempertahankan harta. Lantaran itu syariat Islam mengharamkan umatnya mencuri dan mengenakan hukuman hudud10 jika disabitkan kesalahan mencuri. 3. Bagi memastikan umat Islam tidak terlibat dengan gejala ini. Dalam pada itu pula Islam memberi penghormatan tinggi dengan gelaran syahid (syahid sughra) kepada mereka yang mati kerana mempertahankan harta.6. Keturunan (Institusi keluarga) dan maruah Kehidupan berkeluarga adalah suatu tuntutan naluri bukan sahaja manusia tetapi juga haiwan. Kegiatankegiatan maksiat yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Islam meletakkan hukuman hudud dengan mengenakan hukuman sebat antara 40 hingga 80 kali sebatan kepada sesiapa sahaja yang sabit kesalahannya. oleh kerana manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan berpotensi membangunkan alam dan memakmurkannya. bertindak memerangi golongan murtad. lidah atau melalui tingkah laku perbuatan.Agama dalam maqasid al-syari`ah berada pada kedudukan yang paling atas. Harta Ia adalah keperluan hidup manusia di dunia ini. atau apa sahaja yang boleh membawa seseorang gugur syahadahnya dan terbatal akidahnya. Oleh itu akal perlu dipelihara dan dipupuk agar sentiasa sempurna dan sihat. Al-Qur‟an menukilkan firman Allah SWT berhubung pembalasan di akhirat ke atas orangorang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja ialah azab neraka Jahanam dan mereka kekal di dalamnya.

A. Biji benih tidak akan mengeluarkan tunas tanpa didahului oleh akar yang menjunam ke bumi. Seandainya budaya ini tidak dibendung ia menjadi masalah besar kepada negara dan tamadun Islam. Budaya Hiburan (Hedonisme) dan Filem Lucah. Penolakan ini berlaku secara berleluasa terhadap apa sahaja yang disifatkan sebagai tradisional dan fundamental. kelihatan semuanya bertukar kepada pakaian ala barat yang mendedahkan aurat. Demikian juga dengan iman dan takwa pada diri seseorang mukmin. 3. Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah keimanan itu sesuatu yang boleh dicita-cita dan dihias-hias. Pernyataan ini amat menepati dengan sabda Rasulullah SAW: “Dua golongan manusia. tanpanya bererti Muslim hanya pada nama sahaja. tetapi kini setelah budaya Barat menguasai dunia. 2.6. Sekiranya akhlak bangsanya musnah bererti kedaulatan bangsanya juga akan turut musnah”. Akibatnya kerosakan akhlak di kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Sayidina Ali RA ketika menjelaskan takwa pula menyebut takwa ialah: . lebih-lebih lagi yang bergelar ulama dan pemimpin. Remaja wanita lebih gemar mengenakan baju T dan seluar jeans yang ketat dan menampakkan susuk badan. Ia memerlukan kesungguhan dan komitmen yang padu di segenap peringkat dan lapisan masyarakat.9 Sepuluh Prinsip Islam Hadhari Usaha membangunkan. Senario ini telah merebak ke seluruh Dunia Islam yang sekali gus mengancam akidah dan keyakinan umat Islam terhadap agama mereka. Manakala takwa pula adalah buah lazat yang terhasil daripada sebatang pokok yang subur dan indah menjadi tujuan utama para penanamnya. tetapi ia adalah sesuatu yang mantap dalam sanubari dan dibuktikan dengan amalan”. Kebimbangan ini ditambah lagi dengan penghantaran gambar porno melalui e-mail. Jenayah zina dan rogol semakin bertambah sehingga melibatkan sumbang mahram dan seumpamanya. 3. Bagi memastikan kejayaan ini. timbul beberapa ugutan dan ancaman serta perbuatan khianat yang terpaksa diterima oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara berkenaan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ulama dan para pemimpin harus dipertanggungjawabkan terhadap baik buruknya sesebuah masyarakat dan jatuh bangunnya sesebuah tamadun. Pokok yang tumbuh tanpa akar yang menjunam ke dasar bumi akan tumbang pada bila-bila masa. Cina dengan Ceongsam. Iman boleh diibaratkan sebagai akar kepada sebatang pokok. Globalisasi dan penjajahan bentuk baru. apabila baik mereka maka baiklah seluruh manusia. Tamadun Barat yang menolak agama Anggapan Barat terhadap agama sebagai pengancam kepada tamadun dunia juga menjadi sebahagian daripada cabaran besar yang terpaksa di