BIRL19Tl'fiEGA

CAUl!. V0lJmm

DO

Povo

E ,QAS E!:!COLA:$ ~O l1.EI$,

HI5TORIA
DO

J oi~ S Aij It ADO 1'''Or~:IOl' ;;~ i~,oliL'~ecu"'tumr dll'ScruLal

'1'0,"

f!

.

r,'l'l'~!?I·CQAI.)
SJ;;nll U X\' -

• ';"

.~ f{jl'iePn'e .•...... ':1l''''M(H~Jv:I:I;r ~.,.
·A..

0300\8. n1L..

.•••

'~i'~'

"n.u~

1

'1 '~A"M.n. L.~HZ::.", .. , •. ,. :" "um~,. '4)Ji;.oi de Cl\wDv.s .••. ; .. ~ •.•.• <l',~~~'j>ilHg •.. ,'.; .....• '•.....•. lJ'iwiqllB' Liop'.'1;., ,· .. ',' , B, \IIH~'" 1) "s ··, .,

Jill'i)tIYL"I!O

m:"10' 8.1 co, .. ".

"mi;l) Obilld\')., •.••.•••...•.•.••••
··••··

, ;., .• ~ ••••••

~i:.,....." . Q. .'
' .•.••••

..

._. " •••

to •••

-

; '.
: ::,

Ii ~ ~..

I. : : :::

_.

LtilJ~l~o

'1Iki,) .L'~u5·tes. ..... " ....... "

, . • .•. .•

.."'.'

,.

,

10 . • •. •
••.

,.. •••
.

3 f>
.•

.'

" .,'..

... .....

~'.'~.:~ ,.. • • . " ':[2:
Il

.• 'll . ".

lNTR0DungA':O
Ao inc(lf!!-r ~~.t~ trlJ.l1ll(bo; i.ncont'i8mQS uma,p,It1h:uld"dtl Invencivel: - a. de prenisar '!'ig:«;Itoliamente 0 Ill'inei¢o· II .a. otigem' dQ' tlJeatJoQ' 61]1 Plll'tugjll, '. Pati'.ce gile s fei'rula th~t-r.ll~ii8tj8. ,Illl Ei\T6p~ afl8~e 08
dsc_iio do.c lIQS~<r 11'811..I'ro; temos q:Q aihnl.ttrr: que a "lIrl~t,rEf poets. naQ t£II6.,'a, do nada a sua c,"~;"'9a'0lom""B q.u· all .ervua de elementos jt· exi tllllteSj que :t:iHr, tlbiu o.eeugeniogfllndioSQ, soube, p,l'imei,to que:nil\gue~. up~vei€li)l it desinv,ol~ vel, ll'uma f6flil~alierf6ic;o~1.lislri-mat p'll..ra frmaa\laf; da aua.
till)ll?()8,mfl~~'~fi~OIl.j

:. 13
,~

,'; .. :.::::: ~ '

:.::.:': •. ;., .. ,'"
. •... ,.

":.: i>lavhl~jO .•.. · ' • , .•. .'. (j~InPIl~i\itil)8 anQoy!'ri!W:··· .•••••.•. ,. E!lull~ftl~(iij.nl:\.· ~.'" •..• ~ ••.•••.

S lOll.
J'ltge

, ,~ .» ..U

iI, all a~trl~llir:,n08

a

8 ~Vi~6D:te ,a

fun.

SnCtlhO

:Cnll1ll(IlR. Ih!BplLnho\.a "-" "lI,plil '" '" ' •..•••. .F~'(fro 81 \~l~?' .•...•.... - .• - •... , :: :~:: : : : : . . . SEcuritl

")'r :i~~rloniGl!'.. .AiTa:: . ; ; . . . . ":': •• •. . ... :. ~: : :: 1'i m , . . '0 1bePlj::r.j)cJ)os cou'lel1~oe, ...• ·.·... . 18 TV.t1· -:"" , . .•. " '. \ .. • •••. ' .• ".. • • • .• . B~ro;o~ do,t;he'l(rTQ 1J,.~.Q.11:!11~ ',.' "....... .. .. :. ~ ••.•• l~ , l' i.l"~ajl'Q.iac)) ~r;llluel de, M .11\0... . . . • . . • • • . .. . u' e e'snil.(!lI. • •. • • • .. • • • • • • .• "'0
• . . ,,~~ A

SaQ,1l

,

,er.r.811 MinLlldJL

F

.

'8;'

de V asc~ll,Cl!lllJ!j.. . . . . . . . .
. ". • • . . • • •

: :'::~:::::.
, .• ,. • ..

" 1"
..

'!

,.

:6

o· . ~ rtgenft

~I\

~i:c ISll Lutz .. . '·1 -~" do Rei't.UIITJI~ai)
,0

~it<l'uO .f,;~Adll SL~'V~,

'll:V1U

•. . .. •. . ... . " '-'\i.~f~ ~~mc~dta., ~', ..
_.", i', •"

opc·ra .

t..

~ .....

~,.......

~I'

'21 » ~ 2 '~~ "
.

.

"', ••••••• Nfao\I.e.i ·ae·F;igll~.IT~U.o':' ...•..•...• , .. : \' ,to a -(l'pe-r,a ~. . ••. . . . . . • . . . • . •. Dl>,\IU,Ul vimen ._. A. Nuv~ 1\:lfeadj.a.......
"
'.>

li,ll!{brO pele. :).,rcadla •.•.••.

:

-

".:.: . . •.

'~'.: : : c. , .'

• '."

."

2.

. . . .•. '.,. ·;26
, ••

(j 11~ILn~i't9<Jll$[teldo secuL9 RenasclrtllillJi;O iio tihMtrOI o Romll'u1.ii!tllO ....... • .. , .. ·•·

·'mEA·jI.I\Q ·llCi SF.OIll;O DlC --;

.'

. lIa

;

••• • • • • • • •• '

, ....

•• 82
. ,"

2~
,,3"

• .::: , •••• • •. _••••.•

."Um::,.olver.!~'~olhog.'1'etJ:\J511Il!ltl'\O .•1I01i t e;a

Almwds(}lLrtoitt •..•......
o :'l'b;':t;tt",de,'D:
~till

• .. ••

, 1.~" . ,d :.. , '."'' '.~:. '. I)' '.'f1. :,'\' ri~:I\'r~~,CLlrJoBOl" ..• ',' .' ••.•.•• '."
"0 .." •••

,!

'b . i' .~'p;r~g~~:
: •.•..., .

.

an

~4
3'1

n
::;3

Iij.

ID, "

,. '.'

51i
,

mmeuto.Jle-llie del''h"ou: li,id~a;iDi~.lal PrU;8 ai(ligda9:i<o do.nQ,,"

as tradir;~'eB ·ex:jatentes lJlU;l"diiD ol'igel,ll aa f6M1IJ.S Itt~ ttellar.ias i eraJi:lt:rHlnfe o:s E!ltq'pa'"·ell'iat~lJ.ni 1iil):anN, ji,E'd\1~e. ~.~di~ una jgM.Q,8~:?ffi~€p.rj8t. 911\1 ,j~ ~ea~e 0 ll;\'lil;;t:O!fi2: pB eo,~: (lJU~a erc~ul'IIHrgllVc'lIn e .tlfehd-"~m.1D de u(fll¢JI!\, Aut!'lrlOTmCl1'te ji\ ea.B~lJ(_jpg'q8 ~8~.Bao reyelai!loB peltl. -exi}ltellci~ .:de pal .. :vr88 }lTQpnnp8t-ll de8l'gml.l'Qs, taes como (1lr;T~mt:.4l11jo, e', poueaa maia gue' ebega~aIlldlt6Sn9·a. A litrmitiv-a f~tUla.,~h_'llf.r·aI de.via !.e~ si~o, al;ielill:JI!lm.a,,!Di;J1li~a ,g(ll:P1't a-:!ple, oIlIl1.!!8' tas D.'I.'Q~i'WJ.a,e«!. '(~a Gr.e:t;18)deuol'!gem ~o th~A~I'Q 'l"T~?ae s qne a~nils _bQJc ~nconh:amQ8 em ·algumas aldeias tetlr.adas, on:de o. isolll!ll6nto pe:npetuoQ ostradiCtotl1¢a.;l!1jtl:~ma'e~ po: p;ul8.tea .das..feBta~ 60S Bllnto.a, .~!l.a._~d? a "id's . D'ii:c,ipn~I' e ~o~~~ .. nJiel.'~lile~all, e~t~tf; s dIVer.tl.ln:ent'o~ 'P1!~d!!;L'aJn 0 l8nti~0 :e!\rliCt~ populel.' e aelllVlIsm ll!-lrjl aOI)i1 bai:lta,r ,liS f'esla~ reaes: OB momob', 08' el1tl'(jl~eb'" e 1i!11?~~{Qmima..-t mimi!lu'81 ,pllRBarama j9gQ!!,'p'\l~CiuDO,BtexOOU.~ tad .. B"8!:~·;pl,!loa ;p'rq:prI~8 'Iii ,dr,\'p~d . 'e6'i'1.'¢. " 0 ~flo m'uit{) 'celebi-es ~8, i;epJe'I;l:.IlMI~iIi\l~ ~Il. (lo-.,te 'aB, "(I). Jnita I{~~rn .qlie'o.~~r-tP:riote.j,tomF:!I (J~ute~ ei'f1f- ~iQ.notavers dlvO[i'.flment-oe:(I csts ~pO.Ch8. Gil Y rcente v I v~ra 111:\ e&~r,e d~eattl reii COubll.Cl@.r"-Il,em tol1oo sell .lIplen'!lot. e 'd'Cl!8!} .C:giilie:

.(jora,

.Sfo

.

_

P~P~~

o~

SR' :m~,h,dt'fiijltllrll' <1flW·<"" \~, r;" ,'U~"u"'''l.1t rj'ir~tllX ;).q'1" Ilea 91'11),011: IIQ~'im!t'i1!(~" fi"¢NI II! hd'" r .. ,'j\o.,_:' " __ "', (1,U(! I. 1IW,,'nr"~ 110'\\·1l" <Iii" 111":l Inl''III.!' j hf~f~~'l" m-l-uII'II n,Ii'" ~.' 'Hll'lew, ~t ....." pn.,jjl d-; "~I'r(I'hm)"I1Ttnl!rfl "flO! 'par 11l1I.1ts-.dl'lj;'I)"\'ClSJ (k ,,1'(""''' 1'1111 ~n~l.dl';w II dt~'1'vtnL"'-'11~8 /l:lJ' h.ci&mJ8; ~ ..,.... (~~V,H if.., '!til rrlif l(l~il _" .. I<'lltl> t\.J1r.!",. nlrl;Il'Il' ti¥ ~!lIl.' &oO;-",e.-I'P11'ilI1l11 -a, ij~~jIl~OI\C" .• ,flllltltr ,:,o8, "'f;lIlQ~ elemeutns oul1'~1i: ll9'Y'-'S q~ ~ Il'Vl~Il~~W~Jt\. :t.rant\fF~m .S~l'Ill o ueo meohameo ll"UJD pro!l,uc!:o: '('i£fi 'lI~ I!l C'U)ll!q~t'l:L!,e::(iD ftc1w 0 puilumo! Elit~ 'liom~iD fQ.i -, i[ Yict~rHe. A ';l1mtll~ 'd'wl-e, Q tqn'ihlfl[)1', fit'. Q-Jlrr~',t, 0 h&inI'Ul,l]p'if it )litl l(>~t\tal.o q~:ncW~ (lcL~ antes' ere.h-o dc· RO~\ Q ~lJflllh'l roi 1,!1!l~nTBllID 1%t"t'l1g~tIl ;>'~81~lb() O &w VariUl,lljl>B ds ,,11O!; K~du,t.'I:Qu~ei~Jlmli SJli!flil,d9 'tlni~. \;It!_III ' ~ ~l'f.p"'lId Ilei" d;;J i,)Wi~u,'zi Inrf';I1w<.rhi\l (J 1'<;Jjz~:p ruins0,0 "ail p. Mllrtlfril :C-O'tti es:,~.I'('~I"Jl"IIlJ,)r phH'l"Ulo.. e,,'''u~, Il< po· PJ11ll, ri!}l,!!~!" 'hfl"f,lt'jitl!1'Fjil'~W'i"llrillt~,1 ,ioj1{ra,e iIWilj.\I(,',:;dfl; [.ie'Il's fi1"8nal,\~ Ult "P{~:\9li{ls, lH') rll' \!~, n:i\illJIIi .() 11'l,~J<.tJ"!i'!g~{j !tIlQ'dhcia do (-:1,1V:i'cAulti' «.Q sea falent.a c~endOl\ ~on~~~~m f09!1l' ~~ tOll£e.., .. _ (Jr;11l 0 ·13'roiii1io (IN>-J" ,Rill',!, till fl)l';r,s e'lia 80Oleri-IJae fHnlltJ· t~i!l- RQr D, J"~1, VI, "..~hi'c.~u ~ ~llil . fI"llIa n",i.!l_ 'I .~ !l~/.IIIP. pR~S(I fl rH\'I\~p !\,d"()hll,en(',lt till, nQB~1I II b1J~dl\d'~ e· ae.u.»;i·luguQ o.l~m ella, DO,:relDudu·dO'J:I FtlipT1:.;e:. , ,' ' O{'m..ti. r6i1fll\Jv~r:Nj 'fin r)..llImo TV. 0 toh!lll,t~O~ellt8 d.~ Il.O~(I le-i4;'fitar'el,l- inn! Po lhadb aT•. '$ novn' eQrJ:1)ote!1.1iI1I1!1<'I\1 im· pl~)lt_tl~1.I ~;J\'l'~n'Beil'6_~' IIIn\ilh'ij.~'L ~s n~, ..-v!~I'A lfcmj-d qna incct,,,,vfl.fflMt'.l,;;,c;S lt0l1c'o" 16 !!i~l il~M,?lbl\ '!au lud!l!) l~ , dnroe golpee al's.Duqu",s J' 8'11)11:,,1>. ~. OllVjJ"'II', .. '. _ Na tl:6''1e rii;o pj!lg~'Ii'fjcenrl>, e hbBrTmll,dn{t .onne reo\» ~,e1:!tllntl1 ile ~ll~~IT d"tle 11ld ,£I,! !lIl'P III.ViI. dCl:1" 1'1 tol1l'\s, :blW ;tev~ tljr <l,\I~' n'Ii;,; f~~-tl~{'~' ela rllJ?l~il lIilCllOIII!!!re .1)6..urn .. lada 'a. ,iirorQ'I.,i!1mh"lf!l~io tI"l,,~gllC!i·rk a e,~INlut!(:HO "Ilm (lil;pi'rlto II~?, alllLftl'yliIJ IJMi.(lll!l\ros!Jt'riv:QlI! ': ain)ilrlQo~,\ q,,_!! afTlJrtia e Illebwl "'If cern lIenl'll~Oe9 1If%lIds'VeHI e1'l{CI)J8 aquelI~}e t~e i_dO o~t~~ ,l~~o Ii, 11:!1~l!. (l/)~~?ia ,ee_m 1~1l1. 'Qem a. l8~ga MDtHIRdo dO!fw_,p.,li d,£>, !f:ra,IlO'II,!~dlV'~Ull'l:11J;1""~ '9·IJil ~~

80, W"I!.1i1{)' EUt'i'~'lIDt(l'.Cl'ln!\j e:itcs '{aetos

sli',perAemn'li

den-

e

Cern D.p.rnttl.ccior,joaiilO Ol! M"'I'q,!ll'z..IiePDmh!l1 p:ll~eCl!ll.-Ctll,e> ~er·~e r(':jl.'\ir,ltlf~ (l 1,1i"ll1lr'.:~¢l\ ~Jl!lil(i r,ti,lI " 1i£1' 1f;j\>~It~d!l!l' ~~/>IH!rlr"II':hf.I~lill' R~l;:r~~\L~'~' !IMi., I" !'l>i' mll:~eijl%~~\'() H),nr,!'.,lg '$lLl'tll,llivro <1., .nnva '-1~1:l.(lf!'!lV l.I"Illh ."I,l'm,-r. !.._Ia" aCH'a lH'CIi ,do ~hl1;lJu.. &,.rt(' l?ol11b~l, quo 1,lio IIlIrfl\,,, n1l.l,a ·dQ lPc 1\ .eH~re" e'friecJi_!ulr,bl'ld- l"ellil't;61'~ p ff Il<Cjl";,'j~. f'1l\lIe!IPg 'I'ffl" 1I:"1~"" l"~rn Q.. r ~1I1;o-fi'Rllf'l'~ 'PI' 'iI.'t<1r Id.!) iilgf0t.,'q t '~~J;r<! fl8S~ll.Il I\' _~tl;r !W~lltlr JI,lll ~dl vw.fllI illr.1J.l~.Q' ~erywo JNa '.cllprrdiolt ertrhn~lrp~i fll,6 ~"et com II: eOlld~.JlH"\,Illo do rjl'1!j_,peti~[JIO ,d.e' Ilil-.Rei Q, Mij!tll!l"o thBatl:o IIIQl'UI'JI fl~ toM. Ii\l_i prCClJl.OqUS'1I csusa IlbeiI111J1lutn[lhHR~~ qll~"'~lt'\IiiIi1 a [':Qr~(j

nil"

e

t

;tugl11
,dll
}?J>J'R

6.

b:l~1lI

~ _a lib{!l'!Uid~dij

E)_~l'i~,ii'l!b qu;ii 8 frlp:nelJt"~3o revIJJ(I~iQ"il!l:ja .s0 mllnit'es!~; que no.aervieo d'cllsli' mmttl\lt te",ll'L'\,Iaa l?8JhA,.tJ!O~ 'Be~~m.UJIiJll!y.lod~tllll~D resb!,'JR~' IiherM'e~ nerlrn'ii'd'll;S,F;' Pt".! C!s?,Q.I1.~.~~:. Bbcj~dA~ n~,vil. ~Ill!':ii'I".ej>rill:olif.lo;tCl;a.tuiJ! h aea d'a
D,IfV,!l C"&.D~IIUli'it:l t

d nqvq;'&yblntomliB

~l! Yldl;& P.r"I"r1l~i.

1~~Il~~I.~' Pin!l",otlltg.~-tC9 ii'o,

}TI',tl(clld~l;.e -eonh~rr o~~-Q!!J'l eo frllcto d" arvore du, li'herdad" 1)\\1\ 1:ji(o'>J (WU despoito me,amQ IhH"javlllll, p':IrA 'C'Qrn(~"r. a oJlutrir erns1 Uri1l1. OO,,~ ui6'a B{lo diglli'dana ~w,)prtf\,.,~ojllr a8 C1e),!ellls. dft iUil'IiI.NI\l:.i}' 9U8' e.~b~l)t'r~{tI(" 1111:"en! ttJ:~h ;er ..,:pttr'l! ,R9ifer 'i!.tl,c.~.I~r ~ ri'fil'll (iQ,T 'JI'ItlutIBlTIJ) e -P8t11 podIW QOIl!ii:c_lfenliey ,II, I','.fo'A:ur1'fHI'W<I ,tl1; r~hlllr!l.~,;iio do tb,tl'8tro D.Wei Q'r~>aI, corn "Cstill p or bI,. rl".! ~r. am j:Hllll.
~rem illl hom ear.u hl"'tOl'it~~ea.Ui r,!ldlia: I·Jt~mj'l10 q~e JJ~ atoll ~b D05~1) t~~t~G t.1i~ 'elat-liln~nte no~ lllo8_!;rs.ui.

,11011. mIW,;tr:el\1 <1,., q.llil'Q' 11II}';:) !,lbll:lt;l,~e cU,

m-

fa-

d9'

.r:m ..
n"

sendl',
C'{Iffl,OIi

te dl]

9ilr lrii!~t

D. .Tmtr/,n.

1Ilj1;pt'eln'tiU1 eed'O jtrR\1 ~~IJ1]"('Jt'f!il9' ac dl'~!,I,dfl"'J! 'fium~$ node "'tih~latir.: rellfll'l>l'l1 tam 4 dt.~'denQj il" II!;" I i,ijllrd!\\l~ ,ecl;tll).,llQ 'mi;itaJ d.~ll eIlJiI.. d~~spopul,,~es! 118 q".tI~,·UIK'" I;tlll:frf'kl "etl t6· li eUJlt",a~ <lrell~ii.f\ ~I'i t:n~o d" ti~Jg(l 'I'Hhnl qllll ~)'J'holul:fl II. :FfojJ:lp UIV,i\n PO~I}\g\if~:lI,~ rl~1I pI .<tWi,et ~ ;PTe.sell~!H'fi un!'

,1100'1:) ,qll" i'ill e etoul1.lt>.cillo qe"~:p'T~l:i~.

~,C'I.ffa peIQ8ithgpJl~'i)iI'~1J, [a-I1a de ijqece.all'$p da. eor.oa, dei:llua p8f~i'er ,0 a1J(,i.j?:o el1Rlll~a,onl .o,~ell ,nome- s,pa,_gflloBR' como tant,!:iB out-rOB 1ll8B'P'UIi oII~l"glrde nOYO Ugl'lod'O ,l_gr'!rnJj~ Qb~ dA 'fun.· d:iI'q~_"do; t\Ii':IIi'J)' r>o~~-ljg:Utl?:. ' Q'i1l1l9J} ~ j{"'ifl h(l, D, ~la~i~ 1~,el\'!IR~1' e~8.pOQ dq 1IoI&o,.Rei D. ~lInJj~ f. 1i16111 Q,9~ l11Q~~h!1'1r dfl. .8.6I!1)lUIbll) den 1\ luz (J prillcipa D, Joao (0 fllturOl!r. if oio ill), a cCJrte 6 0 {lai. r!lf

D. ~]~P'I~ M:lt.i,~;(",r-.Je_,qfiiu~!lo~. ((9-~'!i de.~~~tariQ~[,ip_tteEr-:

"rfl: 11111 o·ij~in~tlq.l\tI:OJlpoe.falll d!t.irl"l~lI'nt'elIor. um dos q,uo adornamo l'Jl;nCJonen:o de Re. e urn dUB e~p\tltuo~(j's t:rOVIld'oleB'1la:lae.ilt~8 008 proa:ItIOl'!),,~ ~a ~1"8 pllt :egiifo p:elatlmi-zade da~aitif18 •.

,.

..

