You are on page 1of 21

VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş.

LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI
REV.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28.02.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01

KALİTE EL KİTABI

VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş.

Dilovası Laboratuvarı Cumhuriyet Mah. Yanyol Nasaş Arkası Vitsan Binası Dilovası Kocaeli Tel: 0 262 754 76 61 Fax: 0 262 754 76 64 e-mail: dilovasi@vitsan.com

Bandırma Laboratuvarı 600 Evler Sipahi Sok. No 55/1 10201 Bandırma Balıkesir Tel: 0 266 713 60 51 Fax: 266 713 60 51 e-mail: bandirma@vitsan.com

Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür

Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 1 / 21

VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI
REV.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28.02.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01

İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa 1. SUNUŞ..............................................................................................................................................................3 2. LABORATUVARIN TANITIMI............................................................................................................................4 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR.......................................................................................................................5 4. YÖNETİM ŞARTLARI.......................................................................................................................................5 4.1. Kuruluş............................................................................................................................................................5 4.2. Yönetim sistemi..................................................................................................................................................7 4.3. Doküman Kontrolu..........................................................................................................................................8 4.4. Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi..........................................................................9 4.5. Deneylerin Taşerona Verilmesi.....................................................................................................................10 4.6. Satınalma Hizmetleri ve Donanım.................................................................................................................10 4.7. Müşteriye Hizmet...........................................................................................................................................10 4.8. Şikayetler.......................................................................................................................................................11 4.9. Uygun Olmayan Deney İşinin Kontrolu..........................................................................................................11 4.10. Düzeltici Faaliyet..........................................................................................................................................11 4.11. Önleyici Faaliyet...........................................................................................................................................12 4.12. Kayıtların Kontrolu........................................................................................................................................12 4.13. İç Tetkikler.....................................................................................................................................................13 4.14. Yönetimin Gözden Geçirmesi.......................................................................................................................13 5. TEKNİK ŞARTLAR............................................................................................................................................13 5.1. Genel...............................................................................................................................................................13 5.2. Personel..........................................................................................................................................................14 5.3. Yerleşim ve Çevre Koşulları............................................................................................................................14 5.4. Deney Metotları ve Metodun Geçerli Kılınması...............................................................................................15 5.5. Cihazlar...........................................................................................................................................................17 5.6. Ölçümlerin İzlenebilirliği..................................................................................................................................18 5.7. Numune Alma.................................................................................................................................................18 5.8. Deney Numunelerinin Taşınması ve Nakli......................................................................................................19 5.9. Deney Sonuçlarının Kalitesinin Temini...........................................................................................................19 5.10. Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi.............................................................................................................20 6. REVİZYON DURUMU........................................................................................................................................20

Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür

Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 2 / 21

Laboratuvar Müdürünü. ISO 17025. Standardın ilgili şartlarını nasıl karşıladığını açıklamaktadır.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 1.Ş. şef. yine “laboratuvar” kelimesi kullanılmıştır.Ş. A. laboratuvar personeli için uyulması gereken bir rehber. A. A. Kalite El Kitabı. ISO 17025’in çoğu yerinde sorumlu organizasyonel yapıyı ifade etmek üzere kullanılan “laboratuvar” kelimesinin karşılığı olarak. Politika. Organizasyon yapısını ve görev tanımlarını. bu nedenlerle. Kitapta. aksi anılmadıkça Bandırma ve Dilovası Laboratuvar Şeflerini. Laboratuvar.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. laboratuvar müdürü. Yaptığı deneylerin çerçevesini. bu kitapta. Şef. Laboratuvar. Vitsan: Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. Müdür. hedef ve taahhütlerini. bu deney hizmetini ISO 17025 standardına göre yürütmek ve akredite ettirmek üzere. yeni başlayan personel için bir eğitim aracı. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. petrol ürünü ve petrokimyasal analiz ve testleri ile ilgilidir.Ş. SUNUŞ a) Bu el kitabı. TS EN ISO/IEC 17025 standardını ifade etmektedir.02. yasal otorite ve müşteriler için bir tanıtım ve sunum kitabı niteliğindedir. aksi anılmadıkça Bandırma ve Dilovası laboratuvarlarını. b) • • • • • c) d) • • • • • • e) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 3 / 21 . Yönetim sistemini ve dokümantasyon yapısını.’nin Badırma ve Dilovası’nda yerleşik bulunan laboratuvarlarının öncelikle bir departman olarak bağlı bulunduğu ana firmanın daha sonra da talepte bulunan diğer firmaların analiz ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı cevher. Laboratuvar personeli. Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. Kitapta.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. uzman ve numunecilerden oluşur.

Bu bağlamda. işin sağlıklı yürütülebilmesi için ve özellikle müşteriler ile ilişkiler açısından Bandırma Laboratuvar Şefinin Dilovası Şefine kıyasla daha fazla yetkilendirilmiştir. Vitsan Laboratuvarlarından Laboratuvar Müdürü sorumludur. talepleri karşılayabilecek nitelik ve niceliktedir. petrol ürünü tarım ürünleri. Laboratuvarın personel durumu. Dilovası laboratuvarı tarafından gerçekleştirilecek analizler için numuneler ya müşteri tarafından yada laboratuvar ile aynı binada bulunan Dilovası Bürosuna bağlı eksperler tarafından. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 4 / 21 .Ş. Dilovası Binasının 540 metrekaresinin 150 metrekarelik bölümünde laboratuvar hizmeti verilmektedir. Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. Laboratuvar Müdürü ve Bandırma Laboratuvar Şefi. A.Ş. teknik bilgisi dahilinde. bu görevleri. LABORATUVARIN TANITIMI a) Vitsan Grubu’nun temeli 1873’e.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 2. A. kömür ve içilebilir alkol testlerini Bandırma laboratuvarı ise Bor mineralleri ile ilgili testleri yapmakla yükümlüdür. Bu firmanın çalışmaları Dış Ticaret Müsteşarlığının onayıyla ve faaliyet alanını sınırlandıran kodlarla yürütülmektedir. Bandırma laboratuvarı ise 200 metrekarelik laboratuvarı bulunmaktadır. nin müşterilerine analiz hizmeti vermek daha sonra ise diğer gözetim şirketlerinden veya firmalardan gelecek talepleri karşılamaktadır. Bu yorumlar spesifikasyonların anılması. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. bu gruba bağlı olarak çalışan ve gözetim hizmetleri veren bir firmadır. numune almak için gezici araçlara sahiptir. Laboratuvar Müdürü Dilovası laboratuvarında bulunmaktadır. Müşteri talep ederse Vitsan Gözetim Laboratuvarları. ISO 17025’e göre oluşturulan yönetim sistemi. A.02. Bu görevlerin yerine getirilmesinden Laboratuvar Müdürü ve Bandırma Laboratuvar Şefi sorumludur. Bandırma laboratuvarı ise kiralanmış yerleşik tesislerde hizmet vermektedir. Personelin tamamı konusunda deneyimli ve öğrenimlidir.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. Bandırma laboratuvarında ise Bandırma Laboratuvarına bağlı numuneciler tarafından alınmaktadır. kendisine bağlı uzman ve numuneciler aracılığıyla yerine getirir.Ş.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. A. Vitsan Gözetim Laboratuvarları Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. analiz ve test sonuçlarının müşteri tarafından nasıl yorumlanması gerektiğine dair yardımcı olmaktadır. Dilovası laboratuvarı Vitsan’a ait. Diğer koşullarda test edilen numuneler akreditasyon kapsamında değildir ve raporda bu durum müşteriye bildirilmektedir. Vitsan’ın laboratuvar faaliyetlerini kapsamakta. Laboratuvarlar. İngiliz Whitall ailesinin kurduğu şirkete dayanmaktadır. diğer faaliyetlerini kapsamamaktadır. bir deney veya test sonucunun istenilen limitlerde çıkmadığı taktirde ne tür etkileri olabileceği gibi yorumları içermektedir. Dilovası ile Bandırma arasındaki mesafe göz önüne alınarak.Ş. Bu laboratuvarların ilk vazifesi Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. nin bir bölümü olarak gözetim hizmetlerine bağlı analiz hizmetleri vermek üzere Dilovası ve Bandırma’da yerleşik olarak kurulmuşlardır. Dilovası laboratuvarı petrokimyasal.