hadapi oleh umat Islam. budaya berpakaian yang mendedahkan aurat terutama di kalangan kaum wanita. Seorang penyair Arab terkenal Ahmad Syauqi dalam syair menyatakan: “Sesungguhnya sesebuah bangsa itu akan terus kekal berdaulat selama akhlak bangsanya masih ada.bumi Afghanistan dan Iraq tetapi juga negara-negara sekutu Amerika seperti Britain dan Australia. negara dan ummah bukan suatu usaha yang mudah. Kalau sebelum ini. Perdana Menteri Malaysia menjadi penggerak utama dalam mengatur strategi dan perancangan membangun anak bangsa secara bersepadu antara kualiti intelektual. tetapi juga termasuk sosiobudaya. emosional dan material. 5. sepuluh prinsip yang digagaskan oleh Y. Bukan sahaja dari segi ekonomi dan politik. Satu lagi cabaran yang terpaksa dihadapi oleh umat Islam ialah serangan globalisasi yang disebut juga sebagai “Dunia tanpa sempadan”. Sebagai contoh. Kecanggihan teknologi maklumat yang dipelopori oleh Barat menyebabkan mereka mampu menguasai segala-segalanya. India dengan Sari dan Melayu dengan Baju Kurung. Senario ini sudah tentu melemahkan umat Islam untuk kembali bangun menegakkan tamadun Islam lebih-lebih lagi untuk membina semula negara dan sistem khilafah yang telah hilang. apabila rosak mereka rosaklah seluruh manusia. spiritual. Lebih dahsyat lagi apabila umat Islam sendiri memandang serong dan phobia terhadap agama mereka sendiri. Akibat daripada itu. wanita Jepun dengan Kimononya. Sepuluh Prinsip yang dimaksudkan adalah seperti berikut: 1. Apa yang dikehendaki Barat ialah liberalisme alaBarat dalam beragama.B. Dato‟ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Mereka yang dimaksudkan ialah para ulama dan umara‟ (para ilmuwan dan para pemimpin)”. Gelagat generasi muda yang terlalu minat dengan hiburan dan tersebarnya filem-filem lucah yang dijual di pasaran gelap secara berleluasa juga amat membimbangkan.

Mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat lemah sebagaimana yang ada pada makhluk seperti tidur. Dalam hal ini banyak firman Allah yang membicarakan kebaikankebaikan yang bakal terima oleh insan yang bertakwa kepada Allah SWT Antaranya ialah firman Allah SWT yang bermaksud.”. tentulah Kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Keimanan kepada Allah yang memiliki sifat al-Sami` (Maha Mendengar) dan al-Basir (Maha Melihat) terhadap apa sahaja perlakuan hamba-Nya. lalu jatuh tersungkur bersama yang membinanya ke dalam neraka jahanam (itu yang lebih baik)? …”. beramal dengan wahyu yang diturunkan dan menyediakan bekal untuk perjalanan yang jauh ke negeri akhirat”.: “Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Oleh itu iman dan takwa mestilah diletakkan sebagai asas kepada binaan tamadun manusia. yakinlah bahawa Allah sedang memerhati kamu”. lalai. bukan sahaja kepentingan dari segi fizikal dan materialnya dengan mendapat keamanan. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami). hendaklah ia melakukannya. tetapi juga yang lebih penting ialah dari segi menagih kasih sayang Allah dan kemurahan-Nya. Sabdanya “Bertakwalah lagi: tamar”. kerana seksaan api neraka tidak tertanggung oleh sesiapa pun. kepada Allah walaupun dengan seulas buah Hadis ini membawa maksud. (Riwayat Bukhari dan Muslim) Sifat muraqabatu‟Llah11 mempunyai hubung kait yang amat erat dengan keimanan yang sebati dalam jiwa manusia. al-Qur‟an sejak awal-awal lagi menegaskan: “Adakah mereka yang mengasaskan binaannya (masjid Dhirar) berasaskan takwa dan Mardati‟Llah itu lebih baik ataukah mereka yang mengasaskannya di tepi jurang yang dalam. Sebab itu Rasulullah memperingatkan: “Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah amal buruk yang kamu telah lakukan dengan amalan yang baik supaya ia menghapuskannya serta berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji”. Sesebuah pembangunan yang tidak diasaskan kepada asas iman dan takwa dikhuatiri akan terjebak kepada penyelewengan terhadap peraturan Allah dan syariat-Nya serta mencerobohi alam tanpa batas dan kawalan. (Al-A`raf : 96) Takwa adalah bekal sepanjang perjalanan