T

IRilILIOTRECA,

flO POVO U1STllUtA JjO TIiIiiATUO E~I'J'(l1\'lUG;O\L

.ra ae.\ tlilr!fd (')llil'jn i' a eI'C,01J\ itld!I!I1!\ Ilia flao tulheseiiw o p>i91$O. () n!lHA(> I hea!,I'O riP 'i'u de ti'r ;e!!;l'a~tl;lr proprio';e. tor.nnu-s« 'lll'Oa impJ)ul!;u"Qoc,la,$l:Ii,l;(}. dIlI'lU!i~as, scciedadea 1Il0CtUll, p.ro~u~indo cnlllplill"O>l~ .e apparatosaa rcprc)lcntslloeB

1JJf!;pUP'lftltor{O, m08trll1D .0 grande ineremento que 0 thQlltro nacional romarin. e qual havia de ser s eua; grande- carrel-

15

(espeeie

de magiclIs).cQ1t,ivlld8spellis SECULO~XVI -

ordeas

l'&igi()l!lili.

ESCOLA ITALIANA

l)l1silp, 0 1'l1infld(l de D, :Mftjnso V, {I Itslia, onde aeomedia I\nti~a r,en. ~t'fil'lt, <l1!!ltilj-Plltl:IJlor tradi(iocs sindI' exiatei1tcs, 1"1'-.n&B' multo (:olliJucidn.TIIIl" intermedio dOB a~tistM portagnC7.C9 qm'l voltavarn 'de III. {BBein,ados an e·o brilho das let· !;rita 0 !ll'T!1S, e lit ,I•• >l, pE.1M. prop~i09 .1t.. llanoa que vinham a Poil'tUgllJ. 0 ncsso lhMtrD pllrl.'cla.lbea :r1U;i~qllill,bo ante ae obrsB' Iliol('la~ us' U!)gcllmto .. Anti!;uhl~d~-:- d~ptet;i vel 1\ 'jlll,r_g!llb >!da fnlnC!l, quua eeeoia d., GJ_I Vicente arraneava Ii. bnrp,ll."'Zi,. com _E!T.!lVe.(l8~mldalo da Dob[eZII e dos eatholieos f"IlI<' z>td(j~. E' pOt 'isso que 08 uobrea eruditos, ao reS:!·~~.' eilTf' If' d"f< il'! I'll's db P'e.tl·tuc.bn, ,,:ilibsin lil.n~aT nil. moda a canQLI I.'! <1'" il'>I . A rf!.~ed1!~ lJ i/ll,n'tl1o{ tit< , eIlCClJ., i',)i I:alvez a P rimeira g ue

e

eeeola i'tlllia.II8. ~:i de Miranda (1523 1;1' 15S7).-Irnp,re'selonado pelas cbrsa d3, ADtJguid4Ll~ que- eatudsra na tta!ia, imp,rimiu UB- 1l0BSa 'litteratura essa feir,liio Cl.llSSLCagueji JOl"geFetfeira de Vas-

IJ)OQO, freqoeutou come poera dll vellill .eecola besj'lallilOia il cdl'te d.~l D. Joffi:o n; Ulloa, ~dnOAdQ depoiB·'llo~,~r!ldoe eli.lii. COB" eulrtvou.o tbEhltro ll'est!l tOl'm>!, il " 1l1J!i p·,.j!IIp.ir» 001"'a (escrlpta em :Coiuibra ..tl>lvez em 1021 fOI Ii eomedla EufrolI,i'lwJ em prosll vernacula, arnda que iullit'riei"dll pi la C~ Ieetina de Rojaa, DO lin:,ite dos eineo acto's das unldadea antigas, e em .tqilo 0 maiill:i.nis·o.i)l:w(llba do' (~11t88iet!lmo; 61lm& Iic~aode. meral eheia de bons ditoH e de' profunda,s obsnrvaI,iUIlII,J)~Nl, esviara d mocidade do p rigo das par.:iil\~, Depois de 1547', esereveu Il,l)omwiia Viy"'si.pQ;.-,ufn i:Ji!l'i.ilro.d98 <:08'tumee pO.l'tllgue;,es do seeulo X'I'j, tim 1;11 escn rti (I(l liri!!'l" ,ge.m" 11m!! eomedla 'dil ft.llca, iptrigu1 como a A',ijh/$bm, do; imP!) sivI"1 repl'rureJluu,:i\.O,o que Ill,va!l erer queus ~nfl.~ obrae so for-Itm escriptas para 6-r(lullidI\S nil. (,aIle de O. JIJSO lIL A lutiwll que cn::rIJ}()z fui ...l1l1t~!I',t),1!Id(J, eomedla que deiaou i.J1p.ditll, e8crip~(I' jll. quando toti Imeute dult!]. tl:iumpbili:o 8

e,

se Ieu I m P()rllj~ ..1. 0 gaR 1,0e It lldUlirH cit..,. pela!> Obl'!l8 d'~I!ste ~en(lr'" d '~inv()1 Vf\U-8C com Il pToplI~llndil de RUihH,ntes eaeriptbl"tfj'q,il' l'I'j'jl\ltdi,!1U il(irl'llbtll' 1\ velha eseola. Na corte, 00· 'aI' (\8. l\il~,,' 8 I dlld I"~_ HI'lIlII eaflC1adoljp!llo~ eruditos, incutil;l.m-Ihe. tl MIll'll, 'I;i}.t. pulo dltS6h ismo ,ll. ponto de q.UOj DO i:nLolerl;nt.iHalITo n"lf:"do 110 f>llnlll<lO' n. I filndqutl, l\flOSsa Il.nI'g"\ llil mit. I h,''O., r,.,1 fOI cPIII!1h,tIHl1e"I~, bH 111,'1>1. A n(fssa fll L'~~ dl!.Ed,,\i,:o.il1j!, II. r(ipoI' I'o~iv dt) ~f:II~)s acilH'.xinil, .e metdf.idfll'l!\ III 1'\·tl(),iIU dl!Hs~imJlle~ l.'h!HI!ionioanB, '(m~I,,,v!l,os aobra 'f.llllua. Il)lt>lclll des gr.3niles mcstres 'I'ereneio e Planto, em prosa klJ1.l,in~~d"e Il.r.ch~\l.!o~icit, IlOJII f1gu.ras',tiradQ8 ds vf.lh·i!- ~Q,'if"htde r(liM.oil ,,0 que iJilo o!r~,lJdill 11.i"~\I"m, Como ''l,u~() ~k'.1'1'\1(1 "iil.n,'~~r I;I~ u hirnaa {'01'1I'1.' (t,'81u 1'0 Ivid amente cui ti, ("'''ij' II~" 11111 HlfBid"d"a da 1:m opa Il nos NInVI1J!tO$1 qllil cbegRtaUI ,l ~'I-" I!SIlIH,lr a~ p,opriil._ lnlgedlus de,'S"H,eclI. ~
ElIrin4'd
C6~tlln"j~ dll It'. po-daz que DRO cOflvluh3,tI.Q

concellos tuW,1 se Polieiauo 'corTcn(e nhoque

~lIP '!'sli,tiL:tr POI' uma msnerra moreuitanro que n C(]QJCldillolassiea ern e

JOJ;'ge Fal !'eira, £Ie Vasconoellos [,1527 ~ IMIl)_

~,

QUllOQO

etos da moda casBles q uerepnta \'~' odioso e alheio 0 noszo eetylo eOlllico:'e' deles'tBvll't;ntt,ar no theatre qualqner eoisa de particular. Compol< em pro!'l1 duas eomedias, a dOR JJ:!Xh'a7?qeiros (filiada eln parte e principalmente no typo do dr, 1>l)irouio, de ruio~to, dedil',$Id.a:aD Cllrd.clll·l1i.fI4ii;~' lJ, Hanriq (Ie), e a comedia doli Villmlt)l~~ldM (eacl"iphJ'ja nil '.Quinta dIl1\tpa.~ da, uo·~ell iI~literto~o!\mtltl,jo:ua c<)l-tej., f..tuOlib eatus oomedhJ:1Iae-referem ace 1)061106 graudes factos politleos ~a pri- • meira metade do sCCIlJO XllI, e 86 trlLtam hostumeabem POIl- • co nacicnaes. Entretanto (oram fI]ll'ecilLdlLsp-loiJ 'eruditoli do secale xvn como verdadeiros iriod~loa,;de grll.CQ" debrevidsde. • e'dedf'c6ro 'do"e~tylo tlll'!Itrl.l!,-n I]l\C niio ObsfOu a que foaaem ine!'lid'8I1:DO h.,.I~:J: R~p(J."fla!()'l'iQ; de l11td, depolsda.scn morf'(\,qll,e rOJ "'1)1 15!l, . Dr. Anton.io rerrez:ra,-A a~a eSDlf!113dll..d,u~II~~" cJll.sl!i<>a Mnl~ ad~p.iri1~li() jiOI, ..is d61HIrtlD.~ae ptlUll rl'.pre'te1l!a(:o(, 1llii~' Ver8Ita-r188, ',60 lieu galnde conheciinento dss linguss I'atina " @:rcga que lbe facuIta-Y8 0 1l6tudo dos propl'loIl originlOca de

~onbecjanl,coii\.c.df(ls i.t,aljauaa Ule~ edlllOO Oi-:l'i''({Il, de ; 0111.5. foj eJ1~ quem maiseontribuiu JllJr·a; U nova Jjtt~rt)cia, e ClueTI) primdiro eaore, ...eu aegnludo 0 euOB,modernoa Ilscrjpto.ree de haLiI! ,einbalod'ai:llJ,Q litterat,III'1L .aUflg~, e; S:prea~l!Hl.lldo' notheatre 'gs typos ~!;8tra-

tinha

ebo9f1do. Autca- d

SA de Mil'lIodajA. em Por-

16

nIRUO'rIIECA

no

l'OVO

HISTORlA

DQ

Tmt:.i.'MlO EM POR1'IJO!L

17

Eschylo e Sopboeles, I, vararn uste poeta Fi. ?1\II.ivar, imitar, e (por ,8BBim diser) t IId!!Bfr. o f!~pirj~(! (.10 rlntig-o I;h'mtro. , Estreou-se 80S 24 IlUUV8 de flrlucli< nn roit\'1ilia fJ(i,<UJ, oi01ri" vad~ dc ltalierro no verso solto, nil "nt,rech" da P~QlI,"O~ typo~, e ate ;nas nomei! des pef_sbullgens eomedia que foi escripttl 110 maia I(cce~o da !uct,ll 'COI,IIa CS'!Oif" I) ,I (li onal, no-tempo em q ue Gil Vicente esereveu a fiu\\a de Jgncz Pereira, A segunds comedia de Ferreitll.intit.uia-se 0 'fOW8(1 '(hi:storia ,de nm maeido einmecto devaeso gnc' ~ ing!lOlllio ; iI: 91m" a\l\:ija SI! paBsa em Venez:l, e (, de coutc:!:ttm\ rambem it.8Iiil;l)~).A, eensura previa tirou-lbe multo illl. li!wrdll:de com que. Hi "'iranda escrr.vGrl(, .e as 81UIH comedius tiveram mellor infllll'n(>11l: n'~ eorrenre liftl!rl!.rl~, par que 50 fotllmimprel!lill's {Jill 16l!2, em Lishoa, por Antonio Alvures ; entretanto foram cl,,~a.iti.;.. carias pAlos sel1~ dminltiOf<.l6 como -:ligIUtHle"llI\'pal'elhaf com. 3.S de PhlU(,O e T rellda. No genuw t,rll:!?ic~, ill. mnito iem ~m()dn. cle~lOia dn ~radl1a9ao da trngei:lill, Aqtnmm!l1a.! ,por ,Ayl'l'S Vicr,ol'is, e (b eilt,il(lo d~iJ t,rate_~hls de Seneca que se~eprl!{!en tl( varn -uaa universi dadCB, esereveu Afrtonio Ferreira It SIIR Calf/,rl), Ferreira foi' quem in6ib-or eomprehendeu quanto a tr{lg~dia s inrla tinha 1\ bUSC8rTlO 00990 mundo moderno ; competelhe II. gloria de ter .Ineontrado 0 que aindu hsvia de haroleo Oft n08\1 villa ,social e :de t 'r .apresentado nil' EUTOPll a prlmeita' tl"a~edia regular. A Od-IJl.riJ, inapirndil,pllf!l.mente na incantadora e triste Ienda nacieual d~ Ieneade Oastro. elmf,nda nos rcrnaneea .populares d~a Sl'l.lIttos.as -m_ar,Q((I!s (/J)]<[Q'f/.d~flQ, tito popuiln como sympa"hica,.6 oa-criptil noa monolog,os e d'ia.iogos de amor, com a~dt1nl[l e~pr()"$;;'O ilp,,-i~piH!fta de 11m IYTi9m~ ilat,ural, '''0 trll-qll1lut" Vl1h.,-a f'-"'<}>I thl tn\!liQi!o. como elemento ()ri2':i!l:tl e fIW')', '1'; r11"th,~ ,t~o, '" Ii' ,1')Vl 0 ,eomp(lSi~ue9 lllt.lilII.8 de ~ml!'c"> d ,r~Vlldl:lf.l d'olles. A (Jll,flGl'O foi inrpressa sOlDonte em 1587 (".), 18 IillUQS depois uu r60rW do ,seu'auctor. '
\tStudo dos proprius ori!!'ln
lJ$

S~OULO

XVU-O

TIIEATRONOS

CONV:ENTOSJ

gr~g"

('lllV,1 BiJpr"<1l1I'ia

1\"

q~ri"rA;ri,"i~l11' ~»lir1lt;" ,~l.r.{.!'tml~ ..l': n.. tml~g t (."«iIi'm"j it QI~:rf f".1':',..... _I'1,'.. $~"n''lIl" nl'l'~ltltbl~C 't,~C (~r'J'jl('rQ:. J1fTUJ"'n··-I.m-"'"ti~ <,(,N',..;.r ...,.W",,,{-, ~ri'pNlII1o. ,~fJ'rlj li· .. ~l~'l::p:f']T J1U{jYItI J( r;'!j'ra, ,;""7. Irl~\: II;1&: "'iir;.:'i«C_rth!J(t("I·Ij).RiJ'·1f~8'O r,,-~ rl'oll~im" jJ:'!tC"ln'~'~r 'itH" l~oft"ht''IJ-;: .L'O T)I·_~,Aj.lt('JIl"I',j)Hn~Hl '0 l~"'.:!I"'.S,u:"ro~.d..... : ~n~:lI 8._ 1tlf)UIA'c.ilbor Gohto ~! "el,.l~'ln~nt\· p~nN'\'n fl.., lilll\'r-rtl'~~l' 1.11,1,-(.'rhll ....l)l' An.to..

f*'

'I '-r...

,r", t,

1;0

I\!,UJ;lli:lolu I\!l' ,1f\r\!:~lhll') , ·I:U~'r.l't'~~

Eet.e .sllcnlQ quasi todo oecupado pela~ tliagi-cornediall dOH Jesuitaa, que, & f()~Qli' de combaterem '0 thea:trli cllfeaico com a eensnra pn\vill. e as-euaa trR~i.comedia8 em verso h'eloic!, latino, 0 annullararn, como eate tinha quasi aunullado 0 theatro uacicnal. ' As COiJ;po~i90eed.o! Jesui:ta6, verd3Aeiras sabbafinaaeseolares dos eatudantee de'sr.leeta e de rbetorica, sio urn -cumulo de cl;lati-ce pedantesea. !:Yem arte, sem talento d~a[nMii!p, sern tradiC,QHB1 eJlllll pretendiam (j:\. que nlio Iogravam f89~in;!U' pelo genio) deslumbrar pel:o eepeetaeuloeo e riquesa ..material d'eatas obras, Serviam-se d'eUS8 para fiiatej.ir ~a reis, ~a grandea ziiaa da 'Egyeja, e 88 propriaa cpDvenieD(li~8, Sitp notaveis u'este 'g,llnero: a famcsa tragi-com~dia E{edecias·'- ¥a,e,8tMl.i1~O de Jerusalem -paT Nabucl: d~ Nesor» -.do frlid,e T..lliz da Cr.u~, repreaeutada no colleelc tie Cohnbra poe oecasifto da viBita d" D. Sebll:~ti;i:o'e do C'lrdeal D, iIenrig\le, I\. Ilniveesidade; Ii Relit 'Ira/fi:com~di(j (let ri~$clibrim!liut6i1'I:'I),IIql~i$ta rU;,t Q.,.;enf,e por rd klicissi'mo R~IJ aecin/.O, Q,ir;rtn '1~ POl·t-I'~ gal Don lJ1a1i~letlie 9luTtO~a IMmor!a., eseripta.paro padre A,nt.onio de Sousa·a repreasntada no eallegio de S'looto A~ntiio! em Li91>08/ ern boars de Fi lippe ill tie Hes:p>l.llbaquando veio a Portugal, obra mcnumenralde 'l'iq'Ull&IIS m,lIt,ei'ia.e8 (p,!I.race ate' que' roda a nobreza de Lisboa imprestou as. 8uaa joia5 p&ra fig'qrarllm nspeCR); a repreaentaejlc em Lisbos, all tragi-eom'edia Sri)lto If/1ICt0iO, pela cancni z.a~iio de S. Fran' cisco Xavier, em 1620; 'II. tr~!ti,c9media P(lUli~lils Nolo: Epis. copus, do padre _Aff"n~o M "odell; a tr,,/ii ;~ome_dj ~ Caea lle.l,i e a traglJdia de Obit" 8a/JUs tt jJtinath,ae, do pld!:e, Simiio Vjeira'; 8' trilgi,camedia Sa:lloli .Joanftisc,Bapli:slre, 110, padre Anto,nia de Abreu; ere, Q~ Jesu.ltafi de EVOI'Il nito ficaram stl"a'<' dna de Liaboa, e OoimlJrli;,e, quando II O'Dili'crsida· de de .Evors,qlliz' festejar It vjait~ do Duque lie,. Hr!l.gll:llca, repeesontaram-Ibe a tr8£d -comedia &nwtuiI_ Eitsta;c~i,MS Marlyr" do, mestre de rhetoriea padre A:ntonio Fernandes, com: pompos!I'magni'ncoilCia, Eat,s8. fl!rQlldllB thtHitraes niiij' podismviV(li" n'um povo livre ~e eonseiente; mils a pre-~aii,,, do fanM,i,smo \lr,s t~,? forte em Portogltl Bob a inBul!ueia jesuitilla, q·n'e !lind8 no se,eulo 1Vl1,l ae repp,tir"am e~tas ·eolJlposl9iiea ,pdoa Ca~llm\lut,o~de

e

f

,.

lJ1STOI11:'>' »Q TNEAl'RO

Iil~t pim:rUIlAt.-

p9del1do resiatir.ao brilho da linguagem cavalbeiresca de_La. :pe de Vega (cu.i~s '~Qmedi88 foram ca impreaaas em ]612 e muito rl',prpsl'llI11d~~. exereendo ~r!lnd(j .iufluenela !I»' DOSSll eorrenre drarrilll,iCll). tomou squella (Mill1\,e ':flln_mit.t,iu-a. 1i0 theatre que' Sl! tornou totalmente bfleplIuhol. A. obras doa grsndes auerores de III. ae d08,noaeoaconfundi:J:aQl Be_., A,ll"unae_!,eriptorea -bespanboes mesmo (como Calderone Guev3ril, ealgunll mlii,a) rrararam DO R{'U theatre aaeumptos puramente 1I0,B509' ecmo a mnrte do Infante Santo em Ta"!ytr ( 'eC8 'amores de D. I,'lncz rle CWJt1'()).Estes factos, segllidbs da lila (como a do,cele!mi Esca;rnilha) que represcnt,av8,m em 'Portugal, aCIl!:istam _por confundir 08 dois t.heatr98, cbeglln~ 'do algl.rD.s'-P(l(tuguezes (como.Jacinjho Cordeiro; D . .Frsnci~co Mauuel de Mello"Jolio de l\ifa;l;tos,Ptagoso, .ete.) s oceupar 10g8TC~ muito notaveis nil ii88ta.colle.e~0 dOB eaerlptores dramarieoa hesplil hoes, e a B.61' cit-snoB com a:grad8vef elogjo nil H1'storia d'a. litltn~(urr;r, liespanhol« de Ticknor.'O earacter (j aseumpto d'esta eseola era a 8.veotur'~ galai:ite e romlfDticlI. chela de. pe-ipeeies cavalheireacae, tiradslI em f!eral 'dos epist¥iiossmOfOBO!h MII9, depois d!1 R~tlluTB9aol Q 888umpt.opas,B,OIlM Bel' aceJebl'IlCao'dB' increpe'ndends por via dos episodies daa ,propri;l9 €(ut'rraa ria, froIiteira.,8u,bor,ili~!l.do entretanto'R,08 mcdelos bespauaoes ; distin~guirsm-ee n'eate genero m.,i!OB des guerrej'r!fil que: militavnm pels nOB811.causa (ij.ntre elles, oseitados D. Pranciseo M'an.ll.el de ¥ello e Jaeint ho CorMiro, eo talen'loao e popular Pedro S~lgsdo. , Pedro S~lgado.-,E!letev:i8 OS6QCee\s08 da gqjirra em ,'!f>lcio80'ti 011l1<.>g08 de fdrma drllllf.ll:ticll besplln]jQI'll. como 0 Di'nlr/f!{) 97:oc:ioslJ de T.erracri~a (I:.isboir., 1(45) 0, 'l'ilfalro do MI/wlo. e 0 ilo.pilat do MII'lld() (eomedias montes e joc,oalls) 0 a Politica (eomedia em que 56 verberam aa iiltrigas doageneraes.que combatiam pela CIIIIJl8 naelenal, etc.), E.xiat.ram ainda u'este perlodo: - ChriefQvlio Ferreira (que deixcumanuaceipta.a comedia AcclClmaga.v il'El-Rei E. Joilo IV), Antonio Henrtques (Jome~, ,D. Bernerda de Lacerda (distincta dams 'P,orlugueza), e muitoa m.a_il!que Barbosa Machado enumera, o ':loaso, theatro de entio (apesae d8 prasailo que u'elle ,,!eI'Cfllill 0- Santo-Otlielc 8 06 modelos hespnnbocs] foi 'entretsnt(}, ,d,uTHul.e 0 reat.o d'esto ~\'ci:llQ', des grand~1i meios -d~, urn cOllsotid~~ao ell' jDrlependep-cia 1180il,)(I'III,6 'rll. prpQuncia(Jamente deriv~d_o :(l!oinda que de longe,) do antigo tbeatro por tugnez de Gd VIcente:
I