YÖNETİM ŞARTLARI 4. maddesindeki şartların yerine getirilmesinde sorumluluk almaktadır. ISO 17025’in özellikle 5. iç ve dış tetkikleri planlar. Bandırma laboratuvarı ISO 17025 faaliyetlerini gerçekleştirme doğrultusunda Laboratuvar Müdürüne bağlı. Kuruluş a) b) Laboratuvar. Deneyleri organize eder.Ş. satınalma. müşteri şikayetleri gibi ISO 17025’in özellikle 4. Laboratuvar Müdürü. Yaptığı ölçümlere ait deney raporunun hazırlar.Ş. Uzmanlar ve Numunecilerden oluşmaktadır. Bandırma Laboratuvarı Şefi aynı zamanda rapor onaylama yetkisine sahiptir. Laboratuvara personel ve cihaz alımında öncelikli karar mercidir. Yorum yapma yetkisine sahiptir. maddesinde bulunan bazı şartların yerine getirilmesinde de sorumluluk almaktadır. Numune alabilir. yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında açıklanmış. Bu bağlamda Vitsan Gözetim Mümessillik Laboratuvarları da Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün denetimindedir.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 3. diğer yönetsel ve teknik olarak bağımsızdır. A.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. • Laboratuvar Şefi: Laboratuvarın teknik yöneticisidir. Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. görüş belirtir ve imzalar. maddesindeki şartların karşılanmasında sorumluluk almaktadır. kalibrasyonların zamanında yapılmasını sağlar.1. ayrıca aşağıda özetlenmiştir: Müdür: Laboratuvarın yönetsel sorumluklarını üstlenmiştir. uygulamaları takip ve kontrol ederek yönetime bilgi sunmaktan sorumludur.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. onarımında ve kalibrasyonunda herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın hareket edebilir.02. nin bir departmanıdır. Gerektiğinde laboratuvarın ölçüm belirsizliği hesaplanması ve bunun gibi diğer teknik yönetimde de görev alabilir. Laboratuvarda uygulanan tüm metotların doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumludur. Cihazların bakımında. ilgili dokümanların hazırlanmasından. cihazın normal değerleri vermemesi veya çevre koşullarının uygun olmaması halinde deneyi durdurabilir. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. A. numunenin sıhhatinden şüphe ettiğinde tekrar numune alınmasını talep edebilir. Laboratuvar Müdürü aynı zamanda kalite yöneticisidir. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün denetiminde faaliyet göstermektedir. kalite kontrol çalışmalarını ve yönetimin gözden geçirme faaliyetini organize eder.Ş. müşterinin talep ettiği deneyleri yapmaktır. taleplerin gözden geçirilmesi. Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 5 / 21 Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür . A. Müdür olarak. Laboratuvar dahilinde yapılabilecek bakımları ve kalibrasyonları eğitimi nispetinde yapar. kalibrasyon sertifikasını hazırlar. Deney sırasında. 4. Her kadronun görev. metot doğrulama ve geçerli kılma çalışmalarını gerçekleştirir ve deney çalışmalarına katılır. Laboratuvar dahil. GÖREV ve SORUMLULUKLAR a) b) • Laboratuvar personeli. • Uzman: Temel görevi. Dilovası laboratuvarında yapılan deney raporunu onaylama yetkisine sahiptir. Böylelikle ISO 17025’in 5. kendisine bağlı birimleri sevk ve idare eder. Bu çerçevede. bir tüzel kişilik olan Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. Bandırma ve Dilovası Laboratuvar Şefleri. • Kalite Yöneticisi: Laboratuvarda ISO 17025’e ait şartların karşılanmasından.

ISO 17025 ile ilgili çalışmalarını doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak yürütür. Genel Müdürünün tarafsızlık beyanı. Yönetim Kurulu Genel Müdür Bölüm Müdürleri Kimya Bölümü Müdürü Metalürji Bölümü Müdürü Kuru Yük/Tüketici Ürünleri Bölümü Müdürü Laboratuvar Müdürü (Kalite Yöneticisi) e) f) g) h) i) j) k) Bandırma Laboratuvarı Şefi Uzmanlar Numuneciler Dilovası Laboratuvarı Şefi Uzmanlar Büro Müdürleri Dilovası Büro Müdürü Eksperler Aliağa/İzmir Büro Müdürü Eksperler İskenderun Büro Müdürü Eksperler Antalya Büro Müdürü Eksperler Bandırma Büro Müdürü Eksperler Muhasebe Müdürlüğü l) Teknik ve idari personel. A. mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir. Laboratuvar personelinin gizlilik beyanı. Müşteriye ait işyerlerinde veya gezici araçla yapılan herhangi bir deney söz konusu değildir. ticari.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. ISO 17025 standardındaki kuralların uygulanmasını ve takip edilmesini sağlamak üzere. Vitsan’ın işinin doğası gereği. Deneylerin tamamı Vitsan’ın kurulu laboratuvarlarında yapılır. bir gözetim kuruluşunun bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak. personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunması önlenmektedir. organizasyonun bir birimi olan laboratuvarın personelinin de her türlü idari. bu yapıyı ayrıca güçlendirmektedir.02. bu konularda amir hükümler içermektedir. nin ve bir departmanı olan Vitsan Laboratuvarının detaylı olarak hazırlanmış organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. mevcut görevinin yanısıra. maddesinde açıklanmıştır.Ş. Kalite Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. Müşterilere ait gizli bilgiler ve tescilli haklar korunmakta. yönetim sisteminin uygulanması. Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. Bu nedenle. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. bu davranışı ayrıca desteklemektedir. Kalite Yöneticisi. Vitsan’ın kurulu laboratuvarlarında yapılan çalışmaları kapsar.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 c) d) Laboratuvarın organizasyon şeması ayrı bir doküman halinde yayınlanmış. sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dahil görevlerini yerine getirmek ve yönetim sisteminden veya deney prosedürlerinden sapmaların oluşumunu tespit etmek ve bu tür sapmaların önlenmesi/minimize edilmesi ve gerekli işlemleri yürütmek üzere gerekli kaynaklara ulaşabilmektedir ve bu kaynakların kullanımını denetlemek Genel Müdür’ün sorumlulukları arasındadır. ISO 17025’e göre oluşturduğu yönetim sistemi kapsamında verdiği deney hizmetine ilişkin bilgiler bu kitabın 1. Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 6 / 21 .NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28.Ş. Laboratuvar Müdürü. Görev tanımları. yönetim sistemi. A.