manusia di dunia.12 Keyakinan terhadap sifat-sifat Allah di atas membawa seseorang hamba malu dan gerun untuk melakukan sesuatu yang dimurkai-Nya. jikalau hanya dengan menderma seulas tamar. sekiranya engkau tidak melihat Allah. lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksa dengan sebab usaha perbuatan mereka”. syaitan akan menyelit dalam jiwa manusia dan memusnahkannya. . Sabda Rasulullah SAW menegaskan insan: “Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. seseorang boleh terlepas dari azab neraka. takwa dan iman amat diperlukan dalam proses pembinaan jati diri seseorang dan juga sistem hidup bermasyarakat dan bernegara.“Takut kepada Rab al-Jalil. Tanpa takwa juga sesuatu perbuatan yang dilakukan akan menjadi hambar dan sia-sia malah mungkin juga akan terjebak dengan perlakuan lagha dan mungkar.. (al-Taubah: 109) Kepentingan iman dan takwa kepada sesebuah tamadun memang tidak dapat dinafikan lagi. Sebab itu. Oleh itu. kerana dengan adanya takwa semua pekerjaan seseorang akan menjadi ibadah. Takwa tidak boleh ditinggalkan sama sekali walaupun sekadar beberapa waktu. Dalam pada itu juga Allah SWT memiliki sifat-sifat alMuntaqim. Sebagaimana sabda baginda SAW: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan jirannya. Di sinilah munculnya ihsan dan takwa.. Bagaimana takwa boleh diusahakan Al-Imam al-Nawawi ketika menghuraikan sifat Ihsan mengatakan: “Seseorang hamba tidak akan dapat mencapai tingkat takwa selagi tidak mencapai tingkat Ihsan”. Tanpa takwa. keharmonian dan kemakmuran dengan rezeki yang halal dan baik untuk kesihatan fizikal. leka dan sebagainya. Peranan iman dan takwa dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik dan agama juga amat jelas apabila baginda Rasulullah SAW menghubungkan perintah berbuat baik kepada jiran dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhirat.

Dalam pada itu dihiasi pula dengan ciri-ciri keimanan. hendaklah menghukum dengan adil …”. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa…”. sikap dan perilaku masih terasa berada di bawahnya walaupun tempurung sudah lama di buang. dan Kami telah berikan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik-baik serta Kami lebihkan (darjat dan kedudukan serta keindahan ciptaan) mereka atas segala makhluk yang Kami ciptakan”. lebih-lebih lagi kepada orang lain. (al-Maidah: 8) “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Kerajaan Adil Dan Beramanah Adil bermaksud: meletakkan sesuatu kena pada tempatnya atau dengan kata lain memberikan sesuatu hak kepada yang berhak menerima menurut kadarnya). Allah SWT menjelaskan melalui firmanNya: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam. tidak suka berpoya-poya. menjadikan Barat sebagai model dan bench marking dalam mencapai kemajuan harus dikikis agar kita berkeupayaan membentuk cita rasa yang lebih kental. semangat dan bertindak. keluarga. (al-Isra‟: 70) . Sebab itu Allah SWT menegaskan melalui firman-Nya yang bermaksud: “…Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. kejujuran. jauhi lagha dan segala sifat negatif yang tidak sepatutnya ada pada seseorang yang memiliki jiwa merdeka. bermakna. masyarakat dan negara. Oleh itu. Sebab itu rakyat yang mendiami sesebuah negara yang dijajah akan menghadapi masalah untuk bangun sebagai bangsa yang maju dan berdaulat kerana perasaan. Rakyat Yang Berjiwa Merdeka Naluri semula jadi manusia inginkan hidup bebas dan merdeka. Sisek Baba. Oleh itu kemerdekaan haruslah berjalan atas landasan tauhid. jati diri dapat diperkukuhkan. dinamik dan positif memberi faedah kepada diri. Lantaran itu tidak hairanlah jika terdapat masyarakat yang dilihat bagaikan katak yang terlalu lama berada di bawah tempurung menyebabkan pemikiran. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Senario ini menjadi fenomena biasa ke atas masyarakat yang dijajah. Bagaimanapun kadang-kadang keinginan itu tersekat oleh belenggu yang dipaksakan. perasaan kagum dan kecenderungan bergantung kepada Barat. dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman…”.Perkataan jiran dalam hadis ini. Pada kebiasaannya penjajahan bukan sahaja berlaku dari sudut fizikal atau materialnya tetapi termasuk juga pemikiran dan sosio-budaya. 