SECULOXVII

-

ORIGENS

DA. OPERA

infJ,!lcnci,1l qne-exereiam

/18,(lomplI,nhiassml:iulaotell

he~psn,bo-

Nata] e ,jo~nel~J flr,lll1 bastante UA&,doe. M~llito.s,dos all(.~$df.)c GiJ Vice'llto ter~io-'lvllll1 .Ct/m mUSI,. ca c 1)11!1m~tir\h .. ril mesme panes' djLCatl&o' ~8 mfadonbaa tT~gi.co:nedi,.a '(los JC~lIi!f/'8 tllmb.em .eram ~atjzf<das de muclmt,R\'lIlll nRS festll8dtl

No secnlo

xv jll. Oil v-ill'mciJ'..Qs (eSpf1?iIl9, de coplas que. Be

"

vido: {j("11 8. secu!:uiz:,!ciio ds mu"~ic!l no fre.c\do_~xvr, e , !Ina proxirn:s'Uniilo MID Q di"iln1fl,Lendl!i-ae it. forITlIH.\I\OO" opera, Pelas ,r '1'11(;0(>5 oll M311(18 poe_l:l!-sd'e~te seeulo corn s 1t&:d lis. to!7nar ...liI-pll ~onh(>.cjdaFt R8 celebres. pasfor,f!(l9 dp. BeccsrI. $1\' ,de l\'ii'ra:udll, ,Jr)rl!e de i\f.)u-ternor~ oa i,rm~os Rez,cndes, e 011 I'OB lnai~, clllt,ivRr~m com cljmeto a, mq~IOlI.t que. as proprios reis tarnbem r.s,tllr:u~v"RI~C:t:h~~!l.l"Iii,! de Mtrllndll>_ a. 86. ('omp8r l\ml'l,egloJl:" que fOI ~~pr\~~"',r\u;lda ,;e~Rntada) e D. Fr'''l.liil'I'O I\~anllel de Mello R ~'9mpor 0 hbre.t.,to d" opera J',hio (1,~p(kf~, que rI.. eve ter aido c:<1.ntlloifl OR 06rte ant<:-s de 1GU. 'As, UJcallJflS )'1l1"..r.es nom Os j1u.r.es '~x~ran,ll:c.rosde-!lp'ertaram-nos 0 gost? pllf e~tA nova f6ril'lll, J>'l u.slI.ds U. (6Ia ; -aprov ..ieando aimultnneamer t.1l os elementos extstentes ca, 6.0 fillta~a uma corte fauatuosn que. COllcorressc para da.r vHI!l. a este 'deslllmbl"lImeuto, L4 'fora Jacopo Peri tJoha'em 1574 cre~~o a veriladeir~

sten"

~OJ

fum/a e COrt)8 que

lleB'

tornavarn mars Il:menlls a~ on-

opera modema. A eorte artil!.~icllde D. J:,iio,IV {o' qual tan.to am~Va Ii musiea, que .al~llln!ls obras: esereveu sobre tal aSBul}lpto, eom pou_d()viUrinr:icolf V!lrll" septe, ~oze,9 ,e _esere'v'eodo 8. de(lilslJI da deacoberta da "~CI)hmfl. allmW(wte d~ l\~OI~' teverdell qual annullou 0 t;wttQ-cl(EJ.(!~o\ri a. lfl'Jderna mUSIca) foi 'a, occasiii-optopda. para a reuniiio dll,s elemeutca que ba~!lm de determiusr Ii 'fprlJ,l!ll,liLo da operaem Portugal.
SEOULO Xvm-A BAIXA OOMEPIA

A cOlmidiael1l8si 011 da n 1lIl,9'C-eI!~!l.1 0 Inde» JjJxP"Jr'{Jf!u,r '1'i,O, 119'trai-<i-comedias do" JltBuit3!f; .RR c~mAdll1sb\'l8PIHtho11l.~; e eapa e Bspada, 0 ex"gg"ro $€I"cl!).I1-fiI(l, -13. 0 !\,')sto n.~!1d cente da operllj, foeam as, prll,cip4es I!8.Ull~!I ~o I\b.atlme~t,o do the'atro lUIo~ioQi!.l,nio -logl'Il)lllocomt.udo estingnii-o de todo,

mSTOllU.

1)0

'l'B8'4 TRO

E1I! l'O~Tl!GAL

28

Ian c.olllicoj: A6 ~'001p~9i~oeB (l!es!,(lt~,~ p.o. ailo em g~t8.1 Rno~ .nymll~·; muitaa d',.llrla llChllln·~e colligi.d!li [III l'.t..isa Entre(l?1ddq, r.dllel'!,'nr de !!.'i (11)'0& (uorne qll,fl·conH!~''''Va. a !JeT aubstiundo relo de ,6['trl'IT:HZ; publicuda em 1Iil)5, I>R M7I8(J,. JIJCMO, ('()UU'CiiO de 12 p'~c;as, pnblicada em 11.09, e nllllZ"r (/0$. JCjdl'elllt:z(,.~, pn bl (,Rail. em lJ17. r-;'''.Htl< tl'u1fJo' r.e·iil1pritlli~·I1I11-ile(ppla'falts de oiigioaea) mcltos dOIf'8Ut,ig:do;slIl'1I1o .l\\tJ"lIpparI'lCe'IIom IDIlit08 auteado Nascimento (0 qUI! se pxplica pelo =spectaeulo dospresepioB). e 88 COIJl"diIlA coml>,C"rll.Jll a eareeer-demusieas: ebailadoa p,Ma melber poderem eer ·ouvidas.· ' o typo d~ fidlligo pohre cornecoJ;! (tat~ez, como aymbolo dae'llnsslIs riircumst:anci88) II. .lier'!) Iypo dOUliu8nte n'este geDIlI'O,de blltxlI'(!ome<li<l i e liS peeas daa ma,qig(!.rlgas, para melhot.agrudarem a um publi' o.sem goato neur iu':,ttUc9>io:,.a.ca,· bavnmgPTlduicnte 'cflll< ,ll.c'·n\l:R 'drv II ri',IlS'jll\, 6, pilDca~iiri!l, e com 11' ~oulleel 'II. pao tomi rnll dfl~ bexitJrIl; (aiun" h,oj Il m ui to \lauds noli ,nosans tl)e;l.bnij de fei 1"1), heiRS r"Jlre~<:'lltll<,0f,a cm~. mal vietas [,lela '/roa socie<iarle, e soiFri'lm 'sguerra ]n:CllrOHilldll. dos fr,.(j. ,.,-",'Ieflaudo ...celebre e destemidepadre rgn>l.<:io (nOOR «'l'fil/t{l)} de CIIIYtp,oinba e ba.,ileira .em punho, eX).luJ.arido de hi,.(IS .actores
ctHdQJ'~a. & juv .. dir 0, ,m/I'O;;

ellmo ernoll p.<;:rQ'i)pr~re('iinl·t)t6 d>ihaixs comp,dll\ do seeulo XYIII. qU'1 ell! 0 resto des seus 8Pl)j,,~.·.o tnearro perdeu II. r. j~' 10 UtI. IpV'>lI),... dn, e Pil"~"U a 8"T ~Ipl\llll~ UID d. veri il'nent.o rop"l.,! g~J'~llh""1r [Jilllr,' c:hulh, ('It''''ur,,rio nos p'fI'eo~ .de co, m,'di,\~. ,tOo. ,.jIlIl(aWf'lItoH, e ... t. f~ir~8,p('la~. ·f11.n,QHJUllfj."s, I ue (lu,m P"\jIl'f:'I",a 'cI,mpl.nhiJLs Il1l' fi\!lant"8, /j'l.n6$ ml~ ...rll.· ve.i~ e pob ... s, de pequeniseimo pes.~o~l, onue j!l. figou,raVllm mulherns e 0 irldlspenslwd,roli1liio (progenitor do actual gao

a.

'.

da3 cll1!lerliu,
'

e pondo em

IlCQl~ptl"had(l

dcbandada

pdo

es espe-

n;'R67)io,

Elure(aoto; no ,eefi'(,jto'aennham!)nt,(i em que 0 no~~otpel\. tro.rilStcjavll,l.m homern 1'.ep'e~e[]tl\. 0 g"f>llde 'esfo!'l,l,o para lev~[].t~l.() 11 Q,.f'·Sl'IOIl rlI)T. E,eSfl homem CTa.: , A.ntoi:lio Jose' da 'Silva,-M'.lliB conheeido em.l?ll!1I1 pfl,!a IlIplm'ba ci" Jusie», nhSl:('1,l ([lIe ern 8 ull'l\faio do 1705, ,Il'; Ui'o de In neiro, d.. I"Ha f~m in!_! de .• 1<1 rig()A judeua abi'tMil:a~~ ; vfliD • para Lrsb f;"e' ~hHIW.9 riO) edade, p,or 'causa de pel·>JeglliQoE).il~ do ~H" t,,·1 IlJj"i" sila fil '1" I i~. Em 17~6 .."IT1!l'IlIO '" l;,·ivr<"1;i,J 'r1p de Coirnbra; foi pre' so ('.om foda. I!; t'>lnuil" p.lIll. h'q;' i~,llQ.qne p~o"a"ellD~ll"t" Ibe eubiCII"'K OB. b~il\'. Al'1 "5 0(> 17ilf \!:p "Iill pcovavel d9 seu ea8l!om~nto cem L~OD.or de CarvaHlo. tambem W${'tYl' aM
H

i

a

perseguiOoea ioqnisitorilles) COm ol).ra Ii e:ser~\'er'par~.f? tbe~~ tro, compondo, em br)T'as ,de nc'·!) <1" IIdvOCIIClIl no }!8C~lpt,!)1'IO. de'sen pa~, 9.. flomed,,;. JiJt p,'/,dir;io de Aml11·ante,:8. G01I9Ul.oJ' Arnor ,!citcido de amp" (e~ PCCI6 de z"ul,lelll.), e os ,A,IILl1ues de escabec!Je. Coost,.u:iaaa eomediaa !I. maneira be.aplln.bQla, modificsda pelaa inuovlIcoA!f dll. oUiI:lTLCa. do dhalogoCOfQtil! modirihasi elemeuto iydno nacional q (U~ nsava, coin aa dQ~eB cadeueias 'I)r1i';i lei ras lteuii riis(le'ucias, plitT.ias, ttll ",e~de~p,ilr.tad'~8cpllllls, operaa ljue Paghcti !azla. representar n.b Tbeutro 0:10LBrgo .d~ Triniiade). .' , . Em Outubro de 1733 estreou-ae no Theateo do Bairro Al· to (~it.uado ,aoude :hjjj'l 0 PI\t.eo du Conde d,e ~".?-r~)l com ?' o~rera (que o9~ion 8.. ~b~rn"v)1 :\A ~U"8. (',Qmpo8h;o~R) da VI~ da do grm£de D. Cl"ixi)le deZa. fl1.w~cll<J. e·do B.ord!) Swn:c7VlPtlnsa. (tlI!8U1l1ptO qllej" 1'01'11 trat,.do U'!,IO entremea lrn<lO d~1eolI~c,,!io Mitsa J_ocIl8a), opera. que d~smvolveu mare eoma amplh,car) dS8 ·m~tliJI"as" e com. II. crlt\Cil do!" 'costQmes do tempo. ~m Abril do; 1734, fiJi representada 'IlU mesmo thea. tro a ESflprl'£da Inl VIda 1e,,1i}s"po (verdoll. ,?e tJ1'lt,,,vc! ~r~>;Ia p~e,J() bemach"do dca j-idiculoe da 8tlb!l~Orla' c8~.l(lsl~c~ !fos grandcs 'dout,ores touBU'riid.os"oa qU>les aeharam II "Hte af.lI.que a ~IlR ii'cje.Deill.· mot'ivo9 pilTS.. ·IIP-el.bar oe gr~lld.e8 odrcs-que Dutrialllct't'utra 0 poeta). .En:' 17'36 rep,r!,sp,ntiiT~I1I~ft.et8'lob,em DO 'I'beatro do.Bairro AltO,Os I,icrj.n/tfs r:ie.Meo;l;!u. (onde (I reI, a cort,e, e a: aociedade lIil endto, Buffrel:aui 1)U11!. ~rda~eira e fo~v te 8BSUada."que fa.zciaest?it"a.r, ag~r~albada. pe~o'cbIBI,e,da8 :&1tUR~oesl.; era Dm~ OUS&dI8 que lIeI!OlS d,e Gil Vicente D10guelll m.ais'. rivera, e que A.ntoDlo J ose .havia de p_agll.l''p!)r .lLmb08 na fogueira.O poets. achara 0 gosto d~ public? do aeu th~atro e este.o sell interpreee ; portanto em MIllO de,1736 appa:e,eeu .~OA1fl)ih'!J{,d?o ou Jllp#l'cr e Al?ml'7~'" (qU6, 8fl~.~1)dQ all Opilho~:8 dOB 1Il0de.rno6" e a s}'''nbo!,~,j~''I()de ~, joil.o V iutnmdo diafareado no COu\'ento. de Odwelllis, on Indo. ves,tido de mendieo belisear as 'fiJ'!I,JglIs bcnitas M (I'ilDumbra da capeJla do ·t:jautissi.mo ~,"nrallJeuto)'; Dsfendido, o'tlstas, ~Ilda. cisa; 8p~nl(~ FI!~O, .pubho? dss auaa ·op~J>ja,.CODtra 0 edlo do Santo, OffiCIO~ !l.mda Mal 111,n'1>9 t6 anno fez rep reaentara comedia L4byrhl(!10 de Cl'elq. (9alyd~ai}ao, 110, de01ssilld,o cuba d[}s:poe~a8 dll Arclidis p~!>1MYlhOlogia.),. N():c'lIr~f1VIII de.1737 iep!·es,erit~Jll-8e" opera Gwmras do ,~loorlmeJn(I1!J~rm4 (Wilda das' rivahdlldes dbe db'\:! nUldloS.d "at.,8 .. omea, fo~mlld.o8 na socie(iade eh:g~u~e, que pdnlliplilllll'llte freqlien~kva IJlntra, A dlioliberdllile liceDci08~ d.os COijtu.mCSj qU,e telltitam ,pela ac-

e

(

Jtl'fll.:IO'rmWJt.

DO POVO

'. 26 RESTAUR';CAO DO T""EATRO PELA AnCADIA. . .• SE.CDLO XVIII
EI11 eorrente verdBd~ir8 do thea· tro port,ugut1l'l,iora eonstantemeute a preoeeUpft'>laO dss gentes Olrudif8.S desde 0 seeulo XVI.

r.j
r]
I

2'1
Garrett
cieneia te DO

Acbll.T a frirmn grlindjl'BIi

.lhe aehou] COlD UID" aturado estudo teve maier COD~d~ idl\a qlIeque>rju retLUZllr, adquiridil. provavelrnenU'IJJpO f'111 que viveu I'In ~l uOl'ide ]1eJa~ 'l'-pr~!litlf)l~c5ea da celebre companhiu dr L\l.t, II:. R,.drif!uCH U<) Pateo dll8 Arc,a~; WlIlI,lll!lll :u,ernih-udor " !,b~" .."de" W'ralitti aaeai;

gCIICiIl6" do II!,\! tempo

f!nitll~, OE seis!)cntrlitall1 0 p""prio Allt(mio J08(". e I)'gors a Ar· csdia"I,inbRm prnsHd" n';lma rc~talJrR~~O<1o!h"a!ro pa'r_a a~h8rem 0 qU9 (A.. rn el168 pret.f>Ddan'Il1,sahel-oJ_ GIl VI()(l1Jte_J;i.~IDha inC(lDtrado. Vi" .. ndo n'uma epocb>! SI'.m lndep!,n<ienmlt intelIuctual nern poli t i(!R~ .dorn iuaoa pelo _"p.twar ant.i.'s~if;.c~n('1:81IJ" port;mll.pre(lccllpa",~o_ erudita {inf ..I'z~'.lnte m;,j IlltMdld~) daa litterarurss Chl~SW85, e mUlti> ('~P"(""lmente des modnlo!! {apagado9 p~lf')llbMIQi.ismo de Lui.z .X[V) d35 tr"~,,di_lI~ ~e Conwille e.d« R"culc-a Ar('adis, fiiha de urn!! (,ODV('nC90 futilmenre puer!). sem rllturcao propril\mp,~,p' natura! do Ideal artiatico, prerendeu raformar a seu eap.nc'ho ums htterlll.uToI;r. em todos 08 lIPU!! ralJ'OI! pelo ('.atabeleClrnento de reeTH8 m'Ul' ou menos c"t1velH;itmfleF, e Rem milia d«r;vllciio ~l~m de u~ culto errsdo pela Ant.iguidlld~ clssaiea, urn exelusiviamo mJI!s

Todos, desde S~'lde Miranda e.lL sua r,s!.'ola italisnl't,

(IS

Je·

porterio

.' a ceneura da Alcadia (que oloriF:ava a~ nhraa doe seus 1JI"II,br'o~ iI.~ "llH'nrl~1i Pal ..,II.. c!tlcrellld~s), seutiu toduvia COfuju511111eute. iD'!:IlI.H~iv':1eahir o.seu vasto re-

.·'W

au menos buroeratico nua S,!IIR membros, e p~qllenn8 e fute,lS difficu!dildes de pll('icr.eia erudita {como por esemplo : -compor urn poema inteiro onde Ilhise tlxqluidl1 uma determinada
lettra doalphabetn,

eoa ~t.c,.!) til~H prodllc~oes ~rc!ldill-n~B naa ~R,via a.l[~3.. S,,,,ntlmente, r(\:~lid,'ld", f'apo"Vweldll,de, n"m gem!), que SlLO oa,ei<;memos e f(lIltea indispensaveis p:H~O ,:I1(>.,.tr,." mas lao BOmente a erudiciio, 0 ellidr.(lo,'ll perfio-i~ii() da f{,nnR,. apar de alfl\lm convencinnnlismoo di!llculdl'l<ieH cllprlchosRS e ,'a.daaf,~t9.VJI"!be portanto vedada- a realizaCil.o da sua idea de reata'Jra~ii.() do theatro portug""''', , o !_!'rll.t1rleterrer:noto de 17.55 aeruindra 08' nOUOs t.h¢atroa. Era occaaiao p-!'opicia para, 80, erg-nerem-ae 89. novas paredea dlllquellcs edificios restauradoe, Be erzuer tsmbem a nova forma que Il'lv-a de fl'B 'ftll rnr a arle drlima~ lea.. Com Illi idl-«, na prim i'-I! r"llni~o da Arcadia, a 19 ae JaIbo de J7!l7: ~hmIlcl, dt! F'ii:(lItiirfJdO (.-jennr:rii;'~do na Arcadia Lycida$ 91rr,rlliil- 0 Q,"ellill' ({liP mllis eorajcsamente Sf) impenbou seus

fA""'f

sonetos

a r imas ohrigadae,

acrosei-

~iifm da Arcadm)
collega.B

na -rll~"I\,IT~!;lilo do Ihl'II'ro}

leu no-Mffnnln (sala dal! seaII eM pr.lmeira trllg~diQ-.EdiJlo. De tOdOBos (oi cUequ(lm (ape~ar do mediano taleDto que

)

I

Os mfelleese trllg;c08 amorea de D_ Ignez de Castro msia 1lI'Ila""Z feriram II Ilttt;\n~iio de 11m pceta para serem espressos no theatro e sob um pouto-de-vista novo. Esta ob ..a e 8. uniea em <l-ueFigueiHido apresenta uma ~IlCc('l;eao natural de, .Clir(mmehmciu,s decivadae logicamente da~ pai:z:oe& e catlic(;er doa person!ij;(IlD8i coiea que falta 8..quasi todos os' poet liS do ae.u, tam po e aCU9 predeI'CS80r'·8. Deisou M"lIuei de F.igll.eirtido uma liB~a eonsideravelde comp(}siryoes, elltboflld.1B em di~tin(·t08 prriodoe da ~na vida, onrle alem d.. J;/,!ez de Gastro mereee rd'erir-slI OS!Ilia ou a Lusitana (17T3;, 0 Cid;i., Corueille (tradue~iio; 177:)), 0 do, ~Q, imiJ,ai;,io dtl Ferreira (1776), 0 .A.'Ua-rQai~8ipa('or, 0 GoUia de AdiB80D. (1776), 0 Poe/a em, nnnos dep'l'osa, II variaa outraa produc~Oil8,nall 4tIH.~~9 iMI'\1dliziu ern vea das aotigaH muta-;oes .U91.IOVSJ.S d'viso~s doutas dc drama moderuo. Figueir~do e~bi!l. urdir 98 PC9~S mas versejava-as mal; eo· nheci» bern 0 fuudo dramatico o.:ll.sooisaa, e deixou magnifiella I'cfll'xoessolire a arte d rarnatiea ,DOS prologoe das auss obraa, P"ta ella bavia mais do que o theat~ofraneez que os eeus collegas macaqueavam: havia os typos, 09 earacterea, cseostumes orlginaee, e tudo 0 maia que conduaia Ii. .deuionsi~ll~lto de qualquer tbese fundament .. l.. Com todos eetes prediuadoe e umil honrada probidsde, B. sua ildloeneia fOI nnJ,lul..o que justifica ilsp .. lavras de Garrett: ..I!:i\ltavlf,-lhe taleuto». Pigneiredo que ua1lcerll. COl 1720, e quo difficult-liia 8 sua intrada na Arcadia pela eomprehenadc do teu' pouco valor, foi :1VlI dcsprimeirea a rctlrar-ae d'ella, Morrea em l8u1. Mu!/os outros poetae da'.Ar<!~dia se impenharam DII restli.ur~!,',1io,do t.l\lltltro: - P_,dl"o A!ltouifl Correia G-Jlr~io (Coryr/o!1 EZYM.l;/liheo) llHa DI~s!Tll1~ues sobre ocaraC{er da tragedi«, ua '·o,Ullldill. A osstml#a 'o,u Ii pO'Tlidu,,'e nil (,a_lltara 'V·ido, 88 wei bores clJJJllill.,o:,i'i.:~ III cad iua~, !utollio Dillil'l dB (lru," e Silva (Elpi1W NO'llacriellse) com II cQwedin 0 ja280 he--

pouco ae ,IJHinfeve.

theatral,

que ti~ poueu influeueia exereeu

e tao

... .,..
,_

...:'

28

llmLIci'rrmG,.-I. DD 1'0_'1"0,

29 FrMl9S.o f8u.stuoso Luis XlV) foi 0 eatimulo D. Joao V (0 Rei,.Marpla-'liimiJ). Coneorreram tambem,.P3ta i!~o; a aeqlf.i.iVito doa grandes musicoaque ...inharaa LiBbo& parl!o Cil.ntarem IlII. P&tria"cblll, as· deB_llrip90e·s d"iI reprdent!l90es d. opera que 08 :fidalgoa. dae miBaOel!_ilipiomatieaa f-..ziBm,maravilbadoB do.que viam e ouviam H. f6ra, aasim comooa g_randeaelemeetcemuaicaee, as. opera~ e .os vilbBDcicoB ja. cultivadoii na eodemoaical. de D.. Joiio IV. . A. oper.a. c:oineYOIl a absonet' [Uqito 0 Dossotlielltr.o; e a influeneia doa eapiritoepopulerea .de Antonio Josee Nieolall Luis nio logrou furtar-se na bai:i:a eomedis 110 poder £aaci· n·a'I)_~e da opera. A importll<;jaodoa'-melhorc.s eantcres, com_po8itore~, scenng.faphO.B., maebinistas, e danaaeinas extrangei. r88,traJ;ido tudo para Lisboa aexpensas rll:gias, blUtsva paTS lI_hafll..r 0 brado de prote.to que &_ Arcadia 1$0<;111'11. eoutra 8 opers. D.Joiio V, que gostava apmonadamente dufeatlUl Iiturgieup_elo BeD esplendor, do podiadeint dego8ta-r dilo opera, mais esplendorOBa .aii:ida.. . Em 1682 lora 9uvidaElw Liaboa. pela primeira v:tl.8 mu"ieil italians, aiuda"soho -protesto illls classee rtiligi08M qua aoqaente tQlerll.v8.m a Uluaiea no aervi\\p deDeus ; e, quando a. 24..de Junb.o de 1712 _Luiz Caliato da Costa: ,e, FllriR. fez r-epreaeu.t.ar na 'C6rte asuaopera Fabula de AifeQ e Artt4uaa:. (a j:irii:n(!irat6ot!itiv-ltfruCI:ifers d'eete novo genera), jA eatavam

ANH.difJ) que e~cre~(lU a C:",I"q H qm.,! por mmt;? t:(·lUp". SH jn!>!oll roub,;da da trag-cd I.. ..:.\ot:aC'{$/ro, de Jo~o B"ph.ta GQmea~ quandc 6cer!o que da 011,,11·0 de 9~ita II que J"ao -BRpti~f,a, Gotl1e~ dersvon a-sua applaudida trRgedia), a.