standardın öngördüğü başta Kalite El Kitabı olmak üzere dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu metotlar. her zaman müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla. deney hizmetini. bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika. hatasız ve kesin olmasını güvence altına almaktadır. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 m) Laboratuvar personeli yönetim sistemi ve deney prosedürleri ile ilgili yaptıkları faaliyetlerin önemini ve bu faaliyetlerin belirlenen hedeflere ulaşmamızda ne ölçüde katkıda bulunacağı konusunda bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedirler. Tarafsızlık Beyanı. ayrıca tüm personele iletilmiştir. usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. program. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (VL-PR10. Deneylerde.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. bu el kitabından bağımsız ayrı bir doküman olarak yayınlanmış. Diğer kaynaklardan temin edilen metotların standart özelliklere sahip olmaması halinde veya standart metotların pratik açıdan değiştirilmesi gerektiğinde. Personel tarafından anlaşılabilir.02. laboratuvarımızın temel ilkeleridir. hedeflerin genel çerçevesini de içerecek biçimde üst yönetimce hazırlanmış. Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 7 / 21 .Ş. Yukarıda anılan ilkelerin ışığında laboratuvarda ISO 17025’e uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş. Deneylere katılan tüm personelin. Vitsan Gözetim Laboratuvarları olarak. A. Deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gerekli tüm politika. ISO 17025 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz.Ş. nin ve kardeş kuruluşlarının.2. iyi mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmek laboratuvarımızın taahhüdü altındadır. Organizasyon Şeması (VL-TA-GE-006). Kalite Politikamız aşağıdaki gibidir: Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. Yönetim sistemi a) b) c) d) e) f) g) Laboratuvar. imkanlar elverdiğinde talepte bulunan diğer kuruluşların ihtiyaç duyduğu deneyleri. tarafsızlık ve gizlilik.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. prosedür ve talimatlar hazırlanarak dokümante edilmiştir. Kalite Politikası. standartlardan temin edilmektedir. sistem. Bağımsızlık. Laboratuvar Müdürü ve Genel Müdür yönetim sisteminin etkinliğini sürdürmek üzere laboratuvar personeli ile düzenli aralıklarla görüşmeler yapmaktadır. İlgili dokümanlar: Personel Yönetimi ve Eğitim Prosedürü (VL-PR-13. ISO 17025 standardına göre oluşturduğu yönetim sistemini uygulamakta ve sürdürmektedir. Gizlilik Beyanı. güvenilir diğer kaynaklardan yararlanılmaktadır. bu metotlar geçerli kılındıktan sonra kullanılmaktadır. A. ulaşılabilir ve uygulanabilir biçimde hazırlanan bu dokümanlar. Bu doğrultuda oluşturduğumuz yönetim sisteminin amacı verdiğimiz hizmetin hızlı. n) o) 4. Bunun pratik olmadığı durumlarda. ilgili personele iletilmiştir. öncelikle numunenin ait olduğu iş kolunda en geçerli olan metotlar kullanılmaktadır.

dağıtmakta. seviye: Stratejik) d) e) f) g) • • h) • Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 8 / 21 .Ş. Üst yönetim. diğer dokümanlar Kalite Yöneticisi tarafından onaylanır. sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi için aldıkları tedbirleri kanıtlamakla yükümlüdür. 4.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 Laboratuvar yönetimi de ISO 17025 standardına uymak zorundadır ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Üst yönetim ayrıca yasal zorunlulukların ve müşteri memnuniyetinin önemini laboratuvar personeline düzenli aralıklarla yapılan toplantılarda açıklamaktadır. Vitsan’ın herkese açık web sitesinde de yayınlanmaktadır. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. Organizasyon şeması. yönetim sisteminde yapılacak değişikliklerin yönetim sisteminin bütünlüğüne ve işlerliğine zarar getirmemesi için tedbir almakla yükümlüdür. Kalite Yöneticisi. Güncel Doküman Listesi ve Doküman Dağıtım Listeleri aracılığıyla. Kalite hedefleri. Kalite Yöneticisi. gözden geçirmekte. Kalite Hedefleri (VL-KEK-03). görev tanımları. A. Doküman Kontrolu a) b) c) Laboratuvar.02. uygulamada bulundurulan dokümanların revizyon durumlarını ve dağıtıldıkları yerleri tanımlamaktadır.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. tüm dokümanları bilgisayar ortamında ortak okumaya açık tutar. Dışarıdan gelen dokümanlar Laboratuvarın kendi ürettiği dokümanlar. bu el kitabının 3. Üst yönetim.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. Yönetim sistemine ait dokümanlar 2 grupta toplanmıştır: Laboratuvarın kendi ürettiği dokümanlar. Laboratuvar Şefleri ve Kalite Yöneticisi’nin temel görev. değiştirmekte. yetki ve sorumlulukları. İlgili dokümanlar: Kalite Politikası (VL-KEK-02). Dilovası Laboratuvarı bir ağ sistemine sahiptir ve her personelin bilgisayarı bulunmaktadır.3. maddesinde açıklanmıştır. yönetim sistemine ait dokümanları “Doküman Kontrol Prosedürüne” göre hazırlamakta. güncellemekte ve iptal etmektedir. kalite el kitabı ve doküman kontrolüne ilişkin prosedür Genel Müdür tarafından. yönetim sisteminin kurulması. Müdür. ayrıca dış kaynaklı dokümanları ve iptal edilerek uygulamadan çekilen dokümanları da içermektedir. hiyerarşik açıdan 3 gruba ayrılmıştır: Kalite El Kitabı ve Kalite Politikası (1. yönetimin gözden geçirmesi toplantısında belirlenir ve güncellenerek kalite el kitabından ayrı olarak yayınlanır. onaylamakta. cihaz kullanma talimatı ve deney metodu gibi deneyler sırasında gerekli dokümanları ayrıca kağıda dökerek kullanım yerlerinde bulundurur. h) i) j) k) l) m) n) Kalite Politikası. kalite politikası. Bandırma Laboratuvarında ise bir ağ sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu liste. yayınlamakta. Hedeflere ulaşarak sürekli iyileşme ve kaliteyi yükseltme amaçlanmaktadır.

NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. Taleplerin. Onaylı Taşeron Listesinde açıklanmaktadır. İlgili doküman: Doküman Kontrol Prosedürü (VL-PR-01) 4. Deneylerin Taşerona Verilmesi a) b) c) Bugüne kadar gerçekleşmemekle birlikte. laboratuvarın imkanlarına ve müşterinin ihtiyacına uygun olarak karşılanabilecekse kabul edilmekte. müşteri taleplerinin hemen hemen tamamı. İlgili doküman: Deneylerin Taşerona Verilmesi Prosedürü (VL-PR-03). talep ve/veya teklif ile sözleşme arasındaki herhangi bir farklılık. d) e) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 9 / 21 . Laboratuvar. Ölçüm talepleri. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. işin kabulünden önce Müdür tarafından gözden geçirilmektedir.Ş. Gözden geçirilerek kabul edilen her müşteri talebi. ölçüm metotlarını. uygulamada.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 • • i) j) Prosedürler (2. seviye: Operasyonel) Dışardan gelen destek türü dokümanlar.02. Müşteri ile mutabakata varılan metot katalogda açıklanandan farklı ise. metotlar açısından katalog ile uyuşmaktadır. Sözleşmeden herhangi bir sapma olduğunda. A. ayrıca müşterilere de göndermektedir. ayrıca dokümante edilmektedir. Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi a) b) c) d) e) f) g) Laboratuvar ve müşteri arasında söz konusu olan talep. TÜRKAK tebliğ ve dokümanları. işe başlanmadan önce giderilmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde. bu çerçevede. Bununla birlikte. teklif ve sözleşmeler.4. öncelikle mutlaka akredite bir laboratuvara devredilmektedir. dış tetkikler yoluyla ISO 17025’e uygunluğu anlaşılan taşeronlardan yararlanılmaktadır. laboratuvarda yapılabilen deneylerden bir kısmının iş yükü ve benzeri nedenlerle taşeron laboratuvarlara aktarılması. imkanlarını ve şartlarını önceden Fiyat Kataloğunda açıklamakta ve kataloğun bir örneğini web sitesinde yayınlamakta. bir iş numarası alarak Vitsan Gözetim laboratuvarlarında kullanılan özel olarak hazırlanmış NumuneTECH programına kaydedilmekte ve işin bitimine kadar bilgisayarlardan takip edilebilmektedir. genel olarak standartlar. uygulamada kullanılan formlar ve diğer dokümanlar (3. aksi halde reddedilmektedir. Bu koşullara uyan taşeronlar. yönetim sisteminde öngörülmüştür. Böylece. seviye: Taktik) Talimatlar. İlgili doküman: Taleplerin Gözden Geçirilmesi ve Karşılanması Prosedürü (VL-PR-02) h) i) 4.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. müşteriye yazılı olarak bildirilmektedir. Taşeron laboratuvar kullanımı için müşterinin yazılı onayı alınmaktadır. üretici firmaların cihazla birlikte verdiği dokümanlardan oluşmaktadır.5. Taşerona verilecek Vitsan’ın akredite testleri.