2. mampu melahirkan idea dan buah fikiran baru. pemikiran dan tindakan masih terbelenggu oleh faham penjajah walaupun negara mereka telah merdeka. tidak jumud. tetapi merangkumi makna yang luas iaitu siapa sahaja yang menjadi jiran kepada seseorang Muslim dan mukmin ia mestilah dimuliakan. dan Kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. al-Bukhari) 3. Dalam pada itu pula Rasulullah SAW memberikan kebebasan penuh kepada bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka semasa baginda memerintah Madinah. Demikian juga dengan amaran Rasulullah SAW: “Sesiapa yang menyakiti dhimmiku (orang bukan Islam yang mendiami negara Islam dan membayar cukai jizyah) bermakna dia menyakiti ku”. (al-Nahl: 90) Islam amat mengambil berat perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang walaupun kepada dirinya sendiri. harga diri dapat dipertahankan dan hala tuju pembangunan menepati wawasan Negara iaitu pembangunan yang mapan dan seimbang. tidak dibatasi oleh agama dan warna kulit. Dalam hal ini. JAKIM) Prinsip ini bermaksud rakyat yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif. (Dr. (al-Nisa‟ 58) “Sekiranya (Hadith anakku Fatimah binti Muhammad Riwayat mencuri aku akan potong tangannya”.

Seimbang dan komprehensif bermaksud kemampuan menyesuai dan memantapkan segala kegiatan ekonomi secara berakhlak antara kerajaan dan swasta secara bersepadu dan berkesan selari dengan konsep persyarikatan Malaysia bagi mewujudkan kestabilan ekonomi dan pembasmian kemiskinan. kemajuan berfikir sudah hilang dayanya. Sejarah kejayaan Baghdad dan Andalusia sebagai dua buah pusat ketamadunan Islam yang hebat dalam lipatan sejarah Tamadun Islam juga kerana ilmu pengetahuan. Kenyataan ini amat selari dengan penggunaan istilah oleh al-Qur‟an seperti. Penguasaan ilmu pengetahuan bersumberkan hikmah yang bermaksud al-Qur‟an terbukti mengangkat martabat umat. tradisi pengkaryaan mula kuncup. Di situlah munculnya sumber kemerdekaan sebenar sebagai unsur menyempurnakan tanggungjawab terhadap diri. negara dan agama. sesiapa yang mahukan kecemerlangan akhirat hendaklah dengan ilmu sesiapa yang inginkan kedua-duanya hendaklah dengan ilmu”. intelektual. masyarakat. kepada mengabdikan diri hanya terhadap Alah. Akhirnya baginda memiliki segalanya. iafala yatadabbarun (mengapa kamu tidak memerhati) dan iafala tatafakkarun (mengapa kamu tidak menggunakan fikiran) untuk membuat kajian terhadap segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. emosional dan materialnya selari dengan kehendak dan inspirasi dasar pendidikan negara. keluarga. Baginda AS memilih ilmu. Pembangunan Ekonomi Seimbang Dan Komprehensif Pembangunan ekonomi yang diasaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan selesa.Rub`i bin Amir seorang sahabat Rasulullah SAW yang telah dilantik oleh Baginda SAW sebagai ketua rombongan untuk bertemu dengan Rustam. harta dan ilmu. pendekatan ilmu secara bersepadu antara naqli dan aqli mesti dijadikan agenda utama bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang mampu menghadapi rintangan. Oleh yang demikian usaha untuk memerhati. daripada hidup bernaung di bawah kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam dan daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat”. Barat hari ini muncul sebagai Kuasa Besar Dunia pun kerana mereka memiliki ilmu dunia. Panglima Tentera Parsi bagi memberi penjelasan tentang tujuan kedatangan umat Islam ke Parsi mengatakan: “Sesungguhnya kami telah dibangkitkan oleh Allah untuk mengeluarkan sesiapa sahaja di kalangan kamu daripada mengabdikan diri kepada sesama hamba. mengkaji. maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa-apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. JAKIM) 5. menyelidiki segala khazanah kekayaan bumi ini mestilah diusahakan dan dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh umat Islam. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Prinsip ini pula membawa maksud penguasaan ilmu duniawi dan ukhrawi termasuklah ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah bagi tujuan melahirkan individu dan masyarakat yang cemerlang spiritual. Demikian juga ketika berhadapan dengan cabaran globalisasi dalam dunia moden kini. iafala ta`qilun (mengapa kamu tidak menggunakan akal). Apabila faktor hikmah mula dilupakan. supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat)”. Bekalan ini sekali gus boleh menyumbang kepada pembangunan bukan sahaja untuk tanah air sendiri tetapi juga kepada pembinaan tamadun ummah seluruhnya. (Sidek Baba. serta ingatlah kepada Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). tamadun Islam mula meleset dan kebangkitan kuasa Eropah suatu yang tidak dapat dielak lagi kerana minat mereka yang besar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ia bukan sahaja bermanfaat untuk dunia tetapi juga akhirat. 4. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an yang bermaksud: “Setelah selesai mengerjakan solat. bekerjasama secara bersepadu antara . krisis ulama‟-umara‟ mula berlaku. Oleh itu kemerdekaan dalam Islam memberi fokus kepada kemerdekaan aqidah kerana penghayatan ajaran tauhid menjadi tunjang dalam hubungan dengan Pencipta dan mempertautkan hubungan sesama manusia dan alam. (al-Jumu`ah: 10) Umat Islam diminta merebut peluang dalam usaha meningkatkan ekonomi. Firman Allah SWT yang bermaksud: “… Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat…”. (al-Mujadalah: 11) Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesesiapa yang mahukan kecemerlangan dunia hendaklah dengan ilmu. Nabi Suleiman AS pernah ditawarkan dengan salah satu daripada tiga perkara: takhta.

pertumbuhan ekonomi mapan dan mewujudkan kestabilan ekonomi. mencapai guna tenaga penuh. tiba-tiba mati dalam keadaan menipu rakyat. Oleh itu tidak mungkin berlaku penindasan ke atas kumpulan kecil dan yang berlainan jantina. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi mendalam pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud: “Tujuh golongan manusia yang akan mendapat tempat di bawah bayangan (`arasy Allah di Mahsyar) pada masa tidak ada bayangan melainkan bayangannya: Pertama ialah pemimpin yang berlaku adil…” Sabdanya lagi yang bermaksud: “Mana-mana pemimpin yang rakyatnya terdiri di kalangan umat Islam. dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak. Tempat-tempat rekreasi dan riadah wajar disediakan agar kualiti kehidupan masyarakat dapat dibangunkan secara sepadu dan seimbang. persekitaran tempat tinggal hendaklah diberikan perhatian. melengkapi aspek spiritual. intelektual dan material dengan segala macam pra-sarana hidup yang sempurna dan menjamin kehidupan selesa.kerajaan dan swasta dalam usaha membasmi kemiskinan. kehidupan berkualiti haruslah dimulai dengan pendidikan individu dan institusi kekeluargaan sebagai asas kepada pembentukan masyarakat dan ummah secara yang lebih luas lagi. dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatnikmat-Nya yang melimpah-limpah). terutama golongan kaya dan berkedudukan. Kehidupan Berkualiti Kehidupan berkualiti boleh dicapai sekiranya Dharuriyat al-Khams yang terkandung dalam Maqasid al-Syari`ah dipelihara & diperkasakan iaitu agama. Sebagai pemangkin kepada pencapaian di atas. Bagaimanapun dalam usaha menuju ke arah pencapaian kualiti tersebut. Dengan cara begini. Pendekatan pendidikan Islam menolak segala unsur diskriminasi sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. meliputi segala aspek yang terkandung di bawah Maqasid al-Syariah. 7. Hak-hak mereka dikawal oleh undang-undang negara. (al-Qasas: 77) Kehidupan berkualiti bermula dengan peningkatan ilmu dan pencapaian taraf pendidikan yang sempurna. Islam meletakkan status yang tinggi kepada golongan pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab dengan adil dan amanah. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti Dan Wanita Pembelaan ke atas kumpulan minoriti dan wanita dapat dilakukan kiranya golongan yang bertanggungjawab bersikap adil dan amanah. Oleh itu. (al-Hujurat 13) Sabda Rasulullah SAW semasa mengerjakan Hajjatul Wada`: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah terhadap wanita. secara tidak langsung akan memberi jawapan bahawa jiwa masyarakat terbangun dalam keadaan sepadu. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan wanita. Selain itu. nescaya dia akan diharamkan oleh Allah memasuki syurga”. Umat Islam juga wajar diberi galakan untuk memakmurkan masjid. dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Di samping itu. perpustakaanperpustakaan awam perlu dipertingkatkan untuk menggalakkan kegiatan membaca di kalangan semua anggota masyarakat. kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepadamu mencampuri mereka dengan ijab kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang-orang luar yang . nyawa. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). kemudahan fizikal seperti masjid dan surau bagi umat Islam mestilah disediakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan”. Kiranya semua ini dapat dipelihara dan diperkasa. kestabilan politik dan sosio-budaya masyarakat sebagai jaminan pencapaian masyarakat cemerlang. akal. umat Islam diingatkan agar tidak lalai daripada mengingati Allah SWT dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul-Nya. Dalam pada itu pula kebebasan beragama kepada penganut agama lain mestilah diberikan. institusi keluarga akan dapat berfungsi dengan baik dan sekali gus gejala kebejatan sosial dalam masyarakat dapat dikurangkan. emosional. maruah dan harta benda. 6. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia.

Dalam hal ini. menyuruh berbuat kebaikan. mengembara (dengan tujuan menuntut ilmu dan mengembangkan Islam). mereka adalah orang-orang yang melampaui batas... Berasaskan kaedah fiqhiyyah. Keutuhan Budaya Dan Moral Keutuhan budaya dan moral adalah antara prinsip terpenting dalam membina ketamadunan sesebuah bangsa dan negara. Manakala bagi mereka (wanita) ke atas kamu (lelaki) pula ialah memberikan mereka rezeki (makanan dan perhiasan/pakaian) dengan cara yang baik. memuji (dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah). 8. Allah SWT banyak menggariskan banyak amalan yang membabitkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia yang perlu dibudayakan dalam kehidupan muslim. Apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat al-Qur‟an. Mereka yang khusyu` dalam solat mereka.. “`Adah Muhakkamah”13 dan “Al-Ma`ruf `Urfan ka al-Masyrut Syartan”. kitab Allah dan sunnahku”. ruku`. Sekiranya mereka melakukan demikian ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. mendengar dengan cara baik. Dan telah aku tinggalkan kamu sesuatu yang tidak akan menyesatkan kamu selama-lamanya.dibenci oleh suami berkunjung ke rumahnya. bukan seperti orang pekak dan buta. berzikirlah dan janganlah anda membiarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan perkara berfaedah. sesiapa yang mencari selain daripada itu. memperhambakan diri kepada Allah. Maka sesungguhnya perbuatan yang sedemikian tidak akan dicela. Jangan anda banyak bertengkar dalam melaksanakan apa sahaja urusan kerana ia tidak mendatangkan . (al-Mu‟minun 23:1-11) Demikian juga firman-Nya yang bermaksud: “(Mereka yang mendapat kejayaan itu ialah). 5. Antara lainnya ialah. buatlah kajian. Budaya hidup dan nilai moral yang baik tidak bercanggah dengan syariat perlu dipertahankan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sebarkanlah salam.14 Bagaimanapun tidak semua budaya yang berjalan dalam masyarakat boleh diterima kerana ia memerlukan banyak penyaringan disebabkan berbaur dengan unsur-unsur yang mengelirukan dari sudut perundangan Islam. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain dan tidak membunuh. hubungilah silaturrahim dan kerjakanlah solat pada waktu malam. (al-Taubah 112) Selain itu terdapat beberapa ayat dalam Firman-Nya. 8. apabila bertembung. iaitu. mencegah berbuat kejahatan dan memelihara batas-batas hukum Allah . 