1'I)ismo,Mi!!:upl 'I'iberio PedrJ!'ache, FranciBC<'IJop.6Freiro( CfCfidido bl~TIWIII) cmf,lwi;I<,\:oes d,> t.rilj:wdia8 (quI' Cln,b .. Rivara d>(so.,briu n{J~ U1Slril ~Grii)' O~ d ~ P, i'>lil'th,'-,cu. de Evon ..); Do. mi "g-o~do~ H<l ~ Q ,iii.. (AldW, .I.'1ir;n~irr), 0 melber Ip'ieo da:

pan

JJiegara (i7la), e' Il,Herm-imiIJ. ,
U

'. A 20 de J"oliiro de 1'174 a Ar(ladm
eus

_' '_ ,. eelebreu a ~UR ultima
vida,sern terIo-

seSsao. Aesim se.lhe definhou

raehiriea

gIrido o~eu il1tellf.i>,' e Boom IN' iaconseado urn genio que tl. fI"Jva6s~ dt.ru ina. Mlli I-OB, .11: maier parte m esmo dos A read~B,cahiram' n'um olvido d'onde [jio foi possivel !i,iuda hoje
erguee-lhes
0

ncme.

SECULO X'lm~DESINVOLVmtENTO

DA. OPERA

N'eBteseculo - em que ac6<t(l, iridinlleb:adli peloa V!I.atoa rendimentoa que as noseaa colonise nos msndavam, podia buacar t:OdOB (is p,szerea fMeia, ainda 09 a;a.tB .cares, para d:iet.r.ahir o.ospirito, que vagtiea.va na superfieialidade e menotouia 'de_I,em posem que lima eai:,te .nada maiatinha que fazer !116m de d i v~rtir·ae" torna va-se preeieo recorrer aoespeetaculoso p.a:ra ,8 ine bria9~Q dos .aCI!tidoBj. e, 1l1llIL -vez que pod iamoa , pagllr a cantorea como Calfllre!li e (;izielJi! a 6~l_ll~ poeitoreeecmo .Jumelli, Cimaroaa e David Peres, a bbretHII.tae eomoMar:'til1elli,J~ ~\:(~'n'itee;~oa como 8ervam1oni,a opera'ti),ha os m~lhorel!eh,meo.tol! para ¥reeeere desiP90JVel'ae prcdlgioaauaente. o e~p i.ri t o ol.·){ulh-oR.o,osinst-lnc:toll, "O!lmor do 11]){'0e daa g1'8ndp~8.e, .Ieva~!l- D. J ·.iio Va qriefer eF-'ual>lr,Be 'oao exeeder, \I granle~qrie fJ'lill'e(>za de Luia XLV. l'oieBta arnbit,lii..o que determincu inc 0 ..Couvon-o

C,.peUadl' S. J"ito Bap,tiatll us _Egreja de 8. Roque, .8. Fatdoi.rc.ha 1, de "Nc.; foje~Ba rnc-srruialiti)i¢iio que ccncoereu baatsute 11 a 0 f~niJtuoso ilesiuvolvi-mento da ojiPrIl i~flHau~, !II' jptro(i".,id .. em Port11lpiI IOf!odep_ois all paz d" Urreeht,
A Franes, queoillninllvH n IItl'e[)~ilod'o mundo,

II orig-em de t!'Tl'lodiosos monumentcs, taes-codll Mil Ib" ,0 Aqued ueto due. Al';l1!J.s . Livrea.e.

a opera. Clne'i mporr lira dll I'lIlh.; e, a~~irn (lomo a trae:edis :fraoceza ,de Racine foi a t:(lntp. diloOBSS, Arcadia,. aaaima opera da Cdrt(id'o Rei,S'ol (Roi,S'l;Ileil lie cQgnomin.ouem

JiI.

possuia

d!lS,-PliL'quetllo, em qlle ae, fundou 8 celebre Academia cia M:-Qaiea na Pla~a d~ Trindade, e eeearabeleeeua comp,ulbh .. Iy-rica de Ale:nn!he P"'gn.etti 110 theatroquefiuaea defronte do CO)l'(ento dll Trilliiade) rlllDC81l1!(la furam esqueeidos OB eepeetiOc_!lloa DS _~orte _de D, Jmio e:i:eeU~Qd05 D08 propriOB ,heatro8 do PIlQ<>.Desim penharsm-ae n 'eate esnaco, entrn Ot1tra~ ,!I.B operas 8el:"uillteB; - Call(ata.Pa.~tn'rQle r 1720), Le Ninfe dd Togo (27 de 0 ...£1'1'11 hno de 17;,!3) Drll'lltma Pa.sturllie (3 { d.e

esleteueia, .pa.r!l, 0 que tinha eertameute: eoncorrtdn hW!tantQ 8. eatada do seenographo AU1;I,ibalinho com os seus mil./;,uifi. eoatrabalhce. A ,22 de Outubro de. 1713 foi representada ums novaeowpo~i9io de Luis CaMato: Et Poderae ,la Harmonia. Estes.;e alguns maia dil1ertimcntul perteneeutea flo ll)'!lSWO genero, eram por tal forma eepeetaculnsos e p ba-nta.aio-eoa, CJue.D!lei a6ment.6agr-adl!-varn, msa se tom~ vam ind ispeusa'veis pelo muiro que'~i!.cB.Bavam com 0 cBpirifo d"c,orfe. De 172011. 173f) (auno dacb~g-ada da (amosa eompanhia

defillJtivamente

lal)<;l>l.aoa e .assentee

08

seua

meies

de

-v,

Maroo !i.e 1.726), Gli 8_ogniA'nWrQ6i (22 de Outubro de 1720). o eita:hhle.chnento da Ac'ademia.. de MUllica, e as re,preu8n'

lITJIl,TO'1'lfE('rA 1)0 1!OVO

\

.

'.
1ll0LIOTRJ«:!. 1)0 'POVO

o

'EIlEATRO NQ SEGtJt.OXI~

an

8fB1..l0T[ntQA. 00 POYO

mSTo.llUA

DO TIlBA.TBO, EM POllrUGAL

37

reIJiibiJ.lra9QO d'e Sh!:lkeepeare, L(lpo aa Vega'l! Gil Vicoute, os quaes'~811)pear~m de novo ';I. nova, lUI: daB idt:;-a.s clo·e vi. nball] destruir 09 elfeltoa de c,onvenQijo,do classieiamo e volver Iii Htter&iuoQ al~e;alid,ad_e),pel_ilY investigll>;liio do s(lnt.uiteuro da .natureza, e,p_c!o o,,"racter de nacionalidane. A.Aflem'auu8. eompr ,b ",deu quaere the era.preclso llsttidar do'vell\o eBpi.rit.o teut{)~,l:'O, qual, II, irnPOl'lRtlCitl I;h~Jl, velliss ~poplla~ iaeerradaa nOll,i\ Z<+elll!llye'll, e nus Edllas, p.ara compeu.et,raQ:i:o da alma g,el:mallJCa, Qs .e.ontOB P' pul .. reaCOm(".llu-~m a If.lr impoTLanCla para 11m estlloo prqfundo e cOl1Jllaratw() "1:1 08 t,uh'1I1boB de Lee:s.ing; de GOllthe, dll Schiller, dOli'.Grimbrli, d.e ScblegeJ, de Bopp des)uJ.lsdearam ea ~88toe, elementos -8r~a008dO.B II.: glJltt,ologi81 as trad,i(loea, II.: -Critic.1I. 1i'1I. arte, qUll bsviam de shular. p~otimd"'_mente ,08 velb_08'moldese auctortdadea e fundar 0 111)~/lanli$mo. ~ • Oll.de, b IiV'i a 'aspidto livre das ll.'ferra-OQs pr(!oceUpll.coeB C]1I5!11089, II nova cot~en'r..e foi acceita, plIlla!l.Qdo a ser teeunda4a. em todos os pII1Zes'. l'ortuga! - m\' mui Loeepaf1l90: Il'este, canto oc()idliDtal cia Europ'a (em c!ljo CUDtl:O se elaboeavam.e debatism esf8sinnow v89(88») !llo,ito I.Ijesuitl;l.do aind>l/ II imbtu:ganilo as" Q_ovi~~deB ~tta~ge!TlfillJe!os rC.B da iiltlueDoia _?e Pinal\;faniqut!, res q lie 'Vla,d!ilbrllfas JllcobtM.scmlutlo,-,so tllrde1so dsp.ois ill euuJ?r8~iib ,do (I ~OlJlen8 de Jl;!20j~66nalDJent8 em 1833,poude por mere ge q.a rrett -e 11 reulauo eseutar os ech08 lorigiuquifS, tao8ssiriiiJIla.dos aOSeOJl$ amorf,ec.i'd08 do estrond!la( de UI,D.,doH ;cauhoCls n,~umk:~!1~~I h~adlata.r:ite, 'q ue ~BSU8'Lav'am as AVClI,dISS, como II artllIJ\lrL,ldl9suata 0 alde.ao des.coofiado,que ouve aa Ill.feirl.l, IIqutlUe: earn attenuado lJ,!!Is:que o atem OrlZlL" ' _ Comtuiio, Unl!_luntada a f6i:n:ra iibe.ral no lIaiz; puri6Cf.ldOif reform;tdtls e Iivrea oeeapirrtce, 1\ ~()e'ie.dade, ponruguesa tel ve e~a.o um :~O:Ira,C&iir h"vo, qu~ Ih<l ,imprimiralll, nlll'0!i~i,Cli MVUBmho d .. SllV!<Jl'!I, Ill! Qrce e I!~ .aoreucra AlllIeidll'Garrett Aku.ndre Jferculauo e Antonio Feliciano de 088~lbo: CaJj~ 8 e,ste:s. t,Tes Ii ,oht:a. .do romilmislll,o na ntte,ra,tu~a portqgueztlj
08

. Depoi B da (l.UIlWl do~, S,epte A'lltfOIi) '8 AUemariba, asslm 'separada d .. E'rl lI~tI" ap'p~OXllllpu-se mars da rngljl~~ra, ouda ;88 tr~,~IQil~a da malvldllKhdade, naeional t,ill'bfl,U1 reagido m!l'f~, COrHI'!l.II '.nvlIsao do QJ8.Esidamodll F'tllnQa. ,J? I,!lta provero o estudo qa8 >ln~igl!.8 Obi'R8 elaboradaa pelo esp' ntp aaxouico. E Ii ~e~p.llJlbll, que COIl>ferv~,r>l s8onp.re quanto pudeoa doeell eapldfo .naoional, nita 1'6si.Btfu II. DOl/a Corrente . do: p.eiltlaJb~n;to dll. AlJemaDba,~colhlborRDd.Q tamollm

e, como. 0 'the>! ,~O el'lI a f6rmll qne ma.i~ tlrlha a luerar com eire, Gljl'l'.lt (('fl.IE! priu)eiro \j le'1lillgll~ convebeu ecompre.qe.llcieu IMaaid6al tove a glacis dt.l levar a cabo a'gtlln~e our" jli di.o 801111"d:1 desde" I:i!i delW:.rauda...;: Ii rfsUiu-r«gl'iQ
do dl!(,.I1'JJ P"'·1111l!Jf'~. Almeida·Gart'et:t.-Joiio ,mei.da·Garr. ttl (rUIl ve~o RII:pt,iatn dik ::iih'a Leir:'o d'Alhlllecer a~raeia~oc~m 0 ti~lIl,o de 'vit<condt:, na'~eeu no PI11:io 8 4, de Feverelro de 1799, 8'00 8 influeneia de seu liO'lilrej Klp..xlI.ndre,tBif1po d'Angril) e do hellcnists JO!l.qilim Alv.,s" estudcu elle as, grnnd,es OJ)I'II~,cia ' tragedlll gl'll/?,tl, fj.rroJlIudo-se' ~ leitlll's d~8 obras de I'Jllr1P~a~1i llopr..oprioorigiDIII,e compO'sLciiQ da. eua tC!lgeditl.
,<I

a

Me!

?'OI,It,

:pru/l!is/;~t).J1lala,' 'te.).

Em Coimbra, cursandc a UOlvcnidade, eoutinnou ua t~refa de eOlhpQsitor (Jramatico. 89.:0' d'esae tempo vl\-ria.a' ~fa: g dias,:et;ljO~'I""nuac.ripto9 011 se pel'detam ou nlio chegtltalll a cQIJolilh":s(XirlCe$, Luere("l,(Jj AJjiJT!§O a'.dUIUI)llf!)'t.p.ej So,

,

!lm

Ern 11:121 foi represeutada no Theano do Bairre Alto, 1201: e1],d080S,1$ sua ~ragedil1 Gamu, qll~'tl'Ollx~ra,e~1i99:fida.d~ Oo~m. bra, e, que foi CiHHll\lida -a pressa. CI:"6rOS8~i1ellttl IIpplaudld,a como Ulns, exprOSSaCl dOaCllhml'uto de It,:>erdl<(le q'u~ agl' {ava 0 seculo. ~t {:e.mciio' liOVlL,<lS(a tr,agedl!l. 'ql,le al!.hnl puII blioada em 1822, mtreua Be~ repre;sentadll.iH8 '61'8.de Liabca, .

t~v", Q'a eehos Ionginquoa do dearonhecidameate a atmosphera li!tcrl!.l'.ia: mas foi precise qlle 11su~,orar;iio funebra I?"Onuneiada em.homenagem II: l)l.e[l1{Jria.rle M>I.nu.el FernaDd~B 'I'ho· maz 11m lav rllSSB a s.en r,ene-a de desterro; p'».ra alle oil: eom ig~a~ito (1823) ffi,mhe(eE Cle.parte ell.(lc~i,t,fir os elelJ]~to8 ,q'll;e ,Ib.c bl:,;ViI!ID ,d ~ dar a _poe.8ll1 Jj; nil t.urll.hdade ,II oil. gIaQa '(11'1U11tlV,a, e-ao dtpil'ito Il comprehcnade do ,,((1I1Iionacional, Do prhneiro periodo da ana. msneira dramatica restam hoje,a.peoas as

Jit :n',eHe, tempo G!l.~r~tt' eacu .B.otn",nfisll)o que I.mpr !'t0avlllll

tr~lgedll,a M'e;~'IJPII' e ,C(I/fiij, ," • Emigrlllido para Loudres (lode se d,cmol'ollate j82~j, aeguiu depois» pllrl:l Paeis .•.Emqu(l,~to etJ1igl'tldil, 'COI'Dp,OZ, eDtre outras obrss, Qij dQi~ poenras Call1(ie80 e D, Branca, pareceado lI'eat~ tempo esquecer qllIlS) torahnenee ul1fltiga ~yrllpa· 1hil!. polo the:atl'O; e roi durante 0 tetllfo' decimido.de IH23!J lRto (ilrlno' em que 9'011011 a Po,r til g>l I que il.sBia~ill em ,F.r:;lq911ao grande u;ov-imt'n(o d J{om,l~ntistJlo. Em 1 27,"send.o [.8.dactor do jOJ;lll:Il 0 Portl!¥'WZ, fOI _preso por abt!8o dl! 11berdade de ImplelkSlI, pqlle ille'eu~tou alg.uW! mez.eB de'c&rcere.;

BIBLIO'l'lmcA

no

POVO

mSTOnJA '00 THEA'rnp

f.)'1 roRTUGAr,

39

.mae D? a~no~egtli.nte (quando 0 iilfa~tp. D. Miguel 51.1 deelarou ret absolute) G,.rrHU teve que. P~ll'KT>IJ'"eZulIl'la vez para Iu~laterra (lode ,~B Bell~ eol1l~Q.Jlbe'.!'os dO'lluJl,io Ihe I'l1preseoeowpre)jcnd.er verihtdpw,m(lute 0 R ...r:nantislllo. peJQ estudo : das prunorosns obraa au W,.Jter ::i.cott, y~ltou,ern 1 'SllJ Pari~l onda ~ult.;vo-Il. a amisade dOB primeiroe Iirteratos frlllleezes, COIlI,lUU~ndQ ILpubllCl)'Cij'o de al~UDB dos $e1l.8.ver?Os e.outiae ,obraa minda-s', E, quando ern B~!le-Isle Be 0rgamz::\VIl. o ese: 01to de .\'oJuntadOB d'il Ra.i nha, fo' elle um dQB eoldados que sC·lIli!Jia.ram, imbaco:.lllldo em 1882_para ?S .A:yores,?l.l~e se~ntre.r::oll a estndos de adminisI,racno 1~1r18Jativa e almtl(tRul~arneutea collcCIODtlCaO do seu RQIIl(l:lell~I'o, .E.m J1:Inho de II:l3i? imbarc,ou_ para 0 Porto;rev« eatao Ii DJtlgull de v 1).1' muitos dos eeus D181'1.uecriptos nerderem-se, a.fun~lIdOil peu.s b~lal! .DligUi:lidt,ll', >I inrrada do Douro, n,o naU~[Uf;IO de. UIO'navio de Qllj:r"ge'l~, (~I'"udo eheg~u .a cJ,dad? mvicta, plI.5501l (jllrrett pam 0 ba tillhi!o ll.!'ndemlcOj £01 ahi que Ibe IlH~.cell '" prunerra idea do seu rOO1I1O. ce hlatcrico - 0 Areo ·de ScUlt'd.1211ct. ' ds causa liberal, dir-ae-hia que Garrett nem ja de longe peri~ava ~IL SUIl pruniuva obra .da restalll'a~1io do' thratl'o,' tao IDJb(·bldo andsvlIsjl;ors no estudo dl,l- poesta papular I E s6. IID~OS depois t'l que Garret.t ahra<"a' de novo e ae intregll lnt.eJnt1nenre de valma .e eor8gil.o a coloseel taref'il.~da rC:lt-au t"lt,iio do th_estro,' . Dols hllmens. houve, doia estadistas portuguezes que deiXllT!IilCOIll. Ga.rt"l'tt r\ 81:.'11 nome villeul~do ~ eata '()bl":", Em 1830 Agostlllho Jo~,1 ,~ :·'llr~·lal!~ou II prl1nell"l tcnt.><tlv,l',qUI! mara tarde em 1HtlIj fOI Ie-va,dh a esbo por MaulI!!J da Sllva Paesoe, 0 qual corn a sua la~.!rUl'zf).ie .vi"tas convidnll l Garl'ett >I apreseutar IIDl pi 110de n'{onnll ed" orgalliza\>.iio para_ othcaf.ro pan IIgueze, e 0 eO]lvldoil iii. exereer II iuspecQ~og'!r81 doe nOll808 theatrce. 0 pceta entiio in 1'r-eOU. Be a. grHJlde obra, trablllbamlo Ilpabronlldlll!lent!! 11& realisa9[\0 da idea que des le ,tunto. temp~o Ihe Bu~,.jr!l, e que, melhoz agor!- do que nllne~!. em atten~,ao ao esrudo social e ema.t. tellQao 11..0p,aturlo colilltj;, 111''1 ~lH'8 v11lR:(!Il'~, pod!>! realiz-ar •. Pcrante II Ilrli~1lo .d"s OI'J'ltS'll! ~it- V~ci:!tle (feit.a em Halllh?l'g.o em 18341 II. SUIl i'Huif,W'arti9.' lell f..z-lite -percAbf!rqos n aqllrHca v. Ibll,~ aU'Q~ estllVIl 0 th.. da Irad ~iio do t.heatro port.ug!'cz;. e _fO( "por 1880 que, ao priocipiar a obrll dar'e~taural.lao" oprlmelro asaumpto que Ihe stlrgiuj o 'ultimo lilo dft,
QIIKlldo, termino,u a g_u"rra civil pelo triumpbo de6nitivo
bURID R trllgeOlI\