Satın Alma Hizmetleri ve Donanım a) b) c) d) e) f) Cihaz. kullanım veya muhafaza yerine alınır. kendi işyerlerinde yapılan numune alma işlemlerine tanık olabilecekleri gibi. Müdür. Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 10 / 21 Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür . müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikayetleri ele alır ve değerlendirilmesini sağlar.7. Laboratuvara gelerek. diğer müşterilere ait bilgiler gizli tutulur.6. laboratuarbu yöntem ile sonuç alınamadığında Vitsan internet sitesinden aynı anket formunu yayınlanması veya müşteri ile yüz yüze görüşmeler esnasında bu anketlerin doldurulması gibi yöntemleri kullanarak sürekli iyileştirme konusunda en önemli kaynak olan müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yapılmasını sağlamaktadır.02. aksi halde reddedilir. Tüketim malzemelerinin ağırlıklı olarak ithalata dayanması nedeniyle. akredite olan veya dış tetkikler yoluyla. Müşteriye Hizmet a) b) c) d) e) Laboratuvar. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. A. tüketim malzemesi ve kalibrasyon hizmeti. talebi yapan personel tarafından kontrol edilir. ISO 17025’e uyduğu anlaşılan laboratuvarlardan yararlanılmaktadır. Cihaz ve malzeme alımlarında. dileyen müşteriler. İlgili doküman: Satınalma Prosedürü. laboratuvar personelinin yazılı satınalma taleplerini. Müşterilere düzenli aralıklarla geri besleme amacıyla anket gönderilir.8. Müdür. bir örneği müşterilere de gönderilen Fiyat Kataloğunda açıklanmaktadır. Satınalınan bir cihaz veya malzeme. Bu amaçla Onaylı Tedarikçi Listeleri hazırlanmıştır. Bu ilişkiler sırasında.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. Laboratuvar içerisinde derhal düzeltici faaliyet uygulayarak tekrarını önler. kendi numuneleri ile ilgili deneyleri bizzat izleyebilirler.Ş. teknik yeterlilikleri bakımından gözden geçirir ve uygun bulduğu taktirde satınalma işlemini başlatır. ön değerlendirmeye tabi tutulmuş firmalardan temin edilir. şikayetleri birer iyileşme fırsatı olarak kabul eder. (VL-PR-04) g) h) 4.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. Bu çerçevede. laboratuvarda kullanılan metotların öngördüğü şartlar dikkate alınmaktadır. Bu şekilde uygun bulunarak kabul edilen cihaz veya malzeme. bu tür malzemelerin temininde doğrudan ithalatçı olan ve/veya stok bulunduran tedarikçiler tercih edilmektedir. Karar vermede kullanılan kontroller ile birlikte sonuç irsaliyede açıklanır irsaliyesiz gelen mallar ile ilgili karar ise doldurulmuş Malzeme Talep Formunun arkasında yer alır.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 4. ilgili TÜRKAK tebliğine göre hareket edilmektedir. müşteri ile ilişkiye ve müşteriye karşı açık davranmaya özel bir önem vermektedir. istenen şartlara uygunsa kabul edilir. Laboratuvarın bu yaklaşımı. Kalibrasyon hizmetinin temininde ise. İlgili doküman: Müşteriye Hizmet Prosedürü (VL-PR-05) f) 4. şikayetin laboratuvardan kaynaklandığına kanaat getirirse. Şikayetler a) b) • Laboratuvar. Buna göre.

yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirebilmek amacıyla kalite politikası.Ş.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. ayrıca. uygun olmayan deney işleri ortaya çıktığında. Müdür. personel gözlemlerine dayanarak veya iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi sırasında da uygun olmayan deney işinin tanımına imkan verilmiştir. tekrarını önlemek üzere derhal düzeltici faaliyet uygular.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 • c) d) Ayrıca. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. söz konusu uygunsuzluğun laboratuvarın kendi politika ve prosedürlerinden kaynaklandığına kanaat getirirse.9. ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını kullanmaktadır.02. Bunların yanısıra. Müşteri şikayeti sonucunda ele alınan sorun. gerekiyorsa müşteriyi bilgilendirir. Müdür. geri çeker veya tekrarlatır. İlgili doküman: Uygun Olmayan Deney İşinin Kontrolü Prosedürü (VL-PR-07) 4. Tüm laboratuvar personeli düzeltici faaliyet talebinde bulunabilir. İlgili doküman: Kalite Politikası (VL-KEK-02). Önleyici Faaliyet Prosedürü (VL-PR-09). işi durdurur. kalite hedefleri. uygun olmayan bir deney işi veya yönetim sistemindeki politika ve prosedürlerden sapmalar tespit edildiğinde. c) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 11 / 21 . geri çeker ve/veya tekrarlatır. İyileştirme a) Laboratuvar. İç Tetkik Prosedürü (VL-PR-11).VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC.9. yapılan değerlendirmede. Kalite Kontrol Prosedürü (VL-PR-23) c) 4.11. iç ve müşteri tetkik sonuçları ve TÜRKAK tarafından yapılan denetleme sonuçlarını. Uygun Olmayan Deney İşinin Kontrolü a) b) • • c) d) e) f) Laboratuvar. düzeltici ve önleyici faaliyetleri.10. düzeltici faaliyet uygulayarak uygunsuzluğu giderir ve tekrarını önler. önce sorunu inceler veya inceletir ve gerekli görüyorsa. Prosedürlere veya müşteri ile yapılan sözleşmelere uymayan deney raporları. maddesinde açıklanan faaliyetlerden elde edilen verileri. Müdür. A. müşteriyi bilgilendirerek yapılan iş durdurur. Uygun olmayan deney işleri aşağıdakiler olabilmektedir: Fonksiyonlarını tam yerine getiremeyen deney cihazları. Kalite Hedefleri (VL-KEK-03). uygun olmayan deney işlerinin ortaya çıkarılmasına gayret eder. Düzeltici Faaliyet a) b) Düzeltici faaliyetler. 5. Düzeltici Faaliyet Prosedürü (VLPR-08). bunları değerlendirir. İlgili doküman: Şikayet Değerlendirme Prosedürü (VL-PR-06) 4. laboratuvarın öncelikli işlerindendir. uygun olmayan deney işi kapsamında. Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (VL-PR-12). kabul edilebilir bulması halinde. müşteri memnuniyeti ve iyi niyet çerçevesinde. ölçümler ücretsiz olarak tekrarlanabilmektedir. laboratuvardan kaynaklanmasa dahi.