9. dengarlah ilmu. orang-orang (menyedari kesalahan dan bertaubat. Berdoa agar dijauhi azab neraka Jahanam yang mengerikan. Merekalah yang akan mewarisi syurga al-Firdaus dan kekal di dalamnya”. perkara lagha mereka tak layan. zakat mereka tunaikan. dan orang yang diberikan amanah (tanggungjawab) dan janji mereka pelihara dengan baik. nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera”. Berjalan di muka bumi dalam keadaan sopan. sujud. firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman (iaitu). 2. Al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna dalam risalahnya Wasaya al-`asyarah menampilkan beberapa pesanan kepada umat Islam agar dibudayakan dalam kehidupan mereka. dan orang-orang yang memelihara solat-solat mereka (dengan sempurna). 6.). Pesanan tersebut boleh dirumuskan sebagai berikut: 1. 2. memelihara kemaluan mereka melainkan kepada isteri-isteri atau hamba yang mereka miliki. 3. menggariskan beberapa sifat insan berkualiti di sisi Allah SWT sebagaimana yang tercatat dalam al-Qur‟an pada surah al-Furqan ayat 63-77. sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya. 4. Tidak menyaksikan perkara yang dilarang. 7. Bercakap dengan orang yang jahil dengan cara selamat daripada berlaku sesuatu yang tidak diingini. ”. Bersegeralah menunaikan solat apabila seruan azan dilaungkan. 3. 4. tidak berzina kecuali mereka bertaubat. Sifat insan berkualiti yang dimaksudkan boleh dirumuskan seperti berikut: 1. Tekun mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri (solat). Bacalah al-Qur‟an. Berdoa agar dikurniakan pasangan dan zuriat keturunan yang baik dan menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Berusahalah untuk bercakap bahasa Arab fasahah kerana ia sebahagian daripada syiar Islam. Berbelanja tidak boros dan tidak bakhil.

Berasaskan kesedaran inilah. (al-Rum: 41) Kemusnahan muka bumi mempunyai sebab-sebab yang sangat berkait dengan pembalasan Tuhan ke atas manusia disebabkan dosa-dosa perbuatan mereka.sebarang kebaikan. 5. Lebih-lebih lagi pemodenan teknologi terkini dan tidak terkawal ditambah oleh kerakusan nafsu serakah manusia membuatkan alam menjadi musnah. Sebab itu manusia dan alam perlu saling bermesra agar keharmonian sejagat dapat dijelmakan. Akibat daripada hilangnya keseimbangan alam semulajadi pelbagai bencana alam telah berlaku seperti tanah runtuh. Dalam usaha manusia memajukan alam. al-Hadis dan pesanan ulama di atas jelas memperlihatkan bahawa penghayatan nilai-nilai murni sedemikian mampu memupuk jiwa manusia agar sentiasa berada dalam suasana harmoni bukan sahaja yang membabitkan hubungan seseorang dengan Penciptanya. Jauhi mengumpat. kewajipan mengurus alam sekitar dengan bijak dan adil serta bersifat mesra alam perlu dikuatkuasakan dan diberikan kesedaran menyeluruh di segenap peringkat. 8. tetapi juga hubungan sesama manusia. (JAKIM) Sehubungan itu. 7. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Jangan banyak bergurau. 9. Inilah keunikan dan kesempurnaan Islam sebagaimana yang dapat difahami daripada firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap bersedia. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)”. banjir kilat. Jangan banyak ketawa. Malaysia sendiri turut menganjurkan Deklarasi Langkawi bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. lahirnya beberapa deklarasi mengenai alam sekitar yang dilaksanakan oleh UNDP (United Nation Development Programe) untuk memastikan wujudnya pembangunan lestari. hujan asid dan pencemaran alam sekitar dan sebagainya berlaku. Kerakusan hawa nafsu sebahagian manusia yang tidak terkawal menyebabkan datangnya azab Allah menimpa mereka.” (al-Anfal: 60) . Nilai-nilai murni seperti inilah yang sukar ditemui oleh pembangun tamadun kecuali mereka yang benar-benar berjiwa bersih dan inginkan kedamaian yang hakiki dan abadi. Deklarasi Reo De Janerio dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara deklarasi yang melibatkan Malaysia. Pemuliharaan Alam Semulajadi Manusia dan alam adalah saling memerlukan. Berdasarkan penjelasan beberapa ayat al-Qur‟an. ombak besar. kerana asas dakwah kita adalah berkasih sayang dan tolong menolong. Kewajipan anda lebih banyak daripada masa yang ada. Sesungguhnya umat yang sedang berjihad. Kewajipan memelihara alam sekitar dan mengendalikan pembangunan secara harmoni perlu diberikan perhatian oleh seluruh pengusaha terutama yang terlibat secara langsung mengenainya. 6. Malah kekuatan fizikal mestilah didasari oleh kekuatan rohani. Berkenalanlah dengan sesiapa sahaja yang anda temui di kalangan rakan-rakan anda sekalipun dia tidak menuntut anda berbuat demikian. (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Manusia tanpa unsur alam saghir yang lain juga tidak mungkin hidup selesa. kepanasan global. 10. untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh lain daripada mereka yang kamu tidak ketahui sedang Allah mengetahuinya. Barangkali inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud: “Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala‟ bencana di darat dan di laut dengan sebab perlakuan dua tangan manusia. kerana hati yang sentiasa berhubung dengan Allah sentiasa tenang tenteram. 9. gempa bumi. minda dan akhlak para anggota yang mendiaminya. Larangan membuat gangguan di jalanan dan kebersihan yang dikaitkan dengan keimanan oleh Rasulullah SAW mempunyai pengertian yang sangat besar ertinya kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat. mengeji dan mencaci pertubuhan lain dan jangan berkata sesuatu melainkan kebaikan. Kalau anda berurusan. Kekuatan Pertahanan Kekuatan pertahanan dalam sesebuah tamadun tidak harus terpisah antara kekuatan fizikal dan spiritual. Alam tidak akan terurus tanpa manusia. sering kali ditemui mereka yang terbabas mengeksploitasi alam tabii secara berlebihan. Oleh itu tolonglah orang lain supaya mereka memanfaatkan masanya. singkatkanlah masa menunaikannya. sentiasa dalam keadaan bersungguhsungguh.

Tanggungjawab menjaga dan mempertahankan agama. kejatuhan sesebuah tamadun termasuk Tamadun Islam yang pernah muncul pada suatu ketika dahulu adalah disebabkan umatnya yang bersifat pasif. kesedaran dan keinginan untuk menjadi bangsa yang maju perlulah digilap kembali agar kemilaunya dapat menyinar dan dinikmati oleh seluruh bangsa di dunia. tidak berilmu. Semua kepentingan yang disebutkan tidak mungkin dapat diperkasa sekiranya tanah air terancam oleh serangan musuh. Sebab itu. wanita dan kanak-kanak iaitu mereka yang selalu (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya (kaum musyrikin) melakukan kezaliman (terhadap kami) dan jadikanlah kami daripada pihak-Mu seorang pemimpin yang mampu membela kami (daripada ancaman musuh). Agama dan negara akan menjadi kuat. maruah dan harta benda adalah merupakan tujuan hakiki yang terkandung dalam maqasid al-syariah. Renunglah firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan apakah yang menghalang kamu (untuk) tidak menyertai perjuangan pada jalan Allah (untuk menegakkan agamanya) dan (untukl menyelamatkan) orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki.com/ (27 MAC 2012 ) . mendesak kita agar turut terlibat dengan persediaan pertahanan yang mampu menangkis serangan musuh yang mungkin tiba secara mengejut. nyawa. cemerlang. Kemajuan haruslah dibangunkan secara bersepadu antara kekuatan spiritual. dayus. emosional dan material. Islam dan kemajuan adalah sinonim. ekonomi dan sosio-budaya umat dalam sesebuah tamadun. Oleh itu. (al-Nisa‟ 75) syarat yang terpaksa disempurnakan http://citu551a. akal. tetapi lebih kepada tujuan untuk mempertahankan diri dari dicerobohi musuh. Kekuatan pertahanan adalah jaminan kepada survival politik.blogspot. gemilang dan terbilang apabila umatnya mencapai tahap gemilang dari segenap aspek. intelektual.Kekuatan yang dibina untuk pertahanan bukanlah bertujuan untuk menceroboh dan menguasai bangsa lain. tidak amanah dan tidak bertanggungjawab. hebat. Senario dunia moden hari ini yang banyak berkisar pada perlumbaan penyediaan senjata yang serba canggih. tidak beradab. Ringkasnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->