Citl,~(),FUlCutil.fl

que 0 poeta

comt)I}QIl a

eadeia partir1>1 111lI~ incontrou para tigltr 0 novo elo, foi a obra do aen tun-Iador G;I Vieente. Assim Btl p;'I:pli('1I que a primelra obra, om nue II IlP"ta' .Hbl'i" 'Il alia nova earreira, (oaae 0 drama Um Auto de Gil Vicl'lle, E:8te dJ'IJIl),J. (repreaeutxd» pilla primeira vez; em Lisbon po Th'l14tro ds "Ru,. doa CI!o',des em 15 de Al!oatn de 1838, e tirado de nm rreebo- da vida opulenta e mesmo arti..ticada dirte d.e D, Malluel), apeznr de nao tel' UID aubido vIIlor de rigorismo Pi) Ilstuoo hletoriec .do Cilrllcter d()3 pcrsonageoa e no eatudo da epoeba, e .. ntretante bastante n?tav~1 pelsare te, peln f6rma, e pela mUIH!1p\ cn'adoTlic. l'''R~'I)OS:\co:m quo o. peeta uebou as sit,u(I<;o(lS do drama, ,ua.s ern roeio da eua bell·:z'a., 0 de-una c de urn eonvonclonalismo .nm tanto arti'ficIII1; tern lillgu>lg"m piCl.Ureac.a, mas aum a grilT1~l<j ilrgu~! :>.:& da srena e d,\ inArJil"l<~i(o shakesperrana ; 0 entrecbo, teetdo Ilr11l(.ipllIUlentc sobre 98 deenntados e poetieos amores de B~[l3rdir;n llibeiro, versa t,)".,bem sobre a repreaenbaCiio do I1U10 de Gil ViCl'nteO(;,'tes rIe Jupiler, 0 persormgem Gil ViP.ent~ n,10 o'!I'erCP(l_ talvuz 00 dl'!lllll.l de GHrre~t o rul 'yo, a irnnertaueia, C fI D(lbrf'7,>1, quo sen cIlucl,or podl~rla poeta dispunbn, o:to pod-ndo CQII,,~. cntiio uma realidade obi etiva eomo hoje podemos ter d'l c6\'w de D. Mllolle.1 e,dos seua vultos principa .~, e coute .... t'uido-se COI;I\ II exterloridade das tradi~ves Of\. de IIi nJ~it9 damnifiead .. s por demasiado liubjeth'isOll))_., urio aida muito r:,lei!. fazcr maia do que te7i Garl'ett n'esta snnprtmeira Obl'IX romantiea, Entretanto eate dHfe.i'to trouxe a obra uma vantagem; - a de riiio ulrrnpaaliar oa lhr. ire 9 all. sciencia do \'ul!!,o, e poder 1I0.r flOI' iMO ,Dsis. eomprehendida pclo ~oral rb sociedude povtugueea, tendo asaim urn dl'cito mai_s fructifero e provertoso. Girr.!tt CrCltrlL 0 ConservatorioReal. de Lisilos,-cseola. de deeh;.m.ll!)ito, cujos prtmeiros passes elle rlidl"\'i.u com paternll.1 :eoHcnude. A prof'ise,ill de !'Iet'or comeeava poe este meio a. tor !l;B'Ul nohrc~1l deriv'l(hL da d_istin(~c~o da nova. ea<W)s·.e a anti".s mel1nics d('chl'l.ll.ntoria deacrores scm iustru<:~3() nom ~dTle:lQit') tendia a ccrriair-se pOT estc meio e pelll inn \flJleillo da comp:mioill' !i'''''''CZ'l de gonil11! VUI,.,; (jiHl Be fuudl)'l\ e"m ';I C'lHl(jimlll<l d" 'l'f/I!Iil,l'o cla l1IM1 r1Q,~. CQW':.es. l>p.)Jol!3 d(l Um lhl() rf~. Gil l'ic."IlIC "omp')z GlLr{'ctt,o dra· !'(Ill. his,o'I';c > qn~ UI)PIII'M'jll P'!!!') l,ymO e (\<It,'o ~O{i1o. tTtnl? ?e Amm' rll). I'Lllria; e 1]118 depots passoD i\ d!)n01UlUar·se Pkd'~p1)(1,;.de Vdh.6Ila,- drama, escl'i P-iO. pUll. ilef -rQPf~sentado pelos alUIXIDOS do Couaervatorio Real de I ..isboa nQ 17w~tlrodo 8(1.ter-Ihn dado, 'I' ... <lvin com d
09 pO,)CIlS

elementos

df:! que

0,

..

III1lUOTIJY,OA

DO POVO

fIISTOBIA DO Tli'itA"i'RO EM POllTU!;"',!. seua flilios

41

lilTe, em .sO de Maio d~ ,1840, ainda
b?1:l 8, CoudellSIl em peel ~~

de t!i11ta id lI~epJlru.i rom luctur-e verrer seu '6.~l1gtle dl' causa IIb''l'»1 d(l resf,aurs,;l1tl . ds' patria DO . anno

de, At,bol,lgllill

!th'lfdo
0

armament-ode

da tradi<;loo que at.t,rI-

ptrar . . ,Em 1841,- tendo siq? GarreU esouerado por CO,stll Ca. bral do~. c!.Irgos,de.Iuapect.or dos Tbeatros, e I)it~cl.or do ConBOTvato.flO,- prlnClp!OU .elle a(~m.preltllr oli horae deoeio ria c~'np081!;iio d~. drl\u'il hiator+co 0 AV(lfrm(: de Simt(t;'em on A luu.tl<! (JUIl. sc iucoutsa uk C~II'()I"iil(1 do G'ludeslab,'e. . Estc dr.ll.lI1>lOhl,(;V • R iI~ceh-"H,:iiQ eJlthH~i8!!tic)l, ,{llIe,a figura, l:a\"l.Il1el_'o~1I e ~ympat hica 'de H. Nun·'AlvlI1'l\.aPc~eira. e 0 ruido plI.II·IOIICO',dos cores que a. fln>l int'lli<;i!.o ~l"tiatjea do poe~'I bt~Be,1l.[!Ionu [endas populares, lhe po'diam com aeglU'a_u'<ll
],.<tllllrif!do Cr(!"d'~,'allf'l, dr>l1111l. In~lrl)'~do· pnr umagracioaa

clrllm8 (oi es!'ripto II; correr, h) s'nI!Ido. aindn. mais djlpreJj. 6a,0 reprcaentlldl> IOg() ern scguicill., de mauelra que eft!a 8Ceelera<;ilo.llfio deu tempo ItO Mctor para tir~r de tio bello as8~mpto !·ada a. gnmdeza de Bit.uu~ii~1I que elle pcderia ius-

o

_.

guagem e pelo fino .cbiete carl!.(~teri8t,jc,0 do auctor. Deixou milia 'I),Bc~mdlig8 -.As P'T"phecias dD Bondarra, e. 'Um Nfii· turill! no Dd·llimno ()IL "Cada. terra; CC,ln'8eu ttO, -cada Nlca :001;' j.._~!'II. [uso», \ A. ,<1 de Abril de ll'~8 teve elle 'lindiHl s:npr('!I'aso.t,i8fklICiiD de vilr representar DO BeU querido -'1'!,ea:lh)' de D. M01'ia l:I 0 seq IlQVP dra,mII' A ..SQbrinhCl,·'dQ Mar'1pf',z, CJuja. accta se pilSea em tempos do goverao do. M1I'rquez de Pombal, . de Aimeida-G:arrelt,lidll.tlE! haver ereado

9 de Desembro de 1'854ofallecia em Llsboa 0' Visconde deixaudo por tituloa da ella .immorta0 dt'lIrm.l po'i-'tnguez, eduesdo a nova ge]-tl~ao p"atll 0 estudo e Irresf,)iio da SeCDRj organisado 0 Con.
ADS

lInprlmrr .

11. 6 de Ma,w dll 1~43 (l rl1j}rcs'<I,ITadu a 4 d~ .hllllo no thes~ro PlLft.z.cuhu da Q,lilll.a l:'''lbeirD,-de~impel\~lInQo' 0 proprIO' Ganett o"Pflpel de «Telmo P;1 'S", perSO)lagem ereaelO' pootac~IDo 8. tnaui festacflo.,da 61111 d~J slJbji)ctividade individual d~ artlata.,. ~o F,.~i I""i;, de Sousa Gllfi"ett penetra eofn8egur'lIn~!I.e feh(!lda,je na verd1l.d~jra realldade da; vida vatorlO

. lI['lsdeade rnuitn que 0 pCl)samentO' de 11m novo drama, insp1rad.o por Ulna repr~{ll!nta"a.o II que 8l,isiiidfll n'um theatrinho de hllra· [If! POV.OII de Vllrzim, ae flbl"igara c' deliio17olverll. na mente de G:"rrett; II foi em :).8H que a lue da 8U'8 nova obra ae lhe ahem de tndo no eApirito ·cum, R nitides preeisa p;:'1Ta (Drm?, 0 dr~rJ)lI. Est,a '~bta' era 0' Pre! Df,iz de 8O'li${j.,-a verdadeira caro,' dr'lim~ti~!J.de GarreU, hcJje trl1(lli"ldaem vA~~a9 h~gua)! e CUI1.lder.ada()OlnO .0 trpo eompleto da 110V8. tHtge.du'!..r~<ld()rna .. 0, novo dnrnll. foi apreseu ado no Consf!r-

;~o

..

r

l'adas

d?' s:ntil~~nto!e. tlfl N&~l.,eza, cO,w a. mais linna. eomp!"ehen.~ sse ,eSlheLlCIl, e a In IIIB ~e~ntl1 mtll!~'ilo poeti cit an formosa leuda rOm[IDtl~fI de Frei . Lulz de :-jOUSR, set{UQdD tern sido Mn.tada e n1~'3 ~m ~spe<:l!ll 9~glJndo 8. eimpleee trlste narrativa: de Fr~1 AllttlOlO da EllcatnlH,:iio. , ~~c~«,'el~ ~!lonb(!(i: G->1I·!·I,tt'1I.1,!!;uruaa :.'oO'leili.aa,.taeii.c(>mo rIO 81l1'lJpitmtJ, e. Jj ,.1.(1)' o;~rrJ17de a· menL~r,- cowed iaa inl1pip.elO 1'6pol,tOI'I(I fnwlfllz
,I)

~e1"vM,ol"'io, ea!, 'inapeccionado R OB tbearroa porf.ugill!zc~; moe tOrtlalldo,-08' !;!ign09 do reepllitoi:ie uma ea· cola! e fiualmaute ·fllito levlintR! urn edifieie trpropriado, <ligllO, e decente (0 TJWJ.1iro (Ie D. Ma.ri,(l.lI).pJU& figurar CD100 I!sylo eeouio morada d,. ar te nauioual, tao mal.aecommodadu n08 theatros lIt~ entdo exiatentes (alguaa dos qllaeBli:aO' Jl~a~lIv~rn detf,le~ pudieir;os). .. . Uinvolve:r d'olhos retrospective ans t~eatroS portuguezes.-i-'f!ll1iliwllw:nte, e ljll'lilldQ Hinda a arte-seeuica entre nOB ('",I,lIva somente representada pelus mogig"ngas,08 thea. troa tll'a'll Com certeza IlB ross e ua 1)'r·l\l,'.\aS publicae. Ao 8Urgi[, porem, 0' genic ereador de' Gil Yi~ente e 11.0apparecerem as prirnBil'ss composir;o.es tbeatraca c(lg1lIare_s; areapectivlt. r~prp ()nt;l~o Hf"c'tuou-s'e .DOII aeos d'El-Rei P O. MaDuel (I'm Lisbon, r-m ,Evora, em Coimbrs, ete.) ou n'alguns con ventos ou egrejaB poroc(:usiii:Q de festaa, , A~~cIIBsez dedocumentos do, tempo! priva.-n.?s de aqui narrar como e quaud», ao passu parI! 6 domiain publico a exsClIe-itD de Gil Vicent!), naeceeam ca ebamados lXI/C08 de tomedigs, para ",ecene'em a nova forma ar tietica. E' de presumir que (late'B' pareos .i8.,existis"ew u'algumas pRr~eB para se dnrem u'.e!les.IlH ·lIJOfP9au9r.rs,. e os espeetaeuloa ,de il{erfS' ~lIS eompaJlbilla bespanhoins ambuluntea q:ue invadlam 0 nosso pais. Eutretanto, s6 temos noticiia:d'e~8e8 PUMos,u'uma era ja' re]lJ,.t,ivaUleute ulIllt.snte adcuJ]t.adajbavia-OB 1)Qhlico8, ealguns llt.e_meslJlo pareee que partieulares, Ii similhanca do .9Ue:.IUi.OD-

ralisando-oa

ajJo.ua~ Ilotaveia p(']a 'bolilin

tliei~ em Hespunha, d'onde tmhamoa lttlportado por meio tiM eitsdas com pan b i:!1.9 e ateu so. , o mals 3nrigQ dl! todos 0'9 palMS lie Cl}-medi(l$ de qua tllmoa conhe!!imtlDto em Lisboa II 0 Enleo ,d(u Pangas .do. Fari11i1a, Bit.uadD pOlleo maia ou "melloa no 10ga.T aonde'h'oje :fica 0 Lai. go·d .. B'Da-E:orllC. E,' prov.llvel q\1!! tiveeae aIdo ir.'eJlt~ patel' a

Bo@Pitllol a:e ~l'()dos-os··i::IlIl)tO-l!. COlno- rl'ess,e,te-Illpo 0 oJu'(Jjo' de lI;e~o'r.,~rl' dcgra?&ote a:te Ii, inf,.\m~!l~~ al)lij 0 espiritu da te. hglo61d&ileOlal \'181.118 <ISrl'll!Il"~llt!l~'MeB,-p~~ta lbea dar IlUlA applw,a'Jito uti! e Uihil ,aesq'llp?l. _Filippe 1J, d'~poja de intrar em Po~i,ti,~al, co-n,"Ced!.<lI o fbspitlll a de To.({oa-oIlS!int.o-II.CA, jllliM.~I\§ deque sa fll~i.ir._ (;JI) _U;'~r?"llhaf 0 priVill'gio Il::teillill" 'lei. a~8 (epr.I!S-"llta~ue9 eo)' provelto do's, (j(~\lIH~l)fres. Ourros .p'1I1Jq ~e 'fll!l"d,~1'3m -e'.ftrllt;f<nt;l, m ..~ cam -a !iuerteR do- meamo lio,)s~1't8!,e pagan.dQ·JbIlY direitos cJ)ll!llde"a_I'~j9~tll,e~ co71l> um ter~o,l,Iul. .. ninio, ete., rift r"~eitll. Iiln_t,rll- e~!l-cii .DS hl,t)s' , meilci.¢mtl·clI1os o,Ra!!!"!) rlll !1rtPIiU'~, sj_tl~lIdo p'rr'oilma,00.I;!Ht~ 1]0 Iq~>l:r Qflc .1Iil]lil1 ~_~",qh'lm" l~ll!!-~!L Biteil"I'!I'. puleo
'da Btle,1UrJ",lt\ fun,~~lonava _(ll_lll~_\li> p:j>g,>loI~d9 (IS referldoa.dr!'B.tOl!-·lIC! £'<\'sp.itlll, t;l.iri~;d~: pelo ~e:Q fundador I) he~l)~nllol

r~p~ell_ell~llcilii. do' j:1O)11\J(lIf'repor terio do' poetn A~tq<ti 0 Pf"eil~e~"e d~';d(. "q l~ii ,t"od'la as poe~al:l do, !llleuJo'·!'V, pe.rt'~n'elll;lteii Ii 68C!01a de Gil V Hlrnte. '~~Oe p.lIteo,'S: !l.valiar !lnla fjl,t<l' iI~ v('stlgios que deixou, eedo ttnllli""oda. tllJV,IlZ" (!'_ilMils' d'e lj}"I8: _Olltro p_a..ll'Q. (X}!"riliIJ., ,qu!;l _I}1i-B~)$, ef,a propti~ii8.qe 'do

9

·,;'il·i~.-cjutl HI!Z_unuu-clorell diaecrser 0 da U'i't,esga, .l:ssim,de-nrllr,H.H.ldo ·t:llmbrm. Resillti,ldo ~s, ~>l!lirQQe~ dO 'Sa.U1:o·ElfijciQ, ap~ellB:l!l dos Ituli9€II, JiJxjlllj'yMin-io8 (quI! aI'W{I(!"vam do tbeli~r,o p,reci~'a:mente tlldo qliMto lhe podeHa dar vida e inCl"ll!l1en.to), eiciiiiJ:" tindo, )\_ il!,QJio ifo ,tllmpoi 0. 1?at~odo,BiII'AU~tev.e_at{jJ735 lima' exiatencia obseura e' medi~ocil!tfi:~ntio !I,pemill no, eats-do. de dar rep reSelURye,cs: de bi>9 i f~l-i.te!l ou fiy"r.as inanimada:f (COfTlQ _l!baml1- U~st,,;~ SilvA-).. Entretlln~b 08 8ell.s;'pcov'en~a~ lb~ e'-r~6fJdime';itoS_ lIiiQ-etam maus, ohegand.o a havBi ~e,!rit~a que, bOIIl resultsdo ,eUl vi!;tll do v~lor qll~\ ,Ii mO,e-oa tillfla n'eases ·tpmpos) e iI ren-der ,htill'flte i). ,cpo hf!. theatral do-anne de 159,* ,Ii. qua~tiw de rAis ,8!14.$~00, 'htomostra uma grandll COl)c(l,rreqcia {!prllrite esta. epceha, que, .iirOVltvelmente,' :t:/li £!ill)ja c.OIl) aB l:epreBen~II(;6es de, 'a1gum!\ ®ll1p!!-b.lii~ ncspa-

I:ntot,.c:

Hil lI<iriehliJ cgua!mcllte

e

vlla~ !is rl'ipc~,~el.Ha~O-il~ill 'I"'ir)l"if(i~ ~s""sl'e~iIlCoy'rllln a.e~,t,!!PIt,!o~., Iil>l~ depoia fO~Km cob-rtoe (!, rri ~~(l:t(IS dP'. Ions e finalinente ree-~Iu\:rda:dos>eotq tl'-nl>lIl~.H: ~e~ulur'e8·.OB -espe1!ts.dWIl9 di~tJ'lbuillm·s~e: por iJ_<LllclI'dllll fei,ta~. erruIJllQ.Ilhhe:stro:; eases pdt liS: if~ig,u.itlln_ tQ{lll8 j!eNJlmentll 08 modele tjilec 1\111b(i{)/-"I!~d.llP JP'rIl)oe:iIiM Esc(llns de CI'E'(vrll lt9 vol, .L~\1; 11, a d '1i;~1i CQii cJ;liio'(A A:rte 110 T1IW,t"Q). 0 1lfrlgo:nCl'$ Ai'cos (ulJ),do~ qO!.lrepresentaram tIliilhor PolltllJ DO thl!~~rQ doseculo xvu) fOl c,QlTI'nrado pelo H n~rl-.iflil Trd~(N1A".H!lJIl'\R·em l!i98' (\j:uflsi dois ,1\!lntis a"p-()i;;- tt,) inC!~lulio' q II~ IlIXl J 1);17 Q-fifl'l-ll;OII ), pHra .s(lf [fl, .\ltica~()C~im grlmtlt). nll)lbor"m\~·!lt.r8.Eet" _i;lUi~t}, 'tinhnll. f6fi11i:L de limn' l1iell.l.!ar~nj:t corn !_lm !'abl"d'l 'o,ud!'l se rell'rtWeal,lIvll do l,.l\Ono.'tii'l aDuI ,~.&ccl<!virllri.a ~81'a osul i'Ill,edeja na'~l,mllIillhlr. ht,PI'I.!iO ~~ parte a 'Iilil ~5 V-II"I'IUIe de.'nf\aeeute a PQen,ye 18 V~fR$'; 'e<;lrxeodb, !lo.Jo__Qg'P dlt meiR.lllt!lnja b!;\via~m pl;rt!ln~ito la~()udo e-dlvidldo am :t8f()",~ilril$ zli,S) CO)D por':ilf iIldtlpeJ)dentel!,a()~Ulldo·!i..Qe di:-;ialll ptlra om

form ado 'pelll. 8Iven~.ri_a das pllre,deli d.IJ.!f' CSs"'~ vi.dnl:!la: q.a~ trnh':J,lll i-,m 11>1'8, deit,ll'ldo p,l'l'a .os p"Jeos e (I'ol!~e ~e go~a-

a~,

(w-

do- cn>lZmatio FiileQ ifil. MQu=

conedor • . N',eet.e p.It1'l1-pocifQ, Cr!l1i89l]1-m.si·20 vsniic!r, de- (el'ro,q,lIe~upR-ort8.Yfui\ IlUl!",vii;'I!:Jlri~ MIIOb-~lIdllda,! a.,qI11l1'-tql'mll,vI;I ulO'lin<iar detl)li!l,mt:o~,,'d'(>ud_e If!:) II.s~i'nin aos ,ilapect,aetJlo~je na cixlt<lpfilillde .d'{'l\:ta ordam h,lvl!l. urna

p"o~(lenio (qll:ltir!Hl.o'I!l<fi, dii'dto parll'.llomons1.-e tres do ~8qnerdo ,p;,tll. sehhorl!s:).l::inhr!l, e9tlA sorie de assenroe- f:iqa:vll em ·tu(l·,II. r~a& do imf"W :0 pri mel ro s;nd'l"t ,(fe. 21 clllna(;£It~~

eijp.ec.ioi ds' ',eal~arQteB as

..

.C?~TI' ~~r\le~.th.l P","''l> IIIl!

qp~e8

_p~odlf2i3!n IHIUidfJ.