Kağıda basılı ve CD biçimindeki tüm kalite kayıtları özel dolaplarda ve gizlilik içerisinde muhafaza edilir. düzeltici faaliyeti Müdür başlatır. deneyin tekrarlanmasına imkan verecek biçimde tutulmaktadır. veri ve hesaplamalar.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. Bu tanıma uyan kayıtların neler olduğu. Tüm laboratuvar personeli. şifre koyarak ilgisi olmayan personelin bilgisayara veya dosyaya girmesini önler. Ölçüm belirsizliği hesapları. haftada bir ana makineye (server’a) aktarılmakta. tetkik heyeti başlatır. metot doğrulama raporları gibi kayıtlar metot kullanıldıkça. ancak çeşitli vesilelerle ihtiyaç duyulabilecek gözlem. Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların muhafazasından kaydı tutanlar sorumludur. iç ve dış tetkiklerde ise. Tüm kalite kayıtları. İlgili doküman: Düzeltici Faaliyet Prosedürü (VL-PR-08) e) 4. Her düzeltici faaliyet sebep analizi ile uygunsuzluğa neden olan sebeplerin detaylı olarak incelenmesiyle başlatılır. uygunsuzlukların olma olasılığını azaltmak ve bu yolla deney hizmetini ve yönetim sistemini iyileştirmek üzere önleyici faaliyet uygulanır. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. sorumluları ile birlikte ilgili prosedürlerde açıklanmıştır. veri ve önemli bilgiler. İlgili doküman: Kayıtların Kontrolü Prosedürü (VL-PR-10) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 12 / 21 . Kayıtlar. Önleyici Faaliyet a) b) c) d) e) Önleyici faaliyetler. laboratuvarda 5 yıl süreyle saklanır.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 d) İç ve dış tetkikler hariç. Buna göre. incelemeyi takiben Müdür tarafından başlatılır. Deney Raporu ve bunun uzantısı olan diğer kayıtlar. Bilgisayar ortamında tutulan tüm kayıt. önleyici faaliyet önerebilir.12. tüm teknik ve kalite ile ilgili kayıtları kapsamaktadır. ayrıca paylaşımda tuttuğu dosyaların sadece okunmasına izin verir. A. Laboratuvarda. Önleyici faaliyetler. okunaklı biçimde düzenlenir ve kaydı oluşturan ve varsa kontrol edenlerin kimliğini ve tarihi bilgisini içerir. İlgili doküman: Önleyici Faaliyet Prosedürü (VL-PR-09) 4.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. personel eğitim kayıtları ve cihaz kalibrasyon kayıtları süresiz saklanır. kalite kaydı. Kayıtların Kontrolü a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Kayıtların Kontrolü Prosedüründe. yapıldıkları anda tanımlanarak kaydedilmektedir. birer iyileşme fırsatı olarak değerlendirilir. Bu kişiler. her gün Müdür tarafından backup’ları alınır.13.Ş. kalite kaydının temel bir tanımı yapılmıştır. Kalite kaydı tanımına uymayan.02.

gözden geçirme sonucunda. Genel a) • • • Müdürlük. uygunluk ve etkinliğin sürekliliğini sağlamak ve gerekli değişiklik ve ilerlemeleri gerçekleştirmek üzere. Kalite Yöneticisi tarafından. A. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. yıllık bir program çerçevesinde planlanır ve organize edilir. İç tetkik programı.15. deneyleri ve yönetim sistemini bilen çok yönlü düşünce kabiliyeti olan. iç tetkik raporlarını inceler ve tespit edilen uygunsuzlukların müşteriyi etkilemesi halinde. Deney metotları ve metotların geçerli kılınması. deneylerin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak için aşağıdaki faktörlerin etkisini dikkate almaktadır: İnsan. Yönetim. toplantıya Genel Müdür başkanlık yapar. kalite kontrol sonuçları. Yönetimin Gözden Geçirmesi a) b) Laboratuvar yönetimi. dedikodu ve kavgaya kapalı ama yardımcı olmaya ve gelişmeye açık zor ikna edilebilen tetkikçiler tarafından yapılır. yönetim sisteminin tüm ögelerini kapsar. İlgili doküman: İç Tetkik Prosedürü (VL-PR-11) e) f) g) 4. İç tetkikler. Sunuş raporu. Cihazlar. laboratuvarın iş yükü ve iyileştirme için tavsiyeler gibi önemli konular ele alınmaktadır. değerlendirme ve önerileri içerir.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 4. hataların rasgele hatalar mı yoksa düzenli olarak yapılan hatalar olup olmadığını ayırt edebilen.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. toplantıda ele alınacak konular hakkında veri. tetkik heyeti derhal düzeltici faaliyet başlatır. tetkik edilecek faaliyetle mümkün olduğunca ilgisi olmayan. Kalite Yöneticisi. düzeltici ve önleyici faaliyetler. ISO 17025 ve iç tetkik eğitimi almış. TEKNİK ŞARTLAR 5.14. politika ve prosedürlerin doğruluğu. İç Tetkikler a) b) c) d) Laboratuvar. faaliyetlerinin yönetim sisteminin ve ISO 17025 standardının şartlarına uygun olarak sürdürüldüğünü doğrulamak için 12 ayda bir iç tetkikler yapmaktadır. uygun olmayan deney işinin başlatılmasını sağlar. İlgili doküman: Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (VL-PR-12) c) d) e) f) 5.1.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. yönetim sistemini ve deney faaliyetlerini 12 ayda bir gözden geçirmektedir. İç tetkikler. Toplantının sunuş raporunu Kalite Yöneticisi hazırlar.Ş. Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 13 / 21 Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür . Tetkik bulguları. Bu gözden geçirme sırasında. uygulanmasına karar verdiği faaliyetlerin öngörülen sürede sonuçlandırılmasını sağlar. tetkikçiler tarafından yapılır. faaliyetlerin etkinliği veya deney sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği konusunda şüphe uyandırıyorsa. en son iç tetkik sonuçları.02.

İlgili doküman: Personel Yönetimi ve Eğitim Prosedürü (VL-PR-13) 5. deney personelinin sahip olması gereken vasıfları belirlemiş ve yeterliliklerini sağlamıştır. Düşük sıcaklıkta ve nemsiz ortamda tutulması gereken malzemeler buzdolabında muhafaza edilmektedir. işe yeni giren bir personelin yetkilendirilmesinde öncelikli şarttır. Laboratuvar Şefi. yönetim sistemini de kapsamaktadır. Laboratuvar personeli.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. bu sayede deneylerin sıcaklık değişiminden etkilenmesi önlenmektedir. Kimyasallar dahil.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. Müşteriye ait işyerinden numune alırken. Bu dokümanlarda görev. tüm personeli içerecek biçimde hazırlanmakta ve ilgili personele duyurulmaktadır. Yeni bir cihaz alındığında. Ölçüm yeri. metot seçiminde. Deney personelinin geçerli görev tanımları yapılmıştır. personelin yapacağı deneylerin yanısıra. Yıllık Eğitim Programı çerçevesinde. laboratuvar dışında tutulmaktadır. personelin halen sürdürmekte olduğu ve gelecekte üstlenebileceği işlere yönelik seminerlere katılması sağlanmaktadır. gerekli vasıflar da açıklanmaktadır. Yetki Listesi. tüketim malzemeleri. Yerleşim ve Çevre Koşulları a) b) c) d) e) f) Laboratuvar çalışma ortamı.2. görev tanımlarında açıklanan vasıflara sahip olduktan sonra yetkilendirilmektedir. numune alma ve çevre koşulları. kalorifer ve klima sayesinde belirli bir sıcaklıkta tutulmakta. Bu eğitim.3. sorumluluk ve yetkilerin yanısıra. İşe yeni giren personele oryantasyon eğitimi uygulanmaktadır. Oryantasyon eğitimi.Ş. bu sıcaklıkları sürekli gözlemektedir. Mecbur kalınmadıkça basınçlı gaz tüpleri. personel vasıflandırılmasında. Laboratuvar.02. ölçüm belirsizliğinin hesaplanmasında. Personel a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Laboratuvar.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 • • b) Ölçüm izlenebilirliği. birbirini etkilemeyecek biçimde stoklanmaktadır. Laboratuvar personelinin aldığı eğitimler tamamlandıktan sonra eğitimin etkinliği Laboratuvar Müdürünce değerlendirilmektedir. Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 14 / 21 . Bazı testlerde sıcaklık ve basınç gibi bazı çevre koşulları. gerekiyorsa tüm deney personeli eğitime alınmaktadır. cihaz seçiminde ve kalibrasyonunda bu faktörleri dikkate almaktadır. hesaplamaya dahil edildiği için zorunlu olarak tespit edilmektedir. A. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. eğitiminde ve 5. çevre koşulları numune alımına olumsuz yönde etki yaptığında bu durum kaydedilmekte ve müşterinin yazılı onayı alındıktan sonra bitirilen numune alım işleminde karşılaşılan bu olumsuzluklar deney raporunda açıklanır.

