VISI DAN MISI KELAB PERMAINAN BADMINTON

Visi Melahirkan Insan Cemerlang Dalam Akademik, Kokurikulum dan Pembangunan Sahsiah Melalui Sukan Badminton Dengan Penuh Disiplin dan Komitmen Yang Tinggi

Misi Berusaha Melahirkan Insan Yang Berilmu, Berdisiplin dan Berjasa Serta Bertanggungjawab Terhadap Diri, Agama, Bangsa dan Negara