-tl

HUltDLi-a de 5~ no ':llis (0" que; eru-um-

.nhola, ]3l1via tllll10am '0. E1t(~o das ArCM; que era aituado na .all~ ,tigllo: R'II!I dSll Ar{l~~l Ilc:con:eopondia Ipo~tanto ,proxienAinEmte 30 'q,u-u'rt'i!iraQCllne hoje a:Rull,A.ug\IWI illl-ern_~f.I-c·!!m ,,~'I':ra~ea.sa d~ l:!lI'ut" JtI.sta,t_I;,a da,'Al),8\lmpoiio:ElI~,("P\'t~e(J tambem, {8e~uDdo glg~llsl.~ri} ~h~IIl>ldo I>{lUlJ de S(!.!!la ';,s/!!. .' As rel!r.eBe.lltil~Q,eS n08 _Pp,levs,a.Uvtllll.se d:~ dia AQ [eoU)to

'lDelo' Of!
to\ por

mesmo rU':flt ,unr", ':vfi.~~-llQ.!l. ,R~i~'ava de, que ):lOIS sebre 0 tllo)!.dQ; pOl' 1!,11Il1l'_d:r.s!'ll, Iluda,r bIl.YI& ainda 0.11tro rarnbnm (t"':Hcll\liaro'f,eii~:c;lgtHILmgnte com 11Ln!!. "Manda, aobre tO~J( a I.""l~>l iJa))tim.l'.ira i.' to.d1ca cQn5tr.1t'Y§.o Ilia, g~ra1inlloJe'Ae lPij_aelra pintada e (IDlU i>r.nbl)1cntl!¢v~e ae, ~adel1'.8 tUlllpem (t aea como. gran'di's' ()1Ip'f~('is_,,I] ue inciml!VaOl as cQIUInnU8 de f.J>T..ro ,J!in~l!.da) II fllii!:irpe.dra). Do lado do !tl'l, 'fl'cntp. ill. },cw;a do tablado,. fiea:va uma porta gIl'll!.)"'!> i III dl'i,a P(lc" 0 lydeo pelo hld,) ,eh_3m\l~Q .Bfr~? d!la; COu,crlillS (f"?(l"do t'rl'I:1i!' AI) Ni.,o - n''irit~ad)i PIlr11 il~, j,s;:!!"n~.; ,W· plYl'lltp, 11.) l>frifl.'e'ql!",~dqj fi~,j,v" ,Ii pqttllque dlZJll pi!'n", 88'fl'lJ~ Ii! 1;1 IjHP f!,tVB. nanlll BUll d,,~,Areas l)o.r

CCJrl1A' ao.

7onI'C(iOl'tll,f)10Ilin),Q

ao

'1(il1gQ

q~9'

"Ill

ue

Uln

cOl'nea,\ll' rjll(l -:11rl1I,V::'l. ll.'rnn pl~leilatnho I!
SO'

dqBcoher:

!lithia pOl ,Ul1"1 ns(wj;l.r.a~p. )?edns, '8 ,qlli)ll dava a e>a's~ p..t\r(~ Ii. "pp,'lrell'!'8 d~ iO~~a:9a pl'iIlCi-plil, 'ouill!

Os rendimentoB,lfeste

pateo

(mea.mo autes de 169.&,.em !Jue

44 paleo

BlBLiOTIlECA 'DO POVO

..

HlST9RIA

no

llnt~'l"Ilo

EM PORTUGAL

45

~e,tol'~OU proprledadedo.Hcspital) eram eonsideraveie, Este, (que psree t "r aido .eonstruido pOT Latorre proxiino do an no de ) 5(11, fl"'dif~llti~colltr/lto com o HOBpjtlll) .. rravessou erisea dillk~!s. prnvavelmente.pela f,ilt .. 'dss .ccmpanhiaa de coined iii ntes q l!C boa vi u bam de Hespunba 1\ eorrer terrllS 'de Portl1¢ill. Em Poruieal era difllcilimo aTl'fthjnl'iletores, poiBningoeln gerillmnl)t.e que-ria I.'XGTCf'r f'ao' igrioll1inioao rif:licio que Sf) era . procurado por f~ol.de:8 rud,e~ C i~tior~lltea que, renegavarn .. poor v~-ih(>~ por soldadce desertorea, etc. Comtado eatas diffl«inld~deB nno .impodiam os impresarios de poderem dar aoHoepjtal tres qnintos da re-('eitll.,De Al!oato dll171'1 fI F-evereiro de H 12 reudeu 4:284;;SO!)(} Teia, 0 que repreeeuta para 0 tempo 11m t('lidimt.'J.lto multo g-r!1l1de. Est theatro [mr-srno quando durante oseculo zvn, 8 come-

ai~,.dean:l,1 (IT.Hcill ela icr>plantlIQ1io -das tragi-eomediaa-dcs Jesuttas, f·z c?n".'rter ° theatre na rep,ellen~a: ..l'io do espectaCUI080,~ubatll,lIim:lo_pelo br ilhantlamo rrtlI.ti>dnl II !Mlta. ,de ~r.aDdez8 e o~igjlll\lid8d,e naeional na - :OlJ'C pQiio drlllnlltica), fOl ate 1700 lim doli melhorea flSY)"B ern que BIl refnziou Ii. trl\~iQi\ cd';~mr, iell J),OI'tllgtlf,lza.., brilbantemente acompanbndo pelo 1'II:i'ail'o (/11 Barno Alia no aaeulo: 1VI1[,; e durante 0 tempo. em
qUI<

reira e 08 gr/lildes Pllll'emezes e 'rI!l!glfll1I1gfls P~ bUell_do!! em 1718 POl' Francisco Vas Lobo. Rssiw ecm« COlD a celebre cQ'mp_a_n~i!lhespanhol« de Escamilh« em 1672, fol mnitlaeimo ecneon+do, conforme provam IIS'Sl1aS receitaa. De -1-i~7 ute 17118os theatros eatlvemm llvres .do -foro que pagavllnl '3.0 flosp' al de 'I'odcs-os l:;Iallt:oa, por me,-~e de D. J('iio V, 0 qn~1 Hs~illlPI'OCUJ;!j\l f!:l'/owen:ls numerosas compaUhia_8 ex~r8.nperTIlS que 'pad 'cia-m sobnll,arr<>l!lldas com 0 pezlt.do impoilto., i!:sle f'H"lT dill! ~r9n_{h'~.ijlerel!Jl'nl;O '10 desinvolvimento das IInprElB((S thcl!traeSj e fOI depois.d'Iato que noa anrgm com granqc-,fama e: Il~ple_ildoroutra ,Ci!S3. de espeets'eulos, jfl !16m o nome de. l)atC(). Apparece-noa eo la,O 0' afamado Thea/TO do Bairro Alto, que Btll ease tempo psreeia ter levado vidfl, mesquluha. Este rheatro fieawa situado.no funda HIl" da lJ.~a:t (no Iogar Jioj,e ebsmado Pllteo do Conde dll 8 1\\11' c). TlllI'o dias ~l()rioaos nus temPQs em qo~ rl'p.reS(,lltUYllln n'nlle boaa-e mp,mhillS htwp»nho!~,8, e foram PIC<-'UIHdll;; .1,:1 .::'6 etll"b,~ ~~ 0[11:1'(18 do .J1J.l1i;1l ('lS61m

funeeiouou cum

1\.

e,·Iebr .. c?mp'mhi!l-

d

.J0se,Pet-

t;res mnaas \,0 ?elebre, S?tOI' Nicolsu Fdu ~er.rie (querepresentou em,1lp7 a comedia O_.mu·ndll collf~md,ulQ dl' Alexandre de G~8mii.o,j.mitsd~ de Molicre-,.pfl~a lord Ti;8'vl~y ouvir 6 apreeraro deainvclvimento theatral portnguez). Ao lado d'elles floresceram 08 gnmdcs fI.rr.iatss ga plntura.e da.arebitectura qu_e .exh~biam QS. DeV.S belles trabalhos, scenoguphi8s, e mll~ ehIlUB1D?Jl- eomplicados dHB magieas que estavam em voga, como SwAo ,.caeta.noNunes1 Silverio, StopaDi, 0 piutor gravadoe Joaqulw MlUIuel da Rocha (que piutou PSTII aquelle theatro U);D pauno-dc-bnecs, celebre), e \,8.01,08 O!,ltJ'OS vindos , expressamente de l,tllli>:L; comeea "utao 0 reiuado da BCP,]JO-. grsp,bia com o. appsrecimento de uma euorma profuaso vis.t8_SD!!S eomediaa ,I' presentadus, e umabuso deslumbrantede mut&c<:ics'com a maier •(!Olfl P liMCiio de Ij,dereeoli:. Nas.llCQ89 1'1:11(, ((I) 91'u7ule D. Qldxo/(Ze, La lItfundl.a., all Egopauw" :tll)ab~c()1I!:fII;, de Medea, 110 L.ab,J1,lnillo de Creta, naa Guerra« clo<i2e¢1'l'/11 e 1lfallj(;}'ona, namllgic.a VClriedades dp, ProI.et~~ e omq?.tl'IIS peella represeutadaa eaf.aO) -appilteCer&m liB D;1fIlOre8 novidades d'aquelle gener~, vistse, mll~~oes, seenarroa esd!)re_~DIj d! mal,or eomplexidade ; uurg:ir .. mem seena dragiles, carroa trjumphses, grntss, exercitos, tempestadea, et,c., etc., n'uma abundaueia conaideravel. Mllil, quaudo 'eli;

the!l'tro m~jt,o em ,vogll, Cbopersrsm:na lilltrgrli~de-Za. l!lUit08 arfistaa distinctos : -s celebre BetTlz hespanbola Zl\beJ Ga.marra (que abandonou .0 thelltro pelo COUI'ClltOj cujfL .rigi~ez; :8 ff'.z novamente fugir para .05 bestidores em bnB!l,~ de noV8S aventnras de '..mor); -Ii celebre add" C"cilis R08.8(a rilelhor das d_o B{i'U tempo, e que t1l:0 bern d. sim penhoue papal de Ign~~ de Caarro ns tra:ge,lia de Nic.olHu Luis); s· celebre Lui~a rr:odi (que tilo sdmir,ads'foi por toda a Europa). e 38 euas

de

afog\1(l.i,rail)quisitodaL_srrllilCOU Il' vip~ sojl/dr.!/' Antopobr~ t~eatro,qlle <'?Ill HSBU![Sl)peJ'(18 de mulodioaas ·tJlQr/wlw/J brSZllelrlis tanto PrJlh!l~s voltou IIOs es-f:>~ets~uJoB,de l)f,)!I,ifra/)!s e preaepioa par falls de auetof!'8 e pels mepeia !lOB.actol'ea, homeus rudes, iglloraotes. b09aee, .q~e. chegavam II Jo~rar em BeCUII embriagsdcs, aem terem a mnnma eomprebenado _do caracter do p.t1):)_el ue representaq vam, e .parnquemaa tOTDBva extremamenre difficil eacrever qualquer pe_~~,_ derel!n!!lf desimpenbo que f08~e. .QnAu~o 1',hcohm Lnia 1I)1116n eonra d'd!!!,. (>sletliea,t,ro alllU?

ly3J)

J~se da,l:ill~a. ()

~b_!uml.V>\ (\

P()VQ

}I()'

medla.s de A ICXIIUdl'c de Litl1ll e fi8 de NI ·"lllll1..uiz; tambe~ Ii reprcaeutouacompanhla de Antonio Rodriguez ~que p_oz' .0

lilt

bz-AlltflJl'll

J"H~

dll

8!l '3), j,a '0-

que h 91t'lll pe~lts d,\\'>'1 notavel CeCilia RoS'n (I crc3It dora dopApal. d~ !gnet de Cu~~o. Ni"ol!1u LuiI'; era. 1'1161)1 ~e t.aleut-O_Bo CIlWIl09_lt,()r da cowcdla de cl.lrdlll, urn bubj) i06'aia-

nha

bl,1I

d'o

J;lOVO com

1:1

5UIl·

d'ir~~~ii"

e 'com

obrilbante-

desimpe-

1!iST.llflIA

lJO ~'IU;"'Tn()

1i.M l'rjRruO" ...L

dor. ErHIlVlIlTJ iRo ooaheeldos .O$"£:(rOS mf>reci"rTl(lT1h")~ que Be eli.
me/h.ct<r em SCljtQ. pm' 'lU,. rl~l/IaUlel(r. E lui V? iUlI';ll o Iia ci;illwrfi;lIdl> eordel dr; ~wol;U Luiz.,9Iie.o glofIOSt! 'Ilwan9 do )3luno Alto SU'bB!~'tlU ·at!) se Jhe esmorecer de todo a. vida. ' ' ~lellcionlll'emo9 siuda 0 'J'he.a!1/'{)Qll Paieodoe Oonnes,qne fieava I.m .:RUll d03 O()ndes, up logsr gill! antlgamento ,se.rvia' de, end ell! OU II'()JI()(). Bale thefliro orca, mais eOPeo1flhJ)ente not~v"el pelo, 8e~ caracter Iyri~o. Erll basiante lU)·jgo (hlwendo 9u!'matrr!bu,~ II sna !1l!lda¢Wl:8 fins 110I!cculo ;tVI, ernquanto ~?tTos o razvm dftt!ll" dlr51FillCipio~ do eerrulo XI rr), 1I, untieras det;P,r'" repr I\jlfltl!oo u'elle r>'J' tempna baai:lllit remotoa (!OJTJPlll~blns. e po;.nhoh'ij I em T73U j,i hi eram repl"eseota~ h das eomedlas .1I,l.lli>l.1H16 per uma co.mpllubhr. ei;tr~n;2:,~ir",-e no .aunO '61'gU!lltll appareeia gmf,l CotnI)lIJ;lilin fral;lct"zs. moafl"!!l ~1l1!l"1Il'1Jr('mre" sou

r"pp"_iro rd tlm

quP Ilrtlrs.·JJfI"mvili.a

l:')SlJ:i(ul"'.e 'lob esre lIO-

t~ando-ap .e~ ~OPIlr'A8 e b~i18t1oElJ rkzendo expoait:ao de J)T6se,:xh.Lbl¢l)e~ de 'lnGrtr"I~llel$; DOt' estaa rt>.prescllt~9ij'(ls pagalla.o ImptellarlO Aotonj(rF~neil'fl. Carlos, deJofQ aunualao H09PI(~! dO~(,}~OS-?II-SaDt?B, 60QptJQO I"eia. Annas depois, j4 uma 'CllmI;_!lnhJH ItalIaJJS: ~lUI C&tllIlV_li_ operas. Er~ 1705 fieou tot9.hn~tp ilest,rui do este tbnatro. 01119 f6i erg\Hdo rode de novo lim li70, pelo ,urcliitscto .Pc~rollio l\1ii.'ZOOJ schaquel III filrm6en:J l]118 Ilirul.n. Ii;l poucoa 11111108 0' viemOBil, ~l)nhilCQr, I~,sr(l thearro no sOU muior e6plf;n~llr IIbsor. 'VOII'~ '1~Ieq~m do J1ltirro :~.JW') e fei por !:lUU vez Ul>', R tard .abSOI'VlIl0 prJ,} R':'ll ThI!M,'o iJe 's. Ciulos. J~,.j.lhltra.m ~!B"en!fet~~t~.' ftl,@:m :d~ (lelrbr~ Luiz,1ITQdi, Z unperuu Trebhi, E I"hc~l!th, SChl.sttlllJ'C V!lrUlIl'Outr&B OO~' bilida.dea:mlJsicaes, ~Ipal' das grandcspilHul"!I's"d~ GIlSi;:.~ RupoS9,. MfIlHUCl' da OOB ta, etc.,ete. NOB i It tc('vaJ 109 d8.11 '!lpocl<as 'y:qc(ls appaCBCZ!l.!D tambem n'este theatre espectaculos.de bom/l'Clles (vefda~elrIlB C~!Ile.l:ll:ill a .operas desimpenbaaa:a 'PQJ' boneCJos':c:lue lllfl.QS habeis failillm mover, eque eorreepoudiam .1108, modemoll. eepeetaeulosna /(J1!loc7u:.ir). Eafe ~tlf{lMro f~ziQ cuaeorreneia Ii Opera da :rrindllde. ou Acallel~Ul dn ",!".'I!CI} ,. q \10 pOUCO rnais JIO~ deixou Il,Hhil do no. me e 1r,d!clI<:<lO ~o \l1J local, a: qUIl era dlrigida deaito 1735 (II.~O em Gil" 6 Itl~!'l!'!I;{ir81 por P.flp:o.'tti (H,\ui,lJlprll:lladoe
,~I,OB e,

lell'io eselneivc do If spital, ,J(iu om resultadc.o deainvolvl-: mente da ('lIUllI"Il llir:s opera it;llhulll8 !jfHl estn lei mais tead(lill pn.lrepl'~' l"~j elia uma rlMpriultlinlll C"'1l.iI8 (86 n3<) ;1 .mllll1!)r) da 1,)11(11\.00 a":3f,a ('mil- d.e espr.c!!101l)Oll, {J\lc.!llcl!D,Q.ou, magil"ifi<:oo8 lueros (priucip!\ll1l1ljlti~ durante I) tempo em que esteve. abolido aqnelle' privilligio) Coma faUla de urns grand'", companhla :COU1.,'!l. i'talilln'<, do, uma inmCl'z.a, e till IlnHi de maglli6e08 /'o?liji·(tlfS que hI. Iuncciousva p'es!!es tempos. PIl~ne~!,i, que Upl,)rltVil CJ8te thetl1:ro deane ,173Q,9'U~filet:tilU-an nepois. RQ l!\o(,lRme"to do im:Pl)sto; ill? 110 j)lt·lIl (rre-adll1it.ti, domaie tal'de),ifdqui"jn <> UIU 'pr Vi)f;g~O por <in "'"no~. C011:clrd~do pelo l1<lspltlil 1'I"'lk rllulntJit'l annua] de ilJ()~11lIn rei!!, que foi r~dll~ldjl. it (iOU$Oil()nlia em bllrmOlli>l' I!mri (,I que pag.i\", Q r,hMtro do Pateo dos Cllud{li{, do qual ~olfria, a 'c~~tI.eor~ reiJlliil. P"gn!lttr, que 1izorll,gi:lIlliiiJ!ei)na d!l~p. .;\ cour 0 conz tracto de gr.andcs a.. UR!lrtulls; .doa riHl~lbal'escantores, de' acenarioe, vea uario~ e *4arc(,:oB, e de fl1~o guanto sedusla e 1\' moeidade 'es'toUVl):da do 10'10110,8bri~l,vll l! ]dh de ~o!llltiuir urn: grauIIetb:!lutro Iy:rico oude .upro"eit1IB~· melbor'e~rea l,I)e· mtlQtoa. e lIlcanyRBsll l!::ui1to~ 'gIl,''' 0 ~Jllv:t ,M,'do. J'ujmi It' que estas d\!sptlctllS 0 !I'\'ILVlim i ' Ij.H, IJ)l;IrpaS!la 10s seis r,nez.es, (~110bzou irr~J;egillll'k! <I Aut.<'luio Fi.'.u.) ira (;;XrillS 0 Sf'U thMt.TI) junt!lm,~nte cDIIl Q privileaio -,que alcnu<;Ara' de~o 111re repr~St'ntal' 0tie~&~ H.;l,lisT>,,"s, n~ivilp"'io g!t~ '0 novCl1Il1iJI'il,6lJ.riO,lIproveitou -00 ~jll!ea1)'o tl1.t EM (/oiJ ,C<IIII{e.o, Jl!lri> Q1idc',t,ri>lJ,sleriu a eompenhia etudo. (I. (1'10 perti\n(;i1l..:.o., ilpe"I'("d .. Tdudnde. Eare privilegio aeo.ibou.quI'udo porcarba regia de 1743 te"miuou duful.iliwllnenl'f, 0 .prJvile~i,o'do Hospital, (I'll" duraute ,0 anno de 1742 Ii. 174:3tit)hu renrlido quasi 4:000';000., reia. bem dava :earaua muaicaes, fioundo entre elles eoubeeido.o eatabre MI.'r-Illl 4e 23 de Ab',i1 de 1''136, em qt!C"'l"ol)l'aram I'tlrte Helcllli: e Ang, 11' Pa,g"ne n, Dominaoa C+~lIet.i, Ollet!1I1,o Vtlllet, etc" I;l)h lIe dinlC\i31l. de OIl"(aIi01"\c!lix' pi (cornp'oeitor as eamara do prinelpa de Darmstadt eau~lor,dll.:opem Demetrio tada em 17i.l~J. Qll!ludo '0 til iatro introu enmo elemente iudi spensavnl canE$te theatre,' nil: sua qnalidadl;l de ACII~lelllia de Muslca, tam-

ftll'~:I'lI)Tt)" ~~t~VJl. sitnada defrpute do, GOIlY.cnto Trinds.de, :e!)~.',s P-~<;I) >hl quc~r;>d:o> II &~,I)I~1.1 IwntllRa, parllAnt<'l~IIO F"rn lUl Cllrl08, tll.mbC,1l) Imp~c8uno ilo'.(AeatrOlrW. llucl;

T ,,;,.(1
dQ8

aa.

O'mde~.