güvenilir teknik kuruluşlardan.1. Laboratuar personelinin gürültüden etkilenmemesi için çevre mevzuatında işyerleri için öngörülen 80 db sınırı aşılmamasına gayret edilmektedir. öncelikle o numuneye ait uluslararası ticarette en yaygın kullanılan deney metotlarını tercih etmektedir.4. İlgili doküman: Metot Yönetim Prosedürü (VL-PR-15). Laboratuvar sürekli temiz tutulmakta. Metot Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürü (VL-PR16) Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 15 / 21 Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür . Numune Yönetim Prosedürü (VL-PR-22) j) k) l) 5. Numune alma. cihaz ve malzemeleri derhal temizletmektedir. standart metotları kullanıma almadan önce doğrulamaktadır.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. Bu nedenle. Laboratuvar Şefi deneyden sonra kullanılan tezgah. Metotların Seçilmesi a) b) c) d) e) f) g) Gözetim işinin doğası gereği deney sonuçlarının uluslararası diğer laboratuvarlar ile karşılaştırılabilmesi için uluslararası kabul görmüş metotlarla çalışmak bir ihtiyaçtır.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. 5. sıcaklık ve rüzgar gibi olumsuz çevre koşulları nedeniyle.4. deney veya kalibrasyon sırasında aşırı yağmur. Kullanılan deney metotları. Bu şekilde uluslararası ticaretin ana dayanaklarından biri olan malın mahrecindeki analizleriyle ihrac edileceği ülkedeki deney sonuçlarının karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. Personelin toz veya kokudan etkilenmemesi için gerekli havalandırma veya diğer olanaklar laboratuvarda mevcuttur.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 g) h) i) Koku veren. Deney ve Kalibrasyon Metotları ve Metodun Geçerli Kılınması 5. standartlardan.4. Laboratuvar.02. çalışmalar durdurulabilmektedir. alındığı kaynakla birlikte Fiyat Kataloğunda açıklanmakta ve kataloğun bir örneği müşteriye iletilmekte. numune alma metotları ayrıca gezici araçta da bulundurulmaktadır. cihaz kullanım talimatları ve kalibrasyon metotları dokümante edilerek personele iletilmekte. Kısa süreli aşımlarda Laboratuvar Şefi personeli korumak için lüzumlu tedbirleri alır. laboratuvar. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. Metotların geçerli kılınması. ayrıca bu metotların kullanılmasını kolaylaştırıcı kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu metotlar. Hassas cihazlar kesintisiz güç kaynağı ile güç beslemesi yapılmaktadır. A.Ş. Genel a) b) Numune alma metotları. İlgili doküman: Yerleşim ve Çevre Koşullarının Kontrolü Prosedürü (VL-PR-14). bilimsel yayınlardan veya cihazı üreten firmalardan temin edilmektedir.2. ölçme belirsizliğinin hesaplanması ve istatistik tekniklerin kullanılması için gerekli metotları içeren kitaplar dışarıdan temin edilmiş. deney metotları. gaz veya duman çıkaran testler için ortamın ve personelin etkilenmemesi için laboratuvarda çeker ocak mevcuttur. ayrıca web sitesinde yayınlanmaktadır.

4. Laboratuvar Şefi tarafından yürütülen geçerli kılma çalışmasının sonuçları müşteri ihtiyacını karşılıyorsa.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. yani. Ölçüm belirsizlikleri Müdür tarafından hesaplanmaktadır. Performans parametrelerinin ve tanım bilgilerinin neler olduğu Metot Yönetim Prosedüründe açıklanmıştır. Laboratuvarın kendi ihtiyacı için yaptığı kalibrasyonlarda ise. Metot Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürü (VL-PR16) b) c) d) e) 5.5. yukarıdaki tanıma göre. ve müşteri tarafından özellikle talep edilmekteyse.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 5. Aksi halde. Hesaplama için gerekli kaynak kitaplar dışarıdan temin edilmiş ve izlenmesi gereken yol bir kılavuzda belirtilmiştir. performans parametrelerini içermeyen ve/veya yeterince tanımlanmamış metotlar. birleştirilen veya amaçları dışında kullanılan metotları amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için geçerli kılmaktadır. Bu tür metotlar. Laboratuvarda Geliştirilen Metotlar a) b) c) Deneylerde. deney sonuçları üzerinde önemli etkileri olan etkenlerin tahminine dayanarak hesaplanmakta ve deney raporunda açıklanmaktadır.4. Söz konusu dokümanların neler olduğu Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Prosedüründe açıklanmıştır. metot Müdür tarafından kullanıma alınır. Müdür. ölçme belirsizlikleri kesin olarak hesaplanmakta ve kalibrasyon sertifikalarında açıklanmaktadır. Standart Olmayan Metotlar a) Ulusal.02. İlgili doküman: Metot Yönetim Prosedürü (VL-PR-15).3. A. standart metot olarak kabul edilmektedir. kullanıma alınmadan önce sadece doğrulanmakta. bölgesel veya uluslararası resmi bir kurum tarafından standart halinde yayınlanmamış metotlar.4. İlgili doküman: Metot Yönetim Prosedürü (VL-PR-15) 5. Metotların Geçerli Kılınması a) Laboratuvar. Her metot için ayrı yapılan bu hesaplamalar Müdür tarafından kontrol edilir.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. tümüyle laboratuvar tarafından geliştirilmiş herhangi bir metot kullanılmamaktadır. ölçme belirsizliklerini hesaplarken. İlgili doküman: Metot Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürü (VL-PR-16) b) c) 5. standart olarak kabul edilmemekte ve ancak geçerli kılındıktan sonra kullanılmaktadır. ayrıca geçerli kılınmamaktadır. Metotların tamamı.4. yukarıda açıklanan belirli kaynaklardan temin edilmektedir.Ş. öncelikle.6. Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 16 / 21 d) e) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür . standart metotlara eşdeğer biçimde performans parametrelerini içermesi ve yeterince tanımlanmış olması halinde. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. standart olmayan metotları ve standart olduğu halde çeşitli nedenlerle değiştirilen. Ölçme Belirsizliğinin Hesaplanması a) b) c) Ölçüm belirsizlikleri.4.