'

,

A IE!i de 1'1.27 prO!llulgada

por D. Jdit~ V, abolindo

0 »dvj.

dos os gl'!l,lll:las a,r.chilOl'!rlB ,'p1I1f<)l"e5 !'~!,r:'n~(I,iro9) e os portllgue7.,es, Dlllnillld.fJs an t'Xtnlll!!I'ir o e~t.LH!:H, eHtlpen<ii~rlos Plllosgover:nos: Ii fJe1a Cortt!, a~9iJll cQrngrlinpea can.l·orca, mu'. sieos e compoBitr:ll'8S, no intuit\> de dllrem I\. opera 0 e3plendol'.
1

c'OrftrnHi~' £I vida da c6:rte,cElostrni iun-Se 'us charnadoa(hca· tN)$ l'efji,,* (~dHiclLilo~ I)"oS p~o,lrioe Pi:l\i09 em que: El-Rl.li habitava segundo as estp.~iie.s do I<"no), ]!IlIra ob'de fnrl1lD chama-

nna

48

IIlR[;10TIfR(lA. DO p~VO

49
"8), e Paulo (piri~or d~l>at.a\"as).' 0 PPlt,ll!;UeZ l~nllc!? ~e Oli: vpitlL B~rnl\rdCII (l1in!m '(! ltr!l~ltf')ctol, JJH:OPO A~olJUlr'Jf}Se Antonio NurciHO, L')lWmI,lO OK C'luhl!. (0' ,,(J.;lhorpLn~(Jr por'tU" ~iiell de 1H~r~Jle..r.i,,,a e. Il.reh.i",·enr~l\, r~ ..l 'de Ra,l'ar.p1[i e~de' Bil>ien ...)" Nicolall S";rVfl1lclO'IlI e Pe.t,r'1l1H,J"iI'lllITZhQ! (se(;lTIDera• pbos lll!l.chiDistal!),.linalme.u!e 99 p,l!Itor'~9 eelebreB,~(gr~II\:,,:dorea d8S-8CeD!\8 rcpI:ea.ent:lldas.',D<l9,hbrettoll que S8 d!~trLbulluIl: .r ROSll9pe.c.tlldorea) Berardia Dourne~u. A liaf.l~ d'e,lit~s Il0t:~jlili(3ades" basla. 'p1I~1l OOBhlzer acreditar ~8. ~~,an~ezji", UO,In:x:o"na sumptuoeldsde (e quem BfJ.be ut~ ij~,no I:!)f~u-g.08! ii 08te-theatro 'que foi durt\I1te ,il BIlR curtJ~l!lrna CJ\lstf.'llCfll tlloadmi'Rilo p loa proprioiJ, ,('xtrlltlgeitQs. , Cfl.'otavllmll\ 08 m~i!l notavels eantcres dll p-cbs, c. ('ut:re e]l"9' (, cdtlhrc east.rat» Gizi ...1l0 (~ quem, 8~g(lil>;lO ie~lInea; EI,I~ei D. JOA{§ offd'I<, "Irll'u(n!l, gal1l11ba de eire com vi .. too quarro pi!lt"in'holl rambem dn '-oir~.1:\ ro!'ill.d:>tilla.), "lbi (que B ganhou 12;00Q, CTl\?i\do.~ par,. ~!Ir1IJ,. estH'Vito em. que ca,otou I1'lIqlHllle the"tro), Con.til·e C"fI'lIrell! (que ganhar"JlLP~r!:o de .6;OOOIiQOO·nHe por me~), Ellisi, MallzlIoli, V filii Lneill1li, ~tll).f, Raina, G1I8dar:mi, BaUnq; e tlilit08 !1Ut.L~OSy"'II'" g>ull'!arllm gnmdes quauttaa e IIlPI'j,m <;01l6[UJlil: (nui'toil 'do~;.ul.tiwo~ rearduos do aoaso o\ro (lit llld;"., . Eec;re.veu, -p!lra este \lll'atro 0 sen. dh<lctor DapOli~~lIP pavi,d Piiezj!lomeur proprtoparabem servirccm 'a.!p·!,\do 0idiyertit ,a 1!l.l'ga qI18Iqll~[, Tel qU,e If~~:ia~e.bem) B opera De'lTW' foon!c.(de VJl.lor.osB L:nstrnmenln:C!lo. e esplendorosas deeora90"8) e a opera A,17p~iailllr()' ,neWliuUIl ,(com a qUld prcvavelmmlte 0 t,hcntro foi lnauzurudo]. ~:l'8cre'v,erl\m tRinh-em Jo· ... melli ('qne rQ~cbj!l !l peUSaQ M.l;£Oll ,dl\(mtill'g rl" oirl\ I'''ra mimihl.r. aa OptlrflS quo C(lt'npt\"li'l,.-COII)?]t, Vel"f!f!,"O, E'lRfI; ?lr~[,azia, ete.) e Ant()'liio ,Mazolll('lllC CO$poza Ctemr';l!za dl, 1'ilo). ' , EsiR~ l'epresfintlLCveit forum 01ip.Aupp'lJ·rtfr>8i!lsilTLll~,aUi". g_i'll(I'l~'llnajs~;ml1!l Pl.oD(lI'~Q"al,]g~).l!lRS d'flll:J8~ no AUessr:i11drQ' 'I'IeU'Incliit. de David. Plll'et, ap')~lrecj:1 ,e'JJl:'sce~n~lum.esqultd.J'uo de cnv.I\.UlLiill, ·(l]J'd.cPpliClifl de Aje;x~ n!lte (prirnorosa obra dos m~chiI:~i~ta:s),,00 piLvilhtieo de. AI"X'~lld~e, .cn~pI'8 de ba:talbll, o mtencr de smnMllos66 templos dll.Ant,gll!dllde (como 0 de Rll\lchO). Hi rilrviata de ?bcorlo.ni,a,l'to,,--,fi.riliisl1f'l)to, tudo qusnto Il riQul)zl1 ]Jodi3 obrcr: d'a h"hilirlili;!e, 40, r,;lient.Q, da art~, do ,genfo' IDt'SnlO dQs.primc· roa "'I,ti~t as d"'qlJc,lI!'. I!(m!lro. POle, tude isto ape!ifi.:· ~ornp~lu~Qs:mezee dll ,f.':x.jsll'll~'>I.. tnd, este ~splc!ld()r, fieou dt;str'1ido to~l!Dea:tf! pelo t&.I'1:CI"lLOVe 1 de d Npvembrid

e 0 IllXo,~e,·quecareciam ties e~pect!lCUIQ8 ti1ovredilectoe d.s cOlt.,e. Orearam-ee elltao 08 tbeatrl?8 regioa, de QuelJlz, de Salvat,erra, tilt. AjI).da, asaiol'c,omo a g:rande e faustuosa."Opera do
80b 8 dir~lC9i1:o'do ha.biarcbiteetodecorador que D. J.oito V mandba ezpreaaameute a Roma para eBtuda~,e8tIl8Iutei, com os celebres ,artistas Benedicta Letti e Paulo Mattei. Elite theatre era- de,stinsdo a r.epreaentaco6S lyi'leail.-e'n'elle sa tel! toua ,ciesl,lil.o de um nueleo (i'llfelimJel1te'irifructiJal'o) de opera pod,u~uez8.\ que DRSCeU Bob !i ~flueDl:ia do trabalho d:08 Iloaaoa c~mpoBitoreil ,l;JII¢.ililW ~ayier dosSantoa,(com;poBLtor e o~~anI8ta do Infante'D. Pedro na .real capella doaPs90S 'da Bemp-ollts), Jeronymo EraDl.liBCO de Lima, Joil.O' de 6,9.u&&' Cs:v~Ibo {I!UCee980~ de David.Perese mestre do insigne e distinctc eompoeltor MarC08 de Portugal), .t\ntonio dil Silva (diaelpulo de D~vid P!,res)'rJuao Cotdeiro da Silva.. All': tonic Le8.I.Mo~ei;~8, ere., tudo isto,l'IcOInpanhado p'elil.~ope~a" italianss de Paciliui e 'David Peres. De 1,763"'8.1787 cants., r.am-ae .'no Pl.ea(;i'o de Queluz 21operali, nOV8.81 aende 18 dna composl toree ,pottue:uezes. No TlleiIlro daAjuda.l-,tll.moe1Xl C)bam.8do mM8 particularmente Theat'to d.e 'D. i[.oq,~~, e adornado com decors.Ci'iEia 8cenqgrapbi~8, feit.~8 de, 11M a: l'187 por ,Jacotio Aaolini, 0 mest.te ·d~ Jose ,Cad08 Binkeri, e.Manuel Pioloi-entremeiamee 'maia 118 tentativa;~ da:·oper~ p~rt.llguelliI. com; as eompoatQ.OCB pUTJulleute.itllliaoail, e ,de,,28 cperse novas (cantada~de 1~5a 'a 1790)B6mE!nt~ 16 perteucem lI.osno_sao9compoositO.rea' ja cita~08;, 8~ outras B,i!.n de David l?e~e.z" P.icciDi",Paesiello, JOllleUl, :Hayd,o, e 'GimiI.tosiI; o r88,1 theatre denorninade 'Op~l'"40. '1;'10 (proximo do aetual Terrei.ro do P".96) e~a iDqlle~tionavelmeDte 0 .milia ri" 'co, ample; e 8umpt~oso,dos. oo8Soalhl'atr08,.~ tlll,Yez Din do! mais glandioB08 da Europa n'aqnslle j:empo • .Foi inallgura'if6
lisaimo ignacio Telo

o ThelJ1rode.

.

deon veira,

' Queluz foi construido

~t

e

a 31 de de 111)0,- e durou 80 dia 1. -Nove:mbro do Ol~BIi:ioanno, em quo foi ~estillido pelo terrivel terremoto. Tr'abalb a ram na C!oostrucQito d'eate theatre Q:S artistas mais. notaveis;8, a;pezsr' d~ ~ua pOUCIi du.tR9io, o 8~U pale!)

!I~aio

ate

de

exhibiu tTIlS,

Berard (pin't.or decorador ~ um doli gr&v8.dor,eado.a iIluatrsdoli qu,e i)1I8 represeDt8f,lOeS eram .distribuidoa aos e8pe9ta.dofes)~ J611.o C...elos Bibiena (o'prinlii.pal pintar das decocs90ea do theatrol, Milrcoe (pillWf all DgJl"
fo_i:mo6os ,librettos

poslkJ.ree.

ca.melboreseantcrea:
d,G'DCOrrerliUl

00

trabalho

J.oso

VIHII Q seu

'aformoses'ooento, entre.ou-

dos melhoreseoni-

r

gal, ara 0 Tlwall'O d:;.[1l1la do« (,'Irwlill».loi' tao ,stsude 0 enthuili>lama plll>1 d,tllt, 'lU:iJ os tllMlluui'Ibr~li~," ~-grtltfu¥ei 1I!16a de ~ CQll:OllrV'-l! ~Cll' ca. ~t)'" aJliti"'!)lIad()~, ~~ 'Z '1lI~~dllil a~l£l imrirm\ltrioQ. HOer~ ~ 'IueuU.l!l\lt~~, 6- Ilne' DQi() iOobt~u 0 aillh~,ra pll'~1I. auat.jlllt:~. etermUIll:lnte 0..!!.i;aestado ,de eersaa e IHll,1 firZfl~ as IlIUIiB elI::.tB'~m !!UIB ~d.!Jo. al'Q".!I ell I TIeeO)';I' (!ll-JlC' ell til f\' 'M Gund 1:1 de' Oil'i.rll.8 (hllll) do, li.UB~~(I [\.'tlli'~tlez, Cie;' POIu);til,<J911(i etu jj'tc teJllpU J rClJli:Wnf~it ' SQ1H 10" ~Il Camar'~ au Lii;PO,;l)" p.ara Ii ~Jl,n<;ut ¢l~Q~'{ll;hlllj"lIJ jil ftt..-ci,tl;jJ:i,1o pelQBl: inell:uto,ll, d1t ~!\tll1l1elliui) 0 iN..!! ,/&t:1i"'J(liJ. a Sllil'l'Jif{11' IJ~ (/MIJ/"/;S'iJIJPl <f ,J-Ur43;a .e dl1l)ol'O' ,$(1 i> '18., &111 !"'rlllitI1,/JIII i>. 1I.1'IliI.,ilJ.'rifJf/, int.lI.uiKa. ~,~tI~icr4l,ide tJ!l(<<It;ticlilM PI t '! (j :1I1~lii$ttt'!I~.~ 1.1ll!<L,_tro JICl'iQl)bl4.~ 11~{~III' ,4!,;--,,a (llud ll~ "Obp'~~v!i 'a.susrent$r d'eat;!. :modo at!ltIprll' tIlIllI iti&at(os: mo" ~l>\r)l Ulpr.e~0uJacao dlj dl'KWS em IIn!!:ua§!eru pOrtU~lIf·.z'~ 1!1;,8I.U-,:O ~l) iJlld,'t1J~lW) -06 0 OU.tFO, para a eepl'(l_~jmtfu;.itr) .de Cot",i>itlnil e OPIl II IHllfa,Il~!I '(0' 'ElHlli}no Cd iJ(Ia,dftlf (]WII(raJ o,nt!6;,eetij\'Il t\ 'l.r.;twJl.eriu.:l'). fic"'n9o fJ. iillpre:
illHdw 'nnb>t_pellBlJ:vel
ft fOl'lIHI9iio

Jji~lJ(,tt a .;ti)llurc <;~n QI'I! Y~JJ 1j\1 de nml\' Mlll;mnhi:~ il!.lh~

o Eeal

llhe:l!Lf de S. Cados.___. '1...., 1'''''11.1 l~il ,1i~~ti ba1Jl.v~rllli I'il/flhdlll~' rl 'l'fWBI''l~ vil:lI;~ 1.1 '~bftu-

de.

UOlIl.

aoeredade

tnCII-

qo

ell' 0 wQllQPIJJlu til.! t.~ch~r a;'~!;Itf a':rliittij;t cs OUH.o.5 I,ll!!. ~t,O$' publieo& vu pw'lieu!;lfes', 'P,'OI.llndl<u [,Bmbem a imj::rr:e9l1. leV'I.lLwr ll. n~r..,: 6_l.l,f::Fl~r!l.fL·. (lOll! 9}1O: 0' o~~,~, d~B,Ci«lt I'll. t;\L· d {!liuU(I ~'d"WI!1111Illt ejjlu,~IV'tW 'Il~ ,1\# t~\iell~B do "j!(>90~PIlI'.~ all ill~ru.:d~s ®~ t'bu""t tl~• .\ll;ltl ;<1iu!iJ MOil ~,U"' i:1i1l:DQ ellUtVlt,

Jtl[):OI)(J·\1~lZ~.t;I,)a em '()~ '9 deAOlJiliOO l~ti!i ,!!le. dlJ\li~ 61' lll'ra.ne"dos (Uhh0r-It. It. fO'(VII B '[, uto pf'e~rnotW~IWJ)c aUII ne~tl,l!afl~,\l!!. R (lIlP!f,II! _q IIJ l\!;lda ~Il~hli~ qillt \,~/llWn CO," 0 dUBllIW)lv<!.lIlilllto call ~')plll'tt uem eonr 0 .. iU('lltttQij e lI"eallcYO!lB

i\JiIIll. lw:nl

II; /Ol'"IJl1(¢O

dw

iUl'JlI:f'BR,

padia-se

0

fuudo da

X!l'nl

da t:.1U.LIlIl.fll't
COli'
Q,

J[I

!!

~(.I.V~1'1I0, l1e!l1 (U!JJ£

que euenetauto: (J!m-u I>EO !lilt) indj~pOr6Ul o Illho illi graJllh,dl1 11111~,C ()

Cljf;ll' 9, O:u I:~.clrflrl(') 1'': ~hl~.' Q ,\1: 1'~11I~l! Ii!I w' r.il n\lgQcnl; Ii:t!" I;fprc.<Jjlt<f"dt) 's!lb ll\W~ tlit mu a" eapO[l[I;I'l1oiiclll' ~.tI "I)~ tC"~ll1lttl;te. 1Ill? 'Iilllha, u pprovou t'MtltB .prOpO!!tll~' e iii forwlI.Q~p,dll. cOU:\p~IIIUll', c.wIHI~(Jll It JitI.u:qiollJ1.r;, Ji)1Ul !Intll~i dfl d'.!Ju-,~ulJJ)"JJi UQ fUll,r~~ 1J' INliil~lh \I-;IJK\I'aw '1&I:"pitl,,~ qn~, lI,em ill~1-' ,1'_ th"o)i~lli~ql" n"'~B~I;jI~1 tJlIl'llqljrfll' 0 Ul~lll,Ir Ill'

~ .li>£<1o .(IIJU ~~) H'\' r-ll~I"Ii"IrIlUl.tl caf

.~u .P~"fb~l,.

!Li~;I!!'\ir..'tu6 .

Rr~-

Ifu,

purt-e it"Os call~!JI!t:"jj"u quem nihI

(;rQ,-'tI~j,itol1du-~.1!

t> Cli.r;$lC"ji,-q I mhvid"dll

toil ¥;l.-.;-a com a

PligllVli,-e

rimrlo IIpenas

maier
gliF

H18T.01llA 00 TImA.:rnO EM POWruoAi.,

57

llii" ram r.J:t·I"JI'jliil~ Ilflill in(lln"t'mt';~) IIIUU~l:irri CQOpffi'il.r ~I!i(1"'i:al1t:1l1 • Jill iJ;liciu«;ii(J e I'~a:nlll\~a LI.... idclt!! ~ phlli~b de Gl~Tr.{·tt.

(lsf() I ~"'~ pHT ... 11 t\1[,d"eit I/;. 'l'II';"ltO NII(;i t,,~l, N\~ anno Sel.'lli"hl (.rlllf·il'O de 1 ;j6) J "tI"lUIOl Lurcher (ent·iio (' Vtlcl'llllClljr Civil "e, Di~ ,,,.) p.dl~llU am Ji "mill' \~ ~illll lh'HII('~ ,io :'PH' ,i.iL~(· Oz, !'a 11IU'fl eUllic,.\·:1Q d, TIt',,(./ra dt, So f:/ILI·tr}!$J tJilll> CO,";;lW II ill q uti eutu rll',!lIl:>l' ~I rr~!l.Q <It:ot[l1lltlo j" couMl,I'u<:Qiio de TIm bom rh";'IrQ IlM'mrodiqo,.s mIlts 1'!>oVvJ:li., vets plll'a IL8.rtlj, p~"'a (). publico, epara o. ~ccio, uistaa, segun. pr.imeil',(l!l

!118m da OlU,U)(',I, PI'Oflr11l .(\O~ ,dl!'·f.Q~ OIVIIllls,se e~. In 1'. m~'~i()ll Pt"JfllnH, fm·',iiu'l,., 11er'wlcJ ila~\ pC' lias eli), Iltellrr,., ;i(1I'im.fI. t'l!ll.ti,,,,,,,t .. Pl,,,jqziJ]. ('lie. a p,llpTr<ria t' ;'I~.[r,r~~,';I·. 10" I." Ill. 1"11\!'!f'WTOl f""U">] rOrmN~)ro da lllla(/1m/I, tltl.~ B.illt,~A!·J.~~d,'1.,.;'1.1111, e OR tl"('I'I!(O~ (lIW·g.'a:tJ.des ml 11'1I'·;l.I1.lClitf/8 dH lJihl/II/lI"M SiiNI)J//J.ri~I' rai duhUl~(l0 goV:'''''1l1l !"Ie ,ily I1Uf,ill'i:!l t!~h'dj~T\I ,1]Ltlo ~(1. ilTIW,t;!h6!lil r",m (Ill'
tlli:lI4~"1il.\,nb

J;1l e~ttlb 14.C(lU no l:ielll1lmr1() ,14 1t<!;1'I'J~ l'jI. fl:"f(·h\il d~ Li~' bOil 8(1): IIdirCIlc,t"i.O. dQ ItmodOil zouslco prl1'f,\lgU ~ Joiin 00. rmugns: Bomrnmpo ; (l-'PJ',)v{jndo·se.j~. in bOl" de lcnge, II ap. pliMQ,jo 0 IlJUP\le;nu"i·~t(j tl'l'.tif, lIrHl no :11, II'tr~,::-I,jI!llllIJlI.fI

1111 ]JoIH1j dcr·rf\r,on A I!oliltrlhn ;JQ {o F'I'eil'e-para 'l,r"m01ler ("I MIMica. (n::(p- IIjJl'''vrili1.'' . IJI'i"/'o~ ijll1l1)llra 14lu OP1)("I'("";a "~l:I, fUll ',"'~ IIIl. ""~I ()~/ltY)'·.J;ltJi.Jri". ~I( rr:v MI'~II!(J' 'I.ue
Q

:&t;1.

cresdus

do ll'n plilt!fl'l'6.tl!.bl!'li'lti 0 ~()ln ~. nlj.rl'ol·ll~al) d,i3 (Jul'r .tf tpHI LlI:l'~bpr IOllsult.lI, 1 P dlt ilh~ Ilucl'lfIdlJd .. ell! tul llialuJt•. ·a.2.\1 di:: JIlIn).illtJ, d~: J'iHj J'<li Ag~tIi.[nLII.I JI)~eE'x~irll ill{orIllft.cl.) Pl"lo GO"C~Qador! 'i",iJ 9.lJeCI!l;l dOl! tr",blllbOll, illlpr¢b~u-, didos n'esre aeutido. lUas 0 ·obll.r.d!) 1l,,~a,s.'IJlO a: aquelle 'In. feli~ minietre 'te:io 1i01·.1r tfltlJ.j10f!!.tiiilrLCnte a 0 bom llodllttlP.Il' fa d ·ttll impre ...... Flli 'i)'~cisli ,dep.oJ ~ B,IlViVidude Ullru:~tri1/ 'I\bnlu.li aft Sil \Ill J:t1l~8'" !1lll'll !'(,IIrrph:Jalr 11 ,dbr',-c .meZ:6lf d'1p"is 11I'a G!ll'l'~tt {i"aIUh'nte,pr:lt (1"'11,flOrTiiri9. iuoarre , lZado cll) ollt'"nizilr de~j!lll,lV:l:llle!l[tl '0 plano da [llst,a,llr~9ao d:o.

a"

'Ilh~:I tl'O I'D;llll.!.tl~'Z.

>l. ·ln8pe(j~iioGce. 'dIlS Tbl~:Ul'Oll ~ L~sp ...m.!tculo8 'ta(,~0l!~e8 0 Cot,e r,Vll.wri~ Rulli, a Itformll.~nodll C0111J)1Illlml Ellfil}adbra.. do I]lJaatro Naeiollill.

blror u pr~d'lurQ d~ lei, cl1j , "PPl"I.V>LQ~cr reeu e

d!ri~it!1. t.:!11l'1 seu

GhmM

fqli.r ilo~oil'

couadi

08 tl";lbllolholj de
j))

L reh{ir e TliesmQ os

"pntlal:!Dtou tOg;:!

'ell 1::l \leNoveIli~

ral

do tnnsse tneatro, do eu dco:WvoiV"ltllC'!.LO e :itl,

E9J<i·J't\.rn hlll(;'.floB os rl~mHl)to~ q'uP ,ad'~'IVflnJ' II Gtlr"l'ett 1i"J'e 0, UH!);)jJO pa /1.11 l!let ... qli'~ "(I~"" tilL! ",M ,J. 42 urn prol
If\lll

glo.d~_.

5 aeu primetm CU!~Ili:IQ foi mel~orllt os, r.heatrO! exist:ent.es que. n~ 11\>1.101'decnd'enc,&, lI'it-O'1l1) 11 1Ji. fa I ta:, de ac-to~ejj' edll~a~Of' ,de Jllluiorf!8 e 1118>1~A~6f~. como, ra1a haixII ca;Pa~
ostaWlIh dll 90c~al que OJ! fi'lHlJlent;!\I'" Q,quc. l'Oputlll)d<l 0 th'i'llitro como ilal" ~ltsa ?O p~.o"'rl'i~.~ .~~'ll'ente apr'a+,d,,,, 0JI)lfl M "VelhaQ cOO)edla8 t1llhnm, (le' 0)Il.I8 tor,pe -e o IId(ll"llo~ obscenos (lQm l q,u'e ()S IIc~1Jr~ f\II)qli &S. f(!Ve~ttlljn 11'\l"l:\ al'lmilllr<lQ1 mil'i~' eatEr'mll1 illvlldill ate 0 p:rropdo .TlieatrQ do tililim-C", (I tiieuioJ; do teIII.P0; _.