4. Her cihaz için bir tanıtım kartı açılmış ve marka. Verilerin bütünlüğünü korumak ve veri aktarımını kontrollü yapmak üzere. bulunduğu yer ve benzeri bilgilere yer verilmiştir. muhafaza edilmesi ve iptali için Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre hareket edilmektedir. İlgili doküman: Verilerin Kontrolü Prosedürü (VL-PR-18) 5. Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 17 / 21 . seri no. Cihazlara ait kullanma.5. bakım ve kalibrasyon talimatları hazırlanmış ve laboratuvar personeline iletilmiştir.7. ölçüm aralığı gibi ayrıntılı tanımlamalara yer verilmiştir. bilgisayarda yapılan hesaplama. Deney ve kalibrasyon verilerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi. Cihaz numarası ayrıca cihazın üzerinde de yer almaktadır. Vitsan Dilovası laboratuarında ağ üzerine kurulu olan İntranet servisinin güvenliği için ana makine gerekli donanım ve yazılımlara sahiptir. Yetki Listesinde açıklanan. kullanıma hazır olup olmadığı kontrol edilerek gözlenmektedir.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 • • • f) Geçmiş deneyimleri ve gözlemleri.02. Deney sonuçlarını etkileyen cihazlar tam olarak tanımlanmıştır. İlgili doküman: Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Prosedürü (VL-PR-17) 5. bir Cihaz Listesi hazırlanmış ve burada cihazın numarası.Ş. alındığı yıl. adı. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. Cihazlar a) b) c) d) e) f) g) Laboratuvar. Metot doğrulama ve geçerli kılma verilerini. kullanım amacı.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. Laboratuvar için özel hazırlanan NumuneTech programı ile tutulan tüm kayıtlar doğrulanmakta ve programın kullanımı için bir kılavuz bulunmaktadır. bu çalışmaların yanısıra. Bu amaçla.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. Verilerin Kontrolu a) b) c) d) e) f) g) h) Laboratuvar tarafından geliştirilen ve hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları veya hesap makineleri geçerli kılınmakta ve dokümante edilmektedir. Bilgisayar yazılımına ait sabit bilgilerin değiştirilmesi teknik olarak önlenmekte. deney metotlarının öngördüğü özelliklere sahip cihazlarla donatılmıştır. ölçümler sırasında cihazlardan alınan yazıcı çıktıları laboratuvarda kalan deney raporuna iliştirilmektedir . belirli aralarla kontrol edilmektedir. A. model. yetkili personel tarafından kullanılmaktadır. aynı veriler kullanılarak. Referans metot veya malzemelerle elde edilen sonuçları dikkate almaktadır. Verilerin işlenmesinde ve aktarılmasında kullanılan kişisel bilgisayarlar ve bunların arasındaki ağ sistemi. Bu cihazlar. her deneyden önce. Cihazlar. gerektiğinde yetkili servisler tarafından bakıma alınmaktadır.

6.1. fonksiyonlarını doğru yerine getirebilmeleri için.6. her cihazın arıza ve kalibrasyon durumu cihazın üzerinde tanımlanmaktadır. Ancak pH-metre ve spektrometre kalibrasyonları teknik nedenlerle laboratuvarda yapılmaktadır. Özel etiketlemelerle.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 h) Bunun yanısıra. Numune Alma Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 18 / 21 . müşteriye ait işyerine laboratuvarın gezici aracıyla ve güvenli bir şekilde ulaştırılmaktadır. Referans Standartlar ve Referans Malzemeler a) b) Deney cihazlarının kalibrasyon statülerini sürdürüp sürdürmediklerini kontrol etmek için sertifikalı referans standart ve malzeme kullanılmaktadır. Diğer referans standart ve malzemeler. sertifikalarında yazılı son kullanma tarihine kadar kullanılır ve sertifikalı olarak yeniden temin edilir.6. spektrometrik çalışma grafiklerinin hazırlanması ve benzeri çalışmalarda kullanılan kimyasal esaslı referans malzemeler. A. muhafaza edilmekte. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. taşınmakta ve zamanı geldiğinde dışarıya kalibre ettirilmektedir.2. İlgili doküman: Kalibrasyon Prosedürü (VL-PR-20) 5. kontrol sonuçları ayrı bir karta işlenmektedir. İlgili doküman: Referans Malzeme Yönetim Prosedürü (VL-PR-21) c) d) 5.6. İlgili doküman: Kalibrasyon Prosedürü (VL-PR-20) 5. cihazın normal fonksiyonlarını yerine getirmemesi halinde.7. kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyon statülerini sürdürüp sürdürmedikleri belirli aralarla ve referans standart veya malzeme kullanılarak kontrol edilmekte. Çözelti standardizasyonu.3.Ş. gerektiğinde uygun olmayan deney işine ait prosedür uygulamaya sokulmaktadır. Uluslararası Birimler Sistemine (SI) veya bunun mümkün olmadığı durumlarda sertifikalı referans malzemelere göre izlenebilirliği sağlayacak biçimde yapılmaktadır.02. Ölçümlerin İzlenebilirliği 5. Sahada kullanılan numune alma cihazları. deney cihazı gibi tanımlanmakta. Deneyler sırasında. deney sonuçlarının doğruluğunu etkileyen bütün cihazların kalibrasyonlarını.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28. İlave muhafaza ve taşıma kuralları ayrıca belirlenmiştir. Özel Şartlar a) b) Kalibrasyonlar.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. bir program çerçevesinde dışarıya yaptırır. deneyler durdurulmakta. İlgili doküman: Cihaz Yönetim Prosedürü (VL-PR-19) i) j) k) l) 5. Genel Şartlar a) b) c) Laboratuvar Şefi.

Metot ara kontrolları. önceden hazırlanmış numune alma planlarına göre alınmasını sağlar. Alınacak numune miktarı ve numune kabı. önceden tanımlanmış kaplara konmakta. ağızları kapalı halde ve zarar görmelerini önleyecek biçimde korunarak laboratuvara taşınmaktadır. Saklanacak numuneler. Deney Sonuçlarının Kalitesinin Temini a) b) c) d) Deney sonuçlarının geçerliliği. kendi sorumluluk alanına giren numuneleri.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC.8. bir barkod etiketiyle numuneye yapıştırılmaktadır. deney metotlarının doğruluğunu sürdürüp sürdürmediğini tespit etmek için yapılır. numunenin alındığı yer ve gerekiyorsa çevre şartları kaydedilerek deney raporlarında açıklanmaktadır. Numuneyi alan. İlgili doküman: Numune Yönetim Prosedürü (VL-PR-22) 5. Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 19 / 21 . Laboratuvar Şefi. İlgili doküman: Numune Yönetim Prosedürü (VL-PR-22) e) f) g) h) 5. deneyden sonra ilgili uzman tarafından depoda muhafaza altına alınır ve zamanı dolduğunda usulüne uygun bertaraf edilir. Numuneler. Laboratuvara getirilen numuneler.Ş. Alınan numuneler. Kalite Yöneticisinin yıllık bazda hazırladığı kalite kontrol planları ile izlenmektedir. Deney Numunelerinin Taşınması ve Nakli a) b) c) d) Deneyleri yapılmak üzere. plan doğrultusunda ve belirli aralarla deney metotlarını ara kontrollara tabi tutarlar ve buldukları sonuçları kontrol kartlarına işlerler. Numune alma metotlarını içeren dokümanlar. numune alma planında açıklanmaktadır. numunenin alındığı yapıldığı yerde bulundurulmaktadır. NumuneTech programına kaydedilmekte. referans malzemelerle. Zamanla bozunmaları nedeniyle. iş numarası ve numune numarası almakta ve bu numune numarası. laboratuvara kabulden başlayarak bertarafına kadar bu numara ile kontrol altında tutulmaktadır. aksi müşteri tarafından istenmedikçe üç aydan fazla saklanmamaktadır. Bu dokümanlar. numune alma planlarında tanımlanmaktadır.9. farklı metotlarla ve başka bir laboratuvarla elde edilen deney sonuçları. deneyleri tamamlanan numuneler. alındığı anda üzerine iliştirilen özel bir etiketle tanımlanmaktadır. müşteriye ait işyerinden alınarak laboratuvara getirilen numuneler. deneyleri yapılmak üzere. aynı anda yapılan normal sonuçlarla düzenli bir şekilde kıyaslanmaktadır. Bu çerçevede. Bütün numune alma metotları ayrı dokümanlar halinde hazırlanmıştır.02. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. A.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 a) b) c) d) e) f) Laboratuvar Şefi.

5.. 4. deneyi yapan tarafından hazırlanır. 4..) Revizyon No: 1. kendi ihtiyacı için yaptığı kalibrasyonların sonuçlarını Kalibrayon Sertifikasında açıklanmaktadır.b. Madde 4.6. Müdürün görevlerine personel ve cihazlarla ilgili daha açık vazifeler getirildi... Yapılan değerlendirmede. 4. 4. tetkikçilerin sahip olması gereken vasıflar genişletildi) Revizyon No :2.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC.k.2. kaldırılmıştır. düzeltici faaliyet uygulanmakta ve gerekiyorsa rapor geri çekilmekte ve iş tekrarlanabilmektedir. 4. 4. 23.c.2.. değişti ve Kalite Politikasında kullanılan profesyonel kelimesi yerine iyi mesleki uygulama kelimeleri getirildi. iptal edildi.7.1. düzeltici faaliyet uygulanmakta ve gerekiyorsa.10.10. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV. Deney Raporları. değişti.6... Kalite Politikasına profesyonel ve hatasız çalışma ile ilgili beyan ve sayılabilir hedefler getirildi..9. değişti.2.i.b. müşteri ile anlaşılan şartlara veya prosedürlere uymaması halinde. uygun olmayan deney işine ait prosedür devreye sokulmaktadır böylelikle gerekli tedbirler alınarak hatalı sonuçların müşteriye ulaşması engellenmektedir. değişti satın alınan malzemede yapılan kontrollerin kayıtlarda yer alması sağlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon No: 0.i. Madde 4. değişti. Madde 4.5.e. Bandırma Laboratuvar Şefi raporu kendi onaylayarak tek imzalı olarak yayınlar.Ş. ilgili dokümanların doküman numaraları eklendi.d. ISO 17025 standardının ve ilgili TÜRKAK tebliğinin şartlarına uygun olarak belirli formatta hazırlanmakta ve ölçme belirsizliklerini içermektedir.2003 (İçindekiler. ilk yayın. 5. Eksperlerin kontrolü laboratuarın denetiminden akreditasyon denetiminde çıkarılmıştır. hesaplanan ölçüm belirsizlikleriyle birlikte verilir..h.10.g.a.6. 4.c.d.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28.9. Madde 4. Deney raporlarında doğru.12.b.. değişti. İlgili doküman: Rapor Yönetim Prosedürü (VL-PR-24) 6. 4. saklama süreleri farklı olan bazı tip kayıtlar anıldı.. Madde 4.e. 4. yaptığı deneylerin sonuçlarını.11..g.g.12. Deney Raporunda.5. İlgili doküman: Kalite Kontrol Prosedürü (VL-PR-23) g) 5. Deney Raporları. 4. 13.2. farkların önemli olduğuna karar verilirse. Madde 4.e. değişti.. 4.g. açık. net ve tarafsız olarak açıklanan ölçüm sonuçları.02. A.9. değişti. (Madde 2. 5. Bu rapor ve sertifikalar. Madde 4. 4.2.d. değişti ve Kalite Hedeflerinin sayılabilir hedeflerine kontrol edebilmek için sayısal sınırlamalar getirildi. 4.2.2002 Revizyon No: 0.k.i.d.2.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 e) f) Ara kontrolların nasıl yapılacağı deney metotlarında açıklanmıştır. değiştirilmiştir.07. Laboratuvar Şefi tarafından kontrol edilir ve Müdür tarafından onaylanır.3.d. 5.f. Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 20 / 21 .b. Madde 4. güncelleme.j.k. değişti. 15. sayılabilir hedefler getirildi. 4. taşeron laboratuvarlara yaptırılan deneylerin sonuçlarını da içermektedir. Deney Raporları. Madde 3.. (Madde 4.02. Kalite Politikasının 3 numaralı revizyonu eklenmiştir.13. Madde 4.f. 5.12. uygulamada kullanılan formlar laboratuarın kendi ürettiği operasyonel dokümanlar arasında anıldı.e. Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi a) b) c) d) e) f) g) Laboratuvar.d.2..10.2004 (Madde 3. değişti ve Düzeltici Faaliyetlerin bir sebep analizi ile başlayacağı vurgulandı) Revizyon No: 3.4.4.6.

28.2.2.7.b. değiştirilmiştir güncellenen Hedeflerin 4 numaralı revizyonu eklenmiştir.03.VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. Madde 4.9. değiştirildi Şef yerine Müdür getirildi) Revizyon No:4.) Hazırlayan: Serhan YÖRÜK Müdür Onaylayan: Mehmet SARI Genel Müdür Sayfa No: 21 / 21 .2. güncelleme. –bir eski revizyonda 4.2.i değişti Hedefler 2006 yılına güncellendi) Revizyon No: 0. LABORATUVARLARI KALİTE EL KİTABI REV.l ve 4.02.i de kalite hedefleri kaldırılmış ve yönetimin gözden geçirmesi toplantısında hedeflerin belirlenmesi getirilmiş.2007 DOKÜMAN NO: VL-KEK-01 Madde 4. ve yönetimin gözden geçirmesi toplantısında ele alınan konulara iyileştirmede eklendi. Madde 4.i eklendi böylelikle alınan eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi şartı getirildi.2.NO: 0 REVİZYON TARİHİ: YAYIN TARİHİ: 28.g kalite politikası değiştirilmiştir. Madde 5.e değiştirildi ve böylelikle düzenlenmekte olan müşteri anketlerinin önemi bir kez daha vurgulandı ve anketlerin doldurulabilmesi için yeni bir alternatif daha önerildi.1.m maddeleri getirildi bir eski revizyondaki 4.10.2. 4.n maddesi olarak yerini korudu.1.15.2007 (ISO 17025 2005 revizyonuna uyum sağlamak üzere yapılan güncelleştirmelerde.1. 4.i.2.değiştirildi.14.2006 (Madde 4.2. yasal zorunluluk ve müşteri memnuniyetinin öneminin üst yönetimce personele anlatılması ve yönetim sistemindeki değişikliklerin sistemin bütünlüğüne zarar vermemesi için tedbir alınması gündeme getirildi.j maddesi olarak yerini korudu.k. 4.l maddesi 4.l ve 4.1.10 iyileştirme şartı yüzünden bir önceki revizyonda yer alan madde numaraları 4. 4.Ş.k maddesi 4. Madde 5.02.10 İyileştirme maddesinde laboratuvarın bu faaliyet için kullanacağı ölçütler açıklandı. Bu güncellemede yer alan 4.2.b. kalite politikasının üst yönetimce hazırlandığı eklenmiş. böylelikle üst yönetimin kalite sisteminin yürütülmesi için aldıkları tedbirlere açıklık.f maddesi değiştirilerek tespit edilen sapmalardan müşterilerin etkilenmemesi için şart getirilmiştir.m maddeleri getirildi bir eski revizyondaki 4. bütün maddelerdeki kalite sistemi yerine yönetim sistemi ibaresi getirildi. laboratuvar personelinin hedeflere yaptığı katkılar konusunda bilinçlendirilmesi ve üst yönetimin yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak üzere laboratuarla bir araya gelmesi şartı eklenmiştir.10 dan itibaren birer sayı artırıldı. 4. A. Madde 4.b.i maddesi 5.2.2. 4. Bir eski revizyonda yer alan 5.2.o maddesi olarak yerini korudu böylelikle idari ve teknik personelin kaynakların kullanımı konusunda yeni şart eklendi. 15.