(;z~ir!t;ii/J ,pm JfI,TII(J .r.. C'I,1()·N: d~"f )J"Uiil_l<lU'i(18 qlle ,[{(J8sa.m Cr»te(})'''~r rriJ ",L"I1~JIui. " sen». lnl{lI'~~II!'iI,18 ,01£'.Dil'd:/Oi'eo, c q:Uri: tlao) lJCI:N>!~{!:mrU/s.i"'-'ZM.r. 1,)'~IN)'(.t~~, dbr{fli)' e ji;,·/Ju.lizu·f 4: t b(f(t 'rey(l'lmUI dog Q,Ju:.?p,rl,;f.d/}I'Ms ,II (h;I!Rlis .(I,OJ,jil~il8f ~OI"!)1!IJ(I'" e. jn:r$idi," f} l''''II,dol$, /11·/>iijj'fJ.S .. W"prJr (JL>f.Jrl):erWi(odas{18 .prO'1udll1W!IlS, qJiPJuf:','M' '1~¢~SBana.9'· i,l) 1I!~J;l,(Jl'(!//ltJlto .doe Mtabelc. ci.mrmttlli 'l:,!/~' ,~ 'ii.~,CI)1!jiudll$")' U , , .

- T,a"J r(iJo/U!!I 'era 'l'eMlnelltil Q.' pdmoil'1l coi.lifl. 8 f~z""r, porque, para rl1l1u§l'urar 0 U,!llltto pOdugll"ll Corn 0 l:&!O-r'dll'u.rn8 iOlftltui",:f<l nfJciona,l, t_Qf1lIlVH-SP. pr~ct90 f1u~.des'!lppllreC(la8~m; p>lNl, !;"I~I!lre,O~ "'rlfI-r~J(}s rOl'peij e ~UJ"1l1cimque 11 [,o'bt1_cilirl>lde pllQllCilo ITI"{lIl,tlr'1 ,dl'Sa~ll-lar, IJIToeuto,qlre sl5l.t'letlte.um" t~gQro8j1 inSp,11(l\'-ito pt)di" obto;'r. . cnf:io GMI'I\ 't,.," n!nll,,'¥> 1I1sp(!c.tC'lf(",01' ~';'creto dt;! 22 de: NOV"llihro (I,. +l'lalJ). ·tllllIlC>l.1) ({riltllitll ~1I'.e<.ltRIIl<lntec~'ti"i_ t.1Iapi>,"111I »0 .\I,illillt. 0 do l~tI;llo (e r}11" lh 1'ill:u I rllVIl.: '\'II~f.(~,' e 'l'Td(;el' tll~ (.Itr(t) !f'1a71tll nail /1';" ii: llfll:lr:ia.· e«:tl')'11Il fllr.f.lt7'QS e "/1:11# ';IJ'f1eel~cIiZ(l$I·(¥JJiPI'O!,'(J7' "'~ lJi!l;ns e In1l1~ l'CpfC$Im~'li;fi.€8 lj_u II~ Iilirl. r/i! dar lin i!at'/.too) ~ldrepor"i;~izl'}le ',iJI).uiriarJ,e e. conr

~oi

d,',~

"1/':rr

19' ti~t!i! .!l.I1I11lo9poden·lJ que Ihe ,fOI'atIl (lllnf~r-iIfOiJ .e c(1m . a m1!I!'"ClI'l bel)~!tNl d~ bellI!. c"mpKtlbilJ, .frll1l~zll (~beeada8 Porhwai 1101 IHQ~).~d.b dirPCCiio do huhl] insld}ldol'_ £Imlio "
riZllcat. perJ'eit& Ii ll!l·tu.ralidal"le na dl;l(llllll;"wiiv. II 8up.erlOddade nrTIJ). boa (iSMls,' I} $- b"l1,'I"l1Ionill da direcQiio sce.nic!<), _paudt: <h!rret.t org.81ii?'a~ e ca:llca~ Irma cntnpl!'nhi~ p.(j~tu"ue. zit (~ priinelra qlle t(!ve fr)'rma re,(lUllir ,d", C(IDlpa,ritiitL; ,ordllOl 'c;egimen1o ,paril--niiq a(rtlhr II' flnllra:hi,u' a", ini~!lri."), I!. qrjRJ fm fteqll pn t,,1' 1] ,j ,'I'h\ltl tro .do ::lIlIHre, 0 CUI'SO d 3S rGp,r:t;8yn.l.iI'C0Ga ali compilTl~iH fr-lIl1M<I; pill',!: P'lltu!lb das (relllfivll1'nerit~
DOllX CCjllOhM

'90

\'eia

!l~tl.itTKI'I

e

f:)1ll!1I1iU' "0 liul'! ClTa II carSCte-

ae

G)'II! o}t.[rr d." P'I!:1H)1 l.-li!,lr'let. Rol, a lid" e.~~, (nQ (ifl4'1!il'iute Pa, 'rlO1, (10 PinuI'i(lll, " fl<!Tf~s, 01Jt,rIlB peCit 'c~lrno eat-~ij' que j"\i hll·v ia'_(j "(IJ I"'" i! I'll nrha (!m.l.JI~b()a 08 t,; tu I'()Q do Ga.i<!.. it) de. L($iJr;tt e (}flltwaq; Ee88il1!lllileu¢~tl:"adllzld&9).

bllll~fl"'),:cn\I1.~(''''a

dl:l'.E'.(tu] (ir IIi

n~

I1IM,i~·(!1n,1I1!lnt,r.g

a{j!o'~esdo

rom

>

DIBLlOTm;(lA

D,O POYO lTIliTOIUA 00 TTTEATrlO ml, POnTUG,I,I.

Thelltroa L8rllhe~.

desjeixo que em breve ,dri~in,Oll (quem sabe meslllO'.ae' a.Inveja do~ mllitH"olos.", t;lo_adp.-;Ilr~nt,e.al'J e a pr~pril\plilit,ica.ll~(l delXarllm fll3lizI!.r tall ,de!!'tlJ lVeJS e t'no ulAIS melhotamcllt08 ChMilUd.!J 9. fuel' ,demitt.irf'ilrrett,:<lo eell I)l!rgo (por decr"t~ de 1 dl' Novembro de J8;1'~J fl Jevlludo,o TlJiui.ar,ru C" sla CabTl,", (por decr<,!,to de 1 Ii, i:l(I,Julho de IB44) a arwull:}r e deefaz:er tanto.s eS,fO",Q{l9,t~Dtlla ea:perau(,lll , t1i1,l,t08~rabaJho8'qua o bCllemfmto (,,. ~l'et~ t'llTl:la olllpregado. , , Em 8Jlb~:H,tii~iici ?e GHrpe,te roi u'lll1~ad[l In8'pi1dor dot!
(I

61

tidito' de peIJ,flS dniwHticll de II: umnto hl tnJ'ic~1i rmnnntiCII!!:na {6rma, nlulthi'it,., ,\\1 ji .!li'ralll!·nl', C!lialcmrl~il.eSr;I epoeh»,
MlllHl Abn~(j
,p

In cOllhecldoGoVe!"ruli:lo£

Civil de:Lisboa,,;JOII,qliilIi
tinhll

o)P,I&,' 'A-1"l;/lllrlrll H"ncul!lIH) «(>"'f',,·hq,q'·j' 1":1;"", "l' .. Lt,::~r e 66',,,lle ilWl:tIi I,(l\l' 'lei vo?' I >In, !J'()Ii,I'(l!1",n, ,1. rud .. !1 frtoucll,l "" 1:>1l~a: um <',O"i'I1i!IO'"u8tiJWe 1I"'of,lll 10" G"',I".~t" P'{:IL ..~~ltllllr" tra!JJ8bda.R'P. ".0 ponto de IIcc~it~lt ()lJtli~ dH;ll~ttl~eIB"ap_~t!_6entlldaa

ptorei>j

'I "~nI

do ,1lS~llrnrtn r, 1\' L'rKn,1.·

hi t,1.(";"" tll'n" "011:9'" rillP 'r.P()rI,hfr,· 'hl lit r" Pl.';i' p"' f'~'~ q 1111 ~t\-

,

.

)

~1Ir\:her; ~Ull formlH'Llm a gtili.Jde cumn:lis8-Q do COIlSCrV!Ito_ no.
Para obtac urn r08uitado run /I m!li~ I)Q'tavel. G9.tvett' ea'. ct.evil!!'IS euna pJ'i'rnol'o5'fll pt'.\'.<lSIW·/ILDi.iil!a;r e creava (is piemioa pllra os !Illct.orfl~ que p,roluZ"issllm lIS llleJhorco Il€;r;as (SAI\(rlo ,mnl1Jl',i,rlo, (iI,a~s:fi<:ac'a ern prllne;:!' Jo.~ r D,premio .. de 91>',:1000 'l"li'2, ,el",I<,olbI1.1.dncomaCC~8$!t fI(),rlOOO rM~,--e ll8JI II -(,\~~ p~qllcJ',lJ.s. Ji,!.~tl(}Oro:\l~, pa,~a It ~tri I>,t!: ra, ,~,:l6MOq ]J>lrf!._liS (hlM;S"l!lllut(·S,_ ai!hll ~08 ltlcros dQ~ clil"ci{Q.~ ,de ill~<"II1"J.(lue tOQHIn tll.lLLb~4! ,c~elldOd pcl"lei d!l pl'opnielhld~ Iit-

Cil.o r'pgl:fL,',11.11.6 ,8'e ,e~j"Ildl~ao nove itiatit'lto DO b ap reaidCllcis ~on~~l1 ~1I1:d.~' 2), H(! I O. l' ol"n~ndtl" III nds con In bui'u. PIlrJl, Ih~ ,lInpnIDlr IDmor cOly.h":Cle cs, !JUiI(~'r.!e prosp!ilrs,"'-ear~biliilM6 que era ~'O!lLpJpt;vlli plllos !)'.~"'~s 11!r)$tr"~ d.fi al ';andre Herculauo, AllE'LIlio E'l'Ii!ii:..lno Ii", 'ustiUl(!. I\'ugns,t.o,de eRst/lho, J08e F.g~"\'('I}, RorntiJlllpo A Ijb~d \ dt: C;~~It"(), Dnqna de PIIJmeila, CODd ,lio F>l~rooll. C), lid" ~~ ;\:1('110" FUllCis('o Freire pc C rvalbo, I<'rllncis~o J ~l>li!!, GOI <;>1.10VS~, e Joaquim

,- Depoia de ahertas as Bulas, a 'COJlcorrenetfL de alumnoa cbcJ!ou.1I a't,in;qir U ID n'lJI'IC"O a [Jpedor,1i d tou' sprMec-

~~~

do. e!ltudo <le ,edll pro'(luDcif!., Jiog'flager!;),~ ~u. h!~tonc.o~'; '8 lli$colll de Dans!!; paraedtr~Qiio do COl'pQ e de~'ny('1JVlrnMtl) ,i1)\) movimuntoa; e a Esc.oJa deMeaiclI, para uppli<.W\);to d'l vo';: C f!YlllflHSt,iea e8llecial~ , .Bepol8 de'Y>lrii;s ,,(j;fli nidI< s, estill) 11l1i.1J:-seO Cous'ei'"vatori6 no lIf1tigo Col'tveoto G;J ti. Cil teno -convantaClIl!) ae n.e~~ysmuito iletel'iOl'lIclo ~ fiOllto deaerpreciso que G~r. .ett 'e~se I!Ig.II111i!.a ass primelrll8'; rconiiiea e 6es,$O~ em sua
8~C,OtnpI,lQh~

tree (l6coll;i9,;- 9, Eecol'l1 D~amati,cfl 'P'~opi-ja]J]ent,e, dihl on de ; )ecUlu,a\laO 'que
Conservat,orio'

o

!\. cenaura

dll

C<llla,!"rV>I &Jrio~

,

Real de Lia:bol.'

A f.,li>l" de 1'tlllutrQ Norona.l(pO,is queo 'd!i. HUH nos ~n. des; iI q,~e!neate .t{i~lJlotinha Bidt:ll:n!~JSoriM.Dl~ntl}. eonfe~ldo" nil.o pillisum (Jo,nill~<Jfl6 b'lHtar,te"), ddlullh::wa c~tc9 profi» IP$
trIlballJoS,lwinciyalrnell,te pelll mh v~nr~fd'(lc~)Il'I. !]lIf~ oaaeua 'iQ]p,p.!!RriOl! (1111 lJr.'t·!~ri~m IIR tradlli:~9'~ e mllr~'CV,(I,8 'fraucer.!lR) r'lll'hiam os M$~<)a originl.... fI. Entretl!.ntQ ? (Jo!)servl,'" 1fO fev: 'fon;:)L l)luS relizar 0C ~l.tr~n de 30 -de .~I"t , ile 11141) (0'11 II Ic,lll1s do nome d EI 1\."1 U. F"rmllld,oJ), pUI,I~ue o'i ulumnos das 1]0""9 1l.8Co!>l.8 fl(lp,U"lCIWlIl<! 1I(',llI.pr"D~:~~\ :'t'Z

dUDClltO,B

:I~br;

,

o~en

Il.prove't,lllliefit!lS, e p.'()}~I'egsQ~.,I,\l\te ", (Hlrln~l<ill.\'te,eln!1l1 eese publico: qlll:! (i~p!lrl "\'~~I1"(C{!I~fl .nIT" errr ~llrt>ug",l) desde Q ihf"rri'l',lJ,te, ,~5 clfU6.e~ lil ~IiI urodeatas dn SO(l' OrI~dOl ". Init'lir.·mBute·a pnl i r,'(lJL ?, >J,lntl ,YO"'~i1'~, "":' II1.Y'·J.a. P !l',de,sN"lln Pl'\~, ern ... '1nu ,fIlDI,fLS \'~~"~ t~llt'l Btl, ar.~pflr<lI,,1t A lafjl:,l, 11 lIi~b~';lIn G:'V0,1"II no i,II prefenll,.o.htu, 11>1.'11 d(!apellfl.~ O"'tl~~P'!lt(Jtiq!L (relativameute de9,pr:ezl~"1).. !!on~1l1l>l de .e 1:747~1;(}51"oi'9,e hlz!'r nom n.e'el!ta,ltj9!1~UlC1i? (~tle '~Q.b Gauett p.ud~ra viver l\tli h 42J naO' pu iU'S,sede nlturo mUI9 'lUP. vegetilr c~t,6aa.llente, lIl . __ . Tllrio 8'111illo, perem, que ae t>nhl,l teJJtndo com jJrovelto,_ gOI> -;'Mlllr!ld>l~.' l:<ignifi(:jLv.a 0 prenunelo d~ft ~r~~lrh'3 prl'p~t'a= rivos qllP.' deviam dllr.(u:mllllu a C,O?" ruceao do I' eatro 1: or UJ>t1 POl"tu<>U(;lZ-, '<j'l[(:ilJ8IVO, e propl'lO.., , R~Q,onh!>"'ce\l-ae; tii.,o "lie 0 logar QlltrOtll: 'P(l_e!lP~p,O pals In qui ;9,,'0; ,~ra; piir~1 tal ~he~tro, Iigitu,,~:i1.o uiuis fLdeq Uada P('IIR po~jt;iio 'e~n~\'~I, b\lU~u e d'~P~BI~~O d!l. .pray!!, como, pehiWlllllil{ cond",{<Jcl;I que n.llqt](>I1(ll!ltlncol\~,or'rlill1'. _ Niio C~cbll nos ,esTrl3b.t)s li'mit!1j'rl'ilate H;"ri"h<;r rrl<rr~r R 6erle ,d,' ~o"tf.'lrA,)dll'il' !I'~(I Ir'JItv.e P'''''' 0" 1.11"""" 'Jf ~~b"3. tijo lUlllUi"u(ls'\;' rll" ;1 l"UIl ,~ 'ilv ,I" Tf,"<Th-" d;; D. M~mtl II {qn", 1l"i1i(,il IiC(lll, (ltli ·j~hT":n'r: dl:"'OII\IIl>l II '0 l'h.mJ.tro N()rmll:l) u<!~lbou 1iLl~ sur uwa fehz; rcaltdade.
erenca, 'ca!l~'H'!l.on 'n VU11Hl. f1 eS'll

a. pubhco I?"ra 'i.~lilih· au ,~elJs r.,,,.h>lHlIia,, tll.lento~, ?P

IcI'O>I~,

IJr-O ~"l

\O~'L 11~' r 1I.I,u~'i'J •.

a,l,

q.

a a.

terllnll). r~tlt1to, 'd'entlc

a, !nOCI 'ilde'ta!ootosa.,

, a:ppare~llci ullIa mul-

-"t(.

PB.O~AGAl'nA DB INSTRUa;lO PARA PORTUflUKZKS I BRAZlLIlROS

BIOGRAPHIAS DE HOMENS CELEBRES
DDS TEMPOS ANTIGOS E MDDERNOS LEITURA PARA AS FAMILIA.St 13DUJOTHECAS, ESCOL.\S, 'ETC.

50

CATI VOLUME\ ~rvm h,
Fua
A."

B :E I S

PRECO ",,"

~

ellS,

do~ 'olliato! e 4iYM!S R :E IS' Apr.opriados So brinde!t e pl'em.io~ de honra.

",IUS' prtparll!;ofl~

J

'.1I0ded/CltrIOJ
, '

GADA VOLUME
PHD

,,"

PRECO

50

Entr.Q as b\ogrnp'bJas .. PllbLiOlU' llguram 8.B dG .Fo,... nkllA. Aml1l1re. ClLDloas. Olil'i"" de SauDB, }>adrEl ,u,toiUo vlolr8., Boatho"en. (l-ll·V!cente. :MJao Na.poh,iio, et.Q. .... ,b ....... ., j" puJ,lIeado>c e .. "e .. da 0'l8.,II:.ulo("" . 1lIumC,"r.,,' l.b'j Crnt~r, com to ·'~rr3\'U.ras; 2.°, GaUlle;), cem 7 i 3LI). Migoet Af~~ -til, C'1lD 6 Ir:IIT;;- 4})-, I~nlhmher(hCOU.I7 gnu-.; U.go. Forn~n lie ~bgillJ.acs, f;~I,n{i jotfll'(, : G.". Uau~'h com. 3 ~rn'".: 7.1), S(.)OIlj CHm &' f.:I'U'l.~ 8.'\ Arat,l"p"J, rmn ti t!r(W,~ 9.°, Jnlio C~$arl eom fi. kra,.; W,O Vn:o;{'Q IH 1:.1IH:i, rl1ll\'7 ~'1':'v,: ,~. LH\·~'l~ill~. n S!'ray".~ I~ AIBlaodrtJ, c(JJU 3 gray.; ~':;i.li i:ll Oiogu Wa.lL, cmJJ 9 {Ihi.t-: lfj~ LhL'lstt)Yao COI(lnlh~j com l!..gr~V'"

,,,ft\,,.

COi'lllll:,)I,S III!: P HLI(;),I;.\O ~; ASSU:N,ITUP.A Garl' ""I 'linn m",I.o. .10 :]2 I"'~"'''S, f[l1 rO'lHJ 1I1U II" 10)<",,1, aoJ,~.~~ I,no. MIG! .MeIla". ,I" l •• iHlr-rf~~l!:aa c/I roo l'ulIsii!il~m~ IJ 11:n111:1jtl'\'f,n,:;:M m,"1Broj~~;;H!;lrnl}.... 1wens OU ('f~llo~ilJ.s~ "'J~I!n~ ~t~r~i' a~'flmllollull~.iln~_II~I r"~nLl("l~ It!''thK:lS .rr,'l.\·tli~~t:M.l"'lr:L ~idllia..- a. :S!l(l.r.(r(JlL~mht19~-Iln-. Lti.~bua. '!' _J~~(N~'il' ('111-"'.- 'l'Il~lo~ oro;rl~'~~I'S' :~q"ni ~ I:.!I flllllHlu Inn ~11.Ilni~ 'YillullUlS SIe10 pre.~" .d~.{j~ !"C'" ()fl <fit "'"' Irr~)n·n. (1,\ 1"'r~"1 $CLLUija a.;>tl""alura emWstma '10 0</0 da mInoa ~ "dl,,"I"'J.imtnt~n~. I'ro'lllC'rL'.
l'

r"g~

os DICCI0N.A.n rbS DO POVO
Cadi dicClcrrario ~omplelo
naG pow,! r.USW malE dB
L'''Uui~iici>.I' dWIIi,,, ..... l'tti.li. 'CO!II»"101.jfla.~""'L".,,.rn

500 R£IS
EM BHOr;UUH/>.

Estao pnhlicados

_

.

N ' 1.-lIlccl"n" .. ",In d,. nn;;u" portu~uc.ll. ~'No' ~.-Ul ..('I.." ••r-I.. " ... n ... •.....' ... rt u,:.:;u...-.Il ~.'l ... ~t_IU("e_t.IHIBrlu c poOr.t'll~uc;r;-rl·auce. 500 'his;
.-

fUu(CSIJ~Qrraf=) wmllt:etOS; ICHf.u II.! ~O~. ti!.!io!li ..... [ami, lias, t$mplOTlDs' r.om:muCla.e'S,,« f"PctrI 'foe.. pW)/i,,,., "10.

C.da
naD

pod

,il CelO nann 00 mllieto CUlm malS d.e

600 RtlS
IN CAJ)1lJ F, N ADO

ra

1""~~ do ClId~ velume com rnais 010 ;00 p.~~i"<I8: b,.,.,b.Jo -cali nil. SOU r1I~;. tm tal":" ~nL,UO rC iS 7
I

iDC:'~OI~najJo I!m p"r·

NO 1'1\I~i~n
~_ ,Qt~'=ln

"Dlcl~'ortnrlo

....~_,..,,....,...,.,-

1 n~'II·z.".;~lI}l·'tJ-.:;: ... eZ"
~_-

~"''''''''_"T-~

p:r-r.lt~~der ;a$:~i~rHLi ,.d{~;c ptlbHr·J..:~I·_'I: u 4'~Jllqlr:lrlflltil.=ti'!~IIII.l' ~·"tU"H"'iI. l,(yul"''',IJu-uh:a u lIl1;lgn4e l'lU L,,~b"" M ',',iUor If},. d(1 {J",' B,-;-Jri. BOI" ,I" \\.1.,., 4Q~ ~~, " IIIJ Rio dP J""6'''' a JO 'It UK ID:Ll.}, repr,!>""L !UtI: ,Ia r.:l~i, 111m LIu. iluJl,nda, TodM a.s ri!quisi~Q68 ~e'\rtlm ser aCOmplLllh>1-llaa d& iJtullmpor\1Ulll1a BID .~ilhlls. valea, ortklJa ou:letlit'''5 da fa.uU cObra.nQa.

,,'"'1m.'

as.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful